Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Předmět: trávník pouť
Datum: 11. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den, doufám že město dohlédne na to, aby provozovatelé atrakcí uvedli trávním za sportovní halou do původního stavu. Nebo si alespoň nechali škodu zaplatit.
Odpověď: (17. 5. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý dem, paní Smolíková,
úprava zeleně, nejen za TJ je objednána u fi SATT, jsou to však vzhledem k těžké technice a počasí drobnosti (provozovatelé atrakcí platí nemalé nájmy). Pokud jste procházela i přes ovál, mohla jste si všimnout, že někteří provozovatelé před odjezdem nejen upravili, ale i zaseli. Velké, obří kolo je technicky-časově náročné, práce zde stále probíhají. Po ukončení dojde k úpravě povrchu.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

Datum: 17. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den. V letošním harmonogramu blokového čištění vypadla ulice V Zahrádkách. Bude možné sjednat nápravu. Děkuji.
Odpověď: (17. 5. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ulice V zahrádkách nebyla zahrnuta v blokovém čištění. Strojní čištění této ulice bylo provedeno dne 4.5.2022 velkým zametacím vozem.
Jan Liška, SATT, a.s.

Datum: 16. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné udělat chodník podél ulice Žižkova od Spektra k nové lávce na Farská Humna? Děkuji
Odpověď: (17. 5. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za námět. Vzhledem k četnosti průjezdnosti vozidel v této části komunikace nemáme v plánu nyní chodník připravovat. Máme připravenou realizaci chodníků v jiných částech města, kde intenzita pěších či automobilové dopravy je několikanásobně vyšší. Každopádně situaci budeme monitorovat a případně realizaci připravíme.


S pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: Oplocení
Datum: 5. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat vloni asi na podzim byl odvezen starý plot kolem hřiště za domy na ulici Brodská 73 a 75 děti si nemají kde hrát s míči a tak mne zajímá kdy bude nainstalován nový když starý ste dali pryč a druhý dotaz na stejném místě je i pískoviště ale jen jedna lavička a zda by bylo možné tam dát aspoň ještě jednu a přidat písek. Děkuji Koutníková
Odpověď: (16. 5. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkujeme za náměty a dotazy. Plot byl odstraněn z důvodu jeho technického stavu. Dle schválené koncepce neplánujeme jeho další obnovu. Stav pískoviště a možnosti posezení prověříme na místě. Bližší informace o koncepci hřišť naleznete zde https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-a-koncepce/.
Nejbližší volnočasová plocha pro míčové hry se nachází na ul. Sázavská. Aktuální mapu hřišť a volnočasových ploch naleznete zde https://gis.zdarns.cz/mapa/hriste-a-volnocasove-plochy/?c=-641824%3A-1114737.95&z=6&lb=cuzk_of&ly=gp-1-b%2Cad%2Culn&lbo=1&lyo=
S přáním hezkého dne
Radka Remarová

Datum: 11. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den, všiml jsem si v minulém týdnu, že byly v uličce smrti u parku FH odstraněny dodatkové tabulky MIMO CYKLISTŮ.
Tato tabulka tam nikdy neměla být.
Zajímal by mě důvod či změna vnímání této změny.
Budou MP dohlížet na dodržování zákazu, jezdilo se tam dlouho, bylo by to na místě.
Děkuju
Odpověď: (16. 5. 2022 - odbor dopravy):
Dobrý den,
důvodem pro odstranění dodatkových tabulek bylo navození vhodnějšího stavu.

S pozdravem

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 11. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den,
co by prosim Vás v GDPR nařízení konkrétně porušovalo uvedení jména a příjmení autora?

Děkuji
Odpověď: (11. 5. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Jelikož se jedná o osobní údaj, jsme povinni, jako správce tyto údaje mj. i chránit. Jednou z možností je anonymizace údaje. Povinnosti o ochraně upravuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a související dokument - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (neboli GDPR).

S pozdravem
Ing. Jan Prokop

Datum: 8. 5. 2022
Dotaz: Firma která opravoval cesty na grejdach
je více zničila než byly doufá, že uděláte nápravu.
Odpověď: (11. 5. 2022 - odbor dopravy):
Dobrý den,
k finální úpravě cesty byl použit aktuálně dostupný materiál a i vibrační vál. Případné další úpravy budou možné, až bude k dispozici nějaký vhodnější materiál.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 5. 5. 2022
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné předělat betonovou plochu před budovou Brodská 8,10 na parkoviště? Pomohlo by to kinu, fitness centru i obyvatelům. Tato plocha je nevyužívaná, pouze tam vysedávají bezdomovci. Těch pár keřů by se dalo určitě přesadit někam jinam nebo na okraj parkoviště. Děkuji
Odpověď: (8. 5. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
děkuji za dotazy a náměty. Uvědomujeme si, že lokalita je poplatná své době a dnes má v mnoha ohledech jiné požadavky. Celou lokalitu je nutné řešit koncepčně s ohledem na občany, provozy firem, veřejný zájem. Bohužel takových lokalit je ve městě více, nyní máme připravenou lokalitu Tvrze, připravujeme druhou stranu náměstí a átria. Řešíme pěší zónu a Vodojem. Vámi zmíněná lokalita, ostatně jako velká část Žďáru 3 by měla být ve střednědobém horizontu řešení.
S pozdravem
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: Jarní úklid
Datum: 27. 4. 2022
Dotaz: Dobrý den,
při blokovém čištění města na Libušíne zůstalo na chodníku (zejména v místě kalužin) u vchodu číslo 198/46 (Libušínská) spoustu kamínků. Prosím tedy o dodatečné vyčistění chodníku. Také byl nejspíše pro tomto čistění úklidovou službou poničen plot u mostu, Ráno před čistěním byl most v pořádku a odpoledne již byla zřetelně viditelná promáčklina na plotě.
Děkuji.
Odpověď: (5. 5. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, zaregistrovali jsme tento stav rovněž. Co se týká dometení, byla závada dnes odstraněna. K „autorství“ poničeného zábradlí se bohužel doteď nikdo nepřihlásil. Budeme proto rádi za informace, které pomohou identifikovat pachatele.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 27. 4. 2022
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych pochválit precizní uklizení Vančurovy ulice, chodníků i přilehlého parkoviště. Při pohledu na prázdné a krásně zametené parkoviště mě napadlo, zda by příště nešlo spojit úklid i s namalováním parkovacích míst. Bylo by to na jednu uzávěrku. Nestojí to za zvážení?
Odpověď: (5. 5. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době je obtížné tyto činnosti takto koordinovat (už jsme to také zkoušeli). Tyto práce prozatím provádějí jiné firmy než technické služby. Do budoucna věříme, že se to bude dařit.
Děkujeme z Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.