Novela exekučního řádu „milostivé léto“ odpustí některé dluhy

zveřejněno: 24. 11. 2021

Opatření tzv. milostivého léta platné od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 dává mnoha lidem mimořádnou příležitost vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci. Spočívá v tom, že dlužník v exekučním řízení zaplatí jen jistinu, tedy původní dluh, a dále zaplatí 908 Kč exekutorovi za ukončení exekuce.

Vše ostatní – příslušenství, což jsou úroky, penále, pokuty, poplatky, a dále odměny advokátovi v nalézacím řízení a exekuční náklady jsou dlužníkovi ze zákona odpuštěny. Opatření se vztahuje pouze na dluhy vůči veřejnoprávním subjektům, kterým jsou např. zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, obce, města a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, nemocnice, knihovny, městská policie, technické služby měst a obcí, Český rozhlas, Česká televize, ČEZ aj. (Přesné vymezení veřejnoprávních subjektů je v zákoně č. 286/2021 Sb., v části 2, čl. IV., bodu 25).

Jedná se tedy např. o exekuce vedené pro neplacení zdravotního pojištění, neuhrazené jízdné v hromadné dopravě, neuhrazené poplatky za televizi, rozhlas, místní poplatky za komunální odpad, za psy, nebo pokuty udělené ve správním řízení, dále pro neplacení dluhu za energie vůči společnosti ČEZ, či neplacení nájemného, kde pronajímatelem je město nebo obec.

Odpouštění příslušenství v „milostivém létě“ se vztahuje jen k exekucím vymáhaných soudním exekutorem, nikoliv k exekucím daňovým a správním. Dlužník také nesmí být v insolvenci.

Návod, jak bude dlužník postupovat

Dlužník si zjistí nesplacenou jistinu zasláním doporučeného dopisu exekutorovi s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. Zároveň požádá, aby mu výše jistiny byla sdělena prostřednictvím e-mailu nebo SMS nebo dopisem. Dlužník v žádosti uvede spisovou značku exekučního řízení a své kontaktní údaje a informuje exekutora o tom, že chce využít institut milostivého léta. Zároveň je vhodné se v dopise dotázat, na jaký platební účet má dlužník následně jistinu navýšenou o 908 Kč zaslat. Doporučujeme, aby tento dopis byl exekutorovi zaslán co nejdříve.

Po zjištění výše jistiny dlužník zaplatí exekutorovi jistinu navýšenou o 908 Kč, představující náklady exekutora, to vše v době milostivého léta, tj. jen v době od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.  Zároveň je dlužník povinen prokazatelným způsobem exekutora informovat o tom, že platbu zasílá za účelem využití institutu milostivého léta dle části 2., čl. IV, dost. 25 zákona č. 286/2021 Sb., a to např. do poznámky k zasílané platbě nebo doporučeným dopisem.

Následně by exekutor měl vydat rozhodnutí, kterým exekuci zastaví a dlužníka osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení. Tímto by měla být exekuce skončena.

Na úhradu jistiny navýšenou o 908 Kč má tedy dlužník tři měsíce. Jestliže této možnosti zbavení se dluhu nevyužije do 28. ledna 2022, vymáhání celé dlužné částky včetně příslušenství bude v exekučním řízení pokračovat.

Dagmar Čížková
Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s.

Člověk v tísni
Šárka Lapčáková
Žižkova 227/1
tel.: 702 182 643

Občanská poradna Žďár nad Sázavou
Dagmar Čížková
Dolní ulice 165/1
tel.: 566 520 165 a 728 518 290

 

Milostivé léto

infoleták - milostivé léto