Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 6. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, dříve se k hlášení závad ve městě provádělo přes aplikaci Moje místo, které bylo z finančních důvodu zrušeno, podívejte se prosím na stránky Nového Města na Moravě, která má dle mého názoru ještě lepší způsob hlášení závad (pro některé bude výhodou i anonymita), kde na mapě označíte nejen polohu problému, ale je přehlednější způsob kontroly procesu daného problému. Prosím tedy o zamyšlení a zapracování stejně či podobné metody, tyto Dotazy a náměty jsou krok zpět. Děkuji mockrát
Odpověď: (7. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Děkuji Vám za zajímavý podnět. Aplikaci Hlášení závad používanou v Nové městě n. M. jsem vyzkoušel a také mi přijde povedená. Pouze místo captcha bych použil něco jiného.
Kontaktoval jsem pracovníky tamního MěÚ s prosbou o podrobnosti.
Posoudíme její využitelnost i pro potřeby našeho města zejména s ohledem na připravovaný Portál občana.
V dohledné době bychom měli ve městě nabídnout občanům i jinou možnost hlášení závad než jen přes Dotazy a náměty.

Michal Bačovský
odbor SRI

Datum: 25. 9. 2020
Dotaz: Po měsíčním sledování intenzity dopravy v okolí stalingradských škol uvádím následující:
- intenzita dopravy před 2. a 3. základní školou po zavedení jednosměrného provozu se prokazatelně snížila,
- bohužel se celý problém přenesl za tyto školy, kde vozidla zajíždějící ke SŠOS, 3. ZŠ, 2. ZŠ a MŠ Okružní a v odpoledním čase i ke sportovní hale chaoticky kličkují mezi parkujícími vozy a ohrožují procházející chodce, především však děti.
Prosím o urychlené řešení této nepříznivé situace. Děkuji.
Odpověď: (6. 10. 2020 - odbor dopravy):
Děkujeme za informaci, situaci budeme monitorovat.
Dovoluji si připomenout § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 2. 10. 2020
Dotaz: Strážníci spadají předpokládám pod město. Jsou vidět pouze v projiždějích autech.Městským lokalitám se věnují minimálně, protože si řidiči dělají co chtějí parkují, kde chtějí v zákazech v křižovatkách a pod.Málokde je jich vidět pěšky.Nejedná se mi o represe z jejich strany, ale už pouhá jejich přítomnost na občany působí jinak.Nepracují tak jak mají, protože pouze projíždějí lokalitami a nevšímají si přestupků s parkováním a další. Velká nespokojenost !
Odpověď: (6. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bártová,
velice mě mrzí, že naši práci vnímáte takto negativně. Zde několik zásadních informací. MěP vykonává nepřetržitý výkon služby v terénu celkem s 18 strážníky. Takovýto počet strážníků na velikost města není dostatečný. I přes tuto skutečnost se MěP snaží maximálně zajistit oblast veřejného pořádku na celém katastru města. Dbá na maximální akceschopnost, tak aby byla schopna okamžitě zasáhnout či zakročit na jakémkoli místě svého katastru. To je vzhledem k výše popisovanému možné pouze motorizovaně. Od začátku letošního roku je evidováno v IS již přes 2600 událostí. Počet událostí každým rokem narůstá. Vyřešených přestupků je k dnešnímu dni 910. V tomto čísle nejsou evidována upozornění v rámci jarního nouzového stavu a běžná bagatelní jednání, u kterých se nezjišťuje totožnost pachatele. V letošním roce je pro MěP situace o to náročnější, že od začátku měsíce března měla tři kolegy na dlouhodobých pracovních neschopnostech, resp. v současné době má ještě dva a již se teď ví, že se do konce roku nevrátí. Po diskuzi se zřizovatelem bude personální obsazení pro příští rok upraveno. Tato úprava je nutná k tomu, aby mohla být zajištěna zvýšená frekvence běžné obchůzkové služby, kterou není v současných personálních podmínkách, související i s uvedenou nemocností možné plně zajistit. Pokud Vás zajímají další podrobnosti ohledně práce MěP odkazuji na Zprávu o činnosti MěP a PČR - https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2019.pdf
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí MěP

Datum: 5. 10. 2020
Dotaz: Odstraňte značky parkování pro tělesně postižené v I.dvoře na Libušíně. Tyto dvě značky, které využívají dvě stejná vozidla a jejich řidiči k tělesně postiženým mají opravdu pramálo.Tito stabilně parkují na těchto místech 24 hodin denně ! Což je nehoráznost oproti ostatním řidičům, kteří tam mohou parkovat pouze hodinu i když to také nedodržují a MP je to jedno ! Tyto značky je nutno odstranit ! Necitujte vyhlášku,ani zdůvodnění, že to rozhodla rada.Chceme rovnocené parkování pro všechny.
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor dopravy):
Dobrý den,
ačkoli píšete, že nemáme citovat vyhlášku ani zdůvodnění, že to rozhodla Rada, nemáme jinou možnost než odpovědět takto: Dopravní režim, a z toho vyplývající dopravní značení, byl odsouhlasen Radou města.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 5. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,
asfaltový chodník na hrázi rybníka Horňák zarůstá z obou stran trávou. A v některých částech zasahují rozrostlé keře skoro do poloviny šíře chodníku. Prosím, bylo by možné toto napravit?
Děkuji moc
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujme Vám za upozornění, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 22. 9. 2020
Dotaz: Chtěla bych tímto pochválit kvalitu sečení okolo cyklostezky na pilák.
Líbí se mi, že je krásně vidět řeka.
Děkuji i za bleskurychlé doplnění nové lavičky pod Bránským rybníkem. Tam lavička doposud chyběla a je i jako jediná otočená k řece a né do asfaltu cyklostezky-díky.
Kéž by byly v tomto duchu sečeny i jiné břehové plochy, např. Farčata jsou otřesně zarostlá a řeka zde není vůbec vidět, nemohlo by být posečeno alespoň k příležitosti otevření lávky?
I náš kousek Sázavy má své kouzlo.
Děkuji
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za zájem o Vaše okolí, na Farčatech je pro další obdobní dohodnuta změna v systému sečení, která by měla zajistit i lepší výhled na řeku.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 18. 9. 2020
Dotaz: Prostor by se dal alespoň do pořádku a měl využití, které je nejvíce potřeba. Kdo má parkoviště pod okny tak ví, že to není úplně výhra, viz parkoviště mezi domy 3 a 5 a škrábání skel. Každopádně pokud se parkoviště před školou dočká rozšíření, doufám, že bude myšleno na rodiče, kteří vozí děti až před školu a bude pro ně vymyšlená nějaká točna. Každopádně už teď je kolem půl 8 ráno problém zaparkovat a v nastalém zmatku najíždějících a couvajících aut je to mnohdy oříšek.
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Viz odpověď k dotazu "parkoviště Palachova - A"

Datum: 18. 9. 2020
Dotaz: Nehledě, že dvě auta se při příjezdu mezi Zdravkou a patníkem stejně nevejdou. Takže i v tomto místě, kdy je daná STOPka, je to po ránu značně ucpané a zmatené. Jak se taková situace bude řešit? Možná by se dotyčný, který bude projekt řešit, mohl přijít ráno podívat, než něco od stolu vymyslí. Jsou-li mé informace správné, děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne.
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Viz odpověď k dotazu "parkoviště Palachova - A"

Předmět: dosypání cesty
Datum: 18. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den, někdy v minulosti jsem četl návrh na upravení cesty k Mamlasovi, kde je opravdu klidná cesta pro příznivce běhání, chození pěšky, nebo pr maminky s kočárky. Má to jednu nevyhodu, že místama se tam opravdu těžko chodí, protože je cesta vymletá.Šlo by to dosypat nějakou zbytkovou asfaltovou drtí, nebo odpadovou drtí, která vydží,ale chce to na vícero místech dosypat a udusat a mohlo by to být na čas dobré.Od Mamlasa směrem ke koním to chce tu cestu upravit a srovnat, ta je hrozná.
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, alespoň část úprav stezky k Mamlasovi zajistíme ještě v tomto roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 18. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych si touto cestou ověřit informaci, že se má na Palachově ulici mezi domy 1 a 3 budovat parkoviště a rozšiřovat horní parkoviště před školou, přičemž by se zrušil celý ten pomyslný travnatý trojúhelník s chodníkem kolmo k podchodu. Chápu, že parkování celkově je ve Žďáře problém, ale co třeba využít prostor před Zdravotní školou, kde byla při rekonstrukci Nádražní odstavena těžká technika a podle toho to tam taky vypadá.
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Palečková,

o rozšíření parkoviště na Palachově mezi bloky 1 a 2 se hovořilo v minulosti a pravděpodobně se tato otázka otevře po finalizaci Generelu dopravy, kde se řeší i doprava v klidu, tedy stav a doporučení k parkování.

Obdobně je tomu v případě parkoviště před školou, kde se uvažuje o vzniku až 90 nových parkovacích míst. O tom hovoří i Studie posouzení dopravy ZR 6 pracovaná v roce 2016 pod vedením docenta Pavla Drdly, jejíž závěry Generel také zohlední a která je zveřejněná https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-strategickeho-rozvoje-a-investic/studie-posouzeni-dopravy-na-sidlisti-e2809ezdar-n.-s.-6e2809c.pdf

Děkuji za zájem a prosím o zapojení do poskytování informací Generelu dopravy, s nímž se můžete setkat v různých formách a na různých místech.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic