Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Předmět: Drogerie DM
Datum: 27. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den. Slyšela jsem že se bude zavirát drogerie DM v obchodním centru convent. Chtěla bych se zeptat co bude místo drogerie za obchod. Děkuji
Odpověď: (29. 8. 2011 - projektový koordinátor):
Přeji pěkný den, paní Evo. Bohužel na Váš dotaz neznám odpověď, neboť na MěÚ Žďár nad Sázavou informace tohoto charakteru neshromažďujeme. Přesné informace o fungování, obsazení a změnách v obchodním centru Convent by Vám měl být schopen podat provozovatel centra (společnost Convent a.s.)tel. 566620377, e-mail: convent@seznam.cz
S pozdravem, Ing. Jiří Matoušek, projektový koordinátor

Předmět: odpad
Datum: 26. 8. 2011
Dotaz: dobrý den
rád bych se zeptal, kam mám vyhodit zářivky a nádoby od šlehačky ve spreji a deodorantů. do popelnic myslím ne?
existuej nějaký sběrný dvůr ve Žďáru a je tato služba zpoplatněna?
děkuji
přeji hezký den
Odpověď: (29. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v našem městě je k dispozici sběrný dvůr na Jihlavské ulici. Zde mohou občané s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou odkládat odpady zdarma ( mimo stavebních odpadů).
Zářivky může odevzdat ve zpětném odběru zdarma každý občan.
Prázdné nádoby od šlehačky a od deodorantů se samostatně nesbírají, tudíž je lze odložit do komunálního odpadu.

Datum: 26. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
kdy prosím Vás začne dlouho očekávaná oprava náměstí v ZR, co vše bude opraveno a nebudou naše náměstí konečně po opravě náměstí ničit ty zatracené kamiony ? Vždyť ty se dají odklonit po ul. Neumanova spodem mimo náměstí.Hlavně aby to bylo opraveno kvalitně a více stromů a zeleně. Moc hezké to je v Bystřici a v HB, děkuji za odpověď.
Odpověď: (26. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
rekonstrukce náměstí Republiky je v akčním plánu města naplánovaná na rok 2012. Bohužel máme informace, že s největší pravděpodobností příští rok pro nás nebude otevřen dotační program, ve kterém bychom mohli žádat o dotaci. Bude tak záležet na finančních možnostech města a rozhodnutí zastupitelstva, zda bude stavba zahájena. Připravovaný vzhled náměstí si můžete prohlédnout na webových stránkých: www.zdarns.cz v roletce - Městský úřad - MěÚ informuje - Odbor rozvoje a ÚP - Rekonstukce náměstí Republiky.
Ještě doplním, že rekonstrukcí náměstí určitě nevyřešíme průjezd kamionů. Ten může ovlivnit jen vybudování obchvatu města. Odklonění provozu dálkové dopravy na Neumannovu ulici nepovažuji za vhodné. Jednak bychom provoz kamionů odváděli na stávající komunikaci v blízkosti bytových domů, která je již tak silně zatížená a pak se obávám, že tomuto provozu kapacitně nevyhoví křižovatka, ze které je již dnes problém ve špičce odbočit na Nové Město.
S pozdravem. Ing. Škodová

Předmět: přechod školy
Datum: 20. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak postupovat při stěhování z města do města a přechodu základní školy když stěhování se uskuteční někdy v říjnu je možné aby se začlo s nástupem 9 leté školní docházky v novém místě trvalého bydliště již v říjnu ? Děkuji za odpověd na internetu jsem nikde nenašel odpověd
Odpověď: (26. 8. 2011 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, pokud již znáte přesnou adresu svého nového trvalého bydliště ve Žďáře nad Sázavou, doporučuji Vám kontaktovat co nejdříve ředitelele dané základní školy, do které novým trvalým bydilštěm budete patřit podle platné "Obecně závazné vyhlášky o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou" a dohodnout se přímo s ředitelem školy na konkrétních podmínkách a možném datu nástupu Vašeho dítěte do základní školy. Věřím, že se Vám podaří vyřídit termín nástupu Vašeho dítěte do základní školy již k 1.10.2011. Přesné znění vyhlášky naleznete na této webové adrese:
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/v062010.pdf a kontakty na ředitele základních škol ve Žďáře nad Sázavou na této webové stránce: http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/prispevkove-organizace.asp.

Předmět: DOTAZ
Datum: 24. 8. 2011
Dotaz: Dobrý Den.

Chtěl jsem se zeptat v jaké fázi je přestavba bazénu u 4 ZŠ.Co přesně se na staveništi děje a jestli neuvažujete dát na stránky nějaké fotky ze stavby.Myslím,že by to uvítalo více občanů jak stavba postupuje protože při chůzi blízko staveniště jsem několikrát slyšel od některých občanů,že se dělníci válejí a nic nedělají.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (25. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
na stavbě jsou dokončeny přeložky inženýrských sítí, nové drenáže odvádějící spodní vodu pod celým objektem, nové podkladní vrstvy a hydroizolace podlah, betonáže nových základů u přístavby a její základová deska, vybourání stávajících příček a nových otvorů v nosných stěnách, je hotova část nových příček, probíhá přepojování stávajícíh rozvodů, řeší se problémy s odhalenou výstuží stávajících ŽB nosných prvků a řada dalších věcí, které nejsou moc vidět. Stavba probíhá podle stanoveného harmonogramu a prostavěno již bylo přes 15 mil. Kč.
Pár fotografií jsme již na webových stránkách zveřejnili v březnu letošního roku, kdy proběhly výrazné zemné práce. Pokusíme se vybrat a zveřejnit další fotky z průběhu stavby, ale obávám se, že pro laickou veřejnosti nebudou moc zajímavé. Daleko zajímavější bude, až se začne stavět skelet přístavby a pracovat s obklady a dlažbami.
Jinak ještě doplním, že na každé stavbě se potkáváme s upozorněním, že se na ní nepracuje nebo se na ní dělníci jen "pohybují". Odpovídáme stejně: je to věc dodavatele a stavbyvedoucího, my hlídáme termín dokončení stavby, který je vázán ve slouvě o dílo a to včetně sankcí za jeho nedodržení, takže: pokud se stavba zpozdí -zaplatí za to.
S pozdravem. Ing. Škodová

Datum: 25. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
konec roku se blíží, jak to bude se sociálkou koncem roku, kam budeme chodit pro soc. dávky a ostatní,kdy to bude přesunuto na pracovní úřad a jaká agenda zůstane na MěÚ, popř. co vše bude přesunuto na úřad práce, co zůstane na MěÚ.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (25. 8. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
přestože se blíží konec roku, tak informací ze strany ÚP potažmo MPSV ČR je zoufale málo. Proto musíme vycházet ze zpráv z médií a schválené legislativy.
K 1.1.2012 by na ÚP měly přejít tzv. nepojistné dávkové systémy, což přeloženo znamená příspěvek v hmotné nouzi, příspěvek na péči a příspěvky tělesně postiženým včetně tzv. veřejné služby. Na MěÚ by tedy měla zůstat sociálně právní ochrana dětí a kurátoři pro děti i dospělé, přičemž by měla být posílena tzv. sociální práce s klienty, jejíž obsah a rozsah zatím není zřejmý stejně jako objem peněz, který na tuto státní správu město dostane.

Datum: 23. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den.Dnes jsem měla tu čest zúčastnit se zasedání tzv.domovního výboru na svobodárce č6.Začalo to krásně potřásáním rukou a vaše vlastnoručně upečená bábovka byla jistě vznikající,ale asi by mi poněkud zhořkla v ústech po tom co jsem slyšela.Do dnešního dne jsem se mylně domnívala,že město jako majitel nemovitosti za kterou vybírá nájem má za povinost udržovat ji ve stavu umožnujícím standartní bydlení odpovídající dnešnímu letopočtu.Z tohoto omylu jste mě dokonale vyvedl.Děkuji vám.
Odpověď: (24. 8. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Programem jednání domovního výboru bylo projednávání bodů písemně zaslaných vedení města. Nebyl zde prostor pro další výrazné rozšíření diskuze. Já jsem Vás pouze informoval o tom, že město provádělo a provádí rekonstrukce uvolněných bytú, které doposud získávali noví nájemníci a ne stávající nějemníci bytů. Bylo Vám také vedením města řečeno, že všechny podněty je nutné podávat písemně prostřednictvím domovního výboru. To, že si je město vědomo neutěšeného stavu v domě svědčí i letošní plánovaná rekonsrtukce.

Datum: 23. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den..dnes jsem se zúčastnila schůze dom.výboru Brodská 35.za účasti našich zastupitelů a šokovalo mě to.Opravdu si myslíte že úroven bydlení v této lokalitě odpovídá běžnému standardu?Je sprchový kout,umyvadlo a WC mladší 55let takový nadstandart?Je to dům města a vaše vizitka.Nájmy tu jsou stejné jako v jiných domech,ale úroveń bydlení zoufalá.Tzv.problémová lokalita je tu jen proto,že sem město problémové lidi nastěhovalo,ale to je nezbavuje povinnosti se o dům a byty v něm starat.
Odpověď: (24. 8. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Máte pravdu, že moderní sprchový kout, umyvadlo a WC není výrazný nadstandard. Na včerejší schůzi však bylo odpovídáno na dotaz, jak je to s výměnou zařizovacích předmětů a dobou jejich životnosti. Bylo odpovězeno, že pokud je zařizovací předmět funkční, i po době životnosti, pak není nárok na výměnu. Dále bylo sděleno, jaké opravy v tomto domě byly provedeny a jaké finanční prostředky byly do domu vloženy. Se schválenými 3,5mil. Kč pro letošní rok je to celkem 5,1mil. Kč, bez započtení drobných oprav společných prostor a bytů. Na schůzi byla představiteli města přislíbena pomoc při schvalování rozpočtu na příští roky, za podmínky, že vložená investice nebude opět znehodnocena. Účastníkům bylo také řečeno, že v podobném stavu je cca 60 bytů na svobodárnách č. 1-4, které se neuvolnily, a nebyla tam provedena rekonstrukce. Při plánování oprav v dalších letech je nutno počítat s opravami těchto bytů, nejenom na svob.č.6. Opravy bytového fondu se provádějí postupně, dle finančních možností města.

Datum: 24. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co je myšleno pojmem revitalizace ve dvoře na ul. Libušín, co to vše obsahuje, zatím zmizely prolézečky a na jedno pískoviště bylo zrušené a byla na něj navezena hlína, je to tam nyní jak velký hrob,to je vše, co c tím budete dělat, je to opravdu málo a je to to velice škaredé.Jiné úpravy estetického rázu již nebudou, děkuji za odpověď.
Odpověď: (24. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
byly odstraněny dětské herní prvky, které neodpovídaly současným bezpečnostním normám. S instalací nových se v tomto prostoru nepočítá, protože to nedovoluje umístění podzemních technických sítí. Budou dokončeny sadové úpravy, spočívající v urovnání terénu a osetí travou. Do budoucna je plánováno nové dětské hřiště v lokalitě odpočinkového areálu za domy s pečovatelskou službou

Datum: 23. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,ve dvoře jste zrušili jedno pískoviště.pokud
jste chtěli nějaké nechat,tak jste ponechali to nejméně vhodné.V místě vjezdu do dvora, v místě kde se auta otáčejí,couvají a hojně parkují. V místě,kde děti mohou vběhnout pod auto.Také,když napadne sníh,tak se tam dělá
hromada,které překáží lavička í pískoviště. Po obou stanách dvora jsou prostory bez komunikace,tak proč jej neudělat tam?A oplocené podle norem EU.
Odpověď: (24. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Bylo zrušeno pískoviště ve zcela nevyhovujícím stavu a navíc ležící většinu dne ve stínu, a ponecháno pískoviště nedávno opravené, na které svítí slunce. Obě pískoviště zde byla od začátku, o výstavbě nového pískoviště se neuvažuje, stejně jako o oplocení stávajícího (podle současných norem není oplocení povinné a v tomto případě by náklady na ně byly neúměrné).