Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s přechody pro chodce na křižovatce ulic Smetanova a Huťařova u prodejny ZZN. Jeden přechod má svislou značku, vybledlé vodorovné značení i bezbariérový přístup, druhý má jen vybledlé vodorovné značení. V dalších dvou směrech (od květinářství Rozkvetlý domov a od divadla jsou jen bezbariérové přístupy... Bude na jaře obnoveno (vytvořeno) vodorovné značení? Děkuji.
Odpověď: (9. 3. 2011 - odbor dopravy):
Přes ulici Smetanova u křižovatky s ulicí Hutařova bývaly dva přechody pro chodce. Ten blíže k budově ZZN je zachován a vodorovné dopravní značení bude obnoveno v jarních měsících. Druhý přechod pro chodce (blíže k okružní křižovatce, který navazoval na šikmo vedoucí chodník přes parčík do ulice Nádražní) musel být zrušen, neboť vzájemná vzdálenost přechodů od sebe neodpovídala ČSN Projektování místních komunikací, další přechod pro chodce je totiž těsně u okružní křižovatky.Přes ulici Hutařova (v souběhu s ulicí Smetanova) je zřízeno místo usnadňující přecházení, z tohoto důvodu nebude opatřeno svislým ani vodorovným dopravním značením. S bezbariérovou úpravou na jedné straně chodníku u ZZN přes ulici Palachova se v současné době neuvažuje, neboť chodec vyžadující bezbariérovost může využít již sníženého obrubníku, který je součástí přechodu pro chodce.

Datum: 9. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den,má kamarádka která je upoutána na invalidním vozíku a bydlí na Libušíně v pečovatelském domě by měla zájem o pronájem zahrádky za mostem Kovářovy ul,která je právě v blízkosti peč. domu. č.parc. 7978. Právě tato první zahrádka by měla být volná.Můžete mi prosím sdělit jak postupovat v této věci a jaké jsou podmínky? Děkuji
Odpověď: (9. 3. 2011 - tajemník):
Ve věcech týkajících se pozemků vám nejlépe poradí na majetkoprávním odboru MěÚ. Obraťte se proto na JUDr. Prokopovou
566 688 170
736 510 464
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Datum: 3. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den, Chtel bych se zeptat co muzu delat kdyz Žáci 5 základní školy denodeně po skončení vyučování kouří vedle podchodu a hnedka za rohem pod okny bytu je to opravdu nechutný pohled jak tam kouří a házíjou nedopalky vsude kolem nebo jak kouri hnedka o kousek dále u nebytového prostoru tak zvaného výměníku? Nemuze to tam nekdo častějac kontrolovat?
Odpověď: (8. 3. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Váš dotaz je dost konkrétní, proto je možné na něj dobře reagovat. Kontroly kuřáků v okolí škol jsou prováděny docela pravidelně strážníky městské policie a korátory pro mládež. Rizikových míst je na území města mnoho, takže se nemůžeme věnovat pouze jedné lokalitě. Vaše upozornění bereme vážně a při kontrolní činnosti jej zohledníme.


Předmět: zelen
Datum: 8. 3. 2011
Dotaz: Reakce na otázku zeleně ve Ždáře je smutná pane tajemníku a velice jednoduchá nemusím být odborníkem abych věděl že kraj Vysočina má nějaký řád ,že ho charakterizují některé druhy dřevin a jak má vypadat zdravej strom.To co se tady děje není nic jen o penězích někomu, kde jsou zahradníci jako byl pan Chlubna kteří rozuměli práci zahradníka a město jen kvetlo ted je ostuda Ždárem projet .Všude jen na půl ořezané keře a zničené neprořezané stromy procházet touto spouští je velice smutné .
Odpověď: (8. 3. 2011 - tajemník):
Myslím si, že odpověď ani nemohla být jiná než smutná, protože každý zásah do přerostlé a léta neudržované zeleně se neobejde bez emocí. Na druhé straně pokud se neprovede, tak se stav určitě také nezlepší a naopak zde hrozí i nebezpečí jako např. ve Zlíně.
Z jednání, která v posledních dnech na MěÚ a ve vedení města proběhla jsem pochopil, že budoucnost zeleně by neměla být jenom v "řezání" ale i v obnově a nové výsadbě.

Datum: 7. 3. 2011
Dotaz: Kdy budou v roce 2011 ve Žďáře pouťové atrakce v měsíci květnu?
Odpověď: (7. 3. 2011 - tajemník):
Pokud méte na mysli tradiční žďárskou pouť, pak ve dnech 13. 5. – 15. 5. 2011.

Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den,
v únorových novinách ŽR jsem četl o narovnání finančních podmínek pro TJ Sokol a TJ Žďár. Nějak mi tam chybí zmínka o TJ Orel. TJ Orel ve svých několika provozovnách poskytuje kvalitní sportovní služby občanům našeho města za srovnatelnou cenu jako městem výrazněji více finančně podporované sport. org. Jsem člen této TJ a rád cvičím v jejich prostorách. Budeme mít členskou schůzi a zajímá mne, jak by mělo vedení TJ Orel postupovat, aby mu mohla být podobná dotace rovněž přídělena.
Odpověď: (2. 3. 2011 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Tělocvičná jednota Sokol a Tělovýchovná jednota Žďár nad Sázavou uplatnila své požadavky do rozpočtu města na daný kalendářní rok a na základě schválení jejich požadavku Radou a Zastupitelstvem města je jim poskytován příspěvek na provoz sportovišť. Podporované tělovýchovné jednoty z rozpočtu města dodržují schválené "Podnmínky provozu sportovišť ve městě mimo školstkých zařízení" Radou města. Ve schváleném dokumentu je stanoveno za jakých podmínek mohou sportovat oddíly, kluby, mádežnická družstva a dospělí v tělocvičnách jmenovaných tělovýchovných jednot zcela zdarma, za částečnou nebo plnou úhradu hodinové sazby.

Datum: 2. 3. 2011
Dotaz: Nemyslíte, že je nejvyšší čas provést úklid chodníků? Po zimní údržbě jsou na nich vrstvy písku a dalšího smetí. Mám na mysli zejména důležité chodníky na sídlišti Libušín. Když se zvedne vítr, je to opravdu velice nepříjemné.
Odpověď: (2. 3. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dlouhodobá předpověď, která hovoří o namrzajících deštích a sněžení ve druhé dekádě března, nám prozatím nedovoluje spustit zametání komunikací v plném rozsahu. Zaměřujeme se pouze na sběr odpadků a psích výkalů. V okamžiku příznivého vývoje klimatických podmínek se zametat začne naplno.


Předmět: městské byty
Datum: 26. 2. 2011
Dotaz: rád bych věděl:proč jsou byty v takovém stavu když město vybere na nájmech cca 7 160 400kc ročně.Proč musí 459 bytů spravovat dvě realitky a ještě několik lidí na MÚ.Kolik nás tyto služby stojí.Kolik peněz se ročně dá na opravy a údržbu měs.bytů.Proč se těmto bytům říká sociální.Děkuji za odpověd.
Odpověď: (1. 3. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, město v současné době vlastní 804 bytových jednotek. V rámci rozpočtu na rok 2011 je plánována na běžné opravy bytového fondu částka ve výši 1.650.000 Kč, na střední a velké opravy částka ve výši 3.060 000,-- Kč. Navíc z rozpočtu města je plánována částka ve výši 3.500.000 na přístavbu zadního vstupu, opravu elektroinstalace a opravu rozvodů vody a kanalizace v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská a částka ve výši 1.800.000 na opravu bytů umístěných v domech s pečovatelskou službou. Orgány města nerozhodly o jiném způsobu správy bytového fondu. Byty ve vlastnictví města jsou umístěny v bytových domech, nejedná se o "sociální bydlení". V případě, že budete chtít znát jednotlivé položky rozpočtu s uvedením konkrétních plánovaných oprav a rekonstrukcí, obraťte se prosím na ing. Petra (technická správa budov, tel. 566688151), který Vám tyto údaje poskytne. JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Datum: 23. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy nastane konečně chvíle a začne se opravovat silnice 1.třídy Brodská. Projíždějící automobily, zejména nákladní, vzhledem stavu vozovky dělají neskutečný hluk. Také bych navrhovala, aby zde byly nainstalovány zpomalovače jízdy, neboť málo které auto dodržuje rychlost 50 km/hod. Děkuji za odpověď
Odpověď: (1. 3. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, podle mých informací je mezi ŘSD Jihlava a dodavatelem stavby uzavřena smlouva o dílo s termín zahájení stavby mezi 01. - 30.května 2011 podle klimatických možností s ukončením stavby nejpozději do 31.07.2011. Ohledně Vašeho požadavku na „zpomalovače jízdy“ se odkazuji na dříve položený dotaz v naší dotazovně, který odpovídal odbor dopravy.
Škodová
Předmět: zelen
Datum: 23. 2. 2011
Dotaz: Vážený pane tajemníku,
kdo zodpovídá za řádění místních zahradích barbarů kteří se podepsali na zkáze zeleně u kulturního domu.
Copak to nikdo nevidí co ti barbaři tady provádí jak zuboženej pod jejich vládou je Ždár a jak dlouho už to trvá a kolik peněz na ty jejich výstřelky padne je to do nebe volající nedokáží bezchybně dát do vazeb jeden jediný strom za co jim ty peníze dáváte -výsadba žádná když tak mizerná ,údržba stromů nic.Ve všech městech se snaží pro město tvořit něco jiného a lepší.
Odpověď: (28. 2. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
zásahy do zeleně, které se v současné době provádějí na území města, nejsou samoúčelné. Vzhledem k neustálému růstu dřevin a ostatního rostlinstva jsou tyto zásahy nutné a jsou realizovány pracovníky správy a údržby veřejné zeleně po vyhodnocení její funkce a stavu, i na základě požadavků ze strany občanů.
Odstranění spodních větví borovic na křižovatce ulic Libušínská a Dolní bylo vyvoláno především bezpečnostním hlediskem. Větve stromů zasahovaly do průchozích profilů chodníků a rovněž bránily bezpečnému rozhledu řidičů motorových vozidel v křižovatce.
Co se týká zděných záhonů u Domu kultury, spojených se stavbou, tyto nebyly až do loňského roku majetkem města, tedy ani přerostlá, neudržovaná zeleň v nich. Současná redukce těchto výsadeb je začátkem jejich obnovy. Následovat bude nová výsadba.