Pacht laboratoře na Poliklinice Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 3. 6. 2020

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace provozuje laboratoř – oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika se rozhodla k propachtování laboratoře, tzn. že laboratoř přenechá jinému subjektu k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklad a nebezpečí a k pobírání užitků. Poliklinika má zájem na tom, aby laboratoř provozoval tým profesionálů, kteří budou poskytovat služby na nejvyšší úrovni, zajistí spokojenost zákazníků a přispějí ke zvýšení kvality života ve městě Žďár nad Sázavou.
Dodavatelé byli seznámeni s předmětem záměru na schůzce, která se uskutečnila dne 27. 5. 2020. Obsah schůzky je zachycen v níže zveřejněné prezentaci. Poliklinika rovněž předkládá dokumenty, které byly předmětem schůzky.

Setkání s dodavateli - prezentace
Pacht laboratoře - odborná úroveň
Pacht laboratoře - odborná úroveň - kontrolní list
Pacht laboratoře - pokročilé řešení
Pacht laboratoře - pokročilé řešení - kontrolní list