Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 2. 7. 2020
Dotaz: V dotazovně 8.4. pan starosta sliboval ohledně nájmů v prostorech města, cituji:"Teď je odklad nájmu krok č.1, v mezidobí bude čas a prostor na vyhodnocení na částečné/úplné odpuštění nájmů a v jakém to bude rozsahu.". Tímto bych mu rád poděkoval za fakturu na další období v plné výši, a se splatností ještě dříve než ta původní z dubna. Nyní máme faktury za II. a III. čtvrtletí s prakticky se stejným datem splatnosti. Evidentně se Rada, nějakým snížením nájmů ani neobtěžovala zabývat. Děkujeme
Odpověď: (3. 7. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Nováku,
rada města rozhodne o prominutí nájmu za užívání prostor sloužících podnikání do konce července 2020. O tomto rozhodnutí budou nájemníci ihned informováni.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

Předmět: Sečení trávy
Datum: 30. 6. 2020
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč sekáči trávy sečou bezohledně a totálně znečišťují zaparkovaná auta. Pamatuji slušnou firmu pana Řádka, která auta chránila neničila nám soukromý majetek. To se týká také kontejnerů, okapových chodníků apod.
Odpověď: (1. 7. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vostrejši,
sečení zajišťuje i letos firma pana Řádka. V blízkosti aut a jiného hmotného majetku využívají ochranné plachty, posečenou trávu také sfoukávají fukary. Ne vždy se podaří auta a jiný majetek úplně očistit, ještě k tomu když je tráva i terén v současné době rozmoklý. Dodavatele jsem na tuto skutečnost upozornila.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Datum: 30. 6. 2020
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jak je možné, že klub na Libušíně, který je od zástavby cca 400 m a který má mít otevřeno pátek, sobota, kdy ruší noční klid dunění hudby hraje tedy každý den i všední dny, kdy chodí lidé do práce a potřebují se vyspat, Trvá to již cca 14 dní, kdy se to opakuje každý den až do ranních hodin. Nedá se u toho dunění spát. Jenom proto, že si chce nějaká osoba poslouchat hudbu každý den, nemusí tím otravovat okolí, aby ostatní nemohli spát
Odpověď: (1. 7. 2020 - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
bohužel, problémy v této lokalitě jsou dlouhodobé. Podnět jsme předali městské policii a hygienické službě. V případě opakovaného výskytu volejte ihned městskou policii, aby mohl být stav dokumentován bezprostředně v daném čase. To by umožnilo i posouzení, zda provozovna dodržovala nejen noční klid, ale také hygienická omezení platná v aktuální době pro provoz stravovacích zařízení v návaznosti na epidemiologická opatření.
S pozdravem
Krčil Roman, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

Předmět: Sečení trávy
Datum: 30. 6. 2020
Dotaz: Dobrý den, opakovaně prosím o posečení přerostlé trávy na velkém hřišti v ulici Novoměstská ZR7. Předem děkuji.
Odpověď: (1. 7. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Košťále,
sečení tohoto hřiště je již objednáno. Proběhne pravděpodobně tento týden v závislosti na klimatických podmínkách.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Předmět: pozemek
Datum: 30. 6. 2020
Dotaz: Dobrý večer, chystám se přestěhovat do Ždáru nad Sázavou. Sháním pozemek ale bohužel ve Vašem městě toho momentálně moc není. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaký tip, kde bych si pozemek mohl koupit, případně zda se nechystá stavební parcely prodávat město. Maximální cena je 3000 Kč/m2
Odpověď: (1. 7. 2020 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
město připravuje dva projekty, v souladu se kterými by měly vzniknout stavební pozemky. Tyto projekty jsou v současné době opravdu ve fázi počáteční přípravy, takže podrobnější informace budou sděleny po dokončení této přípravy. Horizont realizace předpokládám 2 - 3 roky. Pokud budete chtít Vaši situaci řešit v dřívějším termínu, pak doporučuji sledovat inzerci s prodejem rodinných domů.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

Předmět: Osvětlení
Datum: 27. 6. 2020
Dotaz: Proč nefunguje na ulici Blažíčkova 3 týdny osvětlení
Odpověď: (1. 7. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, opraveno bylo v pondělí. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Dopraca
Datum: 27. 6. 2020
Dotaz: Dobrý den, můžete mi sdělit, kdo je zodpovědný za současnou situaci v dopravě, kdy neumí zajistit seřízení přechodných semaforů a jak bude za toto řešen
Odpověď: (1. 7. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
provizorní semafory jsou v provozu v pevných plánech podle DIO, které schválily všechny dotčené orgány, jejich jakákoli změna podléhá novému schvalování, a to není žádná operativa, to bychom stavěli do listopadu. Jakmile dokončíme stavební práce, u všech křižovatek budou instalovány vyprojektované dopravní plány a ty budou odlaďovány.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 23. 6. 2020
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď. Ale měl jsem na mysli posunutí nebo rozšíření ústí přechodu u domu čp 600. U rohu tohoto domu nyní vzniká úzké hrdlo, a celkem nelogicky se bude muset roh domu čp. 600 obcházet. Rozšířením ústí přechodu více do stávající pěší zóny (cca o 2 metry) by se tento budoucí problém spolehlivě odstranil. Na parkování u pošty by tato úprava neměla mít vliv. Za řešení situace předem děkuji.
Odpověď: (30. 6. 2020 - oddělení projektů):
Dobrý den,
dle vyjádření projektanta stavby by posunutí přechodu na straně u domu č. p. 600 směrem do pěší zóny vyvolalo nutnost posunutí navazující strany přechodu u objektu pošty směrem do osy Nádražní ulice a její omezení nebo vytvoření šikmého přechodu. Ani jedno z těchto řešení není vhodné. Křižovatka si zachovává svoji stávající funkci a trasy chodců, jak byly navrženy v návrhu architektonické soutěže a navazujících dokumentacích.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Předmět: sečení trávy
Datum: 29. 6. 2020
Dotaz: Dobrý den, v květnu jsem psala prosbu o ohleduplnější sekání trávy u obytných domů. Minulý týden byla v naší ulici opět sečena tráva a chtěla bych poděkovat pracovníkům firmy, která sečení provádí. Ivana Juklová
Odpověď: (29. 6. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu na sečení trávy, předáme ji pracovníkům zajišťující sečení ve městě.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 6. 2020
Dotaz: Pařez ani po roce neuhnil, ani nezmizel, zato v jeho blízkosti přibyly dva kontejnery na sklo, kterým pařez zavazí; nedovírají se, jsou nakřivo a vypadává z nich rozbité sklo. Mohli byste ten nepořádek prosím uvést do přijatelného stavu? Běhají tam také děti, mohly by se pořezat...
Odpověď: (26. 6. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Frézování je v dohledné době v plánu a také pařez na Vámi popisovaném místě. Situace se po vyfrézování jistě zlepší. Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb