Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 22. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám pokud jsem vybral špatného adresáta.
U krajového rodinného domu na ulici Novoměstská 119/20 vyrostla na zahradě budova s garáží která má vrata směrem do parkoviště na ulici Nezvalova. Aby bylo možno do této budovy zajíždět budou muset být volná dvě parkovací místa na stávajícím parkovišti. Předpokládám že majitel bude chtít tato místa volná aby mohl garáž využívat. Je nějak zajištěn tento "zábor" (nebo jak jinak to nazvat). Jedná se o pozemek města. Děkuji Pavel
Odpověď: (23. 1. 2020 - odbor stavební):
Vážený pane,
stavebník doložil k žádosti o vydání povolení souhlas vlastníka pozemku, přes který je zajištěn přístup a příjezd pro tuto stavbu. Stavební úřad v průběhu správního řízení posuzoval mimo jiné i vliv této stavby na okolní území. Přímo navazující stávající zpevněná plocha pro parkování byla realizována na základě povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmá stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas nejen správce komunikace, ale i příslušné dotčené orgány.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.Datum: 20. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den.
Mohu na tento chodník vstupovat, když se jedná o soukromý pozemek?
Přeji hezký den.
Odpověď: (22. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i soukromý chodník může být veřejně přístupný a užívaný, což je případ i tohoto konkrétního chodníku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 22. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč už se ve Žďáře nesypou chodníky. Pohybuji se převážně pěšky a znám jejich stav. Posypané nebo dokonce holé jsou pouze vybrané chodníky v centru, ale okrajové části (např. Vodojem) - jsou pouze prohrnuté a je na nich ušlapaná a uklouzaná vrstva sněhu nebo ještě hůře kusy ledu. Mám pocit, že městu záleží pouze na řidičích - silnice jsou upravené, ale chodci si prostě musí nějak poradit. A cedule, že chodník se v zimě neudržuje, není řešení!!!
R. Suková
Odpověď: (22. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suková,
dodavatele jsme podle zjištění v terénu upozornili na potřebu posypu. Situaci budeme i nadále sledovat a prověřovat i v rámci dalších kontrol.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 16. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, v roce 2019 v únorovém čísle Žďárského zpravodaje byla informace, že bude provedena výstavba nových zastávek, protože stávající u polikliniky jsou nevyhovující. Přesný termín nebyl uveden, jen nejdéle v roce 2020. V lednovém čísle 2020 v investicích a opravách,není žádná zmínka, že by se něco mělo dělat. Ptám se tedy, kdy se občané dočkají slibovaných zastávek. Děkuji
Odpověď: (21. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Bárto,
stavba se připravuje letos k realizaci a její finanční krytí bude schváleno nejbližším rozpočtovým opatřením.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 19. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
na konci slepé Haškovy ul. u hřiště 5.ZŚ za bývalou výměníkovou stanicí - nyní je z ní bytový dům, je oplocena část veřejného prostranství - trávníku. Zajímalo by mne, zda si majitelé nového domu tento pozemek od města odkoupili nebo si ho zabrali jen tak, a tedy neoprávněně.
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou a není uzavřena smlouva o nájmu pozemku, popřípadě smlouva o výpůjčce pozemku, předala jsem Váš podnět odboru komunálních služeb k řešení záboru veřejného prostranství.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

Datum: 14. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na vyřezávání keřů. Dne 13.1.2020 na ulici Haškova a Chelčického firma prořezávala keře, ale takovým způsobem, že po nich nezůstalo téměř nic. Zlaté deště na jaře nebudou a ptáci, nevím co komu udělali, nebudou mít kde založit hnízda. Tolik stromů padlo a teď i keře. Ano, je výsadba, ale než to povyroste, to už tu nebudeme. Nyní, to vypadá, že soutěžíme o holé město a vyhráváme. Přesně tak to na Haškové vypadá.
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
prosím, abyste v této věci kontaktovali přímo správkyni veřejné zeleně prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky (Ing. Eva Novotná, Tel: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz). V této věci Vám poskytne podrobnější informace.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Předmět: Ořez keře II.
Datum: 24. 11. 2019
Dotaz: Dobrý den, na můj dotaz z 18.10 na Ořez keře bylo odpovězeno 31.10, že je objednáno. Je 24.11 a ořez nebyl dosud proveden.
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní/pane,
při zadávání těchto prací firmě udržující zeleň došlo pravděpodobně k neporozumění při zadání. Keř bude dodatečně ořezán, popřípadě úplně odstraněn dle posouzení situace v terénu.

S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Datum: 22. 12. 2019
Dotaz: Dobrý den,
na chodníku spojující ulice Nerudova a Novoměstská u přechodu a zastávky jsou rozvalené keře. Loni se stalo, že na ně nasněžilo a zavalily celý chodník, museli jsme chodit po zasněžené trávě. Pod nimi a v nich je neshrabané listí a odpadky. Tímto chodníkem denně projdou stovky osob dojíždějících za školou a musí se vyhýbat kluzkým listům.
Předem děkuji za úklid
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nový,
tato veřejná zeleň se nenachází na pozemku ve vlastnictví města. Město nemůže na svoje náklady udržovat cizí majetek. Majitele jsme znovu upozornili na nevyhovující stav zeleně a vyzvali jej k nápravě.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Předmět: vize města 2030
Datum: 19. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
zajímá mě kam město směřuje?
Je cílem Žďáru neustále růs nebo má již dnes nějaký strop?
Myslím jak počtem obyvatel tak i firem atd..
Je rozjetá výstavba na Klafaru a i průmyslová zóna, která je pro přijíždějíci do města otřesným přivítáním, dříve hezkého města, kterému zbývají poslední dvě nekomerční cesty..
Doprava zaspala, strategie hamty hamty za čas odradí zbylé rodáky, kteří již dnes hledají klid v okolních vesnicích, odkud je to na nákup do ZR rychlejší než ho samotný projet..
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Pavle,
odpověď na svůj dotaz naleznete v jeho rozvojových dokumentech, které jsou zveřejněny na webových stránkách města. Je jimi především Programovém prohlášení rady města, Strategie rozvoje města, Územní plán města Žďáru nad Sázavou. Dalšími dokumenty jsou pak Strategie sociálního začleňování a Koncepce bydlení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: parkování
Datum: 14. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, jak může někdo vymyslet, že v případě návalu sněhu, se nemůže parkovat podél silnice na ulici Haškova a Chelčického. Kam asi by jsme si ty auta dali? ...
Odpověď: (14. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
toto opatření by se případně realizovalo na dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možno vozovku a přilehlý chodník udržet. To znamená podobně tak, jako na příklad při provádění blokového čištění ulic.
Pokud toto nebude třeba nebo se najde nějaké jiné řešení, k osazení značek nedojde.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb