Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 13. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den,

chci se zeptat, zda by bylo možné upravit povrch u vjezdu do dvora budovy, kde sídlí Česká pošta. Výmoly a vystouplý uzávěr kanalizace komplikují pohyb po navazujícím chodníku pro kočárky a především pro invalidní vozíky (vlastní zkušenost). Děkuji za vyjádření. Pěkný den
Odpověď: (16. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Smolíku,
část chodníku a vjezd, budou upraveny v rámci rekonstrukce Nádražní ulice v části od budovy České pošty po okružní křižovatku na ulici Strojírenská.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 14. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den, máte prosím v plánu opravy komunikací na Libišíně ? Po zimně jsou v katastrofálním stavu, díry,výtluky,Před pečovatelskou službou na Libušíně u autobusové zastávky se propadá silnice, no je to tam katastrofální, oprava je již vážně nutná a to od hlavní silnice,kolem Jehly, pečovatelského domu až k zimnímu stadionu, ta vozovka je opravdu v havarijním stavu.Není se co divit, protože sídliště,jako i další je nadměrně zatěžováno dopravou.
Odpověď: (16. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
celoplošná oprava vozovky na ul. Libušínská se do letošního rozpočtu nedostala. Místo u zastávky MHD budeme řešit přednostně místní opravou v letošním roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 12. 2. 2019
Dotaz: V současné době je hodně zstaralý a nevyhovující bodový systém v domově důchodců v ZR,prioritou by mělo být,aby se tam dostala osoba potřebná,jako je (zdrav.stránka,osamělost a další aspekty,současný stav je špatný),nehledě na to, že je tam přes sto žádostí ? Nejsem spokojená ani s novou vedoucí,neumí jednat s lidmi !
Odpověď: (15. 2. 2019 - odbor sociální):
Dobrý den. Současná kritéria pro výběr nového uživatele samozřejmě zohledňují zdravotní stav žadatelů i jejich případnou osamělost. Počet podaných žádostí ovlivnit nemůžeme, proto chystáme aktualizaci kritérií. Ta by měla řešit problematiku žádostí podávaných s několikaletým předstihem. Paní vedoucí bude upozorněna, že její chování nepůsobilo příznivě. Zatím je tato stížnost ojedinělá, ale to neznamená, že se jí nebudeme zabývat.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

Předmět: Svetlo
Datum: 13. 2. 2019
Dotaz: Nesvítí lampa 473
Odpověď: (15. 2. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Děkujeme za informaci, opravíme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 13. 2. 2019
Dotaz: Nechápu, jak může dávat kraj ruce pryč od stížností na chystaný VDV a kritiku nechávat na starosty! Ti si VDV nevymysleli, nemají o tom dost informací a ještě budou muset občanům vysvětlovat, proč budou muset každoročně dávat kraji balík peněz na VDV, když VDV má nedostatky! Jestli čistě hypoteticky budete řešit napojení naší MHD do VDV, budou se k tomu moct lidi vyjádřit? MHD jste trochu zlepšili a teď se moc bojím, co by VDV s MHD udělala. Moc prosím, buďte opatrní a pečlivě všecko rozmyslete!
Odpověď: (15. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město Žďár se napojením na VDV intenzivně zabývá. Město udělá vše pro to, aby zavedení VDV přineslo především výhody i občanům města Žďáru.
S pozdravem
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

Datum: 13. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den, na webových stránkách města je odkaz na mapu ZR. Nebylo by praktičtější a smysluplnější použít mapu, na které budou u objektů uvedena orientační (příp.popisná) čísla ? Posloužilo by to žďárským i mimožďárským občanům při hledání místa konkrétní adresy ve městě. V minulosti jste psali, že stávající mapa bude stejně ze stránek odstraněna, prý už je to přežitek v dnešní době. Nestalo se tak, mapa je stále stejná. Uvažujete o změně ? Šlo by o logickou úpravu.
Odpověď: (14. 2. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění, odkaz na původní mapu byl nahrazen odkazy na volně přístupné mapové portály a na portál geografického informačního systému města.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky MěÚ

Datum: 13. 2. 2019
Dotaz: Když hejtmanství v Jihlavě chce, aby občané se ptali svých starostů, když budou mít pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny, tak se taky zeptám. Nikde není, jak to bude s cestováním do Brna a vazbou na jejich Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Bude to možný, když davy Žďáráků jezdí do Brna a davy lidí z jihu Moravy k nám? Čekám něco pozitivního, když lidi v dobré víře vyhodili peníze na čipové karty, budou problematické jízdní řády VDV, hejtmanství chce po obcích spoustu peněz, ...
Odpověď: (14. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podle informací krajského úřadu odboru dopravy kraj v rámci VDV počítá s napojením na integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, prvním krokem by mělo být spuštění tarifů na dráze (v tarifu VDV nebo tarif TR10); ještě v této věci běží jednání a přípravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 12. 2. 2019
Dotaz: Kdosi tady psal, že hejtmanství v Jihlavě chce, aby občané se ptali svých starostů, když budou mít pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny. Není to dlouho, co jsem si koupil čipovou kartu ZDAR na linkové autobusy, co můžu použít i v MHD. Platí 10 let. A teď se říká, že ty čipové karty skončí, že je hejtmanství nebude uznávat. Jak to je? Lidí s čipovými kartami je mraky a celkově koupě všech karet byla za spoustu peněz. To se bude nevyužití pak proplácet? A řešíte už problematické jízdní řády VDV?
Odpověď: (13. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podle nejaktuálnějších informací z KrÚ nebude možné akceptovat stávající žďárské karty MHD pro VDV. Pro MHD budou i nadále použitelné, pro VDV bude nutné se přizpůsobit jinému odbavovacímu standardu. Karty v systému VDV budou sloužit jen jako identifikátor cestujícího.
Město Žďár nad Sázavou považuje své přetrvávající připomínky a podněty, které vzneslo v průběhu zpracování jízdních řádů VDV za
významné, opakovaně žádalo jejich řešení. Kraj jízdní řády v tuto chvíli považuje za uzavřené, bez možnosti dalších zásadnějších změn.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Bankomat
Datum: 7. 2. 2019
Dotaz: Dobry den , nevim jestli to sem pisu spravne,ale chtela jsem se zeptat jestli by nebylo mozne umistit bankomat v nakupnim parku na Brněnsky.jsem prodavacka a nejmene 2x denně se nas v prodejne ptaji lide na bankomat ...je pravda ze nejblizsi je u Conventa nebo na nadrazi ..
Odpověď: (13. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Homolková,
děkujeme Vám za námět, který předáme majiteli nákupní zóny. Umístění bankomatů záleží především na finančních ústavech, které zjišťují potenciál využitelnosti v dané lokalitě. O případném umístění Vás budeme informovat. Pokud budete mít další dotazy k tomuto námětu, neváhejte mne kontaktovat.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

Předmět: Dotaz
Datum: 12. 2. 2019
Dotaz: Kdy již konečně budete mít nového tajemníka ? Vláda mluví a snižování úředníků, předpokládám, že to u Vás také proběhně, to zeštíhlení je Uvás také nutné,protože co bylo nabráno za p.starosty Navrátila nových úředníků, to je alarmující jev.Ta využitelnost nových úředníků je hodně doskutabilní !
Odpověď: (12. 2. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Dolejší,
tajemník městského úřadu byl již vybrán ve výběrovém řízení a v současné době se realizují pracovněprávní kroky nezbytné pro jeho ustanovení do funkce v souladu se zákoníkem práce a zákonem o obcích.
S pozdravem

Ing. Bc. Roman Krčil
pověřen plněním úkolů tajemníka úřadu