Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 1. 8. 2022

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost poplatku za 2. pololetí, který má být uhrazen do 31. srpna 2022. Druhý termín splatnosti se týká držitelů psů, jejichž roční poplatek je vyšší než 500 Kč. Poplatek můžete uhradit pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100, nebo hotově (platební kartou) na pokladně města.

Bližší informace podá Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města naleznete zde

 

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.