Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 18. 11. 2021
Dotaz: Pane Hemzo, zatím se mi velice líbí harmonogram výsadby nových stromů v našem městě, zejméne vyzdvihuji pečlivost při sázení,vzornou úpravu kolem nově vysázených stromů,jejich ošetření a ukotvení.Jenom snad na tom Libušíně mohlo být vysázeno více stromů,ale jinak se mi to opravdu líbí. Velká pochvala Vám a celému týmu,který kolem tohoto projektu pracoval,samozřejmě i ranici našeho města.Pokud by to pokračovalo i v příštím roce,tak jenom dobře. To je projekt,který má opravdu smysl !!
Odpověď: (19. 11. 2021 - odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Dostálová,
děkuji Vám za pozitivní zpětnou vazbu, které si velmi vážím.
S dodavatelem jsme opravdu ve všech směrech velice spokojeni. Vše je na vysoké profesionální úrovni, což byl náš požadavek.
Pěvně věřím, že tomu tak bude až do ukončení realizace, jejíž součástí je také následná péče o dřeviny po dobu tří let od výsadby.
Vaši pochvalu předám všem, kteří se na projektu podíleli a podílí.

Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Datum: 16. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, již po několikáté se dotazuji jak se plánují řešit parkovací místa na ulici Nezvalova.Kdysi kdy jste dvě místa odebraly,nebudu komentovat důvod.Tak jste tvrdily že místa se zde vyřeší!Po dvou letech se nic neděje a parkování na ulici je žalostné,a městská policie má žně při vybírání pokut.
Odpověď: (18. 11. 2021 - odbor dopravy):
Nejsem si jist, o jakých dvou odebraných parkovacích stáních hovoříte. Pokud však máte na mysli „odebraná“ parkovací stání v důsledku výstavby garáže, tak k žádnému odebrání parkovacích stání nedošlo, neboť majitel pozemku souhlasil s odsunutím plotu směrem od komunikace, čímž místo podélného stání vznikla stání kolmá.
Situace s parkováním je problematická na mnoha místech ve městě. I na sídlišti je možno parkovat jen na místech, kde to zákon umožňuje.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Předmět: poděkování
Datum: 15. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den-děkuji moc za odstranění stromu na cestě o jehož jsem Vás tady poprosila.Dnes jsme šli procházkou těmi místy a strom byl již odstraněný z cesty,tímto Vám děkuji za tak rychlé odstranění a to jako vždy se snažíte v rámci možností co nejdříve vyhovět.Děkuji Vám Všem co jste se na tom podíleli a krásný den přeji.
Odpověď: (16. 11. 2021 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za kladnou zpětnou vazbu.
Obratem byl osloven vlastník pozemku a stromu, který rychle zareagoval a strom z cesty nechal odklidit.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Datum: 15. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o projednání s fy MeDila Žďár nad Sázavou a Cytogenetika možnost změny veřejných časových oken na odpoledne a navýšení kapacity za účelem odběru na vyšetření přítomnost SARS-CoC-2 metodou PCR.
Možnost provedení Antigenntího testu v pátek pouze do 13:30 (vyučování často končí až po 14:00) s platností pouze 24 hodin je poměrně nedostatečná.
Dekuji
Odpověď: (15. 11. 2021 - kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Koloušková,
Firmy provozující testování jsou samostatné soukromé společnosti, kde jim nemůžeme zasahovat do jejich provozní doby.
Kontaktoval jsem zástupce firem s žádostí o přehodnocení provozní doby s ohledem na požadavky veřejnosti.
Odpověď je jejich návaznost na personální a technické možnosti a pokud to půjde budou se snažit vyhovět požadavkům.

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

Datum: 15. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den,
po 3. prosím o odpověď na dříve zaslané dotazy ohledně parkování na Luční ulici. Automobily zde parkují na chodníku v obou směrech vozovky. Je takovéto parkování v souladu se zákonem?
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích ... par. 25,
"(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy."
Odpověď: (15. 11. 2021 - odbor dopravy):
Milý anonymní tazateli AB,
na téměř shodný dotaz - možná to byl váš, ale u anonymů nelze zjistit - bylo odpovězeno zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9980

Odbor dopravy

Datum: 2. 11. 2021
Dotaz: Nestihla jsem schůzku ohledně nového hřiště. Zajímalo by mne, jak vyřešit, jak se zde chovají starší děti ( ul. dojíždějící čekající na autobus). Ničí zařízení, hází odpadky, maminky s malými dětmi sem již téměř nechodí.
Děkuji
Odpověď: (15. 11. 2021 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
pokud městská policie dostane podnět (někdo z obyvatel ohlásí to, že někdo dělá na hřišti nepořádek, dochází k vandalismu), je připravena do lokality hned vyrazit. To se koneckonců potvrdilo při samotném projednávání, kdy městská policie na místo dorazila. Potřebujeme v tomto však součinnost občanů, protože nelze mít hlídky stabilně jen na jednom místě (tomto konkrétním hřišti).
Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

Datum: 11. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, Veselská ulice je tragicky přecpaná auty.
Od spodní křižovatky s ulicí Zahradní po křizovatku s Husovou by se nemělo parkovat, se zaparkovanými vozidly se musí jezdit kyvadlově.
Samotné parkování na straně nové výstavby vyžaduje projetí celé ulice, otočení se v jednosměrné Zahradní-vycouvání z ní a nasledné zaparkování na Veselské - řešení otočit směr v Zahradní nebo zjednosměrnit i Veselskou?
Jak je možné, že provozovny a služby nemají vybudovaná parkovistě, snad vyjma jedné?
Děkuji
Odpověď: (12. 11. 2021 - odbor dopravy):
Odpověď OD:
Vámi popsané dopravní komplikace jsou sice nekomfortní, ovšem nebránící v užívání komunikace. Situace s parkováním je v současnosti problematická na mnoha místech ve Žďáře. Dopravní směr jednosměrné ulice Zahradní byl stanoven podle převažujícího směru dopravy. O změně směru stávající jednosměrky ani o zřízení jednosměrky v ulici Veselská neuvažujeme.

Odpověď SRI:
Všechny objekty na Veselské ulici mají vybudovaný normový počet parkovacích míst odpovídající jejich funkčnímu využití. Možnost parkování je navíc posílena o 22 parkovacích míst u bývalé vodárny. Bohužel, v dnešní době chce stále větší počet zákazníků parkovat přímo u provozovny, nebo v co nejkratší docházkové vzdálenosti k náměstí a využívají i to, že parkování v ulici není cenově ani časově regulováno.

Datum: 10. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, dostala se ke mně informace, že město připravuje ve 2 lokalitách úsekové měření rychlosti. Mohu požádat o informaci, o jaké úseky se jedná, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází a kdy dojde k realizaci, resp. od kdy bude úsekové měření rychlosti spuštěno? Děkuji.
Odpověď: (12. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Bořile,

Potvrzuji informace, které jsem Vám jako starosta sdělil ústně při osobním setkání. Jde nyní o projekt úsekového měření při průjezdu Stržanovem. Zde sedmdesátku, mnohdy výrazně, nedodržuje více než pětina řidičů. Další úseky by mohly v budoucnu být v některých úsecích hlavních silnic procházející Žďárem (tedy I/37 a I/19), tomu však musí předcházet analýza, vyhodnocení a doporučující stanovisko dopravní policie, jakožto nejpovolanějšího orgánu.

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Datum: 2. 11. 2021
Dotaz: Dobrý den, doufám že po ostříhání keřů budou ostříhané větve odvezeny a nezůstanou celou zimu v hromadách na parkovišti, jako tomu bylo před dvěma lety. Kdy dojde k jejich zastřižení?
Děkuji
Odpověď: (10. 11. 2021 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Novotná,
děkuji za Váš podnět k veřejné zeleni.
Předpokládám, že se jedná o keře v okolí Kina Vysočina, ulice Brodská čp. 2.
Zeleň v tomto místě zkontrolujeme, případně zajistíme její údržbu. Odklizení veškerého materiálu vzniklého při údržbě zeleně je provedeno vždy maximálně v řádu dnů.
Případná údržba by byla provedena do konce měsíce listopadu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 29. 10. 2021
Dotaz: Dobrý den, co budete dělat z velice zanedbaným menším rybníčkem pod Klafarem, vedle stezky směrem od néhoho mostu pro pěší, je zarostlý křovím a zabahněný a silně zanedbaný ? A co se bude dít s rybníkem u hasičské zbrojnice o tom ani nemluvě v jakém je stavu. Oba by bylo nutné vyčistit odbahnit,upravit kolem terén. Tak potřebné rezervoáry na vodu a pro ptactvo a přírodu ! Chceme to tady mít hezké v našem městě i když je pravda, že se to vše pomalu lepší.
Odpověď: (10. 11. 2021 - odbor životního prostředí):
Vážená paní Šimková,

v současnosti město řeší úpravy veřejných prostranství na Klafaru, aby tato čtvrť nebyla jen zastavěná, ale také pěkná s prostorem pro přírodu. Zmíněný rybníček je součástí těchto debat. Nějaké úpravy proběhnou už v příštím roce. Zda bude součástí i toto místo, nedokážu říct, ale počítáme s jeho řešením.

Ve druhém případě nejspíš myslíte rybník Velký Posměch. Jeho projekt je hotový, povolený, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby a měl by se zrevitalizovat příští rok.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic