Stavební práce na Farských humnech

zveřejněno: 16. 7. 2021

Na Farských humnech se začalo pracovat na inženýrských sítích pro kulturní akce a bistro.

Současné uvolnění opatření a naděje, že k většímu zhoršení již nedojde, probralo řadu záměrů města nuceně hibernovaných a investic s nimi spojených. Sem spadají také kulturní počiny, které se v našem městě tradičně z velké části odehrávají na Farských humnech. Město proto mohlo spustit přípravu infrastruktury, již tyto záměry vyžadují. Připravované kulturní akce naleznete zde.

Sítě poslouží také bistru, jehož budoucí provozovatel uspěl před komisí města spíše než s nabídkou občerstvení právě s kulturním a volnočasovým programem. Stavební úpravy si vyžádala také na srpen naplánovaná instalace unikátních laviček, které jsou současně uměleckým dílem a připomínkou 70. výročí založení ŽĎASu.

Stavební aktivity by měly být ukončeny nejpozději 6. srpna.

Děkujeme za pochopení.