Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 24. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den.
Ve vnitrobloku na ul. Chelčického na dětském hřišti byly vyměněny schody a přidržovací lano u skluzavky - budiž. Jen se ptám, proč nebyla zároveň opravena deska, na kterou tyto schody vedou. U jednoho sloupku je díra, do které se pohodlně vejde dětská noha. Je to nebezpečné. Za další - již rok je na tomto hřišti ulomená pérová houpačka slona - mohli byste sjednat její výměnu, popř. přidat další.
Děkuji za odpovědˇa přeji hezký den.
Odpověď: (27. 11. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,
opravy desky, podesta u Vámi zmiňovaného herního prvku je objednána a celý díl bude vyměněn. Oprava houpadla/slona byla objednána u dodavatelské, certifikované firmy. Děkujeme za trpělivost.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

Datum: 20. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den,
je tří týdny ode dne, do kdy mohly být Městem přijímány návrhy na vyhlášený záměr.
Bude Město informovat - zveřejňovat přijaté návrhy tak, aby byly rozptýleny pochyby a bylo následně všem jasné, proč bude spolupracováno s vybraným zájemcem-provozovatelem BISTRA.
Dodrží Město vyhlášený termín pro otevření?
Odpověď: (26. 11. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
komise pro vyhodnocení přihlášek do vyhlášeného záměru na investora a provozovatele bistra v parku na Farských humnech je svolána na 2.12.2020, a to z důvodu, že komise je jmenovaná 7členná a bylo nutné přizpůsobit se časovým možnostem všech členů komise. V záměru byl stanoven pouze předpokládaný termín pro uvedení bistra do provozu, a to květen 2021. Komise po vyhodnocení nabídek doporučí radě města budoucího provozovatele bistra. Rada města rozhodne o provozovateli bistra, popřípadě má možnost záměr kdykoliv zrušit bez vyhodnocení. Tak, jako u každého materiálu, který je v radě města projednán, budou na stránkách města zveřejněny podklady, na základě kterých rada města rozhodovala. Pokud bude radou města vybrán provozovatel bistra, budou občané informováni i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, ve kterém dojde k představení provozovatele bistra i jeho záměru.
JUDr. Prokopová PhD., vedoucí odboru majetkoprávního

Datum: 13. 11. 2020
Dotaz: Proč není odstraněno torzo z bývalé ohrady pro trénování koní? Roh této ohrady je nebezpečný pro cyklisty i lyžaře kteří tudy jezdí směrem od Purkyňovy ulice na cyklistickou cestu. Pokud není ve vašich silách toto torzo odstranit je třeba ho natřít reflexní barvou nebo vhodně zakrytovat. Určitě nejsem sama, kdo se nad tímto nebezpečným místem pozastavil.
Odpověď: (26. 11. 2020 - odbor životního prostředí):
Vážená paní, děkujeme za podnět, odstranění torza je v řešení.
S pozdravem
Jiří Kasper
referent odboru komunálních služeb

Datum: 25. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den,
můžete dát vědět AVE, aby vyvezli kontejner na olej vedle Pramenu na Dolní ulici? Vypadá docela plně, láhve stojí i na kontejneru a vedle něj.
Díky moc!
Odpověď: (26. 11. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jindro.
Děkuji za informaci.
Zařídím vývoz.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 23. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den,
kde mohu prosím vznést připomínku k právě probíhající rekonstrukci Vodojemu.
Děkuji za odpověď
Prokop J.
Odpověď: (26. 11. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Prokope,

jsem Vám k dispozici.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190; 778 526 179
e-mail: adam.joura@zdarns.cz

Předmět: ředitel 4.ZŠ
Datum: 25. 11. 2020
Dotaz: Proč je stále ředitel 4.ZŠ ve své funkci ? Proč již neodešel z důvodu prohraného dlouhodobého soudu, nebo proč již nebyl odvolán ? Z jakých peněz splácí svůj soudní dluh ? Doufám, že ne z peněz daňových poplatníků ? Proč nebyl odvolán z rady města ? To jsou otázky, které by veřejnost ráda znala.Voliči již budou v dalším volebním období daleko ostražitější a opatrnější koho budou volit !
Odpověď: (25. 11. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
důvody odvolání ředitele školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, uvádí zákon 561/2004 sb. § 166, odst. 4 a 5. Ani jeden z těchto bodů nebyl naplněn, a není proto důvod pana ředitele odvolávat. Vzhledem k tomu, že ZŠ Švermova 4 je příspěvkovou organizací města, nevytváří zisk a náklad, který jí vznikl v souvislosti s verdiktem soudu, není schopna tato příspěvková organizace ze svých prostředků zaplatit. Proto jí byla zřizovatelem poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou schválilo zastupitelstvo města 30. dubna 2020. Vaše otázka směřující k důvodu neodvolání z pozice radního města je politickou záležitostí.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Předmět: Nošení roušek
Datum: 21. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat ve Žďáre se už nosit roušky nemusí?Ani když se míjejí cizí lidé?Každý den chodím na procházku kolem oválu směrem k sauně a zpátky na Libušín po cyklostezce, potkal jsem 50 lidí a nikdo neměl roušku,po stezce nejde dodržet ani 2metry. Projděte prosím tuto trasu od 15:00 až 17:00.Kde je městská policie? Děkuji za odpověd
Odpověď: (25. 11. 2020 - oddělení informatiky):
Dobrý den,
povinnost nosit roušku v zastavěné oblasti, pokud se člověk potká s jiným na menší vzdálenost než 2 metry, platí samozřejmě i v našem městě. S nedisciplinovaností se samozřejmě setkáváme a vždy se snažíme situaci řešit a občanům jejich povinnosti vysvětlujeme. Máme již vytipována místa a lokality, na které cílíme náš dohled. Nejhorší je situace na zastávkách, parkovištích, místech před obchodními centry a nádraží ČD. Velkou část našeho dohledu věnujeme taktéž mládeži a osobám bez domova. Aby jste se, ale i na zmíněné stezce cítil bezpečně, doporučuji využívat co možná nejvíce její krajní část. Potom bude s největší pravděpodobností bezpečná vzdálenost zachována, jelikož stezka má na šíři 3,5 metru. Všechna místa kontrolovat nezvládáme, provedeme zde však občasný kontrolní dohled, tak aby k protiprávnímu jednání nadále nedocházelo. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Předmět: Ucpané kanály
Datum: 23. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych nahlásit ucpané kanály spadaným listím v ul. V Lískách poblíž dětského hřiště. Ulice a chodníky jsou též samé listí.
Je možné toto dát do pořádku? Děkuji.
Odpověď: (24. 11. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět jsme předali technickým službám SATT, a.s. k řešení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 12. 11. 2020
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu se momentálně intenzivně kácí vzrostlé stromy v prostoru dětského hřiště na Vysočanech u přehrady? Je v plánu likvidace veškeré starší zeleně v tomto místě?
Děkuji.
Odpověď: (19. 11. 2020 - odbor životního prostředí):
Vážený pane Beneši,
na dětském hřišti k Přehradě byly pokáceny 4 stromy, další kácení na tomto místě již není plánováno. Kácení bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu zajištění provozní bezpečnosti na dětském hřišti, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Naopak se na tomto dětském hřišti vysadila nová zeleň a ve výsadbě se bude pokračovat i nadále.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 18. 11. 2020
Dotaz: Nová propojka Novoměstská-Jamská s těmi osázenými stromy to je perfektní, předpokládám, že budou osázeny i z druhé strany. Takto by to mělo vypadat i u obchvatu od Veselíčka na Jihlavskou. Myslím tím osázeno stromy z obou stran, to pak má ekologický význam ! Jen v tomto trendu pokračujte, čím více zeleně tím lépe. Pokud se Vám podaří prosadit více zeleně na průmyslové zóně u jednotlivých firem,pak to vše má opravdu význam, přeji úspěch.
Odpověď: (19. 11. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vrbická,

díky za milou zpětnou vazbu. Obecně lze říci, že chceme dostat vhodnou zeleň všude, kde to dává smysl a okolnosti to dovolí. Těmi okolnostmi myslím užitné zaměření pozemku, například průmyslovou zónu vybavíme s investory (které k tomu zavazujeme příslušnými pravidly) zelení a vodními prvky tak, aby se tam však nějací investoři také vešli, dále ochranná pásma, inženýrské sítě, majetkové poměry a v neposlední řadě finance. Máme připravenou celou řadu projektů z oblasti modrozelené infrastruktury a snažíme se pro ně zajistit prostředky z dotací, darů soukromníků a firem do nově vzniklého Fondu zeleně a pochopitelně i rozpočtu města, který však na potřeby v této oblasti nemůže stačit.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic