Rekonstrukci Vysocké zdrží odvolání jednoho z uchazečů

zveřejněno: 25. 3. 2024

Dlouho očekávaná rekonstrukce Vysocké ulice a sousedícího mostu včetně kruhové křižovatky na Studentské se letos nezrealizuje. Plánovanou investici města, kraje a SVAKu za víc než 100 milionů korun zhatilo odvolání jedné ze stavebních firem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Rozhodnutí úřadu si obvykle vyžádá několik měsíců, proto už není možné komplikovanou a časově náročnou rekonstrukci stihnout podle plánu.

„Velmi nás to mrzí, ale odvolání je právem každého z účastníků, pokud nesouhlasí s výsledky nebo postupem při soutěži. Podle naší právní analýzy jsme nepochybili, bohužel ale čekání na rozhodnutí zpozdí plánovaný harmonogram o řadu měsíců,” komentuje situaci starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos s tím, že rekonstrukce Vysocké je společnou akcí města Žďáru nad Sázavou, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (SVAK). „Celá stavba je velmi komplikovaná, práce zaberou celou stavební sezónu. Musíme zajistit dopravní obslužnost a brát ohledy na obyvatele, proto se letos do rekonstrukce nemůžeme pustit,” říká vedoucí manažer SVAKu Reda Ifrah.

Město kvůli aktuální situaci přesune plánované výdaje z Vysocké na jiné projekty, které v letošním rozpočtu původně nebyly. V plánu je vybudování chybějícího chodníku na Novoměstské v úseku k průmyslové zóně, oprava komunikace na Nezvalově ulici nebo chodník lemující Brněnskou na straně u volejbalového hřiště. „Rádi bychom se pustili i do Sázavské, tady nás čeká rozšíření stávající silnice s vybudováním podélného parkování i dva přechody pro chodce. Snažíme se urychlit přípravu projektů ze všech sil, ale lhůty pro povolení a výběr zhotovitele neovlivníme,” doplňuje Mrkos.

Firma, která skončila v soutěži druhá, rozporuje u ÚOHS výsledky veřejné zakázky na výběr dodavatele, respektive postup zadavatelů při vyhodnocení nabídek. „Na stavebním trhu je hlad a firmy jsou rády za každou zakázku. Bohužel to ale přináší případy jako tenhle, přitom přípravě se všichni tři zadavatelé věnovali poctivě minimálně rok a půl,” říká za KSÚSV její ředitel Radovan Necid. Soutěže se účastnilo celkem pět firem. Zadavatelé nevybírali firmu jen podle ceny, ta hrála roli z 80 %. Dalšími kritérii byly zkušenosti s rekonstrukcí chodníků, kanalizací a mostů i odpovědnost uchazečů k životnímu prostředí. Právě vyhodnocení těchto kritérií se stěžovateli nelíbí. 

„Odvolání rozporuje to, co jsme uznali vítězné firmě, to znamená jejich zkušenosti a ekologické certifikace. Pro vysvětlení k posledně jmenovanému - zákon totiž vyžaduje tam, kde to lze, tzv. odpovědné veřejné zadávání. Při něm se kromě ceny posuzuje také třeba environmentální nebo sociální odpovědnost firem,” vysvětluje Jan Prokop z odboru strategického rozvoje a investic žďárského městského úřadu.

Odvolání není nic výjimečného, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přijdou průměrně tři podání každý den. Rekonstrukce Vysocké ulice je společnou akcí tří investorů, města Žďáru nad Sázavou, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny i Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko, k rekonstrukci se přidávají i další provozovatelé jednotlivých sítí. Kvůli dopravní obslužnosti a přístupu na Vysočany je rekonstrukce rozdělena do dvou etap. Letos měla projít obnovou část Studentské ulice včetně mostu a kruhové křižovatky a Vysocká po křižovatku s ulicí Vnitřní, během stavební sezóny v roce 2025 pak zbývající část od křižovatky s Vnitřní dál směrem ke křížení s ulicí U Hrázek. Investice města je ve výši zhruba 50 milionů korun, zbylá část připadá na investici KSÚS a SVAKu.