Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 6. 11. 2019
Dotaz: Dobrý den,
v posledním Žďárském zpravodaji jsem se dočetl o změně otevírací době. Tomu se opravdu říká vyjít vstříc občanům. Vždy jsem si vážil našeho úřadu, že byly jeho služby dostupné v plném rozsahu již od sedmi hodin. Dojíždím sem za prací a kdykoliv jsem potřeboval cokoliv vyřídit, tak jsem přijel na sedmou a v osm jsem byl v práci. Nyní si budu muset domlouvat volno, což u zaměstnavatele v soukromém sektoru není vůbec jednoduché. K dokonalosti už chybí jen to, abyste zavřeli i na silvestr
Odpověď: (13. 11. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bradáči,
k úpravě provozní doby došlo především v souvislosti ze zrušením místní příslušnosti na odboru dopravy (i když již platí nějakou dobu). Pracovníci totiž nejenom vyřizují záležitosti na přepážkách, ale všechny žádosti také musí zpracovávat, a to po ukončení provozní doby bez přítomnosti klientů. Stále lze dnes, i po novém roce, možnost využít objednávkový systém, popřípadě telefonickou domluvu s pracovníky městského úřadu i mimo uvedenou provozní dobu. Je třeba také říci, že i přes "zkrácení" provozní doby o půl hodiny, jsme pro klienty k dispozici celý týden ve stanovených provozních hodinách, čemuž tak na jiných úřadech není. Myslím si, že tato změna neomezí klienty a občany města a služby jim budou poskytovány nadále ve vysoké kvalitě jako doposud.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Předmět: Dotaz
Datum: 11. 11. 2019
Dotaz: Kdy se prosím plánuje obnova části námětí na straně,kde jsou ty nevkusné betonové květináče ? V této části náměstí je nutná obnova fasád jednotlivých obchodních domů, nový chodník od shora až dolů, ten současný je strašný,pokud chceme mít námstí pěkné, tak pořádně se vším všudy.Zatím je to žalostný stav našeho náměstí ! K tomu samozřejmě musí navazovat i okolí, což je v havarijním stavu.Jsou to nejvíce viditelná místa,která potřebují opravit.
Odpověď: (12. 11. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Pekařová,
část náměstí Republiky kolem obchodních domů je součástí Strategie Centrum pod názvem Magistrála I. Tato část má být připravována pro realizaci v roce 2022. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 11. 11. 2019
Dotaz: Denně chodím kolem kulturního domu a na jeho okolí jste úplně rezignovali,tam je nutná revitalizace ! Kdy k tomu prosím dojde ? Záhony v záplavě listí,obrubníky staré a zničené,květinová výzdoba je už úplně zničena.Takto zanedbaná místa jsme tu již dlouho neměli ! ... To jsou brostory,které jsou blízko centra města a ty by měli být výstavní, opak je pravdou !
Odpověď: (12. 11. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Benešová,
celková revitalizace území kolem Domu kultury, které má přecházet soutěž o architektonický návrh, má proběhnout dle schválené STRATEGIE CENTRUM v roce 2026. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Kdo to platí?
Datum: 6. 11. 2019
Dotaz: Dobrý den, kdo platí 14 dní zaparkované stroje u budované stezky u splavu??
Kdy budou hotové povrchy, nerozumím prostojům, když podzim stavebním pracem přeje..
Odpověď: (8. 11. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Robine,
stavba stezky na ulici 1.máje je jednou z 5 částí akce „Rozvoj cyklodopravy“. Termín dokončení je 31.8.2020. Postupně jsou zahajovány všechny části, a tak, jak budou dokončovány budou uváděny do provozu. Fakturují se provedená práce a faktury jsou průběžně kontrolovány. Celá akce pokračuje podle harmonogramu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 7. 11. 2019
Dotaz: Můj dotaz směřuji na nejstarší ulici města.
Bude se něco dít s krabicemi na Veselské ulici v majetku města?
Žádný ze soukromých investorů si nedovolil na Veselské ani jinde v centru postavit nic krabicojidního, jak dlouho bude město přehlížet zanedbané budovy-krabice?
Přemýšlí se o jejich stržení?
Nebo je to i dle městského arch. v pořádku??
Je to nejzanedbanější lokalita města, se kterou se bohužel 30 let nic neděje..
Máme nové náměstí, krásné parky a vedle toho tyto hrůzy..
Děkuji
Odpověď: (8. 11. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Ireno,
děkujeme za Váš názor. Předpokládám, že se Váš dotaz týká objektů s provozovnami naproti Café u tety Hany. Vzhledem objektů se bude zabývat správce objektů v rámci obnovy fasád.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: pozemky Klafar
Datum: 16. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
kdy je prosím v plánu další prodej pozemků na stavbu rodinných domů?
Poslední prodej 5ti parcel je jen slabá náplast oproti faktu, že nikde jinde není možné ve městě postavit dům. Navíc tak malý počet na straně nabídky zvyšuje jejich cenu. Můžete říci, za kolik byly jednotlivé parcely vydraženy?

