Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 30. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, pane doktore, děkuji Vám za odpověď. Zájem o očkování je dnes výrazně vyšší, než byl v srpnu (viz opětovné otevírání očkovacích center). Malá očkovací místa jsou v kraji Vysočina stále v provozu v Telči, Třešti a Chotěboři. Tyto obce nejsou okresními městy a mají výrazně méně obyvatel než Žďár. Jak je možné, že v Telči, Třešti a Chotěboři je možné malé očkovací místo provozovat a ve Žďáře to nejde? V okresním Žďáře by snad také mohlo být např. malé očkovací místo na poliklinice.
Odpověď: (1. 12. 2021 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
jak jsem již uváděl v současné době je největší problém v personálním obsazení. Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina je v jednání se zdravotnickým personálem (nemocnice mají nedostatek pro zajištění chodu a péče o klienty nemocnice a praktičtí, ambulantní lékaři jsou soukromé podnikající osoby se svými závazky a možnostmi) o výsledku jednání posílení stávajících kapacit očkování budeme informovat až bude znám výsledek jednání.

S pozdravem
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

Datum: 30. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, nemá prosím vás město informace,proč nepokračuje stavba )údajně nový domov důchodců), na Stalingradě u Obchodní školy ? Kde je problém, že je velká část staré budovy zbourána a nic se tam delší dobu neděje ? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (30. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dostálová,

asi jsme se minuly s otázkou a odpovědí. Záměr bohužel nemohu komentovat, neboť jde o záměr soukromého subjektu a momentálně informace ani nemám. Jen dodám, že ani město nechce v intravilánu "ležácké" projekty a vím, že vedení v rámci možností nějaký tlak vývíjí.

Děkuji za pochopení
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 15. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den,
po vysazení nových stromů, je velmi omezený výhled při výjezdu z ulice Nová. Prosím, bude se to řešit?
Děkuji
Odpověď: (30. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Niederlová,

výhled do křižovatky byl předmětem prověřování a je v souladu s normami. Je třeba říci, že stromy samozřejmě leckde působí jisté nepohodlí a někde mohou přinést i potřebu větší opatrnosti při výjezdu, ale jejich přínos především pro místní, přestože to na první pohled není vidět, nadále převažuje. Míst, kde stromy nikomu a ničemu nevadí, ve městě není mnoho. Tomuto místu, nicméně, budeme věnovat pozornost, takže pokud by se stav změnil a stromy skutečně představovaly nebezpečí, budeme situaci razantně řešit.

Děkuji za zájem a pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 14. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, mohl by jste říci prosím veřejnosti, proč a z jakých důvodů se vůbec již delší dobu nepracuje na Stalingradě v rámci výstavby nového domu pro seniory ?
Dříve ta nemovitost zřejmě spadala pod kraj. V jakém vývojové stádiu se stavba nachází, pokud o tom máte nějaké informace ?
Odpověď: (30. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,

jedná se o projekt společnosti SeneCura, s níž nejsem v kontaktu a informaci nemám.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 29. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, bude ve Žďáře obnoveno očkovací centrum? Můžete prosím uvést v kolika okresních městech není očkovací centrum? Např. Telč má zřízeno očkovací místo s centrální registrací na poliklinice(viz https://ockoreport.uzis.cz/Detail?guid=3f0f3044-990c-4143-a85e-9fc16da5bb1b). Žďár není schopen pro své občany např. na poliklinice zajistit očkovací místo s centrální registrací? Praktici nyní očkování asi nebudou stíhat... Není-li dotaz adresován správně, prosím o jeho předání kompetentní osobě.
Odpověď: (30. 11. 2021 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ve Žďáře bylo očkovací centrum v provozu od března do konce srpna letošního roku a nebyl zájem o jeho plné využití kapacity. Zřízení očkovacího centra je vázáno na oprávnění provozovatele udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR, personálním zajištěním (lékaři, sestry a administrativa), prostory a finančními náklady. V současné době již očkují praktičtí lékaři, nemocnice v Novém Městě na Moravě a do Žďáru také dojíždí mobilní očkovací tým. Situace je vyhodnocována ve spolupráci s Krajem Vysočina a v současné době zřízení nového očkovacího místa není na pořadu dne. Pro Žďár je spádová nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pokud dojde po vyhodnocení situace, která se v průběhu epidemie může změnit k potřebě jeho zřízení, bude se zřizovat. V současné době je největší problém v nedostatku zdravotnického personálu jak lékařů, ale především zdravotních sester.

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
krizové řízení, GDPR

Datum: 29. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den,
v ulici Binkova nesvítí již delší dobu lucerna č.764 VO.
Prosím bylo by možno světlo zprovoznit?
Děkuji
Odpověď: (29. 11. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za poznatek, opravíme v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 26. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, v tomto týdnu došlo k ořezani větví u keřů na Brodske pred obchodem Qanto. Řekla bych, ze řez byl skoro zbytečný. Větve stále přesahují přes kamenou zitku. Nejpozději na jaře bude situace stejná jako předtím - budou zavazet při parkování a neustále exkrementy od ptáků na karoseriich aut.
Odpověď: (29. 11. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Novotná,
údržba zeleně ve vyvýšených záhonech byla provedena tak, aby zeleň nepřečnívala do parkoviště a to bylo možné využít v plném rozsahu.
To, že ve větší výšce větve stále přesahují až za kamennou zídku parkování nevadí.
V příštím roce je v plánu komplexní údržba zeleně ve vyvýšených záhonech.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Předmět: Lidl-Kinsky
Datum: 27. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, je pravda, že v prostoru nákupního centra Kinsky bude ve vrchním patře prodejna Lidl ? Neměla by být veřejnost o takovýchto aktualitách informována ? Protože každé nové nákupní centrum v našem městě by mělo být vítáno, vzhlem k přetížensoti stávajících obchodních domů.V našem městě by jich mohlo být klidně více, jen by bylo vhodné investory nových obchodních domů do našeho městy nějak přilákat.Např.rozrustající se lokalita Klafar, tam by nákupní středisko bylo nutné !
Odpověď: (29. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Berane,

co se bude nacházet v obchodním centru Kinský, je ryzí kompetencí vlastníka. Město se vyjadřuje pouze k technickým okolnostem jakéhokoli projektu. Komunikovat cizí záměry mu však nepřísluší. O poptávce občanů po nových obchodních centrech víme a jsme vůči potenciálním provozovatelům být otevření do té míry, aby tyto investice na druhé straně nezhoršily bezpečnostní, dopravní, estetické a další poměry v cílových lokalitách.

Hezký den
Adam Joura
obdor strategického rozvoje a investic

Datum: 25. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den,
bude v návaznosti na nouzový stav a doporučení home ofice omezen provoz agend úřadu? Děkuji.
Odpověď: (26. 11. 2021 - kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Jando,
provoz agend úřadu i přes vyhlášený nouzový stav nebude zatím omezen, uvidíme jaká opatření budou vzhledem ke zhoršujícímu se stavu pandemie dále vydávána. Je tedy třeba zvážit, zda své záležitosti potřebujete nejen vy, ale i ostatní klienti, nutně v současné době vyřizovat. Preferujeme písemný, telefonický nebo elektronický kontakt. Nicméně, jak jsem uvedla na začátku, omezení provozu úřadu v současné situaci nechystáme.
Martina Hostomská, tajemnice

Předmět: obílení kmenů
Datum: 25. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, nezapomněla firma na obílení tří nově vysazených stromů na Libušíně,v prostoru bývalé pokácené lípy ? Všude jinde jsem si toho již všimnul, že je to uděláno,jenom tam ne,děkuji za odpověď.
Odpověď: (26. 11. 2021 - odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Stránská,
děkuji Vám za dotaz.
Stromy vysazené ve vnitrobloku jsou platany javorolisté, u kterých dochází k přirozenému odlupování kůry.
Nátěr proti vzniku mrazových trhlin a korní spále by tedy nebyl elektivní. Stromy budou dostatečně stíněny okolní zástavbou.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně