Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 10. 7. 2022
Dotaz: Dobry den, chtěl bych pochválit tuto akci, pouze bych poprosil, zda by bylo možné použít desky trvanlivější.
Pod mostem u modrého hřistě, ležela deska už minulý týden na zemi a nebylo jí možno využít.
Poprosil bych Vás i zveřejnění všech dalších legálních ploch pro graffiti ve městě.
Děkuji
Odpověď: (3. 8. 2022 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Bloudile,
moc děkujeme za upozornění na strženou desku pod mostem 1. máje, nahradili jsme ji novou, bílou plochou, můžete si zajít čmárnout. Také je volná plocha pod mostem na Klafar. Desky budou viset ještě týden a pak bude výstava na Staré radnici.
Přeji pěkný den. Jaroslava Harvánková

Datum: 19. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den
"Od včerejška máme vlastní městské včely v pěti úlech"
Titulek mě na FB upoutal a zajímalo by mě, kdepak město má své včely a zda je chov tohoto hospodářského zvířete v této lokalitě dle ÚP možný.
Z fotek by se mohlo jednat o lokality BI, kde to možné není.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (2. 8. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Koutná,
zařízení pro včely se nachází podle platného územního plánu Žďár nad Sázavou ve stabilizované ploše „Bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské (BI)“. Mimo hlavní využití, kterým je bydlení v rodinných domech, se připouští příměs nerušících obslužných funkcí místního významu. Součástí těchto ploch mohou být, pokud jsou v územní menšině, zařízení, která nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Nepřípustné jsou chovy hospodářských zvířat, kterými jsou skot, ovce, kozy. Nikoliv drobné hospodářské zvířectvo (králíci, drůbež, apod.) mezi které patří i včely. V případě včelařských zařízení se z hlediska územního plánování a rozhodování převážně jedná o nevýznamná, často mobilní (přenosná) zařízení, která nejsou stavbou ani zařízením ve smyslu stavebního zákona, a proto nevyžadují povolení stavebního úřadu.
Omezení územním plánem by se pravděpodobně spíš výjimečně mohlo týkat včelínu (stavby), ne včelníku. A o ten se v daném případě jedná. Včelstvo je umístěno v jednoduchém přenosném zařízení, které je složeno z 5 úlů a které jsou umístěny ve vzdálenosti větší než 10 metrů od obydlených rodinných domů s otvory nasměrovanými od těchto obydlí. Umístěním včelníku nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezené ploše.

S přáním pěkného dne
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

Datum: 22. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na dotaz ohledně včel u úřadu.
Znamená to tedy, že i na Klafaru mohu mít včelstvo? Nebo ostatní drobné zvířectvo?
Děkuji
Odpověď: (2. 8. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Kuchařová, dobrý den.
V plochách bydlení v rodinných domech, tedy i na Klafaru, se připouští příměs nerušících obslužných funkcí, mezi které patří i chov drobného hospodářského zvířectva. Tedy i včel. To za podmínky, že chovem včel nebudou vlastníci sousedních pozemků v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezováni v obvyklém užívání svých pozemků.
Odpověď, na kterou odkazujete, se vztahovala ke konkrétnímu místu a místním poměrům, které jsou odlišné od souvislé zástavby rodinnými domy ve Vámi zmíněné části.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

Datum: 30. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den. Z jakého důvodu se nedodržel termín opravy Jamborovy ulice, mezi ulicemi Štursova a Slavíčkova? Oprava byla plánována od 20. 6. - 31. 7. Při opravách prvních úseků pracovali do večerních hodin, včetně sobot. Dnes ve cca 13.30 h už není vidět ani lopata, natož někdo, kdo by se o ní alespoň opíral. Díky za odpověď M. Šrámek.
Odpověď: (2. 8. 2022 - odbor dopravy):
Dobrý den,
vzhledem ke komplikacím se stavbou a aktualizací projektové dokumentace na točně autobusů, došlo k aktualizaci harmonogramu prací. Pravděpodobně se řídíte grafickým HMG, který Vám byl rozházen do schránek – tam je to bohužel špatně uvedeno.
Je domluveno s generálním dodavatelem, že grafický HMG bude aktualizován a bude opět roznesen do jednotlivých schránek.
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 193, 736 510 473
e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den,
prochazela jsem Vodojem a zaujal mě povrch Jamborovy ulice.
Z jakého důvodu je proříznutá komunikace cca 20cm od orubníku po obou stranách minimálně od Pelikánové po Špálovou?
Poprosila bych dále o vysvětlení, z jakého důvodu nebyly u nového hřiště na Farských použity geotextilie zabraňující prorůstání trávy a oddělení písku/hlíny.
Nesníží se životnost dřevěných prvků v přímém kontaktu se zeminou?
Je vše dle projektové dokumetace?
Děkuji mnohokrát.
Odpověď: (1. 8. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
těší nás Váš zájem o stavby a jejich technické řešení. Co se týče Vodojemu - vyříznutá část bude odstraněna a na místo ní bude vložen dvojřádek kostek, následně bude provedena druhá vrstva asfaltového krytu, toto řešení bylo zvoleno z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti v době realizace stavby.
Hřiště FH - mimo písková místa budou štěrkové trávníky, tedy tráva bude žádoucí. Propojení s pískem nakonec bude přirozené a pozvolné. Prorůstání ze spodních vrstev v písku bude minimální.
Životnost dřevěných prvků se nesníží, jelikož se jedná o dřevinu, která tomu dokáže odolat.
Veškeré podstatné části realizace jsou dle PD, drobné změny byly odsouhlaseny všemi stranami.
S pozdravem
Jan Prokop

Předmět: Zrcadlo
Datum: 31. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda bude umístěno zrcadlo na silnici v ulici Blazickova- při výjezdu na ulici Jamborova Je zde kvůli plotům prakticky nulový výhled na silnici vlevo i vpravo.
Děkuji.
Odpověď: (1. 8. 2022 - odbor dopravy):
Dobrý den,
Vámi popsanou situaci v rámci kontrolních dnů prověříme, ale na výjezdu z ulice Blažíčkova na ulici Jamborova projektová dokumentace „Rekonstrukce ulic ZR7“ se zrcadlem neuvažuje.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 193, 736 510 473
e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

Datum: 21. 7. 2022
Dotaz: Minulý týden jsem se chtěla podívat kolik je hodin a na náměstí hodiny nejsou, na kostel jsem neviděla. Budou dány hodiny zpět?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (1. 8. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Mlčochová,
venkovní hodiny byly poškozeny při dopravní nehodě, stožár a kotvící segmenty se nám podařilo opravit, ale vlastní soubor ciferníků je neopravitelný a po nezbytných předcházejících úkonech byla koncem července zaslána objednávka na dodávku nových, dodavatel odhaduje dodávku v průběhu září.
S pozdravem.
Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Dobry den,
mezi smlouvami jsem nenašel obecně smlouvy na zahrádky restaurací, na poslední akce na Farských humnech, cirkusy na oválu, ani na kávavan.
Přijde mi to podivné.
Odpověď: (1. 8. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
smlouvy v kompetenci majetkoprávního odboru jsou zveřejňovány buď na úřední desce města nebo v registru smluv. V registru smluv jsme zveřejnili i smlouvy o nájmu pozemků, užívaných za účelem užívání pro restaurační zahrádky, a stejně tak jsme v registru smluv zveřejnili i Smlouvu o pronájmu pozemku na Farských humnech. Pozemek, na kterém je umístěn ovál je ve správě příspěvkové organizace Sportis. Pro užívání pozemků na akce, konané na Farských humnech jsou uzavírány jednorázové smlouvy, ty uzavírá příslušný odbor, který má užívání pozemků v kompetenci (např. zeleň odbor SRI, komunikace odbor KS), pokud není užívání pozemku dle ceníku osvobozeno.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 30. 7. 2022
Dotaz: Chci se zeptat zda někdo zodpovědný občas projde stezku protože okolo je spousta suchých stromů a větví které mohou kdykoli spadnout na procházející,jako nedávno ve Sněžném.A kdo schvaloval bezpečnost protože spodní zábradlí je 30cm nad zemí což je akorát ke kolenům dětí 3-4letých a dolů je to i 1,5m nebo voda.Zajímalo by mne kdo by nesl za případnou újmu na zdraví zodpovědnost Děkuji za odpověď Prokeš
Odpověď: (1. 8. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkuji za dotazy. Situace je trochu komplikovanější, jelikož stezka je majetkem města, ovšem na pozemcích cizích vlastníků. Stav jednotlivých dřevin se vyhodnocuje pravidelně, ale může se stát, že u některých dřevin se stav změní velmi rychle. Na stezku se mimořádně podíváme a prověříme stav, příp. upozorníme majitele stromů. Bohužel nemusí spadnout pouze uschlé stromy, ale i vitální mladé (jako tomu bylo na stezce na jaře), proto prosím dávejte pozor na sebe a své okolí. V případě poznatku suchého stromu ideálně kontaktujte majitele pozemku, nebo nás na městském úřadě.
Stavebně je stezka postavena dle norem platných v daném čase. Pokud by nastal úraz apod., posuzovalo by se zavinění individuálně.
S pozdravem
Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

Datum: 28. 7. 2022
Dotaz: Paní Prokopová, máte právní vzdělání.
OZV 3/2016 upravující zákaz alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích byl reflektován i Nález ÚS Pl.ÚS č. 7/21 ze dne 27. 7. 2021, kdy nelze udělovat výjimky z OZV „ad hoc“. Výjimky z OZV musí být výslovně v OZV uvedeny a specifikovány. Výjimky se musí
formulovat jako přímo použitelné obecné pravidlo chování.
S tímto jest rada i zastupitelé prokazatelně seznámeni, co je jejich další výjímka?
Nerespektování nálezu Ústavního soudu nebo zneužití pravomoci?
Odpověď: (29. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Sebestíková,
vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo města, které je jediným orgánem města, které může schválit, změnit nebo zrušit obecně závaznou vyhlášku, na svém zasedání dne 16.6.2022 nepřijalo žádné z navržených usnesení ve věci změny vyhlášky 3/2016, bude radě města předložen návrh, aby zastupitelstvu města doporučila její zrušení.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor