Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 12. 5. 2021

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 48899119, provozuje rehabilitaci – ambulantní fyzioterapii (léčba potíží pohybového aparátu). Poliklinika se rozhodla k propachtování rehabilitace, tzn. že rehabilitaci přenechá jinému subjektu k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklad a nebezpečí a k pobírání užitků. Poliklinika má zájem na tom, aby rehabilitaci provozoval tým profesionálů, kteří budou poskytovat služby na nejvyšší úrovni, zajistí spokojenost zákazníků a přispějí ke zvýšení kvality života ve městě Žďár nad Sázavou.

Dodavatelé byli seznámeni se záměrem pachtu rehabilitace na schůzce, která se uskutečnila dne 28.4.2021. Obsah schůzky je zachycen v níže připojených dokumentech.

Poliklinika Žďár nad Sázavou zveřejňuje předběžné podmínky záměru (viz níže připojené dokumenty), aby se s nimi dodavatelé mohli seznámit, a vyzývá dodavatele k přihlášení se na individuální setkání.  V rámci těchto setkání budou mít dodavatelé prostor vznést návrhy na doplnění či úpravy podmínek záměru, diskutovat o hodnotících kritériích a prohlédnout si prostory rehabilitace.

Zájemci o setkání, nechť se přihlásí nejpozději do 19.5.2021 emailem paní ředitelce Polikliniky Žďár nad Sázavou, Ing. Iloně Komínkové, na e-mail: kominkova@poliklinikazr.cz. Podrobnosti k individuálním setkáním jsou uvedeny v připojených podmínkách záměru.

 

Dokumenty - Předběžné podmínky záměru