Změna MHD

zveřejněno: 30. 1. 2020
linky 1 a 6

Odbor komunálních služeb informuje, že od soboty 1. února 2020 operativně dochází k následujícím časovým posunům některých spojů.

Jedná se o:

linka 1 - spoj č. 4 je zpožděn o 5 minut (odjezd z výchozí zastávky 14:05, příjezd do cílové zastávky 14:09)

                  -  spoj č. 3 je zpožděn o 5 minut (14:15 – 14:44)

linka 6 - spoj č. 4 je zpožděn o 4 minuty (14:45 – 15:17)

Jde v podstatě o navrácení časů do poloh platných v roce 2019. Důvodem je, že časové úpravy k 1. lednu 2020 sice pomohly zlepšit oběh vozidel, ale bohužel cestující po ukončení směny nestíhali upravené časy.