Participativní rozpočet 2017 – Hlasování

zveřejněno: 23. 10. 2017

Během celého měsíce října jste mohli hlasovat a podpořit tak svůj preferovaný návrh v participativním rozpočtu 2017. Celkem bylo možné vybírat z 9 níže popsaných návrhů.
Hlasování bylo ukončeno k 31. 10. 2017, výsledky budou po zpracování, do 8. 11. 2017, zveřejněny. 

 

 

NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI: 

 

1. Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

2. Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

3. Studánka v úvozu - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Okolí studánky je zahrnuto již ve vypracované projektové dokumentaci, která řeší celou tuto oblast.
Návrh: Objekt je nutné upravit tak, aby sloužil svému účelu, tj. zdroj pramenité pitné vody. Vhodnou terénní úpravou je nutné zamezit přístupu veřejnosti do prostoru bezprostředně nad zdrojem vody. Současná úprava k tomu přímo vybízí a dochází ke znečišťování zdroje vody i přilehlého okolí. Rovněž je nutné umístění odpadkového koše v blízkosti studánky, která se nachází zhruba uprostřed úvozové cesty, která je hojně využívána obyvateli města.
Součástí úpravy by měl být rovněž prostor pro odběr vody a úprava odtokové strouhy úvozem.
Je nutné obnovit provádění rozborů vody ve studánce, aby občan věděl, jaký je její aktuální stav.

4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

5. Výstavba chodníku u Domu kultury

6. Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

7. Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

8. Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

9. Úprava hřiště v prostoru Věžička - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Vzhledem k velikosti plochy je nutné řešit komplexně studií a projektovou dokumentací, což z časových a finančních možností Participativního rozpočtu je nerealizovatelné.
Návrh: Výměna povrchu plochy, osazení dvěma brankami a košem pro basketbal, umístění laviček se stříškou, oplocení k zabránění případného poškození okolního majetku při míčových hrách.

10. Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“

11. Workoutové hřiště