Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 16. 6. 2019
Dotaz: Mlátové chodníky u Ivana a dále pokračující směrem k mateřské školce Sluníčko jsou doslova vymleté od prutkých lijáků.Tyto Vámi stále propagované chodníky jsou naprosto nevhodné.Jediná jejich východa je, že jsou méně nákladné, jiný žádný užitečný efekt nemají !! V ostatních částech je to obdobné ! Oprava je nutná.
Odpověď: (26. 6. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 6. 2019
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné co nejdříve uklidit a srovnat mlatové cesty v parku "U Ivana". Po bouřkách jsou cesty zcela vymleté a chůzi nezpůsobilé. Děkuji.
Odpověď: (26. 6. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 22. 6. 2019
Dotaz: Dobrý den, na přítoku do Gottlerova rybníka (vyústění kanálu pod chodníkem mezi ulicemi Pelikánova - Neumanova) jsou po dešti na trávníku vyplaveny toaletní papíry a přítok zapáchá, což svědčí o tom, že je na tento přítok někde napojena splašková kanalizace. Myslím, že v dnešní době není přípustné odvádět fekální odpady do rybníka.
Prosím o prošetření a zjednání nápravy.
Odpověď: (24. 6. 2019 - odbor životního prostředí):
Do přítoku Gottlerova rybníka je vyústěna odlehčovací komora OK16. Při místním šetření 24.06.2019 cca v 13.00 hod. bylo zjištěno, že z odtoku z OK 16 nevytéká téměř žádná voda, voda vytékala pouze z dešťové kanalizace. Přes přepadovou hranu v odlehčovací komoře přepadají vody při větších srážkách, kdy přepadá odpadní voda silně naředěná srážkovými vodami. Správce jednotné kanalizace (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) provede přeměření výšky přepadové hrany. Děkujeme za vaše upozornění.

Ing. Magdaléna Kynclová
odbor životního prostředí

Předmět: parcela 4577
Datum: 20. 6. 2019
Dotaz: Již před delší dobou jsem dostal odpověď, že majitel má rozšíření parcely 4577 propůjčeno bez možnosti na ní postavit pevnou stavbu, ale zatím vystavěl přístavbu domu a na mé připomínky mi bylo odpovězeno, že nelze předjímat záměry stavebníka. Sám jsem nedávno absolvoval kolečko zaměření pozemku, změnu hranic, změnu určení a změna majitelů - celé to trvalo necelých 14 dnů a okamžitě byla změna zanesena do katastru. Dle mého je jmenovaná přístavba černou stavbou již od počátku a úřad na to NIC.
Odpověď: (24. 6. 2019 - odbor stavební):
Vážený sousede,
ve věci Vámi uváděné černé stavby na pozemku p.č. 4577 v k.ú. Město Žďár odkazuji na odpověď ze dne 6.8.2018.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.Datum: 23. 6. 2019
Dotaz: Dobrý večer, při návratu z vlaku jsem zahlédl u Domu kulturu naprosto obří a nevkusnou reklamu na thajské masáže. Tato reklama si uzurpuje veřejný prostor, a to do všech směrů (má rozměry několika metrů). Věřím, že Žďár se snaží být lepším městem - a doufám, že se shodneme, že město je lepší bez obřích reklam umístěných ledabyle na trávníku, než s nimi. Mám tedy dva dotazy: 1) je tato reklama umístěna legálně, 2) pokud ano, kdo ji povolil?

Děkuji za odpověď
Odpověď: (24. 6. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
reklama byla povolena a zpoplatněna v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podrobnosti naleznete zde https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

Datum: 20. 6. 2019
Dotaz: Dobrý den,
v Usn. 261/2019/OP je schválení směny pozemku na Jamské za pozemek na Klafaru III. Cena za 1824m2 na Klafaru je stanovena na 1 063 283 Kč, tzn. 583 Kč/m2. Když však město prodávalo naposledy pozemky na Klafaru, byla cena 2000Kč za metr čtvereční. Proč je u tohoto pozemku cena tak nízká? Proč vůbec město takto směňuje pozemky na Klafaru, když je pozemků ke stavbě rodinných domů nedostatek? Při předposledním prodeji pozemků pro řadové domy stály lidé frontu před úřadem i několik dní.
Odpověď: (24. 6. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k této směně pozemku dochází z důvodu, že město potřebovalo získat pozemek v průmyslové zóně Jamská II, jejíž výstavba by měla začít v roce 2020. Stávající vlastníci pozemků, které město nutně potřebuje pro svůj rozvoj, v některých případech již nechtějí pozemky prodávat, nýbrž pouze směňovat. Co se týká ceny, v případě směny není použitá cena tržní, protože i město by muselo nabývat pozemek za tržní cenu. V tomto případě město nabývá pozemek ve výměře 3 253 m2 za cenu ve výši 205,44 Kč/m2 namísto za tržní cenu 1.000 Kč/m2 a pozbývá pozemek ve výměře 1 824 m2 namísto za cenu 2.000 Kč/m2 za cenu 582,94 Kč. Jde o účetní cenu, která byla po dohodě s vlastníkem pozemku navýšena tak, aby rozdíl v hodnotách pozemků stanovených účetní cenou odpovídal rozdílu v hodnotách pozemků tak, jaká by byla stanovena v případě použití tržních cen. K získání pozemků v průmyslových zónách město v letošním roce přistoupí k 7 směnám, z toho ve 4 případech se směny týkají pozemků v lokalitě Klafar.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Datum: 19. 6. 2019
Dotaz: Několikrát v minulosti jste již dostala podnět k řešení parkovacích míst na Libušíne podél hlavní silnice,kde jsou nesmyslné travnaté půlkruhové ostrůvky,kde již bylo v minulosti spočítáno, že by se tam vešlo cca.16 parkovacích míst.To, že je nouze o parkovací místa Vás moc asi netrápí,ale toto by určitě pomohlo, řešte to, neodkládejte to stále, nebylo by to finančně náročné, pouze by se ty ostrůvky odstranily,prostor by se doasfaltoval,bylo by tam kolmé parkování.
Odpověď: (19. 6. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
odbor rozvoje a ÚP neměl a nemá v seznamu zajišťovaných investic parkování na ulici Libušínská. Pravděpodobně jste komunikoval s odborem komunálních služeb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 19. 6. 2019
Dotaz: Kdy bude cyklostezka do Stržanova hotová ? Proč jenom do Stržanova ? To se cyklisté otočí a pojedou zpět do Žďáru ? Co to je za strategii. Neměla by být protažena do Škrdlovic,popř.do Světnova atd.? Toto je zase nějaká polovičatá práce nedotažená do konce, nebo to zase srojí na penězích jako obvykle ?
Odpověď: (19. 6. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Nováčku,
stezka je součástí 5 staveb, které mají být dokončeny do 31.8.2020. Jednotlivé stavby budou uváděny do provozu postupně, po jejich dokončení. U stezky předpokládáme dokončení na podzim letošního roku.
Nová stezka na Stržanov se propojí na stávající nadregionální cyklotrasy (Posázavská a Santiniho) a řadu místních okruhů směrem na Nové Město n.M., Tři studně, Škrdlovice a Hamry n.S. Význam tohoto propojení možná zatím nevidíte, ale je ohromný, ať už jde o napojení na cyklotrasy nebo o bezpečnost chodců a cyklistů.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: sečení trávy
Datum: 16. 6. 2019
Dotaz: Pokud ve Žďáře opět seče trávu Zahrada Vysočiny, tak musím konstatovat, že se stav rapidně změnil k lepšímu a to i z důvodu zaměstnanosti našich místních lidí v našem městě a zejména znalostí sekajících ploch a také lepší kvalitu sečení.
Odpověď: (19. 6. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bezděková,
nyní ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje sečení firma Josefa Řádka z Ostrova nad Oslavou. Děkujeme za pozitivní hodnocení sečení v našem městě, předáme tuto informaci i pracovníkům zajišťující sečení.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: stížnost
Datum: 13. 6. 2019
Dotaz: Dne 10.5.2019 jsem posílala soukromý dotaz vztahující se k obřadům na Zelené Hoře. Od 1.5.2019 jsem zaměstnancem pohřební služby. Nicméně tento dotaz jsem posílala jako občan. Nechápu tedy, jak je možné, že dnes 13.6. mě velmi nepříjemně atakoval pan Gabriel z firmy Santa G a komunikaci, kterou jsem vedla s Městem Žďár nad Sázavou mi mával před očima. Pokud má Město nějaký důvod mě jako občana napadat, předpokládám, že to udělá prostřednictvím zaměstnanců MÚ. Děkuji za vysvětlení. S pozdravem
Odpověď: (18. 6. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Pryclová,
v tomto případě došlo zřejmě k nedorozumění. Problematika režimu vypravování a konání pohřbů byla připravována se správou hřbitovů s ohledem na všechny nám známé okolní aspekty. Proto správa hřbitovů, pokud to je jen trochu možné, trvá na dodržování stanovených pravidel, která mají předcházet různým nepříjemnostem, které s ohledem na citlivost problematiky nejsou žádoucí. Samozřejmě je v odůvodněných případech možná předem dohodnutá výjimka, to je ale třeba dohodnout v kanceláři na správě pohřebišť a ne po telefonech, kdy může dojít, vzhledem k okolnostem, k nějakým omylům. Pokud byste chtěla vědět další podrobnosti či chtěla vznést připomínky, náměty a pod., tak se obraťte na našeho pracovníka Ing. Miloslava Dvořáka, odbor komunálních služeb.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu