Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 11. 4. 2011
Dotaz: Dobrý den, nebyly by možné častější kontroly Policie ČR nebo Městské policie na křižovatce u obchodního centra Convent? Auta odbočující z ulice Brněnská vlevo na ulici Smetanova nedávají přednost autům jedoucím v přímém směru z ulice Horní na ulici Brněnská,tím ohrožují bezpečnost chodců přecházející na zelenou po přechodu ulici Smetanova. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (20. 4. 2011 - odbor dopravy):
Váš podnět byl předán městské policii, která se k uvedené problematice podle slov jejího vedoucího zkontaktuje s Policií ČR.

Předmět: atomovy kryt
Datum: 13. 4. 2011
Dotaz: dobry den. chtel bych se zeptat kde jsou ve zr atomove kryty, popripade kudy se tam dostat. dale mam dotaz,jestli by byla mozna prohlidka obektu. dekuji za odpoved.
Odpověď: (18. 4. 2011 - vedení):
Současná legislativa nezná termín „atomový kryt“. V ZR existují tzv stálé tlakové úkryty které registruje HZS, nachází se v suterénních prostorách objektů a jsou například na 2.ZŠ, VOŠ a SPŠ, na svobodárnách v ZR 3, několik je jich pro zaměstnance ŽĎAS,a.s. v areálu firmy. Majitelé těchto objektů mohou užívat zmíněné prostory pro svoji činnost s tím, že je v případě potřeby do 48 hodin uvolní. Je na majiteli objektu zda Vám umožní přístup do těchto prostor.

Pokud chcete získat informace jak se chránit v případě atomového útoku nebo radiační havárii doporučuji http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx tam si klikněte „Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele“.

Pokud mátě nějaké další dotazy, můžete kontaktovat pracovníka krizového řízení na MěÚ v ZR, tel 566 688 159.

Datum: 12. 4. 2011
Dotaz: Prosím o opravu oplocení hřiště na Vančurově ulici, stálé
připomínky(slušně řečeno) občanů na děti, které si tam hrají, že jim míč poškodí zaparkovaná auta. Díky
Odpověď: (18. 4. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu i úpravu zajistíme do 30.6.2011.

Předmět: Dotaz
Datum: 8. 4. 2011
Dotaz: Vážení,

mám následující dotaz:
řešily se přelety vojenských letadel nad Žďárem, světelné reklamy na náměstí a zatím se neotevřela otázka houkání ŽĎASu na začátek a konec pracovní doby. V 21.století snad každý zaměstnaný ví, kdy má nastoupit do práce a kdy končit. Nebo to snad naši ŽĎASáci ještě nepochopili? Co kdyby houkaly všechny závody a podniky v republice? Jak potom poznáme, že houkání nás varuje před nebezpečím?
Děkuji
Jan
Odpověď: (11. 4. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
tento dotaz a podnět je třeba především adresovat na ŽĎAS,a.s., s poukazem na obtěžování hlukem. Kompetentním orgánem, který může zjišťovat překroční limitu hluku je Krajská hygienická stanice kraje Vysočina. Z pohledu krizového řízení lze houkání ve firmě ŽĎAS a.s., odlišit, viz http://www.zdarns.cz/krizove-situace/Sirena.pdf
Navíc občan má možnost dát vedení města oficiální podnět k jednání s firmou ŽĎAS a.s., v této věci.

Předmět: dotaz
Datum: 8. 4. 2011
Dotaz: Dobrý den,je možné tedy bylo by dobré zapojit i jiné zahradní firmy jelikož všichni víme jak zahrada V.nestíhá nebo nepracuje .Rozdělte Ždár naše krásné město na Ždár 1 atd.at ukážou jak se to dá dělat a tak se pozná proč máme po několik let toto zahradnictví a kdo kam chodí na pivko.........odpovězte prosím veřejně na vaše stránky -dotazy které se nehodí tady nejsou........
Odpověď: (11. 4. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
za odbor komunálních služeb konstatuji, že formulace „všichni víme, jak zahrada V. nestíhá nebo nepracuje“ není pravdivá. Rozdělení města není nová myšlenka. Již dříve tomu tak bylo, ale bez praktického výsledku. Vámi uváděná firma vyhrála zakázku ve veřejné soutěži, stejně tak jako jiné firmy, které zajišťují na území města odvoz odpadků, údržbu silnic, veřejného osvětlení aj.

Datum: 4. 4. 2011
Dotaz: Dobrý den, je možno někde najít seznam vystavovatelů účastnících se Festivalu sociálních služeb? Děkuji
Odpověď: (5. 4. 2011 - odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí):
Dobrý den, prohlédněte si,prosím,tento odkaz,kde naleznete veškeré informace:
http://www.socsluzby.sattnet.cz/festival/doc/FESTIVAL_program.doc

Datum: 4. 4. 2011
Dotaz: Dobrý den,
včera jsem na nově otevřené naučné stezce kolem Konventského rybníka mohl spatřit řadu projíždějících cyklistů. Vjezd těmto cyklistům je sice zakázán, nicméně z asi centimetr velkého piktogramu na orientační tabuli to dle mého názoru není ani moc patrné, ani moc platné ani moc vymahatelné. Pokud je tedy tento zákaz myšlen vážně, prosím o umístění svislého dopravního značení zákaz vjezdu cyklistům. Děkuji.
Odpověď: (5. 4. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru RÚP, který má tuto oblast v kompetenci:

"Děkujeme za upozornění, situace je nám známa a odbor rozvoje a územního plánování již připravuje umístění dopravních značek č. B 8 Zákaz vjezdu jízdních kol."

Datum: 1. 4. 2011
Dotaz: Dobrý den,měla bych dotaz na osadní výbor na Veselíčku.Jak je možné,že nesvolali schůzi VŠECH občanů pro volbu členů do os.výboru po čtyřech letech.11.11.2010 prý nějaké volby proběhly,o kterých občané nic nevědí.A kde mohu nahlédnout na seznam členů osadního výboru na Veselíčku.Děkuji
Odpověď: (1. 4. 2011 - tajemník):
Problematiku osadních výborů upravuje § 120 zakona o obcích následovně:
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121
(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
Osadní výbor v části Veselíčko
p. Jaroslav Křídlo – předseda osadního výboru
p. Jaroslav Kulhánek
p. Václav Švoma
p. Otakar Ondráček
p. Jana Michalová
Proto pokud máte jakékoliv podněty k jeho ustavení nebo činnosti, pak se obraťte na zastupitelstvo města, nejlépe prostřednictvím starostky města.

Datum: 29. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den,
prosil bych, jestli je to možné, aby byl na webu našeho města uveden seznam členů jednotlivých komisí rady města. Myslím, že by bylo dobré, kdyby občané mohli kontaktovat přímo členy těchto komisí s podněty vztahující se k jejich oblasti.

Děkuji
Odpověď: (31. 3. 2011 - tajemník):
V současné době probíhájí první jednání komisí a výborů, kde mimo jiné sbíráme i kontaktní údaje jejich členů a souhlasy s jejich zveřejněním na webu. Jakmile je budeme mít, tak budou zveřejněny na stránkách města. Děkuji vám za podnět a prosím o strpení.

Datum: 31. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mne proč se najednou objevila značka zákaz vjezdu u železničního přejezdu u Grejd.Tento zákaz se týká asi 30m úseku na asfaltce vedle kolejí.Takže místo toho, aby se jelo normálně po ul.Jamská(jak tomu bylo snad odjakživa),tak se musí kvůli této uzavírce přijíždět po ul. Brňenská.Můžete mi to prosím vysvětlit?
S pozdravem Miroslav Kříž
Odpověď: (31. 3. 2011 - odbor dopravy):
České dráhy připravují projektovou dokumentaci na zřízení světelného zabezpečovacího zařízení mj. na železničním přejezdu u chatové osady Krejdy. Při tom bylo zjištěno, že předmětná komunikace je nejen postavena částečně na pozemku ve vlastnictví Českých drah, ale především že komunikace zasahuje do průjezdného profilu dráhy. Na základě výzvy Drážního úřadu Olomouc bylo Město Žďár nad Sázavou nuceno komunikaci uzavřít, a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti drážního provozu. Město provede vysprávku příjezdové komunikace do chatové osady od ulice Brněnská.