Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Vývoz odpadu
Datum: 11. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den,zkušební vývoz popelnic byl do konce roku 2020.Mohu se zeptat jak dlouho bude město ještě vyhodnocovat zda to tak zůstane či nikoliv.Je už květen .Dekuji
Odpověď: (12. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Černá.
Na podobné dotazy jsme zde již odpovídali.
I nadále trvá 14 denní svoz, který se ve zkušebním provozu osvědčil. V případě potřeby budou vloženy mimořádné svozy.
V letošním roce bude s novým zákonem připraven i nový systém nakládání s odpady města. Jedním z jeho dílčích prvků bude i opětovné posouzení 14 denního svozu komunálního odpadu. Půjde o nastavení systému, který se ubírá k zákazu skládkování využitelných odpadů od roku 2030.
O změnách budeme občany včas informovat.
S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 10. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za na většině míst kvalitně prováděný úklid města.
Chtěla bych ještě vědět, kdy bude proveden úklid v těchto místech -
- chodníky a silnice na sídlišti Vodojem, které se letos nebudou rekonstruovat
- silnice, chodníky a ostrůvky v ulici Neumannova
- silnice, ostrůvky a chodníky v ul. Novoměstská
- dočištění chodníků v ulici Jamská
- okolí 4. ZŠ, bazénu a školky u bazénu
Odpověď: (12. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
včerejším dnem bylo ukončeno blokové čištění a nyní technické služby pokračují v ostatních částech a ulicích města dle svých kapacit. Toto je prováděno již bez zveřejněných konkrétních termínů a zároveň bez prodlev.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 7. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den, na křižovatce ulic Luční a Vysocká dlouhodobě a pravidelně parkuje na chodníku vedoucím k mateřské školce osobní vůz. Mezi plotem domu č.p. 1205 a tímto vozem již nezbývá moc místa na průchod a hlavně pro rodiče s kočárky, děti do 10 let na kolech nebo pro invalidní osoby je chůze takto úzkým prostorem spojena s obtížemi. Je popsané parkování v pořádku? Je v souladu s platnými předpisy? Anebo se jedná o protiprávní stav? Prosím o prověření.
Odpověď: (10. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět jsme předali městské policii, která bude při zjištění nebo oznámení řešit příslušný přestupek.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 5. 5. 2021
Dotaz: Dobry den,včera jsem se dozvěděla, že v průmyslové zóně má byt údajně spuštěna v brzké době pila (nové postavena zelená budova téměř zasahující do výhledu při přejezdu křižovatky ze Zdaru směr Jámy), ta však sousedi s chatovou a zároveň trvale obytnou části Grejdy...Zajímá mne, zda je to pravda? Pokud ano, jak je zabezpečeno aby hluk z katrů nerušil obyvatele trvale žijící na Grejdach a hlavně starousedlíky a chataře z této částic? Diky za info
Odpověď: (10. 5. 2021 - odbor životního prostředí):
Vážená paní,
Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů a po provedeném řízení povolil v průmyslové zóně Vámi zmíněnou stavbu. Na stavbě probíhají dokončovací práce, aby bylo možno povolit její užívání. Posuzovat hluk a jeho případné dopady na veřejné zdraví přísluší krajské hygienické stanici, která s plánovanou stavbou v této lokalitě souhlasila a nepožadovala realizovat žádná opatření vzhledem k chatové oblasti.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

Datum: 7. 5. 2021
Dotaz: Jaká je prosím úloha strážníka MP ráno u přechodu pro chodce? Několikrát jsem byla svědkem toho, že strážník netečně stojí a kouká, a na druhé straně stojí bezdradně dítě, které musí přejít stejně, jako kdyby tam ten strážník nebyl. Proč se ten strážník alespoň nepohne a nedá tomu dítěti vědět, že o něm ví, a že mu pomůže přejít bezpečně silnici? To už je takový problém udělat těch pár kroků k přechodu a dát najevo jak přecházejícím, tak i autům na silnici, že bude někdo přecházet?
Odpověď: (10. 5. 2021 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkuji za upozornění. Úkolem všech osob, kterých se předmětná činnost týká, je zajistit bezpečnost přecházejících. V případě chyb,i dětem vysvětlit, jak se mají v těchto místech pohybovat, aby bylo přecházení pro ně bezpečné. V našem městě je tento výkon zajišťován strážníky,asistenty prevence kriminality, bezpečnostními asistenty a příslušníky Policie ČR. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o uvedení přesného místa a času, kde jste činnost osoby, kterou popisujete několikrát zaznamenala. Toto je velmi důležité, abych mohl identifikovat konkrétní osoby, jelikož občané velmi často pozice výše uvedených pracovníků zaměňují. Jsem přesvědčen o tom, že dojde k vysvětlení této situace, příp. samozřejmě k nápravě stavu. Každou situaci je nutné však posuzovat individuálně. Děti při přecházení musí získat takové návyky, aby si vštípily do paměti, že mohou vstoupit do vozovky až v případě, kdy je to pro ně bezpečné. To se týká zejména situací, kdy jim u přechodů nikdo neasistuje. Tudíž, vždy musí počkat, až vozidla z obou směrů zastaví a teprve tehdy vstupují na přechod, toto je zcela zásadní. Otázkou je, jak tuto situaci koordinuje příslušný pracovník, zda situaci má či nemá pod kontrolou a zda ve složitějších situacích provoz usměrňuje, či pouze dohlíží. Proto potřebuji znát požadované informace, které mě prosím zašlete na email mp@mp.zdarns.cz.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie.

Datum: 8. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se plánuje v nejbližší době prodej pozemků pro výstavbu RD?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (10. 5. 2021 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Dospělová,
v současnosti vzniká tzv. Katalog bydlení, což je série studií pro zastavění některých městských pozemků uvnitř města v rámci tzv. zahušťování. Toto by mělo být připraveno, odhaduji, do podzimu. Dále se chystá příprava na developerský projekt na Klafaru, kde by podle studie mohlo vzniknout cca 25 parcel pro rodinné bydlení nebo rovnou domů k prodeji (dle vítězné nabídky). Informace se budou objevovat na Úřední desce a budeme se snažit informovat i jinými kanály – Zpravodaj, Facebook, rozhlas ad.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 5. 5. 2021
Dotaz: Dobry den paní Pitkova, včera jsem se dozvěděla, že v průmyslové zóně má byt údajně spuštěna v brzké době pila (nové postavena zelená budova téměř zasahující do výhledu při přejezdu křižovatky ze Zdaru směr Jámy), ta však sousedi s chatovou a zároveň trvale obytnou části Grejdy...Zajímá mne, zda je to pravda? Pokud ano, jak je možné, ze taková stavba byla vůbec schválena?Jak je zabezpečeno aby hluk z katrů nerušil obyvatele trvale žijící na Grejdach a hlavně starousedlíky a chataře z této části?
Odpověď: (7. 5. 2021 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní, dobrý den.
Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů a po provedeném řízení povolil v průmyslové zóně Vámi zmíněnou stavbu. Na stavbě probíhají dokončovací práce, aby bylo možno povolit její užívání. Posuzovat hluk a jeho případné dopady na veřejné zdraví přísluší krajské hygienické stanici, která s plánovanou stavbou v této lokalitě souhlasila a nepožadovala realizovat žádná opatření vzhledem k chatové oblasti.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP


Datum: 5. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den,
nesouhlasím s instalací škaredých betonových kostek po různých částech našeho města. Kolik nás tato zbytečná akce stojí peněz? Jak město naložilo s původními květináči? Nevšiml jsem si, že by byly nabídnuty jakožto nepotřebný majetek k prodeji. Kdo rozhodl o jejich osudu? Zastupitelstvo? Nebo někdo z úřadu? Architekti s odměnami milion korun ročně? Myslím, že byste měli více dbát na názory občanů města. Před volbami jste slibovali lepší komunikaci s občany a transparentní rozhodování.
Odpověď: (6. 5. 2021 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane Hudec,
instalace betonových kostek s odvozem květináčů byly k zajištění odboru KS zadány na základě návrhu městských architektů. Tam, kde betonové květináče sloužily jako zábrany proti nevhodnému parkování a najíždění aut, jsme umístili betonové kostky. Původní květináče byly s ohledem na jejich nedobrý technický stav odvezeny za cenu jejich naložení na dopravní prostředek.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

Předmět: nové stromy
Datum: 5. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych pochválit nově vysazené vzrostlé ovocné stromy v parčících mezi ul. Květná a Trnková na Vysočanech. Jsou kvalitně usazené, s minimálním poničením okolní trávy. Dobrá práce, děkujeme! Dále bych chtěla poprosit, zda by šlo provést úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad u obchodu v ul. Vnitřní. Za větru bývají odpadky všude (park u aut. zastávky, okolí obchodu, okolní ulice). Když vynáším odpad, co potkám, posbírám, ale na takové množství to chce celou četu. Děkuji.
Odpověď: (6. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Nedělková,
děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k údržbě zeleně. Moc nás to těší. Vaši reakci předáme také realizační firmě SATT, a.s.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

Dobrý den paní Nedělková.
Okolí kontejnerů necháme uklidit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 30. 4. 2021
Dotaz: Dobrý den pane Fukso,
tazatelka se ptala, zda je/není lávka bezbariérová.
Vaše odpověď se tomuto vyhýbá, vím proč.
Po změření podélného sklonu, jsem nevěřil svým očím.
Než přístě napíšete, že je stavba provedena podle projektové dokumentace, zajděte se tam podívát.
Sklon 11%/1m resp. 14%/0.5m neodpovídá projektové dokumentaci(4%/1m), vyhlášce ani ČSN..
..co teď s tím a jak dlouho to bude trvat??
Odpověď: (6. 5. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Necháme sklon prostřednictvím TDS přeměřit a pokud neodpovídá vyhlášce budeme situaci řešit v rámci reklamace s dodavatelem stavby.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic