Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Předmět: Senecura
Datum: 25. 3. 2023
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se jen informativně zeptat, zda bude v březnu opravdu obnovena stavební činnost na soc.zařízení Senecura na Komenského ulici, jak bylo avizováno ve zpravodaji. Už máme skoro duben a na stavbě ani noha.
Děkuji za informace.
Odpověď: (29. 3. 2023 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
dle časového harmonogramu dodaného společností SeneCura mají být stavební práce opět zahájeny 3.4.2023.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

Datum: 24. 3. 2023
Dotaz: Vzhledem k tomu, že problematika umístění chovu hospodářských zvířat na pozemku města nebyla nikdy v zodpovězena, ráda bych se také dotázala, proč bylo a je nepřípustné jednání města tolerováno. Dále bych požádala o vysvětlení proč byl zvolený příklad chovu krav a prasat v ploše BI/SM označen paní Škodovou za extrémní? Skot, prasata i včely jsou podle 166/1999Sb hospodářskými zvířaty a stavba pro jejich chov je hospodářstvím.
Děkuji
Odpověď: (24. 3. 2023 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Novotná,
jak bylo uvedeno v minulém dotazu, vzhledem k tomu, že zmiňovaná problematika umístění chovu hospodářských zvířat na pozemku města byla již v plném rozsahu zodpovězena v předešlých Dotazech a námětech, a vzhledem k našim kapacitním možnostem, se již k této věci nebudeme dále vyjadřovat.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Irena Škodová, odbor stavební a ÚP

Datum: 16. 3. 2023
Dotaz: Ing. Škodová, zatím je tam stále BI, kde je chov hospodářských zvířat označen jako nepřípustné využití - město je tam chovalo na základě čeho?
Změnou na plochu smíšenou obytnou - městskou (SM), kde zákaz chovu hospodářských zvířat již není zmíněn, snad neznamená, že je to tam povoleno? V ploše smíšené obytné už snad nemůže ani nikoho napadnout chov hospodářské zvěře.
To by pak mohli v Jehle v Elkovu a v polyfunkčních domech na Veselské chovat krávy a prasata, což patrně nebude v pořádku. Děkuji
Odpověď: (22. 3. 2023 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Nováková,
Vámi zvolený extrémní příklad chovu krav a prasat v ploše smíšeného centra by těžko, na rozdíl od chovu včel, prokazoval, že nemá negativní vliv na okolí, a proto jsou pro ně v územním plánování určeny jiné funkční plochy, než smíšené plochy center.
Vzhledem k tomu, že zmiňovaná problematika umístění chovu hospodářských zvířat na pozemku města byla již v plném rozsahu zodpovězena v předešlých Dotazech a námětech, a vzhledem k našim kapacitním možnostem se již k této věci nebudeme dále vyjadřovat.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Irena Škodová, odbor stavební a ÚP

Datum: 16. 3. 2023
Dotaz: Dobrý den,

Prosím o řešení situace na ulici Haškova. Proti paneláku čp.1 stojí stará výměníková stanice, kde momentálně sídlí stavební firma. Tato firma nechává složené lešení před budovou a projíždí po zeleni mezi stromy. Příjezdová cesta byla odjakživa využívaná jako parkoviště pro dvě osobní auta. Již několik obyvatel je vyzvalo aby si vyřešili tuto cestu jako příjezdovou ať si tam nechají dát značku zákaz stání. Bohužel bez výsledku. V případě dotazů jsem k dispozici.
Hezký den
Odpověď: (17. 3. 2023 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
situaci na místě prověříme a budeme dále řešit se subjekty, které v objektu sídlí.

S pozdravem

Jiří Hemza
správce zeleně, městských lesů a rybníků, investiční technik
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 15. 3. 2023
Dotaz: Ani navržená změna územního plánu nebude umožňovat chov hospodářských zvířat na pozemku, kde jsou umístěny městské včelíny.
Mohl by mi někdo vysvětlit, co to znamená?
Je územní plán vůbec závazný?
Je závazný i pro město nebo pouze pro jeho občany a město si může dělat, kde chce, co chce?
Odpověď: (16. 3. 2023 - odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den paní Nováková,
nepřípustné využití plochy, která je navržená ve změně územního plánu města naleznete, v současné době, na webových stránkách města: www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/Zmena-c-2/z2-textova-cast.pdf.
Chov hospodářských zvířat zde uveden není.

Ing. Irena Škodová, odbor stavební a ÚP

Předmět: Oznámení
Datum: 2. 3. 2023
Dotaz: Dobrý den-chtěla bych oznámit,že na Stalingradě pod viaduktem,přímo pod obloukem jak vede cyklostezka,je instalovaný okap,který svádí vodu,která teče z železničního mostu,tak,aby netekla na cyklostezku,ale mimo ni. Okap je přímo nad ní a v tom ohybu asi praskl, voda neteče na konec okapu,ale přímo do půlky stezky,kde je nyní voda,led když mrzne a o víkendu nahoře přímo nad ní dlouhé ledové rampouchy.Je to nebezpečné pro chodce i cyklisty,nevím kdo to má na starost,ale prosím o opravu.Děkuji
Odpověď: (9. 3. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
o nápravě znovu jednáme se správcem odvodnění viaduktu tj. Správou železnic.
Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 2. 3. 2023
Dotaz: Dobrý den, zima skončila, slezl sníh a objevilo se množství psích exkrementů, které bezohlední majitelé po psech neuklízí. Chodit po městě s ročním dítětem je na hraně zdravotního rizika. Chystá město uklidit tuhle každoroční ostudu?
Odpověď: (3. 3. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tak jako každoročně mají technické služby na tuto službu již objednávku a počítají s využitím vysavače psích exkrementů, jakmile to počasí umožní.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 2. 2023
Dotaz: Jaké jsou podmínky pro dotaci v programu Nová zelená úsporám. Kolega senior by se s nimi rád osobně seznámil v rámci konzultace s odborným pracovníkem na konzultační středisku, pokud je dislokované na MěÚ Žďár nad Sázavou.
Odpověď: (3. 3. 2023 - odbor sociální):
Dotaci NZÚ Light zaměřenou na seniory pro Žďár vyřizuje bystřická MAS Zubří země.
Poradí, jaká opaření na jejich nemovitosti se vyplatí udělat a pomohou i s administrativou zpracování žádosti o dotaci.
Zde je odkaz: http://www.zubrizeme.cz/
Spolupracujeme s nimi a posíláme tam občany ze Žďáru, kteří o tuto dotaci projeví zájem.
Zde jsou kontakty:
Ing. Jarmila Zemanová, zemanova@zubrizeme.cz, 731 575 342, 566 590 394
Ing. Lada Jindrová, jindrova@zubrizeme.cz, 739 393 111, 566 590 393
Mgr. Aneta Šlechtová, mas@zubrizeme.cz, 731 499 188, 566 590 393

Ing. Michal Bačovský
odbor strategického rozvoje a investic
oddělení dotací a dotačních projektů
doplnění informace:

Vážený pane inženýre,
zahlédl jsem Vaši odpověď v dotazovně na webu www.zdarns.cz na téma NZÚ Light, kde jste odkazoval na středisko MAS Zubří země. Jen bych Vám chtěl doplnit informaci, že tyto dotace je možné zajistit i přes střediska M-Ekis, které máme přímo ve Žďáře. Jedno zajišťuji já a druhé Ing. Jan Janovský.
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

3M37 M-EKIS Žďár nad Sázavou
Ing. Lukáš Nekvinda
Telefon: 776294225
E-mail: nekvinda@tzbplan.cz

3M38 M-EKIS Žďár nad Sázavou
Ing. Jaroslav Janovský
Telefon: 777057162
E-mail: j.janovsky@e-stitky.cz

Datum: 24. 2. 2023
Dotaz: Při opravě navodojemu si stavební firma udělala skládku u první řady garáži tej je tam hrozná cesta i když slíbil zaveza i stereo nic neudělali dá se to ještě napravit?
Odpověď: (1. 3. 2023 - odbor dopravy):
Úprava u garáží je uvedena v „Protokolu o předání a převzetí stavby“ v příloze odstranění drobných vad a nedodělků, které budou kompletně provedeny nejdéle do konce 05/2023

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 15. 2. 2023
Dotaz: Dobrý den,
s blížícím se jarním úklidem jsem se chtěl zeptat, zda až se budou zametat parkoviště, jestli by nebylo možné rovnou vyznačit parkovací místa. Když už budou parkovací místa bez aut, byla by škoda toho nevyužít. Obyvatelé Nerudovy a Švermovy ulice by to jistě ocenili.
Odpověď: (17. 2. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud to bude možné vzhledem k aktuálním klimatickým a kapacitním podmínkám, bude snaha ze strany technických služeb využít uvolněné plochy k vyznačení nebo obnově vodorovného dopravního značení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb