Informace k výstavbě bytového domu na náměstí Republiky

zveřejněno: 16. 2. 2018

Město Žďár nad Sázavou si touto formou dovoluje poskytnout základní informace k diskuzi okolo výstavby bytového domu na náměstí Republiky - na místě bývalého hotelu Bílý lev.

 

Je město Žďár nad Sázavou vlastníkem pozemku či investorem stavby?
Není. Pozemek vlastní a výstavbu realizuje soukromý investor. Město nebylo nikdy vlastníkem parcely či stavby. V minulosti (před rokem 1989) vlastnil bývalý hotel státní podnik Restaurace a Jídelny, tento jej následně prodal v malé privatizaci soukromému subjektu. Nyní je vlastníkem firma VHS Bohemia a.s., Jamská 2504/69, Žďár nad Sázavou.

Má tento investor platné stavební povolení?
Ano, soukromý investor získal stavební povolení v roce 2013 na výstavbu podnikatelského inkubátoru. Následně v roce 2017 změnil formou Změny stavby před dokončením vnitřní dispozice projektu na bytový dům.  Již se však zásadně neměnil vzhled budovy, ten zůstává prakticky stejný od roku 2013.

Mohlo se město k výslednému vzhledu vyjádřit?
Město Žďár nad Sázavou bylo v roce 2013 účastníkem stavebního řízení, ovšem z pozice majitele okolních pozemků. Z tohoto pohledu a výkladu stavebního zákona je možno hájit pouze práva vlastníka sousedních pozemků. Žádné regulativy ani omezení (např. památková zóna) nejsou v rámci náměstí nastavena. Investor se tedy řídil především stavebním zákonem a územním plánem, jejichž literu tehdy naplnil.

Proč se ke stavbě hned na začátku nevyjadřoval městský architekt?
V době 2013 ještě pozice městského architekta nebyla zřízena. Ta vznikla až od roku 2016. Díky iniciativě vedení města a městského architekta byl investor osloven s některými konkrétními doporučeními k úpravě stavby. Je však si třeba uvědomit, že tato doporučení nejsou pro investora nijak závazné. Nicméně část doporučení investor akceptoval.

Co bylo obsahem doporučení z roku 2017 směrem k investorovi?
Konzultovalo se barevné řešení objektu. Podařilo se vyjednat bezbariérový vstup do komerčních prostorů v přízemí a rozčlenění vzhledu fasády přízemí v ulici Nádražní okny. Dále také výměna plechového dekorativního prvku za skleněné okno.

Kde se můžu více informovat o stavbě?
V případě  dotazů či podrobnějších informací na tuto stavbu je jistě možno se obrátit přímo na investora (viz. výše).