Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 14. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den,
ve středu 6.7. spadl na lávku u Farského parku strom.
S velkým štěstím a s pomocí manželů P., nedošlo k lidské tragédii, jak dlouho budou ležet u lávky spadené stromy, připomínající tuto událost. Stromy snad leží na pozemcích města.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (14. 7. 2022 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město není majitelem dotčených stromů. Majitel byl ihned vyzván jednak k prošetření situace na místě, a zároveň k odklizení materiálu. Bude proveden i dohled nad stavem majetku města, především lávky, zda nedošlo k poškození.

S pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic
oddělení dotací a dotačních projektů

Datum: 13. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den,
z Vaší odpovědi "ve vyhlášeném záměru z roku 2020 nebyly etapy uvedeny" není patrno zda nebyly etapy uvedeny/zda vyhlášený záměr žádné etapy neobsahoval.
Prosím a děkuji za jasné sdělení.
Odpověď: (13. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
vyhlášený záměr žádné etapy neobsahoval.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 13. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, proč není v nové vyhlášce definován pojem "hlučná zábavní pyrotechniky" podle zákona 61/1988 Sb., resp. vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., nehledě na skutečnost, že je s nimi v rozporu a odporuje i nálezu Ústavního soudu Pl.ÚS 5/99.
Občan i MP pak mohou být zbytečně v rozporu ve výkladu.
Děkuji, je to odfláklá vyhláška
Odpověď: (13. 7. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
znění obecně závazné vyhlášky města regulující hlučnou zábavní pyrotechniku bylo konzultováno a odsouhlaseno dozorovým orgánem MV ČR a byla schválena zastupitelstvem města.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 12. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, prosím o doplňující sdělení, zda byly součastí vyhlášeného záměru v roce 2020 jeho etapy.
Vyjadřovat se k záměru, kterým se zabývá rada Žďáru a je již rozhodnuto, je pro mne ztrátou času.
Nezlobte se a děkuji za odpověď.
Odpověď: (13. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane pane Bloudile,
ve vyhlášeném záměru z roku 2020 nebyly etapy uvedeny.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 4. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den pane Prokope,
mohl byste sdělit jak jste s tech. dozorem, kterého město odmítlo několikrát sdělit a řešit i jeho jako zodpovědného, zkontrolovali dodržení podélného sklonu napojení lávky, které je dle projektu 4% a v reálu tuším 12%?
Dále které požadavky záměru splňuje ten přívěs s kadibudkou? Za mě asi žádné, pouze čůráme do řeky o to víc.
Proč DH nejsou stojny akátových prvků kotveny do betonových patek s kalichem z PU trubky beze dna, zaštěrkovány- vyklínovány, jak je v projektu?
Odpověď: (12. 7. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
reklamace některých prvků lávky jsou stále v řešení a vyjednáváme s dodavatelem. Technický dozor investora (netuším proč nebyl sdělen) naleznete dle uveřejněných smluv na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8511083?backlink=pm8vd.
Mobilní sanitární technika je dočasným řešením.
Ohledně konkrétních konstrukčních prvků a jejich řešení na dětském hřišti s vámi velice rádi pohovoříme, prosím kontaktujte nás telefonicky.
S pozdravem
Jan Prokop

Datum: 3. 7. 2022
Dotaz: Zdravím Vás, ráda bych se zeptala zda bude park Farská humna doplněn lavičkami u břehu s výhledem na řeku.
Prosila bych i o pár laviček okolo stezky na Pilskou nádrž, od fotbalového hříště žádné nejsou.
Před dvěma lety jeden hodný pán s malou dcerkou na naše fb prosby umístil lavičku ke stezce pod Bránským rybníkem, vydržela tam i když byla přenosná až do zimy, kdy jí zase odvezl.
Vyvrátil tím obavy mnohých z města, že lavičky musejí být ukotvené v zemi.
Děkuji Vám za jakékoliv
Odpověď: (12. 7. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkujeme za náměty. S městským majetkem musíme zacházet velmi opatrně s ohledem na bezpečnost i životnost a naše dlouhodobé zkušenosti hovoří o tom, že je nutné lavičky do země betonovat a dělat je v režimu "anti-vandal". Vždy když realizujeme rekonstrukci či výstavbu některé z lokalit, snažíme se ptát místních a zohlednit zájmové skupiny v místě.
Každoročně probíhá sběr námětů na umístění laviček v celém městě, který zajišťuje kolegyně Radka Remarová (radka.remarova@zdarns.cz). O anketě informuje ve všech informačních prostředcích a proto doporučuji s těmito náměty se přihlásit, jakmile anketa bude vyhlášena.
S pozdravem
Jan Prokop

Datum: 2. 7. 2022
Dotaz: Jak dlouho bude tolerováno toto absurdní pojetí, které neodpovídá vyhlášenému záměru?
Dnes se dočítáme, že snad až do 2024?
V záměru bylo uvedeno:
"Rada města je oprávněna tento záměr kdykoliv zrušit bez vyhodnocení."
Jak je možné záměr realizovat v jiné podobě než v té vyhlášené? Prosím o zveřejnění.
Pokud by bylo vyhlašeno, že k záměru stačí na 4 roky přívěs a kadibudka za 1,-/rok asi by se hlásilo více lidí.
Kadibudka je mobiliářem města nebo přívěsu?
Děkuji za odpovědi
Odpověď: (11. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
rada města vyhlásila záměr, kterým se prodlužuje trvání 1. etapy do 30.4.2024. Záměr je zveřejněn na úřední desce města tak, aby se k němu mohl kdokoliv vyjádřit. Mobilní WC není vlastnictvím města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 23. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den,
čekala jsem,že v létě se bude směšný odpad od RD vyvážet každý týden.V horkých dnech popelnice hrozně smrdí.Bylo by možné přes léto zvýšit frekvenci na týdenní interval?Platíme stejně jako lidé,kterým vyváží popelnice 2x v týdnu a aspoň v létě bych byla ráda,aby odpad v popelnici nepracoval déle,než je nutné.Myslím tím kosti,pokakané pleny (ač převážně látkuji,nějaká plena do popelnice také padne) ...co jinam umístit nemohu.Bioodpad se vyváží každý týden a směšný ne.Děkuji za zvážení
Odpověď: (11. 7. 2022 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
svoz směsného komunálního odpadu bude toto léto i od rodinných domů každý týden, a to od 11.7.2022 do 30.9.2022.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Pivní slavnosti
Datum: 7. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, navštívila jsem pivní slavnosti. Zarazilo mě, že se pivo prodávalo pouze do jednorázových kelímků. Proč? A nebyly tam žádné koše na plasty. Takže ty stovky nebo spíše tisíce kelímků skončily ve směsném odpadu
Odpověď: (8. 7. 2022 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
pivní slavnosti nepořádalo město Žďár nad Sázavou, tato akce byla v režii soukromého subjektu, konkrétně pana Lukáše Mokrého. Nejbližší městská akce na Farčatech (Futrování na Farských) je připravována s kelímky Nick Nack. Nicméně tuto Vaši poznámku jsme již řešili a připravujeme nové podmínky pro pořadatele podobných akcí na Farčatech, v nichž bude zakotvena povinnost ekologického přístupu při nakládání s obaly, kelímky atd.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Datum: 29. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den, snad se na vás obracím správně. Jaké má město možnosti, aby stavba centra pro seniory na Stalingradě pokračovala? Již několik týdnů se tam nic neděje a vypadá to tam teď hůř, než předtím. Využilo město tyto možnosti? Na informačním letáku u stavby je termín jaro 2023 (již byl několikrát posunut). Podle stavu nevěřím, že se to do té doby stihne dokončit. Děkuji
Odpověď: (4. 7. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkuji za dotazy. Bohužel stavba je přerušena problémy jako na jiných stavbách (rostoucí cena materiálů a stavebních prací). Nejsme bohužel smluvním partnerem se SeneCurou ani dodavatelem, tím je Kraj Vysočina. Probíhají však intenzivní jednání směřujících k vyřešení problémů.
O dalších stěžejních krocích, pokud nastanou, vás budeme informovat.
S pozdravem
Jan Prokop

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.