Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 8. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,pane Kadlec zase nesvítí ul.Santiniho od brány po Tokoz ,a ul Dvorská.
A ten kanál na hlavní silnici no škoda mluvit
Děkuji za odpověď
Odpověď: (9. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za informaci. Opravu veřejného osvětlení jsem zadal. Co se opravy kanálu týká, zašleme opětovnou připomínku správci komunikace – ŘSD.

Datum: 8. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
pravidelně si prohlížím tuto stránku a též jsem položil několik dotazů. Mám pocit, že nejlépe na dotazy a náměty reaguje pan tajemník měú, který nejenom odpoví, ale skutečně se případnému problému věnuje (činí však tak i někteří ostatní). Neuvažujete o zavedení (obnovení) dotazovny přímo pro paní starostku a pány místostarosty? Narozdíl od vedoucích odborů totiž mohou zastávat i politické stanovisko. Jinak nelíbí se mi zde několik reakcí občanů ohledně parkoviště na Palachově ulici.
Odpověď: (8. 8. 2011 - tajemník):
Dobrý večer,
děkuji za hodnocení. Změna dotazovny a její rozšíření bylo zvažováno a diskutováno ve vedení MěÚ i města a jedním z hlavních důvodů bylo zajistění rychlé a kvalifikované odpovědi odpovědného zaměstnance MěÚ, což samozřejmě omezuje, ale nevylučuje dotazy na politické představitele města (např. e-mailem). Budu je o vašem názoru informovat a pokud budou souhlasit, pak mohou být uvedeni mezi adresáty stávajícími - odbory a oddělení MěÚ a tajemníkem MěÚ.

Předmět: stížnost
Datum: 8. 8. 2011
Dotaz: podávám stížnost na osoby, které nesou odpovědnost za právě budované parkoviště na ulici Palachova,jen velice omezený člověk toto řešení mohl navrhnout a ještě omezenější toto museli schválit. zde je vidět,jak si pár lidí,co dostanou moc,dělají co chtějí a kašlou na osatní lidi a životní prostředí. styďte se
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Miluško,
Vaši stížnost předám vedení města.
S pozdravem. Ing. Škodová

Datum: 4. 8. 2011
Dotaz: Na mé dotazy z 4.7.2011 (před měsícem) se NIC nezměnilo, přestože odpovědi byly optimistické. V komunikaci pod trafem E.ON nadále stojí auta a blokují maminkám jízdu s kočárky, mezi byt.domy na komunikaci Švermova jsou stále 4 vraky. A k odpovědi na prostor - zelený trojúhelník proti aut.zastávkám Nerudova, Novoměstská ul.- přestože pozemek není "náš", chodí po něm denně stovky "našich" občanů. Nestrkejme hlavy do písku jako pštros a řešme !! JM
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
u odstraňování vraků i u doplnění dopravního značení běží řízení. Tato řízení nepatří mezi nejkratší a v době dovolených se z pochopitelných důvodů prodlužují. Ohledně pozemku mohu pouze sdělit, že v rámci přípravy projektů jsme se snažili při jednání s vlastníkem zachovat chodecké trasy v původní podobě. To se ovšem nepovedlo úplně.

Datum: 3. 8. 2011
Dotaz: Mám dotaz ohledně pískoviště a kovových prolézaček ve dvoře na Libušíně.Myslím si,že neodpovídají normám EU.
Navrhuji jejich zrušení,protože pískoviště jsou po obou stranách domů na travnaté ploše.Potom by komunikace ve dvoře šla rozšířit a hlavně oddálit od domu č.16, kde je
vedena asi 2m od oken a balkonů. Ale nesouhlasíme,aby se mohlo ve dvoře parkovat. Auta obtěžují hlukem,smradem a
vibracemi.
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
otázku odstranění pískoviště a prolézaček jsme již řešili v souvislosti s vybudováním odpovídajícího hřiště na druhé straně sídliště na ulici Studentská a jsme s odstraněním srozuměni. K odstranění dojde ještě v letošním roce. O změnách v umístění komunikací zatím neuvažujeme. Důvodem je především vedení inženýrských sítí.

Datum: 3. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
ptám se Vás, kdy budete opravovat havarijní stav mostu za kruhovým objezdem na ul. Brněnská tam nahoře, kdy jeho zábradlí je v katastrofálním stavu,ty betonové prozatimní panely tam nic neřeší, až se stane nějaké neštěstí tak bude pozdě, kdy je u tohoto mostu plánovaná oprava, alespoň toho nového zábradlí, protože kolem těch panelů a havarijního zábradlí chodí chodci.Také tam v té horní části na ul. Brněnská chybí chodníky, kdy toto opravíte a uděláte tam chodníky? Děkuji za odpověď
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den,
most je ve správě státu, tudíž město nemůže podstatně ovlivnit urychlení jeho opravy. S prodloužením chodníků do oblasti průmyslové zóny se z této strany (vzhledem k situování vstupů do areálů) prozatím nepočítá.

Datum: 26. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,
pokud to má na starosti pan Kasper, čimín dotaz na něj, zda-li by nemohly být obrubníky v prvním dvoře povytaženy a podsypány, tím pádem by byly zvýšeny a auta, co nám tam jezdí by jž nejezdila přes obrubníky na trávu a neničili by nám to tam.Nebo tam při těch okrajích dejte jiné zábrany. Prosím Vás,kdy již revitalizujete tu středovou část pro děti, jezdí přes to auta, jsou tam kaluže, je to hrozné, chtělo by to vysadit i víc zeleně celkově na tom Libušíně, děkuji za odpověď
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zvednutí obrub je technicky velmi náročné. Obruby jsou zasazeny v betonu. Samotné znemožnění přejetí obruby může v případě potřeby znemožnit průjezd vozidel záchranného systému. Výsadba zeleně je limitovaná uložením sítí a vzhledem k tomu, že lze předpokládat stavební úpravy na domech, doporučujeme s výsadbou posečkat. Zatím je možno využívat areál za pečovatelskými domy.

Datum: 29. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,
nevím, jesti to máte na starosti Va pane Kaspere, ale ptám se Vás, kdy nám prosím vás opravíte cestu na Grejdách kolem kolejí, těď,když tam jezdí mnoho aut, kvůli tomu nesmyslnému zákazu vjezdu u žel. přejezdu,prosíme o opravu této cesty, klidně by nám tam stačilo, kdy by to bylo pořádně vyštěrokavané, abychom nejezdili v dírách a v blatě, mnoho lidí tam jezdí na kolech a je to strašné.Vždyť i tato cesta stojí za opravu. Chataři by s rozhrnutím štěrku rádi pomohli.
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici vhodný materiál (od 5.8. již máme), bude cesta opravena v termínu do 12.8.

Datum: 5. 8. 2011
Dotaz: náhle se v místě zelené plochy před 5.ZŠ,začaly dít zemní práce,jde asi o parkoviště. Ptám se:jak je toto možné?Kdo tuto stavbu navrhl a jak o ní bylo rozhodnuto?Nikdo,bydlící přímo u stavby,o tomto vašem počinu neměl ponětí,neptáte se a honem zde něco vybudujete,aby už se s tím nedalo nic dělat?Asi město má nadbytek financí a parkovacích míst je málo?Před časem,v anketě,toto parkoviště bylo jednoznačně zamítnuto a jistě s ním stále většina nesouhlasí.Kdo ponese odpovědnost,až se zde něco stane?
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Miluško,
jak jsem již odpovídala paní Ludmile Miluškové: z ankety vyšlo pořadí variant výstavby nikoli usnesení, že se nebude stavět nikde jinde než před SZŠ. Rada města v r. 2007 rozhodla, že se parkoviště u SZŠ posílí pouze "provizorně".
O výstavbě nového parkoviště ze zatravňovací dlažby rozhodly rada a zastupitelstvo města v květnu letošního roku v rámci přijmutí úvěru a schválení rozpočtových opatření. Nemyslím si, že nová parkovací místa způsobí kolizi se stávajícím pěším provozem po sousedním chodníku, když už se podél celé jeho trasy roky jezdí až před vchod do ZŠ.
S pozdravem, Ing. Škodová

Předmět: Žádost
Datum: 5. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
pane vedoucí prosím Vás na Grejdách v místech, kde nám každý měsíc přistavujete kontejner, na tom rozcestí od hlavní silnice,jsem si všimnula, že lidé ze Žďáru tam v autech vozí odpad v pytlích, je tam již zase hromada odpadu, kde nedbají termínu přistavení kontejneru,prosím o odvezení této hromady,chataři to neovlivní,ale nějak si tam zvykli cizí lidé svážet odpad, děkuji.
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
o problémech na Grejdách víme. Tuto sobotu tam (jako každou první sobotu v měsíci) bude přistaven kontejner a je domluveno s firmou Odas, že tam vše uklidí. Snad to alespoň nějaký den vydrží.