Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Dotaz
Datum: 4. 10. 2020
Dotaz: Dobry den na ulici Pelikanova jiz dlouhou dobu nesviti verejne osvetleni. Nejsem si jista zda dotaz smeruji spravne. Dekuji
Odpověď: (5. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prověřujeme provizorní řešení napojení této části VO, které nesvítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Pokud bude provizorní řešení možné, mělo by proběhnout do 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 2. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,
na stránce https://www.zdarns.cz/online-sluzby/lepsi-misto uvádíte: "Stávající nevyřešené tipy budou odpovídající pracovníci Městského úřadu Žďár nad Sázavou i nadále zpracovávat do jejich finálního řešení." Protože data z aplikace již nejsou veřejně dostupná, tak mne zajímá, jak postupujete v řešení jednotlivých tipů, které do ní občané vložili. Jaké je v současné době skóre vyřešených, neřešitelných a kolik zbývá k řešení? Kolik tipů z této aplikace bude použito pro generel dopravy?
Odpověď: (5. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
tipy, které občané zadali do aplikace Lepší místo, jsou zaevidovány a dle možností a priorit byly řešeny (stejně jako i jiné podněty od občanů ZR). Samostatně se již neevidují. Provozovatel Lepšího místa oznámil úřadu ukončení této aplikace a nabídl přechod k nové aplikaci Mobilní rozhlas. Ovšem nové cenové podmínky byly pro úřad nepřijatelné a tak se vedení města rozhodlo aplikaci Lepší místo ukončit.
Připomínky občanů ke Generelu dopravy jsou sbírány pomocí Názorové mapy, dotazníku ve Žďárském zpravodaji (od 5. 10.) a účastí na kulatých stolech. Vše je přehledně na webu Města viz https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy.
Podněty z Názorové mapy, dotazníků i kulatých stolů ke Generelu dopravy jsou vítány a budou zohledněny.
Ing. Michal Bačovský, oddělení dotací a DP odboru SRI


Datum: 30. 9. 2020
Dotaz: Souhlasím s námitkou na plavecký výcvik dětí, je to podle mě v této korona situaci nerozumné a nelogické. Děti ve škole musí nosit roušky, omezuje se styk mezi třídami, a do bazénu jdou 2 třídy najednou. Nevím, jestli je to plavání tak důležité, že by se nemohlo vynechat. Všichni se snaží držet školy nad vodou, aby mohlo normálně probíhat vyučování, a tady se trochu "riskuje", že nachlazené děti se budou omlouvat z vyučování.
Děkuji
Odpověď: (2. 10. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
bohužel Vám nemohu odpovědět jinak než jako na předchozí dotaz, na nějž i Vy reagujete. Plavání je součástí ŠVP, a i když je město zřizovatelem, nemůže do něho zasahovat. To je záležitostí MŠMT. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

Datum: 23. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho mám jako občan Žďáru nad Sázavou čekat na odpověď od uvolněných zastupitelů města?
Do voleb?
Dne 24.8. jsem zaslal e-mailem na doporučení pana městského architekta stížnost na jeho osobu.
Ve stejný den i pan architekt napsal v e-mailu: "Prosím o reakci vedení města."
Adresáty byly martin.mrkos@zdarns.cz, josef.klement@zdarns.cz, ludmila.reznickova@zdarns.cz a já.
Zítra bude 24.9. a stále čekám na reakci.
Děkuji, jsem zklamán, ale nezlomen.
Odpověď: (1. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Partyko,
Vaše stížnost byla s p. architektem prostřednictvím p. starosty projednána a byla Vám dne 1. 10. 2020 odeslána odpověď.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Předmět: Vymahatelnost
Datum: 30. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den, opravdu si myslíte, že je vymahatelné při kolaudačním řízení řešit neprokazatelné poškození cizí věci, které v tu dobu navíc může být již promlčené? Viz. poškozený městský majetek během výstavby. Myslím, že rozumnější by bylo chodníky postavit až po dokončení domů. Např. chodník u orlovny čeká na své dokončení víc jak 15 let a měl by rozhodně větší význam.
Odpověď: (1. 10. 2020 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Stráská,
souhlasím s vámi, že je lépe stavět chodníky až po dokončení domů, popřípadě až po dokončení domů dokončit finální vrstvy chodníků. Váš námět budu tlumočit i vedení města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 28. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den, město vyhlásilo záměr č. Z-110/2020-OP na pronájem pozemku ve výměře cca 500 m2, kdy nabídnutá cena za pronájem plochy na farčatech tvoří pouze z 10% z hodnotících kritérií. Zatímco Přesně 50% tvoří architektonická koncepce (dispozice, provozní schéma, řešení fasády). Je zajímavé, že v rámci projednávání materiálu č. 13/2020/OP/4 zastupitelstvem 3. 9. některým členům rady města velmi vadilo, že se vybrala společnost, která byla sedmá v pořadí z hlediska ceny. Kázat vodu a pít víno?
Odpověď: (1. 10. 2020 - odbor finanční):
Dobrý den, paní Korábová,
radní města, na základě zkušeností z podobných projektů v Brně, Praze, Strážnici apod., zvolili v tomto případě jiná kritéria než je cena. Cílem záměru je fungující příjemná kavárna / bistro v parku s odpovědným člověkem, který do parku přinese přidanou hodnotu v podobě programu oživujícího park a dohledem nad parkem.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D., majetkoprávní odbor


