Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: pěší zóna
Datum: 25. 10. 2020
Dotaz: zdravím, chci se jen zeptat, zda je stále v plánu rekonstrukce pěší zóny na jaro 2021 a nebo se odkládá na později. Děkuji
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Špinare,
ano, s rekonstrukcí pěší zóny na ulici Nádražní se v příštím roce počítá. Mělo by se začít na jaře rekonstrukcí vodovodů a kanalizací.
Hezký den.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 19. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, zamýšlím se nad otázkou pěší zóny. Polovinu pěší zóny máme opravenou, jen 90% obchodů v této části již nefunguje a prostory jsou prázdné. Chtěla jsem se zeptat, zda s další renovací pěší zóny neuvažuje město o pomoci firmám, které mají své firmy na nerenovované části, zda by na dobu rekonstrukce nepřispělo město těmto firmám na část nájemného. K čemu bude pěší zóna, kde pak nezůstane žádný obchod, protože renovaci nepřežijí. Většina z nás bohužel není dotována shora a domy nevlastní.
Odpověď: (26. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Fejfárková,

odbor strategického rozvoje a investic připravuje technickou stránku akce. Majetková vyrovnání ani náhrady jsme nikdy nepřipravovali a ani nezajišťovali. Vždy jsme se ale s dodavatelem stavby snažili o co možná nejkratší omezení provozu v řešeném prostoru. Vynasnažíme se o to i nyní a pokusíme se zajistit třeba i provizorní přístupy, bude-li to při zachování bezpečnosti lidí možné. Věříme, že výsledek bude natolik atraktivní a příjemný, že přiláká mnoho potenciálních zákazníků, kteří nyní pro svůj pobyt a své nákupy volili jiné lokality.

Hezký den
Irena Škodová a Adam Joura
odbory SÚP a SRI

Předmět: objednávání
Datum: 20. 10. 2020
Dotaz: Můžete vysvětlit proč je zrušeno objednávání na MěÚ? Proč máme stát jako stádo v omezených úředních hodinách bez jistoty, že to má vůbec smysl a dojde na nás řada. Nemáme se shromažďovat a k tomu objednávání slouží! Děkuji za srozumitelnou odpověď.
Odpověď: (21. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
omezení provozu vyplývá z Usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 jedná se o dvakrát pět hodin týdně, toto platí zatím do 25.10.2020. Dále bude obslužný systém upraven podle aktuálního vývoje pandemie. Úřad přizpůsobuje operativně provoz dle vyhlášených opatření a vzniklé situace.
Případná fronta u vstupu do úřadu se může tvořit z důvodu, že je korigován vstup do budovy prostřednictvím vyvolávacího systému, tak aby byl co nejvíce eliminován počet čekajících klientů v chodbě úřadu u přepážek jednotlivých odborů. Objednávkový systém byl vypnut z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty co přišli (například nemají možnost se objednat).
V době současných omezeních žádáme klienty aby navštěvovali úřad pouze v případě vyřízení neodkladných záležitostí.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 20. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, který bytový dům je myšlen v označení "Klafar - Libická u byt. domu" v seznamu rozmístění velkoobjemových kontejnerů? Na této ulici jsou minimálně dva bytové domy, jeden u křižovatky se Sázavskou a druhý na ulici Vápenická. V daném čase u toho druhého kontejner marně hledalo nemálo občanů řádně platících za odvoz odpadu. Žádám o jednoznačné označování daných míst.
Odpověď: (21. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Augustýne,
na ulici Libická je jeden bytový dům, ten další je na ul. Vápenická.
Toto místo je takto označené již několik let, nejedná se o nové stanoviště, v minulosti jsme Vámi uváděný problém s identifikací místa občany nezaznamenali.
V příštím roce místo označíme "křižovatka Libická – Sázavská".
Děkujeme za podnět, s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 18. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, navazuji na písemný dotaz ze dne 22.1.2020.Pokud si dobře vybavuji, tak parkovací místa vytvořená pomocí zatravňovacích dlaždic byla na ulici Nezvalova vytvořena již před vznikem nové stavby(bílé značení na dlaždicích se spíše vytrácí a nově vytvořená 4místa ze značení nemohu rozpoznat).I bez přemístění oplocení stavebníkem bylo možné na tam umístěných zatravňovacích dlaždicích zaparkovat. Jaké datum má tedy povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst? děkuji za odpověď
Odpověď: (20. 10. 2020 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
zpevněná plocha pro čtyři parkovací místa byla realizována na základě stavebního povolení, které bylo vydáno dne 30.07.2010.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

Datum: 16. 10. 2020
Dotaz: “V této současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy”
V návaznosti na odpověď z 13. 10. 2020 se ptám.
Bude v rámci této koncepce též rekonstruováno dětské hřiště za bývalou mateřskou školkou na ulici Jamborova?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Jiří Moravec
Odpověď: (16. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
v současné době bude tento prostor vyčištěn. Na dalším postupu se budeme společně s městským architektem a předsedou SVJ domlouvat.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

Předmět: Poliklinika
Datum: 15. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den.14.10.hodinu před začátkem ord.doby jednoho nejmen.lékaře v přízemí na polik. ZR,který nemá objednávkový systém,sedělo v jeho čekárně a i vedle snad 30 lidí jeden vedle druhého.To jako vážně?!V době nouzového stavu,omezení při shromážďování max.počtu 6.os,dodržování rozestupů!K prakt.MUDr.se musím hlásit tel.Většina lékařů na polik.má čekárny prázdné díky tel.objednání.Jak je možné,že se to netýká všech a nikdo nekontroluje počet lidi v čekárnách?Pak nemá růst počet nakažených!
Odpověď: (16. 10. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vládou byla přesně stanovena pravidla, která má povinnost dodržovat každý občan našeho státu. Pokud se takto shromáždili v jedné čekárně již před začátkem ordinačních hodin lékaře, není ani v jeho silách tyto pacienty nějakým způsobem usměrnit. Je to na osobní odpovědnosti každého z nás. Během dne si každý z lékařů organizuje chod své ordinace sám, jedná se o soukromé lékaře. Do chodu jejich ordinace nemůže město ani poliklinika zasahovat. Pokud jste viděl, že dochází k porušení vládních nařízení, bylo na místě kontaktovat městskou policii. Kontrola dodržování těchto zásad a případný postih za nedodržování, je pouze v jejich kompetenci.
Ing. Ilona Komínková, ředitelka PO

Datum: 14. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné aktualizovat kalendář akcí na webu města zdarns.cz, alespoň na tento měsíc? Vzhledem k epidemické situaci je přece naprostá většina akcí zrušena a vaše stávající verze přináší matoucí informace. Díky za pochopení. S přátelským pozdravem, Jiří
Odpověď: (15. 10. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Dokulile,

v den platnosti omezení hromadných akcí vládou ČR jsou z kalendáře akcí na webových stránkách mazány akce konané do stanoveného termínu zákazu. Tři výstavy, a to jedna v Knihovně Matěje Josefa Sychry, druhá v Čechově domě a v Malé Galerii Staré radnice zůstávají v platnosti, protože Knihovna M. J. Sychry a TIC jsou otevřeny. Kalendář akcí na webových stránkách je denně aktualizován také podle aktuálních informací ke konání jednotlivých akcích na stránkách jejich pořadatelů.

Václav Košťál
pracovník TIC Žďár nad Sázavou
tel.: 566 628 539
e-mail: tic@zdarns.cz

Datum: 6. 10. 2020
Dotaz: Budou se letos ještě touto dobou vysazovat stromy na náměstí, místo těch škaredých květimáčů, které jste již odstranili ? Podpora zeleně zrovna na náměstí byly velice pěkná a důležitá pro naše životní prostředí.
Odpověď: (14. 10. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Loukoto,

tento rok nebude výsadba stromů na náměstí realizována.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 12. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den, je porouchaný monitor pro odjezdy MHD v nádražní hale železničního nádraží. Prosím o opravu.
Odpověď: (13. 10. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
O problému víme, předali jsme požadavek na opravu externímu dodavateli příslušné součásti zařízení. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb