Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Odpovědnost
Datum: 15. 8. 2018
Dotaz: Plně souhlasím s pisatelkou, která psala o stavu Eska-nízkoprahového zařízení pro děti.Je pravdou, že část je tam opraveno, ale velká část zůstává jen tak. Například ústřední topení je jen z části opravené a zbytek je příliš starý.To tam děti budou v zimě mrznout,nedokážete to ústřední topení vyměnit ?Samozřejmě lina nová, nátěry a dalších mnoho věcí.Nezříkejte se odpovědnosti,myslím, že budovu vlastní město,které by se o to mělo řádně starat.Slouží to našim dětem, tak to opravte.
Odpověď: (15. 8. 2018 - technická správa budov města):
Vážená paní,
nikdo se odpovědnosti nezříká, ale budova má svého uživatele a až na základě jeho požadavků mohou být případné opravy zařazeny do rozpočtu.

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

Datum: 13. 8. 2018
Dotaz: Je sice pěkné, že opravujete a inovujete hřiště u 4 ZŠ, ale kromě žáků této školy,kdo na něj bude chodit.Vámi opravovaná hřiště v celém městě zejí prázdnotou, mladí lidí raději sedí doma u počítačů a velmi málo sportují. Pro koho to za velké peníze opravujete ? Není lepší zy ty miliony vybudovat kvalitní infrastrukturu ve Žďáře včetně nových cest a chodníků a dalších věcí ? Podle mne jsou to vyhozené peníze !
Odpověď: (15. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Trejbale,
hřiště je součástí areálu základní školy a primárně slouží pro zajištění tělesné výuky dětí. Vedení školy má v plánu umožnit využití hřiště i mimo vyučovací dobu.
Domnívám se, že řada dětí, mládeže a dospělých, revitalizaci přivítají a hřiště využijí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 13. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal, kdy se začnou zapracovávat schválené připomínky (v roce 2016) Radou města do aktuálního územního plánu (rok vydání 2016)? Je to bezmála 2 roky, bez jakékoliv změny pro žadatele. A druhý dotaz, zda jste Vy i Váš nadřízený spokojeni s rychlostí práce odboru Rozvoje a územního plánování? Děkuji Novotný
Odpověď: (15. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
předpokládám, že proces projednávání změny ÚP bude zahájen do konce roku.
Vzhledem k počtu pracovníků zajišťujících agendu územního plánování pro město a obce v území ORP, jsem s prací odboru spokojená a děkuji za ni.
Na spokojenost s naší prací by vám asi nejlépe odpovědělo 470 stavebníků, pro jejichž záměry jsme od začátku roku podle novely stavebního zákonu povinni vydat závazná stanoviska a kterým neblokujeme přípravu staveb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 10. 8. 2018
Dotaz: Slyšel jsem, že školní hřiště u 4.zš bude mít přírodní travnatý povrch. Při současném trendu změny počasí mám proto dotazy: jak bude hřiště zavlažováno?, kdo jej bude udržovat, kolik bude tato údržba stát? Nebylo by ekonomičtější hřiště s umělým povrchem? Jak bude řešena tv našich dětí během výstavby hřiště? Snad se bude pokračovat i po komunálních volbách?!
Odpověď: (14. 8. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Nováku,
vnitřní hřiště pro míčové hry bude provedeno v přírodní trávě včetně automatického zavlažování. Zdrojem vody bude vrtaná studna. Údržbu hřiště bude zajišťovat 4.ZŠ, provozní náklady nejsou v současné době známy, budou vyhodnoceny až po ročním provozu. Předpokládáme, že tělesná výchova bude probíhat na náhradních hřištích, tuto skutečnost bude vedení školy ještě řešit. Stavba je rozdělena do dvou let, dokončení je dle SOD naplánováno na 30.8.2019

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

Předmět: Stížnost
Datum: 13. 8. 2018
Dotaz: Jelikož nepravidelně dávám své dítě do ESKA-nízkoprahového zařízení pro děti a mládež patřící pod soc.služby (příspěvkové organizace), tak se dotazuji, proč je ta budova v tak zuboženém stavu zevnitř, vše zastaralé,nábytek hrozný, nutné vyměnit lina, nové nátěry, nové topení atd. Pouze jsou tam vyměněna některá okna.Jak to tak můžete nechat, působí to velice špatně pro lidi,kteří tam své děti dávají.Velice nutná je tam tato obměna interiéru, včetně shora uvedených věcí.Je to tam hodně zanedbané.
Odpověď: (14. 8. 2018 - technická správa budov města):
Vážená paní,
vnitřní stav objektu je především záležitostí sociálních služeb. Vaše připomínky jim předáme.

Ing. Jaroslav Kadlec
Technická správa budov

Datum: 13. 8. 2018
Dotaz: Kdy mám měnit OP když mě platnost končí v r.2020
Odpověď: (13. 8. 2018 - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
přestože od 1.7.2018 došlo v agendě občanských průkazů k zásadní novince - všechny OP jsou již nově vydávány s elektronickým čipem, platnosti stávajících průkazů se to nijak nedotýká. Pokud je Váš doklad vydán s platností do roku 2020, zůstává jeho platnost do roku 2020 zachována a nový OP si vyřizovat nemusíte, resp. až v souvislosti s uplynutím doby v něm vyznačené (pokud nenastanou jiné zákonné důvody pro skončení jeho platnosti - např. ztráta, odcizení, poškození celistvostí, ...).
Ing. Bc. Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Předmět: Koupaliště
Datum: 13. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, paní Lučková,
mohu Vás poprosit o informaci, kolik stálo rozšíření krytého bazénu o venkovní část a kolik stála varianta koupaliště na Farských humnech a kolik varianta u Pilské nádrže?
Děkuji a přeji hezký den
Odpověď: (13. 8. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Dospěle,
podle propočtů záměrů z roku 2006 činila cena koupaliště na Farských humnech 56 mil. Kč bez DPH a cena koupaliště u Pilské nádrže 60,4 mil. Kč. Relaxační bazén byl stavěn jako celek, náklady na přestavbu sluniště a rozšíření, nemáme v současné době již k dispozici.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: hřiště 4.ZŠ
Datum: 23. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den , kolik bude vysázeno nových stromů za pokácené břízy a další dřeviny(zbourány bagrem) na školním hřišti 4.ZŠ?Domnívám se ,že hřiště pro míčové hry mohlo být v zadní části hřiště a nemuselo se tak zasahovat do výškového profilu hřiště. Kdo to celé financuje? Bude hřiště sloužit veřejnosti? Doufám, že se někdo bude o nové hřiště starat, ne jak doposud. Předem děkuji za odpověď
Odpověď: (13. 8. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Nejedlý,
náhradní výsadba je předepsána v počtu 16 ks v lokalitě sídliště Žďár n.S. 4. Víceúčelové oplocené hřiště je umístěno u objektu základní školy záměrně, aby bylo v docházkové vzdálenosti od šaten a mohlo být provozováno a kontrolováno, samostatně mimo zbývající areál. Investorem akce je město Žďár n.S. a financuje ji z rozpočtu. Hřiště bude i nadále provozovat a spravovat ZŠ Švermova a bude sloužit i veřejnosti.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: zimní stadion
Datum: 12. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město hodlá investovat do zimního stadionu? Hokejové zápasy jsou hojně navštěvovány a například toalety jsou v hrozném a nevyhovujícím stavu. I občerstvení by chtělo vylepšit. Předem děkuji za odpověď
Odpověď: (13. 8. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní,
do zimního stadiónu investujeme pravidelně, ale převzali jsme ho v ne příliš dobrém stavu. Sociální zařízení máme v plánu rekonstruovat v příštím roce. Občerstvení je v pronájmu, takže ho moc ovlivnit nemůžeme, ale vaši připomínku předám podnájemci.

S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

Datum: 19. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, proč musejí oba pánové starosta a místostarosta, být skoro u všeho spolu, to si tak nedůvěřují ? Dříve měli každý svoji problematiku a o tuto se starali.No každý je z jiné politické strany, tak to je asi pochopitelné. V tomto volebním období pro město moc oba neudělali, převážně dojížděli staré rozdělané akce od jejich předchůdců. Město potřebuje ve vedení zcela nové tváře ambiciózní lidi, kteří budou pracovat pro občany a pro město a ne si tam dosazovat mnoho svých nových lidí.
Odpověď: (13. 8. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Kvapile,
dovolíme si Vám podat souhrnné vyjádření za vedení města. Na Vaši otázku ohledně důvěry můžeme konstatovat, že máme jeden k druhému vzájemnou důvěru. To neznamená, že máme na vše stejný názor, ale že spolu jednáme otevřeně a bez podrazů. Díky této důvěře se můžeme plně soustředit na práci pro město. Oba dostáváme desítky pozvánek na různé akce. A pokud oba můžeme, je nám ctí se jich zúčastnit. Samozřejmě máme své kompetence přesně rozdělené https://www.zdarns.cz/samosprava/starosta-mistostarosta/ . Samozřejmě se vzájemně informujeme i o oblastech, které spadají do kompetencí toho druhého, pro případ zastupitelnosti, ale i pro případ financování, apod.
S druhou částí Vašeho příspěvku si dovolíme nesouhlasit. Na počátku volebního období bylo připraveno k realizaci jen pramálo projektů, město bylo již dva roky bez platné Strategie rozvoje města. Dnes již je tento dokument zpracován, každoročně se aktualizuje a projekty se postupně realizují. Po několika letech se nám podařilo uzavřít další cyklus projednávání nového územního plánu, což blokovalo další rozvoj města.
K výběru zaměstnanců. Ti jsou vybíráni komisemi v otevřených výběrových řízeních, kde jsou zastoupeny všechny složky (vedení, úřad, odborníci). Obecně je personální agenda v kompetenci tajemníka úřadu. Žďárský městský úřad má v porovnání se stejnými úřady méně zaměstnanců a má i menší poměr samosprávy vzhledem ke státní správě.

Vedení města