Otázky a odpovědi k sečení travnatých ploch

zveřejněno: 8. 6. 2017

Situace kolem údržby městské zeleně v současné době není uspokojivá. Na Městský úřad chodí stížností od občanů, živě se diskutuje i na sociálních sítích. Jaká jsou skutečná fakta? Jak Městský úřad postupuje a kdy bude město kompletně posekáno? Na tyto a další otázky jsme se zeptali vedení města a pracovníků odboru komunálních služeb, kteří průběh prací v oblasti sečení dozorují.

 

Jak je město v současné době spokojeno se sečením městské zeleně a s novým dodavatelem?

V současné době, opravdu spokojeni nejsme. Pracovníci odboru komunálních služeb důsledně kontrolují provádění zadaných prací, jejich kvalitu, ale i termíny. Vytýkáme dodavateli zjištěné nedostatky a samozřejmě žádáme jejich nápravu. Nejsme spokojeni s nasazenými kapacitami a opakovaně dodavatele žádáme o jejich posílení. Dodavatel slíbil, že kapacity, jak personální, tak materiální posílí, ale prozatím se nepodařilo dosáhnout uspokojivého stavu.

 

Kdo o městskou zeleň ve Žďáře pečuje?

Péče o zeleň se dělí mezi dvě firmy. Firma GFP service se zabývá výhradně sečením téměř 120 hektarů travnatých ploch. Firma Purum pak zastává údržbu ostatní zeleně. Výběrové řízení na dodavatele těchto služeb proběhlo již vloni na jaře. Kritériem soutěže byla jak cena, tak i kvalifikační předpoklady zohledňující odbornost, vybavení a reference firem.

 

Kde vidí město v současnosti největší problém?

Dodavatelem nasazené kapacity nejsou, za současného stavu vegetace a dle zkušenosti odboru komunálních služeb dostatečné. Materiální vybavení firmy je sice kvalitní, ale chybí ruční sekáči a lepší organizace práce. Počty sekáčů ve smlouvě ošetřeny nejsou. Počet techniky byl specifikován ve výběrovém řízení. Ve smlouvě není ukotveno, s kolika stroji musí v jaký čas firma sekat. Nejde ani tak o počty strojů, jako spíše o organizaci práce a počty pracovníků. Myslíme si, že v případě, kdy by si dodavatel systematicky rozvrhl práce na celé město od zahájení prací po zimě, nemuselo k této situaci zřejmě vůbec dojít. Tato situace může vyplývat i z nedostatečné znalosti, přece jen firma seká prvním rokem.

 

Jaký je aktuálně stav sečení?

Nejpozději do 15. 6. 2017 by mělo být posekané kompletně celé město. S tím, že intenzitní třídy I. a II. již podruhé. Vyjma ruderálních ploch, které by měly být dokončeny do 30. 6. 2017. Tak zní i písemné objednávky. Z větších ploch běží práce na přednádraží, ale stále chybí Vodojem, Vysočany, Komenského. V době platně uzavřené stávající smlouvy není možné zadávat stejnou práci dalším firmám, a to ani v zájmu urychleného postupu prací. Vynaložené finance se v současné době nenavyšují.

 

Jak bude město dále postupovat?

S dodavatelem průběžně jednáme. Je nutné se chovat v souladu se zákony, v souladu se stávající smlouvu. Prvotním zájmem města je, aby dodavatel řádně plnil své závazky dle uzavřené smlouvy. V případě, že tomu tak není a nebude, může město konat kroky pouze v souladu s uzavřenou smlouvou. Teprve pokud hrubě a opakovaně porušuje podmínky smlouvy, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Výpověď je velmi vážný krok a je i  v zájmu města poskytnout dodavateli prostor na nápravu nevyhovujícího stavu. Situací ohledně sečení trávy ve městě se bude 12. 6. 2017 zabývat na svém zasedání rada města.