Seminář pro majitele kompostérů

zveřejněno: 9. 4. 2019

Dne 20. 3. 2019 se v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově Měú konala přednáška o domácím kompostování. Bioodpad totiž může tvořit až 50 % veškerého odpadu.

Sešlo se cca 50 zájemců nejen z řad těch, kteří v loňském roce obdrželi od města kompostér.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého – mimo jiné, co vše lze do kompostéru dát, co udělat s plevelem, aby šel kompostovat, jak urychlit kompostování, za jak dlouho je kompost hotový a plno dalších zajímavostí.

Foto z této zdařilé akce přikládáme.