Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 23. 8. 2011
Dotaz: Dobry den, pred casem jsem se docetl, ze ve Zdare nad Sazavou je zakazan podomni prodej. Bohuzel se mi nepodarilo najit jakekoliv dobrobnejsi informace. Mohl byste me prosim odkazat na nejaky podrobnejsi zdroj informaci? Resi mesto nejakym zpusobem i poulicni prodej?
Dekuji za odpoved.
Odpověď: (24. 8. 2011 - odbor majetkoprávní):
Podomní prodej je jen forma- způsob prodeje, tedy provozování volné živnosti a není k ní třeba žádné zvláštní zmocnění či oprávnění a nepodléhá žádným zvláštním povinnostem ze strany provozujícího. Je k němu tedy oprávněn každý podnikatel, který je držitelem volné ohlašovací živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona“. Samozřejmě nelze na tuto živnost prodávat jmenovitě uvedené zboží, které je obsahem regulovaných živností ( např. zbraně apod.) Neexistuje žádná celoplošná zvláštní regulace této formy prodeje a ani město Žďár nad Sázavou nevydalo žádný právní předpis, který by podomní prodej zakazoval. Co se týká pouličního prodeje, město vydalo Tržní řád, který řeší nedovolený prodej na veřejných prostranstvích s tím, že "na území města Žďáru nad Sázavou je ostatní nepovolený prodej na veřejných prostranstvích zakázaný". Jedná se však pouze o úpravu týkající se veřejného prostranství.Jiná úprava přijata nebyla.

Datum: 24. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat, jak to vypadá se zákazem zastavení nyní na ul. Dolní, jak se opravuje ten most, auta tam neustále stojí a zavazí vyloženě, je to opravdu nebezpečné a to i vzhledem k chodcům, obzvlášť těď, když je to svedeno do jednoho pruhu.Myslím tím zákaz zastavení již od přechodu od bývalého dětského střediska, děkuji.
Odpověď: (24. 8. 2011 - odbor dopravy):
Na vámi zmiňovaném úseku komunikace je povoleno stání vozidel, protože je tak umožněno zákazníkům obchodů (potraviny napravo ve směru od centra a dalších prodejen nalevo ve směru od centra) nakoupit. Navíc je v tomto úseku dostatečně široká krajnice, takže stojící vozidla nezasahují do jízdního pruhu. Jiná situace by byla, kdyby bylo povoleno stání i v opačném směru (do centra, což je ale teď díky omezení na mostě nemožné) - pak by se jednalo o nebezpečnou situaci. Zde se však díky zákazové značce stát nesmí (viz. obdobný dotaz ze dne 17.8.)

Předmět: Dotaz
Datum: 24. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, šlo by Vaši nabídku v rámci dotazů rozšířit i na vedoucího MP, děkuji na odpověď.
Odpověď: (24. 8. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
nevidím v tom problém a Váš požadavek projednám s velitelem MP a informatiky MěÚ.

Předmět: návrh
Datum: 21. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
myslím, že by bylo rozumné umístit naproti výjezdům ze dvorů bytových domů na Libušínské zrcadla, neboť zde není žádný výhled. Zákaz zastavení vyznačený žlutou čarou je bohužel pouze v křižovatce samotné a tak automobily stojí hned za hranou křižovatky a nedodržují 5m vzdálenost. Navíc po hlavní silnici jezdí auta velice rychle. Už zde bylo několik nehod. Myslím, že by v tomto úseku měla být omezena rychlost. Je to navíc v blízkosti pečovatelského domu, kde se pohybují nemocní.
Odpověď: (23. 8. 2011 - odbor dopravy):
Po projednání s dotčenými orgány sdělujeme následující:
S ohledem na ust. § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (citace: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, ..., své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu“) nesouhlasíme s osazením dopravní značky omezující rychlost, neboť dopravní situace v ulici Libušínská při respektování § 4 odst. a) nedovoluje výrazně vyšší rychlost než 30 km/h.
Ačkoli vodorovná dopravní značka č. V 12c Zákaz zastavení je vyznačena pouze v obloucích křižovatky, i nadále platí § 27 odst. 1 písm d): „Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní.“
Umístění odrazových zrcadel nepovažujeme za vhodné, neboť křižovatka není příliš frekventovaná, a taktéž i výrazné zkreslení vzdálenosti blížícího se vozidla může přímo zapříčinit kolizní situaci v křižovatce.
Nicméně budeme situaci monitorovat a v případě nutnosti přistoupíme k přijetí opatření.

Datum: 21. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, v odpovědi na dotaz ze dne 20.7. uvádíte, že není možné položit zatravňovací dlaždice a povolit stání vozidel na komunikaci na Libušínské ulici z důvodu nainstalovaných herních prvků pro děti v blízkosti komunikace. Tyto "herní prvky" byly právě odstraněny (jak prolézačky, tak nevyhovující pískoviště) Probíhá rekonstrukce celé plochy, není nyní vhodná příležitost pro položení těch zatravňovacích dlaždic? I v případě zastavení stojí vozidlo na zelené ploše, protože kolem jiné neprojede
Odpověď: (23. 8. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto problematiku v kompetenci:
"Co se parkování v Libušínských dvorech týče - je zde zákaz stání a tudíž zde není ani možnost parkování. Úprava dopravního značení je již dlouholetá a nadále zůstane. Do dvorů se parkování zatím nebude pouštět."
S případnými dotazy na místní komunikace a zelené plochy se tedy nadáleprosím, obracejte výhradně na Odbor komunálních služeb, vedoucí Ing.Kadlec, tel.566688180

Předmět: Dotaz-chodníky
Datum: 11. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat u kulturního domu, je vyšlapaná škaredá stezka u toho zrcadla, neplánujete tam udělat chodník, lídé si to tam zkracují a je to tam škaredé (je to frekventované místo a není to tam hezké).Vždyť i kdysi dávno moudrý pan Baťa nejdříve vyčkal, kde si lidé prošlapu cesty a potom nechal udělat v těch místech prozíravě chodníky.Něco na tom bude, děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v případě úprav zeleně v okolí KD je možné o této úpravě uvažovat, nejdříve však po rekonstrukci pláště KD.

Datum: 16. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
již několik let je problém s vyvážením odpadu z chatové kolonie Grejdy. Vzhledem k rozloze je vyvážení odpadu jednou měsíčně (hlavně v letní sezóne)nedostačující. Je to velký problém přistavit kontejner alespoň dvakrát měsíčně a ponechat ho na místě alespoň 2 dny?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
kontejner opravdu nelze nechat na místě dva dny bez dozoru. Na základě zkušeností z minulých let, kdy to tak bývalo, se v kontejnerech nacházely všechny druhy odpadů včetně nebezpečných. Poté se musel kontejner ručně přetřídit za nemalé finanční prostředky. Pro vaši informovanost – kontejner je přistavován vždy první sobotu v měsíci hlavně pro majitele rekreačních objektů, kteří hradí městu poplatek ve výši 500 Kč. Občané města Žďár nad Sázavou jsou z platby osvobozeni. Pokud produkujete ve svém rekreačním objektu větší množství odpadů, lze využít sběrný dvůr, který je otevřen mimo neděle každý den.

Datum: 19. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč plánujete zrušit pískoviště ve dvoře na Libušíně.Chápu, že staré prolézečky neodpovídají normám EU a proto je bylo potřeba odstranit, ale v žádném případě nechápu, proč se mají rušit i pískoviště.To si mají děti z celého Libušína chodit hrát a jedno malé hřiště na druhé straně Libušína a navíc tak chodit přes nejvíce frekventovanou silnici ve Žďáře?A myslím si,že pokud budou pískoviště zrušena, bude zde stávat ještě víc aut než do nynějška.Děkuji za odpověď
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
byla zrušena pouze 2 pískoviště ze 4 ve dvorech na ul. Libušínská (vždy to v horším stavu), a to na podnět obyvatel sousedících domů. Všechna 4 pískoviště nebyla využívána.

Datum: 19. 8. 2011
Dotaz: Dobrý večer,

je 21 hodin, venku tma jak v pytli a na spodním Stalingradě opět nesvítí pouliční osvětlení, stejně jak včera, předevčírem... Nevystrčila bych noc ani ze vchodu, natož někam jít. Už zde na tento problém bylo upozorňováno, ale k nápravě nedošlo a problém se dosti často vyskytuje nanovo, nahoře svítí, dole ne...
Děkuji
Odpověď: (22. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Vámi udávaný čas naznačuje, že zde došlo k poruše spínacích hodin, takže ještě dnes vše prověříme. Hodiny budou po dnešku nastavené na 20.15 hod. Pokud osvětlení nebude svítit ve 20.30 hod., tak, prosím, zavolejte 156 městskou policii. Ty nám předají informaci a my sjednáme nápravu.S pozdravemIng. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

Datum: 11. 8. 2011
Dotaz: Pane tajemníku !
Prosím o sdělení, kolik stojí město "úklidové čety", které jezdí s vozíky, košťátky a lopatami po našem sídlišti (U nádraží) oblečeni do barevných "stejnokrojů".
Vždy jsem tyto "pracovníky" viděl pouze sedět na lavičkách a kouřit, nikoliv dělat pořádek. Jsou to zbytečně vyhozené peníze. Chybí i kontrola - kdo za tuto skutečnost nese odpovědnost a jak chcete zjednat nápravu !?
Těším se na skutečnost, že dojde Vaším přičinením k nápravě - děkuji.
Odpověď: (22. 8. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
přestože jsem se snažil prověřit Vámi uváděné skutečnosti,
bohužel nemůžeme takto podanou informaci potvrdit ani vyloučit. V minulém měsíci pracovali na úklidu ( za peníze) pouze dva pracovníci, kteří oblast nádraží neměli na starosti. Jestli při cestě na pracoviště někde seděli, nedokážeme posoudit. V případě konkrétního data, hodiny a místa jsme schopni toto dohledat. Pokud tyto údaje máte, pak mi je prosím sdělte na tajemnik@zdarns.cz. Děkuji.