Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 21. 7. 2022
Dotaz: Minulý týden jsem se chtěla podívat kolik je hodin a na náměstí hodiny nejsou, na kostel jsem neviděla. Budou dány hodiny zpět?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (1. 8. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Mlčochová,
venkovní hodiny byly poškozeny při dopravní nehodě, stožár a kotvící segmenty se nám podařilo opravit, ale vlastní soubor ciferníků je neopravitelný a po nezbytných předcházejících úkonech byla koncem července zaslána objednávka na dodávku nových, dodavatel odhaduje dodávku v průběhu září.
S pozdravem.
Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Dobry den,
mezi smlouvami jsem nenašel obecně smlouvy na zahrádky restaurací, na poslední akce na Farských humnech, cirkusy na oválu, ani na kávavan.
Přijde mi to podivné.
Odpověď: (1. 8. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
smlouvy v kompetenci majetkoprávního odboru jsou zveřejňovány buď na úřední desce města nebo v registru smluv. V registru smluv jsme zveřejnili i smlouvy o nájmu pozemků, užívaných za účelem užívání pro restaurační zahrádky, a stejně tak jsme v registru smluv zveřejnili i Smlouvu o pronájmu pozemku na Farských humnech. Pozemek, na kterém je umístěn ovál je ve správě příspěvkové organizace Sportis. Pro užívání pozemků na akce, konané na Farských humnech jsou uzavírány jednorázové smlouvy, ty uzavírá příslušný odbor, který má užívání pozemků v kompetenci (např. zeleň odbor SRI, komunikace odbor KS), pokud není užívání pozemku dle ceníku osvobozeno.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 30. 7. 2022
Dotaz: Chci se zeptat zda někdo zodpovědný občas projde stezku protože okolo je spousta suchých stromů a větví které mohou kdykoli spadnout na procházející,jako nedávno ve Sněžném.A kdo schvaloval bezpečnost protože spodní zábradlí je 30cm nad zemí což je akorát ke kolenům dětí 3-4letých a dolů je to i 1,5m nebo voda.Zajímalo by mne kdo by nesl za případnou újmu na zdraví zodpovědnost Děkuji za odpověď Prokeš
Odpověď: (1. 8. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkuji za dotazy. Situace je trochu komplikovanější, jelikož stezka je majetkem města, ovšem na pozemcích cizích vlastníků. Stav jednotlivých dřevin se vyhodnocuje pravidelně, ale může se stát, že u některých dřevin se stav změní velmi rychle. Na stezku se mimořádně podíváme a prověříme stav, příp. upozorníme majitele stromů. Bohužel nemusí spadnout pouze uschlé stromy, ale i vitální mladé (jako tomu bylo na stezce na jaře), proto prosím dávejte pozor na sebe a své okolí. V případě poznatku suchého stromu ideálně kontaktujte majitele pozemku, nebo nás na městském úřadě.
Stavebně je stezka postavena dle norem platných v daném čase. Pokud by nastal úraz apod., posuzovalo by se zavinění individuálně.
S pozdravem
Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Paní Prokopová, máte právní vzdělání.
OZV 3/2016 upravující zákaz alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích byl reflektován i Nález ÚS Pl.ÚS č. 7/21 ze dne 27. 7. 2021, kdy nelze udělovat výjimky z OZV „ad hoc“. Výjimky z OZV musí být výslovně v OZV uvedeny a specifikovány. Výjimky se musí
formulovat jako přímo použitelné obecné pravidlo chování.
S tímto jest rada i zastupitelé prokazatelně seznámeni, co je jejich další výjímka?
Nerespektování nálezu Ústavního soudu nebo zneužití pravomoci?
Odpověď: (29. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Sebestíková,
vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo města, které je jediným orgánem města, které může schválit, změnit nebo zrušit obecně závaznou vyhlášku, na svém zasedání dne 16.6.2022 nepřijalo žádné z navržených usnesení ve věci změny vyhlášky 3/2016, bude radě města předložen návrh, aby zastupitelstvu města doporučila její zrušení.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, kvitoval jsem s povděkem, když se cca před čtrnácti dny prodloužil interval "zelené" na semaforu při výjezdu z města v klášteře a netvořily se kolony aut, ale od včerejška je opět interval notně zkrácen a dělají se opět kolony (a to ještě najíždějí auta z boční strany od ZH). Můžete to u policie opět zaurgovat (ověřit) ať nechají ty intervaly prodloužit? Děkuji.
Odpověď: (29. 7. 2022 - odbor dopravy):
Dobrý den
Váš podnět jsme zaslali na Policii ČR - DI Žďár n.S.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den,

Městu a jeho zastupitelům je známo, že udělování ad-hoc výjimek z vyhlášky 3/2016 není jejich zákonnou možností.
Další a další vydávání těchto výjimek je pohrdání zákony nebo zneužívání pravomoci? např. den ŽĎASU

Děkuji za vysvětlení.

Stejně nezákonný je i odlišný přístup k pořádaním akcím s a bez podpory města, kdy jsou ty s podporou města zproštěny poplatků za nájemné a jsou tak zvýhodňovány oproti jiným, které o podporu nežádali nebo o ní v dnešním pojetí nestojí - lze chápat.
Odpověď: (28. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Sebestíková,
děkujeme za vaše názory, které budeme tlumočit radě města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Předmět: výše nájmů
Datum: 26. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je nájemní sazba za m2 zabrané veřejné plochy v případě vyvěšených záměrů.
Kolik se platí za zahrádky hospod a kolik za stavební práce.
Jsou někde na webu zveřejněny nájemní smlouvy?
Děkuji
Odpověď: (27. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
ceník nájmů naleznete na webových stránkách města: https://www.zdarns.cz/media/files/potrebuji-vyridit/cenik-najmu.pdf. Smlouvy jsou zveřejňovány v registru smluv, pokud jejich hodnota je vyšší než 50.000 Kč, ostatní smlouvy jsou zveřejňovány na webových stránkách města: http://smlouvy.zdarns.cz/.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 19. 7. 2022
Dotaz: Paní tajemnice, mohla byste nám vy nebo někdo jiný sdělit, podle čeho bude správní orgán, který snad pracuje i na městském úřadu určovat hranici pro narušení veřejného pořádku, když zákon ani vyhláška města tuto hranici neurčuje, stejně jako nevykládá pojem hlučné zábavní pyrotechniky?
Jak budou moci porušení této vyhlášky řešit strážníci a policisté na místě?
Děkuji
Odpověď: (26. 7. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
městská policie případně správní orgán bude případné porušení řešit dle svého uvážení, tak jako např. při narušení veřejného pořádku, u kterého také není zákony hranice přesně definována.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 24. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, proč už není používáno mozaikové sečení, ale je všude sečena celá travnatá plocha? Dokonce jsou posečené i některé květnaté louky?
Odpověď: (25. 7. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Augustýne,
i mozaiky i květnaté louky je nutné ve vhodné době posekat v celé ploše. Je to technologický postup. Mimo jiné se tím přispívá k druhové rozmanitosti.

Děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik, správce zeleně, městských lesů a rybníků

Datum: 21. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, vaše loajální snaha obhajoby navoněné bídy, kterou park lidem poskytuje je chvályhodná, ale pořadatel pivních slavností opravdu nemůže za chybějící toalety a neudržované křoviny a kouty, které jsou k tomuto účelu léta využívány.
Nakáleno je tam skoro každý den čerstvě a bylo i po dni Žďáru a jiných slavnostech pořádaných městem. Pokud to hážete na pořadatele PS, je mi Vás líto.
Jinak určitě chválím prosekané břehy a zvýšenou údržbu, řeka je náherná.
Děkuji
Odpověď: (21. 7. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
pořadatel, ať už se jedná o kohokoliv, je povinen zajistit uvedení situace do původního stavu. Na městem pořádaných akcí bylo vždy zajištěno dostatečné množství sanitárního zařízení. To, že někteří návštěvníci i přes takové opatření tyto možnosti nevyužívají je minimálně věcí morální.
V parku za velké ochoty provozovatele Kávavanu je i k dispozici jedno takové sanitární zařízení otevřené nonstop. A já mu za tuto aktivitu veřejně děkuji.
Prostředí, ve kterém žijeme, neutváří pouze město, ale především jeho obyvatelé a návštěvníci.
S pozdravem
Jan Prokop (v zástupu za kolegu Jiřího Hemzu)

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.