Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 29. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den,
v ulici Binkova nesvítí již delší dobu lucerna č.764 VO.
Prosím bylo by možno světlo zprovoznit?
Děkuji
Odpověď: (29. 11. 2021 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za poznatek, opravíme v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 26. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, v tomto týdnu došlo k ořezani větví u keřů na Brodske pred obchodem Qanto. Řekla bych, ze řez byl skoro zbytečný. Větve stále přesahují přes kamenou zitku. Nejpozději na jaře bude situace stejná jako předtím - budou zavazet při parkování a neustále exkrementy od ptáků na karoseriich aut.
Odpověď: (29. 11. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Novotná,
údržba zeleně ve vyvýšených záhonech byla provedena tak, aby zeleň nepřečnívala do parkoviště a to bylo možné využít v plném rozsahu.
To, že ve větší výšce větve stále přesahují až za kamennou zídku parkování nevadí.
V příštím roce je v plánu komplexní údržba zeleně ve vyvýšených záhonech.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Předmět: Lidl-Kinsky
Datum: 27. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, je pravda, že v prostoru nákupního centra Kinsky bude ve vrchním patře prodejna Lidl ? Neměla by být veřejnost o takovýchto aktualitách informována ? Protože každé nové nákupní centrum v našem městě by mělo být vítáno, vzhlem k přetížensoti stávajících obchodních domů.V našem městě by jich mohlo být klidně více, jen by bylo vhodné investory nových obchodních domů do našeho městy nějak přilákat.Např.rozrustající se lokalita Klafar, tam by nákupní středisko bylo nutné !
Odpověď: (29. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Berane,

co se bude nacházet v obchodním centru Kinský, je ryzí kompetencí vlastníka. Město se vyjadřuje pouze k technickým okolnostem jakéhokoli projektu. Komunikovat cizí záměry mu však nepřísluší. O poptávce občanů po nových obchodních centrech víme a jsme vůči potenciálním provozovatelům být otevření do té míry, aby tyto investice na druhé straně nezhoršily bezpečnostní, dopravní, estetické a další poměry v cílových lokalitách.

Hezký den
Adam Joura
obdor strategického rozvoje a investic

Datum: 25. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den,
bude v návaznosti na nouzový stav a doporučení home ofice omezen provoz agend úřadu? Děkuji.
Odpověď: (26. 11. 2021 - kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Jando,
provoz agend úřadu i přes vyhlášený nouzový stav nebude zatím omezen, uvidíme jaká opatření budou vzhledem ke zhoršujícímu se stavu pandemie dále vydávána. Je tedy třeba zvážit, zda své záležitosti potřebujete nejen vy, ale i ostatní klienti, nutně v současné době vyřizovat. Preferujeme písemný, telefonický nebo elektronický kontakt. Nicméně, jak jsem uvedla na začátku, omezení provozu úřadu v současné situaci nechystáme.
Martina Hostomská, tajemnice

Předmět: obílení kmenů
Datum: 25. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, nezapomněla firma na obílení tří nově vysazených stromů na Libušíně,v prostoru bývalé pokácené lípy ? Všude jinde jsem si toho již všimnul, že je to uděláno,jenom tam ne,děkuji za odpověď.
Odpověď: (26. 11. 2021 - odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Stránská,
děkuji Vám za dotaz.
Stromy vysazené ve vnitrobloku jsou platany javorolisté, u kterých dochází k přirozenému odlupování kůry.
Nátěr proti vzniku mrazových trhlin a korní spále by tedy nebyl elektivní. Stromy budou dostatečně stíněny okolní zástavbou.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Datum: 25. 11. 2021
Dotaz: Děkuji Vám za dobrou odpověď. Ano, jde jistě o prostor za kamenným křížem, který je již upraven. Kdysi tam stály dva vzrostlé javory, tak chovám naději, že Váš kolega Bc. Hemza DiS to území po vyčištění profesionálně ozelení.
P.P.
Odpověď: (26. 11. 2021 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane Penázi,
děkujeme za Váš zájem o naše město.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Předmět: vrak vozidla
Datum: 25. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, na parkovišti před jehlou v rohu pod borovicemi, stojí vrak modrého citroenu,bez přední rz,pouze má zadní a je částečně již bez kol, necháte jej odstranit,aby nezavazel v parkování jiným motorovým vozidlům ? Parkovacícj míst je málo a takovéto vozidlo tomu jen zabrAŇUJE, DĚKUJI.
Odpověď: (26. 11. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento vrak je již v řešení a po uplynutí zákonné lhůty bude na náklady provozovatele odstraněn.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 24. 11. 2021
Dotaz: Kousek od studánky Klafar při cestě do nového sídliště se nachází již léta nevábný pohled na soubor nepořádku a amatérských staveb, kterému se dá říci "žďárský slum". Bylo by vhodné provést výkup a likvidaci této ostudy města; v zimě i v létě tudy poblíž projdou i turisté, o místních nemluvě. Pokuste se prosím postavit razantně čelem k tomuto zanícenému appendixu města. Děkuji.
Odpověď: (25. 11. 2021 - odbor životního prostředí):
Vážený pane Peňázi,
pokud myslíme stejný prostor, tak se městu v letošním roce podařilo vykoupit většinu pozemků a připravuje se jejich následné využití.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Předmět: Poděkování
Datum: 19. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, moc děkuji za nové stromy, které se objevily po "mé" cestě do práce ze Stalingradu na Brněnskou ... nádherně upravené ... mám radost!
Odpověď: (25. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Svobodová,

velmi náš těší Vaše kladná zpětná vazba na novou výsadbu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: Dotaz
Datum: 21. 11. 2021
Dotaz: Prosím, co je pravdy na tom, že bude zrušený LIDL, a bude zde parkoviště, další v centru města. Lidl slouží nejen pro zaměstnance polikliniky a pacienty, ale pro občany Libušína, Vysočan, ZR IV a Vodojemu. Jsme městem parkovišť. Proč se zde nevybuduje parkovací dům? Podívejte se před zdravotnickou školu, to je parkoviště na parkoviště, vypadá to tam jak staveniště! Pan starosta má raději rozchodník na střeše, (bývalé MNV), než opravený chodník na městě!!!.
Odpověď: (22. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

LIDL je soukromý řetězec, který si autonomně vyhodnocuje rentabilitu provozu svých poboček. Nejedná se o veřejnou službu. V současnosti nemám informace o tom, že by se měla pobočka rušit. Parkovací dům je součástí právě vznikající studie Potenciál. Panu starostovi křivdíte, protože se velmi silně bije za to, aby parkování neporáželo jiné části veřejného prostoru - zeleň, hřiště, Vámi zmíněné chodníky (zejména ve smíšené variantě s cyklodopravou) atd. a naopak se parkovací plochy zlidšťovaly. Jen pro zajímavost - v rámci Generelu dopravy byla navržena určitá opatření, která by mohla vytvořit parkovací místa v rámci komunikace - především zjednosměrněním, což by mohlo redukci nebo alespoň zastavení rozvoje samostatných parkovišť také pomoci.

Zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic