Změny v MHD

zveřejněno: 20. 12. 2019

Odbor komunálních služeb informuje, že v souvislosti s novou Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (MHD) účinnou od 1. ledna 2020 nedochází ke změnám v rozsahu MHD, pouze pro zlepšení oběhu vozidel dochází k následujícím časovým posunům některých spojů.
Jedná se o:
linka 1 - spoj č. 4 je uspíšen o 5 minut (odjezd z výchozí zastávky 14:00,
               příjezd do cílové zastávky 14:04)
            - spoj č. 3 je uspíšen o 5 minut (14:10 – 14:40)

linka 2 -  spoj č. 2 je uspíšen o 5 minut (7:15 – 7:32)

linka 6 - spoj č. 4 je uspíšen o 4 minuty (14:41 – 15:13)

 

Jízdní řády od 1. 1. 2020

 

Odbor komunálních služeb oznamuje, že z důvodu ukončení úplné uzavírky části ulice Husova a ulice Nádražní k datu 20. 12. 2019 vč. budou linky č. 3 a 6 vedeny v původní trase, tj. s obsluhou zastávek Nádražní a Dagmarky od soboty 21. 12. 2019

 

Odbor komunálních služeb informuje, že v důsledku uzavírky silnice I/37 v úseku od křižovatky u Komerční banky po křižovatku u Conventu z důvodu konání vítání nového roku s ohňostrojem 1. ledna 2020 a souvisejících zvýšených bezpečnostních opatřeních v době od 17:15 hod. do 18:30 hod. budou zrušeny zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí. Opatření se týká linky MHD č. 2 a jejích spojů č. 27 s odjezdem z autobusového nádraží 17:40 hod. a č. 28 s odjezdem z Pilské nádrže 18:00 hod.
Spojů, které jsou touto trasou vedeny těsně před a nebo po uzavírce, se opatření již netýká. Jedná se především o spoje linky 2 č. 18 s odjezdem z Pilské nádrže 17:00 hod. a č. 19 s odjezdem z autobusového nádraží 18:40 hod., dále o linkový spoj 840117 Žďár nad Sázavou – Hamry, Šlakhamry s odjezdem z autobusového nádraží v 18.35 hod.
Spoj č. 27 linky 5 s pravidelným odjezdem z autobusového nádraží 18:15 hod. bude na odjezdu o několik minut opožděn, aby mohl být veden v původní trase s ohledem na dopravu z ohňostroje do ZR 2 a 5.
Dále upozorňujeme návštěvníky vítání nového roku s ohňostrojem, že od 17.45 hod. bude uzavřena horní část náměstí Republiky včetně přilehlých chodníků, proto je třeba se dostavit na náměstí včas.