Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: dotaz
Datum: 20. 1. 2011
Dotaz: Po projednánívěci s p.starostkou z listopadu 2010 o vykoupení pozemku 352/23 v k.u. Stržanov městem v rámci rekonstrukce kanalizace a nasledné úpravy komunikací se chci zeptat v jakém stadiu se věc nacháztí.Pozemek je majetkem manželů Šmirauzových,věcná břemena na ing.sítě a na jízdu a cůzi maji manželé Juříčkovi poz.č.352/21 a manželé Nedvědovi jako majitelé RD a poz.č.352/22.V rámci rekonstrukce žádáme o vybudování veřejné přístupové komunikace a veřejného osvětlení.Výměra poz.je 724m. Děkuji.
Odpověď: (21. 1. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, z dokladů uložených na majetkoprávním odboru jsem zjistila, že s majiteli pozemků nedošlo ke shodě na ceně za výkup pozemku, který se proto neuskutečnil a další příprava v této lokalitě byla zastavena.
Škodová

Datum: 21. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, kdo mi může podat podrobné informace o pravidlech při umístění reklamního štítu na nemovitost. Štít bude umístěn kolmo k fasádě domu.
Prosím, připojte e-mailový kontakt na kompetentní osobu.

Velice děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Odpověď: (21. 1. 2011 - odbor živnostenský):
Vážený pane,
tato problematika souvisí s povolovací činností stavebního úřadu, kdy bude rozhodující způsob provedení, lokalita umístění a další technické parametry reklamního zařízení. Kontaktujte prosím spolu s podrobnějšími informacemi stavební odbor městského úřadu, k tomu účelu můžete opět využít tuto dotazovnu. Pokud by se jednalo o reklamní zařízení umístěné na veřejném prostranství, dotaz směřujte na odbor komunálních služeb.
S pozdravem,

Datum: 19. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, měla jsem také dotaz na vítání občánků a odkazujete tady na paní B. Stehlíkovou, ale já se jí snažím už druhý den dovolat, je možné za ní zajít osobně, nevím ale kde sídlí? děkuji
Odpověď: (20. 1. 2011 - odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí):
Dobrý den, paní Sehlíková zajišťuje čiinost Sboru pro občanské záležitosti a bývá dost často na Staré radnici na nám. Republiky, dle probíhajících akcí. Pokud jste se jí nedovolala, můžete svoji záležitost vyřídit rovněž s matrikářkou MěÚ, tel. 566 688 126 (124)nebo osobně.

Datum: 14. 1. 2011
Dotaz: Chodník v blízkosti bazénu je 3x překopán (firma E-ON).Před koncem roku byly překopy provizorně zahrnuty (bez zhutnění),nyní jsou propadlé a pro starší občany a hlavně maminky s kočárky jsou obtížně překonatelné.Po této cestě chodí denně tisíce chodců.Nebylo by možné dodavatele fi.E-ON dotlačit, aby překopy lépe opravili? Děkuji. Daníček
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Obratem jsme vyzvali f. Energservis k nápravě. Následně provedeme kontrolu.

Předmět: osvětlení
Datum: 15. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
každý den nosím tržbu do nočního trezoru Komerční banky.V zimních měsících to není nic příjemného,protože mezi bankou a obchodem (Elektro Expert)nesvítí ani jedna lampa.Navíc je kolem plno stromů,takže se pokaždé děsím toho,že mě někdo přepadne.
Nešlo by s tím osvětlením něco udělat?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Město Žďár nad Sázavou není vlastníkem uvedeného osvětlení, nemůžeme na něm provádět opravy. Informovali jsme však vlastníka o situaci, ke které v prostoru dochází a ten přislíbil nápravu.

Předmět: třídění
Datum: 15. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat,jestli by šlo umístit kontajnery na třídění odpadů na křižovatku (Komenského, Okružní,Libická), protože skoro pokaždé, když jdu se separovaným odpadem, jsou okolní kontajnery plné, a je nepříjemné to skládat vedle Díky
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přímo v blízkosti křižovatky není umístění možné. Vzhledem k tomu, že do sta metrů od křižovatky se nacházejí čtyři stanoviště kontejnerů, prosím, jestli nemůžete neupřesnit místo svého trvalého bydliště. Na základě této konkrétní informace se budeme snažit najít řešení.

Datum: 13. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
prosím o prověření a řešení dopravní situace na příjezdu k 7.MŠ, ulice Haškova ve Žďáře n. Sáz. Přez zákaz vjezdu mimo obsluhy a povoleni MŠ sem den co den ráno a odpoledne zajíždí celá řada rodičů, aby odvezli svoje zdravé děti. Protože je silnice ouzká (počítá se pouze se zásobováním), řidiči běžně při vyhýbání najíždějí na chodník a ohrožují tak chodce, převážně děti, které tudy chodí. Nelíbí se mi to! Nechci čekat, až některý "řidič" srazí ...
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor dopravy):
Městský úřad Žďár nad Sázavou neuvažuje o odstranění stávajícího dopravního značení, což by mohlo vést k ještě větším dopravním komplikacím.
Každý účastník silničního provozu má povinnost dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. (tzv. „pravidla silničního provozu“): Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a situaci v provozu.
Městský úřad není orgánem příslušným k dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu, proto Váš poznatek zasíláme na Policii ČR a na Městskou policii jako žádost o součinnost při řešení dopravní situace.

Datum: 13. 1. 2011
Dotaz: Na ulici Chelčického před domem č.p. 2148/22 ve Žďáře nad Sázavou neustále v několikavteřinových intervalech zhasíná a zase se rozsvěcuje pouliční lampa (nemá číslo). Ruší nás to při spánku. Prosím, bylo by možné lampu opravit?
Za opravení moc děkujeme.
Chmelařovi
Odpověď: (14. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za informaci. Zajistím opravu.
Kadlec.

Datum: 12. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den
pání, která provozuje drogerii a zeleninu na Libušíně v domě pana Halvy zřejmě neplatí za odvoz odpadků nic což je mi víceméně jedno,ale co mi néní jedno je to že se svych odpadků z obchodů zbavuje tak že je nosí do odpadkového koše přímo na proti obchodu nebo do odpadkového koše u mostu na proti restauraci ford.Koše jsou neustále plné,což má za nasledešk to že pejskaři pak hází sáčky do plných košů a ty sáčky padají na zem a nejen ty sáčky ale i jiné odpadky.
Odpověď: (14. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. Situaci jsme prověřili a jednali s paní o možnostech ukládání odpadů v souladu se zákonem o odpadech a obecní vyhláškou. Následnou kontrolou ukládání odpadů prověříme.


Předmět: Rodný list
Datum: 12. 1. 2011
Dotaz: Dobry den, jak mam postupovat pri ztrate rodneho listu??? dekuji
Odpověď: (12. 1. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
druhopis rodného listu vám na žádost za 100 Kč vystaví matrika v místě narození.