Zahájení stavebních prací na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou je naplánováno na 9. května

zveřejněno: 5. 5. 2022

Provoz na části Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou od křižovatky s ulicí Chelčického směr Nové Veselí v délce přibližně 600 m by měl být od pondělí 9. května řízen kyvadlově na semafory. Už od ranních hodin bude místo osazeno přechodným dopravním značením a zhotovitel stavby, firma AQUASYS ze Žďáru nad Sázavou, zahájí stavební práce. Částečná uzavírka Jihlavské ulice by měla trvat do konce září letošního roku, forma uzavírky během pokládky finálních obrusných vrstev je ještě v řešení. Předpokládáme, že běžný provoz by se měl na silnici v režimu předčasného užívání vrátit nejpozději 31. října.

Investorem akce II/353 Žďár nad Sázavou – ulice Jihlavská je Kraj Vysočina, město Žďár nad Sázavou a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Stavební práce, jejichž investorem je Kraj Vysočina, zahrnují rekonstrukci vozovky v délce 531 metrů včetně odvodnění a také dvou mostních objektů (které jsou v havarijním stavu) nad železniční tratí a nad železniční vlečkou. Stavba je součástí projektu ‘II/353 Stáj – Zhoř, 2. stavba’ a je podpořena dotačním programem EU. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko připravuje rekonstrukci vodovodu v daném úseku a město Žďár nad Sázavou opraví stávající autobusové zastávky s příslušenstvím a vybuduje nové místo pro přecházení.

 

Vozidla do 3,5 t, vozidla IZS, veřejná linková osobní doprava a vozidla s povolením stavby:

Průjezd stavbou bude umožněn kyvadlově na semafory. Delší zelený interval bude nastaven na výjezd z města, včetně ulice Chelčického, tak aby se netvořily dlouhé kolony, které by neúnosně komplikovaly provoz v této lokalitě. Průchod pěších by měl být po celou dobu stavby umožněn zabezpečeným koridorem. V průběhu května by mělo rovněž dojít k přesunu autobusové zastávky Jihlavská – HETTICH pro linkové spoje do bezpečnějšího místa, přibližně 300 m ve směru na Nové Veselí. Majitelé dotčených firem a pozemků dostanou povolení stavby po předchozí individuální domluvě se zhotovitelem - firmou Aquasys.

 

MHD Žďár:

Zastávka Strojírenská ŽĎAS bude pro linku č. 1 přemístěna na příjezd k hlavní bráně Žďasu.
Zastávka Jihlavská HETTICH bude pro MHD přemístěna do prostoru dolní brány firmy Hettich, pro linkové spoje bude přemístěna o cca 300 m směrem k Novému Veselí.

Linka MHD č. 1:

  • spoj č. 2 – od přemístěné zastávky Strojírenská ŽĎAS bude veden areálem firmy a končí na přemístěné zastávce Jihlavská HETTICH, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
  • spoj č. 3 – výchozí zastávka je Jihlavská HETTICH, spoj je veden areálem Žďasu, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
  • spoj č. 4 - zrušen

Linka MHD č. 3:

  • spoje č. 1, 3, 9, 4, 6, 8, 10 – zrušena zastávka Jihlavská HETTICH
  • spoje č. 5, 7 – končí na zastávce Jihlavská HETTICH (pro tyto spoje je zrušena konečná zastávka autobusové nádraží)
  • spoj č. 12 – výchozí zastávka Jihlavská HETTICH (pro tento spoj je zrušena výchozí zastávka autobusové nádraží)

 Linka MHD č. 9

  • zrušena obsluha zastávky Jihlavská HETTICH

 

Vozidla nad 3,5 t:

Nákladní vozidla nad 3,5 t budou odkloněna na objízdnou trasu, která povede obousměrně přes Nové Veselí – Březí nad Oslavou – Kotlasy – Ostrov nad Oslavou – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou. U obce Kotlasy bude dočasně zvýšena nosnost mostu zúžením vozovky do jednoho jízdního pruhu, který bude veden prostředkem komunikace a vymezen betonovými svodidly.
Nezbytný průjezd stavbou pro vozidla nad 3,5 t, například z důvodu zásobování, bude řešit zhotovitel v odůvodněných případech individuálně, podle aktuálních požadavků a podle charakteru prováděných prací.