Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den, proč už několik měsíců je odmontovaný monitor MHD v nádražní hale? To furt ten monitor opravujete? Jak ještě dlouho? A místo jedné nástěnky MHD před nádražím je teď nástěnka Seniorů ČR, pod nadpisem MHD. A na druhé nástěnce jsou jízdní řády jen do 30. dubna a mapa MHD. To je všechno, co jste vymysleli? Máte tam nějaký obrazce pro moderní mobily, ale to hlavně starší lidi vždy nemají. To je finále, ta jedna nástěnka o ničem? Proč není to, co před rokem jste dali pryč. Je to krok zpět!!
Odpověď: (6. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na monitoru se nám znovu a opakovaně projevily poruchy, v současné době je opět v opravě. Dokončení opravy opakovaně urgujeme, i my bychom to již měli rádi v provozu. Pro MHD po jednáních bude sloužit jen jedna vitrína se základními informacemi, tj. trasy linek, údaje o dopravci, případně další informace. Počítáme s výměnou plakátu s jízdními řády. Neaktuální nápis na vitríně bude na doporučení odborné firmy odstraněn až za teplejšího počasí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 4. 5. 2021
Dotaz: Dle médií a vyjádření několika politiků rada města 12. 4. řešila situaci ohledně lípy na sídlišti Libušín. Protože v zápisu z této rady není o lípě ani jediné slovo, prosím tímto o zveřejnění záznamu z jednání rady. Ideálně audiozáznamu. Proč musel být tak rychle odstraněn pařez? Proč kácení nebyli přítomni příslušní zaměstnanci města, kteří by na místě před občany obhájili své odborné posudky přímo u pokáceného stromu? Proč nebyl strom ohraničen páskou okamžitě po jeho posouzení p. Hemzou?
Odpověď: (5. 5. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Stašková,
jelikož šlo o operativní řešení této otázky, nebyl k tomu připraven materiál. Kácení se totiž běžně na jednání Rady města neřeší. Od toho má město odborníky. V tomto případě se to řešilo pouze proto, že vyvolalo vlnu nevole. Záznam se pořizuje, ale je neveřejný. Jeho obsah byl jednoduchý a směřoval k posouzení případu.

Kácení bylo navrženo kvůli bezpečnosti lidí, informace pomocí letáků se bežně nedistribuují a bylo k ní přistoupeno proto, aby občané znali důvody. Rada města usoudila, že vyjde vstříc občanům, provede se ještě jedno šetření externím odborníkem a zorganizuje veřejné projednání online, které přítomné přesvědčilo (nebo se nevyjádřili o opaku). Příslušní zaměstnanci přítomní byli, což je zdokumentováno. Pařez se odstraňoval ve prospěch občanů - město chápe citovou újmu z tohoto nezbytného kroku, proto se snažilo nenechávat lidem na očích pařez. Omlouvám se za nedostatek fantazie, ale nenapadá mě, co jiného by tím někdo mohl sledovat. Páska představuje omezení pohybu lidí, podléhá projednání, které by v případě rychlého pokácení bylo časově bezpředmětné, proto k ní bylo přistoupeno až v situaci, kdy se odsunulo řešení na neurčito.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 4. 5. 2021
Dotaz: Nevím jestli myslíte ten stejný most,ale tazatelovi se jednalo zřejmě o ten kratší most k Tvrzi,jak se jde ke kostelu.Ten je v žalostném a rezavém stavu,ne ten druhý k parku.Ten jsem si prohlédnul a souhlasím, že je v žalostném stavu.
Odpověď: (5. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
mysleli jsme s tazatelem stejnou lávku pro pěší. Ta je určena k demolici po ukončení výstavby nové lávky, která bude umístěna o cca 20 m dále směrem k parku.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Jarní úklid
Datum: 3. 5. 2021
Dotaz: Dobrý den, občas píšu kritiku, tak jsem ráda, že nyní mohu napsat pochvalu.
Kde jsem měla možnost vidět provádění jarního úklidu, tak byl prováděn důkladně a svědomitě. Moc chválím. Jsem ráda, že máme konečně v našem městě firmu, která odvádí svoji práci pořádně.
Odpověď: (5. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pochvalu rádi předáme technickým službám SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Předmět: starý klepač
Datum: 4. 5. 2021
Dotaz: Paní Remarová, písek u dětských prolézač dovezeny je výborný,uvidíme,co to časem bude dělat,ale lepší jak bláto. Ale starý kovový klepač, tedy jeho torzo nevím,proč jste jej také nezlikvidovali,prostě to tam již nechcem, je to bezůčelné a k ničemu.Také se přimlouvám k odstranění,stačilo by to odřezat u země,ten beton v zemi ničemu nevadí. Stáčí nám krásná zelen a pěkné prostředí.Doufám, že tam na podzim místo lípy zasadíte nějaké stromy,
Odpověď: (5. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bártová,
děkujeme Vám za Vaši zpětnou vazbu. Jsme rádi, že se Vám povrchové úpravy v okolí herních prvků líbí. Věřím, že splní svůj účel. Klepač zadáme k odstranění.
S pozdravem
Radka Remarová
referentka odboru komunálních služeb

Datum: 4. 5. 2021
Dotaz: Dosud nebyla vyčištěná Jamská ul. - chodník u rodinných domů
Odpověď: (5. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou pokračovat v zametání ulic i po skončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Střet zájmů
Datum: 4. 5. 2021
Dotaz: Je možné prostřednictvím společností NOBIS a FyzioZR s.r.o. vytunelovat , pardon privatizovat fungující a vydělávající oddělení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou ( rehabilitace, RTG ) do kterých město v minulých letech investovala nemalé prostředky? Nebo se nemusíme bát a naši zastupitelé a radní ( i krajští) to pohlídají. Jde přece o městský majetek.
Odpověď: (5. 5. 2021 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
rehabilitace je poslední dva roky ve ztrátě, to jen na okraj, rovněž celá poliklinika. Proto hledáme opatření, jak ji ekonomicky stabilizovat. Jednou z cest je pronájem (pacht) jinému provozovateli, který má mnohem více operativních možností pro ekonomicky stabilní provoz. Pokud k pronájmu dojde, tak pouze ale za podmínek, že kvalita a dostupnost služeb se pro pacienty nezmění, resp. se zlepší. Výběr budoucího provozovatele rehabilitace probíhá transparentním, otevřeným výběrovým řízením. Zájem zatím projevilo 8 subjektů.
Lékárna Nobis je v budově v pronájmu stejně jako lékaři nebo Optika. V uzavíraných smlouvách o pachtu je velmi dobře nastavena i možnost vypovězení pachtu při neplnění smluvních podmínek, a že si jako město velmi dobře hlídáme to, abychom neztratili nad propachtovanými provozy kontrolu. Je to cesta, která je pro město i jeho občany v současné době nejvýhodnější.
Martin Mrkos, starosta

Datum: 3. 5. 2021
Dotaz: Naproti bazenu u DM centra jak se přichází po schodech do patra ke knihkupectví máte katastrofálně zrezavělé shodiště, je to vidět z chodníku, no strašné, pomalu je na to strach vstoupit, bylo by vhodné to pořádně očistit a natřít ! Jsou to věci viditelné a do oči bijící,město ty své budovy co pronajímá nekontroluje a neprohlíží?
Odpověď: (5. 5. 2021 - technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. O závadě víme. V letošním roce počítáme s opravou.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov.

Předmět: Hrací prvky
Datum: 25. 2. 2021
Dotaz: Dobrý den, k těm hracím prvkům na Libušíně by bylo nutné alespoň navést písek. Nyní po ty dva dny tam již bylo hodně dětí,které se pohybovali v blátě a to není dobře a to již z toho důvodu, že to chce zmít změkčovací sací povrch z důvodu pádu dítěte. Toto by bylo vhodné udělat co nejdříve, neboť pokud se počasí výhledově zlepší, tak maminky s dětmi tam budou chodiit častěji, ale v tom blátě v současné době je to nepřijatelné.
Odpověď: (3. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Adámková,
děkujeme Vám za Váš zájem o veřejný prostor.
Každoročně v jarních měsících, na všech hřištích v našem městě, počítáme s vyčištěním a opravou pískovišť, výměnou písku.
30.04.2021 bylo na pracovní schůzce domluveno, že na dopadové plochy okolo herních prvků bude navezen písek. Objednali jsme u dodavatele, práce by měli proběhnout do 10.05.2021. Děkujeme za trpělivost, zájem o veřejný prostor.

S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

Datum: 28. 4. 2021
Dotaz: Dobrý den paní Remarová,kdy prosím dojde k realizaci kolem hracích prvků na Libušíně ? Myslím tím nějaký písek rozmístit kolem těch hracích prvků z bezpečnostníích důvodů a také je to tam vyšlapané škaredé a je tam bláto když zaprší. Možná ten písek by tam byl vhodný rozmístit. Chdí tam již spousta dětí s mamiinkami, tak by to bylo potřeba. Nebo třena máte vymyšleno něco jiného, to samé je na Farčatech.
Odpověď: (3. 5. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
v současnosti na městě vzniká strategie dětských hřišť (jakožto výsledek pracovní skupiny dětská hřiště), která rozhoduje o osudu jednotlivých hřišť. Ta se buď zruší, obnoví nebo rozšíří, příp. přibydou nová na vhodnějších místech. Jakmile bude znám výsledek, budeme schopni se k jednotlivým hřištím vyjádřit.
Dne 30.04.2021 bylo na pracovní schůzce domluveno, že na dopadové plochy okolo herních prvků bude navezen písek. Objednali jsme u dodavatele, práce by měli proběhnout do 10.05.2021. Děkujeme za trpělivost, zájem o veřejný prostor.

S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb