Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den! Před několika málo lety proběhla na těchto stránkách oficiální anketa, která se týkala problému parkování na ulici Palachova. Většina si přála, aby se vybudovalo parkoviště před Zdravotní školou, v žádném případě ne mezi obytnými domy nebo před ZŠ Palachova. Můžete mi odpovědět, kdo nese odpovědnost za rozhodnutí, že se vybuduje parkoviště na zelené ploše v bezprostřední blízkosti obytného domu, s nájezdem přes chodník, po kterém chodí denodenně mnoho lidí ze sídliště Přednádraží?
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
z ankety vyšlo pořadí variant, nikoliv jednoznačný výsledek: před SZŠ a nikde jinde. I ostaní varianty měli své příznivce. Když rada města v r. 2007 rozhodovala, že se posílí parkování před SZŠ, šlo o "provizorní" rozšíření, protože už tehdy se vědělo, že se tím dopravní situace na Palachově ulici nevyřeší. A ta se podle informací od Městské policie a občanů, každoročně zhoršuje. A to i bez omezení parkování před SZŠ, ke kterému zastavěním pozemku v budoucnu může dojít. Ještě doplním, že oproti původnímu záměru se na Palachově ulici staví parkoviště o 2/3 menší a ze zastravňovací dlažby.
S pozdravem, Ing. Škodová

Předmět: Dotaz
Datum: 3. 8. 2011
Dotaz: Jaké může mít důsledky neoznámit zaměstnavateli záměr podnikat ve stejném oboru, ačkoli to nemám zakázáno?Děkuji
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor živnostenský):
Dobrý den,

podle ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost ( např. živnostensky podnikat), která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení tzv. konkurenčního jednání výše uvedené se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
V této souvislosti nehraje roli, zda dotyčný zaměstnanec činnost, kterou by sám vykonával výdělečně také osobně u svého zaměstnavatele přímo vykonává, či zda ji zaměstnavatel vůbec provozuje. Zákon hovoří o shodě s předmětem činnosti zaměstnavatele. Ten je obvykle uveden v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Předpokládá se také aktivní činnost zaměstnance, porušením není pouhé držení oprávnění k takové činnosti ( např. živnostenského listu).
V případě porušení povinností zde uložených může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem a event. vymáhat náhradu škody, kterou utrpěl. Zaměstnavatel však nesmí v této souvislosti ukládat peněžní postihy; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.
Ve vztahu na vlastní podnikatelskou činnost – živnost zaměstnance ( její oprávněnost ) nesplnění této povinnosti žádné důsledky nemá.

Datum: 28. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,
všichni máme jistě radost z nového povrchu silnice na ul. Brodské. Jistě si každý ještě vzpomíná na tu hrůzu. Velice mi však vadí, že je tento nový povrch hned ze začátku poškozován manipulací těžké techniky (otáčení) která je používána při dláždění vedlejších chodníků. Za nějaký čas se jistě zase budou všichni divit, proč je onen povrch opět poškozen. Bude to způsobeno na první pohled nenápadným narušením v dnešních dnech.
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"Chodníky opravuje tatáž firma, která dělala vozovku – tj. COLAS, která na vozovku i chodníky poskytuje dlouhodobou záruku. Na vozovku u ŘSD, které je oprávněno případné poškození reklamovat. Nicméně děkujeme za podnět a firmu jsme na tento poznatek upozornili."

Předmět: dotaz
Datum: 1. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat, jestli město uvažuje o dokončení parku Na Farčatech a jestli se uvažuje postavení plotu kolem staré vodárny( dnes zde sídlí skauti).
Co jsem se doslech tak poslední dobou je navštěvují nežádoucí návštěvníci a několikrá jim vykradli klubovnu.
Bude toto nějak město řešit nebo nechá skauty na holičkách ať se o to postarají sami. Tato budova co vím je majetkem města a město by se mohlo postarat o její zabezpečení.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (8. 8. 2011 - tajemník):
Ano, o dostavbě Farských humen se uvažuje, hledají se jiné než rozpočtové finanční zdroje a diskutuje se v komisích rady města.
Přesnější a čersvější informace vám může poskytnout odbor rozvoje a územního plánování.

Předmět: IDS JMK
Datum: 1. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal, kdy bude město Žďár n. S. součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Večerní dopravní obslužnost do a z Brna je katastrofální! Nedá se tam jet ani na hokej nebo kulturní akci, protože není žádný večerní spoj zpátky do Žďáru, když poslední jede v 19.55 z Brna hl. n. Hokej začínající v 18.00 může končit klidně i kolem 21.00 a do Žďáru se není jak dostat.

Díky za Vaši odpověď!
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"V současné době nejsou vedena žádná jednání o zapojení města do IDS JK."

Datum: 1. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den.
Zájímalo by mě, proč se staví parkoviště před 5.ZŠ když v minulosti proběhla petice, kde se spousta občanů postavilo proti.Názor občanů radnici nezajímá?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (8. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
petice v roce 2007 reagovala na anketu o umístění parkoviště na ulici Palachově s tím, že před ZŠ mělo být postaveno parkoviště o kapacitě 138 parkovacích míst. Na 1.místě ankety se umístilo
"provizorní" parkoviště před SZŠ. Na tomto pozemku je však v současné době schválený projekt "Zelený park". Na 2.místě ankety se umístilo parkoviště před ZŠ. Vzhledem k tomu, že Městská policie opakovaně upozorňuje na neřešitelnou dopravní situaci v této lokalitě, kdy je zamezován příjezd vozidel Rychlé záchranné služby a Hašičského záchranného sboru, přistoupilo město k vybudování parkoviště ze zatravňovací dlažby a s 1/3 kapacitou původního záměru. Snaží se tak vyhovět požadavkům občanů a zároveň zlepšit obsužnost této lokality.
S pozdravem Ing. Škodová

Datum: 27. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,
mám pochybnosti o práci MP, neboť,když je člověk potřebuje a zavolá,tak odpověď zní, já tam někoho pošlu, samozřejmě páni přijedou po půl hodině s arogantním dotazem co vlastně vůbec chci. U nich neplatí Vaše standardy slušného chování? Byli by potřeba často na Stalingradě a v jiných problémových částech města, kde jsou jen minimálně.Kde jsou ti policisté na kolech, co to stálo peněz a utichlo to! Věci řeší arogantně a nadřateně.Jejich práce není dobrá ! Děkuji.
Odpověď: (28. 7. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
městská policie je organizace, která není součástí městského úřadu podle zákona o obcích, což v žádném případě však neznamená, že nemusí dodržovat zásady slušného chování nebo nemůže přijmout naše či jiné Standardy firemní kultury.
Na druhé straně je třeba brát v potaz mocenský, vojensky organizovaný charakter této organizace, který vyžaduje přísné vertikální členění a jasnou nadřízenost a podřízenost v organizaci. Velitelem MP je ze zákona paní starostka, proto vám doporučuji, obrátit se s těmito problémy přímo na ni.
MP působí na celém území města, v problematických částech a není to jen ZR 3, pak jistě častěji, což z vašeho pohledu ale i dalších může být stejně nedostatečné. Je však nutné si uvedomit, že výrazný posun v této věci by byl možný pouze při významném personálním posílení MP a zvýšení výdajů rozpočtu něsta na úkor jiných činností nebo oprav a investic.

Předmět: Parkování
Datum: 27. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den.
Chodím okolo radnice a každý den tam na chodníku u bočního vchodu parkují auta. Včera bylo jedno odstaveno dokonce skoro u hlavního vchodu do radnice. Je tam toto parkování povoleno? Možná by bylo vhodné umístění značky, která by stání aut na chodníku zamezila.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď: (27. 7. 2011 - odbor dopravy):
Stání vozidel na chodníku je zakázáno obecnou úpravou zákona č. 361/2000 Sb. (tzv. pravidla silničního provozu). V současné době o umístění dopravní značky zdůrazňující již existující zákaz stání neuvažujeme, a to i s ohledem na celkovou rekonstrukci náměstí Republiky, která by měla proběhnout příští rok.
O situaci jsme informovali Městskou policii.

Předmět: "žlutá čára"
Datum: 20. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den, dovolte, abych reagovala na námět občana ze dne 19.7.2011 - označení obrubníků žlutou barvou ve dvorech na Libušíně.

Nesouhlasím s postojem tohoto občana a troufám si říci, že zdaleka nejsem sama. Přimlouvám se za odstranění umístěné značky IP 25a. Prostranství chci užívat a ne mu sloužit. Pokud je komunikace při stání několika automobilů příliš úzká je nutné ji rozšířit. Vždyť je snad úplně normální, že si chci zajet autem až k domu a ne chodit k autu a nosit věci přes půl sídliště.
Odpověď: (27. 7. 2011 - odbor dopravy):
Dopravní značka č. B 29 Zákaz stání vyobrazená na dopravní značce č. IP 25a Zóna s dopravním omezením zakazuje řidiči stání, nikoli však zastavení. Zastavení je doba nezbytně nutná pro nastoupení a vystoupení osob a složení a naložení nákladu, tudíž i vy můžete zajet ke vchodu za účelem vyložení/naložení nákladu. O rozšíření komunikace se neuvažuje mj. i proto, že uvnitř plochy jsou instalovány dětské herní prvky a kde obezřetnost hrajících si dětí je malá. V případě rozšíření komunikace a povolení stání vozidel na komunikaci by děti vybíhaly mezi zaparkovanými auty, čímž by mohlo docházet k ohrožování bezpečnosti hrajících si dětí.

Předmět: Skládka
Datum: 27. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den.
Nevím, jestli tento dotaz má správného adresáta. Zajímalo by mě, proč se u parku na Farčatech (za starou vodárnou)tvoří skládka odpadu - minulý týden tam byl navezený štěrk, tento týden hlína s kamením a dokonce nějaké staré potrubí. Příjezdová cesta je zašpiněná od kol nákladních sut. Park má sloužit k odpočinku, ale až hlína uschne, začne se prášit a posezení na lavičkách bude vskutku zážitek. Děkuji za opověď.
Odpověď: (27. 7. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den, nejde o skládku odpadu, ale štěrk a materiál pro stavbu propojení Farských humen s Nábřeží ulicí. Zároveň sem vyvážíme výkopek, z přeložek inženýrských sítí, který bude z části použit zpět a zbytek odvezen na skládku. Po dokončení stavby propojky bude pozemek i cesta vyklizeny a vyčištěny.

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování