Žďárský zpravodaj: omluva

zveřejněno: 21. 2. 2018

V únorovém vydání Žďárského zpravodaje (19. února) jsme udělali chybu. Došlo k záměně jména Jaroslavy Doležalové za Jarmilu Doležalovou (na straně 1 a 4). Tato chyba nás velmi mrzí, hluboce se omlouváme.

 

Jakub Axman, šéfredaktor a redakční rada