Strategie Centrum

zveřejněno: 25. 7. 2018

Jak dopadlo hlasování Strategie Centrum?              

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří hlasovali a zapojili se tak aktivně do spoluvytváření našeho města. Níže naleznete výsledky hlasování občanů města. Materiál Strategie Centrum je nyní ve fázi zpracování a jeho finální podoba bude součástí projednávání 30. zasedání zastupitelstva města dne 6. září 2018.

Do finálního pořadí lokalit ve Strategii Centrum zasáhnou vedle hlasování občanů a zastupitelů také priority správců inženýrských sítí. Výsledné pořadí lokalit tedy bude ovlivněno několika stranami.

 

Hlasování občanů

Pořadí

Lokalita

Počet hlasů

1

Tvrz

243

2

Farská humna

217

3

Átrium

195

4

Magistrála

156

5

Nábřežní

139

6

Dům kultury

89

7

Neumannova

78

8

Knihovna + Hřbitov

42

9

Veselská

37

10

Divadlo

35

* 1 hlasovací lístek mohl obsahovat 1, 2, nebo 3 hlasy

Bylo hodnoceno 549 platných hlasovacích lístku. 276 občanů hlasovalo prostřednictvím webových stránek. 25 hlasovacích lístků bylo vyřazeno (např. hlasovací lístky nebyly řádně vyplněny).

 


 

Aktualizace:
Prodloužili jsme hlasování až do neděle 10. 6. Občané se tak budou moci do hlasování zapojit i během Dne Žďáru. V rámci Dne Žďáru budou také v Atriu za obchodními domy vystaveny práce žáků žďárských škol s tématikou Strategie Centrum. Bude tedy možné prohlédnout si vize žďárských dětí a jejich představy o ideálním městě.


V průběhu let dochází ve městě k různým opravám, rekonstrukcím a revitalizacím jednotlivých oblastí užšího či širšího centra města. V průběhu roku 2017 tedy vzniká dokument, který by měl určit další směřování rozvoje centra města Žďáru nad Sázavou. Město tedy nyní přichází se Strategií Centrum, která by měla zajistit, že se budoucí rekonstrukce budou dělat především koncepčně.

Strategie se snaží nalézt cestu, kdy a jak revitalizovat jednotlivé části centra města. V uplynulých letech proběhla rekonstrukce náměstí Republiky, Havlíčkova náměstí a navazujícího prostranství náměstí Republiky. V roce 2017 proběhla architektonická soutěž na Nádražní ulici. Nyní tedy vyvstává otázka, jak pokračovat v úpravách a rekonstrukcích samotného centra města.

Aby byly další kroky smysluplné a systematické, bude při tvorbě Strategie Centra zohledněno několik faktorů – odborný pohled městského architekta, správců inženýrských sítí, a také rady a zastupitelstva města. Nezanedbatelnou roli hraje ale samozřejmě i názor občanů města.  Právě pro získání pohledu občanů funguje nyní také anketa.

 

Proč bych měl/a v anketě hlasovat?
Cílem tohoto hlasování je určit, kterým oblastem centra města by podle Vás měla být věnována přednostní pozornost. Centrum města je jeho pulzujícím srdcem a prakticky každý občan s centrem svého města přichází často do styku. Názor každého občana je tedy hodnotný a relevantní.

Svým hlasem dáváte najevo, že Vámi vybraným lokalitám by se město při plánování rozvoje mělo věnovat nejdříve.

 

Kdo může hlasovat?
Hlasovat mohou všichni občané města, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý občan může hlasovat pouze jednou.

 

Jak mohu hlasovat?
Od 7. března do 10. června probíhá on-line hlasování na stránkách města a hlasování pomocí anketních lístků do uren rozmístěných po městě.

Každý hlasující může udělit celkem 3 hlasy bez rozdílu pořadí.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO.

 

Hlasovat můžete také formou anketního hlasovacího lístku, který je přílohou březnového vydání  Žďárského zpravodaje nebo volně k dispozici také u hlasovacích uren.

Své lístky můžete odevzdat do hlasovacích uren na těchto místech:

Městský úřad Žďár nad Sázavou – informační kancelář
Knihovna Matěje Josefa Sychry – vestibul vedle nápojového automatu
Poliklinika Žďár nad Sázavou – vestibul
Relaxační centrum – vestibul

Hlasovací lístek k vytisknutí si můžete stáhnout ZDE.

 

Pro jaké lokality mohu hlasovat?

Seznam lokalit:

 1. Tvrz
 2. Farská humna
 3. Nábřežní
 4. Átrium
 5. Divadlo
 6. Neumannova
 7. Knihovna
 8. Hřbitov
 9. Veselská
 10. Magistrála
 11. Dům Kultury

 

Jaké další aktivity mohu očekávat?

Dne 7. 3. proběhlo setkání s občany, kromě ankety pro občany se plánují i doplňkové aktivity přímo v terénu. V průběhu jara je naplánovaná procházka s městských architektem Zbyňkem Ryškou po zvolených lokalitách. A dále je v plánu umístit do zmíněných lokalit po městě i informační panely pro občany.

S konečnou podobou strategie bude veřejnost seznámená pravděpodobně na konci léta.

Rozhovor s městským architektem Zbyňkem Ryškou najdete v únorovém čísle Žďárského zpravodaje na straně 7.