Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 2. 3. 2011
Dotaz: Nemyslíte, že je nejvyšší čas provést úklid chodníků? Po zimní údržbě jsou na nich vrstvy písku a dalšího smetí. Mám na mysli zejména důležité chodníky na sídlišti Libušín. Když se zvedne vítr, je to opravdu velice nepříjemné.
Odpověď: (2. 3. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dlouhodobá předpověď, která hovoří o namrzajících deštích a sněžení ve druhé dekádě března, nám prozatím nedovoluje spustit zametání komunikací v plném rozsahu. Zaměřujeme se pouze na sběr odpadků a psích výkalů. V okamžiku příznivého vývoje klimatických podmínek se zametat začne naplno.

Předmět: městské byty
Datum: 26. 2. 2011
Dotaz: rád bych věděl:proč jsou byty v takovém stavu když město vybere na nájmech cca 7 160 400kc ročně.Proč musí 459 bytů spravovat dvě realitky a ještě několik lidí na MÚ.Kolik nás tyto služby stojí.Kolik peněz se ročně dá na opravy a údržbu měs.bytů.Proč se těmto bytům říká sociální.Děkuji za odpověd.
Odpověď: (1. 3. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, město v současné době vlastní 804 bytových jednotek. V rámci rozpočtu na rok 2011 je plánována na běžné opravy bytového fondu částka ve výši 1.650.000 Kč, na střední a velké opravy částka ve výši 3.060 000,-- Kč. Navíc z rozpočtu města je plánována částka ve výši 3.500.000 na přístavbu zadního vstupu, opravu elektroinstalace a opravu rozvodů vody a kanalizace v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská a částka ve výši 1.800.000 na opravu bytů umístěných v domech s pečovatelskou službou. Orgány města nerozhodly o jiném způsobu správy bytového fondu. Byty ve vlastnictví města jsou umístěny v bytových domech, nejedná se o "sociální bydlení". V případě, že budete chtít znát jednotlivé položky rozpočtu s uvedením konkrétních plánovaných oprav a rekonstrukcí, obraťte se prosím na ing. Petra (technická správa budov, tel. 566688151), který Vám tyto údaje poskytne. JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Datum: 23. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy nastane konečně chvíle a začne se opravovat silnice 1.třídy Brodská. Projíždějící automobily, zejména nákladní, vzhledem stavu vozovky dělají neskutečný hluk. Také bych navrhovala, aby zde byly nainstalovány zpomalovače jízdy, neboť málo které auto dodržuje rychlost 50 km/hod. Děkuji za odpověď
Odpověď: (1. 3. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, podle mých informací je mezi ŘSD Jihlava a dodavatelem stavby uzavřena smlouva o dílo s termín zahájení stavby mezi 01. - 30.května 2011 podle klimatických možností s ukončením stavby nejpozději do 31.07.2011. Ohledně Vašeho požadavku na „zpomalovače jízdy“ se odkazuji na dříve položený dotaz v naší dotazovně, který odpovídal odbor dopravy.
Škodová

Předmět: zelen
Datum: 23. 2. 2011
Dotaz: Vážený pane tajemníku,
kdo zodpovídá za řádění místních zahradích barbarů kteří se podepsali na zkáze zeleně u kulturního domu.
Copak to nikdo nevidí co ti barbaři tady provádí jak zuboženej pod jejich vládou je Ždár a jak dlouho už to trvá a kolik peněz na ty jejich výstřelky padne je to do nebe volající nedokáží bezchybně dát do vazeb jeden jediný strom za co jim ty peníze dáváte -výsadba žádná když tak mizerná ,údržba stromů nic.Ve všech městech se snaží pro město tvořit něco jiného a lepší.
Odpověď: (28. 2. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
zásahy do zeleně, které se v současné době provádějí na území města, nejsou samoúčelné. Vzhledem k neustálému růstu dřevin a ostatního rostlinstva jsou tyto zásahy nutné a jsou realizovány pracovníky správy a údržby veřejné zeleně po vyhodnocení její funkce a stavu, i na základě požadavků ze strany občanů.
Odstranění spodních větví borovic na křižovatce ulic Libušínská a Dolní bylo vyvoláno především bezpečnostním hlediskem. Větve stromů zasahovaly do průchozích profilů chodníků a rovněž bránily bezpečnému rozhledu řidičů motorových vozidel v křižovatce.
Co se týká zděných záhonů u Domu kultury, spojených se stavbou, tyto nebyly až do loňského roku majetkem města, tedy ani přerostlá, neudržovaná zeleň v nich. Současná redukce těchto výsadeb je začátkem jejich obnovy. Následovat bude nová výsadba.

Datum: 16. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, na internetových stránkách města je zveřejněn výkres situace - architektonicko urbanistické řešení Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře n.S. V této souvislosti mám dotaz, zda se jedná o definitivní variantu, nebo jestli je k budoucímu vzhledu náměstí možná diskuze? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, jde o konečný návrh, do jehož tvorby se veřejnost zapojila v roce 2008 na 2 pracovních výborech s projektantem a následně na veřejném projednání. Na základě tohoto návrhu je zpracován projekt stavby a vydáno stavební povolení. Pokud ale máte nějaký dobrý nápad, zašlete mi jej, zvážíme možnost ho do projektu zapojit. Kontakt:irena.skodova@zdarns.cz.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová

Datum: 20. 2. 2011
Dotaz: Na ulici Lučiny, ZR 1, již týden nesvítí polovina lamp veřejného osvětlení. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Oprava je zajištěna. V případě, že nesvítí veřejné osvětlení, je možné informovat městskou policii na bezplatném čísle 156. Ta předá informaci příslušným pracovníkům.

Datum: 28. 2. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, nebylo by možno vytvořit více parkovacích míst na Studentské ulici a to hlavně v blízkosti oploceného dětského hřiště u průchodu k Pramenu? Pokud člověk přijede po 18 hodině většinou místo k zaparkování nenajde. celé jsem si to prošel,nešlo by vytvořit další parkoviště pod firmou Vertik? Auta tam teď parkují podélně, kdyby se vybagrovala zemina a položili zatravnovací dlaždice,mohli by auta parkovat lépe a vešlo by se jich tam více. děkuji
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bohužel ve Vámi uváděném prostoru už bylo dosaženo možného maxima. Zbývající prostory jsou plné inženýrských sítí a výstavba není možná nebo by byla neúměrně nákladná.

Předmět: prosba
Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Vážená paní doktorko - obracím se na vás s prosbou, zda by jste mi mohla poradit - kam se obrátit při hledání zápočtového listu (nutné pro důchod).
Za vaši radu vám budu velice vděčná. Jedná se o roky 1975-1979, kdy jsem pracovala v zahradnictví p. Flouma pod Okresním podnikem služeb. S pozdravem a přáním pěkného dne
Odpověď: (28. 2. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, zápočtové listy pracovníků bývalého Okresního podniku služeb jsou uloženy ve spisovně Městského úřadu. V případě, že budete chtít zápočtový list vydat, obraťte se prosím na paní Linhartovou (tel. 566688128) nebo na paní Konopáskovou (tel. 566688143) a tyto pracovnice Vám zápočtový list vyhledají, popřípadě Vám sdělí, že se ve spisovně nenachází a doporučí Vám další postup. K Vaší žádosti uveďte i rodné číslo, bydliště, popřípadě i další údaje, které jsou nutné pro vyhledání zápočtového listu. Doporučuji telefonickou domluvu s příslušnými pracovnicemi. Přeji hezký den

Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Vážený pane tajemníku,
všimnul jsem si, že v době oběda odchází mnoho úředníků za občerstvením ve stejnou dobu a příslušný odbor pak má ve svých úředních hodinách jakousi pauzu. Myslíte, že by nebylo možné, aby se úředníci jednotlivých odborů prostřídali tak, aby byl v kanceláři stále alespoň jeden úředník k dispozici občanům? Konkrétně jsem výše uvedený problém zaznamenal na odboru sociálním. Děkuji za pochopení a případnou nápravu, nebo prosím vysvětlení, proč k nápravě dojít nemůže.
Odpověď: (25. 2. 2011 - tajemník):
V zásadě existují 2 řešení přestávky na oběd.
1/ pevná přestávka při uzavření úřadu
2/ zaměstnancem volitelná přestávka bez přerušení provozu
My jsme již před léty zvolili 2 variantu samozřejmě za předpokladu zajištění provozu (zastoupením) s omezením pouze na konkrétního zaměstnance, který čerpá přestávku, což musí být zřejmé ze záznamu o docházce, který je přístupný na infokiosku u vchodu do budovy a příznaku přítomnosti zaměstnance v telefoním seznamu MěÚ na webu města.
Každopádně pokud nebyl provoz zajištěn vůbec ani zástupem, pak došlo k porušení vnitřních předpisů, které prověřím a vyvodím patřičné závěry. Vás si dovolím požádat o spolupráci a sdělení času vaší návštěvy na MěÚ a omlouvám se za nepříjemnost, kterou jsme vám způsobili.

Předmět: E-aukce
Datum: 25. 2. 2011
Dotaz: Pane tajemníku, vždy když si někde přečtu o "ušetření" peněz pomocí aukce, mám rudo přd očima. Těch imaginárních ušetřených 20mil. vychází z nesmyslných vstup.údajů a tak trochu jste pozapomněl uvést náklady MÚ na EA. Dělá to 33% z tzv.úspor+popatek za uspořádání. Těch několik mil.jste mohl v rozpočtu určitě ušetřit, pokud by jste takovéto řízení uspořádal ve vlastní režii se svými úředníky na které máte certifikát. Cenu je možné vysoutěžit i individuálně. Hodně zdaru ve Vaší práci pro město.
Odpověď: (25. 2. 2011 - tajemník):
E-aukce i všechna výběrová řízení, o kterých jsem hovořil s redaktorkou Deníku byla provedena zaměstnanci MěÚ a celkové roční náklady na používaný software a jeho podporu jsou méně než 200 ts.Kč., což je 1% zmiňovaných úspor. Vypočet úspory je samozřejmě u různých druhů VŘ rozdílný, nicméně u e-aukcí jde o rozdíl mezi vstupní nabídkou před soutěžním kolem a výstupní vítěznou nabídkou po soutěžním kole, tedy to o kolik uchazeči v soutěži cenu snížili. Rozdíl proti klasickému jednokolovému zadávání je zřejmý, protože u něj vybírám hned ze vstupních nabídek vítěze, tedy toho kdo do své nabídky kalkuloval nejnižší marži a nejlépe odhadl konkuremci na trhu.