Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 12. 1. 2023
Dotaz: Neplánuje se výměna zábradlí včetně jeho uchycení na lávce přes Sázavu od zastávky autobusu u městského úřadu ke kostelu? Z lávky visí dolů prorezavělé kusy pásnic, některé trubky zábradlí už jsou děravé skrz naskrz a vypadá to, že víc jak další zimu už nevydrží.
Odpověď: (19. 1. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na letošní rok je objednána oprava uchycení zábradlí tak, aby vydrželo funkční do doby již povolené demolice. Ta bude provedena po výstavbě lávky nové.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,

bylo by možné upravit výjimky z omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky? Myslím, že není nutné, aby bylo dne 31. prosince možné bouchat pyrotechniku již od 6 hodin ráno po celý den až do 24 hodin a následující den do 4 hodin atd. Případně alespoň zakázat pyrotechniku v zastavěných oblastech?

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (16. 1. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
přijímání obecně závazných vyhlášek patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, tzn., že záleží jen na něm, kterou oblast veřejného pořádku chce vůbec regulovat, co vše chce takovou obecně závaznou vyhláškou upravit a v jakém rozsahu. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky schvalovalo zastupitelstvo v červnu 2022. Váš podnět sdělím na zasedání rady města, konané dne 16.1.2023.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 6. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, na koho bych se měla obrátit ohledně nefunkční pouliční lampy u nás v ulici.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (9. 1. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, kontaktujte prosím odbor komunálních služeb; je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně.
Ing. Miloslav Dvořák
tel.: 566 688 181
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 4. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,
v novinách jsem se dočetla, že Žďár má pod 20tis obyvatel. Jak se budou měnit odměny zastupitelů a radních?

děkuji
Odpověď: (4. 1. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Kuchařová,
pro zařazení města do velikostní kategorie pro účely odměňování členů zastupitelstev je rozhodující počet obyvatel města, včetně cizinců, kteří byli hlášeni k trvalém pobytu k 1. lednu v roce voleb tj. rok 2022. Vzhledem k tomu, že město Žďár mělo k 1.1.2022 ještě přes 20 tis., tak se odměny v souvislosti s úbytkem obyvatel města v roce 2023 měnit nemusí.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

Předmět: Odpad
Datum: 2. 1. 2023
Dotaz: Prosím o zprávu zda se bude platit za odpad z Grejd když platime ve Žďáře
Odpověď: (2. 1. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 je poplatníkem fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Současně tedy můžete být poplatníkem na základě pobytu i jako vlastník, a to tolikrát, kolik nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen, vlastníte.
S pozdravem
Ing. Petra Poulová
odbor komunálních služeb

Předmět: Úklid sněhu
Datum: 1. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den.
Pokaždé, když napadne sníh, odklidím ho z nájezdu do mé garáže na určené místo, ale pak přijede pluh a z celé šířky silnice mi nahrne sníh zpátky až ke vratům garáže, takže je ho tam násobně víc, než před mým odklízením. S kým tento problém řešit ?
Odpověď: (2. 1. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v zimních podmínkách je potřeba pochopení a spolupráce všech zúčastněných na zimní údržbě. Zvláště při vytrvalejším sněžení a ve stísněných podmínkách se velmi těžko koordinuje shrnování veřejných komunikací a údržba přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem. Pak nastávají i Vámi popisované situace. Konkrétní problém je potřeba řešit v daném čase a podle aktuálních podmínek na místě. Pokud to bude situace vyžadovat, je možné obrátit se na SATT, který zajišťuje zimní údržbu (kontakty na pracovníky SATT jsou uvedeny na webu https://www.satt.cz/), případně na městskou policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 19. 12. 2022
Dotaz: Dobrý den,
byla beseda s kandidátkou na prezidentku Nerudovou součástí městem dotovaného programu? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (19. 12. 2022 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle informací pořadatele, neměla beseda s víkendovým programem nic společného. Mgr. Petr Sedlák

Datum: 19. 12. 2022
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci, proč stezka podél řeky od Penny po ČOV je udržována pouze od Hamrů po viadukt a dále nic.
Tato komunikace je celoročně hojně využívána.
Děkuji
Odpověď: (19. 12. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato část stezky je nově zařazena do 3. pořadí plánu zimní údržby a technické služby budou tento úsek také udržovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 16. 12. 2022
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz na každoroční problém. Jako město, řešíte postihy lidí, kteří vyhazují sníh ze svého pozemku zpět na silnici, kterou prohrnují sypači? Nejen, že tím totálně bojkotují snahu vyhrnovačů, ale zároveň dost znepříjemňují život chodcům, notabene třeba maminkám s kočárky.
Lze to nějak upravit vyhláškou? Děkuji za odpověď a případnou snahu řešení.
Odpověď: (19. 12. 2022 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v zimních podmínkách je potřeba pochopení a spolupráce všech zúčastněných na zimní údržbě i pochopení a trpělivost řidičů i chodců. Zvláště při vytrvalejším sněžení a ve stísněných podmínkách se velmi těžko koordinuje shrnování veřejných komunikací a údržba přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem. Pak nastávají i Vámi popisované situace, kdy může být prohrnutý chodník zaházen sněhem z vjezdu k domu. Konkrétní situaci je potřeba řešit v daném čase a podle aktuálních podmínek na místě. Pokud to bude situace vyžadovat, je možné obrátit se na městskou policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 12. 2022
Dotaz: Dobrý den,
ta síť a dřevěné kůly u parku jsou certifikované a určené k záchytu dětí jedoucích na bobech?
Syn přišel domů včera potlučený s rozbitými bobami.
Postavit do poloviny kopce dřevěné kůly to chce opravdu notnou dávku hlouposti.
Proč jste to neřešily terénní úpravou nebo ty kůly neumístily na hraně, kde nemají děti rychlost.
Při plném kopci, to tam krajní děti stáhne, ač tudy jet nechtěly.
Děkuji za rychou nápravu
Odpověď: (15. 12. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Nováková,
instalovaná zábrana není herním prvkem, proto nepodléhá certifikaci.
Instalace byla realizována z důvodu soustavného poškozování soukromého majetku (oplocení).
Řešení terénní modelací nebylo v tomto místě možné z důvodu aktuálního spádování terénu. Terénní modelací by vznikl nebezpečný sráz k oplocení soukromé zahrady.
Aktuální řešení bude v příštím roce doplněno výsadbou zeleně, která postupně vytvoří přirozenou bariéru a instalovaná zábrana bude moci být v budoucnu odstraněna.
Svah pro bobování byl v loňském a letošním roce rozšířen odstraněním keřových porostů na druhé straně směrem ke schodišti, aby vzniklo více prostoru pro zimní radovánky.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jiří Hemza
správce zeleně, městských lesů a rybníků, investiční technik
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 182, 777 454 791
e-mail: jiri.hemza@zdarns.cz