Odpověď jednotlivá

10. 6. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych poukázat na to, že Tokoz několikrát denně zamořuje své okolí kouřem,asi z galvanovny, když jde vítr směrem k Piláku, tak to všichni dýchají včetně dětí. Zkuste s tímto podnikem sjednat nápravu, nějaký filtr by to řešil, ale to by Tokoz musel investovat.Měli by si uvědomit, že sousedí s rekreační oblastí. Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že galvanovna je zařazena jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, předáme podnět České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Havlíčkův Brod, který uvedený zdroj kontroluje.

Děkujeme za zájem o ochranu ovzduší.

Ing. Jitka Kubálková
odbor životního prostředí

13. 6. 2021
Předmět: Pěší zóna
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych vědět, kdy budete pokračovat v další etapě - rekonstrukce pěší zóny.
Dle harmonogramu měla oprava dávno probíhat, ale nic se neděje.

Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

připravuje se výběrové řízení. Zahájení plánujeme na srpen až září tohoto roku. Vzhledem k situaci s letošním financováním měst bylo nutné nejdříve zajistit prostředky, což se podařilo.
Harmonogram je nastaven tak, aby se ulice otevřela do podzimu příštího roku.
Přeji pěkný den
Adam Joura

4. 6. 2021
Předmět: Odstavená vozidla - parkoviště Purkyňova (mezi domy 7 a 9)
Dotaz: Dobrý den, již delší dobu stále stojí na parkovišti 2 vozidla (obytné auto a os. auto) bez platné TK (hodně prošlé), která již byla před delší dobou opatřena výzvou vlastníkovi. Vozidla nebyla dosud odstraněna, a to ani v rámci blokového čištění města. Jakým způsobem ze strany města dále postupováno a kdy budou vozidla odstraněna? Děkujene za informaci
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Odstranění vozidel má v tomto případě složitější průběh. Bližší informace v rámci správního řízení nejsme bohužel oprávněni sdělovat.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 6. 2021
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vám poděkovat za vzorně udělanou opravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstká děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, velmi ráda Vaši pochvalu předám všem zúčastněným.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2021
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den-v pondělí od rána na Studentské ulici za Poliklinikou a za prvním domem a nevím kde všude ještě,čistili pracovníci města chodníky,schody a přilehlé cesty,vykopávali trávu u patníků,vykopali hromady trávy a plevele atd.Máme to tam krásně vyčistěné,vymetené a vše je odvezené.Tímto bych chtěla poděkovat Všem, kdo organizuje tyto práce a hlavně těm zaměstnancům,kteří to tak krásně vyčistili,takhle vyčistěné jsme to ještě snad neměli.Děkuji Vám Všem jak se staráte,aby jsme měli krásné město
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, velmi ráda Vaši pochvalu předám všem zúčastněným.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2021
Předmět: obchvat
Dotaz: Proč se stále píše o obchvatu města? To je přece velice vzdálená budoucnost. Prozatím by přece stačilo postavit pouze silnici 3.třídy jako městskou silnici a neúkolovat ŘSD. Tato silnice by byla v místě původní polní cesty od Dvorské ulice kolem Starého dvora na Stalingrad. Mohla by sloužit zatím jako cyklistická stezka, případně jako objížďka.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Klímová,

děkuji za zájem a zamyšlení. Kdyby šlo o to postavit či upravit jakoukoli komunikaci umožňující objet Žďár, mohli bychom to takto udělat, ale smyslem obchvatu je vymístit kamionovou dopravu z centra města a velkou část místní dopravy také. To vyžaduje standard, který takovou zátěž vydrží, což je otázka stovek milionů korun. Město si nemůže dovolit utrácet peníze občanů, když by mohlo zajistit jiný zdroj. Má-li se odvádět tranzitní doprava mimo centrum města, musí mít silnice patřičné paramtery, takže jde fakticky o přeložku silnice první třídy. Nejde tedy o úkolování, ale normální respektování kompetencí. Jinak o rozptýlení dopravy v centru města (nikoli převedení problému z jednoho místa na druhé) se snažíme např. v rámci studie RingPark, již samozřejmě hodláme naplňovat.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

9. 6. 2021
Předmět: Tráva na Farském parku
Dotaz: Dobrý den, kdy bude znovu posekána tráva v parku?
po deštích má znovu 20-30 cm, budou sekány i břehy řeky, jak bylo mnohokrat slibováno.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
park Farská humna bude znovu sečen do 11.6.2021.
Sekat se budou také břehy v místech, kde to náletová dřevitá vegetace dovolí.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

8. 6. 2021
Předmět: Žalostný stav modřínů
Dotaz: Dobrý den,
prosím o posouzení a hlavně vyřešení žalostného stavu modřínů u chodníku mezi Horním rybníkem a volejbalovými kurty Na Rybníčku. Jeden vysoký modřín v části u garáží je suchý celý, několik dalších je suchých z 80-90% a většina suchých větví vysoko v korunách je nad chodnikem, kde prochází lidé, hrozí pád a zraněni.
Děkuji moc za vyřešení
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
předmětné stromy nejsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Péče o dřeviny je povinností vlastníka a vlastník také může odbor životního prostředí požádat o případné kácení. Nicméně majitel pozemků byl správcem městské zeleně kontaktován a na stav stromů byl upozorněn.

Ing. Tereza Hromádková
odbor životního prostředí

7. 6. 2021
Předmět: Vstup do relaxačního centra-opravnění kontrolovat
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o co opíráte povinnost se při vstupu do bazénu prokazovat testy, certifikáty o očkování atd.
je recepční relax ZR opravněna nahlížet do zdravotní dokumentace zákazníků?
Kontrolu snad provádí pracovníci hygieny, příp. PČR.
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle vyjádření ředitele PO SPORTIS, MVDr. Vladimíra Kovaříka, se jedná o mimořádné opatření vlády ze dne 28.5.2021 o provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště). Konkrétní bod zní: Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit“. Celé nařízení naleznete na tomto odkazu: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf
Pokud nebude v platnosti nové nařízení vlády, budou se muset návštěvníci prokázat na recepci Relaxačního centra, že splňují podmínky stanovené vládou.
Mgr. Petr Sedlák
Vedoucí odboru ŠKSM
8. 6. 2021
Předmět: Kdy budou ve Farském parku toalety?
Dotaz: Dobrý den, město slibovalo od května letošního roku Bistro a toalety v parku.
V městské bývalé vodárně nejsou pro veřejnost přístupné.
Po občerstvení nevolám, ale toalety zoufale chybý.
Jako žena s tím mám větší problém než muži občůravající stromy.
Děkuji Svatava
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

to si uvědomujeme. Pracujeme na tom, aby do začátku příštího měsíce byly přivedeny potřebné sítě. Poté bude spuštěn jakýsi zkušební provoz a ideálně od příští sezony už se plánuje plnohodnotný provoz se vším komfortem. V každém případě - provizorní mobilní toalety budou fungovat již letos. To rozfázování je způsobeno covidem a s ním spojenými opatřeními. V řadě případů se jedná o výmluvu, ale v případě investic do gastroprovozu (s nímž toalety od začátku souvisejí) se opravdu nikdo nemůže divit určité opratrnosti.

Díky za pochopení a hezký zbytek dne
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 6. 2021
Předmět: Houpačka
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na ulici Chelčického je utržená houpačka. Jelikož je to snad jediná houpačka na nádraží, chtěla bych poprosit o co nejrychlejší opravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nováková,

děkujeme ze upozornění. Houpačku máme zadánu k opravě.

S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

4. 6. 2021
Předmět: Betonové kostky
Dotaz: Dobrý den,
Obracím se na Vás s dotazem ohledně důvodu umístění betonových kostek okolo domu na Neumannově ulici číslo popisné 2055. Rozumím účelu rozmístění kostek, kterým je zamezení parkování aut na městské zeleni, ale ptám zda speciálně v prostoru přímo před jedním z vchodů se tato problematika nedala řešit jiným způsobem, vhodnějším pro veřejný prostor, například lavičkou? Nedala by se zoufalá situace parkovacích míst řešit jiným způsobem než rozmisťováním betonových bloků?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Machu,
souhlasím s Vámi, že řešení může vždy mít více variant. Volili jsme však jednotné řešení pro danou lokalitu. Betonové kostky byly zkonzultovány předsedy SVJ.


S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

1. 6. 2021
Předmět: obchvat
Dotaz: Dobrý den,
již zde nějaké dotazy ohledně obchvatu byly, Vaše odpovědi ale byly spíše všeobecné, nic konkrétního..Můžete mi prosím říci, co děláte pro propojku Tokoz-Stalingrad? Kamkoliv člověk jede, tak mají obchvaty měst. Začíná to být tady v ZR až ostudný.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Čapková,

vedeme-li o něčem jednání, nemohu psát konkrétně o výsledcích, ke kterým jsme ještě nedošli, ale mohu informovat právě o tom, že se jedná a jaké pozice zastává město. Z Vašeho dotazu soudím, že byste preferovala, kdybych nepsal nic, co není na 100%. Vím však, že jiní oceňují i sdílení záměrů, cílů a možností, proto některé mé příspěvky prosím ignorujte.

Nejblíže realizaci je úsek Jihlavská – Brněnská, který bude s největší pravděpodobností realizován od jara 2022 do konce stavební sezony 2023.

Mohl bych se rozepsat o stavu obchvatů v jiných městech, ale mám dojem, že o reakci na polemiku, již jste načala, nestojíte.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 6. 2021
Předmět: jízdné pro seniora na 70 let
Dotaz: Dobrý den, hledala jsem na Vašich stránkách a trochu jsem se ztrácela. Jestliže přijedu do vašeho města jako turista s věkem nad 70 let, jak je to s placením jízdného nad 70 let? Děkuji za odpověď. Ant. Fialová, Hradec Králové
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Fialová,
cestující ve žďárské MHD s dovršením věku 70 let má cestování zdarma bez rozdílu bydliště, toto je ovšem podmíněno pořízením seniorské adresné čipové odbavovací karty u dopravce. Pokud si ji nestihnete vyřídit a nebo použijete MHD jednorázově, platíte obyčejné občanské jízdné, případně si může zakoupit 24 hodinovou jízdenku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 6. 2021
Předmět: Škola na radosti
Dotaz: Dobrý den,
minulý týden jsem Vám posílala dotaz, proč město prosazuje stěhování soukromé školy na radosti do městské základní školy, proč je na základní školu ze strany města vytvářen nátlak. Kdy mám očekávat odpověď? Až bude vše definitivně v tichosti rozhodnuto?
Zelená
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
agenda dotazovny je jednou z mnoha činností, jež musím vykonávat a ne vždy se k odpovědi dostanu tak rychle, jak bych si přál. Proto prosím, mějte strpení. Nicméně netuším, kde jste se dozvěděla o "nátlaku", který by měl být vyvíjen ze strany zřizovatele na svou PO. Myšlenka na pronájem prostor ZŠ Na Radosti se objevila. Pokud jsem dobře informován, mezi ředitelkami ZŠ Komenského 6 a ZŠ Na Radosti proběhlo jednání, na němž si obě strany sdělily možné představy a úskalí takové spolupráce. Ovšem to je v tuto chvíli vše. Zcela jistě není nic rozhodnuto a už vůbec není na nikoho vytvářen nátlak.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

28. 5. 2021
Předmět: Škola na Radosti a 3.ZŠ
Dotaz: Proč město prosazuje zájmy školy na radosti, která je soukromá, na úkor 3.ZŠ, jejímž je zřizovatelem? Proč má základní škola uvolňovat své prostory, které využívá, soukromé škole? Neměla by mít prioritu prosperita základní školy, namísto toho, aby její fungování bylo omezováno soukromým subjektem?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
město na nemalou poptávku rodičů umožnilo v dohodnuté kapacitě vznik školy Na Radosti. Ta již řadu let v našem městě působí. V porovnání s minulostí navštěvuje nyní Základní školu Komenského 6 asi čtvrtina žáků. Je dobře, že je zde více prostor pro speciální učebny a třídy. Pokud by mělo v budoucnosti dojít k pronájmu některých prostor této školy soukromému subjektu, jednalo by se vždy o prostory volné. To, jestli nově jmenovaná ředitelka 3.ZŠ uzavře s vedením školy Na Radosti dohodu a využije se tím prostor na městské základní škole s možností hospodařit s případným nájmem, bude v její kompetenci. Samozřejmě o žádném omezování nebo dokonce prosazování zájmů soukromého subjektu na úkor vlastní příspěvkové organizace nemůže být řeč.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

2. 6. 2021
Předmět: Pane Mgr. Sedláku, Vaše odpověď ze 27.5.2021...
Dotaz: ...se vyhýbá odpovědi na přání, dozvědět se z recenzí publikací, které se týkají historie a přítomnosti Žďáru nad Sázavou detailní názor profesionálních historiků Reg. muzea města v jeho Zpravodaji. To je jistě nejen legitimní přání a rozhodně by pro řadu lidí bylo smysluplnější, nežli shlédnout po padesáté stejné fotografie čelných myslitelů města; nebo snad takový názor nejste schopni či ochotni zveřejnit?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi, omlouvám se, ale nejsem si jist, zda chápu Váš podnět správně. Pokud je to tak, že byste byl rád, aby ve Ždárském zpravodaji dostali větší prostor kolegové z muzea pro články týkající se tohoto města, pak budu tuto myšlenku rád tlumočit redakční radě, která o obsahové skladbě ŽZ rozhoduje.
Mgr.Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

26. 5. 2021
Předmět: Telocvicny
Dotaz: Dobrý den,proč nebudou otevreny tělocvičny ve školách pro veřejnost. Roky chodíme sportovat na jednu školu,platíme řádně nájem a teď to prý nejde. Rok to zakazovala vláda a teď školy. V jiných městech to problém není. Mrzi mě to jako sportovce,kterému to chybí a navíc školy nepotřebují peníze? Jenom prosím ne odpověď, že je to nebezpečné. Čísla klesají, vláda to povolila a všichni jsme testování v práci.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Františku, podle posledních informací je většina tělocvičen žďárských základních škol k dispozici jak sportovním klubům, tak veřejnosti.
Mgr. Petr Sedlák, odbor ŠKSM

1. 6. 2021
Předmět: radar Libická
Dotaz: Dobrý den,
můžete, prosím, opravit radar na ulici Libická.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, o poruše víme, náhradní díl je objednaný.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2021
Předmět: Publikace o Žďáru n.S. a Zámku Žďár.
Dotaz: 1. Město prostř. své přísp. organizace RM vydalo řadu publikací. Jejich prezentace by zejména v dnešní době měla být hodně zřetelná t.j. avizovat co a kde je ke koupi. vč. opakov..zpráv ve Zpravodaji.
2. Prezentace Zámku Žďár , zejména prodej knih: Na webu Regionálního muzea a Infocentra umístit odkazy na webové stránky Zámku, ale také kvalitní zevrubné odborné recenze (pro Zámek a Zámkem) vydaných publikací; rovněž i ve Zpravodaji; pokud se týkají minulosti, ev. přítomnosti Města a kláštera.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý dne, pane Peňázi,
organizační složka města, Regionání muzeum, vydala samostatně za posledních cca 5 let jako hlavní publikace 3 díly Žďárského Uličníka plus jeden dotisk 1. dílu. Publikace se zpravidla, zejména mezi místními, dobře prodávají a například starší publikace jsou již často vyprodané, není je tedy kde nabízet. TIC města Žďáru využívá jako svůj informační web stánky naší destinační společnosti Koruna Vysočiny, kde jsou publikace v nabídce - https://www.korunavysociny.cz/ubytovani-a-sluzby/darky-z-koruny-vysociny-1/pro-milovniky-literatury
Pokud jde o Zámek Žďár, jedná se o soukromou firmu, která si svoji propagaci i publikační činnost řídí sama podle svého uvážení a možností. Pravidelně zveřejňujeme ve Zpravodaji jejich texty.
Mgr.Petr Sedlák, odbor ŠKSM

31. 5. 2021
Předmět: Zbytek kelpače nna Libušíně
Dotaz: Proč jste paní Remarová nenechala odstranit to čtyřicetileté torzo po klepači na Libušíně,když už tam byi ti pracovníci a odstraňovali tam ty trubky po klepečích. Proč tam ten zbytek neodstranili ? Na co tam to torzo zůstalo ? Nikdo tam na něm nic neklepe,jenom děcka po tom lezou, do té doby,než se něco stane a nějaké dítě z toho spadne.Mělo to být již dávno odstraněno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Michalíková,
poněvadž jsme neobdrželi souhlas SVJ k odstranění tohoto klepače, neodstranili jsme ho. SVJ oslovíme znovu, pokusíme se souhlas obdržet, klepač odstranit.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

27. 5. 2021
Předmět: Park Farčata
Dotaz: Dobrý den, chválím krásně udržovaný park Farčata. Co mě ale trošku zaráží, je velmi málo hracích prvků pro děti. Plánujete ještě nějaké rozšíření . Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Vrbková,
děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k údržbě parku.
Park Farská humna je v procesu rozvoje, jehož součástí je také rozšíření v oblasti herních prvků.
Strategii Farská humna zpracovává městská krajinářka Lucie Radilová.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

30. 5. 2021
Předmět: Basketbalový koš
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz (návrh), zda by nešlo přidat na nějaké hřiště na sídlišti “vodojem” Žďár nad Sázavou 7 basketbalový koš/koše. Nejlépe na asfaltové hřiště, které je umístěno v horní části ulice Alšova. Toto hřiště je poměrně navštěvované a využívané a myslím si, že tento prvek by zde byl přínosný. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Ďásku,
děkujeme Vám za Váš dotaz, námět. V tuto chvíli se dokončuje Koncepce hřišť a volnočasových ploch ve Žďáře nad Sázavou. Vaše žádost byla předána pracovní skupině, která se touto koncepcí zabývá.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

31. 5. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy otevře město plavecký bazén, na stránkách sportipo nic není a přímo na bazénu taky ne, děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, kolegové z PO Sportis pracují na tom, aby bylo Relaxační centrum otevřeno 2.6. Zítra, tedy 1.6., již budeme vědět jistě, zda to bude možné. Více informací nalezete na tomto odkazu: https://www.sportispo.cz/page.aspx?IDTema=5
Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

31. 5. 2021
Předmět: Stavební parcely
Dotaz: Dobrý den,
jaký je prosím hrubý časový odhad realizace a prodeje stavebních pozemků na rodinné domy v lokalitě ,,Starý Dvůr - etapa III.", popř. dalších projektech na pozemky pro stavbu RD, které město připravuje. Dá se očekávat nějaký prodej parcel např. již letos? Příští rok? Děkuji za Váš čas.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Pavelče,

stavební parcely pro RD by v uvedené lokalitě mohly být zasíťované do poloviny příštího roku. Je možné, že samotný prodej či zasmluvnění proběhne dříve. Město bude tuto možnost komunikovat různými kanály s dostatečným předstihem i v případě, bude-li projekt realizován developerem.

Město by chtělo pro rodinné bydlení uvolnit také různé pozemky v intravilánu. V současnosti existují hrubé studie, které budou po schválení orgány města zahrnuty do Katalogu bydlení. I zde platí, že se o těchto možnostech dozvědí občané ze všech dostupných městských komunikačních kanálů (Zpravodaj, web, FB ad.).

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic


25. 5. 2021
Předmět: Přechod(y) na křižovatce u pošty
Dotaz: Dobrý den, po delší době jsem byl na hlavní poště na Nádražní ulici. Opravená Nádražní ulice je fajn. Nepochopil jsem ale, jak se správně pěšky dostat k budově pošty když jdu od náměstí. U hranice křižovatky jsou ve třech směrech dlážděné zvýšené pásy jiné bary než okolní povrchy, ale jen na jednom z nich směrem na Tyršovu ulici je zebra přechod pro chodce. Znamenají ty pásy něco pro řidiče resp. chodce nebo je to jen dekorace? Působí to zmatečně a nedokončeně. Díky za vysvětlení. LK
Odpověď (odbor dopravy):
Kde je vyznačena vodorovná dopravní značka č. V 7 „Přechod pro chodce“, jedná se o přechod pro chodce. Kde vyznačena není, jedná se o místo pro přecházení, popř. o místo usnadňující přecházení.
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 54 odst. 1 platí: „Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.“

Pokud tedy jdete z náměstí na poštu, k přejití vozovky můžete využít přechod pro chodce či místo pro přecházení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

31. 5. 2021
Předmět: Ostuda města - absence záchodů - Zelená hora
Dotaz: Ostudou Vašeho města je opravdu skutenost, že poutní míto Zelená hora nemá záchody. Divím se, že na to již nikdo nepoukázal,ale aby návštěvníci hledali k vykonání potřeby někde za keřem je ostuda. Navíc, za jakým keřem,když je vše vykáceno a je tam naprostá holina !! Nízké keře a osázení poutního místa opravdu schází !Navíc uvnitř areálu Zelená hora není nic moc k vidění,rozhrnutá hlína, zavřený kostel,oprýskané omítky zvenku, parkoviště minimální !?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Malecová,

pokud vím, farnost pracuje na opravách této významné památky. Věřím, že po dokončení stavebních prací bude místo opět plně dostupné a v důstojném stavu. Žádné jiné atraktivity tam patrně nikdy návštěvníci neleznou, což je v pořádku.

Co se týče druhé části dotazu, město se k tomuto hluboce lidskému a palčivému problému i dopravě v místě staví čelem, proto společně s farností zahájilo architektonickou soutěž o návrh patřičně vybaveného informačního a turistického centra, vč. dopravního řešení. Tento mezistupeň před změnou územního plánu, projektovou dokumentací a realizací je zapotřebí, neboť půjde o zásah do významné lokality, čemuž musí odpovídat kvalita návrhu.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 5. 2021
Předmět: inspirace k obchvatu
Dotaz: Vážený pane magistře,
protože se počítá před nádražím s vedením obchvatu pod zemí, dám jako inspiraci situaci z Benešova: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/velka-stavba-u-konopiste-silnice-zmizi-pod-zemi-40361660.
I když se souběžně bude stavět dálnice D3, tak se podařilo na nátlak města tunelové vedení silnice prosadit.
Můžete toto tlumočit vedení města?
Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Konečný,

určitě ji předám směrem k vedení a budu ji mít v záloze pro jednání s ŘSD, které s touto variantou počítalo, ale z hlediska ekonomiky mu to nevychází a je otázkou, zda toto řešení neznamená praktické vyloučení této investice z plánů ŘSD ještě na dlouhé roky. Budeme se samozřejmě jako město neustále připomínat a snažit vybalancovat životní podmínky v okolí obchvatu a jeho realizovatelnost. Ještě přidám jeden příklad - Třebíč, kde pravděpodobně rovněž dojde k zahloubení komunikace. Tam je to ovšem živeno dostavbou Dukovan. V Benešově zase asi nejde o úplný intravilán, ale okraj města, nicméně, velmi děkuji za inspiraci a argument.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

25. 5. 2021
Předmět: Doprava na ulici Komenského
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město bude nějak řešit dopravu na ulici Komenského mezi hřištěm za 2. ZŠ a SOŠ obchodní. Každé ráno před osmou hodinou je zde nashlukovaná doprava - z jedné strany stojící auta podél plotu celého hřiště, projíždějící auta v obou směrech (vyústění jednosměrky z Komenského nahoru) a do toho chodci - děti + mládež, kteří jdou do školy. Momentálně i nákladní auta ze stavby domu pro seniory.
Nebylo by řešením parkoviště pro auta na bývalých ant. kurtech hřiště
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, situaci budeme monitorovat a zjištěné poznatky vyhodnotíme.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 5. 2021
Předmět: Obchvat
Dotaz: Zdravím,
jaký je plán s obchvatem? vím, že se bude realizovat brněnská x jihlavská, super, ale zajímaly by mne další etapy výstavby, popřípadě, kudy je vůbec obchvat v plánu vést.
Díky za odpoveď
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Kříži,

dovolím si odkázat na odpověď k některému z obdobných dotazů. https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9738

I ŘSD počítá s tím, že původní plán ve smyslu velmi hrubé studie se bude upravovat. Domnívám se však, že se nadále počítá s koridorem určeným Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina kolem vlakového nádraží, na což jsme jako město velmi citliví, protože chceme, aby dopad na residenty, cestující vlakem, nakupující apod. byl po případné realizaci spíše pozitivní. Proto se velmi zajímáme o provedení a případná opatření spíše než o čas.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

27. 5. 2021
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den,
můžete nám prosím sdělit, co dělají pro prosazení obchvatu Žďáru naši zastupitelé ? Hlavně ti, za vládní strany a KSČM. Kolikrát byli na ministerstvu dopravy, kolikrát jednali s poslanci a senátory. Proč si nepozvou Babiše, který slíbí všechno. Jak je možné, že se v okolí staví obchvaty malých vesniček, nebo třeba Velké Bíteše a Žďár je čím dál ucpanější. Nebo přes Sklené a Osovou Bítýšku projede víc aut, než přes Žďár ? A místo generelu dopravy si projeďte město tam a zpátky. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Moučko,
promiňte, ale statistiku, kdo, kde a s kým mluvil, připravovat nebudeme. Nezlobte se. Osobně jsem již byl na několika jednáních souvisejících s přípravou úseku obchvatu Jihlavská-Brněnská. Přitom vím, že město stavbě všemožně pomáhá dlouhodobě, mj. výkupy pozemků. Jsem přesvědčený, že nebýt soustavného tlaku a podpory ze strany města, nemohli bychom se těšit na to, že v roce 2023 nebo nejhůře 2024 budeme po tomto úseku jezdit.
Město nadále jedná také o pokračování obchvatu. Zde půjde o složitější stavby, jimž ovšem opět budeme pomáhat.
Z hlediska transitní dopravy je třeba vyhnout se všem sídlům. Pokud by se mělo postupovat od velkých měst (logikou, že Žďár má přednost před Osovou Bítýškou), neměli bychom do dokončení staveb u krajských měst nic.
Městem projíždíme pravidelně, přesto jsme usoudili, že Generel dopravy nám přece jen poskytne lepší empirická data. Zkušenosti a metodiky odborníků na dopravu pak nabídnou lepší interpretaci a návrhy opatření než zaměstnanci úřadu či politici vlastním dojmem.
Děkuji za pochopení.
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 5. 2021
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda probíhají nějaké přípravy na část obchvatu mezi Tokozem a Stalingradem. Případně jaké jsou v tomto směru další plány a časový výhled. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Krejčí,

z aktuálních jednání s ŘSD vyplývá, že se jako investor obchvatu nyní soustředí na co nejrychlejší realizaci úseku Jihlavská-Brněnská. Město nyní tomuto partnerovi poskytlo čerstvý Generel dopravy, který nechalo zpracovat nezávislým dodavatelem a v němž je modelována také intenzita dopravy na plánované trase, vč. uvedení i některých alternativ. Určitý tlak na přípravu dalších etap i ochota k součinnosti ze strany města nadále trvá, harmonogram po roce 2023 však zatím není znám.

Pěkný den
Adam Joura

22. 5. 2021
Předmět: Byla hypotéza o nakažení libušínské lípy dřevomorem spolehlivě prokázána?
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím informovat veřejnost, zda pokácením lípy na Libušíně byla potvrzena hypotéza, že strom byl napaden dřevomorem kořenovým? Prohlížela jsem si několik fotografií stromů, které mají tuto nákazu a mohu konstatovat, že je to patrné na první pohled, ale dřevo a kořeny lípy na Libušíně se po skácení a při následném frézování jevily jako zcela zdravé. Můžete prosím zveřejnit záznamy o předchozích kontrolách stromu a nějak kvantifikovat, jak moc se strom za poslední dobu změnil?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Stará,
plodnice dřevomoru kořenového byly nalezeny při posuzování ze strany správce zeleně a rovněž při posuzování odbornou firmou provádějící akustickou tomografii.
Rozsah napadení nelze předem posoudit, lze pouze konstatovat výskyt této dřevokazné houby. S Vaším tvrzením, že bylo „dřevo a kořeny stromu zcela zdravé“, nelze souhlasit.
Odborný posudek podpořený akustickou tomografií jednoznačně prokázal velmi špatný stav stromu, především pak z pohledu stability, kdy hlavním problémem byla tlaková větvení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

26. 5. 2021
Předmět: Sekání trávy v brzkých hodinách
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč probíhá sekání trávy již od 6 hodiny ráno? Dva traktůrky udělají pořádný hluk a nedá se spát. Sice již není noční klid, ale nechápu, proč nemohou mít tito pracovníci pracovní dobu třeba od 8 do 16 hodin. Takže pokud člověka nevzbudí siréna ze Žďasu, udělají to traktůrky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Novotný,
travnaté plochy je třeba udržovat na území celého města, v odpovídající kvalitě a odpovídajících termínech.
Dodavatel práce plánuje tak, aby dostál všem závazkům. Aby se vše stihlo, pracuje se mnohdy i v neděli.
Jedinými limity v tomto směru jsou tedy časy nočního klidu.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

7. 5. 2021
Předmět: K dotazu občana k nástěnkám MHD před nádražím
Dotaz: Hezký den, někdo tu kritizoval obsah zbývající nástěnky MHD před nádražím. Měl jsem možnost to dnes vidět a je mi smutno. Rok jste vymýšleli obsah a zůstala tam jen mapka, jízdní řády a kontakt. Hodně cenných informací jako v minulosti tam vytištěných není. Kdo má mobil s internetem, ten si informace najde sám. Původní nástěnky MHD byly výborné pro ty, co přijeli vlakem nebo linkovým autobusem a nemuseli mít mobil s internetem. Teď je tam minimum informací. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nástěnka nově bude sloužit pro základní přehled o rozsahu a linkách MHD - základní schéma linek, kontaktní údaje, aktuální základní jízdní řád, případné zásadní změny v MHD. Konkrétní aktuální jízdní řády jsou a budou i nadále zveřejňovány na zastávkách příslušných linek, což je v případě nádraží přímo před budovou ČD. Brzy bude instalována nová obrazovka s odjezdy spojů MHD v objektu ČD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb21. 5. 2021
Předmět: Stržanov
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat, ohledně parkovaní na soukromém pozemku bez dovolení je možné to nějak řešit?? Je za to nějaký postih??
Odpověď (odbor dopravy):
Nejlepším řešením (samozřejmě pokud se s řidičem vozidla nedomluvíte sám) je kontaktovat Městskou policii, která disponuje potřebnými pravomocemi.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

21. 5. 2021
Předmět: Údajné zadání práce odstranění dvou trubek po starém klepači na Libušíně
Dotaz: Někde v minulosti jsem četl odpověďod paní Remarové, že byla zadána práce na odstranění dvou trubek starého klepače na Libušíně u herních prvků.To nemohou odřezat Vaši chlapi z pracovní skupiny flexou za 10 minut ? To musíte někomu zadávat a ještě za to platit firmě ? Pokud by jste museli vykopnout krompáčem i ty betony po těch trubkách tak je to půlhodinová práce.Co je na tom tak složitého ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nečasi,
odstranění trubek bylo zadáno firmě, která zde zajišťovala úpravu dopadové plochy u herních prvků. Bylo to v danou chvíli nejrychlejší a nejekonomičtější řešení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

19. 5. 2021
Předmět: parkování I.dvůr Libušín
Dotaz: Proč nerealizujete parkování vozidel v II.dvoře na Libušíně,kde to můžete upravit jako v prvním dvoře ? Obrovský nesouhlas s trvalým parkováním vozidel v I.dvoře na Libušíně ! Trvalé parkování vozidel můžete udělat naproti Pramenu přes silnici na Libušíně směrem k vinotéce,kde je prostor nejméně pro 15 vizidel,když zrušíte ty nesmyslné ostrůvky,tak tam vznikne mnoho parkovacích míst. Nedělejte direktivní rozhodnutí bez vědomí občanů !
Odpověď (odbor dopravy):
Ohledně problematiky parkování v tzv. prvním dvoře zvažujeme pouze částečnou úpravu, v žádném případě se nechceme vrátit zpět k trvalému parkování. Zamýšlená úprava spočívá v zachování vyhrazeného parkování na deseti parkovacích místech - vyhrazené parkování s parkovacím kotoučem v trvání jedné hodiny, ale v omezeném časovém úseku. Tento úsek chceme nově zkrátit z celého dne - 24. hod., pouze na dobu od 7 do 21 hod. Tudíž v denní době zůstane možnost krátkodobě zaparkovat a tímto obsloužit co nejvíce majitelů či nájemníků v předmětné lokalitě. Naopak v noční době, zde budou moci vozidla až do ranních 07 hod. parkovat trvale. Tímto jednoduchým řešením zajistíme v této lokalitě defacto dalších deset trvalých parkovacích míst přes noc. Tento systém jsme zavedli na ul. Nádražní, kde se velmi osvědčil. Velkou výhodou pro místní obyvatele bude mimo navýšení parkovacích míst v noční době i skutečnost, že se zde podstatně po 22 hod. sníží provoz, hluk atd. Předpokládám, že v noční době budou všechna místa obsazena, občané si na tuto skutečnost rychle zvyknou a nebudou do prostoru samotného dvoru ani zajíždět. Právě na pohyb vozidel v noční době si někteří občané prostřednictvím vícero informačních kanálů stěžovali, např. velký pohyb vozidel Taxi, kdy řidiči taxislužby zde bydlící na parkovacích místech opakovaně parkovali a během krátké doby odjížděli. Tato úprava ještě není ještě konečná, proto budu rád za vaši zpětnou vazbu, návrhy či připomínky.
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP Žďár nad Sázavou

20. 5. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: prosím, kdy se bude provádět mytí popelnic?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Bočková.
Mytí kontejnerů na tříděný odpad ve vlastnictví města právě probíhá. Mytí biopopelnic v letošním roce neplánujeme. Chystáme zakoupení dalších nádob na bioodpady a kompostéry.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 5. 2021
Předmět: Dětská hřiště
Dotaz: Prosím o zdůvodnění, proč nemůžete postavit na Stalingradě také takové pěkné hřiště jako je třeba na Libušíně, na Vysočanech nebo na Haškové u nádraží .
Hřiště u vežičky je malé a velmi ubohé. Jinak jste zde zrušili co šlo bez náhrady.
To berete Stalingrad jako bezdětnou zónu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současnosti se finalizuje koncepce dětských hřišť, v níž se projevila i potřeba na Stalingradu. Město jde obecně cestou omezování počtu hřišť, zkvalitňování a rozvoje těch, které zůstanou, nebo zakládání nových na vhodnějších místech. Stalingradu se týká rušení některých již nyní stěží fungujících hřišť a naopak regenerace hřiště U Věžičky na polyfunkční, s nímž by se mělo začít v tomto (max. příštím roce, aby se dětem nekazila sezóna). Odhadem v příštím roce by mělo dojít také na Okružní horní, aby z něj vzniklo důstojné dětské hřiště.
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

19. 5. 2021
Předmět: úklid ulice
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy se bude čistit ulice Dvorská?
Po zimním období je plná štěrku, hlavně odbočka ke třem samostatným domkům.
V tabulce, kde je rozepsáno blokové čištění ulic, jsem tuto informaci nenašla.
Děkuji za odpověď.
Nováková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení technických služeb se začne na ul. Dvorská v nebližších dnech, pokud to počasí dovolí již tento týden.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 5. 2021
Předmět: přechod pro chodce
Dotaz: Vážený pane Kaspere,
děkuji za odpověď. Mám ale ještě jednu. Kde mají tedy děti, které bydlí na Klafaru 3 a chodí pěšky do školy na Stalingrad, přecházet Sázavskou ulici? A obráceně? To musí jít až k Fordu????
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kuchařová,
v blízkosti zastávek MHD se nachází místo pro přecházení. Požádali jsme městskou policii a odbor dopravy o vyhodnocení intenzity provozu v době docházky dětí do školy a posouzení potřeby zřízení přechodu pro chodce. Po získání zpětné vazby se současná situace znovu vyhodnotí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 5. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý večer potřebuji radu ztratil jsem občanský průkaz a chtěl bych se zeptat jestli zde najdu i online formulář k ohlášení ztráty občanského průkazu. Dále bych se chtěl zeptat zda si už můžu zarezervovat termín na podání žádosti o občanský průkaz na zítřek.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,

ztrátu občanského průkazu lze oznámit jen osobně, a to na pracovišti kteréhokoliv městského úřadu obce s rozšířenou působností nebo i matriky (v zahraničí pak zastupitelskému úřadu). Z tohoto důvodu nejsou k dispozici žádné elektronické formuláře.
Oznámením ztráty je občanský průkaz zablokován a končí jeho platnost.
Současně s oznámením ztráty lze také ihned podat žádost o nový občanský průkaz.
Dnes (20.5.) se můžete dostavit na Městský úřad Žďár nad Sázavou i bez rezervace termínu v době od 7:30 do 14:30, stejně tak zítra.

S pozdravem
Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

18. 5. 2021
Předmět: přechod pro chodce
Dotaz: Dobrý den, uvažujete o vybudování přechodu pro chodce přes ulici Sázavskou? V současné době existuje pouze jeden a to až na křižovatce u Fordu...

děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v současné době není potřeba zřízení přechodu pro chodce na Sázavské ulici aktuální. S postupným rozvojem území dojde k nárůstu pěší i automobilové dopravy. Při projektování dalších částí území se bude určitě případné zřízení přechodu na vhodném místě vyhodnocovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 5. 2021
Předmět: Anonymita dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
mohu se zeptat, zda je pro město důležitější identita tazatele dotazovny než obsah dotazu nebo ohlášení závady? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Jando,
důležitý je obsah dotazu, ať už v podobě nahlášení závady, upozornění na něco,konstruktivního podnětu, nápadu apod., k tomu je dotazovna určena. K anonymitě tazatele(ů) se již vyjadřovat nebudu, protože o tom už byla polemika v dotazovně vedena za poslední dobu několikrát.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice úřadu

15. 5. 2021
Předmět: sacky pro psi
Dotaz: Dobry den,stale vsude se resi aby se minimalizovala navsteva uradu kvuli epidemii. Ale pokud chci sacky na exkrementy musim na urad . Proc nejsou k dispozici v nejakych pravidelnych mistech u odpadkovych kosu ? v jinych mestech to jde ale zde ne , proc? Rad bych vysvetleni. A to ze se budou krast, s tim na mne nechodte, na urad si muze prijit kazdy ikdyz nema psa , kolikrat chce. Mam to vyzkouseno. Tak se ptam proc nejsou sacky k dispozici po meste v centru na sidlistich atd?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den
Materiály sáčků na psí exkrementy jsou většinou v přírodě dlouhodobě nerozložitelné, přestože někteří výrobci deklarují něco jiného. Již dříve jsme ve městě u některých košů umístili sáčky (ještě papírové), ale více je využili spíše vandalové než pejskaři. Každý pejskař je povinen ve veřejném prostoru po svém psu uklidit a být na to příslušně vybaven a exkrementy pak má odložit do nádoby na odpady. Město poskytuje sáčky na psí exkrementy nad rámec svých povinností a z výše uvedených důvodů byla zvolena varianta výdeje sáčků v informační kanceláři MěÚ.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 5. 2021
Předmět: Parkování na
Dotaz: Pro pana starostu jako velitele MP. - Kdy se bude MP zabývat parkováním vozidel (běžně 3), ve vjezdu ke garážím na ulici Neumannova vedle oplocení SŠP. Dnes už zde rozhodně není travnatá plocha jako v minulosti. Při současném deštivém počasí je zde plocha za obrubníkem rozbahněná a rozježděná až do vzdálenosti cca 2 metrů. Ne, že by to při suvhém počasí bylo v pořádku. Denně zde parkují 3 osobní vozidla, teď už běžně i velké dodávkové! Děkuji předem za rychlou nápravu.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
městské policii bylo zadáno vyřešení popisované situace.
S pozdravem
Martin Mrkos
starosta města

17. 5. 2021
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu asfaltovým zástřikem děr na příjezdu ke garážím na ulici novoměstská, jedná se odbočku přes škarpu a přilehlou silničku podél hlavní silnice po zimě zde vykouklo několik výtluku ale dosti hlubokých děkuji za opravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jak to počasí dovolí, zahrneme do objednávky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 5. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na názor zastupitele tohoto města p.Šuhaje.
Viz zpravodaj - Nesmím ani opomenout pozitivní přístup občanů města, kteří často
uklízí městské chodníky před svými domy. Nechápu proč by měli občané uklízet tyto chodníky. Toto přeci spadá pod nějaké oddělení a také tím pádem kontrola, jestli je vše v pořádku. Nebo je to jinak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádnou povinnost odklízet městské chodníky před svými domy občané nemají. Ve všech městech je to však celkem běžná praxe. Pokud si občané takto udržují přístupové chodníky k domům, patří jim poděkování. Pokud ne, nikdo je k tomu nutit nemůže.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 5. 2021
Předmět: Suchý strom
Dotaz: Dobrý den, upozorňujeme na suchou jeřabinu u zastávky MHD na Květné ulici. Dále prosíme o prořezání hlohu před bytovým domem Květná 1181/6 - padají z něj suché větve, ale jinak je stále ještě zelený a hezký kvetoucí na jaře. Potěšilo nás vysazení nového stromu.Děkujeme.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, občané Vysočan,

děkujeme za zaslané podněty, které určitě prověříme.
Stejně tak děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k výsadbě dřevin.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

14. 5. 2021
Předmět: Parkování v I.dvoře na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
chci reagovat na úvahy vašeho odboru o možnosti celonočního parkování v 1. dvoře na Libušíně. Souhlasím s předchozí tazatelkou, že to není vhodné řešení. Dvůr má svá specifika, jde o téměř uzavřený komplex, kde se zvuk dobře šíří a láme se v něm. Staré a hlučné motory zvláště v zimě tam budou burácet, kdy si každý nastartuje a začne škrábat námrazu. Pro obyvatele, kteří mají ložnice do dvora, to bude utrpení. Už nyní tu v noci parkuje a odjíždí taxík a věřte mi, že je to dost slyšet.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
možnosti i aktuální situace byla konzultována i s městskou policií. Pokud by došlo ke změně režimu parkování a bylo tam umožněno parkování i přes noc, patrně by došlo k tomu, že při současném nedostatku stávajících parkovacích stání by byla tato místa z večera obsazena až do rána, kdy se dá předpokládat, že nočních odjezdů a příjezdů by bylo minimum.
Děkujeme za názor.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

13. 5. 2021
Předmět: Vítání občánků po koronakrizi
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda už máte (vzhledem k rozvolňování) nějakou představu, kdy by mohla probíhat Vítání občánků.
Děkuji.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, vážení rodiče dětí
přesný termín obřadu Vítání občánků není v současné době možné stanovit, protože nebyl organizován více než rok. V souladu s uvolňováním opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19, budou osloveni všichni rodiče, kteří měli zájem o účast obřadu Vítání občánků svých narozených dětí. Poté budou rodiče pozváni ke slavnostnímu obřadu Vítání občánků na stanovený konkrétní termín. Omlouváme se za zpoždění.
Přejeme vám hodně zdraví a sil v této náročné době.
Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

16. 5. 2021
Předmět: Horácký džbánek 2021
Dotaz: Dobrý den, proběhne letos Horácký džbánek, pokud ano, kdy? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Horácký džbánek bude tentokrát jednodenní, bude se odehrávat na Farských humnech 14. srpna 2021.

Mgr. Petr Sedlák, Odbor ŠKSM

14. 5. 2021
Předmět: Neslyšitelný městský rozhlas
Dotaz: Dobrý den,
prosím o zkotrolování funkčnosti městského rozhlasu umístěného na sloupu veřejného osvětlení č. 10 mezi budovami České pojištovny a polikliniky.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Prověříme.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

12. 5. 2021
Předmět: Parkování v I.dvoře na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, slyšela jsem, že někdo lobuje za trvalé parkování v prvním dvoře na Libušíně.Tak to ani omylem nepřichází v úvahu.Již tak tam nyní parkující auta jednu hodinu a je to problém a kdyby tam parkovaly trvale tak to už vůbec ne ! Je tam pískoviště pro hrající děti, kterých je tam hodně a hrají si tam a běhají. V žádném případě tam nechceme trvalé parkování aut.Kdyby tam neparkovaly žádné bylo by to nejlepší. Co nejméně zaparkovaných aut v obytných zónách by mělo být prioritou !
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Změna režimu parkování i přes noc je ve fázi úvah. Parkování po dobu max. 1 hod. přes den by zůstalo beze změny, pouze by se umožnilo parkování i přes noc. Uvědomujeme si, že každé řešení má své výhody i nevýhody. Děkujeme za názor.

Jiří Kasper
referent odboru komunálních služeb

13. 5. 2021
Předmět: úklid ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat, kdy bude dokončena ulice Štursova , měla být loni a stále to tu máme jako na staveništi , práší se tu , nezameteno , rozježděné trávníky od tězké techniky, ostatní ulice se udělaly a vše od tamtud zmizelo jen u nás stále něco navážejí a blokuji parkovací místa které tedy dříve byla v počtu 35 a nyní po rekonstrukci a přidání parkovacích míst je 38 + 2 ztp.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po konzultaci s generálním dodavatelem stavby bude ul. Štursova dokončena do 30.6.2021 včetně vyklizení a uvedení zelených ploch do původního stavu

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

13. 5. 2021
Předmět: Blokové čištění Klafar
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mne, zda budou letos zameteny ulice na Klafaru. Předchozí roky bylo zameteno vždy brzy na jaře, letos nic. Nebo máme zamést sami?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
část sídliště Klafar je zametena, zbytek plánují technické služby dokončit dle počasí v nejbližších dnech. V letošním roce byl kvůli klimatickým podmínkám zpožděn o 14 dní i samotný začátek blokového čištění.
Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 5. 2021
Předmět: Čištění silnic a chodníků
Dotaz: Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, proč každoročně není ve zpravodaji v harmonogramu blokového čištění zařazen Žďár 5? Dodnes nejsou ulice na Vysočanech zameteny /Javorová, Rybářská, Trnková, Šeříková..../ Můžeme poprosit o nápravu?
Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
blokové čištění probíhá každoročně v těch lokalitách, kde úklidu brání odstavená vozidla a tento problém je nutno řešit přechodným dopravním značením s avizovanými termíny. V ostatních ulicích a částech města pokračují technické služby v čištění dle svých kapacit a bez prodlev. Také zametení uvedených ulic bude určitě provedeno.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 5. 2021
Předmět: Přívod elektřina
Dotaz: Dobrý den, ve sklepě mě vedou nebezpečně kabely přívod elektříny. Chtěla jsem je opravit ale ani eon ani egd je nechtějí opravit, že to není v jejich kompetenci, Ani soukromá firma ne , protože je to před elektroměrem. Koho mám vyhledat? Je to ulice Pelikánova, kde se dělají nové rozvody, i el. skříně tak by bylo vhodné to opravir současně. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Smékalová,

na první pohled se jedná o soukromou záležitost, k níž město také nebude mít kompetenci, nicméně, člověk odpovědný za rozvody elektrické energie v rámci revitalizace ZR7 se s Vámi spojí, na místě situaci prověří, pokusí se problém vyřešit nebo Vám minimálně poradí, co s tím, příp. pomůže s komunikací vůči správcům.

Přeji pěkný den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic


12. 5. 2021
Předmět: zasypání děr na cestě
Dotaz: Doobrý den, bylo by prosím možné opět zasypat díry na cestě podél kolejí na Grejdách ? Opakuje se to každý rok a ty díry tam dělají převážně těžké traktory a technika zemědělců, kteří si tam zkracují cestu na pole. Občas tam projíždí i nákladní auta.Od osobních aut rekreantů to není.Nejvhodnější je zřejmě ta odpadová asfaltová drť bez těch velkých bakulí.Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
až bude opět tento materiál k dispozici (aktuálně není), bude možno úpravu provést.
Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 5. 2021
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den. Kdy vrátíte do atria za průchodem od náměstí lavičky?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobré ráno paní Padalíková,
lavičky a knihobudka budou umístěny do atria příští týden.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

10. 5. 2021
Předmět: Pařezy
Dotaz: Zdravím,
mám bláznivý nápad...co kdyby se pařezy po všech odstraněných stromech "naočkovaly" dřevokaznou houbou? Hlíva, Reishi, penízovka...sice bude trvat než z toho něco bude. Jen mě to tak napadlo.
Mějte se a hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za zajímavý podnět.
V současné době ve veřejné zeleni o takovéto praxi neuvažujeme.
Veřejná zeleň primárně slouží jinému účelu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

11. 5. 2021
Předmět: Vysocká ulice
Dotaz: Dobrý den,
v roce 2018 (myslím, bohužel nevím přesně) byla projektována a nakonec vybudována Miniokružní křižovatka Wonkova – Studentská – Vysocká. Pokud si pamatuji dobře, měla být tato křižovatka pouze dočasná, protože v roce 2019 měla být ulice Vysocká celkově rekonstruována. Do rekonstrukce ulice měl být také provoz miniokružní křižovatky vyhodnocen . Dnes je stav stejný jako před 3 lety. Prosím, jaké jsou zde další plány (+ harmonogram) a jak dopadlo vyhodnocení provozu křižovatky?
Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

rekonstrukce ulice Vysocká bude pravděpodobně provedena v roce 2023 a 2024. Jedná se o velmi komplikovanou stavbu, kde je třeba vyvážit různé potřeby a zkoordinovat se s dalšími stavbami jako je např. zmíněná okružní křižovatka. I posun je dán zejména koordinací s jinými dopravními stavbami různých investorů ve městě tak, aby nebyla doprava ve městě úplně paralyzovaná.

Okružní křižovatka je závislá na přípravě území s potokem Staviště a jeho přemostěním. To je ve špatném stavu. V současnosti vzniká studie, která ukáže, s jakými náklady lze území pro tuto stavbu připravit. V každém případě miniokružní křižovatka je nadále považována za dočasnou a měla by být nahrazena při rekonstrukci Vysocké ulice. Otázkou je tedy spíše, jakým řešením bude nahrazena.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 5. 2021
Předmět: Jarní úklid města
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za na většině míst kvalitně prováděný úklid města.
Chtěla bych ještě vědět, kdy bude proveden úklid v těchto místech -
- chodníky a silnice na sídlišti Vodojem, které se letos nebudou rekonstruovat
- silnice, chodníky a ostrůvky v ulici Neumannova
- silnice, ostrůvky a chodníky v ul. Novoměstská
- dočištění chodníků v ulici Jamská
- okolí 4. ZŠ, bazénu a školky u bazénu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
včerejším dnem bylo ukončeno blokové čištění a nyní technické služby pokračují v ostatních částech a ulicích města dle svých kapacit. Toto je prováděno již bez zveřejněných konkrétních termínů a zároveň bez prodlev.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 5. 2021
Předmět: Vývoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,zkušební vývoz popelnic byl do konce roku 2020.Mohu se zeptat jak dlouho bude město ještě vyhodnocovat zda to tak zůstane či nikoliv.Je už květen .Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Černá.
Na podobné dotazy jsme zde již odpovídali.
I nadále trvá 14 denní svoz, který se ve zkušebním provozu osvědčil. V případě potřeby budou vloženy mimořádné svozy.
V letošním roce bude s novým zákonem připraven i nový systém nakládání s odpady města. Jedním z jeho dílčích prvků bude i opětovné posouzení 14 denního svozu komunálního odpadu. Půjde o nastavení systému, který se ubírá k zákazu skládkování využitelných odpadů od roku 2030.
O změnách budeme občany včas informovat.
S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 5. 2021
Předmět: Parkování na chodníku
Dotaz: Dobrý den, na křižovatce ulic Luční a Vysocká dlouhodobě a pravidelně parkuje na chodníku vedoucím k mateřské školce osobní vůz. Mezi plotem domu č.p. 1205 a tímto vozem již nezbývá moc místa na průchod a hlavně pro rodiče s kočárky, děti do 10 let na kolech nebo pro invalidní osoby je chůze takto úzkým prostorem spojena s obtížemi. Je popsané parkování v pořádku? Je v souladu s platnými předpisy? Anebo se jedná o protiprávní stav? Prosím o prověření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět jsme předali městské policii, která bude při zjištění nebo oznámení řešit příslušný přestupek.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 5. 2021
Předmět: Dotaz na výstavbu a spuštění pily v průmyslové zóně u obytné a chatové části Grejdy
Dotaz: Dobry den,včera jsem se dozvěděla, že v průmyslové zóně má byt údajně spuštěna v brzké době pila (nové postavena zelená budova téměř zasahující do výhledu při přejezdu křižovatky ze Zdaru směr Jámy), ta však sousedi s chatovou a zároveň trvale obytnou části Grejdy...Zajímá mne, zda je to pravda? Pokud ano, jak je zabezpečeno aby hluk z katrů nerušil obyvatele trvale žijící na Grejdach a hlavně starousedlíky a chataře z této částic? Diky za info
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů a po provedeném řízení povolil v průmyslové zóně Vámi zmíněnou stavbu. Na stavbě probíhají dokončovací práce, aby bylo možno povolit její užívání. Posuzovat hluk a jeho případné dopady na veřejné zdraví přísluší krajské hygienické stanici, která s plánovanou stavbou v této lokalitě souhlasila a nepožadovala realizovat žádná opatření vzhledem k chatové oblasti.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

7. 5. 2021
Předmět: strážníci u přechodů pro chodce
Dotaz: Jaká je prosím úloha strážníka MP ráno u přechodu pro chodce? Několikrát jsem byla svědkem toho, že strážník netečně stojí a kouká, a na druhé straně stojí bezdradně dítě, které musí přejít stejně, jako kdyby tam ten strážník nebyl. Proč se ten strážník alespoň nepohne a nedá tomu dítěti vědět, že o něm ví, a že mu pomůže přejít bezpečně silnici? To už je takový problém udělat těch pár kroků k přechodu a dát najevo jak přecházejícím, tak i autům na silnici, že bude někdo přecházet?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkuji za upozornění. Úkolem všech osob, kterých se předmětná činnost týká, je zajistit bezpečnost přecházejících. V případě chyb,i dětem vysvětlit, jak se mají v těchto místech pohybovat, aby bylo přecházení pro ně bezpečné. V našem městě je tento výkon zajišťován strážníky,asistenty prevence kriminality, bezpečnostními asistenty a příslušníky Policie ČR. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o uvedení přesného místa a času, kde jste činnost osoby, kterou popisujete několikrát zaznamenala. Toto je velmi důležité, abych mohl identifikovat konkrétní osoby, jelikož občané velmi často pozice výše uvedených pracovníků zaměňují. Jsem přesvědčen o tom, že dojde k vysvětlení této situace, příp. samozřejmě k nápravě stavu. Každou situaci je nutné však posuzovat individuálně. Děti při přecházení musí získat takové návyky, aby si vštípily do paměti, že mohou vstoupit do vozovky až v případě, kdy je to pro ně bezpečné. To se týká zejména situací, kdy jim u přechodů nikdo neasistuje. Tudíž, vždy musí počkat, až vozidla z obou směrů zastaví a teprve tehdy vstupují na přechod, toto je zcela zásadní. Otázkou je, jak tuto situaci koordinuje příslušný pracovník, zda situaci má či nemá pod kontrolou a zda ve složitějších situacích provoz usměrňuje, či pouze dohlíží. Proto potřebuji znát požadované informace, které mě prosím zašlete na email mp@mp.zdarns.cz.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie.

8. 5. 2021
Předmět: Pozemky na prodej
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se plánuje v nejbližší době prodej pozemků pro výstavbu RD?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Dospělová,
v současnosti vzniká tzv. Katalog bydlení, což je série studií pro zastavění některých městských pozemků uvnitř města v rámci tzv. zahušťování. Toto by mělo být připraveno, odhaduji, do podzimu. Dále se chystá příprava na developerský projekt na Klafaru, kde by podle studie mohlo vzniknout cca 25 parcel pro rodinné bydlení nebo rovnou domů k prodeji (dle vítězné nabídky). Informace se budou objevovat na Úřední desce a budeme se snažit informovat i jinými kanály – Zpravodaj, Facebook, rozhlas ad.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 5. 2021
Předmět: Dotaz na výstavbu a spuštění pily v průmyslové zóně u obytné a chatové části Grejdy
Dotaz: Dobry den paní Pitkova, včera jsem se dozvěděla, že v průmyslové zóně má byt údajně spuštěna v brzké době pila (nové postavena zelená budova téměř zasahující do výhledu při přejezdu křižovatky ze Zdaru směr Jámy), ta však sousedi s chatovou a zároveň trvale obytnou části Grejdy...Zajímá mne, zda je to pravda? Pokud ano, jak je možné, ze taková stavba byla vůbec schválena?Jak je zabezpečeno aby hluk z katrů nerušil obyvatele trvale žijící na Grejdach a hlavně starousedlíky a chataře z této části?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní, dobrý den.
Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů a po provedeném řízení povolil v průmyslové zóně Vámi zmíněnou stavbu. Na stavbě probíhají dokončovací práce, aby bylo možno povolit její užívání. Posuzovat hluk a jeho případné dopady na veřejné zdraví přísluší krajské hygienické stanici, která s plánovanou stavbou v této lokalitě souhlasila a nepožadovala realizovat žádná opatření vzhledem k chatové oblasti.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP


5. 5. 2021
Předmět: Zhoršení veřejného prostoru
Dotaz: Dobrý den,
nesouhlasím s instalací škaredých betonových kostek po různých částech našeho města. Kolik nás tato zbytečná akce stojí peněz? Jak město naložilo s původními květináči? Nevšiml jsem si, že by byly nabídnuty jakožto nepotřebný majetek k prodeji. Kdo rozhodl o jejich osudu? Zastupitelstvo? Nebo někdo z úřadu? Architekti s odměnami milion korun ročně? Myslím, že byste měli více dbát na názory občanů města. Před volbami jste slibovali lepší komunikaci s občany a transparentní rozhodování.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Hudec,
instalace betonových kostek s odvozem květináčů byly k zajištění odboru KS zadány na základě návrhu městských architektů. Tam, kde betonové květináče sloužily jako zábrany proti nevhodnému parkování a najíždění aut, jsme umístili betonové kostky. Původní květináče byly s ohledem na jejich nedobrý technický stav odvezeny za cenu jejich naložení na dopravní prostředek.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

5. 5. 2021
Předmět: nové stromy
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych pochválit nově vysazené vzrostlé ovocné stromy v parčících mezi ul. Květná a Trnková na Vysočanech. Jsou kvalitně usazené, s minimálním poničením okolní trávy. Dobrá práce, děkujeme! Dále bych chtěla poprosit, zda by šlo provést úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad u obchodu v ul. Vnitřní. Za větru bývají odpadky všude (park u aut. zastávky, okolí obchodu, okolní ulice). Když vynáším odpad, co potkám, posbírám, ale na takové množství to chce celou četu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Nedělková,
děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k údržbě zeleně. Moc nás to těší. Vaši reakci předáme také realizační firmě SATT, a.s.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

Dobrý den paní Nedělková.
Okolí kontejnerů necháme uklidit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 4. 2021
Předmět: Lávka na Farčarech pro pana Fuksu
Dotaz: Dobrý den pane Fukso,
tazatelka se ptala, zda je/není lávka bezbariérová.
Vaše odpověď se tomuto vyhýbá, vím proč.
Po změření podélného sklonu, jsem nevěřil svým očím.
Než přístě napíšete, že je stavba provedena podle projektové dokumentace, zajděte se tam podívát.
Sklon 11%/1m resp. 14%/0.5m neodpovídá projektové dokumentaci(4%/1m), vyhlášce ani ČSN..
..co teď s tím a jak dlouho to bude trvat??
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Necháme sklon prostřednictvím TDS přeměřit a pokud neodpovídá vyhlášce budeme situaci řešit v rámci reklamace s dodavatelem stavby.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

4. 5. 2021
Předmět: Monitor MHD v nádražní hale a nástěnky MHD před nádražím
Dotaz: Dobrý den, proč už několik měsíců je odmontovaný monitor MHD v nádražní hale? To furt ten monitor opravujete? Jak ještě dlouho? A místo jedné nástěnky MHD před nádražím je teď nástěnka Seniorů ČR, pod nadpisem MHD. A na druhé nástěnce jsou jízdní řády jen do 30. dubna a mapa MHD. To je všechno, co jste vymysleli? Máte tam nějaký obrazce pro moderní mobily, ale to hlavně starší lidi vždy nemají. To je finále, ta jedna nástěnka o ničem? Proč není to, co před rokem jste dali pryč. Je to krok zpět!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na monitoru se nám znovu a opakovaně projevily poruchy, v současné době je opět v opravě. Dokončení opravy opakovaně urgujeme, i my bychom to již měli rádi v provozu. Pro MHD po jednáních bude sloužit jen jedna vitrína se základními informacemi, tj. trasy linek, údaje o dopravci, případně další informace. Počítáme s výměnou plakátu s jízdními řády. Neaktuální nápis na vitríně bude na doporučení odborné firmy odstraněn až za teplejšího počasí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: Po skácené lípě nezbyl ani pařez; pachuť pochybností a nedůvěry vůči městu však zůstává
Dotaz: Dle médií a vyjádření několika politiků rada města 12. 4. řešila situaci ohledně lípy na sídlišti Libušín. Protože v zápisu z této rady není o lípě ani jediné slovo, prosím tímto o zveřejnění záznamu z jednání rady. Ideálně audiozáznamu. Proč musel být tak rychle odstraněn pařez? Proč kácení nebyli přítomni příslušní zaměstnanci města, kteří by na místě před občany obhájili své odborné posudky přímo u pokáceného stromu? Proč nebyl strom ohraničen páskou okamžitě po jeho posouzení p. Hemzou?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Stašková,
jelikož šlo o operativní řešení této otázky, nebyl k tomu připraven materiál. Kácení se totiž běžně na jednání Rady města neřeší. Od toho má město odborníky. V tomto případě se to řešilo pouze proto, že vyvolalo vlnu nevole. Záznam se pořizuje, ale je neveřejný. Jeho obsah byl jednoduchý a směřoval k posouzení případu.

Kácení bylo navrženo kvůli bezpečnosti lidí, informace pomocí letáků se bežně nedistribuují a bylo k ní přistoupeno proto, aby občané znali důvody. Rada města usoudila, že vyjde vstříc občanům, provede se ještě jedno šetření externím odborníkem a zorganizuje veřejné projednání online, které přítomné přesvědčilo (nebo se nevyjádřili o opaku). Příslušní zaměstnanci přítomní byli, což je zdokumentováno. Pařez se odstraňoval ve prospěch občanů - město chápe citovou újmu z tohoto nezbytného kroku, proto se snažilo nenechávat lidem na očích pařez. Omlouvám se za nedostatek fantazie, ale nenapadá mě, co jiného by tím někdo mohl sledovat. Páska představuje omezení pohybu lidí, podléhá projednání, které by v případě rychlého pokácení bylo časově bezpředmětné, proto k ní bylo přistoupeno až v situaci, kdy se odsunulo řešení na neurčito.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 5. 2021
Předmět: Most přes Sázavu
Dotaz: Nevím jestli myslíte ten stejný most,ale tazatelovi se jednalo zřejmě o ten kratší most k Tvrzi,jak se jde ke kostelu.Ten je v žalostném a rezavém stavu,ne ten druhý k parku.Ten jsem si prohlédnul a souhlasím, že je v žalostném stavu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
mysleli jsme s tazatelem stejnou lávku pro pěší. Ta je určena k demolici po ukončení výstavby nové lávky, která bude umístěna o cca 20 m dále směrem k parku.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 5. 2021
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, občas píšu kritiku, tak jsem ráda, že nyní mohu napsat pochvalu.
Kde jsem měla možnost vidět provádění jarního úklidu, tak byl prováděn důkladně a svědomitě. Moc chválím. Jsem ráda, že máme konečně v našem městě firmu, která odvádí svoji práci pořádně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pochvalu rádi předáme technickým službám SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


4. 5. 2021
Předmět: starý klepač
Dotaz: Paní Remarová, písek u dětských prolézač dovezeny je výborný,uvidíme,co to časem bude dělat,ale lepší jak bláto. Ale starý kovový klepač, tedy jeho torzo nevím,proč jste jej také nezlikvidovali,prostě to tam již nechcem, je to bezůčelné a k ničemu.Také se přimlouvám k odstranění,stačilo by to odřezat u země,ten beton v zemi ničemu nevadí. Stáčí nám krásná zelen a pěkné prostředí.Doufám, že tam na podzim místo lípy zasadíte nějaké stromy,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bártová,
děkujeme Vám za Vaši zpětnou vazbu. Jsme rádi, že se Vám povrchové úpravy v okolí herních prvků líbí. Věřím, že splní svůj účel. Klepač zadáme k odstranění.
S pozdravem
Radka Remarová
referentka odboru komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: nevyčištěná Jamská ul.
Dotaz: Dosud nebyla vyčištěná Jamská ul. - chodník u rodinných domů
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou pokračovat v zametání ulic i po skončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: Střet zájmů
Dotaz: Je možné prostřednictvím společností NOBIS a FyzioZR s.r.o. vytunelovat , pardon privatizovat fungující a vydělávající oddělení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou ( rehabilitace, RTG ) do kterých město v minulých letech investovala nemalé prostředky? Nebo se nemusíme bát a naši zastupitelé a radní ( i krajští) to pohlídají. Jde přece o městský majetek.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
rehabilitace je poslední dva roky ve ztrátě, to jen na okraj, rovněž celá poliklinika. Proto hledáme opatření, jak ji ekonomicky stabilizovat. Jednou z cest je pronájem (pacht) jinému provozovateli, který má mnohem více operativních možností pro ekonomicky stabilní provoz. Pokud k pronájmu dojde, tak pouze ale za podmínek, že kvalita a dostupnost služeb se pro pacienty nezmění, resp. se zlepší. Výběr budoucího provozovatele rehabilitace probíhá transparentním, otevřeným výběrovým řízením. Zájem zatím projevilo 8 subjektů.
Lékárna Nobis je v budově v pronájmu stejně jako lékaři nebo Optika. V uzavíraných smlouvách o pachtu je velmi dobře nastavena i možnost vypovězení pachtu při neplnění smluvních podmínek, a že si jako město velmi dobře hlídáme to, abychom neztratili nad propachtovanými provozy kontrolu. Je to cesta, která je pro město i jeho občany v současné době nejvýhodnější.
Martin Mrkos, starosta

3. 5. 2021
Předmět: rezavé schodiště DM
Dotaz: Naproti bazenu u DM centra jak se přichází po schodech do patra ke knihkupectví máte katastrofálně zrezavělé shodiště, je to vidět z chodníku, no strašné, pomalu je na to strach vstoupit, bylo by vhodné to pořádně očistit a natřít ! Jsou to věci viditelné a do oči bijící,město ty své budovy co pronajímá nekontroluje a neprohlíží?
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. O závadě víme. V letošním roce počítáme s opravou.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov.

25. 2. 2021
Předmět: Hrací prvky
Dotaz: Dobrý den, k těm hracím prvkům na Libušíně by bylo nutné alespoň navést písek. Nyní po ty dva dny tam již bylo hodně dětí,které se pohybovali v blátě a to není dobře a to již z toho důvodu, že to chce zmít změkčovací sací povrch z důvodu pádu dítěte. Toto by bylo vhodné udělat co nejdříve, neboť pokud se počasí výhledově zlepší, tak maminky s dětmi tam budou chodiit častěji, ale v tom blátě v současné době je to nepřijatelné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Adámková,
děkujeme Vám za Váš zájem o veřejný prostor.
Každoročně v jarních měsících, na všech hřištích v našem městě, počítáme s vyčištěním a opravou pískovišť, výměnou písku.
30.04.2021 bylo na pracovní schůzce domluveno, že na dopadové plochy okolo herních prvků bude navezen písek. Objednali jsme u dodavatele, práce by měli proběhnout do 10.05.2021. Děkujeme za trpělivost, zájem o veřejný prostor.

S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

28. 4. 2021
Předmět: Ochrané prvky kolem hracích prvků
Dotaz: Dobrý den paní Remarová,kdy prosím dojde k realizaci kolem hracích prvků na Libušíně ? Myslím tím nějaký písek rozmístit kolem těch hracích prvků z bezpečnostníích důvodů a také je to tam vyšlapané škaredé a je tam bláto když zaprší. Možná ten písek by tam byl vhodný rozmístit. Chdí tam již spousta dětí s mamiinkami, tak by to bylo potřeba. Nebo třena máte vymyšleno něco jiného, to samé je na Farčatech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
v současnosti na městě vzniká strategie dětských hřišť (jakožto výsledek pracovní skupiny dětská hřiště), která rozhoduje o osudu jednotlivých hřišť. Ta se buď zruší, obnoví nebo rozšíří, příp. přibydou nová na vhodnějších místech. Jakmile bude znám výsledek, budeme schopni se k jednotlivým hřištím vyjádřit.
Dne 30.04.2021 bylo na pracovní schůzce domluveno, že na dopadové plochy okolo herních prvků bude navezen písek. Objednali jsme u dodavatele, práce by měli proběhnout do 10.05.2021. Děkujeme za trpělivost, zájem o veřejný prostor.

S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

2. 5. 2021
Předmět: Most přes Sázavu - upozornění
Dotaz: Dobrý den most přes Sázavou u Vašeho úřadu v blízkosti autobusové zastávky přes silnici k Tvrzi je velice rezavý z bočnho pohledu z obou stran nad řekou a ze spodní části. Tento by potřeboval nutně natřít, aby nedocházelo k zbytečnému a nadměrnému opotřebení a korozi.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
v r. 2019 byla provedena poslední nutná oprava lávky. V současné době je vyprojektována lávka nová s posunutým umístěním směrem k parku. Po její výstavbě se počítá s odstraněním této stávající. Děkujeme za Váš zájem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

2. 5. 2021
Předmět: Odstranění železných tyčí
Dotaz: Dobrý den pan Remarová, odstraňte nám prosím ty odporné staré čtyři tyče na koberce, které jsou v blízkosti odstraněné lípy na Libušíně. Jsou z nich už jenom torza a 40 let na nich nikdo nic nedělal.Jen po nich lezou dědi, aby se něco nestalo.Je to otázka 20 minut rozbrušovačkou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
děkujeme Vám za upozornění, námět. Mohla by jste mě prosím kontaktovat telefonicky? V této části města došlo již k odstranění všech klepačů a sušáků na prádlo, na které jsme předem obdrželi souhlas SVJ. Pokud zde některý zůstal, tak buď z důvodu nesouhlasu, nebo i po opakované žádosti o souhlas bez vyjádření, stanoviska SVJ.
Děkuji.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz


1. 5. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Hezký den, vážení, chci poděkovat za výsadbu nových stromů, které již dokonce kvetou. Je to u bytovek na Vysočanech - okolí ulice Rybářská, Javorová. Dodá to lidem hned lepší náladu, když vidí něco tak hezkého z přírody.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, která nás velmi těší.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

30. 4. 2021
Předmět: Parkovani
Dotaz: Dobrý den, prostor na křižovatce Hlohová a Května je veřejná zeleň nebo soukromé parkoviště? Před 2lety tam byl hezky trávník, dneska díky soustavnemu parkování je to HNUS. Policie chrání? nebo nemá čas “ učit “ lidi parkovat. Dekuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Rychlovská,
bohužel se nejedná o izolovaný problém. Parkování na plochách zeleně i pojíždění po ní není legální a městská policie, pokud je mi známo, tyto případy pokutuje. Vzhledem k jejich počtu, a protože neřeší jen tuto problematiku, však je schopná řešit jen část těchto přestupků.
Město se v současnosti zabývá koncepčním řešením – jak těmto nešvarům předcházet, jak jim technicky bránit a jak zlepšit dopravu a parkování ve městě. Poslednímu by měl pomoci Generel dopravy, který by měl být hotov do poloviny roku 2021.

Díky za zájem a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

29. 4. 2021
Předmět: Ještě k emocím k jízdním řadům MHD, jak se někdo ptal
Dotaz: Vážený pane Sedláku, tak teď po přečtení Vaší odpovědi na dotaz k prvnímu covidovému škrtání v MHD od 1. ledna už ničemu nerozumím. Jasně bylo řečeno, že od 1. ledna se dočasně škrtá MHD kvůli menší vytíženosti MHD a necestování školáků. S tím, že až epidemie bude končit, tak se to bude pomalu rozvolňovat do stavu ke konci roku 2020. Teď píšete, že ty škrty od 1. ledna vlastně škrty nebyly, že snížit MHD o 12 % bez obnovy v budoucnu bylo normální. Nedělá si město z občanů legraci? Není to chaos?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane,
na konci roku město omezovalo jízdní řády kvůli dopadům epidemie. Byli jsme optimističtí a předpokládali jsme, že se situace bude v novém roce postupně zlepšovat – přijde uvolnění pohybu osob, žáci se vrátí do škol, budeme moci brzy rozšířit služby a vozit cestující … Situace se bohužel naopak ještě zhoršila. Operativně reagujeme na vývoj situace, který lze jen těžko předvídat. Bude-li to možné a finančně kryto dojde i k dalšímu rozšíření MHD. Na provoz MHD má město pro rok 2021 v rozpočtu vyčleněno 9,5 mil. Kč. Od 1.5.2021 se vracíme k řádům z 1.1.2021. Situaci i nadále budeme sledovat a reagovat podle aktuálního vývoje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý večer,mám dotaz na dětské hřiště na Okružní dolní. Je v žalostném stavu, dnes cca 20 dětí různého věku + rodiče. Pouze jedna houpačka,skluzavka a další houpačka - to zmizelo loni, bez nějaké náhrady. Těžko vnoučatům vysvětluji , že tady nic víc není. Vlastně ano,na pískovišti je nový písek,ale to není pro všechny děti. Buďme rádi, že nesedí doma u počítače,ale toto je spíš k pláči. Děkuji za reakci. Laštovičková
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Laštovičková,

v současnosti na městě vzniká strategie dětských hřišť (jakožto výsledek pracovní skupiny dětská hřiště), která rozhoduje o osudu jednotlivých hřišť. Ta se buď zruší, obnoví nebo rozšíří, příp. přibydou nová na vhodnějších místech. Jakmile bude znám výsledek, budeme schopni se k jednotlivým hřištím vyjádřit.


S přáním pěkného dne


Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

28. 4. 2021
Předmět: doporučení
Dotaz: Na křižovatce Neumannova/ Nezvalova byl zřízen velmi vhodný nájezdový pruh v délce cca 12 metrů. Bohužel ho velmi často obsazují bezostyšně parkující, takže mírně kolizní situace při odbočení shora od N.Města do Nezvalovy ul. se množí- není včas vidět vyjíždějící auto. Snad by se v místě rozšíření daly pořídit pruhy nebo jiný zákaz stání? Jinak ta dobrá práce vyjde nazmar.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, situací se budeme zabývat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

26. 4. 2021
Předmět: ulice Hutařova - jednosměrka vs cyklisté
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poprosit, zda.li by nebylo možné udělat v ulici Hutařově i vodorovné značení pro cyklisty v jednosměrce, neb nyní je cyklistický pruh řešen pouze dodatkovu tabulí pod svsilými označení jednosměrky a spousty řidičů to přehlíží. Již 2x se mi totiž stalo, že na mě jako na cyklistu nebezpečně najižděli auta a křičeli na mě, že tam nemám co dělat. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Vyznačení samostatného jízdního pruhu (pásu) pro cyklisty není možné ze šířkových důvodů (min. šířka pruhu pro parkování je 2 m, min. š. jízdního pruhu 2,75 m, základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 1 m pro jeden směr jízdy, stávající šířka komunikace činí cca 5 m).
Nezbývá než apelovat na všechny účastníky silničního provozu k dodržování zákona o pozemních komunikacích a k ještě větší ohleduplnosti.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

29. 4. 2021
Předmět: stavební pozemky/bytovky
Dotaz: Dobrý den. Rýsují se nějaké pozemky k prodeji (především na Klafaru)? Je někde info k výstavbě dalších bytových domů ve Žďáře?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Šedo,
město připravuje vydání katalogu bydlení, ve kterém by byla uvedena budoucí plánovaná výstavba, zajišťující bydlení ve městě Žďáru nad Sázavou. Do tohoto katalogu bude zařazena připravovaná výstavba města i dalších investorů. Katalog bude vydán v průběhu tohoto roku.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 4. 2021
Předmět: Pískoviště Barákova mezi domy 7-5
Dotaz: Dobrý den,
rád bych vás požádal o opravu dřevěné části pískoviště u nás na Barákově ulici mezi domy č.o. 7 a 5 . Pískoviště je hojne využíváno bohužel, dřevěná část je každým dnem v horší stavu. V případě, že město v letošním roce opravu neplánuje, prosím o informaci, zda-li si ho můžeme opravit svépomocí. Velice nerad bych, aby zmizelo bez náhrady jako některá pískoviště a veřejné koše v okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Urbane,
děkujeme Vám za Vaše upozornění. Pískoviště jsme zadali k opravě. Poprosíme Vás o trpělivost, dodavatel má k opravě zadáno více pískovišť a mobiliáře, který je v bezprostřední blízkosti.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

29. 4. 2021
Předmět: Svoz komunálního odpadu - separační nádoby na papír
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ke termínům svozu kontejnerů na odpad. Téměř vždy když dojdu ke kontejneru na papír umístěném u COOP na Vysočanech, tak je plný. Takže si zase papír sbalím a jdu domů. Nešla by zvýšit frekvence svozu nebo doplnil poblíž další kontejner. Nebo nešlo by v případě plnosti kontejneru a nahlášení někam, např na webu svážet operativněji. Už se ani nedivím , že někteří lidi netřídí odpad. To samé s PH i se sklem... Děkuji za reakci
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Říčane.
Kontejnery na tříděný odpad se vyváží dle pravidelného harmonogramu uvedeném na stránkách města.
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru
Navýšili jsme vývoz papíru a plastů na 2x týdně.
Bohužel nedisponujeme možností ani vozidlem na operativní vývoz kontejnerů.
Pokud máte odpadu více nebo jsou kontejnery plné lze využít i možnosti sběrného dvora 6x týdně.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 4. 2021
Předmět: změna v MHD od 1.5.21
Dotaz: Prosím-podívejte se na zveřejněný jízdní řád,který jste otiskli.Na lince 4,která by měla zajíždět na Vodojem,vubec tato sdtanice není a neodpovídají ani časy....něco je špatně.Píšete,že se vracíte k rozpisu před kovidem,ale skutečnost je jiná.Informujte pravdivě .Například linka 8 má zcela jiné časy atd.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Černý
omlouvám se, došlo ke zveřejnění souboru, který byl rozpracovaný a s mnoha chybami, bohužel měl stejný název jako ten správný. Náprava byla provedena ještě týž den.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: Omýlání odpovědí
Dotaz: Dobrý den paní inženýrko,
proč Vaše odpovědi nejsou lidem zděleny na jejich konkrétní dotazy? Souhlasím s pánem který napsal dotaz že lidem mažete med kolem pusy. Ať už se to týče MHD tak vývozu popelnic. Proč jinde to může fungovat normálně a naše město musí bít v něčem výjimečné, i když to nefunguje (dle kritiky čtenářů) jak by mělo? Děkuji za odpověď. Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
naše město není výjimečné v řešení MHD, ani v řešení odpadů.
V rámci MHD reagujeme podle vývoje epidemie a s ohledem na rozpočet města. K 1.5.2021 budou spuštěny jízdní řády tak, jak již byly provozovány k 1.1.2021. Zcela přesně předpovědět vývoj není za takovéto situace možné.
14 denní svoz popelnic se směsným komunálním odpadem se ve zkušební provozu, tak jak byl nastaven po prvotních úpravách osvědčil a znovu bude jeho pokračování posouzeno v rámci zpracování aktualizované strategie města k nakládání s odpady v tomto roce. Obdobné systémy se 14 denními svozy fungují např. v Jihlavě, Chotěboři, Olomouci a nově jej zavádějí např. v Havlíčkově Brodě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 4. 2021
Předmět: Chodník na hrázi
Dotaz: Dobrý den,
moc bych se přimlouvala za seškrabání drnů trávy a odklizení hlíny a jehličí z okrajů chodníku na hrázi Horního rybníku. Na některých místech je chodník už opravdu hodně zarostlý.

Děkuji moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento požadavek je již u technických služeb evidován. Tyto budou pokračovat v úklidech i v ostatních částech města po ukončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.
Děkujeme za Váš zájem

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: Emoce k jízdním řádům MHD a ne zrovna citlivé informování
Dotaz: Dobrý den, trochu chápu podrážděné reakce obyvatel, už toho mají všichni dost. Nejraději by už měli běžný život a k tomu i taky běžné jízdní řády MHD, co byly do konce roku 2020. Proto prosím o citlivé vyjadřování, abyste zbytečně občany ještě více netrápili. V dnešní době psát o tom, že se třeba MHD do běžného stavu z roku 2020 nevrátí, že běžný stav je to po 1.1.2021, to není citlivé. To jako dřív vyjádření o omezení návštěv hrobů nebo komentář paní Bělohlávkové ke škrtům MHD. Prosím v klidu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, chápu Vaše upozornění a souhlasím s Vámi, že v této době je více než kdy jinde třeba citlivého a uváženého vyjadřování. V případě upravených jízdních řádů MHD jde ale o malé nedorozumění. Jízdní řády se od roku 2017 na přelomu roku upravují vždy. Stav k 1.1.2021 je takto možné považovat za stav normální bez ohledu na další vývoj ovlivněný koronavirovou epidemii. Na tu pak reagují další změny. Věříme, že potřeby cestujících budou i za takto komplikovaného stavu uspokojeny co nejvíce.
S pozdravem

Mgr. Petr Sedlák
odbor školství, kultury, sportu a marketingu

27. 4. 2021
Předmět: Zahrádka před hotelem U Labutě
Dotaz: Dobrý den,
nebylo by možné posunout zahrádku před Labutí přímo ke zdi? Nyní je asi 1.5m od zdi a vzhledem ke své velikosti zabírá celý chodník. Chodec musí buď projít mezi zahrádkou a vchodem do restaurace, což je nepohodlné jak pro něj tak i pro číšníky i návštěvníky, nebo musí jít po šikmé části chodníku, což taky není nic moc. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Posunout zahrádku bohužel nejde, protože zdi nemovitostí slouží jako vodící linie pro slabozraké a nevidomé.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: Opakovany kradeze na hrbitove
Dotaz: Uz jsem to tady psala , a pisu zad ...opakovane se nam na hrobecku malyho 2letyho synka ztraci jak kvetiny elektricky svicky andilci......odpovidali jste mi ze tam posilite hlidky meske policie ...nikdy jsme tam zadnou nevideli.....chceme aby to tam mel Zdenecek hezky ...ale kdykoli tamprijdeme ma prazdny pomnicek...dokonce nam nekdo rozbil i vazu ktera je soucasti pomnicku... Je to velice smutny ze se ,,LIDE,, takhle muzou chovat.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
městská policie hřbitovy kontroluje zejména o víkendech, kdy se na nich pohybuje nejvíce osob. Takovéto vandalství a krádeže jsou ale velmi těžko zjistitelné, protože před hlídkou a ani před jinou osobou se takového jednání lidé nedopouští.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
19. 4. 2021
Předmět: Je most bezbariérový?
Dotaz: Můžete mi prosím napsat, zda je most ve Farském parku uvažován jako bezbariérový?
Když jsem byla o víkendu na vycházce, tak jsem na něj bez pomoci s invalidním vozíkem ze strany od parku nevyjela.
Děkuji za odpověď. Marie
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
lávka pro pěší a cyklisty je spojnicí mezi parkem Farská humna a Žižkovou ulicí. Stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním řízením, kterou vypracovala firma OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto a odpovídá vyhlášce č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

28. 4. 2021
Předmět: Úklid po skácené Lípě -Libušín
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, dnes jsem sledovala úklidovou práci na Libušíně po pokácení Lípy a musím konstatovat, že se zlepšili oproti včerejšku a vše uklidili pěkně a precizně.Patří jim tentokrát za takovou práci poděkování. Pokud by takto pro město pracovali pečlivě a kvalitně v budoucnu, tak občané našeho města budou jenom rádi.Děkuji i za občany Libušína a budeme se těšit na výsadbu popř. nové lípy, nebo jiných dřevin,jako náhradu za pokácenou lípu.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Smrčková,
velice Vám děkuji za pozitivní komentář, kterých v této souvislosti skutečno mnoho není.
Předám ho kolegům z dodavatelské firmy, kteří na místě pracovali.
V úterý probíhalo kácení, frézování a následně odvoz vzniklé dřevní hmoty na meziskládku, kde probíhalo další zpracování, které také zabere určitý čas.
Ve středu probíhalo dokončení odvozu materiálu, dočištění prostoru, zapravení terénu a osetí.
Výsadba je v plánu nejdříve na podzim roku 2021.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

27. 4. 2021
Předmět: ulice Strojírenská
Dotaz: Chtěl bych poděkovat za opravu Strojírenské ulice, škoda, že oprava nebyla realizována až ke křižovatce do ulice Kopečná. Dále chci pochválit firmu CH a T, která opravu prováděla. Sledoval jsem se zájmem, jak pracovníci dělali i po sobě poklízeli.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Svobodo, děkujeme Vám za ocenění dobré práce. Předáme Vaše hodnocení kolegům, kteří se na opravě podíleli.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 4. 2021
Předmět: pařez po bříze, u domu Nezvalova ul. 2091
Dotaz: Když mi před časem asi po druhé či třetí urgenci odstranění pařezu nějaká úřednice sdělila, že pařez bude odfrézován, žil jsem v domnění, že se tak stane před jarním úklidem r.2021. Bohužel, nestalo se a pařez dál čeká na svou příležitost; navíc jsem navrhoval úpravu příchodu od chodníku, aby zejména v zimě nemuseli lidé pracně vstupovat do (z vozovky) nahrnutého sněhu...zkuste s tím prosím něco v této pětiletce udělat, když už jste tu břízu zcela zbytečně porazili. Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den, pane Peňázi,
před pár dny skončila etapa kácení, které musí respektovat dobu vegetačního klidu a vydaná související rozhodnutí OŽP, a nyní už jsme v období frézování pařezů. Ve městě se již frézuje.
Po městě je na odstranění slušná porce pařezů, proto prosím o strpení. Jistě se k Vám fréza také dostane.
Vždy je výhodnější frézovat pařezy tzv. najednou, aby se pařezová fréza maximálně vytížila, protože manipulace s ní není jednoduchá.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

27. 4. 2021
Předmět: Lípa - kácení Libušín
Dotaz: Kácení lípy na Libušíně šlo pánům s pilami velmi pěkně a poměrně rychle.Horší to již bylo s návazností na úklid, odstranění a odvoz veškeré dřevní hmoty. Odváželi to multikárou,ale po obědě všichni skončili a nebyl tam nikdo.Je to divná pracovní doba,klidně by to vše za celou pracovní dobu stihnuli,ale nestalo se tak a polovina dřevní hmoty tam zůstala.Proč tak brzy skončili a nedodělali to ? Je to snad v našem městě pravidlem ? Město je plátce a tyto věci by si měl pečlivě hlídat.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Chvátalová,
údržbu dřevin ve městě zajišťuje na základě platné smlouvy firma SATT, a.s. Na tyto speciální práce využívá subdodavatele.
Technika se záměrně používá menší a lehčí, protože se většinou pohybuje v plochách zeleně, po chodnících apod., tak aby nedocházelo ke zbytečným škodám.
Práce je ceněna dle úkolu a ceníku, který je přílohou platné smlouvy. Časově je tedy na dodavateli, jak práci rozvrhne.
Je třeba si uvědomit, že materiál se odváží a je s ním práce také na místě uskladnění.
Dle platné smlouvy má dodavatel povinnost vzniklou dřevní hmotu odklidit do 3 dnů od zahájení prací.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

27. 4. 2021
Předmět: Houpačka na Zahradní ul. reakce na odpověď paní Remarové
Dotaz: Paní Remarová, na FB skupině ZRCity votoč věci, si jedna maminka nedávno k tomuto účelu i letos houpačku sehnala, byla však upozorněna svým milovaným, že po tom, co jí tam loni dal zmizela i s konstrukcí houpačky, tzn. jsem přescědčena o tom, že majiteli vrácena rozhodně nebyla.
Při instalaci houpačky se tento tatínek na kotevní body, které tam instaloval, věšel a myslím si, že když jedno oko uneslo 100kg chlapa, byla kontrukce ještě ve schopném stavu. Takto ji odebrat bez náhrady a vrácení;-(
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Blanko,
konstrukce na houpačku byla odstraněna na základě hlavní roční revizní kontroly certifikovaným revizním technikem. Ta posuzuje herní prvky z více hledisek, není to pouze nosnost. I pouhým okem, se nedá tak pečlivě, jako to technici pomocí různých pomůcek prověřují, zhodnotit. Normy jsou neustále přísnější. Když se herní prvek odstraňoval, houpačku jsme předaly obyvatelce domu, která právě vyjížděla z domu, s žádostí o vrácení majiteli. Zda, kam a jaké herní prvky se budou umísťovat, budeme vědět po dokončení koncepce hřišť, na které právě pracujeme společně s odborem strategie, rozvoje a investic, městskými architekty.
Děkuji za pochopení, trpělivost.

S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

26. 4. 2021
Předmět: Seškrtaná MHD a mazání medu kolem ... pusy
Dotaz: Jízdní řády MHD se vrací do stavu od ledna. OK. Ale napsat,že to je asi konečná,je fakt mimo. To jako když jste v prosinci říkali,že to je dočasný,tak už jste tomu nevěřili? Jednotka dočasnosti je 21 let. Nikdo po vás nechce stav jízdních řádů z konce roku 2020 do konce května,ale světlo na konci tunelu aspoň po postupných krocích.Nejste tam kvůli tomu,abyste se vymlouvali,že to nejde.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
MHD upravujeme v souvislosti se situací vyvolanou COVID, a to podle skutečného stavu a vývoje. Oproti optimistickým očekáváním na konci roku 2020 se situace v roce 2021 ještě zhoršila teprve v současnosti dochází k postupnému uvolňování pohybu a života nás všech. Zda a kdy bude MHD obnovena v rozsahu jako byla před prvotními zásahy v souvislosti s COVID Vám v těchto souvislostech bohužel dnes neumíme sdělit. Jsme rádi, že aktuálně můžeme rozšířit alespoň na úroveň k 1.1.2021.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová

26. 4. 2021
Předmět: Úklid Dolní ulice
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za úklid na ulici Dolní 26 dubna.
Satt to vzal fakt z gruntu, technika super, a ulice vypadá skvěle.
Jo, a pošlete zprávu Mgr Kuncovi, MP měla neskutečnou trpělivost.
Za mě skvěle organizovaná akce s výborným výsledkem.
Díky moc!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ráda poděkování předám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 4. 2021
Předmět: Grejdy
Dotaz: Dobrý den,
prosím o info co je potřeba udělat, aby cesty na Grejdách byly sjízdné? Každoroční jarní opravy určitě nějaké prostředky ,avšak jsou k ničemu.
Jak je to s bezpečným přechodem silnice 1.třídy 19(obchvatem), kdy se již od začátku zprovoznění řešilo, že bude a stále nic...musí zase někdo umřít, aby se něco stalo? Myslím, že chat je tu dost...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na opravy cest s povrchem z frézovaného asfaltového recyklátu jiná technologie než tryskané vysprávky v současnosti neexistuje. Pořadí plánovaných celkových rekonstrukcí komunikací se se odvíjí především od jejich dopravního významu. Zde cesty v chatové oblasti nezaujímají přední místa v žádném městě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Dobrý den
Přechod pro chodce je skutečně součástí projektu ŘSD na přeložku silnice I/19, bude realizován dle platných norem. Město v návaznosti zajistí jeho propojení s nejbližšími chodníky.
S pozdravem
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic


25. 4. 2021
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Prosíme o úklid chodníku v ulici Javorová a úklid parku v ulici Rybářská. Předem Vám děkují obyvatelé Vysočan.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši žádost jsme postoupili k technickým službám, které budou postupně pokračovat v úklidech ostatních částí města i po ukončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 4. 2021
Předmět: Komenského - keře, stromy u 3.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, proč dochází k radikálnímu ořezu keřů a spodních větví stromů u 3.ZŠ? Nemyslím si, že v ZR bychom měli mít japonskou zahradu, která sem nepatří. Již v minulosti zde došlo k pokácení vzrostlých keřů a stromů, poté jste avizovali, že škola vysází nové, ale několik let se nic neděje. V ZR může ořezávat stromy a keře kdokoliv nebo jen odborná firma? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Stoklasová,
pozemky v okolí 3. ZŠ má tato příspěvková organizace v pronájmu.
Součástí nájemní smlouvy je také údržba zeleně, kterou si zajišťují sami nájemníci.
O ořezu spodních pater větví jsme byli předem informováni.
Nájemník byl instruován, aby byl ořez dřevin předem konzultován s odbornou firmou (pracovníkem) firmy SATT, a.s., která pro město zajišťuje údržbu zeleně.
Konzultace byla požadována za účelem zajištění správné technologie ořezu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

26. 4. 2021
Předmět: Nedodržení příslibu k dočasnému škrtání MHD od 1. ledna?
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, teď jsem si přečetla Vaši odpověď na dotaz "MHD a městský FB". Píšete, že není vůbec jisté, zda se někdy obnoví původní jízdní řády, co se používaly do 1. ledna 2021. Když ale město zdůvodňovalo 12procentní škrtání na MHD od 1. ledna, tak se říkalo, že je to dočasné kvůli COVID-19. Teď najednou otáčíte a najednou to vypadá, že můžeme být radi, že se MHD vrací do stavu po 1. lednu. Platíme nemalé daně a za to očekáváme odpovídající služby, včetně MHD. Nebo toho chceme moc?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nová,
MHD upravujeme v souvislosti s COVID, a to podle skutečného stavu, který není ani v roce 2021 příznivý. Na konci roku jsme byli mnohem optimističtější. Zda a kdy bude MHD obnovena v rozsahu jako byla před prvotními zásahy v souvislosti s COVID Vám bohužel dnes neumíme sdělit. Jsme rádi, že aktuálně můžeme rozšířit alespoň na úroveň k 1.1.2021.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 4. 2021
Předmět: Houpačka na dětském hřišti v ul. Zahradní
Dotaz: Dobrý den, na podzim loňského roku přimontoval jeden tatínek k radosti všech dětí vlastní houpačku na dětské hřiště v Zahradní ulici.
14 dní po té z hřiště zmizela celá konstrukce i s houpačkou.
Bude letos houpačka na hřiště vrácena?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Blanko,
Konstrukce byla ve špatném stavu a musela být odstraněna. Houpačka byla vrácena majiteli. V současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť a volnočasových ploch. V návaznosti na ni pak budou jednotlivá hřiště a hrací plochy dále udržovány, odstraňovány, rozvíjeny a obnovovány.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

25. 4. 2021
Předmět: úklid zařezaného porostu
Dotaz: Byla jsem se se psem projít u protihlukového valu na průmyslové zóně a jsou tam pořezané vrby,ale zásadně něbylo nic uklizeno a odvezeno,proč ? Ono to za valem není tak vidět,tak asi proto.Jinak si to nedovedu přestavit,když to tam pořežou a je tam veliký nepořádek, tak proč to hned nedovezou ? Co to je za systém práce ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
podle sdělení pracovníků firmy SATT, a.s. v této lokalitě žádný zásah v zeleni neprováděli.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

24. 4. 2021
Předmět: MHD a městský FB
Dotaz: Jízdní řády se z důvodu rozvolňování vládních opatření vrací od 1. května do běžného režimu. Aktuální jízdní řády naleznete na webu města https://www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd/ nebo na webu MHD Žďár http://www.mhdzdar.cz/. ... Toto píšete na městském FB. Chci se zeptat, jak bude rozvolňování pokračovat, kdy se jízdní řády MHD vrátí do stavu před první redukcí kvůli COVID-19, co byla od Nového roku? To je totiž ten běžný režim, po 1. květnu bude zatím pořád MHD redukována. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění.
Od 1.5.2021 platí jízdní řády zavedené od 1. ledna letošního roku. Zda, kdy a v jakém rozsahu se MHD vrátí do stavu před veškerými redukcemi kvůli Covid nedokážeme dnes stanovit. To je závislé kromě jiného i na rozpočtu města a tržbách z jízdného.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


23. 4. 2021
Předmět: Matoucí informace na facebookových stránkách města k jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den, na facebookových stránkách města se dnes objevila informace k jízdním řádům MHD, že "Jízdní řády se z důvodu rozvolňování vládních opatření vrací od 1. května do běžného režimu". Pak je tam odkaz na jízdní řády MHD platné od 1. ledna 2021. Ale to není běžný režim, protože se vrací stav před druhé covidové škrty MHD od 17. března 2021, nikoliv před první covidové škrty MHD od 1. ledna 2021. Už to na facebookových stránkách jiný občan připomínal v diskuzi. Jak to má být správně napsané?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění.
Platné jsou jízdní řády zavedené od 1. ledna letošního roku.
Děkujeme za upozornění

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

25. 4. 2021
Předmět: Pochvala - sázení stromů na Farčatech
Dotaz: Dobrý den, chválím výsadbu stromů na Farčatech o víkendu,každý vysazený strom je pro naše město přínosem. Až na ty ostudné žulové kvádry a mlátové cesty,by mohla být Farčata oázou klidu a zeleně.Co máte vymyšleno s tou tůní před Skautama ? Jeden stromek tam vzadu byl zlomený, věčná škoda,proč ? Jsem velkým příznivcem přírody a zeleně. Jen tak dál.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Slezáku,

děkujeme za kladné hodnocení akce realizované ve spolupráci spolku Žijeme Žďárem a města. Děkuji i za podněty, které znamenají, že jdeme správnou cestou. V současnosti vzniká dokumentace k několika provázaným projektům, které mají park Farská humna kompletně upravit a oživit. Změní se i tvar terénu, cesty a různé esteticko-funkční prvky, tedy předpokládám i věci, o nichž píšete.

Na adresu lidí, kteří lámou a jinak poškozují stromy ve městě, nemám slušný komentář. Smysluplná prevence neexistuje. Proto spíše apeluji na občany, aby se na ochraně našich stromů také podíleli např. tím, že probíhající akt vandalismu okamžitě nahlásí na policii a/nebo jej zdokumentují.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 4. 2021
Předmět: Karanténa
Dotaz: Dobrý den, to nemyslíte na úřadě vážně, že jako veřejná instituce nedodržujete pravidlo karantény? Jak je možné, když jedna pracovnice z kanceláře je pozitivní, tak ostatní 2,tam dále zůstávají a nejsou v karanténě? Hlavně nepodsouvejte lidem, že mají 8-10 hodin v kanceláři respirátory! Tomu nikdo nevěří. Místo toho, aby jste šli příkladem, tak se chováte nezodpovědně nejen ke klientům, ale i vašim lidem a vy jako tajemnice na to vůbec nehledite. Asi by to chtělo kontrolu hygieny. Neuvěřitelné.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Kulhánku,
pravidla karantény stanovuje hygienická stanice po vyhodnocení všech dostupných informací. Právě proto, že jsme úřadem, tak si nemůžeme dovolit nedodržovat veškerá opatření, která jsou nám uložena, abychom zachovali chod úřadu pro Vás, pro klienty. Dovoluji si poznamenat, že beru ohled především na své zaměstnance a navíc je považuji za natolik odpovědné, že i sami dokáží vyhodnotit, jak se v dané situaci správně zachovat. V tomto případě jsem naprosto klidná.
Martina Hostomská, tajemnice

22. 4. 2021
Předmět: Kompostéry
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda uvažujete o nákupu kompostérů pro obyvatele Žďáru. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Tůmová,
v březnu jsme požádali o grant a mimo jiné bychom rádi z těchto prostředků zakoupili kompostéry.
Naposledy se pořizovaly v roce 2018.
Od té doby zde máme seznam zájemců, kteří v případě zakoupení kompostérů budou upřednostněni.
Pokud v tomto seznamu nejste – kontaktujte mě na níže uvedený e-mail.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz


22. 4. 2021
Předmět: Status chatové oblasti V Krejdách.
Dotaz: Dobrý den,
mohu se zeptat, do které části Žďáru (ZR1-8) náleží chatová osada Krejdy? Nebo jde o nějakou místní část? Děkuji. J. Hrdina.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
chatová oblast Krejdy je součástí městské části Žďár nad Sázavou 1.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

16. 4. 2021
Předmět: Mlátové cesty
Dotaz: Dnes a denně se projevuje to, jak nevhodné jsou mlátové cesty, po kterých nelze chodit v tomto nevlídnem, popř. dešťovém počasí,protože to je člověj ja čuně. To nemluvím,když chcete projet kočárkem, no to je hotovo.Farčata jsou toho ukázkou. Zlatá asfaltová ceta,která nyní byla již vyčištěna od posypu.Jinak středová část Farčat s mlátovou cestou a dírami a doslova hnusnými nášlapnými kameny,no to je katastrofa !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bočonová,

město se snaží jít cestou udržitelného rozvoje i ve smyslu nakládání se zelení a vodou. Nemůžeme tedy město pokrýt asfaltem a betonem. Mlatové povrchy zajišťují dobré vsakování vody. Toho lze sice dosáhnout i třeba kostkami, ale to je zase mnohem nákladnější, takže by řada cest vůbec nebyla zbudována. Pokud máte dojem, že je některá z cest ve špatném stavu, dejte mi prosím vědět.

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic


22. 4. 2021
Předmět: jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, moc prosím, zda by mohlo být pamatováno na úklid horní části Havlíčkova náměstí/ zimní posyp a nepořádek po odstraněné zahrádce u zrušené kavárny/ a Tvrze /zde je zase hodně aut/. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek předáváme technickým službám, určitě bude úklid zajištěn.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 4. 2021
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den, rád bych poděkoval za vstřícný a ochotný přístup pana Bc. Karla Březiny ze sociálního odboru Městského úřadu k seniorům při prováděné registraci očkování proti onemocnění COVID-19
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Ševčíku,
to ráda slyším, snažíme se seniorům co nejvíce usnadnit možnost nechat se očkovat. Vaši pochvalu kolegovi samozřejmě ráda vyřídím.
Děkujeme.
Martina Hostomská, tajemnice

13. 4. 2021
Předmět: Jarní úklid - pomoc
Dotaz: Dobrý den, přemýšleli jste nad tím, že by se mohli zapojit do jarního úklidu města zaměstnanci příspěvkových organizací např. Kultury Žďár, Active? Když teď nemohou provozovat svoji hlavní činnost, tak by byla každá ruka dobrá. Kultura Žďár chce letos dělat Horácký džbánek na Farčatech, tak by si mohli vzít tento prostor a odtud okolí řeky ke kulturáku na úklid za své. Třeba 2x na půl dne by mohli pomoct. Děkuji za zpětnou vazbu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na základě informací z obou zmiňovaných organizací Vám mohu odpovědět následující. PO Kultura Žďár i přes dlouhodobou uzavírku má pro své zaměstnance stále dostatek činností, neboť probíhají práce na údržbě objektů a činnosti, jež by jinak byly prováděny externími firmami, vykonávají sami zaměstnanci. Co se týká SVČ Active, jeho zaměstnanci se již do úklidu města zapojili. Nad to již druhý měsíc pomáhají s trasováním, pořádají vědomostní soutěže a olympiády online, středoškolské odborné činnosti a připravují letní tábory.
Hezký den. Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

19. 4. 2021
Předmět: mhd
Dotaz: Dobry den, v jakém horizontu se prosím můžeme těšit na vyhodnocení odpadové politiky, a doufat v konec experimentu, kdy jedněm lidem je vyvážen odpad v jiném intervalu než druhým za stejných finančních podmínek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
analýza odpadového hospodářství probíhá. V tomto roce bude zpracován nový systém nakládání s odpady města, jehož dílčí částí bude i opětovné posouzení 14 denního svozu. Aktuálně pokračuje 14 denní svoz směsného komunálního odpadu z lokalit RD tak, jak se po prvotních úpravách osvědčil s tím, že v případě potřeby budou vloženy mimořádné svozy např. v horkých dnech.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 4. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když se spravoval obrubník, aby byl srovnán a přitom se vyndávaly dlažební kostky. Nebylo jednodušší hned ten chodník srovnat než to dělat znovu? Nebo je to záměr opět vyndávat dlažební kostky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětem opravy byla pouze vozovka. Plošné předláždění přilehlých chodníků nebude v nejbližší době realizováno. Problémem jsou mj. kořeny stromů, které nerovnosti chodníků z velké části způsobují.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 4. 2021
Předmět: zápis a materiály pro ZM
Dotaz: Dobrý den, jak jsem si všimla, tak se změnila forma zveřejnění zápisu a materiálů ZM. Po dlouhém hledání a teprve po přečtení vaší odpovědi, jsem nalezla. Nebylo by dobré upozornit občany na změny, které po létech nastaly a kde co najdou? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Novotná,
umístění zveřejňovaných materiálů na webu zůstalo stále stejné pod samosprávou a konkrétním orgánem. Největší změna proběhla v grafické podobě. Co se týče uspořádání, tam jsou pouze drobné změny, např. Vámi zmiňované zápisy byly přesunuty z umístění nad programem jednání, vedle něj. Webové stránky města jsou živým organismem, který se neustále vyvíjí a doplňuje. Bohužel není v našich silách o všech informovat. V případě jakýchkoli problémů s novou podobou zobrazení materiálů se neváhejte obrátit na jakéhokoli pracovníka oddělení informatiky.
Vladimír Koláček, oddělení informatiky
tel.: 566 688 197, 606 953 396

20. 4. 2021
Předmět: čištění komunikací
Dotaz: Dobrý den, jak bude prováděno čištění komunikací v případě kdy brání vozidla zaparkované na sidlištích kde probíhá uklid? Každoročně několik řidiču ignoruje zákazové značky stání a poté uklid neproběhne jak by měl..
Bude v těchto případech probíhat odtah vozidel?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
blokové čištění probíhá za účasti městské policie, která neukázněné řidiče postihuje. Od začátku blokového čištění bylo zatím odtaženo 10 překážejících vozidel.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 4. 2021
Předmět: Lípa - Libušín
Dotaz: Když už je Lípa na Libušíně opravdu podle odborníka v takto špatném stavu, tak je jí opravdu potřeba pokácet včetně odstranění pařezu co nejdříve a to i proto, aby na malé děti,které tam začnou běhat až se zlepší počasí, aby je některá z větví či poškození stromu nezranila.Hlavně spoléháme na to, že tam bude vysázen co nejdříve nový strom, nebo i možno více stromů.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
dne 20.4.2021 bude požádáno o prodloužení platnosti rozhodnutí ke kácení stromu.
OŽP následně rozhodne. Na základě rozhodnutí OŽP proběhne kácení stromu pravděpodobně v týdnu od 26. – 30.4.2021. O přesném datu kácení stromu budeme informovat na webu města.
Pařez bude následně odfrézován.
S novou výsadbou se počítá, ale bude realizována nejdříve na podzim roku 2021.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

19. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na Libušíně
Dotaz: Pane Jouro, zveřejněte moji připomínku ze dne 11.4. v dotazovně, tak jak jste zveřejnili ostatním občanům. A žádám na ni odpověď taky v dotazovně. Na základě čeho třídíte?
H. Faltová
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Faltová,

zopakuji - byl to technický problém, ne třídění. Text mám ale k dispozici:
Dobrý den, na poslední chvíli informujete letákem o kácení lípy na sídliště Libušín. Kácení vysvětlujete jejím stářím a neexistencí zápisů o předchozích zásazích k uchování stromu. Neprofesionální zdůvodnění, když vnitřní stav stromu lze diagnostikovat akustickým tomografem nebo jinými diagnostickými přístroji. Žádám o zveřejnění posudku, na základě kterého je povoleno kácení stromu. Zveřejněte toto dřív než necháte zakousnout pilu do stromu a nechte občany, aby se mohli vyjádřit. Děkuji

Stručně - kácíme, když není jiná smysluplná možnost. Kácení stromů standardně nekomunikujeme vůbec. V tomto případě jsme chtěli občanům vyjít vstříc a informaci poskytnout i v tom krátkém čase, který nám situace dovolila, aniž bychom museli občanům do kácení omezovat pohyb. O stromě rozhodovali dva odborníci, akustická tomografie byla výjimečně aplikována vzhledem ke znepokojení občanů a potvrdila totéž. Projednání jejích výsledků s občany proběhlo 19. 4.2021.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 4. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se informovat jak často se budou měnit jízdní řády MHD. To budete měnit několikrát týdně než se vše vrátí do normálu? Proč jste nenastavili jízdní řády jako v sousedním městě kde jako protiepidemické opatření nastavili jízdní řády do prázdninového režimu. To Vás nenapadlo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, u nás nemáme klasické prázdninové řády, které by řešily omezení pohybu tak rozsáhlé jako při lockdown. Proto připravujeme podle aktuální situace úpravy. Od 1.5.2021 předpokládáme návrat k jízdním řádům z 1.1.2021.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 4. 2021
Předmět: čistota kolem studánek
Dotaz: Bylo by vhodné,kdyby město kontrolovalo čistotu kolem studánek. Je to tam někdy hrozné, plastové odpady a jiný nepořádek. Úklidové čety by to tam mohli čas od času pořádně uhrabat a uklidit. Hned by se zpříjemnilo toto prostředí, které slouží všem.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkujeme Vám za zájem o čisté město. Počítáme i s úklidem u studánek.

S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

12. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na sídlišti Libušín,
Dotaz: Z letáčku, který jsme obdrželi v pátek 9.4.2021 jsme se dozvěděli, že v týdnu od 12.4. do 16.4.2021 dojde ke kácení 100 let staré lípy na sídlišti Libušín ( to je ale rychlost ). Na sídlišti bydlíme již od roku 1989 a máme lípu přímo pod okny. Nezdá se nám, že by její stav byl tak špatný. Již v roce 1989 byla lípa zpevněna ocelovou tyčí a dutina v kmeni byla zakryta lepenkou. Od té doby jsme si nevšimli, že by se o lípu někdo staral. Velmi by nás zajímal odborný posudek a náklady.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Sedláku,

odborný posudek ze strany města i odboru životního prostředí zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor životního prostředí následně rozhodl o jeho pokácení, kvůli rozsáhlým defektům, prasklé kosterní tlakové větvení až k bázi kmene, který je dutý. O historických bezpečnostních systémech, které jsou aktuálně na stromě instalovány, neexistují jakékoliv záznamy a nikdy neprobíhaly jejich pravidelné revize a výměna. Strom je přitom umístěn ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště.

Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie.

Z důvodu rychlého zhoršování stavu bylo nutné strom ohraničit páskami. Dle předpovědi počasí se dá očekávat silný vítr, který může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.

Stav stromu byl odborem životního prostředí pravidelně sledován.

Město si dlouhodobě na své zeleni zakládá a věnuje této problematice mnoho úsilí. Důkazem je aktuálně pobíhající druhá část obnovy zeleně ve městě nebo navracení polních cest do krajiny v okolí.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

16. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, proč není zveřejněna moje připomínka ohledně kácení lípy na Libušíně podaný 11.4.2021?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Faltová,

z technických důvodů se mi nedaří uveřejnit odpověď pana Hemzy u Vašeho dotazu. Podařilo se to ale zde: http://vsrv07/obsluha/dotazy/Detail.asp
a snad u tohoto dotazu.

Třeba tam naleznete odpovědi i na Vaše otázky.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

16. 4. 2021
Předmět: stav komunikací v chatové osadě Krejdy
Dotaz: Dobrý den, obracím se na vás se žádostí o úpravu pozemních komunikací v lokalitě Krejdy, kde mám dům k celoročnímu obývání /E58/. Zpevněná příjezdová cesta je plná výmolů, koncová nezpevněná část s hlubokými vyjetými blátivými kolejemi. Vzhledem k nutnosti vyvážení septiku nákladním vozem celoročně minimálně á 6 týdnů dochází k dalšímu zhoršování kvality příjezdové cesty. Nynější stav je již katastrofální - dům přestává být autem dostupný. Prosím vás o posouzení stavu a jeho řešení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravu této části komunikace objednáme až úsek aspoň trochu vyschne. Při pohybu nákladních vozidel je však jisté, že oprava bohužel nebude mít dlouhého trvání. S výstavbou nové nebo zásadní úpravou stávající cesty není v současnosti počítáno.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 4. 2021
Předmět: Oprava chodníků na ul. Strojírenské
Dotaz: Když jsem viděl pracovníky, jak opravují chodníky na ul. Strojírenské od Primy k Penny, no to je hrozné. To zřejmě dělají laici, protože to je nestejnoměrné, vyboulené, křivé, no za takovou práci jestli město zaplatí, tak to je již opravdu na pováženou.Kvalita práce,kterou firmy provádějí pro město, je katastrofální.To snad nemůže pracovník, který to má z MěÚ na starosti,převzít !? Když už se takové práce provádějí,tak prosím řádně, pečlivě a poctivě ! Vždyť to vše platí daňoví poplatníci !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
proběhla oprava vozovky, přilehlé chodníky nebyly předmětem opravy. Dlažba byla pouze částečně rozebrána, aby bylo možno srovnat obrubníky a poté vrácena do původního „nerovného“ stavu. Až bude probíhat celoplošná oprava samotných chodníků, bude výsledek prací významně lepší.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 4. 2021
Předmět: Blokové čištění města - parkoviště
Dotaz: Dobrý den, asi tomu moc nerozumím, ale jakým způsobem probíhá čištění parkoviště, na kterém jsem nikdy neviděl v zimě žádný posypový vůz, tj. nevyskytuje se zde žádný posypový materiál který by bylo potřeba odstranit? Čištění klasické ulice na které parkují auta a přes zimu je ošetřována posypovým materiálem chápu, ale co se čistí na ploše na kterou celý rok jen parkují auta? Obzvláště jde-li o plochu se zatravňovací dlažbou? Děkuji za informaci
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
i na plochách se zatravňovací dlažbou považujeme za nutné alespoň na jaře provést úklid odpadků a nepořádku. Ideálně právě v rámci blokového čištění budou na místě stroje i lidé, kteří úklid provedou.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 4. 2021
Předmět: Hroby Jamská
Dotaz: Dobrý den, naše rodina má hrob na Jamské. Před časem jsme zjistili, že do našeho hrobu nelze pohřbít ikdyž je tam ještě volné místo. Je možné zřídit hrob nový na ZH a ostatky z hrobu z Jamské přenést tam a starý hrob zrušit? Poslední pohřbení asi 12 let. Za jakých podmínek a co je k tomu přenesení potřeba? Nebo jakou variantu město Žďár nabízí když nám znemožnilo pohřbít do země do našeho hrobu a jako rodina (aspoň manželé) chceme být v jednom hrobě a nebýt tak nucení městem ke kremaci? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na pohřebišti na Jamské ulici jsou od 13. uličky nevhodné hydrogeologické podmínky pohřbívání v rakvích (málo propustné zeminy s kolísáním hladiny spodní vody). I v minulosti zde byly tlecí doby v délce 40 až 100 let. Od roku 2020 v uvedené části pohřebiště není z těchto důvodů možné pohřbívat v rakvích, je zde možné uložení uren. Prosím kontaktujte správce pohřebiště, se kterým můžete probrat konkrétní možnosti, které Vám budou nejvíce vyhovovat. Je např. možné pronajmout místo k pohřbení v rakvi na Zelené hoře.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 4. 2021
Předmět: Lípa na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, bydlím Libušíně, kde vlastním pozemek a nemovitost. Na základě Vašeho rozhodnutí, které je odezvou na Petici Ing. S. K. a dalších aktivistů proti kácení lípy, je omezeno moje právo na užívání nemovitosti. Jak dlouho bude toto omezení trvat?
Na Libušíně bydlím třicetpět let, pod lípou si hráli a "vyrostli" moje děti, nyní tam chodím s vnoučaty, ale pokud její stav ohrožuje zdraví a životy lidí, musí prostě strom v zájmu bezpečnosti lidí ustoupit.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Kovaříku,

odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.

Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.

Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu. Uzávěra je povolena odborem dopravy MěÚ, ale z důvodu nebezpečí z prodlení byla realizována co nejdříve. Uzavírka bude trvat dokud to situace v místě bude vyžadovat. Termín Vám nejsem v tuto chvíli schopen sdělit.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

13. 4. 2021
Předmět: Chodník na Novoměstské
Dotaz: Dobrý den!
Z novoměstské ulice se odbočuje do nové průmyslové zóny, jsou zde i nové chodníky pro pěší.
Z novoměstské ulice se odbočuje i k prodejně Mountfield a i zde jsou chodníky pro pěší.
Avšak jaksi chybí chodník mezi odbočkou k Mountfieldu a odbočkou do průmyslové zóny.
Proč tomu tak je!? Současný stav je velmi nebezpečný - chodci musí v úseku asi 150 m procházet po vozovce!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Hlaváči,
o této proluce víme. Ten chodník do projektu PZ Jamská II nebylo možné zahrnout a bylo třeba se nejprve dohodnout s investorem v místě, abychom nepostavili chodník a do roka ho opět nerozkopali. To se již podařilo. Nyní na řešení pracuje projektant. Jakmile odevzdá projekt, zadáme zakázku, tedy přepokládám realizaci ještě letos, popř. z finančích důvodů v první půli příštího roku.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

14. 4. 2021
Předmět: 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, pokud se opíráte o posudek Frank Bold, tak jste si ho asi nepřečetl dobře, protože na straně 7 v Dílčích závěrech.... se dočtete: "Ze strany ZŠ tedy došlo k porušení pracovněprávních předpisů, když pracovní poměr mezi zaměstnankyní a ZŠ měl být považován za pracovní poměr na dobu neurčitou." Nebyl toto důvod proč zaměstnankyně školu zažalovala? Nebyl toto důvod, který odstartoval zbytečný spor, který stál město 3,5 mil. Kč a nikdo za to nemůže?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Jando,
ano posudek jsem četl. Jako člověk bez právnického vzdělání si nedovolím komentovat to, zda došlo k porušení jakékoli povinnosti, a to zvláště v takto složitém případě. Skutečně si také nedovolím odhadovat důvody, jež vedly k podání žaloby na školu a zda tyto důvody odstartovaly samotný spor.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

15. 4. 2021
Předmět: Pout
Dotaz: Dobrý den.
Jak to vypadá s letošní poutí? Doufám že v případě zrušení v květnu, nenaoadne nějakého chytráka pouť překládat ny podzim jako loni. Kdy jsme byly jako celé město pro smích celé republice.
Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
z pochopitelných důvodů je květnový termín Žďárské pouti zrušen. Nicméně pro světskou část pouti se uvažuje o přesunu na některý z víkendů v září.
Hezký den. Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

1. 4. 2021
Předmět: Zničený trávník nevhodným parkováním
Dotaz: Zdravím vás, máte v plánu nápravu zničené travní plochy ? Jedná se o cestu před solnou jeskyní, směr azylový dům. Stojí zde vozidla na všech plochách.. Na všechny způsoby, a to i těžké nákladní vozidla pro zásobování ! Když nestojí na trávě, stojí na chodníku kde nelze projít ! Už zde bylo zmiňované že bude provedena kontrola, žádnou reakci jsme do dnes nezaznamenali. Osadte zde značku pro jednosměrný provoz. Bude to o hromadu lepší. Nebo vytvořte podmínky k správnému životnímu prostředí.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Mokrý,
nejde o izolovaný problém, přitom parkování na zeleni i pojíždění po ní není legální a městská policie, pokud je mi známo, tyto případy pokutuje. Vzhledem k jejich počtu, a protože neřeší jen tuto problematiku, však je schopná řešit jen část těchto přestupků.
Město se v současnosti zabývá koncepčním řešením – jak těmto nešvarům předcházet, jak jim technicky bránit a jak zlepšit dopravu a parkování ve městě. Poslednímu by měl pomoci Generel dopravy. Ten bude odevzdán do konce dubna. S jistotou navrhne zjednosměrnění některých ulic a doplnění parkovacích stání. Zda tomu tak bude i ve zmíněné lokalitě nyní nedokážu říct.

Díky za zájem a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy
Dotaz: Dobrý den, nelíbí se mi, jakým způsobem město rozhodlo a informovalo o skácení Lípy na Libušíně. Před volbami bylo slibováno zlepšení komunikace, transparentnost, otevřenost. Bohužel musím konstatovat, že ke zlepšení rozhodně nedošlo. Můžete aspoň sdělit termíny, kdy bylo o pokácení požádáno, kdy byl vydán souhlas a do kdy tento souhlas platí? Nemyslím, že by se stav stromu zhoršil ze dne na den. Jakými metodami byl strom dosud posuzován?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Cíglerová,
odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Aktuálně je termín pro kácení v rozhodnutí stanoven do 16.4.2021 nebo pak od 1.11.2021 do 31.3.2022. Pokud však jde o nebezpečný stav stromu, je možné jeho kácení povolit i mimo období vegetačního klidu. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.
Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.
Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu, která se v průběhu letošní zimy významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.
S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

10. 4. 2021
Předmět: kácení lípy Libušín
Dotaz: Dobrý den,
je pravdivá informace, že MÚ chce skácet lípu na sídlišti Libušín? Strom je v dobré kondici, zajištěný kovovými lany a za 30 let se nestalo že by kohokoliv ohrozil! Naopak. Dává příjemný stín, chrání byty před slunečním žárem. V létě si pod ním hrají děti, které navštíví dětské hřiště(bez něj by pobyt zde byl nesnesitelný). Zachytává prach a hluk z blízké silnice a je domovem velkého množství ptáků. Celý svět takto krásné a vzrostlé stromy chrání a my budeme kácet!?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Horáková,
odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.
Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.
Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu, která se v průběhu letošní zimy významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.
S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

10. 4. 2021
Předmět: kácení lípy na Libušíně
Dotaz: ještě jednou se vracím k mému dotazu na kácení lípy na Libušíně...
Právě jsem ve schránce objevila ,,odůvodnění" kácení lípy, kterou MÚ na poslední chvíli distribuoval do schránek občanů (snad aby ji nestihli bránit). Vážně je důvodem ke kácení 100 let starého stromu letmá prohlídka ze země a "je pravděpodobné"....Nevyžadoval by takový zásah u stromu nevyčíslitelné hodnoty další odborný nezávislý posudek ? Stejně tak prasklá je i lípa u Tokozu, tu budete kácet taky?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Horáková,
odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.
Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.
Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu, která se v průběhu letošní zimy významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.
S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

9. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na Libušíně
Dotaz: Pamatuji lípu, ještě když tam nebylo sídliště, bude to velká škoda. Hlavně odstraňte i pařez,protože,když jste pokáceli kousek od lípy tu borovici, tak jste tam nechali pařez.Hlavně nám tam vysaďte v tom prostoru minimálně 3-4 nové stromy včetně nové lípy.Bude tam dlouho trvat než nové stromy budou dělat přirozený stín proti sluníčku.Ty nové stromy jsou tam nutné, protože to tam bude tvořit pěkný přírodní park.Hlavně upravte i terén, ať je to tam pěkné !
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
musím s Vámi souhlasit, že je to nesmírná škoda.
Bohužel je strom, především díky dřívějšímu zanedbání péče, ve stavu, kdy představuje významné riziko pro své okolí, protože roste ve frekventované lokalitě.
Problém je potřeba vnímat také z pohledu vlastníka stromu, který nese odpovědnost.
Lokalita bude navržena koncepčně a v souladu s touto koncepcí se poté vysázejí stromy, kdy je možné sázet i vzrostlejší stromy.
Odstraňování pařezů probíhá vždy hromadně, tj. po ukončení období kácení, bude realizováno odstraňování pařezů pomocí pařezové frézy. Následně je terén zapraven.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza Dis., správce zeleně

3. 4. 2021
Předmět: Jízdy autobusů přes Jamskou
Dotaz: Proč v současné době jezdí všechny autobusy z Bystřice a Nového Města na Moravě přes Jamskou ?Dříve odbočovaly do Žďáru hned naproti autobazaru Vysočina ? Už tak vytížená Jamská je teď přetěžována ještě autobusy, proč ? Nechápu, proč neodbočují na té první odbočce od Nového města na Moravě, jak jsem již uvedl ? Dostat nákladní dopravu z našeho města by mělo být Vaší prioritou,včetně zručení parkování na náměstí podél silnice !
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
vedení linkových autobusů je plně v gesci Krajského úřadu Kraje Vysočina, nicméně důvod je zcela relevantní, a to je doprava pracujících do průmyslové zóny. V době neexistence propojky od Mělkovic na Brněnskou museli pracující do zóny docházet od Conventu, což nebylo právě ideální, ať už z hlediska docházkové vzdálenosti, nebo časového hlediska. Naší snahou při jednání s krajem bylo vedení veřejné linkové dopravy co nejblíže průmyslové zóně, což je jistě rozumnější než aby se pracující dopravovali individuální dopravou a již tak zahlcovali vozidly přetížené odstavné plochy v průmyslové zóně. Pokud by Vám bylo ještě něco nejasného, kontaktujte mě na níže uvedených kontaktech a já se Vám to milerád pokusím vysvětlit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 4. 2021
Předmět: Nesouhlas s azylovým domem
Dotaz: Dobrý den, zásadně nesouhlasím s výstavbou Azylového domu za Primou, neboť bydlím blízko a po zkušenostech vím, jak se chovají lidé obtížně přizpůsobilí.Těmto lidem na mnoha věcěm nezáleží, nechovají se jako jiní lidé, jejich chování je problémové.Už nyní to tam nevypadá dobře,protože několik takových lidí bydlí po garážích za Primou a Vím co dovedou pod vlivem alkoholu(ničení majetku, brutalita a další věci).Monitoring kamer není řešení,ani občasné kontroly MP,tomu se dovedou snadno vyhnout.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Tomšíku,
chápu Vaše obavy, ale jsme přesvědčeni, že realizací projektu se právě tato neutěšená situace zkonsoliduje. Vysvětlení důvodů si prosím přečtěte zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9589
Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 4. 2021
Předmět: zaměstnanost
Dotaz: Dobrý den, kolik prosím je u Vás zaměstnáno lidí v důchodovém věku,včetně těch, kteří tzv. přesluhují a mohli by být v důchodu ? Vím, že je to zřejmě na nich,ale neměli by uvolnit svá místa,která zabírají nezaměstnaným,kteří se marně pokouší sehnat práci a tito lidé jim to blokují ? Myslím si, že by byli stejně dobří jako ti stávající.Nová generace také potřebuje sehnat práci a živit rodinu a mnozí tito lidé jim to znemožňují,vždyť by pobírali důchod.Jde s tím něco dělat ?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bílková,
dosažení důchodového věku není důvodem pro odchod zaměstnance ze zaměstnání. Toto rozhodnutí záleží na něm, pokud se cítí zdráv, práce ho stále baví a zaměstnavatel nemá vůči jeho práci výhrady. Důchodový věk se zvolna prodlužuje a přibývá lidí, kterým zdravotní stav dovoluje pracovat i když se to netýká všech profesí a povolání. Také zkušenosti těchto zaměstnanců získané praxí jsou pro zaměstnavatele cenné. V případě našeho úřadu se jedná o 4 zaměstnance.
Martina Hostomská, tajemnice

12. 4. 2021
Předmět: Kauza 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, rozsudků okresního, krajského i Nejvyššího soudu vyplývá, že 4.ZŠ porušila zákoník práce, protože řetězila pracovní poměry na dobu určitou déle než povolené 2 roky, což poté žalovala paní učitelka. To není chyba ředitele? Četl jste ty rozsudky, když píšete, že škola neporušila zákon? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouvám se Vám, ale nejsem si vědom toho, že bych se vyjádřil k tomu, zda škola porušila či neporušila zákon. Nejsem právník a taková tvrzení přenechám povolanějším, především soudcům. V předchozích odpovědích jsem se vyjadřoval toliko k otázce zavinění či nezavinění škody, kde se opírám o již mnohokrát citovaný posudek právní kanceláře Frank Bold a advokáti.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

12. 4. 2021
Předmět: zveřejnění materiálů ZM
Dotaz: Dobrý den, proč nejsou zveřejněny materiály pro 17. jednání zastupitelstva města? Děkuji za náprav.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
materiály projednané na zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2021 jsou již zveřejněny. Stačí kliknout na odkaz 17. zasedání zastupitelstva města, kdy se Vám celé zasedání s jednotlivými body programu rozbalí.
Hezký den.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

12. 4. 2021
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Na mnoha chodnících je vidět, že tyto nejsou kvalitně uklizeny. Všimla jsem si, že jezdí příliš rychle na chodnících pracovníci úklidové techniky a ty kartáče to prostě nestačí sebrat.Notno jezdit pomaleji a vše kvalitně vyčistit.Vždyť to město platí, tak ať kontroluje kvalitu práce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou dočišťovat plochy všude tam, kde kvůli nerovnostem zůstaly nedometené nečistoty. Při provádění blokového čištění jsou ulice s pomocí pracovníků VPP zametány již načisto.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 4. 2021
Předmět: Psí park v ulici Vodárenská
Dotaz: Dobrý den,
kdy bude, prosím, dokončen psí park, který si obyvatelé města odhlasovali v participativním rozpočtu v roce 2019? Jaký je aktuální stav tohoto projektu? Co všechno bude v psím parku k dispozici? Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
V rámci participativního rozpočtu bude v tomto roce zrealizována revitalizace sportoviště na ulici Polní/Lesní. Ještě letos bude dopracován návrh konkrétního provedení psího parku a vlastní realizaci předpokládáme nejpozději v příštím roce.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

9. 4. 2021
Předmět: Vodojem
Dotaz: Dobry den pani Ing., po loňské rekonstrukci a výstavbě nových chodníku mezi ulicemi Makovského a Špálova v místech u dětského hřiště vniklo nejenom vlivem klimatických podmínek obrovské (bahnové) neupravene pole. Jelikož je tento prostor velice využíván nejenom dětmi, ale i dospělými, je možné tento usek znovu zrekultivovat a osazet travou? V teto chvíli a i do budoucna je to uživatelsky hrozny prostor.
Dekuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
rekultivace a následné osetí po stavební činnosti proběhne hned jak to počasí dovolí předpokládáme nejdříve v průběhu 05/2021

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

10. 4. 2021
Předmět: Stržanov, budka na el.
Dotaz: Dobrý den zajímalo by mě zda bez souhlasu je možné aby nám někdo udělal budku na el. energii u plotu? Pokud si pamatuji nás se nikdo neptal. a máme ji nalepenou přímo na plotu děkuji za dotaz.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět, poněvadž případné povolení před vlastní realizací závisí vždy na konkrétní situaci a platné legislativě (energetický zákon, stavební zákon).
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavebního úřadu a ÚP

12. 4. 2021
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den, krásné místo Zelená hora,ale zvenku je to kolem dokola celé oprýskané.Na to, že je to památka Unesco, to vypadá dost zanedbaně.Vždyť se na to čerpají dotace, to nemůže být tento klenot našeho města naší chloubou, myslím tím hlavně po stránce také estetičnosti ? Aby ta památky byla opravdu pěkná ? To musí být kolem dokola tak škaredě oprýskané ? Škda kazí to celkový dojem.Jak dlouho bude trvat úprava uvnitř ? Zatím to tam není nic moc.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Chvátale,
jelikož nejde o majetek, a tedy ani investici města, nemohu se ke stavu ani pracem vyjadřovat. Vlastník, římskokatolická farnost, o postupu prací informuje zde: https://www.zelena-hora.cz/cz/aktualne
Přesto uvedu alespoň příbuzné téma. Město se nyní snaží ve spolupráci s farností dospět k vytvoření důstojného a citlivě zakomponovaného zázemí ve svahu Zelené hory ve formě informačního centra se sociálním zázemím a lepšího řešení parkování i příjezdu. Realizace bude hodně záviset na dotačních možnostech, proto prosím držte palce.

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 4. 2021
Předmět: Nefunkční pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych oznámit nefunkční pouliční lampu č. 951 na ulici Na Prutech, poblíž křižovatky s ulicí Vysocká.
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za spolupráci. O problému jsme věděli od víkendu, bohužel zprovoznit osvětlení alespoň části předmětného území se podařilo až v pondělí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 4. 2021
Předmět: 4ZŠ
Dotaz: Dobrý den, opět mě překvapila Vaše odpověď.Město jako zřizovatel vše podrobně sleduje, nechalo si vypracovat posudek advokátní kanceláře, která krom jiného potvrdila, že ředitel organizace nezavinil a nezanedbal žádné svoje povinnosti.
Kdo zaplatí vypracovaný posudek? A proč si nenechal pan ředitel vypracovat sám? A ještě jsem se chtěla zeptat- kolik ten posudek stál.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
podnět k vyhotovení nezávislého právního posudku dala rada města a byl hrazen městem. Jeho cena byla cca 83.000 Kč.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

9. 4. 2021
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den, velmi oceňuji výměnu písku v pískovištích. Jen na pískoviště mezi ulicemi Chelčického a Haškova u prvního věžáku jste asi zapomněli. Písku je tam sice dost, ale je plné šišek, jehličí a větviček z blízlé borovice. Hodila by se krycí plachta. Mezi stejnými ulicemi, ale u druhého věžáku, je sice písek vyměněný, ale samotné pískoviště je ve hrozném stavu. Není poznat kde končí a začíná, obrubníky jsou zasypané nebo zarostlé trávou a okolí je samá díra. Dalo by se s tím něco dělat? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Nová,

v současné době dochází ve městě postupně k výměně písku na pískovištích, které jsou součástí dětských hřišť. Zároveň k jejich úklidu, opravě. Děkujeme Vám za Váš zájem o veřejný prostor, trpělivost. Tyto práce se vzhledem ke klimatickým podmínkám nedají na Vysočině plánovat dříve.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

1. 4. 2021
Předmět: Hřiště
Dotaz: Dobrý den, můžete mi vysvětlit, když podle nařízení vlády mají být zavřená hřiště, jak je možné, že hřiště u 4. ZŠ je plné "dětí"? Nedodržuje se tam vůbec nic!! Nechodí do školy, nemůžou být na tréninku různých sportů, ale tady se shlukovst mohou? A MP a vedení školy samozřejmě nic! Jakto, že to nikdo nehlidá? Takto to klesat nebude! Skupinky nactiletých také nikdo neřeší! Od čeho jsou kamery ve městě? To je spíš otázka pro MP, ta není bez auta vidět! Děkuji občan městě.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
podle informací od vedení 4. ZŠ jsou po celou dobu distanční výuky vyvěšeny cedule upravující režim v tomto prostoru. Škola vychází vstříc jejím žákům v doprovodu. Ti tak mohou využívat na vlastní nebezpečí školní areál. Kurt a hřiště je uzavřeno.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

7. 4. 2021
Předmět: Pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem. Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaké řešení, když nám do místnosti celou noc svítí smog z pouliční lampy. Popřípadě, na koho se s tímto problémem obrátit. Jedná se o lampu mezi bytovkami (mezi ulicí Brodskou a Okružní Horní).
Děkuji a přeji krásný zbytek dne.
S pozdravem Silvie Čermáková
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
možnosti jsou na Vaší i na naší straně, toto nejlépe posoudíme na místě. Prosím, ozvěte se mně na níže uvedené kontakty, domluvíme si schůzku na místě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

6. 4. 2021
Předmět: Dluh na ZŠ Švermova 4
Dotaz: Dobrý den pane Sedláku, z jakých informací čerpáte při svých odpovědích ohledně ředitele Ptáčka na 4.ZŠ? Protistrana má zřejmě jiné rozsudky než Vy. Můžete být konkrétní? Jak uvádí Ústavní soud, postup ředitele nebyl v souladu se zákonem a proto ta škoda, kterou teď platí. Proč ředitel nepostupoval v souladu se zákonem? Proč se vlastně soudil? A to se ještě stále soudí? A proč, když protiprávně řetězil?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, níže reakce ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou Švermova 4, PaedDr. J. Ptáčka.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Dobrý den.
O daném případu, právním sporu, velice podrobně a výstižně napsali redaktoři posledního Žďárského zpravodaje, Novin žďárské radnice i na iDnes. Tam je jasně zdůvodněno, že ředitel školy neudělal v pracovněprávním sporu chybu, stejný postup v řešení přístupu k zaměstnancovi by zvolil i dnes. Že se jedná o správný postup, potvrdili soudci okresního, krajského i nejvyššího soudu, dokonce i ústavního, a ti jsou asi dost fundovaní. Po 9 letech Ústavní soud vydal nález, kdy vůbec nehodnotil postup ředitele organizace, ale vrátil rozhodování zpět na začátek. A na tom je postavena žaloba-žádost na Ministerstvo spravedlnosti na úhradu celé škody, která organizaci vznikla. Město jako zřizovatel vše podrobně sleduje, nechalo si vypracovat posudek advokátní kanceláře, která krom jiného potvrdila, že ředitel organizace nezavinil a nezanedbal žádné svoje povinnosti.

8. 4. 2021
Předmět: Problematika 4.ZŠ
Dotaz: Je opravdu zajímavé, že p.ředitel není soudný a neodstoupí sám. Uź ta kumulace funkcí je zvláštní, že je ještě k tomu radní našeho města.On jako fyzická osoba, která zodpovídá za školu tedy nebude ze svého nic splácet,když prohrál soud ? Snad to za něj nebude platit město, potažmo daňoví poplatníci ?Ať si o tom občané našeho města udělají vlastní názor, dle mého soudu by měl odstoupit ze všech funkcí.Je to můj osobní názor.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ředitel školy je statutárním orgánem příspěvkové organizace, za kterou navenek vystupuje, jedná jejím jménem a rozhoduje v jejích záležitostech. Nesoudil se tedy pan ředitel, ale škola jako instituce. V posledních několika týdnech jsem zde již tuto informaci uváděl několikrát, ale zopakuji ji. Podle nezávislého právního posudku vypracovaného právní kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o. nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a jednáním pana ředitele, jinými slovy nebylo zjištěno zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti, proto není splněna podmínka pro náhradu škody.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

7. 4. 2021
Předmět: Dotaz 3
Dotaz: Čím obhájil ředitel 4.ZŠ protiprávní řetězení pracovních poměrů paní učitelky? U soudu se mu to nepodařilo obhájit, tak kde se mu to povedlo? Můžete občanům Žďáru odpovědět, ať už se konečně dozvíme pravdu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouvám se, ale toto mi nepřísluší jakkoli hodnotit či komentovat. Jedná se o složité právní záležitosti příslušející odborníkům v oblasti právních věd.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

7. 4. 2021
Předmět: parkovací místa před Jehlou
Dotaz: Před hotelem Jehla jsou chaotická parkovací místa. Bude se to tam kompexně nějak upravovat, nebo rozšiřovat ? Místama je tráva tráva místama je beton. To by tam chtělo už nějak pořádně upravit a vyřešit, aby se tam případně vešlo co nejvíce aut.Kdy pokud to tam nebude to parkoviště řádně vymezeno a načárováno, tak tam ty auta parkují jak chtějí i v protisměru a proto se tam vejde omezované množství aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po skončení stavebních úprav hotelu Jehla, jejichž součástí budou i stavení úpravy venkovních prostor, bude možno provést navazující vodorovné dopravní značení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 4. 2021
Předmět: Pojízdné prodejny
Dotaz: Proč zakazujete prodej pojízdných prodejen v našem městě ? Proč je doslova vyháníte na nevhodná místa v našem městě, kde budou velmi těžce prodávat své výrobky. Tímto jednáním nejste vyloženě pro lidi, ale proti lidem. Tolik oblíbené pojízdné prodejny např. u polikliniky jste jí doslova vyhnali, proč? Komu zase vadí pojízdné prodejny např. s čerstvým pečivem ? To snad není pravda a je to doslova k nepochopení ! Místo služby pro občany, tak proti občanům !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní Vaňková,
nejsem si vědomá, které pojízdné prodejny vyháníme na nevhodná místa ve městě, není mi nic takového známo. Co se týká pojízdné prodejny pečiva, která stává před poliklinikou, tak společnosti Enpeka, které pojízdná prodejna patří, rada města naopak pronajala pozemek před budovou polikliniky a v současné době rozhodla i o snížení nájemného za 1. čtvrtletí letošního roku o 50 % za dobu, kdy společnost v důsledku vládních opatření nemohla prodej realizovat. Tato opatření týkající se snížení nájemného z důvodu zamezení prodeje v důsledku vládních opatření, schválila rada města také v roce 2020 a týká se nájemců prostor sloužících podnikání a nájemců pozemků pro podnikání. Rada města tato opatření přijímá, i když znamenají ztrátu příjmů v rozpočtu města. Zájmem rady je pomoci podnikatelům ve městě v jejich nelehké situaci a zachování služeb občanům.
Stanislava Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávního

8. 4. 2021
Předmět: územní plánování
Dotaz: Vážená paní doktorko,
souhlasím s vámi, že až když město pozemek nabyde do vlastnictví, tak je možné realizovat "projekt" a také provést změnu druhu či způsobu využití parcely v KN. Odbor pro rozvoj a investice jistě dobře ví, že cílem územního plánu je řešit funkční a prostorové uspořádání jednotlivých ploch a právě způsob využití předmětné plochy může město ovlivnit i pokud není vlastníkem dané parcely. V případě, že využití pozemku bude limitováno tak je zde větší šance, že jej vlastník prodá
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Cíglerová,
děkujeme za váš zájem. Vyřešení tohoto území jistě povede ke spokojenosti občanů.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

7. 4. 2021
Předmět: Stezka k Mamlasovi
Dotaz: Uvažujete pro občany upravit řádně stezku k Mamlasovi a dále ke koním v návaznasti na cyklostezku ? V současné době tato trasa je vhodná možná tak pro pěší a to místama s obtižemi, protože tato cesta není dobře upravená. Přičemž by z ní byla nádherná stezka pro naše občany, neboť vede krásnou přírodou.Na této ztezce je místama neupravený štěrk, místama hlína, nebo vymletá po dešti koryta.Tato zteska si zaslouží pořádnou úpravu, jak pro chodce, tak cyklisty,příp. maminky s kočárkama.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Stárková,

v současnosti takový projekt v řešení nemáme, ale v širší oblasti nějaké projekty stezek, cyklostezek a výstavby plánujeme. Budu na to pamatovat, a bude-li to možné a smysluplné, zařadíme stezku do těchto projektů.

Děkuji za podnět a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

1. 4. 2021
Předmět: Ničení životního prostředí
Dotaz: Dobrý den,
při procházce jsem si všiml, že se u zadní brány tenisových kurtů vyváží, do prostoru, kde byl dřív trávník, stará antuka. Po opravě cesty to tam bylo sice hodně rozjezděné, ale nemyslím si, že by se tam měla tráva tou antukou zadusit.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
od pana Růžičky ze SPORTISU mám informaci, že pozemek uvedou do původního stavu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v termínu do 30.4.2021.
Jakmile bude antuka odstraněna, prověříme stav a případně pozemek upravíme v souladu s péčí o zeleň.
Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

7. 4. 2021
Předmět: Azylový dům
Dotaz: Je velkou chybou postavit azylový dům na ul. Dvořákova v ZR.To se městu v budoucnu negativně vrátí, protože občané,kteří budou ubytovaní v novém azylovém domě se budou pohybovat u obchodního domu a v blízkosti zástavby rodiných domů, kde určitě bude docházet k osobním kolizím mezi občany a touto komunitou. Není to dobré rozhodnutí ! Již nyní tam kolem Primy posedávají bezdomovci a jsou s nimi problémy, protože pijí alkohol a chovají se nevhodně vůči našim občanům.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dobiášová,

té obavě rozumím a věřím, že se nenaplní. Režim v azylových domech je poměrně přísný, a pokud by se do budoucna nějaký problém vyskytl, dejte prosím vědět městské policii, mě nebo komukoli na městě. K určitému typu projektů je nedůvěra vždy a ta by se projevila kdekoli ve městě. Daný pozemek je v majetku města, poskytuje dostatečný prostor, je zasíťovaný a jak správně píšete, cílová skupina se v místě běžně pohybuje. Umisťovat tato zařízení na okraj města není v souladu se zaměřením tohoto projektu ani obecnou sociální politikou.

Díky za pochopení a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 4. 2021
Předmět: Vyhláška ohledně psů v našem městě
Dotaz: V souvislosti se zvyšujícím počtem napadání dětí agresivními psy, jak je to v našem městě ? Musí mít psi obojky a náhubky i když je jdou venčit ven ty své miláčky ? Pokud ano tak se to z 90% v našem městě nedodržuje a MP tooto vůbec nehlídá !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
v našem městě platí pouze část povinností, které uvádíte. Dle platné vyhlášky č. 4/2017 o veřejném pořádku musí mít osoba na vymezených veřejných prostranstvích psa vždy na vodítku. Opatřit psa náhubkem se pouze doporučuje, není to tedy povinné. Výčet těchto vymezených veřejných prostranství je uveden v příloze vyhlášky,zjednodušeně řečeno,jedná se o zastavěné území města. Co se týče dohledu, tak ten je samozřejmě prováděn. Naše kontrolní činnost směřuje zejména na kontrolu volného pobíhání psů a na kontrolu dalších povinností, jako je např. povinné čipování, odstraňování exkrementů atd. Pouze upozorňuji na další povinnosti, které nejsou upraveny touto vyhláškou, ale např. zákonem o ochraně zvířat proti týrání, mysliveckým zákonem a dalšími právními normami, se kterými by se měl každý chovatel psa řádně seznámit.
Děkuji.
Mgr. Martin Kunc - vedoucí městské policie


2. 4. 2021
Předmět: Tzv. revitalizace zeleně
Dotaz: Za 15-20 roků bude prý Bezručova ulice jeden velký zelený tunel po vzrůstu nových stromů, jak jsem se dočetl ...to jste kvůli této umíněnosti museli vykácet zdravé stromy, které by dalších 50 let mohly ulici dodávat vzhled i kyslík? Nastolené představy až příliš připomínají jistou dobu velkých lánů, meliorací atd. Nemohli byste tyhle umanutosti omezit, neřku-li zarazit?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Peňázi,
podklady k projektové dokumentaci akce Revitalizace stromořadí II. připravovali odborníci v oblasti dendrologie a arboristiky. Součástí podkladu bylo také detailní hodnocení jednotlivých dřevin, na základě kterého bylo rozhodnuto jejich ponechání na stanovišti, jejich odborném ošetření nebo jejich odstranění. Odstranění stromů a keřů bylo navrženo u jedinců ve špatném stavu, jedinců poškozených, neperspektivních či na dané místo nevhodných. Žádné stromy nekácíme zbytečně ani bezdůvodně. Pokácené stromy budou téměř vždy přímo nahrazeny novými kusy, případně náhradní výsadba proběhne v jiné lokalitě.
Bližší informace k tomuto projektu naleznete na tomto webovém odkazu - https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-zdaru-nad-sazavou

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

7. 4. 2021
Předmět: územní plán a snaha o zachování stezky
Dotaz: Zdravím, četla jsem dotaz občana a následnou reakci města na stránce
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9579
Vzhledem k tomu, že město má zájem o zachování stezky pro občany a o získání předmětného pozemku, tak myslím, že by bylo rozumné na to reagovat v územním plánu, kdy by na parcelách (resp. jejich částech) 7983/1 a 7983/2 byla vyznačena plocha dopravní infrastruktury či vyznačen průběh hlavní pěší trasy. Doporučuji nechat projednat v Komisi rozvoje RM.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Cíglerová,

pokud město pozemek získá, bude zpracován projekt na vybudování stezky (nevím, jestli projekt jako takový) a po vybudování stezky bude v katastru nemovitostí zaznamenám druh pozemku dle jeho využití. V komisi rozvoje může být projednáno v situaci, kdy město bude vlastníkem všech dotčených pozemků.

Děkuji za zájem a přeji hezký den
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

3. 4. 2021
Předmět: Silnice ve Strojírenské ulici
Dotaz: Prosím o sdělení, zda bude při opravě obrubníku umožněn i nájezd do garáže.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
v tomto úseku budou obrubníky ponechány na svém místě.

S pozdravem
Jiří Kasper
Odbor komunálních služeb

6. 4. 2021
Předmět: Dotaz 2
Dotaz: Dobrý den, bohužel z Vaší odpovědi není jasné,to na co jsem se ptala. Kdo to zaplatí a zároveň ,kolik to bude stát. Myslím, ten prohraný soud. A skutečně to nebude platit p. ředitel školy, který podepisuje pracovní smlouvy.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, omlouvám se, ale myslím, že odpověď na Vaši otázku v předchozí reakci zazněla. Cituji:"...na úhradu nákladů spojených s prohraným soudním sporem ZŠ Švermova byla městem, jejím zřizovatelem, poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou ZŠ Švermova postupně splácí." K dotazu, zda škodu bude platit pan ředitel, Vás odkážu na dokument s názvem Posouzení sporu o náhradu mzdy zaměstnankyně. Jedná se o nezávislý právní dokument vypracovaný renomovanou právní kanceláří. Na základě tohoto posudku nebylo zjištěno zavinění p. ředitele, neboť nebyla splněna podmínka příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením jeho pracovních povinností. Posudek je možné nalézt na tomto odkazu https://jednani.zdarns.cz/APP/connector/0/417/url/Posudek_4.Z%C5%A0.pdf
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

6. 4. 2021
Předmět: Jarní úklid chodníků
Dotaz: Dobrý den,
začal jarní úklid chodníků, ale protože většinou jejich povrch není rovný, tak stroj, který je letos k úklidu využíván, zanechává na některých místech ještě docela dost posypového materiálu. Plánuje se úklid dokončit tak, aby chodníky byly opravdu čisté?
A ještě bych chtěla poprosit o úklid ostrůvků u přechodů na silnicích. Některé nebyly uklízeny určitě několik let.
Jinak bych chtěla poděkovat za dobrou zimní údržbu města.
R. Suková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše poděkování za zimní údržbu jsme předali technickým službám SATT. Dle jejich vyjádření je v plánu dočištění komunikací v závislosti na počasí a rovněž úklid ostrůvků v majetku a správě města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 4. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdo zaplatí všechny poplatky a odškodnění za pana ředitele 4ZŠ. A kdo může za nepříjemnosti na této škole, když ne ředitel školy, který je za ní zodpovědný. Zaplatí to daňový poplatníci, občané. Možná by p. Janda by to pochválil, ale nevím jestli to skutečně je k pochvale. S pozdravem občan
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na úhradu nákladů spojených s prohraným soudním sporem ZŠ Švermova byla městem, jejím zřizovatelem, poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou ZŠ Švermova postupně splácí. Od roku 2007, kdy se vede soudní spor, soudy různých instancí dávaly zapravdu ZŠ Švermova, čili postup školy byl v souladu s ustálenou soudní praxí až do vydání nálezu Ústavního soudu v roce 2016, který veškerá předchozí rozhodnutí zrušil a retrospektivně tak zasáhl do legitimního očekávání ZŠ Švermova. Z tohoto důvodu ZŠ Švermova podala Ministerstvu spravedlnosti ČR žádost o náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy z důvodu nesprávného úředního postupu.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

3. 4. 2021
Předmět: Zrušení stezky (pěšiny) podél řeky Sázavy
Dotaz: Dobrý den,
proč město prodalo pozemek, který je v současné době v katastru veden pod parcelním číslem 7983/2 v k. ú. Město Žďár? Přes tento pozemek prochází pěšina, která byla zejména v minulosti hojně využívána. V současné době jsou na tomto místě učiněna opatření, která mají pohyb osob znesnadnit (např. vysazeny keře s trny). Zároveň jde o jediné místo, ze kterého je přístup na svažitý pozemek parc. č. 8017 ve vlastnictví města. Jak chcete řešit údržbu jeho porostů, když se tam nepůjde dostat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
pozemek p.č. 7983/2 město Žďár nad Sázavou nikdy nevlastnilo a z tohoto důvodu ho také neprodávalo. K převodu pozemku došlo ze soukromého vlastnictví. Město naopak bude usilovat o získání tohoto pozemku (stejně tak jako pozemku p.č. 7983/1) tak, aby mohlo dojít k obnovení původní cesty nad řekou a k možnosti zajištění údržby pozemků města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 4. 2021
Předmět: Pískoviště Okružní
Dotaz: Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, zda je v plánu výměna písku a údržba alespoň některého z pískovišť v okolí Okružní 1898/14. Je jich tu sice několik, ale ani jedno není v nejlepším stavu(jsou zarostlá a znečištěná volně probíhajícími kočkami). Tedy alespoň výměna písku by byla jistě na místě, v našem domě je několik menších dětí a uvítali bychom alespoň jedno udržované(to přímo před domem je zarostlé už několik let) :).

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Lipertová,


děkujeme Vám za Váš dotaz, připomínku. V současné době probíhá na všech pískovištích, které jsou součástí hřišť výměna písku. Tak je tomu je i na hřišti na ulici Okružní - Horní u bývalé mateřské školky, která je v těsné blízkosti Vašeho domu. Jakmile bude písek vyměněn, provedeme kontrolu, případně zadáme k opravě dřevěné části. Zároveň stav ostatních pískovišť mapujeme, pokud to bude v našich finančních možnostech, dojde k opravě, doplnění či výměně písku i v jiných pískovištích.
Ve Žďáře nad Sázavou je přes 80 pískovišť. A to je finančně náročné. V loňském roce, i letos, dojde k odstranění některých nevyužívaných, zanedbaných, kde v bezprostřední blízkosti je jiné. Dochází k tomu právě z důvodu, abychom se o všechny mohli řádně starat.

Děkujeme za pochopení.
Pěkné velikonoce.S přáním pěkného dne


Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

31. 3. 2021
Předmět: Záhadné betonové kostky
Dotaz: Dobrý den,
všiml jsem si na Neumannově ulici u domu naproti bazénu, že místo květináčů se tam objevily jakési betonové kostky. Mohu se zeptat, co to bude až to bude? Zatím je to volně ložené na trávě. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Štyle,
na začátku března došlo postupně k odstranění betonových květináčů, které byly mnohde již v nedobrém technickém stavu. Tam, kde betonové květináče sloužily jako zábrany proti nevhodnému parkování a najíždění aut, jsme umístili betonové kostky.
V době, kdy jsme provedli výměnu květináčů za kostky, nebylo možné udělat zároveň povrchové úpravy, poněvadž byla země ještě zmrzlá. Odvézt staré, těžké květináče bylo nutné právě v této době, abychom těžkou technikou zeleň co nejméně poškodili. Konečná úprava terénu naváže na umístění prvků až za příznivějšího počasí.
Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

28. 3. 2021
Předmět: Světla u nákupního parku - ještě dotaz
Dotaz: Je super, že mi odpovídáte, že předmětný prostor není v majetku ani ve správě města. Jak to tedy, že tam povede propojka na Jamskou, když to není v majetku města? To ani potom nebudou svítit světla podél propojené silnice?
Pokud ano, proč nemůžou svítit již teď? Schválně si tam zkuste jít z odpolední pěšky domů, abyste věděl, o čem se bavíme !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
podél nákupního parku ani komunikace ani její osvětlení nebyly a nejsou převedeny do majetku města, tedy je nemůžeme obsluhovat. V přípravě je propojka na Jamskou, v rámci které by mělo být řešeno i její trvalé osvětlení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 3. 2021
Předmět: Kompostér
Dotaz: Dobrý den, nevím, jestli to spadá do OŽP, ale chtěl bych se zeptat. Jeden čas jste jako obec nabízeli kompostéry. Platí to ještě, nebo už je po nabídce?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Šrámku,
vedeme zde na OKS seznam zájemců o kompostér. Naposledy jsme je vydávali v roce 2019. Od té doby se zde zájemci zapisují, což můžete i Vy.
Prosím o sdělení na můj e-mail Vaši adresu a telefonní kontakt.
Letos jsme žádali o dotaci a máme zájem nějaké kompostéry pořídit.
Podle počtu zakoupených kompostérů budeme vydávat zájemcům nejdéle zapsaným.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 4. 2021
Předmět: Klepace
Dotaz: Dobrý den. Všimla jsem si, že na Nádraží dnes začali s odstraňováním klepacu. Já na něj chodím houpat dceru, mnoho sousedů včetně nás tam klepe koberce.. Ráda bych, aby alespoň nějaký zůstal. Resp. kam mám pak dceři houpačku pověsit.? Diky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Evo,
v našem městě dochází postupně k odstraňování klepačů, sušáků prádla. Jedná se o ty, na které jsme obdrželi souhlas SVJ. Na nádražní všechny odstraněny nebudou. Ve Vaší lokalitě se nachází 2 hřiště, na kterých jsou umístěny i houpačky, kam si můžete s dcerou zajít. Mapa hřišť s fotografiemi a popisem:

https://gis.zdarns.cz/mapa/hriste-a-volnocasove-plochy/?c=-641649.3%3A-1115418.15&z=9&lb=cuzk_of&ly=gp-1-b%2Cad%2Culn&lbo=1&lyo=&i=-641609.56%3A-1115279.76


Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

31. 3. 2021
Předmět: Dětské hřiště na ulici Purkyňova
Dotaz: Dobrý den,
nejprve bych Vám ráda poděkovala za aktivní "debordelizaci" města, která v posledním roce probíhá a díky ní město opravdu prokouklo!
Momentálně probíhají úpravy i na ulici Purkyňova, kde se odstraňují nevyužívaná pískoviště. Proto bych se ráda zeptala, zda neplánujete obnovit i zdejší dětské hřiště, které je už nevyhovující (zbyl zde pouze písek a houpačka) a přitom v okolí jediné? (Pokud zatím ne, bylo by možné dát obnovu do programu?)

Děkuji za odpověď a přeji pěkné Velikonoce
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Štěpánková,

děkujeme za zhodnocení práce radnice i dobrovolnické práce občanů. V oblasti hřišť dojde k velké změně, kdy bude hodně investováno do omezeného počtu velmi kvalitních a pro děti zajímavých hřišť, zatímco malá, nezajímavá a dožívající budou mizet. V rámci strategie se počítá s tím, že tato velká hřiště budou v takové vzdálenosti od těch rušených, aby pro lidi s dětmi byla nadále snadno pěšky dosažitelná, a zároveň budou dostatečně rozlehlá a vhodně vybavená a rozložená, aby se děti netísnily. Parková úprava by pak měla dostatečně odclonit hřiště a bydlení, což zajistí v daných lokalitách potřebný klid. Je to obecný trend, k němuž se Žďár přidá tak, že v horizontu maximálně měsíců vyhodnotí data a vypracuje strategii, již pak v řádu několika let naplní. Mezi ulicí Purkyňovou a řekou by mělo vyrůst jedno z nových hřišť a v současnosti se směřuje k realizaci v příštích dvou letech.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 3. 2021
Předmět: odvolání ředitele ZŠ
Dotaz: Dobrý den, když píšete, že k odvolání ředitele ZŠ Švermova, tak si přečtěte § 166 odst. 5 písm. a) zákona 561/2004 Sb. . Nebo radě několika miliónová škoda způsobená ředitelem nestačí? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ZM dne 25.3.2021 vzalo na vědomí nezávislý posudek, posuzující případnou vzniklou škodu v souvislosti s pracovněprávním sporem vedeným školou a p. H.H., vypracovaný AK z Prahy (Frank Bold Advokáti). Na základě tohoto posudku nebylo zjištěno zavinění p. ředitele, neboť nebyla splněna podmínka příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením jeho pracovních povinností. Proto není důvod jej odvolat ani z důvodu, který uvádíte ve svém dotazu.
Přeji příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

29. 3. 2021
Předmět: Parkování ulice Revoluční
Dotaz: Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem, zda není v plánu realizace dalších parkovacích míst na ulici Revoluční.. Konkrétně u domů 1843-1845.

Parkování je zde velmi tragické, obzvlášť, když je v provozu místní kino. Avšak i teď, když kino nepromítá je nadlidský úkol zde zaparkovat a někdy i samotnou ulicí projet.

Případně bych určitě nejen já uvítal ve Žďáře nad Sázavou pronájem parkovacích míst - rezidentní stání jako to funguje třeba v Novém Městě na Moravě..

S pozdravem Ondráček
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ve Vámi uvedené lokalitě není výstavba parkovacích míst v přípravě. Výběr pozemků pro zkapacitnění parkovacích stání se bude kromě jiného řídit výstupy ze zpracovávaného generelu dopravy. Možnost pronájmu parkovacích stání na území města byla v minulosti, aktuálně tuto možnost na pozemcích města nemáme a nenabízíme.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 3. 2021
Předmět: Výměna písku na pískovišti
Dotaz: Dobrý den
Chtěla bych požádat již třetím rokem o výměnu písku na pískovišti Bratři Čapků 2066/14
Jelikož z písku vyrůstají rostliny které pravidelně vytrhavame a začalo zde chodit více děti na Písek což by ocenili všichni myslím.O pískovišti se starame hrabeme z nej jehličí a sbíráme šišky.Nebo pokud by šlo pískovište renovovat.Dne 29.3 zde byli odstraněny kovové susaky a klepace...Na susak jsme si veseli houpacku pro malé nechodici děti plánujete zde dat něco místo toho ?Dekuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Zemanová,
děkujeme Vám za Váš dotaz, připomínku. Pískoviště jsme zadali firmě k výměně písku, která v současné době probíhá na všech pískovištích, které jsou součástí hřišť. Jakmile bude písek vyměněn, provedeme kontrolu, případně zadáme k opravě dřevěné části.

V celém městě probíhá odstranění nevyužívaných klepačů, sušáků na prádlo. K odstranění jsme předem žádali o souhlas SVJ, který jsme i ve Vašem případě obdrželi. Na jejich místo není v tuto chvíli nic plánováno.
Na ulici Bří Čapků jsme v roce 2020 jedno hřiště vybudovali.

S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

30. 3. 2021
Předmět: štěrk
Dotaz: Dobrý den,
mám uplně jednoduchý dotaz:
do kdy budem chodit a jezdit ve štěrku ze zimního posypu?
Datum: ?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby začaly se strojním čištěním v lokalitě kolem DK a budou dále pokračovat i s podporou pracovníků VPP.Začátek blokového čištění je naplánován na 12. dubna.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 3. 2021
Předmět: Úklid pozemku 119/9 ulice Veselská
Dotaz: Dobrý den,
něšlo by uklidit městský pozemek 119/9 na ulici Veselská od stavební suti a trochu tento pozemek zkultivovat? Stavební suť je zde bez povšimnutí několik let od předešlé výstavby a nevytváří dobrý dojem z této části obce.

Děkuji za reakci.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
pozemek je sice na KÚ ještě veden na město, ale je již prodán. Na nového vlastníka bude zapsán po získání stavebního povolení.

S pozdravem
Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

29. 3. 2021
Předmět: Cesty Grejdy
Dotaz: Nešlo by udělat něco komplexnějšího s příjezdovými cestami do "starých" Grejd, něco jako do nových?
Opakuje se to každé jaro, hodně lidí tam jezdí i přes zimu, když tam bydlí a cesty jsou pak úplně rozježděné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
výstavba zpevněných komunikací v chatové osadě Krejdy není v současné době v přípravě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 3. 2021
Předmět: Anonymita dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
pokud vám jde o obsah dotazů a nikoliv identitu tazatelů, tak musíte snést i kritiku. Jde-li vám jen o pochvalu, tak ji klidně zrušte, nebudete o ní vědět a odehraje se jinde. Skutečně otevřená a transparentní radnice se kritiky nebojí. Je zajímavé, že před vámi to zvládli a vy?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Jando,
správně uvádíte, že nám jde o obsah dotazů a nikoliv identitu, už i proto, že i Vy nemusíte být p. Jandou, ale úplně někým jiným a na Váš komentář také reaguji. Pokud by nám šlo jen o pochvalu, tak je dotazovna zrušena již dávno, protože těch pochval je daleko méně než ostatní komunikace, ale to není úplně měřítkem naší práce. Vážíme si každé pochvaly, která hodnotí výsledek naší práce a kritice se nevyhýbáme. Jak jsem však již uvedla v jiných odpovědích, chceme jít s dobou, a chceme i tento formát udělat atraktivnějším pro všechny, kdo má zájem se podílet na věcech veřejných.
Martina Hostomská, tajemnice

27. 3. 2021
Předmět: Mlékomat
Dotaz: Dobrý den,
majitel mlékomatu z Nového Města n. M. žádal o povolení umístit automat na mléko také ve Žďáře. Ráda bych se zeptala, z jakého důvodu byla jeho žádost zamítnuta. Velice bych stála o možnost si koupit mléko bez zbytečného obalu a odpadu. Děkuji za odpověď!
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Soukalová,
pro mlékomat navrhoval podnikatel umístění na centrálním parkovišti. V tomto místě s ohledem na prvotní potřebu parkování, město nemá zájem umisťovat takovýto automat. Prostor uvolňuje od trvalejších aktivit jako stánky apod. Následně podnikatel jednal se soukromými vlastníky pozemků ve městě, jak se jeho záměr umístění automatu ve městě vyvíjí nám není známo.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

24. 3. 2021
Předmět: parkoviště u KD
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné tento rok dukladně uklidit parkoviště u KD a nalajnovat parkovací místa?! Auta si tam parkují jak se jím zachce, nedá se poté vyparkovat nebo projet. Blokuje to tam stará felicie, která má prázdné kola a z auta je skládka od října nebyla v pohybu stojí stále na stejném místě.Prosím v této době je parkování velmi kritické některé ulice mají nalajnované parkovací místa, ale libušín stále nikde nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vodorovné dopravní značení bude možno realizovat po stavebních úpravách prostranství před hotelem Jehla, kde dojde k jinému prostorovému uspořádání. Vámi zmiňované vozidlo bylo odstraněno.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: Příjezdová cesta p.č.9194
Dotaz: Dobrý den.
Je možné alespoň částečně zpevnit příjezdovou cestu p.č.9194 -chatová oblast Grejdy, která je v dezolátním stavu a vlastníkem je město Žďár nad Sázavou? Stav této cesty trápí více vlastníků přilehlých nemovitostí.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyspravení cesty objednáme po roztání zbytků sněhu a vyschnutí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 3. 2021
Předmět: Konec formátu dotazovny
Dotaz: Dobrý den, formátu dotazovny si velice vážím, právě za možnost neuvádět své celé jméno.
Je škoda, že s odchodem paní Zvěřinové z postu starostky, odešla i možnost klást otázky starostovi a místostarostům, ale v palčivých otázkách se zde jejich reakce objevují. Je to další krok k oddálení se od občanů města a jejich problémů. Každý občan má i dnes možnost vybrat si kanál kterým, chce s úřadem komunikovat a tato dotazovna je v mnohém ojedinělým unikátem.
Kdo prosazuje tuto změnu?
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Malá,
děkuji za Váš postřeh k odpovědi týkající se dotazovny. Nejde o konec formátu dotazovny, jen se uvažuje, jak ji vylepšit ku prospěchu všech. O zlepšení uvažujeme i vzhledem k tomu, jak se její využívání za poslední dobu změnilo a kdy je opravdu někdy smutno z toho, co jsou lidé schopni napsat právě proto, že se nemusí pod své "náměty" podepsat. Jsme v demokracii, každý má právo vyjádřit svůj názor, ale měl by si jej pak být schopen obhájit, a to díky dotazovně tak úplně nejde. Vnímám, že spousta občanů právě díky tomu, že se nemusí pod svůj dotaz "podepsat" najde odvahu svůj názor vyjádřit či nabídnout řešení, svůj návrh, podnět ke zlepšení apod. Také bych ráda upřesnila, že dotazy vedení v čele s p. starostou lze pokládat i nadále, v tom se nic nezměnilo, ať už formou mailu konkrétní osobě,tak i v rámci dotazovny můžete vedení oslovit. Jak jsem již uváděla v minulých odpovědích, chceme způsob komunikace s občany zlepšit ne naopak.
Hezký den
Martina Hostomská, tajemnice

18. 3. 2021
Předmět: kácení borovice
Dotaz: Dnes se kácela pro mě nepochopitelné, zdravá borovice na Libušíně, proč ? Odvezli jen hrubé dřevo ostatní tam nechali proč ? Naproti tomu asi 30 metrů neproti ní u dětských prolézaček nechali hnusnou rezavou tůji,proč se tato nepokácí ?Ta by se měla pokácet v prvé řadě ! Dále je nutné odstranit v blízkosti té pokácené borovice staré kovové trubky z dob komunismu, které sloužily na věšení prádla a klepání koberců,nyní bez užitku,toto je v havarujním stavu a je to nutné odřezat a odstranit.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Slanino,
z Vašeho dotazu není zřejmé, o jakou dřevinu se jedná. Bylo by dobré lokaci upřesnit.
Patrně se však jedná o borovici v ulici Libušínská u zadního vchodu domu č. p. 172/8.
Tento strom byl pokácen na základě žádosti sdružení vlastníků bytů z bytového domu, u kterého rostl, což je z našeho pohledu dobrá praxe, kterou město vítá a bude dále prosazovat.
Důvodem kácení byl jeho zhoršený stav a náklon kmene. Tento stav byl odborně zhodnocen na místě.
Pro správce zeleně je podstatné, v jakém je strom stavu, především z pohledu provozní bezpečnosti.
Za pokácený strom byla stanovena náhradní výsadba, která bude realizována nejpozději do 31.5.2022 na pozemku města.
Dřevina byla odstraněna kompletně, včetně větví a dalšího odpadu. Patrně jste byl na místě dříve, než byla práce kompletně dokončena.
Pokud máte námět na odstranění nějaké dřeviny ve správě města, můžete se s žádostí obrátit na správce zeleně, který žádost posoudí.

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

25. 3. 2021
Předmět: Příprva sítí pro Bistro a tajné zákulisí záměru
Dotaz: Zajímalo by mě,kdy bude veřejnosti představen vítezný návrh Bistra na Farských humnech, pro který se chystá projektová dokumentace.k sítím a jsou s tím přehlíženy rozsáhlé nedodělky parku
Je známé, že původní nezveřejněný vítěz záměru v současně situaci od záměru upustil a je jednáno s dalším,který minimálně letos se svým "Bistrem na kolech" nebude splňovat takřka nic,co obsahoval vyhlášený záměr
Je možno takto netransparentně prosazovat individuální zájmy radnice a Bistrochtivých investorů?
Fuj
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
dovolím si vyjádřit se k té části, která vypadala jako seriózní dotaz. Připravuje se projektová dokumentace ke komplexním úpravám parku Farská humna, jehož součástí je také příprava sítí pro bistro a kulturní akce. Nemělo by cenu "rozvrtat" park jeden rok kvůli terénním úpravám a druhý kvůli sítím.
Do výběrového řízení se mohl přihlásit kdokoli. Oba přihlášené návrhy splnily podmínky a výběr nebyl jednoduchý, proto odstoupení prvního nebylo žádnou tragédií. Jelikož nyní nikdo neví, kdy a jak bude možné kvůli epidemii a opatřením podobné záměry uvést do provozu, umožnilo město (jako asi kterékoli slušné město) pro letošek provizorní provoz. Podmínky tedy budou naplněny.

Zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

24. 3. 2021
Předmět: Uklid našeho města a okolí
Dotaz: Dobrý den, zorganizujte prosím dobrovolnou akci úklid našeho města a okolí, podobně jak to udělá tento víkend Brněnsko a Tišnovsko. Ukliďme si naše město a jeho okolí, ať to máme krásné. To množství odpadu a plastu všude je alarmující. Mnoho lidí je doma nic nedělá, tak si myslím, že by šli udělat něco dobrého pro naše město a pro svje zdraví na čestvém vzduchu.To by snad nebyl problém zorganizovat vždy na jaře a na podzim.Předpokládám, že účas bude hojná a mnho se toho uklidí !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Machová,

letos již po 12. proběhne jarní úklid veřejného prostranství v Kraji Vysočina v rámci akce Čistá Vysočina, kterou organizuje Kraj Vysočina (12.4. – 25.4.2021). Ve Žďáře se každým rokem do akce přihlašuje kolem 20 subjektů (školy, firmy, jednotlivci). Více info na https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2021/

Kromě toho organizuje Město Žďár nad Sázavou každý rok v dubnu svoz nebezpečných odpadů, svoz velkoobjemových odpadů, svoz BRKO. Pokud se úklidoví dobrovolníci předem dohodnou s městem, město zajistí odvoz jimi sesbíraných odpadů. Chcete–li se do úklidu zapojit, obraťte se prosím na Mgr. Daďourkovou tel. 566 688 347 nebo p. Kozákovou tel. 566 688 183.

Pěkný den přeje
odbor životního prostředí

25. 3. 2021
Předmět: Je vždy sousední parcela účastníkem řízení o povolení stavby?
Dotaz: Dobrý den,
obec bude budovat na obecním pozemku, který těsně sousedí se soukromým pozemkem, nové inženýrské sítě. Jsou majitelé všech sousedních pozemků, kolem kterých nové inženýrské sítě povedou, automaticky účastníkem řízení o povolení stavby? Pokud ne, jakým způsobem by se o procesu povolování stavby mohli majitelé dozvědět? Soukromé pozemky se nikterak nebudou napojovat na nově budované IS.

Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
vymezení okruhu účastníků řízení stavebním úřadem musí především vycházet ze skutečnosti, mohou-li být jejich práva (vlastnická nebo jiná obdobná) a právem chráněné zájmy přímo dotčeny vydaným rozhodnutím nebo prováděním stavby. Na Vaši otázku nelze jednoznačně odpovědět, poněvadž možnost účastenství sousedů je závislá na posouzení každého jednotlivého případu; tedy na umístění a provedení konkrétní stavby.

Stavební úřad je povinen o zahájení řízení uvědomit účastníky správního řízení. Informace o průběhu řízení můžete získat od účastníků řízení, mezi které je vždy zahrnuta obec, na jejímž území se konkrétní stavba projednává. V případech stanovených zákonem je možno oznamovat průběh řízení za užití formy veřejné vyhlášky. Informace byste mohl získat z úřední desky obecního úřadu nebo správního orgánu.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

22. 3. 2021
Předmět: zrušení dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
pokud máte zájem o zlepšení této formy komunikace s občany a uvažujete o zrušení a zatím není jasné, jakou podobu bude mít. Tak minimálně musíte vědět, co nevyhovuje na té stávající dotazovně? Můžete nám to sdělit? Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Josefe,
je tomu přesně tak, jak píšete. Opravdu máme zájem o zlepšení komunikace s občany. Rádi bychom změnou formy dotazovny odstranili anonymitu těch tazatelů, kteří někdy příliš nepřemýšlí nad tím, co píší a většinou nepřispívají ke zlepšení věcí. Můžeme polemizovat o tom, že někteří tazatelé právě díky anonymitě dávají dobré tipy a nápady, ale těch je právě méně než těch druhých. Rádi bychom tedy v zájmu transparentnosti dotazovnu změnili, aby opravdu plnila svůj účel, byla zdrojem inspirace, konstruktivních podnětů a návrhů, které pomohou ke zlepšení života ve městě.
Martina Hostomská, tajemnice

18. 3. 2021
Předmět: MHD ráno na Jamskou
Dotaz: po zrušení čtyřky ráno co na ni na nádraží navazuje devítka směrem na Jamskou je teď ranní trojka narvaná - nemají jezdit na trojce místo jednoho autobusu dva autobusy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro zrušený spoj je variantou doprava dřívější linkou 8 a následně 9 nebo využití linky č. 3.
Aktuálně připravujeme k 1. 4. 2021 několik úprav omezení v MHD, aby se zmírnily některé dopady na cestující zvláště tam, kde spoje v minulosti byly využívané nebo je jen velmi omezená možnost jejich náhrady. Mezi těmito úpravami je i obnova spoje č. 3 linky 4, který z důvodu oběhu vozidel pojede volný linkový vůz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: Mhd4 spoj 5.10
Dotaz: Pane Dvořák si děláte srandu s pracujících, jděte do .....na Žďas mohou jezdit i tou 4 kterou jste zrušili,já pojedu 8 a na nádraží přestoupit na 9 takže dvakrát platit to jste promiňte ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, kdyby bylo všechno tak jednoduché, jak si myslíte….. Pro uvedený spoj linky 4 existuje náhrada, jak už jsme v dotazovně odpovídali. Každá změna ve veřejné dopravě se někomu hodí více a někomu méně, někomu vůbec. Nicméně Vám mohu sdělit, že jsme k 1. 4. 2021 připravili několik úprav omezení v MHD, aby se zmírnily některé dopady na cestující zvláště tam, kde spoje v minulosti byly využívané nebo je jen velmi omezená možnost jejich náhrady. Mezi těmito úpravami je i obnova spoje č. 3 linky 4, které ovšem z důvodu oběhu vozidel pojede volný linkový vůz.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: svoz nebezpečného odpadu
Dotaz: Dobrý den,
bude město umisťovat kontejnery na nebezpečný odpad(jaro/podzim) jak tomu bylo v dřívějších letech, kdy kvůli Covidu se to již min. rok vynechalo?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Svozy nebezpečného, objemného a biologického odpadu plánujeme v rámci jarního úklidu města v měsíci dubnu.
Pokud se situace nezhorší, budou svozy ponechány.
V době od 8 – 10.4.2021 nebezpečný odpad, dále od 12.4. – 23. 4.2021 svozy dalších uvedených odpadů.
Více informací ve Žďárském zpravodaji na duben a na webu města v nejbližších dnech.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 3. 2021
Předmět: Názor
Dotaz: Dobrý den, chci reagovat na Vaše odpovědi, co se týče změn MHD. Je zajímavé Vaše odpovědi z 15.3.2021,přitom jste zrušili právě spoje pro pracující. Toto je Vaše odpověď na jeden z dotazů. Vážená paní, MHD ani za lepší situace než nyní nemůže uspokojit všechny přepravní potřeby a požadavky našich občanů. Přednostně jsou zachovány spoje zajišťující přepravu do a z práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
omezení se týká téměř všech linek, a to nejen spojů do práce, což je patrné z přehledu změn: https://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2021/Zmeny-COVID/Seznam-zm%C4%9Bn-MHD-COVID.pdf
Jakékoliv omezení se někoho dotkne. Aktuální změny by měly trvat nejdéle do 30.4.2021. K 1.4. jsou v přípravě změny, které by měly pokrýt nejsilnější poptávku po posílení veřejné autobusové obsluhy města.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost v této nelehké situaci, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


24. 3. 2021
Předmět: úklidová parta
Dotaz: Dobrý den, když sleduji pracovní činnnost úklidové party ve žlutých vestách s kárkou lopatou a koštětem, tak si říkám, že pokud jsou za to placeni, kde je nad nimi kontrola, protože,když jsem je sledovala, tak jsem viděla pouze procházku po městě a tu a tam aby se neřeklo nametli něco na lopatku a dali do kárky. Strašná pracovní činnost ! To je tak pracné jim zadat pracovní úkol, že uklidi precizně určitou oblast za pracovní dobu a odpovědný pracník, to zkontroluje a za to dostanou peníze ?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z dotazu není zřejmé o jakou konkrétní situaci a čas se jednalo. Obecně jsou ale vyčleněny dny, kdy se provádí pravidelný úklid odpadků, sběr papírů, nedopalků apod. Zejména po víkendech je toto běžná úklidová činnost ve všech městech, kdy pracovníci musí obejít poměrně velké městské plochy. Samozřejmě důkladné jarní úklidy jsou také v plánu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den!

Před obchodem potravin a Stalingradě - nejblíže k dagmarkám - jsou nebezpečné díry v chodníku - nebo snad v parkovišti aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník je v těchto místech nerovný a zvlněný a určitě si zaslouží opravu. Nebezpečné díry jsem v něm však neobjevil. Samotné parkoviště je v majetku Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: Světla u nákupního parku
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč po 22 hodině nesvítí alespoň nějaké světlo u nákupního parku, například podél silnice? Chodíme tudy z práce z odpolední z Jamské a je to hrozné. Chápu, že u obchodů není potřeba svítit, ale podél silnice, která je snad města, by se svítit mělo. Můžete to prosím zařídit? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, předmětný prostor není v majetku ani ve správě města.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 3. 2021
Předmět: Můj báječný rozvod
Dotaz: Dobrý den, vy máte napsané v kalendáři akcí a Kultura Žďár v programu, že 28.4.2021 bude představení Můj báječný rozvod. Ve vzkazech Kultury Žďár dnes ráno někdo napsal, že náhradní termín je 30.9.2021. Na facebooku, na webu u divadla o změně termínu nemá Kultura Žďár zmínku. Co tedy prosím platí? Může to prosím příště Kultura Žďár koordinovaně všude zveřejnit, přepsat najednou a nemást lidi? Už nevím čím se řídit a co všechno sledovat, když to mají tak zmateně zveřejněné. Děkuji za informace.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Nový termín představení nám byl potvrzen včera, to je 23. 3. 2021.
Děvčata na základě toho obeslala všechny předplatitele, kteří měli vstupenku zakoupenou on-line a na které jsme měli přímý kontakt. Zároveň byla informace zveřejněna ve vzkazovně a na našich internetových stránkách. Facebook slouží jako doplňkové médium, protože ho nemá každý.
Zde se informace objevují a ztrácejí podle data zveřejnění. Pokud uveřejníme více informací najednou, zapadnou "pod čáru" a návštěvník si jich nemusí všimnout. Včera jsme na facebooku Kultura i Kino zveřejňovali opětovně informaci o vracení vstupenek za neodehraná filmová představení v říjnu loňského roku. Dnes to bude informace o Báječném rozvodu. Nevnímám v tom nic zmatečného. A vždy máte možnost nám zavolat nebo napsat na dkzdar@dkzdar.cz, pokud vám není něco jasné.
Ing. Marcela Lorencová
ředitel
Kultura Žďár, příspěvková organizace
Dolní 183/30
Žďár nad Sázavou
591 01


18. 3. 2021
Předmět: Díra v parku
Dotaz: Dobrý den,
měla bych dotaz, k čemu má sloužit ta obrovská díra ve Farském parku?
Je tam od doby posledních terénních úprav parku.
Kdy bude dořešena i blízká kaluž, byl to záměr či nedbalost při realizaci posledních úprav?

Děkuji Marie
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v současnosti se zpracovává projektová dokumentace na přípravu sítí pro bistro a kulturní akce a současně na terénní úpravy dané lokality. Z toho důvodu se již nedělaly dílčí úpravy, neboť po dokončení PD by se mělo přistoupit k realizaci s předpokládaným dokončením v roce 2022.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 3. 2021
Předmět: Problém ZŠ-4
Dotaz: Opět se dočítám o problému kolem ZŠ-4, proč není ředitel odvolán z funkce ?
V západních zemích by již takový jedinec sám odstoupil. Proč to u nás nejde a čeká se,zda-li odstoupí sám ? Každý je nahraditelný.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
důvody odvolání ředitele školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, uvádí zákon 561/2004 sb. § 166, odst. 4 a 5. Ani jeden z těchto bodů nebyl naplněn, a není proto důvod pana ředitele odvolávat.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

19. 3. 2021
Předmět: Komunální odpad
Dotaz: Takže do kontejneru nesmím vyhodit ani psi exkrementy a nosit je třeba hodinu než dojdu domů?
Řádně třídíme a při vývozu 1x týdně nám popelnice stačí.
Místo rady koupit si další popelnici, co kdyby jste raději u rodinných domů začali opět vyvážet odpad každý týden jako to děláte u bytových domů.
Za odpady platíme stejnou částku jako oni, nechápu tedy proc tam se vyváží každý týden a jinde ne. A ty vaše důvody jsou směšné. Tak snad u všech stejně a ne pořád nějaké výjimky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Pro odhození psích exkrementů můžete využít odpadkové koše nebo je donést až domů do své popelnice.
U bytových domů většinou více rodin využívá jeden kontejner, který je takto už po týdnu plný. Poplatek nezohledňuje, jaký objem odpadu je svezen od kterého konkrétního občana, ani náročnost častější manipulace s menšími nádobami nebo vyšší využití objemu kontejnerů proti popelnicím, délku dojezdu svozových vozů k jednotlivé popelnici apod. Jedná se o daňovou platbu.
Ve městě je rozšiřován sběr separovaných odpadů i bioodpadu, je provozován sběrný dvůr přímo ve městě (odkládání komunálních odpadů od našich občanů je na něm zdarma). I to je součástí odpadového hospodářství a je nutné celý systém vybalancovat tak, aby poskytl všem našim občanům co největší službu za akceptovatelné náklady a s akceptovatelnou výší poplatku.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí dboru komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: Zrušení dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
slyšel jsem, že se chystá zrušení dotazovny nebo její náhrada. Mohla byste říci jaká a proč nebo vás už anonymní názor obyvatel nezajímá? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
o zlepšení této formy komunikace s občany se uvažuje, zatím není jasné, jakou podobu bude mít. Každého názoru, který je konstruktivní, vychází ze zkušeností, je inspirativní nejen pro nás, ale i pro město si velice vážíme.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

19. 3. 2021
Předmět: Nový model vedení odborů
Dotaz: Neuvažujete o novém modelu vedení odborů,kdy se ukazuje, že vedoucí odborů,kteří jsou na svých funkcích delší dobu již nic moc inovativního pro město nepřinášejí ? Něco, jako je to u ředitelů příspěvkových orgabiizací ? Myslím si, že pro město by to byl nový inovátorský impuls,zejména pro mladé adepty,kteří jsou plní nových kreativních nápadů, což by bylo ku prospěchu vedení jednotlivých odborů.Což je pod starým vedením zastaralé, neaktivní,jednotvárné a bez kreativity ku prospěchu občanům.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Vránová,
děkuji za Vaši úvahu. Systém, který funguje u ředitelů příspěvkových organizací nelze na vedoucí odborů použít. Vedoucí odborů jsou úředníci, tudíž se musíme v jejich případě řídit zákonem o úřednících a zákoníkem práce. Během mého působení na úřadě však již došlo ke změně na pozici vedoucí/ho odboru školství a také byl zřízen nový odbor strategického rozvoje a investic a vybrán jeho vedoucí. Přesto si myslím, že stávající vedoucí mají pořád městu co přinést, protože mají zkušenosti, které je třeba plně využít.
Martina Hostomská, tajemnice

18. 3. 2021
Předmět: MHD na hřbitov u Zelené hory o Velikonocích
Dotaz: Dobrý den, neobnovíte na pár dní linku 6 MHD, abychom se mohli dostat na hřbitov aspoň o Velikonocích?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ano, takovou úpravu připravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: Veřejné kontejnery na komunální odpad
Dotaz: Dobrý den,vzhledem k vývozu popelnic jednou za 14 dní nám někdy nestačí kapacita naší popelnice u baráku.Obcaš tedy vyhodíme sáček s odpadem do kontejneru u bytovek.Už 2x se nám stalo, že nám lidé nadávali,že to tam nemáme co házet.Je to ale veřejný kontejner na komunální odpad,stejně jako je u bytovek veřejné parkoviště a může tam parkovat kdo chce.Jak těm lidem vysvětlit,aby nás přestali osočovat?Svoz odpadů platíme stejně jako oni.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Pokorná.
Kontejner u bytových domů není veřejný. Je majetkem bytového domu a lidí, kteří si ho zakoupili.
Neměli byste tedy svůj odpad ukládat do jiné nádoby než do Vaší.
Pokud je Vás v domácnosti více členů, řádně třídíte, nebo je u Vás jiný důvod k většímu množství odpadů, můžete si zakoupit další popelnici, kterou Vám budeme vyvážet.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: štěrk na chodnících
Dotaz: Bude se sbírat štěrk z chodníků na opětovné použití ? Máte na tento sběr nějakou mechanizaci? Kam se může zametený štěrk ze zelených pásů u silnice uložit?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
technické služby SATT budou na zametání chodníků používat také mechanizaci. Smetky se lokálně využijí např. na vysprávky nezpevněných cest. Pokud si občané sami zametou u svých nemovitostí veřejné komunikace, patří jim poděkování. Případné smetky a shrabky k odvozu je možno nahlásit např. e-mailem na adrese: liska@satt.cz.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: Online beseda
Dotaz: Dobrý den, zaujala mě nabídka dnešní online besedy Proč se (ne)bát covidu s RNDr. Jiřím Šinkorou. Zarazilo mě, že na webu v kalendáři akcí píšete, že vstupné je dobrovolné, ale cena za vstupné je 50, 80, 100 Kč. Když je vstupné dobrovolné, tak by bylo logické, aby si přece každý návštěvník sám dobrovolně určil výši kolik přispěje na vstupné ne? To vymyslel někdo v kulturním domě, nebo na městském úřadu? Děkuji za zpětnou vazbu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, důvod je jednoduchý. Rezervační systém neumožňuje posílat jakoukoli platbu. Musí být nastaven na určitou částku, nebo několik určitých částek. Proto pořadatelé (PO Kultura Žďár) zvolili několik základních sazeb, z nichž si potenciální divák může vybrat. Nemusí ale platit vůbec, záleží na jeho uvážení. Proto je vstupné popsáno jako vstupné dobrovolné. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

14. 3. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, prosím nedal by se nějak řešit hluk, co se line z nádraží (rány při nakládání klád do vagonů). Je to skoro každý den, od rána do večera. Někdy i v době nočního klidu.Nejhorší to máme my občané přednádraží. V tom se prostě nedá žít!!!!!!!!.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
jistě je situace v těchto místech co se týče hluku nepříjemná, ale to, zda jsou překračovány hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni se žádostí o poskytnutí informací, zda bylo někdy v minulosti v okolí tohoto zdroje hluku již provedeno měření, případně s návrhem na jeho provedení.
V době nočního klidu, která je v zákoně vymezena od 22 do 6 hodin, je nutné zavolat městskou policii na č. 156. Tato se neprodleně dostaví na místo a v případě zjištění porušení zákona zamezí dalšímu protiprávnímu jednání.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


17. 3. 2021
Předmět: zrušená linka 4 ráno
Dotaz: jak můžete napsat že zrušení čtyřky bylo projednaný se Zdarem? to hlavouni ve Zdaru neví kolik jim jezdí lidí? měli se zeptat řidičů!! linkou 3 se jet nedá protože je narvaná běžte se ráno podívat!!! linkou 4 jsme jeli z Okružní v 5.16 a teď nám radíte že máme jet linkou 8 v 4.50 na nádraží a tam čekat 17 minut na linku 9? vám by se chtělo ráno vstávat o půlhodiny dřív?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
údaje o obsazenosti linek byly jedním z podkladů pro návrh aktuálních omezené MHD. Ranní spoj linky 4 byl takto dočasně zrušen s tím, že má alespoň částečnou náhradu. Děkujeme všem v této nelehké době za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


16. 3. 2021
Předmět: MHD do Kláštera a Vysočan - od vlaků s příjezdy od 18:30
Dotaz: kdo přijede vlakem v 18:30 a později,tak se se do Kláštera a Vysočan dostane jen pěšky ... to jste nemohli nechat aspoň nějakou dvojku?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na lince č. 2 spoj č. 29 v 19:40 jeli v lednu a únoru průměrně na den 4 cestující na spoji. Na spoji č. 21 v 20:40 i spoji č. 19 to bylo 6 cestujících. Omezovali jsme za současného stavu i významně více obsazené spoje např. linky č. 4.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Píšete, že omezení spojů MHD bylo projednáno se ZDAREM. Tudíž nechápu, proč byl zrušen u linky č.4 nejvytíženější spoj č.3 (s dojezdem 5:22 na nádraží). Tento spoj využívali hojně lidé dojíždějící z poloviny ZR i pracující dojíždějící linkovými autobusy, vlakem, aby byli včas v práci!! Pozdější spoj který byl zachován je k ničemu, neboť z nádraží pěšky dojít do práce, převléknout se a odpíchnout si směnu na pracovišti (neboť tak je to ve většině firem nastaveno) VČAS!!! je téměř nemožné!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
variantou je doprava dřívější linkou 8 a následně 9 nebo využití linky č. 3.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: ještě se vracím ke zrušení ranního spoje č.3 u linky č.4. Tímto svým rozhodnutím jste spoustě lidí zkomplikovali cestu do práce a řádně je tímto naštvali. Opět někdo rozhodl od zeleného stolu, aniž by věděl jaká je realita. Pokud byste se zeptali šoférů linek MHD, tak by vám nejspíš řekli jaká je vytíženost spojů. A nemohli byste udělat takovou ,,botu". Tak nevím, jste tu ještě pro lidi?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
variantou je doprava dřívější linkou 8 a následně 9 nebo využití linky č. 3.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: mhd změny od 17.3 do 30.4
Dotaz: Dobrý den
chápu to že je potřeba k omezení pohybu lidí i k změnám k mhd ale můžete my
zdělit kdo ho utvářel asi ten co nejezdí do práce.
Proč jste odstranili linku do práce!Jedná se o linku 4 a spoj ráno v 4.55 a nechali jste 5.10 ,v 4:55 byl spoj který ve stanici autobusové byl změněn na číslo9 a jel až na zastávku Jamská a zpět.Tímto autobusem jezdí na coopper.teleflex,vamafil.....ano jezdí linka 3 ale vy jste s ní nejeli je ůplně nacvaklá a ted bude ještě víc a navíc jezdí pozdě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, spoj v 5:10 zůstal protože obsluhuje i Žďas. Variantou místo původní linky 4 jedoucí v 4:55 v je i využít linku č. 8, která přijíždí na nádraží v 5:08 a počkat na linku 9 v 5:25. Není nezbytné využívat linku č. 3.
Děkujeme za této obtížené doby všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: rušení MHD kvůli Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: na sociálních sítích se píše že se bude v budoucnu rušit část spojení MHD v časech autobusů Veřejné dopravy Vysočiny aby MHD nejela v tu stejnou dobu že to kraj zakáže ... o jaký všechny spojení MHD půjde?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Kraj nám nezakazuje, aby současně jela linka krajská a spoj MHD. Nicméně se nejedná o ekonomicky ani ekologicky vhodný souběh. Linkové autobusy mají méně zastávek než MHD, což je také potřeba vzít v úvahu. V současnost nepřipravujeme omezení MHD kvůli takovým souběhům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Nepořádek kolem obchodních domů
Dotaz: Dobrý den, nevím komu přesně to napsat, ale musím se svěřit s problémem v našem městě a to je velký nepořádek kolem našich obchodních domů.Když už jim zaměstnanci uklízí uvnitř prodejen, proč neuklízí ten nehorázný nepořádek kolem obchodních domů? Zejméně nedopalků od cigaret, lístečků od pokladek a další nepořádek.Mohlo by se město spojit s jejich manažery,ať tuto situaci řeší a dbají také na pořádek kolem prodejny ! Vždyť je to také jejich vizitka !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Pohanková,
tímto problémem jsme se již v minulosti zabývali.
Opět upozorníme zástupce obchodních řetězců i městskou policii.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: Žalostné osvícení Zelené hory - praktická neviditelnost ve tmě
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč je tak mála nasvícená kulturní památka kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře? Město se pyšnilo nejprve tím, že je vidět z jakéhokoli směru příjezdu do ZR. Nyní je ale jak kdyby pořád ve tmě, světla svítí žalostně málo.
Děkuji za odpověď,
Šárka Roušová
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní, rozsah a intenzita nasvícení památky na Zelené hoře jsou po celé roky stejné a to takové, jaké památkáři dovolili autoru projektu při praktických zkouškách v terénu. Časem dochází k zanesení zemních svítidel nečistotami, čímž se sníží intenzita nasvícení, ale ta se vždy v průběhu roku čistí a opravují.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: Škrty MHD kvůli propadu peněz v rozpočtu města
Dotaz: Dobrý den!
Škrty MHD kvůli propadu peněz v rozpočtu města jsou bolavý.
Prý se uvažuje o tom, že se kvůli tomu trochu zdraží jízdenky.
To by podle mě nepomohlo protože by část lidí MHD už nejezdila a efekt by byl nula od nuly!!!!!
Nechystáte letos zdražení MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuálně zdražení jízdného nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: info o změnách MHd pro návštěvníky města vlakem
Dotaz: dejte info o změnách MHd pro návštěvníky města vlakem do těch prázných nástěnek před nádražím aspoň budou lidi informovaní
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. Přednostně informace o změnách najdete přímo v autobusech a na zastávkách, dále na webu dopravce i města, na facebooku apod.
Děkujeme za pochopení. S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: k odpovědi na dotaz Spojení MHD od vlaků na začátek ranní směny na Tokoze
Dotaz: Díky za odpověď. Už se na to stejný ptal i někdo jiný. Počkám co vymyslíte za řešení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobný dotaz již bylo odpovězeno např.: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9481
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: Ukončení druhé letošní fáze COVID jízdních řádů MHD
Dotaz: Dobrý den, v jakém předstihu budete informovat o ukončení 2. fáze COVID jízdních řádů MHD s platností od zítra, když to bude ukončeno jindy než koncem dubna? A počítá se s ukončením první fáze COVID jízdních řádů MHD s platností od začátku roku 2021 při zlepšení epidemie ještě letos, nebo se nechá všecko dojet až do konce tohoto roku? Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s MHD reagujeme na aktuální vývoj a neumíme předpovědět, jaké bude další pokračování pandemie a s tím spojených omezení. Prosím sledujte web města a další informační kanály, kde jsou a budou zveřejňovány případné další změny ať už omezení nebo rozšíření MHD.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: Náhrada za nevyužité časové jízdenky MHD
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď a za snahu o řešení. Díval jsem se na další tazatele a je nás asi více, co má časovou jízdenku MHD, kterou úplně nevyužijí. Aby to bylo co nejjednodušší, tak navrhuji domluvit s firmou ZDAR, aby se platnost měsíčních jízdenek prodloužila například o 2 týdny. Bude to hromadně a nebude se muset jednat s každým člověkem. Můžete proto prosím zkusit toto s firmou ZDAR domluvit? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, prosím kontaktujte nás s konkrétním podkladem - nejlépe mailem, abychom mohli dohodnout další kroky. Někteří občané i nadále časovou jízdenku využívají, někdo může být v jejím užívání omezen. Bez konkrétní žádosti a dalších informací nelze korektně danou věc dořešit.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

5. 3. 2021
Předmět: Zájemce o pronájem/koupi pozemku v zahrádkářské kolonii u Konventského rybníku Žďár
Dotaz: Dobrý den,
mám zájem o pozemek v plánované zahrádkářské kolonii u rybníku Konvent. Na koho se prosím mohu v tomto směru obrátit pro bližší informace?
Děkuji Vám moc
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
vedení města k Vašemu dotazu sdělilo, že neplánuje realizovat zahrádkářskou kolonii u rybníku Konvent.

Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

8. 3. 2021
Předmět: bydlení_pozemky
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal na konkrétní plány města, jak chce řešit problematikou bydlení ve Žďáru? Už několik let je tu krize byslení, která dopadá hlavně na mladé - ekonomicky aktivní obyvatele. Výstavba je v porovnání s poptávkou tristní, město přitom vlastní pozemky a v Územním plánu je hodně zastavitelných ploch.
Budete a kdy vyhlašovat záměř na odprodej pozemku?
Proč jsou Žďáru rozsáhlé lokality garáží a zahradkářských kolonií, když lidé nemají kde bydlet?
Moc děkuju za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Zelenko,
město primárně není developer, mělo by spíše vytvářet podmínky pro výstavbu, což činí. V současnosti má vytipované dvě lokality, které ve výběrovém řízení poskytne vítěznému zájemci z řad developerů k zasíťování, výstavbě a poskytnutí občanům v omezeném čase, což implikuje poskytnutí rozumných podmínek kupujícím občanům. Tento proces by měli začít hned, jak se vyjasní právní náležitosti, aby výsledek skutečně posloužil občanům. V podobném horizontu a obdobným způsobem by měl být vystavěn bytový dům pro firemní bydlení, kdy město poskytne pozemek, firmy, které uspějí ve výběrovém řízení, vystavějí bytový dům, jehož byty budou pronajímány klíčovým zaměstnancům – typicky mladým vysokoškolákům coby startovací byty.
Přestože jsem uváděl, že město není developer, snaží se i napřímo investovat v rámci svých rozpočtových možností. Vybuduje tedy tři bytové domy na Klafaru, z toho dva začne stavět ještě letos. Půjde o bytový dům se závazky, kdy zájemci na začátku zaplatí polovinu ceny a pak splácejí městu, a dům s dostupným (nájemním) bydlením, pro lidi, kteří by přes vlastní snahu kvůli nepřízni osudu na slušné bydlení stěží dosáhli. Třetí dům by měl být posléze rovněž určen dostupnému bydlení.
Město také vytipovalo lokality v intravilánu pro výstavbu rodinných domů. V současné době vznikají zastavovací studie a rozhoduje se o modelu, jakým budou připraveny a zájemcům poskytnuty.
Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 3. 2021
Předmět: Návrh na upřesnění odpovědi
Dotaz: Dobrý den, dovolte mi také reagovat na jednu odpověď ke zrušení MHD na hřbitov:
Vážený pane,
omezení MHD vyplynulo z tak vážné situace jako je nouzový stav a s ním spojený omezený pohyb osob. Za takové situace je i návštěvnost pohřebiště omezená.

Návštěvy hřbitovů nejsou ani v tomto nejtvrdším lockdownu omezeny (vlada.cz), takže navštívit individuálně hrob se může bez omezení, sice se tam musíte dopravit sami, když autobus už nepojede, ale jde to :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Havlenová, děkuji za upřesnění. Návštěvy pohřebiště jsou možné, a to za dodržení ochranných opatření (respirátory, rozestupy), je omezen počet účastníků smutečních obřadů. Na pohřebiště na Zelené hoře je sice s delší docházkovou vzdáleností ale přece jen i v tomto nouzovém stavu možné využít MHD linku č. 5 - zastávka Sychrova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Dotaz - pískoviště ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně rekonstrukce ulice Štursova. Minulý týden byly zahájeny dokončovací práce na naší ulici a k našemu údivu tyto práce zahrnují i odstranění stávajícího pískoviště a bohužel jsme se tedy i nově dozvěděli, že místní lidé o jeho rekonstrukci neměli zájem a nové se neplánuje. Žije tady mnoho rodin s dětmi a je zajímavé, že nikdo se k této problematice neměl možnost vyjádřit. Byl by problém udělat na stávajícím místě pískoviště nové? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,

součástí rekonstrukce komunikací ZR7 je i odstranění nevyhovujícího pískoviště na Vaší ulici. Tato skutečnost byla jedním z předmětů veřejného projednávání projektové dokumentace. V roce 2020 proběhla diskuse s vedením města s tím, že v dohledné době bude v této lokalitě vybudován prostor s hracími prvky.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic15. 3. 2021
Předmět: MHD na hřbitov 2
Dotaz: Nějaká paní se ptala na zrušené spojení na hřbitov na konečné zastávce šestky. Ptali se na to i jiní. Vy jste psala, že kdo má zájem využít MHD pro cestu na pohřebiště na Zelené Hoře může využít zastávku Sychrova. Když pominu, že autobusy linky 5 jsou skoro všechny taky zrušený, takže ani tuto zastávku není možné využít, tak přesto by chůze 600 metrů pro starší návštěvníky hřbitova byla problém. Tady jste se netrefila podle skutečnosti. Co mají ti lidi dělat, co chtějí jít na hřbitov na hroby?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pokud se jedná o občany, kteří potřebují navštívit pohřebiště na Zelené Hoře s využitím MHD, pak jak píšete je možné využít linku č. 5, která i v tomto omezeném režimu obsluhuje zastávku Sychrova v pracovních dnech v časech 9:24 hod., 11:34 hod. a 13:34 hod. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost v této nelehké době.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: potíže s omezováním MHD
Dotaz: Dobrý den, když to čtu, jak si lidi stěžují, tak nevím, jak to bude vypadat, až omezení vstoupí v platnost. Lidi jsou hodně nespokojení, problémů je tam více než dost. Asi takový nejcitlivější problém je návštěva hrobů pod Zelenou horou, kam nic jezdit nebude. I když je to jen do konce dubna, tak se zkuste zamyslet nad tím, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Je to občansky citlivé téma a občané města toto vnímají hodně negativně. Moc prosím o nějaké provizorní řešení do konce dubna. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, už vlastní návrh omezení byl velmi pečlivě zvažován. Aktuální situace není lehká ani jednoduchá a jakékoliv další omezení obyvatel je vnímáno velmi negativně. Vývoj situace sledujeme a v případě, že bude možné rozvolnit, budeme takto reagovat.
Děkujeme za pochopení a trpělivost, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Omezení MHD pro důchodce
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,celé ty změny se nejméně dotknou pracujících.Ale my důchodci na tom budeme špatně,prostě do konce dubna budeme muset být doma.V jedné odpovědi píšete,že Klášter může pro veřejnou dopravu využít i krajských linek.Ale my jako důchodci nad 70 let máme čipové karty pro MHD zdarma,které pro linkovou dopravu neplatí.Určitě řeknete,že je to pár korun,ale jako penzisti nazbyt nemáme.Musíme to do konce dubna vydržet,snad nás mladí odvezou autem.Snad se to neprodlouží do května.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuální situace není lehká a omezení obyvatel trvají dlouho a mají silný dopad. Bohužel výjimkou není ani naše město a ani MHD. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: To už je na sociální jistoty lidí. Spousta lidí nemůže podnikat nebo provozovat své zaměstnání. Jejich staří rodiče se nikam nedostanou, i když mají koupené čipové karty pro lidi nad 70 let a jezdí MHD zdarma. Takže lidi bez přijmů budou muset staré lidi vozit autem po městě, k tomu ještě ta ekologie. A vrchol je ten hřbitov pod Zelenou horou. Můžete aspoň lidem slíbit, že až skončí epidemie, že se bude jezdit aspoň tak často, jako na konci roku 2020?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, omezení MHD byla volena tak, aby byla zachována alespoň základní obsluha města. Pro cestu na Zelenou Horu je možné využít zastávku Sychrova, přestože toto řešení znamená značný diskomfort, ale v současné době jsme k těmto krokům museli přistoupit. Rozsah dalšího provozu MHD neumíme stanovit v současnosti bez znalosti dalšího vývoje protiepidemiologickáých opatření a bez ohledu na dopad do rozpočtu města.
Děkujeme za pochopení a trpělivost
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: městská hromadná doprava
Dotaz: Přihlašuju se k té kritice informování o změnách, všechno na poslední chvíli. A taky mi vadí, že když jste udělali jízdní řády platící jen do 30.4., tak jste tam nechali i autobusy, co do 30.4. nepojedou. Dobrá, dali jste tam číslici 89, ale jednodušší by to bylo bez těchto autobusů. Přihlašuju se k tomu, co psali jiní, že loni to vynechání neježděných autobusů šlo a letos to v jízdních řádech nejde.
Hlavně, aby to nebylo 2 kroky tam a 1 krok zpět, že potom za normálního stavu bude MHD menší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, úpravy jízdních řádů byly dokončeny ve čtvrtek a ihned v pátek šly první informace veřejnosti. Zda rušené linky zobrazit s číselným označením nebo takové spoje z řádů zcela vypustit je technická věc, kterou lze realizovat oběma způsoby.
Děkujeme Vám za Váš názor, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: zrušená čtyřka na nádraží s příjezdem v 5.22
Dotaz: Paní Wurzelová, píšete, že přednostně jsou zachovány spoje zajišťující přepravu do a z práce. Ale my právě MHD jezdíme na vlak a pak vlakem do práce. Proč tedy rušíte i spoje pro lidi, co jezdí do práce v kombinaci MHD a vlak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Zde je alternativa na lince 8 o 15 minut dříve, v době nouzového stavu to to je jedna z vítaných dobrých náhrad.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: rušení MHD a dopad na staré lidi
Dotaz: Dobrý den.

Píšete, že prioritou je zachovat především možnost veřejné dopravy do a z práce. To cestování do práce a z práce je pro zdravé lidi, kteří by půlku Žďáru pohodlně přešli.

Ale staří lidi zvažují každý metr, který mají ujít, takto si nebudou moci sami jít ani nakoupit nebo k lékaři.

To opravdu nemá město v rozpočtu těch pár tisíc korun na MHD, aby takhle nemuselo omezovat život města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, rozsah omezení vyplynul z rozsahu a doby nouzového stavu a dalších omezení souvisejících s COVID. Úpravy jsme volili i s ohledem na zachování určité míry dopravní obslužnosti většiny města, tzn., že linky až na jednu výjimku jsme nezrušili úplně, ale omezili jsme počet spojů. V mnoha případech lze využít v časech zrušených spojů i linkové spoje. Samozřejmě to přináší určitý diskomfort, ale v současné době jsme k těmto krokům museli přistoupit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: k odpovědi na dotaz Spojení MHD od vlaků na začátek ranní směny na Tokoze
Dotaz: Chápu vysvětlení, že na ranní směnu v Tokoze máme jezdit linkovými autobusy. Ale v dotazu jsem psal ještě další větu. - A kdo jim proplatí časové jízdenky MHD, který kvůli tomu nebudou moct použít? - Časové jízdenky se vyplatí, když člověk jezdí MHD každý pracovní den aspoň dvakrát, tedy tam a zpět, ale ne jen v jednom směru. Když si lidi časovou jízdenku kupovali, tak určitě město o škrtání MHD vědělo, ale nedalo dopředu nic vědět. My teď časové jízdenky nevyužijeme, kdo nám je proplatí? ZDAR?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město nedokáže předpovědět vývoj nouzového stavu. Reagujeme na aktuální situaci. V případě, že máte zakoupenu časovou jízdenku, prosím o poskytnutí konkrétních podkladů, jaká škoda Vám tímto omezením MHD vznikla, abychom mohli najít konkrétní řešení.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Odpovídání na kritiku změn jízdních řádů MHD
Dotaz: Vážená paní Wurzelová,
chápu, že máte spoustu jiné práce, ale Dotazovna je služba občanům stejně jako MHD, tak není dobré odpovídat stylem Ctrl+C a Ctrl+V na jednotlivé dotazy. Potom na část dotazu neodpovíte nebo odpověď bude jiná, než je podstata dotazu. Kvanta dotazů k MHD k tomu vybízí, ale takto to nejde. Občas se dopustíte i chyby jako u toho tvrzení o omezeném přístupu na hřbitov, to jste si popletla s omezeným přístupem do obřadní síně.
Neměla by ta omezení skončit dříve jak 30.4.2021?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na všechny dotazy v dotazovně se snažíme z KS odpovídat podle obsahu dotazu jednotlivě, a takto postupuji i já. Jen výjimečně používáme kopírování. Pokud jsou dotazy obdobné je obdobná i odpověď na ně. Každý z nás je omylný a může se při odpovědi splést nebo vyjádřit nepřesně nebo je jeho odpověď mylně pochopena a jinak vykládána. Pokud jste tedy mou odpověď kdokoliv vyhodnotil jako nedostatečně přesnou pro účel odpovědi na konkrétní dotaz, omlouvám se a snad příště bude více vypovídající a pochopitelná.
Omezení mohou skončit dříve než 30.4.2021, pokud se zásadně zlepší aktuální podmínky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


15. 3. 2021
Předmět: MHD linka 7 pro Tokoz a nevyužitý časový jízdenky MHD
Dotaz: Píšete, že na ranní směnu na Tokoze máme od vlaků jezdit linkovým autobusem. Ale neodpovvěděla jste mi na otázku, jak k tomu přijdou lidi, kteří si koupili časové jízdenky MHD, který v linkovým autobusu nevyužijí. Kdo jim to proplatí? Město, protože nedalo včas vědět o změnách v MHD a lidi si nemuseli časový jízdenky MHD kupovat? Nemáme takový platy jako někdo, pro koho je to pakatel, když třeba v rodině jsou ostatní kvůli COVID bez práce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ani město nezapříčinilo vznik pandemické situace, nouzový stav, omezení pohybu osob, ... a nedokáže vývoj předem přesně předpovědět. Reagujeme na aktuální situaci. V případě, že máte zakoupenu časovou jízdenku, prosím o poskytnutí konkrétních podkladů, jaká škoda Vám tímto omezením MHD vznikla, abychom mohli najít konkrétní řešení.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Rušení MHD a poplatky za parkování
Dotaz: Dobrý den, pročetl jsem si stížnosti lidí na rušení v MHD a se vším souhlasím. Je to opravdu tragédie. Ale zeptám se na něco jiného. Když se teď kvůli rušení MHD bude více jezdit auty, nemělo by město udělat vstřícný krok a zrušit do konce dubna placení za parkování? A domluvit s Kauflandem, aby tam mohli třeba týdenně dojíždějící do práce parkovat bezplatně? A proč odmítáte návrh na parkování na konečné linky 6 u hřbitova, jak tady někdo psal? Příště prosím změny v MHD s rozmyslem a s ohledem!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o rušení poplatků za parkování město v současnosti neuvažuje. Zpoplatněna jsou parkoviště na náměstí Republiky, Veselské, Tyršova a Hutařova. Ostatní parkování, pokud se jedná o veřejná parkoviště města, jsou nadále bezplatná. Protože Kaufland uzavírá své parkoviště pouze pro své zákazníky, bylo na nádraží vloni vybudováno a zprovozněno nové parkoviště podél ul. Chelčického. Tam je možné bezplatně parkovat. Na konečné linky č. 6 je za současného provozu podle našich informací dostatek prostoru pro parkování vozidel i bez zabrání dočasně nevyužité zastávky MHD. Je dobré toto místo podržet volné např. pro případ pohřbu s příjezdem smutečních hostů autobusem.
Obdobná omezení platila již v době nouzového stavu na jaře 2020. Každé omezení se někoho dotkne. Různá omezení již trvají dlouhou dobu a jakákoliv nová se již jen velmi těžko akceptují.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Číslice 89 při škrtání v jízdních řádech jen zastírá průšvih v omezení MHD - reakce
Dotaz: Vážení, nevím, jestli všichni rozumíme česky. Psal jsem, že místo doplnění číslice 89 se měly spoje smazat, jako to bylo loni několikrát u několika změn. Loni to šlo, letos to nejde. Jízdní řád je vydaný do 30.4.2021, pak bude nahrazený jiným jízdním řádem, spoje se měly smazat. Takže Vaše argumentace je nelogická, protože buď si někdo chtěl ušetřit práci a lidi se v jízdních řádech hůř vyznají, nebo to škrtání v jízdních řádech nemělo být tak vidět. Nebo to nechápu? Reakce ostatních jsou jasné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
označení vynechaných spojů čísly nemá jiný cíl, než ukázat na vynechané spoje. Tím,že jsou v jízdních řádech číselně označeny vynechané spoje, je více viditelné, jaký rozsah omezení se které linky týká. Pokud se v takovýchto jízdních řádech špatně vyznáte, je možné využít pro dohledání konkrétního spoje např. internetový vyhledávač spojení IDOS.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD na hřbitov
Dotaz: Prosím Vás, jak se opovažujete lhát lidem, že je omezený přístup na pohřebiště, vláda jasně deklarovala, že pieta nesmí být nikterak omezována a proto také kvůli tomu nechala otevřená květinářství, nejen, že jste nám znemožnili pohřbívat na hřbitově, ale teď už tam nemůžeme ani chodit? Zrušili jste MHD na hřbitov, s kritikou jste vyrovnejte sami, ale nelžete lidem, že je to kvůli tomu, že na vstup na pohřebiště je omezen, Vaše výklady předpisů jsou zavádějící.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
největší nápor na parkování u pohřebiště na Zelené Hoře je v době konání obřadů, kdy počet osob, které se mohou obřadu ve smuteční síni zúčastnit je státními opatřeními omezen. Pro běžné návštěvy pohřebiště je parkoviště v dnešním rozsahu dostatečné a není v současnosti využíváno ani dalšími turisty mířícími v jiných obdobích na návštěvu kostela - památky UNESCO. Parkoviště je tedy u Zelené Hory pro automobily aktuálně dostačující. Obřady by měly probíhat podle platných opatření a jsou poskytovány i služby květinářství. Kdo má zájem využít MHD pro cestu na pohřebiště na Zelené Hoře může využít zastávku Sychrova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


11. 3. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: A tak tedy nebylo by lepší umožnit občanům svozy?? Jako třeba dát dvě velký popelnice na biodpad tak jak je to normální v ostatních obcích, dát jeden zvon a jeden klasický na papír? Zatím jenom placate o tom jak kdo má třídit nebo zavést jako někde na vesnicích velký kompostéry a kdyby aspoň se odváželi nevznikali by černé skládky v našich lesích. Nevím ale přijde mi to jako účelové lhaní jde toho tolik zlepšit
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Ke svozům jsem se vyjádřila v minulé odpovědi.
Snažím se Vám situaci vysvětlit, co nás k tomu vede.
O biopopepelnici si může požádat každý a může ji mít u svého rodinného domu, proto je nepřistavujeme v obcích na veřejné prostranství.
Situaci i ve Stržanově sledujeme, budeme ji dále vyhodnocovat i se svozovou firmou.
Děkujeme za podněty, s pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 3. 2021
Předmět: MHD a generel dopravy
Dotaz: Dobrý den, zaslechl jsem, že u chystaného generelu dopravy se jasně píše, že cestující do MHD více nedostaneme, když MHD nebude jezdit daleko více. Až skončí epidemie, tak plánuje město jen návrat k jízdním řádům, co platily do konce prosince 2020, nebo vezme na vědomí doporučení z generelu a přidá pro MHD další kilometry navíc? Když se ptám po okolí, tak lidi říkají, že MHD nejezdí, protože jízda jednou za hodinu je málo. Jinak to bude znamenat, že gererel dopravy bude hezká studie do šuplíku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Generel dopravy je velmi důkladně zpracovávaný strategický dokument, s jehož daty, závěry a doporučeními bude město pracovat, kdekoli to bude relevantní – koncepce, prioritizace investic, projektové dokumentace, regulace ad. Již nyní čekají někteří projektanti na jeho odevzdání příští měsíc kvůli požadavku města, aby byly jeho závěry ve vznikajících dokumentacích zohledněny.
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Generel dopravy věnuje veřejné dopravě (tj. MHD a veřejné linkové dopravě VLD) celou jednu kapitolu.
Předběžná doporučení:
a) jednotná jízdenka pro MHD a VLD
b) rekonstrukce zastávek MHD a VLD dle současných norem a jejich případná přemístění
c) zavedení nových linek MHD s cílem obsloužit nové skupiny uživatelů, kteří zatím MHD nejezdí
d) zlepšení návaznosti na vlaky
e) případné lokální úpravy současného vedení linek MHD a VLD.

Závěry jsou zatím jen v režimu návrhu, nebyly ještě schváleny.

S pozdravem
Michal Bačovský, odbor strategického rozvoje a investic

Podle závěrů a doporučení generelu pak bude pracováno dále i s MHD, a to i v návaznosti na možnosti rozpočtu města pro tuto položku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Podoba jízdních řádů městské hromadné dopravy
Dotaz: Já se v těch jízdních řádech špatně vyznám. Proč jste ty zrušený časy na linkách nechali a jen tam dali bílé číslice 89 na černým pozadí? A proč jste rušili časy na linkách, kdy lidi potřebují jezdit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
mělo by se jednat o časově omezenou změnu platnou do 30.4.2021. Značení číslicemi s uvedením doby omezení je běžným standardem. Bohužel za současného vývoje nouzového stavu a omezení pohybu obyvatel a v důsledku toho i se snížením využití MHD a snížením tržeb z jízdného je nutné toto promítnout i do jízdních řádů.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD linka 6 pro Zelenou horu
Dotaz: Je to hrůza, MHD bude teď nepoužitelná. Nikam se nedostaneme, nebude to skoro vůbec jezdit. A vůbec se nedostaneme na hřbitov Zelená hora, protože MHD linka 6 nebude jezdit ani ve všední dny ani o víkendech. To jste museli tak moc lidem ve Žďáru zkomplikovat život?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
takto zásadní omezení MHD kopíruje stav z loňského jara, kdy bylo obdobně použito v době prvních nouzových stavů. Za současného radikálního omezení pohybu obyvatel a přetrvávajícího omezení prezenční výuky ve školách je nezbytné situaci řešit právě i v MHD.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Problémy ve změnách jízdních řádů městské dopravy
Dotaz: Dobrý den,
v novinách se psalo, že město je po finanční stránce teď v pytli a musí šetřit kde se dá. Když už šetří na svých obyvatelích a omezuje jim služby včetně městské dopravy, tak by to mělo být děláno s rozmyslem. Bavili jsme se o tom s ostatními a všichni jsme se shodli na tom, že omezení MHD je špatně, protože se omezují klíčová spojení pro občany. A že to je dělaný určitě v rychlosti na úkor pečlivosti.
Kde se budou moci občané vyjádřit, co jim z omezení MHD nejvíce nevyhovuje?
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jakékoliv omezení služby dopadá na občany negativně. Aktuální omezení MHD je vyvoláno přetrvávajícím nouzovým stavem a s tím spojenými opatřeními. Dotkne se mnoha občanů., Nelze však v rámci MHD ani v klidnější době vyhovět všem potřebám a požadavkům občanů.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Omezení Mhd
Dotaz: Dobrý den,to nemyslíte vážně,že omezujete na celé odpoledne linku c.4.To musíme jít nakoupit jen dopoledne,abysme se s nákupem nemuseli odpoledne tahat pěšky?Nebo jak si to predstavujete?Pokud někde chcete ušetřit tak u sebe
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud pro Vás není možné nakoupit potřebné věci v docházkové vzdálenosti v jiném obchodě, pak je možné pro dopravu ke Kauflandu využít např. linku č. 8.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


15. 3. 2021
Předmět: Informace o změnách jízdních řádů MHD
Dotaz: Nebudu psát o tom, jak hrozné jsou nastávající změny jízdních řádů MHD, to určitě napíši jiní lidi. Ale vůbec jste nezvládli informace o těchto změnách. Ještě včera odpoledne nebylo o tom na internetu města nic. Na zastávkách taky nic. Hlášení místního rozhlasu, pokud je vůbec slyšet, taky nepomůže, protože bude až ve středu. Pokud to například důchodcům neřeknou mladí, tak chudáci důchodci budou mrznout zbytečně na zastávkách. A proč jste z jízdních řádů nesmazali to, co nepojede, jako loni?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
již v pátek byly přímo v autobusech MHD rozmístěny letáky se změnami, další informace šly na webu dopravce ZDAR, o víkendu následně i na stránkách města, fb ...
Značení změn v jízdních řádech je rovnocenné jak vynecháním spoje tak aktuálně použitým značením s vymezením času platnosti omezení u příslušného spoje. Takové značení urychlí administraci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


12. 3. 2021
Předmět: velký nepořádek kolem KD v ZR
Dotaz: Chdím každý den kolem kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou, ale takový nepořádek jsem za celé ty roky nazažila. Odporné hromady nedopalků a zbytků od cigaret z přední části u schodu u toho rohu v blízkosti lavičky, no to je něco hrozného !Tyto prostory patří komu ? Že nejsou zameteny a uklizeny od tohoto nepořádku ?Schází se tam mládež a ten nepořádek je vizitka naší převážně mladé generace.Zřejmě byla zanedbána výchova ! Bylo by vhodné toto uklidit a nejenom to,ale i okolí kolem KD.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek jsme předali pracovníkům VPP, kteří tuto lokalitu uklízí pravidelně každé pondělí. Požádáme vedení DK, aby veřejné prostory v okolí také kontrolovali. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: jízdní řády MHD
Dotaz: dobře děláte že MHD rušíte jen by to mělo být napořád ... beztak je MHD jenom pro důchodce kteří se courají po městě ... MHD zrušte úplně a napořád a ušetřené peníze nechte pro dopravu protože je na sídlištích málo míst na zaparkování
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
úpravy MHD vyvolané nouzovým stavem nelze zaměňovat za koncepční postup a cílené rušení MHD. Jakmile to situace dovolí, budou omezení MHD uvolňována.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Městská hromadná doprava od 17.3.2021
Dotaz: Vážená paní, Vážený pane,
musím napsat, že návrh omezení MHD kvůli COVID podle informace na Facebooku města je špatně pojmenovaný, protože omezení MHD kvůli COVID platí od 1.1.2021.
Občané kritizovali změny jízdních řádů MHD od 1.1.2021, že jsou velmi rozsáhlé. Ale aspoň všechny linky zůstaly jezdit, hlavně ty pravidelné jezdily i nadále po hodině, a to se dobře pamatuje.
Teď od 17.3.2021 veškerý systém končí, zůstává jen torzo MHD.
Nemyslíte si, že občané budou nespokojeni a nebudou MHD jezdit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuální změny MHD platné od 17.3.2021 jsou výsledkem přetrvávajících omezení spojených s COVID. Doufáme, že takto razantní omezení jsou spíše krátkodobá, tedy dle příslušných jízdních řádů by měly skončit do 30.4.2021. Vše závisí na dalším vývoji situace s COVID a návazných opatřeních.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


14. 3. 2021
Předmět: Od středy jsou z důvodu omezení platné nové Covidové jízdní řády MHD.
Dotaz: Toto píšete na webu města. A ty jízdní řády platné od začátku roku 2021 snad Covidové nejsou? Vždyť jste předtím říkali, že právě od začátku roku 2021 je to omezeno kvůli Covidu. Tak proč to ještě více omezujete, když už to kvůli Covidu omezené je? Jak teď třeba budeme se dostávat na hřbitov? To máme dojet do zámku a pak jít pěšky okolo rybníku Convent? Chudáci důchodci, co špatně chodí, nemáte vůbec ohled! Nebo vyhraďte osobní auto města, ať lidi na hřbitov vozí, abyste na MHD ušetřili! Ach jo!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
COVID jízdní řády od ledna byly připraveny v prosinci 2020 s předpokladem, že v únoru se vrátí děti do škol a bude větší mobilita všech osob. Takový předpoklad se bohužel nepotvrdil a naopak přetrvává nouzový stav, je radikálně omezen pohyb osob, termín návratu dětí do škol není stanoven. To je důvodem dalších omezení v MHD, doufáme že nejdéle do konce dubna 2021.
Děkujeme všem za trpělivost a pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Rušení v MHD, hlavně linky 6
Dotaz: Musíme vám napsat, že váš nápad na rušení v MHD je úplně špatný. Když jste před dvěma měsíci hodně omezili MHD, tak se lidi ptali, kdy se to vrátí do původního stavu. Psali jste, že kvůli epidemii to tak musí být a že se to pak vrátí. Epidemie stále trvá, je to pořád podobný, děti nechodí do škol. A vy nějak náhodou provedete ještě větší rušení. Za vše vzpomenu linku 6, co úplně končí. Jak se budou teď lidi dostávat na konečnou, co je hřbitov? To nemohla jezdit linka 6 aspoň jednou týdně? ... ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
situace s pandemií je vážná a stále nedochází ani k postupnému rozvolňování s tím souvisejících opatření. To má nedobrý dopad i do MHD. Nadále se snižuje využití spojů a klesá tržba z jízdného. Na takový vývoj je nutné znovu reagovat.
Děkujeme všem za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD a spojení k vlakům a od vlaků
Dotaz: Proč už nebudeme mít možnodt cestovat po hodině od vlaků a ke vlakům?
Doteď pěkně k vlakům a od vlaků jezdí linka 2 a linky 4 a 8.
To máme chodit pěšky nebo nám zařídíte parkování aut u Kauflandu?
Kdo ty probrané jízdní řády MHD vymyslel?
Uvažoval o tom, jak potřebují obyvatelé města cestovat a kdy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omezení MHD je důsledek přetrvávajícího nouzového stavu a dopadů pandemie COVID. Dále klesla vytíženost spojů a příjmy z jízdného. Jízdní řády jsou obdobou jízdních řádů tak, jak již byly zavedeny loni na jaře při prvních nouzových stavech. Přednostně je zajišťována právě doprava do a ze zaměstnání a základní obslužnost města. Omlouváme se všem, kterým tento krok způsobí komplikace a děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Rušení v MHD a zázračné vyléčení nemobility hlavně žďárských důchodců
Dotaz: Víte co dnes dělají následovníci doktora Grünsteina ze Švejka? Už neléčí odpírače vojenské služby jako za císaře pána, ale léčí například žďárské důchodce. Naordinují jim na březen a duben 2021 stovku jarních kilometrů, až se za nimi a jejich berlemi jenom bude prášit. Jaképak zpohodlnění jízdou v MHD, budou pěkně mašírovat z jednoho konce města na druhý. A neuděláte něco podobného i pro manuálně pracující? Že by před směnou nebo po směně a hlavně večer běhali z jednoho konce města na druhý, ne?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, současná situace je složitá pro mnoho z nás. Přesto je snahou zajistiti v rámci MHD především cestování z a do práce a také alespoň základní dopravní obslužnost města.
Děkujeme za pochopení všem občanům a především těm, kteří tímto omezením budou dotčeni.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Koncepce dopravy a rušení MHD
Dotaz: Dobrý den.
Jak jde ruku v ruce chystané rušení dopravy s tou koncepci dopravy, co si město zadalo zpracovávat?
Jenom kvůli tomu, že když MHD směřuje do pryč, tak ta koncepce mohla být levnější kvůli neřešení MHD.
A co uděláte s návštěvou hřbitova pod Zelenou Horou, když tam teď nic nejezdí?
A jak se máme vyznat v jízdních řádek linek 2, 4, 8, když už nejezdí po hodině, což se výborně pamatovalo?
A jak se budou lidi dostávat z nádraží a na nádraží, když budou jízdní řády jak noty na buben?
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, nouzový stav vyžaduje nouzová rozhodnutí, která jen těžko předem zahrne jakákoliv koncepce. Před rokem jsme si něco podobného jen těžko uměli přestavit. Jakmile to situace umožní, rádi budeme i v MHD uvolňovat příslušná omezení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Číslice 89 při škrtání v jízdních řádech jen zastírá průšvih v omezení MHD
Dotaz: Vážení, když jste loni dělali COVID jízdní řády, tak jste omezené trasy MHD z jízdních řádů vymazali. A to bylo loni vícekrát. Udělali jste to i letos u COVID jízdních řádů od Nového roku. Nechápu, proč to nemohlo být uděláno i teď, protože díky číslici 89 je to teď hůř přehledné a vypadá to opticky, jako by omezení MHD nebylo tak rozsáhlé. To určitě nebylo náhodou, asi jste nechtěli Žďáráky tolik dráždit? Protože těch nelogických omezení je tam více, ale to určitě napíší jiní Žďáráci o své MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
číslice 89 znamená u příslušného spoje pouze to, že takový spoje nepojede v období od 17.3.2021 do 30.4.2021. Jiný význam taková číslice nemá.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD linka 7 pro Tokoz
Dotaz: Jak máme teď jezdit na ranní směnu do Tokozu, když už linka 7 nebude na vlaky navazovat? Nestihneme dojet do práce včas a budeme muset jezdit autem. Jak jste na toto mohli zapomenout? A neprojeté měsíční lítačky na MHD nám proplatí kdo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pro dopravu mezi nádražím a TOKOZ je možné využít i linkové autobusy - v systému VDV je možnost cestovat v rámci zóny i více linkami, vždy do platnosti jízdenky.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


14. 3. 2021
Předmět: MHD a odříznutý sever města
Dotaz: Od středy se chystáte znekvalitnit život obyvatel severní půlky Žďáru. MHD osekáte tak, že se pomalu nikam nedostanete. Linka 6 nebude jezdit vůbec, linka 5 o víkendu taky vůbec a ve všední dny jen třikrát. Linka 2 bude mít poloviční proběh. A tak dále. Místo abyste šetřili jinde, tak šetříte na lidech. A to jste podobně znekvalitnili cestování letos ještě jednou zkraje roku podle koronavirových jízdních řádů. To vymýšlíte koronavirové jízdní řády na druhou? Pak se divíte, že jsme nespokojení?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel omezení MHD dopadnou nejen na obyvatele Kláštěra. Aktuální přetrvávající pandemická situace ovlivňuje i naši MHD. Klesá její vytíženost i příjmy z jízdného. Obdobné omezení již bylo aplikováno vloni na jaře, kdy také MHD zásadně ovlivnil nouzový stav. Stále platí, že město má v rozpočtu vyčleněno pro tento rok pro MHD 9,5 mil. Kč. Za současné situace toto dodržet nelze bez dalšího omezení spojů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD z Kláštera na odpolední směnu
Dotaz: Jak máme teď jezdit na odpolední směnu, když jste nám linku 2 z Kláštera s příjezdem na nádraží před půl druhou zrušili? Ne každý dělá v průmyslové zóně na Jamské. Jiné linky jedou buď moc brzo nebo moc pozdě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
bohužel vyhovět všem přepravním potřebám a požadavkům obyvatel nelze ani v lepší situaci než je nouzový stav. Z Kláštera můžete zvážit i kromě naší MHD i využití linkových spojů VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Spojení MHD od vlaků na začátek ranní směny na Tokoze
Dotaz: Rušení MHD od poloviny příštího pracovního týdne přinese spoustu zmatků a lidem zkomplikuje život. Na Tokoze mám spolupracovníky, co ráno přijedou do Žďáru na nádraží osobákama a pak jim hned jede linka 7, kterou se pěkně dostanou na ranní směnu Tokozu se začátkem ve třičtvrtě na šest. Jak se teď od osobáků dostanou, když ta linka 7 bude jezdit asi o půl hodiny později? A kdo jim proplatí časové jízdenky MHD, který kvůli tomu nebudou moct použít? Děláte v MHD zmatky a chudáci cestující, kteří...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro dopravu mezi nádražím a TOKOZ lze použít i linkové spoje (krajská doprava). Změny v MHD jsou vyvolány nouzovým stavem a omezením pohybu osob a s tím spojenými dopady na využívání MHD.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: zrušení linky MHD číslo 6 a dalších linek MHD
Dotaz: to nesmyslný rušení MHD od příštího týdne se nedá celý popsat , na to je málo místa . jak teď budeme jezdit na hroby u Zelený hory ? a linkou 6 se dalo pěkně dojet po celým městě , jak člověk potřeboval . třeba po Stalingradě se dalo linkou 6 jezdit i na kratší trasy . a Vodojem je taky linkou číslo 6 pěkně dosažitelný z celýho města . jak to všechno skončí až se lidi na MHD vykašlou a do MHD se nevrátí ? to pak budete tvrdit že MHD není potřeba aby jezdila ? akorát všechny lidi pořádně naštvete
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za současné situace s pokračujícím omezením pohybu osob a nouzovým stavem bylo nutné další omezení MHD, která vozí stále méně cestujících a má tedy i nízké příjmy z jízdného.
Doufáme, že se po odeznění nouzových opatření budou cestující postupně znovu do uvolněné MHD vracet.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: porušení socky a uvolnění zastávky u zelenohorskýho hřbitova
Dotaz: je dobře že rušíte socku protože tím nikdo nejezdí a autobusy jenom brání provozu aut - když už teď nebude socka jezdit na parkoviště u zelenohorskýho hřbitova tak by snad auta mohly stát i na celém parkovišti - i na tom místě co je zastávka - stačilo by zastávkový sloupek zakrýt černým igelitem aby to nedráždilo měšťáky co jezdí vybírat pokuty - že je to perfektní nápad? :):)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omezení MHD vyplynulo z tak vážné situace jako je nouzový stav a s ním spojený omezený pohyb osob. Za takové situace je i návštěvnost pohřebiště omezená. V současnosti tedy parkování pro osobní vozidla neplánujeme rozšiřovat do prostor zastávky MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD ponovu
Dotaz: Když jste zase zoptimalizovali MHD, tak mi vysvětlete, jak budou lidi jezdit třeba na hřbitov u Zelené Hory, když linka 6 nebude vůbec vůbec jezdit? To nechápu ty myšlenkový pochody toho, co to vymyslel, že nemohl aspoň o víkendu nechat jeden autobus tam a jeden zpět. Od ledna platí COVID jízdní řády MHD, kdy jste MHD drasticky seškrtali a od půlky března jste se to snažili trumfnout. Lidi přestanou MHD jezdit, protože nebudou mít jak. Pak to nebudete chtít obnovit, protože prý lidi MHD nejezdí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuálně je radikálně omezen pohyb všech osob a to má zásadní dopad i na MHD. Vytíženost spojů i výběr jízdného významně klesl. To vyvolala další úpravy v MHD, podobně jako na jaře loňského roku.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Proč jste zrušili čtyřku co přijede na nádraží v 5.22? To nevíte, že o půl šesté ráno odjíždí rychlíky na Brno a na Prahu? A proč jste zrušili dvojku, čtyřku a osmičku pro spojení od vlaků s příjezdem na nádraží o půl třetí? Je vidět, že nevíte, jak lidi potřebují jezdit. Vše pro lidi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, MHD ani za lepší situace než nyní nemůže uspokojit všechny přepravní potřeby a požadavky našich občanů. Přednostně jsou zachovány spoje zajišťující přepravu do a z práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Místo MHD budeme muset chodit od vlaku pěšky
Dotaz: Nejsem sám, co přijíždí po práci do Žďáru vlakem krátce před půl sedmou večer v pracovní dny. Domů budeme muset chodit od vlaku pěšky, protože jste nám večer úplně všechno zrušili, nejede z původních linek ani 2, ani 4, ani 8. Prostě mrtvo. To vám pěkně děkuji. Takto si představujete, že nalákáte lidi do MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace je podobná jako vloni na jaře a obdobná jsou i opatření v MHD. Dopad opatření spojených s nouzovým stavem do veřejné dopravy i naší MHD je významný. Na to reagují aktuální změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: MHD v pracovní dny ráno na TOKOZ
Dotaz: Jak máme jezdit ráno od vlaků na ranní směnu na TOKOZ? Když linka 7 pojede o 25 minut později? Ranní směna pro TOKOZ začíná v 5-45 a pěšky to od vlaků nedojdeme. Kdo to vymyslel přímo hlavou?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený,
k dopravě na TOKOZ v pracovní dny na 5.45 lze využít krajské linky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD na Stalingradě po omezení
Dotaz: Dobrý den, na úvod musím napsat, že se vám ty změny MHD od 17. března zase vůbec nepovedly. Třeba na Stalingradě to jde s MHD od zlepšení ve druhé polovině roku 2017 od desíti k pěti nebo spíše už k nule. Teď ste to dorazili. Linka 6 nebude jezdit vůbec, linky 4 a 8 spíš nebudou než budou jezdit. Až budete v důchodu, tak taky nebudete moci svižně chodit po městě pěšky. Ale to ještě nechápete, protože jste mladí. Za pár let si na to vzpomenete, až zestárnete. Co je důvodem postupné likvidace MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, důvodem dalších omezení MHD je přetrvávající nouzový stav a s tím spojené radikální omezení pohybu osob, což má významný vliv i na MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Zastavte nesmyslné a protilidové rušení MHD!!!!!
Dotaz: Zastavte nesmyslné a protilidové rušení MHD!!!!!To nemůžete lidem Žďáru udělat!!!!!Platíme snad dost velké daně a za to chceme odpovídající služby obyvatelstvu!!!!!Jako by toho nebylo dost co jste předvedli na Nový rok!!!!!Čekal jsem že to si vezmete k srdci!!!!!Asi zbytečně!!!!!A na důchodce ve Žďáru jste nemysleli!!!!!Kdo tohle všechno vymyslel?????
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nouzový stavy vyvolaný pandemií má bohužel dopad i na pohyb občanů a do veřejné dopravy a i do naší MHD. Jakmile to situace dovolí, bude MHD uvolňována.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


13. 3. 2021
Předmět: Podraz na občany s proškrtáním MHD
Dotaz: Jen do úterý platí jízdní řády MHD, které jste dost proškrtali 1. ledna. Od středy to několikanásobně překonáváte, hůř jste to snad ani udělat nemohli. A proč to před lidmi utajujete do poslední chvíle, to se jich bojíte? Asi oprávněně čekáte kritiku. Kdybych se náhodou nepodíval na IDOS, tak bych to nevěděl. Ale na internetových stránkách www.zdarns.cz asi máte dost času, vždyť to platí až od středy. K čemu máte tiskového mluvčího nebo Facebook města? Jen na propagaci a svoji sebechválu? Hrůza!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nouzový stav v souvislosti s COVID se promítl do naší MHD již několikrát. Na jaře loňského roku dokonce ještě razantněji než jak budou platit jízdní řády od středy. Propagace změny byla ze strany města zahájena v pátek umístěním letáků do autobusů MHD a následně pokračovala i o víkendu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: škrty v MHD
Dotaz: to myslíte vážně ty škrty v MDH od středy?to mám rodiče k lékaři vozit autem?nebo jak si to představujete?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
současná výjimečná situace s výrazným omezením pohybu osob má vliv i na využití MHD. Ta ani v lepších časech není schopná pokrýt všechny potřeby a požadavky na přepravu našich občanů. O to složitější situace je nyní. Alespoň základní obslužnost je obdobně jako tomu bylo i loni na jaře zachována. Loni byla MHD v první vlně nouzového stavu omezena ještě významněji. O takto razantní úpravy se v současnosti nejedná. Doufáme, že tato omezení bude možné brzy uvolnit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Autor změn MHD od středy 17. března
Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení jména osoby, kdy jako první navrhnul ty šílené změny MHD od středy 17. března. Nezajímá mne, že to město schválilo, ani kdo další tyto šílené změny připomínkoval nebo se k nim vyjadřoval, ale pouze jméno fyzické nebo právnické osoby k tomuto návrhu. Odpověď proto může být "Josef Novák" nebo "Žďárská dopravní a.s.". Občané města by toto měli vědět, protože tohle už není možné, co jste tímto předvedli, to je do nebe volající. Děkuji předem za odpověď se jménem osoby.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
autorem aktuálních omezení ve žďárské MHD je odbor komunálních služeb ve spolupráci se ZDAR. Obdobná omezení naší MHD a dokonce i ještě radikálnější proběhla v souvislosti s COVID již vloni na jaře. Autorem nouzového stavu a jeho dopadů uvedené osoby nejsou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Torzo z MHD po chystaných změnách
Dotaz: Milé město, s hrůzou jsem se podívala na to, co chystáte provést s MHD od příští středy a není mi dobře. Jak teď budou Žďáráci cestovat, když nebudou muset jezdit autem. Pěšky se v roušce špatně dýchá. Ty změny musel vymyslet někdo, kdo do práce a z práce jezdí autem, na MHD se dívá jen zpoza volantu auta. Říkali jste, že změny od ledna letošního roku jsou dočasné, že se doprava vrátí do normálu co nejdříve. A teď uděláte něco přesně naopak. To asi chcete, aby MHD nikdo nejezdil a tu pak zrušit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
situace s COVID a nouzový stav bohužel přetrvávají, byl radikálně omezen pohyb osob v celé republice. Takový vývoj bohužel vede k dalším omezením veřejné dopravy i naší MHD. Prioritou aktuálních změn je zachovat především možnosti dopravy do a z práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
13. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Proč rušíte linku 2, která je hlavní v MHD? To máme chodit pěšky přes celý Žďár? Už ani linku 5 jste nám nenechali. Hlavně ža na Jamskou pojedou linky 3 a 9 bez omezení. A na žďárské cestující kašlete, ti ať chodí pěšky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
prioritou je zachovat především možnost veřejné dopravy do a z práce. Bohužel MHD nemůže pokrýt všechny přepravní požadavky a potřeby našich občanů a zvláště za aktuální nouzové situace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Další drastické škrtání v MHD
Dotaz: To opravdu myslíte vážně to drastické škrtání v MHD, co se teď objevilo na http://www.mhdzdar.cz/2021/03/12/omezeni-provozu-mhd? To nebude jezdit asi polovina MHD!!! Ještě se dá pochopit, že asi kvůli COVID jezdí MHD méně lidí, ale škrtnout polovinu je mimo chápání. Hlavně po hodině jezdící linky 2, 4 a 8, doplňované linkou 5. U nádraží se nedá zaparkovat a vy rušíte MHD pro lidi, co pracují mimo Žďár a jezdí vlakem. Takhle si představujete službu pro obyvatele města? Tohle je ta Vaše ekologie?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na situaci, kdy je drastické omezení pohybu osob v celé republice i ve Žďáře a příjmy z jízdného také významně klesly, reaguje i naše MHD. I při těchto změnách je prioritou zajistit především dopravu do a z práce. Pokrýt všechny přepravní potřeby ve městě je zvláště za současné situace nereálné. Na nádraží je možno využít např. nové parkoviště podél ul. Chelčického, které bylo zprovozněno na konci loňského roku. Doufáme, že nouzová stav a pohyb obyvatel budou uvolněny co nejdříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Cestování MHD k vlakům a od vlaků po rušení v MHD
Dotaz: Vážení, jako občané města nemáme chuť na takovéto experimenty s MHD. Jak teď budeme z Kláštera a Vysočan jezdit městskou dopravou na nádraží nebo od nádraží, když jste to z většiny zrušili? Pěšky je to daleko a s tím parkování při jízdě autem je to riziko, že najednou začne Kaufland používat závory na parkoviště? To jste nemohli nechat aspoň linku 2 jezdit po hodině? To jsou opravdu služby. Pak se budete divit, že po obnovení původního stavu se vám lidi do MHD nevrátí. Je to nedomyšlený krok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení, tento krok byl vyvolán aktuálním nouzovým stavem a radikálním omezením pohybu osob v celé republice. Ten je spojen i s propadem příjmů z jízdného v MHD. Je nutné na takovou situaci reagovat. Např. Klášter může pro veřejnou dopravu využít i krajských linek. Výrazný a dlouhodobý vliv na využití MHD má pandemie již v současnosti. Doufáme, že nouzový stav bude uvolněn co nejdříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Škaredá polovina náměsstí
Dotaz: Nevím, jestli již o tom bylo hovořeno, ale opravdu v současnosti naše město hyzdí neopravená polovina náměstí.Toto je opravdu v současné době velmi škaredá socialistická část našeho náměstí. Kdy prosím dojde k jeho opravě a realizaci obnovy,alespoň aby se přiblížilo opravené části náměstí ? Bude to ještě ve volebním období současného vedení ? Je to opravdu velmi škaredé ! To se raději nezmiňuji o parkování při hlavní cestě na náměstí, to je druhá kapitola, tam by neměla vůbec parkovat.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dolanská,

právě tato část a pak rozlehlé území východně od náměstí ohraničené přibližně ulicemi Novoměstskou a Neumannovou je předmětem studie Potenciál města Žďár nad Sázavou, která v různých lokalitách přejde i ve vyšší stupně projektové dokumentace. To je případ právě zatím neopravené části náměstí, vč. řešení parkování. V dubnu bude také odevzdán Generel dopravy, který nás také trochu navede, jak řešit parkování v oblasti. PD by měla být odevzdána do konce tohoto roku. Budou-li prostředky v rozpočtu, mohlo by se realizovat příští rok. Nyní to bohužel v souvislosti s epidemií, která snížila příjmy měst, vypadá spíše na omezování investic, ale vůle je a na přípravě se pracuje.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 3. 2021
Předmět: Kácení stromů, vyřez větví
Dotaz: Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat jestli se plánuje výřez, zkraceni, ořezáni nebo pokaceni stromu kaštan u kostela?? Už tu je jenom jeden, zbytek co tu byl jste pokaceli. Bydlim v jeho blízkosti a co z něj je nečistoty na jaře kvítí, podzim listi atd. furt to uklízet dokola, ucpava to okapy a odpady.
A už je i dost velký, bylo by fajn, kdyby se zkazil. Děkuji za odpověď. Spoluobčané z Tvrze
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Víško.
Včera jsem předmětný strom zhodnotil na místě samém.
Na stromě nebyly v době hodnocení patrné žádné defekty zjistitelné vizuální kontrolou.
Z pohledu provozní bezpečnosti je tedy strom v pořádku.
Při extrémním zatížení větrem nelze vyloučit selhání i zcela zdravého stromu či jeho části.
V koruně se vyskytují drobnější suché větve, což je naprosto přirozený jev.
Argumentace pylem, květy, listy, stínem apod. nelze brát jako důvod k odstranění dřeviny.
Je třeba si uvědomit, že dřeviny ve městě slouží všem občanům města. Je jasné, že těm, kteří je mají příliš blízko svému bydlišti, mohou vadit, ale může to být také naprosto opačně.
Z mého odborného pohledu v současné chvíli předmětný strom nevyžaduje žádný zásah, tj. ošetření, natož odstranění.

S pozdravem a přáním krásného dne a víkendu

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

27. 2. 2021
Předmět: Skatepark
Dotaz: Dobrý den.
Mohou se zeptat jak je možné že přes veškerá opatření jdou stále a každý den několikrát na skateparku skejtaci a kolovezkari. Nebylo by zo možné nějak oplatit přenosnými zstatssy nebo častěji kontrolovat ev.npokutovat.
Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
problematice skateparku se MP Žďár nad Sázavou intenzivně věnuje. Od 27.2. probíhá v těchto místech zvýšený dozor. O mobilních zátarasech se prozatím neuvažuje.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

5. 3. 2021
Předmět: pařez po bříze, u domu Nezvalova ul. 2091
Dotaz: Druhá zima uplynula a kdysi dávno slíbená likvidace pařezu po krásné bříze se ještě nekonala. Kdybyste konečně nechali pařez odstranit a upravili přístup k odpadovým nádobám skla směrem od chodníku, nemuseli by lidé uskakovat před projíždějícími auty. Navíc při špatném terénu se nyní sype sklo pod nedovřené kontejnery. PP.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Frézování je v dohledné době v plánu a také pařez na Vámi popisovaném místě.
Od firmy, která vyváží sklo nemáme žádnou stížnost na toto stanoviště.
Ale situace se po vyfrézování jistě zlepší.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 3. 2021
Předmět: Odvoz odpadu
Dotaz: Dobrý den zajímalo by mě za co platím 580 kč za popelnice? To si ze mě děláte srandu? Když u Berouna jsem platil 700 a jezdili každý týden? Takhle platím 580 za jednoho a jezdí ob dva týdny? Co je tohle za logiku? To teda nemůžete o těch blbých 120 kč zdražit a vozit normalně? Když nesvážíte ani bordel na tříděný odpad ze zvonů popelnice na tříděný odpad ve Stržanově jsou imrvere narvaný? tak za co platím? že na ten bordel musím stejně koukat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Jak jsme zde již vícekrát psali, jedná se o zkušební 14 denní svoz lokalitách s rodinnými domy, kdy obdobný svoz je zaveden již v mnoha jiných obcích a městech (např. Olomouc, Jihlava, Chotěboř). V odpadovém hospodářství nás kromě jiného čeká velké navyšování cen za skládkování i na další nakládání s odpady. Je nutné produkovat méně odpadů a více třídit. To, že 14 denní svoz směsného komunálního odpadu ani v našem městě neznamená problém s kapacitou nádob na směsný komunální odpad, potvrdil právě běžící zkušební provoz.
Poplatek za odpad je možné dle nové legislativy zvýšit až na 1.200 Kč/poplatníka/rok. Ani takto velké navýšení poplatku však do budoucna nemusí zajistit dostatečné spolufinancování odpadového hospodářství města právě s ohledem na měnící se podmínky v tomto oboru a nové zákony.
Cílem je produkovat méně odpadů, méně vozit na skládku a více třídit.
Tříděný odpad - plasty a papír se sváží 2x týdně a 2x týdně se uklízí kolem kontejnerů.
Bohužel občané ke kontejnerům často ukládají to, co tam nepatří nebo nejsou ochotni obaly – kartony roztrhat a uložit do kontejnerů, případně objemný odpad odvést na sběrný dvůr.
V tomto roce musíme připravit nový městský systém nakládání s odpady i vyhlášku o poplatku za ně. I občané budou o změnách informování prostřednictvím Žďárského zpravodaje, webu města a dalších informačních kanálů.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 3. 2021
Předmět: Žďáráci ve světě
Dotaz: Dobrý den, na webu v kalendáři akcí máte u akce Žďáráci ve světě, 10. 3. 2021 18:00 u
virtuální besedy v Kině Vysočina se Žďáráky uvedeno cena: 50 Kč. Pořadatel Kultura Žďár to změnila, že to je zadarmo a nedali vám vědět? Co prosím platí?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, omlouváme se, tuto změnu jsme skutečně nezaregistrovali. Děkujeme za upozornění. Chyba je již napravena.
Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

7. 3. 2021
Předmět: Očkování
Dotaz: Proč nechtějí někteří obvodní lékaři na naší poliklinice ve Žďáře nad Sázavou očkovat proto covidu? Měli by mít snahu o co nejvštší a nejrychlejší proočkovanost všech občanů našeho města, nebo tomu tak není ? Doufám, že je dost vakcín a již se co nejdříve začne ! Kdy to již konečně začne, to očkování ? Chceme pracovat a klidně žít a ne být nemocní !!!!
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní Marková,
to, zda budou všichni praktičtí lékaři zapojeni do očkování proti onemocnění SARS-CoV-2 Vám nemohu sdělit. To je záležitost praktických lékařů a také jejich povinnosti zajistit lidské, technické a organizační podmínky pro očkování. Navíc to záleží hlavně na dostatku potřebné vakcíny.
ve Žďáře nad Sázavou bude již v pátek 12.3.2021 zahájena činnost očkovacího centra ve sportovní hale na Bouchalkách (vedle zimního stadionu). Jeho kapacita je k dispozici v celostátním registračním systému. Očkovací centrum vzniklo ve spolupráci Města, Kraje Vysočina, Nemocnice Nové Město na Moravě a TJ Žďár. Díky všem za tento počin.
Jsem toho názoru, že toto je krok správným směrem, protože se výrazně zvýšila kapacita možnosti očkování v našem regionu. Pokud vedle toho budou moci očkovat i praktičtí lékaři, tak to bude ještě lepší. Zde se Kraj Vysočina snaží získat maximum očkovacích látek pro praktické lékaře.
Musíme si uvědomit, že očkovací strategie je v rukou ministerstva zdravotnictví, a my můžeme doufat, že budeme mít dostatek vakcín, jak pro naše očkovací centrum, tak pro naše praktické lékaře.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

9. 3. 2021
Předmět: Oprava lampy a branky u dětského hřiště
Dotaz: Dobrý den, na ulici Polní, směr Zelenka, nesvítí poslední lampa veřejného osvětlení. Druhá věc, od léta je vytržená branka u vstupu na dětské hřiště. Prosíme o nápravu. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Burešová,
rozbitou branku evidujeme, poptali jsme firmu na její opravu. Příští týden máme objednanou pravidelnou roční revizi na hřištích a dle výsledku kontroly zadáme případné opravu najednou.
Děkuje Vám za upozornění, zájem o veřejný prostor.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

7. 3. 2021
Předmět: Očkování
Dotaz: Kdy už se konečně začne v našem městě očkovat, proč to trvá tak dlouho.Vakcín je na skladě dost. Aktivní starostové umí zajistit vakcinu v jiných městech, proč to nejde u nás ? Očkujte již konečně naše občany !!!!!
Odpověď (odbor sociální):
Vážený pane Brheli,
ve Žďáře nad Sázavou bude zahájena činnost očkovacího centra ve sportovní hale na Bouchalkách (vedle zimního stadionu) již v pátek 12.3.2021. Již tento týden je kapacita tohoto očkovacího centra, které provozně zajišťuje nemocnice Nové Město na Moravě k dispozici v celostátním registračním systému. Očkovací centrum vzniklo ve spolupráci Města, Kraje Vysočina, Nemocnice Nové Město na Moravě a TJ Žďár.
Očkovací strategie je v rukou ministerstva zdravotnictví, takže doufejme, že bude dostatek vakcín, jak pro naše očkovací centrum, tak pro naše praktické lékaře.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

8. 3. 2021
Předmět: Vjezd na parkoviště u tělocvičny 5. ZŠ
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by nebylo možné nějak "vylepšit" vjezd na betonové parkoviště u tělocvičny ZŠ Palachova. Loni zde probíhaly nějaké výkopové práce a hned na začátku parkoviště po nich zůstala jáma, která se v zimě ještě prohloubila. Bývá plná vody, takže není vidět, jak je hluboká. Snad by stačilo ji něčím zasypat. Trpí vozidla i zuby řidičů! Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyspravení výkopu bylo provedeno minulý týden. Dnes byla firma vyzvána, aby situaci průběžně kontrolovala.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 3. 2021
Předmět: nové kontejnery
Dotaz: Dobrý den,
na ul. Drátenická město umístilo nové kontejnery na tříděný odpad. Prosím o zanesení této změny do mapy https://gis.zdarns.cz/mapa/mapa-odpady/?c=-641503.45%3A-1114418.3&z=7&lb=cuzk_of&ly=gp-3-b%2Cgp-4-b%2Cgp-6-b%2Cgp-5-b%2Cad%2Culn&lbo=1&lyo=
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Liško.
nové kontejnery samozřejmě do mapy přidáme. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 3. 2021
Předmět: kácení stromu
Dotaz: Z jakého důvodu byla pokácená vzrostlá bříza za domem č,1982, na Stalingradě, která nikoho neohrožovala.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Halouzko,

strom byl ve špatném zdravotním stavu, dílem byl uschlý a lidem, kteří by se v jeho blízkosti pohybovali, hrozilo nebezpečí zranění. K tomuto závěru dospěla jak samospráva, tak odbor životního prostředí.

Děkuji za zájem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 2. 2021
Předmět: poškozování trávníku
Dotaz: Při odbočování z výjezdu MŠ do ul.Barákova je stále přejížděn trávník auty zásobování a služeb pro MŠ. Chápu, že je problém odbočit když proti výjezdu parkují auta, ale jezdit přes trávník a po chodníku asi také není žádoucí.Foto po vyžádání mohu zaslat.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Rakušane,

děkuji Vám za podnět. Záležitost prověřím a zkusíme najít nějaké řešení, aby se trávník nepoškozoval.

Přeji hezký den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

2. 3. 2021
Předmět: Kácení stromů okolo Sázavy
Dotaz: Dobrý den, plánuje se v době vegetačního klidu s pokácením suchých stromů v okolí řeky?
např. v okolí krásné lávky na Farských humnech je několik uschlých stromů, které bezpečný pohyb po ní přímo ohrožují.
Dále mě zajímá zda bude letos prováděna seč břehů, aby byl k řece možný přístup, jako je právě v tomto období.
Minulé roky se na březích nechávala neprostupná džungle, což je škoda.
Řeka je pěkná a jistě by to uvítali i případní rybáři.
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

předmětné pozemky, a tedy i dřeviny, jsou v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V této věci je tedy nutné se obrátit na vlastníka.
Město je s Povodím Vltavy, státní podnik v této věci v kontaktu. Je v našem zájmu řeku na území města maximálně zpřístupnit a ukázat.

S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

8. 3. 2021
Předmět: Revitalizace zeleně
Dotaz: Zdravím,ten kdo zadává revitalizaci zeleně by mohl zapojit mozek a přemýšlet! Ano,tam kde stromy nebo keře cloní,jsou prohnilé a ztrouchnivělé, ale ne všude!Co vám ty zdravé stromy a keře udělaly? Ten před jarem kdy mohli kvést a dělat okrasu a radost?Např.přímo u vás před MěÚ,komu vadil zlatý déšť,jasmýn a tři tůje mezi břízami, které byly naprosto zdravé?A takovýchto keřů je spousta,uvědomujete si, kolik hnízd malého ptactva jste zničili? Ale přemnožené kavky v ZR 3 nikdo neřeší. Styďte se!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Kvapile,
ke kácení stromů a keřů přistupujeme jen, když je to třeba, což vždy určují odborníci v oblasti arboristiky. Pokud máte odpovídající vzdělání a zkušenosti, dejte mi prosím vědět, rád Vás jakožto aktivního občana do procesu zapojím. Vaši závěrečnou výzvu s dovolením nevyslyším, přestože přiznávám, že jsem doposud přemnožené kavky v ZR 3 neřešil.

Zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

2. 3. 2021
Předmět: Ředitelé PO
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím obecně napsat, v jakém finančním rozmezí a jak často jsou vypláceny odměny ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací (PO)? Mohou si ředitelé PO zaměstnávat své rodinné příslušníky, nebo na ně případně fakturovat za nějaké služby? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den p. Mucho,
odměny ředitelé školských PO dostávají 2x ročně dle Pravidel hodnocení školských PO a ředitelé neškolských PO 1x ročně dle pravidel výkonu funkce neškolských PO. Obojí pravidla zřizovatele jsou uvedena na webových stránkách města. Zaměstnávání rodinného příslušníka v PO žádný předpis řediteli PO nezakazuje. Tyto záležitosti jsou vždy na osobní odpovědnosti každého ředitele PO. Ve Vašem dotazu nespecifikujete o jaké služby by se mělo jednat.U malých zakázek by to neměl být problém, velké zakázky se musí soutěžit. V případě pracovního poměru by měl brát ředitel PO v potaz vztahy nadřízenosti a podřízenosti, ale i to ZP nijak neupravuje.
Petr Sedlák, vedoucí OŠKSM a Martina Hostomská, tajemnice úřadu

25. 2. 2021
Předmět: Stání - ulice Hutařova
Dotaz: Dobrý den, v křižovatce Tyršova x Hutařova (před domem č.p. 542) jsou buď neustále ,,opáskovány" stavební páskou asi 3 parkovací místa nebo zde stojí nákladní automobil nějaké firmy. Můžete mi prosím sdělit, zda tyto park. místa má nějaký subjekt pronajaté nebo zde probíhá nějaký ofic. zábor? Pokud ne, prosím o vyřešení tohoto neoprávněného záboru Městskou policií a dohlédnutí na situaci. Nákl. vozidlo by si asi firma měla parkovat ve svém areálu a ne si takto neoprávněně parkování vynucovat!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí. V tomto místě je řešen "zábor" ve spojení se stavebními pracemi. Znovu budeme stavebníka kontaktovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 3. 2021
Předmět: Hnědé popelnice
Dotaz: Dobrý den od kdy se prosím budou vyvážet popelnice na bio odpad? nikde sem nemohl najít děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Hnědé biopoplenice se v zimním období vyvážejí 1x měsíčně. Nejbližší termín je 23. a 24.3. 2020.
Od dubna již pravidelně každý týden.

https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/bioodpady/vyvoz-biopopelnic

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 3. 2021
Předmět: Odpadkové koše
Dotaz: Bylo by vhodné instalovat odpadkové koše u dvou nových autobusových zastávek na Jamské,protože neukáznění lidé pohazují odpadky u těchto zastávek kdekoliv. To nemluvím o tom znečištění po kuřácích,kde je toho tam čím dále vice.To nemůže firma Cooper standart své zaměstnance upozornit na pořádek a čistotu u těchto čekáren ? Vypadá to tam strašně !!! Je to již veřejné prostranství města a proto to tak vypadá.Lidé,kteří tam chodí na procházku jen kroutí hlavama,když vidí ten nepořádek.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. Námět jsme předali na odbor komunálních služeb. Ten má tuto problematiku v náplni.

S pozdravem

Ing,. Kadlec Jaroslav
tecnická správa budov

5. 3. 2021
Předmět: suchý strom
Dotaz: Dobrý den.
Mohli byste - v rámci kácení stromů - pokácet již roky suchý strom, který se nachází u trafostanice za obchodními domy, přes silnici u centrálního parkoviště? Orientační bod - přes silnici - naproti sběrným kontejnerům odloženého šatstva pro charitu.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Malá,

podle popisu místa se nejedná o pozemek v majetku města. Město na cizím pozemku o své vůli nemůže kácet.

Hezký den
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

3. 3. 2021
Předmět: obchvat Jihlavská x Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
prosím o zdroje, odkud berete informace ohledně předpokládaného zahájení stavby na jaře příštího roku.
ŘSD má u této stavby uvedené termíny zahájení 2024 a předpoklad dokončení 2026. Každý rok se termíny posouvají dál.
Lobuje město za urychlení výstavby?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Štěpánku,

město má podíl na tom, že se předpokládáné zahájení posunulo v ideálním případě už na jaro 2022. Zdrojem jsou jednání s ŘSD a projekční kanceláří, která dokumentaci k akci připravuje.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 3. 2021
Předmět: Příspěvek na nové stromy pro výsadbu
Dotaz: Je možné někde zveřejnit číslo účtu, na které by mohli občané zasílat jakékoliv finanční příspěvky na nové stromky za účelem jejich výsadby ? Zrovna u obchvatu u hlukového valu u průmyslové zóny by jich bylo třeba vysázet větší množství,protože dříve klidná rekreační zóna Grejdy je nyní postiižená nadměrným hlukem projíždějícími auty po tomto obchvatu.Bude se tam realizovat výsadba stromků v tomto roce,aby byl zmírněn hluh z náklafních vozidel ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Beneši,

z Vašeho dotazu mám velkou radost a odpovídám: 296026030/0300. Projekt osázení valu je v pořadníku k realizaci. Bohužel letošní rozpočtové možnosti donutily město významně proškrtat plán investic a zůstaly projekty, které jsou již zazávazkované nebo z bezpečnostních důvodů nesnesou odklad. Do této kategorie val nespadá, i když důležité to pochopitelně je. Příspěvek či příspěvky by mohly výrazně přispět k dřívější realizaci. Do poznámky, prosím,uveďte, že si přejete, aby se prostředky využily k realizaci osázení valu.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 3. 2021
Předmět: Pozemky
Dotaz: Dobry den,

V jednom dotazu jste odpovidal, ze se planuje prodej parcel v sirsim centru mesta,pripadne nejake developerske projekty na Klafaru. Poradite mi prosim, co sledovat za stranky, kde budou zverejneny detailnejsi informace,az to bude aktualni?

Moc dekuji

S pozdravem

Monika Kuchtikova
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Kuchtíková,

ta informace stále platí, i když přesné termíny zatím nevíme. S jistotou se prodej parcel objeví na Úřední desce: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/ . Město se však pravděpodobně bude snažit zajistit infomovanost občanů i přes další kanály - Facebookový profil, Zpravodaj ad.

U developerských projektů půjde o model, kdy město poskytne pozemky zájemci, který předloží nejlepší záměr a pozemky poté připraví. Následný prodej tedy nebude na městě, ale na tomto developerovi. Ten bude komunikovat s občany různými kanály - nejjistější však bude tohoto developera oslovit napřímo, až bude zřejmé, kdo uspěl.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 2. 2021
Předmět: Kácení stromů ul. Vysocká
Dotaz: Dobrý den, mohu vědět, zda budou v rámci současné obnovy zeleně pokáceny 4 velké stromy na ul. Vysocká, konkrétně mezi mini kruhovým objezdem a mateřskou školkou? Stromy rostou skoro v silnici. Dochází zde k nebezpečným situacím. MHD jezdí tímto směrem velice často a míjení s autobusem stojí zato.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

tyto stromy se nacházejí na pozemcích Kraje Vysočina. Jelikož v současné době probíhají jednání mezi městem, Krajem a dalšími subjekty ohledně rekonstrukce vozovky, sítí a chodníků na Vysocké ulici, na tento problém upozorním.

Děkuji za podnět a zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 3. 2021
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Zdravím,
děkuji za odpověď, ale můj dotaz se netýkal pilin na trávníku ale těch větví a nepořádku na vozovce když chcete být konkrétní, tak se jedná o ulici Drdlovu a Jiřího z Poděbrad ta je na tom obdobně . Pravdou je, že to patrně vozidla do léta rozjezdí.

s pozdravem Šandera
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Šandero,

některá místa jsem procházel – konkrétně i ulici Drdlovu – už po Vašem prvním příspěvku. Toto jsem nezaznamenal, ale probírali jsme „urovnání“ a úklid s dodavatelem a byl jsem ubezpečen, že po dokácení se některá místa ještě budou upravovat, ale tam, kde bude následná výsadba se část materiálu cíleně použije v místě. O tom jste patrně nepsal, pro úplnost však uvádím. Po uzavření etapy kácení, k němuž by mělo dojít v předtermínu 5. 3. budeme všechna místa procházet a kontrolovat.

Děkuji Vám za zájem o veřejný prostor
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 3. 2021
Předmět: Nezodpovězený dotaz
Dotaz: Dobrý den, již před měsícem jsem Vám zasílal dotaz ohledně údržby hřbitova na Zelené Hoře. A po více jak měsíci mi nebylo zodpovězeno. Jak je to možné?
S pozdravem B....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odboru komunálních služeb nebyl dotazovnou za poslední 3 měsíce doručen žádný dotaz ohledně údržby hřbitova, na který by nebyla uveřejněna odpověď. Máte-li zájem o to, abyste byl informován o uveřejnění odpovědi na Váš dotaz a nepřehlédl ji mezi ostatními texty, využijte prosím možnosti notifikace, kterou dotazovna nabízí a takto Vám bude automaticky zasláno oznámení o zveřejnění odpovědi na Vámi zaslaný dotaz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


3. 3. 2021
Předmět: Spalování odpadů v rodinných domech
Dotaz: Prosím, jaká platí legislativa pro spalování odpadů v rodinných domech ve městě Žďár nad Sázavou? Na koho se obrátit v případě nerespektování vyhlášek, resp. zákona? Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
Ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyplývá, že odpad může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je zpracování odpadu dovoleno. Tepelné zpracování odpadu je možné pouze pod dohledem oprávněné osoby. Dále uvedený zákon uvádí, že provozovatel stacionárního zdroje je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu. Tedy ve spalovacích zařízeních (kotle, kamna) je nelegální spalovat odpad.
V případě podezření, že dochází ke spalování odpadu v rodinném domě, prosím, kontaktujte odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Ing. Jitka Kubálková
odbor životního prostředí

2. 3. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: Prosím nemůžu zaplatit poplatek za odpad ale hodně dobiram za vodu bylo by možné aby mě to bylo strzeno z doplatku za vodu děkuji Jana A...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, takový postup je možný. Bližší informace Vám posíláme na mail.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
2. 3. 2021
Předmět: Kamery
Dotaz: Dobrý den
při procházce jsme si všimli že na domech jednoho sídleště) jsou v horních patrech umístěny kamery které sledují prostory před domem (nejspíš parkovací místa?). Osobně mi to bylo trochu nepříjemné a proto bych se ráda zeptala jestli si takhle kdokoli může na okno umístit kameru a sledovat (případně i zaznamenávat) dění před svým domem případně jestli tyto kamery vyžadují nějaké povolení a jestli jej tedy mají.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
tato problematika nespadá do působnosti našeho odboru. Z veřejně dostupných informací (např. webové stránky ÚOOÚ), lze převzít informace, že za dodržení ustanovení § 86 občanského zákoníku nebrání právní předpisy chránit si nemovitost (včetně pozemku) kamerou. Ta však musí být nastavena přiměřeně a adekvátně, tj. nastavena na sledování chráněné nemovitosti a nesmí nepřiměřeně zasahovat do soukromí druhých. Záběr kamery nesmí nepřiměřeně monitorovat ani veřejné prostranství v okolí nemovitosti (ulice, náměstí) nad rámec nezbytný pro identifikaci případného útočníka proti plášti budovy nebo oplocení soukromého pozemku. Monitorování veřejného prostranství se záznamem ve větším rozsahu, které by již podléhalo povinnostem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, by bylo přípustné pouze výjimečně (např. opakované závažné útoky proti obydlí provozovatele kamery z veřejného prostranství). Vhodně nastavenou kameru lze využít i k ochraně u nemovitosti zaparkovaného vozidla.
Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle obecného nařízení, pokud je automatizovaně prováděn záznam monitorovaného veřejného prostoru, zároveň je účelem pořizovaných informací a záznamů využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.
Případné podněty a pochybnosti můžete při jejich konkretizaci směřovat na Úřad pro ochranu osobních údajů.
S pozdravem
Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

1. 3. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den
poprosím opotvrzení nebo vyvrácení informace ,která se šíří městem Žďár. A sice se jedná o informaci zda je nebo není pravda ,že se nekteří přední zastupitelé města (konkrétně p.Řezníčková) nechala přednostně naočkovat proti COVID 19.
Jestli je to pravda ,tak na základě čeho a proč ajestli z toho hodlá učinit nějaké osobní důsledky.
Děkuji
Procházka
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
dle sdělení paní místostarostky Mgr. Řezníčkové, není očkovaná proti C-19 a ráda si počká až na ni přijde řada. Žádné přednostní očkování není u ní myslitelné.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

16. 2. 2021
Předmět: přeplněné odpadkové koše
Dotaz: Dobrý den.
Nejen v parku u Ivana jsou přeplněné odpadkové koše. Zajistěte prosím jejich vysypání.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Malá.
Vývoz košů byl zajištěn.
V zimě jsou parky hůře průjezdné pro auto vyvážející koše.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 3. 2021
Předmět: úklid po kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, pokud tento dotaz nepřísluší Vám tak se omlouvám a prosím předejte ho kompetentní osobě. Dotazuji se proč nebyl proveden úklid po kácení stromů , nebo se čeká že si s tím příroda poradí? Ať se prosím někdo po těch ulicích podívá takhle by to snad v městě ani jinde nemělo končit.
S pozdravem Šandera Žďár n.S.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Šandero,

kácení a zejména frézování pařezů pochopitelně přináší i nějaký odpad. Ten ale po sobě firmy, které kácení provádí, standardně uklízí. Pouze v době, kdy bylo zamrzlo a sníh, nechali úklid na pozdější dobu, což městu avizovali a bude to předmětem kontroly. Na trávníku piliny částečně zůstávají, dokonale zamést nejdou.

Rád bych Vám odpověděl konkrétně, ale bohužel jste neuvedl, kterého místa či kterých míst se to týká.

Děkuji za zájem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic


2. 3. 2021
Předmět: Kácení stromů před úřadem
Dotaz: Dobrý den pane Jouro, rád bych věděl důvod kácení stromů 2.3.2021 před městským úřadem. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Jáchyme,

thuje (zeravy) rostoucí před Městským úřadem poblíž zastávky MHD byly nižší sadovnické, estetické a funkční hodnoty. V minulosti se vysadily do nevhodné kompozice vzhledem k lokalitě a ostatním dřevinám. Kácení dřevin je povoleno z důvodu regenerace přilehlé plochy.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

1. 3. 2021
Předmět: obchvat Jihlavská x Brněnská a kruhový objezd jihlavská x Chelčická
Dotaz: Dobrý den jak to vypadá s výstavbou obchvatu Jihlavská - Brněnská a kruhového objezdu jihlavská - chelčická? https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/obchvat-zdar-nad-sazavou-rsd-stavba-doprava-vysocina.A180913_426799_jihlava-zpravy_mv
v článku se píše v roce 2021 výstavba a v 2022 dokončení..
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
dle odhadu projektantů ŘSD by se mohlo začít stavět na jaře příštího roku s dokončením za ideálních podmínek v roce 2023.

S pozdravem.
Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

28. 2. 2021
Předmět: Úklid města
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,

prosím, na kdy je plánován úklid města (chodníků a silnic od štěrku)?
Je velmi nepříjemné chodit v tak velkých kamíncích, ale také se rychle ničí podrážky a podpadky.

Děkuji. GB
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou provádět čištění města v závislosti na klimatických podmínkách. Dílčí úklid probíhá dle aktuálních podmínek. Zimní období ještě neskončilo. V nadcházejícím víkendu se opět objeví sněhové srážky a mínusové teploty. Teprve po skončení zimy bude prováděn plošný úklid města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 2. 2021
Předmět: vývoz polenic
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude vyhodnocen 14denní svoz popelnic. Myslím, že zhruba rok a půl je dostatečná doba. Chtěl bych také vidět budoucí závěrečnou zprávu a data, ze kterých se bude vycházet při rozhodnutí (tedy zda skutečně došlo k poklesu odpadu, nebo město pouze šetří na frekvenci vyvážení). Umístíte je prosím někam veřejně? Dále bych chtěl svého příspěvku využít k vyjádření nesouhlasu se 14denním svozem. Kdo má poloprázdnou popelnici, jednoduše ji přece nedá před dům. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Michálku.
Zkušební 14 denní svoz funguje od září 2020 – půl roku.
Vyhodnocení se v této době zpracovává, rozhodovat budou volené orgány města. Občané budou informování různými informačními kanály – Žďárský zpravodaj, městský web, FB.
Město v současné době hledá možnosti, jak zefektivnit hospodaření s odpady. Nový zákon o odpadech významně mění podmínky pro hospodaření s komunálním odpadem a navyšuje pro města a obce i náklady s ním spojené.
Např. za ukládání na skládky budou obce platit s výhledem do roku 2030 cca 3x více než v loňském roce.
14 denní svozy jsou zavedeny již v mnoha obcích a městech - např. Olomouc, Jihlava, Chotěboř, Škrdlovice. Je to jeden z možných kroků na cestě k lepšímu životnímu prostředí pro nás i budoucí generace, cesta k lepšímu třídění i k menšímu nárůstu nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím.
Tolik jen krátké vysvětlení – proč jsme tento zkušební svoz již vloni začali zkoušet.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 2. 2021
Předmět: Nepojizdne vraky odtah
Dotaz: Dobry den pane inzenyre. Se zvysujici se potrebou parkovacich mist v oblasti bych rad upozornil na problem, ktery je jiz dlouhe roky neresen a tykase se zaparkovanych vraku na parkovisti v ulici Vejmluvova pred prodejnou potravin Quanto (3 vozy) a taktez v ulici Studnicni pred trafostanici (1 vuz). Rad bych znal stanovisko odboru dopravy a navrhy pripadneho reseni tohoto problemu. S pozdravem Ing. Petr Skorpik, Ph.D.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Škorpíku,
náplní Odboru dopravy je výkon dopravně-správních agend (registr vozidel a řidičů, dopravní přestupky, autoškoly apod.) Váš podnět jsem tedy předal odboru komunálních služeb, na který se můžete s problematikou autovraků nadále obracet.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí odboru dopravy
a zkušební komisař řidičů

25. 2. 2021
Předmět: OP
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat zda mohou na objednaný čas na vyřízení OP přijít dvě osoby stejné bydliště a požadavky
Děkuji za odpověď
Lukáš Vancl
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den,
ano, pokud jde o rodinné příslušníky nebo osoby blízké. Mohou přijít na stejnou elektronickou objednávku, k úřednímu úkonu pořízení OP pak budou vstupovat jednotlivě.

S pozdravem

Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

15. 2. 2021
Předmět: Změna územního plánu
Dotaz: Přeji vám dobrý den. Proč město neinformovalo ve svém zpravodaji o změně č. 2 územního plánu? Občané mohli příslušný návrh připomínkovat do 8. února, ale mnozí o obsahu změny a této možnosti ani nevěděli.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

ve Žďárském zpravodaji jsme o projednávání neinformovali, jelikož se jednalo o vůbec první projednání změny ÚP v zastupitelstvu a zadání této změny městskému úřadu. Celý proces schvalování trvá více než rok a v průběhu ještě bude uspořádáno minimálně jedno veřejné projednání, na které budeme zvát. Na veřejném projednání budou občané moct vznášet náměty, které bude muset úřad vypořádat i s odůvodněním.

Připomínky, které bylo možné zaslat do 8. února, jsou pouze první fází. Naopak připomínky v rámci veřejného projednávání budou muset být zohledněny nebo vypořádány s odůvodněním. Ve zkratce se v současnosti jedná spíše o formální kroky a nevyhodnotili jsme potřebu informovat ve zpravodaji. Vypovídá o tom také, že ani lokální média o této věci dosud neinformovala.

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

24. 2. 2021
Předmět: umělecké výtvory u KD
Dotaz: Kolik prosím stály ty umělecké výtvory u kulturního domu ? Nebylo by vhodné místo toho vysázet raději nové stromy, popř. opravit některé chodníky v našem městě, které jsou v havarijním stavu ? Tyto umělecké výtvory nezachrání škaredé a zanedbané prostory před kulturním domem, to nemluvím o škaredých záhonech a obrubnících,které jsou úplně zničené ! (vizitka našeho města).Jsou to veřejné prostory,které jsou vidět a jsou nejvíce na očích občanů,kterých tam chodí velké množství.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

všechna tři díla vznikla v rámci Slavností jeřabin, které byly financovány v projektu Evropské unie, programu Interreg na základě česko-rakouské příhraniční spolupráce. Dílčí náklady na materiál a práci umělců sochařského sympozia činily zhruba 9.300 euro. Hodnota projektu jako celku byla cca 17.000 euro s 15% spoluúčastí města. Myslím, že v poměru k tomu, jak díla zhodnotila veřejný prostor, jsou náklady vynaložené městem minimální. Na druhou částí Vašeho dotazu bohužel nedokážu relevantně reagovat, jelikož umělecká díla byla financována z projektu, z něhož by se prostředky na Vámi zmiňované investice získat nedaly. Jedná se tedy o naprosto nesrovnatelné záležitosti.

Mgr. Petr Sedlák
odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Doplnění: veřejné prostory postupně spravujeme - v minulém roce např. části ulic Studentská, Nádražní a I. etapa revitalizace sídliště Vodojem, letos budeme pokračovat na Nádražní a Vodojemu. V lokalitě, o níž jste psala v úvodu, se podle rozpočtových možností bude připravovat a realizovat projekt revitalizace veřejného prostranství na ulici Nábřežní.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

24. 2. 2021
Předmět: Služby
Dotaz: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jak to je aktuálně se službami jako kadeřnictví apod. Je už povoleno mít otevřeno a pokud ne,tak to někdo kontroluje? Provozovny,které nesmí být otevřeny a přesto provozují svou činnost mají nárok na kompenzaci od státu?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
k datu Vašeho dotaz, tj. 24.2.2021 je nadále poskytování těchto služeb Usnesením vlády č. 60/2021 Sb., č. 126 ze dne 14.2.2021 zakázáno, a to (zatím) do 28.2.2021 23:59 hod.
Kontrolu provádí Policie ČR, obecní policie a orgány ochrany veřejného zdraví.
Mediálně bylo deklarováno, že provozovatelé, kteří tato opatření poruší, nebudou mít nárok na čerpání podpůrných programů. Přesné podmínky dotačních programů je ale nutné ověřovat u jejich poskytovatelů, ve vztahu na živnostníky je to zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu.

S pozdravem
Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

17. 2. 2021
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ul. Libušínská č. 16. Objevil se tady dotaz ohledně kácení stromů, borovice a smrku. Smrk mám přímo před oknem. Nevadí mi,pokud je mi známo,tyto stromy nevadí většině. Aktivita vzešla od jedné paní, ale zamítl to odbor životního prostředí. D. Grénarová.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Grénarová,

děkuji Vám za informaci. Jak jsem psal panu Dostálovi (nejde-li o pseudonym), stěžejní je stav stromu či zda nepáchá nějaké škody. Pokud existuje nějaký problém, provádějí se různá opatření, z nichž až poslední je kácení, jemuž ve většině případů navíc předchází žádost o kácení na odbor životního prostředí. Nemusíte se tedy obávat, že město vyhoví každé žádosti o kácení, přesto doporučuji v rámci sdružení vlastníků prodiskutovat obdobné žádosti.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 2. 2021
Předmět: Kácení stromů podruhé
Dotaz: Dobrý den. Budou se konečně kátit ty staré stromy na ul. Vysocká mezi kruhovým objezdem a školkou? Jsou obrovské a staré. Jezdí tam často MHD a dochází k nebezpečným situacím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

tyto stromy se nacházejí na pozemcích Kraje Vysočina. Jelikož v současné době probíhají jednání mezi městem, Krajem a dalšími subjekty ohledně rekonstrukce vozovky, sítí a chodníků na Vysocké ulici, na tento problém upozorním.

Děkuji za podnět a zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 2. 2021
Předmět: Stromy před vchodem č..16 na ul. Libušínská
Dotaz: Žádost o pokácení stromů před vchodem č.16 na ul. Libušínská byly v minulosti doručeny na odbor komunálních služeb, kde je máte k dispozici.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,

na stromy před vchodem do BD Libušínská 16 patrně nemají všichni obyvatelé stejný názor. Doporučuji najít shodu a pak opět požádat, tedy pokud se od roku 2017 změnili okolnosti (např. stav stromů), neboť v tomto roce kácení nepovolil odbor životního prostředí. Formulář zde: https://www.zdarns.cz/formulare/OSRI/f11.doc

Budete-li chtít záležitost osobně projednat, platí, že jsem Vám k dispozici.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

24. 2. 2021
Předmět: Dotaz-obchvat
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda se stavba obchvatu města Žďár nad Sázavou v podobě, ve které je aktuálně projednávaná, nějakým způsobem dotýká stavby stojící na pozemku p. č. 6644 (LV č. 4089).

Předem děkuji za odpověď

František Kostelnec
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den
podle našich informací se tohoto pozemku ani objektu na ní stavba propojky ulic Jihlavská - Brněnská nedotkne. Bližší informace vám může poskytnout investor stavby - Ředitelství silnic a dálnic, Jihlava.

Ing. Škodová, odbor stavební a územního plánování

20. 2. 2021
Předmět: Odpovědi
Dotaz: Dobrý den, Vaše odpovědi v dotazovně jsou velmi obecné a nekonkrétní, někdy až moc alibistické ! Předávejte prosím odpovědi kompetentním osobám, které tomu opravdu rozumí a jsou v tom odborníci.To, že jste vedoucí odboru, ještě neznamená, že podáváte fundované odpovědi. Mnohdy řadoví úředníci podají lepší informace než Vy. Je to můj osobní názor, jinak proti Vám nic nemám.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Brožíku,

informace, které v Dotazovně uveřejňuji, jsou z velké části výsledkem zjišťování u kolegů v rámci celého úřadu, protože se dotýkají více agend. Alibistické by bylo v některých případech odkázat na probíhající jednání a v podstatě nenapsat nic. Naštěstí mám i zpětné vazby od lidí, kteří oceňují snahu informovat také o rozpracovaných záměrech města i za cenu, že nejsou známy detaily.

Neberu to osobně, jen mě udivuje, že právě takový názor prezentujete, aniž byste uvedl cokoli konkrétního.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 2. 2021
Předmět: Obchodní dům
Dotaz: Dnes a denně se přesvědčujeme, jak je důležité pro naše město vybudovat další oobchodní dům, jelikož stávající praskají ve švech doslova, jsou místama přeplněné a již to kapacitně nestačí, jelikož si občané s přilehlých vesnic jezdí nakupovat také do našeho města. Bylo by třeba s tím již něco dělat !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dolanská,

tomuto tématu jsem se věnoval v některých starších příspěvcích. V každém případě - obchodní domy zpravidla nebudují města. Města pouze vytvářejí podmínky např. územním plánem, jednáním a smlouvami s developery, pronájmem prostor pro malé obchody atd. Jestli obchodníci zareagují, je záležitostí trhu. Mohu pouze uvést, že takové záměry existují, jen nejsem oprávněn o nich v této fázi hovořit, nicméně, uvádím i za cenu negativního přijetí od některých čtenářů, protože mám dojem, že by Vás to i v náznaku mohlo vzhledem k Vašemu dotazu zajímat.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 2. 2021
Předmět: Ještě k chystaným zastávkám MHD
Dotaz: Vážený pane Jouro, pročetl jsem si Vaše odpovědi na otázky občanů k zastávkám MHD, které Váš odbor připravuje. Určitě jste to jen nešťastně napsal, protože by to jinak znamenalo, že plánujete nové zastávky MHD, aniž byste to projednali s odborem, který má provozování MHD na starosti. Nebo neprojednali s provozovatelem MHD. Jednala o tom ta komise MHD, co je na městě zřízená? Jak už tady někdo psal, tak by bylo potřeba občany města o tomto informovat, a to článkem ve Žďárském zpravodaji. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,
komise k MHD zřízena není. Příprava nových zastávek je buď přímo v režii odboru komunálních služeb nebo s tímto odborem průběžně konzultována. V případě našeho odboru jde zpravidla o součást komplexnějšího projektu, který je vždy prezentován na Komisi rozvoje města. Zda se zastávky probírají např. na Komisi komunálu a životního prostředí, mi není známo. O zájmu věnovat se tomu ve Zpravodaji jsem kolegy informoval, i když nevím, zda půjde o nosné téma, protože informovat v dobré víře o projektech i ve stádiu záměru zjevně není dobrou praxí.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 2. 2021
Předmět: novostavby bytových domů
Dotaz: Dobrý den,
bude ve městě v horizontu dvou let probíhat výstavba bytových domů? Jestli ano tak v jaké lokalitě?
díky za odpověď
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vávro,

v tomto roce by měla začít výstavba dvou bytových domů v lokalitě Klafar, přičemž jedním bude bytový dům se závazky pro zájemce o koupi bytu - 17 bytů a druhý je koncipován jako dostupné nájemní bydlení pro lidi, kteří v tíživé životní situaci na slušné nájemní bydlení jinak nedosáhnou - 16 bytů. Plánují se také další výstavby -druhý BD s dostupným bydlením, PPP projekt výstavby firemních bytů, developerské projekty, ale u těchto projektů zatím nejsou známy podrobnosti ani harmonogram.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 2. 2021
Předmět: Očkování
Dotaz: Informujte občany, jak a od kdy bude fungovat očkování v našem městě proti Kovidu, kdy jsou informace, že praktičtí lékaři by měli očkovat od března ?! Jak to tedy je, z internetu je jasné že velké zásoby vakcin jsou na skladech a neočkuje se, proč ??? Na co se čeká, jaký postoj k tomu zaujalo vedení města, ale hlavně kdy se začne oškovat, myslím tím běžná populaxce !!!!
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, obracíte se na nás se žádostí o informaci k procesu očkování pro COVID-19 praktickými lékaři. V tisku proběhly informace, že by to mělo být od 1.3.2021.
Očkovací strategie je v rukou ministerstva zdravotnictví a v současné době nemáme žádnou konkrétní informaci k očkování praktickými lékaři. Jakmile budou známy nějaké podrobnosti, budeme se snažit je neprodleně sdělit veřejnosti.
Stále platí, že do očkovací strategie je u nás nejblíže zapojena Nemocnice Nové Město na Moravě. V budoucnu se mají připojit i někteří obvodní lékaři, zde se musí doladit technické požadavky s distribucí a nakládáním s očkovací vakcínou a také jí musí být dostatek. Vedení města již delší dobu jedná s Krajem Vysočina o možnosti zřízení očkovacího centra v našem městě. Toto se již ve spolupráci s Krajem Vysočina, Nemocnicí Nové Město na Moravě a naší TJ připravuje ve sportovní hale na Bouchalkách. Bude zavedeno v registračním systému. Připraveno by mělo být v polovině března tohoto roku. Jakmile bude k dispozici dostatek zdravotnického personálu a očkovací vakcíny budeme o zahájení provozu informovat obyvatele města i širokou veřejnost.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

20. 2. 2021
Předmět: očkování
Dotaz: Jak to bude od března, že se prý začne očkování u obvodních lékařů ? Pokud je to pravda, jaký v tom bude systém a bude dostatek vakcíny pro všechny a kdy se to rozjede již konečně. Chci se nechat jako mmnoho ostatních co nejdříve naočkovat. Jaké máte o tomto ve Žďáře nad Sázavou informace. Rozjede se to ? Bylo by to ideální, protože obvodní lékaři znají své pacienty !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, obracíte se na nás se žádostí o informaci k procesu očkování pro COVID-19 praktickými lékaři. V tisku proběhly informace, že by to mělo být od 1.3.2021.
Očkovací strategie je v rukou ministerstva zdravotnictví a v současné době nemáme žádnou konkrétní informaci k očkování praktickými lékaři. Jakmile budou známy nějaké podrobnosti, budeme se snažit je neprodleně sdělit veřejnosti.
Stále platí, že do očkovací strategie je u nás nejblíže zapojena Nemocnice Nové Město na Moravě. V budoucnu se mají zájem připojit i někteří obvodní lékaři, ale zatím to není možné z technických důvodů na požadavky s distribucí a nakládáním s očkovací vakcínou a také jejím množstvím. Město ve spolupráci s Krajem Vysočina, Nemocnicí Nové Město na Moravě a naší TJ připravuje očkovací centrum ve sportovní hale na Bouchalkách, které bude zavedeno v registračním systému. Připraveno by mělo být v polovině března tohoto roku. Jakmile bude k dispozici dostatek zdravotnického personálu a očkovací vakcíny budeme o zahájení provozu informovat obyvatele města i širokou veřejnost.
Ing. Petr Krábek, odbor sociální

15. 2. 2021
Předmět: upozornění na uschlý smrk
Dotaz: V rámci prořezávání závadných a uschlých stromů v našem městě,by bylo vhodné pokácet i jeden naprosto uschlý velký smrk u garáží u Primy, naproti kontejnerům, které tam Prima má a který je tam již k ničemu a jen to tam již hyzdí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Dobeši,

děkuji za podnět. Strom prověříme, a je-li strom v tak špatném stavu, zahájíme kroky k jeho pokácení.

Přeji pěkný den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 2. 2021
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Dobrý den,
proč došlo ke kácení stromů na ul.Jiřího z Poděbrad ?
Zabývá se prosím někdo při plánování obměny stromů v našem městě otázkou, jak dlouho potrvá, než nově vysázené stromky nahradí zelenou plochou nyní kácené zdravé stromy, které nám v horkých letních dnech osvěžovaly vzduch v rozpálených ulicích ?
Děkuji
A.Vábková
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Vábková,

projekt byl zpracován projektantem s řadou referencí z oblasti obnovy zeleně ve městě. Součástí dokumentace je také dendrologický průzkum, který ukázal, že řada stromů je poškozená nebo má sníženou vitalitu, kterou nelze vyřešit ošetřením jako u jiných stromů v rámci projektu. Řadu poškození a nedostatků přitom laicky neodhalíte.

U části stromů je také problém, že byly vysazeny na inženýrských sítích. Projekt se přitom snaží většinu stromů nahradit již tak, aby byly sítě chráněny. Jde o poměrně inovativní metodu aplikovanou právě proto, že město stojí o každé řešení, které pomůže jeho ozelenění. Není to tak, že sítě vyhrávají nad stromy – u nových sítí stromy neuhýbají, ale je-li riziko, že občané přijdou o vodu, elektriku či kanalizaci, musí to město řešit, přičemž při havárii by se stromy pokácely automaticky.

Je třeba říci, že se vždy jedná o nezbytné zásahy a ve výsledku se vysadí podstatně více stromů než pokácí. Věřím, že zdravé stromy při správné péči začnou plnit Vámi vyjmenované důležité funkce v řádu let, a to lépe a s perspektivou dalšího růstu.

Přeji pěkný den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

2. 2. 2021
Předmět: Posyp
Dotaz: Dobrý den, firma, která zajišťuje vyhrnování sněhu absolutně zapomněla, že kolem CHKO až k silnici také chodí lidé. Ani jednou zde nebyl prohrnut sníh a vůbec zde není posypáno a cesta je ledna ledovka. Prosím o okamžitou nápravu a také o pravidelnou údržbu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
i na tomto chodníku je fyzicky i i podle GPS záznamu údržba prováděna pravidelně. Váš podnět předáváme i technickým službám SATT.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 2. 2021
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, jsou prosím do plánu kácení stromů v ZR také zahrnuty 2 stromy před vchodem č.16 na ul. Libušínská, o což v minulosti několikrát SVJ Libušínská žádalo?
Kdy důvody byly vždy uvedeny v žádosti. Jednalo se o dva stromy, konkrétně smrk a borovici v bezprostřední blízkosti vchodu č.16 na ul. Libušínské ? Tyto tam byly opravdu nevhodně v minuloti zasázeny !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Dostále,

pokud nebyly stromy pokáceny v minulosti, znamená to, že buď nebyly důvody relevantní pro samosprávu nebo pro odbor životního prostředí. V současnosti se zabýváme nakloněnou borovicí na prostranství na ulici Libušínská za domem č. 10. Pošlete mi prosím do mailu některou z předchozích žádostí.

Děkuji a pěkný den

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

2. 2. 2021
Předmět: Zapomenuté informace na zastávkách MHD, značky VDV
Dotaz: Dobrý den, pracovníci městského úřadu určitě každý den jezdí po městě, tak by mohli v rámci cest odstranit už neplatné informace o objížďkových jízdních řádech na zastávkových sloupcích MHD. Máme to už dva měsíce, co objížďkové jízdní řády skončily, ale například u firmy ŽĎAS, na Wonkově a podobně jsou pořád tyto informace. Ještě se zeptám na zastávku Studentská a značky VDV. Už před 2 měsíci bylo řečeno, že tam nemají co dělat a že je dáte pryč. Mají je občané v akci Z dát pryč a pak do sběrny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, neplatné informace na Wonkově byly odstraněny obratem, u Žďasu to bude možné poté, co povolí ledová krusta na označníku. Děkujeme za upozornění. Označníky VDV ze Studenské již byly odstraněny, přestože jsem nezjistili jejich vlastníka.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 2. 2021
Předmět: úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den, myslím, že letošní úklid sněhu nové TS zvládly dobře. Samozřejmě, při náhlém návalu sněhu nelze v jeden okamžik vyčistit město. Ale jsou vidět v ulicích Žďáru neustále. Jistě budou mít mnoho příspěvků kladných i záporných a z nich se mohou poučit a připravit na sezonu další. Za mě pochvala.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaši pochvalu předávám kolegům na SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 2. 2021
Předmět: Svoz komunálního odpadu
Dotaz: Dobrý den, považuji za problém, že v některých čtvrtích města (Vysočany, Vodojem) odvážíte odpad z rodinných domů 1x za dva týdny a ze čtyřbytových domů 1x za týden. A jak je možné, že z rodinných domů na náměstí a v ulicích Za Jatkami, Rybníček a Lučiny vyvážíte popelnice i nadále 1x za týden? Jaký je rozdíl mezi těmito lokalitami? Že by zde byl nežádoucí zápach z přeplněných popelnic? Poplatek platíme všichni ve stejné výši! Přijde Vám normální, že jsou někteří občané města diskriminováni?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Kudrno.
Na podobné dotazy jsme zde již odpovídali.
Zkušební 14 denní svoz je zaveden v ucelených lokalitách sídlišť s převážnou zástavbou rodinných domů. V centru města je koncentrace lidí větší, místa pro nádoby méně, více kontejnerů než popelnic, proto méně vhodné pro 14 denní svozy.
Ve čtyřbytovkách se třídí kvalitně, většinou mají pro 4 rodiny pouze 1 -2 popelnice na komunální odpad, tedy je nádoba plnější dříve a nutnost ji častěji vyvážet.
Poplatek je daňovou záležitostí a je pro všechny občany ve stejné výši. Nezohledňuje se např. to, že v bytových domech je při výsypu kontejneru naráz obslouženo více rodin oproti zástavbě rodinných domů, kde než obslouží větší počet popelnic pro méně rodin, je to zcela jiný čas a rozsah manipulace s nimi a s tím spojené dopravy; nezohledňuje se ani množství odpadu v jedné nádobě ani vzdálenost ujetá k nádobě svozovým autem.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 2. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit jak se letos budou platit popelnice? Přijde složenka??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den

Odpady se letos budou platit ve výši 580 Kč za každou osobu s pobytem ve městě do 30.4.2021. Poplatek nebude navýšen pokud zaplatíte do 30.6.2021. Platební údaje, tj. výše poplatku, variabilní symbol a číslo účtu, podle kterých jste poplatek platila vloni, jsou pro platbu na rok 2021 stejné. Poplatníkům, kteří nezaplatí hned na začátku roku, budeme v průběhu března posílat složenku s platebními údaji. S ohledem na epidemiologickou situaci doporučujeme platit bezhotovostně, převodem z bankovního účtu.
S pozdravem

Alena Šimková
odbor komunálních služeb

31. 1. 2021
Předmět: Funkcionalita zpomalovacího semaforu u přechodu na Bezručově (u Kinského)
Dotaz: Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně funkcionality zpomalovacího semaforu u přechodu na Bezručově ulici (u Kinského). Minulý semafor, který měl fungovat také jako zpomalovací, nefungoval v hodně případech jako zpomalovací. Vím to, protože bydlím blízko něho a denně se vracím proti němu domů. Nyní je systém semaforů kompletně nový a opět není plně funkční. Ze směru z města není problém projet semafor 90km/hod. Nejhorší jsou nákladní auta (3-5 hod), které to znají. Píši myslím za všechny tu bydlící
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
na semaforu je nastavena stejná logika řízení, jaká byla na předchozím starším semaforu. Znovu projednáme možné úpravy s dotčenými a zvážíme úpravu způsobu řízení včetně návazné úpravy řídícího software.
Děkujeme za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 2. 2021
Předmět: Odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, poprosit o lepší údržbu sněhu. Všude po žďáře jsou nahrnute muldy sněhu, nedá se jít s kočárem, špatně mobilní lidé mají problém, sanita nemůže zajet až před dům. Vím, že to nejde hned. Ale když nesnezi nonstop, tak třeba je větší prostor. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši připomínku jsme zaslali k technickým službám SATT, a.s.. Pro získání lepší zpětné vazby při konkrétním poznatku v reálném čase kontaktujte prosím přímo dispečink technických služeb SATT na čísle 773 776 915.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 2. 2021
Předmět: Dotaz na údržbu chodníku
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz proč se neudržuje chodník na konci Pelikánovy ulice a proč se neshrnuje sníh na konci ulice, kde je otočka pro vozidla. Myslím že je to součást vozovky a měla by být udržována. Co je platné, že odhrnete vozovku, ale na otočce mají vozidla problém se otočit. V předchozích letech se chodník i otočky udržovaly. Slibované zlepšení údržby komunikací se nekoná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při kontrole nebyly shledány závady ve sjízdnosti ulice, ani problém s otočením. Pro získání lepší zpětné vazby v konkrétním čase kontaktujte případně přímo dispečera technických služeb SATT na čísle 773 776 915.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2021
Předmět: odstavený karavan
Dotaz: Na průmyslové zóně je odstaven bez poznávacích značek starý poškozený karavan, který je tam již celou zimu.Tento je nutno odstranit, neboť tam překáží.Mnoho aut si tam dělá parkoviště, kdy tam řidiči parkují v obou směrech. Je diskutabilní co dělá Městská policieže nekontroluje tento chaoz v průmyslové zóně. To nemluvím o tom nepořádku po kamiionech !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, karavan bude řešen dle zákona.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
Doplnění odpovědi:
V průmyslové zóně je od začátku tohoto roku odstaveno obytné vozidlo zn. Avia. Vzhledem k tomu, že vykazuje známky vraku, jsou odborem komunálních služeb prováděny úkony ke zjištění majitele vozidla a úkony k odstranění z komunikace. Průmyslová zóna je jedním z mála míst ve městě, kde je povoleno parkování vozidel nad 3,5 t a tato možnost je velmi využívaná. Bohužel zónu využívají k parkování nejen společnosti zásobující průmyslovou zónu, ale i různí místní dopravci a dopravci z okolních obcí. Frekvence obměny nákladních vozidel je zde opravdu vysoká, což sebou nese i problémy na které upozorňujete. Kontrolní činnost vykonáváme intenzivně, ale ke značné fluktuaci vozidel to nepřináší výsledek takový, jaký bych si i já představoval. Z tohoto důvodu bude naše činnost ještě intenzivnější, již jsem instruoval konkrétní podřízené. Ohledně nepořádku bude konat odbor komunálních služeb, na který jste svůj dotaz adresoval.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie.

9. 2. 2021
Předmět: Nové zastávky MHD - informujte prosím ve Žďárském zpravodaji, v Dotazovně je to moc stručné
Dotaz: Dobrý den, v reakci na dotaz obyvatelky města jste se snažil vyjmenovat nové zastávky MHD, ale nebylo to moc jasné. O zastávce pro opačný směr u Sallera je to jasný. Oprava točny na Jamborově je jasná. Kde bude další zastávka na Jamborově? Na Vysocké ulici jako krajské silnici kraj zastávky nepovolí, když nebudou v zálivu. Na Jamské v průmyslové zóně už 2 zastávky MHD a jedna linková jsou, tak kde ještě? A text o zastávce u Hajčmanů není srozumitelný. Co třeba informovat ve Žďárském zpravodaji?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobré dopoledne,
běžně informujeme o projektech, jejichž součástí jsou výstavby, rekonstrukce či přesuny zastávek. Ale dám podnět kolegům, že občany zajímají zastávky jako samostatné téma.

Mrzí mě, že Vás výčet zastávek neuspokojil. Pokud jste nejasným myslel nepříliš konkrétní, mohu jen říct, že ve chvíli, kdy se připravují studie, zkrátka více uvést nejde. Snažil jsem se transparentně poukázat na všechny projekty, které plánujeme, a o nichž vím. Pokud jste měl na mysli jen ty již projekčně hotové a rozpočtované, mohl ten seznam být kratší.

Jamborova - další zastávka - připravuje se studie, ale lze předpokládat, že to nebude v blízkosti točny. Na Vysocké ulici zastávku Kraj v koordinaci s městem sám projektuje a máte pravdu, měla by být v zálivu. Na Jamské se zastávky přemístí v souvislosti s investicí soukromého subjektu. Jejich přemístění, ale i modernizace budou provedeny na jeho náklady. Nevím, co přesně Vás na zastávce u Hajčmanů zajímá, proto těžko specifikovat. Jedná se přece jen o dotazovnu s omezenými možnostmi sdílení informací. Když se mi ozvete napřímo, budu schopen Vám předat více informací.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

25. 1. 2021
Předmět: Vraky na ulici Vejmluvova
Dotaz: Dobrý den, dáváme tímto podnět a žádáme odstranění vozidel splňujících podmínku dle § 19 odst. 2 písm. h) zák. o poz. kom. Tři vraky s technickou kontrolou propadlou více jak rok, rezavé s vypuštěnými koly před obchodem Quanto.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
provozovatelé těchto vozidel byli již vyzváni k nápravě stavu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2021
Předmět: Parkování TIR u čerpací stanice Benzina Jihlavská
Dotaz: Dobrý den. Již dříve jsem dotazoval, jak je možné parkování nákladních vozů a TIR na příjezdové komunikaci ke garážím, čerpací stanici Benzina, útulku, sběrnému dvoru na ulici Jihlavská? Nějakou dobu během konce prosince 2020 zde byla vidět činnost Městské policie a Policie ČR, proto zde byl možný bezproblémový průjezd, vjezd a výjezd k přilehlým garážím, ale nyní se situace opakuje a dnes 5.2.21 stojí jeden TIR v protisměru příjezdové komunikace a druhý dokonce na hlavním tahu od Nového Veselý.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
v uvedeném místě, jak jsem již informoval veřejnost v minulosti, provádíme intenzivní kontrolní činnost. Odstavování nákladních vozidel je zde bohužel poměrně časté. Za tyto přestupky ukládáme blokové pokuty, případně činíme oznámení správnímu orgánu. Problémem je, že vozidla do uvedených míst najíždějí zejména v průběhu noční doby, kdy se nám zcela výjimečně podaří řidiče přistihnout přímo na místě. Tudíž vždy řešíme až následky a tyto vozidla nelze samozřejmě ani odtáhnout. Z těchto důvodů zde tyto vozidla vidíte odstavené, a to zejména v ranní době. Co se týče stání v hlavní komunikaci, tak toto jednání jsme bohužel nezaznamenali. Pro ilustraci např. dnes v noci na 9.2. bylo v uvedených místech odstaveno vozidlo kolem 23.30 hod. Při kontrole cca. o hodinu dříve zde ještě nestálo. Řidič, případně provozovatel, bude samozřejmě sankcionován, ale na první pohled to může vypadat, že kontrolní činnost zde dostatečně neprovádíme, což není pravda. Vždy potřebujeme informace dostat neprodleně, nikoli s několikadenním zpožděním. Proto prosím využívejte naši linku 156.

Děkuji. Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie

2. 2. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, v novinách Žďáru byl rozhovor s paní Řezníčkovou a ta se zmínila, že budou budovány další nové zastávky, stejné jako u Lidlu. A tak jsem se chtěla zeptat, jak dlouho se budou dělat a kolik to bude stát. S pozdravem Zelená
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní Zelená,
začnu tím, co je méně jasné. Cena akcí se stanovuje podle projektové dokumentace ve vyšším stupni. Jelikož se u většiny uvedených akcí ještě projektuje, nejsme schopni částku uvést.
V plánu jsou tyto zastávky:
Místní komunikace Jamská – NP (Saller) - 1x zastávka MHD (2022)
Sídliště Žďár 7 – točna - 1x zastávka MHD (2022)
Sídliště Žďár 7 –Jamborová 1x zastávka MHD (2022)
Vysocká – 2x zastávka MHD (2023)
Jamská – 2x zastávka MHD (2022)
Strojírenská – 2x zastávka MHD (u Hajčmanů) – hotová PD - 4,2 mil. Kč vč. DPH
S pozdravem
Mgr. Adam Joura, vedoucí odboru SRI

2. 2. 2021
Předmět: MHD Studentská ul.
Dotaz: Při rekonstrukci zastávek MHD se bohužel zapomnělo na osvětlení jízdních řádů. Každý nemá chytrý telefon, aby si po setmění mohl posvítit a zjistit, v kolik mu jede autobus. V dnešní době by neměl být žádný problém, zajistit vhodné světlo. Nebo nám doporučíte nosit po kapsách baterku?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Kynclová,

s osvětlením jízdních řádů se počítá, stojany jsou na něj připraveny a bude instalováno v nejbližších měsících.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 2. 2021
Předmět: Cena pozemků ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
město Třebíč plánuje v tomto roce prodávat pozemky pro stavbu rodinných domů. Jejich vyvolávací cena je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 1810 Kč/m2 (včetně DPH).
Na základě čeho byla stanovena vyvolávací cena posledních pozemků ve Žďáře (2000 Kč/m)?
Jaké je vysvětlení toho, že Třebíč, která je na počet obyvatel cca 1,7x větší než Žďár, může obyvatelům nabídnout levnější pozemky? Nemá velikost města vliv na cenu pozemků (s velikostí města roste cena pozemku)?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

město Žďár nad Sázavou stanovovalo cenu pozemků jako cenu, která pokryla částečně náklady na vybudování jednoho pozemku pro výstavbu rodinného domu. Neznám obvyklou cenu za prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v Třebíči, proto se k tomuto tématu nemohu vyjadřovat. Pokud by měl někdo zájem porovnávat obvyklé ceny bytů a pozemků v jednotlivých městech v návaznosti na velikost města, určitě by k tomuto porovnání pomohl zejména realitní trh.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

5. 2. 2021
Předmět: Stromy - výsadba
Dotaz: Četl jsem kolik budete kácet stromů a posléze vysazovat.Nějak se zapomíná s výsadbou nových stromů podél nových obchvatů,kde jsem se nikde nedočetl že by se výsadba měla týkat, také průmyslové zóny, kde je jich žalostně málo. A také se nikde nepíše o zhuštěné výsadbě protihlukového valu v průmyslové zóně. Pár stromů bylo sice vysázeno u nové zkratky pod benzinkou na průmyslovou zónu, ale to je opravdu málo.Přitom od Veselíčka by mohlo být vysázeno podél nového obchvatu z obou stran mnoho stromů.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,

těší mě Váš zájem o zeleň. Na výsadbu se nezapomíná nikde ve městě, až to mnohdy vyvolává jistou averzi ze strany těch, kteří ve stromech nevidí stejnou hodnotu jako my a raději by většinu ploch zastavěli, zadláždili nebo nechali holou. Co se týče obchvatu a jiných investic subjektů mimo město, tam jsme schopni zahájit výsadbu až po dokončení díla. Podobné je to s dotovanými projekty jako je průmyslová zóna, jejichž zaměření je výrazně odlišné. Ve všech případech se navíc nejprve snažíme získat na výsadbu dotace (to zase z titulů, které se na zeleň zaměřují). To se týká také osázení valu. Tak, kde to nejde, sázíme z rozpočtu města či darů, na něž jsme zřídili Fond zeleně, do nějž mohou přispět firmy i jednotlivci jako Vy.

Jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat také v dobrovolnických výsadbách. Sledujte prosím informační kanály města, a budete-li mít čas, můžete se k nám připojit.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 2. 2021
Předmět: Jungmannova, Bezručova, ...
Dotaz: Dobrý den.
V minulém zpravodaji jsem kromě jiného našel informaci o tom, že by se letos měly opravovat uvedené ulice. Je to opravdu tak? Mám dojem, že se dělala relativně nedávno a aspoň z mého pohledu převážně chodce okolo se zdá být v pořádku. Samozřejmě nejsem odborník, abych to dokázal plně posoudit. Pokud ta oprava bude, tak to pro Žďár bude opravdu pekelné.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Beneši,

tím, že se jedná o silnici I. třídy, musí se opravovat už v zárodku problémů. Máte pravdu, že větší problémy byly zjištěny ve spodních vrstvách. Nejedná se o akci města, to se však značně angažuje při přípravách a usiluje o to, aby se občanů oprava dotkla co nejméně. Nemělo by se například opravovat naráz, ale po etapách, takže by pro osobní dopravu měla být komunikace průjezdná v průběhu celé stavby. I tak jsme byli nuceni upravit plán oprav komunikací ve zbytku města a uzavírky a omezení koordinovat. Vždy se snažíme, aby se "při jednom nepořádku" udělalo více potřebných zásahů, a to se pravděpodobně podaří i v tomto případě, kdy plánujeme opravit kanalizaci a rekonstruovat okolní chodníky a další součásti veřejných prostranství.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 2. 2021
Předmět: Očkování proti Covidu
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jak naše město plánuje očkování proti Covidu, myslím tím obecně všechnu populaci ? Bude to přes obvodní lékaře, nebo jak to bude ? Chci se nechat naočkovat, jsem v produktivním věku, pracuji a proto se chci nechat naočkovat jako mnoho ostatních ? Kdy to prosím bude, jakou formou a kde ? Proč kraj Vysočina vypomáhá s vakcinami Jihočeskému kraji ? Vždyť i tady máme mnoho nemocných, kteří vakcinu neprodleně potřebují ? Jedná se mi konkrétně o naše město Žďár a naše občany
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Peňázi,
očkování proti Covid-19 probíhá také pro občany našeho města podle celorepublikové očkovací strategie MZ ČR, kterou najdete na internetovém odkazu https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-kampane-ockovani-plan-provedeni/.
Svoji věkovou nebo profesní kategorii s přibližným plánovaným časem očkování naleznete v příloze č.1-dodatek 3 pod názvem prioritizace cílových skupin. Do očkovací strategie je u nás nyní nejblíže zapojena Nemocnice Nové Město na Moravě, která pokrývá postupné požadavky dle již zmíněné očkovací strategie. V budoucnu se mají zájem připojit i někteří obvodní lékaři, ale zatím to není možné z technických důvodů na požadavky s distribucí a nakládáním s očkovací vakcínou a také jejím množstvím. Město ve spolupráci s Krajem Vysočina, Nemocnicí Nové Město na Moravě a naší TJ připravuje očkovací centrum ve sportovní hale na Bouchalkách. Jakmile bude k dispozici očkovací centrum ve městě (cca březen 2021),dostatek zdravotnického personálu a očkovací vakcíny budeme o zahájení provozu informovat obyvatele města i širokou veřejnost.
K Vašemu dotazu výpomoci Kraje Vysočina Jihočeskému kraji nejsme kompetentní poskytnout informace. Pro ty se obraťte na Kraj Vysočina.
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,GDPR

1. 2. 2021
Předmět: Požadavek na informace
Dotaz: Vážená paní Hostomská,
jsem obyvatel Žďáru v lokalitě Vodojem. Měl bych tři dotazy, ale nevím na koho se obrátit, proto s dovolením píši Vám:
1. Bydlím na ulici Kavánova, a když najíždím na ulici Jamborovu, tak musím najet do této ulice, bych viděl přijíždějící vozidla z pravé i levé strany. Bylo by možno zde umístit zrcadle pro bezpečnější nájezd?

Další požadavky musím zaslat v dalším mailu, neb nemáte dost místa na dotazy.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Klimente,
děkujeme Vám za podnět. Situace bude prověřena na místě samém i v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulice Jamborova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2021
Předmět: Požadavek na informace
Dotaz: Vážená paní Hostomská,
zasílám druhý dotaz

2. Jdouce z ulice Kavánova podél silnice Novoměstská, dojdu k přechodu na ulici Neumanova. Již několikrát jsem uskakoval před projíždějícími vozidly. Vozidlo odbočující na Nové město mě vidí. Ale vozidlo odbočující do města, mě někdy nevidí, možná ani nemůže, a profrčí kolem vozidla dávajícímu mě přednost. Lze tady umísti tzv. "mrtvého policajta", aby vozidla musela zpomalit?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Klimente,
Děkujeme za podnět, věc bude konzultována s policií, s dopravním inspektorátem.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice


1. 2. 2021
Předmět: jednání orgánů města
Dotaz: Dobrý den,
již delší dobu nefunguje stránka s plánovanými termíny jednání orgánů města. Náhoda nebo záměr? Děkuji za opravu.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Jando,
prověřil jsem funkčnost kalendářů jak pro jednání RM, tak pro jednání ZM a nezaznamenal jsem žádný problém. Tyto kalendáře jsou hostované na severech Google, který garantuje 99,9% dostupnost a pravděpodobnost, že budou nefunkční je opravdu malá a zatím jsme nezaznamenali žádné potíže.

S pozdravem
Vladimír Koláček
Oddělení informatiky

26. 1. 2021
Předmět: Nesouhlas
Dotaz: Dobrý den, před nějakou dobou jsem napsal svůj názor na křižovatku u kulturního domu. Vaše odpověď mě nepřekvapila. Ale nevím jestli je v pořádku, když zelenou má více směrů najednou a ještě také chodci. V pozici řidiče je to velmi nesnadné, zvláště když jedou od městského úřadu a odbočují na této křižovatce do leva. Skutečně je to v pořádku? Nebo je lepší jezdit jinudy a vyhnout se této křižovatce. Před Vaší změnou semaforů, všechno to fungovalo, každý směr měl zelenou, jen jeden. Brada
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,

Současný způsob řízení křižovatky se semafory je takto běžný v mnoha městech. Tento způsob řízení kromě jiného usnadní a urychlí průjezd po hlavní silnici, což byl požadavek Policie ČR. Pokud se řidiči i chodci řídí pravidly silničního provozu, tak se jedná i o bezpečný provoz. Na změnu si zvykají především místní účastníci silničního provozu, kteří byli zvyklí na předchozí systém. Velmi si ceníme toho,že si na nové řízení křižovatek postupně zvykají.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 1. 2021
Předmět: Poutní místo Zelená Hora
Dotaz: Před více jak 2O lety jsem byla ve Vašem městě a samozřejmě jsem navštívila Zelenou Horu. K mému zděšení vzniknul fakt, že z nádherného tehdy zarostlého okolí zelení, vznikla planina bez zeleně. Co jste s tím proboha udělali, mělo to tehdy své kouzlo ! Úplně to ztratilo tu svoji krásu Zelenou Horu zasazenou do přírody.Parkování pro 4 auta nahoře,no to je ostuda ! Uvnitř památky ta neupravená hrůza, co se to stalo za tu dobu, co jsem u Vás nebyla stalo ? Kdo toto takto znehodnotil ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Kwašněwská,

předně mě těší, že i člověk, který zavítá do našeho města po více než 20 letech, spolehlivě najde a využije Dotazovnu.

Co se týče zeleně, domnívám se, že by byla škoda ukrýt tuto dominantu do lesa. Poutní kostel je pod drobnohledem jak památkové ochrany, tak správy CHKO. Máme velmi dobré ohlasy právě na současnou podobu s trávou, občasnými stromy a pasoucími se ovcemi. Nejsem si jistý, zda máte v případě parkování na mysli nedostatečný počet parkovacích míst na vrcholku nebo že tam vůbec nějaká jsou. Určité změny v koncepci se plánují tak, aby mohli u kostela parkovat víceméně jen lidé s pohybovým postižením, lépe se prováže systém parkování v nižších polohách, kde také vznikne informační centrum a sociální zázemí tak, aby splynulo s krajinou.

Dojem z místa je vždy subjektivní a nemám radost z toho, že Vás současná podoba nenadchla, ale naštěstí máme většinou kladné reakce na koncepci, k níž se Zelená hora ubírá. Třeba se výsledek bude nakonec líbit i Vám.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 1. 2021
Předmět: Stavební parcely
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda budou ve městě v blízké době k prodeji stavební parcely? Popřípadě v jaké oblasti? Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
připravuje se několik lokalit se stavebními parcelami či developerskou výstavbou v různých částech města. S určitostí lze hovořit o rozšiřování na Klafaru, kde půjde spíše o developerskou výstavbu. V rámci zahušťování města pak budou připraveny parcely v širším centru města a v jižní části města. Podrobnosti zatím nelze uvést. Dá se očekávat, že by některé mohly být k prodeji v průběhu příštího roku.

Mgr. Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

29. 1. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na firmu, která provádělala výměnu semaforu u komerční banky, kulturního domu ,knihovny. Mohl bych se dozvědět její název a kolik tato investice stála? A rovněž by mě toto zajímalo o investici na úpravu silnice,, autobusových zastávek u Lidlu. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem občan
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Brado,

ve stručnosti předávám informaci k telematice od paní kolegyně Ing. Dany Wurzelové. Investice: 12 964 693,12 Kč vč. DPH. Dodavatel: ELTODO, a.s. , se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka.

A doplňuji Studentskou. Investice: 8 451 847,23 Kč vč. DPH. Dodavatel: PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Praha 10, Strašnice.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

1. 2. 2021
Předmět: Požadavek na informace
Dotaz: Vážená paní Hostomská,
zasílám třetí dotaz

2. Častokrát chodím s vnoučaty do lokality Grejdy. Od té doby, co se otevřela nová propojka mezi Novoměstskou a Jamskou, tuto cestu využíváme. Jen mám hrozný strach s těmito dětmi chodit cca 100 metrů po silnici, neb tu chybí chodník. Je možno tento chodník v blízké budoucnosti dobudovat? Připadá mi nelogické, že toto bylo opomenuto.

Předem děkuji za odpovědi.

S přáním pěkného dne

Pavel Kliment
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Klimente,
v rámci akce podpořené Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravu další části průmyslové zóny nebylo možné s chodníkem pokračovat dál. Navazující projekty, tedy na jedné straně provázání s dalším chodníkem na Novoměstské, nyní řeší městský architekt. Co se týče Jamské, kam asi spíše směřuje Váš dotaz, tam se aktualizuje projektová dokumentace a město bude žádat o dotace na vytvoření tzv. cyklostezky se smíšeným provozem, která bude končit před křižovatkou se silnicí I/19 nedaleko lokality Grejdy.
Martina Hostomská, tajemnice

28. 1. 2021
Předmět: Obchodní domy
Dotaz: Proč nelobujete za výstavbu nových oobchodních domů, kterých je v našem městě žalostně málo a proto jsou přeplněny,ty stávající !! Klafar by mmohl mít obchodní dům, neboť výstavba se tam rozšiřuje rychlým tempem, dále pak průmyslová zóna a další lokality, které by se našly v našem městě. Ŕešila by se tím i zaměstnanost, která je v našem městě žalostná, protože lidé musejí jezdit za prací např. do Jihlavy !!!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vostrá,

město nikterak nebrání příchodu nových obchodních domů, naopak vytváří podmínky např. pomocí územního plánu a strategických plánů rozvoje jednotlivých lokalit, kdy se počítá s potřebami potenciálních obyvatel. Rozhodnutí investorů je však zcela v jejich kompetenci a jsem přesvědčený, že pokud by existovala díra v trhu, analytici velkých obchodních řetězců by o tom věděli. Nebylo by ale vhodné vytvářet nějaké pobídky, protože město má zájem také na zachování malých obchodů, proto jim nemůže aktivně škodit zvýhodňováním obchodních domů.

Co se týče zaměstnanosti, nestojí si Žďár nad Sázavou vůbec zle. V prosinci činil podíl nezaměstnaných osob 3,5% (jen o 0,2% více než Jihlava). Pochopitelně jde také o charakter práce a výši mezd, což se město snaží změnit aktivním pobízením investorů se sofistikovanou výrobou, výzkumem a vývojem atd., pro něž rezervuje část svých pozemků.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

27. 1. 2021
Předmět: Vyhodnocování odvozu odpadu
Dotaz: Dobrý den,
jak konkrétně vyhodnocujete zkušební vyvážení odpadu 1x za 14 dní u některých rd?
V dotazovně máte spoustu negativních vyjádření od lidí kterých se to týká, máte nějaká kladná vyjádření od dotčených lidí a v jakém poměru jsou tyto odpovědi?
Děkuji za konkrétní odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
od občanů, kterých se zkušební 14 denní svoz týká máme negativní i kladné reakce. Nevedeme evidenci počtu takových reakcí, zabýváme se jejich věcnou podstatou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 1. 2021
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Chtěla bych poděkovat nové firmě, která se stará o odklízení sněhu. Vím, že to není úplně 100%, ale oproti loňským sezónám je vidět velké zlepšení. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, poděkování ráda předám kolegům na SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2021
Předmět: Nepradek
Dotaz: Bylo by potřeba se podívat za trafostanici na Stalngrade.Schazi se tu mladez a ten nepořádek je ukrutný.Uz nás nebaví to uklízet.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Prosím upřesnit, o kterou trafostanici se jedná. V případě porušování pořádku se prosím obracejte přímo na městskou policii.
S pozdravem.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2021
Předmět: Žádost o nový řidičský průkaz
Dotaz: Dobrý den, v objenávkovém formuláři nelze objednat termín až do konce února. Můj řidičský průkaz pozbyl platnosti v době, kdy začala podzimní vlna pandemie. Kvůli celkové situaci jsem odložila zažádání o nový průkaz. Nyní jsem se chtěla objednat, ale bez úspěchu. Mám zatím vyčkat na zklidnění celkové situace a přesunu do nižšího stupně systému PES?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den p. Kovalská,
doba platnosti vašeho ŘP se prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu, takže s výměnou nemusíte pospíchat. Pokud byste i tak chtěla svůj ŘP vyměnit, máme otevřeno v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hod.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

23. 1. 2021
Předmět: Stržanov vývoz odpadu na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den vyváží se ve Stržanově někdy popelnice na tříděný odpad?? Z oka lajka to tak nevypadá bordel všude kolem přetekající popelnice v okolí je i dětské hřiště bylo by fajn kdyby ty střepy byli i uklizeny pokud jste tam dali kontoše je potřeba to i uklízet nejen kvůli dětem ale i kvůli psům. Byl bych rád kdyby se situace už začala řešit neboť ten bordel tam věčně přetéká. Plus některé cedule na Strž jsou umístěny vysoko asi by si někteří cyklisti museli vzít žebřík nebo vykroutit hlavy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážná paní,
papír ve Stržanově byl svážen každé pondělí a čtvrtek, výjimkou byl čtvrtek 14.1., kdy svoz z klimatických podmínek nebyl možný. Plasty jsou sváženy každé úterý, svoz proběhl 11. i 18. 1. Pravidelně probíhá i úklid kolem zvonů. V tomto týdnu proběhne svoz směsného komunálního odpadu - budou odvezeny i pytle.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 1. 2021
Předmět: popelnice Uhlířská
Dotaz: Děkuji za odpověď.
Je hezké, že je lichý týden a že se bude vyvážet příští týden, tedy v sudý. Ale minulý týden byl také sudý a nevyváželo se. Bylo by možné dostat tabulku svozu na celý rok? Včetně denní doby, kdy se sváží? 12 let bylo zvykem, že popeláři přijeli kolem 12h. Před třemi týdny to bylo kolem půl osmé ráno.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kuchařová.
Harmonogram je uveden na stránkách města https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru
Přesný čas Vám neumím uvést, ani to nelze, protože se to může změnit.
Popelnici je třeba vyndat před dům – nejlépe den před svozem večer. Nebo před 6 hod. ráno, kdy začínají jezdit.
Nelze spoléhat, že jezdí v určitou hodinu. Může se změnit osádka vozidla, může být auto v poruše a řeší se tyto věci operativně.
Děkujeme za pochopení.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 1. 2021
Předmět: Bakalářská práce
Dotaz: Dobrý den, jmenuji se Kateřina Slaninová a studuji třetím ročníkem obor Regionální rozvoj na Mendelově univerzitě v Brně. Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Odpadové hospodářství města Žďár nad Sázavou. Pro úspěšné splnění této práce budu potřebovat informace od městského úřadu a někoho, kdo by mi je byl ochotný poskytnout a spolupracovat. Obracím se tedy na Vás s prosbou o spolupráci. Přidávám příklad potřebných informací- městský plán OH, hospodaření s odpady, sběr odpadů, poplatky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní/slečno Slaninová,
předem si dohodněte návštěvu (viz kontakty níže), na které byste sdělila konkrétní požadavky na podklady a informace, které potřebujete. Doporučuji Vám dopředu prohlédnout web města, kde je mnoho z Vámi uvedených podkladů zveřejněno a trvale přístupno: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz


24. 1. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy se město konečně pustí do rekonstrokce druhé strany náměstí, kkterá je opravdu katastrofální ! To nemluvím o nesmyslném parkování vozidel podél hlavní cesty na náměstí ! Žďár musí být raritou a povolovat toto nesmyslné parkování,kdy odstatní města se snaží odstranit parkující vozidla na náměstí, tak naše město ne, proč je tomu tak ? To samé parkování vozidel podél hlavní cesty na Libušíně, to je fakt ootřesné !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Lukášku,

parkování je pro občany důležité, je to tedy velké téma i pro město. Na jedné straně chce město svým občanům zajistit komfort, na druhé straně nechce, aby se autům podřizoval veškerý prostor ve městě. K řešení směřuje hned několik projektů. Měření a modelování již v dubnu nabídne Generel dopravy, jehož součástí je analýza tzv. "dopravy v klidu", která zahrnuje převážně parkování. Na jeho doporučení navážou příslušné stavební projekty nebo třeba zjednosměrnění některých ulic. Již nyní existuje řada záměrů z minulých konzultací s odborníky na dopravu v různém stadiu rozpracovanosti. Například lokalitu mezi náměstím Republiky, ulicí Neumannovou a Novoměstskou řeší vznikající územní studie Potenciál. Jednotlivé části budou dále rozpracovány do vyšších stupňů projektové dokumentace a úpravy realizovány. V neposlední řadě se tématu týká také snaha o zlepšení infrastruktury pro cyklisty, aby se kolo stalo běžným dopravním prostředkem, nejen volnočasovou záležitostí, a lidé pak potřebovali méně aut v rodině. V každém případě bude nejprve nutné dokončit některé projekty řešící parkování v centru a na sídlištích a pak teprve přistoupit k rušení stávajících parkovacích míst.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

20. 1. 2021
Předmět: Tristní informování o MHD podruhé
Dotaz: Zdravím, před 3 týdny jsem psal, že monitor v nádražní hale s odjezdy MHD je porouchaný (teď už tam není ani oznámení o poruše), nástěnky před nádražím jsou jen informačním torzem. Ani www.mhdzdar.cz není o nic lepší, mají tam třeba zprávu o omezení doby otevření kanceláře na přelomu roku, ale i druhý a třetí lednový týden to mají omezeno a zpráva nikde. Tato dotazovna není proto, aby se zde jen odpovídalo, ale aby se připomínky občanů řešily. Proto se ptám na řešení monitoru, nástěnek a webu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
monitor v hale ČD opakovaně padá do poruchy, doposud se nepodařilo zjistit důvod, prověřujeme i možnost nákupu nového monitoru. V blízkosti nádraží byly nejen nástěnky původně určené pro informace o MHD, ale i jiné starší nevzhledné kusy. Po jejich odstranění je pro další užívání 2 ks původně určených pro MHD, rozhodnuto, že jednu budou nově využívat senioři a Klub českých turistů, v druhé zůstanou základní informace o žďárské MHD, v lepší formě než nyní - podklady jsou v přípravě. Web MHDZDAR.CZ - jménem dopravce sdělujeme: Omlouváme se, ale aktualizaci údajů nešlo provést pro chybu na straně našeho dodavatele web. stránek, dnes 22.1 opraveno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb22. 1. 2021
Předmět: prohrnování
Dotaz: Dobrý den. Prosím můžete v případě několikadenního hustého sněžení zajistit prohrnování slepé ulice (napojení na stezku) vedené k řadovým garážím v ul. V Zahrádkách? Zatím se tak neděje a vyjet z garáže je skoro nemožné. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět byl s technickými službami projednán a údržba bude prováděna.
Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 1. 2021
Předmět: svoz odpadu
Dotaz: Dle reakcí v dotazovně je vidět, že mimořádný vývoz popelnic na přelomu roku dokázal do systému vývozu odpadu vnést pěkný zmatek. V odpovědích je poté vysvětleno, kdy probíhal mimořádný vývoz, a kdy bude opět běžný režim. Ale proč je tato informace podávána až zpětně? Proč tato informace nebyla zveřejněna ve Žďárském zpravodaji č. 11/2020, příp. i 1/2021? Od toho přece zpravodaj je, aby občané města byli informování. Ne každý má možnost sledovat informace na webu města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
děkujeme Vám za podnět. V případě mimořádných svozů v budoucnu znovu zvážíme možnost zveřejnění jejich termínů i jinou formou než jen na webu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 1. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den, v úterý 19.1. nám nebyla vyvezena popelnice na ulici Uhlířské.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kuchařová.
Tento týden se popelnice nevyvážely – je lichý týden.
Vyvezou Vám je příští týden – sudý týden – úterý či středa dle harmonogramu.
Mimořádně lze příští týden k popelnici uložit pytel s komunálním odpadem, který bude odvezen.

S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 1. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč nám tento týden na vodojemu nevyvezli popelnice a zda je ještě tento týden vyvezou? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Veselá.
Tento týden se již popelnice vyvážet nebudou.
Vyvezou Vám je příští týden – sudý týden – úterý či středa dle harmonogramu.
Mimořádně lze příští týden k popelnici uložit pytel a tyto budou svezeny.

S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 1. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Za odstranění sněhu v ulici Polní dávám palec nahoru. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za poděkování.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2021
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,
v úterý nám nebyla vyvezena popelnice, máme svoz 1x za 14 dní a už běží 3. týden bez svozu. Týká se to ulice Vejmluvova, plné popelnice mají i sousedé. Co máme dělat s odpadem a proč nebyl vyvezen?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Štěpánková.
Popelnice budou vyvezeny příští týden – pravidelně jak bylo uvedeno úterý sudý týden.
V době Vánoc byly navíc zařazeny mimořádné svozy, které proběhly 53. a 1. týden.
Od 2. týdne jsme dle harmonogramu dále pokračovali v opětovném 14 denním svozu – úterý sudé týdny.
Mimořádně budou příští týden odvezeny i pytle s odpadem, které se do popelnic nevejdou.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 1. 2021
Předmět: Bydlení se závazkem
Dotaz: Dobrý den . Chci se zeptat v jakém stádiu je projekt výstavby bytového domu tak zvané - Bydlení se závazkem .Tento projekt byl připraven pro zastupitelstvo 22:11:2018 . Kdy bude zahájena stavba a kdy bude možné se do tohoto projektu přihlásit jako zájemce o toto bydlení ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Krpato,

u BD se závazky se dokončuje projektová dokumentace. Termín odevzdání je 28. února 2021. Poté se zahájí povolování, které zabere nejméně tři měsíce. Následně bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby. Ten by měl zahájit stavbu po podpisu smlouvy - ideálně neprodleně, ale záleží také na přírodních podmínkách. Již v průběhu stavby bude vyhlášen záměr prodeje, o němž se zájemci dozvědí z úřední desky, Zpravodaje a dalších informačních kanálů města.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

21. 1. 2021
Předmět: Popelnice ulice Vrbová
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď, ale na ulici Vrbová se vyváželi popelnice naposledy 5.1.21 od té doby nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Libro.
Na ulici Vrbová podle GPS AVE tam byli popeláři 12. 1. 2021 v 7,30 hod.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 1. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den, kdy budou vyvezeny popelnice na ulici Vrbová?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Libro.
Popelnice budou vyvezeny příští týden a dále pravidelně jak bylo uvedeno – úterý či středa sudé týdny.
V době Vánoc byly zařazeny mimořádné svozy, které proběhly 53. týden 2020 a 1. týden 2021.
Další vývoz dle harmonogramu proběhl 2. týden 2021 a v tomto režimu to bude pokračovat pravidelně vždy sudé týdny.
Dle častých dotazů budou při svozu v příštím týdnu – (4. týden ) odvezeny od popelnic mimořádně i pytle s komunálním odpadem.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 1. 2021
Předmět: Schody Brodská
Dotaz: Zajišťujete také schůdnost schodů na Brodské ulici ?? Např. Schody u Hospody Colorado jsou ve stavu neprůchozí.. Tolik sněhu že se na něm kloužou děti ! Drahá technika, ale kde je zapotřebí ruční házení lopatou, to stojí... Místa jsou pod ledem..Nemluvě o dalších místech, parkoviště byla dříve odhazována ručně. Dnes ale místa kde je zapotřebí ruční práce, není hotová. Místa kam dosáhne technika jsou řekněme pokrytá, ale co místa kde je zapotřebí ruční manuální práce a vynaložení sil..?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ručně se zajišťuje údržba přechodů lávek, důležitých schodišť apod.. Až se znovu otevřou restaurace nebo např. kino, kde se v současnosti schodiště rovněž neudržuje, určitě se okruh udržovaného opět rozšíří.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 1. 2021
Předmět: Připomínky k zimní údržbě
Dotaz: Dobrý den, až dodnes SATT zvládal slušně zimní údržbu, ale dnes ráno asi hoši zaspali. Dvory a chodníky na Libušíně pod vrstvou sněhu, neprotažená komunikace za kulturákem, neprohrnutý chodník na Žižkové ulici, o parku nemluvě. Veselská ulice prohrnutá, ale kluzká, Odpoledne mezi nádražím a Ždasem zašlapaná drť v mokrém sněhu, chodník kluzký - regulérní kluziště. Jinde pozorovány marné pokusy o rozpuštění silné vrstvy sněhu velkým množstvím soli. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pracovníci technických služeb dle GPS záznamů zahajovali údržbu cca ve 3,00 hodin ráno. V ranních hodinách klesla teplota z +2°C na -3,5°C během krátké doby, takže určitě bylo kluzko. Dle sdělení technických služeb po vyhrnutí chodníku na Žižkově ulici následně projelo vozovku vozidlo údržby Správy a údržby silnic a sníh z bariéry částečně opět napadal na chodník. Technické služby děkují za všechny relevantní připomínky, které povedou do budoucna ke zkvalitnění zimní údržby.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 1. 2021
Předmět: udžka parkoviště kulturní dům libušínská!
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné prosím vyhrnout parkovací místa a cesty kolem nich na ulici libušínské a kulturního domu? nedá se tam pořádně projet, nedá se zaparkovat přes hromady sněhu které brání ve vjetí do parkovacího místa prosím o vyhrnutí a odstranění sněhu, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou pokračovat v odklízení i v této lokalitě. Jednotlivá parkovací místa je možno vyhrnout pouze v místech, která jsou aktuálně neobsazená.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 1. 2021
Předmět: Odlízení sněhu ZR III
Dotaz: Prosím, je možné odklidit sníh také ve vnitřních blocích ulice Revoluční kolem domů čp. 37, 39, 41, 43, 45, 47?
Nahrnutý sníh z vedlejší silnice není možné přejet autem a velmi těžko se v tom chodí. Dekuji. G.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše připomínka byla předána technickým službám k řešení.
Děkujeme za upozornění

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 1. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den,
moc děkuji technickým službám za úklid ulice (dvoru) Revoluční pod poštou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, poděkování předám společnosti SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 1. 2021
Předmět: Podekovani
Dotaz: Dobrý den, chci jen poděkovat. Křižovatka Května-Hlohova je už 3dny bez problému průjezdná. Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,Vaše poděkování předám spol. SATT, která zajišťuje zimní údržbu komunikací.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2021
Předmět: Očkovací centrum covid
Dotaz: Dobrý den, už se ví, kde ve Žďáře bude očkovací centrum Covid 19 a od kdy bude fungovat ? Přijde mi divné, že zrovna nejstarší občané musí jezdit do Nového Města.....děkuji za odpověď
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Staňková,
dnes tj. 20. 1. 2021 odpoledne proběhne na KÚ v Jihlavě jednání s p. hejtmanem a starosty měst v rámci Kraji Vysočina o očkovacích centrech, jejich umístění a od kdy budou fungovat.
Teď tuto informaci ještě nemáme.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

19. 1. 2021
Předmět: Úklid sněhu Studentská
Dotaz: Dobrý den,
chtěl byl poděkovat za úklid sněhu na Studentské ulici (vnitrobloky).
Díky moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji Vám, ráda Vaše poděkování předám na SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2021
Předmět: Úklid sněhu!
Dotaz: Dobrý den,
prosím i o odklízení sněhu na parcele město Žďár 241 (zadní část ulice nádražní u garáží). Jsou zde vyjeté koleje a špatně se jezdí ale také špatně chodí.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši připomínku jsme postoupili na technické služby SATT, které se budou snažit sníh někam na pozemek města odhrnout.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2021
Předmět: udrzba chodniku
Dotaz: dobry den,
chtel bych se zeptat ,jak to je s udrzbou komunikace na prumyslove zone.Chodime tudy do prace a smerem od firmy Arrow neni mozne jit po chodniku ,protoze nejsou prohrnute.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník od Teleflexu k Vamafilu je aktuálně odklízen a bude se nadále udržovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2021
Předmět: Poděkovaní za odklízení sněhu
Dotaz: Děkuji obyvatelům sídliště Vodojem za odklízení sněhu z chodníků. Takže můžeme dobře procházet ulicí Jamborovou a pod. Také některé chodníky jsou díky těmto lidem průchozí. Ještě jednou dík.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní,
připojujeme se k Vašemu poděkování, a to všem našim občanům, kteří se aktivně zapojili do zimní údržby v okolí svých domovů. Všem, kteří takto přiloží ruce k dílu děkujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2021
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den,
jako každý rok, někdo bude spokojený, někdo ne.
Já třeba jsem naprosto spokojený, a kdyby jste mohli předat pochvalu řidiči, který 18.01. odpoledne vyhrnoval na Dolní ulici za Pramenem. Dokonce byl ochotný počkat, až někdo přeparkuje a pak pomohl s vyhrnutím parkovacího místa.
Za mě super!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
pochvala byla předána spol. SATT - technické služby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, mohla bych se zeptat, z jakého důvodu byl zrušen úplně ten první autobus MHD dne, č.4? Takových 6-8 lidí jezdilo se mnou do práce každý den.
Děkuji za odpověď
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní,
za celý měsíc září 2020 bylo na tomto spoji obslouženo celkem 90 cestujících. Tento spoj patřil mezi nejméně vytížené spoje v rámci žďárské MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den . Chtěla bych poděkovat našim novým technickým službám. Na palachovc prohrnuté chodníky i silnice, a odvezený sníh. Super. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
poděkování ráda předám těm, kteří službu zajišťují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2021
Předmět: Odstranění vozidel splňujících podmínku §19 odst. 2 písm. h)
Dotaz: Dobrý den, dáváme tímto podnět a žádáme odstranění vozidel splňujících podmínku dle § 19 odst. 2 písm. h) zák. o poz. kom.:
- vozidlo r.z. 2AS9965 - lhůta pro pravidelnou technickou prohlídku uplynula dle samolepky na r.z. mnohem dříve než před více než 6 měsíci
- vozidlo r.z. 4J82240 - lhůta pro pravidelnou technickou prohlídku uplynula dle samolepky na r.z. mnohem dříve než před více než 6 měsíci
Vozidla jsou umístěna na parkovišti na ulici Purkyňova mezi domy č. 454/7 a 472/9. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za podnět, i tato vozidla jsou v hledáčku kolegů, kteří řeší vraky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


10. 1. 2021
Předmět: osvětlení Klafar III
Dotaz: Dobrý den, bylo prosím možné nechat rozsvícené veřejné osvětlení na ulici K Milířům a na spojovací komunikaci mezi touto ulicí a ulicí Barvířskou? Chápu, že tam zatím nikdo nebydlí, ale hodně obyvatel, včetně pejskařů tady večer chodí na procházku.
děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kolegové prověří stav a zváží, zda je účelné a vhodné zde trvale svítit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


12. 1. 2021
Předmět: Keř na zastávce
Dotaz: Dobrý den
na zastávce u Penny je za zábradlím šípkový keř. Některé z větví zasahují do chodníku a když je tma nejsou dobře vidět. Již několikrát mě chytili za rukáv když jsem ráno šla do práce. Nešlo by tento keř nějak ostříhat? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Musilová,
stav keře bude v terénu prověřen a následně bude provedena jeho úprava, popřípadě úplné odstranění. Děkujeme Vám za podnět.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

17. 1. 2021
Předmět: Odklizeni snehu
Dotaz: Dobry den , byl tady dotaz minuly tyden na odklizeni snehu obyvatel radovek na Palachovy ....stejne tak ja se ptam ...obyvatele z okalu na Purkynovy ..si odklizi snih takze siho od garazi vyhrnou na parkovaci mista na silnici....nebo i k zaparkovanym autum .takze mykdyz chceme vyjet autem musime vzit lopatu a jejich snih odnosit...nemohla by mestska policie obcas projet a zkontrolovat to?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud mají majitelé nemovitostí možnost odklidit sníh ze svých vjezdů a vstupů na svůj pozemek, měli by tak činit. Pokud tuto možnost nemají, neměli by sníh odklízet na veřejné prostranství způsobem, který znemožňuje průjezd nebo pohyb chodců. Rovněž v této lokalitě požádáme MP, aby situaci v tomto směru sledovala a případně řešila.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 1. 2021
Předmět: Údržba na ulici Haškova
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím prověřit zimní údržbu na ulicích Haškova a Chelčického? Během víkendu jsem tu nezaznamenal pohyb techniky. Chodníky jsou prohrnuté, ale silnice a parkovací místa ne.
Děkuji David Starý
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět byl předán na TS SATT, a.s.. V rámci možností bude v této lokalitě další technika na odklízení nasazena.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2021
Předmět: sníh
Dotaz: Dobrý den, možná jsou trochu uklizené Vysočany, ale z ulice Květná na Hlohovou se v křižovatce pořád "kloužou auta" a nedá se tam vyjet. Může se tam prohrnovat častěji? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět byl předán na TS SATT, a.s.. Při provádění posypu se na předmětný úsek zaměří.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2021
Předmět: Údržba parkovišť
Dotaz: Dobrý den, šlo by zajistit odklízení sněhu z parkovacích ploch na nejužší komunikaci na Vodojemu, ul. Blažíčkova, Počítáte s touto eventualitou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení TS SATT, a.s. jsou pracovníci poučeni, aby při provádění údržby odklízeli i plochy, které jsou aktuálně odstavenými vozidly neobsazené. Váš konkrétní podnět byl na technické služby předán.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2021
Předmět: Zimni udrzba chodniku na prumyslove zone od Cooper po Vamafil
Dotaz: Bohuzel letos tato cast chodniku nebyla jeste ani jednou osetrena. Projde tudy spoustu lidi do prace a jsou nuceni jit po silnici a riskovat stret s auty, nebot po chodniku nelze jit, jak je plny snehu. Dekuji za odpoved a snad i napravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše připomínka byla projednána na TS SATT, a.s.. V nejbližší době bude sjednána náprava a úsek nadále udržován.
Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 1. 2021
Předmět: pout
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat kolikátého bude letošní Žďárská pouť.
Děkuji za odpověď a hezký den´.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
termín letošní žďárské pouti vychází na 15. – 16. 5. 2021.
S pozdravem

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

17. 1. 2021
Předmět: lyžařské stopy
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem zeptat, proč sportis neprojíždí žďárské stopy, když už je sněhu fůry, v této situaci, když je vše zavřené toho tato městská firma mnoho na práci nemá. Když měl stopy na starosti lyžařský oddíl, tak to bylo lepší. Dnes tj. v neděli by toho užilo mnoho lidí, stopy jsou jen u Piláku.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v současné době jsou upravené lyžařské tratě na loukách na okruhu Žďár nad Sázavou, Nové Veselí, Polnička, Škrdlovice a na Sklené. Dnes bude upravena lesní trasa na Račín atd. V žádném případě není ještě dostatek sněhu na údržbu rolbou, protože na podzim byly na polích provedeny hluboké orby. Sledujte na našich webových stránkách www.sportispo.cz v sekci Lyžařské stopy údržbu online.

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

14. 1. 2021
Předmět: Hřbitov Jamská
Dotaz: Dobrý den, byla tu pochvala ze údržbu hřbit - Jamská a paní reagovala proč není přístup ke všem hrobům taky i na hřbit. Zel. hora. Dneska jsem byla na hřbit Jamská. Hlavní cesta je prohrnutá, ale že by byl přístup ke všem hrobům to pravda není. V zadní části u kříže je přirozeně napadán sníh a průchod není žádný a do uliček se člověk dostane jen když přebrodí rampu která tam je, ale bude se mezi hroby brodit sněhem. Prohrnuta byla jen cesta k budovám. U kostelíčka se k hrobům nedostanete vůbec.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ve Vámi uvedeném dni od 6 hodin ráno probíhal úklid sněhu na hlavních cestách a postupně byly vyfrézovány i uličky až k hrobovým místům. Proběhlo i vyfrézování na novém hřbitově a přístupové cesty k hrobovému místu, kde byl ve 14.30 hodin uloženo v rakvi do hrobu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb14. 1. 2021
Předmět: zimní údržba Vysočany
Dotaz: Dobrý den,
zdvořile žádám o informaci kdy bude odstraněn sníh z chodníku na ulici Luční případně na celých Vysočanech. Na ulici Luční je chodník pod vrstvou cca 30 - 40 cm sněhu, takže tento chodník není možné využít. Jediná možnost jak se po této ulici pohybovat je po silnici která je pod vrstvou uježděného sněhu, což není bezpečné.
Děkuji za brzkou odpověď a zajištění údržby tohoto chodníku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrá den,
technické služby SATT, a.s. aktuálně plánují odvoz sněhu z ul. Vysocké a dalších, kde to situace v současnosti vyžaduje. Na ul. Luční je sníh odhrnut ke kraji na přidružený dopravní prostor a s jeho odvozem se nyní nepočítá. Rovněž jsou po obou stranách ulice podél oplocení odstavená vozidla.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2021
Předmět: Sníh na Ulici Palachova
Dotaz: Dobrý den

Toto ani není kritika ale nešlo by nějaka zajistit třeba Měskou Policii aby obyvatelé řadovek nevyhazovali sníh na chodník a do komunikace. Je to přece jejich sníh mají si ho uložit na svém pozemku. Toto je přece znečištování komunikací a je to pod pokutou.... Nedá se tam již ani vyhnout.

Jinak pochvala je rano v 5h vše prohrnuto ale tito lidé z řadovek vaši práci ničí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud mají majitelé nemovitostí možnost odklidit sníh ze svých vjezdů a vstupů na svůj pozemek, měli by tak činit. Pokud tuto možnost nemají, neměli by sníh odklízet na veřejné prostranství způsobem, který znemožňuje průjezd nebo pohyb chodců. Požádáme MP, aby situaci v tomto směru sledovala a případně řešila.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2021
Předmět: zimní údržba sídliště Vodojem
Dotaz: Dobrý den,

žádám o informaci, kdy budou odklizeny od sněhu parkovací místa na ulici Mánesova, konkrétně horní část. Při rekonstrukci ulice byla zřízena parkovací místa, která se vůbec nedají využít. Nemluvě o neúdržbě ulic Rabasova, Kubínova, Mařákova a Průchova. Na sídlišti žijí vesměs starší lidé, pro které je cesta po odlizené ulici od sněhu velmi problematická.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby SATT, a.s. byly s Vaším podnětem seznámeny a situaci v ulicích budou řešit. V úklidu parkovišť budou rovněž pokračovat dle svých kapacit, dopravní důležitosti a aktuálního obsazení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2021
Předmět: zisk města ze Sattu
Dotaz: Dobrý den,
kolik městu vydělala městem vlastněná společnost Satt a.s. v roce 2020?
Kolik je ročně vyplaceno představenstvu a dozorčí radě společnosti?
Děkuji
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Málku,
k Vašemu dotazu ze dne 13. 1. 2021 sděluji následující:
Pokud Vaše otázka míří na hospodářský výsledek akciové společnosti SATT a. s. za rok 2020, tak ten v současné době ještě není uzavřen, bude zveřejněn po schválení účetní závěrky cca v červnu letošního roku. Nicméně v roce 2020 byla městu Žďár nad Sázavou jako jedinému akcionáři vyplacena dividenda ve výši 5.000.000,- Kč ze zisku roku 2019 a nerozděleného zisku minulých let.
Odměny členů orgánů společnosti, tj. členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady, jsou každoročně zveřejňovány v Příloze účetní závěrky, která je součástí Výroční zprávy. Do dokumentu lze nahlédnout na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62536068&subjektId=429848&spis=683798 (str. 29 Výroční zprávy).
Dovoluji si ještě upozornit na skutečnost, že v souladu s § 2 odst. 1 písmeno p) zákona č. 159/2006 Sb., Zákona o střetu zájmu, není odměna vyplácena těm členům orgánů, kteří jsou členy zastupitelstva a jsou pro svou funkci dlouhodobě uvolněni.

Děkuji za dotaz a přeji hezký den.
Ing. Kateřina Neuerová
SATT a.s.


14. 1. 2021
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, ráda bych pochválila dosavadní letošní zimní údržbu. Ve středu 13. 1. jsem šla po 7. hodině trasu Vysočany - 4. ZŠ - Stalingrad - Vysočany a cesty byly vyhrnuté a posypané. Po cestě jsem potkala tolik techniky, co v uplynulých letech pomalu za celou zimu. Jen tak dál!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaši odezvu na zimní údržbu předám kolegům, kteří se na ní podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2021
Předmět: Zimní údržba silnic a chodniku
Dotaz: Dobrý den. Podle mého názoru se údržba silnic a chodníků ve městě velmi zlepšila. Jezdí se už brzy ráno a i během dne. Ono už se stalo takovým "milým" zvykem na všechno jenom nadávat a kritizovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za Váš pohled na zimní údržbu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2021
Předmět: zimní údržba silnic a chodníků
Dotaz: Dobrý den,
zdvořile žádám o informaci zda je v plánu zimní údržba silnic a chodníků. Situace z dnešního rána je naprosto tristní, silnice i chodníky jsou kompletně pod sněhem a sypače atd.. jsem nepotkal. Když to srovnán např. městem Havlíčkův Brod kam jsem před pár minutami dojet, tak je rozdíl v údržbě naprosto propastný. Silnice i chodníky vyhrnuty a ošetřeny posypem. Dále prosím o informaci kde mohu nahlédnout do materiálů k výběrovému řízení na zimní údržbu komunikací v ZR,
Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane,
zimní údržbu nově od tohoto roku pro město Žďár zajišťuje společnost SATT a.s. Smlouva je zveřejněna na internetu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13217448?backlink=o1o10 . Zadání těchto služeb proběhlo na základě in-house výjimky.
Zajisté jste již potkal ve městě novou techniku i pracovníky, kteří velmi účinně zajišťují potřebné práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2021
Předmět: Vyhodnocování odvozu odpadu
Dotaz: Dobrý den reaguji na dotazy spojené se změnou svozu odpadu.
Rozhodně nesouhlasím s vyvážením 1x za 14 dní u rodinných domů. Vaše domněnka že popelnice uzavřená a v dobrém technickém stavu nesmrdí se nezakládá na pravdě. Přijďte si očuchat moji novou a uzavřenou popelnici po víc jak týdnu.
Jak konkrétně vyhodnocujete svoz odpadu?
Kontaktujete lidi kterých se to přímo dotklo nebo jen čekáte "až se někdo ozve"?
Kde se mohu vyjádřit a jak o tom dáte vědět všem kterých se týká?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Synku.
V terénu jsme kontrolovali i zápach od popelnic a zkušenost je taková jak jsme psali: uzavřená popelnice v dobrém stavu nesmrdí. Může být výjimka, kterou jsme připraveni i se svozovou firmou s konkrétními občany řešit. Jak jsme již prezentovali, systém aktuálně vyhodnocujeme podle vlastních zjištění z terénu, připomínek občanů, podkladů od svozové firmy. Určitě se žádný systém nelíbí všem lidem. I zkušenosti z okolních měst a obcí, která již mají 14 denní svoz zaveden, potvrzují, že toto je správný směr v nakládání s komunálním odpadem a i u nich jeho zavedení bylo tématem s velkou odezvou u občanů. Mnozí i zde ve Žďáře vítají tento krok jako odpovědný přístup k životnímu prostředí a k dalším generacím.
Teprve na základě konečného vyhodnocení zkušebního provozu bude vedením města s konečnou platností rozhodnuto o konečné podobě systému svozu.
S případnými podněty v této věci se na mě můžete obrátit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz


12. 1. 2021
Předmět: Hřbitov - Zelená hora
Dotaz: Dobrý den,
jak je možné že na hřbitově na ulici Jamská je hřbitov vyhrnut ke každému hrobovému místu, jak zde byla pochvala. A na hřbitově na Zelené hoře nikoliv?
Vozívám tam obden svoji babičku se kterou musíme obcházet celý hřbitov abychom se dostali ke hrobu na novou část. Proč není vyhrnutá cesta od brány rovnou na novou čast, kde je natažená páska a zamezen vstup. Chápu že tam je svah ale to nebrání k udržbě této cesty. Proč před několika lety to fungovalo a teď za posledních pár let ne?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vámi uvedený chodník byl v minulosti a i v současnosti je udržován pouze při poprašku. Jakmile napadne sníh, je pro návštěvníky hřbitova uzavřen.
Tento chodník, jak uvádíte, je poměrně strmý a vede v části pohřebiště, kde se ještě nenachází žádná hrobová místa, proto na něm nebyla a není prováděna zimní údržba. K hrobovým místům (na pravé části nového hřbitova) je trvale udržován bezpečnější přístup po cestě okolo obřadní síně. Do budoucna počítáme i s údržbou Vámi uváděného chodníku - jakmile zde budou zřízeny hroby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


13. 1. 2021
Předmět: Zimní údržba komunikací
Dotaz: Dne 13.1. jsem šel v pět ráno z Vysočan na nádraží a musím uznale konstatovat, že všechny chodníky (nejen ty páteřní) byly už v tuto ranní hodinu vzorně prohrnuty a ošetřeny. Den předtím byly v odpoledních a večerních hodinách na Vysočanech prohrnovány komunikace, nejen ty hlavní, ale i ty méně frekventované. Prohrnování byly prováděno poctivě, důsledně. Je to výrazná změna k lepšímu oproti minulým rokům a je vidět, že změna provozovatele zimní údržby měla svůj smysl. Všem, kteří se podílejí na zimní údržbě komunikací, patří poděkování.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš vzkaz předáme pracovníkům technických služeb SATT, a.s., které zimní údržbu zajišťují.
Děkujeme
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 1. 2021
Předmět: Schůdnost chodníků MěÚ
Dotaz: Zdravím vás, Schůdnost chodníků v našem Městě je v některých místech velmi nebezpečná, např. na chodníku ( u Městského divadla ) který je navíc v kopci, je velmi silná vrstva ledu.. Je pod sněhovou pokrývkou. Až zamrzne i vrstva napadaného sněhu, bude to připravené minimálně na úraz. Nehledě na další úseky města jako jsou Parkoviště, Schody.. Je zapotřebí preventivně jednat, a nečekat až se stane neštěstí. Poté se stížnosti hromadí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš konkrétní poznatek jsme postoupili na technické služby SATT,a.s., kde je možno v případě potřeby sdělit případný konkrétní nedostatek na číslo 773 776 915. Při tomto charakteru počasí se tvoří problematické úseky všude tam, kde se neužívá chemického ošetření komunikací a je nutno posyp častěji opakovat. TS se budou snažit na každý podnět reagovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 1. 2021
Předmět: Odvoz odpadu
Dotaz: Dobrý den ptala jsem se už jednou,bohužel bez odpovědi .Jak dlouho ještě si na nás bude mesto zkoušet vyvážení popelnic 1x14dni.?Proč mám platit stejne jako občane ,kterým vyvážíte popelnice každý týden?A dovedete si představit jak ta popelnice zapáchá?Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Černá,
na Váš telefonický dotaz jsem Vám odpovídala. Jiný dotaz od Vás nemáme. 14 denní svoz se nyní vyhodnocuje. Poté bude zváženo, zda a v jakém rozsahu bude pokračovat. 14 denní svozy fungují ve více městech a obcích. Např. v Jihlavě 14 denní svoz směsného komunálního odpadu běží již několik let. Popelnice, které jsou uzavřené a v dobrém technickém stavu by neměly zapáchat.
Platba poplatku za odpady není platbou za službu, ale daňovým poplatkem. Nerozlišuje kolik odpadu, ani s jakými konkrétními náklady na danou nádobu (dojezdová vzdálenost, pracnost, sdružená nádoba pro více domácností s menší manipulací, ...) je svoz prováděn.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 1. 2021
Předmět: hřbitov Jamská
Dotaz: Děkuji za skvělou údržbu hřbitova Jamská - odklizený sníh ve všech bočních cestičkách k hrobovým místům. Skvělá práce správce hřbitova.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ráda Vaše poděkování předám správcům hřbitovů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2021
Předmět: Neobsazená parkovací místa pro invalidi-Purkyňova
Dotaz: Dobrý den, prosím o redukci parkovacích míst pro invalidi na ulici Purkyňova před domem č 15.Jsou zde 3 parkovací místa pro invalidi.Občas je obsazené jedno parkovací místo ,ale další dvě zůstávají trvale neobsazená.Víte asi jak je to s parkováním na sídlištích, a tak mi přijde zbytečné rezervovat invalidům místa ,která jsou trvale neobsazená když "neinvalidní" řidiči nemají kde parkovat.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Děkujeme za informaci, situaci prověříme.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 1. 2021
Předmět: stav chodníku kvůli stromu
Dotaz: Dobrý den, na Lesní 253 je silně poničený chodník, kvůli smrku, který jste odmítli pokácet. Již se zde stal úraz, chodník byl opraven naprosto nedostačujícím způsobem a bylo nám oznámeno, že lépe to při stávající nivelitě nepůjde. Chodník je u domu, v němž bydlí staří lidé i spousta malých dětí, veřejné osvětlení zde není a v zimě se takto poničený chodník nedá udržovat .Přístup k hlavnímu vchodu domu je nebezpečný. Situace tak jednoznačně vypadá, že zdravý strom je důležitější než bezpečí lidí
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
kácení předmětného smrku odbor životního prostředí nepovolil dne 9.1.2018, protože se jednalo o zdravou a vitální dřevinu. Při tomto řízení byl rovněž brán v úvahu i stav chodníku.
Dřevina na místě rostla mnoho let a má nenahraditelné pozitivní funkce na své okolí. Obecně je třeba při kolizi dřevin s infrastrukturou pracovat i s nekonvenčními technickými řešeními nebo kompromisy, kácení stromu by mělo být až poslední možností řešení. O věci je informován odbor komunálních služeb, který jistě prověří možnosti řešení opravy chodníku při zachování smrku.

Ing. Tereza Hromádková
odbor životního prostředí

11. 1. 2021
Předmět: Parkování nákladních vozidel a osobních vozidel u Benziny Jihlavská
Dotaz: Dobrý den, parkuji vůz do garáže na ulici Jihlavská naproti čerpací stanici Benzina. Na příjezdové silnici, po jejím levém straně neustále stávají nákladní vozidla, nebo tahače, které svým jednáním komplikují průjezd směrem ke kovošrotu, nebo od něj. Mě osobně, ale i dalším, kteří zde garáže u druhého vjezdu směrem doprava využívají velice komplikují výjezd na pozemní komunikaci a to především v tomto zimním období, ale i mimo něj. Dále zde parkují osobní vozidla na trávě vedle garáží.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkuji za upozornění. Zvýšeným kontrolním dohledem neprodleně zajistíme, aby k tomu protiprávnímu stavu již nadále nedocházelo. S přáním pěkného dne
Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie

5. 1. 2021
Předmět: Matrika a obsazenost termínů svateb
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda by se na stránky matriky mohl pro lepší přehled a představu snoubenců přidat odkaz na rozpis každé soboty kdy se oddává se stanovenými časy od 10,00 do 16,00 hodin a jejich aktuální obsazenost. Stejně jako je uveden odkaz na rozpis oddávajících. Děkuji za zvážení. S přáním hezkého dne
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
děkujeme za Váš návrh. Zvážíme jakou formou by tyto údaje mohly být zveřejněny. Bohužel, z provozních důvodů to nemůže být časový harmonogram - rozpis soboty po hodinách, jak uvádíte. Každá svatba má jiné organizační i časové nároky, koná se na různých místech, a to i mimo město. Přesto by určitá informace, zda v danou sobotu je již konkrétní čas rezervován, publikována být mohla. To by pak mohlo posloužit pro základní orientaci snoubenců před osobní nebo telefonickou rezervací termínu na matrice.

S pozdravem

Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

27. 12. 2020
Předmět: Žádost o odstranění dvou vyhrazených parkovacích míst ZTP
Dotaz: Dobrý den,
při rekonstrukce ulice Štursova, která byla celkově uzavřena, byla vybudována dvě parkovací místa pro osoby ZTP na točně autobusu na Vodojemu. Rekonstrukce přilehlé ulice již proběhla a na daných místech už nikdo neparkuje. Tři parkovací místa, která byla zrušena pro osobní automobily, ale chybí. Vozidla musejí parkovat u kontejnerů na chodníku u bytového domu Jamborova 1531. Prosíme o odstranění míst pro invalidy a vrácení původních třech parkovacích míst pro osobní automobily.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za podnět. Kolegové prověří možnosti úpravy dopravního značení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Vážení, zajímalo by mne, kde jsou ty inteligentní funkce nových semaforů? Dnes v cca 21:30 jsme se vracel domů (cesta za účelem, který je povolen) a naše semafory vesele jedou, tak jsem si postál na červenou, aniž by projelo jediné auto. Nebylo slibováno, že semafory budou reagovat na intenzitu provozu? Jak na ni reagují? A kde jsou ty chytré funkce semaforů? Dříve v tuto dobu byly semafory dávno vypnuté.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
semafory se „vypínají“ ve 22:00 hod. V době funkce je stanoveno základní schéma přepínání jednotlivých fází pro příslušné směry, které se v předpisem daných mezích podle intenzity dopravy mohou měnit. Semafory nereagují na jedno vozidlo tak, aby mu v době malého provozu přidělili absolutní přednost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, odbor komunálních služeb

9. 1. 2021
Předmět: Neodpovídání na dotazy ke změnám v MHD asi není neobvyklé
Dotaz: Patřím k těm občanům, kteří dodnes nemají odpověď na svoji připomínku ke změnám MHD. Den po Štědrém dni jsem tady přes Dotazovnu připomínkoval nesystémové změny jízdních řádů s návrhy na řešení.
Protože připomínek bylo mnoho desítek a určitě mnoho jich zůstalo bez odpovědi, tak je potřeba něco s tím dělat. A není to jen o odpovídání nebo neodpovídání občanům v Dotazovně, ale o konkrétních krocích, jak tyto nesystémové změny jízdních řádů napravit.
Dočkám se proto aspoň po dvou týdnech odpovědi?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Rosecký,
do dotazovny nebyl odboru KS den po štědrém dni vložen žádný obdobný dotaz. Rádi odpovíme na všechny dotazy, které jsou v souladu s pravidly dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


8. 1. 2021
Předmět: Ani já nemám odpověď na svou připomínku ke změnám v MHD
Dotaz: Já jsem podobně jako jiný tazatel nedostal odpověď na svoji připomínku ke změnám v MHD. To odpovídáte jen na některé dotazy? 22. prosince jsem připomínkoval vyjádření vedením města k těmto změnám a některá neobvyklá zdůvodnění těchto změn. Můj dotaz jako jiného tazatele nebyl urážlivý či vulgární, nebyl podobný jako jiný dotaz někoho jiného. Jestli vás to nebude zatěžovat, tak mi zkuste odpovědět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na situaci bylo reagováno již v jiných odpovědích v dotazovně. Na Váš konkrétní dotaz tedy nebudeme více reagovat. Na další věcný dotaz rádi odpovíme.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2021
Předmět: Naříznutý keř na Dolní ulici
Dotaz: Dobrý den,
na Dolní ulici u bývalého dětského střediska si někdo hrál s pilou, a je tam naříznutý a upadený kus keře. Dům 1737, zepředu od hlavní silnice, hned u přechodu. Ničemu to nepřekáží, sice to zasahuje do chodníku, ale ten je tam poměrně široký. Kdyby to někdo mohl odstranit prosím.
P.S.: takový lidé mi fakt vadí...
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět, naříznutá větev byla odklizena.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

7. 1. 2021
Předmět: Sníh - kulturák, divadlo
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šel v 6:50 hod okolo kulturáku do práce a ještě tam nebyl vyházený sníh a ani jedny schody ke světelné křižovatce směrem k náměstí. Brodil jsem se 15 cm ve sněhu. U divadla schody směrem k sokolovně nebyly vyházené ani v 15:45hod. Tam byla jen od lidí prostředkem vyšlapaná steška. Když teď nejsou divadla, tak by prosím mohl někdo ze zaměstnanců kulturáku vyházet sníh, když zase napadne, nebo se zase budeme brodit sněhem :(? Děkuji za odpověď. P. Vondráček
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

sníh u kulturního domu byl vyházen velmi vzorně včera ráno i večer včetně posypu. Dnes ráno, když jsem šla do práce o půl 8, byl již uklizen opět.
Sama jsem zaměstnance chválila, jak pěkně to mají uklizené. V brzkých ranních hodinách nebo velmi pozdních je dobré využívat veřejných chodníků okolo budovy, které uklízí firma, která má určitě i noční služby. Co se týká divadla, máte pravdu. Tyto schody, které veřejnost využívá na zkrácení cesty, slouží jako přístupová cesta do budovy divadla. Proto je v době, kdy není divadlo v provozu, tak často neuklízíme. Ale v pracovní dny se na ně také zaměříme. O víkendu je třeba využít veřejných chodníků.

Ing. Marcela Lorencová
ředitel
Kultura Žďár, příspěvková organizace
Dolní 183/30
Žďár nad Sázavou
591 01


6. 1. 2021
Předmět: Hledání pozemkových rezerv v centru města panem architektem - zhodnocení po 4 letech.
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se připomněl a prosím o odpověď na můj dotaz z 13.11.2020 ohledně výsledku hledání pozemkových rezerv v centru města.panem architektem Ryškou.

Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
hledání rezerv se daří. Výstupem z práce MA se zohledněním názorů a potřeb občanů je mj. rozběhnutý projekt na plochách v intravilánu na výstavbu Centra sociálních služeb. O plochách pro výstavbu rodinných domů se bude hovořit, jakmile pokročí do dalšího stadia přípravy, přičemž v této souvislosti bylo třeba zainvestovat některé infrastrukturní projekty, které využitelnost ploch podmiňují, a byly již realizovány nebo se na nich rovněž pracuje. Kromě „zahušťování“ se město ve spolupráci s MA věnuje také rozvoji na zelených plochách (např. na Klafaru), ale k nim Váš dotaz patrně nesměřoval.

Mgr. Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

Městský architekt inicioval změnu č. 4 územního plánu, která je v současné době projednávána a zároveň úpravy regulativů ve změně č.2 územního plánu, s cílem rozšířit možnosti bytové výstavby ve funkčních plochách územního plánu města. Bližší informace o změnách naleznete na https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/. Zároveň městský architekt zajistil a připravil soutěž o návrh „Potenciál města Žďáru nad Sázavou“, která byla představena veřejnosti 22.9.2020, stala se podkladem pro změnu územního plánu č. 4 a na jejímž základě bude připravována územní studie lokality. Výsledný návrh je zveřejněn na:https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/.

Ing. Irena Škodová, odbor stavební a územního plánování

4. 1. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem dnes ráno jet autobusem do práce a zdála jsem si aplikaci Idos, ale byla jsem nemile překvapená, že žádný autobus v 5 hodin nejede. Nechápu proč né, lidé přece do práce jezdí autobusem. A tak se chci zeptat, co Vás vedlo k tomuto zrušení. A vím, že tento autobus nebyl prázdný.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,

pro adekvátní odpověď na Váš dotaz potřebujeme upřesnit, který konkrétní zrušený spoj jste chtěla využít nebo z jakého místa a kam se ráno potřebujete dopravit.

Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2021
Předmět: Chybí odpověď na naši připomínku ke změnám v MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, 20. prosince jsme posílali připomínku ke stávajícím změnám jízdních řádů MHD s návrhem na zapojení veřejnosti města do tohoto velmi závažného problému. Dodnes v dotazovně není odpověď na náš dotaz, který nebyl urážlivý či vulgární, nebyl podobný jako jiný dotaz někoho jiného. Proč jste nám na toto neodpověděla? To je problém, že to je kritizující?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení, odpověď na Váš předchozí dotaz naleznete v dotazovně. Váš podnět byl předán i zástupcům vedení města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2020
Předmět: Zrušená linka 1 městské dopravy
Dotaz: Proč rušíte linku 1 ve večerních hodinách? Jak budou lidi jezdit po odpolední směně na Stalingrad?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
spoje 5 a 6 na lince 1, které jsou aktuálně zrušeny byly málo obsazené, za celý měsíc září 2020 bylo u spoje č. 5 přepraveno 63 cestujících a u spoje č. 6 pouze 1 cestující. Je zde alespoň částečná náhrada linkami 3 a 9.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: Svolejte setkání s občany kvůli snížení rozsahu MHD
Dotaz: Svolejte setkání s občany kvůli snížení rozsahu MHD. Rozhodujete o nich bez nich. Komplikujete jim život, že jim omezujete cestování. Myslíte si, že to snížení rozsahu MHD pomůže, že to je spasitelný? Občané vám to řeknou. Na jednu stranu za těžký peníze si necháváte dělat Generel Dopravy, na druhou stranu podporujete přechod lidí od MHD do osobních aut a více kolabující silnice ve městě. Tohle mi hlava nebere, není to vůbec systémové myšlení od města. Děkujeme předem za návrh setkání s občany.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
omezení MHD se dotklo především málo obsazených spojů a takových, které mají alespoň částečnou náhradu. Váš podnět byl předán i zástupcům vedení města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2021
Předmět: Reakce
Dotaz: Vážený pane, asi máte pravdu je důležité dbát na kvalitu investic a je to také vidět na semaforové křižovatce u kulturního domu, pojišťovny, banky. Skutečně je vidět kvalita? Možná by Vám na toto spíše odpověděli řidiči a chodci, po inovaci semaforů. A také Vaše investice na vybudování posezení s grilem pro rodiny, maminky s dětmi na Farských humnech. Bohužel, ale neviděl jsem tam ani rodiny a ani maminky s dětmi, ale spíše mladistvé. A co tam dělali? Možná využili vaše posezení, nebo ne?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Brado,

„semaforové křižovatky“ jsou provedeny kvalitně. Systém řízení byl odladěn ve zkušebním provozu a také v rámci jeho vyhodnocení. V rámci zkušebního provozu posoudili nastavení křižovatek odborníci včetně zástupců dopravního inspektorátu. I zastupitelé města na základě nejen svých zkušeností,ale i podle podnětů od občanů podrobně diskutovali možnosti řízení jednotlivých křižovatek s důrazem především na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Současné nastavení je výsledek všech uvedených kroků v rámci platných předpisů.


S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Pozn. Adam Joura - ke grilu a jiným prvkům, které mají být funkční a přispívat i k estetice města - pokud budeme k těmto věcem přistupovat tak, že co se dá využít nevhodným způsobem, zničit nebo ukrást, nebudeme budovat či instalovat vůbec, utrpí město mnohem více. Je každopádně potřeba investice kontrolovat a snažit se je chránit, což se děje. Pěkný den.

5. 1. 2021
Předmět: Bezbarierovost lávky v parku
Dotaz: Dobrý den,
je prosím Vás v pořádku napojení nové lávky v parku pod kostelem na stezku ze strany parku? Múžete někde zpřístupnit PD-výkres řezu napojení?
Byla jsem tam s tetou na IV a nezvládla tam vyjet, sklon je dle ní velký a v kombinaci se strukturovanou dlažbou, je to pro ní bez pomoci nepřekonatelné.
Nehledě na fakt, že za lávkou je pouze cyklostezka a nebo cesta do silnice, kde se nedá přejít. Nerozumím jak provedení, tak ani účelu.
Děkuji za odpovědi, Malá
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
lávka je vybudována podle schválené a stavebně povolené projektové dokumentace a není v rozporu z žádným předpisem. Projektovou dokumentaci lze najít na profilu zadavatele https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_275.html

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic


26. 12. 2020
Předmět: Nepovolené značky linkové dopravy na nových zastávkách na Studentské ulici
Dotaz: Dobrý den,
před skoro třemi týdny jste psali, že budou odstraněny značky linkové dopravy z nových zastávek na Studentské ulici, které tam někdo neznámý přišrouboval bez vědomí města. Psali jste, že budou odstraněny, až zjistíte, kdo to byl. Protože stále nejsou odstraněné, tak asi stále pátráte po viníkovi. Poradím vám, že to provádí krajská SÚS, zaúkolovaná krajem (https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7745.html).
Kdy už budou ty nepovolené a nezákonné značky linkové dopravy odstraněny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, nezávisle na Vašem podnětu jsme se obrátili i na SÚS. Požadujeme nejen odstranění nesprávného značení, ale i opravu dotčené konstrukce označníku. Termín odstranění a opravy ještě nebyl dohodnut.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2020
Předmět: Připravované omezení provozu MHD a strategie MHD
Dotaz: Hezký předvánoční den, nebudu se opakovat v tom, co tady napsali jiní a s čím souhlasím. Chci se zeptat, jaká je koncepce budoucího rozvoje MHD a jak jde dohromady s připravovaným omezením provozu MHD? Je někde ta koncepce budoucího rozvoje MHD ke stažení na internetu? V novinách bylo, že si město nechává zpracovávat nějaký důležitý dokument pro celou dopravu, tak jestli i tam bude něco i o MHD? Jestli nechce být Žďár jako Smart City jen na papíře, bez silné, kapacitní a moderní MHD se neobejde.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
generel dopravy je ještě ve stadiu rozpracovanosti. Na MHD našeho města zajisté bude mít vliv i postupné zavádění integrovaného dopravního systému Kraje Vysočina. Zcela zásadní vliv na MHD v roce 2020 měla pandemie a ta ji bohužel ještě nějakou dobu bude ovlivňovat, a to je zásadním důvodem realizovaných omezení. K omezení došlo u některých málo využívaných spojů nebo spojů alespoň zčásti nahraditelných.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 12. 2020
Předmět: svoz komunálního odpadu
Dotaz: Prosím, kdy bude svoz komunálního odpadu od 28.12.2020 - 04.01.2021.
Jedná se o lokalitu Vysočany.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Marcela Litochlebová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
předpokládané termíny svozů odpadů o uplynulých svátcích jsme zveřejnili na webu města bohužel až 29.12.2021, za což se omlouváme. Blíže viz: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/harmonogram-svozu-o-vanocnich-svatcich-2020-a-po-novem-roce
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2020
Předmět: místo abyste podporovali ekologickou mdh tak děláte všecko proti
Dotaz: místo abyste podporovali ekologickou mdh tak děláte všecko proti
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aby byl zájem o MHD co největší, byly rušeny spoje s minimální obsazeností a takové, které mají alespoň nějakou náhradu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2020
Předmět: Tristní informování o MHD a její změny
Dotaz: I když to tady bylo několikrát psáno, tak se stále nedaří kvalitně informovat o MHD. Monitor v nádražní hale s odjezdy MHD je porouchaný, nástěnky před nádražím jsou jen informačním torzem. Teď se tomu dala koruna, když se osekané jízdní řády vylepily na zastávkách ve vícedenním předstihu, i když ty stávající platí do Silvestra. Ještě bych pochopil vylepení na Silvestra jako v poslední pracovní den, ale dříve ne. Jsou potřeba ty stávající. To chcete ty hrozné změny v MHD připomínat co nejdříve?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
mnozí cestující naopak uvítali dřívější výlepy informací o změnách jízdních řádů MHD. Na další Vaše připomínky již odpovědi v dotazovně byly zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2021
Předmět: Úspora v MHD za každou cenu
Dotaz: Dobrý den, v posledním čísle Žďárských novin se píše, že ztráta MHD je 900 tisíc korun za rok a zachování nadstandardní lékařské pohotovostní služby na poliklinice rovný milion korun, i když pohotovost je běžně v nedaleké novoměstské nemocnici. To jste nemohli ponechat MHD beze změny a místo toho zrušit pohotovost na poliklinice? Snad každý občan přežije jednou za rok cestu do nedaleké nomocnice na pohotovost. Až zase budete uvažovat o dalším škrtání v MHD, tak si na to vzpomeňte. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za námět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


31. 12. 2020
Předmět: omezení jízdy autobusů MHD na lince 6
Dotaz: už to zde psali jiní ale já taky žádám aby autobusy MHD na lince 6 jezdily aspoň tak často jako do teďka protože jízdní řád roku 2021 je slabý
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobné dotazy a náměty již v dotazovně naleznete příslušné odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2021
Předmět: Možné další škrty v MHD
Dotaz: Dobrý den. Pokud někdy v budoucnu zase budete uvažovat o úspoře v MHD, tak raději o korunu zdražte jízdné, protože v jízdních řádech už není co vzít. Naopak.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i varianta úpravy výše jízdného bude znovu zvažována při případných dalších úpravách MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2021
Předmět: p. Kasper -lávka na Klafar
Dotaz: Pane Kaspere, pokud jste na tyto závady přisli, proč nebyly opraveny?
Vaše odpověď je lživá.
Na obouch lávkách došlo pouze k nalepení protiskluzového zásipu, nerovnosti řešeny nebyby a v zimním období jsou tak lávky někdy nepochozí.
P.S.:nebo je možno zjištění a opravy doložit zápisem ve stavebním či jiném deníku?
Kdo provedl zjištění a kdo zkontroloval odstraněné vady? Vy sám?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zjištěné nerovnosti ve kterých se mohla držet voda a ostatní zjištěné vady byly odstraněny a podepsány technickým dozorem investora „Zápisem o odstranění vad a nedodělků“ dne 30.10.2020.
Pokud se na lávce vyskytují další závady, které nebyly objeveny TDI ani autorizovanou osobou při provedení 1. hlavní prohlídky, budou tyto řešeny v rámci reklamace v jarním období.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 1. 2021
Předmět: Oprava Vodárenské ulice
Dotaz: Dobrý den, jak se město postaví k zcela zdevastované Vodárenské ulici, která sloužila v loňském roce jako neoficiální objízdná trasa uzavřené ulice Studentská?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v průběhu uzavírky byly výmoly několikrát zapraveny. Další úprava je objednaná a bude provedena v nejbližším možném termínu.

S pozdravem


Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 1. 2021
Předmět: nová lávka na Klafar
Dotaz: Dobrý den,
při mrazech bylo na nové lávce asi 5 zmrzlých kaluží.
Když lehce zaprší, stojí na lávce v těchto voda.
Bylo by možné tuto vadu opravit, pro nás starší je to v těchto dnech opravdu nebezpečné.
Děkuji Melicharová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
závady obdobného typu byly opraveny po zjištění při přejímací prohlídce. Znovu je budeme řešit v rámci reklamace v jarním období.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 12. 2020
Předmět: Pozemky
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kdy město plánuje prodej dalších pozemků pro stavbu rodinných domů (v lokalitě Klafar či jinde)? A kolik pozemků předběžně bude k dispozici v letech 2021, 2022 a 2023?
Děkuji,
Anna M.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
Váš zájem o bydlení ve Žďáře nás těší. Připravujeme pozemky pro výstavbu rodinných domů v několika lokalitách. Naší snahou je ještě v prvním pololetí tohoto roku představit jednotlivé projekty s podrobnějšími informacemi, aby občané věděli, o jaký typ parcel či nemovitostí půjde, kdo (město může být vlastníkem i partnerem v některých projektech), kdy, v jakých lokalitách, jakým způsobem a ideálně také za jakou cenu je bude prodávat.

Adam Joura, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic.

29. 12. 2020
Předmět: pojmenování městských částí
Dotaz: Dobrý den,
proč má Žďár nad Sázavou pojmenovány pouze místní části (Stržanov, Mělkovice,...) a nikoli i městské části (Žďár n. S. 1, Žďár n. S. 2, Žďár n. S. 3,...)? Má pouze opakující se označení Žďár nad Sázavou + číslovka. Například Třebíč má názvy Borovina, Týn, Zámostí, Jejkov, Řípov... Působí to poněkud více lidsky. Nehledě na to, že ve Žďáře jsou neformálně části taky pojmenovány (Pod Vodojemem, Nádraží, Zelená hora, Vysočany...). Myslím, že by bylo dobré změnit i formální podobu adres.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Šerá,

to je zajímavý námět a rozhodně jej budu tlumočit dál. Jen se ještě musíme vypořádat z jistým reliktem z dob československo-sovětského přátelství.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

2. 1. 2021
Předmět: Údiv
Dotaz: Dobrý den, jsem nemile překvapen, že se musí šetřit na MHD a přitom investice na opravu chodníků, silnice a nové zastávky MHD nebyla určitě levná záležitost, zvlášt, když tato investice probíhala velmi dlouho a z peněz daňových poplatníků. S pozdravem obyvatel města a daňový poplatník.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Brado,

šetřit se musí všude, ale nesmí se tak dít na úkor kvality, bezpečnosti nebo za cenu mnohem větších nákladů v budoucnosti. Nešlo primárně o estetiku. Ta lokalita opravu potřebovala z technických důvodů. Dílo bylo zhotoveno za odpovídající cenu. Ještě doplním, že byly rekonstruovány také inženýrské sítě.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

27. 12. 2020
Předmět: parkování vraků
Dotaz: Na Zelené hoře je krásný obchod QANTO market, celá oblast je velmi pěkná.
Avšak vraky aut, zarůstající plevelem na prázdných pneumatikách, velmi hyzdí a zabírají parkovací místa na parkovišti před tímto obchodem. Prosím, odstraňte je, vždyť jejich majitelé je evidentně nepotřebují, a tak mohou stát někde v ústraní.
Děkuji!
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane,
na řešení předmětných vozidel se již pracuje.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 12. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat kolik vozidel projede denně Žďárem ze směru od Škrdlovic ,měření probíhalo tuším letos
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Prokeši,
měření bylo součástí sběru dat pro připravovaný Generel dopravy. Ten by měl být hotový v dubnu 2021 a jeho závěry budou poté dány veřejnosti k dispozici. Nebylo by korektní surová data uveřejňovat předem a město tak systematicky určitě nebude činit, nicméně, napište mi prosím na adam.joura@zdarns.cz a já Vám něco jako „ochutnávku“ ze Škrdlovic zašlu.

Přeji pěkný den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 12. 2020
Předmět: Nepřesná informace o změnách jízdních řádů MHD od 1.1.2021
Dotaz: Dobrý den, v tabulce na internetové stránce www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-v-mhd máte na lince 6 u spoje 14 napsáno, že dochází k opozdění spoje o 30 minut. Správně má být uspíšení spoje o 30 minut. Toto si opravte. Snad je to ve výlepech v autobusech v pořádku. Naštěstí na www.mhdzdar.cz a www.mhd-zr.xf.cz je to správně. To jen, aby si lidi nestěžovali, že dáváte nepřesné informace.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme vám za vstřícný podnět. Opravy budou hotové, jakmile to bude možné.
S pozdravem
Matěj Papáček
tiskový mluvčí

27. 12. 2020
Předmět: Máte blbě Informaci o změnách v MHD co rozdáváte v autobusech
Dotaz: Když už rozdáváte vytištěný informace o změnách v MHD, tak jste si to měli pořádně zkontrolovat. Teď o víkendech autobus linky 6 odjíždí od Zelené hory v 10:50, v roce 2021 to bude v 10:20. Bude to o 30 minut dříve a ne 30 minut později, jak je to psaný v tý vytištěný informaci. Je to blbě stejně jako ty celý změny a omezení v MHD. A blbě to máte i v aktualitách tady na webu, je to stejná tabulka jako je ta rozdávaná v autobusech. Příště se snažte ať nematete lidi. Kéž by ty změny MHD nebyly.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Na webu okamžitě necháváme chybu opravit, v autobusech MHD k tomu přistoupíme tak rychle, jak to bude možné.

S pozdravem

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

28. 12. 2020
Předmět: Omezení v MHD
Dotaz: Dobrý den, když lidem ta omezení MHD nevyhovují, nešlo by to vrátit do původního stavu třeba od 1. února? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
situace bude i nadále sledována a podle ní budou zváženy další kroky i jejich načasování.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2020
Předmět: Nešetřit na MHD, ale raději někde jinde
Dotaz: Dobrý den,
v dnešním článku MF DNES o šetření v MHD bylo napsáno, že by se místo šetření na službám obyvatelstvu měly odložit nějaké investice města. Uvažovalo vedení města kromě varianty zdražení jízdného i s touto možností?
A doplňuji, že další šetření v MHD by bylo již neakceptovatelné. Spíše je otázka, kdy se zase všechno vrátí do současného stavu.
Děkuji a přeji klidné Vánoce.
Novotný
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočet města pro rok 2021 byl v prosinci schválen zastupitelstvem města včetně výše krytí ztráty na MHD a včetně investičních položek.
Situaci nejen v MHD budeme i nadále sledovat a podle vývoje budou zvažovány další kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2020
Předmět: Informace o změnách MHD mají pořád rezervu
Dotaz: Dobrý den, slibovali jste, že o změnách v MHD budete informovat tento týden. Na městském facebooku prý dosud nic není a na městských internetových stránkách je tabulka se změnami, která má navíc jeden komentář špatně. Máte tam napsáno, že na lince 6 spoj s budoucím odjezdem od Zelené hory v 10:20 bude proti dnešku o půl hodiny opozděný. Jenže on naopak pojede proti dnešku o půl hodiny dřív. Tak dlouho jste informaci chystali, až se to nepovedlo. Jako narychlo a na poslední chvíli škrtnuté spoje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
O změnách jsme informovali především přímo ve vozech MHD, kde se k cestujícím informace dostane nejlépe a nejrychleji. Za chybu na webu se omlouváme a obratem ji napravíme. Informaci na facebook máme naplánovanou na začátek tohoto týdne, protože i ty nejsilnější příspěvky na facebooku mají životnost sotva pár dní. Necelý týden před změnami je tedy z naší zkušenosti pro facebook ideální.

S pozdravem

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

25. 12. 2020
Předmět: Prosím vás radši to vaše slavný MHD zrušte úplně.
Dotaz: Prosím vás radši to vaše slavný MHD zrušte úplně. Nebo byto to šlo vyřešit jako s vývozem popelnic, aby za stejnou cenu jezdilo MHD jednou za 14 dní.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
po celou dobu roku 2020 se podařilo udržet žďárskou MHD v provozu. Jezdila i v době nouzového stavu na jaře, kdy cestující museli nastupovat pouze zadními dveřmi a jezdila i na podzim, kdy žáci a studenti zčásti nebo vůbec nejezdili do škol. Na jaře byl v této souvislosti omezen provoz na cca 1/3 standardního rozsahu. Nyní se připravujeme na dopady této situace pro rok 2021. Nadále lze očekávat, že celé hospodářství bude ovlivněno pandemií, jak konkrétně, je jen těžko předvídatelné. Aby dopad do MHD byl i za této situace co nejmenší, byly pro omezení zvoleny především ty spoje, které mají malou obsazenost a alespoň částečnou náhradu.
Cílem tedy není rušit MHD, ale i za aktuálních podmínek ji provozovat tak, aby byla uspokojena co nejširší přepravní potřeba občanů Žďáru v daném finančním rámci, bez navyšování ceny jízdného.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2020
Předmět: Drastické omezení na MHD u linky 6
Dotaz: Proč se tak drasticky omezovalo MHD na lince 6? Ta linka není jen pro cestování na hřbitov Zelená Hora, ale hlavně pro spojení mezi různými částmi města, co se neděje jinými linkami a děje se to zrovna linkou 6. Linka 6 je potřebná a prospěšná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, omezení se dotklo celého města. Byly omezeny především spoje málo obsazené nebo s alespoň částečnou náhradou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2020
Předmět: Zrušená linka 8, odjíždějící v 20.40 od nádraží
Dotaz: Nerušte linku 8, odjíždějící v 20.40 od nádraží!!!!
Jak se budeme na Stalingrad dostávat od vlaků?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto je jeden z málo obsazených spojů. Situaci budeme i nadále sledovat a podle vývoje bude zvažována případná obnova nyní zrušených spojů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2020
Předmět: Urnovy hajek
Dotaz: Dobry den ,nevim jestli pisu spravne,ale nejde to nenapsat.mame hrobecek v urnovym hajku Conventu.mame tam dvouletyho syna jsou Vanoce,tak jsme mu dali na hrobecek do lucernicky svitici krizek ..dneska jsme zjistili ze namhonekdo ukradl..neni to poprvy uznekolik andelicku se ztratilo,navicnam nekdo urazil i vazicku u pomnicku.MP s tim nic pry neudela.tak kdo nam muze pomoct ,aby se na hrobech nekradlo a nenicilo.? Je smutny zei o Vanocich jsou lidi tak zli.za x-let jsme tam nikdy nevideli MP
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Váš podnět předáváme i na MP, aby v lokalitě především o svátcích zvýšila dohled.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2020
Předmět: Rušení spojení MHD na lince 5 a 6
Dotaz: Nesouhlasíme s rušením spojení na lince 5 v odpoledních hodinách. A už vůbec ne s rušením spojení na lince 6 po celý den. Když mají lidi jezdit MHD, tak jim musíte něcio nabídnout a ne něco sebrat. Když jezdíme jedním směrem a zpáteční směr nám zrušíte, tak nepojedeme ani tím prvním směrem. Hrůza. Děs. Nemožnost. Nedomyšlenost. Nepochopitelnost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané,
omezení spojů se dotýká celého území města. Jsou omezeny především spoje málo obsazené a ty, které mají alespoň zčásti náhradní variantu dopravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2020
Předmět: Osekání spojení MHD města s Klášterem
Dotaz: To určitě nemyslíte vážně. Když neberu linku 2, tak jste nám pěkně osekali linku 6 a odpoledne i linku 5. I v Klášteře žijí lidi, co se chtějí dostat do města a zpět. Doteď se s linkou 2 pěkně doplňovaly hlavně linky 5 a 6, které jste nám teď osekali. Když se z rozpočtu města dávají peníze na postradatelné věci, tak MHD mezi ně nepatří. Na to jste rychlí. A že lidi upozorňují na nefungující monitor MHD, katastrofální nástěnky MHD a plonkové přišroubované linkové značky na Studentské? To nevadí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omezení spojů se dotklo celého území města. Přednostně byly omezeny spoje s malou obsazeností nebo takové, které mají alespoň částečnou náhradu. Monitor pokud není funkční, je obratem zajištěna oprava, nástěnky MHD jsou v řešení a stejně tak odstranění chybného značení zastávek na Studentské.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


22. 12. 2020
Předmět: Škrty MHD jako dárek Žďárákům pod vánoční stromeček a do nového roku
Dotaz: Souhlasím se vším, co tady bylo napsaný v připomínkách občanů. Příště, pokud budete dělat nějaké změny v MHD, tak se držte hesla, dvakrát měř a jednou řež. A taky se snažte lépe komunikovat, ne že začnete komunikovat až po stížnostech tady v Dotazovně. O problémech v komunikaci ve Žďárském deníku psali jiní. Tady zaspal tiskový mluvčí, kdy mohl velmi rychle dát informaci na internetové stránky města a na FB města. Aspoň máte poučení pro příště, že takto se (ne-)komunikovat s občany města nedá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na přípravě omezení tak, aby byl udržen rozpočet města a cena jízdného a odhadnut vývoj i s dopady COVID bylo odpracováno mnoho hodin. Cílem bylo omezit především spoje málo obsazené případně s alespoň částečnou náhradou. Informace o změnách v MHD, byly obratem po jejich schválení radou města dopracovány do podoby jízdních řádů a obratem zveřejněny na webu města, dopravce, prošly tiskovou konferencí vedení města, byly vloženy do celostátního systému a jsou dostupné na IDOS. Ve vozech MHD jsou umístěny plakáty a letáky se změnami v jízdních řádech.
O změnách není možné informovat dříve, než jsou schváleny a zpracovány do formy konkrétních jízdních řádů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2020
Předmět: městská hromadná doprava
Dotaz: Můžete mi prosím vysvětlit, proč dnešní předposlední čtyřka nemohla zůstat jezdit aspoň v pracovních dnech? Je tam teď dvouhodinová díra a zbývající linky 2 a 8 jsou pro mě nepoužitelný. Nemůžete to urychleně vrátit zpět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situaci budeme i nadále sledovat a podle jejího vývoje bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2020
Předmět: Návrh na řešení problému s rušením MHD
Dotaz: Dobrý den,
škrtání v MHD je citlivý problém. Na jedné straně chápu mezery v rozpočtu, na druhou stranu chápejte potřeby cestování obyvatel. To už lepší varianta by byla s tím drobným zdražením jízdného, než s rušením MHD. Všechno ještě zhodnoťte a určitě přijdete na to, že bude potřeba většinu zrušené nabídky vrátit zpět. Bylo by dobré, aby to bylo co nejdříve. Zásadně ale varuji před dalším rušením, to by už lidé zcela neakceptovali. Už není ani co dalšího rušit, všechno je potřeba. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omezení MHD je jistě velmi citlivé téma. Takto k němu je a zajisté i do budoucna bude přistupováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


21. 12. 2020
Předmět: Prostory u prodejny Coop Vysočany
Dotaz: Chtěla jsem se zeptat, zda by se nemohlo upravit prostředí u prodejny Coop na Vysočanech. Asi před pěti lety zaměstnanec městského úřadu sliboval nápravu- fotografoval si prostory kolem prodejny a do dnešního dne se nic nestalo. - přerostlé stromy, rezavé poničené zábradlí, špatná dlažba,neudržovaný chodník..hrůza.Náprava by nebyla určitě nákladná. Tak třeba se něco pohne.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
prostory před COOP prodejnou jsou v majetku a správě COOP družstvo Velké Meziříčí a město je nemůže na své náklady opravovat a udržovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: jízda MHD na hřbitov pod Zelenou horou
Dotaz: Poraďte, jak máme jezdit autobusy na hrob pod Zelenou horou, když bude skoro všechno zrušený. Nyní je nabídka hodně pestrá, dá se kombinovat kratší i delší doba návštěvy hrobu ve všední dny a víkendy jak dopoledne tak odpoledne. Nově to bude hodně omezený. Nejlepší by bylo ponechat dnešní stav jízdního řádu. Kdyby aspoň bylo u hřbitova větší parkoviště, protože v době pohřbů se tam nedá zaparkovat. Nepoužijete ušetřené peníze za zrušenou MHD na rozšíření parkoviště u hřbitova? To by nám pomohlo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
aktuálně není v přípravě rozšíření parkoviště u hřbitova na Zelené Hoře. Nadále lze využít k návštěvě hřbitova linku č. 6, a to v omezeném rozsahu.
S pozdraevm
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: protilidové změny v MHD
Dotaz: Vážení, proč jste občanům tak zkomplikovali život kvůli těm změnám v MHD? To nebylo možný najít peníze jinde a nešahat na linky MHD? MHD je veřejná služba, proto když se redukuje MHD, tak se redukují i služby pro obyvatelstvo. Jako občané platíme spoustu peněz na daně, ale služby nám redukujete, jako nedávno prodloužení doby vyvážení popelnic na dvojnásobek. Existuje nějaká petice proti těmto změnám MHD, které jsou protilidové a nebudou mít žádný kladný výsledek? Je ještě možnost změny zastavit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jízdní řády k 1.1.2021 jsou schváleny. Situace bude nadále sledována a v případě potřeby mohou být přijata další opatření - omezení nebo posílení spojů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: MHD bude rozoraná
Dotaz: Jedním slovem špatně.

Proč měníte něco co funguje.

Nechte to být, ušetřete jinde.

MHD už teď jezdí málo.

Dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
pokud chceme udržet rozpočet města na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 a nezvyšovat jízdné, je nutné omezit rozsah MHD. Omezovány jsou spoje především málo vytížené nebo alespoň s částečnou náhradou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: Držet velikost dotace MHD za každou cenu?
Dotaz: Dobrý den, z Vašich odpovědí vyplývá, že chcete za každou cenu držet 9,5 milionu Kč ročně na dotaci MHD. Podívejte se po republice, kde jsou kvůli COVID příspěvky a podobně. Města podporují ze svých rozpočtů ztrátu MHD i v tomto těžkém období. Zajímalo by mě, jestli ve stejném procentu jste pokrátili i další náklady města nebo MHD byla první na ráně? Někde jsem četl, že jste pokrátili 12 procent ujetých kilometrů v MHD. Když to bude v rozpočtu 12 procent nákladů, tak budete rozpočtově v plusu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ještě v roce 2016 byla ztráta z MHD ve výši 6,5 mil. Kč. Město Žďár na tento účel pro rok 2021 plánuje 9,5 mil. Kč. Rozpočet pro rok 2021 je schválen. Protože náklady s veřejnou dopravou spojené rostou a předpokládané příjmy z tržeb (jízdného) předpokládáme oproti roku 2019 o 20% nižší v důsledku COVID, je nutné na tuto situaci nějak reagovat. Pokud nebudeme zvyšovat cenu jízdného, je nutné omezit rozsah MHD. Situaci budeme sledovat a podle jejího vývoje bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: k dotazu Škrty v jízdních řádech MHD jsou katastrofa a zase tam máte chyby
Dotaz: Paní Wurzelová, přečetl jsem si teď Vaši odpověď na dotaz výše v předmětu. Je vidět, že jste se SW pro sestavování jízdních řádů nepracovala, protože u podobných SW je to o tom, že se zobrazí to, co se v parametrech nastaví. Takže když nastaví, že se pod omezení 10 dá i 1. leden, tak se to projeví v dalších jízdních řádech, i když je to nesmysl. A dát omezení 80 a současně pracovní den i pro Štedrý den je taky nesmysl, pro toto se v jízdních řádech dává omezení 31. Děkuji předem za Vaši odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
se SW na jízdní řády skutečně nepracuji, nicméně výstupy od dopravce kolega kontroluje pečlivě. Možnosti značení jsou různé, ten Vámi navrhovaný je samozřejmě také možný. Kvůli 2 spojům na lince č. 4 by byla použita další značka, což nepovažujeme za nejlepší řešení pro cestující. U NZ 10 se dopravce držel kalendáře pro jízdní řád pro rok 2021 ministerstva dopravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: mhd
Dotaz: Dobrý den, spousta dotazu je mířena na nešťastné vyjádření paní místostarostky, ale já se ptám, kdo přesně toto radě navrhl a předložil jako to ideální řešení? Rada se zřejmě spoléhá, že odbory vypracují kvalitní návrh a co jej jim předloženo, tak pak schválí, takže kdo rozhodl právě o těchto konkrétních linkách a na základě čeho? Možná by bylo dobré i napsat přímo jmenovitě, kdo návrh předložil, ať máme představu a koho máme přemlouvat, aby to příště udělal lépe. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Saláková,
návrh omezení zpracoval KS ve spolupráci s dopravcem a po konzultaci s pracovníkem univerzity Pardubice. Zadáním bylo navrhnout takové úpravy MHD, které udrží rozpočet na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 ve výši 9.5 mil. Kč a nebude zvyšováno jízdné. To znamená omezení 12% kilometrů. Vybírány byly především spoje, které jsou málo obsazené nebo mají alespoň částečnou náhradu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: Wonkova - Studentská - Vysocká
Dotaz: Dobrý den.
U minikruháče v tomto místě je nabourané červenobílé ohrazení na vjezdu z Wonkovy. Možná by bylo dobré to opravit dříve než nasněží.
A ještě jsem si včera všiml u nových zastávek dost porušené dlažby na chodníku u výjezdu pod gymnáziem.
Děkuji a přeji všem, i těm mnoha nespokojeným s úpravou MHD, pěkné svátky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
obě opravy jsou objednány. Dláždění proběhne v závislosti na počasí. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: Ještě k omezení MHD
Dotaz: Dobrý den, dalo se čekat, že velké škrtání v MHD způsobí nesouhlas. MHD je veřejná služba, jak už tady někdo psal. A vy lidem část této veřejné služby berete. Šetřit se musí, ale měli byste ubírat na něčem zbytkovém, co tolik potřeba není, než je MHD. Takto ztratí lidi důvěru v MHD a přece chcete, aby se do MHD po koronaviru vrátili. Zatím tímto krokem to děláte přesně naopak. Asi se to už k lednu nestihne, ale při nejbližším možném termínu bude potřeba MHD zase zpátky posílit. Je to potřeba.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, situace bude nadále sledována a podle jejího vývoje budou připraveny a přijímána další případné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: MHD: zrušení dopoledních spojů na lince 4 a spojů na lince 6
Dotaz: Dobrý den,
píšete, že dopolední spoje na lince 4 byly zrušeny proto, že jde jen o vložené spoje a že interval 1 hodina zůstal zachovaný. Jenže tyto vložené spoje pomohly a jsou cestujícími dost využívané. Podobné je to u spojů linky 6, kdy to bylo taky drasticky zrušené a půlka linky je pryč. Proto se lidi tady oprávněně rozčilují a já k nim taky patřím.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
přednostně byly omezeny spoje málo vytížení nebo alespoň zčásti nahraditelné. Situace bude nadále sledována a podle jejího vývoje budou připraveny případné další kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: kontejnery u prodejny Coop Vysočany
Dotaz: Mám dotaz ohledně kontejnerů u prodejny Coop na Vysočanech. Kontejnery jsou naplněny hned druhý den po odvozu, takže kapacitně asi nestačí,hlavně v době, kdy většina lidí pracuje z domu a jsou vánoční prázdniny.Nešlo by to trochu posílit,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Olšiaková
Posílili jsme vývoz kontejnerů v době okolo Vánoc i mezi svátky.
Je pravda, že Vánoce jsou obdobím, kdy odpadů a obalů je snad nejvíce v roce, proto došlo k posílení vývozu.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: Zrušte MHD úplně a nebudete muset odpovídat nespokojeným cestujícím
Dotaz: Je to jednoduchý. Zrušíte MHD, cestující budou moct po městě jezdit linkovou dopravou a město ušetří každý rok nejmíň 9,5 milionu korun. Stejně autobusy po městě jezdí jen důchodci, kteří to mají zadarmo. Aspoň se od autobusů MHD uvolní ulice a auta budou moct jezdit plynuleji. Nebo je to nějaký problém? A ještě ušetříte agendu na městě a úředníci se budou moct věnovat něčemu smysluplnějšímu. Třeba rychleji registrovat auta na Odboru dopravy. V průběhu roku 2021 by se MHD zrušit stihla. Zdravím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
po celou dobu roku 2020 se podařilo udržet žďárskou MHD v provozu. Jezdila i v době nouzového stavu na jaře, kdy cestující museli nastupovat pouze zadními dveřmi a jezdila i na podzim, kdy žáci a studenti zčásti nebo vůbec nejezdili do škol. Na jaře byl v této souvislosti omezen provoz na cca 1/3 standardního rozsahu. Nyní se připravujeme na dopady této situace pro rok 2021. Nadále lze očekávat, že celé hospodářství bude ovlivněno pandemií, jak konkrétně, je jen těžko předvídatelné. Aby dopad do MHD byl i za této situace co nejmenší, byly pro omezení zvoleny především ty spoje, které mají malou obsazenost a alespoň částečnou náhradu.
Cílem tedy není rušit MHD, ale i za aktuálních podmínek ji provozovat tak, aby byla uspokojena co nejširší přepravní potřeba občanů Žďáru v daném finančním rámci, bez navyšování ceny jízdného.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: Shrnutí připomínek občanů k chystanému rušení MHD od ledna
Dotaz: Když to shrnu, tak většina lidí správně připomínkuje, že to k ničemu dobrému nepovede. A že akorát naštvete další lidi, kteří MHD už nebudou jezdit, proto pak klesnou tržby od cestujících. A budou se muset provést další rušení a budou další poklesy tržeb. Jak někdo napsal, bude to nekonečný proces, ze kterého nebude úniku. Postiženi tím budou cestující a ne radní, kteří to schválili, protože oni MHD nejezdí. Řešení je jasné. Co nejdříve po Novém roce zase všechno vrátit do současného stavu. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situaci budeme i nadále sledovat a podle jejího vývoje budou zvažovány případné další kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: Proč mlčíte o omezování MHD od 1. ledna 2021? To se stydíte a je vám hanba?
Dotaz: Už nějaký čas víte o omezování MHD od 1. ledna 2021. Na webu města, v hlášení místního rozhlasu, ve Žďárském zpravodaji, v autobusech nebo na zastávkách MHD nic není. To se stydíte a je vám hanba za to omezení MHD? Ani bych se nedivil. Celý je to chaotický a asi na poslední chvíli, protože u linek 4 a 7 se jako pracovní den školních prázdnin bere 1. leden, který nikdy nebyl pracovní den. Chtělo se nad omezováním více zamyslet a nedělat to zbrkle. Co si pak máme o kvalitě změn v MHD myslet, že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na přípravě omezení tak, aby byl udržen rozpočet města a cena jízdného a odhadnut vývoj i s dopady COVID bylo odpracováno mnoho hodin. Cílem bylo omezit především spoje málo obsazené případně s alespoň částečnou náhradou. Informace o změnách v MHD, které byly schváleny v minulém týdnu, jsou zveřejněny na webu města, dopravce, prošly tiskovou konferencí vedení města. Zítra budou ve vozech MHD umístěny plakáty a letáky se změnami v jízdních řádech.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: Jak naši komunální politici myslí na veřejnou hromadnou dopravu
Dotaz: Ve Žďáru je to stejný jako v jiných městech. Před komunálními volbami všichni slibují, jak zlepší dopravu, ale pak na to zapomenou. V lepším případě komunální politici si pod řešením dopravy ve městě představí výstavbu nových komunikací ve městě a zřizování nových parkovišť. Veřejná hromadná doprava je u mnohých nad jejich rozlišovací schopnost. A když je třeba v dopravě sebrat peníze, tak veřejná hromadná doprava je na prvním místě. Chtěl bych vědět, kdo z radních města hlasoval pro redukci MHD
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
je snahou udržet dotaci na MHD ve výši 9,5 mil. Kč. Problémem je dopad pandemie a velmi těžký odhad vývoje současné situace. Vývoj budeme i nadále sledovat a reagovat podle něj.
Na webu města je zveřejněn zápis z každé rady města včetně přijatých usnesení a početní výsledek hlasování.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: omezení MHD je nepochopitelný
Dotaz: proč omezujete zrovna ty autobusy co omezujete?
vždyť nejsou prázdný ... jezdí tím hodně lidí

třeba dopoledne na čtyřce je v autobusu vždycky lidí dost

to nemůžete šetřit na něčem jiném než na MHD?
je to ostuda
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
u linky č. 4 je možné využít spoje, které jezdí v pravidelném hodinovém taktu. Mají tedy alespoň částečnou náhradu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: Všechny informace o omezení MHD nejsou pravdivé
Dotaz: Vážená paní Wurzelová,
četla jste článek ve Žďárském deníku o omezování MHD?
Jsou to oficiální informace od městského úřadu nebo jsou to jen názory žďárské místostarostky Bělohlávkové?
Protože člověk, co občas jezdí MHD, tak je mu hned jasné, že některé informace nejsou pravdivé.
Jak se může tvrdit, že třeba u linky 4 v dopoledních hodinách jsou doplněné spoje mimo interval nevyužívané?
To bylo rozhodnuto od "zeleného stolu"?
Kdo to omezení MHD schválil a je za to odpovědný?
Já omezení nechápu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ve Žďárském deníku nebyly informace podány zcela přesně. Můžete se o bližší vysvětlení obrátit na našeho tiskového mluvčího (pan Papáček) nebo na vydavatele deníku. Linka č. 4 má omezeny spoje, které byly "vložené" mezi pravidelné hodinové takty. Obecně byly omezeny málo vytížené spoje a také spoje s alespoň částečnou náhradou, což je případ linky č. 4.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: Harakiri v MHD
Dotaz: To harakiri v MHD co plánujete od ledna nepřinese nic dobrého.Jenom utečou někteří lidi z autobusů.Omezujete autobusy co jimi jezdí dost lidí hlavně na lince 4 a pak i 6 nebo 5.Stačí se občas podívat.Místo abyste řešili problém osobních aut kterých je čím dál víc tak všechno děláte proto aby jimi lidi víc jezdili.Seberte peníze odněkud jinde ale na MHD nešahejte.Něco si vymyslíte a lidí se nezeptáte.Rozhodují o tom lidi co MHD nejezdí.Jaká je šance že se ty harakiri v MHD od ledna odvolají?Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k 1.1.2021 vstoupí v platnost jízdní řády tak, jak byly schváleny. Vývoj situace budeme i nadále sledovat a podle toho následně reagovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2020
Předmět: Obsazená a přesto zrušená spojení MHD
Dotaz: Paní místostarostka v rozhovoru pro noviny Žďárský deník tvrdí, že museli zrušit méně obsazené spojení MHD, protože nevychází rozpočet města. Určitě by se našly ve městě věci, který by se mohly spíše zrušit a ušetřit, ale rušit MHD umí každý. Jenže méně obsazená spojení MHD to vždy nejsou. Třeba na lince 4 spojení s odjezdem od nádraží o půl jsou obsazený až dost. Proč jste rušili i více obsazená spojení, když tím lidi jezdili? A nepište, že lidi mohou jet o půl hodiny později, to není odpověď!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
u linky č. 4 byly zrušeny "vložené spoje". Cestující mohou využít spoje v pravidelném hodinovém taktu. Obecně byly omezeny spoje, které jsou málo obsazované případně mají alespoň částečnou náhradu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: Optimalizace MHD neboli škrtání v MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, děkuji za odpověď, i když trochu univerzální. To slovíčko optimalizace jsem si půjčil v odpovědi místostarostky Bělohlávkové pro Žďárský deník, kde to škrtání v MHD trochu provokativně nazvala optimalizací v MHD. A jak vidím, tak i spoustě jiných lidí se změny nelíbí, podle počtu příspěvků v Dotazovně. Město nějak nezvládlo komunikaci a pak to dopadlo, že lidi jsou z toho zděšeni. Bylo by dobrý urychleně začít s obyvateli města komunikovat, protože diskuze JPP zrovna není dobrá?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na situaci s dopady COVID nebylo možné reagovat v delším předstihu, situace se stále vyvíjí. Ani předpoklad vývoje pro rok 2021 v této souvislosti není jednoduchý. Jakmile rada města rozhodla o předloženém návrhu, byly zveřejněny informace – jednak v rámci zveřejňovaných materiálů projednaných radou města, tak na webu MHD i dopravce.
Slovo optimalizace na tiskové konferenci skutečně zaznělo a to proto, že v rámci omezení MHD jsou dochází i k optimalizaci spojů – těch, které byly málo vytížené – především první ranní a podvečerní spoje. Nicméně, co už Deník neodcitoval bylo předchozí slovo „vynechání“. Obecně citace není přesná a je zjednodušená. Pokud budete chtít, můžeme zaslat zvukový záznam z tiskové konference.
Na komunikaci konkrétních změn samozřejmě dále pracujeme. Zítra budou ve vozem MHD umístěny plakáty a letáky se změnami v jízdních řádech.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
a
Matěj Papáček
tiskový mluvčí


21. 12. 2020
Předmět: Jinde MHD podporují, ve Žďáru MHD omezují
Dotaz: V dnešním Žďárském deníku je článek "Cestující se vrací do MHD. Ve vozech se mačkají. Hygiena radí nejezdit zbytečně". Píše se tam, že "Cestujících v MHD začíná opět přibývat, ale spojů jezdí stále málo a jsou plné. To vůbec není ideální z protiepidemického hlediska. ...šetřit na veřejné dopravě v současné situace není zodpovědné". Já si taky myslím, že omezení nebude zodpovědné, lidí bude jezdit MHD stále méně. Můžete to ještě přehodnotit? Takto se to dělat prostě nedá, to není vůbec řešením.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
V současnosti je schválen rozpočet města, zadáním je také nezvyšovat cenu jízdného, nezbývá tedy než omezit rozsah MHD. Vývoj bude i nadále sledován a podle toho pak budou přijímána případná další opatření.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: Zhoršení MHD se chystá. Město mlčí, asi se bojí reakce občanů.
Dotaz: Vážená paní, Vážený pane, čistě náhodou jsem se dozvěděla, že od Nového roku se hodně omezí MHD. Že by ale občany někdo o tomto informoval, to ani náhodou. Informujete o podružných věcech, ale o této zásadní mlčíte. To se bojíte reakce občanů? Asi ano, ale před kritikou si neschováte hlavu do písku jak pštros. Informace na webu, v autobusech atd. nejsou. A nebudou jezdit celkem plné autobusy, jako třeba dopolední čtyřka. A omezení šestky je taky hrozné. Proč o tomto mlčíte? Moc se občanů bojíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
COVID situace se mění velmi rychle a její dopady jsou jen velmi těžko předvídatelné dlouhodobě dopředu. Proto i zohlednění dopadů COVID do roku 2021 bylo připravováno na konci listopadu, podle aktuální situace. Zveřejnit informace o této změně jízdních řádů bylo možné až po jejím schválení radou města v minulém týdnu.
Již ve středu, ačkoliv se ještě pracovalo na konečné a tiskové podobě jízdních řádů, jsme informovali skrze média, alespoň kusé informace. Od minulého týdne je na webových stránkách dopravce i města umístěná informace o chystaných změnách.
Hned po schválení jízdních řádů jsme začali s dopravcem pracovat na rozšíření konkrétních informací. Začátkem tohoto týdne budou všechny změny popsány v letácích umístěných v autobuse a také na označnících MHD.
Děkujeme Vám za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
a
Matěj Papáček
tiskový mluvčí
18. 12. 2020
Předmět: Škrty v jízdních řádech MHD jsou katastrofa a zase tam máte chyby
Dotaz: Dobrý den, po zde zmíněné chybě v jízdním řádu linky 4 před několika týdny máte v návrhu zase chyby. Na lince 4 u spoje 11 a na lince 7 u spojů 8 a 9 je omezení "10" pro omezení provozu během školních prázdnin. Jenom nevím, proč u této poznámky je napsaný, že nejede mj. na Nový rok, když to je státní svátek a škola není. A potom u linky 4 u spojů 33 a 35 je omezení pro pracovní dny a současně pro Štědrý den, který ale není pracovním dnem. To už snad opravíte nebo to necháte až do Silvestra 2021?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dopravce ve snaze přehlednosti v jízdních řádech využívá shodné a co nejvíce univerzální významové (negativní) značky.
Z tohoto důvodu je použita negativní značka 10 na školní spoje obdobně jako u linkové dopravy a ponecháno nadefinované omezení i na Nový rok a na spoje linky 4 použito v MHD ZR dlouhé roky zavedená NZ 80, které omezuje 24. a 31.12 dopravu bez ohledu na skutečnost, zda je Štědrý den (svátek) a Silvestr vychází na pracovní den či den o víkendu.
Domníváme se, že to není chybou a naopak tím vycházíme vstříc cestujícím.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


19. 12. 2020
Předmět: MHD nebude jezdit častěji
Dotaz: Paní Wurzelová, před 10 dny jsem Vám psala, že spojení MHD pro sídliště Pod Zelenou horou je slabé a že by bylo potřeba zvýšit četnost linek MHD. Místo toho uděláte jako město přesný opak a už tak slabou nabídku MHD ještě snížíte. Co tím město sleduje? Aby si občané kupovali více aut a aby byly ještě plnější silnice a křižovatky? Protože teď bez auta se už určitě neobejdeme. Příště prosím ale neříkejte, že obyvatelé se mají chovat ekologicky. Jak? Pěšky to máme daleko a pro kolo nejsou podmínky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
žádná MHD není schopna pokrýt všechny individuální potřeby a požadavky cestujících. Za současné situace ovlivněné COVID pokud máme dodržet rozpočet města pro krytí ztráty z MHD a současně udržet výši jízdného je nutné omezení spojů. Pro omezení byly vybírány především takové spoje, které mají malou obsazenost nebo jsou alespoň zčásti nahraditelné. Omezit MHD bez dopadu na cestující v rozsahu 12% není reálné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, když jsem v programu Rady města viděl bod k jízdním řádům MHD 2021, tak jsem doufal, že na Okružní horní bude zase jezdit linka 8. Místo toho přijdeme na lince 1 o 1 spoj , na lince 4 o 5 spojů plus 2 večerní spoje o víkendech, na lince 6 o 7 spojů a na lince 8 o 1 spoj. Pěkně na nás pamatujete, celý život jsme platili daně a na stáří se na nás všichni vykašlou. To je pěkná vizitka města, jak se stará o své obyvatele. Budete mít setkání s občany na téma MHD? Já bych vám to vysvětlil.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený obyvateli,
omezení MHD se týká celého města. Byly přednostně vybírány spoje, které jsou málo vytížené nebo mají alespoň částečnou náhradu. Podle vývoje situace v průběhu roku bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: Počet autobusů městské dopravy od ledna
Dotaz: Dobrý den, zrovna jsem se chystala psát námět, že pro snížení počtu aut na silnicích bude potřeba zvětšit počet autobusů městské dopravy, ale vy jste udělali přesný opak. Z tohoto důvodu dostane ekologie ve městě zase na frak. I když píšete, že se omezovaly málo vytížené autobusy, tak v některých případech to není pravda, jako například u dopoledních vložených autobusů na čtyřce. Proto chci požádat, aby v nejbližším termínu se vrátilo vše zpět a peníze se šetřily jinde, než na městské dopravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za podnět. Omezení na lince 4 je z důvodu nahraditelnosti "vložených" spojů spoji jezdícími v pravidelném hodinovém taktu. Tyto spoje budou v dalších případných úpravách znovu tématem k řešení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: Město Žďár jako kandidát na cenu Ropák roku za přístup k MHD
Dotaz: Vážené město, co jste vymysleli a schválili pro MHD od přelomu let 2020/1, to si zaslouží kandidaturu na cenu Ropák roku, tedy za antiekologický čin roku. Pořád máte plná ústa toho, jak chce mít zelené město, město s méně auty, volnější silnice ve městě a podobně. Teď uděláte přesný opak, když seškrtáte linky MHD. Pak se ale nemůžete divit, že to s dopravou ve Žďáře vypadá tak, jak to vypadá. Můžete prosím napsat, kdo schválil tento antiekologický čin? A kdy se to zopakuje, další seškrtání MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
další případné omezení nebo rozšíření MHD závisí na vývoji v příštím roce, který lze s ohledem na COVID jen velmi těžko předpovídat. Rozpočet pro rok 2021 i pro krytí ztráty z MHD schválilo zastupitelstvo města, konkrétní omezení MHD schválila rada města. Návrh tak, aby zajistil udržení rozpočtu pro rok 2021 pro tuto položku ve výši 9,5 mil. Kč a nebylo zvýšeno jízdné, zpracoval KS s dopravcem a po konzultaci s odborníkem z UPCE. Snahou bylo, aby se omezení dotklo především spojů s nízkou obsazeností a alespoň částečnou náhradou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: Škrty v MHD pojmenované jako optimalizace MHD
Dotaz: Pojmenovat drastické škrty linek MHD jako optimalizace MHD, to paní místostarostka Bělohlávková při rozhovoru pro Žďárský deník nezvládla. Třeba u linky 6 v pracovních dnech škrtáte 4 spoje a o víkendech dokonce místo 7 spojů budou jezdit jen 2 spoje!!! Na lince 4 je to podobné, v pracovních dnech ranní spoj, dopolední spoje a večerní spoje jsou pryč. A večer i v pracovních dnech se škrtání přehnalo. Takto si představujete službu občanům, takto si vylepšujete obraz města v očích jejich občanů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
velká část omezovaných spojů je i optimalizací stávající MHD. Byly rušeny především ty spoje, které mají minimální obsazenost nebo alespoň částečnou náhradu. Částečná náhrada se týká i Vámi uváděné linky č. 4, kdy byly zrušeny "vložené" spoje v pracovních dnech, přičemž lze předpokládat, že cestující se přesunou a využijí spoje této linky jezdící v pravidelném 1 hodinovém taktu.
Omezit v rozsahu 12% MHD není jednoduché a vždy se takový krok cestujících více nebo méně dotkne. Cílem je udržet rozpočet pro krytí ztráty MHD v roce 2021 ve výši 9,5 mil. Kč a nezvyšovat jízdné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: Spojení městskou dopravou na zelenohorský hřbitov ponovu
Dotaz: Dobrý den. Odpovězte nám prosím, jak se budeme dostávat ponovu na zelenohorský hřbitov městskou dopravou, když tam od ledna bude jezdit jen polovina autobusů. Na hřbitov se v pracovních dnech kvůli zaměstnání nedostaneme a o víkendech místo 3 párů autobusů linky 6 tam bude jezdit jen 1 pár. Dnes se autobus otáčí za 23 minut nebo teoreticky můžeme jet i za 73 minut. Ponovu se bude otáčet jen za 43 minut a to nevyhovuje, jiná alternativa není. Takže zabereme parkoviště autem. Nebo co máme dělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
na Zelenou Horu lze nadále využít spoje linky č. 6. Zde proběhla optimalizace na základě velmi nízké obsazenosti spojů i původně krátké doby na návštěvu hřbitova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: V tisku proběhla informace o omezení provozu MHD. K tomu lze konstatovat pouze jedno: omezení provozu MHD už mělo dávno proběhnout. Autobusy MHD jezdí především v odpoledních a večerních hodinách s max. 1 – 3 cestujícími, mnohdy úplně prázdné. Takový provoz nemůže být efektivní. Reorganizace MHD, která před časem proběhla, cestující moc do MHD nepřitáhla, tak by do budoucna stála za úvahu další optimalizace provozu MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, další omezování MHD aktuálně nepřipravujeme. Ta, která budou platit od 1.1.2021 vycházejí právě především z nízké obsazenosti některých spojů a případně z jejich částečné nahraditelnosti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: S využívám MHD od ledna 2021 končím
Dotaz: Po té chytré optimalizaci MHD, co teď od ledna 2021 předvedete, končím s využíváním MHD. Když budu potřebovat někam jet MHD, tak většinu toho právě od ledna 2021 rušíte. Pěšky to mám daleko, na kole jezdí po Žďáru jen sebevrah nebo cyklistický fanatik, tak budete mít ve městě každý měsíc o několik desítek jízd autem navíc. A příště si nestěžujte, že je třeba řešit ucpané silnice, když děláte takové chytré optimalizace MHD. Nevím, kam se poděl selský rozum. To nechápete, kam to teď s MHD směřuje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pro rok 2021 je na MHD v rozpočtu města vyčleněno 9,5 mil. Kč. Abychom byli schopni rozpočet udržet a nezvyšovat cenu jízdného muselo dojít k omezení rozsahu kilometrů. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: Vůbec nevím, co tím škrtáním v MHD sledujete
Dotaz: Dobrý večer, můžete mi prosím vysvětlit, co tím škrtáním v MHD sledujete? To jako chcete odradit lidi, aby nejezdili MHD? Kdo absolvoval pár ročníků na ekonomické škole, tak ví, co je to takzvaná anulační spirála. Když zrušíte část nabídky, tak poklesne část poptávky, protože nebude vyhovovat to, co v nabídce zůstalo. A klesnou tržby. Kvůli poklesům tržeb zrušíte další část nabídky a pořád dokola. Roztočíte anulační spirálu. Nebo je cílem ušetřit dotaci MHD, ať občané cestují, jak chtějí? Nevím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
cílem je udržet rozpočet na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 ve výši 9,5 mil. Kč a zachovat výši jízdného pro cestující. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: Radikální omezení MHD
Dotaz: Prosím vás, můžete mi vysvětlit, jak můžete tvrdit, že rušíte jen málo využívané autobusy MHD? Třeba na lince 4 jsou autobusy odjíždějící z nádraží v 8.30, v 9:30 a v 10:30 hodně vytížené a vy je zrušíte. A proč o víkendech byly zrušeny podvečerní a večerní autobusy linky 4 a protisměr na lince 8 zůstal? To lidi budou jezdit jen jedním směrem a pro opačný směr si musí zajistit odvoz? Toto radikální omezení je nedomyšlené, špatné a likvidační pro MHD. Kolik autobusů zrušíte potom příští čtvrtrok?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v důsledku dopadů COVID řešíme omezení MHD tak, abychom byli schopni dodržet rozpočet roku 2021 pro tuto položku ve výši 9,5 mil. Kč a nezvyšovat jízdné. To vyvolává omezení v počtu kilometrů. To bez dopadu na stávající komfort MHD nelze provést. Situace bude i nadále sledována a podle jejího vývoje budou zváženy a připraveny další případné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služe

16. 12. 2020
Předmět: Lávka na Farských-pan starosta reakce
Dotaz: Schovávat se za chodce a ZTP, když je dále pouze cyklostezka?
Zmíněné nedostatky byly na lávce od chvíle, kdy na ní bylo zábradlí namontováno.
Nosné šrouby, které mají držet zábradlí u mostu a v mnoha případech jsou pouze 2/4, někdy nahrazeny tenkými závitovkami oproti jistě navrženým pevnostním šroubům, ty z mostu nikdo neukradl.
Pokud byste jste plul na loďce, všiml byste si, že tam šrouby nejsou, protože nesdí díry.
Zábradlí tak nemůže vyhovovat navrženým požadavkům..
Kdo je za to odpovědný?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
za dílo je především zodpovědný dodavatel, s nímž budou řešeny jakékoli nedostatky v rámci záruky. Ostatní odpovědnosti byly popsány. Na upřednostňování zájmů chodců a tělesně postižených město trvá a bude ho aplikovat i v budoucnu. A když jste zmínil téma schovávání, budeme rádi, když uvedete své jméno a kontakt nebo nás oslovíte napřímo, protože každý občan, který má zájem město zlepšovat třeba i formou konstruktivní kritiky, je vítán.
Martin Mrkos, starosta

18. 12. 2020
Předmět: Optimalizace MHD od ledna 2021 aneb chystejte parte pro MHD Žďár n/S
Dotaz: Když mi známý řekl, co se chystá za optimalizaci MHD od ledna 2021, tak jsem si nejdřív myslel, že si dělá legraci. Nedělal. Můžete mi vysvětlit, která chytrá hlava schválila to prořídnutí MHD, co nazýváte jako optimalizace? Nejen lidi z Kláštera budou bití, škrtáte kromě linky 6 i u linky 5, 7 a 1. Známý je filatelista a dvakrát měsíčně mají setkání v Táferně, kam je krásně z celého Žďáru dovezla linka 6. Kdo teď nebydlí u trasy linky 2, tak bude jezdit autem. Toto bylo cílem optimalizace MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za současné situace, kdy COVID má a i do příštího roku bude mít vliv na provoz MHD, neřešíme optimalizaci ale omezení, která z toho vyplývají. Pokud máme dodržet rozpočet roku 2021 pro MHD ve výši 9,5 mil. Kč a zachovat cenu jízdného, musí být omezeny odjeté kilometry. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služe

18. 12. 2020
Předmět: Škrty v MHD od 1.1.2021
Dotaz: Vážení, jak dlouho ještě budete zkoušet trpělivost obyvatel s veřejnými službami? MHD je služba pro občany a vy jim službu seškrtáváte. V jedné diskuzi teď někdo vypočítal, že za pár dní škrtnete skoro každý osmý ujetý kilometr. To není pár kilometrů co se dá zanedbat. Proč nemyslíte na ekologii a místo toho chcete mít město plný aut? Jako by teď těch aut nebylo málo? Jsou vám jasný důsledky poškození kvality života obyvatel? Kdo z města přišel s tímto "nápadem" škrtat v MHD? To snad není možný!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
změny v MHD jako jeden z nejpodstatnějších parametrů pro omezení spojů zohlednily obsazenost jednotlivých spojů případně jejich nahraditelnost jinými. Tento způsob omezení by tedy neměl vyvolat skokový nárůst zaplnění ulic dalšími auty. Pokud má být dodržen rozpočet města a zachována cena jízdného, je nutno škrtnout některé spoje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: Odpověď na dotaz k rušení v MHD
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, v odpovědi si protiřečíte. Jak může být MHD pro občany i dále zajímavá a potřebná, když ji výrazně rušíte? Potom píšete, že je nutné omezit rozsah MHD, ale už nepíšete, jak jste na to přišla, že je to nutné. Ve městě by se dalo rušit něco jiného. Pozoruji, že se v posledním období počet cestujících zase pomalu zvyšuje a město místo toho udělá krok, kterým se už sotva počet cestujících zase vrátí. Nezlobte se, ale to je chaotické řešení. Nebo město plánuje MHD pomalu rušit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Suku,
město neplánuje rušit MHD. Město je v situaci, kdy i na MHD dopadá situace s COVID. Máme-li udržet rozpočet města pro rok 2021 pro krytí ztráty z MHD ve výši 9,5 mil. Kč a nezvyšovat jízdné, jen nutno omezit počet ujetých km. Aby dopad takového kroku na občany byl co nejmenší, byly vybrány spoje málo obsazené, prázdninové, s alespoň částečnou náhradou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: Jaká je budoucnost městské hromadné dopravy ve Žďáru? Je odpovědí slušné slovo?
Dotaz: Když se podíváme na MHD, tak co vidíme? Nefungující monitor s odjezdy MHD v nádražní hale. Od jara stále promýšlenou změnu obsahu nástěnek MHD před nádražím. Na Studentské ulici někdo přišrouboval značku linkový dopravy a město vyšetřuje, kdo to tam přišrouboval a dokud to nevyšetří, tak to tam nechá. A teď se zruší část linek MHD. Co bude příště? Cestující si v rámci úspor budou autobusy MHD řídit sami, protože řidiči něco stojí? Dělejte něco nebo budete hrobaři MHD! Na co potom platíme daně?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
pokud je monitor v hale ČD v poruše, je obratem zajištěna oprava. Obsah nástěnek před nádražím se mění, je v přípravě konečná verze jejich obsahu a forma zpracování. Neoprávněně osazené označení zastávek na Studentské je v řešení.
V končícím roce se naše MHD ve Žďáře vypořádala kromě jiného i s pandemickou situací. Podařilo se po celou dobu udržet její provoz, a to i v nejkrizovějším období na jaře, kdy byla MHD omezena na cca 1/3 jejího obvyklého rozsahu. Každá služba něco stojí a pro rok 2021 je na MHD v rozpočtu města vyčleněno 9,5 mil. Kč. Abychom byli schopni rozpočet udržet a nezvyšovat cenu jízdného muselo dojít k omezení rozsahu kilometrů. Pro omezení byly vybrány spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak bude dále reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: V rámci úsporných opatření se radnice rozhodla ušetřit právě na MHD.
Dotaz: Tahle věta je v článku Žďárského deníku s titulkem začínajícím "Žďár seškrtal autobusové linky v MHD".To snad nemůžete myslet vážně?Za těžký peníze platíte generel dopravy,aby lidi tolik nepoužívali auta a místo toho jim náhradu zrušíte!To je naprostý Kocourkov.To se nedalo ušetřit jinde?Když může město platit architekty,koordinátory,druhou místostarostku a podobně,tak omezovat služby obyvatelstva je skok zpět.Vůbec s tím nesouhlasím a žádám co nejdříve zachování linek MHD ve stavu prosince 2020
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočet města na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 počítá s doplatkem města na tuto službu ve výši 9,5 mil. Kč. Pokud rozpočet máme udržet ve schválené výši a současně nezvyšovat jízdné, pak nezbývá než omezit rozsah MHD. Za uvedených podmínek (výše rozpočtu a zachování výše jízdného) byly do omezení pro rok 2021 zahrnuty především ty spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak může dojít k dalším omezením nebo naopak k rozšíření nabídky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2020
Předmět: Úpravy Zelené Hory
Dotaz: Není možné si nevšimnout úprav na Zelené Hoře a kolem ní, což je vpořádku. Konečně si myslím, že z jara dojde k osazování tolik potřebné zeleně kolem tohoto nádherného díla,neboť to tam zatím působí jako holiny a to není dobře ! Nutnost výsadby keřů a stromů je namístě. Celé to okolí by zkrásnělo zelení a přírodou.Předpokládám, že se tam zvětší parkoviště, ale i ostatní infrastruktura je nutná, aby přilákala co nejvíce návštěvníků !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vaverková,

děkuji, že jste si všimla aktivit města na Zelené hoře. Ozelenění je samozřejmě v plánu, jen se zde musíme řídit přírodními zákony, takže počkat na vhodné období. S ostatními partnery, např. s farností, dále plánujeme navazující projekty, které citlivě, ale účinně vyřeší parkování, sociální zázemí i turistickou infrastrukturu.

Hezký zbytek Adventu
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 12. 2020
Předmět: To bude skutečně postupná likvidace MHD
Dotaz: Vážená paní, s hrůzou jsem si přečetla dotaz občana k rušení na linkách MHD. A když jsem se dívala i na odkazovanou tabulku s rušením, tak to je doslova katastrofa. To si neuvědomujete, jak píše i občan, že když něco zrušíte, že ne každý bude moci jet nějak jinak? Brečíte, že lidi málo jezdí MHD a tímto krokem je ještě více naženete do osobních aut a Žďár bude ještě více ucpaný. A nejhorší nakonec je to, že doslova počítáte s variantou dalšího rušení linek MHD, před čímž varoval i ten občan.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
rozpočet na krytí ztráty z MHD pro rok 2021 počítá s doplatkem města na tuto službu ve výši 9,5 mil. Kč. Pokud rozpočet máme udržet ve schválené výši a současně nezvyšovat jízdné, pak nezbývá než omezit rozsah MHD.Jakákoliv MHD nepokryje veškeré individuální potřeby a požadavky cestujících. I za současné situace je snahou všech zúčastněných, aby i s omezením byla naše MHD co nejvíce zajímavá a potřebná pro žďárské cestující. Proto byly do omezení pro rok 2021 zahrnuty především ty spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak může dojít k dalším omezením nebo naopak k rozšíření nabídky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2020
Předmět: namrzlé schodiště na poliklinice
Dotaz: Dobrý den, prosím o ošetření namrzlého schodiště vedoucího do polikliniky. Pád na tomto schodišťi opravdu nebyl příjemný. Kdybych si někdy příště při podobném pádu na tom neošetřeném a neoznačeném schodišťi způsobil vážnější úraz. Budu vás jako zřizovatele žalovat.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
Vaši stížnost jsme předali správci budovy polikliniky.

s pozdravem


Kadlec Jaroslav, TSBM

16. 12. 2020
Předmět: informatika
Dotaz: V dotazovně máte jméno Vostrejš -informatika, je toto ještě aktuální ? Nebo už u Vás nepracuje ? V opačném případě jej vymažte.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Peterko,
děkujeme za upozornění, pracuje se na odstranění bývalého pracovníka oddělení informatiky Ing. Vostrejše z příslušné databáze.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

18. 12. 2020
Předmět: Počátek likvidace žďárské MHD?
Dotaz: Dobrý den, můžete potvrdit správnost informací o rušení ve žďárské MHD od ledna 2021, které jsou na http://www.mhdzdar.cz/soubory/2020/12/Seznam-zm%C4%9Bn-MHD-ZD-2021.jpg? Pokud to je pravda, tak to podle mě znamená počátek likvidace žďárské MHD, protože kvůli podstatnému zhoršení nabídky to bude znamenat méně cestujících a méně tržeb. Což potom bude znamenat další rušení a další rušení. Nějak doufám, že ta informace není pravdivá, jinak je to průšvih a smutný dárek Žďárákům na Vánoce. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i za současné situace, kdy je nutné omezit rozsah MHD, je snahou všech zúčastněných, aby MHD byl i nadále co nejvíce zajímavá a potřebná pro žďárské cestující. Proto byly do omezení pro rok 2021 zahrnuty především ty spoje, které jezdí málo obsazené nebo v době prázdnin nebo s alespoň částečnou náhradou. Vývoj situace bude v průběhu roku sledován a podle toho pak může dojít k dalším omezením nebo naopak k rozšíření nabídky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 12. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: V dotazovně je poměrně dost upozornění na určité nedostatky, nebo nedodělky,popř. upozornění občanů, kteří si všímají mnoho věcí a záleží jim na našem městě, což je vpořádku. Bylo by také vhodné poděkovat městu a všem jejich zaměstnancům za poctiivou práci, které městu odvádí, na toto se zapomíná,proto to zmiňuji a zveřejňuji, děkuji za všechny.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Syrový,
díky za Vaše poděkování, které budu ráda zaměstnancům a vedení města tlumočit. Smyslem kritiky není jen odstranění problému, ale i motivace k tomu podávat co nejlepší výkony, takže i za ni musíme lidem v našem městě poděkovat. Jde nám všem o to, aby se věci dařily, aby se problémy pokud možno rychle a úspěšně vyřešily, prostě, aby se nám všem ve městě dobře žilo.
Hezké vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

15. 12. 2020
Předmět: Lávka na Farských pro Starostu, který udržel peníze do doby než byly odstraněny vady a nedodělky...;
Dotaz: Je pro občana těžko uvěřitelné, že na MěÚ je spousta Ing., arch. a jiných všeználků, ale nikdo, kdo by vylezl z kanceláře a s či bez titulu díla kontroloval..
K osobní odpovědnosti za paskvil, kterou lávka pro vodáky je se nikdo nepřihlásil.
Alibismus s jezem neberu jako reálnou nápravu.
Na chybějící šrouby bylo upozňováno několikrát.
Proč stavby kontroluje exetrní firma?
Můžete jí uvést?
Jak se můžete dívat lidem do očí, když takhle lžete???
Zaplatili jste za odfláklou stavbu..
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
považuji za dobré, když mají odborníci na MěÚ a externí spolupracovníci odpovídající vzdělání. Bylo by zajímavé představit si jiné kvalifikace, já však v tomto ohledu preferuji tradiční model, kdy městským architektem je architekt, investičním technikem stavař apod. Kromě vyjmenovaných osob na stavbu lávky dohlížel také autor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, kde zákon neumožňuje jiné kvalifikace a naopak předepisuje, jaké kvalifikace musí tyto osoby plnit. V případě technického dozoru investora město nedisponuje interním zaměstnancem s příslušným osvědčením, proto si, tak jako drtivá většina měst, najímá externisty. Nad akcemi mají dohled také politici a zde přijímám plnou odpovědnost za upřednostnění zájmů chodců a tělesně postižených nad zájmy vodáků, jimž průjezd není znemožněn, což jsme si sami vyzkoušeli. Umístění lávky výše nad úrovní terénu by totiž zajistilo hladší průjezd vodákům, ale pro všechny ostatní by se překonání místa ztížilo, pro postižené významně–a zde se nebavíme o normách, ale o reálných potřebách a překážkách v životě lidí. Město dbá na to, aby se nedostatky odstranily před převzetím díla, a projeví-li se další posléze, pak v rámci záruky. Zde si musím postesknout, že monitorujeme situaci kolem lávky i proto, že ji někdo cíleně poškozuje,např. odstraňováním šroubů. Nechávám na zamyšlení, jaký to má účel a apeluji na pachatele, aby toho zanechal, protože ohrožuje bezpečnost lidí.
Martin Mrkos, starosta


15. 12. 2020
Předmět: Kdy bude dokončena lávka na Farčatech??
Dotaz: Dobrý den, město se chválilo, jak zadržuje peníze pro realizační firmu do doby, než budou odstraněny všechny vady..
Sloupky zábradlí jsou osazeny stále mnohdy jen dvěma ze čtyř šroubů.
Vymezovací trubky mezi prkny jsou vesměs černé, ale někde antracitové..
Kdo dohlížel na stavbu a zodpovídá za současné nedodělky??
Stavba měla být již dávno hotová, nebo je tomu jinak?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

lávka na Farských humnech je dokončena a předána. Technický dozor pro Město Ž. zajišťovala externí firma. Pokud se vyskytují Vámi popsané vady bude tato informace na místě prověřena a u dodavatele reklamována. Záruční lhůta je 60 měsíců. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

14. 12. 2020
Předmět: úklid listí
Dotaz: Dobrý den.
Víš, že tato připomínka patří fě SATT - prosím o předání.
V 1. mezibloku na ul. Studenská je spousta spadaného listí. I když je prosinec, bylo by možné toto listí shrabat a odvézt.
Děkuji za kladné vyřízení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za podnět, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 12. 2020
Předmět: Obchvat
Dotaz: Kdy se již konečně začne dokončovat horní obchvat od kruháče na Brněnské zadem kolem kovošrotu na ul. Jihlavskou ? Stále se o tom hovoří a dokončení nikde Jaký je v tom zase problém ? Tyto věci by měli mít prioritu,pokud chceme odklon dopravy z města ! Předpokládám, že občané chtějí slyšet termín začátku a dokončení ! Nechtějí slyšet ty stálé průtahy a proč to nejde. V těchto věcech musí být naše město daleko pružnější a aktivnější !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

předně je třeba poznamenat, že se jedná o akci ŘSD. Město se nicméně snaží této stavbě vycházet maximálně vstříc, např. majetkovou přípravou, a záměr v rámci svých možností tlačit, i proto je nyní intenzivně připravována. Jde o silnici I. třídy, což s sebou nese poměrně vysoké nároky. V současné době vzniká projektová dokumentace, následuje proces povolování, práce na realizační dokumentaci a soutěžení dodavatele. Předpoklad zahájení stavby je podzim 2022. Město se dále snaží svojí participací o dřívější termín. Je však třeba pamatovat na to, že povolovací procesy mají řadu aspektů, které mají výrazný vliv na čas. Stavba by mohla být dokončena v průběhu roku 2023.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 12. 2020
Předmět: SSZ Konvent: Nesmyslné kompromisy Ing. Wurzelove
Dotaz: Paní inženýrko, prosím běžte si do té kolony na chvíli stoupnout než napíšete toto:
"Zásadní upřednostnění Smetanovy není možné, prvotní je vždy, a to i ve špičce, průjezdnost hlavní sil. Brněnská/Horní. Řešení ZNOVU bude kompromisem mezi všemi potřebami a možnostmi na této křižovatce."
Při stáv. "řešení" často dochází k tomu, že auta na Smetance stojí DLOUHOU kolonu, zatímco na Br+Hor+Novo NENÍ NIKDO!!! Toto NENÍ KOMPROMIS ani omylem a nelze ZNOVU hledat obdobný!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nastavení řízení této křižovatky je nutno dohodnout s vlastníky a správci komunikací, dopravními odborníky (projektanti) a dopravním inspektorátem ... Situaci na místě jsem i já osobně jako i ostatní zainteresovaní opakovaně sledovala a opakovaně jsem projížděla Smetanovou za dopravní špičky i mimo ni. Nicméně nadiktovat komukoliv z dotčených, že musí akceptovat to, co vedení města nebo někdo z odboru komunálních služeb nebo konkrétní občan města považuje za nejlepší, není možné. Naší snahou je najít takové společné řešení pro křižovatku "Konvent", které bude bezpečné a situaci především pro průjezd Smetanovy zlepší.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


11. 12. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Přeji dobrý den, děkuji za rychlé vyřízení ohledně úklidu u městského divadla, který je již vzorový. Patří dík i zaměstnancům SATTu. Zároveň Vám přeji hodně úspěchů ve Vaší práci, radostné Vánoce a pevné zdraví v Novém roce. Bencová
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Bencová,
děkujeme za pochvalu, kterou předáme firmě SATT.
I Vám přejeme pevné zdraví do nového roku.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

13. 12. 2020
Předmět: ještě k novým zastávkám na Studentské ulici
Dotaz: Dobrý den, pokud nebudu hodnotit dobu výstavby a kolik to stálo, tak se mi nové zastávky líbí. Často chodím okolo a pozoroval jsem výstavbu. Jedna věc mě ale překvapila. Na poslední chvíli na obou stranách zastávky byly ke značce zastávky MDH přišroubovány kulaté značky zastávky pro regionální autobusy. Nikde jinde v ČR jsem toto neviděl, to je nějaká novinka? Na zastávkách jsem vždycky viděl jen jednu značku zastávky, buď pro MHD nebo pro regionální autobusy. Asi to musí být, ale není to hezký,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kdo na zastávky instaloval označení pro regionální autobusy nám není v tuto chvíli ještě není známo. Toto označení na zastávky MHD nepatří a bude odstraněno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 12. 2020
Předmět: Odstavený vrak
Dotaz: Dobrý den, na pozemku města č.5815/1 lokalita rybníček stojí dlouhodobě vrak automobilu značky seat, nebo něco takového bílé barvy hned u volejbalového hřiště. Auto je bez značek, vyfouknutými pneumatikami a bez STK a nalepenou dálniční známkou z roku 2018. Nejen že tam zavazí a kazí dojem, ale brání i do vjezdu do garáží, když si chcete více najet. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, vozidlo bude urychleně řešeno dle příslušných zákonných norem.

Děkujeme za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 12. 2020
Předmět: Hrubá chyba na zastávkových sloupcích zastávky Studentská
Dotaz: Dobrý den. Na zastávkových sloupcích zastávky Studentská na poslední chvíli byly doplněny i značky zastávky pro linkovou dopravu. Koukněte do právních norem a tam se jasně píše, že když je zastávka společná pro MHD a pro linkovou dopravu, tak se na zastávkovém sloupku umisťuje POUZE značka zastávky pro MHD. Odstraňte prosím tuto hrubou chybu, protože kdo jiný než pracovníci Městského úřadu by měl dbát více na dodržování právních norem. Jinak budou zastávkové sloupky ověšené jak vánoční stromek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o závadě víme. Zjišťujeme kdo toto značení na označníky doplnil. Následně toto bude odstraněno.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 12. 2020
Předmět: MHD linka 5 by měla jezdit častěji
Dotaz: Dobrý den, protože od ledna bude nový jízdní řád MHD, tak bych chtěla požádat za všechny obyvatele sídliště Pod Zelenou horou o zvýšení četnosti jízd linky 5. Třeba o víkendech připomíná jízdní řád noty na buben. Optimální by byl stav, kdyby po celý týden linka 5 jezdila po hodině od rána do večera a doplňovala se s linkou 2. Šlo by o návrat výborného jízdního řádu linky 5 z druhého pololetí 2017, který se vám moc povedl. Děkuji předem, že na nás budete pamatovat a ulehčíte nám cestování MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
i v souvislosti s nepříznivým dopadem pandemické situace s COVID 19, a to nejen na provoz MHD, bude rada města projednávat úpravy jízdních řádů k 1.1.2021. Variantou za tohoto stavu nebude rozšiřování stávající obsluhy města linkami MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 12. 2020
Předmět: Informace o MHD pro přijíždějící do Žďáru vlakem nebo linkovým autobusem
Dotaz: Dobrý den, nevím, kdy jste se naposledy byli podívat na nádraží. Když někdo do Žďáru přijede a chce pokračovat MHD, tak ho hned na nádraží odradíte. Monitor s odjezdy MHD je vypnutý. Tabule s informacemi o MHD, které ještě na jaře byly všechny potřebné informace MHD pro neznalé cestující, má teď 2, slovy dvě stránky papíru. Na jedné je mapa linek a na druhé jsou QR kódy pro načtení chytrými telefony. To myslíte vážně? To si myslíte, že takto získáte lidi do MHD, aby nejezdili autem? To asi sotva
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
monitor s odjezdy MHD v hale nádraží byl nezávisle na Vašem upozornění zprovozněn. V nástěnkách o MHD je zveřejněno schema vedení linek MHD a potřebné kontakty pro bližší a aktuální informace. Konkrétní aktuální jízdní řády jsou vylepeny v bezprostřední blízkosti na označnících stanovišť autobusů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 12. 2020
Předmět: Pohřby
Dotaz: Dobrý den, zajistěte prosím, aby se u pohřebních služeb, které jsou u Vás v nájmu mohlo platiit kartou a ne v hotovosti. Nevím, proč se tyto firmy na to již dávno nepřipravily, aby pozůstalí mohli vše platit kartou, nebo on-line. V tak pokročilé technické době a nemůže se u nich platit kartou, toto by bylo vhodné s nimi dohodnout, aby to umožňovaly.V opačném případě se budeme obracet na pohřební firmy, které toto budou umožňovat, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme Vám za podnět, předáme jej firmám poskytujícím pohřební služby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 12. 2020
Předmět: Semafory u OC Convent
Dotaz: Kdy konečně změníte tu "dynamiku" na semaforech v křižovatce u OC Convent, kdy jste zrušili interval pro "vymetení" provozu ze Smetanovi ulice? Ve špičce je trvale zacpán provoz po celé ul. Smetanova přes kruhák u "Ivana" až po Albert a navíc také po ul. Nádražní až ke Kauflandu. Ze Smetanovi ulice vyjede na jednu zelenou 3-5 aut, neboť musí dávat přednost jak chodcům vpravo na přechodu přes ul. Brněnská, tak i protijedoucím autům z Novoměstské. A vyklízecí zelená mlčí. Zamyslete se nad tím!
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
na úpravě SW dodavatel pracuje. Úprava musí být projednána i s policií ČR. Zásadní upřednostnění Smetanovy není možné, prvotní je vždy, a to i ve špičce, průjezdnost hlavní silnice Brněnská/Horní. Řešení znovu bude kompromisem mezi všemi potřebami a možnostmi na této křižovatce.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 12. 2020
Předmět: Osvětlení betlému a kašny
Dotaz: Dobrý den,máme u radnice krásnou výzdobu, kterou trochu kazí to,že není osvětlená(betlém, kašna)Inspirujte se např v Sazomíně.Uvažuje se o tom,?Díky PeZi
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,

objednali jsme dvacetimetrový řetěz, kterým ještě pro letošní advent přizdobíme kašnu, kterou jsme letos poprvé nechali ozdobit chvojím. Do příštího roku bychom rádi zajistili i osvětlení betléma.

Mgr. Petr Sedlák
odbor školství, kultury, sportu a marketingu

8. 12. 2020
Předmět: Studentská
Dotaz: Dobrý den, ul. Studentská měla být v provozu ode dneška, tj. 8.12., a není.
Kdy se tak stane?
Děkuji za info.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dne 8. 12. započala kolaudace, 9. 12. byl vydán kolaudační souhlas a od 10. 12. je ulice plně zprůjezdněna.
S pozdravem
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a

7. 12. 2020
Předmět: architekti
Dotaz: Dobrý den, děkuji za obecné vysvětlení a prosím o odpověď na 2.otázku na evidenci jejich práce. Pokud píšete " v podstatě hlídali kvalitu), podíleli se na přípravě zadávacích dokumentací, kontrolovali stavební činnost a nakládání se zelení ve městě", tak nechápu proč každá druhá zakázka města je s vícepracemi? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

rozsah vykonané práce architektů je evidován, a to prostřednictvím vnitřního systému evidence. Výkazy práce žádné město nezveřejňuje. Vícepráce automaticky neznamenají, že se děje něco podezřelého. Často se prostě v průběhu stavby reaguje na požadavky občanů a různých institucí, které se dříve neozvaly. Také ne vždy je možné dokonale odhadnout stav podloží, materiálů apod., protože průzkum se vždy dělá jen na určitém vzorku, z nějž se odhaduje celkový stav. Přesto se zabýváme tím, jak vícepráce minimalizovat, protože to komplikuje předvídatelnost zakázek a rozpočtování. S jistotou mohu říct, že pokud chceme realizovat stavby kvalitně ve výsledku a s ohledem na operativní požadavky občanů, bez určité flexibility se neobejdeme.

Děkuji za zájem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 12. 2020
Předmět: nefungující osvětlení
Dotaz: Na sloupu veřejného osvětlení nefunguje - problikává světlo - ulice Dolní 5.
Sloup nemá své číslo, je na něm tabulka s označením ulice Dolní.
Děkujeme
PS. Nevím na jaký odbor se obrátit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, oprava je objednaná.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 12. 2020
Předmět: Biopopeplnice
Dotaz: Chci se podělit o zkušenosti a vznést dotaz. Pracovníci Ave tak hází popelnici, že ulomili kolečka, upozorňujeme, že nepretezuji, požádal jsem o výměnu, bylo mi sděleno, nemáte nárok, to myslíte opravdu vážně, že mám přestat třídit. Popelnice je Váš majetek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Kubíku,
jak jsme již na téma spolu hovořili, tak pracovníci AVE jsou upozorněni na nutnost lepšího zacházení s nádobami.
Město poskytuje svým občanům první nádobu zdarma. To závisí na možnostech jejich nákupu a financování z městského rozpočtu a na zájmu občanů.
Město má aktuálně stavem necelých 20 ks biopopelnic a v oběhu jich je přes 1200 ks. Stále ještě žádají občané o první nádobu.
Hromadnou výměnu biopopelnic pro občany na náklady města nepřipravujeme. V příštím roce předpokládáme nákup dalšího menšího množství biopopelnic na náklady města a jejich distribuci těm, kteří ještě nádobu od města neměli.
Pokud bude třeba – poškozenou nádobu odvezeme, ale jak jsem již výše zmínila, bez náhrady za novou. Můžete si další nádobu pořídit na vlastní náklady a my z ní nadále zajistíme svoz bioodpadu na náklady města.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 12. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den! Dovoluji se Vás dotázat na úklid listí u městského divadla. Celý rok se tady o to firma starala a nyní na podzim ani 1x nebylo shrabáno listí v parčíku. Je toho tady hodně nejen v parčíku, ale i na cestě a kolem odpadních kontejnerů. Před 2 dny se stará paní uklouzla na cestě, museli ji kolem jdoucí pomáhat vstát. Kdyby bylo v provozu divadlo, jistě by si z vedení města tohoto nepořádku všimli. Děkuji za vyřízení.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Bencová,
Váš požadavek předáváme společnosti Satt, divizi technických služeb.

S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

7. 12. 2020
Předmět: Úraz
Dotaz: Na koho se mám obrátit, když se mi stal úraz na neposypané komunikaci města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na Vaši e-mailovou adresu Vám zasílám formuláře k vyplnění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 12. 2020
Předmět: Zrušení knihovny na Perdnadrazi
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych vědět, z jakých důvodu byla zrušena knihovna na Nádraží.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den
Vzhledem k dopadům vládních proticovidových opatření na rozpočet města byl zkrácen příspěvek KMJS o 600 tisíc Kč na rok. Museli jsme tedy přijmout řešení, abychom vyšli s plánovaným rozpočtem, který máme nastavený od příštího roku. Provoz pobočky na Nádražní ulici stál knihovnu ročně cca 350 tisíc korun, zbývajících 250 tisíc musíme ušetřit na provozu na hlavní budově knihovny.
Pro informaci: na pobočce bylo registrováno 250 čtenářů a velká většina z nich využívala služeb i na hlavní budově na Havlíčkově náměstí.
Situace nás samozřejmě mrzí, ale bylo to bohužel jediné možné řešení nepříznivé situace.

Mgr. Roman Kratochvíl
Knihovna Matěje Josefa Sychry
tel.: 566 623 327, 724 173 925
reditel@knihzdar.cz
Havlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.knihzdar.cz

6. 12. 2020
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: V neděli jsem šla na procházku a v průmyslové zóně jsem napočítala 2O tiráků, kteří tam parkovali, jak se jim zachtělo. Toto jak jsme řikali v minulosti vůbec Městská policie nekontroluje ! Jinak by to tam nebylo takto přeplněné a plno odpadků od neukázněných řidičů, kteří tam přespávají. Udělejte v tomto pořádek ať se to neopakuje. Chceme mít klidnou a čistou průmyslovou zónu.Ne přeplněnou parkujícími náklaďáky !!Dříve tam byla značka, která jim toto parkování nedovolovala, proč tam již není ?
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali MP.

5. 12. 2020
Předmět: architekti
Dotaz: Dobrý den, v návrhu rozpočtu jsem se dočetl, že v roce 2021 na architekty půjde 980 tis. Kč. Mohl byste říci co za to udělají? Existuje nějaká evidence a výkaz jejich práce za uplynulé roky? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

městské architekty si město platí již delší dobu. Byli najati, aby hlídali rozvoj města po stránce urbanistické, architektonické a v některých městech, jako je to naše, dále pomáhají zlepšovat stav zeleně. Jedná se o práce na koncepcích (např. rozvoj bydlení, dopravy, plán péče o městskou zeleň apod., pravidla pro investory), návrzích (toto je spíše nad rámec v rámci dlouhodobých vztahů a jedná se o menší projekty, např. dětská hřiště), spolupráce s vysoutěženými projektanty (aby výsledky jejich činností korespondovali s rázem a záměry města a odráželi nejnovější poznatky a trendy - v podstatě hlídali kvalitu), podíleli se na přípravě zadávacích dokumentací, kontrolovali stavební činnost a nakládání se zelení ve městě (nejen ze strany města) a poskytovali konzultační činnost ve svých oborech radním a zaměstnancům města.
Jedná se o dnes již poměrně běžný model, kdy část lidí pracujících pro město tvoří externí odborníci, což je pro město výhodnější ekonomicky i odborně, protože jsou v kontaktu i s jinými klienty, lokalitami a odbornou veřejností nadregionálního významu.

Přeji úspěšný týden
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 12. 2020
Předmět: Peníze 4.ZŠ
Dotaz: Občané mají právo vědět jakým způsobem město finančně vypomáhá p.Ptáčkovi splácet dluh za prohraný soudní spor.Proč si vše neplatí ze svého,proč mu město vypomáhá ? Měl by odstoupit ze všech funkcí, nebo by měl být odvolán.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
co se týká finanční výpomoci města Žďár nad Sázavou vůči jeho příspěvkové organizaci ZŠ Švermova 4 (nikoli panu řediteli), pak městské zastupitelstvo schválilo návratnou finanční výpomoc na svém zasedání 30.4. 2020. Více informací najdete na tomto odkazu: https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2020/ZM2020-11/11-20-4zs-13.pdf.
Odstoupení je výkon dobrovolný, k němuž nemůže pana ředitele nikdo nutit.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

20. 11. 2020
Předmět: dotaz k odpovědi
Dotaz: Dotaz k odpovědi k dotazu z 5.11.2020

Dobrý den, děkuji za odpověď. Jen mi tedy prosím doplňte a vysvětlete, jak je možné, že na hřišti u 4.ZŠ a 5.ZŠ to funguje a u "dvojky" to není možné. Jde snad o hřiště se stejný režimem, nebo se pletu?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v první odpovědi zaznělo, že školník 2. ZŠ byl po delší dobu v pracovní neschopnosti. Nebylo tedy možné hřiště hlídat. Ponechat jej bez dozoru by nebylo vzhledem k opatřením možné. Vzhledem k počasí, které v současné době již panuje, se bude hřiště otevírat jako v jiných sezónách opět až na jaře.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

30. 11. 2020
Předmět: troubeni zveze
Dotaz: Dobry den nevim uskutecnili se letosni vanocni troubeni z veze, ale zajimalo by mne zdali je moznost toto vysilat mestskym rozhlasem jako pri rozsveceni stromecku. Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
troubení z věže se letos uskuteční a to na Štědrý den v 17.15. Technické podmínky nám bohužel neumožňují takovou věc do rozhlasu přenášet, i když bychom to jinak velmi rádi uskutečnili.
Hezké Vánoce.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí ŠKSM

3. 12. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat proč Žďárský bazén není otevřen od 3.12.2020, ale až v pondělí 7.12.2020, když už v neděli jste věděli,že to bude povoleno od 3.12., pokud mi odpovíte, že se musí bazény napustit a ohřát, tak to šlo od pondělí.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
máte pravdu, že v neděli již byla známa informace o možnosti otevřít bazény, ovšem s maximálním počtem 10 osob. Což by bylo pro Relaxační centrum s ohledem na provozní náklady naprosto nerentabilní. Až o dva dny později, tedy v úterý 2.12. vyšla informace o maximálním počtu přítomných osob (1 osoba na 15 metrů čtverečných). V tuto chvíli již má smysl Relaxační centrum otevřít. Vzhledem k rozsahu nutných příprav je nejbližší možný termín otevřít toto zařízení pondělí 7.12.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

13. 11. 2020
Předmět: Hledání pozemkových rezerv v centru města panem architektem - zhodnocení po 4 letech.
Dotaz: Dobrý den,
v jednom rozhovoru se pan městský architekt Ryška vyjádřil, že v centru je dostatek ploch pro bydlení a místní je pouze nevidí. Také se vyjádřil, že město chce přesvědčit lidi, aby spíše stavěli a žili v centru. Toto bylo řečeno v roce 2016. Prosím:
Kam se toto za ony 4 roky posunulo? Jak s tím město / p. arhitekt pracují?
Jaké jsou výstupy z workshopů a jak konkrétně to ovlivnilo Územní plán Žďáru?
Připravuje město pozemky v centru k prodeji pro obyvatele Žďáru?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Dotaz byl dne 16.11.2020 předán městskému architektovi. Pokud se jedná o územním plán, tak součástí návrhu jeho změny č. 4 jsou požadavky městského architekta.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování2. 12. 2020
Předmět: Ad dotaz ... Jízdní řády MHD od 1. prosince
Dotaz: Dobrý den, někdo si zde stěžoval na informace o MHD na www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd. Není pravda, co jste odpověděli, že to na webu je již upraveno, protože je tam sice hromadný odkaz na IDOS, ale "Přehled linek MHD od 11. 5. 2020" má u linky 3 jízdní řád od 28.9. Na webu je spousta balastních historických informací, od "Aktuální jízdní řády" nahoru by se to dalo všechno smazat. Je to podobná neaktuálnost jako u infovitrín MHD u nádraží. Informace o MHD se vám moc nedaří, bohužel.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za zájem o informace o MHD. Aktualizace dat na webu města proběhla nezávisle na Vašem podnětu ke dni 30.11. a 2.12.2020. Jízdní řád linky č. 3 od 28.9. je aktuálně platný až do konce tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 12. 2020
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den,nebylo by lepší pořídit na plasty a papír otevírací kontejnery,jaké běžně používají v jiných obcích, než stále řešit odpad vedle evidentně nevhodných kontejnerů a platit za úklid okolo nich? Myslím,že už se ukázalo, že nekterří občané na sběrný dvůr jezdit nebudou, zvlášť s drobnostmi jako jsou rozbité plastové konve,kybliky,kartony a podobně. Ne každý má tu možnost a hlavně za odvoz odpadu platíme. Dekuji za odpověd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na obdobný dotaz jsme tu již několikrát odpovídali.
Již před několika lety jsme pořídili 12 ks kontejnerů s horním výsypem na papír na nejproblematičtější místa ve městě.
Do nich lze umístit kartony, aniž by se musely roztrhat na malé kousky, které projdou otvorem.
Bohužel mnozí krabice nerozloží, takže většinou se do nich vejdou tak 3 ks postavené na sebe a kontejner je již plný.
Většina plastových obalů se objemově vejde do malých otvorů ( ne tedy konve a kyblíky), ale těch určitě není mnoho.
Ve městě jsou rozmístěny zvony, v kterých je čistý vytříděný odpad a pořízení zcela jiných nádob je zase věcí zvýšených financí.
Navíc většina zvonů je zde již přes 20 let bez jakýchkoli oprav, u Vám zmiňovaných dochází k poruchám – otvory, víka, kolečka apod.
Také objemem by muselo dojít k velkému navýšení nádob, což by se jistě nikomu nelíbilo, že místo 4 kontejnerů na všechny druhy odpadů by jich tam stálo např. 8 ks.
Takže stále nám výhodněji vychází stávající zvony případně v kombinaci s nádobami s horním výsypem.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 12. 2020
Předmět: stav chodníku
Dotaz: Dobrý den, jakým způsobem postupovat v případě, že jsme žádali o opravu chodníku u domu na Lesní 253 po té, co se tu stal úraz, když oprava dopadla tak, že chodník jen místy zalili betonem a ten do roka popraskal a dál se nadzvedávají dlaždice. Chůze po tomto chodníku je nebezpečná, v domě bydlí spousta malých dětí a několik důchodců. Veřejné osvětlení je u domu mizerné a s nastávající zimou bude chodník jen těžko udržovatelný.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
zvedání dlažby je zapříčiněno kořeny vzrostlého jehličnanu v těsném sousedství. Jeho kácení odbor ŽP nepovolil a bez poškození kořenového systému nelze chodník ve stávající niveletě opravit.
Pokud se podaří při zvýšení povrchu chodníku navázat na přilehlá schodiště bude možno dát opravě trvanlivější ráz. Zvedání dlažby však s největší pravděpodobností bude dál pokračovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2020
Předmět: Nová zastávka MHD na Studentské ulici
Dotaz: Vážení,prosím Vás,proč není nikde informace,že zastávka MHD na Studentské ulici je pořád na starém místě,i když Studentskou ulicí už autobusy jezdí?Způsobuje to zmatky,protože lidi nejprve jdou na novou zastávku a pak rychle jdou na starou.Proč to není na internetu a facebooku města?Proč to nebylo ve Žďárském zpravodaji nebo ve Žďárských novinách?To jako nestíháte nebo co?Vžijte se do uvažování lidí,že když opravenou ulicí jezdí MHD,tak lidi chodí na novou zastávku?Chudáci přebíhající důchodci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

na místě stavby i autobusových zastávek je umístěno pět informačních cedulí, které informují o začátku užívání nových zastávek. Jedna je před poliklinikou a čtyři přímo na zastávkách. Samotné zastávky jsou označeny červenobílou páskou a v okolí stavby jsou umístěny stavební hrazení, aby bylo patrné, že zastávky nejsou připravené k užívání. Jelikož byl přesný termín kolaudace znám po uzávěrkách vámi zmíněných periodik, nebylo možné tam tuto informaci umístit.
Informace proběhla na třech online zpravodajských portálech iDnes, Žďárský deník a Žďárský průvodce.
Obecně jsme se rozhodli, že informace o dosud nefunkčních zastávkách je nutné sdělit hlavně cestujícím, proto jsem zvolili informování pomocí cedulí přímo na místě.
Děkujeme za zpětnou vazbu. Budeme se snažit informovat na více místech.

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

2. 12. 2020
Předmět: ředitelské volno
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, zda platí vyhlášené ředitelské volno na 21. a 22.12. na 4. ZŠ i přesto, že děti teď měsíc a půl do školy nechodily a mají co dohánět. Nebylo by vhodné toto přehodnotit? (i vzhledem k dalším 3 dnům ředitelského volna, které byly vyhlášeny na ZŠ Zámek v září).
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
po právě proběhnuvší poradě ředitelů škol Vás mohu informovat, že jsme tuto otázku s řediteli jednotlivých škol projednali a dohodli se na tom, že avizované ředitelské volno ve zmiňovaných dnech na všech základních školách zřizovaných městem Žďár nad Sázavou se ruší.
Mgr.Petr Sedlák Odbor ŠKSM

1. 12. 2020
Předmět: Taky mám něco k jízdním řádům MHD od 1. prosince jako jiný tazatel
Dotaz: Při dnešní ranní cestě na nádraží jsem viděl staré jízdní řády MHD v zasklené nástěnce před nádražím. To taky opravte. Obecně jsou tyto nástěnky ostudou a špatnou "bránou" do našeho města. Už půl roku je tam minimum informací, ještě zkraje roku tam byly vyčerpávající informace. Jsou tam jen navlhlé a pokroucené neaktuální jízdní řády spolu s vybledlou mapkou linek. To je takový problém za půl roku s tím něco udělat? Od čeho máte marketingové koordinátory? Nebo čekáte na nějakou dotační podporu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti jsme od dopravce stáhli klíče od vitrín pro opravu osvětlení a další kroky k řešení s marketinkem. Na úpravách pracujeme. Obsazenost a podoba vitrín se řeší.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 11. 2020
Předmět: Propojka od obchodního centra směrem k Jamské
Dotaz: Kdy bude prosím realizována propojka od obchodního centra k ul Jamské (U hasičské zbrojnice) ? Bude to v roce 2021 ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vráno,

stavba by měla být zahájena ve druhé půli roku 2021, dokončena do konce roku 2022.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

27. 11. 2020
Předmět: Vánoční výzdoba
Dotaz: Dobrý den na ulici Brodská nesvítí vánoční výzdoba. Lampa číslo 1809. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Probíhá kontrola instalovaných ozdob, postupně řešíme zjištěné nedostatky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 11. 2020
Předmět: Osvětlení hřiště
Dotaz: Dobrý den,
nedalo by se prosím přidat na stávající sloup VO ještě jedno (dvě) světla otočené na hrací plochu nově vybudovaného hřiště na ulici Kavánova ZR7. Hřiště by se dalo využít i v odpoledních hodinách, když už je od 16.30 hod. tma a klimatické podmínky to umožňují. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za podnět. Pokud to bude technicky možné, tak
na jaře osvětlíme část hřiště pro malé děti.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 11. 2020
Předmět: Jízdní řády MHD od 1. prosince
Dotaz: Dobrý den, dnes končí platnost výlukových jízdních řádů MHD, které jsou na webu města a firmy ZDAR. Nikde ale nejsou jízdní řády, co mají platit od 1. prosince, tedy od zítra. Už by to bylo potřeba uveřejnit, je nejvyšší čas. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ukončením platnosti výlukových jízdních řádů počínají znovu platnosti původních jízdních řádů. Na webu města je to již upraveno, na IDOSU jsou po celé období u jednotlivých linek oba jízdní řády.
Tolik tedy na vysvětlenou
Děkujeme za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 11. 2020
Předmět: Vrácení řidičského oprávnění
Dotaz: Dobrý den. Byl mi uložen zákaz řízení motorových vozidel, který v brzké době uplyne. Dočetl jsem se, že pro navrácení řidičského průkazu budu muset dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti a dopravně psychologické vyšetření. Mohu tato vyšetření podstoupit ještě v průběhu zákazu řízení? Respektive jak mohou být ke dni podání žádosti stará? Děkuji za vysvětlení.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
pokud Vám uplyne správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV), za který Vám byl uložen správní trest na dobu nejméně 6 měsíců (nebo Vám byl uložen trest ZŘMV soudem) a od právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v ZŘMV, neuplynul více než jeden rok, správnímu orgánu nemusíte dokládat Potvrzení o zdravotní způsobilosti (toto po Vás bude však požadovat akreditovaný dopravní psycholog). Co se týká dopravně psychologického vyšetření, toto můžete absolvovat ještě před uplynutím trestu zákazu řízení. Lhůta, kdy můžete v průběhu trestu absolvovat psychotesty, není dána zákonem.


Bc. Marie Švomová
odbor dopravy

24. 11. 2020
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Ve vnitrobloku na ul. Chelčického na dětském hřišti byly vyměněny schody a přidržovací lano u skluzavky - budiž. Jen se ptám, proč nebyla zároveň opravena deska, na kterou tyto schody vedou. U jednoho sloupku je díra, do které se pohodlně vejde dětská noha. Je to nebezpečné. Za další - již rok je na tomto hřišti ulomená pérová houpačka slona - mohli byste sjednat její výměnu, popř. přidat další.
Děkuji za odpovědˇa přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,
opravy desky, podesta u Vámi zmiňovaného herního prvku je objednána a celý díl bude vyměněn. Oprava houpadla/slona byla objednána u dodavatelské, certifikované firmy. Děkujeme za trpělivost.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

20. 11. 2020
Předmět: Výsledkek vyhlášeného záměru "BISRO Farčata"
Dotaz: Dobrý den,
je tří týdny ode dne, do kdy mohly být Městem přijímány návrhy na vyhlášený záměr.
Bude Město informovat - zveřejňovat přijaté návrhy tak, aby byly rozptýleny pochyby a bylo následně všem jasné, proč bude spolupracováno s vybraným zájemcem-provozovatelem BISTRA.
Dodrží Město vyhlášený termín pro otevření?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
komise pro vyhodnocení přihlášek do vyhlášeného záměru na investora a provozovatele bistra v parku na Farských humnech je svolána na 2.12.2020, a to z důvodu, že komise je jmenovaná 7členná a bylo nutné přizpůsobit se časovým možnostem všech členů komise. V záměru byl stanoven pouze předpokládaný termín pro uvedení bistra do provozu, a to květen 2021. Komise po vyhodnocení nabídek doporučí radě města budoucího provozovatele bistra. Rada města rozhodne o provozovateli bistra, popřípadě má možnost záměr kdykoliv zrušit bez vyhodnocení. Tak, jako u každého materiálu, který je v radě města projednán, budou na stránkách města zveřejněny podklady, na základě kterých rada města rozhodovala. Pokud bude radou města vybrán provozovatel bistra, budou občané informováni i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, ve kterém dojde k představení provozovatele bistra i jeho záměru.
JUDr. Prokopová PhD., vedoucí odboru majetkoprávního

13. 11. 2020
Předmět: nebezpečný roh bývalé ohrady
Dotaz: Proč není odstraněno torzo z bývalé ohrady pro trénování koní? Roh této ohrady je nebezpečný pro cyklisty i lyžaře kteří tudy jezdí směrem od Purkyňovy ulice na cyklistickou cestu. Pokud není ve vašich silách toto torzo odstranit je třeba ho natřít reflexní barvou nebo vhodně zakrytovat. Určitě nejsem sama, kdo se nad tímto nebezpečným místem pozastavil.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, děkujeme za podnět, odstranění torza je v řešení.
S pozdravem
Jiří Kasper
referent odboru komunálních služeb

25. 11. 2020
Předmět: Sběrné místo oleje
Dotaz: Dobrý den,
můžete dát vědět AVE, aby vyvezli kontejner na olej vedle Pramenu na Dolní ulici? Vypadá docela plně, láhve stojí i na kontejneru a vedle něj.
Díky moc!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jindro.
Děkuji za informaci.
Zařídím vývoz.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 11. 2020
Předmět: rekonstrukce Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
kde mohu prosím vznést připomínku k právě probíhající rekonstrukci Vodojemu.
Děkuji za odpověď
Prokop J.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Prokope,

jsem Vám k dispozici.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190; 778 526 179
e-mail: adam.joura@zdarns.cz

25. 11. 2020
Předmět: ředitel 4.ZŠ
Dotaz: Proč je stále ředitel 4.ZŠ ve své funkci ? Proč již neodešel z důvodu prohraného dlouhodobého soudu, nebo proč již nebyl odvolán ? Z jakých peněz splácí svůj soudní dluh ? Doufám, že ne z peněz daňových poplatníků ? Proč nebyl odvolán z rady města ? To jsou otázky, které by veřejnost ráda znala.Voliči již budou v dalším volebním období daleko ostražitější a opatrnější koho budou volit !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
důvody odvolání ředitele školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, uvádí zákon 561/2004 sb. § 166, odst. 4 a 5. Ani jeden z těchto bodů nebyl naplněn, a není proto důvod pana ředitele odvolávat. Vzhledem k tomu, že ZŠ Švermova 4 je příspěvkovou organizací města, nevytváří zisk a náklad, který jí vznikl v souvislosti s verdiktem soudu, není schopna tato příspěvková organizace ze svých prostředků zaplatit. Proto jí byla zřizovatelem poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou schválilo zastupitelstvo města 30. dubna 2020. Vaše otázka směřující k důvodu neodvolání z pozice radního města je politickou záležitostí.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

21. 11. 2020
Předmět: Nošení roušek
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat ve Žďáre se už nosit roušky nemusí?Ani když se míjejí cizí lidé?Každý den chodím na procházku kolem oválu směrem k sauně a zpátky na Libušín po cyklostezce, potkal jsem 50 lidí a nikdo neměl roušku,po stezce nejde dodržet ani 2metry. Projděte prosím tuto trasu od 15:00 až 17:00.Kde je městská policie? Děkuji za odpověd
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
povinnost nosit roušku v zastavěné oblasti, pokud se člověk potká s jiným na menší vzdálenost než 2 metry, platí samozřejmě i v našem městě. S nedisciplinovaností se samozřejmě setkáváme a vždy se snažíme situaci řešit a občanům jejich povinnosti vysvětlujeme. Máme již vytipována místa a lokality, na které cílíme náš dohled. Nejhorší je situace na zastávkách, parkovištích, místech před obchodními centry a nádraží ČD. Velkou část našeho dohledu věnujeme taktéž mládeži a osobám bez domova. Aby jste se, ale i na zmíněné stezce cítil bezpečně, doporučuji využívat co možná nejvíce její krajní část. Potom bude s největší pravděpodobností bezpečná vzdálenost zachována, jelikož stezka má na šíři 3,5 metru. Všechna místa kontrolovat nezvládáme, provedeme zde však občasný kontrolní dohled, tak aby k protiprávnímu jednání nadále nedocházelo. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

23. 11. 2020
Předmět: Ucpané kanály
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych nahlásit ucpané kanály spadaným listím v ul. V Lískách poblíž dětského hřiště. Ulice a chodníky jsou též samé listí.
Je možné toto dát do pořádku? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět jsme předali technickým službám SATT, a.s. k řešení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 11. 2020
Předmět: Kácení stromů v parku
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu se momentálně intenzivně kácí vzrostlé stromy v prostoru dětského hřiště na Vysočanech u přehrady? Je v plánu likvidace veškeré starší zeleně v tomto místě?
Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Beneši,
na dětském hřišti k Přehradě byly pokáceny 4 stromy, další kácení na tomto místě již není plánováno. Kácení bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu zajištění provozní bezpečnosti na dětském hřišti, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Naopak se na tomto dětském hřišti vysadila nová zeleň a ve výsadbě se bude pokračovat i nadále.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

18. 11. 2020
Předmět: Propojka Novoměstská-Jamská
Dotaz: Nová propojka Novoměstská-Jamská s těmi osázenými stromy to je perfektní, předpokládám, že budou osázeny i z druhé strany. Takto by to mělo vypadat i u obchvatu od Veselíčka na Jihlavskou. Myslím tím osázeno stromy z obou stran, to pak má ekologický význam ! Jen v tomto trendu pokračujte, čím více zeleně tím lépe. Pokud se Vám podaří prosadit více zeleně na průmyslové zóně u jednotlivých firem,pak to vše má opravdu význam, přeji úspěch.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vrbická,

díky za milou zpětnou vazbu. Obecně lze říci, že chceme dostat vhodnou zeleň všude, kde to dává smysl a okolnosti to dovolí. Těmi okolnostmi myslím užitné zaměření pozemku, například průmyslovou zónu vybavíme s investory (které k tomu zavazujeme příslušnými pravidly) zelení a vodními prvky tak, aby se tam však nějací investoři také vešli, dále ochranná pásma, inženýrské sítě, majetkové poměry a v neposlední řadě finance. Máme připravenou celou řadu projektů z oblasti modrozelené infrastruktury a snažíme se pro ně zajistit prostředky z dotací, darů soukromníků a firem do nově vzniklého Fondu zeleně a pochopitelně i rozpočtu města, který však na potřeby v této oblasti nemůže stačit.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 11. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpověď, tak nějak jsem si to myslel, že šlo o ušetření peněz. Bohužel z Vaší odpovědi mi vyplývá, že pokud budu mít trošku toho bordelu na zahradě, s kterým se mi nevyplatí jet na sběrné místo můžu ho vyhodit někam pod mez. Nebo to může dělat jen někdo? Jak píšete že může jít o meziskládku, rád bych se přijel podívat jak firma bude nakládat "listí,, do kontejneru, které je cíleně nahrnuto pod mez. A myslím že ho tam nebylo málo jak píšete.
S pozdravem E.Lempera
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Lempero,
jednalo se o zanedbatelnou trochu listí z parkoviště.
Mezideponie v odpovědi neznamenala, že ji vytvoříme někde pod mezí a na trvalo, ale na námi spravované ploše nebo např. na valníku a odvezena bude až s větším množstvím. A jak jsem psal minule, bylo to špatně a přijala se režimová opatření.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2020
Předmět: dětská hřiště v době nouzového stavu
Dotaz: Dobrý den, dnes pracovníci prevence, anebo jak se jmenují, vyhodili syna z hřiště u 2. ZŠ. Chtěla bych se tímto zeptat, kam tedy mohou děti chodit sportovat? Pokud jsou venku a neporušují zákaz shromažďování, nerozumím, proč by nemohli využít prostory hřiště. Vždyť podobným způsobem se, pokud je mi známo, využívá i Modré hřiště, stejně tak i hřiště u 4. a 5. ZŠ. A také areál skateparku, kde je běžně x lidí pohromadě. Proč to tedy není možné tady? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle vyjádření ředitele 2. ZŠ je hřiště každoročně v listopadu mimo provoz. Otevřít jej mimořádně nelze, jelikož správce, který by mohl vykonávat dozor, je nemocný. Bez dozoru hřiště není možné ponechat jak z důvodů bezpečnostních, tak kvůli epidemiologickým nařízením, především kvůli shlukování dětí. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

17. 11. 2020
Předmět: Shrabané listí
Dotaz: Dobrý den. Dnes někteří z nás věnovali trochu času a své energie na to, abychom shrabali listí v okolí dětského hřiště v prostoru ulic Studentská a Dolní u potoku. Výsledkem je několik kupek u stromů. Bylo by prosím možné zajistit v nějaké dohledné době odvoz? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Beneši.
Objednáme obratem odvoz kupek.
Děkujeme za úklid městských pozemků v okolí vašich domů.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 11. 2020
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, musím Vás pochválit. V úterý jsem hlásila dvě lampy u domu, že nesvítí a druhý den už opraveno. Děkuji za rychlost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji Vám za pochvalu, ráda ji předám kolegům.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2020
Předmět: Pneumatiky.
Dotaz: Jak si může dovolit paní Miluše Kozáková napsat, že za zpětný odběr pneumatik se platí? Kdo to rozhodl? ZÁKON mluví jasně - ,,Podle zákona o odpadech (titl.Zákon č. 185/2001 Sb.,) je u nás už pár let možné bezplatně – důležité slovo BEZPLATNĚ- odevzdávat vysloužilé pneumatiky bez ohledu na značku výrobce v pneuservisech a autoservisech, prostě všude tam, kde se pneumatiky prodávají."
Má poradit kam je odvézt a ne informovat o ceně. Myslím, že i sběrný dvůr vybírá poplatek neoprávem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Kuneši
Váš původní dotaz zněl: „Přijímá sběrný dvůr na ulici Jihlavská pneumatiky od osobních automobilů“
Moje odpověď tedy byla: Ano - za pneumatiku uvedených 25 Kč za ks.
Sběrný dvůr není místem zpětného odběru pro pneumatiky.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru.
Zpětným odběrem pneumatik se zabývá kolektivní systém Eltma, který zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru.
Zde pro Vaši informaci uvádím místa zpětného odběru:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-Seznam_mist_zpetneho_odberu_pneumatik-20201016.pdf

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 11. 2020
Předmět: Obchody a rozvoj města
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se touto cestou zeptat, zda se uvažuje o nejajych obchodech ve městě ať už na Klafaru nebo jinde ,myslím že žďár má ještě potenciál. Pak, jestli jsou někde nějaký bližší informace o plánovaném prebudovani centra města viz nějaká architektonická soutěž, a poslední řadě jaké firmy budou na nové Jamske. Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
město uzavřelo architektonickou soutěž ke studii s názvem "Potenciál" na koncepční řešení části centra města. Na základě této soutěže by měla vzniknout příslušná studie, jejíž součástí budou pravděpodobně také prostor pro různé obchody. O soutěžních návrzích byla veřejnost informována a bude také o dalším pokračování tohoto projektu. S návrhy se můžete seznámit zde: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/potencial-mesta-zdaru-nad-sazavou

Obchodní činnost je však ze zásady soukromá věc, proto je třeba, aby komerční potenciál Žďáru posoudili sami obchodníci, kteří již nyní mají možnost se ve městě usídlit či rozšířit.

Díky za zájem a srdečně zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 11. 2020
Předmět: Autobus na hřbitov-Zelená hora
Dotaz: Dobrý den,
prosím pokud by šlo posunout odjezd autobusu zpět ze hřbitova v neděli alespoň na 14,30h.
Každý týden jsem svědkem toho,jak chudáci většinou starší občané se div nepolámou,když běží na hrob a vzápětí už musí zase nazpátek,aby jim bus neujel...Děkuji za zamyšlení se PeZI
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
Váš návrh nelze akceptovat, není to možné z hlediska oběhu vozidel. Navíc nám nepřijde rozumné, aby autobus čekal skoro hodinu na zpětný spoj. Návštěvníci hřbitova mají možnost buď rychlé návštěvy hrobu, pokud to není v jejich silách stihnout nebo plánují delší čas u hrobu, pak tito mají možnost se dopravit zpět dalším spojem ve 14.50 hod., tedy jen o 20 minut později než navrhujete.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 11. 2020
Předmět: Sběr ojetých pneumatik na sběrném dvoře
Dotaz: Dobrý den.
Přijímá sběrný dvůr na ulici Jihlavská pneumatiky od osobních automobilů?
Přijímá je bezplatně, popř. od kdy za peníze?
Jsem ze Ždáru a jsem plátcem odpadů.
Děkuji za info.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zdražile.
Pneumatiky lze na sběrném dvoře ukládat.
Platí se 25 Kč za 1 ks.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 11. 2020
Předmět: Vánoční stromky a keře z roku 2019 u kontejnerů
Dotaz: Zdravím, stále nedošlo k odvozu keřů a vánočních stromků z minulých vánoc na ulici Studniční,klidně Vám zašlu i fotky na mail. Myslím že by šlo i zařídit lepší fungování fy Ave, kde by zaměstnanci v případě, kdy spatří odpad okolo kontejneru, předali informaci vedení, které by vyslalo další tým k odstranění tohoto odpadu. Nyní to probíhá stylem vyvezení kontejneru a okolo to zaměstnance nezajímá, chápu že jsme povinni dávat odpad do kontejnerů, ale ne vždy se tam vejde a odloží se vedle. Námět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Prokope
Kupa bioodpadů na ulici Studniční - hlavně větví z podzimního úklidu je objednána. Odvoz proběhne tento týden.
V zástavbě rodinných domů, kdy mohou mít občané svou biopopelnici nebo zdarma biopopelnici od města, nepřidáváme další kontejnery.
Máte pravdu, AVE odváží pouze odpady v nádobách, nemají povinnost sbírat to okolo. To musí být odvezeno na základě jiné objednávky. Prvotně by občané neměli nic odkládat okolo nádob a pokud mají větší potřebu, kterou nelze jinak řešit (např. vlastní kompost), měli by odpad odvést na sběrný dvůr.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 11. 2020
Předmět: neuvolněná místostarostka
Dotaz: Dobrý den, existuje nějaký doklad co odpracuje neuvolněná místostarostka za 46 000 Kč měsíčně? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Novotná,
takový doklad neexistuje, a to nejen v případě neuvolněné místostarostky, ale pokud se týká i starosty a ostatních zastupitelů. Jedná se o veřejnou funkci, tudíž ve veřejném zájmu a je vykonávána po celou dobu funkčního nebo časového období. O výši odměny v případě neuvolněné místostarostky rozhoduje zastupitelstvo města.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

4. 11. 2020
Předmět: Vývoz bioodpadu 11/2020 - 04/2021
Dotaz: Žádám Vás o harmonogram vývozu biopopelnic v zimním období 2020/2021.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Chudovský.
Termíny vývozu biopopelnic jsou následující:
Do konce listopadu pravidelně každý týden.
V prosinci 2x měsíčně: dne 8. -9.12. a 22.-23 12.2020.
V zimním období : leden – březen pokud tedy dovolí povětrnostní podmínky:
12. - 13.1.2021
16. – 17.2.20201
23. -24.3.2021

Od března již opět pravidelně každý týden až do konce listopadu 2021.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2020
Předmět: uprava povrchů na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, všimla jsem si, že se chystá výsadba stromů v parku.
Je v pánu dokončit terénní úpravy? Stávající situace je další tolerovanou vadou minulého díla nebo snad bylo součástí zadání posledních úprav parku, jeho celková nerovnost, jezírka, jámy atd.?
Napříč parkem je viditelná nerovnost a část parku cca od grillu blíže k vodárně, je nedodělek.
Nové stromy pak zabrání použití mechanizace a nerovnosti neschovají.
Proč nebyl pak nejdříve vyrovnán?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,

Jemné terénní modelace spolu s revitalizací trávníku budou součástí příští etapy. V místě u mola je navržen prostor pro slack-line a dojde k většímu rozsahu úprav. Vytyčené stromy nejsou v kolizi s dalšími úpravami. Revitalizace probíhá dle PD.

ing. mgr. lucie radilová, dis.
za odbor strategického rozvoje a investic


4. 11. 2020
Předmět: Parkovište libušín
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné prosím nalajnovat parkovací místa na libušínské ulici a na parkovišti u KD? Všude jinde v jiných městech je to běžná věc. Není možné bezpečně parkovat řidiči se roztahují nechávají vedle sebe bud velké mezery nebo vůbec žádné. prosím o nalajnování parkovacích míst
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Letos byla nově zorganizována a vyznačena např. parkovací stání u fotbalového stadionu a u sportovní haly. Vodorovné značení na parkovišti mezi Jehlou a KD je v plánu v návaznosti na projektované stavební úpravy před hotelem Jehla.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 11. 2020
Předmět: opadané listí na cyklostezce
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit na spadané listí na cyklostezce, které je pro cyklisty dost nebezpečné (dost to klouže v kombinaci s deštěm). Nemohlo by s tím město prosím něco udělat? Jedná se o cyklostezku směrem na Pilskou nádrž tak i cyklostezka podél ulice Bezručova od fotbalového stadionu směrem k obchodnímu domu Kinský.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
konkrétně cyklostezka směrem k Pilské nádrži se strojně zametala 3.11. Dnes je opět zasypaná listím. Technické služby SATT pokračují denně v úklidu listí ve městě dle svých kapacit. Při pohybu na komunikacích je nutné přizpůsobit jízdu i chůzi aktuálnímu stavu.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 11. 2020
Předmět: Dotaz / Návrh
Dotaz: Zvažte prosím jednosměrný provoz na ulici Brodská, v kopci hned u Solné Jeskyně, která vede od Azylového domu pro muže. Jezdí tu všechno možné, a navíc zde dochází k častému parkování na trávníku, otáčení se na něm atd, navíc pokud jede vozidlo z jedné strany, musí se protijedoucí vyhnout a to rovnou na trávník ( Pozemek MěÚ ) Zvažte to i z hlediska bezpečnosti, je zde mnoho dětí a občanů kteří by toto uvítali. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
každé řešení má své výhody i nevýhody. Některé výhody jednosměrného provozu jste zmínil v dotazu, k nevýhodám mj. patří navýšení silničního provozu v navazujících ulicích či možné zvýšení rychlosti projíždějících vozidel v jednosměrném úseku.
Děkujeme za námět, situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy4. 11. 2020
Předmět: Zastávky u Lidlu - drobnost
Dotaz: Dobrý den.
Možná je to až velká drobnost, ale tak jak se zastávky klubou, všiml jsem si, že na sloupcích se značkou zastávky je jedna značka směrem od silnice (na straně u Lidlu) a na druhé straně je značka směrem k silnici. Možná to tak má být, ale přijde mi to divné.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Beneši,

již věc řešíme. Tato situace sice není v rozporu s normou, ale i z hlediska viditelnosti bude lépe, pokud se jedna ze značek otočí. Každopádně děkujeme za podnět.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 11. 2020
Předmět: Lávka pro cyklisty ul. Sázavská
Dotaz: Dobrý den, díval jsem se, jak probíhá "oprava" zábradlí na lávce přes řeku na ul. Sázavská. Venku prší, 8° C, přesto dělníci na díle pracují, hlavně lakýrník se stříkací pistolí se činí. A tak si tak říkám: Má taková práce smysl? Jste ochotni takové dílo převzít, když je práce odbytá hned na začátku? A kdo provádí kontrolu? Škoda, že nemůžu přiložit foto.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Bártku,

technologické postupy jsou primární odpovědností dodavatele stavby a předpokládám, že pracuje s materiály odpovídajícími podmínkám, za nichž se aplikují. Město pochopitelně hlídá prostřednictvím dozoru stavby i svých investičních techniků i technologické postupy, ale důležitý je především výsledek. Stavby mají poměrně dlouhé záruky, proto určitě ani dodavatel nestojí o reklamace, k nimž bychom rozhodně přistoupili, pokud by se projevily nějaké závady v záruční lhůtě. Průběžné kontroly provádí správce, tedy rovněž město.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 11. 2020
Předmět: źďárský zpravodaj
Dotaz: Dobrý den, kdy bude zveřejněna pdf verze Zpravodaje na webu města? Vyšel 2.11. a dnes 4.11. nikde nic. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouváme se, potýkali jsme se s malým technickým problémem. Zpravodaj se již nahrává na náš web.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

3. 11. 2020
Předmět: svážení odpadu
Dotaz: Dnes jsem kolem 9. hodiny projížděla Dolní ulicí a od obchodu s potravinami na přechodu vyjíždělo menší nákladní bílé auto s vlečkou, v které bylo rameno jeřábu. Jela jsem za ním až na Studentskou a 3x vylétl z korby igelitový sáček a bylo to nepříjemné, protože to bránilo výhledu.
Neměl by mít odpadky přikryté, aby je vzduch nevířil?
Děkuji B.Slámová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Slámová.
Pokud jsou v dopadech uloženy jednotlivé lehké mikrotenové sáčky, pak bohužel taková situace může nastat.
Řidiči firmy AVE, pokud přejíždí na sběrný dvůr, tak náklad plachtují, nenatahují plachtu při jízdě mezi zvony. Snaží se riziko, které popisujete, alespoň takovýmto způsobem minimalizovat.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb1. 11. 2020
Předmět: Závažná chyba v jízdním řádu MHD linky 4
Dotaz: Dobrý den, v jedné internetové diskuzi o dopravě se píše, že je chyba v jízdním řádu linky 4, co bude platit od pondělí 2. listopadu. Spojení 5 na této lince má chybu u posledních dvou časů. Není možné, aby autobus odjížděl současně v 5:33 od Penny na Stalingradě a od Hypernovy, aby na nádraží pak dojel v 5:34. V diskuzi jsou i odvolávky na jízdní řády na webu MHD a na Idosu. Píše se, že by jinak autobus musel mít superturbo a nástupy 0,5 sekundy. Předejte to prosím kompetentní osobě k opravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za upozornění. Software trochu zachyboval a lidský faktor, ať již u tvůrce či dopravního úřadu, chybu neodhalil. Za chybu se omlouvám, ale vzhledem k niternosti chyby a doby platnosti výlukového jízdního řádu nebude již jízdní řád opravován.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 11. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, již asi 3 týdny některé ze semaforů u Conventu nevydávají žádný zvuk. Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, prověříme a zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 11. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
dnes jsem přijel MHD ke hřbitovu na Zelené hoře, kde mě rozhořčilo jak firma která seká trávu na místním hřbitově hromadí "uklízí,, posečenou trávu pod mez přilehlého parkoviště. Přijde mi to divné v dnešní době když existují kontejnery na bioodpad. Tak proč dělat nepořádek kolem hřbitova. Přijde mi to neetické.
Přeji pěkný den.
S pozdravem Emil Lempera
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Lempero,
ten odpad bylo listí z parkoviště, a bylo ho malé množství, kdy správci nepřišlo ekonomické s tímto množstvím jet na sběrný dvůr. Uznal svoji chybu a jsme dohodnuti, že veškerý rostlinný odpad se musí likvidovat přes spol. AVE, třeba i s využitím meziskládky. Jinak veškerou posečenou trávu likvidujeme na AVE.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

3. 11. 2020
Předmět: dotaz - výše odměny
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o sdělení, jaká je nejnižší možná odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty v souladu s platnou legislativou ve Žďáře nad Sázavou. Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Zedníčková,
o poskytnutí odměny všem neuvolněným zastupitelům, tedy nejen neuvolněnému místostarostovi, rozhoduje zastupitelstvo města. Nelze sdělit jaká je nejnižší možná odměna, protože se při jejím stanovení vychází z NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a v něm (jeho příloze) je uvedená nejvyšší možná výše odměny, která nemůže být překročena, ta v případě neuvolněného místostarosty činí v současné době 46 234,-Kč. Tato částka se odvíjí od počtu obyvatel města v roce, ve kterém proběhly volby do zastupitelstev obcí, tedy počet obyvatel města v roce 2018. Je však nutné konstatovat, že nárok na tuto odměnu nevzniká přímo ze zákona, ale je to na rozhodnutí zastupitelstva, zda ji schválí a v jaké výši.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

2. 11. 2020
Předmět: Oprava branky u dětského hřiště
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na ulici Polní, u Zelenky, je zničená vstupní branka. Prosíme o její opravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za upozornění. Stav prověříme, opravu zajistíme.
Radka Remarová
referentka odboru komunálních služeb

2. 11. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,
Libušínská zastávka MD ,jak ta naše Bára co v noci ušije ve dne zas párá .
S pozdravem slevu nechci zadarmo.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
při opravě komunikace nebyl řešen chodník, kde se po vyrovnání obrub držela v předmětném prostoru voda. Nyní i chodník dáváme do pořádku, akce by měla trvat cca týden, zastávka MHD bude o několik metrů posunuta směrem k Jehle.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

27. 10. 2020
Předmět: Neznačená uzavírka mostu na Klafar
Dotaz: Dobrý den,
od včerejška je uzavřen most na cyklostezce na Klafar, ale nahoře od Klafaru není uzavírka ani objížďka nijak značena. Prosím o doplnění dopravního značení. Dále prosím o uvedení v uzavírkách komunikací na webu města, kde informace o uzavírce také chybí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
zábradlí se v rámci vad a nedodělku musí vyměnit, nebylo žárově zinkované a neodpovídalo schválené PD. Vše mělo být provedeno ve dvou krocích. Jeden den demontovat a druhý den namontovat nové. Bohužel COVID v subdodavatelské firmě přinesl týdenní zdržení. Na začátku 45. týdne bude zábradlí nainstalováno zpět a lávka opět otevřena. K dnešními dni je vše opatřeno dopravními značkami a zábranami.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

27. 10. 2020
Předmět: budova Dolní 1
Dotaz: Dobrý den, proč v budově České pojišťovny neprobíhá každodenní úklid sociálních zařízení a chodeb? Již několikrát se stalo, že alespoň jednou v týdnu nebylo uklizeno (třeba některé pátky, takže je vlastně uklizeno ve čtvrtek ráno a pak až v pondělí), což v současné epidemiologicke situaci není v pořádku. Děkuji
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
prověřil jsem váš dotaz a zjistil jsem, že tato situace nastala, když čerpala naše uklízečka řádnou dovolenou v pátek. Jinak samozřejmě probíhá důkladný úklid pravidelně každý den. Pověřil jsem vedoucí úseku, aby v době čerpání řádné dovolené vždy zajistila zástup a tato situace se již neopakovala.
Děkuji za upozornění a jsem s pozdravem V.Kovařík, SPORTIS

S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

2. 11. 2020
Předmět: lávka na Farských humnech-odstranění vad
Dotaz: Dobrý den,
prkna byla vyměněna, ale jednotlivé sloupky zábradlí jsou stále přišroubovány v některých případech stále pouze dvěma šrouby.
Jak bude řešena kaluž držící se uprostřed lávky, při prvních mrazech to bude problém stejně jako kaluž na nové cyklostezce cca 120m od lávky, kde je kaluž napříč celou stezkou?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v tomto týdnu proběhne kontrola vad a nedodělků. Odstranění dle přejímacího protokolu mělo být dokončeno do konce října. Pokud se na dokončené stavbě vyskytují další vady budou reklamovány dle podepsané Smlouvy o dílo.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

30. 10. 2020
Předmět: Zastávka a silnice u Lidlu, pokračování
Dotaz: Dobrý den, v souvislosti s odpovědí předešlého dotazu, bych ráda věděla, zda dostane nový asfaltový povrch celá ul. Studentská až k novému mini kruhovému objezdu směr Vysočany. Nyní jízda po této ulici připomíná jízdu na pouťové atrakci. A to nemluvím o žalostném stavu chodníků na ul. Vysocká po obou stranách silnice.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v současnosti se bude dělat 120 m úsek vozovky na ulici Studentská související se zastávkami MHD, tedy od Polikliniky po křižovatku s ul. Neumannovou. Příští rok by se měly rekonstruovat parkovací plochy před Poliklinikou. Poté by měl přijít na řadu zbytek Studentské. Z dopravního hlediska je nemožné realizovat vše dohromady, a to i kvůli koordinaci s jinými dopravními stavbami. Ze stejného důvodu se bude opravovat Vysocká ulice v horizontu nadcházejících dvou až tří let, kdy dojde k rekonstrukci vozovky i chodníků. V roce 2021 a 2022 se bude rekonstruovat Santiniho ulice (akce a iniciativa ŘSD), proto není možné zejména obyvatelům Vysocké ulice ještě více znesnadňovat přístup k bydlišti.

Děkuji a přeji úspěšný týden
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

1. 11. 2020
Předmět: prodleva v propojce z ul.Novoměstské na Jamskou
Dotaz: Proč je prodleva z ul. Novoměstská na ul. Jamská ? V létě bylo období, kdy se tam skoro nic nedělo ! Nyní to dohání a prodlužují termín ? Proč nejsou osazovány stromy kolem těchto nových cest a obchvatů ? To platí i u obchvatu Nového Veslí ! Proč se nevysazují stromy u těchto nových silnic ? Termíny k dokončení byly dostatečné, proč to prodloužení ? PPředpokládám, že se to neprojeví na kvalitě !!!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Domanský,

dodavatel stavby mezi Jamskou a Novomětskou se drží harmonogramu a rozvržení kapacit je jeho odpovědností. Důležité je, aby se stihl termín kolaudace, což nyní ohroženo není. Ani kdyby se spěchalo, nesmí být dotčen vysoký standard, který město a poskytovatel dotace požadují. Stromy se sázejí v takové míře jako nikdy v minulosti a v daném tempu by město rádo vytrvalo. Výsadby mají však také nějaké technologické požadavky, což je patrně i případ obchvatu Nového Veselí, kde je investorem Kraj Vysočina, a samozřejmě ani při nejvelkorysejším rozpočtu nelze vše osadit hned. Vytrvejte a věřím, že budete mile překvapen přibývajícími kilometry stromořadí. Ještě doplním, že jakmile to situace zase dovolí, bude město dále organizovat některé výsadby se zapojením dobrovolníků z řad občanů a z Vašeho zájmu tuším, že budete mít zájem. Budeme veřejnost dostatečně a zavčas informovat.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 10. 2020
Předmět: poškozená lampa veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den ,

nevím přesně na koho se obrátit , jedná se o poškozenou lampu veřejného osvětlení
před naším domem ,ulice Neumannova 19,č.p.2048,
která je silně nakloněná , zřejmě se do ní opřel nějaký nákladní vůz .
Chtěl jsem se zeptat kdo může zajistit opravu , aby nedošlo k nějaké nehodě nebo poškození zaparkovaných vozidel .

Děkuji za odpověď
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
o poškozeném stožáru víme, je objednaný pokus o narovnání, pak by přišly na řadu další úkony. Takto nakloněný stožár není sám o sobě nebezpečný. Nevím, co ty stožáry komu co udělaly, ale je to rok od roku horší.

Děkuji za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

30. 10. 2020
Předmět: Zastávka a silnice u Lidlu
Dotaz: Prosim, kdo je zodpovědný za výběrové řízení a dozor nad touto stavbou? Proč je silnice uzavřená a proč to trvá tak dlouho, když se dosud udělaly jenom chodníky?Proč se zde nepracuje? Dekuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
za výběrové řízení na dodavatele stavby včetně TDI a BOZP je zodpovědné město, která zastupuje příslušný odbor zabývající se předmětnou činností. Stavba MHD Studentská je naopak po celou dobu stavby otevřena pro MHD a může jí procházet i veřejnost za dodržení potřebných bezpečnostních opatření. Také z toho důvodu, který není jediný ( např. přeložka vodovodu jiným investorem)je stavba rozložena do dvou let. Termín dokončení je dle schválené Smlouvy o dílo stanoven na 30.4.2021. Je snahou dodavatele a především investora stavbu zkrátit z původního termínu na konec roku 2020. K úplné uzavírce dojde od 2.11 – 30.11.2020, kde budou probíhat práce na vlastní komunikaci. Město Žďár předpokládá pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, že od ledna 2021 bude dopravní terminál na ulici Studentská sloužit již veřejnosti.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 10. 2020
Předmět: nebezpečná křižovatka
Dotaz: Křižovatka na ulici Studentská mezi domy 1712 a 1716 je stále nepřehledná kvůli zaparkovaným autům. Parkuje se nejen podélně, ale i příčně v křižovatce. Žluté pruhy zákazu parkování nejsou respektovány. V zimě se do kopečka po zastavení a dání přednosti na kluzkém povrchu nelze bezpečně rozjet. Žádám o častou kontrolu parkování, vytvoření zákazu parkování a zvážení změny přednosti v jízdě. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Zákaz parkování v křižovatce je dán obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě navíc ještě zdůrazněn vodorovnou dopravní značkou. K dohledu nad dodržováním tzv. pravidel silničního provozu je příslušná Městská policie a Policie ČR.
Byť chápeme důvody Vámi navrhované změny přednosti v jízdě, přednost v jízdě měnit nebudeme, neboť by byla v rozporu s „psychologickou předností v jízdě“ (hlavní silnice obvykle bývá v přímém směru), a mohlo by tak docházet ke kolizním situacím.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

19. 10. 2020
Předmět: semafory
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda je nutné aby byly semafory na křižovatkách zapnuté v nočních hodinách?
Zdá se mi zbytečné, stát třeba ve 2hod ráno na červenou, když nikdo nikde nejede.

Díky za vyjádření.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
na počátku zkušebního provozu bylo na pracovní skupině dohodnuto, že semafory budou v provozu po celé zkušební období celý den, aby se objektivně zjistil počet projíždějících vozidel jednotlivými křižovatkami a s těmito daty se mohlo dále pracovat. Nyní bylo na základě získaných poznatků dohodnuto, že budou v provozu 5 – 22 hodin, ve hře je ale ještě možná úprava. Výsledné nastavení bude nainstalováno spolu s požadovanými úpravami semaforů z vyhodnocení zkušebního provozu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 10. 2020
Předmět: lávka přes Sázavu
Dotaz: Dobrý den.
Proč je nová lávka přes Sázavu u Klafaru zbavena zábradlí a tudíž nepřístupná?
V provozu nevydržela dlouho a už se opravuje?!
Přeji hezký den a děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Malá,
toto přerušení provozu a odstranění zábradlí je jen dočasné a souvisí s odstraňováním vad a nedodělků dodavatelem stavby. Město velmi dbá na kvalitu a bezpečnost realizovaných staveb, proto je třeba, aby i tyto následné práce byly udělány pořádně, k čemuž je demontáž zábradlí nezbytná.

Hezký den.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

22. 10. 2020
Předmět: stromy na náměstí - reakce na odpověď z 14. 10. 2020
Dotaz: Dobrý den,

ze stručné a jasné reakce paní inženýrky na dotaz už víme, že letos stromy na městě vysazovány nebudou. Z projektu „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“ jsem toto také nevyčetl (mohl jsem přehlédnout). Můžete, prosím, přiblížit kdy, v jaké míře a jakými dřevinami bude náměstí osazováno?

Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

nové stromy na náměstí nebudou vysazovány v rámci dotační akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou“, která bude zahájena v roce 2021. V současné době je zpracován projekt pro výsadbu nových stromů v části náměstí u radnice - tento projekt však není zahrnut v rozpočtu města pro příští rok 2021. V části náměstí u obchodních domů v zeleném pásu podél komunikace se nachází velké množství inženýrských sítí, v této části náměstí má však v první fázi přednost rekonstrukce povrchů, popřípadě sítí, další etapou by následně měla být nová výsadba zeleně. Na základě výše uvedeného Vám v tuto chvíli nejsem schopná přesně sdělit Vámi požadované informace. V příštím roce 2021 bude probíhat na náměstí pouze úprava trvalkových záhonů a živého plotu lemujícího komunikaci.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

29. 10. 2020
Předmět: Neodpovídání na dotazy je asi častý problém a týká se asi více odborů
Dotaz: Vážená paní tajemnice, někdo si tady stěžoval na neodpovídání na dotazy. Já jsem 8. října posílal další dotaz na komunální odbor, odpověď doteď nemám. Znovu a slušně jsem připomínkoval katastrofální stav nástěnek MHD před vlakovým nádražím. Když jsem se totiž zkraje června na komunální odbor ptal, aby to nebyl "dočasný stav", jak mi pamětníci známe od roku 1968, tak mi psali, že nad budoucí podobou nástěnek diskutují. Proč mi nejsou schopni nebo ochotni odpovědět? Můžeme pak mít důvěru v úřad?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Doležale,
změna obsahu nástěnek je v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 10. 2020
Předmět: Monitor s odjezdy MHD v nádražní hale v pořádku, ale ne nástěnky MHD
Dotaz: Dobrý den, děkuji za opravu monitoru MHD v nádražní hale. Zjistil jsem, že ještě horší je situace s nástěnkama MHD před nádražím. Od jara tam spousta informací chybí, protože prý nástěnky vylepšujete. Je tam informace o povinnosti nošení roušek v autobusech od jara, ale přes léto to bylo přerušeno. Platí nový jízdní řád linky 3, tam je starý. Papíry jsou navlhlé, pokroucené a vybledlé. Něco s tím už prosím udělejte, už to trvá několik měsíců. Není to dobrá vizitka města a vstup do našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v přípravě je reorganizace informací v nástěnkách. Pro potřeby MHD zůstane pouze jedna vitrína, druhá bude uvolněna pro jiné prezentace města. V přípravě jsou materiály pro novou nástěnku o MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 10. 2020
Předmět: Informační nástěnky pro MHD u nádražní haly vlakového nádraží - podruhé
Dotaz: Dobrý den, už pomalu půl roku jsou z půlky sundané informace z informačních nástěnek MHD. Když jsem se zkraje června ptal, aby to nebyl "dočasný stav", jak mi pamětníci známe od roku 1968, tak jste mi psali, že nad budoucí podobou nástěnek diskutujete. Kdy ta diskuse skončí a něco se s tím udělá? Protože to vypadá otřesně, ty pokroucený zbývající papíry. A nástěnky už nemají ani osvětlení. Teď už je vypnutá i obrazovka s odjezdy MHD v nádražní hale. Informace o MHD jsou katastrofou, je to hrůza.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v přípravě je reorganizace informací v nástěnkách. Pro potřeby MHD zůstane pouze jedna vitrína, druhá bude uvolněna pro jiné prezentace města. Materiály pro novou nástěnku MHD jsou v přípravě. Obrazovka v nádražní hale byla obratem opravena.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 10. 2020
Předmět: Vyvážení odpadků
Dotaz: Jak je to s vyvážením odpadů od rodinných domů a 6-ti bytovek na sídlišti Vodojem (Štursova ul.).
Zkušebně se měl vyvážet 1 x za 14 dní. Pak se objevila informace, že se vrací k týdennímu odvozu. Ale ve středu 21.10.2020 byly vyvezeny pouze popelnice na bio odpad a popelnice PKO nebyly vyvezeny vůbec.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Juránku.
Na ulici Štursova u šestibytovek by měl být prováděn svoz v týdenním intervalu.
Problém mohl být způsoben v souvislosti se stavbou.
Pokud by se to ještě opakovalo, můžete mě informovat neprodleně, kdy to zjistíte na níže uvedené mé kontakty.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

27. 10. 2020
Předmět: odpovědi
Dotaz: Dobrý den, chybí mi odpovědi na 2 dotazy. Nevím, zda odpovídáte také mimo vyhrazených 10 hodin týdně podle nařízení vlády, ale pro mne je to důležité a pokud berete plný plat, tak očekávám, že pracujete např. z domova. Děkuji za odpovědi a nápravu.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Jando,
nevím, které dvě odpovědi Vám chybí, ale na dotaz ze dne 24.10. 2020 Vám bylo odpovězeno 26. 10. 2020 a na dotaz ze dne 26.10. 2020 jsem odpověděla dnes.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

26. 10. 2020
Předmět: Objednávání
Dotaz: Dobrý den, napsala jste ke zrušení objednávání " by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty, co přišli (například nemají možnost se objednat)." Co jste dělali, když to nastalo mimo pandemii Covid 19 a objednávání fungovalo? Děkuji za odpověĎ
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
fungovalo to zcela normálně, protože úřad měl provozní dobu od pondělí do pátku, takže každý klient včetně objednaných si mohl svoji záležitost vyřídit. Navíc v případě dopravní agendy již neexistuje místní příslušnost, takže si můžete svoji neodkladnou záležitost vyřídit na jakémkoliv jiném úřadě v republice.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

26. 10. 2020
Předmět: osvětlení a odpadky
Dotaz: Na ulici Pelikánova (VO) stále nesvítí pouliční lampy, dotaz byl již 4.10., zodpovězen den po té. Mám tomu rozumět tak, že to nejde vyřešit? Neb možný termín zprovoznění byl do 14 dnů - tedy 19.10., pokud to půjde.
Dále - jak je to s odvozem odpadků? Lhůta byla posunuta na 14-ti denní cyklus, teď je to již skoro 3 týdny, co se nevyváží odpadky. Jde o systémovou chybu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
včera večer (26. 10.) při večerní kontrole VO na Vodojemu jsem zjistil, že část ulice Pelikánova není zprovozněna tak, jak jsme slíbili. Ihned jsem věc urgoval a byla mně přislíbena brzká náprava. Jen upozorňuji, že jde stále o pokus, který pokud se nepodaří, tak dotyčná dvě světla nebudou do doby dokončení rekonstrukce v příštím roce funkční.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Dobrý den pane Nováku.
Svoz je stále ve zkušebním 14 denním intervalu. Tento týden by mělo být vyvezeno. Pokud Vám v uvedených termínech není vyvezeno – obraťte se prosím přímo na mě.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 10. 2020
Předmět: Údržba zeleně
Dotaz: Dobrý den. Chci pochválit jak sekání trávy ( bydlím u 4 ZŠ) , tak údržbu stromků a keřů po městě, kde se práce velmi zlepšila.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Padalíková,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, které si velmi vážíme.
S pozdravem


Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

26. 10. 2020
Předmět: občené města nejsou loutky-nerespektování práv občanů v návaznosti s usnesením vlády č. 957
Dotaz: Dobrý den,
usnesení vlády Vám umožnilo: "omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost"
Současně se neuplatňuje:"kdy by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti"
O co se opíráte tento týden, když je MěÚ otevřený jenom jeden den?
Nemyslím si, že pro tento týden změnit úřední den by bylo náročnější než ho zrušit, pouze by to bylo legální.
Žádám o nápravu
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ano, tento týden bude úřad otevřen pouze dnes, ale celý den, tedy od 7,30 do 17,00 hod. Tato provozní doba byla stanovena z důvodu snahy rozložit počet příchozích klientů do delšího časového úseku během jednoho dne (zmenšení front u vstupu a přeplněnost chodby u přepážek), protože smyslem opatření je právě omezení kontaktů. Narychlo vyhlašovat např. čtvrtek nebo pátek dalším úředním dnem se jeví jako méně komunikovatelné pro veřejnost, neboť by se jednalo o další změnu úředních dnů v krátkém časovém horizontu. A to že jsme si dovolili nechat otevřený úřad jen jeden den /a prodloužený/ a nestanovili další úřední den v daném týdnu není v rozporu s usnesením vlády.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

7. 10. 2020
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dnes jsem viděl, jak firma seče trávu v našem městě. Konkrétně v lokalitě Libušín jezdili na těch traktorech jak závodníci. Potom ta kvalita práce má tak vypadat. Samozřejmě místama jsou vynechané kusy. Ty před nimi s těmi ručními sekačkami, to samé, tráva lítá všude možně, no a aby to kvalitně shrabali, tak to ani náhodou.Samozřejmě pomalejší jízdou se to kvalitně seče, ale jestli to mají úkolem, tu práci, tak je mi to jasné. Honem,honem a kvalita žádná.Asi tom město to po nich nekontroluje !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kontrola kvality provedené práce probíhá vždy nejpozději před fakturací, a to i na Libušíně. Nehradíme nekvalitně provedenou seč bez úklidu apod.
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

20. 10. 2020
Předmět: kácení keřů
Dotaz: Chci se zeptat každoročně kácí stromky a keře nějací pracovníci podél tratě, přes Grejdy dál. Vypadá to tam vždy jak měsíční krajina, proč to pořád kácí ty keře a stromky. Vždyť je to nádherná zeleň, kterou neustále potřebujeme. Vím, že to bylo kolem tratii, tak to byli asi nádražáci a těm to tam asi patří kolem trati.Je to ale hrozné. Místama moc vyřezané zbytečně. Nutno tam tu zeleň v co největším počtu nevhávat, byť by se jenom částečně prořezávala. Jaký na to máte názor ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
zeleň, která je každoročně takto udržována, popřípadě odstraňována roste na pozemcích Správy železnic. Tato zeleň se nachází v ochranném pásmu železnice kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost a provozuschopnost drážní dopravy. V této lokalitě se připravuje projekt, který bude mimo jiné také řešit úpravu valu a také novou výsadbu zeleně.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

24. 10. 2020
Předmět: Dotaz k úředním hodinám
Dotaz: Dobrý den, dle nařízení vlády č. 1080 z 21.10.2020 mají uloženo úřady místních samospráv omezovat úřední hodiny na 2 dny v týdnu vrozsahu 5 hodin vdaném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost. Všechny okolní obce to na svém webu mají. Ráda bych se zeptala, zda má MÚ ZR z tohoto nařízení nějakou výjimku a nebo jak je možné, že příkazem tajemnice č. 13/2020 je tato doba sice zkrátcena na 2 dny v týdnu, ale rozsah hodin úředních hodin je větší.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Soukalová,
náš úřad samozřejmě z usnesení vlády nemá výjimku, ale provozní doba pro veřejnost v pondělí a středu od 7,30 do 17,00 hod. s termínem do 3. 11. 2020, tedy do (prozatím) konce nouzového stavu, byla stanovena z důvodu snahy rozložit počet příchozích klientů do delšího časového úseku během jednoho dne (zmenšení front u vstupu a přeplněnost chodby u přepážek), protože smyslem opatření je právě omezení kontaktů a ochrana nejen Vás, jako klientů, ale také i zaměstnanců. Taktéž je určitě lépe komunikovatelné pro veřejnost a výhodnější pro chod úřadu, když je otevřeno v úřední den déle, než rychle vyhlašovat, že bude místo středy třeba čtvrtek, neboť míra informovanosti přes web je minimální.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

11. 10. 2020
Předmět: Zrušené pískoviště
Dotaz: Dobrý den, rád bych poděkoval, že se povedla akce zrušení nevyuzivaného pískoviště na Studentské ulici. Škoda, že se zrušila i lavička co u pískoviště byla. Požádali mě obyvatelé, zda by se nemohla vrátit zpět, nebo dát blíže k bytovce. I oprava schodů začala mezi bloky, což je taky super, doufáme že budou i ostatní schody opravené. Děkujeme, že se postupně okolí zvelebuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bárto,
s opětovným umístěním lavičky počítáme. Úpravu dalších schodů v této lokalitě v nejbližší době nepřipravujeme.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

24. 10. 2020
Předmět: Objednávání
Dotaz: Dobrý den, proč se v NMNM lze objednávat a ZR nikoliv? Děkuji za vysvětlení,
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
z důvodu omezení provozu úřadu byl objednávkový systém (zatím) zrušen z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty, co přišli (například nemají možnost se objednat). V současné době jsou z objednávkového systému vyřizováni pouze klienti, kteří byli objednáni ještě v době před tímto omezením.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

25. 10. 2020
Předmět: pěší zóna
Dotaz: zdravím, chci se jen zeptat, zda je stále v plánu rekonstrukce pěší zóny na jaro 2021 a nebo se odkládá na později. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Špinare,
ano, s rekonstrukcí pěší zóny na ulici Nádražní se v příštím roce počítá. Mělo by se začít na jaře rekonstrukcí vodovodů a kanalizací.
Hezký den.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

19. 10. 2020
Předmět: pomoc podnikatelům - renovace pěší zóny
Dotaz: Dobrý den, zamýšlím se nad otázkou pěší zóny. Polovinu pěší zóny máme opravenou, jen 90% obchodů v této části již nefunguje a prostory jsou prázdné. Chtěla jsem se zeptat, zda s další renovací pěší zóny neuvažuje město o pomoci firmám, které mají své firmy na nerenovované části, zda by na dobu rekonstrukce nepřispělo město těmto firmám na část nájemného. K čemu bude pěší zóna, kde pak nezůstane žádný obchod, protože renovaci nepřežijí. Většina z nás bohužel není dotována shora a domy nevlastní.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Fejfárková,

odbor strategického rozvoje a investic připravuje technickou stránku akce. Majetková vyrovnání ani náhrady jsme nikdy nepřipravovali a ani nezajišťovali. Vždy jsme se ale s dodavatelem stavby snažili o co možná nejkratší omezení provozu v řešeném prostoru. Vynasnažíme se o to i nyní a pokusíme se zajistit třeba i provizorní přístupy, bude-li to při zachování bezpečnosti lidí možné. Věříme, že výsledek bude natolik atraktivní a příjemný, že přiláká mnoho potenciálních zákazníků, kteří nyní pro svůj pobyt a své nákupy volili jiné lokality.

Hezký den
Irena Škodová a Adam Joura
odbory SÚP a SRI

20. 10. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Můžete vysvětlit proč je zrušeno objednávání na MěÚ? Proč máme stát jako stádo v omezených úředních hodinách bez jistoty, že to má vůbec smysl a dojde na nás řada. Nemáme se shromažďovat a k tomu objednávání slouží! Děkuji za srozumitelnou odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
omezení provozu vyplývá z Usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 jedná se o dvakrát pět hodin týdně, toto platí zatím do 25.10.2020. Dále bude obslužný systém upraven podle aktuálního vývoje pandemie. Úřad přizpůsobuje operativně provoz dle vyhlášených opatření a vzniklé situace.
Případná fronta u vstupu do úřadu se může tvořit z důvodu, že je korigován vstup do budovy prostřednictvím vyvolávacího systému, tak aby byl co nejvíce eliminován počet čekajících klientů v chodbě úřadu u přepážek jednotlivých odborů. Objednávkový systém byl vypnut z důvodu, že by mohlo dojít k obsazení kapacity jednotlivých pracovišť pouze objednanými klienty a nebylo by možné obsloužit ty co přišli (například nemají možnost se objednat).
V době současných omezeních žádáme klienty aby navštěvovali úřad pouze v případě vyřízení neodkladných záležitostí.
Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

20. 10. 2020
Předmět: Velkoobjemové kontejnery
Dotaz: Dobrý den, který bytový dům je myšlen v označení "Klafar - Libická u byt. domu" v seznamu rozmístění velkoobjemových kontejnerů? Na této ulici jsou minimálně dva bytové domy, jeden u křižovatky se Sázavskou a druhý na ulici Vápenická. V daném čase u toho druhého kontejner marně hledalo nemálo občanů řádně platících za odvoz odpadu. Žádám o jednoznačné označování daných míst.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Augustýne,
na ulici Libická je jeden bytový dům, ten další je na ul. Vápenická.
Toto místo je takto označené již několik let, nejedná se o nové stanoviště, v minulosti jsme Vámi uváděný problém s identifikací místa občany nezaznamenali.
V příštím roce místo označíme "křižovatka Libická – Sázavská".
Děkujeme za podnět, s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 10. 2020
Předmět: Parkovací místa ulice Nezvalova
Dotaz: Dobrý den, navazuji na písemný dotaz ze dne 22.1.2020.Pokud si dobře vybavuji, tak parkovací místa vytvořená pomocí zatravňovacích dlaždic byla na ulici Nezvalova vytvořena již před vznikem nové stavby(bílé značení na dlaždicích se spíše vytrácí a nově vytvořená 4místa ze značení nemohu rozpoznat).I bez přemístění oplocení stavebníkem bylo možné na tam umístěných zatravňovacích dlaždicích zaparkovat. Jaké datum má tedy povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst? děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
zpevněná plocha pro čtyři parkovací místa byla realizována na základě stavebního povolení, které bylo vydáno dne 30.07.2010.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

16. 10. 2020
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: “V této současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy”
V návaznosti na odpověď z 13. 10. 2020 se ptám.
Bude v rámci této koncepce též rekonstruováno dětské hřiště za bývalou mateřskou školkou na ulici Jamborova?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Jiří Moravec
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
v současné době bude tento prostor vyčištěn. Na dalším postupu se budeme společně s městským architektem a předsedou SVJ domlouvat.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

15. 10. 2020
Předmět: Poliklinika
Dotaz: Dobrý den.14.10.hodinu před začátkem ord.doby jednoho nejmen.lékaře v přízemí na polik. ZR,který nemá objednávkový systém,sedělo v jeho čekárně a i vedle snad 30 lidí jeden vedle druhého.To jako vážně?!V době nouzového stavu,omezení při shromážďování max.počtu 6.os,dodržování rozestupů!K prakt.MUDr.se musím hlásit tel.Většina lékařů na polik.má čekárny prázdné díky tel.objednání.Jak je možné,že se to netýká všech a nikdo nekontroluje počet lidi v čekárnách?Pak nemá růst počet nakažených!
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
vládou byla přesně stanovena pravidla, která má povinnost dodržovat každý občan našeho státu. Pokud se takto shromáždili v jedné čekárně již před začátkem ordinačních hodin lékaře, není ani v jeho silách tyto pacienty nějakým způsobem usměrnit. Je to na osobní odpovědnosti každého z nás. Během dne si každý z lékařů organizuje chod své ordinace sám, jedná se o soukromé lékaře. Do chodu jejich ordinace nemůže město ani poliklinika zasahovat. Pokud jste viděl, že dochází k porušení vládních nařízení, bylo na místě kontaktovat městskou policii. Kontrola dodržování těchto zásad a případný postih za nedodržování, je pouze v jejich kompetenci.
Ing. Ilona Komínková, ředitelka PO

14. 10. 2020
Předmět: kalendář akcí na webu Žďáru
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné aktualizovat kalendář akcí na webu města zdarns.cz, alespoň na tento měsíc? Vzhledem k epidemické situaci je přece naprostá většina akcí zrušena a vaše stávající verze přináší matoucí informace. Díky za pochopení. S přátelským pozdravem, Jiří
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Dokulile,

v den platnosti omezení hromadných akcí vládou ČR jsou z kalendáře akcí na webových stránkách mazány akce konané do stanoveného termínu zákazu. Tři výstavy, a to jedna v Knihovně Matěje Josefa Sychry, druhá v Čechově domě a v Malé Galerii Staré radnice zůstávají v platnosti, protože Knihovna M. J. Sychry a TIC jsou otevřeny. Kalendář akcí na webových stránkách je denně aktualizován také podle aktuálních informací ke konání jednotlivých akcích na stránkách jejich pořadatelů.

Václav Košťál
pracovník TIC Žďár nad Sázavou
tel.: 566 628 539
e-mail: tic@zdarns.cz

6. 10. 2020
Předmět: stromy na náměstí
Dotaz: Budou se letos ještě touto dobou vysazovat stromy na náměstí, místo těch škaredých květimáčů, které jste již odstranili ? Podpora zeleně zrovna na náměstí byly velice pěkná a důležitá pro naše životní prostředí.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Loukoto,

tento rok nebude výsadba stromů na náměstí realizována.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

12. 10. 2020
Předmět: Monitor MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den, je porouchaný monitor pro odjezdy MHD v nádražní hale železničního nádraží. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
O problému víme, předali jsme požadavek na opravu externímu dodavateli příslušné součásti zařízení. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 10. 2020
Předmět: chodník, popř. cyklostezka
Dotaz: Plánujete vybudovat chodník,popř. část cyklostezky pod knihovou u řeky Sázavy směrem na Farčata ? Ten tam opravdu schází, protože provoz je tam dole dost velký a chodci opravdu kličkují mezi auty, která jezdí k Fialovi pro sudy a další občerstvení. Tam by byl opravdu na místě podél řeky nutný chodník,jak pro cyklisty, tak pro chodce.Jedná se o tu krátkou vzálenost od silnice po Farčata.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Poulová,

že daná lokalita zaslouží nějaký zásah zhodnotila v roce 2018 také tzv. Strategie střed, která vznikla ve spolupráci s občany a z níž vzešla úprava ulice Nábřežní a jejího okolí jako jedna z plánovaných akcí. Jelikož lidé a klíčové instituce ve městě vyhodnotili některé jiné lokality jako důležitější, je Nábřežní naplánována na roky 2026 a 2027. Tento plán je ovšem do jisté míry flexibilní. Podle prostředků i nenadálých událostí a potřeb se mohou termíny posunovat oběma směry. Zde odkazy ke Strategii střed:
https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf nebo https://www.zdarns.cz/media/files/setkani-s-obcany/2018/2018-03-07/Strategie_centrum_prezentace.pdf .

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 10. 2020
Předmět: senátor
Dotaz: Občané zřejmě předpokládají, že pan místrostarpsta není příznivcem kumulace funkcí a odstoupí z funkce místrostarosty,když byl zvolen senátorem.Uvidíme, co pro naše město dokáže zařídit, nebo to bude jen další politik, který si zajistil dobře placené mmísto ?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Strnadová,
samozřejmě budu dodržovat koaliční dohodu a nebudu zastávat post uvolněného zastupitele. Funkci místostarosty nabídnu kolegům z KDU-ČSL a již nyní vím, že na něj jsou dva kandidáti. Rád bych zůstal v komunální politice, jako neuvolněný radní.

Josef Klement, senátor

11. 10. 2020
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den, všiml jsem si, že na Jamborové ulici jsou označeny 4 herní prvky jako nebezpečné a zákaz používaní. Kdo prosím kontroluje tento stav? Jeden prvek byl nově instalován na jaře a je též označen. Všechny herní prvky lze opravit. Vy chcete odstranit. Co místo těchto prvků bude instalováno? A pískoviště opraveno? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bárto,
stav herních prvků je kontrolován nezávislým certifikovaným revizním technikem. V rámci pravidelných ročních revizí byly prvky vyhodnoceny jako provozu neschopné, nebezpečné, nutné k odstranění. Na ulici Jamborova jsme na jaře žádný herní prvek neumísťovali. V této současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy a prvky ve městě.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

8. 10. 2020
Předmět: dotaz č.1
Dotaz: Dobrý den -neuvažuje se v ulici pod spodní kašnou, směrem nahoru mezi zadní část radniční restaurace a protějším domem o vjezdu aut jen pro zásobování?Dnes dopoledne jsem opět kličkovala mezi auty,protože pro chodce není chodník ze zadní strany restaurace auto pivovaru a řidič osobního auta zkoušel jestli projede a já jsem čekala co řidič vymyslí až zacouval řidič dodávky, aby osobní vůz projel a vjezdem na chodník se mu to podařilo já jsem mohla jít a řidič si zkrátil tudy cestu na parkoviště
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o exponovanou lokalitu s mnoha protichůdnými zájmy, jako je zklidnění komunikací pro bezpečný a pohodlný pohyb chodců, zajištění příjezdu pro obyvatele trvale zde bydlící či zajištění příjezdu k provozovnám. Stávající dopravní režim je výsledkem projednávání s rezidenty i podnikateli v této lokalitě. Děkujeme za informaci, situaci budeme monitorovat.
Dovoluji si připomenout § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 10. 2020
Předmět: rybník u hasičské zbrojnice
Dotaz: Co se bude dít se současným vypuštěným a velice zanedbaným rybníkem u hasičské zbrojnice ? Myslím, že k tomu již v minulosti nějaký dotaz byl, ale uplynula určitá doba, kdy torzo rybníka je ve velice zanedbaném a žalostném stavu. Obzvášť v této lokalitě by byl nádherný, pěkně upravený rybník v průmyslové zóně plný čisté vody vhodný pro tuto lokalitu a to nejenom proto, že každé množství vody pro naši přírodu bude přínosem.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Krásenský,
rybník Velký Posměch nyní plní funkci suchého poldru. Tato situace je však dočasná a počítá se s revitalizací rybníka a jeho okolí. V současnosti se připomínkuje koncepční dokument, který řeší tzv. „modrozelenou“ infrastrukturu v průmyslové zóně a okolí jako jeden funkční celek. V návaznosti na rozpočtové možnosti bude k revitalizaci rybníka vypracována projektová dokumentace pravděpodobně v příštím roce, a revitalizace realizována (pokud možno s dotační podporou) pravděpodobně v příštích dvou letech.

Pěkný den

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

2. 10. 2020
Předmět: Neodpovídání na dotazy
Dotaz: Dobrý den,proč se neodpovídá na všechny dotazy?jedná se mě o dotaz na výpověď maminky a zaměstnávání důchodců na úřadě,místo maminek po mateřské dovolené.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
pro upřesnění sděluji, že Radě města je vyhrazeno rozhodnout o tom, že se pracovní místo na městském úřadě zruší nebo vytvoří. Na na základě takového rozhodnutí pak tajemnice městského úřadu činí pracovně právní kroky k tomu, aby naplnila přijaté usnesení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

30. 9. 2020
Předmět: Nová zastávka Lidl
Dotaz: Dobrý den,
chválím nový terminál u Lidlu, mám jen jeden dotaz. U rohu Lidlu si lidé zkracují cestu, je tam vyšlapaná plocha už roky. Před rekonstrukcí tam bývala ještě dlážděná odbočka.
Máte v plánu tam udělat malý chodník? Obrubníky jsou snížené, takže vypadá že ano. Takhle tam bude pořád vyšlapaná cesta, a při cestě od bazénu tam není vhodná cesta pro kočárek například.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,

o spojovacím chodníku se jednalo s majitelem pozemku firmou LIDL a bylo dohodnuto, že chodník bude do konce stavby proveden.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

30. 9. 2020
Předmět: posekaná a neuklizená tráva
Dotaz: Je s podivem, že u protihlukového valu byla ponechaná posečená tráva u valu od silnice, na valu a za valem ? Proč tato tráva, jako všude jinde nebyla po poseční shrabána a odvezena ? Dusí další prorustající trávu, nehledě na to,že to nebylo řádně uděláno ! Proč se kvalita sečení trávy v našem městě liší lokalita od lokality ! Všude by mělo probíhat sečení a úklid trávy kvalitně a pečlivě. Proč tomu tak není ? Je tomu snad proto, že to není tak na očích ? To je velká chyba !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení valu je zařazeno do IV. intenzitní třídy sečení. Posečená tráva v této intenzitě nemusí být uklizena v témže dni po posečení.Bylo již vyčištěno, odklizeno.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

6. 10. 2020
Předmět: Studniční ulice, ZR - údržba, hřiště, zvelebení
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych upozornit na skládku vánočních stromků 2019 a větví u kontejneru na bio odpad, kdy bude vyvezen ? Bylo by možné umístit ceduli zákaz skládky jak v jiných ulicích? Bylo by možné provést údržbu u patníků u silnice, kde roste tráva a brání odtoku vody ? Bylo by dále možné vzhledem k množství kontejnerů vytvořit pod nimi dlažbu pro zvelebení bydlení? Na hřišti v této ulici zmizel basket. koš, bude vyměněný či hřiště zůstane prázdné? Děkuji a omluvte strohost prosby.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za upozornění – nevím, že jsou někde ještě vánoční stromky. Zajistíme odvoz.
Očištění obrubníků bude provedeno v průběhu příštího týdne.
Co se týká dláždění pod kontejnery – ve městě je více obdobných potřeb a požadavků a ty postupně řešíme.
Cedule zákaz skládky dle zkušeností moc nepomáhá. Nejsme schopni zajistit kontrolu na všech místech a hlavně celodenně – zde by pomohla všímavost lidí, kteří tu bydlí a kontaktování městské policie.
V rámci pravidelných ročních revizí byl basketbalový koš vyhodnocen jako provozu neschopný, nebezpečný, bylo nutné jeho neodkladné odstranění. V současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť, volnočasových ploch, v návaznosti na ni pak budou doplňovány, nahrazovány a rozšiřovány hrací plochy a prvky ve městě.
Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
správcové městského majetku z odboru komunálních služeb

30. 9. 2020
Předmět: Umístění volebních poutačů.
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se dotázat, zda je nějak organizováno a řízeno umisťování volebních plachet. Na křižovatce ulic Slavíčkova a Jamborova, je totiž umístěna takovým způsobem, že vadí v rozhledu v již tak hůře přehledné křižovatce. Kam se případně může obrátit s žádostí o odstranění.
Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o billboard na soukromém plotě, tam naše pravomoc nedosáhne. Možná by mohl zasáhnout stavební úřad, pokud by se jednalo o konstrukci, která musí být povolena. Jinak by to měla být věc majitele plotu,pozemku.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: doprava ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
4. Z jakého důvodu je v současné době upřednostněna v dopravě MHD? Byly snad časté problémy s pozdním příjezdem autobusů do zastávek?
5. Jak toto upřednostnění funguje? (podle RZ, kamery, či nějaké "krabičky" ve vozidle? Pokud jde o elektroniku ve vozidle, jakým způsobem ji řidič autobusu ovládá?
6. Z jakého důvodu není prioritou v dopravě IZS? Tj. rychlá zdravotní pomoc, hasiči, státní policie? Proč semafory v současné době upřednostňují autobus před těmito?
Odpověď (odbor dopravy):
4. MHD je upřednostněna pouze tak, aby pokud je BUS v blízkosti řízení křižovatky a není v předstihu před jízdním řádem, tak mu bude umožněn rychlejší průjezd, pouze tak, aby podstatně nenarušil ostatní dopravu. Cílem je, aby MHD dodržovala jízdní řády a dopravní potřeby cestujících tak byly uspokojeny.
5. Vozidlo je vybaveno technologií komunikující s řadičem křižovatky. Není nutný zásah řidiče.
6. Je možné v budoucnu zapojit do preference i IZS avšak v jiném systému a s jinými pravidly pro přednost než autobusy MHD a po vybavení vozidel IZS příslušnou technologií a současně i úpravě SW řídícího funkci křižovatek. O takovou službu musí prvotně projevit zájem příslušné složky IZS. Funkce semaforu nemá aktuálně vliv na přednost IZS s majákem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 9. 2020
Předmět: Revitalizace zeleně - reakce na odpověď na dotaz z 19.9.2020
Dotaz: Dobrý den,
jeden z důvodů, proč nedošlo ke splnění plánu osázení východní strany kaple, píšete o komplikaci z důvodu existence sítí, vč. vysokého napětí. Ony Vámi zmiňované sítě tam vznikly po vytvoření revitalizačního plánu, a ten s nimi logicky nemohl počítat, nebo tam sítě již byly ale zapomnělo se vzít je v potaz při tvorbě návrhu? Pokud ano, kdo je zodpovědný za to, že bylo navrženo vysazení dřevin tam, kde to vlastně zněmožňuje samotný zákon? Prosím, kolik bylo fakturováno za návrh?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
Projekt pracuje v rámci zaměření tras sítí s různě přesnými schématy. Je poměrně častým jevem, že po vytyčení tras IS a nasondování přesné trasy dojde ke zjištění, že stav neodpovídá podkladům. Pak není možné stromy vysadit a je nutné hledat alternativní řešení. Nicméně, město pracuje od roku 2019 na Memorandu se síťaři, které by mohlo umožnit výsadbu stromů i v ochranném pásmu sítě.

Ing. Mgr. Lucie Radilová, dis.
krajinářská architektka

4. 10. 2020
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den.
Nově vybudovaný chodník u Lidlu postrádá odbočku k této prodejně. Zůstal tam jenom vychozený pás trávy, kudy si lidé zkracovali cestu. Je to nelogické, když chodník je již hotový a přístupný chodcům. Uvažujete o vybudování odbočky?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

o spojovacím chodníku se jednalo s majitelem pozemku firmou LIDL a bylo dohodnuto, že chodník bude do konce stavby proveden.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

6. 10. 2020
Předmět: kontejnery na hračky oděv a další
Dotaz: Na velkém parkovišti za spořitelnou, jsou v rohu kontejnery na oděv, hračky a další věci. Jeden z boxů je poškozen a lezou dovnitř děti, možná i dospělí. Nutno toto opravit,aby nedošlo k vážnému zranění ! Poznámka- u většiny těchto kontejnerů je nepořádek, ať si to firma hlídá a průběžně to uklízí ! Nutnost pravidelné kontroly těchto kontejnerů ze strany firmy a odvoz obsahu kontejnerů, mnohdy jsou přeplněné !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Samková.
Kontejnery na textil se vyváží pravidelně každý týden.
Může se stát, že někdy jsou přeplněné – v případě, že se rozhodlo udělat „pořádek doma“ více lidí.
Tyto Vámi jmenované kontejnery, ale určitě přeplněné nebývají – naopak jednáme o odstranění jednoho z nich.
Dřív byly kontejnery uprostřed parkoviště a byl kolem nich nepořádek, proto byly umístěny do rohu parkoviště. Samozřejmě se potom nabízí to, co popisujete.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 10. 2020
Předmět: Mapa závad města - vzor NMNM
Dotaz: Dobrý den, dříve se k hlášení závad ve městě provádělo přes aplikaci Moje místo, které bylo z finančních důvodu zrušeno, podívejte se prosím na stránky Nového Města na Moravě, která má dle mého názoru ještě lepší způsob hlášení závad (pro některé bude výhodou i anonymita), kde na mapě označíte nejen polohu problému, ale je přehlednější způsob kontroly procesu daného problému. Prosím tedy o zamyšlení a zapracování stejně či podobné metody, tyto Dotazy a náměty jsou krok zpět. Děkuji mockrát
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji Vám za zajímavý podnět. Aplikaci Hlášení závad používanou v Nové městě n. M. jsem vyzkoušel a také mi přijde povedená. Pouze místo captcha bych použil něco jiného.
Kontaktoval jsem pracovníky tamního MěÚ s prosbou o podrobnosti.
Posoudíme její využitelnost i pro potřeby našeho města zejména s ohledem na připravovaný Portál občana.
V dohledné době bychom měli ve městě nabídnout občanům i jinou možnost hlášení závad než jen přes Dotazy a náměty.

Michal Bačovský
odbor SRI

25. 9. 2020
Předmět: Doprava v okolí stalingradských škol
Dotaz: Po měsíčním sledování intenzity dopravy v okolí stalingradských škol uvádím následující:
- intenzita dopravy před 2. a 3. základní školou po zavedení jednosměrného provozu se prokazatelně snížila,
- bohužel se celý problém přenesl za tyto školy, kde vozidla zajíždějící ke SŠOS, 3. ZŠ, 2. ZŠ a MŠ Okružní a v odpoledním čase i ke sportovní hale chaoticky kličkují mezi parkujícími vozy a ohrožují procházející chodce, především však děti.
Prosím o urychlené řešení této nepříznivé situace. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za informaci, situaci budeme monitorovat.
Dovoluji si připomenout § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 10. 2020
Předmět: činnost strážníků
Dotaz: Strážníci spadají předpokládám pod město. Jsou vidět pouze v projiždějích autech.Městským lokalitám se věnují minimálně, protože si řidiči dělají co chtějí parkují, kde chtějí v zákazech v křižovatkách a pod.Málokde je jich vidět pěšky.Nejedná se mi o represe z jejich strany, ale už pouhá jejich přítomnost na občany působí jinak.Nepracují tak jak mají, protože pouze projíždějí lokalitami a nevšímají si přestupků s parkováním a další. Velká nespokojenost !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bártová,
velice mě mrzí, že naši práci vnímáte takto negativně. Zde několik zásadních informací. MěP vykonává nepřetržitý výkon služby v terénu celkem s 18 strážníky. Takovýto počet strážníků na velikost města není dostatečný. I přes tuto skutečnost se MěP snaží maximálně zajistit oblast veřejného pořádku na celém katastru města. Dbá na maximální akceschopnost, tak aby byla schopna okamžitě zasáhnout či zakročit na jakémkoli místě svého katastru. To je vzhledem k výše popisovanému možné pouze motorizovaně. Od začátku letošního roku je evidováno v IS již přes 2600 událostí. Počet událostí každým rokem narůstá. Vyřešených přestupků je k dnešnímu dni 910. V tomto čísle nejsou evidována upozornění v rámci jarního nouzového stavu a běžná bagatelní jednání, u kterých se nezjišťuje totožnost pachatele. V letošním roce je pro MěP situace o to náročnější, že od začátku měsíce března měla tři kolegy na dlouhodobých pracovních neschopnostech, resp. v současné době má ještě dva a již se teď ví, že se do konce roku nevrátí. Po diskuzi se zřizovatelem bude personální obsazení pro příští rok upraveno. Tato úprava je nutná k tomu, aby mohla být zajištěna zvýšená frekvence běžné obchůzkové služby, kterou není v současných personálních podmínkách, související i s uvedenou nemocností možné plně zajistit. Pokud Vás zajímají další podrobnosti ohledně práce MěP odkazuji na Zprávu o činnosti MěP a PČR - https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2019.pdf
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí MěP

5. 10. 2020
Předmět: zrušení značek parkování pro tělesně postižené - Libušín
Dotaz: Odstraňte značky parkování pro tělesně postižené v I.dvoře na Libušíně. Tyto dvě značky, které využívají dvě stejná vozidla a jejich řidiči k tělesně postiženým mají opravdu pramálo.Tito stabilně parkují na těchto místech 24 hodin denně ! Což je nehoráznost oproti ostatním řidičům, kteří tam mohou parkovat pouze hodinu i když to také nedodržují a MP je to jedno ! Tyto značky je nutno odstranit ! Necitujte vyhlášku,ani zdůvodnění, že to rozhodla rada.Chceme rovnocené parkování pro všechny.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ačkoli píšete, že nemáme citovat vyhlášku ani zdůvodnění, že to rozhodla Rada, nemáme jinou možnost než odpovědět takto: Dopravní režim, a z toho vyplývající dopravní značení, byl odsouhlasen Radou města.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

5. 10. 2020
Předmět: Chodník na hrázi rybníka Horňák
Dotaz: Dobrý den,
asfaltový chodník na hrázi rybníka Horňák zarůstá z obou stran trávou. A v některých částech zasahují rozrostlé keře skoro do poloviny šíře chodníku. Prosím, bylo by možné toto napravit?
Děkuji moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujme Vám za upozornění, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

22. 9. 2020
Předmět: Sečení trávy u řeky okolo stezky
Dotaz: Chtěla bych tímto pochválit kvalitu sečení okolo cyklostezky na pilák.
Líbí se mi, že je krásně vidět řeka.
Děkuji i za bleskurychlé doplnění nové lavičky pod Bránským rybníkem. Tam lavička doposud chyběla a je i jako jediná otočená k řece a né do asfaltu cyklostezky-díky.
Kéž by byly v tomto duchu sečeny i jiné břehové plochy, např. Farčata jsou otřesně zarostlá a řeka zde není vůbec vidět, nemohlo by být posečeno alespoň k příležitosti otevření lávky?
I náš kousek Sázavy má své kouzlo.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za zájem o Vaše okolí, na Farčatech je pro další obdobní dohodnuta změna v systému sečení, která by měla zajistit i lepší výhled na řeku.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor strategického rozvoje a investic

18. 9. 2020
Předmět: parkoviště Palachova - B
Dotaz: Prostor by se dal alespoň do pořádku a měl využití, které je nejvíce potřeba. Kdo má parkoviště pod okny tak ví, že to není úplně výhra, viz parkoviště mezi domy 3 a 5 a škrábání skel. Každopádně pokud se parkoviště před školou dočká rozšíření, doufám, že bude myšleno na rodiče, kteří vozí děti až před školu a bude pro ně vymyšlená nějaká točna. Každopádně už teď je kolem půl 8 ráno problém zaparkovat a v nastalém zmatku najíždějících a couvajících aut je to mnohdy oříšek.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Viz odpověď k dotazu "parkoviště Palachova - A"

18. 9. 2020
Předmět: parkoviště Palachova - C
Dotaz: Nehledě, že dvě auta se při příjezdu mezi Zdravkou a patníkem stejně nevejdou. Takže i v tomto místě, kdy je daná STOPka, je to po ránu značně ucpané a zmatené. Jak se taková situace bude řešit? Možná by se dotyčný, který bude projekt řešit, mohl přijít ráno podívat, než něco od stolu vymyslí. Jsou-li mé informace správné, děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Viz odpověď k dotazu "parkoviště Palachova - A"

18. 9. 2020
Předmět: dosypání cesty
Dotaz: Dobrý den, někdy v minulosti jsem četl návrh na upravení cesty k Mamlasovi, kde je opravdu klidná cesta pro příznivce běhání, chození pěšky, nebo pr maminky s kočárky. Má to jednu nevyhodu, že místama se tam opravdu těžko chodí, protože je cesta vymletá.Šlo by to dosypat nějakou zbytkovou asfaltovou drtí, nebo odpadovou drtí, která vydží,ale chce to na vícero místech dosypat a udusat a mohlo by to být na čas dobré.Od Mamlasa směrem ke koním to chce tu cestu upravit a srovnat, ta je hrozná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, alespoň část úprav stezky k Mamlasovi zajistíme ještě v tomto roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 9. 2020
Předmět: parkoviště Palachova - A
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych si touto cestou ověřit informaci, že se má na Palachově ulici mezi domy 1 a 3 budovat parkoviště a rozšiřovat horní parkoviště před školou, přičemž by se zrušil celý ten pomyslný travnatý trojúhelník s chodníkem kolmo k podchodu. Chápu, že parkování celkově je ve Žďáře problém, ale co třeba využít prostor před Zdravotní školou, kde byla při rekonstrukci Nádražní odstavena těžká technika a podle toho to tam taky vypadá.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Palečková,

o rozšíření parkoviště na Palachově mezi bloky 1 a 2 se hovořilo v minulosti a pravděpodobně se tato otázka otevře po finalizaci Generelu dopravy, kde se řeší i doprava v klidu, tedy stav a doporučení k parkování.

Obdobně je tomu v případě parkoviště před školou, kde se uvažuje o vzniku až 90 nových parkovacích míst. O tom hovoří i Studie posouzení dopravy ZR 6 pracovaná v roce 2016 pod vedením docenta Pavla Drdly, jejíž závěry Generel také zohlední a která je zveřejněná https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-strategickeho-rozvoje-a-investic/studie-posouzeni-dopravy-na-sidlisti-e2809ezdar-n.-s.-6e2809c.pdf

Děkuji za zájem a prosím o zapojení do poskytování informací Generelu dopravy, s nímž se můžete setkat v různých formách a na různých místech.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 10. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobry den na ulici Pelikanova jiz dlouhou dobu nesviti verejne osvetleni. Nejsem si jista zda dotaz smeruji spravne. Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prověřujeme provizorní řešení napojení této části VO, které nesvítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Pokud bude provizorní řešení možné, mělo by proběhnout do 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 10. 2020
Předmět: Jak město postupuje v řešení tipů, které byly vloženy do aplikace Lepší místo?
Dotaz: Dobrý den,
na stránce https://www.zdarns.cz/online-sluzby/lepsi-misto uvádíte: "Stávající nevyřešené tipy budou odpovídající pracovníci Městského úřadu Žďár nad Sázavou i nadále zpracovávat do jejich finálního řešení." Protože data z aplikace již nejsou veřejně dostupná, tak mne zajímá, jak postupujete v řešení jednotlivých tipů, které do ní občané vložili. Jaké je v současné době skóre vyřešených, neřešitelných a kolik zbývá k řešení? Kolik tipů z této aplikace bude použito pro generel dopravy?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Novotná,
tipy, které občané zadali do aplikace Lepší místo, jsou zaevidovány a dle možností a priorit byly řešeny (stejně jako i jiné podněty od občanů ZR). Samostatně se již neevidují. Provozovatel Lepšího místa oznámil úřadu ukončení této aplikace a nabídl přechod k nové aplikaci Mobilní rozhlas. Ovšem nové cenové podmínky byly pro úřad nepřijatelné a tak se vedení města rozhodlo aplikaci Lepší místo ukončit.
Připomínky občanů ke Generelu dopravy jsou sbírány pomocí Názorové mapy, dotazníku ve Žďárském zpravodaji (od 5. 10.) a účastí na kulatých stolech. Vše je přehledně na webu Města viz https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy.
Podněty z Názorové mapy, dotazníků i kulatých stolů ke Generelu dopravy jsou vítány a budou zohledněny.
Ing. Michal Bačovský, oddělení dotací a DP odboru SRI


30. 9. 2020
Předmět: plavecký výcvik
Dotaz: Souhlasím s námitkou na plavecký výcvik dětí, je to podle mě v této korona situaci nerozumné a nelogické. Děti ve škole musí nosit roušky, omezuje se styk mezi třídami, a do bazénu jdou 2 třídy najednou. Nevím, jestli je to plavání tak důležité, že by se nemohlo vynechat. Všichni se snaží držet školy nad vodou, aby mohlo normálně probíhat vyučování, a tady se trochu "riskuje", že nachlazené děti se budou omlouvat z vyučování.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
bohužel Vám nemohu odpovědět jinak než jako na předchozí dotaz, na nějž i Vy reagujete. Plavání je součástí ŠVP, a i když je město zřizovatelem, nemůže do něho zasahovat. To je záležitostí MŠMT. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

23. 9. 2020
Předmět: Reakce od vedení města
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho mám jako občan Žďáru nad Sázavou čekat na odpověď od uvolněných zastupitelů města?
Do voleb?
Dne 24.8. jsem zaslal e-mailem na doporučení pana městského architekta stížnost na jeho osobu.
Ve stejný den i pan architekt napsal v e-mailu: "Prosím o reakci vedení města."
Adresáty byly martin.mrkos@zdarns.cz, josef.klement@zdarns.cz, ludmila.reznickova@zdarns.cz a já.
Zítra bude 24.9. a stále čekám na reakci.
Děkuji, jsem zklamán, ale nezlomen.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Partyko,
Vaše stížnost byla s p. architektem prostřednictvím p. starosty projednána a byla Vám dne 1. 10. 2020 odeslána odpověď.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

30. 9. 2020
Předmět: Vymahatelnost
Dotaz: Dobrý den, opravdu si myslíte, že je vymahatelné při kolaudačním řízení řešit neprokazatelné poškození cizí věci, které v tu dobu navíc může být již promlčené? Viz. poškozený městský majetek během výstavby. Myslím, že rozumnější by bylo chodníky postavit až po dokončení domů. Např. chodník u orlovny čeká na své dokončení víc jak 15 let a měl by rozhodně větší význam.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Stráská,
souhlasím s vámi, že je lépe stavět chodníky až po dokončení domů, popřípadě až po dokončení domů dokončit finální vrstvy chodníků. Váš námět budu tlumočit i vedení města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 9. 2020
Předmět: Hodnotící kritéria
Dotaz: Dobrý den, město vyhlásilo záměr č. Z-110/2020-OP na pronájem pozemku ve výměře cca 500 m2, kdy nabídnutá cena za pronájem plochy na farčatech tvoří pouze z 10% z hodnotících kritérií. Zatímco Přesně 50% tvoří architektonická koncepce (dispozice, provozní schéma, řešení fasády). Je zajímavé, že v rámci projednávání materiálu č. 13/2020/OP/4 zastupitelstvem 3. 9. některým členům rady města velmi vadilo, že se vybrala společnost, která byla sedmá v pořadí z hlediska ceny. Kázat vodu a pít víno?
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den, paní Korábová,
radní města, na základě zkušeností z podobných projektů v Brně, Praze, Strážnici apod., zvolili v tomto případě jiná kritéria než je cena. Cílem záměru je fungující příjemná kavárna / bistro v parku s odpovědným člověkem, který do parku přinese přidanou hodnotu v podobě programu oživujícího park a dohledem nad parkem.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D., majetkoprávní odbor


29. 9. 2020
Předmět: Popelnice na oleje
Dotaz: Dobrý den. U nádob na tříděný odpad v ulici Vnitřní na Vysočanech (u obchodu COOP) byla z nějakého důvodu přesunuta popelnice na použité oleje. Chybí na svém místě, je zastrčená vzadu za ostatními nádobami, takže není vůbec vidět a lidé odkládají oleje na zem na původní stanoviště. Prosím o přesun. Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění a přesun zajistíme.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 9. 2020
Předmět: ucpané odtoky
Dotaz: Na mostě na ulici Husova zůstávají po dešti velké louže na okrajích vozovky v místech, kde je vyznačen prostor pro cyklisty :-((
V obrubnících jsou odtokové otvory, ale před nimi jsou naplaveniny nebo jsou ucpané. Chtělo by to vyčistit vozovku i otvory.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění jsme objednali u technických služeb SATT, a.s. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 9. 2020
Předmět: plavecký výcvik
Dotaz: Dobrý den,v současné korona době,kdy u dítěte je sledováno každé zakašlání a kýchnutí se Vás jako zřizovatele ZŠ chci zeptat,zda je nutný plavecký výcvik.Kde děti lokají vodu do které jiné dítě pouští min.rýmu. Na výuku se musí samozřejmě dostat pěšky a to převážně za chladného počasí, které opět přispívá k nachlazení.
Poslední výtkou je, že se setkávají z dalšími lidmi (plavčice), které jsou v kontaktu s xxx dětmi (lidmi) před nimi, po nich. Děkuji za zvážení.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, plavecký výcvik je součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu), jedná se tedy o závaznou aktivitu, kterou škola musí dodržet. Nedojde-li ze strany vlády popř. MŠMT nebo MZ k omezení, je škola povinna plavecký výcvik vykonávat. V případě, že nechcete své dítě vystavovat případnému riziku, máte možnost jej z plaveckého výcviku omluvit.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

28. 9. 2020
Předmět: zničené chdníky a příjezdy u novostaveb
Dotaz: Dobrý den Na Klafaru, když jsem to tam procházel je mnocho chodníků a příjezdů zničených od stavební techniky ! To je budete znovu opravovat, až si lidé postaví nové domy ? To má město tolik peněz na vyhazování ? To nemůžete říci stavebníkům, ať to neničí, popř. udělají taková opatření, aby to nebylo zničeno, nebo to dát do podmínek stavby ? Nebo to stavebníci na vlastní náklady opraví ? Jak to je ?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den, pane Vrbíku,
při předání pozemků jednotlivým stavebníkům rodinných domů v lokalitě Klafar byla provedena fotodokumentace komunikací, ostatních zařízení a zelených ploch ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Stavebníci byli upozorněni na skutečnost, že při kolaudaci rodinných domů bude provedeno posouzení stavu komunikací, a v případě, že tyto komunikace, ostatní zařízení a zelené plochy ve vlastnictví města, budou poškozeny, musí dojít k nápravě na náklady stavebníka.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

25. 9. 2020
Předmět: Nový ceník MHD a cena 24hodinové jízdenky
Dotaz: Dobrý den. Je dobře, že od 1. října bude možnost platit v MHD bankovní kartou. Škoda, že kvůli bankovním poplatkům musí být ceny trochu vyšší, ale to by asi firma ZDAR musela dojednat lepší podmínky s bankou. Jednu věc si ale chci ověřit. Na webu MHD (http://www.mhdzdar.cz/cenik) dosud 24hodinová jízdenka pro dospělou osobu při placení v hotovosti nebo čipovou kartou firmy ZDAR stála 40 Kč, teď je tam cena 20 Kč. To je nějaká motivace pro využití této jízdenky? Pro děti pak by mělo být 10 Kč.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na Vámi uvedených stránkách je zveřejněna chybná informace. Dospělá osoba za 24 hodinovou jízdenku platí hotově nebo kartou dopravce částku 40 Kč. V tarifu přibyly pouze nové sazby za platby bankovní kartou, ostatní sazby zůstávají beze změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2020
Předmět: Zhoršující se nepořádek v okolí sběrného místa
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na zhoršující se situaci kolem popelnic na tříděný odpad,elektroodpad a textil na ulici Srázná. Z okna máme poslední dobou výhled na skládku odpadu...fotografii současného stavu mohu zaslat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Librová.
Prosím o zaslání fotografie i s datem pořízení na můj e-mail – miluse.kozakova@zdarns.cz
Jak jsem zde již víckrát psala – úklid probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, kdy jsou místa okolo separačních nádob v celém městě uklizena.
To jsem sama již víckrát kontrolovala.
Nyní jsme navýšili svoz papíru z nádob také na 2x týdně.
Nevím, jak přimět občany, aby krabice nepohazovali v okolí těchto nádob, a tím nezakládali černé skládky, ale ukládali je dovnitř.
Pokud nevíme, kdo to dělá,nemůžeme postupovat podle přestupkového zákona.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: Chodník v ulici U Malého lesa
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych upozornit na téměř nový chodník na ulici U Malého lesa.Podél plotu prádelny pomalu zarůstá vysokým plevelem. Bylo by dobré alespoň jednou za rok ho vyčistit, namísto častého uklízení této silnice i v létě když je čistá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, chodník byl vyčištěn.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 9. 2020
Předmět: Protihlukový val
Dotaz: Dobrý den, protihlukový val před Grejdami už nestačí s přibývajícími vozidly kolem průmyslové zóny, razantně přibývá hluku. Již to není klidová chatová oblast. Těch pár vysázených stromů nestačí pohlcovat nadměrnou hlučnost zejména nákladních vozidel a velkého množství osobních vozidel. Co s tím budete dělat ? Myslíte také na občany, kteří si chtějí odpočinout na svých chatách od pracovních povinností ? Jaké máte v tomto oohledu plány ? Obzvláště,když se obchvat bude prodlužovat k ul.Jihlavské !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Doležalová,

projekt rehabilitace valů podél komunikace č. 19 v úseku Brněnská - Jihlavská je ve fázi předprojektové přípravy (terénní průzkumy, geodetické zaměření, komunikace se správci technické infrastruktury). Předmětem projektu je zvýšení a zvětšení valů, řešení zeleně a odvodnění lokality.

Přeji pěkný den
Lucie Radilová
krajinářská architektka

21. 9. 2020
Předmět: mapa
Dotaz: Dobrý den, proč se město nesnaží zvěřejnit mapu technické infrastruktury jako například Hradec Králové? https://geoportal.mmhk.cz/mapa/mapa-dtmm/?c=-637950%3A-1042400&z=4&lb=osmg&ly=dtm-umps%2Chr%2Cad&lbo=1&lyo=
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Černý,

obdobný dotaz byl v Dotazovně vznesen a zodpovězen již dříve. Dovolím si ocitovat:
Dobrý den,
digitální technická mapa města (DTMM)zveřejněna není. Město data průběhů inženýrských sítí (IS) nevlastní, má je pouze od správců IS zapůjčena. Dle platné smlouvy se správci IS, smí město data DTMM využívat pouze pro svou potřebu. Pro konkrétní činnost (např. projektová dokumentace atd.) může město v rozsahu max. 2 ha data DTMM třetí osobě zapůjčit a i tak činí.
S pozdravem
Ing. Libor Vostrejš
oddělení informatiky

Doposud se nic nezměnilo. Nicméně, poptávku povedeme v patrnosti a při jednání se správci sítí možnosti zveřejnění probereme.

Děkuji za podnět
Mgr. Adam Joura, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

21. 9. 2020
Předmět: Nový obchodní dům
Dotaz: Při nákupech je vidno v našem městě, že nám schází další obchodní dům,který by rozmělnil již tak plné současné obchodní domy v našem městě.Již to pro naše město nestačí,všude je velké množství lidí při nákupech. Nutno toto řešit co nejdříve.Např. na Klafaru bude velké množství lidí při dostavbě domků.Nutná vhodná lokalita ,ale zejména nalákat investory pro nový oobchodní dům je nustností.Proč tehdy nevyšlo Tesco ? Pokud se má naše město rozvíjet, tak i v tomto ohledu !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dostálová,

obchody - vyjma těch, které se nacházejí v menších vesnicích a jsou dotované - nejsou veřejnou službou. Máte pravdu, že je lze lákat, ale ze zkušenosti vím, že to nemá smysl. Provozovatelé obchodních domů mají ty nejlepší analytiky v daném oboru, kteří mapují celé území ČR a určují, kde se výstavba a provoz vyplatí. Zpravidla pak nemají problém zajistit vhodné prostory. Město samozřejmě může poskytnout součinnost, ale iniciativa musí vyjít od investora.

Díky za pochopení a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 9. 2020
Předmět: Revitalizace zeleně
Dotaz: Podle plánu revitalizace zeleně z roku 2018 mělo být zasazeno 8 kusů javoru Acer plantanoides podél východní zdi u kostelíka Nejsvětější Trojice, kde do té doby byly vzrostlé túje. Ty byly vykácené, ale pokračování v nové výsadbě se zdá být v nedohlednu. Pár stromů přibylo přímo na hřbitově a v západní části. Nyní je myslím vhodná doba k dokončení slibů a plnění plánů.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Padalíková,

dle mých informací osazování prostoru komplikuje existence sítí, vč. vysokého napětí a nesouhlas některých ze sousedních subjektů. V tomto případě tak má přednost bezpečnost a zásobování energií, což je navíc chráněno zákonem a výsadbu znemožňuje. Pokud Vás téma zeleně zajímá, věnujte prosím pozornost nové koncepci Žďár Krajina, která je velmi velkorysá a město se jí bude řídit při realizaci jednotlivých projektů. Bude-li schválena, bude jako závazný dokument uveřejněna ještě tento podzim.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

24. 9. 2020
Předmět: Semafory u conventu
Dotaz: Dobry den 24.9 okolo 3 hodiny rano byly vsechny semafory na krizovatce u conventu pustene a byla zelena ve vsech smerech. I prechody pro chodce vydavaly vsechny 4 zvuk jako pri zelene, tam ale byla cervena. Nezda se mi to moc bezpecne.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, Vámi popisovaný stav jsme nechali prověřit u dálkové správy zařízení, zde je jejich vyjádření:
Dobrý den,
SSZ byla řádně v provozu.
Popisovaný stav, kdy mají vozidla ve všech směrech zelenou nemůže nastat.
MR

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: doprava ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
1. V současné době jsou ve Žďáře uzavřeny některé ulice. Je vhodné provádět dopravní průzkum (počítání vozidel) za této situace?
2. Jakým způsobem je zajištěno, že brigádníci, kteří jednotlivá vozidla zapisují, odvedou kvalitní práci a na zjištěná data se budeme moci spolehnout?
3. Proč nově nainstalované semafory (stožáry, kabeláž, signalizace) nebyly nastaveny tak, jak ty původní, s tím, že laborování s jejich konfigurací bude provedeno ve vhodnější dobu?
Odpověď (odbor dopravy):
1. Uzavírka změní vytížení ostatních ulic, ale nezmění počet ani druhy aut. Tranzitní přeprava také není dotčena. Uzavírky lze zohlednit při vyhodnocování výsledků průzkumu a namodelovat výsledky tak, aby odpovídaly všem ulicím otevřeným. K přípravě Generelu dopravy se bude používat dopravní model běžného stavu sítě, nikoliv dílčí záznamy z průzkumů. Není možné odkládat dopravní průzkum, až nebude na ulicích žádná překážka.
2. Brigádníci byli instruováni. Sběr dat byl navržen jako co nejméně zatěžující pro minimální neúmyslné chyby. Výsledky z jednotlivých stanovišť budou konfrontovány. Případné anomálie lze tyto korigovat dle údajů z jiných stanovišť- viz Kirchhoffovy zákony. Každý brigádník uzavřel DPP a kvalitu jeho práce lze vysledovat, což oni vědí. Počet aut je na několika místech nezávisle vyhodnocován kamerami a i tím lze ověřit kvalitu práce brigádníků.
Michal Bačovský
3. Nastavení nových semaforů bylo opakovaně projednáváno s dopravními specialisty i policií ČR, výsledkem jsou v současnosti nastavené režimy. Původní nastavení nebylo schváleno k zavedení. V současnosti stále běží zkušební provoz, v rámci kterého byly a ještě i mohou být režimy pro jednotlivé křižovatky a přechody upravovány. Zásadní změnu však i vzhledem k aktuálnímu stavu průjezdnosti města nepředpokládáme. Zkušební provoz semaforů navazující na jejich instalaci a oživení je od počátku součástí akce a je smluvně dojednán s dodavatelem.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 9. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Dnes jsme šli procházkou po cyklostezce a všude podél stezky až na Pilák byly kopřivy a všechno co tam bylo zarostlé posekáno a odstraněno i když jak jste mě tady odpověděli na moji prosbu o posekání,že pozemky u toho statku nejsou v majetku města.Děkuji Vám i za to jak necháváte uklízet pořád po těch co dělají nepořádek ,jak jsem četla o úklidu u studánky na Klafaru atd.V neděli ráno jsme šli okolo studánky zase poházené plastové láhve, u zahrádek převrácená popelnice asi se tam schází mládež.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, souhlasím s Vámi, úklid některých lokalit se stává "nekonečnou písničkou". Na studánku upozorníme i městskou policii, aby místu věnovala zvýšenou pozornost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 9. 2020
Předmět: Nádražní ul. - parkoviště vs. vyjíždějící vozidla
Dotaz: Poprosila bych o vysvětlení, jak bylo možné, vybudovat parkovací stání na ul. Nádražní.
Již dvakrát se mi stalo, že mi do cesty vyjelo auto vyjíždějící z firmy nebo domu na této ulici na tolik, že se situace blížila DN.
Jednou jsem auto strhla do protisměru, kde naštěstí nic nejelo.
Ulici jsem si procházela a vím jaký má být splněn rozhledový trojúhelník, aby to bylo bezpečné a šlo to povolit-což zde po vybudování parkovišt není ani v jednom z výjezdů. Děkuji za rychlou nápravu
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jsou rozhledové trojúhelníky navrženy pro rychlost 30 km/h = 20 m. Dle této samé normy mohou v rozhledovém poli vozidla v odůvodněných případech a dle místních podmínek parkovat.
Připomínám, že podle § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

23. 9. 2020
Předmět: ředitelské volno II.
Dotaz: Dobrý den. Vzhledem k tomu, že většina rodičů čerpá dovolenou pro kalendářní rok a ne pro školní rok (já 20 dnů), přijde 5 dnů ředitelského volna v období od září do prosince neohleduplné, to se nezlobte. Víte, kolik dnů ŘV bylo na Zámku za rok 2020 celkem? Přemýšlí zřizovatel nad tím kolik dnů dovolené spadá jen na prázdniny (podzimní, vánoční, jarní...letní vůbec nepočítám) bez ředitelského volna, kterému teda vzhledem k volnu, které učitelé mají vůbec nerozumím.Zamyslete se prosím nad tím.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Vaše problémy jsou pochopitelné. V současné situaci je bohužel musí řešit mnoho rodičů. Vyhlášení ředitelského volna v maximálním rozsahu 5 dnů je v souladu se školským zákonem a podle tohoto zákona je plně v kompetenci ředitele dané školy. O počtech volných dnů ve školním roce má zřizovatel přehled a ředitelé jednotlivých škol ředitelská volna se zřizovatelem projednávají.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

23. 9. 2020
Předmět: Školy
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda-li budou školy ve Žďáru mít v pátek 25.9.2020 ředitelské volno?
Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
s ředitelským volnem na 25.9. se navzdory výzvě ministra zdravotnictví nepočítá ani na jedné ze školských organizací zřizovaných městem Žďár nad Sázavou. Přeji příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

16. 9. 2020
Předmět: mhd
Dotaz: Dobry den, bylo by mozne do novych jizdnich radu linky c. 9 jedouci z ulice jamska na stalingrad pridat i zastavku na ulici Brodska. Tak aby si lide vracejici se z prace mohli pohodlne dojit na postu a obchodu. Nekteri ridici tam zastavuji nekteri ne. Byl bych rad kdyby zde zastavoval autobus trvale. Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, projednáme věc s dopravcem a v případě, že na změna bude možná a bude na ní shoda, zveřejníme potřebné informace.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


16. 9. 2020
Předmět: rekonstrukce ul. Nádražní a cyklodoprava vs. ČSN 73 6110
Dotaz: Jakou funkční skupinou je nově rekonstruovaná ul. Nádražní?
ČSN 73 6110 jasně říká, že: příčné uspořádání prostoru místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.
Z jakého důvodu mají cyklisté sdílený pruh s auty, když jsou tak široké chodníky a na ulici je prostor i pro parkoviště, čoz jasně odporuje normě?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
jednalo se o změnu dokončené stavby komunikace III.třídy funkční skupiny B. Navržené příčné uspořádání komunikace normě neodporuje. Naopak zmíněná norma umožňuje různé příčné uspořádání. Pokud se jedná o pruh pro cyklisty, tak ten by musel být po obou stranách ulice anebo pouze na jedné straně, ale obousměrný. Poněvadž šířkové uspořádání stávající ulice toto řešení neumožňovalo, tak bylo povoleno a realizováno řešení bez samostatného pruhu pro cyklisty.
Pro zajištění komfortu a maximální bezpečnosti cyklistů byla rychlost automobilů snížena na 30 km/hod a nad rámec povinností byly osazeny cyklopiktogramy. Z hlediska bezpečnosti provozu byl s tímto řešením udělen příslušným úřadem souhlas.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, Odbor stavební a územního plánování MěÚ

11. 9. 2020
Předmět: obchvat Brněnská-Jihlavská
Dotaz: Tento obchvat v současnosti neodvede nákladní dopravu přes centrum města. Tato část obchvatu poslouží řidičům od Nového Města směr Jihlava a opačně.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Klímová,

snad jsem správně pochopil, že jde o námitku, ne o reakci na nějaký jiný dotaz. Je to v zásadě, jak píšete, plus to pomůže odvedení významné části dopravy do PZ Jamská co nejdále od vnitřního města. Jde o část velkého obchvatu, tedy nemá zůstat jen u toho, ale celý obchvat naráz realizovat nelze. Po realizaci všech etap už by transit vůbec centrem projíždět neměl. Má to však smysl i separátně. V současnosti musí doprava na trase Jihlava - NMNMN a Jihlava - PZ Jamská zajet do města, přestože ne do centra, a komplikuje tak život žďárským občanům, kteří musejí projet zejména kruhovým objezdem před Enpekou a kterých v tvořících se kolonách není málo. Dalšími efekty je snížení hluku v obytných domech nedaleko Jihlavské ulice a zpřístupnění dalšího přírodně méně významného území pro další aktivity, aniž by se musely budovat místní komunikace a zabírat kvalitní půda jinde.

Díky za zájem a hezký den
Adam Joura
Odbor strategického rozvoje a investic

22. 9. 2020
Předmět: Garáže na Veselské ulici
Dotaz: Dobrý den,
znovu je na úřední desce města vyhlášený záměr k pronájmu garáže na Veselské ulici.
Kdy se hodlá město s tímto ohyzdným pozůstatkem nevím čeho vypořádat?
Město dlouhodobě nepodporuje výstavbu nových garáží, ale své, na nejstarší ulici, si hýčká i když jsou evidentně nadbytečné a v zoufalém stavu.
Zídka vedle nich je také v havarijním stavu.
Pan místostarosta místem chodí každý den a jistě si tuto část ulice patřící městu pochvaluje.
Už se vidí v Praze, ale okolo sebe se asi nedívá..
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Petro,
v souladu s rozhodnutím rady města, do doby, než bude rozhodnuto o jiném využití prostoru na ulici Veselská, město pronajímá stávající garáže, které samo nevyužívá. O tomto způsobu využití garáží bylo rozhodnuto z důvodu ekonomického zhodnocení těchto prostor.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D., majetkoprávní odbor

22. 9. 2020
Předmět: ředitelské volno
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat,zda ředitel školy si může vyhlašovat ředitelské volno,jak se mu zachce nebo je tento proces nějak stanoven a omezen např.počtem dnů za rok?Vzhledem k ředitelskému volnu 21.9.-23.9. na ZŠ v zámku doufám, že již žádné další volno např.to avizované 21.-22.12. nebude!Je to podle mě výsměch a pohrdání rodiči ředitelem školy (jak asi mají na tyto dny reagovat)?Jen pro úplnost,ví vůbec úřad,kolik dnů ředitelského volna bude zš zámek za rok 2020 vůbec celkem mít?Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
počet dnů ředitelského volna, které může ředitel povolit, a podmínky pro jejich stanovení se řídí "školským zákonem"- zákon 561, § 24 odst. 2. Maximální počet dnů pro jeden školní rok je 5. O ředitelském volnu 21.-23.9. ředitel školy zřizovatele informoval jak vedoucího odboru ŠKSM, tak garanta školství a to ihned po tom, co obdržel informaci z KHS. Následně bylo toto ředitelské volno projednáno radou města 21.9. Ředitelské volno 21.a 22.12. vyhlašují ředitelé všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavu ne z důvodů epidemiologických ale z důvodů technických a organizačních. Více dnů ředitelského volna ZŠ Švermova odloučené pracoviště Zámek pro školní rok 20/21 již nemá.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

22. 9. 2020
Předmět: Slavnostní otevření lávky na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den,
budete za odbor sportu ve městě domlouvat možnost zapůjčení loděk od skatského oddílu při příležitosti otevření nové lávky na Farčatech..
Byl by to rozumný krok pro všechny zájemce, jejichž obavy spojené s podplutím lávky cloumají žďárskou veřejností..
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, určitě dobrá myšlenka. Domluvili jsme se s vedoucím skautského oddílu na zapůjčení kanoí (pramice budou bohužel tou dobou odvezené). Pracovníci MěÚ budou k dispozici a zájemce po Sázavě mezi 15. a 17. hodinou svezou - samozřejmě za příznivého počasí.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

8. 9. 2020
Předmět: Nepřehledná hlášení městského rozhlasu
Dotaz: Dobrý den, před lety jsem přes jednoho zastupitele marně upozorňoval na nelogicky čtená hlášení městského rozhlasu ohledně plánovaných výluk elektřiny. Správné by bylo ohlásit prvně, které lokality se výluka týká a pak upřesnit den a čas. Takhle je vždy ve střehu celé město a když se to náhodou týká nás, už si nepamatujeme, kdy to bude. Je třeba, aby to město lidem podalo jinak, než je psané hlášení od E-on. Bylo by to pro lidi mnohem srozumitelnější. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formulace, kterou navrhujete bude jistě přehlednější. Váš podnět předáme kanceláři tajemnice, která hlášení rozhlasu zajišťuje.

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

15. 9. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den- prosím Vás,nevím čí je pozemek podél cyklostezky před tím statkem jak se jede na Pilák,naproti budově je oplocený pozemek,kde mívaly zvířata ze statku a podél toho ohradníku je to strašně zarostlé vysokými kopřivami atd a zasahuje to do stezky,není možné to posekat a to i ta místa kde je to zarostlé a musíme to na kolech objíždět,což je někdy i nebezpečné.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, nejedná se o pozemek města. V nejnutnějším rozsahu toho, co zasahuje do cyklostezky, bude posečeno.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor SRI

18. 9. 2020
Předmět: Pořez keřů
Dotaz: Dobrý den, jako každoročně prosíme o pořezání keřů na Libušíně, i ve dvorech, které opět jsou přerostlé a každoroční úpravy těchto keřů jsou velmi potřebné.Jedná se o všechny keře podél domů a okolí, včetně dvorů.Vloni to bylo uděláno kvalitně, tak si myslím, že i letos by to mohlo proběhnout bez problémů, dokud přeje počasí, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Strnadová,
I v letošním roce bude probíhat řez keřů ve městě. Práce budou zahájeny v příštím týdnu v lokalitě Libušín.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor SRI

18. 9. 2020
Předmět: Řditelské volno
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké KONKRÉTNÍ technické a organizační důvody vedou VŠECHNY ZŠ v ZR k vyhlášení ředitelského volna na 21. a 22. prosince, a to v době, kdy spousta rodičů dětí musela vybrat dovolenou při jarní pandemii a pak při ředitelském volnu 29. a 30.6. Také bych se chtěla zeptat, jestli obdobné ředitelské volno bude vyhlášeno i na 16. listopad. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, začnu od konce. O tom, že by mělo být vyhlášeno ř.volno 16.11, nás ředitel ani jedné školy neinformoval. Co se týká ř. volna 21. a 22. 12, využijí školy tento časový prostor pro vyhodnocení výuky během nestandardního režimu způsobeného pandemií Covid-19 a k evaluaci této poněkud jiné výuky. Dále ředitelé hodlají ř. volno využít k přípravě budov na lednový provoz a dokončení drobných rekonstrukcí. Přeji Vám příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák, Odbor ŠKSM

10. 9. 2020
Předmět: pískoviště - Rákosníček
Dotaz: Dobrý den.
Již je to drahně dní, co jste slíbili navézt písek do pískoviště na Rákosníčkovi.
Hraje si tam hodně dětí a ze dna už vylézá podkladový igelit. Zase opět - "skutek utek".
Doufám v brzkou nápravu a děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
omlouváme se za zdržení. V tomto týdnu by měl být písek navezen.
S pozdravem
Radka Remarová
odbor komunálních služeb

7. 9. 2020
Předmět: Horňák - strom
Dotaz: Dobrý den,

v červnu zde byla informace o vyvráceném stromu u rybníku Horňák. Strom tam pořád leží (přímo v přítoku mezi bytovým domem a zahrádkami). Proč ještě nebyl odstraněn?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Soukale,
děkujeme Vám za upozornění. U rybníku Horňák se nacházel ještě jeden strom, který byl již dříve odstraněn. I Vámi uvedený strom byl již odklizen.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor SRI

17. 9. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý den, na ulici Palachova stále nejde rozhlas. Může to konečně někdo opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkuji za informaci, opravu jsem objednal.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 9. 2020
Předmět: K čemu slouží schody k řece u lávky na Farčatech?
Dotaz: Pod hladinou jsou pouze dva schody, druhý je potom jen cca 20cm vysoký a již podemletý. Ještě ve čtvrtek byl zaházen 20kg žulovými kameny.
Schody jsem očistil, ale až do cca 4metrů od bředu, kde je mělko-80cm,jsou stále pouze velké, ostré kameny, které firmě při realizaci břehu asi zbyly.
Dno je tak nepochozí a hrozí uvíznutí nohy mezi nestabilními kameny.
Pokud by se zde převrhla kanoe skutům, i oni by byli nemyle překvapeni.
Je počítáno s úpravou dna?
Proč není poslední schod plnohodnotný?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

schody byly projektované tak, aby poskytly příjemné místo pro setkávání a relaxaci a byly také výstupním a nástupním bodem pro posádky loděk. S koupáním v řece v tomto místě nebylo počítáno.

S vyčištěním řeky se v rámci stavby „Cyklodoprava v ZR“ nepočítá, kameny byly naskládány jako opevnění mezi lávkou na FH a předmětným schodištěm. Jsou-li v řece kameny z opevnění, tak je tam pravděpodobně někdo svévolně naházel a město se bude snažit situaci vyřešit ve spolupráci s Povodím Vltavy.

Děkujeme za upozornění

Zbyněk Ryška, Petr Fuksa, Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: popelnice
Dotaz: Dobrý den,
jde o bytové domy na ulici Štursova. Jak jsem pochopil ta 1x za 14 dni se mají vyvážet popelnice jen u rodiných domů.
Prosím o vysvětlení čí rychlou nápravu. Foto radši nepořizuji neb je to nechutné.

Děkuji J. Beneš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jedná se o zkušební provoz, kdy prvotně bylo nastaveno tak, že kontejnery se sváží 1x týdně a popelnice 1x za 14 dní. Probíhají kontroly stavu v terénu a podle zjištěného stavu je operativně reagováno. V případě zájmu o bližší informace mě prosím kontaktujte.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

16. 9. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Kvituji, že slib úklidu u studánky byl tak rychle realizován, za to je potřeba poděkovat paní Kozákové, která má toto na starosti. Je vidět, že jí osobně to také vadí ten vandalismus a neukázněnost lidí, kteří pohazují všude kolem nás odpad. Přitom kontejnerů na plasty je po městě dostatek.Je to výchovou, která má začít již v rodinách a následně ve školách. Jak je vidět, stále to nestačí.Velké poděkování ku prospěchu naší přírodě - chraňme si ji !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám a to nejen paní Kozákové, ale i těm, kteří úklid ve městě provádějí, tedy pracovníkům TSBM pod vedením pana M. Kovaříka a pracovníkům Úsvitu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 9. 2020
Předmět: semafory u ŽĎASu
Dotaz: Situace v dopravě ve městě není veselá, ale svojí neukázněností ji komplikují i řidiči. Nejen v poslední době se to týká dopravní situace před ŽĎASem, kde spousta řidičů nedodržuje předpisy a jezdí na červenou v úseku rekonstrukce železníčních mostů, zejména kolem šesté hodiny ráno. Nešlo by proto zauvažovat o policejní monitoring nad touto situací?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, v uvedené záležitosti jsem požádal o spolupráci místně příslušné Obvodní oddělení PČR a Dopravní inspektorát PČR. Kontroly v uvedených místech začaly již dnes ráno. Děkuji za upozornění.

Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie

14. 9. 2020
Předmět: Poděkování odboru komunálních služeb
Dotaz: Poděkování patří paní Kozákové, která zajistila úklid pod zmiňovaným mostem,který vede na Klafar, byl tam opravdu nepořádek, který byl vzorně uklizen, děkuji za vzornou práci, zřejmě to ocení i občané.
Velká kritika pro pobudy, kteří tam ten nepořádek udělali. Proč toto neavizovala MP, ... ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, pod tímto mostem se uklízí opakovaně. Někdy je v tomto místě bohužel nepořádek znovu ihned po úklidu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

MP: Problematikou bezdomovců na území města se zabýváme a řešíme prakticky neustále. Namátkově se hlídkami MP provádějí mimo jiné i kontroly právě míst, pod mosty a dalších, kde se mohou tyto osoby zdržovat. Pokud jsou na místě zjištěni, hlídka je vykáže s tím, že si své věci musí odklidit, ale často se stává, že zde tyto osoby již nejsou přítomny a zůstane po nich nepořádek. V takových to případech pak dáváme poznatek na odbor komunálních služeb k uklizení toho daného místa.
S pozdravem
Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

14. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den rád bych se zeptal na svoz komunálního a nebezpečného odpadu býval na jaře a na podzim. Chápu že na jaře nebyl kvůli covidu a tak bych se rád zeptal jestli bude teď na podzim. Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, podzimní svoz připravujeme, v tomto týdnu budou zveřejněny konkrétní termíny.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 9. 2020
Předmět: prosba o opravu
Dotaz: Dobrý den, prosím o opravu klepadla na koberce za domem Vančurova 1,3,5.
Děkuji. I.Juklová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
v minulém roce byly zmapovány veškeré klepače a sušáky ve Žďáře nad Sázavou. Předsedové SVJ byli osloveni s žádostí o vyjádření zda souhlasí či nikoliv s jejich odstraněním.
Vyjádření Vašeho BD bylo kladné, souhlasí s odstraněním, tudíž nebudeme klepač opravovat.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: Dotaz pro pana Fuksu
Dotaz: Dobrý den, pane Fukso
mohl byste zde uvést zdroj, z nějž jste čerpal jinou definici, než je:
Chodec je osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy a která vede jízdní kolo.
A ustojíte tak své přesvědčení, že vstup na cyklostezku mají samozřejmě i vozíčkáři a osoby vedoucí jídní kolo.
Hodně štěstí při hledání.
A těším se na Vaši odpověď
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkuji Vám za přání možná jsem necitoval přesně vyhlášku, proto níže v odkazu uvádím stanovisko Policie ČR, DI.

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-1

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

18. 9. 2020
Předmět: cyklostezka + chodníky
Dotaz: Kdy bude nějaká cyklostezka kolem průmyslové zóny ? V současné době je ta tam opravdu hrozné, co tam projede vozidel a na kole tam jet to je oprvdu v současnosti velice nebezpečné.To nemluvím o chodcích a starších lidech, kteří pěšky si chtějí dojít na svoji chatu na Grejdy ? Horní část průmyslové zóny není osazená vůbec žádnými chodníky, no to je katastrofa.Ani není žádný chodník podél ulice Brněnské, který končí u PKS.Je to strašné, jak je zanedbaná tato část města, která je bez chodníků !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vrbíku,

na chodníky a cyklostezky v průmyslové zóně i na ulici Brněnská se pamatuje. Je však třeba je budovat v souladu s potřebami v místě. Nyní se pracuje na generelu dopravy ( https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy ), který má právě tyto potřeby zmapovat a umožnit městu přijít s přiměřeně kapacitními komunikacemi, vč. odhadu zaměstnanosti v dosud neobsazené části průmyslové zóny. Chodníky na ulici Brněnská jsou pro město také důležité a jsou plánovány. U obou ulic je třeba stavbu navázat na konkrétní projekty budoucích investorů, např. na připravovaný projekt ŘSD řešící propojku ulic Brněnská a Jihlavská, který je jednou z etap výstavby obchvatu města. Budovat chodníky v ulici Brněnská bez návaznosti na projekt ŘSD by nebylo ekonomické a ve výsledku pro uživatele nepohodlné a možná ani bezpečné. V každém případě děkuji za podnět a prosím o strpení a ideálně zapojení do vytváření generelu dopravy poskytnutím potřebných informací.

Hezký den
Markéta Zástěrová
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2020
Předmět: zrcadlo v zatáčce mezi domy u Farčat
Dotaz: Zrcadlo v zatáčce v průchozí uličce u Farčat u skláren, kde prochází chodci a jezdí cyklisté je malé. Bylo by tam potřeba dát větší, navíc po ránu v něm není nic vidět,protože je zamlžené. Je to otázka času, než nějaký cyklista tam zraní chodce,popř. dítě ! Někteří cyklisté tam jezdí poměrně rychle, tak je dočasu než porazí cyklista chodce.Nutná výměna zrcadla za větší !
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění. Odrazové zrcadlo může napomoci ke zlepšení situace, ovšem není schopno ji vyřešit zcela. Připomínám, že podle § 4 odst. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

11. 9. 2020
Předmět: chybějící objížďka
Dotaz: V případě oprav silnice 1. třídy ulice Santiniho není v blízkosti žádná možnost tuto ulici objet. Od Tokozu k baroknímu mostu chybí objízdná trasa.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
O uzavírce silnice I. třídy rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina. Při rozhodování krajský úřad dbá, aby mj. objížďka byla řádně zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

17. 9. 2020
Předmět: doprava ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o objasnění:
7. Proč město tvrdí, že lávka z farčat je snížená chybou dělníků? Pokud vím, tak dělníci pouze snížili zábradlí, nikoli celou lávku. I po "otočení" části zábradlí dojde stejně ke zvýšení světlé výšky pro průjezd pod lávkou o pouhých 12 cm.
8. Kdo tento omyl (otočená část zábradlí) jako první zjistil?
9. Proč nebyla celá lávka naprojektována výše?
10. Jaká je předpokládaná životnost dřevěných částí lávky z farských humen? Počítá se s rozvodněním Sázavy?

Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
1)lávka na FH je realizována dle PD
2)na lávce je pouze otočeno zábradlí, které se v současné době přetáčí (montážní chyba). Spodní hrana zábradlí bude výše o 120mm
3)Lávka musí být bezbariérová osazení je limitováno výškou protilehlých břehů.
4)Lávka byla vyprojektována i na rozvodnění Sázavy (Q100)
5)Kdo tuto technickou závadu zjistil jako první není podstatné hlavně, že se na tuto závadu přišlo
6)Na lávku je záruka dle SOD 60 měsíců, životnost dřevěných prvků je závislá také z části na následné údržbě

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: intenzita provozu na cyklo stezce
Dotaz: Hezký den,
S jakou intenzitou provozu bylo počítáno v projektu nové stezky pro cyklisty, která spojuje novou lávku na Farčatech a Modré hřiště?
Kolik cm je v projektu a kolik cm pak chybí, aby mohl být společný provoz cyklistů a chodců?
Jak se mají děti, které by chtěli využít bezpečnou trasu, dostávat legálně z parku na modré hřiště pokud s sebou nemají kolo? A jak se má na hřiště dostat kdokoli, kdo nemá kolo?
Děkuji za zodpovězení všech, asi nejen mých, otázek.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
Stezka je navržena a provedena v šířce 3,0 m. V případě smíšeného provozu pro cyklisty a chodce by stezka musela být v šířce min. 3,75 m (2,0 m pás pro cyklisty, 0,5 m hmatový pás, 0,75 m pás pro chodce). Vedle stezky musí být zároveň bezpečnostní pás v šířce 0,5 m. S ohledem na svažitý terén a šířkové uspořádání nebylo možné takto stezku realizovat. Zatím je nutné využít zelené plochy a příčně cyklostezku překonat lze. Je-li to problém, bude se město zabývat nějakým dodatečným řešením. Naměřené intenzity bohužel k dispozici nyní nemáme.

Děkujeme za pochopení
Markéta Zástěrová a Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2020
Předmět: nádoby na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den,
pokud se osvědčí systém vyvážení odpadu na Klafaru jednou za 14 dnů, bylo by potřeba vytvořit další hnízda s nádoby na tříděný odpad. Navrhuji jedno na rohu ulice Sázavské a Uhlířské, kde je již nyní umístěn kontejner na bio odpad.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kuchařová
Děkujeme za podnět, umístěním dalších kontejnerů na separovaný odpad v lokalitě Klafaru se zabýváme. Zvažujeme i toto místo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: nový most
Dotaz: Dobrý den. To, že pod novým mostem na Farčata projedou loďky jen horko těžko, už bylo zde i v médiích probíráno. Báchorce o otočení zábradlí se mi moc věřit nechce. Navíc i když se dřeva otočí, pomůže to jen o pár cm. Spíš mě zaráží provedení mostu. Vnitřní kovové trubky jsou už hoodně zohýbané, jak na ně stoupají menší lidí, co se chcou podívat přes zábradlí. Jak bude vypadat most za pár měsíců? Kvalita dřeva - zapatlané, od lepidla, praskliny, nekvalitní opracování. Truhláři musí lomit rukama!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
most na FH je převzat s vadami a nedodělky nebránícími užívání, které mají být odstraněny nejdéle do 30. 10. 2020. Mezi tyto závady patří i spodní část vodící linie, která bude ztužena. Má sloužit nevidomým k orientaci, není určena jako kladina nebo schod, ale to už je na každém z nás jak se chová ve veřejném prostoru k věcem, které slouží všem. V závadách je také opracovaní dřeva a výměna poškozených prken včetně těch, které jsou z kraje nastavované.


S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: most na Farčatech
Dotaz: To co se stalo nyní je už vrchol ! Most přes řeku Sázavou u Farčat byl opatřen zábradlím, které bylo namontováno opačně ! Potvrdila se známá pravda, že ve Žďáře je na mizerné úrovni kontrola práce !!! Proč tam nemohlo být zábradlí podobné prvnímu novému mostu ? Toto se může stát jenom v našem městě. O průplavu loděk ani nemluvě ! Je to ostuda !! A bez dalšího komentáře !! Jakákoliv výmluva není na místě, je to pochybení !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená pane Vrbíku,
máte pravdu, že je to pochybení, a to ze strany dodavatele. Město akce kontroluje vždy a toto pochybení také odhalilo, jakkoli to zpočátku nebylo zcela patrné a takto kuriózní pochybení není běžné. V každém případě je dodavatel povinen veškeré závady, včetně této odstranit. Průplav loděk se po opravě zlepší. Ještě dodám, že tvar a výška mostu jsou dány okolním terénem a upřednostněním skutečné bezbariérovosti a bezpečnosti i v zimě pro lidi užívající lávku před komfortem vodáků, u nichž se předpokládá a mnozí to potvrdili, že se s úsekem bez problémů vypořádají.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

16. 9. 2020
Předmět: Sázení stromů
Dotaz: Dobrý den, bude naše město na podzim letošního roku ještě vysazovat stromy a keře,které jsou tak důležité pro naši přírodu ? Jsou na toto dotační programy, tak doufám, že je naše město plně využije ! Pokud výsadba na podzim bude, kde všude ještě v našem městě a okolí bude probíhat ? Neplánujete akci pro veřejnost, že by se zůčastnila hromadné výsadby stromků ? Předpokládám, že by byla velká účast,kdy si myslím, že naši občané mají zeleň v našem městě rádi a viděli by jí více v průmyslové zóně !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Komárku,
ano, město Žďár nad Sázavou se vydalo cestou intenzivního zlepšování modrozelené infrastruktury, což se týká také intenzivních, ale koncepčních výsadeb, a to přímo ve městě i v jeho okolí. To je samozřejmě velmi nákladné, proto se město snaží na většinu akcí získat podporu ze všech externích zdrojů, které jsou k dispozici, a již takto zrealizovalo řadu projektů. Příští rok se chystá akce Stromořadí II spolufinancovaná z OPŽP, město pak bude dále žádat z toho programu, ale také požádá o významné částky na modrozelené projekty z Norských fondů a Ministerstva průmyslu a obchodu. Letos ještě proběhne výsadba, jak věříme, podpořená CHKO v lokalitách Zelená hora, Ke křížku a Vetla. Zde je angažování veřejnosti vítáno a budeme se o něj snažit, proto mě těší Váš zájem i názor, že se veřejnost zapojí v hojné míře.

Děkuji a přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2020
Předmět: Akce pořádaná v obytné zóně - skatepark
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že město povolí pořádání akce na skateparku dne 12.9. a to v obytné zóně, kdy při této akci jsou obyvatelé domu, který je přímo proti skateparku (a to nejen oni), nuceni poslouchat nadměrný hluk - hlasitou hudbu a to od 12 až skoro do 22 hod. a to i přes zavřená okna. 10 hodin kdy i při zavřeném okně není slyšet vlastního slova se dá opravdu těžko snášet. Proč ve večerních hodinách nebylo už bez hudby, tak jako minulý rok?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Horáku,
akce byla městu oznámena. Vyhláška města zakazuje rušení nočního klidu, který je až od 22,00 hod., a to pořadatelé dodrželi. Během dne městská policie, která dohlíží nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, neobdržela žádné stížnosti nebo upozornění na nadměrný hluk v denní době. Příště doporučuji zavolat MP, která by s pořadatelem projednala omezení hlučnosti.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

16. 9. 2020
Předmět: Kontejnery na ulici Srázná
Dotaz: Dobry den, bylo by mozne postavit nejaky pristresek pro velke mnozstvi techto kontejneru? Toto misto v blizkosti Zelene hory je opravdu dost osklive. V mnoha mestech maji pekne vyresene. Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Štěpánková.
Děkujeme za zájem o naše město a podnět k zamyšlení. Stavbu nových přístřešků v současnosti neplánujeme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2020
Předmět: opět ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den,
tentokrát proběhlo sečení trávy. Výsledek. Posečená tráva na chodníku v odtokovém korytu kolem baráku a tráva přilepená na soklu baráku. Asi nově vzniklé technické služby neví, že se po sobě uklízí.

Hezký den J. Beneš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení trávy ve městě neprovádí nově vzniklé technické služby, ale firma, která se této činnosti věnuje léta. Na uvedené nedostatky byla upozorněna a vyzvána k jejich nápravě.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

15. 9. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den,prošli a projeli jsme se po novém mostě,který vede od cyklostezky směrem ke Klafaru3,po novém mostě na Farčatech i od Piláku na Stržanov.Vše je perfektní.Prošli večer náměstí z Futrování na Farčatech,skvělá akce,dívali se na vodotrysk a svítící kašnu,osvětlené náměstí,rozrůstající se zelen, tolik se toho udělalo nového a dělá a když tady čtu tolik kritiky od některých osob,tak si říkám,že se jim nezavděčite ničím a co mě štve, ti kteří ničí to, co se dělá pro nás obyvatelé.Děkuji Vám
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkuji Vám za ocenění práce všech, kteří se na rozvoji infrastruktury i veřejného života ve městě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: Proč? aneb Žďárská gilotina a jiné problémy a zmařené investice..
Dotaz: Pane Jouro,
proč s Vámi a architektem nehne názor občanů města?
7.9.2020 jste zde společně obhajovali novou lávku, která měla mařit život všem vodákům.
Vy jste jí kryl i ve druhé odpovědi "projekty a investice".
I ty zohýbané trubky zábradlí zde byly řešeny 24.8. i s kalužemi, to se vyznamenal zase pan Fuchsa.
Žďár chce byty pro mozky, ale na radnici chybí selský rozum..
Stejné je to i s BISTREM v parku, hodně lidí píše, že ho v parku nechtějí, ale dokud to nenapíše IDNES, nestane se nic.
Proč?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den p. Kamile,
popořadě. Když už jste to formuloval takto, cílem lávky nikdy nebylo ohrožování či obtěžování vodáků, ale zkvalitnění cyklodopravy, přičemž cílem města je, aby tato forma dopravy nebyla jen volnočasovou záležitostí a stala se reálnou alternativou k automobilové dopravě, která město zatěžuje.
Podněty se zabýváme - pokud jsou technického rázu, konzultujeme je s odborníky na danou problematiku, měří se v terénu, se zjištěními pracujeme (s projektantem, dodavateli apod.) a zde je uveřejňujeme. Pokud něco není dodáno v požadované kvalitě, požaduje se náprava v průběhu stavby, v rámci předání a v rámci záruky podle toho, kdy se problém projeví. Pokud se dotážou média, neděje se nic víc nebo nic jinak, jen se víc komunikuje. Vidím spíše riziko, že pokud se příliš mnoho kapacit věnuje komunikaci problému (třeba ve snaze zodpovědět na velmi podobné dotazy, přičemž se vždy snažíme ověřit aktuální stav, tedy nejde o odpovědi od boku), mohou pak chybět při řešení.
Je normální, že některé věci se jedněm líbí a druhým ne. O zbudování bistra a zázemí byl značný zájem a existují dobré praxe z jiných měst. Pokud by pak město považovalo několik nesouhlasů některých občanů za důvod danou věc nerealizovat, nebylo by možné zrealizovat nikdy nic. V případě bistra si umím představit, že budou lidé přicházet s podněty na charakter bistra, jeho nabídku, program atd. To se pak může projevit při posuzování záměrů.
Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 9. 2020
Předmět: Oprava ul.Studentská a další- zážitek
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem s údivem sledoval pracovní činnost na ul. Studentské,u Lidlu, což byla katastrofa, několik lidí tam posedávalo ve stínu a nic se nedělo. Pracovní temto otřesné. To samé bylo, když jsem se přesunul k propojce u průmyslové zóony.
3 lidé tam něco málo dělali, ostatní se na ně dívali, no to byl zážitek. Nikde žádná kontrola nad těmito lidmi, prostě nic.Stará poctivá generace se na toto nemůže dívat,kam se poděla pracovitost, odpovědnost a především kontrola ? Vše proto tak trvá!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
na ul. Studentské jsou dva investoři, tak nevím jestli hovoříte o rekonstrukci vodovodu v režii SVK Žďársko nebo o zastávkách MHD, které zajišťuje Město Ž. Průmyslovou zónu zajišťuje Město Žďár. To ovšem není odpověď na Váš dotaz.
Na Váš dotaz odpovídám, že na všechny tři akce bylo provedeno řádné výběrové řízení na dodavatele stavby. Odbornou komisí byl vždy vybrán nejvhodnější uchazeč, který nabídnul nejlepší cenu, termín, reference atd. Se všemi dodavateli je uzavřena Smlouva o dílo, kde jsou mimo jiné sankční podmínky na nedodržení termínu dokončení včetně schváleného HMG stavby. Kontrola dodržování technické kvality probíhá se strany investora prostřednictvím technického dozoru pravidelně. Neumím hodnotit jestli tam někdo posedává hodinu nebo dvě. Od toho je na stavbě stavbyvedoucí (mistr), který je v této věci kompetentní a za průběh stavby odpovídá včetně nasazení potřebných kapacit.

S pozdravem
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

15. 9. 2020
Předmět: opět popelnice
Dotaz: Jak dlouho bude trvat zkušební provoz pro vývoz popelnic, v každé ulici je to samé víka u přeplněných popelnic nejdou zavřít a kolem leží spousta pytlů s odpadem, s takovýmto přístupem se Žďár brzy stane rájem potkanů. Nápad paní místostarostky byl tedy ohromný.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Zkušební provoz předpokládáme do konce roku 2020. S AVE máme domluveno, že tento týden svezou i všechny pytle, které jsou u popelnic, jinak se sváží pouze odpady umístěné v nádobách. Tím dáváme prostor, aby si občané tam, kde mají větší množství odpadu a především i u bytových domů mohli pořídit v případě potřeby další popelnici nebo popelnice vyměnit za kontejnery svážené 1 x týdně (po dohodě s městem).
Situaci sledujeme a podle zjištěného stavu na ulicích optimalizujeme sytém. Máme zájem, aby bylo město čisté a doufáme, že i většina občanů Žďáru se naučí s odpady nakládat tak, jako občané jiných měst, kde už je takovýto systém zaveden. Nepředpokládáme bezodpadové hospodaření v domácnostech. S účelnějším nakládáním s odpady všude tam, kde je to možné, budeme šetřit přírodní prostředí i vlastní finance.

S pozdravem

Miluše Kozáková, Dana Wurzelová
odbor komunálních služeb

16. 9. 2020
Předmět: Modré hřiště pouze pro cyklisty?
Dotaz: Můžete mi prosí Vás někdo vysvětlit jak se mohu dostat jako chodec na Modré hřiště?
Na cyklostezce jako chodec nemám co dělat!
Budete znovu krýt chybu projektanta nebo přiznáte, jeho selhání a selhání všech, kteří celý nový úsek podělali?
Jediný úsek páteřní trasy která je pro chodce i cyklisty a chodci, vozíčkáři a další pro které mohl být tento úsek přínosem, jste vyčlenili?
Hlavně, že jste to přebrali a dali jste si odměnu.
Další počin našich mozků..
Kolik bylo zaplaceno za spackaný projekt?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na Modré hřiště se lze dostat příčným překonáním cyklostezky nebo po zelených plochách kolem stezky. Po stezce můžete vést kolo, jet na kolečkových bruslích a vstup na cyklostezku mají samozřejmě i vozíčkáři. V minulosti bylo k Modrému hřišti instalováno od 1. Máje dřevěné schodiště, které je k dnešnímu dni z důvodu hniloby demontováno. Předpokládám, že schodiště se v dohledné době na původní místo vrátí.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

12. 9. 2020
Předmět: Relaxační centrum u zimního stadionu
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, kdo schválil toto cca 100 m od zástavby, kdy obyvatelé musí celý den poslouchat kravál hudby a řevu až do 21 hodin a pak ještě ohňostroj, jsou tu malé děti, které se bojí a nemohou spát, bylo to slyšet až na Klafaru a navíc každý víkend dunění z tamní diskotéky, nad tímto lidé jen žasnou
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den pane Nováku,
v sobotu proběhla ve skateparku na Bouchálkách sportovní akce Žďárin skate Contest II povolená PO Sportis.
Ohňostroj však povolen nebyl. Na povolení ohňostroje je potřeba požádat o výjimku z vyhlášky města upravující veřejný pořádek (pozn. OZV č. 4/2017), kterou schvaluje rada města. Vzhledem k tomu, že k povolení ohňostroje radou města nedošlo, bude s organizátorem ohňostroje porušení vyhlášky řešeno.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

12. 9. 2020
Předmět: Ohnostroje na sidlisti
Dotaz: Dobry den, mohl by mi prosim nekdo sdelit, jaka inteligentni hlava povoluje ohnostroje na sidlisti v mesicich, kdy lide jeste mivaji otevrena okna pres noc?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den pane Karle,
na povolení ohňostroje kdykoliv, tedy nejen přes léto, je potřeba požádat o výjimku z vyhlášky města upravující veřejný pořádek (pozn. OZV č. 4/2017), kterou schvaluje rada města. Vzhledem k tomu, že k povolení ohňostroje radou města nedošlo, bude s organizátorem ohňostroje porušení vyhlášky řešeno.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


10. 9. 2020
Předmět: obrubníky u nových mostků
Dotaz: Nechápu, proč nebyly obrubníky na nově vzniklých příjezdových komunikacích u nových dvou mostů zhotoveny z obou stran ? Proč jenom z jedné ? Z druhé strany se to časem začne vyvalovat a nemá to co držet. Ty obrubníky by to zpevňovaly jako celek.Nebo jste zase šetřili na nesprávném místě ?Proč ještě nejsou zhotoveny kompletní terénní úpravy v okolí těchto mostků ? Pěkně upraveno, zarovnáno a pod.Pokud to bude takto předáno do užívání, tak to je nedodělek !!! Opět stavitelé nezklamali !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vaňku,

technické řešení vzniklo v návaznosti na stávající cyklostezky. Jednostranný obrubník je vodicí linií dle bezbariérové vyhlášky - provedení je v souladu s PD. Terénní úpravy u lávky F.H. jsou dokončeny – v PD bylo navrženo pouze zatravnění a srovnání terénu; u lávky Klafar budou terénní úpravy dokončeny – máme v předávacím protokolu s dodavatelem.

Pěkný den
Markéta Zástěrová
odbor strategického rozvoje a investic

14. 9. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Jedna z věcí, která se povedla. Za mě palec nahoru.
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za pochvalu, předám ji kolegům, kteří přispěli ke zdárnému provedení akce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 9. 2020
Předmět: zápach popelnic
Dotaz: rada pořídit si více popelnic je nesmyslná, když pořídíme 5 popelnic bude jich zapáchat 5, je obdivuhodné, že místostarostka neví co patří do směsného odpadu (zbytky masa, kosti a pod.) a radí to dávat do bioodpadu, i tak by zapáchala popelnice na bioodpad. Může být popelnice naplněná jen do třetiny a je-li v ní rozkládající se odpad, pak bude rovněž za pár dní páchnout. Prosíme o urychlené vrácení vývozu jednou za týden.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Jak jsme již vícekrát informovali jedná se o zkušební provoz a porovnáváme i s obdobnou praxí z jiných měst.
Kontrolujeme v terénu, vyhodnocujeme a nastavujeme optimální řešení.
Pouze jednou z možností, jak řešit změnu svozu z týdenního na 14 denní, je navýšení počtu nádob. Podstatné je především, že se kvalitně třídí. Jistě i ve Žďáře dokážeme nakládat s odpadem ve 14 denním cyklu - obdobně jako např. občané v Chotěboři.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 9. 2020
Předmět: U studánky je hromada oet lahví
Dotaz: Dobrý den, pokud je to možné zajistěte odvoz hromady pet lahví,které jsou nasypány u studánky,když se jde zespodu od úřadu pro zastupování státu forhausem směrem ke Klafaru. Nějaký pito...c je tam zřejmě vysypal, tu už se nedá nazvat vandalstvím, ale bezohledností, protože všude v okolí jsou kontejnery na plasty. Nutná osvěta pro občany, aby toto nedělali. Chceme naše město mít pěkné !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid zajistíme, osvětu děláme spousty let – bohužel někteří občané nám to stále kazí.
Děkujeme za informaci.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 9. 2020
Předmět: Zrcadlo v ulici Husova
Dotaz: Dobrý den,
již v minulém dotazu jsem se na Vás obracela s prosbou o vrácení zrcadla, v místě kde se odbočuje do dvora ulice Husova 495.
Zrcadlo je na svém místě, ale pracovník, jež ho vracel buď nepochopil zadání nebo základní fyziku. Zrcadlo je totiž otočeno směrem k vjezdu do dvora České pošty, tzn. naprosto špatně a opačným směrem. Původně bylo nainstalováno tak, aby bylo vidět při odbočování z hlavní silnice do dvora Husova 495, zda zde nejede jiné auto či maminkami s kočárky při přecházení.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění budeme kontaktovat generálního dodavatele, aby zrcadlo dal do původního stavu.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 7. 2020
Předmět: Skatepark
Dotaz: Dobrý den, existuje nějaké rozumné odůvodnění toho, proč ve skateparku nesvítí lampy? Díky za odpověď a doufám, že s tím vedení města něco udělá.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Podle provozního řádu tohoto sportoviště je od dubna do října skatepark přístupný do 21 hodin. V tuto dobu v červenci ještě lampy svítit nemusí. Pokud byly lampy zhasnuty po 21. hodině, je to v pořádku, neboť svícení je s ohledem na úsporu el. energie programováno podle provozního řádu. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

14. 9. 2020
Předmět: Popelnice
Dotaz: Dobrý den,
nevím, jestli na to má vliv nový styl vyvážení, ale na dolní Ulici (vedle rampy Pramenu) je popelnice, která smrdí snad na tři metry a je plná much. Mi přijde že v ní snad něco chcíplo.
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Nový systém na to samozřejmě nemá žádný vliv.
Popelnice zřejmě patří k obchodu, neboť po sídlišti máme umístěny pouze velké kontejnery.
Upozorním obchod.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 9. 2020
Předmět: odvoz popelnic
Dotaz: Dobrý den, tento týden nám nebyly vyvezeny popelnice i když nejsme rodinný dům, ale bytová jednotka. Popelnice jsou přeplněné již dnes, značně zapáchající a to nejen u naší bytové jednotky v ulici Špálova, ale i u dalších bytových jednotek a dalších ulic. Prosíme o urychlenou nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kratochvílová
V současnosti běží zkušební provoz 14 denních svozů směsného komunálního odpadu. Zjednodušeně řečeno, 1 x za 14 dnů jsou sváženy černé popelnice.
Zkušební systém je na samém začátku, chceme jej optimalizovat, průběžně sledujeme, kde se projeví problémy a ty postupně řešíme. Tam, kde stávající počet popelnic nestačí, je možné doplnit další nádobu nebo případně se dohodnout na jiném řešení, pokud bude v lokalitě dostupné. Pro případné bližší informace mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 9. 2020
Předmět: chytré semafory
Dotaz: Vážená paní Wurzelová,
ráda bych pochválila nové semafory ve městě. Po ZR jezdím denně a kromě páteční odpolední špičky, kterou by ale neuměl vyřešit nikdo, je jízda velmi plynulá. Nestalo se mi, že bych na semaforu čekala déle, než obvykle, naopak pokud jedu po hlavní, tak jsem velmi často součástí téměř "zelené vlny". Pokud se bude systém ještě dolaďovat, tak věřím, že to poté bude téměř dokonalé.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji Vám za pochvalu, ráda ji předám těm, kteří se na přípravě, realizaci i současném dolaďování funkce nových semaforů podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 9. 2020
Předmět: Reklama
Dotaz: Dobrý den, za kolik si můžu pronajmout m² reklamní plochy na plotě Žďárského relaxačního centra/měsíc? A kde se o umístění žádá?? Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Bohumile,
umístění reklamy na plotě Relaxačního centra prosím projednejte s ředitelem příspěvkové organizace Sportis, která má relaxační centrum včetně plotu ve správě.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

11. 9. 2020
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jaké firmy projevily zájem o koupi pozemků v nové průmyslové zóně na Jamské ulici. Nechce se mi věřit, že by město investovalo tolik peněz aniž by vědělo, že bude o pozemky vůbec nějaký zájem.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Slavíčku,
v současné době je vyhlášen záměr na prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská II. Vzhledem ke skutečnosti, že uzávěrka záměru je dne 24.9.2020, nemáme v současné době informace, které firmy o pozemky projevily zájem. Po ukončení a vyhodnocení záměru bude zřejmé, které z firem mají o pozemky zájem a splňují podmínky pro umístění v průmyslové zóně. Vzhledem k tomu, že průmyslová zóna je budována s dotací, musí ještě prodej pozemku pro konkrétní firmu odsouhlasit CZECHINVEST.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

6. 9. 2020
Předmět: Dopravní telematika - SMRT City - zácpa za cca 12 000 000?
Dotaz: Dobrý den,
cena nových semaforů stála město 10,5mil bez DPH?
Všichni nyní zažíváme kolony od semaforu k semaforu a díky nim i ucpané kruhové objezdy, bylo toto součástí zadání?
I pokud systém vyčmuchá linku MHD v zaseklou v koloně, jak jí umožní rychlejší průjezd, když nemá kam pouštět ostatní vozidla?
Z dostupných dat víme, že přes 80% aut městem pouze projíží a linky MHD jezdí téměř prázdné.
Jaké komplikace nás v rámci "smart" ještě čekají?
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nyní běží zkušební provoz nových světelných signalizačních zařízení (semaforů), které jsou proti těm minulým provedeny na technologicky i technicky na vyšší úrovni, umožňují např. dálkový servis, dynamické řízení křižovatek, preferenci MHD apod. Většina odstraněných zařízení byla morálně i fyzicky za zenitem, i kabelová vedení již byla v žalostném stavu. Těch poruch a jejich komplikovaných odstraňování jsem zažil již mnoho a nebylo to nic příjemného. Bez výměny většiny semaforů bychom se dostali do dlouhodobých odstávek řízení křižovatek a s tím i do velkých dopravních problémů. Objevil se dotační program, který nám umožňoval pořídit nejen nové "chytré" prvky v dopravní telematice, ale dokonce i výměnu SSZ, proto jsme ho rádi využili. Věřím, že většina občanů poté, co se s novým systémem blíže seznámí a zvyknou si na změny, vyhodnotí nový režim jako pro ně přínosný. Aby tomu tak bylo, je kromě jiného v běhu zkušební provoz se sledováním dopravy a po jeho vyhodnocení proběhnou další dílčí úpravy řízení křižovatek. Jsme rádi za každý relevantní podnět k této věci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: ještě k vývozu popelnic
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko. Osobně mi nevadí, že vývoz odpadu bude realizován jednou za 14 dní (třídíme odpad a popelnici máme poloprázdnou). Z hlediska zákazníka, tj. občana, však fakticky dochází k poskytnutí poloviční služby za stejnou cenu (jako by vám v obchodě za stejnou cenu dali místo dvou rohlíků jen jeden), z ekonomického hlediska je to skryté zdražení. Když tedy zjevně uspoříte na nákladech, bylo by férové poskytnout alespoň symbolickou slevu, třeba 100 Kč za rok. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
poplatek "za komunální opad" je daňovou povinností občanů, není to platba za službu, ale solidární platba za městský systém, který nezohledňuje, jestli někdo odkládá odpad blíže nebo dále od místa svozu a výjezdu vozidel a tedy s většími náklady na dopravu ani to, jestli ukládá více osob do jedné nádoby s menší potřebou manipulace s ní nebo do více nádob, nezohledňuje ani celkové množství odpadu od konkrétního občana ... Nyní probíhá zkušební provoz, kdy bude prověřeno, jestli např. 14 denní svoz nevyvolá potřebu zvýšeného svozu separovaných odpadů nebo rozsáhlou potřebu zvýšení počtu nádob na jakýkoliv druh odpadu. Teprve po vyhodnocení budeme schopni říci, jestli a jaké celkem náklady nebo úspory tato změna skutečně přinesla. Ceny služeb spojených s nakládáním s odpady trvale rostou, přesto je poplatek dlouhodobě držen na stejné výši. 14 denní svoz směsného komunálního odpadu ve vytipovaných lokalitách je přípravou na zvyšování poplatků za skládky a zákaz skládkování, aby následné navyšování nákladů na odpady nevyvolávalo tlak na další razantní zvyšování poplatků občanům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 9. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat kdy bude posečena tráva v lokalitě řadových garáží za amylonem , také například na ulici novoměstská plocha mezi garážemi a pneuservisem, garáže rybníček, atd. dle harmonogramu sečení tyto plochy jsou vyznačeny ve třídě 4, to znamená 1 seč v polovině června, 2 seč v polovině srpna. dosut již druhá seč nebyla uskutečněna děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětné plochy by měly být posečeny ještě tento týden, v případě nepříznivého počasí nejpozději do poloviny září.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

10. 9. 2020
Předmět: přeplněné popelnice
Dotaz: Dobrý den,na konci Palachovy ulice jsou neustále přeplněné kontejnery,zejména na papír.Účtuje společnost odvážející odpad peníze navíc za odpad,který sebere u popelnic?Asi by to chtělo častější odvoz nebo navýšit počet kontejnerů.Kontejnery s malými okénky jsou nevyhovující.Nebylo by možné umístit otevírací kontejnery? Prosím, nepište mi, že mají lidé odvážet větší předměty za sběrný dvorek. To určitě dělat nebudou, pokud se jedná o běžné obaly a podobně. Děkuj
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Tyto typy kontejnerů jsou zde historicky a nelze je obratem vyměnit. Z hlediska místa jsou zvony kapacitně výhodnější.
Situaci prověřím.
Jinak okolo kontejnerů probíhá úklid obalů a ostatních odpadů 2x týdně. Papír se od příštího týdne začne svážet místo 1 x také 2x týdně - pondělí a čtvrtek.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Stromy
Dotaz: Dobrý den, proč nejsou vysázeny stromy v obou směrech u obchvatové silnice z Mělkovic až po kruhový objezd, volného prostoru na obou stranách je dostatek. Dřívější generace již by tam ty stromy měla vysázené, na co se stále čeká, proč s tou výsadbou zeleně tak otálíte ? Výdyť na tooto jsou peníze z EU, tak kde je zase problém ? Nutnost,aby se již pohnulo vše v našem městě daleko rychleji kupředu, než doposud. Vše moc dlouho trvá !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za podnět. V rámci péče o zeleň města a její rozvoj město směruje do údržby a rozvoje zeleně velké úsilí a nemalé finance. V poslední době s dotací přímo ve městě proběhla např. revitalizace 6 lokalit (okolí hřbitova na Jamské, hřbitov na ul. Horní, Vodojem, Haškova ul., přístup ke Žďasu od nádraží a Strojírenské a sídliště Neumannova), je před zahájením dotovaná akce revitalizace stromořadí ulic: Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská.
Uvedené lokality při posouzení odborníky dostaly vyšší prioritu pro realizaci než Vámi uváděná lokalita. V lokalitě, kterou uvádíte, bude doplnění zeleně jistě znovu zvažováno při dalším plánování rozvoje zeleně města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 9. 2020
Předmět: Oranžová Avia s plošinou
Dotaz: Dobrý den,
mám připomínku k oranžovému vozidlu Avia s plošinou. Neplánuje se obměna tohoto vozidla? Kamkoliv vozidlo přijede, tam je půl dne nedýchatelný smrad. Chápu že někdo musí dělat vánoční výzdobu, opravovat světla a dělat jiné výšková práce, ale to vozidlo je silně za zenitem.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, předmětné vozidlo je v soukromém vlastnictví, nemůžeme tedy přikázat jeho obměnu. Každoročně prochází jak technickou prohlídkou, tak i dalšími předepsanými prohlídkami.
s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Chybějící strategické informace pro občany
Dotaz: Dobrý den, již několik let probíhá rekonstrukce sítí a povrchů na sídlišti Vodojem a pár let ještě probíhat bude. V pořádku. Bohužel jsme se v žádných novinách ani Zpravodaji nedočetli, proč byl vybrán právě Vodojem a ne třeba o 10 let starší sídliště Průmyslovka, kde byla nově opravena jen jedna ulice. V hrozném stavu je třeba ulice Wolkerova, Vančurova nebo Nezvalova, Vázne komunikace města s lidmi - v tak důležité věci. A peníze jsou opět směrovány jinam, než je nejvíc potřeba. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Strako,
investiční akce města se vždy koncipují tak, aby se při jednom zásahu a nepořádku vyřešilo vše, co by se v blízké budoucnosti stejně řešit muselo. Nejde přitom jen o záležitosti ve správě města, ale také o snahu zkoordinovat se s ostatními správci sítí, komunikací apod. Tak tomu bylo i v případě sídliště Žďár nad Sázavou 7. Zde byla cca od roku 2014 připravována rekonstrukce veřejného osvětlení. Tato rekonstrukce veřejného osvětlení znamenala podstatný zásah do chodníků a částí komunikací, a protože ani tyto komunikace již nebyly v dobrém stavu, byl připraven projekt rekonstrukce celé technické infrastruktury.
Město samozřejmě není schopné zrealizovat veškeré revitalizace a potřebné investice naráz, ale snaží se zrealizovat co nejvíce v rámci rozpočtových možností a kde to jde i s dotací. Prioritizace projektů se propisuje do Akčního plánu města, který je pravidelně aktualizován v zastupitelstvu města na základě podnětů od volených politiků coby zástupců občanů napříč politickým spektrem i přímo veřejnosti. Děkujeme proto za podněty.
Hezký den
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

10. 9. 2020
Předmět: nepořádek pod mostem
Dotaz: Dobrý den, všimla jsem si velkého nepořádku pod velkým novým mostem na Klafar,u dvou pilířů od řeky je velký nepořádek, hromady láhví, rozbitých skleněných a mnoho dalšího nepořádku za oběma pilířy.Bylo by to dobré uklidit, aby se o to děti nezranily a nepořezely.Nevím proč to nezjistila MP a neupozornila na to.Jen jezdí v autech a nic nedělají !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Válková.
Děkujeme za tuto informaci, necháme místo uklidit.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 9. 2020
Předmět: Reklamní plachta u bazénu
Dotaz: Před rokem se město chlubilo tím, že chce vytvořit pravidla reklamu ve městě, a také aby nebyla na místech k tomu neurčených. Jak je tedy v souladu s tímto prohlášením, umístění reklamní plachty na plotě u relaxačního centra? Nebo když je to na prezentaci strany vedení města, tak pravidla neplatí? Je nutné si osazovat reklamu na místa, která na to nejsou určena i na městských objektech?
Odpověď (kancelář tajemnice):
V současné době je připravována realizace omezení reklamního smogu ve městě s tím, že po zavedení již reklamní smog bude ve městě omezen. Pravidla pak budou fungovat plošně pro všechny bez rozdílu.
Dobrý den pane Machu,
předpokládáme, že během posledního kvartálu roku postupně zveřejníme manuál reklamy a další pravidla včetně podpůrných opatření, ta by pak v příštím roce měla vejít v účinnost. Na všem intenzivně pracujeme, problematika je to poměrně složitá právně i technicky, takže prosíme ještě tedy o trpělivost.
Martin Mrkos, starosta

10. 9. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Poděkování.
Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování panu Jiřímu Kasperovi - odbor komunálních služeb, za rychlé a úspěšné vyřízení problému s rachoticím příčným kanálem na ulici Polní, ZR 2. Vážím si Vaší ochoty a práce pro nás občany města. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ráda předám panu Kasperovi Vaše poděkování.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 9. 2020
Předmět: BISTRO Farčata- na pořádek a klid bude město dohlížet?
Dotaz: Město není schopné ani dnes zajistit úklid parku po večerních nájezdech omladiny, která se s láhvemi alkoholu pohupuje na dětských "atrakcích" a to se nebavím o dodržování vyhláškek města.
Zábor v parku neschvaluji.
Proč nebylo před vyhlášením záměru podpořeno bistro na soukromém pozemku-přiléhajícím k parku, kde by ale nezasahovalo do parku?
Všichni víme, že zájem byl a stále je.
Věděli o tomto zastupitelé při hlasování?
Omlouvám se manželům P.
Alespoň se ze záměru dozvíme, komu to šijí na míru
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
za informaci o tomto problému děkuji a předávám Městské policii. Věřím, že situaci ohlídá. Město takové chování samozřejmě neschvaluje a už vůbec nepodporuje. Park je místem pro relaxaci a klidnou zábavu a dětská hřiště jsou určena výhradně dětem, není-li na nich uvedeno jinak. Je to podobné jako s vandalismem a jiným jednáním za hranicí předpisů. Bohužel, není možné, a z pohledu většiny občanů ani žádoucí, mít v každém okamžiku všude policisty nebo kamery. Osobně si postesknu, že i někteří „spořádaní" občané s dětmi mají potřebu si prolézačky užívat, což vede k jejich postupnému poškození.
Pokud by bistro nestálo na pozemcích města, mělo by město velmi ztíženou kontrolu nad tím, kdo podnik provozuje, pro koho a jak. Dále nejde jen o bistro, ale také o sociální zařízení. Provozovatel bude vybrán na základě jasných kritérií a smluvně zavázán k zajištění klidu a pořádku v souvislosti se svojí činností. Ve městě pak může podnikat, kdo bude mít zájem, a to v místech k tomu určených a při splnění zákonných povinností.

Srdečně zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 9. 2020
Předmět: oprava schodů
Dotaz: Dobrý den.
Je chvályhodné, že jste odstranili nefunkční pískoviště mezi bloky na ul. Studentská.
Ovšem nechápu, proč nebyly dokončeny úpravy - asfalt, ořezání spodních větví borovic a hlavně oprava schodů. Schodiště na druhé straně (blíže k silnici) je opravené, ač nebylo tak zchátralé.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava schodiště, které je přístupem ke hřišti, byla požadována a připravována již v loňském roce. Schodiště na opačném konci by mohlo být bez náhrady odstraněno. Tuto možnost budeme projednávat s SBD, případně SVJ.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Nedostatečná komunikace města s místními lidmi při plánovaných opravách
Dotaz: Dobrý den, rád bych upozornil na slabou komunikaci města s občany dotčených lokalit, kde město plánuje rekonstrukce sítí. V roce 2016 se v chodníku na Neumannově ulici propadla šachta. Město chodník provizorně vydláždilo, ale dlažba zůstala nezpevněná a hýbala se pod nohama. Půl roku trval tento stav. Lidé nechápali a nadávali. Za půl roku se ve stejném místě objevil výkop pro novou vodovodní přípojku. Proč město nevylepí na dům cedule s informacemi o plánované stavbě? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nevíme konkrétně o jakou havárii nebo opravu se v r. 2016 jednalo. Obecně však město nemá vodovodní řady a přípojky v majetku a ve správě. Konkrétně vodovodní přípojka je většinou v majetku příslušné nemovitosti, řady má většinou ve správě Vodárenská akciová společnost, a.s. a tyto subjekty mají povinnost v případě poruchy uvést zasažené místo do původního stavu.
Při větších zásazích do veřejného prostoru zajišťované městem je snahou města předem občany informovat, ať už prostřednictvím SVJ, SBD, roznosem letáků, v médiích (tisk, internet, rozhlas...), u havárií a drobných zásahů taková opatření nepřipravujeme. V takových případech je možné se obrátit s dotazem přímo na pracovníky MÚ.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 9. 2020
Předmět: Dokončení obchvatu
Dotaz: Kdy se již konečně začne stavět dokončení vrchního obchvatu směrem k ul. Jihlavské ? Na čem to zase stojí, proč město neustále neintervenuje na správných místech, aby se to pohnulo kupředu ! Snad máme mmnoho vlivných politiků, kteří by měli pomoci urychlit a ne, že se to někde válí na ministerstvu dopravy. Mnoho lidí kandidujr do senátorských křesel, jsou vůbec schopni to urychlit ?Vždyť to neúměrně zatěžjje dopravu v našem městě !To nemluvím o nákladní dopravě přes náměstí, to je katasstrofa
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Mašku,
české povolovací procesy jsou velmi komplikované a zdlouhavé. Rozpočty na dopravní stavby mají také značné limity a obchvat žádá takřka každé město, přesto reprezentace Žďáru n. S. udržuje projekt obchvatu živý a na vrcholu pořadníku a vytváří a udržuje ideální podmínky, přestože se nejedná o akci města, ale všichni si uvědomují, jak je pro město důležitá. Je však třeba mít realistická očekávání a chápat, že nikdo v zemi nestojí nad zákonem a nemůže si tedy zkracovat lhůty a zjednodušovat procesy ani na nikoho tlačit, aby se o to pokoušel.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 9. 2020
Předmět: Bistro-Farčata
Dotaz: To nemyslíte vážně 500m2 pronájem na Bistro na Farčatech ! Co to tam bude ? V takové velikosti ? Kouzlo Farčat a smysl poklidné lokality zmizí !! Nedělejte z toho byznisovou zónu ! Mělo se snad jednat o klidnou zónu plné zeleně a klidu ! Převážně pro děti, maminky s kočárkama, důchodce a lidi, co si tam půjdou relaxovat za odpočinkem a ne že tam bude Bistro, kolem něj hluk, nepořádek a mnoho dalších negativních faktorů !!! Absolutní nesouhlas !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Kvapilová,
Farská humna by měla zůstat místem odpočinku a klidu. Jejich vzhled, vybavení i služby se přitom výrazně zlepší. Existují příklady z jiných měst, kde bistro či podobné zařízení nikterak nenarušilo charakter parku, jen umožnilo návštěvníkům se občerstvit, a to civilizovaným způsobem. 500 m2 zahrnuje bistro, venkovní posezení, což je sezónní záležitost, a sociální zařízení přístupné nejen hostům bistra. Na pořádek a klid bude město dohlížet.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 8. 2020
Předmět: světelné křižovatky vs. kruhové objezdy
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu byly vůbec instalovány nové semafory a nebyly upřednostněny kruhové objezdy?
Ano tyto semafory dávají o trošku větší prostor v rámci pravidel silničního provozu projet křižovatkou, ale stále před nimi auta zastavují a vyvolávají kolizní situace.
ŘSD a další byly nakloněni kruhovým objezdům
Stávající kruhové objezdy postrádají smysl, když se ve špičce zastavují kvůli semaforům na další křižovatce.
Nebo je to způsob jak oživit Žďarské náměstí a udržet ve městě turisty?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
telematiku ve městě řeší odbor komunálních služeb. Každý z typů řízení křižovatek má své pro a proti. Pokud by jsme se klonili ke kruhovým křižovatkám, tak to je na dlouhé řešení mnoha subjektů, pomíjím finance. Silnice jsou první třídy, tedy státu, vedlejší, města + státu a kraje, přípravy, projekty, povolení, výběrová řízení atd. by trvaly mnoho měsíců, ne-li roků. My jsme byli v situaci, kdy většina semaforů (SSZ - světelná signalizační zařízení) byla morálně a fyzicky za zenitem. Především kabelová vedení již byla v žalostném stavu, těch poruch a jejich komplikovaných odstraňování jsem zažil již mnoho a nebylo to nic příjemného. Ty semafory by nám v brzké době mohly „spadnout na hlavu“ a to by byla velká neplánovaná investice, nehledě na dlouhodobé dopravní komplikace, než bychom mohli přistoupit k realizaci nových. Objevil se dotační program, který nám umožňoval i výměnu SSZ, proto jsme ho rádi využili a abychom stihli vše vyřídit, projektovali jsme výměnu v místě samém, proto jsou nové chodecké SSZ na původních místech, ačkoli by zasloužily být o něco vedle. Nové SSZ, resp. řadiče nám skýtají další možnosti a výhody, které budeme postupně využívat.

Pěkný den

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 9. 2020
Předmět: Připravované investice a projekty - Farská Humna - revitalizace
Dotaz: Prosím Vás k čemu slouží dokumenty a studie,když nejsou realizovány?
Nebo je řeší dva ... od stolu?
Viz. dokument "Fraská humna-revitalizace"
str. 21-Lávka/cyklostezka a paní s psem na lodi: takhle tam po večerech jezdíval jeden pán a občas skauti, všichni teď končí u lávky, která se nedá podplout.
Z jakého důvodu nebyla v zadání vyšší světlost lávky?
Kdo tvořil toto dílo?
Kolik to prosím stálo městskou bezednou kasu?
Pokud se vědělo, že pod lávkou nikdo neprojede neměla být až u jezu?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Nováková,
studie jsou vodítkem pro následnou realizaci. Někdy se musí plány upravit, ale v tomto případě se, jak vidno, projektant držel studie. Problém je ve vysoké hladině, již v současnosti není možné regulovat nefunkčním Jermářovým jezem. Tato věc je ale rovněž v řešení. Už nyní byla světlost při realizaci oproti projektu zvýšena, a pokud to bude činit do budoucna problémy, bude se tím město dále zabývat. K Vašemu dotazu ohledně nákladů - cca 4,5 mil. Kč s DPH - dotace přibližně 90 %.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 9. 2020
Předmět: Žďárská gilotina
Dotaz: Dobrý den.
V roce 2021 by to byl 20. ročník, kdy jako parta nadšenců, využíváme jarní tání/deště a splouváme Sázavu od Bránského rybníka.Cílem je Davle, kde bydlíme.
Letní varianta-kola.
Který KAT vymyslel vodáckou gilotinu v parku pod kostelem?
Takto nízký mostek ve splavném úseku řeky, bude stát někoho život.
Kdysy jsem četl o lodičkách u parku a místo toho zde máte toto a cyklostezku po obou březích řeky, kterou nemá ani Praha.
Co tomu říkali vodní skauti, které jste ve městě do loňska měli?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
konzultoval jsem věc s městským architektem Zbyňkem Ryškou. Niveleta a umístění lávky vychází z okolního terénu. Za normálního stavu vody lávku s trochou šikovnosti podplout lze bez dekapitace. Máte pravdu, že to není příliš pohodlné. Nyní je hladina vzedmutá, což by řešil Jermářův jez, který je však nefunkční. Město bere tyto námitky vážně, proto se k otázce ještě vrátíme, jakmile voda klesne. Sám jsem vodák a rád si úsek vyzkouším. Chápu, že pokud jezdíte při vzedmuté hladině, je to pro vás bezpředmětné, tedy jen prosím, budete-li to považovat za nebezpečné, raději lodě přeneste.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 9. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Prosím o radu,pani místostarostka nabízí,že je možnost požádat o kompostér. Chtěla bych poradit, komu bych mohla poslat žádost a jak to probíhá. Děkuji za odpověď Eva Linhartová
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Linhartová.
O kompostér lze zažádat zapsáním do seznamu zájemců.
Můžete tak učinit na můj e-mail, či telefonicky – budu potřebovat Vaši adresu a telefonní kontakt.
V případě, že budou kompostéry v příštím roce pořízeny, budete kontaktována a kompostér obdržíte.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 8. 2020
Předmět: protihlukový val
Dotaz: Kdy bude prosím dosázen keři a stromy protihlukový val na průmyslové zóně ? V současné době,kdy je stále větší provoz na této obchvatové komunikaci, již nestačí současné dřeviny, proti zvětšujícímu se hluku z dopravy a promítá se to do klidové chatové oblastii Grejdy.Čímž vzniká nadměrná hlučnost ! Současně je nutno poséct trávu na tomto valu,kde je již nejméně půlmetrová.Vhodné by bylo vysázet stromy i podél obchvatové cety,kde vůbec nejsou vysázeny,proč ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Trávníčku,

kompletní posečení na valu u obchvatu je plánováno na konec měsíce září. Větší úpravy valu, vč. složení dřevin, a dále odhlučnění obchvatové cesty je součástí připravované koncepce (pro celé město) a navazující projektové dokumentace (pro danou oblast). Cílem v této části města je přirozeně, ale účinně oddělit dopravu a průmysl od chatové oblasti Krejdy. Podobné úpravy se plánují i jinde ve městě. Jen pro zajímavost - nové investiční akce města, ale i třeba soukromých subjektů v průmyslové zóně počítají s hustým "zeleným" odcloněním od okolí.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

2. 9. 2020
Předmět: Rekonstrukce ZR 7 Vodojem
Dotaz: Děkuji panu Fuksovi za odpověď. Může mě tedy někdo říci, proč se tato setkání dělají? To jako pro srandu králíkům? Nebo možná si odpovím, kontrolní dny budou probíhat dopoledne, kdy je většina lidí v práci, tudíž do toho nebude nikdo kecat... Prosím o informaci, proč toto nebylo bráno v potaz, coby slíbené, a dále kde najdu odkaz na zápis, resp. video, z tohoto jednání s občany.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

rozhodně není snahou města dělat si legraci ze svých spoluobčanů. Naopak vycházíme vstříc konstruktivním myšlenkám a následně je převádíme do praxe. Příkladem toho jsou již vybudované komunikace na ulicích Pelikánova a Makovského, kde bylo rozšířeno parkování, provádí se ochrana nemovitostí před „velkou“ vodou atd. Vše se většinou diskutuje s rezidenty jednotlivých ulic nebo jejich zástupcem, který ulici na kontrolních dnech zastupuje. Takto budeme postupovat i u Vás. Je možné se v průběhu stavby potkat i mimo KD. Kontakt na mne naleznete níže. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 193, 736 510 473
e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

3. 9. 2020
Předmět: Tříděný odpad, ulice Hrnčířská
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě, kdy přestane být ulice Hrnčířská považována za stavbu a popelnice na tříděný odpad se umístí? Je hezké, že můžeme využívat popelnice naproti přes silnici, ale mám dvě opravdu malé děti a vláčet tašky s odpadem a kočárek přes silnici bez přechodu člověka baví jen chvíli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Šabatová.
Počítáme s umístěním kontejnerů v této lokalitě na jaře 2021.
S pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: kompostér
Dotaz: Dobrý den, bude město v letošním, nebo příštím roce nabízet občanům kompostéry na zpracování bioodpadu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Křesťane.
Žádali jsme o dotaci na zakoupení kompostérů již v letošním roce, bohužel jsme nebyli vybraní.
O dotaci zažádáme určitě i v roce 2021.
Máme zájem o distribuci kompostérů mezi občany, protože je to lepší způsob zpracování bioodpadu než odvoz v biopopelnici.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 8. 2020
Předmět: Nabíjení elektromobilů a plug-in hybridů
Dotaz: Dobrý den, nedávno mne na jedné předváděcí akci velmi zaujalo vozidlo Volkswagen ID.3 Upřímně řečeno mne od jeho koupě odrazuje především skutečnost, že bydlím v paneláku na Libušíně, kde není žádná možnost nabíjení takového vozidla. Kdybych měl rodinný dům, ve kterém bych mohl auto parkovat a nabíjet, tak mám problém vyřešený. Z tohoto důvodu by mne zajímalo, jestli město náhodou nepřipravuje nějaká vyhrazená stání pro elektromobily s nabíjecím stojanem v lokalitě Libušín. Přeji vám pěkný den.
Odpověď (odbor dopravy):
Město zatím nepřipravuje vyhrazená místa pro dobíjení BEV/PHEV na sídlištích, protože zřízením jednoho dobíjecího místa ubyde jiné parkovací místo. Sídliště Libušín bylo projektováno v době, kdy počet automobilů byl výrazně nižší a parkovacích míst je tam nyní výrazný nedostatek. V současné době jsou BEV/PHEV zastoupeny zatím zcela minimálně a nelze pro ně vyhradit samostatné dobíjecí místo. Doporučujeme nabíjet u free nabíječky na centrálním parkovišti nebo u zaměstnavatele, pokud je to možné.

Michal Bačovský, odbor strategického rozvoje a investic

1. 8. 2020
Předmět: označení přechodu pro chodce
Dotaz: Značka přechod pro chodce k tenisovým kurtům a fotbalovému hřišti je málo výrazná. Na silnici 1.třídy by měla být více viditelná ( se žlutým rámováním) Takové značky jaké jsou tam teď jsou určitě na silnici 1. třídy nepřípustné.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
míra a způsob úpravy stávajícího přechodu pro chodce je předmětem projednávání mezi odbory úřadu i Policií ČR.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

3. 9. 2020
Předmět: pouliční světla
Dotaz: Dobrý den, již několik dní nám nesvítí v I.dvoře na Libušíně a okolí pouliční světla, prosíme o opravu, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na problému průběžně pracujeme, nyní by to již mělo být v provizorním řešení a budeme se snažit uvést celou soustavu do původního stavu. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Dotazy a náměty
Dotaz: Dobrý den, jsem velmi spokojena, že existují stránky dotazy a náměty, kde občané poukazuji na různé nedostatky, poznatky a pod. Město se dle mého názoru snaží většinu upozornění na zlepšení chodu města řešit, což je výborné a z pohledu občanů si myslím, že také, neboť mnoho lidí vidí dost věcí, které je třeba řešit a město na to upozorňuje a to adekvátně jedná. Takovouto aktivitu chválím, je to ku prospěchu věci občanů a našeho města,děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bláhová,
děkujeme za pochvalu, které se nám od Vás dostalo. Chceme stále být úřadem, který je otevřený potřebám našich občanů a kdy se snažíme naše služby Vám a potřeby pro město co nejvíce zlepšovat a nedostatky odstraňovat. O tom, že se nám to myslím daří, svědčí i Vaše pochvala. Budeme se i nadále snažit o to, aby se nám všem v našem městě dobře žilo.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

30. 8. 2020
Předmět: Nutná oprava cesty k Mamlasovi
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné upravit klidovou cestu k mamlasovi směrem ke koním tam nahoře.V některých místech je špatná průchodnost této cesty, směrem od řeky, dále uvozem pod dvěma mosty a dále k Mamlasovi a nahoře od mamlasa směrem ke koním. Tuto by bylo vhodné upravit mírně rozšířit a navést na ni štěrk,protože je místama silně blátivá.Je to krásná klidná zteska pro maminky s dětma, důchodce, pejskaře, lidé co sportují a podobně, opravte nám ji prosím ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, s drobnou údržbou počítáme, podnět na celkovou revitalizaci předáváme na odbor Strategického rozvoje a investic.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Nefungující Dotazovna Městské policie Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,

chtěl jsem poslat dotaz na Městskou policii, ale bohužel ani v jednom ze 3 prohlížečů (Chrome, Edge, IE) není zobrazena kontrolní otázka a díky tomu není možné zaslat dotaz.

Můžete mi poradit funkční prohlížeč, případně tento problém opravit/zadat na opravu?

Děkuji

Čeněk
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,

děkuji Vám velice za upozornění. Chyba nebyla v použitém prohlížeči, ale byla způsobena databázovým serverem. Nyní je dotazovna MP opět funkční.

S přáním pěkného dne

Libor Vostrejš, oddělení informatiky MěÚ

2. 9. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den již druhý den nesvítí v celé libušínské ulici světla,je to hodně nepříjemné když jdete brzy ráno a večer z práce i zhlediska osobní bezpečnosti.Děkuji za nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Libušínská byla ještě večer „nahozena“ a je v provizorním provozu, na definitivní opravě se pracuje. Děkujeme za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: popelnice
Dotaz: Vážená paní inženýrko, mohla byste nám prosím vysvětlit, jak bude popelářské auto schopno vyvézt najednou odpad za 14 dní, když si každý pořídí druhou popelnici, opravdu dojde k tomu, že to ušetří výjezdy? Spoléháte na to, že lidé budou víc třídit, ale kam to dají, když už teď kontejnery na tříděný odpad přetékají a není to kam ukládat. Navíc je velmi časté, že vývozy třeba bio popelnic zde v našem městě vůbec neprobíhají v intervalech,ve kterých je to nasmlouváno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nepředpokládáme, že si každý pořídí druhou popelnici. Předpokládáme to především u těch, kteří ji budou potřebovat. Stav budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat a případně upravovat svozy směsného komunálního odpadu i separovaného odpadu. Svoz biopopelnic probíhá ve městě i místních částech dle harmonogramu a posuny nastávají v případě technických poruch apod. a jsou následně nahrazeny nebo dokončeny později (jako např. nyní, kdy je dokončován svoz bia, který z technických důvodů nemohl být dokončen včera) nebo jsou řešeny individuálně. Na zvážení bude např. zvýšení počtu svozů papíru nebo doplnění kontejnerů na separovaný odpad na místa, kde je to možné technicky a potřebné uživatelsky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, zajímalo by mě v čem je logika úspory odpadu, když lidem říkáte, ať si koupí 2 popelnici, která jim bude vyvezena také. To není úspora odpadu, to je úspora AVE! Navíc mě k nim ještě pošlete pro novou popelnici! Píšete, že jste čerpali z jiných měst, např. Jihlavy. Co je to za ...., v Jihlavě funguje týdenní svoz odpadu, dokonce s možností si objednat vývoz elektronicky! Vysvětlete mě prosím, kde je avizovaná úspora na odpadu se zavedením možné druhé popelnice?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tím, že si ten, kdo to bude potřebovat, zajistí druhou popelnici, tak bude nižší potřeba dopravy (svozy 1x za 14 dnů místo 1x týdně) a zvýší se manipulace s nově pořízenými popelnicemi u těch, kteří si pořídí další popelnici, tzn. v součtu úspora. Také předpokládáme další zvýšení separace a s tím spojených nákladů na obsluhu a nakládání s odpadem z barevných popelnic.
Cílem je především zvýšení vytříděnosti jiných odpadů, které nesměřují na skládky a vytvoření prostoru pro nakládání s nimi. Do budoucna je avizováno významné zvýšení poplatků za ukládání na skládky a zákaz skládkování a s tím spojenému navýšení nákladů a dopadů na město a jeho občany se snažíme touto cestou předejít.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Ještě budu pokračovat. Pokud toto zavedete, tak mě donutíte také hledat úspory, v mém případě to bude úspora cesty autem na sběrný dvůr při vývozu tříděného odpadu. Místo toho, abych třídil a jednou za měsíc tento tříděný odpad vyvezl hromadně na sběrný dvůr, naházím ho do té Vámi povolené 2. popelnice, abych na ni ušetřil! Připadá Vám toto jako úspora v odpadovém hospodářství? Co takhle vážený vývoz odpadu? Nepřijde Vám to logičtější než nechat popelnici 14 dní nevyvezenou smrdět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
abychom dobré životní prostředí zachovali i pro další generace, mělo by být zájmem a součástí chování každého z nás v první řadě vzniku odpadů předcházet a se vzniklým odpadem nakládat co nejúčelněji. Pokud bude v popelnici jiný než směsný komunální odpad, může se stát, že nebude vyvezena. Zkušební 14 denní svoz bude vyhodnocován a podle zjištěných zkušeností bude upraven systém. To, že se vždy najdou jednotlivci, kteří neberou zřetel na ekologické chování apod. je bohužel realita. Cílem je, aby pro většinu spoluobčanů nově nastavený systém (po sesbírání zkušeností ze zkušebního provozu) zajistil odpovídající obsluhu a odvoz odpadů. Věřím, že po vyhodnocení zkušebního provozu se nám podaří takto systém nastavit a budoucí praxe přesvědčí třeba i Vás, že je takové řešení možné a i s výhledem do budoucna pro celé město výhodné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 8. 2020
Předmět: Komenského - nový příčný práh
Dotaz: Dobrý den, po Komenského jezdíme denně, nový práh splývá s okolím a vznikají dost nepříjemné situace, kdy před vámi auto na poslední chvíli zabrzdí (jezdit rychle se po Komenského nedá a nedalo již dávno). Bylo by dobré zvýraznit hranu tak jak to mají ostatní podobné prahy v jiných městech a také mnohem menší prahy na ulici jsou černožluté. Také si nejsme jistí, že práh vyhovuje rozměrově vyhláškám, přední hranou chytá většina aut i při velmi pomalé jízdě.Děkujeme za prověření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
práh byl postaven dle projektu autorizovaného projektanta a stavebně povolen. Případné zvýraznění hrany na Váš podnět projednáme s dopravními orgány.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 8. 2020
Předmět: Uvolněný příčný kanál
Dotaz: Dobrý den, na ulici Polní, ZR 2 je ve vozovce umístěn příčný kanál, který je uvolněný a každé přejetí vozidlem nebo i jízdním kolem je doprovázeno výrazným rachotem ve dne i v nočních hodinách.Tento problém je obtěžující vzhledem ke zvyšujícímu se provozu. Prosím o brzkou opravu. Již jsem se obrátila na Vodovody a kanalizace, ale bylo mi sděleno, že toto je v gesci města. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stav prověříme a zajistíme potřebné kroky. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2020
Předmět: povalene stare semafory
Dotaz: Dobrý den, kolik dalších měsíců se budou okolo nových semaforů povalovat ty staré? Děkuji za info
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
vozidlo na odvezení je objednané na příští úterý.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 9. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Děkuji za odpověď paní Wurzelová.
Prosím o informaci, kam se obrátit s žádostí o druhou popelnici.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, další popelnici na směsný komunální odpad si můžete koupit např. u firmy AVE nebo v internetových obchodech, ...
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 8. 2020
Předmět: Osvětlení v tunelu cyklostezky do Stržanova
Dotaz: Dobrý den,
Při průjezdu tunelem pod silnicí jsem si nemohl nemohl nevšimnout totálně zdemolovaného osvětlení se sloupky ležícími volně na zemi, trčící obnažené dráty, chybějící (?) solární panel a ulámané PIR čidlo. Solární osvětlení je tunelu je super nápad. To je nějaká přestavba nebo to někdo zničil? Jestli si ho cyklisté neváží, potom by asi bylo estetičtější ho zrušit než ho ponechat v takovém žalostném stavu..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

nejedná se o přestavbu, ale o vandalismus a krádež. Město situaci řeší a již předtím zabezpečené zařízení bude muset zabezpečit ještě lépe, což představuje újmu finanční, neboť ke krádeži a poškození již došlo a větší zabezpečení rozhodně městskému rozpočtu nepomáhá, tak estetickou, protože to jistě bude mít vliv na další realizace, kde odolnost vůči lidské zvůli bude mít větší váhu. Jakkoli pachatel není známý, pravděpodobně nepůjde o cyklistu, neboť těm se řešení velmi líbilo. Také děkujeme za ocenění původního záměru. I tak se pokusíme v tomto duchu, byť s větším zohledněním lidského faktoru pokračovat.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

30. 8. 2020
Předmět: Bistro Farčata
Dotaz: Absolutně nesouhlasím s Bistrem na Farčatech, ponechejte tuto zatím klidnou zónu pro starší lidi, maminky s dětma a podobně,kde by měl být klidový ráj.Podotýkám, že nutnost zvýšení výsadby zeleně je potřebná, zeleně by tam mělo být daleko více. Důležitá je výměna škaredých nefunkčních mlátových cest.Jedná se o významnou klidnou zerlenou lokalitu, tolik potřebnou pro relaxaci, bez nutnoasti Bistra !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vokřále,

plán zásahů na Farských humnech je komplexní, téma vody a zeleně je silně akcentováno i proto, že klíčovou osobou při přípravě je městská krajinářka Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. Platí, že má jít o klidovou zónu s možností odpočinku i vyžití pro děti i dospělé. Bistro nemá být nálevnou. Při výběru provozovatele i následné kontrole se bude dbát na to, aby byl zachován charakter nerušícího drobného občerstvení, součástí bistra je navíc sociální zařízení nejen pro hosty. Rozhodnuto o něm bylo i na základě dobrých praxí z jiných měst. Nadále jde však samozřejmě o věc názoru a já věřím, že budoucí praxe nakonec přesvědčí i nynější odpůrce.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

30. 8. 2020
Předmět: čtrnáctidenní svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,v rod. domě bydlíme v počtu 6 osob a velmi důsledně třídíme odpad. Významnou součástí odpadu, který ukládáme do popelnice jsou pleny, neboť pečujeme o seniora. Pleny před vyhozením balím do igelitového sáčku, ale jsou i tak po pár dnech cítit. Zakoupení další popelnice, které navrhujete jako případné řešení, nám nepomůže. Hygienický standard bydlení by nám toto rozhodnutí MÚ velmi zhoršilo. Prosím o přehodnocení tohoto záměru, který se mi jeví jako velmi neuvážený. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
v září zahajujeme zkušební provoz 14 denního svozu směsného komunálního odpadu ve vytipovaných lokalitách. Zkušenosti a vzory jsme hledali kromě jiného v obcích, kde již obdobný systém provozují - Jihlava, Chotěboř, ... Jsme si vědomi toho, že pro některé občany to bude méně komfortní, máte však možnost pořídit si další popelnici a tu Vám budeme také svážet. Jedná se o zkušební provoz, který bude vyhodnocován a teprve poté bude rozhodnuto o konečné podobě sytému.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


16. 8. 2020
Předmět: Tříděný odpad - Klafar III
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal a zároveň vznesl žádost, zda město nechystá instalaci kontejnerů na tříděný odpad v ulici Hrnčířská. V této postupně se rozvíjející lokalitě by byly jistě vhodné, pokud má město zájem na tom, aby jeho občané odpad třídili. Kromě nových rodinných domů přibyly i dva domy bytové (dalších 32 bytů) a další dva tyto domy se nyní začínají stavět. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jáchyme,
s místy pro kontejnery je v místě křižovatky ulic Hrnčířská a Drátenická počítáno.
Zatím se jedná z větší části o stavbu, proto zatím kontejnery nebudeme umisťovat.
Je však možno o kousek dál využít separované kontejnery na ul. Kupecká a K Milířům.

Také přeji pěkný den.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 8. 2020
Předmět: Rekonstrukce ZR 7 Vodojem
Dotaz: Dobrý den. Prosím o informaci, jak je to se změnou plochy parkoviště na spodní straně ulice Špálova. Na jednání občanů o rekonstrukci jsem vznesl námitku, že parkoviště slouží spíše jako plocha pro hraní dětí, výuku jízdy na kolech, bruslích, míčových her. To však není na dlažebních kostkách reálné. Při jednání byla přislíbena změna. Bohužel tu se mi nijak nepodařilo dohledat, a bohužel se tak nepodařilo ani v záznamech co má k dispozici zhotovitel díla. Prosím o informaci! Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
spodní strana ulice Špálova je v III. etapě rekonstrukce sídliště ZR 7. Realizace stavby je plánována na rok 2021. Snahou města je v předmětném sídlišti sjednotit jednotlivé plochy – komunikace asfaltové, parkovací plochy žulová kostka, chodníky betonová zámková dlažba. Na stavbě budou probíhat po 14 dnech kontrolní dny, tam můžeme Váš požadavek ještě jednou prodiskutovat.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

28. 8. 2020
Předmět: hřiště ulice Sázavská
Dotaz: Prosím o posekání hřiště na ulici Sázavská

díky

MK
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

hřiště je v tuto chvíli posečeno.
S pozdravem

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

31. 8. 2020
Předmět: Svoz odpadů
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že bez předchozího upozornění a jednání na toto téma s občany, měníte četnost svozů komunálního odpadu. Navíc tuto četnost měníte jen pro určitou skupinu obyvatel, tudíž jim za stejnou cenu dáváte nižší úroveň služby. To se mi jako občanovi tohoto města vůbec nelíbí! Já pokud platím stejný poplatek za určitou službu, tak snad mám nárok na stejné podmínky jako jiný poplatník!!! Děkuji za vyjádření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Ve vytipovaných lokalitách našeho města od září poběží zkušební provoz 14 denního svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice). 14 denní svoz budeme zkoušet i na základě dobré obdobné praxe z jiných měst (např. Jihlava, Chotěboř). Zkušební provoz bude sledován a vyhodnocen a podle výstupů bude rozhodnuto o trvalých úpravách systému. Tento krok je kromě jiného přípravou na zákaz skládkování a navyšování ceny za nakládání a likvidaci odpadů, aby takový vývoj nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím nedopadal negativně na hospodaření města a nevyvolával tlak na navyšování poplatků pro občany. Poplatek „za komunální odpad“ je daňovou solidární platbou. Stejnou částku zaplatí poplatník např. z Veselíčka a stejnou částku zaplatí poplatník z centra Žďáru, přestože náklady na dopravu jsou významně jiné; stejnou částku platí ten, kdo užívá popelnici i ten kdo užívá kontejner s více občany a tedy s menší manipulací a dopravou na jednoho občana, ...). Pokud někomu nebude stačit jedna popelnice pro 14 denní svoz, může si pořídit druhou, jejíž vyvážení město také zajistí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 8. 2020
Předmět: Značky V20 na silnicích
Dotaz: Dobrý den,
v poslední době se objevily po Žďáře nápisy V20 na různých silnicích. Znamená to, že se budou doplňovat piktogramy pro cyklisty? Pokud ano, obecně to považuji za velmi dobrý počin a chválím ho. Znepokojují mě ale tyto nápisy v kruhovém objezdu na ulici Nádražní. Pokud by se namalovaly piktogramy tam, kde jsou nápisy, budou svádět cyklisty i motoristy k nebezpečnému chování - předjíždění v kruhovém objezdu, kde hrozí střet s cyklistou na výjezdu.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
piktogramy jsou součástí stavby „Rozvoj cyklodopravy v ZR“ která bude dokončena do konce 08/2020. Piktogramový koridor byl schválen příslušnými orgány.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

1. 9. 2020
Předmět: pronajem prostoru patriciho mestu
Dotaz: Dobry den, rada bych se informovala, zda ma Mesto Zdar nejaky technicky prostor, kancelar, kterou by mohlo dlouhodobe pronajimat, preferuji v prizemi.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Palečková,
město v současné době nemá žádný volný prostor, který by mohl být využit pro pronájem. Pokud budete mít o pronájem prostor dlouhodobě zájem, kontaktujte prosím přímo paní Lenku Leopoldovou (tel. 566 688 135, e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz, která vám poskytne informace.
S pozdravem
JUDr. Stanislava Prokopová, PhD., majetkoprávní odbor

19. 8. 2020
Předmět: Nové AED v Relaxačním centru
Dotaz: Dobrý den, dle webu Relaxačního centra pořídilo město/SPORTIS p.o. defibrilátor (AED) Philips HeartStart FRx. Jaká byla pořizovací cena za přístor/další služby s tím spojené? Uvažuje město o pořízení AED i na veřejně dostupná místa — náměstí, Farská humna, sportovní zóna okolo fotbalového stadionu apod? Děkuji, Jurda
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
příspěvková organizace Sportis pořídila 4 kusy defibrilátorů Philips HeartStart FRx na střediska Relaxační centrum, Rekreační areál Pilák, Zimní stadion a společný pro Tenisové kurty a Fotbalový stadion, každý v hodnotě necelých 40 tisíc Kč. Cílem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků těchto zařízení.
V. Kovařík, Sportis

Problematika defibrilátorů byla probírána na Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní. Shodli jsme se na tom, že nákup automatických elektrických defibrilátorů je vhodné pro provozy a místa, které jsou v kompetenci ředitele příspěvkové organizace SPORTIS. O ostatních místech zatím neuvažujeme. Rovněž městská policie je již dříve tímto přístrojem vybavena.
Josef Klement, místostarosta

22. 6. 2020
Předmět: Přelety vojenských stíhaček
Dotaz: Dobrý den,
tímto příspěvkem bych rád částečně reagoval na odpověď pana starosty na odbdobný dotaz z 16.6., jelikož neodpovídá skutečnému stavu. Souhlasím se vznesenou stížností a rád bych doplnil, že se přelety a několinásobné oblety města nekonají pouze odpoledne a večer, nýbrž často už od rána, a intenzita hluku se v určitých hodinách blíží k hranici snesitelnosti.
Podobné stížnosti zaznívají dle tisku i v NMNM. Proto se připojuji k dotazu, zda to nelze intenzivněji řešit. Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Dvořáku,
protože téma začalo o prázdninách více rezonovat, začali jsme situaci řešit s čáslavskou leteckou základnou osobně. Velitel základny nás ujistil, že s dotčenými městy bude intenzivně komunikovat. Zároveň popsal, že na území Česka není tolik jiných míst, která by byla takto vhodná pro cvičení letectva v nízkých výškách a v návaznosti na leteckou základnu. Co se týče časů letů, tak o těch samotná základna ani letci příliš nerozhodují. Díky husté letecké dopravě nad územím Žďárska se musí letci přizpůsobovat časy cvičení tak, aby neomezovali ostatní účastníky leteckého provozu.
Martin Mrkos, starosta města

25. 8. 2020
Předmět: Názorová mapa dopravy
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz k ovládání aplikaci Názorová mapa dopravy. Lze nějakým způsobem zjistit, jaký dotaz se skrývá pod vybraným špendlíkem? Obráceně to lze, vyberu dotaz a ukáže mi to špendlík. Lze zjistit kliknutím na špendlík, jaký problém tam už někdo reportoval?
Odpověď (odbor dopravy):
Za SRI uvádím, že to není možné, protože účelem bylo sesbírat data pro generel dopravy a nepředpokládal se zájem občanů záznamy listovat. Nicméně, při najetí myší na záznamy vlevo se v mapě ukáže, o jaký špendlík se jedná, takže při potřebě zjistit, co se skrývá za konkrétním špendlíkem, je řešením nalistovat si vlevo na příslušnou barvu (typ dopravy) a v jejím rámci přejíždět po záznamech, až se zvýrazní kýžený špendlík. Ty lze navíc pro větší přehlednost filtrovat ve vrstvách.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

26. 8. 2020
Předmět: Prostor u obchodní školy
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, čí je v současné době silně neudržovaný prostor u obchodní školy na Stalingradě.V minulosti to vlastnil kraj Vysočina, v současné době je tato nemovitost v žalostném stavu, včetně neposekané trávy v okolí. Co se s tím bude do budoucna dít.Nebyl původně záměr, že by z toho mohl být domov důchodců, nebo jiná prospěšná stavba ? Předpokládám, že to veřejnosti vadí a je to přitom na tak lukrativním místě.Bude z toho mít město profit ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Lukšo,

dovolím si ocitovat odpověď pana Krábka, vedoucího sociálního odboru: "Objekt Domova mládeže na Komenského ulici skutečně býval v majetku Kraje Vysočina. Ten jej prodal na základě vyhlášeného záměru na výstavbu domova se zvláštním režimem. Objekt vlastní společnost SeneCura, která má zpracovanou projektovou dokumentaci a žádá o stavební povolení k výstavbě domova s kapacitou 130 lůžek. Pevně věřím, že v letošním roce budou zahájeny stavební práce. Profitem pro město bude to, že zde bude postaven nový domov, který je v našem městě a regionu nesmírně potřebný."

Co se týče zeleně, o tu se město stará na svých pozemcích a pozemky, které máte na mysli, jsou pravděpodobně soukromé. Je však třeba upřímně uvést, že letošní sezona je velmi bohatá na srážky, což je v mnoha ohledech dobře, ale z pohledu péče o zeleň je to problém, ať už pro soukromníky, nebo pro město, které také hledá rozumný kompromis mezi náklady a stavem všech travnatých ploch ve městě, přičemž některé plochy mají větší prioritu než jiné (např. hřiště vs. ruderální plochy). V tomto prosím občany o shovívavost k městu i soukromníkům vzhledem k letošním meteorologickým podmínkám.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 8. 2020
Předmět: Kdy konečně posekate dětská hřiště?
Dotaz: Nebo si myslíte že děti jdou do školy a není to potřeba? To je ostuda když na hřišti je pulmetrova tráva. Aby jste se z toho šetření na lidech už zbláznili!!!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
všechna hřiště u škol mají být posečena do pátku 28. srpna, ostatní hřiště budou hotova do konce příštího týdne. Většina hřišť ve městě je posečena 4x. Upřesněte, prosím, o jaké konkrétní hřiště se jedná, abychom mohli případně zjednat nápravu.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

19. 8. 2020
Předmět: Nepřiměřená rychlost
Dotaz: Chtěla bych upozornit na velmi časté porušování předepsané rychlosti vozidel na ul. Vysocká směrem k hotelu Grunt. Je zde velký provoz a jen velmi málo aut dodrží padesátku. Nebezpečné vyjíždění z bočních ulic a také přecházení. Není možné instalovat radar, zpomalovací retardér, popř. namátkové měření rychlosti? Předem moc děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za Váš poznatek a chápeme, že Vaše obavy ohledně nedodržování předepsané rychlosti v dané ulici mohou být reálné i když se může jednat někdy o subjektivní pocit, ale to nechci říci, že tam všichni řidiči dodržují předepsanou rychlost 50 km/hodinu.
Pokud Městská policie provádí měření rychlosti vozidel, musí to být na předem vytipovaných místech, která jsou odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie České republiky a vše musí probíhat za stanovených podmínek tak, aby bylo možno vozidlu objektivně změřit rychlost a na vhodném místě i bezpečně zastavit.
Co se týká instalace radaru pro úsekové měření s tím se zatím nepočítá, dále vzhledem k tomu, že se jedná o krajskou silnici II. třídy nelze zde dle zjištěných informací instalovat ani zpomalovací retardér. Ze strany městské policie zde budeme provádět preventivní kontrolní činnost mimo jiné se zaměřením na vozidla parkující v křižovatkách a na místech, která zhoršují a ohrožují bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.
Jinak jsme Váš poznatek týkající se možnosti namátkového měření rychlosti na ul. Vysocká ve ZR 5 dále předali na Dopravní inspektorát Policie ČR.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

18. 8. 2020
Předmět: Čistota u křižovatek
Dotaz: Proč nejsou dokanale uklizeny a zametyny křižovatky po obnově semaforů.Např.křižovatka u bývalého Forda, tam se válejí dva sloupy veřejného osvětlení a další věci, takto bych mohl pokračovat dále u všech křižovatek.Město zřejmě není stále naučeno řádnému kontrolingu po firmách, které ukočují své pracovní akce pro naše město. Jinak by to přece takto nemohlo stále vypadat.Měla by existovat osoba, která vše projde zkontroluje a potom teprve zaplatí firmě za kvalitní práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
s dočištěním křižovatek i odvozem zbylých věcí počítáme. Vše proběhne na náklad dodavatele.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 8. 2020
Předmět: Nové semafory
Dotaz: Chci napsat, že nové semafory jsou nastaveny naprosto nevyhovujícím způsobem, jak pro chodce, tak pro vozidla. Velice ráda bych se vrátila k ježdění tak, jak jsme byli zvyklí, takto je to velice nebezpečné, auta jezdí jako blázni, protože mají pocit, že jedou sami a pak se diví, že jim tam někdo vjel. Doufám, že Vás přesvědčíme, že po skončení zkušebního provozu se vrátíme k jízdám v pruzích tak, jak jsme byli zvyklí, že když je zelená, tak jedu a nemusím koukat, komu má dávat přednost.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za Váš názor. Z pohledu PČR i dopravních odborníků je preferováno proti v minulosti provozovanému systému řízení křižovatek právě nově nastavený systém, kdy je nutné řídit se dopravními předpisy a sledovat provoz na křižovatce. Po 3 měsíčním zkušebním provozu bude vyhodnoceno a případně přijata další opatření. Nepředpokládáme však zásadní změny proti stávajícímu stavu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 8. 2020
Předmět: Obytná zóna
Dotaz: Dobrý den,

bylo by prosím možné zvážit možnost instalace dopravní značky Obytná zóna do ulic U Křížku a Uhlířská? Ani jedna z těchto ulic nemá upravené přechody pro chodce a auta zde jezdí velmi rychle (Uhlířská ulice). Není to pro děti a jiné obyvatele bezpečné a hluk z rychle projíždějících aut je hlavně v noci velmi nekomfortní. Tyto značky jsou již na ulici na Klafaru III, proto prosím jejich instalaci i do výše uvedených ulic.

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ulice Uhlířská ani U Křížku nebyly projektovány jako obytné zóny na rozdíl od části Klafaru III. Ulice U Křížku je slepá s jen minimální dopravou, kde další dopravní značení situaci nezlepší. U ulice Uhlířské zvážíme případné jiné dopravní značení po prověření stavu na místě a projednání s dotčenými orgány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 8. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. chtěla bych vědět kdy budou zaasfaltovány překopané chodníky na ulici Palachova u domu č. 1777/7. Je to již rok.
A ještě bych se chtěla zeptat jestli a kdy se počítá s opravou spojovací panelové komunikace u tělocvičny 5. základní školy. Je v dost bídném stavu. Panely jsou popraskané se spoustou děr. Pro starší občany, malé děti a cyklisty je dost nebezpečná. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravy takovýchto malých částí povrchů řešíme ve větších celcích kvůli dovozu asfaltové směsi. S opravou na Palachově (je zadána) počítáme na podzim.
Oprava panelové komunikace u 5. ZŠ není v současnosti v plánu. Cesta byla v minulosti zřízena jako provizorní a revitalizace bude znamenat rozsáhlejší stavební zásahy i povolení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


4. 8. 2020
Předmět: mobilní záchod
Dotaz: Dobrý den, ten mobilní záchod u Kulturního domu by mohl být již odvezen, hyzdí to okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní děkujeme za podnět, prověříme stav na místě a zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 8. 2020
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den, ptal jsem se Vás v minulosti, zdali bude pokračovat cyklostezka ze Stržanova do Škrdlovic a Vy mi odpovíte, že cyklostezka sice končí ve Škrdlovicích. Co to je za odpověď ? Tam žádná cyklostezka nekončí, ani do Škrdlovic ze Stržanova nebyla ještě vybudována ! Vaše odpovědi v dotazovně obecně nejsou dosti fundované !!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Krpato,

omlouvám se za překlep. Myslel jsem samozřejmě Stržanov. Nemám tušení, jaké další odpovědi Vás neuspokojily, ale dejte mi prosím vědět a já dané věci více rozvedu. Obecně však platí, že konkrétní termíny, částky a další informace logicky nelze uvádět v případech, kdy je daná věc v jednání, v rovině úvah nebo se o ní zatím neuvažovalo. Vymýšlet si data, uvádět nejisté termíny nebo naopak neuvést alespoň, o čem se uvažuje, a kontext či dokonce nereagovat vůbec, považuji za nepřípustné. Ještě si dovolím poznámku - jsou to také podněty z dotazovny, které mohou přispět k rozpracování některého záměru, tedy díky za ně.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 8. 2020
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den, žádám o odstranění keřů před svobodárkou č.7 ze strany proti svobodárně č.6 z důvodů: stíní mi do oken - nejde světlo do bytu a dále to že romské děti si tam stále chodí hrát způsobem, že ten keř otrhávají a plody mi hází do oken i kolem a nejen plody ale i větve a zanechávají v okolí nepořádek.A také tam létají včely a vosy-nemůžu okno ani otevřít. děkuji za brzkou odpověď a vyřízení mé žádosti děkuji a s pozdravem K.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
v této věci se prosím obraťte přímo na správkyni zeleně města Ing. Evu Novotnou:
Ing. Eva Novotná
odbor SRI
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 7. 2020
Předmět: podnět
Dotaz: Dobrý den,
domnívám se, že by bylo dobré vyčistit tuto plochu:
https://mapy.cz/s/nabatutebo
Je silně prorostlá křovinami, jsou zde odpadky. Někde jsem četl jakýsi článek o úklidu města, myslím, že takovéto plochy by se do toho taky měly započítávat. Majitelé garáží v podstatě ani nejsou schopni například opravit svoji fasádu či hydroizolaci, neboť terénem nejde procházet (hustý porost + riziko poranění o předměty, které zde nemají co dělat). Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. Budeme se zabývat i stavem ve Vámi uváděné lokalitě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2020
Předmět: Stromy v Bezručově ulici
Dotaz: Dobrý den,
v roce 2014 po rekonstrukci Bezručovy ulice byla plánována výsadba nové zeleně na pravé straně silnice směrem k zámku - viz například informace na webu https://www.zdarskypruvodce.cz/po-oprave-bezrucovy-ulici-prijde-na-radu-nova-zelen/

Chtěl bych se zeptat, zda je počítáno s vysázením nových stromů nebo živých plotů podle původního plánu, a kdy by k tomu mělo dojít?

Předem děkuji za informaci a přeji pěkný den.
S pozdravem
Jiří Krejčí
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
v příštím roce proběhne revitalizace stromořadí ve vybraných ulicích města včetně Bezručovy. Základní informace jsou uveřejněny na webu města: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/nestavebni-projekty/revitalizace-stromoradi-zr . Bližší informace o akci lze zjistit na odboru SRI.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


24. 8. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-minulý týden jsem šla zadní stranou k prvnímu domu za poliklinikou a tam bylo jedno staré nefunkční pískoviště,které bylo odstraněno,po něm to tam je upraveno,nové patníky,nově vysazené stromky,keře,posekaná tráva,kousek dál je pěkné funkční pískoviště i lavička a hraje si tam hodně dětí mezi domy.Jednou večer před 1.domem za poliklinikou nesvítila světla,volala jsem ráno na komunální služby a večer už svítily a to vždy,když nesvítí a zavolám, je to opraveno brzy pokud to jde.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 8. 2020
Předmět: Parkování kamionů ulice Jamská
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není možné vybudovat na ulici Jamská pořádnou parkovací plochu pro kamiony, kteří i přes zákazové značky parkování blokují výhled do křižovatek čímž ohrožují ostatní řidiče. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Při schvalování záměrů příchozích investorů v průmyslové zóně se vždy myslí i na parkovací a manipulační plochy. Je otázkou, z jakého důvodu tyto plochy kamiony nevyužívají. Pokud jde o důsledek zvýšení potřeby oproti plánu a tedy nedostatek kapacity parkovacích míst pro kamiony v areálech firem, město zváží i Vámi navrhované řešení a zahájí s firmami dialog o pokrytí nákladů na budování stání pro kamiony. Jde-li o to, že firmy nenechávají parkovat kamiony ve svých areálech z principiálních důvodů nebo to má ještě jiné příčiny, je to na jinou debatu, ovšem opět se zasídlenými firmami, příp. dopravci. Děkujeme za podnět, jímž se budeme zabývat.

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Druhou část dotazu (blokování výhledu v křižovatkách) jsme předali Městské policii.

18. 8. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
již od minulého týdne nesvítí na Vysočanech (Na Úvoze, V Lískách atd.) veřejné osvětlení, vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu u lesa, není tam vůbec vidět. Zjednejte prosím v nejbližší době nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 8. 2020
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: Zrušte parkování na náměstí podél hlavní silnice ! Co bylo odsouhlaseno minulým vedením se dá klidně změnit. Většina měst nechtějí mít náměstí blokována auty a v ZR to nikomu nevadí !! Čím méně bude na náměstí aut, tím bude náměstí bezpečnější ! Argument, že je to rozhodnutí minulých vedení je v současnosti liché, toto je třeba radikálně změnit. Již tak máme přes náměstí předimenzovanou dopravu, chce to radikální řešení, co nejméně aut na náměstí !
Odpověď (odbor dopravy):
Toto území je zahrnuto v architektonické soutěži „Potenciál města – Žďár nad Sázavou“. Zda budou parkovací místa zachována nebo nikoliv, bude řešeno až v samotném projektu pro povolení stavby. Město ovšem sužuje také nedostatek parkovacích míst, proto bude velmi záležet na tom, zda se podaří najít nějaké řešení tohoto problému. I tím se zabývá vznikající generel dopravy. Zkuste prosím svůj názor připojit také do Názorové mapy dopravy, z níž generel také vychází: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy/nazorova-mapa-dopravy .

Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

17. 8. 2020
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.mela bych jednu připomínku,na dětském hřišti na stalingrade na okružní jste nám odebrali skluzavku chápu byla praskla a to díky velkým dětem chuliganum kteří po tom skácí,ale odnesli to ti nejmenší kteří tu skluzavku milovali .už v minulosti nám byla sebraná jedna houpačka ,prosím dalo by se s tím něco udělat je to pro dobro našich dětícek děkuji moc
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, skluzavka musela být odstraněna z hlediska bezpečnosti. Nové prvky budou pořizovány do míst, kde byly odstraněny nebezpečné kusy po konzultaci s architekty města a podle fin. možností.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

17. 8. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
ohlašuji poruchu veřejného osvětlení, která již trvá delší dobu v městské části "staré" Vysočany.
Děkuji za nápravu a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 8. 2020
Předmět: světla
Dotaz: Dobrý den, na Vysočanech opět už týden nesvítí pouliční lampy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 8. 2020
Předmět: světla pouliční
Dotaz: V závislosti na předešlém dotazu dnes v neděli 16.8. světla na Vysočanech ani ve 23 hod. ještě nesvítila, prosíme o nápravu zapínání osvětlení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, nešlo o poruchu spínání, resp. nastavení spínání, ale o poruchu závažnější. Vše by mělo být v pořádku, Pokud není, prosím o zpětnou vazbu na kontakty viz níže.
Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

16. 8. 2020
Předmět: světla
Dotaz: Dobrý den, proč se rozsvěcují pouliční světla v lokalitě na Vysočanech až v 22 hod. večer, když venku už je mezi 20,30-21,00 hod. poměrně tma. Je potřeba posunout aspoň na tu 21 hod.Není vidět na krok. Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
první poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 8. 2020
Předmět: Porucha veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den, prosíme o zprovoznění veřejného osvětlení na Vysočanech, ul. V Lískách. Porucha trvá již několik dnů. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
První poznatek o nefunkčním veřejném osvětlení jsem obdržel telefonicky po 21. hodině v pondělí 17. 8., ještě týž večer se nám poruchu nepodařilo odstranit, toto se podařilo hned v úterý 18. 8. V případě dalšího výpadku či jiného poznatku, prosím, reagujte dříve než za několik dnů. Nejlepší je zavolat na městskou policii, oni mně poznatek předají. Děkuji za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 8. 2020
Předmět: Bezohlední cyklisti na chodnících a přechodech pro chodce
Dotaz: Dobrý den,
nebudete jako město postupovat stejně důsledně jako v Mikulově? Situace podle článku v novinách je tam podobná jako ve Žďáru.
Stačí si přečíst https://www.novinky.cz/krimi/clanek/mikulov-trapi-bezohledni-cykliste-40333756.
Nebo zůstane ve Žďáru vše při starém, kdy jednou za čas je největším postihem od Městské policie domluva?
Cyklisti ve Žďáru považují jízdu po chodnících za normální věc a dopravní značky nerespektují.
Potom vypadá divně, když někdo dostane pokutu za něco jiného.
Dík
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme Vám za zaslaný poznatek s tím, že chci tímto uvést, že hlídky strážníků se mimo jiné při své kontrolní činnosti zaměřují též na věci týkající se dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ze strany cyklistů. Jsme si vědomi toho, že v této sezóně po uvolnění opatření související s koronavirem se výraznějším způsobem zvýšil počet pohybujících se cyklistů ať už „domácích“, nebo těch, kteří přijeli na dovolenou do našeho regionu, kdy ne všichni dodržují stanovená pravidla, která jsou dána zákonem, zejména v § 57 a § 58 o jízdě na jízdním kole. To, že někteří cyklisté nesprávně využívají ke své jízdě chodníku si myslíme, že je především z důvodu toho, že jízdou přímo po silnici se obávají o své zdraví a bezpečnost, vzhledem k silnému provozu motorových vozidel, který na některých komunikacích a v určité době ve městě Žďáru je. Totéž platí o nedodržování předpisů v rámci dopravního značení. V takovýchto případech ale musí cyklisté počítat s tím, že pokud budou hlídkou MP zastaveni a kontrolováni, vystavují se nebezpečí postihu, v tom mírném případě domluvou, v horším případě na místě uložením pokuty v příkazním řízení nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu.
Žádáme proto tímto cyklisty, aby se snažili dodržovat pravidla silničního provozu, neohrožovali chodce na chodnících a pokud je to možné co nejvíce využívali ke své jízdě především stezky pro cyklisty nebo stezky se smíšeným provozem.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

24. 8. 2020
Předmět: Dětské hřiště ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den,

prosím o odpověď na můj dotaz ohledně dětského hřiště na ulici Studentská ve vnitrobloku, kde byla oddělána houpačka. Je v plánu rekonstrukce tohoto dětského hřiště? Pokud ano, jaký je prosím termín a jaké změny se při rekonstrukci plánují?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
byly odstraněny nebezpečné prvky, které budou nahrazovány v celém městě postupně podle po konzultaci s architekty města a podle fin. možností. Konkrétní postup pro Studenstkou ještě není stanoven.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

5. 8. 2020
Předmět: Dětské hřiště ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den,
co dalšího je, prosím, v plánu s dětským hřištěm ve vnitrobloku na ulici Studentská, kde byla nedávno odstraněna houpačka?
Nějaký termín, případné detaily, jaké změny budou provedeny?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
byly odstraněny nebezpečné prvky, které budou nahrazovány v celém městě postupně podle po konzultaci s architekty města a podle fin. možností
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

17. 8. 2020
Předmět: suché stromy nad novou lávkou Farská humna
Dotaz: Dobrý den, nad budovanou lávkou jsou nahnuté cca 3-4 suché stromy, počítá se s jejich odstraněním před spuštěním lávky do provozu??
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětné stromy nepatří městu, nacházejí se na pozemku jiného vlastníka, který byl vyzván k urychlenému řešení.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

11. 8. 2020
Předmět: tráva
Dotaz: Proč není dosekán Libušín, zejména kolem herních prvků, je tráva vysoká. Dříve jste uváděli, že kolem herních prvků budete sekat trávu prioritně, ale není to vidět ! Pouhé sliby !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, seč Libušína proběhla v minulém týdnu.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

16. 8. 2020
Předmět: sečení trávy - stížnost
Dotaz: Dobrý den, nemohu pochopit systém sečení trávy na Libušíně : Firma poseče okrajové části a odjede pryč a mnoho dní se nic neděje.Po dlouhé době se vrátí a doseče zbytek. Tentokrát,ale firma udělala to samé a posečení středu Libušína do dneška není hotové ! Někde bylo avizováno, že budete upřednostňovat posečení herních ploch pro děti, což se samozřejmě na Libušíně opět nestalo ! Buď se někde stala chyba, nebo je někde velký problém ! Je nutné, aby se to již neopakovala ! Sečení je nesystémové !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
celá předmětná lokalita byla posečena minulý týden. S přednostním sečením ploch dětských hřišť počítáme i v letošní na deště a vegetaci bohaté sezóně. Děkujeme za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

4. 8. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den na jaký termín je naplánovaná druhá seč řadových garáží a přilehlích ploch kolem nich ta tráva už je dost přerostlá prosím o odpověd DĚKUJI
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není jasné, které garáže máte na mysli, upřesněte, prosím, lokalitu, nebo se obraťte přímo na odbor komunálních služeb, M. Šustrová, tel. 566 688 185. Rádi Vám poskytneme přesnější informaci.

S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 185
e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz

13. 8. 2020
Předmět: sečení
Dotaz: Proč dlouhou dobu nemáme posečený střed Libušína a to konkrétně u herních prvků, kde je to velice aktuální, takto dlouhou trávu jsme tu ještě neměli. Děti v tom běhají,vosy a včely na květech v trávníku, no dočasu, než bude problém ! ? Neavizovali jste náhodou, že kolem herních prvků budete trávu sekat prioritně ? Ze současného stavu to nevypadá ! Kde je zase problém ! Proč to sečení neprobíhá kvalitně a standartně jako vminulosti ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětná lokalita byla posečena minulý týden.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

17. 8. 2020
Předmět: Propouštění
Dotaz: Dobrý den, bude se i u Vás propouštět? u ostatních podniků ve Žďáře k tomuto kroku už přistouli,Žďas apd. Jak to bude u Vás?
Děkuji za odpověď
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Pochopová,
nevím, v jaké souvislosti se na propouštění zaměstnanců ptáte. Jak jistě víte, nejsme podnikatelským subjektem, tudíž naše pracovněprávní záležitosti se řeší jinak než u těchto subjektů.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


16. 8. 2020
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se prosím zeptat kdy bude probíhat 2 seč řadových garáží a ploch přilehlích kolem nich ta tráva je tam dost vysoká , v plánu sečení je psáno že tyto plochy spadají do skupiny které se sekají 2krát ročně děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není jasné, které garáže máte na mysli, upřesněte, prosím, lokalitu, nebo se obraťte přímo na odbor komunálních služeb, M. Šustrová, tel. 566 688 185. Rádi Vám poskytneme přesnější informaci.

S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 185
e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz

22. 8. 2020
Předmět: Pozastavení nad stavem památky Unesco
Dotaz: Dobrý den, navšívila jsem ve Vašem městě vaši památku Unesco a nestačila jsem se divit v jakém je stavu. Z leteckého pohledu dobrý.Ale když jsem tuto památku navšívila v reálu, tak jsem se zhrozila v jakém stavu je uvnitř.Nic neříkající oloupané zdi kolem dokala uvnitř i z venku, travnatý povrch hrbolatý uvnitř, neuprvený, neposekaný, no katastrofa a není tam nic obdivuhodného k vidění.O malém nevyhovujícím parkovišti nemluvě.Okolí bez keřů a stromů,holiny,hrůza.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Vejrostová,

mám radost, že jste zavítala do Žďáru. Doufám, že se Vám jinak návštěva města líbila. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je sakrální stavbou. Nelze tedy očekávat něco jiného než určitou magii místa a unikátní architekturu. Pravdou je, že si budova zaslouží stavební zásahy, proto římskokatolická církev jakožto vlastník kostela zahájila sérii oprav - více zde: https://www.zelena-hora.cz/cz/news/aktualni-prubeh-oprav-v-poutnim-kostele-120

Město si samozřejmě uvědomuje význam Zelené hory coby turistického a poutního cíle pro návštěvníky i místa pro odpočinek a kulturní vyžití žďárských občanů. Z tohoto důvodu dlouhodobě pečuje o celou oblast Zelené hory a v současnosti pracuje na několika projektech s cílem zlepšit komfort návštěvníků např. vybudováním důstojného zázemí, citlivě zasazeného do daného místa, dostupnost (vč. parkování) a celkový vzhled okolí kostela a v neposlední řadě kondici místní zeleně a vod.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 8. 2020
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den,.Měla jsem poslední dobou k řešení věci ohledně divadla s Domem kultury a rozhodla jsem se poslat touto formou poděkování a zároveň vyjádřit respekt k perfekní práci zaměstnanců a skvělému vedení Domu kultury. S tak naprosto profesionálním a vstřícným přístupem k občanům, jsem se dlouho nikde nesetkala. Dům kultury posledních několik let funguje skvěle a proto jen tak dál
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
za kolegy z příspěvkové organizace Kultura Žďár děkuji za slova chvály. V dnešní době, kdy jsou kulturní instituce vystaveny více než nejisté budoucnosti, je každé povzbuzení velice důležité. Rád vyřídím.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

17. 8. 2020
Předmět: Kritika
Dotaz: Absolutně se minuly účinkem dvě dopravní značky pro invalidy,které jsou umístěny v I.dvoře na Libušíně.Tyto jsou jen pro výhradně jedny a ty samé dvě osoby,které tam celé dny parkují a jak je to s jejich invaliditou nikdo neví.Ostatní invalidé pokud by tam přijeli tak mají smůlu. Tito dva řidiči tam mají de fakto nepostižitelné celodenní stání bez omezení !? Toto je nutné okamžitě změnít a buďto omezit také jednou hodinou, nebo tuto značku odstranit ! Vůči druhým řidičům je to diskriminační !
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní režim, a z toho vyplývající dopravní značení, byl odsouhlasen Radou města.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 8. 2020
Předmět: Cyklostezka a chodci
Dotaz: Již dvakrát (20. 7. a 10. 8.) byl vznesen dotaz na možnost pohybu chodců po nově vzniklé cyklostezce z Husovy na Žižkovu. V prvním případě nebyla otázka zodpovězena vůbec a ve druhém bylo proti tvrzení tazatele, že tam chodci nesmí sděleno, že se stále najdou neukáznění chodci (vodítko přes celou šířku cyklostezky), což není jednoznačná odpověď, zda tam ukázněný chodec může jít, nebo zda má pravdu dotazující se cyklista. Kromě toho konstatuji, že neukázněných cyklistů na chodnících je v ZR moc!
Odpověď (odbor dopravy):
Smíšený provoz chodců a cyklistů zde není možný s ohledem na požadavky vyplývající z „bezbariérové“ vyhlášky č. 398/2009 Sb. (limitující šířkové a výškové poměry). Upozorňuji na § 4 odst. a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, 1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,“.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy