Jednosměrky a „třicítky“

zveřejněno: 11. 1. 2023

V návaznosti na výstupy ze strategického dokumentu Generel dopravy by radnice chtěla v některých lokalitách zavést jednosměrné ulice a zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. Je to jeden ze střípků mozaiky dopravních opatření, které mají zklidnit dopravu, pomoci s parkováním a zvýšit bezpečí chodců. Tato opatření se netýkají jen vaší konkrétní ulice, ale jsou součástí širšího řešení v rámci celého města. Zatím jde pouze o zamýšlené záměry, jejich schválení je závislé na souhlasu dalších orgánů

Radnice chystá na toto téma 18. ledna od 16.00 ve 4. patře v zasedací místnosti setkání s občany.

Pozvánka na setkání

Prezentace

 

Návrhy zjednosměrnění ulic v ZR:

č.  ulice úsek opatření 
1 Haškova - zjednosměrnění ve směru od restaurace Ingot, začátek Haškova 1272/1 - Haškova 2160/20
2 Chelčického - zjednosměrnění ve směru ke kruhovému objezdu, začátek Chelčického 2150/26 - Chelčického 2138/2
8 Veselská - zjednosměrnění ve směru jízdy do centra města v úseku Veselská 13/23 - Veselská7/6
4 Okružní - zjednosměrnění ve směru jízdy MHD, začátek Okružní 2012/58 - Okružní 2020/81
7 Libušínská - zjednosměrnění  ve směru jízdy MHD, začátek Libušínská, křižovatka u sportovní haly - Libušínská 2284/15

 

Zóna tempo 30:

Již hotovo či v realizaci
Vodojem Jamborova + všechny ulice
Klafar Drátenická, Hrnčířská, Barvířská
Klafar Kupecká, K Milířům
Realizovat
U Průmyslové školy Bratří Čapků, Wolkerova, Nezvalova, Vančurova, Švermova, Nerudova 
U Průmyslové školy Neumannova  od č.or. 1 – 33 (od bazénu po Bratří Čapků. 
Libušín Studentská 6 - 46
Libušín Libušínská, Kovářova 
U Nádraží Palachova, Haškova, Chelčického
Klafar Uhlířská, Vápenická, u SATTu
Žďár n.S. III Komenského, Revoluční 17 - 47
Žďár n.S. III Okružní horní, Okružní dolní, V Zahrádkách (mimo ul. Brodská)
Žďár I + Žďár III Brodská + Revoluční u kina, Kopečná, Malá, 1.máje, U Jezu, Barákova, Jiřího z Poděbrad, Veselské, Binkova, Vrchlického, Sadová, Hálkova, Drdlova, Nádražní (od Ivana k poště), Husova, Zahradní, Nábřežní, Radniční
Vysočany V Lískách, K Přehradě, Na Úvoze
Vysočany Sychrova, Ferencova, Zelenohorská, Vejmluvova, Studniční, Srázná, Polní, Lesní, Nová, U Pily, Vrbová, Hlohová, Lipová, Luční, Trnková, Rybářská, Javorová, Chrpová, Krátká, Květná, Na Prutech, Vnitřní, Růžová, Žitná