Lípa na Libušíně

zveřejněno: 11. 6. 2021

Vzhledem k silné odezvě občanů a petici doručené na městský úřad se rada města rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která detailně zhodnotila rozsah poškození stromu a následně, na základě získaných dat analyzovala míru rizika.

Výsledkem posouzení bylo potvrzení odborného posudku správce zeleně a odboru životního prostředí a doporučení bezodkladného pokácení stromu. Důvodem je kombinace níže popsaných defektů stromu. Podrobné zhodnocení je možné zhlédnout ZDE.

V úterý 27. dubna proběhlo plánované kácení. Video z celého procesu naleznete zde:

Náhradní výsadba v této lokalitě je předběžně naplánovaná na podzim letošního roku.

Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu. Tato prasklina je odborem životního prostředí pravidelně sledována a v průběhu letošní zimy se významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.

Z důvodu zhoršujícího se stavu dřeviny, a zajištění bezpečnosti, bylo nutné strom ohraničit páskami.

Ve středu 14. dubna proběhl dendrologický posudek.

V pondělí 19. dubna od 16.00 proběhlo on-line setkání s občany o výsledku analýzy.

Odborný posudek

Prezentace k on-line setkání s občany

Původní dopis zaslaný obyvatelům Libušína v okolí lípy

Žádost o vydání povolení ke kácení stromu

Rozhodnutí o povolení ke kácení stromu

Žádost o prodloužení platnosti povolení ke kácení stromu

Rozhodnutí o prodloužení povolení ke kácení stromu