Odpověď jednotlivá

21. 11. 2019
Předmět: Doručování písemností
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné doručovat písemnosti týkající se např. ohlášení změny trvalého pobytu fyzické osoby do datové schránky majitele domu (kterým je bytové družstvo), nikoliv klasickou poštou? Je to určitě oboustranně výhodnější (časově) i ekonomičtější a domnívám se že i z těchto důvodů byly datové schránky zřízeny...
Děkuji
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní, vážený pane,
v některých případech při vypravování písemností prostřednictvím elektronické pošty systém ihned neztotožní adresáta s datovou schránkou, protože ne všechny právnické osoby mají datovou schránku zřízenou ze zákona a písemnost je pak vypravena poštovní zásilkou. V takovém případě je nutné dohledání a ověření datové schránky v jiných aplikacích. To se v tomto konkrétním případě nestalo. Za pochybení se omlouvám. Zákonná informační povinnost i tak splněna byla. Doručování prostřednictvím datových schránek je jinak v případech oznamování změny počtu přihlášených osob vlastníku objektu běžně využíváno.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

22. 11. 2019
Předmět: Havlíčkovo náměstí
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem upozornit, že se propadají dlažební kostky u Barborky. Dále jsem se chtěla zeptat na umístění tří truhlíků u sochy od p. Plieštika, zda jsou tam nutné. Moc se tam nehodí a pokud měly omezit parkování, tak to účinné není. Jsou posunuté už tak nahoru, že si stejně každý parkuje, jak chce. Děkuji Matějková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jedná-li se o kostky u schodiště, tak oprava již byla objednána. Pokud se jedná o jiné místo, prosím kontaktujte mě.
Umístění a vzhled truhlíků na Havlíčkově nám. byl konzultován s architekty - autory projektu Havlíčkova náměstí. Konkrétní umístění je kromě jiného dáno i konzultací s dopravním odborníkem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

16. 11. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, v měsíci říjnu v našem městě hostoval cirkus. Údajně jim zde byla znemožněna propagace.
Kdo prosím o takových věcech v našem městě rozhoduje a na čem potom závisí rozhodnutí ?
Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní,
vedení města má zájem výrazně omezovat reklamní smog ve městě. Jedním z opatření, která toto mají zajistit, je nepovolovat reklamy z kartonů instalované na sloupech veřejného osvětlení nebo samostatně nebo na jiném mobiliáři na veřejném prostranství. Je možné využít např. stabilních reklamních ploch a internetové reklamy. Cirkusu ani jinému žadateli o umístění reklamy na veřejném prostranství města nejsme oprávněni povolit instalaci takovéto reklamy v rozporu s pokynem od vedení města.
S pozdravem
Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 11. 2019
Předmět: Parkování Libušín, dúm kultury
Dotaz: Dobrý den, je možné prosím nalajnovat parkovací místa na parkovišti u domu kultury? Věčně stejný problém auta při akcích parkují tak že pak se nedá projet, nebo nemůžete nastoupit do auta protože zaparkují tak blízko že se do něj nedostanete, Případně blokují výjezd svým autem. Prosím o nalajnování parkovacích míst poté bude jasné kde se může a nemůže parkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v příštím roce je připraveno k realizaci vodorovné značení u zimního stadionu a před fotbalovým hřištěm. Návrh vodorovného dopravního značení u DK necháme zpracovat. Samotná realizace proběhne v závislosti na výši finančních prostředků.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 11. 2019
Předmět: Internetové stránky firmy ZDAR pro MHD
Dotaz: Dobrý den,
nemohlo by město jako plátce dotací pro MHD přitlačit na firmu ZDAR, aby něco udělalo s internetovými stránkami www.mhdzdar.cz?
Jsou celkově neuspořádané, stručné a málo aktualizované. To je vidět i z fotografie na úvodní straně, kde je autobus linky 2A, i když tato linka jezdila do poloviny roku 2017.
Je tam málo informací, třeba na neoficiálních internetových stránkách www.mhd-zr.xf.cz je to přesně naopak. Co se tímto inspirovat?
...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
od nového roku 2020 bude dopravce MHD plnit své povinnosti podle nové smlouvy, a to nejen v oblasti povinně zveřejňovaných informací o žďárské MHD na jeho stránkách.
Stránky dopravce i města k MHD jsou především informativní, není jejich účelem zahltit návštěvníka stránek velkým objemem dat a informací. Je zveřejněn především ceník, aktuality atd. a hlášení o odjezdech.
Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší.
Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky. Naším cílem je poskytování potřebných a přehledných informací, které běžný uživatel potřebuje k přepravě. Takto vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí.
S novým rokem tedy lze očekávat dílčí změny na stránkách dopravce, nepožadujeme však jejich jakoukoliv zásadní úpravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 11. 2019
Předmět: seřezání keřů
Dotaz: Dobrý den, na Libušíně před jednotlivými domy a vchody jste ještě nezačali se seřezáváním přerostlých keřů,kdy s tím již začnete, stihnete to do zimy ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
řez na sídlišti Libušín byl již zahájen u 1. bytovky nejblíže kulturnímu domu. S přihlédnutím na klimatické podmínky bude i nadále řez probíhat i u ostatních keřů na sídlišti Libušín.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

14. 11. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Za všechny, kteří jezdí autobusem pracovat do průmyslové zóny děkuji za dokončení skelních bočních stran na zastávkách,kde je to opravdu značně lepší,neboť tam často fouká a alespoň se dá schovat v té autobusové zastávce a v současnosti tam již tak nefouká.Trvalo to sice delší dobu ta realizace,ale přesto děkuji i za ostatní všem realzátorům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám kolegovi Ing. M. Dvořákovi, který věc zajišťoval.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 11. 2019
Předmět: Výstavba u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě co se staví na parkovišti u Kauflandu. Není kde parkovat už teď. Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
jedná se o realizaci závorového systému, jehož součástí je nejen přívodní kabel nn a požárně bezpečnostní zařízení, ale i úpravy vjezdu a výjezdu.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.

6. 11. 2019
Předmět: Otvírací doba MěÚ
Dotaz: Dobrý den,
v posledním Žďárském zpravodaji jsem se dočetl o změně otevírací době. Tomu se opravdu říká vyjít vstříc občanům. Vždy jsem si vážil našeho úřadu, že byly jeho služby dostupné v plném rozsahu již od sedmi hodin. Dojíždím sem za prací a kdykoliv jsem potřeboval cokoliv vyřídit, tak jsem přijel na sedmou a v osm jsem byl v práci. Nyní si budu muset domlouvat volno, což u zaměstnavatele v soukromém sektoru není vůbec jednoduché. K dokonalosti už chybí jen to, abyste zavřeli i na silvestr
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bradáči,
k úpravě provozní doby došlo především v souvislosti ze zrušením místní příslušnosti na odboru dopravy (i když již platí nějakou dobu). Pracovníci totiž nejenom vyřizují záležitosti na přepážkách, ale všechny žádosti také musí zpracovávat, a to po ukončení provozní doby bez přítomnosti klientů. Stále lze dnes, i po novém roce, možnost využít objednávkový systém, popřípadě telefonickou domluvu s pracovníky městského úřadu i mimo uvedenou provozní dobu. Je třeba také říci, že i přes "zkrácení" provozní doby o půl hodiny, jsme pro klienty k dispozici celý týden ve stanovených provozních hodinách, čemuž tak na jiných úřadech není. Myslím si, že tato změna neomezí klienty a občany města a služby jim budou poskytovány nadále ve vysoké kvalitě jako doposud.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

11. 11. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy se prosím plánuje obnova části námětí na straně,kde jsou ty nevkusné betonové květináče ? V této části náměstí je nutná obnova fasád jednotlivých obchodních domů, nový chodník od shora až dolů, ten současný je strašný,pokud chceme mít námstí pěkné, tak pořádně se vším všudy.Zatím je to žalostný stav našeho náměstí ! K tomu samozřejmě musí navazovat i okolí, což je v havarijním stavu.Jsou to nejvíce viditelná místa,která potřebují opravit.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Pekařová,
část náměstí Republiky kolem obchodních domů je součástí Strategie Centrum pod názvem Magistrála I. Tato část má být připravována pro realizaci v roce 2022. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 11. 2019
Předmět: Prostor před kulturním domem
Dotaz: Denně chodím kolem kulturního domu a na jeho okolí jste úplně rezignovali,tam je nutná revitalizace ! Kdy k tomu prosím dojde ? Záhony v záplavě listí,obrubníky staré a zničené,květinová výzdoba je už úplně zničena.Takto zanedbaná místa jsme tu již dlouho neměli ! ... To jsou brostory,které jsou blízko centra města a ty by měli být výstavní, opak je pravdou !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Benešová,
celková revitalizace území kolem Domu kultury, které má přecházet soutěž o architektonický návrh, má proběhnout dle schválené STRATEGIE CENTRUM v roce 2026. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 11. 2019
Předmět: Kdo to platí?
Dotaz: Dobrý den, kdo platí 14 dní zaparkované stroje u budované stezky u splavu??
Kdy budou hotové povrchy, nerozumím prostojům, když podzim stavebním pracem přeje..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Robine,
stavba stezky na ulici 1.máje je jednou z 5 částí akce „Rozvoj cyklodopravy“. Termín dokončení je 31.8.2020. Postupně jsou zahajovány všechny části, a tak, jak budou dokončovány budou uváděny do provozu. Fakturují se provedená práce a faktury jsou průběžně kontrolovány. Celá akce pokračuje podle harmonogramu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 11. 2019
Předmět: Vyžilé pozůstatky vlády KSČ ve Žďaru
Dotaz: Můj dotaz směřuji na nejstarší ulici města.
Bude se něco dít s krabicemi na Veselské ulici v majetku města?
Žádný ze soukromých investorů si nedovolil na Veselské ani jinde v centru postavit nic krabicojidního, jak dlouho bude město přehlížet zanedbané budovy-krabice?
Přemýšlí se o jejich stržení?
Nebo je to i dle městského arch. v pořádku??
Je to nejzanedbanější lokalita města, se kterou se bohužel 30 let nic neděje..
Máme nové náměstí, krásné parky a vedle toho tyto hrůzy..
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Ireno,
děkujeme za Váš názor. Předpokládám, že se Váš dotaz týká objektů s provozovnami naproti Café u tety Hany. Vzhledem objektů se bude zabývat správce objektů v rámci obnovy fasád.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 10. 2019
Předmět: pozemky Klafar
Dotaz: Dobrý den,
kdy je prosím v plánu další prodej pozemků na stavbu rodinných domů?
Poslední prodej 5ti parcel je jen slabá náplast oproti faktu, že nikde jinde není možné ve městě postavit dům. Navíc tak malý počet na straně nabídky zvyšuje jejich cenu. Můžete říci, za kolik byly jednotlivé parcely vydraženy?

Děkuji,
MS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době probíhají výkupy dalších pozemků pro navazující ulice. Předpokládáme, že v průběhu dalších 2 let by mohla být připravena další lokalita.
Prodej posledních 5 pozemků města navazoval na zainvestování 62 pozemků pro rodinné domy.
Ceny: 2.060 Kč/m2, 2.150 Kč/m2, 2.880 Kč/m2, 2.430 Kč/m2 a 2.610 Kč/m2 – vše včetně DPH.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

5. 11. 2019
Předmět: Psi v našem městě - práce MP
Dotaz: Nevím komu to adresovat, ale většina majitelů psů nedodržuje vyhlášku města a nepoužívají na psy vodítka, ani náhubky. MP našeho mměsta toto vůbec nekontroluje a nezabývá se tím,až se zase něco stane a pes napadne nějaké dítě, tak se to bude řešit ! Proč to strážníci nekontrolují ? Pěšky jsem je neviděla ani nepamatuji, vozí se v autech, projedou kolem např. majitelů psů a nic se neděje,obdobné je to s dodržováním předpisů ze strany řidičů.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Loucká,
povinnost mít psa na vodítku, který musí být zároveň opatřen náhubkem skončila v listopadu 2017. Od té doby platí v našem městě nová obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, ve které je zakotvena "pouze" povinnost mít psa na vymezených veřejných prostranstvích na vodítku. Tuto povinnost samozřejmě kontrolujeme, kdy počet přestupkových jednání se neustále snižuje. Pravděpodobně vidíte kolem sebe majitele psů, kteří venčí psy bez náhubků, ale toto není protiprávní. Ohledně přestupků řidičů zastávám názor, že situace se v našem městě také zlepšila, k čemuž přispěla nejen naše práce a práce Policie ČR, ale i postupné vytváření nových parkovacích ploch. Samozřejmě provádíme i pěší obchůzky, ale bez vozidla naši práci vykonávat nelze. Pro vaši informaci od 1.8.2019 evidujeme v našem informačním systému cca 800 událostí a 270 přestupkových jednání. Pokud máte zájem, můžete se s naší prací blíže seznámit ve Zprávě o činnosti MP, viz. odkaz https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf . V případě potřeby dalších informací mě samozřejmě můžete kontaktovat –tel. 566631694, email: mp@zdarns.cz. Ve formuláři dotazu prosím vyplňujte i své kontaktní informace.
Děkuji s pozdravem Mgr. Martin Kunc.

4. 11. 2019
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: reakce na odpověď z 4.11.
Píšete, že to má regulační funkci. Znamená to tedy, že se město snaží za pomoci vyšších poplatků regulovat (snižovat) počet psů, kteří jsou chovaní v bytovkách / panelácích?
Dále píšete "..sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi.." - město tedy předpokládá, že psi v bytech mají horší podmínky a proto musí lidé platit více?
Nevyvracím, že to je v souladu se zákonem. Chci vědět motivaci města takového využití možnosti rozdílných sazeb.
Děku
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane,
místní poplatky mají regulační a fiskální funkci v různé míře. V případě místního poplatku ze psů převládá regulační funkce. Sazba poplatku ze psů však ve městě nebyla měněna od roku 1998, kdy se při stanovení sazby rozlišil chov psů v bytech a v rodinných domech. U rodinných domů jde hlavně o psy hlídací a také o pohyb na vlastním pozemku, u bytových domů však musí být zohledněna i pravidla občanského soužití a veřejný pořádek.
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze psů bude projednáván zastupitelstvem města 12. 12. 2019, kde jako občan máte možnost se k návrhu této vyhlášky vyjádřit.“
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

6. 11. 2019
Předmět: zeleň na náměstí
Dotaz: Dobrý den, zeleně na náměstí je opravdu žalostně málo, ty škaredé betonové květináče podél obchodních domů při cestě jsou doslova a do písmene hnusné(promiňte mi ten výraz), v současné době je to již zastaralé a nehezké a zanedbané. Náměstí musí být vizitkou našeho města, zatím tomu tak není a navíc vše ničí projíždějící nákladní auta a to nesmyslné parkování na náměstí ! Zeleňě na náměstí je třeba zvýšit a zkvalitnit !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zastupitelstvo města na svém jednání 31.10.2019 schválilo kromě jiného financování architektonické soutěže o návrh "Potenciál města Žďáru nad Sázavou". Uvedený návrh bude řešit kromě jiného návrh úprav lokality Magistrála a Atrium, tedy i ještě nerekonstruovanou stranu náměstí s betonovými květináči. Kvalitní zeleň bude zajisté neopomenutelnou součástí architektonického návrhu a následné realizace úprav uvedených veřejných prostor.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 11. 2019
Předmět: Odstraňování listí
Dotaz: Pracovní činnost na odstraňování listí a jeho likvidace jde velice pomalu, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době pracují na úklidu listí 2 pracovní skupiny. Postupně se přesouvají do dalších míst a budou v čištění města pokračovat, dokud to počasí dovolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Osázení stromy v průmyslové z´éně
Dotaz: Dobrý den, proč nevstoupíte v jednání s firmami a nejsou daleko více osázeny pozemky na průmyslové zóně keři a stromy ? Protihlukový val může být daleho více osázen stromy než doposud ! V této lokalitě chybí poměrně hodně zeleně. Ne, že jsou tam jen nevzhledné průmyslové budovy,ale každopádně chybí více zeleně ! Vemte si už konečně příklad ze zahraničí, tam je výstavba podmíněna výsadbou příslušné zeleně, která u nás chybí !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
v územním plánu města je dána stavebníkům povinnost, zachovat kolem objektů určité procento zeleně, které je různé podle funkčního zařazení využívaných ploch. Je ale na stavebníkovi, jak velké finanční prostředky do úpravy okolí svého objektu investuje a kolik jich je ochoten vkládat do jejich další správy. I mezi novými investory jsou již připravovány akce, které reagují na příklady dobré praxe a architekti města je vždy doporučují.
Výsadbu zeleně na pozemcích města a u akcí města, řeší městská architektka krajinářka. V současné době realizuje výsadbu podél silnic a cest, připravuje výsadbu na Farských humnech a řadu dalších drobných akcí. Jednou z nich bude i posilování zeleně na valech podél železniční tratě.

odbor Rozvoje a ÚP

13. 9. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den. Odbor zdravotnictví ve výčtu možností chybí....
Chci si stěžovat na vedení polikliniky. Dne 3.9. jsem vyjádřil mailem nesouhlas s budováním lékárny Nobis. Tato skupina, nebo vlastně jedinec- finančník toto podnikání směřuje k tvrdému ekonomickému prospěchu, tady nejde o budování konkurence "přemnožených" lékáren Dr.Max. Dodnes mi nikdo neodpověděl.....
František Musil
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Dobrý den p. Musile,
na Váš e-mail ze dne 3. 9. 2019 Vám bylo p. ředitelkou odpovězeno.
Matěj Papáček
tiskový mluvčí


17. 10. 2019
Předmět: Nedodělané zastávky na průmyslové zóně
Dotaz: Kdy budou dodělány boční strany u zastávek v průmyslové zóně, zima se rychle blíží a počasí takovým pracem přeje, tak by bylo dobré ty boky dodělat.Chybí tam i odpadkové koše.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, boky zastávek jsou objednány, v letošním roce budou instalovány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: vraky Brodská 1911-1915
Dotaz: Od 29.8.2018 se sem již poněkolikáté obracím ohledně odstavených vraků na ulici Brodská 1911-1915: SPZ -...... Opět se blíží zima a vraky jsou stále zde. Kam se řešení této situace posunulo za více než rok?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vámi uváděná vozidla z hlediska současné legislativy nenaplňují pojem vraku. Zvažujeme i jinou cestu jak tuto věc řešit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2019
Předmět: zeleň na náměstí
Dotaz: Dobrý den,chodí někdo z těch co mají na starost zeleň ve městě třeba pěšky po náměstí ? Z auta neuvidíte to co pěší turista.Aby v květináčích podél obchodních domů na náměstí byl plevel 50cm a vyšší ? to za Žďárských zahradníků nebylo.
Asi Ti co mají na starost zeleň tak nejsou občané Žďáru a nechodí po Žďáře pěšky.Dříve se nestávalo aby zeleň zasahovala do komunikací (silnice,chodníky,cykloztezky).vypadá to jako byste nikoho na údržbu zeleně neměli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na Váš dotaz zčásti naleznete zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8108.
Údržbu většiny zeleně mimo sečení provádí externí dodavatel, v současnosti probíhají úpravy především keřů. Celkový rozsah údržby zeleně je kromě jiného dán rozpočtem města alokovaným pro daný účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Zimní údržba parkovišť
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat jak to bude se zimní údržbou parkovišť na sídlištích? V plánu zimní údržby se o nich nic nepíše.V lednu a únoru tohoto roku jsem třikrát požádal o prohrnutí parkoviště nebo alespoň příjezdové cesty k parkovišti.Parkoviště bylo prohrnuto až po měsíci a to nejspíš jenom proto,že tam několik aut právě na příjezdové cestě uvízlo tak,že je museli odtahovat. Ptám se raději s předstihem, protože bych nerad, aby se opakovalo to samé, co na začátku tohoto roku. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jednotlivá parkoviště se nedávají do pořadí důležitosti, jsou řešena dle aktuálního stavu, kapacit techniky a s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. (Některá lze vyhrnovat např. pouze v nočních hodinách).

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 10. 2019
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, blíží se nám zima a zajímá nás, zda se po letech dočkáme úklidu listí na Studentské ulici. Nebo nám pristavte kontejner a nářadí. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době pracuje na úklidu listí jedna skupina ve Žďáře n. S. 3 a druhá souběžně ve Žďáře n.S. 6. Dále se bude pokračovat i v ostatních sídlištích po celou dobu, dokud to počasí dovolí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 10. 2019
Předmět: dodržování dopravních předpisů
Dotaz: Dobrý den, můžete zajistit větší dohled policie na dodržování dopravních přepisů na křižovatkách ve Žďáře, mnoho řidičů projíždí světelné křižovatky na červenou. Na křižovatce u Conventu řidiči odbočující doleva na Smetanovu ulici nedávají přednost vozidlům jedoucím rovně a ohrožují chodce na přechodu na Smetanově ulici.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích je pověřena PČR a MP. Váš námět jsme předali vedoucímu strážníkovi MP, který následně kontaktoval vedoucího DI PČR se žádostí o zvýšení intenzity dohledu na vámi popisované porušování pravidel.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

3. 11. 2019
Předmět: Stržanov
Dotaz: Když vidím tu pracovní aktivitu firmy, která pracuje u Stržanova,kde mělo být hotovo do konce října 2019 a toto prodloužili do poloviny listopadu, tak je mi jasné jak se všechno protahuje a prodlužuje.O víkendech,když ještě bylo v říjnu slunečno se tam vůbec nepracovalo a nyní to dohánějí ? Jak asi bude držet asfalt položený v listopadu ? Kdo na toto dohlíží ze strany města ? Kdy už konečně v tomto uděláte pořádek a na vše budete řádně dohlížet,aby bylo vše řádně včas a v pořádné kvalitě !!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
částečná uzavírka silnice I/37 pod kterou probíhají práce na stavbě „Cyklodopravy ZR“ je prodloužena cca o 14 dnů z důvodu nepředvídatelných prací – výskyt podzemní vody pod tělesem komunikace. Tato skutečnost musela být geologicky posouzena, musela být vypracovaná dodatečná projektová dokumentace a po odsouhlasení investorem stavby následně dodavatel práce ocenil a zahájil realizaci. Dozorování stavby je zajištěno jak technickým dozorem Ředitelství silnic a dálnic, tak technickým dozorem Města Ž. Prodloužení uzavírky silnice na žádost dodavatele byla řádně projednána na KÚ Jihlava, který následně svým rozhodnutím prodloužení povolil. V současné době je podjezd pod silnicí dokončován. Omlouváme se za komplikace, které jsme nemohli předvídat.

S pozdraven

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

3. 11. 2019
Předmět: obec Škrdlovice
Dotaz: Novostavby ve Škrdlovicích patří pod schvalování Vašeho odboru ? Proč není dosud zkolaudována nová cesta od benzinky k novým domkům ? Proč jsou problémy s pouličním osvetlením,kdy to nesvítí ? Proč jsou problémy s kolaudací nových domků s neskolaudovanou novou cestou ? Proč pravá ruka neví co dělá levá ? Krajský úřad v tom nevidí problém a Váš úřad stále ano ? Proč není zkoordinován v tomto řádný a rychlý postup ? Proč tím trpí stavebnící ? Je to neschopností úředníků ?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Dalešický,
stavebnímu odboru přísluší rozhodovat o povolení staveb, nejen pro jejich realizaci, ale i pro užívání. Novostavby rodinných domů je možno užívat až po zajištění přístupu a příjezdu k nim, tedy po vydání povolení užívání pro nově zbudovanou komunikaci. Investor, obec Škrdlovice, požádal o kolaudaci této komunikace, ale v průběhu jednání dne 18.7.2019 vzal žádost z části (týkající se komunikace) zpět. Následně podal žádost o povolení jejího předčasného užívání. Poněvadž stavebnímu úřadu dosud nepředložil požadované doklady, není možno povolit její předčasné užívání. Stavební úřad je připravený rozhodnout, avšak řádný a rychlý postup je plně v rukou investora. Neznám zdroj Vašich informací o postoji krajského úřadu k této záležitosti, ale musím uvést, že rozhodování přísluší pouze stavebnímu úřadu, který postupuje v souladu se zákonem. Toto nám potvrdil i nadřízený orgán.
Pokud se jedná o zmíněné osvětlení, je nutno se v této věci obrátit na vlastníka a správce, a to obec Škrdlovice.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.


30. 10. 2019
Předmět: Nevyvežená popelnice
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych vám tímto způsobem oznámit, že mi popeláři - BIOODPAD -vyvezli pouze jednu popelnici a druhou nechali plnou. Takže nemám vyveženou jednu popelnici, která je absolutně plná a pokud jsem dobře informovaná, bioodpad se vyvážel naposled. Chtěla jsem se tedy zeptat, co s tou popelnicí mám dělat...? Jedná se o ulici Kupecká na Klafaru.
(Podobnou situaci zažili před nedávnem i sousedé, kterým popelnici také nevyvezli).
Děkuji Vám za odpověď a přeji příjemný zbytek dne.
Šmídová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Šmídová.
Bohužel jsem z firmy Ave nedostala vysvětlení.
Tento týden bude vše vyvezeno.
Pokud by někdy nebylo vše v pořádku můžete mě kontaktovat přímo na miluse.kozakova@zdarns.cz
Omlouváme se za vzniklé potíže.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2019
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,
mohu Vás poprosit o rozumné a logické vysvětlení toho, proč lidé, kteří bydlí v rodinných domech, nebo domech do dvou bytových jednotek platí poplatek za psa pouze ve výši 300 Kč a lidé z paneláků / bytovek (nebo v domech nad 3 bytové jednotky) platí 900 Kč?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k regulační funkci místního poplatku ze psů město přistoupilo k možnosti určit rozdílně sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (rodinný dům, bytový dům). Tento postup je v souladu se zákonnou úpravou.

S pozdravem Miroslava Zachová, odbor finanční

31. 10. 2019
Předmět: Podzimní úklid
Dotaz: Dobrý den, mohl by prosím někdo dokončit úklid shrabaného listí na ulici Brodská. Konkrétně na parkovišti před domem s popisným číslem 2025. Krásně uklizené listí už druhý den zabírá parkovací místo. Děkuji. Tamara Pecková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Pecková.
Objednáme odvoz shrabaného listí.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Cesta do řeky i pro veřejnost
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné v rámci běžné údrždy křovin města, prosekat až k zemi poros mezi novým areálem vodních skautů a řekou tak, aby tam vznikla cesta alespoň okolo plotu areálu a dostal se i neskaut se svojí loďí do betonového zálivu, kde se lze bezpečně nalodit/vylodit..
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Pavle,
na Farských humnech se plánují další přístupy k vodě, které budete moci využít. Pokud chcete využívat „molo“ přístupné z areálu vodních skautů kontaktujte jejich zástupce a dohodněte si využití přímo s nimi jako správci areálu. Budování pěšinek není koncepční a vám by nezajistilo komfortní přístup.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 10. 2019
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, myslí, že bylo by vhodné začít shrabovat a odvážet spadané listí. Místy jsou již takové vrstvy listí, že není vidět chodníky a cesty. Například za obch. centrem AZ směrem ke škole. A listí je velice kluzké. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á občane/občanko,
úklid listí již byl zahájen a pokračuje - jsou a budou uklízeny frekventované lokality a místa dle aktuálního stavu a postupu prací.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 10. 2019
Předmět: Ořez keře
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zařídit ořezání keře ? Keř je vedle budovy knihkupectví Šemrincová u venkovního posezení směrem k parkovišti. Již nyní zasahuje 1 metr do chodníku, až napadne sníh, tak lehnou i ostatní větve a bude se zde velmi špatně chodit. Velice děkuji. A dále směrem na posekanou květnou loučku se válí velké olámané větve.Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ořezání keře i odklizení větví bylo objednáno. V co nejkratším možném termínu budou práce provedeny.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

20. 10. 2019
Předmět: ořezání keřů na Libušíně a okolí
Dotaz: Dobrý den,dojde ještě do zimy k ořezání přerostlých keřů před jednotlivými domy v lokalitě Libušín a ul.Dolní, děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
keře v lokalitě Libušín budou ještě do konce roku ořezány.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 10. 2019
Předmět: Pařezy po pokácených stromech
Dotaz: Dobrý den
mohu se zeptat proč se neodstraňují pařezy jako v předchozích letech? Loni se zde pohyboval nějaký stroj který odstraňoval nové pařezy ale staré nechával ptala jsem se pána který stroj obsluhoval a ten mi tvrdil že je takové zadání a že zbývající pařezy se odstraní později. A od té doby přibylo i mnoho dalších pokácených stromů i na dětských hřištích a trávnících kde jezdí na kole a hrají si naše děti.
Prosím budou se pařezy odstraňovat? A pokud ano tak kdy?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nováková,
pařezy jsou obecně ve městě odstraňovány etapovitě vždy, když se jich nashromáždí více v jedné lokalitě. Odstraňování pařezů probíhá také s ohledem na finanční možnosti v daném roce. Prosím o uvedení konkrétní lokality, kterou máte na mysli. Můžete mne kontaktovat přímo prostřednictvím tel: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mailem: eva.novotna.k@zdarns.cz
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 10. 2019
Předmět: Participativní rozpočet
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, kdo sčítal hlasy občanů při hlasování v participativním rozpočtu v letošním roce a proč doposud není zveřejněn výsledek. Působí to docela nedůvěryhodně. Nevidím důvod, aby o tom musela napřed jednat rada města. Kde je slibovaná otevřenost a transparentnost procesů ve městě? Jde o peníze všech občanů města, takže to není žádná legrace. Děkuji.
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den,
sčítání hlasů v participativním rozpočtu provádí komunitní koordinátorka. Poněvadž i v tomto ročníku jsme ponechali možnost papírového hlasování, provádí kontrolu, aby nedošlo k hlasování 2x totožným hlasujícím, ověřuje trvalé bydliště hlasujících a dosažení 15 let v době hlasování, je tento proces časově náročný. Než jsou výsledky hlasování oficiálně zveřejněny, jsou předloženy radě města k odsouhlasení. Materiál bude projednávám v pondělí 4.11.2019, po té výsledky zveřejníme.
Na našich stránkách https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ je zveřejněn časový harmonogram, dle kterého výsledky zveřejníme do 10.11.2019.
Děkuji Vám za Váš zájem, v případě bližších informací mě můžete kontaktovat.
Radka Remarová, komunitní koordinátorka
mobil 778 744 303.

22. 10. 2019
Předmět: Parkovací místa pro invalidy
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit , jestli by jste neudělali něco se 3 parkovacími místy pro invalidi na ulici Purkyňova.Nachází se naproti domu č. 15. Situace je totiž taková ,že lidé nemají kde parkovat ,ale tyto místa jsou volná, druhá věc je ta ,že tato 3 místa se nachází u domu č 15. Pak logicky zpt osoby z domu č. 19 to mají celkem daleko.Takže to postrádá smysl.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
situaci prověříme a pokud místa nejsou v současné době využívána, lze je dočasně zneplatnit a případně poté zrušit. Pokud disponujete informacemi, že původní žadatel o vyhrazené parkovací místo pro osoby zdravotně postižené již toto místo nevyužívá, resp. nemůže využívat, prosím, sdělte je na níže uvedené kontakty.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

21. 10. 2019
Předmět: nepřetržité svícení na chodbě v pečovatelském domě na Libušíně
Dotaz: Proč na chodbě v 2. patře DPS Libušínská 13 ZR neustále svítí celá chodba ve dne i v noci? Trvá to již víc než 14 dní, proč to nedáte opravit, to se pak zbytečně spotřebovaná elektřina naúčtuje důchodcům?
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní,
celou věc jsem konzultoval se správcem domu s pečovatelskou službou RK Pamex. Oprava Vámi popisované závady byla několikrát provedena, závada se však stále opakuje. Byl jsem informován o tom, že je objednána větší oprava celého systému, aby k této závadě nedocházelo.
V současné době, než dojde k té větší opravě, je nutné vždy zavolat na RK Pamex, tel.: 566 620 641, aby byla zajištěna dílčí oprava.
Děkuji za pochopení.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

15. 10. 2019
Předmět: Zubaři ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kde se občané města dozvědí,zda u nás ve městě bude nový zubař a odkdy bude ordinovat. Například o paní doktorce v "modrém domě" někteří občané vůbec nevěděli.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
všichni zubní lékaři v našem městě, jsou privátní a stejně je tomu i u nově příchozích lékařů. Pokud dojde k otevření zubní ordinace novým lékařem, je pouze na něm, jakým způsobem komunikuje s veřejností, a jakým způsobem provádí registraci svých pacientů. Osobně jsem rád, pokud je končící zubní lékař v ordinaci nahrazen zubním lékařem jiným. Horší je situace, když končí v ordinaci zubní lékař a nenajde se nový lékař, který by jeho ordinaci provozoval. Bohužel i tyto varianta je reálná.
Město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů, aby měli zájem do našeho města přijít provozovat svou lékařskou praxi.
Všem nám přeji, aby se situace v dostupnosti stomatologické péče v našem městě zlepšila.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

23. 10. 2019
Předmět: uzavírky a omezení na komunikacích Sázava a Stržanov
Dotaz: Dobrý den omezení dopravy u Stržanova je diskutabilní toto má trvat do konce tohoto měsíce,ale pracovníky tam není vidět, ani žádnou pracovní činnost ! To samé je u opravy silnice směrem na Sázavu, nikde nejsou vidět žádní pracovníci, pracovní činnost mizivá, proto vše trvá tak dlouho. Jak na toto město dohlíží,když zadává takovéto zakázky, které se neúměrně protahují a prodražují ? To jsem zvědavá.zda vše bude hotovo do konce října, jak je uvedeno na Vašich stránkách a hllavně v jaké kvalitě !!
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
*
Stavba stezky pod silnicí I/37 u Stržanova:
U této stavby požádal dodavatel stavby o prodloužení termínu uzavírky do poloviny listopadu a Krajský úřad mu toto prodloužení povolil. Při zahájení stavby došlo k přesunu realizace stavebních objektů, a to v důsledku subdodávky tubosideru, u které bylo předloženo nové technologické řešení. V současné době probíhají práce i přes víkendy. Po celou dobu stavby je prováděn technický i autorský dozor.

Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S:
*
Tato uzavírka je povolena Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad. Investorem oprav je ŘSD, nikoli město.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

24. 10. 2019
Předmět: cenzura dotazů
Dotaz: Dobrý den,
před měsícem jsem se ptal na úsporu v souvislosti s 2 místostarosty. Dodnes nevidím žádnou opověď. Zřejmě odpovídáte jen na to co se vám hodí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na Váš dotaz bylo odpovězeno 25. 10. 2019.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu7. 10. 2019
Předmět: místostarostové
Dotaz: Dobrý den,
uběhl rok od voleb, tedy dost dlouhá doba, aby jste zhodnotili efekt 2 místostarostů. Zároveň jste slibovali, že na náklady s tím spojené ušetříte jinde. Kde a kolik to bylo? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano bude to rok od voleb, ale jen ten, kdo pracoval v samosprávě a státní správě je schopen posoudit, že rok je krátká doba na hodnocení. Přesto se za jediný rok podařilo mnoho věcí, čerpání dotací v mnoha odvětvích ve vysokých částkách, příprava mnoha investic s dotačními tituly, přesoutěžení a zlepšení služeb občanům, zlepšování životního prostředí a boj proti změnám klimatu, příprava organizačních změn úřadu s ušetřením pracovních míst a mnoho dalšího. Dále je nutné konstatovat, že nelze slučovat náklady na státní správu a samosprávu a uvolněné zastupitele. Naše město je z mnoha měst podobné velikosti jedním z mála, co mají jen dva místostarosty. Například Mělník, Náchod, Vyškov či Brandýs nad Labem mají místostarosty dokonce tři.
Děkujeme za váš dotaz.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

24. 10. 2019
Předmět: zápisy z osadních výborů
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, z jakého důvodu nejsou na webu města zvěřejňovány zápisy ze zasedání osadních výborů zastupitelstva města. Existuje nějaký důvod k jejich utajování? Jsem právní laik, ale mám pocit, že je to v rozporu s platným jednacím řádem zastupitelstva. Pokud jsou zveřejňovány zápisy z finančního a kontrolního výboru, pak by to samé mělo platit i pro všechny ostatní výbory.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jirků,
nejedná se o zákonnou povinnost. Na základě Vašeho dotazu však projednám tuto záležitost s vedením, a v případě, že vedení rozhodne, že se i zápisy z jednání osadních výborů budou zveřejňovat, tak je zveřejňovat budeme.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

24. 10. 2019
Předmět: Dům kultury
Dotaz: Dobrý den,
Jako občan města se nestačím divit tomu, že příspěvková organizace Kultura s cca 10 zaměstnanci, má 1 ředitelku a 2 zástupce. Můžete to občanům nějak zdůvodnit?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
počet zástupců není omezen žádnou směrnicí. Jedná se pouze o rozdělení kompetencí. Počet zaměstnanců PO Kultura Žďár v trvalém pracovním poměru je 15. Celkový počet včetně DPP je 50. Funkce zástupce se ve výši platů těchto dvou zaměstnanců nijak neprojevuje.
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

23. 10. 2019
Předmět: Sázení stromů
Dotaz: Dobrý den, proč nenaplánujete akci sázení stromů pro občany našeho města, jistě by přišlo mnoho lidí, které naše krajina zajímá a obzvláště výsadba zelene pro naše město a zejména okolí. Když vidím ty vykácené hooliny, tak je mi smutno, neboť co naši předci vysázeli bude v budoucnu pryč a proto by bylo vhodné organizovat výsadby nových stromů pro naše děti a další generaci, zvažte to prosím a hlavně realizujte, věřím, že by přišlo hodně lidí.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem. V lesích, které jsou ve správě města, již dokončujeme plánovanou podzimní výsadbu kontejnerovaných sazenic. Před začátkem sněžení a v předjaří budeme provádět ještě síji břízy. Další výsadbu budeme provádět v jarních měsících v závislosti na klimatických podmínkách. V tomto období by jsme se mohli k myšlence zapojení dobrovolníků vrátit.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

21. 10. 2019
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu. Cestou na centrální parkoviště nyní nesvítí světla a je tam hodně tma a také tam zůstal pozůstatek nějakého sloupu a také dále u silnice pod Gymplem. Tam je pahýl ponechaný již asi 1 měsíc a je to nebezpečné. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
u centrálního parkoviště došlo k poměrně velké destrukci zařízení veřejného osvětlení, nicméně oprava již probíhá, nelze to provést na jeden „zátah“. Na křižovatce ulic Neumannova a Studentská (pod gymplem) byly následkem dopravní nehody zničeny pilířek a stožár veřejného osvětlení, čekalo se na dodávku nového zařízení, ale i na tom se již pracuje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 10. 2019
Předmět: oprava ul. Okružní
Dotaz: Dobrý den,
v pátek 11/10 se prováděla oprava povrchu komunikace ul. Okružní - horní.
Bohužel nebyla dokončena cca 100 m ke křižovatce Brodská - Okr. ( roz. Hamry).
Pracovníci prostě skončili v pátek cca 16h.
Odpovězte prosím zda bude oprava výmolů komunikace dokončena podle označení a termín opravy.

děkuji Nedbal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dokončení úseku je plánováno na 29.10. 2019.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 10. 2019
Předmět: Daň z nemovitostí
Dotaz: Dobrý den,
neuvažuje město o zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí u rekreačních budov (pokud je to ještě možné)? Když sleduji aktuální stav, chataři např. z Grejd městu nic moc nepřinesou, trvalé bydliště mají většinou mimo ZR, ale stále něco požadují a stojí město jen další a další peníze z rozpočtu... Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Císaři,
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a výše stanoveného koeficientu z ní vyplývající bude pro rok 2020 nezměněna.
S pozdravem J. Vácová, vedoucí finančního odboru

19. 10. 2019
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, vím,že by tento dotaz byl na místě asi i na bezpočet místech ve Žďaře, ale jedná se mi o křížení ulic Wolkerova, Bří.Čapků, Vančurova. V pozdních hodinách je zde veliký problém zaparkovat. Konkrétně na ulici Wolkerova asi před 2 roky zkátili břízy před kontejnery na odpad a domnívali jsme se, že se to dělo proto, aby zde mohlo přibýt pár míst navíc. Nebo opět v ulici Wolkerova jsou 2 místa pro invalidy a jedno je věčně prázdné. Jen mě zajímá, zda město má v plánu rozšířit místa.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
na mnoha místech ve městě, zejm. na sídlištích, bývá parkování problematické. S rozšiřováním počtu parkovacích stání v této lokalitě se v dohledné době neuvažuje.

14. 10. 2019
Předmět: zákaz vjezdu - komunikace u spotrovní haly
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu nebyla vrácena na své místo značka zákaz vzjedu u kominukace kolem sportovní haly? Značka byla kolem poutě odvežena a už nebyla vrácena na své místo. Poslední dobou jezdí až přímo ke sketaparku auta a vykládají zde děti na sketpark, včera dokonce přijelo ke sketparku i auto dovážející pizzu. Kolem sportovní haly se pohybuje spousta občanů a zejména dětí a situace se tak stává nebezpečnou. Prosím o zjednání nápravy. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dopravní značení je součástí účelové komunikace, která je ve vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou z.s., nikoli města.
Pro všechny účastníky silničního provozu (vozidla i chodce) platí ust. § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 10. 2019
Předmět: Díry na cetě na Grejdách
Dotaz: Stihnete prosím ještě zasypat ty díry na cestě kolem kolejí na Grejdách, nejlépe štěrkem, protože ostatní materiál se zajezdí a nepomáhá to a přiští rok se tam znovu objeví.Na některých místech jsou ty díry oopravdu velké,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dosypání děr jsme objednali.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 10. 2019
Předmět: Práce na lávce
Dotaz: Viděla jsem pracovní stroje pracovat u řeky u nového mostu na Klafar, co se tam bude budovat,chystá se tam realizace nové lávky pro pěší a cyklisty ? Kdy to bude hhotovo ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Novotná,
ano, bude to lávka pro pěší a cyklisty. Dokončena by měla být do 31.8.2020.
S pozdravem
Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 10. 2019
Předmět: Nový obchodní dům
Dotaz: Bude mít naše město další nový obchodní dům ? Pokud ano tak kde a jaký by to měl být.Bylo by to hodně prospěšné pro naše město a nebyly by ty stávající tak přeplněné.Rozvijející Klafar by také mohl mít nějaé nákupní středisko, bude tam mnoho domů a obyvatel, což by pro tuto lokalitu také bylo výhodné.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Dostále,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

4. 10. 2019
Předmět: obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, jsem přesvědčena,když chodím denně nakupovat, že naše město by potřebovalo nutné ještě další obchodní dům, neboť do našeho města se sjíždějí lidé z přilehlých obcí k nákupům a tyto stávající obchodní doby praskají ve švech.Určitě by se kapacitně ulevilo,kdyby město podpořilo výstavbu nového obchodního domu,neboť v současné době,jsou tyto opravdu přeplněny nakupujícími.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: Kdy konečně začnete řešit náměty občanů obsažené ve změně UP č.2 ?
Dotaz: Poslední změna ÚP navržená občany byla roku 2010 ! Od roku 2012 byly občané s připomínkami odkazováni na změnu č.1. po schválení ÚP. Shromážděné změny v ÚP navržené občany - v tehdejším číslování změna „č.1“ byla ze zastupitelstva ostudně stažena. Po prohraném soudu jste přečíslovali změny č.1 a č.2 a nyní místo toho, abyste řešili náměty a problémy občanů změnou č.2, tak jejich náměty a potřeby dáte zase „k ledu“ a začnete rovnou projednávat změnu č.3. Kdy konečně začnete řešit náměty občanů ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Nováková,
řada podnětů byla již projednána v rámci pořizování územního plánu, zbývající budou projednávány v souběhu se změnou č.3.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: Hromady u AQasysu
Dotaz: Proč je ta obrovská hromada před Aqasysem v průmyslové zóně, proč to již dávno není upraveno, jako před ostatními firmami ? Poč tu těžkou techniku nemají uvnitř areálu ?Mezi Vodaservisem a Teleflexem je také silně neuptraven pozemek, proč ? Čí to jsou pozemky, že nejsou řádně upraveny ? Je to snad vizitka města jak na vše dohlédne. I průmyslová zóna by měla bý hezká a atraktivní pro naše občany.Zatím to tak není !!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Lukáši,
jak již bylo v dotazech odpovídáno, v průmyslové zóně se stále ještě staví. Pozemky jsou v současné době již firem. Průmyslová zóna je před úplným zastavěním, pak se stabilizuje a okolí nových objektů již nebude staveništěm.
Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: křižovatky
Dotaz: Dobrý den, v médiích proběhla zpráva, že budou rekonstruovány semafory na křižovatkách včetně výměny sloupů. Nebylo by lepší než investovat do rekonstrukce semaforů raději na křižovatkách u Pojišťovny a Conventu vybudovat ve spolupráci s ŘSD kruhové objezdy? Vyšší počáteční investice by se vrátila v podobě výrazně nižších provozních nákladů.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
Současný trend města je ponechat křižovatky světelně řízené a regulovat průjezdy MHD novou telematikou.
Lépe se tak naváže na stávající světelně řízené přechody.


17. 10. 2019
Předmět: Myši a potkani na ul.Dolní a Libušině
Dotaz: V lokalitách ul.Dolní a Libušína, je stále mnoho hlodavců, co s nimi uděláte, slíbili jste deratizaci a nikde to není vidět a u popelnic jich je mnoho, budou se stahovat i do obytných domů, dělejte s tím něco, ať se nám tu neobjeví nákazy a žloutenky !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
rozmísťování nástrah bylo zahájeno v pondělí tohoto týdne.

S pozdravem

za TSBM ing. Kadlec Jaroslav

8. 10. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,před naším domem (ZR3,Okružní 1940/16) roste velmi vzrostlá bříza, při každém větším větru se celý dům bojíme, aby,nám neskončila na domě. Již jsem na Měú psal podobnou žádost kvůli smrku před domem,ale to nešlo, prý je zdravý " dle vás". Ale bříza je plevelný strom a čekáte až to spadne? Podívejte se na zprávy po každém větru, a pak se k tomu nikdo nehlásí. Teď je veget.klid,tak by jí město mohlo skácet.
Děkuji za vyřízení
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Vojáčku,
na základě požadavku bytového družstva byla v lednu v roce 2019 podána žádost o pokácení bříz u bytového domu Okružní 1940/16. Kácení však nebylo na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody povoleno. U některých bříz byl však doporučen zdravotní řez, který po opětovném posouzení stavu stromů bude proveden.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 9. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás pod schody naproti 2. Základní školy úplně dole jsou tůje a je tam již delší dobu ohnutá větev,která směřuje do chodníku,mohli byste ty keře nechat upravit? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
řezy keřů byly ve městě již zahájeny, ošetření keřů bude provedeno i v této lokalitě. Děkujeme za podnět.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 10. 2019
Předmět: Strom
Dotaz: Dobrý den,
před naším domem na Hrnčířské 2531/2 je od města zasazený stromek, u kterého 'uhnily' nohy, které mu mají zajistit růst rovně. Bohužel častý vítr ho značně ohnul. Je nám ho s manželkou líto, jelikož ho i v případě potřeby zaléváme. Mohlo by město zajistit prosím opravu?

Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Broži,
stav kotvení co nejdříve prověříme a zajistíme jeho opravu. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

14. 10. 2019
Předmět: Nepořádek na náměstí
Dotaz: Dobrý den, prosím o odklizení nepořádku (koberec, batoh, jídlo) pod lavičkami na náměstí. Nejspíš to tam natahali bezdomovci. Jedná se o lavičku naproti prodejně Wiky a o lavičku naproti Unicredit bank. Děkuji a přeji hezký den. Poulová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Poulová.
Děkujeme za upozornění, necháme uklidit.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 10. 2019
Předmět: Kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den,
bydlíme v zadní části ulice Jamská a k nejbližšímu stanovišti tříděného odpadu na ulici Nerudova to máme více než tři sta metrů, což je na cestu s taškami daleko. Umístili byste nám prosím kontejnery někam blíže, aby jsme to neměli tak daleko, předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Nový,
Jamská ul. jako lokalita na umístění kontejnerů na tříděný odpad je složitá a je pravda, že to máte docházkově dál.
Vzhledem k tomu, že neumísťujeme kontejnery poblíž firem, je problém takovou lokalitu na Jamské ul. zařídit.
Další důvod je, že to nikdo nechce mít před domem.
Pokusíme se něco vymyslet nebo mi napište Váš návrh na miluse.kozakova@zdarns.cz.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 10. 2019
Předmět: placení za Veřejnou dopravu Vysočina z rozpočtu Žďáru
Dotaz: Prosím vás, všecky ty dotazy jsou zbytečný, protože je situace jasná. Pokud z rozpočtu Žďáru se bude financovat něco, co je ve výhradní odpovědnosti kraje, tak se město nebude chovat jako správný hospodář. Když jste měnili MHD, tak jste v zadání měli, že to nebude stát nic navíc a teď najednou by se mělo dávat každý rok hodně peněz za něco, co není města. A za nevýhodně postavenou smlouvu, co chce kraj. To těch 1,2 milionu dejte raději každý rok navíc pro participativní rozpočet pro hezčí město!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2019
Předmět: poplatek města na Veřejnou dopravu Vysočina
Dotaz: Dobrý den, asi hodně lidí zajímá, aby město dobře rozhodlo o smlouvě o poplatcích, která je na https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf. Když bude město krajem žádáno o schválení smlouvy zastupiteli města, jakým způsobem zváží všechna pro a proti? Je to hodně peněz, kdyby se mělo platit každý rok pětinásobek toho, co se platí dnes.
Nestálo by za to k tomu dát hlavy dohromady, na městě je spousta odborníků? Neměla by se k tomuto posouzení založit pracovní skupina?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2019
Předmět: Ignorace žlutých čar
Dotaz: Je velice náročné vyjíždět z jednotlivých dvorů na Libušíně, neboť řidiči zásadně ignorují žluté čáry v této křižovatece a neustále tam parkují. Nutnost zvýšeného dohledu městské policie a razantně tyto řidiče pokutovat,pokud stojí v těchto křižovatkách, neboť výjezd ze dvorů je opravdu nebezpečný, když tam ty vozidla parkují, neboť není vůbez přes ně vidět.Je to do doby než se zase něco vážného stane.Pokud tam ta hlídka projíždí a nevidí to a neřeší tyto věci, tak za co jsou placeni ?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, v uvedených místech provádí městská policie pravidelnou kontrolní činnost. Situaci se snažíme řešit, bohužel nám ji komplikují bezohlední řidiči. Aby i těm méně pozorným bylo jasné, že v nebezpečných místech není možné stát, bude zde po dohodě s odborem komunálních služeb obnoveno žluté vodorovné dopravní značení. Každopádně zde zvýšíme kontrolní činnost, aby k tomuto již nadále nedocházelo.

Mgr. Martin Kunc

9. 10. 2019
Předmět: Roční poplatek 70 korun na obyvatele na krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, jak čtu připomínky obyvatel k platbám, tak chápu jejich obavy, protože jsou to nejasné záměry, drahé záměry, které by měly být podloženy sporným zněním smlouvy. Nikdo nechce dávat peníze na něco, co není třeba. Za krajskou dopravu je odpovědný kraj, a to i finančně, za to dostává od státu peníze do rozpočtu. Jak může chtít peníze po obcích? Podle mě by správným řešením bylo zachovat dnešní stav, kdy město účelně a transparentně platí autobusovým společnostem 300000 Kč/rok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 9. 2019
Předmět: Bezdomovci
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šel od viaduktu k odkalovacím rybníkům směrem ke Křiváků a byl jsem v šoku !!! Jak je možné že v CHKO dochází ke znečišťování veřej. prostranství ,stanování,černá skládka v takovém rozsahu co tam udělali bezdomovci .Nakladni auto by nestačilo na uklid.Takový to tam bývalo krasný místo kousek od Žďáru a teď tam je strach procházet .Rázněji s něma jednat !! Ty ty ty asi nestačí !!! A udělat pořádek hned a ne až za půl roku!! Děkuji za okamžitou nápravu !!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Zemane,
rozumím Vašemu rozhořčení, nad tím, že na místě, které bývalo kdysi prázdné, jsou dnes osoby bez domova. Řešení je složité, žádné universální řešení není. Sociální kurátor spolu s dalšími aktéry pravidelně několikrát ročně mapuje místa, kde se vyskytují osoby bez domova. Při těchto prohlídkách jednají s přítomnými osobami o sociálním zajištění, zdravotních otázkách a také o dodržování pořádku v místě, kde se vyskytují a v jeho okolí. Na nepotřebné věci vždy obdrží igelitové pytle, které si naplní a odnesou, nebo se jim pomůže s odvozem, pokud jich je víc. Jedna z těchto prohlídek připadá na středu, kde se s osobami bez domova bude opět jednat.
V minulosti došlo k vystěhování osob bez domova z některých lokalit v centru města a na jeho okraji. Vystěhované osoby si našly poblíž jinou lokalitu, kde přebývaly.
Lidé bez přístřeší zde jsou, jako v ostatních městech v republice. Stále hledáme ideální řešení, ale to se však zatím nepodařilo najít, a to nejen nám. Zde se alespoň snažíme udržet pobyt osob bez domova v blízkosti města v určitých mezích.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

7. 10. 2019
Předmět: Žebřík pro otužilce - Sázava
Dotaz: Dobrý den, zvažuje město v rámci všechmožných úprav Farčat, cyklostezky a zvelebování lokality i nějaký slez - žebřík pro otužilce, příp. jednoduchou převlékárnu, vše v místě tradičním pro otužování v ZR nad splavem u vodních skautů??
Ideálně alespoň ten slez co nejdříve, ať mohou žďárští otužilci užívat zařízení již tuto sezónu..
Děkuji, zatím jsme nuceni jezdit do okolí ZR..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Robine,
přístup k vodě je součástí nové lávky, která má být dokončena v příštím roce. Letošní sezónu a případné převlékání, doporučuji řešit s nájemci nového komunitního centra v objektu bývalé vodárny.
S pozdravem,
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Zajímavé téma pro park. Vzhledem k současnému provozu objektu vodárny a přístupu k řece je nutné tuto aktivitu projednat s provozovateli.
ing. mgr. lucie radilová, dis.
atelier krajinářské architektury

Dobrý den.
Zkusíme prověřit, jestli můžeme doplnit do projektu lávky, jejíž součástí jsou schody k řece. Nemůžeme slíbit.
Děkuji
Zbyněk Ryška, Ing. Arch.


8. 10. 2019
Předmět: nemám odpověď na můj dotaz k placení za veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: ... proč budou města muset platit víc,když vlaky a autobusy budou od příštího roku jezdit podobně často ? Že za ty nezaplacené peníze pro veřejnou dopravu Vysočiny by se mohlo koupit dost věcí jako lavičky,častějc by se mohla sekat tráva,častějc by se mohlo prohrnovat sníh ze silnic a chodníků.Občani mají málo zpráv o veřejné dopravě Vysočiny,jak se to projeví na městě.Kdy o tom bude vedení města rozhodovat ? Děkuji vám
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
projekt Veřejné dopravy Vysočiny je zajišťován a řízen Krajem Vysočina, který také zajišťuje jeho prezentaci v médiích apod. S konkrétními otázkami na téma VDV Vám doporučuji obrátit se přímo na krajský úřad. Termín projednávání tématu VDV v orgánech města ani příslušné podklady pro takovéto jednání ještě nejsou známy a připraveny. Veškeré radou i zastupitelstvem města projednávané věci jsou zveřejňovány na stránkách města, obdobně tomu bude i v případě VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 10. 2019
Předmět: smlouva města s krajem o placení Veřejné dopravě Vysočina
Dotaz: Vážená paní, myslím si to stejné, jako to dříve napsali ostatní o platbách obcí za Veřejnou dopravu Vysočina. Podle mě taky je forma smlouvy hrozná, peněz chtějí moc, chystané jízdní řády mají mraky nových problémů a podobně. Když město platí dnes 300 tisíc korun autobusovým společnostem, proč tomu nemůže být tak i nadále? Z jakého důvodu by město muselo platit nepřiměřené peníze kraji, když si to kraj vymyslel? V rozpočtu města se správně šetří, teď by se najednou každý rok vyhodilo dost peněz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, odpověď na toto téma je již zveřejněna např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: připomínky města k budoucím jízdním řádům VDV + požadavek na dorovnání ztráty po městech
Dotaz: Někdo tady psal o připomínkách bývalého starosty Navrátila. Ale to byly jen některý připomínky, protože těch nedostatků v jízdních řádech bude víc. Jezdím do Ledče a dnes vyhovují přípoje. Od prosince v Brodě odjede navazující osobák 10 minut před příjezdem rychlíku od ZR, na přestup se bude čekat 110 minut. V opačném směru se bude muset čekat na přestup v Brodě 100 minut, někdy 40 minut. Ty vaše připomínky k jízdním řádům nejsou všechny, stav bude horší. Hodně zvažte, jestli na VDV peníze dáte!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobné otázky již je v dotazovně zveřejněna odpověď.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: platby měst a obcí na Veřejnou dopravu Vysočina - souhlasím, že to je od kraje Vysočina nehoráznost
Dotaz: Když už si kraj Veřejnou dopravu Vysočina vymyslel, tak to měl udělat tak, aby to bylo nákladově vyrovnané a ne že po velkém přidání kilometrů pro dopravu bude chtít dorovnat rozdíl po městech a obcích. Začne to 70 Kč za občana a rok, pak se to může zvýšit na dvojnásobek, jako v Olomouckém kraji - https://zdopravy.cz/olomoucti-krajsti-zastupitele-schvalili-zvyseni-prispevku-obci-na-dopravu-na-dvojnasobek-34749/. Věřím, že vedení města kvůli smlouvě bude rozhodovat velmi pečlivě a toto neschválí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobné otázky již je v dotazovně zveřejněna odpověď.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2019
Předmět: Autovraky
Dotaz: Dobrý den, kdy je možné odstranit nepojízdné vozidlo z veřejného parkoviště, to z něho musí vyříkat chemikálie? Nestačila by prošla technická? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dle současné platné legislativy není možné odstranit autovrak jen na základě propadlé technické prohlídky. Tato problematika je velmi složitá a každé vozidlo se musí posuzovat individuálně. Prosím o zaslání konkrétního poznatku na níže uvedený e-mail.

Děkuji za spolupráci

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

26. 9. 2019
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
prosím o opravu lampy na ulici Jamská 31 u cedule velkoobchodu firmy COOP ve Žďáře nad Sázavou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vámi popisované zařízení není v majetku ani správě města Žďár nad Sázavou.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 10. 2019
Předmět: Parkovací místo pro invalidy
Dotaz: Dobrý den.
U bytového domu na ulici Brodská 1977/51 bylo vytvořeno parkovací místo pro invalidy.Po rekonstrukci toho domu stavební dělníci tuto svislou dopravní značku na své místo nevrátily a od té doby leží pohozená v trávě hned vedle vodorovného značení.Předem děkuji za nápravu-
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, budeme řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 10. 2019
Předmět: Smlouva o VDV na kvanta peněz za něco, co Žďáru nevyhovuje?
Dotaz: Vážené město, jako občan zásadně nesouhlasím s tím, abych z mých daní se platilo něco, co nevyhovuje a kde kraj připomínky města ignoruje! Není to dlouho, co se tady řešil dopis bývalého starosty s připomínkami k jízdním řádům VDV. Dopis je na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Přiznali jste, že městu kraj prakticky vůbec nevyhověl. A teď má, nedá se to napsat jinak, drzost za to ještě chtít po městě ročně tolik peněz, jako platilo za 5 let. Proč nás neinformujete?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 10. 2019
Předmět: Ke smlouvě https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf
Dotaz: Paní Wurzelová, ozval se někdo z vedení města k té smlouvě mezi městem a krajem o poplatku? Vždyť ta smlouva je výhodná jen pro kraj a nevýhodná pro města a obce! Student prvního ročníku práv by to poznal! Kde je možnost výpovědi smlouvy? Kde je napsáno, jaká nabídka dopravy se za zaplacenou částku pro město bude realizovat? Kde je jistota, že se třeba v průběhu těch 3 let smlouvy nabídka dopravy nebude snižovat? Co když klesne výrazně počet obyvatel města? Díval se na tu smlouvu právník města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 10. 2019
Předmět: Doplnění https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
Dotaz: Dobrý den, taky jsem se díval na tu smlouvu a je to jinak, než píšete. Těch 70 korun na hlavu každý rok se chce po městě, ať se MHD do veřejné dopravy Vysočiny zapojí nebo nezapojí. Jak je ta smlouva napsaná, to je podle mne nehoráznost, města a obce budou táhnout za kratší část provazu a jen platit a platit s nejistou nabídkou protistrany. Jestli na toto město přistoupí, tak si pod sebou bude řezat větev do budoucna, až zase kraj něco bude chtít zaplatit. Je ta smlouva myšlená vážně nebo pokus?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2019
Předmět: Vysoké poplatky měst a obcí do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu
Dotaz: Dobrý den, v jedné internetové diskuzi o dopravě jsem se teď dočetl, že města a obce budou platit poplatky do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu, co doteď neplatily. Odkazovalo se v diskuzi na web kraje https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf. Poplatek 70 korun na obyvatele ročně znamená každý rok pro Žďár asi 1,5 milionu korun. Díval jsem se do rozpočtu Žďáru, ale tam je jen 300 tisíc firmě ZDAR. Jak to je, když vedení města zde odpovídalo, že nic platit nebude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
300 tisíc v rozpočtu města na zajištění dopravní obsluhy místních částí (Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín) je určeno nejen společnosti ZDAR, ale každému dopravci na krajských linkách, který zajišťuje městu příslušnou službu. Ve věci zapojení městské MHD do veřejné dopravy Vysočiny ještě na straně města nepadlo rozhodnutí. Toto bude rozhodovat zastupitelstvo města podle konkrétních podkladů a až poté, co proběhne podrobné projednání podmínek zapojení města do veřejné dopravy Vysočiny mezi zástupci města a kraje. Vedení města se zatím k zapojení MHD do systému VDV staví zdrženlivě a bude všechny kroky pečlivě zvažovat.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2019
Předmět: ostuda města
Dotaz: Nebývalá ostuda pro město,když a náměstí u modrého domu stála fronta lidí až ke kašně,kdy se chtěli zaregistrovat k nové zubařce.Lidé tam stáli od půl šesté od rána a po nesnesitelných hádkách bylo zaregistrováno pouze určité množství lidí.Ostatní rozčileně odcházeli domů. Město nedokáže zajistit podmínky pro nové zubaře,aby nedocházelo k tak ostudným a ponižijícím akcím, jako se odehrála tento týden.Nové ordinace zubařů jsou důležité pro naše město, prosím konejte ! Na co jste byli zvoleni ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Komárková,
rozumím Vašemu rozhořčení. Město je ve stejné situaci jako mnohá města po celé republice. Praktických zubních lékařů je málo. Ze lékařskou péči zodpovídají zdravotní pojišťovny a stát. I přesto město hledá možnosti, jak podpořit mladé zubní lékaře. Město vyhlásilo dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“, do kterého se přihlásila mladá paní doktorka. V současné době se připravuje nový dotační program s rozšířeným okruhem možných příjemců dotace.Vedle toho je město ochotno začínajícímu zubnímu lékaři s ordinací na území města poskytnout bezúročnou zápůjčku až do výše 1 mil. Kč. To vše jako pomoc s pořízením nákladné zubní ordinace.
Jsem tedy přesvědčen o tom, že město cesty ke zlepšení situace v poskytování praktického zubního lékařství intenzivně hledá a daří se mu to. Nesouhlasím tedy s některými Vašimi výroky, které jste v rozhořčení napsala.
Chtěl bych tímto opět poděkovat stávajícím praktickým zubním lékařům, kteří svou praxi ve městě vykonávají. Zvláště potom těm, kteří by si mohli užívat zasloužený odpočinek. „Děkuji Vám“.
Chci také věřit tomu, že se časem situace ve stomatologické péči bude stabilizovat.
Ing. Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního


26. 9. 2019
Předmět: Parkování Studentská
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda se dá řešit parkování na ulici Studentská.Kde spousta aut parkují v křižovatce.Situace je tam dost nepřehledná.Je otázkou, kdy se tam stane dopravní nehoda.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
město v rámci možností (finančních i prostorových) buduje nová parkovací stání, ale počet nových parkovacích stání nemůže korespondovat s nárůstem počtu automobilů, zvláště ne na sídlištích s velkým počtem obyvatel na malé ploše.
Upozorňujeme na ust. § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. pravidla silničního provozu): „Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.“ V případě podezření na porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích se můžete obrátit na Policii ČR či na Městkou policii.


30. 9. 2019
Předmět: Ulice V Zahrádkách
Dotaz: Dobrý den
nebylo by možné zakázat parkování na jedné straně ulice (jako je to na Okružní)? Občas jsou zde auta zaparkována takovým způsobem že další mezi nimi projíždí opravdu "na zrcátka". Protože auta stojí na chodníku tak chodci mezi nimi musejí kličkovat a to ani nemluvím o tom jak to zde vypadá v zimě kdy se kvůli zaparkovaným autům nedá ani provádět zimní údržba.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
situace s parkováním ve městě se s rostoucím počtem vozidel neustále zhoršuje, kdy problémy s parkováním se vyskytují i v lokalitách s rodinnými domy, nejen na sídlištích s bytovými domy. Připomínám, že stání vozidel se řídí obecnou úpravou provozu danou zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dle našeho názoru dopravní situace v ulici V Zahrádkách prozatím nevykazuje nezbytnost řešení v podobě zákazu. Nicméně situaci v ulici V Zahrádkách budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

1. 10. 2019
Předmět: Třídění odpadu
Dotaz: Děkuji za pěkný leták o třídění odpadu, kolik za něj město zaplatilo a proč nepoužilo recyklovaný papir- bylo by to prikladne
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za „pochvalu.“
Nejedná se o klasické letáky, ale jsou to záložky do knih. Tudíž byl požadavek, aby byly z kvalitnějšího papíru a tím plnily svůj účel.
Jedna sada záložek vyšla 0,62 Kč.
Ostatní letáky o třídění tiskneme vždy na recyklovaný papír.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 9. 2019
Předmět: Chodník u 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, bylo možné opravit chodník před 4.ZŠ směrem k Batyskafu. Už několik let je v katastrofálním stavu a divím se, že si tam nikdo nezlámal nohy.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době se připravuje projekt prostorového uspořádání celého prostranství před 4. ZŠ. V návaznosti je možné a vhodné připravit i uvedenou opravu. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 9. 2019
Předmět: Názor
Dotaz: Neuvažujete na MěÚ provést obměnu vedoucích odborů ? Dle mého mnozí jsou tam již dlouho jsou vyhořelí a jejich práce je spíš stereotypní, nic městu nepřinášející v rámci zlepšení, jejich přístup k práci je už jen formální.Také se mi zdá, že mnoho funkcí máte nadbytečných, které by mohli zvládat v rámci kumulace funkcí jednotliví referenti.Je to můj názor,když přicházím do styku s některými zaměstnanci.I oni sami to potvrzuji, že mnoho práce by zvládlo daleko méně lidí.Hodně by jste uspořili ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Burešová,
děkuji za Váš názor. Jsem na městském úřadě sice krátce, ale i za tak krátkou dobu nemám pocit, že bych spolupracovala s kolegy, kteří mají takové vlastnosti, tak jak je popisujete. Určité změny se přesto na městském úřadě připravují a až to bude aktuální, budete o nich včas informováni. Co se týče počtu zaměstnanců, tak patříme mezi města, která mají již dlouhodobě nižší počet zaměstnanců než by tomu tak mělo být u měst s podobným počtem obyvatel jako má to naše.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

26. 9. 2019
Předmět: Odpad
Dotaz: Dobrý den,
nešlo by něco udělat se stále se opakujícím odpadem u popelnice za obchodním domem na sídlišti Stalingrad? Jeden z podnikatelů zde má pouze malou plastovou popelnici a ta je vždy plná, tak ostatní odpadky se válí všude kolem. Momentálně je tam už třetí týden hromada odpadků. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Máte pravdu je to stále se opakující problém, který je těžké vyřešit, protože neumíme prokázat, kdo tam odpad ukládá.
Včera jsem objednala úklid. Kontrolou podnikatelů se budu zabývat.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 9. 2019
Předmět: zohlednění připomínek občanů
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, které z relevantních připomínek občanů, o nichž se zmiňujete ve své odpovědi https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577 jste zapracovali do návrhu nového plánu zimní údržby. Dále vás prosím o informaci, jaké úpravy (vylepšení) v plánu zimní údržby pro další sezonu, na základě podnětů od občanů, budete navrhovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v průběhu zimní sezóny bylo operativně reagováno i na relevantní připomínky občanů a upravován tak aktuální plán prací údržby dle dostupných možností a kapacit.
Plán zimní údržby pro budoucí zimní sezónu upravený dle zkušeností z minulého zimního období bude předložen k projednání radě města a poté bude zveřejněn na webu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 9. 2019
Předmět: Parkování ulice Purkyňova
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se bude nějak řešit parkování v ulici Purkyňova. V poslední době je to velký oříšek najít parkovací místo. Na víc teď ubylo místo díky vjezdu na stavbu nového domu. Opravdu parkovat u Zámku je hodně špatné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Zástěro,
ano, připravuje se projekt stavby na rozšíření parkovacích míst na ulici Purkyňova.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 9. 2019
Předmět: Jungmannova ulice, rekonstrukce domu
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Jungmannova probíhá rekonstrukce stavby č.p. 589. V rámci rekonstrukce byl oplechován sokl. Oplechování má ale velice ostré hrany a vzhledem k tomu, že stavba bezprostředně přiléhá k chodníku, hrozí nebezpečí úrazu, především u dětí. Nešlo by v rámci výstavby zajistit u stavebníka, aby popsanou závadu odstranil? Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den.
Vámi popsané provedení oplechování jsem prověřila na místě samém. V současné době probíhají dokončovací stavební práce na uvedeném objektu. Stavebník přislíbil provést dočasnou úpravu – zakrytí ostrých hran, které budou ve výsledném provedení opatřeny lištou.
S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad

18. 9. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu asfaltovým zástřikem příjezdu ke garážím na ulici novoměstská. Jedná se o odbočku přes škarpu a přilehlou silničku podél garáží. Oprava byla slíbena již na jaře stím, že na podzim bude objednaná technika děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava byla provedena.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 9. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den děkuji za rychlou a kvalitní opravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstská
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše poděkování ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: Nálepky s telefonním číslem na taxislužbu
Dotaz: Dobrý den, v poslední době je stále více nálepek na taxislužbu, hlavně na zastávkách MHD. O víkendu to dosáhlo vrchol u čekárny zastávky před Zámkem, kde na prosklených stěnách jsou už nálepky na všech sklech a nově i z obou stran. Nešlo by upozornit majitele taxislužby, že město strhávání nálepek něco stojí a že peníze z rozpočtu města by se mohly použít na něco potřebnějšího? Nepožádá třeba město v příštím Zpravodaji občany, aby pomohli nelegální reklamy strhávat. Jde nám všem o hezké město!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato problematika je složitá, případný postih je možný při „dopadení“ pachatele. Předmětné taxislužby upozorním, tak jako i v letech předchozích. Otázku žádosti o pomoc občanů při odstraňování nelegálních reklam zvážíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: osvětlení a neudržovný pozemek
Dotaz: Dobrý den.
1. Na chodníku mezi KB a OC nesvítí 3 lampy veřejného osvětlení.
2. Máte nějaké páky na majitele pozemků, kteří se o ně nestarají? Konkrétně jde o pozemek za NUMBERTWO, který je v centru města a není od jara posečený. Vypadá to tm opravdu nevábně! Předpokládám, že předmětný pozemek není v majetku města.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
předmětné veřejné osvětlení nebylo v majetku či správě města, navíc se nachází na pozemku třetí osoby. Toto osvětlení je trvale vypnuté, neplní tedy funkci a svým stavem hyzdí okolí. Město se proto dohodlo s majiteli na odkupu celého nefunkčního veřejného osvětlení okolo Komerční banky s tím, že s ním naloží dle svého uvážení. Osvětlení bude odstraněno nejpozději v průběhu prvního pololetí příštího roku. O případném novém nasvícení chodníku bude rozhodnuto dle připravované studie celého území kolem centrálního parkoviště na ul. Neumannova.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: světla a stromy Komenského
Dotaz: Dobrý den, mohli byste prosím prořezat stromy mezi bývalou Národní frontou a obytnými domy, začíná se brzy stmívat a večer již není na chodníku téměř žádné světlo . Předem děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za poznatek. Nezbytné prořezání korun stromů bude provedeno v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: osvětlení
Dotaz: Nesvíti světlo na Dvorské ulici, č. sloupu 1286 u Stezky.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za poznatek, oprava proběhne nejdříve po 22. 9. 2019.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: Odvoz odpadu - hliník (naproti Orlovně)
Dotaz: Dobrý den, nejsem si jistá zdali píšu na správnou adresu. Chtěla bych upozornit na to, že o třídění hliníku je v lokalitě Klafar a Stalingrad velký zájem a popelnice na hliník je plná/přeplněná. Nebylo by možné sehnat větší popelnici nebo častěji vybírat?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Drápelová.
Děkujeme Vám za námět. Popelnice se vysypávají každý týden, na některých stanovištích jsou plné, někde ne.
Jsme rádi, že občané tento typ separovaného sběru ihned po instalování nádob využívají. Zvážíme, že bychom nádobu přidali nebo pořídili větší, a to po vyhodnocení v delším časovém úseku.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2019
Předmět: čištění biopopelnic
Dotaz: Dobrý den. Dnes, 17. 9., u nás byly vyváženy biopopelnice (Vysočany), ale bohužel k avizovanému vymytí nedošlo. Nyní už se zase popelnice plní. Mohu vědět, proč k vyčištění nedošlo? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
k vymývání došlo ve dnech 17.9. -18.9.2019.
Jedno auto vysypalo biopopelnice a další jelo za ním a vymývalo. Samozřejmě vymývání trvá déle, ale v těchto plánovaných dnech se vše stihlo.
Pokud jste si již mezitím popelnici uklidili, tak to bohužel nedopadlo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2019
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, semafory u Conventu necvakají, již několikrát jsem zde viděla a pomáhala slepci, který netušil, co se to dějě, že není nic slyšet. Dělá to víc semaforů a také některé nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, provedeme plošnou kontrolu a nezbytné opravy. Případná prodleva v opravě může být zapříčiněna dodávkou potřebného materiálu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 9. 2019
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den,do schránky mi přišel dopis s pozvánkou na "vítání občánků". Během té doby jsem ovšem změnila bydliště. Pozvánka stále platí,nebo se stala neplatnou,když jsem se ze Žďáru odstěhovala??
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní Zikmundová, pozvánka na "vítání občánků" stále platí.
Vítání občánků je na Staré radnici dne 21.9.2019 ve 13 hodin.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

14. 9. 2019
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, dočká se Žďár někdy obchvatu, nebo se budeme stále tvářit, že Žďár žádný problém nemá.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vokoune,
dopravní situace je v současné době velkým problémem všech měst a obcí. Řešení nárůstu osobní a nákladní dopravy, dopravní špičky a parkování, to jsou jedny ze základních priorit měst. Naše město se v letošním roce navíc potýká s uzavírkami a objízdnými trasami vyvolanými akcemi ve svém okolí.
Zastupitelé města dlouhodobě uvolňují z rozpočtu města finanční prostředky na výkupy pozemků v trase obchvatu, což je první krok pro přípravu staveb. Vedení města průběžně jedná s ŘSD a Ministerstvem dopravy o přípravě a realizaci jednotlivých úseků trasy obchvatu. Výsledkem těchto jednání je již realizovaný úsek obchvatu v jihovýchodní části města a pokračování přípravy v úseku mezi ulicí Brněnská a Jihlavská.
Stejně jako vy i představitelé města si přejí, aby přípravy dopravních staveb nebyly tak zdlouhavé a zbývající úseky obchvatu se podařilo co nejdřív realizovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 9. 2019
Předmět: Výkop v chodníku
Dotaz: Chtěla jsem se zeptat proč je na ulici Na Prutech od jara v chodníku udělaný výkop a od té doby se s tím nic nedělo. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení zástupce firmy, která bude porušené vedení opravovat, bude oprava dlažby provedena do konce příštího týdne. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 9. 2019
Předmět: Oprava silnic
Dotaz: Dobrý den, máme září a když vidím nespočet děr, které někdo po celém Žďáře označil na jaře k PROVIZORNÍ opravě tak moc už nevěřím, že to bude do zimy vyspravené. ... Vysocká, Studentská, Nová a další. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ul. Studentská proběhly na jaře, s opravami na ul. Nová letos počítáme. Vysocká není ve správě města a její rekonstrukce je v současné době v projekční fázi.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 9. 2019
Předmět: Veřejmé osvětlení v ZR
Dotaz: Dobrý den, chci upozornit na celkově špatný stav veřejného osvětlení v ZR, hlavně na vedlejších ulicích a sídlištích. Konkrétně mám na mysli sídliště Libušín a osvětlení kolem KD. Ve dvoře, kde vzniklo nové dětské hřiště, svítí pouze lampy nové a o ostatních dvorech ani nemluvím. Je v plánu výměna nebo aspoň oprava lamp veřejného osvětlení?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
váš námět byl předán správci veřejného osvětlení, kterým je Odbor komunálních služeb.
Ing. Miklík Jaroslav
vedoucí odboru dopravy

10. 9. 2019
Předmět: dopravní značka U Grejd
Dotaz: Dobrý den, myslím si, že u Grejd od hlavní silnice 1/37 chybí dopravní značka s nějakým omezením, je tam v křovinách nějaká hodně stará značka,že se tam má jezdit 15 km, bylo by dobré,kdyby tam byla nová značka, aby tam nejezdily nákladní vozidla a těžká technika,která tam ty cesty ničí, samozřejmě s nějakou omezenou rychlostí, popř. vjezd povolen majtelům chat apod., vzhledem k rekreační klidné lokalitě.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
šetřením na místě samém bylo zjištěno, že na vjezdu k chatové osadě z obou stran, tedy od ulice Jamská i od ulice Brněnská, jsou umístěny dopravní značky č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“, s dodatkovou tabulkou č. E 13 „Mimo dopravní obsluhu“.
Upozorňuji na povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích, ust. § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

10. 9. 2019
Předmět: Podkani na libušíně
Dotaz: Dobrý den, na sídlišti libušín u panelového domu čislo 2 - 14 pobýhají velcí podkani.
Prosím o zajištění deratizace a opravu kanálových poklopů u vchodu číslo 2. Kolem Kanálového poklopu je velké množství děr od podkanů , kteří z těch děr vylézají. Děkuji za zajištění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době se připravuje celoplošná deratizace. Ta bude provedena v průběhu měsíce října.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

11. 9. 2019
Předmět: svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,v minulosti jsme již spolu telefonicky hovořili o nepořádku (poházené popelnice uprostřed chodníků) na ulici Palachova.Znovu se na Vás obracím s prosbou o sjednání nápravy.
Po jejich odjezdu se z chodníku stane "překážková dráha" až do odpoledních hodin,kdy se vrací většina obyvatel z práce a přesune nádoby na místo,odkud je zaměstnanci AWE přenesli.Dnes jsem byla opět svědkem,jak maminka se 3 malými dětmi (jedno vezla v kočárku a dvě batolata pobíhala kolem) musela sejít na silnici.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Němcová,
děkuji Vám za informaci. Opět upozorním firmu vyvážející odpad.
Snad to již bude v pořádku.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 9. 2019
Předmět: Příprava I/37
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na pokračování ve stavbě obchvatu silnice I/37 Jihlavská - Brněnská, ještě v loňském roce bylo plánované uvedení do provozu na rok 2022. Ale dle mapové aplikace ŘSD je tam posun až na rok 2026. Má město podrobnější informace, proč došlo opět k posunu? Děkuji za odpověď.
zdroj: https://1url.cz/GM5dS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
podle informací pracovníků ŘSD JI jde o orientační informace k zajišťovaným akcím, nejde o termín skutečné realizace. V současné době se zajišťují podklady pro vydání územního rozhodnutí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 9. 2019
Předmět: Kovový odpad
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jaké je momentální rozmístění kontejnerů na kovový odpad. Co se do nich smí dávat a kam patří hliníkové fólie - alobal, víčka od jogurtů apod. -. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Fišarová,
informace o umístění popelnic na kovy a informace co do těchto nádob patří (Vámi jmenované odpady do těchto nádob lze odkládat)naleznete na stránkách města:
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/nove-kontejnery-na-kovy-a-souhrn-informaci-o-odpadech
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 9. 2019
Předmět: pohyb chodců
Dotaz: Vážení, přes pozemek města na p. č. 2163 a 2166/1 v k. ú. Město Žďár chodí mnoho lidí. Myslím, že by bylo prospěšné v tomto místě nějakým způsobem upravit povrch, aby se zde mohli pohybovat pohodlněji. Často je celá pěšina rozblácená a zejména na jejím kraji jsou kaluže. Krátký úsek prochází také přes pozemek č. 2167 v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zjistit postoj vlastníka tohoto pozemku k případným úpravám a pokusit se s ním v zájmu občanů města nějak dohodnout. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zásadnější stavební úpravu této stezky vysypané drobným štěrkem v současnosti nepřipravujeme. Děkujeme Vám za podnět, který bude projednán s vedením města při přípravě rozpočtu pro rok 2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 9. 2019
Předmět: Průjezd cyklistů z Revoluční na Brodskou
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné doplnit značku "Průjezd zakázán" kolem bloku domů Revoluční 19-25 (za poštou) o dodatkovou tabulku "Mimo cyklisty"?
Ulička by mohla být bezpečnější variantou jak se vyhnout nepříjemné křižovatce Revoluční x Brodská např. s dětmi. Umožnění legálního průjezdu pomalých cyklistů může pomoci i trochu odlehčit přetížené křižovatce a občasný průjezd cyklistů by doufám obyvatele domu příliš neobtěžoval.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Tichý,
z našich poznatků nevyplývá, že by pohyb cyklistů v tomto prostoru měl vytvářet možné riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu, nicméně situaci budeme monitorovat a v případě potřeby přijmeme příslušná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 9. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o zřízení technických služeb města Žďáru nad Sázavou, myslím, si, že jako samostatný subjekt by si vedl lépe, lépe by hospodařil a stíhal by myslím si obhospodařovat naše město daleko lépe než situace, která je v současné době.Různé firmy by chtěly dělat pro naše město, ale jsou drahé a nekvalitní. Toto myslím si by bylo jedno z východisek, jak by naše město mohlo jít dopředu v tomto směru
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Krhovský,
Město uvažuje o TS menšího rozsahu. Nebudou to TS velkého rozsahu, jaké mají jiná větší města, ovšem část prací, které pro naše město vykonávají společnosti na základě smluv, by naše "malé" TS mohly převzít. V současné době vedení města společně s ostatními radními a koaličními zastupiteli hledají nejoptimálnější způsob zřízení malých TS. Mohly by vzniknout v průběhu roku 2020. Děkujeme vám za vaši otázku a přejeme krásné dny.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

9. 9. 2019
Předmět: Pokračování obchvatu Jihlavská - Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na pokračování ve stavbě obchvatu silnice I/37 Jihlavská - Brněnská, ještě v loňském roce bylo plánované uvedení do provozu na rok 2022. Ale dle mapové aplikace ŘSD je tam posun až na rok 2026. Má město podrobnější informace, proč došlo opět k posunu? Děkuji za odpověď.
zdroj: https://1url.cz/GM5dS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
nemáme žádné nové zprávy, děkujeme za informaci, prověříme ji u pracovníků ŘSD.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 9. 2019
Předmět: Vodojem
Dotaz: Dobrý den, co je pravdy na tom, že nejsou peníze na opravy komunikací na Vodojemu a nebude dodržen slibovaný termín, t.j. rok 2021?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Kubíku,
máte špatnou informaci. Na akci „Rekonstrukce ulic ZR 7“ je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby viz. Profil zadavatele (https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html) .
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 9. 2019
Předmět: díry v silnici u Grejd
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím budou zastříkány tekutým asfaltem díry od hlaní silnice 1/37 směrem na Grejdy,které se tam každoročně objevují,v čím dál větší míře a prosíme současně o zasypání a udusání děr vzniklé v rámci celého roku na cestě podél železniční dráhy na Grejdách, objevuji se tam čím dále větší díry a před zimu by bylo vhodné tyto díry zasypat(nejlépe tvrdým materíálem, který by se tak snadno nezajezdil, asi štěrkem), děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tryskané vysprávky proběhnou na podzim. Termín bude upřesněn v závislosti na předpovědi počasí, práce proběhnou pravděpodobně někdy během října.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 8. 2019
Předmět: vyřezané díry v chodnících
Dotaz: Jak dlouho budou ty vyřezané díry v chodnících na Libušíně, které jsou připravené k zaasfaltování ? Musí se to obcházet po trávě !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, práce byly provedeny v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 8. 2019
Předmět: U Malého lesa
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych vás poprosit jestli by nebylo možné nějakým způsobem vyřešit odbočku z ulice Strojírenské na ulici U Malého lesa. Obrovské množství lidí tudy chodí do práce a z práce pěšky a přecházet přes tuto odbočku je dost často hra o život. Nebylo by možné zde vytvořit nějaký středový ostrůvek nebo alespoň nakreslit čáry aby auta najížděly tak jak mají. Šířka ulice je 21 metrů, myslím že nejsem sám kdo by uvítal kdyby se zde situace alespoň o něco zlepšila.
Děkuji Matějka
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Městský úřad zadá projektantovi navrhnout vodorovné dopravní značení. Realizaci opatření s ohledem na finanční prostředky lze předpokládat nejdříve příští rok.

Odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: Oprava chodníku před 2. ZŠ
Dotaz: Dobrý den,
mohli byste prosím po dobu opravy chodníku před 2. ZŠ umístit na úsek ulice kolem uzavřených chodníků časově omezený zákaz zastavení nebo lépe zákaz vjezdu? Postačilo by po dobu cca od 7:30 do 8:00. Včera i dnes tam vznikali nebezpečné situace, kdy žáci musí 2x přejít silnici bez přechodu na které je hustý provoz. Navíc je ulice v jednom pruhu zablokována zastavujícími auty takže děti za nimi nejsou vidět ani přes ně nevidí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Umístění Vámi navržených značek je sice možné, ale než by proběhly všechny zákonné lhůty nutné pro schválení zákazových značek a bylo by možno značky umístit, tak celý chodník by měl být již dokončen. V nejbližších dnech bude dokončeno dláždění chodníku v úseku od vchodu do 2. ZŠ směrem k budově Hasičské vzájemné pojišťovny.
Jako vhodné se jeví, pokud je opravdu nutno přivézt dítě až před školu, přijet ve směru od Orlovny a zastavit podél již opraveného chodníku, kdy dítě vystoupí na chodník na straně školy. Pokud je dítě nuceno použít protější chodník, je vhodné, aby vozovku přešlo v místě, kde asistuje MP, jež dítěti napomůže k bezpečnému přejití vozovky.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

5. 9. 2019
Předmět: parkovací plocha
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych upozornit na plochu podél silnice u výměníku za obchodem na ulici Dolní, která je určena k parkování, zarůstá podél zdi výměníku kopřivami, bodláky. Náletové keře zde jsou už vyšší než 3 m a jejich větve řidiči musí olamovat, aby bezpečně zaparkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravu prostoru objednáme. Děkujeme Vám za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 9. 2019
Předmět: chodníky 2.ZŠ
Dotaz: Chci se přidat s názorem , že nechat vykopat chodník aniž by byla domluvena rychlá oprava před zahájením školního roku je nezodpovědné. Situace je každý den před školou katastrofická...........takže za děti i rodiče děkuji za stezku odvahy v ulici Komenského.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín prací se do školního roku bohužel posunul z kapacitních důvodů. Postup byl zvolen tak, aby se před zahájením školního roku na ulici již nepohybovala těžká stavební technika a při chůzi po protilehlém chodníku se dalo přejít po již předlážděném vstupu do školy, a to případně i za asistence městské policie.
Děkujeme za pochopení

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 8. 2019
Předmět: Pozor kvetu
Dotaz: Proč byl posekán trávník na Klafaru, ulice Sázavská, když je tam stále tato cedule? Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
trávník byl pokosen dle manuálu určeného pro květné trávníky, cedule budeme odvážet vždy po více kusech, postupně však budou na konci sezóny sečení odvezeny všechny cedule plošně.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: Dopravní značení
Dotaz: Dobrý den,

kdy bude nové dopravní zanačení, podél RD na Palachově ulici?

Netýke se toto "zákaz vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Při stání tedy musí zůstat 6 m, tedy každý, kdo zde stojí, se dopouští přestupku." i tohoto úseku???? Pokud ano, proč se to nepokutuje? Stává tam i 20 aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuálně neuvažujeme o osazení dopravního značení, ale situaci budeme monitorovat.
S požadavkem na řešení přestupků ohledně parkování se prosím obracejte přímo na Policii ČR nebo městskou policii.
Městské policii jsme Váš podnět předali.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2019
Předmět: Farčata
Dotaz: To, že máte na Farčatech po silnějších deštích stále lagunu s vodou Vám už asi nevadí ? Mlátové cesty v tomto počasí katastrofa,kaluže bláto,výmoly -to jsou Vaše vychvalované mlátové cesty.Asfaltové cesty na Farčatech paráda bez problémů, pouze kolaři by měli dávat pozor na chodce, kteří nechodí v kalužích na mlátových cestách,ale raději jdou po asfaltu.Ta zkratka z těch kamenných bloků katastrofa-taky to nikomu nevadí.Stále jen výmluvy a opravy nikde !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Berousku,
vsakování vody a již připravené zrušení kamenných bloků na Farských humnech, řeší městská architektka, krajinářka a předpokládám, že bude provedeno při výstavbě lávky na Farských humnech, která má proběhnout v příštím roce.
Mlatové cesty jsou často diskutovaným tématem, je však faktem, že se do přírodních parků vzhledem ke své materiálové skladbě a vsakování hodí lépe než asfaltové nebo betonové chodníky. Jejich následný stav závisí na provedení a údržbě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Mlatové cesty byly letos již opakovaně opravovány po přívalových deštích. Jejich stav znovu prověříme. Za deště je jistě vhodnější užít asfaltové komunikace.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb


25. 8. 2019
Předmět: tráva
Dotaz: Kdy prosím se začne sekat Libušín, tráva je tu poměrně již vysoká, zejména také u herních prvků, nutno s tímto také zkrátit a ošetřit keře jsou již přerostlé v této lokalitě, zejména kolem domů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sečení na Libušíně bude zahájeno v tomto týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 9. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás na uřední desce zveřejnujete záměr na pronájem bytu ve Ždáře nad Sázavou3 na ulice Brodské tzv,svobodárny a pak v zápise ze schůze píšete o uzavírání smlouvy na pronájmy bytů...Libušínská,Veselská,Neumanova atd. a to i občanům z Herálce,Dobré Vody,Nížkova atd.to jsou asi městské byty a jaký je v tom rozdíl,že na ně nevyhlašujete záměr na pronájem,že až v zápisu ze schůze píšete ukončení nájmu a pak nový nájemce atd ale na tyto byty nevyhlašujete záměr,proč?Děkuji za odpověd
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
záměry na pronájem bytů jsou vyhlašovány pouze v případě, že se uvolní byt. Z přihlášených zájemců následně doporučuje radě města nájemce bytová komise. Pokud je uzavírána smlouva na ulici Libušínská, popřípadě Haškova, jedná se o byty v domech s pečovatelskou službou. U těchto bytů je stanoven jiný režim, zájemce musí být uveden v pořadníku a s uzavřením smlouvy o nájmu musí vyslovit souhlas sociální odbor. Na ulici Veselská se jedná o byty v domě, kde je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a město postupuje v souladu s touto smlouvou. Na ulici Neumannova jsou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu, rada města rozhoduje pouze o jejich změnách.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

2. 9. 2019
Předmět: Chodník před 2. ZŠ
Dotaz: Dobrý den,

přijde Vám normální před začátkem školního roku rozkopat chodník před 2.ZŠ a tím ještě více zlikvidovat obslužnost této instituce?
První školní den - leje jak z konve a místo po chodníku jdou stovky lidí vč. prvňáčků po silnici či v kalužinách v rozkopaným chodníku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozhodnutí o realizaci této konkrétní opravy padlo na přelomu měsíce května/června tohoto roku. Bohužel se nepodařilo zajistit pracovníky na zakázku tohoto rozsahu a typu dříve než nakonec měsíce srpna a práce tedy bohužel nejsou dokončeny v termínu, který bychom si představovali asi všichni, tj. před zahájením nového školního roku. Nicméně oprava, sice o něco později než bychom si přáli, ale přesto, proběhne a zlepší žákům i ostatním občanům pohyb v této lokalitě.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 9. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,
proč prosím tento týden nebyly opět vyvezeny odpadky v ul. Sadová (v parku U Ivana)? Není to poprvé. Dřív zde tento problém nebýval a nyní se to dost často opakuje a odpadky se povalují všude kolem popelnic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za upozornění.

Podle informace od svozové firmy: Kolem kontejnerů byly zaparkovány automobily, tudíž se k nim řidič ráno nedostal. Zkoušel tam zajet i později, ale také se k nim nedostal, a proto tento vývoz neproběhl.
Dnes tam bude poslán další vůz, tak by to mělo být dnes v pořádku.

Odbor komunálních služeb požádá i městskou policii, aby se na uvedené místo zaměřila s důrazem na správné parkování.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb30. 8. 2019
Předmět: Lavičky u Konventa
Dotaz: Dobrý den,
promiňte, ale asi tomu nerozumím. Na jedné straně vybízíte obyvatele, aby dávali náměty, kde by chtěli mít umístěné lavičky a když se vám zde opakovaně objeví prosba na lavičky u rybníku v centru, kde je opravdu hezky, tak opakovaně odpovídáte, že ne. To je opravdu takový problém je zde umístit a nepřizpůsobivé občany odtud vyhazovat? A vyhovět tak slušným lidem?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na obdobný námět již bylo odpovězeno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8175

1. 9. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR 7
Dotaz: Dobrý den paní Škodová

můžete dnes Vaši odpověď z 6. 2019 viz. níže již upřesnit?

Děkuji

Vážený pane Moravče,
harmonogram stavby bude známý po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dnes víme pouze, že stavba bude zahájena rekonstrukcí inženýrských sítí, a pravděpodobně tedy v ulici Štursova. Severní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova by měly navazovat. V současné době opravdu nejsme schopni poskytnout bližší informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a Ú...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
nemohu, výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno minulý týden. Blíže viz Profil zadavatele (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky).
S pozdravem, Ing. Irena škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 8. 2019
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych sem napsat, že se mi líbí myšlenka kvetoucích luk a určitě v tom vidím smysl, ale netuším, proč musíme mít rozkvetlou louku u vchodu do výškového domu?? Včera už jsem to prostě musela posekat a to jsem si dovezla sekačku až ze 14km vzdálené vesnice. Lidé mají před domy záhony a chtějí, aby to u jejich domu lépe vypadalo a tak nevím, proč město nehlídá posečení alespoň těchto míst. Míst, která by měla být posečená, aby to tu vypadalo úhledně. Jsem z toho zklamaná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Muchová,
sídliště jsou zařazena ve III. intenzitní třídě údržby, to znamená, že se sečou 3 krát max. 4 krát za rok dle klimatických možností a finančních prostředků města. Další seč (3.) je plánovaná na přelomu měsíce srpna/září.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 8. 2019
Předmět: nepořádek kolem obchodních domů
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné upozornit vedení obchodních domů v našem městě, aby zlepšily čistotu kolem těchto svých obchodních domů, mnohdy je tam veliký nepořádek, což si myslím, že je vizitkou těchto obchodních řetezců.V Německu toto neuvidíte, vemme si alespoň v tomto příklad ze zahraničí ! Naprostá čistota a pořádek, je radost tam nakupovat, u nás pravý opak.Největší nepořádek je u Primy, velký podíl na tom maji bezdomovci,již zase vysedávají na rohu a dělají nepořádek, lidé se jich bojí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Dostálová,
tímto problémem jsme se již v minulosti zabývali.
Opět upozorníme zástupce obchodních řetězců i městskou policii.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 8. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás,při výjezdu z ulice Studentská za poliklinikou je po pravé straně umístěna značka STOP,nemohla by tam být ještě umístěna značka ZÁKAZ STÁNÍ,protože tam pravidelně před značkou stojí auta i dvě za sebou,tak to tam je docela problém při vyjíždění aut z ulice na silnici,když tam ty auta stojí.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
pokud jsem správně pochopil Váš dotaz, tak se jedná o výjezd na ulici Studentská hned za poliklinikou, kde je však po pravé straně umístěna dopravní značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“, nikoli značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, to jen pro upřesnění.
Předmětná komunikace je široká cca 6,5 m, tedy platí zde zákaz vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ Při stání tedy musí zůstat 6 m, tedy každý, kdo zde stojí, se dopouští přestupku. Není možné ani žádoucí každý již existující zákaz stání zdůrazňovat svislou značkou, nicméně situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

9. 8. 2019
Předmět: Semafor Konvent - špatně seřízený semafor - Smart City
Dotaz: Dobrý den.
Prosím Vás, kdy bude proveden projekt SmartCity o kterém se už tolik let mluví, tedy řízení semaforů a dopravy? U Konventu je na křižovatce od Brněnské ulice semafor stále neseřízen a pouští auta dříve než na protější straně od centra. Ti co jedou na Smetanku toho často zneužívají, nedávají přednost protijedoucím autům a ohrožují chodce na přechodu. Byl jsem sražen na tomto přechodu na zelenou v roce 2007, stále se nic neděje, ač jsem toto stejné tady četl mnohokrát. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Kamenský,
semafory jsou seřízené správně, pro oba směry se rozsvěcují zelená současně (a pokud je rozdíl, tak to jsou zlomky vteřiny). Odbočující z Brněnské vlevo pouze někdy využívají „pomalejší“ start z Horní, což je v pořádku, ale samozřejmě nesmí ohrozit protijedoucí vozidla ani chodce přecházející po přechodu na zelenou. Totéž se někdy děje v opačném směru při odbočování vlevo z Horní, pokud mají pomalejší start vozidla z Brněnské. Vždy je to o řidičích a jejich dodržování, resp. nedodržování něčeho.
V rámci realizace Projektu dopravní telematiky v příštím roce znovu dojde k seřízení celé křižovatky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 8. 2019
Předmět: Kanál ulice Palachova
Dotaz: Dobrý den je uvolněný poklop kulatého kanálu na Ulici Palachova v místě kde parkovala dříve auta na komunikaci (již nemůžou nová zákazová značka) dům č 1788/11 a křížení k CHKO. Při každém přejezdu přes kanál se víko přizvedne velmi bouchne v noci to budí .... Prosím o opravení (na kompletní opravu kanálu nebudou finance a ani síla v našem městě) ale takové přivaření víka by stačilo:) další řešení by bylo povolit parkování aut v daném místě jak bylo před tím a tím nic neopravovat:)
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Váš poznatek jsme předali správci zařízení Vodárenské akciové spol., a.s. k posouzení stavu.
Děkujeme za oznámení.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 8. 2019
Předmět: oprava chodníku pod spořitelnou
Dotaz: Chodník pod spořitelnou,kde mohou jezdit i cykliste je nutno v jednom místě opravit, jsou tam výtluky a když jsem tam viděl včera, jak tam paní havarovala na kole,když vjela do těch dír, tak mi jí bylo líto.Zavazí tam i ta borovice co roste do chodníku, nutno část jí přořezat a v tom místě jsou ty díry, nutno tento chodník pro pěší a cyklisty co nejdříve opravit, než se stanou vážnější nehody děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
stav této části chodníku se opravdu ještě zhoršil, oprava je objednána. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 8. 2019
Předmět: vozovky v našem městě
Dotaz: V našem městě jsou katastrofální silnice, kolik stojí pouze takové vyfrézování a položení nového povrchu ? Nechci jmenovat všechny poškozené silnice v našem městě, ale je jich opravdu mnoho a jsou v katastrofálním stavu.Výtluky díry a pod.Kam všude jdou peníze ? Vždyť na takovouto opravu naší infrastrukury by mělo být peněz dost.Ty výmluvy, že čekáte na dotace se již nedají poslouchat.Dříve fungovalo vše bez dotací a šlo to ! Proč to nyní nejde ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cena 1 metru vyfrézované a znovu položené vozovky se může lišit v závislosti na stavu opravovaného úseku. Tj. o jakou tloušťku se celkově jedná, např. vyjeté koleje, stav konstrukčních vrstev, jestli je nutno zasahovat do obrub, stav vpustí atd. Např. loni opravený úsek od kruhové křižovatky U Ivana po odbočku k FÚ stál cca 1 mil Kč.
Na jaké účely jsou vydávány finance města je zřejmé z rozpočtu města a rozpočtových opatření, která jsou zveřejněna:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/rozpocet-2019
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 8. 2019
Předmět: KLAFAR - prodej stavebních pozemků
Dotaz: Dobrý den paní Škodová,
má město Žďár nad Sázavou v plánu v nějaké brzké době ještě prodej nějakých stávajících stavebních pozemků v lokalitě KLAFAR, anebo je tato lokalita již beznadějně "vyprodaná" ?

Případně je v plánu nějaké rozšíření zmíněné lokality o další stavební pozemky ?

Děkuji za reakci ...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Sentíne,
na září letošního roku se připravuje vyhlášení prodeje 5 pozemků města pro výstavbu RD v nových ulicích v lokalitě Klafar III a pokračují výkupy a směny pozemků pro výstavbu další ulice.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

22. 8. 2019
Předmět: pálení klestu
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, zda je ve městě nějak regulována možnost spalování klestu na zahrádkách u RD (nikoli v koloniích), případně která vyhláška toto upravuje. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení veřejného pořádku se vztahuje na povinnosti a chování osob na veřejných prostranstvích , tedy ne na soukromých pozemcích.
Regulace a povinnosti osob při spalování materiálu upravuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., § 16, odst. 4.
Městská policie, pokud zjistí z vlastní činnosti nebo jí je oznámeno, že může docházet v tomto směru k znečišťování ovzduší apod., věc prověří a pokud je zde podezření, že může docházet k protiprávnímu jednání oznámí toto příslušnému správnímu orgánu.
"Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Povinnosti osob
§ 16
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami."

S pozdravem
Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

26. 8. 2019
Předmět: Zalévání hřiště
Dotaz: Nepřipadá si město trochu jako pokrytec, kdy na jednu stranu vyzývá občany aby neplýtvali vodou (viz poslední hlášení rozhlasu) a přitom celé dny probíhá zalévání nového hřiště za 4. ZŠ. Chápu, že je nutné, aby hřiště vypadalo pěkně na slavnostní otevření, ale z pohledu občana, který se snaží dodržovat toto doporučení a vysychá mu trávník na zahradě to budí rozporuplné pocity.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Martine,
zalévání u 4.ZŠ neprobíhá z estetických důvodů, ale z důvodu zakládání nového travnatého povrchu, který má dodavatel povinnost předat investorovi v odpovídající kvalitě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 8. 2019
Předmět: Minigolf Pilák
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych jenom upozornit na stav drah minigolfu na Piláku. Včera jsme si zahráli minigolf a dráhy jsou v katastrofickém stavu. Jak kdyby tam byl minigolf už 30 let. Cementové desky jsou popraskané, spoje mezi deskami jsou výškově rozdílné, desky jsou místy nafouklé, odštípané, i zadělání spárovačkou nepomohlo. Ovlivňuje to celý průběh hry, byly jsme znechuceni stavem minigolfu a některé disciplíny ani nejdou plnit. Na drahách nejsou už ani vidět čáry, odpalovací plechy jsouzkroucené
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Prokope,
vzhledem k tomu, že cena půjčovného u minigolfu je 10,-Kč na hodinu a tomu odpovídá i velmi vysoká návštěvnost, dochází samozřejmě k velmi vysokému opotřebení tohoto zařízení. V letošním roce jsme před sezónou provedli celkové opravy a vyměnili 13 nejvíce opotřebovaných desek nákladem 70 tisíc Kč. Odpalové desky měníme dle potřeby a v současné době jsou všechny v pořádku. Na příští sezónu připravujeme další opravy a úpravu ceníku služeb, protože v letošním roce již skončila povinnost dodržovat dotační podmínky.
S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

14. 8. 2019
Předmět: Kritika -průjezdnost mezi garážemi u Primy těžkými vozidly
Dotaz: Vedle Primy cesta směrem k nádraží(naproti boxu s popelnicemi U Primy jsou nesmyslné 3 dopravní značky nad sebou ! Zákaz zastavení a slepou ulici bych ještě pochopil, ale proč stopka ? Je daleko nutnější vyřešit zákaz projezdnosti v daném místě mezi garážemi, protože tam jezdí těžkotonážní auta firem, převážně velké dodávky i kamion tam již projížděl ! Toto řešte zákazem průjezdu, vznikají tam velké díry,propadají se tam kanály a celkově se to tam ničí..Dříve tam byl obrubník a byl pokoj !
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Mikulecký,
nesmyslně umístěná dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ je výsledkem lidové tvořivosti a byl dán pokyn k odstranění této značky. Obrubníky byly odstraněny před mnoha lety na základě žádosti vlastníků garáží, kdy z důvodu zásobování provozoven docházelo k častému zablokování průjezdu ke garážím.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

16. 8. 2019
Předmět: Zrcadlo - Libušínská x Sázavská
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné umístit zrcadlo u křížení ulic Libušínská a Sázavská? Při výjezdu z ulice Libušínské není přes modré zábradlí mostu dobrý rozhled.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že modré zábradlí mostu zhoršuje v křižovatce rozhled, nicméně je též pravdou:
• Rozhledové poměry na této křižovatce odpovídají ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích pro návrhovou rychlost 50km/h.
• Při výjezdu z ulice Libušínská je nutno najet do takového místa v křižovatce, ze kterého je náležitý rozhled na komunikaci ulice Sázavská a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
• Při rozhodování o umísťování odrazového zrcadla je nezbytné řádné zhodnocení i negativních vlastností zrcadla, neboť zrcadlo poskytuje omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a zobrazuje tuto situaci zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti (v noci, za mlhy, deště) není snadné analyzovat dopravní situaci, neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je v zrcadle těžké odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel. To může vést k situacím ohrožující bezpečnost silničního provozu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

21. 8. 2019
Předmět: Lavičky u Horního rybníka
Dotaz: I já se přidávám s přáním, aby město znovu instalovalo lavičky u Horního rybníka. Je to jediné místo přímo ve městě, kde můžete sledovat uklidňující vodní hladinu a ptáky. Ideální pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, seniory a ... Pořád chci věřit, že vedení města je zde pro výše jmenované a ne proto, aby ustupovalo vandalům.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na obdobný námět již bylo odpovězeno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8175

21. 8. 2019
Předmět: Překračování povolené rychlosti
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda město neuvažuje o zavedení úsekového měření rychlosti alespoň na některých místech např. na úsecích při výjezdu z města ul. Novoměstská, nebo silnice mezi ulicemi Brněnská a Novoměstská kde je 70. Jsem téměř každý den svědkem překračování povolené rychlosti řidičů.
Obce, které úsekové měření zavedly si to chválí, např. Říčany u Prahy.
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz je určen Městské policii. Měření rychlosti vykonává MP výhradně na místech určených Policií ČR, přitom postupuje v součinnosti s PČR.

Ing. Jaroslav Miklík
Odbor dopravy

20. 8. 2019
Předmět: stojany na sáčky
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit stojany na sáčky na psí exkrementy v parku U Ivana? Chodí tam dost nevybavených pejskařů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Děkujeme za Váš zájem o čistotu města.
Sáčky na psí exkrementy jsou zdarma a k vyzvednutí v informační kanceláři městského úřadu.
Předpokládám, že „ pejskaři“ ví o svých povinnostech a kdo se tím zabývá, sáčky má k dispozici.
V parcích bychom museli opět vyčlenit někoho, kdo je bude doplňovat – případně uklízet odtrhané apod.
Zatím tedy tuto možnost nemáme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 8. 2019
Předmět: vizitky
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, kdyby jste měli možnost, rozšířit vydané vizitky např. Vápenické jezírko, Salvatorka, Milovské perničky, Děkuji Alena Kozlová
PS: Máme rádi Vysočinu
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Kozlová,
těší nás Váš zájem o propagaci našeho města a okolních turistických atraktivit.
V současné době není město zadavatelem těchto turistických vizitek, ale objednává je – a témata volí – Informační centrum (IC). Vaše podněty jsme na IC předaly a budeme se společně do budoucna těšit na další nové varianty vizitek.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

14. 8. 2019
Předmět: Lavičky u Horňáku
Dotaz: Dobrý den. Vím, že nejsem první s přáním mít lavičky u Horního rybníka. Proto mě velice mrzí, že město ustupuje vandalům a spol. a lavičky tam umístit nechce, protože je v minulosti tyto osoby ničili. Opět na to doplácí slušní lidé. Přesto se přimlouvám za pořízení laviček a raději zvýšit dohled v této lokalitě. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
umístění nových laviček pečlivě zvažujeme a i lokalitu u Horního rybníka zařadíme do nejbližšího rozhodování kam je umístit. V rámci tohoto zvažování je uvedené lokalita znevýhodněna - viz. např. odpověď na obdobný námět zveřejněná v dotazovně: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8151
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 8. 2019
Předmět: objekt č.p. 17/1101 poblíž bazénu (patrně Neumannova ul., kdysi družina školy)
Dotaz: Uvedený objekt hyzdí vnitřní prostor sídliště U průmyslovky; chátrá a má zevnitř pomalovaná okna...dala by se u majitele zařídit náprava ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Peňázi,
vlastník objektu připravuje v nejbližší době jeho rekonstrukci, a to přestavbu objektu na bytový dům. Kdy přesně rekonstrukce započne, záleží na rozhodnutí vlastníka.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

3. 8. 2019
Předmět: Pilská nádr ž- ostuda Vašeho města !!!
Dotaz: Když jsem projižděla Vašim městem stavila jsem se u Pilské nádrže a chtěla jsem svým dětem půjčit šlapadla.Když jsem je viděla tak (byly staré špinavé, zanedbané), za toto půjčení jednoho šlapadla chtěla paní 500,-Kč, zálohu, otřesné-ostuda !!! S tímto jsem se ještě nikde nesetkala a že jsem toho projela hodně.Ještě bych k tomu musela vyplňovat nějaký papír ! Jako kdyby se to šlapadlo dalo ukrást z rybníka na zádech (směšné) ! Je to rarita Vašeho města, již k Vám nikdy nepojedu !!!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Dostálová,
Šlapadla a lodě na Pilské nádrži byly zakoupeny v roce 2014, takže jistá opotřebovanost se dá předpokládat, zejména pokud jsou ceny za půjčení v současné výši. Informace o tom, že jsou špinavá a zanedbaná se však nezakládá na pravdě, protože se každý den ráno čistí a v případě deště i v průběhu dne. Uhrazení zálohy a vyplnění smlouvy je i v jiných půjčovnách běžné. Za více než 5 let provozu nebyla stížnost tohoto druhu zaznamenána. Přesto se plánují od příštího roku změny v ceníku půjčovného a zrušení vybírání záloh za zapůjčení. Vzhledem k možnému odcizení však povinnost vyplnit smlouvu o zapůjčení zůstane zachována.

V. Kovařík, SPORTIS

13. 8. 2019
Předmět: rekonstrukce ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den,
bude prosím nějakým způsobem řešena křižovatka na ulici Štursova? Mám na mysli křížení s parkovištěm od domů 1664/1 a 1662/18 a příjezdem k domům 1532/1 a 1533/7. Díky kontejnerům a autům parkujícím až do hranice odbočky, tam chybí rozhledový trojúhelník a vznikají tam nebezpečné situace mezi auty a chodci. Zvlášť nebezpečné to bývá pokud tam ještě někdo zaparkuje auto do křižovatky. Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Prokope,
podobný požadavek nám již byl doručen. V rámci stavby bude posouzena možnost přesunutí plochy pro kontejnery a řešení odstavné plochy. Neoprávněnému parkování v křižovatce ale nezabráníme.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

12. 8. 2019
Předmět: Nedopalky cigaret
Dotaz: Dobrý den moc se zlobym když VYDIM u odpadkových kosich okolo tolik nedopalky cigaret sám jsem kuřák a pokud je na blízku odpadkový koš tak tam uhaseny nedopalek odhodím vím že to stojí dost peněz vysejpani košů ale myslím že na některých místech odpadkový koš schází jako třeba u lavičky v kopci za opravnou obuvi směrem na Stalingrad snažím se být vzornym občanem
Taky třeba před obchode qvanto se scházejí místní bezdomovci a popiji alkohol a okolo chodí malí děti a skolaci
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
koše vždy nelze umístit vedle lavičky – např. ve Vámi popisovaném místě.
Aby auto zastavilo v kopci – než řidič vysype koš – způsobí se v této lokalitě složitá dopravní situace. Takže sem ho určitě umisťovat nebudeme.
V případě problémů u prodejny Quanto je to na řešení pro městskou policii.
Děkujeme o Vás zájem o čistotu města.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 8. 2019
Předmět: Vybudování laviček u Horního rybníka
Dotaz: Dobrý den, tímto město ZR prosím, zda by bylo možné vybudování laviček podél prostoru u Horního rybníka. Možnost je buď u plotu nad volejbalovými kurty nebo na volném prostoru u garáží,kde se shlukují i kachny.Je to klidná zóna kousek od centra, chodí zde mnoho lidí, rádo by se zastavilo,posedělo,popřemýšlelo,ale bohužel není možnost. Většinou v této lokaci- v klidu a mimo veřejnost bych i ráda nakojila,ale nezbývá mi nic jiného,než si sednout na betonové schodky,směřující do rybníka.Prosím..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, bohužel situace v této lokalitě není příliš vhodná pro umístění laviček viz odpověď na obdobný dotaz:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8151

12. 8. 2019
Předmět: ulice Komenského
Dotaz: Dobrý den,po dokončení opravy kanalizace firma velice pěkně vyrovnala a zasela poškozený pozemek,ale pak přišla firma Úsvit a spojila dvě lampy výkopem,který sice zasypala, ale vytvořila při tom nevzhledný kamenitý "hrobeček".Mohla by firma Úsvit uvézt pozemek do původního stavu,aby bylo možné trávník dobře sekat? Kdy bude prosím dokončeno dláždění chodníků?Chodí se tu špatně. Ještě prosím o ořezání keře u schodků mezi domy 3,5 a 7,9, již se nedá téměř projít Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bukáčková

Firma Úsvit přišla, abyste měli v ulici funkční veřejné osvětlení. Terén po výkopu samozřejmě uvedeme do náležitého stavu vč. osetí, nyní se tomu ovšem ponechá určitý čas na slehnutí, abychom místo kopečku po čase neměli díru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předláždění chodníku by mělo být dokončeno v září.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Stav keřů prověříme, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 8. 2019
Předmět: Nefunkční veřejné osvětlení, ulice Palachova
Dotaz: Dobrý den, je 12.8. a dosud nesvítí světla na ulici Palachova. V dotazu z 1.8. jste odpovídal, že do týdne to bude opraveno a pořád nic. Je velice nepříjemné zde chodit, když nic nesvítí. Prosíme o urychlenou nápravu IHNED !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený „R“, kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to IHNED svítí, ale takto na tom stále děláme. Bohužel, náš předpoklad o rozsahu opravy ze dne 6.8., se nepotvrdil, je nutný rozsáhlejší zásah a tedy ještě s pracemi nekončíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 8. 2019
Předmět: Travnaté plochy
Dotaz: Dobrý den,jaké kytky a rostliny jsou na květnatých plochách?...Je nějaká taková plocha na Stalingradě,Klafaru,Vysočanech?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
umístění květných luk bylo zveřejněno ve Žďárském Zpravodaji v červnu: https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-06.pdf
Na každé louce se vykytují jiné druhy rostlin. Máte-li zájem o bližší informace k jednotlivým plochám, ráda Vám je osobně sdělím.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

7. 8. 2019
Předmět: Popelnice na kovový odpad-U Orlovny
Dotaz: Dobrý den, velice děkujeme za umístění popelnice na kovový odpad u Orlovny. Během týdne byla naplněna až po okraj. Bylo by možné zajistit její vyvezení? Plechovky jsou od pondělka i v papírové krabici vedle nádoby na odpad.
Děkuji. Němcová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Němcová.
Popelnice na kovy byly včera všechny vyvezeny.
Dnes dopoledne byla popelnice prázdná.
Nadále počítáme se svozem 1x týdně.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 8. 2019
Předmět: Poděkování lavička Libušín
Dotaz: Jako místní osoba kvituji, že se podařilo po tak dlohé intervenční době prosadit ještě jednu lavičku u hracích sestav na Libušíně, je to svým zbůsobem pokrok, že se to cca. po půl roce různých připomínek podařilo,hned jsem si všimla, že tam již sedí více maminek s kočárkama a hlídají si své ratolesti. Každopádně děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Krátká,
za pozitivní zpětnou vazbu Vám děkujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: Keř brání ve výhledu
Dotaz: Dobrý den,
na výjezdu na hlavní Studentskou ulici (naproti vodárně) narostl po pokácení stromu keř, který docela dost vadí ve výhledu při řízení. Můžete ho prosím prořezat?
https://goo.gl/maps/S6xEMj4DLkitCSfT9
Díky moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Mlynáři,
v minulosti byl na tomto místě pokácen strom, který nyní z pařezu obrůstá. V nejbližší době budou obrosty pařezu vyřezány a pařez následně odfrézován.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: křižovatka ul.Jihlavská
Dotaz: Dobrý den, není v plánu kruhový objezd popř. semafor na křižovatce ul. Jihlavská a od nádraží?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Nováková,
ano, okružní křižovatka je součástí připravované propojky ulic Jihlavská x Brněnská

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 8. 2019
Předmět: sestřih keřů na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, kdy plánujete sestřihy keřů na Libušíně,kolem jednotlivých domů, již jsou poměrně přerostlé,včetně jedné borovice,která se rozrůstá hodně do chodníku nutno přiměřeně zkrátit a keře prořezat a zakrátit,současně je tam již poměrně rozrostlá zase tráva, (zejména u hracích prvků),kterou je také nutno posekat,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Petrlíku,
střih keřů bude probíhat ke konci měsíce srpna. Sečení trávy na dětských hřištích bude zahájeno příští týden.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 8. 2019
Předmět: Sečení travy
Dotaz: Dobrý den na jednu stranu vás chci pochválit za akci Pozor květů nekosit ..ale všeho s mírou .Chodím okolo Ivana a přes jaro jsem tam nemohl kvůli alergii vůbec chodit kdy jsem to už z dálky poznal že kveteme! A ten živý plod okolo chodníků vypadá hrozně .Akce kveteme se vztahuje i na tyto živé ploty anebo ty kopřivy a bodláky všude roztouci po Žďáře ? ...Ps po skácení stromů u zdasu tam ty kořeny zůstanou napořád ? Děkuji Klíma
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
střih živých plotů ve městě bude zahájen v příštím týdnu. Pařezy frézujeme vždy ve větších celcích a podle finančních možností.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 8. 2019
Předmět: živý plot u silnice
Dotaz: Dobrý den, ráda bych upozornila a současně poprosila o sjednání nápravy. Na ulici Bezručova u hlavní silnice před bytovkami Bezručova 36 - 54 je podél slinice vysázen živý plot. Každý rok byl udržován a ořezán. I přes tuto údržbu se od těchto bytovek špatně vyjíždí na hlavní silnici a je do silnice špatně vidět. Letos živý plot ořezán a upraven není a o to je situace horší. Ráda bych proto poprosila o úpravu živého plotu ořezáním přerůstajících větví. Velmi děkuji a přeji hezký den. Eva Poulová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Poulová,
i tento rok s údržbou živého plotu počítáme, bude ořezán v měsíci srpnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-chtěla bych poděkovat za označení modrého kontejneru/popelnice/velkou cedulí,že se do něho dávají větší kartony a další papírový odpad na ulici Studentská na konci prvního domu a nepochopím myšlení některých lidí,že si nevšímají na co kontejnér je a pořád dávají nerozdělané krabice vedle druhého modrého kontejneru na papír,tak jak jim přijde balík,tak krabice i s adresou donesou k popelnici, nevím jestli je to lenost,ale je to prostě už nepochopitelné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Jano.
Máte pravdu a také si myslím, že odložit odpad jinam, než na určené místo, je to o pohodlnosti a neochotě vyvinout nějaké úsilí pro dobrou věc.
Bohužel, ani rozmístění kontejnerů na papír s horním výsypem na některá stanoviště neodstranilo, že by v této lokalitě nebyly po zemi krabice.Prostě to někteří odloží a jde se od toho.
Pokud lze podle odloženého odpadu rozlišit, komu patří, pak může městská policie takovouto věc řešit s konkrétním viníkem. Jinak bohužel všichni zaplatíme za úklid po takovém nepořádníkovi.
Přeji Vám pěkný den.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: kontejnery na hliník
Dotaz: Dobrý den, nejsou někde v ZR kontejnery na hliník? Pokud ne, tak kde je nějaké sběrné místo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková.
Jak jsme již informovali v novinách i na stránkách města, byly na konci července rozmístěny nádoby na kovy.
Zatím na každé sídliště jedno včetně místních částí, které o ně projevily zájem.
Seznam je uvedenhttps://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/nove-kontejnery-na-kovy-a-souhrn-informaci-o-odpadech
V případě většího množství kovů z domácností lze stále využít i sběrný dvůr.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: Farčata -stromy
Dotaz: Když jsem jezdila s kočárkem po Farčatech, tak opravdu není se kde skovat před silným sluníčkem, je opravdu nutná výsadba stromů podél cesty a dalších místech, aby se kde dalo skovat před sluníčkem a to nemluvím o užitku zeleně na Fasrčatech,kde by opravdu měl být klidový ráj pro odpočinek ne jenom starších občanů, ale i maminek s kočárky a dětmi.Pět lavičkek na tak velkou plochu je dle mého názoru málo, mohlo by jich tam být více.Ty kamanné dlouhé dlažby již prosím opravte je to tam pro ostudu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město připravuje úpravy Farčat, základní náhled byl představen krajinářkou města i občanům na setkání 17. dubna 2019 viz: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/. Vlastní realizace závisí na postupu přípravy a zajištění financí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 8. 2019
Předmět: lavičky
Dotaz: Jsme starší lidé,měli bychom prosbu o pořízení alespon 2 ks laviček u rybníka Hornáku.Je tam krásný výhled na okolí a také stín,což starší lidé vyhledávají.Na Farských humnech je pěkné posezení,ale na slunci,jako na náměstí.Prosíme mějte více ohledu na starší občany.Děkujeme za pochopení.
Zdraví Noskovi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení Noskovi,
lavičky byly u Horního rybníku v minulosti instalované. Byly však záměrně odstraněny z důvodu častého vandalismu. V těsném okolí se zdržovali nepřizpůsobiví občané, byl zde častý nepořádek a lavičky včetně košů byly opakovaně demolovány. Pokud byste měli jiný návrh, kam lavičky do stínu umístit, určitě se na mne obraťte (Tel: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz).
Děkuji za pochopení
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 7. 2019
Předmět: Oprava vozovky
Dotaz: Dobrý den, je možno zajistit opravu komunikace kolem hřiště na příjezdové cestě k Střední škole obchodu a služeb SČMSD (Škola Na Radosti)? Nebo alespoň zasypat ty obrovské díry? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
děkujeme Vám za upozornění, prověříme stav a zajistíme potřebné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 7. 2019
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, dnes 20.7. jsem navštívila v raních hodinách 8.30 farmářské trhy a co mě nemile překvapilo, bylo to, že se zde sekala tráva v okolí radnice a přilehlého parkoviště. Nebyla slyšet hudba, co hráli harmonikáři a špatně se komunikovalo s prodejci. Chápu, že je potřeba trávu posekat, ale pro příště bych zvolila jiný čas a den, nebyla to pěkná vizitka trhů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění a za námět, obdobný požadavek bude předán i dodavatelské firmě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 7. 2019
Předmět: Schody u obchodu na Nádražní
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, komu patří schody u obchodu Maxi Hit na Nádražní? Nebylo by možné je vyspravit, když se nejspíše zvýšila frekvence průchodu lidí v tomto místě? Přes schody je třeba prasklina nebo je vydrolená pochozí vrstva. Bylo by dobré toto zmapovat a pokud patří městu, zahrnout v nejbližší možné době do oprav. Problémy se mohou časem zhoršovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s vyspravením počítáme. Celková oprava schodišť v tomto prostoru by měla být naplánovaná (termín prozatím není řešen) společně s opravou přilehlého chodníku.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 8. 2019
Předmět: U Křížku - nové stavební parcely
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem byli vybíráni vlastníci pěti nových pozemků na ulici U Křížku? Mohl bych vědět jakou cenu za pozemky zaplatili? Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den pane Novotný,
vlastníkem pozemku p.č. 774/90 v k.ú. Zámek Žďár je Kraj Vysočina a tento pozemek byl prodáván v souladu se záměrem, zveřejněným na úřední desce Městského úřadu v době od 4.10.2016 do 20.10.2016 za účelem zajištění Transformace ÚSP Křižanov. Další 4 pozemky pro výstavbu rodinných domů byly prodávány na základě záměru, který byl zveřejněn na úřední desce od 26.6.2018 do 12.8.2018. Součástí tohoto záměru byla i Pravidla postupu při prodeji pozemků pro rodinné domy v lokalitě Klafar – ulice U Křížku a stanovení minimální výše kupní ceny (2.000 Kč/m2). Do záměru se přihlásili 4 zájemci na konkrétní pozemky. Vzhledem k tomu, že nebyli jiní zájemci, byly pozemky prodány za kupní cenu, kterou nabídli zájemci v reakci na záměr. U dvou nabyvatelů činila kupní cena 2.000 Kč/m2 a u dvou zájemců činila kupní cena 2.001 Kč/m2.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

1. 8. 2019
Předmět: Nefunkční veřejné osvětlení, ulice Palachova
Dotaz: Dobrý den, již víc než týden nesvítí cca 5 lamp veřejného osvětlení, ulice Palachova, u domů č. 3 5 + cesta k 5 ZŠ. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nefunkční VO souvisí kromě jiného i se stavbou parkoviště, do konce týdne bude dořešeno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


23. 7. 2019
Předmět: chybějící odpadkové koše
Dotaz: Dobrý den,
na náměstí po zimě zmizeli odpadkové koše. Kdykoliv jdeme do práce sbíráme smetí před vchodem a na rantlech výlohy. Půl roku jsme čekali jestli bude náprava a zatím stále nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kalová,
jedná se Vám o koš na rohu prodejny knih Kanzelsberger?
Koš byl po zimě rozbitý – necháme ho obratem doplnit.
O dalším zmizení košů nevím, ale pracovník zajišťující vývoz posune koše podle původního rozmístění.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 7. 2019
Předmět: Dětská hřište,lavičky,bazen
Dotaz: Dobrý den,ve Ždáře chybí lavičky na sezení,dětská hřiště,a hlavně pro letní sezonu venkovní bazen,voda v okolních rybnících je špinavá (Pilák).
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
pokud máte konkrétní návrh kam umístit novou lavičku, pak v letním čísle Žďárského zpravodaje je anketa CHCETE NOVOU LAVIČKU? Komunitní koordinátorka Radka Remarová sbírá náměty, požadavky občanů a následně dojde k výběru místa, kde budou lavičky umístěny. Stejná anketa proběhla i v minulých letech, bližší informace naleznete na: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/lavicky.
Hřiště, volnočasové plochy město postupně opravuje, doplňuje herní prvky na stávajících plochách a buduje nové. Tyto veřejné plochy jsou zaznamenány včetně fotografií v mapě: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/lavicky; co se nám v posledních letech podařilo si můžete prohlédnout zde: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste.
Venkovní bazén v současnosti není v přípravě.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka
a
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2019
Předmět: Vychazkovy okruh
Dotaz: Dobry den , prosim vas neslo by nejakupravit vychazkovy okruh A ..je to tamsama kopriva ,popadany stromy ,kere...je tam nadherna krajina, ale tak steasne zanedbana ..zhraze senedaani sejit dolu (k byvalym tribunam ,kde driv poradali zavody koni) ..tam se ztrati v koprivach i dospely clovek..jak je to zarostly....i po hrazy rybnika , smrdi tam uhynuly ryby ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
hráz rybníka a bývalé závodiště není v majetku a správě města.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 7. 2019
Předmět: Rozbité lavičky, zarostlý květináč
Dotaz: Dobrý den, naproti Banjo Sport Baru na Nádražní jsou dvě lavičky, kterým někdo totálně zlikvidoval sedací část. Dále v tomto prostoru dále je betonový květináč, který se zdá být neudržovaný, chtělo by to trochu ošetřit převisy. Ještě dotaz, kdysi dříve jsem upozorňoval na polozbořený technický vstup před restaurací Ingot, do dnešního dne to majitel nezabezpečil, pokud se tento vstup již nepoužívá, nebylo by prospěšnější ho zasypat? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava laviček je objednána, proběhne současně s jinými obdobnými pracemi ve městě. Ohledně betonového květináče mě prosím kontaktujte. Vstup před restaurací Ingot není v majetku města, upozorníme provozovatele.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 7. 2019
Předmět: větve
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na Vysočanech u kulturního domu jsou sebrané větve, ale stále nejsou odvezeny, prosím o zajištění odvozu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz větví sesbíraných občany, za což jim děkujeme, byl objednán.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 7. 2019
Předmět: Nespokojenost - nesečení trávy na Klafaru
Dotaz: Dobrý den,
u bytového domu na ulici Vápenická je letos nově nesečená plocha, což je velice nepříjemné - kvůli silné alergii.

Proč město vytvořilo takovou nesečenou a vlastně i dost neúhlednou plochu zrovna u bytového domu, tedy v obytné části města?

Bylo by možné, tuto plochu "přehodnotit" a posekat, abychom mohli zase lépe dýchat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na tento dotaz jsme Vám odpověděli mailem, vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlejší věc. Schůzka na místě bude 2.8.2019.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 7. 2019
Předmět: Polámaný strom
Dotaz: Dobrý den, na ulici Haškova (Jihlavská) směrem ke křižovatce od nádraží na Jihlavu je rozlomený strom, je to v kopečku kudy chodí lidé do práce do Hettichu nebo Žďasu. Jedna jeho část je již opřená o strom,který roste vedle. Mohl by se úplně zlomit a na někoho spadnout,můžete se tam prosím někdo podívat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odstranění dřeva bylo objednáno.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 7. 2019
Předmět: Opakuji - Porosty okolo chodníků.
Dotaz: Dobrý den. Na Strojírenské roh a ÚP..smerem k Hypermarketu stále větve do chodníku a o výhledu řidičů ,tam je škoda mluvit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Lacino,
živé ploty, které se nacházejí na chodníku blíže k parku u Ivana budou ošetřovány na konci měsíce srpna. Pokud máte na mysli keře, které se nacházejí v blízkosti chodníku blíže k úřadu práce, nacházejí se na soukromém pozemku, na jejich stav vlastníka pozemku upozorníme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 7. 2019
Předmět: Lavička
Dotaz: Opět reaguji na článek v tomto Žďárském zpravodaji ohledně laviček u herních prvků na Libušíně.Minimálně by měla být již dávno otočená ta nešťastná lavička, která je nevhodně umístěna a instalována, zády k herním prvkům..., aby matky měly přehled o svých dětech hrajících si na těchto herních prvcích!!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
v tomto prostoru bude nejpozději do konce měsíce srpna instalována nová lavička, která bude situována tak, aby maminky měly přehled o svých dětech pohybujících se na herních prvcích.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 7. 2019
Předmět: Hole Nordic Walking (NW)
Dotaz: Dobrý den, chtěli jsme si na Piláku půjčit hole na NW a zjistili jsme, že všechny, které v půjčovně máte jsou trekové, a ne na NW. Je možné, abyste zakoupili/půjčovali správné hole?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Buchtová,
hole se pořizovaly v roce 2015. Na dodavatele byl požadavek na hole pro Nordic Walking. Zájem o půjčení (jakýchkoli) holí je minimální
(průměrně 3x za sezonu).
I proto do budoucna neuvažujeme o nákupu tohoto sportovního náčiní.

S pozdravem

Laďka Procházková
vedoucí úseku služeb
Sportis, příspěvková organizace

9. 7. 2019
Předmět: Basketbalové koše
Dotaz: Dobrý den,
od doby co byl odstraněn basketbalový koš u oválu vedle zimního stadionu, nás už víc než půl roku trápí nedostatek veřejných basketbalových hřišť ve Žďáru. Hřiště u 4. ZŠ se už velmi dlouho rekonstruuje, u 5. ZŠ se nachází koš špatné výšky, o modrém hřišti (mezi Peny a Farčaty) ani nemluvě. Jediné rozumné je u 2. ZŠ, kde bývá však velmi často zamčeno. Nebylo od věci se na tento problém zaměřit, výrazně by to mohlo zvýšit sportovní aktivitu obyvatel města.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Moučko,
děkujeme Vám za námět, který předám kompetentním osobám k řešení.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková

30. 7. 2019
Předmět: Letní kino
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat,proč není letos kinematograf bratří čadiku opět na náměstí. Myslím, že to tam bylo moc fajn,do zámku je to dost z ruky pro spoustu lidí. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Veselá,
pořadatel Kinematografu bratří Čadíků vůbec nevstoupil v jednání s městem Žďár nad Sázavou, jednal přímo s majiteli zámku Kinských.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
odbor školství, kultury a sportu

28. 7. 2019
Předmět: Zlepšemo Česko
Dotaz: Dobrý den, plánuje se Žďár zapojit se do projektu Zlepšeme Česko, který mimo jiné sdružuje projekty Lepší místo, Zmapujto, Ukliďme Česko apod.? Pokud ne, tak proč? Jejich cílem je zjednodušit a zefektivnit fungování samospráv a zlepšovat životy lidí v České republice. Dříve byl Žďár aktivní např. v projektu Lepší místo a myslím, že řada občanů by v dnešní době, kdy má ke smartphonu přístup téměř každý a denně ho několik hodin používá, ocenila lepší informovanost. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den Veroniko,
aplikace Lepší místo a Zmapujto uvedené v dotazu slouží ke stejnému účelu,k nahlášení stížností a připomínek (typicky černá skládka či vandalismus) na území města. Funkci obou aplikací obsáhne i připravovaný Portál Žďáráka, který umožní občanům posílat na MěÚ své připomínky a případné stížnosti včetně fotografie dotčeného místa. Portál by měl být uveden do provozu na jaře 2020. V současné chvíli lze dotaz poslat sem do Dotazovny.
Ukliďme Česko – úklidovou akci v rámci kampaně Ukliďme Česko může zorganizovat každý včetně soukromých osob. Vedení města pravidelně pořádá úklid, do kterého se zapojují především zaměstnanci úřadu. Naposledy se konal 5. 4. a čistila se řeka Sázava v úseku od Domu kultury po jez.
Aplikace Zlepšeme Česko zahrnuje všechny výše uvedené dílčí aplikace.
Město Žďár vítá podněty občanů a chce na ně aktivně reagovat. Proto připravuje Portál Žďáráka, který toto má efektivně umožnit. Touto cestou se vydala i jiná města např. Pelhřimov nebo Říčany.

Ing. Michal Bačovský
koordinátor Smart City

26. 7. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Velká pochvala za umístění svozové nádoby na kovový odpad na ulici Bratří Čapků,
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Malimánku,
Jedná se o rozšíření třídění kovových odpadů ve městě.
Na každé sídliště včetně místních částí ( pokud byl zájem) byla umístěna jedna nádoba.
Tak ke stávajícímu kontejneru na ul. Lučiny a možnost odevzdat kovy ve sběrném dvoře, přibylo těchto 10 nádob.
Seznam všech stanovišť je také umístěn na stránkách města pod článkem Kontejnery na tříděné odpady.
Děkujeme za pochvalu.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 7. 2019
Předmět: cesta podél kolejí na Grejdách
Dotaz: Jela jsem na kole podél kolejí na Grejdách po těch deštích směrem od Jam a skoro jsem nemohla projet obzvláště tam zkraje byla cesta plná bláta, samá díra a louže no bylo to hrozný.Bylo by dobré tuto cestu, respektive díry vysypávat šterkem, aby se tam netvořilo tolik to bláto, po dešti je to opravdu blátivé torzo s dírami,bylo by nutné alespoň ty díry vysypat šterkem, ten to zpevní a časem by tam nebylo tolik bláta a děr,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
máte pravdu, na začátku cesty je pod svahem nejnižší místo, kde se drží voda a vždy se tam něco naplaví. Jinak je cesta ještě ve slušném stavu. Pokud se nerovnosti zhorší, necháme cestu upravit.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 7. 2019
Předmět: usychání nově vysazených borovic
Dotaz: Za domem Nezvalova 2091/8 začínají rezavět nově vysázené borovičky. Domnívám se, že byste měli revidovat stav a intenzívně zalévat na celém území města.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
děkujeme Vám za zájem o veřejnou zeleň. Stav nově vysazených stromů ve městě je monitorován a zálivka probíhá pravidelně na celém území města na základě stanovených četností za rok a aktuálního počasí. Stav těchto borovic bude opětovně posouzen a budeme se snažit příčinu usychání, pokud to bude možné,odstranit. Ne vždy je příčinou usychání stromů nedostatečná zálivka.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 7. 2019
Předmět: Kácení
Dotaz: Pane Doubek a jak je tedy možné,že vy dopouručujete kácet a odborníci v Krkonoších a na Šumavě těžbu zakázaly a nechávají to na přírodě?že si s tím poradí. Krom toho tady se kácí i v noci a neříkejte mi,že nepokácí stromy co jsou zdravé,tomu nevěřím.Kůrovcová kalamita probíhá rok co rok,ale takovéto kácení nebylo nikdy,vždy to bylo pár stromů,ale letos to snad bude celý les okolo staviště.Byl jste se tam podívat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Pochopová,
V Krkonoších a na Šumavě, tedy v národních parcích (NP), se péče o lesy řídí jinou legislativou. Mimo NP platí pro hospodaření v lesích především lesní zákon. Dle něj má vlastník lesa právo kácet i zdravé stromy, pokud naplní dikci zákona. Proto vlastník lesa 100 let les pěstuje. Stejně jako zemědělec pěstuje obilí, aby ho o žních sklidil. V případě Staviště (po prověření na místě) se ovšem jedná z 95% o nahodilou těžbu -zpracování zlomů, vývratů či kůrovcových stromů. Z důvodu bezpečnosti a stability porostů se při zpracování kalamity kácí i jednotlivé zdravé stromy stojící osamoceně. Tyto stromy, zvyklé na ochranu porostu, totiž spadnou při prvním následujícím větru. Kůrovcová kalamita neprobíhá "rok co rok" jak uvádíte. Žďársko vstupuje druhým rokem do veliké kůrovcové kalamity, která nemá za poslední desítky let obdoby. Obáváme se, že její důsledky budou mnohem většího rozsahu, než nyní vidíme na Stavišti. Pocítí je každý z nás a budou znamenat i další vysychání krajiny, velké holiny a změnu lesů. Postačí se podívat na lesy Třebíčska či Jihlavska. Bohužel, za současných poměrů není v lidských silách tuto kalamitu zastavit. Včasným zpracováním kůrovcových stromů a nahodilé těžby se ji snaží vlastníci lesa alespoň přibrzdit. Pokud ovšem stojící kůrovcové stromy již vylétly, je možné je v současné situaci ponechat stát a využít jich k ochraně půdy. Negativním dopadem bude ovšem v krátké době riziko pádu se všemi důsledky. Jaroslav Doubek, ŽP.

25. 7. 2019
Předmět: Oprava Libusinske
Dotaz: Dobrý den, právě probíhá oprava povrchů u aut. zastavky na Libušínu. Je výhodné plochu zastavky vydlazdit nikoli asfaltovat (autobus při brzdění asfalt poškozuje) . Alespoň by již byla část hotová až se bude opravovat povrch v celé ulici (doufám, že příští rok). Takhle přijde letošní investice vniveč. Myslím, že do svých rozhodnutí nezapojujete občany a jejich "selský rozum". Projektanti a architekti jsou často mimo reálné potřeby a úcelovost. Kde je předvolební deklarované zapojování občanů?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
oprava proběhla v rámci běžné údržby komunikací. Změna povrchu podléhá povolení speciálního stavebního úřadu, tedy s předložením projektové dokumentace, vyjádřením správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy atd. Pokud bude ulice zařazena do plánu jako celková rekonstrukce, určitě bude místo zastávky MHD řešeno dle současných norem, případně dle projektové dokumentace.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 7. 2019
Předmět: Sprchy a převlékárny na Piláku.
Dotaz: Dobrý den, po koupání a následném osprchování a převlečení je v instalovaných venkovních objektech stojatá, neodtékající voda. Dříve tam bylo stále bláto, teď je tam sice položená zámková dlažba, ale asi se zapomnělo na trativod nebo alespoň na nějaký odtok do přehrady. Takže zkuste se v té stojaté laguně převléknout do suchého. Je to škoda, že jinak výborná věc nefunguje k plné spokojenosti koupajících. Možná je na místě i reklamace u zhotovitele.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kynclová,
podle vyjádření pana ředitele PO SPORTIS se na předláždění a odstranění závady v současné době pracuje.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

25. 7. 2019
Předmět: Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Dotaz: téměř na každém zastupitelstvu zaznívá od Ing.Zlesáka a Mgr. Řezníčkové jak se chovají s péčí dobrého hospodáře a jak jim leží na srdci rozvoj města a úspora nákladů. Zajímalo by mě jestli je možné se někde dozvědět výši odměn členů rady města, popř.výši náhrad mezd zaměstnavatelům jednotlivých členů rady jakožto funkcionářům a veřejným osobám.
Jen bych rád věděl jak moc jsou ochotni pracovat nezištně pro město.

Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Bradáči,
pokud požadujete informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací v platném znění, tak svoji žádost musíte doplnit o Vaši řádnou identifikaci, tzn. jméno, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště. Poté bude Vaše žádost dle výše uvedeného zákona, a lhůt v něm uvedených, vyřízena.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

23. 7. 2019
Předmět: Parkourové sportoviště
Dotaz: Dobrý den, měl bych jen dotaz. Kdy je v plánu výstavba parkourového sportoviště u stadionu ? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Růžičko,
podle finančních možností města by k výstavbě by mohlo dojít v roce 2021.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 7. 2019
Předmět: Klafar 2 vs. 3
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy
doplníte mobiliářem (lavičky a odpadkové koše) Klafar 2, aby se zde žilo stejně komfortně, jako na Klafaru 3. Budeme také mít dětské hřiště nebo to je určené pouze budoucím a hypotetickým dětem obyvatel Klafaru 3 a naše realné děti si budou muset vystačit s “oplocenou” plochou, kterou občas posekáte?
Nezlobte se na mne, ale toto je výsměch nám všem obyvatelům Klafaru 2.... co jste pro nás za těch 12 let udělali? Nic! asi nejsme tak prominentní obyvatelé
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
nemám informace, že by se při návrhu nových ulic na sídlišti dělal rozdíl ve vybavenosti. Na stávajícím sídlišti je dětské hřiště u bytových domů, a další se bude budovat u nově budovaných. Na ostatních plochách jsou postaveny rodinné domy.
U nově budovaných ulic, kde jsou navrženy jen rodinné domy, je navrženo jedno hřiště na souběhu ulic K Milířům a Barvířská.
Pokud máte konkrétní námět na doplnění mobiliáře ve svém okolí, obraťte se, prosím, přímo na paní Ing. Křesťanovou, pracovnici odboru komunálních služeb.

S pozdravem, Ing.Irena škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 7. 2019
Předmět: Kácení II
Dotaz: Dobrý den , pane Doubek , chápu že jste odborník na úřadu, ale přijděte se sem podívat ze strany od vodojemu na ten les, je to jako měsíční krajina a ještě rozježděná traktory , a ty stromy co káci jsou normálně zelené , pokud by byly napadeny kůrovcem tak zaschnou a jsou suché. Potom tedy asi vykácíme kompletně všechny lesy v republice co kdyby je napadl kůrovec.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Fajkusi,
Již v minulé odpovědi jsem zmiňoval, že se jedná o zpracování nahodilé těžby, tj. nejenom kůrovcem napadených stromů, ale i vývratů, zlomů, stromů nahnutých či jinak staticky větrem poškozených, do kterých kůrovec nalétne či už naletuje a které hrozí pádem. Jsou tedy bezpečnostním rizikem. Tyto stromy jsou laicky opticky zelené, ale i tak jde o nahodilou těžbu, kterou je třeba dle lesního zákona přednostně zpracovat. Pohled je to ale opravdu žalostný, bohužel stav se bude nadále zhoršovat, probíhá totiž kůrovcová kalamita. Děkujeme za váš zájem o ŽP.
Jaroslav Doubek, ŽP

19. 7. 2019
Předmět: cyklostezka
Dotaz: Na cyklostezce Pilák-Stržanov bude jedno nepochybně nebezpečné místo při výjezdu po sjezdu od Stržanova na křížení se silnicí od Polničky. Druhé je v zatáčce u parkoviště na Piláku, která je nevhodně vyspádovaná k vnitřnímu okraji, kde se již teď hromadí naplavený písek a po dešti budou zůstávají louže.Přitom sklon k parkovišti na dostatečný. Jsou nějaké kontrolní dny?
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Rosecká,
v místě křížení plánované stavby cyklostezky a silnice na Polničku jsou navrženy a Policií ČR odsouhlaseny bezpečnostní prvky. Dosud se jedná o rozestavěnou stavbu bez povolení užívání veřejností.
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru.

Vážená paní Rosecká,
ano, na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí oboru rozvoje a ÚP.

22. 7. 2019
Předmět: stomatologická péče
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda dotační výzva pro nové zubní lékaře pomohla a zda do Žďáru přijde nový zubní lékař. Situace je velmi špatná, a ne každý pacient má možnost jezdit ke stomatologovi např.do Brna. Případně zda město má nějakou možnost tuto situaci více řešit. Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že situace v poskytování stomatologické péče je nedobrá, není volná kapacita pro přijímání nových pacientů. K využití dotačního programu uvádím, že uzávěrka pro podávání žádostí do dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou je stanovena na 30. září 2019. Teprve potom bude znám počet přihlášených. Mohu pouze sdělit, že zájemci o využití této výzvy jsou. Musím však upozornit na to, že v letošním roce dvě ordinace končí, takže může dojít pouze ke zmírnění tohoto dopadu. Nedá se předpokládat, že dojde k výraznému nárůstu volné kapacity stomatologických ordinací pro registraci nových pacientů. Město hledá i další možnosti podpory nových stomatologů, jako je poskytnutí bezúročné zápůjčky. Na konci roku budou tyto pobídky vyhodnoceny.
Děkuji za dotaz.
Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru.

21. 7. 2019
Předmět: Pohotovost v našem městě
Dotaz: Nejhorší věc, kterou radnice udělala je, že zrušila pohotovst v našem městě ! Zažila jsem v pátek odpoledne staršího pána turistu, který neprodleně v našem městě hledal pohotovost, ale marmě, nutně potřeboval ošetřit a nebylo kým, tak jsem mu doporučila nemocnici, nevěřícně kroutil hlavou.Na všechno ostatní město vynakládá prostředky, ale na základní zdravotní pomoc v nouzi ne !!! Ostuda našeho města ! Stěhuji se z tohoto města,nelíbí se mi tady !! Nic mě v tomto městě nedrží, město zaostává !!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Vráblová,
naše město je jedním z mála měst, které dlouhodobě zajišťuje a hradí lékařskou pohotovostní službu. Rada města po vyhodnocení počtu ošetřených pacientů lékařskou pohotovostní službou na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou ve všedních dnech, o víkendech a svátcích rozhodla, že bude od 1.7.2016 ve městě zajištěna lékařská pohotovostní služba pouze o víkendových dnech a o svátcích. Ve všední dny je možné využít urgentního příjmu v Nemocnici Nové Město na Moravě, která je špičkově vybaveným pracovištěm, má k dispozici veškeré zázemí RTG, CT, UZ, laboratoř, konsiliární služby odborných lékařů, expektační lůžka,zákrokové a operační sály atd. V neodkladných zdravotních případech je možné volat rychlou záchrannou pomoc na čísle 155.
Ing. Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního

19. 7. 2019
Předmět: Vyspravení dír na komunikaci
Dotaz: Budou prosím vyspraveny díry na komunikaci, které se opět vytvořily směrem od hlavní silnice 1/37 na Grejdy, děje se to každý rok ty díry, tak se ptám, zdali budou opět vyspraveny stříkacím asfaltem.Tyto díry jsou poměrně nebezpečné nejenom pro cyklisty, ale i pro řidiče,Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
další etapa tryskaných vysprávek bude probíhat na podzim, s opravou počítáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 7. 2019
Předmět: Hromady hlíny v průmyslové zóně
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, co se děje na průmyslové zóně s častým přesunem hlíny někam pryč, je to tam stále silně neupraveno ! Proč to tam nemůže vypadat jako kolem Teleflexu, kde je ta úprava naprosto vzorná. To nemáte páku aby to kolem těch fitrem pěkně upravili ? Nejškaredější je to za Vamafilem a tou firmou vedle ní, co tam má to harampádí, tu techniku a ten nepořádek.To na ně město nemůže zapůsobit,aby to vše bylo upraveno, osázeno trávou,popř. stromy ? Ten nepořádek řešte !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kvapile,
firma Vamafil provádí přístavbu haly. Terénní úpravy a osetí bude provedeno po jejím dokončení a jeho kontrola proběhne v rámci kolaudace stavby, stejně jako u stavby u ulice Jamské.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 7. 2019
Předmět: mistostarostove, koordinatori
Dotaz: Dobrý den, je již hotova Funkční analýza koordinátorů, kterou slíbil vytvořit pan starosta na zastupitelstvu v prosinci 2018? Kde si ji mohu prohlednout?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
Ano, analýza byla vyhotovena a mají ji všichni zastupitelé k dispozici. Pokud se o problematiku zajímáte, požádejte prosím tajemnici úřadu, která má personální agendu a organizační strukturu na starosti, o schůzku. Jsem přesvědčen o tom, že velice ráda s Vámi analýzu osobně projde a dodá potřebný kontext.
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

18. 7. 2019
Předmět: Přechod pro chodce na Jihlavské ulici.
Dotaz: Dobrý den, na Jihlavské ulici, před ZDARem je autobusová zastávka. Autobusy jezdí především senioři a děti,kteří mají velký problém dostat se na druhou stranu této opravdu hodně rušné silnice.Je to velmi nebezpečné,zvlášť v zimě,když je ráno tma a řidiči zrovna ohleduplní nejsou!!Stejný problém musí mít i lidé, kteří chodí do firem, které zde jsou. Jediný přechod je u ENPEKY, odtud ale nevede směrem na Jihlavu žádná cesta, jedině po trávě, v zimně vůbec.Jak a kdy toto budete konečně řešit?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Anno P.,
na této ulici musí dojít ke koordinaci 3 investorů: města, Kraje Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic. Již proběhla první jednání a předpokládá se, že k celkové rekonstrukci Jihlavské ulice dojde po výstavbě propojky mezi ulice Jihlavská x Brněnská. Zatím nejsme schopni určit bližší termín, mohlo by tedy jít o rok 2023 – 2024.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 7. 2019
Předmět: kácení
Dotaz: Dobrý den je možně že nyní ce vykácí kompletní les kolem přehrady Staviště i stromy co nejsou poškozené , polámaní nebo vyrácené. Dnes 18.7. to celá den harvestorem kacejí plošně vše co jim stojí v cestě
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Lukáši,
vlastníci lesů na Stavišti se snaží zpracovat nahodilou těžbu a předejít tak dalšímu šíření kůrovců. Využití harvestorů je v této situaci nezbytné. Porosty mají otevřené porostní stěny, jsou často přeštíhlené a ponechání několika - v tuto chvíli ještě zdravých - stromů by v této situaci vedlo k jejich pádu při nejbližším větru, což znamená i bezpečnostní riziko. Část stromů, kterou může laik vnímat jako „zdravou“, je také napadena kůrovcem.
S pozdravem
Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

18. 7. 2019
Předmět: rozvoj města
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mne, zda pasport komunikací nebo generel dopravy upozorní i na takové věci, že např. chodníček https://mapy.cz/s/3vLk5 je dosud nedostavěný (nevydlážděný). Tímto bych chtěl také požádat, aby se chodník dokončil, myslím, že rozvoj města je v podobných ohledech zanedbáván. Proč budovat nové ulice např. na Klafaru, když ještě nemáme dokončeny ani stávající sídliště? V rozpočtu města absentují výraznější investice do Libušínu, okolí kulturního domu a přitom jsou velmi potřebné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Stale,
generel dopravy a pasport komunikací nezajistí zařazení drobné akce typu dokončení chodníku do Akčního plánu nebo plánu připravovaných investic. Posoudí hlavní, zásadní problémy městské komunikační sítě a navrhnou jejich řešení.
Možnosti řešení vašeho námětu projednáme, informace získáte u komunitní koordinátorky, tel. č. 566 688 396 nebo emailu: radka.remarova@zdarns.cz.
Pro vaši informaci, na webových stránkách města je zveřejněný Akční plán města, kde najdete harmonogram připravovaných akcí (https://www.zdarns.cz/media/files/strategie-rozvoje/dokumenty/akcni-plan.pdf) i vámi zmiňovaný Libušín a okolí Kulturního domu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 5. 2019
Předmět: senior taxi
Dotaz: dobrý den,je ve ŽDÁŘE provozována služba seniortaxi,pokud ano,od jakého věku lze využívat,je provoz dotován a jaké jsou ceny pro uživatele.-děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, v současné době není v našem městě provozována služba Senior taxi. V minulosti byla tato služba poskytována jednou obecně prospěšnou společností, která ji ale zrušila. Od doby podání Vašeho dotazu se uskutečnilo několik jednání s touto společností, zda by byla schopna Senior taxi zajistit. Zatím není znám výsledek. Pokud se podaří tuto službu zajistit, tak s tím budeme veřejnost informovat.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou

15. 7. 2019
Předmět: Strava v domově s pečovatelskou službou
Dotaz: Dobrý den, docela mě zarazila informace, že v domově s pečovatelskou službou na ul. Dolní není možnost výběru stravy (obědy) a je pouze jeden druh jídla. Většina jídel je tučných nebo nevhodných pro seniory, které mají dodržovat různé diety a nemůžou všechny potraviny. Jsou potom odkázáni na příbuzných, co jim uvaří popř. musí jíst obědy, které jim zdravotně přitěžují. Přitom dodavatel stravy dává na výběr více jídel. Jak je to možné? Bude se to konečně nějak řešit?
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, zajištění stravy pro pečovatelskou službu zajišťuje firma na základě výběrového řízení, neboť se jedná o velkou zakázku. Výběrové řízení zajišťuje ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, kde zohledňuje více kritérií. Mimo jiné i zajištění stravy ve více variantách. Doposud se nenašel dodavatel stravy, který by byl ochoten zavážet více druhů obědů v jídlonosičích. Každý jídlonosič je konkrétního občana a je označen jmenovkou. V příštím roce bude opět vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stravy pro pečovatelskou službu. Třeba se najde dodavatel, který bude ochoten zavážet více druhů obědů.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou

17. 7. 2019
Předmět: Nabídka pracovních míst
Dotaz: Dobrý den,
v sekci Nabídka zaměstnání příspěvkových organizací a organizací s účastí města - volná místa PO SPORTIS - jsou zveřejněny nedostatečné informace o prac. místech, např. platové ohodnocení. Je obvyklé (ve veřejné správě napříč republikou) uvádět i platové podmínky, aby uchazeč neplýtval energií a časem hlásit se na místo, o němž neví, jak je ohodnoceno. Je možné uvést rozsah platového ohodnocení u pracovních míst zaměstnanců? Řídí se odměňování platovými tabulkami dle platného NV?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Němcová,
Nabídku volných pracovních míst příspěvkových organizací si řídí přímo ředitelé těchto organizací. Městský úřad pouze pomáhá s inzercí těchto volných míst na webových stránkách města a do zveřejněného obsahu nezasahuje. Se svým dotazem se proto obraťte přímo na uvedenou kontaktní osobu v daném inzerátu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

16. 7. 2019
Předmět: oprava komunikace Libišín
Dotaz: To nemyslíte vážně, že budete opravovat na Libušíně jen kousek komunikace u zastávky městské dopravy, jak jsou tam ty značky na vozovce sprejem, co to má za význam tak polovičatá práce,když ta vozovka je zničená celkově.To zase bude zaflikovaná část vozovky a co zbytek zdevastované silnice, celá pravá strana, to necháte ten zbytek neopravený ? To si z těch občanů již opravdu děláte legraci ! Za co jste utratili ty peníze z prodeje domů,vždyť to není nikde vidět !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na zbytku komunikace budou na podzim provedeny vysprávky. Plošná oprava celé ulice není pro letošní rok v rozpočtu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: pokácení stromu
Dotaz: Píšu vám již po druhé, nejsem jistě sama, ale opět se jedná o velký strom nad Mateřskou školkou na Průmyslovce. Zrovna zase velký vichr a zase se máme bát, kdy se zhroutí k zemi, nebo na barák? Lítají šišky a větve doslova do oken, tak určitě všichni v bytech zase trneme, co se stane...???? Až se stane, bude pozdě. Prosím, žádám- promyslete tento velký strom, aby byl odstraněn, je to vážně o strach. Bylo už takových stromů víc co spadly, tak se snažím žádat o projednání znovu....Děkuji Mayerová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Mayerová,
na místě, kde se nachází předmětný strom bude provedeno místní šetření, při kterém bude zhodnocen stav stromu. Následně budou v případě zjištění defektů provedeny příslušné kroky. V tomto případě je však k pokácení tohoto stromu nutné povolení ke kácení, které na základě posouzení stavu dřeviny vydává orgán ochrany přírody.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 7. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jak u vás ve Žďáru budete sekat na podzim travnaté plochy, které nyní nejsou sekány (např. mezi zastávkou autobusu a městským úřadem).
Moc děkuji za odpověď!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Bednářová,
květnaté louky ve městě budou na podzim sečeny, týká se to tedy i plochy mezi zastávkou autobusu a městským úřadem. Termín sečení bude zvolen dle aktuálního stavu porostu, klimatických podmínek a následně bude zveřejněn na webových stránkách města. Na základě stavu porostu v jednotlivých plochách bude zvolena i technika, a co nejvhodnější způsob posečení travnatých ploch. Předpokládáme sečení pomocí křovinořezů. O dalším způsobu sečení jednáme.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 7. 2019
Předmět: Výsadba stromů
Dotaz: Snad jste již pochopili, jak důležitá je výsadba stromů, na Farčatech je jich žalostně málo a zejména kolem cesty,kde by bylo vhodné i více laviček.Samozřejmě celkově je nutno v našem městě dosázet více stromů, to platí i v průmyslové zóně, kde je jich opravdu málo.To nemůžete oslovit firmy ať se na tomto také podílejí ? Na Farčatech již konečně opravte ty nesmyslné bloky kamenů, co jste tam v minulosti dali, chodí se po tom hrozně !! To nemluvím o těch nešťastných mlátových cestách !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Brzku,
zeleň ve městě tvoří nepostradatelnou složku veřejného prostoru. Naší prioritou je zejména zajistit adekvátní péči již vysazeným stávajícím stromům a následně vysazovat dle finančních možností nové stromy. Na Farských humnech v letošním roce bylo vysázeno několik nových stromů a ve výsadbě a dalších úpravách budeme i nadále pokračovat dle Strategie revitalizace městského parku Farská humna, kterou vytvořila městská krajinářka a městský architekt. Jedna z firem, která má sídlo v průmyslové zóně se již podílela na výsadbě stromů na Farských humnech. V této spolupráci bychom rádi pokračovali i s ostatními firmami, které budou mít zájem na ozeleňování města.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 7. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstská jedná se o obě odbočky z hlavní silnice děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
další fáze tryskaných vysprávek bude probíhat na podzim. Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 7. 2019
Předmět: Vyčištění odtokového kanálku
Dotaz: Dobrý den, rád bych touto cestou požádal město o vyčištění odtokového podélného kanálku na parkovišti horní části ulice Pelikánova podél domu č.p.36. Rýna je již téměř zarostlá trávou a při současných přívalových deštích přestává sloužit svému účelu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění objednáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 7. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Opět děkuji za pěkné posečení trávy v naší části Stalingradu. Letos si nemám na co stěžovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
ráda Vaše poděkování předám kolegům a dodavateli.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 7. 2019
Předmět: květiny v betonových květináčích i jinde
Dotaz: Dobrý den, kdo NEMÁ na starosti úpravu a ošetřování květin v betonových květináčích na náměstí? I vzrostlý a statný plevel usychá a odchází. Tomu se říká živé město? Můžete provést nápravu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odpověď na obdobný dotaz naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8108


11. 7. 2019
Předmět: autobusové zastávky
Dotaz: Proč nejsou dodělané autobusové zastávky v průmyslové zóně, myšlono ty nedodělané prosklené boky !! Cestující to stále vedou v patrnosti, tak by bylo vhodné to dodělat, takových to nedodělků je nutné se příště vyvarovat. Ten, kdo toto navrhnul by si tam měl jít stoupnout při nevlídném počasí !! Opět žďárská kuriozita !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Milý pane, zastávky na ulici Jamská slouží výhradně pro cestující linkovou dopravou a město přístřešky tedy nemuselo vůbec pořizovat, není to jeho povinností. Původní záměr byl trochu jiný a proto došlo k „nedorazu“ v typu přístřešku. Jak jsem psal dříve, náprava je možná, vše je zadáno a proběhlo i měření. Boky budou doinstalované při souběhu s jinou dodávkou, abychom sem servis „nehonili“ a neplatili cestu dvakrát. Instalace boků by měla proběhnout nejpozději do nástupu podzimního nevlídného počasí.
Díky za Váš zájem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 7. 2019
Předmět: květiny v betonových květináčích i jinde
Dotaz: Dobrý den, kdo má či nemá pečovat o květiny v betonových květináčích na náměstí? I vzrostlý a statný plevel usychá a odchází. Tomu se říká živé město? Podobný dotaz jsem posílala 3.7. Od té doby změna: uschlý plevel je zalitý deštěm. Můžete provést nápravu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, o odpověď na Váš dotaz jsme požádali krajinářku města:
Tento typ nádob je ve veřejném prostoru morálně zastaralý a nádoby budou výhledově odstraňovány. Z tohoto důvodu byly ponechány pro akci typu "guerilla gardening". Spolupracujeme s dětmi ze základních škol a kroužků a ukazujeme jim principy pěstování formou přímého výsevu, prezentujeme spektrum agro plodin a ukazujeme dětem, jak je "energeticky" a ekonomicky náročné pěstovat rostliny v takovýchto extrémních podmínkách města. Bohužel tropické týdny urychlily vývoj rostlin a přestože je červenec, máme na náměstí říjen. Doporučila bych ale sledování nádob, protože budete možná ještě překvapeni novou vlnou výsevu...

ing. mgr. lucie radilová, dis.

4. 7. 2019
Předmět: Parkoviště mezi domy 17 a 15- Purkyňova ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych Vás znovu poprosit o vyznačení parkovacích čar na ulici Purkyňova mezi domy 17 a 15. Díky vyznačeným parkovacím místům se zvýší počet parkovacích míst díky systematickému parkování.
Bylo by také na zváženou zda nepoužít lepší barvu či lépe nepřipravit podklad protože barva zde vydrží pouze rok.
Předem Vám děkuji a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši žádost povedeme v patrnosti. Vzhledem k čerpání rozpočtu určeného na dopravní značení je však pravděpodobné, že se v letošním roce na všechny žádosti nedostane.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 7. 2019
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: Dobrý den, existuje možnost legálního parkování na náměstí i mimo vyznačená parkovací stání? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Parkovat na náměstí lze pouze na místech k tomu určených a náležitě označených; stát lze všude tam, kde to obecná nebo místní úprava provozu na pozemních komunikacích nezakazuje.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

11. 7. 2019
Předmět: Vysvetleni
Dotaz: Vážená paní doktorko. V jedné své níže uvedené reakci sdelujete: "V případě Lepšího místa se uvažuje o zavedení podobného projektu v rámci Portálu občana." Můžete prosím objasnit, co to je ten portál občana? Nevím, že by Žďár něco takového měl. Je nějaký předpokládaný termín spuštění a cena za tuto službu? Osobně moc nestojím o nějakou další aplikaci, ale město potrebuje systém pro efektivní sběr požadavků občanů a evidenci jejich zpracování a realizace. Podaří se to v nějakém dohlednem čase?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
„Dobrý den pane Stále,
jednoduše jde říci, že Portál občana Vám umožní zaplatit odpady, poplatek ze psa, zvláštní užívání veřejného prostranství přes aplikaci na webu města a po přihlášení se Vám zobrazí vybrané informace z informačního systému a umožní on-line komunikaci s úřadem. Můžete zde kontrolovat své závazky vůči městu, platby (konto plátce), podávat žádosti (prostřednictvím úplného elektronického podání), objednávat se a řešit své životní situace, a to vše z pohodlí domova. Aplikace také bude přizpůsobena pro zobrazení a ovládání přes mobilní zařízení. Navíc jak píšete, šlo by tak o efektivní sběr požadavků občanů a evidenci jejich zpracování. Uvažuje se o tom v souvislosti s Projektem Smart City a v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele této služby. V rámci Projektu Smart City se jedná o jednu z forem zdokonalení služeb městského úřadu směrem k občanům. Termín spuštění duben příštího roku.“
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

11. 7. 2019
Předmět: Přibývání úředníků
Dotaz: Proč stále přibývá úředníků na našem MěÚ ? Místo aby jste šetřili a kumulovali práci úředníků, tak stále nepravidelně Vám přibývají úředníci, proč ! To je na tom město tak finančně dobře ? Nebo nedovedete vytvořit usporné programy v rámci zaměstnanosti úřadu ? Mnoho činností místo dvou úředníků by zvládl jeden.Kumulace pracovních činností by byla dobrá a alespoň by úředníci převedli,že to zvládnou i v menším počtu! Což dříve zvládali. Kvalita práce tomu nedopovídá.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Burešová,
nevím, odkud jste získala tuto informaci. Za dobu mého působení v roli tajemnice městského úřadu nedošlo k navýšení počtu úředníků ani o jednoho. Počet úředníků je stanoven organizačním řádem, který schvaluje rada města a ten nebyl v poslední době měněn. Navíc máme nižší počet úředníků než bychom mohli mít na rozdíl od jiných, podobně velkých, měst, a to již dlouhodobě.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

12. 7. 2019
Předmět: potkani
Dotaz: Na ul. Dolní a Libušíně se čím dále více vyskytuji potkani, myši a krysy už s tím něco konečně udělejte běhají kolem kontejnerů, čím dál méně se bojí lidí, samozřejmě se bojíme o děti a následné otravy. Pokud jste nějaké nástrahy dali, tak jsou neúčinné, snad se nerozšíří nějaké nemoci !!!!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
nástrahy byly položeny již dvakrát. Až tři týdny trvá než se projeví účinek.


Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

10. 7. 2019
Předmět: Silnici na Purkyňově ulici
Dotaz: Dobrý den, z územního plánu jsem se dozvěděl že Žďár má v plánu udělat na Purkyňově ulici mezi domy 17 a 15 silnici místo parkovište které je tam nyní.
A tak se ptám který "chytrolín" vymyslel z klidné ulice udělat rušnou ulici kde bude jezdit jedno auto za druhým protože se z této silnice stane takový malý neoficiální obchvat.
Kde budou parkovat auta když zrušíte 18 parkovacích míst na ulici kde je už problém s parkováním teď.
Jaké jsou možnosti boje proti tomuto "nesmyslu" a kdy se má stavět.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šafránku,
dopravní síť je takto stabilizovaná od roku 2006 v rámci dopravního řešení územního plánu. Autorem je firma zpracující územní plán města, architekt urbanista a dopravní specialisté. Řešení prošlo veřejným projednáváním a schvalovacími procesy orgánů státní správy a samosprávy.
Stavba není zařazena do Akčního plánu města, ani do přípravy investic.
Své stanovisko můžete vyjádřit v rámci projednávání změn územního plánu města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 7. 2019
Předmět: Komunikační kanaly
Dotaz: Dobrý den, rada města ve svém usnesení 1074/2017/OPM nikoli zvala na vědomí nýbrž uložila konkrétní úkoly.... A mně zajímá, jak byly plněny.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Koutný,
odkazuji na svoji odpověď v dotazovně ze dne 8. 7. 2019. Vzhledem k tomu, že dotazovna má svá pravidla např. příslušný počet znaků, navrhuji, pokud budete mít zájem dostavit se na městský úřad a projednat Váš požadavek osobně.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

8. 7. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dne 27.6. jsem si byla vyřídit nové doklady - matrika, občanka, řidičák, pas, vše hotovo za 35 minut, všechny dámy v kancelářích byly velice milé a ochotné. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Prokopová,
Vaše poděkování ráda vyřídím. Je to ocenění toho, že svoji práci děláme dobře a zůstáváme i nadále přívětivým úřadem pro naše klienty.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

7. 7. 2019
Předmět: informace k usnesení
Dotaz: Dobrý den, můžete nás prosím informovat, jak bylo naplněno usnesení přijaté radou města pod č. Usn. 1074/2017/OPM ? Případně pokud toto usnesení nebylo dosud naplněno předejte tuto informaci jednotlivým členům rady města a kontrolnímu výboru, aby mohla být sjednána náprava. Kdo dohlížení nad tím, zda jsou přijatá usnesení naplňována? Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Koutný,
Materiál byl projednán RM na jejím zasedání dne 26.6.2019. RM vzala návrh sjednocení na vědomí. Aplikace Lepší místo byl systém, který město využívalo pro své občany od roku 2015. Provozovatel služby oznámil ukončení fungování a nabídl přechod k nové aplikaci, ovšem cenově pro město nepřijatelné. Ze strany města byla služba ukončena."Dotazy a náměty" fungují dále s menšími vylepšeními.V případě Lepšího místa se uvažuje o zavedení podobného projektu v rámci Portálu občana.
Naplňování usnesení-funguje interní program přehledu plnění usnesení ZM, kdy vedoucí odborů a odd. včetně kom.koordinátorky zaznamenávají průběh jejich plnění. Aktualizace plnění usnesení je prováděna průběžně.V případě usnesení RM je v současné době připravován podobný interní program, který bude plnit stejnou roli jako v případě plnění usnesení ZM.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

8. 7. 2019
Předmět: - pokračování
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
V rozpočtu města pro rok 2019 byla schválena realizace parkování na této ulici, přičemž rozpočet i jeho návrh a následná rozpočtová opatření byla a jsou zveřejněna na stránkách města včetně této konkrétní akce. Rozpočet i rozpočtová opatření řádně schválilo zastupitelstvo města.
Příprava a výstavba parkovišť na ulici Palachova byla právě pro složitou celkovou dopravní situaci v místě upřednostněna před řešením obdobných problémů v jiných částech města.
Nyní prováděná stavba nevyřeší bohužel celkovou dopravní situaci a uspořádání veřejných prostor v této lokalitě. Měla by ale s upraveným dopravním značením přinést výrazné zlepšení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Parkoviště na ulici Palachova u vchodu 19 a 21
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní
Příprava výstavby parkovacích míst na ulici Palachova byla dokončena v roce 2018, byla řádně povolena formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce MÚ (i elektronické). Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k tomuto zveřejněnému záměru vyjádřit. K povolení vydali své kladné vyjádření/stanovisko kromě jiného PČR, Krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí a další dotčené orgány. Povolení stavby parkoviště nabylo právní moci dne 19.10.2018.
I v průběhu přípravy akce byly podávány informace o postupném řešení dopravní situace na ul. Palachova a bylo reagováno i na jednotlivé dotazy občanů ohledně řešení dopravní situace a přípravy rozšíření parkování na této ulici. Zájemcům o bližší informace byly různými cestami takové informace poskytnuty, např.:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6870
https://www.zdarskypruvodce.cz/v-palachove-ulici-chybi-parkovaci-mista-ma-pribyt-parkoviste/
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=181

11. 6. 2019
Předmět: odstavená vozidla Brodská 1911-1915 xxxx
Dotaz: Od 29.8.2018 se již po několikáté ptám na odstavená vozidla kolem domu Brodská 1911-1915: SPZ -3J9419-5J31887-3J60076 + bez SPZ šedý renault. Jaký je v této situaci posun. Zajímala by mě reakce majitelů, předpokládám, že byli Vámi osloveni. A také prosím o informaci, kdy se tedy vozidlo (jeho stav) považuje za vrak. Podle mého názoru propadlé STK přeci značí, že auto nesmí na vozovku. Tedy jediná možnost podle mého je odtah, majitelé si toho jsou snad vědomi? Prosím o rychlejší řešení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, uvedená vozidla dle současné legislativy mnoho znaků vraku nevykazují, přesto nějaké možnosti jsou, V současné době řešíme vážnější případy, přesto se na tato vozidla znovu podívám co nejdříve. Zatím jsou v tzv. manipulační době. Problematiku vraků řeší tzv. silniční zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláška č. 104/20002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, případně zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Pokud budete chtít znát podrobnosti, zavolejte mně na tel. čísla uvedená na webových stránkách města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 7. 2019
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Zdravím,
prosím je třeba provést opravu VO v ulici Drdlova ZR1 stožár č.800 již několik dní nesvítí. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za poznatek, opravu jsem obratem objednal.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních

2. 7. 2019
Předmět: spadané velké větve
Dotaz: Po včerejší bouřce jsou spadené větve v parku na Libušíně, pod 2 topoly u štítu domu Libušínská 25 a některé větve tam už leží hodně dlouho. Prosím o úklid.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Jarošová,
úklid větví po bouřce v nejbližší možné době proběhne i ve vaší lokalitě. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: opakování hlášení městského rozhlasu
Dotaz: Vážený pane vedoucí, obracím se na Vás s dotazem: proč se text hlášení městského rozhlasu neopakuje. Začátek hlášení často nestihnu. V minulosti toto bylo obvyklé.
Zdravím Vás a přeji hezký den
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
tento dotaz spadá do působnosti úseku tajemníka a správy MěÚ, zajistili jsme pro Vás odpověď.
Hlášení městského rozhlasu probíhá vždy ve středu a v pátek. Následně je možnost dohledat hlášení na stránkách města www.zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/, popřípadě si zavolat na linku 566 688 189, kde lze také získat informace k obsahu hlášení. Vzhledem k rozsáhlejším zprávám v hlášení se celé hlášení již neopakuje. Opakuje se pouze mimořádné hlášení (hlásí se 2x).
S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a OŽÚ

11. 6. 2019
Předmět: parkoviště Palachova
Dotaz: Nesouhlasíme s budováním parkoviště v těsné blízkosti našich oken na úkor zeleného pásu s šeříky. Nechceme "čuchat smrad" z výfuků ani poslouchat startování aut pod ložnicí a škrabání námrazy v zimě. S televizí mám domluveno, že jim natočím stav před budováním (mám zdokumentováno) a stav po dokončení. Během srpna přijedou udělat rozhovory. Taková arogance moci z Vaší strany si nezadá s konáním totalitního režimu. Na občanech a kvalitou jejich života Vám nezáleží!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
Návrh nových parkovišť na Palachově ulici reagoval kromě jiného na požadavky vznesené prostřednictvím SBD ohledně rozšíření parkování v této lokalitě a na stížnosti občanů na nevhodné a nelegální parkování vozidel v lokalitě, nejen před domy, kde se nyní budují parkoviště. Dopravní situaci v lokalitě Palachova nelze řešit odděleně pro jednotlivé vchody nebo domy.Blíže viz odpověď na dotaz „Parkoviště na ulici Palachova u vchodu 19 a 21“.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 7. 2019
Předmět: Laguna na Farčatech
Dotaz: Po každém dešti se Vám objevuje laguna vody před nově zrekonstruovnou budovou na Farčatech ? Máte někde chybu, tak jí vyřešte, že by se nekvalitní práce projevila i tady ? Začíná se to stávat pravidelností,kdy nekvalitní práce v našem městě je na denním pořádku.Vedení města to nevadí ? To by tedy mělo ! Pokud vím tak nesou za svoji činnost plnou odpovědnost voličům.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Harvánku,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, o problému víme a pracuje se na jeho odstranění. Nejde o chybu ani o závadu stavby, v území se po odstranění horní vrstvy zeminy, projevuje nepropustné podloží.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 6. 2019
Předmět: nesvítí veřejné osvětlení na Libušíně
Dotaz: Proč už několik dnů nesvítí veřejné osvětlení na Libušínské ulici. Jedná se o lampy č. 321, 329, 330, 332, 334, 335, 356, 357, 392, 393, 395, 396 a 397. Děkuji za nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, o problému jsem se nedozvěděli obratem. Porucha je na kabelovém vedení.K úterý 2. 7. by již většina svítidel měla být funkční.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: propadný poklop
Dotaz: U prodejny COOP na ulici Okružní ve Žďáru na Sázavou 3 je propadlý kanál. Je zde nebezpečí nějakého úrazu. Můžete zajistit opravu.

Přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nejedná se o poklop ve správě města. Váš podnět jsme předali k řešení vlastníku pozemku a zařízení.
Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 6. 2019
Předmět: silnice-tankodrom
Dotaz: Bude se opravovat část silnice od Primy alespoň k Penny ? Je to strašné,vždyt by to stačilo vyfrézovat a položit nový asfalst,kde je zase problém.Silnice v našem měste jsou v celkově špatném stavu.Je jich více,ale tyto hlavní tahy by měly bý nutně opravené ! Proč to v jiných městech jde a u nás stále ne ? Je zvoleno nové vedení a zatím niic nepřineslo pro občany !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dotace na celkovou opravu Strojírenské v uvedeném úseku nám nebyla přidělena. V současnosti tedy město zvažuje alespoň dílčí opravy této komunikace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: péče o chodníky
Dotaz: Kdo pečuje o chodník u pošty ve Žďáru nad Sázavou 2, zda majitel přilehlého pozemku nebo město. Je to až nechutné jak to tam vypadá. Je potřeba se na tato místa občas jen podívat a uklidit.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
chodník je ve vlastnictví města, úklid jsme objednali. Děkujeme za podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 6. 2019
Předmět: ulice Komenského - řešení dopravy
Dotaz: Dobrý den,ve žďárském deníku pan místostarosta navrhuje řešení dopravy na Komenského-udělat jednosměrku.Bydlím zda od roku 1975 tak si myslím,že mohu hodnotit.Vybudováním jednosměrky se problém pouze přesune za školy,kde nejsou ani chodníky a auta budou jezdit mezi žáky.Bude to více nebezpečné.Řešením by jistě bylo vybudování parkoviště vedle HP(místo tam je) a zákaz stání mezi vchody do škol nyní se auta vyhýbají po chodníku nebo alespoň parkování na vnějším oblouku, aby bylo jedoucí auta vidět
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za námět, uvedenou věcí se město nyní zabývá. Řešení ještě nebylo vybráno, nicméně vždy se bude jednat o kompromis, který někomu přinese zlepšení stavu a někoho se dotkne určitým omezením. Ještě jednou Vám děkuji za námět a za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: uzavírka Libušínské ulice
Dotaz: Prosím o vysvětlení: Termín uzavírky: 21. 5. 2019 - 30. 7. 2019
Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou:
- ulice Tyršova
- ulice Libušínská
- centrální parkoviště ul. Neumannova
- ulice Nová
Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ve Žďáře nad Sázavou, objízdná trasa bez značení s využitím místní znalosti
Zodpovědná osoba: za MěÚ - OKS: p. Jiří Kasper,
Zajímalo by mne, co tu dělají a proč je na webu města uzavírka Libušínské ul., když tu nikdo není vidět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Jedná se o uzavírky v řádu cca 1 – 2 dny během uvedeného období- např. při opravách komunikací nebo vodorovném dopravním značení. Jednotlivé konkrétní termíny budou zvoleny dle kapacit dodavatelů a s dostatečným předstihem avizovány dopravním značením.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Hlína
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kde je možné koupit si hlínu, kterou potřebuji k vyrovnání stavajícího mého pozemku u mého domu, je toto někde možné ? Pokud ano, na koho se mohu obrátit, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město neprodává hlínu, jakékoliv manipulace s ní podléhá kromě jiného i zákonu o odpadech a je nutné v souladu s tím s hlínou nakládat. Stavební a obdobné zakázky města včetně manipulace se zeminou a jejím odstraněním nebo dalším využitím pro náš odbor zajišťují smluvní dodavatelé - především stavební firmy. Zvažte, zda kontaktovat např. stavební firmy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Dopravni znaceni
Dotaz: Dobry den. Bude spolecne s vystavbou parkovacich mist reseno vami zminovane dopravni znaceni parkovani na silnici podel RD?! Auta stale parkuji ve vjezdech, pres velke dodavky neni videt zda neco jede nebo nejede jak odspodu tak seshora!!! Nejednou doslo malem ke stretu vyjizdejiciho auta od rd a auta jedouciho po silnici prave kvuli takto zaparkovanym autum, kdy ani jeden nemohl toho druheho videt. Diky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět předáváme městské policii, aby zvýšila dohled nad nepovoleným parkováním před vjezdy k RD na Palachově ulici.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: skládka na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, dne 20.3.2019 paní Kozáková slíbila, že bude uklizena skládka dřevěného odpadu na Vysočanech - ul. Na Úvoze X V Lískách, u Staviště (u kontejnerů na tříděný odpad). Do dneška se nic nestalo, ba naopak skládka se stále rozšiřuje. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid okolo kontejnerů se provádí 2x týdně. Měla jsem za to, že je vše uklizené – sice to často není vidět, ale pokud tam je něco od března je to špatně.
Hned zařídím úklid.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: hřiště - Sázavská
Dotaz: Dobrý den, prosím o posekání oploceného hřiště na ulici Sázavská - mezi ulicemi Uhlířská a U křížku
Děkuji
MK
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kuchařová,
posečení tohoto hřiště je objednáno na začátek tohoto týdne.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč se více neseče tráva na sídlištích.Děťi si hrají v trávě vysoké až hrůza.a domů chodí plné klíšťat a pošťípané od hmyzu.To si mají hrát na silnicích mezi autama.Je to opravdu takový problém sekat trávu častěji??? V minulých letech bylo kritizováno sečení města,ale letos je to opravdu strašné.Každý přece ví,jak jsou klíšťata nebezpečná ,...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Šimková,
travnaté plochy na sídlištích jsou zařazeny ve III. intenzitní třídě údržby, to znamená, že se sečou standardně 3 krát až 4 krát za rok dle aktuálního počasí i s ohledem na finance. Nyní probíhá postupně již druhá seč sídlišť, která byla zahájena ještě dříve, než v minulém roce s ohledem na průběh počasí. Oficiální dětská hřiště sloužící pro hru dětí jsou zařazena ve II. intenzitní třídě údržby, sečou se tedy 4 – 6 krát za rok. Není nám lhostejné zdraví občanů, zvláště dětí, intenzivnější plošné sečení sídlišť i s ohledem na průběh počasí a vedra nepřipravujeme. Pokud se Vám jedná o nějakou konkrétní plochu, ke které máte připomínky, obraťte se na mne prostřednictvím e-mailu Eva.Krestanova@zdarns.cz nebo na Tel: 566 688 184, 777 454 791.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy - pochvala
Dotaz: Dobrý den,
byl jsem mile překvapen posečením trávy na ulicích Nerudova a Vančurova.
Sečení bylo provedeno rychle a kvalitně. Vyřiďte prosím pochvalu všem zúčastněným.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Štyle,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, Vaši pochvalu pracovníkům firmy zajišťující sečení předáme.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 6. 2019
Předmět: Problém s potkany
Dotaz: Dobrý den.
Bylo by možné mimo asi plánovanou plošnou deratizaci provést zásah v prostoru Studentská 44 - Studentská 50 - Dolní 37? Při troše štěstí nebo trpělivosti je možné i za bílého dne spatřit pobíhající potkany, zejména v okolí keře před vchodem Studentská 50. Nedaleko je nové dětské hřiště.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Nástrahy byly položeny již před dvěma týdny. Následná kontrola a jejich doplnění proběhnou v tomto týdnu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

25. 6. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,25:4:jsem psala dotaz ohledně označení modrého kontejneru na ulici Studentská na větší krabice/rozložené/ karton atd.označením,na co je větším nápisem,aby lidé,kteří pořád dávají celé krabice a kartony pořád na zem vedle modrého kontejneru do kterého se nevejde větší papír.Viděla jsem takto označený kontejner u domu poblíž prodejny FLOP u Zelené Hory,psala jste ,že ho necháte označit a ještě tam do dnes nic není nalepeno.Někomu vyhovuje dát tam celé krabice,než se namáhat je rozložit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkuji Vám za upozornění – zaurguji to.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 6. 2019
Předmět: parkovaní
Dotaz: dobrý den , chtela jsem se zeptat na Purkynovu ulici...mate pry v planu vystavbu hriste , verejneho ohniste a taky cviciste koni...mate taky v planu v techto mistech rozsirit parkoviste? Už ted mame , o tady bydlíme zaparkovat auta ...pokud sešm bude jezdit vice lidi , my co tady bydlíme nezaparkujeme uz vubec....ted zde ubylo jedno misto kvuli vyjezdu ze zahrady , kvuli stavbe....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odbor komunálních služeb nemá v současnosti v přípravě výstavbu nových parkovacích míst na Purkyňově ulici.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Ano, rozšíření parkovacích míst se připravuje.

S pozdravem
Ing. Irena Škodová
odbor rozvoje a územního plánování

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat proč se více neudržují (nesečou) dětská hřiště na Stalingradě.Děťi si hrají ve vysoké trávě a často chytnou klíště.Pochopila bych,kdyby si hráli na trávnicích ,ale děťi se pohybují na místech,kde jsou pískoviště a hrací prvky.Každý přece ví,jak jsou klíšťata nebezbečná,tak bych se chtěla zeptat jako máma malých děťí,jestli je tento problém řešitelný.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suchánková,
na sídlišti Stalingrad jsou 3 oficiální dětská hřiště, která se sečou ve II. intenzitní třídě, tedy častěji než travnaté plochy plošně po sídlišti. Pokud se Vám jedná o jednotlivá pískoviště nacházející se v travnatých plochách, nejedná se o oficiální dětská hřiště, sečou se tedy se stejnou četností, jako ostatní travnaté plochy v sídlišti. Jednotlivých pískovišť je však na sídlištích velké množství a séci je v jiném systému než plochy kolem není úplně vhodné. Způsobem sečení a provozu takovýchto pískovišť se znovu budeme zabývat. Pokud jsem Váš dotaz nezodpověděla dostatečně, je možné se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu: Eva.Krestanova@zdarns.cz nebo tel: 566 688 184, 777 454 791.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 6. 2019
Předmět: stezka
Dotaz: Máte v plánu dodělat stezku od Žďáru směrem k soše k Mamlasovi a dále kolem koní tam zadem s napojením na cestu jak má Kinký sádky atd.Zatím je to tam nedodělané nepěkne, nepohodlné,částečně štěrkové,ale dále tam je již blátiivá cesta nahoře ke koním. Tam by to chtělo dodělat, bylo by to nádherné výletní místo.Zatím je to tam škaredé, cesta špatná nekvalitní.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odbor komunálních služeb v současnosti rekonstrukci ani zásadnější opravu uvedených komunikací nepřipravuje, nemá toto zahrnuto v rozpočtu roku 2019. Děkujeme Vám za námět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, je v pořádku, že se nemusí dodržovat noční klid a o půl 3 ráno se seče tráva a pracovníci na sebe pokřikují?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
firma zajišťující sečení ve městě byla v této souvislosti oslovena. Bylo mi však sděleno, že o půl 3. ráno žádný z pracovníků firmy nebyl v práci a nekosil trávu. Firma zajišťující sečení je seznámena se závaznou vyhláškou města, která stanovuje noční klid.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 6. 2019
Předmět: Vysazené stromky u nádraží
Dotaz: Dobrý den,
na Chelčického ulici mezi parkovišti, naproti vchodu č. 8 jste vysadili 4 smrčky. Bohužel 2 z nich nevydržely dřívejší sucha a postupně uschly než jste je nechali zalít. Nyní jsou uplně rezavý. Budete je nejspíše muset nahradit novými.
Dále u AUTO ..., podél spojovací silnice k Mountfieldu, jsou vysazené jeřáby u plotu. Prostřední se bohužel neujal a je suchý. Budete ho nahrazovat nebo ho jen pokácíte?

S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Musile,
tyto suché dřeviny budou nahrazeny novými, budou však vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu, tj. na podzim. Dřeviny budou odstraněny v nejbližším možném termínu. Suchý jeřáb bude nahrazen ve stejném termínu, jako dřeviny v ul. Chelčického.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 6. 2019
Předmět: Secesní trávy
Dotaz: Opět jako v loňském roce není posekana tráva v U VOZU od ulice Povoznicka. Tráva je zde místy metr vysoka. Prosím o rychlou nápravu. Vřele děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Chtěl bych poprosit o posekání louky u centrálního parkoviště. Na této louce si hrály děti z okolních domů a nejen z nich. Nyní co je tráva větší jak děti tak si hrají na silnici u domu mezi auty, což mě se začínajícími prázdninami přijde jako nebezpečné.
Děkuji a přeji pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Šímo,
v této věci jsem Vám již poskytla potřebné informace prostřednictvím e-mailu, děkuji, že jste se na mne obrátil. Tato plocha bude z části posečena, z části ponechána jako květná louka. V blízkosti bytového domu bude vysečen prostor pro hru dětí a průchod občanů přes louku. Posečení předpokládáme v tomto týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 6. 2019
Předmět: Porosty okolo chodníků.
Dotaz: Jako nevidomý těžko nesu větve ve víšce hlavi na chodnících. Příklad Strojírenská před ˇÚřadem práce. . aA strach z klíšťat také nejni nic dobrého.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Lacino,
stav dřevin na Vámi uvedeném místě bude prověřen a v případě potřeby, budou větve zasahující do profilu chodníku či zasahující do podchodné výšky ořezány.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat proč se nesečou dětská hřiště na sídlišťi Stalingrad. Malé děťí si hrají v trávě a jsou plné klíšťat a každý přece ví ,že klíšťata jsou nebezpečná.Pochopím,že se tolik neseče tráva,ale dětská hřiště???Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suchánková,
na sídlišti Stalingrad jsou 3 oficiální dětská hřiště, která se sečou ve II. intenzitní třídě, tedy častěji než travnaté plochy plošně po sídlišti. Pokud se Vám jedná o jednotlivá pískoviště nacházející se v travnatých plochách, nejedná se o oficiální dětská hřiště, sečou se tedy se stejnou četností, jako ostatní travnaté plochy v sídlišti. Jednotlivých pískovišť je však na sídlištích velké množství a séci je v jiném systému než plochy kolem není úplně vhodné. Způsobem sečení a provozu takovýchto pískovišť se znovu budeme zabývat. Pokud jsem Váš dotaz nezodpověděla dostatečně, je možné se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu: Eva.Krestanova@zdarns.cz nebo tel: 566 688 184, 777 454 791.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 6. 2019
Předmět: pískoviště
Dotaz: Dobrý den.
Slíbili jste, že při zavážení písku do pískovišť nezapomenete na pískoviště Rákosníčkova hřiště.
Bohužel, sliby, chyby. Písku je tam pomálu. Bylo by možné sjednat nápravu?
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,
písek do tohoto pískoviště byl již objednán současně se všemi pískovišti ve městě. Dodavatel však toto pískoviště opomněl. Písek byl opětovně objednán a bude doplněn příští týden.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,

přestože na začátku jara jsem měl pocit, že se situace ohledně sečení trávy zlepšila, nyní už je zase skoro celé město zarostlé travou, snad ještě hůř než loni.

Jako alergikovi je mi to samozřejmě velice nepříjemné a působí mi to zdravotní problémy. Zvlášť nepříjemná je mi situace na Vodojemu.

Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Koudelo,
se sečením sídliště Vodojem je počítáno příští týden. Co se týče problematiky sečení, nelze objektivně porovnávat jednotlivé roky a termíny sečení. Tento rok tráva vlivem dešťových srážek za krátký časový úsek vyrostla doslova před očima. Není možné současně pokosit travnaté plochy ve všech lokalitách ve městě. Postupujeme nejen podle rámcového harmonogramu, ale i podle aktuálního stavu porostů. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 6. 2019
Předmět: úklid po bouřce
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné co nejdříve uklidit a srovnat mlatové cesty v parku "U Ivana". Po bouřkách jsou cesty zcela vymleté a chůzi nezpůsobilé. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 6. 2019
Předmět: mlátové chodníky
Dotaz: Mlátové chodníky u Ivana a dále pokračující směrem k mateřské školce Sluníčko jsou doslova vymleté od prutkých lijáků.Tyto Vámi stále propagované chodníky jsou naprosto nevhodné.Jediná jejich východa je, že jsou méně nákladné, jiný žádný užitečný efekt nemají !! V ostatních částech je to obdobné ! Oprava je nutná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 6. 2019
Předmět: Vytékající fekálie do rybníka
Dotaz: Dobrý den, na přítoku do Gottlerova rybníka (vyústění kanálu pod chodníkem mezi ulicemi Pelikánova - Neumanova) jsou po dešti na trávníku vyplaveny toaletní papíry a přítok zapáchá, což svědčí o tom, že je na tento přítok někde napojena splašková kanalizace. Myslím, že v dnešní době není přípustné odvádět fekální odpady do rybníka.
Prosím o prošetření a zjednání nápravy.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Do přítoku Gottlerova rybníka je vyústěna odlehčovací komora OK16. Při místním šetření 24.06.2019 cca v 13.00 hod. bylo zjištěno, že z odtoku z OK 16 nevytéká téměř žádná voda, voda vytékala pouze z dešťové kanalizace. Přes přepadovou hranu v odlehčovací komoře přepadají vody při větších srážkách, kdy přepadá odpadní voda silně naředěná srážkovými vodami. Správce jednotné kanalizace (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) provede přeměření výšky přepadové hrany. Děkujeme za vaše upozornění.

Ing. Magdaléna Kynclová
odbor životního prostředí

20. 6. 2019
Předmět: parcela 4577
Dotaz: Již před delší dobou jsem dostal odpověď, že majitel má rozšíření parcely 4577 propůjčeno bez možnosti na ní postavit pevnou stavbu, ale zatím vystavěl přístavbu domu a na mé připomínky mi bylo odpovězeno, že nelze předjímat záměry stavebníka. Sám jsem nedávno absolvoval kolečko zaměření pozemku, změnu hranic, změnu určení a změna majitelů - celé to trvalo necelých 14 dnů a okamžitě byla změna zanesena do katastru. Dle mého je jmenovaná přístavba černou stavbou již od počátku a úřad na to NIC.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený sousede,
ve věci Vámi uváděné černé stavby na pozemku p.č. 4577 v k.ú. Město Žďár odkazuji na odpověď ze dne 6.8.2018.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.23. 6. 2019
Předmět: Reklama Domu kultury
Dotaz: Dobrý večer, při návratu z vlaku jsem zahlédl u Domu kulturu naprosto obří a nevkusnou reklamu na thajské masáže. Tato reklama si uzurpuje veřejný prostor, a to do všech směrů (má rozměry několika metrů). Věřím, že Žďár se snaží být lepším městem - a doufám, že se shodneme, že město je lepší bez obřích reklam umístěných ledabyle na trávníku, než s nimi. Mám tedy dva dotazy: 1) je tato reklama umístěna legálně, 2) pokud ano, kdo ji povolil?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
reklama byla povolena a zpoplatněna v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podrobnosti naleznete zde https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

20. 6. 2019
Předmět: Jamská / Klafar směna pozemků
Dotaz: Dobrý den,
v Usn. 261/2019/OP je schválení směny pozemku na Jamské za pozemek na Klafaru III. Cena za 1824m2 na Klafaru je stanovena na 1 063 283 Kč, tzn. 583 Kč/m2. Když však město prodávalo naposledy pozemky na Klafaru, byla cena 2000Kč za metr čtvereční. Proč je u tohoto pozemku cena tak nízká? Proč vůbec město takto směňuje pozemky na Klafaru, když je pozemků ke stavbě rodinných domů nedostatek? Při předposledním prodeji pozemků pro řadové domy stály lidé frontu před úřadem i několik dní.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k této směně pozemku dochází z důvodu, že město potřebovalo získat pozemek v průmyslové zóně Jamská II, jejíž výstavba by měla začít v roce 2020. Stávající vlastníci pozemků, které město nutně potřebuje pro svůj rozvoj, v některých případech již nechtějí pozemky prodávat, nýbrž pouze směňovat. Co se týká ceny, v případě směny není použitá cena tržní, protože i město by muselo nabývat pozemek za tržní cenu. V tomto případě město nabývá pozemek ve výměře 3 253 m2 za cenu ve výši 205,44 Kč/m2 namísto za tržní cenu 1.000 Kč/m2 a pozbývá pozemek ve výměře 1 824 m2 namísto za cenu 2.000 Kč/m2 za cenu 582,94 Kč. Jde o účetní cenu, která byla po dohodě s vlastníkem pozemku navýšena tak, aby rozdíl v hodnotách pozemků stanovených účetní cenou odpovídal rozdílu v hodnotách pozemků tak, jaká by byla stanovena v případě použití tržních cen. K získání pozemků v průmyslových zónách město v letošním roce přistoupí k 7 směnám, z toho ve 4 případech se směny týkají pozemků v lokalitě Klafar.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

19. 6. 2019
Předmět: parkovací místa
Dotaz: Několikrát v minulosti jste již dostala podnět k řešení parkovacích míst na Libušíne podél hlavní silnice,kde jsou nesmyslné travnaté půlkruhové ostrůvky,kde již bylo v minulosti spočítáno, že by se tam vešlo cca.16 parkovacích míst.To, že je nouze o parkovací místa Vás moc asi netrápí,ale toto by určitě pomohlo, řešte to, neodkládejte to stále, nebylo by to finančně náročné, pouze by se ty ostrůvky odstranily,prostor by se doasfaltoval,bylo by tam kolmé parkování.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
odbor rozvoje a ÚP neměl a nemá v seznamu zajišťovaných investic parkování na ulici Libušínská. Pravděpodobně jste komunikoval s odborem komunálních služeb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 6. 2019
Předmět: cyklostezka Stržanov
Dotaz: Kdy bude cyklostezka do Stržanova hotová ? Proč jenom do Stržanova ? To se cyklisté otočí a pojedou zpět do Žďáru ? Co to je za strategii. Neměla by být protažena do Škrdlovic,popř.do Světnova atd.? Toto je zase nějaká polovičatá práce nedotažená do konce, nebo to zase srojí na penězích jako obvykle ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Nováčku,
stezka je součástí 5 staveb, které mají být dokončeny do 31.8.2020. Jednotlivé stavby budou uváděny do provozu postupně, po jejich dokončení. U stezky předpokládáme dokončení na podzim letošního roku.
Nová stezka na Stržanov se propojí na stávající nadregionální cyklotrasy (Posázavská a Santiniho) a řadu místních okruhů směrem na Nové Město n.M., Tři studně, Škrdlovice a Hamry n.S. Význam tohoto propojení možná zatím nevidíte, ale je ohromný, ať už jde o napojení na cyklotrasy nebo o bezpečnost chodců a cyklistů.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 6. 2019
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Pokud ve Žďáře opět seče trávu Zahrada Vysočiny, tak musím konstatovat, že se stav rapidně změnil k lepšímu a to i z důvodu zaměstnanosti našich místních lidí v našem městě a zejména znalostí sekajících ploch a také lepší kvalitu sečení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bezděková,
nyní ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje sečení firma Josefa Řádka z Ostrova nad Oslavou. Děkujeme za pozitivní hodnocení sečení v našem městě, předáme tuto informaci i pracovníkům zajišťující sečení.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 6. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dne 10.5.2019 jsem posílala soukromý dotaz vztahující se k obřadům na Zelené Hoře. Od 1.5.2019 jsem zaměstnancem pohřební služby. Nicméně tento dotaz jsem posílala jako občan. Nechápu tedy, jak je možné, že dnes 13.6. mě velmi nepříjemně atakoval pan Gabriel z firmy Santa G a komunikaci, kterou jsem vedla s Městem Žďár nad Sázavou mi mával před očima. Pokud má Město nějaký důvod mě jako občana napadat, předpokládám, že to udělá prostřednictvím zaměstnanců MÚ. Děkuji za vysvětlení. S pozdravem
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Pryclová,
v tomto případě došlo zřejmě k nedorozumění. Problematika režimu vypravování a konání pohřbů byla připravována se správou hřbitovů s ohledem na všechny nám známé okolní aspekty. Proto správa hřbitovů, pokud to je jen trochu možné, trvá na dodržování stanovených pravidel, která mají předcházet různým nepříjemnostem, které s ohledem na citlivost problematiky nejsou žádoucí. Samozřejmě je v odůvodněných případech možná předem dohodnutá výjimka, to je ale třeba dohodnout v kanceláři na správě pohřebišť a ne po telefonech, kdy může dojít, vzhledem k okolnostem, k nějakým omylům. Pokud byste chtěla vědět další podrobnosti či chtěla vznést připomínky, náměty a pod., tak se obraťte na našeho pracovníka Ing. Miloslava Dvořáka, odbor komunálních služeb.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

16. 6. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Na Farčatech je to zřejmě špatně uděláno, protože před opravenou budovou je doslova laguna vody po deštích, ja tam zřejmě špatně udalaný odpad vody,popř. trativod, kdy voda sahala až k plotu,kde mají skauti budovu.Revitalizace zřejmě nebyla levná a toto se prostě stávat nemůže ! Nutno tento problém odstranit, protože při opakovaných deštích se tam ta voda bude stále tvořit !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
terénní úpravy na Farských humnech a kolem bývalé vodárny nejsou ještě dokončeny. Vsakování bude řešeno.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 6. 2019
Předmět: Keře u chodníku k zastávce Konvent
Dotaz: Dobrý den.
Před časem zde bylo upozornění na keře zasahující do poloviny chodníku. Dostala Výstavba Klafar s.r.o. nějaký termín k jejich úpravě. Dosud se tak nestalo. (á propós, trávu na daném pozemku město seče.)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Majere,
vlastník tohoto pozemku byl upozorněn na stav keřů a je připraven údržbu keřů zajistit v průběhu tohoto roku. Konkrétní termín stanoven nebyl. Sečení tohoto pozemku zajišťuje stejná firma, která seče i městské pozemky. Sečení zajišťuje především z toho důvodu, že vlastník nedisponuje vhodnými stroji na sečení větších ploch. Práce, které jsou prováděny na tomto pozemku jsou však hrazeny majitelem pozemku, nikoliv městem.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 6. 2019
Předmět: Dva suché vysoké smrky na Makovského ulici
Dotaz: 30.3. - podán dotaz na komunální služby
17.4. - 17 dní trvala odpověď kom. služeb, že jsou smrky vedeny v evidenci a že se čeká na povolení od orgánu ochrany přírody ke skácení.
Je to 2 a půl roku, co se jeden z nich v jedné třetině zlomil.
Otázka zní: Proč org. ochr. přírody to trvá dva a půl roku? Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
odbor životního prostředí nevede žádné řízení, týkající se smrků na ulici Makovského. Pokud, jak píšete, se jedná o smrky napadené kůrovcem, postupuje správce zeleně v režimu tzv. oznámení, kdy postačí příslušnému orgánu ochrany přírody (v tomto případě Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Žďárské vrchy) oznámit záměr napadené stromy skácet. Orgán stromy posoudí a pokud se do 15 dní od obdržení oznámení k dané věci nevyjádří, může vlastník stromu přistoupit ke kácení.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí

10. 6. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Je možné, že Váš úřad nevěděl o tom, že z bývalého papírnictví byla herna, kde se stala ta nepříjemná událost pro naše město ? Jak pracují Vaše kontrolní orgány,já myslela, že v našem městě již žádné herny nebudou ! Herny jsou opravdu problémem nejenom pro naše město, ale celkově !! V takovém případě je opravdu nutné neustále kontrolovat obdobné herny v jakoukoliv hodinu. Toto by se stávat do budoucna nemělo.To samé platí o kontrolách v restauracích,tančírnách,kde alkohol teče proudem.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,

problematika výherních automatů, heren a kasin spadá výlučně do působnosti celní správy včetně místního dohledu a odhalovaní protiprávní činnosti v této oblasti. O přesné povaze provozovny, kterou zmiňujete, mají pravděpodobně informaci orgány činné v trestním řízení, já těmito informacemi nedisponuji a nemohu tak věc komentovat.
S pozdravem

Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu.

13. 6. 2019
Předmět: Žďárský běh za naději
Dotaz: Dobrý den, dne 7.června jsme se s dcerou(půl roku) zúčastnily běhu za naději. Chtěla bych moc poděkovat za tuto akci. Počasí vyšlo krásně a hlavně doprovodný program byl super a především zpěvák Martin Sedlák, který se vážně moc hezky poslouchal. Děkuji
Bohužel z organizace jsem krapet na rozpacích. Informace o akci byly velice matoucí, ale třeba se to v příštím roce doladí a my se rády zase zúčastníme. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Palečková,
děkujeme za pochvalu, ale akci Pohybem k naději, která proběhla dne 7. 6. 2019 neorganizovalo město, ale členové žďárské TJ Orel, Duhy AZ a učitelů z „druhé“ základní školy, tudíž poděkování patří především jim.
Taktéž případné podněty na zlepšení je třeba směřovat k těmto organizátorům. Je však milé, že se Vám akce líbila, to potěší každého organizátora.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu
S pozdravem

13. 6. 2019
Předmět: informace a propagace MHD - zopakování dotazu bez odpovědi z 4. června
Dotaz: Dobrý den, snad posílám svůj námět na správný odbor. Když jsem se díval na webu do červnového Zpravodaje, tak tam chybí informace o jízdách historického autobusu, která je jen na webu. Jízda bude atraktivní pro starší obyvatele, ale ne všichni mají internet. Příští rok by podle mne toto mělo být i ve Zpravodaji. A u propagace MHD jsou nešťastné nástěnky MHD před nádražní halou, kde jsou informace dobré, ale papíry jsou popadané, vybledlé, navlhlé apod. Co s tím, aby to odpovídalo 21. století?
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Kučero,
omlouvám se, že jsem s odpovědí prvního dotazu tak dlouho vyčkával. Odpověď naleznete u něj. Pokud budete mít bližší dotazy či náměty neváhejte ve věci Žďárského zpravodaje kontaktovat našeho tiskového mluvčího Jakuba Axmana, jakub.axman@zdarns.cz, 566 688 331.
Ve věci nástěnek před nádražní halou buď ZDAR a.s., nebo p. Dvořáka z Odboru komunálních služeb, miloslav.dvorak@zdarns.cz, 566 688 181.
S přáním pěkného dne
Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

4. 6. 2019
Předmět: informace a propagace MHD
Dotaz: Dobrý den, snad posílám svůj námět na správný odbor. Když jsem se díval na webu do červnového Zpravodaje, tak tam chybí informace o jízdách historického autobusu, která je jen na webu. Jízda bude atraktivní pro starší obyvatele, ale ne všichni mají internet. Příští rok by podle mne toto mělo být i ve Zpravodaji. A u propagace MHD jsou nešťastné nástěnky MHD před nádražní halou, kde jsou informace dobré, ale papíry jsou popadané, vybledlé, navlhlé apod. Co s tím, aby to odpovídalo 21. století?
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Kučero,
děkuji za Váš postřeh. Určitě zvážíme možnost uveřejnit bližší informace k pohybu historického autobusu včetně času odjezdů do Žďárského zpravodaje. Dle mého se jedná o skvělý postřeh a budu prosazovat vhodný způsob informování.
Co se týče nástěnek před nádražní halou, ty jsou ve správě ZDAR a.s. Upozorníme je na tento nedostatek.
Přeji Vám pěkný den.
Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

13. 6. 2019
Předmět: Znečištěná silnice Jamská
Dotaz: Nevím jestli píšu na správný obor, ale chtěla bych se zeptat jestli by bylo možné zabránit znečišťování silnice vedoucí průmyslovou zónou. Po větším dešti minulý týden natekla z pole kde je umístěna kupa hnoje na silnici hnědá "kejda". Jezdíme do práce na kole když to bylo čerstvé tak jsme musely jezdit téměř uprostřed silnice aby jsme nebyly nahozené. Nyní je zde zase příšerný zápach. Neměli by zemědělci tomuto zabránit a pokud se již stane neměli by znečištěnou silnici vyčistit? Děkuji Jana
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Jano.
Ano, váš postřeh je velice správný. Podnět považuji za důvodný, je to zřejmě ukázka nesprávné zemědělské praxe. Váš podnět prověříme. Děkujeme za váš zájem o ŽP.

Jaroslav Doubek, odbor ŽP

10. 6. 2019
Předmět: Neohleduplní cyklisti na chodnících, město před tím zavírá oči
Dotaz: Oteplilo se a s tím se vyrojili neohleduplní cyklisti, kteří jezdí na kole po chodnících a přes silnice jezdí i po přechodech pro chodce. Vulgárně nadávají na ty, kteří jim neuhnou do trávy vedle chodníku. A nadávají na ty, na které najíždí zezadu, ale zvonek nepoužívají, protože ho na kolech nemají. Nejhorší jsou rádoby závodníci v obtažených trikotech. Neudělá po letech už konečně něco město s tímto porušováním předpisů? Říkáte, že městská policie nestíhá, musí je chytit, pak je jen pokárá...
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz se týká Městské policie, která je pověřena dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Tato má svoji dotazovnu zde:

http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

V případě jakéhokoli dotazu na činnost MP se tedy obracejte na zmíněnou dotazovnu, v případě stížnosti na nečinnost můžete kontaktovat starostu města, který tuto složku řídí. Kontakt zde:
martin.mrkos@zdarns.cz

10. 6. 2019
Předmět: Nepojízdné vozidlo
Dotaz: Prosím o řešení nepojízdného auta bez SPZ - červená Felicie, které stojí na ulici K Milířům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, budeme řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Obecní byty
Dotaz: Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, nedavno jsem slyšel, že by se měly stavět tzv. startovací byty, je to pravda? A pokud ano, kdy a kde?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
problematika bydlení nespadá do působnosti odboru občansko-správního a živnostenského úřadu. Zprostředkovali jsme tuto informaci:
V současné době je zpracovaná Koncepce bydlení, která bude předkládána na jednání zastupitelstva. Tato koncepce zahrnuje i startovací byty. Hledají se všechny možnosti, jak získat finanční podporu na bytovou výstavbu, protože realizace jednotlivých opatření závisí právě na financování z více zdrojů a na dotacích. Předmětem jednání zastupitelstva bude i rozpočtové opatření, které řeší zajištění financování předprojektové studie a projektu na výstavbu domu, kde by měly být i startovací byty.

S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 1
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně plánované rekonstrukce ulic na Vodojemu. Z plánů jsou vidět nové chodníky, které propojují ulice Makovského – Špálova – Štursova. Mám pocit, že to snad nikdo z města nepřipomínkoval.
-je vhodné rozbíjet celistvé travnaté plochy, kde si běžně hrají děti, betonovým chodníkem ? Na Vodojemu, který je plný zeleně, by se mnohem víc hodil chodník z přírodních materiálů (mlatový nebo něco podobného).
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Hocke,
chodníky jsou navrženy v místech, kde jsou již vyšlapány cestičky a kudy chodí obyvatelé sídliště. Nikdo z vašich spoluobčanů mlatový chodník nepožadoval, pokud se však většinově shodnete, že místo zámkových, požadujete chodníky mlatové, je možné udělat ještě změnu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 2
Dotaz: -proč musí mít chodníky šířku 2 m, to je absolutně zbytečné. Pohyb lidí je zde minimální. U jíných nových chodníků ve výkresech stačí 1,5 m. (i to je až moc).
-vyústění chodníku na ulici Štursova je přímo do parkoviště, mezi dvě parkovací místa. To někdo opravdu vymyslel hlavou! Proč není vyústění na roh parkoviště, stejně jako ulice Špálova. Tam je aspoň nějaká šance projít.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Hocke,
chodníky mají šířku 1,5 m, pouze jeden krátký úsek je široký 2 m. Před realizací ještě prověříme, zda je tato šířka v tomto úseku nutná a případně jej zúžíme. Stejně tak prověříme trasování vyústění do parkoviště, takto kopíruje nejkratší vyšlapanou zkratku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 3
Dotaz: -budou posunuty dál od parkoviště dvě lampy na parkovišti ulice Štursova ? Nyní jsou umístěny tak, že dvě parkovací místa prakticky nejdou použít.

Díky za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane, předmětné parkoviště bude nasvíceno jedním svítidlem a to bude umístěno min. 0,5 m od obruby parkoviště, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétnímu umístění v terénu. Místo po původních stožárech by mělo být dodlážděno či jinak upraveno dle souhrnné projektové dokumentace.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Dopravní znacka
Dotaz: Dobrý den,na našem pozemku se nachází značka zákaz zastavení plus 30.dnes jsem byla na MEÚ Bakov nad Jizerou měla jsem dotaz,zda se značka může přemístit,jelikož je to na našem pozemku a máme i od geodeta vyměření a je to v místě,kde bude stát plot.MEÙ nám udělil,ať dáme na podatelnu návrh,kam ji dát(samozřejmě na začátku vesnice Malá Bělá)...
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní
pokud se Vaše věc týká značek na území jiného města než je Žďár nad Sázavou, je nutné se obrátit přímo na úřad nebo organizaci, která je jejich správcem. Jako správci majetku města Žďáru nemůžeme řešit věci na cizích katastrech.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: Pokácení stromu (keře)
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
mám dotaz, zda mohu pokácet přerostlou tůji na obecním pozemku u domu, který kupuji. Jedná se o č.p. Jamborova 1503. Rád bych přiložil fotodokumentaci, ale nevidím odkaz. Děkuji za jakoukoliv informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nováku,
v této souvislosti je nutné domluvit se přímo se správcem zeleně, který posoudí parametry dřeviny přímo na místě a následně sdělí potřebné informace jak postupovat dále. Kontaktujte prosím správkyně zeleně Evu Křesťanovou: Tel: 566 688 184, 777 454 791, e:mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: Odpovidam na vasi odpoved
Dotaz: Nejde mi o to ze by nebylo poseceno ,ale ze posikli sekackou a mista ktera meli vzitrucni ,nechali byt ...viz okolo keru..okolo baraku atd.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v případě, že se jedná o takto konkrétní podnět, upřednostňuji osobní komunikaci, popřípadě jednání prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, kde lze jasně specifikovat problém, který následně může být co nejrychleji řešen. Plochy sečeny na Vodojemu ještě nebyly ze strany města přebírány, případné nedodělky budou odstraněny.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 5. 2019
Předmět: MHD online
Dotaz: Dobrý den, na zastávkách jsou QR kódy, které by měly umožnit na telefonu zobrazit za jak dlouho přijede autobus. Bohužel v systému se zobrazují pouze časy dle jízdního řádu, nikoli reálné, což je tak trochu k ničemu. Šlo by s tím něco udělat? Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aplikaci s QR kódy provozuje dopravce MHD, předáváme tímto informace od dopravce:

Dobrý den,
informace do systému mhdzdar.kdyprijede.cz, kam odkazují umístěné QR kódy, jsou z vozidel získávány prostřednictvím mobilních telefonů umístěných ve vozidle. Při vzniku tohoto systému to bylo nejjednodušší řešení, bohužel, na dnešní dobu již nevyhovující.

Telefony vykazují vysokou poruchovost. Proto připravujeme přechod na novější systém – získávání informací z odbavovacího zařízení, které by mělo zabezpečovat předávání informací spolehlivějším způsobem.

Děkujeme za pochopení.

3. 6. 2019
Předmět: Odstranění nepojízdného vozidla
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem na možnost odstranění nepojízdného vozidla blokujícího již minimálně dva roky parkovací místo na parkovišti naproti obchodu Flop - ulice Vejmluvova. Jedná se o vozidlo .... Bližší info a fotografie vozidla mohu zastat. Děkuji a s pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o vozidle vím, ale podle současné legislativy vozidlo není vrak, ale zkusím s tím „něco“ udělat. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: komunikujte s občany, nikoli s SVJ
Dotaz: Zdravím, reaguji na vaši odpověď ze dne 7.6. 2019 na dotaz ze dne 3.6. 2019 "sekání trávy". Ve své odpovědi píšete, že čekáte na vyjádření SVJ ohledně možnosti otočení lavičky. Působnost SVJ je především ve vztahu k předmětnému domu. To znamená, že po schůzi SVJ byste měli chtít vyjádření k věcem jako je např. stínění stromů. Nechápu proč by SVJ mělo řešit lavičky, sekání trávy, stojany na kola apod. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Vítáme, pokud SVJ dříve než je provedena změna ve veřejném prostoru v blízkosti příslušného domu, vyjádří k takové změně svůj názor. Jednotliví občané na jednu věc mají mnohdy s ohledem na jejich individuální potřeby a zájmy zcela protichůdné názory a SVJ je v místě přeci jen zástupcem většího počtu občanů a dokáže sdělit převažující názor, pokud příslušnou věc považuje za pro ně podstatnou. V tomto konkrétním případu lavičky bylo její původní umístění zvoleno právě na základě požadavků zde bydlících občanů. Pokud se Vaše SVJ takovou věcí nechce zabývat, i toto je pro nás dostatečnou odpovědí, abychom tuto věc dořešili.
Děkuji, pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 6. 2019
Předmět: Propadený kanál
Dotaz: Dobrý den, nevím zda již někdo informoval - na ulici J. z Poděbrad je na úrovni domu č.o. 13 na kraji silnice u kanálové vpusti podemletá a propadená vozovka, může to být nebezpečné pro cyklisty, případně pro automobil pokud najede více ke kraji...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, opravu objednáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 6. 2019
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Sekejte prosím častěji herní hřiště, která jste nechali vybudovat, je tam již dlouhá tráva,pro děti nevhodná, viz.na Libušíně.A konečně již otočte tu lavičku směrem k herním prvkům a ne aby rodiče seděli k dětem zády.Je logické, že musejí sedět tak aby na děti viděli, již ty intervence byly mnohokrát, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dětská hřiště jsou sečena častěji než ostatní plochy v sídlištích, mají individuální režim. Druhá seč je plánována v průběhu 14 dnů.
Ohledně otočení lavičky již byla odpověď zveřejňována i v dotazovně - čekáme na vyjádření SVJ.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 6. 2019
Předmět: Opet seceni
Dotaz: Vazeni....uz je tady opet seceni...byly sliby ,kdyz lonska firma kašlala na seceni travy v ulicich..ze nova bude lepsi.....prijedte se podivat na Purkynovu ulici..konkretne c.p.452 ..sice je poseceno, ....nektery mista vubec posecena nejsou.....trava je tam pokolena...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
kontroly provedených prací probíhají, v letošním roce je sečeno na vyšší výšku trávy, aby bylo zabráněno jejímu vysychání a následné degradaci travní plochy a odtoku dešťové vody. Některá místa jsou vyčleněna jako testovací pro jen minimální počet sečí v roce v rámci projektu květných trávníků - tato místa budou sečena na přelomu měsíců červen/červenec.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

S pozdravem

31. 5. 2019
Předmět: Dětské hřiště Haškova
Dotaz: Dobrý den, uvažuje město s obnovou nebo rozšířením herních prvků dětského hřiště ve vnitřním bloku mezi domy ulice Haškova? Jestli se tomu dá říci hřiště! Za posledních 7 let se zde nic neobnovovalo ani neinstalovalo kromě investic do pískoviště. Je zde pouze klouzačka, která je svým stavem nevyhovující, chybí zde jiné herní prvky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy a některé lavičky jsou v dezolátním stavu. Počet dětí se zde podle návštěvnosti navýšil a pejskařů blokem prochází mnoho.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
v roce 2017 jsme za finanční spoluúčasti SVJ (projednáno 11.09.2019 v RM https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/2014-2018/jednani/72.-schuze-rady-mesta bod č. 5), aktivitě místních jsme na ulici Haškova doplnili veřejný prostor o herní prvky viz Haškova na mapě hřišť:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ohI9RsNJHblZcxas4115kIXzLJE&ll=49.55551420000002%2C15.940362800000002&z=16

archiv úprav, změn
https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste

S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

Opravy laviček probíhají postupně po celém městě. Revize herních prvků také probíhají a na základě nich jsou zadávány opravy a někdy i odstranění nevyhovujících objektů. Rozsah budování nových hřišť je dán kromě jiného rozpočtem pro daný účel a rok. V uvedeném prostoru v letošním roce větší rozšíření nebo úpravy nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


29. 5. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda byla městská část vodojem již oficiálně prohlášena za pastviny, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vodojem byl posečen v minulém týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 6. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den v těchto dnech si nelze nevšimnou právě probíhající výspravu silnic ve městě asfaltovým zástřikem. Chtěl bych vás prosím poprosit o malou opravu příjezdu ke garážím na ulici Novoměstká jedná se o odbočky a silničku podél hlavní silnice je tam pár hrbu a výmolu , ale poměrně hlubokých moc děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu vjezdu objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Monitor odjezdů linek MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den, monitor odjezdů linek MHD v nádražní hale ukazuje jen horní část tabulky, není tam žádný odjezd napsaný, je tam jinak tmavá obrazovka. Už to trvá několik dnů. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Objednáno, opraveno, děkujeme za poznatek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR7
Dotaz: Vážená paní Škodová,
děkuji za odkaz, (Rozsah a řešení naleznete na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/ ).
Můj dotaz "jak a kdy ...." upřesnim.
jak - bude rekonstrukce probíhat současně na obou ulicích Štursova a Špálova?
kdy - bude rekonstrukce probíhat současně na obou ulicích Štursova a Špálova ješťě tento rok?
Mám totiž informaci, že tento rok se rekonstrukce na ulici Špálova konat nebude.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
harmonogram stavby bude známý po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dnes víme pouze, že stavba bude zahájena rekonstrukcí inženýrských sítí, a pravděpodobně tedy v ulici Štursova. Severní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova by měly navazovat. V současné době opravdu nejsme schopni poskytnout bližší informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2019
Předmět: vývěsky
Dotaz: dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdo má na starosti prosklené vývěsky / např.na ul.Brodská, u nádraží ČD a pod./ a jejich údržbu ? s pozdravem J.Miluška, předseda KČT odbor Žďár nad Sázavou a díky předem za informace, mějte se fajn
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
vývěsky nejsou ve správě města. Údržbu si zajišťují jejich uživatelé.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

5. 6. 2019
Předmět: Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat , kdy dojde k rekonstrukci Nádražní ulice a položení nového asfaltu na cyklistické stezce za kulturním domem. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Schmiede,
pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, bude stavba na Nádražní ulici zahájena do konce prázdnin a stavba na cyklistické stezce v červenci.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2019
Předmět: Rekonstrukce ulic na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
v tisku čtu o rozvoji a budování mnohých lokalit Města.
Informace o rekonstrukci ulic na sídlišti V odojem však nějak zapadly. Budou letos práce pokračovat?
Děkuji za odpověď, s pozdravem Petr Vrba Špálova ul.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vrbo,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno v současné době čeká město na koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, stavbu plánujeme zahájit do konce roku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2019
Předmět: Kruhový objezd Wonkova-Studentská-Vysocká
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je toto řešení kruhového objezdu konečné, nebo bude ještě nějak řešena především jeho přehlednost (např. pouze namalovaný středový kruh). Kdykoliv zde jedu mám špatný pocit a to tuto křižovatku dobře znám. Několikrát jsem zde potkal řidiče, (dle SPZ cizinec) kterému nebylo jasné jak má jet. Myslím, že i přesto, že každý místa neznalý řidič ví podle značení že přijíždí na kruhový objezd, má přesto problém s jeho přehledností.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Moravče,
křižovatka bude upravena v rámci celkové rekonstrukce ulice Vysocká, kterou připravuje Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic na rok 2020.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 5. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Doslechla jsem se,že ve školce na Vysočanech bylo zraněno jedno dítě druhým dítětem,kdy toto zranění si vyžádalo lékařské ošetření. Jak je toto vůbec možné ! Co v tuto dobu dělaly učitelky ? Učitelky plně odpovídají za děti ve školce! Jak se asi věnují dětem,když k tomuto dojde ! Za co jsou ty učitelky placené,snad za výchovu a bezpečnost dětí ! Nutná okamžitá náprava a postih učitelek ! Toto se nesmí opakovat.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ano, úraz se bohužel stal. Byl řádně vyšetřen a byla přijata potřebná výchovná opatření.
Vše bylo projednáno i s rodiči. Jedná se o ojedinělý případ, kdy dítě neadekvátně řešilo konflikt s vrstevníkem.
Paní učitelky se v té chvíli věnovaly individuálně dětem pracujícím nad jinou činností a nebylo prokázáno žádné zavinění.

S pozdravem

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.
Mateřská škola Žďár nad Sázavou

27. 5. 2019
Předmět: parkoviště u České pojišťovny
Dotaz: Dobrý den, dá se prosím něco udělat s přeplněným parkovištěm u České pojišťovny? V průběhu dne se tam nedá projet, řidiči tam parkují mimo označená místa a blokují tak v průjezdu.
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali Městské policii; zde je odpověď vedoucího strážníka MP:

v případě neprůjezdnosti doporučuji volat PČR nebo MP.

3. 6. 2019
Předmět: údržba pozemků
Dotaz: Průmyslová zóna snad patří také k našemu městu, proč mezi firmami není posekaná tráva a prováděna údržba pozemků.Např.nyní pod Vodaservisem tam nějaká firma prováděla výkopové práce zahrnula to ledabyle a vypadá to hrozně ! Proč ta firma to po sobě kvalitně neuklidí, nevyrovná terén a dá to do pořádku.V minulosti již na to byla kritika a stále se to děje dokola ! Máte snad na to dost úředníků,aby na to dohlédli, nebo jsou to území nikoho a Vám na to nezáleží.Správnému hospodáři ano !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Brandejsi,
na průmyslové zóně, v lokalitě u ulice Jamská, se dostavují výrobní areály na posledních pozemcích, které město prodalo soukromým investorům. Jedná se o cca 2 ha z 27 ha již zastavěných ploch. Po dokončení staveb bude území rozšiřovaných areálů upraveno v souladu se stavebními povoleními.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 5. 2019
Předmět: Tráva
Dotaz: Dobrý den, letos máte pochvalu za sekání. Velice dobrá práce, není to vysekané "na hlínu". Vidím změnu k lepšímu. Kde jsem zatím byla, všude hotovo. Jen tak dál. Děkuji
Ps: nemusí si člověk jen pořád stěžovat, musí se i chválit, když je co.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 5. 2019
Předmět: pískoviště poděkování
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za obyvatele na Studentské ulici za opravu pískoviště a lavičky. Hned je to tu hezčí,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

31. 5. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR7
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych vědět jak a kdy bude letos pokračovat rekonstrukce sídliště Vodojem, konkrétně ulice Štursova Špálova?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
zatím čekáme na koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, stavbu plánujeme zahájit do konce roku. Rozsah a řešení naleznete na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


6. 5. 2019
Předmět: Žďáráles
Dotaz: Dobrý den, nenašlo by se vhodnější místo pro 50 až 100 příznivců alkoholu, konopí a rádoby hudby? Neskutečný hluk trvající 5 až 6 hodin v centru města, kde bydlí lidé, je k nevydržení. Co třeba Pilák?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
park Farská humna plánovalo město jako víceúčelový prostor pro veřejnost, kde bylo počítáno i s možností hudební produkce. Pokud organizátor akce (tj. klub Batyskaf, nikoliv město) dodrží všechna stanovená pravidla, kdy jedním z hlavních kritérií je dodržování nočního klidu, může město jen velmi těžko pořadatelství této akce ovlivnit.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

29. 5. 2019
Předmět: hřiště u 5.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu za všechny, kdo chodí sportovat na toto hřiště.Během roku je veřejnosti přístupné a tak se sem naučila chodit sportovat spousta lidí.Během prázdnin je však hřiště zamčené a v provozu pouze ve vyhrazených hodinách.O víkendu je to až od 13 hodin. Jednak nerozumím tomu, proč se o prázdninách hřiště vůbec zamyká a potom v létě se dá vyběhnout nebo jít zahrát tenis jedině po ránu, ve 13 hodin už sportování není možné.Dalo by se něco udělat s tím, aby bylo hřiště otevřené? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
máte neúplné informace. Provoz v době hlavních prázdnin na školním hřišti je od 9 hodin do 21 hodin kromě soboty a neděle, kdy je z organizačních důvodů hřiště otevřené až od 13 hodin. Hřiště ráno otevírá pan školník, popř. určení pracovníci školy. Od 13 hodin je pak na hřišti služba, která v případě zájmu půjčuje náčiní, dbá na dodržování řádu hřiště a zamyká. Hřiště se zamyká především z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Pokud bylo přes noc otevřené, docházelo k ničení laviček ,košů apod., na hřišti zůstávaly střepy a láhve od alkoholu, nacházely se tam i injekční stříkačky.

S pozdravem
Mgr. Jana Bernardová, ředitelka

29. 5. 2019
Předmět: Novy obcansky prukaz
Dotaz: Dobry den, chtela bych se zeptat, jake doklady jsou nutne k vydani noveho OP. dceri (7) bude v sprnu koncit, zda je nutny rodny list nebo jine blizsi doklady. Nebo staci jen stary OP. dekuju a preji hezky den
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
při vyřízení v pořadí dalšího občanského průkazu v době před skončením jeho platnosti se u osoby do 15 let dokládá její platný občanský průkaz, občanský průkaz přítomného rodiče. Poplatek je 50 Kč.
Pokud by již OP osoby mladší 15 let byl neplatný, bude nezbytné doložit i rodný list.

S pozdravem

Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

30. 5. 2019
Předmět: Parcela
Dotaz: Dobrý den, měl bych zájem o koupi městského pozemku na stavbu řadového rodinného domu.
Pozemek se nachází vedle parcely č.570/136 na ulici Nová.
Cenu respektuji.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den pane Nováku,
domnívám se, že vámi zmiňovaný pozemek je vzhledem k řešení posledního řadového rodinného domu, který má v boční stěně umístěna okna, nezastavitelný.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 5. 2019
Předmět: Parkování na náměstí
Dotaz: Dobrý den, budete nějak řešit parkování na náměstí podél silnice? Dnes kolem oběda jsem při průjezdu náměstím napočítal minimálně 10 aut, která zcela bezohledně parkují na místech, kde to není dovoleno. Chudák řidič autobusu ani nemohl najet na zastávku u Vesny, protože těsně před ní stálo zaparkované auto. Bezohlednost řidičů nezná mezí a nikomu to nevadí. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale městské policie. Zde je odpověď:

Dobrý den, máte zcela pravdu, že nedisciplinovanost některých řidičů je opravdu veliká. V daných místech provádíme průběžné kontroly. Např. včerejšího dne jsme v uvedených místech řešili sedm přestupců. Pro informaci, stání na některých místech, které se může jevit jako nedovolené je legální, ale nebudu dávat dalším návod. Pokud vás zajímají podrobnější informace, můžete mě kontaktovat, tel 566622588.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

12. 5. 2019
Předmět: Rušení nočního klidu v centru města
Dotaz: Zdravím Vás,
v centru(pěší zóně)bydlíme nově a krátce, ale během 1.Q tohoto roku jsme téměř každý víkend rušeni nočním provozem, především jednoho baru, který ožívá 24h - 05h. Nejprve jsem to toleroval, ale nyní jsem již volal MP, aby věc řešili okolo 24h věčerní, jenže ten stejný den v 5h ráno stejný problém. A každý víkend to stejné. Osobně lituji občany bydlící v centru a budoucí vlastníky bytů "rezidenci Bílý lev"
O tomto problému se dokonce nyní píše v rubrice MP žďárského zpravodaje č.5
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
zmíněnou záležitost ve věci rušení nočního klidu stavební úřad nemůže dále prověřit. Jednak jste nespecifikoval provozovnu a jednak posouzení hluku přísluší krajské hygienické stanici.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.

29. 5. 2019
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den, mezi ulicemi Haškova a Jihlavská je nezpevněná, ale po celé roky velmi využívaná cesta, zkratka mezi Jihlavskou ulicí a zbytkem města. Po dešti ale není možné tudy projít, protože je rozbahněná. Obdobná situace je v zimě. Bylo by možné zde udělat oficiální chodník? Děkuji za Vaši odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v rámci odboru komunálních služeb se v současné době s touto akcí do přípravy neuvažuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 5. 2019
Předmět: lavičky u Horního rybníka
Dotaz: Dobrý den, přemýšlíte o obnovení laviček v tomto místě? Je to příjemné místo a na rozdíl od parku na Farčatech se zde dá i v teplých letních dnech sedět u vody, která není zelená a nepáchne. Ve srovnání s investicemi na Farčatech je to zanedbatelná částka. Možná by stálo za úvahu, jestli by nebylo dobré obnovit stávající odpočinková místa než neustále budovat nová. děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený obyvateli,
děkujeme za podnět, obnovu laviček však v tomto místě nepřipravujeme. Před časem byly lavičky v této lokalitě záměrně odstraněny, především z důvodu vandalismu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 5. 2019
Předmět: Opět lavičky
Dotaz: Dobrý den,
rád bych podpořil dopis pisatelky z 22. 5. 2019. Stejný dotaz jsem položil vloni a dostal jsem odpověď, že konkrétně na pěší zónu nebudou umístěny lavičky z důvodu rekonstrukce, která stále neproběhla a pokud je mi známo, v současnosti ani není v plánu. Děkuji za odpověď a případnou nápravu.
S pozdravem
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz, jak sám uvádíte, byla odpověď již zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7983
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2019
Předmět: spáleniště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
bylo by prosím možné odklidit spáleniště po pálení čarodějnic v areálu na Libušíně? Minulý rok tam bylo tuším do podzimu a odklizeno bylo až po upozornění jednoho z občanů města. Myslím si, že ruku v ruce s pořádáním akcí městem, by měla jít i kompletní organizace úklidu, která by měla navazovat bezprostředně po skončení akce. V tomto případě tomu tak bohužel opakovaně není. Děkuji za vyřízení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odklizení je objednáno.
S pozdravem
Dana Hrstková
odbor školství, kultury a sportu

27. 5. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den, jak často se prosím vyváží odpadky? Konkrétně se mi jedná o kontejnery v ul. Sadová u parku U Ivana. Poslední dobou se tam hromadí odpadky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Harmonogram svozu popelnic a kontejnerů je uveden na webu města.
Zde posílám odkaz.
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den. Včera jsem byla na pohřbu na ZH. Musela jsem jet autem, protože MHD nejezdí v dobu, kdy se konají obřady. Na zpáteční cestě došlo k situaci, kde v jednom směru stála kolona aut z pohřbu a v protisměru stál autobus. Stáli jsme 20 min. Nebylo by dobré konat obřady v souladu s hromadnou dopravou, aby takové situace nenastaly? Dříve byly obřady ve 14.00 a vše bylo v pořádku. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní,
i přes předchozí dohodu s pohřební službou došlo z její strany k samovolnému stanovení termínu pohřbu mimo obvyklé hodiny. Věc budeme řešit s odpovědnými pracovníky pohřební služby. Omlouváme se všem, kterým z tohoto důvodu vznikly nadbytečné problémy.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 5. 2019
Předmět: parkoviste Vejmluvova
Dotaz: Prosim je parkoviste na Vejmluvove ulici v kompetenci mesta? Jsou zde odstavene 3 nepojizdne auta.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Stav vozidel je nám znám, bohužel nelze je podle stávající legislativy označit za vraky. Přesto budeme konat kroky k jejich odstranění.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2019
Předmět: oprava děr na silnicích města
Dotaz: Kdy začnete s opravami děr na silnicích našeho mměsta, je jich mnoho a technika na zadělání děr není nikde vidět ? Na co se čeká ?Předpokládám, že opravy již budou kvalitní a stabilní a ne jak v minulých letech, že se díry stále objevují dokola.Stačí příklad to zastříkání díry asfaltem s jemných štěrkem je k ničemu, za měsíc je tam ta díra opět znovu,(viz silnice na Libušíně) jsou to vyhozené peníze.Provádějte opravy již prosím kvalitně !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na obdobnou otázku jsme zveřejnili:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7941
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


22. 5. 2019
Předmět: Keře
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit úpravu keřů (ořez) u zastávky autobusu Convent (zastávka bez přístřešku)? Keře jsou obrovské a nevzhledné, rozložené a zasahují i dost do chodníku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
keře jsou umístěny na soukromém pozemku, upozorníme vlastníka na potřebu ořezu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 5. 2019
Předmět: Uklid vetvi
Dotaz: Dobrý Den, chtěl bych se zeptat kdo řezal větve v ulici Dvořákova ZR 1, že nebyl schopen od podzimu dané větve uklidit. Momentálně už zarůstají a stále odklizení nikdo neřeší. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud máte na mysli pozemek mezi parkovištěm u obchodního domu a parkovištěm u finančního úřadu, tak tento pozemek není v majetku města a jeho úklid musí zajistit majitel pozemku a dřevin, který střih dřevin provedl.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Přebytečná reklama
Dotaz: Proč se dobrovolně město nechává zaplevelit reklamou na svých pozemcích. Před KD opět vyrostla reklama na provizorních plotech. Kdo toto schvaluje a pronajímá?Pamatuji když se řešila reklamní obrazovka na KD, tak jedním z "pozitiv" mělo být přesunutí reklamy na jedno místo. ... Nemáme ve městě již dost stabilních reklamních ploch, proč tu přidělávat další nevzhledné plachty?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za námět. Věc probereme i s ostatními dotčenými v rámci úřadu a města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová, chtěla bych se zeptat zda je myšleno v blízké budoucnosti na umístění více laviček v centru města ? Podle mého názoru je jich žalostně málo. Myslím, že by jejich větší množství ocenili zejména starší lidé (přemýšlela jsem o tom v souvislosti s poutí, kdy fakt nebylo možné v této lokalitě kde se posadit a odpočinout si). Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nové lavičky jsou v centru města umisťovány především v rámci větších investičních akcí jako byla např. rekonstrukce náměstí. Rádi zvážíme konkrétní návrh, kde Vám lavička chybí. Kromě jiného náměty na umístění nových laviček je možné podat do ankety "Chcete novou lavičku", jejíž další kolo bude vyhlášeno v červnovém žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Upřesnění
Dotaz: Paní Dostálová, co Vám psala vpříspěvěku velkého množství navezené hlíny v průmyslové zóně je naprostá pravda, zřejmě jste se tam nebyla podívat, protože tyto hromady nevzhledné hlíny jsou ve velkém množství vidět ze silnice vedoucí směrem na Jámy u nových sloupů elktrického vedení přímo v průmyslové zóně.Není to z žádné stavby ! Je to odněkud dovezené ! Průmyslová zóna by měla být také pěkná a ne odpadiště materiálu ! Celkově průmyslová zóna je nevhledná, málo upravená, s minimální zelení.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Brhele,
výkopek je umístěný na pozemcích určených pro stavby. Na jednom pozemku o velikosti 2000 m2 je jeho majitelem umístěna mezideponie.
Jedná se o dočasné využití v průmyslové zóně o velikosti 27 ha. Pozemky kolem dokončených staveb jsou upravené a udržované, viz. areál firmy Teleflex, PKS, Cooper.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

23. 5. 2019
Předmět: Den Žďáru a jízda historického autobusu
Dotaz: Dobrý den, na webu se objevil program Dne Žďáru, kde se píše o jízdách historického autobusu. Nikde jsem ale nenašel jízdní řád tohoto autobusu. Kde je zveřejněn? Pokud zveřejněn nebude, tak ho lidi pochopitelně moc používat nebudou, když nebudou vědět, kudy a kdy jezdí a kde zastavuje. Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Staňku,
máte pravdu, jízdní řád v tuhle chvíli ještě zveřejněn nebyl. Během příštího týdne bude zveřejněn na webu města i na Facebookové události Dne Žďáru - https://www.facebook.com/events/695344327555050/. Jako loni platí, že autobus bude jezdit každou hodinu od 10:30 do 17:30. V den konání akce bude jízdní řád vyvěšen také na příslušných zastávkách MHD.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

19. 5. 2019
Předmět: Pouť a kelímky
Dotaz: Dobrý den,
Proč konečně město nedonutilo stánky na pouti používat vratné kelímky z tvrdého plastu místo těch šílených jednorázových kelímků? Na hudebních festivalech uz to je standard.
s úctou
Mgr. Martin Malec
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
první akcí ve městě s vratnými kelímky bude Den Žďáru 8.6.2019. Podle získaných zkušeností pak bude zváženo případné rozšíření tohoto systému na další akce města.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2019
Předmět: Trava
Dotaz: Kdy NOVA firma zacne sict travu? ....v ZR2..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení bylo zahájeno již na začátku měsíce května a postupně pokračuje na celém území města. Sečení městské části ZR 2 bude probíhat v příštím týdnu, bylo pozdrženo vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Náměty na pouť
Dotaz: Dobrý den, pro příští poutě máme několik námětů. Bylo málo odpadkových košů, které v odpoledních hodinách nestačily svojí kapacitou, pro příští roky by bylo dobré toto vyřešit. A dále, zda by bylo možno umístit v areálu, někde mimo hlavní pohyb návštěvníků (např. při vnějším obvodu asfaltové dráhy – mezi stánky) lavičky. Mohlo by se jednat o tři až pět lokalit po několika lavičkách.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oproti minulým létům, kdy se do areálu poutě instalovalo vždy 18 stojanů s pytli na odpad (nepočítáme koše, které měli a mají někteří provozovatelé občerstvení vlastní) bylo v letošním roce na pouť umístěno 40 nových odpadkových košů – 20 na směsný odpad a 20 pouze na plasty. Všechny koše byly úklidovou firmou stále průběžně vyprazdňovány. Dle našich poznatků bylo jejich množství dostatečné.
Samozřejmě se Vám v určitý moment mohlo zdát, že tomu tak není, ale během chvíle by došlo k nápravě, čehož jste si nemusel všimnout.
K otázce laviček jen tolik, že mezi stánky s občerstvením jejich provozovatelé v některých místech umožňují posezení pro návštěvníky na vlastních lavicích. Další lavičky zde v současnosti neuvažujeme umisťovat, a to především z bezpečnostních důvodů.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: pouť
Dotaz: Dobrý den, pouť samozřejmě přináší určité omezení, pár dní je zvýšený provoz, pohyb lidí, hluk, ale přesto jsme rádi, že se pouť koná a ačkoli bydlíme na Libušíně, uvedená omezení se dají bez problému vydržet. Někteří jedinci by ale nejraději kolem Žďáru postavili betonovou zeď a nikoho cizího do Žďáru nepouštěli, aby nebyl narušen jejich klid. I když sami jezdí do jiných sídel za sportem nebo kulturou. Pouť do Žďáru patří a doufáme, že bude i v příštích letech.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
s tímto názorem se nelze než ztotožnit.
Děkuji za postřehy a reakci.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

18. 5. 2019
Předmět: pouť
Dotaz: Vážení radní,
asi si neuvědomujete jak touto poutí každý rok znepříjemňujete život občanů tohoto města ,žijící v této lokalitě.Je sice fajn ,že v 22 hodin vypne hudba,ale ještě po půlnoci nemůžete spát,protože řev z atrakcí a hluk strojů je slyšet na míle daleko.Nemluvě o tom,že auta ničí zeleň,lidé chodí močit mezi zaparkovaná auta nebo na stěny domů.Věřím,že většině obyvatel,kteří v této lokalitě nebydlí se to líbí,protože pak odejdou do svých domovů a mají klid.Zkuste si to dát pod svá okna .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Roberte,
Žďárská pouť je kulturní akcí města již dlouhá léta. Je to jedna z největších poutí v celé republice. To sebou nese i určitá rizika s jejím konáním, ať už se to týká parkování, hluku, veřejného pořádku apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci tradiční je na každém z nás, občanů města, zda ji navštívíme nebo se jí vyhneme, tzn. strávíme ten čas někde jinde. Je jasné, že ne každý má možnost město opustit, ale za ta léta si snad už každý z nás zvykl, že to musí nějak tzv. přežít. Na druhou stranu občané města berou pouť jako příležitost se setkat se svými známými, přáteli, na které jinak nezbývá během roku čas. Zajištění a průběh pouti je velmi náročná práce, za kterou je třeba naopak všem kdo se na ní podílí poděkovat. Pouť a její průběh se také po jejím skončení pravidelně vyhodnocuje a dle výsledků se pak upravují a přizpůsobují přípravy na další rok, aby negativní dopady byly minimální. V letošním roce byla provedena úprava parkování a stání, což již někteří občané zhodnotili jako pozitivní, i hluk se zdál letos návštěvníkům a občanům města menší. Jediné co však ovlivnit nelze, je samotné chování návštěvníků pouti, to už je věcí svědomí a výchovy každého z nás.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 5. 2019
Předmět: Rekonstrukce ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den, prosím, můžete sdělit, kdy začne plánovaná rekonstrukce povrchu ulice Vysocká spolu s miniokružní křižovatkou? Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
poslední informace, které máme od Krajského úřadu, jsou, že se stavba připravuje na rok 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 5. 2019
Předmět: květnaté louky
Dotaz: Hezký den,
Zajímá mě na kolik finančně vychází květnatá louka, jaká jsou jkritéria pro vytipování vhodného místa a co vše je potřeba pro to udělat.
Moc děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb:

Vážená paní, odpověď na takovou otázku nemůže být zcela stručná. Doporučuji Vám zúčastnit se dne 21.5.2019 od 17:00 hod setkání s občany na téma trávníky: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/

Případně pro bližší informace kontaktujte správkyni zeleně:
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 5. 2019
Předmět: Úpravy zeleně na Zelené hoře
Dotaz: V dubnu se objevila na Zelené hoře místní firma, která ve směšném počtu a pracovní morálce (která je výhodná pro firmu, pokud městu účtuje hodiny) se objevovala několik dní, při jakýchsi úpravách zeleně. Nicméně mě překvapilo, že nebyl vypsaný záměr na realizující firmu. Zajímalo by mě, kolik za zakázku město zaplatilo a proč ji zrovna realizovala firma, která má „kamarádský“ vztah k určitým lidem na úřadě. Doufám, že nebudu „odbyt“ obligátními frázemi, že se záměr vypisuje až od.... atd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený „Občane Zr“,
vzhledem k havarijnímu stavu původních úprav okolí kostela byla v této lokalitě provedena rekultivace keřového pásu a upraven lem stávající cesty, plochy trávníků byly nově založeny a osety bylinnou směsí, která byla následně ošetřena. Dodavatel byl vybrán vzhledem k rozsahu prací na základě nabídky položkového rozpočtu, nikoliv hodinové sazby. Realizace rekultivace a její rozsah byly průběžně kontrolovány. Realizující firma má velmi dobré místní znalosti o stanovištních podmínkách a historickém vývoji samotného místa, což je velkým přínosem pro zvolení vhodného způsobu rekultivace a pěstebního postupu. Profesním složením a počtem pracovníků naprosto odpovídá požadavkům na rozsah provedených prací. Bližší informace o rekultivaci vč. nákladů naleznete na webových stránkách města.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 5. 2019
Předmět: Čištění záchytných košů vpustí kanalizace při jarním úklidu vozovek
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím skončí čištění ulic, po kterém mají být vyčištěny také záchytné koše v uličních vpustech, jak jste mi zde dne 12.3. reagovali? Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění uličních vpustí právě probíhá.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 5. 2019
Předmět: Pouť - WC
Dotaz: Dobrý den
navštívili jsme s rodinou o víkendu pouť ve vašem městě. Docela nás zklamalo, že na takto velké akci nejsou řádně zajištěna hygienická zařízení pro návštěvníky. Zaprvé veřejně přístupné WC nebyly nikde řádně označeny, takže byl problém je najít. Zadruhé jejich počet nebyl absolutně dostačující pro počet návštěvníků. A zatřetí které přímo souvisí s počtem návštěvníků, je jejich čistota. Zkuste se inspirovat na Žďase kde to na dni otevřených dveří měli zajištěno mnohem lépe.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
mrzí nás, že jste nespokojena se zajištěním WC pro pouť. Veřejné toalety na pouti fungovaly již od pondělí, kdy do areálu najížděly atrakce – 6 ks TOI TOI u zadní části zimního stadionu, a dále od středy byla otevřena veřejná WC v zimním stadionu. Informace o veřejných toaletách byly společně s dalšími důležitými informacemi o pouti (včetně umístění kanceláře pořadatelů) zveřejněny v květnovém Žďárském zpravodaji:
(https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-05.pdf)
a rovněž ve Žďárských novinách, které dostaly do schránek zdarma všechny žďárské domácnosti. Přímo ve vchodu do pořadatelské místnosti byl vylepen velký leták o umístění toalet, pořadatelé několik „tápajících“ občanů (většinou mimožďárských) informovali i osobně. Nemyslíme si, že počet toalet by byl nedostačující, u TOI TOI byl během pouti prováděn jejich pravidelný servis a WC v zimním stadionu byly podle našich poznatků udržovány také v pořádku. Pochopitelně při takové kumulaci lidí na jednom místě, jako je žďárská pouť, nelze celodenně zajistit stoprocentní spokojenost občanů. Srovnání se Žďasem v tomto případě není zcela na místě, jedná se o ani ne jednodenní akci, pouť trvá týden, z toho o víkendu do pozdních nočních hodin.
Děkuji za pochopení a jsem pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

20. 5. 2019
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Odkud se stále dováží do průmyslové zóny obrovské hromady a velké množství hlíny ? Místo, aby to tam bylo postupně rekultivováno, to tam vypadá jako neskutečné skladiště, betonového odpadu hlíny a pod.Proč to jako město nekontrolujete,vypadá to tam hrozně ! Místo zeleně výsadby nových stromů a úprav to místama vypadá šíleně.Projít se tam procházkou po silnici Jamské odkud je vše vidět no hrůza ! Mělo by jít o pěkně upravenou průmyslovou zónu, misto toho je to opravdu nekontrolovaná skládka.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Dostálová,
pravděpodobně hovoříte o části zástavby ve směru od železničního přejezdu, kde ještě některé objekty nejsou dokončeny a navíc se zde realizuje přístavba jedné ze stávajících hal. O jiném ukládání hlíny nebo výkopku nemáme informace. Podle stavebních povolení mají být i u těchto staveb dokončeny úpravy terénu a jeho osázení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 5. 2019
Předmět: Dům kultury
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šla okolo krásně opraveného domu kultury a vzpomněla jsem si na vaši odpověď o úpravě okolí .Našel by se prosím jeden člověk na pár hodin co by aspoň vapkou omyl ty nevzhledný černý fleky od mechu nebo co to je na zídkach kolem kulturaku ,když už nejsou peníze na celkovou opravu.Nekdy stačí málo a vypadá to jako nové děkuji za vyřízení. Klímová
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za zájem a návrh řešení. Vámi navrhovaný postup jsme odzkoušeli u stejného typu obložení ( bylo na fasádě divadla), bohužel bez efektu. Lze předpokládat, že celkové řešení prostoru před DK bude otázkou přípravy rozpočtu na příští rok.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

20. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Pouti se sice snažím vyhýbat, ale jako bydlící na Libušíně, to nelze úplně. Musím oproti jiným rokům pochválit úpravu parkování a stání (auta nestála libovolně v místech, kde by neměla) hluk byl letos také asi menší a celkově nepořádek v okolí mi nepřipadal tak velký jako jindy. Snad to bude impuls i pro další roky.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za Vaše postřehy z pouti. Pravidelně vyhodnocujeme průběh akce a podle nastalých a zjištěných potíží upravujeme a přizpůsobujeme přípravu pro další rok, aby negativní dopady na občany byly minimální.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý večer, musím se opět vyjádřit ke kvalitě úklidu města. Některé chodníky nejsou uklizeny dobře - např. od ulice Neumannova pod garážemi směrem na Vodojem nebo chodníky nad a pod Vesnou. Jiné nebyly uklizeny vůbec - dlážděné chodníky na Stalingradě podél silnice na Hamry nebo dlážděný chodník podél ul. Neumannova směrem k Novoměstské. Kromě toho nebylo uděláno nic ve věci oprav poničených obrubníků po zimní údržbě. Prosím o nápravu vzhledem k nadcházející pouti a letní sezóně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametání stále probíhá a Vámi zmíněné úseky a některé další jsou již objednány a budou postupně uklízeny i s ohledem na počasí. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 5. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den,
proč je uprostřed oválu vysypaná gumová drť boří se do toho boty. Nebylo by lepší místo trávy to vyasfaltovat ... Proběhla vůbec oprava asfaltu na ovále stále se tam drží voda. Měl by se tam jít někdo podívat po dešti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jedná se o granulát z umělé trávy fotbalového stadion. Ten byl součástí sněhu, který jsme v zimním období museli vyvážet na dostupné plochy. Před poutí byl tento granulát (vzhledem k tomu, že nejde vyseparovat) roztažen po celé ploše a několikrát zaválen. Celá situace je způsobena dlouhotrvajícími dešti a opatření bylo dohodnuto dnes přímo na místě se zástupci města (na postižené plochy bude navezen štěrk). Tam, kde je granulát naopak nyní lidé nemusí chodit v blátě. Plocha oválu byla realizována na základě požadavku rychlobruslařského oddílu a odvodnění dle dohody s majitelem. Dnes v 08.00 hodin se na oválu nikde voda nedrží, takže odvodnění je funkční. Otázka na úpravu vnitřní části rychlobruslařského oválu je na majitele.
S pozdravem
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

14. 5. 2019
Předmět: Bankomat a další obchody
Dotaz: Dobrý den, v rámci rozvoje našeho města je nutné vyjednat a umístit bankomat na Stalingradě, (ideálně u pošty),chybí tam lékárná, která tam kdysi byla a dále pořádné obchody. Nějak na tuto lokalitu zapomínáte v rámci rozvoje našeho města !Přitom tam toho tolik bylo, včetně drogerie a dalších obchodů. Každá lokalita by měla mít určitá centra obchodů a služeb. Ne každý občan může chodit popř. jezdit do obchodních center. Je to Váš velký dluh vůči občanům našeho města.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Veselá,
na obdobný dotaz jsme již odpovídali zde https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7770.
Bohužel nám zatím žádná banka nedala pozitivní zpětnou vazbu na umístění bankomatu.
Prozatím je možné na Stalingradě využít tzv. služby cashback u některých prodejců (např. market Qanto na ulici Brodská).
O umístění lékárny již bylo také několikrát vyjednáváno, dokonce jsme nabídli lékárnám konkrétní prostory, ovšem ani jedna zájem neměla.
Budeme i nadále vyjednávat o možnostech rozšíření služeb v této lokalitě s jednotlivými soukromými investory, ale konečné rozhodnutí je vždy na nich.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, vedoucí oddělení projektů a marketingu

19. 5. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, chci pochválit letošní pouť, protože atrakce nejsou tak hlučné a lidi se navzájem slyší a nemusí si křičet do ucha. Bylo to opravdu příjemné a doufám, že tak to zůstane i pro další roky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši pochvalu ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 5. 2019
Předmět: Cesta "Telecom"
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych se zeptat kdy bude zametená cesta kolem "Telecomu" (od DDM ke 4.ZŠ). Náměstí i okolí 4.ZŠ jsou zametené ale tato cesta je plná písku a štěrku jako by nebyla zametená několik let.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na úklidu tohoto chodníku se právě pracuje. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 5. 2019
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, nevím, jestli to píši na správný odbor, ale u Conventu nejedou vůbec semafory, nic nesvítí. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za spolupráci, nicméně si dovolím poznamenat, že takový poznatek je třeba akutně nahlásit přes městskou či státní policii, oni nám poznatek předají a my zajistíme operativní opravu. Takto jen mohu konstatovat, že semafory byly opraveny cca do hodiny po napsání Vaší zprávy, kterou bohužel čtu až druhý den. Pokud nejsou v provozu semafory, tak se účastníci silničního provozu řídí dopravním značením.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 5. 2019
Předmět: Pout
Dotaz: Dobrý den.
Je sice moc pěkné a chvályhodné že jde pustili a dovolily novou atrakcí velké ruské kolo, ale musím se zeptat z jakého důvodů je zadtrcena až za budovou zimního stadionu. Vždyť tam nebude skoro nic vydet. Taková atrakce by měla být přímo ve středu oválu a v centru dění. Kdo o tom rozhoduje?
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud by atrakce těchto rozměrů byla umístěna uprostřed oválu, musely by „z kola ven“ jiné atrakce, které zde pravidelně stávají. Umístění ruského kola tam, kde momentálně stojí, bylo projednáno s jeho provozovateli, kteří tuto lokaci sami navrhli.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

13. 5. 2019
Předmět: Pouť - nájemné
Dotaz: Dobrý den,

procházím si dokument o podmínkách pronájmu míst na žďárské pouti.
Úhrady: za kazdy i zapocaty tyden a kazde jedno zarízeni:
např: velké atrakce (centrigufa atd) - cena 9500 Kč. (Za necelých 7 jízd s 20 platicími 70Kč (což je minimální obvyklá cena) je nájem zaplacen).
Nepřijde vám to málo za týden, když vezmeme ceny, omezení dopravy i obyvatel zvýšeným hlukem a nemožností parkování?

Díky za názor
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v podmínkách pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí na žďárské pouti, schválených radou města a platných od 1. ledna letošního roku, je m. j. stanoveno nájemné za různé druhy atrakcí. Oproti minulým létům zde došlo k navýšení sazeb u všech atrakcí. K výši nájmu u jednotlivých atrakcí je třeba připočítat ještě 21% DPH, čímž u většiny provozovatelů dojde k dalšímu nemalému zvýšení nákladů, protože mnozí z nich nejsou plátcem DPH. Výši zisku jednotlivých provozovatelů nepřísluší městskému úřadu posuzovat, nezjišťuje skutečné náklady na provoz atrakcí jako je spotřeba energií, doprava, mzdy, odpisy, atd.
Věřím, že se Vám vstupné na některé atrakce může zdát nepřiměřené, ale je na svobodné vůli každého, zda je zaplatí či nikoliv.
Prioritou města při pořádání pouťové zábavy není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města...
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: Keře na Brodské
Dotaz: Dobrý den,

bylo by možné ořezat i poslední keř u parkoviště u obchodu Qanto na Brodske? Všechny jsou ořezány kromě jednoho. Jeho větve zasahují velkou částí do parkoviště, díky čemuž dochází i ke znečištění aut. Az to budete ořezávat, prosím o odvoz. Ať to není jako v druhé části parkoviště,u enpeky, kde ležely orezane větvičky celou zimu.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ořez keřů probíhá postupně, počítáme i s keřem na Brodské.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: Lavička u herních prvků na Libušíě
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné,kdyby jste nechali otočit tu nešťastně instalovanou lavičku u herních prvků na Libušíně,kde se z ní kouká na protější panelový dům.Je třeba jí správně otočit k herním prvkům a dát jí blíž,aby maminky od dětí hrajících si na herních prvcích měly děti pod kontrolou,aby se nestal nějaký úraz.Současně instalovaná lavička nemá plnohodnotné využití !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
lavička byla historicky instalována na požadavek občanů s výhledem na dům. Prověřujeme aktuální náhled SVJ na tuto věc, teprve poté případně lavičku otočíme. Nebývají vždy představy všech obyvatel v jednom místě shodné.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 4. 2019
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na dotaz byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7911
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Výsadba nových stromů
Dotaz: V Žďárských novinách jsem četla polemiku a názor našich politiků na výsadbu stromů...Podotýkám, že by bylo nutné vysadit více stromů a keřů v průmyslové zóně v našem městě, kde stojí jen nevzhledné krabice firem a veškerá zeleň tam chybí.Čeho je tam dostatek tak opravdu nepořádku mezi jednotlivými stavbami.Je to součást našeho města, tak v ní vysázejte stromy a keře ! Plánujete to a počítáte s tím ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
při stavbách města v průmyslové zóně počítáme i s výsadbou zeleně.
Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: nedostatek stomatologů ve Žďáru
Dotaz: Dobrý den,na toto téma bylo již 5.1. 2019 odpovídáno v Dotazech a námětech panem Krábkem, ve smyslu "zubaři nejsou nikde, poraďte si sami...!". V létě ukončí ve ZR praxi další lékařka. Ano,zdravotní pojišťovna Vás v tom nenechá,musí Vám nabídnout jiného zubaře...pro Žďár jsou to momentálně lékaři z Brna nebo Třebíče! Město opravdu nemá žádné možnosti, jak zabezpečit svým občanům tuto v podstatě základní péči? Nemá možnosti jednat se zdravotními pojišťovnami a tento stav řešit? Děkuji Králová
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Králová,
touto problematikou se bude zastupitelstvo města zabývat na zvláštním semináři, který proběhne v měsíci červnu a kde bude snaha najít nějaký systematický přístup k dané problematice, který by alespoň částečně tento problém řešil tzn. podpořit zubařskou praxi a tím eliminovat nedostatek zubařů ve městě. Není to jen problém našeho města, ale celé republiky, který však vnímáme a chceme jej řešit.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

14. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: V rámci blížící se poutě se mi zdá, že necháváte především vydělávat pouťařům a stánkařům. ... Předpokládám, že prioritou by mělo být naše město, které z této pouti vydělá maximum finančních prostředků, které doufám použijete do obnovy a infrastruktury našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podmínky, za kterých je provozovatelům atrakcí a stánků umožněno nabízet své služby, jsou schváleny zastupitelstvem města v platné vyhlášce města č. 1/2018: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
a v radou města schválených podmínkách pronájmu míst: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
Prioritou města v této věci není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města... Mnohé jiné akce na rozdíl od pouti nepřinášejí městu přímý finanční zisk, přesto jsou z různých důvodů pořádány a přinášejí městu a jeho občanům i jiné hodnoty než peníze.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: nepojízdná vozidla
Dotaz: Dobrý den, na ulici Studentská před vchodem 26 na parkovišti blíže k dětskému hřišti stojí už několik měsíců nepojízný Peugeot ( zelená barva ). O pár míst vedle stojí nepojízný bílý Ford. Zbytečně tyto nepojízdná auta zabírají místo pro ostatní. V této lokalitě bývá problém zaparkovat v brzkých odpoledních hodinách natož večer. Na autech jsou spz, tak doufám, že byste mohli dohledat případného majitele, at si to odstaví jinam nebo auto odtáhnout. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vozidla budou řešena, ovšem dle současné platné legislativy to není vůbec jednoduché. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 5. 2019
Předmět: žďárská pout
Dotaz: ve Žďárském deníku: https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-stezuji-na-hluk-prach-a-auta-kvuli-pouti-20190509.html, uvádíte, že minimalizujete dopady pouti na okolí- tedy na sídliště Libušín. Jsem obyvatelka Libušína a velmi by mě zajímalo, jak tyto dopady minimalizujete. Umožňujete o pouti pakování ve dvorech bytových domů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Žďárský deník převzal odpověď z dotazovny MÚ:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7920. Dopady především na bezprostřední okolí akce jsou eliminovány např. umožněním parkování ve dvorech či na „hradech“, dodržování stanovené provozní doby atrakcí, každodenní úklidy … Odpověď na otázku ohledně parkování je zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7945.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 5. 2019
Předmět: soudní spory
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím uvést seznam otevřených (neukončených) soudních řízení, kterých je v současné době město Žďár účastno?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stale,
město je v současné době účastno v těchto 7 soudních sporech:
Pozemkový úřad - určení vlastnického práva
M.M.M. - žaloba na vyklizení bytu
A.A. - žaloba na vyklizení bytu
V.K. - žaloba na vyklizení bytu
Ing. B.T. - o zaplacení 26 500 Kč s příslušenstvím
D.H. - o zaplacení 6.878 Kč s příslušenstvím
V.B. - o zaplacení 96.720 Kč s příslušenstvím.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

9. 5. 2019
Předmět: parkování v parku během pouti
Dotaz: Bude možné opět parkovat po dobu pouti /od pondělí 13. května do 20. května/ v parku za pečovatelským domem? Nebo kam se všechna auta z parkovišť na Libušíně vejdou, aby bylo dost místa pro atrakce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Ano, i letos bude v případě příznivého počasí umožněno parkování osobních vozidel na travnaté ploše tzv. „hradů“. Možnost tohoto parkování bude dána přenosným dopravním značením (parkoviště). Pokud na vjezdu na travnatou plochu bude tato značka chybět či bude zneplatněna, parkování není dle aktuální situace povoleno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: čekací doba na odboru dopravy
Dotaz: Dnes jsem strávil na odboru dopravy z důvody přihlášení vozidla plné 3 hodiny. Nechápu proč během této doby fungovali pouze 3 přepážky, chvilku možná 4.Objednávkový systém je k ničemu, jelikož volný termín je více než za 10dní.Dalším faktorem byl přepis většího počtu aut jednou osobou, která si vyzvedla 7 lístků.To je nutné si brát na každý přepis samostatný lístek a zahltit tak všechny přepážky?Nelze hromadné přepisy nějak přesunout mimo k samostatné přepážce, neplánujete posílení odboru.
Odpověď (odbor dopravy):
Jak je známo, byla postupně zrušena místní příslušnost pro agendy ŘP (od loňského roku), tak i registru vozidel (2017) Zrušení místní příslušnosti v praxi znamená, že jsme přestali být úřadem pro 40 tis. obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, ale stali jsme se kontaktním místem pro 6,6 mil. řidičů a 7,5 mil. vlastníků vozidel z celé ČR. To, na co jsme byli v minulosti právem hrdí, tedy kvalita služby a rozsah úředních hodin, se nyní jeví jako hlavní příčina abnormálního počtu klientů, kteří chtějí vyřídit své požadavky pět dnů v týdnu a na rozdíl od jiných úřadů na počkání. V číslech to znamená, že v agendě registru vozidel došlo od loňska k nárůstu klientů o 20 % (tedy o 2.500 klientů za rok). Toto množství obsluhuje stále pouze pět úředníků ve stále stejných prostorách. Jen pro zajímavost, „cizích“ klientů je celých 38 %.
Řešením by podle vašeho pohledu mělo být navýšení počtu úředníků. Personální posílení přepážkového pracoviště je však problematické, protože jsme omezeni prostorem a navíc při zohlednění výše uvedených předností našeho úřadu by to znamenalo „natažení“ dalších klientů i z jiných, třeba i větších měst, kterým by se vyplatilo zajet si několik desítek kilometrů na náš úřad a problém by byl stejný.
Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

7. 5. 2019
Předmět: žalostný stav trávníku u nového chodníku
Dotaz: Vážení,
loni byl u kulturáku vybudován nový mlatový chodník. Vzhledem k tomu, že toto řešení není úplně stoprocentní, tak lze čekat, že za určitých klimatických podmínek mnoho občanů šlápne i trochu mimo tento chodník. Bohužel město žádným způsobem neošetřilo okolní trávník, aby tuto zátěž vydržel. Naopak trávník dostal zabrat při stavbě mlatového chodníku a byl silně poškozen i při zimní údržbě. Je třeba alespoň okolí začátku a konce chodníku opatřit porostem, který vydrží tuto zvýšenou zátěž.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
s úpravou okolního terénu počítáme. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 5. 2019
Předmět: Ulice Vnitřní
Dotaz: Dobrý den, plánujete v blízké budoucností vyspravit ulici Vnitřní na Vysočanech? V dezolátním stavu je již dlouho ... Chápu, že se tento problém vyskytuje snad na desítkách ulic (silnic) našeho města. Ptám se spíš na přesnější termín opravy ... Děkuji za reakci. S pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ulici Vnitřní a Květná jsou objednány hned v následujícím pořadí, jak skončí opravy na ulici Studentská.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 4. 2019
Předmět: Pahýly u 3. základní školy
Dotaz: Dobrý den, chodím s dětmy kolem 3.základní školy a nemohli jsme si nevšimnout nevzhledných pahýlů po krásných keřích, které na trávníku u trojky ještě nedávno zkrášlovaly prostředí.
Ptám se. Je záměrem města ničit zeleň nebo "práci" provedl nějaký vandal? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
pozemky před 3. Základní školou jsou pronajaty základní škole, která si údržbu zelených ploch zajišťuje svými pracovníky na své náklady. Záměrem města rozhodně není ničit zeleň.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: Osazení nových stromů
Dotaz: Nejsem si jist, zdali první dotaz odešel, tak opakuji: Dovoluji si doporučit revizi osazení některých nových stromů u chodníků či silnic, aby po pár letech nenarušily kořenové systémy chodníky nebo vozovky podobně, jako na cyklostezkách kolem Sázavy a Pilské nádrže (kde stezky zvedají kořeny původních stromů).
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane
je naší snahou sázet stromy tak, aby v budoucnu byl minimalizován jejich případný negativní dopad na své okolí. V blízkosti objektů i komunikací se jedná mnohdy o kompromis, kdy je nutné zohlednit umístění pozemních staveb, inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, vlastnictví pozemků, … S podnětem týkajícím se konkrétních vysazených stromů na pozemcích města se můžete obrátit na správkyni zeleně města Ing. Křesťanovou, tel.: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: díry v silnicích
Dotaz: Kdy začnou celkové opravy dír v silnicích v našem městě. Je to opravdu jako tankodrom, samá díra,pokud si poškodím svoje nové vozidlo, tak škodu bych po městu vymáhal soudní cestou.Myslím, že takových občanů by bylo více, pokud nezajistíte řádnou a kvalitní opravu vozovek.Ne, že zase pojede auto a bude stříkat do děr tekutý asfalt s drtí, kdy tato oprava je provizorní a jsou to vyhozené peníze. Protože ty díry jsou za chvíli vyježděné a mnohdy ještě větší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
V současné době pobíhají infra vysprávky asfaltovou směsí, následně bude užito i tryskaných vysprávek emulzí a drceným kamenivem. Rozsah a způsob oprav a údržby komunikací se každoročně odvíjí i v závislosti na rozsahu poškození komunikací po zimě a výši rozpočtu města pro tento účel v daném roce. Bez užití tryskaných vysprávek by mnohá místa zůstala neopravena. Doporučujeme řidičům, aby pohyb vozidla přizpůsobili stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: pařez po bříze
Dotaz: Vloni byla popravena (zbytečně) zdravá bříza u domu Nezvalova 2091. Myslím, že desítky roků nikomu nezavazela. Čekal jsem, že kromě zdravého kmene zmizí i pařez, ze kterého hojně tekla míza. Pařez je tam dosud; je to bezútěšný pohled. Mohli byste prosím zařídit vykopání pařezu a osazení nového stromu? Mimochodem, na popravené bříze bylo k vidění dost ptactva, dokonce i poštolka a puštík.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
bříza byla pokácena z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a výrazně snížené fyziologické vitality. Zhoršení stavu stromu bylo způsobeno pravděpodobně poškozením kořenového systému při stavbě parkovacího stání. Pařezy jsou z jednotlivých částí města postupně odstraňovány frézováním a vždy se odstraňuje více pařezů najednou dle finančních možností v daném roce. V tomto roce již frézování některých pařezů proběhlo a další vlna frézování ve Vaší lokalitě je připravována na podzim letošního roku s přihlédnutím na finance. Výsadba nového stromu na stejném místě, kde byla pokácena bříza, nebude realizována, protože na tomto stanovišti nejsou vhodné podmínky pro růst a vývoj nového stromu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 5. 2019
Předmět: Ucpané kanálové vpustě.
Dotaz: Na Stalingradě jsou od hlavní křižovatky až k Penny už možná dva roky ucpány téměř všechny kanálové vpustě pískem. Když zaprší, teče po silnici široký proud vody dolů z kopce až na most přes Sázavu. Jedoucí auta rozstřikují proud vody přes celou šířku chodníku, takže nahazují chodce špinavou vodou a není kam uhnout. Bylo by třeba vpustě vyčistit, ...
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění vpustí probíhá 1x za rok (ne 1x za dva roky) vždy po skončení blokového čištění. V současnosti již probíhá a pracovníci se opět dostanou i na ul. Revoluční a Strojírenskou. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: domov důchodců
Dotaz: Co tam prosím máte v domově důchodců na ul. Okružní za vedoucí ? Chová se jako kdyby všemu rozuměla,kolektiv se jí bojí, mezi zaměstnanci je neoblíbená,má svoje oblíbence a je arogantní a nepříjemná.Taková to osoba ke starým nemocným lidem nepatří. Špatná volba výběru vedoucí !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
na místo vedoucí domova proběhlo standardní výběrové řízení. Výběrová komise vybrala dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na paní vedoucí jsem zatím zaznamenal stížnost pouze v dotazovně, která s ní byla projednána. Ve všech našich službách pravidelně zjišťujeme spokojenost klientů i zaměstnanců. Na domově šetření proběhne během měsíce června a je zde možnost vyjádřit se i k paní vedoucí. S výsledky šetření budeme samozřejmě dále pracovat.
Pokud máte konkrétní poznatky, můžete přijít přímo za mnou a detailně mě informovat. Pak se bude snáze situace řešit.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby Města Žďáru nad Sázavou

24. 4. 2019
Předmět: parte online , novinova budka u polikliniky
Dotaz: Dobry den,
První dotaz
Zajímalo by me, kde se daji precist, aniz bych musel chodit do mesta, vystavene parte.
Jde spis pro me uz praktickou část, něco jako cteni novin a rad bych si ji zprostredkoval z domova nez na chodniku ve meste.

Druhy dotaz
Kdy bude otevrena novinova budka u polikliniky?
Bud otevrena nebo odstranena.Dekuji
Prikryl
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Přikryle,
o tom, že by byla parte vystavována jinde než klasicky ve vitrínách umístěných ve městě se zatím neuvažuje. Tuto službu poskytuje soukromá firma. Je to však možný námět k zamyšlení, za který Vám děkujeme.
Pokud jde o novinový stánek u Polikliniky, tak město je sice vlastníkem pozemku, který však pronajímá soukromé osobě, tudíž město nerozhoduje o jeho provozu, to je věcí nájemce.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

3. 5. 2019
Předmět: Informace o městě na webových stránkách
Dotaz: Dobrý den, plánujete opravu informací na webových stránkách města v sekci základních informací o Žďáru nad Sázavou v členění města ? Žďár nad Sázavou má od března 2019 celkem 8 městských částí + 4 místní části. Informaci o vzniku Žďáru n.S. 8 má už i např. i Wikipedia a další informační celostátní kanály. Je problém v útvaru informatiky nebo nebylo ani žádné zadání ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Korábku,
děkujeme za upozornění na nepřesnou informaci o členění města Žďár nad Sázavou uvedenou na webových stránkách města. Tento nedostatek byl již odstraněn. Problém v oddělení informatiky nebyl, neboť to provádí jednotlivé změny a opravy na základě zadání, které však v tomto případě nebylo dosud dáno.
Děkujeme za Vaši pozornost.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

29. 4. 2019
Předmět: Oprava chodníku
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné opravit část chodníku na ulici Haškova u vchodů 54-58?
Nyní byla opravena část u přestavby výměníku na byty (č.60) a pár let před tím byl opraven chodník od vchodu 40 po vchod 52 (7 vchodů z 10) a naše 3 vchody za zlomem baráku byly nechány tak. Domnívala jsem se, že na tuto opravu dojde v souvislosti s přestavbou výměníku. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v těchto jarních měsících přednostně bude nutno věnovat se nezbytným opravám po zimním období - především vozovek ve městě. Teprve poté bude možno pokračovat v dalších opravách v souvislosti se stavem jednotlivých chodníků. Bohužel není možné opravit veškerá poškození komunikací včetně chodníků města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Vyvalený osvětlovací stožár
Dotaz: Mezi první svobodárnou a domem 33, 35 je vyvalený a nahnutý osvětlovaci stožár. Nebude dlouho trvat a spadne to někomu na hlavu. Chodi tam děti a rodiče do školky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o stožáru víme od data poškození, vzhledem k omezeným dodavatelským kapacitám a skutečnosti, že nehrozí akutní nebezpečí, bude oprava teprve provedena, byla již zadána. Děkujeme za spolupráci. Ještě tak vědět, který šikula za volantem to způsobil …..

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Budou letos pouťaři mít atrakce co nejdále od obytných domů na Libušíně ? Každoročně trpí část obyvatel na Libušíně, nadměrným hlukem, prachem,kumulací aut a velkým pohybem lidí v této lokalitě a žádná kompenzace jim z toho nejde. Alespoň provedenou revitalizací okolí Libušína,popř.rekonstrukcí nevyhovující vozovky (samá díra), výsadbou zeleně, opravy chodníků a pod.Minimálně za snášení a toleranci nesnadného období v době pouti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prostor pro umístění pouťových atrakcí je stanoven v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jakákoliv změna v umístění atrakcí by musela jít kromě jiného i ruku v ruce se změnou této vyhlášky. Samozřejmě jsme si vědomi obtíží a nepohodlí, které pro obyvatele Libušína tato akce znamená, na druhou stranu jde o událost svým způsobem ojedinělou svým rozsahem i významem, a to nejen pro Libušín, ale i celé město.
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

29. 4. 2019
Předmět: dětské Rákosníčkovo hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Nevím, jestli máte i toto d. hřiště ve správě, přesto bych Vás chtěla poprosit o doplnění písku do pískoviště.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
toto hřiště ve správě máme, v průběhu května proběhne výměna písku v tomto pískovišti a bude dosypáno dostatečné množství nového písku.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 4. 2019
Předmět: Dotaz - zákaz stání
Dotaz: Dobrý den,
Je informace, že v celé ulici Nábřežní bude platit zákaz stání, pravdivá?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
S osazením zákazu stání v celé ulici Nábřežní neuvažujeme. Pouze byl stanoven lokální zákaz stání z důvodu zajištění přístupu kanalizační čety k čerpací stanici odpadních vod k provádění čištění, údržby a oprav čerpací stanice.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

25. 4. 2019
Předmět: Oprava silnic
Dotaz: Dobrý den, nebylo by už na čase udělat postupně pořádnou opravu povrchu silnic ve městě místo každoročních záplat. Oprava typu, že se tlakem nastříká asfalt a zasype drtí je sice hezká, krátkodobě účinná, ale když už tam je třetí, čtvrtá vrstva to se panečku po tom jezdí. Připadám si jak na terénní cestě nejenom na kole, ale i v autě. Uznávám, že finančně oprava silnice vyjde asi draze, ale jet po Studentské, Strojírenské, Nové a podobných ulicích ve Žďáru je opravdu zážitek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je požádáno o dotaci na opravu povrchu na ul. Strojírenská. Ostatní celoplošné opravy povrchů se prozatím do rozpočtu nedostaly, ačkoliv by si to Vámi zmíněné i některé další ulice již zasloužily.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odvoz odpadu, který jsme letos zametli a shrabali v okolí našeho domu.
Jedná se o ulici Revoluční od domu u pošty a níže. Odpad je jak na cestě, tak v černých pytlech umístěn u kontajnerů na odpad. Také mám dotaz, zda se budou letos čistit kanály na sídlišti Stalingrad v ulici pod poštou a na hlavní silnici od křižovatky na Brodské dolů směrem ke Žďasu. A zda budou čistící vozy na sídlišti Stalingrad zajíždět i do ulic mezi domy. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Háčková
Odpad odvezeme.
Děkujeme za úklid ploch města.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
čistící vozy už většinu ulic na Stalingradě (kde nestála auta) projížděly, pod poštou konkrétně dnes 25.4. Odvoz pytlů bude objednán. Uliční vpusti se začnou čistit po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den-máme před domem za poliklinikou kontejnery na odpad,do toho modrého lidé automaticky vházejí papír,ale že ta modrá popelnice,která tam je na větší krabice,kartony to někteří lidé ani nevědí na co je,není to tam napsané,takže kartony a velké papírové krabice házejí na zem vedle modrého kontejneru,náhodně se mi stalo,že jsem tam byla a dotyčný to hodil na zem a kontejner nebyl plný,když jsem mu řekla,že se to hází tam, tak byl překvapen..Nebylo by možné ho označit že je na karton atd?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za námět.
Nechám je polepit samolepkami.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: realizace návrhů v rozpočtu města
Dotaz: Je s podivem, že některé důležité věci, jako je oprava silnice na Libušíně, oprava cesty kolem kolejí na Grejdách, oprava cesty od Hypernovy po Peny a další nejsou zahrnuty v rozpočtu pro letošní rok ? Jaké důležité věci jsou tam potom zahrnuty ?Vždyť jste měli z privatizace přes cca.300 milionů Kč ? S takovými prostředky se již dají slušně opravit vozovky v našem městě a další potřebné věci ! Nebo jsou ty peníze utraceny za projekty,které nebyly nikdy realizovány ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočty města s příslušnými projekty včetně výhledů jsou zveřejněny na webu města:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2019
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, opravy pískovišť a hřišť ve městě probíhají postupně.
Do 14 dnů by mělo být u Vás pískoviště obloženo prkny, současně bude opravena i lavička u pískoviště. Dodání nového písku bude provedeno v průběhu měsíce května, současně s výměnou písku i v ostatních pískovištích ve městě. Co se týče sítě na pískoviště, nejsou instalovány plošně u všech pískovišť ve městě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, reagovala jsem tady na dotaz paní ohledně okolí pojištovny na nedopalky a jak to vypadá před poliklinikou na trávě o okolí okolo prodejny tabáku atd.s množstvím nedopalků od mládeže z průmyslové školy a uveřejnily jste jen druhou půlku dotazu,k čistění ulice za poliklinikou 1dům,kde stála auta tak to pracovníci zametali a čistili jen okolo aut a k chodníku u domu nic,tam stáli auta i v době úklidu lidi zaparkovali a viděli,že se čistí a odešli pryč,tak 3 rok si to zase vyčistíme sami
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tam kde se v době blokového čištění vyskytla vozidla, která byla zaparkovaná těsně k obrubníku a nestihla se odstranit odtahem, tam se samozřejmě jednotlivá místa nepodaří dokonale vymést. V úklidech se bude pokračovat i po skončení blokového čištění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: Grejdy
Dotaz: Hezký den, mohl by prosím už někdo vysvětlit majitelům v CHATOVÉ oblasti Grejdy, že se nenachází na Klafaru? Cesta, která se zde nachází je poměrně nadstandardní ve srovnání s podobnou zástavbou chat v okolí (Dářko, Rendlíček, ...). Mlatová a bahnitá cesta tak nějak k chatám patří a nechápu neustálé domáhání se majitelů chat o asfaltovou cestu, když se tam nachází krásná cesta z recyklátu. Nová cesta a hned by byly stížnosti, že se tam jezdí rychle, následovaly by retardéry, zákaz vjezdu...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak již bylo zveřejněno i v dotazovně, zásadní rekonstrukce komunikací na Grejdách není zahrnuta v aktuálním rozpočtu ani nejbližším výhledu města, budou zde prováděny nezbytné opravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 4. 2019
Předmět: oprava děr na silnici
Dotaz: Dobrý den, prosím mohli byste nechat opravit díru uprostřed silnice Sázavská těsně před odbočkou na ulici Libická. To samé na ulici Revoluční před odbočkou na ulici Okružní u autobusové zastávky. Jinak bych ještě požádala o znovu zametení silnic Uhlířská a Vápenická. Jezdí zde spoustu aut se stavebním materiálem a trousí nepořádek. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
výtluky se začnou plošně opravovat v nejbližších dnech. V rámci čištění ulic ještě probíhá blokové čištění v ostatních částech města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: Nehoda u Vesny
Dotaz: Díky nedávné smrtelné nehodě u Vesny, není na čase odsunout kamiony a náklaďáky pryč z centra ? Jak může náklaďák zastavit u přechodu tak, že nevidí chodce ? Dostaňte je prosím pryč, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane „r“,
na téma vámi uvedené dopravní nehody bylo již odpovězeno 14.3. zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7833

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí odboru dopravy

Vážená paní nebo pane „r“,
v trase obchvatu se již podařilo postavit dva úseky komunikace a připravuje se třetí. Město vykupuje pozemky v trase komunikace a vedení města jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy. Postupnými kroky se podařilo zajistit jihovýchodní úsek komunikace, o které se říká, že nebude nikdy postavena.
Prožitou tragédii není vhodné hodnotit na sociálních sítích, ani na Dotazech a námětech. Buďme ohleduplní k rodinám, kterých se dotkla.

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2019
Předmět: Vyvezení koše, úklid okolí
Dotaz: Dobrý den, u dětského hřiště ve dvoře Chelčického/ Haškova je koš na odpadky, bylo by možné ho vyvážet pravidelně a jednou do týdne, pokud je to možné, uklidit odpadky v okolí hlavně houpaček? Některé děti a hlavně mládež neví, kam s prázdnými obaly od pochutin, i když není koš plný a hází to po okolí. Možná by MP mohla nějaký čas procházet touto oblastí, zvláště pak ve večerních hodinách, kdy se "děti" chodí bavit, pokud mají volno. No snad alspoň v něčem vyhovíte. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
OKS:
Vážený pane
Koš na dětském hřišti je pravidelně vyvážen – minimálně 3x týdně. Bylo ověřeno na svozové firmě.
Všechna dětská hřiště byla v minulých 14 dnech uklizena v akci Čistá Vysočina, kdy uklízeli dobrovolníci.
Na dětských hřištích probíhají pravidelné kontroly a na základě zjištění, je následně objednán úklid.
s pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Městská policie:
V dané lokalitě budeme v kritické době provádět obchůzkovou činnost.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP

24. 4. 2019
Předmět: Převod auta ze zahraničí
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho prosím trvá převod auta ze zahraničí? Myslím tím od předání všech potřebných dokumentů do vystavení nutných dokladů.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Registrace vozidla se zahraničními doklady trvá podle vytíženosti pracovníků, kteří tuto agendu vykonávají, čtyři pracovní dny (v optimálním případě) až čtrnáct dnů.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

23. 4. 2019
Předmět: parkoviště před Českou pojišťovnou
Dotaz: Bude v brzké době realizováno rozšíření parkoviště před Českou pojišťovnou, které bylo slibováno v souvislosti s příchodem lidí z Comgatu? Parkoviště je přeplněné a kapacita je naprosto nedostatečná. Bylo podmínkou povolení stavby úpravy patra pro Comgate zřízení dalších parkovacích míst?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
parkoviště bylo a je druhou etapou „Comgatu“. Jeho projekt se nyní přepracovává. Realizaci předpokládáme v příštím roce.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

23. 4. 2019
Předmět: Údržba a opravy veřejných prostranství
Dotaz: Dobrý den,
kdo vymyslel strategii centrum, na kterou se odvoláváte. Ostatní části města se nebudou udržovat a opravovat? Pan architekt je z Brna, tak mu to nevadí, nežije tady.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mucho,
autorem Strategie Centrum je městský architekt Ing.arch Ryška. Strategie byla projednána s veřejností a následně schválena v radě a zastupitelstvu města.
Opravy a údržba ostatních ploch města bude probíhat na základě návrhů schvalovaných v rozpočtu města na jednotlivé roky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 4. 2019
Předmět: oprava cesty Grejdy kolem kolejí
Dotaz: Mnohokrát již byla avizována oprava cesty kolem kolejí na Grejdách. Nevím proč se bude opravovat od křižovatky za žel. přejezdem dolů od jamské k chatám,kde jezdí pouze pár chatařů.Kolem kolejí jezdí lidé z Jam, chataři a další, tam je důležitost řádné opravy na místě a ne, že tam jsou každoročně nedbale zasypané díry,které jsou za dva měsíce vyježděné traktory a náklaďáky,kterými tam zemedělci jezdí. Opravte tuto cestu již prosím řádně a kvalitně,aby se každoročně nemusela opravovat !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádné rozhodnutí o plošných opravách cest v Grejdách nikde nepadlo. Na posledním setkání se zahrádkáři zazněl požadavek cestu podél kolejí nechat být, aby tam vozidla neprojížděla vysokou rychlostí.
Celková rekonstrukce včetně provedení odvodnění cesty v současnosti není připravována a není zahrnuta v rozpočtu města.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 4. 2019
Předmět: Kiss + Ride 4. ZŠ a školka
Dotaz: Dobrý den, jaké jsou prosím další plánované kroky v rámci Kiss + Ride 4. ZŠ a školky navrženého p. Ryškou v rámci Strategie města - viz publikovaná prezentace z loňského ledna?
https://www.zdarns.cz/media/files/komise/komise-rozvoje/2018/2018-01-23-p2.pdf
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Buchtová,
pan architekt ve zmiňovaném materiálu popisuje zadání studií. Plocha u 4.ZŠ je součástí řešení Átria a to je podle Strategie Centrum v plánu nejdřív v roce 2024.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 4. 2019
Předmět: Obchodní centrum Novoměstská
Dotaz: Dobrý den, kdy má být dokončeno obchodní centrum Novoměstská?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Buchtová,
vzhledem ke skutečnosti, že investorem centra na Novoměstské ulici není město, nemáme informace o harmonogramu výstavby. Hrubý odhad si můžete utvořit podle toho, že většina investorů zahájí výstavbu do roka po získání stavebního povolení a stavba netrvá déle než 12 měsíců.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 4. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat podle jakých kritérií byl vybírán letošní provozovatel zdarske pouti. A kdo to nakonec vyhrál a bude provozovat atrakce. Pokud to bude ten samy co každý rok., tak proč nezvažit na příští rok někoho jiného? A ještě by mne zajímalo kolik musí provozovatel zaplatit do mestske kasy.
Děkuji
Prochazka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tradiční žďárská pouť nemá jednoho provozovatele, jednotlivé atrakce jsou schvalovány výběrovou komisí města a pouti se každoročně účastní cca 30 provozovatelů atrakcí. V letošním roce jich je 32, atrakcí téměř 100. Kritérií výběru provozovatelů je několik – především naše osobní zkušenost s nimi, reference, nabídka „novinek“ (letos např. obří ruské kolo) aj.
Nájemné pro umístění atrakcí je stanoveno v „Podmínkách pronájmu míst – práva užití – pro stánkový prodej a umístění atrakcí při žďárské pouti na pozemcích města“, schválených radou města - viz
https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

30. 3. 2019
Předmět: Upozornění : Dva suché vysoké smrky
Dotaz: Na ulici Makovského ( v horní časti ) mezi bytovkou a ŘD jsou dva vysoké suché smrky napadené kůrovcem. Je to dva roky, co se větrem ulomila jedna třetina smrku a ohrozila zahradu.Jistě uznáte, že jsou na likvidaci.
Žďár n.S. 30.3.2019
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
tyto dva smrky evidujeme, po obdržení povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody budou smrky pokáceny v co nejkratším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Zeleň na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, prosím, mám dotaz. Máte v plánu také parkové úpravy po rekonstrukci ulic na Vysočanech (Na Úvoze, V Lískách)? Hřiště u kulturního domu je jedna velká katastrofa a o okolí nemluvě. Dosypání hlínou a zatrávnění ...
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
úprava travnatých ploch po rekonstrukci ulic na Vysočanech je určitě v plánu. Firma provádějící rekonstrukci nejpozději do koce května travnaté plochy uvede do řádného stavu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: Vyjetá hluboká kolej
Dotaz: U prodejny Pramen na Libušíně u přechodu je vyjetá hluboká kolej od náklaďáku, bylo by dobré jí zahrnout hlínou, upravit a oset trávou, abychom město měli pěkné. Takových míst je ale v našem městě více.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době probíhá úprava travnatých ploch plošně ve městě, zahrnuta bude i tato vyjetá kolej. Děkujeme za zájem o veřejnou zeleň ve městě.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 4. 2019
Předmět: dotaz ohledně prostoru část Vysočany pod prodejnou Jednota
Dotaz: Prodejna Jednota - u prodejny neupravené prostranství, přerostlé stromy, keře, zarostlé chodníky zrezivělé, poničené zábradlí, nepořádek u odpadků, prostředí hrozné. Vloni pracovnice z MÚ vše fotografovala, slibovala a stejně se nic nezměnilo. Pod Jednotou nevyužitý prostor, který by mohl sloužit jako malé hřiště , kdyby se trochu upravil.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
plochy nacházející se v těsné blízkosti prodejny jednota jsou v soukromém vlastnictví Jednoty a město nemůže vynakládat veřejné prostředky na údržbu soukromých pozemků. Pozemek pod jednotou je z části soukromý, z části ve vlastnictví města. Na tomto místě v současné době neuvažujeme o budování dětského hřiště.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 4. 2019
Předmět: Prostranství Brodská
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych se zeptat jestli je někdy v plánu revitalizace prostranství před obchodními domy na Brodské ulici. Dlažba je téměř v původním stavu, místy poničená a ne zcela nebezpečná ale nepříjemná pro chůzi (hlavně pro starší občany například s berlemi). Také by stálo za zvážení doplnění rostlin v pásu a kruhu se zelení. Jedná se o docela zajímavou plochu která by zasloužila trochu více pozornosti.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Martine,
záměr revitalizace vámi zmiňovaného území v plánu města je. Vzhledem ke schválenému dokumentu Strategie Centrum, kde jsou naplánovány přípravy širšího centra města do roku 2030, nelze předpokládat, že k celkové revitalizaci centra sídliště Žďár n.S. 3 dojde v dřívějším termínu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 4. 2019
Předmět: záhony u KD v našem městě
Dotaz: Dobrý den, záhony před kulturním domě v našem městě jsou v žalostném stavu, obrubníky zničené, výsadba květin katastrofální, to nemluvím o vzhledu kolem schodů u KD,rozbité mramorové desky,dále okraje u mlátové zkratky u KD by chtěly dosypat hlínou a upravit, pozametat ty žlaby v mlátové cestě.Lavičky u KD jsou také již vhrozném stavu. Celkově působí okolí našeho kulturního domu žalostně.Přitom tam prochází velké množství lidí a ti si udělají obrázek o našem městě a okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Za OKS:
Vážený pane,
s drobnou údržbou zeleně a stezek v blízkosti KD počítáme, větší opravy nebo rekonstrukce nejsou v tuto chvíli v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Za ORÚP:
Dle schválené Strategie Centrum má být prostranství kolem Domu kultury řešeno architektonickou studií o návrh v roce 2026. S realizací dle návrhu je možné tedy počítat nejdřív v roce 2027.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Za TSBM:
Na opravy mramorových desek jsme předpokládali využití původního obložení městského divadla. Tento způsob se ukázal jako nevhodný. V letošním rozpočtu nejsou určeny prostředky na rozsáhlejší opravu travertinových ploch.
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

11. 4. 2019
Předmět: čištění ulic
Dotaz: dobrý den , vážena paní Wurzelová......chci se zeptat , kde maji lidi parkovat , při čištění ulic , když i na parkovišti dostanou pokutu? každy rok jsme převezli auto na parkoviště a bylo to v pořadku , ale letos všichni dostali pokutu....to už město nevi ,kde získat od lidi penize? jinak cedule na oznamení že se bude ulice čistit byla u Táferny a pak až u odbočky ke Kinskýmu...po celý Purkynový ulici a ani u parkovistě nic..beru odtah aut při parkování na ulici, ktera se čistí, ale parkoviště??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dopravní značka Zóna zákazu stání s textem „ Platí i pro parkovací stání“ neumožňuje žádný jiný výklad. Pokud bude v příštích letech rozhodnuto, že se některé (nebo všechny) parkovací plochy z této zóny nějakým způsobem vynechají, např. označením „P“ parkoviště nebo textem, bude možno na nich stát i v těchto zónách. Toto bude určitě ještě předmětem diskuze.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2019
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří nesedí doma jak pecky a nedělají, že město není jejich a jdou a uklidí, pohrabou, zametou. A město bych chtěla poprosit, jestli by už mohlo shrabaný nepořádek uklidit. Lidi si s tím dají práci, dají to do pytlů a pak to tady leží a leží. A taky bych se chtěla zeptat, jestli v ulici Nezvalova bude někdy pohrabáno od města, např. prostor u výměníku, kde sídlí kadeřnice z učiliště. Já prostě nikoho nevidím. A taky u bazénu nic. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Muchová.
Také souhlasím s Vaším názorem a děkujeme občanům, kteří uklízí okolí svých domů a pohrabou městské pozemky.
Občany shrabaný odpad obratem odvážíme, pokud nám to někdo nahlásí s konkrétním termínem.
Z ulice Nezvalovy jsme žádný takový požadavek neměli.
Nicméně včera jsme to náhodou zjistili a hned objednali.
Co se týče pohrabání bude zajištěno dle volných pracovních kapacit. Nelze počítat s tím, že bude plošně shrabáno celé sídliště.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 4. 2019
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bude úklid komunikací pokračovat i v květnu. V tabulce rozpisu blokového čištění jsem nenašla ulici Vápenickou. Mám na této ulici zaparkované auto na parkovišti a do poloviny května nebudu v ZR. Tudíž bych neměla jak auto přeparkovat. A žádné upozornění či označení u tohoto parkoviště jsem nenašla ani na stránkách města. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v úklidech se bude pokračovat i nadále. Na ulici Vápenická není ovšem blokové čištění vymezené dopravním značkami v plánu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 4. 2019
Předmět: úklid
Dotaz: Dobrý den.
Blokové čištění - před domem za poliklinikou. A opět - na parkovišti auta. Již vloni jsem jsem žádala, abyste zákaz stání a údaj o čištění umístili i na parkoviště u domu,protože páni řidiči si zřejmě tento zákaz vykládají po svém - že se vztahuje pouze na silnici. Příslušníky městské policie nevidět, neslyšet. A odtahovka - nenechte se vysmát. Vím, že za řidiče nemůžete, ale ta značka by stála za pokus a zamyšlení.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při blokovém čištění na ulici Studentská byla přítomna jak městská policie, tak odtahová služba, která prozatím odtahuje zaparkovaná vozidla na vozovkách v podélném směru. Vozidla na kolmých parkovacích stáních jsou řešena v rámci dopravních přestupků pokutami. Dopravní značka Zóna zákazu stání s textem „ Platí i pro parkovací stání“ dle našeho názoru neumožňuje žádný jiný výklad.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Proč ještě není vyčištěn chodník na průmyslovou zónu na Jamské a to nemluvím o tom, že kolem nových zastávek se stále nic neděje ! Úprava žádná, boční strany zastávek, jak jste je slibovali dodělat nejsou a a chybí tam odpadkové koše ! Proč to již nnení hotovo ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době probíhá blokové čištění ulic. Pokud se ostatní komunikace nestihnou mezi jednotlivými termíny, budou čištěny po ukončení tohoto harmonogram.
Úprava čekáren byla objednána, proběhlo místní šetření s dodavatelskou firmou vč. potřebného měření. Akce se připraví k realizaci. K té ale dojde, až tady budou mít jinou zakázku. Vzhledem k ročnímu období si troufám tvrdit, že již nedojde k masivnímu sněžení s tvorbou závějí a tak toho řešení s realizací při souběhu s jinou zakázkou se jeví jako rozumné rozhodnutí . Navíc ještě musí dojít k úpravě dlažby a opravě poruchy na kabelovém vedení veřejného osvětlení v daném prostoru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: Hlučný dekl u kanálu
Dotaz: Dobrý den, na Jungmannově ulici proti č.p.5/603 v silnici je uvolněný dekl u kanálu.
Každé projíždějící vozidlo způsobuje výrazný hluk. Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek předáme vlastníkovi, tedy Vodárenské a.s. k prošetření stavu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dnes jsem se po delší době díval, jak bylo prováděno blokové čištění části parkoviště a chodníku na Libušíně a po delší době musím, říci, že to pracovníci vyčistili velmi pěkně a pečlivě. Po stroji šli pracovníci a dočišťovali to, kdy takto by to mělo být všude.Ještě kdyby to tak vyčistili pečlivě před domem kultury bylo by to výborné.Ale jinak pochvala, udržte si tento trend, takto by to mělo vypadat všude, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 4. 2019
Předmět: ÚKLID PO ZIMĚ
Dotaz: Dobrý den, jak bude probíhat úklid na parkovišti mezi KD a hotelem Jehlou? je tam plno odstavených vraků, plno aut i přes ceduli zákazu stání v daném termínu stejně blokuje místo pro strojové čištění. Když by takto všichni provozovatelé svých vozů nechali auta stát tak nebude možnost uklidit. Budou auta které nebudou odparkované odtažena nebo se tam pod nima uklízet nebude? Uvažujete o možnosti nalajnování parkovacích míst když bude místo strojově uklizeno a bez aut? Každý si parkuje jak chce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín úklidu tohoto parkoviště není stanoven, prozatím bylo ponecháno jako možnost odstavení vozidel při blokovém čištění ulice Libušínská. Vodorovné dopravní značení zde není v plánu až do doby vyjasnění majetkových vztahů v tomto prostoru.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 4. 2019
Předmět: blokové čištění města
Dotaz: Dobrý den.
v tabulce rozpisu blokového čištění města jsem nenašla Neumannovu ulici. Na příjezdových cestách k jednotlivým domům- která jsou zároveň chodníky i silnice - je velké množství drtě. Mám to tedy chápat tak, že se čeká, kdy nájemnici jednotlivých domů silnici zametou? Pokud je plán takový - kam zametenou drť uklidit ???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
se strojním zametením těchto komunikací se počítá v době po skončení nebo mezi jednotlivými blokovými čištěními.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: bezcharaktérní občané -pokračování
Dotaz: -došly mi znaky,né slova k těm bezohledním občanům,za ně nemůže nikdo z vedení města,kudy chodím pěšky,tak se čistí ulice a všichni co to mají na starost se snaží aby město bylo čisté,krásné,bezpečné a pokud má někdo problém,tak si myslím,že se co nejrychleji řeší.Taky uklízíme před domem,odklízíme sníh a ani to není naše povinnost a doufám, až bude blokové čištění 11.4. za Poliklinikou,že budou odtažena auta,která budou bránit úklidu,protože vloni a předloni se čistilo jen tam kde nestáli auta.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v rámci blokového čištění v ulicích jsou městskou policí řešeny přestupky nedodržení zákazů stání a v nezbytných případech na pokyn správce komunikací města přistupováno k odtahům vozidel.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: Díry u přechodu
Dotaz: Před bývalým dětským střediskem u přechodu pro chodceu u Libušína je vyjetá velká kolej, zřejmě ze zimy po těžké technice, toto je třeba zasypat hlínou upravit a zatravnit.Jinak asfaltová cesta koem Jehly směřující k zimnímu stadionu je katastrofální,kdyby se vyfrézovala u udělal se nový potěr bylo by to bezvedné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
následky zimní údržby jsou postupně odstraňovány.
Plošná oprava ulice Libušínská se do letošního rozpočtu města nedostala. Je v plánu oprava úseku u zastávky MHD.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Parkoviště u "Vesny"
Dotaz: Dobrý den.
Zajímá mě umístění dopravního značení pod "Vesnou", kde je u parkoviště značka - parkování na povolení MěÚ. Parkoviště je často zaplněné auty, jejichž řidiči určitě povolení nemají a jdou se do Vesny najíst a nakoupit. Myslím, že je tam značka zbytečná. Děkuji za odpověď a vysvětlení. Hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za podnět, situaci prověříme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 4. 2019
Předmět: omezení rychlosti
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu je na ulici Bezručova (za autobusovou zastávou Bezručova) ve směru do centra již několik týdnů dopravní značka s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, která je po méně než 10 metrech ukončena křižovatkou s ulicí Nová? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní značení na silnici I. třídy spadá do kompetence Krajského úřadu Kraje Vysočina, nikoli Městského úřadu Žďár n.S. Dopravní značení bylo Krajským úřadem stanoveno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při výstavbě rodinného domu. Dodavatel stavby byl upozorněn na nedostatky a ten přislíbil nápravu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 4. 2019
Předmět: Parkovací automat
Dotaz:
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na základě Vašeho upozornění byl čas přenastaven . Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: firma Holoubek
Dotaz: Včera jsem si všimla, že firma Ploty Holoubek, nahoře na Brněnské se nějak neustále roztahuje čím dále více k silnici ? Kam až se hodlá tato firma roztahovat ? Vždyť tam tudy by měl vést výhledově chodník ? Je to vpořádku ? Ono,když se podíváte v průmyslové zóně mezi firmami tam je nepořádek ! To je vizitka našeho města a nikoho to nezajímá.Z boční strany firmy Vodaservisu je neskutečný nepořádek ! To je území nikoho ? Proč není terén mezi firmami pečlivě upraven ? Kdo je za to odpovědný ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kršková,
mezi oplocením a krajem silnice má zůstat 6 metrový koridor, což je dostatečný prostor pro vybudování chodníku.
Pozemek v průmyslové zóně, o kterém hovoříte není v majetku města. Za stav pozemku odpovídá jeho majitel.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 4. 2019
Předmět: Vizualizace Farčat
Dotaz: Vizualizace Farčat vypadá nadějně, ale pokud tam zůstanou ty škaredé mlátové cesty a ty nesmyslné kamanné bloky,mnohokrát kritizované, tak celkový punc pěkného prostředí v našem městě to úplně zkazí ! Předpokládám, že řešení máte a tyto nedostatky již brzy odstraníte,děkuji.Chybí tam více stromů a keřů ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Přibylová,
mlatové cesty jsou součástí přírodního řešení parků, jsou citlivější ke svému okolí, nepřehřívají se a propouští povrchovou vodu. Odpovídají současným trendům zadržování vody v intravilánu a ochlazování měst. Mají své příznivce a odpůrce, jako každé řešení.
Nová výsadba bude probíhat postupně.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 3. 2019
Předmět: okolí budovy České pojišťovny-pro p. Mrkose
Dotaz: Obracím se na vás jako na toho, kdo prosazoval pronájem celého patra v budově ČP firmou Comdata. Osazenstvo této firmy kouří v okolí budovy a při dešti stojí přímo před vchodem, takže ten, kdo jde do budovy, musí nejprve projít kouřovou clonou. U budovy to nyní vypadá jako někde za „učňákem“ kam se chodí tajně kouřit. Měl by je někdo také poučit o tom, že nedopalky se nemají házet na zem. S příchodem těchto lidí se značně zhoršila čistota v okolí budovy.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Kratochvílová,
Váš dotaz byl předán řediteli příspěvkové organizace SPORTIS, která má ve správě tuto budovu.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu
Zde je odpověď p. ředitele:
“Když město prosazovalo pronajmutí celého patra v budově na ulici Dolní 165/1, tak se chovalo jako řádný hospodář, protože do té doby nebyl o prostory bývalé kuchyně a bufetu 10 let žádný zájem.
Jiná věc je počet neukázněných kuřáků v budově, kde je kouření zakázáno. Je běžnou praxí i v zahraničí, že se vymezí místo, kde je kouření povoleno. To, že jsou kuřáci obecně nepořádní a netolerantní je také známo. V reakci na vaší oprávněnou stížnost rozešleme všem nájemcům žádost o dodržování pořádku na vymezeném místě pro kouření a dáme za úkol naší uklízečce, aby se těmto prostorám více věnovala.”

S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

3. 4. 2019
Předmět: lavičky na sezení ul. Neumannova
Dotaz: Neuvažuje město o osazení laviček, alespoň 1 ks na ulici Neumannova od zastávky MHD po křižovatku u Lidlu?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb:

Uvažuje, instalace během jara.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: Pochvala odboru dopravy
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych tímto velice pochválit přístup všech úředníků na odboru dopravy. Mám na starost přibližně 500 vozových jednotek a řeším každý den úkony i na jiných úřadech. NIKDE v CZ ani SK jsem se nesetkal s tak vstřícným a profesionálním přístupem. Na jiných úřadech ( ne na všech) vám vysvětlí i dva důvody, jak to nejde, přijďte příště, máte špatně vyplněno... V ZR vám VŽDY poradí, pomůžou, najdou řešení... Prostě s takovým přístupem jsem se já osobně jinde nesetkal. DĚKUJI VŠEM. S pozdravem Luděk Tulis ZDAR,a.s.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Tulisi,
děkuji za udělenou pochvalu pracovníkům na odboru dopravy. Snažíme se být stále přívětivým úřadem pro všechny klienty. Bude mně potěšením Vaši pochvalu předat pracovníkům odboru dopravy.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 3. 2019
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat zda pro letošek nemáte v plánu vybudovat dětské hřiště v části obce stalingrad. Hodně maminek a dětí by ho jistě uvítalo. Žádné zde není. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní,
v letošním roce je v plánu zejména kvalitnější a koncepčnější údržba stávajících dětských hřišť a jejich případný rozvoj. Dle finančních možností budeme dále zvažovat, kde případně budovat nová dětská hřiště, proto Vám děkuji i za tento podnět.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: Bývalá radniční restaurace
Dotaz: Dobrý den, jaký je současný osud bývalé Radniční restaurace ? Vemte si příklad z toho, jak se dá pěkná restaurace zbudovat o kousek dál vedle knihovny,kde vznikla nádherná nová restaurace.Najde se nějaký odvážlivec,který by konkuroval této nové nádherné restauraci ? V našem městě se již pomalu nedá jít do nějaké opravdu luxusní restaurace,kam by našinec mohl pozvat návštěvu třeba na oběd spojenou s příjemným posezením.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
radniční restaurace by měla být otevřena od 1.6.2019.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 4. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Dobrý den, stále ještě jste nevyčistili dlouhý chodník na Libušíně směrem k prodejně pečiva Řečice a prodejně vína.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník se bude zametat v rámci blokového čištění sídliště. Předpokládaný termín: 10.4.2019

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 4. 2019
Předmět: Oprava trávníku
Dotaz: Dobrý den,
do kdy budou opraveny vyhrnuté drny u cyklostezky podél Bezručové ulice?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes se na tom postupně pracuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 4. 2019
Předmět: Pozeme po bývalém Bílém Lvu
Dotaz: Dobrý den, proč se nebuduje na staveništi na náměstí po Bílém Lvu ? Slibovali jste, že tam vyroste nějaká nová multifunkční budova, co se děje, že je tam mrtvo a nestaví se tam ?Neříkejte, že jsou problémy s novým majitelem, to již bylo slyšet mnohokrát od Vašich předchůdců ve vedení. Našemu městu opravdu chybí aktivita,kreativita, prožnost a hlavně aktivita nových mladých lidí ve vedení na odborech MěÚ.Staré vedení odborů našemu městu již nic nepřináší !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krásenský,
podle našich informací zahájil investor stavbu v loňském roce, přes zimu ji vzhledem ke klimatickým podmínkám neprováděl a již opět pokračuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 4. 2019
Předmět: Farčata
Dotaz: Co se bude prosím ještě opravovat nebo budovat na Farčatech, že jsou tam pentle se zákazem vstupu ? Do kdy bude okolí kolem nově opraveného domu na Farčatech již řádně rozhrabáno, uklizeno ? Bude tam zasázena zeleň ? Dosázíte tam stromy a okrasné keře ? Kudy povede ta cyklostezka po Farčatech ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
dokončuje se zokruhování zpevněné cesty od řeky.
Úpravy okolí bývalé vodárny se právě dokončují. V průběhu dubna a května, podle klimatických podmínek, bude "uklizeno".
Zeleň na Farských humnech bude dosazována průběžně, podle návrhu městské architekty, krajinářky.
Během tohoto týdne bude projekt zveřejněn na webových stránkách města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

29. 3. 2019
Předmět: SATT
Dotaz: Jak je možné, že město dává hlasovat o tom jakou barvu má mít fasáda, ale o tom, že chce nesmyslně kupovat SATT se dozvíme z novin?Děkuji panu Havlíkovi za informativní článek a naprosto přesně kladené otázky.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Bořile,
dotaz byl předán vedení města.
S pozdravem Jan Prokop

Vážený pane Bořile,
děkuji za Váš dotaz. Rozumím tomu, že Vaše znepokojení je zřejmě vedeno osobním pohledem pana Havlíka ve věci nákupu minoritního podílu akcií společnosti SATT a.s. O tomto možném nabytí akcií jsem již několikrát hovořil na tiskové konferenci a všichni zastupitelé a i občané města jsou informováni materiály z Rady města. Aktuální zpráva k této věci včetně informací o zpracovaném posudku ke stanovení hodnoty majetku je veřejně k dispozici na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-07/88-19-mst.pdf
Finální rozhodnutí, jestli město dokoupí zbývajících 38,3% akcií, bude samozřejmě výsledkem jednání zastupitelstva města.
S pozdravem
Josef Klement

31. 3. 2019
Předmět: Zaslepení děr
Dotaz: Dobrý den, prosíme o zalepení děr na vozovce na kruhovém objezdu u plynarny+ kanál u mostu. Děkujeme za brzkou opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyspravení výtluků je již objednáno. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 3. 2019
Předmět: Řidičský průkaz
Dotaz: Dobrý den,mám dotaz jestli k vyřízení řidičského průkazu potřebuji fotografii,nebo již fotíte přímo na úřadě.Děkuji Kostelecká
Odpověď (odbor dopravy):
K podání žádosti o vydání ŘP již od loňského roku není potřeba předkládat fotografii. Aktuální fotografii si naši pracovníci stáhnou z existujících informačních systémů a nebo pořídí přímo na přepážkovém pracovišti.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

28. 3. 2019
Předmět: Okres Žďár - silnice
Dotaz: Dobrý den, mohli byste zjistit (nebo to možná víte), kdy začnou opravy silnic v našem okrese? Zajímá mě především silnice k dálnici D1 (Žďár n. S. - Ostrov n. O. - Velké Meziříčí). Tento rok jsem nepotkal ani jedny silničáře, kteří by opravovali vozovku. V některých částech (např. mezi Radostínem a Zásekou) už se nedají ani díry ve vozovce "vykličkovat" a musí se jet krokem. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
příslušná silnice není v majetku a správě města Žďár nad Sázavou. Dle aktuálních informací od odboru dopravy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, se sídlem v Jihlavě připravuje webovou aplikaci, která má obsahovat všechny plánované souvislé opravy silnic. Webová aplikace by měla být funkční ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Prosím, sledujte jejich stránky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: ořezání polámané zeleně na ul. Studentská
Dotaz: Prosím o ořezání a úpravu rozlámaných stromů a keřů po letošní zimě na ulici Studentská před obytnými domy 1721,1722 a1723 - dřeviny mají polámané silné větve které nejsme schopni sami odstranit, způsobovali by komplikace při sečení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odstraňování polámaných větví u keřů i stromů probíhá postupně na celém území města. Bude provedeno v co nejkratším možném termínu i v této lokalitě.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: keře u školy
Dotaz: Dobrý den,proč jste vyřezali keře u 3.ZŠ? To už nebude na sídlištích žádná zeleň? Ze stromů padají větve a to nikdo neřeší. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
pozemek, na kterém došlo k odstranění keřů má pronajatý základní škola, údržbu tedy provádí také základní škola. Na pozemcích před základní školou je připravována výsadba nových dřevin.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 3. 2019
Předmět: shrabování listí
Dotaz: Kdo prosím v současné době zajišťuje shrabovaná listí u jednotlivých domů (paneláků) v našem městě. Dříve to dělali občané kolem svých vlastních domů zadarmo. Dnes již tomu tak není a jen ještě u pár domů si toto občané shrabují sami. Jedná se převážně o starší občany, ti mmladí už to nedělají a dělat nebudou. Kdo to bude dělat v současné době ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
v současné době město nezajišťuje plošné hrabání všech veřejných trávníků v majetku města.
Tam, kde si občané uklidí okolí domů sami, za což jim patří dík - shrabaný odpad odvážíme, pokud je nám to nahlášeno nebo to zjistíme jiným způsobem - například při sběru a úklidu ostatních odpadů nebo při přípravě ploch na sečení trávy. Sběr a úklid odpadů z ploch města probíhá dle potřeby, plošný úklid pak v rámci přípravy travnatých ploch pro sečení nebo při blokovém čištění komunikací.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné se zamyslet na změnou obecně závazné vyhlášky 3/2018. O osvobození poplatku za odpad pro děti do 6 let nebo snížení poplatku. V několika obcích v České republice je poplatek osvobozen.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
různé obce přistupují k "poplatku za odpad" různým způsobem. Pravomoc stanovit jeho výši je věcí zastupitelstva města. Naposledy toto rozhodování probíhalo na konci roku 2018 a výsledkem je platná obecně závazná vyhláška č. 3/2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 3. 2019
Předmět: obchvat Jihlavská a Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
kdy bude realizován obchvat ul. Jihlavská a Brněnská? Je zde počítáno s chodníkem pro pěší?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Mrkosová,
podle informací z Ředitelství silnic a dálnic, ČR probíhá příprava dokumentace k územnímu rozhodnutí a zahájení stavby se předpokládá v roce 2022. Chodník nebude součástí této komunikace, ale místní komunikace do výrobní zóny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 3. 2019
Předmět: Ukliďme Česko
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v plánu nějaký hromadný úklid města, či zda by město mohlo alespoň částečně zpropagovat akci Ukliďme Česko, která se koná 6. 4. 2019. Zároveň se chci zeptat, zda by bylo město ochotno pomoct s odklizením odpadu u této akce.
Děkuji za odpověď
Krčálová Anna
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb a oddělení projektů a marketingu:

Vážená paní,
bližší informace o jarním úklidu města naleznete na webu: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta a v dubnovém vydání Žďárského zpravodaje (v distribuci od 2. 4. 2019).
Ohledně propagace akce Ukliďme Česko se prosím spojte přímo s mediálním koordinátorem města Jakubem Axmanem (jakub.axman@zdarns.cz).

26. 3. 2019
Předmět: Značka
Dotaz: Dobrý den, mohu se zeptat, nač je přenosná značka 30 a výkopové práce zezadu hřbitova u silnice ? Když je vítr, tak se značka válí v silnici nebo na chodníku a přitom tam nikde výkopové práce nejsou.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
dopravní značky jsou zde umístěny z důvodu staveništní dopravy na realizovanou akci : „Rekonstrukce hřiště ZŠ Švermova , ZR“. V tomto úseku je zvýšený pohyb chodců především dětí, které dochází do uvedené školy.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

26. 3. 2019
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, u Conventu nejde u několika semaforů zvuk více naž 3 týdny.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme za informaci, opravu ihned objednáme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Odstraňte prosím kmen a větve poraženého stromu na dětském hřišti ve vnitrobloku mezi ulicemi Studentská a Dolní.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odstranění dřevní hmoty po pokáceném stromu v ul. Studentská je zadáno.

S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 3. 2019
Předmět: Počet obyvatelstva
Dotaz: https://www.obyvateleceska.cz/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1zavou/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1zavou/595209 prosím něco udělejte je to snad největší pokles obyvatel v ČR!! ..levné byty .levné parcely .možnost práce za 10 let bude nmnm větší
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dvořáku,
děkujeme za zajímavý odkaz.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 3. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Někdy v minulosti bylo v dotazovně poukazováno na projíždějí mezi garážemi u Primy, velkými vozidly,které si to tam zkracují, aby nemuseli couvat nebo se otáčet.Je tam opravdu zvýšený pohyb velkých vozidel, které tam nemají co dělat, ničí vozovku mezi garážemi a kanály.Dříve tam byl obrubník, tak se tam nejezdilo a byl klid.Nyní tam není a je to tam hrozné.Buď tam instalujte zpět vyvýšené obrubníky, nebo to vyřešte dopravní značkou,aby bylo po problému.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato věc je opakovaně diskutována s tím, že "položení" obrubníku v místě provedli sami uživatelé garáží aby tento prostor mohli využít k průjezdu. V současné době žádné další dopravní opatření v místě nepřipravujeme a nepovažujeme za nezbytné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: oprava pouličního osvětlení
Dotaz: Dobrý den, v prvním dvoře na Libušíně nesvítí pravá přední pouliční lampa, prosím o opravu,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, opravu ihned zadám.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: propojka Jamská
Dotaz: Dobrý den, bude letos realizována propojka z obchodního centra na Jamskou,hodně lidem by to pomohlo.Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Koší,
propojení se připravuje na realizaci v roce 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 3. 2019
Předmět: oprava cesty
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jela na kole na Grejdy po Jamské silnici, kde absolutně chybí chodník, bála jsem se, že mě srazí auto,kdy už konečně v této lokalitě budou dodělané chodníky, i ze strany po Brněnské ? Potom jsem pokračovala po cestě kolem kolejí na Grejdách, kde jsou strašné díry po zimě, no hrůza. Nutno tyto díry kvalitně opravit.Dělá se to asi každý rok, ale kvalita oprav je katastrofální.Vždyť musí zůstat z posypu vozovek,které se čistí takového štěrku využijte to na opravy těch děr !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
K chodníkům v průmyslové zóně:
Vážená paní Králová,
vybudování nových chodníků v průmyslové zóně, ať již na Jamská ulici nebo na ulici Brněnská, jsou ve stupni záměru a projektu k územnímu rozhodnutí. Na obou ulicích jsou však pozemky soukromých vlastníků, které musí být nejprve vypořádány. Chodník na ulici Brněnská bude prodloužen spolu s výstavbou komunikace propojující ulici Brněnskou a Jihlavskou. Chodník na ulici Jamské bude budován v rámci průmyslové zóny Jamská II. V obou případech by mělo jít o pojízdné chodníky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Oprava komunikace Grejdy:
Vážná paní,
s opravou výtluků po zimě na Grejdách počítáme jako každým rokem. Větší investice na případnou zásadnější rekonstrukci (nebo její přípravu) této komunikace není pro tento rok součástí rozpočtu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: Stezka u Konventského rybníka
Dotaz: Dobrý den, chci poděkovat za vyspravení stezky, teď je zase luxusní. A díky za odvodnění na začátku stezky od Zelené hory z tuším loňského roku. Funguje to skvěle. Díky!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování předám velmi ráda kolegům, kteří opravy zajišťují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Kolik čisticích vozů může v současné době město povolat k čištění chodníků v našem městě. Vždyť nejsou nikde vidět.Proč nečistí město od nepořádku ta pracovní skupina ? Je opravdu otázkou zda zřídit technické služby města Žďáru nad Sázavou, kde by firma disponovala dostatečnou technikou jak na údržbu jarní tak zimní v našem městě. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
letní údržbu komunikací pro město provádí externí dodavatel, který má mít pro zametání k dispozici dle platné smlouvy nejméně jeden silniční zametací a vysávací stroj a dva chodníkové zametací a vysávací stroje. Čištění města po zimě jak ruční tak strojní již bylo zahájeno, blokové čištění předpokládáme zahájit k 1.4.2019 - aktuální informace budou zveřejňovány průběžně, dopravní značky budou rozmisťovány dle skutečného postupu prací, v přípravě jsou i odtahy čištění bránících vozidel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 3. 2019
Předmět: Nepravdivá informace o Veřejné dopravě Vysočiny ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, už tady mnozí psali, že ten článek o VDV od krajského úředníka nemá informační hodnotu. A ta jediná zmíněná informace je nepravdivá! Říká se tam, že směrem na Ždírec nad Doubravou se nabídka rozroste o dalších 11 spojů, není to pravda. O víkendech naopak nabídka poklesne, v pracovních dnech zůstane stejná. To po srovnání nové linky 160 s dnešními linkami 840125 a 600200, o dalších linkách 840126 a 790205 ani nemluvě. Nepožádáte toho úředníka o obsáhlejší a pravdivý článek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
obsah a vypovídající hodnota článku je především věcí autora takového článku. Hodnotit si ho může každý čtenář podle svých zkušeností, znalostí apod. Pokud máte k danému článku dotaz nebo výhrady, doporučuji Vám, abyste se obrátil na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zaslal dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 3. 2019
Předmět: MP
Dotaz: Dobrý den, dotaz je spíš pro vedení města, proč není ve městě vidět městská policie? U náměstí popíjí bezdomovci víno i pomalou chůzí, by je MP zastihla. Opravdu vedení města uvažuje o přesun informačního centra na MÚ? Turisté, kteří půjdou od nádraží, to budou mít při cestě. Vedení města dělá vše pro mrtvé centrum!!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, proto jsme ho předali tiskovému mluvčímu.
*
S činností městské policie se můžete blíže seznámit ve výroční zprávě o činnosti za rok 2018 viz. https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf. V této zprávě je podrobně popsána většina činností, kterými se v průběhu roku městská policie zabývá. Vzhledem ke skutečnosti, že problém s popíjením bezdomovců v centru města je zcela minimální, tak jsem se Vás dotázal na podrobnosti emailem, který jste uvedla. Děkuji za rychlou odpověď. Nicméně, pokud uvádíte, že jste dne 4.12.2018 tj. asi před třemi a půl měsíci míjela v pěší zóně 3 bezdomovce, tak toto se opravdu stát může. V případě, že by hlídka vykonávala činnost v uvedeném místě, tak by skutek řešila. Nicméně s podnapilými bezdomovci pracujeme de facto každý den, ale jak jsem uvedl, v centru města s nimi problémy nejsou. Problémy s těmito spoluobčany řešíme zejména v okolí nákupních center, na poliklinice, na autobusovém, vlakovém nádraží a odlehlejších místech, kde se tyto osoby zdržují. Věřte, že práce s těmito jedinci není jednoduchá, o čemž svědčí i počet převezených osob do protialkoholní záchytné stanice. Děkuji za upozornění.
Mgr. Martin Kunc.

K otázce přesunu informačního centra – Žádný přesun do jiných prostor se nechystá.

Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

20. 3. 2019
Předmět: stromy Komenského
Dotaz: Dobrý den,na Komenského na spojce ke hřišti je již od minulého roku označena bříza,z které padají větve na zaparkovaná auta.Bude letos odstraněna?Druhá bříza vedle ní na tom není lépe,můžete ji prosím také zkontrolovat popř.ořezat nebo skácet?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
byla podána žádost o pokácení označené břízy i několika dalších bříz v ul. Komenského v blízkosti školy. Rozhodnutí o pokácení bříz ještě nebylo obdrženo od orgánu ochrany přírody. Pokud bude kácení povoleno, pravděpodobně proběhne v následujícím období vegetačního klidu, to je od 1. listopadu 2019. V případě, že budou suché větve stromů ohrožovat jak zaparkovaná auta, tak občany v okolí, bude proveden bezpečnostní řez.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: Parkoviště Purkyňova ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda má město Žďár nějakou vizi do budoucna jak bude řešit problém s parkovacími místy.Jedná se mi především o ulici Purkyňova kde je stav katastrofální.Auta v podvečerních hodinách stojí úplně všude,nejenom na parkovacích místech.
Bude tento problém město nějak řešit a popřípadě jak.
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šafránku,
každý rok dochází k rozšíření parkovacích míst v sídlištích po celém městě. I na ulici Purkyňova je rozšíření v plánu. Co se týká dlouhodobější vize, ta bude zpracována v připravovaném Generelu dopravy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 3. 2019
Předmět: skládka nepořádku
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na skládku nepořádku (dřevěného odpadu) poblíž křížení ulic Na Úvoze a V Lískách na sídlišti Vysočany. Hned u Staviště. Je to ostuda. Toto se nedělá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Máte pravdu – je to ostuda.
Skládku necháme uklidit.
Děkuji a s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: Silnice - Studentská
Dotaz: Dobrý den,
prosím, je plánovaná oprava hlavní silnice na ulici Studentská? Pokud ano, na kdy?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce není celková oprava ul. Studentská v plánu.
V místě je v přípravě stavba tělocvičny/sportovní haly u průmyslové školy a zastávky MHD. Po nebo při realizaci uvedených staveb, které významně zatíží povrch silnice, bude zvážena i její celková oprava.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 3. 2019
Předmět: výjezd hasičů
Dotaz: Dobrý den,
dá se prosím někde vyhledat nebo zjistit, proč včera (17.3.2019) kolem 20h vyjížděli hasiči na ulici U Křížku?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na této adrese: http://webohled.hasici-vysocina.cz/udalosti/, lze dohledat všechny výjezdy hasičských jednotek, které byly uskutečněny na základě pokynu z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
S pozdravem
Josef Šulc
krizové řízení

18. 3. 2019
Předmět: silnice kolem Jehly a dále k zimnímu stadionu
Dotaz: Plánujete alespoň vyfrézování od hlavní silníce kolem Jehly a dále k zimnímu stadionu a položení nového asfaltového povrchu ? Ten tzv.tankorom je hrozný. Tak zničená vozovka a samá díra to je katastrofa.To minimální zaplátování děr nestačí ! Obecně silnice a chodníky v našem města jsou v hrozném stavu ! To nemluvě o propadlých kanálech a pod.Toto jsou hlavní problémy, co občany tíží. O těch utracených milionech za projekty, které nyní leží bez využití, tak to je bez komentáře !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je v plánu na této ulici pouze úsek u autobusové zastávky. Místní i celoplošné opravy komunikací probíhají v rozsahu dle schváleného rozpočtu města. Z plošné opravy jsou připravovány např. ul. Strojírenská, další etapy Vodojemu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

odbor komunálních služeb

18. 3. 2019
Předmět: poplatek za komunální dopad
Dotaz: Dobrý den, ptám se, proč mě přišla složenka za odpad na 580,- Kč a manželovi na 387,- Kč. ...
Děkuji za podání zprávy
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jelikož se jedná o informace z daňového řízení, k nimž máme mlčenlivost, odpověď nebudeme zveřejňovat. Informace Vám bude poskytnuta např. na Váš mail.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

14. 3. 2019
Předmět: náměstí-smrtelná nehoda
Dotaz: Včerejší smrtelná nehoda na náměstí našeho města opět ukázala, že není absolutně dobré parkování osobních aut na náměstí mimo parkoviště.Není přes ně vidět,kdo z nich vychází, vstupují přímo do vozovky, z poza zaparkvaných vozidel může kdykoliv vyběhnot dítě.Nutno parkování co nejdřívě zrušit na náměstí.Ostatní města se snaží vozdla dostat z náměstí a u nás navíc parkují.Výmluva,že to schálilo minulé vedené je lichá, napravte to !!!!!
Odpověď (odbor dopravy):
Pokud je nám známo, šetření smrtelné dopravní nehody stále probíhá, tudíž možné příčiny nehody nejsou dosud známy. Přechody pro chodce jsou vybaveny vysazenou chodníkovou plochou umožňující dostatečný rozhled.
To, že o možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice, je prostý fakt, nikoli výmluva.


Ing. Luboš Koubek, Odbor dopravy

11. 3. 2019
Předmět: Mlatové chodníky
Dotaz: Dobrý den, v dnešním Deníku se opět píše o žďárských mlatových chodnících. Nevím, snad by opravdu byly přínosem, kdyby se důsledně udržovaly. Ale v tom stavu, v jakém se dnes nachází, převládají negativa. Před dvěma týdny jsem se na Farských humnech přímo na trase chodníku vyhýbal pěti divokým kachnám, které tam zřejmě našly ideální podmínky: dostatek vody i bláta.. Zdá se, že milým kačenkám je srdečně jedno, že tomuto prostranství někdo na radnici říká "Chodník.". Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s údržbou mlatových stezek po zimě počítáme jako v každém roce. Pokud Vám takové stezky nevyhovují, je možné je většinou obejít např. po asfaltových komunikacích. Kačenkám neumíme přikázat, aby nechodili po jakýchkoliv komunikacích města a tedy ani po Vámi zmiňovaných mlatových stezkách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Lobbování za občany města pro opravy nedostatků VDV
Dotaz: Dobrý den, s připomínkami k VDV žádáte občany, aby je posílali přímo na kraj do Jihlavy. Ale kraj se bude zabývat připomínkami od města obcí než od občanů. Už tady někdo psal, že v dotazovně na webu kraje je cenzura, že kritické připomínky nezveřejňují. Nemůžete to nějak kompletovat a připomínky občanů na kraj posílat hromadně? Když už si VDV v Jihlavě vymysleli, tak si s tím musí poradit. A ten článek o VDV ve Zpravodaji je jak Chytrá Horákyně - splněna informační povinnost, ale nic nenapsáno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj by se měl zabývat relevantními připomínkami měst, obcí a především i svých občanů - voličů, aby uspokojil jejich oprávněné potřeby. Systém VDV není jednoduchá věc a vybalancovat jej tak, aby bylo přiměřeně dopravně obslouženo celé území kraje je jistě nelehký úkol. Povinnost zajistit dopravní obslužnost na svém území i odpovědnost s tím spojená je věcí kraje, je tedy potřeba se s případnými připomínkami obracet na něj. Město své připomínky k návrhu podalo, včetně relevantních připomínek občanů, které mu byly v příslušné době známy. Nyní kraj považuje jízdní řády VDV za uzavřené a lze předpokládat, že další případné změny mohou být připravovány v době po zprovoznění sytému podle zkušeností z jeho "ostrého" provozu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: odstavená vozidla stále Brodská 1912-1915
Dotaz: Dobrý den, mám opět dotaz ohledně odstavených vozidel před (za) domem Brodská 1912-1915. Již zde bylo několikráte upozorňováno (29.8.2018,31.10.2018). Žádám konkrétní odpověď, jak se tento problém s těmito auty posunul - řeší. Teď v zimě to byla opravdu velká překážka, když byla na těchto autech hromada sněhu, která bránila ostatním parkovat. A ze 3 odstavených již jsou 4. Předpokládám , že majitelé jsou známy a že jste je již kontaktovali.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, dle současné legislativy se u Vámi uvedených vozidel nejedná o vraky, přesto jsou a budou městem činěny kroky směrující ke zlepšení stavu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


14. 3. 2019
Předmět: parkování Libušín-dvůr
Dotaz: Parkování v I.dvoře na Libušíně, kde jsou zbytečně blokována 2 místa pro invalidy je absurdní, neboť tam neustále parkuje jedna a ta samá osoba Váš bývalý zaměstnanec,který tam má pronajatý byt a nechce parkovat na volných parkovacích plochách pro invalidy nedaleko,kde jsou ty místa volná a nikdo na nich neparkuje ! Ve dvoře samém jsou tyto místa úplně zbytečně tímto blokovaná pro další dvě auta pro řidiče bez omezení.Toto je nutné co nejdříve změnit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Dopravní režim umožňuje parkování na 10 parkovacích stání po dobu max. 1 hodiny a 2 parkovací stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Jsme přesvědčeni, že 10 parkovacích stání po dobu 1 hodiny je dostatečný počet těchto stání.
Přesto parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


11. 3. 2019
Předmět: Pokácená borovice na Farčatech
Dotaz: Dobrý den, když už musela být pokácená ta velká borovice na Farčatech, tak ať je to po tom kácení pečlivě a svědomitě uklizeno, včetně uhrabání okolí, což v současné době není.Dohlížejte na to laskavě, pokud chceme mít lepší město jak všude uvádíte ! Předpokládám, že po opravení toho domu,kde mimo jiné sídlili skauti na Farčatech bude krásně upraven okolní terén, včetně výsadby zeleně, obyvatelé si zaslouží pěknou a klidnou lokalitu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odklizení větví po pokáceném modřínu jsme opakovaně urgovali u dodavatele, kontrolujeme řádné provedení. V prostoru Farských humen by mělo být po dokončení stavby, kde sídlili skauti, okolí řádně upraveno, v plánu je realizace stezky od tohoto objektu k břehu Sázavy, vzniká celková koncepce "Živá Farčata". Toto všechno by mělo přispět k "zlidštění" uvedeného prostoru.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 3. 2019
Předmět: Úklid komunikace, reakce na odpověď pana Kaspera.
Dotaz: ... Kdy budou úklidové vozy jezdit? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vozy jezdily již před sněžením, které přišlo tento týden. Nyní jezdí znovu. Konkrétně teď na Klafaru chodníky a Strojírenské ulici vozovky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 3. 2019
Předmět: Oprava cesty
Dotaz: Dobrý den,
stavbou budovy pro fotbal a tenis je značně poškozená cesta (provoz těžké stavební techniky, výkopy, skládka zeminy ...) mezi touto stavbou a rod. domem Bezručova 2. Tato cesta je hodně využívaná k příchodu na cyklostezku k Piláku. Nyní je ale naprosto neprůchodná. Je součástí výše uvedené stavby i oprava této cesty?
Děkuji
Ladislav Švoma
Odpověď (odbor stavební):
Váženy pane Švomo,
ano, po dokončení stavby bude příjezd upraven.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 3. 2019
Předmět: Vyznačení parkovacích míst u fotbalového hřiště
Dotaz: Dobrý den,
měla bych na Vás prosbu, zda by město nemohlo vyznačit parkovací místa na parkovišti před fotbalovým stadionem.Během fotbalových akcí není jednoduché zde zaparkovat (téměř polovinu parkovacích míst zabírá současný autobazar, což mi také nepřijde normální), ale už se mi nejednou stalo, že mi některý "řidič" zablokoval výjezd mého vozu nebo nechal uličku mezi řady aut minimální šířky.
Vyznačení parkovacích míst by toto vyřešilo.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
zde se jedná o poměrně velký rozsah. Možná realizace bude vyhodnocena dle stavu čerpání rozpočtu po ukončení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Čištění záchytných košů vpustí kanalizace při jarním úklidu vozovek
Dotaz: Dobrý den, jsou v rámci úklidu vozovek po zimě (zametání posypu) dodavatelskou firmou čištěny rovněž záchytné koše ve vpustech kanalizace a vpustě samotné? Spousta materiálu se do nich i při úklidu samotném dostane a tyto potom neplní svoji funkci. Některé vpustě jsou zanesené až po okraj. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
uliční vpusti jsou čištěny vždy po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Když už jezdí a čistí ty chodníky v našem městě, ať s tím jezdí pomaleji, protože jezdí moc rychle a nekvalitně jsou potom čistěné chodníky, protože to ten posyp nestačí brát ty kartáče.Opět je nutno na ně dohlížet při jejich práci, jako při ostatních pracech v našem městě ? Kam vymizela ta poctivost a pracovitost našich lidí ! Je nutné mít vyčleněné z Vašich řad zaměstnance, kteří by striktně dohlíželi nad kvalitou zadané práce městem.Vždyť se to platí vše z našich daní !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některá místa se musí strojem projet opakovaně, aby se všechen posyp zametl, některé chodníky se musí dočistit i ručně a některé z důvodu velkých nerovností pouze ručně.
Váš poznatek s rychlostí jízdy vozidel jsme doposud nezaregistrovali, prověříme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: formulář na úraz
Dotaz: Dne 23.1.2019 jsem měla úraz na zledovatělém chodníku.Zlomená ruka. Stále ještě marodím. Můžete mi poslat formulář k úrazu.Děkuji.
Alena
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formuláře Vám zasílám na uvedený e-mail.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: Úklid komunikace
Dotaz: Dobrý den.
Mám dotaz ohledně úklidu posypového materiálu z místních komunikací.
Celé roky probíhá úklid v městské části vodojem tak, že občané smetou posypový materiál na hromádky, které poté jednoho dne úklidová služba naloží na multikáru a odveze. Pokud není komunikace zametena na tyto hromádky, nechají toto bez povšimnutí.
Mám dotaz zda je tento postup v pořádku a zda je opravdu na občanech tento materiál poklízet?
Děkuji Kubíček.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato četa sváží hromádky posypu, které dobrovolně nametli aktivní občané, za což jim patří poděkování, a pracovníci VPP. Samostatně pak jezdí zametací vozy, případně opět ve spolupráci s pracovníky VPP, kteří dometou zbytek. Samozřejmě termíny se posunují v závislosti na počasí a množství posypu v jednotlivých ulicích.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 3. 2019
Předmět: Vanocni stromky
Dotaz: Upozornění.
Dobry den. To, že je ve Žďáře nepořádek a špína, to už nikoho nepřekvapuje. Ale, že se jeste v březnu válejí kolem kontejneru vánoční stromky? (např. za kontejnery u domu s pečovatelskou službou na Přednádraží, kontejnery uliice J. z Poodebrad). Ach jo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Odvárková
Stromky se letos již svážely několikrát, samozřejmě po zmizení sněhu se ještě objevily další.
Proto jsme minulý týden objednala – na tento týden další svoz.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Kompostěry
Dotaz: Dobrý den, bude město nabízet občanům kompostěry na zpracování vlastního bioodpadu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Hemzo
Kompostéry jsme pořizovali s účastí dotace a dávali občanům do výpůjčky s následným darem v roce 2017, 2018 - celkem to bylo 340 ks.
Všichni zájemci byli uspokojeni – v této době evidujeme pouze do nových 10 zájemců.
Z tohoto důvodu v letošním roce o dalším pořizování kompostérů neuvažujeme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: kontejnery na papíry,umělé hmoty a další
Dotaz: Sledovala pracovníky,jak vyvážení a vysypávají kontejnery na papíry, umělé hmoty a další.No hrůza,když už ten kontejner mají zvednutý a vysypávají ho do auta, proč neodklidí a nevyházejí ten odpad, co zůstal pod kontejnerem.Toho si ani nevšimnou a kontejner tam postaví na ten zbytkový odpad a kašlou na to.To je šílená práce z jejich strany a když jsem to sledovala, tak jsem nevěřila vlastním očím, nad kvalitou jejich práce.Hrůza.Toto se musí zlepšit !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Na upozornění tohoto druhu jsem zde již odpovídala vícekrát.
V první řadě je nutno připomenout, že je zakázáno ukládání odpadů jinam než do nádob. Kdyby toto fungovalo, nemusíme toto vůbec řešit.
Pracovník zajišťující vysypávání zvonů nemůže při tomto výkonu práce uklízet odpady ,které jsou nastrkány mezi nádoby. Ty samozřejmě při zvednutí popadají.
Nemá čas, aby sbíral a vyhazoval na auto kartony či další odpad.
Pokud jste se dívala jak vysoko zvon zvedá, jistě to chápete.
Další dny jezdí jiná firma, která uklízí právě tento nepořádek u kontejnerů, takže celý systém se náležitě prodražuje.
Přitom by stačilo krabice roztrhat a dát do kontejnerů a objemné odpady odvézt k uložení zdarma na sběrný dvůr!
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 3. 2019
Předmět: Oznámení poškozených věcí
Dotaz: Dobrý den, chci Vám oznámit poškozené lavičky, odpadkové koše. Možná už máte v patrnosti. Takže se jedná o lavičku u houpaček dětského hřiště ve dvoře Haškova-Chelčického-Nádražní, kde již chybí první lať sedáku, dále se jedná o lavičku u Kauflandu pod schody, nejspíš najeto při zimní údržbě, zlomená lať sedáku. Dále se jedná o odpadávající nebo chybějící latě odpadkových košů, u květin. stánku u nádraží, Kauflandu, zvláště u spojovačky u Auto ... . Je třeba asi projít jinak všechny lokality.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění.
Každý rok v jarních měsících se prochází město a dělají se opravy košů a laviček po zimě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: rozpočtové opatření č.2/2019
Dotaz: Dobrý den, je možné sdělit důvod, proč se v rámci 2.rozpočtového opatření r. 2019 snižuje výše výdajů na rekonstrukci povrchů a VO ve ZR 7 o 6.450.000,- Kč ? A dopady na samotnou akci ?
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Korábku,
akce je připravována pro realizaci společným postupem dvou zadavatelů, Města a Svazu vodovodů a kanalizací. V současné době probíhá ještě příprava projektu a příslušných povolení ze strany Svazu vodovodů a kanalizací. Vzhledem k velikosti zakázky lze předpokládat, že realizace stavby bude zahájena ve II.pololetí letošního roku a tím nedojde ani k vyčerpání původně předpokládané výše finančních prostředků. Na samotnou akci snížení částky v položce nemá vliv, k financování bude docházet postupně, v průběhu 3 let.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 3. 2019
Předmět: Na lobing u Veřejné dopravy Vysočiny můžete zapomenout
Dotaz: Vážení,jestli si myslíte,že nějaký lobing města pro změnu autobusových spojení pomůže,tak jste na velkým omylu!!Dopravu platí kraj a ten si to udělá jak potřebuje a nenechá si to měnit kvůli stížnostem radnic nebo cestujících,kam bysme přišli?!Jednou to tahle kraj dal a lidi se budou muset přizpůsobit,doprava se nebude přizpůsobovat jim!!Když se to lidem líbit nebude,tak je to jejich problém!!!To ste tak najivní?!!Řešte MHD a jinou dopravu nechte kraji!!!Nebo máte tolik času,že na to máte čas?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj systém VDV projednával kromě jiného se zástupci obcí a měst ze svého území. Jimi vznesené připomínky kraj zčásti akceptoval, zčásti je do systému nezahrnul. Systém VDV a jeho fungování může ovlivnit i městskou MHD, a to v rámci změny obsluhy některých dosavadních zastávek, v množství a jízdních řádech spojů a linek a nutnosti zajisti k nim městské přípoje, možností provázat tarify, umožnit odbavení společné pro VDV i MHD, možností napojení na integrované dopravní systémy okolních krajů apod. Neopominutelná je taktéž představa kraje o výši příspěvku jednotlivých měst na provoz VDV. Všechna tato témata jsou městem sledována a podle dostupných informací, a možností a v čase k tomu daném, se město snaží uplatnit a prosadit potřeby a zájmy svých občanů do daného systému.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: Lobbing města pro občany k Veřejné dopravě Vysočiny, lince 200 - pomůžete?
Dotaz: Chválím, že chcete lobbovat za občany ve Veřejné dopravě Vysočiny, protože město má jinou váhu než občan, kterému na kraji stejně nikdo nevyhoví. Jízdní řád linky 200 se musí změnit, mám stejný názor jako v předchozích dotazech občanů. Cestování mezi Žďárem, NMNM a Bystřicí je pro ZR základ. Proč přidávají spojení autobusy do Jihlavy, dnešní stav stačí, měli by ty kilometry dát raději na Bystřici? Místo spojení do nějaké Jihlavy (co tam?) měli navrhnout víc vlaků do Brna, které jsou důležitější.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
VDV je celokrajský systém veřejné dopravy. S dotazy ohledně důvodů proč a jak jej kraj vybalancoval pro obce a města na svém území se prosím obraťte na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Nesmyslné spojení přes půl kraje na lince 200 Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Dovoluji si Vás stejně jako jiná občanka požádat o lobbing kvůli lince 200 pro VDV. Vytváří se tím umělé spojení dvou dnešních linek ze ZR do JI a ze ZR do Bystřice. Kolik lidí přes ZR autobusem dnes tranzituje? A jak to bude s náhradním autobusem, až ten hlavní zůstane v zimě viset na začátku trasy za JI nebo za Bystřicí? A jak to bude se zpožděním? Pokuste se prosím zalobbovat, ať tu linku 200 v ZR rozdělí na dvě linky a nespojují zbytečnosti a potenciální rizika. V praxi to bude mít problémy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i tento požadavek město vzneslo v rámci připomínek, nebylo mu vyhověno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: stav trávníků a obrubníků po zimním úklidu
Dotaz: Dobrý den, po letošním zimním úklidu města zůstaly poškozené trávníky - vytrhané a přemístěné celé kusy trávy - a také obrubníky u spousty chodníků jsou místy vytrhané a rozbité. Chtěla bych se zeptat, zda firma, která úklid prováděla, plánuje nápravu a uvedení trávníků a chodníků do původního stavu.
S pozdravem
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jako každým rokem, kdy bylo v zimě potřeba odhrnovat sníh, ošetřovat led, ... jsou následky takových prací nyní znatelné na komunikacích i okolních plochách třeba i v podobě poškozených obrubníků, rozježděných trávníků apod. Na nápravě se budou podílet jak firmy, které toto způsobily, tak město a zčásti i příroda.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Dívala jsem se na jízdní řády VDV a je tam zhoršení pro nejvyužívanější spojení busem
Dotaz: Dobrý den, zkuste zalobbovat na kraji, ať něco udělají se spojením do NMNM. Hodně lidí jezdí mezi Conventem a Nemocnicí, bude to horší. Teď bus přes Radňovice nebo Bystřičák jezdí ve všední den za oba směry 59x, ponovu na lince 200 pojede jen 47x. Přes Veselíčko pojede 15x místo 10x dnes, ale tam je proti spojení přes Radňovice o třetinu delší jízda a v zimě je to méně spolehlivé. Zkuste prosím za občany zalobbovat, ať těch 12 busů doplní nebo něco přesunou z trasy přes Veselíčko. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město kraji připomínkovalo i linku 200. Výsledkem konceptu VDV i s vypořádáním připomínek města jsou aktuální jízdní řády, které kraj považuje za konečné. Jakmile bude další možnost a prostor uplatnit další připomínky nebo znovu ty, kterým nebylo vyhověno a již byly znovu připomínkovány a přesto nebyly akceptovány, jsme připraveni takovou možnost využít.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj - reakce 2
Dotaz: Paní Wurzelová, v odkazovaném dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795 jsem odpověď na svůj dotaz nenašel. Tak to zopakuji. "Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?" Aby nedošlo k omylu, tak myslím dopis na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Děkuji předem za konkrétní odpověď s odhadem počtu procent, asi kolik procent připomínek města kraj opravil v jízdních řádech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už i v dotazovně bylo zveřejněno, kraj požadavkům a připomínkám města k VDV zaslaným mu v dopise pana starosty Navrátila vyhověl jen z malé části. Výsledek je patrný z aktuálních jízdních řádů zveřejněných na stránkách kraje. Procentní vyhodnocení "vyhověl" město nezpracovávalo a nepovažuji za potřebné jej ani odhadovat. Z dostupných podkladů si myslím každý občan může udělat vlastní úsudek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Zvýšení počtu parkovacích míst na Libušínské 19 - 25
Dotaz: Tak jsme 5. 3.2017 projednali nová parkovací místa na shromáždění vlastníků Lib. 23 - 25 a též projednáno SVJ Lib.19 - 21 dne 24.1.2017. Obě shromáždění dala souhlas k rozšíření parkovacích míst v našem dvoře. Vloni jste slíbili, že znovu naši žádost posoudíte, tak se ptám, zvýší se konečně počet parkovacích míst na Libušíně nebo se zase vyhodí peníze na stavbu "jako" parkoviště, kde se vlastně nesmí parkovat, ale jen stát 1hodinu. Zruší se konečně nevyužívaná parkovací místa pro invalidy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
letošní rozpočet počítá pouze s parkovištěm na ul. Palachova. Další stavebně povolené parkoviště je na ul. Okružní, které se letos nebude realizovat, k dokončení je projekt na ul. Brodská ...
Z tohoto důvod zatím další projektovou dokumentaci nebudeme zadávat.
Parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 3. 2019
Předmět: devastace města
Dotaz: Dobrý den,mrzí mě,že nemohu směřovat dotaz přímo na vedení města,ale budiž.Chci znát konkrétní odpověď,jaké kroky město učinilo v otázce zcela zdevastovaných travnatých ploch ve městě,které byly zcela určitě způsobeny zimní údržbou...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro dotaz na vedení města, jak je uvedeno i v dotazovně, je možné využít e-mailových adres uvedených níže:
•Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta - martin.mrkos@zdarns.cz
•Ing. Josef Klement, místostarosta - josef.klement@zdarns.cz
•Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka - ludmila.reznickova@zdarns.cz
S koncem zimy jako každý rok počítáme s čištěním a opravami a údržbou komunikací včetně chodníků, práce již byly zahájeny. Počítáme i s úklidem zelených ploch, především těch, které jsou po zimě dotčeny nejen návaly sněhu, posypem a technikou, ale jsou mnohde znečištěny i tím, co neukáznění občané odhodí mimo nádoby na odpad nebo neuklidí po svých psích mazlíčcích. Práce probíhají a budou dále postupně probíhat kromě jiného i podle počasí. Pokud je potřeba v zimě zajistit schůdnost a sjízdnost města, tak toto nelze zvládnout bez jakéhokoliv dopadu na okolní plochy.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 3. 2019
Předmět: Informace o Veřejné dopravě Vysočiny na straně 9 posledního Zpravodaje
Dotaz: Proč jste dovolili uveřejnit takový tendenční článek o Veřejné dopravě Vysočiny? To se tím redakční rada nezabývala? Vždyť je tam nemálo nepravd nebo polopravd! Jako například o lepší návaznosti dopravy, když tehdejší starosta Navrátil připomínal dopisem na kraj nepřípoje! Nebo nové nakupování jízdenek elektronicky, když to už dnes dávno je kartou ZDAR! Jestli to vylepšení je hlavně o přidání autobusů do Ždírce nad Doubravou, tak to moc není, protože tam stejně víc jak 99 procent Žďáráků nejede!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a článek ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Se zájmem jsem čekal na plánovaný článek k Veřejné dopravě Vysočiny ve zpravodaji. Z textu krajského úředníka jsem dost rozpačitý. Čekal jsem nějaké konkrétnější informace a ne sebechvalné fráze, jak bude všechno nejlepší. Jedině tam bylo to, že do Ždírce to bude jezdit častěji, ale tam jezdí minimum Žďáráků. A že místo starostům máme posílat připomínky na kraj. Nedáte do příštího čísla zpravodaje reakci, kde uvedete na pravou míru tento reklamní článek, kde jsme se nic důležitého nedozvěděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: VDV - Veřejná doprava Vysočiny ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Dobrý den, když jsem si přečetl informaci o VDV ve Žďárském zpravodaji, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Na takovýto pamflet se čekalo čtvrt roku? To na kraji neví, co dělá pravá a levá ruka, když jednou píšou, že připomínky k VDV se mají posílat starostům obcí a teď zase kraji? Proč tam nebylo nic o tom, co lidi potřebují vědět? Jako budoucnost čipových karet, řešení připomínek k nevyhovujícím jízdním řádům VDV, atd. A když hodně přidají kilometry, kdo to zaplatí? Města a obce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
Pokud se na nás obrátíte s konkrétním dotazem, na který známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme a zajisté stejně tak budou reagovat i úředníci Kraje Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová

5. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj - reakce
Dotaz: Jak někdo psal, tak při tomto "množství" informací informační chaos u Veřejné dopravy Vysočiny bude, jen je otázka jak velký. Koukl jsem se na ten článek a je to o ničem. Jenom samé vychvalování Veřejné dopravy Vysočiny až do nebes a nic k tomu dalšího jsem se nedozvěděl. Aspoň, že přiznali, že narostou kilometry. Ale už ne, kdo to zaplatí, že to budou chtít po obcích. A dotaz, co asi umíte odpovědět. Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 3. 2019
Předmět: doplnění připomínky ... Veřejná doprava Vysočiny zvaná VDV ... zvedá se mi z toho kufr
Dotaz: Děkuji za odpověď, ale tak být nemůže. Přece občany zastupují starostové jako představitelé měst, kteří když odpověď neznají, tak se díky subordinaci zeptají výše a pak informaci zveřejní! Dotazovna na webu kraje je stejně cenzurovaná! Kraj přece chce, aby se občané k VDV ptali starostů, to psali v lednovém čísle krajského zpravodaje. Nemyslíte, že by se to mělo udělat tak, že když občan pošle dotaz, na který neznám odpověď, tak město se zeptá a odpověď kompetentního napíše? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připravovaný systém VDV je v režii kraje Vysočina, který také přirozeně disponuje momentálně nejvíce informacemi. Považujeme za naši informační zodpovědnost poskytnout kraji informační součinnost, čili poskytnout prostor v našem radničním periodiku, aby byli občané Žďáru informováni ze strany nejpovolanějších o aktuálním stavu. Za textový obsah je samozřejmě zodpovědný kraj a není pro nás relevantní a ani v našich silách, abychom informace v něm verifikovali. Už proto, že vycházíme z předpokladu a dobré víry, že veřejným zájmem je poskytnout veřejnosti plné a nezkreslené informace, byť čtenář může mít na obsah pochopitelně svůj názor. Rovněž považujeme za užitečné odkazovat s dalšími informačními požadavky občanů na kraj (na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz nebo se můžete ptát na odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz), neboť disponuje nejaktuálnějšími informacemi a nepovažujeme za efektivní, aby tyto informace alespoň v této fázi přípravy systému vlastně jen zprostředkovávali a tlumočili obecně starostové obcí.
S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

26. 2. 2019
Předmět: tajemník
Dotaz: Proč stále nemáte tajemníka, co na tom tak dlouho tvá ? Jestli dlouho trvá takto vše u Vás, tak to se nedivím, jak to potom vedete ! To jsou jen samé výmluvy. Naše město se vůbec nikam neposunulo,myslím tím v rámci prosperity a zvláště pak už vůbec ne ku spokojenosti občanů. To jsme viděli při zimní kalamitě a problematice sečení zeleně. Pokud to takto bude pokračovat, tak je nutná velmi razantní personální výměna vedoucích na všech strukturách odborů Vašeho MěÚ.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
nová tajemnice městského úřadu nastoupila dne 1.3.2019.

S pozdravem

Ing. Roman Krčil
pověřený plněním úkolů tajemníka úřadu

5. 3. 2019
Předmět: Čištění chodníků a opravy vozovek
Dotaz: Bylo by dobré nasadit více techniky na čištění chodníků, protože je toho posypu na chodnících opravdu mnoho a ten nepořádek je skoro všude na chodnících. I se v tom již špatně chodí.Současně apeluji na nutnost provádění oprav, co se táká výmolů ve vozovkách, je toho opravdu mnoho po zimě a opravy v tomto směru jsou již pravdu potřebné. Podotýkám kvalitní opravy, ne zaplácání lopatou,kdy se to za chvíli vyjezdí a díra se tam objeví znovu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, čištění chodníků a komunikací po zimě se obvykle s největší silou provádí po konci zimního období, tedy cca od konce března, kdy je rozplánováno i blokové čištění apod. Práce jsou plánovány a realizovány vždy i podle dlouhodobé předpovědi počasí, zkušeností z minulých zim a hlavně také podle aktuální situace. Na začátku jara se střídají dny s potřebou posypu se dny, kdy by bylo vhodné zametat. Nemá smysl zametat, pokud hrozí další sníh. Opravy komunikací po zimě provádíme pravidelně každoročně, bohužel stav komunikací po této zimě bude velmi špatný. Dílčí "havarijní" opravy již probíhají, oproti loňskému roku počítáme s větším rozsahem dílčích oprav jednotlivých výmolů a trhlin, větší rekonstrukce povrchu je kromě samostatných investičních akcí připravována na ul. Strojírenská. Větší rekonstrukce a opravy jsou kromě jiného limitovány rozpočtem města pro tento účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 3. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Ještě že je na Farčatech ta asfaltová cesta, ty Vaše mlátové cesty opět ukazuji v tomto nedobrém deštivém počasí svoji tvář. Mlátová cesta je jednoznačně nekvalitní cesta a to i v rámci účelovosti, včetně těch vašich nesmyslných kamnných klád, které tam máte instalované.Je to dlouhodobý problém a už aby byl na jaře vyřešen ke spokojenosti všech občanů.Mlátové cesty již prosím nikde nerealizujte ! Neosvědčily se nikde v ZR.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za Váš názor. Realizace mlatových komunikací má své výhody i nevýhody. Především ty, které mají větší spád, je nutné upravovat po každém zimním období nebo po větších deštích. Naopak jsou propustné pro vodu a nepřehřívají v létě své okolí jako např. asfaltové komunikace. Jejich užití je vždy zvažováno velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj
Dotaz: Když nebudu počítat ilustrační fotografii a logo Veřejné dopravy Vysočiny, tak ten článek na pouhou třetinu strany moc informací nemá. To se pan Bartoš z jihlavského hejtmanství moc nevyznamenal, ten článek má minimální informační hodnotu. Ani se nedivím, že všude slyším, že o Veřejné dopravě Vysočiny nikdo nemá dostatečné informace. Jestli to chtějí za této situace rozjet, tak to bude chaos. Neměli byste si u pana Bartoše vyžádat, aby do příštího čísla poslal nějaké konkrétnější informace? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuální informace o VDV kraj zveřejňuje na svých stránkách: www.verejnadopravavysociny.cz. Je možné se s případnými dotazy obrátit i na odbor dopravy krajského úřadu nebo zaslat dotaz na email tisk@kr-vysocina.cz.
Pokud se na nás obrátíte s konkrétní otázkou ohledně VDV, na kterou známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: rozdílný přístup MP?
Dotaz: Dobrý den, proč městská policie pokutuje pouze některé druhy přestupků? Konkrétní příklad: Řidiči dostávají pokuty za parkování bez parkovacího kotouče v 1. dvoře na Libušíně, ale řidiči parkující na ulici Libušínská nikoliv. (není dodržováno 3+3 metry průjezdný profil a dochází k omezování plynulosti dopravy). Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete tady:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety
Nicméně dotaz jsme předali a zde je odpověď:
*
Městská policie řeší přestupky dle platných zákonných norem. Přestupky jsou řešeny jak v příkazním řízení, dále jsou oznamovány správním orgánům a jsou řešeny i formou domluvy. Prioritou činnosti městské policie je dohled nad veřejným pořádkem. Priority činnosti stanovuje městské policii zřizovatel. V oblasti dopravní problematiky se městská policie podílí i na řešení dopravních přestupků. Zejména se zaměřujeme na přestupky, které spočívají v porušení místní a přechodné úpravy silničního provozu. Přestupky, které vyplývají z obecné úpravy silničního provozu řešíme samozřejmě také, ale vzhledem k naší kapacitě a vytíženosti ne v takové míře. Pouze pro informaci za období posledního roku jsme v oblasti dopravních přestupků řešili kolem tisíce přestupků uložením příkazu (pokuty) a to průřezově všemi úpravami silničního provozu. Děkuji.

S pozdravem Mgr. Martin Kunc

4. 3. 2019
Předmět: Pokácení modřínu
Dotaz: Dobrý den. Chci se zeptat na důvod pokácení majestátního modřínu v lokalitě Farská humna. Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
koruna modřínu byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Z bezpečnostních důvodů bylo požádáno o povolení jej skácet.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2019
Předmět: cyklostezka 2
Dotaz: Proč budete opravovat stezku, která je v dobrém stavu, místo toho aby byla pořádně opravena nebezpečná stezka. Čekáte až budou úrazy? A dle Vaší odpovědi jste ještě nejednali s firmou o další opravě a přitom by se pomalu mělo začít pracovat na opravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava stezky u kulturního domu proběhne včetně veřejného osvětlení, navazuje na předchozí 2 etapy opravy této stezky. V letošním roce předpokládáme pouze dílčí opravy, rozsáhlejší oprava stezky u Pilské nádrže letos není v přípravě ani v rozpočtu města. První etapu její zásadnější opravy budeme připravovat pro příští rok, a to včetně žádosti o podání dotace z krajských fondů na takovou opravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2019
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych nahlásit, že na ulici Husova nesvítí pouliční osvětlení v oblasti pošty a směrem k hotelu Veliš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, oprava byla definitivně odstraněna dnes ráno.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 3. 2019
Předmět: Přeplněné popelnice ve dvoře ulice Husova
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych upozornit na věčně přeplněné popelnice ve dvoře ulice Husova 495. Zaměstnanci hospod z pěší zóny vynáší veškeré odpadky - kartony od nápojů, krabice - do těchto popelnic a noví obyvatelé od Veliše též.
Navrhla bych buď častější vývoz odpadků z této ulice, a nebo ať si majitelé hospod a restaurací pořídí vlastní popelnice.
Odpadky jsou pak roztahané po celé ulici, protože je všichni odkládají k popelnicím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Někteří podnikatelé mají uzavřenou smlouvu s městem na využití systému města a tudíž mohou tyto kontejnery používat.
Samozřejmě ukládání odpadů k nádobám není dovoleno – ani pro občany ani pro podnikatele, ale realita je bohužel jiná.
Prověříme situaci na Vámi popisovaném místě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 3. 2019
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Na ulici Vrchlického v parku U Ivana před domem číslo 6 nesvítí lampa.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, opravíme v úterý.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních
služeb

3. 3. 2019
Předmět: Úraz na chodníku
Dotaz: Dobrý den,

v březnovém vydání Žďárského deníku je mim jijné uvedeno vyjádření mluvčího radnice pana Axmana,že občané mohou v případě úrazu na chodníku žádat o odškodnění .
Manželka uklouzla na chodníku u domu při vynášení plastového odpadu přímo
u kontejnerů .
Upadla na záda a následně měla naražené krční obratle a záda.
Po ošetření byla 4 týdny v pracovní neschopnosti.
Úraz se stal 16.01.2019 v době kdy chodníky byly většinou jedno velké kluziště.
Na koho se můžeme obrátit?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formuláře k vyplnění zasílám na Vaši e-mailovou adresu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 3. 2019
Předmět: Obchvat Žďáru
Dotaz: Dobrý den. V loňském roce byl otevřen obchvat Skleného nad Oslavou, letos se má začít stavět obchvat Nového Veselí a Osové Bítýšky. Jen o Žďárském obchvatu je ticho po pěšině. Přitom doprava ve Žďáru již začíná být velký problém. Kolony od mostu u zámku až do Stržanova, nebo od OD Convent až k benzínové pumpě už nejsou vyjímkou. Kdo rozhoduje o stavbách obchvatů a co dělá město proto, abychom se ve Žďáru konečně dočkali? Přece v okolních obcích není hustější doprava a nebydlí tam více obyvatel.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moučko,
stavby přeložek státních silnic zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Současné i minulé vedení města průběžně jednaní s vedením Ředitelství silnic a dálnic ČR a díky těmto jednáním také proběhla výstavba obchvatu města v úsecích Mělkovice - Jamská, Jamská - Brněnská a připravuje se úsek Brněnská - Jihlavská. Tyto úseky tvoří 1/3 celé trasy obchvatu města.
Právě z důvodu, že v okolních obcích nebydlí tolik obyvatel, mají tyto obce daleko menší procento vnitřní dopravy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 2. 2019
Předmět: odvoz spadlých větví
Dotaz: Dobrý den, je nutný odvoz spadlých větví, je jich po Žďáře dost a zejména i těch velkých větví z borovic např.u Libušína, pod Česku spořitelnou u hlavní cesty a dalších místech, bylo by dobré tyto odstranit a odvést, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
úklid a odvoz větví byl již zahájen, postupně jsou ošetřovány i poškozené dřeviny. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 2. 2019
Předmět: Opět nepřišel zpravodaj - Brodska
Dotaz: Dobrý den,

jiz po několikáté jsem na Brodske do schránky nedostala Zdarsky zpravodaj, Zdarske noviny. Nepřišly mi ani nové jízdní řády MHD. Přidejte tuto informaci na distributory, ať zjednaji nápravu. Pokud píšu špatně, předejte můj námět odpovědným osobám. Díky
Odpověď (oddělení projektů):
Vážená paní Nováková,
abychom mohli sjednat nápravu, musíme znát přesnou vaši adresu. Kontaktujte prosím tiskového mluvčího:
Jakub Axman, tel.: 566 688 331, 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.cz.
Děkujeme za upozornění a přeji hezký den.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

27. 2. 2019
Předmět: cyklostezka
Dotaz: Dobrý den. Blíží se nám pomaličku jarni sezóna, doufám, že máte zpracovaný a připravený projekt na opravu nebezpečných míst na stezce od piláku do Polničky. O problému víte více než dva roky. Na podzim někde padlo, že se bude opravovat jen "provizorně". To ale nestačí. Je to nejvíce zatěžovaná cyklostezka. ... Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
V letošním roce je připravena k opravě část cyklostezky v úseku od ulice Žižkova po ulici Kovářovu. Při realizaci tohoto úseku bychom u zhotovitele chtěli objednat opravu aspoň části zvlněného povrchu u Pilské nádrže. Celkovou rekonstrukci nepřipravujeme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 2. 2019
Předmět: ptejte se starosty na čipové karty a zastávkové sloupky pro Veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Protože ze všech známých informací k Veřejné dopravě Vysočiny neboli VDV je divný pocit a rozhodnutí města neplatit nic na vlaky a linkové autobusy VDV má logiku, tak se zeptám na to, co už tady bylo trochu psáno. Na podzim mi skončí platnost čipové karty přepravce ZDAR. Má cenu si kupovat novou když linkové autobusy VDV ji nebudou uznávat? A k zastávkovým sloupkům píšete, že je postupná výměna na zastávkách krajských linek, ale ty zastavují i na některých zastávkách MHD. Ty se budou taky měnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
karta ZDAR bude platit pro MHD města i nadále, a to i po zprovoznění VDV. Dle nám dostupných informací není zcela jisté, kdy bude zahájen provoz autobusové VDV a kdy a jak se do něj připojí MHD města Žďár.
Výměnu sloupků zastávek MHD v návaznosti na VDV v současnosti nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 2. 2019
Předmět: mlátové cesty
Dotaz: Nyní se projevuje nepraktičnost vašich slavných mlátových cest, je to samé bahno a vymleté díry, obzvláště na Farčatech, kolem Ivana a dalších takto špatně zhotovených cest... Nutná oprava ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
V letošním roce počítáme také s opravou vymletých míst.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 2. 2019
Předmět: Bankomat
Dotaz: Dobrý den, bankomat by měl být i na Stalingradě. Je to důležitá vec v současné době, mnoho lidí využívá těchto služeb a na Stalingradě vyloženě chybí. Nejlépe by vyhovoval u pošty.Současně tam chybí i obchodní dům, za vším se musí jezdit do obchodních domů na okraji města. Tím narůstá i silný provoz na silnicích, protože si lidé pro vše jezdí auty ! Zvažujete obchodní dům na Klafaru ? V této lokalitě také narůstá více obyvatel !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní, vážený pane,
každoročně prověřujeme možnosti finančních institucí, zda by nechtěli instalovat bankomat v této lokalitě. V současné době nemáme žádné definitivní rozhodnutí o umístění bankomatu, ale stále jsou vedena některá jednání.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

V územním plánu jsou vyčleněny plochy pro komerční objekty také za Žďárem 3, takže pokud by měl někdo z investorů zájem může svůj záměr realizovat. Obávám se však, že výstavba jakéhokoliv obchodního domu nebude mít vliv na snížení dopravy ve městě.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

22. 2. 2019
Předmět: místní úprava provozu na pozemních pomunikacích
Dotaz: Dobrý den, má město Žďár nad Sázavou nějakou vyhláškou provedenu místní úpravu zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. parkování na silnici kde není dodržováno 3 metry pro každý směr jízdy, parkování za hranicí křižovatky, na zeleni, na chodníku, atd.)? Hledal jsem to na stránkách města a odpověď jsem nenašel. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Město žádnou takovou vyhlášku nemá a ani ve Vámi uváděných případech mít nemůže, protože se jedná o obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovené zákonem 361/2000 Sb. Dohledem nad dodržováním pravidel provozu je pověřena PČR a MP.


Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

25. 2. 2019
Předmět: připomínky ... Veřejná doprava Vysočiny zvaná VDV ... zvedá se mi z toho kufr
Dotaz: Protože se máme ptát k VDV starostů, kteří asi mají o VDV nejlepší informace, tak se zeptám na dvě věci. Říká se, že kraj chce ve druhé etapě změny jízdních řádů nahradit vlakovou dopravu mezi Novým Městem na Moravě a Nedvědicí za autobusy. Od kdy to má být? To se nebojí zimy, kdy vlaky ještě nějak jezdí? A co víte o tom, že těch 70 korun na občana a rok je jen zaváděcích, že se potom zvedne toto na více jak 100 korun na občana a rok? Ještěže to Žďár platit nebude. Ale po zapojení MHD bude. :-(
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše dotazy směřující k VDV jsou určitě na místě a relevantní a sami bychom na ně rádi znali odpověď. V nadcházejícím čísle Žďárského zpravodaje je článek právě o VDV, který připravil Kraj Vysočina a kde je uveden i kontakt, kde byste na podobné dotazy měl obdržet odpověď. Byť se problematikou zabýváme a obdržené informace vyhodnocujeme, nejsme schopni všechny otázky zodpovědět. Ve Vašem případě bude vhodnější obrátit se s prosbou o odpověď na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina, či zaslat dotaz na email tisk@kr-vysocina.cz. Relevantním zdrojem informací mohou být také krajské webové stránky zřízené pro tento účel www.verejnadopravavysociny.cz.

Děkuji
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

16. 2. 2019
Předmět: areal Pilak
Dotaz: Dobry den. Z jakeho duvodu je nutne v zimnich mesicich vecer osvetlovat areal na Pilaku? Mesto by melo setrit penize i zivotni prostredi. Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v minulých letech docházelo k poškozování majetku v Rekreačním areálu, tak z bezpečnostních důvodů necháváme rozsvícená úsporná světla i v nočních hodinách (kamera). Pokud jsou vhodné sněhové podmínky, tak v této části upravujeme lyžařské tratě pro noční lyžování.
SPORTIS

21. 2. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den- chodím často ulicí od spodní kašny směrem nahoru mezi zadní stranou bývalé radniční restaurace a tím rohovým červeným domem.Jezdí tam hodně aut směrem nahoru bud k obchodům,nebo na horní parkoviště,nebo najíždí na silnici,spodem si zkracují cestu.Touto ulicí by měla vjíždět jen auta zásobování,pro chodce v té ulici není chodník ze všech stran stojí a jezdí auta a chodec kličkuje mezi nimi, to samé směr ke tvrzy pod kostelem mezi tou zítkou a restaurací dokonce oběma směry-řešte to už-
Odpověď (odbor dopravy):
Z důvodu stísněných šířkových poměrů daných historickou zástavbou je problematické nalézt vhodný kompromis mezi provozu jednotlivých druhů dopravy (chodci, cyklisté, vozidla) na straně jedné a komfortem na straně druhé. Zprůjezdnění Radniční ulice a propojení na náměstí Republiky bylo provedeno v rámci revitalizace tohoto náměstí a na základě požadavků občanů o zprůjezdnění. Děkujeme za námět, situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

20. 2. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a nucené výměny zastávkových sloupků MHD
Dotaz: Jak tady někdo psal, tak souhlasím, že rozhodnutí města, že v prvních dvou fázích Veřejné dopravy Vysočiny (zaprvé drážní a zadruhé linková autobusová doprava) nebude platit ani korunu, je jediné finančně odpovědné a správné řešení, protože VDV je pořád moc nepřehledná a není o tom dost informací. Ale jsem k VDV taky zaslechl, že se budou měnit všechny zastávkové sloupy včetně těch pro MHD. Není to vyhazování peněz? Třeba ty na náměstí jsou moc pěkný, nový a lepší jak nějaká trubka se značkou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"zastávkové sloupy" MHD se přinejmenším v současné chvíli kvůli napojení na VDV měnit nebudou. V rámci přípravy VDV byla krajem zahájena postupná výměna "zastávkových sloupů" u zastávek krajských linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 2. 2019
Předmět: Komunální odpad
Dotaz: Dobrý den. Na Hrnčířské 2531/2 nám nebyl vyvezen komunální odpad.
Předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vaši připomínku projednáme s dodavatelem. Děkuji za upozornění.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 2. 2019
Předmět: most se sochami u kláštera, exhalace zastavujících kamionů a autobusů...
Dotaz: Před deseti roky, v červnu 2009 byla ukončena rekonstrukce mostu v klášteře osazením soch. Z hlediska dopravního zatížení se reálně ukazuje, že most měl být rozříznut a rozšířen alespoň o 100 cm, aby doprava mohla probíhat plynule. Doporučuji, abyste znovu otevřeli tento kritický žďárský problém s odborníky na dopravu i památkáři. Všude ve světě se tyto věci řeší a řeší se rychle. Prosím, informujte i vedení města a zahajte konkrétní jednání na úrovni vedení NPU a dotčených dalších institucí.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru rozvoje a územního plánování. Zde je jejich odpověď:

Vážený pane em. řediteli,
to je velmi radikální nápad. Nedovedu si však představit, že by Národní památkový ústav souhlasil s takovýmto zásahem do kulturní památky.
O vašem návrhu budu vedení města informovat, ale domnívám se, že jediným řešením, je nová komunikační síť od Tokozu ke Žďáru n.S. 3.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 2. 2019
Předmět: Studentská
Dotaz: Dobrý den,
jaké všechny stromy budou na ulici Studentská (vnitroblok s dětským hřištěm, č.p. 32,33,...) pokáceny a kolik stromů bude kde vysázeno?

Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v ulici Studentská, konkrétně ve vnitrobloku s dětským hřištěm byl pokácen suchý javor a v areálu dětského hřiště jasan, jehož stabilita byla závažně narušena. V tuto chvíli nebude kácen žádný další strom v tomto vnitrobloku. Nová výsadba je plánována předběžně na podzim 2019, její rozsah bude upřesněn v průběhu roku.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 2. 2019
Předmět: parkování na veřejném parkovišti
Dotaz: Dobrý den,
dnes v 10.30 je plně obsazeno veřejné parkoviště v centru u tržnice.
V tuto dobu zde stojí 10 aut firmy ICE. Jedná se ještě vůbec o veřejné parkoviště??
Na autech není uvedeno povolení o parkování vydané úřadem.
Prosím o odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
parkoviště je veřejné, bez zvláštního povolení vydaného Městským úřadem zde může parkovat kdokoli, tedy i vozidla Vámi jmenované firmy.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


20. 2. 2019
Předmět: poničené chodníky po zimě
Dotaz: Dobrý den.
Ráda bych poprosila město, aby po letošní zimě opravilo zničené okraje chodníků. Konkrétně v ulici Nezvalova je jich dost. Zimní údržba byla nic moc a když přeci jen přijel prohrnovač, tak to vzal hlava nehlava a takhle to dopadlo. Je to škoda, protože chodník zde máme pěkný. Předem moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s postupnými opravami počítáme již v jarních měsících. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 2. 2019
Předmět: Lampa VO
Dotaz: Dobrý den, prosíme o opravu blikající lampy VO č.3 - Vodojem ul. Jamborova /Kosinkova.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, oprava je objednaná.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 2. 2019
Předmět: Modřín Farčata
Dotaz: Dobrý den, jak bylo naloženo se dřevem z pokáceného modřínu, který nebyl vyhnilý, seschlý či jinak poškozený??
Mohl zde zůstat alespoň špalek, ze kterého by byla vyřezána socha čehokoli, jako např. houby u KB..
Strom to byl honosný.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dřevní hmota sice nevykazovala známky napadení dřevokaznými houbami či jinými škůdci, to však neznamená, že strom byl zdravý. Jeho koruna byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Děkujeme Vám za podnět, jak případně využít zdravou část pokácených stromů. Dřevní hmota z tohoto konkrétního modřínu byla prodána.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 2. 2019
Předmět: Bezpečnost na přechodu
Dotaz: Dobrý den,
jedno osvětlovací těleso nad přechodem pro chodce na Dolní ulici,
je již delší dobu není funkční (Dolní 38 / 27).
Můžete prosím zajistit zprovoznění tohoto osvětlení.
V případě, že jsem netrefil obor, tak prosím o předání Vašim kolegům.

Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, na straně nesvítícího tělesa je porušený napájecí kabel nejen k tomuto nasvícení, ale i k sousedním sadovým svítidlům. Kabel bude možné vykopat až za příhodnějších klimatických podmínek. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 2. 2019
Předmět: odpověď pana starosty k Veřejné dopravě Vysočiny z 18. února
Dotaz: Rozhodnutí města, že v prvních dvou fázích Veřejné dopravy Vysočiny (zaprvé drážní a zadruhé linková autobusová doprava) nebude platit ani korunu, je jediné finančně odpovědné a správné řešení, protože VDV je pořád moc nepřehledná a není o tom dost informací. Jako cestující se o to dost zajímám. Nevím co bylo myšlený tím závěrem, kdy se budou MHD do VDV zapojovat? Za jak dlouho po zapojení linkových autobusů do VDV to bude? To už je rozhodnuto, že MHD Žďár se zapojí? Není to ukvapené rozhodnutí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozhodnutí ohledně zapojení žďárské MHD do připravované VDV ještě nepadlo. Doposud není na stole žádný konkrétní návrh, za jakých podmínek by to bylo možné.Téma i nadále sledujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 2. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny se spoustou pochybností, hozených na starosty
Dotaz: Vážení, nebylo by lepší napsat na krajský úřad, aby si ze starostů nedělali poskoky, kteří za ně mají tahat horké brambory z ohně za věci, co lidi na Veřejné dopravě Vysočiny kritizují? Nebo jen srazíte kramfleky a budete se snažit odpovídat na věci, o kterých není dost informací, takže potom občani dostanou jen univerzální odpovědi? Je napováženou, že Veřejná doprava Vysočiny ještě nezačala, ale z těch mála informací jsou už lidi naštvaní. Proto ty jízdní řády krajský úřad dříve tak utajoval!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobný dotaz již byla v dotazovně zveřejněna odpověď:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7757
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Dobrý den.

Pořizovatelem systému VDV je Kraj Vysočina a ten má také v kompetenci veškerou komunikaci a poskytování informací k VDV.
Roli samospráv (obcí) vidím především v poskytování zpětné vazby k navrhovanému řešení, vznášení požadavků na úpravy v systému a poskytnutí součinnosti ke komunikaci s veřejností týkající se připravovaného, resp. zaváděného systému VDV.
Jako starosta zastávám názor, že nemůžeme a nebudeme poskytovat informace k problematice VDV, nejsou-li nám známy, v těchto případech proto doporučujeme kontaktovat Odbor dopravy Kraje Vysočina.

Děkuji,
S pozdravem

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

9. 2. 2019
Předmět: ptejte se starosty, když máte připomínky k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, někdo tady psal, že kraj má přání, aby připomínky k Veřejné dopravě Vysočiny se neposílaly na kraj, ale starostům měst a obcí. Já se chci zeptat, co bude město Žďár nad Sázavou dělat s tím, že kraj nechce nic dělat s jeho připomínkami k pro občany nevyhovujícím jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny a ještě si dovoluje za toto chtít spoustu peněz k městského rozpočtu? Tím to jen začíná, za chvíli si kraj vzpomene další věci, co budou problém, ale to už bude pozdě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Petře,

Veřejná doprava Vysočiny (VDV) bude spouštěna v různých etapách. Od konce roku 2019 by se měla rozjet drážní VDV (pouze vlaky), v dalších letech pak linková autobusová VDV a až na závěr by mělo dojít k zapojení městských MHD do systému VDV. V prvních dvou fázích nebude systém VDV stát Žďár nad Sázavou ani korunu.

Město Žďár nad Sázavou se velmi aktivně zasazuje o své zájmy. V roce 2018 proběhlo několik setkání přímo se zástupci Kraje Vysočina a našemu městu se podařilo některé své připomínky do systému VDV zapracovat. Je však pravdou, že je velmi těžké uspokojit všechny zájmy všech zainteresovaných subjektů (ostatní města, okolní kraje…), celý systém je značně složitý a krajský úřad se snaží při jeho tvorbě k němu přistupovat komplexně, a tedy kompromisně vyvažovat dílčí regionální zájmy.

Kraj v tuto chvíli pro spuštění první fáze VDV považuje jízdní řády za uzavřené, tzn. bez možnosti dalších zásadnějších úprav. Ty přijdou na pořad dne až po prvotním zaběhnutí VDV. Samozřejmě, že fungování budeme sledovat a vyhodnocovat a prosazovat ty změny, které přispějí ke zlepšení služby VDV pro občany našeho města.

S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

17. 2. 2019
Předmět: Vytani občanku
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jak je to z vítáním občanku? Syn se mi narodil 13.1.2019 a tady na stránkách jsem se dočetla že další vítání občanku je v březnu. Tak se chci zeptat jak moc dopředu chodí pozvánka? A zda-li se nás už tento termín týká a nebo az další? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní,
vítání dětí narozených v lednu je naplánováno na 1.června 2019. K zařazení na slavnostní vítání je potřeba vyplnit souhlas na formuláři, který Vám přijde poštou v průběhu tohoto měsíce.
V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat.

S pozdravem

Lucie Kolbábková
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
ohlašovna

14. 2. 2019
Předmět: komunikace na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, máte prosím v plánu opravy komunikací na Libišíně ? Po zimně jsou v katastrofálním stavu, díry,výtluky,Před pečovatelskou službou na Libušíně u autobusové zastávky se propadá silnice, no je to tam katastrofální, oprava je již vážně nutná a to od hlavní silnice,kolem Jehly, pečovatelského domu až k zimnímu stadionu, ta vozovka je opravdu v havarijním stavu.Není se co divit, protože sídliště,jako i další je nadměrně zatěžováno dopravou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
celoplošná oprava vozovky na ul. Libušínská se do letošního rozpočtu nedostala. Místo u zastávky MHD budeme řešit přednostně místní opravou v letošním roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 2. 2019
Předmět: Možnost úpravy vjezdu do dvora budovy České pošty
Dotaz: Dobrý den,

chci se zeptat, zda by bylo možné upravit povrch u vjezdu do dvora budovy, kde sídlí Česká pošta. Výmoly a vystouplý uzávěr kanalizace komplikují pohyb po navazujícím chodníku pro kočárky a především pro invalidní vozíky (vlastní zkušenost). Děkuji za vyjádření. Pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Smolíku,
část chodníku a vjezd, budou upraveny v rámci rekonstrukce Nádražní ulice v části od budovy České pošty po okružní křižovatku na ulici Strojírenská.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

12. 2. 2019
Předmět: zastaralý bodový systém -kritika
Dotaz: V současné době je hodně zstaralý a nevyhovující bodový systém v domově důchodců v ZR,prioritou by mělo být,aby se tam dostala osoba potřebná,jako je (zdrav.stránka,osamělost a další aspekty,současný stav je špatný),nehledě na to, že je tam přes sto žádostí ? Nejsem spokojená ani s novou vedoucí,neumí jednat s lidmi !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den. Současná kritéria pro výběr nového uživatele samozřejmě zohledňují zdravotní stav žadatelů i jejich případnou osamělost. Počet podaných žádostí ovlivnit nemůžeme, proto chystáme aktualizaci kritérií. Ta by měla řešit problematiku žádostí podávaných s několikaletým předstihem. Paní vedoucí bude upozorněna, že její chování nepůsobilo příznivě. Zatím je tato stížnost ojedinělá, ale to neznamená, že se jí nebudeme zabývat.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

13. 2. 2019
Předmět: Svetlo
Dotaz: Nesvítí lampa 473
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Děkujeme za informaci, opravíme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 2. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - VDV a pochybnosti o ní posílané starostům místo kraji
Dotaz: Nechápu, jak může dávat kraj ruce pryč od stížností na chystaný VDV a kritiku nechávat na starosty! Ti si VDV nevymysleli, nemají o tom dost informací a ještě budou muset občanům vysvětlovat, proč budou muset každoročně dávat kraji balík peněz na VDV, když VDV má nedostatky! Jestli čistě hypoteticky budete řešit napojení naší MHD do VDV, budou se k tomu moct lidi vyjádřit? MHD jste trochu zlepšili a teď se moc bojím, co by VDV s MHD udělala. Moc prosím, buďte opatrní a pečlivě všecko rozmyslete!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město Žďár se napojením na VDV intenzivně zabývá. Město udělá vše pro to, aby zavedení VDV přineslo především výhody i občanům města Žďáru.
S pozdravem
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

Dobrý den,
Systém VDV se postupně dotváří a za město není povinnost se s MHD do VDV zapojovat hned. Osobně zastávám názor, že by to mělo být až v okamžiku, kdy si VDV „sedne“ a systém bude vyladěn, a za předpokladu, že to bude technicky možné a provozně racionální. Řešení napojení MHD na VDV by určitě mělo zohledňovat požadavky a potřeby veřejnosti, pro kterou je MHD a VDV určena, koneckonců jak tomu bylo i při změnách ve žďárské MHD, kdy se s veřejností aktivně a intenzivně pracovalo.

Děkuji
S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

13. 2. 2019
Předmět: mapa města na stránkách MěÚ
Dotaz: Dobrý den, na webových stránkách města je odkaz na mapu ZR. Nebylo by praktičtější a smysluplnější použít mapu, na které budou u objektů uvedena orientační (příp.popisná) čísla ? Posloužilo by to žďárským i mimožďárským občanům při hledání místa konkrétní adresy ve městě. V minulosti jste psali, že stávající mapa bude stejně ze stránek odstraněna, prý už je to přežitek v dnešní době. Nestalo se tak, mapa je stále stejná. Uvažujete o změně ? Šlo by o logickou úpravu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění, odkaz na původní mapu byl nahrazen odkazy na volně přístupné mapové portály a na portál geografického informačního systému města.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky MěÚ

13. 2. 2019
Předmět: další pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Když hejtmanství v Jihlavě chce, aby občané se ptali svých starostů, když budou mít pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny, tak se taky zeptám. Nikde není, jak to bude s cestováním do Brna a vazbou na jejich Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Bude to možný, když davy Žďáráků jezdí do Brna a davy lidí z jihu Moravy k nám? Čekám něco pozitivního, když lidi v dobré víře vyhodili peníze na čipové karty, budou problematické jízdní řády VDV, hejtmanství chce po obcích spoustu peněz, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podle informací krajského úřadu odboru dopravy kraj v rámci VDV počítá s napojením na integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, prvním krokem by mělo být spuštění tarifů na dráze (v tarifu VDV nebo tarif TR10); ještě v této věci běží jednání a přípravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 2. 2019
Předmět: pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Kdosi tady psal, že hejtmanství v Jihlavě chce, aby občané se ptali svých starostů, když budou mít pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny. Není to dlouho, co jsem si koupil čipovou kartu ZDAR na linkové autobusy, co můžu použít i v MHD. Platí 10 let. A teď se říká, že ty čipové karty skončí, že je hejtmanství nebude uznávat. Jak to je? Lidí s čipovými kartami je mraky a celkově koupě všech karet byla za spoustu peněz. To se bude nevyužití pak proplácet? A řešíte už problematické jízdní řády VDV?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podle nejaktuálnějších informací z KrÚ nebude možné akceptovat stávající žďárské karty MHD pro VDV. Pro MHD budou i nadále použitelné, pro VDV bude nutné se přizpůsobit jinému odbavovacímu standardu. Karty v systému VDV budou sloužit jen jako identifikátor cestujícího.
Město Žďár nad Sázavou považuje své přetrvávající připomínky a podněty, které vzneslo v průběhu zpracování jízdních řádů VDV za
významné, opakovaně žádalo jejich řešení. Kraj jízdní řády v tuto chvíli považuje za uzavřené, bez možnosti dalších zásadnějších změn.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 2. 2019
Předmět: Bankomat
Dotaz: Dobry den , nevim jestli to sem pisu spravne,ale chtela jsem se zeptat jestli by nebylo mozne umistit bankomat v nakupnim parku na Brněnsky.jsem prodavacka a nejmene 2x denně se nas v prodejne ptaji lide na bankomat ...je pravda ze nejblizsi je u Conventa nebo na nadrazi ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Homolková,
děkujeme Vám za námět, který předáme majiteli nákupní zóny. Umístění bankomatů záleží především na finančních ústavech, které zjišťují potenciál využitelnosti v dané lokalitě. O případném umístění Vás budeme informovat. Pokud budete mít další dotazy k tomuto námětu, neváhejte mne kontaktovat.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

12. 2. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy již konečně budete mít nového tajemníka ? Vláda mluví a snižování úředníků, předpokládám, že to u Vás také proběhně, to zeštíhlení je Uvás také nutné,protože co bylo nabráno za p.starosty Navrátila nových úředníků, to je alarmující jev.Ta využitelnost nových úředníků je hodně doskutabilní !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Dolejší,
tajemník městského úřadu byl již vybrán ve výběrovém řízení a v současné době se realizují pracovněprávní kroky nezbytné pro jeho ustanovení do funkce v souladu se zákoníkem práce a zákonem o obcích.
S pozdravem

Ing. Bc. Roman Krčil
pověřen plněním úkolů tajemníka úřadu

9. 2. 2019
Předmět: chybí část roštu odtokového kanálu
Dotaz: Dobrý den, chybí část roštu odtokového kanálu v dolní části ulice Makovského u křižovatky s ulicí Jamborova. Je zde riziko zapadnutí kola do vzniklé mezery, zejména pak v případě odbočování z ulice Jamborova do ulice Makovského, nebo opačným směrem.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme za upozornění, opravu objednáme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 2. 2019
Předmět: stromy na Farčatech
Dotaz: Doufám, že za skácení krásného modřínu na Farčatech tam na jaře vysázíte mnoho dalších stromů, jelikož tam žádné ze současných netvoří přirozené stíny.Je tam nutno vysázet více zeleně a hlavně opravit ty nesmyslné mlátové rozbahněné cesty.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
modřín na Farských humnech byl suchý, z bezpečnostních důvodů bylo nutné jej pokácet. Za každý pokácený strom je uložena náhradní výsadba a pokud je to jen trochu možné z hlediska zasíťování pozemku a jiných skutečností, je náhradní výsadba vysazena v blízkosti pokácené dřeviny. V současné době je v přípravě revitalizace Farských humen, která bude mimo jiné řešit i koncepční výsadby zeleně v této lokalitě, nová výsadba by měla proběhnout v tomto roce. V jarním období proběhne dle aktuálního stavu a potřeby údržba mlatových cest.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

7. 2. 2019
Předmět: Urgence
Dotaz: Dobrý den, chápu, že MěÚ je zahlcen dotazy nespokojených občanů, ale jak lze vysvětlit to, že ani po týdnu zde nenacházím dotaz ohledně subjektu provádějících údržbu zeleně? Dotaz jsem vznesl na odbor komunálních služeb, pravidla zdejší rubriky jsem bezezbytku dodržel a nic. Kdo agendu odpovědí - všech dotazovaných- vlastně koordinuje a hlídá jak nám občanům odpovídají? Připadá mi, že zde již neodpovídáte ne negativní dotazy. Ale i tyto dotazy na vás vznášíme, tak na ně musíte odpovídat.Díky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní, vážený pane,
jak jsem ověřil, měl by být Váš dotaz již vyřízen. Domnívám se, že týden pro zodpovězení dotazu položeného v únoru na letní údržbu zeleně je přiměřený. Dotazovna je doplňkový nástroj v komunikaci mezi občanem a úřadem, jednotlivé dotazy zodpovídají příslušní pracovníci ve své agendě. I když je naším cílem reagovat co nejrychleji, pracovníci mohou plnit jiné úkoly, mohou vyhledávat podklady pro odpověď, mohou čerpat dovolenou, mohou být v pracovní neschopnosti, atd. To vše se různě promítá do odezvy odpovědi. Pro informaci - aktuálně čekají na odpovědi jen dotazy ze včerejšího dne. Jinak, pokud se domníváte, že odpovídáme jen na "příjemné" dotazy, projděte si dotazovnu velmi pozorně.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
pověřený plněním úkolů tajemníka úřadu

7. 2. 2019
Předmět: Letní údržba - opakovaný dotaz po nezodpovězení
Dotaz: Dobrý den, poněvadž jste neodpověděli dotaz z minulého týdne (nikde není patrná odpověď), opakuji i v souladu s pravidly opět můj dotaz. Kdo (jaká PO nebo FO) bude provádět letní údržbu města a kdo z úředníků v zaměstnaneckém poměru vůči městu Žďár nad Sázavou za to ponese odpovědnost? Na koho se mohou občané v sezóně 2019 konkrétně obracet s dotazy a vznášet připomínky? Jmenovitě poprosím. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený "občane",
v současnosti probíhá nadlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku sečení trávy. Dodavatel této služby bude znám až po jeho ukončení. Zadavatelem zakázky je město, zadávací podmínky navržené odborem komunálních služeb ve spolupráci s administrátorem zakázky a vedením města (starosta, místostarostka, místostarosta) schválila rada města, která bude rozhodovat i o uzavření smlouvy s dodavatelem dle proběhlého zadávacího řízení.
Za kvalitu odvedené práce je odpovědný dodavatel prací, průběžnou kontrolu jeho práce provádí odbor komunálních služeb. Zadávací řízení běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vznášet dotazy může občan obecně na jakéhokoliv zaměstnance úřadu včetně zaměstnanců odboru komunálních služeb, případně i na volené zástupce města. Pokud dotaz nespadá do kompetence dotázaného, je předán tomu, kdo je v dané věci odpovědnou osobou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 1. 2019
Předmět: Zimní+letní "údržba"
Dotaz: Dobrý den. Po loňském roce, kdy jste nebyli s to ani při extrémním suchu zabezpečit dostatečné sečení trávy se Vás již nyní ptám, kdo tuto službu (údržba veřejné zeleně) bude provádět (konkrétní poskytovatel) a kdo za město ZR je za tuto činnost zodpovědný vůči nám občanům. Na koho se můžeme obracet - konkrétně prosím? Jaká opatření jste po loňském nezdaru přijali? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený "občane",
v současnosti probíhá nadlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku sečení trávy. Dodavatel této služby bude znám až po jeho ukončení. Zadavatelem zakázky je město, zadávací podmínky navržené odborem komunálních služeb ve spolupráci s administrátorem zakázky a vedením města (starosta, místostarostka, místostarosta) schválila rada města, která bude rozhodovat i o uzavření smlouvy s dodavatelem dle proběhlého zadávacího řízení.
Za kvalitu odvedené práce je odpovědný dodavatel prací, průběžnou kontrolu jeho práce provádí odbor komunálních služeb. Zadávací řízení běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 1. 2019
Předmět: Palachovka
Dotaz: Dobrý den,neustálá kritika vás už musí nudit.Nechci kritizovat,jen mám prosbu. Parkoviště na Palachově u domu 2234 letos bylo prohrnuté jenom jednou a to ne úplně ideálně.Moc prosím, až přijde obleva a sníh opět trochu povolí,mohli byste tam někoho poslat,aby rozbředlý sníh shrnul?Jistě víte, že i tak je tam parkování tragické a jedno z mála parkovacích míst je jako tankodrom. Moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš požadavek byl spolu s dalšími předán firmě, práce probíhaly o víkendu.
Děkujeme
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 2. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dovoluji si Vás upozornit, že jsem si v pondělí ráno 4.2.2019 v 6.30 u prodejny nábytku zlomila ruku, protože cesta byla sice projetá, ale neposypaná. Měli byste s tím už něco konečně začít dělat. V tuto dobu je tato část města poměrně hodně frekventovaná. Přišla jsem pozdě do zaměstnání a myslím, že bych měla požadovat finanční náhradu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
při podání žádosti o odškodnění se bude dokládat, zda v uvedenou hodinu a na této komunikaci byla dodržena časová lhůta pro zmírnění závad ve schůdnosti. Při kontrole s časovým odstupem zde posyp již byl. Formuláře k žádosti o odškodnění zasílám na Váš e-mail.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 2. 2019
Předmět: Zpravodaj a informace o Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Paní Wurzelová, v dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7487 jste mi psala, že "o připravované VDV přislíbil zástupce krajského úřadu informovat občany Žďáru i prostřednictvím Zpravodaje". Když jsem se ale díval do lednového a únorového čísla Zpravodaje, tak tam o VDV nic nebylo. Kdy bude ten zástupce krajského úřadu Žďáráky o VDV informovat? Už ste dostali od zástupce krajského úřadu ty slíbené informace o VDV? Informace bude až v březnovém Zpravodaji?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

děkuji za dotaz. Téma je stále na stole, do Žďárského zpravodaje připravujeme podklady tak, abychom občany města mohli kvalitně informovat. V brzkém čísle Žďárského zpravodaje se shrnutí připravovaného VDV dočkáte.

Děkuji za trpělivost.

S pozdravem,
Jakub Axman, mediální koordinátor

4. 2. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dobrý den, chodník před domem Trnková 1179 není od začátku roku prohrnutý.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle zjištění tento chodník nebyl prohrnut, patrně pouze ušlapán. Pokud to půjde při oblevě, zajistíme nápravu.
Děkujeme za upozornění.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: Psi
Dotaz: Jak vidno, tak MÚ řešit bordel po pejskařích nechce, vše se uklidí až na jaře. Kdo bude uklízet tyto nechutnosti na jaře, když je nikdy nikdo neuklízel. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, hlavně by bylo potřeba, aby pejskaři uklidili po svých mazlíčcích. Vysavač psích exkrementů nelze použít v zimě. Úklid proto probíhá, jak již bylo zmíněno, v jarních měsících.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: posyp
Dotaz: Dobrý den, prosím o posypání komunikací na Tvrzi a okolo kostela, pohyb, byť opatrný, je náročný. dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, s posypem počítáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 2. 2019
Předmět: Proč nejsou používány datové schránky ?
Dotaz: Proč nejsou používány datové schránky a místo toho jsou doporučeně posílané materiály o desítkách stran?
Jakožto bytové družstvo, vlastnící jeden z činžáků na Stalingradě, obdrželi jsme v minulých dnech doporučenou zásilku od MÚ Žďár, stavební odbor.
Obálka naditá asi 20ti listy - oznámení o územním rozhodnutí, rekonstrukce rozvodů NN v naší části města.
Co máme s tou hromadou papírů dělat? Proč se utrácí za tisk, doručování ... místo zaslání PDF do datové schránky ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
způsob doručení písemností závisí na existenci datové schránky účastníka řízení. Před vypravením písemnosti ověřovací systém vyhodnotil, že pouze jedno bytové družstvo má zřízenou datovou schránku. V případě společenství vlastníků a druhého bytového družstva nebyla existence datových schránek potvrzena, a proto byla písemnost doručena prostřednictvím poštovních služeb. Na základě Vašeho dotazu byla provedena kontrola existence datových schránek u obesílaných osob. Výsledkem bylo potvrzení existence datové schránky u druhého bytového družstva (předmětem dotazu). Tudíž i v tomto případě měla být písemnost doručena do datové schránky. Děkujeme za upozornění a současně se omlouváme za chybné doručení.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního úřadu

4. 2. 2019
Předmět: Termín dokončení revitalizace zeleně
Dotaz: Dobrý den,kdy plánujete dokončení "revitalizace zeleně"?Znepokojuje mě,že mizí poslední místa stínu,což v extrémních teplotách v létě a hlavně při procházce s kočárkem je opravdu o život.Kdo rozhoduje o tom, který strom bude skácen?Minulý týden byl skácen další strom v parku u Ivana.Nedáte pokoj ani v zimě.Bylo by fajn, kdyby jste začali soustředit svou péči o nyní potřebnější záležitosti jako např.péči o chodníky a přechody.U kruháče směr Hypermarket Albert padají lidé a jezdí pro ně sanitky!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
kácení stromů v rámci revitalizace zeleně v šesti lokalitách ve Žďáře nad Sázavou bylo již ukončeno. Modřín, nacházející se v parku u Ivana byl pokácen z důvodu jeho špatného zdravotního stavu a zbytkové vitality v rámci údržby zeleně ve městě. Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les vydává orgán ochrany přírody na základě žádosti vlastníka daného pozemku. Stav chodníku vedoucího od kruhového objezdu směrem k obchodu albert bude prověřen.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den.
Na tento dotaz nevyžaduji Vaši odpověď. Píšete že, můj dotaz z 22.1.19 byl nekonkrétní. Já si myslím že jsem se zcela konkrétně zeptal, proč jsou silnice dokonale vyčištěny od sněhu, ale chodníky ne. To je zcela jasná otázka, na kterou jste neodpověděla . To ostatní ve vaší odpovědi je patrně citace z předpisů na zimní údržbu.
S pozdravem Toman
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, zcela bez sněhu jsou vždy jen vozovky, případně i některé chodníky, které se udržují chemicky. Na ostatních vždy zůstane vrstva sněhu, na které se mají zmírňovat závady ve schůdnosti inertním posypem. Vliv na "vyčištění" nepochybně hraje druhotně i jednoduchý fakt, a to je intenzita vlastního provozu na dané komunikaci.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 2. 2019
Předmět: Re: Silnice na strojírenské ulici
Dotaz: Dobrý den,
připojuji se k dotazu na velmi špatný stav na strojírenské ulici. Nejen ale na ni. Revoluční směrem na Stalingrad na tom není o moc lepe.
Odpověděli jste, že plošná oprava obrusne vrstvy je v přípravě. V přípravě na kdy? Pevně doufám, že to bude na jaře letošního roku
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín nám zatím není znám, v této souvislosti bude podána žádost o dotaci.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Lednové číslo měsíčníku Kraj Vysočina o Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: "Pokud budete mít pochybnost o čemkoli, co s Veřejnou dopravou Vysočiny souvisí, ptejte se svého starosty." ... To psali v lednovým měsíčníku Kraj Vysočina na titulce. Protože to patří do kompetence vašeho odboru a pan starosta by asi chtěl přípravu odpovědi od vás, zeptám se přímo. V novinách VDV vychvalují a taky píší, že znatelně přibylo spojů. Tak se ptám, jestli ten související nárůst peněz do krajského měšce od měst a obcí pro VDV už byl se Žďárem projednán? Říká se o 70 Kč/občan/rok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odbor komunálních služeb se neúčastnil žádného jednání, jehož tématem by byl konkrétní požadavek kraje na úhradu nákladů městem Žďár nad Sázavou spojených s VDV. Neobdrželi jsme ani žádný takový písemný požadavek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 2. 2019
Předmět: Silnice na Strojírenské ulice
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás, ulice Strojírenská od obchodu Albert po přechod u Penny marketu je v katastrofálním stavu, je to na zničení auta. Budete s tím něco dělat nebo to necháte až po zimě kdy už budou mít všichni auta rozbity... Šílenost... Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

V současnosti probíhají vysprávky obalovanou směsí za studena, ty však nemají trvalejší efekt. Plošná oprava obrusné vrstvy je v přípravě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: kontejnery na třídění kovů, resp.plechovek od konzerv
Dotaz: V řadě měst už byly zavedeny kontejnery na třídění kovů. Kdy budou ve Žďáře?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Popelnice na plechovky z domácností plánujeme v letošním 1. pololetí zkušebně umístit – na každé sídliště jeden kus, podobně jako jsou popelnice na použité oleje z domácností.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: krematorium ve Žďáru
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jestli ten plán na výstavbu krematoria ve Žďáru je reálný, nebo jde zatím o studii? Mám na mysli toto:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=98083.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
jde o odkaz na diplomovou práci roku 2014, o jejímž zpracování nebyl Městský úřad informován.
Plánované investice města naleznete v Akčním plánu města zveřejněném ve Strategii rozvoje města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 2. 2019
Předmět: NEPOŘÁDEK OKOLO POPELNIC
Dotaz: Dobrý, chtěla bych se zeptat kdo má na starosti odvoz dřeva co je okolo popelnic co se bohužel nevešli do popelnic (kontejnerů) na ulici Brodská u Věžičky pod trafo stanici...Je mi známo tak jsou tu nainstalovány v okoli dvě kamery a nikdo s tím nic nedělá.
Děkuji předem za objasnění dotazu.
Preji pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid okolo popelnic se provádí 2x týdně a přijde město na nemalé finanční prostředky.
Je třeba stále apelovat na občany, že objemný odpad se neukládá v okolí popelnic, ale patří na sběrný dvůr nebo ho lze odevzdat při jarních a podzimních mobilních svozech.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Psí výkaly
Dotaz: Dobrý den, mohl by někdo uklidit ten nehorázný svinčík od psů v uličce mezi sportovní halou, hřištěm a mateřskou školkou na Stalingradě. Majitelé psů jsou nezodpovědní vůči druhým lidem, ale i vůči slušným pejskařům. V této uličce a mezi baráky to vypadá opravdu nechutně a chudáci děti, kteří tudy prochází do školy a školky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):

Dobrý den.
Úklidy veřejných prostranství se budou provádět až v jarních měsících.
Máte pravdu, že by měli být zodpovědní majitelé psů vůči ostatním spoluobčanům.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Likvidace plat od vajíček
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam správně vyhazovat plata od vajíček. Četla jsem, že plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru patří do směsného odpadu nebo se můžou vyhazovat do biopopelnice. Také by mě zajímalo, zda jsou v ZR již kontejnery na plechovky. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru jsou vyrobeny již z recyklovaného papíru a tudíž je již nelze znovu použít.
Patří tedy do komunálního odpadu. Také bioplynová stanice si s menším množstvím papíru umí „poradit“, takže i takto to lze udělat.
Popelnice na plechovky z domácností plánujeme v letošním 1. pololetí zkušebně umístit – na každé sídliště jeden kus, podobně jako jsou popelnice na použité oleje z domácností.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 2. 2019
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy bude probíhat vítání občánků v letošním roce. Máme miminko narozené 11/2018, přišel nám formulář, který jsme obratem vyplnili a odeslali, ale zatím nám nepřišla žádná pozvánka. Máme tu problém s doručováním, tak se raději zeptám zde. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den. Vítání občánků organizuje Sbor pro občanské záležitosti nepravidelně několikrát do roka pro děti starší 3 měsíců. Nejbližší termín vítání občánků je stanoven na 23. 3. 2019 na Staré radnici. Rodiče dětí budou s předstihem informováni osobní pozvánkou.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

3. 2. 2019
Předmět: struktura úřadu
Dotaz: Proč nemáte na Vašich stránkách struktura úřadu napsanéhojiž jméno nového tajemníka ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní,
nový tajemník městského úřadu nebyl dosud ustanoven.

S pozdravem

Ing. Bc. Roman Krčil
pověřen plněním úkolů tajemníka

28. 1. 2019
Předmět: PSČ
Dotaz: Dobrý den, je opravdu správné PSČ úřadu 591 31, jak je uvedeno na webových stránkách města nebo se jedná o chybu? Jaký je důvod jiného PSČ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
nejde určitě o chybu. Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné. Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště.
Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil, zástupce tajemníka

31. 1. 2019
Předmět: Poděkování za mnohaletou práci na MěÚ
Dotaz: Dobrý den pane tajemníku, svým jménem jako bývalý zaměstnanec MěÚ Vám chci veřejně poděkovat za kvalitní mnohaletou práci na MěÚ, kde jste vykonal a odvedl velmi dobou práci. Zejména jste jí prováděl poctivě a vždy i ku spokojenosti řadových zaměstnanců, za což byl MěÚ právem několikrát odměněn jako nejlepší úřad v ČR.Na toto se nezapomíná a jako občan našeho městá Vám za toto děkuji.Přeji pěkný a klidný poslední den ve Vaší funkci,ať se Vám v životě daří.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
děkujeme za Vaše ocenění více jak 20leté práce a vyjádření stanoviska. Bude předáno panu tajemníkovi.
S pozdravem
Ing.Bc.Roman Krčil, zástupce tajemníka

30. 1. 2019
Předmět: chodníky Klafar
Dotaz: Dobrý večer, bydlíme na Uhlířské ulici a nejsou zde prohrnuty chodníky. Není
prohrnuta ani propojka s Libickou ulicí. Naposled bylo prohrnuto na začátku ledna. Chci se zeptat, jak má syn chodit do školy? Po silnici...? Na to mi přijde opravdu malý....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
radlicí ani nakladačem chodník už zpřístupnit nepůjde, objednali jsme nasazení sněhové frézy.
Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 1. 2019
Předmět: Reakce na odpovědi odboru dopravy
Dotaz: Skoro v každé odpovědi tvrdíte, že také ve Ždáře nad Sázavou platí vyhláška 361/2000. Ale pokud se projedete po místních komunikacích je jasně viditelné porušování tohoto zákona a žádná z policií na toto porušování nereaguje. Takže jako odbor dopravy nejednáte s orgány, které by měli sjednat nápravu.V tom případě je asi zbytečné vás na něco upozorňovat a nebo po vás něco požadovat. Vámi stále jmenovaný zákon by měl znát dokonale každý řidič. Vypadá to, že je zřejmě nějaký zákon nevidím-neslyším
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Vencálku,
pokud se týká dohledu nad dodržováním zmiňovaného zákona, je potřeba se obrátit na Městskou policii či PČR, které jediné mají ve své kompetenci dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Plně souhlasím, že pravidla provozu by měl znát každý řidič.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

27. 1. 2019
Předmět: dům Veselská 33
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je možné, že byl zkolaudován dům na Veselské ulici (č.p. 33), když nemá zajištěna parkovací místa a při tom zákon to u takovéto stavby vyžaduje?

Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Havle,
dotaz se pravděpodobně vztahuje k objektu č.p. 17 s orientačním číslem 33. Pro daný objekt bylo možno vydat povolení k užívání, poněvadž nutný počet parkovacích míst byl zajištěn a to nejen na pozemku vlastníka, ale i na pozemku města, resp. na části plochy vymezené pro parkování při vjezdu do parku.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního úřadu

29. 1. 2019
Předmět: reakce na paní Řezníčkovou
Dotaz: Paní Řezníčková vehementně jste se drala do vendení města , zřídil se druhý místostarosta , který má komunální služby na starosti , ale jaksi vám to nevychází. Když se podívám tak výběrové řízení na zimní údržbu bylo soutěženo již za nového vední ŽZM v čele i panem Navrátilem takže nic nemůžete hodit na někoho jiného , jste s němi v koalici mohly jste si ověřit schopnost dodavatel , stejně to dopadlo s letní údržbou ta byla taky již za vlády ŽŽM , takže je asi někde chyba a není v zaměstnancích
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Reakce na mne a mé „draní se“ do vedení města není nutná. Ohledně zimní údržby: Letošní zima je mimořádná v přídělu sněhu i střídání se oteplení s mrazy. Firma, která vyhrála výběrové řízení nadlimitní zakázky na zimní údržbu prováděla tuto údržbu v městě nejméně posledních dvacet let. Město předpokládalo, že má místní znalosti i dostatek zkušeností. Že to tak není je pro město zklamáním a snaží se minimalizovat důsledky všemi možnými prostředky, např. prostřednictvím dalších firem, dobrovolníků atp. Děkujeme všem, kdo v letošní zimě pomáhají, protože takováto zima byla naposledy před 12 lety.


Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

28. 1. 2019
Předmět: Poslední pozdrav?
Dotaz: "stydím se za poloestébáckou radu" Celá formulace dotazu odporuje pravidlům dotazovny. Můžete mi prosím vysvětlit, proč bylo odpovězeno na takto položený dotaz?

Přeji hezké dny
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Majere,
odpovídat na všechny slušné dotazy jsem vždy pokládal za slušnost po celých více než 20 let na MěÚ, a to bez ohledu, zda se mi to hodilo či nikoliv. Význam slov transparentnost a slušnost evidentně vnímám jinak než stávající vedení radnice, která na dotazy odpovídá selektivně nebo vůbec. Můžete to vnímat jako poslední pozdrav, ale stejně se budu chovat a jednat jako zastupitel města.
S pozdravem Jan Havlík - ještě 2 dny tajemník MěÚ

22. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Jestliže je možné dokonale vyčistit od sněhu a ledu silnice, proč se to nedaří na chodnících, alespoň na těch hlavních trasách? Zřejmě jsou auta přednější než lidé.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 1. 2019
Předmět: Posyp před ZŠ
Dotaz: Mohli byste prosím zajistit důkladný posyp cesty kolem Vesny směrem k ZŠ Švermova a také chodníku kolem školy? Děti i dospělí padají, je to nebezpečné. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 1. 2019
Předmět: jednosměrka před
Dotaz: Po opakovaných problémech s průjezdností jednosměrky před vchody "hotelu Fit" dávám návrh na uzavření této silnice v zimním období s povolením pouze pro sanitní vozy (ty sem jezdí často) a zásobování.Silnice je úzká a díky neukázněným řidičům neprůjezdná. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Není pochyb o tom, že větší množství sněhu na mnoha místech ve městě způsobuje dopravní komplikace, ale i v zimním období platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde se v § 25 odst. 3 uvádí: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

22. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Opětovně voláme po posypu Farčat a okolí kolem sklárny a řeky,které bylo v minulosti jž zmiňováno s prosbou o posyp.Stále se nic neděje ! Pokud na svou funkci pene Kaspere nestačíte, tak odejděte.Slova o trpělovosti a objednání posypu lidem nestačí.Chodí denně do práce a chtějí mít jistotu, že si na chodnícících pod správou města nezlámou ruce a nohy !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: pro Žďáráky - zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, výrok paní místostarostky Řezníčkové na televizi Vysočina, že je málo stížností na zimní údržbu, je k pobavení. Lidé se všude kloužou, auta nemají ,kde parkovat, přes haldy zmrzlého sněhu je spousta míst nepřehledná. Nejhorší zimní údržba, co kdy byla. Komu, že za to máme poděkovat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Schůdnost chodníků v našem městě je katastrofální,když jsem viděla na Farčatech ten posyp, tak už se nedivím ničemu.Odfláknuté, jel tak rychle, že to sypalo a lítalo všude možně jenom ne na ledové chodníky.Chodník do průmyslové zóny samý led,je to po celém městě,údržba katastrofální, je to tak na žaloby na město.Nutnost odváníní úředníků, kteří to mají na starosti.Na co bylo současné vedení zvoleno,když neudělá razantní opatření!! Běžte se po těch chodnících projít a zjistíte realitu !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Neudržované chodníky
Dotaz: Dobrý den, chodníky v celém městě jsou jedna velká klouzačka, nikde se neudržují schůdné posypem. Proč se silnice mohou solit a chodníky jsou v tak žalostném stavu? Dostat se z Vodojemu na nákup je velký problém, hlavně pro nás starší a méně pohyblivé obyvatele. Například u přechodu na zastávce NEUMANNOVA je asi třiceticentimetrový kopec ledu, který lze docela těžko překonat. Včera jsem tam spadla a mám pochroumané koleno a kostrč.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Sníh a odpad 1/2
Dotaz: Dobrý den,
mám na Vás pár dotazů. 1) zajímá mě, jestli je Žďár rozdělen na části, kde externí firmy a městské služby mají na starost konkrétní část, za kterou zodpovídají, nebo zda je jeden velký celek a odklízení sněhu funguje na principu, primární, sekundární a možná se na to dostaneme ? 2) Na to navazuje další dotaz, proč Palachova v době tání byla vyhrnována směrem k parkovišti u školy, ale ne v prostoru před č.p 72 a za č.p.25-29. Břečka zde zůstala a po zamrznutí je to tankodrom pro auta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: sníh na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je plánu odvoz sněhu také z ulice Na Prutech, příp. dalších. Ulice je úzká. Auta se obtížně vyhýbají, není kde zaparkovat. Na parkovišti skládka sněhu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ulice Na Prutech je na tento týden objednaná.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: lampa
Dotaz: Dobrý večer, v ulici Šeříková nesvítí lampa číslo 1069.

Děkuji za vyřízení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za spolupráci, v této lokalitě nám nejde jedna fáze, tj., v okolí nesvítí světel více, ale v současné době, kdy je vše zavaleno sněhem, se nám těžko prokopává ke stožárům nebo podružným rozvaděčům, ba je vůbec nemůžeme najít. Děkujeme za pochopení, na odstranění poruch se bude pokračovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Stále bez odpovědi.
Dotaz: Dobrý den, reaguji na vysílání žďárské televize, kde paní Řezníčková tvrdila, že zimní situace byla perfektne zvládnuta. Dodnes jsou chodníky neposypané a pořádně neschůdné, tak v čem je situace zvládnutá. Tohle je historicky první zima, kdy město zimu nezvládlo a jak vidno, ani zvládat nebude. Rád bych se dozvěděl, jak bude město v této věci pokračovat a proč nemůžeme mít technické služby jako v jiných městech v okolí, kde fungují bez problémů, asi bychom se od nich měli učit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odpověď byla zveřejněnazde https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7705

29. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací - poděkování
Dotaz: Dobrý den, moc děkujeme za odstranění sněhu z ulice Vrbová, věřím že i popeláři to dnes ocení. Ještě jednou dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, poděkování ráda předám kolegům
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba chodníků
Dotaz: Vážená radnice,
tak katastrofální ošetření chodníků tady ještě nebylo.
Neuvádím místo,protože to je na většině území města.
Kde se dá celkem bezpečně chodit,jsou ve Žďáře pouze silnice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Stav chodníků
Dotaz: Dobrý den, reaguji na vysílání žďárské televize, kde paní Řezníčková tvrdila, že zimní situace byla perfektne zvládnuta. Dodnes jsou chodníky neposypané a pořádně neschůdné, tak v čem je situace zvládnutá. Tohle je historicky první zima, kdy město zimu nezvládlo a jak vidno, ani zvládat nebude. Rád bych se dozvěděl, jak bude město v této věci pokračovat a proč nemůžeme mít technické služby jako v jiných městech v okolí, kde fungují bez problémů, asi bychom se od nich měli učit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dotaz jsem předali k odpovědi paní místostarostce:

Vysílání, které jste sledoval bylo reprízou a bylo natočeno před 14 dny, kdy byla situace jiná než dnes. V současné době nejsme se zimní údržbou spokojeni, suplujeme funkci dispečera společnosti, která má údržbu vysoutěženou. Ohledně technických služeb – není vinou současného vedení města, že technické služby byly na počátku 90 let minulého století „rozdány“. Vedení města v současné době intenzivně pracuje na myšlence vlastních malých technických služeb.
S pozdravem
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

24. 1. 2019
Předmět: Budou se chodníky prohrnovat?
Dotaz: Dobrý den, máte připravenou techniku a lidi, kteří by v případě oteplení o víkendu projeli chodníky a prohrnuli ty hromady sněhu/ledu? Možná by ten příplatek za víkend byl levnější než odškodnění, které město bude platit za ty zlámané nohy a další úrazy. Zkuste si prosím projít např. cestu od nádraží k ZŠ Palachova nebo odkudkoliv k jakékoliv jiné škole. Ještěže jsou děti takové pružné a umí padat. Ale co senioři a ti, co hůř chodí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: neposypaný chodník, způsobený úraz
Dotaz: Dobrý den, kdo má na starosti úklid chodníku u hotelu Morava? Máma si na něm dnes zlomila zápěstí. Tomu říkáte zajištěná schůdnost chodníků, dobrá údržba, odpovídající posyp? Jde přeci jen o komunikaci (chodník) téměř v centru města. A pokud máte stále pocit, že vše zvládáte, doporučuji jít se podívat na polikliniku na chirurgii do čekárny. A to nejen v ZR, kde to již nezvládají, ale i na Emergency do nemocnice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: chodniky
Dotaz: Proc nejsou posypane chodniky tak,aby se dalo nekudy chodit. Mohla by to byt dobra prace pro nezamestnane. Od pondeli jsem jediny sypac nepotkala. Neni to dobra vizitka mesta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane/občanko,
na zimní údržbě se kromě jiného podílí i pracovníci veřejně prospěšných prací. Sypače vyjíždí po skončení sněžení a vyhrnutí sněhu, do kterého nemá smysl posypávat nebo pokud jsou povrchy komunikací kluzké a zmrzlé.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: chodníky
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit na zoufalý stav chodníků v celém ZR, nejsou vůbec udržované,je to na rozbití huby,když byla týden možnost to stáhnout při oblevě,tak jste to neudělali je to jedno ledové koryto,jsem zvědavý co s tím budete dělat.Čekáte ,až se někdo zmrzačí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Dotaz, stiznost
Dotaz: Dobrý den, už jsem psala včera ohledně okolí úpravy chodníku a dostupnosti k poliklinice (a hlavně k lékárně), dnes by mě zajímala údržba parkoviště u obch. centra konvent, parkoviště je samý led, chodím s hůlka a nelze tam ani vystoupit!! Fakt " perfektně "upravené město pro postiženého člověka!?!?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Úprava chodníků, vozovky a odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den, kde mohu najít detaily o rozhodnutích, kterými město zajistilo/zajišťuje kvalitu a bezpečnost komunikací jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu pro zimní období? Nechci se zde opakovat s detaily, stížností tu na zdi máte více než dost. Rád bych věděl proč se město dostalo do zmiňovaných kapacitních problémů a proč to dospělo do nebezpečného stavu (např. nahrnutý sníh u křižovatek, do kterých díky tomu ani není vidět). Jak toto budete řešit nyní a jak v budoucnu? Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
informace o podmínkách výběru hlavního dodavatele služby úklidu a údržby letní i zimní komunikací města jsou uvedeny zde: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_129.html. O uzavření smlouvy rozhodla rada města na svém jednání dne 19.9.2016 usn. 767/2016/KS.
Problémy se sjízdností a schůdností jsou řešeny postupně. Odstranit veškerý sníh na všech chodnících je nereálné. Prioritou je především bezpečnost. Po skončení zimního období proběhne podrobné vyhodnocení zimní údržby i následného vyčištění komunikací od posypů a budou posouzeny možnosti pro zlepšení této služby.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Stav chodníků
Dotaz: Dobrý den, s takovým stavem chodníků, který je ve ZR, jsem se ještě nesetkala. Pochopila bych tento stav, kdyby včera nasněžilo, zamrzlo. Ale to jsou velké ledové plochy, přitom již víc jak týden nesněží. Rozumím, že se všude nemůže použít chemický posyp, ale kamínky lze použít snad kdekoliv. Na některých místech jsem se setkala s jemným pískem, který byl samozřejmě během dne smeten do prohlubní v těch ledových plochách... Neuvěřitelné a hlavně nebezpečné!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Sníh a odpad 2/2
Dotaz: i pro chodce. Je sice posypáno, ale i tak je problematické v některých místech zastavit, vyhnout se nebo se rozjet.
3) Dotaz na odvoz odpadu Palachova. Na facebooku bylo dne 10.1.2019 zveřejněno, že mimořádně bude odvezen i odpad v pytlích vedle popelnic. Dnes byl vyvážen papír. Okolo kontejneru nebyly pytle ale krabice, které tam zůstaly. Týkalo se toto upozornění pouze směsného odpadu, nebo šlo o opomenutí při odvozu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Ve věci odpadu v pytlích - toto se týká pouze směsného komunálního odpadu. Krabice vedle kontejneru na papír po neodpovědných občanech odklízí jiný vůz a v současnosti i podle dostupnosti takto odhozeného odpadu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Úklid sněhu na ulici Revoluční vnitřní blok (NEODHRABÁNO)
Dotaz: Dobrý den,
opakovaně nikdo neodklízi sníh na komunikaci parcelní číslo 1391 (vnitřní blok ulice Revoluční před obytnými domy ČP. 1811, 1812, 1813, 1814) v majetku a správě města Žďár n/S.
V této ulici je velký pohyb školáků proudících do tří škol v okolí.
Navíc velký odklízecí vůz nahrane sníh z komunikace parcelní číslo 1416 na komunikaci č. 1391 a přes těžkou zmrzlou muldu nelze projet autem. Celkově díky odklízení hlavní silnice nelze zajíždět osobními vozy k domu. Prosím o nápravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Údržba silnice a chodníků okolo 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych požádat o udržování schůdnosti chodníků a silnic v okolí 4.ZŠ, především ul. Švermova. Prohrnování sněhu a sypače zajišťují především komunikace Vančurovu a Nerudovu a pěší komunikaci kolem MŠ a ZŠ. Ul. Švermova s chodníky jsou ale jeden souvislý led bez posypu. Děti mají problém ke škole z přilehlých domů doklouzat, o starších občanech o holích ani nemluvím. Něco se snažíme zajistit pomocí sousedů, ale nelze práci města suplovat neustále.
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Neprohrnuté chodníku Klafaru
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat a zároveň poukázat na to, že v některých ulicích Klafaru (př. K Milířům) není vůbec vyhrnutými sníh na chodnících. Představte si jak musí jezdit maminky s kočárky na té ledovce na silnicích - sice jsou silnice ode dneška prohnuté (za což děkuji), ale co ty chodníky? Tyto nejsou součástí plánu zimní údržby? Chápu, že je bohatá sněhová nadílka, ale zkuste si vzít kočárek a projet si některé městské části Klafar. Jsem velice zklamaná.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: parkoviště před Českou pojiš´tovnou
Dotaz: Dobrý den,
mohl by někdo prosím posypat parkoviště před Českou pojišťovnou na ulici Dolní a před vstupem do budovy. Je zde souvislá vrstva ledu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Bylo by prosím možné zajistit v těchto dnech, kdy nesněží, naložení a odvoz zmrzlých hromad sněhu Tatrami a bagry mimo město? Konkrétně myslím Vysočany (ul. Na Prutech apod.), ale asi se to týká i ostatních částí ZR. Bylo by asi vhodné někde uvést, kde se bude odklízet, aby mohli obyvatelé zaparkovat v rámci možností svá auta jinde a bagry tak zlikvidovaly co nejvíce hromad sněhu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: nepořádek
Dotaz: Dobrý den, nechápu proč město tuto zimu, tolik nezvládá. odklízení sněhu je katastrofa, chodníky jsou kluzké jak kluziště a to co je u kontejnerů tříděného odpadu se nedá popsat. Krabice se válí všude kolem, ulice Haškova je toho příkladem. Vánoční stromky budou u popelnic asi do jara. Ale zodpovědný za to určitě nikdo není. S pozdravem občanka Žďáru
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená občanko,
zimní údržbu zajišťuje město prostřednictvím dlouhodobě nasmlouvaných i ad hoc objednaných dodavatelů, a to nejen u mechanizovaných prací, ale obdobně i u ručních prací. Děkujeme všem , kteří se i jako dobrovolníci zapojili do zimní údržby. Rozsah zimní údržby je kromě jiného limitován dostupnou možnou technikou, zkušenostmi v terénu nasazených pracovníků ...
Odvoz odpadu je taktéž ovlivněn dostupností nádob pro svozovou techniku. Postupně dle priorit jsou řešeny jednotlivé úkoly.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2019
Předmět: led před budovou České pojišťovny
Dotaz: Mohlo by být prosím posypáno prostranství před Českou pojišťovnou? Již několikrát jsem zde uklouzla a ne jen já. Vím, že vás už o to žádalo více lidí, ale do dnešního dne posypáno není.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: neodklizené automusové zastávky pro MHD
Dotaz: Nejsou vůbec odklizené od sněhu autobuspvé zastávky pro MHD, skoro se nedá nastoupit do autobusu MHD, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vzhledem k dnešní aktuální situaci probíhá údržba postupně, počítáme i s ošetřením autobusových zastávek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 1. 2019
Předmět: sněhová kaše na chodnících
Dotaz: Dobrý den, sněhová kaše na většině chodnících je v neděli neodklizena,nikde žádná technika není v našem městě vidět, občané jsou právem rozlobeni na vedení města, pro nečinnost v tomto směru ! Občané již zjišťijí jakou udělali chybu při volbách,kdy toto se již nebude v budoucnu opakovat. Nesplnitelné sliby současného vedení lidi nepovzbuzuje, ba naopak. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Jak to dělají na horách, kde mají sněhu ještě více
Dotaz: Pro inspiraci z facebooku města Vysoké nad Jizerou, kde je sněhu ještě o mnoho více: "Sněhová nadílka byla poslední dva týdny opravdu výjimečná, sníh je třeba z města vyvážet a lidi na práci jsou zjevně nedostatkové zboží, takže děkujeme Zemědělskému družstvu Roprachtice - objednávali jsme ve dvě, v šest byli tady a v deset večer byly hromady z náměstí pryč. Spolehlivě, ochotně a s úsměvem :-) "
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane/občanko, děkujeme za inspiraci. I ve Žďáře využíváme pro zimní údržbu více možností. Kromě největšího dodavatele Ing. Pitky i např. Agroslužby, Krajskou správu silnic, Úsvit, veřejně prospěšné pracovníky, pracovní skupinu technické správy budov města, dále se na údržbě podílí i SATT, správce veřejných pohřebišť, další jednorázoví dodavatelé a mnoho dobrovolníků - občanů i firem, kteří si v okolí svých domů a objektů odklidí sníh a upraví prostor a to třeba i na veřejných plochách. Těmto všem patří poděkování za odvedenou práci. I tak bychom rádi dosáhli lepšího stavu, a na tom průběžně intenzivně pracujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Úklid Nezvalovi ulice
Dotaz: Dobrý den , na Nezvalově ulici je kritický stav s parkováním. Několik parkovacích míst je tak zaplněno sněhem, že tam nelze zaparkovat a lidé, kteří k nám musí dojíždět do práce z jiných měst či vesnic nemají kde zaparkovat. Udělejte s tím, prosím, něco.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Dobrý den, žádám Vás tímto o odklizení(odbagrování) sněhu z ulice Vrbová. Ulice je sice prohrnutá pluhem, ale za celou letošní zimu nebyla ani jednou posypána a šířka prohrnutí nestačí na to, aby sem mohlo vjet popelářské auto. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Prosba - prohrnutí parkoviště na LIbušíně
Dotaz: Dobrý den, prosím o prohrnutí parkoviště na Libušíně naproti skateparku. Auta tam o víkendu zase nemohla vyjet a zapadala. Navíc jsou u parkoviště v zatáčce z ulice Libušínské směrem na Klafar hromady sněhu, které se tam neustále naváží a které tak zúžují příjezd na parkoviště, ale brání i ve výhledu při výjezdu z parkoviště. Velice děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2019
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: Na Farčatech vůbec nejsou vyvezené odpadkové koše,toto je i na ostatních místech našeho města. Proč stále musejí občané upozorňovat na nedostatky, které by se neměly vůbec stávat, kdyby si daná firma plnila řádně své povinnosti, předpokládám za velké peníze,které jí město platí !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za současných podmínek, kdy jsou mnohé koše pro odvoz nedostupné, není možné jejich svozy provádět.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Parkoviště
Dotaz: Na Palachově ulici u 5.ZŠ je parkoviště hruza a děs. Snih se tu neodklizi od te doby co to tu parkoviště je. Pak to dopadne tak jak to je teď.Jizda připomíná jizdu po polích. Jak i jízda tak chůze je celkem nebezpečná. Nedávno tam upadla paní s dítětem kdyz šli k vozu. Vzhledem k tomu ze tam vysazuji ráno děti do školy se doba mezi 7 a 8 hodinou stává přinejmenším zajímavou. Nemluvě o vyjíždění po ledu. Parkoviště není velké. Bylo by fajn kdyby se alespon občas upravilo
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Parkoviště u zimního stadionu
Dotaz: Prosím o prohrnutí parkoviště u sportovní haly, aby se dalo alespoň někde na Libušíně parkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: stydím se za poloestébáckou radu
Dotaz: Stydím se za to, že jsem volil Žďár - živé město. Je mi šoufl ze zástupců demokratických stran, kteří dělají stafáž estébákovým obdivovatelům v radě města. Nevolil jsem vás proto, abyste se paktovali s takovou lůzou.
Žďár si nezaslouží poloestébáckou radu. Proberte se, prosím, a přestaňte podporovat to zrůdné hnutí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Leskoure,
patrně jste si všiml, že koalice ŽŽM, ANO,KDU a ODS má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu 16 hlasů. Opozici tedy nezbývá než sledovat, kritizovat a korigovat svými návrhy další vývoj ve městě. O to se snaží jako konstruktivní menšinová opozice.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

23. 1. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den. Na ulici Hrnčířská nám nebyl odvezen komunální odpad.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Trasu jezdil včera jiný řidič než obvykle, tak zapomněl.
Dnes budete mít vyvezeno.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: Instalace/odinstalace vánoční výzdoby
Dotaz: Dobrý den, stalo se již tradičním zimním koloritem v ZR, že vozidlo Avia s montážní plošinou MP16 instaluje/odinstaluje vánoční výzdobu ze sloupů veř. osvětlení vždy v době ranní špičky (za tmy), kdy rozhledové poměry jsou velice ztížené. Nebylo by od věci provádět tuto činnost v dopoledním čase, kdy je světlo a neohrožovat tak účastníky silničního provozu? Činnost nikdo nekoordinuje (ani MP) a vozidlo ohrožuje jiná vozidla. Vinou tmy a kluzké vozovky může dojít k nehodě či zranění chodců.Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nejsme schopni se při provádění prací řídit jen dopravní špičkou. Práce probíhají kromě jiného i podle počasí a možností servisní firmy.Ve tmě je maják servisního vozu viditelnější než za bílého dne. Děkujeme všem řidičům za pochopení a ohleduplnost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: Schůdnost chodníků
Dotaz: Vážení,
tak mizerný úklid, který předvádíte poslední roky, tak to tu snad ještě nebylo. Chodníky stažené tak, že zůstává deseticentimetrová vrstva, na kterou je nasypaná sůl, takže se vytvoří částečně břečka ve které se nedá jít. Mám nemocné kyčelní klouby, doprava jezdí tak,že vybrat spoj, který by mi navazoval k lékaři je umění a dojít kamkoli je tak bolavé a nebezpečné, že se to nedá ani vypovědět. Nemluvě o tom, že dostat se do autobusu přes hromadu nahrnutého sněhu je výkon horolezce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
problémy se sjízdností a schůdností jsou řešeny postupně. Odstranit veškerý sníh na všech chodnících je nereálné. V nejlepším stavu jsou trasy, kde je použit chemický posyp, to však je možné jen na místech, kde je udělena výjimka z režimu inertního posypu, protože ZR je v CHKO. I údržba chodníků probíhá dle možností a dosažitelných kapacit, upřednostněno je odstraňování těch závad, které jsou na frekventovanějších místech a v horším stavu.
Děkujeme všem za trpělivost, pochopení a za relevantní podněty.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: Garáže
Dotaz: prosím jestli by jste mohly prohrnout garáže na novoměstský naproti vodojemu
děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, garáže byly postupně vyhrnuty včetně Vámi uváděných.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: Opět sníh a led v centru
Dotaz: Dobrý den,
již 5. den marně čekám na reakci radnice stran řádného úklidu sněhu na pěší zóně pro zásobování přilehlých prodejen. Vozidla „Chytrého Žďáru“ z TV nejen, že nejsou slyšet, ale ani vidět. Nechť „Přívětivý úřad“ laskavě reaguje na telefonáty a maily dotčených živnostníků. Je hnus, když se takto někdo stará o svůj majetek, především centrum, které bývá chloubou a vizitkou každého normálního města.
Za kladné a rychlé vyřízení předem děkuji.
S pozdravem
Obchod pod lampou
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
prostor u Vaší prodejny je schůdný i sjízdný. Náměstí je chloubou města, není však nezbytné odstranit z něj sníh za každou cenu a zcela. Upřednostňujeme v tuto chvíli zajištění bezpečnosti a schůdnosti i v jiných částech města, kde je situace významně horší.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: Příjezdová cesta ke Lvu
Dotaz: Dobrý den, děkujeme za protažení cesty u garáží za Lvem, jen jsme chtěli poprosit, aby se tato cesta kontrolovala a udržovala i kvůli dírám pravidelně, od prohrnutí už tam asi bagr nezavítal, i když každý den vidím, že protahují pěší zonu. Kvůli nákladákům se to každý den znovu rozryje a pak člověk smykuje okolo parkujících aut a doufá, že nezapadne nebo je nenaboří. Také prosím o protažení až k hlavní silnici, tam ten nájezd je také samý kráter. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, Váš požadavek byl předán dodavateli k provedení.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: Zanedbaná zimní údržba
Dotaz: Dobrý den,
jsem rozzlobený nad stavy komunikací. Na chodnících ledová neposypaná krusta, parkovací místa neošetřená, zúžené jízdní pruhy na silnicích. Laxní přístup. Volám po nápravě. Firma, která vyhrála práce na úklid města dala nejlevnější cenu? Kdy se poučíte? Co vlastní technické služby? Zamyslete se představitelé našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
posyp chodníků probíhá průběžně, opakovaně, vzhledem ke stávajícímu klimatu jen velmi obtížně. Jednotlivé závady ve schůdnosti a sjízdnosti jsou odstraňovány postupně.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Dobrý den,
mohli byste odklidit sníh na ul. Palachova (nejen silnice, ale také chodníky)? Silnice je velmi špatné udržovaná, sníh nahrnutý na krajích, projeté koleje, které jsou namrzlé, při projíždění se těžko vyhýbá protijedoucím autům, chodníky jsou ušlapané klouzačky bez posypání. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
stav vozovky je v současné době takový, že s opatrností je možné vyhnutí vozidel. Chodníky, které se podařilo zprůchodnit, jsou v současnosti ošetřovány inertními materiály. Údržba bude pokračovat.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 1. 2019
Předmět: Prohrnutí sněhu
Dotaz: Dobrý den, mohli bychom požádat o prohrnutí chodníků a posypání ve dvoře Haškova/Chelčického. Letos nebyly prohrnuty snad ani jednou, někde je sníh i zledovatělý. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, požadavek byl předán dodavateli. Na zprůchodnění a zprůjezdnění Haškovy bylo intenzivně pracováno v pátek, další práce budou pokračovat dle potřeby a stavu i na jiných místech města.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Tak jak špatně probíhá letní údržba zeleně, tak stejně špatně probíhá i údržba zimní. Některé ulice jsou sice po dlouhém čekání zbaveny hromad sněhu, ale po celém městě jsou na chodnících vrstvy zmrzlého sněhu a tudíž jsou neschůdné. Vím, že rozpočet města je omezený, ale pokud máme na velkolepý novoroční ohňostroj, který byl mimochodem moc pěkný, tak bychom i nějakou tu korunu navíc mohli investovat do údržby a zkrášlení města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zimní údržba je v tuto chvíli limitována především dosažitelnou možnou technikou a personálními kapacitami a jejich výkonností a klimatickými podmínkami. Rozsah zimní údržby v tuto chvíli není omezován z finančních důvodů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šel z Libušína přes Průmyslovku na nádraží a zpět. Chodníky? Jedno hrbolaté zrcadlo, místy špatně posypané. Lidé z Nového Města, Veselí i odjinud nás litují, jak máme špatnou zimní údržbu. Silnice jsou výborně udržované, ale pro chodce nepoužitelné. Firma, která nemá lidi a techniku na zvládnutí zimy, jaká se objeví jednou za 10 let, by si je měla smluvně zajistit od jiných subjektů. Jinak by měla být ihned vyřazena z výběrového řízení. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
každé město má jiné podmínky pro zimní údržbu. Tam, kde není možné použít chemický posyp nezbývá za současného stavu nic jiného než opakovaný inertní posyp.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem

20. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den.
Už nesněží a některé chodníky jsou stále neošetřené. Například ul. Švermova, Nezvalova atd. Je zde silná vrstva ledu která je absolutně neschůdná, zvláště pro starší občany je to nebezpečné. Město selhalo!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
každé město má jiné podmínky pro zimní údržbu. Tam, kde není možné použít chemický posyp nezbývá za současného stavu nic jiného než opakovaný inertní posyp.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu se letos neprovádí posyp zledovatělé silnice v ulici V Zahrádkách? Silnice místy připomíná kluziště, je dost obtížné tudy projít. Nebo čekáte až si tady někdo něco zlomí? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za podnět, ihned ráno byl urgován posyp tohoto místa.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Posypte prosím Farčata a kolem sklárny a kolem řeky, protože se tam ráno nedalo vůbec jít samý led.Přitom tam ráno do Žďasu chodí hodně lidí a těch nadávek co padalo si nepřejte slyšet, hrůza.Vaše nečinnost už začíná mít své meze a je na zváženou personální výměna !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posyp uvedených míst je objednán. Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě proč se zimní údržba zaměřuje pouze na silnice a chodníky nejsou upraveny. Především mi jde o chodníky na ulici Studentská a Vysocká, u kterých se o kvalitní údržbě nebo posypu nedá příliš hovořit.

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, posyp byl proveden, na rozdíl od silnic udržovaných chemicky jsou chodníky udržovány inertním posypem, který v těchto podmínkách není tak účinný a musí se opakovat.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


17. 1. 2019
Předmět: Cesta k zastávce wonkova
Dotaz: Dobrý den chtěla bych se zeptat na zastávku Wonkova u řeky. Od křižovatky z ulice Dolní podél k zastávce parkuji podélně auta a když jdou malé děti na zastávku musí kvůli zaparkovanym autum vlézt kolikrat až do silnice aby auta obešly a dostaly se tudíž k zmiňované zastávce. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
V rámci rekonstrukce tohoto úseku ulice Wonkova nebylo možno vybudovat samostatný chodník podél toku Staviště od ul. Dolní k ul. Studentská, a to z důvodů majetkových. I pro chodce jako účastníky silničního provozu platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 53 odst. 1: „Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce“. Nezbývá tedy, než aby chodci přešli po přechodu pro chodce na protější stranu ulice k objektu Instalatérské potřeby (bývalá cukrárna), dále po chodníku podél rodinných domků a poté přešli po nově vybudovaném přechodu u okružní křižovatky.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

14. 1. 2019
Předmět: Snih
Dotaz: Dnes odpoledne zapadlo auto které jelo pro kontejner. Pozadal nějakého pana řidiče od stroje který někde odklízet sníh. Ten přijel pomohl mu. Ale když mu muž řekl jestli by ten sníh nemohl zhrábnout , odpověděl a kdo mě to zaplatí. Nevím jak to město má nasmlouvane, ale je to presne jak s trávou tak se sněhem.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážená paní,
komentovat obdobná ústní vyjádření třetích stran nám nepřísluší.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz


17. 1. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - VDV
Dotaz: Dobrý den, ještě se vrátím k tomu, co se tady hodně diskutovalo o VDV. Psalo se, že město už prý nestihlo odpřipomínkovat jízdní řády VDV, že poslalo připomínky pozdě a kraj se tím prý už nechce trápit. Teď jsem někde četl, že VDV se má rozběhnout koncem tohoto roku. Nemělo by město v tomto něco dělat, dát dohromady nějaký tým lidí, aby potom nebylo město postavené před hotovou věc, která by byla pro město nevýhodná, finančně velmi nákladná a třeba s negativním vlivem na ostatní věci včetně MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město své připomínky k VDV krajskému úřadu podalo včas - poté co obdrželo příslušné podklady nebo po obdržení reakce na jeho připomínky. Kraj dle svého uvážení s uvedenými připomínkami pracoval. Uvedené téma, jak již bylo uváděno i v dotazovně, je sledováno a bude řešeno zajisté i s účastí externích odborných poradců, jak tomu bylo i doposud.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: asistence hasičů záchrance kvůli neprohrnutému sněhu
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci zda musela dne 15.1. na ulici Rabasova (19.16h) a Neumannova (16.40h) žádat Záchranná služba o pomoc hasiče s transportem pacienta z bytu do sanitního vozu z důvodu neprohrnutého sněhu a nemožnosti projet vozem k domu, nebo z jiného důvodu např. charakteru zranění pacienta. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
dotazem na vedoucího pracovníka HZS, pracoviště Žďár nad Sázavou, byly zjištěny následující skutečnosti. V obou případech byla jednotka HZS Žďár n.S. vyslána operačním střediskem HZS Jihlava k asistenci Zdravotní záchranné službě. Výjezd proběhl na základě požadavku Zdravotní záchranné služby. Ze záznamů HZS Žďár n.S. není možné zjistit údaje ohledně důvodu asistence. Doporučuji obrátit se písemně přímo na vedení Zdravotní záchranné služby v Jihlavě.

Mgr. Martin Kunc . vedoucí MP

17. 1. 2019
Předmět: Zima
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych poděkovat zimní údržbě za dobrou práci. Dnes je Vodojem perfektně čistý a posypany. Snad už lidi přestanou nadávat a začnou si užívat krásnou zimu ! Pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji, poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Vývoz odpadu na ulici Brodská
Dotaz: Dobrý den,
mohl bych vědět, kdy přijedou popeláři vyvézt naše popelnice, které jsou ve dvoře za řeznictvím Švanda? Pochopil jsem, že asi nemohou vyjet ten kopec, když chtějí odjet. A řešením už týden je nevyvážení odpadu. Nemůže se tam poslat sypač a traktor? Nepřijde mi to řešení v pořádku. Už je celý dvůr zavalený pytli s odpadky...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Sedláčku.
Dvory ve Žďáře nad Sázavou 3 jsou opravdu problémem z hlediska prohrnutí i následného vývozu popelnic.
Včera bylo domluven postup, který by měl zajistit, aby byly popelnice i pytle odvezeny.
Děkujeme za pochopení.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: ul. Hlohová, Květná - sníh dnes odvezen
Dotaz: Budíček ve 3 hod.ráno... Nicméně, krásná podívaná. Po dlouhém čekání byly naloženy a odvezeny hromady sněhu z ulic Hlohová a Květná (možná i v okolí - tam už z od nás není vidět). 1x Tatra, 1x velké JCB, 2x CAT - spolupráce všech = " krásná práce". Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za pochvalu, ráda ji předám těm, kteří se na zimní údržbě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den,
když to tady tak pročítám, chtěl bych pochválit zimní údržbu města a zvládnutí intenzivního sněžení. Oproti jiným městům s podobným klimatem jsou v ZR páteřní i boční ulice rychle protažené. Za vyzdvihnutí stojí odklízení parkovacích míst, což se v jiných městech moc neděje.
Většina místních stěžovatelů pravděpodobně nikdy nevytáhla paty z města, nemají s čím porovnávat a netuší co vše údržba obnáší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za pochvalu, ráda ji předám těm, kteří se na zimní údržbě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: Stomatologicka pece
Dotaz: Dobry den. Zajimalo by mě kdo řeší situaci nedostatku stomatologů v našem městě. Stávající buď nepřispívají pacienty a noví nemají smlouvy s pojistovnou.
Pisi na tento odbor protože problem zdravotnictví jsem nenašla. Prosim přidejte dotaz. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní. Nedostatek stomatologů není bohužel pouze v našem městě, ale v celé republice, a to jak ve velkých městech, tak zejména v malých městech. Stomatologové nejsou v dostatečném počtu. Zatím nemáme zprávu o tom, že by měl do našeho města nový stomatolog nastoupit. Pokud se však nový stomatolog rozhodne neuzavírat smlouvu se zdravotními pojišťovnami a bude za stomatologické výkony požadovat přímou úhradu od ošetřených pacientů, je to pouze jeho svobodné rozhodnutí. Pokud hledáte stomatologa, který má smlouvu s pojišťovnami, a který je schopen a ochoten Vás zaregistrovat, musíte se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, která je povinna Vám stomatologa doporučit. Na území města však takový není. Věřím, že se situace v čase ustálí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat stávajícím stomatologům ve městě, že i přes své problémy pokračují ve výkonu své profese. Přejme jim pevné zdraví a hodně sil, aby své stomatologické ordinace mohli provozovat v dalších letech. Važme si jich.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

14. 1. 2019
Předmět: Kolaps
Dotaz: Dobrý den, jsem opravdu zklamaná, jak toto město absolutně nezvládá údržbu v létě ani v zimě.Za celý den jsem nikde neviděla jediný traktor. Když nestíháte, proč nezaplatit další firmě? Hlavně že si město může dovolit platit zbytečně dva místostarosty... nedivím se, že lidi odtud mizí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v posledních dnech probíhá zimní údržba města každodenně s více než 30 stroji, jak je již zveřejněno zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Současně jsou zapojeni i pracovníci s lopatami apod. Pokud by nepracoval jediný traktor, jak se domníváte, už dávno by bylo město zcela neprůchozí a neprůjezdné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Obtížná průjezdnost ulice
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné "seškrábnout" ledovou vrstvu ve středu ulice od Haškova 1 - cca Haškova 18 včetně vyhrnutí volných parkovacích míst? Chápu, že toho momentálně máte hodně. Přesto děkuji za Vaší ochotu. Mgr. Jan Hrdina
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je ale do plánu prací dle výše uvedeného.
Předpokládáme, že v tomto okamžiku daná věc již byla i provedena.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: podchod
Dotaz: Dobrý den lze pořádně prohrnout podchod ke ždasu nějakej umělec tam nadělal muldy pro pěší asi dobrá atrakce ale pro ty co jedou z kočárkem nemožné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Utržený poklop kanálu při příjezdu do ulice Barákova proti rodinnému domu č.27
Dotaz: Dobrý den, zimní údržba v ulici Barákova je nedostačující, když už se objeví traktor s radlicí nahrne sníh k baráku a jede pryč. Ulice při průjezdu z Veselské je průjezdná pouze pro jedno auto.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Naléhavá žádost
Dotaz: Žádám Vás tímto o zprovoznění ulic Binkova, Smeykalova, Vrchlického ve Žďáře nad Sázavou 1. I zde totiž bydlí lidé . Vyhlášní kalamitního stavu jsem na webových stránkách města nenašel tudíž si myslím že po týdnu by toto bylo vhodné. Domnívám se že i záchranný systém by měl problém se do těchto ulic dostat.
Děkuji za kladné vyřízení a s pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: zledovatělé náměstí a chodníky
Dotaz: Zajímalo by mě proč se neposype pískem zledovatělé náměstí a chodník od podchodu směrem k Relaxačnímu centru a dále k ulici Bratří Čapků. Dnes okolo 17:00 hod. jsem touto cestou šel - hrůza. Určitě se najdou i další ulice, kde jsou zledovatělé chodníky. ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Ul. Purkyňova a u Táferny
Dotaz: Dobrý den,prosím pošlete někoho z vašich lidí,ať si vezme auto typu fabia a projede si ulice Purkyňova a U Táferny,popřípadě si cvičně zaparkuje a potom projde z ulice Purkyňova jako děti chodí do zámku do školy.Nezlobte se na mě,je to hanba města.Jezdit se nedá,chodit se nedá jinak než po cestách.Všimněte si prosím např.chodníku v zatáčce (PurkyňovaxU Táferny).Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: neprohrnuti přijezdove komunikace
Dotaz: Dobrý den,vlastnim garaž u Maleho lesa parcela č.7504,už několik dni se mi nepodařilo odjet z garaže kvůli neprohrnute přijezdove komunikaci od sněhu,prosim o zjednani napravy,předem děkuji
S pozdravem Broža
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Parkoviste zimni stadion
Dotaz: Dobry den od nedele 13.1 neprobehlo jakekoliv odstraneni snehu z parkoviste u zimniho stadionu, diky tomu jsou tam dnes 15.1 30cm zmrzle koleje a parkoviste je tak pro obyvatele libusina absolutne nepouzitelne. Kdyby tam o vikendu byl na 20minut traktor byla by situace uplne jina. Myslim ze v tomto ohledu mesto udrzbu dosti nezvlada a takvych lokalit v ZR je samozrejme mnohem vice. Prosim o info kdy bude situace napravena.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Odklízení sněhu Haškova
Dotaz: Dobrý den,

Kdy prosím plánujete odklidit sníh z ulice Haškova? Mnoho parkovacích míst je nepoužitelných a zmrzlé hroudy v bariérách vyhrnutých traktory na obou stranách komunikace komplikují parkování i výjezd z parkoviště, navíc hrozí poškození vozidla.

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Děkuji
Dotaz: Dobrý večer, chtěla bych mnohokrát poděkovat za odklizení sněhu malého parkovišťátka na Vysočanech u Coopu. Vím, že to teď nemáte lehké a proto si o to více zasloužíte mnohočetné poděkování. :-)
Držím vám v dalších dnech palce. Držte se.
S pozdravem Kamila Malá. :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Purkyňova ulice sníh
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda se plánuje úklid sněhu z ulice Purkyňova. Jednak se nedá pomalu kde parkovat a nemluvě o tom, že i chůze po této ulici je v kategorii NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Skoro to aspiruje na to, aby jste zde umístili značku na začátku a konci ulice - SILNICE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE.
Vím, že situace je složitá, ale v minulých letech, kdy bývalo sněhu více, se to vždy řešilo a bez problémů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den, proč se nyní, když taje neodhrabují chodníky ? Třeba náměstí je katastrofální. Buď vrstva ledu, nebo vrstva tekoucí vysoké břečky. To je takový problém to stáhnout ?? Ani pracovníci s lopatami neodhrabují u přechodů a je zajímavé, že ani včera 15., ani dnes 16. jsem za celý den nepotkala jediný traktůrek nebo někoho, kdo se věnoval sněhu. Přijde Vám to normální ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, aktuální nasazení strojů a pracovníků na zimní údržbu bylo v dotazovně již zmíněno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Pokud by nikdo nepracoval jak uvádíte, již dávno by město bylo zcela neprůchodné a nesjízdné. Veškeré závady ve sjízdnosti a schůdnosti nelze odstranit okamžitě. Práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová,
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Průjezdnost silnice
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné "seškrábnout" ledovou vrstvu ve středu ulice od Haškova 1 - cca Haškova 18 včetně vyhrnutí volných parkovacích míst? Chápu, že toho momentálně máte hodně. Přesto děkuji za Vaší ochotu. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Turistická mapa
Dotaz: Dobrý den, poblíž autobusové zastávky Zámek byla na panelu krásná turistická mapa.Při rekonstrukci se vytratila a teď je místo ní vitrína, která již delší dobu zeje
prázdnotou. Pravděpodobně tam bude něco jiného. Zajímalo by mě,kde ta mapa
skončila .Chybí mi.
Marie Dubová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Turistická mapa je majetkem KČT (Klub českých turistů) a po dohodě s ním byla při rekonstrukci zastávky u zámku demontována a přemístěna do Stržanova ke stávajícímu rozcestníku.
S přáním pěkného dne
Markéta Zástěrová
odbor rozvoje a územního plánování

Nově bychom vitrínu chtěli využívat k propagaci akcí, nyní řešíme možnosti, jak tam uchytit plachty atd.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

14. 1. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, zajímá mě jakou mají povinnost majitele domu,kterým zeď domu je přímo u chodníku ohledně sněhu a ledu na střechách? Viz smetanova a nádražní ulice. Není kudy chodit nebo hrozí ze vám obrovský kus ledu spadne na hlavu nebo hůř do kočáru? Má město možnost s tím neco dělat,tlak na majitele ať se o to staraji? Chodníky nejsou prohrnuté,s kočárem peklo a ještě toto? Nemůžu s kočárkem uhnout když tam dají majitelé dřeva,že visí krapníky ze střechy neb jsou vsude hromady snehu.Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
každý vlastník nemovitosti odpovídá za škodu, která je způsobena zanedbáním povinnosti údržby.
V posledním období probíhá údržba města každodenně tak, aby byly zajištěny průjezdné silnice i chodníky.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

12. 1. 2019
Předmět: Opoctatněná kritika
Dotaz: Vážený pane Kadleci, kdyby ty nové zastávky na Jamské byly udělány pořádně, tak by bylo vše v pořádku a nemusely by se odstraňovat nedostatky, které budou stát zase peníze.Při realizaci k zhotovení nových zastávek se na takovou samozřejmost mělo pamatovat hned, že musejí mít boční strany. Nezkušený praktik by toto neudělal. Plně souhlasím s pisatelem, kterému se toto nelíbilo a právem na to upozornil. Alespoň to sebekriticky přiznejte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
boční strany budou doplněny na jaře. Původní myšlenka byla neosazovat čekárnu s bočnicemi kvůli jednoduššímu průjezdu vozidel údržby. Nicméně konečné rozhodnutí je bočnice doplnit.
S pozdravem
Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: zlomený strom
Dotaz: Dobrý den, na pěší stezce od Spomatu k cestě ke Žďasu je opět zlomený strom. Možná by bylo dobré celou tu jívu pokácet, v krátké době je zlomená podruhé a je vidět, že už je hodně letitá, tudíž náchylná ke zlomu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za nahlášení. Odklizení bylo objednáno a celkový stav a perspektiva růstu dřeviny na předmětném místě bude posouzena odbornou firmou přímo na místě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová

12. 1. 2019
Předmět: Knihobudky
Dotaz: Paní Lučková, dobrý den.
Právě jsem narazila na netu na, podle mě, skvělý nápad a to KNIHOBUDKY. Jsou to police nebo přímo budky s knihami které si můžete půjčit na chvíli nebo navždy. Lidé tam nosí knihy, které už nepotřebují nebo z nich vyrostly jejich děti a jiní lidé si je odnášejí domů nebo si zkrátí čas při čekání na cokoli. Nejbližší knihobudka je v Bystřici nad Pernštejnem. Dočkáme se i ve Žďáře? Zdravím a díky za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Halousková,
město Žďár nad Sázavou umístilo v roce 2017 knihobudku v atriu u RELAXAČNÍHO CENTRA, kterou pravidelně kontrolují zaměstnanci MěÚ spolu se zaměstnanci Knihovny. V zimním období je knihobudka odvezena a vrácena na jaře dle klimatických podmínek zpět.
https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/knihobudka.
Druhá knihobudka je umístěna od roku 2016 v nádraží hale ve Žďáře nad Sázavou http://www.knihzdar.cz/kniha-do-vlaku/.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu


14. 1. 2019
Předmět: sníh
Dotaz: Dobrý den,
prosím, nebylo by možné zajistit prohrnutí chodníků? Mám pocit, že co si občané nevyšlapou, tam se nedá projít, odhrnovače jsem za celý víkend potkala jednoho a ten jel po vyhrnuté silnici se zdviženou radlicí. Jsem poměrně mladá sportovkyně a i tak mi chůze do práce dává dost zabrat. Chudáci maminky s kočárky, malými dětmi, důchodci...
A dále Palachova ulice, kritické místo na parkování i v létě. Mohli byste zajistit odvoz sněhu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Odvoz sněhu z Palachovy ul. probíhal v pátek 14.1.2019.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: sníh pokračuje
Dotaz: Je 14.1.2019 a situace ve městě stále stejná. Opět se nedá dnes ráno nikde vyjet. Brodská , Komenského atd. se nedá projet bez zapadnutí. To opravdu nemůžete stáhnout než lidé musí vyjet do práce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane, na zprůjezdnění ZR 3 se pracuje od rána, údržba probíhala v sobotu i neděli, není možné celé město za takto proměnlivé situace udržet trvale zcela sjízdné a schůdné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba nádraží
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás, mohl by někdo zasřídíit, aby v lokalitě nádraží traktůrek, který prohrnuje chodníky nevyjížděl. Stejně jezdí jen s radlicí nahoře a chodníky, co si lidi pracně prošlapali, tak jen rozrajtuje koly, prostě jen nadělá koleje a chodník je hned z 1metru průchodný tak na 40cm. Děkuji za všechny obyvatele v okolí nadraží.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na schůdnosti chodníků se pracuje a práce budou směrovány tak, aby pohyb chodců zjednodušili a ne naopak.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den
Bylo by možné vyhrnout chodník, na Okružní před vchody 2034 a vedlejší nejde se dostat k přechodu ani ho přejít a nemluvě k popelnici, ta je zahrnuta sněhem že ani popeláři se k ní nedostanou. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na údržbě ZR 3 se pracuje od rána.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Odvoz sněhu na Vodojemu
Dotaz: Kdy bude proveden odvoz sněhu na Vodojemu, jak píšete pod https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7588? Bude toho mnoho desítek nebo spíše stovky tatrovek. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz sněhu aktuálně z Vodojemu je připravován z prostorů křižovatek ústících na Jamborovu ul.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: Stále nevyhrnuté parkoviště na Libušíně
Dotaz: Můžete prosím nechat vyhrnout parkoviště na Libušíně, které je přes silnici naproti skate parku? V pátek 11.1. zde UNC vyhrnoval sníh, ale pouze na dvou předních parkovacích místech. Zadní polovinu parkoviště nevyhrnul a to ani přesto, že zde auta už týden nestojí, protože je zde několikacentimetrový zmrzlý sníh, který lopatou odhrnout nejde. Na parkovišti se tak dá parkovat asi na 10 předních místech a zadní větší část se tak nemůže využívat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Váš podnět jsme předali k řešení. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den, prosím o vysvětlení proč je možné z důvodu jarního úklidu prachu a štěrku na komunikacích, organizovat řidiče a zařídit systematický úklid. Kdežto v zimě, kdy je úklid sněhu zcela rozhodujícím, pro komfort spoluobčanů, se město chová jako by se "nechumelilo". Pro Příklad: podélné parkování na ulici Brodská. Zde město ještě nereagovalo za celou dobu sněžení. Prosím o Vaše vyjádření jaká je strategie města, při boji se sněhem. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
Chtěl jsem se zeptat jaký je strategický plán města pro odklízení sněhové nadílky? Dle Vašich odpovědí je mi jasné, že hlavně ovládáte funkci Ctrl+C & Ctrl+V. Vůbec přímo nereagujete na dotazy občanů a jen "tupě" kopírujete připravenou odpověď - neprofesionální. Proto ještě jednou prosím o Váše vysvětlení jak vypadá strategický plán na odklízení sněhu. Je to stejné každý rok - sněží, je to bílé, je toho hodně a vadí to.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: snih
Dotaz: dobrý den , chtěla jsem se zeptat ...bydlíme na Purkynový ...naproti jsou okaly...lide co v nich bydlí si odklízí sníh od svých garází , tím zpusobem , že h nahází na parkovaci místa,,,je to rok co rok stejné.....,,,kde tedy máme parkovat ? nikde na vesnici by si nikdo nedovolil vyhrnout dvur a naházet sníh na hodník pred chalupu...... a že tady není prohrnuta ani silnice a natoz chodníky ......kudy máme i chodit ....na stejné ulici bydlí i pani místostarostka ...ale té je to úplně jedno....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost, údržba postupně probíhá.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: velká kritika
Dotaz: Nezvládáte sníh v našem městě, chodníky neprohrnuté, hrůza ! Toto se v minulosti nestávalo. Katastrofa !!.V létě nezvládáte sečení trávy a v zimě úklid sněhu. Za toto by jste měli nést odpovědnost. Minimálně vedoucí a úředník, který to má na starosti.Výmluvy neberu, protože v minulosti nebyl problém.Nyní je velký a také velká nespokojenost občanů.Všechno dříve šlo, dnes ne. Odpovědnost je na Vaší straně !! Nutná reorganizace a obnova vedoucích pracovníků Vašeho úřadu !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Další části Vašeho dotazu si dovolím nekomentovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den.
Připojuji se ke stížnostem spoluobčanů na zimní údržbu chodníků, Chodníky mimo náměstí se letos neudržují? Na úseku Brněská-od horního kruhového objezdu po ul.Vysocká a dále ZR5 byl dnes v 16.hod. prohrnut pouze úsek od Rybníčku k Lidlu. Na zbylém území zřejmě chodníky nejsou. Na Vysočanech jsme letos ještě techniku na odhrnutí sněhu z chodníků neviděli, pouze ze silnic náme vše nahrnuté na cestách pro pěší. Přeskakování závějí beru jako zlepšování kondice, ale co ti méně pohybliví?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, vážený pane, po několika letech zažíváme zimu, na kterou již nejsme zvyklí. Pro provoz města je taková situace vždy omezující a svým způsobem to má dopad na všechny občany a návštěvníky města. Využitím dosažitelné techniky a personálu vlastního i našich dodavatelů je snahou zmírnit klimatické dopady v co největší míře. V posledních dnech je denně zapojeno do údržby (vyjma neděle, kdy byl rozsah údržby menší) prostřednictvím různých i krátkodobých dodavatelů města více než 30 strojů – JCB, UNC, traktory a ručně jsou zapojeni pracovníci technické správy budov, pracovníci veřejně prospěšných služeb, další externí pracovníci. Děkujeme všem, kdo se na údržbě aktivně podílejí. Postupně probíhá i odvoz sněhu z kritických lokalit. Snažíme se stávající stav ve Žďáře zlepšit a děláme pro to, co je v našich možnostech. Prosím o pochopení a trpělivost. Práce pokračují průběžně, dle pořadí důležitosti, aktuálního stavu a priorit (přechody, zastávky, …) i předpovědi počasí. Děkujeme i za relevantní připomínky, na které v současnosti nemáme kapacitu jednotlivě odpovídat, které však zahrnujeme do plánu údržby.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, stále píšete, že při úklidu sněhu ve městě jsou zapojeny veškeré kapacity. Projděte se po sídlištích a zjistíte, že vaše kapacity jsou dost slabé. Ulice už mají šířku jednoho osobního auta i týden po tom, co napadne sníh a prohrnuté chodníky? Třeba dnes od Enpeky k PKS.. Zbytečný přepych, ať si to prošlapou.. Máte pravdu, dřív taky sněžilo, ale takhle ničemně se snad ještě neuklízelo.. Odpovídat mi nemusíte, spíš dělejte něco s těmi kapacitami.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2019
Předmět: Výstavba na ul. Jamská
Dotaz: V zápise z 2. zasedání Zastupitelstva je bod 2. Usn. 2/2018/OP/5 - nabytí pozemků nacházející se v zahrádkářské kolonii „Jamská“, ZR 1 - za účelem přípravy budoucí výstavby – bydlení v bytových domech – ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1. Chci se zeptat v jakém horizontu je tato výstavba v plánu, popř. co s těmito pozemky jinak zamýšlíte? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
aby město mohlo plánovat své investiční aktivity v určité lokalitě je třeba, aby vlastnilo pozemky. V této lokalitě město vykupuje pozemky pro komunikační propojení a budoucí výstavbu dle územního plánu. Lokalita je určena jako lokalita pro bydlení. Máme dokončenou pozemkovou přípravu pro komunikační propojení Brněnská –Jamská, na kterou se bude od příštího roku město zaměřovat. V současné době není dokončena pozemková příprava lokality pro bydlení, z tohoto důvodu není stanoven horizont projektové přípravy ani realizace.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

12. 1. 2019
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Kdo určuje,kde a jaká technika je "nasazena" k odklízení sněhu ve ZR?
Existuje nějaký harmonogram nebo přehled,kde probíhá odklízení sněhu ve městě?
Je nějaká šance, že budou "povolány" Tatry a bagry,které naloží a odvezou muldy sněhu mezi domy někam mimo město,tak jak to bývalo dřív? Traktor s radlicí,který pouze projede již vyhrnutou cestu nám moc nepomůže...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2019
Předmět: Placené parkování
Dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz. Je možné si zaplatit parkovací místo na ulici Haškova, abychom měli jistotu,že vždy zaparkujeme?
A kdyby ano, o jakou částku ročně by se jednalo?
Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní, parkovací místa na ul. Haškova město nevyhrazuje ani nepronajímá.
S podzravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: zvláštní užívání komunikace VI - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre, děkuji za potvrzení mého názoru ohledně právní úpravy otázky neveřejnosti správního řízení. Dále se Vás uctivě dotáži, jaká byla oprávnění osob, které označujete jako osob pořadatelské služby a jakým způsobem si může jiný účastník silničního provozu (zde neúčastník akce) jejich totožnost a oprávnění k zásahu do jejich ("neúčastníků" akce) společenství práv ověřit. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, vážený pane, veškeré informace k dalšímu možnému postupu Vám již byly v minulých odpovědích předloženy. Žádné údaje z Vámi zmiňovaného správního spisu na dotazovně zveřejňovány být nemohou.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

10. 1. 2019
Předmět: Údržba komunikace
Dotaz: Dobrý den.
Můžete mi prosím sdělit, proč za poslední 4 dny nebyla ani jednou prohrnuta ulice Nábřežní?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
stav byl napraven, další informace o zimní údržbě byly zveřejněny zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den,vidím, že oblíbenost klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V při odpovědích je na vzestupu.Bohužel tímto občany spíše rozhořčíte.Plně chápu události s náhlým a neočekávaným přísunem sněhu.Nicméně předpovědi jsou celkem přesné a dá se na ně připravit.Stav silnic je otřesný,chodníky jsou prošlapané od lidí včetně přechodů,které začínají být nebezpečné.Ani ten řidič nemůže bezpečně zareagovat.Technika je vidět sporadicky nebo se zvednutou radlicí.Že by kauza "tráva" se přesunula na "sníh"?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Pokud máme zvládnout zajistit kromě jiného i zimní údržbu za stávající situace, na jednotlivé dotazy, tak nemáme kapacitu jednotlivě dopodrobna odpovídat, zahrnujeme konkrétní relevantní náměty do plánu údržby a odpovědi jsou "šablonovité".
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Technika
Dotaz: Dobrý den,neodpověděla jste mi na otázku, kolik techniky má k dispozici na zimní údržbu p.Pitka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: neprohrnutý sníh
Dotaz: Jak mohou prohrnovat sníh mezi garážemi stylem, že střed prohrně buldík, nebo traktor s radlicí a veškerý sníh nahrne majitelům garáží před jejich vrata. To snad nemyslíte vážně ! Např. u gráží u Primy a dalších garáží na Stalingradě, kde se mezi garážemi neprohrnuje vůbec.Jsou to městské plochy, což je povinností města prohrnovat.Majitelé mnoha garáží platí městu za pronájem garáží a tudíž mají právo na vyhrnutý sníh před garážemi na pozemcích města !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
počítáme i s odklizením sněhu u garáží prohrnutím, toto však nejsou zcela prioritní lokality. Až k vratům město shrnutí sněhu nezajišťuje.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Neprohrnutý Libušín, dvory neprohrnuté, k kontejnerům s tříděným odpadem se nedá dostat, no hrůza.Právě takovéto extrémní počasí prověří schoopnost práce úředníků Městského úřadu, která je opravdu na nnízké úrovni...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2019
Předmět: Odhrnutí sněhu
Dotaz: Dobry den, bylo by možné zahrnout do uklízení sněhu chodnik a parkoviste u Okružní45 a 43. Take vjezd Zahrady Vysočina je plny. Jsme sice na konci Žďáru, ale pořád jsme vasi spoluobčané.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Stav na Vámi uváděném místě prověříme. Zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: vyhrnování sněhu
Dotaz: Ani se mi nechce přát dobré ráno. Škoda jen, že nezareagujete hned, abyste šla podívat na "práci" onoho BORCE, který večer vyhrnoval sníh na Stalingradě. By mne zajímalo, na čem jede, protože to co po něm zůstalo, je tankodrom. Nebudu jediná, co Vám bude psát, bo tolik nas...ných řidičů jsem dlouho neviděla. Nevyjeli z parkovišť, zůstávali stát na cestách kolem domů. Cesty nejsou vyhrnuté ale rozryté!!!!!! Chodím do práce pěšky,podchod před Žďasem taky paráda. Půlka je, druhá NE!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
práce na Stalingradě probíhají postupně, kontrolujeme v terénu provádění prací a zjištěné nedostatky požadujeme odstranit dodavatelem. Závadu jsme registrovali a od rána se na zlepšení stavu pracuje.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den ,
"prosím" o úklid ulice U Malého lesa . Každodenní kolaps nákladních aut !!!
Děkuji a přijeďte se podívat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, úklid U Malého lesa dnes byl proveden.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Neodrhnuté parkoviště - nemožnost parkování
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím odhrnout sníh z parkoviště na Libušíně naproti skateparku. Během víkendu tam zapadlo a nemohlo vyjet minimálně 5 aut. V pátek tam bagřík sice odhrnoval, ale pouze dvě přední parkovací místa a to i přesto, že parkoviště bylo vzadu skoro prázdné. Tam nebylo odrhnuto nic. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na odstranění této závady se pracuje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Sníh na parkovišti 2. ZŠ
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala na odklízení sněhu na velkém parkovišti za 2. Zš a případně i na prohrnutí ulice za 2. a 3. Zš. Domnívám se,že by to usnadnilo předávání dětí do obou škol, haly i Mateřské školy v blízkosti. Děkuji.
PS: od začátku zimy toto parkoviště nebylo prohrnuto.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, dnes pracujeme na celkovém zprůjezdnění ZR 3. Parkoviště za 2. ZŠ není zcela exponovanou lokalitou a nepatří mezi priority pro údržbu města.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den.
VELMI vás prosím o prohrnutí ulicie Růžová a přilehlého parkoviště (za celou zimu tam nikdo nebyl ani jednou!!!) a parkoviště u MŠ Vysocká - tam byla technika za celou zimu jen jednou a vyhrnuto bylo tak, že tam zajeli jen odvážlivci. Katastrofa je to soustavbě na příjezdu k firmám v zadní části Havlíčkova náměstí směrem k tržnici. Ráno chudáky pekaře museli vyprošťovat, ostatní se tam bojí zajet... Hromada břečky, vyjeté koleje....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, postupně řešíme jednotlivé problematické lokality. Blíže i v odpověď na dotaz v této věci: odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Situaci na ul. Růžová apod. prověříme, zajistíme potřebné dle možností a aktuální situace.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: Snih v centru
Dotaz: Dobry den,
prosim o zajisteni uklidu snehu na parcele mesta ZR cislo 224 (u popelnic) a domluvu s majitelem sousedici parcely 229/1,tento prostor se stava neprujezdnym.
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, situaci prověříme, následně zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků v zimním období
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zahrnutí údržby chodníků v zimním období ve vnitřním bloku ulice Haškova.
Jedná se o dvůr mezi panelovými domy, tzv. hokejkami. Chodníky zde byly vždy v minulosti udržovány. Děkuji s pozdravem ....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kvůli množství sněhu nebylo běžnou údržbou možné chodníky zprůchodnit. Počítáme se zprůchodněním v následujících dnech.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Je podivné proč pro úklid sněhu byla vybrána firma, která nemá dostatečnou techniku na to aby mohla se svým vybavením z velké části toto sama zvládnout.
Firma musí najímat z velké části potřebnou techniku od jiných firem a potom je problém s organizací těchto prací. Další problém s úklidem sněhu z městských ulic je v tom, že v noci jsou ulice plné zaparkovaných aut a to je těžké tyto ulice uklidit proto by bylo lepší tyto ulice uklízet ve dne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Jen málokterá firma by takovýto sněhový příděl zvládla bez dalších subdodavatelů. Stávající klíčový dodavatel vzešel ze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v roce 2016. Uklízí de ve dne i v noci, dle aktuálních klimatických podmínek a předpovědi, celé město uklízet jen ve dne nestačí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníku
Dotaz: Dobrý den, vážená Ing. Wurzelová, 8.1.2019 jsem Vám zaslal dotaz, proč není v letošním zimním období udržován chodník z ulice Pelikánova n a Neumanova. S Vaší odpovědí nejsem spokojen, protože to nebyla odpověď na moji otázku - proč není chodník udržován. Výmluvy jako že děláte údržbu podle pořadí a t.d. není odpověď. Dodnes zmíněný chdník nikdo neprohrnul, navíc je tom rozlomený strom a zabraňuje chůzi vůbec a sníh od garáží je nahrnut na chodník. Rovněž otočka na konci Pelikánové není shrnutá
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď k zimní údržbě je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Otočka Pelikánova byla v minulém týdnu ošetřena, další bude následovat podle aktuální situace, důležitosti...
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: Díry na Nádražní ulici za Lvem
Dotaz: Dobrý den, je možné aby co nejdřív někdo odsekal led nebo zasypal obří díry, které vznikly přes cestu u garáží ze zadní strany ul.Nadrazni(jak se jede ke Bílému Lvu)?? Díry jsou už dlouho v asfaltu ale ted se zvětšily obložené ledem, každý den čekám kdy si tam urvu kolo, je to hned vedle popelnic. Nezáleží na tom,čí je cesta, ale to snad není takový problém to ošetřit... jezdí tam denně spoustu aut i zásobovací kamiony, je to opravdu otázka času, už se po tom nedá jet ani krokem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za konkrétní připomínku, stav prověříme. podle zjištěného podnikneme další kroky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Snih
Dotaz: Město je asi překvapené že v lednu padá sníh.
Na jaře zase roste tráva, což je taky překvapivé. Co nás ještě čeká??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
to že padá sníh je po několika letech velmi vítané pro milovníky zimních sportů, hůře se s takovýmto klimatem vyrovnává provoz města. Odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Neprohrnutý chodník a silnice na ulici Chelčickkého
Dotaz: Prosím o prohrnutí chodníku i silnice vedoucích před bytovými domy na ulici Chelčického (od domu čp. 2 do čp. 26), na ulici Haškova to samé .Nedá se tudy přes haldy sněhu chodit po chodníku ani po silnici. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
údržba Haškovy a Chelčického už proběhla a za současné situace bude probíhat další. Odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Neprohrnuté parkoviště na Libušíně
Dotaz: dobrý den, můžete prosím vyhrnout parkoviště na Libušíně naproti skate parku a sportovní hale? V zadní části parkoviště již auta neparkují, je tam tolik sněhu, že se tam nedá zaparkovat ani vjet. moc děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Jednotlivé lokality řešíme dle důležitosti, aktuálního stavu a priorit. Děkuji za konkrétní podnět.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sněžení
Dotaz: Dobrý den,byť přestalo tolik sněžit a jen pochumelívá tak situace ve Žďáře je triskní,katastrofa.Chápu,že asi lidí a techniky není tolik, ale.To je takový problém prohrnout silnice v pořadí v jakém mají být? To se týká i parkovišť
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Stížnost na zimní údržbu a poděkování p. Kasperovi
Dotaz: Letos je zimní údržba totální šlendrián - jako byl se sečením trávy.Technika je sporadicky vidět jen,když sněží.Nahrubo řeší to nejnutnější.Další dny,kdy v minulých letech uklízela načisto,není vidět.Děkuji p. Kasperovi,jenž mi v sobotu 5.1. ráno zvedl telefon a zajistil prohrnutí ul.Palachova.Do půl hod. dojelo UNC.Lepší,rychlejší by bylo prohrnovat pluhy. UNC následně odklízet vzniklé bariéry.Stížností je moc.Jaké nápravy pro zimní údržbu MěÚ zajistil? Ing. Wurzelová nekopírujte,napište body.Ď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Vysočany-úklid sněhu
Dotaz: Prosím o urychlený úklid sněhu v ulicích na Vysočanech. Dvě auta se zde nemají šanci vyhnout. Nevím kam dává město peníze, ale situace s údržbou silnic a chodníků je katastrofální. Co jsme si to zvolili za neschopné zastupitele?
Podívejte se na Nové Město n.M. Sněhu tam mají více, ale přesto nelitují zaplatit za pořádný úklid.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Jednotlivé lokality řešíme dle důležitosti, aktuálního stavu a priorit. Situace na Vysočanech patří k těm nejsložitějším, zde nám bohužel mnohdy úklid komplikují zaparkovaná auta.
Situace se zimní údržbou je v různých městech různá. Někde je lepší než u nás, někde je horší. Každé město má své specifické podmínky pro zimní údržbu a jedná se vždy o úkol jiný rozsahem, podmínkami a náročností výkonu také. To neznamená, že se nemáme snažit stávající stav ve Žďáře zlepšit. Věřte mi, že pro to i v současnosti děláme, co je v našich možnostech.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den.
Co napsat, jedním slovem katastrofa, chodníky neprohrnuté, ale prošlapané od lidí, parkovat není kde, protože je vše zasypané sněhem. To nebylo ani za komunistů. Chtělo by to uvednout zadní část těla a projít se po Žďáře a ne psát jak se vše dobře udržuje. Vždyť tomu ani sama nemůžete věřit.
Čest vaší dobře placené práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Snažíme se stávající stav ve Žďáře zlepšit. Věřte mi, že pro to i v současnosti děláme, co je v našich možnostech. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: zajištění schudnosti chodníků ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci z jakého důvod již od pondělí 7.1. nebyla provedena údržba chodníků na ul. Vysocká? Na chodnících leží více než 30 centimetrová vrstva sněhu a při odklízení sněhu ze silnice je tento dále nahrnován na chodník. Z domů se není jak dostat. Zároveň prosím o informaci, kde žádat o refundaci nákladů spojených s odklízením sněhu svépomocí.
děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Refundace nákladů za úklid sněhu vlastními silami město nehradí. Děkujeme všem, kdo se na něm aktivně podílí ať již jako dobrovolník nebo dodavatel města.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den, ulice Palachova už není na seznamu úklidu ? To, že chodníky nebyly vyhrnuté včera ráno, bych pochopila, ale ani ve 3 hodiny odpoledne nebyly prohrnuté a ani dnes ráno. Proč ? A viděl jste někdo, jak to vypadá u Conventu ? Totálně neodhrnuté přechody od neděle a ani chodník podél silnice před obchodem není prohrnutý už několik dní.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Odvoz sněhu
Dotaz: Dobrý den. I letos bych chtěla požádat o odvoz sněhu na ulici Květná (hlavně ta část v kopci) přes hromady sněhu opět není možné zajet do dvora k rodinným domům.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Váš podnět jsme předali k řešení. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den. Prosím o odklizení sněhu na ulici Brodská, autobusová zastávka - u bývalé lékárny (řeznictví u Švandů). Sníh se za celou dobu neodklidil, nelze vyjet autem a autobus nemůže vjet blíže k zastávce. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Úklid Stalingradu proběhl na konci minulého pracovního týdne, odvoz sněhu prozatím probíhá především v exponovanějších lokalitách. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Nespokojenost
Dotaz: Zásadně nestíháte prohrnovaní sněhu na chodnících, absolutní nespokojenost, pokud by lidé neměli prošlapané cestičky, tak nevím, jak by chodily ! Občané mohou být trpěliví, ale toto nejde do nekonečna. Neschoopnost města reagovat na přírodní podmínky se projevují dnes a denně ! Nevyvozujete z toho žádné personální opatření, k čemu tam potom jste. Vždyť jste placení z našich daní !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Na přírodní podmínky reagujeme dle našich možností a dostupných kapacit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Opakovaně jsou plné koše kolem laviček, např. nad mateřskou školkou Sluníčko směrek k Ivanovi jsou úplně plné koše ! Nutno odvést ! Není samozřejmostí to odvážet ? Na to musejí neustále poukazovat občané, styďte se za takovou Vaši práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Gabrieli.
V těchto kalamitních dnech, kdy park opravdu nikdo neudržuje, prosím o pochopení..
Bylo domluveno s firmou, že pokud se nepodaří do konce týdne tam zajet autem, obejdou to zaměstnanci pěšky a koše vysypou.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,bylo by prosím možné nechat vyčistit od sněhu slepou část na ulici Purkyňova ? V pátek 11,1,2019 u domu č.15 zapadl popelářský vůz a do zadní části ulice nedojel. V útery by měl být u nás další svoz a popelnice máme plny již od dnešního rána tj.13,1,2019.Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Popeláři se snaží dodržovat harmonogram vývozu pokud to technické a povětrnostní podmínky dovolí.
Jsme domluveni s firmou, že kam se nedostanou- tak při dalším svozu odvezou i pytle od kontejnerů a popelnic.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: k Vaší odpovědi na dotaz: jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Pane Dvořáku,
v dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7537 jste mi odpovídal, že podobná odpověď je v dotazu http://vsrv07/obsluha/dotazy/detail.asp?ID=7515. Ale když na to kliknu, tak se mi nic neotevře. Jaký je správný odkaz?
Pochopte nervozitu odpovědných občanů města, když z jejich daní by se mělo platit kraji za něco, co má nevyhovující jízdní řády, nejsou o tom dostačující informace, mohlo by to poškodit MHD a těch 1,5 milionu by šlo použít lépe.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omlouvám se Vám, za špatně uvedený odkaz na dotaz, opravuji: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7515. V současnosti není v rozpočtu města žádná částka na příspěvek pro IDS Kraje Vysočina a bez dostatečně konkrétních podkladů o takovéto položce nelze rozhodovat ani posoudit zda a nakolik pro město bude nebo nebude výhodná.
S podzravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Reaguji na odpoveď pana starosty na článek Kritika z 2. 1. 2019, kde pane starosto píšete, že se neustále nacházejí možnosti pro zlepšování. Na jaké možnosti proboha čekáte, když dneska v sobotu 5. ledna odpoledne byly opět silnice a chodníky neprohrnuté. Vím, že odpověď bude, že opravdu hodně chumelilo, že komunikace byly upraveny podle harmonogramu, že děláte co můžete atd. Neděláte, a řekla bych, že opět čekáte až auta silnice rozjezdí, lidi chodníky prošlapou anebo až přijde obleva.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Podnět byl předán na odbor komunálních služeb, který k němu zpracoval následující odpověď.

V sobotu 5.1. ustávalo sněžení kolem poledne. Jenom pro 1. pořadí důležitosti je lhůta k odstranění do 4 hodin. Je tedy jisté, že zdaleka ne všechny chodníky byly v odpoledních hodinách prohrnuty.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Když jsem šel dnes do průmyslové zóny na Jaskou kolem hřbitova, hasic.zbrojnice a dále a když jsem viděl tu novou zastávku hromedné dopravy, tak jsem se zděsil, protože evidentně té nové zastávce chybí prosklené boky, celá zastávka byla zachumelená,včetně lavice, na které byl 30 nános sněhu a samozřejmě kolem zastávky neprohrnutý sníh.Kdo tuto zastávku vymyslel, bez boků,tak bych ho posadil na tu lavici plnou sněhu, no hrůza.Opět úspora na na nesprávném místě, jak už je zvykem v našem městě !
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
Vaše připomínka nespadá do kompetence technické správy budov, ale je záležitostí odboru komunálních služeb. Dle jejich sdělení byla stavba zkolaudována těsně před začátkem zimy, takže odstranění vad a nedodělků bude provedeno v jarních měsících.

S pozdravem
Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

10. 1. 2019
Předmět: ???
Dotaz: Žďárský občan zde (9.1.): … v jiných městech (např. Jablonec nad Nisou) mají komunikace a chodníky ošetřeny nebo minimálně prohrnuty.
iDnes (10.1.): Po vydatném sněžení vyhlásilo město Jablonec nad Nisou kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené a technické služby je nestíhají uklízet.
Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberec-jablonec-nad-nisou-snezeni-kalamitni-stav-vezni-uklid-chodniku-snih.A190110_092314_liberec-zpravy_klu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vyhlášení kalamitního stavu ve Žďáře v současnosti nenavrhujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den,
musím ocenit a poděkovat všem, kteří se na odklízení sněhu podílejí,
za jejich večerní a noční "šichtu".
Minimálně Klafar a přilehlý Stalingrad je dnes vyhrnut ukázkově. Super
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda předám Vaše poděkování kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: doplnění městské dopravy linky 4 a linky 6
Dotaz: Dobrý den, jednomu z tazatelů jste odpovídali, že budete ještě doplňovat nějaké další autobusy na linku 4. O kolik autobusů jde a bude to jezdit i o víkendech? Protože ty autobusy na linku 4, co jste doplnili, jezdí jenom v pracovních dnech. A neměly by se nějaké autobusy doplnit na linku 6? Aspoň o víkendech? Stačilo by některé víkendové autobusy přesunout z linky 5 na linku 6, která je lepší, protože více jezdí po Žďáru a je pro vícce lidí vyhovující. A co se změní v jízdních řádech kvůli VDV?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuální jízdní řády MHD jsou zveřejněny na stránkách města i v celostátním systému. Vznikly především na základě potřeb a připomínek občanů. V zadaném rámci pokud bychom někde přidali, jinde musíme ubrat. Jaké případné změny jízdních řádů vyvolá VDV dnes ještě neumíme stanovit. Bude to záviset i na tom, zda po spuštění VDV budou její spoje schopny dodržet předpokládaný jízdní řád a nebude je potřeba měnit a jak by tímto byla naše MHD ovlivněna. Situaci sledujeme, budeme reagovat dle potřeby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Linka 7 pro ranní svoz školáků a další spojení MHD na Stalingrad
Dotaz: Naváži na dotaz ohledně ranního svozu školáků linkou 7 na Stalingrad. Je prima, že se vrátilo toto spojení, které jste zavedli od července 2017 a po pár měsících zase zrušili. Nebude obnoveno i nějaké spojení z Kláštera a Vysočan na Stalingrad, jak tomu bylo před rokem každou hodinu včetně víkendů linkou 5? Tam byla výhoda, že linka 5 jízdou přes Vejmluvovu ulici posbírala všechny lidi v Klášteře, nejen okolo Bezručovy ulice. Ale asi ne, když si rezervujete těch 1,5 milionu pro krajskou dopravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, další zásadní změny MHD v nejbližší době nejsou v přípravě. S příspěvkem na krajskou dopravu (VDV) v roce 2019 se v městském rozpočtu nepočítá.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: parkovani
Dotaz: Dobrý den,
co dělat ,když auta parkující ve dne v noci na soukromem parkovišti COOP braní ve vyhrnutí sněhu.Parkoviště je určeno pro zákazníky coopu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
doporučuji Vám obrátit se na městskou policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Chtěl bych se zeptat na možnost odklizení sněhu z ulic města. V dřívějších letech to fungovalo. Pokud napadlo hodně sněhu, tak se následně po odklizení sníh nehromadil, ale odvážel se na určené plochy, např. parkoviště u Pilské nádrže. Dnešní stav je takový, že pro řidiče nastává neřešitelný problém. Jednak není přes hromady sněhu vidět, což je vážný problém bezpečnosti a dalším problémem je parkování, které je i tak vyhrocené. S hromadícími se kupami sněhu ubývá parkovacích míst.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
s odvážení sněhu bylo již zahájeno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: zvláštní užívání komunikace V - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den, Vámi tvrzený výklad zásady neveřejnosti s odkazem na ust. § 38 SŘ vnímám jako nesprávný, poněvadž upravuje úkon účastníka řízení. Naproti tomu zásada neveřejnosti (nikoliv utajování) je jedna ze základních zásad činnosti správních orgánů, je primárně upravena v ust. § 15 odst. 3SŘ - viz. J. Vedral: Správní řád. Komentář. BOVA POLYGON Praha, 2006, str. 140 - a ta neřeší postavení účastník vs "neúčastník". Proto nadále žádám o uvedení jmen osob, zabezpečujících akci ze dne 29.11.2018.
Odpověď (odbor dopravy):
Znovu opakuji, že můžete požádat o sdělení jmen osob pořadatelské služby, které mohly případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Případně můžete požádat (avšak ne jako anonym zde v dotazovně) ve smyslu ust. § 38 odst. 2 Správního řádu o nahlédnutí do spisu, kde jsou konkrétní jména uvedena.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

10. 1. 2019
Předmět: Odpovedi na dotazy
Dotaz: Dobry den, zajimalo by me, proc neodpovidate na dotazy kolem uklidu snehu a mate nastavenou vseobecnou odpoved. Treba dotaz na zajisteni techniky jinych, treba soukromych firem. To si myslim, ze by byla dobra pomoc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po celou dobu existence této aplikace umožňující pokládání dotazů a námětů se snažíme zodpovědně odpovídat na všechny dotazy a náměty. V současné situaci se však domnívám, že je důležitější, aby se příslušní pracovníci, zejména v terénu věnovali jejímu řešení a nebyli zatíženi administrativním vyhledáváním podkladů, ověřováním již nevratných situací a přepisováním textů. Řada odpovědí neznamená jen krátký odstavec textu, ale shromáždění podkladů. Jak uvádíme v odpovědi, k obsahu námětů je přihlíženo a faktické poznatky jsou vyhodnocovány pro účely zlepšení stavu. Za jiné situace budou všechny dotazy zodpovídány, tak jak je to běžné.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Roman Krčil, zástupce tajemníka

7. 1. 2019
Předmět: ďotaz
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, kdo roznáší na ulici Nezvalové Žďárské noviny a Žďárský zpravodaj. Soustavně mě to nehází do schránky, jestli si myslí, že když neberu letáky, že tam nic nepatří.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
roznos Žďárských novin si zajištuje firma sama a reklamaci můžete nahlásit do redakce třeba e-mailem: inzerce.nzr@centrum.cz
Ve věci doručování Žďárského zpravodaje vydávaného městem se můžete obrátit na mediálního koordinátora pana Axmana na e-mailu: jakub.axman@zdarns.cz
S pozdravem Jan Havlík

9. 1. 2019
Předmět: rezervace parkoviště pro jeden obchod na Brodské ulici
Dotaz: Dobrý den, na Brodské ulici u Cykloservisu Vysočina se na parkovišti před obchodem objevila doma vyrobená cedule o rezervaci parkoviště. Je toto legální? To si mohou všechny obchody takovou ceduli vyrobit a dát před obchod? Kde budou pak parkovat občané sídlišť, když všechna parkoviště si zarezervují obchody? Nebo si ji mohu taky doma vyrobit a zapíchnout do závěje sněhu - po vzoru tohoto Cykloservisu? Kdo mu toto schválil? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, situaci prověříme a podnikneme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: MHD přes zastávku Sázavská na Klafaru
Dotaz: Jak se začíná stavět sídliště Klafar 3 a dobudovává se sídliště Klafar 2, tak by se na to mohlo pamatovat i MHD. Teď jezdí přes zastávku Sázavská jen jedna významnější linka, a to linka 8. V opačném směru žádná významnější linka nejezdí. Ještě do prosince předloňského roku tam půl roku jezdila linka 4. Bude tam jezdit více autobusů MHD nebo jste se stávajícím stavem spokojeni? Abychom zase neslyšeli nářky, že lidi jezdí moc auty a ne MHD. Jakmile si zvyknou na auta, tak už MHD příště nepojedou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti zvýšení posílení na Klafaru nepředpokládáme. Zastávka i její obsluha však je připravena pro větší využití, jakmile osídlení v místě zhoustne.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, taky jsem čekal více změn, které by trochu více navrátily ta pozitiva z konce roku 2017, jak tady psali jiní občané. Já se ale chci zeptat na něco jiného. Nebylo by možné nějak nařídit, aby autobusy odjíždějící z autobusového nádraží odjížděly více včas než dosud? V praxi to vypadá tak, že řidič dojede pro nástup lidí na poslední chvíli nebo v době odjezdu a pak kvůli tomu, než všichni nastoupí a zaplatí, odjíždí o několik minut později. Pak se to vzniklé zpoždění nese na další linky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oběh vozidel systému MHD je nastaven na samotné hranici únosnosti, kdy autobus z jedné linky navazuje na další a pakliže se zpozdí na první z nich, zpoždění se přenáší. Situaci sledujeme, záměrem je zachovat co nejvíce spojů a docílit jejich návaznost i ve stávajícím silničním provozu (dopravní situace). Nechceme změny provádět za cenu omezení stávajících spojů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: městská doprava
Dotaz: U vašeho odboru jsou nejčastější připomínky k údržbě zeleně a zimní údržbě. To nechám na jiných. Já se zeptám k další věci, co pod vás patří. Na městskou dopravu a v několika otázkách. Mohla by městská doprava jezdit častěji, kdyby jezdily malé levnější autobusy? Nemohla by zase jako před rokem jezdit přes zastávku Sázavská po hodině nějaká linka protisměrně k lince 8? Nemohlo by před průmyslovou zónu jezdit více autobusů městské dopravy? Musí se linky 2 a 5 duplovat jízdou přes náměstí? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
malé autobusy nemohou být na všech linkách a spojích a nejsou především z oběhových důvodů a využití jednotlivých vozidel dobře kombinovatelné s většími. Náklady na jejich provoz nejsou natolik nižší, aby se významně vyplatily v provozu s výsledkem zásadnějšího rozšíření žďárské MHD. Jízdní řády byly navrženy pracovní skupinou de potřeb cestujících z celého města. Změna na jedné lince vyvolá při stejném rozsahu MHD dopad na jiných linkách. Každý konkrétní návrh doručený městu ohledně MHD byl pracovní skupinou zpracován a výsledkem je aktuální stav jízdních řádů. Co se týká průmyslové zóny mnoho konkrétních návrhů doručeno nebylo a některé nebylo možné vzájemně zkombinovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Dobrý den,
někdo tady v otázce vzpomínal, že pan starosta a paní místostarostka jako krajští zastupitelé schválili platbu obcí pro VDV ve výši 70 Kč za obyvatele a rok. Oni ale současně schválili i jízdní řády VDV, které jsou kritizovány městem. Tak tomu nerozumím, proč tedy toto schvalovali.
Stručně prosím napište, jaká byla časová chronologie komunikace kraje s městem o jízdních řádech VDV a kdy byl ten "bod zvratu", od kterého se kraj s městem už o jízdních řádech nebaví? Nezanedbalo se něco?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k uvedenému tématu je zveřejněna odpověď: http://vsrv07/obsluha/dotazy/detail.asp?ID=7515
Pokud máte o toto téma hlubší zájem, je možné ho osobně projednat na odboru komunálních služeb. Prosím kontaktujte mě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: Linka 7 - ranní svoz školáků
Dotaz: Dobrý den,
jsme rádi, že byly zohledněny připomínky a byla nově zřízena linka 7, která jede ráno v 7:30 od Tokozu (dle Žďárského zpravodaje odvoz dětí do škol). Problém je však v tom, že příjezd k Brodská, obchodní domy je dle jízdního řádu v 7:43. A to je pozdě. Škola Komenského 2 otevírá pro žáky v 7:40. A problém je v tom, že tuto linku budou využívat hlavně menší děti, a pro ty je čas příjezdu 7:43 pozdě. Děti mají být 7:55 v lavicích a to se nestíhá. Bylo by možné linku o 10 min. posunout?Ď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za konkrétní námět, bude projednán s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, o MHD a nových nedotažených jízdních řádech tady toho bylo napsáno už dost. Pořád se píše, že pro více lidí jsou další změny výhodnější jak ty prvotní. Napíši vám zkušenost ze Stalingradu. Po změnách ve druhé polovině roku 2017 jsme byli spokojeni, jezdilo to o dost lépe. Pak se ale ozvali lidi z Kláštera a když se jim vyhovělo, tak toho moc nezbylo. Přišli jsme o hodinovou linku 5, Okružní horní i o linku 8. Nemyslíte, že i stárnoucí Stalingrad by zasluhoval zlepšení a častější MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, stárne celá republika, Žďár i Stalingrad. V daném rozsahu pracovní skupina řešila maximální dopravní obslužnost pro celé město. Částečné rozšíření služby pro Stalingrad proběhlo posílením linky č. 4.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné odhrnout sníh na parkovištích na Libušíně naproti sportovní hale přes silnici a naproti skateparku. Ani na jedno parkoviště se nedá vjet, natož zaparkovat. Alespoň odstranit sníh z příjezdové cesty, aby bylo možné tam vůbec vjet. Parkovací místo si už každý vyhází sám, protože mu stejně nic jiného nezbývá. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě odpovídat. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: vyhrnutí sněhu na chodník
Dotaz: Dobrý den, dne 9.1 na ulici Okružní horní před barákem č.p. 2013 prohrnovali parkoviště což je je hezký proti tomu nikdo nic nemá ale všechen ten sníh nahrnuli na chodník před dům, kde byla sice prohrnuta nebo spíše řečeno ušlapaná cestička ale od dnešního dne je na chodníku halda sněhu a až všechen sníh zmizí tak ta hromada sněhu tam bude ještě delší dobu.. nechápu proč to nahrnuli na chodník.. děkuji za kladné vyřízení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, i chodník bude uklizen.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: sníh
Dotaz: Vážená paní, odepisujete stále stejnou odpověď, ale žádná postupná údržba vůbec neprobíhá ani dle priorit a aktuálního stavu. Dříve jezdily malé traktůrky na údržbu chodníku a parkovišť, ale letos nikde nejsou vidět. Je již odpoledne a nejsou protažené ...Tak nám aspoň přestaňte lhát. Děkuji občan Žďáru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
zimní držba probíhá, což je jasně viditelné, pokud projdete/projedete město. Díky všem, kteří se na ní podílejí. Malé traktůrky v situaci, kdy padá těžký mokrý sníh a je nutné odhrnovat bariéry, nejsou dostatečně výkonné, proto je nasazena především těžší technika.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Neuklizená parkoviště
Dotaz: Dobrý den,
každý den pravidelně dojíždím pracovně do ZR. Pracuji na pěší zóně. Jediná 2 parkoviště, která se odhrnují (Convent a náměstí - které je placené), kapacitně absolutně nestačí. Nechápu z jakého důvodu se neodhrnují nánosy sněhu např. za drogerií Teta (a ostatními obchody), kde se vejde dostatek aut, ale pro množství sněhu je to nemožné. Nemluvě o chodnících, kde pravidelně pomáhám maminkám tlačit kočáry přes hromady neodklizeného sněhu.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní,
pozemky a parkoviště za obchody vedle centrálního parkoviště nejsou v majetku města, město je tedy nemůže udržovat a provozovat. Městské chodníky jsou udržovány v souladu s plánem zimní údržby a aktuální situací. Konkrétní poznatek, že chodníky nejsou schůdné, řešíme buď na základě vlastního zjištění nebo na základě konkrétního podnětu po prověření situace s dodavatelem zimní údržby a je-li to možné, tak neodkladně.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: křižovatka Vysocká Studentská
Dotaz: Dobrý den, i když jsou kruhové objezdy ve většině případů ideálním řešením křižovatek, křižovatku Vysocká, Wonkova, Studentská by po zkušenostech s dočasným kruhovým objezdem bylo možná lepší řešit klasickou křižovatkou „T“ s odbočovacím pruhem Vysocká – Studentská. Je ve hře i tato varianta, nebo už je řešení křižovatky kruhovým objezdem definitivní?
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane,
jak již bylo v Dotazech a námětech uváděno, provoz na křižovatce Wonkova x Studentská bude do rekonstrukce ulice Vysocká monitorován a před zahájením již uvedené rekonstrukce ulice, vyhodnocen. Miniokružní křižovatka tedy může být ještě zrušena.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 1. 2019
Předmět: křižovatky
Dotaz: Dobrý den, v médiích proběhla zpráva o projektu Smart City, jehož součástí má být i optimalizace provozu semaforů, tzv. zelená vlna. Nebylo by ale lepší, místo vylepšování semaforů, směřovat úsilí, ve spolupráci s ŘSD, k vybudování kruhových objezdů u Conventu a u Pojišťovny? Kruhové objezdy se jeví jako ideální řešení (viz. provoz na kruhovém objezdu u Enpeky).
Odpověď (oddělení projektů):
Vážená paní, vážený pane,
děkujeme za Váš názor. Kruhové křižovatky mají své pozitiva i negativa. Zatím ani jedna z Vámi uvedených křižovatek není zařazena do Akčního plánu města, ale prostorově obě lokality určitě toto řešení umožňují. O případné přestavbě musí být rozhodnuto v širších souvislostech a na základě posouzení odborníků na dopravní stavby.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop

9. 1. 2019
Předmět: neodklizené chodníky
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci zda a případně kdy bude odklizen sníh z chodníků na průmyslovce, Vysočanech atd.... Mám malé dítě a po totálně zasněžených chodnících se s kočárkem absolutně nedá chodit. Doufám, že se při řešení této situace, nečeká na oblevu. Jak jsem se mohl se během služebních cest přesvědčit, v jiných městech (např. Jablonec nad Nisou) mají komunikace a chodníky ošetřeny nebo minimálně prohrnuty.
Předem děkuji za brzkou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: Vyhrnování sněhu
Dotaz: Když buldiky vyhrnují sníh z chodníků, ničí tím i obrubníky a vše dělají nešetrně, radlicí berou i trávu, no hrozné.Brzy ráno kolem 05:00 hodin nepředstavitelně mají puštěnou nahlas jakousi sirénu na těch jejich strojích, což ruší občany ve spánku,toto mohou snad vypnout nebo ne? Vše dřív šlo bez problémů,kdy jezdily řidiči těchto strojů, když bylo potřeba a bylo vždy vyhrnuto. Dnes v žádném případě,vše odbyté,nekvalitní, nejsem spokojena !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
po několika letech letos přišla větší sněhová nadílka. Někteří z nás si již nevybavují, jaké připomínky a potíže toto vyvolávalo i v minulých letech. Vítáme konkrétní poznatky a podněty, kde lze službu se zmírňováním klimatických dopadů vylepšit a činíme kroky, aby naši dodavatelé odvedli v tomto směru co nejlepší práci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Prosím vás, udělejte něco s vyhrnutým "parkovištěm" u MŠ Vysocká. Vysoká pás u silnice tam byl dnes odpoledne zcela nelogicky nechaný, ale zato nějaký šikula vyhrnul trávník, který bude za chvíli na maděru, Navíc na ono "parkoviště" byl upraven jen vjezd, nikoliv výjezd, takže se tam větší auto sotva neotočilo. Podél silnice tam parkovat nejde, neb v okolí se nevyhrnují ani chodníky. Trávník se pak bude muset za městské peníze pak zbytečně dávat do kupy... Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Prosím vás, udělejte něco s vyhrnutým "parkovištěm" u MŠ Vysocká. Vysoká pás u silnice tam byl dnes odpoledne zcela nelogicky nechaný, ale zato nějaký šikula vyhrnul trávník, který bude za chvíli na maděru, Navíc na ono "parkoviště" byl upraven jen vjezd, nikoliv výjezd, takže se tam větší auto sotva neotočilo. Podél silnice tam parkovat nejde, neb v okolí se nevyhrnují ani chodníky. Trávník se pak bude muset za městské peníze pak zbytečně dávat do kupy... Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu na Vodojemu
Dotaz: Dne 5.1. byl sníh na dolní části ulice Špálova na Vodojemu prohrnut po sněžení tím způsobem, že byla před garážemi a přístupem k domu č.18 nahrnuta vysoká vrstva sněhu. Pochopil bych, že tam něco bude, ale aby tam byl nahrnut sníh z půlky parkoviště na vjezdu do ulice, to se snad ještě nestalo. V případě zájmu mohu zaslat fotografie.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Váš podnět bude prověřen a budou podniknuty příslušné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Nezvalova ulice
Dotaz: Dobrý den, na Nezvalově ulici je problém vyhýbání aut, která jezdí v obou směrech problematické v létě, natož teď, kdy je ulice pod silnou vrstvou sněhu. Chápu, že údržba je složitá vzhledem k množství zaparkovaných aut, ale ona neprobíhá vůbec. Řešení bych viděla v tom, udělat z ulice jednosměrku. Hodně zde bydlících spoluobčanů je téhož názoru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za konkrétní námět, město zvažuje a i do budoucna bude zvažovat zjednosměrnění některých komunikací ve městě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, bylo by velicé vhodné,kdyby se na Staligradě po ulicích horní Okružní,dolní Okružní i Brodská byly v průběhu dne,kdy nestojí zaparkovaná auta byly místa očištěné. V létě je docela problém parkovat a natož teď. Děkuji za ochotu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: neprohrnutá silnice
Dotaz: Prosím vás, může alespoň občas někdo prohrnout příjezd k patrkovišti za NBC centrem a dál? Alespoň občas! Je tam spousta firem (například Česká spořitelna, Rossmann apod.), kde pracuje poměrně dost lidí. Sjezd z Neumannovy ulice byl včera celý den vpodstatě nesjízdný, dnes ráno to nebylo o moc lepší. Ostatně to by se dalo říct o velkém množství dalších ulic a parkovišť ve Žďáře...Je to smutné - stačí popojet do Nového Města nebo Bystřice a je to o mnoho lepší. Jak je to možné?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: ohrnování sněhu
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda jsou nějaké programy na odhrnování sněhu. Na ulici Nezvalova nejsou soustavně odhrnovány chodníky a to v této lokalitě bydlí nejvíce důchodců, kteří mají problém s chůzi př čistém chodníku natož, když nachumelí a nikdo to neodhrne. Dále u chodníku mezi budovami je borovice, jejíž větve sahají až na zem, při nadílce sněhu, tam matka s kočárkem neprojede, nehledíc na to, kdyby se větev ulomila a někoho by mohla zranit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den, měla bych jeden skromný dotaz. Proč nejsou udržované, shrnuté chodníky? Např. ulice Revoluční není prohrnutá vůbec a to ani jednou. Zajímalo by mě, jak by se tam dostaly záchranné složky? O chůzi starších občanů nemluvím. Nehledě na to, že v době nočního klidu a to v době 01.30 h se odhrnuje sníh z areálu školky, přičemž školka má svoji techniku na odklízení....Ale co obyčejný občan?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníku
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz proč není v letošní zimě udržován chodník z konce ulice Pelikánova- Neumanova???? Bydlím na Vodojemu 35 let a vždy byla udržována, jaký je důvod ji letos neudržovat?????
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den. Proč dnes na ulici U Malého lesa provedena údržba jenom jedním směrem, a to odzadu od VHS.Traktor projel celou ulici se zvednutou radlicí.Prosím o zjednání nápravy a o odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Technika
Dotaz: Dobrý den,kolik techniky má k dospozici firma odklízející sníh-p.Pitka?Nemůže si město najmout třeba nějaké soukromníky aby s odklízením sněhu pomohli?Vždyť je to hrůza,soustavně sněží celou noc,víc začalo až k ránu,je vidět,že to uvedená firma abysolutně nezvládá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba - palec dolu
Dotaz: Dobrý den,
poslední dobou se potýkám a nejen já, ale všichni občané tohoto města se zanedbanou zimní údržbou. Závada na chodnících a parkovištích - neprohrnuto, silnice špatně ošetřené, kluzké, vady křižovatek, atd. Kolik a jakých strojů je připraveno na nadílku sněhu. Kdo je za to zodpovědný a jaké budou důsledky? Kolik a jakých strojů je nachystáno na nadílku sněhu? Disponuje úklidová firma potřebným vozovým parkem? Náprava? Je to podobný problém, jako se sečením trávy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobré ráno, jak je možné, že ve Žďáře nebyly prohrnuty chodníky !! Je zajímavé, že cestou do práce jsem viděla 3 vozíky, ale vyhazovali sníh z parkovišť. To je velice důležité, lidi můžou počkat, že ? A když někde bylo náhodou prohrnuto, tak byly před přechody půlmetrové návaly nahrnutého sněhu a nebylo možno přejít. Myslete laskavě na lidi, co chodí pěšky !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Přechody
Dotaz: Dobré ráno, jak je možné, že před přechody (u Conventu, u Lidlu....) byly vysoké závěje nahrnutého sněhu od vozidel, která prohrnovala silnice ! Nebylo možné přejít !!!!!!. Kdepak jsou lidi, co mají toto dělat, pěkně spinkají ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Bylo by možné nechat odhrnovat sníh i u CHKO a dále nahoru chodník se zábradlím a ten také sypat ? Je to velice nepříjemné se tudy brodit sněhem. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Snehova "kalamita"
Dotaz: Vazeni, to co jsme zazili dnesniho rana uz nema obdoby. Za drivejsich casu bylo normalni, ze za snezeni v zime, jsme slyseli v noci jezdit odhrnovaci techniku. Letos ctite kouzlo tichych noci? Bohuzel chodime do prace na 6.h.a to vase vysvetlovani ze v 8h.to bylo prohrnute nas nezajima. Dojizdejici kolegove me jen utvrdili, ze cestou krome placu pred obchodaky zadnou techniku nevideli. Ze by se to tedy objevili na tv Nova, at se bavi cely narod, jak vypada ZR v zime? Me to k smichu ale neni.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Sjízdnost Ždáru!!!
Dotaz: Dobrý den,
5.1.2019 v 5hod nebylo vidět jedinný pluh..silnice nevyhrnuty ani na hlavních silnicích,o chodnících ani nemluvím....co teprve na sidlištích!!
Dnes je 9.1.2019,situace na silnicích katastrofa o chodnících nemluvím...
Co místo investování do ohnostrojů,zainvestovat do uklidu chodníku a silnic...je to jedna velká katastrofa!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit.Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Problém se sněhem
Dotaz: Dobrý den, nejen parkovací místa je nutné uklidit, ale i nástupní místa, kde zastavují autobusy (Brodská směrem na Hamry i v opačném směru), kde se přechází ze silnice na silnici, apod. Dnes nebylo možné projít ani po chodnících z Klafaru na Stalingrad. Všeobecně mě připadá, že sice sídliště Klafar je v územním plánu již několik let, ale s úklidem sněhu se tam nepočítá. Což asi není problém jen Klafaru, letos je to problém asi v celém Žďáru. Nepodcenilo město trochu úklid sněhu? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit.Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: 9.1.2019 - opět sníh
Dotaz: Dobrý den, tak opět sněží a celý Žďár je pod sněhem (6:30). Brodská, Okružní, Komenského vše neprohrnuto. Co dělají silničáři? Proč se neshrnuje již v brzkých ranních hodinách, jak tomu bývalo dříve. O parkování tu nemůže být už vůbec řeč...děláte z občanů rukojmí!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jak to s prohrnován chodníků na ulici Palachova. Po minulém dotazu jsem dostala odpověď, že se prohrnuje podle důležitosti. Tak se ptám oč je důležitější chodník před řadovkama oproti tomu u paneláků ?? U řadovek se prohrnuje téměř každý den a ten druhý byl od začátku zimy prohrnut pouze 2x. Ato mluvím o chodníku u silnice. ostatní jsou netknuté. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu na chodnících
Dotaz: Dobrý den,
prosím o zaslání informace, zda a případně kdy bude odklizen sníh z chodníků na průmyslovce, Vysočanech atd... Mám malé dítě a po totálně zasněžených chodnících se s kočárkem absolutně nedá chodit. Pevně doufám, že se při řešení této situace, nečeká na oblevu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Veř. toalety
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou veř.toalety v nákupním centru na Brněnské ulici. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
areál nákupního centra na Brněnské ulici není ve správě města, ale WC tam je volně přístupné.
Je umístěno za rohem vedle prodejny autopříslušenství Kelly na straně k ulici Brněnská.
s pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: délka dotazu
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné (i s ohledem na zrušení Lepšího místa) prodloužit délku dotazu/námětu a přidat možnost přidat přílohu? Pokud chci problém reálně popsat, tak je délka omezující. S díky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane, děkujeme Vám za Váš námět. Dotazovna je primárně určena k řešení operativních a „jednodušších“ dotazů a námětů, zejména provozního charakteru. I s ohledem na přehlednost textu a stránek se seznamem dotazů a odpovědí je délka dotazu omezena. Dotazovna v současné době není uzpůsobena na připojování příloh, proto pro zaslání složitějších dotazů/námětů využívejte, prosím, elektronickou poštu. Kontakty na jednotlivé útvary úřadu a pracovníky najdete na webových stránkách města. Vylepšení dotazovny o možnost připojení přílohy plánujeme v tomto roce.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil, zástupce tajemníka úřadu

7. 12. 2018
Předmět: Parkování v I.dvoře Libušín
Dotaz: Dobrý den, nemohu si pomoci nové značení nna Libušíně v I.dvoře se minulo účinkem stále tam parkuje mnoho vozidel, aniž by dodržovali zákon a neparkují tam jednu hodinu,tak jak jim stanoví dopravní značení,ale celou noc běžně, ve dne ani nemluvě.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
značení v uvedeném dvoře na Libušíně se v žádném případě účinkem neminulo. Je zde umožněno parkování na 1. hodinu, kdy doba parkování může být do budoucna i změněna. Časový úsek parkování kontrolujeme dle parkovacího kotouče, který musí řidič umístit viditelně ve vozidle. Za poslední období je zde počet přestupků minimální, i když kontroly provádíme skoro každý den, někdy i opakovaně. Převážná většina přestupků spočívá v neumístění parkovacího kotouče ve vozidle. Je pravdou, že v uvedených místech parkuje několik vozidel dlouhodobě (v denní i noční době), jedná se však o vozidla osob s označením O1 (osoby zdravotně a pohybově postižené..). Tyto vozidla zde mohou stát po celých 24 hodin. Tuto informaci jsme již několikrát společně s odborem dopravy MěÚ publikovali v předchozích odpovědích na podobné dotazy. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

7. 1. 2019
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, na Stalingrade je problém zaparkovat v létě. Natož teď při nanosu sněhu. Je možno volné místa podél silnice Okružní a Brodská uklidit a shrnout sníh? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
práce jsou objednány. Dnes se začalo na Okružní dolní, bude se pokračovat směrem nahoru.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních

7. 1. 2019
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč není památka UNESCO v noci nasvícená. Vím, že to není majetek města, přesto si myslím, že by město mohlo trochu zalobbovat, aby tak významná stavba byla vidět již z dálky.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Nová,
jak již bylo v minulosti v Dotazech a námětech odpovídáno, noční nasvícení má nejen zatraktivnit kostel sv. Jana Nepomuckého, ale také umožnit po setmění příjemný pobyt návštěvníkům přímo v jeho okolí. Intenzita nasvícení je podřízena významu tohoto poutního místa.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 1. 2019
Předmět: (ne)činnost městské policie
Dotaz: Dobrý den, 7. 1. 2019 se v dotazovně objevila odpověď pana Kaspera, že chodníky nemusí být správně udržovány vzhledem ke skutečnosti, že někteří řidiči zasahují vozidlem až do poloviny chodníku. Proč městská policie tyto řidiče nesankcionuje a neřeší to? Zvlášť když v létě pokutuje cyklisty na chodnících. Není snad jedno jestli chodce na chodníku ohrožuje cyklista, či automobil? Nebo je snad pravda, co jsem slyšel, že MP řeší přestupky v dopravě pouze na podněty občanů (= na udání)? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie. Zde je odpověď:

Městská policie samozřejmě řeší i přestupky neoprávněného stání na chodníku. A to jak přestupky které jsou jí oznámeny, tak i přestupky, které zjistí vlastní činností. K situaci, kterou zmiňuje pan Kasper opravdu dochází, ale vyřešit ji sankcemi opravdu nejde. Zejména v sídlištích jsou zřízena parkoviště s kolmým stáním k chodníku. Řidič, který zde legálně odstavuje vozidlo ve velkém počtu případů najede až k obrubníku, tím pádem zasáhne svým vozidlem až nad chodník. Uvedený stav je legální a při projektování parkoviště a chodníku s ním má být, resp. mělo být počítáno, což někde asi nebylo! Uvedený stav jsem konzultoval i s dopravním inženýrem Policie ČR, který můj názor plně potvrdil. A přesně toto je popisovaný případ, vozidla zasahují nad chodník, ničeho protiprávního se nedopouštějí, ale technika údržby nemůže řádně prohrnout sníh. Je tedy na správci komunikace, resp. firmě, která údržbu provádí , aby přizpůsobili výběr techniky konkrétním místům. Děkuji.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc.

4. 1. 2019
Předmět: Zvláštní užívání komunikace IV - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den. Vám tvrzené ustanovení ale upravuje pouze toliko nahlížení do spisu. Postup orgánu veřejné moci ve Vámi tvrzené neveřejnosti je upraveno v ust. § 15 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu Vás žádám o uvedení jmen osob, které měly dne 29.11.2018 zabezpečit průběh akce. Nelze přisvědčit tomu, že by tyto osoby, jež zasahují do práv jiných účastníků řízení, měly být utajeny. Je veřejným zájmem, aby byly známy a jiní účastnící se na ně jmenovitě mohly obracet v průběhu akce tak velké akce
Odpověď (odbor dopravy):
Náš výklad neveřejnosti správního řízení s ohledem na ust. § 38 odst. 2 Správního řádu i nadále považujeme za správný.
Žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete požádat o sdělení jmen osob pořadatelské služby, které mohly případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu ve smyslu ust. § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

5. 1. 2019
Předmět: silnice Vodojem
Dotaz: Dobrý den,
třeba je to tak správně, ale mě to přijde nelogické. V sobotu 5.1.2019 na silnici cca10cm rozbředlého sněhu. Sypač s radlicí nahoře a ze zásobníku do té břečky sype sůl. Nebylo by lepší nejprve stáhnout a poté chemicky ošetřit. Vážně se v tom špatně chodí. Chodníky podél silnice nejsou vyhrnuty vůbec.
Pěkný den Jaroslav Beneš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
způsob ošetření bude projednáno s prováděcí firmou. Chodníky jsou do doby rekonstrukce zařazeny do neudržovaných z důvodu umístění sloupů veřejného osvětlení. Po rekonstrukci bude možno provádět údržbu chodníku alespoň na jedné straně.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny (VDV) a balamucení obyvatel města
Dotaz: Není pravda, že o VDV se nic neví, že město nemělo šanci změnit nevyhovující jízdní řády atd. Třeba ty jízdní řády podpořili všichni zastupitelé města, kteří jsou současně zastupitelé kraje. A podpořili to, aby obce dávaly na VDV do rozpočtu kraje každý rok 70 Kč na obyvatele. A to jak starosta města, místostarostka města, tak i zastupitel jako náměstek hejtmana. Nemyslíte si, že je třeba si nalít čistého vína že to s aktivitou a připomínkami města k VDV není tak horké, že město něco v tom dělá?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město aktivně postupovalo při připomínkování doručených návrhů jízdních řádů VDV, jeho zástupci se zúčastnili projednávání prvotních návrhů jízdních řádů VDV organizovaných krajem, písemné připomínky byly zaslány krajskému úřadu k projednání a proběhla i osobní jednání se zástupci krajského úřadu na toto téma. Město zveřejňovalo na svých webových stránkách návrh městu doručených jízdních řádů VDV, aby byly k připomínkám dostupné i našim občanům a organizacím a i v současné době je na webu města uveden odkaz na aktuální jízdní řády uveřejněné Krajem Vysočina.
Krajské zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) na občana ve výši 70 Kč/rok. Toto však musí být potvrzeno dohodami/smlouvami s konkrétními obcemi/městy, které mají právo takový návrh přijmout nebo nepřijmout. Taková smlouva není doposud na stole.
O způsobu a rozsahu zapojení města do VDV není rozhodnuto. V současnosti, bez konkrétních podmínek, tedy nelze korektně posoudit, zda a nakolik bude případné zapojení do krajského systému pro město Žďár nejen dopravně, ale i finančně výhodné či nevýhodné. Modelem obdobného vztahu by např. mohla být již krajským zastupitelstvem schválená smlouva s Jihlavou, kdy město bude hradit poplatek 70 Kč/občana za VDV, proti tomu městu Jihlava bude hrazen poplatek za každého přivezeného a odvezeného cestujícího do Jihlavy prostřednictvím VDV, který tak může využít MHD města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2019
Předmět: knížečka s jízdními řády městské hromadné dopravy
Dotaz: Dobrý den, kdy dostaneme do poštovních schránek tu knížečku s jízdními řády městské hromadné dopravy pro letošní rok, jak jste slibovali? Radniční zpravodaj do schránek už přišel, ale knížečka u toho nebyla. Mrzí mě, že jste vylepšování jízdnch řádů ukončili, protože to není pořád hotové. Například do konce roku 2017 jsme mohli jezdit dvakrát do hodiny linkami 4 a 5 či dříve 4A a 4B. A do průmyslové zóny na Jamské ulici nebo na Stalingrad byla lepší nabídka. Nebylo by potřeba ještě něco zlepšit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
brožurky s jízdními řády budeme doručovat občanům do schránek do konce měsíce ledna. Bohužel dříve to z technických důvodů nebylo možné. Děkujeme za trpělivost.
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

Vážená paní
systém MHD není neměnný, zásadnější změny v nejbližší době aktuálně nepřipravujeme. Blíže viz i další odpovědi v dotazovně na toto téma.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den,chci poprosit,aby i letos byl odhrnován sníh v ulici Palachova kolem vchodů 9-13 a dál.Z obou stran baráku (i ve dvoře) jsou pro vchody bezbariérové vstupy či vjezd pro sanitku a letos se zde neprohrnuje. Naopak se začal prohrnovat nově zbudovaný chodník u našeho baráku, který vede k zahradě školy,ale my potřebujeme,aby vozík objel i barák celý kolem dokola.Lidé zde samozřejmě mají službu na sníh,ale není možné odhrabat tak velký vjezd, udělají se jen cestičky pro pěší. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš požadavek jsme předali firmě, která zimní údržbu provádí, aby se pracovníci s trasou opět seznámili.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služe

4. 1. 2019
Předmět: neudržované silnice
Dotaz: Dobrý den,
jak je možné, že všechny okolní města+ obce mají krásně udržované silnice a zde ve Žďáře je to jedna velká katastrofa? Všude souvislí uježděný sníh a led, žádné posypání nebo rozsolení a prosím žádné výmluvy typu nestíháme a podobně, stejná kalamita byla všude ale všude jinde ji zvládli.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Za souvislého sněžení se žádný posyp nikdy neprovádí a to ani v jiných městech. Z našeho města nemáme prozatím žádný poznatek o nesjízdnosti komunikací.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: Parkovani ul. Palachova - REAKCE
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, Vaše reakce opět není odpovědí. To, že můj podnět předáte MP jste již odpověděla dne 24.10.2018 jako reakci na můj dotaz " Reakce na odpověď ohledně parkování na ul. Palachova" ze dne 22.10.2018.
Od cca poloviny listopadu jsem zaznamenal 31 aut parkujících na trávě. A to nechodím kolem každý den!!!
Znovu se tedy ptám, jaké kroky podniklo město (MP) od 22.10. ohledně parkovnání na travnaté ploše v majetku města u hřiště 5.ZŠ?! Žádám o konkrétní odpověď.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den vážený pane
Ulice Palachova je z pohledu parkování jedno z nejvíce problematických míst v celém městě. Situaci lze řešit několika způsoby. Jedním z nich je vytvoření podmínek pro obyvatele a to takových, aby na uvedené ulici, zejména v její zadní části, bylo kde zaparkovat. Touto cestou se vydáváme v rámci řešení uvedené situace. Společně s odborem dopravy, odborem komunálních služeb a Policii ČR jsme navrhli dopravní řešení zadní části ulice, které bude realizováno na jaře letošního roku. Dále, zejména na základě našich častých apelů a podnětů veřejnosti, začne v letošním roce v uvedených místech výstavba nového parkoviště.
Druhým řešením je nepřetržité řešení všech protiprávních jednání, na které však nemáme síly ani prostředky. Toto druhé řešení není však ani smysluplné, jelikož nic pozitivního nepřinese. Sám, jelikož se představujete pod jménem „Jeden z mnoha udaných“, máte již s tímto řešením asi své zkušenosti. Nicméně na uvedenou problematiku se průběžně zaměřujeme, v uvedených místech jsme stání na zeleni průběžně řešili.
Nebudu zabředávat do podrobností, ale situace ohledně stání na nezpevněné ploše nebo ploše veřejné zeleně není tak jednoznačná, jak ji vnímáte. Záležitost jsem Vám ochoten blíže osvětlit. Můžete mě kontaktovat např. emailem: mp@zdarns.cz. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc

1. 1. 2019
Předmět: cena vody
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, proč se u nás neustále zvyšuje cena vody.....pomalu nejdražší v ČR........v průměru o 20 Kč dražší, než třeba Kroměřížsko, Olomoucko a jistě bych našla spoustu dalších společností.........což je opravdu HODNĚ !!! Připadá mi to nemravné...jistě, četla jsem zdůvodnění, ale zdůvodnit se dá cokoli.To máme oproti ostatním společnostem ty vodovodní trubky pozlacené ???
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Staňková.
Na základě pověření pana starosty sděluji:
Rozumíme Vašemu dotazu, ale ten je třeba směrovat na Vodárenskou akciovou společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, které jsou v této věci kompetentní odpovědět a cenu vody tvoří. Obecně můžeme říct, že na cenu vody má řada vlivů, nejvíce rostoucí náklady, inflace a závazky vyplývající z dotací směřujících do obnovy vodárenské infrastruktury. Bližší info najdete na: http://www.svkzdarsko.cz/cena-vody
Jaroslav Doubek, ŽP


4. 1. 2019
Předmět: Zábavní pyrotechnika ve Žďáru n.S.
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych touto cestou podat podnět, aby město zřídilo omezení používání zábavní pyrotechniky na celém území města Žďár n.S. a i jeho místních částí, jako je to třeba ve Velkém Meziříčí (doba platnosti je Vám jistě známá) Město je samo pořadatelem odpalování ohňostroje, není potřeba, aby ještě lidé odpalovali pyrotechniku měsíc před vánoci a pak několik dní po Silvestru.A pouvažujte také o tom, když už tedy město chce pořádat ohňostroj a jít s dobou, aby se používala tichá technika.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážená paní Štefaňová,

děkujeme Vám za podnět. V průběhu měsíce ledna proběhne vyhodnocení kulturní akce organizované dne 1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj s vedením města Žďáru nad Sázavou, které se bude zabývat i Vaším námětem.

S pozdravem

Mgr. Blanka Lučková
odbor školství, kultury a sportu

4. 1. 2019
Předmět: Navýšení ujetých kilometrů v MHD
Dotaz: Hezký den, když se dívám na dotazy obyvatel města, kteří mají obavu z Veřejné dopravy Vysočiny, tak se zeptám na jednu věc, co jste psali ve svých odpovědích. Pokud by zastupitelé města neschválili roční příspěvek 1,5 milionu korun na krajskou dopravu a peníze by zůstaly v kase města, přibližně o kolik kilometrů více by pak mohla za stejné peníze ujet MHD? I když si bohužel myslím, že se kraji bude určitě platit, když např. pan starosta a paní místostarostka jako zastupitelé kraje to schválili.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"v kase města" aktuálně nejsou finanční prostředky určené k podpoře VDV. Nelze tedy počítat s tím, že MHD je možné rozšiřovat místo příspěvku na VDV. Finance, které by nově byly vloženy do VDV nebo dalšího rozšiřování MHD, by pak nebylo možné použít na jiné potřeby města. I pokud bude schválen příspěvek města na VDV, mělo by nejlépe současně být jednáno o alespoň částečnému "vyvážení" uvedeného příspěvku platbou městu od kraje za do města přivezené a odvezené občany prostřednictvím VDV (které může dále obsloužit MHD města), a to obdobně jako jsou postaveny smlouvy mezi krajem a městem Jihlava. V tuto chvíli předjímat, kam taková případná jednání dospějí je velmi předčasné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: opět borovice ul.Studentská
Dotaz: Dobrý den-pokud se provede tzv.výchovný řez na borovicích tak to tam zbyde snad jen kmen s párem větví-při nedávném zatížení sněhem se opět ulomila větev,strom je nakloněný na parkoviště a dosahují i na auta a větve máme nad hlavou i na chodníku u vchodu1703.A ten smrk vysoký skoro jako dům stíní před vchodem 1702- taky z životního prostředí nepovolili skácet,takový stromy bych dala před okna těm,kdo je obhajují.Je to krásný strom,ale už moc velký, při velkém větru se strom nebezpečně naklání.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak jsem uvedla v odpovědi ze dne 4.1. 2019: Dle potřeby a stavu dřevin bude u předmětných borovic provedeno odpovídající odborné ošetření. Odborné ošetření v tomto případě bude pravděpodobně spočívat v odstranění větví, které zasahují do podchodné výšky občanů nebo podjezdné výšky pro techniku provádějící údržbu chodníku či komunikace. Podrobnosti o stavu jednotlivých dřevin je možné konzultovat semnou či kolegyní z odboru životního prostředí.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz

3. 1. 2019
Předmět: Prohrnování chodníků.
Dotaz: Dobrý den.Proč není prohrnován chodník ve Švermově ulici,vedle bloku 30A,B,C.Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes ráno byl chodník prohrnut (pokud je myšlen chodník podél domů Švermova č.or. 6-18). Vzhledem k šířce chodníku a ke skutečnosti, že některá auta přesahují až do poloviny chodníku, tak se tam pravděpodobně nemusí stroj dostat vždy.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: pracovní skupina pro MHD a pro Veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, změny v MHD celou dobu sleduji. Souhlasím s vašim názorem, že pracovní skupina MHD nemohla vyjít vstříc všem požadavkům cestujících, protože bylo jasně řečeno, že se nezvýší ujeté kilometry. Takže když se nevyhovělo jedné skupině cestujících v roce 2017, tak po jejich kritice se od 2018 jízdní řády změnily, což zase nevyhovuje těm spokojeným z roku 2017. A tu štvavou kampaň v roce 2017 proti pracovní skupině MHD ani raději nepřipomínám. Nešlo by zřídit pracovní skupinu pro MHD + VDV?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jaké pracovní skupiny budou v tomto volebním období zřízeny je věcí rady města a jejích komisí. V každém případě však počítáme se spoluprací a podporou externích odborných konzultantů v rámci přípravy případných změn MHD, a to i v návaznosti na VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: jízdní řády MHD
Dotaz: Nemyslím si, že práce na vylepšování jízdních řádů MHD jsou konečné, jak tvrdíte. Když se podíváte třeba do dotazovny, tak připomínek od cestujících bylo více po změnách od ledna 2018, než u změn v roce 2017, které byly dobré. Jestli to bude dělat pracovní skupina MHD nebo někdo jiný, to je jedno. Hlavně aby se to dále vylepšilo, protože po lednu 2019 zůstává ještě dost restů. Do toho se ještě začíná projevovat ta VDV, ze které mají mnozí obavu. Kolik peněz by stálo MHD zlepšit podle připomínek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
systém MHD je poměrně komplikovaná věc, jejíž úpravy podle všech individuálních požadavků může ze systému udělat spíše předražený chaos. Vývoj přípravy VDV sledujeme, její dopad na MHD města bude vyhodnocován a budou přijímány potřebné kroky k tomu, aby stávající standard veřejné dopravy byl přinejmenším zachován.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den, myslíte,že stihnete alespoň do konce měsíce prohrnout
silnice a chodniky na Vysočanech? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes ráno při kontrole nebyly zjištěny na Vysočanech neprohrnuté komunikace.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Informační tabule MHD v objektu žst. Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
při příjezdu na vlakové nádraží jsem chtěl odjet dále MHD do zastávky Studentská. Na odjezdové tabuli v hale,u dveří, byla uvedena linka sedm, s odjezdem ve 13:27 a pod ní malým písmem i to, že jede směr ..-Studentská-.., a jelikož spoj za 1 minutu odjížděl, urychleně jsem do něj nastoupil. Při bližším studiu jř již za pohybu autobusu jsem vyčetl, že tento konkrétní spoj, a některé další, však jedou jinou trasou. Bylo by možné tyto zavádějící informace pro jednotlivé spoje opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za cennou připomínku, která do této doby nebyla zjevná. Protože k zobrazování odjezdů využíváme licenční data, po poradě s programátory dodavatele systému dopravce nalezl řešení a tento problém byl již opraven.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 1. 2019
Předmět: k odpovědi na dotaz: S připravenými jízdními řády MDH nejsme spokojení
Dotaz: Pane Dvořáku,
na první část dotazu odpověď nemáme, ale je to v jiných odpovědích, tak už není třeba se k nelichotivému stávajícímu stavu jízdních řádů MHD vracet.
S tou zastávkou na Jamské ulici pro linkovou dopravu to nechápeme, to by jinak na obrázku linek nemohly být zastávky Convent, Brodská-lékárna, Vysočany a Grejdy. Naopak linková doprava už na zastávky Jamská I a II nejezdí, tak tam nemá být obrázek linkových autobusů.
A nově se bojíme toho, co bylo napsáno o Veřejné dopravě Vysočiny.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení pánové, v zobrazení vedení linek MHD jsou uvedené zastávky správně (viz. příslušná legenda). O VDV nelze vše vypsat do krátkého článku, navíc můžeme podávat jen ty informace, které jsou relevantní a jisté, i proto jsme požádali krajský úřad o poskytnutí informačního článku do některého z příštích zpravodajů. Co se týká zastávky Jamská, s dokončením propojky Mělkovice – Brněnská přišli zástupci fi. ZDAR s myšlenkou vést alespoň některé linky ze směru Nové Město přes průmyslovou zónu, aby pracující nemuseli od autobusu zastavujícího u Konventu pěšky chodit ještě značnou vzdálenost do vlastního zaměstnání. My jsme tuto myšlenku přivítali i s tím, že by část pracovníků mohla „přesedlat“ z aut do veřejné dopravy a tím by se alespoň částečně uvolnila parkovací kapacita v průmyslové zóně, která je na samotné hranici únosnosti. Protože krajský úřad nesouhlasil s trvalým vedením přes průmyslovou zónu, dohodli jsme se na řešení výjimkou za současné přípravy a následné realizace vlastních zastávek, které dříve existovaly a jsou stále vedeny v celostátním registru, jen nebyly fyzicky využívány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 11. 2018
Předmět: cyklostezky
Dotaz: Po zbudování cyklostezky k Polničce jsem čekal, že obkroužíte Žďár nějakým větším atraktivním okruhem, který by mohl začínat třeba za zelenohorským hřbitovem a vystoupat někam za Sklené ...atd. Zatím ale Žďár předbíhají mnohé jiné lokality. Chystáte něco krátkodobě, střednědobě či dlouhodobě?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v průběhu dvou let bude Město Žďár nad Sázavou realizovat cyklistické stezky na Stržanov, dále cyklistickou stezku přes Sázavu na sídliště Klafar, na ulicích 1.Máje – ul. Žižkova a na Farských humnech. Výhledově by měla být realizována cyklistická stezka mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

3. 1. 2019
Předmět: borovice na ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den.
V příspěvku ze dne 12. 12. 2018 žádá některý obyvatel ul. Studentská o pokácení borovic. V odpovědi z 20. 12. 2018 je uvedeno, že předmětné stromy nebylo BOHUŽEL povoleno skácet. Což je dobře. Proč hned kácet. Stačilo by provést výchovný řez. Zkrátit větve a ne hned volit radikální řešení. Je možné, že si borovice s tímto zásahem neporadí, ale zkusit byste to mohli.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak uvádíte ve svém dotazu, dle potřeby a stavu dřevin bude u předmětných borovic provedeno odpovídající odborné ošetření, v tomto případě není nezbytný radikální zásah-kácení.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: perspektiva veřejné dopravy
Dotaz: Lidi si stěžují na stávající jízdní řády MHD a volají po návratu jízdních řádů z konce roku 2017. ... Město už žádné zásadní změny dělat nebude. ... Pro jistotu rozpustí pracovní skupinu MHD, takže tím dá jasně najevo, že s vylepšováním MHD podle potřeb cestujících končí. ... Do toho se jako přízrak začíná objevovat finančně nákladná, nevyhovující a nepřehledná Veřejná doprava Vysočiny, vymyšlená v Jihlavě. ... Myslíte si, že to občany uspokojí, že nevidí ve veřejné dopravě perspektivu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,změny jízdních řádů MHD z konce roku 2017 vznikly především na základě připomínek těch cestujících, kterým uvedené JŘ nevyhovovaly. Setrvačnost systému MHD je poměrně velká a skutečné dopady změn se projevují teprve po delší době, kdy si cestující na nové úpravy "zvyknou" a naučí se je používat pro sebe co nejvýhodněji. Není dobré provádět jeho změny např. každé 3 měsíce. Vzhledem k tomu, že lze očekávat se zavedením nového IDS kraje dopad i na naši MHD, může to vyvolat potřebu zásadnějších úprav. Jiné zásadnější změny v MHD v nejbližší době neočekáváme. Jak nákladná bude pro město VDV doposud nikdo nerozhodl a nejsou k takovému rozhodnutí doposud dostatečné podklady. Dozajista není zájmem Kraje Vysočina ani vedení města Žďáru nad Sázavou, aby město Žďár bylo poškozeno připravovanou VDV. Pracovní skupina byla poradním orgánem vedení města. Jakmile skončí volební období, ukončí svou činnost všechny komise i pracovní skupiny a je věcí nově zvolené rady města, jaké nové komise ustanoví pro své potřeby a jaké nové pracovní skupiny budu sestaveny a v jakém složení a pro řešení jakých úkolů.
Úpravy veřejné dopravy často budí velkou pozornost a mnohdy i nevoli a obavy dotčených osob. Nejedná se o bezproblémové věci. Přeji nám všem, kteří se takových procesů účastní nebo jsou jimi dotčeni, aby nové uspořádání a poskytované služby v co největší míře splnily očekávání a uspokojily potřeby těch, kteří je užívají a potřebují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2018
Předmět: PP
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím zveřejnit programové prohlášení rady města Žďáru pro toto volební období?
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážený pane,

programové prohlášení rady města bude doladěno všemi koaličními partnery v průběhu ledna tak, aby mohlo být projednáno na zasedání rady města 11.2.2019.

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

30. 12. 2018
Předmět: S připravenými jízdními řády MDH nejsme spokojení
Dotaz: Milí měsťané,
napíšete, co jste celou dobu dělali, když to vylepšení linek MHD je minimální?
Hlavní průšvihy jsou v tom, že 5 jezdí furt přes náměstí jako 2, která by postačovala. A 6 měla jezdit víc ma úkor 5. Jih a centrum města je chudé.
A když už jste dali tu brožurku MHD na web města, tak jste tam aspoň mohli doplnit symboly pracovních dnů a podobně, jako to je normální. A v obrázku linek nemáte novou zastávku na Jamské ulici a taky to, že jste slavnostně vymysleli Žďár 8. Chce to předělat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
v brožurce na webu města jsou zveřejněny jízdní řády včetně symbolů. Zastávka na Jamské není obsluhována MHD, proto na plánku není. Pojmenování Žďáru 8 ještě nebylo legislativně ukončeno, mapka jej tedy v době svého vzniku ještě nepodchytila.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 1. 2019
Předmět: Změny v MHD a chystaná Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, pokud si přečtu dotazy a názory lidí, tak se jim stýská po jízdních řádech MHD, co byly v platnosti do Silvestra 2017. Můžete mi prosím napsat, co bude dělat pracovní skupina MHD, když už se jízdním řádům MHD nebude věnovat? A taky se zeptám na Veřejnou dopravu Vysočiny. Jako cestujícího v naší MHD a taky ve vlacích a linkových autobusech se mě to týká. Můžete v chystané informaci v radničním zpravodaji být co nejkonkrétnější a co nejvíce se rozepsat? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina skončila svou činnost ke konci volebního období. Je na zvážení a rozhodnutí rady města a jejích komisí, zda a v jakém složení případně stanoví novu pracovní skupinu obdobného zaměření.
Vzhledem k tomu, že město nepřipravuje VDV, nemá tedy ani dostatek konkrétních informací o její přípravě a nemůže dostatečně podrobně a aktuálně informovat své občany. Proto jsme požádali krajský úřad, aby občany našeho města informoval o aktuální stavu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2019
Předmět: Konec činnosti pracovní skupiny MHD a příprava Veřejné dopravy Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, přečetla jsem si z vašich odpovědí, že pracovní skupina MHD ukončila svoji činnost a že už se stejně jízdní řády MHD moc měnit nebudou. Ale z dalších dotazů je vidět, že na obzoru se může objevit pro město a městské MHD další problém - Veřejná doprava Vysočiny. Prosím, dejte dohromady nějaký tým lidí, aby se město vyhnulo riziku, že VDV na něj nebo na MHD špatně dolehne. Určitě je spousta lidí, kteří budou chtít městu pomoct, každý zná a umí něco jiného. Abychom pak nebyli překvapeni!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dozajista není zájmem Kraje Vysočina ani vedení města Žďáru nad Sázavou, aby město Žďár bylo poškozeno přípravou VDV. Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou záležitost, je a i nadále bude její příprava a provoz i na půdě města sledována, připravována a konzultována s odborníky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2019
Předmět: film na slepo pro deti 23.12.2018 - reakce
Dotaz: Paní Lorencová, ani vy jste neměla v den vysílání o změně tušení, když jste mi odpovídala na moji sms..tak se prosím zdržte lží o informovanosti. Týden před vysíláním to bylo i na libušíně a dalších místech. Velký zájem? Prosím, kolik se 23.12. prodalo na Pata a Mata lístků a jaká je kapacita? Narozdíl od Vás jsem tam byl, kino dle me ze 2/3 neobsazené a nemluvil jsem s nikým, kdo by o změně věděl. Rodiče tam šli jako na "dar města dětem", kdy nepočítali se vstupným den před Vánoci za à100,- :(
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

ale vy jste se 23. 12. ptal na film na slepo pro děti. Neptal jste se na změnu. Vy jste šli na dětský film na slepo. V kině jste si zakoupili vstupenky na vám předem známý titul, což jste nemuseli. Návštěvnost byla 106 osob, což je přibližně 3 až 4 násobek průměrné celorepublikové návštěvnosti a 1,5 násobek návštěvnosti našeho kina. Pokud se domníváte, že mě těší, že jste šli na film, který se vám nelíbil, tak opravdu ne.
Dodatek "dar města dětem" - neznám, nevím o něm.

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

28. 12. 2018
Předmět: Zvláštní užívání komunikace III - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre. Jaké ust. SŘ dle Vámi tvrzenou neveřejnost spr. řízení upravuje? Jak byla oprávněnou úřední osobou ve výroku rozhodnutí na jisto vyřešena otázka vjezdu vozidel RLZS nebo HZS v případě že nastaly podmínky vyžadující jejich zásah v lokalitě navazující na komunikace II. či III. třídy na nichž se akce odehrávala? Jde o protiprávní čin, když spolujezdec je vykloněn z jedoucího vozidla tak, že jeho horní 1/2 těla je mimo vozidlo, aniž by byl spolujezdec připoután? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Neveřejnost správního řízení je dána § 38 odst. 2 správního řádu.
Udělením povolení zvláštního užívání silnic účastníci akce nebyli nijak zproštěni povinnosti dodržováním ust. § 41 odst. 7. zákona č. 361/2000 Sb. (jízda vozidel s právem přednostní jízdy)
Dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. platí: „Přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.“

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

1. 1. 2019
Předmět: knížečky a změny MHD
Dotaz: Říkali jste, že budete dávat do poštovních schránek knížečky o MHD. Od dneška jsou nový jízdní řády a ta loňská knížečka už neplatí. Budete to dávat do poštovních schránek, nebo si máme knížečku někde vyzvednout, když to chceme? A slyšel jsem, že jste měli vrátit na linku 4 další autobusy, aby zase jezdila po půlhodině. A ono skoro nic se nestalo. Udělejte setkání s občany, aby vám řekli, jak má MHD jezdit, co se má za autobusy na některý linky vrátit. Nebo aby linka 5 jezdila jak před rokem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s distribucí brožurek MHD počítáme na začátku roku 2019.
Další zásadní změny MHD v nejbližším období neočekáváme.
Připomínky od občanů i nadále přijímáme písemné, ústní, prostřednictvím dotazovny, mailů pracovníků úřadu, na speciálním mailu: mhd@zdarn.cz, ... Vítáme každý konkrétní a relevantní námět ke zlepšení služeb. Bohužel vyhovět všem individuálním požadavkům není v kapacitách města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2019
Předmět: Film naslepo
Dotaz: Zdravím,musím se zastat tazatele přede mnou.I když píšete,že změna( film naslepo není) byla avizovaná 3týdny dopředu,proč tato změna nebyla i v den promítání na webu kina?Většinou lidé nehlídají 3týdny dopředu,zda se něco změní.Jde o věc,která se řeší např. ten den,pokud není jiná akce.Dost lidem to přišlo jako záměrně zavádějící...........
V lednovém kulturním měsíčníku je uveden další film naslepo 12.1.-již od dnes tedy budu sledovat,zda nebude jinak,kdyby náhodou............Hezké dny PeZI
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

v aktuálním programu to bylo, nebylo to v tištené podobě, která se zadává jednou měsíčně...na toto se zaměříme a rozhodneme, zda to na www vůbec dávat budeme, pokud chceme častěji reagovat za podněty návštěvníků.

Zdraví
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka Po Kultura Žďár

2. 1. 2019
Předmět: ulice nádražní
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych si pronajmout obchodní prostor na ulici nádražní,chci se zeptat
zda bude po dobu rekonstrukce této ulice zajištěna přístupnost do těchto prostor a umožněno zásobování,popřípadě poskytnuta fin.kompenzace.Děkuji za odpověď.
S pozdravem Baxant P.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
rekonstrukce ulice Nádražní je rozdělena do několika etap. V letošním roce bude realizována etapa od hl. pošty ke kruhové křižovatce. Při provádění prací je vždy kladen důraz na generálního dodavatele, aby byly v co největší míře umožněny přístupy k jednotlivým nemovitostem. Příjezd záchranky a hasičů je samozřejmostí. Finanční kompenzace při jakékoli rekonstrukci ulic se neposkytuje.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

2. 1. 2019
Předmět: MHD, VDV a přání do roku 2019
Dotaz: Dobrý den, ostatní lidi s připomínkami k novým jízdním řádům mne předběhli, nebudu je opakovat. Děkuji za cestující kvůli opravě symbolů na webu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/jizdni-rady-mhd-zdar-platne-od-1.-1.-2019.pdf, už se tam pracovní dny a další symboly zobrazují. Připojuji se k obavám občanů z nepřehledného systému VDV, obavám lidí rozumím, aby to s MHD dobře dopadlo. Přeji všem mnoho úspěchů v roce 2019 a ať to pro město a naši MHD s chystaným systémem VDV dobře dopadne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
zásadněji upravovat nebo dokonce zavádět zcela nový systém veřejné dopravy, ať už MHD nebo krajský, je náročné a vždy vzbudí velkou pozornost a mnohdy i nevoli, nespokojenost a obavy dotčených osob. Nejedná se o jednoduché a bezproblémové věci. Přeji nám všem, kteří se takových procesů účastní nebo jsou jimi dotčeni, aby nové uspořádání a poskytované služby v co největší míře splnily očekávání a uspokojily potřeby těch, kteří je užívají a potřebují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2019
Předmět: mhd by měla jezdit víc
Dotaz: můžete zařídit aby linka 6 jezdila častějc? jako lidi bychom to využívali protože linka jezdí pěkně přes celý město. a ještě aby linka 4 jezdila dvakrát do hodiny skoro celý den a to i mimo všední dny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v zadaném rozsahu MHD pokud by byla posílena některá linka, jinde by muselo být spojení omezeno. V nejbližší době nepočítáme se zásadními změnami MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Nebudu psát zase to, co tady psali jiní, že se moc oprav jízdních řádů MHD neudělalo a hodně těch důležitých spojení jako v minulosti pořád není. Budu se ptát na něco jiného. Nebudou se zase do poštovních schránek dávat brožurky o MHD, jako jste to dělali loni? Jízdní řády jsou jiné. Aby to ale bylo správně vytištěné, ne jako ty brožurky, co jsou na internetových stránkách města, kde toho spousta chybí. Nebo si to máme v těch loňských brožurkách sami opravit? Přeji úspěšný rok 2019, i pro MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s distribucí brožurek MHD počítáme na začátku roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2018
Předmět: k dotazu "Bylo napraveno minimum chyb z jízdních řádů MHD z ledna 2018"
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7467, co poslal nějaký Žďárák. Taky jsem čekal více změn, přeci jen do stavu z druhé poloviny roku 2017 toho ještě dost chybí navrátit. Já se zeptám na tu pracovní skupinu MHD, jak se Vás ten Žďárák ptal a na toto jste mu nic nenapsala. Co bude v roce 2019 pracovní skupina MHD dělat, aby se MHD ještě více zlepšila a to dobré z druhé poloviny roku 2017 se vrátilo?
Děkuji Vám.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina ukončila svou práci s koncem volebního období. Zda bude a v jakém složení ustanovena nová je věcí rady města a jejích komisí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2018
Předmět: Novoroční předsevzetí k jízdním řádům MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, na Vaši žádost jsem 7. září poslal ty největší nedostatky jízdních řádů MHD (https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7224), co občany trápí. Opravený teď bude jen zlomek z toho. Proč toho nebylo opraveno daleko více? O penězích to asi není, protože jinde jsem se dočetl, že město bude asi dávat nově každý rok 1,5 milionu Kč na krajskou dopravu. Co si dát Novoroční předsevzetí a do konce roku 2019 opravit co nejvíce zbývajících nedostatků? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
díky Vám za konkrétní podněty, které jste poslal k MHD prostřednictvím dotazovny. I tyto Vaše náměty byly projednány pracovní skupinou a výsledkem byl návrh, který projednala a schválila rada města a na jehož základě byly k 1.1.2019 upraveny jízdní řády MHD. I tyto změny znamenají vyšší náklady města s MHD do roku 2019.
Rozpočet města roku 2019 nepočítá s příspěvkem 1,5 mil. Kč na veřejnou dopravu Kraji Vysočina ani není uzavřena žádná smlouva, která by k takové platbě město Žďár zavazovala třeba i do budoucích let.
Další zásadní změny MHD v nejbližším období neočekáváme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2018
Předmět: Nevyhovující stav v MHD trvá
Dotaz: Už skoro jedna a půl roku jezdí okružní linka proti směru hodinových ručiček jen jednou za hodinu, tak navrhuji vrátit původní stav, aby jezdily autobusy po půlhodině. Nebo ať se linka 4 doplňuje s linkou 5 po půlhodině, jako to bylo před rokem. Linka 4 jednou za hodinu je málo, linka 5 už rok jezdí jen přes náměstí. Žádám opakovaně o nápravu, současný stav je nevyhovující. Pár přidaných spojení ve všedních dnech je málo. Chcete snad to nejlepší i pro lidi z jižní části města, ne jen Klášter?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel nelze v zadaném rozsahu vyhovět všem požadavkům na MHD. Vzhledem k tomu, že před rokem jízdní řády nevyhovovaly mnoha jiným cestujícím, bylo nutné je upravit. Vracet se ke stavu před rokem je kontraproduktivní pokud chceme, aby MHD pokryla co největší rozsah přepravních potřeb co největšího počtu cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


29. 12. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den přeji, jaká je šance, že se během roku 2019 jízdní řády ještě více opraví? Ty změny na linkách čtyřce, šestce a sedmičce jsou moc málo. Na toto měla pracovní skupina MHD po celý letošní rok 2018 dost času, aby těch zlepšení bylo více. Stačilo se jenom zeptat cestujících a přečíst si jejich potřeby a návrhy, co byly napsány třeba tady v dotazovně. Můžete napsat, jaký bude další časový plán práce pracovní skupiny MHD, aby se toho ještě více vylepšilo? Všem nám jde jen o co nejlepší MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které v zadaném rozsahu uspokojí co nejširší okruh cestujících. Pracovní skupina pracovala kromě jiného se všemi podněty, které byly doručeny městu prostřednictvím dotazovny. Zásadní změny MHD v nejbližší době neočekáváme. Pracovní skupina ukončila svou práci s koncem volebního období. Zda bude a v jakém složení ustanovena nová je věcí rady města a jejích komisí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Ubytování TÁLSKÝ MLÝN!
Dotaz: Dobrý den,chci proč uvádíte na vašich webových stránkách nepravdivé informace? http://www.sportispo.cz/page.aspx?IDSekce=3&IDPage=36
Je to klamání spotřebitele.. Uvádíte cenu za apartmán 800 Kč za 1 noc pokoj A - apartmán.
V emailu přijde cena 1000 Kč za noc.
Na místě mě zdělíte že pokoj není připravený,cena za jednu noc je 1250 Kč.
Když na místě zdělím paní recepční že cena na stránkách je 800 Kč, tak mě pouze zdělí že kolegyně tam rezervaci neuvedla ať si počkáme hodinu že ho připraví.
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážená paní,
není pravda, že na našich webových stránkách uvádíme nepravdivé informace a klameme spotřebitele. Pokud si objednáte dvoulůžkový pokoj, tak nemůžete operovat s cenou za pokoj jednolůžkový, kterou uvádíte vy. Naše recepční si skutečně nevšimla, že váš partner požadoval v objednávce apartmán, a proto vám potvrdila cenu 1000,-Kč za standardní dvoulůžkový pokoj, která je platná od 1.1.2019 dle nového ceníku služeb. Na místě jste trvali na ubytování v apartmánu, proto vám recepční sdělila skutečnou cenu pro dvě osoby za apartmán s tím, že vám nabídla cenu roku 2018 ve výši 1250,-Kč za noc a apartmán vám byl následně připraven.
Za výše uvedené nedorozumění se vám velice omlouváme.
Z jednání recepční vyvodím odpovídající důsledky.

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

20. 12. 2018
Předmět: Kritika
Dotaz: Zatím se nic v našem městě nemění a nedochází k lepšímu. U chodníků katastrofální stav, neposypané, kluzké, nedochází k zlepšení podmínek v našem městě, lidí se stěhují pryč, obyvatel ubývá, nemají kde bydlet,co má nové vedení za vizi, když se dějí takové věci.Místo prosperity naše město upadá, no prostě nic moc.A to není jaro a neroste tráva, aby byl problém zase se sekáči.Stěhuji se pryč v tomto městě není žádná perpektiva.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
v dnešním dynamickém světě se nacházejí neustále možnosti pro zlepšování a zdokonalování. Budeme na nich intenzivně pracovat. Děkuji Vám za názor.

Ing. Martin Mrkos ACCA
starosta města

28. 12. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD k 1. lednu 2019
Dotaz: MHD se vylepšuje hlavně pro obyvatele Vysočan a Klafaru. V pracovních dnech budou mít navíc dvojici spojení linky 7, o víkendech budou mít navíc dvojici spojení linky 6. Lidi z ostatních částí města snad jasně kritizovali, co je špatně v jízdních řádech MHD k 1. lednu 2018 a vy jste na to skoro vůbec nemysleli!!! K čemu potom lidi jízdní řády kritizují, když si to uděláte podle sebe nebo maximálně vyjdete vstříc obyvatelům Vysočan a Kláštera? Hlavně, že chcete nacpat 1,5 milionů krajské dopravě!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel nelze v zadaném rozsahu vyhovět všem požadavkům na MHD. Upřednostňovány jsou takové požadavky, které uspokojí větší počet cestujících. O případném příspěvku krajské dopravě bude rozhodovat zastupitelstvo města, jakmile k tomu budou potřebné podklady - tak daleko ale ještě stávající situace nedospěla.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2018
Předmět: Parkovani ul. Palachova
Dotaz: Dobry den, jake kroky podniklo mesto (MP) ohledne parkovani na ulici Palachova na trave v majetku mesta u hriste 5.ZS?
Auta tam stale parkuji, nikdy jsem tam MP nebo pokutu od MP nevidel. Parkuje tak i 5 aut. Vse mam nafocene, mohu MP zaslat. Bezta se podivat jak tam ta "trava"v tomto pocasi vypada. Stale nedokazi pochopit ze na jedne strane na trave parkovat nelze a je to pokutovano a na druhe si lide auta vesele beztrestne parkuji dal.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Váš podnět jsem předali městské policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2018
Předmět: nové jízdní řády MHD - to mi hlava nebere
Dotaz: Proč jste jen málo vyslyšeli přání žďárských cestujících v městské dopravě? Proč v nastávajících jízdních řádech jste nechtěli dát více na návrhy lidí? Podívejte se třeba na Stalingrad, kde po prvotních změnách před rokem a půl to bylo vynikající a dodnes jste z toho nevrátili skoro nic. Nemůžete jenom vycházet vstříc Klášterákům. A odpověď že na to nebyly peníze a musely se nechat počty kilometrů neberu, když se jinde dočtu, že asi budete každý rok dávat balík peněz na dopravu jihlavského kraje
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel nelze v zadaném rozsahu vyhovět všem požadavkům na MHD. Upřednostňovány jsou takové požadavky, které uspokojí větší počet cestujících. O případném příspěvku krajské dopravě bude rozhodovat zastupitelstvo města, jakmile k tomu budou potřebné podklady - tak daleko ale ještě stávající situace nedospěla.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2018
Předmět: Co lidi v MHD potřebují, aby se změnilo a napravilo
Dotaz: Dobrý den, připomínkuji jízdní řády MHD linek 4, 5, 6 a 8. Na lince 4 jste vrátili jen tři autobusy ve všední dny, jinak to jezdí pořád jen po hodině místo po půlhodině, jako dříve linky 4A+4B nebo loni 4+5. U linky 5 je zbytečný ježdění přes náměstí, když tam jezdí linka 2, lepší by byla jízda přes Stalingrad jak loni. U linky 6 jste moc nevyslyšeli lidi, co chtěli, aby se na linku 6 přesunulo něco z linky 5. A linka 8 pořád nejezdí přes Okružní-horní. Myslíte si, že to lidi uspokojilo? Asi ne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
linky č. 2 a 5 mají svá specifika a určení, v současné době změnit trasování by přineslo velké komplikace, zvláště, když pro toto nynější vedení byly masové a relevantní požadavky.
U linky č. 4 bylo rozhodnuto o zavedení 3 spojů, bylo by možné zavést ještě 2 následující spoje, což je ale i otázka financí. Pro další spoje již v oběhu není volný autobus, takže by se musel pořídit nový a to je znovu o výrazném zvýšení financí. Pro změny linky č. 5 nejsou odpovídající požadavky.
V zadaném rozsahu byly upřednostňovány takové změny, které uspokojí větší okruh cestujících.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 12. 2018
Předmět: MHD od ledna
Dotaz: Tak vám pěkně "děkujeme" za změny jízdních řádů co budou od ledna. Je to "dáreček pod stromeček".
Proč jste nedbali proseb lidí aby se co nejvíce opravily končící jízdní řády?
Proč to nemůže být podobný jako to bylo po změnách v roce 2017?
Proč MHD 2 a 5 pořád jezdí duplicitně přes náměstí Republiky?
Proč to nejezdí více na Jamskou?
Proč jste nevyhověli lidem s náhradou 5 za 6?
A doplňte si v brožurce s jízdními řády chybějící bílé číslice na černém pozadí! Třeba kdy autobusy o vánocích nejedou!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které v zadaném rozsahu uspokojí co nejširší okruh cestujících. Tak tomu bylo i se změnami k 1.1.2019 i k 1.1.2018. Všechny změny probíhaly kromě jiného na základě konkrétních a relevantních požadavků/připomínek/námětů občanů, navracení do předchozího stavu je tedy kontraproduktivní.
V brožuře jsou potřebné údaje uvedeny. Pokud nad spojem v jízdním řádu není uvedena žádná značka, jede spoj každý den každého měsíce.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2018
Předmět: oprava nedostatků v jízdních řádech MHD
Dotaz: Dobrý den, moc jste mne nepotěšili. Myslela jsem si, že za celý letošní rok 2018 dáte jako pracovní skupina MHD hlavy dohromady a těch vylepšení bude více. A teď čtu, že jste na všechno rezignovali, že už jízdní řády moc měnit nechcete. Už to trvá rok, kdy se objevily po lednových změnách nevýhody pro mnoho lidí ze Žďáru. Zeptejte se lidí z jiných částí města než Vysočan nebo Kláštera, zhoršilo se jim to. Lituji toho, že změny z roku 2017 už nejsou. Co je potřeba udělat pro další zlepšení MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které v zadaném rozsahu uspokojí co nejširší okruh cestujících. Tak tomu bylo i se změnami k 1.1.2019 i k 1.1.2018. Všechny změny probíhaly kromě jiného na základě konkrétních a relevantních požadavků/připomínek/námětů občanů, navracení do předchozího stavu je tedy kontraproduktivní. Zásadní změny MHD v nejbližší době nepředpokládáme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2018
Předmět: Přizpůsobení žďárské MHD autobusové a železniční dopravě z Jihlavy
Dotaz: Dobrý den, pokud to nebylo napsáno v posledním čísle Žďárských novin na straně 2 zmatečně, tak se bojím toho, co se stane se žďárskou MHD. V těchto novinách se totiž píše, že se žďárská MHD bude přizpůsobovat autobusové a železniční dopravě z Jihlavy a že proto se bude muset žďárská MHD změnit. Když jsem ale četla, že je spousta připomínek k jízdním řádům autobusové a železniční dopravy z Jihlavy a že nejsou pořádné informace o tomto, tak mám obavu. To do tohoto rizika chce město a jeho MHD jít?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Kraj Vysočina připravuje a zavede integrovaný dopravní systém kraje - veřejnou dopravu Vysočiny. Je na zvážení a rozhodnutí města, zda a jak této nové situaci přizpůsobí svou MHD. Lze předpokládat, že bude nezbytné reagovat na potřebu úpravy návazností MHD na přípoje linek autobusů i vlaků kraje pokud k nim dojde a nebudou vyhovovat stávajícímu stavu MHD města. Situaci sledujeme a dle jejího vývoje bude reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


27. 12. 2018
Předmět: Zapojení MHD do Veřejné dopravy Vysočiny (VDV)
Dotaz: Paní Wurzelová, na začátku prosince jste na můj dotaz odpověděla, že město prozatím nezvažuje příspěvky na VDV ani zapojení MHD do VDV - nejsou k tomu dostatečné podklady. Teď najednou po pár týdnech se ve Žďárských novinách dočtu, že MHD bude navázána na dopravu do Jihlavy. Proč najednou takový obrat? Budete o tom podrobně psát v tom článku ve Žďárském zpravodaji, jak jste to napsala? Nebo je to rozhodnuto a před krajem město sklonilo hřbet a s ochotou dá 1,5 milionu ročně pro krajský rozpočet?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace se zásadně nezměnila. O připravované VDV přislíbil zástupce krajského úřadu informovat občany Žďáru i prostřednictvím Zpravodaje.
Rozpočet roku 2019 nepočítá s příspěvkem 1,5 mil. Kč na veřejnou dopravu Kraji Vysočina ani není uzavřena žádná smlouva, která by k takové platbě město Žďár zavazovala třeba i do budoucích let.
Je na zvážení a rozhodnutí města, zda a jak této nové dopravě Kraje Vysočina přizpůsobí svou MHD. Lze předpokládat, že bude nezbytné reagovat na potřebu úpravy návazností MHD na přípoje linek autobusů i vlaků kraje pokud k nim dojde a nebudou vyhovovat stávajícímu stavu MHD města. Situaci sledujeme a dle jejího vývoje bude reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2018
Předmět: k jízdním řádům MHD
Dotaz: K novým jízdním řádům MHD od příštího měsíce chci napsat, že se je dobré navrácení spojení na linku 7 v 7:30 od Tokozu, jak to bylo od poloviny roku 2017. A dobrá je ta dvojice šestek o víkendech dopoledne nebo ty tři nové dopolední čtyřky. Ale spousta věcí se ještě neudělala. Třeba ty nové dopolední čtyřky se nemusely vracet, kdyby aspoň jezdila linka 5 jako koncem roku 2017, která se přes Studenskou a Stalingrad doplňovala s linkou 4. A kdy budou další opravy končících letošních jízdních řádů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za konkrétní náměty. Zásadnější změny MHD v nejbližší době nepředpokládáme. Změny na linkách č. 2 a 5 byly vyvolány potřebami obsluhy ZR 2 a 5 kdy pro ostatní části Žďáru jsou pro pravidelnou obsluhu přednostně určeny linky č. 4 a 8. Navracet se k předchozímu stavu vzhledem k rozsáhlosti změn a potřebám cestujících není za daných podmínek možné.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2018
Předmět: JÍZDNÍ ŘÁDY MHD od 1.1.2019
Dotaz: Na adrese https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/jizdni-rady-mhd-zdar-platne-od-1.-1.-2019.pdf jste uveřejnili JŘ MHD od 1.1.19.Všechny tabulky linek a jednotlivé spoje jsou špatně označeny-neoznačeny symboly omezení jízd-chybí značka ve sloupci spoje i symbol značky pod tabulkou. U takových jízdních řádů cestující neví, kdy co jede a co nejede. Stihnete do 1.1.19 vydat nové brožury s reálnými údaji ? JŘ,které uveřejnil ZDAR, a.s a nezáv.dopr.stránky na webu a FB jsou v pořádku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vámi uváděné nedostatky jsme ve zveřejněném materiálu nezjistili. V
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb23. 12. 2018
Předmět: Připravené jízdní řády městské hromadné dopravy
Dotaz: Tak jste nám připravili pod stromeček jízdní řády městské hromadné dopravy. Zlepšení tady je, o tom žádná, ale je to jen malé zlepšení. Ještě spousta toho dobrého, co bylo od poloviny roku 2017, není. Budete pracovat i na dalším zlepšení nebo už tímto končíte? Bojím se toho, že třeba dáte do krajského rozpočtu příspěvek 1,5 milionu korun na krajské vlaky a autobusy a na MHD už peníze nezbydou. Nebylo by lepší dát dalších 1,5 milionu korun na naši MHD než sanovat krajský rozpočet. Jak toto bude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zásadnější změny MHD v nejbližší době nepředpokládáme. Rozpočet roku 2019 nepočítá s příspěvkem 1,5 mil. Kč na veřejnou dopravu Kraji Vysočina ani není uzavřena žádná smlouva, která by k takové platbě město Žďár zavazovala třeba i do budoucích let.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Paní Wurzelová,
prošel jsem si nové jízdní řády MHD a porovnal je s těmi letošními. Jsou o trochu lepší, jak ty letošní, ale pořád jsou horší jak ty z konce roku 2017. Těch nedostatků, co se objevilo od začátku roku 2018, ubylo jen málo. Proč se to neopravilo, když to lidi připomínají? Má pracovní skupina MHD ten seznam připomínek, co byly poslány od lidí? A kdy se zase pracovní skupina sejde, aby opravila ty chyby?
A na závěr píši, že dobu nesvítí pravá nástěnka MHD před budovou Českých drah.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které uspokojí co nejširší okruh cestujících. Tak tomu bylo i se změnami k 1.1.2019 i k 1.1.2018. Všechny změny probíhaly kromě jiného na základě konkrétních a relevantních požadavků/připomínek/námětů občanů, navracení do předchozího stavu je tedy kontraproduktivní.
Nástěnky před budovou ČD byla opravena, děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 12. 2018
Předmět: Nedodržení projektové dokumentace - osazovací plán - reakce na odpověď II
Dotaz: Dobrý den, děkuji za 2. Vaši reakci s linkem na můj vlastní dotaz, ale stále jsem nedostala odpověď: Z jakého konkr. důvodu nebyla v terénu v 6.lokalitě (sídl Neumannova,u hřiště na ul.Vančurova) dodržena výsadba podle schválené proj.dok., která rozsah inž. sítí obsahovala, jako taková byla veřejnosti předběžně a později v nezměněné podobě jako schválená prezentována. V terénu jiná poloha stromů,1 chybí,2 koruny nad auty. Celkový dojem jiný/horší,prezent.účel nesplněn.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na Vaše dotazy v této věci jsem již odpovídali. Drobné posuny stromů nejsou vadou provedení projektu. Máte-li zájem o podrobnější prohlídku a komentář provedených prací v terénu nebo na úřadě. prosím kontaktujte mě, dohodneme termín osobní schůzky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz

23. 12. 2018
Předmět: Pokácené stromy na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal z jakého důvodu byly pokáceny vzrostlé javory na dětském hřišti na Vysočanech. ( ulice V Lískách a K Přehradě.)
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokácení javorů v blízkosti dětského hřiště bylo povoleno orgánem ochrany přírody a krajiny především z důvodu poškození kořenů, ke kterému došlo při celkové rekonstrukci chodníku a vybudování oplocení v těsné blízkosti kmenů předmětných javorů. Vzhledem k tomu, že se stromy nacházejí v blízkosti herních prvků, kde jsou zvýšené nároky na provozní bezpečnost, bylo přistoupeno k pokácení stromů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 12. 2018
Předmět: Třídění kovových odpadů, hlavně hliníkových plechovek
Dotaz: Dobrý den, jak jsem si přečetl dnes v tisku (https://zpravy.idnes.cz/plech-obaly-hlinik-recyklace-ekologie-plast-pet-zalohovani-plechovky-12y-/domaci.aspx?c=A181210_114107_domaci_onkr), tak by naše město mělo zavést kontejnery i na kovový odpad, myšleno hlavně na hliníkové plechovky. Nemusí to být u všech stanovišť s kontejnery (jako třeba v Moravských Budějovicích nebo jinde), ale aspoň u některých, jako je tomu u nádob na použité oleje nebo elektroodpad. Šlo by to udělat pro větší ekologii?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Krejčí.
V našem městě se kovový odpad může odevzdat na sběrném dvoře a jeden kontejner je na ul. Lučiny.
Na již budovaná supermísta, kde se nachází všechny nádoby na tříděné komodity zvažujeme i zařazení nádoby na kovy.
Uvažujeme zkušebně o menších nádobách, ale také je to vše věcí financí.
s pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 12. 2018
Předmět: Nesvítí světlo u přechodu pro chodce
Dotaz: Na Libušíně už dost dní nesvítí světlo nad přechodem. Před vinotékou U Raků vstupují po tmě tmavé siluety bez reflexních prvků do vozovky jako černoši v tunelu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, nasvícení přechodu nesvítí z důvodu poruchy na celém rozvaděči, poruchu se během svátků nepodařilo zcela odstranit, zatím nám na sídlišti funguje jen jedna fáze, po novém roce budeme pokračovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2018
Předmět: film na slepo pro deti 23.12.2018
Dotaz: "Nevite na co jdete, nic neplatíte, můžete odejít. Kdo zůstane do konce, zaplatí do klobouku částku, na kterou si film sám cení!" Proč nic z toho nebylo den před Vánoci pravdou?? Kdo nechtěl zklamat natěšené děti, musel platit à100,-, hodně lidí znechuceně z kina odešlo. Kino bylo ze 2/3 prázdné, ve foyer kina vysel program kina, kde byl uveden film na slepo, nekde po městě už byl program s Pat&Mat.. Budou divákům vráceny peníze? Proč ani paní Lorencová o změně programu neměla tušení??
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane,
změna byla nahlášena cca od začátku prosince (to je asi 3 týdny před uvedením filmu), byla uveřejněna na našich www a zároveň zahájen předprodej. O změně jsem byla informována. Reagovali jsem na zájem diváků a filmy na slepo jsme operativně a včas obsadili tituly, o které byl velký zájem. Pokud zůstal v kině původní plakát, to je mi líto. Ale na skutečnosti a včasném zveřejnění na sociálních sítích to nic nemění a návštěvník (pokud si koupil vstupenku) věděl, na co jde.

Zdraví Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

15. 12. 2018
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den,nevím jestli to píši správně,ale chtěla bych poděkovat pracovníkovi,kterého jsem tam v minulosti ještě neviděla, kdy jezdím do domova klidného stáří za maminkou ve Žďáře nad Sázavou a setkala jsem se tam s velmi příjemným starším pánem, který tam zřejmě nově pracuje a byl velmi ochotný a milý a hlavně na mě působil dobře svým chováním vůči starým lidem, kteří tam tráví zbytek svého života.Moc za to děkuji vedení domova což je Vaše dobrá a skvělá vizitka mít takový personál.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, velmi mě těší Vaše pěkné hodnocení pracovníků Domu klidného stáří, které jsem předal řediteli Sociálních služeb města a vedoucí domova. Jsem rád, že jste spokojená s přístupem pracovníků.
Přeji Vám vše dobré.

25. 12. 2018
Předmět: ucpaný kanál
Dotaz: Na křižovatce ulic „Okružní“ a „V zahrádkách“ se tvoří velká louže a voda vůbec neodtéká. Asi ucpaný kanál.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prověření stavu a dle potřeby vyčištění vpustí v okolí křižovatky jsme objednali. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 11. 2018
Předmět: Den vzdělávání
Dotaz: Mám dotaz proč jsou v soutěži která má v mottu Vaše město, Vaše práce, Váš život, zúčastněni Novoměšťáci. Kdyby to bylo o okresu, tak dobrý. Jim vůbec nejde o to aby se dozvěděli něco o Žďáře, stejně na něj furt nadávají. A ještě si budou dělat srandu že jim ty blbí Žďáráci dali peníze na výlet. Přitom to neměli ani pěkný, ta perníková chaloupka, to bylo strašný. Mě se líbil ten projekt 8.B jak je na youtubu. Ti prý nevyhráli ani halíř. Škoda
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane,

tuto akci připravuje 8 významných zaměstnavatelů ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou. Podmínky soutěže a školy, které chtějí oslovit si také stanovují dle vzájemné dohody. Cílem akce je přiblížit studentům pracovní možnosti ve městě s tím, aby se po ukončení studií vrátili zpět do našeho města či regionu a jako své místo pro život a práci si zvolili naše město a okolí. Je opravdu škoda, když nám šikovní a chytří mladí lidé odcházejí do velkých měst, kde zůstávají. Z tohoto důvodu byly, po vzájemné dohodě pořádajících firem, osloveny i základní a střední školy z okolí. Ve žďárských firmách pracuje hodně pracovníků, kteří dojíždějí z nedalekého okolí i Nového Města na Moravě.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu


20. 12. 2018
Předmět: obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, jsme sice malé město, ale minimálně ještě jeden obchodní dům v našem městě schází.Ty stávající jsou plné zákazníků, nemají kde parkovat a byl by využit další obchodní dům a to i z důvodu zaměstnanosti obyvatel nešeho města.Neplánuje město další obchodní dům ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
město není investorem obchodních domů, těmi jsou developeři nebo obchodní řetězce.
V územním plánu jsou vyčleněny plochy pro komerční objekty, takže pokud by měl někdo z investorů zájem může svůj záměr realizovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 12. 2018
Předmět: chodníky
Dotaz: Problém kluzkých chodníků není jen u CHKO. Na Stalingradě je to asi už chronické. Jmenovitě cesta od "lékárny" směrem ke školce na Okružní dolní. Nebylo protaženo a ani nyní není posypáno. Chodí zde matky s dětmi a divím se že ještě nedošlo k úrazu. ...
Kdo to má na starosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato část města je v plánu zimní údržby ve třetím pořadí důležitosti. Dnes ráno (20.12.2018)dle kontroly na místě cca kolem osmé hodiny byl posyp proveden. Údržbu provádí stejná firma jako v minulých letech. Kontroly jsou v kompetenci odboru komunálních služeb.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 12. 2018
Předmět: Slalingrad - led
Dotaz: Přidám se s kritikou zimní údržby. Dnes 20.12.2018 nelze vyjet z Brodské ulice (pod bývalou lékárnou) , Komenského ulice také jeden led. Když bylo rozbředlo neshrnuto, neposypáno. Můžete alespoň provést posyp? A prosím, poznámku, že technika vyjela, ani nepište. Na Stalingradě není nikoho vidět a myslím, že jinde ve Žďáře to není lepší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato část města je v plánu zimní údržby ve třetím pořadí důležitosti. Dnes ráno (20.12.2018) cca kolem osmé hodiny byl posyp proveden na výjezdu na Brodskou i Revoluční ulici.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: ul. Studentská 1702/14
Dotaz: Dobrý den.
Žádám tímto o urychlené ošetření, popř. skácení přerostlé borovice. Pod tíhou sněhu došlo dnes k ulomení dvou větví, které spadly na přilehlý chodník a zaparkované auto. Naštěstí na chodníku v té chvíly nikdo neprocházel. V případě větru hrozí ulomení dalších větví. Stejný problém hrozí i u borovic před vch. Stud. 1706/6 a Stud.1705/8.Sehnuté větve dnes ráno bránily v prohrnutí chodníku podél domu.
Při případné kontrole prosím o mém uvědomění ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o pokácení borovice i některých okolních stromů jsme žádali již v minulém roce, bohužel nebylo nám to povoleno. Stav nejen borovice i nadále budeme sledovat a v případě zhoršení přijmeme potřebné kroky. Děkujeme Vám za upozornění na aktuální problém.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: Nakloněné stromy na Chelčického/Haškova
Dotaz: Dobrý den, nevím, zda už to nemáte v patrnosti, ale u dětského hřiště u pískoviště domu Haškova 1 jsou dva stromy dost nakloněné, jeden přímo za lavičkou u pískoviště a druhý u kolotoče, kde je velký pohyb dětí i rodičů s dětmi. Myslím, že náklon už je dost velký na to, aby při větším větru či zátěži sněhu na někoho nespadly. Když ořezávali zlomené větve okolních stromů, doufali jsme, že tyto stromy taky odstraní. Budete to nějak v brzké době řešit? Může se stát neštěstí!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
při odstraňování ulomených větví byl posouzen i stav nakloněných dřevin. V tuto chvíli nehrozí akutní nebezpečí. Stromy i nadále budeme sledovat a v případě zhoršení jejich zdravotního stavu budeme toto aktivně řešit.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 12. 2018
Předmět: osvětlení vánočního stromu, ul. Vnitřní u obchodu
Dotaz: Dobrý den,
po sněžení v tomto týdnu svítí pouze jedna polovina stromu na Vnitřní ul. u obchodu Coop
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o problému víme, do konce týdne se na opravu dostaneme, ale se vší pravděpodobností není na vině sníh či celkově klimatické podmínky, ale ptáci, kteří intenzivně rozklovávají spojovací kabely.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: veřejné bruslení
Dotaz: Děkuji, že bylo možné bruslit o podzimních prázdninách. Chci upozornit na partičku 6 mladých lidí, kteří se zde mezi lidmi i učícími dětmi honili a křičeli. Dva z těchto lidí jsou přímo pomocníci zimního stadionu a místo ,aby zajistili bezpečné bruslení jsou hrozbou pro ostatní. Při tak vysoké rychlosti a kličkování mezi lidmi se může stát vážný úraz. Mladík Miloš (jak ho ostatní oslovovali) , zde lítá takto léta, téměř každé bruslení. Prosím o nápravu, je to strach pustit děti na led. Děkuji..
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět, předáme jej vedení příspěvkové organizace SPORTIS, který bruslení pro veřejnost provozuje. Věřím, že se toto chování již nebude opakovat.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

29. 10. 2018
Předmět: Poplatky za nafukovací halu členy tenisového oddílu
Dotaz: Dobrý den,
s blížícím se termínem postavení nafukovací haly na tenisových kurtech se ke mně dostala informace, že by členové tenisového oddílu mladší 19 let měli za 1 tréninkovou hodinu v hale platit 200,-. Je prosím tato informace pravdivá?
V "Podmínkách užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou" je ale uvedeno, že Město Žďár n.S. bude v této věkové kategorii poskytovat dotaci na úhradu nájmů za užívání sportovišť v ZR oddíly a kluby se sídlem v ZR ve výši 100% a u dospělých ve výši 50%. Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
tenisová nafukovací hala byla otevřena pro veřejnost dne 3.12.2018. Zřizovatel rozhodl tak, že v rámci zkušebního provozu (do 19.4.2018) budou pro členy tenisového oddílu vyhrazeny všední dny pondělí až pátek od 14.00 do 18.00 hodin (oba tenisové kurty) a úhrada bude probíhat v souladu se schválenými Podmínkami pro provozování sportovišť ve Žďáru nad Sázavou. Během roku 2019 se budou připravovat nové podmínky pro provozování sportovišť.

S pozdravem
MVDr. Vladimír Kovařík

16. 12. 2018
Předmět: Nedodržení projektové dokumentace - osazovací plán - reakce na odpověď
Dotaz: Dobrý den, děkuji za reakci, ale nedostala jsem odpověď na otázku, z jakého konkrétního důvodu nebyla v terénu v 6. lokalitě (sídliště Neumannova, výsadba u hřiště na ul. Vančurova) dodržena výsadba podle předem schválené projektové dokumentace, která rozsah inženýrských sítí obsahovala, jako taková byla veřejnosti předběžně a později v nezměněné podobě jako schválená prezentována. V terénu jiná poloha stromů, 1 chybí, 2 kuruny nad auty. Celkový dojem jiný/horší, prezentovaný účel nesplněn.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za Váš názor, odpověď na obdobný dotaz již byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7412
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2018
Předmět: Bylo napraveno minimum chyb z jízdních řádů MHD z ledna 2018
Dotaz: Koukal jsem na nové jízdní řády MHD od ledna 2019. Linky 2 a 5 se pořád zbytečně duplují jízdou přes náměstí, u linky 4 se vrátily zpět pouhé 3 spoje, linka 5 zůstala bez změny místo doporučovaného přesunutí některých autobusů na linku 6, u linky 6 se přidala jedna dvojice autobusů o víkendech, spojení na průmyslovou zónu se nezměnilo. Kdy bude další jednání pracovní skupiny MHD k jízdním řádům? A aby se dalo autobusů přidat víc, tak by šlo použít 1,5 milionu na rok na dopravu do rozpočtu kraje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za Váš názor. Další radikální změny v MHD v současnosti nejsou v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 12. 2018
Předmět: odstavená vozidla - Brodská
Dotaz: Po měsíci a půl se opět ptám jak to vypadá s vozidly: SPZ -3J9419-5J31887-3J60076 odstavená na Brodské 1911-1915? Auta na pohled jeví známky vraku. A také prosím, co znamená poznámka "dle možností a volné kapacity budou řešena" od úředníka MÚ (Vaše odpověď z 31.10.2018)?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, uvedená vozidla dle současné legislativy nelze považovat za vrak, mohli bychom se dopustit nepovoleného zásahu do soukromého vlastnictví. Vozidla jsou zdokumentována a zvažujeme/připravujeme i jiné možnosti jak věc vyřešit než jako vraky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 12. 2018
Předmět: sníh
Dotaz: Dobrý den, je 19.12.2018, více než týden nesněžilo a na Uhlířské ulici je stále neodklizený sníh. To zkoušíte naše řidičské umění a odolnost vozidel?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ul. Uhlířská je zařazena do 2. pořadí důležitosti plánu zimní údržby, kde se nepoužívá chemický posyp, proto tam nějaká vrstva sněhu vždy zůstane. Shrnování sněhu probíhalo 12.12. a následně posyp inertním materiálem. Stav se samozřejmě průběžně mění, ale v tuto chvíli je vozovka sjízdná.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 12. 2018
Předmět: Údžba chodníků
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jak dlouho se ještě bude zhoršovat údržba chodníků ve Žďáře. Je to rok od roku horší !!! Chumelilo téměř před týdnem a doposud je spousta chodníků neupravená. U CHKO se téměř nedá chodit ! Co kdyby pár úředníků odložilo auta a šlo se projít po chodnících ??
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

U CHKO dnes nebyly shledány závady ve schůdnosti. Děkujeme však za každý konkrétní poznatek, který lze sdělit mimo pracovní dobu i přes služebnu MP.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 12. 2018
Předmět: výsadba nových stromů v plánované trase obchvatu města - podruhé
Dotaz: Opakuji dotaz, co jsem zkraje prosince dal a nemám odpověď.
Dobrý den, proč byly vysazeny nové stromy v plánované trase obchvatu města, konkrétně od kruhového objezdu u Kauflandu směrem podél chodníku k fabrice ŽĎAS? To město nemá jiné pozemky, kde se dají nové stromy vysázet? Až se bude za X let stavět další úsek obchvatu od Jihlavské po Brodskou, tak se budou vzrostlé stromy zase kácet? Nevidím v tom logiku. A vlastně ani ekonomiku kvůli ceně při zakoupení nových stromů. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
v této lokalitě bylo nutné obnovit kromě jiného výsadbu podél komunikace ke Žďasu. Nebylo by vhodné a účelné pouze zde stromy vykácet bez náhrady a ponechat zde na mnoho let takto otevřenou plochu. Jedná se o území, které je sice plánováno pro obchvat, nicméně do doby jeho realizace bylo vyhodnoceno jako potřebné zde provést i výsadbu. Návrh byl proveden odborníkem, a to i s ohledem na budoucí plány města v této lokalitě. Děkujeme Vám za Váš zájem o Vaše blízké okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 12. 2018
Předmět: nesjízdná křižovatka Pukryňova - Bezručova
Dotaz: Prosím, udělejte něco s přivaděčem na ulici Bezručova, co vede od ulice Purkyňova a současně od OC Kinský. Jde o křižovatku vedle zastávky Bezručova-u pily. Je tam uježděný sníh a protože to je do kopce, tak tam auta prokluzují. Včera okolo páté odpoledne tam za sebou marně túrovali motory řidiči čtyř osobáků za sebou, vždy postupně ten poslední musel couvat, aby se rozjel. Jakmile nejde vyjet na ulici Bezručova bez dání přednosti, tak musí auta couvat zpět pod kopec, aby se rozjela. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Dobrý den,
posyp výjezdu byl proveden. Děkujeme za konkrétní poznatek.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 12. 2018
Předmět: výsadba nových stromů v plánované trase obchvatu města
Dotaz: Dobrý den, proč byly vysazeny nové stromy v plánované trase obchvatu města, konkrétně od kruhového objezdu u Kauflandu směrem podél chodníku k fabrice ŽĎAS? To město nemá jiné pozemky, kde se dají nové stromy vysázet? Až se bude za X let stavět další úsek obchvatu od Jihlavské po Brodskou, tak se budou vzrostlé stromy zase kácet? Nevidím v tom logiku. A vlastně ani ekonomiku kvůli ceně při zakoupení nových stromů. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
v této lokalitě bylo nutné obnovit kromě jiného výsadbu podél komunikace ke Žďasu. Nebylo by vhodné a účelné pouze zde stromy vykácet bez náhrady a ponechat zde na mnoho let takto otevřenou plochu. Jedná se o území, které je sice plánováno pro obchvat, nicméně do doby jeho realizace bylo vyhodnoceno jako potřebné zde provést i výsadbu. Návrh byl proveden odborníkem, a to i s ohledem na budoucí plány města v této lokalitě. Děkujeme Vám za Váš zájem o Vaše blízké okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: velká kritika
Dotaz: Dnes ráno 12.12.2018 nebylo nikde prohrnuto, velká kritika. Dříve za starých časů třeba jezdili prohrnovat už kolem 05:00 hodin bylo vše prohrnuto. V současnosti nikoliv ! ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
12.12. jezdila vozidla již od 0 ,00 hod v noci. Nikdy není možno mít všechny komunikace ve městě ošetřeny naráz, proto jsou stanoveny lhůty podle pořadí důležitosti.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 12. 2018
Předmět: Chodníky
Dotaz: Dobrý den, prosím o prohrnutí chodníku na ulici Dvorská, všichni musí chodit po silnici, což není pro děti bezpečné. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky musely být dočištěny čelním nakladačem. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 12. 2018
Předmět: Námět na projekt "Bílých cest"
Dotaz: Dávám ke zvážení, zda v zimě nevytvořit síť komunikací, které by se záměrně neudržovaly - příp. jen protahovaly, ale nesolily ani nesypaly. Jednak by se ušetřilo za zimní údržbu a o to rychleji by mohly být ošetřeny ostatní komunikace. Ale zejména by se usnadnil pohyb po městě lyžařům a rodičům s dětmi na sáních a podobných klouzadlech. Ideální by bylo, aby síť pokrývala školky a školy a nástupní místa lyžařských stop. Vše samozřejmě po patřičném veřejném projednání a informování.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Tichý,
děkujeme za námět, předám jej odborníkům z komunálních služeb. Samozřejmě je nezbytné zvážit nejen pozitiva, ale také veškerá rizika, jako je především ochrana zdraví všech osob pohybujících se na daných komunikacích.
Ještě jednou děkuji za námět a přeji Vám krásné svátky.
Jan Prokop

26. 11. 2018
Předmět: badminton
Dotaz: Dobrý den, škoda, že v našem městě není možnost si zahrát badminton. Nejbližší přílěžitost je ve Velkém Meziřčí, což není zrovna kousek. Bylo by dobré, kdyby naše město nějakou takovou tělocvičnu mělo. Prosím o zvážení, zda by někde nebyla možnost ji vybudovat ( Active, Sportis.....). Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Vítková,

Váš námět předám k posouzení situace a případnému řešení Komisi pro sport a volný čas, která by k Vašemu námětu mohla navrhnout možné řešení.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sport

19. 11. 2018
Předmět: Školky a spádovost
Dotaz: Dobrý den,budeme se do Žďáru stěhovat,od září bych chtěla dát syna do školky a zjistila jsem,že ve Žďáře neexistuje spádovat do se týká školek.Jaktože ne,když je spádovost ve školách?to znamená,že budu muset syna vodit i třeba na druhou stranu Žďáru do školky a staršího syna do spádové školy?(4.ZŠ a školka třeba na nádraží? To není přece možné
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Dospělová,
ve Žďáře nad Sázavou máme jen jednu příspěvkovou organizaci MŠ, proto není stanovena spádovost. Základní školy jsou ve městě celkem 4, proto zde spádovost stanovena být musí. Doporučuji Vám obrátit se na p. ředitelku PO MŠ a osobně se s ní domluvit. Zápisy do PO MŠ probíhají v jarních měsících, většinou začátkem května daného roku. Ve většině případů se daří rodičům vyhovět a zohlednit jak jejich trvalé bydliště i dané podmínky rodiny. Kontakty najdete na stránkách PO MŠ: www.mszdar.cz

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

13. 12. 2018
Předmět: Úprava lyžařských stop - poděkování
Dotaz: Dobrý den. Rád bych touto cestou poděkoval za rychlou údržbu lyžařských stop v okolí Žďáru ihned s první sněhovou nadílkou. Poslední zimy ukazují, že podmínka netrvá dlouho, každý den se počítá a právě ve Žďáře jsou si toho vědomi, za což patří velký dík. Vysoký počet lyžařů ve stopě včera ukázal, že lidé toho s vděčností neváhají obratem využít - k tomu také napomáhají aktuální informace na webu skizdarsko.cz které se tak rychle dostanou mezi lyžaře. Díky za to a hezkou zimu! S pozdravem Kilian
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Kilian,
děkujeme za Vaši reakci, předám ji řediteli PO SPORTIS, která údržbu lyžařských tratí zajišťuje.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu.

13. 12. 2018
Předmět: Semafory na náměstí
Dotaz: Dobrý den, proč vždy na zimu vypínáte semafory na přechodech na náměstí? Když fungují, tak auto musí zastavit jen jednou, ale teď musí zastavovat několikrát a rozjíždět se v zimě do kopce je někdy problém. Navíc lidé se pořádně nepodívají a vstupují na přechod před přijíždějící auto, které i když jede 30km/h, tak nemusí bezpečně zastavit. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, semafory se vypínají v zimním období, a to především v době vytrvalejšího sněžení, na žádost dopravního inspektorátu Policie ČR z důvodu snadnějšího pohybu především těžších vozidel na ještě neošetřeném povrchu komunikace.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a žďárská MHD
Dotaz: Dobrý den,
když v minulém období se měnila žďárská MHD, tak se prý nenavyšovaly kilometry pro autobusy, protože byla snaha nepřidat peníze z rozpočtu na MHD.
Teď čtu, že se možná dá 1,5 milionu ročně na něco, co nemá vyhovující jízdní řády a o čem nejsou pořádné informace.
Píšete o článku ve Zpravodaji, ten si rád přečtu.
Neuvažujete o tom, že se v rámci nějaké ankety občanů zeptáte na Veřejnou dopravu Vysočiny, až dostanete dost informací?
Když to bude tak včas, aby to mělo smysl se ještě ptát?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
integrovaný dopravní systém kraje připravuje kraj, je proto nanejvýš vhodné se s případnými připomínkami obracet přímo na krajský úřad, který dle nám podaných informací chystá informační kampaň k veřejné dopravě na podzim roku 2019. Město se nepřipravuje "dát 1,5 milionu ročně na něco, co nemá vyhovující jízdní řády a o čem nejsou pořádné informace". Jakékoliv rozhodnutí s dopadem na rozpočet města je v kompetenci zastupitelstva města a bude zajisté velmi odpovědně zváženo.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Zimní údržba je zanedbaná. Lidé bděte, vezmete si lopaty a vlastní silou jděte...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přes veškerou snahu není možno mít všechny komunikace ve městě ošetřeny naráz, proto jsou stanoveny lhůty dle pořadí důležitosti. Občanům, kteří se podíleli na údržbě chodníků patří poděkování.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 12. 2018
Předmět: Katastrofální stav chodníků - stížnost
Dotaz: Ukazuje se, že město neumí reagovat na vzniklou klimatickou situaci, jako dnes ráno 7.12.2018,kdy chodníky byly samý led a posyp nikde. Až u jednoho přechodu jsem viděl dva romy s kárkou, kteří lopatkou sypali asi sůl u jednoho přechodu, ale to bylo jako když cukruje cukroví, hrozný pohled na ně.Smysl a účel jejich práce je hodně diskutabilní, jinak nikde posypané chodníky.To je tak na žaloby,když budou občané padat na chodnících a způsobí si zranění.Hrozný stav rámci komunálních služeb !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sypače 7.12. vyjely všechny. Tam, kde byl použit chemický posyp, nebyl jeho účinek bohužel dostatečně rychlý tak, aby povrchy některých komunikací v ranních hodinách ještě neklouzaly.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 12. 2018
Předmět: Nová zastávka Jamská
Dotaz: Dobrý den,
prosím o info, od kdy bude nová zastávka v provozu.
A dále, nahradí stávající zastávku Jamská 1? Bude na ní stavět pouze MHD, pouze linková doprava, nebo vše co jede kolem?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, autobusové zastávky Jamská budou obsluhovány od 1. 1. 2019 a to pouze linkovými spoji, které doposud jezdí na výjimku od krajského úřadu přes průmyslovou zónu Jamská. Tyto změny jsou nyní promítnuté v nových licencích na jednotlivé linky a dle toho jsou nyní tvořeny jízdní řády.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 12. 2018
Předmět: placení poplatků
Dotaz: Jak často se kontroluje, zda mají občané zaplacené poplatky např. za psa, popelnice a pod.? Jak dlouhá je promlčecí lhůta nebo, co se stane, když někdo nezaplatí? Do kdy může být požadováno dodatečné zaplacení a od kdy začíná běžet penále?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Rosecká,
druh místního poplatku je stanoven zákonem (565/1990 Sb.) a při jeho správě se postupuje podle daňového řádu (280/2009 Sb.).
Úhrada poplatku se kontroluje průběžně. Poplatek musí být vyměřen do 3 let od jeho splatnosti, která je stanovena příslušnou obecně závaznou vyhláškou. Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení poplatku (daně), která činí 6 let ode dne splatnosti, popř. náhradního dne splatnosti stanoveného platebním výměrem. Lhůta může být přerušena zákonnými podmínkami, ale končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku.
K místnímu poplatku je penále vyloučeno zákonem, je však možné navýšení neuhrazeného poplatku nebo jeho části až na trojnásobek. Na neuhrazené poplatky průběžně poplatníky upozorňujeme (složenky, upomínky, platební výměr). V případě neuhrazení jsou vymáhány prostřednictvím městského úřadu nebo exekutorského úřadu.

S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

8. 12. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a nevyhovující jízdní řády pro město
Dotaz: Dobrý den, dovolím si taky zareagovat. Na webu města jsem si pozorně přečetl lednový dopis tehdejšího starosty pana Navrátila s připomínkami města k jízdním řádům. Všechny připomínky jsou závažné, hlavně ty k autobusům linek 200 a 202. Chápu, že se to městu nelíbí. Proč se město ale neozvalo v roce 2017 nebo dříve? Jak tady někdo psal, tak chtít po městě za takové nevyhovující jízdní řády ještě peníze do krajského rozpočtu je nepředstavitelné. A nedáte ten článek do Zpravodaje, jak někdo psal?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město vždy připomínkovalo jemu dostupné jízdní řády, nicméně mnoha jeho připomínkám kraj nevyhověl. Zástupci krajského úřadu přislíbili informovat občany města Žďáru o připravovaném IDS Vysočiny i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, předpokládáme v prvním kvartále roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 12. 2018
Předmět: Zeleň
Dotaz: Je dobré, že sázíte nové stromy,ale je nutno také vysázet potřebnou zeleň v průmyslové zóně, ať to tam nevypadá, jako v současnosti, jenom škaredé tovární krabice bez okolní zeleně, která je tam nutná ! Plánujete to ? Také je nutná výsadba alespoň nízkých keřů a stromů kolem Zelené hory ty holiny po vykácení jsou tam doslova hnusné.Zelené nízkorostoucí keře by tam byly pěkné ! Plánujete to ? Něco pozitivního pro budoucí generaci je nutné !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti je prioritou údržby dřevin především revitalizace vybraných stávajících jedinců i vybraných lokalit, které je nutné s ohledem na perspektivu, aktuální zdravotní stav apod. dřevin nahradit nebo ošetřit především proto, aby nedocházelo ke škodám a nehrozila škoda na zdraví a majetku občanům města a jeho návštěvníkům. Dalším krokem zajisté bude i další rozvoj zeleně ať již z estetických nebo klimatických potřeb, v návaznosti na investiční akce ... Tyto kroky jsou a budou připravovány a realizovány kromě jiného i dle schválené výše rozpočtu města pro daný účel v budoucích letech.
Děkujeme Vám za zájem o své okolí a za náměty.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 12. 2018
Předmět: Povinný příspěvek pro Veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Vážení, můžete prosím doplnit tu komunikaci mezi městem a krajem na internetových stránkách města, konkrétně na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina? Když píšete, že s městem se kraj o Veřejné dopravě Vysočiny nebaví, nikdo neví, co bude znamenat uvažované zapojení MHD do tohoto, tak prosím o velkou opatrnost a obezřetnost v této věci. Aby se pak město neupsalo do něčeho, co ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město a kraj ve věci IDS Vysočiny komunikují, nicméně kraj městu v mnoha jeho připomínkách nevyhověl. Některé dopady zavedení nového IDS kraje dnes na základě dostupných a známých informací lze jen těžko předpovídat. Odpovědné osoby budou zajisté k tomuto tématu přistupovat uvážlivě a zodpovědně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 12. 2018
Předmět: Plakát na zastávce Libická
Dotaz: V rámečku na autobusové zastávce Libická je neaktuální plakát na léto ve Žďáře 2018.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Tichý,
děkujeme Vám za upozornění. V nejbližších dnech plakát odstraníme.

S pozdravem
Hana Vykoukalová
marketingový referent

7. 12. 2018
Předmět: kruhový objezd Wonkova
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit u kruhového objezdu na ulici Wonkova na velký nedostatek, který by mohl mít fatální následky:
Byl jsem svědkem toho, že auto jedoucí po kruhovém objezdu (od zimního stadionu směrem na ulici Vysocká při námraze vyjelo z kruhového objezdu a skončilo na chodníku (mezi ulicemi Vysocká a Studentská). Mezi chodníkem a kruhovým objezdem není žádná vyvýšenina, žádná obruba, která by mohla zabránit případnému neštěstí!!!
Děkuji
František Kudláček
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny má v příštím roce 2019 opravit silnici II/353 ul. Vysocká a město opraví přilehlé chodníky, včetně Vámi zmiňovaného chodníku.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

10. 12. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Vážená paní, Vážený pane, se zájmem jsem se podíval na krajské jízdní řády, co bude kraj měnit. Je to pro mne míň použitelné jak doteď. Nejvíce se mne dotkne to, že už se nebude tak dobře moct přestupovat mezi linkovou dopravou a MHD. A nejvíce komplikací bude na lince z Jihlavy do Bystřice n/P přes Žďár. Připomínkovali jste na kraj tyto věci a jak vám kraj na to odpověděl? Budou mít cestující ještě možnost se k tomu vyjádřit, nebo už je to rozhodnuto bez zpětné vazby od cestujících? Děkuji moc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město připomínkovalo kraji jízdní řády připravované VDV. Obdobnou možnost měli i občané nebo podniky. V současnosti KrÚ považuje návrhy jízdních řádů IDS Vysočiny za v podstatě uzavřené a počítá s dalšími úpravami především dle skutečností, které vyplynou z ostrého provozu po spuštění systému. Kraj v rámci přípravy IDS Vysočiny zohledňoval nejen potřeby města Žďáru, ale i své a ostatních obcí a měst kraje, mnohým požadavkům města Žďáru bohužel ani po opakované žádosti o změnu nevyhověl. Předpokládáme, že město i cestující se znovu budou moci vyjádřit právě po zahájení provozu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 12. 2018
Předmět: Zvláštní užívání komunikace II - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre. Kolik oznámení přestupků dle § 73 ZOP (z. 250/2016) nebo § 42 SŘ (500/2004) bylo doposud učiněno? Dále jaká oprávněná osoba za MěÚ Žďár nad Sázavou o zvláštním užívání komunikace rozhodla? Kdo byl označen jako osoba pořadatelské služby? Kolik podobných "akcí" ještě proběhne v roce 2018? Díky za info.
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravním inspektorátem Policie ČR Žďár nad Sázavou v rámci dohledu na BESIP během akce „Uctění památky Paula Walkera“ – sraz tuningových vozidel s vyjížďkou“ resp. vyjížďky povolené jako zvláštní užívání komunikace nebyl řešen ani oznámen přestupek.
O povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy za MěÚ rozhodla oprávněná úřední osoba Ing. Luboš Koubek.
K dotazu týkajícího se osob pořadatelské služby odkazuji na neveřejnost správního řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Doposud jsme žádnou další žádost ve věci podobné „akce“ konané v roce 2018 neobdrželi.


Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

9. 12. 2018
Předmět: Nekompetentní tajemník-reakce
Dotaz: Reaguji na pisatele o nekompetentním tajemníkovi.Podle mého názoru kompetentní je a doufám,že se pan Zlesák,protože má výhrady k práci současného tajemníka přihlásí do výběrového řízení,stejně jako mnoho dalších,aby ukázal jak se práce tajemníka dělá.Lze vyjádření pana Zlesáka považovat za pomluvu?Kdyby byl současný tajemník tak špatný jak se tvrdí,tak by se nedostal do zastupitelstva a nezískal by tolik hlasů,křesel,nad tím by se koalice měla zamyslet.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den paní Dítětová,
děkujeme za Vaši reakci a za to, že se zajímáte o město Žďár nad Sázavou.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

23. 11. 2018
Předmět: Postřeh
Dotaz: Pane Fukso,zastávky na Jamské firma Stako realizuje zvláštním způsobem,ale to je její věc, jen jsem si všimnul, že hlínu mají rozhrnutou technikou,ale mezi obrubníky stále není hlína pečlivě uhrabaná, na toto by si již firmy měli zvyknout, že i drobné stavby tohoto typu jako např.zastávka by měla být pečlivě a kvaltně předána se vším všudy a předpokládám se zaskleným přístřeškem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vaňku,
děkujeme za postřeh. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou terénní práce dokončeny na jaře 2019.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 11. 2018
Předmět: Stalingrad
Dotaz: Plánujete na Stalingradě zlepšení obchodních sití ? Převážná většina obyvatel jezdí nebo chodí nakupovat do vzdálené Peny, Kauflandu Hypernovy.Kdysi bylo na Staalingradě vše, dnes je to skomírající lokalita, ani tam nejste schopni zařídit bankomat např.u pošty.Byl by tam dobrý v blízkosti obchodní dům se vším všudy.začíná to být mrtvá lokalita.Neplánujete na Klafaru obchodní dům ? Proč nebylo realizováno Tesco, když mělo zájem vstoupit do našeho města ?Navíc další obchodní dům v ZR by byl dobrý!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kukačko,
plochy pro komerční využití (velkokapacitní obchodní domy) jsou dány územním plánem města. Jedna je navržena i v lokalitě Klafar. Výstavba obchodních domů ale záleží na zájmu obchodních řetězců jako investorů těchto objektů a kupní síle obyvatel.
Na otázku proč Tesko nerealizovalo svůj záměr, Vám mohou odpovědět pouze zástupci Teska.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP7. 12. 2018
Předmět: kruhový objezd Wonkova II
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit u kruhového objezdu na ulici Wonkova na velký nedostatek:
Nejvíce lidí, kteří poblíž kruhového objezdu přechází silnici, přichází z ulice Vysocká, tedy z jediné strany u kruhového objezdu, kde není žádný přechod pro chodce. Nemyslím si, že to má logiku udělat přechody pouze tam, kde téměř nikdo nechodí. Ráno, při cestě do školy stojí téměř na každém přechodu „pomocník“, ale v těchto místech není ani přechod a přechází tam velké množství dětí!!!

F.Kudláček
Odpověď (odbor dopravy):
Navržené řešení reaguje na stávající pohyb chodců ve směru Studentská x Wonkova, kde jsou i zastávky MHD. Na křižovatce ulic Wonkova a Vysocká nebyl přechod pro chodce v minulosti umístěn a nebyl ani nově požadován. Přechodová místa jsou navržena tak, aby umožňovala přechod, co největšího množství chodců a také s ohledem na zachování plynulosti dopravy. Chodec přicházející ke křižovatce po pravé straně ulici Vysocká, který nepřešel u mateřské školky může využít přechodová místa na ulici Wonkova a podle směru své chůze i Studentská.
Děkujeme za váš postřeh, v rámci zkušebního provozu se zaměříme také na pohyb chodců a před stabilizací křižovatky vyhodnotíme celkové závěry.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 12. 2018
Předmět: porucha veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den, v prvním dvoře na Libučíně nesvítí jednal lampa pouličního osvětlení, při příjezdu do dvora rovně je to hned druhá lámpa vzadu,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za poznatek, opravu zajistím.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2018
Předmět: opatření na ochranu města vuči nekompetentnímu tajemníkovi
Dotaz: Vážená paní doktorko,
Obracím se na Vás jakožto na právníka města v návaznosti na článek zastupitele Zlesáka v současném čísle NŽR. Jelikož mám právní vědomí, tak s jeho názory ohledně tajemníka potažmo zastupitele lze jen souhlasit. Podnikl však MěÚ jakékoliv opatření, aby takto nekompetentní člověk v této pozici nemohl do svého odchodu napáchat další škody svým jednáním?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Baláži,
v souladu s ustanovením § 110, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

6. 12. 2018
Předmět: Ad: Povinný příspěvek měst a obcí do Veřejné dopravy Vysočiny
Dotaz: Taky zareaguji. Nějak nerozumím tomu, proč vůbec město ještě zvažuje příspěvky do krajského rozpočtu nebo dokonce zapojení MHD do Veřejné dopravy Vysočiny, když i po připomínkách trvá mnoho problémů v jízdních řádech, kraj není ochoten sdělit informaci o podmínkách a nárocích na město při zapojení a podobně. Věřím, že zastupitelé jako správní hospodáři s penězi města se nenechají ze strany kraje dohnat do kouta a toto neschválí. Nebylo by na místě dát do Zpravodaje pro občany o tomto informaci?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město prozatím nezvažuje příspěvky na VDV ani zapojení MHD do VDV - nejsou k tomu dostatečné podklady.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 11. 2018
Předmět: MHD spojení na průmyslovou zónu
Dotaz: Dobrý den,
prosím o promyšlení pracovní skupinou MHD, zda by nebylo možní zavést spojení na průmyslovou zónu nejen na 6 a 14 hodinu na směny, ale i na 7, případně 8. Hodně lidí chodí do práce na tento čas. Spojení by bylo vhodné z nejobydlenějších částí města. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za námět, jiný obdobný požadavek jsme doposud neobdrželi a tedy ani neřešili. Spoj na 7. hodinu do zóny jede ze ZR 2, 4 a 5. Váš aktuální podnět evidujeme, v dalších kolech připomínek a případných příprav změn ho předložíme k posouzení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 11. 2018
Předmět: Nedodržení projektové dokumentace - osazovací plán
Dotaz: Dobrý den, na "Neumannova - sídliště" nebyl evidentně dodržen osazovací plán podle projektové dokumentace. Stromy Sorbus torminalis 7 ks vedle vedle chodníku do kopce z ulice Vančurova směrem k budově datového centra Satt/učňovského střediska nejsou osazeny dle původního záměru. Původní vykolíkování bylo v pořádku. Opakované vykolíkování a osazení nesouhlasí s projektem. Stromy vlevo jsou daleko od sebe a nedodržují původně projektovaný tvar skupiny. Požadujeme zachovat původní rozmístění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
výsadba stromů (jeřábů) ve Vámi uvedené lokalitě, jak byla provedena, byla předem konzultována s panem projektantem a současně s technickým dozorem, který výsadbu takto schválil. Výsadba musela být přizpůsobena i technickým sítím, které v blízkosti vysazených stromů vedou. Vysazené stromy takto budou ponechány.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

5. 12. 2018
Předmět: Povinný příspěvek měst a obcí do Veřejné dopravy Vysočiny a nevyhovující jízdní řády
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, přečetl jsem si opakovaný dotaz občana k jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny. Zeptám se na jinou věc. Zjistil jsem, že u Veřejné dopravy Vysočiny bude každé město a obec platit povinný příspěvek do rozpočtu kraje ve výši 70 korun za obyvatele a rok, což u Žďáru je skoro 1,5 mega. Píšete, že mnohé připomínky města k jízdním řádům nebyly akceptovány. To bude město platit za něco, co mu nevyhovuje? Nebylo by lepší dát ty peníze do MHD, aby jezdila víc? MHD je našeho města!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jak píšete, krajské zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) na občana ve výši 70 Kč/rok. Toto však musí být potvrzeno dohodami/smlouvami s konkrétními obcemi/městy, které mají právo takový návrh přijmout nebo nepřijmout. Městu Žďár doposud konkrétní návrh takovéto smlouvy nebyl předložen a nebylo s ním v této věci konkrétně jednáno, nebyl mu předložen ani žádný konkrétní návrh ohledně plné nebo částečné integrace MHD města do systému VDV. Modelem obdobného vztahu by mohla být již krajským zastupitelstvem schválená smlouva s Jihlavou, kdy město bude hradit poplatek 70 Kč/občana za VDV, proti tomu městu Jihlava bude hrazen poplatek za každého přivezeného a odvezeného cestujícího do Jihlavy prostřednictvím VDV, který tak může využít MHD města.
V současnosti, bez konkrétních podmínek, tedy nelze korektně posoudit, zda a nakolik bude případné zapojení do krajského systému pro město Žďár nejen dopravně, ale i finančně výhodné či nevýhodné.
Pro příští rok městský rozpočet nepočítá s poplatkem na VDV, která by měla být na železnici spuštěna na konci roku 2019, na autobusových linkách pak velmi pravděpodobně později.
Jakékoliv rozhodnutí s dopadem na rozpočet města pak je v kompetenci zastupitelstva města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


3. 12. 2018
Předmět: chodníky 3.12. 2018
Dotaz: Mám dotaz, zda je možno v nejbližším termínu, tj.dle předpovědi počasí z 5.12. na 6.12., lépe připravit chodníky.Dnes Žďár připraven nebyl, a skutečně to není jen můj názor.Dokonce ani na stěžejních místech, např. u polikliniky. V 11 hod. jsem šla přes náměstí kolem radnice a budovy ČSOB - lidé zde hledali různé "obchvaty" pro bezpečné přejití těchto míst.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud se nebude opakovat tzv. ledovka, určitě bude situace ve schůdnosti i sjízdnosti lepší. V opačném případě by situace byla pravděpodobně obdobná, protože přes noc jezdila všechna vozidla, která jsou na posyp k dispozici.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 12. 2018
Předmět: ulomené větve
Dotaz: Dobrý den.
Na urnovém hřbitově v Horní ulici jsou ulomené větve túje. Žádám o jejich odstranění. I když neschvaluji kácení stromů, tato túje není zdravá a její pokácení by nebylo od věci.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za informaci, větve budou odstraněny neprodleně. Předmětná túje měla být pokácena již v předjaří, ale to se bohužel nestihlo, provedeme v této době vegetačního klidu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 12. 2018
Předmět: Pouliční světla + údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ulici Bezručova, Žďár n.S.2 a zajímalo by mě, proč neustále nesvítí pouliční světla na našem úseku a u stadionu už svítí. Je to nepříjemné, když nevidím, kam na cestě šlapu a také se bojím. Od včera nešly světla a ráno opět ne a díky tomu jsem nevěděla kam šlapu a na ledovce jsem na chodníku spadla. A tím jsem chtěla ještě upozornit na údržbu chodníku, po frekventovaný silnici chodit nemohu. Moc děkuji za odpověď. Zdeňka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, důvod proč v noci nesvítilo veřejné osvětlení na ul. Bezručova a u stadionu svítilo je v tom, že každý úsek je napájen z jiného rozvaděče a právě na tom Vašem byla porucha, kterou se nám, bohužel, nepodařilo v noci opravit. Nyní by to již mělo být v pořádku. O tom, že by veřejné osvětlení ve Vaší lokalitě nesvítilo často nemám informace, ale pokud toto zjistíte, stačí zavolat na městskou policii a oni mně dají vědět. Pokud tato informace ke mně dorazí do 22.30 hod., ještě v noci správce vyjíždí. O