Vyhodnocení soutěže o logotyp MHD ŽĎÁR

zveřejněno: 28. 4. 2017

Město Žďár nad Sázavou koncem března vyhlásilo soutěž o logotyp připravovaného linkového vedení MHD Žďár.

Soutěž probíhala od 20. 3. 2017 do 2. 4. 2017. Celkem do soutěže přišly návrhy od patnácti účastníků. Někteří účastníci poslali i více návrhů, ty však byly vždy hodnoceny jako jeden.

Soutěžícím, kteří se umístili na prvních třech místech, náleží odměna - 1. místo bude ohodnoceno částkou 8 000 Kč, 2. místo částkou 4 000 Kč a třetí místo částkou 1 000 Kč.

V tomto týdnu byla finálně vyhodnocena první tři místa a vítězem se stal pan Milan Kozel. Na druhém místě se umístila paní Iva Utinková a třetí místo náleží panu Václavu Černíkovi.

Kompletní seznam soutěžících a náhledy jejich návrhů naleznete níže.

Všem účastníkům upřímně děkujeme za čas a energii, které věnovali svému návrhu, a velmi si vážíme jejich aktivního přístupu k dění ve městě Žďár nad Sázavou.

 

Postup hodnocení

Všechny návrhy byly zbaveny identifikačních údajů (jméno, firma atd.) a v této anonymní podobě předloženy hodnotitelům. Hodnotitelé svými hlasy vybrali tři nejlepší návrhy. Tyto tři návrhy byly následně prezentovány Radě města, která určila konečné pořadí.

Hodnocení:

Pro účely vyhodnocení byla stanovena hodnotitelská komise, jejíž členové následně hlasovali o umístění jednotlivých návrhů. V hodnotitelské komisi zasedli zástupce komise pro marketing a komunikaci, externí grafik města, zástupce vedení a rady města, zástupce Fakulty dopravní Univerzity Pardubice a zástupce dopravce, který MHD provozuje – firmy ZDAR, a.s.

Hodnocení probíhalo jednoduše: 1. místo - 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo – 1 bod. Výsledný součet stanovil konečné pořadí.

 

 

Seznam soutěžících (po kliknutí na jméno si můžete prohlédnout celý návrh)

1. místo - Milan Kozel

 

2. místo - Iva Utinková

 

3. místo - Václav Černík

 

Marie Čáslavská

Aleš Koželuh, ak media

Václav Juda, Jucadreative

Petr Vytlačil, 4People

David Greguš

Anna Cisariková

Jan Šustr a Radovan Živný

Lukáš Joch

Alice Mitysková

Zdeněk Hadrava

David Štěpánek

Mikoláš Horák