Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Předmět: údržba zeleně
Datum: 4. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den,žádám Vás o vyjádření k problematice údržby zeleně na pozemcích města.Bydlíme na ulici Pelikánova a vlastníme krajní RD v řadovce.Na sousedním pozemku jsou stromy a vzrostlé keře,které nejsou evidentně nikým udržovány.Tyto dřeviny nám působí škody-nálety z nich způsobují zelenání fasády na našem RD,spadlé větve ohrožují zdraví našich děti i nás samotných,spadené listí lze jen stěží likvidovat a v neposlední řadě vrhají stín na náš pozemek a nemůžeme jej využívat na 100%. Děkuji!
Odpověď: (9. 11. 2010 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
schodou okolností budeme provádět ve dnech 10.-12.11. údržbové práce v části ZR 4 a není problém se přesunou na ZR 7. Ve Vámi uváděné lokalitě tedy provedeme údržbu v tomto období. Co se stínících stromů týká, doporučuji jednání na místě samém se zástupcem našeho odboru - ing. Šustrovou. Schůzku je možno domluvit na telefonním čísle 566688185.

Datum: 8. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den,
nevím, komu vznést dotaz, proto se obracím na Vás a žádám o přeposlání na příslušný odbor.
Chtěla bych se zeptat, kdy budou ve Žďáře na náměstí vánoční trhy. Také mne zajímá, kde mohu získat (a podat) přihlášku, pokud bych se chtěla účastnit těchto trhů a jaké jsou poplatky za pronájem pozemku. Také bych uvítala na webových stránka města seznam připravovaných akcí (trhy, jarmarky...), vč. termínů. Předem Vám velmi děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď: (9. 11. 2010 - tajemník):
K Vašemu dotazu ohledně pronájmu obchodního místa na tradičním žďárském předvánočním trhu, který se koná ve čtvrtek 16. prosince 2010 na náměstí Republiky, Vám s politováním sdělujeme, že momentálně žádná volná místa na prodejní stánky na tento trh nejsou.

Místa pro stánky jsou přidělována s přihlédnutím k nabízenému sortimentu zboží, účasti na minulých akcích a termínu přihlášky. V tuto chvíli evidujeme již několik žádostí „náhradníků“. Z kapacitních důvodů proto Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.

Pro Vaši informaci – poplatek z místa činí 100 Kč/m2. Přihlášky s uvedením prodejního sortimentu, velikosti požadovaného záboru, kontaktní adresou a telefonem lze posílat poštou nebo e-mailem na adresu odboru komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou.

Prodejní akce jsou uváděny na webu města v sekci „volný čas – kultura“.


M.Šustrová
referent odboru komunálních služeb

Datum: 4. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den, udělejte prosím něco s těmi informacemi o změnách MHD! Je listopad, a na stránkách jsou jako novinky informace z počátku srpna o přesunutí zastávky nebo z počátku září o nové zastávce u Nákupního parku. A taky u Tokozu až k Piláku už se dlouho jezdí. Když tady máte zastaralé informace, tak potom i ostatní části internetových stránek města mohou vypadat nevěryhodně podle jejich aktuálnosti. Děkuji předem nejen za sebe.
Odpověď: (9. 11. 2010 - odbor dopravy):
Vážený tazateli, ačkoli dotaz nepřísluší Odboru dopravy, zajistil jsem Vám odpověď z Odboru komunálních služeb, který má MHD v kompetenci. Zde uvádím odpověď:

"Informace jsou uloženy na stránkách odboru v kategorii „změny MHD“, nejsou již tedy v aktualitách. Informace jsou na těchto stránkách vymezeny datem nebo se případně jedná o trvalou informaci, kterou uvítá návštěvník, který se na těchto stránkách ocitne například až za tři měsíce od jejího zveřejnění."

Datum: 8. 11. 2010
Dotaz: Můžete mi sdělit, kdy budou nejbližší farmářské trhy. Nikde jsem nenašla termín a ty poslední jsem propásla.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (9. 11. 2010 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, farmářské trhy se ve Žďáře nad Sázavou budou konat v pátek 25.11.2010 od rána od 8.00 hodin.

Datum: 3. 11. 2010
Dotaz: Dnes 3. 11. v 20.30 hod ještě nesvítí osvětlení na dolní okružní. Nesvítí celá spodní polovina Stalingradu od Revoluční na východ. To trvá už minimálně od pondělí. Nevím, zda se rozsvítí později večer.
V čem je chyba?

Chci se zeptat, proč nefunguje veřejné osvětlení v dolní části sídliště Stalingrad. V horní části svítí světla od 17 hodin, v dolní části světlo nesvítí ani po 19. hodině.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: (8. 11. 2010 - odbor komunálních služeb):
V poslední době množící se výpadky veřejného osvětlení (VO) jsou způsobeny chybným přenosem signálu po síti mobilního operátora, který byl doposud po dobu 5 měsíců bezproblémový.Jedná se o případy nejen zapnutí, ale i vypnutí VO a to i včetně zpožděných doručení potvrzovacích SMS. V případě,že se přes městskou policii dozvíme o výpadku či svícení, sjednáváme nápravu neprodleně - náhradním řešením. V současné době probíhá zjišťování příčiny poruch.

Datum: 8. 11. 2010
Dotaz: OBCHVAT?! Chcete mne rozesmát?V 12/1991 jsem se do ZR nastěhovala a měl být obchvat kolem viaduktu u ZR 3 a dodnes žádný není a hned tak žádný nebude. Lze tedy předpokládat, že stejné to bude i u Kaufu. Nemyslela jsem, že chodníky zbuduje Global, spíš město. Na motorizované občany je myšleno, ale na chodce nikoli. Snad se v rozpočtu města najdou peníze na JEDEN CHODNÍK alespoň ze zatravňovacích dlaždic, který by navazoval na schody od Kaufu, když na ochrannou skleněnou stěnu proti ptactvu je.
Odpověď: (8. 11. 2010 - tajemník):
Trasa obchvatu je fixována v územním plánu již ze 70.tých let a všechny stávající stavby se v případě jeho výstavby budou bourat. Totéž platí i pro nové stavby, které mohou být pouze dočasné a jejich řešení a náklady by měly této "dočasnosti" odpovídat. Váš návrh řešení prověříme a pokud to bude možné tak zrealizujeme.

Předmět: chodníky
Datum: 5. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den
Nevím, komu vznést dotaz, proto se obracím na Vás a žádám o přeposlání na příslušný odbor. Díky - Dotaz ... Kdy budou zbudovány chodníky mezi prodejnou Global a Kauflandem? Včera jsem šla cestou od Žďasu k nádraží a už je tam několik vyšlapaných cestiček. Čekala bych, že alespoň jeden bude v provozu zároveň s dokončením stavby a navazovat na schody pod Kauf. Nepředpokládáte doufám, že lidé budou mezi Hypernovou a Kauf. chodit oklikou. Díky za odp.
Odpověď: (6. 11. 2010 - tajemník):
Dle sdělení odboru rozvoje pěšinky vyšlapané mezi komunikací vedle AUTA … a chodníkem od ŽĎASU po trávnících a mezi stromy, nesouvisí s výstavbou obchodního domu Global elektro a vzhledem k tomu, že v tomto prostoru má vést v budoucnu komunikace (obchvat) není ani v plánu budovat zde chodníky.

Předmět: dotaz
Datum: 5. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den
Zajímalo by mě, kdy proběhnou na Veselíčku volby do osadního výboru.Pokud se nepletu měli by být po pěti letech.Minulé volby byly tuším před sedmi lety a od té doby se tu nic neděje. Děkuji za odpověď
Odpověď: (5. 11. 2010 - tajemník):
Volba členů osadního výboru probíhá v zastupitelstvu města na základě návrhů, které předloží (pošle) nejlépe starostovi nebo místostarostce popř. radě města některý se zástupců stávajících osadních výborů nebo obyvatel místní části. Způsob delegace členů není procesně upraven zákonem. Minimální počet členů (musí být lichý), kteří musí být v místní části přihlášeni k trvalému pobytu je 3. Předsedu volí ZM z řad členů osadního výboru.
Ustavující ZM je svoláno na 11.11.2010 přičemž osadní výbory bývají ustanovovány na některém z následujících (25.11. nebo 15.12.2010), proto vám doporučuji obrátit se na nově zvolené uvolněné zastupitele nebo radu po 11.11.2010.

Datum: 3. 11. 2010
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych Vás upozornila na aktualizaci stavu podaných žádostí o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Neodpovídá to skutečnosti a přitom by to mohlo urychlit vyzvedávání žadatelů a tím i přispět k urychlení případného nalezení pracovního poměru.
Odpověď: (4. 11. 2010 - odbor dopravy):
Velice si vážíme Vašeho zájmu o práci našeho odboru. Musím Vás však ujistit, že vaše podezření o neaktuálnosti www stránek s doklady k vyzvednutí není na místě.
V případě průkazu profesní způsobilosti řidiče je potřebné si uvědomit, že žádostí o vydání tohoto dokladu je velmi málo a hlavně ne každý den si někdo žádost podá (narozdíl od desítek žádostí o vydání řidičských průkazů, kdy jsou podávány denně). Proto se tedy v aktuálním stavu podaných žádostí o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče na stránce
---
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/k-vyzvednuti-profesni-prukazy.asp
---
objevuje v kolonce Lze již PPZŘ vyzvednout? střídavě ANO a NE. Prostě ve dnech, kdy nebyla podána žádná žádost se objeví po celou dobu aktuálnosti zmíněné stránky příznak NE (tedy jen proto, že si ten den nikdo o tento průkaz nepožádal).
Řidič, který si žádost v konkrétní den podává, není tedy krácen na svém právu být informován o postup vyřizování, a už vůbec mu není znemožněno pozdním vyzvednutím dokladu včasné nalezení zaměstnání, jak se nám snažíte ve svém dotazu sdělit.

Předmět: Modré dny
Datum: 31. 10. 2010
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kdy budou modré dny a kdo na nich bude účinkovat. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (1. 11. 2010 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
termín festivalu Modrých dnů ještě není zcela upřesněn. Hlavní organizátor projektu uvažuje o termínech 16.11. nebo 1. 12., stejně tak ještě není známo přesné složení učinkujích. Podrobné informace najete na webových stránkách festivalu Modré dny : www.modredny.cz.
Přeji Vám příjemný kulturní zážitek při účasti na tomto festivalu.