Předběžné tržní konzultace k bytovým domům na ulici Sázavské

zveřejněno: 12. 1. 2022

Město Žďár nad Sázavou zve dodavatele k zapojení do předběžných tržních konzultací k výstavbě bytových domů na ulici Sázavská, ve Žďáru nad Sázavou.

Předběžné tržní konzultace (PTK) mají za cíl podrobněji představit připravovanou veřejnou zakázku na stavbu komplexu tří bytových domů relevantním dodavatelům, získat bližší informace o předpokládané hodnotě takové zakázky a rovněž získat informace o možnostech optimalizace stavby, jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technického řešení.

Všichni dodavatelé, kteří se do PTK zapojí, získají stejné informace k veřejné zakázce a stejnou možnost na tyto informace reagovat. Úvodní informace jsou k dispozici na odkaze: https://zakazky.zdarns.cz/vz00000559

Všichni dodavatelé, kteří mají zájem o PTK, nechť kontaktují odpovědného pracovníka odboru strategického rozvoje a investic Města Žďáru nad Sázavou, Bc. Janu Kotoučkovou, DiS.

Registrace zájemců o PTK probíhá do 28. 01. 2022. Po skončení registrace budou všem zájemcům poskytnuty kompletní materiály.

 

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Kotoučková, DiS.
tel.: 566 688 381, 771 133 175
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz