Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 14. 2. 2023
Dotaz: Dobrý den,
stále mi nebylo odpovězeno na můj dotaz ze 7.2. a tedy ani na jiné dotazy.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (15. 2. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Nováková,
dle pravidel dotazovny není zodpovídán dotaz nebo dotazy, je-li na stejný nebo stejné dotazy již zveřejněna odpověď, což bylo ve Vašem případě.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 8. 2. 2023
Dotaz: Dobrý den,
dokument, který přišel automatickou rozesílkou, obsahuje vodoznaky, nepřijde mi to důstojné. Dokument podle anotace vytvořila p. Dana Hrstková. Word 2010 ve kterém dokument vzniknul, již můžete použít "Uložit jako PDF" tudíž používání PDF XChange editoru není potřeba :)

Děkuji za nápravu: https://data.zdarns.cz/deska/D0055855.pdf
Odpověď: (13. 2. 2023 - odbor finanční):
Vážený pane Urbane,
děkuji za upozornění, informace jsem předal kolegyni.
Tomáš Vlček, vedoucí OF

Předmět: Obchvat
Datum: 4. 2. 2023
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci v jaké fázi je nyní příprava obchvatu silnice I/37 v úseku od Tokozu po křižovatku na ulici Jihlavská, a jaké další kroky lze v tomto očekávat.

Předem děkuji.
S pozdravem
Jiří Krejčí
Odpověď: (8. 2. 2023 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
odpovědný orgán - ŘSD - má nyní vydané stanovisko EIA s připomínkami, které nyní musí zapracovat. Tyto připomínky ŘSD nechá zapracovat do dokumentace a bude znovu zažádáno o vydání nového stanoviska EIA. Na základě upravené dokumentace bude pravděpodobně vyhotovena nová ekonomická studie. Další kroky se budou odvíjet od závěrů těchto dokumentů.

S přátelským pozdravem
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 1. 2. 2023
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpodvď, která ovšem byla na úplně jinou otázku, na kterou jsem se neptal. Mně zajímá, proč je možné požadovat na základě značky IZ8a (Zóna ....) požadovat parkovací kartu i na místech, která jsou označena značkou IP11a Parkoviště, která ukončuje zákazy stání a zastavení.
Odpověď: (6. 2. 2023 - odbor dopravy):
Dobrý den,
podle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu, platí:
Značka č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ označuje oblast, zejm. část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení, nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
Tedy: Omezení vyplývající z významu značek, jejichž symboly jsou na značce č. IZ 8a užity, platí až k místu, kde je zóna (oblast) s dopravním omezením ukončena značku č. IZ 8b. Možnost odlišné úpravy uvnitř zóny užitím příslušných značek není vyloučena.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy
tel.: 566 688 301
e-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Datum: 2. 2. 2023
Dotaz: Prosím proč se nevěnuje smích u garáží když se tak dělalo až do loňska údržba se celkově zhoršila po předání šatů.
Odpověď: (3. 2. 2023 - odbor dopravy):
Dobrý den,
nezpevněné komunikace mezi garážemi se běžně neudržují v pořadí dle plánu zimní údržby. Zejména, pokud není podklad dost zmrzlý je nebezpečí jejich nadměrného poškození. Dle sdělení TS SATT bude prohrnutí zajištěno v nejbližších hodinách.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

Datum: 26. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,
také bych se rád dozvěděl co konkrétního provedla paní, která požádala radu města o dar a kdy se toho dopustila.
Dále zda má obec právo omezovat své občany na jejich vlastnických právech?
Byla byste ochotná, to sdělit alespoň mě, když paní Koutná neuspěla?
Nabízet alternativní pěší cestu k pozemku, když přímo k ní vede silnice, pardón ale to je na hlavu postavené park nepark ty pozemky tam jsou a jiná silnice ne.
Taky necháváte auto u zimáku a domů chodíte pěšky?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (2. 2. 2023 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
majiteli neomezujeme vlastnické právo. Je omezen příjezd k pozemku, který si majitel koupil aniž by před koupí zjišťoval možnosti a podmínky dopravy vozidly až na svůj pozemek.
Vjezd do parku je omezen platně stanoveným dopravním značením – na povolení MěÚ a povolení jsou vydávána v souladu s metodikou schválenou radou města v září 2022.
Území Farských humen slouží především jako veřejně užívaný prostor/park a tato veřejná funkce je upřednostňována před soukromým užíváním parku.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 1. 2. 2023
Dotaz: Dobrý den,
na vjezdu do Havlíčkova náměstí je značka IZ8a (Zóna s dopravním omezením s vyznačeným symbolem zákaz stání a informací Mimo vozidel označených parkovací kartou a mimo neděle a svátky). Dle městské policie, se zde nesmí bez parkovací karty parkovat ani na místech, která jsou označená značkou IP11a Parkoviště. Tato značka ukončuje značku zákaz zastavení a stání. Mohl bych požádat o vysvětlění, proč i na těchto místech je nutné mít ke stání parkovací kartu?
Odpověď: (1. 2. 2023 - odbor dopravy):
Dobrý den,
rozsah dopravního značení je výsledkem veřejného projednání zástupců města s místními občany.
S pozdravem
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy
tel.: 566 688 301
e-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Datum: 23. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,omlouvám se,ale ani z uvedených odpovědí nejsem moudrý.
Díval jsem se do platného územního plánu a je tam stále jako přípustné Zahrady rodinných domů jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva
Nepřípustné – chovy hospodářských zvířat
Včely jsou hospodářská zvířata.
Píšete: Pozemek, dotčený umístěním včelníků, byl projednán ve změně územního plánu. Prosím ve které změně, stále je to BI.
A jedná se o přestupek podle jiného zákona nebo se ÚP nemusí dodržovat
Odpověď: (27. 1. 2023 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Bláho,
územní plán je jedním ze závazných podkladů pro rozhodování v území. Pozemek je součástí projednané změny č. 6 ÚP, která se připravuje na schválení v zastupitelstvu města v nejbližší době. Územní plánování řeší pouze přestupky v rámci pořizování ÚPD a stavební úřad řeší přestupky související se stavbami, zařízeními, terénními úpravami.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková.

Datum: 26. 1. 2023
Dotaz: Ráda bych se dozvěděla jak porušila neuspěšná žadatelka o dar podmínky dřívějšího povolení a kdy se tomu stalo?
Bylo žadatelce na její neúspěšnou žádost odpovězeno?
Pokud ano, jakou cestou?
Děkuji a prosím o předání mého kontaktu paní žadatelce, advokátka majetkového odboru ho předati nebyla ochotnou v domění, že email lze sdílet pouze elektronickou cestou a já bych žadatelce ráda pomohla.
Odpověď: (26. 1. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den, paní Koutná,
žadatelce bylo rozhodnutí rady města zasláno poštou, stejně jako kontakt na vás.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru
tel.: 566 688 170, 736 510 464
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz

Datum: 25. 1. 2023
Dotaz: Nežádala jsem o právní rozbor, pouze jsem se asi mylně domnívala, že se má obec řídit zákony a to tedy podle vás nemusí?
Mail se dá vytisknou a zaslat poštou, adresu žadatelka v žádosti uvedla, ale je zamalovaná a mě něčitelná.
Jednodušší pro vás bylo pomoc odmítnout a kontakt neposkytnout. Mohla byste tento postup vysvětlit? V možnosti omezit dopravu stále nevidím příležitost omezit někomu vlastnické právo a ráda budu žadatelce nápomocna. Děkuji za předání kontaktu a prosím o slušnoust.
Odpověď: (26. 1. 2023 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, paní Koutná,
nikdy jsem neuvedla, že se obec nemusí řídit zákony. Žadatelce poštou zašlu vaši e-mailovou adresu.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor