Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 3. 7. 2022
Dotaz: Kde je projektová dokumentace hřiště?
Vzdálenost dřevěných prvků blíže než 1m od asfatky, na níž je frekventovaný provoz cyklistů - to maloval člověk bez nutné místní znalosti či selského rozumu?
I po kontrolách jsou přehlíženy odfláklé obrubníky. Výškové rozdíly si koledují o ukopnutí nohy. Rohy obrubníků jsou fušařina.
Dlouhodobě nejste schopni včas odstraňovat nedostatky staveb,reklamovat je, což následně brání jejich užívání.
Nebezbariérová lávka!
Přívěs s kadibudkou!
Nejste dobří hospodáři!
Odpověď: (4. 7. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
projektové dokumentace standardně veřejné nejsou. Kvalitu provedené práce kontrolujeme společně s technickým dozorem průběžně na kontrolních dnech i mimo ně. Pokud máte zájem se seznámit s projektem či probíhající stavební prací, neváhejte mne kontaktovat na mobil, domluvíme si osobní schůzku.
S pozdravem
Jan Prokop

Datum: 30. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den, vaše odpověď na dotaz z 30.6. je nehorázná a nepravdivá. Víte, že neschválením nové vyhlášky při nezrušení stávající nezákonné 3/2016 je od ZM 16.6. realitou. Stejně tak víte, že udělení výjimky RM dne 20.6. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2022/RM2022-102/102-22-SKSM-13.pdf je nezákonné a v rozporu s nálezem ústavního soudu, proto toto jednání nelze kvalifikovat jinak než pohrdání soudy a nerespektování právního řádu. Co hodláte dělat dále pro nápravu? Děkuji.
Odpověď: (1. 7. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích bude opětovně předložena zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 28. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den,
s kým a jak, prosím, řešit situaci, kdy sousedé z vedlejšího domu neustále kouří a vysedávají pod okny našeho domu. Nedá se proto ani vyvětrat a je to velice nepříjemné. Nehledě na to, jaký nepořádek po nich kolem domu zůstává. Děkuji
Odpověď: (30. 6. 2022 - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
předpisy veřejného práva zakazují kouření zejména ve vnitřních prostorách, dále na nástupištích, čekárnách veřejné dopravy a dalších místech. Tomu pak odpovídá i pravomoc příslušných orgánů taková porušení na těchto místech řešit. Ve Vašem případě jde o jinou situaci. Zde je nutno postupovat v rovině soukromoprávní. Z dotazu není zřejmé, zda jde o nemovitost soukromou, ve správě obce nebo SVJ. To by mohlo nastínit případné cesty k řešení, zejména vzájemnou domluvou či zásahem správce budovy, uplatněním technických opatření apod. Podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku se vlastník (tedy i vlastník bytu) musí zdržet všeho, co působí, že kouř (i cigaretový kouř) vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu. Ochrany proti obtěžování se ovšem lze dovolat jen tehdy, jde-li o vnikání kouře nad míru přiměřenou místním poměrům. Doporučuji v této otázce využít bezplatné právní konzultace organizované městem pro veřejnost, podrobnosti najdete na webu města (https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/?page=6).
Pokud by s uvedeným jednáním byl narušován veřejný pořádek, obraťte se na městskou policii.
S pozdravem
Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

Datum: 30. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den,
ze záznamu zastupitelstva je zřejmé, že jste si stejně jako kontrolní výbor, který na nezakonnost upozornil, vědoma nezákonnosti platné vyhlášky o požívaní alkoholu 3/2016Sb.
Potvrzuje to nasledně i obhajoba nutnosti vydání nové vyhlášky.
Pokud se ale nepletu, nezakonné je pouze udělování výjimek, resp. článek 3 odst. 3 vyhlášky, který dané radě města umožnuje, příp. čl.4.
Pokud takto vědomě rada nadale porušuje zákon, co to jako je?
Můžete zveřejnit stanovisko kontrolního výboru?
Odpověď: (30. 6. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
zveřejnit stanovisko kontrolního výboru stran této vyhlášky a její nezákonnosti nemohu, protože k tomu žádné není. Zápisy z jednání kontrolního výboru jsou zveřejněny na webu města.
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 28. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den, když může být letos na pivní slavnosti a další akce udělána výjimka umožňující požívání alkoholických nápojů, proč tomu tak nemůže být i nadále na další akce? Místo toho, aby se toto místo vyjmulo z vyhlášky. Víte, jak to tam bude vypadat? Už teď tam na lavičkách často potkám bezdomovce s pivem. A to tam stavíte dětské hřiště...
Odpověď: (29. 6. 2022 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
nám osobně praxe udělování výjimek vyhovuje, ovšem nová legislativa právě udělování výjimek z obecně závazných vyhlášek nebude umožňovat. Jednoduše buďto se někde bude pít bez omezení pořád, nebo vůbec. V případě Farských humen je to situace velmi náročná na rozhodnutí. Buď přijdeme o možnost pořádat zde společenská setkání, k nimž alkohol prostě patří a nebudou sem mít tím pádem přístup podnapilá individua motajícíc se za bílého dne mezi dětmi po hřišti, nebo zde nadále budeme pořádat Dny Žďáru, Futrování a ostatní akce za strpění násosků za bílého dne. Je to velmi nelehké rozhodování, které ze dvou zel, je zlo menší. Toto rozhodnutí musí učinit zastupitelstvo a věřte, že jim tuto úlohu nezávidím. I když jako pořadatel akcí se přikláním k povolení alkoholu na F. humnech. Jak jsem řekl i na zasedání zastupitelstva, nemyslím si, že kvůli 30 nepřizpůsobivým občanům by celý Žďár měl přijít o takto krásné a praktické místo k pořádání velkých kulturních akcí. Snad se na ně podaří nalézt jiný lék.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

Datum: 28. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den, na zastupitelstvu byla vyhláška 3/2016 i Vámi označená za nezákonnou.
Rada města tedy úmyslně porušuje zákony?
Tím myslím i nezákonným vydáváním výjimek k této vyhlášce?
Nemá město postupovat podle zákona a né protizákonně?
Odpověď: (29. 6. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bloudile,
dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek vykonává Ministerstvo vnitra, které, pokud zjistí nezákonnost, vyzve obec ke zjednání nápravy. Pokud obec nápravu nezjedná, rozhoduje Ústavní soud.
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 27. 6. 2022
Dotaz: Z odpovědi 15.6. mgr. Sedláka "Pokud by tedy Farská humna byla do zákazu zanesena, nebylo by napříště možné v tomto prostoru nic pořádat." i z předložného pokusu rady města na zastupitelstvu plyne, že na požívání alkoholu v parku i jinde nelze vydávat výjimky.
Jak jsou prosím řešeny pivní slavnosti a oslavy Žďasu?
Co je tedy zákonné a co nezákonné počínání úřadu?
Děkuji
Odpověď: (28. 6. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bloudile,
město postupuje podle platné obecně závazné vyhlášky č. 3/2016. Podle této vyhlášky může rada města udělit svým usnesením výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních či jiných akcí. Rada města tedy dne 20. 6. 2022 udělila výjimku pro konání akce – pivní slavnosti a dne 25. 7. 2022 bude rozhodovat o udělení výjimky pro konání akce – oslavy Žďasu.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 21. 6. 2022
Dotaz: S podivem nevěřícně kroutím hlavou.
Před dvěma lety vyhlasilo město záměr na bistro vč. soc zazemí s nutnou investicí cca 3 mil. To, co je v parku dnes provozováno nebylo jeho obsahem a ten pán, který si hraje na starostu roku si dovoluje povolit "A" bistro na další dva roky v této podobě, tzn. po investici 850 000,- za sítě vydělá město 4,- a sociální zazemí je kadibudka?
To má být prosím vtip?
Od 2025 už má "A family" přikleplou městem zrekonstrovanou sklárnu, že?
Díky za odpovědi, je mi mdlo
Odpověď: (27. 6. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
návrh na vyhlášení záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku schválila rada města na svém zasedání, konaném dne 20.6.2022. Objekt sklárny město získalo do vlastnictví, a v současné době je řešeno jeho využití. Pokud bude rozhodnuto, že část, popřípadě celé prostory budou nabídnuty do nájmu, bude vyhlášen záměr tak, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 22. 6. 2022
Dotaz: Nebylo by možné na stránky města dávat hlášení rozhlasu aktuálně v den vysílání a ne s několika denním až týdenním zpožděním? Nemám možnost kvalitního poslechu protože okna mám přímo na rušnou ulici (Brodská). Někdy ani nestihnu být doma. Děkuji za vaši pozornost. Růžička.
Odpověď: (23. 6. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Růžičko,
hlášení městského rozhlasu probíhá ve středu a v pátek. Obsah hlášení je zveřejněn na stránkách města v tentýž den - maximálně den následující. V případě potřeby lze zavolat na linku 566 688 189, kde Vám obsah hlášení mohou kolegyně s IK sdělit případně při osobní návštěvě vytisknout.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 20. 6. 2022
Dotaz: Dobrý den, už je to nějaký čas, kdy proběhla aktualizace realizace tohoto projektu. Zdá se, že se více oddaluje než prezentuje. Můžete prosím sdělit jaký je aktuální stav a kdy se budeme moct těšit na uzavřený velký prostor pro venčení a socializaci pejsků?
Odpověď: (21. 6. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Na psí hřiště jsme určitě nezapomněli, máme vybraného dodavatele, ale realizace je v kolizi s dlouhodobou rekonstrukcí Vodojemu. Přímo u parku se totiž nachází dočasná objízdná trasa pro obyvatele Vodojemu, která je nyní prioritnější. Bližší informaci ohledně termínu realizace a dokončení Vám dáme brzy na vědomí.
S pozdravem
Jan Prokop

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.