Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Hřiště
Datum: 1. 4. 2021
Dotaz: Dobrý den, můžete mi vysvětlit, když podle nařízení vlády mají být zavřená hřiště, jak je možné, že hřiště u 4. ZŠ je plné "dětí"? Nedodržuje se tam vůbec nic!! Nechodí do školy, nemůžou být na tréninku různých sportů, ale tady se shlukovst mohou? A MP a vedení školy samozřejmě nic! Jakto, že to nikdo nehlidá? Takto to klesat nebude! Skupinky nactiletých také nikdo neřeší! Od čeho jsou kamery ve městě? To je spíš otázka pro MP, ta není bez auta vidět! Děkuji občan městě.
Odpověď: (9. 4. 2021 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
podle informací od vedení 4. ZŠ jsou po celou dobu distanční výuky vyvěšeny cedule upravující režim v tomto prostoru. Škola vychází vstříc jejím žákům v doprovodu. Ti tak mohou využívat na vlastní nebezpečí školní areál. Kurt a hřiště je uzavřeno.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Datum: 7. 4. 2021
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem. Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaké řešení, když nám do místnosti celou noc svítí smog z pouliční lampy. Popřípadě, na koho se s tímto problémem obrátit. Jedná se o lampu mezi bytovkami (mezi ulicí Brodskou a Okružní Horní).
Děkuji a přeji krásný zbytek dne.
S pozdravem Silvie Čermáková
Odpověď: (9. 4. 2021 - odbor životního prostředí):
Vážená paní,
možnosti jsou na Vaší i na naší straně, toto nejlépe posoudíme na místě. Prosím, ozvěte se mně na níže uvedené kontakty, domluvíme si schůzku na místě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

Datum: 6. 4. 2021
Dotaz: Dobrý den pane Sedláku, z jakých informací čerpáte při svých odpovědích ohledně ředitele Ptáčka na 4.ZŠ? Protistrana má zřejmě jiné rozsudky než Vy. Můžete být konkrétní? Jak uvádí Ústavní soud, postup ředitele nebyl v souladu se zákonem a proto ta škoda, kterou teď platí. Proč ředitel nepostupoval v souladu se zákonem? Proč se vlastně soudil? A to se ještě stále soudí? A proč, když protiprávně řetězil?
Odpověď: (9. 4. 2021 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, níže reakce ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou Švermova 4, PaedDr. J. Ptáčka.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Dobrý den.
O daném případu, právním sporu, velice podrobně a výstižně napsali redaktoři posledního Žďárského zpravodaje, Novin žďárské radnice i na iDnes. Tam je jasně zdůvodněno, že ředitel školy neudělal v pracovněprávním sporu chybu, stejný postup v řešení přístupu k zaměstnancovi by zvolil i dnes. Že se jedná o správný postup, potvrdili soudci okresního, krajského i nejvyššího soudu, dokonce i ústavního, a ti jsou asi dost fundovaní. Po 9 letech Ústavní soud vydal nález, kdy vůbec nehodnotil postup ředitele organizace, ale vrátil rozhodování zpět na začátek. A na tom je postavena žaloba-žádost na Ministerstvo spravedlnosti na úhradu celé škody, která organizaci vznikla. Město jako zřizovatel vše podrobně sleduje, nechalo si vypracovat posudek advokátní kanceláře, která krom jiného potvrdila, že ředitel organizace nezavinil a nezanedbal žádné svoje povinnosti.

Datum: 8. 4. 2021
Dotaz: Je opravdu zajímavé, že p.ředitel není soudný a neodstoupí sám. Uź ta kumulace funkcí je zvláštní, že je ještě k tomu radní našeho města.On jako fyzická osoba, která zodpovídá za školu tedy nebude ze svého nic splácet,když prohrál soud ? Snad to za něj nebude platit město, potažmo daňoví poplatníci ?Ať si o tom občané našeho města udělají vlastní názor, dle mého soudu by měl odstoupit ze všech funkcí.Je to můj osobní názor.
Odpověď: (9. 4. 2021 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ředitel školy je statutárním orgánem příspěvkové organizace, za kterou navenek vystupuje, jedná jejím jménem a rozhoduje v jejích záležitostech. Nesoudil se tedy pan ředitel, ale škola jako instituce. V posledních několika týdnech jsem zde již tuto informaci uváděl několikrát, ale zopakuji ji. Podle nezávislého právního posudku vypracovaného právní kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o. nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a jednáním pana ředitele, jinými slovy nebylo zjištěno zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti, proto není splněna podmínka pro náhradu škody.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Předmět: Dotaz 3
Datum: 7. 4. 2021
Dotaz: Čím obhájil ředitel 4.ZŠ protiprávní řetězení pracovních poměrů paní učitelky? U soudu se mu to nepodařilo obhájit, tak kde se mu to povedlo? Můžete občanům Žďáru odpovědět, ať už se konečně dozvíme pravdu.
Odpověď: (9. 4. 2021 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouvám se, ale toto mi nepřísluší jakkoli hodnotit či komentovat. Jedná se o složité právní záležitosti příslušející odborníkům v oblasti právních věd.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Datum: 7. 4. 2021
Dotaz: Před hotelem Jehla jsou chaotická parkovací místa. Bude se to tam kompexně nějak upravovat, nebo rozšiřovat ? Místama je tráva tráva místama je beton. To by tam chtělo už nějak pořádně upravit a vyřešit, aby se tam případně vešlo co nejvíce aut.Kdy pokud to tam nebude to parkoviště řádně vymezeno a načárováno, tak tam ty auta parkují jak chtějí i v protisměru a proto se tam vejde omezované množství aut.
Odpověď: (9. 4. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po skončení stavebních úprav hotelu Jehla, jejichž součástí budou i stavení úpravy venkovních prostor, bude možno provést navazující vodorovné dopravní značení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 8. 4. 2021
Dotaz: Proč zakazujete prodej pojízdných prodejen v našem městě ? Proč je doslova vyháníte na nevhodná místa v našem městě, kde budou velmi těžce prodávat své výrobky. Tímto jednáním nejste vyloženě pro lidi, ale proti lidem. Tolik oblíbené pojízdné prodejny např. u polikliniky jste jí doslova vyhnali, proč? Komu zase vadí pojízdné prodejny např. s čerstvým pečivem ? To snad není pravda a je to doslova k nepochopení ! Místo služby pro občany, tak proti občanům !
Odpověď: (9. 4. 2021 - kancelář tajemnice):
Vážená paní Vaňková,
nejsem si vědomá, které pojízdné prodejny vyháníme na nevhodná místa ve městě, není mi nic takového známo. Co se týká pojízdné prodejny pečiva, která stává před poliklinikou, tak společnosti Enpeka, které pojízdná prodejna patří, rada města naopak pronajala pozemek před budovou polikliniky a v současné době rozhodla i o snížení nájemného za 1. čtvrtletí letošního roku o 50 % za dobu, kdy společnost v důsledku vládních opatření nemohla prodej realizovat. Tato opatření týkající se snížení nájemného z důvodu zamezení prodeje v důsledku vládních opatření, schválila rada města také v roce 2020 a týká se nájemců prostor sloužících podnikání a nájemců pozemků pro podnikání. Rada města tato opatření přijímá, i když znamenají ztrátu příjmů v rozpočtu města. Zájmem rady je pomoci podnikatelům ve městě v jejich nelehké situaci a zachování služeb občanům.
Stanislava Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávního

Datum: 7. 4. 2021
Dotaz: Uvažujete pro občany upravit řádně stezku k Mamlasovi a dále ke koním v návaznasti na cyklostezku ? V současné době tato trasa je vhodná možná tak pro pěší a to místama s obtižemi, protože tato cesta není dobře upravená. Přičemž by z ní byla nádherná stezka pro naše občany, neboť vede krásnou přírodou.Na této ztezce je místama neupravený štěrk, místama hlína, nebo vymletá po dešti koryta.Tato zteska si zaslouží pořádnou úpravu, jak pro chodce, tak cyklisty,příp. maminky s kočárkama.
Odpověď: (8. 4. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Stárková,

v současnosti takový projekt v řešení nemáme, ale v širší oblasti nějaké projekty stezek, cyklostezek a výstavby plánujeme. Budu na to pamatovat, a bude-li to možné a smysluplné, zařadíme stezku do těchto projektů.

Děkuji za podnět a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 8. 4. 2021
Dotaz: Vážená paní doktorko,
souhlasím s vámi, že až když město pozemek nabyde do vlastnictví, tak je možné realizovat "projekt" a také provést změnu druhu či způsobu využití parcely v KN. Odbor pro rozvoj a investice jistě dobře ví, že cílem územního plánu je řešit funkční a prostorové uspořádání jednotlivých ploch a právě způsob využití předmětné plochy může město ovlivnit i pokud není vlastníkem dané parcely. V případě, že využití pozemku bude limitováno tak je zde větší šance, že jej vlastník prodá
Odpověď: (8. 4. 2021 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Cíglerová,
děkujeme za váš zájem. Vyřešení tohoto území jistě povede ke spokojenosti občanů.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 1. 4. 2021
Dotaz: Dobrý den,
při procházce jsem si všiml, že se u zadní brány tenisových kurtů vyváží, do prostoru, kde byl dřív trávník, stará antuka. Po opravě cesty to tam bylo sice hodně rozjezděné, ale nemyslím si, že by se tam měla tráva tou antukou zadusit.
Odpověď: (8. 4. 2021 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
od pana Růžičky ze SPORTISU mám informaci, že pozemek uvedou do původního stavu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v termínu do 30.4.2021.
Jakmile bude antuka odstraněna, prověříme stav a případně pozemek upravíme v souladu s péčí o zeleň.
Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic