Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 26. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,
usnesení vlády Vám umožnilo: "omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost"
Současně se neuplatňuje:"kdy by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti"
O co se opíráte tento týden, když je MěÚ otevřený jenom jeden den?
Nemyslím si, že pro tento týden změnit úřední den by bylo náročnější než ho zrušit, pouze by to bylo legální.
Žádám o nápravu
Odpověď: (26. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano, tento týden bude úřad otevřen pouze dnes, ale celý den, tedy od 7,30 do 17,00 hod. Tato provozní doba byla stanovena z důvodu snahy rozložit počet příchozích klientů do delšího časového úseku během jednoho dne (zmenšení front u vstupu a přeplněnost chodby u přepážek), protože smyslem opatření je právě omezení kontaktů. Narychlo vyhlašovat např. čtvrtek nebo pátek dalším úředním dnem se jeví jako méně komunikovatelné pro veřejnost, neboť by se jednalo o další změnu úředních dnů v krátkém časovém horizontu. A to že jsme si dovolili nechat otevřený úřad jen jeden den /a prodloužený/ a nestanovili další úřední den v daném týdnu není v rozporu s usnesením vlády.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Předmět: sekání trávy
Datum: 7. 10. 2020
Dotaz: Dnes jsem viděl, jak firma seče trávu v našem městě. Konkrétně v lokalitě Libušín jezdili na těch traktorech jak závodníci. Potom ta kvalita práce má tak vypadat. Samozřejmě místama jsou vynechané kusy. Ty před nimi s těmi ručními sekačkami, to samé, tráva lítá všude možně, no a aby to kvalitně shrabali, tak to ani náhodou.Samozřejmě pomalejší jízdou se to kvalitně seče, ale jestli to mají úkolem, tu práci, tak je mi to jasné. Honem,honem a kvalita žádná.Asi tom město to po nich nekontroluje !
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kontrola kvality provedené práce probíhá vždy nejpozději před fakturací, a to i na Libušíně. Nehradíme nekvalitně provedenou seč bez úklidu apod.
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: kácení keřů
Datum: 20. 10. 2020
Dotaz: Chci se zeptat každoročně kácí stromky a keře nějací pracovníci podél tratě, přes Grejdy dál. Vypadá to tam vždy jak měsíční krajina, proč to pořád kácí ty keře a stromky. Vždyť je to nádherná zeleň, kterou neustále potřebujeme. Vím, že to bylo kolem tratii, tak to byli asi nádražáci a těm to tam asi patří kolem trati.Je to ale hrozné. Místama moc vyřezané zbytečně. Nutno tam tu zeleň v co největším počtu nevhávat, byť by se jenom částečně prořezávala. Jaký na to máte názor ?
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
zeleň, která je každoročně takto udržována, popřípadě odstraňována roste na pozemcích Správy železnic. Tato zeleň se nachází v ochranném pásmu železnice kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost a provozuschopnost drážní dopravy. V této lokalitě se připravuje projekt, který bude mimo jiné také řešit úpravu valu a také novou výsadbu zeleně.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 24. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, dle nařízení vlády č. 1080 z 21.10.2020 mají uloženo úřady místních samospráv omezovat úřední hodiny na 2 dny v týdnu vrozsahu 5 hodin vdaném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost. Všechny okolní obce to na svém webu mají. Ráda bych se zeptala, zda má MÚ ZR z tohoto nařízení nějakou výjimku a nebo jak je možné, že příkazem tajemnice č. 13/2020 je tato doba sice zkrátcena na 2 dny v týdnu, ale rozsah hodin úředních hodin je větší.
Odpověď: (26. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Soukalová,
náš úřad samozřejmě z usnesení vlády nemá výjimku, ale provozní doba pro veřejnost v pondělí a středu od 7,30 do 17,00 hod. s termínem do 3. 11. 2020, tedy do (prozatím) konce nouzového stavu, byla stanovena z důvodu snahy rozložit počet příchozích klientů do delšího časového úseku během jednoho dne (zmenšení front u vstupu a přeplněnost chodby u přepážek), protože smyslem opatření je právě omezení kontaktů a ochrana nejen Vás, jako klientů, ale také i zaměstnanců. Taktéž je určitě lépe komunikovatelné pro veřejnost a výhodnější pro chod úřadu, když je otevřeno v úřední den déle, než rychle vyhlašovat, že bude místo středy třeba čtvrtek, neboť míra informovanosti přes web je minimální.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 11. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, rád bych poděkoval, že se povedla akce zrušení nevyuzivaného pískoviště na Studentské ulici. Škoda, že se zrušila i lavička co u pískoviště byla. Požádali mě obyvatelé, zda by se nemohla vrátit zpět, nebo dát blíže k bytovce. I oprava schodů začala mezi bloky, což je taky super, doufáme že budou i ostatní schody opravené. Děkujeme, že se postupně okolí zvelebuje.
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bárto,
s opětovným umístěním lavičky počítáme. Úpravu dalších schodů v této lokalitě v nejbližší době nepřipravujeme.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

Předmět: Objednávání
Datum: 24. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, proč se v NMNM lze objednávat a ZR nikoliv? Děkuji za vysvětlení,
Odpověď: (26. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
z důvodu omezení provozu úřadu byl objednávkový systém (zatím) zrušen z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty, co přišli (například nemají možnost se objednat). V současné době jsou z objednávkového systému vyřizováni pouze klienti, kteří byli objednáni ještě v době před tímto omezením.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Předmět: pěší zóna
Datum: 25. 10. 2020
Dotaz: zdravím, chci se jen zeptat, zda je stále v plánu rekonstrukce pěší zóny na jaro 2021 a nebo se odkládá na později. Děkuji
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Špinare,
ano, s rekonstrukcí pěší zóny na ulici Nádražní se v příštím roce počítá. Mělo by se začít na jaře rekonstrukcí vodovodů a kanalizací.
Hezký den.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 19. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, zamýšlím se nad otázkou pěší zóny. Polovinu pěší zóny máme opravenou, jen 90% obchodů v této části již nefunguje a prostory jsou prázdné. Chtěla jsem se zeptat, zda s další renovací pěší zóny neuvažuje město o pomoci firmám, které mají své firmy na nerenovované části, zda by na dobu rekonstrukce nepřispělo město těmto firmám na část nájemného. K čemu bude pěší zóna, kde pak nezůstane žádný obchod, protože renovaci nepřežijí. Většina z nás bohužel není dotována shora a domy nevlastní.
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Fejfárková,

odbor strategického rozvoje a investic připravuje technickou stránku akce. Majetková vyrovnání ani náhrady jsme nikdy nepřipravovali a ani nezajišťovali. Vždy jsme se ale s dodavatelem stavby snažili o co možná nejkratší omezení provozu v řešeném prostoru. Vynasnažíme se o to i nyní a pokusíme se zajistit třeba i provizorní přístupy, bude-li to při zachování bezpečnosti lidí možné. Věříme, že výsledek bude natolik atraktivní a příjemný, že přiláká mnoho potenciálních zákazníků, kteří nyní pro svůj pobyt a své nákupy volili jiné lokality.

Hezký den
Irena Škodová a Adam Joura
odbory SÚP a SRI

Předmět: objednávání
Datum: 20. 10. 2020
Dotaz: Můžete vysvětlit proč je zrušeno objednávání na MěÚ? Proč máme stát jako stádo v omezených úředních hodinách bez jistoty, že to má vůbec smysl a dojde na nás řada. Nemáme se shromažďovat a k tomu objednávání slouží! Děkuji za srozumitelnou odpověď.
Odpověď: (21. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
omezení provozu vyplývá z Usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 jedná se o dvakrát pět hodin týdně, toto platí zatím do 25.10.2020. Dále bude obslužný systém upraven podle aktuálního vývoje pandemie. Úřad přizpůsobuje operativně provoz dle vyhlášených opatření a vzniklé situace.
Případná fronta u vstupu do úřadu se může tvořit z důvodu, že je korigován vstup do budovy prostřednictvím vyvolávacího systému, tak aby byl co nejvíce eliminován počet čekajících klientů v chodbě úřadu u přepážek jednotlivých odborů. Objednávkový systém byl vypnut z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty co přišli (například nemají možnost se objednat).
V době současných omezeních žádáme klienty aby navštěvovali úřad pouze v případě vyřízení neodkladných záležitostí.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 20. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, který bytový dům je myšlen v označení "Klafar - Libická u byt. domu" v seznamu rozmístění velkoobjemových kontejnerů? Na této ulici jsou minimálně dva bytové domy, jeden u křižovatky se Sázavskou a druhý na ulici Vápenická. V daném čase u toho druhého kontejner marně hledalo nemálo občanů řádně platících za odvoz odpadu. Žádám o jednoznačné označování daných míst.
Odpověď: (21. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Augustýne,
na ulici Libická je jeden bytový dům, ten další je na ul. Vápenická.
Toto místo je takto označené již několik let, nejedná se o nové stanoviště, v minulosti jsme Vámi uváděný problém s identifikací místa občany nezaznamenali.
V příštím roce místo označíme "křižovatka Libická – Sázavská".
Děkujeme za podnět, s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb