Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 2. 8. 2021

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost poplatku za 2. pololetí, který má být uhrazen do 31. srpna 2021. K zaplacení poplatku využijte přednostně bezhotovostní platbu, kterou proveďte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100. Poplatek můžete uhradit také hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, 1. patro, dveře č. 36.

Bližší informace podá Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města naleznete zde.

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.