Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 30. 10. 2020
Dotaz: Prosim, kdo je zodpovědný za výběrové řízení a dozor nad touto stavbou? Proč je silnice uzavřená a proč to trvá tak dlouho, když se dosud udělaly jenom chodníky?Proč se zde nepracuje? Dekuji za odpověd
Odpověď: (30. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
za výběrové řízení na dodavatele stavby včetně TDI a BOZP je zodpovědné město, která zastupuje příslušný odbor zabývající se předmětnou činností. Stavba MHD Studentská je naopak po celou dobu stavby otevřena pro MHD a může jí procházet i veřejnost za dodržení potřebných bezpečnostních opatření. Také z toho důvodu, který není jediný ( např. přeložka vodovodu jiným investorem)je stavba rozložena do dvou let. Termín dokončení je dle schválené Smlouvy o dílo stanoven na 30.4.2021. Je snahou dodavatele a především investora stavbu zkrátit z původního termínu na konec roku 2020. K úplné uzavírce dojde od 2.11 – 30.11.2020, kde budou probíhat práce na vlastní komunikaci. Město Žďár předpokládá pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, že od ledna 2021 bude dopravní terminál na ulici Studentská sloužit již veřejnosti.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 22. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,

ze stručné a jasné reakce paní inženýrky na dotaz už víme, že letos stromy na městě vysazovány nebudou. Z projektu „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“ jsem toto také nevyčetl (mohl jsem přehlédnout). Můžete, prosím, přiblížit kdy, v jaké míře a jakými dřevinami bude náměstí osazováno?

Děkuji
Odpověď: (30. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

nové stromy na náměstí nebudou vysazovány v rámci dotační akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou“, která bude zahájena v roce 2021. V současné době je zpracován projekt pro výsadbu nových stromů v části náměstí u radnice - tento projekt však není zahrnut v rozpočtu města pro příští rok 2021. V části náměstí u obchodních domů v zeleném pásu podél komunikace se nachází velké množství inženýrských sítí, v této části náměstí má však v první fázi přednost rekonstrukce povrchů, popřípadě sítí, další etapou by následně měla být nová výsadba zeleně. Na základě výše uvedeného Vám v tuto chvíli nejsem schopná přesně sdělit Vámi požadované informace. V příštím roce 2021 bude probíhat na náměstí pouze úprava trvalkových záhonů a živého plotu lemujícího komunikaci.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 29. 10. 2020
Dotaz: Vážená paní tajemnice, někdo si tady stěžoval na neodpovídání na dotazy. Já jsem 8. října posílal další dotaz na komunální odbor, odpověď doteď nemám. Znovu a slušně jsem připomínkoval katastrofální stav nástěnek MHD před vlakovým nádražím. Když jsem se totiž zkraje června na komunální odbor ptal, aby to nebyl "dočasný stav", jak mi pamětníci známe od roku 1968, tak mi psali, že nad budoucí podobou nástěnek diskutují. Proč mi nejsou schopni nebo ochotni odpovědět? Můžeme pak mít důvěru v úřad?
Odpověď: (30. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Doležale,
změna obsahu nástěnek je v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 15. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, děkuji za opravu monitoru MHD v nádražní hale. Zjistil jsem, že ještě horší je situace s nástěnkama MHD před nádražím. Od jara tam spousta informací chybí, protože prý nástěnky vylepšujete. Je tam informace o povinnosti nošení roušek v autobusech od jara, ale přes léto to bylo přerušeno. Platí nový jízdní řád linky 3, tam je starý. Papíry jsou navlhlé, pokroucené a vybledlé. Něco s tím už prosím udělejte, už to trvá několik měsíců. Není to dobrá vizitka města a vstup do našeho města.
Odpověď: (30. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v přípravě je reorganizace informací v nástěnkách. Pro potřeby MHD zůstane pouze jedna vitrína, druhá bude uvolněna pro jiné prezentace města. V přípravě jsou materiály pro novou nástěnku o MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 8. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, už pomalu půl roku jsou z půlky sundané informace z informačních nástěnek MHD. Když jsem se zkraje června ptal, aby to nebyl "dočasný stav", jak mi pamětníci známe od roku 1968, tak jste mi psali, že nad budoucí podobou nástěnek diskutujete. Kdy ta diskuse skončí a něco se s tím udělá? Protože to vypadá otřesně, ty pokroucený zbývající papíry. A nástěnky už nemají ani osvětlení. Teď už je vypnutá i obrazovka s odjezdy MHD v nádražní hale. Informace o MHD jsou katastrofou, je to hrůza.
Odpověď: (30. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v přípravě je reorganizace informací v nástěnkách. Pro potřeby MHD zůstane pouze jedna vitrína, druhá bude uvolněna pro jiné prezentace města. Materiály pro novou nástěnku MHD jsou v přípravě. Obrazovka v nádražní hale byla obratem opravena.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 27. 10. 2020
Dotaz: Jak je to s vyvážením odpadů od rodinných domů a 6-ti bytovek na sídlišti Vodojem (Štursova ul.).
Zkušebně se měl vyvážet 1 x za 14 dní. Pak se objevila informace, že se vrací k týdennímu odvozu. Ale ve středu 21.10.2020 byly vyvezeny pouze popelnice na bio odpad a popelnice PKO nebyly vyvezeny vůbec.
Odpověď: (29. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Juránku.
Na ulici Štursova u šestibytovek by měl být prováděn svoz v týdenním intervalu.
Problém mohl být způsoben v souvislosti se stavbou.
Pokud by se to ještě opakovalo, můžete mě informovat neprodleně, kdy to zjistíte na níže uvedené mé kontakty.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

Předmět: odpovědi
Datum: 27. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, chybí mi odpovědi na 2 dotazy. Nevím, zda odpovídáte také mimo vyhrazených 10 hodin týdně podle nařízení vlády, ale pro mne je to důležité a pokud berete plný plat, tak očekávám, že pracujete např. z domova. Děkuji za odpovědi a nápravu.
Odpověď: (29. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Jando,
nevím, které dvě odpovědi Vám chybí, ale na dotaz ze dne 24.10. 2020 Vám bylo odpovězeno 26. 10. 2020 a na dotaz ze dne 26.10. 2020 jsem odpověděla dnes.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

Předmět: Objednávání
Datum: 26. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, napsala jste ke zrušení objednávání " by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty, co přišli (například nemají možnost se objednat)." Co jste dělali, když to nastalo mimo pandemii Covid 19 a objednávání fungovalo? Děkuji za odpověĎ
Odpověď: (29. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
fungovalo to zcela normálně, protože úřad měl provozní dobu od pondělí do pátku, takže každý klient včetně objednaných si mohl svoji záležitost vyřídit. Navíc v případě dopravní agendy již neexistuje místní příslušnost, takže si můžete svoji neodkladnou záležitost vyřídit na jakémkoliv jiném úřadě v republice.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 26. 10. 2020
Dotaz: Na ulici Pelikánova (VO) stále nesvítí pouliční lampy, dotaz byl již 4.10., zodpovězen den po té. Mám tomu rozumět tak, že to nejde vyřešit? Neb možný termín zprovoznění byl do 14 dnů - tedy 19.10., pokud to půjde.
Dále - jak je to s odvozem odpadků? Lhůta byla posunuta na 14-ti denní cyklus, teď je to již skoro 3 týdny, co se nevyváží odpadky. Jde o systémovou chybu?
Odpověď: (29. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
včera večer (26. 10.) při večerní kontrole VO na Vodojemu jsem zjistil, že část ulice Pelikánova není zprovozněna tak, jak jsme slíbili. Ihned jsem věc urgoval a byla mně přislíbena brzká náprava. Jen upozorňuji, že jde stále o pokus, který pokud se nepodaří, tak dotyčná dvě světla nebudou do doby dokončení rekonstrukce v příštím roce funkční.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Dobrý den pane Nováku.
Svoz je stále ve zkušebním 14 denním intervalu. Tento týden by mělo být vyvezeno. Pokud Vám v uvedených termínech není vyvezeno – obraťte se prosím přímo na mě.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: Údržba zeleně
Datum: 26. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den. Chci pochválit jak sekání trávy ( bydlím u 4 ZŠ) , tak údržbu stromků a keřů po městě, kde se práce velmi zlepšila.
Odpověď: (27. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Padalíková,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, které si velmi vážíme.
S pozdravem


Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic