Satt, a. s. - fakta a mýty

zveřejněno: 5. 4. 2019

V poslední době se v různých, převážně elektronických, informačních zdrojích začaly objevovat dezinformace a nesmyslná fakta týkající se společnosti SATT a odkupu akcií Městem Žďár nad Sázavou. V následujícím textu shrnujeme základní a ověřená fakta ke společnosti. A dále poskytujeme vysvětlení, proč je odkup akcií důležitý pro Žďár a jeho občany.

Proč Město Žďár nad Sázavou kupuje akcie společnosti SATT a proč je to tak důležité pro občany města?

Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Dolní Rožínka se rozhodly, že svoje akcie (32 %) prodají. V minulém roce svůj podíl nabídly k odkupu na volném trhu za cenu přes 92 mil. Kč, kterou Žďár odmítl, protože neodpovídala jeho znaleckému posudku. Pro úplnost lze dodat, že posudek není ničím tajemným, obsah posudku samozřejmě znají radní, zastupitelé působící v orgánech společnosti nebo bývalý tajemník.

Ve všech společnostech zabývajících se CZT (centrální zásobování teplem), do kterých vstoupil soukromý kapitál, došlo k výraznému navýšení cen tepla. Je to logické. Investor se snaží o návrat vložené investice. Doporučujeme si nastudovat vývoj cen tepla např. u CZT v Liberci, v Jablonci nad Nisou, atd….

Možná by obyvatele na horkovodu zajímalo, jak velkou část jimi placené ceny za teplo tvoří kupované teplo od Žďas a.s. a kolik zaplatí za jeho distribuci SATT a.s.?

V období 2009-2015 byl podíl nákladů na ceně ze Žďasu 62 %, od 2015-2019 je tento podíl 64,5 %. Zbylé náklady jsou na vrub SATTu. Od roku 2015 se podařilo snížit podíl nákladů SATTu na ceně tepla o 2,5 %. Znamená to, že na započitatelných nákladech ovlivňujících cenu tepla šetří SATT cca 1,5 mil. Kč ročně oproti minulému období. Tedy šetří svým zákazníkům.

Výsledky hospodaření SATT a.s. můžete najít na www.satt.cz. Z grafu je zřejmé, že za dobu řízení společnosti SATT a.s. stávající koalicí (ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS) nedosáhl zisk takové výše jako v roce 2013, kdy to „špatně“ řídili ti předchozí. Co se zatím skrývá?

Zisk do roku 2015 byl tvořen mimo jiné rozpouštěním zákonných rezerv, které byly v minulosti tvořeny – rozpouštěním se pak snižují náklady… A taky tím, že se prodával majetek SATTu – proto je zisk velice špatným ukazatelem. Zisk je totiž mimo jiné ovlivněn i výší odpisů – SATT investuje, proto mu odpisy rostou, tedy náklady (datový sál, optika, modernizace teplovodu). Vámi zmiňovaný zisk v roce 2013 byl tedy ve skutečnosti jedním z nejnižších za posledních 10 let. V roce 2014 dokonce realizoval SATT ztrátu 600 tis. Kč. Nejvyššího zisku tak bylo dosaženo v roce 2016: 8,3 mil. Kč.

Můžeme si však všimnout jiného, pro tuto koalici typického jevu, a to je růst počtu zaměstnanců o 10 %. Proč tomu tak je?

Protože SATT investoval do svého rozvoje a do své hodnoty. Koupil lokálního poskytovatele internetu v Novém Městě na Moravě se dvěma zaměstnanci. Zvyšuje počet přípojek, a to i mimo ZR, NMnM, BnP v okolních obcích. Předělává metalické kabely na optiku. Když jde údržbář na teple do důchodu, tak je k němu paralelně přiřazen jeho nástupce, aby se zaučil. SATT staví horkovody do míst, kde to dříve „nešlo“. Modernizuje výměníkové stanice, regulaci, způsob měření. Teď bude muset SATT doplnit horkovod o podzemní uzavírací ventily. A mnoho dalšího.

Z výše uvedeného tak plyne jednoznačně strategický význam, aby město Žďár nad Sázavou vlastnilo 100% akcií SATTu. Je to navíc investice, která se městu relativně rychle vrátí, a především má perspektivu být pro město pomyslným zlatým vejcem.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Ing. Radek Zlesák, člen představenstva SATT a. s.