Datum: 29. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den. U nádob na tříděný odpad v ulici Vnitřní na Vysočanech (u obchodu COOP) byla z nějakého důvodu přesunuta popelnice na použité oleje. Chybí na svém místě, je zastrčená vzadu za ostatními nádobami, takže není vůbec vidět a lidé odkládají oleje na zem na původní stanoviště. Prosím o přesun. Děkuji!
Odpověď: (30. 9. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění a přesun zajistíme.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: ucpané odtoky
Datum: 29. 9. 2020
Dotaz: Na mostě na ulici Husova zůstávají po dešti velké louže na okrajích vozovky v místech, kde je vyznačen prostor pro cyklisty :-((
V obrubnících jsou odtokové otvory, ale před nimi jsou naplaveniny nebo jsou ucpané. Chtělo by to vyčistit vozovku i otvory.
Odpověď: (30. 9. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění jsme objednali u technických služeb SATT, a.s. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 29. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den,v současné korona době,kdy u dítěte je sledováno každé zakašlání a kýchnutí se Vás jako zřizovatele ZŠ chci zeptat,zda je nutný plavecký výcvik.Kde děti lokají vodu do které jiné dítě pouští min.rýmu. Na výuku se musí samozřejmě dostat pěšky a to převážně za chladného počasí, které opět přispívá k nachlazení.
Poslední výtkou je, že se setkávají z dalšími lidmi (plavčice), které jsou v kontaktu s xxx dětmi (lidmi) před nimi, po nich. Děkuji za zvážení.
Odpověď: (29. 9. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, plavecký výcvik je součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu), jedná se tedy o závaznou aktivitu, kterou škola musí dodržet. Nedojde-li ze strany vlády popř. MŠMT nebo MZ k omezení, je škola povinna plavecký výcvik vykonávat. V případě, že nechcete své dítě vystavovat případnému riziku, máte možnost jej z plaveckého výcviku omluvit.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Datum: 28. 9. 2020
Dotaz: Dobrý den Na Klafaru, když jsem to tam procházel je mnocho chodníků a příjezdů zničených od stavební techniky ! To je budete znovu opravovat, až si lidé postaví nové domy ? To má město tolik peněz na vyhazování ? To nemůžete říci stavebníkům, ať to neničí, popř. udělají taková opatření, aby to nebylo zničeno, nebo to dát do podmínek stavby ? Nebo to stavebníci na vlastní náklady opraví ? Jak to je ?
Odpověď: (29. 9. 2020 - odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den, pane Vrbíku,
při předání pozemků jednotlivým stavebníkům rodinných domů v lokalitě Klafar byla provedena fotodokumentace komunikací, ostatních zařízení a zelených ploch ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Stavebníci byli upozorněni na skutečnost, že při kolaudaci rodinných domů bude provedeno posouzení stavu komunikací, a v případě, že tyto komunikace, ostatní zařízení a zelené plochy ve vlastnictví města, budou poškozeny, musí dojít k nápravě na náklady stavebníka.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor