Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Studentská
Datum: 8. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den, ul. Studentská měla být v provozu ode dneška, tj. 8.12., a není.
Kdy se tak stane?
Děkuji za info.
Odpověď: (10. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dne 8. 12. započala kolaudace, 9. 12. byl vydán kolaudační souhlas a od 10. 12. je ulice plně zprůjezdněna.
S pozdravem
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a

Předmět: architekti
Datum: 7. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den, děkuji za obecné vysvětlení a prosím o odpověď na 2.otázku na evidenci jejich práce. Pokud píšete " v podstatě hlídali kvalitu), podíleli se na přípravě zadávacích dokumentací, kontrolovali stavební činnost a nakládání se zelení ve městě", tak nechápu proč každá druhá zakázka města je s vícepracemi? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (10. 12. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

rozsah vykonané práce architektů je evidován, a to prostřednictvím vnitřního systému evidence. Výkazy práce žádné město nezveřejňuje. Vícepráce automaticky neznamenají, že se děje něco podezřelého. Často se prostě v průběhu stavby reaguje na požadavky občanů a různých institucí, které se dříve neozvaly. Také ne vždy je možné dokonale odhadnout stav podloží, materiálů apod., protože průzkum se vždy dělá jen na určitém vzorku, z nějž se odhaduje celkový stav. Přesto se zabýváme tím, jak vícepráce minimalizovat, protože to komplikuje předvídatelnost zakázek a rozpočtování. S jistotou mohu říct, že pokud chceme realizovat stavby kvalitně ve výsledku a s ohledem na operativní požadavky občanů, bez určité flexibility se neobejdeme.

Děkuji za zájem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 8. 12. 2020
Dotaz: Na sloupu veřejného osvětlení nefunguje - problikává světlo - ulice Dolní 5.
Sloup nemá své číslo, je na něm tabulka s označením ulice Dolní.
Děkujeme
PS. Nevím na jaký odbor se obrátit.
Odpověď: (10. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, oprava je objednaná.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Biopopeplnice
Datum: 8. 12. 2020
Dotaz: Chci se podělit o zkušenosti a vznést dotaz. Pracovníci Ave tak hází popelnici, že ulomili kolečka, upozorňujeme, že nepretezuji, požádal jsem o výměnu, bylo mi sděleno, nemáte nárok, to myslíte opravdu vážně, že mám přestat třídit. Popelnice je Váš majetek.
Odpověď: (10. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Kubíku,
jak jsme již na téma spolu hovořili, tak pracovníci AVE jsou upozorněni na nutnost lepšího zacházení s nádobami.
Město poskytuje svým občanům první nádobu zdarma. To závisí na možnostech jejich nákupu a financování z městského rozpočtu a na zájmu občanů.
Město má aktuálně stavem necelých 20 ks biopopelnic a v oběhu jich je přes 1200 ks. Stále ještě žádají občané o první nádobu.
Hromadnou výměnu biopopelnic pro občany na náklady města nepřipravujeme. V příštím roce předpokládáme nákup dalšího menšího množství biopopelnic na náklady města a jejich distribuci těm, kteří ještě nádobu od města neměli.
Pokud bude třeba – poškozenou nádobu odvezeme, ale jak jsem již výše zmínila, bez náhrady za novou. Můžete si další nádobu pořídit na vlastní náklady a my z ní nadále zajistíme svoz bioodpadu na náklady města.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 8. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den! Dovoluji se Vás dotázat na úklid listí u městského divadla. Celý rok se tady o to firma starala a nyní na podzim ani 1x nebylo shrabáno listí v parčíku. Je toho tady hodně nejen v parčíku, ale i na cestě a kolem odpadních kontejnerů. Před 2 dny se stará paní uklouzla na cestě, museli ji kolem jdoucí pomáhat vstát. Kdyby bylo v provozu divadlo, jistě by si z vedení města tohoto nepořádku všimli. Děkuji za vyřízení.
Odpověď: (10. 12. 2020 - kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Bencová,
Váš požadavek předáváme společnosti Satt, divizi technických služeb.

S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

Předmět: Úraz
Datum: 7. 12. 2020
Dotaz: Na koho se mám obrátit, když se mi stal úraz na neposypané komunikaci města?
Odpověď: (8. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na Vaši e-mailovou adresu Vám zasílám formuláře k vyplnění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 8. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych vědět, z jakých důvodu byla zrušena knihovna na Nádraží.
Odpověď: (8. 12. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den
Vzhledem k dopadům vládních proticovidových opatření na rozpočet města byl zkrácen příspěvek KMJS o 600 tisíc Kč na rok. Museli jsme tedy přijmout řešení, abychom vyšli s plánovaným rozpočtem, který máme nastavený od příštího roku. Provoz pobočky na Nádražní ulici stál knihovnu ročně cca 350 tisíc korun, zbývajících 250 tisíc musíme ušetřit na provozu na hlavní budově knihovny.
Pro informaci: na pobočce bylo registrováno 250 čtenářů a velká většina z nich využívala služeb i na hlavní budově na Havlíčkově náměstí.
Situace nás samozřejmě mrzí, ale bylo to bohužel jediné možné řešení nepříznivé situace.

Mgr. Roman Kratochvíl
Knihovna Matěje Josefa Sychry
tel.: 566 623 327, 724 173 925
reditel@knihzdar.cz
Havlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.knihzdar.cz

Datum: 6. 12. 2020
Dotaz: V neděli jsem šla na procházku a v průmyslové zóně jsem napočítala 2O tiráků, kteří tam parkovali, jak se jim zachtělo. Toto jak jsme řikali v minulosti vůbec Městská policie nekontroluje ! Jinak by to tam nebylo takto přeplněné a plno odpadků od neukázněných řidičů, kteří tam přespávají. Udělejte v tomto pořádek ať se to neopakuje. Chceme mít klidnou a čistou průmyslovou zónu.Ne přeplněnou parkujícími náklaďáky !!Dříve tam byla značka, která jim toto parkování nedovolovala, proč tam již není ?
Odpověď: (7. 12. 2020 - odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali MP.

Předmět: architekti
Datum: 5. 12. 2020
Dotaz: Dobrý den, v návrhu rozpočtu jsem se dočetl, že v roce 2021 na architekty půjde 980 tis. Kč. Mohl byste říci co za to udělají? Existuje nějaká evidence a výkaz jejich práce za uplynulé roky? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (7. 12. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

městské architekty si město platí již delší dobu. Byli najati, aby hlídali rozvoj města po stránce urbanistické, architektonické a v některých městech, jako je to naše, dále pomáhají zlepšovat stav zeleně. Jedná se o práce na koncepcích (např. rozvoj bydlení, dopravy, plán péče o městskou zeleň apod., pravidla pro investory), návrzích (toto je spíše nad rámec v rámci dlouhodobých vztahů a jedná se o menší projekty, např. dětská hřiště), spolupráce s vysoutěženými projektanty (aby výsledky jejich činností korespondovali s rázem a záměry města a odráželi nejnovější poznatky a trendy - v podstatě hlídali kvalitu), podíleli se na přípravě zadávacích dokumentací, kontrolovali stavební činnost a nakládání se zelení ve městě (nejen ze strany města) a poskytovali konzultační činnost ve svých oborech radním a zaměstnancům města.
Jedná se o dnes již poměrně běžný model, kdy část lidí pracujících pro město tvoří externí odborníci, což je pro město výhodnější ekonomicky i odborně, protože jsou v kontaktu i s jinými klienty, lokalitami a odbornou veřejností nadregionálního významu.

Přeji úspěšný týden
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: Peníze 4.ZŠ
Datum: 4. 12. 2020
Dotaz: Občané mají právo vědět jakým způsobem město finančně vypomáhá p.Ptáčkovi splácet dluh za prohraný soudní spor.Proč si vše neplatí ze svého,proč mu město vypomáhá ? Měl by odstoupit ze všech funkcí, nebo by měl být odvolán.
Odpověď: (7. 12. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
co se týká finanční výpomoci města Žďár nad Sázavou vůči jeho příspěvkové organizaci ZŠ Švermova 4 (nikoli panu řediteli), pak městské zastupitelstvo schválilo návratnou finanční výpomoc na svém zasedání 30.4. 2020. Více informací najdete na tomto odkazu: https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2020/ZM2020-11/11-20-4zs-13.pdf.
Odstoupení je výkon dobrovolný, k němuž nemůže pana ředitele nikdo nutit.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM