Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: MHD
Datum: 21. 12. 2020
Dotaz: V tisku proběhla informace o omezení provozu MHD. K tomu lze konstatovat pouze jedno: omezení provozu MHD už mělo dávno proběhnout. Autobusy MHD jezdí především v odpoledních a večerních hodinách s max. 1 – 3 cestujícími, mnohdy úplně prázdné. Takový provoz nemůže být efektivní. Reorganizace MHD, která před časem proběhla, cestující moc do MHD nepřitáhla, tak by do budoucna stála za úvahu další optimalizace provozu MHD.
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, další omezování MHD aktuálně nepřipravujeme. Ta, která budou platit od 1.1.2021 vycházejí právě především z nízké obsazenosti některých spojů a případně z jejich částečné nahraditelnosti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Po té chytré optimalizaci MHD, co teď od ledna 2021 předvedete, končím s využíváním MHD. Když budu potřebovat někam jet MHD, tak většinu toho právě od ledna 2021 rušíte. Pěšky to mám daleko, na kole jezdí po Žďáru jen sebevrah nebo cyklistický fanatik, tak budete mít ve městě každý měsíc o několik desítek jízd autem navíc. A příště si nestěžujte, že je třeba řešit ucpané silnice, když děláte takové chytré optimalizace MHD. Nevím, kam se poděl selský rozum. To nechápete, kam to teď s MHD směřuje?
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pro rok 2021 je na MHD v rozpočtu města vyčleněno 9,5 mil. Kč. Abychom byli schopni rozpočet udržet a nezvyšovat cenu jízdného muselo dojít k omezení rozsahu kilometrů. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Dobrý večer, můžete mi prosím vysvětlit, co tím škrtáním v MHD sledujete? To jako chcete odradit lidi, aby nejezdili MHD? Kdo absolvoval pár ročníků na ekonomické škole, tak ví, co je to takzvaná anulační spirála. Když zrušíte část nabídky, tak poklesne část poptávky, protože nebude vyhovovat to, co v nabídce zůstalo. A klesnou tržby. Kvůli poklesům tržeb zrušíte další část nabídky a pořád dokola. Roztočíte anulační spirálu. Nebo je cílem ušetřit dotaci MHD, ať občané cestují, jak chtějí? Nevím.
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
cílem je udržet rozpočet na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 ve výši 9,5 mil. Kč a zachovat výši jízdného pro cestující. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Prosím vás, můžete mi vysvětlit, jak můžete tvrdit, že rušíte jen málo využívané autobusy MHD? Třeba na lince 4 jsou autobusy odjíždějící z nádraží v 8.30, v 9:30 a v 10:30 hodně vytížené a vy je zrušíte. A proč o víkendech byly zrušeny podvečerní a večerní autobusy linky 4 a protisměr na lince 8 zůstal? To lidi budou jezdit jen jedním směrem a pro opačný směr si musí zajistit odvoz? Toto radikální omezení je nedomyšlené, špatné a likvidační pro MHD. Kolik autobusů zrušíte potom příští čtvrtrok?
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v důsledku dopadů COVID řešíme omezení MHD tak, abychom byli schopni dodržet rozpočet roku 2021 pro tuto položku ve výši 9,5 mil. Kč a nezvyšovat jízdné. To vyvolává omezení v počtu kilometrů. To bez dopadu na stávající komfort MHD nelze provést. Situace bude i nadále sledována a podle jejího vývoje budou zváženy a připraveny další případné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služe

Datum: 16. 12. 2020
Dotaz: Schovávat se za chodce a ZTP, když je dále pouze cyklostezka?
Zmíněné nedostatky byly na lávce od chvíle, kdy na ní bylo zábradlí namontováno.
Nosné šrouby, které mají držet zábradlí u mostu a v mnoha případech jsou pouze 2/4, někdy nahrazeny tenkými závitovkami oproti jistě navrženým pevnostním šroubům, ty z mostu nikdo neukradl.
Pokud byste jste plul na loďce, všiml byste si, že tam šrouby nejsou, protože nesdí díry.
Zábradlí tak nemůže vyhovovat navrženým požadavkům..
Kdo je za to odpovědný?
Odpověď: (21. 12. 2020 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
za dílo je především zodpovědný dodavatel, s nímž budou řešeny jakékoli nedostatky v rámci záruky. Ostatní odpovědnosti byly popsány. Na upřednostňování zájmů chodců a tělesně postižených město trvá a bude ho aplikovat i v budoucnu. A když jste zmínil téma schovávání, budeme rádi, když uvedete své jméno a kontakt nebo nás oslovíte napřímo, protože každý občan, který má zájem město zlepšovat třeba i formou konstruktivní kritiky, je vítán.
Martin Mrkos, starosta

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Když mi známý řekl, co se chystá za optimalizaci MHD od ledna 2021, tak jsem si nejdřív myslel, že si dělá legraci. Nedělal. Můžete mi vysvětlit, která chytrá hlava schválila to prořídnutí MHD, co nazýváte jako optimalizace? Nejen lidi z Kláštera budou bití, škrtáte kromě linky 6 i u linky 5, 7 a 1. Známý je filatelista a dvakrát měsíčně mají setkání v Táferně, kam je krásně z celého Žďáru dovezla linka 6. Kdo teď nebydlí u trasy linky 2, tak bude jezdit autem. Toto bylo cílem optimalizace MHD?
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za současné situace, kdy COVID má a i do příštího roku bude mít vliv na provoz MHD, neřešíme optimalizaci ale omezení, která z toho vyplývají. Pokud máme dodržet rozpočet roku 2021 pro MHD ve výši 9,5 mil. Kč a zachovat cenu jízdného, musí být omezeny odjeté kilometry. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služe

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Vážení, jak dlouho ještě budete zkoušet trpělivost obyvatel s veřejnými službami? MHD je služba pro občany a vy jim službu seškrtáváte. V jedné diskuzi teď někdo vypočítal, že za pár dní škrtnete skoro každý osmý ujetý kilometr. To není pár kilometrů co se dá zanedbat. Proč nemyslíte na ekologii a místo toho chcete mít město plný aut? Jako by teď těch aut nebylo málo? Jsou vám jasný důsledky poškození kvality života obyvatel? Kdo z města přišel s tímto "nápadem" škrtat v MHD? To snad není možný!
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
změny v MHD jako jeden z nejpodstatnějších parametrů pro omezení spojů zohlednily obsazenost jednotlivých spojů případně jejich nahraditelnost jinými. Tento způsob omezení by tedy neměl vyvolat skokový nárůst zaplnění ulic dalšími auty. Pokud má být dodržen rozpočet města a zachována cena jízdného, je nutno škrtnout některé spoje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, v odpovědi si protiřečíte. Jak může být MHD pro občany i dále zajímavá a potřebná, když ji výrazně rušíte? Potom píšete, že je nutné omezit rozsah MHD, ale už nepíšete, jak jste na to přišla, že je to nutné. Ve městě by se dalo rušit něco jiného. Pozoruji, že se v posledním období počet cestujících zase pomalu zvyšuje a město místo toho udělá krok, kterým se už sotva počet cestujících zase vrátí. Nezlobte se, ale to je chaotické řešení. Nebo město plánuje MHD pomalu rušit?
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Suku,
město neplánuje rušit MHD. Město je v situaci, kdy i na MHD dopadá situace s COVID. Máme-li udržet rozpočet města pro rok 2021 pro krytí ztráty z MHD ve výši 9,5 mil. Kč a nezvyšovat jízdné, jen nutno omezit počet ujetých km. Aby dopad takového kroku na občany byl co nejmenší, byly vybrány spoje málo obsazené, prázdninové, s alespoň částečnou náhradou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Když se podíváme na MHD, tak co vidíme? Nefungující monitor s odjezdy MHD v nádražní hale. Od jara stále promýšlenou změnu obsahu nástěnek MHD před nádražím. Na Studentské ulici někdo přišrouboval značku linkový dopravy a město vyšetřuje, kdo to tam přišrouboval a dokud to nevyšetří, tak to tam nechá. A teď se zruší část linek MHD. Co bude příště? Cestující si v rámci úspor budou autobusy MHD řídit sami, protože řidiči něco stojí? Dělejte něco nebo budete hrobaři MHD! Na co potom platíme daně?
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
pokud je monitor v hale ČD v poruše, je obratem zajištěna oprava. Obsah nástěnek před nádražím se mění, je v přípravě konečná verze jejich obsahu a forma zpracování. Neoprávněně osazené označení zastávek na Studentské je v řešení.
V končícím roce se naše MHD ve Žďáře vypořádala kromě jiného i s pandemickou situací. Podařilo se po celou dobu udržet její provoz, a to i v nejkrizovějším období na jaře, kdy byla MHD omezena na cca 1/3 jejího obvyklého rozsahu. Každá služba něco stojí a pro rok 2021 je na MHD v rozpočtu města vyčleněno 9,5 mil. Kč. Abychom byli schopni rozpočet udržet a nezvyšovat cenu jízdného muselo dojít k omezení rozsahu kilometrů. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 12. 2020
Dotaz: Tahle věta je v článku Žďárského deníku s titulkem začínajícím "Žďár seškrtal autobusové linky v MHD".To snad nemůžete myslet vážně?Za těžký peníze platíte generel dopravy,aby lidi tolik nepoužívali auta a místo toho jim náhradu zrušíte!To je naprostý Kocourkov.To se nedalo ušetřit jinde?Když může město platit architekty,koordinátory,druhou místostarostku a podobně,tak omezovat služby obyvatelstva je skok zpět.Vůbec s tím nesouhlasím a žádám co nejdříve zachování linek MHD ve stavu prosince 2020
Odpověď: (21. 12. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočet města na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 počítá s doplatkem města na tuto službu ve výši 9,5 mil. Kč. Pokud rozpočet máme udržet ve schválené výši a současně nezvyšovat jízdné, pak nezbývá než omezit rozsah MHD. Za uvedených podmínek (výše rozpočtu a zachování výše jízdného) byly do omezení pro rok 2021 zahrnuty především ty spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak může dojít k dalším omezením nebo naopak k rozšíření nabídky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb