Přísuny sněhu komplikují svozy odpadu

zveřejněno: 1. 12. 2021

Soustavné sněžení zpomaluje svozy komunálního odpadu. V řádném termínu se nepodaří svézt odpady ve Stržanově. Prosíme místní, aby popelnice nechali nachystané pro svoz dokud nebudou vyvezeny. Odpady budou svezeny v nejbližším možném termínu.
Obecně se v zimě stává, že zhoršená sjízdnost kvůli sněžení může svozy odpadů opozdit. Pokud vám nebude popelnice vyvezena v řádném terminu, prosíme ponechte ji připravenou ke svozu. Odpady svezeme v prvním možném termínu.