Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 6. 10. 2020
Dotaz: Co se bude dít se současným vypuštěným a velice zanedbaným rybníkem u hasičské zbrojnice ? Myslím, že k tomu již v minulosti nějaký dotaz byl, ale uplynula určitá doba, kdy torzo rybníka je ve velice zanedbaném a žalostném stavu. Obzvášť v této lokalitě by byl nádherný, pěkně upravený rybník v průmyslové zóně plný čisté vody vhodný pro tuto lokalitu a to nejenom proto, že každé množství vody pro naši přírodu bude přínosem.
Odpověď: (8. 10. 2020 - odbor životního prostředí):
Vážený pane Krásenský,
rybník Velký Posměch nyní plní funkci suchého poldru. Tato situace je však dočasná a počítá se s revitalizací rybníka a jeho okolí. V současnosti se připomínkuje koncepční dokument, který řeší tzv. „modrozelenou“ infrastrukturu v průmyslové zóně a okolí jako jeden funkční celek. V návaznosti na rozpočtové možnosti bude k revitalizaci rybníka vypracována projektová dokumentace pravděpodobně v příštím roce, a revitalizace realizována (pokud možno s dotační podporou) pravděpodobně v příštích dvou letech.

Pěkný den

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Datum: 2. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,proč se neodpovídá na všechny dotazy?jedná se mě o dotaz na výpověď maminky a zaměstnávání důchodců na úřadě,místo maminek po mateřské dovolené.
Odpověď: (8. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
pro upřesnění sděluji, že Radě města je vyhrazeno rozhodnout o tom, že se pracovní místo na městském úřadě zruší nebo vytvoří. Na na základě takového rozhodnutí pak tajemnice městského úřadu činí pracovně právní kroky k tomu, aby naplnila přijaté usnesení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 30. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den,
chválím nový terminál u Lidlu, mám jen jeden dotaz. U rohu Lidlu si lidé zkracují cestu, je tam vyšlapaná plocha už roky. Před rekonstrukcí tam bývala ještě dlážděná odbočka.
Máte v plánu tam udělat malý chodník? Obrubníky jsou snížené, takže vypadá že ano. Takhle tam bude pořád vyšlapaná cesta, a při cestě od bazénu tam není vhodná cesta pro kočárek například.
Děkuji
Odpověď: (8. 10. 2020 - odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,

o spojovacím chodníku se jednalo s majitelem pozemku firmou LIDL a bylo dohodnuto, že chodník bude do konce stavby proveden.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 30. 9. 2020
Dotaz: Je s podivem, že u protihlukového valu byla ponechaná posečená tráva u valu od silnice, na valu a za valem ? Proč tato tráva, jako všude jinde nebyla po poseční shrabána a odvezena ? Dusí další prorustající trávu, nehledě na to,že to nebylo řádně uděláno ! Proč se kvalita sečení trávy v našem městě liší lokalita od lokality ! Všude by mělo probíhat sečení a úklid trávy kvalitně a pečlivě. Proč tomu tak není ? Je tomu snad proto, že to není tak na očích ? To je velká chyba !
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení valu je zařazeno do IV. intenzitní třídy sečení. Posečená tráva v této intenzitě nemusí být uklizena v témže dni po posečení.Bylo již vyčištěno, odklizeno.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 6. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych upozornit na skládku vánočních stromků 2019 a větví u kontejneru na bio odpad, kdy bude vyvezen ? Bylo by možné umístit ceduli zákaz skládky jak v jiných ulicích? Bylo by možné provést údržbu u patníků u silnice, kde roste tráva a brání odtoku vody ? Bylo by dále možné vzhledem k množství kontejnerů vytvořit pod nimi dlažbu pro zvelebení bydlení? Na hřišti v této ulici zmizel basket. koš, bude vyměněný či hřiště zůstane prázdné? Děkuji a omluvte strohost prosby.
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Děkujeme za upozornění – nevím, že jsou někde ještě vánoční stromky. Zajistíme odvoz.
Očištění obrubníků bude provedeno v průběhu příštího týdne.
Co se týká dláždění pod kontejnery – ve městě je více obdobných potřeb a požadavků a ty postupně řešíme.
Cedule zákaz skládky dle zkušeností moc nepomáhá. Nejsme schopni zajistit kontrolu na všech místech a hlavně celodenně – zde by pomohla všímavost lidí, kteří tu bydlí a kontaktování městské policie.
V rámci pravidelných ročních revizí byl basketbalový koš vyhodnocen jako provozu neschopný, nebezpečný, bylo nutné jeho neodkladné odstranění. V současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy a prvky ve městě.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
správcové městského majetku z odboru komunálních služeb

Datum: 30. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se dotázat, zda je nějak organizováno a řízeno umisťování volebních plachet. Na křižovatce ulic Slavíčkova a Jamborova, je totiž umístěna takovým způsobem, že vadí v rozhledu v již tak hůře přehledné křižovatce. Kam se případně může obrátit s žádostí o odstranění.
Děkuji.
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor dopravy):
Jedná se o billboard na soukromém plotě, tam naše pravomoc nedosáhne. Možná by mohl zasáhnout stavební úřad, pokud by se jednalo o konstrukci, která musí být povolena. Jinak by to měla být věc majitele plotu,pozemku.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 17. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
4. Z jakého důvodu je v současné době upřednostněna v dopravě MHD? Byly snad časté problémy s pozdním příjezdem autobusů do zastávek?
5. Jak toto upřednostnění funguje? (podle RZ, kamery, či nějaké "krabičky" ve vozidle? Pokud jde o elektroniku ve vozidle, jakým způsobem ji řidič autobusu ovládá?
6. Z jakého důvodu není prioritou v dopravě IZS? Tj. rychlá zdravotní pomoc, hasiči, státní policie? Proč semafory v současné době upřednostňují autobus před těmito?
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor dopravy):
4. MHD je upřednostněna pouze tak, aby pokud je BUS v blízkosti řízení křižovatky a není v předstihu před jízdním řádem, tak mu bude umožněn rychlejší průjezd, pouze tak, aby podstatně nenarušil ostatní dopravu. Cílem je, aby MHD dodržovala jízdní řády a dopravní potřeby cestujících tak byly uspokojeny.
5. Vozidlo je vybaveno technologií komunikující s řadičem křižovatky. Není nutný zásah řidiče.
6. Je možné v budoucnu zapojit do preference i IZS avšak v jiném systému a s jinými pravidly pro přednost než autobusy MHD a po vybavení vozidel IZS příslušnou technologií a současně i úpravě SW řídícího funkci křižovatek. O takovou službu musí prvotně projevit zájem příslušné složky IZS. Funkce semaforu nemá aktuálně vliv na přednost IZS s majákem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 29. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den,
jeden z důvodů, proč nedošlo ke splnění plánu osázení východní strany kaple, píšete o komplikaci z důvodu existence sítí, vč. vysokého napětí. Ony Vámi zmiňované sítě tam vznikly po vytvoření revitalizačního plánu, a ten s nimi logicky nemohl počítat, nebo tam sítě již byly ale zapomnělo se vzít je v potaz při tvorbě návrhu? Pokud ano, kdo je zodpovědný za to, že bylo navrženo vysazení dřevin tam, kde to vlastně zněmožňuje samotný zákon? Prosím, kolik bylo fakturováno za návrh?
Děkuji
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
Projekt pracuje v rámci zaměření tras sítí s různě přesnými schématy. Je poměrně častým jevem, že po vytyčení tras IS a nasondování přesné trasy dojde ke zjištění, že stav neodpovídá podkladům. Pak není možné stromy vysadit a je nutné hledat alternativní řešení. Nicméně, město pracuje od roku 2019 na Memorandu se síťaři, které by mohlo umožnit výsadbu stromů i v ochranném pásmu sítě.

Ing. Mgr. Lucie Radilová, dis.
krajinářská architektka

Předmět: chodník
Datum: 4. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den.
Nově vybudovaný chodník u Lidlu postrádá odbočku k této prodejně. Zůstal tam jenom vychozený pás trávy, kudy si lidé zkracovali cestu. Je to nelogické, když chodník je již hotový a přístupný chodcům. Uvažujete o vybudování odbočky?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

o spojovacím chodníku se jednalo s majitelem pozemku firmou LIDL a bylo dohodnuto, že chodník bude do konce stavby proveden.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 6. 10. 2020
Dotaz: Na velkém parkovišti za spořitelnou, jsou v rohu kontejnery na oděv, hračky a další věci. Jeden z boxů je poškozen a lezou dovnitř děti, možná i dospělí. Nutno toto opravit,aby nedošlo k vážnému zranění ! Poznámka- u většiny těchto kontejnerů je nepořádek, ať si to firma hlídá a průběžně to uklízí ! Nutnost pravidelné kontroly těchto kontejnerů ze strany firmy a odvoz obsahu kontejnerů, mnohdy jsou přeplněné !
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Samková.
Kontejnery na textil se vyváží pravidelně každý týden.
Může se stát, že někdy jsou přeplněné – v případě, že se rozhodlo udělat „pořádek doma“ více lidí.
Tyto Vámi jmenované kontejnery, ale určitě přeplněné nebývají – naopak jednáme o odstranění jednoho z nich.
Dřív byly kontejnery uprostřed parkoviště a byl kolem nich nepořádek, proto byly umístěny do rohu parkoviště. Samozřejmě se potom nabízí to, co popisujete.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb