Poplatek za komunální odpad je splatný k 30. 4. 2020

zveřejněno: 10. 3. 2020
splatný k 30. 4. 2020

Poplatníkům, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad, jsou již zasílány složenky s platebními údaji a aktuální výší poplatkové povinnosti. Na složence je vytištěn QR kód, jehož prostřednictvím lze platební údaje načíst do mobilní aplikace. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 s uvedením variabilního symbolu poplatníka, zaslanou složenkou, nebo v pokladně MěÚ.

Podrobnější informace naleznete zde.

Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.