Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 21. 9. 2022
Dotaz: Dobrý den ,jelikož jsem dotaz posílal již před 2 měsíci a nic tak posílám znova
Chci se zeptat zda někdo zodpovědný občas projde stezku protože okolo je spousta suchých stromů a větví které mohou kdykoli spadnout na procházející,jako nedávno ve Sněžném.A kdo schvaloval bezpečnost protože spodní zábradlí je 30cm nad zemí což je akorát ke kolenům dětí 3-4letých a dolů je to i 1,5m nebo voda.Zajímalo by mne kdo by nesl za případnou újmu zodpovědnost Děkuji Prokeš
Odpověď: (23. 9. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den p. Prokeši,
Váš dotaz byl v dotazovně zodpovězen 1.8.2022.
Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

Předmět: Poděkování
Datum: 19. 9. 2022
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych poděkovat za příkladný přístup na odboru dopravy ve Žďáru, nikde jsem se s takovým lidským a profesionálním přístupem nesetkal. Za mě a moji ženu vám srdečně děkujeme. Převod vozidla ze dne 15.9.2022.
Petr Janko
Odpověď: (20. 9. 2022 - odbor dopravy):
Děkujeme za pochvalu naší práce. Již léta se snaží všichni zaměstnanci nejenom Odboru dopravy, ale i celého úřadu, přistupovat ke všem klientům tak, jak jste zažil při své návštěvě agendy registru vozidel.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

Datum: 12. 9. 2022
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych pochválit radu města, že zakázalo vjezd vozidlům do parku na Farčatech.
Každá z akcí, která se v parku konala, připomínala více parkoviště nežli park.
Obzvláště ty náklaďáky byly šílené. Zmizí z parku i ten přívěsný vozík?
Děkuji, tohle je správný směr města, pokud tam chce někdo vydělávat, ať si to odnosí v rukách.
Ke sklárně a dalším nemovitostem se bude jezdit také jinudy?
Odpověď: (12. 9. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotazy. Snahou města je umožnit příjezd k rodinným domům a sklárně přes ulici Nábřežní. Jsou k tomu nezbytné majetkoprávní, projektové a finanční předpoklady. Auta z parku však úplně vyčlenit nemůžeme, nutná je obsluha a provoz parku (sečení, koše, aj.) příp. u kulturních a společenských akcí (dovoz materiálu, stavba podia, stanů ad.). Kávavan, neboli přívěsný vozík, v současné době nahrazuje plnohodnotnou kavárnu, kterou bychom rádi vybudovali v bývalé sklárně. Rádi bychom, aby zde vzniklo mj. i sociální zázemí (toalety).
Přeji hezký den
Jan Prokop
Odbor Strategického rozvoje a investic

Datum: 7. 9. 2022
Dotaz: V první etapě oprav komunikací na Vodojemu nebyl vůbec realizován spojovací chodník mezi ulicemi Makovského a Špálova, přestože v projektu je uveden. Jedná se jen o cca 50 m chodníku kolem dětského hřiště.
Při jednom z letošních jarních kontrolních dnů i pan starosta Mrkos prohlásil, že chodník musí být dodělán. Blíží se (už odložený) termín dokončení akce Vodojem, proto se ptám: Kdy bude i tento kousek chodníku dokončen?
Odpověď: (9. 9. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Spojovací chodník bude realizován a dokončen do 30.11.2022.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 7. 9. 2022
Dotaz: Dobrý den,
na sídlišti Vodojem finišuje rekonstrukce kjomunikací. Mám dotaz k provedení chodníku na křižovatce Jamborova/Alšova.
Na této křižovatce chybí snížení obrubníku pro přímý směr k zastávce. Snížení je až za rohem. Tady ale chodník končí, na druhé straně komunikace chodník nemá žádné pokračování. Takže výsledkem bude, že chodci se zbývající úsek k zastávce budou pohybovat po komunikaci. A bezbariérové toto místo taky není. Jedná se o chybu v provedení a nebo o chybu v projektu?
Děkuji.
Odpověď: (9. 9. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
děkuji za dotazy. Bohužel chodník pod parkovištěm směrem k Jamborově není možné vybudovat dle odpovídajících norem. Museli bychom řešit parkoviště, které by muselo být zmenšeno, aby chodník mohl být vybudován.
Stávajícím navrženým řešením je vstoupit do ul. Alšova, kde je upraven chodník pro přejití ulice směrem k parkovišti. Chodec přejde parkoviště a bude opět v místě pro přecházení budoucí točny.
Prověřujeme však situaci místa pro přejití (snížení obrubníku) přes Jamborovu od ul. Alšova. Pokud tomu nebude bránit žádný předpis, dojde k této úpravě.

S pozdravem

Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: Hřiště
Datum: 4. 9. 2022
Dotaz: Dobrý den byl jsem se podívat na hřiště na Stalingradu . Hrůza . Prosím aspoň kdyby někdo posekal trávu . Hřiště je popraskané . Vím je málo peněz. Ale je to pro děti.
Odpověď: (6. 9. 2022 - odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Rybníčku.
Děkuji Vám za podnět a zájem o veřejnou zeleň.
Z Vašeho dotazu bohužel není patrné, o jaké hřiště se jedná.
Prosím Vás o bližší specifikaci na emailovou adresu jiri.hemza@zdarns.cz.

Děkuji a přeji pěkný den

Jiří Hemza
správce zeleně, městských lesů a rybníků, investiční technik
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 1. 9. 2022
Dotaz: Dobrý den, při rekonstrukci komunikací na sídlišti Vodojem je vybudován chodník od dolního konce ulice Pelikánova k ulici Neumanova, kde končí a musí se přejít přes ulici Neumanova na protější chodník. Tato ulice je velmi frekventovaná a některá auta jedou rychle takže není možné bezpečně vozovku přejít. Proto mám dotaz, zda by bylo možno zřídit zde přechod pro chodce.
Odpověď: (1. 9. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji vám za námět. Pro posouzení umístění přechodu pro chodce je vždy nezbytné zvážit, jaké body propojuje, jaká je intenzita chodců, intenzita vozidel, kde se nachází nejbližší další přechod pro chodce. Přechod pro chodce má své klady (bezpečnost, přehlednost), ale také své zápory (neplynulost dopravy, vyšší hluk a znečištění). S ohledem na výše uvedené a fakt, že další přechod se nachází cca 70m, je další přechod prozatím neefektivní. Dodržování rychlosti dopravy je na Neumannově ulici průběžně sledována Policií ČR. Samozřejmě tyto nahodilé kontroly nejsou řešením pro všechny hříšníky řidiče. Situaci budeme průběžně monitorovat.
Děkuji a přeji hezký den
Jan Prokop

Datum: 31. 8. 2022
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč nefunguje osvětlení cyklostezky v úseku od domu kultury po bývalou saunu. Cyklostezka je v tomto úseku často využívána i chodci a osvětlení ve večerních hodinách zde chybí. Pokud je cílem šetření elektřiny, tak se ve městě najdou jiná místa, kde je možné osvětlení vypnout - například v Bezručově ulici je mimo osvětlení hlavní silnice i zbytečně osvětlena souběžná cyklostezka dalšími světly.
Odpověď: (1. 9. 2022 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
důvodem vyřazení osvětlení cyklostezky od kulturního domu po bývalou saunu z provozu, není úspora el. energie, ale vynucené rozpojení soustavy u bytového domu Jehla, kde se část veřejného osvětlení rekonstruuje a bohužel nemáme možnost propojení odjinud. Důvody současné konfigurace svítidel na části ulice Bezručova jsou jiné než dodatečné osvětlení chodníku se smíšeným provozem. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Dotaz
Datum: 30. 8. 2022
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné na sídlišti vodojem nainstalovat odpadkové koše na psí exkrementy se sáčky? Myslím si, že platíme městu nemalou částku a v podstatě nevíme " za co",pejsků se na sídlišti pohybuje hodně a nikde žádný koš k tomu určený. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (31. 8. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Poláková.
Město koše přímo na psí exkrementy nepořizuje. Občané mají možnost vyzvednout si sáčky na psí exkrementy na recepci MěÚ a odpad pak odhodit do nádob na směsný komunální odpad včetně odpadkových košů.
Na sídliště Vodojem bylo při rekonstrukci umístěno cca 8 ks nových košů.
Jinak do zástavby rodinných domů další koše neplánujeme rozmisťovat ani v dalších sídlištích města. Často totiž potom slouží k ukládání směsného komunálního odpadu z domácností, což není jejich účel. Jsou přesto umisťovány i v rodinných zástavbách do míst s větší koncentrací občanů při veřejném užívání prostor (např. dětská hřiště a pískoviště, autobusové zastávky).

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 30. 8. 2022
Dotaz: Dobrý den,
jak se město Žďár nad Sázavou jako zřizovatel SDH města dívá na předvolební kampaň Žďárského ANO, kde se jejich č.4 fotí v uniformě a s technikou jemu svěřenou?
Není to spojené s Novostavbou budovy zázemí hasičského hřiště a výměny oplocení SDH za 3,5 mil.? Bude to prověřeno?
Státní zaměstnanec by měl za to ihned vyhazov, jak je to prosím s SDH?
Takhle si paní místostarostka kupuje kandidáty?
To snad nenechá město bez povšimnutí!

Děkuji za veřejnou odpověď a sjednání nápravy.
Odpověď: (31. 8. 2022 - kancelář tajemnice):
Vážená tazatelko,
jsme vždy rádi, že se občané města zajímají o dění v našem městě. V tomto případě Vás ale musíme trochu opravit. Pan David Partl není zaměstnanec města ani státní zaměstnanec. Pracuje jako bezpečnostní technik jistého podniku v jiném městě. Funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů je zcela dobrovolná, kterou vykonává ve svém volném čase. Hřiště, které staví SDH ve spolupráci s naším městem a za přispění dotace NSA zabezpečuje starosta SDH pan Marek Entlicher. Kandidovat ve volbách může každý občan města. Na fotografii, kterou uvádíte, je pan Partl v civilu a má na klíně svoji dceru. Je vyfocen v autě Jednotky SDH tak jako tisíce jiných při představování hasičské techniky města Žďáru. Jsme rádi, že jsou v našem městě lidé, kteří se chtějí zapojit do jeho směřování.
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města