Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Zeleň
Datum: 6. 12. 2018
Dotaz: Je dobré, že sázíte nové stromy,ale je nutno také vysázet potřebnou zeleň v průmyslové zóně, ať to tam nevypadá, jako v současnosti, jenom škaredé tovární krabice bez okolní zeleně, která je tam nutná ! Plánujete to ? Také je nutná výsadba alespoň nízkých keřů a stromů kolem Zelené hory ty holiny po vykácení jsou tam doslova hnusné.Zelené nízkorostoucí keře by tam byly pěkné ! Plánujete to ? Něco pozitivního pro budoucí generaci je nutné !
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti je prioritou údržby dřevin především revitalizace vybraných stávajících jedinců i vybraných lokalit, které je nutné s ohledem na perspektivu, aktuální zdravotní stav apod. dřevin nahradit nebo ošetřit především proto, aby nedocházelo ke škodám a nehrozila škoda na zdraví a majetku občanům města a jeho návštěvníkům. Dalším krokem zajisté bude i další rozvoj zeleně ať již z estetických nebo klimatických potřeb, v návaznosti na investiční akce ... Tyto kroky jsou a budou připravovány a realizovány kromě jiného i dle schválené výše rozpočtu města pro daný účel v budoucích letech.
Děkujeme Vám za zájem o své okolí a za náměty.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 8. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den, dovolím si taky zareagovat. Na webu města jsem si pozorně přečetl lednový dopis tehdejšího starosty pana Navrátila s připomínkami města k jízdním řádům. Všechny připomínky jsou závažné, hlavně ty k autobusům linek 200 a 202. Chápu, že se to městu nelíbí. Proč se město ale neozvalo v roce 2017 nebo dříve? Jak tady někdo psal, tak chtít po městě za takové nevyhovující jízdní řády ještě peníze do krajského rozpočtu je nepředstavitelné. A nedáte ten článek do Zpravodaje, jak někdo psal?
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město vždy připomínkovalo jemu dostupné jízdní řády, nicméně mnoha jeho připomínkám kraj nevyhověl. Zástupci krajského úřadu přislíbili informovat občany města Žďáru o připravovaném IDS Vysočiny i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, předpokládáme v prvním kvartále roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 9. 12. 2018
Dotaz: V rámečku na autobusové zastávce Libická je neaktuální plakát na léto ve Žďáře 2018.
Odpověď: (10. 12. 2018 - oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Tichý,
děkujeme Vám za upozornění. V nejbližších dnech plakát odstraníme.

S pozdravem
Hana Vykoukalová
marketingový referent

Datum: 7. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit u kruhového objezdu na ulici Wonkova na velký nedostatek, který by mohl mít fatální následky:
Byl jsem svědkem toho, že auto jedoucí po kruhovém objezdu (od zimního stadionu směrem na ulici Vysocká při námraze vyjelo z kruhového objezdu a skončilo na chodníku (mezi ulicemi Vysocká a Studentská). Mezi chodníkem a kruhovým objezdem není žádná vyvýšenina, žádná obruba, která by mohla zabránit případnému neštěstí!!!
Děkuji
František Kudláček
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor dopravy):
Dobrý den
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny má v příštím roce 2019 opravit silnici II/353 ul. Vysocká a město opraví přilehlé chodníky, včetně Vámi zmiňovaného chodníku.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

Datum: 10. 12. 2018
Dotaz: Vážení, můžete prosím doplnit tu komunikaci mezi městem a krajem na internetových stránkách města, konkrétně na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina? Když píšete, že s městem se kraj o Veřejné dopravě Vysočiny nebaví, nikdo neví, co bude znamenat uvažované zapojení MHD do tohoto, tak prosím o velkou opatrnost a obezřetnost v této věci. Aby se pak město neupsalo do něčeho, co ...
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město a kraj ve věci IDS Vysočiny komunikují, nicméně kraj městu v mnoha jeho připomínkách nevyhověl. Některé dopady zavedení nového IDS kraje dnes na základě dostupných a známých informací lze jen těžko předpovídat. Odpovědné osoby budou zajisté k tomuto tématu přistupovat uvážlivě a zodpovědně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 10. 12. 2018
Dotaz: Vážená paní, Vážený pane, se zájmem jsem se podíval na krajské jízdní řády, co bude kraj měnit. Je to pro mne míň použitelné jak doteď. Nejvíce se mne dotkne to, že už se nebude tak dobře moct přestupovat mezi linkovou dopravou a MHD. A nejvíce komplikací bude na lince z Jihlavy do Bystřice n/P přes Žďár. Připomínkovali jste na kraj tyto věci a jak vám kraj na to odpověděl? Budou mít cestující ještě možnost se k tomu vyjádřit, nebo už je to rozhodnuto bez zpětné vazby od cestujících? Děkuji moc.
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město připomínkovalo kraji jízdní řády připravované VDV. Obdobnou možnost měli i občané nebo podniky. V současnosti KrÚ považuje návrhy jízdních řádů IDS Vysočiny za v podstatě uzavřené a počítá s dalšími úpravami především dle skutečností, které vyplynou z ostrého provozu po spuštění systému. Kraj v rámci přípravy IDS Vysočiny zohledňoval nejen potřeby města Žďáru, ale i své a ostatních obcí a měst kraje, mnohým požadavkům města Žďáru bohužel ani po opakované žádosti o změnu nevyhověl. Předpokládáme, že město i cestující se znovu budou moci vyjádřit právě po zahájení provozu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 5. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre. Kolik oznámení přestupků dle § 73 ZOP (z. 250/2016) nebo § 42 SŘ (500/2004) bylo doposud učiněno? Dále jaká oprávněná osoba za MěÚ Žďár nad Sázavou o zvláštním užívání komunikace rozhodla? Kdo byl označen jako osoba pořadatelské služby? Kolik podobných "akcí" ještě proběhne v roce 2018? Díky za info.
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor dopravy):
Dopravním inspektorátem Policie ČR Žďár nad Sázavou v rámci dohledu na BESIP během akce „Uctění památky Paula Walkera“ – sraz tuningových vozidel s vyjížďkou“ resp. vyjížďky povolené jako zvláštní užívání komunikace nebyl řešen ani oznámen přestupek.
O povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy za MěÚ rozhodla oprávněná úřední osoba Ing. Luboš Koubek.
K dotazu týkajícího se osob pořadatelské služby odkazuji na neveřejnost správního řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Doposud jsme žádnou další žádost ve věci podobné „akce“ konané v roce 2018 neobdrželi.


Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

Datum: 9. 12. 2018
Dotaz: Reaguji na pisatele o nekompetentním tajemníkovi.Podle mého názoru kompetentní je a doufám,že se pan Zlesák,protože má výhrady k práci současného tajemníka přihlásí do výběrového řízení,stejně jako mnoho dalších,aby ukázal jak se práce tajemníka dělá.Lze vyjádření pana Zlesáka považovat za pomluvu?Kdyby byl současný tajemník tak špatný jak se tvrdí,tak by se nedostal do zastupitelstva a nezískal by tolik hlasů,křesel,nad tím by se koalice měla zamyslet.
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den paní Dítětová,
děkujeme za Vaši reakci a za to, že se zajímáte o město Žďár nad Sázavou.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

Předmět: Postřeh
Datum: 23. 11. 2018
Dotaz: Pane Fukso,zastávky na Jamské firma Stako realizuje zvláštním způsobem,ale to je její věc, jen jsem si všimnul, že hlínu mají rozhrnutou technikou,ale mezi obrubníky stále není hlína pečlivě uhrabaná, na toto by si již firmy měli zvyknout, že i drobné stavby tohoto typu jako např.zastávka by měla být pečlivě a kvaltně předána se vším všudy a předpokládám se zaskleným přístřeškem.
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vaňku,
děkujeme za postřeh. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou terénní práce dokončeny na jaře 2019.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Stalingrad
Datum: 28. 11. 2018
Dotaz: Plánujete na Stalingradě zlepšení obchodních sití ? Převážná většina obyvatel jezdí nebo chodí nakupovat do vzdálené Peny, Kauflandu Hypernovy.Kdysi bylo na Staalingradě vše, dnes je to skomírající lokalita, ani tam nejste schopni zařídit bankomat např.u pošty.Byl by tam dobrý v blízkosti obchodní dům se vším všudy.začíná to být mrtvá lokalita.Neplánujete na Klafaru obchodní dům ? Proč nebylo realizováno Tesco, když mělo zájem vstoupit do našeho města ?Navíc další obchodní dům v ZR by byl dobrý!
Odpověď: (10. 12. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kukačko,
plochy pro komerční využití (velkokapacitní obchodní domy) jsou dány územním plánem města. Jedna je navržena i v lokalitě Klafar. Výstavba obchodních domů ale záleží na zájmu obchodních řetězců jako investorů těchto objektů a kupní síle obyvatel.
Na otázku proč Tesko nerealizovalo svůj záměr, Vám mohou odpovědět pouze zástupci Teska.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP