Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Předmět: Noční klid
Datum: 31. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je ve Žďáře zaveden noční klid a například kolik decibelů je v tomto klidu povoleno.
Za odpověď děkuji, s pozdravem, R.B.
Odpověď: (31. 1. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2006, k zabezpečení veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve svém článku 2 zakazuje rušení nočního klidu od 22 do 6 hod. Hladina hluku je již otázkou na krajskou hygienickou stanici.

Datum: 30. 1. 2011
Dotaz: Mám problém při projíždění po setmění městem. Nové světelné reklamy, aniž chci, upoutávají moji pozornost, a proto se nemohu plně věnovat řízení dopravního vozidla. Nejvíce mi vadí reklama v horní části náměstí, protože je velmi jasná, a odvádí moji pozornost od řízení. Je to problém, protože zrovna proti tabuli je přechod pro chodce. Mám strach, že někoho na tomto přechodu srazím, protože semafory jsou již vypnuté.
Odpověď: (31. 1. 2011 - odbor dopravy):
Máte naprostou pravdu, i já osobně jako řidič v roli jedné a zkušební komisař řidičů v roli druhé, cítím nevhodnost umístění zmiňovaných reklam. V zákoně 361/2000 Sb. je sice definováno, že řidič je povinen se plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozi na pozemních komunikacích, ovšem v tomto případě je to řidiči z některých míst na vozovce fyzikálně znemožněno.
Situace se řeší a doufejme, že do budoucna bude nalezeno řešení, které bude vyhovovat jak provozovateli reklam, tak i účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

Předmět: drogy?
Datum: 27. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, u obchůdku s alkoholem a cigaretami na pěší zóně blízko náměstí mají na reklamní ceduli také papír, který hlásá, že 1g (název si nepamatuji) stojí 200,- Myslím, že by se měly najít páky jak prodej zakázat viz dnešní článek na i-dnes.cz v Liberci, dokud na to nebude zákon. Děkuji.
Odpověď: (31. 1. 2011 - odbor živnostenský):
Souhlasíme s Vaším názorem na zákaz prodeje tohoto sortimentu. Jak ovšem vyplývá i z Vámi citovaného článku, dosavadní nabídka tohoto zboží ( s obchodním označením EUPHORIA ) je bohužel legální a budou teprve hledány způsoby ochrany společnosti proti tomuto novému jevu metodami, které může uplatnit veřejná správa ( policie, správní orgány). Způsob řešení, který byl uplatněn v Liberci byl možný v dané situaci na základě soukromoprávního vztahu mezi nájemcem ( prodejcem ) a pronajimatelem ( vlastníkem obchodního centra ), který k problému přistoupil z vlastního zájmu velmi aktivně. Ve Vámi popsaném případě ulice Nádražní ve Žďáře n.S. není prodejce v nájmu v majetku, který by byl ve vlastnictví města, možnost takto ovlivňovat konání nájemce město tedy nemá. To však nebrání možné kontrole dodržování ostatních podmínek stanovených např. zákonem o ochraně spotřebitele.
Děkujeme za Váš podnět, který vnímáme jako zájem na současném dění ve městě a postoupíme jej pracovníkům zabývajícím se drogovou prevencí a informujeme orgány městské policie.

Datum: 26. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz jakým způsoben kontroluje město ,jak dlouho je vyvěšena reklama na sloupech veřejného osvětlení,když zájemce zaplatí např. za 7 dní 700Kč a reklama tam visí další tři týdny.Mám dojem že město tím přichází o nemalé částky.
děkuji
Odpověď: (26. 1. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"Kontroly se samozřejmě provádějí. K překročení dohodnutého termínu dochází pouze ojediněle. V těchto případech je poplatek doúčtován. V některých případech dochází k tomu, že vlastník zapomene sundat ojedinělou reklamu, převážně na okrajových místech. V těchto případech je s vlastníkem také jednáno."

Datum: 22. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, měl bych prosbu jestli by nešlo nalajnovat parkoviště na Studentské 20-30. Lidé parkují jak se jim zlíbí, zbytečně se zabírají parkovací místa.Další problém tu máme s chodníkem, který za deště není možné projít suchou nohou, tento problém byl několikrát ohlášen na MU. Též Studentská 20-30.(chodník ze strany od polikliniky) děkuji předem za vyjádření.
Odpověď: (24. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyznačení parkovacích míst bude provedeno na jaře roku 2011. Oprava chodníku, zvláště ze strany od polikliniky, je velmi náročná. V rozpočtu města pro rok 2011 nejsou prostředky na její provedení.

Předmět: dotaz
Datum: 20. 1. 2011
Dotaz: Po projednánívěci s p.starostkou z listopadu 2010 o vykoupení pozemku 352/23 v k.u. Stržanov městem v rámci rekonstrukce kanalizace a nasledné úpravy komunikací se chci zeptat v jakém stadiu se věc nacháztí.Pozemek je majetkem manželů Šmirauzových,věcná břemena na ing.sítě a na jízdu a cůzi maji manželé Juříčkovi poz.č.352/21 a manželé Nedvědovi jako majitelé RD a poz.č.352/22.V rámci rekonstrukce žádáme o vybudování veřejné přístupové komunikace a veřejného osvětlení.Výměra poz.je 724m. Děkuji.
Odpověď: (21. 1. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, z dokladů uložených na majetkoprávním odboru jsem zjistila, že s majiteli pozemků nedošlo ke shodě na ceně za výkup pozemku, který se proto neuskutečnil a další příprava v této lokalitě byla zastavena.
Škodová

Datum: 21. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, kdo mi může podat podrobné informace o pravidlech při umístění reklamního štítu na nemovitost. Štít bude umístěn kolmo k fasádě domu.
Prosím, připojte e-mailový kontakt na kompetentní osobu.

Velice děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Odpověď: (21. 1. 2011 - odbor živnostenský):
Vážený pane,
tato problematika souvisí s povolovací činností stavebního úřadu, kdy bude rozhodující způsob provedení, lokalita umístění a další technické parametry reklamního zařízení. Kontaktujte prosím spolu s podrobnějšími informacemi stavební odbor městského úřadu, k tomu účelu můžete opět využít tuto dotazovnu. Pokud by se jednalo o reklamní zařízení umístěné na veřejném prostranství, dotaz směřujte na odbor komunálních služeb.
S pozdravem,

Datum: 19. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den, měla jsem také dotaz na vítání občánků a odkazujete tady na paní B. Stehlíkovou, ale já se jí snažím už druhý den dovolat, je možné za ní zajít osobně, nevím ale kde sídlí? děkuji
Odpověď: (20. 1. 2011 - odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí):
Dobrý den, paní Sehlíková zajišťuje čiinost Sboru pro občanské záležitosti a bývá dost často na Staré radnici na nám. Republiky, dle probíhajících akcí. Pokud jste se jí nedovolala, můžete svoji záležitost vyřídit rovněž s matrikářkou MěÚ, tel. 566 688 126 (124)nebo osobně.

Datum: 14. 1. 2011
Dotaz: Chodník v blízkosti bazénu je 3x překopán (firma E-ON).Před koncem roku byly překopy provizorně zahrnuty (bez zhutnění),nyní jsou propadlé a pro starší občany a hlavně maminky s kočárky jsou obtížně překonatelné.Po této cestě chodí denně tisíce chodců.Nebylo by možné dodavatele fi.E-ON dotlačit, aby překopy lépe opravili? Děkuji. Daníček
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Obratem jsme vyzvali f. Energservis k nápravě. Následně provedeme kontrolu.

Předmět: osvětlení
Datum: 15. 1. 2011
Dotaz: Dobrý den,
každý den nosím tržbu do nočního trezoru Komerční banky.V zimních měsících to není nic příjemného,protože mezi bankou a obchodem (Elektro Expert)nesvítí ani jedna lampa.Navíc je kolem plno stromů,takže se pokaždé děsím toho,že mě někdo přepadne.
Nešlo by s tím osvětlením něco udělat?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (17. 1. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Město Žďár nad Sázavou není vlastníkem uvedeného osvětlení, nemůžeme na něm provádět opravy. Informovali jsme však vlastníka o situaci, ke které v prostoru dochází a ten přislíbil nápravu.