Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: dotaz
Datum: 10. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych poukázat na to, že Tokoz několikrát denně zamořuje své okolí kouřem,asi z galvanovny, když jde vítr směrem k Piláku, tak to všichni dýchají včetně dětí. Zkuste s tímto podnikem sjednat nápravu, nějaký filtr by to řešil, ale to by Tokoz musel investovat.Měli by si uvědomit, že sousedí s rekreační oblastí. Děkuji
Odpověď: (15. 6. 2021 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že galvanovna je zařazena jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, předáme podnět České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Havlíčkův Brod, který uvedený zdroj kontroluje.

Děkujeme za zájem o ochranu ovzduší.

Ing. Jitka Kubálková
odbor životního prostředí

Předmět: Pěší zóna
Datum: 13. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych vědět, kdy budete pokračovat v další etapě - rekonstrukce pěší zóny.
Dle harmonogramu měla oprava dávno probíhat, ale nic se neděje.

Děkuji.
Odpověď: (15. 6. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

připravuje se výběrové řízení. Zahájení plánujeme na srpen až září tohoto roku. Vzhledem k situaci s letošním financováním měst bylo nutné nejdříve zajistit prostředky, což se podařilo.
Harmonogram je nastaven tak, aby se ulice otevřela do podzimu příštího roku.
Přeji pěkný den
Adam Joura

Datum: 4. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den, již delší dobu stále stojí na parkovišti 2 vozidla (obytné auto a os. auto) bez platné TK (hodně prošlé), která již byla před delší dobou opatřena výzvou vlastníkovi. Vozidla nebyla dosud odstraněna, a to ani v rámci blokového čištění města. Jakým způsobem ze strany města dále postupováno a kdy budou vozidla odstraněna? Děkujene za informaci
Odpověď: (11. 6. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Odstranění vozidel má v tomto případě složitější průběh. Bližší informace v rámci správního řízení nejsme bohužel oprávněni sdělovat.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: pochvala
Datum: 7. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vám poděkovat za vzorně udělanou opravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstká děkujeme
Odpověď: (10. 6. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, velmi ráda Vaši pochvalu předám všem zúčastněným.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: pochvala
Datum: 8. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den-v pondělí od rána na Studentské ulici za Poliklinikou a za prvním domem a nevím kde všude ještě,čistili pracovníci města chodníky,schody a přilehlé cesty,vykopávali trávu u patníků,vykopali hromady trávy a plevele atd.Máme to tam krásně vyčistěné,vymetené a vše je odvezené.Tímto bych chtěla poděkovat Všem, kdo organizuje tyto práce a hlavně těm zaměstnancům,kteří to tak krásně vyčistili,takhle vyčistěné jsme to ještě snad neměli.Děkuji Vám Všem jak se staráte,aby jsme měli krásné město
Odpověď: (10. 6. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, velmi ráda Vaši pochvalu předám všem zúčastněným.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: obchvat
Datum: 9. 6. 2021
Dotaz: Proč se stále píše o obchvatu města? To je přece velice vzdálená budoucnost. Prozatím by přece stačilo postavit pouze silnici 3.třídy jako městskou silnici a neúkolovat ŘSD. Tato silnice by byla v místě původní polní cesty od Dvorské ulice kolem Starého dvora na Stalingrad. Mohla by sloužit zatím jako cyklistická stezka, případně jako objížďka.
Odpověď: (10. 6. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Klímová,

děkuji za zájem a zamyšlení. Kdyby šlo o to postavit či upravit jakoukoli komunikaci umožňující objet Žďár, mohli bychom to takto udělat, ale smyslem obchvatu je vymístit kamionovou dopravu z centra města a velkou část místní dopravy také. To vyžaduje standard, který takovou zátěž vydrží, což je otázka stovek milionů korun. Město si nemůže dovolit utrácet peníze občanů, když by mohlo zajistit jiný zdroj. Má-li se odvádět tranzitní doprava mimo centrum města, musí mít silnice patřičné paramtery, takže jde fakticky o přeložku silnice první třídy. Nejde tedy o úkolování, ale normální respektování kompetencí. Jinak o rozptýlení dopravy v centru města (nikoli převedení problému z jednoho místa na druhé) se snažíme např. v rámci studie RingPark, již samozřejmě hodláme naplňovat.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 9. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den, kdy bude znovu posekána tráva v parku?
po deštích má znovu 20-30 cm, budou sekány i břehy řeky, jak bylo mnohokrat slibováno.
Děkuji
Odpověď: (10. 6. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
park Farská humna bude znovu sečen do 11.6.2021.
Sekat se budou také břehy v místech, kde to náletová dřevitá vegetace dovolí.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Datum: 8. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den,
prosím o posouzení a hlavně vyřešení žalostného stavu modřínů u chodníku mezi Horním rybníkem a volejbalovými kurty Na Rybníčku. Jeden vysoký modřín v části u garáží je suchý celý, několik dalších je suchých z 80-90% a většina suchých větví vysoko v korunách je nad chodnikem, kde prochází lidé, hrozí pád a zraněni.
Děkuji moc za vyřešení
Odpověď: (9. 6. 2021 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
předmětné stromy nejsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Péče o dřeviny je povinností vlastníka a vlastník také může odbor životního prostředí požádat o případné kácení. Nicméně majitel pozemků byl správcem městské zeleně kontaktován a na stav stromů byl upozorněn.

Ing. Tereza Hromádková
odbor životního prostředí

Datum: 7. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o co opíráte povinnost se při vstupu do bazénu prokazovat testy, certifikáty o očkování atd.
je recepční relax ZR opravněna nahlížet do zdravotní dokumentace zákazníků?
Kontrolu snad provádí pracovníci hygieny, příp. PČR.
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: (9. 6. 2021 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle vyjádření ředitele PO SPORTIS, MVDr. Vladimíra Kovaříka, se jedná o mimořádné opatření vlády ze dne 28.5.2021 o provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště). Konkrétní bod zní: Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit“. Celé nařízení naleznete na tomto odkazu: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf
Pokud nebude v platnosti nové nařízení vlády, budou se muset návštěvníci prokázat na recepci Relaxačního centra, že splňují podmínky stanovené vládou.
Mgr. Petr Sedlák
Vedoucí odboru ŠKSM
Datum: 8. 6. 2021
Dotaz: Dobrý den, město slibovalo od května letošního roku Bistro a toalety v parku.
V městské bývalé vodárně nejsou pro veřejnost přístupné.
Po občerstvení nevolám, ale toalety zoufale chybý.
Jako žena s tím mám větší problém než muži občůravající stromy.
Děkuji Svatava
Odpověď: (8. 6. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

to si uvědomujeme. Pracujeme na tom, aby do začátku příštího měsíce byly přivedeny potřebné sítě. Poté bude spuštěn jakýsi zkušební provoz a ideálně od příští sezony už se plánuje plnohodnotný provoz se vším komfortem. V každém případě - provizorní mobilní toalety budou fungovat již letos. To rozfázování je způsobeno covidem a s ním spojenými opatřeními. V řadě případů se jedná o výmluvu, ale v případě investic do gastroprovozu (s nímž toalety od začátku souvisejí) se opravdu nikdo nemůže divit určité opratrnosti.

Díky za pochopení a hezký zbytek dne
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic