Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Není možné si nevšimnout úprav na Zelené Hoře a kolem ní, což je vpořádku. Konečně si myslím, že z jara dojde k osazování tolik potřebné zeleně kolem tohoto nádherného díla,neboť to tam zatím působí jako holiny a to není dobře ! Nutnost výsadby keřů a stromů je namístě. Celé to okolí by zkrásnělo zelení a přírodou.Předpokládám, že se tam zvětší parkoviště, ale i ostatní infrastruktura je nutná, aby přilákala co nejvíce návštěvníků !
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vaverková,

děkuji, že jste si všimla aktivit města na Zelené hoře. Ozelenění je samozřejmě v plánu, jen se zde musíme řídit přírodními zákony, takže počkat na vhodné období. S ostatními partnery, např. s farností, dále plánujeme navazující projekty, které citlivě, ale účinně vyřeší parkování, sociální zázemí i turistickou infrastrukturu.

Hezký zbytek Adventu
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Vážená paní, s hrůzou jsem si přečetla dotaz občana k rušení na linkách MHD. A když jsem se dívala i na odkazovanou tabulku s rušením, tak to je doslova katastrofa. To si neuvědomujete, jak píše i občan, že když něco zrušíte, že ne každý bude moci jet nějak jinak? Brečíte, že lidi málo jezdí MHD a tímto krokem je ještě více naženete do osobních aut a Žďár bude ještě více ucpaný. A nejhorší nakonec je to, že doslova počítáte s variantou dalšího rušení linek MHD, před čímž varoval i ten občan.
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
rozpočet na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 počítá s doplatkem města na tuto službu ve výši 9,5 mil. Kč. Pokud rozpočet máme udržet ve schválené výši a současně nezvyšovat jízdné, pak nezbývá než omezit rozsah MHD.Jakákoliv MHD nepokryje veškeré individuální potřeby a požadavky cestujících. I za současné situace je snahou všech zúčastněných, aby i s omezením byla naše MHD co nejvíce zajímavá a potřebná pro žďárské cestující. Proto byly do omezení pro rok 2021 zahrnuty především ty spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak může dojít k dalším omezením nebo naopak k rozšíření nabídky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 19. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den, prosím o ošetření namrzlého schodiště vedoucího do polikliniky. Pád na tomto schodišťi opravdu nebyl příjemný. Kdybych si někdy příště při podobném pádu na tom neošetřeném a neoznačeném schodišťi způsobil vážnější úraz. Budu vás jako zřizovatele žalovat.
Odpověď: (21. 12. 2020 - technická správa budov města):
Dobrý den,
Vaši stížnost jsme předali správci budovy polikliniky.

s pozdravem


Kadlec Jaroslav, TSBM

Předmět: informatika
Datum: 16. 12. 2020
Dotaz: V dotazovně máte jméno Vostrejš -informatika, je toto ještě aktuální ? Nebo už u Vás nepracuje ? V opačném případě jej vymažte.
Odpověď: (18. 12. 2020 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Peterko,
děkujeme za upozornění, pracuje se na odstranění bývalého pracovníka oddělení informatiky Ing. Vostrejše z příslušné databáze.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den, můžete potvrdit správnost informací o rušení ve žďárské MHD od ledna 2021, které jsou na http://www.mhdzdar.cz/soubory/2020/12/Seznam-zm%C4%9Bn-MHD-ZD-2021.jpg? Pokud to je pravda, tak to podle mě znamená počátek likvidace žďárské MHD, protože kvůli podstatnému zhoršení nabídky to bude znamenat méně cestujících a méně tržeb. Což potom bude znamenat další rušení a další rušení. Nějak doufám, že ta informace není pravdivá, jinak je to průšvih a smutný dárek Žďárákům na Vánoce. Děkuji.
Odpověď: (18. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i za současné situace, kdy je nutné omezit rozsah MHD, je snahou všech zúčastněných, aby MHD byl i nadále co nejvíce zajímavá a potřebná pro žďárské cestující. Proto byly do omezení pro rok 2021 zahrnuty především ty spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak může dojít k dalším omezením nebo naopak k rozšíření nabídky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Poděkování
Datum: 16. 12. 2020
Dotaz: V dotazovně je poměrně dost upozornění na určité nedostatky, nebo nedodělky,popř. upozornění občanů, kteří si všímají mnoho věcí a záleží jim na našem městě, což je vpořádku. Bylo by také vhodné poděkovat městu a všem jejich zaměstnancům za poctiivou práci, které městu odvádí, na toto se zapomíná,proto to zmiňuji a zveřejňuji, děkuji za všechny.
Odpověď: (17. 12. 2020 - kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Syrový,
díky za Vaše poděkování, které budu ráda zaměstnancům a vedení města tlumočit. Smyslem kritiky není jen odstranění problému, ale i motivace k tomu podávat co nejlepší výkony, takže i za ni musíme lidem v našem městě poděkovat. Jde nám všem o to, aby se věci dařily, aby se problémy pokud možno rychle a úspěšně vyřešily, prostě, aby se nám všem ve městě dobře žilo.
Hezké vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 15. 12. 2020
Dotaz: Je pro občana těžko uvěřitelné, že na MěÚ je spousta Ing., arch. a jiných všeználků, ale nikdo, kdo by vylezl z kanceláře a s či bez titulu díla kontroloval..
K osobní odpovědnosti za paskvil, kterou lávka pro vodáky je se nikdo nepřihlásil.
Alibismus s jezem neberu jako reálnou nápravu.
Na chybějící šrouby bylo upozňováno několikrát.
Proč stavby kontroluje exetrní firma?
Můžete jí uvést?
Jak se můžete dívat lidem do očí, když takhle lžete???
Zaplatili jste za odfláklou stavbu..
Odpověď: (16. 12. 2020 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
považuji za dobré, když mají odborníci na MěÚ a externí spolupracovníci odpovídající vzdělání. Bylo by zajímavé představit si jiné kvalifikace, já však v tomto ohledu preferuji tradiční model, kdy městským architektem je architekt, investičním technikem stavař apod. Kromě vyjmenovaných osob na stavbu lávky dohlížel také autor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, kde zákon neumožňuje jiné kvalifikace a naopak předepisuje, jaké kvalifikace musí tyto osoby plnit. V případě technického dozoru investora město nedisponuje interním zaměstnancem s příslušným osvědčením, proto si, tak jako drtivá většina měst, najímá externisty. Nad akcemi mají dohled také politici a zde přijímám plnou odpovědnost za upřednostnění zájmů chodců a tělesně postižených nad zájmy vodáků, jimž průjezd není znemožněn, což jsme si sami vyzkoušeli. Umístění lávky výše nad úrovní terénu by totiž zajistilo hladší průjezd vodákům, ale pro všechny ostatní by se překonání místa ztížilo, pro postižené významně–a zde se nebavíme o normách, ale o reálných potřebách a překážkách v životě lidí. Město dbá na to, aby se nedostatky odstranily před převzetím díla, a projeví-li se další posléze, pak v rámci záruky. Zde si musím postesknout, že monitorujeme situaci kolem lávky i proto, že ji někdo cíleně poškozuje,např. odstraňováním šroubů. Nechávám na zamyšlení, jaký to má účel a apeluji na pachatele, aby toho zanechal, protože ohrožuje bezpečnost lidí.
Martin Mrkos, starosta


Datum: 15. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den, město se chválilo, jak zadržuje peníze pro realizační firmu do doby, než budou odstraněny všechny vady..
Sloupky zábradlí jsou osazeny stále mnohdy jen dvěma ze čtyř šroubů.
Vymezovací trubky mezi prkny jsou vesměs černé, ale někde antracitové..
Kdo dohlížel na stavbu a zodpovídá za současné nedodělky??
Stavba měla být již dávno hotová, nebo je tomu jinak?
Děkuji za odpovědi
Odpověď: (15. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

lávka na Farských humnech je dokončena a předána. Technický dozor pro Město Ž. zajišťovala externí firma. Pokud se vyskytují Vámi popsané vady bude tato informace na místě prověřena a u dodavatele reklamována. Záruční lhůta je 60 měsíců. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: úklid listí
Datum: 14. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den.
Víš, že tato připomínka patří fě SATT - prosím o předání.
V 1. mezibloku na ul. Studenská je spousta spadaného listí. I když je prosinec, bylo by možné toto listí shrabat a odvézt.
Děkuji za kladné vyřízení a přeji hezký den.
Odpověď: (15. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za podnět, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Obchvat
Datum: 12. 12. 2020
Dotaz: Kdy se již konečně začne dokončovat horní obchvat od kruháče na Brněnské zadem kolem kovošrotu na ul. Jihlavskou ? Stále se o tom hovoří a dokončení nikde Jaký je v tom zase problém ? Tyto věci by měli mít prioritu,pokud chceme odklon dopravy z města ! Předpokládám, že občané chtějí slyšet termín začátku a dokončení ! Nechtějí slyšet ty stálé průtahy a proč to nejde. V těchto věcech musí být naše město daleko pružnější a aktivnější !!
Odpověď: (14. 12. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

předně je třeba poznamenat, že se jedná o akci ŘSD. Město se nicméně snaží této stavbě vycházet maximálně vstříc, např. majetkovou přípravou, a záměr v rámci svých možností tlačit, i proto je nyní intenzivně připravována. Jde o silnici I. třídy, což s sebou nese poměrně vysoké nároky. V současné době vzniká projektová dokumentace, následuje proces povolování, práce na realizační dokumentaci a soutěžení dodavatele. Předpoklad zahájení stavby je podzim 2022. Město se dále snaží svojí participací o dřívější termín. Je však třeba pamatovat na to, že povolovací procesy mají řadu aspektů, které mají výrazný vliv na čas. Stavba by mohla být dokončena v průběhu roku 2023.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic