Odpověď jednotlivá

24. 11. 2020
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Ve vnitrobloku na ul. Chelčického na dětském hřišti byly vyměněny schody a přidržovací lano u skluzavky - budiž. Jen se ptám, proč nebyla zároveň opravena deska, na kterou tyto schody vedou. U jednoho sloupku je díra, do které se pohodlně vejde dětská noha. Je to nebezpečné. Za další - již rok je na tomto hřišti ulomená pérová houpačka slona - mohli byste sjednat její výměnu, popř. přidat další.
Děkuji za odpovědˇa přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,
opravy desky, podesta u Vámi zmiňovaného herního prvku je objednána a celý díl bude vyměněn. Oprava houpadla/slona byla objednána u dodavatelské, certifikované firmy. Děkujeme za trpělivost.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

20. 11. 2020
Předmět: Výsledkek vyhlášeného záměru "BISRO Farčata"
Dotaz: Dobrý den,
je tří týdny ode dne, do kdy mohly být Městem přijímány návrhy na vyhlášený záměr.
Bude Město informovat - zveřejňovat přijaté návrhy tak, aby byly rozptýleny pochyby a bylo následně všem jasné, proč bude spolupracováno s vybraným zájemcem-provozovatelem BISTRA.
Dodrží Město vyhlášený termín pro otevření?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
komise pro vyhodnocení přihlášek do vyhlášeného záměru na investora a provozovatele bistra v parku na Farských humnech je svolána na 2.12.2020, a to z důvodu, že komise je jmenovaná 7členná a bylo nutné přizpůsobit se časovým možnostem všech členů komise. V záměru byl stanoven pouze předpokládaný termín pro uvedení bistra do provozu, a to květen 2021. Komise po vyhodnocení nabídek doporučí radě města budoucího provozovatele bistra. Rada města rozhodne o provozovateli bistra, popřípadě má možnost záměr kdykoliv zrušit bez vyhodnocení. Tak, jako u každého materiálu, který je v radě města projednán, budou na stránkách města zveřejněny podklady, na základě kterých rada města rozhodovala. Pokud bude radou města vybrán provozovatel bistra, budou občané informováni i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, ve kterém dojde k představení provozovatele bistra i jeho záměru.
JUDr. Prokopová PhD., vedoucí odboru majetkoprávního

13. 11. 2020
Předmět: nebezpečný roh bývalé ohrady
Dotaz: Proč není odstraněno torzo z bývalé ohrady pro trénování koní? Roh této ohrady je nebezpečný pro cyklisty i lyžaře kteří tudy jezdí směrem od Purkyňovy ulice na cyklistickou cestu. Pokud není ve vašich silách toto torzo odstranit je třeba ho natřít reflexní barvou nebo vhodně zakrytovat. Určitě nejsem sama, kdo se nad tímto nebezpečným místem pozastavil.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, děkujeme za podnět, odstranění torza je v řešení.
S pozdravem
Jiří Kasper
referent odboru komunálních služeb

25. 11. 2020
Předmět: Sběrné místo oleje
Dotaz: Dobrý den,
můžete dát vědět AVE, aby vyvezli kontejner na olej vedle Pramenu na Dolní ulici? Vypadá docela plně, láhve stojí i na kontejneru a vedle něj.
Díky moc!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jindro.
Děkuji za informaci.
Zařídím vývoz.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 11. 2020
Předmět: rekonstrukce Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
kde mohu prosím vznést připomínku k právě probíhající rekonstrukci Vodojemu.
Děkuji za odpověď
Prokop J.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Prokope,

jsem Vám k dispozici.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190; 778 526 179
e-mail: adam.joura@zdarns.cz

25. 11. 2020
Předmět: ředitel 4.ZŠ
Dotaz: Proč je stále ředitel 4.ZŠ ve své funkci ? Proč již neodešel z důvodu prohraného dlouhodobého soudu, nebo proč již nebyl odvolán ? Z jakých peněz splácí svůj soudní dluh ? Doufám, že ne z peněz daňových poplatníků ? Proč nebyl odvolán z rady města ? To jsou otázky, které by veřejnost ráda znala.Voliči již budou v dalším volebním období daleko ostražitější a opatrnější koho budou volit !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
důvody odvolání ředitele školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, uvádí zákon 561/2004 sb. § 166, odst. 4 a 5. Ani jeden z těchto bodů nebyl naplněn, a není proto důvod pana ředitele odvolávat. Vzhledem k tomu, že ZŠ Švermova 4 je příspěvkovou organizací města, nevytváří zisk a náklad, který jí vznikl v souvislosti s verdiktem soudu, není schopna tato příspěvková organizace ze svých prostředků zaplatit. Proto jí byla zřizovatelem poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou schválilo zastupitelstvo města 30. dubna 2020. Vaše otázka směřující k důvodu neodvolání z pozice radního města je politickou záležitostí.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

21. 11. 2020
Předmět: Nošení roušek
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat ve Žďáre se už nosit roušky nemusí?Ani když se míjejí cizí lidé?Každý den chodím na procházku kolem oválu směrem k sauně a zpátky na Libušín po cyklostezce, potkal jsem 50 lidí a nikdo neměl roušku,po stezce nejde dodržet ani 2metry. Projděte prosím tuto trasu od 15:00 až 17:00.Kde je městská policie? Děkuji za odpověd
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
povinnost nosit roušku v zastavěné oblasti, pokud se člověk potká s jiným na menší vzdálenost než 2 metry, platí samozřejmě i v našem městě. S nedisciplinovaností se samozřejmě setkáváme a vždy se snažíme situaci řešit a občanům jejich povinnosti vysvětlujeme. Máme již vytipována místa a lokality, na které cílíme náš dohled. Nejhorší je situace na zastávkách, parkovištích, místech před obchodními centry a nádraží ČD. Velkou část našeho dohledu věnujeme taktéž mládeži a osobám bez domova. Aby jste se, ale i na zmíněné stezce cítil bezpečně, doporučuji využívat co možná nejvíce její krajní část. Potom bude s největší pravděpodobností bezpečná vzdálenost zachována, jelikož stezka má na šíři 3,5 metru. Všechna místa kontrolovat nezvládáme, provedeme zde však občasný kontrolní dohled, tak aby k protiprávnímu jednání nadále nedocházelo. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

23. 11. 2020
Předmět: Ucpané kanály
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych nahlásit ucpané kanály spadaným listím v ul. V Lískách poblíž dětského hřiště. Ulice a chodníky jsou též samé listí.
Je možné toto dát do pořádku? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět jsme předali technickým službám SATT, a.s. k řešení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 11. 2020
Předmět: Kácení stromů v parku
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu se momentálně intenzivně kácí vzrostlé stromy v prostoru dětského hřiště na Vysočanech u přehrady? Je v plánu likvidace veškeré starší zeleně v tomto místě?
Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Beneši,
na dětském hřišti k Přehradě byly pokáceny 4 stromy, další kácení na tomto místě již není plánováno. Kácení bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu zajištění provozní bezpečnosti na dětském hřišti, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Naopak se na tomto dětském hřišti vysadila nová zeleň a ve výsadbě se bude pokračovat i nadále.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

18. 11. 2020
Předmět: Propojka Novoměstská-Jamská
Dotaz: Nová propojka Novoměstská-Jamská s těmi osázenými stromy to je perfektní, předpokládám, že budou osázeny i z druhé strany. Takto by to mělo vypadat i u obchvatu od Veselíčka na Jihlavskou. Myslím tím osázeno stromy z obou stran, to pak má ekologický význam ! Jen v tomto trendu pokračujte, čím více zeleně tím lépe. Pokud se Vám podaří prosadit více zeleně na průmyslové zóně u jednotlivých firem,pak to vše má opravdu význam, přeji úspěch.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vrbická,

díky za milou zpětnou vazbu. Obecně lze říci, že chceme dostat vhodnou zeleň všude, kde to dává smysl a okolnosti to dovolí. Těmi okolnostmi myslím užitné zaměření pozemku, například průmyslovou zónu vybavíme s investory (které k tomu zavazujeme příslušnými pravidly) zelení a vodními prvky tak, aby se tam však nějací investoři také vešli, dále ochranná pásma, inženýrské sítě, majetkové poměry a v neposlední řadě finance. Máme připravenou celou řadu projektů z oblasti modrozelené infrastruktury a snažíme se pro ně zajistit prostředky z dotací, darů soukromníků a firem do nově vzniklého Fondu zeleně a pochopitelně i rozpočtu města, který však na potřeby v této oblasti nemůže stačit.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 11. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpověď, tak nějak jsem si to myslel, že šlo o ušetření peněz. Bohužel z Vaší odpovědi mi vyplývá, že pokud budu mít trošku toho bordelu na zahradě, s kterým se mi nevyplatí jet na sběrné místo můžu ho vyhodit někam pod mez. Nebo to může dělat jen někdo? Jak píšete že může jít o meziskládku, rád bych se přijel podívat jak firma bude nakládat "listí,, do kontejneru, které je cíleně nahrnuto pod mez. A myslím že ho tam nebylo málo jak píšete.
S pozdravem E.Lempera
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Lempero,
jednalo se o zanedbatelnou trochu listí z parkoviště.
Mezideponie v odpovědi neznamenala, že ji vytvoříme někde pod mezí a na trvalo, ale na námi spravované ploše nebo např. na valníku a odvezena bude až s větším množstvím. A jak jsem psal minule, bylo to špatně a přijala se režimová opatření.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2020
Předmět: dětská hřiště v době nouzového stavu
Dotaz: Dobrý den, dnes pracovníci prevence, anebo jak se jmenují, vyhodili syna z hřiště u 2. ZŠ. Chtěla bych se tímto zeptat, kam tedy mohou děti chodit sportovat? Pokud jsou venku a neporušují zákaz shromažďování, nerozumím, proč by nemohli využít prostory hřiště. Vždyť podobným způsobem se, pokud je mi známo, využívá i Modré hřiště, stejně tak i hřiště u 4. a 5. ZŠ. A také areál skateparku, kde je běžně x lidí pohromadě. Proč to tedy není možné tady? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle vyjádření ředitele 2. ZŠ je hřiště každoročně v listopadu mimo provoz. Otevřít jej mimořádně nelze, jelikož správce, který by mohl vykonávat dozor, je nemocný. Bez dozoru hřiště není možné ponechat jak z důvodů bezpečnostních, tak kvůli epidemiologickým nařízením, především kvůli shlukování dětí. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

17. 11. 2020
Předmět: Shrabané listí
Dotaz: Dobrý den. Dnes někteří z nás věnovali trochu času a své energie na to, abychom shrabali listí v okolí dětského hřiště v prostoru ulic Studentská a Dolní u potoku. Výsledkem je několik kupek u stromů. Bylo by prosím možné zajistit v nějaké dohledné době odvoz? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Beneši.
Objednáme obratem odvoz kupek.
Děkujeme za úklid městských pozemků v okolí vašich domů.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 11. 2020
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, musím Vás pochválit. V úterý jsem hlásila dvě lampy u domu, že nesvítí a druhý den už opraveno. Děkuji za rychlost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji Vám za pochvalu, ráda ji předám kolegům.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2020
Předmět: Pneumatiky.
Dotaz: Jak si může dovolit paní Miluše Kozáková napsat, že za zpětný odběr pneumatik se platí? Kdo to rozhodl? ZÁKON mluví jasně - ,,Podle zákona o odpadech (titl.Zákon č. 185/2001 Sb.,) je u nás už pár let možné bezplatně – důležité slovo BEZPLATNĚ- odevzdávat vysloužilé pneumatiky bez ohledu na značku výrobce v pneuservisech a autoservisech, prostě všude tam, kde se pneumatiky prodávají."
Má poradit kam je odvézt a ne informovat o ceně. Myslím, že i sběrný dvůr vybírá poplatek neoprávem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Kuneši
Váš původní dotaz zněl: „Přijímá sběrný dvůr na ulici Jihlavská pneumatiky od osobních automobilů“
Moje odpověď tedy byla: Ano - za pneumatiku uvedených 25 Kč za ks.
Sběrný dvůr není místem zpětného odběru pro pneumatiky.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru.
Zpětným odběrem pneumatik se zabývá kolektivní systém Eltma, který zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru.
Zde pro Vaši informaci uvádím místa zpětného odběru:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-Seznam_mist_zpetneho_odberu_pneumatik-20201016.pdf

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 11. 2020
Předmět: Obchody a rozvoj města
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se touto cestou zeptat, zda se uvažuje o nejajych obchodech ve městě ať už na Klafaru nebo jinde ,myslím že žďár má ještě potenciál. Pak, jestli jsou někde nějaký bližší informace o plánovaném prebudovani centra města viz nějaká architektonická soutěž, a poslední řadě jaké firmy budou na nové Jamske. Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
město uzavřelo architektonickou soutěž ke studii s názvem "Potenciál" na koncepční řešení části centra města. Na základě této soutěže by měla vzniknout příslušná studie, jejíž součástí budou pravděpodobně také prostor pro různé obchody. O soutěžních návrzích byla veřejnost informována a bude také o dalším pokračování tohoto projektu. S návrhy se můžete seznámit zde: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/potencial-mesta-zdaru-nad-sazavou

Obchodní činnost je však ze zásady soukromá věc, proto je třeba, aby komerční potenciál Žďáru posoudili sami obchodníci, kteří již nyní mají možnost se ve městě usídlit či rozšířit.

Díky za zájem a srdečně zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 11. 2020
Předmět: Autobus na hřbitov-Zelená hora
Dotaz: Dobrý den,
prosím pokud by šlo posunout odjezd autobusu zpět ze hřbitova v neděli alespoň na 14,30h.
Každý týden jsem svědkem toho,jak chudáci většinou starší občané se div nepolámou,když běží na hrob a vzápětí už musí zase nazpátek,aby jim bus neujel...Děkuji za zamyšlení se PeZI
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
Váš návrh nelze akceptovat, není to možné z hlediska oběhu vozidel. Navíc nám nepřijde rozumné, aby autobus čekal skoro hodinu na zpětný spoj. Návštěvníci hřbitova mají možnost buď rychlé návštěvy hrobu, pokud to není v jejich silách stihnout nebo plánují delší čas u hrobu, pak tito mají možnost se dopravit zpět dalším spojem ve 14.50 hod., tedy jen o 20 minut později než navrhujete.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 11. 2020
Předmět: Sběr ojetých pneumatik na sběrném dvoře
Dotaz: Dobrý den.
Přijímá sběrný dvůr na ulici Jihlavská pneumatiky od osobních automobilů?
Přijímá je bezplatně, popř. od kdy za peníze?
Jsem ze Ždáru a jsem plátcem odpadů.
Děkuji za info.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zdražile.
Pneumatiky lze na sběrném dvoře ukládat.
Platí se 25 Kč za 1 ks.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 11. 2020
Předmět: Vánoční stromky a keře z roku 2019 u kontejnerů
Dotaz: Zdravím, stále nedošlo k odvozu keřů a vánočních stromků z minulých vánoc na ulici Studniční,klidně Vám zašlu i fotky na mail. Myslím že by šlo i zařídit lepší fungování fy Ave, kde by zaměstnanci v případě, kdy spatří odpad okolo kontejneru, předali informaci vedení, které by vyslalo další tým k odstranění tohoto odpadu. Nyní to probíhá stylem vyvezení kontejneru a okolo to zaměstnance nezajímá, chápu že jsme povinni dávat odpad do kontejnerů, ale ne vždy se tam vejde a odloží se vedle. Námět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Prokope
Kupa bioodpadů na ulici Studniční - hlavně větví z podzimního úklidu je objednána. Odvoz proběhne tento týden.
V zástavbě rodinných domů, kdy mohou mít občané svou biopopelnici nebo zdarma biopopelnici od města, nepřidáváme další kontejnery.
Máte pravdu, AVE odváží pouze odpady v nádobách, nemají povinnost sbírat to okolo. To musí být odvezeno na základě jiné objednávky. Prvotně by občané neměli nic odkládat okolo nádob a pokud mají větší potřebu, kterou nelze jinak řešit (např. vlastní kompost), měli by odpad odvést na sběrný dvůr.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 11. 2020
Předmět: neuvolněná místostarostka
Dotaz: Dobrý den, existuje nějaký doklad co odpracuje neuvolněná místostarostka za 46 000 Kč měsíčně? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
takový doklad neexistuje, a to nejen v případě neuvolněné místostarostky, ale pokud se týká i starosty a ostatních zastupitelů. Jedná se o veřejnou funkci, tudíž ve veřejném zájmu a je vykonávána po celou dobu funkčního nebo časového období. O výši odměny v případě neuvolněné místostarostky rozhoduje zastupitelstvo města.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

4. 11. 2020
Předmět: Vývoz bioodpadu 11/2020 - 04/2021
Dotaz: Žádám Vás o harmonogram vývozu biopopelnic v zimním období 2020/2021.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Chudovský.
Termíny vývozu biopopelnic jsou následující:
Do konce listopadu pravidelně každý týden.
V prosinci 2x měsíčně: dne 8. -9.12. a 22.-23 12.2020.
V zimním období : leden – březen pokud tedy dovolí povětrnostní podmínky:
12. - 13.1.2021
16. – 17.2.20201
23. -24.3.2021

Od března již opět pravidelně každý týden až do konce listopadu 2021.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2020
Předmět: uprava povrchů na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, všimla jsem si, že se chystá výsadba stromů v parku.
Je v pánu dokončit terénní úpravy? Stávající situace je další tolerovanou vadou minulého díla nebo snad bylo součástí zadání posledních úprav parku, jeho celková nerovnost, jezírka, jámy atd.?
Napříč parkem je viditelná nerovnost a část parku cca od grillu blíže k vodárně, je nedodělek.
Nové stromy pak zabrání použití mechanizace a nerovnosti neschovají.
Proč nebyl pak nejdříve vyrovnán?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,

Jemné terénní modelace spolu s revitalizací trávníku budou součástí příští etapy. V místě u mola je navržen prostor pro slack-line a dojde k většímu rozsahu úprav. Vytyčené stromy nejsou v kolizi s dalšími úpravami. Revitalizace probíhá dle PD.

ing. mgr. lucie radilová, dis.
za odbor strategického rozvoje a investic


4. 11. 2020
Předmět: Parkovište libušín
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné prosím nalajnovat parkovací místa na libušínské ulici a na parkovišti u KD? Všude jinde v jiných městech je to běžná věc. Není možné bezpečně parkovat řidiči se roztahují nechávají vedle sebe bud velké mezery nebo vůbec žádné. prosím o nalajnování parkovacích míst
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Letos byla nově zorganizována a vyznačena např. parkovací stání u fotbalového stadionu a u sportovní haly. Vodorovné značení na parkovišti mezi Jehlou a KD je v plánu v návaznosti na projektované stavební úpravy před hotelem Jehla.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 11. 2020
Předmět: opadané listí na cyklostezce
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit na spadané listí na cyklostezce, které je pro cyklisty dost nebezpečné (dost to klouže v kombinaci s deštěm). Nemohlo by s tím město prosím něco udělat? Jedná se o cyklostezku směrem na Pilskou nádrž tak i cyklostezka podél ulice Bezručova od fotbalového stadionu směrem k obchodnímu domu Kinský.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
konkrétně cyklostezka směrem k Pilské nádrži se strojně zametala 3.11. Dnes je opět zasypaná listím. Technické služby SATT pokračují denně v úklidu listí ve městě dle svých kapacit. Při pohybu na komunikacích je nutné přizpůsobit jízdu i chůzi aktuálnímu stavu.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 11. 2020
Předmět: Dotaz / Návrh
Dotaz: Zvažte prosím jednosměrný provoz na ulici Brodská, v kopci hned u Solné Jeskyně, která vede od Azylového domu pro muže. Jezdí tu všechno možné, a navíc zde dochází k častému parkování na trávníku, otáčení se na něm atd, navíc pokud jede vozidlo z jedné strany, musí se protijedoucí vyhnout a to rovnou na trávník ( Pozemek MěÚ ) Zvažte to i z hlediska bezpečnosti, je zde mnoho dětí a občanů kteří by toto uvítali. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
každé řešení má své výhody i nevýhody. Některé výhody jednosměrného provozu jste zmínil v dotazu, k nevýhodám mj. patří navýšení silničního provozu v navazujících ulicích či možné zvýšení rychlosti projíždějících vozidel v jednosměrném úseku.
Děkujeme za námět, situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy4. 11. 2020
Předmět: Zastávky u Lidlu - drobnost
Dotaz: Dobrý den.
Možná je to až velká drobnost, ale tak jak se zastávky klubou, všiml jsem si, že na sloupcích se značkou zastávky je jedna značka směrem od silnice (na straně u Lidlu) a na druhé straně je značka směrem k silnici. Možná to tak má být, ale přijde mi to divné.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Beneši,

již věc řešíme. Tato situace sice není v rozporu s normou, ale i z hlediska viditelnosti bude lépe, pokud se jedna ze značek otočí. Každopádně děkujeme za podnět.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 11. 2020
Předmět: Lávka pro cyklisty ul. Sázavská
Dotaz: Dobrý den, díval jsem se, jak probíhá "oprava" zábradlí na lávce přes řeku na ul. Sázavská. Venku prší, 8° C, přesto dělníci na díle pracují, hlavně lakýrník se stříkací pistolí se činí. A tak si tak říkám: Má taková práce smysl? Jste ochotni takové dílo převzít, když je práce odbytá hned na začátku? A kdo provádí kontrolu? Škoda, že nemůžu přiložit foto.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Bártku,

technologické postupy jsou primární odpovědností dodavatele stavby a předpokládám, že pracuje s materiály odpovídajícími podmínkám, za nichž se aplikují. Město pochopitelně hlídá prostřednictvím dozoru stavby i svých investičních techniků i technologické postupy, ale důležitý je především výsledek. Stavby mají poměrně dlouhé záruky, proto určitě ani dodavatel nestojí o reklamace, k nimž bychom rozhodně přistoupili, pokud by se projevily nějaké závady v záruční lhůtě. Průběžné kontroly provádí správce, tedy rovněž město.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 11. 2020
Předmět: źďárský zpravodaj
Dotaz: Dobrý den, kdy bude zveřejněna pdf verze Zpravodaje na webu města? Vyšel 2.11. a dnes 4.11. nikde nic. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouváme se, potýkali jsme se s malým technickým problémem. Zpravodaj se již nahrává na náš web.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

3. 11. 2020
Předmět: svážení odpadu
Dotaz: Dnes jsem kolem 9. hodiny projížděla Dolní ulicí a od obchodu s potravinami na přechodu vyjíždělo menší nákladní bílé auto s vlečkou, v které bylo rameno jeřábu. Jela jsem za ním až na Studentskou a 3x vylétl z korby igelitový sáček a bylo to nepříjemné, protože to bránilo výhledu.
Neměl by mít odpadky přikryté, aby je vzduch nevířil?
Děkuji B.Slámová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Slámová.
Pokud jsou v dopadech uloženy jednotlivé lehké mikrotenové sáčky, pak bohužel taková situace může nastat.
Řidiči firmy AVE, pokud přejíždí na sběrný dvůr, tak náklad plachtují, nenatahují plachtu při jízdě mezi zvony. Snaží se riziko, které popisujete, alespoň takovýmto způsobem minimalizovat.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb1. 11. 2020
Předmět: Závažná chyba v jízdním řádu MHD linky 4
Dotaz: Dobrý den, v jedné internetové diskuzi o dopravě se píše, že je chyba v jízdním řádu linky 4, co bude platit od pondělí 2. listopadu. Spojení 5 na této lince má chybu u posledních dvou časů. Není možné, aby autobus odjížděl současně v 5:33 od Penny na Stalingradě a od Hypernovy, aby na nádraží pak dojel v 5:34. V diskuzi jsou i odvolávky na jízdní řády na webu MHD a na Idosu. Píše se, že by jinak autobus musel mít superturbo a nástupy 0,5 sekundy. Předejte to prosím kompetentní osobě k opravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za upozornění. Software trochu zachyboval a lidský faktor, ať již u tvůrce či dopravního úřadu, chybu neodhalil. Za chybu se omlouvám, ale vzhledem k niternosti chyby a doby platnosti výlukového jízdního řádu nebude již jízdní řád opravován.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 11. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, již asi 3 týdny některé ze semaforů u Conventu nevydávají žádný zvuk. Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, prověříme a zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 11. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
dnes jsem přijel MHD ke hřbitovu na Zelené hoře, kde mě rozhořčilo jak firma která seká trávu na místním hřbitově hromadí "uklízí,, posečenou trávu pod mez přilehlého parkoviště. Přijde mi to divné v dnešní době když existují kontejnery na bioodpad. Tak proč dělat nepořádek kolem hřbitova. Přijde mi to neetické.
Přeji pěkný den.
S pozdravem Emil Lempera
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Lempero,
ten odpad bylo listí z parkoviště, a bylo ho malé množství, kdy správci nepřišlo ekonomické s tímto množstvím jet na sběrný dvůr. Uznal svoji chybu a jsme dohodnuti, že veškerý rostlinný odpad se musí likvidovat přes spol. AVE, třeba i s využitím meziskládky. Jinak veškerou posečenou trávu likvidujeme na AVE.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

3. 11. 2020
Předmět: dotaz - výše odměny
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o sdělení, jaká je nejnižší možná odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty v souladu s platnou legislativou ve Žďáře nad Sázavou. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Zedníčková,
o poskytnutí odměny všem neuvolněným zastupitelům, tedy nejen neuvolněnému místostarostovi, rozhoduje zastupitelstvo města. Nelze sdělit jaká je nejnižší možná odměna, protože se při jejím stanovení vychází z NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a v něm (jeho příloze) je uvedená nejvyšší možná výše odměny, která nemůže být překročena, ta v případě neuvolněného místostarosty činí v současné době 46 234,-Kč. Tato částka se odvíjí od počtu obyvatel města v roce, ve kterém proběhly volby do zastupitelstev obcí, tedy počet obyvatel města v roce 2018. Je však nutné konstatovat, že nárok na tuto odměnu nevzniká přímo ze zákona, ale je to na rozhodnutí zastupitelstva, zda ji schválí a v jaké výši.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

2. 11. 2020
Předmět: Oprava branky u dětského hřiště
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na ulici Polní, u Zelenky, je zničená vstupní branka. Prosíme o její opravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za upozornění. Stav prověříme, opravu zajistíme.
Radka Remarová
referentka odboru komunálních služeb

2. 11. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,
Libušínská zastávka MD ,jak ta naše Bára co v noci ušije ve dne zas párá .
S pozdravem slevu nechci zadarmo.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
při opravě komunikace nebyl řešen chodník, kde se po vyrovnání obrub držela v předmětném prostoru voda. Nyní i chodník dáváme do pořádku, akce by měla trvat cca týden, zastávka MHD bude o několik metrů posunuta směrem k Jehle.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

27. 10. 2020
Předmět: Neznačená uzavírka mostu na Klafar
Dotaz: Dobrý den,
od včerejška je uzavřen most na cyklostezce na Klafar, ale nahoře od Klafaru není uzavírka ani objížďka nijak značena. Prosím o doplnění dopravního značení. Dále prosím o uvedení v uzavírkách komunikací na webu města, kde informace o uzavírce také chybí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
zábradlí se v rámci vad a nedodělku musí vyměnit, nebylo žárově zinkované a neodpovídalo schválené PD. Vše mělo být provedeno ve dvou krocích. Jeden den demontovat a druhý den namontovat nové. Bohužel COVID v subdodavatelské firmě přinesl týdenní zdržení. Na začátku 45. týdne bude zábradlí nainstalováno zpět a lávka opět otevřena. K dnešními dni je vše opatřeno dopravními značkami a zábranami.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

27. 10. 2020
Předmět: budova Dolní 1
Dotaz: Dobrý den, proč v budově České pojišťovny neprobíhá každodenní úklid sociálních zařízení a chodeb? Již několikrát se stalo, že alespoň jednou v týdnu nebylo uklizeno (třeba některé pátky, takže je vlastně uklizeno ve čtvrtek ráno a pak až v pondělí), což v současné epidemiologicke situaci není v pořádku. Děkuji
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
prověřil jsem váš dotaz a zjistil jsem, že tato situace nastala, když čerpala naše uklízečka řádnou dovolenou v pátek. Jinak samozřejmě probíhá důkladný úklid pravidelně každý den. Pověřil jsem vedoucí úseku, aby v době čerpání řádné dovolené vždy zajistila zástup a tato situace se již neopakovala.
Děkuji za upozornění a jsem s pozdravem V.Kovařík, SPORTIS

S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

2. 11. 2020
Předmět: lávka na Farských humnech-odstranění vad
Dotaz: Dobrý den,
prkna byla vyměněna, ale jednotlivé sloupky zábradlí jsou stále přišroubovány v některých případech stále pouze dvěma šrouby.
Jak bude řešena kaluž držící se uprostřed lávky, při prvních mrazech to bude problém stejně jako kaluž na nové cyklostezce cca 120m od lávky, kde je kaluž napříč celou stezkou?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v tomto týdnu proběhne kontrola vad a nedodělků. Odstranění dle přejímacího protokolu mělo být dokončeno do konce října. Pokud se na dokončené stavbě vyskytují další vady budou reklamovány dle podepsané Smlouvy o dílo.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

30. 10. 2020
Předmět: Zastávka a silnice u Lidlu, pokračování
Dotaz: Dobrý den, v souvislosti s odpovědí předešlého dotazu, bych ráda věděla, zda dostane nový asfaltový povrch celá ul. Studentská až k novému mini kruhovému objezdu směr Vysočany. Nyní jízda po této ulici připomíná jízdu na pouťové atrakci. A to nemluvím o žalostném stavu chodníků na ul. Vysocká po obou stranách silnice.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v současnosti se bude dělat 120 m úsek vozovky na ulici Studentská související se zastávkami MHD, tedy od Polikliniky po křižovatku s ul. Neumannovou. Příští rok by se měly rekonstruovat parkovací plochy před Poliklinikou. Poté by měl přijít na řadu zbytek Studentské. Z dopravního hlediska je nemožné realizovat vše dohromady, a to i kvůli koordinaci s jinými dopravními stavbami. Ze stejného důvodu se bude opravovat Vysocká ulice v horizontu nadcházejících dvou až tří let, kdy dojde k rekonstrukci vozovky i chodníků. V roce 2021 a 2022 se bude rekonstruovat Santiniho ulice (akce a iniciativa ŘSD), proto není možné zejména obyvatelům Vysocké ulice ještě více znesnadňovat přístup k bydlišti.

Děkuji a přeji úspěšný týden
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

1. 11. 2020
Předmět: prodleva v propojce z ul.Novoměstské na Jamskou
Dotaz: Proč je prodleva z ul. Novoměstská na ul. Jamská ? V létě bylo období, kdy se tam skoro nic nedělo ! Nyní to dohání a prodlužují termín ? Proč nejsou osazovány stromy kolem těchto nových cest a obchvatů ? To platí i u obchvatu Nového Veslí ! Proč se nevysazují stromy u těchto nových silnic ? Termíny k dokončení byly dostatečné, proč to prodloužení ? PPředpokládám, že se to neprojeví na kvalitě !!!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Domanský,

dodavatel stavby mezi Jamskou a Novomětskou se drží harmonogramu a rozvržení kapacit je jeho odpovědností. Důležité je, aby se stihl termín kolaudace, což nyní ohroženo není. Ani kdyby se spěchalo, nesmí být dotčen vysoký standard, který město a poskytovatel dotace požadují. Stromy se sázejí v takové míře jako nikdy v minulosti a v daném tempu by město rádo vytrvalo. Výsadby mají však také nějaké technologické požadavky, což je patrně i případ obchvatu Nového Veselí, kde je investorem Kraj Vysočina, a samozřejmě ani při nejvelkorysejším rozpočtu nelze vše osadit hned. Vytrvejte a věřím, že budete mile překvapen přibývajícími kilometry stromořadí. Ještě doplním, že jakmile to situace zase dovolí, bude město dále organizovat některé výsadby se zapojením dobrovolníků z řad občanů a z Vašeho zájmu tuším, že budete mít zájem. Budeme veřejnost dostatečně a zavčas informovat.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 10. 2020
Předmět: poškozená lampa veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den ,

nevím přesně na koho se obrátit , jedná se o poškozenou lampu veřejného osvětlení
před naším domem ,ulice Neumannova 19,č.p.2048,
která je silně nakloněná , zřejmě se do ní opřel nějaký nákladní vůz .
Chtěl jsem se zeptat kdo může zajistit opravu , aby nedošlo k nějaké nehodě nebo poškození zaparkovaných vozidel .

Děkuji za odpověď
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
o poškozeném stožáru víme, je objednaný pokus o narovnání, pak by přišly na řadu další úkony. Takto nakloněný stožár není sám o sobě nebezpečný. Nevím, co ty stožáry komu co udělaly, ale je to rok od roku horší.

Děkuji za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

30. 10. 2020
Předmět: Zastávka a silnice u Lidlu
Dotaz: Prosim, kdo je zodpovědný za výběrové řízení a dozor nad touto stavbou? Proč je silnice uzavřená a proč to trvá tak dlouho, když se dosud udělaly jenom chodníky?Proč se zde nepracuje? Dekuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
za výběrové řízení na dodavatele stavby včetně TDI a BOZP je zodpovědné město, která zastupuje příslušný odbor zabývající se předmětnou činností. Stavba MHD Studentská je naopak po celou dobu stavby otevřena pro MHD a může jí procházet i veřejnost za dodržení potřebných bezpečnostních opatření. Také z toho důvodu, který není jediný ( např. přeložka vodovodu jiným investorem)je stavba rozložena do dvou let. Termín dokončení je dle schválené Smlouvy o dílo stanoven na 30.4.2021. Je snahou dodavatele a především investora stavbu zkrátit z původního termínu na konec roku 2020. K úplné uzavírce dojde od 2.11 – 30.11.2020, kde budou probíhat práce na vlastní komunikaci. Město Žďár předpokládá pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, že od ledna 2021 bude dopravní terminál na ulici Studentská sloužit již veřejnosti.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 10. 2020
Předmět: nebezpečná křižovatka
Dotaz: Křižovatka na ulici Studentská mezi domy 1712 a 1716 je stále nepřehledná kvůli zaparkovaným autům. Parkuje se nejen podélně, ale i příčně v křižovatce. Žluté pruhy zákazu parkování nejsou respektovány. V zimě se do kopečka po zastavení a dání přednosti na kluzkém povrchu nelze bezpečně rozjet. Žádám o častou kontrolu parkování, vytvoření zákazu parkování a zvážení změny přednosti v jízdě. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Zákaz parkování v křižovatce je dán obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě navíc ještě zdůrazněn vodorovnou dopravní značkou. K dohledu nad dodržováním tzv. pravidel silničního provozu je příslušná Městská policie a Policie ČR.
Byť chápeme důvody Vámi navrhované změny přednosti v jízdě, přednost v jízdě měnit nebudeme, neboť by byla v rozporu s „psychologickou předností v jízdě“ (hlavní silnice obvykle bývá v přímém směru), a mohlo by tak docházet ke kolizním situacím.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

19. 10. 2020
Předmět: semafory
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda je nutné aby byly semafory na křižovatkách zapnuté v nočních hodinách?
Zdá se mi zbytečné, stát třeba ve 2hod ráno na červenou, když nikdo nikde nejede.

Díky za vyjádření.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
na počátku zkušebního provozu bylo na pracovní skupině dohodnuto, že semafory budou v provozu po celé zkušební období celý den, aby se objektivně zjistil počet projíždějících vozidel jednotlivými křižovatkami a s těmito daty se mohlo dále pracovat. Nyní bylo na základě získaných poznatků dohodnuto, že budou v provozu 5 – 22 hodin, ve hře je ale ještě možná úprava. Výsledné nastavení bude nainstalováno spolu s požadovanými úpravami semaforů z vyhodnocení zkušebního provozu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 10. 2020
Předmět: lávka přes Sázavu
Dotaz: Dobrý den.
Proč je nová lávka přes Sázavu u Klafaru zbavena zábradlí a tudíž nepřístupná?
V provozu nevydržela dlouho a už se opravuje?!
Přeji hezký den a děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Malá,
toto přerušení provozu a odstranění zábradlí je jen dočasné a souvisí s odstraňováním vad a nedodělků dodavatelem stavby. Město velmi dbá na kvalitu a bezpečnost realizovaných staveb, proto je třeba, aby i tyto následné práce byly udělány pořádně, k čemuž je demontáž zábradlí nezbytná.

Hezký den.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

22. 10. 2020
Předmět: stromy na náměstí - reakce na odpověď z 14. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,

ze stručné a jasné reakce paní inženýrky na dotaz už víme, že letos stromy na městě vysazovány nebudou. Z projektu „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“ jsem toto také nevyčetl (mohl jsem přehlédnout). Můžete, prosím, přiblížit kdy, v jaké míře a jakými dřevinami bude náměstí osazováno?

Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

nové stromy na náměstí nebudou vysazovány v rámci dotační akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou“, která bude zahájena v roce 2021. V současné době je zpracován projekt pro výsadbu nových stromů v části náměstí u radnice - tento projekt však není zahrnut v rozpočtu města pro příští rok 2021. V části náměstí u obchodních domů v zeleném pásu podél komunikace se nachází velké množství inženýrských sítí, v této části náměstí má však v první fázi přednost rekonstrukce povrchů, popřípadě sítí, další etapou by následně měla být nová výsadba zeleně. Na základě výše uvedeného Vám v tuto chvíli nejsem schopná přesně sdělit Vámi požadované informace. V příštím roce 2021 bude probíhat na náměstí pouze úprava trvalkových záhonů a živého plotu lemujícího komunikaci.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

29. 10. 2020
Předmět: Neodpovídání na dotazy je asi častý problém a týká se asi více odborů
Dotaz: Vážená paní tajemnice, někdo si tady stěžoval na neodpovídání na dotazy. Já jsem 8. října posílal další dotaz na komunální odbor, odpověď doteď nemám. Znovu a slušně jsem připomínkoval katastrofální stav nástěnek MHD před vlakovým nádražím. Když jsem se totiž zkraje června na komunální odbor ptal, aby to nebyl "dočasný stav", jak mi pamětníci známe od roku 1968, tak mi psali, že nad budoucí podobou nástěnek diskutují. Proč mi nejsou schopni nebo ochotni odpovědět? Můžeme pak mít důvěru v úřad?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Doležale,
změna obsahu nástěnek je v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 10. 2020
Předmět: Monitor s odjezdy MHD v nádražní hale v pořádku, ale ne nástěnky MHD
Dotaz: Dobrý den, děkuji za opravu monitoru MHD v nádražní hale. Zjistil jsem, že ještě horší je situace s nástěnkama MHD před nádražím. Od jara tam spousta informací chybí, protože prý nástěnky vylepšujete. Je tam informace o povinnosti nošení roušek v autobusech od jara, ale přes léto to bylo přerušeno. Platí nový jízdní řád linky 3, tam je starý. Papíry jsou navlhlé, pokroucené a vybledlé. Něco s tím už prosím udělejte, už to trvá několik měsíců. Není to dobrá vizitka města a vstup do našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v přípravě je reorganizace informací v nástěnkách. Pro potřeby MHD zůstane pouze jedna vitrína, druhá bude uvolněna pro jiné prezentace města. V přípravě jsou materiály pro novou nástěnku o MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 10. 2020
Předmět: Informační nástěnky pro MHD u nádražní haly vlakového nádraží - podruhé
Dotaz: Dobrý den, už pomalu půl roku jsou z půlky sundané informace z informačních nástěnek MHD. Když jsem se zkraje června ptal, aby to nebyl "dočasný stav", jak mi pamětníci známe od roku 1968, tak jste mi psali, že nad budoucí podobou nástěnek diskutujete. Kdy ta diskuse skončí a něco se s tím udělá? Protože to vypadá otřesně, ty pokroucený zbývající papíry. A nástěnky už nemají ani osvětlení. Teď už je vypnutá i obrazovka s odjezdy MHD v nádražní hale. Informace o MHD jsou katastrofou, je to hrůza.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v přípravě je reorganizace informací v nástěnkách. Pro potřeby MHD zůstane pouze jedna vitrína, druhá bude uvolněna pro jiné prezentace města. Materiály pro novou nástěnku MHD jsou v přípravě. Obrazovka v nádražní hale byla obratem opravena.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 10. 2020
Předmět: Vyvážení odpadků
Dotaz: Jak je to s vyvážením odpadů od rodinných domů a 6-ti bytovek na sídlišti Vodojem (Štursova ul.).
Zkušebně se měl vyvážet 1 x za 14 dní. Pak se objevila informace, že se vrací k týdennímu odvozu. Ale ve středu 21.10.2020 byly vyvezeny pouze popelnice na bio odpad a popelnice PKO nebyly vyvezeny vůbec.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Juránku.
Na ulici Štursova u šestibytovek by měl být prováděn svoz v týdenním intervalu.
Problém mohl být způsoben v souvislosti se stavbou.
Pokud by se to ještě opakovalo, můžete mě informovat neprodleně, kdy to zjistíte na níže uvedené mé kontakty.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

27. 10. 2020
Předmět: odpovědi
Dotaz: Dobrý den, chybí mi odpovědi na 2 dotazy. Nevím, zda odpovídáte také mimo vyhrazených 10 hodin týdně podle nařízení vlády, ale pro mne je to důležité a pokud berete plný plat, tak očekávám, že pracujete např. z domova. Děkuji za odpovědi a nápravu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Jando,
nevím, které dvě odpovědi Vám chybí, ale na dotaz ze dne 24.10. 2020 Vám bylo odpovězeno 26. 10. 2020 a na dotaz ze dne 26.10. 2020 jsem odpověděla dnes.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

26. 10. 2020
Předmět: Objednávání
Dotaz: Dobrý den, napsala jste ke zrušení objednávání " by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty, co přišli (například nemají možnost se objednat)." Co jste dělali, když to nastalo mimo pandemii Covid 19 a objednávání fungovalo? Děkuji za odpověĎ
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
fungovalo to zcela normálně, protože úřad měl provozní dobu od pondělí do pátku, takže každý klient včetně objednaných si mohl svoji záležitost vyřídit. Navíc v případě dopravní agendy již neexistuje místní příslušnost, takže si můžete svoji neodkladnou záležitost vyřídit na jakémkoliv jiném úřadě v republice.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

26. 10. 2020
Předmět: osvětlení a odpadky
Dotaz: Na ulici Pelikánova (VO) stále nesvítí pouliční lampy, dotaz byl již 4.10., zodpovězen den po té. Mám tomu rozumět tak, že to nejde vyřešit? Neb možný termín zprovoznění byl do 14 dnů - tedy 19.10., pokud to půjde.
Dále - jak je to s odvozem odpadků? Lhůta byla posunuta na 14-ti denní cyklus, teď je to již skoro 3 týdny, co se nevyváží odpadky. Jde o systémovou chybu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
včera večer (26. 10.) při večerní kontrole VO na Vodojemu jsem zjistil, že část ulice Pelikánova není zprovozněna tak, jak jsme slíbili. Ihned jsem věc urgoval a byla mně přislíbena brzká náprava. Jen upozorňuji, že jde stále o pokus, který pokud se nepodaří, tak dotyčná dvě světla nebudou do doby dokončení rekonstrukce v příštím roce funkční.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Dobrý den pane Nováku.
Svoz je stále ve zkušebním 14 denním intervalu. Tento týden by mělo být vyvezeno. Pokud Vám v uvedených termínech není vyvezeno – obraťte se prosím přímo na mě.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 10. 2020
Předmět: Údržba zeleně
Dotaz: Dobrý den. Chci pochválit jak sekání trávy ( bydlím u 4 ZŠ) , tak údržbu stromků a keřů po městě, kde se práce velmi zlepšila.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Padalíková,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, které si velmi vážíme.
S pozdravem


Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

26. 10. 2020
Předmět: občené města nejsou loutky-nerespektování práv občanů v návaznosti s usnesením vlády č. 957
Dotaz: Dobrý den,
usnesení vlády Vám umožnilo: "omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost"
Současně se neuplatňuje:"kdy by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti"
O co se opíráte tento týden, když je MěÚ otevřený jenom jeden den?
Nemyslím si, že pro tento týden změnit úřední den by bylo náročnější než ho zrušit, pouze by to bylo legální.
Žádám o nápravu
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano, tento týden bude úřad otevřen pouze dnes, ale celý den, tedy od 7,30 do 17,00 hod. Tato provozní doba byla stanovena z důvodu snahy rozložit počet příchozích klientů do delšího časového úseku během jednoho dne (zmenšení front u vstupu a přeplněnost chodby u přepážek), protože smyslem opatření je právě omezení kontaktů. Narychlo vyhlašovat např. čtvrtek nebo pátek dalším úředním dnem se jeví jako méně komunikovatelné pro veřejnost, neboť by se jednalo o další změnu úředních dnů v krátkém časovém horizontu. A to že jsme si dovolili nechat otevřený úřad jen jeden den /a prodloužený/ a nestanovili další úřední den v daném týdnu není v rozporu s usnesením vlády.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

7. 10. 2020
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dnes jsem viděl, jak firma seče trávu v našem městě. Konkrétně v lokalitě Libušín jezdili na těch traktorech jak závodníci. Potom ta kvalita práce má tak vypadat. Samozřejmě místama jsou vynechané kusy. Ty před nimi s těmi ručními sekačkami, to samé, tráva lítá všude možně, no a aby to kvalitně shrabali, tak to ani náhodou.Samozřejmě pomalejší jízdou se to kvalitně seče, ale jestli to mají úkolem, tu práci, tak je mi to jasné. Honem,honem a kvalita žádná.Asi tom město to po nich nekontroluje !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kontrola kvality provedené práce probíhá vždy nejpozději před fakturací, a to i na Libušíně. Nehradíme nekvalitně provedenou seč bez úklidu apod.
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

20. 10. 2020
Předmět: kácení keřů
Dotaz: Chci se zeptat každoročně kácí stromky a keře nějací pracovníci podél tratě, přes Grejdy dál. Vypadá to tam vždy jak měsíční krajina, proč to pořád kácí ty keře a stromky. Vždyť je to nádherná zeleň, kterou neustále potřebujeme. Vím, že to bylo kolem tratii, tak to byli asi nádražáci a těm to tam asi patří kolem trati.Je to ale hrozné. Místama moc vyřezané zbytečně. Nutno tam tu zeleň v co největším počtu nevhávat, byť by se jenom částečně prořezávala. Jaký na to máte názor ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
zeleň, která je každoročně takto udržována, popřípadě odstraňována roste na pozemcích Správy železnic. Tato zeleň se nachází v ochranném pásmu železnice kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost a provozuschopnost drážní dopravy. V této lokalitě se připravuje projekt, který bude mimo jiné také řešit úpravu valu a také novou výsadbu zeleně.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

24. 10. 2020
Předmět: Dotaz k úředním hodinám
Dotaz: Dobrý den, dle nařízení vlády č. 1080 z 21.10.2020 mají uloženo úřady místních samospráv omezovat úřední hodiny na 2 dny v týdnu vrozsahu 5 hodin vdaném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost. Všechny okolní obce to na svém webu mají. Ráda bych se zeptala, zda má MÚ ZR z tohoto nařízení nějakou výjimku a nebo jak je možné, že příkazem tajemnice č. 13/2020 je tato doba sice zkrátcena na 2 dny v týdnu, ale rozsah hodin úředních hodin je větší.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Soukalová,
náš úřad samozřejmě z usnesení vlády nemá výjimku, ale provozní doba pro veřejnost v pondělí a středu od 7,30 do 17,00 hod. s termínem do 3. 11. 2020, tedy do (prozatím) konce nouzového stavu, byla stanovena z důvodu snahy rozložit počet příchozích klientů do delšího časového úseku během jednoho dne (zmenšení front u vstupu a přeplněnost chodby u přepážek), protože smyslem opatření je právě omezení kontaktů a ochrana nejen Vás, jako klientů, ale také i zaměstnanců. Taktéž je určitě lépe komunikovatelné pro veřejnost a výhodnější pro chod úřadu, když je otevřeno v úřední den déle, než rychle vyhlašovat, že bude místo středy třeba čtvrtek, neboť míra informovanosti přes web je minimální.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

11. 10. 2020
Předmět: Zrušené pískoviště
Dotaz: Dobrý den, rád bych poděkoval, že se povedla akce zrušení nevyuzivaného pískoviště na Studentské ulici. Škoda, že se zrušila i lavička co u pískoviště byla. Požádali mě obyvatelé, zda by se nemohla vrátit zpět, nebo dát blíže k bytovce. I oprava schodů začala mezi bloky, což je taky super, doufáme že budou i ostatní schody opravené. Děkujeme, že se postupně okolí zvelebuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bárto,
s opětovným umístěním lavičky počítáme. Úpravu dalších schodů v této lokalitě v nejbližší době nepřipravujeme.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

24. 10. 2020
Předmět: Objednávání
Dotaz: Dobrý den, proč se v NMNM lze objednávat a ZR nikoliv? Děkuji za vysvětlení,
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
z důvodu omezení provozu úřadu byl objednávkový systém (zatím) zrušen z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty, co přišli (například nemají možnost se objednat). V současné době jsou z objednávkového systému vyřizováni pouze klienti, kteří byli objednáni ještě v době před tímto omezením.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

25. 10. 2020
Předmět: pěší zóna
Dotaz: zdravím, chci se jen zeptat, zda je stále v plánu rekonstrukce pěší zóny na jaro 2021 a nebo se odkládá na později. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Špinare,
ano, s rekonstrukcí pěší zóny na ulici Nádražní se v příštím roce počítá. Mělo by se začít na jaře rekonstrukcí vodovodů a kanalizací.
Hezký den.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

19. 10. 2020
Předmět: pomoc podnikatelům - renovace pěší zóny
Dotaz: Dobrý den, zamýšlím se nad otázkou pěší zóny. Polovinu pěší zóny máme opravenou, jen 90% obchodů v této části již nefunguje a prostory jsou prázdné. Chtěla jsem se zeptat, zda s další renovací pěší zóny neuvažuje město o pomoci firmám, které mají své firmy na nerenovované části, zda by na dobu rekonstrukce nepřispělo město těmto firmám na část nájemného. K čemu bude pěší zóna, kde pak nezůstane žádný obchod, protože renovaci nepřežijí. Většina z nás bohužel není dotována shora a domy nevlastní.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Fejfárková,

odbor strategického rozvoje a investic připravuje technickou stránku akce. Majetková vyrovnání ani náhrady jsme nikdy nepřipravovali a ani nezajišťovali. Vždy jsme se ale s dodavatelem stavby snažili o co možná nejkratší omezení provozu v řešeném prostoru. Vynasnažíme se o to i nyní a pokusíme se zajistit třeba i provizorní přístupy, bude-li to při zachování bezpečnosti lidí možné. Věříme, že výsledek bude natolik atraktivní a příjemný, že přiláká mnoho potenciálních zákazníků, kteří nyní pro svůj pobyt a své nákupy volili jiné lokality.

Hezký den
Irena Škodová a Adam Joura
odbory SÚP a SRI

20. 10. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Můžete vysvětlit proč je zrušeno objednávání na MěÚ? Proč máme stát jako stádo v omezených úředních hodinách bez jistoty, že to má vůbec smysl a dojde na nás řada. Nemáme se shromažďovat a k tomu objednávání slouží! Děkuji za srozumitelnou odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
omezení provozu vyplývá z Usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 jedná se o dvakrát pět hodin týdně, toto platí zatím do 25.10.2020. Dále bude obslužný systém upraven podle aktuálního vývoje pandemie. Úřad přizpůsobuje operativně provoz dle vyhlášených opatření a vzniklé situace.
Případná fronta u vstupu do úřadu se může tvořit z důvodu, že je korigován vstup do budovy prostřednictvím vyvolávacího systému, tak aby byl co nejvíce eliminován počet čekajících klientů v chodbě úřadu u přepážek jednotlivých odborů. Objednávkový systém byl vypnut z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty co přišli (například nemají možnost se objednat).
V době současných omezeních žádáme klienty aby navštěvovali úřad pouze v případě vyřízení neodkladných záležitostí.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

20. 10. 2020
Předmět: Velkoobjemové kontejnery
Dotaz: Dobrý den, který bytový dům je myšlen v označení "Klafar - Libická u byt. domu" v seznamu rozmístění velkoobjemových kontejnerů? Na této ulici jsou minimálně dva bytové domy, jeden u křižovatky se Sázavskou a druhý na ulici Vápenická. V daném čase u toho druhého kontejner marně hledalo nemálo občanů řádně platících za odvoz odpadu. Žádám o jednoznačné označování daných míst.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Augustýne,
na ulici Libická je jeden bytový dům, ten další je na ul. Vápenická.
Toto místo je takto označené již několik let, nejedná se o nové stanoviště, v minulosti jsme Vámi uváděný problém s identifikací místa občany nezaznamenali.
V příštím roce místo označíme "křižovatka Libická – Sázavská".
Děkujeme za podnět, s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 10. 2020
Předmět: Parkovací místa ulice Nezvalova
Dotaz: Dobrý den, navazuji na písemný dotaz ze dne 22.1.2020.Pokud si dobře vybavuji, tak parkovací místa vytvořená pomocí zatravňovacích dlaždic byla na ulici Nezvalova vytvořena již před vznikem nové stavby(bílé značení na dlaždicích se spíše vytrácí a nově vytvořená 4místa ze značení nemohu rozpoznat).I bez přemístění oplocení stavebníkem bylo možné na tam umístěných zatravňovacích dlaždicích zaparkovat. Jaké datum má tedy povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst? děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
zpevněná plocha pro čtyři parkovací místa byla realizována na základě stavebního povolení, které bylo vydáno dne 30.07.2010.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

16. 10. 2020
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: “V této současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy”
V návaznosti na odpověď z 13. 10. 2020 se ptám.
Bude v rámci této koncepce též rekonstruováno dětské hřiště za bývalou mateřskou školkou na ulici Jamborova?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Jiří Moravec
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
v současné době bude tento prostor vyčištěn. Na dalším postupu se budeme společně s městským architektem a předsedou SVJ domlouvat.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

15. 10. 2020
Předmět: Poliklinika
Dotaz: Dobrý den.14.10.hodinu před začátkem ord.doby jednoho nejmen.lékaře v přízemí na polik. ZR,který nemá objednávkový systém,sedělo v jeho čekárně a i vedle snad 30 lidí jeden vedle druhého.To jako vážně?!V době nouzového stavu,omezení při shromážďování max.počtu 6.os,dodržování rozestupů!K prakt.MUDr.se musím hlásit tel.Většina lékařů na polik.má čekárny prázdné díky tel.objednání.Jak je možné,že se to netýká všech a nikdo nekontroluje počet lidi v čekárnách?Pak nemá růst počet nakažených!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vládou byla přesně stanovena pravidla, která má povinnost dodržovat každý občan našeho státu. Pokud se takto shromáždili v jedné čekárně již před začátkem ordinačních hodin lékaře, není ani v jeho silách tyto pacienty nějakým způsobem usměrnit. Je to na osobní odpovědnosti každého z nás. Během dne si každý z lékařů organizuje chod své ordinace sám, jedná se o soukromé lékaře. Do chodu jejich ordinace nemůže město ani poliklinika zasahovat. Pokud jste viděl, že dochází k porušení vládních nařízení, bylo na místě kontaktovat městskou policii. Kontrola dodržování těchto zásad a případný postih za nedodržování, je pouze v jejich kompetenci.
Ing. Ilona Komínková, ředitelka PO

14. 10. 2020
Předmět: kalendář akcí na webu Žďáru
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné aktualizovat kalendář akcí na webu města zdarns.cz, alespoň na tento měsíc? Vzhledem k epidemické situaci je přece naprostá většina akcí zrušena a vaše stávající verze přináší matoucí informace. Díky za pochopení. S přátelským pozdravem, Jiří
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Dokulile,

v den platnosti omezení hromadných akcí vládou ČR jsou z kalendáře akcí na webových stránkách mazány akce konané do stanoveného termínu zákazu. Tři výstavy, a to jedna v Knihovně Matěje Josefa Sychry, druhá v Čechově domě a v Malé Galerii Staré radnice zůstávají v platnosti, protože Knihovna M. J. Sychry a TIC jsou otevřeny. Kalendář akcí na webových stránkách je denně aktualizován také podle aktuálních informací ke konání jednotlivých akcích na stránkách jejich pořadatelů.

Václav Košťál
pracovník TIC Žďár nad Sázavou
tel.: 566 628 539
e-mail: tic@zdarns.cz

6. 10. 2020
Předmět: stromy na náměstí
Dotaz: Budou se letos ještě touto dobou vysazovat stromy na náměstí, místo těch škaredých květimáčů, které jste již odstranili ? Podpora zeleně zrovna na náměstí byly velice pěkná a důležitá pro naše životní prostředí.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Loukoto,

tento rok nebude výsadba stromů na náměstí realizována.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

12. 10. 2020
Předmět: Monitor MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den, je porouchaný monitor pro odjezdy MHD v nádražní hale železničního nádraží. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
O problému víme, předali jsme požadavek na opravu externímu dodavateli příslušné součásti zařízení. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 10. 2020
Předmět: chodník, popř. cyklostezka
Dotaz: Plánujete vybudovat chodník,popř. část cyklostezky pod knihovou u řeky Sázavy směrem na Farčata ? Ten tam opravdu schází, protože provoz je tam dole dost velký a chodci opravdu kličkují mezi auty, která jezdí k Fialovi pro sudy a další občerstvení. Tam by byl opravdu na místě podél řeky nutný chodník,jak pro cyklisty, tak pro chodce.Jedná se o tu krátkou vzálenost od silnice po Farčata.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Poulová,

že daná lokalita zaslouží nějaký zásah zhodnotila v roce 2018 také tzv. Strategie střed, která vznikla ve spolupráci s občany a z níž vzešla úprava ulice Nábřežní a jejího okolí jako jedna z plánovaných akcí. Jelikož lidé a klíčové instituce ve městě vyhodnotili některé jiné lokality jako důležitější, je Nábřežní naplánována na roky 2026 a 2027. Tento plán je ovšem do jisté míry flexibilní. Podle prostředků i nenadálých událostí a potřeb se mohou termíny posunovat oběma směry. Zde odkazy ke Strategii střed:
https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf nebo https://www.zdarns.cz/media/files/setkani-s-obcany/2018/2018-03-07/Strategie_centrum_prezentace.pdf .

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 10. 2020
Předmět: senátor
Dotaz: Občané zřejmě předpokládají, že pan místrostarpsta není příznivcem kumulace funkcí a odstoupí z funkce místrostarosty,když byl zvolen senátorem.Uvidíme, co pro naše město dokáže zařídit, nebo to bude jen další politik, který si zajistil dobře placené mmísto ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Strnadová,
samozřejmě budu dodržovat koaliční dohodu a nebudu zastávat post uvolněného zastupitele. Funkci místostarosty nabídnu kolegům z KDU-ČSL a již nyní vím, že na něj jsou dva kandidáti. Rád bych zůstal v komunální politice, jako neuvolněný radní.

Josef Klement, senátor

11. 10. 2020
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den, všiml jsem si, že na Jamborové ulici jsou označeny 4 herní prvky jako nebezpečné a zákaz používaní. Kdo prosím kontroluje tento stav? Jeden prvek byl nově instalován na jaře a je též označen. Všechny herní prvky lze opravit. Vy chcete odstranit. Co místo těchto prvků bude instalováno? A pískoviště opraveno? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bárto,
stav herních prvků je kontrolován nezávislým certifikovaným revizním technikem. V rámci pravidelných ročních revizí byly prvky vyhodnoceny jako provozu neschopné, nebezpečné, nutné k odstranění. Na ulici Jamborova jsme na jaře žádný herní prvek neumísťovali. V této současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy a prvky ve městě.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

8. 10. 2020
Předmět: dotaz č.1
Dotaz: Dobrý den -neuvažuje se v ulici pod spodní kašnou, směrem nahoru mezi zadní část radniční restaurace a protějším domem o vjezdu aut jen pro zásobování?Dnes dopoledne jsem opět kličkovala mezi auty,protože pro chodce není chodník ze zadní strany restaurace auto pivovaru a řidič osobního auta zkoušel jestli projede a já jsem čekala co řidič vymyslí až zacouval řidič dodávky, aby osobní vůz projel a vjezdem na chodník se mu to podařilo já jsem mohla jít a řidič si zkrátil tudy cestu na parkoviště
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o exponovanou lokalitu s mnoha protichůdnými zájmy, jako je zklidnění komunikací pro bezpečný a pohodlný pohyb chodců, zajištění příjezdu pro obyvatele trvale zde bydlící či zajištění příjezdu k provozovnám. Stávající dopravní režim je výsledkem projednávání s rezidenty i podnikateli v této lokalitě. Děkujeme za informaci, situaci budeme monitorovat.
Dovoluji si připomenout § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 10. 2020
Předmět: rybník u hasičské zbrojnice
Dotaz: Co se bude dít se současným vypuštěným a velice zanedbaným rybníkem u hasičské zbrojnice ? Myslím, že k tomu již v minulosti nějaký dotaz byl, ale uplynula určitá doba, kdy torzo rybníka je ve velice zanedbaném a žalostném stavu. Obzvášť v této lokalitě by byl nádherný, pěkně upravený rybník v průmyslové zóně plný čisté vody vhodný pro tuto lokalitu a to nejenom proto, že každé množství vody pro naši přírodu bude přínosem.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Krásenský,
rybník Velký Posměch nyní plní funkci suchého poldru. Tato situace je však dočasná a počítá se s revitalizací rybníka a jeho okolí. V současnosti se připomínkuje koncepční dokument, který řeší tzv. „modrozelenou“ infrastrukturu v průmyslové zóně a okolí jako jeden funkční celek. V návaznosti na rozpočtové možnosti bude k revitalizaci rybníka vypracována projektová dokumentace pravděpodobně v příštím roce, a revitalizace realizována (pokud možno s dotační podporou) pravděpodobně v příštích dvou letech.

Pěkný den

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

2. 10. 2020
Předmět: Neodpovídání na dotazy
Dotaz: Dobrý den,proč se neodpovídá na všechny dotazy?jedná se mě o dotaz na výpověď maminky a zaměstnávání důchodců na úřadě,místo maminek po mateřské dovolené.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
pro upřesnění sděluji, že Radě města je vyhrazeno rozhodnout o tom, že se pracovní místo na městském úřadě zruší nebo vytvoří. Na na základě takového rozhodnutí pak tajemnice městského úřadu činí pracovně právní kroky k tomu, aby naplnila přijaté usnesení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

30. 9. 2020
Předmět: Nová zastávka Lidl
Dotaz: Dobrý den,
chválím nový terminál u Lidlu, mám jen jeden dotaz. U rohu Lidlu si lidé zkracují cestu, je tam vyšlapaná plocha už roky. Před rekonstrukcí tam bývala ještě dlážděná odbočka.
Máte v plánu tam udělat malý chodník? Obrubníky jsou snížené, takže vypadá že ano. Takhle tam bude pořád vyšlapaná cesta, a při cestě od bazénu tam není vhodná cesta pro kočárek například.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,

o spojovacím chodníku se jednalo s majitelem pozemku firmou LIDL a bylo dohodnuto, že chodník bude do konce stavby proveden.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

30. 9. 2020
Předmět: posekaná a neuklizená tráva
Dotaz: Je s podivem, že u protihlukového valu byla ponechaná posečená tráva u valu od silnice, na valu a za valem ? Proč tato tráva, jako všude jinde nebyla po poseční shrabána a odvezena ? Dusí další prorustající trávu, nehledě na to,že to nebylo řádně uděláno ! Proč se kvalita sečení trávy v našem městě liší lokalita od lokality ! Všude by mělo probíhat sečení a úklid trávy kvalitně a pečlivě. Proč tomu tak není ? Je tomu snad proto, že to není tak na očích ? To je velká chyba !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení valu je zařazeno do IV. intenzitní třídy sečení. Posečená tráva v této intenzitě nemusí být uklizena v témže dni po posečení.Bylo již vyčištěno, odklizeno.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

6. 10. 2020
Předmět: Studniční ulice, ZR - údržba, hřiště, zvelebení
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych upozornit na skládku vánočních stromků 2019 a větví u kontejneru na bio odpad, kdy bude vyvezen ? Bylo by možné umístit ceduli zákaz skládky jak v jiných ulicích? Bylo by možné provést údržbu u patníků u silnice, kde roste tráva a brání odtoku vody ? Bylo by dále možné vzhledem k množství kontejnerů vytvořit pod nimi dlažbu pro zvelebení bydlení? Na hřišti v této ulici zmizel basket. koš, bude vyměněný či hřiště zůstane prázdné? Děkuji a omluvte strohost prosby.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za upozornění – nevím, že jsou někde ještě vánoční stromky. Zajistíme odvoz.
Očištění obrubníků bude provedeno v průběhu příštího týdne.
Co se týká dláždění pod kontejnery – ve městě je více obdobných potřeb a požadavků a ty postupně řešíme.
Cedule zákaz skládky dle zkušeností moc nepomáhá. Nejsme schopni zajistit kontrolu na všech místech a hlavně celodenně – zde by pomohla všímavost lidí, kteří tu bydlí a kontaktování městské policie.
V rámci pravidelných ročních revizí byl basketbalový koš vyhodnocen jako provozu neschopný, nebezpečný, bylo nutné jeho neodkladné odstranění. V současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy a prvky ve městě.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
správcové městského majetku z odboru komunálních služeb

30. 9. 2020
Předmět: Umístění volebních poutačů.
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se dotázat, zda je nějak organizováno a řízeno umisťování volebních plachet. Na křižovatce ulic Slavíčkova a Jamborova, je totiž umístěna takovým způsobem, že vadí v rozhledu v již tak hůře přehledné křižovatce. Kam se případně může obrátit s žádostí o odstranění.
Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o billboard na soukromém plotě, tam naše pravomoc nedosáhne. Možná by mohl zasáhnout stavební úřad, pokud by se jednalo o konstrukci, která musí být povolena. Jinak by to měla být věc majitele plotu,pozemku.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: doprava ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
4. Z jakého důvodu je v současné době upřednostněna v dopravě MHD? Byly snad časté problémy s pozdním příjezdem autobusů do zastávek?
5. Jak toto upřednostnění funguje? (podle RZ, kamery, či nějaké "krabičky" ve vozidle? Pokud jde o elektroniku ve vozidle, jakým způsobem ji řidič autobusu ovládá?
6. Z jakého důvodu není prioritou v dopravě IZS? Tj. rychlá zdravotní pomoc, hasiči, státní policie? Proč semafory v současné době upřednostňují autobus před těmito?
Odpověď (odbor dopravy):
4. MHD je upřednostněna pouze tak, aby pokud je BUS v blízkosti řízení křižovatky a není v předstihu před jízdním řádem, tak mu bude umožněn rychlejší průjezd, pouze tak, aby podstatně nenarušil ostatní dopravu. Cílem je, aby MHD dodržovala jízdní řády a dopravní potřeby cestujících tak byly uspokojeny.
5. Vozidlo je vybaveno technologií komunikující s řadičem křižovatky. Není nutný zásah řidiče.
6. Je možné v budoucnu zapojit do preference i IZS avšak v jiném systému a s jinými pravidly pro přednost než autobusy MHD a po vybavení vozidel IZS příslušnou technologií a současně i úpravě SW řídícího funkci křižovatek. O takovou službu musí prvotně projevit zájem příslušné složky IZS. Funkce semaforu nemá aktuálně vliv na přednost IZS s majákem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 9. 2020
Předmět: Revitalizace zeleně - reakce na odpověď na dotaz z 19.9.2020
Dotaz: Dobrý den,
jeden z důvodů, proč nedošlo ke splnění plánu osázení východní strany kaple, píšete o komplikaci z důvodu existence sítí, vč. vysokého napětí. Ony Vámi zmiňované sítě tam vznikly po vytvoření revitalizačního plánu, a ten s nimi logicky nemohl počítat, nebo tam sítě již byly ale zapomnělo se vzít je v potaz při tvorbě návrhu? Pokud ano, kdo je zodpovědný za to, že bylo navrženo vysazení dřevin tam, kde to vlastně zněmožňuje samotný zákon? Prosím, kolik bylo fakturováno za návrh?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
Projekt pracuje v rámci zaměření tras sítí s různě přesnými schématy. Je poměrně častým jevem, že po vytyčení tras IS a nasondování přesné trasy dojde ke zjištění, že stav neodpovídá podkladům. Pak není možné stromy vysadit a je nutné hledat alternativní řešení. Nicméně, město pracuje od roku 2019 na Memorandu se síťaři, které by mohlo umožnit výsadbu stromů i v ochranném pásmu sítě.

Ing. Mgr. Lucie Radilová, dis.
krajinářská architektka

4. 10. 2020
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den.
Nově vybudovaný chodník u Lidlu postrádá odbočku k této prodejně. Zůstal tam jenom vychozený pás trávy, kudy si lidé zkracovali cestu. Je to nelogické, když chodník je již hotový a přístupný chodcům. Uvažujete o vybudování odbočky?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

o spojovacím chodníku se jednalo s majitelem pozemku firmou LIDL a bylo dohodnuto, že chodník bude do konce stavby proveden.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

6. 10. 2020
Předmět: kontejnery na hračky oděv a další
Dotaz: Na velkém parkovišti za spořitelnou, jsou v rohu kontejnery na oděv, hračky a další věci. Jeden z boxů je poškozen a lezou dovnitř děti, možná i dospělí. Nutno toto opravit,aby nedošlo k vážnému zranění ! Poznámka- u většiny těchto kontejnerů je nepořádek, ať si to firma hlídá a průběžně to uklízí ! Nutnost pravidelné kontroly těchto kontejnerů ze strany firmy a odvoz obsahu kontejnerů, mnohdy jsou přeplněné !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Samková.
Kontejnery na textil se vyváží pravidelně každý týden.
Může se stát, že někdy jsou přeplněné – v případě, že se rozhodlo udělat „pořádek doma“ více lidí.
Tyto Vámi jmenované kontejnery, ale určitě přeplněné nebývají – naopak jednáme o odstranění jednoho z nich.
Dřív byly kontejnery uprostřed parkoviště a byl kolem nich nepořádek, proto byly umístěny do rohu parkoviště. Samozřejmě se potom nabízí to, co popisujete.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 10. 2020
Předmět: Mapa závad města - vzor NMNM
Dotaz: Dobrý den, dříve se k hlášení závad ve městě provádělo přes aplikaci Moje místo, které bylo z finančních důvodu zrušeno, podívejte se prosím na stránky Nového Města na Moravě, která má dle mého názoru ještě lepší způsob hlášení závad (pro některé bude výhodou i anonymita), kde na mapě označíte nejen polohu problému, ale je přehlednější způsob kontroly procesu daného problému. Prosím tedy o zamyšlení a zapracování stejně či podobné metody, tyto Dotazy a náměty jsou krok zpět. Děkuji mockrát
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji Vám za zajímavý podnět. Aplikaci Hlášení závad používanou v Nové městě n. M. jsem vyzkoušel a také mi přijde povedená. Pouze místo captcha bych použil něco jiného.
Kontaktoval jsem pracovníky tamního MěÚ s prosbou o podrobnosti.
Posoudíme její využitelnost i pro potřeby našeho města zejména s ohledem na připravovaný Portál občana.
V dohledné době bychom měli ve městě nabídnout občanům i jinou možnost hlášení závad než jen přes Dotazy a náměty.

Michal Bačovský
odbor SRI

25. 9. 2020
Předmět: Doprava v okolí stalingradských škol
Dotaz: Po měsíčním sledování intenzity dopravy v okolí stalingradských škol uvádím následující:
- intenzita dopravy před 2. a 3. základní školou po zavedení jednosměrného provozu se prokazatelně snížila,
- bohužel se celý problém přenesl za tyto školy, kde vozidla zajíždějící ke SŠOS, 3. ZŠ, 2. ZŠ a MŠ Okružní a v odpoledním čase i ke sportovní hale chaoticky kličkují mezi parkujícími vozy a ohrožují procházející chodce, především však děti.
Prosím o urychlené řešení této nepříznivé situace. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za informaci, situaci budeme monitorovat.
Dovoluji si připomenout § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 10. 2020
Předmět: činnost strážníků
Dotaz: Strážníci spadají předpokládám pod město. Jsou vidět pouze v projiždějích autech.Městským lokalitám se věnují minimálně, protože si řidiči dělají co chtějí parkují, kde chtějí v zákazech v křižovatkách a pod.Málokde je jich vidět pěšky.Nejedná se mi o represe z jejich strany, ale už pouhá jejich přítomnost na občany působí jinak.Nepracují tak jak mají, protože pouze projíždějí lokalitami a nevšímají si přestupků s parkováním a další. Velká nespokojenost !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bártová,
velice mě mrzí, že naši práci vnímáte takto negativně. Zde několik zásadních informací. MěP vykonává nepřetržitý výkon služby v terénu celkem s 18 strážníky. Takovýto počet strážníků na velikost města není dostatečný. I přes tuto skutečnost se MěP snaží maximálně zajistit oblast veřejného pořádku na celém katastru města. Dbá na maximální akceschopnost, tak aby byla schopna okamžitě zasáhnout či zakročit na jakémkoli místě svého katastru. To je vzhledem k výše popisovanému možné pouze motorizovaně. Od začátku letošního roku je evidováno v IS již přes 2600 událostí. Počet událostí každým rokem narůstá. Vyřešených přestupků je k dnešnímu dni 910. V tomto čísle nejsou evidována upozornění v rámci jarního nouzového stavu a běžná bagatelní jednání, u kterých se nezjišťuje totožnost pachatele. V letošním roce je pro MěP situace o to náročnější, že od začátku měsíce března měla tři kolegy na dlouhodobých pracovních neschopnostech, resp. v současné době má ještě dva a již se teď ví, že se do konce roku nevrátí. Po diskuzi se zřizovatelem bude personální obsazení pro příští rok upraveno. Tato úprava je nutná k tomu, aby mohla být zajištěna zvýšená frekvence běžné obchůzkové služby, kterou není v současných personálních podmínkách, související i s uvedenou nemocností možné plně zajistit. Pokud Vás zajímají další podrobnosti ohledně práce MěP odkazuji na Zprávu o činnosti MěP a PČR - https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2019.pdf
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí MěP

5. 10. 2020
Předmět: zrušení značek parkování pro tělesně postižené - Libušín
Dotaz: Odstraňte značky parkování pro tělesně postižené v I.dvoře na Libušíně. Tyto dvě značky, které využívají dvě stejná vozidla a jejich řidiči k tělesně postiženým mají opravdu pramálo.Tito stabilně parkují na těchto místech 24 hodin denně ! Což je nehoráznost oproti ostatním řidičům, kteří tam mohou parkovat pouze hodinu i když to také nedodržují a MP je to jedno ! Tyto značky je nutno odstranit ! Necitujte vyhlášku,ani zdůvodnění, že to rozhodla rada.Chceme rovnocené parkování pro všechny.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ačkoli píšete, že nemáme citovat vyhlášku ani zdůvodnění, že to rozhodla Rada, nemáme jinou možnost než odpovědět takto: Dopravní režim, a z toho vyplývající dopravní značení, byl odsouhlasen Radou města.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

5. 10. 2020
Předmět: Chodník na hrázi rybníka Horňák
Dotaz: Dobrý den,
asfaltový chodník na hrázi rybníka Horňák zarůstá z obou stran trávou. A v některých částech zasahují rozrostlé keře skoro do poloviny šíře chodníku. Prosím, bylo by možné toto napravit?
Děkuji moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujme Vám za upozornění, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

22. 9. 2020
Předmět: Sečení trávy u řeky okolo stezky
Dotaz: Chtěla bych tímto pochválit kvalitu sečení okolo cyklostezky na pilák.
Líbí se mi, že je krásně vidět řeka.
Děkuji i za bleskurychlé doplnění nové lavičky pod Bránským rybníkem. Tam lavička doposud chyběla a je i jako jediná otočená k řece a né do asfaltu cyklostezky-díky.
Kéž by byly v tomto duchu sečeny i jiné břehové plochy, např. Farčata jsou otřesně zarostlá a řeka zde není vůbec vidět, nemohlo by být posečeno alespoň k příležitosti otevření lávky?
I náš kousek Sázavy má své kouzlo.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za zájem o Vaše okolí, na Farčatech je pro další obdobní dohodnuta změna v systému sečení, která by měla zajistit i lepší výhled na řeku.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

18. 9. 2020
Předmět: parkoviště Palachova - B
Dotaz: Prostor by se dal alespoň do pořádku a měl využití, které je nejvíce potřeba. Kdo má parkoviště pod okny tak ví, že to není úplně výhra, viz parkoviště mezi domy 3 a 5 a škrábání skel. Každopádně pokud se parkoviště před školou dočká rozšíření, doufám, že bude myšleno na rodiče, kteří vozí děti až před školu a bude pro ně vymyšlená nějaká točna. Každopádně už teď je kolem půl 8 ráno problém zaparkovat a v nastalém zmatku najíždějících a couvajících aut je to mnohdy oříšek.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Viz odpověď k dotazu "parkoviště Palachova - A"

18. 9. 2020
Předmět: parkoviště Palachova - C
Dotaz: Nehledě, že dvě auta se při příjezdu mezi Zdravkou a patníkem stejně nevejdou. Takže i v tomto místě, kdy je daná STOPka, je to po ránu značně ucpané a zmatené. Jak se taková situace bude řešit? Možná by se dotyčný, který bude projekt řešit, mohl přijít ráno podívat, než něco od stolu vymyslí. Jsou-li mé informace správné, děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Viz odpověď k dotazu "parkoviště Palachova - A"

18. 9. 2020
Předmět: dosypání cesty
Dotaz: Dobrý den, někdy v minulosti jsem četl návrh na upravení cesty k Mamlasovi, kde je opravdu klidná cesta pro příznivce běhání, chození pěšky, nebo pr maminky s kočárky. Má to jednu nevyhodu, že místama se tam opravdu těžko chodí, protože je cesta vymletá.Šlo by to dosypat nějakou zbytkovou asfaltovou drtí, nebo odpadovou drtí, která vydží,ale chce to na vícero místech dosypat a udusat a mohlo by to být na čas dobré.Od Mamlasa směrem ke koním to chce tu cestu upravit a srovnat, ta je hrozná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, alespoň část úprav stezky k Mamlasovi zajistíme ještě v tomto roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 9. 2020
Předmět: parkoviště Palachova - A
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych si touto cestou ověřit informaci, že se má na Palachově ulici mezi domy 1 a 3 budovat parkoviště a rozšiřovat horní parkoviště před školou, přičemž by se zrušil celý ten pomyslný travnatý trojúhelník s chodníkem kolmo k podchodu. Chápu, že parkování celkově je ve Žďáře problém, ale co třeba využít prostor před Zdravotní školou, kde byla při rekonstrukci Nádražní odstavena těžká technika a podle toho to tam taky vypadá.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Palečková,

o rozšíření parkoviště na Palachově mezi bloky 1 a 2 se hovořilo v minulosti a pravděpodobně se tato otázka otevře po finalizaci Generelu dopravy, kde se řeší i doprava v klidu, tedy stav a doporučení k parkování.

Obdobně je tomu v případě parkoviště před školou, kde se uvažuje o vzniku až 90 nových parkovacích míst. O tom hovoří i Studie posouzení dopravy ZR 6 pracovaná v roce 2016 pod vedením docenta Pavla Drdly, jejíž závěry Generel také zohlední a která je zveřejněná https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-strategickeho-rozvoje-a-investic/studie-posouzeni-dopravy-na-sidlisti-e2809ezdar-n.-s.-6e2809c.pdf

Děkuji za zájem a prosím o zapojení do poskytování informací Generelu dopravy, s nímž se můžete setkat v různých formách a na různých místech.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 10. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobry den na ulici Pelikanova jiz dlouhou dobu nesviti verejne osvetleni. Nejsem si jista zda dotaz smeruji spravne. Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prověřujeme provizorní řešení napojení této části VO, které nesvítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Pokud bude provizorní řešení možné, mělo by proběhnout do 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 10. 2020
Předmět: Jak město postupuje v řešení tipů, které byly vloženy do aplikace Lepší místo?
Dotaz: Dobrý den,
na stránce https://www.zdarns.cz/online-sluzby/lepsi-misto uvádíte: "Stávající nevyřešené tipy budou odpovídající pracovníci Městského úřadu Žďár nad Sázavou i nadále zpracovávat do jejich finálního řešení." Protože data z aplikace již nejsou veřejně dostupná, tak mne zajímá, jak postupujete v řešení jednotlivých tipů, které do ní občané vložili. Jaké je v současné době skóre vyřešených, neřešitelných a kolik zbývá k řešení? Kolik tipů z této aplikace bude použito pro generel dopravy?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
tipy, které občané zadali do aplikace Lepší místo, jsou zaevidovány a dle možností a priorit byly řešeny (stejně jako i jiné podněty od občanů ZR). Samostatně se již neevidují. Provozovatel Lepšího místa oznámil úřadu ukončení této aplikace a nabídl přechod k nové aplikaci Mobilní rozhlas. Ovšem nové cenové podmínky byly pro úřad nepřijatelné a tak se vedení města rozhodlo aplikaci Lepší místo ukončit.
Připomínky občanů ke Generelu dopravy jsou sbírány pomocí Názorové mapy, dotazníku ve Žďárském zpravodaji (od 5. 10.) a účastí na kulatých stolech. Vše je přehledně na webu Města viz https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy.
Podněty z Názorové mapy, dotazníků i kulatých stolů ke Generelu dopravy jsou vítány a budou zohledněny.
Ing. Michal Bačovský, oddělení dotací a DP odboru SRI


30. 9. 2020
Předmět: plavecký výcvik
Dotaz: Souhlasím s námitkou na plavecký výcvik dětí, je to podle mě v této korona situaci nerozumné a nelogické. Děti ve škole musí nosit roušky, omezuje se styk mezi třídami, a do bazénu jdou 2 třídy najednou. Nevím, jestli je to plavání tak důležité, že by se nemohlo vynechat. Všichni se snaží držet školy nad vodou, aby mohlo normálně probíhat vyučování, a tady se trochu "riskuje", že nachlazené děti se budou omlouvat z vyučování.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
bohužel Vám nemohu odpovědět jinak než jako na předchozí dotaz, na nějž i Vy reagujete. Plavání je součástí ŠVP, a i když je město zřizovatelem, nemůže do něho zasahovat. To je záležitostí MŠMT. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

23. 9. 2020
Předmět: Reakce od vedení města
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho mám jako občan Žďáru nad Sázavou čekat na odpověď od uvolněných zastupitelů města?
Do voleb?
Dne 24.8. jsem zaslal e-mailem na doporučení pana městského architekta stížnost na jeho osobu.
Ve stejný den i pan architekt napsal v e-mailu: "Prosím o reakci vedení města."
Adresáty byly martin.mrkos@zdarns.cz, josef.klement@zdarns.cz, ludmila.reznickova@zdarns.cz a já.
Zítra bude 24.9. a stále čekám na reakci.
Děkuji, jsem zklamán, ale nezlomen.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Partyko,
Vaše stížnost byla s p. architektem prostřednictvím p. starosty projednána a byla Vám dne 1. 10. 2020 odeslána odpověď.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

30. 9. 2020
Předmět: Vymahatelnost
Dotaz: Dobrý den, opravdu si myslíte, že je vymahatelné při kolaudačním řízení řešit neprokazatelné poškození cizí věci, které v tu dobu navíc může být již promlčené? Viz. poškozený městský majetek během výstavby. Myslím, že rozumnější by bylo chodníky postavit až po dokončení domů. Např. chodník u orlovny čeká na své dokončení víc jak 15 let a měl by rozhodně větší význam.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Stráská,
souhlasím s vámi, že je lépe stavět chodníky až po dokončení domů, popřípadě až po dokončení domů dokončit finální vrstvy chodníků. Váš námět budu tlumočit i vedení města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 9. 2020
Předmět: Hodnotící kritéria
Dotaz: Dobrý den, město vyhlásilo záměr č. Z-110/2020-OP na pronájem pozemku ve výměře cca 500 m2, kdy nabídnutá cena za pronájem plochy na farčatech tvoří pouze z 10% z hodnotících kritérií. Zatímco Přesně 50% tvoří architektonická koncepce (dispozice, provozní schéma, řešení fasády). Je zajímavé, že v rámci projednávání materiálu č. 13/2020/OP/4 zastupitelstvem 3. 9. některým členům rady města velmi vadilo, že se vybrala společnost, která byla sedmá v pořadí z hlediska ceny. Kázat vodu a pít víno?
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den, paní Korábová,
radní města, na základě zkušeností z podobných projektů v Brně, Praze, Strážnici apod., zvolili v tomto případě jiná kritéria než je cena. Cílem záměru je fungující příjemná kavárna / bistro v parku s odpovědným člověkem, který do parku přinese přidanou hodnotu v podobě programu oživujícího park a dohledem nad parkem.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D., majetkoprávní odbor


29. 9. 2020
Předmět: Popelnice na oleje
Dotaz: Dobrý den. U nádob na tříděný odpad v ulici Vnitřní na Vysočanech (u obchodu COOP) byla z nějakého důvodu přesunuta popelnice na použité oleje. Chybí na svém místě, je zastrčená vzadu za ostatními nádobami, takže není vůbec vidět a lidé odkládají oleje na zem na původní stanoviště. Prosím o přesun. Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění a přesun zajistíme.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 9. 2020
Předmět: ucpané odtoky
Dotaz: Na mostě na ulici Husova zůstávají po dešti velké louže na okrajích vozovky v místech, kde je vyznačen prostor pro cyklisty :-((
V obrubnících jsou odtokové otvory, ale před nimi jsou naplaveniny nebo jsou ucpané. Chtělo by to vyčistit vozovku i otvory.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění jsme objednali u technických služeb SATT, a.s. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 9. 2020
Předmět: plavecký výcvik
Dotaz: Dobrý den,v současné korona době,kdy u dítěte je sledováno každé zakašlání a kýchnutí se Vás jako zřizovatele ZŠ chci zeptat,zda je nutný plavecký výcvik.Kde děti lokají vodu do které jiné dítě pouští min.rýmu. Na výuku se musí samozřejmě dostat pěšky a to převážně za chladného počasí, které opět přispívá k nachlazení.
Poslední výtkou je, že se setkávají z dalšími lidmi (plavčice), které jsou v kontaktu s xxx dětmi (lidmi) před nimi, po nich. Děkuji za zvážení.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, plavecký výcvik je součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu), jedná se tedy o závaznou aktivitu, kterou škola musí dodržet. Nedojde-li ze strany vlády popř. MŠMT nebo MZ k omezení, je škola povinna plavecký výcvik vykonávat. V případě, že nechcete své dítě vystavovat případnému riziku, máte možnost jej z plaveckého výcviku omluvit.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

28. 9. 2020
Předmět: zničené chdníky a příjezdy u novostaveb
Dotaz: Dobrý den Na Klafaru, když jsem to tam procházel je mnocho chodníků a příjezdů zničených od stavební techniky ! To je budete znovu opravovat, až si lidé postaví nové domy ? To má město tolik peněz na vyhazování ? To nemůžete říci stavebníkům, ať to neničí, popř. udělají taková opatření, aby to nebylo zničeno, nebo to dát do podmínek stavby ? Nebo to stavebníci na vlastní náklady opraví ? Jak to je ?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den, pane Vrbíku,
při předání pozemků jednotlivým stavebníkům rodinných domů v lokalitě Klafar byla provedena fotodokumentace komunikací, ostatních zařízení a zelených ploch ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Stavebníci byli upozorněni na skutečnost, že při kolaudaci rodinných domů bude provedeno posouzení stavu komunikací, a v případě, že tyto komunikace, ostatní zařízení a zelené plochy ve vlastnictví města, budou poškozeny, musí dojít k nápravě na náklady stavebníka.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

25. 9. 2020
Předmět: Nový ceník MHD a cena 24hodinové jízdenky
Dotaz: Dobrý den. Je dobře, že od 1. října bude možnost platit v MHD bankovní kartou. Škoda, že kvůli bankovním poplatkům musí být ceny trochu vyšší, ale to by asi firma ZDAR musela dojednat lepší podmínky s bankou. Jednu věc si ale chci ověřit. Na webu MHD (http://www.mhdzdar.cz/cenik) dosud 24hodinová jízdenka pro dospělou osobu při placení v hotovosti nebo čipovou kartou firmy ZDAR stála 40 Kč, teď je tam cena 20 Kč. To je nějaká motivace pro využití této jízdenky? Pro děti pak by mělo být 10 Kč.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na Vámi uvedených stránkách je zveřejněna chybná informace. Dospělá osoba za 24 hodinovou jízdenku platí hotově nebo kartou dopravce částku 40 Kč. V tarifu přibyly pouze nové sazby za platby bankovní kartou, ostatní sazby zůstávají beze změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2020
Předmět: Zhoršující se nepořádek v okolí sběrného místa
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na zhoršující se situaci kolem popelnic na tříděný odpad,elektroodpad a textil na ulici Srázná. Z okna máme poslední dobou výhled na skládku odpadu...fotografii současného stavu mohu zaslat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Librová.
Prosím o zaslání fotografie i s datem pořízení na můj e-mail – miluse.kozakova@zdarns.cz
Jak jsem zde již víckrát psala – úklid probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, kdy jsou místa okolo separačních nádob v celém městě uklizena.
To jsem sama již víckrát kontrolovala.
Nyní jsme navýšili svoz papíru z nádob také na 2x týdně.
Nevím, jak přimět občany, aby krabice nepohazovali v okolí těchto nádob, a tím nezakládali černé skládky, ale ukládali je dovnitř.
Pokud nevíme, kdo to dělá,nemůžeme postupovat podle přestupkového zákona.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: Chodník v ulici U Malého lesa
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych upozornit na téměř nový chodník na ulici U Malého lesa.Podél plotu prádelny pomalu zarůstá vysokým plevelem. Bylo by dobré alespoň jednou za rok ho vyčistit, namísto častého uklízení této silnice i v létě když je čistá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, chodník byl vyčištěn.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 9. 2020
Předmět: Protihlukový val
Dotaz: Dobrý den, protihlukový val před Grejdami už nestačí s přibývajícími vozidly kolem průmyslové zóny, razantně přibývá hluku. Již to není klidová chatová oblast. Těch pár vysázených stromů nestačí pohlcovat nadměrnou hlučnost zejména nákladních vozidel a velkého množství osobních vozidel. Co s tím budete dělat ? Myslíte také na občany, kteří si chtějí odpočinout na svých chatách od pracovních povinností ? Jaké máte v tomto oohledu plány ? Obzvláště,když se obchvat bude prodlužovat k ul.Jihlavské !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Doležalová,

projekt rehabilitace valů podél komunikace č. 19 v úseku Brněnská - Jihlavská je ve fázi předprojektové přípravy (terénní průzkumy, geodetické zaměření, komunikace se správci technické infrastruktury). Předmětem projektu je zvýšení a zvětšení valů, řešení zeleně a odvodnění lokality.

Přeji pěkný den
Lucie Radilová
krajinářská architektka

21. 9. 2020
Předmět: mapa
Dotaz: Dobrý den, proč se město nesnaží zvěřejnit mapu technické infrastruktury jako například Hradec Králové? https://geoportal.mmhk.cz/mapa/mapa-dtmm/?c=-637950%3A-1042400&z=4&lb=osmg&ly=dtm-umps%2Chr%2Cad&lbo=1&lyo=
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Černý,

obdobný dotaz byl v Dotazovně vznesen a zodpovězen již dříve. Dovolím si ocitovat:
Dobrý den,
digitální technická mapa města (DTMM)zveřejněna není. Město data průběhů inženýrských sítí (IS) nevlastní, má je pouze od správců IS zapůjčena. Dle platné smlouvy se správci IS, smí město data DTMM využívat pouze pro svou potřebu. Pro konkrétní činnost (např. projektová dokumentace atd.) může město v rozsahu max. 2 ha data DTMM třetí osobě zapůjčit a i tak činí.
S pozdravem
Ing. Libor Vostrejš
oddělení informatiky

Doposud se nic nezměnilo. Nicméně, poptávku povedeme v patrnosti a při jednání se správci sítí možnosti zveřejnění probereme.

Děkuji za podnět
Mgr. Adam Joura, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

21. 9. 2020
Předmět: Nový obchodní dům
Dotaz: Při nákupech je vidno v našem městě, že nám schází další obchodní dům,který by rozmělnil již tak plné současné obchodní domy v našem městě.Již to pro naše město nestačí,všude je velké množství lidí při nákupech. Nutno toto řešit co nejdříve.Např. na Klafaru bude velké množství lidí při dostavbě domků.Nutná vhodná lokalita ,ale zejména nalákat investory pro nový oobchodní dům je nustností.Proč tehdy nevyšlo Tesco ? Pokud se má naše město rozvíjet, tak i v tomto ohledu !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dostálová,

obchody - vyjma těch, které se nacházejí v menších vesnicích a jsou dotované - nejsou veřejnou službou. Máte pravdu, že je lze lákat, ale ze zkušenosti vím, že to nemá smysl. Provozovatelé obchodních domů mají ty nejlepší analytiky v daném oboru, kteří mapují celé území ČR a určují, kde se výstavba a provoz vyplatí. Zpravidla pak nemají problém zajistit vhodné prostory. Město samozřejmě může poskytnout součinnost, ale iniciativa musí vyjít od investora.

Díky za pochopení a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 9. 2020
Předmět: Revitalizace zeleně
Dotaz: Podle plánu revitalizace zeleně z roku 2018 mělo být zasazeno 8 kusů javoru Acer plantanoides podél východní zdi u kostelíka Nejsvětější Trojice, kde do té doby byly vzrostlé túje. Ty byly vykácené, ale pokračování v nové výsadbě se zdá být v nedohlednu. Pár stromů přibylo přímo na hřbitově a v západní části. Nyní je myslím vhodná doba k dokončení slibů a plnění plánů.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Padalíková,

dle mých informací osazování prostoru komplikuje existence sítí, vč. vysokého napětí a nesouhlas některých ze sousedních subjektů. V tomto případě tak má přednost bezpečnost a zásobování energií, což je navíc chráněno zákonem a výsadbu znemožňuje. Pokud Vás téma zeleně zajímá, věnujte prosím pozornost nové koncepci Žďár Krajina, která je velmi velkorysá a město se jí bude řídit při realizaci jednotlivých projektů. Bude-li schválena, bude jako závazný dokument uveřejněna ještě tento podzim.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

24. 9. 2020
Předmět: Semafory u conventu
Dotaz: Dobry den 24.9 okolo 3 hodiny rano byly vsechny semafory na krizovatce u conventu pustene a byla zelena ve vsech smerech. I prechody pro chodce vydavaly vsechny 4 zvuk jako pri zelene, tam ale byla cervena. Nezda se mi to moc bezpecne.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, Vámi popisovaný stav jsme nechali prověřit u dálkové správy zařízení, zde je jejich vyjádření:
Dobrý den,
SSZ byla řádně v provozu.
Popisovaný stav, kdy mají vozidla ve všech směrech zelenou nemůže nastat.
MR

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: doprava ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
1. V současné době jsou ve Žďáře uzavřeny některé ulice. Je vhodné provádět dopravní průzkum (počítání vozidel) za této situace?
2. Jakým způsobem je zajištěno, že brigádníci, kteří jednotlivá vozidla zapisují, odvedou kvalitní práci a na zjištěná data se budeme moci spolehnout?
3. Proč nově nainstalované semafory (stožáry, kabeláž, signalizace) nebyly nastaveny tak, jak ty původní, s tím, že laborování s jejich konfigurací bude provedeno ve vhodnější dobu?
Odpověď (odbor dopravy):
1. Uzavírka změní vytížení ostatních ulic, ale nezmění počet ani druhy aut. Tranzitní přeprava také není dotčena. Uzavírky lze zohlednit při vyhodnocování výsledků průzkumu a namodelovat výsledky tak, aby odpovídaly všem ulicím otevřeným. K přípravě Generelu dopravy se bude používat dopravní model běžného stavu sítě, nikoliv dílčí záznamy z průzkumů. Není možné odkládat dopravní průzkum, až nebude na ulicích žádná překážka.
2. Brigádníci byli instruováni. Sběr dat byl navržen jako co nejméně zatěžující pro minimální neúmyslné chyby. Výsledky z jednotlivých stanovišť budou konfrontovány. Případné anomálie lze tyto korigovat dle údajů z jiných stanovišť- viz Kirchhoffovy zákony. Každý brigádník uzavřel DPP a kvalitu jeho práce lze vysledovat, což oni vědí. Počet aut je na několika místech nezávisle vyhodnocován kamerami a i tím lze ověřit kvalitu práce brigádníků.
Michal Bačovský
3. Nastavení nových semaforů bylo opakovaně projednáváno s dopravními specialisty i policií ČR, výsledkem jsou v současnosti nastavené režimy. Původní nastavení nebylo schváleno k zavedení. V současnosti stále běží zkušební provoz, v rámci kterého byly a ještě i mohou být režimy pro jednotlivé křižovatky a přechody upravovány. Zásadní změnu však i vzhledem k aktuálnímu stavu průjezdnosti města nepředpokládáme. Zkušební provoz semaforů navazující na jejich instalaci a oživení je od počátku součástí akce a je smluvně dojednán s dodavatelem.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 9. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Dnes jsme šli procházkou po cyklostezce a všude podél stezky až na Pilák byly kopřivy a všechno co tam bylo zarostlé posekáno a odstraněno i když jak jste mě tady odpověděli na moji prosbu o posekání,že pozemky u toho statku nejsou v majetku města.Děkuji Vám i za to jak necháváte uklízet pořád po těch co dělají nepořádek ,jak jsem četla o úklidu u studánky na Klafaru atd.V neděli ráno jsme šli okolo studánky zase poházené plastové láhve, u zahrádek převrácená popelnice asi se tam schází mládež.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, souhlasím s Vámi, úklid některých lokalit se stává "nekonečnou písničkou". Na studánku upozorníme i městskou policii, aby místu věnovala zvýšenou pozornost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 9. 2020
Předmět: Nádražní ul. - parkoviště vs. vyjíždějící vozidla
Dotaz: Poprosila bych o vysvětlení, jak bylo možné, vybudovat parkovací stání na ul. Nádražní.
Již dvakrát se mi stalo, že mi do cesty vyjelo auto vyjíždějící z firmy nebo domu na této ulici na tolik, že se situace blížila DN.
Jednou jsem auto strhla do protisměru, kde naštěstí nic nejelo.
Ulici jsem si procházela a vím jaký má být splněn rozhledový trojúhelník, aby to bylo bezpečné a šlo to povolit-což zde po vybudování parkovišt není ani v jednom z výjezdů. Děkuji za rychlou nápravu
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jsou rozhledové trojúhelníky navrženy pro rychlost 30 km/h = 20 m. Dle této samé normy mohou v rozhledovém poli vozidla v odůvodněných případech a dle místních podmínek parkovat.
Připomínám, že podle § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

23. 9. 2020
Předmět: ředitelské volno II.
Dotaz: Dobrý den. Vzhledem k tomu, že většina rodičů čerpá dovolenou pro kalendářní rok a ne pro školní rok (já 20 dnů), přijde 5 dnů ředitelského volna v období od září do prosince neohleduplné, to se nezlobte. Víte, kolik dnů ŘV bylo na Zámku za rok 2020 celkem? Přemýšlí zřizovatel nad tím kolik dnů dovolené spadá jen na prázdniny (podzimní, vánoční, jarní...letní vůbec nepočítám) bez ředitelského volna, kterému teda vzhledem k volnu, které učitelé mají vůbec nerozumím.Zamyslete se prosím nad tím.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Vaše problémy jsou pochopitelné. V současné situaci je bohužel musí řešit mnoho rodičů. Vyhlášení ředitelského volna v maximálním rozsahu 5 dnů je v souladu se školským zákonem a podle tohoto zákona je plně v kompetenci ředitele dané školy. O počtech volných dnů ve školním roce má zřizovatel přehled a ředitelé jednotlivých škol ředitelská volna se zřizovatelem projednávají.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

23. 9. 2020
Předmět: Školy
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda-li budou školy ve Žďáru mít v pátek 25.9.2020 ředitelské volno?
Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
s ředitelským volnem na 25.9. se navzdory výzvě ministra zdravotnictví nepočítá ani na jedné ze školských organizací zřizovaných městem Žďár nad Sázavou. Přeji příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

16. 9. 2020
Předmět: mhd
Dotaz: Dobry den, bylo by mozne do novych jizdnich radu linky c. 9 jedouci z ulice jamska na stalingrad pridat i zastavku na ulici Brodska. Tak aby si lide vracejici se z prace mohli pohodlne dojit na postu a obchodu. Nekteri ridici tam zastavuji nekteri ne. Byl bych rad kdyby zde zastavoval autobus trvale. Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, projednáme věc s dopravcem a v případě, že na změna bude možná a bude na ní shoda, zveřejníme potřebné informace.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


16. 9. 2020
Předmět: rekonstrukce ul. Nádražní a cyklodoprava vs. ČSN 73 6110
Dotaz: Jakou funkční skupinou je nově rekonstruovaná ul. Nádražní?
ČSN 73 6110 jasně říká, že: příčné uspořádání prostoru místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.
Z jakého důvodu mají cyklisté sdílený pruh s auty, když jsou tak široké chodníky a na ulici je prostor i pro parkoviště, čoz jasně odporuje normě?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
jednalo se o změnu dokončené stavby komunikace III.třídy funkční skupiny B. Navržené příčné uspořádání komunikace normě neodporuje. Naopak zmíněná norma umožňuje různé příčné uspořádání. Pokud se jedná o pruh pro cyklisty, tak ten by musel být po obou stranách ulice anebo pouze na jedné straně, ale obousměrný. Poněvadž šířkové uspořádání stávající ulice toto řešení neumožňovalo, tak bylo povoleno a realizováno řešení bez samostatného pruhu pro cyklisty.
Pro zajištění komfortu a maximální bezpečnosti cyklistů byla rychlost automobilů snížena na 30 km/hod a nad rámec povinností byly osazeny cyklopiktogramy. Z hlediska bezpečnosti provozu byl s tímto řešením udělen příslušným úřadem souhlas.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, Odbor stavební a územního plánování MěÚ

11. 9. 2020
Předmět: obchvat Brněnská-Jihlavská
Dotaz: Tento obchvat v současnosti neodvede nákladní dopravu přes centrum města. Tato část obchvatu poslouží řidičům od Nového Města směr Jihlava a opačně.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Klímová,

snad jsem správně pochopil, že jde o námitku, ne o reakci na nějaký jiný dotaz. Je to v zásadě, jak píšete, plus to pomůže odvedení významné části dopravy do PZ Jamská co nejdále od vnitřního města. Jde o část velkého obchvatu, tedy nemá zůstat jen u toho, ale celý obchvat naráz realizovat nelze. Po realizaci všech etap už by transit vůbec centrem projíždět neměl. Má to však smysl i separátně. V současnosti musí doprava na trase Jihlava - NMNMN a Jihlava - PZ Jamská zajet do města, přestože ne do centra, a komplikuje tak život žďárským občanům, kteří musejí projet zejména kruhovým objezdem před Enpekou a kterých v tvořících se kolonách není málo. Dalšími efekty je snížení hluku v obytných domech nedaleko Jihlavské ulice a zpřístupnění dalšího přírodně méně významného území pro další aktivity, aniž by se musely budovat místní komunikace a zabírat kvalitní půda jinde.

Díky za zájem a hezký den
Adam Joura
Odbor strategického rozvoje a investic

22. 9. 2020
Předmět: Garáže na Veselské ulici
Dotaz: Dobrý den,
znovu je na úřední desce města vyhlášený záměr k pronájmu garáže na Veselské ulici.
Kdy se hodlá město s tímto ohyzdným pozůstatkem nevím čeho vypořádat?
Město dlouhodobě nepodporuje výstavbu nových garáží, ale své, na nejstarší ulici, si hýčká i když jsou evidentně nadbytečné a v zoufalém stavu.
Zídka vedle nich je také v havarijním stavu.
Pan místostarosta místem chodí každý den a jistě si tuto část ulice patřící městu pochvaluje.
Už se vidí v Praze, ale okolo sebe se asi nedívá..
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Petro,
v souladu s rozhodnutím rady města, do doby, než bude rozhodnuto o jiném využití prostoru na ulici Veselská, město pronajímá stávající garáže, které samo nevyužívá. O tomto způsobu využití garáží bylo rozhodnuto z důvodu ekonomického zhodnocení těchto prostor.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D., majetkoprávní odbor

22. 9. 2020
Předmět: ředitelské volno
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat,zda ředitel školy si může vyhlašovat ředitelské volno,jak se mu zachce nebo je tento proces nějak stanoven a omezen např.počtem dnů za rok?Vzhledem k ředitelskému volnu 21.9.-23.9. na ZŠ v zámku doufám, že již žádné další volno např.to avizované 21.-22.12. nebude!Je to podle mě výsměch a pohrdání rodiči ředitelem školy (jak asi mají na tyto dny reagovat)?Jen pro úplnost,ví vůbec úřad,kolik dnů ředitelského volna bude zš zámek za rok 2020 vůbec celkem mít?Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
počet dnů ředitelského volna, které může ředitel povolit, a podmínky pro jejich stanovení se řídí "školským zákonem"- zákon 561, § 24 odst. 2. Maximální počet dnů pro jeden školní rok je 5. O ředitelském volnu 21.-23.9. ředitel školy zřizovatele informoval jak vedoucího odboru ŠKSM, tak garanta školství a to ihned po tom, co obdržel informaci z KHS. Následně bylo toto ředitelské volno projednáno radou města 21.9. Ředitelské volno 21.a 22.12. vyhlašují ředitelé všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavu ne z důvodů epidemiologických ale z důvodů technických a organizačních. Více dnů ředitelského volna ZŠ Švermova odloučené pracoviště Zámek pro školní rok 20/21 již nemá.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

22. 9. 2020
Předmět: Slavnostní otevření lávky na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den,
budete za odbor sportu ve městě domlouvat možnost zapůjčení loděk od skatského oddílu při příležitosti otevření nové lávky na Farčatech..
Byl by to rozumný krok pro všechny zájemce, jejichž obavy spojené s podplutím lávky cloumají žďárskou veřejností..
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, určitě dobrá myšlenka. Domluvili jsme se s vedoucím skautského oddílu na zapůjčení kanoí (pramice budou bohužel tou dobou odvezené). Pracovníci MěÚ budou k dispozici a zájemce po Sázavě mezi 15. a 17. hodinou svezou - samozřejmě za příznivého počasí.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

8. 9. 2020
Předmět: Nepřehledná hlášení městského rozhlasu
Dotaz: Dobrý den, před lety jsem přes jednoho zastupitele marně upozorňoval na nelogicky čtená hlášení městského rozhlasu ohledně plánovaných výluk elektřiny. Správné by bylo ohlásit prvně, které lokality se výluka týká a pak upřesnit den a čas. Takhle je vždy ve střehu celé město a když se to náhodou týká nás, už si nepamatujeme, kdy to bude. Je třeba, aby to město lidem podalo jinak, než je psané hlášení od E-on. Bylo by to pro lidi mnohem srozumitelnější. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formulace, kterou navrhujete bude jistě přehlednější. Váš podnět předáme kanceláři tajemnice, která hlášení rozhlasu zajišťuje.

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

15. 9. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den- prosím Vás,nevím čí je pozemek podél cyklostezky před tím statkem jak se jede na Pilák,naproti budově je oplocený pozemek,kde mívaly zvířata ze statku a podél toho ohradníku je to strašně zarostlé vysokými kopřivami atd a zasahuje to do stezky,není možné to posekat a to i ta místa kde je to zarostlé a musíme to na kolech objíždět,což je někdy i nebezpečné.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, nejedná se o pozemek města. V nejnutnějším rozsahu toho, co zasahuje do cyklostezky, bude posečeno.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor SRI

18. 9. 2020
Předmět: Pořez keřů
Dotaz: Dobrý den, jako každoročně prosíme o pořezání keřů na Libušíně, i ve dvorech, které opět jsou přerostlé a každoroční úpravy těchto keřů jsou velmi potřebné.Jedná se o všechny keře podél domů a okolí, včetně dvorů.Vloni to bylo uděláno kvalitně, tak si myslím, že i letos by to mohlo proběhnout bez problémů, dokud přeje počasí, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Strnadová,
I v letošním roce bude probíhat řez keřů ve městě. Práce budou zahájeny v příštím týdnu v lokalitě Libušín.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor SRI

18. 9. 2020
Předmět: Řditelské volno
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké KONKRÉTNÍ technické a organizační důvody vedou VŠECHNY ZŠ v ZR k vyhlášení ředitelského volna na 21. a 22. prosince, a to v době, kdy spousta rodičů dětí musela vybrat dovolenou při jarní pandemii a pak při ředitelském volnu 29. a 30.6. Také bych se chtěla zeptat, jestli obdobné ředitelské volno bude vyhlášeno i na 16. listopad. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, začnu od konce. O tom, že by mělo být vyhlášeno ř.volno 16.11, nás ředitel ani jedné školy neinformoval. Co se týká ř. volna 21. a 22. 12, využijí školy tento časový prostor pro vyhodnocení výuky během nestandardního režimu způsobeného pandemií Covid-19 a k evaluaci této poněkud jiné výuky. Dále ředitelé hodlají ř. volno využít k přípravě budov na lednový provoz a dokončení drobných rekonstrukcí. Přeji Vám příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák, Odbor ŠKSM

10. 9. 2020
Předmět: pískoviště - Rákosníček
Dotaz: Dobrý den.
Již je to drahně dní, co jste slíbili navézt písek do pískoviště na Rákosníčkovi.
Hraje si tam hodně dětí a ze dna už vylézá podkladový igelit. Zase opět - "skutek utek".
Doufám v brzkou nápravu a děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
omlouváme se za zdržení. V tomto týdnu by měl být písek navezen.
S pozdravem
Radka Remarová
odbor komunálních služeb

7. 9. 2020
Předmět: Horňák - strom
Dotaz: Dobrý den,

v červnu zde byla informace o vyvráceném stromu u rybníku Horňák. Strom tam pořád leží (přímo v přítoku mezi bytovým domem a zahrádkami). Proč ještě nebyl odstraněn?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Soukale,
děkujeme Vám za upozornění. U rybníku Horňák se nacházel ještě jeden strom, který byl již dříve odstraněn. I Vámi uvedený strom byl již odklizen.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor SRI

17. 9. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý den, na ulici Palachova stále nejde rozhlas. Může to konečně někdo opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za informaci, opravu jsem objednal.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 9. 2020
Předmět: K čemu slouží schody k řece u lávky na Farčatech?
Dotaz: Pod hladinou jsou pouze dva schody, druhý je potom jen cca 20cm vysoký a již podemletý. Ještě ve čtvrtek byl zaházen 20kg žulovými kameny.
Schody jsem očistil, ale až do cca 4metrů od bředu, kde je mělko-80cm,jsou stále pouze velké, ostré kameny, které firmě při realizaci břehu asi zbyly.
Dno je tak nepochozí a hrozí uvíznutí nohy mezi nestabilními kameny.
Pokud by se zde převrhla kanoe skutům, i oni by byli nemyle překvapeni.
Je počítáno s úpravou dna?
Proč není poslední schod plnohodnotný?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

schody byly projektované tak, aby poskytly příjemné místo pro setkávání a relaxaci a byly také výstupním a nástupním bodem pro posádky loděk. S koupáním v řece v tomto místě nebylo počítáno.

S vyčištěním řeky se v rámci stavby „Cyklodoprava v ZR“ nepočítá, kameny byly naskládány jako opevnění mezi lávkou na FH a předmětným schodištěm. Jsou-li v řece kameny z opevnění, tak je tam pravděpodobně někdo svévolně naházel a město se bude snažit situaci vyřešit ve spolupráci s Povodím Vltavy.

Děkujeme za upozornění

Zbyněk Ryška, Petr Fuksa, Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: popelnice
Dotaz: Dobrý den,
jde o bytové domy na ulici Štursova. Jak jsem pochopil ta 1x za 14 dni se mají vyvážet popelnice jen u rodiných domů.
Prosím o vysvětlení čí rychlou nápravu. Foto radši nepořizuji neb je to nechutné.

Děkuji J. Beneš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jedná se o zkušební provoz, kdy prvotně bylo nastaveno tak, že kontejnery se sváží 1x týdně a popelnice 1x za 14 dní. Probíhají kontroly stavu v terénu a podle zjištěného stavu je operativně reagováno. V případě zájmu o bližší informace mě prosím kontaktujte.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

16. 9. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Kvituji, že slib úklidu u studánky byl tak rychle realizován, za to je potřeba poděkovat paní Kozákové, která má toto na starosti. Je vidět, že jí osobně to také vadí ten vandalismus a neukázněnost lidí, kteří pohazují všude kolem nás odpad. Přitom kontejnerů na plasty je po městě dostatek.Je to výchovou, která má začít již v rodinách a následně ve školách. Jak je vidět, stále to nestačí.Velké poděkování ku prospěchu naší přírodě - chraňme si ji !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám a to nejen paní Kozákové, ale i těm, kteří úklid ve městě provádějí, tedy pracovníkům TSBM pod vedením pana M. Kovaříka a pracovníkům Úsvitu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 9. 2020
Předmět: semafory u ŽĎASu
Dotaz: Situace v dopravě ve městě není veselá, ale svojí neukázněností ji komplikují i řidiči. Nejen v poslední době se to týká dopravní situace před ŽĎASem, kde spousta řidičů nedodržuje předpisy a jezdí na červenou v úseku rekonstrukce železníčních mostů, zejména kolem šesté hodiny ráno. Nešlo by proto zauvažovat o policejní monitoring nad touto situací?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, v uvedené záležitosti jsem požádal o spolupráci místně příslušné Obvodní oddělení PČR a Dopravní inspektorát PČR. Kontroly v uvedených místech začaly již dnes ráno. Děkuji za upozornění.

Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie

14. 9. 2020
Předmět: Poděkování odboru komunálních služeb
Dotaz: Poděkování patří paní Kozákové, která zajistila úklid pod zmiňovaným mostem,který vede na Klafar, byl tam opravdu nepořádek, který byl vzorně uklizen, děkuji za vzornou práci, zřejmě to ocení i občané.
Velká kritika pro pobudy, kteří tam ten nepořádek udělali. Proč toto neavizovala MP, ... ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, pod tímto mostem se uklízí opakovaně. Někdy je v tomto místě bohužel nepořádek znovu ihned po úklidu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

MP: Problematikou bezdomovců na území města se zabýváme a řešíme prakticky neustále. Namátkově se hlídkami MP provádějí mimo jiné i kontroly právě míst, pod mosty a dalších, kde se mohou tyto osoby zdržovat. Pokud jsou na místě zjištěni, hlídka je vykáže s tím, že si své věci musí odklidit, ale často se stává, že zde tyto osoby již nejsou přítomny a zůstane po nich nepořádek. V takových to případech pak dáváme poznatek na odbor komunálních služeb k uklizení toho daného místa.
S pozdravem
Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

14. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den rád bych se zeptal na svoz komunálního a nebezpečného odpadu býval na jaře a na podzim. Chápu že na jaře nebyl kvůli covidu a tak bych se rád zeptal jestli bude teď na podzim. Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, podzimní svoz připravujeme, v tomto týdnu budou zveřejněny konkrétní termíny.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 9. 2020
Předmět: prosba o opravu
Dotaz: Dobrý den, prosím o opravu klepadla na koberce za domem Vančurova 1,3,5.
Děkuji. I.Juklová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
v minulém roce byly zmapovány veškeré klepače a sušáky ve Žďáře nad Sázavou. Předsedové SVJ byli osloveni s žádostí o vyjádření zda souhlasí či nikoliv s jejich odstraněním.
Vyjádření Vašeho BD bylo kladné, souhlasí s odstraněním, tudíž nebudeme klepač opravovat.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: Dotaz pro pana Fuksu
Dotaz: Dobrý den, pane Fukso
mohl byste zde uvést zdroj, z nějž jste čerpal jinou definici, než je:
Chodec je osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy a která vede jízdní kolo.
A ustojíte tak své přesvědčení, že vstup na cyklostezku mají samozřejmě i vozíčkáři a osoby vedoucí jídní kolo.
Hodně štěstí při hledání.
A těším se na Vaši odpověď
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkuji Vám za přání možná jsem necitoval přesně vyhlášku, proto níže v odkazu uvádím stanovisko Policie ČR, DI.

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-1

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

18. 9. 2020
Předmět: cyklostezka + chodníky
Dotaz: Kdy bude nějaká cyklostezka kolem průmyslové zóny ? V současné době je ta tam opravdu hrozné, co tam projede vozidel a na kole tam jet to je oprvdu v současnosti velice nebezpečné.To nemluvím o chodcích a starších lidech, kteří pěšky si chtějí dojít na svoji chatu na Grejdy ? Horní část průmyslové zóny není osazená vůbec žádnými chodníky, no to je katastrofa.Ani není žádný chodník podél ulice Brněnské, který končí u PKS.Je to strašné, jak je zanedbaná tato část města, která je bez chodníků !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vrbíku,

na chodníky a cyklostezky v průmyslové zóně i na ulici Brněnská se pamatuje. Je však třeba je budovat v souladu s potřebami v místě. Nyní se pracuje na generelu dopravy ( https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy ), který má právě tyto potřeby zmapovat a umožnit městu přijít s přiměřeně kapacitními komunikacemi, vč. odhadu zaměstnanosti v dosud neobsazené části průmyslové zóny. Chodníky na ulici Brněnská jsou pro město také důležité a jsou plánovány. U obou ulic je třeba stavbu navázat na konkrétní projekty budoucích investorů, např. na připravovaný projekt ŘSD řešící propojku ulic Brněnská a Jihlavská, který je jednou z etap výstavby obchvatu města. Budovat chodníky v ulici Brněnská bez návaznosti na projekt ŘSD by nebylo ekonomické a ve výsledku pro uživatele nepohodlné a možná ani bezpečné. V každém případě děkuji za podnět a prosím o strpení a ideálně zapojení do vytváření generelu dopravy poskytnutím potřebných informací.

Hezký den
Markéta Zástěrová
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2020
Předmět: zrcadlo v zatáčce mezi domy u Farčat
Dotaz: Zrcadlo v zatáčce v průchozí uličce u Farčat u skláren, kde prochází chodci a jezdí cyklisté je malé. Bylo by tam potřeba dát větší, navíc po ránu v něm není nic vidět,protože je zamlžené. Je to otázka času, než nějaký cyklista tam zraní chodce,popř. dítě ! Někteří cyklisté tam jezdí poměrně rychle, tak je dočasu než porazí cyklista chodce.Nutná výměna zrcadla za větší !
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění. Odrazové zrcadlo může napomoci ke zlepšení situace, ovšem není schopno ji vyřešit zcela. Připomínám, že podle § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

11. 9. 2020
Předmět: chybějící objížďka
Dotaz: V případě oprav silnice 1. třídy ulice Santiniho není v blízkosti žádná možnost tuto ulici objet. Od Tokozu k baroknímu mostu chybí objízdná trasa.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
O uzavírce silnice I. třídy rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina. Při rozhodování krajský úřad dbá, aby mj. objížďka byla řádně zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

17. 9. 2020
Předmět: doprava ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
7. Proč město tvrdí, že lávka z farčat je snížená chybou dělníků? Pokud vím, tak dělníci pouze snížili zábradlí, nikoli celou lávku. I po "otočení" části zábradlí dojde stejně ke zvýšení světlé výšky pro průjezd pod lávkou o pouhých 12 cm.
8. Kdo tento omyl (otočená část zábradlí) jako první zjistil?
9. Proč nebyla celá lávka naprojektována výše?
10. Jaká je předpokládaná životnost dřevěných částí lávky z farských humen? Počítá se s rozvodněním Sázavy?

Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
1)lávka na FH je realizována dle PD
2)na lávce je pouze otočeno zábradlí, které se v současné době přetáčí (montážní chyba). Spodní hrana zábradlí bude výše o 120mm
3)Lávka musí být bezbariérová osazení je limitováno výškou protilehlých břehů.
4)Lávka byla vyprojektována i na rozvodnění Sázavy (Q100)
5)Kdo tuto technickou závadu zjistil jako první není podstatné hlavně, že se na tuto závadu přišlo
6)Na lávku je záruka dle SOD 60 měsíců, životnost dřevěných prvků je závislá také z části na následné údržbě

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: intenzita provozu na cyklo stezce
Dotaz: Hezký den,
S jakou intenzitou provozu bylo počítáno v projektu nové stezky pro cyklisty, která spojuje novou lávku na Farčatech a Modré hřiště?
Kolik cm je v projektu a kolik cm pak chybí, aby mohl být společný provoz cyklistů a chodců?
Jak se mají děti, které by chtěli využít bezpečnou trasu, dostávat legálně z parku na modré hřiště pokud s sebou nemají kolo? A jak se má na hřiště dostat kdokoli, kdo nemá kolo?
Děkuji za zodpovězení všech, asi nejen mých, otázek.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
Stezka je navržena a provedena v šířce 3,0 m. V případě smíšeného provozu pro cyklisty a chodce by stezka musela být v šířce min. 3,75 m (2,0 m pás pro cyklisty, 0,5 m hmatový pás, 0,75 m pás pro chodce). Vedle stezky musí být zároveň bezpečnostní pás v šířce 0,5 m. S ohledem na svažitý terén a šířkové uspořádání nebylo možné takto stezku realizovat. Zatím je nutné využít zelené plochy a příčně cyklostezku překonat lze. Je-li to problém, bude se město zabývat nějakým dodatečným řešením. Naměřené intenzity bohužel k dispozici nyní nemáme.

Děkujeme za pochopení
Markéta Zástěrová a Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2020
Předmět: nádoby na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den,
pokud se osvědčí systém vyvážení odpadu na Klafaru jednou za 14 dnů, bylo by potřeba vytvořit další hnízda s nádoby na tříděný odpad. Navrhuji jedno na rohu ulice Sázavské a Uhlířské, kde je již nyní umístěn kontejner na bio odpad.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kuchařová
Děkujeme za podnět, umístěním dalších kontejnerů na separovaný odpad v lokalitě Klafaru se zabýváme. Zvažujeme i toto místo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: nový most
Dotaz: Dobrý den. To, že pod novým mostem na Farčata projedou loďky jen horko těžko, už bylo zde i v médiích probíráno. Báchorce o otočení zábradlí se mi moc věřit nechce. Navíc i když se dřeva otočí, pomůže to jen o pár cm. Spíš mě zaráží provedení mostu. Vnitřní kovové trubky jsou už hoodně zohýbané, jak na ně stoupají menší lidí, co se chcou podívat přes zábradlí. Jak bude vypadat most za pár měsíců? Kvalita dřeva - zapatlané, od lepidla, praskliny, nekvalitní opracování. Truhláři musí lomit rukama!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
most na FH je převzat s vadami a nedodělky nebránícími užívání, které mají být odstraněny nejdéle do 30. 10. 2020. Mezi tyto závady patří i spodní část vodící linie, která bude ztužena. Má sloužit nevidomým k orientaci, není určena jako kladina nebo schod, ale to už je na každém z nás jak se chová ve veřejném prostoru k věcem, které slouží všem. V závadách je také opracovaní dřeva a výměna poškozených prken včetně těch, které jsou z kraje nastavované.


S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: most na Farčatech
Dotaz: To co se stalo nyní je už vrchol ! Most přes řeku Sázavou u Farčat byl opatřen zábradlím, které bylo namontováno opačně ! Potvrdila se známá pravda, že ve Žďáře je na mizerné úrovni kontrola práce !!! Proč tam nemohlo být zábradlí podobné prvnímu novému mostu ? Toto se může stát jenom v našem městě. O průplavu loděk ani nemluvě ! Je to ostuda !! A bez dalšího komentáře !! Jakákoliv výmluva není na místě, je to pochybení !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená pane Vrbíku,
máte pravdu, že je to pochybení, a to ze strany dodavatele. Město akce kontroluje vždy a toto pochybení také odhalilo, jakkoli to zpočátku nebylo zcela patrné a takto kuriózní pochybení není běžné. V každém případě je dodavatel povinen veškeré závady, včetně této odstranit. Průplav loděk se po opravě zlepší. Ještě dodám, že tvar a výška mostu jsou dány okolním terénem a upřednostněním skutečné bezbariérovosti a bezpečnosti i v zimě pro lidi užívající lávku před komfortem vodáků, u nichž se předpokládá a mnozí to potvrdili, že se s úsekem bez problémů vypořádají.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: Sázení stromů
Dotaz: Dobrý den, bude naše město na podzim letošního roku ještě vysazovat stromy a keře,které jsou tak důležité pro naši přírodu ? Jsou na toto dotační programy, tak doufám, že je naše město plně využije ! Pokud výsadba na podzim bude, kde všude ještě v našem městě a okolí bude probíhat ? Neplánujete akci pro veřejnost, že by se zůčastnila hromadné výsadby stromků ? Předpokládám, že by byla velká účast,kdy si myslím, že naši občané mají zeleň v našem městě rádi a viděli by jí více v průmyslové zóně !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Komárku,
ano, město Žďár nad Sázavou se vydalo cestou intenzivního zlepšování modrozelené infrastruktury, což se týká také intenzivních, ale koncepčních výsadeb, a to přímo ve městě i v jeho okolí. To je samozřejmě velmi nákladné, proto se město snaží na většinu akcí získat podporu ze všech externích zdrojů, které jsou k dispozici, a již takto zrealizovalo řadu projektů. Příští rok se chystá akce Stromořadí II spolufinancovaná z OPŽP, město pak bude dále žádat z toho programu, ale také požádá o významné částky na modrozelené projekty z Norských fondů a Ministerstva průmyslu a obchodu. Letos ještě proběhne výsadba, jak věříme, podpořená CHKO v lokalitách Zelená hora, Ke křížku a Vetla. Zde je angažování veřejnosti vítáno a budeme se o něj snažit, proto mě těší Váš zájem i názor, že se veřejnost zapojí v hojné míře.

Děkuji a přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2020
Předmět: Akce pořádaná v obytné zóně - skatepark
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že město povolí pořádání akce na skateparku dne 12.9. a to v obytné zóně, kdy při této akci jsou obyvatelé domu, který je přímo proti skateparku (a to nejen oni), nuceni poslouchat nadměrný hluk - hlasitou hudbu a to od 12 až skoro do 22 hod. a to i přes zavřená okna. 10 hodin kdy i při zavřeném okně není slyšet vlastního slova se dá opravdu těžko snášet. Proč ve večerních hodinách nebylo už bez hudby, tak jako minulý rok?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Horáku,
akce byla městu oznámena. Vyhláška města zakazuje rušení nočního klidu, který je až od 22,00 hod., a to pořadatelé dodrželi. Během dne městská policie, která dohlíží nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, neobdržela žádné stížnosti nebo upozornění na nadměrný hluk v denní době. Příště doporučuji zavolat MP, která by s pořadatelem projednala omezení hlučnosti.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

16. 9. 2020
Předmět: Kontejnery na ulici Srázná
Dotaz: Dobry den, bylo by mozne postavit nejaky pristresek pro velke mnozstvi techto kontejneru? Toto misto v blizkosti Zelene hory je opravdu dost osklive. V mnoha mestech maji pekne vyresene. Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Štěpánková.
Děkujeme za zájem o naše město a podnět k zamyšlení. Stavbu nových přístřešků v současnosti neplánujeme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: opět ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den,
tentokrát proběhlo sečení trávy. Výsledek. Posečená tráva na chodníku v odtokovém korytu kolem baráku a tráva přilepená na soklu baráku. Asi nově vzniklé technické služby neví, že se po sobě uklízí.

Hezký den J. Beneš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení trávy ve městě neprovádí nově vzniklé technické služby, ale firma, která se této činnosti věnuje léta. Na uvedené nedostatky byla upozorněna a vyzvána k jejich nápravě.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

15. 9. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den,prošli a projeli jsme se po novém mostě,který vede od cyklostezky směrem ke Klafaru3,po novém mostě na Farčatech i od Piláku na Stržanov.Vše je perfektní.Prošli večer náměstí z Futrování na Farčatech,skvělá akce,dívali se na vodotrysk a svítící kašnu,osvětlené náměstí,rozrůstající se zelen, tolik se toho udělalo nového a dělá a když tady čtu tolik kritiky od některých osob,tak si říkám,že se jim nezavděčite ničím a co mě štve, ti kteří ničí to, co se dělá pro nás obyvatelé.Děkuji Vám
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkuji Vám za ocenění práce všech, kteří se na rozvoji infrastruktury i veřejného života ve městě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: Proč? aneb Žďárská gilotina a jiné problémy a zmařené investice..
Dotaz: Pane Jouro,
proč s Vámi a architektem nehne názor občanů města?
7.9.2020 jste zde společně obhajovali novou lávku, která měla mařit život všem vodákům.
Vy jste jí kryl i ve druhé odpovědi "projekty a investice".
I ty zohýbané trubky zábradlí zde byly řešeny 24.8. i s kalužemi, to se vyznamenal zase pan Fuchsa.
Žďár chce byty pro mozky, ale na radnici chybí selský rozum..
Stejné je to i s BISTREM v parku, hodně lidí píše, že ho v parku nechtějí, ale dokud to nenapíše IDNES, nestane se nic.
Proč?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den p. Kamile,
popořadě. Když už jste to formuloval takto, cílem lávky nikdy nebylo ohrožování či obtěžování vodáků, ale zkvalitnění cyklodopravy, přičemž cílem města je, aby tato forma dopravy nebyla jen volnočasovou záležitostí a stala se reálnou alternativou k automobilové dopravě, která město zatěžuje.
Podněty se zabýváme - pokud jsou technického rázu, konzultujeme je s odborníky na danou problematiku, měří se v terénu, se zjištěními pracujeme (s projektantem, dodavateli apod.) a zde je uveřejňujeme. Pokud něco není dodáno v požadované kvalitě, požaduje se náprava v průběhu stavby, v rámci předání a v rámci záruky podle toho, kdy se problém projeví. Pokud se dotážou média, neděje se nic víc nebo nic jinak, jen se víc komunikuje. Vidím spíše riziko, že pokud se příliš mnoho kapacit věnuje komunikaci problému (třeba ve snaze zodpovědět na velmi podobné dotazy, přičemž se vždy snažíme ověřit aktuální stav, tedy nejde o odpovědi od boku), mohou pak chybět při řešení.
Je normální, že některé věci se jedněm líbí a druhým ne. O zbudování bistra a zázemí byl značný zájem a existují dobré praxe z jiných měst. Pokud by pak město považovalo několik nesouhlasů některých občanů za důvod danou věc nerealizovat, nebylo by možné zrealizovat nikdy nic. V případě bistra si umím představit, že budou lidé přicházet s podněty na charakter bistra, jeho nabídku, program atd. To se pak může projevit při posuzování záměrů.
Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 9. 2020
Předmět: Oprava ul.Studentská a další- zážitek
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem s údivem sledoval pracovní činnost na ul. Studentské,u Lidlu, což byla katastrofa, několik lidí tam posedávalo ve stínu a nic se nedělo. Pracovní temto otřesné. To samé bylo, když jsem se přesunul k propojce u průmyslové zóony.
3 lidé tam něco málo dělali, ostatní se na ně dívali, no to byl zážitek. Nikde žádná kontrola nad těmito lidmi, prostě nic.Stará poctivá generace se na toto nemůže dívat,kam se poděla pracovitost, odpovědnost a především kontrola ? Vše proto tak trvá!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
na ul. Studentské jsou dva investoři, tak nevím jestli hovoříte o rekonstrukci vodovodu v režii SVK Žďársko nebo o zastávkách MHD, které zajišťuje Město Ž. Průmyslovou zónu zajišťuje Město Žďár. To ovšem není odpověď na Váš dotaz.
Na Váš dotaz odpovídám, že na všechny tři akce bylo provedeno řádné výběrové řízení na dodavatele stavby. Odbornou komisí byl vždy vybrán nejvhodnější uchazeč, který nabídnul nejlepší cenu, termín, reference atd. Se všemi dodavateli je uzavřena Smlouva o dílo, kde jsou mimo jiné sankční podmínky na nedodržení termínu dokončení včetně schváleného HMG stavby. Kontrola dodržování technické kvality probíhá se strany investora prostřednictvím technického dozoru pravidelně. Neumím hodnotit jestli tam někdo posedává hodinu nebo dvě. Od toho je na stavbě stavbyvedoucí (mistr), který je v této věci kompetentní a za průběh stavby odpovídá včetně nasazení potřebných kapacit.

S pozdravem
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

15. 9. 2020
Předmět: opět popelnice
Dotaz: Jak dlouho bude trvat zkušební provoz pro vývoz popelnic, v každé ulici je to samé víka u přeplněných popelnic nejdou zavřít a kolem leží spousta pytlů s odpadem, s takovýmto přístupem se Žďár brzy stane rájem potkanů. Nápad paní místostarostky byl tedy ohromný.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Zkušební provoz předpokládáme do konce roku 2020. S AVE máme domluveno, že tento týden svezou i všechny pytle, které jsou u popelnic, jinak se sváží pouze odpady umístěné v nádobách. Tím dáváme prostor, aby si občané tam, kde mají větší množství odpadu a především i u bytových domů mohli pořídit v případě potřeby další popelnici nebo popelnice vyměnit za kontejnery svážené 1 x týdně (po dohodě s městem).
Situaci sledujeme a podle zjištěného stavu na ulicích optimalizujeme sytém. Máme zájem, aby bylo město čisté a doufáme, že i většina občanů Žďáru se naučí s odpady nakládat tak, jako občané jiných měst, kde už je takovýto systém zaveden. Nepředpokládáme bezodpadové hospodaření v domácnostech. S účelnějším nakládáním s odpady všude tam, kde je to možné, budeme šetřit přírodní prostředí i vlastní finance.

S pozdravem

Miluše Kozáková, Dana Wurzelová
odbor komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: Modré hřiště pouze pro cyklisty?
Dotaz: Můžete mi prosí Vás někdo vysvětlit jak se mohu dostat jako chodec na Modré hřiště?
Na cyklostezce jako chodec nemám co dělat!
Budete znovu krýt chybu projektanta nebo přiznáte, jeho selhání a selhání všech, kteří celý nový úsek podělali?
Jediný úsek páteřní trasy která je pro chodce i cyklisty a chodci, vozíčkáři a další pro které mohl být tento úsek přínosem, jste vyčlenili?
Hlavně, že jste to přebrali a dali jste si odměnu.
Další počin našich mozků..
Kolik bylo zaplaceno za spackaný projekt?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na Modré hřiště se lze dostat příčným překonáním cyklostezky nebo po zelených plochách kolem stezky. Po stezce můžete vést kolo, jet na kolečkových bruslích a vstup na cyklostezku mají samozřejmě i vozíčkáři. V minulosti bylo k Modrému hřišti instalováno od 1. Máje dřevěné schodiště, které je k dnešnímu dni z důvodu hniloby demontováno. Předpokládám, že schodiště se v dohledné době na původní místo vrátí.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

12. 9. 2020
Předmět: Relaxační centrum u zimního stadionu
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, kdo schválil toto cca 100 m od zástavby, kdy obyvatelé musí celý den poslouchat kravál hudby a řevu až do 21 hodin a pak ještě ohňostroj, jsou tu malé děti, které se bojí a nemohou spát, bylo to slyšet až na Klafaru a navíc každý víkend dunění z tamní diskotéky, nad tímto lidé jen žasnou
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den pane Nováku,
v sobotu proběhla ve skateparku na Bouchálkách sportovní akce Žďárin skate Contest II povolená PO Sportis.
Ohňostroj však povolen nebyl. Na povolení ohňostroje je potřeba požádat o výjimku z vyhlášky města upravující veřejný pořádek (pozn. OZV č. 4/2017), kterou schvaluje rada města. Vzhledem k tomu, že k povolení ohňostroje radou města nedošlo, bude s organizátorem ohňostroje porušení vyhlášky řešeno.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

12. 9. 2020
Předmět: Ohnostroje na sidlisti
Dotaz: Dobry den, mohl by mi prosim nekdo sdelit, jaka inteligentni hlava povoluje ohnostroje na sidlisti v mesicich, kdy lide jeste mivaji otevrena okna pres noc?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den pane Karle,
na povolení ohňostroje kdykoliv, tedy nejen přes léto, je potřeba požádat o výjimku z vyhlášky města upravující veřejný pořádek (pozn. OZV č. 4/2017), kterou schvaluje rada města. Vzhledem k tomu, že k povolení ohňostroje radou města nedošlo, bude s organizátorem ohňostroje porušení vyhlášky řešeno.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


10. 9. 2020
Předmět: obrubníky u nových mostků
Dotaz: Nechápu, proč nebyly obrubníky na nově vzniklých příjezdových komunikacích u nových dvou mostů zhotoveny z obou stran ? Proč jenom z jedné ? Z druhé strany se to časem začne vyvalovat a nemá to co držet. Ty obrubníky by to zpevňovaly jako celek.Nebo jste zase šetřili na nesprávném místě ?Proč ještě nejsou zhotoveny kompletní terénní úpravy v okolí těchto mostků ? Pěkně upraveno, zarovnáno a pod.Pokud to bude takto předáno do užívání, tak to je nedodělek !!! Opět stavitelé nezklamali !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vaňku,

technické řešení vzniklo v návaznosti na stávající cyklostezky. Jednostranný obrubník je vodicí linií dle bezbariérové vyhlášky - provedení je v souladu s PD. Terénní úpravy u lávky F.H. jsou dokončeny – v PD bylo navrženo pouze zatravnění a srovnání terénu; u lávky Klafar budou terénní úpravy dokončeny – máme v předávacím protokolu s dodavatelem.

Pěkný den
Markéta Zástěrová
odbor strategického rozvoje a investic

14. 9. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Jedna z věcí, která se povedla. Za mě palec nahoru.
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za pochvalu, předám ji kolegům, kteří přispěli ke zdárnému provedení akce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 9. 2020
Předmět: zápach popelnic
Dotaz: rada pořídit si více popelnic je nesmyslná, když pořídíme 5 popelnic bude jich zapáchat 5, je obdivuhodné, že místostarostka neví co patří do směsného odpadu (zbytky masa, kosti a pod.) a radí to dávat do bioodpadu, i tak by zapáchala popelnice na bioodpad. Může být popelnice naplněná jen do třetiny a je-li v ní rozkládající se odpad, pak bude rovněž za pár dní páchnout. Prosíme o urychlené vrácení vývozu jednou za týden.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Jak jsme již vícekrát informovali jedná se o zkušební provoz a porovnáváme i s obdobnou praxí z jiných měst.
Kontrolujeme v terénu, vyhodnocujeme a nastavujeme optimální řešení.
Pouze jednou z možností, jak řešit změnu svozu z týdenního na 14 denní, je navýšení počtu nádob. Podstatné je především, že se kvalitně třídí. Jistě i ve Žďáře dokážeme nakládat s odpadem ve 14 denním cyklu - obdobně jako např. občané v Chotěboři.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 9. 2020
Předmět: U studánky je hromada oet lahví
Dotaz: Dobrý den, pokud je to možné zajistěte odvoz hromady pet lahví,které jsou nasypány u studánky,když se jde zespodu od úřadu pro zastupování státu forhausem směrem ke Klafaru. Nějaký pito...c je tam zřejmě vysypal, tu už se nedá nazvat vandalstvím, ale bezohledností, protože všude v okolí jsou kontejnery na plasty. Nutná osvěta pro občany, aby toto nedělali. Chceme naše město mít pěkné !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid zajistíme, osvětu děláme spousty let – bohužel někteří občané nám to stále kazí.
Děkujeme za informaci.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 9. 2020
Předmět: Zrcadlo v ulici Husova
Dotaz: Dobrý den,
již v minulém dotazu jsem se na Vás obracela s prosbou o vrácení zrcadla, v místě kde se odbočuje do dvora ulice Husova 495.
Zrcadlo je na svém místě, ale pracovník, jež ho vracel buď nepochopil zadání nebo základní fyziku. Zrcadlo je totiž otočeno směrem k vjezdu do dvora České pošty, tzn. naprosto špatně a opačným směrem. Původně bylo nainstalováno tak, aby bylo vidět při odbočování z hlavní silnice do dvora Husova 495, zda zde nejede jiné auto či maminkami s kočárky při přecházení.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění budeme kontaktovat generálního dodavatele, aby zrcadlo dal do původního stavu.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 7. 2020
Předmět: Skatepark
Dotaz: Dobrý den, existuje nějaké rozumné odůvodnění toho, proč ve skateparku nesvítí lampy? Díky za odpověď a doufám, že s tím vedení města něco udělá.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Podle provozního řádu tohoto sportoviště je od dubna do října skatepark přístupný do 21 hodin. V tuto dobu v červenci ještě lampy svítit nemusí. Pokud byly lampy zhasnuty po 21. hodině, je to v pořádku, neboť svícení je s ohledem na úsporu el. energie programováno podle provozního řádu. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

14. 9. 2020
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den,
nevím, jestli na to má vliv nový styl vyvážení, ale na dolní Ulici (vedle rampy Pramenu) je popelnice, která smrdí snad na tři metry a je plná much. Mi přijde že v ní snad něco chcíplo.
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Nový systém na to samozřejmě nemá žádný vliv.
Popelnice zřejmě patří k obchodu, neboť po sídlišti máme umístěny pouze velké kontejnery.
Upozorním obchod.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 9. 2020
Předmět: odvoz popelnic
Dotaz: Dobrý den, tento týden nám nebyly vyvezeny popelnice i když nejsme rodinný dům, ale bytová jednotka. Popelnice jsou přeplněné již dnes, značně zapáchající a to nejen u naší bytové jednotky v ulici Špálova, ale i u dalších bytových jednotek a dalších ulic. Prosíme o urychlenou nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kratochvílová
V současnosti běží zkušební provoz 14 denních svozů směsného komunálního odpadu. Zjednodušeně řečeno, 1 x za 14 dnů jsou sváženy černé popelnice.
Zkušební systém je na samém začátku, chceme jej optimalizovat, průběžně sledujeme, kde se projeví problémy a ty postupně řešíme. Tam, kde stávající počet popelnic nestačí, je možné doplnit další nádobu nebo případně se dohodnout na jiném řešení, pokud bude v lokalitě dostupné. Pro případné bližší informace mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 9. 2020
Předmět: chytré semafory
Dotaz: Vážená paní Wurzelová,
ráda bych pochválila nové semafory ve městě. Po ZR jezdím denně a kromě páteční odpolední špičky, kterou by ale neuměl vyřešit nikdo, je jízda velmi plynulá. Nestalo se mi, že bych na semaforu čekala déle, než obvykle, naopak pokud jedu po hlavní, tak jsem velmi často součástí téměř "zelené vlny". Pokud se bude systém ještě dolaďovat, tak věřím, že to poté bude téměř dokonalé.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji Vám za pochvalu, ráda ji předám těm, kteří se na přípravě, realizaci i současném dolaďování funkce nových semaforů podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 9. 2020
Předmět: Reklama
Dotaz: Dobrý den, za kolik si můžu pronajmout m² reklamní plochy na plotě Žďárského relaxačního centra/měsíc? A kde se o umístění žádá?? Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Bohumile,
umístění reklamy na plotě Relaxačního centra prosím projednejte s ředitelem příspěvkové organizace Sportis, která má relaxační centrum včetně plotu ve správě.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

11. 9. 2020
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jaké firmy projevily zájem o koupi pozemků v nové průmyslové zóně na Jamské ulici. Nechce se mi věřit, že by město investovalo tolik peněz aniž by vědělo, že bude o pozemky vůbec nějaký zájem.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Slavíčku,
v současné době je vyhlášen záměr na prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská II. Vzhledem ke skutečnosti, že uzávěrka záměru je dne 24.9.2020, nemáme v současné době informace, které firmy o pozemky projevily zájem. Po ukončení a vyhodnocení záměru bude zřejmé, které z firem mají o pozemky zájem a splňují podmínky pro umístění v průmyslové zóně. Vzhledem k tomu, že průmyslová zóna je budována s dotací, musí ještě prodej pozemku pro konkrétní firmu odsouhlasit CZECHINVEST.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

6. 9. 2020
Předmět: Dopravní telematika - SMRT City - zácpa za cca 12 000 000?
Dotaz: Dobrý den,
cena nových semaforů stála město 10,5mil bez DPH?
Všichni nyní zažíváme kolony od semaforu k semaforu a díky nim i ucpané kruhové objezdy, bylo toto součástí zadání?
I pokud systém vyčmuchá linku MHD v zaseklou v koloně, jak jí umožní rychlejší průjezd, když nemá kam pouštět ostatní vozidla?
Z dostupných dat víme, že přes 80% aut městem pouze projíží a linky MHD jezdí téměř prázdné.
Jaké komplikace nás v rámci "smart" ještě čekají?
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nyní běží zkušební provoz nových světelných signalizačních zařízení (semaforů), které jsou proti těm minulým provedeny na technologicky i technicky na vyšší úrovni, umožňují např. dálkový servis, dynamické řízení křižovatek, preferenci MHD apod. Většina odstraněných zařízení byla morálně i fyzicky za zenitem, i kabelová vedení již byla v žalostném stavu. Těch poruch a jejich komplikovaných odstraňování jsem zažil již mnoho a nebylo to nic příjemného. Bez výměny většiny semaforů bychom se dostali do dlouhodobých odstávek řízení křižovatek a s tím i do velkých dopravních problémů. Objevil se dotační program, který nám umožňoval pořídit nejen nové "chytré" prvky v dopravní telematice, ale dokonce i výměnu SSZ, proto jsme ho rádi využili. Věřím, že většina občanů poté, co se s novým systémem blíže seznámí a zvyknou si na změny, vyhodnotí nový režim jako pro ně přínosný. Aby tomu tak bylo, je kromě jiného v běhu zkušební provoz se sledováním dopravy a po jeho vyhodnocení proběhnou další dílčí úpravy řízení křižovatek. Jsme rádi za každý relevantní podnět k této věci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: ještě k vývozu popelnic
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko. Osobně mi nevadí, že vývoz odpadu bude realizován jednou za 14 dní (třídíme odpad a popelnici máme poloprázdnou). Z hlediska zákazníka, tj. občana, však fakticky dochází k poskytnutí poloviční služby za stejnou cenu (jako by vám v obchodě za stejnou cenu dali místo dvou rohlíků jen jeden), z ekonomického hlediska je to skryté zdražení. Když tedy zjevně uspoříte na nákladech, bylo by férové poskytnout alespoň symbolickou slevu, třeba 100 Kč za rok. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
poplatek "za komunální opad" je daňovou povinností občanů, není to platba za službu, ale solidární platba za městský systém, který nezohledňuje, jestli někdo odkládá odpad blíže nebo dále od místa svozu a výjezdu vozidel a tedy s většími náklady na dopravu ani to, jestli ukládá více osob do jedné nádoby s menší potřebou manipulace s ní nebo do více nádob, nezohledňuje ani celkové množství odpadu od konkrétního občana ... Nyní probíhá zkušební provoz, kdy bude prověřeno, jestli např. 14 denní svoz nevyvolá potřebu zvýšeného svozu separovaných odpadů nebo rozsáhlou potřebu zvýšení počtu nádob na jakýkoliv druh odpadu. Teprve po vyhodnocení budeme schopni říci, jestli a jaké celkem náklady nebo úspory tato změna skutečně přinesla. Ceny služeb spojených s nakládáním s odpady trvale rostou, přesto je poplatek dlouhodobě držen na stejné výši. 14 denní svoz směsného komunálního odpadu ve vytipovaných lokalitách je přípravou na zvyšování poplatků za skládky a zákaz skládkování, aby následné navyšování nákladů na odpady nevyvolávalo tlak na další razantní zvyšování poplatků občanům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 9. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat kdy bude posečena tráva v lokalitě řadových garáží za amylonem , také například na ulici novoměstská plocha mezi garážemi a pneuservisem, garáže rybníček, atd. dle harmonogramu sečení tyto plochy jsou vyznačeny ve třídě 4, to znamená 1 seč v polovině června, 2 seč v polovině srpna. dosut již druhá seč nebyla uskutečněna děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětné plochy by měly být posečeny ještě tento týden, v případě nepříznivého počasí nejpozději do poloviny září.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

10. 9. 2020
Předmět: přeplněné popelnice
Dotaz: Dobrý den,na konci Palachovy ulice jsou neustále přeplněné kontejnery,zejména na papír.Účtuje společnost odvážející odpad peníze navíc za odpad,který sebere u popelnic?Asi by to chtělo častější odvoz nebo navýšit počet kontejnerů.Kontejnery s malými okénky jsou nevyhovující.Nebylo by možné umístit otevírací kontejnery? Prosím, nepište mi, že mají lidé odvážet větší předměty za sběrný dvorek. To určitě dělat nebudou, pokud se jedná o běžné obaly a podobně. Děkuj
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Tyto typy kontejnerů jsou zde historicky a nelze je obratem vyměnit. Z hlediska místa jsou zvony kapacitně výhodnější.
Situaci prověřím.
Jinak okolo kontejnerů probíhá úklid obalů a ostatních odpadů 2x týdně. Papír se od příštího týdne začne svážet místo 1 x také 2x týdně - pondělí a čtvrtek.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Stromy
Dotaz: Dobrý den, proč nejsou vysázeny stromy v obou směrech u obchvatové silnice z Mělkovic až po kruhový objezd, volného prostoru na obou stranách je dostatek. Dřívější generace již by tam ty stromy měla vysázené, na co se stále čeká, proč s tou výsadbou zeleně tak otálíte ? Výdyť na tooto jsou peníze z EU, tak kde je zase problém ? Nutnost,aby se již pohnulo vše v našem městě daleko rychleji kupředu, než doposud. Vše moc dlouho trvá !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za podnět. V rámci péče o zeleň města a její rozvoj město směruje do údržby a rozvoje zeleně velké úsilí a nemalé finance. V poslední době s dotací přímo ve městě proběhla např. revitalizace 6 lokalit (okolí hřbitova na Jamské, hřbitov na ul. Horní, Vodojem, Haškova ul., přístup ke Žďasu od nádraží a Strojírenské a sídliště Neumannova), je před zahájením dotovaná akce revitalizace stromořadí ulic: Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská.
Uvedené lokality při posouzení odborníky dostaly vyšší prioritu pro realizaci než Vámi uváděná lokalita. V lokalitě, kterou uvádíte, bude doplnění zeleně jistě znovu zvažováno při dalším plánování rozvoje zeleně města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 9. 2020
Předmět: Oranžová Avia s plošinou
Dotaz: Dobrý den,
mám připomínku k oranžovému vozidlu Avia s plošinou. Neplánuje se obměna tohoto vozidla? Kamkoliv vozidlo přijede, tam je půl dne nedýchatelný smrad. Chápu že někdo musí dělat vánoční výzdobu, opravovat světla a dělat jiné výšková práce, ale to vozidlo je silně za zenitem.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, předmětné vozidlo je v soukromém vlastnictví, nemůžeme tedy přikázat jeho obměnu. Každoročně prochází jak technickou prohlídkou, tak i dalšími předepsanými prohlídkami.
s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Chybějící strategické informace pro občany
Dotaz: Dobrý den, již několik let probíhá rekonstrukce sítí a povrchů na sídlišti Vodojem a pár let ještě probíhat bude. V pořádku. Bohužel jsme se v žádných novinách ani Zpravodaji nedočetli, proč byl vybrán právě Vodojem a ne třeba o 10 let starší sídliště Průmyslovka, kde byla nově opravena jen jedna ulice. V hrozném stavu je třeba ulice Wolkerova, Vančurova nebo Nezvalova, Vázne komunikace města s lidmi - v tak důležité věci. A peníze jsou opět směrovány jinam, než je nejvíc potřeba. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Strako,
investiční akce města se vždy koncipují tak, aby se při jednom zásahu a nepořádku vyřešilo vše, co by se v blízké budoucnosti stejně řešit muselo. Nejde přitom jen o záležitosti ve správě města, ale také o snahu zkoordinovat se s ostatními správci sítí, komunikací apod. Tak tomu bylo i v případě sídliště Žďár nad Sázavou 7. Zde byla cca od roku 2014 připravována rekonstrukce veřejného osvětlení. Tato rekonstrukce veřejného osvětlení znamenala podstatný zásah do chodníků a částí komunikací, a protože ani tyto komunikace již nebyly v dobrém stavu, byl připraven projekt rekonstrukce celé technické infrastruktury.
Město samozřejmě není schopné zrealizovat veškeré revitalizace a potřebné investice naráz, ale snaží se zrealizovat co nejvíce v rámci rozpočtových možností a kde to jde i s dotací. Prioritizace projektů se propisuje do Akčního plánu města, který je pravidelně aktualizován v zastupitelstvu města na základě podnětů od volených politiků coby zástupců občanů napříč politickým spektrem i přímo veřejnosti. Děkujeme proto za podněty.
Hezký den
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

10. 9. 2020
Předmět: nepořádek pod mostem
Dotaz: Dobrý den, všimla jsem si velkého nepořádku pod velkým novým mostem na Klafar,u dvou pilířů od řeky je velký nepořádek, hromady láhví, rozbitých skleněných a mnoho dalšího nepořádku za oběma pilířy.Bylo by to dobré uklidit, aby se o to děti nezranily a nepořezely.Nevím proč to nezjistila MP a neupozornila na to.Jen jezdí v autech a nic nedělají !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Válková.
Děkujeme za tuto informaci, necháme místo uklidit.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 9. 2020
Předmět: Reklamní plachta u bazénu
Dotaz: Před rokem se město chlubilo tím, že chce vytvořit pravidla reklamu ve městě, a také aby nebyla na místech k tomu neurčených. Jak je tedy v souladu s tímto prohlášením, umístění reklamní plachty na plotě u relaxačního centra? Nebo když je to na prezentaci strany vedení města, tak pravidla neplatí? Je nutné si osazovat reklamu na místa, která na to nejsou určena i na městských objektech?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
V současné době je připravována realizace omezení reklamního smogu ve městě s tím, že po zavedení již reklamní smog bude ve městě omezen. Pravidla pak budou fungovat plošně pro všechny bez rozdílu.
Dobrý den pane Machu,
předpokládáme, že během posledního kvartálu roku postupně zveřejníme manuál reklamy a další pravidla včetně podpůrných opatření, ta by pak v příštím roce měla vejít v účinnost. Na všem intenzivně pracujeme, problematika je to poměrně složitá právně i technicky, takže prosíme ještě tedy o trpělivost.
Martin Mrkos, starosta

10. 9. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Poděkování.
Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování panu Jiřímu Kasperovi - odbor komunálních služeb, za rychlé a úspěšné vyřízení problému s rachoticím příčným kanálem na ulici Polní, ZR 2. Vážím si Vaší ochoty a práce pro nás občany města. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ráda předám panu Kasperovi Vaše poděkování.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 9. 2020
Předmět: BISTRO Farčata- na pořádek a klid bude město dohlížet?
Dotaz: Město není schopné ani dnes zajistit úklid parku po večerních nájezdech omladiny, která se s láhvemi alkoholu pohupuje na dětských "atrakcích" a to se nebavím o dodržování vyhláškek města.
Zábor v parku neschvaluji.
Proč nebylo před vyhlášením záměru podpořeno bistro na soukromém pozemku-přiléhajícím k parku, kde by ale nezasahovalo do parku?
Všichni víme, že zájem byl a stále je.
Věděli o tomto zastupitelé při hlasování?
Omlouvám se manželům P.
Alespoň se ze záměru dozvíme, komu to šijí na míru
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
za informaci o tomto problému děkuji a předávám Městské policii. Věřím, že situaci ohlídá. Město takové chování samozřejmě neschvaluje a už vůbec nepodporuje. Park je místem pro relaxaci a klidnou zábavu a dětská hřiště jsou určena výhradně dětem, není-li na nich uvedeno jinak. Je to podobné jako s vandalismem a jiným jednáním za hranicí předpisů. Bohužel, není možné, a z pohledu většiny občanů ani žádoucí, mít v každém okamžiku všude policisty nebo kamery. Osobně si postesknu, že i někteří „spořádaní" občané s dětmi mají potřebu si prolézačky užívat, což vede k jejich postupnému poškození.
Pokud by bistro nestálo na pozemcích města, mělo by město velmi ztíženou kontrolu nad tím, kdo podnik provozuje, pro koho a jak. Dále nejde jen o bistro, ale také o sociální zařízení. Provozovatel bude vybrán na základě jasných kritérií a smluvně zavázán k zajištění klidu a pořádku v souvislosti se svojí činností. Ve městě pak může podnikat, kdo bude mít zájem, a to v místech k tomu určených a při splnění zákonných povinností.

Srdečně zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 9. 2020
Předmět: oprava schodů
Dotaz: Dobrý den.
Je chvályhodné, že jste odstranili nefunkční pískoviště mezi bloky na ul. Studentská.
Ovšem nechápu, proč nebyly dokončeny úpravy - asfalt, ořezání spodních větví borovic a hlavně oprava schodů. Schodiště na druhé straně (blíže k silnici) je opravené, ač nebylo tak zchátralé.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava schodiště, které je přístupem ke hřišti, byla požadována a připravována již v loňském roce. Schodiště na opačném konci by mohlo být bez náhrady odstraněno. Tuto možnost budeme projednávat s SBD, případně SVJ.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Nedostatečná komunikace města s místními lidmi při plánovaných opravách
Dotaz: Dobrý den, rád bych upozornil na slabou komunikaci města s občany dotčených lokalit, kde město plánuje rekonstrukce sítí. V roce 2016 se v chodníku na Neumannově ulici propadla šachta. Město chodník provizorně vydláždilo, ale dlažba zůstala nezpevněná a hýbala se pod nohama. Půl roku trval tento stav. Lidé nechápali a nadávali. Za půl roku se ve stejném místě objevil výkop pro novou vodovodní přípojku. Proč město nevylepí na dům cedule s informacemi o plánované stavbě? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nevíme konkrétně o jakou havárii nebo opravu se v r. 2016 jednalo. Obecně však město nemá vodovodní řady a přípojky v majetku a ve správě. Konkrétně vodovodní přípojka je většinou v majetku příslušné nemovitosti, řady má většinou ve správě Vodárenská akciová společnost, a.s. a tyto subjekty mají povinnost v případě poruchy uvést zasažené místo do původního stavu.
Při větších zásazích do veřejného prostoru zajišťované městem je snahou města předem občany informovat, ať už prostřednictvím SVJ, SBD, roznosem letáků, v médiích (tisk, internet, rozhlas...), u havárií a drobných zásahů taková opatření nepřipravujeme. V takových případech je možné se obrátit s dotazem přímo na pracovníky MÚ.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Dokončení obchvatu
Dotaz: Kdy se již konečně začne stavět dokončení vrchního obchvatu směrem k ul. Jihlavské ? Na čem to zase stojí, proč město neustále neintervenuje na správných místech, aby se to pohnulo kupředu ! Snad máme mmnoho vlivných politiků, kteří by měli pomoci urychlit a ne, že se to někde válí na ministerstvu dopravy. Mnoho lidí kandidujr do senátorských křesel, jsou vůbec schopni to urychlit ?Vždyť to neúměrně zatěžjje dopravu v našem městě !To nemluvím o nákladní dopravě přes náměstí, to je katasstrofa
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Mašku,
české povolovací procesy jsou velmi komplikované a zdlouhavé. Rozpočty na dopravní stavby mají také značné limity a obchvat žádá takřka každé město, přesto reprezentace Žďáru n. S. udržuje projekt obchvatu živý a na vrcholu pořadníku a vytváří a udržuje ideální podmínky, přestože se nejedná o akci města, ale všichni si uvědomují, jak je pro město důležitá. Je však třeba mít realistická očekávání a chápat, že nikdo v zemi nestojí nad zákonem a nemůže si tedy zkracovat lhůty a zjednodušovat procesy ani na nikoho tlačit, aby se o to pokoušel.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 9. 2020
Předmět: Bistro-Farčata
Dotaz: To nemyslíte vážně 500m2 pronájem na Bistro na Farčatech ! Co to tam bude ? V takové velikosti ? Kouzlo Farčat a smysl poklidné lokality zmizí !! Nedělejte z toho byznisovou zónu ! Mělo se snad jednat o klidnou zónu plné zeleně a klidu ! Převážně pro děti, maminky s kočárkama, důchodce a lidi, co si tam půjdou relaxovat za odpočinkem a ne že tam bude Bistro, kolem něj hluk, nepořádek a mnoho dalších negativních faktorů !!! Absolutní nesouhlas !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Kvapilová,
Farská humna by měla zůstat místem odpočinku a klidu. Jejich vzhled, vybavení i služby se přitom výrazně zlepší. Existují příklady z jiných měst, kde bistro či podobné zařízení nikterak nenarušilo charakter parku, jen umožnilo návštěvníkům se občerstvit, a to civilizovaným způsobem. 500 m2 zahrnuje bistro, venkovní posezení, což je sezónní záležitost, a sociální zařízení přístupné nejen hostům bistra. Na pořádek a klid bude město dohlížet.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 8. 2020
Předmět: světelné křižovatky vs. kruhové objezdy
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu byly vůbec instalovány nové semafory a nebyly upřednostněny kruhové objezdy?
Ano tyto semafory dávají o trošku větší prostor v rámci pravidel silničního provozu projet křižovatkou, ale stále před nimi auta zastavují a vyvolávají kolizní situace.
ŘSD a další byly nakloněni kruhovým objezdům
Stávající kruhové objezdy postrádají smysl, když se ve špičce zastavují kvůli semaforům na další křižovatce.
Nebo je to způsob jak oživit Žďarské náměstí a udržet ve městě turisty?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
telematiku ve městě řeší odbor komunálních služeb. Každý z typů řízení křižovatek má své pro a proti. Pokud by jsme se klonili ke kruhovým křižovatkám, tak to je na dlouhé řešení mnoha subjektů, pomíjím finance. Silnice jsou první třídy, tedy státu, vedlejší, města + státu a kraje, přípravy, projekty, povolení, výběrová řízení atd. by trvaly mnoho měsíců, ne-li roků. My jsme byli v situaci, kdy většina semaforů (SSZ - světelná signalizační zařízení) byla morálně a fyzicky za zenitem. Především kabelová vedení již byla v žalostném stavu, těch poruch a jejich komplikovaných odstraňování jsem zažil již mnoho a nebylo to nic příjemného. Ty semafory by nám v brzké době mohly „spadnout na hlavu“ a to by byla velká neplánovaná investice, nehledě na dlouhodobé dopravní komplikace, než bychom mohli přistoupit k realizaci nových. Objevil se dotační program, který nám umožňoval i výměnu SSZ, proto jsme ho rádi využili a abychom stihli vše vyřídit, projektovali jsme výměnu v místě samém, proto jsou nové chodecké SSZ na původních místech, ačkoli by zasloužily být o něco vedle. Nové SSZ, resp. řadiče nám skýtají další možnosti a výhody, které budeme postupně využívat.

Pěkný den

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 9. 2020
Předmět: Připravované investice a projekty - Farská Humna - revitalizace
Dotaz: Prosím Vás k čemu slouží dokumenty a studie,když nejsou realizovány?
Nebo je řeší dva ... od stolu?
Viz. dokument "Fraská humna-revitalizace"
str. 21-Lávka/cyklostezka a paní s psem na lodi: takhle tam po večerech jezdíval jeden pán a občas skauti, všichni teď končí u lávky, která se nedá podplout.
Z jakého důvodu nebyla v zadání vyšší světlost lávky?
Kdo tvořil toto dílo?
Kolik to prosím stálo městskou bezednou kasu?
Pokud se vědělo, že pod lávkou nikdo neprojede neměla být až u jezu?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Nováková,
studie jsou vodítkem pro následnou realizaci. Někdy se musí plány upravit, ale v tomto případě se, jak vidno, projektant držel studie. Problém je ve vysoké hladině, již v současnosti není možné regulovat nefunkčním Jermářovým jezem. Tato věc je ale rovněž v řešení. Už nyní byla světlost při realizaci oproti projektu zvýšena, a pokud to bude činit do budoucna problémy, bude se tím město dále zabývat. K Vašemu dotazu ohledně nákladů - cca 4,5 mil. Kč s DPH - dotace přibližně 90 %.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 9. 2020
Předmět: Žďárská gilotina
Dotaz: Dobrý den.
V roce 2021 by to byl 20. ročník, kdy jako parta nadšenců, využíváme jarní tání/deště a splouváme Sázavu od Bránského rybníka.Cílem je Davle, kde bydlíme.
Letní varianta-kola.
Který KAT vymyslel vodáckou gilotinu v parku pod kostelem?
Takto nízký mostek ve splavném úseku řeky, bude stát někoho život.
Kdysy jsem četl o lodičkách u parku a místo toho zde máte toto a cyklostezku po obou březích řeky, kterou nemá ani Praha.
Co tomu říkali vodní skauti, které jste ve městě do loňska měli?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
konzultoval jsem věc s městským architektem Zbyňkem Ryškou. Niveleta a umístění lávky vychází z okolního terénu. Za normálního stavu vody lávku s trochou šikovnosti podplout lze bez dekapitace. Máte pravdu, že to není příliš pohodlné. Nyní je hladina vzedmutá, což by řešil Jermářův jez, který je však nefunkční. Město bere tyto námitky vážně, proto se k otázce ještě vrátíme, jakmile voda klesne. Sám jsem vodák a rád si úsek vyzkouším. Chápu, že pokud jezdíte při vzedmuté hladině, je to pro vás bezpředmětné, tedy jen prosím, budete-li to považovat za nebezpečné, raději lodě přeneste.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 9. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Prosím o radu,pani místostarostka nabízí,že je možnost požádat o kompostér. Chtěla bych poradit, komu bych mohla poslat žádost a jak to probíhá. Děkuji za odpověď Eva Linhartová
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Linhartová.
O kompostér lze zažádat zapsáním do seznamu zájemců.
Můžete tak učinit na můj e-mail, či telefonicky – budu potřebovat Vaši adresu a telefonní kontakt.
V případě, že budou kompostéry v příštím roce pořízeny, budete kontaktována a kompostér obdržíte.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 8. 2020
Předmět: protihlukový val
Dotaz: Kdy bude prosím dosázen keři a stromy protihlukový val na průmyslové zóně ? V současné době,kdy je stále větší provoz na této obchvatové komunikaci, již nestačí současné dřeviny, proti zvětšujícímu se hluku z dopravy a promítá se to do klidové chatové oblastii Grejdy.Čímž vzniká nadměrná hlučnost ! Současně je nutno poséct trávu na tomto valu,kde je již nejméně půlmetrová.Vhodné by bylo vysázet stromy i podél obchvatové cety,kde vůbec nejsou vysázeny,proč ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Trávníčku,

kompletní posečení na valu u obchvatu je plánováno na konec měsíce září. Větší úpravy valu, vč. složení dřevin, a dále odhlučnění obchvatové cesty je součástí připravované koncepce (pro celé město) a navazující projektové dokumentace (pro danou oblast). Cílem v této části města je přirozeně, ale účinně oddělit dopravu a průmysl od chatové oblasti Krejdy. Podobné úpravy se plánují i jinde ve městě. Jen pro zajímavost - nové investiční akce města, ale i třeba soukromých subjektů v průmyslové zóně počítají s hustým "zeleným" odcloněním od okolí.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

2. 9. 2020
Předmět: Rekonstrukce ZR 7 Vodojem
Dotaz: Děkuji panu Fuksovi za odpověď. Může mě tedy někdo říci, proč se tato setkání dělají? To jako pro srandu králíkům? Nebo možná si odpovím, kontrolní dny budou probíhat dopoledne, kdy je většina lidí v práci, tudíž do toho nebude nikdo kecat... Prosím o informaci, proč toto nebylo bráno v potaz, coby slíbené, a dále kde najdu odkaz na zápis, resp. video, z tohoto jednání s občany.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

rozhodně není snahou města dělat si legraci ze svých spoluobčanů. Naopak vycházíme vstříc konstruktivním myšlenkám a následně je převádíme do praxe. Příkladem toho jsou již vybudované komunikace na ulicích Pelikánova a Makovského, kde bylo rozšířeno parkování, provádí se ochrana nemovitostí před „velkou“ vodou atd. Vše se většinou diskutuje s rezidenty jednotlivých ulic nebo jejich zástupcem, který ulici na kontrolních dnech zastupuje. Takto budeme postupovat i u Vás. Je možné se v průběhu stavby potkat i mimo KD. Kontakt na mne naleznete níže. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 193, 736 510 473
e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

3. 9. 2020
Předmět: Tříděný odpad, ulice Hrnčířská
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě, kdy přestane být ulice Hrnčířská považována za stavbu a popelnice na tříděný odpad se umístí? Je hezké, že můžeme využívat popelnice naproti přes silnici, ale mám dvě opravdu malé děti a vláčet tašky s odpadem a kočárek přes silnici bez přechodu člověka baví jen chvíli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Šabatová.
Počítáme s umístěním kontejnerů v této lokalitě na jaře 2021.
S pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: kompostér
Dotaz: Dobrý den, bude město v letošním, nebo příštím roce nabízet občanům kompostéry na zpracování bioodpadu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Křesťane.
Žádali jsme o dotaci na zakoupení kompostérů již v letošním roce, bohužel jsme nebyli vybraní.
O dotaci zažádáme určitě i v roce 2021.
Máme zájem o distribuci kompostérů mezi občany, protože je to lepší způsob zpracování bioodpadu než odvoz v biopopelnici.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 8. 2020
Předmět: Nabíjení elektromobilů a plug-in hybridů
Dotaz: Dobrý den, nedávno mne na jedné předváděcí akci velmi zaujalo vozidlo Volkswagen ID.3 Upřímně řečeno mne od jeho koupě odrazuje především skutečnost, že bydlím v paneláku na Libušíně, kde není žádná možnost nabíjení takového vozidla. Kdybych měl rodinný dům, ve kterém bych mohl auto parkovat a nabíjet, tak mám problém vyřešený. Z tohoto důvodu by mne zajímalo, jestli město náhodou nepřipravuje nějaká vyhrazená stání pro elektromobily s nabíjecím stojanem v lokalitě Libušín. Přeji vám pěkný den.
Odpověď (odbor dopravy):
Město zatím nepřipravuje vyhrazená místa pro dobíjení BEV/PHEV na sídlištích, protože zřízením jednoho dobíjecího místa ubyde jiné parkovací místo. Sídliště Libušín bylo projektováno v době, kdy počet automobilů byl výrazně nižší a parkovacích míst je tam nyní výrazný nedostatek. V současné době jsou BEV/PHEV zastoupeny zatím zcela minimálně a nelze pro ně vyhradit samostatné dobíjecí místo. Doporučujeme nabíjet u free nabíječky na centrálním parkovišti nebo u zaměstnavatele, pokud je to možné.

Michal Bačovský, odbor strategického rozvoje a investic

1. 8. 2020
Předmět: označení přechodu pro chodce
Dotaz: Značka přechod pro chodce k tenisovým kurtům a fotbalovému hřišti je málo výrazná. Na silnici 1.třídy by měla být více viditelná ( se žlutým rámováním) Takové značky jaké jsou tam teď jsou určitě na silnici 1. třídy nepřípustné.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
míra a způsob úpravy stávajícího přechodu pro chodce je předmětem projednávání mezi odbory úřadu i Policií ČR.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

3. 9. 2020
Předmět: pouliční světla
Dotaz: Dobrý den, již několik dní nám nesvítí v I.dvoře na Libušíně a okolí pouliční světla, prosíme o opravu, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na problému průběžně pracujeme, nyní by to již mělo být v provizorním řešení a budeme se snažit uvést celou soustavu do původního stavu. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Dotazy a náměty
Dotaz: Dobrý den, jsem velmi spokojena, že existují stránky dotazy a náměty, kde občané poukazuji na různé nedostatky, poznatky a pod. Město se dle mého názoru snaží většinu upozornění na zlepšení chodu města řešit, což je výborné a z pohledu občanů si myslím, že také, neboť mnoho lidí vidí dost věcí, které je třeba řešit a město na to upozorňuje a to adekvátně jedná. Takovouto aktivitu chválím, je to ku prospěchu věci občanů a našeho města,děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bláhová,
děkujeme za pochvalu, které se nám od Vás dostalo. Chceme stále být úřadem, který je otevřený potřebám našich občanů a kdy se snažíme naše služby Vám a potřeby pro město co nejvíce zlepšovat a nedostatky odstraňovat. O tom, že se nám to myslím daří, svědčí i Vaše pochvala. Budeme se i nadále snažit o to, aby se nám všem v našem městě dobře žilo.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

30. 8. 2020
Předmět: Nutná oprava cesty k Mamlasovi
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné upravit klidovou cestu k mamlasovi směrem ke koním tam nahoře.V některých místech je špatná průchodnost této cesty, směrem od řeky, dále uvozem pod dvěma mosty a dále k Mamlasovi a nahoře od mamlasa směrem ke koním. Tuto by bylo vhodné upravit mírně rozšířit a navést na ni štěrk,protože je místama silně blátivá.Je to krásná klidná zteska pro maminky s dětma, důchodce, pejskaře, lidé co sportují a podobně, opravte nám ji prosím ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, s drobnou údržbou počítáme, podnět na celkovou revitalizaci předáváme na odbor Strategického rozvoje a investic.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Nefungující Dotazovna Městské policie Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,

chtěl jsem poslat dotaz na Městskou policii, ale bohužel ani v jednom ze 3 prohlížečů (Chrome, Edge, IE) není zobrazena kontrolní otázka a díky tomu není možné zaslat dotaz.

Můžete mi poradit funkční prohlížeč, případně tento problém opravit/zadat na opravu?

Děkuji

Čeněk
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,

děkuji Vám velice za upozornění. Chyba nebyla v použitém prohlížeči, ale byla způsobena databázovým serverem. Nyní je dotazovna MP opět funkční.

S přáním pěkného dne

Libor Vostrejš, oddělení informatiky MěÚ

2. 9. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den již druhý den nesvítí v celé libušínské ulici světla,je to hodně nepříjemné když jdete brzy ráno a večer z práce i zhlediska osobní bezpečnosti.Děkuji za nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Libušínská byla ještě večer „nahozena“ a je v provizorním provozu, na definitivní opravě se pracuje. Děkujeme za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: popelnice
Dotaz: Vážená paní inženýrko, mohla byste nám prosím vysvětlit, jak bude popelářské auto schopno vyvézt najednou odpad za 14 dní, když si každý pořídí druhou popelnici, opravdu dojde k tomu, že to ušetří výjezdy? Spoléháte na to, že lidé budou víc třídit, ale kam to dají, když už teď kontejnery na tříděný odpad přetékají a není to kam ukládat. Navíc je velmi časté, že vývozy třeba bio popelnic zde v našem městě vůbec neprobíhají v intervalech,ve kterých je to nasmlouváno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nepředpokládáme, že si každý pořídí druhou popelnici. Předpokládáme to především u těch, kteří ji budou potřebovat. Stav budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat a případně upravovat svozy směsného komunálního odpadu i separovaného odpadu. Svoz biopopelnic probíhá ve městě i místních částech dle harmonogramu a posuny nastávají v případě technických poruch apod. a jsou následně nahrazeny nebo dokončeny později (jako např. nyní, kdy je dokončován svoz bia, který z technických důvodů nemohl být dokončen včera) nebo jsou řešeny individuálně. Na zvážení bude např. zvýšení počtu svozů papíru nebo doplnění kontejnerů na separovaný odpad na místa, kde je to možné technicky a potřebné uživatelsky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, zajímalo by mě v čem je logika úspory odpadu, když lidem říkáte, ať si koupí 2 popelnici, která jim bude vyvezena také. To není úspora odpadu, to je úspora AVE! Navíc mě k nim ještě pošlete pro novou popelnici! Píšete, že jste čerpali z jiných měst, např. Jihlavy. Co je to za ...., v Jihlavě funguje týdenní svoz odpadu, dokonce s možností si objednat vývoz elektronicky! Vysvětlete mě prosím, kde je avizovaná úspora na odpadu se zavedením možné druhé popelnice?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tím, že si ten, kdo to bude potřebovat, zajistí druhou popelnici, tak bude nižší potřeba dopravy (svozy 1x za 14 dnů místo 1x týdně) a zvýší se manipulace s nově pořízenými popelnicemi u těch, kteří si pořídí další popelnici, tzn. v součtu úspora. Také předpokládáme další zvýšení separace a s tím spojených nákladů na obsluhu a nakládání s odpadem z barevných popelnic.
Cílem je především zvýšení vytříděnosti jiných odpadů, které nesměřují na skládky a vytvoření prostoru pro nakládání s nimi. Do budoucna je avizováno významné zvýšení poplatků za ukládání na skládky a zákaz skládkování a s tím spojenému navýšení nákladů a dopadů na město a jeho občany se snažíme touto cestou předejít.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Ještě budu pokračovat. Pokud toto zavedete, tak mě donutíte také hledat úspory, v mém případě to bude úspora cesty autem na sběrný dvůr při vývozu tříděného odpadu. Místo toho, abych třídil a jednou za měsíc tento tříděný odpad vyvezl hromadně na sběrný dvůr, naházím ho do té Vámi povolené 2. popelnice, abych na ni ušetřil! Připadá Vám toto jako úspora v odpadovém hospodářství? Co takhle vážený vývoz odpadu? Nepřijde Vám to logičtější než nechat popelnici 14 dní nevyvezenou smrdět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
abychom dobré životní prostředí zachovali i pro další generace, mělo by být zájmem a součástí chování každého z nás v první řadě vzniku odpadů předcházet a se vzniklým odpadem nakládat co nejúčelněji. Pokud bude v popelnici jiný než směsný komunální odpad, může se stát, že nebude vyvezena. Zkušební 14 denní svoz bude vyhodnocován a podle zjištěných zkušeností bude upraven systém. To, že se vždy najdou jednotlivci, kteří neberou zřetel na ekologické chování apod. je bohužel realita. Cílem je, aby pro většinu spoluobčanů nově nastavený systém (po sesbírání zkušeností ze zkušebního provozu) zajistil odpovídající obsluhu a odvoz odpadů. Věřím, že po vyhodnocení zkušebního provozu se nám podaří takto systém nastavit a budoucí praxe přesvědčí třeba i Vás, že je takové řešení možné a i s výhledem do budoucna pro celé město výhodné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 8. 2020
Předmět: Komenského - nový příčný práh
Dotaz: Dobrý den, po Komenského jezdíme denně, nový práh splývá s okolím a vznikají dost nepříjemné situace, kdy před vámi auto na poslední chvíli zabrzdí (jezdit rychle se po Komenského nedá a nedalo již dávno). Bylo by dobré zvýraznit hranu tak jak to mají ostatní podobné prahy v jiných městech a také mnohem menší prahy na ulici jsou černožluté. Také si nejsme jistí, že práh vyhovuje rozměrově vyhláškám, přední hranou chytá většina aut i při velmi pomalé jízdě.Děkujeme za prověření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
práh byl postaven dle projektu autorizovaného projektanta a stavebně povolen. Případné zvýraznění hrany na Váš podnět projednáme s dopravními orgány.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 8. 2020
Předmět: Uvolněný příčný kanál
Dotaz: Dobrý den, na ulici Polní, ZR 2 je ve vozovce umístěn příčný kanál, který je uvolněný a každé přejetí vozidlem nebo i jízdním kolem je doprovázeno výrazným rachotem ve dne i v nočních hodinách.Tento problém je obtěžující vzhledem ke zvyšujícímu se provozu. Prosím o brzkou opravu. Již jsem se obrátila na Vodovody a kanalizace, ale bylo mi sděleno, že toto je v gesci města. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stav prověříme a zajistíme potřebné kroky. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2020
Předmět: povalene stare semafory
Dotaz: Dobrý den, kolik dalších měsíců se budou okolo nových semaforů povalovat ty staré? Děkuji za info
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
vozidlo na odvezení je objednané na příští úterý.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Děkuji za odpověď paní Wurzelová.
Prosím o informaci, kam se obrátit s žádostí o druhou popelnici.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, další popelnici na směsný komunální odpad si můžete koupit např. u firmy AVE nebo v internetových obchodech, ...
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 8. 2020
Předmět: Osvětlení v tunelu cyklostezky do Stržanova
Dotaz: Dobrý den,
Při průjezdu tunelem pod silnicí jsem si nemohl nemohl nevšimnout totálně zdemolovaného osvětlení se sloupky ležícími volně na zemi, trčící obnažené dráty, chybějící (?) solární panel a ulámané PIR čidlo. Solární osvětlení je tunelu je super nápad. To je nějaká přestavba nebo to někdo zničil? Jestli si ho cyklisté neváží, potom by asi bylo estetičtější ho zrušit než ho ponechat v takovém žalostném stavu..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

nejedná se o přestavbu, ale o vandalismus a krádež. Město situaci řeší a již předtím zabezpečené zařízení bude muset zabezpečit ještě lépe, což představuje újmu finanční, neboť ke krádeži a poškození již došlo a větší zabezpečení rozhodně městskému rozpočtu nepomáhá, tak estetickou, protože to jistě bude mít vliv na další realizace, kde odolnost vůči lidské zvůli bude mít větší váhu. Jakkoli pachatel není známý, pravděpodobně nepůjde o cyklistu, neboť těm se řešení velmi líbilo. Také děkujeme za ocenění původního záměru. I tak se pokusíme v tomto duchu, byť s větším zohledněním lidského faktoru pokračovat.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

30. 8. 2020
Předmět: Bistro Farčata
Dotaz: Absolutně nesouhlasím s Bistrem na Farčatech, ponechejte tuto zatím klidnou zónu pro starší lidi, maminky s dětma a podobně,kde by měl být klidový ráj.Podotýkám, že nutnost zvýšení výsadby zeleně je potřebná, zeleně by tam mělo být daleko více. Důležitá je výměna škaredých nefunkčních mlátových cest.Jedná se o významnou klidnou zerlenou lokalitu, tolik potřebnou pro relaxaci, bez nutnoasti Bistra !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vokřále,

plán zásahů na Farských humnech je komplexní, téma vody a zeleně je silně akcentováno i proto, že klíčovou osobou při přípravě je městská krajinářka Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. Platí, že má jít o klidovou zónu s možností odpočinku i vyžití pro děti i dospělé. Bistro nemá být nálevnou. Při výběru provozovatele i následné kontrole se bude dbát na to, aby byl zachován charakter nerušícího drobného občerstvení, součástí bistra je navíc sociální zařízení nejen pro hosty. Rozhodnuto o něm bylo i na základě dobrých praxí z jiných měst. Nadále jde však samozřejmě o věc názoru a já věřím, že budoucí praxe nakonec přesvědčí i nynější odpůrce.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

30. 8. 2020
Předmět: čtrnáctidenní svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,v rod. domě bydlíme v počtu 6 osob a velmi důsledně třídíme odpad. Významnou součástí odpadu, který ukládáme do popelnice jsou pleny, neboť pečujeme o seniora. Pleny před vyhozením balím do igelitového sáčku, ale jsou i tak po pár dnech cítit. Zakoupení další popelnice, které navrhujete jako případné řešení, nám nepomůže. Hygienický standard bydlení by nám toto rozhodnutí MÚ velmi zhoršilo. Prosím o přehodnocení tohoto záměru, který se mi jeví jako velmi neuvážený. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
v září zahajujeme zkušební provoz 14 denního svozu směsného komunálního odpadu ve vytipovaných lokalitách. Zkušenosti a vzory jsme hledali kromě jiného v obcích, kde již obdobný systém provozují - Jihlava, Chotěboř, ... Jsme si vědomi toho, že pro některé občany to bude méně komfortní, máte však možnost pořídit si další popelnici a tu Vám budeme také svážet. Jedná se o zkušební provoz, který bude vyhodnocován a teprve poté bude rozhodnuto o konečné podobě sytému.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


16. 8. 2020
Předmět: Tříděný odpad - Klafar III
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal a zároveň vznesl žádost, zda město nechystá instalaci kontejnerů na tříděný odpad v ulici Hrnčířská. V této postupně se rozvíjející lokalitě by byly jistě vhodné, pokud má město zájem na tom, aby jeho občané odpad třídili. Kromě nových rodinných domů přibyly i dva domy bytové (dalších 32 bytů) a další dva tyto domy se nyní začínají stavět. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jáchyme,
s místy pro kontejnery je v místě křižovatky ulic Hrnčířská a Drátenická počítáno.
Zatím se jedná z větší části o stavbu, proto zatím kontejnery nebudeme umisťovat.
Je však možno o kousek dál využít separované kontejnery na ul. Kupecká a K Milířům.

Také přeji pěkný den.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 8. 2020
Předmět: Rekonstrukce ZR 7 Vodojem
Dotaz: Dobrý den. Prosím o informaci, jak je to se změnou plochy parkoviště na spodní straně ulice Špálova. Na jednání občanů o rekonstrukci jsem vznesl námitku, že parkoviště slouží spíše jako plocha pro hraní dětí, výuku jízdy na kolech, bruslích, míčových her. To však není na dlažebních kostkách reálné. Při jednání byla přislíbena změna. Bohužel tu se mi nijak nepodařilo dohledat, a bohužel se tak nepodařilo ani v záznamech co má k dispozici zhotovitel díla. Prosím o informaci! Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
spodní strana ulice Špálova je v III. etapě rekonstrukce sídliště ZR 7. Realizace stavby je plánována na rok 2021. Snahou města je v předmětném sídlišti sjednotit jednotlivé plochy – komunikace asfaltové, parkovací plochy žulová kostka, chodníky betonová zámková dlažba. Na stavbě budou probíhat po 14 dnech kontrolní dny, tam můžeme Váš požadavek ještě jednou prodiskutovat.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

28. 8. 2020
Předmět: hřiště ulice Sázavská
Dotaz: Prosím o posekání hřiště na ulici Sázavská

díky

MK
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

hřiště je v tuto chvíli posečeno.
S pozdravem

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

31. 8. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že bez předchozího upozornění a jednání na toto téma s občany, měníte četnost svozů komunálního odpadu. Navíc tuto četnost měníte jen pro určitou skupinu obyvatel, tudíž jim za stejnou cenu dáváte nižší úroveň služby. To se mi jako občanovi tohoto města vůbec nelíbí! Já pokud platím stejný poplatek za určitou službu, tak snad mám nárok na stejné podmínky jako jiný poplatník!!! Děkuji za vyjádření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Ve vytipovaných lokalitách našeho města od září poběží zkušební provoz 14 denního svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice). 14 denní svoz budeme zkoušet i na základě dobré obdobné praxe z jiných měst (např. Jihlava, Chotěboř). Zkušební provoz bude sledován a vyhodnocen a podle výstupů bude rozhodnuto o trvalých úpravách systému. Tento krok je kromě jiného přípravou na zákaz skládkování a navyšování ceny za nakládání a likvidaci odpadů, aby takový vývoj nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím nedopadal negativně na hospodaření města a nevyvolával tlak na navyšování poplatků pro občany. Poplatek „za komunální odpad“ je daňovou solidární platbou. Stejnou částku zaplatí poplatník např. z Veselíčka a stejnou částku zaplatí poplatník z centra Žďáru, přestože náklady na dopravu jsou významně jiné; stejnou částku platí ten, kdo užívá popelnici i ten kdo užívá kontejner s více občany a tedy s menší manipulací a dopravou na jednoho občana, ...). Pokud někomu nebude stačit jedna popelnice pro 14 denní svoz, může si pořídit druhou, jejíž vyvážení město také zajistí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 8. 2020
Předmět: Značky V20 na silnicích
Dotaz: Dobrý den,
v poslední době se objevily po Žďáře nápisy V20 na různých silnicích. Znamená to, že se budou doplňovat piktogramy pro cyklisty? Pokud ano, obecně to považuji za velmi dobrý počin a chválím ho. Znepokojují mě ale tyto nápisy v kruhovém objezdu na ulici Nádražní. Pokud by se namalovaly piktogramy tam, kde jsou nápisy, budou svádět cyklisty i motoristy k nebezpečnému chování - předjíždění v kruhovém objezdu, kde hrozí střet s cyklistou na výjezdu.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
piktogramy jsou součástí stavby „Rozvoj cyklodopravy v ZR“ která bude dokončena do konce 08/2020. Piktogramový koridor byl schválen příslušnými orgány.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

1. 9. 2020
Předmět: pronajem prostoru patriciho mestu
Dotaz: Dobry den, rada bych se informovala, zda ma Mesto Zdar nejaky technicky prostor, kancelar, kterou by mohlo dlouhodobe pronajimat, preferuji v prizemi.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Palečková,
město v současné době nemá žádný volný prostor, který by mohl být využit pro pronájem. Pokud budete mít o pronájem prostor dlouhodobě zájem, kontaktujte prosím přímo paní Lenku Leopoldovou (tel. 566 688 135, e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz, která vám poskytne informace.
S pozdravem
JUDr. Stanislava Prokopová, PhD., majetkoprávní odbor

19. 8. 2020
Předmět: Nové AED v Relaxačním centru
Dotaz: Dobrý den, dle webu Relaxačního centra pořídilo město/SPORTIS p.o. defibrilátor (AED) Philips HeartStart FRx. Jaká byla pořizovací cena za přístor/další služby s tím spojené? Uvažuje město o pořízení AED i na veřejně dostupná místa — náměstí, Farská humna, sportovní zóna okolo fotbalového stadionu apod? Děkuji, Jurda
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
příspěvková organizace Sportis pořídila 4 kusy defibrilátorů Philips HeartStart FRx na střediska Relaxační centrum, Rekreační areál Pilák, Zimní stadion a společný pro Tenisové kurty a Fotbalový stadion, každý v hodnotě necelých 40 tisíc Kč. Cílem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků těchto zařízení.
V. Kovařík, Sportis

Problematika defibrilátorů byla probírána na Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní. Shodli jsme se na tom, že nákup automatických elektrických defibrilátorů je vhodné pro provozy a místa, které jsou v kompetenci ředitele příspěvkové organizace SPORTIS. O ostatních místech zatím neuvažujeme. Rovněž městská policie je již dříve tímto přístrojem vybavena.
Josef Klement, místostarosta

22. 6. 2020
Předmět: Přelety vojenských stíhaček
Dotaz: Dobrý den,
tímto příspěvkem bych rád částečně reagoval na odpověď pana starosty na odbdobný dotaz z 16.6., jelikož neodpovídá skutečnému stavu. Souhlasím se vznesenou stížností a rád bych doplnil, že se přelety a několinásobné oblety města nekonají pouze odpoledne a večer, nýbrž často už od rána, a intenzita hluku se v určitých hodinách blíží k hranici snesitelnosti.
Podobné stížnosti zaznívají dle tisku i v NMNM. Proto se připojuji k dotazu, zda to nelze intenzivněji řešit. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Dvořáku,
protože téma začalo o prázdninách více rezonovat, začali jsme situaci řešit s čáslavskou leteckou základnou osobně. Velitel základny nás ujistil, že s dotčenými městy bude intenzivně komunikovat. Zároveň popsal, že na území Česka není tolik jiných míst, která by byla takto vhodná pro cvičení letectva v nízkých výškách a v návaznosti na leteckou základnu. Co se týče časů letů, tak o těch samotná základna ani letci příliš nerozhodují. Díky husté letecké dopravě nad územím Žďárska se musí letci přizpůsobovat časy cvičení tak, aby neomezovali ostatní účastníky leteckého provozu.
Martin Mrkos, starosta města

25. 8. 2020
Předmět: Názorová mapa dopravy
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz k ovládání aplikaci Názorová mapa dopravy. Lze nějakým způsobem zjistit, jaký dotaz se skrývá pod vybraným špendlíkem? Obráceně to lze, vyberu dotaz a ukáže mi to špendlík. Lze zjistit kliknutím na špendlík, jaký problém tam už někdo reportoval?
Odpověď (odbor dopravy):
Za SRI uvádím, že to není možné, protože účelem bylo sesbírat data pro generel dopravy a nepředpokládal se zájem občanů záznamy listovat. Nicméně, při najetí myší na záznamy vlevo se v mapě ukáže, o jaký špendlík se jedná, takže při potřebě zjistit, co se skrývá za konkrétním špendlíkem, je řešením nalistovat si vlevo na příslušnou barvu (typ dopravy) a v jejím rámci přejíždět po záznamech, až se zvýrazní kýžený špendlík. Ty lze navíc pro větší přehlednost filtrovat ve vrstvách.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

26. 8. 2020
Předmět: Prostor u obchodní školy
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, čí je v současné době silně neudržovaný prostor u obchodní školy na Stalingradě.V minulosti to vlastnil kraj Vysočina, v současné době je tato nemovitost v žalostném stavu, včetně neposekané trávy v okolí. Co se s tím bude do budoucna dít.Nebyl původně záměr, že by z toho mohl být domov důchodců, nebo jiná prospěšná stavba ? Předpokládám, že to veřejnosti vadí a je to přitom na tak lukrativním místě.Bude z toho mít město profit ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Lukšo,

dovolím si ocitovat odpověď pana Krábka, vedoucího sociálního odboru: "Objekt Domova mládeže na Komenského ulici skutečně býval v majetku Kraje Vysočina. Ten jej prodal na základě vyhlášeného záměru na výstavbu domova se zvláštním režimem. Objekt vlastní společnost SeneCura, která má zpracovanou projektovou dokumentaci a žádá o stavební povolení k výstavbě domova s kapacitou 130 lůžek. Pevně věřím, že v letošním roce budou zahájeny stavební práce. Profitem pro město bude to, že zde bude postaven nový domov, který je v našem městě a regionu nesmírně potřebný."

Co se týče zeleně, o tu se město stará na svých pozemcích a pozemky, které máte na mysli, jsou pravděpodobně soukromé. Je však třeba upřímně uvést, že letošní sezona je velmi bohatá na srážky, což je v mnoha ohledech dobře, ale z pohledu péče o zeleň je to problém, ať už pro soukromníky, nebo pro město, které také hledá rozumný kompromis mezi náklady a stavem všech travnatých ploch ve městě, přičemž některé plochy mají větší prioritu než jiné (např. hřiště vs. ruderální plochy). V tomto prosím občany o shovívavost k městu i soukromníkům vzhledem k letošním meteorologickým podmínkám.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 8. 2020
Předmět: Kdy konečně posekate dětská hřiště?
Dotaz: Nebo si myslíte že děti jdou do školy a není to potřeba? To je ostuda když na hřišti je pulmetrova tráva. Aby jste se z toho šetření na lidech už zbláznili!!!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
všechna hřiště u škol mají být posečena do pátku 28. srpna, ostatní hřiště budou hotova do konce příštího týdne. Většina hřišť ve městě je posečena 4x. Upřesněte, prosím, o jaké konkrétní hřiště se jedná, abychom mohli případně zjednat nápravu.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

19. 8. 2020
Předmět: Nepřiměřená rychlost
Dotaz: Chtěla bych upozornit na velmi časté porušování předepsané rychlosti vozidel na ul. Vysocká směrem k hotelu Grunt. Je zde velký provoz a jen velmi málo aut dodrží padesátku. Nebezpečné vyjíždění z bočních ulic a také přecházení. Není možné instalovat radar, zpomalovací retardér, popř. namátkové měření rychlosti? Předem moc děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za Váš poznatek a chápeme, že Vaše obavy ohledně nedodržování předepsané rychlosti v dané ulici mohou být reálné i když se může jednat někdy o subjektivní pocit, ale to nechci říci, že tam všichni řidiči dodržují předepsanou rychlost 50 km/hodinu.
Pokud Městská policie provádí měření rychlosti vozidel, musí to být na předem vytipovaných místech, která jsou odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie České republiky a vše musí probíhat za stanovených podmínek tak, aby bylo možno vozidlu objektivně změřit rychlost a na vhodném místě i bezpečně zastavit.
Co se týká instalace radaru pro úsekové měření s tím se zatím nepočítá, dále vzhledem k tomu, že se jedná o krajskou silnici II. třídy nelze zde dle zjištěných informací instalovat ani zpomalovací retardér. Ze strany městské policie zde budeme provádět preventivní kontrolní činnost mimo jiné se zaměřením na vozidla parkující v křižovatkách a na místech, která zhoršují a ohrožují bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.
Jinak jsme Váš poznatek týkající se možnosti namátkového měření rychlosti na ul. Vysocká ve ZR 5 dále předali na Dopravní inspektorát Policie ČR.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

18. 8. 2020
Předmět: Čistota u křižovatek
Dotaz: Proč nejsou dokanale uklizeny a zametyny křižovatky po obnově semaforů.Např.křižovatka u bývalého Forda, tam se válejí dva sloupy veřejného osvětlení a další věci, takto bych mohl pokračovat dále u všech křižovatek.Město zřejmě není stále naučeno řádnému kontrolingu po firmách, které ukočují své pracovní akce pro naše město. Jinak by to přece takto nemohlo stále vypadat.Měla by existovat osoba, která vše projde zkontroluje a potom teprve zaplatí firmě za kvalitní práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
s dočištěním křižovatek i odvozem zbylých věcí počítáme. Vše proběhne na náklad dodavatele.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 8. 2020
Předmět: Nové semafory
Dotaz: Chci napsat, že nové semafory jsou nastaveny naprosto nevyhovujícím způsobem, jak pro chodce, tak pro vozidla. Velice ráda bych se vrátila k ježdění tak, jak jsme byli zvyklí, takto je to velice nebezpečné, auta jezdí jako blázni, protože mají pocit, že jedou sami a pak se diví, že jim tam někdo vjel. Doufám, že Vás přesvědčíme, že po skončení zkušebního provozu se vrátíme k jízdám v pruzích tak, jak jsme byli zvyklí, že když je zelená, tak jedu a nemusím koukat, komu má dávat přednost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za Váš názor. Z pohledu PČR i dopravních odborníků je preferováno proti v minulosti provozovanému systému řízení křižovatek právě nově nastavený systém, kdy je nutné řídit se dopravními předpisy a sledovat provoz na křižovatce. Po 3 měsíčním zkušebním provozu bude vyhodnoceno a případně přijata další opatření. Nepředpokládáme však zásadní změny proti stávajícímu stavu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Obytná zóna
Dotaz: Dobrý den,

bylo by prosím možné zvážit možnost instalace dopravní značky Obytná zóna do ulic U Křížku a Uhlířská? Ani jedna z těchto ulic nemá upravené přechody pro chodce a auta zde jezdí velmi rychle (Uhlířská ulice). Není to pro děti a jiné obyvatele bezpečné a hluk z rychle projíždějících aut je hlavně v noci velmi nekomfortní. Tyto značky jsou již na ulici na Klafaru III, proto prosím jejich instalaci i do výše uvedených ulic.

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ulice Uhlířská ani U Křížku nebyly projektovány jako obytné zóny na rozdíl od části Klafaru III. Ulice U Křížku je slepá s jen minimální dopravou, kde další dopravní značení situaci nezlepší. U ulice Uhlířské zvážíme případné jiné dopravní značení po prověření stavu na místě a projednání s dotčenými orgány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 8. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. chtěla bych vědět kdy budou zaasfaltovány překopané chodníky na ulici Palachova u domu č. 1777/7. Je to již rok.
A ještě bych se chtěla zeptat jestli a kdy se počítá s opravou spojovací panelové komunikace u tělocvičny 5. základní školy. Je v dost bídném stavu. Panely jsou popraskané se spoustou děr. Pro starší občany, malé děti a cyklisty je dost nebezpečná. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravy takovýchto malých částí povrchů řešíme ve větších celcích kvůli dovozu asfaltové směsi. S opravou na Palachově (je zadána) počítáme na podzim.
Oprava panelové komunikace u 5. ZŠ není v současnosti v plánu. Cesta byla v minulosti zřízena jako provizorní a revitalizace bude znamenat rozsáhlejší stavební zásahy i povolení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


4. 8. 2020
Předmět: mobilní záchod
Dotaz: Dobrý den, ten mobilní záchod u Kulturního domu by mohl být již odvezen, hyzdí to okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní děkujeme za podnět, prověříme stav na místě a zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 8. 2020
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den, ptal jsem se Vás v minulosti, zdali bude pokračovat cyklostezka ze Stržanova do Škrdlovic a Vy mi odpovíte, že cyklostezka sice končí ve Škrdlovicích. Co to je za odpověď ? Tam žádná cyklostezka nekončí, ani do Škrdlovic ze Stržanova nebyla ještě vybudována ! Vaše odpovědi v dotazovně obecně nejsou dosti fundované !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Krpato,

omlouvám se za překlep. Myslel jsem samozřejmě Stržanov. Nemám tušení, jaké další odpovědi Vás neuspokojily, ale dejte mi prosím vědět a já dané věci více rozvedu. Obecně však platí, že konkrétní termíny, částky a další informace logicky nelze uvádět v případech, kdy je daná věc v jednání, v rovině úvah nebo se o ní zatím neuvažovalo. Vymýšlet si data, uvádět nejisté termíny nebo naopak neuvést alespoň, o čem se uvažuje, a kontext či dokonce nereagovat vůbec, považuji za nepřípustné. Ještě si dovolím poznámku - jsou to také podněty z dotazovny, které mohou přispět k rozpracování některého záměru, tedy díky za ně.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 8. 2020
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den, žádám o odstranění keřů před svobodárkou č.7 ze strany proti svobodárně č.6 z důvodů: stíní mi do oken - nejde světlo do bytu a dále to že romské děti si tam stále chodí hrát způsobem, že ten keř otrhávají a plody mi hází do oken i kolem a nejen plody ale i větve a zanechávají v okolí nepořádek.A také tam létají včely a vosy-nemůžu okno ani otevřít. děkuji za brzkou odpověď a vyřízení mé žádosti děkuji a s pozdravem K.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
v této věci se prosím obraťte přímo na správkyni zeleně města Ing. Evu Novotnou:
Ing. Eva Novotná
odbor SRI
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 7. 2020
Předmět: podnět
Dotaz: Dobrý den,
domnívám se, že by bylo dobré vyčistit tuto plochu:
https://mapy.cz/s/nabatutebo
Je silně prorostlá křovinami, jsou zde odpadky. Někde jsem četl jakýsi článek o úklidu města, myslím, že takovéto plochy by se do toho taky měly započítávat. Majitelé garáží v podstatě ani nejsou schopni například opravit svoji fasádu či hydroizolaci, neboť terénem nejde procházet (hustý porost + riziko poranění o předměty, které zde nemají co dělat). Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. Budeme se zabývat i stavem ve Vámi uváděné lokalitě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2020
Předmět: Stromy v Bezručově ulici
Dotaz: Dobrý den,
v roce 2014 po rekonstrukci Bezručovy ulice byla plánována výsadba nové zeleně na pravé straně silnice směrem k zámku - viz například informace na webu https://www.zdarskypruvodce.cz/po-oprave-bezrucovy-ulici-prijde-na-radu-nova-zelen/

Chtěl bych se zeptat, zda je počítáno s vysázením nových stromů nebo živých plotů podle původního plánu, a kdy by k tomu mělo dojít?

Předem děkuji za informaci a přeji pěkný den.
S pozdravem
Jiří Krejčí
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
v příštím roce proběhne revitalizace stromořadí ve vybraných ulicích města včetně Bezručovy. Základní informace jsou uveřejněny na webu města: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/nestavebni-projekty/revitalizace-stromoradi-zr . Bližší informace o akci lze zjistit na odboru SRI.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


24. 8. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-minulý týden jsem šla zadní stranou k prvnímu domu za poliklinikou a tam bylo jedno staré nefunkční pískoviště,které bylo odstraněno,po něm to tam je upraveno,nové patníky,nově vysazené stromky,keře,posekaná tráva,kousek dál je pěkné funkční pískoviště i lavička a hraje si tam hodně dětí mezi domy.Jednou večer před 1.domem za poliklinikou nesvítila světla,volala jsem ráno na komunální služby a večer už svítily a to vždy,když nesvítí a zavolám, je to opraveno brzy pokud to jde.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 8. 2020
Předmět: Parkování kamionů ulice Jamská
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není možné vybudovat na ulici Jamská pořádnou parkovací plochu pro kamiony, kteří i přes zákazové značky parkování blokují výhled do křižovatek čímž ohrožují ostatní řidiče. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Při schvalování záměrů příchozích investorů v průmyslové zóně se vždy myslí i na parkovací a manipulační plochy. Je otázkou, z jakého důvodu tyto plochy kamiony nevyužívají. Pokud jde o důsledek zvýšení potřeby oproti plánu a tedy nedostatek kapacity parkovacích míst pro kamiony v areálech firem, město zváží i Vámi navrhované řešení a zahájí s firmami dialog o pokrytí nákladů na budování stání pro kamiony. Jde-li o to, že firmy nenechávají parkovat kamiony ve svých areálech z principiálních důvodů nebo to má ještě jiné příčiny, je to na jinou debatu, ovšem opět se zasídlenými firmami, příp. dopravci. Děkujeme za podnět, jímž se budeme zabývat.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Druhou část dotazu (blokování výhledu v křižovatkách) jsme předali Městské policii.

18. 8. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
již od minulého týdne nesvítí na Vysočanech (Na Úvoze, V Lískách atd.) veřejné osvětlení, vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu u lesa, není tam vůbec vidět. Zjednejte prosím v nejbližší době nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 8. 2020
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: Zrušte parkování na náměstí podél hlavní silnice ! Co bylo odsouhlaseno minulým vedením se dá klidně změnit. Většina měst nechtějí mít náměstí blokována auty a v ZR to nikomu nevadí !! Čím méně bude na náměstí aut, tím bude náměstí bezpečnější ! Argument, že je to rozhodnutí minulých vedení je v současnosti liché, toto je třeba radikálně změnit. Již tak máme přes náměstí předimenzovanou dopravu, chce to radikální řešení, co nejméně aut na náměstí !
Odpověď (odbor dopravy):
Toto území je zahrnuto v architektonické soutěži „Potenciál města – Žďár nad Sázavou“. Zda budou parkovací místa zachována nebo nikoliv, bude řešeno až v samotném projektu pro povolení stavby. Město ovšem sužuje také nedostatek parkovacích míst, proto bude velmi záležet na tom, zda se podaří najít nějaké řešení tohoto problému. I tím se zabývá vznikající generel dopravy. Zkuste prosím svůj názor připojit také do Názorové mapy dopravy, z níž generel také vychází: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy/nazorova-mapa-dopravy .

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

17. 8. 2020
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.mela bych jednu připomínku,na dětském hřišti na stalingrade na okružní jste nám odebrali skluzavku chápu byla praskla a to díky velkým dětem chuliganum kteří po tom skácí,ale odnesli to ti nejmenší kteří tu skluzavku milovali .už v minulosti nám byla sebraná jedna houpačka ,prosím dalo by se s tím něco udělat je to pro dobro našich dětícek děkuji moc
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, skluzavka musela být odstraněna z hlediska bezpečnosti. Nové prvky budou pořizovány do míst, kde byly odstraněny nebezpečné kusy po konzultaci s architekty města a podle fin. možností.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

17. 8. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
ohlašuji poruchu veřejného osvětlení, která již trvá delší dobu v městské části "staré" Vysočany.
Děkuji za nápravu a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 8. 2020
Předmět: světla
Dotaz: Dobrý den, na Vysočanech opět už týden nesvítí pouliční lampy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 8. 2020
Předmět: světla pouliční
Dotaz: V závislosti na předešlém dotazu dnes v neděli 16.8. světla na Vysočanech ani ve 23 hod. ještě nesvítila, prosíme o nápravu zapínání osvětlení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, nešlo o poruchu spínání, resp. nastavení spínání, ale o poruchu závažnější. Vše by mělo být v pořádku, Pokud není, prosím o zpětnou vazbu na kontakty viz níže.
Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

16. 8. 2020
Předmět: světla
Dotaz: Dobrý den, proč se rozsvěcují pouliční světla v lokalitě na Vysočanech až v 22 hod. večer, když venku už je mezi 20,30-21,00 hod. poměrně tma. Je potřeba posunout aspoň na tu 21 hod.Není vidět na krok. Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 8. 2020
Předmět: Porucha veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den, prosíme o zprovoznění veřejného osvětlení na Vysočanech, ul. V Lískách. Porucha trvá již několik dnů. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
První poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 8. 2020
Předmět: Bezohlední cyklisti na chodnících a přechodech pro chodce
Dotaz: Dobrý den,
nebudete jako město postupovat stejně důsledně jako v Mikulově? Situace podle článku v novinách je tam podobná jako ve Žďáru.
Stačí si přečíst https://www.novinky.cz/krimi/clanek/mikulov-trapi-bezohledni-cykliste-40333756.
Nebo zůstane ve Žďáru vše při starém, kdy jednou za čas je největším postihem od Městské policie domluva?
Cyklisti ve Žďáru považují jízdu po chodnících za normální věc a dopravní značky nerespektují.
Potom vypadá divně, když někdo dostane pokutu za něco jiného.
Dík
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme Vám za zaslaný poznatek s tím, že chci tímto uvést, že hlídky strážníků se mimo jiné při své kontrolní činnosti zaměřují též na věci týkající se dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ze strany cyklistů. Jsme si vědomi toho, že v této sezóně po uvolnění opatření související s koronavirem se výraznějším způsobem zvýšil počet pohybujících se cyklistů ať už „domácích“, nebo těch, kteří přijeli na dovolenou do našeho regionu, kdy ne všichni dodržují stanovená pravidla, která jsou dána zákonem, zejména v § 57 a § 58 o jízdě na jízdním kole. To, že někteří cyklisté nesprávně využívají ke své jízdě chodníku si myslíme, že je především z důvodu toho, že jízdou přímo po silnici se obávají o své zdraví a bezpečnost, vzhledem k silnému provozu motorových vozidel, který na některých komunikacích a v určité době ve městě Žďáru je. Totéž platí o nedodržování předpisů v rámci dopravního značení. V takovýchto případech ale musí cyklisté počítat s tím, že pokud budou hlídkou MP zastaveni a kontrolováni, vystavují se nebezpečí postihu, v tom mírném případě domluvou, v horším případě na místě uložením pokuty v příkazním řízení nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu.
Žádáme proto tímto cyklisty, aby se snažili dodržovat pravidla silničního provozu, neohrožovali chodce na chodnících a pokud je to možné co nejvíce využívali ke své jízdě především stezky pro cyklisty nebo stezky se smíšeným provozem.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

24. 8. 2020
Předmět: Dětské hřiště ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den,

prosím o odpověď na můj dotaz ohledně dětského hřiště na ulici Studentská ve vnitrobloku, kde byla oddělána houpačka. Je v plánu rekonstrukce tohoto dětského hřiště? Pokud ano, jaký je prosím termín a jaké změny se při rekonstrukci plánují?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
byly odstraněny nebezpečné prvky, které budou nahrazovány v celém městě postupně podle po konzultaci s architekty města a podle fin. možností. Konkrétní postup pro Studenstkou ještě není stanoven.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

5. 8. 2020
Předmět: Dětské hřiště ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den,
co dalšího je, prosím, v plánu s dětským hřištěm ve vnitrobloku na ulici Studentská, kde byla nedávno odstraněna houpačka?
Nějaký termín, případné detaily, jaké změny budou provedeny?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
byly odstraněny nebezpečné prvky, které budou nahrazovány v celém městě postupně podle po konzultaci s architekty města a podle fin. možností
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

17. 8. 2020
Předmět: suché stromy nad novou lávkou Farská humna
Dotaz: Dobrý den, nad budovanou lávkou jsou nahnuté cca 3-4 suché stromy, počítá se s jejich odstraněním před spuštěním lávky do provozu??
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětné stromy nepatří městu, nacházejí se na pozemku jiného vlastníka, který byl vyzván k urychlenému řešení.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

11. 8. 2020
Předmět: tráva
Dotaz: Proč není dosekán Libušín, zejména kolem herních prvků, je tráva vysoká. Dříve jste uváděli, že kolem herních prvků budete sekat trávu prioritně, ale není to vidět ! Pouhé sliby !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, seč Libušína proběhla v minulém týdnu.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

16. 8. 2020
Předmět: sečení trávy - stížnost
Dotaz: Dobrý den, nemohu pochopit systém sečení trávy na Libušíně : Firma poseče okrajové části a odjede pryč a mnoho dní se nic neděje.Po dlouhé době se vrátí a doseče zbytek. Tentokrát,ale firma udělala to samé a posečení středu Libušína do dneška není hotové ! Někde bylo avizováno, že budete upřednostňovat posečení herních ploch pro děti, což se samozřejmě na Libušíně opět nestalo ! Buď se někde stala chyba, nebo je někde velký problém ! Je nutné, aby se to již neopakovala ! Sečení je nesystémové !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
celá předmětná lokalita byla posečena minulý týden. S přednostním sečením ploch dětských hřišť počítáme i v letošní na deště a vegetaci bohaté sezóně. Děkujeme za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

4. 8. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den na jaký termín je naplánovaná druhá seč řadových garáží a přilehlích ploch kolem nich ta tráva už je dost přerostlá prosím o odpověd DĚKUJI
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není jasné, které garáže máte na mysli, upřesněte, prosím, lokalitu, nebo se obraťte přímo na odbor komunálních služeb, M. Šustrová, tel. 566 688 185. Rádi Vám poskytneme přesnější informaci.

S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 185
e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz

13. 8. 2020
Předmět: sečení
Dotaz: Proč dlouhou dobu nemáme posečený střed Libušína a to konkrétně u herních prvků, kde je to velice aktuální, takto dlouhou trávu jsme tu ještě neměli. Děti v tom běhají,vosy a včely na květech v trávníku, no dočasu, než bude problém ! ? Neavizovali jste náhodou, že kolem herních prvků budete trávu sekat prioritně ? Ze současného stavu to nevypadá ! Kde je zase problém ! Proč to sečení neprobíhá kvalitně a standartně jako vminulosti ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětná lokalita byla posečena minulý týden.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

17. 8. 2020
Předmět: Propouštění
Dotaz: Dobrý den, bude se i u Vás propouštět? u ostatních podniků ve Žďáře k tomuto kroku už přistouli,Žďas apd. Jak to bude u Vás?
Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Pochopová,
nevím, v jaké souvislosti se na propouštění zaměstnanců ptáte. Jak jistě víte, nejsme podnikatelským subjektem, tudíž naše pracovněprávní záležitosti se řeší jinak než u těchto subjektů.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


16. 8. 2020
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se prosím zeptat kdy bude probíhat 2 seč řadových garáží a ploch přilehlích kolem nich ta tráva je tam dost vysoká , v plánu sečení je psáno že tyto plochy spadají do skupiny které se sekají 2krát ročně děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není jasné, které garáže máte na mysli, upřesněte, prosím, lokalitu, nebo se obraťte přímo na odbor komunálních služeb, M. Šustrová, tel. 566 688 185. Rádi Vám poskytneme přesnější informaci.

S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 185
e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz

22. 8. 2020
Předmět: Pozastavení nad stavem památky Unesco
Dotaz: Dobrý den, navšívila jsem ve Vašem městě vaši památku Unesco a nestačila jsem se divit v jakém je stavu. Z leteckého pohledu dobrý.Ale když jsem tuto památku navšívila v reálu, tak jsem se zhrozila v jakém stavu je uvnitř.Nic neříkající oloupané zdi kolem dokala uvnitř i z venku, travnatý povrch hrbolatý uvnitř, neuprvený, neposekaný, no katastrofa a není tam nic obdivuhodného k vidění.O malém nevyhovujícím parkovišti nemluvě.Okolí bez keřů a stromů,holiny,hrůza.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vejrostová,

mám radost, že jste zavítala do Žďáru. Doufám, že se Vám jinak návštěva města líbila. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je sakrální stavbou. Nelze tedy očekávat něco jiného než určitou magii místa a unikátní architekturu. Pravdou je, že si budova zaslouží stavební zásahy, proto římskokatolická církev jakožto vlastník kostela zahájila sérii oprav - více zde: https://www.zelena-hora.cz/cz/news/aktualni-prubeh-oprav-v-poutnim-kostele-120

Město si samozřejmě uvědomuje význam Zelené hory coby turistického a poutního cíle pro návštěvníky i místa pro odpočinek a kulturní vyžití žďárských občanů. Z tohoto důvodu dlouhodobě pečuje o celou oblast Zelené hory a v současnosti pracuje na několika projektech s cílem zlepšit komfort návštěvníků např. vybudováním důstojného zázemí, citlivě zasazeného do daného místa, dostupnost (vč. parkování) a celkový vzhled okolí kostela a v neposlední řadě kondici místní zeleně a vod.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 8. 2020
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den,.Měla jsem poslední dobou k řešení věci ohledně divadla s Domem kultury a rozhodla jsem se poslat touto formou poděkování a zároveň vyjádřit respekt k perfekní práci zaměstnanců a skvělému vedení Domu kultury. S tak naprosto profesionálním a vstřícným přístupem k občanům, jsem se dlouho nikde nesetkala. Dům kultury posledních několik let funguje skvěle a proto jen tak dál
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
za kolegy z příspěvkové organizace Kultura Žďár děkuji za slova chvály. V dnešní době, kdy jsou kulturní instituce vystaveny více než nejisté budoucnosti, je každé povzbuzení velice důležité. Rád vyřídím.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

17. 8. 2020
Předmět: Kritika
Dotaz: Absolutně se minuly účinkem dvě dopravní značky pro invalidy,které jsou umístěny v I.dvoře na Libušíně.Tyto jsou jen pro výhradně jedny a ty samé dvě osoby,které tam celé dny parkují a jak je to s jejich invaliditou nikdo neví.Ostatní invalidé pokud by tam přijeli tak mají smůlu. Tito dva řidiči tam mají de fakto nepostižitelné celodenní stání bez omezení !? Toto je nutné okamžitě změnít a buďto omezit také jednou hodinou, nebo tuto značku odstranit ! Vůči druhým řidičům je to diskriminační !
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní režim, a z toho vyplývající dopravní značení, byl odsouhlasen Radou města.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 8. 2020
Předmět: Cyklostezka a chodci
Dotaz: Již dvakrát (20. 7. a 10. 8.) byl vznesen dotaz na možnost pohybu chodců po nově vzniklé cyklostezce z Husovy na Žižkovu. V prvním případě nebyla otázka zodpovězena vůbec a ve druhém bylo proti tvrzení tazatele, že tam chodci nesmí sděleno, že se stále najdou neukáznění chodci (vodítko přes celou šířku cyklostezky), což není jednoznačná odpověď, zda tam ukázněný chodec může jít, nebo zda má pravdu dotazující se cyklista. Kromě toho konstatuji, že neukázněných cyklistů na chodnících je v ZR moc!
Odpověď (odbor dopravy):
Smíšený provoz chodců a cyklistů zde není možný s ohledem na požadavky vyplývající z „bezbariérové“ vyhlášky č. 398/2009 Sb. (limitující šířkové a výškové poměry). Upozorňuji na § 4 odst. a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, 1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,“.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

18. 8. 2020
Předmět: nebezpečné kaluže
Dotaz: Na cyklostezce Husova-Žižkova, se při dešti tvoří cca 10m dlouhá kaluž, která bude nebezpečná při náledí a je nepříjemná i v letních deštivých dnech.
Stezka už je přebraná i s touto vadou? Jak bude věc řešena.
Dále na lávce Farská humna tam se drží voda v cca 2m louži, to je také nebezpečné, zde bude lávka promrzlá dříve než stezka.
A poslední dotaz-z jakého důvodu je zábradlí na lávce ve spodní části pouze půlkruhové a ne trubka jako vrchní část?
Ostrá hrana je nebezpečná a profil neunese nic
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkujeme za informaci. Místo na cyklostezce prověříme, a pokud se tvoří takto výrazná kaluž, bude sjednána náprava s dodavatelem stavby formou reklamace. Lávky jsou v současné době rozestavěné. V rámci kontrolních dnů bude prověřen soulad instalovaného zábradlí s projektovou dokumentací, zhodnocena propadlá část mostovky a případně provedena náprava. Předpokládám, že ostré hrany budou do převzetí díla ještě upraveny.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

17. 8. 2020
Předmět: BISTRO - Farská humna
Dotaz: Dobrý den,
navrhovaný projekt v centru parku se výrazným způsobem dotkne všech, který park doposud využívají a natáhne sem lidi, který park před tím nezajímal..
Bylo by možné dočasně vytvořit zábor o maximální zvažované ploše - vykolíkovat a opáskovat prostor, který bude bistrem a posezením navždy ztracen?
Co parku chybí jsou toalety a ne BISTRO!!
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

příliš nerozumím požadavku na dočasný zábor. Pokud Vám jde o naznačení, kde bistro bude a na jaké výměře, to možné není, protože obě informace vzejdou z výběrového řízení na provozovatele a následného jednání. Rozhodně však nemají jít o rozsáhlé území, které by limitovalo jakékoli další využití hlavní plochy parku.

Souhlasím, že toalety v parku významně zvýší komfort návštěvníků a umožní jim setrvat delší čas, proto jsou součástí plánů a budou přiléhat k bistru. Budou plnit funkci veřejných toalet, jejich použití tedy nebude podmíněno návštěvou bistra.

Srdečně zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 7. 2020
Předmět: Provoz na hlavní silnici města
Dotaz: Dobrý den,velice by mě zajímalo kdy se už konečně začne někdo zajímat o to jak se žije lidem třeba na Dolní ulici ohledně šíleného hluku a zplodin z automobilové dopravy , prakticky ani nemůžeme otevřít okno jak je to hrozné.Vyměním si s Vámi bydlení na jeden den , jinak si to vůbec nedovedete představit.Je opravdu akutní situace to začít rychle řešit.Stále se zabýváte nějakými cyklostezkami ale tu mnoho lidí chodících do zaměstnání tak často nevyužijí jako klid po namáhavé práci ve svém bytě.Dě
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Riedlová,

Toto je samozřejmě problém, kterým se projevil celkový nárůst automobilové dopravy. Právě cyklostezky jsou jedním z opatření, jež mají alespoň část automobilové dopravy zredukovat. Město také silně podporuje elektromobilitu, např. instalací nabíječek a vyhrazených parkovacích stání. Plánují se také další opatření, jejichž konkrétní podobu a prioritizaci by měl určit Generel dopravy. Na něm se nyní pracuje a vychází krom terénních měření také z Názorové mapy dopravy. Uveďte prosím tento podnět k danému místu, aby s ním příslušní analytici mohli pracovat. Odkaz zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy/nazorova-mapa-dopravy

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

6. 8. 2020
Předmět: dopravně obslužný a největší
Dotaz: Můj otec v roce 1956 jako jeden z městských architektů navrhl Obchvat. Ten by odlehčil Žďáru. Od pumpy u Tokozu na Černý les, na Vysoké a na Mělkovice. Když se bude stavět přehrada,(hráz rybníku) nad rybníkem Konvent, tak stačí tuto hráz udělat kloudně a bude to nádherné odlehčení provozu v Zámku Žďáře, no jistě i s tím obchvatem. Zatím, to nikdo nedokázal :)
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane magistře,

děkujeme za vaši připomínku. Nemáme informace o postupu přípravy výstavby nové vodní nádrže a zatím jsme nebyli přizváni k žádnému jednání v této věci. Domníváme se, že jde o vyhledávací studie, ze kterých teprve vyplyne, i na základě majetkoprávních vztahů v konkrétních území, kde na území republiky bude zahájen další stupeň přípravy výstavby nových vodních nádrží.
Vámi zmiňovaný úsek obchvatu prověřovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR v 80.letech výběrem staveniště a následně byla trasa znovu prověřována přibližně kolem roku 2000. Úsek by zasáhl do katastrálního území sousední obce, lokálního biocentra Za Konventním rybníkem, chráněného území Černého lesa, ochranného pásma poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, ochranného pásma vodní nádrže Staviště, jeho délka by byla delší a finanční náklady stavby by se nesnížily. Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje v přípravě podle platného územního plánu.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

13. 8. 2020
Předmět: cyklostezky
Dotaz: Bude pokračovat cyklostezka ze Stržanova dál do Škrdlovic, případně jiných vesnic ? Pokud ano, v jakém časovém horizontu by to bylo ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
vážený pane Krpato,

cyklostezka sice končí ve Škrdlovicích, ale cyklisté mohou pokračovat po cyklotrasách nebo jiných, zejména přírodních, komunikacích. Lze uvažovat o prodloužení cyklostezky. V takovém případě by měla pravděpodobně rovněž přírodní charakter. Děkuji za zájem.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 8. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat zda policie ČR může jezdit vozidlem po cyklistické stezce přes den /v noci?

Pokud nejde o nějakou závažnou věc.

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Pokud se jedná o vozidlo PČR se zapnutými výstražnými světly modré barvy, pak podle § 41 odst.1 zákona č.361/2000 Sb. se mimo jiné nemusí řídit dopravními značkami. Pokud vozidlo nesvítí, musí řidič-policista dodržovat veškerá ustanovení zákona jako ostatní řidiči.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

16. 8. 2020
Předmět: Prodejní stánky
Dotaz: Neuvažujete o trvalých prodejních místech na velkém parkovišti za Spořitelnou, kde by mohli být trvale dřevené stánky se stříškama, které by město pronajímalo trhovcům,kdy tyto by mohly být umistěny v zadní části parkoviště při jeho okraji a mohly by se zde odehrávat i trhy. bylo by to důstojné a pěkné, než stánky na náměsti všude možně chaoticky uspořádané ! Viděl jsem to v jednome nejmenovaném městě a bylo to velmi pěkné. Zvažte takovou alternativu.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,

v současnosti je připravený návrh nových a výrazně pohlednějších stánků. Ty budou postupně přibývat a cílem je, aby počínaje Vánocemi byly trhy citlivěji zakomponovány do prostoru náměstí Republiky. Umístění stálých trhů na Vámi navrhovaném místě, tedy jejich vystěhování z náměstí, tudíž není třeba. Je také žádoucí, aby náměstí bylo živoucí. Současně je třeba zmínit, že město bojuje s nedostatkem parkovacích míst a stálý zábor části parkoviště by tak byl v rozporu s dalšími opatřeními. V každém případě děkuji za podnět.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 8. 2020
Předmět: Hluk v nočních hodinách
Dotaz: Dobrý den. Prosím o posílení kontrol MP zejména o víkendu v nočních hodinách u čerpací stanice Benzina na ulici Jihlavská. Sjíždí se na přilehlé parkoviště u Benziny skupiny mladších občanů s vozy, kteří zde velmi hlasitou muzikou z vozů a svých chováním ruší noční klid především sousedícího panelového domu ulice Haškova. Obsluha čerpací stanice není zřejmě kompetentní je z prostoru vykázat. Například tento víkend byl katastrofa!
Odpověď (odbor dopravy):
V uvedených místech okamžitě zvýšíme kontrolní činnost, tak aby k tomuto protiprávnímu jednání již nedocházelo. Požádám o spolupráci i místní Policii ČR. Zároveň si Vás dovoluji požádat, jakmile dojde k rušení nočního klidu tj. k rušení v době mezi 22 – 06 hod. okamžitě nás prosím uvědomte na lince 156. V době kontrol se zaměříme i na odstavená nákladní vozidla, na které upozorňujete v druhém dotazu. Děkuji za upozornění.

Mgr. Martin Kunc – vedoucí MP.

16. 8. 2020
Předmět: parkování aut na průmyslové zóně
Dotaz: Je až s podivem, jaké velké množství aut parkuje podál silnice v průmyslové zóně včetně náklaďáků a tiráků. Toto přece není možné, vždyť firmy co tam staví snad počítají s parkovišti pro své zaměstnance, nebo ne ? Předpokládám, že si toto hlídáte,aby firmy si dělali pro své zaměstnance i parkoviště. Minimálně je toto třeba sledovat,aby se z naší průmyslové zóny nestalo parkoviště tiráků a ostatních cizích nákladních vozidel. Od toho se potom odvíjí od nich nepořádek a parkují v obou směrech !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Krpálku,

firmy ve svých záměrech vždy dokládají také velikost a kapacitu parkovacích a odstavných ploch. Toto je dáno i zákonnými normami a jejich plnění se důsledně vyžaduje. Pokud se však změní podmínky v některém z podniků a potřeba je vyšší, než se předpokládalo a než udávají normy, vzniká uvedený problém. Podniky musejí zachovat také poměr zeleně, což limituje jejich možnosti situaci řešit, takže zbývá město, které se tím také zabývá. Ve vznikajícím generelu dopravy se řeší mj. tzv. doprava v klidu, tedy právě parkující a odstavená vozidla. Z toho pak vzejdou doporučení, jak se s touto situací vypořádat a možná také úprava pravidel pro nově příchozí firmy.

Děkuji za podnět a přeji úspěšný týden
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

13. 8. 2020
Předmět: obrubníky na Jamské
Dotaz: Denně chodím do práce na Jamské a pochvaloval jsem si, že se tam dělají nové obrubníky.Najednou pracovníci zmizeli a nikdo tam nepracuje. To nemluvím o úpravách kolem obrubníků, které nejsou dokončeny.Není to tam uhrabáno, odvodňovací betonové prvky vedoucí ke kanálu nejsou vymeteny a pročištěny. To se tam zase vrátí, nebo proč to vše nedodělali ? Co je to za pracovní činnost ? Ocházet od nedodělané práce ! To je v současné době normální, nebo to nekontrolujete !? Jste přece investoři !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Doležale,

práce jsou prováděny nad rámec stavby „PZ Jamská“. Jedná se o rekonstrukci části povrchů na Jamské ulici zasažené stavbou ve spolupráci s majitelem vozovky KSUS Jihlava. KSUS zajišťuje výměnu části asfaltového povrchu, město vymění obrubníky, které jsou v jeho majetku. V současné době je stavba rozestavěna a bude řádně dokončena do konce tohoto měsíce. Prosím o strpení.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 8. 2020
Předmět: zaparkovaná vozidla
Dotaz: Dobrý den, situace v ZR s parkováním u obytných domů není nejlepší. Na parkovišti na ul. Strojírenská a Barákova stojí permanentně vozidla očividně z dovozu, která se dle prodeje střídají i vozidla dlouhodobě nepojízdná. Je možné toto prověřit? Místo toho by byla volná místa pro samotné obyvatele domu, návštěvníky domu, veteriny a.j. Děkuji a s pozdravem
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
Vaše lokalita je nám „známa“, každoročně tam řešíme nějaké závadové vozidlo. Právě v tomto týdnu probíhá další kontrola v celém území města, zbývá ZR 3 a Vámi zmiňovaná lokalita, takže se situací postupně budeme zabývat a závadová vozidla řešit. Ovšem ne každé vozidlo, i když se zdá, že je vrakem, není z hlediska legislativy nevyhovující, přesto je naším zájmem vyřešit vozidel co nejvíce, zvláště ve vztahu k nedostatku parkovacích míst. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 8. 2020
Předmět: Světla
Dotaz: Dobrý den, nesvítí světla na chodníku vedoucímu k CHKO z ulice Palachova.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, porucha byla na daleko větším území než jste mohl obsáhnout a „bojovali“ jsme s ní několik dnů, ale již by mělo být vše v pořádku. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Zanedbané stožáry veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den, pro letošní rok vyhlásila radnice akci "Ukliďme Žďár". Je to záslužné. Byly odstraněny nefunkční sloupy, zábradlí atd, které mohly být zrušeny před 20 lety. Třeba se časem dočkáme i akce "Natřeme Žďárˇ, kdy budou zrušeny a prodány do šrotu desítky nefunkčních a chátrajících stožárů veřejného osvětlení. Za získané peníze může být koupena barva pro nátěr stovek používaných stožárů, jak by to udělal každý soukromník. Třeba stožáry od hřbitova k hasičům nebyly natřeny 30 let. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
údržba a obnova veřejného osvětlení (VO) kromě jiného probíhá v rozsahu daném rozpočtem příslušných let. Letos byl před nátěrem starších sloupů upřednostněn "úklid" města spočívající v odstranění nefunkčních stožárů a sloupů, do nákladů vstoupily i neočekávané události. Větší rozsah natírání stožárů VO budeme navrhovat do rozpočtu dalšího roku. Některé staré stožáry se jeví jako zbytečné, ale jde přes ně napájení jinam, proto musí zůstat. Jiné práce na nich jsou ale neekonomické, řešením je investiční akce – celková rekonstrukce. Toto se ale musí řešit komplexně a dle možností města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Verejne osvetleni v oblasti Rybniček, ul. Za jatkami atd.
Dotaz: Dobrý den, v posledním týdnu min. 2x vypadlo veřejné osvetleni v uvedené oblasti. Prosím o zjednání nápravy v co možná nejkratším termínu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení paní, porucha byla na daleko větším území než jste mohla obsáhnout a „bojovali“ jsme s ní několik dnů, ale již by mělo být vše v pořádku. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Verejne osvetleni v oblasti Rybniček, ul. Za jatkami atd.
Dotaz: Dobrý den, v posledním týdnu min. 2x vypadlo dlouhodobe (t.j. na celou noc) veřejné osvetleni v uvedené oblasti. Protoze nelze předpokládat práce v síti po 21.hodině, prosím o zjednání nápravy v co možná nejkratším termínu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
porucha byla na daleko větším území než jste mohl obsáhnout a „bojovali“ jsme s ní několik dnů, ale již by mělo být vše v pořádku. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Křižovatka u Conventu
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na nové řešení křižovatky u Conventu.Jel jsem zde z ulice Smetanova na Novoměstskou. Ta souběžná zelená pro oba směry zavání jedině problémem v podobě nehody. Já, jako protijedoucí jsem měl přednost a auta z Novoměstské odbočující na Brno mi tam prostě vjela, protože jim svítí šipka v rohu na opuštění křižovatky a ten přechod v tomto směru má také zelenou, takže, aby se tam brzy někdo "nevezl" Zvažte prosím trochu jednodušší verzi. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto řešení bylo preferováno dopravními inženýry a dopravní policií. Tento způsob řízení dopravy byl již zaveden na zbývajících křižovatkách a postupně si vše sedá, provoz se výrazně zrychlil. Je na účastnících silničního provozu, aby se chovali dle zákona o provozu na komunikacích a tedy i předvídatelně a bezpečně. Protijedoucí z Novoměstské ulice nemohl mít zelený signál pro opuštění křižovatky, jednak jste to nemohl vidět a jednak by takové řešení program nepustil. Nebylo nám ani schváleno dočasné umístění dopravního značení upozorňujícího na změnu v organizaci dopravy. Nyní běží tříměsíční zkušební provoz,po jeho uplynutí bude vše vyhodnoceno a projednáno vč. připomínek občanů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 8. 2020
Předmět: obchodní dům
Dotaz: Plánujete ve Žďáře nový další obchodní dům ? Ty současné již nestačí a ve špičkách je v nich doslova přeplněněno. Chce to odlehčit a nalákat investory na nový oobchodní dům pro naše město.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Smažilová,

nějaká jednání se vedla, ale investoři zpravidla vycházejí z vlastních průzkumů trhu. Nicméně, připravit podmínky město může. Pokud budete mít prostor, dejte mi prosím vědět, jaké lokality a jakých časů se týká ta špička. E-mail: adam.joura@zdarns.cz

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 8. 2020
Předmět: městská doprava přes Dagmarky nejela
Dotaz: Linka 6 dnes ze zastávky Dagmarky nejela.Matka jela ráno do Penny na Strojírenské na nákup,v pohodě vystoupila před Penny.Zpátky chtěla jet linkou 6,ale ta nejela přes Dagmarky,ale zase okolo Penny.Zbytečně musela čekat na další autobus. Na zastávce četla,že přes Dagmarky městská doprava nebude jezdit do konce července.Podle IDOS by taky už městská doprava měla jezdit přes Dagmarky.Udělejte si v tom pořádek,staří lidi mají problém pendlovat mezi zastávkami a doufat,že něco pojede.Toto je chaos.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
prosím vyřiďte Vaší mamince omluvu. MHD jsme nechtěli pouštět ulicí Nádražní bez informací s předstihem, že k tomuto dojde. Ještě ve čtvrtek se na stavbě pracovalo, v pátek bylo slavnostní otevření a v pondělí by šli ranní cestující, kteří by neměli informace na ulici Strojírenskou a MHD by přitom jela ulicí Nádražní. Protože jde i o spoje do zaměstnání, tak jsme vedení MHD ulicí Nádražní plánovali až o týden později. Bohužel na označníku na zastávce Dagmarky byl text do 31.7., což si nikdo neuvědomil, protože toto upozornění bylo vyvěšováno již v únoru. Děkujeme za pochopení.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 8. 2020
Předmět: Bankomat
Dotaz: Plánujete bankomat na Stalingradě ? Někde v místě České pošty byl byl velice vhodný. V minulosti kolem toho bylo pár dotazů, ale nijak se to nepohnulo kupředu směrem k potřebám našich občanů ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Tálská,
na tento dotaz bylo již několikrát odpovězeno a situace se, bohužel, zatím nezměnila. Byly osloveny veškeré finanční instituce ve Žďáře na Sázavou, zda by neměly zájem instalovat bankomat v této lokalitě. Zároveň bylo i předběžně jednáno s majiteli domů (pošta, obchodní dům), o možnosti umístění bankomatu na jejich objektu. Bohužel však žádná z finančních institucí nemá v dané lokalitě zájem tuto službu provozovat. Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

12. 8. 2020
Předmět: Názorová mapa dopravy
Dotaz: Ovládání názorové mapy dopravy pomocí mobilního telefonu je velmi nepohodlné. Dříve fungovala aplikace Lepší místo. Bylo by vhodné převzít názory občanů pro generel dopravy i z této aplikace, která šla používat v mobilu. Proč je několikaletý problém do této dotazovny přidat možnost přidání fotky či odkazu na mapu a přitom se vytvářejí poněkud zbytečně nové aplikace, pokud by stávající fungovaly a byly univerzálně navržené ušetřilo by to spoustu zbytečné práce. Místo "Smart" použít zdravý rozum.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Daňku,

mrzí mě, že Vám nevyhovuje aplikace Názorová mapa dopravy, je-li použita v telefonu. Mně se s ní pracuje lépe, pokud orientuji telefon horizontálně. Tato aplikace je součástí Generelu dopravy - nelze ji tedy vnímat odděleně. Aplikace Lepší místo byla zaměřena méně úzce a využít by ji (nebo lépe navazující projekt Mobilní rozhlas) do jisté míry bylo možné, ale náklady s ní spojené byly po zdražení dodavatelem podstatně vyšší než u zvoleného řešení - více zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/lepsi-misto.

Souhlasím s Vámi, že je nesmyslné nakupovat nová řešení, pokud je výhodnější či podobně výhodné zůstat u těch stávajících a jen je modernizovat. Proto se plánuje upgrade Dotazovny, po němž by mělo být možné k dotazům přikládat soubory a odkazy (ve formě uvedení adresy je to možné již nyní). I do budoucna se budeme snažit, aby se aplikovala jen taková Smart řešení, která reálně občanům pomohou či dále zefektivní práci městského úřadu.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 8. 2020
Předmět: úprava kolem nových mostů
Dotaz: Blíží se finále ohledně dostavby dvou nových mostů, ale je nutné také dodělat a doupravit okolí staveniště kolem obou mostů, byla by to ostuda to nechat tak jak to je nyní bez povrchových zemních úprav.Předpokládám, že s kvalitními zemními úpravami ppočítáte. Jedná se mimo jiné o příjezdy k mostům.Prč nebyly dodělány obrubníky až k mostům, když už je tam asfalst ? Ty okraje cesty k mostům se budou časem bortit a trhat.Předpokládám, že už nyní hlídáte i kvalitu odvedené práce.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Pavlíku,

s terénními úpravami kolem nových mostů (lávek) se počítá a budou předmětem kontroly města při převzetí stavby. K tomu by dle smlouvy s dodavatelem mělo dojít na přelomu srpna a září. Kvalita je nicméně hlídána technickým dozorem investora, tedy města v celém jejím průběhu. Co se týče technologie pokládky asfaltu, ta vychází ze schválené projektové dokumentace, za niž ručí projektant stavby a která je v souladu s platnými předpisy i osvědčenými postupy. Borcení ani trhání se tudíž nepředpokládá.

Děkuji za podnět a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 8. 2020
Předmět: Farská humna
Dotaz: Proč na Farčatech Bistro ? Když je nějaká akce, tak stačí občerstvovací stánek ! Měla by to být klidová zóna pro občany, kteří si chtějí odpočinout na lavičkách,popř. ve stínu a pod. Takovéto zóny tady potřebujeme a ne Bistro, kde se budou scházet popíjející občané, bude vše nepořádek a pod.To není dobrý tah města ! Raději opravte ty škaredé mlátové cesty a ty kameny, které tam jsou místo chodníku, to tam vše hyzdí !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Kvapile,

projekt na Farských humnech směřuje k vytvoření místa odpočinku pro občany každého věku. Umístění bistra nemá být rušivým elementem, ale možností občerstvit se na místě, což byl požadavek zejména rodin s dětmi. Důležitý je také charakter bistra - ne nálevna, půjde o důstojné občerstvení, kam budou bez obav a rády chodit právě třeba rodiny s dětmi. Zachování tohoto charakteru, tedy i klidu a pořádku v místě, ať už pro návštěvníky parku, nebo pro obyvatele okolních budov, je podmínkou a předmětem budoucí průběžné kontroly ze strany města.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 8. 2020
Předmět: pilak
Dotaz: Dobry den, prosim dalo by se nejak vyresit neumerne mnozstvi vos a vcel ktere se vyskytuji u obcerstveni na pilaku, kolem popelnic jenz jsou v blizkosti vydejniho okenka a posezeni. Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
projednal jsem to s nájemcem občerstvení, který přislíbil učinit taková opatření, která povedou ke zlepšení situace.
Vladimír Kovařík, SPORTIS

10. 8. 2020
Předmět: chodníky na průmyslovou zónu
Dotaz: V současné době bude brzy hotová přípojka silnice na průmyslové zóně a chodníky nikde !Proč se současně s tímto nevytvářejí chodníky na průmyslové zóně, tolik potřebné, neboť tato zóna se rozrůstá a chodníky začínají scházet.To nemluvím o stezce pro cyklisty, kdy je tam velké riziko úrazu, protože ty velké kamiony co tam jezdí brzy někoho srazí, na ně pamatováno zatím není proč ? Současně s rozšiřováním infrastuktury tyto chodníky a stezky pro cyklisty by měly být prioritou !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Váňo,

na chodníky a cyklostezky v průmyslové zóně se pamatuje. Je však třeba je budovat v souladu s potřebami v místě. Nyní se pracuje na generelu dopravy ( https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy ), který má právě tyto potřeby zmapovat a umožnit městu přijít s přiměřeně kapacitními komunikacemi, vč. odhadu zaměstnanosti v dosud neobsazené části průmyslové zóny. Tam je také třeba navázat komunikace na konkrétní projekty budoucích investorů. V každém případě děkuji za podnět a prosím o strpení a ideálně zapojení do vytváření generelu dopravy poskytnutím potřebných informací.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 8. 2020
Předmět: chodníky na Brněnské
Dotaz: Proč již nejsou vybudovány chodníky na ul. Brněnské, které by směřovaly na průmyslovou zónu a do rekreační oblasti Grejd ? Místo toho jsou tam obrovské hromady hlíny za firmou Holoubek a elektriické roozvodny! Kudy a jak mají chodci a cyklisté tím směrem pokračovat ? Myšleno od PKS dál ? Tam vše končí, včetně chodníků !! Cyklostezka tím směrem naprosto žádná ! Je to katastrofální stav a pro cyklisty a chodce naprosto opakuji katastrofa !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Smržku,

chodníky a řešení cyklodopravy v okolí kruhového objezdu na ulici Brněnská jsou pro město důležité a jsou plánovány, ale je třeba stavbu navázat na připravovaný projekt ŘSD řešící propojku ulic Brněnská a Jihlavská, který je jednou z etap výstavby obchvatu města. Budovat chodníky bez návaznosti na projekt ŘSD by nebylo ekonomické a ve výsledku pro uživatele pohodlné a možná ani bezpečné. V současnosti navíc probíhá zpracování generelu dopravy, což městu umožní do budoucího návrhu řešení pěší a cyklodopravy v dané lokalitě promítnout výsledky měření a závěry tohoto dokumentu.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 8. 2020
Předmět: Chvála, chvála a poznatek
Dotaz: Dobrý den,
v první řadě chci pochválit dokončenou ulici Nádražní a snad se brzy dočkáme pokračování. Dále chci pochválit semafory, již nyní je vidět zkapacitnění křižovatek při obousměrném provozu. Klepátka jsou slyšet na 100m daleko :) Jen by to chtělo vysvětlit řidičům MHD, jak se najíždí do křižovatky a kdo má přednost. Už 2x jsem viděl, jak se při odbočování vlevo pomalu tlačí do křižovatky, dokud auto v protisměru nezastaví. Místo aby najel rovně a zůstal stát, tak stočí kola a pořád jede.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Velmi nás těší, že dané dopravní řešení pomáhá a děkujeme Vám za milé ohodnocení. Rádi bychom, aby byl navazující projekt „Nádražní – Pěší zóna“ realizovaný v dohledné době. V současnosti je hotová projektová dokumentace, a jakmile projekt získá územní rozhodnutí a stavební povolení, budeme schopni dle rozpočtových možností pokračovat.
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Dobrý den, poznatek o najíždění autobusů MHD do křižovatek jsme předali dopravci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 8. 2020
Předmět: cesta kolem garáží
Dotaz: Když už asi tedy zřejmě zvítězilo loby jednoho majitele garáže, co tam má sklad pro nábytek za Primou a průjezdnost jste povolili, tak by bylo vhodné alespoň tu cestu řádně opravit, když už Vám nevadí ničení této komunikace velkými auty !! To je prosba, neboť si to zaslouží i ti uživatele garáží.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cesty mezi garážemi jsou nezpevněné a takto je jejich údržba možná v podstatě jediným způsobem. Výstavba nové komunikace podléhá stavebnímu povolení a prozatím není v přípravě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Občerstvení Farská humna
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu je vyhlášený záměr bistro-kavárna, situována do středu parku?
Je to zlý odraz společnosti.
WC a občerstvení parku jistě chybí, ale umístění do centra odsune vše krom popíjení kávy a alkoholu na jeho okraj!
Většina akcí, které se zde konají využívají logicky právě střed parku..
Je možnost toto změnit? Nebo to město šije někomu na míru??
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

záměr je vyhlášený v souladu s projektem "Revitalizace Farských humen" https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/stavebni-projekty/farska-humna-revitalizace.pdf, zpracovaným městskou architektkou krajinářkou, který počítá i s prostorem pro organizování větších společenských akcí. Bistro má být umístěno mimo střed a navazovat na síť chodníků.

Město se drží architektonického návrhu, který zohlednil funkční a estetické hledisko a technické možnosti v souladu s platnými právními normami. Jinými slovy, projekt byl vypracován tak, aby se líbil a sloužil občanům města a byl v souladu se všemi předpisy.

Veřejné projednání již proběhlo. V tomto stupni by se již projekt neměl měnit, ale věřím, že se Vám výsledek bude líbit.

Hezký den
Adam Joura

10. 8. 2020
Předmět: Opakovaně poškozené chodníky vodní erozí
Dotaz: Dobrý den, někteří z nás jsme si všimli opravené mlatové stezky v parku u Ivana v místech prudkého svahu pod Finančním úřadem. Když před třemi lety lidé varovali, že to nebude hezky vypadat, město nedbalo jejich rad. Budovat křivolaké mlatové stezky pro turisty je snazší než položit 20 metrů pořádného chodníku, že? Nyní, týden po opravě, znovu zapracovala vodní eroze, a to nebyl žádný příval. Takže se oprav v budoucnu asi nezbavíme, že? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
mlatové stezky ve svažitém terénu jsou problematické na údržbu. Tedy ano, pokud stezky zůstanou do budoucna jako mlatové, budou se muset udržovat i s ohledem na jejich stav a finanční možnosti.

S pozdravem

Jiří Kasper

10. 8. 2020
Předmět: Nebezpečně postavené popelnice
Dotaz: Dobrý den, rád bych upozornil na jeden nešvar firmy AVE, který se v poslední době rozmohl. Kontejnery na biologický a komunální odpad jsou po vyprázdnění často stavěny těsně k hraně obrubníku. Lidem tak hrozí pád pod kola projíždějících aut. Ať tam, prosím, nechávají aspoň půlmetrovou mezeru. Někdy je to velmi nebezpečné. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Strako,
Váš podnět předám firmě AVE.
Pokud se Vám jedná o konkrétní místo – můžete mi napsat na e-mail. miluse.kozakova@zdarns.cz
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-prosím Vás-na ,,Piláku",směrem od hráze je poslední sprcha a převlékárna a tam je zřejmě ucpaný odpad na odtok vody a v převlékárně se drží voda,takže se stojí ve vodě,není možné si pověsit oblečení a přehazujete si v rukách mokré a suché oblečení a nebo při vší smůle spadne suché oblečení do té vody v převlékárně,bylo by potřeba aby to někdo vyřešil a opravil.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Jano,
děkujeme vám za upozornění. O tomto problému víme, protože v letošním roce se nám to již stalo a několikrát jsme sprchy opravovali. Voda neodtéká kvůli špatné podkladové skladbě. Po skončení sezony budeme všechny tři venkovní sprchy rekonstruovat.
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

6. 8. 2020
Předmět: chodníky před Vesnou
Dotaz: Dobrý den, máte v plánu řešit stav chodníků před Vesnou a přilehlým hřbitovem? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
tato lokalita je součástí schválené Strategie – centrum, podle které by mělo dojít k rekonstrukci v roce 2022. Vzhledem k finanční situaci po nouzovém stavu pravděpodobně dojde k posunutí realizace po roce 2022.
Ing. Irena Škodová
odbor stavební a územního plánování

4. 8. 2020
Předmět: Vrácení zrcadla na ulici Husova
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné vrátit do ulice Husova zrcadlo do místa, kde se odbočuje do dvora k domu č.495, tzn. vrátit ho vedle vjezdu k poště? Vzhledem k probíhajícím a stále nekončícím stavebním pracím v ulici a frekventovanosti na této komunikaci by to ušetřilo již tak značné množství dopravních komplikací způsobených těmito opravami a stavbou.
Děkujeme.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
odrazové zrcadlo bude opětovně umístěno.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

10. 8. 2020
Předmět: prjezd mezi garážemi
Dotaz: V minulosti bylo město několikráte upozorňováno na velkou průjezdnost mezi garážemi za Primou.Dokonce tam byly vybudovány jednu chvíli obrubníky,což bylo dobré,přestaly tam velká auta jezdit.Současná situace je taková, že obrubníky zmizely a velká auta tam dále projíždějí a vozovku ničí. To je problém to ošetřit dopravní značkou a kontrolovat to občas ? Je více možností,jak zamezit velkým autům průjezdnost !Je to ostuda města, že v tom neudělá pořádek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v nedávné době bylo rozhodnuto a odsouhlaseno ponechat tuto komunikaci v současné době jako průjezdnou. Stav cesty budeme v intervalech sledovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 8. 2020
Předmět: Chodníky
Dotaz: Dobrý den, můžete mi napsat, kdy bude zprovozněn chodník nad Lidlem? Přechod k němu je hotový jen kousek a na vrchním se začalo také kopat a nyní už je překopaný i chodník pod školou. Můžete mi napsat, jak se mám dostat na pracoviště, kdy jsou obě cesty zrušené. Za chvíli začnou chodit děcka do školy a budou chodit přes rozestavěnou silnici, když nikde není chodník??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bohužel v současné době na obou dvou stranách ulice probíhají stavební práce a pěší musí obcházet obchodní dům po chodníku na jeho západní straně, směrem od Komerční banky. Obcházení prodlužuje trasu pro pěší o cca 200 m. Do 14 dnů by měl být chodník mezi Lidlem a Studentskou ulicí opět částečně zpřístupněn.
Děkujeme všem za trpělivost.
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

10. 8. 2020
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den
to že je cyklostezka z Husovy na Žižkovu ulici jen pro cyklisty schvaluji. Protože ale někteří spoluobčané neznají značky nebylo by možné doplnit značky se zákazem vstupu chodců nebo doplňkovou značku s textem? Včera jsem zde potkal maminku s kočárkem a psem jehož vodítko bylo přes celou šířku cesty. Když jsem na ni zazvonil ještě se rozčilovala.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Na cyklostezce platí pravidla silničního provozu, tudíž dopravní značky platí i pro chodce. Případné doplněné značení bohužel nezabrání bezohlednému chování některých uživatelů cyklostezky (vodítko psa přes celou šíři cyklostezky). Navíc podle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ platí, že dopravní značky se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu. Je žádoucí volit dopravní značení s užitím optimálního a pokud možno co nejmenšího počtu značek.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

5. 8. 2020
Předmět: Prodej
Dotaz: Dobrý den . Chtěl bych se zeptat jak vyřešit situaci kdy mě prodávající prodal vozidlo se zamlčenou závadou. Prodávajicí mě odmítá vrátit peníze jelikož nemá. Jak by se tato situace dala řešit. Děkuji Petricek
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Petříčku,
popsanou situaci nejsme kompetentní žádným způsobem z pozice úředníků Městského úřadu řešit. Věc konzultujte s komerčním právníkem a poté se obraťte na soud.

Odbor dopravy

2. 8. 2020
Předmět: Cyklostezky
Dotaz: Dobry den, tak mesto uspesne opravilo semafory pro auta. Ale zajimalo by mne co udela pro cyklisti, krom cyklostezky a mostu u farcat. Mnoho cyklisyu miri do prace na prumyslovou zonu. Bohuzel jedina cesta jak projet cele mesto je posilnici, coz vzhledem k provozu a neohledup ozti ridicu je nekdy velmi nebezpecne. Rad bych tedy vedel zdali mesto planuje nejakou paterni cyklostezku mestem na prumyslovou zonu, pripadne nejaky kombinovany chodnik cyklista - chodec ? Diky za odpoved.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Buchto,
na páteřní komunikaci stezky pro cyklisty a chodce vedoucí podél řeky Sázavy mají postupně navazovat další trasy stezek se smíšenými provozy vedoucí do jednotlivých částí města a také do průmyslové zóny. V průmyslové zóně jsou již zpracovány projekty stezek se smíšeným provozem na ulici Novoměstská a na ulici Jamská. Jejich realizace bude probíhat podle toho, jak se bude dařit získat pozemky pro tyto stavby a také podle finančních možností města, a případného čerpání dotací. Ověřit umístění tras a napojení, případně vyhledat nové varianty, by měl pomoci právě zpracovávaný Generel dopravy města.

S pozdravem, odbor strategického rozvoje a investic

7. 8. 2020
Předmět: Letní kino Žďár
Dotaz: Dobrý den, pane Sedláku, rád bych se Vás zeptal, zda bude v letošním roce 17.-21.8. letní kino za kulturákem? Zatím je myslím povolená kapacita 1 000 lidí venku. Na kině bývalo více, jak 1 500 lidí při kvalitním filmu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
pro případ, že by se na místě mělo sejít více než povolených 1000 diváků, pořadatel,jímž je PO Kultura Ždár, bude mít hlediště "obehnáno" páskami. Vstup bude pouze jedním koridorem. Při vstupu každý divák obdrží očíslovaný lístek. Divák s číslem 1000 bude posledním, kdo bude do hlediště vpuštěn.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

2. 8. 2020
Předmět: Úprava cesty
Dotaz: Dobrý den, plánuje město nějakou úpravu nebo opravu cesty pro pěší od ÚZSVM nahoru k domům na Komenského ulici? Je to vlastně jen pěšina vyšlapaná v trávě, lidé tu chodí odjakživa a po posledních velkých deštích je už těžko schůdná. Podobně upravený chodník, jaký vede ze stejného místa o pár metrů dál k novému Klafaru by i tady lidé určitě uvítali.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Brázdo,
děkujeme za námět. Část stávající pěšiny není na pozemcích v majetku města. Prověříme možnosti nabytí pozemků a od této skutečnosti se bude odvíjet další možná příprava.
S pozdravem

Adam Joura
Odbor strategického rozvoje a investic

6. 8. 2020
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den
Proč se nevyvážejí bio popelnice ve ZR 7 každý týden?Také jsem se dočetl,že budete vyvážet odpad 1x za 14 dní dovede si představit jak některé popelnice budou po 14 dnech smrdět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zábranský.
Biopopelnice nebyly vyvezeny z důvodu stavby. Stavbu jsme upozornili a biopopelnice budou vyvezeny ještě dnes. Za komplikace se omlouváme.

Jedná se o plánovaný zkušební provoz. Tento systém již 4 roky zdárně funguje v místní části Mělkovice a v některých městech již je zaveden nebo se připravují k jeho zavedení (např. Jihlava, Chotěboř, ...).
Za předpokladu, že se odpady řádně třídí by vývoz směsného komunálního odpadu 1 x 14 za dní měl být pro drtivou většinu občanů ve vybraných lokalitách dostačující.
Město nechce navyšovat výši poplatku za komunální odpad, ale celý systém ho stojí stále větší finanční prostředky. Jedná se o krok v rámci přípravy města na zákaz skládkování směsných komunálních odpadů a navýšení cen za jeho likvidaci, kdy je zájmem celého města, aby směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno a následně i likvidováno co nejméně.
Systém bude pečlivě sledován a vyhodnocován.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 8. 2020
Předmět: relaxační centrum
Dotaz: Dobrý den,proč má relaxační centrum o prázdninách zkrácenou provozní dobu?Proč jsou 2 dráhy obsazené plaveckým oddílem,i když to v rozpisu není,proč se výřivka vypíná půl hodiny před koncem?Proč netečou sprchy v dostatečném proudu, aby se lidé mohli důstojně umýt a proč jsou zde tak mizerné fény,že by vysušení středně dlouhých vlasů trvalo minimálně 15 minut a není možnost připojit si vlastní fén?Vstup není úplně levný a služby opravdu špatné.Chválím přístup zaměstnankyň u pokladen,jsou moc milé
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
provozní doba o prázdninách je již 8 let stejná, je schválená radou města a splňuje požadavky klientů. Dne 3.8. a 4.8. byla výjimečně obsazena pouze jedna dráha vždy od 17.00 do 18.00 hod. pro Čochtan klub, který se připravuje na mistrovství světa v Itálii, a v rozpisu je to uvedeno. Druhá dráha byla doplněna pro rychlejší plavce z řad veřejnosti. Whirlpool bazén je propojený s ostatními atrakcemi, které na sebe průběžně navazují. Technologicky to jinak řešit nejde, protože whirlpool bazén se instaloval až dodatečně. Průběžně se všechny atrakce střídají a vypínají se v 19.30 hod., protože klienti musí opustit bazény nejpozději v 19.45 hod. V současné době probíhá rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Studentská, takže VaS a.s. připojili Relaxační centrum jinými cestami, než je obvyklé. V současné době se celá situace monitoruje a výsledky budou známy dne 10.8.2020. Do té doby jsme přistoupili k technologickým změnám a personálním úpravám, které by měly situaci zlepšit. Bohužel, jinak to nedokážeme ovlivnit. V našem zařízení máme 15 vysoušečů vlasů, na které nemáme žádné jiné stížnosti. Vnášet a používat vlastní elektrické přístroje v Relaxačním centru není z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví možné. Děkuji vám za alespoň jednu pozitivní věc v našem Relaxačním centru (pochvalu jsem předal) a přeji vám pěkný zbytek léta.
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

5. 8. 2020
Předmět: Prosba
Dotaz: Dobrý den,prosíme o častější kontrolu MP v lokalitě za Albertem a přilelých garážích. Opět se zde pohybují skupiny mládeže, kteří jsou opilí nebo zfetovaní, dělají hluk, perou se. Hlavně v podvečer.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v uvedených místech zajistíme zvýšení kontrolní činnosti a zároveň o dané situaci budeme informovat i Policii ČR. Dále si dovolujeme požádat tazatele, pokud bude svědkem uvedených jednání, aby neprodleně vyrozuměl městskou policii na lince 156 nebo Policii ČR na 158.
Mgr. Martin Kunc, vedoucí MP

4. 8. 2020
Předmět: rybník u hasičské zbrojnice
Dotaz: Co máte v plánu s rybníkem u hasičské zbrojnice na ul. Jamská, začíná hodně zarůstat, a je navíc bez vody ! Proč s ním nic neděláte ? Např. jeho obnovu,aby sloužil opět jako vodní rezervoár ! Úprava tohoto rybníku, napuštění a zejména jeho okolí je nutná, nyní je to tam hrozné, včetně toho okolí, hromady sutí a hlíny, proč to již není odvezeno a nepracuje se na úpravě okolí ? !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
dočasné uložení zeminy a stavebního odpadu v ulici Jamská souvisí s prováděním stavby průmyslové zóny, která by měla být dokončena nejpozději 16. listopadu tohoto roku. Dokončením stavby se rozumí též odvoz zeminy a stavebního odpadu.

Úpravy rybníku Velký Posměch a jeho okolí jsou součástí komplexního řešení nakládání s vodou v dané lokalitě, jímž se město aktuálně intenzivně zabývá. K projektu se nyní připravuje projektová dokumentace. Jakmile bude připravena, bude možné odhadnout termín dokončení úprav, tedy i napuštění rybníku a úprav okolí.
Díky za pochopení a srdečně zdravím
Mgr. Adam Joura
Odbor strategického rozvoje a investic

5. 8. 2020
Předmět: technické služby
Dotaz: Dobrý den, reaguji na odpověď paní místostarostky a chci se zeptat , jestli bude firma Satt sama svoji technikou zajišťovat i zimní a letní údržbu a jaké další služby do budoucna chcete pod technické služby převézt
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
služby, které budou převáděny pod SATT jsou dohodnuty v rámcové smlouvě, která je zveřejněna v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12056360 .
S dotazem jakým způsobem a s jakou technikou a poddodavateli budou služby zajišťovány se prosím obraťte přímo na společnost SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 8. 2020
Předmět: písek u semaforů
Dotaz: Dobrý den, mohli by prosím pracovníci s košťaty smést ten písek u semaforů a na chodnících, který tam zůstal po rekonstrukci? Po tom písku se to smeká a nevypadá to pěkně. A už se zvýšila hlasitost klepátek? Pořád je to velice málo slyšet a odpoledne za provozu téměř ne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená(ý) „N“, pro provedení dlaždičských prací se obvykle nechává dosypová hmota na povrchu, kdy její část se ještě vlivem chodců či deště dostane do uvolněných spár a teprve po nějaké době se vše zametá. Děkujeme za Váš zájem, dodavateli prací tuto povinnost připomeneme. Hlasitost klepátek již nelze zvyšovat.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 8. 2020
Předmět: Technické služby
Dotaz: Dobrý den, uvažujete již konečně o zřízení technických služeb ve Žďáře nad Sázavou ? Aby to nebylo pod MěÚ a bylo to samostatné pracoviště, které by se řádně staralo o čistotu našeho města ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bořile,
město již pracuje na vlastních technických službách prostřednictvím své společnosti SATT a.s., která zřídila divizi Technické služby. Tyto TS města budou postupně přebírat práce od externích dodavatelů služeb. V současné době již divize TS města převzala do výkonu své činnosti údržbu zeleně mimo sečení a dále údržbu komunikací a chodníků. Další budou postupně následovat.
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města


3. 8. 2020
Předmět: úprava povrchu v ul. U malého lesa
Dotaz: Přeji dobrý den,
obracím se na vás s prospou ohledně úpravy povrchu příjezdové cesty do lokality s garážemi U Malého lesa. Jedná se o vyznačený úsek v této mapě:
https://mapy.cz/s/mopalubeka
Myslím, že celá řada řidičů, kteří se zde pohybují, by uvítala alespoň provizorní úpravu (vysypání šterkem, odstranění kamenů trčících ze země).
Řešením by rovněž mohlo být odstranění obrubníku v určitém úseku, který vede podél silnice a není možné jej přejíždět.
Ideální by bylo posoudit situaci na místě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci prověříme a případně nějakou menší úpravu objednáme tak, aby došlo ke zlepšení stávajícího stavu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 8. 2020
Předmět: MHD okolo pošty
Dotaz: Dobrý den, od soboty má podle internetu jezdit MHD okolo pošty. V neděli večer tam na sloupcích zastávek u pošty nebyly jízdní řády ani čísla linek MHD. Jezdí už MHD přes poštu a Dagmarky?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
obsluhu zastávek MHD Nádražní a Dagmarky plánujeme od pondělí 10. 8. 2020.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 7. 2020
Předmět: Rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den. Při dokončované rekonstrukci části Nádražní ulice byla vytvořeno několik parkovacích míst pro stání podél chodníku. Parkování je označeno dopravní značkou - bez omezení doby stání, a již v těchto dnech, kdy je stavba pro provoz ještě uzavřena, je zcela zaplněno. Situace pro návštěvu pošty se tím proti předchozímu stavu ještě zhorší. Jedná se, prosím o veřejné parkování nebo o tzv. rezidenční, patřičně zpoplatněné?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Bradáči,
do stabilizace situace po rekonstrukci ulice půjde o veřejná parkovací stání. Následně budou zvažována i ostatní možná opatření.
S pozdravem, odbor strategického rozvoje a investic

26. 7. 2020
Předmět: Hluk při nočním klidu
Dotaz: Dobrý den nevím jestli vám přijde normální, že všude jinde v 22:00 koncert končí a tady ve Žďáře až do rána řve hudba a lidi a nese se to přes celý Žďár a na klafaru se nedá vůbec spát a už je to po několikáté. Lidé, kteří chodí do práce, by se rádi vyspali a přes zavřené okno se bohužel spát nedá, když je teplo. Dnes v noci tady byl takový rámus že se nedalo spát a bylo to až do rána a pořádal to batyskaf.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
nevím, zda všude jinde končí koncerty ve 22.00, nicméně zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jasně říká, že: "Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Pokud, jak píšete, jste opakovaně rušena v tuto dobu, pak se, prosím, obraťte na Městskou policii právě v době, kdy k rušení nočního klidu dochází. Z hlediska případného dokazování pak bude situace značně jednodušší než při oznámení ex post.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

25. 7. 2020
Předmět: kinematograf
Dotaz: Dobrý den, zajímá mě, proč v našem městě není letos kinematograf bratří Čadíků. Je to jedna z mála akcí, které jsou velice oblíbené a hojně navštěvované. Jistě budou spoustě občanů chybět!!! Není to škoda? Šedá
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v loňském roce se pan Čadík domluvil na umístění kinematografu se spolkem SE.S.TA z.s. na Pivovarském nádvoří žďárského zámku. Jedná se o soukromý subjekt a město do jednání nevstupovalo. Důvod, proč se v letošním roce projekce na Zámku nekonají, nám není znám.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

30. 7. 2020
Předmět: Sypané chodníky u Ivana
Dotaz: Dobrý den, jménem svým a ostatních bych chtěla poděkovat dotčenému odboru za zajíštění oprav těchto chodníků. Taktéž samotným pracovníkům, kteří fyzicky cesty opravovali. Po xy dlouhé době jsou bezpečné a schůdné.
Moc všichni děkujeme.
Petra Šanderová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám kolegům, kteří věc zajišťovali a realizovali.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 7. 2020
Předmět: Prohnutá lávka na Farských humnech a rybářský lístek pouze pro cyklisty?
Dotaz: Dobrý den paní Ing.,
pokud je s podélným prohnutím lávky počítáno v projektu, proč s tím nepočítaly i platle pro zábradlí?
Toleracne +- 5cm asi nebyla
Pracovníci firmy, která bude zábradlí dodávat kroutila hlavou, co je tohle za prasárnu a při pohybu třech mužů po lávce, se lávka dost pohupovala, ani to nesvědčí o dobré práci projektanta nebo firmy.
A nesmysl, že nově vybudovaný úsek bude jako jediný bez chodců je k smíchu.
Rybáři aby se naučili létat, jak mohl někdo toto odsouhlasit?
Náprava?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
k Vašemu dotazu uvádím:
1. Konstrukce lávky, ocelové nosníky a nabetonování se spřažením ocelovými trny, je provedena v souladu s PD. Před betonáží bylo po odsouhlasení zúčastněných stran navrženo nadvýšení - vzepětí ocelové konstrukce, jako rezerva pro předpokládaný průhyb konstrukce po nabetonování a pro užitné zatížení lávky. Vzhledem k tomu, že nadvýšení bylo zhotovitelem provedeno spojením rovných dílů - při délce cca 27 m v zalomeném tvaru, proto i tvar konstrukce po vybetonování není plynulý, ale mírně zalomený podle připravené ocelové nosné konstrukce.
2. Tvar zábradlí má být plynulý, proto zhotovitel " platle pro zábradlí " na konstrukci lávky osadil v niveletě budoucího zábradlí.

S pozdravem
Ing. Bohuslav Shejbal, projekční kancelář


30. 7. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Chtěl bych poděkovat pracovníkům komunálu za provedení opravy laviček na Okružní horní.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ráda poděkování předám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 7. 2020
Předmět: Přechod
Dotaz: Vážený pane Dvořák chodíte někdy přes přechod? Doporučuji to zkusit a jsem zvědavý jak to stihnete. Změna předností jste očividně nepochopil já nekritizuji semafor jen když x let jezdíte na stejnou křižovatku a pak změníte směr provozu bez upozornění je problém ano lidé si zvyknout , ale upozornit na změnu by bylo vcelku rozumné pak si nemůžete divit,že si lidé stěžují.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zelená na přechodu znamená, že můžete vstoupit do vozovky na přechod, červená neznamená, že nesmíte dokončit vlastní přechod komunikace. Toto mám mnohokrát na přechodech vyzkoušeno. Pokud by s tímto byly problémy, což průběžně sledujeme, je možné provést úpravy. Ceníme si konkrétních poznatků kdy a kde se objevil jaký problém.
Realizací dopravní telematiky se nemění stanovení hlavních a vedlejších komunikací, mění se signální plány a ty se dále sledují a upravují v rámci zkušebního provozu. Změny signálních plánů nejsou obvykle řešeny dopravním značením. Reakce občanů je pro nás v této věci poučením do budoucna. To nezmění nic na povinnosti každého účastníka silničního provozu, řídit se jeho pravidly. Pro další obdobné změny zvážíme i předcházející zveřejnění v médiích (tisk, FB, ...) i případné dočasné doplnění dopravního značení.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 7. 2020
Předmět: průjezd mezi garážemi u Primy
Dotaz: Pokud by to pomohlo, mohl by být mezi třetí a čtvrtou řadou garáží dán řetěz, jsou tam stromy, tak by to šlo, aby tam již konečně nejezdila ta velká auta, aby se tomu konečně udělala přítrž, té velké průjezdnosti vozidel a zejména ničení majetku města, zejména cesty a obrubníků ? Město by v tomto ohledu mělo být razantní, zejména proti bezohledným cizím řidičům, kterým je vše jedno( tzv. z cizího krev neteče).S malými finančními náklady by to šlo, popř. zvolte jiný účelný a praktický nápad !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobný dotaz je již v dotazovně zveřejněna odpověď:
http://vsrv07/obsluha/dotazy/detail.asp?ID=8783
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 7. 2020
Předmět: Průjezd kolem garáží u Primy
Dotaz: Proč si neumíte poradit s omezením průjezdnosti mezi garážemmi u Primy.Nedivím, se že jsou tam majitelé garáží nespokojeni, protože takový provoz je alarmující ! To, že tam má jeden v garáži sklad nábytku neznamená, že by tam muselo projíždět tolik velkých aut.Přijezd tam má, jako ostatní auta majitelů garáží. Vyřešte to již prosím, až tam ty velká auta nejezdí a neničí to tam !Mělo by Vám také na tom záležet a ne jen hledat argumenty, že to nejde ! Ať tam již ta velká auta nejezdí !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobný dotaz je již v dotazovně zveřejněna odpověď:
http://vsrv07/obsluha/dotazy/detail.asp?ID=8783
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 7. 2020
Předmět: Záchod
Dotaz: Dobrý dem, bylo by možné nechat odvézt budku se záchodem, který asi zapomněli odvést, když dodělali na Palachově ulici na věžáku lodžie. Zbytečně tu zabírá parkovací místo. A také byl v těchto místech přerušen chodník kvůli nějaké opravě a pořád není opravený. Je tam výřez asfaltu po celé šířce chodníku, zde se něco kopalo a není to dodělané. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, obě věci jsou v řešení, děkujeme za zájem o Vaše okolí.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 7. 2020
Předmět: semafory
Dotaz: Neuvažovalo město o zavedení tkz blikající zelené,která znamená připrav se na červenou. Když už ese to dělalo tak proč ne i s tímto doplňkem. Mají to nově v Břeclavi a funguje to. Tak proč ne tady.? Nebo to ještě jde přidělata naprogramovat.
Jinak se přikláním k názoru že je to všech špatně naprogramované a že dříve to bylo lepší ,přehlednější arychlejší.
děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tento signál naše legislativa nezná, funguje to třeba v Rakousku. V Břeclavi se to pouze několik měsíců testovalo jako výzkumný úkol Centra dopravního výzkumu na výjimku od ředitele dopravní Policie.
I v Břeclavi se již nyní, po skončení výzkumného úkolu, semafory uvedly do původního režimu v souladu s legislativou. Začátek červené signalizuje žlutá.
S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 7. 2020
Předmět: Jak a kdy bude řešen problém s nedostatkem parkovacích stání na sídlišti Libušín?
Dotaz: V návaznosti na text programového prohlášení rady města, ve kterém stojí: "...budeme pokračovat postupnou obnovou ostatních sídlišť s cílem zajistit v daných lokalitách dostatek zeleně, hřišť a laviček, moderního veřejného osvětlení a parkování. K problematice parkování budeme přistupovat systémově s důrazem na exponovaná sídliště a nejproblémovější lokality s tím, že to bude vždy v kontextu s udržitelností městské zeleně", mne zajímá kdy dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst na Libušíně. Díky
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Svobodová,
nedostatek parkovacích míst velmi dobře vnímáme a děkujeme za váš zájem. Snažíme se skloubit požadavky na parkování, s řešením veřejného prostoru a zeleně v panelových sídlištích, které v době svojí výstavby nepočítaly se současným nárůstem dopravy i počtem automobilů. Zároveň musí zůstat zachována především pohoda bydlení.
V letošním roce je zpracováván Generel dopravy, jehož součástí je analýza stávajícího stavu a návrh řešení dopravy v klidu (parkování) na území města, tedy i na Libušíně. Výsledky návrhu by měly být známy na jaře příštího roku a následovat by mohly dílčí realizace doporučených řešení v jednotlivých sídlištích. Část území Libušína je zároveň součástí zpracované Strategie Centrum, ve které se s řešením Magistrály II počítá. Časový horizont jednotlivých opatření není možné odhadnout a bude záviset na finančních možnostech města.
Ing. Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování

28. 7. 2020
Předmět: Moderní semafory 2
Dotaz: Dobrý den,
i jinde samozřejmě mají chytré semafory, které fungují s proměnlivými intervaly v závislosti na provozu. Display s odpočtem se obvykle rozsvítí třeba 5s před naskočením zelené. Viděl jsem několikrát v zahraničí a fungovalo to dokonale.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud provoz řídí soudobé dynamické pojetí a k tomu se přidá zohledňování MHD v rámci preference, tak by to byla opravdu operativa na pár sekund a pak to není moc efektivní. U starých semaforů byla také dynamika, ale poplatná době a ne všude stejná, u tohoto pojetí by to šlo, my ale jdeme modernější cestou. Řidič se takto věnuje především provozu. Ono nešvarů řidičů, které celkovou dopravu komplikují a zpomalují je bohužel více a vše suplovat město nedokáže. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 7. 2020
Předmět: semafory
Dotaz: Dobrý den
Na křižovatce u OC Convent jdu přes přechod udělám dva kroky a už svítí červená jak to mam stíhat s malým dítětem?Sám bych musel běžet.Ta stejná křižovatka směr od NMNM stihnou odjet 3 auta a už je červená.Pokud změníte přednost jízdy na křižovatce u Kulturního domu nebylo záhodno aspoň dát upozorňující ceduli o změně přednosti jízdy.Lidé to mají zažité a pak nestačí zareagovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
intervaly pro projítí chodců křižovatkou jsou spočítané tak, aby chodec, i méně pohyblivý či s malým dítětem, který vstoupí do vozovky na zelenou, bezpečně dokončil její přejítí. Pokud bude interval se zelenou delší, vždy tam někdo vkročí po Vás a bude ve stejné situaci jako popisujete, jen se prodlouží celý cyklus křižovatky a tím se zpomalí provoz. Chodec, který přijde pozdě prostě musí počkat na novou zelenou.
Ad směr od NMNM – někdo musel pořádně zaspat a dynamické řízení zasáhlo, takto to určitě nechodí pravidelně.
Na křižovatce u KB se neměnila organizace dopravy, ale signální plány a to nikdo ze zúčastněných, kteří k tomuto mají co říci, nerozporoval a nepožadoval další dopravní značení. Za dobu provizorního řešení a nyní během zkušební doby si snad již místní zvykli a každý cizí jezdí dle vyhlášky a měl by dávat patřičný pozor.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 7. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Přimlouvám se za to aby v pondělí zastupitelstvo odhlasovalo letošní pout zrušit úplně. Uz takto tím že se přesunula byl Žďár terčem posměchu pulce republiky Dekuji.
A ta ostuda za to potom opravdu nestojí.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, rada města na jednání dne 20.07.2020 v souvislosti s aktuální situací s COVID 19 rozhodla o zrušení letošní Žďárské pouti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 7. 2020
Předmět: Moderní semafory
Dotaz: Dobrý den, neplivu na nové semafory, počkám si na výsledek. Jen mi vrtá hlavou, proč taková modernizace nezahrnuje časové odpočty na hlavním průtahu? Vaší pozornosti určitě neuniklo, že velký problém je v řidičích, kdy po naskočení zelené stojí první auta ještě několik vteřin a řadí rychlost. Pokud člověk vidí odpočet, je nachystaný a vyráží ihned. V ZR by to nebylo na škodu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i tato varianta byla v rámci přípravy projektu zvažována. Nemáme pevné signální plány, průjezd je řízen dynamicky a to byl jeden z důvodů, proč nejsou na semaforech odpočty.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 7. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobry den, proc pres den sviti veřejné osvětlení? Setkala jsem se s tím jiz na několika místech ve městech
Děkuji za objasnění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
veřejné osvětlení občas ve dne svítí, protože se hledá porucha, bez tohoto kroku nejsme v některých případech schopni poruchu lokalizovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 7. 2020
Předmět: písek dětské hřiště Rákosníček
Dotaz: Dobrý den.
Navezli byste prosím na dětské hřiště Rákosníček písek. Pískoviště je poloprázdné.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

děkujeme za upozornění, aktuální stav dětského hřiště sledujeme, doplnění písku by mělo proběhnout v nejbližších dnech.
S pozdravem

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

22. 7. 2020
Předmět: vypovězení smlouvy DISCO v KD
Dotaz: Dobrý den,
můžete potvrdit vypovězení či ukončení nájemní smlouvy nájemci discotéky v KD a současně uvést, z jakého důvodu se to děje?
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

tuto informaci potvrdit nemohu.

Pěkný den
Marcela Lorencová, ředitel Kultura Žďár, příspěvková organizace

20. 7. 2020
Předmět: Značka zastávky u pošty
Dotaz: Dobrý den,
můžete být prosím u nové značky zastávky u pošty dodržena podchodná výška?
Dnes je ve výšce méně než 2 m ostrá hrana směrem do chodníku a je to fakt nepříjemné. Nevím kolik to má být, tipoval bych 2,2 m? Díky.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
o problému s podchodnou výškou víme. Projektant řeší úpravu, aby bezpečná podchodná výška byla dodržena.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 7. 2020
Předmět: Studentská ulice
Dotaz: Dobrý den,
v dřívějších odpovědích jsem se dočetl, že stavba na Studentské ulici má být hotova do 30.4.2021. Opravdu to není překlep a ještě dalších devět měsíců se tam bude něco vrtat? A to po celou tu dobu bude Studentská ulice neprůjezdná?
Děkuji za upřesnění.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štyle,
ano a jak je ve zveřejněné odpovědi dále uvedeno:
Uzavírka stavby od 15.6.2020 - do 31.12.2020, pokud budou práce probíhat bez komplikací bude uzavírka krácena.
Ing. Irena Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování

22. 7. 2020
Předmět: mosty přes Sázavu
Dotaz: Dobrý den, sleduji pracovní činnost na mostech přes Sázavou, ale pracovní činnost je alarmující : Nic se neděje a když tak hrozným tempem ! Toto vše město platí ? Proto se u nás vše prodražuje a trvá tak dloho. Firmy si dělají schválně velkou rezervu,aby potom s velkou slávou oznámili, jak stavbu ve zkráceném termínu zvládli ,jak dlouho jim tyto praktiky budete tolerovat ? Alespoň kdyby se jednalo o kvalitní práce,ale to v mnoha případech není pravda.Daňoví ppoplatníci vše zaplatí !!!
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
stavba „Rozvoj cyklodopravy, ZR“ má být dokončena včetně lávek do 31.8.2020. V současné době se vyrábí zábradlí a připravují se konstrukční vrstvy pro napojení asfaltového svršku. Termín stavby bude dodržen dle SOD. V předstihu byla dokončena cyklostezka 1. Máje a Stržanov, která je dnes již zkolaudována a dána do provozu.


S pozdravem

Petr Fuksa

22. 7. 2020
Předmět: chybějící dotaz - výstavba na pozemcích města
Dotaz: Z jakého důvodu není uvedeno znění dotazu, kde je odpovídáno na stavbu na městském pozemku na ulici Jamské?
Pro které pozemky města je možno využívat tento precedent?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
znění dotazu je již uvedeno. Tento způsob výstavby byl realizován u výstavby RD na pozemcích ve vlastnictví města do roku 2017 (o prodeji pozemku na ulici Jamská bylo rozhodnuto v září 2017) a u výstavby objektů pro podnikání na pozemcích ve vlastnictví města je tento způsob výstavby realizován dodnes.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

21. 7. 2020
Předmět: výstavba na pozemcích města - Jmaská ulice
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že někdo staví na pozemcích města RD, když pozemek stále vlastní město? Jde o pozemky na začátku Jamské ulice. Za kolik Kč/m² budou tyto pozemky nakonec odprodány? Děkuji za informaci
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu schválilo zastupitelstvo města s tím, že výstavba se uskuteční v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Pozemek si je investor povinen koupit do doby zahájení řízení o povolení užívání stavby. Kupní cena pozemku je 2.722,50 Kč/m2 včetně DPH.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

21. 7. 2020
Předmět: Podekovsni
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych tímto opravdu upřímně poděkovat celému zastupitelstvu a všem těm kteří rozhodli o zrušení letošní pouti. Je to to nejlepší co snad za tohle volební období schválili. Bohužel jak jsme cetl vyjádření paní Řezníčkove ( ANO) která to oznámila ze s lítosti byla letosni pouť zrušena, tak se nemohu zbavit dojmu ze asi snad obhajuje zájmy úplně někoho jiného než občanů Žďáru nad Sázavou. No co jineho také čekat od členky a zastupitelky za ANO . že. Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
o zrušení pouti rozhodla rada města. Díky tedy patří především členům rady.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

21. 7. 2020
Předmět: pouť 2020
Dotaz: Dobrý den,
jak včera rozhodla Rada města o konání/nekonání pouti v září 2020?
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, rada města se v pondělí 20.7.2020 rozhodla pouť pro letošní roku zrušit.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

22. 7. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Jak bylo rozhodnuto o pouti ? Dofám, že s rozšiřujícím koronavirem pouť nebude !!
Byl by to hazard s lidskými životy našiich oobčanů !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, rada v pondělí 20. července rozhodla, že pouť se v roce 2020 nebude konat ani v náhradním termínu.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

21. 7. 2020
Předmět: Laguna na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, nezvažuje odbor životního prostředí vybudování přírodníh jezírka nebo napaječku pro ptactvo a líheň hmyzu v parku na Farských humnech v místech, kde je již roky úspešně provozována městská laguna posměchu?
Kousek vedle je už i vybagrovaný malý rybníček, který stačí jenom naplnit vodou..
Stavebně odfláknuté projekty by mohly využít pro své zájmy jiné odbory, děkuji za reakci.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Hedviko,
Odbor životního prostředí již před časem navrhoval městu využití této lokality ke zbudování vodního prvku v rámci přístupu "zadržování vody v krajině". Dle mých informací nyní město zvažuje převedení sytému dešťové kanalizace na systém dešťových záhonů - průlehů. A dále vytvoření mokřadu s přirozeným společenstvem a naučnou stezkou. Věc se tedy ubírá žádoucím směrem, děkujeme za správný postřeh a váš zájem o ŽP.
Jaroslav Doubek, ŽP.

18. 7. 2020
Předmět: Hluk
Dotaz: Dobrý den, nedávno jsem Vám psal o hluku na sídlišti Libušíně, který se šíří z tanečního klubu na sobotu ještě v 6 ráno to dunělo až u obchodu, nedalo se vůbec spát a dnes v sobotu je to stejné, policie s tím nic nedělá, myslím, že povolit taneční klub těsně u sídliště nebylo dobře zvolené řešení a vadí to zde více lidem, je to slyšet přes zavřená okna již několik let. Ale bohužel zde v blízkosti nebydlí asi žádný radní, kterému by to vadilo. Navíc to není jen o víkendech ale i v týdnu. Řešení?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
provozovna byla zkolaudována v 1997 pro účely tančírny a klubu, jedním z podkladů byl závazný posudek OHS k provozu zařízení, mj. s podmínkami dodržení limitů hluku. Provoz není omezen na určité dny v týdnu. Živnostenský úřad nepovoluje hostinské ani jiné provozovny ani hudební produkce, diskotéky.
Řešení: a) Na konání akcí po 22. hod pamatuje zákon o některých přestupcích, který stanoví, že dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Jestliže osoba na území města ustanovení o nočním klidu nedodržuje, je možno se obrátit na městskou policii (tel. č. 156) nebo Policii ČR (tel. č. 158) s žádostí o zjednání nápravy. b) Ochrana před hlukem je upravena v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Osoba, která provozuje zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity uvedené v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To, zda byly překročeny hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni se žádostí o poskytnutí informací, zda bylo někdy v minulosti v okolí tohoto zdroje hluku již provedeno měření, případně s návrhem na jeho provedení. c) Podle zákona o obcích může obec stanovit formou vyhlášky podmínky (např. omezení provozní doby) pro pořádání tanečních zábav a diskoték. Takovou vyhlášku může vydat zastupitelstvo města.
S pozdravem
Roman Krčil, ved. odboru OSŽÚ

16. 7. 2020
Předmět: siréna Žďasu
Dotaz: Dobrý den, je nutné, aby celá desetiletí obtěžovala obyvatele Přednádraží siréna ze Žďasu v 6 hodin ráno? Nebylo by prosím možné vykomunikovat s firmou, aby byl tento zvyk, nebo spíše zlozvyk, odstraněn z našich životů? Kdyby každá firma ve Žďáře přišla s podobným nápadem, tak by to tady v 6 ráno bylo jako na Matějské. Proč zrovna ŽĎASu je respektováno takovéto obtěžování obyvatel?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
bohužel tato věc není v kompetenci městského úřadu. Na podobný dotaz bylo již pár let zpět v dotazovně již odpovídáno se stejným výsledkem. Doporučuji se obrátit přímo na vedení firmy.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

21. 6. 2020
Předmět: práce na nové zastávce autobusu u OD Lídl, resp. internátu průmyslovky
Dotaz: Nerozumím, proč autobusy MHD musí už čtvrtým týdnem jezdit přes rozvrtanou silnici u OD Lídl, když se na vlastní vozovce nic nedělá? Skrývka a následně nový povrch se přece mohou udělat na závěr akce během týdne? Copak ta stavba nemá ani přibližně stanovené POV? Jak dlouho ten stav, zapříčiňující zbytečné opotřebení autobusů,bude ještě trvat?
Odpověď (odbor dopravy):
MHD Studentská:
-Stavba zahájena 06/2020, dokončení dle SOD 30.04.2021
-Uzavírka stavby od 15.6.2020 do 31.12.2020 pokud budou práce probíhat bez komplikací bude uzavírka krácena
- Stávající zastávka na ulici Studentská nevyhovuje kapacitně a stavebně – technicky neodpovídá současným požadavkům na autobusové zastávky. Proto byla pro oba jízdní směry navržena její nová poloha pro 2 autobusy v zastávce. Stavba vyvolává investice do rekonstrukce stávající přilehlé komunikace, pěších tras, sjezdů na pozemní komunikaci a veřejného osvětlení
-Zastávkový záliv a plochy pro pěší budou zhotoveny z kamenné dlažby. Budou osazeny kamenné obrubníky, tyto práce jsou velice časově náročné a pracné
-Součástí stavby je i přeložka vodovodu na ulici Studentská v režii SVK Žďárská snahou obou investorů je práce zkoordinovat tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení v dané oblasti

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

17. 7. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den,
stále si myslíte, že má smysl v době koronavirové, kdy virus sílí, pořádat pouť?
Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
situaci samozřejmě sledujeme. Konečné rozhodnutí by mělo padnout v pondělí 20. července. Určitě budeme ihned informovat.
Přeji příjemný den.
Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

26. 6. 2020
Předmět: nově instalované semafory
Dotaz: V křižovatce u drogerie na nám. Republiky při výjezdu ze směru od ul. Nádražní je špatný výhled na světla u nově instalovaných semaforů.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
rekonstrukce semaforů probíhala v původních polohách, jinak by se muselo absolvovat územní řízení a nedosáhlo by se na dotaci. Pokud to půjde, pokusíme se ještě najít zlepšení stavu pomocí výložníku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 7. 2020
Předmět: Sečení cyklostezky 2020
Dotaz: Dobrý den, kdy bude posečená cyklostezka Mezi Pilákem a Polničkou?.Je to tam celkem zarostlé a nepřehledné v zatáčkách.Letos to nebylo ještě posečené. Můžu to tento týden posekat sám ? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s posečením cyklostezky počítáme v průběhu 14 dnů. První její seč proběhla letos v květnu.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

14. 7. 2020
Předmět: Keř v chodníku
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné ostříhat keř zasahující až do poloviny chodníku vedoucího z Nerudovy ulice k zastávce autobusů na Novoměstské ulici?
Vím že se to tu již řešilo a že keř není na pozemku města, ale snad má město nějaké páky na zlepšení stavu.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
znovu upozorníme majitele, aby keře více ořezal.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 7. 2020
Předmět: Sekání hřiště
Dotaz: Dobrý den,
mám malou prosbu. Můžete zajistit posekání oploceného hřiště na ulici Dolní? Je tam spoustu jetele a tím pádem včel. Zároveň kdyby šlo zvýšit intenzitu sekání na hřišti.
Plus, zmizela tam houpačka, zase jí někdo urval?
Díky za zvážení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dětská hřiště budou sečena v příštím týdnu. Houpačka musela být odstraněna z bezpečnostních důvodů - prohnilá konstrukce.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb


3. 7. 2020
Předmět: chodník vysočany
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit zprůchodnění chodníku na Javorové ulici podél plotu rodinných domků? Je to část při odbočení z ulice Květná na levé straně silnice. Přes plot na chodník čouhají větve stromů a chodník je porostlý nějakým břečťanem. Měl by to asi udržovat majitel domku. Musíme chodit po silnici, i když máme hezký chodník. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, situaci nejprve zkusíme řešit s majitelem.
Děkuji za podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

6. 7. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Bylo by možné posekat trávu kolem cyklostezky podél Pilské nádrže do Polnicky? Místy už dost zasahuje do stezky. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předpokládáme sečení v průběhu 14 dnů, a to i závislosti na počasí.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

17. 6. 2020
Předmět: MHD č.3
Dotaz: Obracím se žádostí za dojíždějící pracující na ulici Jamskou,firmy Teleflex,Vamaxil.Prosíme, aby byla linka č.3 spoj č. 5 odjezd posunut o 5-10 minut dřív - spojení na odpolední směnu.Autobus většinou nabere zpoždění,semafory - oprava Studentská,semafory Jamská.Nebo na koho se obrátit?kdo by nám pomohl vyřešit?My co nejezdíme auty,máme co dělat abychom stihli být včas v práci.díky moc
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, úpravu provedeme ještě v průběhu července. Pro zbytek letošního roku schválíme pro linku č. 3 výlukový jízdní řád a podle situace na konci roku to buď ponecháme jako trvalou změnu jízdního řádu a nebo vydáme opět dočasné řešení pomocí výlukového jízdního řádu. Prosím cestující touto linkou později o zpětnou vazbu.
Děkuji, s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 7. 2020
Předmět: semafory
Dotaz: Semafory na ulici od Stalingradu a protější strana od Lidlu, nelze vůbec odbočit, malá časová prodleva, než odjedou auta od směru Lidlu už skočí červená, to ještě není tolik provoz od Havlíčkova Brodu, kde to silnice je uzavřená. Koncepčně není vůbec dobré, je potřeba, aby byl zajištěn plynulý provoz,tzn. navrátit v předešlý stav. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Na křižovatce od středy 15. 7. od cca 12 hodin je již plně v provozu dynamické řízení křižovatky a je znát výrazné zlepšení dopravní situace. Řidiči si musí zvyknout na nový režim a rychle reagovat v kolonách, nenechávat velké rozestupy a správně najíždět do křižovatky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 7. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Dobry den, mame tu VDV, zatim v nejake forme, ktera se bude ladit. Zajimalo by mne zda se do VDV zapoji i MHD. A take neuvazujeli mesto po dohode s Hamry, o prodlouzeni linek MHD az do Hamru, ktere bezprostredne sousedi s mestem. Tak jak je to treba reseno v Jihlave kdy tam mhd zajizdi i do prilehlych obci, beranov, hencov. Dekuji Hezky den
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Buchto,
předpokládáme alespoň částečné zapojení MHD do VDV, a to jakmile se ustálí provoz VDV a budou jasné podmínky pro takové zapojení a tyto budou pro město a jeho občany zajímavé.
Prodloužení žďárské MHD do Hamrů v současnosti nepřipravujeme.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 7. 2020
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den
Nová cyklostezka od modrého hřiště k novému mostu na farčata je osazena značkami C8a/b, tyto značky narozdíl od C9a/b nebo C10a/b neumožňují použití této stezky chodcům. Je jasné že tuto stezku chodci využívat budou (minimálně pro přístup na hřiště) nebylo by vhodnější osazení značek C9?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
po konzultaci se zástupcem investora – odborem rozvoje a územního rozvoje sděluji, že smíšený provoz chodců a cyklistů zde není možný s ohledem na požadavky vyplývající z „bezbariérové“ vyhlášky č. 398/2009 Sb. (limitující šířkové a výškové poměry).

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

12. 7. 2020
Předmět: Sypané chodníky v parku u Ivana.
Dotaz: Dobrý den, zeptala bych se. Když už kveteme a nesečeme, což rozhodně ponouká 4nohé mazlíčky dělat hov.nka uprostřed chodníku a nikoliv ve vysoké trávě(asi lechtá), jestli alespoň tyto rádoby cesty opravujeme? Neutěšená situace trvá již 2 roky(to jsme ušetřili) a nyní je cesta vymletá do hloubky půl metru. Jedná se nejen o nejstrmější chodník v parku(vstup od fin. úřadu), ale prakticky o všechny tamní cestičky. V létě je to nebezpečné i pro horská kola a v zimě se tam prochází husím pochodem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některé úseky jsou už opravdu ve velmi špatném stavu a musí se doslova znovu postavit. Oprava je již objednána.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 7. 2020
Předmět: Překážky pro chodce před hotelem Jehla a nevyhovující chodníky
Dotaz: Dobrý den, v roce 2019 bylo nově nalajnováno parkoviště před Jehlou. Jaký to asi mělo smysl vidíme dnes. Nás chodců se nikdo na nic nezeptal...
Na jižním rohu parkoviště stojí už 3. den červená škodovka bránící chodcům ve vstupu na přilehlý chodník. Odpovědní lidé si samozřejmě ničeho nevšimli.
Prostor před hotelem Jehla je zralý k celkovému přepracování. Zdejší chaoticky uspořádané chodníky (od severu) z 80. let vůbec nevyhovují potřebám a bezpečnosti chodců! Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vodorovné značení provedl vlastník na svém pozemku. Na úpravu prostoru má zpracovánu projektovou dokumentaci, ve které je pamatováno i na chodce. Termín realizace nám prozatím není znám.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 7. 2020
Předmět: VDV ... co město dělalo v tomto volebním období po komunálních volbách v roce 2018?
Dotaz: Dobrý den, je hezké, že občané napsali svoji nespokojenost s možnými platbami města na VDV a město jejich přání vyslyšelo. Ale to se na kraji asi nedozví. Za minulého volebního období pod panem starostou Navrátilem bylo město rozhodnější a dalo to kraji vědět, že je s VDV nespokojeno. Když se kouknu na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina, tak za stávající období nic není. Proč?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ve věci přípravy VDV proběhly desítky hodin různých jednání s cílem prosadit pro Žďár i celý region smysluplnější a příznivější podmínky. Jsme zdrženliví jak ke stávající podobě VDV, tak k příspěvku na ni v navrhované výši 70 Kč na občana. Na situaci reagujeme podle jejího aktuálního vývoje, viz. např. dopis Kraji Vysočina: https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/dopis-starosty-2020-06.pdf

S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města


13. 7. 2020
Předmět: Stavba Lidl
Dotaz: Dobrý den,
mohu se zeptat dle jakého harmonogramu probíhá stavba u Lidlu. Na této stavbě se nic pořádně neděje,nikdo tam nepracuje.Ani se nedivím, že uzavírka komunikace bude tak dlouho.Může se s tomu někdo vyjádřit.Hlavně nepiště, že vše probíhá dle harmonogramu prací.Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
na minulém KD jsme dodavatele upozorňovali na zpomalení postupu prací. Dle vyjádření dodavatele je tento stav způsoben opožděnou dodávkou kamenných obrub. Dle podepsané smlouvy o dílo mají být práce dokončeny do 30.4.2021. Snahou dodavatele je dokončit práce v letošním roce.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

10. 7. 2020
Předmět: u Conventu
Dotaz: Dobrý den, kdy budou opraveny chodníky a odstraněn všechen nepořádek u Conventu po výměně semaforů? Nic se tam neděje. A nešlo by klepátka na semaforech dát hlasitěji, ani ráno při provozu to není moc slyšet. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Milá/ý „b“,
po instalaci nových stožárů a natažení kabeláže se tato křižovatka okamžitě uklízela, tj. byly zahrnuty a upraveny všechny výkopy, částečně odvezen materiál. V příštím týdnu se vše dokončí, tj. upraví se zbývající plochy, zadláždí či zaasfaltují se zpevněné plochy. Zadali jsme objednávku i na bezprostřední okolí dotčených prostor tak, aby vše dobře navazovalo. Klepátka nejdou regulovat, ale jsme dohodnuti od čtvrtku na jiném řešení, které hlasitost zlepší.
S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 7. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Kdy konkrétně budou fungovat klepátka na semaforech???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, klepátka již fungují. Ještě řešíme jejich hlasitost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 7. 2020
Předmět: tráva
Dotaz: Dobrý den, dětské hřiště v parku na Vysočanech, je zde v některých místech skoro půl metru vysoká tráva, kdy bude prosím posekáno?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Novotný,
na začátku týdne bude zahájena seč na Vysočanech, přednostně bude posečeno dětské hřiště.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

9. 7. 2020
Předmět: cesta Grejdy
Dotaz: Dobrý den a víkendu jsem jela s rodinou a dětmi na kolech, chtěli jsme si to zkrátit, tak jsme jeli kolem kolejí na Grejdách, kde je tak otřesná cesta, že jsme to místama vzdali a šli kolem kol pěšky. Tak obrovské díry a výmoly jsem ještě na cestě ve Vašem městě neviděla.Je to možné opravit ? Máte tu cestu tam hodně zanedbanou.Pro nás cyklisty,kdy si to chceme užít alespoň o víkendu to byla hrozná jízda.Prosím za všechny cyklisty o kvalitní opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zasypání výmolů je objednáno, rozsáhlejší oprava není v nejbližší době v plánu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 7. 2020
Předmět: Prohnutá lávka na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, je v souladu s projektovou dokumentací a se statickými výpočty prohnutí na nově budované lávce přes řeku?
To, že byla železná konstrukce předpjatá a mohlo dojít při betonáži k jejímu podélnému narovnájí je vzhledem k váze betonu pochopitelné, ale k prohnutí jistě dojít nemělo.
Jak je-bude tento stav řešen?
K prohnutí pak došlo i v ose příčné, kdy se voda drží uprostřed a stéká z mostu středem, což je také zvláštní..
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
zmíněná lávka je navržena a povolena tak, že podélný sklon činí 2,1% a příčný dostředný sklon činí 2,0%.
Dosud se jedná o rozestavěnou stavbu, a proto níže uvádím stanovisko:
a) projektanta:
Dostředný sklon je navržen dle požadavku architektonického návrhu, který byl podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Podélný sklon lávky není plynulý vzhledem k nadvýšení nosné ocelové konstrukce před betonáží a podélnému sklonu lávky. Takový je i předpoklad v projektové dokumentaci; průhyb odpovídá a je v souladu platnými normami.
b) dodavatele:
Dostředný spád je řešen projektovou dokumentací. Podélné prohnutí lávky je dle norem a projektová dokumentace s tímto prohnutím počítá.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.

3. 7. 2020
Předmět: ulice Jamská
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, do kdy budou na ulici Jamská umístěny semafory.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Dodavatel stavby předpokládá, že semafory na ulici Jamská budou umístěny cca do poloviny července.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

8. 7. 2020
Předmět: Srovnání programů podpory sportu mezi městy
Dotaz: Dobrý den,
byl jsem kolegou kutnohorským zastupitelem M. Suchánkem upozorněn, že pravděpodobně ve Žďárském zpravodaji je k dispozici text srovnávající systém žďárské podpory sportu se systémy v jiných obcích. Byl bych Vám velmi vděčný za nasměrování k tomuto textu. V Kutné Hoře probíhá tvorba koncepce a metodiky podpory sportu a rádi bychom se inspirovali příkladem z vašeho města.
Předem Vám děkuji za odpověď
Ing. Miroslav Götz
člen KV ZM KH
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Váš dotaz se částečně zakládá na pravdě a částečně na nedorozumění. Komise pro sport a volný čas nedávno vytvářela rešerši dotačních podmínek v oblasti sportu v jiných městech. Cílem bylo porovnání podmínek dotační podpory sport. klubů a případná inspirace pro zlepšení. Náhodně bylo vybráno cca 10 měst co do velikosti stejných nebo větších než Žďár n. S. Jedním z těchto měst byla právě i K. Hora. O výsledcích jednotlivých rešerších jsme diskutovali v rámci jmenované komise a budeme pokračovat i na budoucím zasedání. Pokud vím, žádný článek v tisku k tomu prozatím nevyšel. Na vyžádání mohu poskytnout pouze soukromý písemný záznam, který se váže právě k Vašemu městu. Přeji příjemný den.Petr Sedlák

7. 7. 2020
Předmět: Semafory ve Žďáře nad Sázavou
Dotaz: Dnes jsem projížděl Žďárem nad Sázavou přesně 35 minut o to od kruháže na Brněnské až k zámku, šílené ! Naprosto neseřízené semafory ! Zatím to vůbec neurychluje dopravu, ba naopak. To nemluvím o tom, přecpaném náměstí plné aut, která parkují podél hlavní silnice. Ostatní města se snaží dostat co nejvíce aut ze středu města v Žďáře je to naopak. Katastrofa !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nastavení semaforů je dočasné. Trvalý plán řízení žďárských světelných křižovatek po jejich úpravách a renovaci bude ještě upravován v rámci zkušebního provozu. Nový systém by měl jak řidičům, tak i chodcům a veřejné dopravě přinést vyšší komfort, bezpečnost a plynulost průjezdu a průchodu na všech světelných křižovatkách ve městě.
V současnosti je zpracováván generel dopravy města, který se bude zabývat i dopravou v klidu na náměstí Republiky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odbor komunálních služeb

3. 7. 2020
Předmět: Sečení
Dotaz: Chválím sečení trávy na Stalingradě. Velmi šetrné vůči autům. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji, předáme poděkování sekáčům.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

2. 7. 2020
Předmět: ničení cest kolem garáží
Dotaz: Dobrý den, četl jsem několk názorů o ničení cesty kolem 3-4 řady garáží u Hypernovy. Souhlasím s pisatelem, že když jsem šel kolem, tak tam projelo nejméně 6 velkých dodávek a to PPL, Eonu, soukromých firem a dalších. Tyto si z toho udělali průjezd,ačkoliv to bylo původně pouze pro majitele garáží.To nemluvím, o zničené cestě, ubrubníku již opraveného, do budoucna i zničených kanalů.To přce není možné takto neodpovědně ničit majetek města.Udělejte tomu ničení radikállní konec !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bezohlednost některých řidičů je enormní, situací se zabýváme. Dle sdělení a provedeného monitoringu městskou policií bylo potvrzeno, že uvedený průjezd je značně využíván, zejména, když dochází k zásobování hypermarketu a průjezd je někdy na dobu až 30 minut zatarasen zásobujícími kamiony. Některé garáže používají i soukromé firmy jako sklady. Pokud by bylo toto místo zneprůjezdněno, tak v době zásobování prodejny může dojít k situaci, kdy nebude možno z míst za Hyperalbertem legálně vyjet. Z uvedených důvodů neplánujeme místo uzavírat, zvážíme jeho úpravu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 6. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den.
Semafory na Dolní ulici fungují nějak divně. Když jsem odbočoval od Stalingradu na zelenou, najednou se proti mně rozjelo auto od Lidlu. Musel jsem dát přednost. Na co mám zelenou když musím sledovat provoz i v protisměru. Budou takto fungovat i dál, nebo to někdo upraví tak když mám zelenou aby se proti mně nevyřítilo jiné vozidlo.
Děkuji za Vaší odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nastavení semaforů je dočasné. Řízení křižovatek tak, aby musel odbočující dát přednost hlavnímu směru je v moha městech a na dočasně řízených křižovatkách standardní záležitost. Trvalý plán řízení žďárských světelných křižovatek po jejich úpravách a renovaci bude ještě upravován v rámci zkušebního provozu. Nový systém by měl jak řidičům, tak i chodcům a veřejné dopravě přinést vyšší komfort, bezpečnost a plynulost průjezdu a průchodu na všech světelných křižovatkách ve městě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 6. 2020
Předmět: Oprava komunikece
Dotaz: Dobrý den, díky nesmyslně dlouhé stavbě u Lidlu, není pořádně kde projet, mohl se aspoň pro místní opravit průjezd kolem garáží. Nebyla by aspoň tolik zatížena křižovatka u pojišťovny. Díky za ochotu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den p. Bárto,
stavba byla zahájena 06/2020, dokončení dle SOD 30.04.2021. Stávající zastávka na ulici Studentská nevyhovuje kapacitně a stavebně – technicky neodpovídá současným požadavkům na autobusové zastávky. Proto byla pro oba jízdní směry navržena její nová poloha pro 2 autobusy v zastávce. Stavba vyvolává investice do rekonstrukce stávající přilehlé komunikace, pěších tras, sjezdů na pozemní komunikaci a veřejného osvětlení. Zastávkový záliv a plochy pro pěší budou zhotoveny z kamenné dlažby. Budou osazeny kamenné obrubníky, tyto práce jsou velice časově náročné a pracné. Součástí stavby je i přeložka vodovodu na ulici Studentská v režii SVK Žďárská snahou obou investorů je práce zkoordinovat tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení v dané oblasti.
Dle výše uvedeného je uzavírka adekvátní k rozsahu prováděných prací.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

23. 6. 2020
Předmět: Průjezdnost mezi garážemi
Dotaz: U Primy mezi garážemi,mezi 3 a 4 řadou stále jezdí těžká auta a doslova to tam ničí.Již byly dány z Vaší strany nové obrubníky,ty ale někdo opět poničil a velká auta tam jezdí stále.Má to sloužit pouze k vyjetí a zajetí aut do uvedených garáží,ale projíždí tam klidně obrovský traktor,vozidla PPL,velké dodávky a nákladní auta.To si s tím neumíte poradit ?To musí být stále občané nespokojeni a poukazovat na to ?Řešení je jednoduché, tak jej použijte,ať to tam stále ty cizí velká auta již neničí !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení a provedeného monitoringu městskou policií bylo potvrzeno, že uvedený průjezd je značně využíván, zejména, když dochází k zásobování hypermarketu a průjezd je někdy na dobu až 30 minut zatarasen zásobujícími kamiony. Některé garáže používají i soukromé firmy jako sklady. Pokud by bylo toto místo zneprůjezdněno, tak v době zásobování prodejny může dojít k situaci, kdy nebude možno z míst za Hyperalbertem legálně vyjet. Z uvedených důvodů neplánujeme místo uzavírat, zvážíme způsob jeho úpravy.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 7. 2020
Předmět: Obrubníky
Dotaz: Dobrý den, je smutné,že u průjezdu mezi 3 a 4 řadou garáží u Primy, byly dány obrubníky, tři byly oddělány, přičemž nebyly zabetonovány a bezdomovci si z nich udělali posezení u garáží ! Což se zase hodí bezohledným řidičům dodávek a ostatních velkých vozidel,aby tam projížděli.To je problém pro město ty obrubníky pořádně zabetonovat, ať už je pokoj a těžká vozidla tam nejezdí ? Šetřeme si naše město ! Stačí vyvýšit hlínou ten konec výjezdu.To musí stále občané na takové věci upozorňovat ?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení a provedeného monitoringu městskou policií bylo potvrzeno, že uvedený průjezd je značně využíván, zejména, když dochází k zásobování hypermarketu a průjezd je někdy na dobu až 30 minut zatarasen zásobujícími kamiony. Některé garáže používají i soukromé firmy jako sklady. Pokud by bylo toto místo zneprůjezdněno, tak v době zásobování prodejny může dojít k situaci, kdy nebude možno z míst za Hyperalbertem legálně vyjet. Z uvedených důvodů neplánujeme místo uzavírat, zvážíme jeho úpravu.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 7. 2020
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den, již několik dní nesvítí na ulici Palachova osvětlení a je to velmi nepříjemné. Prosím o nápravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Osvětlení nesvítilo 2 noci a je již opravené.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 7. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, semafory u Conventu jsou již usazené a fungují, ale dosud tam nejsou slyšet klepátka, která jak bylo slíbeno, budou po dokončení fungovat!
Také je potřeba upravit délku na přecházení, zelená naskočí na pár vteřin, člověk sotva vkročí do vozovky a je červená. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková,
semafory jsou sice postavené a blikají tam příslušné barvy, ale jejich nastavení ještě není dokončeno. Budou i fungující klepátka pro chodce, odladěny budou i intervaly. Ovšem i tyto provizorní intervaly jsou nastavené tak, aby chodec, který vstoupil do vozovky na zelenou, měl dostatek času na bezpečné přejítí.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 7. 2020
Předmět: Nájem v prostorech města
Dotaz: V dotazovně 8.4. pan starosta sliboval ohledně nájmů v prostorech města, cituji:"Teď je odklad nájmu krok č.1, v mezidobí bude čas a prostor na vyhodnocení na částečné/úplné odpuštění nájmů a v jakém to bude rozsahu.". Tímto bych mu rád poděkoval za fakturu na další období v plné výši, a se splatností ještě dříve než ta původní z dubna. Nyní máme faktury za II. a III. čtvrtletí s prakticky se stejným datem splatnosti. Evidentně se Rada, nějakým snížením nájmů ani neobtěžovala zabývat. Děkujeme
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Nováku,
rada města rozhodne o prominutí nájmu za užívání prostor sloužících podnikání do konce července 2020. O tomto rozhodnutí budou nájemníci ihned informováni.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

30. 6. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč sekáči trávy sečou bezohledně a totálně znečišťují zaparkovaná auta. Pamatuji slušnou firmu pana Řádka, která auta chránila neničila nám soukromý majetek. To se týká také kontejnerů, okapových chodníků apod.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vostrejši,
sečení zajišťuje i letos firma pana Řádka. V blízkosti aut a jiného hmotného majetku využívají ochranné plachty, posečenou trávu také sfoukávají fukary. Ne vždy se podaří auta a jiný majetek úplně očistit, ještě k tomu když je tráva i terén v současné době rozmoklý. Dodavatele jsem na tuto skutečnost upozornila.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 6. 2020
Předmět: Rušení nočního klubu
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jak je možné, že klub na Libušíně, který je od zástavby cca 400 m a který má mít otevřeno pátek, sobota, kdy ruší noční klid dunění hudby hraje tedy každý den i všední dny, kdy chodí lidé do práce a potřebují se vyspat, Trvá to již cca 14 dní, kdy se to opakuje každý den až do ranních hodin. Nedá se u toho dunění spát. Jenom proto, že si chce nějaká osoba poslouchat hudbu každý den, nemusí tím otravovat okolí, aby ostatní nemohli spát
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
bohužel, problémy v této lokalitě jsou dlouhodobé. Podnět jsme předali městské policii a hygienické službě. V případě opakovaného výskytu volejte ihned městskou policii, aby mohl být stav dokumentován bezprostředně v daném čase. To by umožnilo i posouzení, zda provozovna dodržovala nejen noční klid, ale také hygienická omezení platná v aktuální době pro provoz stravovacích zařízení v návaznosti na epidemiologická opatření.
S pozdravem
Krčil Roman, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

30. 6. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, opakovaně prosím o posečení přerostlé trávy na velkém hřišti v ulici Novoměstská ZR7. Předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Košťále,
sečení tohoto hřiště je již objednáno. Proběhne pravděpodobně tento týden v závislosti na klimatických podmínkách.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 6. 2020
Předmět: pozemek
Dotaz: Dobrý večer, chystám se přestěhovat do Ždáru nad Sázavou. Sháním pozemek ale bohužel ve Vašem městě toho momentálně moc není. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaký tip, kde bych si pozemek mohl koupit, případně zda se nechystá stavební parcely prodávat město. Maximální cena je 3000 Kč/m2
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
město připravuje dva projekty, v souladu se kterými by měly vzniknout stavební pozemky. Tyto projekty jsou v současné době opravdu ve fázi počáteční přípravy, takže podrobnější informace budou sděleny po dokončení této přípravy. Horizont realizace předpokládám 2 - 3 roky. Pokud budete chtít Vaši situaci řešit v dřívějším termínu, pak doporučuji sledovat inzerci s prodejem rodinných domů.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

27. 6. 2020
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Proč nefunguje na ulici Blažíčkova 3 týdny osvětlení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, opraveno bylo v pondělí. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 6. 2020
Předmět: Dopraca
Dotaz: Dobrý den, můžete mi sdělit, kdo je zodpovědný za současnou situaci v dopravě, kdy neumí zajistit seřízení přechodných semaforů a jak bude za toto řešen
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
provizorní semafory jsou v provozu v pevných plánech podle DIO, které schválily všechny dotčené orgány, jejich jakákoli změna podléhá novému schvalování, a to není žádná operativa, to bychom stavěli do listopadu. Jakmile dokončíme stavební práce, u všech křižovatek budou instalovány vyprojektované dopravní plány a ty budou odlaďovány.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 6. 2020
Předmět: Rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď. Ale měl jsem na mysli posunutí nebo rozšíření ústí přechodu u domu čp 600. U rohu tohoto domu nyní vzniká úzké hrdlo, a celkem nelogicky se bude muset roh domu čp. 600 obcházet. Rozšířením ústí přechodu více do stávající pěší zóny (cca o 2 metry) by se tento budoucí problém spolehlivě odstranil. Na parkování u pošty by tato úprava neměla mít vliv. Za řešení situace předem děkuji.
Odpověď (oddělení projektů):
Dobrý den,
dle vyjádření projektanta stavby by posunutí přechodu na straně u domu č. p. 600 směrem do pěší zóny vyvolalo nutnost posunutí navazující strany přechodu u objektu pošty směrem do osy Nádražní ulice a její omezení nebo vytvoření šikmého přechodu. Ani jedno z těchto řešení není vhodné. Křižovatka si zachovává svoji stávající funkci a trasy chodců, jak byly navrženy v návrhu architektonické soutěže a navazujících dokumentacích.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

29. 6. 2020
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, v květnu jsem psala prosbu o ohleduplnější sekání trávy u obytných domů. Minulý týden byla v naší ulici opět sečena tráva a chtěla bych poděkovat pracovníkům firmy, která sečení provádí. Ivana Juklová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu na sečení trávy, předáme ji pracovníkům zajišťující sečení ve městě.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

21. 6. 2020
Předmět: pařez po bříze, u domu Nezvalova ul. 2091
Dotaz: Pařez ani po roce neuhnil, ani nezmizel, zato v jeho blízkosti přibyly dva kontejnery na sklo, kterým pařez zavazí; nedovírají se, jsou nakřivo a vypadává z nich rozbité sklo. Mohli byste ten nepořádek prosím uvést do přijatelného stavu? Běhají tam také děti, mohly by se pořezat...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Frézování je v dohledné době v plánu a také pařez na Vámi popisovaném místě. Situace se po vyfrézování jistě zlepší. Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 6. 2020
Předmět: Ukládání zeminy Klafar
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal, jestli je město seznámeno s tím, že na jeho pozemcích u Sázavské ulice je ve velkých objemech ukládána hlušina ze soukromých staveb z ulic Rytecká a Barvířská.
Případně jestli tam mohu také uložit cca. 80 m3 zeminy.
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šídlo,
investor má se souhlasem města vedle své stavby zařízení staveniště včetně dočasných skládek materiálů, které do kolaudace stavby na své náklady odstraní a terén upraví do původního stavu. Není to žádná novinka, takto se provádí stavby bytových domů na Klafaru. Nejde tedy o skládku, na kterou můžete svůj výkopek uložit a pokud někdo tak učiní vystavuje se nebezpečí postihu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 6. 2020
Předmět: rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Vracím se k dotazu z 29. 5.: "U právě rekonstruované Nádražní ulice je první sloup veřejného osvětlení u restaurace RUP naprosto mimo osu s ostatními nově postavenými sloupy. Vypadá to hrozně."
Odpověď, že tam má být záliv pro zastávku je pravdivá, jak je ostatně již nyní zcela zřejmé. Zřejmé je ovšem také to, že u zálivu jsou sloupy dva. Jakto, že se oba nevešly do řady? Jestli je to tak v projektu, pak se ptám - to nikomu nevadilo? Kdo z úředníků MÚ schvaluje takové projekty?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Rosecká,
co člověk, to názor. Domnívám se, že je ještě předčasné hodnotit nedokončenou 2.část rekonstrukce Nádražní ulice, obzvlášť když ještě není provedena rekonstrukce navazující pěší zóny, kde má dojít k další výsadbě stromů.
Projekt včetně umístění veřejného osvětlení a vámi zmiňovaných sloupů, vypracoval Ing.arch. Grimm, autor vítězného návrhu z architektonické soutěže o návrh. Architektonický dohled nad projektem stavby vykonávají dva architekti města. Domnívám se, že jde o dostatečnou garanci kvality projektu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 6. 2020
Předmět: Čištění kanálů
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zajištění vyčištění obou ucpaných kanálů v ulici V Zahrádkách před č.p. 15. Oba jsou zanešené pískem a nečistotami a nepobírají vodu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění je objednáno. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 6. 2020
Předmět: zimní údržba chodníku Nezvalova ul.
Dotaz: Co kdybyste na ty cedulky, které oznamují, že SE chodník Nezvalova ul. nebude udržovat nechali napsat upozornění pro řidiče, aby nezasahovali svými vozy do profilu chodníku a tak umožnili jeho údržbu? Navíc byste mohli takové cedulky vyvěsit u každého vchodu a na ploty, protilehlé parkovištím-po dohodě s majiteli. Mohli byste tak postupovat všude, kde je to zapotřebí. Děkuji za pochopení a těším se na realizaci ještě před zimou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošní zimě sami občané z ul. Nezvalova projevili v tomto směru aktivitu, kdy přes důvěrníky zajišťovali vyvěšení nebo roznos informačních letáků. Tato forma, případně i nějaká jiná se nám jeví vhodnější než instalace tabulek na ploty apod. Děkujeme Vám za podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 6. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda budou semafory u Conventu, až se usadí na správné místo také vydávat zvuky, jako ostatní semafory? Zatím jsou zticha a je to velmi nepříjemné, když na Vás svítí sluníčko, nic nevidíte a ještě nic neslyšíte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Ano, klepátka budou po dokončení stavby na všech semaforech.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 6. 2020
Předmět: Rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, rekonstrukce části Nádražní ulice se chýlí ke konci a vypadá to, že bude velmi zdařilá. Ukazuje se, že pečlivá příprava staveb přináší své výsledky (jen škoda, že se stihlo za předminulého vedení rekonstruovat náměstí, dnes to mohlo vypadat daleko lépe). U rekonstrukce Nádražní ulice by ale bylo potřeba upravit polohu budoucího přechodu pro chodce mezi poštou a domem čp. 600. Přechod ústí přímo u rohu domu čp. 600, lepší by ale bylo posunout ústí přechodu více do pěší zóny.
Odpověď (oddělení projektů):
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu i názor. V této části se projektant musel vypořádat v malém prostoru nejen s přechodem pro chodce, ale také s parkováním, což jistě ocení řada návštěvníků ČP.
Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou byla v roce 2016 oceněna Českou komorou architektů Cenou za architekturu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 6. 2020
Předmět: Upozornění
Dotaz: Dobrý den, upozorňuji, že již delší dobu nejdou hodiny na náměstí.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
dle sdělení správce se na odstranění závady pracuje.
S pozdravem
Kadlec Jaroslav, TSBM
21. 6. 2020
Předmět: turistické info centrum
Dotaz: Doporučuji exkurzi do Bystřice nad Pernštejnem; zařídit automat na občerstvení a přístupy na WC.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi,
děkujeme za Vaše podněty. Umístění automatu na občerstvení zatím v TIC neplánujeme, jelikož v blízkém okolí TIC jsou kavárny, restaurace a jídelny. Máme v plánu prodej základních nápojů jako minerální vody a některé ochucené nápoje. Veřejné toalety z TIC dělat nechceme, protože tato služba není náplní turistických informačních center. V těsné blízkosti TIC (cca 20 metrů) jsou veřejná WC.

Václav Košťál
TIC Žďár nad Sázavou

16. 6. 2020
Předmět: Stíhačky nad Žďárem a hluk s tím související
Dotaz: Dobrý den přeji, dovoluji si Vás požádat-jde obnovit dohodu dříve ujednanou panem Brychtou (jakožto starostou) o omezení letů stíhacích letounů nad Žďárem? Dnes při procházce u Pilské nádrže okolo 16:30 hodin stíhačka s min. třemi oblety Piláku (Stržanova) v nízké letové hladině a řev stroje, že neslyšíte slova :(. Pes utíká v děsu pryč. A to nemluvím o jejich létání do 23:00 hodin. Prosím je toto normální v takto zastavěné oblasti? Někdy mám dojem, že bydlíme u vojenského letiště. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
kontaktovala se letecká základna Čáslav (Náměšť má už jen vrtulníky). Cvičné přelety jsou součástí bojové připravenosti Armády ČR vázané na členství v NATO a probíhají v podzvukové rychlosti, aby v co nejmenší míře ovlivnili kvalitu života obyvatel v oblastech kde se letecké koridory nachází. Počet přeletů probíhá v omezené míře, je co nejvíce směřován mimo zastavěná území a do vyšších leteckých hladin nad zemí dle již dříve učiněných dohod. Vedení města je a bude i nadále v kontaktu s Armádou ČR v zájmu vzájemný dobrých vztahů a naplňování dohod.
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

16. 6. 2020
Předmět: rakonstrukce semaforů x provoz
Dotaz: Dobrý den, ulice Studentská je uzavřena, takže provoz je sveden dolů na křižovatku, kde se předělávají semafory. Kdo vymyslel souběžné pouštění provozu z ulice Neumannova a Žižkova byl myslitel. Nyní se tvoří ve špičce fronty na Stalingrad, neboť není možno odbočit při jízdě z ul. Žižkova vlevo. Že chybí vyklízecí šipka přece není důvod pouštět to takhle "do sebe". Také info, že je změna přednosti jaksi chybí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Obě investiční akce jsou realizovány z různých finančních zdrojů a město je nuceno dodržet podmínky pro čerpání těchto finančních prostředků. Bohužel se obě akce „potkaly“. Je dobře, že se podařilo zajistit finanční prostředky na realizaci obou akcí, které ve svém důsledku povedou k dalšímu zkvalitnění života ve Žďáře.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 6. 2020
Předmět: hřiště ulice Sázavská
Dotaz: Dobrý den, prosím o posekání hřiště na Klafaru.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, s posečením hřiště počítáme, proběhne v nejbližších dnech, jak to umožní počasí.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

18. 6. 2020
Předmět: Polámané stromy na Farských při povodních a břehy u řeky
Dotaz: Dobrý den, už koncem května zde někdo prosil o údržbu břehů v okolí řeky alespoň v parku Na Farských humnech a doposud se tak nestalo..
Při zvýšené hladině vody v řece tak vysoký porost komplikoval práci dobrovolným hasičům, když řezaly polámané stromy u mostu, které polámala asi firma..
Z jakého důvodu tedy město neseče a neudržuje plochy zeleně ve vlastnictví města, dle KN je zřejmé co je a není města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o údržbu břehových porostů se stará především správce vodního toku (bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku)a také vlastník pozemku - v součinnosti se správcem toku. Správce vodního toku má specifické znalosti o tom, jak správně udržovat zeleň v bezprostředním okolí vodního toku, aby vše dobře fungovalo. Břehový porost stabilizuje koryta vodního toku a významně ho ovlivňuje. Pokud máte konkrétní dotaz ke konkrétnímu pozemku, můžete se obrátit přímo na správce veřejné zeleně města(Ing. Eva Novotná, 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz) a osobně si vysvětlit přímo na místě o jaké pozemky a zeleň se Vám konkrétně jedná a jaké jsou případně podněty a možnosti stávající stav změnit.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

18. 6. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Majitelé třetí a ctvrté řady garáží u Hypernovy děkují za obnovení zničených obrubníků,kteří zničili řidiči velkých aut, kteří tam projížděli.Včera jsem tam náhodou šel a zase tam projíždělo velké auto i přes ty nové obrubníky a přitom tam byla i páska.Bylo by nutné pro tyto cizí neukázněné řidiče,kteří si to tam pořád zkracují dát tam alespoň dva velké kameny,aby tam již neprojížděli ! Je to nejlevnější a nejúčinější varianta,aby to znovu nezničili !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Umístění balvanů do cesty je bezpochyby účinné řešení, ovšem tyto by tvořily pevnou překážku ve smyslu § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

18. 6. 2020
Předmět: Otevírací hodiny
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jel 2x30 min zbytečně na váš úřad, fakt o dřívějším ukončení práce a vyzvednutí dítěte ze školy pomíjím. Lístky pro agendu dopravního odboru jsou vydávány pouze do 13h, na webu jsem nic o tomto nenašel. Domníváte se, že toto je vstřícné chování úřadu? Kdo mi bude kompenzovat čas a ztráty výdělku? Prosím - otevírací hodiny příště mějte JASNĚ nastavené a nedělejte neočekávané změny.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na webu města www.zdarns.cz tyto údaje najdete, na titulní stránce v záložce "Kontakty", Provozní doba. Informaci dále najdete v sekci Městský úřad, MěÚ informuje, provoz na městském úřadě Žďár nad Sázavou. Stejná informace je uvedena v sekci Online služby, aktuality, vydávání lístků na odboru dopravy v souvislosti s novou provozní dobou úřadu. Současně na titulní stránce našeho webu je vyhledávací okno, do kterého při zadání „provozní doba“ vám hned první odkaz ukáže relevantní informaci k provozu Odboru dopravy. Nicméně Vám děkujeme za námět, údaj o provozní době včetně vyvolávacího systému na Odboru dopravy je nově umístěn na titulní straně, záložka Městský úřad, provozní doba.
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

18. 6. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: touto cestou srdečně děkuji paní Lence Milfajtové za ochotu, pochopení a vstřícnost při vyřizování mé žádosti a mé záležitosti s bydlením, přeji mnoho zdraví, štěstí a úspěchu v osobním životě i v zaměstnání, ještě jednou děkuji, s pozdravem Miroslava Malcová
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Malcová,
ráda vaše poděkování předám příslušné pracovnici. Určitě potěší.
S přáním hezkého dne
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

15. 6. 2020
Předmět: Dárci krve
Dotaz: Dobrý den, jako dárkyně krve si myslím, že zapomínáte na Vašem úřadu oceňovat dlouhodobé dárce, kteří již mnohdy mají přes 100 odběrů a více a darují bezplatně krev třeba více než 30 let.Je to trošku škoda, že lidé,kteří darují bezplatně tolik roků krev jsou v pozadí nezájmu a přitom mnohdy tímto zachraňují životy.Nebyl by to pro Váš úřad určitý stimul těmto lidem alespoň poděkovat, nebo je jinak ocenit,neboť tito lidé to nedělají pro peníze,ale pro záchranu druhých.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
osobně si velmi vážím spoluobčanů, kteří pravidelně darují krev, a obdivuji ty, kteří krev darují i desítky let. Krev se nedá ničím nahradit a je jí velmi potřeba. Bez dárců krve by se nemohly realizovat operace a další nezbytné zdravotnické úkony, které my lidé potřebujeme. Může se zdát, že se na bezplatné dárce krve zapomnělo, ale není to tak. Město v této věci spolupracuje s Oblastním spolkem Českého červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou, který zve k slavnostnímu předávání ocenění, a to jak medailí Prof. MUDr. Jana Jánského (10, 20, 40 odběrů), tak zlatého kříže ČČK třetí třídy (80 odběrů).
Slavnostní předávání těchto ocenění ČČK organizuje 2x ročně v obřadní síni Staré radnice, a to v červnu a listopadu. Letošní červnové předávání ocenění je posunuto na měsíc říjen. Listopadový termín v letošním roce zůstává.
Město Žďár nad Sázavou, jako poděkování zlatým bezplatným dárcům krve (40 odběrů) umožňuje bezplatnou dopravu v autobusech MHD.
Souhlasím s Vámi, že bezplatné dárcovství krve je v naší společnosti stále nedoceněné. Věřím, že se tento skutek opravdové lidskosti dočká svého odpovídajícího místa ve společnosti.

Pěkný den

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

11. 6. 2020
Předmět: Informační nástěnky pro MHD u nádražní haly vlakového nádraží
Dotaz: Dobrý den, podle mě tak asi 15 let fungují informační nástěnky pro MHD u nádražní haly vlakového nádraží. Prvních deset let to bylo dobré, návštěvník města dostal perfektní servis, když chtěl cestovat MHD. V posledním období se to zhoršovalo a asi po kritice veřejnosti byly ty perfektní informace před měsícem sundány a zůstaly tam jen jízdní řády a mapa. Od té doby se nic neděje, snad to není "dočasný" stav, protože mi dříve narození máme s "dočasností" špatné zkušenosti. Kdy se vše navrátí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informační nástěnky procházejí změnou, jejich obsah je diskutován s dopravcem,marketingovým útvarem města i s vedením města. Do původního stylu se nástěnky patrně nevrátí, předpokládáme nový formát, který však ještě není dohodnut.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 6. 2020
Předmět: Monitor s odjezdy MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den .
Pokud to nespadá pod vás , tak prosím předat dále .
Monitor s odjezdy MHD v nádražní hale je špatně nastavený . Ráno ukazuje následující odjezdy MHD , ale navečer ukazuje odjezdy až za hodinu a později . Nebylo to pouze dnes , je to už delší dobu . Pokud už to máte nahlášený , tak se omlouvám za duplicitní námět .
Dal se dříve použít aspoň seznam odjezdů MHD na prosklených tabulích MHD před nádražím , ale teď už tam to není , teď tam je toho málo .
Děkuji . Hezký den .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, upozorníme provozovatele, aby stav prověřil a zajistil potřebné kroky.
Děkujeme za zájem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2020
Předmět: Překážející reklama na ulici Brodská
Dotaz: Dobrý den. Na křižovatce ulic Revoluční a Brodská dlouhodově brání řidičům v přijíždějících autech po ulici Revoluční směrem od Klafaru ve výhledu doprava reklama prodejny masa a uzenin: "brzdi, tady mají kolobásy". Složitost dopravní situace na této přetížené křižovatce je tímto ještě horší. Řidiči osobních aut drobnější postavy musí vyjíždět až hluboko do křižovatky, aby měli zajištěný výhled vpravo.Nebylo by možné zajistit odstranění této reklamy, pro větší bezpečnost?
Odpověď (odbor dopravy):
Majitel provozovny byl upozorněn na nevhodnost umístění poutače, ten přislíbil nápravu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

10. 6. 2020
Předmět: informační centrum
Dotaz: dobrý den, prosím o informace ohledně informačního centra ve městě Žďár nad Sázavou , současný stav a jeho budoucnost, provoz a td. ? děkuji. S pozdravem J.Miluška, předseda KČT odbor Žďár nad Sázavou
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
TIC v režii Města Žďár funguje od počátku června, s ohledem na tehdejší opatření jsme v tichosti otevřeli a nepořádali žádnou oficiální akci pro větší počet návštěvníků. V TIC jsou zaměstnáni 2 osoby, otevírací doba je sezónní a mimosezónní (viz webové stránky města) Co se týká jeho budoucnosti, postupně rozšiřujeme nabídku služeb. Připravujeme prodej vstupenek pro př. organizaci Kultura Žďár a jednoho z celorepublikových distributorů vstupenek. Naším dlouhodobým záměrem je připravit široký sortiment regionálních produktů a originálních dárků jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. Zásadní je pro nás spolupráce s Korunou Vysočiny a co největším počtem ubytovatelů a provozovatelů turistických cílů. Kromě toho samozřejmě běžné služby poskytované turistickými centry -poskytování informací, kopírovací služby atd.
Petr Sedlák odbor ŠKSM

10. 6. 2020
Předmět: Parkovací místo
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je možné si ve Žďáře nad Sázavou pronajmout parkovací místo u bytového domu. Dále by mě zajímala zda by to bylo možné částka a placení.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ve městě jsou pouze tři zóny placeného stání v okolí centra, jiný pronájem veřejných parkovacích stání není možný.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: uzavírka uice
Dotaz: Dobrý den.
V Deníku jsem si přečetla, že bude - s ohledem na budování autobusových zastávek - uzavřena ulice Studentská. Ovšem chyběl časový údaj - od kdy - do kdy
bude tato ulice uzavřená. Máte nějaké bližší informace?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor dopravy):
Úplná uzavírka ulice Studentská probíhá od 15.6.2020 do 31.12.2020. Linkové autobusy včetně MHD budou uzavírkou projíždět. V průběhu času dojde k nutnosti uzavření ulice i pro autobusy, ale termín není dosud znám.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

12. 6. 2020
Předmět: AVE odpady
Dotaz: Dobrý den, jak se díváte na spor starosty Čáslavi s firmou AVE o částku 600 mil. Kč? Nemůže nastat podobná situace ve Žďáře? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/male-mesto-proti-mocne-firme-jednou-to-zaplatite-rekli-starostovi-109073#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=344711&dop_req_id=q2JuN7tdOEA-202006120427&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den
Cizí soudní spory nám nepřísluší komentovat. Skládku, tedy ani takovou, kterou by provozovala nebo vlastnila firma AVE, na území města Žďár nemáme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 6. 2020
Předmět: Vyvrácený strom
Dotaz: Dobrý den,
během víkendových silných srážek se vyvrátil strom na břehu rybníka Horňák. Jeho koruna nyní leží v místě největšího přítoku a je překážkou přitékající vodě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění,
zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

11. 6. 2020
Předmět: Dobrý den,padnul zde dotaz na sekání břehů řeky Sázavy na Farských humnech..
Dotaz: Z odpovědi není patrno o kolik dražsí by tato seč byla, nehledě na to, že je sekán opravdu pouze okraj u stezky v šíři cca 0,5-1m a zdaleka ne celé pozemky ve vlastnictví města.
Z KN je patrné že pozemky města sahají až k vodě samotné.
U nově budované lávky je to 3,5m a jinde je tato vdálenost téměř 13-ti metrová.
Jaké je zadání na sekání Farčat a kdo provádí kontrolu kvality sečení, ... Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
navrhujeme Vám schůzku na místě, abychom si společně prohlédli, o které úseky konkrétně se Vám jedná a obě strany jsme si na místě vysvětlily své představy, možnosti a případná omezení. Prosím s návrhem termínu schůzky se obraťte na správkyni zeleně:
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 6. 2020
Předmět: Parkování
Dotaz: Dobrý den, byl bych velice rád, kdyby se vyřešil problém parkování ve výjezdu na hlavní silnici u domu Revoluční 1817/1818. Kvůli zaparkovanému autu ve výjezdu se musí jezdit částečně přes park a obrubniky, samozřejmě je tato část úplně zničena. Děkuji za pochopení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v případě, že kvůli zaparkovanému autu nezůstane dostatečný prostor pro průjezd nebo není dostatečný rozhled pro výjezd, obraťte se prosím na městskou policii či popř. na Policii ČR. Váš podnět předávám i městské policii, aby v místě zvýšila dohled.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 6. 2020
Předmět: parkování u fotbalového hřiště
Dotaz: Dobrý den, vím, že doba je zlá a každý chceme dítě vozit na kroužky autem. Ale když se sejdou rodiče fotbalistů a tenistů, tak situace na parkovišti je víc než nepřehledná. Na ploše nejsou namalované čáry, každý si parkuje jak chce a tím pádem se tam nevejde tolik aut, kolik by mělo. Bylo by možné tam čáry namalovat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pro toto parkoviště je vodorovné značení objednáno a v případě příznivého počasí proběhne příští týden.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 5. 2020
Předmět: nesvítí světla
Dotaz: Můžete mi sdělit, proč každý večer nesvítí pouliční světla. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
bez bližšího určení, která svítidla máte na mysli, nejsme schopni reagovat. S konkrétním podnětem ohledně veřejného osvětlení se prosím obraťte na správce:
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

6. 6. 2020
Předmět: odpadky za viaduktem
Dotaz: U staré trati za viaduktem je hromada igelitových pytlů s odpadem. Asi to tam nasbíralii bezdomovci. Bylo by možné to prosím odvézt?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s odvozem počítáme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

22. 5. 2020
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den, mohlo by se udělat prosím něco s pískovištěm v ulici Libušínská ve dvoře, je obložené trámy, které jsou popraskané a drolí se třísky, hrají si tu mrrňata a je to velmi nebezpečné děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Petrová,
pokud se Vám jedná o pískoviště v ul. Libušínská v posledním dvoře před bytovým domem č. 198/46, je objednána demontáž tohoto pískoviště a v co nejkratším možném termínu bude umístěno nové. S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 6. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den, za část opravené vozovky na Libušíně je dobré vedení města poděkovat, protože byla již v hrozném stavu, škoda, že to nevyšlo až k hlavní silnici, ale každý opravený úsek v našem městě je dobrý, obzvláště v této nelehké době.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, ráda poděkování předám.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: ovce na Zelené hoře
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jak je možné, že ovce na Zelené hoře nemají přístřešek při dešti (a nyní prší stále) nebo při velkých vedrech?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
dle ust. § 12a, odst. 4) zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění (dále jen zákon) se poskytuje hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví. Na pastvině u Zelené hory roste několik stromů, které ovcím poskytují ochranu před deštěm či stín při případném horkém slunečném dni. Na pastvě je umístěno plemeno ovcí vyšlechtěné pro celoroční pobyt na pastvě.
Orgánem příslušným k posouzení podmínek chovu pro hospodářská zvířata a dodržování povinností uložených chovatelům je dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona Státní veterinární správa, v našem případě Krajská veterinární správa Jihlava.

Bc. Ladislav Holeš
odbor životního prostředí

9. 6. 2020
Předmět: VDV jeho dopad a možnosti
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď, ale patrně jste si otázku špatně přečetla, protože jsem nepsal o zrušení MHD, ale o jeho zefektivnění. Ještě v roce 2015 stálo MHD 6,5 mil. Kč a ne 9,5 mil Kč jako nyní. Proč podle vás při zvýšení výdajů o 30% nedošlo k zvýšení zájmu o MHD? A to nemluvím o investicích do zastávek za další milióny. Mohla byste napsat kolik je kompenzace za jejich využívání v rámci VDV? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zefektivnění MHD probíhalo velmi významně v roce 2017 a 2018 a i nadále je a bude její efektivita sledována. Zásadní vliv na navýšení ceny MHD a obecně veřejné autobusové dopravy v minulých letech mělo celostátní navyšování mezd řidičů. V mnohých městech zájem o MHD klesá - důvody mohou být různé, především narůstající počet a dostupnost osobních automobilů. Snahou města je nabídnout v rámci MHD takové linky a spoje, které co nejvíce vyhoví převažující poptávce občanů.
V rámci VDV ani za předchozí užívání městských zastávek krajskou dopravou nejsou vypláceny kompenzace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: Hrací prvky pro děti
Dotaz: U hracích prvků pro děti např. na Libušíně jste v minulosti psali,že prostor zajistíte vhodným materiálem doskoková a hrací místa u herních prvků. Nic se neděje, nejste vůbec v tomto směru aktivní !Po špatném počasí se tam s dětmi nedá, protože je tam bláto a kaluže...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
dopadové plochy na Libušíně, jak jsem již v minulosti psala, budou postupně obnovovány a nahrazovány vhodnějším materiálem v průběhu tohoto roku především s ohledem na finanční možnosti. Protože podobný problém s dopadovými plochami se neřeší pouze u dětského hřiště na Libušíně, ale i u dalších herních prvků, nelze vše zrealizovat obratem. Práce jsou prováděny postupně dle stavu jednotlivých herních prvků a dopadových ploch, který je zhodnocen každý rok revizní zprávou. Opravovány jsou tedy přednostně dopadové plochy a herní prvky, které jsou na tom z hlediska bezpečnosti nejhůře. Pokud budete mít zájem informovat se o stavu jednotlivých herních prvků na Libušíně nebo obecně o problematice dětských hřišť, můžete se na mne obrátit a vše Vám vysvětlím.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: Nová lávka přes Sázavu
Dotaz: Dobrý den, proč se již ,mnoho dnů nepracuje na mostu přes řeku Sázavu ke Klafaru u cyklostezky a proč se nepracuje alespoň na napojení cesty k tomuto mostu ? Nikdo nikde není ! Alespoň kdyby se pracovalo na na infrastruktuře v rámci napojení cesty na tento most,ale nic se neděje proč ? Stejně tak u druhého mostu ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Berko,
termín dokončení stavby je k 31.8.2020. V současné době probíhají v souladu s harmonogramem práce na úseku 1.máje a Stržanov.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 6. 2020
Předmět: Parkourový park
Dotaz: Dobrý den, v minulosti bylo rozhodnuto o výstavbě sportovního hřiště na parkour. Prosím o info kdy bude tento park vystavěn. Myslím, že jsem asi před dvěma roky viděl informaci o stavbě v roce 2019-2020. Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Růžičko,
parkurové hřiště bylo projednáváno v rámci urbanistické studie streetparku za sportovní halou. Jeho příprava byla vzhledem k vysokým investicím do sportovišť v roce 2018 a 2019, přesunuta. Realizace proběhne podle finančních možností města, které jsou ale, bohužel, v současné době poznamenány proběhlým nouzovým stavem.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 6. 2020
Předmět: Lávka u Nábřežní ulice.
Dotaz: Dobrý den,
včera jsem zjistil, že má být provedena oprava lávky u Nábřežní ulice. Podle vyjádření mluvčího úřadu bude oprava provedena tak, že bude o kousek posunuta. Takže teď jsem trochu zmaten. Jedná se o opravu nebo stavbu nové lávky? Dále mám problém s návazností na schodiště vedoucí k tvrzi. Současná lávka navazuje a vždy navazovala na schodiště. Nová lávka bude navazovat na přechod pro chodce, což není žádný pevný bod (může být zrušen, posunut, schody ale ne). Nemá to logiku. Co cena?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Sedláku,
vzhledem ke stavebně technickému stavu stávající lávky byla zahájena příprava její generální opravy, což v podstatě znamená výstavbu nové lávky. Na pracovním výboru projektu stavby bylo městským architektem navrženo, že pokud je stav takový, že se bude muset postavit lávka nová, mohlo by dojít k jejímu posunutí tak, aby navazující chodník neústil do zálivu autobusu a křižovatky, ale vedl pěší k přechodu pro chodce. Když se podíváte do ortofotomapy, zjistíte, že posun lávky bude navazovat přímo na stávající schodiště. Cena nové lávky bude stanovena podle zpracovaného projektu, který má být dokončen do 1.10.2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2020
Předmět: ježdění do dvoru na Libušíně
Dotaz: Zjišťuji, že v rámci rekonstrukce silnice na Libušíně se nevjíždí do dvorů na Libušíně, nebo jen omezeně a také to najednou běz těch aut jde, aniž by tam vjížděli.Nesmyslnost blokování parkovacích míst pro invalidy stále trvá, toto nebylo odstraněno, i když na to bylo několikrát poukazováno, že tam parkují dva řidiči jedni a ti samí a blokují tím neustále dvě místa 24 hodin. Jiní invalidí by tím pádem měli smůlu,kdby tam přijelli.Je nutno tyto značky odstranit,kdy se uvolní dvě parkovací místa
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Požadavky na dopravu od jednotlivých subjektů jsou různé, mnohdy protichůdné. Stávající dopravní režim je výsledkem projednávání mezi zástupci města i bytových samospráv.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

3. 6. 2020
Předmět: VDV jeho dopad a možnosti
Dotaz: Dobrý den, když tady mnoho lidí píše o "drahém VDV" za 70 Kč na obyvatele, tak je patrně spokojen s MHD za 450 Kč na obyvatele, přestože nedojede dál něž do Stržanova a jenom autobusem. Zajímalo by mne, zda jste v souvislosti s VDV uvažovali o jejím dopadu na MHD a redukci pro Žďár neefektivní MHD? Ušetřené peníze by posloužily k úhradě 1,5 mil. Kč na VDV.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
MHD nepřipravujeme zrušit, jedná se o občany Žďáru žádanou službu. Město je povinno zajistit dopravní obsluhu svého území. Zda a jakou výši příspěvku a za jaký rozsah a standard VDV hradit kraji na krajskou dopravní obslužnost (provoz VDV) je v jednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: Tašky odpady
Dotaz: Dobrý den. Dotazují se prosím, zda lze na úřadě zdarma vyzvednout tašky na třídění odpadu a popřípadě jak velké děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Tašky již k vyzvednutí nemáme.
Žádali jsme o dotaci na jejich nákup, ale tato aktivita nebyla podpořena. V letošním roce pořízení z vlastních prostředků města neplánujeme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 6. 2020
Předmět: Díry ve vozovce
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jela na kole od hlavní silnice 1/37, kde jsem odbočila na Grejdy,kde se nachází ve vozovce hodně děr, které by bylo potřeba zaasfaltovat, je to dost nebezpečné do těch děr kolem vjet.Potom jsem pokračovala dále kolem tratě,kde jsou takové vzniklé velké díry,které by bylo asi vhodné zasypat nějakým hutným materiálem a pořádně udusat. Moc tomu nerozumím, ale v rámci bezpečnosti pro cyklisty by to bylo vhodné spravit,aby se něco nestalo,např. malým cyklistům a dětem, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tryskané vysprávky jsou objednány a dle počasí v nich bude firma pokračovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 6. 2020
Předmět: neodtékající kanál
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné pročistit kanál před bytovým domem Brodská 1915/38 (přístavek), ZR 3, kanál je zanesen bahnem, listím, štěrkem. Při větším dešti se zde tvojí velká kaluž.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění vpusti je objednáno.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 6. 2020
Předmět: odpovědi
Dotaz: dobrý den, proč úředníci odpovídají jen na některé dotazy? posílal jsem dotaz a dodnes bez odpovědi.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
mohl byste dotaz, na který Vám nebylo dosud odpovězeno, více specifikovat, např. kdy to bylo a čeho se to týkalo?
Děkuji
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

8. 6. 2020
Předmět: Prodej jahod
Dotaz: Dobrý den, bude i letos probíhat na náměstí prodej jahod a následně borůvek ve stánku, tak jako každý rok? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Ano, prodej jahod již probíhá. Prodejce borůvek má také zájem prodávat, jakmile nastane jejich čas.
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: oprava pískoviště
Dotaz: Prosíme o opravu pískoviště mezi bytovými domy Javorová 1 a Květná 6. Je v dezolátním stavu, jedna strana se úplně rozpadla. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava pískoviště byla objednána.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

5. 6. 2020
Předmět: Komunikace na farčatech
Dotaz: Mám dotaz, zda se nechystá nějaká úprava chodníku/nechodníku z žulových bloků poblíž průchodu mezi zahradami.
Na celých Farčatech je mnoho asfaltovaných stezek, které se využívají minimálně. Ale hlavní směr od bývalé vodárny u jezu k uličce mezi ploty je asi nejhorší a navíc je "vylepšený" kamennými bloky, které ani netvoří chodník. Výsledkem je, že se jim všichni vyhýbají a tráva podle toho vypadá. Záměr autora jsem bohužel nepochopil. Je v plánu s tím neco udělat?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novohradský,
ano, na Farských humnech bude provedena úprava podle schválené Koncepce Farských humen (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/stavebni/farska-humna-revitalizace.pdf).
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2020
Předmět: Řadové domy Barvířská - kolik domů se postavilo za účelem prodeje se ziskem a kolik za účelem bydlen
Dotaz: Dobrý den,
jen co je téměř před dokončením první řadový dům na ulici Barvířská, tak už se prodává. Vzhledem k prodejní ceně (7mil) je zřejmé, že byl postaven za účelem "podnikatelského záměru". Lidé čekali několik dní před úřadem na pozemky a na spousty z nich se ani nedostalo. Proč město nezabrání prodeji pozemků takovýmto spekulantům a nepomůže zájemcům, kteří by si postavili dům "pro sebe"? Toto určitě nebude jediný řadový dům, který někdo postavil za účelem zisku.

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený AB,
zájmem města je, aby prodaný pozemek nezůstal nezastavěný, ale byl na něm, v co možná nejkratší době, postaven a užíván nový rodinný dům. Za tímto účelem je v kupní smlouvě předkupní právo pozemku do doby kolaudace rodinného domu.
Posílení bytového fondu města proběhne, ať již staví stavebník dům jen pro sebe, nebo získá kupce na objekt, který postavil.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP23. 5. 2020
Předmět: Co všechno platíte architektovi města?
Dotaz: V registru smluv máte smlouvu a dodatek na práce městského architekta (Refuel s.r.o.) s hodnotou podle smlouvy z roku 2015 s částkou 259 tis. Kč bez DPH za rok a taky je tam dodatek z roku 2020, který zvýšil částku na 490 tis. Kč bez DPH za rok. Na webu máte taky zveřejněno, že už v roce 2019 jste architektovi zaplatili 427 735 Kč - na základě čeho a za co, podle smlouvy to nebylo?
Dělali jste na tohle nějaké veřejné výběrové řízení a kde ho najdu na vašem městském profilu zadavatele?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kájo,
městský architekt, vykonává pro město větší rozsah práce, než je stanoven příkazní smlouvou. Nad rámec konzultací a projednávání záměrů a projektů města, a nad rámec projednávání projektů ostatních stavebníků, zpracoval projekty v zákonném limitu na základě objednávky. Mezi tyto projekty patří např. záměr Služební byty na ul. Novoměstská, Lučiny – Bydlení, Strategie bydlení, Lávky a Ring Park. Cena těchto projektů byla stanovena na základě hodinové sazby, což je vzhledem k její výši, pro město výhodné.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2020
Předmět: Fotbalový stadion
Dotaz: Kdy se prosím bude něco dít na fotbalovém stadionu, myslím tím, ty staré škaredé budovy na spodní straně stadionu.Vrchní strana je pěkná,včetně nové budovy pro sportovce,ale spodní strana je ostuda ! Ten vstup do stadionu od cyklostezky je taky škaredý, brána špatná,plot a okolí zandbané,včetně okolí antukových kurtů.Kdy na toto přijde řada v rámci obnovy sportoviště ?Tyto části jsou ve velmi špatném stavu !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, pane Vacku,
v letošním roce bude zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci stávající „novější“ budovy na fotbalovém stadionu, aby v případě možnosti mohla být čerpána dotace na její realizaci. Po této rekonstrukci, která by měla stát cca 10 mil. Kč, bude veškeré zázemí pro fotbalisty již na odpovídající úrovni. Pokud budou k dispozici v dalších letech finanční prostředky, tak budeme pokračovat v rekonstrukci plotů, vstupů a hlavní hrací plochy. V nejbližších dvou letech však finanční prostředky pravděpodobně (i díky současné pandemii) k dispozici nebudou. Máme na starosti více sportovních zařízení, která potřebují finanční prostředky na opravy a rekonstrukce, protože jsme převzali tato sportovní zařízení ve špatném technickém stavu.
V. Kovařík SPORTIS

2. 6. 2020
Předmět: voda v Pilské nádrži
Dotaz: Dobrý den dotazuji se jakou formou se čistí Pilská nádrž, spadá nějak pod čističku, nebo jak to je? Připadá mi, že je voda špinavá a brzo také plná siinic. Dělá s tím něco město ? Nebo to lidem nevadí ta špina a přece se v tom koupou, protože jiné přírodní koupaliště město nemá? To nemluvím o zanedbaném okolí, předražených službách a mnoho nedostatcích kolem nádrže.Lidé tam jezdí jen z nutnosti, protože nemají kam jinam s dětmi jet.Ale jinak to pro naše město není žádná reklama a vizitka.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Srnská,
Pilská nádrž není v majetku města, proto na ní město nemůže provádět čištění. Jde o přírodní nádrž a je na zvážení každého návštěvníka, zda ji využije. Pro bezpečné koupání je možné využít letní provoz Relaxačního centra.
Nemám informace, že by lidé jezdili na sportoviště jen z nutnosti, právě naopak ozývá se řada spokojených návštěvníků.
Pokud máte postřehy o konkrétních nedostatcích, prosím, o jejich zaslání, abych je mohla předat provozovateli. Toto obecné hodnocení není možné řešit.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2020
Předmět: rybník na Jamské
Dotaz: Dobrý den, předpokládám, že rybník na Jamské naustoupí stavebním účelům a zůstane tam, ba naopak bude vyčištěn a uveden opět do provozu, obzvlášť v době, kdy je voda tak cenná, nejen pro biotop, ale obecně.Jinak stavební činnost je tam v současné době velká, vozovka narušená, provoz omezen semafory, předpokládám, že vše bude uvedeno do naprostého pořádku,po nutných stavebních úpravách. Firmy, co tam vznikají,předpokládám, že okolí řádně upraví a ozelení po dokončení stavev.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Křesťane,
ano, Posměch bude ještě upravován, zásahy provedené v rámci staveb budou postupně odstraňovány, a investoři své stavby připraví k řádnému uvedení do provozu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 5. 2020
Předmět: obchvaty a další stavby
Dotaz: V novinách měsíčníku Kraje Vysočina se píše o obchvatech Jihlavy,Velkého Meziříčí, Velké Bíteše,Nového Veselí, ale nikde se nepíše o Žďáru nad Sázavou. Zdá se, že naše město je na okraji zájmu našeho kraje.Proč se nehovoří o obchvatu našeho města ? Je to malé loby a malý vliv našeho města v našem kraji ? Velké iinvestice a zájmy putují úplně někam jinam ! Na Stalingradě máme také prázdnou budovu,která patří kraji, chátrá a nic se s ní neděje.Ideální by byl pro domov důchodců.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Vostálová,
na přestavbu budovy, o které se zmiňujete, investor připravuje projektovou dokumentaci a podklady pro správní řízení.

Na další úsek komunikace v trase obchvatu v našem městě probíhá správní řízení. V dalším úseku pak dochází k postupnému vykupování pozemků. O výstavbách komunikací v jihovýchodní části trasy obchvatu průběžně informujeme.
Většina vámi zmiňovaných měst staví své obchvaty stejně jako Žďár, podle stupně výkupů pozemků a finančních možností.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 5. 2020
Předmět: travnaté ostrůvky na Libušíně
Dotaz: V minulosti bylo několikrát poukazováno na nesmyslné travnaté ostrůvky z doby minulé na Libušíně,kdy po jejich odstranění by vzniklo hned cca 10-15 parkovacích míst (tolik nuté pro tuto lokalitu.Odstranění by nemuselo být tak nákladné a realizace nových parkpovacích míst reálná.Jedná se o již stávající parkovací prostor na Libušíně u hlavní cesty, směrem k prodejně k vínu.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Tržile,
na ul. Libušínská proběhne v letošním roce rekonstrukce asf. povrchu. S celkovou revitalizací, ve které se provedou i další úpravy se počítá v rámci Strategie Centrum.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 6. 2020
Předmět: Další zatím nezodpovězený dotaz k příspěvku města na krajskou dopravní obslužnost
Dotaz: Vážený pane Vostrejši, jsem na tom podobně jako paní, co se ptala včera. Ve stejný den jako ona jsem posílal dotaz k příspěvku města na krajskou dopravní obslužnost, ale na odbor dopravy. Jak zjišťuji, správně to mělo být na odbor komunálních služeb. Snad si to odbory mezi sebou předají a odpovědi v Dotazovně se dočkám. Děkuji.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážený pane Jiří,
i když při zadávání dotazu nezvolíte správného adresáta, kolegové si zajisté dotaz předají a kompetentní odpověď zveřejní. K nezveřejnění Vašeho dotazu a odpovědi na něj může dojít v případech uvedených v úvodním textu na stránce Dotazovny.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky

2. 6. 2020
Předmět: zimní stadion
Dotaz: Každý den jezdím po cyklostezce a dívám se jak někdo natírá boční stranu stadionu. Již to tam je měsíc do půlky natřené sloupy a vršek není stále dodělán, přitom z žebříku by to muselo být dávno dodělané za dva dny,kdyby to natíral jeden člověk. Ukázková práce,kde není dohled, tak se nic neděje.Nevím, jak pracuje vedoucí zimního stadionu,ale toto je příliš vidět ta nečinnost a nic nedělání !
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den, pane Dostále,
nejedná se o žádnou nečinnost a nic nedělání. Smlouva o dílo s dodavatelem, který nabídl ve výběrovém řízení nejnižší cenu, byla uzavřena vzhledem k jeho závazkům do 31.7.2020. Termín smlouvy bude dodržen a dle vyjádření dodavatele ještě zkrácen.
S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou

2. 6. 2020
Předmět: Nedoručený dotaz přes Dotazovnu k příspěvku města na krajskou dopravní obslužnost
Dotaz: Dobrý den, ve čtvrtek 28. května jsem posílala na finanční odbor dotaz ke krajem navržené smlouvě o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Na dotaz nemám odpověď, i když pozdější dotazy už odpověď mají. Děkuji předem za vyřízení.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážená paní,
Váš dotaz byl přes Dotazovnu správně automaticky doručen na finanční odbor. Odpovědi jsou zveřejňovány tak, jak na ně adresáti odpovídají. Adresáti však nemusí na dotazy odpovídat chronologicky. Kolegyni na finančním odboru jsem Váš dotaz připomněl.
S pozdravem
L. Vostrejš, oddělení informatiky

2. 6. 2020
Předmět: Kronika a počty obyvatel města ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Dobrý den, protože asi vydávání Žďárského zpravodaje patří pod marketing, tak snad dotaz adresuji správně. V květnovém a teď i v červnovém čísle Žďárského zpravodaje chybí kronika a informace o počtech obyvatel města v jednotlivých měsících. Chybějící kroniku kvůli osobním údajům a žádostem o souhlas se zveřejněním bych pochopila, že to je moc práce. Proč ale chybí počty obyvatel? Pokud to ve zpravodaji už nebude, dejte to prosím aspoň někam na web města, zajímá to více lidí. Děkuji předem.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
svůj dotaz adresujete správně. V souvislosti s koronavirovou krizí jsme s úbytkem obsahu pro Zpravodaj byli nuceni omezit i rozsah stránek. Již dvě vydání vyšla bez 1 archu, což znamená 4 strany. Obsah se musel přeskupit a na rubriky, které zmiňujete, již následně naopak nezbyl dostatek místa. Je před námi společné červencové a srpnové vydání, kde plánujeme tyto "resty" dohnat. V prázdninovém vydání tedy počítáme zpětně jak s kronikou, tak s údaji o počtu obyvatel. Vaše poznámka o kronice je trefná, GDPR nám skutečně v případě kroniky přidává hodně práce. Za Váš podnět k počtům obyvatel děkuji. Myslím, že nebude problém, aby se tyto údaje na našem webu objevovaly.
Petr Sedlák Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

28. 5. 2020
Předmět: Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysoč
Dotaz: Dobrý den, ve Žďárském deníku se píše, že město bude škrtat rozpočet kvůli viru. Ale na pondělním rokování rady města se bude schvalovat placení do krajského rozpočtu za dopravní obslužnost. Jak je to možné, když toto se nikdy z rozpočtu města neplatilo? A kolik to bude stát, o kolik se sníží rozpočet města? To si budeme muset jako město kvůli příspěvku do krajského rozpočtu muset ještě více utáhnout opasky? V čem se dopravní obslužnost zlepší, když ji bude město ponovu spolufinancovat? Nechápu.
Odpověď (odbor finanční):
Vážená paní,
rada města v pondělí projednala návrh kraje na spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny městem. Rada ho vzala na vědomí a zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách města k návrhu. Návrh smluv počítá s příspěvkem města ve výši cca 1,5 mil. Kč na rok, počínaje rokem 2021. Zda a za jakých podmínek budou krajem navržené smlouvy schváleny a zastupitelstvem města nový náklad zohledněn v rozpočtu města je v tuto chvíli předčasné odhadovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: spolufinancování krajské veřejné dopravy z rozpočtu města
Dotaz: Dobrý den , můžete prosím napsat , jaký závěr je po jednání Rady města? Bude se nebo nebude platit 1,5 milionu korun navíc do rozpočtu kraje jako sponzorství města pro krajskou veřejnou dopravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smlouvy Kraje Vysočina na příspěvek na VDV vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k tomuto návrhu. O placení příspěvku podle navržené smlouvy nebylo rozhodnuto.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: jestli je to ještě možný tak se podívejte na facebook jak některý obce kritizují návrh kraje na posí
Dotaz: díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i zástupci města Žďáru mají připomínky a podněty k návrhu smlouvy na příspěvek města na VDV. Budou o tom jednat s krajem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: připomínky města k budoucím jízdním řádům VDV + požadavek na dorovnání ztráty po městech
Dotaz: Někdo dřív psal o připomínkách bývalého starosty Navrátila. Ale to byly jen některý připomínky, protože těch nedostatků v jízdních řádech bude víc. Jezdím do Ledče a dnes vyhovují přípoje. Od prosince v Brodě odjede navazující osobák 10 minut před příjezdem rychlíku od ZR, na přestup se bude čekat 110 minut. V opačném směru se bude muset čekat na přestup v Brodě 100 minut, někdy 40 minut. Ty vaše připomínky k jízdním řádům nejsou všechny, stav bude horší. Hodně zvažte, jestli na VDV peníze dáte!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Tématem bude i standard a rozsah VDV. Děkujeme za konkrétní podnět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2020
Předmět: Web města a platba pro veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Vážení, můžete prosím doplnit tu komunikaci mezi městem a krajem na internetových stránkách města, konkrétně na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina? Když píšete, že s městem se kraj o Veřejné dopravě Vysočiny nebaví, nikdo neví, co bude znamenat uvažované spolufinancování veřejné dopravy Vysočiny, tak prosím o velkou opatrnost a obezřetnost v této věci. Aby město nesplakalo ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
materiál projednaný radou města ve věci návrhu smluv mezi Krajem Vysočina a naším městem v návaznosti na zavedení VDV bude zveřejněn na webu města - v sekci rady města (https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/).
Vedení města postup v této věci konzultuje i s externími odborníky a o podmínkách a podnětech k návrhům smluv bude jednáno i se zástupci Kraje Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2020
Předmět: Finance v rozpočtu města a požadavky kraje na příspěvek na veřejnou dopravu
Dotaz: Dnes jsem se díval na Otázky Václava Moravce. Říkali tam, že města, obce a kraje mají méně peněz a ještě teď budou mít míň. V tisku byly názory vedoucích lidí města, že město kvůli nedostatku peněz ruší plánované investice. Kraj se teď snaží sanovat rozpočtový propad penězi měst a obcí, aby ušetřil své výdaje na veřejnou dopravu. To jako město skutečně se musí návrhem kraje zabývat, i když kraj ví, že město škrtá investice? Kdyby bylo jednání Rady města veřejné, tak bych to jim všem řekl naplno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Město je povinno se zabývat návrhem Kraje Vysočina, to však neznamená, že jej musí přijmout. Ve věci budou vedena další jednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2020
Předmět: Taky mám něco k Placení města za krajskou veřejnou dopravu, protože to není normální, že si kraj vym
Dotaz: Když bylo minulé vedení města pod panem starostou Navrátilem, tak se tím zabývalo dost, četl jsem i dopis s výtkami k návrhům nových krajských jízdních řádů. Když se teď podívám na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina, tak je tam ticho po pěšině. Asi je to tím, že vedení města je zároveň členy krajského zastupitelstva, tak bude město muset platit kraji. Nebo je to jinak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2020
Předmět: Možnosti řešení krajského návrhu ke spolufinancováním VDV městem
Dotaz: Dobrý den, hodně lidí zajímá, aby město dobře rozhodlo o smlouvě o spolufinancování VDV našim městem. Město je krajem požádáno o schválení smlouvy. Jakým způsobem zváží všechna pro a proti? Je to hodně peněz, kdyby se mělo platit každý rok víc jak pětinásobek toho, co se platí dnes.
Nestálo by za to k tomu dát hlavy dohromady, na městě je spousta odborníků? Neměla by se k tomuto posouzení založit pracovní skupina?
Smlouva by se měla prozkoumat do podrobna, protože vše může být skryto v detailu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Podmínky zapojení a přispívání na provoz VDV byly a jsou opakovaně konzultovány s externími odborníky z dopravní univerzity, veřejnými dopravci, s jinými obcemi a městy, v rámci poradního sboru starosty města pro tuto problematiku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2020
Předmět: Na sociálních sítích je návrh smlouvy o spolufinancování VDV z rozpočtů měst a obcí
Dotaz: Paní Wurzelová, ozval se někdo z vedení města k té smlouvě mezi městem a krajem o poplatku? Vždyť ta smlouva je výhodná jen pro kraj a nevýhodná pro města a obce! Student prvního ročníku práv by to poznal! Kde je možnost výpovědi smlouvy? Kde je napsáno, jaká nabídka dopravy se za zaplacenou částku pro město bude realizovat? Kde je jistota, že se třeba v průběhu těch 3 let smlouvy nabídka dopravy nebude snižovat? Co když klesne výrazně počet obyvatel města? Díval se na tu smlouvu právník města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Připomínky zástupců města se týkají i Vámi uváděných podmínek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Spolufinancování Veřejné dopravy Vysočina z rozpočtu města Žďáru
Dotaz: Já nevím, ale být radními tak bych se tím vůbec nezabýval. Městu to nic nepřinese, krajské vlaky a autobusy budou jezdit pořád stejně, jenom rozpočet města Žďáru bude mít míň peněz. Už tady někdo psal o pohádce Tajemství staré bambitky. Tam to taky začalo jednou daní a jak to skončilo. Co si pak na kraji moudré hlavy vymyslí příště, aby z komunálních rozpočtů se vytáhly další peníze? A neodpověděla jste na otázku, co se pak v krajské veřejné dopravě změní od roku 2021 proti letošnímu roku 2020.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Tématem jistě bude i standard a rozsah služby nyní i v budoucnu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: doplním něco k dotazu s názvem Placení města za krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Dobrý den.
Ano, Rada města v pondělí bude rozhodovat, jak se s tím popere, co si na kraji vymysleli.
Jenže když kraji nevyhoví podle jeho přání, tak na město může kraj "zakleknout". Ale "zaklekne" pak i na jiné obce, protože těch obcí bude dost, co jim to nebude líbit.
Je to fakt jak v té pohádce Tajemství staré bambitky, vymýšlejí se nové poplatky. Nebo jak o Smolíčkovi, město natáhne ruku a kraj mu ji utrhne.
Můžete prosím radním říct, že se toto občanům vůbec nelíbí, to co si kraj vymýšlí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Particitativní rozpočet místo spolufinancování krajské veřejné dopravy městem
Dotaz: Vážení,když jsem si přečetl dotazy a dpovědi k tomuto,tak tomu nechci věřit.
Město nemá peníze a škrtá investice.
Teď do toho si kraj vymyslí,že bych chtěl v krajský veřejný dopravě ušetřit aby to zacvakaly města a vesnice.
Dejte na rok 2021 těch 1,5 milionu do participativního rozpočtu, z toho bude mnoho desítek projektů.
Nebo kolik mají stát ty nové zastávky MHD na Studentské ulici proti Lidlu?
Nestačilo by těch 1,5 milionu na toto?
1,5 milionu ročně do krajské rozpočtové černé díry nedávejte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2020
Předmět: oprava cesty Libušín
Dotaz: To frézování cesty na Libušíně mohlo být protaženo tou křižovatkou ještě tak cca 30 metrů, tam je to také špatné. Jsou to takové lokální opravy, vím, že to stojí hodně peněz,ale když už se to opravuje tak pořádně a se vším všudy. Chodníky kolem by byly potřeba již také opravit ! Je mi jasné, že je to otázkou peněz..Je to poměrně frekventovaná lokalita, která si zaslouží opravy,chodníků a cest,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobnou otázku již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8664
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 5. 2020
Předmět: ZR 4, Vančurova ul.
Dotaz: Prosím o informaci, kdy je v plánu oprava ulice Vančurova, která je už opravdu ve stavu "tankodrom". Přitom 95% aut projíždějících ulicí Bří Čapků odjíždí právě touto ulicí. Naše sídliště ZR 4 mě přijde stále, co se týče oprav komunikací, odkládané snad až jako poslední. Nešlo by s tím něco udělat? Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ulice Vančurova i Wolkerova patří k ulicím, kde by vozovka i chodník již potřebovaly opravu. Konkrétní termín není stanoven, bude se odvíjet i od možností financování takových oprav.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Oprava Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den. U právě rekonstruované Nádražní ulice je první sloup veřejného osvětlení u restaurace RUP naprosto mimo osu s ostatními nově postavenými sloupy. Vypadá to hrozně. Může to firma, která sloupy osadila, opravit ještě dřív, než se dodělají chodníky a silnice? Takhle to přece nemůže zůstat. Je to celková rekonstrukce a má vypadat hezky. Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Padalíková,
v těchto místech má být záliv pro zastávku MHD a osazení sloupu odpovídá schválenému projektu.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

29. 5. 2020
Předmět: Peníze
Dotaz: Kolik naše město dostává peněz od kraje Vysočina, když začíná být trendem, aby obce naopak kraji dávali ? Každou korunu pro naše město potřebujeme, ba naopak je tu mnoho věví v havarijním stavu, na které potřebujeme peníze a také na oopravy vozovek v našem města a chodníků, které jsou v havarijním stavu ! Zřejmě to jiná města s krajem umí lépe, když jim kraj přispívá více peněz jako našemu městu, V čem to je.V politickém rozložení sil ? To je potm katastrofa !
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Kvapile,
v roce 2018 obdrželo město 25.204 tis. Kč neinvestičních dotací a 769 tis. Kč dotací investičních. V roce 2019 to bylo 27.006 tis. Kč neinvestičních dotací a 35 tis. Kč dotací na investice. V letošním roce jsme do konce května od Kraje Vysočina dostali 16.175 tis. Kč. Podrobnější informace (účel poskytnutí) najdete na webových stránkách města https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/ v sekci klikací rozpočet.
S pozdravem
Jitka Vácová, vedoucí OF

31. 5. 2020
Předmět: objekty na bourání
Dotaz: na jakou e-mailovou adresu zaslat fotky objektů na bourání ve Žďáru n.S.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Zelený,
pošlete to na moji e-mailovou adresu: tajemnik@zdarns.cz.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

22. 5. 2020
Předmět: Návrh na doplnění odpadkových košů v ulici Kavánova (Vodojem)
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych navrhla, aby se doplnili veřejné odpadkové koše na ulici Kavánova, případně někde na chodník podél silnice Novoměstská směrem na NMnM (naproti Mounfieldu). Chodí tam poměrně velké množství lidí se psy (včetně mě) a většina z nich pokračuje po louce nahoru k vysílači a dál. Pokud se stane, že v těchto místech potřebujeme po našich psech uklidit, není možné nikam sáček vyhodit. A házet odpad do soukromých popelnic není ideální :-) Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Rozmarinová.
Děkujeme za Váš podnět.
Do zástavby rodinných domů neplánujeme koše na komunální odpad rozmisťovat – na ul. Kavánovu nově přibyl koš u dětského hřiště.
s umístěním jednoho koše k ul. Novoměstská počítáme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Placení města za krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, přečetla jsem si teď Vaši odpověď na dotaz občana pana Slámy a jsem pobouřena, že se má dávat z rozpočtu města taková suma peněz každý rok. Co by se mohlo jiného koupit nebo jaké služby pro občany by z toho byly! Napsal kraj ve svém návrhu na spolufinancování Veřejné dopravy, co by se za ty peníze tak moc zlepšilo, když se srovná nabídka veřejné dopravy v letošním roce 2020 a v roce 2021 nebo v letech pozdějších? Občané mají právo to vědět, je to z rozpočtu jejich města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak již bylo zveřejněno, odpovědět na otázku kdy, zda a za jakých podmínek budou smlouvy v této věci uzavírány a zastupitelstvem města nový náklad zohledněn v rozpočtu nelze předvídat bez projednání této věci v příslušných orgánech města. Zvolení zástupci města zajisté odpovědně zváží, zda přijmout návrhy v té podobě, v jaké byly městu předloženy, zda jednat o upřesnění návrhů a úpravě podmínek a jaké podmínky jsou pro město přijatelné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Poplatky města do krajského měšce jako výpomoc pro Veřejnou dopravu Vysočina
Dotaz: Dobrý den.Tak už je tady zase,kraj zkouší z měst a obcí vytáhnout peníze za něco,co má podle zákona na starost a dostává na to ze státního eráru.Nemám vzdělání na vejšce ale jen maturitu,ale selským rozumem jsou to jen odkloněný peníze z městské kasy.To bych raději těch 1,5 milionu dal na MDH,aby se občani mohli dostat častějš po městě.Není to jak zavedení nový daně,jestli se kraj neinspiroval u zavádění daní podle pohádky Tajemství staré bambitky?Co si vymyslí kraj za poplatky příště?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobné připomínky a dotazy zde jsou již odpovědi zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2020
Předmět: Vysoké poplatky měst a obcí do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu
Dotaz: Paní Wurzelová, loni na podzim hodně občanů tady kritizovalo, že město bude platit ročně na občana 70 korun za něco, co doteď platil kraj. Zaplatí a dostane to, co dostalo dříve bez platby. Není to vyhazování peněz? Spočítali jste si, že to je skoro 1 a půl milionu korun každý rok?! Vedení města je pořád stejné a tehdy odpovídalo, že za toto platit jako správný hospodář nebude. Proč najednou taková změna, když se podívám na program příští Rady města? Jestli nevíte, co se penězi, tak vám poradím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pan Slámo,
rada města bude v pondělí projednávat návrh kraje na spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny městem. Rada ho např. může vzít na vědomí a zástupci města pak budou jednat s krajem o připomínkách města k návrhu. Návrh smluv počítá s příspěvkem města ve výši cca 1,5 mil. Kč na rok, počínaje rokem 2021. Odpovědět na otázku kdy, zda a za jakých podmínek budou smlouvy v této věci uzavírány a zastupitelstvem města nový náklad zohledněn v rozpočtu nelze předvídat bez projednání této věci v příslušných orgánech města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 5. 2020
Předmět: Zeleň Veřejná u Zelené hory
Dotaz: Dobrý den na fcb prosakují fotografie ohrady v okoli Zelené hory s tím, že by tam měly pást ovce..
Proti ovcím nic nemám bude to jistě fajn, pouze v těžkém rozporu s územním plánem, kdy budou ohrady nejspíš uzavřené-neveřejné..
Obecně bych byl rád za změkčení regulativů ohledně živých sekaček, jsou kdekoli(i v centru) přijetelnější než firmy s hlučným nářadím a to nejen na veřejných prostranstvích..
Děkuji za vysvětlení a výhled do budoucna ovce vs. firmy, benzín, sekačky
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jonáši,
umístění mobilních el. ohradníků na ploše veřejné zeleně, v době od května do září, a v rámci revitalizace zeleně, není v rozporu s územním plánem města.
Výhled s "živými sekačkami" mi nepřísluší a dovolím si jej nekomentovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 5. 2020
Předmět: používání služebních vozidel rodinými příslušníky místostarostky
Dotaz: Dobrý den, po přečtení vašich nekonkrétních odpovědí bych také rád věděl, které to jsou případy, kdy je může řídit jiná osoba. Věřím, že je v zájmu radnice, aby v duchu transparentnosti mohla veřejnost kontrolovat dodržování základních pravidel u funkcionářů využívajících prostředky města. Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Jando,
pro ukončení této diskuze jsem se rozhodla sdělit něco ze soukromého života. Služební auto jsem nikomu nepůjčovala. Pokud je auto v provozu, vždy v něm sedím. Je možné, že některý všímavý občan zahlédl za volantem dceru, která mě několikrát vezla k lékaři, protože mám zdravotní komplikace. Vnitřní předpis umožňuje využít služební vozidlo i k soukromým účelům, a to byl i případ mé cesty do zdravotnického zařízení. Děkuji za pochopení a věřím, že moje odpověď je dostatečně konkrétní.
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města

27. 5. 2020
Předmět: oprava Libušínské
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci z jakého důvodu nejsou u zastávky před DPS používány obrubníky Kasselského typu. Myslím, že zrovna na Libušínské je potřeba, aby nastupování do autobusu bylo pro seniory co nejpohodlnější, nehledě na to, že vozovka je zde poměrně úzká a zastávka není v zálivu a proto je vhodné, aby autobus stál co nejvíce při kraji. Obrubníky, které hodlá firma instalovat nejsou určené pro využítí v autobusových zastávkách.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v ul. Libušínská byla od začátku v plánu pouze oprava vozovky se srovnáním a částečnou výměnou obrub. Až bude naplánována např. v rámci revitalizace rekonstrukce celé ulice včetně chodníků a přilehlých prostor, určitě projektant do dokumentace kasselské obrubníky zahrne. Máme s nimi dobré zkušenosti i jinde ve městě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 5. 2020
Předmět: výběrové řízení na vedoucí/ho stavebního
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat co vás vede ke snížení kvalifikačních požadavků (praxe min. 5 let, 3 roky v řídící funkci výhodou ) pro uchazeče. Snížila se obtížnost stavebného řízení nebo nemá nikdo zájem?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
obtížnost stavebního řízení se nesnížila, ba naopak, ale jedná se o agendu technického charakteru a obtížně se shání kvalifikovaní zaměstnanci. Co se týká stavebního zákona, kde jsou stanovené kvalifikační požadavky, tak je to velký problém. Protože však chceme, aby stavební odbor fungoval pod novým vedoucím co nejdříve přikročili jsme ke zmírnění vlastních požadavků pro výběr.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

27. 5. 2020
Předmět: oprava ul.Libušínská
Dotaz: Dobrý den, budou se vyměňovat obrubníky na obou stranách vozovky ? Připadá mi to taková polovičatá práce, pokud by se obrubníky opravovaly jenom na jedné straně.Samozřejmě, že k tomu by bylo vhodné opravit i chodníky, které jsou mnohdy již ve špatném stavu.Nechápu, proč se to nevyfézuje dále k hlavní silnici,aby to jjiž bylo vše řádně hotové ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v tomto roce byla naplánována pouze oprava vozovky v tomto nejhorším úseku. Samozřejmě další části včetně chodníků by si následnou opravu také zasloužily. Jak správně uvádíte, bude to dále především otázka financí.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 5. 2020
Předmět: Autobusová zastávka TOKOZ
Dotaz: Dobrý den,
píši vám ohledně autobusové zastávky, která se nachází vedele firmy Tokoz. Zastávka by si zasloužila pořádně vydezinfikovat a opravit, nebo pro ni najít nové/jiné vhodnější místo. Myslím, že cestující MHD, kteří čekají na daný spoj by velice ocenili příjemnější prostředí, ve kterém mohou čekat nebo se schovat, když prší.
Děkuji.
S pozdravem Lucie Dokulilová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s vyčištěním čekárny počítáme. Výměnu nebo přemístění aktuálně nepřipravujeme. Stav čekárny je nám znám, bude jednou z prvních, které se případně budou měnit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2020
Předmět: odstavená vozidla Brodská 1911-1915
Dotaz: Dobrý den , minimálně od léta r. 2018 je dotazováno řešení odstavených vozidel kolem domu Brodská 1911-1915. Jak situace vypadá nyní téměř po 2 letech?
Dočkáme se konečně odstranění těchto vozidel? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
tento týden doběhne zákonná lhůta u posledního ze tří aut v okolí domu, příští týden ještě bude vylepen na vozidla „pokus o smír“ se lhůtou max. 2 týdnů. Teprve pak mohou být odtaženy a zlikvidovány.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2020
Předmět: Naučná stezka kolem Zelene hory
Dotaz: Dobrý den,
Rada bych se zeptala, jestli se v blízké době plánuje oprava stezky. Je zde spoustu vypadaných a zhnilích prken. Dekuji
Odpověď (oddělení projektů):
Vážená paní,
je připravena projektová dokumentace na revitalizaci stezky kolem Konventského rybníka. Vlastní obnova stezky je závislá na finančních zdrojích. Budeme-li úspěšní při získání dotace na tuto akci (žádost byla podána), pak by práce na revitalizaci stezky mohly být zahájeny již před koncem tohoto roku. Pokud nebudeme mít zajištěno finanční krytí, pak i nadále budou probíhat pouze dílčí opravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 5. 2020
Předmět: Ještě k využívání služebních vozidel
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si dotaz ohledně využívání služebních vozidel rodinnými příslušníky s soukromým účelům a stále je tu zmiňován vnitřní předpis. Bylo by možné zveřejnit znění tohoto předpisu? Jakým způsobem je tam upraveno ono využívání vozidla rodinnými příslušníky. Omlouvám se, zatím mi přijde, že se spíše "vymlouváte" než abyste odpověděla konkrétně.

Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
provoz vozidel ve vlastnictví města obsahuje vnitřní předpis, který upravuje režim pro služební účely a uvolnění zastupitelé mají možnost používat vozidlo i pro soukromé účely, které si hradí. K tomuto využívání služebních vozidel je s uvolněným zastupitelem uzavřena samostatná dohoda o poskytnutí vozidla.
V tomto režimu se počítá i se situacemi, kdy nemohou uvolnění zastupitelé z různých důvodů řídit a v těchto případech může vozidlo řídit i jiná osoba (např. rodinný příslušník). Soukromý režim se dotýká ochrany osobních údajů a ani vlastník vozidla v tomto režimu /pokud nedojde k dopravní nehodě/ nemá možnost sledovat jeho pohyb.
Vnitřní předpis je normou pro potřeby organizace a nezveřejňuje se. Možnost užívání služebního vozidla pro soukromé účely je běžnou praxí u řady organizací, v tomto nejsme žádnou výjimkou.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

23. 5. 2020
Předmět: Pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych poprosit o opravu dvou pouličních osvětlení. Každou minutu zhasnout a rozviti se. Za tmy , při venčení pejska , je to pro ženu dost nepříjemné. Jedná se o osvětlení před domem na ulici Brodská 2026/96 (osvětlení č. 1752) a za domem (osvětlení č. 1750). Děkuji za vyřízení. S pozdravem Marie Strnadová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za poznatek, opravu provedeme operativně.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 5. 2020
Předmět: zanešené kanály
Dotaz: Dobrý den, po posledním dešti jsou úplně zanešené sběrné kanály na ulici V Lískách, hlavně se jedná o dva kanály u parku. Kanály zanešené hlavně pískem a jiným drobnými zbytky z parku. Prosíme o vyčištění, neodtéká jimi už žádná voda.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opětovné vyčištění vpustí objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 5. 2020
Předmět: Ještě k využívání služebních vozidel
Dotaz: Omlouvám se že se ještě ozvám, ale z Vaší odpovědi jsem nepochopil zda je jednání paní místostarostky (užívání vozidla rodinnými příslušníky - dětmi) v souladu s vnitřními předpisy, nebo nikoliv. Ač jsem se na to neptal (spíše jsem chtěl znát Váš názor na to zda je toto jednání morálně v pořádku), Vaše odpověď mne nedala informaci ani o tom, zda je to "formálně" v pořádku (tj. v souladu s předpisy) ani o tom jaký je Váš názor na toto v případě že to v souladu s vnitřními předpisy je.. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
platný vnitřní předpis týkající se využívání služebních vozidel, obsahuje i úpravu využívání služebních vozidel k soukromým účelům. Takže pokud je služební auto využíváno k soukromým účelům v souladu s vnitřním předpisem, jako tomu u p. místostarostky (a nejen u ní) je, tak je to v pořádku.
Zdravím
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

21. 5. 2020
Předmět: Pochvala
Dotaz: Musím pochválit, že se město postaralo o odstranění škaredých květináčů na náměstí, v travnatém pásu by byly pěkné vysázené stromy.Pokud do budoucna ještě zmizí ten hnusný asfalt a chodník by byl osazen pěknou dlažbou, jako je u modrého domu, tak by to bylo pěkné.Ještě pokud by se podařilo oslovit firmy,které mají obchody na náměstí, aby vyspravily fasády, bylo by to fajn. Se zvelebováním náměstí jen tak dále.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Vávrová,
děkujeme za námět. Úpravy povrchů jsou v rámci Strategie centrum v plánu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 5. 2020
Předmět: Ohleduplné sečení
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se podělit o radost z letošního ohleduplného sečení na ulici Vančurova :-). To byla jiná firma než v předchozích 1-2 letech, kdy bylo sečeno místy až na hlínu, a to včetně kytek + vzrostlé keře místo tvarování/omlazení seřezané až u země? Letos zůstal pěkný trávník, keře i květiny u vchodů :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Buchtová,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu. Sečení trávy i údržbu zeleně zajišťují stejné firmy jako v minulém roce.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

21. 5. 2020
Předmět: Obrubníky
Dotaz: Dobrý den, všimnul jsem si, že v opravováné ulici Libušínská se nacházejí vykopané staré obrubníky. Tak se Vás chci zeptat, není možnost si nekolik obrubniků odkoupit nebo vzit? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
s Vaším dotazem se, prosím, obraťte na stavbyvedoucího pana Košťála z firmy PORR, a.s. na telefonu: 725 933 108. Určitě se dohodnete.

S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: odpadkové koše na cyklostezce
Dotaz: Dobrý den.
Děkuji za opravu úseku cyklostezky. Zároveň bych chtěla požádat, zda by bylo možné v zatáčce pod lvem a orlicí naistalovat více odpadkových košů. Ten stávající je neustále přeplněný.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Tento koš byl opomenut při vývozu. Dnes ráno byl vyvezen.
Další instalace košů v tomto místě prozatím neplánujeme, budeme sledovat jak se situace vyvine, a to i ve vazbě na další koše v areálu.
Děkuji Vám za Váš zájem o čistotu města.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: Bílé čáry na parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás, mohli by namalovat čáry na parkování /nejen invalidům/, ale i pro ostatní v nyní opravované Libušínské ulici i znovu obnovit čáry na parkovištích ve dvoře za DPS a ve dvoře Libušínská 19 - 25? Dnes jsem si všimla, že jsou namalované nově jen 4 místa pro invalidy a ostatní nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na volných parkovištích je již vyznačení parkovacích stání objednáno. Na dalších plochách bude další vodorovné značení objednáno s ohledem na vývoj čerpání rozpočtu.
Děkujeme za Váš zájem

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: oprava cesty Libušín
Dotaz: Dobrý den, v pondělí se frézovala vozovka na Libušíně, úterý a středa se nic neděje, žádná pracovní činnost.Proč se to nevyfrézovalo dál k hlavní silnici ! Proč skončili na křižovatce s frézováním ? Snad se nebude opravovat jen ten kousek co je vyfrézovaný !Potom se ty stavby nemají prodražovat ! Proč se nepracuje ? Proto to vše trvá tak zbytečně dlouho ! To samé je s mostkama přes Sázavu ! Proč se na nich nepracuje ? To město zaplatí tu pracovní nečinnost ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava povrchu vozovky Libušínské ulice bude realizována pouze ve vyfrézované části. V současnosti probíhá odstraňování obrub a následně další práce s ohledem na dodržení technologických lhůt a postupů. Prováděcí firmy jsou vázány smluvními lhůtami a nejsou placeny městem v hodinové sazbě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Vážená paní,
stavba lávek probíhá podle schváleného harmonogramu s termínem dokončení do 31.8.2020. Není hrazena hodinovou sazbou, ale na základě smlouvy o dílo a za jeho dodání. Přítomnost pracovníků na stavbě mohla být zapříčiněna technologickou přestávkou nebo dodávkou materiálu, případně mohli pracovat na jiném stavebním objektu např. u Stržanova nebo na ulici 1.máje. Jejich nepřítomnost na jednom objektu nemá vliv na cenu díla.

S pozdravem

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

20. 5. 2020
Předmět: CSR a cena hejtmana
Dotaz: Dobrý den, už jsme četli, že ocenění získala Bystřice n.P., Humpolec, Charita atd, , jenom ze Žďáru nic. MěÚ se letos neumístil nebo se za ocenění práce úředníků stydíte? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
cenu hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2019 získalo i naše město. Je zvláštní, že jste mezi městy, které uvádíte, nečetla i město Žďár nad Sázavou. Odborná porota ocenila tři města s nejvyšším počtem bodů a zvláštností letošního udělování bylo nejen to, že nebylo přiděleno pořadí, tudíž se naše město spolu s Bystřicí n/P a Humpolcem umístilo mezi nejlepšími třemi, ale také i to, že cena byla předána ředitelem KÚ přímo na městském úřadě. Kvalitní práce svých zaměstnanců si velmi vážím i kdyby žádnou cenu město nezískalo.
Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 5. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, letos je vlhčí rok jak loni a tráva proto rychleji roste. Budete dodržovat harmonogram jako loni, nebo budete sekat dříve, když už to je potřeba? Kdy prosím posečete trávu na Vodojemu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
každý rok je harmonogram sečení přizpůsobován aktuálnímu průběhu počasí. Proto jsme v letošním roce zahájili sečení dříve než v roce 2019. Sečení na Vodojemu bude zahájeno tento týden a bude dokončeno v příštím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

19. 5. 2020
Předmět: Veřejná sbírka pro přístup k vodě
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
...
V souladu s § 3 zákona č. 326/2004 Sb. tedy vyzvěte povodí Vltavy, alespoň o dvě seče za rok nebo prosím vyčíslete cenu, o kterou by se seč na Farčatech prodražila, pokud by byla tráva sečena až k vodě a založte veřejnou sbírku, pokud na to město nebude mít..
Je s podivem, že na piláku jsou plochy ve vlastnictví povodí Vltavy sečeny a zde to možné není..
Pokuste se mi to vysvětlit a nebo konejte..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už bylo uveřejněno, město - odbor komunálních služeb nemůže z veřejných prostředků svévolně bez vážných důvodů udržovat zeleň na cizích pozemcích. Toto je i případ břehů Sázavy u Farských humen. Můžeme ze své pozice pouze požádat majitele, aby v tomto vyšli městu vstříc, což i opakovaně děláme. Pokud se na pozemcích nacházejí škodlivé rostliny nebo organismy dle Vámi uváděného ustanovení, nejsme oprávněni majitele postihovat. Pokud takové porušení povinností majitele pozemku zjistíte Vy nebo my, pak můžeme podat podnět správnímu orgánu, aby takovou věc řešil.
Odbor komunálních služeb nezajišťuje údržbu pozemků u Pilské nádrže vyjma obsečení cyklostezky na pozemcích města.
V rámci rozvoje Farských humen zajisté otázka údržby sousedních břehových porostů znovu bude tématem i pro jednání se sousedními vlastníky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, minulý týden byla sečena tráva v naší ulici, bydlím v přízemním bytě a tak znečištěná okna jsem za celý čas ještě snad neměla. Nešlo by prosím proškolit pracovníky jak se má sekat, aby byli ohleduplnější. Děkuji. I.Juklová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
pracovníci zajišťující sečení budou upozorněni a poučeni, aby v blízkosti bytových domů postupovali při práci obezřetněji.
Děkujeme Vám za upozornění.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 5. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Kdy konečně posečete trávu na staloši?Je to tady jak v džungli. Předem dekuji za odpověď a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane/paní,
lokalita ZR 3 bude tento týden kompletně posečena.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

16. 5. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně sečení,kdy prosím posečete Nádraží,už nám to tu po deštích začíná dost zarůstat.
Děkuji za odpověď a včasné posekání
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
sečení v lokalitě Nádraží bylo již zahájeno. V příštím týdnu by mělo být kompletně posečeno.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

17. 5. 2020
Předmět: Užívání služebních vozidel
Dotaz: Dobrý den, z hlediska právního předpokládám že je vše v pořádku, nicméně po morální stránce přijde vám v pořádku, že je služební vozidlo poskytnuté místostarostce používáno i jejími rodinnými příslušníky (dětmi)? Neměly by být prostředky města (a tedy nás obyvatel) přece jen používány jen k výkonu funkce placených funkcionářů? I přes případné náhrady ze strany funkcionáře přece jen určitá část provozních (a pořizovacích) výdajů není těmito náhradami krytá... To jen tak k zamyšlení...
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
i pro p. místostarostku platí vnitřní předpis o používání a využívání služebních vozidel.
Zdravím.
Martina Hostomská, tajemnice

17. 5. 2020
Předmět: Jarní úklid města
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych požádat o dokončení úklidu města. Je polovina května, už se seče tráva, ale na spoustě chodníků stále leží zimní posyp. Např. chodník na Vodojemu vedoucí z ulice Neumannova k ulici Jamborova, ale i další místa ve městě uklizená nejsou. Týká se to i autobusových zastávek, okrajů silnic a ostrůvků u přechodů. Kontroluje někdo, jak byl úklid proveden a zda byl vůbec proveden?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametací vůz není v současné době k dispozici, ale dvě skupiny pracovníků v úklidech denně pokračují. V současné době např. chodníky Santiniho a Vysocká. Stále je ještě kde pokračovat, např. chodník Novoměstská, Brněnská pod bazénem atd.
Děkujeme za Váš zájem
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 5. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den
Mohu se zeptat kam se dají hlásit poruchy semaforu?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Dobrý den, hlásit poruchu semaforů je možné na správce veřejného osvětlení města:
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

nebo na městskou policii.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 5. 2020
Předmět: Stomatolog
Dotaz: Dobrý den ve Žďárském průvodci je informace, že se podařilo získat nové stomatology. Prosím informaci, kteří to jsou a kdy otevřou své ordinace? Děkuji za informaci. a také děkuji, že se městu toto podařilo.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Buchto,
na tento dotaz bylo již odpovídáno 14.5. 2020. Znění přikládáme.

Dobrý den.
Jsme s i vědomi toho, že v současné době je obrovským problémem najít zubního lékaře, který přijímá nové pacienty. To je velkým problémem v celé České republice. Proto město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů. O prázdninách by měla být znovu otevřena ordinace v druhé budově polikliniky, ve které ukončila činnost paní doktorka Štěrbová. V polovině měsíce července by zde měla být vyvěšena informace, jakým způsobem bude nový pan doktor přijímat své pacienty.
Přeji Vám vše dobré.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

13. 5. 2020
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den, už několikáté po sobě na ulici Luční a Nová nesvítí veřejné osvětlení. Nebo svítí v prapodivných intervalech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za poznatek, víme o něm několik dnů a nedaří se nám zjistit příčinu potíží. Když přijedeme večer, hned po nahlášení závady, tak všechno svítí, když přijedeme druhý den ráno a zapneme si to, opět vše svítí. Moc by nám pomohlo napsat čísla stožárů, které nesvítí a nebo i zavolat do 22.30 hod., že nám něco nesvítí na níže uvedený mobil.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

11. 5. 2020
Předmět: Zubaři ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,ve žďárském zpravodaji píšete o novém zubaři za odcházející paní zubařku.Mohli byste dát svým občanům vědět,kdo a za koho to je.Opravdu nás nebaví každý týden obcházet ordinace a hledat kde se objeví cedule s termínem přijímání nových pacientů.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den.
Jsme s i vědomi toho, že v současné době je obrovským problémem najít zubního lékaře, který přijímá nové pacienty. To je velkým problémem v celé České republice. Proto město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů. O prázdninách by měla být znovu otevřena ordinace v druhé budově polikliniky, ve které ukončila činnost paní doktorka Štěrbová. V polovině měsíce července by zde měla být vyvěšena informace, jakým způsobem bude nový pan doktor přijímat své pacienty.
Přeji Vám vše dobré.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

13. 5. 2020
Předmět: Svoz bio odpadu vedle kontejnerů
Dotaz: Na koho se mám obrátit s žádostí na odvoz bio odpadu ze zahrádek, který je od února uložen vedle kontajnerů na ulici Rybářská.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane.
Odpad necháme odvézt. Děkuji.
Jen opět informace, že je zákaz ukládání odpadů ke kontejnerům a platí pro všechny občany.
Pokud se občané nenaučí správně třídit a nebudou brát ohled i na své okolí, tak se tohoto „nešvaru“ nikdy nezbavíme.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 5. 2020
Předmět: Svoz komunálního odpadu
Dotaz: Chci se informovat, zda je možné zlepšit kvalitu odvozu tříděného odpadu. Jedná se o ulici Rybářská. Většinou při při odvozu tříděného odpadu (papír, plast) zůstává nepořádek na silnici při nakládání na kontejner. Tento je větrem roznášem po celé ulici. Řidič neuklidí odpad většího rozměru uložený vedle kontejneru ani co mu vypadne při nakládání. Kontejnery mají tak malé otvory pro vhození odpadu, že ho lidi ukládají mezi kontejnery. Je možné ošetřit toto místo cedulí zákaz ukládání odpadu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na obdobný dotaz a vysvětlení jsme zde již několikrát uváděli.
Je pravda, že otvor u zvonu na papír je menší a karton se musí roztrhat a teprve potom se dá vložit. Krabice se musí prostě rozkládat a při větším množství je nutné je odvézt přímo na sběrný dvůr.
Okolo kontejnerů necháváme firmou uklízet 2x týdně a na tento úklid jsou vynakládány nemalé finanční prostředky. Bohužel to mnohdy není vidět. I nám vadí tento nepořádek, proto jsme nechávali tisknout letáky, upozorňujeme občany, aby tento odpad neukládali kolem kontejnerů apod.
Pouze snad by mohlo pomoci, aby si občané všímali, kdo takto ukládá odpady (tím zakládá černou skládku )a upozornili či nahlásili.
Ceduli můžeme nechat umístit. Na některá stanoviště jsme to zkusili a zlepšení nenastalo. Problém je s dohledáním viníka.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 5. 2020
Předmět: Parkování aut v zákazu vjezdu
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych znovu upozornit na parkování cizích vozidel ve dvoře ulice Husova 495. Před rekonstrukcí pěší zóny zde byla i dopravní značka se zákazem vjezdu. Neustále zde parkují vozidla lidí, kteří zde nebydlí, pouze jdou do města, parkují v protisměru, blokují popelnice a obsazují už to málo parkovacích míst, která tu obyvatelé domu mají.
Prosím, aby se o toho více zajímala městská policie a dlouhodobě tu pokutovala všechny, kteří zde nebydlí nebo nepracují. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Nicméně vaší připomínku jsme MP předali.

13. 5. 2020
Předmět: Registr vozidel
Dotaz: Dobrý den, jelikož chodím na úřad pravidelně (prakticky každý den), tak jsem si nemohl nevšimnout jaká oprávněná opatření v souvislosti s pandemií proběhla. Zástěny na recepci, desinfekce, koordinátor… Jen mě trochu zarazilo provedení „opatření“ na registru vozidel, které jsem předpokládal, že je od začátku pandemie provizorní. Přes průzor na přepážce natažená strečová folie, igelit, nebo co to je. Prostě něco neprůhledného. Myslím, že registr vozidel je jeden z nejnavštěvovanějších odborů a určitě by si také zasloužil přiměřené opatření. Předpokládám, že ochranné zástěny jsou v plánu i zde, je to jen otázka času. Myslím si, že i tito vaši zaměstnanci, by si zasloužili adekvátní prostředí v souvislosti k situaci. S pozdravem Tulis ZDAR, a.s.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Tulisi,
děkuji za postřeh. Zlepšení ochrany přepážkového pracoviště na odboru dopravy se už řeší, takže v nejbližší době i tato zóna bude pro obě strany komfortní.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

12. 5. 2020
Předmět: injekční stříkačky a jehly
Dotaz: Dobrý den, ve zvukovém záznamu ze zastupitelstva dne 30.4.2020 jsem v bodě různé zaznamenala dotaz p. Ing Forsta o likvidaci injekčních stříkaček a jehel. U lékaře jsem se doslechla, že lékárny nemají povinnost toto odebírat a tak by mě jako diabetičku zajímala odpověď, kam tento odpad nosit. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
použité injekční stříkačky jsou nebezpečným odpadem, který je povinen likvidovat poskytovatel zdravotních služeb, který je předepíše pacientovi. Lékárny nejsou povinny tento odpad vybírat a likvidovat, protože nejsou poskytovatelem zdravotních služeb. Likvidaci by měl tedy prvotně zajistit lékař, který takovou léčbu předepsal.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 5. 2020
Předmět: Křižovatka u Orlovny
Dotaz: Dobrý den,
nebylo by načase, změnit na křižovatce u Orlovny hlavní silnici na směr Revoluční - Libická ? V tomto směru je nejhustější doprava, hlavní silnice by byla přímá a současná úprava křižovatky by přestala dělat mnoha řidičům problémy.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Při realizaci dopravních opatření na území města bude postupováno s ohledem na generel dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků, a na základě analýzy navrhuje moderní a Smart opatření na řešení problémů a postup dalšího rozvoje.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 5. 2020
Předmět: Zobousměrnění ulice Dvořákova pro cyklisty
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné v ulici Dvořákova zřídit cykloobousměrku?
Jedná se o relativně klidnou alternativu k ulicím s velkým provozem pro spojení na nádraží.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
při realizaci dopravních opatření na území města bude postupováno s ohledem na generel dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků, a na základě analýzy navrhuje moderní a Smart opatření na řešení problémů a postup dalšího rozvoje.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

11. 5. 2020
Předmět: vypuštěný rybník u hasičské zbrojnice
Dotaz: Dobrý den, kdy zase bude napuštěn rybník u hasičské zbrojnice na ul. Jamská. Vím, že se tam dělali stavební úpravy, ale v dnešní době, kdy je potřeba co nejvíce vodních ploch zachovat by to bylo rozumné, tento rybníček zachovat a hlavně odplnit, včetně úpravy okolí rabníka.Kdy to plánujete ?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Dostálová,
rybník se upravuje v návaznosti na budování nové průmyslové zóny. Jeho dokončení předpokládáme v roce 2021.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 5. 2020
Předmět: Nová přehrada Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
dnes jsem se dočetl, že Ministerstvo zemědělství plánuje novou přehradu Žďár nad Sázavou o rozloze 196 ha. Chtěl bych se zeptat. Kde by to konkrétně bylo a jaký by byl účel ?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moučko,
jedná se o lokalitu na Stržském potoce, nad Konventním rybníkem. Lokalita může sloužit pro vodárenské využití, jako výhledový vodní zdroj, pro odběry vody a nadlepšování průtoků v Sázavě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 5. 2020
Předmět: Lajnovaní parkovacích míst
Dotaz: Dobrý den, je možné prosím nalajnovat parkovací místa na sídlišti Studentská. Auta parkují blízko sebe nebo mají vedle sebe metr volného místa. Prosím, kdy se bude realizovat a pokud nebude, zda si to můžu nalajnovat sám.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
mezi domy na ulici Studentská je většina parkovacích stání vyznačena, pokud máte na mysli komunikaci mezi č.or. 40 -50, tam se bohužel ve stávajícím stavu legální oboustranné vyznačení nevejde. Takže ani sám si ho tam nalajnovat nemůžete.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 5. 2020
Předmět: Nové jízdní řády MHD a různý přístup k uzavírkám
Dotaz: Dobrý den,
od pondělí 11. května se kromě linek 1, 4 a 6 vrátily ostatní jízdní řády MHD do původního stavu. U těchto tří linek je změna prý kvůli uzavírce u továrny ŽĎAS.
Proč ale u linky 6 nebo i linky 3 taky není změna kvůli uzavírce Nádražní ulice u pošty? Myslím tím nepsat časy u zastávek Nádražní a Dagmarky. Bylo by to logický. A ne kvůli jedné uzavírce měnit jízdní řády a kvůli druhé uzavírce vše nechat při starém.
Jde o stejný přístup, takhle je to chaotický.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,

dopravce, po domluvě s objednatelem, realizoval výlukové jízdní řády na uzavírku zastávky ŽĎAS s ohledem na skutečnost, že dochází k úpravám časů odjezdu spojů dotčených či návazných linek (linky 1 a 4 a návazně linka 6).
S ohledem na skutečnost, že se toto neděje u uzavírky ulice Nádražní, kdy dotčené zastávky jsou přemístěny na náhradní zastávky (Strojírenská, u Hajčmanů a Strojírenská, u mostu), bylo domluveno, že výlukové jízdní řády se nebudou realizovat. Tento postup byl zvolen i s ohledem na skutečnost, že v roce 2019 se postupovalo u této uzavírky obdobně.


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 5. 2020
Předmět: jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, prosíme, bylo by možné uklidit chodník v parku podél ulice Rybářská? Po zimě je zde velký nános jehličí a listí na novém chodníku i břehu se stromy. Předem děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době probíhá ještě dokončování úklidů zimního posypu. Následně budou úklidy průběžně pokračovat postupně ve všech částech města dle aktuální potřeby. Váš požadavek povedeme v patrnosti. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 5. 2020
Předmět: Sekání trávy u řeky
Dotaz: Dobrý den, reaguji na dotaz ohledně údržby řeky a okolí.
Z vaší odpovědi, ale neplyne jediný důvod proč alespoň sečení trávy a jiného porostu není prováděno až k vodě.
Tento týden proběhla v parku na Farských seč, ale k vodě se dostat nedá..
Pokud není možný prořez, je možné alespoň sekat trávu i na březích všude mezi stromy nebo ne?
Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Údržba zeleně včetně sečení trávy a údržby porostů na cizích pozemcích je věcí majitelů takových pozemků. Tj. i břehy řeky Sázavy je povinen udržovat vždy jejich majitel. Město nemůže z veřejných prostředků svévolně bez vážných důvodů udržovat zeleň na cizích pozemcích.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 5. 2020
Předmět: Ostuda o MHD při východu z vlakovýho nádraží
Dotaz: Z internetu o MHD mi napsali že mám svou stížnost napsat sem.Byli jste se teď někdy podívat na vytištěné papíry s údaji o MHD co jsou přes vstupem do vlak. nádraží ? Hrůza,běs, ostuda!!!To je pěkná vizitka a brána do města pro ty kdo přijede veřejnou dopravou.Papíry vybledlý, navlhlý,překroucený.Po tý levý straně se čas zastavil na začátku letoška protože jsou tam papíry z doby před pandemií a proto neplatný....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i po dobu změn JŘ COVIDu byly nástěnky aktualizovány a bylo upozorněno na změnové jízdní řády. Máte pravdu, že ponechání i původních JŘ v nástěnkách mohlo být pro některé občany matoucí. Od dnešního dne již MHD jezdí v plném rozsahu a tento rozpor je tedy odstraněn. Pokud se týká formy zveřejněných informací, tak v minulém týdnu proběhla jedna úprava zveřejněných dokumentů a ještě včera, tj. v neděli další.
Pro další období projednáme další úpravy rozsahu a obsahu zveřejněných informací i formu zveřejněných dokumentů i s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2020
Předmět: Průjezd mezi garážemi u Primy
Dotaz: Dobrý den, v minulosti bylo několikrát avizováno, že mezi garážemi u Primy (konkrétně ve druhé řadě) stále projíždějí firemní dodávky, nákladní auta a již jsem tam viděla projíždět i kamion. Je snadné tomu zabránit bez vyšších finačních výdajů, aniž by se tam prováděly nějaké stavební úpravy. Stačí tam nechat dovést k tomu výjezdu dva velké kameny, s kterými nikdo nehne a bude klid.Okamžitě se situace zklidní, nebude tam tak poničená ta cesta a vše bude vyřešeno.Pouze chtít,práce na hodinu !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
toto téma se zde objevuje opakovaně. Znovu požádáme městskou policii o větší dohled u garáží. Průjezd na tomto místě byl zřízen v minulosti právě aktivitou vlastníků zdejších garáží, kteří naopak chtěli v tomto místě zachovat průjezd pro svá vozidla.
Dopravní opatření, značení ani zábrany průjezdu zde v současnosti nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 5. 2020
Předmět: Jízdní řády městské dopravy na zastávkách
Dotaz: Kdy budou nalepeny na zastávky jízdní řády městské dopravy, když se ode dneška vrací původní stav? Jsou tam pořád COVID jízdní řády. Informace na nástěnkách městské dopravy před nádražím ani nemluvě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ještě včera platily COVID jízdní řády MHD, ode dneška platí jiné, informace na zastávkách jsou upravovány dnes. Kontrola proběhne dnes a zítra. Obdobně je tomu s nástěnkami u nádraží, jejichž obsah se měnil i v minulém týdnu a znovu bude upraven podle aktuálního stavu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 4. 2020
Předmět: Podivné jednání Žďasu
Dotaz: Dobrý den, nevíte prosím, co se děje s firmou Ždas, která v současnosti propouští obrovské množství lidí, jedna hala za druhou začínají být prázdné, co se děje ? Chlouba našeho města se takto chová k dlouholetým zaměstnancům a propouští je jak na běžícím pásu ! Nevíte o tom něco bližšího, o důvodu ? Žďas s občany nekomunikuje a na hodinu zaměstnance propouští ! To bude pro naše město katastrofa !! Bijte na poplach, nebo je to záměr zničit Žďas ? Pomozte občanům !! Zjistěte víc !!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stránský,
bližší informace o situaci ve firmě ŽĎAS a.s. nemáme. Město není podílníkem firmy. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý subjekt tak nemá oprávnění do jeho aktivit zasahovat.
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

1. 5. 2020
Předmět: BI-nepřípustný chov hospodářských zvířat
Dotaz: Dobrý den,
má město definováno co je chov ve smyslu ÚP a co je-není ve stejné souvislosti hospodářské zvíře?
Pokud bych měl v lokalitě BI chovnou stanici psů je to chov, ale ne hospodářských zvířat-přípustné?
Pokud budu mít za domácího mazlíčka či na ochranu svého majetku na zahradě jedno prase či pštrosa jedná se nebo nejedná se o chov?
Popřípadě je možné tato zvířata registrovat jako třeba psi a nebo pokud je budu mít pouze doma-na zahradě jako kočku není registrace potřebná..
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v plochách pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu (BI) se dle platného ÚP Žďár nad Sázavou připouští zahrady rodinných domů, které musí být pouze obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva. Na zahradách u rodinných domů ve městě nesmí být žádné stavby pro chov hospodářského zvířectva, protože tyto stavby a činnosti mohou narušit kvalitu bydlení a mohou mít negativní účinky na životní prostředí.
Za hospodářské zvířectvo se považuje zejména skot, koně, prasata, ovce, kozy. Za drobné hospodářské zvířectvo se považují králíci, drůbež, holubi, včely apod. Pes nebo kočka nejsou hospodářské zvířectvo, ale činnost jako např. chovná stanice psů by již byla nepřípustná v plochách bydlení v rodinných domech (BI) z důvodu narušení pohody bydlení v tomto území.
S pozdravem
Ing. Darina Faronová, odbor rozvoje a ÚP

3. 5. 2020
Předmět: Povodí Vltavy - čištění Sázavy
Dotaz: Dobrý den,
na kdy bylo s povodím Vltavy coby správcem toku domluveno celkové vyčistění řeky?
Stavební práce na cyklo lávce zasahující do koryta na Farčatech jsou hotové, molo aktivistů a grill už sbírá patinu, tak by realizaci nemělo nic bránit.
Další dvě lávky a jejich stavba koryto nezanesou.
Od MěÚ po splav je Sázava městskou stokou obklopenou nálety.
Je asi jednodušší za miliony stavět z betonu, než objednat prořezání a údržbu břehů, které jsou v zoufalém stavu.
Alespoň ta Farčata, prosím!!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Údržba břehových porostů řeky Sázavy je výlučně věcí Povodí Vltavy. Váš podnět jim byl tlumočen, letos žádnou údržbu neplánují. Zapojený funkční břehový porost plní své významné funkce v krajině i v městském prostředí, zásah do něj povoluje Správa CHKO Žďárské vrchy. Vzhledem k dlouhodobému období sucha a významným přínosům funkční zeleně při tlumení teplotních výkyvů a ochlazování krajiny, se tento záměr nejeví jako vhodný.

S pozdravem
Jaroslav Doubek, ŽP

27. 4. 2020
Předmět: Chodník ulice Studniční
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne jestli se plánuje dodělat chodník na ulici Studniční(od c.p.27 dál ke křižovatce s ulicí Vejmluvova). Pokud ne pak proč a pokud ano pak kdy?
Díky
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale ORÚP. Zde je odpověď:
*
Vážený pane Kunci,
požadavek na dostavbu chodníku evidujeme, ještě však není v pořadí připravovaných akcí. Obávám se, že vzhledem k dopadům nouzového stavu, bude město v několika příštích letech moci zajistit pouze strategické akce.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 4. 2020
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den na Revolucni 1829 je v kritickém stavu piskoviste pro děti. Je možné o opravu a nebo jen o dovezeni písku? Dekuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
počítáme s opravou tohoto pískoviště cca do měsíce.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

2. 5. 2020
Předmět: Objednávací system
Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz ohledně objednávkového systému. Na začátku dubna jsem šel na úřad na obor dopravy. Tam mně bylo oznámeno, že se mám objednat jinak tam nikoho nepustí (byla středa). Tak jsem se objednal dle systému na nejbližší termín (30.dubna). Přijdu na úřad a zavřeno. Ok volám na dopravu, kde mně bylo řečeno, že byly zrušeny všechny objednávky. Když už město platí objednávkový systém to nemůžou alespoň poslat email, že je objednávka zrušená? Jako živnostník jsem promrhal půl dne.
Odpověď (odbor dopravy):
Objednávkový systém neumožňuje hromadné zrušení objednávek již uskutečněných. V době nouzového stavu se nevědělo předem, v jakém rozsahu bude úřad v následujících dnech fungovat, proto byl následně systém vypnut. Těm, kteří se objednali ještě předtím, se omlouváme.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

24. 4. 2020
Předmět: Neplatné informace k městské dopravě
Dotaz: Dobrý den! Prosíme o předání na jiný odbor, pokud dotaz patří jinam, děkujeme. Na autobusovém nádraží jsme zjistili, že na kovových zasklených tabulích jsou z většiny už zastaralé informace k MD. Před čtyřmi týdny se jízdní řády proškrtaly a na tabulích jsou původní informace. Je to třeba změnit, aby to bylo platné. Stejně to je potřeba, protože se na papírech projevil zub času nebo spíš vliv počasí a vlhkosti. Už se přibližně ví, kdyby se měly jízdní řády vrátit do stavu před měsícem? Děkujeme!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Vážení Dvořákovi
O zajištění aktualizace i o rozsahu informací zveřejňovaných v nástěnkách budeme jednat s dopravcem. Návrat MHD do původního rozsahu je připravován k 11.5.2020.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 4. 2020
Předmět: Úřední hodiny
Dotaz: Jeden skromný dotaz. Nemohli byste spustit objednávkový systém na úřad, určitě by lidi tuto možnost využili a byla by jistota, že se nebudou všichni snažit na úřad přijít a zkoušet, jestli se dostanou na řadu. Osobně potřebuji vyměnit řidičský průkaz. Vím, že je tolerance v ČR na propadlý doklad, ale myslíte si, že když vyjedu na Slovensko, že jejich policie bude tuto anomálii tolerovat taky? Nejspíš ne, takže bych opravdu potřeboval mít doklady v pořádku, a rozhodně nebudu sám.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Veselý,
pro pohodlnější vyřízení Vašich záležitostí již byl v minulých dnech opětovně spuštěn objednávkový systém přes internet.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

30. 4. 2020
Předmět: Hlášení
Dotaz: Dobrý den,
Proc neni na stránkách mesta uvedeno znění mimořádného hlášení ze dne 29.4.?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Sobotková,
děkujeme za upozornění, již napraveno.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí OŠKSM

29. 4. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Psala jsem dotaz na to kdy bude obnoven provoz MHD linka 4 a 6. Důvody pozastavení provozu MHD již pominuly, nejen obchody se vrací do normálu a o MHD ticho po pěšině. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená občanko,
od 4.5.2020 proběhne první krok v návratu do standardního rozsahu MHD - bližší informace k tomu již teď naleznete na stránkách dopravce: http://www.mhdzdar.cz/2020/04/30/zmena-v-mhd-od-4-5-2020/. Další uvolnění předpokládáme po 11.5.2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 4. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Mám dotaz ohledně uvolnění MHD linky č. 4 a linka č.6, neboť už k tak zásadnímu omezení není důvod, prodejny i lékaři, knihovna a jiní se vrací do normálu a další budou následovat.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane, od 4.5.2020 proběhne první krok v návratu do standardního rozsahu MHD - bližší informace k tomu již teď naleznete na stránkách dopravce: http://www.mhdzdar.cz/2020/04/30/zmena-v-mhd-od-4-5-2020/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 4. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, veřejnost očekává rezignaci ředitele 4.ZŠ, jelikož prohrál letitý spor a samozřejmě i z postu radního, by měl odejít. Pokud je sebekritický, tak to udělá ! Veřejnost samozřejmě zajímá, kdo zaplatí tu obrovsou částku soudních výloh ? Předpokládám, že ne město, ale pouze p.ředitel. Veřejnost toto sleduje, ani koronavirus neodpoutá od tohoto pozornost.Jelikož se jedná o slušný dotaz, předpokládám, že veřejnosti odpovíte.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Rezignace znamená: „vzdání se úřadu či funkce ze svého vlastního rozhodnutí“. K tomu nelze p. ředitele nutit ani jako ředitele školy, ani jako radního města. Zřizovatel PO může ředitele školy odvolat pouze z taxativně stanovených důvodů uvedených ve školském zákoně (z.č. 561/2004 Sb.) Jelikož ani jeden z těchto důvodů nebyl naplněn, k odvolání p. ředitele zřizovatel nepřistoupil. Část zvýšených výdajů vzniklých v souvislosti s pracovněprávním sporem, kterou je povinna škola žalující straně zaplatit, pokryje sama z vlastních zdrojů. Na zbývající část poskytne zřizovatel škole jako své příspěvkové organizaci bezúročnou návratnou finanční výpomoc se splatností 10 let. Důraz je kladen především na to, aby zůstal zachován plynulý chod tohoto školského zařízení.
Mgr. Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

29. 4. 2020
Předmět: Stížnost na svoz tříděného odpadu
Dotaz: Dobrý den.
Není to poprvé co při svozu tříděného odpadu, zůstává kolem kontejnerů právě odvážený odpad. Ten tam občané kvůli jeho velikosti nechávají vedle kontejneru. Takto to bylo i dnes na ulici Okružní před domem s č.p.2013 při svozu papíru. Kontejner je prázdný a vedle po chodníku se povalují složené kartovy.
Mohu poslat i fotografii, kde na dalším stanovišti kontejnerů je vidět i svozový vůz.
Jartomír Picka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Picko.
Tento problém jsme tu již řešili vícekrát.
Dnes je pravidelný svoz papíru – kdy se vysypou zvony.
Papíry okolo ( které tam mimochodem nemají co dělat) odveze zítra firma, která 2x týdně sváží tento odpad okolo kontejnerů.
Bohužel není prostor pro to, aby řidič vyvážející zvony ještě uklízel okolo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

22. 4. 2020
Předmět: Pomník městské bezmoci - p.č. 119/9
Dotaz: Dobrý den, co město plánuje s tímto pozemkem?
Koloval jako bumerang po různých investorech, kteří si na něm vylámaly zuby.
V duchu okolní zástavby by zde mohly vyrůst krásné garáže pro nákladní auta, či jiné stavby, kterýmy se Veselská ulice pyšní.

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní "Božko",
podle našich informací je na pozemku plánovaný v pořadí 2 záměr a současný investor v něm chce pokračovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 4. 2020
Předmět: Odpad
Dotaz: Dobrý den rád bych se zeptal jestli bude náhradní termín na svoz nebezpečného a objemného odpadu. Předem díky za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Situace se nyní pozvolna uvolňuje, ale stále není rozhodnuto, zda se svozy uskuteční.
O rozhodnutí bychom Vás informovali prostřednictvím Žďárského zpravodaje, webu i FB.
Trvale máte možnost odložit odpady na sběrný dvůr 6 dní v týdnu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 4. 2020
Předmět: Dotaz k úklidu ulic
Dotaz: Dobrý den,letos se vám tedy úklid ulic moc nepovedl.Ulice Nezvalova vyčištěna pouze silnice parkovací místa kde nestalo ani auto absolutně neuklizeno,opět tleskám práce na nic.A můžete mi ještě vysvětlit jak mohlo město zrušit 3 parkovací místa v ulici Nezvalova kvůli vjezdu do objektu.A jak město vyřeší i tak špatné parkování úbytkem dalších míst.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přechodné dopravní značení nesmělo být letos s ohledem na vyhlášení nouzového stavu instalováno. Snahou bylo dodržet předem avízované termíny a uklidit ulice alespoň tak, jak to situace umožní. Takto samozřejmě nelze úplnou kvalitu zajistit. Navazující plocha u garáže byla realizována na základě povolení stavebního úřadu za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmé stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas správce komunikace i příslušné dotčené orgány.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2020
Předmět: KOMPOSTÉRY
Dotaz: Dobrý den, kdy bude město "rozdávat" další kompostéry?
Při současných cenách výkupu bioodpadu je jejich návratnost blesková.
Pokud platí město stále 300,- Kč/1t bioodpadu, je to otázkou měsíce-dvou.
Nebo sedí jako obvykle žába na kameni, aby bussines z bioodpadu běžel dokud to jenom jde?
Kompostéry jsou na trhu k dostání, nerozumím tedy, že pořadník je plný,lidé čekají a město platí za vývoz bioodpadu.
Děkuji za odpověď a zveřejnění odpovědného pracovníka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
snahou každého z nás by mělo být především vzniku odpadu předcházet a teprve pak řešit,jak jej dále zužitkovat a teprve v poslední řadě je odpady likvidovat.
Město občanům, kteří o kompostování mají zájem, opakovaně předávalo kompostéry nakoupené za spolufinancování z dotací.
Letos jsme znovu požádali o dotaci z Fondu Vysočiny a čekáme na vyjádření. Pokud dotaci získáme, znovu budou kompostéry občanům nabídnuty.
Pokud jste tedy zapsán v pořadníku – určitě ho obdržíte.
Pořadník není plný, stále se zájemci mohou zapisovat.
Pokud nechcete čekat na kompostér od města nebo Vám z nějakého důvodu takový nevyhovuje, můžete kompostovat jako mnoho jiných občanů v minulosti i nyní, a to podle svých podmínek a bez vazby na město.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


17. 4. 2020
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli se bude prořezávat po případě kácet strom kaštan u kostela sv. Prokopa. Jelikož je už veliký a ohrožuje zdraví ostatních. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Víško.
Strom nevykazuje taková poškození, aby bylo nutné jej kácet. Jeho stav je a bude sledován, potřebné zásahy zajistíme. V této lokalitě je v plánu rekonstrukce veřejných ploch včetně zásahů do zeleně. Péče o strom bude koordinována s tímto záměrem města.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 4. 2020
Předmět: objednávky na MěÚ
Dotaz: Dobrý den, v TV novinách jsme viděli a slyšeli, že nápor zájemců o testování na Covid 19 budou řešit objednáváním. Na MěÚ objednávkový systém je , ale nevyužívá se. Co s tím uděláte?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
objednávkový systém je mimo provoz zejména proto, že situace spojená s opatřeními se může kdykoli změnit a v případě objednávek je nemožné tyto následně zrušit či objednané klienty informovat.
Po ukončení všech opatření, které mají na jeho bezproblémový chod vliv, bude tento spuštěn opět do plném provozu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

23. 4. 2020
Předmět: veřejná WC
Dotaz: https://www.euro.cz/byznys/export-a-podnikani/ktere-obchody-smi-byt-otevrene-odpovedi-na-dotazy-podnikatelu-ohledne-opatreni-proti-koronaviru, veřejné toalety otevřené být mohou, proč tedy zrovna ve Žďáře spadají do režimu, kdy nesmí být provozovány? Děkuji za kvalifikovanou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tuto věc jsme ještě před uzavřením veřejných WC a opakovaně i nyní konzultovali s městským specialistou krizového řízení PhDr. Mgr. Jaromírem Pospíchalem. Výjimku pro otevření veřejných WC, která nejsou doprovodem jiných povolených služeb a případné podmínky pro takový provoz jsme nedohledali.
Vycházíme tedy i nadále z výkladu:
"Jedná se o prodej služeb, na který se vztahuje nouzový stav."
Děkuji Vám za podnět
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2020
Předmět: Zlomená houpačka na hřišti Okružní horní
Dotaz: Dobrý den, na hřišti na Okružní u bývalé školky naproti Orlovně je poškozená houpačka - zlomené sedátko. Bylo by prosím možné ji opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava je již objednána.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

21. 4. 2020
Předmět: Květináče
Dotaz: Dobrý den, vyhlásily jste ukld města od starých věci, tak byste mohly odvést květináče na okružní horní ve dvoře, jsou tady na nic a stejně neudrzovane, dukuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odvoz a náhrady betonových květináčů za betonové kostky nebo dřevěné kůly v sídlištích jsou v přípravě.
Děkuji Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 4. 2020
Předmět: Lavičky a pískoviště ul. Brodská
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zrevidování laviček 2x a pískoviště 1x na ul.Brodská za bytovým domem bývalé lékárny parcelní číslo 947 (Stavba na pozemku: č.p. 1868, 1869, 1870). Obvod pískoviště z dřevěné kulatiny je zcela shnilý a u laviček to je podobné. Prosím o výměnu veškerého dřevěného obložení. Začíná to být nebezpečné a mohlo by v brzké době dojít k úrazu. Po většinu času užívají lavičky starší spoluobčané a samozřejmě si zde hrají i děti.
Předem děkuji za brzké vyřízení.
S pozdravem.
Studený Aleš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Studený, oprava již byla objednána.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

3. 4. 2020
Předmět: větve, keř
Dotaz: Dobrý den, prosím bylo by možné uříznout spodní větve na borovici u schodů vedle bývalé NF? Už i v létě se větší lidé musejí ohýbat. Prosím také o ořezání keře u schodů mezi 1.a 2. domem na ul.Komenského, zasahuje již do poloviny úzkých schodů. Moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nejnutnější zásahy na borovici nad pozemkem města byly provedeny, nejedná se o strom, který je v majetku města.
Jedná-li se tis, který zasahuje do schodiště, tento bude ořezán.
Děkujeme za upozornění, s pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 4. 2020
Předmět: veřejné toalety
Dotaz: dobrý den chtěla bych odpovědět na odpovědní otázku na otevřené toalety
a to že máte pravdu paní Wurzelová s poloviny toalety pouze na poloklinice a v kauflandu,celé náměstí uzavřeno ,a polikliniku používat jak veřejné toalety to prosím nevím doktory nenavštěvovat pouze v nutným případě ale na tolaletu můžou všichni neříkám že jsou obsazeny ale z hygieny by poliklinika neměla být využívána jak veřejný záchod ale děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
současná situace je složitá a mnohdy se dá jen těžko zorientovat v tom, co a za jakých podmínek je nebo není možné provozovat. Zmínka o WC na poliklinice neměla znamenat výzvu, aby byly používány jako veřejné WC. Tady platí, že jsou doplňkem služeb, které jsou v současnosti i za nouzového stavu poskytovány.
Veřejná WC zprovozníme, jakmile to bude možné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2020
Předmět: Hřiště 4. ZŠ díky za odpověď + dnes bylo hřiště zamčené ;-)
Dotaz: Dobrý den, děkuji za Vaši pozitivní odpověď, že vedení školy rozhodlo k částečnému otevření sportoviště veřejnosti od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin za dodržení hygienických podmínek.
Můžete mi prosím pomoci ještě jednou? Kolem 12,20 jsem zaběhla na hřiště a bylo zamčené..... musím si u školníka vyzvednout klíč?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouváme se. Dopoledne trénovala na hřišti část basketbalového týmu. Trenér nebyl o otevření hřiště pro veřejnost ještě informován a při odchodu po sobě svědomitě prostor uzamkl. Došlo tedy k omylu, ale hřiště již dnes bylo připraveno k použití v novém režimu. Ředitel školy již všechny zainteresované o nové situaci informoval. Zítra již bude všechno v pořádku.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

22. 4. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Dobrý den paní tajemnice,
pokud je pravda co píšete, že Cílem tohoto opatření je eliminovat větší koncentraci lidí v čekacích místnostech úřadu, tak proč nevyužíváte objednávkový systém, který dobře fungoval a zajišťuje, že se nebudou kumulovat klienti na chodbách? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jando,
je třeba si uvědomit, že pořád jedeme v nouzovém stavu. V současné době jsou přes objednávkový systém vyřizováni klienti, kteří se objednali ještě před nouzovým stavem, takže není pravdou, že by tento systém byl eliminován zcela. To, že se někdo nedostaví, i když je objednán, už nelze nijak ovlivnit. S nouzovým stavem došlo k "vypnutí" objednávkového systému také proto, že se neustále mění opatření, která je nutná dodržovat a není možné okamžitě reagovat na změny i v rámci tohoto systému a klienty o tom informovat. Jak se zdá, nouzový stav nebude pravděpodobně již prodlužován a budeme moci zase pracovat v lepších podmínkách.
Děkuji za pochopení.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 4. 2020
Předmět: Parkování kamionů v průmyslové zóně
Dotaz: Proč v průmyslové zóně parkuje zase čím dále více kamionů, aniž by to byly kamiony, která dováží komponenty do průmyslové zóny. Jen tam přespávají a dělají nepořádek a navíc blokují již tak frekventovanou silnici v obou smerech mezi promyslovými oobjekty.Dříve to měla na starosti MP, ale dnes již zase nic,nikoho to opět nepálí ! Pokud budeme tento nešvar tolerovat, tak to bude čím dál horší ! Již tak nemají kde parkovat zaměstnanci na průmyslové zóně a ještě navíc ty kamioony, řešte to !!
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz se týká Městské policie, která je pověřena dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Tato má svoji dotazovnu zde:

http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

V případě jakéhokoli dotazu na činnost MP se tedy obracejte na zmíněnou dotazovnu.

22. 4. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Dobrý den,
co brání objednávání klientů mimo pondělí a středu? Myslíte, že 2 dny stačí? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Jando,
objednávkový systém je mimo provoz zejména proto, že situace spojená s opatřeními se může kdykoli změnit a v případě objednávek je nemožné tyto následně zrušit či objednané klienty informovat.
Dva plnohodnotné úřední dny jsme zvolili z těchto důvodů:
- po každém dni, kdy úřad navštěvuje veřejnost, provádíme důslednou dezinfekci všech prostor. Tedy úterý a čtvrtek slouží k tomu, abychom ochránili zdraví nejen zaměstnanců, ale i veřejnosti.
- kvůli ochraně zdraví zaměstnanců a případnému zabezpečení alespoň minimálního provozu v případě nákazy sloužíme na dvě směny, abychom se vzájemně nepotkávali. Tyto "směny" zabezpečují stoprocentní obsluhu všech příchozích klientů v úřední dny a zároveň v neúřední dny vyřizují záležitosti došlé poštou a případná podání převzatá od klientů.
Věřte, že nám tato omezení nedělají radost a společně s vámi budeme rádi, až se všechno vrátí do normálních kolejí.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

22. 4. 2020
Předmět: Žďárské farmářské trhy
Dotaz: Dobrý den, nezvažujete prosím realizaci květnového farmářského trhu? Děkuji za informaci.
S pozdravem

Nikola Adlerová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
o konání květnového farmářské trhu 30.5.2020 bude rozhodovat rada města na jednání dne 4.5.2020.
S pozdravem
Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

21. 4. 2020
Předmět: Dosázení stromů
Dotaz: Dobrý den dosázíte prosím ještě letos zeleň na protihlukovém valu v průmyslové zóně? Je toho tam nedostatek a v klidové chatové zóně na Grejdách to odhlušněno moc není.Je tam hodně slyšet provoz za silnice a činnost stavebních firem.Bylo by vhdoné to tam masivně v co nejkratší době dosázet,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Krobotová,
v letošním roce má být zpracován projekt, realizace bude navržena do rozpočtu na rok 2021.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2020
Předmět: Neudržované plochy
Dotaz: Dobrý den, máte nějaké páky na staveníky,kteří dokončují stavbu, aby dali vše do pořádku, myslím tím okolí stavby ? Vedle Vodaservisu na ul. Jamské a ještě té firmě nad ní, tak tam je neskutečný nepořádek. Je to snad území nikoho, že je tam takový nepořádek a nikdo s tím nic neudělá a měsu je to jedno ? Kolem Vamafinu je tam zatím také hrůza !Je předpoklad, že to okolí uklí tyto firmy pečlivě a upraví a popř. vysází zeleň ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mašku,
jak již bylo v dotazech odpovídáno stavebním odborem, v této lokalitě dochází k dostavbám areálů firem.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2020
Předmět: Rybník u hasičské zbrojnice na ul. Jamské
Dotaz: Dobrý den, co se prosím děje s rybníkem na ul. Jamské u hasičské zbrojnice ? V současné době, kdy bude potřeba každá kapka vody je divné, že je vypuštěn, vykácená kolem zeleň a stavbaři tam pokládají nějaké velké potrubí.A mimochodem stavbaři tam ničí chodníky, vjížděním těžké techniky na staveniště a dost devastují okolí. Doufám, že vše opraví a dají do původního stavu, včetně tak nutné zeleně v okolí !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kvapile,
rybník je součástí stavby nové průmyslové zóny Jamská II. Pokud v rámci stavby dojde k poškození stávající infrastruktury, bude po realizaci nahrazena.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 4. 2020
Předmět: jízdní řády
Dotaz: dobrý den dostáváte stále stejné dotazy ale já přidám další vím že musí být omezení ale dochází k uvolnování a vy že můžem nastupovat přednímy dveřmi a platit mě o peníze nejde ale jedná se mám 75letou matku bydlím na Stalingradě jak ji mám dostat k lékaři na zádech nemám auto a vy jste zrušili veškeré spojeí tam i zpět
děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Je pravdou, že se v současné situaci zavedlo mnoho opatření, která nás omezují v praktickém životě. Jedním z předpokládaných zdrojů nákazy byly vytypovány i prostředky hromadné dopravy a z toho plyne i jejich omezení. Plně chápu Vaše rozhořčení, že nemůžete jezdit s maminkou k lékaři, protože na sebe nenavazují spoje MHD.
Návštěvu maminky u lékaře bych se Vám snažil v současné době rozmluvit, neboť praktičtí lékaři i lékaři specialisté preferují, pokud je to možné) telefonický kontakt, popř. kontakt rodinného příslušníka. Toto samozřejmě, pokud jde o prohlídku, popř. napsání léků.
Pokud se jedná o závažný zdravotní problém, tak je zde možnost přivolat záchrannou službu. V lehčích případech potom vozidlo taxislužby.
Pěkný den

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

20. 4. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Dobrý den,
proč není se objednávat a musíme stát ve frontách. Vždyť je to bezpečnější a pohodlnější pro obě strany?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jando,
v tomto případě nejde až tak o bezpečnost a pohodlnost, ale pozastavením fungování objednávkového systému je poskytnuta příležitost všem klientům a především našim občanům vyřídit si svoje nejnutnější záležitosti. S ukončením všech omezení bude objednávkový systém opět spuštěn v plném rozsahu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 4. 2020
Předmět: provozní doba
Dotaz: Dobrý den, všude slyšíme, že od 20.4. fungují úřady v normálním režimu. Můžete nám sdělit, proč MěÚ je v úterý, čtvrtek a pátek zavřený?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
městský úřad úřední hodiny rozšiřuje postupně v návaznosti i na stále platící nouzový stav. Cílem tohoto opatření je eliminovat větší koncentraci lidí v čekacích místnostech úřadu. Obnovili jsme svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny byly nastaveny tak, aby veřejnost mohla využít našich služeb k zajištění úředních záležitostí. Zvýšené hygienické požadavky jsou kladeny nejen na ochranu Vás, ale musíme pamatovat i na ochranu těch, kteří Vaše požadavky vyřizují. Návštěvnost úředních hodin bude vyhodnocena a na základě těchto výsledků bude možné uvažovat o dalším rozšíření provozní doby úřadu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 4. 2020
Předmět: Index zastavění pozemu Klafar
Dotaz: Dobrý den,
v návrhu č. 3 na pořízení změny ÚP 10 (jč. 10/2020/RUP/7) byl NESCHVÁLEN návrh na zrušení indexu zastavěné plochy (max. 0,3) u parc. č 8064/4. Nyní je rozestavěný dům prodáván po bytových jednotkách. Dostupné půdorysy ukazují rozměry domu 12,5m na 16,9m (tj. 211,m2). Dle indexu je max. povolené zastavění pozemku 162,3m2. Jedná se o nedodržení stanovené intenzity využití pozemků u ploch zastavitelných? Jaký bude postup města? Máme o byt zájem ale chceme se vyhnout komplikacím.
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní nebo pane AB,
vámi zmiňovaný záměr objektu s bytovými jednotkami je umístěn na dvou sousedících pozemcích, na pozemku parc.č. 8064/4 a 8064/7. Index zastavění a min. % zeleně stanovené v územním plánu se počítají ze součtu obou pozemků a byly dodrženy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 4. 2020
Předmět: Stavba zásobárny vody
Dotaz: Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat,jak to vypadá s výstavbou zásobníku na vodu,který má být vystaven směrem na Stržanov?vzhledem k suchu ,které nás teď provází, je toto téma na místě. Děkuji za odpověď Straková
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Straková,
směrem na Stržanov jsou v plánu dvě nové vodní plochy. Jedna se již buduje, zdržovací nádrž pod podjezdem státní silnice, vedle nově budované stezky a druhá je teprve v záměru za posledním objektem na ulici Santiniho.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 4. 2020
Předmět: posyp
Dotaz: Dobrý den,prosím, zda by na Tvrzi a okolí kostela mohl být uklizen zimní posyp a také zetlelé loňské listí a větve u kostela. Asi se počítalo s rekonstrukcí, ale ta je z pochopitelných důvodů odložena. Všechen štěrk z prostranství sama neuklidím. děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úklid byl již objednán, bude proveden v nejbližší době, děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 4. 2020
Předmět: Hřiště 4. ZŠ
Dotaz: Dobrý den, zítřkem je možno dle Mimořádného opatření MZČR za určitých podmínek sportovat na veřejných sportovištích. Ke kterému datu umožníte přístup na hřiště 4. ZŠ pro veřejnost když nejedou školy, ani zájmové kroužky? Pokud ne, tak z jakého důvodu? Podle původního záměru je hřiště určeno i pro využití veřejností ... https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/rekonstrukce-sportovniho-arealu-zs-sermova
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, toto sportoviště není primárně určeno pro užívání veřejnosti, začaly se k tomu ovšem podnikat první kroky (zřízení sociálního zařízení, hlídání atd.) V tomto mimořádném období se ovšem vedení školy rozhodlo k částečnému otevření sportoviště veřejnosti od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin za dodržení hygienických opatření vyplývajících ze zákona. Děkujeme za Váš podnět.Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

20. 4. 2020
Předmět: veřejné toalety
Dotaz: V období karantény j vím je omezení pohybu,obchodů ale i na městě neb v okolí byly obhody otevřené ,jsou i takové stavy kdy člověk si potřbuje odskočit pánové to mají znažší ale ženy ty né nebylo by dobré aspon jednu toaletu otevřenou snad nejsme nezodpovědný a budem se chovat tak aby tam nedošlo k nakažení všichni snad dodržujeme hygienu Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
veřejná WC pod historickou radnicí i u tržnice spadají do režimu poskytování služeb, které nelze v době nouzového stavu provozovat. Za současných podmínek jsou v provozu pro veřejnost WC, která jsou spojena s dalšími povolenými službami - v obchodních centrech, na poliklinice. Podle vývoje situace budeme reagovat i na městem provozovaných WC.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 4. 2020
Předmět: pilak
Dotaz: Dobrý den.Myslíte si že je v pořádku ,když na Pilské nádrži otevřete bufet a v sobotu odpoledne je tam snad půlka Žďáru a vesele debatuje a popíjí pivo ve skupinkách Ale hlavně že obě hřiště (písek i tráva) jste nechali raději alibisticky zavřít a ohraničit páskou. a To už vůbec nemluvím a uzavřených toaletách. Buď otevřete všechno nebo nic.
A co skate park? také otevřen . Ale všichni jezdí vesele bez roušek atd.Prosím aspoň o nějaké častější kontroly těchto sportovišť.
děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Cejnare,
je politování hodné, že ne všichni občané přistupují k plnění nařízení vlády ČR v tomto složitém období zodpovědně. Hřiště na plážový volejbal a fotbalové hřiště jsou v Rekreačním areálu ohraničena páskou, protože jejich provoz je nařízením vlády zakázán. Vzhledem k tomu, že oplocení není kolem celých hřišť, tak ani jinou možnost nemáme. Prodej občerstvení přes okénko je vládou již povolený a občerstvení je v nájmu, takže dodržování podmínek prodeje a následné konzumace by měla kontrolovat policie. V pátek 17.4. jsem jednal s KHS a od 20.4.2020 nám bylo oficiálně povoleno Rekreační areál otevřít, takže tam již budou naši zaměstnanci, kteří budou při kontrole dodržování stanovených podmínek spolupracovat s policií. Skate park je již oficiálně otevřený a požádáme policii o častější kontroly.
S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

16. 4. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den
Mám dotaz zda jezdí už MHD jak jezdila dřív nebo je stále v omezeném provozu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
MHD jezdí v omezeném režimu až do odvolání. Od pondělí 20.4.2020 bude znovu umožněn nástup předními dveřmi s úhradou jízdného u řidiče, nebudou obsazovány 3 řady sedadel za řidičem. Aktuální jízdní řády MHD doporučuji vyhledávat na: https://idos.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/?changeShield=true
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 4. 2020
Předmět: Voda na hřbitově
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč ještě neteče voda na hřbitově jamska. Hroby už jsou osazeny květinami a musíme si stále nosit vlastní vodu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
voda na pohřebištích města ještě neteče, protože se stále ještě střídají teplé dny s mrazivými nocemi. Vývoj počasí sledujeme a potrubí bude napuštěno, jakmile pomine riziko jeho poškození nočním mrazem. Bohužel už máme zkušenost, že stačí jedna mrazivá noc a může dojít k poškození trubek nebo armatur.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 4. 2020
Předmět: Zametani ulic
Dotaz: Dobry den ..8.4. jste psali ze by se ten den mely zametat ulice u Taferny .Bezrucova a Purkynova...prijedte se podivat..nikdo tady nebyl ..vcera tudy projelo prostredkem ulice auto...ale protoze tady nebyla nikde zadna cedule ...jako kazdy rok o zakazu parkovani kvuli cisteni..byly pocely ulici auta ....tudiz projeli jen prostredkem a bylo..zameteno.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přechodné dopravní značení nesmělo být letos kvůli vyhlášení nouzového stavu instalováno. Ulice v avizovaných termínech projíždějí dva zametací vozy a dvě skupiny pracovníků se současně snaží v lokalitách úseky ručně dometat. Pod stojící automobily se však nedostanou.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 4. 2020
Předmět: hřiště ulice Sázavská
Dotaz: Dobrý den,
před pár lety jste postavili hřiště na ulici Sázavská (mezi ulicemi Uhlířská a U Křížku). Hřiště od té doby nikdo neudržuje, jednou za rok se tedy poseká, ale to je vše. Sítě jsou potrhané, dveře nefunkční. Ale nejhorší je povrch. To už není trávník, ale tankodrom. Bude se s tím něco dělat? Je to v podstatě jediné hřiště v širokém okolí a opravdu už dále nemůže plnit svou funkci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kuchařová,
v průběhu měsíce května bude provedena revizní kontrola všech hřišť ve Žďáře nad Sázavou, tedy i tohoto hřiště. Na základě současného stavu i výstupu z kontroly bude provedena oprava pravděpodobně na přelomu měsíce května-června. V letošním roce bude zvýšena intenzita sečení na tomto hřišti.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

15. 4. 2020
Předmět: zametání
Dotaz: Dobrý den jen se optám kdy se zametou tří hlavní chodníky na Vodojem , opět až v létě jako minulý rok jsou to nejvíce zatížené komunikace z Vodojemu a jinačí chodníky tam nevedou
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prozatím pokračují úklidy dle harmonogramu uveřejněném na stránkách města: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta.
Zde jsou práce rozepsány do konce dubna. Ostatní komunikace budou vozy projíždět po tomto datu, pokud to nestihnou mezi uvedenými termíny.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 4. 2020
Předmět: Občerstvení Pilská nádrž
Dotaz: Dobrý den, je v pořádku, že v době, kdy pan Hamáček, Babiš a spol nabádají občany, aby zůstali doma a nikam o Velikonocích nechodili, se na Facebooku objeví informace, aby občané města Žďár dorazili na něco dobrého na Pilák? Přesně takovéto chování vláda kritizuje a v našem městě se otevře restaurační zařízení, které je pod správou města a ještě se s tím chlubí na FB.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
vláda povolila restauracím a podobným zařízením výdej jídel a nápojů z okének s sebou za určitých, přesně definovaných, podmínek.
Provozovatel venkovního bufetu v Rekreačním areálu Pilák dodržel veškerá nařízení vlády.
Stoly a lavice byly odstraněny, obsluha měla roušky, rukavice, byla za zástěnou, zajistila 2m rozestupy ve frontě, etc.
I návštěvníci areálu se chovali k sobě ohleduplně. Kromě vaší jsem zaznamenala pouze pozitivní reakce. L. Procházková, vedoucí Areálu Pilák

11. 4. 2020
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Kolik máte kartačových vozů na čištění chodníků ? Vždyť většina chodníků v našem městě je stále pokratá tím prašným posypem a vůz s kartáči není nikde vidět. A když náhodou je, tak jezdí tak rychle, že to kvalitně nevyčistí a nechává za sebou nevyšištění pruhy s posypem !! Někde jsem četla, že vzniká nová technická správa,kdy tyto služby by se měly razantně změnit, od kdy to bude kvalitně a bezproblémově fungovat ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prozatím pokračují 2 zametací vozy dle harmonogramu uveřejněném na stránkách města: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta. Zde jsou práce rozepsány do konce dubna. Na začátku letních prázdnin vyprší platnost smlouvy se stávajícím dodavatelem služeb. Novým dodavatelem bude spol. SATT a.s.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 4. 2020
Předmět: Pohřebné
Dotaz: Nesouhlasím s vaší odpovědí platit pohřby z pohodlí domova ! Většina starých lidí nemá tu možnost platit pohřby z pohodlí domova, (nemají internety), ale mají např. platební kartu,kdy pohřby a služby s tím spojené by rádi zaplatili platební kartou, ale nemohou,protože tam na to nejste zařízeni ! Také s tím mám špatnou zkušenost a musela jsem se vracet 30 km až do vesnice,kde bydlím pro hotovost,abych to zaplatila. Opravdu s platebními službami na hřbitově Zelená hora nejsem spojená !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
za rok 2019 a 2020 nebyla nalezena žádná faktura s vyúčtováním městských služeb, kde byste byla vypravitelem pohřbu. Nedokážeme se tedy zorientovat, o jakou částku šlo. Jak konkrétně lze hradit pohřební služby na Zelené hoře jsme podrobně psali v odpovědi na dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8540.Je možné se i předem telefonicky informovat, jakou částku lze očekávat k úhradě za objednávané služby a tu uhradit při objednávce na Zelené hoře.
Informaci s Vaším podnětem předáme i správci pohřebišť a pohřební službě. Je na jejich zvážení, zda tuto službu zavedou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 4. 2020
Předmět: informační nástěnky MHD před nádražní budovou zase nejsou aktuální
Dotaz: Dobrý den, nejprve od 18., pak od 28. března se škrtaly jízdní řády MHD. Teď máme 5. dubna a na nástěnkách MHD jsou pořád informace po aktualizaci k 1. únoru (hlavně ta levá). OK je mimořádná situace, ale snad po týdnu už to mohl ZDAR aktualizovat. Či to měl aspoň stáhnout, protože raději žádná informace než neaktuální informace. Když ZDAR nestíhá aktualizaci nástěnek, tak ať raději nástěnky odstraní. Prosím o upozornění firmy ZDAR. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
věc jsme projednali s dopravcem, který upraví obsah nástěnky. Tuto informační službu dopravce zajišťuje nad rámec svých základních povinností. Za současného stavu, kdy se změn objevuje více, prosíme cestující o toleranci. Děkujeme za pochopení i za upozornění.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 4. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Nevím, proč by se měla posunovat Pouť. Naše město se bez ní klidně obejde. Ten malý zisk, co město dostane z pronájmu, je opravdu směšný proti tomu, co kolotočáři získají na lidech, Jsou to nehorázné zisky,kdy za cca.3 minuty si účtují 50-60,-Kč, kdy od toho nedávají žádné doklady od zaplacení ! Není složité si vypočítat, ty obrovské celkové milionové zisky po dobu konání pouti ! Nevím, proč rada města nezdraží nájemné, aby z toho město opravdu profitovalo.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsme na podobný dotaz již odpovídali, dovolím si jako odpověď na první část Vašeho dopisu o smyslu přesunu Žďárské pouti citovat již dříve zveřejněný text: „Duchovního rozměru a historických termínů pouti jsme si samozřejmě vědomi, ale pouť má i svou, řekněme, „světskou“ část, o níž jsme milovníky této letité tradice nechtěli připravit. Každoroční návštěva ukazuje, že se tato akce těší velké popularitě, ať už si o ní každý z nás myslí cokoli. Uskutečnění pouti v tomto termínu bereme jako jakousi možnost oslavit to, že většina problémů spojených s nákazou koronaviru, bude, jak doufáme, již za námi.“ K Vaší poznámce o poplatcích provozovatelů atrakcí: Rada města v loňském roce upravila podmínky pro pronajímání míst při pouti s účinností od 1. 1. 2020. Právě na základě tohoto dokumentu byly poplatky již zvýšeny. Kompletní podmínky naleznete zde: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/podminky-pronajmu-mist-pri-zdarske-pouti.pdf Seznam provozovatelů Město Žďár n. S. každoročně předává příslušným orgánům, které mají na starosti kontrolu dodržování zákona, tedy i vydávání dokladů o zaplacení. Mgr. Petr Sedlák Vedoucí odboru ŠKSM

13. 4. 2020
Předmět: Hrací prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, nutno dát nějaký vhodný materiál pod hrací prvky, na Farčatech, Libušíně a dalších místech,které jsou rozmístěny po našem městě.Je kolem nich vyšlapaná tráva, tudíž dopadová plocha se stává nebezpečnou, po dešti blátivou, to znamená celkově nevhodnou pro naše děti.Jenom ne zase tu strašnou kůru, kterou jste aplikovali v minulosti, ta se vůbec neosvědčila. Sloužila chvíli, potom byla rozšlapána a poté zeschla. Naprosto nevhodný materiál.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Domanská,
v průběhu měsíce dubna proběhne roční revizní kontrola herních prvků ve Žďáře nad Sázavou. Na základě výstupu z této kontroly budou postupně realizována všechna opatření, která zajistí bezpečnost na dětských hřištích.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

9. 4. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den
opravdu si myslíte že je nezbytné pouť překládat. Proč ji nezrušíte hned a úplně?pouť přece není o kolotočech a komediantech kterým akorát cpeme své peníze. Pouť přeci vychází z nějakých dávných církevních termínů. Co na přeložení říká žďárská farnost?
Přijde mi to že myslíte jen na to jak si namastit kapsu z poplatků které na pouti vyberete. Za mě lepší zrušit bez náhrady, než být pro legraci celé ČR a být první město které přesunulo pouť.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na přesunu termínu Žďárské pouti se shodla rada města. Duchovního rozměru a historických termínů pouti jsme si samozřejmě vědomi, ale pouť má i svou, řekněme, „světskou“ část, o níž jsme milovníky této letité tradice nechtěli připravit. Každoroční návštěva ukazuje, že se tato akce těší velké popularitě, ať už si o ní každý z nás myslí cokoli. Uskutečnění pouti v tomto termínu bereme jako jakousi možnost oslavit to, že většina problémů spojených s nákazou koronaviru, bude, jak doufáme, již za námi. Co se týká finančního příjmu, je částka plynoucí z této akce v době, kdy se budeme potýkat se značnými problémy, nezanedbatelná. Žďárskou farnost jsme o záměru města samozřejmě informovali.
Mgr. Petr Sedlák Vedoucí odboru ŠKSM

8. 4. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda se letošní pouť zruší nebo přeloží.Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v letošním roce se bude pouť konat v odloženém termínu 18.-20. září Mgr. Petr Sedlák
vedoucí OŠKSM

8. 4. 2020
Předmět: Nájem v prostorech města
Dotaz: Dobrý den,ve většině měst se v dnešní době odpouští lidem nájem v městských prostorách a ve Žďáru se pouze odloží splatnost??Takže v červenci ,při další fakturaci,budeme platit nájem 2krát... Je toto možné?? To se může stát jenom ve Žďáru! Může nás to přivést k existenčním problémům. Děkuji,že myslíte na svoje voliče!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
nemáte zřejmě úplné informace. Teď je odklad nájmu krok č.1, v mezidobí bude čas a prostor na vyhodnocení na částečné/úplné odpuštění nájmů a v jakém to bude rozsahu. Teď těžko rozhodovat, krize ještě neskončila a není bohužel ještě znám „konečný účet“ všech opatření a dopadů pandemie na podnikatele (nájemce).
Ing. Martin Mrkos ACCA starosta města

6. 4. 2020
Předmět: péče o chodníky
Dotaz: Na stránkách MÚ má být uveden rozpis úklidu chodníků. Kdy dojde na úklid chodníku u křižovatky Purkyňova,Táferna a ul. Bezručova. Bylo by dobré se sem podívat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník by měl dnes zametací vůz projíždět, v úklidech se bude dále pokračovat.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

7. 4. 2020
Předmět: odvoz listí
Dotaz: Dobrý den, prosíme o odvoz shrabaných kup listí na parku dětského hřiště na ulici V Lískách, vedle plotu u obytného domu č. 16. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odvoz objednáme. Děkujeme za shrabání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 4. 2020
Předmět: Stavební práce pěší zóna
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci za jakým účelem jsou dnes prováděny výkopové práce na pěší zóně děkuji. Resp, který správce sítí je realizuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Černý,
do pěší zóny se navazuje s kabeláží veřejného osvětlení a NN kabelů, aby mohla být dokončena křižovatka Husova x Nádražní a při navazující rekonstrukci pěší zóny se již do křižovatky nezasahovalo. Dodavatelem je 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 4. 2020
Předmět: K dotazu www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8539
Dotaz: Když na návštěvu na Vodojem jezdíme často okolo těch kontejnerů u trafostanice, tak je pravda, co je napsaný. Často stojí u kontejnerů auto, lidí vyhazují odpad. Je tam moc kartonů od elektroniky, balíků, nábytku. Když někdo chce, aby se s tím něco udělalo, tak napíšete, aby ti druzí vozili kartony na sběrný dvůr. K smíchu. Oni tu možnost dnes mají a dělat to nebudou kvůli pohodlnosti. A ty modré kontejnery na kartony, co se otevírají nahoře, jsou rozumný nápad. Pomůže to, byl by větší pořádek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Kontejner na papír s horním výsypem má objem pouze 1100 l a většina zvonů je 2100 l a více.
Již nyní máme problémy kam kontejnery umístit a výměny za menší typy by znamenalo další zabrání prostoru, který chybí. Kde to je možné, tak doplnění o kontejnery s horním výsypem probíhá.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

4. 4. 2020
Předmět: Knihobudka na náměstí
Dotaz: Dobrý den, mohli byste mi prosím sdělit, kam zmizela knihobudka z atria za obchodními domy? Pokud ji pouze schovávate na zimu, proč už není dávno zpět? Dnes jsem se zbytečně prošla s balíkem vyřazených knih a byla jsem poměrně překvapená. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
knihobudka z atria a sportbedna z Farčat se každoročně přes zimní období uklízí a na jaře se pak vracejí zpět. Vzhledem k aktuální situaci se na svá místa tento rok vrátí o něco později, po ukončení nouzového stavu. Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

4. 4. 2020
Předmět: Zelená hora Hřbitovy
Dotaz: Dobrý den, v současné době přibývá úmrtí a lidé, co chodí vyřizovat pohřeb zjišťují na místě, že platbu pohřbu musí zaplatit v hotocosti.Prý jim to nařídilo město. Co je to za nesmysl, když není doporučováno manipulovat s penězi v rámci koronaviru !Nutno toto rychle změnit,aby to šlo platit kartou !! Navíc nesmyslné poplatky v rámci pohřbu jsou alarmující.Musel jsem dodat oblečení na mrtvého,kdy si zaúčtovali převlíknutí 800,-Kč, což bylo k ničemu,když zemřelý šel na spálení !Otřesné poplatky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
jak je možné hradit bezhotovostně pohřební služby na Zelené hoře je zveřejněno v odpovědi na dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8540. Vypravitel pohřbu si cenu domlouvá/dojednává s pohřební službou sám současně s dohodu o rozsahu objednaných služeb. V případě, že nejste s cenami a službami spokojen, je nutné toto řešit přímo s poskytovatelem služeb – pohřební službou, u které jste si službu objednal, což je soukromá společnost.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

2. 4. 2020
Předmět: Nutnost platby platební kartou
Dotaz: Nestačila jsem se divit, když jsem platila pohřeb u pohřební služby na Zelené hoře, tak mi sdělili, že nemohu platit kartou, že musím vše zaplatit v hotovosti. Jelikož jsem neměla tolik penez, tak jsem musela jsem zpět 30 km do místa bydliště zajet pro peníze v hotovosti a toto zaplatit.V dnešní elektronické době je toto nepředstavitelné, že se toto ještě děje, prosím o okamžitou nápravu, aby pozůstalí mohli platit pohřby platební kartou ! MěÚ po pohřební službě chce platbu v hotovosti, proč !?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Dostálová,
na Zelené hoře působí jednak pohřební služba a jednak správce pohřebišť města. U každého z nich je nutné uhradit jím poskytnuté/zajištěné služby. Platba kartou na uvedeném místě není možná ani u jedné z uvedených společností. Služby spojené s pohřbením lze v každém případě hradit bezhotovostně z pohodlí domova formou bankovního převodu na účty uvedených společností i na účet města. Městu lze hradit položky, které poskytuje město, a to jednak hotově přímo na Zelené hoře správci pohřebišť, dále bezhotovostní platbou z pohodlí domova a případně i platbou kartou na pokladně MÚ. Především nyní v době nouzového stavu doporučujeme všem občanům upřednostnit bezhotovostní platby z pohodlí domova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


30. 3. 2020
Předmět: Pochvala za rozvoz pečiva
Dotaz: Chválím Pekařství Řečice za provozování rozvozu pečiva i jiných potravin. O rozvážkové službě jsem se dozvěděl ze stránek města www.zdarns.cz. V současné situaci je to další možnost, jak chránit sebe i okolí a přitom ještě podpořit místní firmu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pochvala a poděkování v těchto dnech zajisté patří všem, kteří se snaží a podílí na pomoci a podpoře těch, kteří jsou v karanténě nebo nejvíce ohroženi případnou infekcí a také těch, kteří jsou v prvních liniích ve styku s občany i při zvýšeném riziku nákazy. Dík patří dobrovolníkům, zdravotníkům, pokladním v obchodech, hygienikům, hasičům, policistům, těm, kdo sváží odpady, kdo zajišťují zásobování druhých potravinami, ochrannými prostředky... a i dalším, které všechny tady ani neumím vyjmenovat.
Takže určitě i my se připojujeme s poděkováním
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


2. 4. 2020
Předmět: Odpadky
Dotaz: Dobrý den,
je pravda že se poplatek za komunální odpad může bez postihu zaplatit až v červenci? Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bez postihů je možné poplatek za odpad letos uhradit do konce měsíce června místo jako každoročně do konce dubna.

Prosíme všechny občany, aby upřednostnili platbu bezhotovostní a kvůli úhradě poplatku nenavštěvovali osobně městský úřad.

Pro bližší informace - výše poplatku, variabilní symboly apod. kontaktujte prosím pracovnici odboru komunálních služeb:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 4. 2020
Předmět: Svoz kartonů od velkoobjemových kontejnerů
Dotaz: U kontejnerů u trafostanice vedle křižovatky ulic Jamborova a Špálova běžně zastavují auta a lidi mezi kontejnery dávají spoustu kartonů. Do kontejneru na papír by se ani nevešly, to by vývoz musel být dvakrát týdně, protože před týdenním svozem je kontejner na papír úplně nacpaný. Bylo by potřeba doplnit kontejner s vrchním otevíráním na kartony, jako je to někde jinde ve městě. Při svozu totiž pracovník AVE kartony pečlivě nacpané mezi kontejnery rozhází okolo a je tam bordel. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento problém jsme tu již řešili vícekrát.
Je pravda, že otvor u zvonu je menší a karton se musí roztrhat a teprve potom se dá vložit.
Tyto kartony okolo kontejnerů jsou odváženy 2x týdně a samostatně probíhá výsyp zvonu na papír. Pracovníci, kteří zvony vysypávají nemají prostor a kapacitu, aby ještě sbírali papíry, které občané nevloží do kontejnerů a neodvezou na sběrný dvůr a nastrkají je mezi kontejnery.
Možnost nákupu kontejneru na papír s horním výsypem tu je, ale úplně to vzniklou situaci nevyřeší.
Pokud někdo dá i do tohoto kontejneru 2 krabice na sebe – už je to plné
Krabice se musí prostě rozkládat a při větším množství – např. nový nábytek je nutné papír odvézt přímo na sběrný dvůr.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 3. 2020
Předmět: Úprava veřejného prostranství kolem kostela
Dotaz: Dobrý den, jsem nespokojen s navrhovaným řešením okolí kostela sv. Prokopa a Tvrze. Zejména se mi nelíbí navrhované vydláždění ploch, které jsou dnes travnaté. Podobný názor má i celá naše rodina. Myslím, že architekti se nezajímají o to, že dříve býval u kostela hřbitov. Navrhuji, aby město udělalo v této věci anketu, jako když se například řešila barva nové fasády divadla. Před volbami téměř všechny strany deklarovali, že je názor občanů zajímá a že budeme moc více zasahovat do dění ve městě.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Kučero,
co člověk, to názor. Na předložený návrh máme řadu kladných ohlasů a osobnost autorů návrhů, kteří jsou již řadu let oceňováni v rámci moderní architektury řešící veřejné prostory, jsou zárukou kvality návrhu. Jak bylo prezentováno na představení záměru veřejnosti, autoři se ještě před zahájením projekčních prací podrobně seznámili s historií lokality. Prostor kolem kostela má již svoji strukturu, ve které se občané naučili pohybovat, a vnášet sem větší parkové plochy omezí pohyb v celém prostoru, i těch, kteří by se zde chtěli sejít ve větším kolektivu.
Anketa, kterou zmiňujete, byla ve výsledku kritizována odbornou i laickou veřejností. Proto se již k jejich organizování nepřistupuje.
K zapojení veřejnosti došlo v roce 2019, kdy v rámci prezentace záměru byla řada připomínek zapracována do finálního návrhu. Více naleznete na webových stránkách města - Investice a projekty města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 3. 2020
Předmět: zeleň v našem městě
Dotaz: mám dotaz: ... Myslím tím suché větve nad chdníky, nebo neudržované stromy nad chdníky které při
chůzi větve lezou do hlavy.Když fungovalo zahradnictví udržovali se kulové javory pravidelně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
většina alejí javorů, které jsou doposud ošetřovány řezem na hlavu jsou zahrnuty v projektu revitalizace stromořadí, kde je plánováno jejich odstranění a opětovné nahrazení vhodnými taxony v jednotlivých ulicích. Realizace tohoto projektu je plánována na příští rok. Pokud se nebude projekt z nějakých důvodů realizovat, aleje javorů budou ošetřeny standardně řezem na hlavu v dalším období vegetačního klidu. Některé aleje javorů, jako je např. alej v ul. Binkova budou ošetřeny řezem ještě během tohoto měsíce. Co se týče bezpečnostních popřípadě zdravotních řezů, budou prováděny v průběhu roku dle aktuálního stavu a potřeby. Pokud máte konkrétní dotaz, neváhejte se na mne obrátit (tel.: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz).
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

25. 3. 2020
Předmět: větve Komenského
Dotaz: Dobrý den, prosím o odstranění zavěšené velké větve borovice na sousedním stromě, aby na někoho nespadla, na Komenského za bytovými domy, na zemi leží ještě jedna větev. Moc Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o Vámi uváděném poškození stromu již víme. V současné době končí období vegetačního klidu, kdy jsou přednostně káceny narušené stromy apod. Ihned poté bude pokračovat práce právě na prořezu stromů, odstranění ulámaných větví apod. Ošetření Vámi uvedeného stromu je objednáno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 3. 2020
Předmět: Parkovani v ulici Jamborova-Kosinkova
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda by bylo možné umístit značku zákaz stání do této ulice? Řidiči si z této ulice udělali parkoviště po celé délce. Omezuje to průjezd.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Děkujeme za upozornění. Situaci budeme monitorovat a průběžně vyhodnocovat, v případě nutnosti přijmeme nezbytná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

26. 3. 2020
Předmět: Náhradní parkoviště na Vodojemu
Dotaz: Dobry vecer, je predem jasne ze docasne parkoviste nebude stacit a to hlavne v okamziku, kdy se budou soubezne opravovat "nejdelsi"ulice Spalova a Stursova (mam pocit, ze to bude cely srpen). Pochybuji, ze v ramci sidliste budou jeste nejaka volna mista (nejsou uz ted). Nebude lepsi parkoviste rozsirit ?
A jeden namet: na ulici Spalova je uz horni parkoviste opravene (cca pro 16-17 aut). Nemuzete na dobu opravy ulice Spalova udelat docasny vyjezd pres horni parkoviste na ulici Stursova ? Diky
Odpověď (odbor dopravy):
Na podobný dotaz ze dne 22.3.2020, který se týkal možného rozšíření parkoviště u rybníčku, bylo již v dotazovně odpovězeno.
I kdyby se vybudovala komunikace spojující parkoviště v ulicích Špálova a Štursova, obávám se, že by to nepřineslo kýžený efekt, neboť každé parkoviště svou kapacitou sotva postačuje potřebám té konkrétní ulice, natož aby pojmulo ještě vozidla z druhé ulice.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

29. 3. 2020
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den, vaše změny v jízdních řádech nejsou moc smysluplné, protože lidé z Hettichu či Odasu se nedostanou z odpolední směny domů jelikož MHD jede jen po 21:00 a po 22:00 nejede nic.prosím o odůvodnění vašeho rozhodnutí a předem děkuji za případnou změnu na čas po 22:15 děkuji Jaroš
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
MHD jede v omezeném režimu, rozsah dopravy byl redukován s ohledem na nouzový stav. Doprava z nočních je v této oblasti řešena linkou č. 3, kterou po tuto dobu zabezpečují linková vozidla.

Jízdní řády jsou dostupné na www.mhdzdar.cz

Děkujeme za pochopení

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den
můžete nám prosím napsat kdo vyřadil spoje MHD?
Jak se mají dostat lidi na ranní směnu na Tokoz? Nepracuje se zde od půl 5.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Pro dopravu na TOKOZu je možné využít částečně linkové autobusy a také je zachována linka MHD č. 2 – spoj 1 odjezd 5:05 – 5:22.

Věříme, že je pochopitelné, že ve stavu nouze došlo k omezení dopravy.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 3. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Jsou krásné škrty v jízních řádech.15.3.2020 jsem si pravidelně koupil měsíční jízdenku která mi je na nic. Tím že jezdilo méně lidí tak řidiči projížděli zastávku na náměstí o několik minut dříve,nebo pak u linky 5 ze zastávky U PILY třeba i o 5 minut. To se v jiných městech nestává když je na zastávce napsán odjezd linky.Teď jste to tak proškrtali že asi do práce budu muset jezdit autem.To ale nikdo nedotuje . A průkazku MHD si můžu už jen vyfotit
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k řešení dodržování JŘ – platí povinnosti pro řidiče stále stejné, jen z dotazu nelze vyhodnotit, které spoje linek jsou takto od řidičů porušovány, v případě konkrétního data, linky, zastávky, prověříme.
Jak budou řešeny nevyužité kupóny bude rozhodováno předpokládáme po skončení nouzového stavu. Cestující budeme informovat na stránkách města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 3. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobry den, je nejaka moznost, jak ziskavat nejnovejsi informace o narizenich a zmenach ,ktere hlasite rozhlasem napriklad do emailu ci sms zpravou ?
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, hledali jsme možnosti zajištění.
Dospěli jsme k závěru, že ponecháme stávající stav, kdy se zprávy hlásí městským rozhlasem a text je neprodleně zveřejňován na stránkách města a v Televizi Vysočina.
Petr Krábek, sociální odbor

26. 3. 2020
Předmět: městský rozhlas
Dotaz: nevím na koho se obrátit, ale hlášení místního rozhlasu není u nás dlouhodobě dobře slyšet. Slyšíme, že se něco hlásí, ale není tomu rozumět.Čtu si to až na vašich stránkách. Pro starší lidi, kteří nemají internet je to problém.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážená paní,
k tématu bylo na dotazovně zveřejněno v poslední době několik odpovědí. Nicméně i vaši lokalitu nechám prověřit při příští servisní prohlídce. Pokud starší lidé špatně rozumí a nemají možnost si hlášení přečíst na webu nebo si ho poslechnout na TV Vysočina, jediná možnost je si ho jít poslechnout ven k nejbližšímu vysílacímu hnízdu, i proto se nyní vysílá ve zveřejněných časech a nikoli náhodně.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: jízdní řády MHD linek 5 a 6 od 28. března - rozpor v informacích
Dotaz: Dobrý den,
na internetových stránkách firmy ZDAR pro MHD Žďár "www.mhdzdar.cz/ke-stazeni/" se píše, že linky 5 a 6 budou od 28. března zrušené celé.
Na internetových stránkách města, na IDOS a na nezávislých internetových stránkách MHD Žďár "www.mhd-zr.xf.cz" ale jsou zveřejněny omezené jízdní řády linek 5 a 6.
Předpokládám, že na internetových stránkách firmy ZDAR to mají špatně, že linky 5 a 6 nějak pojedou.
Pokud to tak je, můžete je prosím na tuto chybu upozornit? Je to matoucí.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informace o přerušení provozu linky 5 a 6 jsou uvedeny správně - jejich spoje jsou v aktuálním jízdním řádu označeny a upřesněny poznámkou, že nejedou v období od 28.3.2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: Hlášení
Dotaz: "Dnes byl rozhlas krásné slyšet". "Děkuji. " .. Konec hlášení... :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za zpětnou vazbu. Ve spolupráci s místními odborníky jsme provedli určité úpravy na ústředně, jsme rádi, že se to povedlo, těch příznivých ohlasů máme více. I když ne všude to bude ideální.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Je zajímavé, že dříve u nás stačilo v pokoji otevřít vyklápěčku a vysílání bylo celkem srozumitelné. Nyní nestačí ani dokořán otevřené okno. Stavebně se v mém okolí nic nezměnilo, je tedy nasnadě, že jde patrně o technickou věc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i akustika má svá úskalí, těch faktorů ovlivňujících úroveň slyšitelnosti a srozumitelnosti je celá řada. V rámci snahy o zlepšení stávajícího stavu, znovu pracovali přizvaní akustičtí odborníci na možnostech zlepšení slyšitelnosti, resp. srozumitelnosti, samozřejmě jsou a budou lokality, které nikdy nebudou úplně ideální a ne z každého okna či balkonu to bude slyšitelné, resp. srozumitelné. Při poslechu v terénu je u většiny hnízd hlášení v pořádku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: Rekonstrukce Vodojemu: Najezd do ulice Stursova z ulice Jamborova
Dotaz: V ramci rekonstrukce Vodojemu je ve vykresu planovana zmena najezdu do ulice Stursova (pod uhlem skoro 90°). Auta budou muset pri najezdu skoro zastavit. Do ulice casto zajizdi nakladni auta (Emado, Vrtal) a uz nyni je problem v zime pri zasnezene vozovce ulici vyjet. Neni lepsi nechat najezd tak jak je, pripadne "omezeni sirky" presunout na druhy roh ? Diky
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
tato připomínka již byla opakovaně uplatněna a řeší se v rámci balíku změn stavby.

S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a ÚP

19. 3. 2020
Předmět: hlášení rozhlasu
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ulici Dolní- nedaleko světelné křižovatky s ulicí Wonkova, hlášení městského rozhlasu v této části města je velice špatně rozumět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, z každého balkonu či okna nebude hlášení slyšitelné či srozumitelné, zvláště pak mezi bytovými domy, kde se zvuk tříští. Volně na ulici je vše slyšet bez problému. Ovšem ne každý má možnost se rychle dostat na ulici a hlášení poslouchat. Proto jsou hlášení opakována ve zveřejněných hodinách. Vysílání rozhlasu je zveřejněno na webu města a v TV Vysočina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 3. 2020
Předmět: Naprosto nesrozumitelný městský rozhlas
Dotaz: Nešlo by s městským rozhlasem udělat něco, aby bylo vysílání bylo srozumitelné alespoň jako přibližně před měsícem? Jsme vyzýváni k poslouchání rozhlasu, ale ani když vlezu do otevřeného okna, není prakticky rozumět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z každého balkonu či okna nebude hlášení slyšitelné či srozumitelné, zvláště pak mezi bytovými domy, kde se zvuk tříští. Volně na ulici je vše slyšet bez problému. Ovšem ne každý má možnost se rychle dostat na ulici a hlášení poslouchat. Proto jsou hlášení opakována ve zveřejněných hodinách. Vysílání rozhlasu je zveřejněno také na webu města a v TV Vysočina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 3. 2020
Předmět: rozhlasové vysílání
Dotaz: Dobrý den, přidávám se k názoru na kvalitu vysílání obecního rozhlasu. Dnešní "není nutno" bylo téměř nesrozumitelné, a to nejde jen o vysílání písničky, ale hlavně o samotný mluvený projev pana Svěráka, hrůza ... a škoda :( ... A není to jen o dnešním vysílání, i ostatní relace jsou hodně nesrozumitelné. Podle mého laického názoru to vypadá že je vysílání až moc zesílené - "přeřvané", asi by to chtělo trochu odladit ... v každém případě takové nesrozumitelné hlášení ztrácí trochu smysl ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

o místy špatné kvalitě městského rozhlasu víme. Bohužel rozhlas není určený pro hudební produkci a proto zněla píseň tak jak zněla. Zároveň pan Svěrák má moc hluboký hlas na to, aby to technika městského rozhlasu zvládla.
Pokud se jedná o hlášení městského rozhlasu, tak ty umisťujeme na web města bezodkladně po hlášení. Všechny potřebné informace k současné situaci také shromažďujeme v přehledu ke koronaviru na webu města.

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/koronavirus-prehled-informaci
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/
S pozdravem
Matěj Papáček
tiskový mluvčí

Dobrý den, z každého balkonu či okna nebude hlášení slyšitelné či srozumitelné, zvláště pak mezi bytovými domy, kde se zvuk tříští. Volně na ulici je vše slyšet bez problému. Ovšem ne každý má možnost se rychle dostat na ulici a hlášení poslouchat. Proto jsou hlášení opakována ve zveřejněných hodinách. Vysílání rozhlasu je zveřejněno na webu města a v TV Vysočina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 3. 2020
Předmět: Povinnosti občanů a živnostníků
Dotaz: Dobrý den, dnes 24.3. kolem 13 hodiny nakupovala v Řečicke pekárně dáma bez roušky, zřejmě z blízké firmy, byla ve svetru a po nákupu zašla za roh. V zadní místnosti seděl mladík také bez roušky. V takové prodejně nepřípustné! Ještě rozvazi pečivo domu. Můžete prosím upozornit provozovatele na zákonnou povinnost? Kdo ve městě kontroluje dodržování vládních nařízení? Policie ani Městská policie v ulicích vidět není.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den občane,
v uvedené záležitosti provedla městská policie šetření. Personál provozovny byl upozorněn na případné vstoupení osoby bez roušky, kdy je nutné tuto okamžitě vyzvat k opuštění prostoru. Dále je nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR či městskou policii. Kontaktovali jsme přímo i majitele provozovny, kterého jsme na uvedené skutečnosti taktéž upozornili. Majitel zajistí větší pozornost personálu i ve vztahu pohybu personálu v prostorech, oddělených od zákazníků. Šetřením bylo zjištěno, že občané se v dané situaci zachovali profesionálně, jelikož vyzvali ženu k okamžitému opuštění provozovny. Tato okamžitě provozovnu opustila s tím, že si roušku zapomněla vzít sebou. Městská policie i Policie ČR provádí samozřejmě dohled nad uvedenou problematikou. Co se týče přímo zakrývání úst a nosu tak za dobu platnosti nařízení jsme zjistili několik pochybení. Ve většině případů si občané roušku či jiný prostředek zapomněli vzít sebou, nenasadili si je, nebo je neměli k dispozici. V těchto případech jsme občanům poskytli vlastní ochranné pomůcky, které nosíme pro tyto případy u sebe v záloze. Dále pro informaci, rouškami jsme vybavili i většinu místních bezdomovců, které též pravidelně kontrolujeme. Dále bych si dovolil požádat Vás i veřejnost, že je nutné v podobném případě městskou policii nebo Policii ČR vyrozumět o těchto ohrožujících jednáních okamžitě, nikoli s jednodenním zpožděním přes dotazovnu. Volejte prosím linky 156 nebo 158. Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc.


25. 3. 2020
Předmět: Hlášení rozhlasu 25.3. "Není nutno"
Dotaz: Nezlobte se na mne, ale musím říci, že kvalita přehrávané nahrávky "Není nutno" byla velmi slabá, takže těžko říci zda pozvedla náladu úsměvem nad nezvládnutou produkcí nebo spíše nepozvedla náladu postesknutím nad tím jak se tato akce technicky nevydařila...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
městský rozhlas bohužel není určený k přehrávání písniček a ozvěna a různá zpoždění zapříčiňují mizivou kvalitu zvuku. Děláme to co nám technické možnosti dovolují.

S pozdravem

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

24. 3. 2020
Předmět: Poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
18.3.2020 jsem Vám poslal dotaz na složenku za 580,-Kč. Jedná se o komunální odpad a hlavně za jaké období?
Dosud jste neodpověděla. Odpověď je mi jasná.
Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den.
Zdeněk Chudovský
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Chudovský
Jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi: Jedná se o úhradu poplatku "za komunální odpad" pro rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 3/2019.
Úhrada je předepsána na období roku 2020.
S případnými dotazy na toto téma se prosím obracejte na správkyni uvedeného poplatku:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
Vedoucí odboru komunálních služeb

20. 3. 2020
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den
chtěl jsem se zeptat jestli v aktuální situaci proběhne jarní úklid a jestli nudou kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad přistaveny v uvedených termínech nebo dojde k jejich zrušení či přesunutí.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Jarní úklid v podobě svozu nebezpečných odpadů, objemného odpadu a zeleně je zrušen.
viz info:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/jarni-svozy-odpadu-zruseny

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 3. 2020
Předmět: Pomoc města podnikatelům
Dotaz: Město Žďár pronajímá některé své budovy podnikatelům(např. budova Dolní 165/1). Ti jsou v současné době zatíženi buď přímo, ale mnohdy i nepřímo dopady současných vládních opatření. Uvažujete o pomoci těmto podnikatelům např. slevou z nájmu tak, abyste je podpořili a pomohli jim k tomu, aby svou podnikatelskou činnost v našem městě nemuseli ukončit a mohli tak po skončení těchto opatření své firmy udržet v chodu?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Dostále,
je to jedno z možných opatření, které se bude vyhodnocovat v závislosti na vládních stimulech a opatření centrální banky, jak pomoci podnikatelům, živnostníkům a firmám.
Je třeba podotknout, že samosprávy na tom nebudou z hlediska dopadů o mnoho lépe, protože dojde k obrovskému propadu daní a tedy financí určených pro obce a města.
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

23. 3. 2020
Předmět: nesrozumitelný rozhlas
Dotaz: Dobrý den. V době, kdy v rozhlasu byly jen nějaké doplňující nezásadní informace a kdy v době vysílání maminky s kočárky prchaly z dosahu ampliónů, to bylo jedno. Ale dnes je hlášení podstatné, ale bohužel mu není rozumět. Takže pokud by bylo pouze hlášení, tak není žádný vymahatelný právní nárok, pokud někdo nebude hlášení respektovat. Nebylo by možné na webu města dát text hlášení dříve před vlastním hlášením nebo aspoň ve stejnou dobu? Ale problém je u starších lidí, kteří internet nemají.
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
ve spolupráci s odborem školství, kultury, sportu a marketingu se budeme snažit, aby byl text hlášení zveřejněn nejpozději v okamžiku jeho vyhlašování rozhlasem.

S pozdravem

Libor Vostrejš, oddělení informatiky

23. 3. 2020
Předmět: Neplatné zřízení pracovní skupiny?
Dotaz: Vážená paní doktorko, žádám vás o prověření správnosti postupu ve věci zřízení "pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou", kterou dle platného jednacího řádu komisí rady města může zřizovat pouze rada města na návrh některé z komisí rady města, včetně souvislostí (určení počtu členů, jmenování vedoucího a jednotlivých členů). Viz zápis z 8. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, které se konalo dne 11. 11. 2019 Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Romane,
na jednání Rady města č. 39 byla na doporučení Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schváleno zřízení pracovní skupiny pro stanovení financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou. Rada města také jmenovala předsedu a složení této pracovní skupiny.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 3. 2020
Předmět: rozhlas
Dotaz: Od pondělí 16. března nefunguje rozhlas ve dvoře Liubušínská 19 - 25, prosím o nápravu. Hlášení je slyšet až ze vzdálenějších reproduktorů a není srozumitelné.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážení paní,
děkujeme za poznatek. Škoda, že se to k nám nedostalo dříve, servis tady bohužel byl v pátek 20. 3. 2020, takže nyní tuto závadu budeme evidovat a servis opět objednáme, až bude více poznatků. Do té doby, prosím, sledujte hlášení na webu města.
Ing. Miloslav Dvořák
Odbor komunálních služeb

22. 3. 2020
Předmět: Dosázení zeleně na Zelené hoře
Dotaz: Počítáte letos s výsadbou zeleně, alespoň nižších keřů na těch holinách kolem Zelené hory ? Vypadá to tam hrozně bez keřů a zeleně !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
S výsadbou dřevin na Zelené hoře se letos nepočítá. Od loňského roku probíhá revitalizace velmi zdegradovaných trávo-bylinných porostů s cílem nastolit ekologickou rovnováhu a optimální management péče o tyto porosty. Je navržen režim údržby založený na rovnováze obnovy zdegradovaných ploch, a to kombinací inovativních přístupů k údržbě (včetně pastvy) a znovuzaložení některých ploch. V budoucnu budou prováděny výsadby dřevin v okolí hřbitova. Práce probíhají podle radou města schválené krajinářské koncepce, která je založena na historickém a ikonografickém kontextu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
ing. mgr. lucie radilová, dis.

atelier krajinářské architektury

22. 3. 2020
Předmět: Oprava pouliční lampy
Dotaz: Dobrý den, prosíme o opravu pouliční lampy v I.dvoře na Libušíně,nesvítí a dekl je rozbitý, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, opět se „podepsal šikovný“ řidič(ka). Oprava je objednaná, k narovnání stožáru dojde za lepšího počasí.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2020
Předmět: Náhradní parkoviště na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, je chválihodné, že se u rybníčku mezi Vodojemem a Průmyslovkou udělalo dočasné parkoviště kvůli opravám ulic na Vodojemu. Jenom se chci zeptat, proč se neudělalo ještě delší jižním směrem, když prostor by tam byl? Kapacitně totiž nestačí ani pro auta jedné opravované ulice. Nepočítáte s prodloužením parkoviště jižním směrem, aby se zvýšila jeho kapacita?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
velikost a umístění parkoviště bylo schváleno v rámci KD stavby, pokud kapacita bude nedostatečná budou navrženy plochy na parkování v rámci sídliště ZR

S pozdravem
Petr Fuksa, odbo rozvoje a ÚP

21. 3. 2020
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč se vykácely vzrostlé břízy u garáží za 2.ZŠ a proč se likvidují krásné velké smrky, které jsou u "parčíku" za 2.ZŠ ? Děkuji za odpověď. Pokud dotaz nepatří přímo Vám, prosím o jeho předání kompetentní osobě.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Vašíková,
za garážemi dojde k vybudování Senior centra s rozsáhlou zahradou.
Douglasky za 2. ZŠ byly pokáceny na základě protokolu Krajské hygienické stanice, který vytýkal tmu v učebnách 1. stupně, kterou douglasky způsobovaly.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí

19. 3. 2020
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,

mohu Vás poprosit o informaci, zda došlo (a případně kolik bylo případů) k odhlášení psa po zavedení vyšší sazby poplatku?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
od 1.1. do 20.3.2020 došlo k odhlášení 49 psů. Důvody odhlášení: změna trvalého pobytu, změna držitele psa, úmrtí držitele, úhyn psa.

S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

19. 3. 2020
Předmět: Poděkování za pokácení dalšího stromu v parku U Ivana
Dotaz: Dobrý den, právě jsme byly svědky pokácení DALŠÍHO stromu v parku U Ivana. Výborně, ještě v loni jsem tam sedávala na lavičce, když bylo přes 30 stupňů a dcera mi usnula v kočárku. Bylo to poslední místo, kde byla lavička a zároveň stín. Tak teď s dalším dítětem, abych si šla sednout nevím kam do stínu a nebo chodit v parnu sem tam a mít z toho úžeh. Další důvod proč se z tohoto města odstěhovat. Místo abyste se zaměřovali na vylepšování, obzvláště v této těžké době, tak..
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Nováková,
v parku U Ivana bylo pokáceno několik borovic a modřínů. Všechny tyto stromy byly bohužel suché.
Náhradou za suché stromy budou v parku vysázeny buky a lípy.
Tereza Dejmalová, ŽP

19. 3. 2020
Předmět: Co se buduje u rybníku na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, co se buduje u Göttlerova rybníku na Vodojemu? Takový krásný kout zeleně tam byl, bylo to hojně využíváno na procházky, venčení psů. Takže co a proč se tam buduje, v plánech na re-kci sídliště jsem to nenašla. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
jedná se o záchytné parkoviště v rámci akce Rekonstrukce komunikací ZR7, parkoviště bude využíváno rezidenty, kteří v rámci rekonstrukce jednotlivých ulic nebudou moci parkovat u svých RD. Parkoviště je pouze dočasné, za 3 roky bude plocha uvedena do původního stavu.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

19. 3. 2020
Předmět: návrh ohledně informovanosti starších občanů, kteří nemají přístup k internetu
Dotaz: Dobrý den,
krizový štáb informuje prostřednictvím městského rozhlasu občany města ohledně nařízení vlády týkající se nemoci koronavir. Na mnoha místech je opravdu špatná srozumitelnost. Navrhla bych, aby se na informačních tabulích města vylepila tato nařízení velkým písmem, aby si je mohli starší občané přečíst a mohli se jimi také řídit. Myslím, že by ubylo i telefonních dotazů na informační linku města, kde svými dotazy občané zdržují zbytečně Vaše pracovníky. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za námět, jehož možnosti využití projednáme. Omlouváme se za srozumitelnost při hlášení městského rozhlasu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

19. 3. 2020
Předmět: Distribuce roušek
Dotaz: Dobrý den,ráda bych se zepatala,jak bude případná distribuce roušek /respiratorů do domácností probíhat?
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, v současné době nejsou známy podrobnosti o distribuci roušek do domácností, a ani termín. Nicméně se město na vydávání roušek připravuje. Případná státní zásilka roušek bude distribuována přes jednotlivé kraje na města. Pokud budeme znát podrobnosti o termínu a počtech, budeme občany informovat všemi dostupnými kanály.
Sledujte prosím aktuality na stránkách města: www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/koronavirus-prehled-informaci
Petr Krábek, sociální odbor MěÚ

18. 3. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Oceňuji možnost dodání nákupu do bytu, ale po zrušení prodeje v Losence, Vesně a Rynku je k dispozici dovoz teplé stravy pouze z drahých restaurací (např. Ingot). Uvažuje se po 23. 3. s možností rozvozu levné teplé stravy pro seniory, pro které může být vydán úplný zákaz vycházení z domovů?
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
na stránkách města jsou aktualizovány možnosti dovážky obědů seniorům do domácnosti. V současné době je mezi nimi i Vámi citovaná Losenka. Situaci nadále vyhodnocujeme a budeme se snažit reagovat na vývoj šíření koronaviru.
Sledujte prosím aktuality na stránkách města: www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/koronavirus-prehled-informaci
Petr Krábek, sociální odbor MěÚ

17. 3. 2020
Předmět: Dým z lesa
Dotaz: Dobrý den
Na stalingradě v lese nad zahrádkami za kolejemi(mezi žďasáckou čističkou a sou Žďas)každý den někdo něco pálí a jde ten obrovskej dým na Stalingrad že nemůžeme ani větrat.Když si na zahrádce někdo zapálí ohýnek,hned stížnost a pokuty.Prosím o kontrolu a nápravu.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
lesní dělníci provádějí čistění mýtiny. Pálení klestí bylo řádně nahlášeno. Nyní již probíhá nová výsadba.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

19. 3. 2020
Předmět: Poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den, mám to úplně stejně jako pan níže. Bez uvedení důvodu na složence je to dost chaos. Nemůžete to vyřešit stejně jako to je u složenek za daň z nemovitosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi na obdobný dotaz, řešení je pro příští rok připraveno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: Odpadky
Dotaz: Dobrý den, již 14 dní nejsou vyvezené odpadky na Sadové ulici u obchodů. Můžete to prosím prověřit? Odpadky přetíkají z kontejnerů a válí se všude kolem. Tento problém tu již jednou byl a to z důvodu, že nemohli zajet s vozem k popelnicím, protože tam někdo parkoval. Slibovali jste, že tam bude jezdit policejní hlídka častěji a kontrolovat neohleduplné řidiče.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková,
v souvislosti s probíhající stavbou na Nádražní ulici nebyl vývoz proveden.
Dnes jsme domluvili individuální vývoz a další plán postupu.
Děkujeme za pochopení.
Na problém jsme upozornili i městskou policii.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 3. 2020
Předmět: žádost o vyvezení odpadu
Dotaz: Dobrý den, na ulici Husova už delší dobu nebyl vyvezen kontejner na papír a plasty. Chápu, že je ulice v rekonstrukci, ale do dvora se vjet dá a v době zvýšené potřeby hygieny opravdu nechápu ten neuvěřitelný nepořádek. Na problém ve dvoře byl odbor komunálních služeb opakovaně upozorňován, proč se stále neřeší, to je mi opravdu záhadou. Výmluv na téma nedostatku financí už máme my, zde bydlící, plné zuby. Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
prověřovala jsem informaci se stavbou i s AVE. Operativně dnes bude vyvezeno. Chápeme, že v souvislosti se stavbou přicházejí určitá omezení – prosíme o trpělivost a pochopení.
V loňském roce byla provedena kontrola a zapojení všech podnikatelů z Nádražní ulice.
Problém je mezi lidmi, že nejsou ochotni krabice složit – pohodí je a jdou od toho.
Není to problém jen na Husově ulici, ale celého města.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: Poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den.
Dnes jsem obdržel z MÚ obálku se složenkou na 580,-Kč.
Na složence jsem nikde nenašel za co mám platit 580,-Kč!!
Ptám se:Je velkým problémem na složenku napsat za co platba je a za jaké období nebo ke složence přiložit popis v tomto smyslu?
Prosím o odpověď, že se jedná o odvoz komunálního odpadu za určité období.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Chudovský
Jedná se o úhradu poplatku "za komunální odpad" pro rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 3/2019.
Bohužel v tomto roce se nám nepodařilo do složenek, které mají jen omezené možnosti pro vložení textu, zapracovat informaci o účelu platby. Pro příští rok již máme připraveno řešení této věci tak, aby na složence alespoň jedním slovem účel platby byl obsažen. Omlouváme se všem za vzniklé potíže a případná nedorozumění.
S dotazy na toto téma se prosím obracejte na správkyni uvedeného poplatku:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

Děkuji Vám za Váš zájem a jsem s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: žďárská pouť 2020
Dotaz: Dobrý den, už jste zakázali konat letošní pouť na Libušíně ve Žďáře n.S.? Přijíždí sem mnoho lidí z celé ČR, možná více než na biatlon do Nového Města n.M. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
termín konání pouti doposud nebyl ovlivněn šířením koronaviru. Sledujte prosím webové stránky města, kde předpokládáme že nejpozději 15.dubna bude zveřejněno konečné rozhodnutí o konání letošní pouti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý den mohli byste prosím zopakovat dnešní hlášení!? Na Haškove nebyl rozhlas slyšet, a prosím vymente pana hlasatele, není mu rozumet.
Děkujeme
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
s dotazy tohoto typu se, prosím, obracejte přímo na odbor školství, kultury, sportu a marketingu, který v současné době hlášení městského rozhlasu zajišťuje a kam Vaši žádost předávám.
Hlášení městského rozhlasu není v kompetenci oddělení informatiky.

S pozdravem
L. Vostrejš, oddělení informatiky

17. 3. 2020
Předmět: Parcely
Dotaz: Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na dostupnost stavebních parcel, například v části Radonín.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Landsmane,
v současné době, kdy byly dokončeny prodeje v lokalitě Klafar III, nemá město další stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. Doporučuji sledovat místní realitní noviny, kde jsou zveřejňovány i pozemky soukromých vlastníků.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Já chci jen napsat, že na Palachově ulici rozhlas není vůbec slyšet. Asi je rozbitý, prosíme o opravu. Děkuji
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
Váš požadavek jsem předal na odbor komunálních služeb, který má ve správě městský rozhlas. Závady na městském rozhlase napříště, prosím, hlaste přímo e-mailem na adresu miloslav.dvorak@zdarns.cz.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem

L. Vostrejš, oddělení informatiky


Vážená paní, děkuji za informaci, je objednán servis, jakmile dojde k opravám, operativně přiobjednám i Váš poznatek. Pomohlo by, kdyby jste upřesnila, které hnízdo nejde, jsou na nich čísla, nebo u jakého čísla popisného či orientačního se toto hnízdo nachází.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb, e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

17. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý,den
Mohl by někdo toho pána v rozhlasu vyměnit není mu rozumět.Vím že vysílaní je i na na stránkách města,ale ne každý senior má přístup k internetu.Děkuji
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
o Vašem požadavku jsem informoval kompetentní osoby. Oddělení informatiky MěÚ jako takové nezajišťuje správu městského rozhlasu (odbor komunálních služeb) ani vlastní hlášení (odbor školství, kultury, sportu a marketingu).

S pozdravem

L. Vostrejš, oddělení informatiky

17. 3. 2020
Předmět: Není rozumnět rozhlasu - prostě není
Dotaz: Není rozumnět rozhlasu - prostě není
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
o Vašem požadavku jsem informoval kompetentní osoby. Oddělení informatiky MěÚ jako takové nezajišťuje správu městského rozhlasu (odbor komunálních služeb) ani vlastní hlášení (odbor školství, kultury, sportu a marketingu).

S pozdravem

L. Vostrejš, oddělení informatiky

13. 3. 2020
Předmět: Hrací prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, kolem hracích prvků pro děti na Libušíně jsou prostory vyšlapané a po dešti blátivé, bylo by vhodné kolem dosypat zřejmě písek, nebo něco jiného vymyslet,mnohdy to není ani bezpečné,když děti padají.Plánujete na Libušíně výsadbu zeleně (stromy,keře) mezi jednotlivými domy a vzadu na valech za pečovatelskými domy, může být vysázeno daleko vice zeleně(stromů),kdy v létě tam moc stínu není na odpočinek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na jaře bude prověřen stav dopadových ploch nejen u Vás a budou následovat kroky potřebné pro zajištění bezpečnosti dětí. Další koncepční úpravy v lokalitě odbor komunálních služeb nepřipravuje. Váš podnět byl předán i na odbor rozvoje a územního plánování pro zvážení a zařazení do plánů rozvoje města.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

5. 3. 2020
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás-šli jsme po parkovišti/tržnici/ a tam tak uprostřed jsou stromy ty vysoké asi čtyři a ten jeden vypadá jako kdyby při vichřici nespadl,jen kvůli tomu,že se zachytil o ty ostatní,vypadá jako když je o ty dva jen opřený a nezdá se,že tak roste.Prosím Vás,pokud to někdo ještě neřešil, aby se někdo podíval na ty stromy,aby nehrozilo,že ten jeden při nějaké vichřici spadne.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, již byla podána žádost o pokácení stromů na Vámi uváděném místě.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

17. 3. 2020
Předmět: Obtěžování a znečišťování ovzduší zapáchajícím kouřem z komínů
Dotaz: Dobrý den, existuje nějaká možnost řešit situaci, kdy nepříjemně zapáchající, štiplavý kouř z komínů neohleduplných sousedů doslova terorizuje okolí? Mám na mysli stav, kdy lze větrat pouze v určitých denních hodinách a ulice připomínají viktoriánský Londýn v časech průmyslové revoluce. Děje se tak zejména v oblasti Vysočan.
Děkuji za odpověď, popř.nástin jakékoliv možnosti řešení.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
Váš konkrétní podnět (místně, časově specifikovaný) zašlete na mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, situaci prověříme - jak to jen současné krizové okolnosti dovolí - na místě samém. Děkujeme, že se zajímáte o životní prostředí. Jaroslav Doubek, odbor ŽP.

16. 3. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou - dotazem ohledně využití moderních metod řízení kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking, MA21, ISO 9001 aj.) na vašem úřadu. Píši bakalářkou práci na téma Komunikace mezi občany a veřejnou správou a potřebovala bych zjistit, jaký dopad na komunikaci s občany mají právě tyto jednotlivé metody (zda jste spatřili nějaký dopad těchto metod na zlepšení komunikace s občany).
Případně prosím o informaci, na koho bych se s tímto dotazem mohla obrátit.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den, paní Modráčková,
ve věci ohledně Vašeho dotazu k využití metody kvality řízení ve veřejné správě dle modelu CAF se obraťte na Ing. Jiřího Matouška (jiri.matousek@zdarns.cz, tel. 566 688 120), který má tuto oblast na městském úřadě na starosti.

S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


4. 3. 2020
Předmět: PÁRTY HÁRD
Dotaz: Čus, mám radost, že v našem krásném kině byl představen pěkný film Párty Hárd. Je dobře, že v době, kdy má náš národ strach z koronaviru se promítá toto humoristické pásmo od pana Řezníka pro odlehčení a povznesení ducha. Zároveň kvituji příjemný personál, který v kině pracuje. Je dobře, že jste neomezili věkovou hranici pro diváky. Dětem se snímek moc líbil. Život ve Žďáře je krásný. Těším se na další návštěvu zdejších kulturních zařízení s nějakým příjemným programem. Martina Pohlová
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu a vyřídíme ji i příspěvkové organizaci Kultura Žďár v samotném kině až to bude možné. Tak snad se brzy potkáme při společných kulturních akcích.
Hodně optimismu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

12. 3. 2020
Předmět: péče o chodníky
Dotaz: Kdo a kdy bude uklízet chodník od Táferny po zastávku U pily na Bezručově ulici. Chodník a hlavně zelené pásy jsou plné štěrku. Štěrk v zelených pásech bude určitě velice vadit při sekání trávy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s úklidy se již částečně započalo. Blokové čištění je v plánu po skončení zimního období, tj. od 1.4. Rozpis je uveřejněn na stránkách města. Ostatní termíny není možno detailně konkretizovat. Snahou bude, aby to bylo co nejdříve.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 3. 2020
Předmět: Odvoz bioodpadu
Dotaz: Dobrý den na ulici Pelikánova (horní část), byl proveden jarní úklid v přilehlém parku. Prosím o odvoz shrabaného listí a větví. Vše je uloženo za parkovištěm. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Zemane,
děkujeme Vám za provedení jarního úklidu v přilehlém parku. Odvoz listí i větví bude v co nejkratší možné době zajištěn.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

16. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý den nešlo by v době mimořádného hlášení městského rozhlasu ,toto hlášení zároveň vysílat i na tv Vysočina ?místo reprízy koncertu nějaké garážové skupiny z 90 let. Nerozuměl jsem totiž skoro ani slovo Děkuji za vyřízení .Tuma
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
Váš dotaz přednesu na dnešní poradě vedení. Dovolím si připomenout, že všechna hlášení jsou zveřejňována na internetových stránkách města v sekci Aktuality.

S přáním pěkného dne
Libor Vostrejš, oddělení informatiky

15. 3. 2020
Předmět: Zadost
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat,jestli už je stanoveného datum výběrového řízení na podnájem městských bytů.Mam podané žádosti a přihlášky o pronájem bytů a chci vědět jestli už proběhlo nebo bude výběrové řízení.Dekuji s pozdravem Geregova
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den paní Geregová,
zasedání bytové komise proběhlo dne 02.03.2020. Na tomto zasedání bytová komise dlouze diskutovala o nutnosti doplnění Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Během prvních vyhlášených záměrů v roce 2020 se objevily nedostatky, které je třeba odstranit a na tom se shodli členové BK s vedením města. K samotnému výběru budoucího nájemce prozatím nedošlo. Obávám se, že ani na dalším zasedání bytové komise nebudou vybráni budoucí nájemci na všech pět volných bytů (+ šestý měl uzávěrku dne 12.03.2020), neboť celkem evidujeme 222 doručených žádostí. Bytová komise se musí nejprve seznámit s obsahy jednotlivých žádostí, s některými žadateli se budou chtít seznámit při osobním pohovoru. Pokud dojde k výběru budoucího nájemce na volný obecní byt a Rada města schválí uzavření nájemního poměru s tímto žadatelem, bude o tom tento žadatel informován písemně. Ostatní neúspěšní žadatelé písemnou informaci neobdrží – viz. Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Lenka Milfajtová
odbor majetkoprávní
tel.: 566 688 153
e-mail: lenka.milfajtova@zdarns.cz

11. 3. 2020
Předmět: Parkovací místa u pošty
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, počítá se v rámci rekonstrukce Nádražní ulice, kdy je rozkopána i ulice Husova, s vytvořením parkovacích míst pro zákazníky pošty v Husově ulici ? Trávník před poštou je zničený a není problém zde vytvořit 3 - 4 místa pro krátkodobé stání, třeba do 20 minut.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moučko,
na Husově ulici budou vybudována 2 podélná parkovací stání pro krátkodobé zastavění.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 3. 2020
Předmět: platba za odpad
Dotaz: dobrý den
přišlo mě jen polovina složenek na zaplacení komunálního odpadu.
mám ještě počkat nebo je někde chyba?
děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Složenky jsou roznášeny postupně tomu, kdo dosud poplatek neuhradil. Můžete buď vyčkat, případně se dotázat na platební údaje člena rodiny, kterému dosud složenka nepřišla. Stává se, že má některý z členů rodiny jiné příjmení, které není uvedeno na poštovní schránce. Takové případy dohledáváme a roznášíme dodatečně. Máte-li možnost uhradit poplatek bezhotovostně, uvítáme, pokud ji využijete. Bližší informaci Vám podá Alena Šimková na tel. 566 688 187 nebo na e-mailu alena.simkova@zdarns.cz.

Alena Šimková
odbor komunálních služeb

9. 3. 2020
Předmět: Oprava kruháče nahoře na Brněnské
Dotaz: O tomto víkendu jsem jel a viděl opravovat dva muže díry nahoře u kruháče na Brněnské.Strašný pohled na ty lidi, co tam opravovali ty díry.Nejen,že to vše kvalitně neopravili (doslova to odfláknuli) a neopravili všechny díry kolem tohoto kruháče ! Takto si představujete opravy v našem městě ? Předpokládám, že takovou nekvalitní práci jim nezaplatíte, toto se musí razantně změnit v našem městě,kde nám musí jít mimo jiné o kvalitu ! Ne že to bude špatně opraveno a draze zaplaceno ! Nutné kontroly
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vozovky na Brněnské i Jihlavské ulici nejsou v majetku a správě města. Uvedené opravy neprováděli pracovníci města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 3. 2020
Předmět: Kvalita vody ve studánkách
Dotaz: Dobrý den, u pitné vody je uvedena norma pro pH 6,5 - 9,5. U studánek s pitnou vodou jsou naměřené hodnoty pH mimo tuto normu, konkrétně 6,1 a 5,4.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Drdlo,
z Vašeho sdělení, které mi bylo předáno, není jasný Váš dotaz, případně námět. Mohu tedy pouze souhlasit a uvést obecnou informaci správců vodovodů - pH: vyjadřuje stupeň kyselosti, resp. zásaditosti pitné vody. pH pitné vody nemá přímý vliv na zdraví, je však velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci mnoha procesů, má například vliv na korozivní vlastnosti vody.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


3. 3. 2020
Předmět: Zadlužené město
Dotaz: Jak je možné, že naše město se stále více a více zadlužuje ? Toto v minulosti nebylo a připadalo mi, že hospodaření bylo iintenzivní a účelové ! Kdo to vše bude splácet, daňoví poplatníci ? Nikde nejsou vidět moc výsledky hospodaření města, hodně věcí je zanedbaných, zničených a pod.Kam všechny ty peníze jdou ? Kdyby to bylo vidět na zlepšení infrastruktury našeho města např. opravěné silnice , chodníky a dalšíchm noho věcí, tak to pochopím, ale opravených věcí je velice málo !
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den pane Dostále,
přístup města k hospodaření s finančními prostředky je na velmi dobré úrovni, což mj. potvrzuje rating renomované agentury Moody´s dávající městu výborné hodnocení A1 a stabilní výhled. Pokud narážíte na úvěry, které město má, tak úvěr je standardní nástroj finančního managementu, často slouží k předfinancování dotačních akcí, protože dotace chodí zpětně. Uznáváme, že infrastruktura typu chodníky, místní komunikace především na sídlištích je dluhem předchozích garnitur, ale připravované a probíhající projekty slibují, že se blýská na lepší časy: rekonstrukce Vodojemu za cca 100 mil. Kč, rekonstrukce v okolí Tvrze za desítky milionů, Nádražní ulice, letos oprava další etapy cyklostezky, budování cyklostezek nových, parkoviště na Jihlavského, Chelčického nebo horní Okružní, budování propojky Jamské a Novoměstské v rámci nově vznikající průmyslové zóny a mnohé další jsou příklady, že se postupně infrastruktura a veřejný prostor zkvalitňují. Nejde všechno samozřejmě hned, zdroje jsou pochopitelně jako jinde omezené.
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

23. 2. 2020
Předmět: Nebezpečné stromy
Dotaz: Prosíme o skácení suchých borovic v parku pod Ivanem u dětského hřiště.
Při větším větru opadávají větve přímo na hřiště.
Děkuji Toman.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
již byl podána žádost o pokácení borovic. Jakmile bude rozhodnuto, budou zajištěny další potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

26. 2. 2020
Předmět: Výsadba stromů a keřů v našem městě a okolí
Dotaz: Velká pochvala s vysazováním stromů a keřů v našem městě ! Bude se v tomto trendu na jaře a na podzim pokračovat ? Nutné také více osadit stromy a keři odhlučňovací prostor u silnice v průmyslové zóně v oblasti před Grejdami.Nutno oslovit firmy ať se přidají k osazování zelení kolem firem na průmyslové zóně, je tam velice málo zeleně ! Vyhlaste akce sázení zeleně pro naše město a okolí, přidá se k Vám určitě mnoho doobrovolníků.Děláme to pro sebe a další generaci.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
jak sama uvádíte, dochází k ozelenění města, a to nejen na městských pozemcích, ale i na soukromých a právě aktivitou i firem i občanů apod. Předpokládáme, že tento trend a synergie bude nadále pokračovat. Koncepční rozvoj i údržba zeleně je v současnosti významnou prioritou vedení města.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

4. 3. 2020
Předmět: Žďárský zpravodaj
Dotaz: Na domovní schránce máme výrazně označeno " Nevhazovat letáky" Prosím o sdělení, proč ke každému vydáním Žďárského zpravodaje je přiložen balík reklamních letáků. Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Vávro,
roznáškovou službu jsme na problém upozornili a sami souhlasili, že by tato situace neměla nastávat. Přislíbili okamžitou nápravu a s dalším číslem Žďárského zpravodaje by již neměly být letáky jeho součástí.
Jakékoliv dotazy a podněty k roznosu zpravodaje směřujte prosím na email zdarskyzpravodaj@zdarns.cz nebo na čísle 566 688 331.
Matěj Papáček
tiskový mluvčí
tel.: 566 688 331, 733 465 035
e-mail: matej.papacek@zdarns.cz

20. 2. 2020
Předmět: igelity na stromech
Dotaz: Po nedávné vichřici zůstaly na stromech viset igelitové plachty, které někomu odletěly. Některé kusy igelitu jsme sundali dolů, ale některé jsou hrozně vysoko. Je to na Libušínské ulici u mostu přes potok Staviště na 2 břízách u trafačky kousek od domu Libušínská 209.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, prověříme na místě, zajistíme potřebné. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

18. 2. 2020
Předmět: veřejná zeleň
Dotaz: Prosíme o úpravu živého plotu podél chodníku před bytovkou Trnková 9 na Vysočanech. Zeleň zasahuje do chodníku a zásobovací dodávky ničí protější břeh chodníku, když se tomuto místu vyhýbají. Samozřejmě by tam vůbec neměly jezdit. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ořez tisů byl již proveden.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

11. 2. 2020
Předmět: Pokácení suchého stromu
Dotaz: Již dva roky je v kruhovém záhonu před naším domem Bří Čapků 8 suchý strom napadený červotočem. Domnívám se, že by bylo vhodné jej pokácet. Zároveň by bylo třeba posoudit vedlejší borovici, která byla větrem zlomena cca na polovinu své výšky, zda takto může přežít. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, je objednáno odstranění suchého stromu, vedlejší strom podle aktuálního posouzení kácen nebude.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

16. 2. 2020
Předmět: Žádost o změnu jízdní trasy linky MHD č. 8
Dotaz: Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o změnu trasy linky č. 8, která vyjíždí z autobusového nádraží. Na trase má několik obchodních center, do kterých jezdí nakupovat také starší spoluobčané z nejstaršího sídliště ve městě (Stalingrad). Bohužel linka staví na zastávce Okružní, rozc Hamry, takže starší obyvatelé sídliště musí své nákupy nést v rukách poměrně dlouhou trasu. Bylo by možné, aby linka zastavovala také na zastávce Okružní, horní? V minulosti tomu tak bylo.
S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto téma bylo již i zde v dotazovně zodpovídáno. V tuto chvíli není požadovaná změna možná z důvodu oběhu autobusů. Téma bude znovu diskutováno i s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 2. 2020
Předmět: Parkování na náměstí podél silnice
Dotaz: Dobrý den, není mi jasné, proč se ve ZR parkuje podél silnice zdarma. V jiných městech se parkuje s parkovacím lístkem třeba na půl hod. zdarma a další doba je zpoplatněna. Město by získalo nějaké Kč do rozpočtu. Některá auta zde parkují i bez označených papírových hodin celé dopoledne a vypadá to, že policie parkování nekontroluje.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
způsob časově omezeného stání s parkovacím kotoučem byl v minulosti diskutován a odsouhlasen vedením města.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

Kontrola parkování ve středu města je prováděna velmi intenzivně.

Mgr. Martin Kunc, MP

25. 2. 2020
Předmět: Prostor mezi garážemi u Primy
Dotaz: V současné době prostor mezi garážemi u Primy slouží pravidelně větším autům a již i kamionům, že projíždí neustále mezi druhou a třetí řadou garáží, kde budou co nevidět zničené kanály od těžkých vozidel a o ostatní devastaci ani nemluvím. Bylo by nutné tam zatlouct nějaké železné kůly,aby tam ta těžká velká vozidla nejezdila ! Popř. obnovit ten obrubník, nebo to vyřešit dopravní značkou.Je to opravdu již neúnosné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato věc je opakovaně diskutována s tím, že "položení" obrubníku v místě provedli sami uživatelé garáží aby tento prostor mohli využít k průjezdu.
Aktuálně úpravu dopravního značení v této lokalitě nepřipravujeme. Požádáme i městskou policii, aby situaci na místě více monitorovala a podle výstupů pak znovu věc posoudíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 2. 2020
Předmět: Prosba o dozor na přechodu u Vesny
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit, zda by nemohl na přechodu u Vesny stát ráno nějaký dozor, jak je tomu i na jiných přechodech.
Děkuji Chybová Hana
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento dotaz jsem předali k odpovědi Městské policii:
Dobrý den. Na uvedeném místě byl dohled prováděn, nebyl však pravidelný. Dnešního dne jsem v rámci spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR požádal o aktivnější dohled vedení policie. Nově od příštího týdne bude intenzivnější dohled zajištěn příslušníkem místního obvodního oddělení policie.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí městské policie

25. 2. 2020
Předmět: Popeláři
Dotaz: Proč popeláři poslední dobou jezdí vysypávat popelnice ve večerních hodinách ? Tomu tak nikfy nebolo, proč se tak nyní děje ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Doležalová,
Na firmě AVE jsem zjistila, že se Vám zřejmě jedná o vývoz popelnic v minulém týdnu, kdy měl řidič rozbité auto a vývoz se dělal dalším vozidlem až při odpolední směně.
Myslím, že důležité je, že bylo vyvezeno a nebyl rušen noční klid. Jestli vývoz proběhne dopoledne či odpoledne neurčujeme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 2. 2020
Předmět: Farčata
Dotaz: Zatím nejsou Farčata krásnou přírodní oázou plnou zeleně keřů a stromů,ale je to pouze průchozí část. To nemluvím o stálé laguně před Skauty,která se tam tvoří po deštích ! O nepraktických mlátových děravých a zablácených cestách již bylo namluveno dost.Zřejmě vám praktické připomínky občanů nic neříkají.Zatím je to oblast kde bezdomovci spávají na lavičkách.O krásné oáze klidu pro maminky s dětmi a kočárky nemůže být ani řeč.Je tam žalostně málo zeleně.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Krásenská,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, pro lokalitu je zpracována Strategie Farská humna, kterou naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-25/407-19-ORUP.pdf . Podle této Strategie se má v letošním roce investovat do parku 1,5 mil. Kč a pokračovat i v dalších letech. Strategie byla představena občanům města v rámci Setkání s občany.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 2. 2020
Předmět: Žalostný stav náměstí
Dotaz: Nemohu si pomoci,ale stav pravé strany náměstí, kde jsou obchodní domy je žalostný, zanedbaný, např.vstup do železářství nad spořitelnou má již své za sebou a to je jedna prodejna vedle druhé, která potřebuje novou fasádu a úpravu, to nemluvím o hnusných květináčích a asfalovém chodníku.Kdy již konečně dojde na celkovou opravu našeho náměstí, se kterým se chlubit nemůžeme ! Parkování vozidel podél hlavní cesty na náměstí je katastrofa ! Místo,aby jste toto omezovali to ještě podporujete !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mikeši,
za stav objektů zodpovídají jejich majitelé. Rada města zvažovala možnosti případné podpory např. formou dotačního titulu.
Odstranění květináčů se připravuje a stejně tak se připravuje architektonický návrh řešící přednostně tuto část náměstí. Realizace se předpokládá v roce 2021 - 2022.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 2. 2020
Předmět: překážka na chodníku a přechodu
Dotaz: Dobrý den, bydlím u křižovatky ulic Dolní-Vonkova. Nedávno zde byl (po autohavárii)osazen opravený semafor pro chodce. Pravděpodobně, kvůli zatvrdnutí betonu, zde byly použity jako krytí betonové obrubníky. Jenom se ptám, zda zde jsou ještě nutné tyto docela nebezpečné bet části. Není možné je už odstranit?
Děkuji za odpověď, případnou nápravu.
František Hanus
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
betonové obrubníky zde plní funkci těžítka, protože semaforový stožár není zabetonován v zemi, ale je upevněn na konstrukci a ta je položena na chodníku. Pro zvýšení stability je konstrukce zatěžkána právě těmito obrubníky, což bylo platné v minulém období při vlně vichřic. Takto nám to provizorně instalovala servisní firma, jinak by celá křižovatka musela být v oranžové. Jsme si samozřejmě vědomi určitého nebezpečí, ale jsou problémy s dodávkami potřebného materiálu a tím se celá oprava prodlužuje.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 2. 2020
Předmět: Pozemky
Dotaz: Dobrý den,
budou, prosím, tento rok k prodeji nějaké pozemky pro stavbu rodinných domů? Pokud ano - kde, jaký počet a uvažovaná cena?

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
na letošní rok se prodej pozemků města nepřipravuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

24. 2. 2020
Předmět: Emailová adresa objednávkového systému
Dotaz: Dobrý den,
objednal jsem se na výměnu pasu. V potvrzovacím emailu objednávkového systému je jako odesílatel uvedeno "info@kadlecelektro.cz".
Je to v pořádku nebo se jedná o spam?
Děkuji za info
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
je to v pořádku, potvrzovací zpráva je odesílána z adresy poskytovatele objednávkového systému.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky

20. 2. 2020
Předmět: Drobný námět na včasnou úpravu
Dotaz: Dobrý den.
Dovoluji si vám doporučit k opravě kamennou stezku vedoucí od konce Vejmluvovy ulice ke kostelu na Zelené hoře. Zatím by to asi spravilo prosypání štěrkem do mezer mezi kameny. Když to ještě necháte, tak po několika prudších deštích dojde k uvolňování některých velkých kamenů a bude to celé náročnější a asi i nákladnější.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stav stezky prověříme a případně objednáme potřebnou úpravu. Děkujeme Vám za podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 2. 2020
Předmět: Systém VDV od 1.3.2020
Dotaz: Dobrý den, na webovém servru "Z dopravy.cz", i jinde, proběhla informace o zavedení jednotného tarifu VDV (vlaky i autobusy) od 1.3.2020. Bylo zveřejněno, že se kraj nedohodl o začlěnění MHD v Jihlavě či H.Brodě. O Žďáru zmínka žádná. Veřejné informace ze strany města nejsou, takže prosím o odpověď - bude MHD Žďár n.S. od 1.3.2020 (nebo i později) jakýmkoliv způsobem začleněna do hodně špatného vysočinského VDV ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti město Žďár ve svých orgánech neprojednávalo a neprojednává konkrétní podmínky pro zapojení městské MHD do systému VDV. Zda, kdy, a za jakých podmínek bude MHD města zapojena zcela nebo částečně do VDV Vám tedy v současnosti neumíme sdělit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 2. 2020
Předmět: Hřiště 4 ZŠ
Dotaz: Dobrý den
Je možné si jít večer oběhnout pár koleček na novém hřišti u 4 ZŠ aniž bych odtud byl vyhnán nebo byl nějak postižen?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
volný vstup na hřiště v současné době není možný, nicméně v tuto dobu se již připravují takové kroky, aby se v budoucnu prostor veřejnosti otevřel. Máte-li zájem o individuální pohybové aktivity, prosím, kontaktujte vedení školy a dohodněte si termín. Příjemný den.
Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu

19. 2. 2020
Předmět: zeleň
Dotaz: Prosím, zda by nemohli být prořezány keře u autobusové zastávky convent, na straně k sídlišti . Když přicházíte po spojovacím chodníku, musíte se obloukem vyhnou větvím, které zasahují do cesty.děkuji Matějková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
keře nejsou v majetku města, opakovaně jsme vyzvali vlastníka k jejich ořezu. Vlastník toto přislíbil vykonat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 2. 2020
Předmět: podnět - informování občanů - výluka dodávky elektrické energie
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné pro příště informovat občany o výluce dodávky el. energie jiným způsobem (vylepení na dveře domů nebo obchodu kam se denně chodí) než je hlášení městského rozhlasu? Na Bezručově ulici při hlášení rozumíte polovičce věcí nebo vůbec hlášení nezaznamenáte kvůli hlučnosti dopravního provozu. Ze sousedů byla většina z nich situací nepříjemně překvapena a zkomplikovala nám život. Mě např. neošetřil zubař, teď budu čekat dlouho na další termín + komplikace v práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den p. Poulová,
informace o výluce elektrické energie se hlásí s dostatečný předstihem v městském rozhlase, obsah hlášení městského rozhlasu je pak umístěn na webových stránkách města, dále se informace umisťuje na facebook. Není povinností města informovat občany dalším jiným způsobem např. jak uvádíte vylepením na dveře domů apod.Jestli tuto povinnost má distribuční společnost je třeba ověřit přímo u ní.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

19. 2. 2020
Předmět: cestování vozíčkářů rychlíky
Dotaz: Dobrý den, s hrůzou jsme zjistili, že všechny rychlíky jezdící přes Žďár už nemají od nového jízdního řádu vagóny pro cestování vozíčkářů, ale v minulých jízdních řádech měly. Dnešní vagon je spíše pro odvoz jízdních kol a kufrů, ale vozíčkáři by v nich cestovali jak v "dobytčáku", omluvám se za ten výraz. Umakartové stěny, prkenná podlaha, žádná sedačka, bez přístupu na záchod, bez vagonové plošiny. Je to jak návrat do 19. století. Může město někde zaintervenovat, aby se vrátil předchozí stav?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na tento problém žďárský úřad upozornil krajský úřad. Z kraje nám přišla informace, že toto je věcí ministerstva dopravy a věc mu tedy předávají.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 2. 2020
Předmět: Národní investiční plán
Dotaz: Jak je možné že v národním investičním plánu není obchvat Žďáru nad Sázavou ?
Je tam obchvat Havlíčkův brod, Třebíč, Pelhřimov, Jihlava i Nové město má zde spoustu investičních plánů zimní stadión.

Ždár zde není uveden v ničem? jak je to možné to vedení města nemá zájem ? nekomunikuje nemá připraveno... je logické že když v těchto plánech nejsme tak město bude časem oproti ostatním zaostávat a to dost výrazně.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Petře,
sběr dat proběhl v loňském roce, byl zaměřen na akce realizované a připravované v roce 2019. Mohlo být uvedeno max. 20 akcí. Město Žďár nad Sázavou předalo informace o 24 akcích do 50 milionů Kč a 8 projektech nad 50 mil. Kč. Ve zveřejněném NIP se dočtete, jak byla data sbírána a také, že bude probíhat jejich průběžná aktualizace dle postupu přípravy. Pokud jsem si všimla, vámi zmiňované obchvaty jsou v realizaci nebo před ní a uvádí je investor ŘSD. Nové Město n. M. je v kategorii Sport, Regionálním pohledem investic – uvedeno u 2 akcí, Vysočina aréna a Zimní stadion (s realizací v roce 2030, což je mimo výše uvedený sběr). Z materiálu je zřejmé, že nejde o soupisy všech akcí zúčastněných měst.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 2. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Jak je možné, že již třetí den nejdou u Conventu žádné semafory? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
příčinou byla porucha, kterou se nám nepodařilo o víkendu zvládnout a musela ji dořešit v pondělí specializovaná firma.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 2. 2020
Předmět: Neporadek kolem kontejneru na ul. Vapenicka
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné udržovat okolí kontejneru v čistotě a nebo zajistit kontejnery tak, aby se nepořádek, papíry, igelitové sáčky, kartony, neváleli po celém okolí. Je to opravdu nehezký návrat kazdy den k memu domu.
Dekuji Eichlerova
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Eichlerová,
okolo kontejnerů necháváme firmou uklízet 2x týdně a na tento úklid jsou vynakládány nemalé finanční prostředky.
Bohužel to situaci zcela nevyřeší.
I nám vadí tento nepořádek, nechávali jsme tisknout letáky, upozorňujeme občany, aby odpad neukládali kolem kontejnerů...
Mohlo by pomoci, aby si občané všímali, kdo takto ukládá odpady (tím zakládá černou skládku )a takovou informaci poskytli městské policii nebo nám na úřad.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

16. 2. 2020
Předmět: Vysypávání kontejnerů ještě za nočního klidu
Dotaz: Dobrý den, v pátek 14. února před šestou hodinou ranní zase pracovník firmy AVE vysypával sběrné kontejnery na Vodojemu. Noční klid je ale do 6:00. I když jste psali, že po několika stížnostech lidí jste firmu AVE na toto vždycky upozornili, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ve firmě Ave jsem prověřila Váš podnět.
Dle dat z GPS přijíždí auto na Vodojem 45 s před 6. hodinou.
Než řidič vystoupí a připraví techniku, chvilku to trvá, takže k výsypu došlo určitě po 6. hodině (i když velmi těsně) – v 6,03 auto odjíždí od separačního stanoviště. Výsyp trvá zhruba 2 minuty.
Když má řidič obsloužit všechny nádoby a chceme mít vyvezeno, musí začít již v tuto brzkou ranní hodinu.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 2. 2020
Předmět: Špatný posyp, ničení majetku
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně posypu štěrkem v ulici Na Úvoze, Žďár 5, v ulici vedoucí k přehradě. Štěrk je pouze na 1/3 silnice, mlátí nám do plotu a máme ho ještě 20 cm za plotem. Mohla by se změnit velikost štěrku, průjezd sypače prostředkem silnice nebo jeho nastavení?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud sypač musí objíždět odstavená vozidla, je stopa posypu samozřejmě více k plotu, tomu se nedá úplně zabránit. Váš poznatek předáme i dodavatelské firmě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 2. 2020
Předmět: Věžička
Dotaz: Dobrý den, měli jsme zde návštěvu a při procházce městem je zaujala věžička na domě Okružní 1938/24 a chtěli po nás vědět její původ. Jako Žďáráka mě to nikdy ani nenapadlo a proto bych se rád zeptal jestli se dá zjistit proč na tomto domě byla postavena, případně jaký měla význam. Děkuji za odpověď případně předání vhodnějšímu adresátovi.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
účel věžičky neznáme, ale protože do ní nevede schodiště (přístup je přes žebřík, který se musí přinést), zdá se být jen dekorativní, případně jako odvětrávání půdy. Zkuste se ještě obrátit – nejlépe osobně – na paní Linhartovou, archiv města, přízemí Městského úřadu, tel. 566 688 128, případně na Státní okresní archiv ve Žďáře nad Sázavou (U Malého lesa), tel. 566 621 723. „Obranný“ účel v rámci civilní obrany je nejspíš jen pověstí.

S pozdravem
Mgr. Stanislav Mikule
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

10. 2. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jestli město dohlíží na dodržování vyhlášky o nočním klidu.
dnes do 23.hod se nese hluk z překladiště u Kauflandu (při nakládání klád) po celém městě i přilehlých Hamrech. Kontroluje někdo, jestli jsou dodržování hygienické limity hluku? Ty rány jsou slyšet každý den od rána do večera.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Iveto,
Uvedené překladiště je mimo územní platnost obecně závazné vyhlášky města, která reguluje i dobu nočního klidu.
Přesto byl kontaktován dispečer tohoto pracoviště a byla učiněna opatření, že na tomto pracovišti bude zajištěn klid, a to již ve 21.45 hod. Pokud by se toto opatření mine účinkem, požádali bychom Vás o vyrozumění městskou policii, a to v případě, že práce budou pokračovat i po 22 hod.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

7. 2. 2020
Předmět: dotaz na získání výhry
Dotaz: Dobrý den, naše ZŠ se zapojila do projektu na Dni otevřených dveří firem Žďárska a vyhrála částku 15 000 Kč. Kdy se k nám výhra dostane? Musíme pro to něco udělat?
Děkuji za odpověď, Zichová Petra, ZŠ a MŠ Velká Losenice
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
kontaktovali jsme pořadatelskou agenturu, abychom prověřili stav Vaší záležitosti. V nejbližších dnech by Vám mělo přijít vyjádření. Pokud by se v horizontu jednoho či dvou týdnů nic nedělo, prosím o informaci, opět zaurguji.
Děkuji a přeji příjemný den.
Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu

6. 2. 2020
Předmět: Cesta zavalená sněhem
Dotaz: Dobrý den, mohl by někdo projet cestu a odstranit sníh mezi basketbalovou halou 2. ZŠ a mateřskou školkou? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nafoukaná hromada byla z prostředku cesty odstraněna. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 2. 2020
Předmět: centrální chodník na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
páteřní chodník sídliště Vodojem od ulice Neumannova kolem garáží až k aut. zastávce Jamborova je kompletně pod ledem. Tuto zimu až na pár neúspěšných pokusů je tento chodník neudržovaný. Prosím o nápravu.
V několika odpovědích na dotazy občanů píšete, že kvalitu údržby pravidelně monitorujete. Má ten monitoring nějaká pravidla, seznam kdo, kdy, kde? Můžete nás s těmi pravidly prosím seznámit? Například způsobem, že je zveřejníte na webových stránkách města?
Děkuji
S pozdravem
M.Suk
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v době Vašeho dotazu byl chodník posypaný. Kontrola je z naší strany prováděna v rámci pracovní doby namátkově a to převážně vizuálně dle aktuální situace. Při celkové délce komunikací vice než 173 km to jiným způsobem zatím nejde.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2020
Předmět: NESPOKOJENOST S VYHRNOVÁNÍM SNĚHU
Dotaz: Dobrý den, i po výběru nové firmy na odhrnování sněhu je vyhrnování čím dál víc katastrofální. V lokalitě pod Zelenou horou nejspíš šetří pluh, silnice jsou vyhrnuté tak, že sotva projede auto, natož když se mají dvě auta vyhnout. Lidé, i my máme problém vyjet s autem z nájezdu na silnici a zacouvat zpátky, silnice je zúžená a shrnutý sníh zmrzl, že to je na zničení nárazníků auta. Firmy, které vyhrnovali dřív byly ochotní projet silnici až po obrubníky, aby silnice byla co nejširší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
způsob údržby je kromě jiného samozřejmě ovlivněn i samotným řidičem a druhem vozidla. Aby však bylo možno bez nebezpečí poškození odstavených vozidel provádět zimní údržbu, bude vhodné v některých ulicích do budoucna alespoň v zimním období osadit zákazy stání. Potom bude možno udržovat ulice v plné šíři.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 2. 2020
Předmět: posyp města Žďár
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda firma, co provádí zimní údržbu sleduje počasí.Já myslím, že ne.Jinak by asi věděla, že dneska mrzne a je potřeba ráno posypat chodníky.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp byl zahájen již po druhé hodině ráno. Nicméně je pravda, že některé chodníky byly sypány ještě během celého dopoledne.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 2. 2020
Předmět: jízda na červenou v celém Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
dá se nějakým způsobem pokutovat řidiče, který jezdí na červenou ve městě.Děje se to celkem dost často.Před několika dny mě málem zajelo auto na přechodu. Mohlo by město monitorovat a pokutovat řidiče, co jezdí na červenou.Určitě by to byl nemalý finanční příspěvek pro městkou kasu.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích je pověřena Policie České republiky, váš podnět jí postoupíme.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

4. 2. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,
v příloze č. 2 návrhu vyhlášky https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2020/ZM2020-10/10-20-KS-1.pdf se část zóny 2 (Stržanov) nachází na pozemku ve vlastnictví České republiky (silnice I. třídy). Je to takto v pořádku?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
veřejné prostranství může být i ve vlastnictví jiné osoby než je město - v tomto případě státu. Uživatel veřejného prostranství je vždy povinen mít souhlas vlastníka pozemku, který užívá a současně ohlásit městu veřejné užívání a splnit povinnosti s tím spojené. Mapka je tedy takto v pořádku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 2. 2020
Předmět: Díry na silnici
Dotaz: Dobrý den,při výjezdu vozidel z kruh.objezdu na Brněnskou( směr do ZR ) je několik velkých děr,při kterých hrozí poškození pneumatiky.Nelze nahlásit(tomu kdo za komunikaci zodpovídá) a provést nápravu,než se něco stane?Děkuji PeZi
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o silnici I. třídy, jejímž majetkovým správcem je ŘSD správa Jihlava. Váš poznatek jsme jim přeposlali.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

4. 2. 2020
Předmět: Tašky na recyklaci
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je ještě k dispozici sada tašek pro třídění odpadu.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den,
Ondřej Suchý
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Tašky s současné době k dispozici nejsou, poslední se vydaly koncem minulého roku.
Plánujeme jejich nákup i pro letošní rok, za podpory dotace z Fondu Vysočiny.
Informace o možnosti vyzvednutí zveřejníme ve Žďárské zpravodaji a na webu města – předpoklad je červen 2020.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 2. 2020
Předmět: Znečištění vodního toku
Dotaz: Vážený pane inženýre,
již několikrať jsem teď v zimních měsících zahlédl znečištěný potok, který zásobuje Staviště. Potok spíš vypadá jak odtok z jímky, voda je šedivá, zakalená a s pěnou. Jedná se o potok, který přitéká z pod obce Vysoké a nad stavištěm se vlévá do průzračného potok přitékajícího z pod Mělkovic. Mohl byste toto prověřit.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Milan Pazour
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Pazoure,

Děkujeme za podnět a za váš zájem o životní prostředí. Věc prověříme na místě samém.

S pozdravem
Jaroslav Doubek, ŽP

31. 1. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení ulice Jihlavská
Dotaz: Krásný den, plánuje se v letošním roce vybudování VO na ulici Jihlavská? Objevil jsem článek z roku 2014, kdy mělo snad být toto vybudováno. Za šest let nic moc změna B-).
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
VO bude součástí rekonstrukce úseku mezi okružní křižovatkou a Chelčického ulicí, kterou by město mělo provést spolu s ŘSD ČR, případně KSÚS, po výstavbě propojky Brněnská - Jihlavská. Tato rekonstrukce bude zahrnovat nový chodník, nájezdy do areálů, výsadbu stromořadí a nové zastávky MHD. Předpoklad realizace je v roce 2023-24.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

31. 1. 2020
Předmět: Semafory u KD
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na odpověď k dotazu o intervalu semaforu z Neumannovy ulice. Nemohu souhlasit s tvrzením, že je to jenom o řidičích. Berete, pane Dvořák, v potaz, že před semafory (cca 30m) je vyznačen pruh pro zákaz zastavení, aby mohla vyjíždět/vjíždět auta od Pojišťovny? Tedy ta velká mezera, o které píšete, není vždy nutně způsobena řidiči, ale povahou opatření pro volný vjezd/výjezd z parkoviště, takže teoreticky při větším počtu aut vznikne tato mezera vždy.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Dospěle,
na obdobnou otázku již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8428. Jak již bylo uvedeno, v průběhu tohoto roku budou semafory na této křižovatce měněny a budou nově seřizovány a odzkoušeny i jejich provozní parametry.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 1. 2020
Předmět: semafory u KD
Dotaz: Dodrý den, bylo by prosím možné načasovat semafor z Neumannovy ulice na světelné křižovatce u kulturního domu na delší časový interval? Když blikne zelená, projedou stěží 4 auta!! Při takovém množství aut co tam jezdí, je to zoufalé. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Vážená paní, pro změnu dopravního plánu v tuto dobu není relevantní požadavek. Ono je to jenom v řidičích, pokud se patřičně reaguje a nenechávají se velké mezery mezi vozidly v koloně, tak vše funguje v přijatelných mezích, tj. projede min. 8 vozidel, a to je pro tento proud dostačující. Pokud mezi vozidly vznikle velká mezera, tak to počítač vyhodnotí jako konec kolony a přepíná další průběh dopravního plánu. Takže zvětšení intervalu v tomto případě nepomůže. Během prvního pololetí dojde ke kompletní výměně všech semaforů ve Žďáru, takže se pak vše bude odlaďovat, při té příležitosti tento Váš požadavek uplatníme.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

23. 1. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den. děkuji za údržbu chodníků v okolí paneláků na ulici Palachova.
Vzhledem k velkému počtu chodců -škola,školka, cesta k nádraží, téměř 500 bytových jednotek- je tato lokalita velmi frekventovaná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme. Vaše poděkování jsme předali i firmě, která zimní údržbu ve městě provádí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 1. 2020
Předmět: Žďár neposypáno
Dotaz: Dobrý den, včera (26.1.2020) procházka městem Žďár n.S. Na spoustě místech klouže, neposypáno. Zkuste si projít přes zastávky na ulici Žižkova, kde nastupuje každý den spousta lidí. Posyp by snad měl být automatický. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes na zastávkách na ul. Žižkova nebyly shledány závady ve schůdnosti. Zejména při neustále se měnících teplotách nebudou v každou denní hodinu všechny úseky stejně dobře schůdné třeba i několik hodin po provedeném posypu.
Situaci na různých místech města denně kontrolujeme, a to i opakovaně.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 1. 2020
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám pokud jsem vybral špatného adresáta.
U krajového rodinného domu na ulici Novoměstská 119/20 vyrostla na zahradě budova s garáží která má vrata směrem do parkoviště na ulici Nezvalova. Aby bylo možno do této budovy zajíždět budou muset být volná dvě parkovací místa na stávajícím parkovišti. Předpokládám že majitel bude chtít tato místa volná aby mohl garáž využívat. Je nějak zajištěn tento "zábor" (nebo jak jinak to nazvat). Jedná se o pozemek města. Děkuji Pavel
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
stavebník doložil k žádosti o vydání povolení souhlas vlastníka pozemku, přes který je zajištěn přístup a příjezd pro tuto stavbu. Stavební úřad v průběhu správního řízení posuzoval mimo jiné i vliv této stavby na okolní území. Přímo navazující stávající zpevněná plocha pro parkování byla realizována na základě povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmá stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas nejen správce komunikace, ale i příslušné dotčené orgány.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.20. 1. 2020
Předmět: Chodnik nezi Nerudovou a Novoměstkou
Dotaz: Dobrý den.
Mohu na tento chodník vstupovat, když se jedná o soukromý pozemek?
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i soukromý chodník může být veřejně přístupný a užívaný, což je případ i tohoto konkrétního chodníku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 1. 2020
Předmět: zimní údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč už se ve Žďáře nesypou chodníky. Pohybuji se převážně pěšky a znám jejich stav. Posypané nebo dokonce holé jsou pouze vybrané chodníky v centru, ale okrajové části (např. Vodojem) - jsou pouze prohrnuté a je na nich ušlapaná a uklouzaná vrstva sněhu nebo ještě hůře kusy ledu. Mám pocit, že městu záleží pouze na řidičích - silnice jsou upravené, ale chodci si prostě musí nějak poradit. A cedule, že chodník se v zimě neudržuje, není řešení!!!
R. Suková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suková,
dodavatele jsme podle zjištění v terénu upozornili na potřebu posypu. Situaci budeme i nadále sledovat a prověřovat i v rámci dalších kontrol.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2020
Předmět: bus zastávky-Studentská
Dotaz: Dobrý den, v roce 2019 v únorovém čísle Žďárského zpravodaje byla informace, že bude provedena výstavba nových zastávek, protože stávající u polikliniky jsou nevyhovující. Přesný termín nebyl uveden, jen nejdéle v roce 2020. V lednovém čísle 2020 v investicích a opravách,není žádná zmínka, že by se něco mělo dělat. Ptám se tedy, kdy se občané dočkají slibovaných zastávek. Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Bárto,
stavba se připravuje letos k realizaci a její finanční krytí bude schváleno nejbližším rozpočtovým opatřením.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

19. 1. 2020
Předmět: oplocení veřejného prostranství - trávníku
Dotaz: Dobrý den,
na konci slepé Haškovy ul. u hřiště 5.ZŚ za bývalou výměníkovou stanicí - nyní je z ní bytový dům, je oplocena část veřejného prostranství - trávníku. Zajímalo by mne, zda si majitelé nového domu tento pozemek od města odkoupili nebo si ho zabrali jen tak, a tedy neoprávněně.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou a není uzavřena smlouva o nájmu pozemku, popřípadě smlouva o výpůjčce pozemku, předala jsem Váš podnět odboru komunálních služeb k řešení záboru veřejného prostranství.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

14. 1. 2020
Předmět: vyřezávání keřů
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na vyřezávání keřů. Dne 13.1.2020 na ulici Haškova a Chelčického firma prořezávala keře, ale takovým způsobem, že po nich nezůstalo téměř nic. Zlaté deště na jaře nebudou a ptáci, nevím co komu udělali, nebudou mít kde založit hnízda. Tolik stromů padlo a teď i keře. Ano, je výsadba, ale než to povyroste, to už tu nebudeme. Nyní, to vypadá, že soutěžíme o holé město a vyhráváme. Přesně tak to na Haškové vypadá.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
prosím, abyste v této věci kontaktovali přímo správkyni veřejné zeleně prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky (Ing. Eva Novotná, Tel: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz). V této věci Vám poskytne podrobnější informace.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

24. 11. 2019
Předmět: Ořez keře II.
Dotaz: Dobrý den, na můj dotaz z 18.10 na Ořez keře bylo odpovězeno 31.10, že je objednáno. Je 24.11 a ořez nebyl dosud proveden.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní/pane,
při zadávání těchto prací firmě udržující zeleň došlo pravděpodobně k neporozumění při zadání. Keř bude dodatečně ořezán, popřípadě úplně odstraněn dle posouzení situace v terénu.

S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

22. 12. 2019
Předmět: Keře a listy u Nerudovy
Dotaz: Dobrý den,
na chodníku spojující ulice Nerudova a Novoměstská u přechodu a zastávky jsou rozvalené keře. Loni se stalo, že na ně nasněžilo a zavalily celý chodník, museli jsme chodit po zasněžené trávě. Pod nimi a v nich je neshrabané listí a odpadky. Tímto chodníkem denně projdou stovky osob dojíždějících za školou a musí se vyhýbat kluzkým listům.
Předem děkuji za úklid
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nový,
tato veřejná zeleň se nenachází na pozemku ve vlastnictví města. Město nemůže na svoje náklady udržovat cizí majetek. Majitele jsme znovu upozornili na nevyhovující stav zeleně a vyzvali jej k nápravě.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

19. 1. 2020
Předmět: vize města 2030
Dotaz: Dobrý den,
zajímá mě kam město směřuje?
Je cílem Žďáru neustále růs nebo má již dnes nějaký strop?
Myslím jak počtem obyvatel tak i firem atd..
Je rozjetá výstavba na Klafaru a i průmyslová zóna, která je pro přijíždějíci do města otřesným přivítáním, dříve hezkého města, kterému zbývají poslední dvě nekomerční cesty..
Doprava zaspala, strategie hamty hamty za čas odradí zbylé rodáky, kteří již dnes hledají klid v okolních vesnicích, odkud je to na nákup do ZR rychlejší než ho samotný projet..
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Pavle,
odpověď na svůj dotaz naleznete v jeho rozvojových dokumentech, které jsou zveřejněny na webových stránkách města. Je jimi především Programovém prohlášení rady města, Strategie rozvoje města, Územní plán města Žďáru nad Sázavou. Dalšími dokumenty jsou pak Strategie sociálního začleňování a Koncepce bydlení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 1. 2020
Předmět: parkování
Dotaz: Dobrý den, jak může někdo vymyslet, že v případě návalu sněhu, se nemůže parkovat podél silnice na ulici Haškova a Chelčického. Kam asi by jsme si ty auta dali? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
toto opatření by se případně realizovalo na dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možno vozovku a přilehlý chodník udržet. To znamená podobně tak, jako na příklad při provádění blokového čištění ulic.
Pokud toto nebude třeba nebo se najde nějaké jiné řešení, k osazení značek nedojde.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2020
Předmět: Čištění vpustí
Dotaz: Dobrý den. Opětovně vznáším dotaz na termín čištění kanalizačních vpustí na území města. Na jaře roku 2019 mi bylo sděleno, že čištění bude provedeno po ukončení úklidu po zimní údržbě. Dnes je leden a v lokalitě Klafar eviduji několik stále zcela ucpaných vpustí, které nemohou plnit svoji funkci. Prosím tedy o informaci o termínu nápravy tohoto dlouhodobě závadného stavu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
plošné čištění vpustí proběhne opět letos po ukončení blokového čištění ulic. Při intenzivní stavební činnosti, která zejména na Klafaru probíhá dochází k opětovnému zanášení vpustí i znečišťování komunikací ve větší míře než v jiných lokalitách.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2020
Předmět: údržba chodníků
Dotaz: Chci se jen zeptat,když tedy při náporu sněhu,budou zaparkovaná auta na Vysocké u rodinných domků,řidič tento chodník neprohrne,chápu.A není v moci,aby tito občané parkovali
tak,aby nezasahovali do velké části chodníku.Je tam problém se vyhnout,když proti Vám jede maminka s kočárkem.Opravdu jsou auta zaparkovaná,tak,že mnozí jsou až v půlce chodníků.A to není jen na Vysocké,to je i u autobusové zastávky u polikliniky.Nešlo by tam dát gumové zarážky,jako jsem to viděla v jiném městě.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý dne,
tento problém se vyskytuje v mnoha lokalitách. V některých případech je ovšem šířkové uspořádání tak nekomfortní, že instalováním jakéhokoliv dorazu by zase vozidla zasahovala do průjezdního profilu vozovky. Vyřešení tohoto problému bez rozsáhlých stavebních úprav není možné.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

12. 1. 2020
Předmět: Nový areál u ZŠ-4
Dotaz: Nový areál u ZŠ-4 je velice málo využitelný, veřejnost tam nesmí a těch pár dětí co se tam sem tam proběhnou je opravdu bída, za tolik milionů, co celý areál stál, se mi zdá tak velká investice ostudou města.Pokud již ten areál je postaven, tak by měla být využitelnost minimálně 8O% a ne že je stále prázdný ! To jsou opravdu vyhozené peníze ! Měly by tam být zabudované sportovní prvky, které by hojně využívala veřejnost ! Toto tam prostě chybí, je to prázdný nevyužitý areál !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
je třeba upřesnit funkci areálu. Ten není veřejným hřištěm (jako např. na Stalingradě, kde je hřiště mimo školu), ale areálem pro sport a volnočasové aktivity. Jsou zde prvky, které mají sloužit primárně výuce TV a sport. aktivitám ZŠ, pohybovým aktivitám MŠ a sportovním aktivitám organizovaných oddílů. Při otevření prostoru veřejnosti bez dozoru hrozí poranění osob (např. horolezecká stěna) popř. by mohlo docházet k ničení jednotlivých prvků, které pro veřejnost určeny nebyly (např. z doskočiště by se stalo „rozhrabané“ pískoviště, amfiteátr pro hudební vystoupení je už poničen skejťáky). V současné době slouží areál od rána 750 žákům 4.ZŠ, 100 žákům ZŠ Zámek, mezi 14. a 16. hodinou je k dispozici cca 150 dětem z družiny i MŠ. Následně je cvičiště k dispozici sport. oddílům, které využívají tělocvičnu školy. Je-li příhodné počasí, mohou tréninky přesunout ven. Má-li někdo z veřejnosti v současné době zájem trénovat např. na oválu, rádi mu po domluvě vyjdeme vstříc. Už na podzim odpoledne zde probíhaly tréninky fotbalových dorostenců. Pokud by měl tento areál do budoucna sloužit i veřejnosti, muselo by zde být dle požadavků hygieny vybudováno sociální zařízení a po dobu otevření pro veřejnost by zde byla nutná přítomnost personálu, např. správce. Obě záležitosti i přes zvýšené náklady již řešíme a do budoucna se budeme snažit obě překážky odstranit, aby prostor v určitém, omezeném režimu mohl poskytnout příležitost především sportovního vyžití veřejnosti.

2. 1. 2020
Předmět: informační nástěnky MHD na nádraží
Dotaz: Dobrý den, zase se jako každý rok opakuje to, že firma ZDAR kašle na aktualizaci informačních nástěnek MHD na nádraží.
Dnes 2. ledna večer tam jsou stále informace pro loňský rok. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění.
Společnost ZDAR nemá smluvní povinnost v těchto nástěnkách udržovat aktuální informace o MHD. Dopravce tuto službu koná ze své vůle, informace aktualizuje průběžně, a to i podle svých kapacit.
Aktuální informace již byly zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 1. 2020
Předmět: Nepořádek kolem obchodních domů
Dotaz: Dobrý den, je mi to nemilé, ale musím reagovat na to, jaký je stále dlouhodobý nepořádek kolem našich obchodních domů, upozorněte prosím tyto firmy, který tyto obchodní domy vlastní,aby uklízeli i před těmito domy, tam kde mají kontejněry, nákupní koše a podobně.Mělo by to být samozřejmostí pro tyto domy, nechceme jako občané nepořádek.Kdo byl v Německu, tak to může potvrdit, absolutní pořádek kolem obchodních domů, je to přece jejich vizitka !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, požádali jsme městskou policii o zvýšení dohledu nad danou problematikou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2020
Předmět: realizace jednotlivých projektů
Dotaz: Proč jsou realizační návrhy jednotlivých projektů tak mnoho let vzdálené ? Naše město v tomto není vůbec pružné, vše trvá velice dlouhou dobu, než dojde k vlastní realizaci ? Největší ostudou je 30 let táhnoucí se projekt obchvatu našeho města, dále pak zasekané náměstí parkujícími vozidly, havarijní stav silnic a chodníků, parkovací plochy v našem městě, zaostalý Stalingrad,dostupnost obchodů ve vzdálených obchodních domech a mnoho dalších problémů.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Petříčková,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, v trase obchvatu se postavili postupně dva úseky a připravuje se úsek třetí. Tímto postupem bude mít město dokončenou jihovýchodní část obchvatu. Parkování vozidel je problém ve všech městech a Žďár není výjimkou. Jak ho zlepšit bude řešit připravovaný Generel dopravy. Opravy jednotlivých komunikací a chodníků se každoročně postupně realizují, nelze provést vše a najednou. Žďár 3 je již řadu let hodnocen mezi urbanisty, jako nejlepší sídliště města, má své výhody a také nevýhody. Velké obchodní domy mají být vzdálené od centra. Přivádí k sobě dopravu a na tu jste sama poukazovala.
Město má určitě řadu problémů, které se musí řešit, ale také řadu výhod.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 1. 2020
Předmět: zeď na Horní ulici u kostela nejsvětějsí trojice
Dotaz: Dobrý den. V listopadovém čísle žďárských novin jste se pochlubili krásně opravenou zní u kostela nejsvětější trojice.Z velkou slávou a po několika letech se tato zeď konečně opravila . A výsledek po dvou měsících? vzlínající vlchkost,praskliny v místě původních prasklin, odpadávající štuk atd. atd. Rád bych věděl kdo tuto zpackanou opravu prováděl a kolik stála peněz! Pokud neumí ani pořádně rozfilcovat štuk tak bych se do další spolupráce s touto firmou asi nehrnul! Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem a názor. Oprava měla za cíl zacelit „rány“ způsobené technikou při zimní údržbě. Při přejímce prací nebyly shledány zjevné nedostatky. V průběhu roku bude prováděna průběžná kontrola.
Ing. Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

7. 1. 2020
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Je sice chválihodné, že prodáváte pozemky pro průmyslovou zónu, ale kdo tam bude pracovat Ukrajinci ? No to se máme na co těšit až bude naše město plné cizinců ! To se zvýší kriminalita ! Myslíte také na ozelenění průmyslové zóny, aby tam nebyly vystavěny jen haly bez jakékoliv zeleně ? Zatím to tak nevypadá ! Zeleně je tam velice málo a to i vůči přilehlé rekreační oblasti Grejdy.Chybí chodníky !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
mít připravené pozemky pro výrobu a pro bydlení je základním předpokladem pro rovnoměrný rozvoj každého města.
O pozemky v průmyslové zóně mají zájem také místní firmy, kde se již pracuje.
Součástí přípravy výstavby průmyslové zóny a areálů v ní, je výsadba zeleně, hospodaření s vodou a také řešení elektromobility.
Ing. Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

11. 1. 2020
Předmět: Křižovatka Jamská x Obchvat
Dotaz: Přímo u křižovatky Jamská x Obchvat roste nový objekt. Krásný to počin. Ta křižovatka je od začátku problémová a my, aby jsme to vylepšili, si ji necháme obestavět tak, aby jsme na hlavní neviděli už vůbec.
Čili si můžeme připsat čárku ve sloupečku zaplnění zóny a doufat, že nám nebudou přibývat další čárky i v kolonce mrtví na obchvatu.
Jinak, určitě kladný body pro další jednání s ŘSD... Postavte nám další část obchvatu abysme si to zas mohli obestavět.. Dobrá práce!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k projektu zmiňované stavby se kladně vyjádřili orgány státní správy, byly doloženy rozhledové trojúhelníky a nebyl důvod stavbu nepovolit. Nejde o snahu o zastavění průmyslové zóny.
Pro nás pro všechny jako řidiče, pak platí, že musíme přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
Ing. Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování

7. 1. 2020
Předmět: Nepořádek na průmyslové zóně před objekty
Dotaz: Máte pravomoci upozornit jednotlivé podniky na velký nepořádek na průmyslové zóně před jejich budovami ? Myslím tím zejméne před autobusovými čekárnami to je takový nepořádek od nedopalků, kdy toto dělají jejich zaměstnanci a to již na pozemku města. Zakročte popř.upozorněte vedení jednotlivých podniků ať sjednají pořádek. Když se tam jde pěšky, tak je to hrůza co je to za nepořádek.Toto si jako město musíme prosadit,abychom měli čisté město a okolí !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
V uvedených místech zvýšíme kontrolní činnost. Již včera v dopoledních hodinách byla provedena kontrolní akce. Při této jsme se zaměřili nejen na popisované problémy, ale na kontrolu celkové dopravní situace a veřejného pořádku. V komunikacích průmyslové zóny bylo odstaveno cca. 50 vozidel. Z toho dvě vozidla se dopouštěla přestupku, byla odstavena v protisměru. Strážníci provedli kontakt s dispečery firem v lokalitě. Dodavatelé budou v rámci preventivních opatření informováni o zvýšených kontrolách v lokalitě a to jak v rámci dodržování dopravních předpisů, tak i ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Řešili jsme i otázku nepořádku, který zejména způsobují zaměstnanci firem čekající na autobusové linky. Konkrétně s jednou z firem řešíme prostor jejich kuřárny, která není přístřeškem zastávky, ale sloužila v minulosti jako vyhrazené místo pro kouření. Věřím, že naše aktivní činnost přinese v brzké době pozitivní výsledky. Budu rád, když mě následně podáte zpětnou vazbu, zda došlo ke zlepšení. Email: mp@zdarns.cz. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

9. 1. 2020
Předmět: Místní poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,
předně bych rád poděkoval všem 16 zastupitelům, kteří se zasloužili svým hlasováním o to, aby nám, co máme doma psa, bylo schváleno zvýšení místního poplatku za psa.

Když už dojde k navýšení poplatku - co se změní v této oblasti a jaké změny město plánuje? Budou k dispozici papírové sáčky? Přibudou koše se sáčky? Bude se město angažovat v úklidu exkrementů po psech, jejichž majitelé se nejsou schopni pro hromádku sehnout a uklidit?

Děkuji
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den,
navýšení poplatku přichází po dlouhých 28 letech.
Poplatek není platbou za službu, kterou by mělo poplatníkovi zajišťovat na základě úhrady město, ale daňovou povinností poplatníka. Povinnost uklízet po svém psovi ukládá majiteli zákon o přestupcích a zpřesňuje i obecně závazná vyhláška města. Každému, kdo takto nečiní, tak hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Tady by měla být aktivnější městská policie.
K usnadnění úklidu jsou k dispozici sáčky, které jsou pro občany města vydávány zdarma. Psí exkrementy město uklízí v rámci nakládání s odpady, především odpadkovými koši a v rámci úklidů veřejných prostranství. Při venčení psů jsou kromě jiného narušovány spodní části stožárů veřejného osvětlení apod., což taktéž město řeší na své náklady…Sebelepší úklid města nenahradí chování některých lidí, kteří nejsou ochotni nést odpovědnost za své zvíře i za prostředí, ve kterém se pohybují.
Pokud se týká aktivit pro psy, v přípravě je pro ně plocha na ul. Vodárenská v rámci participativního rozpočtu.
S pozdravem
Ing. Wurzelová, odbor komunálních služeb

9. 1. 2020
Předmět: Parkování Veselská
Dotaz: Je potřeba důsledně řešit parkování na ulici Veselská (část od Náměstí po Husovu ulici) auta před domy parkují z velké části v protisměru a už několikrát jsem byl svědkem toho že vyjíždějící auto ohrozilo auto nebo cyklistu jedoucí směrem od Náměstí protože je prostě nemůže vidět. Prosím o důslednou kontrolu a pokutování hříšníků.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Nicméně vaší připomínku jsme MP předali.

7. 1. 2020
Předmět: Parkování na průmyslové zóně
Dotaz: Není možné, aby na pěší zóně si kamiony parkovaly jak chtějí a to zejména v protisměru, dále v blízkosti u křižovatek při výjezdu z podniků a v neposlední řadě ten nehorázný nepořádek, co tam po těch kamionech zůstává.Město a MP si toho nevšímá, pokud ano tak MP pouze projede bez povšimnutí, aniž by s kamioňáky něco řešila, takto si práci MP nepředstavuji,kdy jsou placeni daňovými poplatníky města.Stejnou parkovací nekázeň mají i řidiči osobních aut u firmy Koukola.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
V uvedených místech zvýšíme kontrolní činnost. Již dnešního dne v dopoledních hodinách byla provedena kontrolní akce. Při ní jsme se zaměřili nejen na popisované problémy, ale na kontrolu celkové dopravní situace a veřejného pořádku. V komunikacích průmyslové zóny bylo odstaveno cca 50 vozidel. Z toho dvě vozidla se dopouštěla přestupku, byla odstavena v protisměru. Strážníci provedli kontakt s dispečery firem v lokalitě. Dodavatelé budou v rámci preventivních opatření informováni o zvýšených kontrolách v lokalitě, a to jak v rámci dodržování dopravních předpisů, tak i ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Ohledně parkování v okolí, Vámi konkrétně zmíněné firmy, jsme s vedením firmy přijali taková opatření, že k parkování na nezpevněných plochách již nebude docházet. Dále jsme řešili i otázku nepořádku, který zejména způsobují zaměstnanci firem čekající na autobusové linky. Konkrétně s jednou z firem řešíme prostor, jejich kuřárny, který přímo sousedí s chodníkem a autobusovou zastávkou. Dle příslibu odpovědného pracovníka firmy bude tento prostor a blízké okolí udržován v čistotě v maximální možné míře. Věřím, že naše aktivní činnost přinese v brzké době pozitivní výsledky. Budu rád, když mě následně podáte zpětnou vazbu, zda došlo ke zlepšení. Email: mp@zdarns.cz.
Děkuji Mgr. Martin Kunc.

8. 1. 2020
Předmět: nespokojený občan
Dotaz: Dobrý den, podle dotazovny to vypadá, že se chodníky posypou jen tam, kde si někdo bude stěžovat. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
i chodníky jsou udržovány podle jejich dopravního významu postupně, podle potřeby opakovaně. Samozřejmě se může stát, že vlivem lidského faktoru některý úsek není ošetřen dostatečně nebo je opomenut. Proto kontrolu průběžně provádíme přímo v terénu a děkujeme občanům za relevantní připomínky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 1. 2020
Předmět: posyp chodníku
Dotaz: Dobrý den, na Libušíně kloužou chodníky. Jsou málo posypané, posyp je zašlapaný do ledu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opakovaný posyp chodníků je objednán. Děkujeme
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 1. 2020
Předmět: Posyp chodníku?
Dotaz: Dobrý den, stále nebyl posypán kopec podél zahrádek u BiGy. Chodí zde lidé ze Stalingradu a také spousta děcek do BiGy. My jsme obyvatelé domu U Klafárku 2039/5 a musím říct, že je třeba ošetřovat celý kopec a také cestu až k mostu. Protože se stezka kolem řeky za kulturakem neudržuje, bylo by vhodné věnovat péči cestě na druhé straně řeky směrem k Mě Úřadu. Je zde led. Pokud se snaživě shrne 5cm sněhu a cesta nebo chodník se tím jen uklouze a neposype se,je lepší nechat to tak a neshrnovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp chodníku je objednán. Děkujeme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 1. 2020
Předmět: Proč už několik dní je většina chodníků pokrytá ledem.
Dotaz: Dobrý den. Tam se to týká hlavně o prostor mezy průchodem a školou. A následně od průchodu směrem Haškova 2 a dolu k Smetance.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp byl na základě Vašeho upozornění ihned objednán. Děkujeme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 1. 2020
Předmět: posyp chodníků 05.01.2020
Dotaz: dobrý den, zajímá mě, podle čeho se rozhoduje, zda budou chodníky posypány nebo ne. Dnes 5.1.se "protáhly "od 2 cm sněhu a tím pádem se z nich udělalo kluziště ! a posyp je kde ? Pro upřesnění ul. Nádražní , Okružní, Brodská, Strojírenská a další.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některé chodníky byly v tento den ošetřeny spolu s vozovkami chemicky. Na zbylých chodnících byl posyp inertním materiálem zahájen až v nočních hodinách. Situaci jsme s prováděcí firmou řešili, aby zahájení proběhlo příště včasněji.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 1. 2020
Předmět: Asfalt pod Ledem
Dotaz: Zdravím vás, asfaltová cesta/silnice která přiléhá naproti Azylovému domu pro muže, je pod ledem... Není a nebyl zde proveden žádný posyp. Tato cesta je navíc hodně vyspádovaná, je tedy velice těžké zde chodit s dětmi atd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp tohoto úseku je objednán. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 11. 2019
Předmět: Budovy naproti cafe U tety Hany
Dotaz: Dobrý den, ano zajímaly mě budovy naproti cafe tety Hany, ale i patrové a další garáže, těžká technika v centru a polorozpadlá opěrná zeď a ploty okolo areálu..
Vše je v dezolátním stavu a do centra města 30 let nepatří.
Tuším že po roce 2000 měla být tato lokalita asanována, což se nestalo a teď byste to řešila fasádou???
Prosila jsem i o reakci městského arch.
Zbytek ulice díky Bohu není v majetku města a jako celek působí pěkně, ale toto je opravdu přežitek stejně jako Vámi nabízené řešení..
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Reakce MA Ing.arch. Ryšky:

Je pravda, že tato část ulice Veselské není v uspokojivém stavu, ale v současné době není lokalita připravena.
Rozvojové projekty jsou připravovány v souladu se Strategií Centrum, budeme se tomu věnovat v následujících letech.

13. 12. 2019
Předmět: realizace již hotových projektů - časový harmonogram
Dotaz: Dobrý den,současné vedení stále zadává nové studie co by se mohlo v příštích letech ve městě udělat.Proč nerealizuje již hotové projekty např.projekt pro stavební povolení pod názvem Naučná stezka Klafar z roku 2008?. Do dnešní doby se z něj nic neudělalo.A těch studií a projektů včetně sčítání dopravy apod. již bylo více a opět se budou sčítat auta (gen.dopravy) Nové studie apod. jsou jen vyhozené peníze pokud se nic nerealizuje. Pěkný den a klidné vánoce.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Kvasničková,
postupně se realizují všechny zpracované projekty města. U některých se stále ještě čeká na vhodný dotační titul, jako například u dokončení Naučné stezky u Klafaru. U tohoto projektu byla již realizována část kolem pramene a sestupy do úvozu.
Část studií vzniká v návaznosti na nově připravované projekty staveb města a další studie, mezi které můžeme například zařadit i generel dopravy, vznikají, protože zpracované podklady jsou již zastaralé a neodpovídají stávajícímu stavu.
V roce 2019 byla dokončena řada velkých akcí jako výstavba nových ulic na sídlišti Žďár nad Sázavou 8, rekonstrukce bývalé vodárny, zázemí pro fotbal a tenis, oprava cyklostezky, hřiště u 5.ZŠ, a byly zahájeny akce jako stezka do Stržanova, lávka na Farských humnech, rekonstrukce Nádražní ulice. Rozhodně tedy nelze říci, že se nic nerealizuje.
I Vám přejeme pěkné dny a šťastný nový rok


30. 12. 2019
Předmět: Park Farský humna
Dotaz: Dobrý den, kdy se už konečně vysází stromy na Farčatech, kde v létě není žádný stín. Je to takový problém pro město vysázet pár stromů, aby co nejdříve vyrostly. Potom by se začala řešit další etapa ?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kopecký,
novou výsadbu na Farských humnech má v plánu městská architektka, krajinářka, na letošní rok.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 1. 2020
Předmět: Hobby market
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je v našem městě někdy v budoucnu plánováno postavit jiný hobby market( s větším výběrem) než je stávající Kinský? Mám na mysli např. Obi. Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Miroslave,
na Novoměstské ulici byl na konci roku uveden do provozu nový areál firmy Mountfield a má zde být ještě postaven nový objekt prodejny "Pro dům a zahradu".
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

4. 1. 2020
Předmět: Atrium
Dotaz: Dobrý den,
Zajímalo by mě jestli město udělá již konečně s prostrojem u atria.Bylo by dobré kdyby se například "trhy" z tržnice přemístili tam,tedy kdyby se to tam opravilo a udělali se třeba dřevěné baráčky pro trhovce,jak je tomu v jiných městech.Ale bohužel Žďár je oproti jiným městům v určiteých věcech pozadu,silnice jsou skoro všude v katastrofním stavu.Ale když si říkám,zlepší se to někdy?
S pozdravem hezkého dne J.R.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jane R.,
tento prostor je součástí vyhlášené soutěže o architektonický návrh "Potenciál města - Žďár n.S.". O jeho vzhledu bude rozhodnuto v letošním roce v rámci vítězného návrhu.
Dle schválené Strategie Centrum by k realizaci úprav podle zpracovaného návrhu mělo dojít v roce 2024.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 1. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Proč už několik dní je většina chodníků pokrytá ledem. Chodníky
nenesou sebemenší známky posypu. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní z Palachovy ulice,
není nám zřejmé, kterou většinu chodníků máte na mysli, např. na Palachově ulici je většina chodníků suchá. Pokud máte na mysli nějaký souvislý úsek, který není ošetřen, prosím o jeho bližší určení, abychom ho mohli nechat posypat.
Děkuji a jsem s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 12. 2019
Předmět: Stezka pro chodce
Dotaz: Dobrý den, je možné umístit dopravní značku "zákaz vjezdu" vedle fotbalového stadiónu a restauraci Corso u pěší stezky. Auta si tu jezdí jako kdyby se nechumelilo.Nedávno se pro ti mě vyřítilo auto ze zatáčky. Je zde velký počet chodců, zejména dětí. Tady je potřeba to začít řešit hned, než se stane neštěstí.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Příslušné úkony ke změně dopravního značení jsme již učinili. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

22. 12. 2019
Předmět: Odpadky na Jamské
Dotaz: Dobrý den,
bydlím na ulici Jamská, kterou denně projdou stovky dělníků do podniků v průmyslové zóně. Především dělníci z východních zemí, ale odhazují do luk a do travnatého pásu kapesníky, krabičky od cigaret a další odpadky, pejskaři pytlíky s exkrementy. Zřejmě proto, že se zde nenachází žádné odpadkové koše, mně nezbývá než chodit s igelitkou a sbírat odpadky. Prosím město, jestli by nemohlo umístit alespoň pár odpadkových košů, předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
na ulici Jamskou v nejbližší době nepřipravujeme umístění odpadkových košů. Požádáme městskou policii o zvýšení dohledu nad touto lokalitou.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 12. 2019
Předmět: Bordeláři z firmy AVE
Dotaz: Dobrý den,
23. prosince pracovník firmy AVE svážel sběrný papír z kontejnerů. Při vysypávání modrého kontejneru u trafostanice na Jamborově ulici mu spousta papírů odlétla, kvůli západnímu větru okolo Jamborovy ulice skoro až ke křižovatce s ulicí Štursova. Nikdo z firmy AVE už nepřijel, aby rozlétané papíry posbíral. Poučte prosím firmu AVE, že takto se to dělat nedá. Papíry se samy neuklidí.
A taky by bylo prima občas zamést pod kontejnery a okolo nich, to se týká všech kontejnerů po městě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Dle vyjádření AVE si řidič nevšiml, že by mu nějaké odpady z auta vylétly.
Řidiči dostali znovu poučení, že mají ihned volat pokud se jim toto přihodí a sledovat to pozorně. Poslalo by se tam jiné auto, které na toto má prostor a uklidilo by to.
Bohužel podíl na takovém nepořádku nesou i občané, kteří ukládají krabice a odpady kolem kontejnerů.
Úklid kolem kontejnerů probíhá každý týden, celkový úklid i pod kontejnery naposledy proběhl na jaře 2019 a znovu s ním počítáme i v letošním roce po skončení zimního období.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 1. 2020
Předmět: Ohňostroj
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat kolik stál novoroční ohňostroj,který byl na náměstí. Vloni mně přišel ohňostroj lepší, ale pouze můj názor, lepší než kdyby nebyl žádný. Přeji krásný nový rok pro město a budu moc ráda za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v letošním roce stál ohňostroj 31.460 Kč s DPH. Náš požadavek byl, aby s ohledem na zvířata a lidi, kteří ohňostroj právě nemilují, byly vybírány tišší efekty. Bylo nám přislíbeno, že hlučnost ohňostroje bude omezena o 40 - 50%. Je možné, že se to odrazilo na vizuálním efektu, a proto Vám v loňském roce mohl ohňostroj připadat lepší.
Přeji Vám příjemný den. Petr Sedlák

25. 12. 2019
Předmět: Osvětlení vánočního stromu
Dotaz: Chtěl bych nahlásit, že osvětlení vánočního stromu na Vysočanech na Vnitřní nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění. Vánoční osvětlení stromu na Vysočanech je pro letošek bohužel neopravitelné.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2019
Předmět: Mlátové cesty
Dotaz: V současném škaredém deštivém počasí naprosto nepraktické jsou ty Vaše mlátové cesty, nelze po nich vůbec chodit musí se jít po okraji po těch kostkách.Přejít přes park u Ivana naprosto nemožné, aby jste nebyli opravdu jako s prominutím čuně, samé kaluže a blato, to jsou ty Vaše vychvalované mlátové cesty !!?? Farčata nutno v tomto směru opravit, protože mlátové cesty opravdu samá hrůza. Ještě, že se to dá obejít po pěkném asfaltu, navíc na cestě ty kamenné bloky katastrofa.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Perkausová,
mlatové cesty jsou realizované podle projektů parků s přírodním charakterem, kterému se dává již delší dobu, i s ohledem na ochlazování měst a snahou o zadržování vody, přednost.
Nelze jinak než souhlasit, mlatové cesty leze obejít po asfaltových komunikacích.
Farská humna včetně osazených kamenných bloků budou upravovány podle schváleného projektu městské architektky, krajinářky, Strategie Farských humen.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování


15. 12. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den,
chtěli bychom pochválit pěkný vánoční stromek a výzdobu ve městě. Děkujeme za rychlé opravení kanálu v ulici u garáží ve Žďáru nad Sázavou 3. S pozdravem manželé Dokulilovi
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu, která vždy potěší.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

18. 12. 2019
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-už jednou jsem psala poděkování za odřezání tújí pod schodištěm pod 2ZŠ a připojuji se k poděkování Všem, kdo se podílí na uspořádání Vánočních trhů na náměstí a samozřejmě i prodejcům,kteří v zimě většinou stojí ve stáncích od rána do večera a za vánoční výzdobu a za různé akce,které pořádá město.Všechna vánoční výzdoba vypadá krásně, když se setmí a rozsvítí se a každé sídliště má kromě výzdoby i svůj osvětlený strom.Děkuji a Vám Všem přeji krásné a klidné vánoční svátky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám všem, kteří se na Vámi uvedených činnostech a akcích podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 12. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den,
chtěli bychom poděkovat pracovníkům odboru komunálních služeb, kteří připravili dne 12.12.2019 trhy na náměstí ve Žďáru nad Sázavou. Věříme, že se bude v této akci i nadále pokračovat. S pozdravem manželé Dokulilovi
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Dokulilová,
děkuji za pochvalu, velmi ráda ji předám pracovníkům Odboru komunálních služeb. Je hezké, když někdo ocení snahu a dobrý úmysl udělat dobrou akci pro občany města a nejen pro ně.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu.

11. 12. 2019
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den, je, prosím, možno nastavit spínače VO na smysluplný režim ? Středa 11.12.19 Havlíčkovo nám se rozsvítilo v 16.20 h (webkamera), Nám. Republiky v 16.35 h (webkamera) , oboje za úplné tmy (ta byla min. od 16.10 h) Není to výjimka, kdy se takto VO pozdě spíná. Dopravní špička, přechody neosvětlené...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Korábku,
na spínání veřejného osvětlení je na drtivé většině rozvaděčů nastavený pevný režim centrálního ovládání ve venkovních světelných hodnotách. Ve Vámi uvedený den však došlo k poruše, takovému malému „blackoutu“. Naštěstí síť našich informátorů zareagovala poměrně brzy, takže mohlo dojít k nápravě nežádoucího stavu. Přesto ještě ověříme i zadané hodnoty, zda nedošlo k únavě snímače a nastavené hodnoty odpovídají reálné situaci v terénu. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 12. 2019
Předmět: Zveřejnění jízdních řádů MHD
Dotaz: Dobrý den, podle dnešní informace na https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-v-mhd nedochází ke změnám v jízdních řádech MHD. Myslím si, že současně s tímto by se na webu města měly uveřejnit i samotné jízdní řády MHD, platné od začátku roku 2020. Jízdní řády MHD od začátku roku 2020 totiž nejsou ani na IDOS, ale vlakové a autobusové jízdní řády už na IDOS jsou. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
dopravní úřad dosud neobdržel návrh jízdních řádů pro schvalovací proces, jakmile dojde ke schválení jízdních řádů, budou tyto následně schváleny v celostátním informačním systému a teprve poté budou dostupné v IDOSu, na webu města apod.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 12. 2019
Předmět: Zimní úklid chodníku
Dotaz: Dobrý den, začátkem měsíce město instalovalo na chodník ulice Novoměstská vedoucí na sídliště Vodojem cedule "chodník se v zimě neudržuje". Neznamená to snad, že si maminky s kočárky, důchodci a také pracující spoluobčané budou sami prošlapávat cestičku a obtížně se, leckdy vůbec nedostanou do oc. Convent, do centra města, na zastávku autobusu, hřbitov, do zaměstnání ...!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zde došlo k chybnému označení, tento chodník je samozřejmě v plánu údržby zařazen mezi udržované. Tabulky byly odstraněny. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 11. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-30.9.jsem Vám psala,že naprotI 2.ZŠ je schodiště a dole pod schody rostou túje jsou tam ohnuté větve,je to tam tak už hodně dlouho a 17.10.jste mi odpověděli,že se keře budou prořezávat.Dnes 11.11.jsem šla okolo,nic se nezměnilo,větve zasahují do půlky chodníku a musela jsem místo obejít,protože větve by mi zasáhly až do obličeje.V tom místě by se to mělo prořezat přednostně.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po prvním zásahu byly následně túje odstraněny.
Děkujeme za upozornění.
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

11. 11. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-30.9.jsem Vám psala,že naprotI 2.ZŠ je schodiště a dole pod schody rostou túje jsou tam ohnuté větve,je to tam tak už hodně dlouho a 17.10.jste mi odpověděli,že se keře budou prořezávat.Dnes 11.11.jsem šla okolo,nic se nezměnilo,větve zasahují do půlky chodníku a musela jsem místo obejít,protože větve by mi zasáhly až do obličeje.V tom místě by se to mělo prořezat přednostně.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po prvním zásahu byly následně túje odstraněny.
Děkujeme za upozornění
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

13. 12. 2019
Předmět: Projektová dokumentace
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím zveřejnit na webu projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostoru okola Tvrze a kostela? Ateliér RAW ji měl vypracovat do posledního listopadu. Na webu města je sice jakýsi přehled investičních akcí, ale nejsou tam žádné dokumenty. Děkujeme.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Odvárko,
základní výkresy a informace byly tento týden zveřejněny na webu města v Aktualitách a v Investicích a projektech města – Připravované – Stavební (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/stavebni/revitalizace-verejneho-prostranstvi-v-lokalite-tvrz)
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 11. 2019
Předmět: Časové horizonty
Dotaz: Dobrý den, proč jsou tak vzdálené ty časové horizonty jednotlivých oprav jak uvádíte v odpovědích.např. náměstí, nebo před KD, proč a z jakého důvodu to trvá vše tak dlouho ? To jsou tak vzdálené cíle, že to současné vedení nezrealizuje a příští kdo ví jestli ano ? Proč to není časově upraveno v kratších intervalech ? To zase bude několik let v tomto současném špatném stavu ? Kde jsou priority nového vedení, že budou pracovat maximálně pro blaho obyvatel tohoto města ? To platí jen do voleb ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kouřilová,
jak již bylo v Dotazech a námětech uvedeno, Strategie Centrum řeší přípravu a realizaci 11 lokalit vč. harmonogramu. Přehlednou tabulku naleznete na https://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/2014-2018/jednani/30.-zasedani-zastupitelstva-mesta. Harmonogram vychází z ankety občanů a zastupitelů města. Každý rok se má připravit a realizovat jedna lokalita. Proto nenavazuje úprava chodníku kolem obchodních domů na okolí Domu kultury.
V současné době se dle Strategie realizuje Nádražní ulice, připravuje se okolí tvrze a pěší zóna, a zároveň probíhá architektonická soutěž o návrh Neumannova, jejíž součástí je i chodník podél obchodních domů.
Priority nového vedení města naleznete v Programovém prohlášení rady města zveřejněném na webových stránkách https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/programove-prohlaseni.pdf
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


11. 12. 2019
Předmět: Zimní údržba chodníku na ulici Nezvalova.
Dotaz: Chtěl bych se zeptat, proč a z jakého důvodu nebude v zimním období udržován chodník na ulici Nezvalova, když jsme nedávno obdrželi do poštovních schránek letáček jak správně parkovat, aby se dal chodník v zimě udržovat. Na Nezvalové bydlí velké množství starších lidí, pro které neuklizený chodník bude velkou překážkou, navíc je tento chodník přístupovou cestou k parkovacím místům. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud řidič vozidla údržby zjistí, že vozidla přesahující do chodníku údržbě v daný okamžik nebrání, projede i tento úsek. Takto je s prováděcí firmou věc dohodnuta. V opačném případě stačí jediné vozidlo např. se závěsem a řidič zimní údržby, který se touto trasou vydá, nemá potom jinou možnost, než zvednout radlici, nechat bariéru sněhu ležet a vycouvat.
Za iniciativu s letáčky občanům děkujeme a věříme, že tato aktivita situaci pomůže.

S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 12. 2019
Předmět: Pokračování zimní úklid chodníku
Dotaz: Rozumím tomu dobře, že jste už dříve nevyhrnovali žádné chodníky na Vodojemu, tak teď ještě přestanete vyhrnovat i stěžejní přístupovou cestu na toto sídliště! Někdo kompetentní by se měl zamyslet a zjednat urychleně nápravu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při kontrole bylo zjištěno, že Váš dotaz je zaměřen na chodník na ul Novoměstská. Zde došlo k chybnému označení, tento chodník je samozřejmě v plánu údržby zařazen mezi udržované. Tabulky budou odstraněny. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 12. 2019
Předmět: Česko zpívá koledy
Dotaz: Dobrý den, v našem městě se stále mluví o spol. setkávání občanů, ale proč tato příležitost zůstává nepovšimnuta? Byla jsem na několika v jiných městech a všude to měli hezky připravené, ozvučené, pak svařák, medovina... Není to škoda?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den p. Chlubnová,
v našem městě jsme rozsvítili vánoční strom 1. prosince a při této příležitosti znělo náměstím několik vánočních písní, zdarma se jsme rozdávali horký čaj a bylo možné koupit si zmiňovaný svařák, punč, trdelník a další dobroty. Bohužel nebylo možné spočítat, kolik se na rozsvícení vánočního stromu přišlo podívat lidí, ale určitě se zde setkaly stovky žďárských i přespolních. Na příští rok chystáme výrazné rozšíření adventního programu, aby náměstí po celý advent žilo atmosférou Vánoc. Vámi zmiňovaná akce "Česko zpívá koledy" je vítaným tipem a my jej rádi využijeme k obohacení programu v příštích letech. Děkuji Vám za podnět a přeji krásné Vánoce.
Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

8. 12. 2019
Předmět: Zimní úklid ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli opravdu bude ulice Vysocká vyloučena ze zimního úklidu chodníků? Usuzuji z nápisu na veřejném osvětlení, že ulice bude v zimě neudržovaná.
Na Vysocké bydlí velké množství starších lidí, pro které neuklizený chodník bude velkou komplikací.
Děkuji za reakci a vysvětlení tohoto (dle mého názoru chybného) rozhodnutí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník na protější straně je zařazen jako udržovaný. Pokud řidič vozidla údržby zjistí, že vozidla odstavená ve vjezdech u protilehlého chodníku údržbě v daný okamžik nebrání, projede i tento úsek. Takto je s prováděcí firmou věc dohodnuta.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2019
Předmět: Ulice K Milířům (část za ulicí Barvířská)
Dotaz: Dobrý den,
píšete, že z ceny stavby a ceny za projektovou přípravu, vychází cena pozemků 2.386,- Kč/m2. Jak je to ale v případě zasíťování ulice K Milířům (od křižovatky s Barvířskou dále), kde město nevlastní ani jeden pozemek a proto nemohlo takto získat prostředky z prodeje pozemků jako v případě ulice Barvířská? Jak se podíleli soukromí majitelé pozemků na zasíťování jejich pozemků?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená nebo vážený MS,
i na této ulici byly pozemky v majetku města.
Do této části byly směněny pozemky, bez kterých by nebylo možné vybudovat technickou infrastrukturu nové lokality. Z tohoto důvodu se jejich majitelé nepodílí na jejich zasíťování.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 12. 2019
Předmět: nesvítí veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den, již týden nesvítí světlo na ulici Na Prutech naproti čp. 1071. Děkuji za nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za poznatek, opravu objednám. S podobnými poznatky je nejlépe obrátit se na nás ihned při zjištění, mnohdy se o problému dozvíme až po několika dnech, přitom opravené to může být někdy i obratem týž den.
Ještě jednou Vám děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den, jak je možné,aby ve školce na Vysočanech stále jedno a to samé díle fyzicky bije ostatní děti,aniž by to učitelky řádně řešily.Pokud na to výchovný personál nestačí včetně ředitelky, tak ať odstoupí ze svých funkcí.Rodiče již tak platí nemalé peníze za předškolní výchovu svých dětí.Není mmožné,aby rodiče stále měli strach o své děti,aby takové nezvladatelné dítě ohrožovalo ostatní děti.Kdyby se personál dostatečně věnoval dětem, tak by k tomu nemohlo docházet ! Řešte to !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Doleželová,
pedagogové situaci řeší. Na podnět mateřské školy je dítě v péči školského poradenského zařízení a dalších odborníků, např. dětského neurologa a OSPODu. Pedagogové se striktně řídí Doporučením pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina a Plánem pedagogické podpory, nabízíme odborné konzultace. Se zvýšenou péčí dbají pedagogové o ochranu bezpečí všech svěřených dětí. Respektují však i zákon o ochraně osobních údajů. Proto nemohou konkrétní informace o tomto případu sdělovat, natož medializovat na webových stránkách města.
Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ

4. 12. 2019
Předmět: Uzavřené parkoviště u nádraží
Dotaz: Dobrý den. Kaufland osadil parkoviště u autobusového a vlakového nádraží závorami. V novinách si můžeme přečíst, že se zavázal, že v případě front u závor, které by brzdily provoz přes kruháč, tyto závory na vlastní náklad odstraní. Jakou formu má tento závazek? Doufám, že ne opět ústní, jako když sliboval, že parkoviště bude vždy veřejně přístupné (v momentě, kdy získal pozemek od města).
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Košáku,
město Žďár nad Sázavou nevlastnilo a tudíž ani neprodávalo pozemky, na kterých je umístěna prodejna Kauflandu a přilehlé parkoviště. K budování závorového systému dávalo město své vyjádření pro stavební řízení.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

2. 12. 2019
Předmět: Párty Hárd
Dotaz: Dobrý den, neuvažuje Žďárské mainstreamové Kino o zařazení do programu film Párty Hárd?
Vzhledem k hodnocení na čsfd, by to jistě nebyl marný počin.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den p. Marty,
ano, určitě film Párty Hárd zařadíme během ledna - února do vysílání kina. Máte pravdu, ten titul vypadá velmi slibně a hodnocení je vysoké.
Zachovejte přízeň kinu Vysočina a mějte se hezky.
Aleš Hrbek
Kultura Žďár, příspěvková organizace

3. 12. 2019
Předmět: Podzimní úklid a vyčištění kanál. vpustí na Dvorské ul.
Dotaz: Dojde vůbec k dočištění Dvorské ulice od lupení.Hodně občanů si část ulice poklidíme sami před domy. Zbytek snad Město zvládne. Taktéž ,prosíme vyčistit kanály. Překvapuje mne však,že již několik let to urguje občan ulice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při úklidu listí se postupuje obdobně jako při jarním čištění směrem od centra a také s přihlédnutím k množství listí, které je třeba uklidit přednostně. Pokud to počasí umožní bude se ještě v úklidech pokračovat, v opačném případě až na jaře. Také čištění uličních vpustí bude plošně prováděno v jarních měsících. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2019
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den, nemám dotaz, ale chtěla bych poděkovat za obyvatele Vysočan za krásný nový chodník v ulici Krátká. Byl opraven za krátký čas a je to jiná kvalita oproti těm předchozím boulím na asfaltu. Ať se Vám daří.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše poděkování vyřídíme zhotoviteli - firmě STAKO VYSOČINA, s.r.o..

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2019
Předmět: KSČ cenzura?
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu nebyl doposud zveřejněn názor městského arch., týkající se nezasanovaných budov za náměstím (naproti Tetě)
A proč nebyl zodpovězen dotaz na toto téma..
Hodlá město tuto lokolitu v budoucnu očistit, nebo v ZR krabice k náměstí patří???
Na této straně od náměstí jsou to jediné budovy s rovnými střechami, které jdou vidět, je to opravdu příšerné.
Polorozpadlá betonová zeď je také v katastrofálním stavu, je tato lokolaita v plánu rekonsrukcí-demolicí nebo zase 30 let nic?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dotaz byl panu architektovi předán, jakmile obdržíme odpověď, zveřejníme ji.
Pro kontakt s panem architektem můžete využívat jeho e-mail: zbynek.ryska@zdarns.cz.
Ing. Irena Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

20. 11. 2019
Předmět: DTMM
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, zda je někde zveřejněna digitální technická mapa města (jako ji má například Hradec Králové na svém webu). Případně prosím o info, co brání tento důležitý a užitečný materiál v elektronické formě zveřejnit?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
digitální technická mapa města (DTMM)zveřejněna není. Město data průběhů inženýrských sítí (IS) nevlastní, má je pouze od správců IS zapůjčena. Dle platné smlouvy se správci IS, smí město data DTMM využívat pouze pro svou potřebu. Pro konkrétní činnost (např. projektová dokumentace atd.) může město v rozsahu max. 2 ha data DTMM třetí osobě zapůjčit a i tak činí.
S pozdravem
Ing. Libor Vostrejš
oddělení informatiky

29. 11. 2019
Předmět: Bankomat v ZR-3
Dotaz: Dobrý den, postoupili jste v jednání v rámci uskutečnění realizace bankomatu v ZR-3, nejlépe v místě,kde je pošta ? Probíhala vůbec nějaká jednání v tomto smeru ? Můžeme se těšit jako obyvatele ZR-3 na bankomat v této lokalitě ? Mám takový dojem, že ZR-3 začíná ve všem zaostávat, pořádný a kvalitní obchodní dům tam schází ! Je to lokalita,kde bydlí poměrně dosti lidí a tito se musejí přesouvat k nákupu buď do Kauflandu, nebo, Peny. Stalingrad začíná stárnout nový obchod by uvítali.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Krásenská,
v minulých letech jsme oslovili veškeré finanční instituce ve Žďáře na Sázavou, zda by neměli zájem instalovat bankomat v této lokalitě. Zároveň jsme i předběžně jednali s majiteli domů (pošta, obchodní dům), o možnosti umístění bankomatu na jejich objektu. Bohužel však žádná z finančních institucí nemá v dané lokalitě zájem tuto službu provozovat. Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

29. 11. 2019
Předmět: Dotaz ke změně v katastru nemovitostí
Dotaz: Dobry den, můžete prosím sdělit proč a kdy vznikly parcely 2062/7 a 2062/9 v k. ú. Město Žďár resp. proč byla rozdělena původní parcela. Děkuji za objasnění.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Klímová,
pozemky se rozdělily na základě Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí ze dne 19.11.2019, v souladu s Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 7.11.2019 – Propojení chodníku u Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

27. 11. 2019
Předmět: Čím je tvořena cena pozemků k bydlení
Dotaz: Dobrý den,
na stránce https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/vystavba-klafar je uvedeno, že město prodalo občanům parcely pro výstavbu domů za cenu 2 000 Kč za metr čtvereční. Zajímalo by mne, čím je tato cena tvořena. Stačí mi přibližná čísla. Mám na mysli především zisk města plynoucí z prodeje, náklady na stavbu komunikací, náklady na stavbu veřejného osvětlení, náklady na zavedení elektřiny, vody, kanalizace, plynu, internetu, dále pak náklady spojené s výkupem pozemků, administrativní výdaje...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Janů,
z ceny stavby a ceny za projektovou přípravu, vychází cena pozemků 2.386,- Kč/m2. Náklady za směny a výkupy pozemků nelze do ceny započítávat, protože probíhaly v průběhu cca 10 let. Cena 2.000,- Kč byla vyhlášena jako cena základní, prodeje probíhají aukcí, záleží tedy na kupujících, jakou výši nabídnou.
Příjmy z prodeje pozemků pro bydlení jsou využívány pro další přípravu a podporu bydlení ve městě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 11. 2019
Předmět: Obchvat našeho města
Dotaz: Jak je možné, že v Havl.Brodě budou budovat další obchvat a naše město stále nic !Tam to dokázali a u nás ne ? Hlavně, že máme poslankyni a pana presidenta, kteří s ničím nepomohli v rámci lobingu na správných místech.Nemáme na to šikovné lidi, kteří by to prosadili a posunuli dále, respektive uspíšili realizaci obchvatu.Myšleno toho hlavního obchvatu, ne směrem na jihlavskou ! Odlehčit náměstí a dopravu vést mimo naše město ! Proč jsou naši představitele v tomto tak slabí ? Volíme asi špatně.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
podle informací z tisku budují v Havlíčkově Brodě komunikaci v jihovýchodní části obchvatu, která se připravovala přes 10 let. A stejně jako Žďár, připravilo město ve spolupráci s ŘSD výkupy pozemků a pokračuje v přípravě dalších nutných úseků JZ a SZ části. Zvolili tedy stejnou cestu přípravy jako naše město, vykupují pozemky a budují komunikace v jednotlivých úsecích.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 11. 2019
Předmět: PODĚKOVÁNÍ
Dotaz: Dobrý den, asi to sem úplně nepatří, ale přesto bych velmi ráda poděkovala poctivému nálezci bílého telefonu Huawei, který jsem ztratila 27.11.na parkovišti u Kulturního domu, kde byl dne 28.11. nalezen na střeše automobilu. Takže DĚKUJI!!! Třeba se to touto cestou dostane ke správné osobě.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Šípková,
Vaše poděkování zveřejníme a jak píšete, třeba se dostane ke správné osobě.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

26. 11. 2019
Předmět: Nové domy v obci Škrdlovice
Dotaz: Proč se neúměrně stále protahuje kolaudace nových domů v obci Škrdlovice ? Je za tím nějaký spor mezi starostkou Škrdlovic a stavebním úřadem Žďár nad Sázavou ?Stavebníci si plní co mají a nemouhou přece doplácet na neochotu a liknavost úředníků,kteří na sebe navzájem svádějí odpovědnost ! Na vše jsou přece lhůty,které by měli úředníci dodržovat,nutno v tomto již udělat konečně pořádek, jinak tam nemají odpovědné osoby co dělat.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní,
stavební předpisy stanovují povinnost zajistit pro stavby rodinných domů pozemní komunikaci, která končí nejdále 50 m od jednotlivé stavby. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly ze strany investora doloženy požadované doklady, bylo řízení ve věci povolení užívání stavby komunikace přerušeno a stanovena lhůta k jejich doložení. Před jejím uplynutím požádal investor o její prodloužení. Stavební úřad do dnešního dne doklady neobdržel. Chápu Vaše rozhořčení, ale nemohu souhlasit s Vámi namítanou neochotou, liknavostí anebo nedodržováním lhůt pracovníků stavebního úřadu. V případě právní existence stavby komunikace není důvod, aby stavební úřad neprovedl kontrolní prohlídky dokončených novostaveb rodinných domů včetně následujícího vložení/zápisu do registrů nemovitostí.

S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.


25. 11. 2019
Předmět: Řezy keřů nedodělány
Dotaz: Ačkoliv klimatické podmínky jsou stále dobré, řezy keřů na Libušíně nejsou dodělány !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bartoni,
řez keřů byl na Libušíně pozastaven z důvodu provádění jiných zahradnických prací, jako jsou výsadby nových stromů a keřů a zazimování záhonů ve městě, které jsou teď prioritní. Údržba keřů bude opět pokračovat po provedení výše zmíněných prací.
Děkujeme za pochopení
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

19. 11. 2019
Předmět: parkoviště u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den, jak je myšleno budoucí parkování u Kauflandu? Předpokládám, že bude sloužit jen zákazníkům Kauflandu. Jak se bude řešit parkování pro cestující občany? Každé ráno zaberou i část parkovacích míst Kauflandu. Kde budou mít možnost parkovat? Ostatních míst je tam zoufale málo. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
podle dostupných informací sděluji, že Kaufland plánuje dokončení instalace závor do konce listopadu a zahájení plného provozu je naplánováno na prosinec 2019.
Parkovací systém je na lístky s kamerovým záznamem SPZ, při zaplacení či splnění časového limitu který bude stanoven na 2,5 hodiny zdarma se automaticky otevírají závory.
Aktuálně vzniká projekt veřejných parkovacích stání na autobusovém nádraží a na ul. Chelčického v rozsahu celkem cca 35 míst. Realizace by byla možná v období červenec až srpen 2020.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

25. 11. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Zajímalo by mě,zda bude u bytových domů na Hrnčířské ulici vybudováno i "venkovní" parkoviště (jak je jinde ve Žďáru obvyklé). Už dnes je zde situace často nepřehledná a mnohdy nezbývá ani jeden průjezdný pruh. Děkuji za odpověď. Blažková
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní,
stavební úřad povolil na základě předloženého záměru na Hrnčířské ulici stavbu čtyř bytových domů, jejichž součástí byla odstavná stání. Na venkovním parkovišti mimo prostor místní komunikace bylo pro tyto stavby navrženo 6 parkovacích stání; z toho jsou 2 parkovací stání vyhrazena pro vozidla převážející osoby s těžkým zdravotním postižením. Nutný počet parkovacích a odstavných stání byl doložen výpočtem. Jiný záměr pro výstavbu dalších parkovacích míst předložen nebyl.

S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.

21. 11. 2019
Předmět: Umístění AED
Dotaz: Dobrý den,
plánuje město nákup a umístění automatizovaných externích defibrilátorů do veřejných budov, např. do KD, MěÚ nebo zimního stadionu? Jako místa s častou vysokou koncentrací osob by si jejich umístění jistě zasloužila více, než např. aktuální "uskladnění" 1 AED u SDH na Zámku, kde přístroj ani není v případě potřeby volně dostupný.
Časová prodleva do příjezdu ZZS, HZS, či MP vybavené AED výrazně snižuje šance na obnovu oběhu člověka postiženého NZO.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (technická správa budov města):
Děkuji za námět. Předložíme ho k projednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na lednové zasedání.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav, TSBM

23. 11. 2019
Předmět: Dotace na stromky
Dotaz: Dobrý den, využije, nebo bude využívat naše město dotace od státu na sázení nových stromů, které jsou tak důležité pro naše město a okolí ? Pokud ano v jakém rozsahu a budete na jaře plánovat zázení nových stromů, aby se mohla připojit žďárská veřejnost ? Jistě by byla hojná účast.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Kvapilová,
v letošním roce byla dokončena výsadba dřevin v 6 lokalitách města. Projekt řešil plochu o velikosti 11,5 ha, vysázeno bylo 623 stromů, 51 keřů, 132 kusů dřevin bylo arboristicky ošetřeno. Více na https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-zdaru-nad-sazavou.
Zároveň jsme letos na podzim požádali o dotaci na sázení stromů z 9. výzvy 2019 Národního programu životní prostředí. Sadba již byla zrealizována u Peršlíku. Vysázeno bylo 74 ks stromů za velké pomoci zaměstnanců SATT a.s.
V listopadu letošního roku proběhlo osázení remízku v části U Hrázek s podporou Aktivně pro Žďár více viz https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/zapoj-se/.
Dále jsme letos požádali o dotační podporu z Operačního programu životní prostředí na obnovu stromořadí v ulicích města. Realizace by měla probíhat od podzimu 2020 do roku 2022. Navrženo k nové výsadbě je 384 ks stromů.
V plánu jsou i další projekty řešící jak intravilán, tak extravilán města. Zájmem je mj. obnovovat původní ráz krajiny, obnova polních cest, výsadba dalších dřevin, obnova a výstavba nových retenčních ploch. Připravujeme i výsadbu dřevin s občany města. Sledujte prosím webové stránky města a Žďárský zpravodaj, kde budeme informovat o detailech.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, vedoucí oddělení projektů

21. 11. 2019
Předmět: Doručování písemností
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné doručovat písemnosti týkající se např. ohlášení změny trvalého pobytu fyzické osoby do datové schránky majitele domu (kterým je bytové družstvo), nikoliv klasickou poštou? Je to určitě oboustranně výhodnější (časově) i ekonomičtější a domnívám se že i z těchto důvodů byly datové schránky zřízeny...
Děkuji
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní, vážený pane,
v některých případech při vypravování písemností prostřednictvím elektronické pošty systém ihned neztotožní adresáta s datovou schránkou, protože ne všechny právnické osoby mají datovou schránku zřízenou ze zákona a písemnost je pak vypravena poštovní zásilkou. V takovém případě je nutné dohledání a ověření datové schránky v jiných aplikacích. To se v tomto konkrétním případě nestalo. Za pochybení se omlouvám. Zákonná informační povinnost i tak splněna byla. Doručování prostřednictvím datových schránek je jinak v případech oznamování změny počtu přihlášených osob vlastníku objektu běžně využíváno.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

22. 11. 2019
Předmět: Havlíčkovo náměstí
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem upozornit, že se propadají dlažební kostky u Barborky. Dále jsem se chtěla zeptat na umístění tří truhlíků u sochy od p. Plieštika, zda jsou tam nutné. Moc se tam nehodí a pokud měly omezit parkování, tak to účinné není. Jsou posunuté už tak nahoru, že si stejně každý parkuje, jak chce. Děkuji Matějková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jedná-li se o kostky u schodiště, tak oprava již byla objednána. Pokud se jedná o jiné místo, prosím kontaktujte mě.
Umístění a vzhled truhlíků na Havlíčkově nám. byl konzultován s architekty - autory projektu Havlíčkova náměstí. Konkrétní umístění je kromě jiného dáno i konzultací s dopravním odborníkem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

16. 11. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, v měsíci říjnu v našem městě hostoval cirkus. Údajně jim zde byla znemožněna propagace.
Kdo prosím o takových věcech v našem městě rozhoduje a na čem potom závisí rozhodnutí ?
Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní,
vedení města má zájem výrazně omezovat reklamní smog ve městě. Jedním z opatření, která toto mají zajistit, je nepovolovat reklamy z kartonů instalované na sloupech veřejného osvětlení nebo samostatně nebo na jiném mobiliáři na veřejném prostranství. Je možné využít např. stabilních reklamních ploch a internetové reklamy. Cirkusu ani jinému žadateli o umístění reklamy na veřejném prostranství města nejsme oprávněni povolit instalaci takovéto reklamy v rozporu s pokynem od vedení města.
S pozdravem
Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 11. 2019
Předmět: Parkování Libušín, dúm kultury
Dotaz: Dobrý den, je možné prosím nalajnovat parkovací místa na parkovišti u domu kultury? Věčně stejný problém auta při akcích parkují tak že pak se nedá projet, nebo nemůžete nastoupit do auta protože zaparkují tak blízko že se do něj nedostanete, Případně blokují výjezd svým autem. Prosím o nalajnování parkovacích míst poté bude jasné kde se může a nemůže parkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v příštím roce je připraveno k realizaci vodorovné značení u zimního stadionu a před fotbalovým hřištěm. Návrh vodorovného dopravního značení u DK necháme zpracovat. Samotná realizace proběhne v závislosti na výši finančních prostředků.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 11. 2019
Předmět: Internetové stránky firmy ZDAR pro MHD
Dotaz: Dobrý den,
nemohlo by město jako plátce dotací pro MHD přitlačit na firmu ZDAR, aby něco udělalo s internetovými stránkami www.mhdzdar.cz?
Jsou celkově neuspořádané, stručné a málo aktualizované. To je vidět i z fotografie na úvodní straně, kde je autobus linky 2A, i když tato linka jezdila do poloviny roku 2017.
Je tam málo informací, třeba na neoficiálních internetových stránkách www.mhd-zr.xf.cz je to přesně naopak. Co se tímto inspirovat?
...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
od nového roku 2020 bude dopravce MHD plnit své povinnosti podle nové smlouvy, a to nejen v oblasti povinně zveřejňovaných informací o žďárské MHD na jeho stránkách.
Stránky dopravce i města k MHD jsou především informativní, není jejich účelem zahltit návštěvníka stránek velkým objemem dat a informací. Je zveřejněn především ceník, aktuality atd. a hlášení o odjezdech.
Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší.
Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky. Naším cílem je poskytování potřebných a přehledných informací, které běžný uživatel potřebuje k přepravě. Takto vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí.
S novým rokem tedy lze očekávat dílčí změny na stránkách dopravce, nepožadujeme však jejich jakoukoliv zásadní úpravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Za všechny, kteří jezdí autobusem pracovat do průmyslové zóny děkuji za dokončení skelních bočních stran na zastávkách,kde je to opravdu značně lepší,neboť tam často fouká a alespoň se dá schovat v té autobusové zastávce a v současnosti tam již tak nefouká.Trvalo to sice delší dobu ta realizace,ale přesto děkuji i za ostatní všem realzátorům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám kolegovi Ing. M. Dvořákovi, který věc zajišťoval.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 11. 2019
Předmět: seřezání keřů
Dotaz: Dobrý den, na Libušíně před jednotlivými domy a vchody jste ještě nezačali se seřezáváním přerostlých keřů,kdy s tím již začnete, stihnete to do zimy ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
řez na sídlišti Libušín byl již zahájen u 1. bytovky nejblíže kulturnímu domu. S přihlédnutím na klimatické podmínky bude i nadále řez probíhat i u ostatních keřů na sídlišti Libušín.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

13. 11. 2019
Předmět: Výstavba u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě co se staví na parkovišti u Kauflandu. Není kde parkovat už teď. Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
jedná se o realizaci závorového systému, jehož součástí je nejen přívodní kabel nn a požárně bezpečnostní zařízení, ale i úpravy vjezdu a výjezdu.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.

6. 11. 2019
Předmět: Otvírací doba MěÚ
Dotaz: Dobrý den,
v posledním Žďárském zpravodaji jsem se dočetl o změně otevírací době. Tomu se opravdu říká vyjít vstříc občanům. Vždy jsem si vážil našeho úřadu, že byly jeho služby dostupné v plném rozsahu již od sedmi hodin. Dojíždím sem za prací a kdykoliv jsem potřeboval cokoliv vyřídit, tak jsem přijel na sedmou a v osm jsem byl v práci. Nyní si budu muset domlouvat volno, což u zaměstnavatele v soukromém sektoru není vůbec jednoduché. K dokonalosti už chybí jen to, abyste zavřeli i na silvestr
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bradáči,
k úpravě provozní doby došlo především v souvislosti ze zrušením místní příslušnosti na odboru dopravy (i když již platí nějakou dobu). Pracovníci totiž nejenom vyřizují záležitosti na přepážkách, ale všechny žádosti také musí zpracovávat, a to po ukončení provozní doby bez přítomnosti klientů. Stále lze dnes, i po novém roce, možnost využít objednávkový systém, popřípadě telefonickou domluvu s pracovníky městského úřadu i mimo uvedenou provozní dobu. Je třeba také říci, že i přes "zkrácení" provozní doby o půl hodiny, jsme pro klienty k dispozici celý týden ve stanovených provozních hodinách, čemuž tak na jiných úřadech není. Myslím si, že tato změna neomezí klienty a občany města a služby jim budou poskytovány nadále ve vysoké kvalitě jako doposud.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

11. 11. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy se prosím plánuje obnova části námětí na straně,kde jsou ty nevkusné betonové květináče ? V této části náměstí je nutná obnova fasád jednotlivých obchodních domů, nový chodník od shora až dolů, ten současný je strašný,pokud chceme mít námstí pěkné, tak pořádně se vším všudy.Zatím je to žalostný stav našeho náměstí ! K tomu samozřejmě musí navazovat i okolí, což je v havarijním stavu.Jsou to nejvíce viditelná místa,která potřebují opravit.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Pekařová,
část náměstí Republiky kolem obchodních domů je součástí Strategie Centrum pod názvem Magistrála I. Tato část má být připravována pro realizaci v roce 2022. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 11. 2019
Předmět: Prostor před kulturním domem
Dotaz: Denně chodím kolem kulturního domu a na jeho okolí jste úplně rezignovali,tam je nutná revitalizace ! Kdy k tomu prosím dojde ? Záhony v záplavě listí,obrubníky staré a zničené,květinová výzdoba je už úplně zničena.Takto zanedbaná místa jsme tu již dlouho neměli ! ... To jsou brostory,které jsou blízko centra města a ty by měli být výstavní, opak je pravdou !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Benešová,
celková revitalizace území kolem Domu kultury, které má přecházet soutěž o architektonický návrh, má proběhnout dle schválené STRATEGIE CENTRUM v roce 2026. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 11. 2019
Předmět: Kdo to platí?
Dotaz: Dobrý den, kdo platí 14 dní zaparkované stroje u budované stezky u splavu??
Kdy budou hotové povrchy, nerozumím prostojům, když podzim stavebním pracem přeje..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Robine,
stavba stezky na ulici 1.máje je jednou z 5 částí akce „Rozvoj cyklodopravy“. Termín dokončení je 31.8.2020. Postupně jsou zahajovány všechny části, a tak, jak budou dokončovány budou uváděny do provozu. Fakturují se provedená práce a faktury jsou průběžně kontrolovány. Celá akce pokračuje podle harmonogramu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 11. 2019
Předmět: Vyžilé pozůstatky vlády KSČ ve Žďaru
Dotaz: Můj dotaz směřuji na nejstarší ulici města.
Bude se něco dít s krabicemi na Veselské ulici v majetku města?
Žádný ze soukromých investorů si nedovolil na Veselské ani jinde v centru postavit nic krabicojidního, jak dlouho bude město přehlížet zanedbané budovy-krabice?
Přemýšlí se o jejich stržení?
Nebo je to i dle městského arch. v pořádku??
Je to nejzanedbanější lokalita města, se kterou se bohužel 30 let nic neděje..
Máme nové náměstí, krásné parky a vedle toho tyto hrůzy..
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Ireno,
děkujeme za Váš názor. Předpokládám, že se Váš dotaz týká objektů s provozovnami naproti Café u tety Hany. Vzhledem objektů se bude zabývat správce objektů v rámci obnovy fasád.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 10. 2019
Předmět: pozemky Klafar
Dotaz: Dobrý den,
kdy je prosím v plánu další prodej pozemků na stavbu rodinných domů?
Poslední prodej 5ti parcel je jen slabá náplast oproti faktu, že nikde jinde není možné ve městě postavit dům. Navíc tak malý počet na straně nabídky zvyšuje jejich cenu. Můžete říci, za kolik byly jednotlivé parcely vydraženy?

Děkuji,
MS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době probíhají výkupy dalších pozemků pro navazující ulice. Předpokládáme, že v průběhu dalších 2 let by mohla být připravena další lokalita.
Prodej posledních 5 pozemků města navazoval na zainvestování 62 pozemků pro rodinné domy.
Ceny: 2.060 Kč/m2, 2.150 Kč/m2, 2.880 Kč/m2, 2.430 Kč/m2 a 2.610 Kč/m2 – vše včetně DPH.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

5. 11. 2019
Předmět: Psi v našem městě - práce MP
Dotaz: Nevím komu to adresovat, ale většina majitelů psů nedodržuje vyhlášku města a nepoužívají na psy vodítka, ani náhubky. MP našeho mměsta toto vůbec nekontroluje a nezabývá se tím,až se zase něco stane a pes napadne nějaké dítě, tak se to bude řešit ! Proč to strážníci nekontrolují ? Pěšky jsem je neviděla ani nepamatuji, vozí se v autech, projedou kolem např. majitelů psů a nic se neděje,obdobné je to s dodržováním předpisů ze strany řidičů.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Loucká,
povinnost mít psa na vodítku, který musí být zároveň opatřen náhubkem skončila v listopadu 2017. Od té doby platí v našem městě nová obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, ve které je zakotvena "pouze" povinnost mít psa na vymezených veřejných prostranstvích na vodítku. Tuto povinnost samozřejmě kontrolujeme, kdy počet přestupkových jednání se neustále snižuje. Pravděpodobně vidíte kolem sebe majitele psů, kteří venčí psy bez náhubků, ale toto není protiprávní. Ohledně přestupků řidičů zastávám názor, že situace se v našem městě také zlepšila, k čemuž přispěla nejen naše práce a práce Policie ČR, ale i postupné vytváření nových parkovacích ploch. Samozřejmě provádíme i pěší obchůzky, ale bez vozidla naši práci vykonávat nelze. Pro vaši informaci od 1.8.2019 evidujeme v našem informačním systému cca 800 událostí a 270 přestupkových jednání. Pokud máte zájem, můžete se s naší prací blíže seznámit ve Zprávě o činnosti MP, viz. odkaz https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf . V případě potřeby dalších informací mě samozřejmě můžete kontaktovat –tel. 566631694, email: mp@zdarns.cz. Ve formuláři dotazu prosím vyplňujte i své kontaktní informace.
Děkuji s pozdravem Mgr. Martin Kunc.

4. 11. 2019
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: reakce na odpověď z 4.11.
Píšete, že to má regulační funkci. Znamená to tedy, že se město snaží za pomoci vyšších poplatků regulovat (snižovat) počet psů, kteří jsou chovaní v bytovkách / panelácích?
Dále píšete "..sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi.." - město tedy předpokládá, že psi v bytech mají horší podmínky a proto musí lidé platit více?
Nevyvracím, že to je v souladu se zákonem. Chci vědět motivaci města takového využití možnosti rozdílných sazeb.
Děku
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane,
místní poplatky mají regulační a fiskální funkci v různé míře. V případě místního poplatku ze psů převládá regulační funkce. Sazba poplatku ze psů však ve městě nebyla měněna od roku 1998, kdy se při stanovení sazby rozlišil chov psů v bytech a v rodinných domech. U rodinných domů jde hlavně o psy hlídací a také o pohyb na vlastním pozemku, u bytových domů však musí být zohledněna i pravidla občanského soužití a veřejný pořádek.
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze psů bude projednáván zastupitelstvem města 12. 12. 2019, kde jako občan máte možnost se k návrhu této vyhlášky vyjádřit.“
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

6. 11. 2019
Předmět: zeleň na náměstí
Dotaz: Dobrý den, zeleně na náměstí je opravdu žalostně málo, ty škaredé betonové květináče podél obchodních domů při cestě jsou doslova a do písmene hnusné(promiňte mi ten výraz), v současné době je to již zastaralé a nehezké a zanedbané. Náměstí musí být vizitkou našeho města, zatím tomu tak není a navíc vše ničí projíždějící nákladní auta a to nesmyslné parkování na náměstí ! Zeleňě na náměstí je třeba zvýšit a zkvalitnit !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zastupitelstvo města na svém jednání 31.10.2019 schválilo kromě jiného financování architektonické soutěže o návrh "Potenciál města Žďáru nad Sázavou". Uvedený návrh bude řešit kromě jiného návrh úprav lokality Magistrála a Atrium, tedy i ještě nerekonstruovanou stranu náměstí s betonovými květináči. Kvalitní zeleň bude zajisté neopomenutelnou součástí architektonického návrhu a následné realizace úprav uvedených veřejných prostor.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 11. 2019
Předmět: Odstraňování listí
Dotaz: Pracovní činnost na odstraňování listí a jeho likvidace jde velice pomalu, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době pracují na úklidu listí 2 pracovní skupiny. Postupně se přesouvají do dalších míst a budou v čištění města pokračovat, dokud to počasí dovolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Osázení stromy v průmyslové z´éně
Dotaz: Dobrý den, proč nevstoupíte v jednání s firmami a nejsou daleko více osázeny pozemky na průmyslové zóně keři a stromy ? Protihlukový val může být daleho více osázen stromy než doposud ! V této lokalitě chybí poměrně hodně zeleně. Ne, že jsou tam jen nevzhledné průmyslové budovy,ale každopádně chybí více zeleně ! Vemte si už konečně příklad ze zahraničí, tam je výstavba podmíněna výsadbou příslušné zeleně, která u nás chybí !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
v územním plánu města je dána stavebníkům povinnost, zachovat kolem objektů určité procento zeleně, které je různé podle funkčního zařazení využívaných ploch. Je ale na stavebníkovi, jak velké finanční prostředky do úpravy okolí svého objektu investuje a kolik jich je ochoten vkládat do jejich další správy. I mezi novými investory jsou již připravovány akce, které reagují na příklady dobré praxe a architekti města je vždy doporučují.
Výsadbu zeleně na pozemcích města a u akcí města, řeší městská architektka krajinářka. V současné době realizuje výsadbu podél silnic a cest, připravuje výsadbu na Farských humnech a řadu dalších drobných akcí. Jednou z nich bude i posilování zeleně na valech podél železniční tratě.

odbor Rozvoje a ÚP

13. 9. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den. Odbor zdravotnictví ve výčtu možností chybí....
Chci si stěžovat na vedení polikliniky. Dne 3.9. jsem vyjádřil mailem nesouhlas s budováním lékárny Nobis. Tato skupina, nebo vlastně jedinec- finančník toto podnikání směřuje k tvrdému ekonomickému prospěchu, tady nejde o budování konkurence "přemnožených" lékáren Dr.Max. Dodnes mi nikdo neodpověděl.....
František Musil
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Dobrý den p. Musile,
na Váš e-mail ze dne 3. 9. 2019 Vám bylo p. ředitelkou odpovězeno.
Matěj Papáček
tiskový mluvčí


17. 10. 2019
Předmět: Nedodělané zastávky na průmyslové zóně
Dotaz: Kdy budou dodělány boční strany u zastávek v průmyslové zóně, zima se rychle blíží a počasí takovým pracem přeje, tak by bylo dobré ty boky dodělat.Chybí tam i odpadkové koše.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, boky zastávek jsou objednány, v letošním roce budou instalovány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: vraky Brodská 1911-1915
Dotaz: Od 29.8.2018 se sem již poněkolikáté obracím ohledně odstavených vraků na ulici Brodská 1911-1915: SPZ -...... Opět se blíží zima a vraky jsou stále zde. Kam se řešení této situace posunulo za více než rok?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vámi uváděná vozidla z hlediska současné legislativy nenaplňují pojem vraku. Zvažujeme i jinou cestu jak tuto věc řešit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2019
Předmět: zeleň na náměstí
Dotaz: Dobrý den,chodí někdo z těch co mají na starost zeleň ve městě třeba pěšky po náměstí ? Z auta neuvidíte to co pěší turista.Aby v květináčích podél obchodních domů na náměstí byl plevel 50cm a vyšší ? to za Žďárských zahradníků nebylo.
Asi Ti co mají na starost zeleň tak nejsou občané Žďáru a nechodí po Žďáře pěšky.Dříve se nestávalo aby zeleň zasahovala do komunikací (silnice,chodníky,cykloztezky).vypadá to jako byste nikoho na údržbu zeleně neměli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na Váš dotaz zčásti naleznete zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8108.
Údržbu většiny zeleně mimo sečení provádí externí dodavatel, v současnosti probíhají úpravy především keřů. Celkový rozsah údržby zeleně je kromě jiného dán rozpočtem města alokovaným pro daný účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Zimní údržba parkovišť
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat jak to bude se zimní údržbou parkovišť na sídlištích? V plánu zimní údržby se o nich nic nepíše.V lednu a únoru tohoto roku jsem třikrát požádal o prohrnutí parkoviště nebo alespoň příjezdové cesty k parkovišti.Parkoviště bylo prohrnuto až po měsíci a to nejspíš jenom proto,že tam několik aut právě na příjezdové cestě uvízlo tak,že je museli odtahovat. Ptám se raději s předstihem, protože bych nerad, aby se opakovalo to samé, co na začátku tohoto roku. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jednotlivá parkoviště se nedávají do pořadí důležitosti, jsou řešena dle aktuálního stavu, kapacit techniky a s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. (Některá lze vyhrnovat např. pouze v nočních hodinách).

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 10. 2019
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, blíží se nám zima a zajímá nás, zda se po letech dočkáme úklidu listí na Studentské ulici. Nebo nám pristavte kontejner a nářadí. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době pracuje na úklidu listí jedna skupina ve Žďáře n. S. 3 a druhá souběžně ve Žďáře n.S. 6. Dále se bude pokračovat i v ostatních sídlištích po celou dobu, dokud to počasí dovolí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 10. 2019
Předmět: dodržování dopravních předpisů
Dotaz: Dobrý den, můžete zajistit větší dohled policie na dodržování dopravních přepisů na křižovatkách ve Žďáře, mnoho řidičů projíždí světelné křižovatky na červenou. Na křižovatce u Conventu řidiči odbočující doleva na Smetanovu ulici nedávají přednost vozidlům jedoucím rovně a ohrožují chodce na přechodu na Smetanově ulici.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích je pověřena PČR a MP. Váš námět jsme předali vedoucímu strážníkovi MP, který následně kontaktoval vedoucího DI PČR se žádostí o zvýšení intenzity dohledu na vámi popisované porušování pravidel.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

3. 11. 2019
Předmět: Stržanov
Dotaz: Když vidím tu pracovní aktivitu firmy, která pracuje u Stržanova,kde mělo být hotovo do konce října 2019 a toto prodloužili do poloviny listopadu, tak je mi jasné jak se všechno protahuje a prodlužuje.O víkendech,když ještě bylo v říjnu slunečno se tam vůbec nepracovalo a nyní to dohánějí ? Jak asi bude držet asfalt položený v listopadu ? Kdo na toto dohlíží ze strany města ? Kdy už konečně v tomto uděláte pořádek a na vše budete řádně dohlížet,aby bylo vše řádně včas a v pořádné kvalitě !!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
částečná uzavírka silnice I/37 pod kterou probíhají práce na stavbě „Cyklodopravy ZR“ je prodloužena cca o 14 dnů z důvodu nepředvídatelných prací – výskyt podzemní vody pod tělesem komunikace. Tato skutečnost musela být geologicky posouzena, musela být vypracovaná dodatečná projektová dokumentace a po odsouhlasení investorem stavby následně dodavatel práce ocenil a zahájil realizaci. Dozorování stavby je zajištěno jak technickým dozorem Ředitelství silnic a dálnic, tak technickým dozorem Města Ž. Prodloužení uzavírky silnice na žádost dodavatele byla řádně projednána na KÚ Jihlava, který následně svým rozhodnutím prodloužení povolil. V současné době je podjezd pod silnicí dokončován. Omlouváme se za komplikace, které jsme nemohli předvídat.

S pozdraven

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

3. 11. 2019
Předmět: obec Škrdlovice
Dotaz: Novostavby ve Škrdlovicích patří pod schvalování Vašeho odboru ? Proč není dosud zkolaudována nová cesta od benzinky k novým domkům ? Proč jsou problémy s pouličním osvetlením,kdy to nesvítí ? Proč jsou problémy s kolaudací nových domků s neskolaudovanou novou cestou ? Proč pravá ruka neví co dělá levá ? Krajský úřad v tom nevidí problém a Váš úřad stále ano ? Proč není zkoordinován v tomto řádný a rychlý postup ? Proč tím trpí stavebnící ? Je to neschopností úředníků ?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Dalešický,
stavebnímu odboru přísluší rozhodovat o povolení staveb, nejen pro jejich realizaci, ale i pro užívání. Novostavby rodinných domů je možno užívat až po zajištění přístupu a příjezdu k nim, tedy po vydání povolení užívání pro nově zbudovanou komunikaci. Investor, obec Škrdlovice, požádal o kolaudaci této komunikace, ale v průběhu jednání dne 18.7.2019 vzal žádost z části (týkající se komunikace) zpět. Následně podal žádost o povolení jejího předčasného užívání. Poněvadž stavebnímu úřadu dosud nepředložil požadované doklady, není možno povolit její předčasné užívání. Stavební úřad je připravený rozhodnout, avšak řádný a rychlý postup je plně v rukou investora. Neznám zdroj Vašich informací o postoji krajského úřadu k této záležitosti, ale musím uvést, že rozhodování přísluší pouze stavebnímu úřadu, který postupuje v souladu se zákonem. Toto nám potvrdil i nadřízený orgán.
Pokud se jedná o zmíněné osvětlení, je nutno se v této věci obrátit na vlastníka a správce, a to obec Škrdlovice.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.


30. 10. 2019
Předmět: Nevyvežená popelnice
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych vám tímto způsobem oznámit, že mi popeláři - BIOODPAD -vyvezli pouze jednu popelnici a druhou nechali plnou. Takže nemám vyveženou jednu popelnici, která je absolutně plná a pokud jsem dobře informovaná, bioodpad se vyvážel naposled. Chtěla jsem se tedy zeptat, co s tou popelnicí mám dělat...? Jedná se o ulici Kupecká na Klafaru.
(Podobnou situaci zažili před nedávnem i sousedé, kterým popelnici také nevyvezli).
Děkuji Vám za odpověď a přeji příjemný zbytek dne.
Šmídová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Šmídová.
Bohužel jsem z firmy Ave nedostala vysvětlení.
Tento týden bude vše vyvezeno.
Pokud by někdy nebylo vše v pořádku můžete mě kontaktovat přímo na miluse.kozakova@zdarns.cz
Omlouváme se za vzniklé potíže.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2019
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,
mohu Vás poprosit o rozumné a logické vysvětlení toho, proč lidé, kteří bydlí v rodinných domech, nebo domech do dvou bytových jednotek platí poplatek za psa pouze ve výši 300 Kč a lidé z paneláků / bytovek (nebo v domech nad 3 bytové jednotky) platí 900 Kč?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k regulační funkci místního poplatku ze psů město přistoupilo k možnosti určit rozdílně sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (rodinný dům, bytový dům). Tento postup je v souladu se zákonnou úpravou.

S pozdravem Miroslava Zachová, odbor finanční

31. 10. 2019
Předmět: Podzimní úklid
Dotaz: Dobrý den, mohl by prosím někdo dokončit úklid shrabaného listí na ulici Brodská. Konkrétně na parkovišti před domem s popisným číslem 2025. Krásně uklizené listí už druhý den zabírá parkovací místo. Děkuji. Tamara Pecková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Pecková.
Objednáme odvoz shrabaného listí.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Cesta do řeky i pro veřejnost
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné v rámci běžné údrždy křovin města, prosekat až k zemi poros mezi novým areálem vodních skautů a řekou tak, aby tam vznikla cesta alespoň okolo plotu areálu a dostal se i neskaut se svojí loďí do betonového zálivu, kde se lze bezpečně nalodit/vylodit..
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Pavle,
na Farských humnech se plánují další přístupy k vodě, které budete moci využít. Pokud chcete využívat „molo“ přístupné z areálu vodních skautů kontaktujte jejich zástupce a dohodněte si využití přímo s nimi jako správci areálu. Budování pěšinek není koncepční a vám by nezajistilo komfortní přístup.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 10. 2019
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, myslí, že bylo by vhodné začít shrabovat a odvážet spadané listí. Místy jsou již takové vrstvy listí, že není vidět chodníky a cesty. Například za obch. centrem AZ směrem ke škole. A listí je velice kluzké. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á občane/občanko,
úklid listí již byl zahájen a pokračuje - jsou a budou uklízeny frekventované lokality a místa dle aktuálního stavu a postupu prací.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 10. 2019
Předmět: Ořez keře
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zařídit ořezání keře ? Keř je vedle budovy knihkupectví Šemrincová u venkovního posezení směrem k parkovišti. Již nyní zasahuje 1 metr do chodníku, až napadne sníh, tak lehnou i ostatní větve a bude se zde velmi špatně chodit. Velice děkuji. A dále směrem na posekanou květnou loučku se válí velké olámané větve.Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ořezání keře i odklizení větví bylo objednáno. V co nejkratším možném termínu budou práce provedeny.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

20. 10. 2019
Předmět: ořezání keřů na Libušíně a okolí
Dotaz: Dobrý den,dojde ještě do zimy k ořezání přerostlých keřů před jednotlivými domy v lokalitě Libušín a ul.Dolní, děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
keře v lokalitě Libušín budou ještě do konce roku ořezány.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 10. 2019
Předmět: Pařezy po pokácených stromech
Dotaz: Dobrý den
mohu se zeptat proč se neodstraňují pařezy jako v předchozích letech? Loni se zde pohyboval nějaký stroj který odstraňoval nové pařezy ale staré nechával ptala jsem se pána který stroj obsluhoval a ten mi tvrdil že je takové zadání a že zbývající pařezy se odstraní později. A od té doby přibylo i mnoho dalších pokácených stromů i na dětských hřištích a trávnících kde jezdí na kole a hrají si naše děti.
Prosím budou se pařezy odstraňovat? A pokud ano tak kdy?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nováková,
pařezy jsou obecně ve městě odstraňovány etapovitě vždy, když se jich nashromáždí více v jedné lokalitě. Odstraňování pařezů probíhá také s ohledem na finanční možnosti v daném roce. Prosím o uvedení konkrétní lokality, kterou máte na mysli. Můžete mne kontaktovat přímo prostřednictvím tel: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mailem: eva.novotna.k@zdarns.cz
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 10. 2019
Předmět: Participativní rozpočet
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, kdo sčítal hlasy občanů při hlasování v participativním rozpočtu v letošním roce a proč doposud není zveřejněn výsledek. Působí to docela nedůvěryhodně. Nevidím důvod, aby o tom musela napřed jednat rada města. Kde je slibovaná otevřenost a transparentnost procesů ve městě? Jde o peníze všech občanů města, takže to není žádná legrace. Děkuji.
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den,
sčítání hlasů v participativním rozpočtu provádí komunitní koordinátorka. Poněvadž i v tomto ročníku jsme ponechali možnost papírového hlasování, provádí kontrolu, aby nedošlo k hlasování 2x totožným hlasujícím, ověřuje trvalé bydliště hlasujících a dosažení 15 let v době hlasování, je tento proces časově náročný. Než jsou výsledky hlasování oficiálně zveřejněny, jsou předloženy radě města k odsouhlasení. Materiál bude projednávám v pondělí 4.11.2019, po té výsledky zveřejníme.
Na našich stránkách https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ je zveřejněn časový harmonogram, dle kterého výsledky zveřejníme do 10.11.2019.
Děkuji Vám za Váš zájem, v případě bližších informací mě můžete kontaktovat.
Radka Remarová, komunitní koordinátorka
mobil 778 744 303.

22. 10. 2019
Předmět: Parkovací místa pro invalidy
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit , jestli by jste neudělali něco se 3 parkovacími místy pro invalidi na ulici Purkyňova.Nachází se naproti domu č. 15. Situace je totiž taková ,že lidé nemají kde parkovat ,ale tyto místa jsou volná, druhá věc je ta ,že tato 3 místa se nachází u domu č 15. Pak logicky zpt osoby z domu č. 19 to mají celkem daleko.Takže to postrádá smysl.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
situaci prověříme a pokud místa nejsou v současné době využívána, lze je dočasně zneplatnit a případně poté zrušit. Pokud disponujete informacemi, že původní žadatel o vyhrazené parkovací místo pro osoby zdravotně postižené již toto místo nevyužívá, resp. nemůže využívat, prosím, sdělte je na níže uvedené kontakty.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

21. 10. 2019
Předmět: nepřetržité svícení na chodbě v pečovatelském domě na Libušíně
Dotaz: Proč na chodbě v 2. patře DPS Libušínská 13 ZR neustále svítí celá chodba ve dne i v noci? Trvá to již víc než 14 dní, proč to nedáte opravit, to se pak zbytečně spotřebovaná elektřina naúčtuje důchodcům?
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní,
celou věc jsem konzultoval se správcem domu s pečovatelskou službou RK Pamex. Oprava Vámi popisované závady byla několikrát provedena, závada se však stále opakuje. Byl jsem informován o tom, že je objednána větší oprava celého systému, aby k této závadě nedocházelo.
V současné době, než dojde k té větší opravě, je nutné vždy zavolat na RK Pamex, tel.: 566 620 641, aby byla zajištěna dílčí oprava.
Děkuji za pochopení.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

15. 10. 2019
Předmět: Zubaři ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kde se občané města dozvědí,zda u nás ve městě bude nový zubař a odkdy bude ordinovat. Například o paní doktorce v "modrém domě" někteří občané vůbec nevěděli.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
všichni zubní lékaři v našem městě, jsou privátní a stejně je tomu i u nově příchozích lékařů. Pokud dojde k otevření zubní ordinace novým lékařem, je pouze na něm, jakým způsobem komunikuje s veřejností, a jakým způsobem provádí registraci svých pacientů. Osobně jsem rád, pokud je končící zubní lékař v ordinaci nahrazen zubním lékařem jiným. Horší je situace, když končí v ordinaci zubní lékař a nenajde se nový lékař, který by jeho ordinaci provozoval. Bohužel i tyto varianta je reálná.
Město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů, aby měli zájem do našeho města přijít provozovat svou lékařskou praxi.
Všem nám přeji, aby se situace v dostupnosti stomatologické péče v našem městě zlepšila.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

23. 10. 2019
Předmět: uzavírky a omezení na komunikacích Sázava a Stržanov
Dotaz: Dobrý den omezení dopravy u Stržanova je diskutabilní toto má trvat do konce tohoto měsíce,ale pracovníky tam není vidět, ani žádnou pracovní činnost ! To samé je u opravy silnice směrem na Sázavu, nikde nejsou vidět žádní pracovníci, pracovní činnost mizivá, proto vše trvá tak dlouho. Jak na toto město dohlíží,když zadává takovéto zakázky, které se neúměrně protahují a prodražují ? To jsem zvědavá.zda vše bude hotovo do konce října, jak je uvedeno na Vašich stránkách a hllavně v jaké kvalitě !!
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
*
Stavba stezky pod silnicí I/37 u Stržanova:
U této stavby požádal dodavatel stavby o prodloužení termínu uzavírky do poloviny listopadu a Krajský úřad mu toto prodloužení povolil. Při zahájení stavby došlo k přesunu realizace stavebních objektů, a to v důsledku subdodávky tubosideru, u které bylo předloženo nové technologické řešení. V současné době probíhají práce i přes víkendy. Po celou dobu stavby je prováděn technický i autorský dozor.

Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S:
*
Tato uzavírka je povolena Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad. Investorem oprav je ŘSD, nikoli město.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

24. 10. 2019
Předmět: cenzura dotazů
Dotaz: Dobrý den,
před měsícem jsem se ptal na úsporu v souvislosti s 2 místostarosty. Dodnes nevidím žádnou opověď. Zřejmě odpovídáte jen na to co se vám hodí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na Váš dotaz bylo odpovězeno 25. 10. 2019.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu7. 10. 2019
Předmět: místostarostové
Dotaz: Dobrý den,
uběhl rok od voleb, tedy dost dlouhá doba, aby jste zhodnotili efekt 2 místostarostů. Zároveň jste slibovali, že na náklady s tím spojené ušetříte jinde. Kde a kolik to bylo? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano bude to rok od voleb, ale jen ten, kdo pracoval v samosprávě a státní správě je schopen posoudit, že rok je krátká doba na hodnocení. Přesto se za jediný rok podařilo mnoho věcí, čerpání dotací v mnoha odvětvích ve vysokých částkách, příprava mnoha investic s dotačními tituly, přesoutěžení a zlepšení služeb občanům, zlepšování životního prostředí a boj proti změnám klimatu, příprava organizačních změn úřadu s ušetřením pracovních míst a mnoho dalšího. Dále je nutné konstatovat, že nelze slučovat náklady na státní správu a samosprávu a uvolněné zastupitele. Naše město je z mnoha měst podobné velikosti jedním z mála, co mají jen dva místostarosty. Například Mělník, Náchod, Vyškov či Brandýs nad Labem mají místostarosty dokonce tři.
Děkujeme za váš dotaz.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

24. 10. 2019
Předmět: zápisy z osadních výborů
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, z jakého důvodu nejsou na webu města zvěřejňovány zápisy ze zasedání osadních výborů zastupitelstva města. Existuje nějaký důvod k jejich utajování? Jsem právní laik, ale mám pocit, že je to v rozporu s platným jednacím řádem zastupitelstva. Pokud jsou zveřejňovány zápisy z finančního a kontrolního výboru, pak by to samé mělo platit i pro všechny ostatní výbory.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jirků,
nejedná se o zákonnou povinnost. Na základě Vašeho dotazu však projednám tuto záležitost s vedením, a v případě, že vedení rozhodne, že se i zápisy z jednání osadních výborů budou zveřejňovat, tak je zveřejňovat budeme.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

24. 10. 2019
Předmět: Dům kultury
Dotaz: Dobrý den,
Jako občan města se nestačím divit tomu, že příspěvková organizace Kultura s cca 10 zaměstnanci, má 1 ředitelku a 2 zástupce. Můžete to občanům nějak zdůvodnit?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
počet zástupců není omezen žádnou směrnicí. Jedná se pouze o rozdělení kompetencí. Počet zaměstnanců PO Kultura Žďár v trvalém pracovním poměru je 15. Celkový počet včetně DPP je 50. Funkce zástupce se ve výši platů těchto dvou zaměstnanců nijak neprojevuje.
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

23. 10. 2019
Předmět: Sázení stromů
Dotaz: Dobrý den, proč nenaplánujete akci sázení stromů pro občany našeho města, jistě by přišlo mnoho lidí, které naše krajina zajímá a obzvláště výsadba zelene pro naše město a zejména okolí. Když vidím ty vykácené hooliny, tak je mi smutno, neboť co naši předci vysázeli bude v budoucnu pryč a proto by bylo vhodné organizovat výsadby nových stromů pro naše děti a další generaci, zvažte to prosím a hlavně realizujte, věřím, že by přišlo hodně lidí.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem. V lesích, které jsou ve správě města, již dokončujeme plánovanou podzimní výsadbu kontejnerovaných sazenic. Před začátkem sněžení a v předjaří budeme provádět ještě síji břízy. Další výsadbu budeme provádět v jarních měsících v závislosti na klimatických podmínkách. V tomto období by jsme se mohli k myšlence zapojení dobrovolníků vrátit.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

21. 10. 2019
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu. Cestou na centrální parkoviště nyní nesvítí světla a je tam hodně tma a také tam zůstal pozůstatek nějakého sloupu a také dále u silnice pod Gymplem. Tam je pahýl ponechaný již asi 1 měsíc a je to nebezpečné. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
u centrálního parkoviště došlo k poměrně velké destrukci zařízení veřejného osvětlení, nicméně oprava již probíhá, nelze to provést na jeden „zátah“. Na křižovatce ulic Neumannova a Studentská (pod gymplem) byly následkem dopravní nehody zničeny pilířek a stožár veřejného osvětlení, čekalo se na dodávku nového zařízení, ale i na tom se již pracuje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 10. 2019
Předmět: oprava ul. Okružní
Dotaz: Dobrý den,
v pátek 11/10 se prováděla oprava povrchu komunikace ul. Okružní - horní.
Bohužel nebyla dokončena cca 100 m ke křižovatce Brodská - Okr. ( roz. Hamry).
Pracovníci prostě skončili v pátek cca 16h.
Odpovězte prosím zda bude oprava výmolů komunikace dokončena podle označení a termín opravy.

děkuji Nedbal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dokončení úseku je plánováno na 29.10. 2019.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 10. 2019
Předmět: Daň z nemovitostí
Dotaz: Dobrý den,
neuvažuje město o zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí u rekreačních budov (pokud je to ještě možné)? Když sleduji aktuální stav, chataři např. z Grejd městu nic moc nepřinesou, trvalé bydliště mají většinou mimo ZR, ale stále něco požadují a stojí město jen další a další peníze z rozpočtu... Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Císaři,
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a výše stanoveného koeficientu z ní vyplývající bude pro rok 2020 nezměněna.
S pozdravem J. Vácová, vedoucí finančního odboru

19. 10. 2019
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, vím,že by tento dotaz byl na místě asi i na bezpočet místech ve Žďaře, ale jedná se mi o křížení ulic Wolkerova, Bří.Čapků, Vančurova. V pozdních hodinách je zde veliký problém zaparkovat. Konkrétně na ulici Wolkerova asi před 2 roky zkátili břízy před kontejnery na odpad a domnívali jsme se, že se to dělo proto, aby zde mohlo přibýt pár míst navíc. Nebo opět v ulici Wolkerova jsou 2 místa pro invalidy a jedno je věčně prázdné. Jen mě zajímá, zda město má v plánu rozšířit místa.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
na mnoha místech ve městě, zejm. na sídlištích, bývá parkování problematické. S rozšiřováním počtu parkovacích stání v této lokalitě se v dohledné době neuvažuje.

14. 10. 2019
Předmět: zákaz vjezdu - komunikace u spotrovní haly
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu nebyla vrácena na své místo značka zákaz vzjedu u kominukace kolem sportovní haly? Značka byla kolem poutě odvežena a už nebyla vrácena na své místo. Poslední dobou jezdí až přímo ke sketaparku auta a vykládají zde děti na sketpark, včera dokonce přijelo ke sketparku i auto dovážející pizzu. Kolem sportovní haly se pohybuje spousta občanů a zejména dětí a situace se tak stává nebezpečnou. Prosím o zjednání nápravy. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dopravní značení je součástí účelové komunikace, která je ve vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou z.s., nikoli města.
Pro všechny účastníky silničního provozu (vozidla i chodce) platí ust. § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 10. 2019
Předmět: Díry na cetě na Grejdách
Dotaz: Stihnete prosím ještě zasypat ty díry na cestě kolem kolejí na Grejdách, nejlépe štěrkem, protože ostatní materiál se zajezdí a nepomáhá to a přiští rok se tam znovu objeví.Na některých místech jsou ty díry oopravdu velké,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dosypání děr jsme objednali.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 10. 2019
Předmět: Práce na lávce
Dotaz: Viděla jsem pracovní stroje pracovat u řeky u nového mostu na Klafar, co se tam bude budovat,chystá se tam realizace nové lávky pro pěší a cyklisty ? Kdy to bude hhotovo ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Novotná,
ano, bude to lávka pro pěší a cyklisty. Dokončena by měla být do 31.8.2020.
S pozdravem
Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 10. 2019
Předmět: Nový obchodní dům
Dotaz: Bude mít naše město další nový obchodní dům ? Pokud ano tak kde a jaký by to měl být.Bylo by to hodně prospěšné pro naše město a nebyly by ty stávající tak přeplněné.Rozvijející Klafar by také mohl mít nějaé nákupní středisko, bude tam mnoho domů a obyvatel, což by pro tuto lokalitu také bylo výhodné.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Dostále,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

4. 10. 2019
Předmět: obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, jsem přesvědčena,když chodím denně nakupovat, že naše město by potřebovalo nutné ještě další obchodní dům, neboť do našeho města se sjíždějí lidé z přilehlých obcí k nákupům a tyto stávající obchodní doby praskají ve švech.Určitě by se kapacitně ulevilo,kdyby město podpořilo výstavbu nového obchodního domu,neboť v současné době,jsou tyto opravdu přeplněny nakupujícími.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: Kdy konečně začnete řešit náměty občanů obsažené ve změně UP č.2 ?
Dotaz: Poslední změna ÚP navržená občany byla roku 2010 ! Od roku 2012 byly občané s připomínkami odkazováni na změnu č.1. po schválení ÚP. Shromážděné změny v ÚP navržené občany - v tehdejším číslování změna „č.1“ byla ze zastupitelstva ostudně stažena. Po prohraném soudu jste přečíslovali změny č.1 a č.2 a nyní místo toho, abyste řešili náměty a problémy občanů změnou č.2, tak jejich náměty a potřeby dáte zase „k ledu“ a začnete rovnou projednávat změnu č.3. Kdy konečně začnete řešit náměty občanů ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Nováková,
řada podnětů byla již projednána v rámci pořizování územního plánu, zbývající budou projednávány v souběhu se změnou č.3.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: Hromady u AQasysu
Dotaz: Proč je ta obrovská hromada před Aqasysem v průmyslové zóně, proč to již dávno není upraveno, jako před ostatními firmami ? Poč tu těžkou techniku nemají uvnitř areálu ?Mezi Vodaservisem a Teleflexem je také silně neuptraven pozemek, proč ? Čí to jsou pozemky, že nejsou řádně upraveny ? Je to snad vizitka města jak na vše dohlédne. I průmyslová zóna by měla bý hezká a atraktivní pro naše občany.Zatím to tak není !!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Lukáši,
jak již bylo v dotazech odpovídáno, v průmyslové zóně se stále ještě staví. Pozemky jsou v současné době již firem. Průmyslová zóna je před úplným zastavěním, pak se stabilizuje a okolí nových objektů již nebude staveništěm.
Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: křižovatky
Dotaz: Dobrý den, v médiích proběhla zpráva, že budou rekonstruovány semafory na křižovatkách včetně výměny sloupů. Nebylo by lepší než investovat do rekonstrukce semaforů raději na křižovatkách u Pojišťovny a Conventu vybudovat ve spolupráci s ŘSD kruhové objezdy? Vyšší počáteční investice by se vrátila v podobě výrazně nižších provozních nákladů.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
Současný trend města je ponechat křižovatky světelně řízené a regulovat průjezdy MHD novou telematikou.
Lépe se tak naváže na stávající světelně řízené přechody.


17. 10. 2019
Předmět: Myši a potkani na ul.Dolní a Libušině
Dotaz: V lokalitách ul.Dolní a Libušína, je stále mnoho hlodavců, co s nimi uděláte, slíbili jste deratizaci a nikde to není vidět a u popelnic jich je mnoho, budou se stahovat i do obytných domů, dělejte s tím něco, ať se nám tu neobjeví nákazy a žloutenky !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
rozmísťování nástrah bylo zahájeno v pondělí tohoto týdne.

S pozdravem

za TSBM ing. Kadlec Jaroslav

8. 10. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,před naším domem (ZR3,Okružní 1940/16) roste velmi vzrostlá bříza, při každém větším větru se celý dům bojíme, aby,nám neskončila na domě. Již jsem na Měú psal podobnou žádost kvůli smrku před domem,ale to nešlo, prý je zdravý " dle vás". Ale bříza je plevelný strom a čekáte až to spadne? Podívejte se na zprávy po každém větru, a pak se k tomu nikdo nehlásí. Teď je veget.klid,tak by jí město mohlo skácet.
Děkuji za vyřízení
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Vojáčku,
na základě požadavku bytového družstva byla v lednu v roce 2019 podána žádost o pokácení bříz u bytového domu Okružní 1940/16. Kácení však nebylo na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody povoleno. U některých bříz byl však doporučen zdravotní řez, který po opětovném posouzení stavu stromů bude proveden.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 9. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás pod schody naproti 2. Základní školy úplně dole jsou tůje a je tam již delší dobu ohnutá větev,která směřuje do chodníku,mohli byste ty keře nechat upravit? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
řezy keřů byly ve městě již zahájeny, ošetření keřů bude provedeno i v této lokalitě. Děkujeme za podnět.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 10. 2019
Předmět: Strom
Dotaz: Dobrý den,
před naším domem na Hrnčířské 2531/2 je od města zasazený stromek, u kterého 'uhnily' nohy, které mu mají zajistit růst rovně. Bohužel častý vítr ho značně ohnul. Je nám ho s manželkou líto, jelikož ho i v případě potřeby zaléváme. Mohlo by město zajistit prosím opravu?

Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Broži,
stav kotvení co nejdříve prověříme a zajistíme jeho opravu. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

14. 10. 2019
Předmět: Nepořádek na náměstí
Dotaz: Dobrý den, prosím o odklizení nepořádku (koberec, batoh, jídlo) pod lavičkami na náměstí. Nejspíš to tam natahali bezdomovci. Jedná se o lavičku naproti prodejně Wiky a o lavičku naproti Unicredit bank. Děkuji a přeji hezký den. Poulová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Poulová.
Děkujeme za upozornění, necháme uklidit.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 10. 2019
Předmět: Kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den,
bydlíme v zadní části ulice Jamská a k nejbližšímu stanovišti tříděného odpadu na ulici Nerudova to máme více než tři sta metrů, což je na cestu s taškami daleko. Umístili byste nám prosím kontejnery někam blíže, aby jsme to neměli tak daleko, předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Nový,
Jamská ul. jako lokalita na umístění kontejnerů na tříděný odpad je složitá a je pravda, že to máte docházkově dál.
Vzhledem k tomu, že neumísťujeme kontejnery poblíž firem, je problém takovou lokalitu na Jamské ul. zařídit.
Další důvod je, že to nikdo nechce mít před domem.
Pokusíme se něco vymyslet nebo mi napište Váš návrh na miluse.kozakova@zdarns.cz.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 10. 2019
Předmět: placení za Veřejnou dopravu Vysočina z rozpočtu Žďáru
Dotaz: Prosím vás, všecky ty dotazy jsou zbytečný, protože je situace jasná. Pokud z rozpočtu Žďáru se bude financovat něco, co je ve výhradní odpovědnosti kraje, tak se město nebude chovat jako správný hospodář. Když jste měnili MHD, tak jste v zadání měli, že to nebude stát nic navíc a teď najednou by se mělo dávat každý rok hodně peněz za něco, co není města. A za nevýhodně postavenou smlouvu, co chce kraj. To těch 1,2 milionu dejte raději každý rok navíc pro participativní rozpočet pro hezčí město!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2019
Předmět: poplatek města na Veřejnou dopravu Vysočina
Dotaz: Dobrý den, asi hodně lidí zajímá, aby město dobře rozhodlo o smlouvě o poplatcích, která je na https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf. Když bude město krajem žádáno o schválení smlouvy zastupiteli města, jakým způsobem zváží všechna pro a proti? Je to hodně peněz, kdyby se mělo platit každý rok pětinásobek toho, co se platí dnes.
Nestálo by za to k tomu dát hlavy dohromady, na městě je spousta odborníků? Neměla by se k tomuto posouzení založit pracovní skupina?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2019
Předmět: Ignorace žlutých čar
Dotaz: Je velice náročné vyjíždět z jednotlivých dvorů na Libušíně, neboť řidiči zásadně ignorují žluté čáry v této křižovatece a neustále tam parkují. Nutnost zvýšeného dohledu městské policie a razantně tyto řidiče pokutovat,pokud stojí v těchto křižovatkách, neboť výjezd ze dvorů je opravdu nebezpečný, když tam ty vozidla parkují, neboť není vůbez přes ně vidět.Je to do doby než se zase něco vážného stane.Pokud tam ta hlídka projíždí a nevidí to a neřeší tyto věci, tak za co jsou placeni ?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, v uvedených místech provádí městská policie pravidelnou kontrolní činnost. Situaci se snažíme řešit, bohužel nám ji komplikují bezohlední řidiči. Aby i těm méně pozorným bylo jasné, že v nebezpečných místech není možné stát, bude zde po dohodě s odborem komunálních služeb obnoveno žluté vodorovné dopravní značení. Každopádně zde zvýšíme kontrolní činnost, aby k tomuto již nadále nedocházelo.

Mgr. Martin Kunc

9. 10. 2019
Předmět: Roční poplatek 70 korun na obyvatele na krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, jak čtu připomínky obyvatel k platbám, tak chápu jejich obavy, protože jsou to nejasné záměry, drahé záměry, které by měly být podloženy sporným zněním smlouvy. Nikdo nechce dávat peníze na něco, co není třeba. Za krajskou dopravu je odpovědný kraj, a to i finančně, za to dostává od státu peníze do rozpočtu. Jak může chtít peníze po obcích? Podle mě by správným řešením bylo zachovat dnešní stav, kdy město účelně a transparentně platí autobusovým společnostem 300000 Kč/rok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 9. 2019
Předmět: Bezdomovci
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šel od viaduktu k odkalovacím rybníkům směrem ke Křiváků a byl jsem v šoku !!! Jak je možné že v CHKO dochází ke znečišťování veřej. prostranství ,stanování,černá skládka v takovém rozsahu co tam udělali bezdomovci .Nakladni auto by nestačilo na uklid.Takový to tam bývalo krasný místo kousek od Žďáru a teď tam je strach procházet .Rázněji s něma jednat !! Ty ty ty asi nestačí !!! A udělat pořádek hned a ne až za půl roku!! Děkuji za okamžitou nápravu !!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Zemane,
rozumím Vašemu rozhořčení, nad tím, že na místě, které bývalo kdysi prázdné, jsou dnes osoby bez domova. Řešení je složité, žádné universální řešení není. Sociální kurátor spolu s dalšími aktéry pravidelně několikrát ročně mapuje místa, kde se vyskytují osoby bez domova. Při těchto prohlídkách jednají s přítomnými osobami o sociálním zajištění, zdravotních otázkách a také o dodržování pořádku v místě, kde se vyskytují a v jeho okolí. Na nepotřebné věci vždy obdrží igelitové pytle, které si naplní a odnesou, nebo se jim pomůže s odvozem, pokud jich je víc. Jedna z těchto prohlídek připadá na středu, kde se s osobami bez domova bude opět jednat.
V minulosti došlo k vystěhování osob bez domova z některých lokalit v centru města a na jeho okraji. Vystěhované osoby si našly poblíž jinou lokalitu, kde přebývaly.
Lidé bez přístřeší zde jsou, jako v ostatních městech v republice. Stále hledáme ideální řešení, ale to se však zatím nepodařilo najít, a to nejen nám. Zde se alespoň snažíme udržet pobyt osob bez domova v blízkosti města v určitých mezích.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

7. 10. 2019
Předmět: Žebřík pro otužilce - Sázava
Dotaz: Dobrý den, zvažuje město v rámci všechmožných úprav Farčat, cyklostezky a zvelebování lokality i nějaký slez - žebřík pro otužilce, příp. jednoduchou převlékárnu, vše v místě tradičním pro otužování v ZR nad splavem u vodních skautů??
Ideálně alespoň ten slez co nejdříve, ať mohou žďárští otužilci užívat zařízení již tuto sezónu..
Děkuji, zatím jsme nuceni jezdit do okolí ZR..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Robine,
přístup k vodě je součástí nové lávky, která má být dokončena v příštím roce. Letošní sezónu a případné převlékání, doporučuji řešit s nájemci nového komunitního centra v objektu bývalé vodárny.
S pozdravem,
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Zajímavé téma pro park. Vzhledem k současnému provozu objektu vodárny a přístupu k řece je nutné tuto aktivitu projednat s provozovateli.
ing. mgr. lucie radilová, dis.
atelier krajinářské architektury

Dobrý den.
Zkusíme prověřit, jestli můžeme doplnit do projektu lávky, jejíž součástí jsou schody k řece. Nemůžeme slíbit.
Děkuji
Zbyněk Ryška, Ing. Arch.


8. 10. 2019
Předmět: nemám odpověď na můj dotaz k placení za veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: ... proč budou města muset platit víc,když vlaky a autobusy budou od příštího roku jezdit podobně často ? Že za ty nezaplacené peníze pro veřejnou dopravu Vysočiny by se mohlo koupit dost věcí jako lavičky,častějc by se mohla sekat tráva,častějc by se mohlo prohrnovat sníh ze silnic a chodníků.Občani mají málo zpráv o veřejné dopravě Vysočiny,jak se to projeví na městě.Kdy o tom bude vedení města rozhodovat ? Děkuji vám
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
projekt Veřejné dopravy Vysočiny je zajišťován a řízen Krajem Vysočina, který také zajišťuje jeho prezentaci v médiích apod. S konkrétními otázkami na téma VDV Vám doporučuji obrátit se přímo na krajský úřad. Termín projednávání tématu VDV v orgánech města ani příslušné podklady pro takovéto jednání ještě nejsou známy a připraveny. Veškeré radou i zastupitelstvem města projednávané věci jsou zveřejňovány na stránkách města, obdobně tomu bude i v případě VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 10. 2019
Předmět: smlouva města s krajem o placení Veřejné dopravě Vysočina
Dotaz: Vážená paní, myslím si to stejné, jako to dříve napsali ostatní o platbách obcí za Veřejnou dopravu Vysočina. Podle mě taky je forma smlouvy hrozná, peněz chtějí moc, chystané jízdní řády mají mraky nových problémů a podobně. Když město platí dnes 300 tisíc korun autobusovým společnostem, proč tomu nemůže být tak i nadále? Z jakého důvodu by město muselo platit nepřiměřené peníze kraji, když si to kraj vymyslel? V rozpočtu města se správně šetří, teď by se najednou každý rok vyhodilo dost peněz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, odpověď na toto téma je již zveřejněna např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: připomínky města k budoucím jízdním řádům VDV + požadavek na dorovnání ztráty po městech
Dotaz: Někdo tady psal o připomínkách bývalého starosty Navrátila. Ale to byly jen některý připomínky, protože těch nedostatků v jízdních řádech bude víc. Jezdím do Ledče a dnes vyhovují přípoje. Od prosince v Brodě odjede navazující osobák 10 minut před příjezdem rychlíku od ZR, na přestup se bude čekat 110 minut. V opačném směru se bude muset čekat na přestup v Brodě 100 minut, někdy 40 minut. Ty vaše připomínky k jízdním řádům nejsou všechny, stav bude horší. Hodně zvažte, jestli na VDV peníze dáte!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobné otázky již je v dotazovně zveřejněna odpověď.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: platby měst a obcí na Veřejnou dopravu Vysočina - souhlasím, že to je od kraje Vysočina nehoráznost
Dotaz: Když už si kraj Veřejnou dopravu Vysočina vymyslel, tak to měl udělat tak, aby to bylo nákladově vyrovnané a ne že po velkém přidání kilometrů pro dopravu bude chtít dorovnat rozdíl po městech a obcích. Začne to 70 Kč za občana a rok, pak se to může zvýšit na dvojnásobek, jako v Olomouckém kraji - https://zdopravy.cz/olomoucti-krajsti-zastupitele-schvalili-zvyseni-prispevku-obci-na-dopravu-na-dvojnasobek-34749/. Věřím, že vedení města kvůli smlouvě bude rozhodovat velmi pečlivě a toto neschválí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobné otázky již je v dotazovně zveřejněna odpověď.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2019
Předmět: Autovraky
Dotaz: Dobrý den, kdy je možné odstranit nepojízdné vozidlo z veřejného parkoviště, to z něho musí vyříkat chemikálie? Nestačila by prošla technická? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dle současné platné legislativy není možné odstranit autovrak jen na základě propadlé technické prohlídky. Tato problematika je velmi složitá a každé vozidlo se musí posuzovat individuálně. Prosím o zaslání konkrétního poznatku na níže uvedený e-mail.

Děkuji za spolupráci

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

26. 9. 2019
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
prosím o opravu lampy na ulici Jamská 31 u cedule velkoobchodu firmy COOP ve Žďáře nad Sázavou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vámi popisované zařízení není v majetku ani správě města Žďár nad Sázavou.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 10. 2019
Předmět: Parkovací místo pro invalidy
Dotaz: Dobrý den.
U bytového domu na ulici Brodská 1977/51 bylo vytvořeno parkovací místo pro invalidy.Po rekonstrukci toho domu stavební dělníci tuto svislou dopravní značku na své místo nevrátily a od té doby leží pohozená v trávě hned vedle vodorovného značení.Předem děkuji za nápravu-
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, budeme řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 10. 2019
Předmět: Smlouva o VDV na kvanta peněz za něco, co Žďáru nevyhovuje?
Dotaz: Vážené město, jako občan zásadně nesouhlasím s tím, abych z mých daní se platilo něco, co nevyhovuje a kde kraj připomínky města ignoruje! Není to dlouho, co se tady řešil dopis bývalého starosty s připomínkami k jízdním řádům VDV. Dopis je na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Přiznali jste, že městu kraj prakticky vůbec nevyhověl. A teď má, nedá se to napsat jinak, drzost za to ještě chtít po městě ročně tolik peněz, jako platilo za 5 let. Proč nás neinformujete?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 10. 2019
Předmět: Ke smlouvě https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf
Dotaz: Paní Wurzelová, ozval se někdo z vedení města k té smlouvě mezi městem a krajem o poplatku? Vždyť ta smlouva je výhodná jen pro kraj a nevýhodná pro města a obce! Student prvního ročníku práv by to poznal! Kde je možnost výpovědi smlouvy? Kde je napsáno, jaká nabídka dopravy se za zaplacenou částku pro město bude realizovat? Kde je jistota, že se třeba v průběhu těch 3 let smlouvy nabídka dopravy nebude snižovat? Co když klesne výrazně počet obyvatel města? Díval se na tu smlouvu právník města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 10. 2019
Předmět: Doplnění https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
Dotaz: Dobrý den, taky jsem se díval na tu smlouvu a je to jinak, než píšete. Těch 70 korun na hlavu každý rok se chce po městě, ať se MHD do veřejné dopravy Vysočiny zapojí nebo nezapojí. Jak je ta smlouva napsaná, to je podle mne nehoráznost, města a obce budou táhnout za kratší část provazu a jen platit a platit s nejistou nabídkou protistrany. Jestli na toto město přistoupí, tak si pod sebou bude řezat větev do budoucna, až zase kraj něco bude chtít zaplatit. Je ta smlouva myšlená vážně nebo pokus?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2019
Předmět: Vysoké poplatky měst a obcí do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu
Dotaz: Dobrý den, v jedné internetové diskuzi o dopravě jsem se teď dočetl, že města a obce budou platit poplatky do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu, co doteď neplatily. Odkazovalo se v diskuzi na web kraje https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf. Poplatek 70 korun na obyvatele ročně znamená každý rok pro Žďár asi 1,5 milionu korun. Díval jsem se do rozpočtu Žďáru, ale tam je jen 300 tisíc firmě ZDAR. Jak to je, když vedení města zde odpovídalo, že nic platit nebude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
300 tisíc v rozpočtu města na zajištění dopravní obsluhy místních částí (Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín) je určeno nejen společnosti ZDAR, ale každému dopravci na krajských linkách, který zajišťuje městu příslušnou službu. Ve věci zapojení městské MHD do veřejné dopravy Vysočiny ještě na straně města nepadlo rozhodnutí. Toto bude rozhodovat zastupitelstvo města podle konkrétních podkladů a až poté, co proběhne podrobné projednání podmínek zapojení města do veřejné dopravy Vysočiny mezi zástupci města a kraje. Vedení města se zatím k zapojení MHD do systému VDV staví zdrženlivě a bude všechny kroky pečlivě zvažovat.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2019
Předmět: ostuda města
Dotaz: Nebývalá ostuda pro město,když a náměstí u modrého domu stála fronta lidí až ke kašně,kdy se chtěli zaregistrovat k nové zubařce.Lidé tam stáli od půl šesté od rána a po nesnesitelných hádkách bylo zaregistrováno pouze určité množství lidí.Ostatní rozčileně odcházeli domů. Město nedokáže zajistit podmínky pro nové zubaře,aby nedocházelo k tak ostudným a ponižijícím akcím, jako se odehrála tento týden.Nové ordinace zubařů jsou důležité pro naše město, prosím konejte ! Na co jste byli zvoleni ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Komárková,
rozumím Vašemu rozhořčení. Město je ve stejné situaci jako mnohá města po celé republice. Praktických zubních lékařů je málo. Ze lékařskou péči zodpovídají zdravotní pojišťovny a stát. I přesto město hledá možnosti, jak podpořit mladé zubní lékaře. Město vyhlásilo dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“, do kterého se přihlásila mladá paní doktorka. V současné době se připravuje nový dotační program s rozšířeným okruhem možných příjemců dotace.Vedle toho je město ochotno začínajícímu zubnímu lékaři s ordinací na území města poskytnout bezúročnou zápůjčku až do výše 1 mil. Kč. To vše jako pomoc s pořízením nákladné zubní ordinace.
Jsem tedy přesvědčen o tom, že město cesty ke zlepšení situace v poskytování praktického zubního lékařství intenzivně hledá a daří se mu to. Nesouhlasím tedy s některými Vašimi výroky, které jste v rozhořčení napsala.
Chtěl bych tímto opět poděkovat stávajícím praktickým zubním lékařům, kteří svou praxi ve městě vykonávají. Zvláště potom těm, kteří by si mohli užívat zasloužený odpočinek. „Děkuji Vám“.
Chci také věřit tomu, že se časem situace ve stomatologické péči bude stabilizovat.
Ing. Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního


26. 9. 2019
Předmět: Parkování Studentská
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda se dá řešit parkování na ulici Studentská.Kde spousta aut parkují v křižovatce.Situace je tam dost nepřehledná.Je otázkou, kdy se tam stane dopravní nehoda.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
město v rámci možností (finančních i prostorových) buduje nová parkovací stání, ale počet nových parkovacích stání nemůže korespondovat s nárůstem počtu automobilů, zvláště ne na sídlištích s velkým počtem obyvatel na malé ploše.
Upozorňujeme na ust. § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. pravidla silničního provozu): „Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.“ V případě podezření na porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích se můžete obrátit na Policii ČR či na Městkou policii.


30. 9. 2019
Předmět: Ulice V Zahrádkách
Dotaz: Dobrý den
nebylo by možné zakázat parkování na jedné straně ulice (jako je to na Okružní)? Občas jsou zde auta zaparkována takovým způsobem že další mezi nimi projíždí opravdu "na zrcátka". Protože auta stojí na chodníku tak chodci mezi nimi musejí kličkovat a to ani nemluvím o tom jak to zde vypadá v zimě kdy se kvůli zaparkovaným autům nedá ani provádět zimní údržba.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
situace s parkováním ve městě se s rostoucím počtem vozidel neustále zhoršuje, kdy problémy s parkováním se vyskytují i v lokalitách s rodinnými domy, nejen na sídlištích s bytovými domy. Připomínám, že stání vozidel se řídí obecnou úpravou provozu danou zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dle našeho názoru dopravní situace v ulici V Zahrádkách prozatím nevykazuje nezbytnost řešení v podobě zákazu. Nicméně situaci v ulici V Zahrádkách budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

1. 10. 2019
Předmět: Třídění odpadu
Dotaz: Děkuji za pěkný leták o třídění odpadu, kolik za něj město zaplatilo a proč nepoužilo recyklovaný papir- bylo by to prikladne
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za „pochvalu.“
Nejedná se o klasické letáky, ale jsou to záložky do knih. Tudíž byl požadavek, aby byly z kvalitnějšího papíru a tím plnily svůj účel.
Jedna sada záložek vyšla 0,62 Kč.
Ostatní letáky o třídění tiskneme vždy na recyklovaný papír.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 9. 2019
Předmět: Chodník u 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, bylo možné opravit chodník před 4.ZŠ směrem k Batyskafu. Už několik let je v katastrofálním stavu a divím se, že si tam nikdo nezlámal nohy.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době se připravuje projekt prostorového uspořádání celého prostranství před 4. ZŠ. V návaznosti je možné a vhodné připravit i uvedenou opravu. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 9. 2019
Předmět: Názor
Dotaz: Neuvažujete na MěÚ provést obměnu vedoucích odborů ? Dle mého mnozí jsou tam již dlouho jsou vyhořelí a jejich práce je spíš stereotypní, nic městu nepřinášející v rámci zlepšení, jejich přístup k práci je už jen formální.Také se mi zdá, že mnoho funkcí máte nadbytečných, které by mohli zvládat v rámci kumulace funkcí jednotliví referenti.Je to můj názor,když přicházím do styku s některými zaměstnanci.I oni sami to potvrzuji, že mnoho práce by zvládlo daleko méně lidí.Hodně by jste uspořili ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Burešová,
děkuji za Váš názor. Jsem na městském úřadě sice krátce, ale i za tak krátkou dobu nemám pocit, že bych spolupracovala s kolegy, kteří mají takové vlastnosti, tak jak je popisujete. Určité změny se přesto na městském úřadě připravují a až to bude aktuální, budete o nich včas informováni. Co se týče počtu zaměstnanců, tak patříme mezi města, která mají již dlouhodobě nižší počet zaměstnanců než by tomu tak mělo být u měst s podobným počtem obyvatel jako má to naše.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

26. 9. 2019
Předmět: Odpad
Dotaz: Dobrý den,
nešlo by něco udělat se stále se opakujícím odpadem u popelnice za obchodním domem na sídlišti Stalingrad? Jeden z podnikatelů zde má pouze malou plastovou popelnici a ta je vždy plná, tak ostatní odpadky se válí všude kolem. Momentálně je tam už třetí týden hromada odpadků. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Máte pravdu je to stále se opakující problém, který je těžké vyřešit, protože neumíme prokázat, kdo tam odpad ukládá.
Včera jsem objednala úklid. Kontrolou podnikatelů se budu zabývat.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 9. 2019
Předmět: zohlednění připomínek občanů
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, které z relevantních připomínek občanů, o nichž se zmiňujete ve své odpovědi https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577 jste zapracovali do návrhu nového plánu zimní údržby. Dále vás prosím o informaci, jaké úpravy (vylepšení) v plánu zimní údržby pro další sezonu, na základě podnětů od občanů, budete navrhovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v průběhu zimní sezóny bylo operativně reagováno i na relevantní připomínky občanů a upravován tak aktuální plán prací údržby dle dostupných možností a kapacit.
Plán zimní údržby pro budoucí zimní sezónu upravený dle zkušeností z minulého zimního období bude předložen k projednání radě města a poté bude zveřejněn na webu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 9. 2019
Předmět: Parkování ulice Purkyňova
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se bude nějak řešit parkování v ulici Purkyňova. V poslední době je to velký oříšek najít parkovací místo. Na víc teď ubylo místo díky vjezdu na stavbu nového domu. Opravdu parkovat u Zámku je hodně špatné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Zástěro,
ano, připravuje se projekt stavby na rozšíření parkovacích míst na ulici Purkyňova.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 9. 2019
Předmět: Jungmannova ulice, rekonstrukce domu
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Jungmannova probíhá rekonstrukce stavby č.p. 589. V rámci rekonstrukce byl oplechován sokl. Oplechování má ale velice ostré hrany a vzhledem k tomu, že stavba bezprostředně přiléhá k chodníku, hrozí nebezpečí úrazu, především u dětí. Nešlo by v rámci výstavby zajistit u stavebníka, aby popsanou závadu odstranil? Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den.
Vámi popsané provedení oplechování jsem prověřila na místě samém. V současné době probíhají dokončovací stavební práce na uvedeném objektu. Stavebník přislíbil provést dočasnou úpravu – zakrytí ostrých hran, které budou ve výsledném provedení opatřeny lištou.
S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad

18. 9. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu asfaltovým zástřikem příjezdu ke garážím na ulici novoměstská. Jedná se o odbočku přes škarpu a přilehlou silničku podél garáží. Oprava byla slíbena již na jaře stím, že na podzim bude objednaná technika děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava byla provedena.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 9. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den děkuji za rychlou a kvalitní opravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstská
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše poděkování ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: Nálepky s telefonním číslem na taxislužbu
Dotaz: Dobrý den, v poslední době je stále více nálepek na taxislužbu, hlavně na zastávkách MHD. O víkendu to dosáhlo vrchol u čekárny zastávky před Zámkem, kde na prosklených stěnách jsou už nálepky na všech sklech a nově i z obou stran. Nešlo by upozornit majitele taxislužby, že město strhávání nálepek něco stojí a že peníze z rozpočtu města by se mohly použít na něco potřebnějšího? Nepožádá třeba město v příštím Zpravodaji občany, aby pomohli nelegální reklamy strhávat. Jde nám všem o hezké město!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato problematika je složitá, případný postih je možný při „dopadení“ pachatele. Předmětné taxislužby upozorním, tak jako i v letech předchozích. Otázku žádosti o pomoc občanů při odstraňování nelegálních reklam zvážíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: osvětlení a neudržovný pozemek
Dotaz: Dobrý den.
1. Na chodníku mezi KB a OC nesvítí 3 lampy veřejného osvětlení.
2. Máte nějaké páky na majitele pozemků, kteří se o ně nestarají? Konkrétně jde o pozemek za NUMBERTWO, který je v centru města a není od jara posečený. Vypadá to tm opravdu nevábně! Předpokládám, že předmětný pozemek není v majetku města.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
předmětné veřejné osvětlení nebylo v majetku či správě města, navíc se nachází na pozemku třetí osoby. Toto osvětlení je trvale vypnuté, neplní tedy funkci a svým stavem hyzdí okolí. Město se proto dohodlo s majiteli na odkupu celého nefunkčního veřejného osvětlení okolo Komerční banky s tím, že s ním naloží dle svého uvážení. Osvětlení bude odstraněno nejpozději v průběhu prvního pololetí příštího roku. O případném novém nasvícení chodníku bude rozhodnuto dle připravované studie celého území kolem centrálního parkoviště na ul. Neumannova.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: světla a stromy Komenského
Dotaz: Dobrý den, mohli byste prosím prořezat stromy mezi bývalou Národní frontou a obytnými domy, začíná se brzy stmívat a večer již není na chodníku téměř žádné světlo . Předem děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za poznatek. Nezbytné prořezání korun stromů bude provedeno v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: osvětlení
Dotaz: Nesvíti světlo na Dvorské ulici, č. sloupu 1286 u Stezky.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za poznatek, oprava proběhne nejdříve po 22. 9. 2019.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: Odvoz odpadu - hliník (naproti Orlovně)
Dotaz: Dobrý den, nejsem si jistá zdali píšu na správnou adresu. Chtěla bych upozornit na to, že o třídění hliníku je v lokalitě Klafar a Stalingrad velký zájem a popelnice na hliník je plná/přeplněná. Nebylo by možné sehnat větší popelnici nebo častěji vybírat?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Drápelová.
Děkujeme Vám za námět. Popelnice se vysypávají každý týden, na některých stanovištích jsou plné, někde ne.
Jsme rádi, že občané tento typ separovaného sběru ihned po instalování nádob využívají. Zvážíme, že bychom nádobu přidali nebo pořídili větší, a to po vyhodnocení v delším časovém úseku.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2019
Předmět: čištění biopopelnic
Dotaz: Dobrý den. Dnes, 17. 9., u nás byly vyváženy biopopelnice (Vysočany), ale bohužel k avizovanému vymytí nedošlo. Nyní už se zase popelnice plní. Mohu vědět, proč k vyčištění nedošlo? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
k vymývání došlo ve dnech 17.9. -18.9.2019.
Jedno auto vysypalo biopopelnice a další jelo za ním a vymývalo. Samozřejmě vymývání trvá déle, ale v těchto plánovaných dnech se vše stihlo.
Pokud jste si již mezitím popelnici uklidili, tak to bohužel nedopadlo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2019
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, semafory u Conventu necvakají, již několikrát jsem zde viděla a pomáhala slepci, který netušil, co se to dějě, že není nic slyšet. Dělá to víc semaforů a také některé nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, provedeme plošnou kontrolu a nezbytné opravy. Případná prodleva v opravě může být zapříčiněna dodávkou potřebného materiálu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 9. 2019
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den,do schránky mi přišel dopis s pozvánkou na "vítání občánků". Během té doby jsem ovšem změnila bydliště. Pozvánka stále platí,nebo se stala neplatnou,když jsem se ze Žďáru odstěhovala??
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní Zikmundová, pozvánka na "vítání občánků" stále platí.
Vítání občánků je na Staré radnici dne 21.9.2019 ve 13 hodin.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

14. 9. 2019
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, dočká se Žďár někdy obchvatu, nebo se budeme stále tvářit, že Žďár žádný problém nemá.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vokoune,
dopravní situace je v současné době velkým problémem všech měst a obcí. Řešení nárůstu osobní a nákladní dopravy, dopravní špičky a parkování, to jsou jedny ze základních priorit měst. Naše město se v letošním roce navíc potýká s uzavírkami a objízdnými trasami vyvolanými akcemi ve svém okolí.
Zastupitelé města dlouhodobě uvolňují z rozpočtu města finanční prostředky na výkupy pozemků v trase obchvatu, což je první krok pro přípravu staveb. Vedení města průběžně jedná s ŘSD a Ministerstvem dopravy o přípravě a realizaci jednotlivých úseků trasy obchvatu. Výsledkem těchto jednání je již realizovaný úsek obchvatu v jihovýchodní části města a pokračování přípravy v úseku mezi ulicí Brněnská a Jihlavská.
Stejně jako vy i představitelé města si přejí, aby přípravy dopravních staveb nebyly tak zdlouhavé a zbývající úseky obchvatu se podařilo co nejdřív realizovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 9. 2019
Předmět: Výkop v chodníku
Dotaz: Chtěla jsem se zeptat proč je na ulici Na Prutech od jara v chodníku udělaný výkop a od té doby se s tím nic nedělo. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení zástupce firmy, která bude porušené vedení opravovat, bude oprava dlažby provedena do konce příštího týdne. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 9. 2019
Předmět: Oprava silnic
Dotaz: Dobrý den, máme září a když vidím nespočet děr, které někdo po celém Žďáře označil na jaře k PROVIZORNÍ opravě tak moc už nevěřím, že to bude do zimy vyspravené. ... Vysocká, Studentská, Nová a další. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ul. Studentská proběhly na jaře, s opravami na ul. Nová letos počítáme. Vysocká není ve správě města a její rekonstrukce je v současné době v projekční fázi.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

<