Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Předmět: zelen
Datum: 11. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,
Ždár je co se týče zeleně nejhorší město v okolí.Neošetřené stromy špatně ostříhané keře,hrozné kruh.objezdy o náměstí nemluvě.
Už si přestante sedět na zadku a něco dělejte třeba vyměnte zahradníky -to už mělo být dávno.
Odpověď: (11. 7. 2011 - odbor životního prostředí):
Na vulgární doporučení většinou nereaguji, ale Vaše připomínka je natolik obšírná, že by zasloužila podrobnější probrání. Diskusi při osobním setkání nad konkrétními věcmi a případnými návrhy z Vaší strany vítám. Termín schůzky je lépe předem dohodnout telefonicky (566688180), to pro případ, že bych zrovna neseděl na židli.

Kadlec Jar.

Datum: 8. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den , mám dotaz na termín dokončení Farských humen
včetně propojení cyklostezky od Domu kultury na Farská humna.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (11. 7. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den, podle informací z odboru rozvoje a ÚP, který obě akce zajišťuje, bude staveniště propojení Nábřežní ulice a Farských humen tento týden předáno dodavateli stavby a do konce roku bude stavba dokončena. II. etapu parku na Farských humnech bude odbor rozvoje a ÚP předkládat do návrhu rozpočtu města na rok 2012 a zastupitelstvo města v prosinci letošního roku rozhodne, zda se stavba bude příští rok realizovat.

Předmět: bydlení
Datum: 29. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,měl bych dotaz ohledně bydlení na svobodárce. Jsem ve městě Ždár nad Sázavou od roku 2005 a pocházím z Plzně,kde jsem se narodil. Jelikož jsem se nastěhoval za přítelkzní se kterou jsem žil a ted jsme ukončili vztah,hledám touto formou nějaký byt nebo pomoc v tomto směru. Nevím zda-li píšu na správný odbor,ale jsem zaměstnán u firmy Tokoz a smlouvu mám,zároven chodím na brigády. Děkuji za každý návrh. Jiří Houška
Odpověď: (9. 7. 2011 - odbor stavební):
Dne 7.8.2006 schválila Rada města ve Žďáře nad Sázavou na svém zasedání Pravidla pro přidělování obecních bytů a garážových stání, která jsou ve vlastnictví města. V souladu s těmito pravidly se volný obecní byt obsazuje formou výběrového řízení. Na volný byt je vyhlášený záměr a ti, kteří splňují podmínky pro účast ve výběrovém řízení, tzn. že nejsou nájemci jiného bytu, vlastníky ani spoluvlastníky nemovitosti určené k bydlení, se mohou na vyhlášený záměr přihlásit. Vyplněné přihlášky do výběrového řízení doručí v zalepené a řádně označené obálce na sekretariát starosty nejpozději do termínu uzávěrky. Poté bytová komise na svém zasedání vybere a radě města doporučí budoucího nájemce, popříp. i náhradníka.
V případě že splňujete podmínky pro účast ve výběrovém řízení Vám doporučujeme pravidelně sledovat úřední desku městského úřadu, popříp. internetové stránky města www.zdarns.cz a reagovat písemnými přihláškami na vyhlášené záměry.

Závěrem pouze dodáváme, že pořadníky na přidělení obecního bytu se nevedou. V případě zájmu o získání obecního bytu do nájmu je třeba respektovat schválená pravidla a postupovat tak, jak je v pravidlech uvedeno.

Předmět: dotaz
Datum: 4. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě,podle zákona nesmějí být herny provozovány v okruhu do 100m v okolí škol(v zr ve staré pizerii),zdravotnických zařízení"vztahuje se i na lékárny a ordinace prakt.lékařů (na náměstí sedma)i herna ve fordu je dost na hraně,proč tyto zařízení fungují protiprávně?? A co s tím hodláte prosím dělat a proč si třeba nevezmete příklad z Bystřice,děkuji a doufám,že se budete mojí stížností zabývat,Danielová
Odpověď: (9. 7. 2011 - odbor živnostenský):
Dobrý den,
provozování výherních hracích automatů není živnostenským podnikáním a živnostenský úřad tyto "herny" nepovoluje ani nekontroluje jejich umístění. Jedná se o podnikatelskou činnost podle zvláštního speciálního zákona. Váš dotaz jsme proto předali kolegům na odboru finančním, kam uvedená problematika spadá a níže Vám připojujeme jejich stanovisko.

Vážená paní Danihelová,

k vašemu dotazu sdělujeme, že v souladu s § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.

Město Žďár nad Sázavou vyhlášku omezující tuto vzdálenost nemá, proto postupuje při povolování provozu VHP v souladu s výše uvedených zákonem a v případě posouzení návrhu na stálé umístění VHP respektuje zákonné omezení a dále zjišťuje, zda v sousedství těchto budov nedochází k narušování veřejného pořádku.

Pokud máte konkrétní stížnost na některé zařízení, samozřejmě se jí budeme zabývat. O možnosti plošného zákazu provozování VHP nebo jiného technického herního zařízení na území města mohou rozhodnout pouze představitelé města.

Datum: 4. 7. 2011
Dotaz: Vážení, měl bych malou připomínku k budoucímu zjednosměrnění ulice Nová. To, že tato část ulice je nebezpečná není pochyb, ale je třeba problém řešit více komplexněji. Prosím o zvážení osazení značek zákazu zastavení, alespoň na jedné straně ulice U Pily a části ul. Srázná(na straně k bytovému domu). Nyní stávají vozidla po obou stranách a občas jízda připomíná spíše kličkování mezi kužely než plynulou jízdu.Po zjednosměrnění ulice Nová dojde v tomto úseku ke zvýšení provozu vozidel. Děkuji
Odpověď: (9. 7. 2011 - odbor dopravy):
Dobrý den.
Komise rozvoje a životního prostředí vypracovala návrh na zjednosměrnění několika ulic ve Žďáře nad Sázavou, seznam těchto ulic je uvedený v zápisu z jednání komise konaného dne 23.05.2011, viz http://www.zdarns.cz/rada-mesta/komise-rozvoje/2011-05-23.pdf.
Do dnešního dne záměr doposud nebyl projednán s Policií ČR – DI Žďár nad Sázavou ani s Městským úřadem Žďár n.S., odborem dopravy. Při projednávání návrhu na zjednosměrnění ulice Nová bude zohledňována i dopravní situace v okolních ulicích, vč. ulic U Pily a Srázná.

Datum: 1. 7. 2011
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za vyznačení zákazu stání v křižovatkách v oblasti Libušín. Žiji v této lokalitě a velmi mne však trápí ještě jedna věc. Týká se parkoviště u silnice č. 37 na ulici Dolní. Často nenaleznu volné místo na tomto parkovišti a na konci tohoto parkoviště se nemám jak otočit. Mohli byste prosím provést vyznačení zákazu stání u obch domu Halva tak, aby bylo možné se na konci tohoto dlouhého úzkého parkoviště otočit? Jistě by to pomohlo i všem, kteří nechtějí parkovat v protisměru.
Odpověď: (9. 7. 2011 - odbor dopravy):
Dobrý den.
Po konzultaci s Policií ČR – dopravním inspektorátem Žďár nad Sázavou k Vašemu dotazu sdělujeme:
Podle ust. § 27 odst. 1 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.“ Takovým místem ležícím mimo pozemní komunikaci je i rampa vedoucí do suterénu obchodního domu Halva. Rampu lze užít jako obratiště pro manévr otočení se.

Datum: 3. 7. 2011
Dotaz: Protože není nikde uvedeno, kam se mají podávat připomínky k návrhu ÚPM, obracím se na Vás. V části 5.1 (nebo do jiné části) doporučuji doplnit kurzivou podnadpis MHD a pak tyto odrážky: 1) Prověřit možnost vybudování propojovací komunikace pouze pro vozidla MHD mezi křižovatkou ulic Jamborova-Pelikánova a ulicí Neumannova pro zlepšení dopravní obslužnosti Žďáru 7. 2) Vyhrazení prostoru pro zřízení zastávek MHD pro oba směry na sídlišti Klafar a na ulici Dolní pro zlepšení dopravní obslužnosti.
Odpověď: (4. 7. 2011 - tajemník):
Děkuji za vaše podněty, které předám věcně příslušnému odboru rozvoje a územního plánování.

Datum: 3. 7. 2011
Dotaz: Je možné si na Vašich stránkách přečíst zápisy ze zasedání zastupitelů?
Děkuji Hubl V.
Odpověď: (4. 7. 2011 - oddělení informatiky):
Ano, zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejněny v sekci Volené orgány > Zastupitelstvo města (konkrétně na adrese http://www.zdarns.cz/zastupitelstvo/).

Datum: 1. 7. 2011
Dotaz: Dovolte mi reagovat na podnět občana z 20.6.2011 - parkování na Libušíně. Jakákoli zábrana způsobí problém při prohrnování sněhu. Pokud auto stojí na zpevněné ploše, tak je sicé hezké, že trávu neničí, tím více ji však ničí ti, kteří musí toto auto objíždět. Problém je především v tom, že policie přistupuje k porušování tohoto zákazu stání tak nějak dle nálady. Jediné řešení vidím v rozšíření komunikace /např. pásem zatravňovacích dlaždic/ a zrušení zóny zákazu stání. Parkovacích míst je málo!
Odpověď: (1. 7. 2011 - tajemník):
Je realitou, že počet aut výrazně překročil možnosti parkování a to v celém městě. Je zřejmé, že jakékoliv omezení parkování tuto situci ještě zhorší. Nicméně bezpečnost silničního provozu a ochrana zdraví občanů bude mít vždy přednost. Děkuji za návrh, jeho možnosti prověříme. Bohužel i zatravňovací dlaždice nelze položit jen tak, bez prověření podzemních sítí apod.

Datum: 20. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den.I když je ve "dvoře" na Libušíně zákaz stání,stále tam parkují auta.Hlavně přímo pod balkony
vchodu č. 16.Smrad z výfuku jde do bytů.Také hluk a vibrace jsou značné.Auta najíždějí na trávu,stojí i 1m
od balkonu.Nejde tato komunikace posunout.a nebo tam udělat nějakou zábranu?
Odpověď: (30. 6. 2011 - odbor dopravy):
Odbor dopravy nemá tyto záležitosti v kompetenci, proto byly vaše připomínky předány Odboru komunálních služeb (OKS) a Městské policii.
V této záležitosti se tedy dále můžete obracet na pracovníky OKS (566688180) a MP (566622588).