Novinky v cestovních pasech a občanských průkazech

zveřejněno: 13. 6. 2018
od 1. července 2018

Od 1. července 2018 bude možné vyřídit cestovní pas v nových zkrácených lhůtách. Novinku jistě uvítají občané, kterým vypršela platnost cestovního dokladu a tento nepříjemný fakt zjistili  těsně před odjezdem do zahraničí.  Nově lze doklady získat ve lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne (běžná lhůta je do 30 dnů).  V obou případech se jedná o plnohodnotný doklad (v případě cestovního pasu s biometrickými údaji a dobou platnosti na 10 let, pro osoby mladší 15 let na dobu 5 let). Podat žádost i pro doklady ve zkrácené lhůtě lze stejně jako dosud u odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu městského úřadu. Doklad vydaný do 24 hodin je ale z technických důvodů nutné si osobně vyzvednout v Praze na nově zřízeném pracovišti Ministerstva vnitra. Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si lze vyzvednout jak v místě podání žádosti, tak i v Praze.

Další novinkou je rozšíření lhůt i pro získání občanského průkazu. Lhůty budou stejné jako u cestovních pasů. Nově budou od července vydávány už jen tzv. e-občanky. Výhodou občanských průkazů s elektronickým čipem je to, že v budoucnu budou umožňovat komunikaci s úřady na dálku. Příslušné aplikace ale budou teprve v praxi postupně zaváděny. Aktivace této funkce občanského průkazu je však dobrovolná.

Stávající občanské průkazy zůstávají v plné platnosti dle údajů v nich obsažených (s výjimkou zákonných důvodů). Žádná výměna na nový typ průkazu není nutná.

Podrobnosti o nové službě najdete na našich stránkách http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/cestovni-pas.