Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 14. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den

Toto ani není kritika ale nešlo by nějaka zajistit třeba Měskou Policii aby obyvatelé řadovek nevyhazovali sníh na chodník a do komunikace. Je to přece jejich sníh mají si ho uložit na svém pozemku. Toto je přece znečištování komunikací a je to pod pokutou.... Nedá se tam již ani vyhnout.

Jinak pochvala je rano v 5h vše prohrnuto ale tito lidé z řadovek vaši práci ničí.
Odpověď: (15. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud mají majitelé nemovitostí možnost odklidit sníh ze svých vjezdů a vstupů na svůj pozemek, měli by tak činit. Pokud tuto možnost nemají, neměli by sníh odklízet na veřejné prostranství způsobem, který znemožňuje průjezd nebo pohyb chodců. Požádáme MP, aby situaci v tomto směru sledovala a případně řešila.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 14. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den,

žádám o informaci, kdy budou odklizeny od sněhu parkovací místa na ulici Mánesova, konkrétně horní část. Při rekonstrukci ulice byla zřízena parkovací místa, která se vůbec nedají využít. Nemluvě o neúdržbě ulic Rabasova, Kubínova, Mařákova a Průchova. Na sídlišti žijí vesměs starší lidé, pro které je cesta po odlizené ulici od sněhu velmi problematická.
Odpověď: (15. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby SATT, a.s. byly s Vaším podnětem seznámeny a situaci v ulicích budou řešit. V úklidu parkovišť budou rovněž pokračovat dle svých kapacit, dopravní důležitosti a aktuálního obsazení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den,
kolik městu vydělala městem vlastněná společnost Satt a.s. v roce 2020?
Kolik je ročně vyplaceno představenstvu a dozorčí radě společnosti?
Děkuji
Odpověď: (14. 1. 2021 - odbor finanční):
Vážený pane Málku,
k Vašemu dotazu ze dne 13. 1. 2021 sděluji následující:
Pokud Vaše otázka míří na hospodářský výsledek akciové společnosti SATT a. s. za rok 2020, tak ten v současné době ještě není uzavřen, bude zveřejněn po schválení účetní závěrky cca v červnu letošního roku. Nicméně v roce 2020 byla městu Žďár nad Sázavou jako jedinému akcionáři vyplacena dividenda ve výši 5.000.000,- Kč ze zisku roku 2019 a nerozděleného zisku minulých let.
Odměny členů orgánů společnosti, tj. členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady, jsou každoročně zveřejňovány v Příloze účetní závěrky, která je součástí Výroční zprávy. Do dokumentu lze nahlédnout na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62536068&subjektId=429848&spis=683798 (str. 29 Výroční zprávy).
Dovoluji si ještě upozornit na skutečnost, že v souladu s § 2 odst. 1 písmeno p) zákona č. 159/2006 Sb., Zákona o střetu zájmu, není odměna vyplácena těm členům orgánů, kteří jsou členy zastupitelstva a jsou pro svou funkci dlouhodobě uvolněni.

Děkuji za dotaz a přeji hezký den.
Ing. Kateřina Neuerová
SATT a.s.


Předmět: zimní údržba
Datum: 14. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den, ráda bych pochválila dosavadní letošní zimní údržbu. Ve středu 13. 1. jsem šla po 7. hodině trasu Vysočany - 4. ZŠ - Stalingrad - Vysočany a cesty byly vyhrnuté a posypané. Po cestě jsem potkala tolik techniky, co v uplynulých letech pomalu za celou zimu. Jen tak dál!
Odpověď: (14. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaši odezvu na zimní údržbu předám kolegům, kteří se na ní podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den. Podle mého názoru se údržba silnic a chodníků ve městě velmi zlepšila. Jezdí se už brzy ráno a i během dne. Ono už se stalo takovým "milým" zvykem na všechno jenom nadávat a kritizovat.
Odpověď: (14. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za Váš pohled na zimní údržbu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 7. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den,
zdvořile žádám o informaci zda je v plánu zimní údržba silnic a chodníků. Situace z dnešního rána je naprosto tristní, silnice i chodníky jsou kompletně pod sněhem a sypače atd.. jsem nepotkal. Když to srovnán např. městem Havlíčkův Brod kam jsem před pár minutami dojet, tak je rozdíl v údržbě naprosto propastný. Silnice i chodníky vyhrnuty a ošetřeny posypem. Dále prosím o informaci kde mohu nahlédnout do materiálů k výběrovému řízení na zimní údržbu komunikací v ZR,
Děkuji.
Odpověď: (13. 1. 2021 - kancelář tajemnice):
Vážený pane,
zimní údržbu nově od tohoto roku pro město Žďár zajišťuje společnost SATT a.s. Smlouva je zveřejněna na internetu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13217448?backlink=o1o10 . Zadání těchto služeb proběhlo na základě in-house výjimky.
Zajisté jste již potkal ve městě novou techniku i pracovníky, kteří velmi účinně zajišťují potřebné práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den reaguji na dotazy spojené se změnou svozu odpadu.
Rozhodně nesouhlasím s vyvážením 1x za 14 dní u rodinných domů. Vaše domněnka že popelnice uzavřená a v dobrém technickém stavu nesmrdí se nezakládá na pravdě. Přijďte si očuchat moji novou a uzavřenou popelnici po víc jak týdnu.
Jak konkrétně vyhodnocujete svoz odpadu?
Kontaktujete lidi kterých se to přímo dotklo nebo jen čekáte "až se někdo ozve"?
Kde se mohu vyjádřit a jak o tom dáte vědět všem kterých se týká?
Odpověď: (13. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Synku.
V terénu jsme kontrolovali i zápach od popelnic a zkušenost je taková jak jsme psali: uzavřená popelnice v dobrém stavu nesmrdí. Může být výjimka, kterou jsme připraveni i se svozovou firmou s konkrétními občany řešit. Jak jsme již prezentovali, systém aktuálně vyhodnocujeme podle vlastních zjištění z terénu, připomínek občanů, podkladů od svozové firmy. Určitě se žádný systém nelíbí všem lidem. I zkušenosti z okolních měst a obcí, která již mají 14 denní svoz zaveden, potvrzují, že toto je správný směr v nakládání s komunálním odpadem a i u nich jeho zavedení bylo tématem s velkou odezvou u občanů. Mnozí i zde ve Žďáře vítají tento krok jako odpovědný přístup k životnímu prostředí a k dalším generacím.
Teprve na základě konečného vyhodnocení zkušebního provozu bude vedením města s konečnou platností rozhodnuto o konečné podobě systému svozu.
S případnými podněty v této věci se na mě můžete obrátit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz


Datum: 12. 1. 2021
Dotaz: Dobrý den,
jak je možné že na hřbitově na ulici Jamská je hřbitov vyhrnut ke každému hrobovému místu, jak zde byla pochvala. A na hřbitově na Zelené hoře nikoliv?
Vozívám tam obden svoji babičku se kterou musíme obcházet celý hřbitov abychom se dostali ke hrobu na novou část. Proč není vyhrnutá cesta od brány rovnou na novou čast, kde je natažená páska a zamezen vstup. Chápu že tam je svah ale to nebrání k udržbě této cesty. Proč před několika lety to fungovalo a teď za posledních pár let ne?
Odpověď: (13. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vámi uvedený chodník byl v minulosti a i v současnosti je udržován pouze při poprašku. Jakmile napadne sníh, je pro návštěvníky hřbitova uzavřen.
Tento chodník, jak uvádíte, je poměrně strmý a vede v části pohřebiště, kde se ještě nenachází žádná hrobová místa, proto na něm nebyla a není prováděna zimní údržba. K hrobovým místům (na pravé části nového hřbitova) je trvale udržován bezpečnější přístup po cestě okolo obřadní síně. Do budoucna počítáme i s údržbou Vámi uváděného chodníku - jakmile zde budou zřízeny hroby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Datum: 13. 1. 2021
Dotaz: Dne 13.1. jsem šel v pět ráno z Vysočan na nádraží a musím uznale konstatovat, že všechny chodníky (nejen ty páteřní) byly už v tuto ranní hodinu vzorně prohrnuty a ošetřeny. Den předtím byly v odpoledních a večerních hodinách na Vysočanech prohrnovány komunikace, nejen ty hlavní, ale i ty méně frekventované. Prohrnování byly prováděno poctivě, důsledně. Je to výrazná změna k lepšímu oproti minulým rokům a je vidět, že změna provozovatele zimní údržby měla svůj smysl. Všem, kteří se podílejí na zimní údržbě komunikací, patří poděkování.
Odpověď: (13. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš vzkaz předáme pracovníkům technických služeb SATT, a.s., které zimní údržbu zajišťují.
Děkujeme
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 12. 1. 2021
Dotaz: Zdravím vás, Schůdnost chodníků v našem Městě je v některých místech velmi nebezpečná, např. na chodníku ( u Městského divadla ) který je navíc v kopci, je velmi silná vrstva ledu.. Je pod sněhovou pokrývkou. Až zamrzne i vrstva napadaného sněhu, bude to připravené minimálně na úraz. Nehledě na další úseky města jako jsou Parkoviště, Schody.. Je zapotřebí preventivně jednat, a nečekat až se stane neštěstí. Poté se stížnosti hromadí.
Odpověď: (13. 1. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš konkrétní poznatek jsme postoupili na technické služby SATT,a.s., kde je možno v případě potřeby sdělit případný konkrétní nedostatek na číslo 773 776 915. Při tomto charakteru počasí se tvoří problematické úseky všude tam, kde se neužívá chemického ošetření komunikací a je nutno posyp častěji opakovat. TS se budou snažit na každý podnět reagovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb