Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?

zveřejněno: 4. 7. 2018

Úřad pro ochranu osobních údajjů (ÚOOÚ) vydal dne 28.6.2018 tiskovou zprávu týkající se zveřejňování informací o přítomnosti zaměstnanců obecního (městského) úřadu na pracovišti.

S ohledem na stanovisko  ÚOOÚ obsažené v tiskové zprávě jsme nuceni zveřejňování informací o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu na pracovišti ukončit.

 

Tisková zpráva ÚOOÚ: Zveřejňování informací o přítomnosti zaměstnanců obecního (městského) úřadu na pracovišti