Děkuji,
MS
Odpověď: (8. 11. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době probíhají výkupy dalších pozemků pro navazující ulice. Předpokládáme, že v průběhu dalších 2 let by mohla být připravena další lokalita.
Prodej posledních 5 pozemků města navazoval na zainvestování 62 pozemků pro rodinné domy.
Ceny: 2.060 Kč/m2, 2.150 Kč/m2, 2.880 Kč/m2, 2.430 Kč/m2 a 2.610 Kč/m2 – vše včetně DPH.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

Datum: 5. 11. 2019
Dotaz: Nevím komu to adresovat, ale většina majitelů psů nedodržuje vyhlášku města a nepoužívají na psy vodítka, ani náhubky. MP našeho mměsta toto vůbec nekontroluje a nezabývá se tím,až se zase něco stane a pes napadne nějaké dítě, tak se to bude řešit ! Proč to strážníci nekontrolují ? Pěšky jsem je neviděla ani nepamatuji, vozí se v autech, projedou kolem např. majitelů psů a nic se neděje,obdobné je to s dodržováním předpisů ze strany řidičů.
Odpověď: (7. 11. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Loucká,
povinnost mít psa na vodítku, který musí být zároveň opatřen náhubkem skončila v listopadu 2017. Od té doby platí v našem městě nová obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, ve které je zakotvena "pouze" povinnost mít psa na vymezených veřejných prostranstvích na vodítku. Tuto povinnost samozřejmě kontrolujeme, kdy počet přestupkových jednání se neustále snižuje. Pravděpodobně vidíte kolem sebe majitele psů, kteří venčí psy bez náhubků, ale toto není protiprávní. Ohledně přestupků řidičů zastávám názor, že situace se v našem městě také zlepšila, k čemuž přispěla nejen naše práce a práce Policie ČR, ale i postupné vytváření nových parkovacích ploch. Samozřejmě provádíme i pěší obchůzky, ale bez vozidla naši práci vykonávat nelze. Pro vaši informaci od 1.8.2019 evidujeme v našem informačním systému cca 800 událostí a 270 přestupkových jednání. Pokud máte zájem, můžete se s naší prací blíže seznámit ve Zprávě o činnosti MP, viz. odkaz https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf . V případě potřeby dalších informací mě samozřejmě můžete kontaktovat –tel. 566631694, email: mp@zdarns.cz. Ve formuláři dotazu prosím vyplňujte i své kontaktní informace.
Děkuji s pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Předmět: Poplatek ze psů
Datum: 4. 11. 2019
Dotaz: reakce na odpověď z 4.11.
Píšete, že to má regulační funkci. Znamená to tedy, že se město snaží za pomoci vyšších poplatků regulovat (snižovat) počet psů, kteří jsou chovaní v bytovkách / panelácích?
Dále píšete "..sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi.." - město tedy předpokládá, že psi v bytech mají horší podmínky a proto musí lidé platit více?
Nevyvracím, že to je v souladu se zákonem. Chci vědět motivaci města takového využití možnosti rozdílných sazeb.
Děku
Odpověď: (7. 11. 2019 - odbor finanční):
Vážený pane,
místní poplatky mají regulační a fiskální funkci v různé míře. V případě místního poplatku ze psů převládá regulační funkce. Sazba poplatku ze psů však ve městě nebyla měněna od roku 1998, kdy se při stanovení sazby rozlišil chov psů v bytech a v rodinných domech. U rodinných domů jde hlavně o psy hlídací a také o pohyb na vlastním pozemku, u bytových domů však musí být zohledněna i pravidla občanského soužití a veřejný pořádek.
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze psů bude projednáván zastupitelstvem města 12. 12. 2019, kde jako občan máte možnost se k návrhu této vyhlášky vyjádřit.“
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Datum: 6. 11. 2019
Dotaz: Dobrý den, zeleně na náměstí je opravdu žalostně málo, ty škaredé betonové květináče podél obchodních domů při cestě jsou doslova a do písmene hnusné(promiňte mi ten výraz), v současné době je to již zastaralé a nehezké a zanedbané. Náměstí musí být vizitkou našeho města, zatím tomu tak není a navíc vše ničí projíždějící nákladní auta a to nesmyslné parkování na náměstí ! Zeleňě na náměstí je třeba zvýšit a zkvalitnit !
Odpověď: (6. 11. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zastupitelstvo města na svém jednání 31.10.2019 schválilo kromě jiného financování architektonické soutěže o návrh "Potenciál města Žďáru nad Sázavou". Uvedený návrh bude řešit kromě jiného návrh úprav lokality Magistrála a Atrium, tedy i ještě nerekonstruovanou stranu náměstí s betonovými květináči. Kvalitní zeleň bude zajisté neopomenutelnou součástí architektonického návrhu a následné realizace úprav uvedených veřejných prostor.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 5. 11. 2019
Dotaz: Pracovní činnost na odstraňování listí a jeho likvidace jde velice pomalu, ...
Odpověď: (6. 11. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době pracují na úklidu listí 2 pracovní skupiny. Postupně se přesouvají do dalších míst a budou v čištění města pokračovat, dokud to počasí dovolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb