Odpověď jednotlivá

16. 6. 2019
Předmět: mlátové chodníky
Dotaz: Mlátové chodníky u Ivana a dále pokračující směrem k mateřské školce Sluníčko jsou doslova vymleté od prutkých lijáků.Tyto Vámi stále propagované chodníky jsou naprosto nevhodné.Jediná jejich východa je, že jsou méně nákladné, jiný žádný užitečný efekt nemají !! V ostatních částech je to obdobné ! Oprava je nutná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 6. 2019
Předmět: úklid po bouřce
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné co nejdříve uklidit a srovnat mlatové cesty v parku "U Ivana". Po bouřkách jsou cesty zcela vymleté a chůzi nezpůsobilé. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 6. 2019
Předmět: Vytékající fekálie do rybníka
Dotaz: Dobrý den, na přítoku do Gottlerova rybníka (vyústění kanálu pod chodníkem mezi ulicemi Pelikánova - Neumanova) jsou po dešti na trávníku vyplaveny toaletní papíry a přítok zapáchá, což svědčí o tom, že je na tento přítok někde napojena splašková kanalizace. Myslím, že v dnešní době není přípustné odvádět fekální odpady do rybníka.
Prosím o prošetření a zjednání nápravy.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Do přítoku Gottlerova rybníka je vyústěna odlehčovací komora OK16. Při místním šetření 24.06.2019 cca v 13.00 hod. bylo zjištěno, že z odtoku z OK 16 nevytéká téměř žádná voda, voda vytékala pouze z dešťové kanalizace. Přes přepadovou hranu v odlehčovací komoře přepadají vody při větších srážkách, kdy přepadá odpadní voda silně naředěná srážkovými vodami. Správce jednotné kanalizace (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) provede přeměření výšky přepadové hrany. Děkujeme za vaše upozornění.

Ing. Magdaléna Kynclová
odbor životního prostředí

20. 6. 2019
Předmět: parcela 4577
Dotaz: Již před delší dobou jsem dostal odpověď, že majitel má rozšíření parcely 4577 propůjčeno bez možnosti na ní postavit pevnou stavbu, ale zatím vystavěl přístavbu domu a na mé připomínky mi bylo odpovězeno, že nelze předjímat záměry stavebníka. Sám jsem nedávno absolvoval kolečko zaměření pozemku, změnu hranic, změnu určení a změna majitelů - celé to trvalo necelých 14 dnů a okamžitě byla změna zanesena do katastru. Dle mého je jmenovaná přístavba černou stavbou již od počátku a úřad na to NIC.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený sousede,
ve věci Vámi uváděné černé stavby na pozemku p.č. 4577 v k.ú. Město Žďár odkazuji na odpověď ze dne 6.8.2018.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.23. 6. 2019
Předmět: Reklama Domu kultury
Dotaz: Dobrý večer, při návratu z vlaku jsem zahlédl u Domu kulturu naprosto obří a nevkusnou reklamu na thajské masáže. Tato reklama si uzurpuje veřejný prostor, a to do všech směrů (má rozměry několika metrů). Věřím, že Žďár se snaží být lepším městem - a doufám, že se shodneme, že město je lepší bez obřích reklam umístěných ledabyle na trávníku, než s nimi. Mám tedy dva dotazy: 1) je tato reklama umístěna legálně, 2) pokud ano, kdo ji povolil?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
reklama byla povolena a zpoplatněna v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podrobnosti naleznete zde https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

20. 6. 2019
Předmět: Jamská / Klafar směna pozemků
Dotaz: Dobrý den,
v Usn. 261/2019/OP je schválení směny pozemku na Jamské za pozemek na Klafaru III. Cena za 1824m2 na Klafaru je stanovena na 1 063 283 Kč, tzn. 583 Kč/m2. Když však město prodávalo naposledy pozemky na Klafaru, byla cena 2000Kč za metr čtvereční. Proč je u tohoto pozemku cena tak nízká? Proč vůbec město takto směňuje pozemky na Klafaru, když je pozemků ke stavbě rodinných domů nedostatek? Při předposledním prodeji pozemků pro řadové domy stály lidé frontu před úřadem i několik dní.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k této směně pozemku dochází z důvodu, že město potřebovalo získat pozemek v průmyslové zóně Jamská II, jejíž výstavba by měla začít v roce 2020. Stávající vlastníci pozemků, které město nutně potřebuje pro svůj rozvoj, v některých případech již nechtějí pozemky prodávat, nýbrž pouze směňovat. Co se týká ceny, v případě směny není použitá cena tržní, protože i město by muselo nabývat pozemek za tržní cenu. V tomto případě město nabývá pozemek ve výměře 3 253 m2 za cenu ve výši 205,44 Kč/m2 namísto za tržní cenu 1.000 Kč/m2 a pozbývá pozemek ve výměře 1 824 m2 namísto za cenu 2.000 Kč/m2 za cenu 582,94 Kč. Jde o účetní cenu, která byla po dohodě s vlastníkem pozemku navýšena tak, aby rozdíl v hodnotách pozemků stanovených účetní cenou odpovídal rozdílu v hodnotách pozemků tak, jaká by byla stanovena v případě použití tržních cen. K získání pozemků v průmyslových zónách město v letošním roce přistoupí k 7 směnám, z toho ve 4 případech se směny týkají pozemků v lokalitě Klafar.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

19. 6. 2019
Předmět: parkovací místa
Dotaz: Několikrát v minulosti jste již dostala podnět k řešení parkovacích míst na Libušíne podél hlavní silnice,kde jsou nesmyslné travnaté půlkruhové ostrůvky,kde již bylo v minulosti spočítáno, že by se tam vešlo cca.16 parkovacích míst.To, že je nouze o parkovací místa Vás moc asi netrápí,ale toto by určitě pomohlo, řešte to, neodkládejte to stále, nebylo by to finančně náročné, pouze by se ty ostrůvky odstranily,prostor by se doasfaltoval,bylo by tam kolmé parkování.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
odbor rozvoje a ÚP neměl a nemá v seznamu zajišťovaných investic parkování na ulici Libušínská. Pravděpodobně jste komunikoval s odborem komunálních služeb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 6. 2019
Předmět: cyklostezka Stržanov
Dotaz: Kdy bude cyklostezka do Stržanova hotová ? Proč jenom do Stržanova ? To se cyklisté otočí a pojedou zpět do Žďáru ? Co to je za strategii. Neměla by být protažena do Škrdlovic,popř.do Světnova atd.? Toto je zase nějaká polovičatá práce nedotažená do konce, nebo to zase srojí na penězích jako obvykle ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Nováčku,
stezka je součástí 5 staveb, které mají být dokončeny do 31.8.2020. Jednotlivé stavby budou uváděny do provozu postupně, po jejich dokončení. U stezky předpokládáme dokončení na podzim letošního roku.
Nová stezka na Stržanov se propojí na stávající nadregionální cyklotrasy (Posázavská a Santiniho) a řadu místních okruhů směrem na Nové Město n.M., Tři studně, Škrdlovice a Hamry n.S. Význam tohoto propojení možná zatím nevidíte, ale je ohromný, ať už jde o napojení na cyklotrasy nebo o bezpečnost chodců a cyklistů.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 6. 2019
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Pokud ve Žďáře opět seče trávu Zahrada Vysočiny, tak musím konstatovat, že se stav rapidně změnil k lepšímu a to i z důvodu zaměstnanosti našich místních lidí v našem městě a zejména znalostí sekajících ploch a také lepší kvalitu sečení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bezděková,
nyní ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje sečení firma Josefa Řádka z Ostrova nad Oslavou. Děkujeme za pozitivní hodnocení sečení v našem městě, předáme tuto informaci i pracovníkům zajišťující sečení.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 6. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dne 10.5.2019 jsem posílala soukromý dotaz vztahující se k obřadům na Zelené Hoře. Od 1.5.2019 jsem zaměstnancem pohřební služby. Nicméně tento dotaz jsem posílala jako občan. Nechápu tedy, jak je možné, že dnes 13.6. mě velmi nepříjemně atakoval pan Gabriel z firmy Santa G a komunikaci, kterou jsem vedla s Městem Žďár nad Sázavou mi mával před očima. Pokud má Město nějaký důvod mě jako občana napadat, předpokládám, že to udělá prostřednictvím zaměstnanců MÚ. Děkuji za vysvětlení. S pozdravem
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Pryclová,
v tomto případě došlo zřejmě k nedorozumění. Problematika režimu vypravování a konání pohřbů byla připravována se správou hřbitovů s ohledem na všechny nám známé okolní aspekty. Proto správa hřbitovů, pokud to je jen trochu možné, trvá na dodržování stanovených pravidel, která mají předcházet různým nepříjemnostem, které s ohledem na citlivost problematiky nejsou žádoucí. Samozřejmě je v odůvodněných případech možná předem dohodnutá výjimka, to je ale třeba dohodnout v kanceláři na správě pohřebišť a ne po telefonech, kdy může dojít, vzhledem k okolnostem, k nějakým omylům. Pokud byste chtěla vědět další podrobnosti či chtěla vznést připomínky, náměty a pod., tak se obraťte na našeho pracovníka Ing. Miloslava Dvořáka, odbor komunálních služeb.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

16. 6. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Na Farčatech je to zřejmě špatně uděláno, protože před opravenou budovou je doslova laguna vody po deštích, ja tam zřejmě špatně udalaný odpad vody,popř. trativod, kdy voda sahala až k plotu,kde mají skauti budovu.Revitalizace zřejmě nebyla levná a toto se prostě stávat nemůže ! Nutno tento problém odstranit, protože při opakovaných deštích se tam ta voda bude stále tvořit !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
terénní úpravy na Farských humnech a kolem bývalé vodárny nejsou ještě dokončeny. Vsakování bude řešeno.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 6. 2019
Předmět: Keře u chodníku k zastávce Konvent
Dotaz: Dobrý den.
Před časem zde bylo upozornění na keře zasahující do poloviny chodníku. Dostala Výstavba Klafar s.r.o. nějaký termín k jejich úpravě. Dosud se tak nestalo. (á propós, trávu na daném pozemku město seče.)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Majere,
vlastník tohoto pozemku byl upozorněn na stav keřů a je připraven údržbu keřů zajistit v průběhu tohoto roku. Konkrétní termín stanoven nebyl. Sečení tohoto pozemku zajišťuje stejná firma, která seče i městské pozemky. Sečení zajišťuje především z toho důvodu, že vlastník nedisponuje vhodnými stroji na sečení větších ploch. Práce, které jsou prováděny na tomto pozemku jsou však hrazeny majitelem pozemku, nikoliv městem.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 6. 2019
Předmět: Dva suché vysoké smrky na Makovského ulici
Dotaz: 30.3. - podán dotaz na komunální služby
17.4. - 17 dní trvala odpověď kom. služeb, že jsou smrky vedeny v evidenci a že se čeká na povolení od orgánu ochrany přírody ke skácení.
Je to 2 a půl roku, co se jeden z nich v jedné třetině zlomil.
Otázka zní: Proč org. ochr. přírody to trvá dva a půl roku? Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
odbor životního prostředí nevede žádné řízení, týkající se smrků na ulici Makovského. Pokud, jak píšete, se jedná o smrky napadené kůrovcem, postupuje správce zeleně v režimu tzv. oznámení, kdy postačí příslušnému orgánu ochrany přírody (v tomto případě Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Žďárské vrchy) oznámit záměr napadené stromy skácet. Orgán stromy posoudí a pokud se do 15 dní od obdržení oznámení k dané věci nevyjádří, může vlastník stromu přistoupit ke kácení.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí

10. 6. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Je možné, že Váš úřad nevěděl o tom, že z bývalého papírnictví byla herna, kde se stala ta nepříjemná událost pro naše město ? Jak pracují Vaše kontrolní orgány,já myslela, že v našem městě již žádné herny nebudou ! Herny jsou opravdu problémem nejenom pro naše město, ale celkově !! V takovém případě je opravdu nutné neustále kontrolovat obdobné herny v jakoukoliv hodinu. Toto by se stávat do budoucna nemělo.To samé platí o kontrolách v restauracích,tančírnách,kde alkohol teče proudem.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,

problematika výherních automatů, heren a kasin spadá výlučně do působnosti celní správy včetně místního dohledu a odhalovaní protiprávní činnosti v této oblasti. O přesné povaze provozovny, kterou zmiňujete, mají pravděpodobně informaci orgány činné v trestním řízení, já těmito informacemi nedisponuji a nemohu tak věc komentovat.
S pozdravem

Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu.

13. 6. 2019
Předmět: Žďárský běh za naději
Dotaz: Dobrý den, dne 7.června jsme se s dcerou(půl roku) zúčastnily běhu za naději. Chtěla bych moc poděkovat za tuto akci. Počasí vyšlo krásně a hlavně doprovodný program byl super a především zpěvák Martin Sedlák, který se vážně moc hezky poslouchal. Děkuji
Bohužel z organizace jsem krapet na rozpacích. Informace o akci byly velice matoucí, ale třeba se to v příštím roce doladí a my se rády zase zúčastníme. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Palečková,
děkujeme za pochvalu, ale akci Pohybem k naději, která proběhla dne 7. 6. 2019 neorganizovalo město, ale členové žďárské TJ Orel, Duhy AZ a učitelů z „druhé“ základní školy, tudíž poděkování patří především jim.
Taktéž případné podněty na zlepšení je třeba směřovat k těmto organizátorům. Je však milé, že se Vám akce líbila, to potěší každého organizátora.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu
S pozdravem

13. 6. 2019
Předmět: informace a propagace MHD - zopakování dotazu bez odpovědi z 4. června
Dotaz: Dobrý den, snad posílám svůj námět na správný odbor. Když jsem se díval na webu do červnového Zpravodaje, tak tam chybí informace o jízdách historického autobusu, která je jen na webu. Jízda bude atraktivní pro starší obyvatele, ale ne všichni mají internet. Příští rok by podle mne toto mělo být i ve Zpravodaji. A u propagace MHD jsou nešťastné nástěnky MHD před nádražní halou, kde jsou informace dobré, ale papíry jsou popadané, vybledlé, navlhlé apod. Co s tím, aby to odpovídalo 21. století?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Kučero,
omlouvám se, že jsem s odpovědí prvního dotazu tak dlouho vyčkával. Odpověď naleznete u něj. Pokud budete mít bližší dotazy či náměty neváhejte ve věci Žďárského zpravodaje kontaktovat našeho tiskového mluvčího Jakuba Axmana, jakub.axman@zdarns.cz, 566 688 331.
Ve věci nástěnek před nádražní halou buď ZDAR a.s., nebo p. Dvořáka z Odboru komunálních služeb, miloslav.dvorak@zdarns.cz, 566 688 181.
S přáním pěkného dne
Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

4. 6. 2019
Předmět: informace a propagace MHD
Dotaz: Dobrý den, snad posílám svůj námět na správný odbor. Když jsem se díval na webu do červnového Zpravodaje, tak tam chybí informace o jízdách historického autobusu, která je jen na webu. Jízda bude atraktivní pro starší obyvatele, ale ne všichni mají internet. Příští rok by podle mne toto mělo být i ve Zpravodaji. A u propagace MHD jsou nešťastné nástěnky MHD před nádražní halou, kde jsou informace dobré, ale papíry jsou popadané, vybledlé, navlhlé apod. Co s tím, aby to odpovídalo 21. století?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Kučero,
děkuji za Váš postřeh. Určitě zvážíme možnost uveřejnit bližší informace k pohybu historického autobusu včetně času odjezdů do Žďárského zpravodaje. Dle mého se jedná o skvělý postřeh a budu prosazovat vhodný způsob informování.
Co se týče nástěnek před nádražní halou, ty jsou ve správě ZDAR a.s. Upozorníme je na tento nedostatek.
Přeji Vám pěkný den.
Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

13. 6. 2019
Předmět: Znečištěná silnice Jamská
Dotaz: Nevím jestli píšu na správný obor, ale chtěla bych se zeptat jestli by bylo možné zabránit znečišťování silnice vedoucí průmyslovou zónou. Po větším dešti minulý týden natekla z pole kde je umístěna kupa hnoje na silnici hnědá "kejda". Jezdíme do práce na kole když to bylo čerstvé tak jsme musely jezdit téměř uprostřed silnice aby jsme nebyly nahozené. Nyní je zde zase příšerný zápach. Neměli by zemědělci tomuto zabránit a pokud se již stane neměli by znečištěnou silnici vyčistit? Děkuji Jana
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Jano.
Ano, váš postřeh je velice správný. Podnět považuji za důvodný, je to zřejmě ukázka nesprávné zemědělské praxe. Váš podnět prověříme. Děkujeme za váš zájem o ŽP.

Jaroslav Doubek, odbor ŽP

10. 6. 2019
Předmět: Neohleduplní cyklisti na chodnících, město před tím zavírá oči
Dotaz: Oteplilo se a s tím se vyrojili neohleduplní cyklisti, kteří jezdí na kole po chodnících a přes silnice jezdí i po přechodech pro chodce. Vulgárně nadávají na ty, kteří jim neuhnou do trávy vedle chodníku. A nadávají na ty, na které najíždí zezadu, ale zvonek nepoužívají, protože ho na kolech nemají. Nejhorší jsou rádoby závodníci v obtažených trikotech. Neudělá po letech už konečně něco město s tímto porušováním předpisů? Říkáte, že městská policie nestíhá, musí je chytit, pak je jen pokárá...
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz se týká Městské policie, která je pověřena dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Tato má svoji dotazovnu zde:

http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

V případě jakéhokoli dotazu na činnost MP se tedy obracejte na zmíněnou dotazovnu, v případě stížnosti na nečinnost můžete kontaktovat starostu města, který tuto složku řídí. Kontakt zde:
martin.mrkos@zdarns.cz

10. 6. 2019
Předmět: Nepojízdné vozidlo
Dotaz: Prosím o řešení nepojízdného auta bez SPZ - červená Felicie, které stojí na ulici K Milířům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, budeme řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Obecní byty
Dotaz: Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, nedavno jsem slyšel, že by se měly stavět tzv. startovací byty, je to pravda? A pokud ano, kdy a kde?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
problematika bydlení nespadá do působnosti odboru občansko-správního a živnostenského úřadu. Zprostředkovali jsme tuto informaci:
V současné době je zpracovaná Koncepce bydlení, která bude předkládána na jednání zastupitelstva. Tato koncepce zahrnuje i startovací byty. Hledají se všechny možnosti, jak získat finanční podporu na bytovou výstavbu, protože realizace jednotlivých opatření závisí právě na financování z více zdrojů a na dotacích. Předmětem jednání zastupitelstva bude i rozpočtové opatření, které řeší zajištění financování předprojektové studie a projektu na výstavbu domu, kde by měly být i startovací byty.

S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 2
Dotaz: -proč musí mít chodníky šířku 2 m, to je absolutně zbytečné. Pohyb lidí je zde minimální. U jíných nových chodníků ve výkresech stačí 1,5 m. (i to je až moc).
-vyústění chodníku na ulici Štursova je přímo do parkoviště, mezi dvě parkovací místa. To někdo opravdu vymyslel hlavou! Proč není vyústění na roh parkoviště, stejně jako ulice Špálova. Tam je aspoň nějaká šance projít.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Hocke,
chodníky mají šířku 1,5 m, pouze jeden krátký úsek je široký 2 m. Před realizací ještě prověříme, zda je tato šířka v tomto úseku nutná a případně jej zúžíme. Stejně tak prověříme trasování vyústění do parkoviště, takto kopíruje nejkratší vyšlapanou zkratku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 1
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně plánované rekonstrukce ulic na Vodojemu. Z plánů jsou vidět nové chodníky, které propojují ulice Makovského – Špálova – Štursova. Mám pocit, že to snad nikdo z města nepřipomínkoval.
-je vhodné rozbíjet celistvé travnaté plochy, kde si běžně hrají děti, betonovým chodníkem ? Na Vodojemu, který je plný zeleně, by se mnohem víc hodil chodník z přírodních materiálů (mlatový nebo něco podobného).
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Hocke,
chodníky jsou navrženy v místech, kde jsou již vyšlapány cestičky a kudy chodí obyvatelé sídliště. Nikdo z vašich spoluobčanů mlatový chodník nepožadoval, pokud se však většinově shodnete, že místo zámkových, požadujete chodníky mlatové, je možné udělat ještě změnu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 3
Dotaz: -budou posunuty dál od parkoviště dvě lampy na parkovišti ulice Štursova ? Nyní jsou umístěny tak, že dvě parkovací místa prakticky nejdou použít.

Díky za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane, předmětné parkoviště bude nasvíceno jedním svítidlem a to bude umístěno min. 0,5 m od obruby parkoviště, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétnímu umístění v terénu. Místo po původních stožárech by mělo být dodlážděno či jinak upraveno dle souhrnné projektové dokumentace.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Dopravní znacka
Dotaz: Dobrý den,na našem pozemku se nachází značka zákaz zastavení plus 30.dnes jsem byla na MEÚ Bakov nad Jizerou měla jsem dotaz,zda se značka může přemístit,jelikož je to na našem pozemku a máme i od geodeta vyměření a je to v místě,kde bude stát plot.MEÙ nám udělil,ať dáme na podatelnu návrh,kam ji dát(samozřejmě na začátku vesnice Malá Bělá)...
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní
pokud se Vaše věc týká značek na území jiného města než je Žďár nad Sázavou, je nutné se obrátit přímo na úřad nebo organizaci, která je jejich správcem. Jako správci majetku města Žďáru nemůžeme řešit věci na cizích katastrech.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: Pokácení stromu (keře)
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
mám dotaz, zda mohu pokácet přerostlou tůji na obecním pozemku u domu, který kupuji. Jedná se o č.p. Jamborova 1503. Rád bych přiložil fotodokumentaci, ale nevidím odkaz. Děkuji za jakoukoliv informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nováku,
v této souvislosti je nutné domluvit se přímo se správcem zeleně, který posoudí parametry dřeviny přímo na místě a následně sdělí potřebné informace jak postupovat dále. Kontaktujte prosím správkyně zeleně Evu Křesťanovou: Tel: 566 688 184, 777 454 791, e:mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: Odpovidam na vasi odpoved
Dotaz: Nejde mi o to ze by nebylo poseceno ,ale ze posikli sekackou a mista ktera meli vzitrucni ,nechali byt ...viz okolo keru..okolo baraku atd.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v případě, že se jedná o takto konkrétní podnět, upřednostňuji osobní komunikaci, popřípadě jednání prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, kde lze jasně specifikovat problém, který následně může být co nejrychleji řešen. Plochy sečeny na Vodojemu ještě nebyly ze strany města přebírány, případné nedodělky budou odstraněny.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 5. 2019
Předmět: MHD online
Dotaz: Dobrý den, na zastávkách jsou QR kódy, které by měly umožnit na telefonu zobrazit za jak dlouho přijede autobus. Bohužel v systému se zobrazují pouze časy dle jízdního řádu, nikoli reálné, což je tak trochu k ničemu. Šlo by s tím něco udělat? Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aplikaci s QR kódy provozuje dopravce MHD, předáváme tímto informace od dopravce:

Dobrý den,
informace do systému mhdzdar.kdyprijede.cz, kam odkazují umístěné QR kódy, jsou z vozidel získávány prostřednictvím mobilních telefonů umístěných ve vozidle. Při vzniku tohoto systému to bylo nejjednodušší řešení, bohužel, na dnešní dobu již nevyhovující.

Telefony vykazují vysokou poruchovost. Proto připravujeme přechod na novější systém – získávání informací z odbavovacího zařízení, které by mělo zabezpečovat předávání informací spolehlivějším způsobem.

Děkujeme za pochopení.

3. 6. 2019
Předmět: Odstranění nepojízdného vozidla
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem na možnost odstranění nepojízdného vozidla blokujícího již minimálně dva roky parkovací místo na parkovišti naproti obchodu Flop - ulice Vejmluvova. Jedná se o vozidlo .... Bližší info a fotografie vozidla mohu zastat. Děkuji a s pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o vozidle vím, ale podle současné legislativy vozidlo není vrak, ale zkusím s tím „něco“ udělat. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: komunikujte s občany, nikoli s SVJ
Dotaz: Zdravím, reaguji na vaši odpověď ze dne 7.6. 2019 na dotaz ze dne 3.6. 2019 "sekání trávy". Ve své odpovědi píšete, že čekáte na vyjádření SVJ ohledně možnosti otočení lavičky. Působnost SVJ je především ve vztahu k předmětnému domu. To znamená, že po schůzi SVJ byste měli chtít vyjádření k věcem jako je např. stínění stromů. Nechápu proč by SVJ mělo řešit lavičky, sekání trávy, stojany na kola apod. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Vítáme, pokud SVJ dříve než je provedena změna ve veřejném prostoru v blízkosti příslušného domu, vyjádří k takové změně svůj názor. Jednotliví občané na jednu věc mají mnohdy s ohledem na jejich individuální potřeby a zájmy zcela protichůdné názory a SVJ je v místě přeci jen zástupcem většího počtu občanů a dokáže sdělit převažující názor, pokud příslušnou věc považuje za pro ně podstatnou. V tomto konkrétním případu lavičky bylo její původní umístění zvoleno právě na základě požadavků zde bydlících občanů. Pokud se Vaše SVJ takovou věcí nechce zabývat, i toto je pro nás dostatečnou odpovědí, abychom tuto věc dořešili.
Děkuji, pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 6. 2019
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Sekejte prosím častěji herní hřiště, která jste nechali vybudovat, je tam již dlouhá tráva,pro děti nevhodná, viz.na Libušíně.A konečně již otočte tu lavičku směrem k herním prvkům a ne aby rodiče seděli k dětem zády.Je logické, že musejí sedět tak aby na děti viděli, již ty intervence byly mnohokrát, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dětská hřiště jsou sečena častěji než ostatní plochy v sídlištích, mají individuální režim. Druhá seč je plánována v průběhu 14 dnů.
Ohledně otočení lavičky již byla odpověď zveřejňována i v dotazovně - čekáme na vyjádření SVJ.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 6. 2019
Předmět: Propadený kanál
Dotaz: Dobrý den, nevím zda již někdo informoval - na ulici J. z Poděbrad je na úrovni domu č.o. 13 na kraji silnice u kanálové vpusti podemletá a propadená vozovka, může to být nebezpečné pro cyklisty, případně pro automobil pokud najede více ke kraji...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, opravu objednáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 6. 2019
Předmět: Opet seceni
Dotaz: Vazeni....uz je tady opet seceni...byly sliby ,kdyz lonska firma kašlala na seceni travy v ulicich..ze nova bude lepsi.....prijedte se podivat na Purkynovu ulici..konkretne c.p.452 ..sice je poseceno, ....nektery mista vubec posecena nejsou.....trava je tam pokolena...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
kontroly provedených prací probíhají, v letošním roce je sečeno na vyšší výšku trávy, aby bylo zabráněno jejímu vysychání a následné degradaci travní plochy a odtoku dešťové vody. Některá místa jsou vyčleněna jako testovací pro jen minimální počet sečí v roce v rámci projektu květných trávníků - tato místa budou sečena na přelomu měsíců červen/červenec.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

S pozdravem

31. 5. 2019
Předmět: Dětské hřiště Haškova
Dotaz: Dobrý den, uvažuje město s obnovou nebo rozšířením herních prvků dětského hřiště ve vnitřním bloku mezi domy ulice Haškova? Jestli se tomu dá říci hřiště! Za posledních 7 let se zde nic neobnovovalo ani neinstalovalo kromě investic do pískoviště. Je zde pouze klouzačka, která je svým stavem nevyhovující, chybí zde jiné herní prvky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy a některé lavičky jsou v dezolátním stavu. Počet dětí se zde podle návštěvnosti navýšil a pejskařů blokem prochází mnoho.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
v roce 2017 jsme za finanční spoluúčasti SVJ (projednáno 11.09.2019 v RM https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/2014-2018/jednani/72.-schuze-rady-mesta bod č. 5), aktivitě místních jsme na ulici Haškova doplnili veřejný prostor o herní prvky viz Haškova na mapě hřišť:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ohI9RsNJHblZcxas4115kIXzLJE&ll=49.55551420000002%2C15.940362800000002&z=16

archiv úprav, změn
https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste

S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

Opravy laviček probíhají postupně po celém městě. Revize herních prvků také probíhají a na základě nich jsou zadávány opravy a někdy i odstranění nevyhovujících objektů. Rozsah budování nových hřišť je dán kromě jiného rozpočtem pro daný účel a rok. V uvedeném prostoru v letošním roce větší rozšíření nebo úpravy nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


29. 5. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda byla městská část vodojem již oficiálně prohlášena za pastviny, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vodojem byl posečen v minulém týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 6. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den v těchto dnech si nelze nevšimnou právě probíhající výspravu silnic ve městě asfaltovým zástřikem. Chtěl bych vás prosím poprosit o malou opravu příjezdu ke garážím na ulici Novoměstká jedná se o odbočky a silničku podél hlavní silnice je tam pár hrbu a výmolu , ale poměrně hlubokých moc děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu vjezdu objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Monitor odjezdů linek MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den, monitor odjezdů linek MHD v nádražní hale ukazuje jen horní část tabulky, není tam žádný odjezd napsaný, je tam jinak tmavá obrazovka. Už to trvá několik dnů. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Objednáno, opraveno, děkujeme za poznatek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR7
Dotaz: Vážená paní Škodová,
děkuji za odkaz, (Rozsah a řešení naleznete na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/ ).
Můj dotaz "jak a kdy ...." upřesnim.
jak - bude rekonstrukce probíhat současně na obou ulicích Štursova a Špálova?
kdy - bude rekonstrukce probíhat současně na obou ulicích Štursova a Špálova ješťě tento rok?
Mám totiž informaci, že tento rok se rekonstrukce na ulici Špálova konat nebude.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
harmonogram stavby bude známý po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dnes víme pouze, že stavba bude zahájena rekonstrukcí inženýrských sítí, a pravděpodobně tedy v ulici Štursova. Severní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova by měly navazovat. V současné době opravdu nejsme schopni poskytnout bližší informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2019
Předmět: vývěsky
Dotaz: dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdo má na starosti prosklené vývěsky / např.na ul.Brodská, u nádraží ČD a pod./ a jejich údržbu ? s pozdravem J.Miluška, předseda KČT odbor Žďár nad Sázavou a díky předem za informace, mějte se fajn
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
vývěsky nejsou ve správě města. Údržbu si zajišťují jejich uživatelé.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

5. 6. 2019
Předmět: Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat , kdy dojde k rekonstrukci Nádražní ulice a položení nového asfaltu na cyklistické stezce za kulturním domem. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Schmiede,
pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, bude stavba na Nádražní ulici zahájena do konce prázdnin a stavba na cyklistické stezce v červenci.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2019
Předmět: Rekonstrukce ulic na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
v tisku čtu o rozvoji a budování mnohých lokalit Města.
Informace o rekonstrukci ulic na sídlišti V odojem však nějak zapadly. Budou letos práce pokračovat?
Děkuji za odpověď, s pozdravem Petr Vrba Špálova ul.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vrbo,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno v současné době čeká město na koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, stavbu plánujeme zahájit do konce roku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2019
Předmět: Kruhový objezd Wonkova-Studentská-Vysocká
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je toto řešení kruhového objezdu konečné, nebo bude ještě nějak řešena především jeho přehlednost (např. pouze namalovaný středový kruh). Kdykoliv zde jedu mám špatný pocit a to tuto křižovatku dobře znám. Několikrát jsem zde potkal řidiče, (dle SPZ cizinec) kterému nebylo jasné jak má jet. Myslím, že i přesto, že každý místa neznalý řidič ví podle značení že přijíždí na kruhový objezd, má přesto problém s jeho přehledností.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Moravče,
křižovatka bude upravena v rámci celkové rekonstrukce ulice Vysocká, kterou připravuje Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic na rok 2020.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 5. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Doslechla jsem se,že ve školce na Vysočanech bylo zraněno jedno dítě druhým dítětem,kdy toto zranění si vyžádalo lékařské ošetření. Jak je toto vůbec možné ! Co v tuto dobu dělaly učitelky ? Učitelky plně odpovídají za děti ve školce! Jak se asi věnují dětem,když k tomuto dojde ! Za co jsou ty učitelky placené,snad za výchovu a bezpečnost dětí ! Nutná okamžitá náprava a postih učitelek ! Toto se nesmí opakovat.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
ano, úraz se bohužel stal. Byl řádně vyšetřen a byla přijata potřebná výchovná opatření.
Vše bylo projednáno i s rodiči. Jedná se o ojedinělý případ, kdy dítě neadekvátně řešilo konflikt s vrstevníkem.
Paní učitelky se v té chvíli věnovaly individuálně dětem pracujícím nad jinou činností a nebylo prokázáno žádné zavinění.

S pozdravem

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.
Mateřská škola Žďár nad Sázavou

27. 5. 2019
Předmět: parkoviště u České pojišťovny
Dotaz: Dobrý den, dá se prosím něco udělat s přeplněným parkovištěm u České pojišťovny? V průběhu dne se tam nedá projet, řidiči tam parkují mimo označená místa a blokují tak v průjezdu.
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali Městské policii; zde je odpověď vedoucího strážníka MP:

v případě neprůjezdnosti doporučuji volat PČR nebo MP.

3. 6. 2019
Předmět: údržba pozemků
Dotaz: Průmyslová zóna snad patří také k našemu městu, proč mezi firmami není posekaná tráva a prováděna údržba pozemků.Např.nyní pod Vodaservisem tam nějaká firma prováděla výkopové práce zahrnula to ledabyle a vypadá to hrozně ! Proč ta firma to po sobě kvalitně neuklidí, nevyrovná terén a dá to do pořádku.V minulosti již na to byla kritika a stále se to děje dokola ! Máte snad na to dost úředníků,aby na to dohlédli, nebo jsou to území nikoho a Vám na to nezáleží.Správnému hospodáři ano !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Brandejsi,
na průmyslové zóně, v lokalitě u ulice Jamská, se dostavují výrobní areály na posledních pozemcích, které město prodalo soukromým investorům. Jedná se o cca 2 ha z 27 ha již zastavěných ploch. Po dokončení staveb bude území rozšiřovaných areálů upraveno v souladu se stavebními povoleními.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 5. 2019
Předmět: Tráva
Dotaz: Dobrý den, letos máte pochvalu za sekání. Velice dobrá práce, není to vysekané "na hlínu". Vidím změnu k lepšímu. Kde jsem zatím byla, všude hotovo. Jen tak dál. Děkuji
Ps: nemusí si člověk jen pořád stěžovat, musí se i chválit, když je co.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

31. 5. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR7
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych vědět jak a kdy bude letos pokračovat rekonstrukce sídliště Vodojem, konkrétně ulice Štursova Špálova?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
zatím čekáme na koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, stavbu plánujeme zahájit do konce roku. Rozsah a řešení naleznete na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


30. 5. 2019
Předmět: pískoviště poděkování
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za obyvatele na Studentské ulici za opravu pískoviště a lavičky. Hned je to tu hezčí,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: Žďáráles
Dotaz: Dobrý den, nenašlo by se vhodnější místo pro 50 až 100 příznivců alkoholu, konopí a rádoby hudby? Neskutečný hluk trvající 5 až 6 hodin v centru města, kde bydlí lidé, je k nevydržení. Co třeba Pilák?
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
park Farská humna plánovalo město jako víceúčelový prostor pro veřejnost, kde bylo počítáno i s možností hudební produkce. Pokud organizátor akce (tj. klub Batyskaf, nikoliv město) dodrží všechna stanovená pravidla, kdy jedním z hlavních kritérií je dodržování nočního klidu, může město jen velmi těžko pořadatelství této akce ovlivnit.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

29. 5. 2019
Předmět: hřiště u 5.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu za všechny, kdo chodí sportovat na toto hřiště.Během roku je veřejnosti přístupné a tak se sem naučila chodit sportovat spousta lidí.Během prázdnin je však hřiště zamčené a v provozu pouze ve vyhrazených hodinách.O víkendu je to až od 13 hodin. Jednak nerozumím tomu, proč se o prázdninách hřiště vůbec zamyká a potom v létě se dá vyběhnout nebo jít zahrát tenis jedině po ránu, ve 13 hodin už sportování není možné.Dalo by se něco udělat s tím, aby bylo hřiště otevřené? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
máte neúplné informace. Provoz v době hlavních prázdnin na školním hřišti je od 9 hodin do 21 hodin kromě soboty a neděle, kdy je z organizačních důvodů hřiště otevřené až od 13 hodin. Hřiště ráno otevírá pan školník, popř. určení pracovníci školy. Od 13 hodin je pak na hřišti služba, která v případě zájmu půjčuje náčiní, dbá na dodržování řádu hřiště a zamyká. Hřiště se zamyká především z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Pokud bylo přes noc otevřené, docházelo k ničení laviček ,košů apod., na hřišti zůstávaly střepy a láhve od alkoholu, nacházely se tam i injekční stříkačky.

S pozdravem
Mgr. Jana Bernardová, ředitelka

29. 5. 2019
Předmět: Novy obcansky prukaz
Dotaz: Dobry den, chtela bych se zeptat, jake doklady jsou nutne k vydani noveho OP. dceri (7) bude v sprnu koncit, zda je nutny rodny list nebo jine blizsi doklady. Nebo staci jen stary OP. dekuju a preji hezky den
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
při vyřízení v pořadí dalšího občanského průkazu v době před skončením jeho platnosti se u osoby do 15 let dokládá její platný občanský průkaz, občanský průkaz přítomného rodiče. Poplatek je 50 Kč.
Pokud by již OP osoby mladší 15 let byl neplatný, bude nezbytné doložit i rodný list.

S pozdravem

Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

30. 5. 2019
Předmět: Parcela
Dotaz: Dobrý den, měl bych zájem o koupi městského pozemku na stavbu řadového rodinného domu.
Pozemek se nachází vedle parcely č.570/136 na ulici Nová.
Cenu respektuji.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den pane Nováku,
domnívám se, že vámi zmiňovaný pozemek je vzhledem k řešení posledního řadového rodinného domu, který má v boční stěně umístěna okna, nezastavitelný.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 5. 2019
Předmět: Parkování na náměstí
Dotaz: Dobrý den, budete nějak řešit parkování na náměstí podél silnice? Dnes kolem oběda jsem při průjezdu náměstím napočítal minimálně 10 aut, která zcela bezohledně parkují na místech, kde to není dovoleno. Chudák řidič autobusu ani nemohl najet na zastávku u Vesny, protože těsně před ní stálo zaparkované auto. Bezohlednost řidičů nezná mezí a nikomu to nevadí. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale městské policie. Zde je odpověď:

Dobrý den, máte zcela pravdu, že nedisciplinovanost některých řidičů je opravdu veliká. V daných místech provádíme průběžné kontroly. Např. včerejšího dne jsme v uvedených místech řešili sedm přestupců. Pro informaci, stání na některých místech, které se může jevit jako nedovolené je legální, ale nebudu dávat dalším návod. Pokud vás zajímají podrobnější informace, můžete mě kontaktovat, tel 566622588.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

12. 5. 2019
Předmět: Rušení nočního klidu v centru města
Dotaz: Zdravím Vás,
v centru(pěší zóně)bydlíme nově a krátce, ale během 1.Q tohoto roku jsme téměř každý víkend rušeni nočním provozem, především jednoho baru, který ožívá 24h - 05h. Nejprve jsem to toleroval, ale nyní jsem již volal MP, aby věc řešili okolo 24h věčerní, jenže ten stejný den v 5h ráno stejný problém. A každý víkend to stejné. Osobně lituji občany bydlící v centru a budoucí vlastníky bytů "rezidenci Bílý lev"
O tomto problému se dokonce nyní píše v rubrice MP žďárského zpravodaje č.5
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
zmíněnou záležitost ve věci rušení nočního klidu stavební úřad nemůže dále prověřit. Jednak jste nespecifikoval provozovnu a jednak posouzení hluku přísluší krajské hygienické stanici.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.

29. 5. 2019
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den, mezi ulicemi Haškova a Jihlavská je nezpevněná, ale po celé roky velmi využívaná cesta, zkratka mezi Jihlavskou ulicí a zbytkem města. Po dešti ale není možné tudy projít, protože je rozbahněná. Obdobná situace je v zimě. Bylo by možné zde udělat oficiální chodník? Děkuji za Vaši odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v rámci odboru komunálních služeb se v současné době s touto akcí do přípravy neuvažuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 5. 2019
Předmět: lavičky u Horního rybníka
Dotaz: Dobrý den, přemýšlíte o obnovení laviček v tomto místě? Je to příjemné místo a na rozdíl od parku na Farčatech se zde dá i v teplých letních dnech sedět u vody, která není zelená a nepáchne. Ve srovnání s investicemi na Farčatech je to zanedbatelná částka. Možná by stálo za úvahu, jestli by nebylo dobré obnovit stávající odpočinková místa než neustále budovat nová. děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený obyvateli,
děkujeme za podnět, obnovu laviček však v tomto místě nepřipravujeme. Před časem byly lavičky v této lokalitě záměrně odstraněny, především z důvodu vandalismu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 5. 2019
Předmět: Opět lavičky
Dotaz: Dobrý den,
rád bych podpořil dopis pisatelky z 22. 5. 2019. Stejný dotaz jsem položil vloni a dostal jsem odpověď, že konkrétně na pěší zónu nebudou umístěny lavičky z důvodu rekonstrukce, která stále neproběhla a pokud je mi známo, v současnosti ani není v plánu. Děkuji za odpověď a případnou nápravu.
S pozdravem
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz, jak sám uvádíte, byla odpověď již zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7983
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2019
Předmět: spáleniště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
bylo by prosím možné odklidit spáleniště po pálení čarodějnic v areálu na Libušíně? Minulý rok tam bylo tuším do podzimu a odklizeno bylo až po upozornění jednoho z občanů města. Myslím si, že ruku v ruce s pořádáním akcí městem, by měla jít i kompletní organizace úklidu, která by měla navazovat bezprostředně po skončení akce. V tomto případě tomu tak bohužel opakovaně není. Děkuji za vyřízení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odklizení je objednáno.
S pozdravem
Dana Hrstková
odbor školství, kultury a sportu

27. 5. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den, jak často se prosím vyváží odpadky? Konkrétně se mi jedná o kontejnery v ul. Sadová u parku U Ivana. Poslední dobou se tam hromadí odpadky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Harmonogram svozu popelnic a kontejnerů je uveden na webu města.
Zde posílám odkaz.
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den. Včera jsem byla na pohřbu na ZH. Musela jsem jet autem, protože MHD nejezdí v dobu, kdy se konají obřady. Na zpáteční cestě došlo k situaci, kde v jednom směru stála kolona aut z pohřbu a v protisměru stál autobus. Stáli jsme 20 min. Nebylo by dobré konat obřady v souladu s hromadnou dopravou, aby takové situace nenastaly? Dříve byly obřady ve 14.00 a vše bylo v pořádku. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní,
i přes předchozí dohodu s pohřební službou došlo z její strany k samovolnému stanovení termínu pohřbu mimo obvyklé hodiny. Věc budeme řešit s odpovědnými pracovníky pohřební služby. Omlouváme se všem, kterým z tohoto důvodu vznikly nadbytečné problémy.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 5. 2019
Předmět: parkoviste Vejmluvova
Dotaz: Prosim je parkoviste na Vejmluvove ulici v kompetenci mesta? Jsou zde odstavene 3 nepojizdne auta.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Stav vozidel je nám znám, bohužel nelze je podle stávající legislativy označit za vraky. Přesto budeme konat kroky k jejich odstranění.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2019
Předmět: oprava děr na silnicích města
Dotaz: Kdy začnete s opravami děr na silnicích našeho mměsta, je jich mnoho a technika na zadělání děr není nikde vidět ? Na co se čeká ?Předpokládám, že opravy již budou kvalitní a stabilní a ne jak v minulých letech, že se díry stále objevují dokola.Stačí příklad to zastříkání díry asfaltem s jemných štěrkem je k ničemu, za měsíc je tam ta díra opět znovu,(viz silnice na Libušíně) jsou to vyhozené peníze.Provádějte opravy již prosím kvalitně !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na obdobnou otázku jsme zveřejnili:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7941
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


22. 5. 2019
Předmět: Keře
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit úpravu keřů (ořez) u zastávky autobusu Convent (zastávka bez přístřešku)? Keře jsou obrovské a nevzhledné, rozložené a zasahují i dost do chodníku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
keře jsou umístěny na soukromém pozemku, upozorníme vlastníka na potřebu ořezu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 5. 2019
Předmět: Uklid vetvi
Dotaz: Dobrý Den, chtěl bych se zeptat kdo řezal větve v ulici Dvořákova ZR 1, že nebyl schopen od podzimu dané větve uklidit. Momentálně už zarůstají a stále odklizení nikdo neřeší. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud máte na mysli pozemek mezi parkovištěm u obchodního domu a parkovištěm u finančního úřadu, tak tento pozemek není v majetku města a jeho úklid musí zajistit majitel pozemku a dřevin, který střih dřevin provedl.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Přebytečná reklama
Dotaz: Proč se dobrovolně město nechává zaplevelit reklamou na svých pozemcích. Před KD opět vyrostla reklama na provizorních plotech. Kdo toto schvaluje a pronajímá?Pamatuji když se řešila reklamní obrazovka na KD, tak jedním z "pozitiv" mělo být přesunutí reklamy na jedno místo. ... Nemáme ve městě již dost stabilních reklamních ploch, proč tu přidělávat další nevzhledné plachty?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za námět. Věc probereme i s ostatními dotčenými v rámci úřadu a města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová, chtěla bych se zeptat zda je myšleno v blízké budoucnosti na umístění více laviček v centru města ? Podle mého názoru je jich žalostně málo. Myslím, že by jejich větší množství ocenili zejména starší lidé (přemýšlela jsem o tom v souvislosti s poutí, kdy fakt nebylo možné v této lokalitě kde se posadit a odpočinout si). Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nové lavičky jsou v centru města umisťovány především v rámci větších investičních akcí jako byla např. rekonstrukce náměstí. Rádi zvážíme konkrétní návrh, kde Vám lavička chybí. Kromě jiného náměty na umístění nových laviček je možné podat do ankety "Chcete novou lavičku", jejíž další kolo bude vyhlášeno v červnovém žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Upřesnění
Dotaz: Paní Dostálová, co Vám psala vpříspěvěku velkého množství navezené hlíny v průmyslové zóně je naprostá pravda, zřejmě jste se tam nebyla podívat, protože tyto hromady nevzhledné hlíny jsou ve velkém množství vidět ze silnice vedoucí směrem na Jámy u nových sloupů elktrického vedení přímo v průmyslové zóně.Není to z žádné stavby ! Je to odněkud dovezené ! Průmyslová zóna by měla být také pěkná a ne odpadiště materiálu ! Celkově průmyslová zóna je nevhledná, málo upravená, s minimální zelení.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Brhele,
výkopek je umístěný na pozemcích určených pro stavby. Na jednom pozemku o velikosti 2000 m2 je jeho majitelem umístěna mezideponie.
Jedná se o dočasné využití v průmyslové zóně o velikosti 27 ha. Pozemky kolem dokončených staveb jsou upravené a udržované, viz. areál firmy Teleflex, PKS, Cooper.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

23. 5. 2019
Předmět: Den Žďáru a jízda historického autobusu
Dotaz: Dobrý den, na webu se objevil program Dne Žďáru, kde se píše o jízdách historického autobusu. Nikde jsem ale nenašel jízdní řád tohoto autobusu. Kde je zveřejněn? Pokud zveřejněn nebude, tak ho lidi pochopitelně moc používat nebudou, když nebudou vědět, kudy a kdy jezdí a kde zastavuje. Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Staňku,
máte pravdu, jízdní řád v tuhle chvíli ještě zveřejněn nebyl. Během příštího týdne bude zveřejněn na webu města i na Facebookové události Dne Žďáru - https://www.facebook.com/events/695344327555050/. Jako loni platí, že autobus bude jezdit každou hodinu od 10:30 do 17:30. V den konání akce bude jízdní řád vyvěšen také na příslušných zastávkách MHD.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

19. 5. 2019
Předmět: Pouť a kelímky
Dotaz: Dobrý den,
Proč konečně město nedonutilo stánky na pouti používat vratné kelímky z tvrdého plastu místo těch šílených jednorázových kelímků? Na hudebních festivalech uz to je standard.
s úctou
Mgr. Martin Malec
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
první akcí ve městě s vratnými kelímky bude Den Žďáru 8.6.2019. Podle získaných zkušeností pak bude zváženo případné rozšíření tohoto systému na další akce města.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2019
Předmět: Trava
Dotaz: Kdy NOVA firma zacne sict travu? ....v ZR2..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení bylo zahájeno již na začátku měsíce května a postupně pokračuje na celém území města. Sečení městské části ZR 2 bude probíhat v příštím týdnu, bylo pozdrženo vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Náměty na pouť
Dotaz: Dobrý den, pro příští poutě máme několik námětů. Bylo málo odpadkových košů, které v odpoledních hodinách nestačily svojí kapacitou, pro příští roky by bylo dobré toto vyřešit. A dále, zda by bylo možno umístit v areálu, někde mimo hlavní pohyb návštěvníků (např. při vnějším obvodu asfaltové dráhy – mezi stánky) lavičky. Mohlo by se jednat o tři až pět lokalit po několika lavičkách.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oproti minulým létům, kdy se do areálu poutě instalovalo vždy 18 stojanů s pytli na odpad (nepočítáme koše, které měli a mají někteří provozovatelé občerstvení vlastní) bylo v letošním roce na pouť umístěno 40 nových odpadkových košů – 20 na směsný odpad a 20 pouze na plasty. Všechny koše byly úklidovou firmou stále průběžně vyprazdňovány. Dle našich poznatků bylo jejich množství dostatečné.
Samozřejmě se Vám v určitý moment mohlo zdát, že tomu tak není, ale během chvíle by došlo k nápravě, čehož jste si nemusel všimnout.
K otázce laviček jen tolik, že mezi stánky s občerstvením jejich provozovatelé v některých místech umožňují posezení pro návštěvníky na vlastních lavicích. Další lavičky zde v současnosti neuvažujeme umisťovat, a to především z bezpečnostních důvodů.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: pouť
Dotaz: Dobrý den, pouť samozřejmě přináší určité omezení, pár dní je zvýšený provoz, pohyb lidí, hluk, ale přesto jsme rádi, že se pouť koná a ačkoli bydlíme na Libušíně, uvedená omezení se dají bez problému vydržet. Někteří jedinci by ale nejraději kolem Žďáru postavili betonovou zeď a nikoho cizího do Žďáru nepouštěli, aby nebyl narušen jejich klid. I když sami jezdí do jiných sídel za sportem nebo kulturou. Pouť do Žďáru patří a doufáme, že bude i v příštích letech.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
s tímto názorem se nelze než ztotožnit.
Děkuji za postřehy a reakci.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

18. 5. 2019
Předmět: pouť
Dotaz: Vážení radní,
asi si neuvědomujete jak touto poutí každý rok znepříjemňujete život občanů tohoto města ,žijící v této lokalitě.Je sice fajn ,že v 22 hodin vypne hudba,ale ještě po půlnoci nemůžete spát,protože řev z atrakcí a hluk strojů je slyšet na míle daleko.Nemluvě o tom,že auta ničí zeleň,lidé chodí močit mezi zaparkovaná auta nebo na stěny domů.Věřím,že většině obyvatel,kteří v této lokalitě nebydlí se to líbí,protože pak odejdou do svých domovů a mají klid.Zkuste si to dát pod svá okna .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Roberte,
Žďárská pouť je kulturní akcí města již dlouhá léta. Je to jedna z největších poutí v celé republice. To sebou nese i určitá rizika s jejím konáním, ať už se to týká parkování, hluku, veřejného pořádku apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci tradiční je na každém z nás, občanů města, zda ji navštívíme nebo se jí vyhneme, tzn. strávíme ten čas někde jinde. Je jasné, že ne každý má možnost město opustit, ale za ta léta si snad už každý z nás zvykl, že to musí nějak tzv. přežít. Na druhou stranu občané města berou pouť jako příležitost se setkat se svými známými, přáteli, na které jinak nezbývá během roku čas. Zajištění a průběh pouti je velmi náročná práce, za kterou je třeba naopak všem kdo se na ní podílí poděkovat. Pouť a její průběh se také po jejím skončení pravidelně vyhodnocuje a dle výsledků se pak upravují a přizpůsobují přípravy na další rok, aby negativní dopady byly minimální. V letošním roce byla provedena úprava parkování a stání, což již někteří občané zhodnotili jako pozitivní, i hluk se zdál letos návštěvníkům a občanům města menší. Jediné co však ovlivnit nelze, je samotné chování návštěvníků pouti, to už je věcí svědomí a výchovy každého z nás.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 5. 2019
Předmět: Rekonstrukce ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den, prosím, můžete sdělit, kdy začne plánovaná rekonstrukce povrchu ulice Vysocká spolu s miniokružní křižovatkou? Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
poslední informace, které máme od Krajského úřadu, jsou, že se stavba připravuje na rok 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 5. 2019
Předmět: květnaté louky
Dotaz: Hezký den,
Zajímá mě na kolik finančně vychází květnatá louka, jaká jsou jkritéria pro vytipování vhodného místa a co vše je potřeba pro to udělat.
Moc děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb:

Vážená paní, odpověď na takovou otázku nemůže být zcela stručná. Doporučuji Vám zúčastnit se dne 21.5.2019 od 17:00 hod setkání s občany na téma trávníky: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/

Případně pro bližší informace kontaktujte správkyni zeleně:
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 5. 2019
Předmět: Úpravy zeleně na Zelené hoře
Dotaz: V dubnu se objevila na Zelené hoře místní firma, která ve směšném počtu a pracovní morálce (která je výhodná pro firmu, pokud městu účtuje hodiny) se objevovala několik dní, při jakýchsi úpravách zeleně. Nicméně mě překvapilo, že nebyl vypsaný záměr na realizující firmu. Zajímalo by mě, kolik za zakázku město zaplatilo a proč ji zrovna realizovala firma, která má „kamarádský“ vztah k určitým lidem na úřadě. Doufám, že nebudu „odbyt“ obligátními frázemi, že se záměr vypisuje až od.... atd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený „Občane Zr“,
vzhledem k havarijnímu stavu původních úprav okolí kostela byla v této lokalitě provedena rekultivace keřového pásu a upraven lem stávající cesty, plochy trávníků byly nově založeny a osety bylinnou směsí, která byla následně ošetřena. Dodavatel byl vybrán vzhledem k rozsahu prací na základě nabídky položkového rozpočtu, nikoliv hodinové sazby. Realizace rekultivace a její rozsah byly průběžně kontrolovány. Realizující firma má velmi dobré místní znalosti o stanovištních podmínkách a historickém vývoji samotného místa, což je velkým přínosem pro zvolení vhodného způsobu rekultivace a pěstebního postupu. Profesním složením a počtem pracovníků naprosto odpovídá požadavkům na rozsah provedených prací. Bližší informace o rekultivaci vč. nákladů naleznete na webových stránkách města.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 5. 2019
Předmět: Čištění záchytných košů vpustí kanalizace při jarním úklidu vozovek
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím skončí čištění ulic, po kterém mají být vyčištěny také záchytné koše v uličních vpustech, jak jste mi zde dne 12.3. reagovali? Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění uličních vpustí právě probíhá.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 5. 2019
Předmět: Pouť - WC
Dotaz: Dobrý den
navštívili jsme s rodinou o víkendu pouť ve vašem městě. Docela nás zklamalo, že na takto velké akci nejsou řádně zajištěna hygienická zařízení pro návštěvníky. Zaprvé veřejně přístupné WC nebyly nikde řádně označeny, takže byl problém je najít. Zadruhé jejich počet nebyl absolutně dostačující pro počet návštěvníků. A zatřetí které přímo souvisí s počtem návštěvníků, je jejich čistota. Zkuste se inspirovat na Žďase kde to na dni otevřených dveří měli zajištěno mnohem lépe.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
mrzí nás, že jste nespokojena se zajištěním WC pro pouť. Veřejné toalety na pouti fungovaly již od pondělí, kdy do areálu najížděly atrakce – 6 ks TOI TOI u zadní části zimního stadionu, a dále od středy byla otevřena veřejná WC v zimním stadionu. Informace o veřejných toaletách byly společně s dalšími důležitými informacemi o pouti (včetně umístění kanceláře pořadatelů) zveřejněny v květnovém Žďárském zpravodaji:
(https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-05.pdf)
a rovněž ve Žďárských novinách, které dostaly do schránek zdarma všechny žďárské domácnosti. Přímo ve vchodu do pořadatelské místnosti byl vylepen velký leták o umístění toalet, pořadatelé několik „tápajících“ občanů (většinou mimožďárských) informovali i osobně. Nemyslíme si, že počet toalet by byl nedostačující, u TOI TOI byl během pouti prováděn jejich pravidelný servis a WC v zimním stadionu byly podle našich poznatků udržovány také v pořádku. Pochopitelně při takové kumulaci lidí na jednom místě, jako je žďárská pouť, nelze celodenně zajistit stoprocentní spokojenost občanů. Srovnání se Žďasem v tomto případě není zcela na místě, jedná se o ani ne jednodenní akci, pouť trvá týden, z toho o víkendu do pozdních nočních hodin.
Děkuji za pochopení a jsem pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

20. 5. 2019
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Odkud se stále dováží do průmyslové zóny obrovské hromady a velké množství hlíny ? Místo, aby to tam bylo postupně rekultivováno, to tam vypadá jako neskutečné skladiště, betonového odpadu hlíny a pod.Proč to jako město nekontrolujete,vypadá to tam hrozně ! Místo zeleně výsadby nových stromů a úprav to místama vypadá šíleně.Projít se tam procházkou po silnici Jamské odkud je vše vidět no hrůza ! Mělo by jít o pěkně upravenou průmyslovou zónu, misto toho je to opravdu nekontrolovaná skládka.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Dostálová,
pravděpodobně hovoříte o části zástavby ve směru od železničního přejezdu, kde ještě některé objekty nejsou dokončeny a navíc se zde realizuje přístavba jedné ze stávajících hal. O jiném ukládání hlíny nebo výkopku nemáme informace. Podle stavebních povolení mají být i u těchto staveb dokončeny úpravy terénu a jeho osázení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 5. 2019
Předmět: Dům kultury
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šla okolo krásně opraveného domu kultury a vzpomněla jsem si na vaši odpověď o úpravě okolí .Našel by se prosím jeden člověk na pár hodin co by aspoň vapkou omyl ty nevzhledný černý fleky od mechu nebo co to je na zídkach kolem kulturaku ,když už nejsou peníze na celkovou opravu.Nekdy stačí málo a vypadá to jako nové děkuji za vyřízení. Klímová
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za zájem a návrh řešení. Vámi navrhovaný postup jsme odzkoušeli u stejného typu obložení ( bylo na fasádě divadla), bohužel bez efektu. Lze předpokládat, že celkové řešení prostoru před DK bude otázkou přípravy rozpočtu na příští rok.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

20. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Pouti se sice snažím vyhýbat, ale jako bydlící na Libušíně, to nelze úplně. Musím oproti jiným rokům pochválit úpravu parkování a stání (auta nestála libovolně v místech, kde by neměla) hluk byl letos také asi menší a celkově nepořádek v okolí mi nepřipadal tak velký jako jindy. Snad to bude impuls i pro další roky.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za Vaše postřehy z pouti. Pravidelně vyhodnocujeme průběh akce a podle nastalých a zjištěných potíží upravujeme a přizpůsobujeme přípravu pro další rok, aby negativní dopady na občany byly minimální.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý večer, musím se opět vyjádřit ke kvalitě úklidu města. Některé chodníky nejsou uklizeny dobře - např. od ulice Neumannova pod garážemi směrem na Vodojem nebo chodníky nad a pod Vesnou. Jiné nebyly uklizeny vůbec - dlážděné chodníky na Stalingradě podél silnice na Hamry nebo dlážděný chodník podél ul. Neumannova směrem k Novoměstské. Kromě toho nebylo uděláno nic ve věci oprav poničených obrubníků po zimní údržbě. Prosím o nápravu vzhledem k nadcházející pouti a letní sezóně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametání stále probíhá a Vámi zmíněné úseky a některé další jsou již objednány a budou postupně uklízeny i s ohledem na počasí. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 5. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den,
proč je uprostřed oválu vysypaná gumová drť boří se do toho boty. Nebylo by lepší místo trávy to vyasfaltovat ... Proběhla vůbec oprava asfaltu na ovále stále se tam drží voda. Měl by se tam jít někdo podívat po dešti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jedná se o granulát z umělé trávy fotbalového stadion. Ten byl součástí sněhu, který jsme v zimním období museli vyvážet na dostupné plochy. Před poutí byl tento granulát (vzhledem k tomu, že nejde vyseparovat) roztažen po celé ploše a několikrát zaválen. Celá situace je způsobena dlouhotrvajícími dešti a opatření bylo dohodnuto dnes přímo na místě se zástupci města (na postižené plochy bude navezen štěrk). Tam, kde je granulát naopak nyní lidé nemusí chodit v blátě. Plocha oválu byla realizována na základě požadavku rychlobruslařského oddílu a odvodnění dle dohody s majitelem. Dnes v 08.00 hodin se na oválu nikde voda nedrží, takže odvodnění je funkční. Otázka na úpravu vnitřní části rychlobruslařského oválu je na majitele.
S pozdravem
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

14. 5. 2019
Předmět: Bankomat a další obchody
Dotaz: Dobrý den, v rámci rozvoje našeho města je nutné vyjednat a umístit bankomat na Stalingradě, (ideálně u pošty),chybí tam lékárná, která tam kdysi byla a dále pořádné obchody. Nějak na tuto lokalitu zapomínáte v rámci rozvoje našeho města !Přitom tam toho tolik bylo, včetně drogerie a dalších obchodů. Každá lokalita by měla mít určitá centra obchodů a služeb. Ne každý občan může chodit popř. jezdit do obchodních center. Je to Váš velký dluh vůči občanům našeho města.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Veselá,
na obdobný dotaz jsme již odpovídali zde https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7770.
Bohužel nám zatím žádná banka nedala pozitivní zpětnou vazbu na umístění bankomatu.
Prozatím je možné na Stalingradě využít tzv. služby cashback u některých prodejců (např. market Qanto na ulici Brodská).
O umístění lékárny již bylo také několikrát vyjednáváno, dokonce jsme nabídli lékárnám konkrétní prostory, ovšem ani jedna zájem neměla.
Budeme i nadále vyjednávat o možnostech rozšíření služeb v této lokalitě s jednotlivými soukromými investory, ale konečné rozhodnutí je vždy na nich.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, vedoucí oddělení projektů a marketingu

19. 5. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, chci pochválit letošní pouť, protože atrakce nejsou tak hlučné a lidi se navzájem slyší a nemusí si křičet do ucha. Bylo to opravdu příjemné a doufám, že tak to zůstane i pro další roky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši pochvalu ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 5. 2019
Předmět: Cesta "Telecom"
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych se zeptat kdy bude zametená cesta kolem "Telecomu" (od DDM ke 4.ZŠ). Náměstí i okolí 4.ZŠ jsou zametené ale tato cesta je plná písku a štěrku jako by nebyla zametená několik let.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na úklidu tohoto chodníku se právě pracuje. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 5. 2019
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, nevím, jestli to píši na správný odbor, ale u Conventu nejedou vůbec semafory, nic nesvítí. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za spolupráci, nicméně si dovolím poznamenat, že takový poznatek je třeba akutně nahlásit přes městskou či státní policii, oni nám poznatek předají a my zajistíme operativní opravu. Takto jen mohu konstatovat, že semafory byly opraveny cca do hodiny po napsání Vaší zprávy, kterou bohužel čtu až druhý den. Pokud nejsou v provozu semafory, tak se účastníci silničního provozu řídí dopravním značením.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 5. 2019
Předmět: Pout
Dotaz: Dobrý den.
Je sice moc pěkné a chvályhodné že jde pustili a dovolily novou atrakcí velké ruské kolo, ale musím se zeptat z jakého důvodů je zadtrcena až za budovou zimního stadionu. Vždyť tam nebude skoro nic vydet. Taková atrakce by měla být přímo ve středu oválu a v centru dění. Kdo o tom rozhoduje?
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud by atrakce těchto rozměrů byla umístěna uprostřed oválu, musely by „z kola ven“ jiné atrakce, které zde pravidelně stávají. Umístění ruského kola tam, kde momentálně stojí, bylo projednáno s jeho provozovateli, kteří tuto lokaci sami navrhli.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

13. 5. 2019
Předmět: Pouť - nájemné
Dotaz: Dobrý den,

procházím si dokument o podmínkách pronájmu míst na žďárské pouti.
Úhrady: za kazdy i zapocaty tyden a kazde jedno zarízeni:
např: velké atrakce (centrigufa atd) - cena 9500 Kč. (Za necelých 7 jízd s 20 platicími 70Kč (což je minimální obvyklá cena) je nájem zaplacen).
Nepřijde vám to málo za týden, když vezmeme ceny, omezení dopravy i obyvatel zvýšeným hlukem a nemožností parkování?

Díky za názor
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v podmínkách pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí na žďárské pouti, schválených radou města a platných od 1. ledna letošního roku, je m. j. stanoveno nájemné za různé druhy atrakcí. Oproti minulým létům zde došlo k navýšení sazeb u všech atrakcí. K výši nájmu u jednotlivých atrakcí je třeba připočítat ještě 21% DPH, čímž u většiny provozovatelů dojde k dalšímu nemalému zvýšení nákladů, protože mnozí z nich nejsou plátcem DPH. Výši zisku jednotlivých provozovatelů nepřísluší městskému úřadu posuzovat, nezjišťuje skutečné náklady na provoz atrakcí jako je spotřeba energií, doprava, mzdy, odpisy, atd.
Věřím, že se Vám vstupné na některé atrakce může zdát nepřiměřené, ale je na svobodné vůli každého, zda je zaplatí či nikoliv.
Prioritou města při pořádání pouťové zábavy není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města...
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: Keře na Brodské
Dotaz: Dobrý den,

bylo by možné ořezat i poslední keř u parkoviště u obchodu Qanto na Brodske? Všechny jsou ořezány kromě jednoho. Jeho větve zasahují velkou částí do parkoviště, díky čemuž dochází i ke znečištění aut. Az to budete ořezávat, prosím o odvoz. Ať to není jako v druhé části parkoviště,u enpeky, kde ležely orezane větvičky celou zimu.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ořez keřů probíhá postupně, počítáme i s keřem na Brodské.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: Lavička u herních prvků na Libušíě
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné,kdyby jste nechali otočit tu nešťastně instalovanou lavičku u herních prvků na Libušíně,kde se z ní kouká na protější panelový dům.Je třeba jí správně otočit k herním prvkům a dát jí blíž,aby maminky od dětí hrajících si na herních prvcích měly děti pod kontrolou,aby se nestal nějaký úraz.Současně instalovaná lavička nemá plnohodnotné využití !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
lavička byla historicky instalována na požadavek občanů s výhledem na dům. Prověřujeme aktuální náhled SVJ na tuto věc, teprve poté případně lavičku otočíme. Nebývají vždy představy všech obyvatel v jednom místě shodné.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 4. 2019
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na dotaz byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7911
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Výsadba nových stromů
Dotaz: V Žďárských novinách jsem četla polemiku a názor našich politiků na výsadbu stromů...Podotýkám, že by bylo nutné vysadit více stromů a keřů v průmyslové zóně v našem městě, kde stojí jen nevzhledné krabice firem a veškerá zeleň tam chybí.Čeho je tam dostatek tak opravdu nepořádku mezi jednotlivými stavbami.Je to součást našeho města, tak v ní vysázejte stromy a keře ! Plánujete to a počítáte s tím ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
při stavbách města v průmyslové zóně počítáme i s výsadbou zeleně.
Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: nedostatek stomatologů ve Žďáru
Dotaz: Dobrý den,na toto téma bylo již 5.1. 2019 odpovídáno v Dotazech a námětech panem Krábkem, ve smyslu "zubaři nejsou nikde, poraďte si sami...!". V létě ukončí ve ZR praxi další lékařka. Ano,zdravotní pojišťovna Vás v tom nenechá,musí Vám nabídnout jiného zubaře...pro Žďár jsou to momentálně lékaři z Brna nebo Třebíče! Město opravdu nemá žádné možnosti, jak zabezpečit svým občanům tuto v podstatě základní péči? Nemá možnosti jednat se zdravotními pojišťovnami a tento stav řešit? Děkuji Králová
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Králová,
touto problematikou se bude zastupitelstvo města zabývat na zvláštním semináři, který proběhne v měsíci červnu a kde bude snaha najít nějaký systematický přístup k dané problematice, který by alespoň částečně tento problém řešil tzn. podpořit zubařskou praxi a tím eliminovat nedostatek zubařů ve městě. Není to jen problém našeho města, ale celé republiky, který však vnímáme a chceme jej řešit.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

14. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: V rámci blížící se poutě se mi zdá, že necháváte především vydělávat pouťařům a stánkařům. ... Předpokládám, že prioritou by mělo být naše město, které z této pouti vydělá maximum finančních prostředků, které doufám použijete do obnovy a infrastruktury našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podmínky, za kterých je provozovatelům atrakcí a stánků umožněno nabízet své služby, jsou schváleny zastupitelstvem města v platné vyhlášce města č. 1/2018: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
a v radou města schválených podmínkách pronájmu míst: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
Prioritou města v této věci není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města... Mnohé jiné akce na rozdíl od pouti nepřinášejí městu přímý finanční zisk, přesto jsou z různých důvodů pořádány a přinášejí městu a jeho občanům i jiné hodnoty než peníze.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: nepojízdná vozidla
Dotaz: Dobrý den, na ulici Studentská před vchodem 26 na parkovišti blíže k dětskému hřišti stojí už několik měsíců nepojízný Peugeot ( zelená barva ). O pár míst vedle stojí nepojízný bílý Ford. Zbytečně tyto nepojízdná auta zabírají místo pro ostatní. V této lokalitě bývá problém zaparkovat v brzkých odpoledních hodinách natož večer. Na autech jsou spz, tak doufám, že byste mohli dohledat případného majitele, at si to odstaví jinam nebo auto odtáhnout. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vozidla budou řešena, ovšem dle současné platné legislativy to není vůbec jednoduché. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 5. 2019
Předmět: žďárská pout
Dotaz: ve Žďárském deníku: https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-stezuji-na-hluk-prach-a-auta-kvuli-pouti-20190509.html, uvádíte, že minimalizujete dopady pouti na okolí- tedy na sídliště Libušín. Jsem obyvatelka Libušína a velmi by mě zajímalo, jak tyto dopady minimalizujete. Umožňujete o pouti pakování ve dvorech bytových domů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Žďárský deník převzal odpověď z dotazovny MÚ:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7920. Dopady především na bezprostřední okolí akce jsou eliminovány např. umožněním parkování ve dvorech či na „hradech“, dodržování stanovené provozní doby atrakcí, každodenní úklidy … Odpověď na otázku ohledně parkování je zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7945.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 5. 2019
Předmět: soudní spory
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím uvést seznam otevřených (neukončených) soudních řízení, kterých je v současné době město Žďár účastno?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stale,
město je v současné době účastno v těchto 7 soudních sporech:
Pozemkový úřad - určení vlastnického práva
M.M.M. - žaloba na vyklizení bytu
A.A. - žaloba na vyklizení bytu
V.K. - žaloba na vyklizení bytu
Ing. B.T. - o zaplacení 26 500 Kč s příslušenstvím
D.H. - o zaplacení 6.878 Kč s příslušenstvím
V.B. - o zaplacení 96.720 Kč s příslušenstvím.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

9. 5. 2019
Předmět: parkování v parku během pouti
Dotaz: Bude možné opět parkovat po dobu pouti /od pondělí 13. května do 20. května/ v parku za pečovatelským domem? Nebo kam se všechna auta z parkovišť na Libušíně vejdou, aby bylo dost místa pro atrakce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Ano, i letos bude v případě příznivého počasí umožněno parkování osobních vozidel na travnaté ploše tzv. „hradů“. Možnost tohoto parkování bude dána přenosným dopravním značením (parkoviště). Pokud na vjezdu na travnatou plochu bude tato značka chybět či bude zneplatněna, parkování není dle aktuální situace povoleno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: čekací doba na odboru dopravy
Dotaz: Dnes jsem strávil na odboru dopravy z důvody přihlášení vozidla plné 3 hodiny. Nechápu proč během této doby fungovali pouze 3 přepážky, chvilku možná 4.Objednávkový systém je k ničemu, jelikož volný termín je více než za 10dní.Dalším faktorem byl přepis většího počtu aut jednou osobou, která si vyzvedla 7 lístků.To je nutné si brát na každý přepis samostatný lístek a zahltit tak všechny přepážky?Nelze hromadné přepisy nějak přesunout mimo k samostatné přepážce, neplánujete posílení odboru.
Odpověď (odbor dopravy):
Jak je známo, byla postupně zrušena místní příslušnost pro agendy ŘP (od loňského roku), tak i registru vozidel (2017) Zrušení místní příslušnosti v praxi znamená, že jsme přestali být úřadem pro 40 tis. obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, ale stali jsme se kontaktním místem pro 6,6 mil. řidičů a 7,5 mil. vlastníků vozidel z celé ČR. To, na co jsme byli v minulosti právem hrdí, tedy kvalita služby a rozsah úředních hodin, se nyní jeví jako hlavní příčina abnormálního počtu klientů, kteří chtějí vyřídit své požadavky pět dnů v týdnu a na rozdíl od jiných úřadů na počkání. V číslech to znamená, že v agendě registru vozidel došlo od loňska k nárůstu klientů o 20 % (tedy o 2.500 klientů za rok). Toto množství obsluhuje stále pouze pět úředníků ve stále stejných prostorách. Jen pro zajímavost, „cizích“ klientů je celých 38 %.
Řešením by podle vašeho pohledu mělo být navýšení počtu úředníků. Personální posílení přepážkového pracoviště je však problematické, protože jsme omezeni prostorem a navíc při zohlednění výše uvedených předností našeho úřadu by to znamenalo „natažení“ dalších klientů i z jiných, třeba i větších měst, kterým by se vyplatilo zajet si několik desítek kilometrů na náš úřad a problém by byl stejný.
Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

7. 5. 2019
Předmět: žalostný stav trávníku u nového chodníku
Dotaz: Vážení,
loni byl u kulturáku vybudován nový mlatový chodník. Vzhledem k tomu, že toto řešení není úplně stoprocentní, tak lze čekat, že za určitých klimatických podmínek mnoho občanů šlápne i trochu mimo tento chodník. Bohužel město žádným způsobem neošetřilo okolní trávník, aby tuto zátěž vydržel. Naopak trávník dostal zabrat při stavbě mlatového chodníku a byl silně poškozen i při zimní údržbě. Je třeba alespoň okolí začátku a konce chodníku opatřit porostem, který vydrží tuto zvýšenou zátěž.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
s úpravou okolního terénu počítáme. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 5. 2019
Předmět: Ulice Vnitřní
Dotaz: Dobrý den, plánujete v blízké budoucností vyspravit ulici Vnitřní na Vysočanech? V dezolátním stavu je již dlouho ... Chápu, že se tento problém vyskytuje snad na desítkách ulic (silnic) našeho města. Ptám se spíš na přesnější termín opravy ... Děkuji za reakci. S pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ulici Vnitřní a Květná jsou objednány hned v následujícím pořadí, jak skončí opravy na ulici Studentská.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 4. 2019
Předmět: Pahýly u 3. základní školy
Dotaz: Dobrý den, chodím s dětmy kolem 3.základní školy a nemohli jsme si nevšimnout nevzhledných pahýlů po krásných keřích, které na trávníku u trojky ještě nedávno zkrášlovaly prostředí.
Ptám se. Je záměrem města ničit zeleň nebo "práci" provedl nějaký vandal? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
pozemky před 3. Základní školou jsou pronajaty základní škole, která si údržbu zelených ploch zajišťuje svými pracovníky na své náklady. Záměrem města rozhodně není ničit zeleň.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: Osazení nových stromů
Dotaz: Nejsem si jist, zdali první dotaz odešel, tak opakuji: Dovoluji si doporučit revizi osazení některých nových stromů u chodníků či silnic, aby po pár letech nenarušily kořenové systémy chodníky nebo vozovky podobně, jako na cyklostezkách kolem Sázavy a Pilské nádrže (kde stezky zvedají kořeny původních stromů).
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane
je naší snahou sázet stromy tak, aby v budoucnu byl minimalizován jejich případný negativní dopad na své okolí. V blízkosti objektů i komunikací se jedná mnohdy o kompromis, kdy je nutné zohlednit umístění pozemních staveb, inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, vlastnictví pozemků, … S podnětem týkajícím se konkrétních vysazených stromů na pozemcích města se můžete obrátit na správkyni zeleně města Ing. Křesťanovou, tel.: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: díry v silnicích
Dotaz: Kdy začnou celkové opravy dír v silnicích v našem městě. Je to opravdu jako tankodrom, samá díra,pokud si poškodím svoje nové vozidlo, tak škodu bych po městu vymáhal soudní cestou.Myslím, že takových občanů by bylo více, pokud nezajistíte řádnou a kvalitní opravu vozovek.Ne, že zase pojede auto a bude stříkat do děr tekutý asfalt s drtí, kdy tato oprava je provizorní a jsou to vyhozené peníze. Protože ty díry jsou za chvíli vyježděné a mnohdy ještě větší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
V současné době pobíhají infra vysprávky asfaltovou směsí, následně bude užito i tryskaných vysprávek emulzí a drceným kamenivem. Rozsah a způsob oprav a údržby komunikací se každoročně odvíjí i v závislosti na rozsahu poškození komunikací po zimě a výši rozpočtu města pro tento účel v daném roce. Bez užití tryskaných vysprávek by mnohá místa zůstala neopravena. Doporučujeme řidičům, aby pohyb vozidla přizpůsobili stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: pařez po bříze
Dotaz: Vloni byla popravena (zbytečně) zdravá bříza u domu Nezvalova 2091. Myslím, že desítky roků nikomu nezavazela. Čekal jsem, že kromě zdravého kmene zmizí i pařez, ze kterého hojně tekla míza. Pařez je tam dosud; je to bezútěšný pohled. Mohli byste prosím zařídit vykopání pařezu a osazení nového stromu? Mimochodem, na popravené bříze bylo k vidění dost ptactva, dokonce i poštolka a puštík.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
bříza byla pokácena z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a výrazně snížené fyziologické vitality. Zhoršení stavu stromu bylo způsobeno pravděpodobně poškozením kořenového systému při stavbě parkovacího stání. Pařezy jsou z jednotlivých částí města postupně odstraňovány frézováním a vždy se odstraňuje více pařezů najednou dle finančních možností v daném roce. V tomto roce již frézování některých pařezů proběhlo a další vlna frézování ve Vaší lokalitě je připravována na podzim letošního roku s přihlédnutím na finance. Výsadba nového stromu na stejném místě, kde byla pokácena bříza, nebude realizována, protože na tomto stanovišti nejsou vhodné podmínky pro růst a vývoj nového stromu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 5. 2019
Předmět: Ucpané kanálové vpustě.
Dotaz: Na Stalingradě jsou od hlavní křižovatky až k Penny už možná dva roky ucpány téměř všechny kanálové vpustě pískem. Když zaprší, teče po silnici široký proud vody dolů z kopce až na most přes Sázavu. Jedoucí auta rozstřikují proud vody přes celou šířku chodníku, takže nahazují chodce špinavou vodou a není kam uhnout. Bylo by třeba vpustě vyčistit, ...
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění vpustí probíhá 1x za rok (ne 1x za dva roky) vždy po skončení blokového čištění. V současnosti již probíhá a pracovníci se opět dostanou i na ul. Revoluční a Strojírenskou. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: domov důchodců
Dotaz: Co tam prosím máte v domově důchodců na ul. Okružní za vedoucí ? Chová se jako kdyby všemu rozuměla,kolektiv se jí bojí, mezi zaměstnanci je neoblíbená,má svoje oblíbence a je arogantní a nepříjemná.Taková to osoba ke starým nemocným lidem nepatří. Špatná volba výběru vedoucí !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
na místo vedoucí domova proběhlo standardní výběrové řízení. Výběrová komise vybrala dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na paní vedoucí jsem zatím zaznamenal stížnost pouze v dotazovně, která s ní byla projednána. Ve všech našich službách pravidelně zjišťujeme spokojenost klientů i zaměstnanců. Na domově šetření proběhne během měsíce června a je zde možnost vyjádřit se i k paní vedoucí. S výsledky šetření budeme samozřejmě dále pracovat.
Pokud máte konkrétní poznatky, můžete přijít přímo za mnou a detailně mě informovat. Pak se bude snáze situace řešit.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby Města Žďáru nad Sázavou

24. 4. 2019
Předmět: parte online , novinova budka u polikliniky
Dotaz: Dobry den,
První dotaz
Zajímalo by me, kde se daji precist, aniz bych musel chodit do mesta, vystavene parte.
Jde spis pro me uz praktickou část, něco jako cteni novin a rad bych si ji zprostredkoval z domova nez na chodniku ve meste.

Druhy dotaz
Kdy bude otevrena novinova budka u polikliniky?
Bud otevrena nebo odstranena.Dekuji
Prikryl
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Přikryle,
o tom, že by byla parte vystavována jinde než klasicky ve vitrínách umístěných ve městě se zatím neuvažuje. Tuto službu poskytuje soukromá firma. Je to však možný námět k zamyšlení, za který Vám děkujeme.
Pokud jde o novinový stánek u Polikliniky, tak město je sice vlastníkem pozemku, který však pronajímá soukromé osobě, tudíž město nerozhoduje o jeho provozu, to je věcí nájemce.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

3. 5. 2019
Předmět: Informace o městě na webových stránkách
Dotaz: Dobrý den, plánujete opravu informací na webových stránkách města v sekci základních informací o Žďáru nad Sázavou v členění města ? Žďár nad Sázavou má od března 2019 celkem 8 městských částí + 4 místní části. Informaci o vzniku Žďáru n.S. 8 má už i např. i Wikipedia a další informační celostátní kanály. Je problém v útvaru informatiky nebo nebylo ani žádné zadání ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Korábku,
děkujeme za upozornění na nepřesnou informaci o členění města Žďár nad Sázavou uvedenou na webových stránkách města. Tento nedostatek byl již odstraněn. Problém v oddělení informatiky nebyl, neboť to provádí jednotlivé změny a opravy na základě zadání, které však v tomto případě nebylo dosud dáno.
Děkujeme za Vaši pozornost.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

29. 4. 2019
Předmět: Oprava chodníku
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné opravit část chodníku na ulici Haškova u vchodů 54-58?
Nyní byla opravena část u přestavby výměníku na byty (č.60) a pár let před tím byl opraven chodník od vchodu 40 po vchod 52 (7 vchodů z 10) a naše 3 vchody za zlomem baráku byly nechány tak. Domnívala jsem se, že na tuto opravu dojde v souvislosti s přestavbou výměníku. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v těchto jarních měsících přednostně bude nutno věnovat se nezbytným opravám po zimním období - především vozovek ve městě. Teprve poté bude možno pokračovat v dalších opravách v souvislosti se stavem jednotlivých chodníků. Bohužel není možné opravit veškerá poškození komunikací včetně chodníků města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Vyvalený osvětlovací stožár
Dotaz: Mezi první svobodárnou a domem 33, 35 je vyvalený a nahnutý osvětlovaci stožár. Nebude dlouho trvat a spadne to někomu na hlavu. Chodi tam děti a rodiče do školky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o stožáru víme od data poškození, vzhledem k omezeným dodavatelským kapacitám a skutečnosti, že nehrozí akutní nebezpečí, bude oprava teprve provedena, byla již zadána. Děkujeme za spolupráci. Ještě tak vědět, který šikula za volantem to způsobil …..

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Budou letos pouťaři mít atrakce co nejdále od obytných domů na Libušíně ? Každoročně trpí část obyvatel na Libušíně, nadměrným hlukem, prachem,kumulací aut a velkým pohybem lidí v této lokalitě a žádná kompenzace jim z toho nejde. Alespoň provedenou revitalizací okolí Libušína,popř.rekonstrukcí nevyhovující vozovky (samá díra), výsadbou zeleně, opravy chodníků a pod.Minimálně za snášení a toleranci nesnadného období v době pouti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prostor pro umístění pouťových atrakcí je stanoven v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jakákoliv změna v umístění atrakcí by musela jít kromě jiného i ruku v ruce se změnou této vyhlášky. Samozřejmě jsme si vědomi obtíží a nepohodlí, které pro obyvatele Libušína tato akce znamená, na druhou stranu jde o událost svým způsobem ojedinělou svým rozsahem i významem, a to nejen pro Libušín, ale i celé město.
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

29. 4. 2019
Předmět: dětské Rákosníčkovo hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Nevím, jestli máte i toto d. hřiště ve správě, přesto bych Vás chtěla poprosit o doplnění písku do pískoviště.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
toto hřiště ve správě máme, v průběhu května proběhne výměna písku v tomto pískovišti a bude dosypáno dostatečné množství nového písku.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 4. 2019
Předmět: Dotaz - zákaz stání
Dotaz: Dobrý den,
Je informace, že v celé ulici Nábřežní bude platit zákaz stání, pravdivá?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
S osazením zákazu stání v celé ulici Nábřežní neuvažujeme. Pouze byl stanoven lokální zákaz stání z důvodu zajištění přístupu kanalizační čety k čerpací stanici odpadních vod k provádění čištění, údržby a oprav čerpací stanice.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

25. 4. 2019
Předmět: Oprava silnic
Dotaz: Dobrý den, nebylo by už na čase udělat postupně pořádnou opravu povrchu silnic ve městě místo každoročních záplat. Oprava typu, že se tlakem nastříká asfalt a zasype drtí je sice hezká, krátkodobě účinná, ale když už tam je třetí, čtvrtá vrstva to se panečku po tom jezdí. Připadám si jak na terénní cestě nejenom na kole, ale i v autě. Uznávám, že finančně oprava silnice vyjde asi draze, ale jet po Studentské, Strojírenské, Nové a podobných ulicích ve Žďáru je opravdu zážitek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je požádáno o dotaci na opravu povrchu na ul. Strojírenská. Ostatní celoplošné opravy povrchů se prozatím do rozpočtu nedostaly, ačkoliv by si to Vámi zmíněné i některé další ulice již zasloužily.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odvoz odpadu, který jsme letos zametli a shrabali v okolí našeho domu.
Jedná se o ulici Revoluční od domu u pošty a níže. Odpad je jak na cestě, tak v černých pytlech umístěn u kontajnerů na odpad. Také mám dotaz, zda se budou letos čistit kanály na sídlišti Stalingrad v ulici pod poštou a na hlavní silnici od křižovatky na Brodské dolů směrem ke Žďasu. A zda budou čistící vozy na sídlišti Stalingrad zajíždět i do ulic mezi domy. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Háčková
Odpad odvezeme.
Děkujeme za úklid ploch města.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
čistící vozy už většinu ulic na Stalingradě (kde nestála auta) projížděly, pod poštou konkrétně dnes 25.4. Odvoz pytlů bude objednán. Uliční vpusti se začnou čistit po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den-máme před domem za poliklinikou kontejnery na odpad,do toho modrého lidé automaticky vházejí papír,ale že ta modrá popelnice,která tam je na větší krabice,kartony to někteří lidé ani nevědí na co je,není to tam napsané,takže kartony a velké papírové krabice házejí na zem vedle modrého kontejneru,náhodně se mi stalo,že jsem tam byla a dotyčný to hodil na zem a kontejner nebyl plný,když jsem mu řekla,že se to hází tam, tak byl překvapen..Nebylo by možné ho označit že je na karton atd?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za námět.
Nechám je polepit samolepkami.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: realizace návrhů v rozpočtu města
Dotaz: Je s podivem, že některé důležité věci, jako je oprava silnice na Libušíně, oprava cesty kolem kolejí na Grejdách, oprava cesty od Hypernovy po Peny a další nejsou zahrnuty v rozpočtu pro letošní rok ? Jaké důležité věci jsou tam potom zahrnuty ?Vždyť jste měli z privatizace přes cca.300 milionů Kč ? S takovými prostředky se již dají slušně opravit vozovky v našem městě a další potřebné věci ! Nebo jsou ty peníze utraceny za projekty,které nebyly nikdy realizovány ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočty města s příslušnými projekty včetně výhledů jsou zveřejněny na webu města:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2019
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, opravy pískovišť a hřišť ve městě probíhají postupně.
Do 14 dnů by mělo být u Vás pískoviště obloženo prkny, současně bude opravena i lavička u pískoviště. Dodání nového písku bude provedeno v průběhu měsíce května, současně s výměnou písku i v ostatních pískovištích ve městě. Co se týče sítě na pískoviště, nejsou instalovány plošně u všech pískovišť ve městě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, reagovala jsem tady na dotaz paní ohledně okolí pojištovny na nedopalky a jak to vypadá před poliklinikou na trávě o okolí okolo prodejny tabáku atd.s množstvím nedopalků od mládeže z průmyslové školy a uveřejnily jste jen druhou půlku dotazu,k čistění ulice za poliklinikou 1dům,kde stála auta tak to pracovníci zametali a čistili jen okolo aut a k chodníku u domu nic,tam stáli auta i v době úklidu lidi zaparkovali a viděli,že se čistí a odešli pryč,tak 3 rok si to zase vyčistíme sami
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tam kde se v době blokového čištění vyskytla vozidla, která byla zaparkovaná těsně k obrubníku a nestihla se odstranit odtahem, tam se samozřejmě jednotlivá místa nepodaří dokonale vymést. V úklidech se bude pokračovat i po skončení blokového čištění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: Grejdy
Dotaz: Hezký den, mohl by prosím už někdo vysvětlit majitelům v CHATOVÉ oblasti Grejdy, že se nenachází na Klafaru? Cesta, která se zde nachází je poměrně nadstandardní ve srovnání s podobnou zástavbou chat v okolí (Dářko, Rendlíček, ...). Mlatová a bahnitá cesta tak nějak k chatám patří a nechápu neustálé domáhání se majitelů chat o asfaltovou cestu, když se tam nachází krásná cesta z recyklátu. Nová cesta a hned by byly stížnosti, že se tam jezdí rychle, následovaly by retardéry, zákaz vjezdu...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak již bylo zveřejněno i v dotazovně, zásadní rekonstrukce komunikací na Grejdách není zahrnuta v aktuálním rozpočtu ani nejbližším výhledu města, budou zde prováděny nezbytné opravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 4. 2019
Předmět: oprava děr na silnici
Dotaz: Dobrý den, prosím mohli byste nechat opravit díru uprostřed silnice Sázavská těsně před odbočkou na ulici Libická. To samé na ulici Revoluční před odbočkou na ulici Okružní u autobusové zastávky. Jinak bych ještě požádala o znovu zametení silnic Uhlířská a Vápenická. Jezdí zde spoustu aut se stavebním materiálem a trousí nepořádek. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
výtluky se začnou plošně opravovat v nejbližších dnech. V rámci čištění ulic ještě probíhá blokové čištění v ostatních částech města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: Nehoda u Vesny
Dotaz: Díky nedávné smrtelné nehodě u Vesny, není na čase odsunout kamiony a náklaďáky pryč z centra ? Jak může náklaďák zastavit u přechodu tak, že nevidí chodce ? Dostaňte je prosím pryč, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane „r“,
na téma vámi uvedené dopravní nehody bylo již odpovězeno 14.3. zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7833

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí odboru dopravy

Vážená paní nebo pane „r“,
v trase obchvatu se již podařilo postavit dva úseky komunikace a připravuje se třetí. Město vykupuje pozemky v trase komunikace a vedení města jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy. Postupnými kroky se podařilo zajistit jihovýchodní úsek komunikace, o které se říká, že nebude nikdy postavena.
Prožitou tragédii není vhodné hodnotit na sociálních sítích, ani na Dotazech a námětech. Buďme ohleduplní k rodinám, kterých se dotkla.

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2019
Předmět: Vyvezení koše, úklid okolí
Dotaz: Dobrý den, u dětského hřiště ve dvoře Chelčického/ Haškova je koš na odpadky, bylo by možné ho vyvážet pravidelně a jednou do týdne, pokud je to možné, uklidit odpadky v okolí hlavně houpaček? Některé děti a hlavně mládež neví, kam s prázdnými obaly od pochutin, i když není koš plný a hází to po okolí. Možná by MP mohla nějaký čas procházet touto oblastí, zvláště pak ve večerních hodinách, kdy se "děti" chodí bavit, pokud mají volno. No snad alspoň v něčem vyhovíte. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
OKS:
Vážený pane
Koš na dětském hřišti je pravidelně vyvážen – minimálně 3x týdně. Bylo ověřeno na svozové firmě.
Všechna dětská hřiště byla v minulých 14 dnech uklizena v akci Čistá Vysočina, kdy uklízeli dobrovolníci.
Na dětských hřištích probíhají pravidelné kontroly a na základě zjištění, je následně objednán úklid.
s pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Městská policie:
V dané lokalitě budeme v kritické době provádět obchůzkovou činnost.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP

24. 4. 2019
Předmět: Převod auta ze zahraničí
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho prosím trvá převod auta ze zahraničí? Myslím tím od předání všech potřebných dokumentů do vystavení nutných dokladů.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Registrace vozidla se zahraničními doklady trvá podle vytíženosti pracovníků, kteří tuto agendu vykonávají, čtyři pracovní dny (v optimálním případě) až čtrnáct dnů.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

23. 4. 2019
Předmět: parkoviště před Českou pojišťovnou
Dotaz: Bude v brzké době realizováno rozšíření parkoviště před Českou pojišťovnou, které bylo slibováno v souvislosti s příchodem lidí z Comgatu? Parkoviště je přeplněné a kapacita je naprosto nedostatečná. Bylo podmínkou povolení stavby úpravy patra pro Comgate zřízení dalších parkovacích míst?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
parkoviště bylo a je druhou etapou „Comgatu“. Jeho projekt se nyní přepracovává. Realizaci předpokládáme v příštím roce.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

23. 4. 2019
Předmět: Údržba a opravy veřejných prostranství
Dotaz: Dobrý den,
kdo vymyslel strategii centrum, na kterou se odvoláváte. Ostatní části města se nebudou udržovat a opravovat? Pan architekt je z Brna, tak mu to nevadí, nežije tady.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mucho,
autorem Strategie Centrum je městský architekt Ing.arch Ryška. Strategie byla projednána s veřejností a následně schválena v radě a zastupitelstvu města.
Opravy a údržba ostatních ploch města bude probíhat na základě návrhů schvalovaných v rozpočtu města na jednotlivé roky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 4. 2019
Předmět: oprava cesty Grejdy kolem kolejí
Dotaz: Mnohokrát již byla avizována oprava cesty kolem kolejí na Grejdách. Nevím proč se bude opravovat od křižovatky za žel. přejezdem dolů od jamské k chatám,kde jezdí pouze pár chatařů.Kolem kolejí jezdí lidé z Jam, chataři a další, tam je důležitost řádné opravy na místě a ne, že tam jsou každoročně nedbale zasypané díry,které jsou za dva měsíce vyježděné traktory a náklaďáky,kterými tam zemedělci jezdí. Opravte tuto cestu již prosím řádně a kvalitně,aby se každoročně nemusela opravovat !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádné rozhodnutí o plošných opravách cest v Grejdách nikde nepadlo. Na posledním setkání se zahrádkáři zazněl požadavek cestu podél kolejí nechat být, aby tam vozidla neprojížděla vysokou rychlostí.
Celková rekonstrukce včetně provedení odvodnění cesty v současnosti není připravována a není zahrnuta v rozpočtu města.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 4. 2019
Předmět: Kiss + Ride 4. ZŠ a školka
Dotaz: Dobrý den, jaké jsou prosím další plánované kroky v rámci Kiss + Ride 4. ZŠ a školky navrženého p. Ryškou v rámci Strategie města - viz publikovaná prezentace z loňského ledna?
https://www.zdarns.cz/media/files/komise/komise-rozvoje/2018/2018-01-23-p2.pdf
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Buchtová,
pan architekt ve zmiňovaném materiálu popisuje zadání studií. Plocha u 4.ZŠ je součástí řešení Átria a to je podle Strategie Centrum v plánu nejdřív v roce 2024.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 4. 2019
Předmět: Obchodní centrum Novoměstská
Dotaz: Dobrý den, kdy má být dokončeno obchodní centrum Novoměstská?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Buchtová,
vzhledem ke skutečnosti, že investorem centra na Novoměstské ulici není město, nemáme informace o harmonogramu výstavby. Hrubý odhad si můžete utvořit podle toho, že většina investorů zahájí výstavbu do roka po získání stavebního povolení a stavba netrvá déle než 12 měsíců.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 4. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat podle jakých kritérií byl vybírán letošní provozovatel zdarske pouti. A kdo to nakonec vyhrál a bude provozovat atrakce. Pokud to bude ten samy co každý rok., tak proč nezvažit na příští rok někoho jiného? A ještě by mne zajímalo kolik musí provozovatel zaplatit do mestske kasy.
Děkuji
Prochazka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tradiční žďárská pouť nemá jednoho provozovatele, jednotlivé atrakce jsou schvalovány výběrovou komisí města a pouti se každoročně účastní cca 30 provozovatelů atrakcí. V letošním roce jich je 32, atrakcí téměř 100. Kritérií výběru provozovatelů je několik – především naše osobní zkušenost s nimi, reference, nabídka „novinek“ (letos např. obří ruské kolo) aj.
Nájemné pro umístění atrakcí je stanoveno v „Podmínkách pronájmu míst – práva užití – pro stánkový prodej a umístění atrakcí při žďárské pouti na pozemcích města“, schválených radou města - viz
https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

30. 3. 2019
Předmět: Upozornění : Dva suché vysoké smrky
Dotaz: Na ulici Makovského ( v horní časti ) mezi bytovkou a ŘD jsou dva vysoké suché smrky napadené kůrovcem. Je to dva roky, co se větrem ulomila jedna třetina smrku a ohrozila zahradu.Jistě uznáte, že jsou na likvidaci.
Žďár n.S. 30.3.2019
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
tyto dva smrky evidujeme, po obdržení povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody budou smrky pokáceny v co nejkratším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Zeleň na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, prosím, mám dotaz. Máte v plánu také parkové úpravy po rekonstrukci ulic na Vysočanech (Na Úvoze, V Lískách)? Hřiště u kulturního domu je jedna velká katastrofa a o okolí nemluvě. Dosypání hlínou a zatrávnění ...
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
úprava travnatých ploch po rekonstrukci ulic na Vysočanech je určitě v plánu. Firma provádějící rekonstrukci nejpozději do koce května travnaté plochy uvede do řádného stavu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: Vyjetá hluboká kolej
Dotaz: U prodejny Pramen na Libušíně u přechodu je vyjetá hluboká kolej od náklaďáku, bylo by dobré jí zahrnout hlínou, upravit a oset trávou, abychom město měli pěkné. Takových míst je ale v našem městě více.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době probíhá úprava travnatých ploch plošně ve městě, zahrnuta bude i tato vyjetá kolej. Děkujeme za zájem o veřejnou zeleň ve městě.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 4. 2019
Předmět: dotaz ohledně prostoru část Vysočany pod prodejnou Jednota
Dotaz: Prodejna Jednota - u prodejny neupravené prostranství, přerostlé stromy, keře, zarostlé chodníky zrezivělé, poničené zábradlí, nepořádek u odpadků, prostředí hrozné. Vloni pracovnice z MÚ vše fotografovala, slibovala a stejně se nic nezměnilo. Pod Jednotou nevyužitý prostor, který by mohl sloužit jako malé hřiště , kdyby se trochu upravil.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
plochy nacházející se v těsné blízkosti prodejny jednota jsou v soukromém vlastnictví Jednoty a město nemůže vynakládat veřejné prostředky na údržbu soukromých pozemků. Pozemek pod jednotou je z části soukromý, z části ve vlastnictví města. Na tomto místě v současné době neuvažujeme o budování dětského hřiště.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 4. 2019
Předmět: Prostranství Brodská
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych se zeptat jestli je někdy v plánu revitalizace prostranství před obchodními domy na Brodské ulici. Dlažba je téměř v původním stavu, místy poničená a ne zcela nebezpečná ale nepříjemná pro chůzi (hlavně pro starší občany například s berlemi). Také by stálo za zvážení doplnění rostlin v pásu a kruhu se zelení. Jedná se o docela zajímavou plochu která by zasloužila trochu více pozornosti.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Martine,
záměr revitalizace vámi zmiňovaného území v plánu města je. Vzhledem ke schválenému dokumentu Strategie Centrum, kde jsou naplánovány přípravy širšího centra města do roku 2030, nelze předpokládat, že k celkové revitalizaci centra sídliště Žďár n.S. 3 dojde v dřívějším termínu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 4. 2019
Předmět: záhony u KD v našem městě
Dotaz: Dobrý den, záhony před kulturním domě v našem městě jsou v žalostném stavu, obrubníky zničené, výsadba květin katastrofální, to nemluvím o vzhledu kolem schodů u KD,rozbité mramorové desky,dále okraje u mlátové zkratky u KD by chtěly dosypat hlínou a upravit, pozametat ty žlaby v mlátové cestě.Lavičky u KD jsou také již vhrozném stavu. Celkově působí okolí našeho kulturního domu žalostně.Přitom tam prochází velké množství lidí a ti si udělají obrázek o našem městě a okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Za OKS:
Vážený pane,
s drobnou údržbou zeleně a stezek v blízkosti KD počítáme, větší opravy nebo rekonstrukce nejsou v tuto chvíli v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Za ORÚP:
Dle schválené Strategie Centrum má být prostranství kolem Domu kultury řešeno architektonickou studií o návrh v roce 2026. S realizací dle návrhu je možné tedy počítat nejdřív v roce 2027.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Za TSBM:
Na opravy mramorových desek jsme předpokládali využití původního obložení městského divadla. Tento způsob se ukázal jako nevhodný. V letošním rozpočtu nejsou určeny prostředky na rozsáhlejší opravu travertinových ploch.
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

11. 4. 2019
Předmět: čištění ulic
Dotaz: dobrý den , vážena paní Wurzelová......chci se zeptat , kde maji lidi parkovat , při čištění ulic , když i na parkovišti dostanou pokutu? každy rok jsme převezli auto na parkoviště a bylo to v pořadku , ale letos všichni dostali pokutu....to už město nevi ,kde získat od lidi penize? jinak cedule na oznamení že se bude ulice čistit byla u Táferny a pak až u odbočky ke Kinskýmu...po celý Purkynový ulici a ani u parkovistě nic..beru odtah aut při parkování na ulici, ktera se čistí, ale parkoviště??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dopravní značka Zóna zákazu stání s textem „ Platí i pro parkovací stání“ neumožňuje žádný jiný výklad. Pokud bude v příštích letech rozhodnuto, že se některé (nebo všechny) parkovací plochy z této zóny nějakým způsobem vynechají, např. označením „P“ parkoviště nebo textem, bude možno na nich stát i v těchto zónách. Toto bude určitě ještě předmětem diskuze.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2019
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří nesedí doma jak pecky a nedělají, že město není jejich a jdou a uklidí, pohrabou, zametou. A město bych chtěla poprosit, jestli by už mohlo shrabaný nepořádek uklidit. Lidi si s tím dají práci, dají to do pytlů a pak to tady leží a leží. A taky bych se chtěla zeptat, jestli v ulici Nezvalova bude někdy pohrabáno od města, např. prostor u výměníku, kde sídlí kadeřnice z učiliště. Já prostě nikoho nevidím. A taky u bazénu nic. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Muchová.
Také souhlasím s Vaším názorem a děkujeme občanům, kteří uklízí okolí svých domů a pohrabou městské pozemky.
Občany shrabaný odpad obratem odvážíme, pokud nám to někdo nahlásí s konkrétním termínem.
Z ulice Nezvalovy jsme žádný takový požadavek neměli.
Nicméně včera jsme to náhodou zjistili a hned objednali.
Co se týče pohrabání bude zajištěno dle volných pracovních kapacit. Nelze počítat s tím, že bude plošně shrabáno celé sídliště.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 4. 2019
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bude úklid komunikací pokračovat i v květnu. V tabulce rozpisu blokového čištění jsem nenašla ulici Vápenickou. Mám na této ulici zaparkované auto na parkovišti a do poloviny května nebudu v ZR. Tudíž bych neměla jak auto přeparkovat. A žádné upozornění či označení u tohoto parkoviště jsem nenašla ani na stránkách města. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v úklidech se bude pokračovat i nadále. Na ulici Vápenická není ovšem blokové čištění vymezené dopravním značkami v plánu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 4. 2019
Předmět: úklid
Dotaz: Dobrý den.
Blokové čištění - před domem za poliklinikou. A opět - na parkovišti auta. Již vloni jsem jsem žádala, abyste zákaz stání a údaj o čištění umístili i na parkoviště u domu,protože páni řidiči si zřejmě tento zákaz vykládají po svém - že se vztahuje pouze na silnici. Příslušníky městské policie nevidět, neslyšet. A odtahovka - nenechte se vysmát. Vím, že za řidiče nemůžete, ale ta značka by stála za pokus a zamyšlení.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při blokovém čištění na ulici Studentská byla přítomna jak městská policie, tak odtahová služba, která prozatím odtahuje zaparkovaná vozidla na vozovkách v podélném směru. Vozidla na kolmých parkovacích stáních jsou řešena v rámci dopravních přestupků pokutami. Dopravní značka Zóna zákazu stání s textem „ Platí i pro parkovací stání“ dle našeho názoru neumožňuje žádný jiný výklad.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Proč ještě není vyčištěn chodník na průmyslovou zónu na Jamské a to nemluvím o tom, že kolem nových zastávek se stále nic neděje ! Úprava žádná, boční strany zastávek, jak jste je slibovali dodělat nejsou a a chybí tam odpadkové koše ! Proč to již nnení hotovo ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době probíhá blokové čištění ulic. Pokud se ostatní komunikace nestihnou mezi jednotlivými termíny, budou čištěny po ukončení tohoto harmonogram.
Úprava čekáren byla objednána, proběhlo místní šetření s dodavatelskou firmou vč. potřebného měření. Akce se připraví k realizaci. K té ale dojde, až tady budou mít jinou zakázku. Vzhledem k ročnímu období si troufám tvrdit, že již nedojde k masivnímu sněžení s tvorbou závějí a tak toho řešení s realizací při souběhu s jinou zakázkou se jeví jako rozumné rozhodnutí . Navíc ještě musí dojít k úpravě dlažby a opravě poruchy na kabelovém vedení veřejného osvětlení v daném prostoru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: Hlučný dekl u kanálu
Dotaz: Dobrý den, na Jungmannově ulici proti č.p.5/603 v silnici je uvolněný dekl u kanálu.
Každé projíždějící vozidlo způsobuje výrazný hluk. Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek předáme vlastníkovi, tedy Vodárenské a.s. k prošetření stavu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dnes jsem se po delší době díval, jak bylo prováděno blokové čištění části parkoviště a chodníku na Libušíně a po delší době musím, říci, že to pracovníci vyčistili velmi pěkně a pečlivě. Po stroji šli pracovníci a dočišťovali to, kdy takto by to mělo být všude.Ještě kdyby to tak vyčistili pečlivě před domem kultury bylo by to výborné.Ale jinak pochvala, udržte si tento trend, takto by to mělo vypadat všude, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 4. 2019
Předmět: ÚKLID PO ZIMĚ
Dotaz: Dobrý den, jak bude probíhat úklid na parkovišti mezi KD a hotelem Jehlou? je tam plno odstavených vraků, plno aut i přes ceduli zákazu stání v daném termínu stejně blokuje místo pro strojové čištění. Když by takto všichni provozovatelé svých vozů nechali auta stát tak nebude možnost uklidit. Budou auta které nebudou odparkované odtažena nebo se tam pod nima uklízet nebude? Uvažujete o možnosti nalajnování parkovacích míst když bude místo strojově uklizeno a bez aut? Každý si parkuje jak chce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín úklidu tohoto parkoviště není stanoven, prozatím bylo ponecháno jako možnost odstavení vozidel při blokovém čištění ulice Libušínská. Vodorovné dopravní značení zde není v plánu až do doby vyjasnění majetkových vztahů v tomto prostoru.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 4. 2019
Předmět: blokové čištění města
Dotaz: Dobrý den.
v tabulce rozpisu blokového čištění města jsem nenašla Neumannovu ulici. Na příjezdových cestách k jednotlivým domům- která jsou zároveň chodníky i silnice - je velké množství drtě. Mám to tedy chápat tak, že se čeká, kdy nájemnici jednotlivých domů silnici zametou? Pokud je plán takový - kam zametenou drť uklidit ???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
se strojním zametením těchto komunikací se počítá v době po skončení nebo mezi jednotlivými blokovými čištěními.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: bezcharaktérní občané -pokračování
Dotaz: -došly mi znaky,né slova k těm bezohledním občanům,za ně nemůže nikdo z vedení města,kudy chodím pěšky,tak se čistí ulice a všichni co to mají na starost se snaží aby město bylo čisté,krásné,bezpečné a pokud má někdo problém,tak si myslím,že se co nejrychleji řeší.Taky uklízíme před domem,odklízíme sníh a ani to není naše povinnost a doufám, až bude blokové čištění 11.4. za Poliklinikou,že budou odtažena auta,která budou bránit úklidu,protože vloni a předloni se čistilo jen tam kde nestáli auta.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v rámci blokového čištění v ulicích jsou městskou policí řešeny přestupky nedodržení zákazů stání a v nezbytných případech na pokyn správce komunikací města přistupováno k odtahům vozidel.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: Díry u přechodu
Dotaz: Před bývalým dětským střediskem u přechodu pro chodceu u Libušína je vyjetá velká kolej, zřejmě ze zimy po těžké technice, toto je třeba zasypat hlínou upravit a zatravnit.Jinak asfaltová cesta koem Jehly směřující k zimnímu stadionu je katastrofální,kdyby se vyfrézovala u udělal se nový potěr bylo by to bezvedné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
následky zimní údržby jsou postupně odstraňovány.
Plošná oprava ulice Libušínská se do letošního rozpočtu města nedostala. Je v plánu oprava úseku u zastávky MHD.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Parkoviště u "Vesny"
Dotaz: Dobrý den.
Zajímá mě umístění dopravního značení pod "Vesnou", kde je u parkoviště značka - parkování na povolení MěÚ. Parkoviště je často zaplněné auty, jejichž řidiči určitě povolení nemají a jdou se do Vesny najíst a nakoupit. Myslím, že je tam značka zbytečná. Děkuji za odpověď a vysvětlení. Hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za podnět, situaci prověříme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 4. 2019
Předmět: omezení rychlosti
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu je na ulici Bezručova (za autobusovou zastávou Bezručova) ve směru do centra již několik týdnů dopravní značka s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, která je po méně než 10 metrech ukončena křižovatkou s ulicí Nová? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní značení na silnici I. třídy spadá do kompetence Krajského úřadu Kraje Vysočina, nikoli Městského úřadu Žďár n.S. Dopravní značení bylo Krajským úřadem stanoveno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při výstavbě rodinného domu. Dodavatel stavby byl upozorněn na nedostatky a ten přislíbil nápravu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 4. 2019
Předmět: Parkovací automat
Dotaz:
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na základě Vašeho upozornění byl čas přenastaven . Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: firma Holoubek
Dotaz: Včera jsem si všimla, že firma Ploty Holoubek, nahoře na Brněnské se nějak neustále roztahuje čím dále více k silnici ? Kam až se hodlá tato firma roztahovat ? Vždyť tam tudy by měl vést výhledově chodník ? Je to vpořádku ? Ono,když se podíváte v průmyslové zóně mezi firmami tam je nepořádek ! To je vizitka našeho města a nikoho to nezajímá.Z boční strany firmy Vodaservisu je neskutečný nepořádek ! To je území nikoho ? Proč není terén mezi firmami pečlivě upraven ? Kdo je za to odpovědný ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kršková,
mezi oplocením a krajem silnice má zůstat 6 metrový koridor, což je dostatečný prostor pro vybudování chodníku.
Pozemek v průmyslové zóně, o kterém hovoříte není v majetku města. Za stav pozemku odpovídá jeho majitel.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 4. 2019
Předmět: Vizualizace Farčat
Dotaz: Vizualizace Farčat vypadá nadějně, ale pokud tam zůstanou ty škaredé mlátové cesty a ty nesmyslné kamanné bloky,mnohokrát kritizované, tak celkový punc pěkného prostředí v našem městě to úplně zkazí ! Předpokládám, že řešení máte a tyto nedostatky již brzy odstraníte,děkuji.Chybí tam více stromů a keřů ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Přibylová,
mlatové cesty jsou součástí přírodního řešení parků, jsou citlivější ke svému okolí, nepřehřívají se a propouští povrchovou vodu. Odpovídají současným trendům zadržování vody v intravilánu a ochlazování měst. Mají své příznivce a odpůrce, jako každé řešení.
Nová výsadba bude probíhat postupně.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 3. 2019
Předmět: okolí budovy České pojišťovny-pro p. Mrkose
Dotaz: Obracím se na vás jako na toho, kdo prosazoval pronájem celého patra v budově ČP firmou Comdata. Osazenstvo této firmy kouří v okolí budovy a při dešti stojí přímo před vchodem, takže ten, kdo jde do budovy, musí nejprve projít kouřovou clonou. U budovy to nyní vypadá jako někde za „učňákem“ kam se chodí tajně kouřit. Měl by je někdo také poučit o tom, že nedopalky se nemají házet na zem. S příchodem těchto lidí se značně zhoršila čistota v okolí budovy.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Kratochvílová,
Váš dotaz byl předán řediteli příspěvkové organizace SPORTIS, která má ve správě tuto budovu.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu
Zde je odpověď p. ředitele:
“Když město prosazovalo pronajmutí celého patra v budově na ulici Dolní 165/1, tak se chovalo jako řádný hospodář, protože do té doby nebyl o prostory bývalé kuchyně a bufetu 10 let žádný zájem.
Jiná věc je počet neukázněných kuřáků v budově, kde je kouření zakázáno. Je běžnou praxí i v zahraničí, že se vymezí místo, kde je kouření povoleno. To, že jsou kuřáci obecně nepořádní a netolerantní je také známo. V reakci na vaší oprávněnou stížnost rozešleme všem nájemcům žádost o dodržování pořádku na vymezeném místě pro kouření a dáme za úkol naší uklízečce, aby se těmto prostorám více věnovala.”

S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

3. 4. 2019
Předmět: lavičky na sezení ul. Neumannova
Dotaz: Neuvažuje město o osazení laviček, alespoň 1 ks na ulici Neumannova od zastávky MHD po křižovatku u Lidlu?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb:

Uvažuje, instalace během jara.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: Pochvala odboru dopravy
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych tímto velice pochválit přístup všech úředníků na odboru dopravy. Mám na starost přibližně 500 vozových jednotek a řeším každý den úkony i na jiných úřadech. NIKDE v CZ ani SK jsem se nesetkal s tak vstřícným a profesionálním přístupem. Na jiných úřadech ( ne na všech) vám vysvětlí i dva důvody, jak to nejde, přijďte příště, máte špatně vyplněno... V ZR vám VŽDY poradí, pomůžou, najdou řešení... Prostě s takovým přístupem jsem se já osobně jinde nesetkal. DĚKUJI VŠEM. S pozdravem Luděk Tulis ZDAR,a.s.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Tulisi,
děkuji za udělenou pochvalu pracovníkům na odboru dopravy. Snažíme se být stále přívětivým úřadem pro všechny klienty. Bude mně potěšením Vaši pochvalu předat pracovníkům odboru dopravy.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 3. 2019
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat zda pro letošek nemáte v plánu vybudovat dětské hřiště v části obce stalingrad. Hodně maminek a dětí by ho jistě uvítalo. Žádné zde není. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní,
v letošním roce je v plánu zejména kvalitnější a koncepčnější údržba stávajících dětských hřišť a jejich případný rozvoj. Dle finančních možností budeme dále zvažovat, kde případně budovat nová dětská hřiště, proto Vám děkuji i za tento podnět.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: Bývalá radniční restaurace
Dotaz: Dobrý den, jaký je současný osud bývalé Radniční restaurace ? Vemte si příklad z toho, jak se dá pěkná restaurace zbudovat o kousek dál vedle knihovny,kde vznikla nádherná nová restaurace.Najde se nějaký odvážlivec,který by konkuroval této nové nádherné restauraci ? V našem městě se již pomalu nedá jít do nějaké opravdu luxusní restaurace,kam by našinec mohl pozvat návštěvu třeba na oběd spojenou s příjemným posezením.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
radniční restaurace by měla být otevřena od 1.6.2019.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 4. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Dobrý den, stále ještě jste nevyčistili dlouhý chodník na Libušíně směrem k prodejně pečiva Řečice a prodejně vína.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník se bude zametat v rámci blokového čištění sídliště. Předpokládaný termín: 10.4.2019

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 4. 2019
Předmět: Oprava trávníku
Dotaz: Dobrý den,
do kdy budou opraveny vyhrnuté drny u cyklostezky podél Bezručové ulice?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes se na tom postupně pracuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 4. 2019
Předmět: Pozeme po bývalém Bílém Lvu
Dotaz: Dobrý den, proč se nebuduje na staveništi na náměstí po Bílém Lvu ? Slibovali jste, že tam vyroste nějaká nová multifunkční budova, co se děje, že je tam mrtvo a nestaví se tam ?Neříkejte, že jsou problémy s novým majitelem, to již bylo slyšet mnohokrát od Vašich předchůdců ve vedení. Našemu městu opravdu chybí aktivita,kreativita, prožnost a hlavně aktivita nových mladých lidí ve vedení na odborech MěÚ.Staré vedení odborů našemu městu již nic nepřináší !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krásenský,
podle našich informací zahájil investor stavbu v loňském roce, přes zimu ji vzhledem ke klimatickým podmínkám neprováděl a již opět pokračuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 4. 2019
Předmět: Farčata
Dotaz: Co se bude prosím ještě opravovat nebo budovat na Farčatech, že jsou tam pentle se zákazem vstupu ? Do kdy bude okolí kolem nově opraveného domu na Farčatech již řádně rozhrabáno, uklizeno ? Bude tam zasázena zeleň ? Dosázíte tam stromy a okrasné keře ? Kudy povede ta cyklostezka po Farčatech ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
dokončuje se zokruhování zpevněné cesty od řeky.
Úpravy okolí bývalé vodárny se právě dokončují. V průběhu dubna a května, podle klimatických podmínek, bude "uklizeno".
Zeleň na Farských humnech bude dosazována průběžně, podle návrhu městské architekty, krajinářky.
Během tohoto týdne bude projekt zveřejněn na webových stránkách města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

29. 3. 2019
Předmět: SATT
Dotaz: Jak je možné, že město dává hlasovat o tom jakou barvu má mít fasáda, ale o tom, že chce nesmyslně kupovat SATT se dozvíme z novin?Děkuji panu Havlíkovi za informativní článek a naprosto přesně kladené otázky.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Bořile,
dotaz byl předán vedení města.
S pozdravem Jan Prokop

Vážený pane Bořile,
děkuji za Váš dotaz. Rozumím tomu, že Vaše znepokojení je zřejmě vedeno osobním pohledem pana Havlíka ve věci nákupu minoritního podílu akcií společnosti SATT a.s. O tomto možném nabytí akcií jsem již několikrát hovořil na tiskové konferenci a všichni zastupitelé a i občané města jsou informováni materiály z Rady města. Aktuální zpráva k této věci včetně informací o zpracovaném posudku ke stanovení hodnoty majetku je veřejně k dispozici na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-07/88-19-mst.pdf
Finální rozhodnutí, jestli město dokoupí zbývajících 38,3% akcií, bude samozřejmě výsledkem jednání zastupitelstva města.
S pozdravem
Josef Klement

31. 3. 2019
Předmět: Zaslepení děr
Dotaz: Dobrý den, prosíme o zalepení děr na vozovce na kruhovém objezdu u plynarny+ kanál u mostu. Děkujeme za brzkou opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyspravení výtluků je již objednáno. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 3. 2019
Předmět: Řidičský průkaz
Dotaz: Dobrý den,mám dotaz jestli k vyřízení řidičského průkazu potřebuji fotografii,nebo již fotíte přímo na úřadě.Děkuji Kostelecká
Odpověď (odbor dopravy):
K podání žádosti o vydání ŘP již od loňského roku není potřeba předkládat fotografii. Aktuální fotografii si naši pracovníci stáhnou z existujících informačních systémů a nebo pořídí přímo na přepážkovém pracovišti.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

28. 3. 2019
Předmět: Okres Žďár - silnice
Dotaz: Dobrý den, mohli byste zjistit (nebo to možná víte), kdy začnou opravy silnic v našem okrese? Zajímá mě především silnice k dálnici D1 (Žďár n. S. - Ostrov n. O. - Velké Meziříčí). Tento rok jsem nepotkal ani jedny silničáře, kteří by opravovali vozovku. V některých částech (např. mezi Radostínem a Zásekou) už se nedají ani díry ve vozovce "vykličkovat" a musí se jet krokem. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
příslušná silnice není v majetku a správě města Žďár nad Sázavou. Dle aktuálních informací od odboru dopravy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, se sídlem v Jihlavě připravuje webovou aplikaci, která má obsahovat všechny plánované souvislé opravy silnic. Webová aplikace by měla být funkční ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Prosím, sledujte jejich stránky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: ořezání polámané zeleně na ul. Studentská
Dotaz: Prosím o ořezání a úpravu rozlámaných stromů a keřů po letošní zimě na ulici Studentská před obytnými domy 1721,1722 a1723 - dřeviny mají polámané silné větve které nejsme schopni sami odstranit, způsobovali by komplikace při sečení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odstraňování polámaných větví u keřů i stromů probíhá postupně na celém území města. Bude provedeno v co nejkratším možném termínu i v této lokalitě.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: keře u školy
Dotaz: Dobrý den,proč jste vyřezali keře u 3.ZŠ? To už nebude na sídlištích žádná zeleň? Ze stromů padají větve a to nikdo neřeší. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
pozemek, na kterém došlo k odstranění keřů má pronajatý základní škola, údržbu tedy provádí také základní škola. Na pozemcích před základní školou je připravována výsadba nových dřevin.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 3. 2019
Předmět: shrabování listí
Dotaz: Kdo prosím v současné době zajišťuje shrabovaná listí u jednotlivých domů (paneláků) v našem městě. Dříve to dělali občané kolem svých vlastních domů zadarmo. Dnes již tomu tak není a jen ještě u pár domů si toto občané shrabují sami. Jedná se převážně o starší občany, ti mmladí už to nedělají a dělat nebudou. Kdo to bude dělat v současné době ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
v současné době město nezajišťuje plošné hrabání všech veřejných trávníků v majetku města.
Tam, kde si občané uklidí okolí domů sami, za což jim patří dík - shrabaný odpad odvážíme, pokud je nám to nahlášeno nebo to zjistíme jiným způsobem - například při sběru a úklidu ostatních odpadů nebo při přípravě ploch na sečení trávy. Sběr a úklid odpadů z ploch města probíhá dle potřeby, plošný úklid pak v rámci přípravy travnatých ploch pro sečení nebo při blokovém čištění komunikací.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné se zamyslet na změnou obecně závazné vyhlášky 3/2018. O osvobození poplatku za odpad pro děti do 6 let nebo snížení poplatku. V několika obcích v České republice je poplatek osvobozen.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
různé obce přistupují k "poplatku za odpad" různým způsobem. Pravomoc stanovit jeho výši je věcí zastupitelstva města. Naposledy toto rozhodování probíhalo na konci roku 2018 a výsledkem je platná obecně závazná vyhláška č. 3/2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 3. 2019
Předmět: obchvat Jihlavská a Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
kdy bude realizován obchvat ul. Jihlavská a Brněnská? Je zde počítáno s chodníkem pro pěší?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Mrkosová,
podle informací z Ředitelství silnic a dálnic, ČR probíhá příprava dokumentace k územnímu rozhodnutí a zahájení stavby se předpokládá v roce 2022. Chodník nebude součástí této komunikace, ale místní komunikace do výrobní zóny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 3. 2019
Předmět: Ukliďme Česko
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v plánu nějaký hromadný úklid města, či zda by město mohlo alespoň částečně zpropagovat akci Ukliďme Česko, která se koná 6. 4. 2019. Zároveň se chci zeptat, zda by bylo město ochotno pomoct s odklizením odpadu u této akce.
Děkuji za odpověď
Krčálová Anna
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb a oddělení projektů a marketingu:

Vážená paní,
bližší informace o jarním úklidu města naleznete na webu: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta a v dubnovém vydání Žďárského zpravodaje (v distribuci od 2. 4. 2019).
Ohledně propagace akce Ukliďme Česko se prosím spojte přímo s mediálním koordinátorem města Jakubem Axmanem (jakub.axman@zdarns.cz).

26. 3. 2019
Předmět: Značka
Dotaz: Dobrý den, mohu se zeptat, nač je přenosná značka 30 a výkopové práce zezadu hřbitova u silnice ? Když je vítr, tak se značka válí v silnici nebo na chodníku a přitom tam nikde výkopové práce nejsou.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
dopravní značky jsou zde umístěny z důvodu staveništní dopravy na realizovanou akci : „Rekonstrukce hřiště ZŠ Švermova , ZR“. V tomto úseku je zvýšený pohyb chodců především dětí, které dochází do uvedené školy.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

26. 3. 2019
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, u Conventu nejde u několika semaforů zvuk více naž 3 týdny.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme za informaci, opravu ihned objednáme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Odstraňte prosím kmen a větve poraženého stromu na dětském hřišti ve vnitrobloku mezi ulicemi Studentská a Dolní.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odstranění dřevní hmoty po pokáceném stromu v ul. Studentská je zadáno.

S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 3. 2019
Předmět: Počet obyvatelstva
Dotaz: https://www.obyvateleceska.cz/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1zavou/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1zavou/595209 prosím něco udělejte je to snad největší pokles obyvatel v ČR!! ..levné byty .levné parcely .možnost práce za 10 let bude nmnm větší
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dvořáku,
děkujeme za zajímavý odkaz.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 3. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Někdy v minulosti bylo v dotazovně poukazováno na projíždějí mezi garážemi u Primy, velkými vozidly,které si to tam zkracují, aby nemuseli couvat nebo se otáčet.Je tam opravdu zvýšený pohyb velkých vozidel, které tam nemají co dělat, ničí vozovku mezi garážemi a kanály.Dříve tam byl obrubník, tak se tam nejezdilo a byl klid.Nyní tam není a je to tam hrozné.Buď tam instalujte zpět vyvýšené obrubníky, nebo to vyřešte dopravní značkou,aby bylo po problému.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato věc je opakovaně diskutována s tím, že "položení" obrubníku v místě provedli sami uživatelé garáží aby tento prostor mohli využít k průjezdu. V současné době žádné další dopravní opatření v místě nepřipravujeme a nepovažujeme za nezbytné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: oprava pouličního osvětlení
Dotaz: Dobrý den, v prvním dvoře na Libušíně nesvítí pravá přední pouliční lampa, prosím o opravu,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, opravu ihned zadám.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: propojka Jamská
Dotaz: Dobrý den, bude letos realizována propojka z obchodního centra na Jamskou,hodně lidem by to pomohlo.Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Koší,
propojení se připravuje na realizaci v roce 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 3. 2019
Předmět: oprava cesty
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jela na kole na Grejdy po Jamské silnici, kde absolutně chybí chodník, bála jsem se, že mě srazí auto,kdy už konečně v této lokalitě budou dodělané chodníky, i ze strany po Brněnské ? Potom jsem pokračovala po cestě kolem kolejí na Grejdách, kde jsou strašné díry po zimě, no hrůza. Nutno tyto díry kvalitně opravit.Dělá se to asi každý rok, ale kvalita oprav je katastrofální.Vždyť musí zůstat z posypu vozovek,které se čistí takového štěrku využijte to na opravy těch děr !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
K chodníkům v průmyslové zóně:
Vážená paní Králová,
vybudování nových chodníků v průmyslové zóně, ať již na Jamská ulici nebo na ulici Brněnská, jsou ve stupni záměru a projektu k územnímu rozhodnutí. Na obou ulicích jsou však pozemky soukromých vlastníků, které musí být nejprve vypořádány. Chodník na ulici Brněnská bude prodloužen spolu s výstavbou komunikace propojující ulici Brněnskou a Jihlavskou. Chodník na ulici Jamské bude budován v rámci průmyslové zóny Jamská II. V obou případech by mělo jít o pojízdné chodníky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Oprava komunikace Grejdy:
Vážná paní,
s opravou výtluků po zimě na Grejdách počítáme jako každým rokem. Větší investice na případnou zásadnější rekonstrukci (nebo její přípravu) této komunikace není pro tento rok součástí rozpočtu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: Stezka u Konventského rybníka
Dotaz: Dobrý den, chci poděkovat za vyspravení stezky, teď je zase luxusní. A díky za odvodnění na začátku stezky od Zelené hory z tuším loňského roku. Funguje to skvěle. Díky!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování předám velmi ráda kolegům, kteří opravy zajišťují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Kolik čisticích vozů může v současné době město povolat k čištění chodníků v našem městě. Vždyť nejsou nikde vidět.Proč nečistí město od nepořádku ta pracovní skupina ? Je opravdu otázkou zda zřídit technické služby města Žďáru nad Sázavou, kde by firma disponovala dostatečnou technikou jak na údržbu jarní tak zimní v našem městě. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
letní údržbu komunikací pro město provádí externí dodavatel, který má mít pro zametání k dispozici dle platné smlouvy nejméně jeden silniční zametací a vysávací stroj a dva chodníkové zametací a vysávací stroje. Čištění města po zimě jak ruční tak strojní již bylo zahájeno, blokové čištění předpokládáme zahájit k 1.4.2019 - aktuální informace budou zveřejňovány průběžně, dopravní značky budou rozmisťovány dle skutečného postupu prací, v přípravě jsou i odtahy čištění bránících vozidel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 3. 2019
Předmět: Nepravdivá informace o Veřejné dopravě Vysočiny ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, už tady mnozí psali, že ten článek o VDV od krajského úředníka nemá informační hodnotu. A ta jediná zmíněná informace je nepravdivá! Říká se tam, že směrem na Ždírec nad Doubravou se nabídka rozroste o dalších 11 spojů, není to pravda. O víkendech naopak nabídka poklesne, v pracovních dnech zůstane stejná. To po srovnání nové linky 160 s dnešními linkami 840125 a 600200, o dalších linkách 840126 a 790205 ani nemluvě. Nepožádáte toho úředníka o obsáhlejší a pravdivý článek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
obsah a vypovídající hodnota článku je především věcí autora takového článku. Hodnotit si ho může každý čtenář podle svých zkušeností, znalostí apod. Pokud máte k danému článku dotaz nebo výhrady, doporučuji Vám, abyste se obrátil na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zaslal dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 3. 2019
Předmět: MP
Dotaz: Dobrý den, dotaz je spíš pro vedení města, proč není ve městě vidět městská policie? U náměstí popíjí bezdomovci víno i pomalou chůzí, by je MP zastihla. Opravdu vedení města uvažuje o přesun informačního centra na MÚ? Turisté, kteří půjdou od nádraží, to budou mít při cestě. Vedení města dělá vše pro mrtvé centrum!!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, proto jsme ho předali tiskovému mluvčímu.
*
S činností městské policie se můžete blíže seznámit ve výroční zprávě o činnosti za rok 2018 viz. https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf. V této zprávě je podrobně popsána většina činností, kterými se v průběhu roku městská policie zabývá. Vzhledem ke skutečnosti, že problém s popíjením bezdomovců v centru města je zcela minimální, tak jsem se Vás dotázal na podrobnosti emailem, který jste uvedla. Děkuji za rychlou odpověď. Nicméně, pokud uvádíte, že jste dne 4.12.2018 tj. asi před třemi a půl měsíci míjela v pěší zóně 3 bezdomovce, tak toto se opravdu stát může. V případě, že by hlídka vykonávala činnost v uvedeném místě, tak by skutek řešila. Nicméně s podnapilými bezdomovci pracujeme de facto každý den, ale jak jsem uvedl, v centru města s nimi problémy nejsou. Problémy s těmito spoluobčany řešíme zejména v okolí nákupních center, na poliklinice, na autobusovém, vlakovém nádraží a odlehlejších místech, kde se tyto osoby zdržují. Věřte, že práce s těmito jedinci není jednoduchá, o čemž svědčí i počet převezených osob do protialkoholní záchytné stanice. Děkuji za upozornění.
Mgr. Martin Kunc.

K otázce přesunu informačního centra – Žádný přesun do jiných prostor se nechystá.

Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

20. 3. 2019
Předmět: stromy Komenského
Dotaz: Dobrý den,na Komenského na spojce ke hřišti je již od minulého roku označena bříza,z které padají větve na zaparkovaná auta.Bude letos odstraněna?Druhá bříza vedle ní na tom není lépe,můžete ji prosím také zkontrolovat popř.ořezat nebo skácet?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
byla podána žádost o pokácení označené břízy i několika dalších bříz v ul. Komenského v blízkosti školy. Rozhodnutí o pokácení bříz ještě nebylo obdrženo od orgánu ochrany přírody. Pokud bude kácení povoleno, pravděpodobně proběhne v následujícím období vegetačního klidu, to je od 1. listopadu 2019. V případě, že budou suché větve stromů ohrožovat jak zaparkovaná auta, tak občany v okolí, bude proveden bezpečnostní řez.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: Parkoviště Purkyňova ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda má město Žďár nějakou vizi do budoucna jak bude řešit problém s parkovacími místy.Jedná se mi především o ulici Purkyňova kde je stav katastrofální.Auta v podvečerních hodinách stojí úplně všude,nejenom na parkovacích místech.
Bude tento problém město nějak řešit a popřípadě jak.
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šafránku,
každý rok dochází k rozšíření parkovacích míst v sídlištích po celém městě. I na ulici Purkyňova je rozšíření v plánu. Co se týká dlouhodobější vize, ta bude zpracována v připravovaném Generelu dopravy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 3. 2019
Předmět: skládka nepořádku
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na skládku nepořádku (dřevěného odpadu) poblíž křížení ulic Na Úvoze a V Lískách na sídlišti Vysočany. Hned u Staviště. Je to ostuda. Toto se nedělá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Máte pravdu – je to ostuda.
Skládku necháme uklidit.
Děkuji a s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: Silnice - Studentská
Dotaz: Dobrý den,
prosím, je plánovaná oprava hlavní silnice na ulici Studentská? Pokud ano, na kdy?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce není celková oprava ul. Studentská v plánu.
V místě je v přípravě stavba tělocvičny/sportovní haly u průmyslové školy a zastávky MHD. Po nebo při realizaci uvedených staveb, které významně zatíží povrch silnice, bude zvážena i její celková oprava.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 3. 2019
Předmět: výjezd hasičů
Dotaz: Dobrý den,
dá se prosím někde vyhledat nebo zjistit, proč včera (17.3.2019) kolem 20h vyjížděli hasiči na ulici U Křížku?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na této adrese: http://webohled.hasici-vysocina.cz/udalosti/, lze dohledat všechny výjezdy hasičských jednotek, které byly uskutečněny na základě pokynu z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
S pozdravem
Josef Šulc
krizové řízení

18. 3. 2019
Předmět: silnice kolem Jehly a dále k zimnímu stadionu
Dotaz: Plánujete alespoň vyfrézování od hlavní silníce kolem Jehly a dále k zimnímu stadionu a položení nového asfaltového povrchu ? Ten tzv.tankorom je hrozný. Tak zničená vozovka a samá díra to je katastrofa.To minimální zaplátování děr nestačí ! Obecně silnice a chodníky v našem města jsou v hrozném stavu ! To nemluvě o propadlých kanálech a pod.Toto jsou hlavní problémy, co občany tíží. O těch utracených milionech za projekty, které nyní leží bez využití, tak to je bez komentáře !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je v plánu na této ulici pouze úsek u autobusové zastávky. Místní i celoplošné opravy komunikací probíhají v rozsahu dle schváleného rozpočtu města. Z plošné opravy jsou připravovány např. ul. Strojírenská, další etapy Vodojemu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

odbor komunálních služeb

18. 3. 2019
Předmět: poplatek za komunální dopad
Dotaz: Dobrý den, ptám se, proč mě přišla složenka za odpad na 580,- Kč a manželovi na 387,- Kč. ...
Děkuji za podání zprávy
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jelikož se jedná o informace z daňového řízení, k nimž máme mlčenlivost, odpověď nebudeme zveřejňovat. Informace Vám bude poskytnuta např. na Váš mail.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

14. 3. 2019
Předmět: náměstí-smrtelná nehoda
Dotaz: Včerejší smrtelná nehoda na náměstí našeho města opět ukázala, že není absolutně dobré parkování osobních aut na náměstí mimo parkoviště.Není přes ně vidět,kdo z nich vychází, vstupují přímo do vozovky, z poza zaparkvaných vozidel může kdykoliv vyběhnot dítě.Nutno parkování co nejdřívě zrušit na náměstí.Ostatní města se snaží vozdla dostat z náměstí a u nás navíc parkují.Výmluva,že to schálilo minulé vedené je lichá, napravte to !!!!!
Odpověď (odbor dopravy):
Pokud je nám známo, šetření smrtelné dopravní nehody stále probíhá, tudíž možné příčiny nehody nejsou dosud známy. Přechody pro chodce jsou vybaveny vysazenou chodníkovou plochou umožňující dostatečný rozhled.
To, že o možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice, je prostý fakt, nikoli výmluva.


Ing. Luboš Koubek, Odbor dopravy

11. 3. 2019
Předmět: Mlatové chodníky
Dotaz: Dobrý den, v dnešním Deníku se opět píše o žďárských mlatových chodnících. Nevím, snad by opravdu byly přínosem, kdyby se důsledně udržovaly. Ale v tom stavu, v jakém se dnes nachází, převládají negativa. Před dvěma týdny jsem se na Farských humnech přímo na trase chodníku vyhýbal pěti divokým kachnám, které tam zřejmě našly ideální podmínky: dostatek vody i bláta.. Zdá se, že milým kačenkám je srdečně jedno, že tomuto prostranství někdo na radnici říká "Chodník.". Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s údržbou mlatových stezek po zimě počítáme jako v každém roce. Pokud Vám takové stezky nevyhovují, je možné je většinou obejít např. po asfaltových komunikacích. Kačenkám neumíme přikázat, aby nechodili po jakýchkoliv komunikacích města a tedy ani po Vámi zmiňovaných mlatových stezkách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Lobbování za občany města pro opravy nedostatků VDV
Dotaz: Dobrý den, s připomínkami k VDV žádáte občany, aby je posílali přímo na kraj do Jihlavy. Ale kraj se bude zabývat připomínkami od města obcí než od občanů. Už tady někdo psal, že v dotazovně na webu kraje je cenzura, že kritické připomínky nezveřejňují. Nemůžete to nějak kompletovat a připomínky občanů na kraj posílat hromadně? Když už si VDV v Jihlavě vymysleli, tak si s tím musí poradit. A ten článek o VDV ve Zpravodaji je jak Chytrá Horákyně - splněna informační povinnost, ale nic nenapsáno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj by se měl zabývat relevantními připomínkami měst, obcí a především i svých občanů - voličů, aby uspokojil jejich oprávněné potřeby. Systém VDV není jednoduchá věc a vybalancovat jej tak, aby bylo přiměřeně dopravně obslouženo celé území kraje je jistě nelehký úkol. Povinnost zajistit dopravní obslužnost na svém území i odpovědnost s tím spojená je věcí kraje, je tedy potřeba se s případnými připomínkami obracet na něj. Město své připomínky k návrhu podalo, včetně relevantních připomínek občanů, které mu byly v příslušné době známy. Nyní kraj považuje jízdní řády VDV za uzavřené a lze předpokládat, že další případné změny mohou být připravovány v době po zprovoznění sytému podle zkušeností z jeho "ostrého" provozu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: odstavená vozidla stále Brodská 1912-1915
Dotaz: Dobrý den, mám opět dotaz ohledně odstavených vozidel před (za) domem Brodská 1912-1915. Již zde bylo několikráte upozorňováno (29.8.2018,31.10.2018). Žádám konkrétní odpověď, jak se tento problém s těmito auty posunul - řeší. Teď v zimě to byla opravdu velká překážka, když byla na těchto autech hromada sněhu, která bránila ostatním parkovat. A ze 3 odstavených již jsou 4. Předpokládám , že majitelé jsou známy a že jste je již kontaktovali.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, dle současné legislativy se u Vámi uvedených vozidel nejedná o vraky, přesto jsou a budou městem činěny kroky směrující ke zlepšení stavu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


14. 3. 2019
Předmět: parkování Libušín-dvůr
Dotaz: Parkování v I.dvoře na Libušíně, kde jsou zbytečně blokována 2 místa pro invalidy je absurdní, neboť tam neustále parkuje jedna a ta samá osoba Váš bývalý zaměstnanec,který tam má pronajatý byt a nechce parkovat na volných parkovacích plochách pro invalidy nedaleko,kde jsou ty místa volná a nikdo na nich neparkuje ! Ve dvoře samém jsou tyto místa úplně zbytečně tímto blokovaná pro další dvě auta pro řidiče bez omezení.Toto je nutné co nejdříve změnit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Dopravní režim umožňuje parkování na 10 parkovacích stání po dobu max. 1 hodiny a 2 parkovací stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Jsme přesvědčeni, že 10 parkovacích stání po dobu 1 hodiny je dostatečný počet těchto stání.
Přesto parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


11. 3. 2019
Předmět: Pokácená borovice na Farčatech
Dotaz: Dobrý den, když už musela být pokácená ta velká borovice na Farčatech, tak ať je to po tom kácení pečlivě a svědomitě uklizeno, včetně uhrabání okolí, což v současné době není.Dohlížejte na to laskavě, pokud chceme mít lepší město jak všude uvádíte ! Předpokládám, že po opravení toho domu,kde mimo jiné sídlili skauti na Farčatech bude krásně upraven okolní terén, včetně výsadby zeleně, obyvatelé si zaslouží pěknou a klidnou lokalitu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odklizení větví po pokáceném modřínu jsme opakovaně urgovali u dodavatele, kontrolujeme řádné provedení. V prostoru Farských humen by mělo být po dokončení stavby, kde sídlili skauti, okolí řádně upraveno, v plánu je realizace stezky od tohoto objektu k břehu Sázavy, vzniká celková koncepce "Živá Farčata". Toto všechno by mělo přispět k "zlidštění" uvedeného prostoru.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 3. 2019
Předmět: Úklid komunikace, reakce na odpověď pana Kaspera.
Dotaz: ... Kdy budou úklidové vozy jezdit? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vozy jezdily již před sněžením, které přišlo tento týden. Nyní jezdí znovu. Konkrétně teď na Klafaru chodníky a Strojírenské ulici vozovky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 3. 2019
Předmět: Oprava cesty
Dotaz: Dobrý den,
stavbou budovy pro fotbal a tenis je značně poškozená cesta (provoz těžké stavební techniky, výkopy, skládka zeminy ...) mezi touto stavbou a rod. domem Bezručova 2. Tato cesta je hodně využívaná k příchodu na cyklostezku k Piláku. Nyní je ale naprosto neprůchodná. Je součástí výše uvedené stavby i oprava této cesty?
Děkuji
Ladislav Švoma
Odpověď (odbor stavební):
Váženy pane Švomo,
ano, po dokončení stavby bude příjezd upraven.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 3. 2019
Předmět: Vyznačení parkovacích míst u fotbalového hřiště
Dotaz: Dobrý den,
měla bych na Vás prosbu, zda by město nemohlo vyznačit parkovací místa na parkovišti před fotbalovým stadionem.Během fotbalových akcí není jednoduché zde zaparkovat (téměř polovinu parkovacích míst zabírá současný autobazar, což mi také nepřijde normální), ale už se mi nejednou stalo, že mi některý "řidič" zablokoval výjezd mého vozu nebo nechal uličku mezi řady aut minimální šířky.
Vyznačení parkovacích míst by toto vyřešilo.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
zde se jedná o poměrně velký rozsah. Možná realizace bude vyhodnocena dle stavu čerpání rozpočtu po ukončení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Čištění záchytných košů vpustí kanalizace při jarním úklidu vozovek
Dotaz: Dobrý den, jsou v rámci úklidu vozovek po zimě (zametání posypu) dodavatelskou firmou čištěny rovněž záchytné koše ve vpustech kanalizace a vpustě samotné? Spousta materiálu se do nich i při úklidu samotném dostane a tyto potom neplní svoji funkci. Některé vpustě jsou zanesené až po okraj. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
uliční vpusti jsou čištěny vždy po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Když už jezdí a čistí ty chodníky v našem městě, ať s tím jezdí pomaleji, protože jezdí moc rychle a nekvalitně jsou potom čistěné chodníky, protože to ten posyp nestačí brát ty kartáče.Opět je nutno na ně dohlížet při jejich práci, jako při ostatních pracech v našem městě ? Kam vymizela ta poctivost a pracovitost našich lidí ! Je nutné mít vyčleněné z Vašich řad zaměstnance, kteří by striktně dohlíželi nad kvalitou zadané práce městem.Vždyť se to platí vše z našich daní !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některá místa se musí strojem projet opakovaně, aby se všechen posyp zametl, některé chodníky se musí dočistit i ručně a některé z důvodu velkých nerovností pouze ručně.
Váš poznatek s rychlostí jízdy vozidel jsme doposud nezaregistrovali, prověříme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: formulář na úraz
Dotaz: Dne 23.1.2019 jsem měla úraz na zledovatělém chodníku.Zlomená ruka. Stále ještě marodím. Můžete mi poslat formulář k úrazu.Děkuji.
Alena
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formuláře Vám zasílám na uvedený e-mail.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: Úklid komunikace
Dotaz: Dobrý den.
Mám dotaz ohledně úklidu posypového materiálu z místních komunikací.
Celé roky probíhá úklid v městské části vodojem tak, že občané smetou posypový materiál na hromádky, které poté jednoho dne úklidová služba naloží na multikáru a odveze. Pokud není komunikace zametena na tyto hromádky, nechají toto bez povšimnutí.
Mám dotaz zda je tento postup v pořádku a zda je opravdu na občanech tento materiál poklízet?
Děkuji Kubíček.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato četa sváží hromádky posypu, které dobrovolně nametli aktivní občané, za což jim patří poděkování, a pracovníci VPP. Samostatně pak jezdí zametací vozy, případně opět ve spolupráci s pracovníky VPP, kteří dometou zbytek. Samozřejmě termíny se posunují v závislosti na počasí a množství posypu v jednotlivých ulicích.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 3. 2019
Předmět: Vanocni stromky
Dotaz: Upozornění.
Dobry den. To, že je ve Žďáře nepořádek a špína, to už nikoho nepřekvapuje. Ale, že se jeste v březnu válejí kolem kontejneru vánoční stromky? (např. za kontejnery u domu s pečovatelskou službou na Přednádraží, kontejnery uliice J. z Poodebrad). Ach jo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Odvárková
Stromky se letos již svážely několikrát, samozřejmě po zmizení sněhu se ještě objevily další.
Proto jsme minulý týden objednala – na tento týden další svoz.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Kompostěry
Dotaz: Dobrý den, bude město nabízet občanům kompostěry na zpracování vlastního bioodpadu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Hemzo
Kompostéry jsme pořizovali s účastí dotace a dávali občanům do výpůjčky s následným darem v roce 2017, 2018 - celkem to bylo 340 ks.
Všichni zájemci byli uspokojeni – v této době evidujeme pouze do nových 10 zájemců.
Z tohoto důvodu v letošním roce o dalším pořizování kompostérů neuvažujeme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: kontejnery na papíry,umělé hmoty a další
Dotaz: Sledovala pracovníky,jak vyvážení a vysypávají kontejnery na papíry, umělé hmoty a další.No hrůza,když už ten kontejner mají zvednutý a vysypávají ho do auta, proč neodklidí a nevyházejí ten odpad, co zůstal pod kontejnerem.Toho si ani nevšimnou a kontejner tam postaví na ten zbytkový odpad a kašlou na to.To je šílená práce z jejich strany a když jsem to sledovala, tak jsem nevěřila vlastním očím, nad kvalitou jejich práce.Hrůza.Toto se musí zlepšit !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Na upozornění tohoto druhu jsem zde již odpovídala vícekrát.
V první řadě je nutno připomenout, že je zakázáno ukládání odpadů jinam než do nádob. Kdyby toto fungovalo, nemusíme toto vůbec řešit.
Pracovník zajišťující vysypávání zvonů nemůže při tomto výkonu práce uklízet odpady ,které jsou nastrkány mezi nádoby. Ty samozřejmě při zvednutí popadají.
Nemá čas, aby sbíral a vyhazoval na auto kartony či další odpad.
Pokud jste se dívala jak vysoko zvon zvedá, jistě to chápete.
Další dny jezdí jiná firma, která uklízí právě tento nepořádek u kontejnerů, takže celý systém se náležitě prodražuje.
Přitom by stačilo krabice roztrhat a dát do kontejnerů a objemné odpady odvézt k uložení zdarma na sběrný dvůr!
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 3. 2019
Předmět: Oznámení poškozených věcí
Dotaz: Dobrý den, chci Vám oznámit poškozené lavičky, odpadkové koše. Možná už máte v patrnosti. Takže se jedná o lavičku u houpaček dětského hřiště ve dvoře Haškova-Chelčického-Nádražní, kde již chybí první lať sedáku, dále se jedná o lavičku u Kauflandu pod schody, nejspíš najeto při zimní údržbě, zlomená lať sedáku. Dále se jedná o odpadávající nebo chybějící latě odpadkových košů, u květin. stánku u nádraží, Kauflandu, zvláště u spojovačky u Auto ... . Je třeba asi projít jinak všechny lokality.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění.
Každý rok v jarních měsících se prochází město a dělají se opravy košů a laviček po zimě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: rozpočtové opatření č.2/2019
Dotaz: Dobrý den, je možné sdělit důvod, proč se v rámci 2.rozpočtového opatření r. 2019 snižuje výše výdajů na rekonstrukci povrchů a VO ve ZR 7 o 6.450.000,- Kč ? A dopady na samotnou akci ?
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Korábku,
akce je připravována pro realizaci společným postupem dvou zadavatelů, Města a Svazu vodovodů a kanalizací. V současné době probíhá ještě příprava projektu a příslušných povolení ze strany Svazu vodovodů a kanalizací. Vzhledem k velikosti zakázky lze předpokládat, že realizace stavby bude zahájena ve II.pololetí letošního roku a tím nedojde ani k vyčerpání původně předpokládané výše finančních prostředků. Na samotnou akci snížení částky v položce nemá vliv, k financování bude docházet postupně, v průběhu 3 let.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 3. 2019
Předmět: Na lobing u Veřejné dopravy Vysočiny můžete zapomenout
Dotaz: Vážení,jestli si myslíte,že nějaký lobing města pro změnu autobusových spojení pomůže,tak jste na velkým omylu!!Dopravu platí kraj a ten si to udělá jak potřebuje a nenechá si to měnit kvůli stížnostem radnic nebo cestujících,kam bysme přišli?!Jednou to tahle kraj dal a lidi se budou muset přizpůsobit,doprava se nebude přizpůsobovat jim!!Když se to lidem líbit nebude,tak je to jejich problém!!!To ste tak najivní?!!Řešte MHD a jinou dopravu nechte kraji!!!Nebo máte tolik času,že na to máte čas?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj systém VDV projednával kromě jiného se zástupci obcí a měst ze svého území. Jimi vznesené připomínky kraj zčásti akceptoval, zčásti je do systému nezahrnul. Systém VDV a jeho fungování může ovlivnit i městskou MHD, a to v rámci změny obsluhy některých dosavadních zastávek, v množství a jízdních řádech spojů a linek a nutnosti zajisti k nim městské přípoje, možností provázat tarify, umožnit odbavení společné pro VDV i MHD, možností napojení na integrované dopravní systémy okolních krajů apod. Neopominutelná je taktéž představa kraje o výši příspěvku jednotlivých měst na provoz VDV. Všechna tato témata jsou městem sledována a podle dostupných informací, a možností a v čase k tomu daném, se město snaží uplatnit a prosadit potřeby a zájmy svých občanů do daného systému.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: Lobbing města pro občany k Veřejné dopravě Vysočiny, lince 200 - pomůžete?
Dotaz: Chválím, že chcete lobbovat za občany ve Veřejné dopravě Vysočiny, protože město má jinou váhu než občan, kterému na kraji stejně nikdo nevyhoví. Jízdní řád linky 200 se musí změnit, mám stejný názor jako v předchozích dotazech občanů. Cestování mezi Žďárem, NMNM a Bystřicí je pro ZR základ. Proč přidávají spojení autobusy do Jihlavy, dnešní stav stačí, měli by ty kilometry dát raději na Bystřici? Místo spojení do nějaké Jihlavy (co tam?) měli navrhnout víc vlaků do Brna, které jsou důležitější.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
VDV je celokrajský systém veřejné dopravy. S dotazy ohledně důvodů proč a jak jej kraj vybalancoval pro obce a města na svém území se prosím obraťte na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Nesmyslné spojení přes půl kraje na lince 200 Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Dovoluji si Vás stejně jako jiná občanka požádat o lobbing kvůli lince 200 pro VDV. Vytváří se tím umělé spojení dvou dnešních linek ze ZR do JI a ze ZR do Bystřice. Kolik lidí přes ZR autobusem dnes tranzituje? A jak to bude s náhradním autobusem, až ten hlavní zůstane v zimě viset na začátku trasy za JI nebo za Bystřicí? A jak to bude se zpožděním? Pokuste se prosím zalobbovat, ať tu linku 200 v ZR rozdělí na dvě linky a nespojují zbytečnosti a potenciální rizika. V praxi to bude mít problémy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i tento požadavek město vzneslo v rámci připomínek, nebylo mu vyhověno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: stav trávníků a obrubníků po zimním úklidu
Dotaz: Dobrý den, po letošním zimním úklidu města zůstaly poškozené trávníky - vytrhané a přemístěné celé kusy trávy - a také obrubníky u spousty chodníků jsou místy vytrhané a rozbité. Chtěla bych se zeptat, zda firma, která úklid prováděla, plánuje nápravu a uvedení trávníků a chodníků do původního stavu.
S pozdravem
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jako každým rokem, kdy bylo v zimě potřeba odhrnovat sníh, ošetřovat led, ... jsou následky takových prací nyní znatelné na komunikacích i okolních plochách třeba i v podobě poškozených obrubníků, rozježděných trávníků apod. Na nápravě se budou podílet jak firmy, které toto způsobily, tak město a zčásti i příroda.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Dívala jsem se na jízdní řády VDV a je tam zhoršení pro nejvyužívanější spojení busem
Dotaz: Dobrý den, zkuste zalobbovat na kraji, ať něco udělají se spojením do NMNM. Hodně lidí jezdí mezi Conventem a Nemocnicí, bude to horší. Teď bus přes Radňovice nebo Bystřičák jezdí ve všední den za oba směry 59x, ponovu na lince 200 pojede jen 47x. Přes Veselíčko pojede 15x místo 10x dnes, ale tam je proti spojení přes Radňovice o třetinu delší jízda a v zimě je to méně spolehlivé. Zkuste prosím za občany zalobbovat, ať těch 12 busů doplní nebo něco přesunou z trasy přes Veselíčko. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město kraji připomínkovalo i linku 200. Výsledkem konceptu VDV i s vypořádáním připomínek města jsou aktuální jízdní řády, které kraj považuje za konečné. Jakmile bude další možnost a prostor uplatnit další připomínky nebo znovu ty, kterým nebylo vyhověno a již byly znovu připomínkovány a přesto nebyly akceptovány, jsme připraveni takovou možnost využít.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj - reakce 2
Dotaz: Paní Wurzelová, v odkazovaném dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795 jsem odpověď na svůj dotaz nenašel. Tak to zopakuji. "Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?" Aby nedošlo k omylu, tak myslím dopis na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Děkuji předem za konkrétní odpověď s odhadem počtu procent, asi kolik procent připomínek města kraj opravil v jízdních řádech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už i v dotazovně bylo zveřejněno, kraj požadavkům a připomínkám města k VDV zaslaným mu v dopise pana starosty Navrátila vyhověl jen z malé části. Výsledek je patrný z aktuálních jízdních řádů zveřejněných na stránkách kraje. Procentní vyhodnocení "vyhověl" město nezpracovávalo a nepovažuji za potřebné jej ani odhadovat. Z dostupných podkladů si myslím každý občan může udělat vlastní úsudek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Zvýšení počtu parkovacích míst na Libušínské 19 - 25
Dotaz: Tak jsme 5. 3.2017 projednali nová parkovací místa na shromáždění vlastníků Lib. 23 - 25 a též projednáno SVJ Lib.19 - 21 dne 24.1.2017. Obě shromáždění dala souhlas k rozšíření parkovacích míst v našem dvoře. Vloni jste slíbili, že znovu naši žádost posoudíte, tak se ptám, zvýší se konečně počet parkovacích míst na Libušíně nebo se zase vyhodí peníze na stavbu "jako" parkoviště, kde se vlastně nesmí parkovat, ale jen stát 1hodinu. Zruší se konečně nevyužívaná parkovací místa pro invalidy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
letošní rozpočet počítá pouze s parkovištěm na ul. Palachova. Další stavebně povolené parkoviště je na ul. Okružní, které se letos nebude realizovat, k dokončení je projekt na ul. Brodská ...
Z tohoto důvod zatím další projektovou dokumentaci nebudeme zadávat.
Parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 3. 2019
Předmět: devastace města
Dotaz: Dobrý den,mrzí mě,že nemohu směřovat dotaz přímo na vedení města,ale budiž.Chci znát konkrétní odpověď,jaké kroky město učinilo v otázce zcela zdevastovaných travnatých ploch ve městě,které byly zcela určitě způsobeny zimní údržbou...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro dotaz na vedení města, jak je uvedeno i v dotazovně, je možné využít e-mailových adres uvedených níže:
•Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta - martin.mrkos@zdarns.cz
•Ing. Josef Klement, místostarosta - josef.klement@zdarns.cz
•Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka - ludmila.reznickova@zdarns.cz
S koncem zimy jako každý rok počítáme s čištěním a opravami a údržbou komunikací včetně chodníků, práce již byly zahájeny. Počítáme i s úklidem zelených ploch, především těch, které jsou po zimě dotčeny nejen návaly sněhu, posypem a technikou, ale jsou mnohde znečištěny i tím, co neukáznění občané odhodí mimo nádoby na odpad nebo neuklidí po svých psích mazlíčcích. Práce probíhají a budou dále postupně probíhat kromě jiného i podle počasí. Pokud je potřeba v zimě zajistit schůdnost a sjízdnost města, tak toto nelze zvládnout bez jakéhokoliv dopadu na okolní plochy.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 3. 2019
Předmět: Informace o Veřejné dopravě Vysočiny na straně 9 posledního Zpravodaje
Dotaz: Proč jste dovolili uveřejnit takový tendenční článek o Veřejné dopravě Vysočiny? To se tím redakční rada nezabývala? Vždyť je tam nemálo nepravd nebo polopravd! Jako například o lepší návaznosti dopravy, když tehdejší starosta Navrátil připomínal dopisem na kraj nepřípoje! Nebo nové nakupování jízdenek elektronicky, když to už dnes dávno je kartou ZDAR! Jestli to vylepšení je hlavně o přidání autobusů do Ždírce nad Doubravou, tak to moc není, protože tam stejně víc jak 99 procent Žďáráků nejede!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a článek ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Se zájmem jsem čekal na plánovaný článek k Veřejné dopravě Vysočiny ve zpravodaji. Z textu krajského úředníka jsem dost rozpačitý. Čekal jsem nějaké konkrétnější informace a ne sebechvalné fráze, jak bude všechno nejlepší. Jedině tam bylo to, že do Ždírce to bude jezdit častěji, ale tam jezdí minimum Žďáráků. A že místo starostům máme posílat připomínky na kraj. Nedáte do příštího čísla zpravodaje reakci, kde uvedete na pravou míru tento reklamní článek, kde jsme se nic důležitého nedozvěděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: VDV - Veřejná doprava Vysočiny ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Dobrý den, když jsem si přečetl informaci o VDV ve Žďárském zpravodaji, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Na takovýto pamflet se čekalo čtvrt roku? To na kraji neví, co dělá pravá a levá ruka, když jednou píšou, že připomínky k VDV se mají posílat starostům obcí a teď zase kraji? Proč tam nebylo nic o tom, co lidi potřebují vědět? Jako budoucnost čipových karet, řešení připomínek k nevyhovujícím jízdním řádům VDV, atd. A když hodně přidají kilometry, kdo to zaplatí? Města a obce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
Pokud se na nás obrátíte s konkrétním dotazem, na který známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme a zajisté stejně tak budou reagovat i úředníci Kraje Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová

5. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj - reakce
Dotaz: Jak někdo psal, tak při tomto "množství" informací informační chaos u Veřejné dopravy Vysočiny bude, jen je otázka jak velký. Koukl jsem se na ten článek a je to o ničem. Jenom samé vychvalování Veřejné dopravy Vysočiny až do nebes a nic k tomu dalšího jsem se nedozvěděl. Aspoň, že přiznali, že narostou kilometry. Ale už ne, kdo to zaplatí, že to budou chtít po obcích. A dotaz, co asi umíte odpovědět. Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 3. 2019
Předmět: doplnění připomínky ... Veřejná doprava Vysočiny zvaná VDV ... zvedá se mi z toho kufr
Dotaz: Děkuji za odpověď, ale tak být nemůže. Přece občany zastupují starostové jako představitelé měst, kteří když odpověď neznají, tak se díky subordinaci zeptají výše a pak informaci zveřejní! Dotazovna na webu kraje je stejně cenzurovaná! Kraj přece chce, aby se občané k VDV ptali starostů, to psali v lednovém čísle krajského zpravodaje. Nemyslíte, že by se to mělo udělat tak, že když občan pošle dotaz, na který neznám odpověď, tak město se zeptá a odpověď kompetentního napíše? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připravovaný systém VDV je v režii kraje Vysočina, který také přirozeně disponuje momentálně nejvíce informacemi. Považujeme za naši informační zodpovědnost poskytnout kraji informační součinnost, čili poskytnout prostor v našem radničním periodiku, aby byli občané Žďáru informováni ze strany nejpovolanějších o aktuálním stavu. Za textový obsah je samozřejmě zodpovědný kraj a není pro nás relevantní a ani v našich silách, abychom informace v něm verifikovali. Už proto, že vycházíme z předpokladu a dobré víry, že veřejným zájmem je poskytnout veřejnosti plné a nezkreslené informace, byť čtenář může mít na obsah pochopitelně svůj názor. Rovněž považujeme za užitečné odkazovat s dalšími informačními požadavky občanů na kraj (na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz nebo se můžete ptát na odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz), neboť disponuje nejaktuálnějšími informacemi a nepovažujeme za efektivní, aby tyto informace alespoň v této fázi přípravy systému vlastně jen zprostředkovávali a tlumočili obecně starostové obcí.
S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

26. 2. 2019
Předmět: tajemník
Dotaz: Proč stále nemáte tajemníka, co na tom tak dlouho tvá ? Jestli dlouho trvá takto vše u Vás, tak to se nedivím, jak to potom vedete ! To jsou jen samé výmluvy. Naše město se vůbec nikam neposunulo,myslím tím v rámci prosperity a zvláště pak už vůbec ne ku spokojenosti občanů. To jsme viděli při zimní kalamitě a problematice sečení zeleně. Pokud to takto bude pokračovat, tak je nutná velmi razantní personální výměna vedoucích na všech strukturách odborů Vašeho MěÚ.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
nová tajemnice městského úřadu nastoupila dne 1.3.2019.

S pozdravem

Ing. Roman Krčil
pověřený plněním úkolů tajemníka úřadu

5. 3. 2019
Předmět: Čištění chodníků a opravy vozovek
Dotaz: Bylo by dobré nasadit více techniky na čištění chodníků, protože je toho posypu na chodnících opravdu mnoho a ten nepořádek je skoro všude na chodnících. I se v tom již špatně chodí.Současně apeluji na nutnost provádění oprav, co se táká výmolů ve vozovkách, je toho opravdu mnoho po zimě a opravy v tomto směru jsou již pravdu potřebné. Podotýkám kvalitní opravy, ne zaplácání lopatou,kdy se to za chvíli vyjezdí a díra se tam objeví znovu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, čištění chodníků a komunikací po zimě se obvykle s největší silou provádí po konci zimního období, tedy cca od konce března, kdy je rozplánováno i blokové čištění apod. Práce jsou plánovány a realizovány vždy i podle dlouhodobé předpovědi počasí, zkušeností z minulých zim a hlavně také podle aktuální situace. Na začátku jara se střídají dny s potřebou posypu se dny, kdy by bylo vhodné zametat. Nemá smysl zametat, pokud hrozí další sníh. Opravy komunikací po zimě provádíme pravidelně každoročně, bohužel stav komunikací po této zimě bude velmi špatný. Dílčí "havarijní" opravy již probíhají, oproti loňskému roku počítáme s větším rozsahem dílčích oprav jednotlivých výmolů a trhlin, větší rekonstrukce povrchu je kromě samostatných investičních akcí připravována na ul. Strojírenská. Větší rekonstrukce a opravy jsou kromě jiného limitovány rozpočtem města pro tento účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 3. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Ještě že je na Farčatech ta asfaltová cesta, ty Vaše mlátové cesty opět ukazuji v tomto nedobrém deštivém počasí svoji tvář. Mlátová cesta je jednoznačně nekvalitní cesta a to i v rámci účelovosti, včetně těch vašich nesmyslných kamnných klád, které tam máte instalované.Je to dlouhodobý problém a už aby byl na jaře vyřešen ke spokojenosti všech občanů.Mlátové cesty již prosím nikde nerealizujte ! Neosvědčily se nikde v ZR.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za Váš názor. Realizace mlatových komunikací má své výhody i nevýhody. Především ty, které mají větší spád, je nutné upravovat po každém zimním období nebo po větších deštích. Naopak jsou propustné pro vodu a nepřehřívají v létě své okolí jako např. asfaltové komunikace. Jejich užití je vždy zvažováno velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj
Dotaz: Když nebudu počítat ilustrační fotografii a logo Veřejné dopravy Vysočiny, tak ten článek na pouhou třetinu strany moc informací nemá. To se pan Bartoš z jihlavského hejtmanství moc nevyznamenal, ten článek má minimální informační hodnotu. Ani se nedivím, že všude slyším, že o Veřejné dopravě Vysočiny nikdo nemá dostatečné informace. Jestli to chtějí za této situace rozjet, tak to bude chaos. Neměli byste si u pana Bartoše vyžádat, aby do příštího čísla poslal nějaké konkrétnější informace? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuální informace o VDV kraj zveřejňuje na svých stránkách: www.verejnadopravavysociny.cz. Je možné se s případnými dotazy obrátit i na odbor dopravy krajského úřadu nebo zaslat dotaz na email tisk@kr-vysocina.cz.
Pokud se na nás obrátíte s konkrétní otázkou ohledně VDV, na kterou známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: rozdílný přístup MP?
Dotaz: Dobrý den, proč městská policie pokutuje pouze některé druhy přestupků? Konkrétní příklad: Řidiči dostávají pokuty za parkování bez parkovacího kotouče v 1. dvoře na Libušíně, ale řidiči parkující na ulici Libušínská nikoliv. (není dodržováno 3+3 metry průjezdný profil a dochází k omezování plynulosti dopravy). Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete tady:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety
Nicméně dotaz jsme předali a zde je odpověď:
*
Městská policie řeší přestupky dle platných zákonných norem. Přestupky jsou řešeny jak v příkazním řízení, dále jsou oznamovány správním orgánům a jsou řešeny i formou domluvy. Prioritou činnosti městské policie je dohled nad veřejným pořádkem. Priority činnosti stanovuje městské policii zřizovatel. V oblasti dopravní problematiky se městská policie podílí i na řešení dopravních přestupků. Zejména se zaměřujeme na přestupky, které spočívají v porušení místní a přechodné úpravy silničního provozu. Přestupky, které vyplývají z obecné úpravy silničního provozu řešíme samozřejmě také, ale vzhledem k naší kapacitě a vytíženosti ne v takové míře. Pouze pro informaci za období posledního roku jsme v oblasti dopravních přestupků řešili kolem tisíce přestupků uložením příkazu (pokuty) a to průřezově všemi úpravami silničního provozu. Děkuji.

S pozdravem Mgr. Martin Kunc

4. 3. 2019
Předmět: Pokácení modřínu
Dotaz: Dobrý den. Chci se zeptat na důvod pokácení majestátního modřínu v lokalitě Farská humna. Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
koruna modřínu byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Z bezpečnostních důvodů bylo požádáno o povolení jej skácet.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2019
Předmět: cyklostezka 2
Dotaz: Proč budete opravovat stezku, která je v dobrém stavu, místo toho aby byla pořádně opravena nebezpečná stezka. Čekáte až budou úrazy? A dle Vaší odpovědi jste ještě nejednali s firmou o další opravě a přitom by se pomalu mělo začít pracovat na opravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava stezky u kulturního domu proběhne včetně veřejného osvětlení, navazuje na předchozí 2 etapy opravy této stezky. V letošním roce předpokládáme pouze dílčí opravy, rozsáhlejší oprava stezky u Pilské nádrže letos není v přípravě ani v rozpočtu města. První etapu její zásadnější opravy budeme připravovat pro příští rok, a to včetně žádosti o podání dotace z krajských fondů na takovou opravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2019
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych nahlásit, že na ulici Husova nesvítí pouliční osvětlení v oblasti pošty a směrem k hotelu Veliš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, oprava byla definitivně odstraněna dnes ráno.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 3. 2019
Předmět: Přeplněné popelnice ve dvoře ulice Husova
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych upozornit na věčně přeplněné popelnice ve dvoře ulice Husova 495. Zaměstnanci hospod z pěší zóny vynáší veškeré odpadky - kartony od nápojů, krabice - do těchto popelnic a noví obyvatelé od Veliše též.
Navrhla bych buď častější vývoz odpadků z této ulice, a nebo ať si majitelé hospod a restaurací pořídí vlastní popelnice.
Odpadky jsou pak roztahané po celé ulici, protože je všichni odkládají k popelnicím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Někteří podnikatelé mají uzavřenou smlouvu s městem na využití systému města a tudíž mohou tyto kontejnery používat.
Samozřejmě ukládání odpadů k nádobám není dovoleno – ani pro občany ani pro podnikatele, ale realita je bohužel jiná.
Prověříme situaci na Vámi popisovaném místě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 3. 2019
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Na ulici Vrchlického v parku U Ivana před domem číslo 6 nesvítí lampa.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, opravíme v úterý.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních
služeb

3. 3. 2019
Předmět: Úraz na chodníku
Dotaz: Dobrý den,

v březnovém vydání Žďárského deníku je mim jijné uvedeno vyjádření mluvčího radnice pana Axmana,že občané mohou v případě úrazu na chodníku žádat o odškodnění .
Manželka uklouzla na chodníku u domu při vynášení plastového odpadu přímo
u kontejnerů .
Upadla na záda a následně měla naražené krční obratle a záda.
Po ošetření byla 4 týdny v pracovní neschopnosti.
Úraz se stal 16.01.2019 v době kdy chodníky byly většinou jedno velké kluziště.
Na koho se můžeme obrátit?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formuláře k vyplnění zasílám na Vaši e-mailovou adresu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 3. 2019
Předmět: Obchvat Žďáru
Dotaz: Dobrý den. V loňském roce byl otevřen obchvat Skleného nad Oslavou, letos se má začít stavět obchvat Nového Veselí a Osové Bítýšky. Jen o Žďárském obchvatu je ticho po pěšině. Přitom doprava ve Žďáru již začíná být velký problém. Kolony od mostu u zámku až do Stržanova, nebo od OD Convent až k benzínové pumpě už nejsou vyjímkou. Kdo rozhoduje o stavbách obchvatů a co dělá město proto, abychom se ve Žďáru konečně dočkali? Přece v okolních obcích není hustější doprava a nebydlí tam více obyvatel.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moučko,
stavby přeložek státních silnic zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Současné i minulé vedení města průběžně jednaní s vedením Ředitelství silnic a dálnic ČR a díky těmto jednáním také proběhla výstavba obchvatu města v úsecích Mělkovice - Jamská, Jamská - Brněnská a připravuje se úsek Brněnská - Jihlavská. Tyto úseky tvoří 1/3 celé trasy obchvatu města.
Právě z důvodu, že v okolních obcích nebydlí tolik obyvatel, mají tyto obce daleko menší procento vnitřní dopravy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 2. 2019
Předmět: odvoz spadlých větví
Dotaz: Dobrý den, je nutný odvoz spadlých větví, je jich po Žďáře dost a zejména i těch velkých větví z borovic např.u Libušína, pod Česku spořitelnou u hlavní cesty a dalších místech, bylo by dobré tyto odstranit a odvést, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
úklid a odvoz větví byl již zahájen, postupně jsou ošetřovány i poškozené dřeviny. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 2. 2019
Předmět: Opět nepřišel zpravodaj - Brodska
Dotaz: Dobrý den,

jiz po několikáté jsem na Brodske do schránky nedostala Zdarsky zpravodaj, Zdarske noviny. Nepřišly mi ani nové jízdní řády MHD. Přidejte tuto informaci na distributory, ať zjednaji nápravu. Pokud píšu špatně, předejte můj námět odpovědným osobám. Díky
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Nováková,
abychom mohli sjednat nápravu, musíme znát přesnou vaši adresu. Kontaktujte prosím tiskového mluvčího:
Jakub Axman, tel.: 566 688 331, 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.cz.
Děkujeme za upozornění a přeji hezký den.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

27. 2. 2019
Předmět: cyklostezka
Dotaz: Dobrý den. Blíží se nám pomaličku jarni sezóna, doufám, že máte zpracovaný a připravený projekt na opravu nebezpečných míst na stezce od piláku do Polničky. O problému víte více než dva roky. Na podzim někde padlo, že se bude opravovat jen "provizorně". To ale nestačí. Je to nejvíce zatěžovaná cyklostezka. ... Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
V letošním roce je připravena k opravě část cyklostezky v úseku od ulice Žižkova po ulici Kovářovu. Při realizaci tohoto úseku bychom u zhotovitele chtěli objednat opravu aspoň části zvlněného povrchu u Pilské nádrže. Celkovou rekonstrukci nepřipravujeme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 2. 2019
Předmět: ptejte se starosty na čipové karty a zastávkové sloupky pro Veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Protože ze všech známých informací k Veřejné dopravě Vysočiny neboli VDV je divný pocit a rozhodnutí města neplatit nic na vlaky a linkové autobusy VDV má logiku, tak se zeptám na to, co už tady bylo trochu psáno. Na podzim mi skončí platnost čipové karty přepravce ZDAR. Má cenu si kupovat novou když linkové autobusy VDV ji nebudou uznávat? A k zastávkovým sloupkům píšete, že je postupná výměna na zastávkách krajských linek, ale ty zastavují i na některých zastávkách MHD. Ty se budou taky měnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
karta ZDAR bude platit pro MHD města i nadále, a to i po zprovoznění VDV. Dle nám dostupných informací není zcela jisté, kdy bude zahájen provoz autobusové VDV a kdy a jak se do něj připojí MHD města Žďár.
Výměnu sloupků zastávek MHD v návaznosti na VDV v současnosti nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 2. 2019
Předmět: mlátové cesty
Dotaz: Nyní se projevuje nepraktičnost vašich slavných mlátových cest, je to samé bahno a vymleté díry, obzvláště na Farčatech, kolem Ivana a dalších takto špatně zhotovených cest... Nutná oprava ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
V letošním roce počítáme také s opravou vymletých míst.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 2. 2019
Předmět: Bankomat
Dotaz: Dobrý den, bankomat by měl být i na Stalingradě. Je to důležitá vec v současné době, mnoho lidí využívá těchto služeb a na Stalingradě vyloženě chybí. Nejlépe by vyhovoval u pošty.Současně tam chybí i obchodní dům, za vším se musí jezdit do obchodních domů na okraji města. Tím narůstá i silný provoz na silnicích, protože si lidé pro vše jezdí auty ! Zvažujete obchodní dům na Klafaru ? V této lokalitě také narůstá více obyvatel !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní, vážený pane,
každoročně prověřujeme možnosti finančních institucí, zda by nechtěli instalovat bankomat v této lokalitě. V současné době nemáme žádné definitivní rozhodnutí o umístění bankomatu, ale stále jsou vedena některá jednání.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

V územním plánu jsou vyčleněny plochy pro komerční objekty také za Žďárem 3, takže pokud by měl někdo z investorů zájem může svůj záměr realizovat. Obávám se však, že výstavba jakéhokoliv obchodního domu nebude mít vliv na snížení dopravy ve městě.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

22. 2. 2019
Předmět: místní úprava provozu na pozemních pomunikacích
Dotaz: Dobrý den, má město Žďár nad Sázavou nějakou vyhláškou provedenu místní úpravu zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. parkování na silnici kde není dodržováno 3 metry pro každý směr jízdy, parkování za hranicí křižovatky, na zeleni, na chodníku, atd.)? Hledal jsem to na stránkách města a odpověď jsem nenašel. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Město žádnou takovou vyhlášku nemá a ani ve Vámi uváděných případech mít nemůže, protože se jedná o obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovené zákonem 361/2000 Sb. Dohledem nad dodržováním pravidel provozu je pověřena PČR a MP.


Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

25. 2. 2019
Předmět: připomínky ... Veřejná doprava Vysočiny zvaná VDV ... zvedá se mi z toho kufr
Dotaz: Protože se máme ptát k VDV starostů, kteří asi mají o VDV nejlepší informace, tak se zeptám na dvě věci. Říká se, že kraj chce ve druhé etapě změny jízdních řádů nahradit vlakovou dopravu mezi Novým Městem na Moravě a Nedvědicí za autobusy. Od kdy to má být? To se nebojí zimy, kdy vlaky ještě nějak jezdí? A co víte o tom, že těch 70 korun na občana a rok je jen zaváděcích, že se potom zvedne toto na více jak 100 korun na občana a rok? Ještěže to Žďár platit nebude. Ale po zapojení MHD bude. :-(
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše dotazy směřující k VDV jsou určitě na místě a relevantní a sami bychom na ně rádi znali odpověď. V nadcházejícím čísle Žďárského zpravodaje je článek právě o VDV, který připravil Kraj Vysočina a kde je uveden i kontakt, kde byste na podobné dotazy měl obdržet odpověď. Byť se problematikou zabýváme a obdržené informace vyhodnocujeme, nejsme schopni všechny otázky zodpovědět. Ve Vašem případě bude vhodnější obrátit se s prosbou o odpověď na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina, či zaslat dotaz na email tisk@kr-vysocina.cz. Relevantním zdrojem informací mohou být také krajské webové stránky zřízené pro tento účel www.verejnadopravavysociny.cz.

Děkuji
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

16. 2. 2019
Předmět: areal Pilak
Dotaz: Dobry den. Z jakeho duvodu je nutne v zimnich mesicich vecer osvetlovat areal na Pilaku? Mesto by melo setrit penize i zivotni prostredi. Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v minulých letech docházelo k poškozování majetku v Rekreačním areálu, tak z bezpečnostních důvodů necháváme rozsvícená úsporná světla i v nočních hodinách (kamera). Pokud jsou vhodné sněhové podmínky, tak v této části upravujeme lyžařské tratě pro noční lyžování.
SPORTIS

21. 2. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den- chodím často ulicí od spodní kašny směrem nahoru mezi zadní stranou bývalé radniční restaurace a tím rohovým červeným domem.Jezdí tam hodně aut směrem nahoru bud k obchodům,nebo na horní parkoviště,nebo najíždí na silnici,spodem si zkracují cestu.Touto ulicí by měla vjíždět jen auta zásobování,pro chodce v té ulici není chodník ze všech stran stojí a jezdí auta a chodec kličkuje mezi nimi, to samé směr ke tvrzy pod kostelem mezi tou zítkou a restaurací dokonce oběma směry-řešte to už-
Odpověď (odbor dopravy):
Z důvodu stísněných šířkových poměrů daných historickou zástavbou je problematické nalézt vhodný kompromis mezi provozu jednotlivých druhů dopravy (chodci, cyklisté, vozidla) na straně jedné a komfortem na straně druhé. Zprůjezdnění Radniční ulice a propojení na náměstí Republiky bylo provedeno v rámci revitalizace tohoto náměstí a na základě požadavků občanů o zprůjezdnění. Děkujeme za námět, situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

20. 2. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a nucené výměny zastávkových sloupků MHD
Dotaz: Jak tady někdo psal, tak souhlasím, že rozhodnutí města, že v prvních dvou fázích Veřejné dopravy Vysočiny (zaprvé drážní a zadruhé linková autobusová doprava) nebude platit ani korunu, je jediné finančně odpovědné a správné řešení, protože VDV je pořád moc nepřehledná a není o tom dost informací. Ale jsem k VDV taky zaslechl, že se budou měnit všechny zastávkové sloupy včetně těch pro MHD. Není to vyhazování peněz? Třeba ty na náměstí jsou moc pěkný, nový a lepší jak nějaká trubka se značkou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"zastávkové sloupy" MHD se přinejmenším v současné chvíli kvůli napojení na VDV měnit nebudou. V rámci přípravy VDV byla krajem zahájena postupná výměna "zastávkových sloupů" u zastávek krajských linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 2. 2019
Předmět: Komunální odpad
Dotaz: Dobrý den. Na Hrnčířské 2531/2 nám nebyl vyvezen komunální odpad.
Předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vaši připomínku projednáme s dodavatelem. Děkuji za upozornění.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 2. 2019
Předmět: most se sochami u kláštera, exhalace zastavujících kamionů a autobusů...
Dotaz: Před deseti roky, v červnu 2009 byla ukončena rekonstrukce mostu v klášteře osazením soch. Z hlediska dopravního zatížení se reálně ukazuje, že most měl být rozříznut a rozšířen alespoň o 100 cm, aby doprava mohla probíhat plynule. Doporučuji, abyste znovu otevřeli tento kritický žďárský problém s odborníky na dopravu i památkáři. Všude ve světě se tyto věci řeší a řeší se rychle. Prosím, informujte i vedení města a zahajte konkrétní jednání na úrovni vedení NPU a dotčených dalších institucí.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru rozvoje a územního plánování. Zde je jejich odpověď:

Vážený pane em. řediteli,
to je velmi radikální nápad. Nedovedu si však představit, že by Národní památkový ústav souhlasil s takovýmto zásahem do kulturní památky.
O vašem návrhu budu vedení města informovat, ale domnívám se, že jediným řešením, je nová komunikační síť od Tokozu ke Žďáru n.S. 3.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 2. 2019
Předmět: Studentská
Dotaz: Dobrý den,
jaké všechny stromy budou na ulici Studentská (vnitroblok s dětským hřištěm, č.p. 32,33,...) pokáceny a kolik stromů bude kde vysázeno?

Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v ulici Studentská, konkrétně ve vnitrobloku s dětským hřištěm byl pokácen suchý javor a v areálu dětského hřiště jasan, jehož stabilita byla závažně narušena. V tuto chvíli nebude kácen žádný další strom v tomto vnitrobloku. Nová výsadba je plánována předběžně na podzim 2019, její rozsah bude upřesněn v průběhu roku.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 2. 2019
Předmět: parkování na veřejném parkovišti
Dotaz: Dobrý den,
dnes v 10.30 je plně obsazeno veřejné parkoviště v centru u tržnice.
V tuto dobu zde stojí 10 aut firmy ICE. Jedná se ještě vůbec o veřejné parkoviště??
Na autech není uvedeno povolení o parkování vydané úřadem.
Prosím o odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
parkoviště je veřejné, bez zvláštního povolení vydaného Městským úřadem zde může parkovat kdokoli, tedy i vozidla Vámi jmenované firmy.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


20. 2. 2019
Předmět: poničené chodníky po zimě
Dotaz: Dobrý den.
Ráda bych poprosila město, aby po letošní zimě opravilo zničené okraje chodníků. Konkrétně v ulici Nezvalova je jich dost. Zimní údržba byla nic moc a když přeci jen přijel prohrnovač, tak to vzal hlava nehlava a takhle to dopadlo. Je to škoda, protože chodník zde máme pěkný. Předem moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s postupnými opravami počítáme již v jarních měsících. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 2. 2019
Předmět: Lampa VO
Dotaz: Dobrý den, prosíme o opravu blikající lampy VO č.3 - Vodojem ul. Jamborova /Kosinkova.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, oprava je objednaná.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 2. 2019
Předmět: Modřín Farčata
Dotaz: Dobrý den, jak bylo naloženo se dřevem z pokáceného modřínu, který nebyl vyhnilý, seschlý či jinak poškozený??
Mohl zde zůstat alespoň špalek, ze kterého by byla vyřezána socha čehokoli, jako např. houby u KB..
Strom to byl honosný.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dřevní hmota sice nevykazovala známky napadení dřevokaznými houbami či jinými škůdci, to však neznamená, že strom byl zdravý. Jeho koruna byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Děkujeme Vám za podnět, jak případně využít zdravou část pokácených stromů. Dřevní hmota z tohoto konkrétního modřínu byla prodána.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 2. 2019
Předmět: Bezpečnost na přechodu
Dotaz: Dobrý den,
jedno osvětlovací těleso nad přechodem pro chodce na Dolní ulici,
je již delší dobu není funkční (Dolní 38 / 27).
Můžete prosím zajistit zprovoznění tohoto osvětlení.
V případě, že jsem netrefil obor, tak prosím o předání Vašim kolegům.

Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, na straně nesvítícího tělesa je porušený napájecí kabel nejen k tomuto nasvícení, ale i k sousedním sadovým svítidlům. Kabel bude možné vykopat až za příhodnějších klimatických podmínek. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 2. 2019
Předmět: odpověď pana starosty k Veřejné dopravě Vysočiny z 18. února
Dotaz: Rozhodnutí města, že v prvních dvou fázích Veřejné dopravy Vysočiny (zaprvé drážní a zadruhé linková autobusová doprava) nebude platit ani korunu, je jediné finančně odpovědné a správné řešení, protože VDV je pořád moc nepřehledná a není o tom dost informací. Jako cestující se o to dost zajímám. Nevím co bylo myšlený tím závěrem, kdy se budou MHD do VDV zapojovat? Za jak dlouho po zapojení linkových autobusů do VDV to bude? To už je rozhodnuto, že MHD Žďár se zapojí? Není to ukvapené rozhodnutí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozhodnutí ohledně zapojení žďárské MHD do připravované VDV ještě nepadlo. Doposud není na stole žádný konkrétní návrh, za jakých podmínek by to bylo možné.Téma i nadále sledujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 2. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny se spoustou pochybností, hozených na starosty
Dotaz: Vážení, nebylo by lepší napsat na krajský úřad, aby si ze starostů nedělali poskoky, kteří za ně mají tahat horké brambory z ohně za věci, co lidi na Veřejné dopravě Vysočiny kritizují? Nebo jen srazíte kramfleky a budete se snažit odpovídat na věci, o kterých není dost informací, takže potom občani dostanou jen univerzální odpovědi? Je napováženou, že Veřejná doprava Vysočiny ještě nezačala, ale z těch mála informací jsou už lidi naštvaní. Proto ty jízdní řády krajský úřad dříve tak utajoval!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobný dotaz již byla v dotazovně zveřejněna odpověď:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7757
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Dobrý den.

Pořizovatelem systému VDV je Kraj Vysočina a ten má také v kompetenci veškerou komunikaci a poskytování informací k VDV.
Roli samospráv (obcí) vidím především v poskytování zpětné vazby k navrhovanému řešení, vznášení požadavků na úpravy v systému a poskytnutí součinnosti ke komunikaci s veřejností týkající se připravovaného, resp. zaváděného systému VDV.
Jako starosta zastávám názor, že nemůžeme a nebudeme poskytovat informace k problematice VDV, nejsou-li nám známy, v těchto případech proto doporučujeme kontaktovat Odbor dopravy Kraje Vysočina.

Děkuji,
S pozdravem

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

9. 2. 2019
Předmět: ptejte se starosty, když máte připomínky k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, někdo tady psal, že kraj má přání, aby připomínky k Veřejné dopravě Vysočiny se neposílaly na kraj, ale starostům měst a obcí. Já se chci zeptat, co bude město Žďár nad Sázavou dělat s tím, že kraj nechce nic dělat s jeho připomínkami k pro občany nevyhovujícím jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny a ještě si dovoluje za toto chtít spoustu peněz k městského rozpočtu? Tím to jen začíná, za chvíli si kraj vzpomene další věci, co budou problém, ale to už bude pozdě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Petře,

Veřejná doprava Vysočiny (VDV) bude spouštěna v různých etapách. Od konce roku 2019 by se měla rozjet drážní VDV (pouze vlaky), v dalších letech pak linková autobusová VDV a až na závěr by mělo dojít k zapojení městských MHD do systému VDV. V prvních dvou fázích nebude systém VDV stát Žďár nad Sázavou ani korunu.

Město Žďár nad Sázavou se velmi aktivně zasazuje o své zájmy. V roce 2018 proběhlo několik setkání přímo se zástupci Kraje Vysočina a našemu městu se podařilo některé své připomínky do systému VDV zapracovat. Je však pravdou, že je velmi těžké uspokojit všechny zájmy všech zainteresovaných subjektů (ostatní města, okolní kraje…), celý systém je značně složitý a krajský úřad se snaží při jeho tvorbě k němu přistupovat komplexně, a tedy kompromisně vyvažovat dílčí regionální zájmy.

Kraj v tuto chvíli pro spuštění první fáze VDV považuje jízdní řády za uzavřené, tzn. bez možnosti dalších zásadnějších úprav. Ty přijdou na pořad dne až po prvotním zaběhnutí VDV. Samozřejmě, že fungování budeme sledovat a vyhodnocovat a prosazovat ty změny, které přispějí ke zlepšení služby VDV pro občany našeho města.

S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

17. 2. 2019
Předmět: Vytani občanku
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jak je to z vítáním občanku? Syn se mi narodil 13.1.2019 a tady na stránkách jsem se dočetla že další vítání občanku je v březnu. Tak se chci zeptat jak moc dopředu chodí pozvánka? A zda-li se nás už tento termín týká a nebo az další? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní,
vítání dětí narozených v lednu je naplánováno na 1.června 2019. K zařazení na slavnostní vítání je potřeba vyplnit souhlas na formuláři, který Vám přijde poštou v průběhu tohoto měsíce.
V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat.

S pozdravem

Lucie Kolbábková
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
ohlašovna

14. 2. 2019
Předmět: komunikace na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, máte prosím v plánu opravy komunikací na Libišíně ? Po zimně jsou v katastrofálním stavu, díry,výtluky,Před pečovatelskou službou na Libušíně u autobusové zastávky se propadá silnice, no je to tam katastrofální, oprava je již vážně nutná a to od hlavní silnice,kolem Jehly, pečovatelského domu až k zimnímu stadionu, ta vozovka je opravdu v havarijním stavu.Není se co divit, protože sídliště,jako i další je nadměrně zatěžováno dopravou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
celoplošná oprava vozovky na ul. Libušínská se do letošního rozpočtu nedostala. Místo u zastávky MHD budeme řešit přednostně místní opravou v letošním roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 2. 2019
Předmět: Možnost úpravy vjezdu do dvora budovy České pošty
Dotaz: Dobrý den,

chci se zeptat, zda by bylo možné upravit povrch u vjezdu do dvora budovy, kde sídlí Česká pošta. Výmoly a vystouplý uzávěr kanalizace komplikují pohyb po navazujícím chodníku pro kočárky a především pro invalidní vozíky (vlastní zkušenost). Děkuji za vyjádření. Pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Smolíku,
část chodníku a vjezd, budou upraveny v rámci rekonstrukce Nádražní ulice v části od budovy České pošty po okružní křižovatku na ulici Strojírenská.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

12. 2. 2019
Předmět: zastaralý bodový systém -kritika
Dotaz: V současné době je hodně zstaralý a nevyhovující bodový systém v domově důchodců v ZR,prioritou by mělo být,aby se tam dostala osoba potřebná,jako je (zdrav.stránka,osamělost a další aspekty,současný stav je špatný),nehledě na to, že je tam přes sto žádostí ? Nejsem spokojená ani s novou vedoucí,neumí jednat s lidmi !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den. Současná kritéria pro výběr nového uživatele samozřejmě zohledňují zdravotní stav žadatelů i jejich případnou osamělost. Počet podaných žádostí ovlivnit nemůžeme, proto chystáme aktualizaci kritérií. Ta by měla řešit problematiku žádostí podávaných s několikaletým předstihem. Paní vedoucí bude upozorněna, že její chování nepůsobilo příznivě. Zatím je tato stížnost ojedinělá, ale to neznamená, že se jí nebudeme zabývat.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

13. 2. 2019
Předmět: Svetlo
Dotaz: Nesvítí lampa 473
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Děkujeme za informaci, opravíme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 2. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - VDV a pochybnosti o ní posílané starostům místo kraji
Dotaz: Nechápu, jak může dávat kraj ruce pryč od stížností na chystaný VDV a kritiku nechávat na starosty! Ti si VDV nevymysleli, nemají o tom dost informací a ještě budou muset občanům vysvětlovat, proč budou muset každoročně dávat kraji balík peněz na VDV, když VDV má nedostatky! Jestli čistě hypoteticky budete řešit napojení naší MHD do VDV, budou se k tomu moct lidi vyjádřit? MHD jste trochu zlepšili a teď se moc bojím, co by VDV s MHD udělala. Moc prosím, buďte opatrní a pečlivě všecko rozmyslete!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město Žďár se napojením na VDV intenzivně zabývá. Město udělá vše pro to, aby zavedení VDV přineslo především výhody i občanům města Žďáru.
S pozdravem
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

Dobrý den,
Systém VDV se postupně dotváří a za město není povinnost se s MHD do VDV zapojovat hned. Osobně zastávám názor, že by to mělo být až v okamžiku, kdy si VDV „sedne“ a systém bude vyladěn, a za předpokladu, že to bude technicky možné a provozně racionální. Řešení napojení MHD na VDV by určitě mělo zohledňovat požadavky a potřeby veřejnosti, pro kterou je MHD a VDV určena, koneckonců jak tomu bylo i při změnách ve žďárské MHD, kdy se s veřejností aktivně a intenzivně pracovalo.

Děkuji
S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

13. 2. 2019
Předmět: mapa města na stránkách MěÚ
Dotaz: Dobrý den, na webových stránkách města je odkaz na mapu ZR. Nebylo by praktičtější a smysluplnější použít mapu, na které budou u objektů uvedena orientační (příp.popisná) čísla ? Posloužilo by to žďárským i mimožďárským občanům při hledání místa konkrétní adresy ve městě. V minulosti jste psali, že stávající mapa bude stejně ze stránek odstraněna, prý už je to přežitek v dnešní době. Nestalo se tak, mapa je stále stejná. Uvažujete o změně ? Šlo by o logickou úpravu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění, odkaz na původní mapu byl nahrazen odkazy na volně přístupné mapové portály a na portál geografického informačního systému města.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky MěÚ

13. 2. 2019
Předmět: další pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Když hejtmanství v Jihlavě chce, aby občané se ptali svých starostů, když budou mít pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny, tak se taky zeptám. Nikde není, jak to bude s cestováním do Brna a vazbou na jejich Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Bude to možný, když davy Žďáráků jezdí do Brna a davy lidí z jihu Moravy k nám? Čekám něco pozitivního, když lidi v dobré víře vyhodili peníze na čipové karty, budou problematické jízdní řády VDV, hejtmanství chce po obcích spoustu peněz, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podle informací krajského úřadu odboru dopravy kraj v rámci VDV počítá s napojením na integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, prvním krokem by mělo být spuštění tarifů na dráze (v tarifu VDV nebo tarif TR10); ještě v této věci běží jednání a přípravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 2. 2019
Předmět: pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Kdosi tady psal, že hejtmanství v Jihlavě chce, aby občané se ptali svých starostů, když budou mít pochybnosti k Veřejné dopravě Vysočiny. Není to dlouho, co jsem si koupil čipovou kartu ZDAR na linkové autobusy, co můžu použít i v MHD. Platí 10 let. A teď se říká, že ty čipové karty skončí, že je hejtmanství nebude uznávat. Jak to je? Lidí s čipovými kartami je mraky a celkově koupě všech karet byla za spoustu peněz. To se bude nevyužití pak proplácet? A řešíte už problematické jízdní řády VDV?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podle nejaktuálnějších informací z KrÚ nebude možné akceptovat stávající žďárské karty MHD pro VDV. Pro MHD budou i nadále použitelné, pro VDV bude nutné se přizpůsobit jinému odbavovacímu standardu. Karty v systému VDV budou sloužit jen jako identifikátor cestujícího.
Město Žďár nad Sázavou považuje své přetrvávající připomínky a podněty, které vzneslo v průběhu zpracování jízdních řádů VDV za
významné, opakovaně žádalo jejich řešení. Kraj jízdní řády v tuto chvíli považuje za uzavřené, bez možnosti dalších zásadnějších změn.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 2. 2019
Předmět: Bankomat
Dotaz: Dobry den , nevim jestli to sem pisu spravne,ale chtela jsem se zeptat jestli by nebylo mozne umistit bankomat v nakupnim parku na Brněnsky.jsem prodavacka a nejmene 2x denně se nas v prodejne ptaji lide na bankomat ...je pravda ze nejblizsi je u Conventa nebo na nadrazi ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Homolková,
děkujeme Vám za námět, který předáme majiteli nákupní zóny. Umístění bankomatů záleží především na finančních ústavech, které zjišťují potenciál využitelnosti v dané lokalitě. O případném umístění Vás budeme informovat. Pokud budete mít další dotazy k tomuto námětu, neváhejte mne kontaktovat.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop
vedoucí oddělení projektů a marketingu

12. 2. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy již konečně budete mít nového tajemníka ? Vláda mluví a snižování úředníků, předpokládám, že to u Vás také proběhně, to zeštíhlení je Uvás také nutné,protože co bylo nabráno za p.starosty Navrátila nových úředníků, to je alarmující jev.Ta využitelnost nových úředníků je hodně doskutabilní !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Dolejší,
tajemník městského úřadu byl již vybrán ve výběrovém řízení a v současné době se realizují pracovněprávní kroky nezbytné pro jeho ustanovení do funkce v souladu se zákoníkem práce a zákonem o obcích.
S pozdravem

Ing. Bc. Roman Krčil
pověřen plněním úkolů tajemníka úřadu

9. 2. 2019
Předmět: chybí část roštu odtokového kanálu
Dotaz: Dobrý den, chybí část roštu odtokového kanálu v dolní části ulice Makovského u křižovatky s ulicí Jamborova. Je zde riziko zapadnutí kola do vzniklé mezery, zejména pak v případě odbočování z ulice Jamborova do ulice Makovského, nebo opačným směrem.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme za upozornění, opravu objednáme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 2. 2019
Předmět: stromy na Farčatech
Dotaz: Doufám, že za skácení krásného modřínu na Farčatech tam na jaře vysázíte mnoho dalších stromů, jelikož tam žádné ze současných netvoří přirozené stíny.Je tam nutno vysázet více zeleně a hlavně opravit ty nesmyslné mlátové rozbahněné cesty.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
modřín na Farských humnech byl suchý, z bezpečnostních důvodů bylo nutné jej pokácet. Za každý pokácený strom je uložena náhradní výsadba a pokud je to jen trochu možné z hlediska zasíťování pozemku a jiných skutečností, je náhradní výsadba vysazena v blízkosti pokácené dřeviny. V současné době je v přípravě revitalizace Farských humen, která bude mimo jiné řešit i koncepční výsadby zeleně v této lokalitě, nová výsadba by měla proběhnout v tomto roce. V jarním období proběhne dle aktuálního stavu a potřeby údržba mlatových cest.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

7. 2. 2019
Předmět: Urgence
Dotaz: Dobrý den, chápu, že MěÚ je zahlcen dotazy nespokojených občanů, ale jak lze vysvětlit to, že ani po týdnu zde nenacházím dotaz ohledně subjektu provádějících údržbu zeleně? Dotaz jsem vznesl na odbor komunálních služeb, pravidla zdejší rubriky jsem bezezbytku dodržel a nic. Kdo agendu odpovědí - všech dotazovaných- vlastně koordinuje a hlídá jak nám občanům odpovídají? Připadá mi, že zde již neodpovídáte ne negativní dotazy. Ale i tyto dotazy na vás vznášíme, tak na ně musíte odpovídat.Díky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní, vážený pane,
jak jsem ověřil, měl by být Váš dotaz již vyřízen. Domnívám se, že týden pro zodpovězení dotazu položeného v únoru na letní údržbu zeleně je přiměřený. Dotazovna je doplňkový nástroj v komunikaci mezi občanem a úřadem, jednotlivé dotazy zodpovídají příslušní pracovníci ve své agendě. I když je naším cílem reagovat co nejrychleji, pracovníci mohou plnit jiné úkoly, mohou vyhledávat podklady pro odpověď, mohou čerpat dovolenou, mohou být v pracovní neschopnosti, atd. To vše se různě promítá do odezvy odpovědi. Pro informaci - aktuálně čekají na odpovědi jen dotazy ze včerejšího dne. Jinak, pokud se domníváte, že odpovídáme jen na "příjemné" dotazy, projděte si dotazovnu velmi pozorně.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
pověřený plněním úkolů tajemníka úřadu

7. 2. 2019
Předmět: Letní údržba - opakovaný dotaz po nezodpovězení
Dotaz: Dobrý den, poněvadž jste neodpověděli dotaz z minulého týdne (nikde není patrná odpověď), opakuji i v souladu s pravidly opět můj dotaz. Kdo (jaká PO nebo FO) bude provádět letní údržbu města a kdo z úředníků v zaměstnaneckém poměru vůči městu Žďár nad Sázavou za to ponese odpovědnost? Na koho se mohou občané v sezóně 2019 konkrétně obracet s dotazy a vznášet připomínky? Jmenovitě poprosím. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený "občane",
v současnosti probíhá nadlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku sečení trávy. Dodavatel této služby bude znám až po jeho ukončení. Zadavatelem zakázky je město, zadávací podmínky navržené odborem komunálních služeb ve spolupráci s administrátorem zakázky a vedením města (starosta, místostarostka, místostarosta) schválila rada města, která bude rozhodovat i o uzavření smlouvy s dodavatelem dle proběhlého zadávacího řízení.
Za kvalitu odvedené práce je odpovědný dodavatel prací, průběžnou kontrolu jeho práce provádí odbor komunálních služeb. Zadávací řízení běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vznášet dotazy může občan obecně na jakéhokoliv zaměstnance úřadu včetně zaměstnanců odboru komunálních služeb, případně i na volené zástupce města. Pokud dotaz nespadá do kompetence dotázaného, je předán tomu, kdo je v dané věci odpovědnou osobou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 1. 2019
Předmět: Zimní+letní "údržba"
Dotaz: Dobrý den. Po loňském roce, kdy jste nebyli s to ani při extrémním suchu zabezpečit dostatečné sečení trávy se Vás již nyní ptám, kdo tuto službu (údržba veřejné zeleně) bude provádět (konkrétní poskytovatel) a kdo za město ZR je za tuto činnost zodpovědný vůči nám občanům. Na koho se můžeme obracet - konkrétně prosím? Jaká opatření jste po loňském nezdaru přijali? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený "občane",
v současnosti probíhá nadlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku sečení trávy. Dodavatel této služby bude znám až po jeho ukončení. Zadavatelem zakázky je město, zadávací podmínky navržené odborem komunálních služeb ve spolupráci s administrátorem zakázky a vedením města (starosta, místostarostka, místostarosta) schválila rada města, která bude rozhodovat i o uzavření smlouvy s dodavatelem dle proběhlého zadávacího řízení.
Za kvalitu odvedené práce je odpovědný dodavatel prací, průběžnou kontrolu jeho práce provádí odbor komunálních služeb. Zadávací řízení běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 1. 2019
Předmět: Palachovka
Dotaz: Dobrý den,neustálá kritika vás už musí nudit.Nechci kritizovat,jen mám prosbu. Parkoviště na Palachově u domu 2234 letos bylo prohrnuté jenom jednou a to ne úplně ideálně.Moc prosím, až přijde obleva a sníh opět trochu povolí,mohli byste tam někoho poslat,aby rozbředlý sníh shrnul?Jistě víte, že i tak je tam parkování tragické a jedno z mála parkovacích míst je jako tankodrom. Moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš požadavek byl spolu s dalšími předán firmě, práce probíhaly o víkendu.
Děkujeme
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 2. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dovoluji si Vás upozornit, že jsem si v pondělí ráno 4.2.2019 v 6.30 u prodejny nábytku zlomila ruku, protože cesta byla sice projetá, ale neposypaná. Měli byste s tím už něco konečně začít dělat. V tuto dobu je tato část města poměrně hodně frekventovaná. Přišla jsem pozdě do zaměstnání a myslím, že bych měla požadovat finanční náhradu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
při podání žádosti o odškodnění se bude dokládat, zda v uvedenou hodinu a na této komunikaci byla dodržena časová lhůta pro zmírnění závad ve schůdnosti. Při kontrole s časovým odstupem zde posyp již byl. Formuláře k žádosti o odškodnění zasílám na Váš e-mail.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 2. 2019
Předmět: Zpravodaj a informace o Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Paní Wurzelová, v dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7487 jste mi psala, že "o připravované VDV přislíbil zástupce krajského úřadu informovat občany Žďáru i prostřednictvím Zpravodaje". Když jsem se ale díval do lednového a únorového čísla Zpravodaje, tak tam o VDV nic nebylo. Kdy bude ten zástupce krajského úřadu Žďáráky o VDV informovat? Už ste dostali od zástupce krajského úřadu ty slíbené informace o VDV? Informace bude až v březnovém Zpravodaji?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

děkuji za dotaz. Téma je stále na stole, do Žďárského zpravodaje připravujeme podklady tak, abychom občany města mohli kvalitně informovat. V brzkém čísle Žďárského zpravodaje se shrnutí připravovaného VDV dočkáte.

Děkuji za trpělivost.

S pozdravem,
Jakub Axman, mediální koordinátor

4. 2. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dobrý den, chodník před domem Trnková 1179 není od začátku roku prohrnutý.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle zjištění tento chodník nebyl prohrnut, patrně pouze ušlapán. Pokud to půjde při oblevě, zajistíme nápravu.
Děkujeme za upozornění.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: Psi
Dotaz: Jak vidno, tak MÚ řešit bordel po pejskařích nechce, vše se uklidí až na jaře. Kdo bude uklízet tyto nechutnosti na jaře, když je nikdy nikdo neuklízel. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, hlavně by bylo potřeba, aby pejskaři uklidili po svých mazlíčcích. Vysavač psích exkrementů nelze použít v zimě. Úklid proto probíhá, jak již bylo zmíněno, v jarních měsících.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: posyp
Dotaz: Dobrý den, prosím o posypání komunikací na Tvrzi a okolo kostela, pohyb, byť opatrný, je náročný. dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění, s posypem počítáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 2. 2019
Předmět: Proč nejsou používány datové schránky ?
Dotaz: Proč nejsou používány datové schránky a místo toho jsou doporučeně posílané materiály o desítkách stran?
Jakožto bytové družstvo, vlastnící jeden z činžáků na Stalingradě, obdrželi jsme v minulých dnech doporučenou zásilku od MÚ Žďár, stavební odbor.
Obálka naditá asi 20ti listy - oznámení o územním rozhodnutí, rekonstrukce rozvodů NN v naší části města.
Co máme s tou hromadou papírů dělat? Proč se utrácí za tisk, doručování ... místo zaslání PDF do datové schránky ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
způsob doručení písemností závisí na existenci datové schránky účastníka řízení. Před vypravením písemnosti ověřovací systém vyhodnotil, že pouze jedno bytové družstvo má zřízenou datovou schránku. V případě společenství vlastníků a druhého bytového družstva nebyla existence datových schránek potvrzena, a proto byla písemnost doručena prostřednictvím poštovních služeb. Na základě Vašeho dotazu byla provedena kontrola existence datových schránek u obesílaných osob. Výsledkem bylo potvrzení existence datové schránky u druhého bytového družstva (předmětem dotazu). Tudíž i v tomto případě měla být písemnost doručena do datové schránky. Děkujeme za upozornění a současně se omlouváme za chybné doručení.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního úřadu

4. 2. 2019
Předmět: Termín dokončení revitalizace zeleně
Dotaz: Dobrý den,kdy plánujete dokončení "revitalizace zeleně"?Znepokojuje mě,že mizí poslední místa stínu,což v extrémních teplotách v létě a hlavně při procházce s kočárkem je opravdu o život.Kdo rozhoduje o tom, který strom bude skácen?Minulý týden byl skácen další strom v parku u Ivana.Nedáte pokoj ani v zimě.Bylo by fajn, kdyby jste začali soustředit svou péči o nyní potřebnější záležitosti jako např.péči o chodníky a přechody.U kruháče směr Hypermarket Albert padají lidé a jezdí pro ně sanitky!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
kácení stromů v rámci revitalizace zeleně v šesti lokalitách ve Žďáře nad Sázavou bylo již ukončeno. Modřín, nacházející se v parku u Ivana byl pokácen z důvodu jeho špatného zdravotního stavu a zbytkové vitality v rámci údržby zeleně ve městě. Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les vydává orgán ochrany přírody na základě žádosti vlastníka daného pozemku. Stav chodníku vedoucího od kruhového objezdu směrem k obchodu albert bude prověřen.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den.
Na tento dotaz nevyžaduji Vaši odpověď. Píšete že, můj dotaz z 22.1.19 byl nekonkrétní. Já si myslím že jsem se zcela konkrétně zeptal, proč jsou silnice dokonale vyčištěny od sněhu, ale chodníky ne. To je zcela jasná otázka, na kterou jste neodpověděla . To ostatní ve vaší odpovědi je patrně citace z předpisů na zimní údržbu.
S pozdravem Toman
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, zcela bez sněhu jsou vždy jen vozovky, případně i některé chodníky, které se udržují chemicky. Na ostatních vždy zůstane vrstva sněhu, na které se mají zmírňovat závady ve schůdnosti inertním posypem. Vliv na "vyčištění" nepochybně hraje druhotně i jednoduchý fakt, a to je intenzita vlastního provozu na dané komunikaci.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 2. 2019
Předmět: Re: Silnice na strojírenské ulici
Dotaz: Dobrý den,
připojuji se k dotazu na velmi špatný stav na strojírenské ulici. Nejen ale na ni. Revoluční směrem na Stalingrad na tom není o moc lepe.
Odpověděli jste, že plošná oprava obrusne vrstvy je v přípravě. V přípravě na kdy? Pevně doufám, že to bude na jaře letošního roku
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín nám zatím není znám, v této souvislosti bude podána žádost o dotaci.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Lednové číslo měsíčníku Kraj Vysočina o Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: "Pokud budete mít pochybnost o čemkoli, co s Veřejnou dopravou Vysočiny souvisí, ptejte se svého starosty." ... To psali v lednovým měsíčníku Kraj Vysočina na titulce. Protože to patří do kompetence vašeho odboru a pan starosta by asi chtěl přípravu odpovědi od vás, zeptám se přímo. V novinách VDV vychvalují a taky píší, že znatelně přibylo spojů. Tak se ptám, jestli ten související nárůst peněz do krajského měšce od měst a obcí pro VDV už byl se Žďárem projednán? Říká se o 70 Kč/občan/rok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odbor komunálních služeb se neúčastnil žádného jednání, jehož tématem by byl konkrétní požadavek kraje na úhradu nákladů městem Žďár nad Sázavou spojených s VDV. Neobdrželi jsme ani žádný takový písemný požadavek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 2. 2019
Předmět: Silnice na Strojírenské ulice
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás, ulice Strojírenská od obchodu Albert po přechod u Penny marketu je v katastrofálním stavu, je to na zničení auta. Budete s tím něco dělat nebo to necháte až po zimě kdy už budou mít všichni auta rozbity... Šílenost... Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane, Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

V současnosti probíhají vysprávky obalovanou směsí za studena, ty však nemají trvalejší efekt. Plošná oprava obrusné vrstvy je v přípravě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: kontejnery na třídění kovů, resp.plechovek od konzerv
Dotaz: V řadě měst už byly zavedeny kontejnery na třídění kovů. Kdy budou ve Žďáře?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Popelnice na plechovky z domácností plánujeme v letošním 1. pololetí zkušebně umístit – na každé sídliště jeden kus, podobně jako jsou popelnice na použité oleje z domácností.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 2. 2019
Předmět: krematorium ve Žďáru
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jestli ten plán na výstavbu krematoria ve Žďáru je reálný, nebo jde zatím o studii? Mám na mysli toto:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=98083.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
jde o odkaz na diplomovou práci roku 2014, o jejímž zpracování nebyl Městský úřad informován.
Plánované investice města naleznete v Akčním plánu města zveřejněném ve Strategii rozvoje města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 2. 2019
Předmět: NEPOŘÁDEK OKOLO POPELNIC
Dotaz: Dobrý, chtěla bych se zeptat kdo má na starosti odvoz dřeva co je okolo popelnic co se bohužel nevešli do popelnic (kontejnerů) na ulici Brodská u Věžičky pod trafo stanici...Je mi známo tak jsou tu nainstalovány v okoli dvě kamery a nikdo s tím nic nedělá.
Děkuji předem za objasnění dotazu.
Preji pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid okolo popelnic se provádí 2x týdně a přijde město na nemalé finanční prostředky.
Je třeba stále apelovat na občany, že objemný odpad se neukládá v okolí popelnic, ale patří na sběrný dvůr nebo ho lze odevzdat při jarních a podzimních mobilních svozech.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Psí výkaly
Dotaz: Dobrý den, mohl by někdo uklidit ten nehorázný svinčík od psů v uličce mezi sportovní halou, hřištěm a mateřskou školkou na Stalingradě. Majitelé psů jsou nezodpovědní vůči druhým lidem, ale i vůči slušným pejskařům. V této uličce a mezi baráky to vypadá opravdu nechutně a chudáci děti, kteří tudy prochází do školy a školky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):

Dobrý den.
Úklidy veřejných prostranství se budou provádět až v jarních měsících.
Máte pravdu, že by měli být zodpovědní majitelé psů vůči ostatním spoluobčanům.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 2. 2019
Předmět: Likvidace plat od vajíček
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam správně vyhazovat plata od vajíček. Četla jsem, že plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru patří do směsného odpadu nebo se můžou vyhazovat do biopopelnice. Také by mě zajímalo, zda jsou v ZR již kontejnery na plechovky. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru jsou vyrobeny již z recyklovaného papíru a tudíž je již nelze znovu použít.
Patří tedy do komunálního odpadu. Také bioplynová stanice si s menším množstvím papíru umí „poradit“, takže i takto to lze udělat.
Popelnice na plechovky z domácností plánujeme v letošním 1. pololetí zkušebně umístit – na každé sídliště jeden kus, podobně jako jsou popelnice na použité oleje z domácností.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 2. 2019
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy bude probíhat vítání občánků v letošním roce. Máme miminko narozené 11/2018, přišel nám formulář, který jsme obratem vyplnili a odeslali, ale zatím nám nepřišla žádná pozvánka. Máme tu problém s doručováním, tak se raději zeptám zde. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den. Vítání občánků organizuje Sbor pro občanské záležitosti nepravidelně několikrát do roka pro děti starší 3 měsíců. Nejbližší termín vítání občánků je stanoven na 23. 3. 2019 na Staré radnici. Rodiče dětí budou s předstihem informováni osobní pozvánkou.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

3. 2. 2019
Předmět: struktura úřadu
Dotaz: Proč nemáte na Vašich stránkách struktura úřadu napsanéhojiž jméno nového tajemníka ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní,
nový tajemník městského úřadu nebyl dosud ustanoven.

S pozdravem

Ing. Bc. Roman Krčil
pověřen plněním úkolů tajemníka

28. 1. 2019
Předmět: PSČ
Dotaz: Dobrý den, je opravdu správné PSČ úřadu 591 31, jak je uvedeno na webových stránkách města nebo se jedná o chybu? Jaký je důvod jiného PSČ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
nejde určitě o chybu. Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné. Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště.
Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil, zástupce tajemníka

31. 1. 2019
Předmět: Poděkování za mnohaletou práci na MěÚ
Dotaz: Dobrý den pane tajemníku, svým jménem jako bývalý zaměstnanec MěÚ Vám chci veřejně poděkovat za kvalitní mnohaletou práci na MěÚ, kde jste vykonal a odvedl velmi dobou práci. Zejména jste jí prováděl poctivě a vždy i ku spokojenosti řadových zaměstnanců, za což byl MěÚ právem několikrát odměněn jako nejlepší úřad v ČR.Na toto se nezapomíná a jako občan našeho městá Vám za toto děkuji.Přeji pěkný a klidný poslední den ve Vaší funkci,ať se Vám v životě daří.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
děkujeme za Vaše ocenění více jak 20leté práce a vyjádření stanoviska. Bude předáno panu tajemníkovi.
S pozdravem
Ing.Bc.Roman Krčil, zástupce tajemníka

30. 1. 2019
Předmět: chodníky Klafar
Dotaz: Dobrý večer, bydlíme na Uhlířské ulici a nejsou zde prohrnuty chodníky. Není
prohrnuta ani propojka s Libickou ulicí. Naposled bylo prohrnuto na začátku ledna. Chci se zeptat, jak má syn chodit do školy? Po silnici...? Na to mi přijde opravdu malý....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
radlicí ani nakladačem chodník už zpřístupnit nepůjde, objednali jsme nasazení sněhové frézy.
Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 1. 2019
Předmět: Reakce na odpovědi odboru dopravy
Dotaz: Skoro v každé odpovědi tvrdíte, že také ve Ždáře nad Sázavou platí vyhláška 361/2000. Ale pokud se projedete po místních komunikacích je jasně viditelné porušování tohoto zákona a žádná z policií na toto porušování nereaguje. Takže jako odbor dopravy nejednáte s orgány, které by měli sjednat nápravu.V tom případě je asi zbytečné vás na něco upozorňovat a nebo po vás něco požadovat. Vámi stále jmenovaný zákon by měl znát dokonale každý řidič. Vypadá to, že je zřejmě nějaký zákon nevidím-neslyším
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Vencálku,
pokud se týká dohledu nad dodržováním zmiňovaného zákona, je potřeba se obrátit na Městskou policii či PČR, které jediné mají ve své kompetenci dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Plně souhlasím, že pravidla provozu by měl znát každý řidič.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

27. 1. 2019
Předmět: dům Veselská 33
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je možné, že byl zkolaudován dům na Veselské ulici (č.p. 33), když nemá zajištěna parkovací místa a při tom zákon to u takovéto stavby vyžaduje?

Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Havle,
dotaz se pravděpodobně vztahuje k objektu č.p. 17 s orientačním číslem 33. Pro daný objekt bylo možno vydat povolení k užívání, poněvadž nutný počet parkovacích míst byl zajištěn a to nejen na pozemku vlastníka, ale i na pozemku města, resp. na části plochy vymezené pro parkování při vjezdu do parku.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního úřadu

29. 1. 2019
Předmět: reakce na paní Řezníčkovou
Dotaz: Paní Řezníčková vehementně jste se drala do vendení města , zřídil se druhý místostarosta , který má komunální služby na starosti , ale jaksi vám to nevychází. Když se podívám tak výběrové řízení na zimní údržbu bylo soutěženo již za nového vední ŽZM v čele i panem Navrátilem takže nic nemůžete hodit na někoho jiného , jste s němi v koalici mohly jste si ověřit schopnost dodavatel , stejně to dopadlo s letní údržbou ta byla taky již za vlády ŽŽM , takže je asi někde chyba a není v zaměstnancích
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Reakce na mne a mé „draní se“ do vedení města není nutná. Ohledně zimní údržby: Letošní zima je mimořádná v přídělu sněhu i střídání se oteplení s mrazy. Firma, která vyhrála výběrové řízení nadlimitní zakázky na zimní údržbu prováděla tuto údržbu v městě nejméně posledních dvacet let. Město předpokládalo, že má místní znalosti i dostatek zkušeností. Že to tak není je pro město zklamáním a snaží se minimalizovat důsledky všemi možnými prostředky, např. prostřednictvím dalších firem, dobrovolníků atp. Děkujeme všem, kdo v letošní zimě pomáhají, protože takováto zima byla naposledy před 12 lety.


Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

28. 1. 2019
Předmět: Poslední pozdrav?
Dotaz: "stydím se za poloestébáckou radu" Celá formulace dotazu odporuje pravidlům dotazovny. Můžete mi prosím vysvětlit, proč bylo odpovězeno na takto položený dotaz?

Přeji hezké dny
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Majere,
odpovídat na všechny slušné dotazy jsem vždy pokládal za slušnost po celých více než 20 let na MěÚ, a to bez ohledu, zda se mi to hodilo či nikoliv. Význam slov transparentnost a slušnost evidentně vnímám jinak než stávající vedení radnice, která na dotazy odpovídá selektivně nebo vůbec. Můžete to vnímat jako poslední pozdrav, ale stejně se budu chovat a jednat jako zastupitel města.
S pozdravem Jan Havlík - ještě 2 dny tajemník MěÚ

22. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Jestliže je možné dokonale vyčistit od sněhu a ledu silnice, proč se to nedaří na chodnících, alespoň na těch hlavních trasách? Zřejmě jsou auta přednější než lidé.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 1. 2019
Předmět: Posyp před ZŠ
Dotaz: Mohli byste prosím zajistit důkladný posyp cesty kolem Vesny směrem k ZŠ Švermova a také chodníku kolem školy? Děti i dospělí padají, je to nebezpečné. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 1. 2019
Předmět: jednosměrka před
Dotaz: Po opakovaných problémech s průjezdností jednosměrky před vchody "hotelu Fit" dávám návrh na uzavření této silnice v zimním období s povolením pouze pro sanitní vozy (ty sem jezdí často) a zásobování.Silnice je úzká a díky neukázněným řidičům neprůjezdná. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Není pochyb o tom, že větší množství sněhu na mnoha místech ve městě způsobuje dopravní komplikace, ale i v zimním období platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde se v § 25 odst. 3 uvádí: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

22. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Opětovně voláme po posypu Farčat a okolí kolem sklárny a řeky,které bylo v minulosti jž zmiňováno s prosbou o posyp.Stále se nic neděje ! Pokud na svou funkci pene Kaspere nestačíte, tak odejděte.Slova o trpělovosti a objednání posypu lidem nestačí.Chodí denně do práce a chtějí mít jistotu, že si na chodnícících pod správou města nezlámou ruce a nohy !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: pro Žďáráky - zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, výrok paní místostarostky Řezníčkové na televizi Vysočina, že je málo stížností na zimní údržbu, je k pobavení. Lidé se všude kloužou, auta nemají ,kde parkovat, přes haldy zmrzlého sněhu je spousta míst nepřehledná. Nejhorší zimní údržba, co kdy byla. Komu, že za to máme poděkovat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Schůdnost chodníků v našem městě je katastrofální,když jsem viděla na Farčatech ten posyp, tak už se nedivím ničemu.Odfláknuté, jel tak rychle, že to sypalo a lítalo všude možně jenom ne na ledové chodníky.Chodník do průmyslové zóny samý led,je to po celém městě,údržba katastrofální, je to tak na žaloby na město.Nutnost odváníní úředníků, kteří to mají na starosti.Na co bylo současné vedení zvoleno,když neudělá razantní opatření!! Běžte se po těch chodnících projít a zjistíte realitu !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Neudržované chodníky
Dotaz: Dobrý den, chodníky v celém městě jsou jedna velká klouzačka, nikde se neudržují schůdné posypem. Proč se silnice mohou solit a chodníky jsou v tak žalostném stavu? Dostat se z Vodojemu na nákup je velký problém, hlavně pro nás starší a méně pohyblivé obyvatele. Například u přechodu na zastávce NEUMANNOVA je asi třiceticentimetrový kopec ledu, který lze docela těžko překonat. Včera jsem tam spadla a mám pochroumané koleno a kostrč.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Sníh a odpad 1/2
Dotaz: Dobrý den,
mám na Vás pár dotazů. 1) zajímá mě, jestli je Žďár rozdělen na části, kde externí firmy a městské služby mají na starost konkrétní část, za kterou zodpovídají, nebo zda je jeden velký celek a odklízení sněhu funguje na principu, primární, sekundární a možná se na to dostaneme ? 2) Na to navazuje další dotaz, proč Palachova v době tání byla vyhrnována směrem k parkovišti u školy, ale ne v prostoru před č.p 72 a za č.p.25-29. Břečka zde zůstala a po zamrznutí je to tankodrom pro auta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: sníh na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je plánu odvoz sněhu také z ulice Na Prutech, příp. dalších. Ulice je úzká. Auta se obtížně vyhýbají, není kde zaparkovat. Na parkovišti skládka sněhu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ulice Na Prutech je na tento týden objednaná.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: lampa
Dotaz: Dobrý večer, v ulici Šeříková nesvítí lampa číslo 1069.

Děkuji za vyřízení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za spolupráci, v této lokalitě nám nejde jedna fáze, tj., v okolí nesvítí světel více, ale v současné době, kdy je vše zavaleno sněhem, se nám těžko prokopává ke stožárům nebo podružným rozvaděčům, ba je vůbec nemůžeme najít. Děkujeme za pochopení, na odstranění poruch se bude pokračovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Stále bez odpovědi.
Dotaz: Dobrý den, reaguji na vysílání žďárské televize, kde paní Řezníčková tvrdila, že zimní situace byla perfektne zvládnuta. Dodnes jsou chodníky neposypané a pořádně neschůdné, tak v čem je situace zvládnutá. Tohle je historicky první zima, kdy město zimu nezvládlo a jak vidno, ani zvládat nebude. Rád bych se dozvěděl, jak bude město v této věci pokračovat a proč nemůžeme mít technické služby jako v jiných městech v okolí, kde fungují bez problémů, asi bychom se od nich měli učit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odpověď byla zveřejněnazde https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7705

29. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací - poděkování
Dotaz: Dobrý den, moc děkujeme za odstranění sněhu z ulice Vrbová, věřím že i popeláři to dnes ocení. Ještě jednou dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, poděkování ráda předám kolegům
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba chodníků
Dotaz: Vážená radnice,
tak katastrofální ošetření chodníků tady ještě nebylo.
Neuvádím místo,protože to je na většině území města.
Kde se dá celkem bezpečně chodit,jsou ve Žďáře pouze silnice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Stav chodníků
Dotaz: Dobrý den, reaguji na vysílání žďárské televize, kde paní Řezníčková tvrdila, že zimní situace byla perfektne zvládnuta. Dodnes jsou chodníky neposypané a pořádně neschůdné, tak v čem je situace zvládnutá. Tohle je historicky první zima, kdy město zimu nezvládlo a jak vidno, ani zvládat nebude. Rád bych se dozvěděl, jak bude město v této věci pokračovat a proč nemůžeme mít technické služby jako v jiných městech v okolí, kde fungují bez problémů, asi bychom se od nich měli učit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dotaz jsem předali k odpovědi paní místostarostce:

Vysílání, které jste sledoval bylo reprízou a bylo natočeno před 14 dny, kdy byla situace jiná než dnes. V současné době nejsme se zimní údržbou spokojeni, suplujeme funkci dispečera společnosti, která má údržbu vysoutěženou. Ohledně technických služeb – není vinou současného vedení města, že technické služby byly na počátku 90 let minulého století „rozdány“. Vedení města v současné době intenzivně pracuje na myšlence vlastních malých technických služeb.
S pozdravem
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

24. 1. 2019
Předmět: Budou se chodníky prohrnovat?
Dotaz: Dobrý den, máte připravenou techniku a lidi, kteří by v případě oteplení o víkendu projeli chodníky a prohrnuli ty hromady sněhu/ledu? Možná by ten příplatek za víkend byl levnější než odškodnění, které město bude platit za ty zlámané nohy a další úrazy. Zkuste si prosím projít např. cestu od nádraží k ZŠ Palachova nebo odkudkoliv k jakékoliv jiné škole. Ještěže jsou děti takové pružné a umí padat. Ale co senioři a ti, co hůř chodí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: neposypaný chodník, způsobený úraz
Dotaz: Dobrý den, kdo má na starosti úklid chodníku u hotelu Morava? Máma si na něm dnes zlomila zápěstí. Tomu říkáte zajištěná schůdnost chodníků, dobrá údržba, odpovídající posyp? Jde přeci jen o komunikaci (chodník) téměř v centru města. A pokud máte stále pocit, že vše zvládáte, doporučuji jít se podívat na polikliniku na chirurgii do čekárny. A to nejen v ZR, kde to již nezvládají, ale i na Emergency do nemocnice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: chodniky
Dotaz: Proc nejsou posypane chodniky tak,aby se dalo nekudy chodit. Mohla by to byt dobra prace pro nezamestnane. Od pondeli jsem jediny sypac nepotkala. Neni to dobra vizitka mesta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane/občanko,
na zimní údržbě se kromě jiného podílí i pracovníci veřejně prospěšných prací. Sypače vyjíždí po skončení sněžení a vyhrnutí sněhu, do kterého nemá smysl posypávat nebo pokud jsou povrchy komunikací kluzké a zmrzlé.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: chodníky
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit na zoufalý stav chodníků v celém ZR, nejsou vůbec udržované,je to na rozbití huby,když byla týden možnost to stáhnout při oblevě,tak jste to neudělali je to jedno ledové koryto,jsem zvědavý co s tím budete dělat.Čekáte ,až se někdo zmrzačí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Dotaz, stiznost
Dotaz: Dobrý den, už jsem psala včera ohledně okolí úpravy chodníku a dostupnosti k poliklinice (a hlavně k lékárně), dnes by mě zajímala údržba parkoviště u obch. centra konvent, parkoviště je samý led, chodím s hůlka a nelze tam ani vystoupit!! Fakt " perfektně "upravené město pro postiženého člověka!?!?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Úprava chodníků, vozovky a odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den, kde mohu najít detaily o rozhodnutích, kterými město zajistilo/zajišťuje kvalitu a bezpečnost komunikací jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu pro zimní období? Nechci se zde opakovat s detaily, stížností tu na zdi máte více než dost. Rád bych věděl proč se město dostalo do zmiňovaných kapacitních problémů a proč to dospělo do nebezpečného stavu (např. nahrnutý sníh u křižovatek, do kterých díky tomu ani není vidět). Jak toto budete řešit nyní a jak v budoucnu? Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
informace o podmínkách výběru hlavního dodavatele služby úklidu a údržby letní i zimní komunikací města jsou uvedeny zde: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_129.html. O uzavření smlouvy rozhodla rada města na svém jednání dne 19.9.2016 usn. 767/2016/KS.
Problémy se sjízdností a schůdností jsou řešeny postupně. Odstranit veškerý sníh na všech chodnících je nereálné. Prioritou je především bezpečnost. Po skončení zimního období proběhne podrobné vyhodnocení zimní údržby i následného vyčištění komunikací od posypů a budou posouzeny možnosti pro zlepšení této služby.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Stav chodníků
Dotaz: Dobrý den, s takovým stavem chodníků, který je ve ZR, jsem se ještě nesetkala. Pochopila bych tento stav, kdyby včera nasněžilo, zamrzlo. Ale to jsou velké ledové plochy, přitom již víc jak týden nesněží. Rozumím, že se všude nemůže použít chemický posyp, ale kamínky lze použít snad kdekoliv. Na některých místech jsem se setkala s jemným pískem, který byl samozřejmě během dne smeten do prohlubní v těch ledových plochách... Neuvěřitelné a hlavně nebezpečné!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Sníh a odpad 2/2
Dotaz: i pro chodce. Je sice posypáno, ale i tak je problematické v některých místech zastavit, vyhnout se nebo se rozjet.
3) Dotaz na odvoz odpadu Palachova. Na facebooku bylo dne 10.1.2019 zveřejněno, že mimořádně bude odvezen i odpad v pytlích vedle popelnic. Dnes byl vyvážen papír. Okolo kontejneru nebyly pytle ale krabice, které tam zůstaly. Týkalo se toto upozornění pouze směsného odpadu, nebo šlo o opomenutí při odvozu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Ve věci odpadu v pytlích - toto se týká pouze směsného komunálního odpadu. Krabice vedle kontejneru na papír po neodpovědných občanech odklízí jiný vůz a v současnosti i podle dostupnosti takto odhozeného odpadu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Úklid sněhu na ulici Revoluční vnitřní blok (NEODHRABÁNO)
Dotaz: Dobrý den,
opakovaně nikdo neodklízi sníh na komunikaci parcelní číslo 1391 (vnitřní blok ulice Revoluční před obytnými domy ČP. 1811, 1812, 1813, 1814) v majetku a správě města Žďár n/S.
V této ulici je velký pohyb školáků proudících do tří škol v okolí.
Navíc velký odklízecí vůz nahrane sníh z komunikace parcelní číslo 1416 na komunikaci č. 1391 a přes těžkou zmrzlou muldu nelze projet autem. Celkově díky odklízení hlavní silnice nelze zajíždět osobními vozy k domu. Prosím o nápravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Údržba silnice a chodníků okolo 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych požádat o udržování schůdnosti chodníků a silnic v okolí 4.ZŠ, především ul. Švermova. Prohrnování sněhu a sypače zajišťují především komunikace Vančurovu a Nerudovu a pěší komunikaci kolem MŠ a ZŠ. Ul. Švermova s chodníky jsou ale jeden souvislý led bez posypu. Děti mají problém ke škole z přilehlých domů doklouzat, o starších občanech o holích ani nemluvím. Něco se snažíme zajistit pomocí sousedů, ale nelze práci města suplovat neustále.
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Neprohrnuté chodníku Klafaru
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat a zároveň poukázat na to, že v některých ulicích Klafaru (př. K Milířům) není vůbec vyhrnutými sníh na chodnících. Představte si jak musí jezdit maminky s kočárky na té ledovce na silnicích - sice jsou silnice ode dneška prohnuté (za což děkuji), ale co ty chodníky? Tyto nejsou součástí plánu zimní údržby? Chápu, že je bohatá sněhová nadílka, ale zkuste si vzít kočárek a projet si některé městské části Klafar. Jsem velice zklamaná.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: parkoviště před Českou pojiš´tovnou
Dotaz: Dobrý den,
mohl by někdo prosím posypat parkoviště před Českou pojišťovnou na ulici Dolní a před vstupem do budovy. Je zde souvislá vrstva ledu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Bylo by prosím možné zajistit v těchto dnech, kdy nesněží, naložení a odvoz zmrzlých hromad sněhu Tatrami a bagry mimo město? Konkrétně myslím Vysočany (ul. Na Prutech apod.), ale asi se to týká i ostatních částí ZR. Bylo by asi vhodné někde uvést, kde se bude odklízet, aby mohli obyvatelé zaparkovat v rámci možností svá auta jinde a bagry tak zlikvidovaly co nejvíce hromad sněhu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: nepořádek
Dotaz: Dobrý den, nechápu proč město tuto zimu, tolik nezvládá. odklízení sněhu je katastrofa, chodníky jsou kluzké jak kluziště a to co je u kontejnerů tříděného odpadu se nedá popsat. Krabice se válí všude kolem, ulice Haškova je toho příkladem. Vánoční stromky budou u popelnic asi do jara. Ale zodpovědný za to určitě nikdo není. S pozdravem občanka Žďáru
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená občanko,
zimní údržbu zajišťuje město prostřednictvím dlouhodobě nasmlouvaných i ad hoc objednaných dodavatelů, a to nejen u mechanizovaných prací, ale obdobně i u ručních prací. Děkujeme všem , kteří se i jako dobrovolníci zapojili do zimní údržby. Rozsah zimní údržby je kromě jiného limitován dostupnou možnou technikou, zkušenostmi v terénu nasazených pracovníků ...
Odvoz odpadu je taktéž ovlivněn dostupností nádob pro svozovou techniku. Postupně dle priorit jsou řešeny jednotlivé úkoly.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2019
Předmět: led před budovou České pojišťovny
Dotaz: Mohlo by být prosím posypáno prostranství před Českou pojišťovnou? Již několikrát jsem zde uklouzla a ne jen já. Vím, že vás už o to žádalo více lidí, ale do dnešního dne posypáno není.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: neodklizené automusové zastávky pro MHD
Dotaz: Nejsou vůbec odklizené od sněhu autobuspvé zastávky pro MHD, skoro se nedá nastoupit do autobusu MHD, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vzhledem k dnešní aktuální situaci probíhá údržba postupně, počítáme i s ošetřením autobusových zastávek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 1. 2019
Předmět: sněhová kaše na chodnících
Dotaz: Dobrý den, sněhová kaše na většině chodnících je v neděli neodklizena,nikde žádná technika není v našem městě vidět, občané jsou právem rozlobeni na vedení města, pro nečinnost v tomto směru ! Občané již zjišťijí jakou udělali chybu při volbách,kdy toto se již nebude v budoucnu opakovat. Nesplnitelné sliby současného vedení lidi nepovzbuzuje, ba naopak. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2019
Předmět: Jak to dělají na horách, kde mají sněhu ještě více
Dotaz: Pro inspiraci z facebooku města Vysoké nad Jizerou, kde je sněhu ještě o mnoho více: "Sněhová nadílka byla poslední dva týdny opravdu výjimečná, sníh je třeba z města vyvážet a lidi na práci jsou zjevně nedostatkové zboží, takže děkujeme Zemědělskému družstvu Roprachtice - objednávali jsme ve dvě, v šest byli tady a v deset večer byly hromady z náměstí pryč. Spolehlivě, ochotně a s úsměvem :-) "
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane/občanko, děkujeme za inspiraci. I ve Žďáře využíváme pro zimní údržbu více možností. Kromě největšího dodavatele Ing. Pitky i např. Agroslužby, Krajskou správu silnic, Úsvit, veřejně prospěšné pracovníky, pracovní skupinu technické správy budov města, dále se na údržbě podílí i SATT, správce veřejných pohřebišť, další jednorázoví dodavatelé a mnoho dobrovolníků - občanů i firem, kteří si v okolí svých domů a objektů odklidí sníh a upraví prostor a to třeba i na veřejných plochách. Těmto všem patří poděkování za odvedenou práci. I tak bychom rádi dosáhli lepšího stavu, a na tom průběžně intenzivně pracujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Úklid Nezvalovi ulice
Dotaz: Dobrý den , na Nezvalově ulici je kritický stav s parkováním. Několik parkovacích míst je tak zaplněno sněhem, že tam nelze zaparkovat a lidé, kteří k nám musí dojíždět do práce z jiných měst či vesnic nemají kde zaparkovat. Udělejte s tím, prosím, něco.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Dobrý den, žádám Vás tímto o odklizení(odbagrování) sněhu z ulice Vrbová. Ulice je sice prohrnutá pluhem, ale za celou letošní zimu nebyla ani jednou posypána a šířka prohrnutí nestačí na to, aby sem mohlo vjet popelářské auto. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Prosba - prohrnutí parkoviště na LIbušíně
Dotaz: Dobrý den, prosím o prohrnutí parkoviště na Libušíně naproti skateparku. Auta tam o víkendu zase nemohla vyjet a zapadala. Navíc jsou u parkoviště v zatáčce z ulice Libušínské směrem na Klafar hromady sněhu, které se tam neustále naváží a které tak zúžují příjezd na parkoviště, ale brání i ve výhledu při výjezdu z parkoviště. Velice děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2019
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: Na Farčatech vůbec nejsou vyvezené odpadkové koše,toto je i na ostatních místech našeho města. Proč stále musejí občané upozorňovat na nedostatky, které by se neměly vůbec stávat, kdyby si daná firma plnila řádně své povinnosti, předpokládám za velké peníze,které jí město platí !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za současných podmínek, kdy jsou mnohé koše pro odvoz nedostupné, není možné jejich svozy provádět.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: Parkoviště
Dotaz: Na Palachově ulici u 5.ZŠ je parkoviště hruza a děs. Snih se tu neodklizi od te doby co to tu parkoviště je. Pak to dopadne tak jak to je teď.Jizda připomíná jizdu po polích. Jak i jízda tak chůze je celkem nebezpečná. Nedávno tam upadla paní s dítětem kdyz šli k vozu. Vzhledem k tomu ze tam vysazuji ráno děti do školy se doba mezi 7 a 8 hodinou stává přinejmenším zajímavou. Nemluvě o vyjíždění po ledu. Parkoviště není velké. Bylo by fajn kdyby se alespon občas upravilo
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2019
Předmět: Parkoviště u zimního stadionu
Dotaz: Prosím o prohrnutí parkoviště u sportovní haly, aby se dalo alespoň někde na Libušíně parkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané, děkujeme Vám za relevantní a konkrétní podněty k zimní údržbě. Takové podněty zařazujeme do plánu prací. Nemáme v současnosti kapacitu na ně jednotlivě reagovat. Odstraňování vad ve schůdnosti a sjízdnosti řešíme postupně dle dostupných kapacit, smluv, důležitosti komunikací, priorit … Neumíme řešit takové dotazy/podněty, které nejsou dostatečně konkrétní nebo relevantní. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2019
Předmět: stydím se za poloestébáckou radu
Dotaz: Stydím se za to, že jsem volil Žďár - živé město. Je mi šoufl ze zástupců demokratických stran, kteří dělají stafáž estébákovým obdivovatelům v radě města. Nevolil jsem vás proto, abyste se paktovali s takovou lůzou.
Žďár si nezaslouží poloestébáckou radu. Proberte se, prosím, a přestaňte podporovat to zrůdné hnutí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Leskoure,
patrně jste si všiml, že koalice ŽŽM, ANO,KDU a ODS má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu 16 hlasů. Opozici tedy nezbývá než sledovat, kritizovat a korigovat svými návrhy další vývoj ve městě. O to se snaží jako konstruktivní menšinová opozice.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

23. 1. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den. Na ulici Hrnčířská nám nebyl odvezen komunální odpad.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Trasu jezdil včera jiný řidič než obvykle, tak zapomněl.
Dnes budete mít vyvezeno.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: Instalace/odinstalace vánoční výzdoby
Dotaz: Dobrý den, stalo se již tradičním zimním koloritem v ZR, že vozidlo Avia s montážní plošinou MP16 instaluje/odinstaluje vánoční výzdobu ze sloupů veř. osvětlení vždy v době ranní špičky (za tmy), kdy rozhledové poměry jsou velice ztížené. Nebylo by od věci provádět tuto činnost v dopoledním čase, kdy je světlo a neohrožovat tak účastníky silničního provozu? Činnost nikdo nekoordinuje (ani MP) a vozidlo ohrožuje jiná vozidla. Vinou tmy a kluzké vozovky může dojít k nehodě či zranění chodců.Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nejsme schopni se při provádění prací řídit jen dopravní špičkou. Práce probíhají kromě jiného i podle počasí a možností servisní firmy.Ve tmě je maják servisního vozu viditelnější než za bílého dne. Děkujeme všem řidičům za pochopení a ohleduplnost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: Schůdnost chodníků
Dotaz: Vážení,
tak mizerný úklid, který předvádíte poslední roky, tak to tu snad ještě nebylo. Chodníky stažené tak, že zůstává deseticentimetrová vrstva, na kterou je nasypaná sůl, takže se vytvoří částečně břečka ve které se nedá jít. Mám nemocné kyčelní klouby, doprava jezdí tak,že vybrat spoj, který by mi navazoval k lékaři je umění a dojít kamkoli je tak bolavé a nebezpečné, že se to nedá ani vypovědět. Nemluvě o tom, že dostat se do autobusu přes hromadu nahrnutého sněhu je výkon horolezce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
problémy se sjízdností a schůdností jsou řešeny postupně. Odstranit veškerý sníh na všech chodnících je nereálné. V nejlepším stavu jsou trasy, kde je použit chemický posyp, to však je možné jen na místech, kde je udělena výjimka z režimu inertního posypu, protože ZR je v CHKO. I údržba chodníků probíhá dle možností a dosažitelných kapacit, upřednostněno je odstraňování těch závad, které jsou na frekventovanějších místech a v horším stavu.
Děkujeme všem za trpělivost, pochopení a za relevantní podněty.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: Garáže
Dotaz: prosím jestli by jste mohly prohrnout garáže na novoměstský naproti vodojemu
děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, garáže byly postupně vyhrnuty včetně Vámi uváděných.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: Opět sníh a led v centru
Dotaz: Dobrý den,
již 5. den marně čekám na reakci radnice stran řádného úklidu sněhu na pěší zóně pro zásobování přilehlých prodejen. Vozidla „Chytrého Žďáru“ z TV nejen, že nejsou slyšet, ale ani vidět. Nechť „Přívětivý úřad“ laskavě reaguje na telefonáty a maily dotčených živnostníků. Je hnus, když se takto někdo stará o svůj majetek, především centrum, které bývá chloubou a vizitkou každého normálního města.
Za kladné a rychlé vyřízení předem děkuji.
S pozdravem
Obchod pod lampou
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
prostor u Vaší prodejny je schůdný i sjízdný. Náměstí je chloubou města, není však nezbytné odstranit z něj sníh za každou cenu a zcela. Upřednostňujeme v tuto chvíli zajištění bezpečnosti a schůdnosti i v jiných částech města, kde je situace významně horší.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: Příjezdová cesta ke Lvu
Dotaz: Dobrý den, děkujeme za protažení cesty u garáží za Lvem, jen jsme chtěli poprosit, aby se tato cesta kontrolovala a udržovala i kvůli dírám pravidelně, od prohrnutí už tam asi bagr nezavítal, i když každý den vidím, že protahují pěší zonu. Kvůli nákladákům se to každý den znovu rozryje a pak člověk smykuje okolo parkujících aut a doufá, že nezapadne nebo je nenaboří. Také prosím o protažení až k hlavní silnici, tam ten nájezd je také samý kráter. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, Váš požadavek byl předán dodavateli k provedení.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: Zanedbaná zimní údržba
Dotaz: Dobrý den,
jsem rozzlobený nad stavy komunikací. Na chodnících ledová neposypaná krusta, parkovací místa neošetřená, zúžené jízdní pruhy na silnicích. Laxní přístup. Volám po nápravě. Firma, která vyhrála práce na úklid města dala nejlevnější cenu? Kdy se poučíte? Co vlastní technické služby? Zamyslete se představitelé našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
posyp chodníků probíhá průběžně, opakovaně, vzhledem ke stávajícímu klimatu jen velmi obtížně. Jednotlivé závady ve schůdnosti a sjízdnosti jsou odstraňovány postupně.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Dobrý den,
mohli byste odklidit sníh na ul. Palachova (nejen silnice, ale také chodníky)? Silnice je velmi špatné udržovaná, sníh nahrnutý na krajích, projeté koleje, které jsou namrzlé, při projíždění se těžko vyhýbá protijedoucím autům, chodníky jsou ušlapané klouzačky bez posypání. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
stav vozovky je v současné době takový, že s opatrností je možné vyhnutí vozidel. Chodníky, které se podařilo zprůchodnit, jsou v současnosti ošetřovány inertními materiály. Údržba bude pokračovat.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 1. 2019
Předmět: Prohrnutí sněhu
Dotaz: Dobrý den, mohli bychom požádat o prohrnutí chodníků a posypání ve dvoře Haškova/Chelčického. Letos nebyly prohrnuty snad ani jednou, někde je sníh i zledovatělý. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, požadavek byl předán dodavateli. Na zprůchodnění a zprůjezdnění Haškovy bylo intenzivně pracováno v pátek, další práce budou pokračovat dle potřeby a stavu i na jiných místech města.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Tak jak špatně probíhá letní údržba zeleně, tak stejně špatně probíhá i údržba zimní. Některé ulice jsou sice po dlouhém čekání zbaveny hromad sněhu, ale po celém městě jsou na chodnících vrstvy zmrzlého sněhu a tudíž jsou neschůdné. Vím, že rozpočet města je omezený, ale pokud máme na velkolepý novoroční ohňostroj, který byl mimochodem moc pěkný, tak bychom i nějakou tu korunu navíc mohli investovat do údržby a zkrášlení města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zimní údržba je v tuto chvíli limitována především dosažitelnou možnou technikou a personálními kapacitami a jejich výkonností a klimatickými podmínkami. Rozsah zimní údržby v tuto chvíli není omezován z finančních důvodů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šel z Libušína přes Průmyslovku na nádraží a zpět. Chodníky? Jedno hrbolaté zrcadlo, místy špatně posypané. Lidé z Nového Města, Veselí i odjinud nás litují, jak máme špatnou zimní údržbu. Silnice jsou výborně udržované, ale pro chodce nepoužitelné. Firma, která nemá lidi a techniku na zvládnutí zimy, jaká se objeví jednou za 10 let, by si je měla smluvně zajistit od jiných subjektů. Jinak by měla být ihned vyřazena z výběrového řízení. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
každé město má jiné podmínky pro zimní údržbu. Tam, kde není možné použít chemický posyp nezbývá za současného stavu nic jiného než opakovaný inertní posyp.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem

20. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den.
Už nesněží a některé chodníky jsou stále neošetřené. Například ul. Švermova, Nezvalova atd. Je zde silná vrstva ledu která je absolutně neschůdná, zvláště pro starší občany je to nebezpečné. Město selhalo!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
každé město má jiné podmínky pro zimní údržbu. Tam, kde není možné použít chemický posyp nezbývá za současného stavu nic jiného než opakovaný inertní posyp.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu se letos neprovádí posyp zledovatělé silnice v ulici V Zahrádkách? Silnice místy připomíná kluziště, je dost obtížné tudy projít. Nebo čekáte až si tady někdo něco zlomí? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za podnět, ihned ráno byl urgován posyp tohoto místa.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Posypte prosím Farčata a kolem sklárny a kolem řeky, protože se tam ráno nedalo vůbec jít samý led.Přitom tam ráno do Žďasu chodí hodně lidí a těch nadávek co padalo si nepřejte slyšet, hrůza.Vaše nečinnost už začíná mít své meze a je na zváženou personální výměna !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posyp uvedených míst je objednán. Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě proč se zimní údržba zaměřuje pouze na silnice a chodníky nejsou upraveny. Především mi jde o chodníky na ulici Studentská a Vysocká, u kterých se o kvalitní údržbě nebo posypu nedá příliš hovořit.

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, posyp byl proveden, na rozdíl od silnic udržovaných chemicky jsou chodníky udržovány inertním posypem, který v těchto podmínkách není tak účinný a musí se opakovat.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


17. 1. 2019
Předmět: Cesta k zastávce wonkova
Dotaz: Dobrý den chtěla bych se zeptat na zastávku Wonkova u řeky. Od křižovatky z ulice Dolní podél k zastávce parkuji podélně auta a když jdou malé děti na zastávku musí kvůli zaparkovanym autum vlézt kolikrat až do silnice aby auta obešly a dostaly se tudíž k zmiňované zastávce. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
V rámci rekonstrukce tohoto úseku ulice Wonkova nebylo možno vybudovat samostatný chodník podél toku Staviště od ul. Dolní k ul. Studentská, a to z důvodů majetkových. I pro chodce jako účastníky silničního provozu platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 53 odst. 1: „Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce“. Nezbývá tedy, než aby chodci přešli po přechodu pro chodce na protější stranu ulice k objektu Instalatérské potřeby (bývalá cukrárna), dále po chodníku podél rodinných domků a poté přešli po nově vybudovaném přechodu u okružní křižovatky.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

14. 1. 2019
Předmět: Snih
Dotaz: Dnes odpoledne zapadlo auto které jelo pro kontejner. Pozadal nějakého pana řidiče od stroje který někde odklízet sníh. Ten přijel pomohl mu. Ale když mu muž řekl jestli by ten sníh nemohl zhrábnout , odpověděl a kdo mě to zaplatí. Nevím jak to město má nasmlouvane, ale je to presne jak s trávou tak se sněhem.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážená paní,
komentovat obdobná ústní vyjádření třetích stran nám nepřísluší.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz


17. 1. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - VDV
Dotaz: Dobrý den, ještě se vrátím k tomu, co se tady hodně diskutovalo o VDV. Psalo se, že město už prý nestihlo odpřipomínkovat jízdní řády VDV, že poslalo připomínky pozdě a kraj se tím prý už nechce trápit. Teď jsem někde četl, že VDV se má rozběhnout koncem tohoto roku. Nemělo by město v tomto něco dělat, dát dohromady nějaký tým lidí, aby potom nebylo město postavené před hotovou věc, která by byla pro město nevýhodná, finančně velmi nákladná a třeba s negativním vlivem na ostatní věci včetně MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město své připomínky k VDV krajskému úřadu podalo včas - poté co obdrželo příslušné podklady nebo po obdržení reakce na jeho připomínky. Kraj dle svého uvážení s uvedenými připomínkami pracoval. Uvedené téma, jak již bylo uváděno i v dotazovně, je sledováno a bude řešeno zajisté i s účastí externích odborných poradců, jak tomu bylo i doposud.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2019
Předmět: asistence hasičů záchrance kvůli neprohrnutému sněhu
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci zda musela dne 15.1. na ulici Rabasova (19.16h) a Neumannova (16.40h) žádat Záchranná služba o pomoc hasiče s transportem pacienta z bytu do sanitního vozu z důvodu neprohrnutého sněhu a nemožnosti projet vozem k domu, nebo z jiného důvodu např. charakteru zranění pacienta. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
dotazem na vedoucího pracovníka HZS, pracoviště Žďár nad Sázavou, byly zjištěny následující skutečnosti. V obou případech byla jednotka HZS Žďár n.S. vyslána operačním střediskem HZS Jihlava k asistenci Zdravotní záchranné službě. Výjezd proběhl na základě požadavku Zdravotní záchranné služby. Ze záznamů HZS Žďár n.S. není možné zjistit údaje ohledně důvodu asistence. Doporučuji obrátit se písemně přímo na vedení Zdravotní záchranné služby v Jihlavě.

Mgr. Martin Kunc . vedoucí MP

17. 1. 2019
Předmět: Zima
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych poděkovat zimní údržbě za dobrou práci. Dnes je Vodojem perfektně čistý a posypany. Snad už lidi přestanou nadávat a začnou si užívat krásnou zimu ! Pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkuji, poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Vývoz odpadu na ulici Brodská
Dotaz: Dobrý den,
mohl bych vědět, kdy přijedou popeláři vyvézt naše popelnice, které jsou ve dvoře za řeznictvím Švanda? Pochopil jsem, že asi nemohou vyjet ten kopec, když chtějí odjet. A řešením už týden je nevyvážení odpadu. Nemůže se tam poslat sypač a traktor? Nepřijde mi to řešení v pořádku. Už je celý dvůr zavalený pytli s odpadky...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Sedláčku.
Dvory ve Žďáře nad Sázavou 3 jsou opravdu problémem z hlediska prohrnutí i následného vývozu popelnic.
Včera bylo domluven postup, který by měl zajistit, aby byly popelnice i pytle odvezeny.
Děkujeme za pochopení.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: ul. Hlohová, Květná - sníh dnes odvezen
Dotaz: Budíček ve 3 hod.ráno... Nicméně, krásná podívaná. Po dlouhém čekání byly naloženy a odvezeny hromady sněhu z ulic Hlohová a Květná (možná i v okolí - tam už z od nás není vidět). 1x Tatra, 1x velké JCB, 2x CAT - spolupráce všech = " krásná práce". Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za pochvalu, ráda ji předám těm, kteří se na zimní údržbě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den,
když to tady tak pročítám, chtěl bych pochválit zimní údržbu města a zvládnutí intenzivního sněžení. Oproti jiným městům s podobným klimatem jsou v ZR páteřní i boční ulice rychle protažené. Za vyzdvihnutí stojí odklízení parkovacích míst, což se v jiných městech moc neděje.
Většina místních stěžovatelů pravděpodobně nikdy nevytáhla paty z města, nemají s čím porovnávat a netuší co vše údržba obnáší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za pochvalu, ráda ji předám těm, kteří se na zimní údržbě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: Stomatologicka pece
Dotaz: Dobry den. Zajimalo by mě kdo řeší situaci nedostatku stomatologů v našem městě. Stávající buď nepřispívají pacienty a noví nemají smlouvy s pojistovnou.
Pisi na tento odbor protože problem zdravotnictví jsem nenašla. Prosim přidejte dotaz. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní. Nedostatek stomatologů není bohužel pouze v našem městě, ale v celé republice, a to jak ve velkých městech, tak zejména v malých městech. Stomatologové nejsou v dostatečném počtu. Zatím nemáme zprávu o tom, že by měl do našeho města nový stomatolog nastoupit. Pokud se však nový stomatolog rozhodne neuzavírat smlouvu se zdravotními pojišťovnami a bude za stomatologické výkony požadovat přímou úhradu od ošetřených pacientů, je to pouze jeho svobodné rozhodnutí. Pokud hledáte stomatologa, který má smlouvu s pojišťovnami, a který je schopen a ochoten Vás zaregistrovat, musíte se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, která je povinna Vám stomatologa doporučit. Na území města však takový není. Věřím, že se situace v čase ustálí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat stávajícím stomatologům ve městě, že i přes své problémy pokračují ve výkonu své profese. Přejme jim pevné zdraví a hodně sil, aby své stomatologické ordinace mohli provozovat v dalších letech. Važme si jich.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

14. 1. 2019
Předmět: Kolaps
Dotaz: Dobrý den, jsem opravdu zklamaná, jak toto město absolutně nezvládá údržbu v létě ani v zimě.Za celý den jsem nikde neviděla jediný traktor. Když nestíháte, proč nezaplatit další firmě? Hlavně že si město může dovolit platit zbytečně dva místostarosty... nedivím se, že lidi odtud mizí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v posledních dnech probíhá zimní údržba města každodenně s více než 30 stroji, jak je již zveřejněno zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Současně jsou zapojeni i pracovníci s lopatami apod. Pokud by nepracoval jediný traktor, jak se domníváte, už dávno by bylo město zcela neprůchozí a neprůjezdné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Obtížná průjezdnost ulice
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné "seškrábnout" ledovou vrstvu ve středu ulice od Haškova 1 - cca Haškova 18 včetně vyhrnutí volných parkovacích míst? Chápu, že toho momentálně máte hodně. Přesto děkuji za Vaší ochotu. Mgr. Jan Hrdina
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je ale do plánu prací dle výše uvedeného.
Předpokládáme, že v tomto okamžiku daná věc již byla i provedena.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: podchod
Dotaz: Dobrý den lze pořádně prohrnout podchod ke ždasu nějakej umělec tam nadělal muldy pro pěší asi dobrá atrakce ale pro ty co jedou z kočárkem nemožné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Utržený poklop kanálu při příjezdu do ulice Barákova proti rodinnému domu č.27
Dotaz: Dobrý den, zimní údržba v ulici Barákova je nedostačující, když už se objeví traktor s radlicí nahrne sníh k baráku a jede pryč. Ulice při průjezdu z Veselské je průjezdná pouze pro jedno auto.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Naléhavá žádost
Dotaz: Žádám Vás tímto o zprovoznění ulic Binkova, Smeykalova, Vrchlického ve Žďáře nad Sázavou 1. I zde totiž bydlí lidé . Vyhlášní kalamitního stavu jsem na webových stránkách města nenašel tudíž si myslím že po týdnu by toto bylo vhodné. Domnívám se že i záchranný systém by měl problém se do těchto ulic dostat.
Děkuji za kladné vyřízení a s pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: zledovatělé náměstí a chodníky
Dotaz: Zajímalo by mě proč se neposype pískem zledovatělé náměstí a chodník od podchodu směrem k Relaxačnímu centru a dále k ulici Bratří Čapků. Dnes okolo 17:00 hod. jsem touto cestou šel - hrůza. Určitě se najdou i další ulice, kde jsou zledovatělé chodníky. ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Ul. Purkyňova a u Táferny
Dotaz: Dobrý den,prosím pošlete někoho z vašich lidí,ať si vezme auto typu fabia a projede si ulice Purkyňova a U Táferny,popřípadě si cvičně zaparkuje a potom projde z ulice Purkyňova jako děti chodí do zámku do školy.Nezlobte se na mě,je to hanba města.Jezdit se nedá,chodit se nedá jinak než po cestách.Všimněte si prosím např.chodníku v zatáčce (PurkyňovaxU Táferny).Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: neprohrnuti přijezdove komunikace
Dotaz: Dobrý den,vlastnim garaž u Maleho lesa parcela č.7504,už několik dni se mi nepodařilo odjet z garaže kvůli neprohrnute přijezdove komunikaci od sněhu,prosim o zjednani napravy,předem děkuji
S pozdravem Broža
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Parkoviste zimni stadion
Dotaz: Dobry den od nedele 13.1 neprobehlo jakekoliv odstraneni snehu z parkoviste u zimniho stadionu, diky tomu jsou tam dnes 15.1 30cm zmrzle koleje a parkoviste je tak pro obyvatele libusina absolutne nepouzitelne. Kdyby tam o vikendu byl na 20minut traktor byla by situace uplne jina. Myslim ze v tomto ohledu mesto udrzbu dosti nezvlada a takvych lokalit v ZR je samozrejme mnohem vice. Prosim o info kdy bude situace napravena.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Odklízení sněhu Haškova
Dotaz: Dobrý den,

Kdy prosím plánujete odklidit sníh z ulice Haškova? Mnoho parkovacích míst je nepoužitelných a zmrzlé hroudy v bariérách vyhrnutých traktory na obou stranách komunikace komplikují parkování i výjezd z parkoviště, navíc hrozí poškození vozidla.

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2019
Předmět: Děkuji
Dotaz: Dobrý večer, chtěla bych mnohokrát poděkovat za odklizení sněhu malého parkovišťátka na Vysočanech u Coopu. Vím, že to teď nemáte lehké a proto si o to více zasloužíte mnohočetné poděkování. :-)
Držím vám v dalších dnech palce. Držte se.
S pozdravem Kamila Malá. :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Purkyňova ulice sníh
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda se plánuje úklid sněhu z ulice Purkyňova. Jednak se nedá pomalu kde parkovat a nemluvě o tom, že i chůze po této ulici je v kategorii NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Skoro to aspiruje na to, aby jste zde umístili značku na začátku a konci ulice - SILNICE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE.
Vím, že situace je složitá, ale v minulých letech, kdy bývalo sněhu více, se to vždy řešilo a bez problémů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den, proč se nyní, když taje neodhrabují chodníky ? Třeba náměstí je katastrofální. Buď vrstva ledu, nebo vrstva tekoucí vysoké břečky. To je takový problém to stáhnout ?? Ani pracovníci s lopatami neodhrabují u přechodů a je zajímavé, že ani včera 15., ani dnes 16. jsem za celý den nepotkala jediný traktůrek nebo někoho, kdo se věnoval sněhu. Přijde Vám to normální ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, aktuální nasazení strojů a pracovníků na zimní údržbu bylo v dotazovně již zmíněno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Pokud by nikdo nepracoval jak uvádíte, již dávno by město bylo zcela neprůchodné a nesjízdné. Veškeré závady ve sjízdnosti a schůdnosti nelze odstranit okamžitě. Práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová,
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2019
Předmět: Průjezdnost silnice
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné "seškrábnout" ledovou vrstvu ve středu ulice od Haškova 1 - cca Haškova 18 včetně vyhrnutí volných parkovacích míst? Chápu, že toho momentálně máte hodně. Přesto děkuji za Vaší ochotu. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, práce zimní údržby pokračují, jednotlivé závady sjízdnosti a schůdnosti jsou postupně odstraňovány dle klimatických podmínek, aktuálního stavu, důležitosti komunikací, priorit.
Na jednotlivé podněty v dotazovně ve věci zimní údržby z kapacitních důvodů jednotlivě neodpovídáme, zařazujeme je do plánu prací dle výše uvedeného.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Turistická mapa
Dotaz: Dobrý den, poblíž autobusové zastávky Zámek byla na panelu krásná turistická mapa.Při rekonstrukci se vytratila a teď je místo ní vitrína, která již delší dobu zeje
prázdnotou. Pravděpodobně tam bude něco jiného. Zajímalo by mě,kde ta mapa
skončila .Chybí mi.
Marie Dubová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Turistická mapa je majetkem KČT (Klub českých turistů) a po dohodě s ním byla při rekonstrukci zastávky u zámku demontována a přemístěna do Stržanova ke stávajícímu rozcestníku.
S přáním pěkného dne
Markéta Zástěrová
odbor rozvoje a územního plánování

Nově bychom vitrínu chtěli využívat k propagaci akcí, nyní řešíme možnosti, jak tam uchytit plachty atd.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

14. 1. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, zajímá mě jakou mají povinnost majitele domu,kterým zeď domu je přímo u chodníku ohledně sněhu a ledu na střechách? Viz smetanova a nádražní ulice. Není kudy chodit nebo hrozí ze vám obrovský kus ledu spadne na hlavu nebo hůř do kočáru? Má město možnost s tím neco dělat,tlak na majitele ať se o to staraji? Chodníky nejsou prohrnuté,s kočárem peklo a ještě toto? Nemůžu s kočárkem uhnout když tam dají majitelé dřeva,že visí krapníky ze střechy neb jsou vsude hromady snehu.Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
každý vlastník nemovitosti odpovídá za škodu, která je způsobena zanedbáním povinnosti údržby.
V posledním období probíhá údržba města každodenně tak, aby byly zajištěny průjezdné silnice i chodníky.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

12. 1. 2019
Předmět: Opoctatněná kritika
Dotaz: Vážený pane Kadleci, kdyby ty nové zastávky na Jamské byly udělány pořádně, tak by bylo vše v pořádku a nemusely by se odstraňovat nedostatky, které budou stát zase peníze.Při realizaci k zhotovení nových zastávek se na takovou samozřejmost mělo pamatovat hned, že musejí mít boční strany. Nezkušený praktik by toto neudělal. Plně souhlasím s pisatelem, kterému se toto nelíbilo a právem na to upozornil. Alespoň to sebekriticky přiznejte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
boční strany budou doplněny na jaře. Původní myšlenka byla neosazovat čekárnu s bočnicemi kvůli jednoduššímu průjezdu vozidel údržby. Nicméně konečné rozhodnutí je bočnice doplnit.
S pozdravem
Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: zlomený strom
Dotaz: Dobrý den, na pěší stezce od Spomatu k cestě ke Žďasu je opět zlomený strom. Možná by bylo dobré celou tu jívu pokácet, v krátké době je zlomená podruhé a je vidět, že už je hodně letitá, tudíž náchylná ke zlomu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za nahlášení. Odklizení bylo objednáno a celkový stav a perspektiva růstu dřeviny na předmětném místě bude posouzena odbornou firmou přímo na místě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová

12. 1. 2019
Předmět: Knihobudky
Dotaz: Paní Lučková, dobrý den.
Právě jsem narazila na netu na, podle mě, skvělý nápad a to KNIHOBUDKY. Jsou to police nebo přímo budky s knihami které si můžete půjčit na chvíli nebo navždy. Lidé tam nosí knihy, které už nepotřebují nebo z nich vyrostly jejich děti a jiní lidé si je odnášejí domů nebo si zkrátí čas při čekání na cokoli. Nejbližší knihobudka je v Bystřici nad Pernštejnem. Dočkáme se i ve Žďáře? Zdravím a díky za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Halousková,
město Žďár nad Sázavou umístilo v roce 2017 knihobudku v atriu u RELAXAČNÍHO CENTRA, kterou pravidelně kontrolují zaměstnanci MěÚ spolu se zaměstnanci Knihovny. V zimním období je knihobudka odvezena a vrácena na jaře dle klimatických podmínek zpět.
https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/knihobudka.
Druhá knihobudka je umístěna od roku 2016 v nádraží hale ve Žďáře nad Sázavou http://www.knihzdar.cz/kniha-do-vlaku/.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu


14. 1. 2019
Předmět: sníh
Dotaz: Dobrý den,
prosím, nebylo by možné zajistit prohrnutí chodníků? Mám pocit, že co si občané nevyšlapou, tam se nedá projít, odhrnovače jsem za celý víkend potkala jednoho a ten jel po vyhrnuté silnici se zdviženou radlicí. Jsem poměrně mladá sportovkyně a i tak mi chůze do práce dává dost zabrat. Chudáci maminky s kočárky, malými dětmi, důchodci...
A dále Palachova ulice, kritické místo na parkování i v létě. Mohli byste zajistit odvoz sněhu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Odvoz sněhu z Palachovy ul. probíhal v pátek 14.1.2019.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: sníh pokračuje
Dotaz: Je 14.1.2019 a situace ve městě stále stejná. Opět se nedá dnes ráno nikde vyjet. Brodská , Komenského atd. se nedá projet bez zapadnutí. To opravdu nemůžete stáhnout než lidé musí vyjet do práce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane, na zprůjezdnění ZR 3 se pracuje od rána, údržba probíhala v sobotu i neděli, není možné celé město za takto proměnlivé situace udržet trvale zcela sjízdné a schůdné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba nádraží
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás, mohl by někdo zasřídíit, aby v lokalitě nádraží traktůrek, který prohrnuje chodníky nevyjížděl. Stejně jezdí jen s radlicí nahoře a chodníky, co si lidi pracně prošlapali, tak jen rozrajtuje koly, prostě jen nadělá koleje a chodník je hned z 1metru průchodný tak na 40cm. Děkuji za všechny obyvatele v okolí nadraží.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na schůdnosti chodníků se pracuje a práce budou směrovány tak, aby pohyb chodců zjednodušili a ne naopak.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den
Bylo by možné vyhrnout chodník, na Okružní před vchody 2034 a vedlejší nejde se dostat k přechodu ani ho přejít a nemluvě k popelnici, ta je zahrnuta sněhem že ani popeláři se k ní nedostanou. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na údržbě ZR 3 se pracuje od rána.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Odvoz sněhu na Vodojemu
Dotaz: Kdy bude proveden odvoz sněhu na Vodojemu, jak píšete pod https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7588? Bude toho mnoho desítek nebo spíše stovky tatrovek. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz sněhu aktuálně z Vodojemu je připravován z prostorů křižovatek ústících na Jamborovu ul.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: Stále nevyhrnuté parkoviště na Libušíně
Dotaz: Můžete prosím nechat vyhrnout parkoviště na Libušíně, které je přes silnici naproti skate parku? V pátek 11.1. zde UNC vyhrnoval sníh, ale pouze na dvou předních parkovacích místech. Zadní polovinu parkoviště nevyhrnul a to ani přesto, že zde auta už týden nestojí, protože je zde několikacentimetrový zmrzlý sníh, který lopatou odhrnout nejde. Na parkovišti se tak dá parkovat asi na 10 předních místech a zadní větší část se tak nemůže využívat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Váš podnět jsme předali k řešení. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den, prosím o vysvětlení proč je možné z důvodu jarního úklidu prachu a štěrku na komunikacích, organizovat řidiče a zařídit systematický úklid. Kdežto v zimě, kdy je úklid sněhu zcela rozhodujícím, pro komfort spoluobčanů, se město chová jako by se "nechumelilo". Pro Příklad: podélné parkování na ulici Brodská. Zde město ještě nereagovalo za celou dobu sněžení. Prosím o Vaše vyjádření jaká je strategie města, při boji se sněhem. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
Chtěl jsem se zeptat jaký je strategický plán města pro odklízení sněhové nadílky? Dle Vašich odpovědí je mi jasné, že hlavně ovládáte funkci Ctrl+C & Ctrl+V. Vůbec přímo nereagujete na dotazy občanů a jen "tupě" kopírujete připravenou odpověď - neprofesionální. Proto ještě jednou prosím o Váše vysvětlení jak vypadá strategický plán na odklízení sněhu. Je to stejné každý rok - sněží, je to bílé, je toho hodně a vadí to.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: snih
Dotaz: dobrý den , chtěla jsem se zeptat ...bydlíme na Purkynový ...naproti jsou okaly...lide co v nich bydlí si odklízí sníh od svých garází , tím zpusobem , že h nahází na parkovaci místa,,,je to rok co rok stejné.....,,,kde tedy máme parkovat ? nikde na vesnici by si nikdo nedovolil vyhrnout dvur a naházet sníh na hodník pred chalupu...... a že tady není prohrnuta ani silnice a natoz chodníky ......kudy máme i chodit ....na stejné ulici bydlí i pani místostarostka ...ale té je to úplně jedno....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost, údržba postupně probíhá.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: velká kritika
Dotaz: Nezvládáte sníh v našem městě, chodníky neprohrnuté, hrůza ! Toto se v minulosti nestávalo. Katastrofa !!.V létě nezvládáte sečení trávy a v zimě úklid sněhu. Za toto by jste měli nést odpovědnost. Minimálně vedoucí a úředník, který to má na starosti.Výmluvy neberu, protože v minulosti nebyl problém.Nyní je velký a také velká nespokojenost občanů.Všechno dříve šlo, dnes ne. Odpovědnost je na Vaší straně !! Nutná reorganizace a obnova vedoucích pracovníků Vašeho úřadu !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Další části Vašeho dotazu si dovolím nekomentovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den.
Připojuji se ke stížnostem spoluobčanů na zimní údržbu chodníků, Chodníky mimo náměstí se letos neudržují? Na úseku Brněská-od horního kruhového objezdu po ul.Vysocká a dále ZR5 byl dnes v 16.hod. prohrnut pouze úsek od Rybníčku k Lidlu. Na zbylém území zřejmě chodníky nejsou. Na Vysočanech jsme letos ještě techniku na odhrnutí sněhu z chodníků neviděli, pouze ze silnic náme vše nahrnuté na cestách pro pěší. Přeskakování závějí beru jako zlepšování kondice, ale co ti méně pohybliví?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, vážený pane, po několika letech zažíváme zimu, na kterou již nejsme zvyklí. Pro provoz města je taková situace vždy omezující a svým způsobem to má dopad na všechny občany a návštěvníky města. Využitím dosažitelné techniky a personálu vlastního i našich dodavatelů je snahou zmírnit klimatické dopady v co největší míře. V posledních dnech je denně zapojeno do údržby (vyjma neděle, kdy byl rozsah údržby menší) prostřednictvím různých i krátkodobých dodavatelů města více než 30 strojů – JCB, UNC, traktory a ručně jsou zapojeni pracovníci technické správy budov, pracovníci veřejně prospěšných služeb, další externí pracovníci. Děkujeme všem, kdo se na údržbě aktivně podílejí. Postupně probíhá i odvoz sněhu z kritických lokalit. Snažíme se stávající stav ve Žďáře zlepšit a děláme pro to, co je v našich možnostech. Prosím o pochopení a trpělivost. Práce pokračují průběžně, dle pořadí důležitosti, aktuálního stavu a priorit (přechody, zastávky, …) i předpovědi počasí. Děkujeme i za relevantní připomínky, na které v současnosti nemáme kapacitu jednotlivě odpovídat, které však zahrnujeme do plánu údržby.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, stále píšete, že při úklidu sněhu ve městě jsou zapojeny veškeré kapacity. Projděte se po sídlištích a zjistíte, že vaše kapacity jsou dost slabé. Ulice už mají šířku jednoho osobního auta i týden po tom, co napadne sníh a prohrnuté chodníky? Třeba dnes od Enpeky k PKS.. Zbytečný přepych, ať si to prošlapou.. Máte pravdu, dřív taky sněžilo, ale takhle ničemně se snad ještě neuklízelo.. Odpovídat mi nemusíte, spíš dělejte něco s těmi kapacitami.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2019
Předmět: Výstavba na ul. Jamská
Dotaz: V zápise z 2. zasedání Zastupitelstva je bod 2. Usn. 2/2018/OP/5 - nabytí pozemků nacházející se v zahrádkářské kolonii „Jamská“, ZR 1 - za účelem přípravy budoucí výstavby – bydlení v bytových domech – ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1. Chci se zeptat v jakém horizontu je tato výstavba v plánu, popř. co s těmito pozemky jinak zamýšlíte? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
aby město mohlo plánovat své investiční aktivity v určité lokalitě je třeba, aby vlastnilo pozemky. V této lokalitě město vykupuje pozemky pro komunikační propojení a budoucí výstavbu dle územního plánu. Lokalita je určena jako lokalita pro bydlení. Máme dokončenou pozemkovou přípravu pro komunikační propojení Brněnská –Jamská, na kterou se bude od příštího roku město zaměřovat. V současné době není dokončena pozemková příprava lokality pro bydlení, z tohoto důvodu není stanoven horizont projektové přípravy ani realizace.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

12. 1. 2019
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Kdo určuje,kde a jaká technika je "nasazena" k odklízení sněhu ve ZR?
Existuje nějaký harmonogram nebo přehled,kde probíhá odklízení sněhu ve městě?
Je nějaká šance, že budou "povolány" Tatry a bagry,které naloží a odvezou muldy sněhu mezi domy někam mimo město,tak jak to bývalo dřív? Traktor s radlicí,který pouze projede již vyhrnutou cestu nám moc nepomůže...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2019
Předmět: Placené parkování
Dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz. Je možné si zaplatit parkovací místo na ulici Haškova, abychom měli jistotu,že vždy zaparkujeme?
A kdyby ano, o jakou částku ročně by se jednalo?
Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní, parkovací místa na ul. Haškova město nevyhrazuje ani nepronajímá.
S podzravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: zvláštní užívání komunikace VI - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre, děkuji za potvrzení mého názoru ohledně právní úpravy otázky neveřejnosti správního řízení. Dále se Vás uctivě dotáži, jaká byla oprávnění osob, které označujete jako osob pořadatelské služby a jakým způsobem si může jiný účastník silničního provozu (zde neúčastník akce) jejich totožnost a oprávnění k zásahu do jejich ("neúčastníků" akce) společenství práv ověřit. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, vážený pane, veškeré informace k dalšímu možnému postupu Vám již byly v minulých odpovědích předloženy. Žádné údaje z Vámi zmiňovaného správního spisu na dotazovně zveřejňovány být nemohou.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

10. 1. 2019
Předmět: Údržba komunikace
Dotaz: Dobrý den.
Můžete mi prosím sdělit, proč za poslední 4 dny nebyla ani jednou prohrnuta ulice Nábřežní?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
stav byl napraven, další informace o zimní údržbě byly zveřejněny zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den,vidím, že oblíbenost klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V při odpovědích je na vzestupu.Bohužel tímto občany spíše rozhořčíte.Plně chápu události s náhlým a neočekávaným přísunem sněhu.Nicméně předpovědi jsou celkem přesné a dá se na ně připravit.Stav silnic je otřesný,chodníky jsou prošlapané od lidí včetně přechodů,které začínají být nebezpečné.Ani ten řidič nemůže bezpečně zareagovat.Technika je vidět sporadicky nebo se zvednutou radlicí.Že by kauza "tráva" se přesunula na "sníh"?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Pokud máme zvládnout zajistit kromě jiného i zimní údržbu za stávající situace, na jednotlivé dotazy, tak nemáme kapacitu jednotlivě dopodrobna odpovídat, zahrnujeme konkrétní relevantní náměty do plánu údržby a odpovědi jsou "šablonovité".
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Technika
Dotaz: Dobrý den,neodpověděla jste mi na otázku, kolik techniky má k dispozici na zimní údržbu p.Pitka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: neprohrnutý sníh
Dotaz: Jak mohou prohrnovat sníh mezi garážemi stylem, že střed prohrně buldík, nebo traktor s radlicí a veškerý sníh nahrne majitelům garáží před jejich vrata. To snad nemyslíte vážně ! Např. u gráží u Primy a dalších garáží na Stalingradě, kde se mezi garážemi neprohrnuje vůbec.Jsou to městské plochy, což je povinností města prohrnovat.Majitelé mnoha garáží platí městu za pronájem garáží a tudíž mají právo na vyhrnutý sníh před garážemi na pozemcích města !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
počítáme i s odklizením sněhu u garáží prohrnutím, toto však nejsou zcela prioritní lokality. Až k vratům město shrnutí sněhu nezajišťuje.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Neprohrnutý Libušín, dvory neprohrnuté, k kontejnerům s tříděným odpadem se nedá dostat, no hrůza.Právě takovéto extrémní počasí prověří schoopnost práce úředníků Městského úřadu, která je opravdu na nnízké úrovni...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2019
Předmět: Odhrnutí sněhu
Dotaz: Dobry den, bylo by možné zahrnout do uklízení sněhu chodnik a parkoviste u Okružní45 a 43. Take vjezd Zahrady Vysočina je plny. Jsme sice na konci Žďáru, ale pořád jsme vasi spoluobčané.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Stav na Vámi uváděném místě prověříme. Zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: vyhrnování sněhu
Dotaz: Ani se mi nechce přát dobré ráno. Škoda jen, že nezareagujete hned, abyste šla podívat na "práci" onoho BORCE, který večer vyhrnoval sníh na Stalingradě. By mne zajímalo, na čem jede, protože to co po něm zůstalo, je tankodrom. Nebudu jediná, co Vám bude psát, bo tolik nas...ných řidičů jsem dlouho neviděla. Nevyjeli z parkovišť, zůstávali stát na cestách kolem domů. Cesty nejsou vyhrnuté ale rozryté!!!!!! Chodím do práce pěšky,podchod před Žďasem taky paráda. Půlka je, druhá NE!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
práce na Stalingradě probíhají postupně, kontrolujeme v terénu provádění prací a zjištěné nedostatky požadujeme odstranit dodavatelem. Závadu jsme registrovali a od rána se na zlepšení stavu pracuje.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den ,
"prosím" o úklid ulice U Malého lesa . Každodenní kolaps nákladních aut !!!
Děkuji a přijeďte se podívat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, úklid U Malého lesa dnes byl proveden.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Neodrhnuté parkoviště - nemožnost parkování
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím odhrnout sníh z parkoviště na Libušíně naproti skateparku. Během víkendu tam zapadlo a nemohlo vyjet minimálně 5 aut. V pátek tam bagřík sice odhrnoval, ale pouze dvě přední parkovací místa a to i přesto, že parkoviště bylo vzadu skoro prázdné. Tam nebylo odrhnuto nic. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na odstranění této závady se pracuje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: Sníh na parkovišti 2. ZŠ
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala na odklízení sněhu na velkém parkovišti za 2. Zš a případně i na prohrnutí ulice za 2. a 3. Zš. Domnívám se,že by to usnadnilo předávání dětí do obou škol, haly i Mateřské školy v blízkosti. Děkuji.
PS: od začátku zimy toto parkoviště nebylo prohrnuto.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, dnes pracujeme na celkovém zprůjezdnění ZR 3. Parkoviště za 2. ZŠ není zcela exponovanou lokalitou a nepatří mezi priority pro údržbu města.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 1. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den.
VELMI vás prosím o prohrnutí ulicie Růžová a přilehlého parkoviště (za celou zimu tam nikdo nebyl ani jednou!!!) a parkoviště u MŠ Vysocká - tam byla technika za celou zimu jen jednou a vyhrnuto bylo tak, že tam zajeli jen odvážlivci. Katastrofa je to soustavbě na příjezdu k firmám v zadní části Havlíčkova náměstí směrem k tržnici. Ráno chudáky pekaře museli vyprošťovat, ostatní se tam bojí zajet... Hromada břečky, vyjeté koleje....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, postupně řešíme jednotlivé problematické lokality. Blíže i v odpověď na dotaz v této věci: odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Situaci na ul. Růžová apod. prověříme, zajistíme potřebné dle možností a aktuální situace.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: Snih v centru
Dotaz: Dobry den,
prosim o zajisteni uklidu snehu na parcele mesta ZR cislo 224 (u popelnic) a domluvu s majitelem sousedici parcely 229/1,tento prostor se stava neprujezdnym.
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, situaci prověříme, následně zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků v zimním období
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zahrnutí údržby chodníků v zimním období ve vnitřním bloku ulice Haškova.
Jedná se o dvůr mezi panelovými domy, tzv. hokejkami. Chodníky zde byly vždy v minulosti udržovány. Děkuji s pozdravem ....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kvůli množství sněhu nebylo běžnou údržbou možné chodníky zprůchodnit. Počítáme se zprůchodněním v následujících dnech.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Je podivné proč pro úklid sněhu byla vybrána firma, která nemá dostatečnou techniku na to aby mohla se svým vybavením z velké části toto sama zvládnout.
Firma musí najímat z velké části potřebnou techniku od jiných firem a potom je problém s organizací těchto prací. Další problém s úklidem sněhu z městských ulic je v tom, že v noci jsou ulice plné zaparkovaných aut a to je těžké tyto ulice uklidit proto by bylo lepší tyto ulice uklízet ve dne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Jen málokterá firma by takovýto sněhový příděl zvládla bez dalších subdodavatelů. Stávající klíčový dodavatel vzešel ze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v roce 2016. Uklízí de ve dne i v noci, dle aktuálních klimatických podmínek a předpovědi, celé město uklízet jen ve dne nestačí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníku
Dotaz: Dobrý den, vážená Ing. Wurzelová, 8.1.2019 jsem Vám zaslal dotaz, proč není v letošním zimním období udržován chodník z ulice Pelikánova n a Neumanova. S Vaší odpovědí nejsem spokojen, protože to nebyla odpověď na moji otázku - proč není chodník udržován. Výmluvy jako že děláte údržbu podle pořadí a t.d. není odpověď. Dodnes zmíněný chdník nikdo neprohrnul, navíc je tom rozlomený strom a zabraňuje chůzi vůbec a sníh od garáží je nahrnut na chodník. Rovněž otočka na konci Pelikánové není shrnutá
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď k zimní údržbě je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Otočka Pelikánova byla v minulém týdnu ošetřena, další bude následovat podle aktuální situace, důležitosti...
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: Díry na Nádražní ulici za Lvem
Dotaz: Dobrý den, je možné aby co nejdřív někdo odsekal led nebo zasypal obří díry, které vznikly přes cestu u garáží ze zadní strany ul.Nadrazni(jak se jede ke Bílému Lvu)?? Díry jsou už dlouho v asfaltu ale ted se zvětšily obložené ledem, každý den čekám kdy si tam urvu kolo, je to hned vedle popelnic. Nezáleží na tom,čí je cesta, ale to snad není takový problém to ošetřit... jezdí tam denně spoustu aut i zásobovací kamiony, je to opravdu otázka času, už se po tom nedá jet ani krokem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za konkrétní připomínku, stav prověříme. podle zjištěného podnikneme další kroky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Snih
Dotaz: Město je asi překvapené že v lednu padá sníh.
Na jaře zase roste tráva, což je taky překvapivé. Co nás ještě čeká??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
to že padá sníh je po několika letech velmi vítané pro milovníky zimních sportů, hůře se s takovýmto klimatem vyrovnává provoz města. Odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Neprohrnutý chodník a silnice na ulici Chelčickkého
Dotaz: Prosím o prohrnutí chodníku i silnice vedoucích před bytovými domy na ulici Chelčického (od domu čp. 2 do čp. 26), na ulici Haškova to samé .Nedá se tudy přes haldy sněhu chodit po chodníku ani po silnici. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
údržba Haškovy a Chelčického už proběhla a za současné situace bude probíhat další. Odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Neprohrnuté parkoviště na Libušíně
Dotaz: dobrý den, můžete prosím vyhrnout parkoviště na Libušíně naproti skate parku a sportovní hale? V zadní části parkoviště již auta neparkují, je tam tolik sněhu, že se tam nedá zaparkovat ani vjet. moc děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Jednotlivé lokality řešíme dle důležitosti, aktuálního stavu a priorit. Děkuji za konkrétní podnět.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sněžení
Dotaz: Dobrý den,byť přestalo tolik sněžit a jen pochumelívá tak situace ve Žďáře je triskní,katastrofa.Chápu,že asi lidí a techniky není tolik, ale.To je takový problém prohrnout silnice v pořadí v jakém mají být? To se týká i parkovišť
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Stížnost na zimní údržbu a poděkování p. Kasperovi
Dotaz: Letos je zimní údržba totální šlendrián - jako byl se sečením trávy.Technika je sporadicky vidět jen,když sněží.Nahrubo řeší to nejnutnější.Další dny,kdy v minulých letech uklízela načisto,není vidět.Děkuji p. Kasperovi,jenž mi v sobotu 5.1. ráno zvedl telefon a zajistil prohrnutí ul.Palachova.Do půl hod. dojelo UNC.Lepší,rychlejší by bylo prohrnovat pluhy. UNC následně odklízet vzniklé bariéry.Stížností je moc.Jaké nápravy pro zimní údržbu MěÚ zajistil? Ing. Wurzelová nekopírujte,napište body.Ď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Vysočany-úklid sněhu
Dotaz: Prosím o urychlený úklid sněhu v ulicích na Vysočanech. Dvě auta se zde nemají šanci vyhnout. Nevím kam dává město peníze, ale situace s údržbou silnic a chodníků je katastrofální. Co jsme si to zvolili za neschopné zastupitele?
Podívejte se na Nové Město n.M. Sněhu tam mají více, ale přesto nelitují zaplatit za pořádný úklid.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Jednotlivé lokality řešíme dle důležitosti, aktuálního stavu a priorit. Situace na Vysočanech patří k těm nejsložitějším, zde nám bohužel mnohdy úklid komplikují zaparkovaná auta.
Situace se zimní údržbou je v různých městech různá. Někde je lepší než u nás, někde je horší. Každé město má své specifické podmínky pro zimní údržbu a jedná se vždy o úkol jiný rozsahem, podmínkami a náročností výkonu také. To neznamená, že se nemáme snažit stávající stav ve Žďáře zlepšit. Věřte mi, že pro to i v současnosti děláme, co je v našich možnostech.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den.
Co napsat, jedním slovem katastrofa, chodníky neprohrnuté, ale prošlapané od lidí, parkovat není kde, protože je vše zasypané sněhem. To nebylo ani za komunistů. Chtělo by to uvednout zadní část těla a projít se po Žďáře a ne psát jak se vše dobře udržuje. Vždyť tomu ani sama nemůžete věřit.
Čest vaší dobře placené práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Snažíme se stávající stav ve Žďáře zlepšit. Věřte mi, že pro to i v současnosti děláme, co je v našich možnostech. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: zajištění schudnosti chodníků ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci z jakého důvod již od pondělí 7.1. nebyla provedena údržba chodníků na ul. Vysocká? Na chodnících leží více než 30 centimetrová vrstva sněhu a při odklízení sněhu ze silnice je tento dále nahrnován na chodník. Z domů se není jak dostat. Zároveň prosím o informaci, kde žádat o refundaci nákladů spojených s odklízením sněhu svépomocí.
děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Refundace nákladů za úklid sněhu vlastními silami město nehradí. Děkujeme všem, kdo se na něm aktivně podílí ať již jako dobrovolník nebo dodavatel města.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den, ulice Palachova už není na seznamu úklidu ? To, že chodníky nebyly vyhrnuté včera ráno, bych pochopila, ale ani ve 3 hodiny odpoledne nebyly prohrnuté a ani dnes ráno. Proč ? A viděl jste někdo, jak to vypadá u Conventu ? Totálně neodhrnuté přechody od neděle a ani chodník podél silnice před obchodem není prohrnutý už několik dní.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Odvoz sněhu
Dotaz: Dobrý den. I letos bych chtěla požádat o odvoz sněhu na ulici Květná (hlavně ta část v kopci) přes hromady sněhu opět není možné zajet do dvora k rodinným domům.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Váš podnět jsme předali k řešení. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobrý den. Prosím o odklizení sněhu na ulici Brodská, autobusová zastávka - u bývalé lékárny (řeznictví u Švandů). Sníh se za celou dobu neodklidil, nelze vyjet autem a autobus nemůže vjet blíže k zastávce. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577.
Úklid Stalingradu proběhl na konci minulého pracovního týdne, odvoz sněhu prozatím probíhá především v exponovanějších lokalitách. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Nespokojenost
Dotaz: Zásadně nestíháte prohrnovaní sněhu na chodnících, absolutní nespokojenost, pokud by lidé neměli prošlapané cestičky, tak nevím, jak by chodily ! Občané mohou být trpěliví, ale toto nejde do nekonečna. Neschoopnost města reagovat na přírodní podmínky se projevují dnes a denně ! Nevyvozujete z toho žádné personální opatření, k čemu tam potom jste. Vždyť jste placení z našich daní !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na dotaz s tématem zimní údržby je zveřejněna na: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577. Na přírodní podmínky reagujeme dle našich možností a dostupných kapacit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Opakovaně jsou plné koše kolem laviček, např. nad mateřskou školkou Sluníčko směrek k Ivanovi jsou úplně plné koše ! Nutno odvést ! Není samozřejmostí to odvážet ? Na to musejí neustále poukazovat občané, styďte se za takovou Vaši práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Gabrieli.
V těchto kalamitních dnech, kdy park opravdu nikdo neudržuje, prosím o pochopení..
Bylo domluveno s firmou, že pokud se nepodaří do konce týdne tam zajet autem, obejdou to zaměstnanci pěšky a koše vysypou.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 1. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,bylo by prosím možné nechat vyčistit od sněhu slepou část na ulici Purkyňova ? V pátek 11,1,2019 u domu č.15 zapadl popelářský vůz a do zadní části ulice nedojel. V útery by měl být u nás další svoz a popelnice máme plny již od dnešního rána tj.13,1,2019.Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Popeláři se snaží dodržovat harmonogram vývozu pokud to technické a povětrnostní podmínky dovolí.
Jsme domluveni s firmou, že kam se nedostanou- tak při dalším svozu odvezou i pytle od kontejnerů a popelnic.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: k Vaší odpovědi na dotaz: jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Pane Dvořáku,
v dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7537 jste mi odpovídal, že podobná odpověď je v dotazu http://vsrv07/obsluha/dotazy/detail.asp?ID=7515. Ale když na to kliknu, tak se mi nic neotevře. Jaký je správný odkaz?
Pochopte nervozitu odpovědných občanů města, když z jejich daní by se mělo platit kraji za něco, co má nevyhovující jízdní řády, nejsou o tom dostačující informace, mohlo by to poškodit MHD a těch 1,5 milionu by šlo použít lépe.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omlouvám se Vám, za špatně uvedený odkaz na dotaz, opravuji: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7515. V současnosti není v rozpočtu města žádná částka na příspěvek pro IDS Kraje Vysočina a bez dostatečně konkrétních podkladů o takovéto položce nelze rozhodovat ani posoudit zda a nakolik pro město bude nebo nebude výhodná.
S podzravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Reaguji na odpoveď pana starosty na článek Kritika z 2. 1. 2019, kde pane starosto píšete, že se neustále nacházejí možnosti pro zlepšování. Na jaké možnosti proboha čekáte, když dneska v sobotu 5. ledna odpoledne byly opět silnice a chodníky neprohrnuté. Vím, že odpověď bude, že opravdu hodně chumelilo, že komunikace byly upraveny podle harmonogramu, že děláte co můžete atd. Neděláte, a řekla bych, že opět čekáte až auta silnice rozjezdí, lidi chodníky prošlapou anebo až přijde obleva.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Podnět byl předán na odbor komunálních služeb, který k němu zpracoval následující odpověď.

V sobotu 5.1. ustávalo sněžení kolem poledne. Jenom pro 1. pořadí důležitosti je lhůta k odstranění do 4 hodin. Je tedy jisté, že zdaleka ne všechny chodníky byly v odpoledních hodinách prohrnuty.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Když jsem šel dnes do průmyslové zóny na Jaskou kolem hřbitova, hasic.zbrojnice a dále a když jsem viděl tu novou zastávku hromedné dopravy, tak jsem se zděsil, protože evidentně té nové zastávce chybí prosklené boky, celá zastávka byla zachumelená,včetně lavice, na které byl 30 nános sněhu a samozřejmě kolem zastávky neprohrnutý sníh.Kdo tuto zastávku vymyslel, bez boků,tak bych ho posadil na tu lavici plnou sněhu, no hrůza.Opět úspora na na nesprávném místě, jak už je zvykem v našem městě !
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
Vaše připomínka nespadá do kompetence technické správy budov, ale je záležitostí odboru komunálních služeb. Dle jejich sdělení byla stavba zkolaudována těsně před začátkem zimy, takže odstranění vad a nedodělků bude provedeno v jarních měsících.

S pozdravem
Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

10. 1. 2019
Předmět: ???
Dotaz: Žďárský občan zde (9.1.): … v jiných městech (např. Jablonec nad Nisou) mají komunikace a chodníky ošetřeny nebo minimálně prohrnuty.
iDnes (10.1.): Po vydatném sněžení vyhlásilo město Jablonec nad Nisou kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené a technické služby je nestíhají uklízet.
Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberec-jablonec-nad-nisou-snezeni-kalamitni-stav-vezni-uklid-chodniku-snih.A190110_092314_liberec-zpravy_klu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vyhlášení kalamitního stavu ve Žďáře v současnosti nenavrhujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 1. 2019
Předmět: odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den,
musím ocenit a poděkovat všem, kteří se na odklízení sněhu podílejí,
za jejich večerní a noční "šichtu".
Minimálně Klafar a přilehlý Stalingrad je dnes vyhrnut ukázkově. Super
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda předám Vaše poděkování kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: doplnění městské dopravy linky 4 a linky 6
Dotaz: Dobrý den, jednomu z tazatelů jste odpovídali, že budete ještě doplňovat nějaké další autobusy na linku 4. O kolik autobusů jde a bude to jezdit i o víkendech? Protože ty autobusy na linku 4, co jste doplnili, jezdí jenom v pracovních dnech. A neměly by se nějaké autobusy doplnit na linku 6? Aspoň o víkendech? Stačilo by některé víkendové autobusy přesunout z linky 5 na linku 6, která je lepší, protože více jezdí po Žďáru a je pro vícce lidí vyhovující. A co se změní v jízdních řádech kvůli VDV?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuální jízdní řády MHD jsou zveřejněny na stránkách města i v celostátním systému. Vznikly především na základě potřeb a připomínek občanů. V zadaném rámci pokud bychom někde přidali, jinde musíme ubrat. Jaké případné změny jízdních řádů vyvolá VDV dnes ještě neumíme stanovit. Bude to záviset i na tom, zda po spuštění VDV budou její spoje schopny dodržet předpokládaný jízdní řád a nebude je potřeba měnit a jak by tímto byla naše MHD ovlivněna. Situaci sledujeme, budeme reagovat dle potřeby.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Linka 7 pro ranní svoz školáků a další spojení MHD na Stalingrad
Dotaz: Naváži na dotaz ohledně ranního svozu školáků linkou 7 na Stalingrad. Je prima, že se vrátilo toto spojení, které jste zavedli od července 2017 a po pár měsících zase zrušili. Nebude obnoveno i nějaké spojení z Kláštera a Vysočan na Stalingrad, jak tomu bylo před rokem každou hodinu včetně víkendů linkou 5? Tam byla výhoda, že linka 5 jízdou přes Vejmluvovu ulici posbírala všechny lidi v Klášteře, nejen okolo Bezručovy ulice. Ale asi ne, když si rezervujete těch 1,5 milionu pro krajskou dopravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, další zásadní změny MHD v nejbližší době nejsou v přípravě. S příspěvkem na krajskou dopravu (VDV) v roce 2019 se v městském rozpočtu nepočítá.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: parkovani
Dotaz: Dobrý den,
co dělat ,když auta parkující ve dne v noci na soukromem parkovišti COOP braní ve vyhrnutí sněhu.Parkoviště je určeno pro zákazníky coopu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
doporučuji Vám obrátit se na městskou policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Chtěl bych se zeptat na možnost odklizení sněhu z ulic města. V dřívějších letech to fungovalo. Pokud napadlo hodně sněhu, tak se následně po odklizení sníh nehromadil, ale odvážel se na určené plochy, např. parkoviště u Pilské nádrže. Dnešní stav je takový, že pro řidiče nastává neřešitelný problém. Jednak není přes hromady sněhu vidět, což je vážný problém bezpečnosti a dalším problémem je parkování, které je i tak vyhrocené. S hromadícími se kupami sněhu ubývá parkovacích míst.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
s odvážení sněhu bylo již zahájeno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: zvláštní užívání komunikace V - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den, Vámi tvrzený výklad zásady neveřejnosti s odkazem na ust. § 38 SŘ vnímám jako nesprávný, poněvadž upravuje úkon účastníka řízení. Naproti tomu zásada neveřejnosti (nikoliv utajování) je jedna ze základních zásad činnosti správních orgánů, je primárně upravena v ust. § 15 odst. 3SŘ - viz. J. Vedral: Správní řád. Komentář. BOVA POLYGON Praha, 2006, str. 140 - a ta neřeší postavení účastník vs "neúčastník". Proto nadále žádám o uvedení jmen osob, zabezpečujících akci ze dne 29.11.2018.
Odpověď (odbor dopravy):
Znovu opakuji, že můžete požádat o sdělení jmen osob pořadatelské služby, které mohly případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Případně můžete požádat (avšak ne jako anonym zde v dotazovně) ve smyslu ust. § 38 odst. 2 Správního řádu o nahlédnutí do spisu, kde jsou konkrétní jména uvedena.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

10. 1. 2019
Předmět: Odpovedi na dotazy
Dotaz: Dobry den, zajimalo by me, proc neodpovidate na dotazy kolem uklidu snehu a mate nastavenou vseobecnou odpoved. Treba dotaz na zajisteni techniky jinych, treba soukromych firem. To si myslim, ze by byla dobra pomoc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po celou dobu existence této aplikace umožňující pokládání dotazů a námětů se snažíme zodpovědně odpovídat na všechny dotazy a náměty. V současné situaci se však domnívám, že je důležitější, aby se příslušní pracovníci, zejména v terénu věnovali jejímu řešení a nebyli zatíženi administrativním vyhledáváním podkladů, ověřováním již nevratných situací a přepisováním textů. Řada odpovědí neznamená jen krátký odstavec textu, ale shromáždění podkladů. Jak uvádíme v odpovědi, k obsahu námětů je přihlíženo a faktické poznatky jsou vyhodnocovány pro účely zlepšení stavu. Za jiné situace budou všechny dotazy zodpovídány, tak jak je to běžné.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Roman Krčil, zástupce tajemníka

7. 1. 2019
Předmět: ďotaz
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, kdo roznáší na ulici Nezvalové Žďárské noviny a Žďárský zpravodaj. Soustavně mě to nehází do schránky, jestli si myslí, že když neberu letáky, že tam nic nepatří.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
roznos Žďárských novin si zajištuje firma sama a reklamaci můžete nahlásit do redakce třeba e-mailem: inzerce.nzr@centrum.cz
Ve věci doručování Žďárského zpravodaje vydávaného městem se můžete obrátit na mediálního koordinátora pana Axmana na e-mailu: jakub.axman@zdarns.cz
S pozdravem Jan Havlík

9. 1. 2019
Předmět: rezervace parkoviště pro jeden obchod na Brodské ulici
Dotaz: Dobrý den, na Brodské ulici u Cykloservisu Vysočina se na parkovišti před obchodem objevila doma vyrobená cedule o rezervaci parkoviště. Je toto legální? To si mohou všechny obchody takovou ceduli vyrobit a dát před obchod? Kde budou pak parkovat občané sídlišť, když všechna parkoviště si zarezervují obchody? Nebo si ji mohu taky doma vyrobit a zapíchnout do závěje sněhu - po vzoru tohoto Cykloservisu? Kdo mu toto schválil? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, situaci prověříme a podnikneme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: MHD přes zastávku Sázavská na Klafaru
Dotaz: Jak se začíná stavět sídliště Klafar 3 a dobudovává se sídliště Klafar 2, tak by se na to mohlo pamatovat i MHD. Teď jezdí přes zastávku Sázavská jen jedna významnější linka, a to linka 8. V opačném směru žádná významnější linka nejezdí. Ještě do prosince předloňského roku tam půl roku jezdila linka 4. Bude tam jezdit více autobusů MHD nebo jste se stávajícím stavem spokojeni? Abychom zase neslyšeli nářky, že lidi jezdí moc auty a ne MHD. Jakmile si zvyknou na auta, tak už MHD příště nepojedou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti zvýšení posílení na Klafaru nepředpokládáme. Zastávka i její obsluha však je připravena pro větší využití, jakmile osídlení v místě zhoustne.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, taky jsem čekal více změn, které by trochu více navrátily ta pozitiva z konce roku 2017, jak tady psali jiní občané. Já se ale chci zeptat na něco jiného. Nebylo by možné nějak nařídit, aby autobusy odjíždějící z autobusového nádraží odjížděly více včas než dosud? V praxi to vypadá tak, že řidič dojede pro nástup lidí na poslední chvíli nebo v době odjezdu a pak kvůli tomu, než všichni nastoupí a zaplatí, odjíždí o několik minut později. Pak se to vzniklé zpoždění nese na další linky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oběh vozidel systému MHD je nastaven na samotné hranici únosnosti, kdy autobus z jedné linky navazuje na další a pakliže se zpozdí na první z nich, zpoždění se přenáší. Situaci sledujeme, záměrem je zachovat co nejvíce spojů a docílit jejich návaznost i ve stávajícím silničním provozu (dopravní situace). Nechceme změny provádět za cenu omezení stávajících spojů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: městská doprava
Dotaz: U vašeho odboru jsou nejčastější připomínky k údržbě zeleně a zimní údržbě. To nechám na jiných. Já se zeptám k další věci, co pod vás patří. Na městskou dopravu a v několika otázkách. Mohla by městská doprava jezdit častěji, kdyby jezdily malé levnější autobusy? Nemohla by zase jako před rokem jezdit přes zastávku Sázavská po hodině nějaká linka protisměrně k lince 8? Nemohlo by před průmyslovou zónu jezdit více autobusů městské dopravy? Musí se linky 2 a 5 duplovat jízdou přes náměstí? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
malé autobusy nemohou být na všech linkách a spojích a nejsou především z oběhových důvodů a využití jednotlivých vozidel dobře kombinovatelné s většími. Náklady na jejich provoz nejsou natolik nižší, aby se významně vyplatily v provozu s výsledkem zásadnějšího rozšíření žďárské MHD. Jízdní řády byly navrženy pracovní skupinou de potřeb cestujících z celého města. Změna na jedné lince vyvolá při stejném rozsahu MHD dopad na jiných linkách. Každý konkrétní návrh doručený městu ohledně MHD byl pracovní skupinou zpracován a výsledkem je aktuální stav jízdních řádů. Co se týká průmyslové zóny mnoho konkrétních návrhů doručeno nebylo a některé nebylo možné vzájemně zkombinovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Dobrý den,
někdo tady v otázce vzpomínal, že pan starosta a paní místostarostka jako krajští zastupitelé schválili platbu obcí pro VDV ve výši 70 Kč za obyvatele a rok. Oni ale současně schválili i jízdní řády VDV, které jsou kritizovány městem. Tak tomu nerozumím, proč tedy toto schvalovali.
Stručně prosím napište, jaká byla časová chronologie komunikace kraje s městem o jízdních řádech VDV a kdy byl ten "bod zvratu", od kterého se kraj s městem už o jízdních řádech nebaví? Nezanedbalo se něco?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k uvedenému tématu je zveřejněna odpověď: http://vsrv07/obsluha/dotazy/detail.asp?ID=7515
Pokud máte o toto téma hlubší zájem, je možné ho osobně projednat na odboru komunálních služeb. Prosím kontaktujte mě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: Linka 7 - ranní svoz školáků
Dotaz: Dobrý den,
jsme rádi, že byly zohledněny připomínky a byla nově zřízena linka 7, která jede ráno v 7:30 od Tokozu (dle Žďárského zpravodaje odvoz dětí do škol). Problém je však v tom, že příjezd k Brodská, obchodní domy je dle jízdního řádu v 7:43. A to je pozdě. Škola Komenského 2 otevírá pro žáky v 7:40. A problém je v tom, že tuto linku budou využívat hlavně menší děti, a pro ty je čas příjezdu 7:43 pozdě. Děti mají být 7:55 v lavicích a to se nestíhá. Bylo by možné linku o 10 min. posunout?Ď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za konkrétní námět, bude projednán s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, o MHD a nových nedotažených jízdních řádech tady toho bylo napsáno už dost. Pořád se píše, že pro více lidí jsou další změny výhodnější jak ty prvotní. Napíši vám zkušenost ze Stalingradu. Po změnách ve druhé polovině roku 2017 jsme byli spokojeni, jezdilo to o dost lépe. Pak se ale ozvali lidi z Kláštera a když se jim vyhovělo, tak toho moc nezbylo. Přišli jsme o hodinovou linku 5, Okružní horní i o linku 8. Nemyslíte, že i stárnoucí Stalingrad by zasluhoval zlepšení a častější MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, stárne celá republika, Žďár i Stalingrad. V daném rozsahu pracovní skupina řešila maximální dopravní obslužnost pro celé město. Částečné rozšíření služby pro Stalingrad proběhlo posílením linky č. 4.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné odhrnout sníh na parkovištích na Libušíně naproti sportovní hale přes silnici a naproti skateparku. Ani na jedno parkoviště se nedá vjet, natož zaparkovat. Alespoň odstranit sníh z příjezdové cesty, aby bylo možné tam vůbec vjet. Parkovací místo si už každý vyhází sám, protože mu stejně nic jiného nezbývá. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě odpovídat. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: vyhrnutí sněhu na chodník
Dotaz: Dobrý den, dne 9.1 na ulici Okružní horní před barákem č.p. 2013 prohrnovali parkoviště což je je hezký proti tomu nikdo nic nemá ale všechen ten sníh nahrnuli na chodník před dům, kde byla sice prohrnuta nebo spíše řečeno ušlapaná cestička ale od dnešního dne je na chodníku halda sněhu a až všechen sníh zmizí tak ta hromada sněhu tam bude ještě delší dobu.. nechápu proč to nahrnuli na chodník.. děkuji za kladné vyřízení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, i chodník bude uklizen.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: sníh
Dotaz: Vážená paní, odepisujete stále stejnou odpověď, ale žádná postupná údržba vůbec neprobíhá ani dle priorit a aktuálního stavu. Dříve jezdily malé traktůrky na údržbu chodníku a parkovišť, ale letos nikde nejsou vidět. Je již odpoledne a nejsou protažené ...Tak nám aspoň přestaňte lhát. Děkuji občan Žďáru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
zimní držba probíhá, což je jasně viditelné, pokud projdete/projedete město. Díky všem, kteří se na ní podílejí. Malé traktůrky v situaci, kdy padá těžký mokrý sníh a je nutné odhrnovat bariéry, nejsou dostatečně výkonné, proto je nasazena především těžší technika.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Neuklizená parkoviště
Dotaz: Dobrý den,
každý den pravidelně dojíždím pracovně do ZR. Pracuji na pěší zóně. Jediná 2 parkoviště, která se odhrnují (Convent a náměstí - které je placené), kapacitně absolutně nestačí. Nechápu z jakého důvodu se neodhrnují nánosy sněhu např. za drogerií Teta (a ostatními obchody), kde se vejde dostatek aut, ale pro množství sněhu je to nemožné. Nemluvě o chodnících, kde pravidelně pomáhám maminkám tlačit kočáry přes hromady neodklizeného sněhu.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní,
pozemky a parkoviště za obchody vedle centrálního parkoviště nejsou v majetku města, město je tedy nemůže udržovat a provozovat. Městské chodníky jsou udržovány v souladu s plánem zimní údržby a aktuální situací. Konkrétní poznatek, že chodníky nejsou schůdné, řešíme buď na základě vlastního zjištění nebo na základě konkrétního podnětu po prověření situace s dodavatelem zimní údržby a je-li to možné, tak neodkladně.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: křižovatka Vysocká Studentská
Dotaz: Dobrý den, i když jsou kruhové objezdy ve většině případů ideálním řešením křižovatek, křižovatku Vysocká, Wonkova, Studentská by po zkušenostech s dočasným kruhovým objezdem bylo možná lepší řešit klasickou křižovatkou „T“ s odbočovacím pruhem Vysocká – Studentská. Je ve hře i tato varianta, nebo už je řešení křižovatky kruhovým objezdem definitivní?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane,
jak již bylo v Dotazech a námětech uváděno, provoz na křižovatce Wonkova x Studentská bude do rekonstrukce ulice Vysocká monitorován a před zahájením již uvedené rekonstrukce ulice, vyhodnocen. Miniokružní křižovatka tedy může být ještě zrušena.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 1. 2019
Předmět: křižovatky
Dotaz: Dobrý den, v médiích proběhla zpráva o projektu Smart City, jehož součástí má být i optimalizace provozu semaforů, tzv. zelená vlna. Nebylo by ale lepší, místo vylepšování semaforů, směřovat úsilí, ve spolupráci s ŘSD, k vybudování kruhových objezdů u Conventu a u Pojišťovny? Kruhové objezdy se jeví jako ideální řešení (viz. provoz na kruhovém objezdu u Enpeky).
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní, vážený pane,
děkujeme za Váš názor. Kruhové křižovatky mají své pozitiva i negativa. Zatím ani jedna z Vámi uvedených křižovatek není zařazena do Akčního plánu města, ale prostorově obě lokality určitě toto řešení umožňují. O případné přestavbě musí být rozhodnuto v širších souvislostech a na základě posouzení odborníků na dopravní stavby.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop

9. 1. 2019
Předmět: neodklizené chodníky
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci zda a případně kdy bude odklizen sníh z chodníků na průmyslovce, Vysočanech atd.... Mám malé dítě a po totálně zasněžených chodnících se s kočárkem absolutně nedá chodit. Doufám, že se při řešení této situace, nečeká na oblevu. Jak jsem se mohl se během služebních cest přesvědčit, v jiných městech (např. Jablonec nad Nisou) mají komunikace a chodníky ošetřeny nebo minimálně prohrnuty.
Předem děkuji za brzkou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: Vyhrnování sněhu
Dotaz: Když buldiky vyhrnují sníh z chodníků, ničí tím i obrubníky a vše dělají nešetrně, radlicí berou i trávu, no hrozné.Brzy ráno kolem 05:00 hodin nepředstavitelně mají puštěnou nahlas jakousi sirénu na těch jejich strojích, což ruší občany ve spánku,toto mohou snad vypnout nebo ne? Vše dřív šlo bez problémů,kdy jezdily řidiči těchto strojů, když bylo potřeba a bylo vždy vyhrnuto. Dnes v žádném případě,vše odbyté,nekvalitní, nejsem spokojena !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
po několika letech letos přišla větší sněhová nadílka. Někteří z nás si již nevybavují, jaké připomínky a potíže toto vyvolávalo i v minulých letech. Vítáme konkrétní poznatky a podněty, kde lze službu se zmírňováním klimatických dopadů vylepšit a činíme kroky, aby naši dodavatelé odvedli v tomto směru co nejlepší práci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Prosím vás, udělejte něco s vyhrnutým "parkovištěm" u MŠ Vysocká. Vysoká pás u silnice tam byl dnes odpoledne zcela nelogicky nechaný, ale zato nějaký šikula vyhrnul trávník, který bude za chvíli na maděru, Navíc na ono "parkoviště" byl upraven jen vjezd, nikoliv výjezd, takže se tam větší auto sotva neotočilo. Podél silnice tam parkovat nejde, neb v okolí se nevyhrnují ani chodníky. Trávník se pak bude muset za městské peníze pak zbytečně dávat do kupy... Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: údržba komunikací
Dotaz: Prosím vás, udělejte něco s vyhrnutým "parkovištěm" u MŠ Vysocká. Vysoká pás u silnice tam byl dnes odpoledne zcela nelogicky nechaný, ale zato nějaký šikula vyhrnul trávník, který bude za chvíli na maděru, Navíc na ono "parkoviště" byl upraven jen vjezd, nikoliv výjezd, takže se tam větší auto sotva neotočilo. Podél silnice tam parkovat nejde, neb v okolí se nevyhrnují ani chodníky. Trávník se pak bude muset za městské peníze pak zbytečně dávat do kupy... Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu na Vodojemu
Dotaz: Dne 5.1. byl sníh na dolní části ulice Špálova na Vodojemu prohrnut po sněžení tím způsobem, že byla před garážemi a přístupem k domu č.18 nahrnuta vysoká vrstva sněhu. Pochopil bych, že tam něco bude, ale aby tam byl nahrnut sníh z půlky parkoviště na vjezdu do ulice, to se snad ještě nestalo. V případě zájmu mohu zaslat fotografie.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Váš podnět bude prověřen a budou podniknuty příslušné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Nezvalova ulice
Dotaz: Dobrý den, na Nezvalově ulici je problém vyhýbání aut, která jezdí v obou směrech problematické v létě, natož teď, kdy je ulice pod silnou vrstvou sněhu. Chápu, že údržba je složitá vzhledem k množství zaparkovaných aut, ale ona neprobíhá vůbec. Řešení bych viděla v tom, udělat z ulice jednosměrku. Hodně zde bydlících spoluobčanů je téhož názoru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za konkrétní námět, město zvažuje a i do budoucna bude zvažovat zjednosměrnění některých komunikací ve městě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, bylo by velicé vhodné,kdyby se na Staligradě po ulicích horní Okružní,dolní Okružní i Brodská byly v průběhu dne,kdy nestojí zaparkovaná auta byly místa očištěné. V létě je docela problém parkovat a natož teď. Děkuji za ochotu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: neprohrnutá silnice
Dotaz: Prosím vás, může alespoň občas někdo prohrnout příjezd k patrkovišti za NBC centrem a dál? Alespoň občas! Je tam spousta firem (například Česká spořitelna, Rossmann apod.), kde pracuje poměrně dost lidí. Sjezd z Neumannovy ulice byl včera celý den vpodstatě nesjízdný, dnes ráno to nebylo o moc lepší. Ostatně to by se dalo říct o velkém množství dalších ulic a parkovišť ve Žďáře...Je to smutné - stačí popojet do Nového Města nebo Bystřice a je to o mnoho lepší. Jak je to možné?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: ohrnování sněhu
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda jsou nějaké programy na odhrnování sněhu. Na ulici Nezvalova nejsou soustavně odhrnovány chodníky a to v této lokalitě bydlí nejvíce důchodců, kteří mají problém s chůzi př čistém chodníku natož, když nachumelí a nikdo to neodhrne. Dále u chodníku mezi budovami je borovice, jejíž větve sahají až na zem, při nadílce sněhu, tam matka s kočárkem neprojede, nehledíc na to, kdyby se větev ulomila a někoho by mohla zranit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den, měla bych jeden skromný dotaz. Proč nejsou udržované, shrnuté chodníky? Např. ulice Revoluční není prohrnutá vůbec a to ani jednou. Zajímalo by mě, jak by se tam dostaly záchranné složky? O chůzi starších občanů nemluvím. Nehledě na to, že v době nočního klidu a to v době 01.30 h se odhrnuje sníh z areálu školky, přičemž školka má svoji techniku na odklízení....Ale co obyčejný občan?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Údržba chodníku
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz proč není v letošní zimě udržován chodník z konce ulice Pelikánova- Neumanova???? Bydlím na Vodojemu 35 let a vždy byla udržována, jaký je důvod ji letos neudržovat?????
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den. Proč dnes na ulici U Malého lesa provedena údržba jenom jedním směrem, a to odzadu od VHS.Traktor projel celou ulici se zvednutou radlicí.Prosím o zjednání nápravy a o odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Technika
Dotaz: Dobrý den,kolik techniky má k dospozici firma odklízející sníh-p.Pitka?Nemůže si město najmout třeba nějaké soukromníky aby s odklízením sněhu pomohli?Vždyť je to hrůza,soustavně sněží celou noc,víc začalo až k ránu,je vidět,že to uvedená firma abysolutně nezvládá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Zimní údržba - palec dolu
Dotaz: Dobrý den,
poslední dobou se potýkám a nejen já, ale všichni občané tohoto města se zanedbanou zimní údržbou. Závada na chodnících a parkovištích - neprohrnuto, silnice špatně ošetřené, kluzké, vady křižovatek, atd. Kolik a jakých strojů je připraveno na nadílku sněhu. Kdo je za to zodpovědný a jaké budou důsledky? Kolik a jakých strojů je nachystáno na nadílku sněhu? Disponuje úklidová firma potřebným vozovým parkem? Náprava? Je to podobný problém, jako se sečením trávy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Dobré ráno, jak je možné, že ve Žďáře nebyly prohrnuty chodníky !! Je zajímavé, že cestou do práce jsem viděla 3 vozíky, ale vyhazovali sníh z parkovišť. To je velice důležité, lidi můžou počkat, že ? A když někde bylo náhodou prohrnuto, tak byly před přechody půlmetrové návaly nahrnutého sněhu a nebylo možno přejít. Myslete laskavě na lidi, co chodí pěšky !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Přechody
Dotaz: Dobré ráno, jak je možné, že před přechody (u Conventu, u Lidlu....) byly vysoké závěje nahrnutého sněhu od vozidel, která prohrnovala silnice ! Nebylo možné přejít !!!!!!. Kdepak jsou lidi, co mají toto dělat, pěkně spinkají ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Sníh
Dotaz: Bylo by možné nechat odhrnovat sníh i u CHKO a dále nahoru chodník se zábradlím a ten také sypat ? Je to velice nepříjemné se tudy brodit sněhem. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Snehova "kalamita"
Dotaz: Vazeni, to co jsme zazili dnesniho rana uz nema obdoby. Za drivejsich casu bylo normalni, ze za snezeni v zime, jsme slyseli v noci jezdit odhrnovaci techniku. Letos ctite kouzlo tichych noci? Bohuzel chodime do prace na 6.h.a to vase vysvetlovani ze v 8h.to bylo prohrnute nas nezajima. Dojizdejici kolegove me jen utvrdili, ze cestou krome placu pred obchodaky zadnou techniku nevideli. Ze by se to tedy objevili na tv Nova, at se bavi cely narod, jak vypada ZR v zime? Me to k smichu ale neni.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Sjízdnost Ždáru!!!
Dotaz: Dobrý den,
5.1.2019 v 5hod nebylo vidět jedinný pluh..silnice nevyhrnuty ani na hlavních silnicích,o chodnících ani nemluvím....co teprve na sidlištích!!
Dnes je 9.1.2019,situace na silnicích katastrofa o chodnících nemluvím...
Co místo investování do ohnostrojů,zainvestovat do uklidu chodníku a silnic...je to jedna velká katastrofa!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit.Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Problém se sněhem
Dotaz: Dobrý den, nejen parkovací místa je nutné uklidit, ale i nástupní místa, kde zastavují autobusy (Brodská směrem na Hamry i v opačném směru), kde se přechází ze silnice na silnici, apod. Dnes nebylo možné projít ani po chodnících z Klafaru na Stalingrad. Všeobecně mě připadá, že sice sídliště Klafar je v územním plánu již několik let, ale s úklidem sněhu se tam nepočítá. Což asi není problém jen Klafaru, letos je to problém asi v celém Žďáru. Nepodcenilo město trochu úklid sněhu? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit.Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: 9.1.2019 - opět sníh
Dotaz: Dobrý den, tak opět sněží a celý Žďár je pod sněhem (6:30). Brodská, Okružní, Komenského vše neprohrnuto. Co dělají silničáři? Proč se neshrnuje již v brzkých ranních hodinách, jak tomu bývalo dříve. O parkování tu nemůže být už vůbec řeč...děláte z občanů rukojmí!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jak to s prohrnován chodníků na ulici Palachova. Po minulém dotazu jsem dostala odpověď, že se prohrnuje podle důležitosti. Tak se ptám oč je důležitější chodník před řadovkama oproti tomu u paneláků ?? U řadovek se prohrnuje téměř každý den a ten druhý byl od začátku zimy prohrnut pouze 2x. Ato mluvím o chodníku u silnice. ostatní jsou netknuté. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu na chodnících
Dotaz: Dobrý den,
prosím o zaslání informace, zda a případně kdy bude odklizen sníh z chodníků na průmyslovce, Vysočanech atd... Mám malé dítě a po totálně zasněžených chodnících se s kočárkem absolutně nedá chodit. Pevně doufám, že se při řešení této situace, nečeká na oblevu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma prostřednictvím dotazovny nebo jinou cestou za současných podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah ale nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 1. 2019
Předmět: Veř. toalety
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou veř.toalety v nákupním centru na Brněnské ulici. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
areál nákupního centra na Brněnské ulici není ve správě města, ale WC tam je volně přístupné.
Je umístěno za rohem vedle prodejny autopříslušenství Kelly na straně k ulici Brněnská.
s pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 1. 2019
Předmět: délka dotazu
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné (i s ohledem na zrušení Lepšího místa) prodloužit délku dotazu/námětu a přidat možnost přidat přílohu? Pokud chci problém reálně popsat, tak je délka omezující. S díky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane, děkujeme Vám za Váš námět. Dotazovna je primárně určena k řešení operativních a „jednodušších“ dotazů a námětů, zejména provozního charakteru. I s ohledem na přehlednost textu a stránek se seznamem dotazů a odpovědí je délka dotazu omezena. Dotazovna v současné době není uzpůsobena na připojování příloh, proto pro zaslání složitějších dotazů/námětů využívejte, prosím, elektronickou poštu. Kontakty na jednotlivé útvary úřadu a pracovníky najdete na webových stránkách města. Vylepšení dotazovny o možnost připojení přílohy plánujeme v tomto roce.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil, zástupce tajemníka úřadu

7. 12. 2018
Předmět: Parkování v I.dvoře Libušín
Dotaz: Dobrý den, nemohu si pomoci nové značení nna Libušíně v I.dvoře se minulo účinkem stále tam parkuje mnoho vozidel, aniž by dodržovali zákon a neparkují tam jednu hodinu,tak jak jim stanoví dopravní značení,ale celou noc běžně, ve dne ani nemluvě.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
značení v uvedeném dvoře na Libušíně se v žádném případě účinkem neminulo. Je zde umožněno parkování na 1. hodinu, kdy doba parkování může být do budoucna i změněna. Časový úsek parkování kontrolujeme dle parkovacího kotouče, který musí řidič umístit viditelně ve vozidle. Za poslední období je zde počet přestupků minimální, i když kontroly provádíme skoro každý den, někdy i opakovaně. Převážná většina přestupků spočívá v neumístění parkovacího kotouče ve vozidle. Je pravdou, že v uvedených místech parkuje několik vozidel dlouhodobě (v denní i noční době), jedná se však o vozidla osob s označením O1 (osoby zdravotně a pohybově postižené..). Tyto vozidla zde mohou stát po celých 24 hodin. Tuto informaci jsme již několikrát společně s odborem dopravy MěÚ publikovali v předchozích odpovědích na podobné dotazy. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

7. 1. 2019
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, na Stalingrade je problém zaparkovat v létě. Natož teď při nanosu sněhu. Je možno volné místa podél silnice Okružní a Brodská uklidit a shrnout sníh? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
práce jsou objednány. Dnes se začalo na Okružní dolní, bude se pokračovat směrem nahoru.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních

7. 1. 2019
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč není památka UNESCO v noci nasvícená. Vím, že to není majetek města, přesto si myslím, že by město mohlo trochu zalobbovat, aby tak významná stavba byla vidět již z dálky.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Nová,
jak již bylo v minulosti v Dotazech a námětech odpovídáno, noční nasvícení má nejen zatraktivnit kostel sv. Jana Nepomuckého, ale také umožnit po setmění příjemný pobyt návštěvníkům přímo v jeho okolí. Intenzita nasvícení je podřízena významu tohoto poutního místa.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 1. 2019
Předmět: (ne)činnost městské policie
Dotaz: Dobrý den, 7. 1. 2019 se v dotazovně objevila odpověď pana Kaspera, že chodníky nemusí být správně udržovány vzhledem ke skutečnosti, že někteří řidiči zasahují vozidlem až do poloviny chodníku. Proč městská policie tyto řidiče nesankcionuje a neřeší to? Zvlášť když v létě pokutuje cyklisty na chodnících. Není snad jedno jestli chodce na chodníku ohrožuje cyklista, či automobil? Nebo je snad pravda, co jsem slyšel, že MP řeší přestupky v dopravě pouze na podněty občanů (= na udání)? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie. Zde je odpověď:

Městská policie samozřejmě řeší i přestupky neoprávněného stání na chodníku. A to jak přestupky které jsou jí oznámeny, tak i přestupky, které zjistí vlastní činností. K situaci, kterou zmiňuje pan Kasper opravdu dochází, ale vyřešit ji sankcemi opravdu nejde. Zejména v sídlištích jsou zřízena parkoviště s kolmým stáním k chodníku. Řidič, který zde legálně odstavuje vozidlo ve velkém počtu případů najede až k obrubníku, tím pádem zasáhne svým vozidlem až nad chodník. Uvedený stav je legální a při projektování parkoviště a chodníku s ním má být, resp. mělo být počítáno, což někde asi nebylo! Uvedený stav jsem konzultoval i s dopravním inženýrem Policie ČR, který můj názor plně potvrdil. A přesně toto je popisovaný případ, vozidla zasahují nad chodník, ničeho protiprávního se nedopouštějí, ale technika údržby nemůže řádně prohrnout sníh. Je tedy na správci komunikace, resp. firmě, která údržbu provádí , aby přizpůsobili výběr techniky konkrétním místům. Děkuji.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc.

4. 1. 2019
Předmět: Zvláštní užívání komunikace IV - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den. Vám tvrzené ustanovení ale upravuje pouze toliko nahlížení do spisu. Postup orgánu veřejné moci ve Vámi tvrzené neveřejnosti je upraveno v ust. § 15 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu Vás žádám o uvedení jmen osob, které měly dne 29.11.2018 zabezpečit průběh akce. Nelze přisvědčit tomu, že by tyto osoby, jež zasahují do práv jiných účastníků řízení, měly být utajeny. Je veřejným zájmem, aby byly známy a jiní účastnící se na ně jmenovitě mohly obracet v průběhu akce tak velké akce
Odpověď (odbor dopravy):
Náš výklad neveřejnosti správního řízení s ohledem na ust. § 38 odst. 2 Správního řádu i nadále považujeme za správný.
Žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete požádat o sdělení jmen osob pořadatelské služby, které mohly případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu ve smyslu ust. § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

5. 1. 2019
Předmět: silnice Vodojem
Dotaz: Dobrý den,
třeba je to tak správně, ale mě to přijde nelogické. V sobotu 5.1.2019 na silnici cca10cm rozbředlého sněhu. Sypač s radlicí nahoře a ze zásobníku do té břečky sype sůl. Nebylo by lepší nejprve stáhnout a poté chemicky ošetřit. Vážně se v tom špatně chodí. Chodníky podél silnice nejsou vyhrnuty vůbec.
Pěkný den Jaroslav Beneš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
způsob ošetření bude projednáno s prováděcí firmou. Chodníky jsou do doby rekonstrukce zařazeny do neudržovaných z důvodu umístění sloupů veřejného osvětlení. Po rekonstrukci bude možno provádět údržbu chodníku alespoň na jedné straně.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny (VDV) a balamucení obyvatel města
Dotaz: Není pravda, že o VDV se nic neví, že město nemělo šanci změnit nevyhovující jízdní řády atd. Třeba ty jízdní řády podpořili všichni zastupitelé města, kteří jsou současně zastupitelé kraje. A podpořili to, aby obce dávaly na VDV do rozpočtu kraje každý rok 70 Kč na obyvatele. A to jak starosta města, místostarostka města, tak i zastupitel jako náměstek hejtmana. Nemyslíte si, že je třeba si nalít čistého vína že to s aktivitou a připomínkami města k VDV není tak horké, že město něco v tom dělá?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město aktivně postupovalo při připomínkování doručených návrhů jízdních řádů VDV, jeho zástupci se zúčastnili projednávání prvotních návrhů jízdních řádů VDV organizovaných krajem, písemné připomínky byly zaslány krajskému úřadu k projednání a proběhla i osobní jednání se zástupci krajského úřadu na toto téma. Město zveřejňovalo na svých webových stránkách návrh městu doručených jízdních řádů VDV, aby byly k připomínkám dostupné i našim občanům a organizacím a i v současné době je na webu města uveden odkaz na aktuální jízdní řády uveřejněné Krajem Vysočina.
Krajské zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) na občana ve výši 70 Kč/rok. Toto však musí být potvrzeno dohodami/smlouvami s konkrétními obcemi/městy, které mají právo takový návrh přijmout nebo nepřijmout. Taková smlouva není doposud na stole.
O způsobu a rozsahu zapojení města do VDV není rozhodnuto. V současnosti, bez konkrétních podmínek, tedy nelze korektně posoudit, zda a nakolik bude případné zapojení do krajského systému pro město Žďár nejen dopravně, ale i finančně výhodné či nevýhodné. Modelem obdobného vztahu by např. mohla být již krajským zastupitelstvem schválená smlouva s Jihlavou, kdy město bude hradit poplatek 70 Kč/občana za VDV, proti tomu městu Jihlava bude hrazen poplatek za každého přivezeného a odvezeného cestujícího do Jihlavy prostřednictvím VDV, který tak může využít MHD města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2019
Předmět: knížečka s jízdními řády městské hromadné dopravy
Dotaz: Dobrý den, kdy dostaneme do poštovních schránek tu knížečku s jízdními řády městské hromadné dopravy pro letošní rok, jak jste slibovali? Radniční zpravodaj do schránek už přišel, ale knížečka u toho nebyla. Mrzí mě, že jste vylepšování jízdnch řádů ukončili, protože to není pořád hotové. Například do konce roku 2017 jsme mohli jezdit dvakrát do hodiny linkami 4 a 5 či dříve 4A a 4B. A do průmyslové zóny na Jamské ulici nebo na Stalingrad byla lepší nabídka. Nebylo by potřeba ještě něco zlepšit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
brožurky s jízdními řády budeme doručovat občanům do schránek do konce měsíce ledna. Bohužel dříve to z technických důvodů nebylo možné. Děkujeme za trpělivost.
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

Vážená paní
systém MHD není neměnný, zásadnější změny v nejbližší době aktuálně nepřipravujeme. Blíže viz i další odpovědi v dotazovně na toto téma.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2019
Předmět: úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den,chci poprosit,aby i letos byl odhrnován sníh v ulici Palachova kolem vchodů 9-13 a dál.Z obou stran baráku (i ve dvoře) jsou pro vchody bezbariérové vstupy či vjezd pro sanitku a letos se zde neprohrnuje. Naopak se začal prohrnovat nově zbudovaný chodník u našeho baráku, který vede k zahradě školy,ale my potřebujeme,aby vozík objel i barák celý kolem dokola.Lidé zde samozřejmě mají službu na sníh,ale není možné odhrabat tak velký vjezd, udělají se jen cestičky pro pěší. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš požadavek jsme předali firmě, která zimní údržbu provádí, aby se pracovníci s trasou opět seznámili.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služe

4. 1. 2019
Předmět: neudržované silnice
Dotaz: Dobrý den,
jak je možné, že všechny okolní města+ obce mají krásně udržované silnice a zde ve Žďáře je to jedna velká katastrofa? Všude souvislí uježděný sníh a led, žádné posypání nebo rozsolení a prosím žádné výmluvy typu nestíháme a podobně, stejná kalamita byla všude ale všude jinde ji zvládli.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Za souvislého sněžení se žádný posyp nikdy neprovádí a to ani v jiných městech. Z našeho města nemáme prozatím žádný poznatek o nesjízdnosti komunikací.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: Parkovani ul. Palachova - REAKCE
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, Vaše reakce opět není odpovědí. To, že můj podnět předáte MP jste již odpověděla dne 24.10.2018 jako reakci na můj dotaz " Reakce na odpověď ohledně parkování na ul. Palachova" ze dne 22.10.2018.
Od cca poloviny listopadu jsem zaznamenal 31 aut parkujících na trávě. A to nechodím kolem každý den!!!
Znovu se tedy ptám, jaké kroky podniklo město (MP) od 22.10. ohledně parkovnání na travnaté ploše v majetku města u hřiště 5.ZŠ?! Žádám o konkrétní odpověď.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den vážený pane
Ulice Palachova je z pohledu parkování jedno z nejvíce problematických míst v celém městě. Situaci lze řešit několika způsoby. Jedním z nich je vytvoření podmínek pro obyvatele a to takových, aby na uvedené ulici, zejména v její zadní části, bylo kde zaparkovat. Touto cestou se vydáváme v rámci řešení uvedené situace. Společně s odborem dopravy, odborem komunálních služeb a Policii ČR jsme navrhli dopravní řešení zadní části ulice, které bude realizováno na jaře letošního roku. Dále, zejména na základě našich častých apelů a podnětů veřejnosti, začne v letošním roce v uvedených místech výstavba nového parkoviště.
Druhým řešením je nepřetržité řešení všech protiprávních jednání, na které však nemáme síly ani prostředky. Toto druhé řešení není však ani smysluplné, jelikož nic pozitivního nepřinese. Sám, jelikož se představujete pod jménem „Jeden z mnoha udaných“, máte již s tímto řešením asi své zkušenosti. Nicméně na uvedenou problematiku se průběžně zaměřujeme, v uvedených místech jsme stání na zeleni průběžně řešili.
Nebudu zabředávat do podrobností, ale situace ohledně stání na nezpevněné ploše nebo ploše veřejné zeleně není tak jednoznačná, jak ji vnímáte. Záležitost jsem Vám ochoten blíže osvětlit. Můžete mě kontaktovat např. emailem: mp@zdarns.cz. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc

1. 1. 2019
Předmět: cena vody
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, proč se u nás neustále zvyšuje cena vody.....pomalu nejdražší v ČR........v průměru o 20 Kč dražší, než třeba Kroměřížsko, Olomoucko a jistě bych našla spoustu dalších společností.........což je opravdu HODNĚ !!! Připadá mi to nemravné...jistě, četla jsem zdůvodnění, ale zdůvodnit se dá cokoli.To máme oproti ostatním společnostem ty vodovodní trubky pozlacené ???
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Staňková.
Na základě pověření pana starosty sděluji:
Rozumíme Vašemu dotazu, ale ten je třeba směrovat na Vodárenskou akciovou společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, které jsou v této věci kompetentní odpovědět a cenu vody tvoří. Obecně můžeme říct, že na cenu vody má řada vlivů, nejvíce rostoucí náklady, inflace a závazky vyplývající z dotací směřujících do obnovy vodárenské infrastruktury. Bližší info najdete na: http://www.svkzdarsko.cz/cena-vody
Jaroslav Doubek, ŽP


4. 1. 2019
Předmět: Zábavní pyrotechnika ve Žďáru n.S.
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych touto cestou podat podnět, aby město zřídilo omezení používání zábavní pyrotechniky na celém území města Žďár n.S. a i jeho místních částí, jako je to třeba ve Velkém Meziříčí (doba platnosti je Vám jistě známá) Město je samo pořadatelem odpalování ohňostroje, není potřeba, aby ještě lidé odpalovali pyrotechniku měsíc před vánoci a pak několik dní po Silvestru.A pouvažujte také o tom, když už tedy město chce pořádat ohňostroj a jít s dobou, aby se používala tichá technika.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Štefaňová,

děkujeme Vám za podnět. V průběhu měsíce ledna proběhne vyhodnocení kulturní akce organizované dne 1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj s vedením města Žďáru nad Sázavou, které se bude zabývat i Vaším námětem.

S pozdravem

Mgr. Blanka Lučková
odbor školství, kultury a sportu

4. 1. 2019
Předmět: Navýšení ujetých kilometrů v MHD
Dotaz: Hezký den, když se dívám na dotazy obyvatel města, kteří mají obavu z Veřejné dopravy Vysočiny, tak se zeptám na jednu věc, co jste psali ve svých odpovědích. Pokud by zastupitelé města neschválili roční příspěvek 1,5 milionu korun na krajskou dopravu a peníze by zůstaly v kase města, přibližně o kolik kilometrů více by pak mohla za stejné peníze ujet MHD? I když si bohužel myslím, že se kraji bude určitě platit, když např. pan starosta a paní místostarostka jako zastupitelé kraje to schválili.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"v kase města" aktuálně nejsou finanční prostředky určené k podpoře VDV. Nelze tedy počítat s tím, že MHD je možné rozšiřovat místo příspěvku na VDV. Finance, které by nově byly vloženy do VDV nebo dalšího rozšiřování MHD, by pak nebylo možné použít na jiné potřeby města. I pokud bude schválen příspěvek města na VDV, mělo by nejlépe současně být jednáno o alespoň částečnému "vyvážení" uvedeného příspěvku platbou městu od kraje za do města přivezené a odvezené občany prostřednictvím VDV (které může dále obsloužit MHD města), a to obdobně jako jsou postaveny smlouvy mezi krajem a městem Jihlava. V tuto chvíli předjímat, kam taková případná jednání dospějí je velmi předčasné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: opět borovice ul.Studentská
Dotaz: Dobrý den-pokud se provede tzv.výchovný řez na borovicích tak to tam zbyde snad jen kmen s párem větví-při nedávném zatížení sněhem se opět ulomila větev,strom je nakloněný na parkoviště a dosahují i na auta a větve máme nad hlavou i na chodníku u vchodu1703.A ten smrk vysoký skoro jako dům stíní před vchodem 1702- taky z životního prostředí nepovolili skácet,takový stromy bych dala před okna těm,kdo je obhajují.Je to krásný strom,ale už moc velký, při velkém větru se strom nebezpečně naklání.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak jsem uvedla v odpovědi ze dne 4.1. 2019: Dle potřeby a stavu dřevin bude u předmětných borovic provedeno odpovídající odborné ošetření. Odborné ošetření v tomto případě bude pravděpodobně spočívat v odstranění větví, které zasahují do podchodné výšky občanů nebo podjezdné výšky pro techniku provádějící údržbu chodníku či komunikace. Podrobnosti o stavu jednotlivých dřevin je možné konzultovat semnou či kolegyní z odboru životního prostředí.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz

3. 1. 2019
Předmět: Prohrnování chodníků.
Dotaz: Dobrý den.Proč není prohrnován chodník ve Švermově ulici,vedle bloku 30A,B,C.Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes ráno byl chodník prohrnut (pokud je myšlen chodník podél domů Švermova č.or. 6-18). Vzhledem k šířce chodníku a ke skutečnosti, že některá auta přesahují až do poloviny chodníku, tak se tam pravděpodobně nemusí stroj dostat vždy.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: pracovní skupina pro MHD a pro Veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, změny v MHD celou dobu sleduji. Souhlasím s vašim názorem, že pracovní skupina MHD nemohla vyjít vstříc všem požadavkům cestujících, protože bylo jasně řečeno, že se nezvýší ujeté kilometry. Takže když se nevyhovělo jedné skupině cestujících v roce 2017, tak po jejich kritice se od 2018 jízdní řády změnily, což zase nevyhovuje těm spokojeným z roku 2017. A tu štvavou kampaň v roce 2017 proti pracovní skupině MHD ani raději nepřipomínám. Nešlo by zřídit pracovní skupinu pro MHD + VDV?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jaké pracovní skupiny budou v tomto volebním období zřízeny je věcí rady města a jejích komisí. V každém případě však počítáme se spoluprací a podporou externích odborných konzultantů v rámci přípravy případných změn MHD, a to i v návaznosti na VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2019
Předmět: jízdní řády MHD
Dotaz: Nemyslím si, že práce na vylepšování jízdních řádů MHD jsou konečné, jak tvrdíte. Když se podíváte třeba do dotazovny, tak připomínek od cestujících bylo více po změnách od ledna 2018, než u změn v roce 2017, které byly dobré. Jestli to bude dělat pracovní skupina MHD nebo někdo jiný, to je jedno. Hlavně aby se to dále vylepšilo, protože po lednu 2019 zůstává ještě dost restů. Do toho se ještě začíná projevovat ta VDV, ze které mají mnozí obavu. Kolik peněz by stálo MHD zlepšit podle připomínek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
systém MHD je poměrně komplikovaná věc, jejíž úpravy podle všech individuálních požadavků může ze systému udělat spíše předražený chaos. Vývoj přípravy VDV sledujeme, její dopad na MHD města bude vyhodnocován a budou přijímány potřebné kroky k tomu, aby stávající standard veřejné dopravy byl přinejmenším zachován.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Odklízení sněhu
Dotaz: Dobrý den, myslíte,že stihnete alespoň do konce měsíce prohrnout
silnice a chodniky na Vysočanech? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes ráno při kontrole nebyly zjištěny na Vysočanech neprohrnuté komunikace.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Informační tabule MHD v objektu žst. Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
při příjezdu na vlakové nádraží jsem chtěl odjet dále MHD do zastávky Studentská. Na odjezdové tabuli v hale,u dveří, byla uvedena linka sedm, s odjezdem ve 13:27 a pod ní malým písmem i to, že jede směr ..-Studentská-.., a jelikož spoj za 1 minutu odjížděl, urychleně jsem do něj nastoupil. Při bližším studiu jř již za pohybu autobusu jsem vyčetl, že tento konkrétní spoj, a některé další, však jedou jinou trasou. Bylo by možné tyto zavádějící informace pro jednotlivé spoje opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za cennou připomínku, která do této doby nebyla zjevná. Protože k zobrazování odjezdů využíváme licenční data, po poradě s programátory dodavatele systému dopravce nalezl řešení a tento problém byl již opraven.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 1. 2019
Předmět: k odpovědi na dotaz: S připravenými jízdními řády MDH nejsme spokojení
Dotaz: Pane Dvořáku,
na první část dotazu odpověď nemáme, ale je to v jiných odpovědích, tak už není třeba se k nelichotivému stávajícímu stavu jízdních řádů MHD vracet.
S tou zastávkou na Jamské ulici pro linkovou dopravu to nechápeme, to by jinak na obrázku linek nemohly být zastávky Convent, Brodská-lékárna, Vysočany a Grejdy. Naopak linková doprava už na zastávky Jamská I a II nejezdí, tak tam nemá být obrázek linkových autobusů.
A nově se bojíme toho, co bylo napsáno o Veřejné dopravě Vysočiny.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení pánové, v zobrazení vedení linek MHD jsou uvedené zastávky správně (viz. příslušná legenda). O VDV nelze vše vypsat do krátkého článku, navíc můžeme podávat jen ty informace, které jsou relevantní a jisté, i proto jsme požádali krajský úřad o poskytnutí informačního článku do některého z příštích zpravodajů. Co se týká zastávky Jamská, s dokončením propojky Mělkovice – Brněnská přišli zástupci fi. ZDAR s myšlenkou vést alespoň některé linky ze směru Nové Město přes průmyslovou zónu, aby pracující nemuseli od autobusu zastavujícího u Konventu pěšky chodit ještě značnou vzdálenost do vlastního zaměstnání. My jsme tuto myšlenku přivítali i s tím, že by část pracovníků mohla „přesedlat“ z aut do veřejné dopravy a tím by se alespoň částečně uvolnila parkovací kapacita v průmyslové zóně, která je na samotné hranici únosnosti. Protože krajský úřad nesouhlasil s trvalým vedením přes průmyslovou zónu, dohodli jsme se na řešení výjimkou za současné přípravy a následné realizace vlastních zastávek, které dříve existovaly a jsou stále vedeny v celostátním registru, jen nebyly fyzicky využívány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 11. 2018
Předmět: cyklostezky
Dotaz: Po zbudování cyklostezky k Polničce jsem čekal, že obkroužíte Žďár nějakým větším atraktivním okruhem, který by mohl začínat třeba za zelenohorským hřbitovem a vystoupat někam za Sklené ...atd. Zatím ale Žďár předbíhají mnohé jiné lokality. Chystáte něco krátkodobě, střednědobě či dlouhodobě?
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
v průběhu dvou let bude Město Žďár nad Sázavou realizovat cyklistické stezky na Stržanov, dále cyklistickou stezku přes Sázavu na sídliště Klafar, na ulicích 1.Máje – ul. Žižkova a na Farských humnech. Výhledově by měla být realizována cyklistická stezka mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

3. 1. 2019
Předmět: borovice na ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den.
V příspěvku ze dne 12. 12. 2018 žádá některý obyvatel ul. Studentská o pokácení borovic. V odpovědi z 20. 12. 2018 je uvedeno, že předmětné stromy nebylo BOHUŽEL povoleno skácet. Což je dobře. Proč hned kácet. Stačilo by provést výchovný řez. Zkrátit větve a ne hned volit radikální řešení. Je možné, že si borovice s tímto zásahem neporadí, ale zkusit byste to mohli.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak uvádíte ve svém dotazu, dle potřeby a stavu dřevin bude u předmětných borovic provedeno odpovídající odborné ošetření, v tomto případě není nezbytný radikální zásah-kácení.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: perspektiva veřejné dopravy
Dotaz: Lidi si stěžují na stávající jízdní řády MHD a volají po návratu jízdních řádů z konce roku 2017. ... Město už žádné zásadní změny dělat nebude. ... Pro jistotu rozpustí pracovní skupinu MHD, takže tím dá jasně najevo, že s vylepšováním MHD podle potřeb cestujících končí. ... Do toho se jako přízrak začíná objevovat finančně nákladná, nevyhovující a nepřehledná Veřejná doprava Vysočiny, vymyšlená v Jihlavě. ... Myslíte si, že to občany uspokojí, že nevidí ve veřejné dopravě perspektivu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,změny jízdních řádů MHD z konce roku 2017 vznikly především na základě připomínek těch cestujících, kterým uvedené JŘ nevyhovovaly. Setrvačnost systému MHD je poměrně velká a skutečné dopady změn se projevují teprve po delší době, kdy si cestující na nové úpravy "zvyknou" a naučí se je používat pro sebe co nejvýhodněji. Není dobré provádět jeho změny např. každé 3 měsíce. Vzhledem k tomu, že lze očekávat se zavedením nového IDS kraje dopad i na naši MHD, může to vyvolat potřebu zásadnějších úprav. Jiné zásadnější změny v MHD v nejbližší době neočekáváme. Jak nákladná bude pro město VDV doposud nikdo nerozhodl a nejsou k takovému rozhodnutí doposud dostatečné podklady. Dozajista není zájmem Kraje Vysočina ani vedení města Žďáru nad Sázavou, aby město Žďár bylo poškozeno připravovanou VDV. Pracovní skupina byla poradním orgánem vedení města. Jakmile skončí volební období, ukončí svou činnost všechny komise i pracovní skupiny a je věcí nově zvolené rady města, jaké nové komise ustanoví pro své potřeby a jaké nové pracovní skupiny budu sestaveny a v jakém složení a pro řešení jakých úkolů.
Úpravy veřejné dopravy často budí velkou pozornost a mnohdy i nevoli a obavy dotčených osob. Nejedná se o bezproblémové věci. Přeji nám všem, kteří se takových procesů účastní nebo jsou jimi dotčeni, aby nové uspořádání a poskytované služby v co největší míře splnily očekávání a uspokojily potřeby těch, kteří je užívají a potřebují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2018
Předmět: PP
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím zveřejnit programové prohlášení rady města Žďáru pro toto volební období?
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážený pane,

programové prohlášení rady města bude doladěno všemi koaličními partnery v průběhu ledna tak, aby mohlo být projednáno na zasedání rady města 11.2.2019.

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

30. 12. 2018
Předmět: S připravenými jízdními řády MDH nejsme spokojení
Dotaz: Milí měsťané,
napíšete, co jste celou dobu dělali, když to vylepšení linek MHD je minimální?
Hlavní průšvihy jsou v tom, že 5 jezdí furt přes náměstí jako 2, která by postačovala. A 6 měla jezdit víc ma úkor 5. Jih a centrum města je chudé.
A když už jste dali tu brožurku MHD na web města, tak jste tam aspoň mohli doplnit symboly pracovních dnů a podobně, jako to je normální. A v obrázku linek nemáte novou zastávku na Jamské ulici a taky to, že jste slavnostně vymysleli Žďár 8. Chce to předělat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
v brožurce na webu města jsou zveřejněny jízdní řády včetně symbolů. Zastávka na Jamské není obsluhována MHD, proto na plánku není. Pojmenování Žďáru 8 ještě nebylo legislativně ukončeno, mapka jej tedy v době svého vzniku ještě nepodchytila.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 1. 2019
Předmět: Změny v MHD a chystaná Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, pokud si přečtu dotazy a názory lidí, tak se jim stýská po jízdních řádech MHD, co byly v platnosti do Silvestra 2017. Můžete mi prosím napsat, co bude dělat pracovní skupina MHD, když už se jízdním řádům MHD nebude věnovat? A taky se zeptám na Veřejnou dopravu Vysočiny. Jako cestujícího v naší MHD a taky ve vlacích a linkových autobusech se mě to týká. Můžete v chystané informaci v radničním zpravodaji být co nejkonkrétnější a co nejvíce se rozepsat? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina skončila svou činnost ke konci volebního období. Je na zvážení a rozhodnutí rady města a jejích komisí, zda a v jakém složení případně stanoví novu pracovní skupinu obdobného zaměření.
Vzhledem k tomu, že město nepřipravuje VDV, nemá tedy ani dostatek konkrétních informací o její přípravě a nemůže dostatečně podrobně a aktuálně informovat své občany. Proto jsme požádali krajský úřad, aby občany našeho města informoval o aktuální stavu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2019
Předmět: Konec činnosti pracovní skupiny MHD a příprava Veřejné dopravy Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, přečetla jsem si z vašich odpovědí, že pracovní skupina MHD ukončila svoji činnost a že už se stejně jízdní řády MHD moc měnit nebudou. Ale z dalších dotazů je vidět, že na obzoru se může objevit pro město a městské MHD další problém - Veřejná doprava Vysočiny. Prosím, dejte dohromady nějaký tým lidí, aby se město vyhnulo riziku, že VDV na něj nebo na MHD špatně dolehne. Určitě je spousta lidí, kteří budou chtít městu pomoct, každý zná a umí něco jiného. Abychom pak nebyli překvapeni!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dozajista není zájmem Kraje Vysočina ani vedení města Žďáru nad Sázavou, aby město Žďár bylo poškozeno přípravou VDV. Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou záležitost, je a i nadále bude její příprava a provoz i na půdě města sledována, připravována a konzultována s odborníky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2019
Předmět: film na slepo pro deti 23.12.2018 - reakce
Dotaz: Paní Lorencová, ani vy jste neměla v den vysílání o změně tušení, když jste mi odpovídala na moji sms..tak se prosím zdržte lží o informovanosti. Týden před vysíláním to bylo i na libušíně a dalších místech. Velký zájem? Prosím, kolik se 23.12. prodalo na Pata a Mata lístků a jaká je kapacita? Narozdíl od Vás jsem tam byl, kino dle me ze 2/3 neobsazené a nemluvil jsem s nikým, kdo by o změně věděl. Rodiče tam šli jako na "dar města dětem", kdy nepočítali se vstupným den před Vánoci za à100,- :(
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

ale vy jste se 23. 12. ptal na film na slepo pro děti. Neptal jste se na změnu. Vy jste šli na dětský film na slepo. V kině jste si zakoupili vstupenky na vám předem známý titul, což jste nemuseli. Návštěvnost byla 106 osob, což je přibližně 3 až 4 násobek průměrné celorepublikové návštěvnosti a 1,5 násobek návštěvnosti našeho kina. Pokud se domníváte, že mě těší, že jste šli na film, který se vám nelíbil, tak opravdu ne.
Dodatek "dar města dětem" - neznám, nevím o něm.

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

28. 12. 2018
Předmět: Zvláštní užívání komunikace III - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre. Jaké ust. SŘ dle Vámi tvrzenou neveřejnost spr. řízení upravuje? Jak byla oprávněnou úřední osobou ve výroku rozhodnutí na jisto vyřešena otázka vjezdu vozidel RLZS nebo HZS v případě že nastaly podmínky vyžadující jejich zásah v lokalitě navazující na komunikace II. či III. třídy na nichž se akce odehrávala? Jde o protiprávní čin, když spolujezdec je vykloněn z jedoucího vozidla tak, že jeho horní 1/2 těla je mimo vozidlo, aniž by byl spolujezdec připoután? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Neveřejnost správního řízení je dána § 38 odst. 2 správního řádu.
Udělením povolení zvláštního užívání silnic účastníci akce nebyli nijak zproštěni povinnosti dodržováním ust. § 41 odst. 7. zákona č. 361/2000 Sb. (jízda vozidel s právem přednostní jízdy)
Dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. platí: „Přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.“

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

1. 1. 2019
Předmět: knížečky a změny MHD
Dotaz: Říkali jste, že budete dávat do poštovních schránek knížečky o MHD. Od dneška jsou nový jízdní řády a ta loňská knížečka už neplatí. Budete to dávat do poštovních schránek, nebo si máme knížečku někde vyzvednout, když to chceme? A slyšel jsem, že jste měli vrátit na linku 4 další autobusy, aby zase jezdila po půlhodině. A ono skoro nic se nestalo. Udělejte setkání s občany, aby vám řekli, jak má MHD jezdit, co se má za autobusy na některý linky vrátit. Nebo aby linka 5 jezdila jak před rokem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s distribucí brožurek MHD počítáme na začátku roku 2019.
Další zásadní změny MHD v nejbližším období neočekáváme.
Připomínky od občanů i nadále přijímáme písemné, ústní, prostřednictvím dotazovny, mailů pracovníků úřadu, na speciálním mailu: mhd@zdarn.cz, ... Vítáme každý konkrétní a relevantní námět ke zlepšení služeb. Bohužel vyhovět všem individuálním požadavkům není v kapacitách města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2019
Předmět: Film naslepo
Dotaz: Zdravím,musím se zastat tazatele přede mnou.I když píšete,že změna( film naslepo není) byla avizovaná 3týdny dopředu,proč tato změna nebyla i v den promítání na webu kina?Většinou lidé nehlídají 3týdny dopředu,zda se něco změní.Jde o věc,která se řeší např. ten den,pokud není jiná akce.Dost lidem to přišlo jako záměrně zavádějící...........
V lednovém kulturním měsíčníku je uveden další film naslepo 12.1.-již od dnes tedy budu sledovat,zda nebude jinak,kdyby náhodou............Hezké dny PeZI
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

v aktuálním programu to bylo, nebylo to v tištené podobě, která se zadává jednou měsíčně...na toto se zaměříme a rozhodneme, zda to na www vůbec dávat budeme, pokud chceme častěji reagovat za podněty návštěvníků.

Zdraví
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka Po Kultura Žďár

2. 1. 2019
Předmět: ulice nádražní
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych si pronajmout obchodní prostor na ulici nádražní,chci se zeptat
zda bude po dobu rekonstrukce této ulice zajištěna přístupnost do těchto prostor a umožněno zásobování,popřípadě poskytnuta fin.kompenzace.Děkuji za odpověď.
S pozdravem Baxant P.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
rekonstrukce ulice Nádražní je rozdělena do několika etap. V letošním roce bude realizována etapa od hl. pošty ke kruhové křižovatce. Při provádění prací je vždy kladen důraz na generálního dodavatele, aby byly v co největší míře umožněny přístupy k jednotlivým nemovitostem. Příjezd záchranky a hasičů je samozřejmostí. Finanční kompenzace při jakékoli rekonstrukci ulic se neposkytuje.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

2. 1. 2019
Předmět: MHD, VDV a přání do roku 2019
Dotaz: Dobrý den, ostatní lidi s připomínkami k novým jízdním řádům mne předběhli, nebudu je opakovat. Děkuji za cestující kvůli opravě symbolů na webu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/jizdni-rady-mhd-zdar-platne-od-1.-1.-2019.pdf, už se tam pracovní dny a další symboly zobrazují. Připojuji se k obavám občanů z nepřehledného systému VDV, obavám lidí rozumím, aby to s MHD dobře dopadlo. Přeji všem mnoho úspěchů v roce 2019 a ať to pro město a naši MHD s chystaným systémem VDV dobře dopadne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
zásadněji upravovat nebo dokonce zavádět zcela nový systém veřejné dopravy, ať už MHD nebo krajský, je náročné a vždy vzbudí velkou pozornost a mnohdy i nevoli, nespokojenost a obavy dotčených osob. Nejedná se o jednoduché a bezproblémové věci. Přeji nám všem, kteří se takových procesů účastní nebo jsou jimi dotčeni, aby nové uspořádání a poskytované služby v co největší míře splnily očekávání a uspokojily potřeby těch, kteří je užívají a potřebují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2019
Předmět: mhd by měla jezdit víc
Dotaz: můžete zařídit aby linka 6 jezdila častějc? jako lidi bychom to využívali protože linka jezdí pěkně přes celý město. a ještě aby linka 4 jezdila dvakrát do hodiny skoro celý den a to i mimo všední dny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v zadaném rozsahu MHD pokud by byla posílena některá linka, jinde by muselo být spojení omezeno. V nejbližší době nepočítáme se zásadními změnami MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Nebudu psát zase to, co tady psali jiní, že se moc oprav jízdních řádů MHD neudělalo a hodně těch důležitých spojení jako v minulosti pořád není. Budu se ptát na něco jiného. Nebudou se zase do poštovních schránek dávat brožurky o MHD, jako jste to dělali loni? Jízdní řády jsou jiné. Aby to ale bylo správně vytištěné, ne jako ty brožurky, co jsou na internetových stránkách města, kde toho spousta chybí. Nebo si to máme v těch loňských brožurkách sami opravit? Přeji úspěšný rok 2019, i pro MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s distribucí brožurek MHD počítáme na začátku roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2018
Předmět: k dotazu "Bylo napraveno minimum chyb z jízdních řádů MHD z ledna 2018"
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7467, co poslal nějaký Žďárák. Taky jsem čekal více změn, přeci jen do stavu z druhé poloviny roku 2017 toho ještě dost chybí navrátit. Já se zeptám na tu pracovní skupinu MHD, jak se Vás ten Žďárák ptal a na toto jste mu nic nenapsala. Co bude v roce 2019 pracovní skupina MHD dělat, aby se MHD ještě více zlepšila a to dobré z druhé poloviny roku 2017 se vrátilo?
Děkuji Vám.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina ukončila svou práci s koncem volebního období. Zda bude a v jakém složení ustanovena nová je věcí rady města a jejích komisí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2018
Předmět: Novoroční předsevzetí k jízdním řádům MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, na Vaši žádost jsem 7. září poslal ty největší nedostatky jízdních řádů MHD (https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7224), co občany trápí. Opravený teď bude jen zlomek z toho. Proč toho nebylo opraveno daleko více? O penězích to asi není, protože jinde jsem se dočetl, že město bude asi dávat nově každý rok 1,5 milionu Kč na krajskou dopravu. Co si dát Novoroční předsevzetí a do konce roku 2019 opravit co nejvíce zbývajících nedostatků? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
díky Vám za konkrétní podněty, které jste poslal k MHD prostřednictvím dotazovny. I tyto Vaše náměty byly projednány pracovní skupinou a výsledkem byl návrh, který projednala a schválila rada města a na jehož základě byly k 1.1.2019 upraveny jízdní řády MHD. I tyto změny znamenají vyšší náklady města s MHD do roku 2019.
Rozpočet města roku 2019 nepočítá s příspěvkem 1,5 mil. Kč na veřejnou dopravu Kraji Vysočina ani není uzavřena žádná smlouva, která by k takové platbě město Žďár zavazovala třeba i do budoucích let.
Další zásadní změny MHD v nejbližším období neočekáváme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2018
Předmět: Nevyhovující stav v MHD trvá
Dotaz: Už skoro jedna a půl roku jezdí okružní linka proti směru hodinových ručiček jen jednou za hodinu, tak navrhuji vrátit původní stav, aby jezdily autobusy po půlhodině. Nebo ať se linka 4 doplňuje s linkou 5 po půlhodině, jako to bylo před rokem. Linka 4 jednou za hodinu je málo, linka 5 už rok jezdí jen přes náměstí. Žádám opakovaně o nápravu, současný stav je nevyhovující. Pár přidaných spojení ve všedních dnech je málo. Chcete snad to nejlepší i pro lidi z jižní části města, ne jen Klášter?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel nelze v zadaném rozsahu vyhovět všem požadavkům na MHD. Vzhledem k tomu, že před rokem jízdní řády nevyhovovaly mnoha jiným cestujícím, bylo nutné je upravit. Vracet se ke stavu před rokem je kontraproduktivní pokud chceme, aby MHD pokryla co největší rozsah přepravních potřeb co největšího počtu cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


29. 12. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den přeji, jaká je šance, že se během roku 2019 jízdní řády ještě více opraví? Ty změny na linkách čtyřce, šestce a sedmičce jsou moc málo. Na toto měla pracovní skupina MHD po celý letošní rok 2018 dost času, aby těch zlepšení bylo více. Stačilo se jenom zeptat cestujících a přečíst si jejich potřeby a návrhy, co byly napsány třeba tady v dotazovně. Můžete napsat, jaký bude další časový plán práce pracovní skupiny MHD, aby se toho ještě více vylepšilo? Všem nám jde jen o co nejlepší MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které v zadaném rozsahu uspokojí co nejširší okruh cestujících. Pracovní skupina pracovala kromě jiného se všemi podněty, které byly doručeny městu prostřednictvím dotazovny. Zásadní změny MHD v nejbližší době neočekáváme. Pracovní skupina ukončila svou práci s koncem volebního období. Zda bude a v jakém složení ustanovena nová je věcí rady města a jejích komisí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2019
Předmět: Ubytování TÁLSKÝ MLÝN!
Dotaz: Dobrý den,chci proč uvádíte na vašich webových stránkách nepravdivé informace? http://www.sportispo.cz/page.aspx?IDSekce=3&IDPage=36
Je to klamání spotřebitele.. Uvádíte cenu za apartmán 800 Kč za 1 noc pokoj A - apartmán.
V emailu přijde cena 1000 Kč za noc.
Na místě mě zdělíte že pokoj není připravený,cena za jednu noc je 1250 Kč.
Když na místě zdělím paní recepční že cena na stránkách je 800 Kč, tak mě pouze zdělí že kolegyně tam rezervaci neuvedla ať si počkáme hodinu že ho připraví.
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážená paní,
není pravda, že na našich webových stránkách uvádíme nepravdivé informace a klameme spotřebitele. Pokud si objednáte dvoulůžkový pokoj, tak nemůžete operovat s cenou za pokoj jednolůžkový, kterou uvádíte vy. Naše recepční si skutečně nevšimla, že váš partner požadoval v objednávce apartmán, a proto vám potvrdila cenu 1000,-Kč za standardní dvoulůžkový pokoj, která je platná od 1.1.2019 dle nového ceníku služeb. Na místě jste trvali na ubytování v apartmánu, proto vám recepční sdělila skutečnou cenu pro dvě osoby za apartmán s tím, že vám nabídla cenu roku 2018 ve výši 1250,-Kč za noc a apartmán vám byl následně připraven.
Za výše uvedené nedorozumění se vám velice omlouváme.
Z jednání recepční vyvodím odpovídající důsledky.

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

20. 12. 2018
Předmět: Kritika
Dotaz: Zatím se nic v našem městě nemění a nedochází k lepšímu. U chodníků katastrofální stav, neposypané, kluzké, nedochází k zlepšení podmínek v našem městě, lidí se stěhují pryč, obyvatel ubývá, nemají kde bydlet,co má nové vedení za vizi, když se dějí takové věci.Místo prosperity naše město upadá, no prostě nic moc.A to není jaro a neroste tráva, aby byl problém zase se sekáči.Stěhuji se pryč v tomto městě není žádná perpektiva.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
v dnešním dynamickém světě se nacházejí neustále možnosti pro zlepšování a zdokonalování. Budeme na nich intenzivně pracovat. Děkuji Vám za názor.

Ing. Martin Mrkos ACCA
starosta města

28. 12. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD k 1. lednu 2019
Dotaz: MHD se vylepšuje hlavně pro obyvatele Vysočan a Klafaru. V pracovních dnech budou mít navíc dvojici spojení linky 7, o víkendech budou mít navíc dvojici spojení linky 6. Lidi z ostatních částí města snad jasně kritizovali, co je špatně v jízdních řádech MHD k 1. lednu 2018 a vy jste na to skoro vůbec nemysleli!!! K čemu potom lidi jízdní řády kritizují, když si to uděláte podle sebe nebo maximálně vyjdete vstříc obyvatelům Vysočan a Kláštera? Hlavně, že chcete nacpat 1,5 milionů krajské dopravě!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel nelze v zadaném rozsahu vyhovět všem požadavkům na MHD. Upřednostňovány jsou takové požadavky, které uspokojí větší počet cestujících. O případném příspěvku krajské dopravě bude rozhodovat zastupitelstvo města, jakmile k tomu budou potřebné podklady - tak daleko ale ještě stávající situace nedospěla.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2018
Předmět: Parkovani ul. Palachova
Dotaz: Dobry den, jake kroky podniklo mesto (MP) ohledne parkovani na ulici Palachova na trave v majetku mesta u hriste 5.ZS?
Auta tam stale parkuji, nikdy jsem tam MP nebo pokutu od MP nevidel. Parkuje tak i 5 aut. Vse mam nafocene, mohu MP zaslat. Bezta se podivat jak tam ta "trava"v tomto pocasi vypada. Stale nedokazi pochopit ze na jedne strane na trave parkovat nelze a je to pokutovano a na druhe si lide auta vesele beztrestne parkuji dal.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Váš podnět jsem předali městské policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2018
Předmět: nové jízdní řády MHD - to mi hlava nebere
Dotaz: Proč jste jen málo vyslyšeli přání žďárských cestujících v městské dopravě? Proč v nastávajících jízdních řádech jste nechtěli dát více na návrhy lidí? Podívejte se třeba na Stalingrad, kde po prvotních změnách před rokem a půl to bylo vynikající a dodnes jste z toho nevrátili skoro nic. Nemůžete jenom vycházet vstříc Klášterákům. A odpověď že na to nebyly peníze a musely se nechat počty kilometrů neberu, když se jinde dočtu, že asi budete každý rok dávat balík peněz na dopravu jihlavského kraje
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel nelze v zadaném rozsahu vyhovět všem požadavkům na MHD. Upřednostňovány jsou takové požadavky, které uspokojí větší počet cestujících. O případném příspěvku krajské dopravě bude rozhodovat zastupitelstvo města, jakmile k tomu budou potřebné podklady - tak daleko ale ještě stávající situace nedospěla.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2018
Předmět: Co lidi v MHD potřebují, aby se změnilo a napravilo
Dotaz: Dobrý den, připomínkuji jízdní řády MHD linek 4, 5, 6 a 8. Na lince 4 jste vrátili jen tři autobusy ve všední dny, jinak to jezdí pořád jen po hodině místo po půlhodině, jako dříve linky 4A+4B nebo loni 4+5. U linky 5 je zbytečný ježdění přes náměstí, když tam jezdí linka 2, lepší by byla jízda přes Stalingrad jak loni. U linky 6 jste moc nevyslyšeli lidi, co chtěli, aby se na linku 6 přesunulo něco z linky 5. A linka 8 pořád nejezdí přes Okružní-horní. Myslíte si, že to lidi uspokojilo? Asi ne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
linky č. 2 a 5 mají svá specifika a určení, v současné době změnit trasování by přineslo velké komplikace, zvláště, když pro toto nynější vedení byly masové a relevantní požadavky.
U linky č. 4 bylo rozhodnuto o zavedení 3 spojů, bylo by možné zavést ještě 2 následující spoje, což je ale i otázka financí. Pro další spoje již v oběhu není volný autobus, takže by se musel pořídit nový a to je znovu o výrazném zvýšení financí. Pro změny linky č. 5 nejsou odpovídající požadavky.
V zadaném rozsahu byly upřednostňovány takové změny, které uspokojí větší okruh cestujících.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 12. 2018
Předmět: MHD od ledna
Dotaz: Tak vám pěkně "děkujeme" za změny jízdních řádů co budou od ledna. Je to "dáreček pod stromeček".
Proč jste nedbali proseb lidí aby se co nejvíce opravily končící jízdní řády?
Proč to nemůže být podobný jako to bylo po změnách v roce 2017?
Proč MHD 2 a 5 pořád jezdí duplicitně přes náměstí Republiky?
Proč to nejezdí více na Jamskou?
Proč jste nevyhověli lidem s náhradou 5 za 6?
A doplňte si v brožurce s jízdními řády chybějící bílé číslice na černém pozadí! Třeba kdy autobusy o vánocích nejedou!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které v zadaném rozsahu uspokojí co nejširší okruh cestujících. Tak tomu bylo i se změnami k 1.1.2019 i k 1.1.2018. Všechny změny probíhaly kromě jiného na základě konkrétních a relevantních požadavků/připomínek/námětů občanů, navracení do předchozího stavu je tedy kontraproduktivní.
V brožuře jsou potřebné údaje uvedeny. Pokud nad spojem v jízdním řádu není uvedena žádná značka, jede spoj každý den každého měsíce.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2018
Předmět: oprava nedostatků v jízdních řádech MHD
Dotaz: Dobrý den, moc jste mne nepotěšili. Myslela jsem si, že za celý letošní rok 2018 dáte jako pracovní skupina MHD hlavy dohromady a těch vylepšení bude více. A teď čtu, že jste na všechno rezignovali, že už jízdní řády moc měnit nechcete. Už to trvá rok, kdy se objevily po lednových změnách nevýhody pro mnoho lidí ze Žďáru. Zeptejte se lidí z jiných částí města než Vysočan nebo Kláštera, zhoršilo se jim to. Lituji toho, že změny z roku 2017 už nejsou. Co je potřeba udělat pro další zlepšení MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které v zadaném rozsahu uspokojí co nejširší okruh cestujících. Tak tomu bylo i se změnami k 1.1.2019 i k 1.1.2018. Všechny změny probíhaly kromě jiného na základě konkrétních a relevantních požadavků/připomínek/námětů občanů, navracení do předchozího stavu je tedy kontraproduktivní. Zásadní změny MHD v nejbližší době nepředpokládáme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2018
Předmět: Přizpůsobení žďárské MHD autobusové a železniční dopravě z Jihlavy
Dotaz: Dobrý den, pokud to nebylo napsáno v posledním čísle Žďárských novin na straně 2 zmatečně, tak se bojím toho, co se stane se žďárskou MHD. V těchto novinách se totiž píše, že se žďárská MHD bude přizpůsobovat autobusové a železniční dopravě z Jihlavy a že proto se bude muset žďárská MHD změnit. Když jsem ale četla, že je spousta připomínek k jízdním řádům autobusové a železniční dopravy z Jihlavy a že nejsou pořádné informace o tomto, tak mám obavu. To do tohoto rizika chce město a jeho MHD jít?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Kraj Vysočina připravuje a zavede integrovaný dopravní systém kraje - veřejnou dopravu Vysočiny. Je na zvážení a rozhodnutí města, zda a jak této nové situaci přizpůsobí svou MHD. Lze předpokládat, že bude nezbytné reagovat na potřebu úpravy návazností MHD na přípoje linek autobusů i vlaků kraje pokud k nim dojde a nebudou vyhovovat stávajícímu stavu MHD města. Situaci sledujeme a dle jejího vývoje bude reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


27. 12. 2018
Předmět: Zapojení MHD do Veřejné dopravy Vysočiny (VDV)
Dotaz: Paní Wurzelová, na začátku prosince jste na můj dotaz odpověděla, že město prozatím nezvažuje příspěvky na VDV ani zapojení MHD do VDV - nejsou k tomu dostatečné podklady. Teď najednou po pár týdnech se ve Žďárských novinách dočtu, že MHD bude navázána na dopravu do Jihlavy. Proč najednou takový obrat? Budete o tom podrobně psát v tom článku ve Žďárském zpravodaji, jak jste to napsala? Nebo je to rozhodnuto a před krajem město sklonilo hřbet a s ochotou dá 1,5 milionu ročně pro krajský rozpočet?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace se zásadně nezměnila. O připravované VDV přislíbil zástupce krajského úřadu informovat občany Žďáru i prostřednictvím Zpravodaje.
Rozpočet roku 2019 nepočítá s příspěvkem 1,5 mil. Kč na veřejnou dopravu Kraji Vysočina ani není uzavřena žádná smlouva, která by k takové platbě město Žďár zavazovala třeba i do budoucích let.
Je na zvážení a rozhodnutí města, zda a jak této nové dopravě Kraje Vysočina přizpůsobí svou MHD. Lze předpokládat, že bude nezbytné reagovat na potřebu úpravy návazností MHD na přípoje linek autobusů i vlaků kraje pokud k nim dojde a nebudou vyhovovat stávajícímu stavu MHD města. Situaci sledujeme a dle jejího vývoje bude reagováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2018
Předmět: k jízdním řádům MHD
Dotaz: K novým jízdním řádům MHD od příštího měsíce chci napsat, že se je dobré navrácení spojení na linku 7 v 7:30 od Tokozu, jak to bylo od poloviny roku 2017. A dobrá je ta dvojice šestek o víkendech dopoledne nebo ty tři nové dopolední čtyřky. Ale spousta věcí se ještě neudělala. Třeba ty nové dopolední čtyřky se nemusely vracet, kdyby aspoň jezdila linka 5 jako koncem roku 2017, která se přes Studenskou a Stalingrad doplňovala s linkou 4. A kdy budou další opravy končících letošních jízdních řádů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za konkrétní náměty. Zásadnější změny MHD v nejbližší době nepředpokládáme. Změny na linkách č. 2 a 5 byly vyvolány potřebami obsluhy ZR 2 a 5 kdy pro ostatní části Žďáru jsou pro pravidelnou obsluhu přednostně určeny linky č. 4 a 8. Navracet se k předchozímu stavu vzhledem k rozsáhlosti změn a potřebám cestujících není za daných podmínek možné.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2018
Předmět: JÍZDNÍ ŘÁDY MHD od 1.1.2019
Dotaz: Na adrese https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/jizdni-rady-mhd-zdar-platne-od-1.-1.-2019.pdf jste uveřejnili JŘ MHD od 1.1.19.Všechny tabulky linek a jednotlivé spoje jsou špatně označeny-neoznačeny symboly omezení jízd-chybí značka ve sloupci spoje i symbol značky pod tabulkou. U takových jízdních řádů cestující neví, kdy co jede a co nejede. Stihnete do 1.1.19 vydat nové brožury s reálnými údaji ? JŘ,které uveřejnil ZDAR, a.s a nezáv.dopr.stránky na webu a FB jsou v pořádku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vámi uváděné nedostatky jsme ve zveřejněném materiálu nezjistili. V
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb23. 12. 2018
Předmět: Připravené jízdní řády městské hromadné dopravy
Dotaz: Tak jste nám připravili pod stromeček jízdní řády městské hromadné dopravy. Zlepšení tady je, o tom žádná, ale je to jen malé zlepšení. Ještě spousta toho dobrého, co bylo od poloviny roku 2017, není. Budete pracovat i na dalším zlepšení nebo už tímto končíte? Bojím se toho, že třeba dáte do krajského rozpočtu příspěvek 1,5 milionu korun na krajské vlaky a autobusy a na MHD už peníze nezbydou. Nebylo by lepší dát dalších 1,5 milionu korun na naši MHD než sanovat krajský rozpočet. Jak toto bude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zásadnější změny MHD v nejbližší době nepředpokládáme. Rozpočet roku 2019 nepočítá s příspěvkem 1,5 mil. Kč na veřejnou dopravu Kraji Vysočina ani není uzavřena žádná smlouva, která by k takové platbě město Žďár zavazovala třeba i do budoucích let.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Paní Wurzelová,
prošel jsem si nové jízdní řády MHD a porovnal je s těmi letošními. Jsou o trochu lepší, jak ty letošní, ale pořád jsou horší jak ty z konce roku 2017. Těch nedostatků, co se objevilo od začátku roku 2018, ubylo jen málo. Proč se to neopravilo, když to lidi připomínají? Má pracovní skupina MHD ten seznam připomínek, co byly poslány od lidí? A kdy se zase pracovní skupina sejde, aby opravila ty chyby?
A na závěr píši, že dobu nesvítí pravá nástěnka MHD před budovou Českých drah.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci úprav MHD nelze vyhovět všem požadavkům na individuální dopravu občanů. Jsou upřednostňovány úpravy, které uspokojí co nejširší okruh cestujících. Tak tomu bylo i se změnami k 1.1.2019 i k 1.1.2018. Všechny změny probíhaly kromě jiného na základě konkrétních a relevantních požadavků/připomínek/námětů občanů, navracení do předchozího stavu je tedy kontraproduktivní.
Nástěnky před budovou ČD byla opravena, děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 12. 2018
Předmět: Nedodržení projektové dokumentace - osazovací plán - reakce na odpověď II
Dotaz: Dobrý den, děkuji za 2. Vaši reakci s linkem na můj vlastní dotaz, ale stále jsem nedostala odpověď: Z jakého konkr. důvodu nebyla v terénu v 6.lokalitě (sídl Neumannova,u hřiště na ul.Vančurova) dodržena výsadba podle schválené proj.dok., která rozsah inž. sítí obsahovala, jako taková byla veřejnosti předběžně a později v nezměněné podobě jako schválená prezentována. V terénu jiná poloha stromů,1 chybí,2 koruny nad auty. Celkový dojem jiný/horší,prezent.účel nesplněn.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na Vaše dotazy v této věci jsem již odpovídali. Drobné posuny stromů nejsou vadou provedení projektu. Máte-li zájem o podrobnější prohlídku a komentář provedených prací v terénu nebo na úřadě. prosím kontaktujte mě, dohodneme termín osobní schůzky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz

23. 12. 2018
Předmět: Pokácené stromy na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal z jakého důvodu byly pokáceny vzrostlé javory na dětském hřišti na Vysočanech. ( ulice V Lískách a K Přehradě.)
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokácení javorů v blízkosti dětského hřiště bylo povoleno orgánem ochrany přírody a krajiny především z důvodu poškození kořenů, ke kterému došlo při celkové rekonstrukci chodníku a vybudování oplocení v těsné blízkosti kmenů předmětných javorů. Vzhledem k tomu, že se stromy nacházejí v blízkosti herních prvků, kde jsou zvýšené nároky na provozní bezpečnost, bylo přistoupeno k pokácení stromů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 12. 2018
Předmět: Třídění kovových odpadů, hlavně hliníkových plechovek
Dotaz: Dobrý den, jak jsem si přečetl dnes v tisku (https://zpravy.idnes.cz/plech-obaly-hlinik-recyklace-ekologie-plast-pet-zalohovani-plechovky-12y-/domaci.aspx?c=A181210_114107_domaci_onkr), tak by naše město mělo zavést kontejnery i na kovový odpad, myšleno hlavně na hliníkové plechovky. Nemusí to být u všech stanovišť s kontejnery (jako třeba v Moravských Budějovicích nebo jinde), ale aspoň u některých, jako je tomu u nádob na použité oleje nebo elektroodpad. Šlo by to udělat pro větší ekologii?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Krejčí.
V našem městě se kovový odpad může odevzdat na sběrném dvoře a jeden kontejner je na ul. Lučiny.
Na již budovaná supermísta, kde se nachází všechny nádoby na tříděné komodity zvažujeme i zařazení nádoby na kovy.
Uvažujeme zkušebně o menších nádobách, ale také je to vše věcí financí.
s pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 12. 2018
Předmět: Nesvítí světlo u přechodu pro chodce
Dotaz: Na Libušíně už dost dní nesvítí světlo nad přechodem. Před vinotékou U Raků vstupují po tmě tmavé siluety bez reflexních prvků do vozovky jako černoši v tunelu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, nasvícení přechodu nesvítí z důvodu poruchy na celém rozvaděči, poruchu se během svátků nepodařilo zcela odstranit, zatím nám na sídlišti funguje jen jedna fáze, po novém roce budeme pokračovat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2018
Předmět: film na slepo pro deti 23.12.2018
Dotaz: "Nevite na co jdete, nic neplatíte, můžete odejít. Kdo zůstane do konce, zaplatí do klobouku částku, na kterou si film sám cení!" Proč nic z toho nebylo den před Vánoci pravdou?? Kdo nechtěl zklamat natěšené děti, musel platit à100,-, hodně lidí znechuceně z kina odešlo. Kino bylo ze 2/3 prázdné, ve foyer kina vysel program kina, kde byl uveden film na slepo, nekde po městě už byl program s Pat&Mat.. Budou divákům vráceny peníze? Proč ani paní Lorencová o změně programu neměla tušení??
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane,
změna byla nahlášena cca od začátku prosince (to je asi 3 týdny před uvedením filmu), byla uveřejněna na našich www a zároveň zahájen předprodej. O změně jsem byla informována. Reagovali jsem na zájem diváků a filmy na slepo jsme operativně a včas obsadili tituly, o které byl velký zájem. Pokud zůstal v kině původní plakát, to je mi líto. Ale na skutečnosti a včasném zveřejnění na sociálních sítích to nic nemění a návštěvník (pokud si koupil vstupenku) věděl, na co jde.

Zdraví Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

15. 12. 2018
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den,nevím jestli to píši správně,ale chtěla bych poděkovat pracovníkovi,kterého jsem tam v minulosti ještě neviděla, kdy jezdím do domova klidného stáří za maminkou ve Žďáře nad Sázavou a setkala jsem se tam s velmi příjemným starším pánem, který tam zřejmě nově pracuje a byl velmi ochotný a milý a hlavně na mě působil dobře svým chováním vůči starým lidem, kteří tam tráví zbytek svého života.Moc za to děkuji vedení domova což je Vaše dobrá a skvělá vizitka mít takový personál.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, velmi mě těší Vaše pěkné hodnocení pracovníků Domu klidného stáří, které jsem předal řediteli Sociálních služeb města a vedoucí domova. Jsem rád, že jste spokojená s přístupem pracovníků.
Přeji Vám vše dobré.

25. 12. 2018
Předmět: ucpaný kanál
Dotaz: Na křižovatce ulic „Okružní“ a „V zahrádkách“ se tvoří velká louže a voda vůbec neodtéká. Asi ucpaný kanál.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prověření stavu a dle potřeby vyčištění vpustí v okolí křižovatky jsme objednali. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 11. 2018
Předmět: Den vzdělávání
Dotaz: Mám dotaz proč jsou v soutěži která má v mottu Vaše město, Vaše práce, Váš život, zúčastněni Novoměšťáci. Kdyby to bylo o okresu, tak dobrý. Jim vůbec nejde o to aby se dozvěděli něco o Žďáře, stejně na něj furt nadávají. A ještě si budou dělat srandu že jim ty blbí Žďáráci dali peníze na výlet. Přitom to neměli ani pěkný, ta perníková chaloupka, to bylo strašný. Mě se líbil ten projekt 8.B jak je na youtubu. Ti prý nevyhráli ani halíř. Škoda
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane,

tuto akci připravuje 8 významných zaměstnavatelů ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou. Podmínky soutěže a školy, které chtějí oslovit si také stanovují dle vzájemné dohody. Cílem akce je přiblížit studentům pracovní možnosti ve městě s tím, aby se po ukončení studií vrátili zpět do našeho města či regionu a jako své místo pro život a práci si zvolili naše město a okolí. Je opravdu škoda, když nám šikovní a chytří mladí lidé odcházejí do velkých měst, kde zůstávají. Z tohoto důvodu byly, po vzájemné dohodě pořádajících firem, osloveny i základní a střední školy z okolí. Ve žďárských firmách pracuje hodně pracovníků, kteří dojíždějí z nedalekého okolí i Nového Města na Moravě.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu


20. 12. 2018
Předmět: obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, jsme sice malé město, ale minimálně ještě jeden obchodní dům v našem městě schází.Ty stávající jsou plné zákazníků, nemají kde parkovat a byl by využit další obchodní dům a to i z důvodu zaměstnanosti obyvatel nešeho města.Neplánuje město další obchodní dům ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
město není investorem obchodních domů, těmi jsou developeři nebo obchodní řetězce.
V územním plánu jsou vyčleněny plochy pro komerční objekty, takže pokud by měl někdo z investorů zájem může svůj záměr realizovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 12. 2018
Předmět: chodníky
Dotaz: Problém kluzkých chodníků není jen u CHKO. Na Stalingradě je to asi už chronické. Jmenovitě cesta od "lékárny" směrem ke školce na Okružní dolní. Nebylo protaženo a ani nyní není posypáno. Chodí zde matky s dětmi a divím se že ještě nedošlo k úrazu. ...
Kdo to má na starosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato část města je v plánu zimní údržby ve třetím pořadí důležitosti. Dnes ráno (20.12.2018)dle kontroly na místě cca kolem osmé hodiny byl posyp proveden. Údržbu provádí stejná firma jako v minulých letech. Kontroly jsou v kompetenci odboru komunálních služeb.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 12. 2018
Předmět: Slalingrad - led
Dotaz: Přidám se s kritikou zimní údržby. Dnes 20.12.2018 nelze vyjet z Brodské ulice (pod bývalou lékárnou) , Komenského ulice také jeden led. Když bylo rozbředlo neshrnuto, neposypáno. Můžete alespoň provést posyp? A prosím, poznámku, že technika vyjela, ani nepište. Na Stalingradě není nikoho vidět a myslím, že jinde ve Žďáře to není lepší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato část města je v plánu zimní údržby ve třetím pořadí důležitosti. Dnes ráno (20.12.2018) cca kolem osmé hodiny byl posyp proveden na výjezdu na Brodskou i Revoluční ulici.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: ul. Studentská 1702/14
Dotaz: Dobrý den.
Žádám tímto o urychlené ošetření, popř. skácení přerostlé borovice. Pod tíhou sněhu došlo dnes k ulomení dvou větví, které spadly na přilehlý chodník a zaparkované auto. Naštěstí na chodníku v té chvíly nikdo neprocházel. V případě větru hrozí ulomení dalších větví. Stejný problém hrozí i u borovic před vch. Stud. 1706/6 a Stud.1705/8.Sehnuté větve dnes ráno bránily v prohrnutí chodníku podél domu.
Při případné kontrole prosím o mém uvědomění ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o pokácení borovice i některých okolních stromů jsme žádali již v minulém roce, bohužel nebylo nám to povoleno. Stav nejen borovice i nadále budeme sledovat a v případě zhoršení přijmeme potřebné kroky. Děkujeme Vám za upozornění na aktuální problém.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: Nakloněné stromy na Chelčického/Haškova
Dotaz: Dobrý den, nevím, zda už to nemáte v patrnosti, ale u dětského hřiště u pískoviště domu Haškova 1 jsou dva stromy dost nakloněné, jeden přímo za lavičkou u pískoviště a druhý u kolotoče, kde je velký pohyb dětí i rodičů s dětmi. Myslím, že náklon už je dost velký na to, aby při větším větru či zátěži sněhu na někoho nespadly. Když ořezávali zlomené větve okolních stromů, doufali jsme, že tyto stromy taky odstraní. Budete to nějak v brzké době řešit? Může se stát neštěstí!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
při odstraňování ulomených větví byl posouzen i stav nakloněných dřevin. V tuto chvíli nehrozí akutní nebezpečí. Stromy i nadále budeme sledovat a v případě zhoršení jejich zdravotního stavu budeme toto aktivně řešit.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 12. 2018
Předmět: osvětlení vánočního stromu, ul. Vnitřní u obchodu
Dotaz: Dobrý den,
po sněžení v tomto týdnu svítí pouze jedna polovina stromu na Vnitřní ul. u obchodu Coop
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o problému víme, do konce týdne se na opravu dostaneme, ale se vší pravděpodobností není na vině sníh či celkově klimatické podmínky, ale ptáci, kteří intenzivně rozklovávají spojovací kabely.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: veřejné bruslení
Dotaz: Děkuji, že bylo možné bruslit o podzimních prázdninách. Chci upozornit na partičku 6 mladých lidí, kteří se zde mezi lidmi i učícími dětmi honili a křičeli. Dva z těchto lidí jsou přímo pomocníci zimního stadionu a místo ,aby zajistili bezpečné bruslení jsou hrozbou pro ostatní. Při tak vysoké rychlosti a kličkování mezi lidmi se může stát vážný úraz. Mladík Miloš (jak ho ostatní oslovovali) , zde lítá takto léta, téměř každé bruslení. Prosím o nápravu, je to strach pustit děti na led. Děkuji..
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět, předáme jej vedení příspěvkové organizace SPORTIS, který bruslení pro veřejnost provozuje. Věřím, že se toto chování již nebude opakovat.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

29. 10. 2018
Předmět: Poplatky za nafukovací halu členy tenisového oddílu
Dotaz: Dobrý den,
s blížícím se termínem postavení nafukovací haly na tenisových kurtech se ke mně dostala informace, že by členové tenisového oddílu mladší 19 let měli za 1 tréninkovou hodinu v hale platit 200,-. Je prosím tato informace pravdivá?
V "Podmínkách užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou" je ale uvedeno, že Město Žďár n.S. bude v této věkové kategorii poskytovat dotaci na úhradu nájmů za užívání sportovišť v ZR oddíly a kluby se sídlem v ZR ve výši 100% a u dospělých ve výši 50%. Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
tenisová nafukovací hala byla otevřena pro veřejnost dne 3.12.2018. Zřizovatel rozhodl tak, že v rámci zkušebního provozu (do 19.4.2018) budou pro členy tenisového oddílu vyhrazeny všední dny pondělí až pátek od 14.00 do 18.00 hodin (oba tenisové kurty) a úhrada bude probíhat v souladu se schválenými Podmínkami pro provozování sportovišť ve Žďáru nad Sázavou. Během roku 2019 se budou připravovat nové podmínky pro provozování sportovišť.

S pozdravem
MVDr. Vladimír Kovařík

16. 12. 2018
Předmět: Nedodržení projektové dokumentace - osazovací plán - reakce na odpověď
Dotaz: Dobrý den, děkuji za reakci, ale nedostala jsem odpověď na otázku, z jakého konkrétního důvodu nebyla v terénu v 6. lokalitě (sídliště Neumannova, výsadba u hřiště na ul. Vančurova) dodržena výsadba podle předem schválené projektové dokumentace, která rozsah inženýrských sítí obsahovala, jako taková byla veřejnosti předběžně a později v nezměněné podobě jako schválená prezentována. V terénu jiná poloha stromů, 1 chybí, 2 kuruny nad auty. Celkový dojem jiný/horší, prezentovaný účel nesplněn.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za Váš názor, odpověď na obdobný dotaz již byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7412
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 12. 2018
Předmět: Bylo napraveno minimum chyb z jízdních řádů MHD z ledna 2018
Dotaz: Koukal jsem na nové jízdní řády MHD od ledna 2019. Linky 2 a 5 se pořád zbytečně duplují jízdou přes náměstí, u linky 4 se vrátily zpět pouhé 3 spoje, linka 5 zůstala bez změny místo doporučovaného přesunutí některých autobusů na linku 6, u linky 6 se přidala jedna dvojice autobusů o víkendech, spojení na průmyslovou zónu se nezměnilo. Kdy bude další jednání pracovní skupiny MHD k jízdním řádům? A aby se dalo autobusů přidat víc, tak by šlo použít 1,5 milionu na rok na dopravu do rozpočtu kraje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za Váš názor. Další radikální změny v MHD v současnosti nejsou v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 12. 2018
Předmět: odstavená vozidla - Brodská
Dotaz: Po měsíci a půl se opět ptám jak to vypadá s vozidly: SPZ -3J9419-5J31887-3J60076 odstavená na Brodské 1911-1915? Auta na pohled jeví známky vraku. A také prosím, co znamená poznámka "dle možností a volné kapacity budou řešena" od úředníka MÚ (Vaše odpověď z 31.10.2018)?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, uvedená vozidla dle současné legislativy nelze považovat za vrak, mohli bychom se dopustit nepovoleného zásahu do soukromého vlastnictví. Vozidla jsou zdokumentována a zvažujeme/připravujeme i jiné možnosti jak věc vyřešit než jako vraky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 12. 2018
Předmět: sníh
Dotaz: Dobrý den, je 19.12.2018, více než týden nesněžilo a na Uhlířské ulici je stále neodklizený sníh. To zkoušíte naše řidičské umění a odolnost vozidel?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ul. Uhlířská je zařazena do 2. pořadí důležitosti plánu zimní údržby, kde se nepoužívá chemický posyp, proto tam nějaká vrstva sněhu vždy zůstane. Shrnování sněhu probíhalo 12.12. a následně posyp inertním materiálem. Stav se samozřejmě průběžně mění, ale v tuto chvíli je vozovka sjízdná.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 12. 2018
Předmět: Údžba chodníků
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jak dlouho se ještě bude zhoršovat údržba chodníků ve Žďáře. Je to rok od roku horší !!! Chumelilo téměř před týdnem a doposud je spousta chodníků neupravená. U CHKO se téměř nedá chodit ! Co kdyby pár úředníků odložilo auta a šlo se projít po chodnících ??
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

U CHKO dnes nebyly shledány závady ve schůdnosti. Děkujeme však za každý konkrétní poznatek, který lze sdělit mimo pracovní dobu i přes služebnu MP.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 12. 2018
Předmět: výsadba nových stromů v plánované trase obchvatu města - podruhé
Dotaz: Opakuji dotaz, co jsem zkraje prosince dal a nemám odpověď.
Dobrý den, proč byly vysazeny nové stromy v plánované trase obchvatu města, konkrétně od kruhového objezdu u Kauflandu směrem podél chodníku k fabrice ŽĎAS? To město nemá jiné pozemky, kde se dají nové stromy vysázet? Až se bude za X let stavět další úsek obchvatu od Jihlavské po Brodskou, tak se budou vzrostlé stromy zase kácet? Nevidím v tom logiku. A vlastně ani ekonomiku kvůli ceně při zakoupení nových stromů. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
v této lokalitě bylo nutné obnovit kromě jiného výsadbu podél komunikace ke Žďasu. Nebylo by vhodné a účelné pouze zde stromy vykácet bez náhrady a ponechat zde na mnoho let takto otevřenou plochu. Jedná se o území, které je sice plánováno pro obchvat, nicméně do doby jeho realizace bylo vyhodnoceno jako potřebné zde provést i výsadbu. Návrh byl proveden odborníkem, a to i s ohledem na budoucí plány města v této lokalitě. Děkujeme Vám za Váš zájem o Vaše blízké okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 12. 2018
Předmět: nesjízdná křižovatka Pukryňova - Bezručova
Dotaz: Prosím, udělejte něco s přivaděčem na ulici Bezručova, co vede od ulice Purkyňova a současně od OC Kinský. Jde o křižovatku vedle zastávky Bezručova-u pily. Je tam uježděný sníh a protože to je do kopce, tak tam auta prokluzují. Včera okolo páté odpoledne tam za sebou marně túrovali motory řidiči čtyř osobáků za sebou, vždy postupně ten poslední musel couvat, aby se rozjel. Jakmile nejde vyjet na ulici Bezručova bez dání přednosti, tak musí auta couvat zpět pod kopec, aby se rozjela. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Dobrý den,
posyp výjezdu byl proveden. Děkujeme za konkrétní poznatek.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 12. 2018
Předmět: výsadba nových stromů v plánované trase obchvatu města
Dotaz: Dobrý den, proč byly vysazeny nové stromy v plánované trase obchvatu města, konkrétně od kruhového objezdu u Kauflandu směrem podél chodníku k fabrice ŽĎAS? To město nemá jiné pozemky, kde se dají nové stromy vysázet? Až se bude za X let stavět další úsek obchvatu od Jihlavské po Brodskou, tak se budou vzrostlé stromy zase kácet? Nevidím v tom logiku. A vlastně ani ekonomiku kvůli ceně při zakoupení nových stromů. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
v této lokalitě bylo nutné obnovit kromě jiného výsadbu podél komunikace ke Žďasu. Nebylo by vhodné a účelné pouze zde stromy vykácet bez náhrady a ponechat zde na mnoho let takto otevřenou plochu. Jedná se o území, které je sice plánováno pro obchvat, nicméně do doby jeho realizace bylo vyhodnoceno jako potřebné zde provést i výsadbu. Návrh byl proveden odborníkem, a to i s ohledem na budoucí plány města v této lokalitě. Děkujeme Vám za Váš zájem o Vaše blízké okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: velká kritika
Dotaz: Dnes ráno 12.12.2018 nebylo nikde prohrnuto, velká kritika. Dříve za starých časů třeba jezdili prohrnovat už kolem 05:00 hodin bylo vše prohrnuto. V současnosti nikoliv ! ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
12.12. jezdila vozidla již od 0 ,00 hod v noci. Nikdy není možno mít všechny komunikace ve městě ošetřeny naráz, proto jsou stanoveny lhůty podle pořadí důležitosti.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 12. 2018
Předmět: Chodníky
Dotaz: Dobrý den, prosím o prohrnutí chodníku na ulici Dvorská, všichni musí chodit po silnici, což není pro děti bezpečné. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky musely být dočištěny čelním nakladačem. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 12. 2018
Předmět: Námět na projekt "Bílých cest"
Dotaz: Dávám ke zvážení, zda v zimě nevytvořit síť komunikací, které by se záměrně neudržovaly - příp. jen protahovaly, ale nesolily ani nesypaly. Jednak by se ušetřilo za zimní údržbu a o to rychleji by mohly být ošetřeny ostatní komunikace. Ale zejména by se usnadnil pohyb po městě lyžařům a rodičům s dětmi na sáních a podobných klouzadlech. Ideální by bylo, aby síť pokrývala školky a školy a nástupní místa lyžařských stop. Vše samozřejmě po patřičném veřejném projednání a informování.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Tichý,
děkujeme za námět, předám jej odborníkům z komunálních služeb. Samozřejmě je nezbytné zvážit nejen pozitiva, ale také veškerá rizika, jako je především ochrana zdraví všech osob pohybujících se na daných komunikacích.
Ještě jednou děkuji za námět a přeji Vám krásné svátky.
Jan Prokop

26. 11. 2018
Předmět: badminton
Dotaz: Dobrý den, škoda, že v našem městě není možnost si zahrát badminton. Nejbližší přílěžitost je ve Velkém Meziřčí, což není zrovna kousek. Bylo by dobré, kdyby naše město nějakou takovou tělocvičnu mělo. Prosím o zvážení, zda by někde nebyla možnost ji vybudovat ( Active, Sportis.....). Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Vítková,

Váš námět předám k posouzení situace a případnému řešení Komisi pro sport a volný čas, která by k Vašemu námětu mohla navrhnout možné řešení.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sport

19. 11. 2018
Předmět: Školky a spádovost
Dotaz: Dobrý den,budeme se do Žďáru stěhovat,od září bych chtěla dát syna do školky a zjistila jsem,že ve Žďáře neexistuje spádovat do se týká školek.Jaktože ne,když je spádovost ve školách?to znamená,že budu muset syna vodit i třeba na druhou stranu Žďáru do školky a staršího syna do spádové školy?(4.ZŠ a školka třeba na nádraží? To není přece možné
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Dospělová,
ve Žďáře nad Sázavou máme jen jednu příspěvkovou organizaci MŠ, proto není stanovena spádovost. Základní školy jsou ve městě celkem 4, proto zde spádovost stanovena být musí. Doporučuji Vám obrátit se na p. ředitelku PO MŠ a osobně se s ní domluvit. Zápisy do PO MŠ probíhají v jarních měsících, většinou začátkem května daného roku. Ve většině případů se daří rodičům vyhovět a zohlednit jak jejich trvalé bydliště i dané podmínky rodiny. Kontakty najdete na stránkách PO MŠ: www.mszdar.cz

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

13. 12. 2018
Předmět: Úprava lyžařských stop - poděkování
Dotaz: Dobrý den. Rád bych touto cestou poděkoval za rychlou údržbu lyžařských stop v okolí Žďáru ihned s první sněhovou nadílkou. Poslední zimy ukazují, že podmínka netrvá dlouho, každý den se počítá a právě ve Žďáře jsou si toho vědomi, za což patří velký dík. Vysoký počet lyžařů ve stopě včera ukázal, že lidé toho s vděčností neváhají obratem využít - k tomu také napomáhají aktuální informace na webu skizdarsko.cz které se tak rychle dostanou mezi lyžaře. Díky za to a hezkou zimu! S pozdravem Kilian
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Kilian,
děkujeme za Vaši reakci, předám ji řediteli PO SPORTIS, která údržbu lyžařských tratí zajišťuje.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu.

13. 12. 2018
Předmět: Semafory na náměstí
Dotaz: Dobrý den, proč vždy na zimu vypínáte semafory na přechodech na náměstí? Když fungují, tak auto musí zastavit jen jednou, ale teď musí zastavovat několikrát a rozjíždět se v zimě do kopce je někdy problém. Navíc lidé se pořádně nepodívají a vstupují na přechod před přijíždějící auto, které i když jede 30km/h, tak nemusí bezpečně zastavit. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, semafory se vypínají v zimním období, a to především v době vytrvalejšího sněžení, na žádost dopravního inspektorátu Policie ČR z důvodu snadnějšího pohybu především těžších vozidel na ještě neošetřeném povrchu komunikace.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a žďárská MHD
Dotaz: Dobrý den,
když v minulém období se měnila žďárská MHD, tak se prý nenavyšovaly kilometry pro autobusy, protože byla snaha nepřidat peníze z rozpočtu na MHD.
Teď čtu, že se možná dá 1,5 milionu ročně na něco, co nemá vyhovující jízdní řády a o čem nejsou pořádné informace.
Píšete o článku ve Zpravodaji, ten si rád přečtu.
Neuvažujete o tom, že se v rámci nějaké ankety občanů zeptáte na Veřejnou dopravu Vysočiny, až dostanete dost informací?
Když to bude tak včas, aby to mělo smysl se ještě ptát?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
integrovaný dopravní systém kraje připravuje kraj, je proto nanejvýš vhodné se s případnými připomínkami obracet přímo na krajský úřad, který dle nám podaných informací chystá informační kampaň k veřejné dopravě na podzim roku 2019. Město se nepřipravuje "dát 1,5 milionu ročně na něco, co nemá vyhovující jízdní řády a o čem nejsou pořádné informace". Jakékoliv rozhodnutí s dopadem na rozpočet města je v kompetenci zastupitelstva města a bude zajisté velmi odpovědně zváženo.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 12. 2018
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Zimní údržba je zanedbaná. Lidé bděte, vezmete si lopaty a vlastní silou jděte...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přes veškerou snahu není možno mít všechny komunikace ve městě ošetřeny naráz, proto jsou stanoveny lhůty dle pořadí důležitosti. Občanům, kteří se podíleli na údržbě chodníků patří poděkování.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 12. 2018
Předmět: Katastrofální stav chodníků - stížnost
Dotaz: Ukazuje se, že město neumí reagovat na vzniklou klimatickou situaci, jako dnes ráno 7.12.2018,kdy chodníky byly samý led a posyp nikde. Až u jednoho přechodu jsem viděl dva romy s kárkou, kteří lopatkou sypali asi sůl u jednoho přechodu, ale to bylo jako když cukruje cukroví, hrozný pohled na ně.Smysl a účel jejich práce je hodně diskutabilní, jinak nikde posypané chodníky.To je tak na žaloby,když budou občané padat na chodnících a způsobí si zranění.Hrozný stav rámci komunálních služeb !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sypače 7.12. vyjely všechny. Tam, kde byl použit chemický posyp, nebyl jeho účinek bohužel dostatečně rychlý tak, aby povrchy některých komunikací v ranních hodinách ještě neklouzaly.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 12. 2018
Předmět: Nová zastávka Jamská
Dotaz: Dobrý den,
prosím o info, od kdy bude nová zastávka v provozu.
A dále, nahradí stávající zastávku Jamská 1? Bude na ní stavět pouze MHD, pouze linková doprava, nebo vše co jede kolem?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, autobusové zastávky Jamská budou obsluhovány od 1. 1. 2019 a to pouze linkovými spoji, které doposud jezdí na výjimku od krajského úřadu přes průmyslovou zónu Jamská. Tyto změny jsou nyní promítnuté v nových licencích na jednotlivé linky a dle toho jsou nyní tvořeny jízdní řády.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 12. 2018
Předmět: placení poplatků
Dotaz: Jak často se kontroluje, zda mají občané zaplacené poplatky např. za psa, popelnice a pod.? Jak dlouhá je promlčecí lhůta nebo, co se stane, když někdo nezaplatí? Do kdy může být požadováno dodatečné zaplacení a od kdy začíná běžet penále?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Rosecká,
druh místního poplatku je stanoven zákonem (565/1990 Sb.) a při jeho správě se postupuje podle daňového řádu (280/2009 Sb.).
Úhrada poplatku se kontroluje průběžně. Poplatek musí být vyměřen do 3 let od jeho splatnosti, která je stanovena příslušnou obecně závaznou vyhláškou. Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení poplatku (daně), která činí 6 let ode dne splatnosti, popř. náhradního dne splatnosti stanoveného platebním výměrem. Lhůta může být přerušena zákonnými podmínkami, ale končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku.
K místnímu poplatku je penále vyloučeno zákonem, je však možné navýšení neuhrazeného poplatku nebo jeho části až na trojnásobek. Na neuhrazené poplatky průběžně poplatníky upozorňujeme (složenky, upomínky, platební výměr). V případě neuhrazení jsou vymáhány prostřednictvím městského úřadu nebo exekutorského úřadu.

S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

8. 12. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a nevyhovující jízdní řády pro město
Dotaz: Dobrý den, dovolím si taky zareagovat. Na webu města jsem si pozorně přečetl lednový dopis tehdejšího starosty pana Navrátila s připomínkami města k jízdním řádům. Všechny připomínky jsou závažné, hlavně ty k autobusům linek 200 a 202. Chápu, že se to městu nelíbí. Proč se město ale neozvalo v roce 2017 nebo dříve? Jak tady někdo psal, tak chtít po městě za takové nevyhovující jízdní řády ještě peníze do krajského rozpočtu je nepředstavitelné. A nedáte ten článek do Zpravodaje, jak někdo psal?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město vždy připomínkovalo jemu dostupné jízdní řády, nicméně mnoha jeho připomínkám kraj nevyhověl. Zástupci krajského úřadu přislíbili informovat občany města Žďáru o připravovaném IDS Vysočiny i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, předpokládáme v prvním kvartále roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 12. 2018
Předmět: Zeleň
Dotaz: Je dobré, že sázíte nové stromy,ale je nutno také vysázet potřebnou zeleň v průmyslové zóně, ať to tam nevypadá, jako v současnosti, jenom škaredé tovární krabice bez okolní zeleně, která je tam nutná ! Plánujete to ? Také je nutná výsadba alespoň nízkých keřů a stromů kolem Zelené hory ty holiny po vykácení jsou tam doslova hnusné.Zelené nízkorostoucí keře by tam byly pěkné ! Plánujete to ? Něco pozitivního pro budoucí generaci je nutné !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti je prioritou údržby dřevin především revitalizace vybraných stávajících jedinců i vybraných lokalit, které je nutné s ohledem na perspektivu, aktuální zdravotní stav apod. dřevin nahradit nebo ošetřit především proto, aby nedocházelo ke škodám a nehrozila škoda na zdraví a majetku občanům města a jeho návštěvníkům. Dalším krokem zajisté bude i další rozvoj zeleně ať již z estetických nebo klimatických potřeb, v návaznosti na investiční akce ... Tyto kroky jsou a budou připravovány a realizovány kromě jiného i dle schválené výše rozpočtu města pro daný účel v budoucích letech.
Děkujeme Vám za zájem o své okolí a za náměty.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 12. 2018
Předmět: Povinný příspěvek pro Veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Vážení, můžete prosím doplnit tu komunikaci mezi městem a krajem na internetových stránkách města, konkrétně na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina? Když píšete, že s městem se kraj o Veřejné dopravě Vysočiny nebaví, nikdo neví, co bude znamenat uvažované zapojení MHD do tohoto, tak prosím o velkou opatrnost a obezřetnost v této věci. Aby se pak město neupsalo do něčeho, co ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město a kraj ve věci IDS Vysočiny komunikují, nicméně kraj městu v mnoha jeho připomínkách nevyhověl. Některé dopady zavedení nového IDS kraje dnes na základě dostupných a známých informací lze jen těžko předpovídat. Odpovědné osoby budou zajisté k tomuto tématu přistupovat uvážlivě a zodpovědně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 12. 2018
Předmět: Plakát na zastávce Libická
Dotaz: V rámečku na autobusové zastávce Libická je neaktuální plakát na léto ve Žďáře 2018.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Tichý,
děkujeme Vám za upozornění. V nejbližších dnech plakát odstraníme.

S pozdravem
Hana Vykoukalová
marketingový referent

7. 12. 2018
Předmět: kruhový objezd Wonkova
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit u kruhového objezdu na ulici Wonkova na velký nedostatek, který by mohl mít fatální následky:
Byl jsem svědkem toho, že auto jedoucí po kruhovém objezdu (od zimního stadionu směrem na ulici Vysocká při námraze vyjelo z kruhového objezdu a skončilo na chodníku (mezi ulicemi Vysocká a Studentská). Mezi chodníkem a kruhovým objezdem není žádná vyvýšenina, žádná obruba, která by mohla zabránit případnému neštěstí!!!
Děkuji
František Kudláček
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny má v příštím roce 2019 opravit silnici II/353 ul. Vysocká a město opraví přilehlé chodníky, včetně Vámi zmiňovaného chodníku.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

10. 12. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Vážená paní, Vážený pane, se zájmem jsem se podíval na krajské jízdní řády, co bude kraj měnit. Je to pro mne míň použitelné jak doteď. Nejvíce se mne dotkne to, že už se nebude tak dobře moct přestupovat mezi linkovou dopravou a MHD. A nejvíce komplikací bude na lince z Jihlavy do Bystřice n/P přes Žďár. Připomínkovali jste na kraj tyto věci a jak vám kraj na to odpověděl? Budou mít cestující ještě možnost se k tomu vyjádřit, nebo už je to rozhodnuto bez zpětné vazby od cestujících? Děkuji moc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město připomínkovalo kraji jízdní řády připravované VDV. Obdobnou možnost měli i občané nebo podniky. V současnosti KrÚ považuje návrhy jízdních řádů IDS Vysočiny za v podstatě uzavřené a počítá s dalšími úpravami především dle skutečností, které vyplynou z ostrého provozu po spuštění systému. Kraj v rámci přípravy IDS Vysočiny zohledňoval nejen potřeby města Žďáru, ale i své a ostatních obcí a měst kraje, mnohým požadavkům města Žďáru bohužel ani po opakované žádosti o změnu nevyhověl. Předpokládáme, že město i cestující se znovu budou moci vyjádřit právě po zahájení provozu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 12. 2018
Předmět: Zvláštní užívání komunikace II - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den pane inženýre. Kolik oznámení přestupků dle § 73 ZOP (z. 250/2016) nebo § 42 SŘ (500/2004) bylo doposud učiněno? Dále jaká oprávněná osoba za MěÚ Žďár nad Sázavou o zvláštním užívání komunikace rozhodla? Kdo byl označen jako osoba pořadatelské služby? Kolik podobných "akcí" ještě proběhne v roce 2018? Díky za info.
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravním inspektorátem Policie ČR Žďár nad Sázavou v rámci dohledu na BESIP během akce „Uctění památky Paula Walkera“ – sraz tuningových vozidel s vyjížďkou“ resp. vyjížďky povolené jako zvláštní užívání komunikace nebyl řešen ani oznámen přestupek.
O povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy za MěÚ rozhodla oprávněná úřední osoba Ing. Luboš Koubek.
K dotazu týkajícího se osob pořadatelské služby odkazuji na neveřejnost správního řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Doposud jsme žádnou další žádost ve věci podobné „akce“ konané v roce 2018 neobdrželi.


Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

9. 12. 2018
Předmět: Nekompetentní tajemník-reakce
Dotaz: Reaguji na pisatele o nekompetentním tajemníkovi.Podle mého názoru kompetentní je a doufám,že se pan Zlesák,protože má výhrady k práci současného tajemníka přihlásí do výběrového řízení,stejně jako mnoho dalších,aby ukázal jak se práce tajemníka dělá.Lze vyjádření pana Zlesáka považovat za pomluvu?Kdyby byl současný tajemník tak špatný jak se tvrdí,tak by se nedostal do zastupitelstva a nezískal by tolik hlasů,křesel,nad tím by se koalice měla zamyslet.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den paní Dítětová,
děkujeme za Vaši reakci a za to, že se zajímáte o město Žďár nad Sázavou.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

23. 11. 2018
Předmět: Postřeh
Dotaz: Pane Fukso,zastávky na Jamské firma Stako realizuje zvláštním způsobem,ale to je její věc, jen jsem si všimnul, že hlínu mají rozhrnutou technikou,ale mezi obrubníky stále není hlína pečlivě uhrabaná, na toto by si již firmy měli zvyknout, že i drobné stavby tohoto typu jako např.zastávka by měla být pečlivě a kvaltně předána se vším všudy a předpokládám se zaskleným přístřeškem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vaňku,
děkujeme za postřeh. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou terénní práce dokončeny na jaře 2019.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 11. 2018
Předmět: Stalingrad
Dotaz: Plánujete na Stalingradě zlepšení obchodních sití ? Převážná většina obyvatel jezdí nebo chodí nakupovat do vzdálené Peny, Kauflandu Hypernovy.Kdysi bylo na Staalingradě vše, dnes je to skomírající lokalita, ani tam nejste schopni zařídit bankomat např.u pošty.Byl by tam dobrý v blízkosti obchodní dům se vším všudy.začíná to být mrtvá lokalita.Neplánujete na Klafaru obchodní dům ? Proč nebylo realizováno Tesco, když mělo zájem vstoupit do našeho města ?Navíc další obchodní dům v ZR by byl dobrý!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kukačko,
plochy pro komerční využití (velkokapacitní obchodní domy) jsou dány územním plánem města. Jedna je navržena i v lokalitě Klafar. Výstavba obchodních domů ale záleží na zájmu obchodních řetězců jako investorů těchto objektů a kupní síle obyvatel.
Na otázku proč Tesko nerealizovalo svůj záměr, Vám mohou odpovědět pouze zástupci Teska.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP7. 12. 2018
Předmět: kruhový objezd Wonkova II
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit u kruhového objezdu na ulici Wonkova na velký nedostatek:
Nejvíce lidí, kteří poblíž kruhového objezdu přechází silnici, přichází z ulice Vysocká, tedy z jediné strany u kruhového objezdu, kde není žádný přechod pro chodce. Nemyslím si, že to má logiku udělat přechody pouze tam, kde téměř nikdo nechodí. Ráno, při cestě do školy stojí téměř na každém přechodu „pomocník“, ale v těchto místech není ani přechod a přechází tam velké množství dětí!!!

F.Kudláček
Odpověď (odbor dopravy):
Navržené řešení reaguje na stávající pohyb chodců ve směru Studentská x Wonkova, kde jsou i zastávky MHD. Na křižovatce ulic Wonkova a Vysocká nebyl přechod pro chodce v minulosti umístěn a nebyl ani nově požadován. Přechodová místa jsou navržena tak, aby umožňovala přechod, co největšího množství chodců a také s ohledem na zachování plynulosti dopravy. Chodec přicházející ke křižovatce po pravé straně ulici Vysocká, který nepřešel u mateřské školky může využít přechodová místa na ulici Wonkova a podle směru své chůze i Studentská.
Děkujeme za váš postřeh, v rámci zkušebního provozu se zaměříme také na pohyb chodců a před stabilizací křižovatky vyhodnotíme celkové závěry.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 12. 2018
Předmět: porucha veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den, v prvním dvoře na Libučíně nesvítí jednal lampa pouličního osvětlení, při příjezdu do dvora rovně je to hned druhá lámpa vzadu,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za poznatek, opravu zajistím.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2018
Předmět: opatření na ochranu města vuči nekompetentnímu tajemníkovi
Dotaz: Vážená paní doktorko,
Obracím se na Vás jakožto na právníka města v návaznosti na článek zastupitele Zlesáka v současném čísle NŽR. Jelikož mám právní vědomí, tak s jeho názory ohledně tajemníka potažmo zastupitele lze jen souhlasit. Podnikl však MěÚ jakékoliv opatření, aby takto nekompetentní člověk v této pozici nemohl do svého odchodu napáchat další škody svým jednáním?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Baláži,
v souladu s ustanovením § 110, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

6. 12. 2018
Předmět: Ad: Povinný příspěvek měst a obcí do Veřejné dopravy Vysočiny
Dotaz: Taky zareaguji. Nějak nerozumím tomu, proč vůbec město ještě zvažuje příspěvky do krajského rozpočtu nebo dokonce zapojení MHD do Veřejné dopravy Vysočiny, když i po připomínkách trvá mnoho problémů v jízdních řádech, kraj není ochoten sdělit informaci o podmínkách a nárocích na město při zapojení a podobně. Věřím, že zastupitelé jako správní hospodáři s penězi města se nenechají ze strany kraje dohnat do kouta a toto neschválí. Nebylo by na místě dát do Zpravodaje pro občany o tomto informaci?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město prozatím nezvažuje příspěvky na VDV ani zapojení MHD do VDV - nejsou k tomu dostatečné podklady.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 11. 2018
Předmět: MHD spojení na průmyslovou zónu
Dotaz: Dobrý den,
prosím o promyšlení pracovní skupinou MHD, zda by nebylo možní zavést spojení na průmyslovou zónu nejen na 6 a 14 hodinu na směny, ale i na 7, případně 8. Hodně lidí chodí do práce na tento čas. Spojení by bylo vhodné z nejobydlenějších částí města. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za námět, jiný obdobný požadavek jsme doposud neobdrželi a tedy ani neřešili. Spoj na 7. hodinu do zóny jede ze ZR 2, 4 a 5. Váš aktuální podnět evidujeme, v dalších kolech připomínek a případných příprav změn ho předložíme k posouzení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 11. 2018
Předmět: Nedodržení projektové dokumentace - osazovací plán
Dotaz: Dobrý den, na "Neumannova - sídliště" nebyl evidentně dodržen osazovací plán podle projektové dokumentace. Stromy Sorbus torminalis 7 ks vedle vedle chodníku do kopce z ulice Vančurova směrem k budově datového centra Satt/učňovského střediska nejsou osazeny dle původního záměru. Původní vykolíkování bylo v pořádku. Opakované vykolíkování a osazení nesouhlasí s projektem. Stromy vlevo jsou daleko od sebe a nedodržují původně projektovaný tvar skupiny. Požadujeme zachovat původní rozmístění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
výsadba stromů (jeřábů) ve Vámi uvedené lokalitě, jak byla provedena, byla předem konzultována s panem projektantem a současně s technickým dozorem, který výsadbu takto schválil. Výsadba musela být přizpůsobena i technickým sítím, které v blízkosti vysazených stromů vedou. Vysazené stromy takto budou ponechány.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

5. 12. 2018
Předmět: Povinný příspěvek měst a obcí do Veřejné dopravy Vysočiny a nevyhovující jízdní řády
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, přečetl jsem si opakovaný dotaz občana k jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny. Zeptám se na jinou věc. Zjistil jsem, že u Veřejné dopravy Vysočiny bude každé město a obec platit povinný příspěvek do rozpočtu kraje ve výši 70 korun za obyvatele a rok, což u Žďáru je skoro 1,5 mega. Píšete, že mnohé připomínky města k jízdním řádům nebyly akceptovány. To bude město platit za něco, co mu nevyhovuje? Nebylo by lepší dát ty peníze do MHD, aby jezdila víc? MHD je našeho města!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jak píšete, krajské zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) na občana ve výši 70 Kč/rok. Toto však musí být potvrzeno dohodami/smlouvami s konkrétními obcemi/městy, které mají právo takový návrh přijmout nebo nepřijmout. Městu Žďár doposud konkrétní návrh takovéto smlouvy nebyl předložen a nebylo s ním v této věci konkrétně jednáno, nebyl mu předložen ani žádný konkrétní návrh ohledně plné nebo částečné integrace MHD města do systému VDV. Modelem obdobného vztahu by mohla být již krajským zastupitelstvem schválená smlouva s Jihlavou, kdy město bude hradit poplatek 70 Kč/občana za VDV, proti tomu městu Jihlava bude hrazen poplatek za každého přivezeného a odvezeného cestujícího do Jihlavy prostřednictvím VDV, který tak může využít MHD města.
V současnosti, bez konkrétních podmínek, tedy nelze korektně posoudit, zda a nakolik bude případné zapojení do krajského systému pro město Žďár nejen dopravně, ale i finančně výhodné či nevýhodné.
Pro příští rok městský rozpočet nepočítá s poplatkem na VDV, která by měla být na železnici spuštěna na konci roku 2019, na autobusových linkách pak velmi pravděpodobně později.
Jakékoliv rozhodnutí s dopadem na rozpočet města pak je v kompetenci zastupitelstva města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


3. 12. 2018
Předmět: chodníky 3.12. 2018
Dotaz: Mám dotaz, zda je možno v nejbližším termínu, tj.dle předpovědi počasí z 5.12. na 6.12., lépe připravit chodníky.Dnes Žďár připraven nebyl, a skutečně to není jen můj názor.Dokonce ani na stěžejních místech, např. u polikliniky. V 11 hod. jsem šla přes náměstí kolem radnice a budovy ČSOB - lidé zde hledali různé "obchvaty" pro bezpečné přejití těchto míst.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud se nebude opakovat tzv. ledovka, určitě bude situace ve schůdnosti i sjízdnosti lepší. V opačném případě by situace byla pravděpodobně obdobná, protože přes noc jezdila všechna vozidla, která jsou na posyp k dispozici.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 12. 2018
Předmět: ulomené větve
Dotaz: Dobrý den.
Na urnovém hřbitově v Horní ulici jsou ulomené větve túje. Žádám o jejich odstranění. I když neschvaluji kácení stromů, tato túje není zdravá a její pokácení by nebylo od věci.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za informaci, větve budou odstraněny neprodleně. Předmětná túje měla být pokácena již v předjaří, ale to se bohužel nestihlo, provedeme v této době vegetačního klidu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 12. 2018
Předmět: Pouliční světla + údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ulici Bezručova, Žďár n.S.2 a zajímalo by mě, proč neustále nesvítí pouliční světla na našem úseku a u stadionu už svítí. Je to nepříjemné, když nevidím, kam na cestě šlapu a také se bojím. Od včera nešly světla a ráno opět ne a díky tomu jsem nevěděla kam šlapu a na ledovce jsem na chodníku spadla. A tím jsem chtěla ještě upozornit na údržbu chodníku, po frekventovaný silnici chodit nemohu. Moc děkuji za odpověď. Zdeňka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, důvod proč v noci nesvítilo veřejné osvětlení na ul. Bezručova a u stadionu svítilo je v tom, že každý úsek je napájen z jiného rozvaděče a právě na tom Vašem byla porucha, kterou se nám, bohužel, nepodařilo v noci opravit. Nyní by to již mělo být v pořádku. O tom, že by veřejné osvětlení ve Vaší lokalitě nesvítilo často nemám informace, ale pokud toto zjistíte, stačí zavolat na městskou policii a oni mně dají vědět. Pokud tato informace ke mně dorazí do 22.30 hod., ještě v noci správce vyjíždí. Ovšem ne vše jde opravit během noci.
Chodníky ošetřovaly 2 stroje, konkrétně od cca 22 hod v neděli do cca 9,30 hod v pondělí. Bohužel mrznoucí srážky v tomto časovém úseku vytvářely nové ledové vrstvy, takže v ranních hodinách byl patrný vždy pouze čerstvý posyp.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 11. 2018
Předmět: poněkolikáté opakuji ... odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny ... už jste odpověděli?
Dotaz: Pane Dvořáku,
20. srpna a v září jste mi psal, že na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina asi do týdne zveřejníte reakci na dopis krajského úřadu s vypořádáním se s připomínkami v dopisu pana starosty z ledna 2018. Kdy tedy zveřejníte tu reakci na dopis? A kdy zveřejníte vlastní dopis krajského úřadu, který jste dostali již dříve? Na webu stále poslední informace nejsou.
Michal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuální jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) jsou zveřejněny na stránkách kraje Vysočina, jak i v dotazovně již bylo opakovaně uvedeno. Mnohé připomínky města bohužel akceptovány nebyly. Tvůrcem VDV je Kraj Vysočina a ten s konečnou platností rozhoduje o vypořádání všech připomínek, přičemž názor na jejich význam a potřebu zohlednění v systému má město a kraj v některých bodech odlišný. Krajský úřad se našimi připomínkami již zabýval, zapracoval je do systému dle svých potřeb, uvážení a dle koordinací s ostatními přepravními potřebami v kraji a v současnosti považuje svůj systém VDV ve věci jízdních řádů za víceméně připravený/dokončený. Nejaktuálnější informace ohledně VDV Vám doporučuji sledovat např. na: https://www.kr-vysocina.cz/verejnadopravavysociny.asp?p1=95634
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 12. 2018
Předmět: Chodniky
Dotaz: Dobry den. Bezte cele vedeni vy vite kam. Tohle je absolutne nepochopitelny. Neexistuji posypany chodniky. Slinice osetrite ale chodci vam jsou ukradeny. Hezky ze to rozsolite na namesti ale kolik lidi odtamtud jde do prace?! Chodnik ma byt upraven minimalne podel kazdr uoravene silnice. To ale taky neexistuje. Ze nestihaji...maji si najmout brigadniky. O tehle situaci se vedelo. Nechapu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky ošetřovaly 2 stroje konkrétně od cca 22 hod v neděli do cca 9,30 hod v pondělí. Bohužel mrznoucí srážky v tomto časovém úseku vytvářely nové ledové vrstvy, takže v ranních hodinách byl patrný vždy pouze čerstvý posyp.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2018
Předmět: Žďárské noviny
Dotaz: Příspěvek pana Zlesáka v Žďárských novinách je právě o tom, že demokracie pláče,ale nad obsahem článku pana Zlesáka. Absolutně nesouhlasím s jeho článkem, ba naopak současný pan tajemník pro MěÚ vykonal opravdu mnoho,toto se mu nedá odepřít.Předpokládám, že se nedá odradit tímto článkem.Občané si udělají vlastní obraz o současném vedení a čas ukáže jak jsou schopní a co pro město udělají,jinak bez komentáře.Panu tajemíkovi přeji jen to nejlepší.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkuji za váš názor i uznání. Na neznalost zákonů a ukřivděnost pana poslance a radního Zlesáka budu reagovat v příštích Žďárských novinách a budu se těšit na odpovědi mluvčího a "gentlemana" Zlesáka ke střetu zájmů paní místostarostky Řezníčkové, které jsem vznesl v bodě Volba místostarostů ustavujícího ZM a Různé na 1. jednání zastupitelstva města. Jestli ta obava o demokracii s tím nějak nesouvisí?
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

3. 12. 2018
Předmět: Zvláštní užívání komunikace - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den, vznáším dotaz ohledně situace, která nastala dne 29.11.2018 v intravilánu obce Žďár nad Sázavou v čase přibližně 20:00 hod na silnici I. třídy č. 37. Kdo k dané akci dal svolení a za jakých podmínek mohla být celá akce - prý akce spojená se vzpomínkou na herce akčního žánru z USA-realizována?. Dle mého názoru byla porušena pravidla provozu na pozemních komunikací a to za přímého dohledu příslušníků PČR a tzv. organizátorů - tyto osoby byly bez označení. Děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Městský úřad není kompetentní ve věcech silnice I. třídy, dotaz k akci na silnici I/37 proto směřujte přímo příslušnému úřadu, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor dopravy a silničního hospodářství.
Co se týká silnice II. a III. třídy (od Tokozu kolem Piláku do Polničky a k silnici I/37), byl průjezd kolony tuning vozidel povolen jako zvláštní užívání komunikací podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Součástí rozhodnutí je i seznam osob pořadatelské služby, které mohou případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, a to ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1. písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 12. 2018
Předmět: Názor
Dotaz: Nevím kam to mám napsat,ale asi na právní, protože sděluji svůj osobní názor na článek v Žďárských novinách, kde dobře napsala svůj názor paní Brychtová a nebála se tento svůj názor zveřejnit.Což je dobře, protože v demokratické společnosti by to tak mělo být.Souhlasím s jejím názorem a zveřejněným článkem a nestidím se za to, že jsem ve volbách podporoval novou stranu Změna 2018.Fandím jim i v rámci zastupitelstva našeho města, že budou podporovat naše město.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
vzhledem k tomu, že vyjadřujete váš osobní názor, nebudeme k tomuto uvádět žádný komentář. Děkujeme, že se zajímáte o dění v našem městě.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 11. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, kolik prosím stojí pěněz radnici druhý místostarosta města ? Není to zbytečné pro tak malé město jako je ZR. V minulosti vždy stačil jeden místostarosta a šlapalo to, kromě jedné vyjímky, kdy mělo naše město druhého místostarostu.Je to pouze v dvou případech, současnost a pan Bárta v minulosti ? Není to pro naše město přepych, vždyť to jde z peněz daňových poplatníků ? Kolik to bude stát ročně ? Co by za to město mohlo vybudovat ! I těch úředníků máte zbytečně mnoho, nutná redukce !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
odměňování zastupitelů upravuje od 1.1.2019 Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kde v čl.1 najdete tabulku, která v řádku 8 - velikostní kategorie ÚSC 20 001 až 50 000 obyvatel a uvolněné funkce místostarosty uvádí částku 68 494 Kč měsíční hrubé odměny. Pokud vynásobíte 12 měsíci a koeficientem 1,34 (odvody zaměstnavatele), tak se dostanete k ročnímu výdaji z rozpočtu ve výši 1 101 384 Kč.
K počtu úředníků vám sdělím, že do roku 2014 měl MěÚ 113 zaměstnanců zařazených do úřadu, dnes to je 121. O počtu a organizační struktuře MěÚ rozhoduje dle zákona o obcích rada města.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

29. 11. 2018
Předmět: Jamská-zastávky
Dotaz: Pane Fukso, náhodně jsem šel po Jamské a viděl jsem ty nové zastávky na Jamské co se mají do 30.11.2018 předávat, no nic moc, terénní úpravy odfláknuté, neuhrabané,takto by to asi nemělo být za ty peníze co to město stojí.Mělo by to být předáno i s perfektní úpravou kolem staveniště, což není.
Zastávky namají boky, to znamená když prší boční déšť, tak čekající budou mít smůlu proč, jsou to jen tak jednoduché zastávky, asi úspora, jiné vysvětlení není, opět v neprospěch občana, opět !!!
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
předání stavby od dodavatele bude zahájenou 30.11.2018 součástí předání je i protokol, kde je příloha „vady a nedodělky“, které nebrání užívání. Tam také budou mimo jiné zapsány terénní úpravy včetně osetí s termínem odstranění – předpokládám 04/2019. Do odstranění vad a nedodělků nebránící užívání je dodavateli držena pozastávka ve výši 10% z ceny díla .V současné době je snad každému jasné, že když teploty padají přes noc k -10C a ve dne se drží pod bodem mrazu není technicky možné dokončit terénní úpravy tak, aby bylo možně osetí.
Typy zastávek byly vybrány provozovatelem, což je v tomto případě odbor KS

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

27. 11. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: kdy už zveřejníte ty nový jízdní řády MHD, co budou platit po Silvestru? ať vidíme, jak jste vzali vážně připomínky lidí k lednovým změnám jízdních řádů
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Rozsah změn ve vedení, resp. v jízdních řádech nyní chválila Rada města, nyní bude následovat legislativní proces a teprve na jeho konci budou jízdní řády platné od 1. 1. 2019 zveřejněny na webech města a MHD, samozřejmě JŘ budou po chválení v CISu a připravujeme novou brožurku s jízdnímu řády.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 11. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Co plánuje město s bývalou radniční restaurací ? Již mnoho let je to prázdné místo bez zájmu a jakéhokoliv využití.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Město vyhlašovalo v minulém období záměr na pronájem radniční
restaurace. O tento pronájem nikdo neprojevil zájem, a to i s ohledem na špatný stav prostor. Z tohoto důvodu probíhá v současné době úprava těchto prostor tak, aby byly způsobilé k danému účelu. Následně předpokládáme vyhlášení záměru na pronájem prostor za účelem provozu restaurace.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 11. 2018
Předmět: Nové IT
Dotaz: Jak dopadne výhledově nové IT v našem městě ? Akde vlastně bude mít sídlo, bude mít pan Nahodil smůlua v novém již nebude? Proč dobře fungující věci rušíte ?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
V současné době nebylo rozhodnuto o provozu nového IT. Probíhají přípravné práce, předmětem kterých je řešení nového IT, do kterých je zapojen i stávající provozovatel IT. V případě zájmu vám více informací podá vedoucí regionálního muzea, které by mělo být provozovatelem nového IT, popřípadě vedoucí odboru ŠKS.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 11. 2018
Předmět: Stížnost
Dotaz: Proč se neshrabuje a neodváží listí, když je tak příhodné počasí. Na ul.Dolní od prodejny pramen k řece jsou hromady neuklizeného a neshrabaného listí, které je nutno odvést.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
hrabání a svoz listí probíhá denně. Konkrétně nyní ve Žďáře n.S. 6 a ve Žďáře n.S. 3. Pokud to počasí dovolí, bude se dále v úklidech pokračovat.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 11. 2018
Předmět: Objednávání přes internet
Dotaz: Dobrý den.
Byl jednou jeden občan města, který dnes potřeboval vyřídit některé záležitosti na dvou místech MěÚ. Protože se snaží jít s dobou a nemá rád nejistoty, využil během víkendu možnost objednat se k vyřízení obou záležitostí prostřednictvím internetu. Na ověření vše, jak mělo být. Na dopravě - objednáno na 14:45, lístek vyzvednutý 14:36, na přepážce 15:32. Má potom takové objednání smysl? Nestálo by aspoň za to, aby někdo nějak oznámil, že jsou objednané termíny zpožděné?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
odbor dopravy v současné době pracuje v personálním oslabení, kdy jeden pracovník (shodou okolností ten, který řeší agendu technické záležitosti, na kterou jste se objednal) je dlouhodobě nemocný. Další pracovník, který obsluhuje stejnou agendu, má na starost ještě další tři činnosti. Proto mohlo dojít k tomu, že i u objednaných klientů se čekací doba prodloužila nad standard, na který jsou naši klienti zvyklí. Odhadnout čas čekání u objednaných klientů lze velmi těžko, protože do procesu obsluhy klientů vstupuje v rámci dne mnoho proměnných, a to mnohdy dynamickým způsobem. Nicméně objednat se přes internet je i do budoucna zodpovědný přístup, protože takto je vždy jistota, že klient bude v den objednávky obsloužen prioritně a v co nejkratším možném čase. Klientovi neobjednanému se může totiž stát, že z kapacitních důvodů nebude obsloužen vůbec, protože po zrušení místní příslušnosti registru vozidel a nárůstu počtu klientů o více než 30% je personální kapacita odboru nedostatečná.

Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník

26. 11. 2018
Předmět: nesvítí světlo před bytovým domem + vylomená značka
Dotaz: Prosím o opravu světla před bytovým domem Studentská 1722/48 - prostřední vchod a je vylomená značka zákazu vjezdu z vnitrobloku do ulice u tříděného odpadu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
stav VO známe, porucha je v kabelovém vedení, letos velmi pravděpodobně nebude možné provést opravu. Opravu značky zajistíme.Děkujeme Vám za upozornění.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2018
Předmět: Parkoviště u Kauflandu
Dotaz: Poté, co bylo po letech zlegalizováno parkovací místo pro potřeby firmy Obuv Halouzka v části parkoviště před Kauflandem na pozemcích města, před dalším z míst se objevil truhlík s nápisem Vyhrazeno pro zákazníky květinářství. Nehledě na to, že značka není oficiální, tudíž je ze zákona neplatná, si to místo firma předplatila? Dá se tedy čekat, že se na dalším stání objeví cedule vyhrazeno pro návštěvníky rychlého občerstvení? To si může kdokoliv jen tak nárokovat veřejné parkovací místo???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, toto značení je "lidová tvořivost" umístěná bez souhlasu města. Provozovatelka byla vyzvána, aby "značení" obratem odstranila.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 11. 2018
Předmět: Veřejné osvětlení Smíchov
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné instalovat v ul. Smíchov (panelový chodník-cesta) 1 svítidlo VO na poslední DŘEVĚNÝ(ne betonový přímo u lávky) sloup el.vedení před lávkou přes horkovod k chodníku vedoucímu ke ŽĎASu/nádraží a odstranit tak černé neosvětlené místo ?
Chodník/cestu používají desítky lidí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
stav na místě je nám znám. Světlo v minulosti nebylo instalováno kvůli odporu místních obyvatel. I po opakovaném místním šetření na základě Vašeho námětu se bohužel situace nemění.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 11. 2018
Předmět: nepořádek v ZR
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na rozsypané a vyházené odpadkové koše u Hypernovy na autobusové zastávce, u pojišťovny cestou k poliklinice a neskutečný nepořádek u popelnic a okolí u Biskupského gymnázia. Asi velká hromadná víkendová zábava našich vážených spoluobčanů. Lidem opravdu chybí práce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění. V pondělí pravidelně objíždí auto stanoviště kontejnerů a uklízí nepořádek okolo nich.
Je pravda, že za tyto naše spoluobčany, kteří to ke kontejnerům ukládají, to zaplatíme všichni.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

22. 11. 2018
Předmět: Výše odměn předsedů a členů komisí rady města Žďáru nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, jaká je aktuální výše odměn předsedů komisí rady města a členů těchto komisí, v případě, že tyto osoby nejsou zároveň členy zastupitelstva. Dále vás prosím o informaci kdy a kým byla výše těchto odměn určena. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
výše odměn předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM, bude stanovena RM v pondělí 26. 11. 2018 viz bod 18
https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-03/programRM03.pdf
Jan Havlík - tajemník MěÚ

21. 11. 2018
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, je úsměvné jak se tu jedinec rozčiluje, že nebyla provedena zimní údržba. Opravdu spadlo pár vloček a kdyby technika vyjela, bylo by to jen vyhazování peněz z okna. Kdyby se hospodařilo dle dotazujícího, tak máme všude tuny soli a inertního posypu. Přeji jen pevné nervy s těmito dotazy mimo mísu.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při současných změnách počasí není samozřejmě jednoduché ani pro dispečera vždy objektivně situaci vyhodnotit (mnohdy stačí 0,5°C teplotní rozdíl nebo i jiný povrch komunikace, vítr atd.).
Snaha je i přizpůsobit zásah nejbližšímu předpokládanému vývoji počasí.
Velmi děkujeme za Váš názor.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 11. 2018
Předmět: zimní udržba
Dotaz: Aha takže Správa silnic vyjela normálně a město Žďár se orientuje podle okolních měst a neposype solí ani hlavní tahy a zledovatělé chodníky jen proto že ostatní taky nevyjely to si děláte srandu pár vloček
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi. Dne 19.11. nebylo nutno preventivní posyp provádět, 20. 11. ve večerních hodinách byla situace vyhodnocena tak, že k zásahu preventivním posypem došlo.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 11. 2018
Předmět: postřeh
Dotaz: Je zajímavé sledovat práce firem, např. firma, která dělá nové zstávky na Jamské,kdy některé dny se tam pracuje a některé vůbec. Je nepochopitelné, když je pěkné počasí, že firma nedodělává okolní opravu terénu, přitom by stačili dva pracovníci s lopatami a hráběmi a za celou pracovní dobu by udělali spoustu práce , ale nic se dnes nědělo ? Je vidět jakou si nechávají rezervu, když to má být hotovo do koncel listopadu, nepochopitelné !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
stavbu „zastávky Jamská“ realizuje firma STAKO VYSOČINA, Žďár nad Sázavou. Město Žďár má s dodavatelem uzavřenou Smlouvu o dílo s termínem dokončení 30.11. 2018. Pokud práce nebudou v tomto termínu dokončeny bude postupováno dle sankčních podmínek, které jsou součástí smlouvy.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

5. 11. 2018
Předmět: Vývoz popelnic ulice Na Úvoze
Dotaz: Dobrý den pane Fuksa,
děkuji za odpověď, avšak náprava jak píšete 2.11. provedena nebyla!!
S pozdravem
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Lorencová,
požadavky jsme obratem předávali dodavateli stavby. Omlouváme se za vzniklé problémy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 11. 2018
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, nastala zima přes noc nák krásně něco nachumelilo a přituhlo to a město nic, krásně se spalo. Přitom to hlásily v upozornění všechny předpovědi počásí. To zase město bude krásně říkat jak ušetřilo peníze. na vlasní oči jsme viděl i několik starších obyvatel našeho města jak se pěkně rozmázlo na chodníku, ale městu je to fuk zima ještě asi k nim nedošla, budeme šetřit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
provedení posypu do několika sněhových vloček by nebyla na situaci adekvátní reakce. Podobně zareagovala i okolní města. Nechceme se asi nikdo pohybovat ulicemi města v posypu déle, než je nezbytné. Děkujeme za pochopení
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 11. 2018
Předmět: Úklid a vyčištění kanálů na Dvorské ulici
Dotaz: Dostane se na úklid a vyčištění kanálů na Dvorské ulici? Děkuji za odpověď. Jiří Spurný
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v úklidech listí se pokračuje směrem od centra k ostatním částem města. I úklid na ul. Dvorská je objednán. Další čištění uličních vpustí proběhne na jaře příštího roku.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 11. 2018
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Prosím o zajištění opravy na lampě veřejného osvětlení před vchodem č.17 na Komenského ulici, která nám tu minutu svítí, minutu nesvítí.. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, je objednána operativní oprava.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 11. 2018
Předmět: Karta
Dotaz: Dobrý den, uvažuje Žďár o něčem ve stylu: http://chytraklicenka.cz?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Ano, uvažujeme o zavedení podobné aplikace. Jde o tzv. Kolínskou klíčenku, která byla v roce 2017 ve zkušebním provozu na jedné ZŠ v Kolíně a od září 2018 se rozšířila na všechny tamější základní školy. Žďár sleduje využití v praxi a je v kontaktu s kolínským zastupitelem i technikem, který měl na starosti vývoj této aplikace. Ve Žďáře by klíčenka mohla sdružit vstup do školy, školní jídelny, MHD, vstup do zájmových kroužků (Aktiv, Relax Centrum, DDM) a další. Osvědčí-li se klíčenka a bude-li po ní ve Žďáře poptávka, začne se pracovat na jejím zavedení v roce 2019.
Ing. Michal Bačovský
koordinátor Smart City

15. 11. 2018
Předmět: Stromy Vančurova
Dotaz: Dobrý den, podle Vaší informace mělo dojít na přelomu října a listopadu k výsadbě stromů na ul. Vančurova. Zatím se tak nestalo. Kdy je prosím necháte vysadit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
výsadba stromů v rámci revitalizace zeleně bude probíhat v následujících dvou týdnech.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 11. 2018
Předmět: Parkování na Brodské vs. kino
Dotaz: Dobrý den,

jak to vypadá s plány na vyřešení parkování na Brodské a ostatních ulicích na Stalingradě v blízkosti kina? Kino teď promítá často a možnost zaparkovat se tím pro obyvatele Stalingradu ještě zhoršila. Není příjemné ořijet z práce a několik minut bloudit a hledat nějaké místo na zaparkování.

Díky
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní, bohužel situace s parkováním, vyvolaná především nárůstem počtu provozovaných vozidel, je složitá v mnoha lokalitách města, nejen na Stalingradě. Město nedokáže a nemůže garantovat každému vlastníkovi automobilu, že zaparkuje na městském parkovišti a nejlépe v těsné blízkosti svého bydliště. Město každoročně připravuje a realizuje další nová parkovacích stání, což je postupný proces, definovaný kromě jiného výší schváleného rozpočtu na tuto činnost. V blízkosti kina v současnosti rozšíření parkování není v přípravě.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

8. 11. 2018
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den.
Mám prosbu, zda by šlo zahrnout do plánu města nové veřejné osvětlení v uličce od Hypernovy směrem ke Spomatu, papírnictví Vespa k chodníku vedoucímu mimo jiné ke Žďasu. Denně tudy prochází spousta lidí a nyní, kdy je ráno dost dlouho tma, zde člověk klopýtá a může dojít k úrazu.
Také je zde již dva týdny ulomená větev, která leží přes téměř celou cestu.
Děkuji za případnou odpověď. Hezký den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
v současnosti v uvedeném místě není připravována úprava stezky a tedy ani veřejné osvětlení. Toto místo si vyžaduje celkové řešení – odpovídající zpevněnou komunikaci (vozovka a pokračující chodník) včetně osvětlení. Nejedná se o havarijní stav, v současnosti není zařazen v přípravě, v dochodné vzdálenosti lze využít přístup vyššího standardu ke Zďasu.

Dřevo by již mělo být odstraněno.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


14. 11. 2018
Předmět: betonový sloup rozc.Nezvalova
Dotaz: Upozornění: Betonový vysoký sloup na rozcestí ulic Nezvalova/Vančurova zaujal divnou polohu, jakoby chtěl spadnout. Ideální by bylo ihned ho odstranit.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Peňázi,
o prověření jsem požádal odbor komunálních služeb a tady je odpověď:

Stožár je takto nakloněný již delší dobu, bezprostřední nebezpečí nehrozí. V lokalitě se nachází těchto betonových nepotřebných stožárů více a jsou bohužel v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí, v současnosti tedy poptáváme odborného dodavatele, který je bezpečně odstraní.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2018
Předmět: jízdní řády MHD
Dotaz: že prý už jste rozhodli o jízdních řádech MHD co se bude měnit ... můžete to napsat? ... a kterých linek se to týká? ... vzali jste si na mysl to co lidi připomínkovali? ... myslím tím ty změny z kraje tohoto roku ... díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se sešla na konci října. Výstup z jednání bude prověřen dopravcem z hlediska možností oběhu vozidel apod. a následně bude předložen radě města. Teprve po rozhodnutí rady a schválení jízdních řádů dopravním úřadem budou dnes teprve uvažované změny zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 11. 2018
Předmět: Chodník Strojírenská - 1.Máje
Dotaz: Dobrý den,
u cyklotrasy mezi ulicemi Strojírenskou a 1.Máje zasahuje do třetiny přilehlého chodníku neudržovaný živý plot od domu z ulice Malá a dochází zde ke kolizním situacím při vyhýbání cyklistů s chodci (zejména s kočárky).
Můžete, prosím donutit majitele, aby alespoň teď, v době vegetačního klidu provedl patřičnou nápravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, situaci prověříme a zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 11. 2018
Předmět: zlomený strom
Dotaz: V úvozu u Klafárku je zlomený strom. Taktéž zlomený strom na cestě od Ždasu ke Spomatu. Prosím o odstranění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, u Klafárku i u Žďasu je již dřevo odstraněno.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 11. 2018
Předmět: hřbitovní zeď Jamská ulice
Dotaz: Dotaz: Pane vedoucí, prosím o sdělení, kolik stála letošní oprava hřbitovní zdi na Jamské ulici a kdo ji prováděl. Děkuji.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
oprava stála 161 670Kč a prováděla ji f. Stako.

s pozdravem

ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov


12. 11. 2018
Předmět: stížnost
Dotaz: Vy si snad z těch lidí děláte legraci ! To dřevo u Žďasu (TA VELKÁ HROMADA) je tam stále, včetně zlomeného stromu v jeho blízkosti,který je třeba také odstranit.Kdy to již konečně závazně odvezou ! To si snad ti majitelé těh pokácených stromů z Vás dělají legraci ? Kdyby to tam již nebylo více jak měsíc tak neřeknu,ale co je moc to je moc. Udělejte s tím již konečně něco !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odstranění stromu bylo objednáno a bude provedeno v co nejkratším možném termínu. Odvoz dřeva je v tuto chvíli domluven se soukromým subjektem, který odvoz dřeva přislíbil nejpozději do konce tohoto týdne (18. 11. 2018) za předpokladu, že nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 11. 2018
Předmět: sáčky na psí exkrementy
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o pořízení lepších sáčků na psí exkrementy jako jsou např. http://fedog.cz/index.php?item=11&subitem=0 ?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o žádné změně zatím neuvažujeme, jak jsme zde již nedávno psali.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 11. 2018
Předmět: Nový přechod u MŠ Sluníčko
Dotaz: Dobrý den,
u nového přechodu byl zatím bez náhrady, odstraněn sloup se značením turistické trasy - a to právě v místě, kde zásadně mění směr. Bylo to opravdu nutné? Sloup stál v travnaté ploše, kde nepřekážel ani úpravě chodníku, ani novému el. vedení k osvětlení.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Při realizaci přechodu pro chodce byly sloupy veřejného osvětlení nahrazeny novými v pozinkované úpravě. Turistické značení zmizelo se starými stožáry. Bude prověřeno, zda se podaří značky obnovit svépomocí, v opačném případě oslovíme Klub českých turistů. Děkujeme za upozornění.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 11. 2018
Předmět: Kruháč u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den,
na tomto kruhovém objezdu je už minimálně 3 týdny vyvalená velká kostka. Nikdo ze správy města pravděpodobně přes ulici Nádražní nejezdí. Když před třemi týdny přes kostku nadskočilo auto přede mnou, hlásil jsem to na MP, ale k odstranění nedošlo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za nahlášení závady. Opravu jsme objednali.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 11. 2018
Předmět: Řidičák
Dotaz: Dobrý den, zjistila jsem, že mám hodně propadlý řidičák. Chci se zeptat, kolik budu platit za obnovu propadlého řidičáku ve standartním čase a také kolik je cena při ztrátě řidičáku a vystavení nového ? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Výměna neplatného řidičského průkazu se provádí bezplatně ve lhůtě do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 dnů za správní poplatek 700,- Kč (blesk).
K výměně řidičského průkazu se předkládá:
- Platný doklad totožnosti ( OP nebo pas)
- Řidičský průkaz - pokud není ztracen či odcizen

O výměnu lze požádat na kterémkoli úřadě ORP v celé ČR, kde si o vydání či změnu v dokladu zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.

Pavlína Jindrová
odbor dopravy

9. 11. 2018
Předmět: zastupitel tajemníkem
Dotaz: Dobrý den,

jakto, že jste, pane Havlík, ještě tajemník MěÚ. Netvrdil jste, že skončíte, až se stanete zastupitelem, kterým jste?

Díky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
co jsem řekl, to jsem udělal v souladu s § 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Rezignaci na funkci tajemníka jsem předal dne 2.11.2018 s účinností k 31.1.2019.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

6. 11. 2018
Předmět: Komunikace úředníků s občany formou emailů
Dotaz: Proč úředníci v naprosté většině nepotvrdí příjem nějakého emailu, dokonce i v případě, že jsou o to přímo v textu požádáni?

Nejde o to, zda a jak danou věc dále řeší.

Jde o to, že email je nespolehlivý tech.prostředek, může skončit ve spamech ... a pokud adresát nedá najevo že mail došel, odesílatel je v nejistotě.

Považuji za elementární slušnost aspoň napsat dvě slova "Potvrzuji příjem", činnost na 10 vteřin, ale je to asi utopie. Bohužel.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Černý,
standardem a součástí prozákaznické kultury našeho úřadu je vyřizovat e-mailové žádosti a dotazy klientů tentýž den, kdy byly doručeny. Vyžaduje-li odpověď více času(nebo nejsme schopni tentýž den e-mail vyřídit), je důležité o tom obratem klienty informovat (např. „K Vašemu dotazu potřebujeme zjistit další informace a odpovíme Vám v průběhu …“). S ohledem na zásady time managementu je vhodné věnovat emailové poště například dva souvislejší časové úseky (například ráno a po obědě). Minimálně je požadována kontrola pošty 1 x denně.
Pokud mi sdělíte konkrétní adresáty, tak zjistím příčiny a zajistím nápravu.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

6. 11. 2018
Předmět: dopravní značení
Dotaz: Vysvětlete prosím veřejnosti, účel a smysl dopravní značky zákaz stání s dodatkovou tabulkou parkování jedné hodiny.Konkrétně na Libušíně v prvním dvoře.Platí to předpokládám i pro invalidy,kde tam jsou pro ně vyhrazená dvě parkovací místa, se dvěma značkama a parkují tam celé dny a noci ! Toto omezení jedné hodiny pro ně neplatí ? Vysvětlete to ! Jinak by tam nemohli pořád stát a blokovat parkovací místa ostatním invalidním řidičům ! Stojí tam stále a beztrestně.
Odpověď (odbor dopravy):
Dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, platí:
• Dopravní značka IZ 8a Zóna s dopravním omezením: Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
• Dopravní značka č. IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem: Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
• Dopravní značka IP 12 Vyhrazené parkoviště: Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Z výše uvedeného vyvozujeme, že v celé oblasti za značkou je zakázáno stání. V této oblasti jsou parkovací stání označená dvojím způsobem: stání označená značkou IP 13b umožňují stání max. 1 hodinu, stání označená IP 12 umožňují stání jen vozidlům označených ZTP (a to bez dalšího omezení vč. časového).

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 11. 2018
Předmět: Semafor u Conventu
Dotaz: Dobrý den, o vikendu jsem šel přes přechod směrem od Conventu na Brněnskou a po přepnutí nesvítí zelená pro chodce. Nevím jestli už to třeba někdo nehlásil. S pozdravem RM
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, operativně opravíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: neodvezené dřevo
Dotaz: Jak dlouho ještě bude "strašit" hromada dřeva z akce "Rekultivace zeleně" u pěší cesty k firmě ŽĎAS? V létě už pahýly obrůstaly místy novými výhonky, nyní začínají mnohde vítězit houby. Nebude se čekat na ztrouchnivění, že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
majitel dřeva po opakované urgenci přislíbil jeho odvoz do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: drevo
Dotaz: Dobrý den řešíte tady odvoz listí ale že před ždasem je pokácené a neodvezené dřevo už od jarního kácení .je docela zarážející
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
majitel dřeva po opakované urgenci přislíbil jeho odvoz do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: "Kvetna louka"
Dotaz: Dobry den. Kdy bude posecena "kvetna louka" v parku u Ivana? Nevim zda si to pamatuji dobre, ale myslim ze jste psali, ze bude poseceno jakmile se vysemeni ten plevel co tam pestujete. To uz asi bude nejaky ten tyden dozadu ne?! A plevel tam stale je. A nevypada to vubec hezky nemluve o tom, ze se tam asi chodi bezdomovci ..., vsak vy vite co. Takze kdy tu vasi slavnou "kvetnou" louku posecete?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s CHKO je dohodnuto, že s ohledem na potřebu přezimování blanokřídlých a ostatních živočichů bude tato květná louka posečena až na jaře příštího roku.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: odvoz pořezaných větví
Dotaz: Nutno odvést hromadu pořezaných větví u zdi hřbitova na ul.Jamské a u hasičské zbrojnice na Jamské je spadlá větev u chodníku po větru, tuto je nutno také pořezat a odvést, zavazí při procházení na chodníku, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s odvozem a likvidací větví z revitalizace zeleně města počítáme, chodník na Jamské byl uklizen.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: Pokácené stromy ŽĎASu
Dotaz: Dobrý den
24.9. jste odpověděli že pokácené stromy od cesty u ŽĎASu budou do 14 dnů odvezeny. Je konec října a stromy stále hnijí na stejném místě. Asi opravdu počkáme až se o stromy postará příroda že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
majitel dřeva po opakované urgenci přislíbil jeho odvoz do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


5. 11. 2018
Předmět: biopopelnice
Dotaz: Dobrý den, jak často budou vyváženy ještě biopopelnice v listopadu, případně i v jiných měsících?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Biopopelnice se do konce listopadu budou vyvážet pravidelně každý týden, v prosinci 1x 14 dní ( 4-5.12 + 18.19.12.2018)
V zimním období to bude 1x měsíčně. Přesné termíny budou na webu města a ve Žďárském zpravodaji a bude to 15.1., 12.2., 20.3. 2019.
V případě nepříznivého počasí se může tento termín změnit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: Listí na ulici Revoluční
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Revoluční, u domu 1864/26, je nahrnutá hromada spadaného listí. Bylo by prosím možné zajistit jeho odvoz? Stejná hromada je u domu o řadu níže. Při silném větru listí poletuje po celé ulici.

Děkuji a přeji hezký den, MM
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odvoz jsme objednali, děkujeme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 10. 2018
Předmět: Chystané parkoviště Palachova
Dotaz: Dobrý den.
Z příspěvků zde jsem se dozvěděl, že je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy.
Zajímalo by mě, kde je možné vidět nějaký plánek, kolik parkovacích míst hodláte vybudovat a kolik zeleně se zase zničí.
Zajímalo by mě, proč se k tomu nesmějí vyjádřit obyvatelé. V našem městě jsou ankety na důležitá rozhodnutí, jako je třeba barva nějaké budovy, ale ničení zeleně a zvyšování hluku jde úplně samo. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci nově navržených parkovacích míst Vám zasílám na e-mailovou adresu, ze které byl odeslán tento dotaz. Stavba byla povolena veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce městského úřadu. Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k tomuto záměru vyjádřit. Právní moci nabylo povolení 19.10.2018. V příštím roce předpokládáme realizaci části záměru SO 01
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 11. 2018
Předmět: Vrak vozidla
Dotaz: Dobrý den, více než před dvěma měsíci zde byl položen dotaz na odtah vraku vozidla (Studenstka 20-30). Vrak je tu stále a proto se ptám,jaké úkony byly konkrétně provedeny a kdy bude automobil odtažen? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o vraku víme, správní řízení k jeho odstranění je v začátku.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2018
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Studentská naproti poliklinice už delší dobu nesvítí veřejné osvětlení.
Je možné sjednat nápravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s nástupem vlhkého podzimního počasí nastává období zvýšeného počtu poruch veřejného osvětlení, které průběžně řešíme. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2018
Předmět: MHD a pracovní skupina
Dotaz: Dobrý den, kdy se občané města dozví, o čem se pracovní skupina MHD dohodla, jak se budou měnit jízdní řády? Protože jste psali, že se pracovní skupina MHD sejde v říjnu. A od prosince jsou nové jízdní řády MHD. A už je známý aspoň měsíc, kdy se zase pracovní skupina MHD sejde k dalším změnám jízdních řádů? Děkuji dopředu za odpovědi na mé dotazy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se sešla na konci října. Výstup z jednání bude prověřen dopravcem z hlediska možností oběhu vozidel apod. a následně bude předložen radě města. Případné změny v jízdních řádech proběhnou nejdříve k 1.1.2019.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: Stozar vo c. 1133, ul. Lesni
Dotaz: Dobry den, v ulici Lesni jsou vyvracene stozary VO, minimalne se jedna o stozar c. 1133 - kdy muze dojit k jeho zriceni. Prosim o provereni stavu a zajisteni opravy. Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tyto stožáry historicky nejsou osazeny ve svislých polohách. Vzhledem k jejich zhoršujícímu se stavu je připravována výměna celého úseku, předpokládáme v příštím roce 2019.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: Nesvítí zelená na semaforu
Dotaz: Dobrý den,
na přechodu pro chodce na náměstí u ČSOB nesvítí na semaforu zelená pro chodce. Zhasne červená a nic. Na opačné straně zelená svítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění, na základě kterého bylo obratem opraveno.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: odstavená auta na parkovištích
Dotaz: Již několikrát jsem se na Vás obracela s prosbou o řešení nepojízdných aut u domu Brodská 1912-1915. Již více než rok zde stojí tato auta bez hnutí: (před barákem) ford 3J9419 STK do března 2018 , fabie 5J31887 STK do března 2017 a (pod barákem) volkswagen 3J60076 ten je již úplně zarostlý. Předpokládám, že auta bez platné STK nemají na veřejné komunikaci co dělat.Kola jsou na polo upuštěná,zrcátka zlomená a plechy prohnuté.Parkoviště rozšířit nechcete (také žádáno),odstavená auta NEŘEŠÍTE.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
problematika vraků není jednoduchá. Např. absence platné STK není důvodem pro zařazení vozidla jako vraku. Nicméně auta jsou zadokumentována a dle možností a volné kapacity budou řešena.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: Jamská
Dotaz: Dobrý den,
Můžu se zeptat co se staví na Jamské u Cooperu? Autobusová zastávka?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na ul. Jamská se staví zastávky linkových autobusů s chodníkem a přístřešky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2018
Předmět: sdělení
Dotaz: Na stránkách dotazovny máte stále webovou stránku starosty p.Navrátila, pokud vím, tak již máte nového starostu a měla by tam být webová adresa nového starosty a místostarostů ??
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážená paní,

děkujeme za podnět, webové stránky města jsou postupně aktualizovány.

S pozdravem

Ing. Michaela Bořilová
oddělení finanční kontroly a interního auditu

2. 11. 2018
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: žádost o opětovné vyvezení odpadkových košů v lokalitě dětského hřiště na Vysočanech a v okolí kulturního domu na Vysočanech.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Požadavek předám svozové firmě.
Nyní v době stavby je problém se tam někdy dostat.
Děkujeme za pochopení.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, dnes na ul.Jamská se vůbec nepracovalo na budování nových zastávek proč ? Tak pěkné počasí,kdy toho má firma využít a dokončovat tam práce,ale vůbec se nic neděje, ani úprava terénu,štěrk,popř. instalace zámkové dlažby ? Nepochopitelné, vždyť nečinností se to pro město prodražuje nebo ne ? Potom jsou tak ty zakázky zbytečně drahé ! Co to provádí za firmu, že nevyužíví pěkné počasí a nepracují, vždyť takto nebude dlouho !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stavbu „zastávky Jamská“ realizuje firma STAKO VYSOČINA, Žďár nad Sázavou. Město Žďár má s dodavatelem uzavřenou Smlouvu o dílo s termínem dokončení 30.11. 2018. Pokud práce nebudou v tomto termínu dokončeny bude postupováno dle sankčních podmínek, které jsou součástí smlouvy.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

4. 11. 2018
Předmět: stížnost
Dotaz: Nevím, kam to mám napsat, ale Městská policie je absolutně v kontrole nad silničním provozem nečinná,protože vůbec nekontroluje nové dopravní značení zákazu stání v I.dvoře na Libušíně. To se tam nemuselo instalovat,když několik jedinců, tam arogantně stojí přes celou noc a myslí si, že jsou nepostižitelní a prakticky blukují parkovací místa ostatním.Týká se to i parkování ne místech tělěsně postižených, kde prakticky parkují dva lidé neomezenou dobu beztrestně a blokují park.místa ostatním.
Odpověď (odbor dopravy):
Odbor dopravy nemá jakékoli kompetence vůči MP. Své připomínky k práci MP zasílejte přímo na jejich dotazovnu, případně kontaktujte starostu města, který jediný může v této záležitosti konat.

Dutazovna MP:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety
Starosta města:
e-mail: starosta@zdarns.cz

1. 11. 2018
Předmět: Zákaz stání
Dotaz: Dobrý den, vysvětlete řidičům, zda mohou stát celou noc v zákazu stání,kde je to omezeno na jednu hodinu, konkrétně v I.dvoře na Libušíně.Neustále tam stojí dvě auta celý den a celou noc na místě pro invalidy.Jednohodinové omezení snad platí i pro ně,aby neblokovali toto parkovací místo pro ostatní invalidy,kteří tam přijedou. Není možné,aby tam jedni a ti samí řidiči stáli celé dny beztrestně a blokovali to tam.
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

1. 11. 2018
Předmět: mobilní záchod
Dotaz: Dobrý den, nutno odvést mobilní záchod, který se již měsíc povaluje u skončené stavby, na Libušíně u I.dvora, kde to obkládali. Jž od větru 2 x spadnul a posunuje se k vozovce.Stavba je skončena a záchod se tam povaluje nevhodně dále ,nutno odvést !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
SBD Zelená hora přislíbilo odvoz mobilního WC zajistit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

1. 11. 2018
Předmět: WC
Dotaz: Dobrý den, u domu na ul. Libušínská 188/32 je již přes týden převrácené mobilní WC. Prosím o okamžité odstranění. To zde nikdo z úřadu neprochází, ani zde neprojíždí městská policie, že si toho dosud nikdo nevšimnul?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
SBD Zelená hora přislíbilo odvoz mobilního WC zajistit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

31. 10. 2018
Předmět: Vývoz popelnic ulice na Úvoze
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat kdy budou vyváženy popelnice z ulice na Úvoze. Pravidelný odvoz bývá v úterý tj.30.10.kdy odvoz neproběhl.na Ave mi bohužel nebylo sděleno, kdy bude náprava provedena.vše je údajně zapříčiněno probíhající stavbou a tento týden ani pravděpodobně svoz neproběhne. Máme tedy počítat s nevyvážením popelnic až do ukončení stavby?děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dodavatel stavby byl na situaci z vývozem odpadu důrazně upozorněn a je požadována okamžitá náprava. Bylo přislíbeno, že ve spolupráci s firmou AVE bude situace vývozu odpadu v pátek 2.11.2018 vyřešena.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

31. 10. 2018
Předmět: Neodvezeno shrabané listí
Dotaz: Dobrý den! Mezi ulicemi Chelčického a Haškova, u dětského hřiště a okolí bylo 2x shrabáno listí. Po silném větru je lupení zpět. Chtěli bychom vědět, proč listí nebylo shrabáno a hned odvezeno? Prosíme jinak o okamžitý úklid a odvoz. Tento problém se opakuje každý rok a listí kolikrát zůstavá až do jara. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle našich informací hrabání v této lokalitě neprováděli pracovníci VPP ani jiní pracovníci města. Patrně provedli sami občané, za což jim patří poděkování. Požadavek k odvozu k nám ale bohužel nedorazil. V současnosti probíhá úklid listí na ul. Chelčického a postupně bude pokračovat směrem do sídliště.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 10. 2018
Předmět: Využítí poplatku ze psů
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci kolik peněz město vybralo na poplatcích ze psů za rok 2018 a jak jsou využity.
... zpochybňujete využití jiných než plastových sáčků na psí exkrementy. Ve většině měst jsou využívány papírové sáčky s lopatičkou, které jsou vyrobeny z recyklátu a jsou přírodou snadno odbouratelné.
...
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, výše místního poplatku ze psů je stanovena vyhláškou. Příjmy z tohoto poplatku nejsou účelové, ale jsou součástí celkových příjmů rozpočtu města a tvoří zdroje pro výdaje města.
Do konce října letošního roku bylo na těchto poplatcích vybráno 523 tis. Kč.
S pozdravem
Bc. Jitka Vácová
vedoucí finančního odboru

Vážená paní, zabalením exkrementu do vlastního sáčku nebo do sáčku zdarma dodaného městem chovatel psa sice zabrání tomu, aby do něj někdo šlápl, ale i o zbytek se pak musí postarat město. Poplatky za psa nepokryjí všechny náklady spojené s pobytem psa ve městě. Kromě jiného prázdné sáčky někdo musí nakoupit a vydávat nebo pořídit zařízení na jejich výdej; plné sáčky z košů musí někdo vyvézt a uložit na skládce; někdo uklízí exkrementy, které neskončí v odpadkových koších nebo jiných odpadových nádobách; je také potřeba řešit škody na zeleni, mobiliáři, sloupech veřejného osvětlení, volnočasových plochách apod.
Na psí exkrementy lze používat i Vámi uváděné výrazně ekologičtější sáčky z papíru s lopatičkou, které jsou však prozatím více než 10x dražší než dosud používané plastové sáčky a vhodné by bylo i upravit systém jejich vydávání občanům.
Díky všem chovatelům psů, kteří odpovědným přístupem ke svým mazlíčkům minimalizují případné negativní dopady na své okolí a ostatní občany města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 10. 2018
Předmět: MHD 2 a 5
Dotaz: Dobrý den, moc prosím o zachování stávajících linek, dokud nedošlo ke změně jízdního řádu v r. 2017, tak plno občanů nevědělo, že nějaká linka 5 jezdí (asi od r. 2002). Nezapomínejte, že zde došlo již za léta k výměně generací, že zde žijí mladé rodiny s dětmi, lidé v produktivním věku a starší lidé, kteří si potřebují zajistit své životní potřeby.Nevím proč po tolika letech fungování by se mělo měnit. Jít např. s nákupem, od lékaře od linky č. 2 na ulici Polní, tak si to mohou pisatelé zkusit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
uspokojit všechny přepravní potřeby a požadavky občanů v zadaném rámci není možné. Záměrem je v základu obsloužit všechny části města, neupřednostňovat potřeby jednotlivců.
Děkujeme za každý konkrétní námět a za zájem o účelný provoz MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 10. 2018
Předmět: Spadlý strom
Dotaz: Dobrý den, po nočním vichru je v horní části parku U Ivana rozlomený strom. Spadlá část borovice částečně zasahuje do mlatové cesty. Snad hlásím na správný odbor, případně předejte informaci kompetentním osobám, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za nahlášení. Firma zajišťující údržbu zeleně ve městě již postupně odstraňuje následky vichřice, které budou odstraněny v co nejkratší možné době i v parku U Ivana.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 10. 2018
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, zatím jste mi neodpověděli na můj dotaz asi tak týden starý, zajímalo by mě proč jste zrušili výběrové řízení na sečení trávy, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informace ke zrušení zadávacího řízení zakázky "Údržba zeleně ZR – sečení" naleznete na profilu zadavatele města Žďár nad Sázavou:
https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_255.html, kde je v sekci "Veřejné dokumenty" uveřejněna písemná zpráva zadavatele k této zakázce.
Zadávací řízení bylo vyhlášeno poté, kdy byla ukončena dlouhodobá smlouva se spol. GFP service na sečení trávy a zajištěno sečení na další část sezóny roku 2018; tj. tak, aby byl včas vybrán nový dlouhodobý dodavatel nebo dodavatelé této služby se zahájením plnění pro sezónu roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2018
Předmět: Výběrovka
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat proč bylo zrušeno výběrové řízení na sečení trávy ve Žďáře, a proč jste ho vlastně před volbami vyhlašovali? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informace ke zrušení zadávacího řízení zakázky "Údržba zeleně ZR – sečení" naleznete na profilu zadavatele města Žďár nad Sázavou:
https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_255.html, kde je v sekci "Veřejné dokumenty" uveřejněna písemná zpráva zadavatele k této zakázce.
Zadávací řízení bylo vyhlášeno poté, kdy byla ukončena dlouhodobá smlouva se spol. GFP service na sečení trávy a zajištěno sečení na další část sezóny roku 2018; tj. tak, aby byl včas vybrán nový dlouhodobý dodavatel nebo dodavatelé této služby se zahájením plnění pro sezónu roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 10. 2018
Předmět: pracovní skupina MHD
Dotaz: Chtěl bych poprosit, aby na příštím jednání pracovní komise MHD se hlavně řešily problémy v jízdních řádech MHD dojíždějících do zaměstnání a do škol a taky jednotlivých částí města kromě Vysočan a Zámku, kde je situace nadstandardní. Přeji pracovní komisi MHD šťastnou ruku, aby se podařilo navrátit co nejvíce dobrého z konce roku 2017 a opravit co nejvíce nedostatků po změně od ledna 2018. Budete o výsledcích pracovní komise MHD včas informovat, aby to nedopadlo jako u nedávné změny linky 5?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, úpravy MHD pokud probíhají v zadaném rozsahu kilometrů, znamenají vždy pokud se posílí na jednom spoji ubrání někde jinde. Díky všem občanům, kteří nám předali konkrétní náměty a připomínky. O výstupech pracovní skupiny je prvotně informováno vedení města, pracovní skupina nemá výkonnou pravomoc. Drobné změny řeší odbor komunálních služeb, jakákoliv změna, která by měla zásadní dopad na provoz MHD a znamenala by navýšení rozpočtu města, je v kompetenci rady a zastupitelstva města. O přijatých změnách jsme připraveni včas informovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 10. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, cose bude dít pod městskou knihovnou, že tam vzniká stavba a je to tam rozkopáno ? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
majitel sousední nemovitosti posunuje opěrné zdi a zvyšuje počet parkovacích míst.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

24. 10. 2018
Předmět: Tráva na soukromých pozemcích
Dotaz: Dobrý den, je nějaká vyhláška nebo možnost nařídit vlastníkovi pozemku aby si alespoň jednou za rok posekal trávu ? Např. komerční budova na ulici Brněnská 326/34 má pozemek k hlavní silnici a tento nebyl letos ani jednou posekán a kdo ví jestli vloni (vypadá to nereprezentativně). Nezdá se, že by tráva sloužila pro nějaké hospodářské účely. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jíro,
děkujeme za upozornění. Dle informací z katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku - ostatní plocha. Legislativa v uvedeném případě přímo nestanovuje povinnost vlastníkovi pozemku, aby alespoň jednou ročně posekal trávu. Váš podnět prošetříme dle zákona o rostlinolékařské péči z pohledu zákonné povinnosti vlastníka pozemku zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
S pozdravem
Ing. Jitka Kubálková
odbor životního prostředí

22. 10. 2018
Předmět: Reakce na odpověď ohledně parkování na ul. Palachova 1/2
Dotaz: Dobrý den,děkuji za Vaši reakci na moje připomínky,přestože Vaše odpověď byla mimo záležitost,o které jsem se zmiňoval a jen jste odpověď zkopírovala do všech příspěvků.Ve Vaší odpovědi se zmiňujete o vyzývání občanů o odklizení nepovolených skládek apod.Jelikož i já jsem jeden z těchto občanů,tak musím připomenout,že jste tuto situaci zvládli na jedničku.Obyvatelé RD zaplatili pokuty a vše pěkně narovnané dřevo,vysázené stromky, dřevěné kompostéry a další odklidily.Toto prostranství...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
Váš podnět byl předán městské policii, aby v této věci konala dle svých pravomocí a odpovědnosti. Kromě jiného zvážíme i úpravu dopravního značení na Palachově ulici, a to pro realizaci na jaře roku 2019, která by kromě jiného zvýšila bezpečnost pohybu po této ulici.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2018
Předmět: Reakce na odpověď ohledně parkování na ul. Palachova 2/2
Dotaz: ... přestanou udržovat,sekat trávu a vše přenechají na starost městu.Město docílilo svého.Vše se vyřešilo velmi rychle.A teď Vás žádám o řešení situace,jak popisuji v příspěvcích ze dne 14.10.2018.Předmět: Park. na ul. Palach. Odpověď ze dne 16.10.2018.Žádám Vás tímto o novou odpověď,která řeší jinou část ulice Palachova,ne tu za RD!Ta je již řádně vyřešena!Auta přece nemohou beztrestně parkovat na travnaté ploše v majetku města,v zákazu vjezdu,po obou stranách silnice,atd. jak jsem zmiňoval.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
Váš podnět byl předán městské policii, aby v této věci konala dle svých pravomocí a odpovědnosti. Kromě jiného zvážíme i úpravu dopravního značení na Palachově ulici, a to pro realizaci na jaře roku 2019, která by kromě jiného zvýšila bezpečnost pohybu po této ulici.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 10. 2018
Předmět: sáčky na psí exkrementy
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci zda jsou Žďárské zelené sáčky na psí exkrementy vybobeny z ekologických materiálů, se kterými si příroda poradí a nebo sbíráním psích exkrementů zatěžujeme přírodu plastem.
Zvažuje město rozmístění sáčku po městě nebo alespoň v parcích, stejně jako je to na piláku?
Věřím, že na náměstí, u kulturáku, v parcích by to přispělo k čistotě.
Děkuji za odppvědi
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
sáčky jsou vyrobeny z plastu. O sáčcích z jiného „ekologičtějšího“ materiálu prozatím neuvažujeme, a to jednak z finančního hlediska a jednak vzhledem k doposud nejednoznačně prokazatelné skutečné rozložitelnost a škodlivosti „bio materiálů“. Viz. např.:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravodaj_brezen_2018/$FILE/mzp_Zpravodaj_1_brezen2018.pdf
Naše koše nejsou řešeny tak, abychom k nim sáčky přidali. Sáčky jsou občanům města, kteří o to mají zájem a nevyřešili si obsluhu svého psa jinak, vydávány zdarma v informační kanceláři na městském úřadě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2018
Předmět: kritika
Dotaz: Dopravní úprava v I.dvoře na Libušíně se minula účinkem, řidiči si tam parkují jak chtějí, bez parkovacích hodin, v obou zatáčkách stojí vozidla a MP a státní policie tam skoro vůbec nyní nejezdí, čímž dochází pernamentně k porušování dopravních předpisů a samozřejmě k neoprávněnému parkování nad 1 hodinu. Nutno,aby tam pravidelně MP projížděla,alespoň preventivně, aby řidiči neporušovali nové dopravní značení ! Totéž platí v zatáčkách se žlutými nátěry,kde se nesmí parkovat !
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

10. 10. 2018
Předmět: Patníky u Sluníčka
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jakou formou byl podán požadavek na zachování zkratek-kolik občanů toto požadovalo? Jakou formou a kdo z vedení města toto odsouhlasil?
A konečně, odbor komunální je takto tedy s tímto řešením spokojený??
Prosil jsem i vyjádření městského architekta, který doufám usoudí, že je to lajdácké a neuvážené. Nehledě na fakt, že kdo ponese nad dnes oficiální-odsouhlasenou a zrealizovanou zktatkou odpovědnost? Až tam na blátě někdo uklouzne a zlomí si nohu, jsem zvědav
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš dotaz byl předán vedení města i městskému architektovi. Jak již bylo uvedeno, seříznutí obrubníku bylo provedeno dodatečně, jedná se o dočasnou úpravu, kdy bude sledován pohyb osob v místě a podle využívání "zkratek" bude následně rozhodnuto o dořešení prostoru. Odbor komunálních služeb dostal za úkol provést technické úpravy tak, aby bylo nedošlo ke zrušení stávajících "zkratek", a to na poradě se starostou a místostarostou města. "Zkratky" jsou aktuálně provedeny formou terénních úprav, občané je nemusí využívat. Pokud je využijí, měli by to činit uvážlivě dle stavu zkratky i dle své kondice.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 10. 2018
Předmět: kritika zkratky u KD
Dotaz: Plně se ztotožňuji s kritikou na mlátovou zkratku u KD, kterou jsem si přečetl a ztotožňuji se s ní. Vždyť ta firma co to dělali, tak se ani neobtěžovali tuto mlátovou cestu malým válem uválet, splácali to tam lopatama a odešli od toho.Když jsem se po ní v pátek prošla, tak jsem měla boty jako čuně a bořila jsem se tam.I když je to provizorní, jak jsem se dočetla, tak by to mělo být kvalitní ! Což není a to až zaprší to bude hrůza, nechala bych vás tam chodit.Kolik to provizorium stálo ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při výstavbě mlatové cesty byl kromě jiné techniky používán i silniční ruční vál 1,5 t. Cena: 121 787 Kč bez DPH.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 10. 2018
Předmět: stížnost na průjezdnost vozidel
Dotaz: Dobrý den, u Primy jak jsou řady garáží, tak si tam řidiči těžkých nákladních vozidel kamionů a dodávek udělali průjezd mezi druhou a třetí řadou,je to tam hrozné a provoz šílený.Dříve tam byly obrubníky, tak se tam nemohlo projíždět,ale nyní je to hrozné a navíc tam jezdí firemní vozidla jako blázni, nedá se tam dát značka zákaz vjezdu mimo majitelů garáží ? Nebo to vyřešit opětovnou instalací obrubníků ?Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ve spolupráci s odborem dopravy situaci prověříme a dle stavu zvolíme řešení. Děkujeme za Vaše návrhy.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: To se pracovní skupina MHD moc práce nedala
Dotaz: Jestli opoždění o 5 minut u linky 5 je všechno, tak to si pracovní skupina pro MHD moc práce nedala, aby ty změny zkraje roku opravila. Pořád jezdí linky 2 a 5 zbytečně dohromady přes náměstí, linka 4 jezdí jednou za hodinu, lidmi navrhovaná náhrada části linky 5 za linku 6 chybí, spojení do škol a do podniků nebo nazpět je pořád stejné. Lidi vám sami navrhují, co by se dalo zlepšit nebo opravit, ale asi si to stejně uděláte podle sebe. Neměla by se pracovní skupina pro MHD sejít ještě jednou?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za konkrétní poznatky a návrhy všem, kteří nám je poslali/předali. V rámci MHD bohužel není možné uspokojit všechny individuální přepravní potřeby občanů, cílem je v zadaných limitech uspokojit co nejvíce potřeb co největšímu počtu cestujících. Další jednání pracovní skupiny je v plánu ještě v tomto měsíci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: MHD - změna časů odjezdů?
Dotaz: Jak je možné, že se mění odjezdy MHD během platnosti jízdních řádů?
V brožurkách jízdních řádů platných od 1.1.2018 je odjezd spoje 5 v 10,20
ale ve skutečnosti jede o 5 minut dříve. Bohužel pro mě, která chodím na čas a podle vaší brožury (nejezdím pravidelně). V pátek 12.10.2018 jsem dobu stála na zastávce Jihlavská(u ZDARu) než jsem si všimla nového jízdního řádu. To nemohla tato změna počkat do prosince, kdy se mění jízdní řády? Nebo budeme "pružně" jezdit každou chvíli jinak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
systém MHD není neměnný, naopak se průběžně dle aktuálního stavu např. i oprav komunikací, dopravní situace apod. upravuje a přizpůsobuje. Je nutné sledovat aktualizace jízdních řádů. V tomto případě se jedná o v podstatě drobnou změnu, vyvolanou tím, že spoje linky č. 5 většinou přijely se zpožděním na nádraží a tyto autobusy pak nestíhaly další oběh vozidel. Nechtěli jsme s tímto narovnáním nedobrého stavu dále čekat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 10. 2018
Předmět: Zlepšit se dají na MHD i jiné věci jak jen jízdní řády
Dotaz: Změny jízdních řádů MHD od ledna mají své mouchy. Ale nemluví se taky o špatné informovanosti o MHD. Informace jsou kusé a neuspořádané. Od soboty už platí jiný jízdní řád linky 5, ale v úterý večer je na www.mhdzdar.cz/ke-stazeni pořád starý jízdní řád a jako nejnovější aktualita uzavírka Neumannky do minulého pátku!! Web města www.zdarns.cz a neoficiální web www.mhd-zr.xf.cz to mají o lince 5 od dneska, co se to zjistilo. Na IDOS se nedíváme denně, jestli náhodou něco měníte! Co s tím uděláte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aby nedocházelo k pozdnímu uveřejňování změn v jízdních řádech na webu města, nově je i zde v sekci MHD uveřejněn odkaz na aktuální řády MHD Žďáru nad Sázavou: http://portal.idos.cz/IDS/Search.aspx?param=zrcz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: změna jízdního řádu MHD číslo 5
Dotaz: Prosím vás, až zase budete měnit jízdní řády MHD, tak to dejte vědět dopředu!!! Ne jako v pondělí, kdy jel autobus číslo 5 o skoro 5 minut dříve a ujel mi. Omlouvám se teď v duchu řidiči, že jsem mu nadával, protože v tom byl nevinně. Na www.mhdzdar.cz nic nebylo!!! Domluvte firmě ZDAR, ať udělají svoje internetové stránky pro MHD atraktivnější a ať jsou aktuální, protože už pátý den po změně jízdního řádu číslo 5 nejsou aktuální. Můžou se třeba inspirovat na letitých stránkách www.mhd-zr.xf.cz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/í,
aby nedocházelo k pozdnímu uveřejňování změn v jízdních řádech na webu města, nově je i zde v sekci MHD uveřejněn odkaz na aktuální řády MHD Žďáru nad Sázavou: http://portal.idos.cz/IDS/Search.aspx?param=zrcz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 10. 2018
Předmět: Jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, normálně stížnosti nepíši, ale toto už mne zvedlo ze židle. Podobně jako Vám napsali jiní, tak není zrovna normální, že město nechává u ledu reakci na odpověď z kraje na dopis pana starosty s připomínkami k navrhovaným jízdním řádům chystané Veřejné dopravy Vysočiny. Odpověď z kraje podle Vašich informací přišla před prázdninami a město s tímto není moc spokojené, kraj moc nevyhověl. Nemyslíte si, že nereagováním na dopis kraje vlastně dáváte souhlas s tím nevyhovujícím?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vedení veřejné dopravy kraje není jednoduchý systém a jeho návrh, realizace i financování je především věcí kraje. Tam, kde t městu nevyhovuje, jsme podali připomínky. Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina na toto téma nesvolal osobní jednání vyjma prvotních projednání návrhů jízdních řádů, požádali jsme odbor dopravy krajského úřadu o osobní projednání aktuálního stavu a vývoje VDV, které předpokládáme, že proběhne v horizontu 1 měsíce.
Nejen město, ale i každý občan může připomínkovat dnes již na webu kraje zveřejněné aktuální podklady o VDV (Veřejná doprava Vysočiny).
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 10. 2018
Předmět: Úklid jemného štěrkové drti ul. Vančurova II.
Dotaz: Dobrý den, na kdy byl prosím úklid ulice objednán? Od Vaší informace v odpovědi níže z 25.9.18, že je úklid objednán, zatím neproběhl. Drť stále na silnici/chodníku.
Současně bych se chtěla zeptat, kdy budou na ul. Vančurova vysázeny nové stromy? V této souvislosti bych ráda upozornila, že už 3 kolíky označující místa pro osazení v zemi chybí. Děkuji předem za všechny informace.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametení chodníku i vozovky v ulici bylo dnes pracovníky VPP provedeno.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

K výsadbě stromů:
Nová výsadba stromů v ul. Vančurova proběhne na přelomu měsíce října a listopadu. Označená místa pro novou výsadbu budou před samotnou výsadbou ještě prověřena. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 10. 2018
Předmět: Železniční zastávka Grejdy
Dotaz: Dobrý den, jaký posun je ve věci vybudování vlakové zastávky v oblasti Grejd na trati č.251 Žďár n.S.-N.Město na Mor.-Tišnov (Žďár-průmyslová zóna) ? V minulosti bylo napsáno a řečeno mnohé, ale výsledek není patrný žádný. Prosím o konkrétní odpověď, jak město Žďár postoupilo v jednáních se SŽDC a ŘSD. Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Korábku,
SŽDC i ŘSD souhlasí, aby město na své náklady zmiňovanou zastávku vybudovalo. Podmínkou výstavba je vyřešení mimoúrovňového přechodu pro chodce přes komunikaci I/19.
Plán investic naleznete na webových stránkách města. https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-rozvoje-mesta/
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 10. 2018
Předmět: Informace k jednotlivým projekcím v Kině Vysočina
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala k informacím ohledně projekcí a formátů v kině Vysočina. Opakovaně nacházím dezinformace u uvádění titulů či jazykové korekce. Na oficiálních plakátech jsou uváděny verze dabingové a na webu titulkované a obráceně . Jako pravidelná navštěvnice nevím, které informace jsou pravdivé. Prosím, kdo zodpovídá za ty chaotické zmatky? Funguje nějaká kontrola? Jsem pak velmi zklamaná, když v našem krásném kině zaplatím za představení, které je v jiném formátu. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Jarmilo,
díky za vaši připomínku, která je va vašem případě na místě. Snažíme se programovat kino na měsíc dopředu co nejpozději, a to z několika důvodů. Producenti a distributoři dokončují film úplně na poslední chvíli. Často pak i měsíc před plánovanou premiérou, posunou její nasazení v Evropě i ve světě o několik týdnů. Stalo se nám to například v říjnu, kdy byl film již v programu. Na druhou stranu musíme dodržet termíny inzercí, ve kterých je program kina prezentován, které mají uzávěrky uprostřed měsíce, kdy ještě nemáme ucelené informace o návštěvnosti filmů v daném měsíci a nejsme si stoprocentně jisti, které filmy v jakém množství reprízovat v měsíci následujícím. Proto se program kina tvoří v půlce měsíce na poslední chvíli, abychom měli co nejvíce informací o návštěvnosti a kritikách filmů v měsíci, který vždy právě probíhá. Na poslední chvíli sebou nese samozřejmě součinnost několika profesí a tím i možných chyb. Může se stát, že na webu jsou informace, které se na plakátu, či v inzerci ještě na poslední chvíli změní a opačně. Je otížné s takovou situací něco v daný moment udělat. My se snažíme nabídnout divákům všechny dostupné verze, ovšem distributor, který podle objednávak všech kin zasílá různé verze pro všechna kina v ČR, také občas udělá chybu. Můžeme Vám slíbit, že si na to dáme větší pozor, omlouváme se a věříme, že našemu kinu zachováte přízeň.

Zdraví Aleš Hrbek - programista kina Vysočina

5. 9. 2018
Předmět: Veřejné dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám, pokud dotaz nepatří Vám a prosím o případné postoupení na kompetentní osobu.
Zajímalo by mě, proč je dětské hřiště na ulici Okružní (vedle Coopu) stále zamčené? Je veřejné a žádná otevírací doba na informační cedulce není.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní,
dětské hřiště na ulici Okružní a pozemku mateřské školy je zpřístupněno veřejnosti k využití pouze v době hlavních školních prázdnin. V průběhu školního roku využívá toto dětské hřiště mateřská škola, pro kterou je prioritně vystavěno.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

17. 10. 2018
Předmět: kontejner na bioodpad
Dotaz: Dobrý den.
Za hotelem Jehla je již dlouhou dobu nevyvezený kontejner na bioodpad a nedaleko jsou od stromem ořezané suché větve. Zajistěte prosím odvoz.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Kontejner je využívaný hotelem Jehla, provozní hotelu Jehla přislíbil, že během příštího týdne zajistí vývoz.
Prověříme i větve a zjistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: Dobrý den, opět plné odpadkové koše na dětském hřišti a přilehlých prostorách kolem kulturního domu na Vysočanech - žádost o odvoz odpadků.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vývoz je zajištěn.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 10. 2018
Předmět: kritika zkratky u KD
Dotaz: Dobrý den, ještě není dodělaná zkratka u KD a pokud opravdu bude mlátová, tak ten reailizátor je úplně vyveden z reality a z praktického využití.Neboť tato zkratka bude v mírně šikmém terénu, takže po vydatném dešti bude mlátová cesta vždy vymletá od vody, jako je tomu u mlátové cesty směrem od Ivana k mateřské školce Sluníčko,která je taky v mírném svahu.Jste opravdu nepoučitelní a praktická stránka věci Vám nic neříká, hlavně, že je to levné ! Výměna zaměstnance, který o tom rozhodují nutná!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
jedná se o vychozenou zkratku, která nezapadá do stávajícího celkového řešení prostoru před KD. Jedná se pouze o dočasnou úpravu, než se přistoupí k celkové rekonstrukci veřejného prostranství.

Děkuji a přeji hezký den
Zbyněk Ryška
městský architekt

11. 10. 2018
Předmět: úklid ulic
Dotaz: Dobrý den,během léta byla překopaná silnice Vápenická,Uhlířská a Okružní na Klafaru.Byla opravená a minulý týden znovu zalitá asfaltem a posypaná drobným štěrkem.Prosím o zametení těchto ulic.Dále v zatáčce Okružní kousek od OK Trend koberce byla odstraněná tráva kolem obrubníku, ale hromada té trávy byla ponechaná před první garáží.Prosím o její odvezení a nechte alespoň jednou do roka za těmito garážemi posekat trávu!! která je dvoumetrová. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
drť z ulic Uhlířská a Vápenická zametli pracovníci firmy SATT. Zametení v ulici Okružní je objednáno. Hromada trávy byla odvezena.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Tráva za garážemi byla letos 1x posečena, každoročně počítáme s 1 až 2 sečemi tohoto místa.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


14. 10. 2018
Předmět: Parkování na ulici Palachova III.
Dotaz: Dobrý den.
Na silnici, podél řadových RD, stále parkují obyvatelé protilehlých paneláků. Nejen že tím omezují průjezd ulicí, ale také omezují majitele RD bezproblémově zaparkovat před domem na svém pozemku. Někdy vjezd na pozemek blokují ůplně. Nemluvě o drzosti některých, kteří se otáčí způsobem, že si zajednou až na pozemek majitelů RD.
Jak tuto situaci hodlá město řešit?!

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 10. 2018
Předmět: Parkování na ulici Palachova
Dotaz: Dobrý den.
Na konci ulice u 5.ZŠ je parkoviště, ale řada aut parkuje mimo vyhrazené parkoviště na trávě v majetku města Žďár. Na pozemku 5921/2 parkování není tolerováno a je pokutováno. Jak je to možné?! Platí zde snad jiná pravidla?!
Zároveň se parkuje u zásobování jídelny 5.ZŠ, kde je dokonce cedule zákaz vjezdu!! Obyvatelé bytů si tam přitom beztrestně parkují!
Prosím o nápravu.

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 10. 2018
Předmět: Parkování na ulici Palachova II.
Dotaz: Dobrý den.
Na silnici v obou směrech před domem čp. 2234 kde není vyhrazené místo pro parkování, parkuje hromada aut. Popeláři mají občas problémy projet. Co když bude nutný průjezd hasičů s těžkou technikou? Pro dva jízdní pruhy snad musí existovat předepsaná minimální šířka silnice. Může se zde tedy takto beztrestně parkovat?
Pokud ano, prosím o vysvětlení, na základě jaké vyhlášky nebo zákona je toto povoleno. Pokud ne, prosím o nápravu.

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 10. 2018
Předmět: MHD - NESEDÍ VÁM ODJEZDY SPOJŮ
Dotaz: DOBRÝ DEN , RÁDA BYCH SE ZEPTALA A RÁDA BYCH DOSTALA I PRAVDIVOU ODPOVĚDĚT. OD 13.10.2018 JE ZMĚNĚNY JÍZDNÍ ŘÁD NA SPOJ Č.5 ...SICE JEN NA ZASTÁVKÁCH....Z JAKÉHO DŮVODU TO NEMÁTE ZMĚNĚNÉ DO TEĎ VY NA VAŠICH STRÁNKÁCH. PODLE ČEHO SE CESTUJÍCÍ MAJÍ ŘÍDIT,KDYŽ SPOLÉHAJÍ NA SPOJE KTERÉ SI PŘEČTOU NA VAŠEM PORTÁLY. DĚKUJI SA PRAVDIVOU ODPOVĚĎ
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za upozornění. Žádost o schválení jízdního řádu byla doručena 9. 10., což byl jediný den, kdy jsem byl v příslušném týdnu v zaměstnání. Proto jsem ve své dovolené 10. 10. došel provést schvalovací proces, aby se vůbec změna mohla uskutečnit, bohužel jsem již v časové tísni nestihl a opomněl umístit na web města nový jízdní řád, za což se omlouvám. Platit by vždy měly jízdní řády na zastávkách a informace v celostátním informačním sytému jízdních řádů, kde to bylo v pořádku.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 10. 2018
Předmět: optický kabel-Vysočany
Dotaz: Dobrý den, ve žďárských novinách z října 2018 je článek o průběhu rekonstrukce ulic V Lískách a Na Úvoze je zmínka, že je v diskuzi otázka vložení kabelu optické sítě. Zajímalo by mě, jestli sem bude kabel zaveden a popř. kdy. Co mám informace, tak všude jinde ve Žďáře, kde se rekonstruují ulice, tak se rovnou dává i optický kabel. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní nebo pane PK,
optické sítě nejsou součástí probíhající rekonstrukce, prostorové možnosti a ochranná pásma stávajících inženýrských sítí to neumožňují.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 10. 2018
Předmět: jízdní řády městský dopravy
Dotaz: Prosím vás až budete zase měnit jízdní řády městský dopravy tak pamatujte že městskou dopravou nejezdí jenom lidi z kláštera.Chtělo by něco s tím udělat protože takhle je obyvatelstvo z ostatních čtvrtí bito.Taky chcem jezdit dopravou.Stačilo by aby přes neumanku a přes stalingrad jezdila 4 dvakrát do hodiny nebo aby ke 4 jezdila jiná okružní linka jako do vánoc 5. A v jízdních řádech už konečně vyznačte ty nízkoprahové autobusy když se jízdní řády ustálily.Kdy se zase budou měnit jízdní řády?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině. Jízdní řády vzhledem k dopravním omezením a provozním problémům nejsou ještě stabilizovány, proto doposud nejsou zveřejněna označení bezbariérových spojů, která by nebyla garantována. Jízdní řády se v dílčích posunech jednotlivých spojů mění průběžně, větší změny závisí na případném rozhodnutí vedení města, a to i v souvislosti s finančním krytím této služby.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 10. 2018
Předmět: jízdní řády městský dopravy
Dotaz: Prosím vás až budete zase měnit jízdní řády městský dopravy tak pamatujte že městskou dopravou nejezdí jenom lidi z kláštera.Chtělo by něco s tím udělat protože takhle je obyvatelstvo z ostatních čtvrtí bito.Taky chcem jezdit dopravou.Stačilo by aby přes neumanku a přes stalingrad jezdila 4 dvakrát do hodiny nebo aby ke 4 jezdila jiná okružní linka jako do vánoc 5. A v jízdních řádech už konečně vyznačte ty nízkoprahové autobusy když se jízdní řády ustálily.Kdy se zase budou měnit jízdní řády?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině. Jízdní řády vzhledem k dopravním omezením a provozním problémům nejsou ještě stabilizovány, proto doposud nejsou zveřejněna označení bezbariérových spojů, která by nebyla garantována. Jízdní řády se v dílčích posunech jednotlivých spojů mění průběžně, větší změny závisí na případném rozhodnutí vedení města, a to i v souvislosti s finančním krytím této služby.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 10. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, hlasuji všemi deseti za návrhy občanů ZR, aby co nejvíce spojení linky 5 bylo nahrazeno za spojení linky 6. Linkou 5 se dá dostat jen na náměstí a nádraží, ale linkou 6 navíc i na Vodojem, na Žižkovu, na celý Stalingrad, k Hypernově. Je zbytečný duplovat rychlý tranzit přes náměstí linky 2 i linkou 5. S ostatními návrhy lidí souhlasím, jsou rozumný. Kdy bude o změnách jízdních řádů MHD pracovní skupina jednat? Chce to brzo, aby se navázalo na dnešní jízdní řády, co platí do Silvestra.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 10. 2018
Předmět: zkratka u KD
Dotaz: Dobrý den, když jsem šla dnes kolem rozpracované zkratky u KD a viděla jsem tu pracovní činnost, jednoho člověka a druzí dva se na něj koukali, no katastrofa.Odborníci by si dali alespoň provaz v rámci roviny,kde dávají kostky, ale oni nic, vše od oka. Tak to v našem městě vypadá ta kvalita práce, za co nejlevněji.Není z Vaší strany vůbec žádná kontrola, protože kdyby byla, tak by tak žalostný stav oprav v našem městě nebyl !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dvouřádek z kostek do betonového lože je kladen z vnitřní linie kromě jiného za pomoci nataženého provázku, což bylo ověřeno kontrolou. Produktivitu pracovníků v tomto případě objednatel nehodnotí, cena díla je stanovena jako celek a stavba bude převzata po dokončení se současným zhodnocením případných vad a nedodělků v porovnání s projektovou dokumentací.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 10. 2018
Předmět: Stromy u Biskupského gymnázia
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možno prořezat větve stromů na chodníku od Biskupského gymnázia směrem k řece?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění, stav předmětných stromů bude prověřen. Na základě zjištěného stavu proběhne odpovídající odborný zásah.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 10. 2018
Předmět: Kontejner na sklo
Dotaz: Dobrý den,
už podruhé píšu prosbu o vyvezení kontejneru na sklo, v ulicí Barákova 3. Už snad měsíc ho nevyvezli, v neděli mi paní od Ave odepsala, že nový řidič zapomněl. Nám ale popelnice už dlouho přetéká a lidi sklo hází všude kolem. Pochopím, že zapomněl, ale čekala bych ihned v týdnu nápravu, aby to alespoň někdo vyvezl. Ne, že se bude čekat, až bude mít cestu :-/ Ale to je ve Žďáře klasika, tady se vše řeší až pět minut po dvanácté. Prosím o sjednání brzké nápravy, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Dle vyjádření firmy AVE z dnešního rána, byl kontejner na sklo vyvezen v pátek.
Problém vznikl neprůjezdností ulice Barákova.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 10. 2018
Předmět: Nesmyslná odpověď na dotaz týkají se parkoviště u fotbal. stadionu
Dotaz: Můj konkrétní dotaz vyházel z vyhlášky města č.1/2018. Paní ing. Wurzelová Vaše odpověď týkající se daní je naprosto nesmyslná. Pokud chcete na tomto fóru stále dělat z občanů bezprizorné lidi tak tyto náměty a dotazy zrušte a konejte jak Vám to vyhovuje.Většina Vašich odpovědí jen to, že jste odpověděli i když něčím co nemá nic společného s dotazem. Je smutné,že jsou Vám občané na obtíž. Jasně jsem uvedl o jakou vyhlášku jde tak nemusíte proto aby jste něco napsala mě upozorňovat kde ji najdu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto je v poslední době Váš sedmý dotaz na téma užívání veřejného prostranství u fotbalového stadionu. Na všechny Vaše dotazy Vám slušně a věcně odpovídáme. Zveřejňovat informace v rozporu s právními předpisy však nemůžeme. Pokud se Vám takové odpovědi nelíbí a považujete je za nesmyslné apod. navrhuji Vám, abyste se osobně zastavil u nás na odboru, kde bychom si věc i s kolegy, kteří se danou problematikou hlouběji zabývají, blíže a šířeji prodiskutovali a třeba i vysvětlili.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 10. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, prosím o zachování MHD linky 2 a 5 v současné verzi, do doby než se začala ,,skupina aktivistů" ladit nové jízdní řády linku 5 nikdo neřešil!!! Prosím tedy o její zachování v nynější podobě! Jiné okruhy se mohou dořešit popř. jiným spojem!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Váš námět bude předán pracovní skupině MHD k projednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2018
Předmět: Uřezané patníky u školky Šluníčko
Dotaz: Kdo je zodpovědný za tenhle paskvil?
Co na to říká městský architekt?
Nový chodník je pěkný, nové lampy, 15 let slibovaný přechod pro chodce, ale toto??
Chápu zkratky na Farčatech, max. u kulturáku, kde člověk ušetří desítky metrů, ale aby se dělaly zkratky pro úsporu 5-ti? metrů a flexou..
Ať si to na své náklady opraví, kdo za to může nebo ať se zde veřejně dozví občané koho tak nadaného na MěÚ máme a jak se nám zasadil o rozvoj města..děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
odpověď na obdobný dotaz byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7197.
Požadavek občanů na zachování vyšlapaných „zkratek“ potvrdilo vedení města, odbor komunálních služeb zajistil realizaci. Předpokládáme, že teprve podle skutečného užívání tras chodci bude rozhodnuto o případném dořešení tohoto místa.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Dotaz - útulek pro kočky
Dotaz: Opuštěné kočky ze ZR jsou umísťovány do útulku Mikeš v Havlíčkové Brodě, protože tak velké město jako to naše nemá útulek. Proč obec nepřispívá na tento útulek? Kde o to jde požádat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,

na Váš obdobný dotaz ze dne 7.9.2018, týkající se umisťování nalezených a odchycených koček na území Města Žďáru nad Sázavou Vám bylo již zodpovězeno.

S pozdravem

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP

5. 10. 2018
Předmět: Řidič MHD nezastavuje na zastávce Sázavská
Dotaz: Dobrý den, stěžuji si na často se opakující situaci, kdy řidič MHD, spoj č.8, nezastavuje na zastávce Sázavská! Dnes 5.10.2018 opět, spoj. č.8, čas odjezdu z autobusového nádraží v 17:40 - na zastávce Sázavská samovolně nezastavil a pokračoval v jízdě. Po několikanásobném použití tlačítka STOP, řidič s nevhodnými gesty na naši adresu zastavil mimo zastávku, výstup do trávy. K vystoupení jsme byli připravení na zastávce tři. Řidiči by měl někdo vysvětlit, co znamená zastavit na zastávce!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za upozornění, které obratem projednáme s dopravcem MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


4. 10. 2018
Předmět: Chodci a semafor na křižovatce u Conventa 2
Dotaz: Dobrý den,
bydlím poblíž a potvrzuji chování odbočujících řidičů doleva do Smetanovy. Blikne zelená, tryskem se rozjedou a v lepším případě prudce zabrzdí před přechodem. V horším chodče uskakuj. Zajímavé je, že z opačné strany se toto neděje (od náměstí doleva směr Nové Město). Nestálo by za úvahu upravit chod semaforu tak, že by se cca na 15 vteřin pustil pouze směr od Brna, potom i od náměstí + chodci. A na konci obráceně, nejdříve zastavit směr od Brna a po 15 vteřinách i směr od náměstí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vV současné době se připravuje v rámci tzv. telematiky a smart city obnova zařízení semaforů, tento problém bude konzultován při výsledném nastavení provozu semaforů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: Svoz odpadů - Vodojem po třetí
Dotaz: Dobrý den.
Už mi ani nejde o popelnice, i přes vaše ujišťování, že je vše domluvené, jsme si popelnice přesouvali po staveništi sami. Momentálně by mě zajímalo, kdy bude kompletní rekonstrukce ulice Alšova. Je říjen a stále nejste u konce. V NŽR je slovo starosty, že bude vše hotovo do konce září. Rádi bychom opět začali užívat vlastní garáže, ale bohužel nejsou dokončené nájezdy. A taky stále věříme, že dodavatelská firma dá do pořádku i předzahrádky.
Robert Veselý
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kolaudace stavby „Rekonstrukce ul. Alšova, ZR“ je vypsána na 26.10.2018. Vzhledem k zvýšenému rozsahu přilehlých dlážděných ploch k nové niveletě komunikace požádal dodavatel stavby o prodloužení termínu do 23.10.2018. Dnes jsem byl na stavbě a dle mého názoru budou v tomto týdnu nájezdy k jednotlivým garážím dokončeny. Co se týká terénních úprav, ty se provádějí vždy až ke konci stavební činnosti.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

5. 10. 2018
Předmět: veřejná zeleň
Dotaz: Dobrý den, zatím všechny party, které zajišťují sekání trávy na Vysočanech, zapomínají na trojúhelník na rozhraní ulic Květná a Hlohová. Bylo by možné toto zařadit do jejich programu? Tráva je tam stále přerostlá a neudržovaná. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
firma zajišťující sečení v této lokalitě byla na nedosečené místo upozorněna. Toto místo bude posečeno v co nejkratším možném termínu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 9. 2018
Předmět: Oprava chodníku mezi zahradami, který vede z Jamborovy ulice na Noumannovu
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych požádat o opravu chodníku, který vede z Jamborovy ulice mezi zahradami směrem ke "garážím" a ústí na Neumannově ulici. Za skoro 20 let, co bydlím na Vodojemu, neprošel žádnou rekonstrukcí a jeho stav je nyní už více než žalostný. Jako vozíčkář mohu jeho "kvalitu" celkem dobře posoudit, ale jistě je to velký problém i pro maminky s kočárky nebo seniory.
Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru rozvoje a územního plánování. Zde je jejich odpověď:

Vážený pane Sobotko,
chodník je součástí připravované stavby „Žďár n.S.7 – rekonstrukce komunikací“, jeho rekonstrukce se předpokládá v roce 2020. Blíže viz. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/rekonstrukce-povrchu-zdar-n.s.-7

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 10. 2018
Předmět: Dotaz na Poplatek za užívání veřejného prostranství
Dotaz: Dle Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 1/2018 se poplatek za užívání veřejného prostranství počítá za každý i započatý m2 a každý i započatý den.Protože na parkovišti u fotbal. stadionu se tento zábor mění denně chci vědět kdo denně kontroluje velikost záboru v m2 a když jsou všechny smlouvy města zveřejněny tak chci také aby jste zde zveřejnili velikost záboru a Sazbu poplatku za užívání veřejného prostranství .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
správa místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá zákonné úpravě - zákonu 280/2009 Sb., daňový řád. Správa daní je dle § 9 odst. 1) daňového řádu neveřejná. Správce daně je vázán povinností mlčenlivosti dle § 52 daňového řádu o konkrétní poplatkové povinnosti konkrétního poplatníka. Správce daně - odbor komunálních služeb provádí kontroly - v tomto případě Ing. Dvořák. Konkrétní údaje jsou součásti daňového spisu, jsou neveřejné. Aktuální sazby za užívání prostranství jsou uvedeny v platné vyhlášce města:
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


1. 10. 2018
Předmět: Otvor ve vozovce
Dotaz: Na ul.Neumannova při odbočce k domu č.p.2076 se nachází otvor o průměru cca 10 cm, který se třichtyřovitě rozšiřuje do hloubky cca 80 cm. Otvor je sice označen oranžovým sprejem, ale hrozí zde nebezpečí probořeni vozovky pod váhou vozidla nebo chodce. Označení otvoru je staré asi 1 měsíc, takže o problému víte. Takže se ptám, do kdy bude tato závada odstraněna?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, děkujeme za upozornění, opravu neprodleně objednáme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 10. 2018
Předmět: Zákaz vjezdu všech vozidel na ulici Binkova přes park U Ivana
Dotaz: Dobrý den
Již dvakrát jsem v dotazovně žádal o doplnění dodatkové tabulky pod značky zákazu vjezdu, povolující vjezd cyklistů z ulice Binkovy do Hálkovy. 22.6.2015 odbor dopravy odpověděl, že po dokončení úprav parku situaci posoudí. Jaký je tedy výsledek posouzení? Bude možný vjezd cyklistů?
Odpověď (odbor dopravy):
Dodatkové tabulky „Mimo cyklistů“ byly již stanoveny, jejich osazení zrealizuje Odbor komunálních služeb v dohledné době.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 10. 2018
Předmět: Určování volebních místností
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká osoba, respektive orgán, určuje místa volebních místností? Narážím na změnu volební místnosti pro volební okrsek 17 a 18. Přijde mně velice nešťastná volba domu kultury na Vysočanech. Za prvé se jedná o okrsky s největší koncentrací lidí v důchodovém věku, přitom se volební místnost se nachází v druhé patře v budově, kde není výtah. Druhý problém vnímám v tom, že k místu se nelze dostat autem, neboť zde probíhá oprava komunikace a jsou zde zákazy vjezdu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
umístění volební místnosti stanovuje obec, v našem případě město. To postupuje podle Směrnice ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb. Přednostně se využívají prostory města, čímž KD na Vysočanech je. Pro případ imobilních či špatně se pohybujících občanů byl na vstupních dveřích umístěn zvonek. Členové OVK by po zazvonění přišli z přenosnou volební schránkou do přízemí, kde byla umístěna zástěna pro úpravu hlasovacích lístků.
Příjezd k volební místnosti byl možný ze dvou směrů ulicí Na Úvoze. Bezbariérový vstup do budovy byl také zajištěn.

Drahoslava Komínková
úsek tajemníka a správy MěÚ
tel.: 566 688 176, 770 136 128
e-mail: drahoslava.kominkova@zdarns.cz

4. 10. 2018
Předmět: Rozšíření parkoviště
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nějaká šance n a rozšíření parkoviště na ulici Vančurova. V posledním roce se sem přistěhovalo mnoho novách lidí, kteří vlastní automobil-někdy i dva a v odpoledních hodinách a navečer zde není velmi často možnost zaparkovat. Přitom by stačilo parkoviště rozšířit z podélného na šikmé parkování. Místa je to dost. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb a Odboru rozvoje a územního plánování.
Podle jejich informací se v této lokalitě nic podobného neplánuje.

7. 10. 2018
Předmět: Předvolební agitace od jednotlivých úředníků Městského úřadu
Dotaz: Dobrý den, někteří z nás dostali do schránek dopis od jednotlivců z kandidátky Změna 2018. Byl to dopis podepsaný jedním úředníkem Městského úřadu. Je nevhodné, aby nám jednotlivci distribuovali nevyžádanou předvolební agitaci. Kam bychom přišli, kdyby se takto chovalo všech 216 kandidátů? Doufáme, že dotyčný člověk bude poučen a že se to nebude opakovat. Proti společné agitaci nic nemáme. Děkujeme.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Strako,
i úředníci mají práva jako ostatní občané a pokud v rámci kampaně a mimo pracovní dobu vyjadřují své nebo stranické názory, tak je to v pořádku. Volební agitace není považována za reklamu a je na každém z nás jak s ní naloží. Opakovat se to určitě nebude, protože je po volbách a kampaň skončila.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 10. 2018
Předmět: proč neodpovídáte na můj dotaz k MHD?
Dotaz: dobrý den proč jste mi neodpověděli? dotaz byl slušný nebyl vulgární neměl osobní postoj nebo stanovisko ... ptal jsem se na to jestli by se dalo něco udělat s opravami jízdních řádů MHD po lednové změně jako píšou jiní lidi ... taky to mám stejný jako jiní lidi dost mi chybí z konce loňského roku trasa pětky přes město a ne zbytečně s dvojkou přes náměstí ... a pětka by nemusela jezdit přes víkendy protože je lepší šestka místo toho ... a čtyřka by měla jet dvakrát za hodinu .. už mi odpovíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci dotazovny byly v minulosti zodpovězeny všechny dotazy týkající se MHD, které splnily podmínky dotazovny. Někteří tazatelé zaslali dotaz, který byl v rozporu s pravidly dotazovny a na takový tedy nebylo odpovězeno. Za Vaše konkrétní náměty Vám děkuji, budou předloženy k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 10. 2018
Předmět: Již druhá urgence - neořádek na pozemku města za CHKO - 5921/2, 5942/3
Dotaz: Prosím o jasnou odpověď co podniklo město od 27.3.2018 ve věci skládek a parkování na zelené ploše na výše uvedených pozemcích. Odpověď z 3.4.18 zajistíme potřebné kroky, odpověď z 25.6.2018 předpokládáme výraznější posun v horizontu 2 měsíců. Na ulici Palachova není kde zaparkovat, mám Vaši nečinnost brát jako impuls k tomu, že se na těchto pozemcích beztrestně může parkovat a ukládat nepotřebný materiál?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak jsme avizovali, byli městskou policií v průběhu léta osloveni vlastníci sousedních nemovitostí, kteří byli upozorněni na povinnost odklidit z městských pozemků své věci, pokud na takové využití nemají právní titul a byl jim poskytnut časový prostor pro vyřešení situace. Další kroky včetně pokutování jsou v přípravě v návaznosti na výše uvedené.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2018
Předmět: Nesvítí lampa - cyklostezka
Dotaz: Dobrý den, dnes ráno jsem projížděl po cyklostezce kolem nesvítící lampy, číslo sloupu už jsem bohužel zapomněl (6009?), je to ale na Libušíně poblíž místa kde se je zbytek ohniště po pálení "čarodějnic".... Děkuji za vyřízení...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, prověříme stav a zajistíme opravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: nezodpovězení dotazu k MHD podruhé
Dotaz: Vážená paní inženýrko.
Dotaz https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7236 není můj, ale někoho jiného.
Protože jsem z historie dotazovny zjistil problém s odpovídáním na dotazy, tak jsem si svůj dotaz archivoval.
Psal jsem o zbytečném opakovaném ježdění linek 2 a 5 přes náměstí, že dřív linka 5 vedla líp po městě.
A taky u nás na Stalingradě jste to hodně proškrtali, podobně jako přes Klafar.
Do podniků na Jamské by to mělo jezdit vícekráte.
Jistě dotaz najdete.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci dotazovny nebyl zjištěn problém s odpovídáním na dotazy. Někteří tazatelé zaslali dotaz, který byl v rozporu s pravidly dotazovny a na takový tedy nebylo odpovězeno nebo se dožadovali odpovědi na dotaz, který neodeslali. Za Vaše konkrétní náměty Vám děkuji, budou předloženy k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: Termín uzavírky Neumannova, MHD, VDV
Dotaz: Objevila se informace, že se posouvá konec uzavírky ulice Neumannova. Ale MHD má změnu jen do 10. října. Nebo se změny MHD taky prodlužují? K návrhům na opravy jízdních řádů MHD po lednové změně se nebudu vyjadřovat, to souhlasím s návrhy ostatních. Jenom prosím už uzavřete a zveřejněte ty připomínky města pro jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny, o kterých kolují nedobré ohlasy, aby lidi cestující veřejnou dopravou se na to mohli včas psychicky připravit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, změna uzavírky Neumannovy ul. vyvolává i změnu v MHD, bližší informace naleznete zde:

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/prodlouzeni-uplne-uzavirky-ulice-neumannova

Aktuální informace k připravované VDV včetně navrhovaných jízdních řádů jsou uveřejněny na stránkách Kraje Vysočina:

https://www.kr-vysocina.cz/aktuality/ds-304017/p1=95635

https://www.kr-vysocina.cz/jizdni-rady-verejne-linkove-dopravy/ds-304020/p1=95638

https://www.kr-vysocina.cz/jizdni-rady-drazni-osobni-dopravy/ds-304019/p1=95637

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


3. 10. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, včera začali séct na Libušíně a tradičně neposekli svah u nových herních prvků, před vchoddy 18,20,22, stalo se to již poněkolikáté.Nutno zkvalitnit jejich práci a tyto plochy doséct,včetně shrabání posekané trávy, kdy jí mnohdy nechávají na místě.Nelíbí se mi tato jejich nekvalitní práce, doufám, že jim platíte až po kvalitně odvedené a zkontrolované práci.Mimochodem mnohé ostrůvky trávy na Libušíně nemají ještě posekané,doufám, že na to nezapomněli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení travnatých ploch na Libušíně ještě není dokončeno. Kontrola sečení v této lokalitě proběhne po uceleném předání této lokality firmou. Pokud po předání budou zjištěny nedosečené plochy v této lokalitě, budou tyto nedodělky odstraněny.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 10. 2018
Předmět: STK u nového moto 6 let
Dotaz: Dobrý den, letos jsem si koupil nový motocykl a v červnu přihlásil do evidence vozidel. Na STK jsem měl jít za čtyři roky (ode dne registrace). Nyní je tato doba prodloužena u nových motocyklů na 6 let. Pokud dojdu na úřad s technickým průkazem, tak mi můžete lhůtu pro provedení další STK prodloužit? Dnes k tomu prý vyšla nová ministerská vyhláška. Stejně tak prý jde prodloužit STK z 2 na 4 roky u starších moto.
Odpověď (odbor dopravy):
Vyhláška nevyšla, pouze jsme obdrželi "Informaci MDČR" k této legislativní změně. Silniční vozidlo zapsané do registru silničních vozidel a přistavené k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 tedy provozovatel přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona. Pro provozovatele je dána možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla.
Žadatel předloží:
- technický průkaz silničního vozidla,
- registrační značku,
- žádost používanou pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel.
Obecní úřad:
- zapíše prodloužení platnosti technické prohlídky do technického průkazu silničního vozidla,
- vylepí kontrolní nálepku,
- provede kontrolu a opravu platnosti technické prohlídky v registru silničních vozidel.

Pak je tu ještě jedna pohodlnější možnost - pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

3. 10. 2018
Předmět: Strategie Farská humna
Dotaz: Dobrý den, počításe v zadání na nějaké workoutové prvky pro dorost a dospělé?
Hrazdy, bradla..
Příp. nějaké parkurové překážky tak, aby zde bylo možno távit aktivně více času jako nyní na balíkách..
Na pilák mimo sezónu nikdo nechodí a je tam vše co uvnitř města chybí, včetně discgolfu..
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Libore,
participace a workshopy Strategie Farská humna nad zadáním budou teprve probíhat, a informace o termínech budou v předstihu zveřejněny.
Workoutové prvky a parkur jsou navrženy u skateparku za sportovní halou.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

23. 9. 2018
Předmět: Chodci a semafor na křižovatce u Conventa
Dotaz: Dobrý den, na této křižovatce při odbočování do leva z Brněnské na Smetanku mají chodci na Smetance zelenou a tyto odbočující auta z Brněnské se velmi často snaží odbočit rychleji než se rozjedou protijedoucí vozidla. Nekoukají přitom ale na chodce a již několikrát jsem byl svědkem "skorostřetu" na tomto místě. Budeme čekat až se něco stane? Nebylo by lepší přidat další semafor pro odbočující pruh podobně jako je na křižovatce před stadionem? Nebo hledat jiné řešení?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, křižovatka pracuje dle platných předpisů a dosud nebylo k tomuto nastavení zásadních připomínek ze strany veřejnosti či Policie ČR. I když tuto situaci známe, tak určitě není úkolem města investovat a předělávat zaběhnuté věci kdykoli někdo něco „podělá“ či poruší. V současné době se připravuje v rámci tzv. telematiky a smart city obnova zařízení semaforů, tento problém bude konzultován při výsledném nastavení provozu semaforů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: nezodpovězení dotazu k MHD
Dotaz: Dobrý den.
Asi tři týdny zpátky jsem navrhoval opravy chyb z lednových změn jízdních řádů MHD a upozorňoval na poruchu osvětlení nástěnky MHD.
Na pozdější dotazy jste reagovali a můj ne.
Mám návrhy zopakovat?
Nástěnka pořád nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na dotaz ohledně MHD zaslaný pod obdobným jménem jako tento dotaz byla odpověď zveřejněna dne 14.9.2018: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7236. Na dotaz obsahující kromě jiného upozornění na poruchu osvětlení nástěnky byla odpověď zveřejněna dnes: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7278.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, khdy začnete sekat trávu, na Libušíně kolem domů je už tase vysoká, nutno již začít sekat.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane, se sečením Libušína počítáme, proběhne cca v polovině měsíce října.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: bioodpad
Dotaz: Je nutno vyvážet zřejmě nyní na podzim častěji popelnice s bioodpadem, u hotelu Jehla je to v popelnici a kolem popelnice již měsíc (větve ze stromu) a odvoz se nekoná, takto je to i na více místech města, mimochodem na boku u hotelu Jehla u křižovatky již řadu mesíců nebylo posečeno, zřejmě na to zapomněli, vypadá to hrozně a tráva je tam vysoká, je to třeba posekat,děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní
bioodpady od občanů a z veřejných městem vlastněných pozemků se sváží většinu roku 1x týdně, což považujeme za dostačující. V průběhu roku organizujeme čištění veřejných ploch včetně úklidu bioodpadu dle potřeby. Na podzim každoročně zajišťujeme ještě jednorázové svozy. V případě zájmu je možné bioodpad samostatně odvézt na sběrný dvůr, kdy pro občany města je likvidace/využití takového odpadu zdarma.
Kontejner u hotelu Jehla není ve správě města, jeho vývoz a údržba je tedy věcí provozovatele, případně vlastníka objektu. Pozemky u boků hotelu nejsou v majetku města, jejich údržba je věcí jejich vlastníka.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2018
Předmět: Prokrastinace = chronické odkládání povinností. Nebo co se děje?
Dotaz: Dobrý den, už delší dobu sleduji ping pong mezi občanem a Odborem komunálních služeb. Občan už asi půl roku nechce nic jiného, než že by se měly na webu města zveřejnit 2 dokumenty, a to za prvé odpověď krajského úřadu na připomínky pana starosty z ledna letošního roku k navrhovaným jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny a za druhé odpověď města na tento dopis. Nic se neděje. Úřad si z občana dělá legraci, pracovníci trpí prokrastinací, pracovníci nestíhají že jich je málo ... Co je správně? :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace s krajem ohledně jízdních řádů VDV ještě běží. V některých položkách kraj alespoň zčásti našim připomínkám vyhověl a některé ještě prověřuje. Ucelenější komplet zveřejníme, jakmile bude sestaven a seznámíme se s ním.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 9. 2018
Předmět: opakuji ... odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny ... už jste odpověděli?
Dotaz: Pane Dvořáku,
20. srpna jste mi psal, že na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina asi do týdne zveřejníte reakci na dopis krajského úřadu s vypořádáním se s připomínkami v dopisu pana starosty z ledna 2018. Kdy tedy zveřejníte tu reakci na dopis? A kdy zveřejníte vlastní dopis krajského úřadu, který jste dostali již dříve? Na webu stále poslední informace nejsou.
Michal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace s krajem ohledně jízdních řádů VDV ještě běží. V některých položkách kraj alespoň zčásti našim připomínkám vyhověl a některé ještě prověřuje. Ucelenější komplet zveřejníme, jakmile bude sestaven a seznámíme se s ním.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 9. 2018
Předmět: úprava MHD
Dotaz: Přimlouvám se o přehodnocení jízdy linky "4", která před úpravou jezdila každou půl hodinu a nyní jezdí 1x za hodinu. Jedná se o jízdu od polikliniky na Stalingrad i na nádraží. Dříve jste argumentovali, že není od spojů vlaků, ale dneska to není ani k odjezdu ani příjezdu vlaků ani linkových autobusů a jedná se o sídliště s nejstarší populací obyvatelů. Na Vysočany, Zámek jezdí autobusů spousta, linka 2,5,6 každých 20 - 30 minut . Děkuji za zvážení a uskutečnit změnu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za námět k MHD, předložíme jej k projednání pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Dotaz na Smluvu o pronájmu parkoviště
Dotaz: Jak pan starosta ve svém článku uvedl, že všechny smlouvy s městem jsou zveřejněny na webových stránkách města. Určitě musí být sepsána i smlouva o pronájmu parkoviště u fotbalového stadionu. Prosím o sdělení pod jakou značkou a datem je tato smlouva uvedena. Pokud je tato záležitost v kompetenci pana starosty pošlu dotaz jemu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
užívání plochy je řešeno formou výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města bez písemné nájemní smlouvy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2018
Předmět: Nechodí Ždárské noviny
Dotaz: Dobrý den
Jenom skromný dotaz na distribuci ŽDÁRSKÝCH NOVIN vychází nebo jsou zrušeny
3 měsíce jsem nic nedostal. Zpravodaj chodí pravidelně. Prosím o info
Děkuji a jsem s pozdravem Zouhar
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ve věci ŽDÁRSKÝCH NOVIN se můžete obrátit na jejich vydavatele nzr.reklama@centrum.cz nebo tel. 732 235 415. Případně je najdete na http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/?noviny=zr
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

1. 10. 2018
Předmět: Jízda po trávníku
Dotaz: Reaguji na Vaši odpověď ze dne 24.9.2018
Znám tuto 'zkratku' z Pelikánovy na Neumannovu a myslím, že v době uzavírky ulice Neumannova se mělo Město spíš přičinit pro to, aby obyvatelé Vodojemu tama jezdit mohli a ne, aby jste je nechávali kontrolovat MP.
S pozdravem Kříž
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
dopravu motorovými vozidly je možná vést po pozemních komunikacích nikoliv po trávníku. Jinak by auta jezdila i v parcích a stála na trávnících.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

25. 9. 2018
Předmět: MHD a nečitelné informace
Dotaz: Krásný den! Přečetla jsem si návrhy na opravy jízdních řádů MHD po lednové změně a se vším souhlasím. Hlavně se mi líbí to, aby o víkendech jezdila linka 6 místo linky 5. Myslím si, že by místo linky 5 měla jezdit linka 6 i o víkendech odpoledne. Stejně linka 5 o víkendech před změnami v polovině loňského roku vůbec nejezdila, tak by to nevadilo. A až půjdete večer přes nádraží, tak na autobusovém nádraží u zastávky 1 nesvítí zářivka u jedné z vitrínek, kde jsou informace o MHD. Děkuji, zdravím
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážená paní, děkujeme za náměty k MHD, předložíme je k projednání pracovní skupině. Zajistíme opravu osvětlení vitrínky.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 9. 2018
Předmět: Stromy napadené kůrovcem
Dotaz: Dobrý den, ve střední části Neumannovy ulice je u silnice nad Gymnáziem několik stromů napadených asi kůrovcem - jedná se o smrky a modříny. Ve stejném místě se kácelo už roku 2016. Také tehdy to bylo na upozornění lidí. Zřejmě to nemá nikdo odpovědný na starost, protože jeden strom byl napaden už loni v listopadu a nic se neděje. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době je o pokácení těchto stromů zažádáno. Nyní je žádost o pokácení přezkoumávána příslušným orgánem ochrany přírody. Pokud příslušný správní orgán vydá povolení k pokácení předmětných stromů, kácení proběhne v době vegetačního klidu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 9. 2018
Předmět: Dotaz na MHD
Dotaz: Dobrý den. Část Vysočan je spádova na stalingradskou školu. Oproti dřívějšku tam nejezdí žádný autobus bez přestupu na cca 7:40, kdy se otvírá škola. Není reálné, aby malé děti přestupovaly u polikliniky na zastávce, které je zároveň parkovištěm. A to při množství autobusů a tras MHD, které tam vedou.
Obdobně odpoledne jede pouze jeden ve 13:08, což nelze sladit s družinou a běžnou praconí dobou do cca 16 hodin. Dříve jezdily autobusy v cca 14:30 a 15:30. Je možné s tímto něco udělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkuji Vám za náměty, budou projednány pracovní skupinou MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 9. 2018
Předmět: Dotaz k nepořádku mezi kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by nás, proč je snad 50 týdnů v roce takový nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad (Libušín i jinde). Nebaví nás překračovat vyhozené koberce, rozbité židle, vyhýbat se krabicím a pak za odvoz nepořádku po konkrétních lidech platit. Město dříve zmiňovalo spolupráci s policií s možností zapůjčení fotopastí v odůvodněných případech. Dnes prý lidé platí pokuty za každou hloupost - tak proč tolerovat dlouhodobý nepořádek pár jedinců? Obávám se, že to město nezvládá. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
2x týdně jezdí auto, které uklízí nepořádek u kontejnerů po občanech, kteří nejsou ochotni přistoupit ke svým odpadům zodpovědně a odvézt je na sběrný dvůr, který je v provozu 6 dní v týdnu a kde mají uložení odpadu zdarma
Fotopast problém neřeší, neboť fotí každého, kdo jde jen kolem.
Možná by pomohlo více si všímat, kdo to tam ukládá a takové zjištění předa městské policii, neboť za takové založení černé skládky lze uložit pokutu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den, městská policie provádí kontrolu i uvedených jednání. Spolupráce ze strany občanů však není taková, jakou bychom si představovali. Jediným důkazním prostředkem je kamerový systém, který však není všude. Pokud máte poznatky ke konkrétním skutkům a osobám je nutné nám je sdělit. Fotopasti Policie ČR jsou určeny k jiným účelům.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP Žďár nad Sázavou

24. 9. 2018
Předmět: Díry na kruháči
Dotaz: Dobrý den, nechte do zimy opravit díry ve vozovce na kruháči u rozvodny nahoře na Brněnské od Jamské.V kruhovém objezdu jsou díry, tyto jsou nutné opravit a je tam ohnutý elektrický sloup,aby na nějakého řidiče nespadl.Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme postoupili příslušným správcům; výtluky na ŘSD a elektrický sloup na E.ON.

19. 9. 2018
Předmět: Cesta z Brněnské na Jamskou
Dotaz: Dobrý den, měla bych prosbu ohledně cesty, která vede za Penny na Brněnském nákupním parku a končí u betonárny na Jamské. Zejména v deštivém a zimním období je tato cesta jedno velké bahnisko. Proto bych se chtěla zeptat, jestli není nějaká možnost s touto cestou něco udělat a trochu ji upravit. Další věc je, že někdo shodil zábradlí, které tam bylo postaveno a mohu říct, že v zimě je téměř nemožné sejít stráňku, která tam je. Šlo by s tím něco udělat? Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Fialová,
pozemky v této lokalitě nejsou v majetku města a zatím se je nepodařilo získat. V současné době byla zahájena projektová příprava propojky od obchodního centra na ulici Jamskou. V rámci této přípravy se pokusíme najít řešení i na stranu do průmyslové zóny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 9. 2018
Předmět: Úklid jemného štěrkové drti ul. Vančurova
Dotaz: Dobrý den, ca.pred měsícem jsem se dotazovala, kdy budete moci z vozovky a chodniku uklidit vrstvy jemné šťerkové drti, která zůstala po jeji opravě. Asi se dotaz zatoulal...Prašnost je vysoká, byty 3m od vozovky. Ve špičkách prujezd i 350 vozů/hod. Susaky Nepomohl ani prudký déšť. Riziko úrazu uklouznutím poměrně vysoké. Můžete prosím pomoci vrátit do původního stavu úklidem? Děkuji předem za odpověď a kladný přístup.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametení jsme objednali, děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 9. 2018
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Jak je možné, že máme průmyslovou zónu na Jamské, kde za objekty Vamafil a Vodaservis jsou velké hromady hlíny a nikomu to nevadí !Když se firmy rozšiřijí budiž,ale úprava okolí musí být pro firmy závazná a ne že to je takový stav, jaký je v současnosti, to nemluvím o nedostavěné stavbě na Jamské u křižovatky.Nejlepčí úprava je kolem Teleflexu, proč to někde jde a někde ne.I průmyslovou zónu chceme mít pěknou, zarostlou stromy a zelení a především pěkně upravenou a ne, jak je nyní !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kaštánku,
vždy záleží na majiteli, jak svůj pozemek užívá. Dočasné deponie výkopku, stavební dvůr u stavební firmy, případně staveniště, jako takové, nejsou v rozporu s využitím pozemků.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 9. 2018
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-prosím Vás,nevím,kdo to má na starost,ale nemohl by někdo posekat kopřivy po obou stranách cyklistické stezky asi od místa jak končí restaurace Corso a pak začíná fotbalové hřiště a až pokud jsou tak hodně rozrostlé,když jako chodec chci jít co nejblíž kraji tak ty kopřivy zasahují do cesty a v kopřivách chodit není příjemné a myslím,že to není ani dobré pro cyklisty,aby se nezamotaly do kola a i pro ostatní,kteří chodí a jezdí po stezce.Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s posečením podél stezky počítáme v průběhu 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 9. 2018
Předmět: Jízda po trávníku
Dotaz: Dobrý den, po uzavření ulice Neumannova si vozidla zkracují jízdu z Neumanovy na Pelikánovou. Již zde mají vyježděnou cestu a na upozornění reaguji dost agresivně. Měli by jste tam sjednat nápravu.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vaše upozornění jsem předal k řešení městské policii a odboru komunálních služeb. Děkujeme za něj.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

18. 9. 2018
Předmět: Panoramatické zrcadlo
Dotaz: Dobrý den prosím nebylo by možné umístit panoramatické zrcadlo na ulici Štursova na Vodojemu? V té horní části u garáží jak se zatáčí k domu č.p. 1533 a sousednímu? Ani z jedné strany nejde přes zaparkována auta a z druhé strany přes popelnice vidět a je to velmi nebezpečné. Když tam jdu například s malými dětmi které jedou na kolech a mohou tam "vlítnout", řidiči by měli možnost je dopředu vidět. Ne každý zde bohužel jezdí pomalu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, situaci prověříme, zvážíme zda je navrhované řešení vhodné a nutné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: MHD a hromadná doprava na Jižní Moravu
Dotaz: Dobrý den,
čtu návrhy lidí, co by se mělo napravit po lednových změnách v MHD a s tím souhlasím. Moc se mi líbí myšlenka, aby o víkendech dopoledne místo linky 5 jezdila linka 6. Určitě budete říkat, že linka 5 toho ujede méně jak linka 6, ale to by šlo udělat elegantně, že místo dvou jízd linky 5 by byla jedna jízda linky 6, nebo místo tří jízd linky 5 by byly dvě jízdy linky 6. Linkou 6 se líp dostaneme po městě, náměstí zůstává.
Jak to vypadá se slibovanou jednotnou jízdenkou na Jižní Moravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za konkrétní náměty, budou projednány pracovní skupinou. Jednotná jízdenka nejen na Jižní Moravu je přednostně řešena v rámci veřejné dopravy připravované Krajem Vysočina. Bez aktivity a souhlasu Kraje Vysočina není reálné propojit jízdné města Žďáru a Jižní Moravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 9. 2018
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné posekat a zkulturnit břeh kolem řeky za mateřskou školkou Sluníčko.Stejně jako je protější břeh u hřiště Modre dny. Je to tam dost šílené doslova prales dvoumetrových kopřiv atd.
S pozdarvem: Karel Barák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za MŠ je v majetku města pouze část pozemku, svah k řece není městským pozemkem. Vzhledem k umístění teplovodu na městském pozemku nepředpokládáme jeho intenzivní využití veřejností. Tomu odpovídá i jeho minimální údržba. Aktuální stav prověříme a podle toho zvolíme další postup.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 9. 2018
Předmět: Svoz komunálního obpadu
Dotaz: Dobrý den
v uplynulém týdnu nebyly v plánovaném termínu (úterý) vyvezeny popelnice na ul. U Jezu. Po telefonickém dotazu na odboru komunálních služeb bylo sděleno, že AVE má poruchu a vývoz bude proveden následující den. Bylo by možné informace o náhradním svozu odpadu zveřejňovat v aktualitách na webu města?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Informace se k nám dostala na poslední chvíli, byl to technický problém a následující den bylo vyvezeno.
V případě, že bychom to věděli dopředu, zveřejníme v aktualitách.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 9. 2018
Předmět: Dopravní zrcadla
Dotaz: Dobrý den, bylo by, prosím, možné umístit dopravní zrcadlo do zatáčky spojující ulice U Táferny a Purkyňova - je naprosto nepřehledná, zrcadlo by bylo velmi vhodné v místě, kde je nyní informační tabule turistické stezky. Druhé zrcadlo postrádám v zatáčce ulice Dvořákova kolem Mountfieldu a prodejny Global Elektro - ulice je úzká a zatáčka nepřehledná. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Po provedeném místním šetření za přítomnosti správce komunikací sdělujeme, že při dodržení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (např. § 4 – přizpůsobit své chování dopravně technickému stavu pozemní komunikace), se umístění odrazových zrcadel nejeví jako nezbytné nutné.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

19. 9. 2018
Předmět: Odklizení dřeva po jarním kácení
Dotaz: Po jarním kácení ještě stále leží vedle pěší cesty ke ŽĎASu (GPS 49.556718, 15.931996) pokácené stromy. Budou někdy odvezeny, nebo se čeká až si příroda poradí sama?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz dřeva jsme opakovaně urgovali. Předpokládáme jeho dovoz během 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Pokácené stromy
Dotaz: Dobrý den
kdy konečně dojde k odvozu pokácených stromů, které již několik měsíců leží u pěší cesty ke ŽĎASu? Zatím to vypadá, že se čeká až se samy rozpadnou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz dřeva jsme opakovaně urgovali. Předpokládáme jeho dovoz během 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: Rozebraný chodník z úvozu na ulici Libickou
Dotaz: Dobrý den, již asi 3 týdny je rozebraná spodní část chodníku z úvozu nahoru na ulici Libickou. (Pod mostem na ulici Libická)
Nevím, kteří dobráci to provedli, ale prosím za občany o zajištění opravy. Denně tudy chodíme, jezdí tu kočárky, kola. Mohu poskytnout foto. Děkuji za kladné vyřízení!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
rozebraná dlažba byla opravena. Děkujeme za nahlášení závady.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 9. 2018
Předmět: Opravy silnic
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím říct, jaké jsou další výhody opravy komunikací "stříkaným asfaltem" kromě toho, že jsou nekvalitní a už nějaký ten pátek kvůli tomu na celé ulici Okružní horní musíme dýchat tuny prachu? O tom, jak vypadají zaparkovaná vozidla asi mluvit nemusím. To opravdu neexistuje kvalitnější způsob opravy povrchů než tento předražený nesmysl? Kdo nám proplatí náklady na mytí vozidel, oken apod.? Město asi těžko!

S pozdravem Jan Novák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
cílem běžné údržby s použitím tryskové metody je dočasné vyspravení poruch a zabránění jejich dalšímu rozšiřování do provedení konečné opravy. Konečné opravy pokládkou asfaltových vrstev jsou prováděny dle finančních prostředků. Po zhutnění kameniva provozem se počítá s přemetením vozovky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: Vyšlapaná stezka u kulturáku
Dotaz: Dobrý den, kdy konečně uděláte chodník na místě vyšlapaných pěšině u kulturáku? Je to opravdu tak složitý projekt, že jeho realizace trvá přes třicet let? Opravdu bude s vaším tempem Žďár mezi desítkou nejlepších měst k životu v ČR? Včera mi soused řekl, že z MěÚ už odešel pan Kadlec, je to pravda?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Odpověď na první část dotazu:
Vážený pane,
na mlatovou cestu pro pěší u Domu kultury bylo vydáno stavební povolení a její realizace se plánuje v letošním roce.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Odpověď na druhou část dotazu:
Ne.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

24. 9. 2018
Předmět: Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě
Dotaz: Dobrý den, probíhající rekonstrukce ulic na Vysočanech je ve fázi, kdy se nic neděje. Všude bahno. Provádí město stavební dozor? Ukončí stavební firma práce do zimy?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Doležalová,
stavební dozory jsou prováděny na obou stavbách, stejně tak jako pravidelné kontrolní dny.
Stavební práce probíhají podle harmonogramů. Termín dokončení stavby města je, dle smlouvy o dílo, 30.11.2018.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 9. 2018
Předmět: prostor pro tajemníka úřadu III.
Dotaz: Dobrý den, pane tajemníku, prosím jednejte se mnou slušně. Na dotaz jste neodpověděl. Zkuste si můj dotaz přečíst znovu, v klidu, jak píšete. Jinak dotazovna ztrácí smysl. Nestál jste u jejího zrodu?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stresnaku,
Na vaše dotazy a názory jsem slušně odpověděl dne 10.9. a 17.9.2018 věcně a slušně. To, že jsem nenapsal, co chcete slyšet je normální výměna názorů. Já, jsem je opřel o právní řád, vy jste to nazval demagogií. Nemám více co sdělit a tedy na co odpovídat.
Ano, dotazovna existuje a funguje více než 10 let a já jsem mnohokrát napsal, že si jí vážím jako zpětné vazby a obhajoval jsem ji před nahrazením placenou aplikací Lepší místo.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

18. 9. 2018
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Dobrý den,
asi před dvěma lety jsem se obrátila na MP ohledně jízdy cyklistů po mostech v e Žďáře 2, které byly určeny pro p ě š í .Slíbili mi, že zvýší kontrolu.Za tu dobu jsem zde nikdy žádnou policii na kontrole neviděla a počet cyklistů se mnohokrát zvýšil.Vyjít z přilehlých domů na chodník je přímo život ohrožující.Jednou jsme i přímo jednali s panem Klementem před domem když zde projížděl cyklista.Řekl, že to dobré není ,ale nic se zase neděje.. Kolik bylo letos pokut za jízdu na chod?
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali MP, zde je odpověď:

V souvislosti s Vaším dotazem ohledně cyklistů, kteří jezdí v lokalitě Žďáru nad Sázavou 2 po mostě, který je především určen pro chodce a kdy svojí někdy bezohlednou jízdou cyklisté chodce ohrožují, jsme zde i v minulosti prováděli namátkové kontroly spíše preventivního charakteru. V posledních dnech jsme v této části Žďáru na Sázavou zvýšili opakovaně kontrolní činnost, jejímž výsledkem je řešení řady cyklistů, kteří za nerespektování zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů se dopustili přestupkového jednání. Z těchto důvodů bylo ze strany strážníků MP nutno přistoupit vůči neukázněným cyklistům k příkaznímu řízení tedy uložení pokuty. Hlídky MP se budou i nadále této lokalitě věnovat a samozřejmě i dalším částem města kde je problematika cyklistů obdobná.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

17. 9. 2018
Předmět: Kruháč na Vysocké
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s výstavbou kruhové křižovatky na křižovatce ulic Vysocká-Studentská-Wonkova. Pokud si dobře pamatuji, měla by být letos alespoň vyznačena. Jak to vypadá s realizací?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
s realizací počítáme po vydání stavebního povolení.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 9. 2018
Předmět: rekonstrukce domu
Dotaz: Dobrý den, na Libučínské č. p. 26, 28, 30 se nyní dělají nové fasády a schodiště. Prosím, snažte se po investorovi požadovat, aby vstupy do domu byly bezbariérové a udělte případný souhlas z hlediska majetkoprávního. Byla by škoda, kdyby se tam opět udělalo pouze obyčejné schodiště, které je k ničemu imobilním spoluobčanům a maminkám s kočárky. Děkujeme.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážení manželé Vinopalovi,
děkujeme za námět, předám jej kolegům na majetkoprávní odbor a naší komunitní koordinátorce.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 9. 2018
Předmět: Na kole do Žďár. Vrchů
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych někdy na kole zavítat do Žďárských Vrchů. Proto se chci ujistit, že do lokality neplatí žádný zákaz vjezdu cyklistům. Chtěl bych využít nejen cyklotras, ale i turistických tras a neznačených cest dohledatelných na www.mapy.cz Je to možné?

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Moravče.
Na Žďársku není v současné době vyhlášen žádný zákaz vstupu do lesů. V ostatní krajině nám další plošná omezení rovněž nejsou známa. Stačí se tedy řídit platnou legislativou. Obecně je lesním zákonem zakázáno jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Dalším omezením mohou být zájmy ochrany přírody, které jsou vždy vymezeny na konkrétní území. Bližší informace poskytne SCHKO Žďárské vrchy.

Jaroslav Doubek, odbor ŽP

17. 9. 2018
Předmět: MHD a problémy po lednové obměně jízdních řádů
Dotaz: Vážený pane Dvořáku.
Má odpověď na to, čím by se měla zabývat pracovní skupina k MHD ve věci problémů po lednové obměně jízdních řádů MHD bude jednoduchá.
Protože nějaký žďárský občan asi četl moje myšlenky. :-)
Mám to stejné jako v dotazu pod https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7224.
Děkuji za brzkou opravu.
Už se ví, kdy se zase pracovní skupina sejde?
Vše dobré.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, další jednání pracovní skupiny MHD předpokládáme v měsíci říjnu 2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Nepořádek u garáží
Dotaz: Dobrý den. Na jaře jsem se dotazoval zda po kácení stromů u Horního rybníku, budou odklizeny větve mezi 1. a 2. řadou garáží, za volejbalovými kurty. Bylo mi přislíbeno, že ano. Do této doby se ale nic nezměnilo. Nebo spíš zhoršilo protože zde vzniká skládka. Znovu se ptám, bude zde udělán pořádek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Odvoz větví a založené černé skládky jsem objednala.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních

17. 9. 2018
Předmět: obrubníky před KD
Dotaz: Opravdu ostuda, nic jiného se říci nedá, před KD ty staré doslova hnusné obrubníky hyzdí dominantu před KD o květinové výsadbě to stejné. Jakékoliv připomínky jsou marné, protože se s tím stejně nic nedělá.Jak potom Vám mají voliči věřit ? Nedivte se, že se současnému vedení nevěří, protože, kvalita, rychlost a hlavně operatovnost Vašeho rozhodování je neúměrně zdlouhavá. O kvalitě práce raději pomlčím.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
z hlediska stavebně technického stavu připravujeme částečnou obnovu obložení a schodišť. Termín provedení předpokládáme v měsíci říjnu.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky Technická správa budov

17. 9. 2018
Předmět: prostor pro tajemníka úřadu II.
Dotaz: Pane tajemníku, děkuji za nevyžádanou edukaci, na můj dotaz jste mi neodpověděl. S tou demagogií začínáte velmi brzy. Škoda.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
odpověděl jsem vám v souladu s právním řádem ČR. To, že ho považujete za demagogii, je váš názor a právo. Přeji vám klid a hezké dny.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

15. 9. 2018
Předmět: nesouhlas se strategií CENTRUM
Dotaz: Dobrý den, minulý týden žďárské zastupitelstvo schválilo materiál Strategie centrum včetně předpokládaného realizačního harmonogramu. Dovolte mi vyjádřit můj nesouhlas se zařazením lokality Magistrála II až na samý konec harmonogramu. V anketě občanů se Magistrála umístila na čtvrtém místě z velké části díky hlasům občanů z ul. Dolní a Libušínská. Naši páni byrokraté si tuto lokalitu však svévolně rozdělili na Magistrálu I a Magistrálu II. Co uděláte pro zlepšení životního prostředí na Libušíně?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Strategie pro centrum města je výsledkem širokého kompromisu mezi všemi zúčastněnými. Při přípravě se brala v úvahu jak anketa mezi občany, tak názory zastupitelů, městského architekta, odborů městského úřadu a především názor správců inženýrských sítí (vodaři, plynaři, energetici apod.). Výsledná strategie je tedy opravdu širokým kompromisem. Abych pravdu přiznal, také bych byl raději, kdyby se některé části dočkali realizace dříve, ale respektuji jiný názor. Přijatá strategie však neznamená, že se právě ve Vaší čtvrti nepočítá s realizací některých dílčích projektů. V tuto chvíli máme na stole studii, která by na ulici Dolní řešila zřízení zastávek MHD, zároveň chceme rozšířit možnosti parkování s tím, že dlouhodobým cílem je upravit prostranství před obchodními domy (Halva, Pramen), kde by mělo vzniknout živé a fungující „náměstíčko“ pro tuto lokalitu.

Ještě jednou děkujeme za zájem o naše město.

Zdeněk Navrátil,
starosta města

13. 9. 2018
Předmět: Dotaz a připomínka ohledně parkoviště u fotbal.hřiště
Dotaz: Pan Dvořák k tomuto dotazu odpovídal, že se jedná o zábor a jedna z podmínek záboru (dle jeho odpovědi) byla, že potřebnou část veřejného parkoviště ( což určuje dopravní zn.IP11a, a ne žádná ostatní plocha jak si pan Dvořák vymlouvá ) si musí nájemce vhodným způsobem vyznačit. Proč nemusí být v tomto případě plocha záboru vyhrazena ? Snad by měly podmínky, které jste ve své odpovědi z 23.8.2018 , jasně určil. Pokud to není tajné tak by bylo aspoň vhodné zveřejnit plochu (m2) záboru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, rozsah záboru se průběžně mění a upravuje podle potřeb provozovatele a podle potřeb města. Takto je i hrazeno. Vyhrazení trvalým pevným způsobem jsme nepožadovali, vyhrazení prostoru probíhá dohodou o jeho rozsahu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 9. 2018
Předmět: Nesvítí lampa u sklářské huti
Dotaz: Dobrý den, chci Vás upozornit, že v zatáčce u sklářské huti, kde se chodci potkávají denně se skupinkami cyklistů, nesvítí už od dubna lampa, Bohužel se ukazuje, jak moc městu chybí pochůzkáři, kteří by včas informovali o čerstvých závadách kompetentní pracovníky. V roce 2015 jsem městu nabízel zdarma svoje služby, ale současné vedení nemělo zájem a vůbec se mi v této souvislosti neozvalo. Nyní už nemám čas a pro současné vedení města pracovat nechci. Děkuji za odstranění závady.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, prověření situace a odstranění vady je objednáno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 9. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den.
Udělejte v MHD něco pro zbytek města a nejenom pro ZR 2 a ZR 5.
Už přes půl roku slibujete, že ty problémy po lednové obměně jízdních řádů napravíte.
Před lednovými obměnami jízdních řádů jsme byli celkem spokojení, ke konci loňského roku nám jízdní řády vyhovovali.
Teď se dělá křižovatka na Neumannově, ale pracovní skupina už může obměnu chystat.
Jak moc se budou moct vrátit ty dobré věci z jízdních řádů z konce loňského roku?
Od ledna je problémů hodně, to se mi sem nevejde napsat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za zájem o MHD. Prosím o sdělení Vašeho konkrétního problému nebo potřeby, se kterou by se měla zabývat pracovní skupina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 9. 2018
Předmět: Paní Wurzelová, tady jsou největší nedostatky lednové změny jízdních řádů MHD, jak jste chtěla - co
Dotaz: linku 5 vraťte do původní trasy (nemusí s linkou 2 jezdit přes náměstí 2x za hodinu) nebo by měla linka 4 jezdit 2x za hodinu, linka 5 by zase i o víkendech měla jezdit po hodině, linka 6 by měla jezdit dopoledne i o víkendech, přes Stalingrad to teď jezdí míň, průmyslová zóna a HETTICH potřebují víc spojení (směny začínají/končí různě) třeba na 7 ze Stalingradu, sídliště pod Zelenou horou už nemá přímý spojení k vlakům a od vlaků, horší spojení od vlaků na Vodojem, horší spojení přes Sázavskou
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za náměty. V systému MHD města při dodržení celkového množství najetých kilometrů bohužel nelze plně uspokojit všechny potřeby cestujících. Pokud je posílena jedna linka, musí se ubrat někde jinde. Vaše náměty znovu zařadíme do projednávání případných úprav pracovní skupinou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 9. 2018
Předmět: Kolize chodců a cyklistů na chodnících a na přechodech,postřeh.
Dotaz: Dobrý den.Chodím denně do práce přes náměstí od Libušína. Myslím že vzrůstající agresivitu cyklistů utlumí až první sníh.Kroky radnice a MP vedou spíše k legalizaci přestupků cyklistů.Cyklochodník je doslova "majstrštych" v řešení této problematiky.Jezdec na cyklokole pohybující se rychlostí těsně pod 40 km/h má často přilbu.Já jako chodec nic.MP má kamerový systém,i při rozlišení VGA pozná cyklistu od chodce. Denně takových 20 přestupků bez povšimnutí.Nepochiopitelné.........
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

16. 9. 2018
Předmět: Chodci
Dotaz: Dobrý den, reaguji na dotaz ze 3.9.2018 na stížnost na cyklisty. Oni ani chodci často nedodržují předpisy - chodit přes přechod je pro některé velmi veliký problém. Tohle také stojí za prověření.
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

15. 9. 2018
Předmět: PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA
Dotaz: Dobrý den, kdy proběhne plošná deratizace města?Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předpokládaný termín provádění deratizace je od 26.9. do 12.10.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

13. 9. 2018
Předmět: Úprava zeleně ulice Chelčického
Dotaz: Dobrý den, zajímá mě, jak budou nahrazeny vykácené stromy na ulici Chelčického naproti vchodům číslo 24 a 26.

Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, jednalo se o kácení z důvodu napadení stromů kůrovcem. V současné chvíli není rozhodnuto o náhradní výsadbě ani o jiném využití uvolněného prostoru. Způsob využití pozemku i náhradní výsadby bude projednán i s vlastníky okolních nemovitostí.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 9. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
ve Žďárském průvodci jsem si přečetl o Žďárské MHD. Rozumím tomu dobře, že po změně linek počet cestujících klesl o 10 % a náklady stouply o 2 miliony ? Není tady něco špatně ? Zkuste se na to zeptat obyvatel Stalingradu a ne jenom Kláštera.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane,
po změně MHD většinou dojde k poklesu přepravovaných cestujících, což může mít různé důvody, např. si cestující musí najít nové spoje, které vyhoví jejich konkrétním potřebám, zvyknout si na jiný systém, nějakou dobu trvá než se systém znovu stabilizuje, najdou si ho noví cestující a jsou odstraněna jeho případná kolizní místa. Dle zadání vedení města byl systém upraven tak, aby při daném rozsahu najetých kilometrů MHD bylo uspokojeno maximum potřeb cestujících. Žádná MHD není schopna uspokojit veškeré individuální potřeby občanů. Navýšení plateb za MHD nesouvisí tolik se změnou linek (vzhledem na minimální navýšení počtu najetých kilometrů mezi roky 2016 a 2017 o 1%) , ale především s navýšením mezd řidičů a s navýšením nákladů na opravy a údržbu starších autobusů. Vyhodnocování a úpravy nového systému MHD stále probíhají, jedná se o trvalý proces. Pracovní skupina se zabývá všemi městu a dopravci doručenými konkrétními a relevantními podněty v této věci.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 9. 2018
Předmět: Odvoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odvezení odpadu za nákupním centrem na ulici Brodská, Žďár 3.
Zůstali zde hromady hlíny, kamení a dlažby po pracích na elektrorozvodech.
Rozbitou dlažbu občas nějaký opilec rozhází až na příjezdovou cestu.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Děkujeme za upozornění, vyzveme firmu, aby si svůj odpad odvezla.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Je teprve září a Vy už nemáte mnoho peněz v rozpočtu na zhotovení čar na parkování na parkovišti před Jehlou ? Vždyť se holedbáte jak perfektně hospodaříte s vyrovnaným rozpočtem !? Tak na toto Vy už nyní nemáte ? Trochu divné hospodaření ! Neřeknu,kdyby byl prosinec, to bych pochopil, ale v září uvádět, že již nemáte mnoho peněz v rozpočtu ? Za co jste je utratli ? Za projekty, které nebyly realizovány a stály jistě mnoho peněz ? Byly to zřejmě mnohatisícové položky !? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočet města je členěn na jednotlivé konkrétní kapitoly a položky. Neznamená to, že v rozpočtu jako celku nejsou finanční prostředky. Pouze v kapitole dopravní značení je nutno ponechat pro letošní rok již rezervu do konce roku na časté projevy vandalizmu, poškození při dopravních nehodách, fakturovanou energii do světelných signalizačních zařízení apod. právě dle zásad řádného hospodaření.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: Svoz odpadů - Vodojem po druhé
Dotaz: Tak se nám to nějak nepovedlo. Minulý týden opět zůstaly popelnice plné. Jste schopni svoz pro tento týden zařídit?

Dotaz ještě doplním o termín uzavírky. Dle původního plánu měla být uzavírka ukončena k 31.8.2018, máte pro nás nějakou předpověď, do kdy bude ulice Alšova opravena?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Firma zajišťující stavbu byla opět upozorněna.
Snad vše dál bude bez opakovaných problémů, za které se omlouváme.
Jen připomínám, že popelnice je nutno přistavovat před 6 hodinou ranní.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
za odvoz popelnic ze staveniště je zodpovědný dodavatel. Bude mu to důrazně připomenuto. Vzhledem k technickým problémům na objektu vodovodu, který je ve správě SVK Žďársko jsme byli nucení společně s dodavatele posunout termín dokončení do 30.9.2018
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

10. 9. 2018
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den,jsem velice rozlobená.V rámci part.rozvoje měl být dle návrhu upraven vnitroblok Palachova a vytvořeno dětské hřiště.Hřiště je pěkné,ale to jediné,co jste udělali dobře.Ve vnitrobloku není vůbec podle návrhu- měli být široké chodníky pro vjezd např.odhrnovačů sněhu,mlatová plocha měla být menší a kolem více zeleně,dole místo písku měl být asfalt pro příjezd vozidel.Nic z toho není oddělali jste pískoviště a zavezli to hlínou a oddělali jste zde lavičky na které pěkně svítilo sluníčko..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
I přes to, že je mlatový povrch lemován obrubníky, je v případě potřeby možný přejezd vozidel záchranných složek. Co se týká laviček, byly umístěny 3 ks, jak je zakresleno i v návrhu Revitalizace vnitrobloku Palachova 11- 23. Předsedům SVJ byl předán v minulém týdnu informační dopis, součástí kterého jsou dva návrhy řešení zeleně v této lokalitě. Dne 18. 9. 2018 v 16:30 hod. je domluvena schůzka s krajinářskou architektkou přímo na místě, kde se bude řešit výsadba zeleně v tomto areálu a je možné se zúčastnit a k dané problematice se vyjádřit. Výsadba zeleně následně proběhne v podzimním období, až budou klimatické podmínky příznivější pro výsadbu rostlin a zasetí trávníku. Kruhovou lavičku je možné instalovat až po výsadbě zeleně. Pokud budete mít zájem nahlédnout do návrhů výsadby zeleně, můžete oslovit přímo předsedu bytové jednotky nebo mne viz kontakt níže.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz


10. 9. 2018
Předmět: Lavičky-pokračování
Dotaz: Přes mlat nemůže přijet auto,protože jsou kolem obrubníky,dali jste tam jen 3 lavičky do rohu,v návrhu je v mlatu zasazen strom a kolem kulaté lavičky.Buďte tak laskaví a vraťte lavičky k bývalému pískovišti,když tam s tím nic dělat nebudete a doufám že teď,když budete dělat výsadbu zeleně,že nám tu zasadíte ten strom a slibovanou kulatou lavičku..... Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
I přes to, že je mlatový povrch lemován obrubníky, je v případě potřeby možný přejezd vozidel záchranných složek. Co se týká laviček, byly umístěny 3 ks, jak je zakresleno i v návrhu Revitalizace vnitrobloku Palachova 11- 23. Předsedům SVJ byl předán v minulém týdnu informační dopis, součástí kterého jsou dva návrhy řešení zeleně v této lokalitě. Dne 18. 9. 2018 v 16:30 hod. je domluvena schůzka s krajinářskou architektkou přímo na místě, kde se bude řešit výsadba zeleně v tomto areálu a je možné se zúčastnit a k dané problematice se vyjádřit. Výsadba zeleně následně proběhne v podzimním období, až budou klimatické podmínky příznivější pro výsadbu rostlin a zasetí trávníku. Kruhovou lavičku je možné instalovat až po výsadbě zeleně. Pokud budete mít zájem nahlédnout do návrhů výsadby zeleně, můžete oslovit přímo předsedu bytové jednotky nebo mne viz kontakt níže.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz


7. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Přispívá naše město nebo bude přispívat na psí a kočičí útulek (na zvířata, která se najdou v ZR), když je to ze zákona jeho povinnost?
Odpověď (odbor životního prostředí):
K Vašemu dotazu je třeba uvést, že Město Žďár nad Sázavou přispívá na provoz soukromého psího útulku na ul. Jihlavská a to stanovenou finanční částkou na pobyt psa za každý jeho den v útulku a co je důležité, který byl nalezen nebo odchycen Městskou policií na katastru města.
Co se týká koček na území města je tato věc řešena kastrací nalezených a odchycených koček a následného vypuštění zpět do místa odchytu. V případě většího výskytu toulavých koček byli po odchycení předány do útulku pro kočky, který se nachází ve Skrýšově u Polné. Zde bylo po dohodě přispěno ze strany Města Žďáru nad Sázavou materiální pomocí ve formě krmiva a dalších potřebných věcí související s provozem tohoto útulku.


S pozdravem

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

3. 9. 2018
Předmět: Kolize chodců a cyklistů na chodnících a na přechodech
Dotaz: Dobrý den, nemáte nějaký návrh, co dělat s neukázněnými cyklisty? Městská policie je asi finančně netrestá, nebo jsem o tom ještě neslyšel, že někdo dostal pokutu. Nejen mně, ale i jiným se stalo, že musíme před cyklisty na chodnících uhýbat nebo uskakovat. Na přechodě pro chodce mi jeden málem najel na paty, kolo nemělo zvonek a cyklista byl ještě na mě sprostý. Už je to neúnosný, je toho moc. Sice bude za chvíli zima a sníh, cyklisti budou jezdit po chodnících míň, ale to není řešení. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali MP, zde je odpověď:

V souvislosti s Vaším dotazem ohledně neukázněných cyklistů, kteří jezdí po chodnících a ohrožují svoji někdy bezohlednou jízdou chodce na chodnících je nutno podotknout, že o tomto problémů samozřejmě Městská policie ví a strážníci se snaží minimálně preventivně kontrolovat a upozorňovat cyklisty na dodržování zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou jasně stanoveny povinnosti cyklistů při jízdě na jízdním kole. Nedílnou součásti prováděných kontrol ze strany hlídek MP je i povinná výbava jízdního kola ,která je upravena Vyhláškou č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti, která mimo jiné řeší technické požadavky na jízdní kola atd. V případě, že dojde k porušení zákona ze strany cyklisty, může být tato věc řešena hlídkou MP na místě v příkazním řízení (pokuta), což se už v řadě případů stalo nebo přestupek je dále předán ke správnímu orgánu. Městská policie se bude i nadále této problematice opakovaně věnovat.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

10. 9. 2018
Předmět: Územní plán
Dotaz: Hezký den, prosím můžete mi poskytnout informaci, kdy bude probíhat opakované veřejné projednávání územního plánu Nížkov? Na obecním úřadě v Nížkově tuto informaci nemají. Děkuji vám.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
termín opakovaného veřejného projednání není stanoven, protože městský úřad v současné době požádal o vydání stanoviska příslušný úřad k upravenému návrhu územního plánu Nížkov po veřejném projednání z hlediska vlivu na životní prostředí. Teprve po obdržení kladného stanoviska příslušného úřadu bude v souladu se stavebním zákonem svoláno opakované veřejné projednání, termín se předpokládá koncem října nebo začátkem listopadu.

S pozdravem

Ing. Darina Faronová
odbor rozvoje a územního plánování

10. 9. 2018
Předmět: prostor pro tajemníka úřadu
Dotaz: Dobrý den, jsem otráven z politického boje ve ZR. Pane tajemníku, v současné době působíte jako tajemník města, jenž má být nestranný. Dnem přihlášení do voleb do obecních zastupitelstvech jste o nestrannost přišel, zvažte prosím rezignaci a nebo nevyužívejte dotazovnu k politickému boji, je to nechutné. Nepřísluší vám to.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
ze zákona o obcích (§110 odst.6): "Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích", což ovšem neznamená, že ztrácí základní politická práva - volit a být volen nebo šířit své názory. Pokud to komukoliv vadí, tak nejen, že je mimo zákon, ale odmítá základní demokratické principy tohoto státu. Žádné funkce v politických stranách ani hnutích jsem nevykonával a nevykonávám. Politiku jsem vnímal a vnímám jako souboj názorů a nikoliv lidí. Přeji vám krásný den.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

10. 9. 2018
Předmět: Poděkování.
Dotaz: Dobrý den.Děkuji za rychlou a věcnou odpověď na můj dotaz,Velmi příjemně jste mě překvapil.
Využítí klasické emailové komunikace se samozřejmě nabízí.Má jednu malou vadu na kráse.Je ryze soukromá.Komunikace na portálu města je veřejná,viditelná to je bezesporu "živá voda" pro chod samosprávy.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. " budu doufat,že oddělení informatiky se zamyslí nad rozšířením."
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
budeme se snažit v rámci svých kompetencí. Děkujeme za názor a zájem.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 9. 2018
Předmět: Domov důchodců na Okružní ulici
Dotaz: Dobrý den, pane místostarosto,
chtěl bych se zeptat, jak je možné, že vrchní sestra paní Němcová z domova důchodců tráví denně značnou část pracovní doby kouřením a telefonováním na balkoně.
Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že pracovněprávní vztahy PO Sociální služby jsou v kompetenci ředitele, je níže uvedeno jeho vyjádření:

"Vrchní sestra kouří na balkoně domova, protože je to místo vyhrazené ke kouření. To, že kouří častěji než ostatní zaměstnanci je pravdou, byla na to ředitelem organizace upozorněna a dobu strávenou kouřením si napracovává. Někdy na balkoně také telefonuje s odůvodněním, že když v kanceláři telefonuje také sociální pracovnice, vzájemně se ruší a špatně slyší volajícího."

10. 9. 2018
Předmět: Dotaz na možnosti komunikace s MěÚ
Dotaz: Rád bych věděl,jak mohu poslat přes portál města dokumentační foto, aniž bych musel zřizovat účet u některého z technologických gigantů.Microsoft,Apple nebo Google.Aplikace Lepší místo je vázaná na uživatelský účet.V žádném případě si účet zřizovat nebudu.Kdo a proč vymyslel tento klacek pod nohy občanům?Proč je občan nucen poskytovat svoje osobní údaje třetím osobám při komunikaci s MěÚ?Kdo má na MěÚ na starosti informační technologie?Děkuji za odpovědí.S pozdravem Petr Čech
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
určitě můžete k zaslání fotografie lze použít i e-mailovou zprávu na konkrétního zaměstnance MěÚ.
Aplikaci Lepší místo jako placenou službu provozuje a spravuje Prostor plus o.p.s., proto nastavuje i pravidla pro její využití. Je na vás, zda takovou službu využijete.
Informační technologie na MěÚ spravuje oddělení informatiky. Případné rozšíření Dotazů a námětů o možnost vložení souborů (tedy i fotografií) bylo nahrazeno aplikací Lepší místo. Nicméně i možnost rozšíření je možná.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, jaký je prosím stav po Bílém lvu ? Jak pokračují jednání ? Náměstí stále zeje prázdnotou, dočkají se Žďáráci nové multifinkční budovy, nebo co tam vlastně vůbec bude ? Pokud ano, tak v jakém časovém horizontu ? Současné vedení si s tímto problémem také neporadilo !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krško,
stavba nového objektu byla zahájena. Podrobnosti o záměru naleznete na webových stránkách www.rezidencebilylev.vz.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 9. 2018
Předmět: parkování před Jehlou
Dotaz: Chci se zeptat,proč není před Jehlou řádně vyznačené parkování pro osobní vozidla,(myslím tím bílé parkovací pruhy na zemi), řidiči tam parkují jak chtějí v zatáčce při příjezdu na parkoviště, také stojí.Nutno to řádně označit parkovacími pruhy a vešlo by se tam daleko více vozidel. Nyní je to velmi chaotické a nepřehledné !! Řádně to označte a bude ppo problému,děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
do budoucna se budeme Vaší žádostí zabývat. V letošním roce na akci tohoto rozsahu již není v položce určené na dopravní značení dostatek finančních prostředků.
Děkujeme za podnět.

Jiří Kasper, Odbor komunálních služeb

7. 9. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Tak si čtu vaše odpovědi k dalším změnám jízdních řádů městské dopravy. Jestli mě pamět neklame, tak jste letos několikrát odkládali další opravy jízdních řádů. Když změny jízdních řádů mohly být loni třikrát na půl roku, tak nevím, na co čekáte. Ano, dnešní stav je určitě lepší jak ten do půlky loňského roku, ale dobré věci z konce loňského roku zmizely a nové problémy se v lednu objevily. Jaká je šance, že se ty popisované lednové chyby opraví aspoň k začátku roku 2019? Utíkají vám cestující!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za Váš zájem o MHD. Mohl byste prosím poslat konkrétní problém, který navrhujete řešit?
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 8. 2018
Předmět: Bilanční rozhovor
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si rozhovor v Žďárském zpravodaji a chtěl bych se zeptat co pan starosta myslel, když mluvil o lítosti, že nerealizoval organizační změny v úřadu? V čem by spočívaly? Bylo by více koordinátorů nebo by zametl s tajemníkem? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Jak jistě chápete, tak personální politika na úřadě není úplně jednoduchá především kvůli pracovnímu právu, které úředníky významně ve svých pozicích chrání. Což je na jedné straně dobře, na druhé straně Vám to ovšem neumožňuje jednat v této věci operativně a rychle zefektivnit fungování jednotlivých odborů, o což jde především. Změny, které náš úřad dle radních a vedení potřeboval, byly v průběhu čtyř let z velké části realizovány, některé nás ještě čekají v dalších letech. Pokud jsem mluvil o razantnosti, tak především v tom smyslu, že tyto změny mohly přijít rychleji. Je to ovšem zpětný pohled, v první fázi bylo určitě důležité se s agendami dobře seznámit. To bylo důležité, protože minulé vedení předalo klíče s odkazem, že veškeré informace mají vedoucí odborů. To chci určitě změnit, naše město musí fungovat kontinuálně, ať už jej řídí Petr nebo Pavel. V této věci jsem každému, kdo projeví zájem k dispozici. O tom do jaké míry mám v tuto chvíli důvěru v profesionalitu, proaktivitu a nestrannost tajemníka, jako základního spojovacího článku mezi úřadem a občany voleným vedením města, si dnes mohou udělat obrázek občané našeho města sami.
Děkuji za Váš zájem o naše město

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

3. 9. 2018
Předmět: křižovatka Neumannova - Novoměstská
Dotaz: Dobrý den, když vidím ty nekonečné fronty aut jak po ránu na Novoměstské ulici, netálo by za to, aby ráno řídil dopravní situaci na křižovatce u konventu policista, nebo jinak naprogramovat semafor?
Odpověď (odbor dopravy):
Z důvodu uzavřené Neumannovy ulice v podstatě na jediné objízdné trase vedoucí přes náměstí přibylo několik tisíc vozidel za 24 h. Plynulost provozu přes náměstí je mj. limitována kapacitou křižovatky u Kulturního domu a též je ovlivňována chodci přecházejícími po přechodech pro chodce (řízených i neřízených přechodech). I kdyby došlo k řízení křižovatky u Konventu policistou či by došlo k úpravě intervalů na semaforech, tato opatření by neměla vliv na zvýšení plynulosti provozu na silnici I/37 přes náměstí.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

4. 9. 2018
Předmět: Kontroly
Dotaz: Dobrý den, po mých zkušenostech po návštěvách některých restauračních zařízeních jsem dospěla k názoru, že je nutné provádět častější kontroly těchto zařízení, neboť se mně zdá, že je naléván alkohol mnoha mladým lidem, kterým ještě není 18 let věku.Připadá mi, to že hlavně z důvodu zvýšení tržeb zaměstnanci těchto zařízení nekontrolují tyto osoby a nalévají jim alkohol bez kontroly OP. To je špatně pro naši společnost !
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
kontroly stravovacích zařízení se provádějí průběžně. Kontrolu příslušných ustanovení zákona na ochranu zdraví před účinky návykových látek (kam spadá i problematika prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) provádí při své činnosti živnostenský úřad i městská policie. V určitých intervalech se dále organizují rozsáhlejší kontrolní akce za součinnosti Policie ČR, celní správy. Je třeba vzít v úvahu, že na území města je asi 80 provozoven tohoto charakteru, jde tedy o velký počet. V případě prodeje nebo podání alkoholického nápoje nezletilým osobám hrozí sankce až do výš 2 mil. Kč, zákaz činnosti a uzavření provozovny. Máte-li konkrétní poznatky z konkrétního zařízení, můžete nám je poskytnout na kontaktech uvedených na webových stránkách města.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí odboru

6. 9. 2018
Předmět: Sečení trávy v ZR - kocourkov hadr II.
Dotaz: Vážení stále nechápu, proč firma, která dostane výpověď za nedodržení kvality práce a termínů, dostane další zakázku? To aby nadále prováděla nekvalitní práci a nedodržovala terminy, ale už větší peníze?To jako, kdyby jste si domů objednali firmu na výměnu oken, tu pro špatnou práci vyhodili a za týden si ji vzali na výměnu dveří a nabídli jí ještě větší odměnu. Kdo by to proboha udělal? S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
smlouva s původním dodavatelem nebyla ukončena výpovědí, ale dohodou se současným uzavřením nové smlouvy na dobu určitou pouze do konce letošní sezóny, jak již bylo uvedeno v odpovědi na předchozí dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7167. Jednalo se o řešení, kdy smlouva na dobu neurčitou byla ukončena bez právních nejistot případného napadání "nedobrovolného" ukončení takové smlouvy a nahrazena smlouvou "krátkodobou". Ceny, za které původní dodavatel seče na menší ploše, jsou vyšší než v původní smlouvě, ale stále ještě nižší než ostatní dodavatelé, které poptáváme a objednáváme na ostatní plochy města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 9. 2018
Předmět: neměnné jízdní řády MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, v odpovědi na dotaz žďárského občana píšete, že změny jízdních řádů MHD mohou být pouze případné, takže k nim dojít nemusí. To je ale nepředstavitelná věc. Jak je v dotazu dobře napsáno, tak je třeba ty chyby v lednových jízdních řádech napravit. Podívejte se například do historie Dotazovny, co lednových jízdních řádech lidi trápí a není toho málo. Mnoho dobrých věcí z konce roku 2017 zmizelo a nové problémy se objevily. Může to být tak, že se třeba udělají jen kosmetické změny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina opakovaně zvažovala rozsah úprav jízdních řádů, některé úpravy již proběhly a některé byly a jsou vyvolány např. probíhající stavební činností na ul. Neumannova. Jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7210 případné významnější změny např. v linkovém vedení nepředpokládáme dříve než v novém roce 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 9. 2018
Předmět: Chodník
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych moc poděkovat za rychlou očistu chodníku u hřiště v ulici Nezvalova. Jsem mile překvapena a jsem ráda, že jsem zde o to zažádala. Můj manžel to na jaře dělal sám, ale někteří lidé jakoby neviděli, co se kolem nich děje. Jen si bydlí v té své bublině. Proto děkuji za pomoc...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 9. 2018
Předmět: Přebroušení cyklostezky na Piláku
Dotaz: Cyklostezka na Piláku ( hlavně u Lva a Orlice) je asi na 15 místech v úseku 50 m pod sochama vydutá. Nechte tyto hrboly zbrousit (opravit). Hrboly jsou i dále směrem ke konci Piláku.To není cyklostezka ale tankodrom.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane
v příštím roce je připravena další část cyklostezky k opravě v úseku od ulice Žižkova po ulici Kovářovu. Při realizaci tohoto úseku bychom u zhotovitele chtěli objednat opravu alespoň části zvlněného povrchu u Pilské nádrže.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: oprava chyb po změně jízdních řádů k začátku roku 2018
Dotaz: Zkraje prázdnin jste mi psali, že pracovní skupina MHD bude v srpnu řešit opravu chyb po změně jízdních řádů k začátku roku 2018. Už je po prázdninách a neslyšel jsem o termínu změny jízdních řádů. Kdy to bude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dílčí změny v časových polohách především na lince 5 proběhly. Současná situace v MHD je významně ovlivněna rekonstrukcí ul. Neumannova, po jejím dokončení počítáme s dalším vyhodnocením stavu a případné významnější změny např. v linkovém vedení nepředpokládáme dříve než v novém roce 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 9. 2018
Předmět: Kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli je v plánu umístit někam na ulici Hrnčířská kontejnery na tříděný odpad.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
plochy pro kontejnery jsou dvě a jsou umístěny u středového chodníku. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na profilu zadavatele.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

22. 8. 2018
Předmět: nové parkoviště
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda neplánuje město na místě vykácených stromů na ulici Chelčického udělat nové parkoviště, resp. prodloužit stávající. Pokud ne, ráda bych tímto podala námět k výstavbě. Určitě se mnou bude souhlasit mnoho lidí, že by se tam opravdu hodilo, navíc je tam k tomu teď prostor, když je tam "zbytečná" mýtina..
Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme Vám za podnět. Místo po pokácených smrcích je možné využít k různým účelům, např. pro Vámi navrhované parkování. Podklady pro rozhodnutí budou předány vedení města a městskému architektovi a krajinářce.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 8. 2018
Předmět: Přístavba kotelny
Dotaz: Ještě jednou k dotazům z 2.8.2018 a 23.6.2017 - chápu to správně, že metrová navážka materiálu byla naprosto v pořádku? Že nelze předjímat záměry je také v pořádku, když ty byly od samého začátku jasné? Že úřad dělá z jedněch lidí blbce a od jiných se nechá opakovaně drbat za uchem, je také v pořádku? Kdyby MÚ spolupracoval s okolím, nikdo by s touto stavbou nesouhlasil. Vztahy v jejím okolí jsou už opravdu nepřátelské. Ale je pravda, že o ulici dál už lidé o problému neví a mají jiné starosti.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený sousede,
stavební úřad musí při svém rozhodování vycházet pouze z předložených podkladů. Při realizaci každé stavby (tedy i této) dochází ke stavební činnosti spojené s přesunem stavebního materiálu(navážky, výkopy,…). Spoluvlastníci přímo přiléhajícího bytového domu neměli k této stavbě námitky a vyslovili souhlas.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu

4. 9. 2018
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy již konečně bude realizován obchvat Brněnská-Jihlavská, což by město hodně pomohlo. Proč v tomto např. nepomůže paní Němcová-poslankyně,kdy má na bilbordu, že jí záleží na městě Žďár ? Pro naše měst nic neudělala,ale lobovat by mohla ? Je to již alespoň na dobré cestě a bude se již obchvat realizovat ? Pro motoristy je to dost zásadní věc.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Peřino,
propojení ulice Brněnská - Jihlavská připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Podle informací z minulého týdne se zpracovává projekt stavby k územnímu rozhodnutí. Pokud půjde příprava stavby bez problémů, mohla by být realizována v roce 2021 - 2022.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 9. 2018
Předmět: veřejný chodník
Dotaz: Dobrý den.
Viděla jsem teď, že probíhá očista chodníků v ulici Neumanova, a tak jsem se chtěla zeptat, jestli by město vyčistilo chodník i poblíž dětského hřiště na ulici Nezvalova. Chodník je mezi výškovými domy a už se zmenšuje a zmenšuje. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak pracovníci VPP postupně dokončí započaté úseky, objednáme k úklidu i tento chodník. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy bude na Farčatech spravena ta zkratka mezi asfaltovou cestou a mlátovou cestou, jak jsou tam dány ty strašně kamenné pláty ? Mimochodem mlátová cesta po deštích, fakt hrozné ! A Kdy již bude spravena vyšlapanáná zktatka před KD.Čím dál více se sto rozšiřuje, je to hrozné ? Bude to do zimy ? Nebo už na to nejsou peníze ? To by bylo brzo,když není ještě konec roku a vedení si pochvaluje jak hospodaří ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Břečko,
změna cest na Farských humnech je projekčně připravená, a bude realizována, pokud na ni budou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města. Park má zůstat přírodního charakteru včetně mlatových cest.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Vážený pane
Co se týká mlatové cesty u KD běží stavební řízení a plánovaná realizace je v letošním roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: Pohled na Váš úřad
Dotaz: Dobrý den, není škoda, že Vám staří, poctiví a dobře zapracovaní zaměstnanaci odcházejí ? Zřejmě jsou dost znechuceni praktikami současného vedení, kdy jsou následně nahrazováni koordinátory a dalšími novými funkcemi pro ně zřízenými. Toto volební období bylo obzvláště pestré v rámci přijmu nových zamětnanců, kdy za nimi není vůbec vidět smysluplná práce. Úřad bez těchto lidi vykazoval slušné výsledky a tito noví lidé se jen vezou bez jakéhokoliv přičinění s dobrým jménem Vašeho úřadu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
u každého přijde den, kdy odejde do zaslouženého odpočinku. Vždy jsem si vážil odvedené práce i "umění" odejít. K rozhodnutí rady města o zřízení míst koordinátorů jsem se v minulosti již vyjádřil. Děkuji za váš zájem a názor.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

30. 8. 2018
Předmět: nepořádek u sběrných kontejnerů
Dotaz: Běžte se podívat na sběrné kontejnery před trafostanicí na ulici Jamborova. Střepy, papírky, úlomky a podobně před i za nima. Nebylo by možný to aspoň jednou za rok uklidit? V dohledné době, než začne sněžit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid okolí kontejnerů je objednán na tento týden.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 8. 2018
Předmět: vrak vozidla-Studenstká 28
Dotaz: Dobrý den, prosím o odtah vraku zeleného peugeota ZRJ 63-37. Dva roky propadlá technická, prázdná kola, ulomené zrcátko, zarostlé trávou. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění. Váš poznatek bude předán kolegovi, který má tuto agendu na starost.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: Semafor na křižovatce u pojišťovny
Dotaz: Dobrý den,
v neděli 2.9.2018 jsem na kole jel po Neumannově ke světelné křižovatce u pojišťovny. Spolu s dalšími cyklisty jsem zastavil u čáry a čekal na zelenou. Bohužel semafor nás ignoroval a když už potřetí jela auta po hlavní, tak jsme to nevydrželi a křižovatku objeli po chodníku. Žádám o prověření funkce semaforu. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme Vám za upozornění. Požádali jsme správce veřejného osvětlení o prověření stavu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 8. 2018
Předmět: Upozornění na špatný stav veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den.Rád bych upozornil na špatný stav pouličního osvětlení v okolí ulice Libušínská.
Některé sloupy osvětlení ve dvorech jsou už tak poškozeny korozí,že je vidět vnitřní kabeláž.Chybí více,než polovina materiálu nosné trubky,na první pohled viditelné a nebezpečné.
Dále bych chtěl reagovat na příspěvek"Rušení nočního klidu"
Problém trvá více než 5 let.Tak to asi problém je.Řešení v nedohlednu.Prosím pisatelku stížnosti aby mě kontaktovala na mail servis2@seznam.cz společně budem silnější
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
správce veřejného osvětlení prověřil současný stav těchto sloupů. Dle jeho sdělení nejsou tyto akutně nebezpečné. Koroze je samozřejmě patrná a dle závažnosti poškození a s ohledem na finanční prostředky jsou postupně sloupy měněny, případně ošetřeny nátěrem. Správce bude stav nadále vyhodnocovat. Děkujeme za Vaše upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 8. 2018
Předmět: Přechod pro chodce Husova X Veselská
Dotaz: Dobrý den, děkuji za přechod pro chodce, ..
Co mají prosím znamenat ty dva výřezy do obrubníků na straně u školky??
Tam povedou nějaké zkratky??
Pokud ano- v pořádku, ale takhle uřízlý nový obrubník nikdo zodpovědný nepřebere!!
Realizační firma snad dokáže zhotovit přijatelnější způsob sníženého obrubníku, toto je fušařina!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v době, kdy vznikl požadavek na toto řešení pěších tras, byly obruby již uloženy v betonovém loži. Proto byla u firmy objednána nestandardní následná úprava. V případě, že bychom objednali opětovné vybourání, je zhotovitel samozřejmě schopen obrubníky snížit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2018
Předmět: Rušení nočního klidu diskotéka krystal
Dotaz: Dobrý den, během akcí konaných v KD je před KD velký hluk kuřáku a lidí , kteří venku popíjí alkohol, převážně víkendy z diskotéky krystal , kteří venku kouří , popíjí alkohol, baví se mezi sebou dělají bordel odhazují nedopalky cigaret. Prosím o častější kontroly nebo vybudování kuřářny někde bokem KD kde nebudou nikoho rušit.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den,

toto už je v řešení. Bohužel to bude ještě asi chvíli trvat. Na odbor TSB a městskému architektovy jsem zaslala návrh či podmět na řešení protihlukové stěny. Vzhledem k tomu, že by neměla hyzdit čelní vzhled budovy, domnívám se, že by to měl městský architekt zhodnotit. V pátek jsem rovněž projednávala rozpočet na rok 2019 s panem starostou, a tam jsem ho na toto upozornila. Určitě by bylo dobré tuto stěnu upřednostnit. Další dotaz by bylo proto dobré směřovat na odobor TSB a městského architekta. Zákaz kouření v budově dodržovat musíme, i když jsou tu místa pro tuto činnost speciálně vymezena.
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka
Kultura Žďár, příspěvková organizace

3. 9. 2018
Předmět: nevyčištěná Sázava
Dotaz: Tak Vám zapršelo a řeku Sázavu jste zase nevyčistili ! Vstoupili jste vůbec v jednání s Povodím ? Pokud ano, tak by již Sázava v době bez dešťů byla dávno vyčištěna ? Sami jste se mohli přesvědčit kolik nepořádku v ní bylo a stále je, ale to asi nikomu nevadí ! Není Váš odbor mimo jiné nazván odborem životního prostředí ? Což by mělo zahrnovat i starost o tuto problematiku.Je to Vaše vizitka, jak jste v tomto úspěšní, či nikoliv.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Králi.
Předesílám, že správa toku řeky Sázavy je v kompetenci podniku příslušného povodí, nikoli MěÚ. Povodí Vltavy na základě našeho podnětu provedlo v průběhu měsíce srpna čištění řeky Sázavy. Sebrali značné množství odpadu, bohužel někteří spoluobčané mají potřebu řeku odpadky opět "zkrášlit" i bezprostředně po úklidu, jak potvrzují i sami pracovníci povodí. Každopádně děkujeme za váš zájem o ŽP, věřím, že postupnou výchovou v rodině a škole se snad podaří vyrůstající generaci vštípit lepší přístup k okolnímu životnímu prostředí. Odpadky posetá řeka tedy rozhodně není dobrou vizitkou obyvatel města. Snad nejste jediný, komu to jako nám vadí.

Jaroslav Doubek, ŽP

31. 8. 2018
Předmět: květiny u KD
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal zda vedoucí jednotlivých odborů z úřadu pobírají prémie v naturáliích? Nevím jak jinak si vysvětlit, že si vedoucí stavebního odboru si vyrývá květiny u kulturního domu a odnáší si v sáčku. Předpokládám, že to neměla jako vzorek pro nějaké stavební řízení. Kdyby toto dělal každý, tak nám té výzdoby okolo KD moc nezbude.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vráno,
ano, v pátek 31. 8. 2018 jsem si se souhlasem správce zeleně města a statutárního zástupce kulturního domu odnesla 5 ks letošních odnožů/výhonů rostlin, a to jako výměnu za mnou v minulosti pro veřejnou zeleň poskytnuté stromky a keře.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

1. 9. 2018
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Dobrý den,
poslední dobou se ve městě velmi rozšířil nešvar, kdy cyklisté jezdí po chodnících.
Chodník by měl být především bezpečné místo pro chodce, kličkování cyklistů mezi chodci je velmi nebezpečné. Např. chodník od knihovny na dolní křižovatku je cyklisty velmi využíván. Děkuji za předání připomínky MP.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět byl předán vedoucímu Městské policie.

30. 8. 2018
Předmět: rušení nočního klidu Libušín
Dotaz: Dobrý den,
Vážená paní,reaguji na dotaz z 28.8.2018 rušení nočního klidu z bývalé sauny.Přála bych Vám být u nás v bytě a snažit se u tohoto dunění každý víkend pátek a sobota spát.Duní to celým bytem a není úniku,minulý víkend i na druhé straně baráku dunění a násladně řev opilců.Městská policie neřeší,je to už skoro 6 let ,co takový hluk posloucháme,už se to projevuje i na zdraví,hrozíte se víkendu.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Čechová,
Vaše rozhořčení chápu, ale jak jsem uvedla a na což jste se dotazovala, tak zmíněnou stavbu lze užívat mmj. i jako tančírnu. Posoudit zda dochází k překročení hygienických limitů hluku přísluší pouze hygienické stanici. Pokud z něj vyplyne nutnost provedení stavebních úprav, tak tyto již bude povolovat či nařizovat stavební úřad. Pan Mgr. Kunc Vám sdělil, že celou záležitost opětovně postoupí na krajskou hygienickou stanici. Tuto možnost má každý občan, který se cítí být obtěžován hlukem z provozu.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

28. 8. 2018
Předmět: Rušení nočního klidu z klubu Angels (bývalá sauna)
Dotaz: Minulý víkend v noci bylo z klubu z bývalé sauny slyšet velice hlasité dunění,jako by zde probíhala technoparty.Na městskou policii bylo voláno ale dunění ani hodinu poté se neztišilo.Splňuje klub stavební a hygienické požadavky,může jej provozovatel vůbec provozovat jako taneční a hudební klub, když zde nejspíš nemá provedeny žádné protihlukové opatření tak, aby nerušil hlukem v nočních hodinách obytnou zónu na Libušíně a byla provozovateli již udělena pokuta za opakované rušení nočního klidu?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
k Vašemu dotazu jme zprostředkovali stanovisko MP a stavebního úřadu.
S pozdravem
Ing. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a OŽÚ
a) MP -Na služebnu MP bylo ve 02.05 hod. dne 26.8. oznámeno rušení nočního klidu hlukem (duněním) z bývalé sauny. Hlídka okamžitě započala úkony ke zmonitorování situace. Klub byl vizuálně kontrolován již od prostoru sportovní haly. Poté se hlídka přesunula k samotné provozovně. U provozovny byla uzavřena všechna okna i vchodové dveře. Jediným zjištěným zdrojem hluku byli návštěvníci, kteří se pohybovali před klubem. I přes zjištěnou situaci byl personál klubu upozorněn na přijaté oznámení. Rušení nočního klidu nebylo zjištěno. Celá záležitost bude opětovně postoupena KHS se žádostí o provedení šetření k prostupu hluku z objektu.
Mgr. Martin Kunc, MP

b) SÚ - V roce 1997 vydal stavební úřad povolení k užívání pro hernu, tančírnu a bar. Součástí povolení je stanovení podmínky, vyplývající ze závazného stanoviska hygienické stanice, která s provozem souhlasila za podmínky, že nedojde k negativním účinků, hluku a vibrací pro nejbližší obytnou zástavbu.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

25. 8. 2018
Předmět: informační katastrofa v městské hromadné dopravě
Dotaz: Tak vám "děkuji" za úroveň informací v MHD. V sobotu po poledni linka 2 nejezdila na Pilskou nádrž a vy jste se neobtěžovali o tom informovat! Na mé odjezdové zastávce nic, v autobuse nic, řidič nic neříkal. Doma pak jsem se podíval pro kontrolu na internet a tam taky nic. Proč máte sekci MHD na internetu města, když tam nic nenapíšete? Proč na internetu MHD na www.mhdzdar.cz taky nic není? A v hlášení místního rozhlasu taky nic! Jen na soukromém internetu o MHD na www.mhd-zr.xf.cz zpráva byla.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, změny v MHD v souvislosti s akcí na Pilské nádrži 25. 8. 2018 byly připraveny, dopravce obdržel potřebné podklady, informace byly vylepeny jako každý rok na předmětných zastávkách. Neuvádíte, která byla „Vaše“ odjezdová zastávka, jednalo se však o dvě zastávky, o docházkových vzdálenostech k náhradní zastávce před Tokozem je zbytečné hovořit a bylo to na několik hodin, takže nebyla zcela nezbytná nutnost tuto událost šíroce zveřejňovat. Nicméně pravdou je to, že jsem v časové tísni nezadal zveřejnění na webu města a vyhlášení v městském rozhlase, za což se všem dotčeným omlouvám.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 8. 2018
Předmět: Sleva na MHD
Dotaz: Mám dotaz zda bude u MHD Žďár nad Sázavou platit sleva 75% pro děti, dorost a pro důchodce nad 65 let od 1.9.2018 dle schválení vlády ČR.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane, tarifní podmínky MHD Žďáru nad Sázavou k 1.9.2018 nebudou měněny, celostátní změny se týkají pouze linkové dopravy, nikoliv MHD. Pokud bychom změnili nyní tarify ve smyslu vládního nařízení, tak bychom nyní zdražili našim seniorům, kteří v naší MHD mohou jezdí od 70 let zcela zadarmo. Tarify se vedení města bude zabývat s tím, že případnou úpravu lze očekávat nejdříve od 1.1.2019 v souvislosti s platností jízdních řádů.
Děkujeme za Váš podnět

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 8. 2018
Předmět: bezpečná KŘIŽOVATKA Stalingad
Dotaz: Dobrý den,padlo zde x,že nelze udělat bezpečnou křižovatku,protože nejsou parkovací místa. Stačí si projít po Stalingradě a napočítáte 10 aut,které jsou na parkovištích odstavená. Auto zn.renault z boku 3ZŠ (již mělo výzvu na zadním okně) nyní přesunuto na parkoviště za 2ZŠ. Kolem domu Brodská 1910-1912 jsou tři auta, které zde stojí půl až 2 roky bez pohybu. Co s tím budete dělat? A proč na žádost o rozšíření parkoviště máte zamítavou odpověď? Myslím, že ohledně křižovatky by šlo dělat víc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v současné době to, že se odstraní několik vozidel ještě nevyřeší situaci s parkováním v lokalitě a už vůbec ne vlastní křižovatku. Navíc ne každé vozidlo, které se delší dobu nepohnulo je možno nazvat vrakem. Dle kapacitních možností se na otázce vraků pracuje, což je příklad i vozidla za 3. ZŠ. Problematika vraků je poměrně složitá a není to otázka dnů či týdnů. Vždy jsme ale rádi za tip na možný vrak, ne vše se k nám donese nebo ne vše zjistíme při pohybu v terénu. Děkujeme za Váš zájem o město.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 8. 2018
Předmět: Opět parkoviště před fotbalovým hřištěm
Dotaz: 1. Co o sobě vyjadřuje státní úředník, když mluví o době před 33. roky(spartakiáda)? Zřejmě ani neví, že celá parcela č.2193/- 3004m2 je vedena jako sportoviště a rekreační plocha
2.Dopravní značka IP11a +dodatková tabulka určuje tuto plochu na parkoviště. Jediné parkoviště v ZR pro vozidla nad 3,5t. Plně obsazené při fotbal. utkání
3.V odpvědi p.ing.Dvořáka z 19.6.2018 na dotaz PLACENÁ STÁNÍ je uvedeno,že na 65. zasedání rady města dne 11. 6. 2001,bylo zrušena všechna vyhrazená parkovací místa.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Ad 1) jen jsem chtěl s nadsázkou poukázat, že tato plocha nebyla primárně určena striktně jako parkoviště, plocha je vedena jako ostatní.
Ad 2) na této ostatní ploše je dopravním značením umožněno parkování – vozidla do 3.5t a autobusy, ostatní vozidla nad 3,5t by tam neměla co dělat. To ještě nezaručuje, že při lukrativním sportovním utkání budou všichni zájemci o parkování uspokojeni, musí si zaparkovat jinde, kde je to umožněno, jak je běžná praxe a nutnost.
Ad 3) 65. zasedání RM řešilo vyhrazená parkování, v tomto případě se jedná o zábor dle zákona o místních poplatcích
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 8. 2018
Předmět: Letní kino za Domem Kultury
Dotaz: Dobrý den,
stále se zde píše hromada vzkazů ohledně sečení trávy, MHD, uzavírek atd. Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům za včerejší promítání pohádky Čertoviny a za program pro děti, který tomu předcházel. Všechny mé tři ratolesti si užili čekání na projekci hraním her a fotografováním s pohádkovými postavami, včetně manžela, který si našel zábavu u točeného piva. Ještě jednou velký dík za skvělou akci.
Marie Čermáková
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Čermáková,
děkujeme za Vaši reakci a slova uznání, která potěší. Poděkování ráda předám organizátorům Letního kina za Domem kultury - pracovníkům příspěvkové organizace Kultura Žďár.

Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

22. 8. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné obnovit lajnování parkovacích míst na ulici Wolkerova. Je zde velmi málo parkovacích míst a mnohdy lidé zbytečně zabírají dvě parkovací místa. Domnívám se, že pokud by bylo lajnování obnoveno, situace by se trošku zlepšila a zaparkovalo by více aut.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
obnovení vodorovného značení objednáme. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 8. 2018
Předmět: Dotaz: Zák.361/2000 § 77Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
Dotaz: Dobrý den.
Zda a jaká je Místní úprava provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve Žďáře nad Sázavou?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Pane Ptáčku,
ne zcela úplně rozumím vašemu dotazu, ale pokusím se odpovědět. Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích se rozumí jakákoli odchylka od obecné úpravy, kterou je např. zákonem stanovená maximální rychlost v obci 50 km/hod., přednost zprava na křižovatkách a pod. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích na území města Žďáru stanovuje odbor dopravy opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejňujeme na úřední desce. Tolik k budoucím místním úpravám; ty stávající máte možnost vidět při vlastní účasti v provozu - je to většina svislých nebo vodorovných dopravních značek a nebo světelná signalizace na křižovatkách.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

24. 8. 2018
Předmět: Rušení AVE v centru..
Dotaz: Dobrý den, je zde několikrát řešeno vyvážení popelnic před 6 hodinou, mohl by někdo hlídat dle gps start samotných vozidel parkujících za náměstím?
Už samotné starty těchto vozidel a mlácení vrat u garáží je otřesné, nehledě na samotnou spanilou jízdu z centra a do centra několikrát denně.. Není možné parkovat tato vozidla na sběrném dvoře a garáže snad nejlépe zbourat, příp. využít jinak..
Jsme jediným městem na světě, kde se něco takového odehrává, každodenní ruch a zápach je otřesný
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, firma zajišťující svoz odpadů pro město má s městem řádně uzavřenou nájemní smlouvu na užívání prostor v areálu bývalých technických služeb včetně garážování vozidel. Rozhodnutí o případné úpravě nájemní smlouvy je v kompetenci rady města.
Aby byl dodavatel schopen službu zajistit, jsou nutné výjezdy vozidel z areálu před 6 hodinou ranní. Ve větších městech v ČR se odpady vyváží hlavně v noci, protože jinak to ani denní provoz na komunikacích nedovoluje. Pro snížení zátěže okolí areálu má dodavatel služby kromě jiného při ranním výjezdu z garáže auto vždy prázdné a po práci předchozího dne vyčištěné. Řidiči jsou opakovaně poučeni, aby dbali zvýšené opatrnosti při výjezdu z areálu a aby opravdu hluk byl minimální.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb18. 8. 2018
Předmět: Rušení nočního klidu Libušín
Dotaz: Dobrý den,každý víkend je rušení nočního klidu v sídlišti Libušín z klubu u bývalé sauny,pátek,sobota a nyní i přes den když někdo slaví narozeniny,dají repro ven a duní.Policii volat je zbytečné,nikdy se nic neděje.Myslím,že takové kluby u sídliště nemají co dělat.Obyvatelé mají právo na klid.A pak ještě řvoucí opilci,co opuští klub
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
samotné umístění provozoven nemusí být vždy problém, problém je v odpovědnosti a přístupu provozovatelů. Obdobná zařízení by měla splňovat mimo jiných stavební a hygienické požadavky. Hygienickou službu, která je příslušná pro hluk způsobený provozem zařízení, jsme o stížnostech v této lokalitě informovali již dříve, můžete hygienické službě podat i samostatný podnět. Přestože jste dle Vašeho vyjádření skeptický k volání městské policie, nezbývá, než ji v případech rušení klidu opakovaně informovat, neboť jde o záležitost veřejného pořádku. To nakonec vyplynulo i z minulé odpovědi na Váš dřívější podnět. V současné době neexistuje právní norma, která by přímo omezovala provozní dobu obdobných provozoven.

Ing. Bc. Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

27. 8. 2018
Předmět: reakce
Dotaz: Dobrý den, myslím, si, že je to vůči ostatním podnikatelům nesprávné rozhodnutí. Proč nebylo sníženo nájemné i paní, která v té budově taky podniká za stejných podmínek ? Pokud tam ten pán, co jste mu snížili nájem má dobrou klientelu, tak mu tam klienti přijdou i pěšky a nemusí autem ? To není dobrý argument z Vaší strany. Je to hodně divné a nestandartní přístup z Vaší strany a zejména vůči ostatním podnikatelům, je to nefér.Zřejmě má dobré vazby s Vašim úřadem.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Vráno,
o snížení nájemného ve stejné výši pro podnikatelku podnikající v téže budově bude rozhodovat rada města na dnešním zasedání. O stanovení výše nájmu, jeho zvyšování, snižování a úlevách na nájemném, rozhoduje pouze rada města, úřad v tomto směru pouze provádí rozhodnutí rady města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

23. 8. 2018
Předmět: Hřiště na ul. Revoluční
Dotaz: Vážená paní Škodová,
Velice Vám děkuji za vyřešení katastrofální situace prolézky mezi bloky Revoluční. Jsem opravdu velmi ráda, že byla odstraněna dřív, než se někomu něco vážnějšího stalo. Jako maminka dvou malých dětí se chci optat, zda nude něčím nahrazena? V techto blocích je opravdu dost dětí, jestli se mají na co tesit
Děkuji Jeřábková Karolina
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za kladnou odezvu ohledně odstranění ztrouchnivělé prolézačky. Bohužel tento herní prvek nahrazen na tomto místě nebude. Herní prvky, které nejsou certifikovány a historicky byly umístěny bodově v sídlišti postupně s ohledem na jejich bezpečnostní stav odstraňujeme. Jsou budována centrální dětská hřiště v jednotlivých sídlištích splňující platné bezpečnostní normy EU, která s ohledem na finanční prostředky modernizujeme, popřípadě rozšiřujeme o další herní prvky.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 8. 2018
Předmět: nájemné
Dotaz: Proč a z jakého důvodu bylo sníženo nájemné na Vysočanech ? Myslím si, že mluvím i za ostatní podnikatele, kteří máme vysoké nájmy v rámci našeho podnikání a že chceme také snížít ty drahé nájmy, jaké nám město v dřívější minulosti stanovilo. Jestli jste to snížili tomu podnikateli, co si myslím, tak to je opravdu divné. Ostatní,co si od Vás pronajímají prostory, tak ti si ztěžujíí, že mají také vysoké nájmy,snižte nám je plošně,také tak jako na Vysočanech, jinak je to nespravedlivé.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Kmente,
rada města snížila nájemné za užívání prostor, umístěných v bývalém KD Vysočany, a to v souvislosti s rekonstrukcí komunikace, která velmi ztížila užívání objektu, včetně přístupu do objektu a vyloučila i možnost parkování v blízkosti objektu. Z tohoto důvodu bylo nájemné sníženo za III. čtvrtletí 2018 na polovinu dohodnutého nájemného a za IV. čtvrtletí 2018 na dvě třetiny dohodnutého nájemného. Od 1.1.2019 bude hrazen nájem za užívání prostor v uvedeném objektu v dohodnuté výši bez úlev.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

23. 8. 2018
Předmět: RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
Dotaz: Přeji dobrý den,
ráda bych se zeptala jak je to s nočním klidem. Poslední dobou se zhromažďuje mládež a občané u trafo stanice na ulici Brodská při AZYLOVÉM DOMĚ po 22 hod kde sedi kolikrát do půlnoci. Viz dne 22.8.2018 kdy ruch přestal až v 00:53 i přesto,že byly upozornění ve 23:20 aby se stišily. Po vysmání a sprostých urážek pokračovali ještě víc.
Prosím o info jak postupovat kdyby se to opakovalo..
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den.
K Vašemu dotazu mohu sdělit tyto informace. Město Žďár nad Sázavou přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Na Vámi popisovaném prostoru u trafostanice u hřiště „U Věžičky“ se vztahují obě vyhlášky.
Je zde zakázáno požívat alkoholické nápoje a je nutné dodržovat dobu nočního klidu, tj. od 22,00 do 06,00.
Pokud je některá z těchto vyhlášek porušována, volejte prosím neprodleně bezplatnou linku městské policie 156. Dohled nad dodržováním ustanovení těchto vyhlášek jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie města.
Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

20. 8. 2018
Předmět: MHD při rozkopané Neumannově ulici
Dotaz: Zamyslete se nad tím,proč v objížďkových jízdních řádech jste zbytečně vynechali některé zastávky,když autobusy přes ně bez zastavení projíždí a lidi by tam rádi nastoupili nebo vystoupili !!! Jsou to zastávky na náměstí u linky 4 a pak strana zastávky Novoměstská blíže k rodinným domům u linky 4 a linky 6. Nekomplikujte lidem ještě víc cestování MHD !!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, linky č. 4 a 6 musí jet po objížďkové trase, ale vzhledem k dopravní situaci nám nepřišlo rozumné spoje ještě více zdržovat na zastávkách náhradních, když nejbližší řádná zastávka na trase Studentská je místo zrušené Neumannovy v minimálně stejné či menší docházkové vzdálenosti než je Havlíčkovo nám. či Horní. I přes objížďkové jízdní řády se nám spoje zcela nahodile i tak zpožďují a někdy je nabourán celý oběh vozidel, takže jsou třeba komplikace se zajištěním základní linky č. 8 (vlaky).Veřejná doprava se skutečně nemůže řídit přáním, kde by kdo chtěl nastoupit či vystoupit. Nemyslete si, že děláme opatření proti cestujícím, ale těch atributů, které musíme vzít v úvahu je celá řada a výsledné řešení se nemusí cestujícím zamlouvat, ale mnohdy nejde jinak. Pokud se týká nastoupení do linky 4 či 6 na zastávce Novoměstská, tak není nic jednoduššího, než jít o několik minut dříve a přejít silnici a nastoupit do těchto linek při cestě na Vodojem, kdy tam mají řádnou zastávku, při cestě zpět bychom linky opět nesmyslně zdržovali.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den, dočkáme se konečně laviček ve vnitrobloku Palachova ?? Před delším časem jste lavičky oddělali a dosud zde žádné nové nejsou umístěny. 2 nové lavičky u nového pískoviště opravdu nestačí !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
odstraněné lavičky jsou v opravě, po dokončení opravy, předpokládáme v průběhu září 2018, budou znovu umístěny do vnitrobloku 3 lavičky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: úklid po sběru šišek
Dotaz: Přidáváme se k upozornění na nutnost uklizení větví po sběru šišek na Vysočanech - Javorová ulice. Pod stromy zůstaly ulámané větve.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané Javorové ulice,
děkujeme za upozornění, zajistíme úklid.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 8. 2018
Předmět: spoj 4 MHD od pondělí
Dotaz: Proč nestaví spoj 4 MHD i na zastávkách přes náměstí když tam stejně jede?To se máme pokaždý doprošovat řidičů a řidiček aby nám na náměstí zastavili?Ještě že jsou oni tak hodní že nám tam na požádání zastaví.Je potřeba to zastavování spoje 4 MHD na zastávkách přes náměstí legalizovat a co nejdřív.A aby se na náměstí dalo aji nastupovat.Spoj 6 MHD zastavuje na náměstí v obou směrech a spoj 4 MHD ani jednou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, linky č. 4 a 6 musí jet po objížďkové trase, ale vzhledem k dopravní situaci nám nepřišlo rozumné spoje ještě více zdržovat na zastávkách náhradních, když nejbližší řádná zastávka na trase Studentská je místo zrušené Neumannovy v minimálně stejné či menší docházkové vzdálenosti než je Havlíčkovo nám. či Horní. I přes objížďkové jízdní řády se nám spoje zcela nahodile i tak zpožďují a někdy je nabourán celý oběh vozidel, takže jsou třeba komplikace se zajištěním základní linky č. 8 (vlaky). Navíc linka č. 6 při řádném průjezdu na Horní a Havlíčkově nám. zastavuje normálně. Veřejná doprava se skutečně nemůže řídit přáním, kde by kdo chtěl nastoupit či vystoupit. Nemyslete si, že děláme opatření proti cestujícím, ale těch atributů, které musíme vzít v úvahu je celá řada a výsledné řešení se nemusí cestujícím zamlouvat, ale mnohdy nejde jinak. Když Vám řidič na zastávkách zastaví, je to čistě na jeho riziko. Pokud bychom, i přes složitost situace, chtěli legalizovat zastavování linky č. 4 a linky č. 6 při objížďkových průjezdech přes náměstí, tak by to , vzhledem k legislativě a dovoleným, nebylo dříve jak ve druhé polovině září a to nám již přijde i zbytečné a to nemluvím o těch stávajících, výše popsaných problémech.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: Nesmyslná odpověď na dotaz.
Dotaz: Vážený pane ing.Dvořáku.
Snad jsem se ptal na podmínky. Odpovídáte, že bylo řádně povoleno ale na to jsem se neptal.Když chcete tvrdit , že bylo řádně povoleno tak je nutno dodržet §23 zák 102/2000 celý t.zn. i odst.2.(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle odst. 1 musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu.Protože na fotbal jezdí nejen Žďáráci ale i přespolní bylo by dobré informovat občany ať chodí pěšky protože místo parkoviště je autobazar.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, níže Vám uvádím podmínky, za jakých bylo povoleno využívání nástupní spartakiádní plochy před fotbalovým stadionem pro výstav vozidel autobazaru. Dovoluji si podotknout, že se v tomto případě řídíme zákonem o místních poplatcích v souladu se zákonem o obcích.
Při své činnosti budete dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o místních poplatcích
- potřebnou část parkoviště si vhodným způsobem vyhradíte a provoz na tomto vyhrazeném prostoru bude plně ve vaší režii
- využití a velikost záboru si budete evidovat pro následné vyměření místního poplatku
- předmětný prostor budete udržovat v čistotě a pořádku tak, aby nedocházelo ke znečištění jeho okolí a byla zajištěna bezpečnost chodců a silničního provozu
- v případě poškození veřejného prostranství zajistíte jeho opravu, úpravu či uvedení původního stavu na vlastní náklady
- ihned po skončení záboru provedete celkový úklid a veřejné prostranství předáte v řádném stavu zástupci městského úřadu, odboru KS
Změny rozsahu záboru jsou průběžně odsouhlasovány odborem komunálních služeb. Poplatek je hrazen ve výši dle platné vyhlášky města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 8. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Proč povodí Vltavy nevyčistí tu část Sázavy neboli vyschlou řeku od cca zimního stadionu po splav na Farčatech, od větví bahna, a ostatního nepořádku ? Nyní jsou na to vhodné podmínky, na co se ještě stále čeká ? Proč ty průtahy ? To se čeká až zaprší ? Proč zase to otálení jako vždy a se vším na MěÚ v ZR. Za současného vedení to již lepší nebude ! Hurá volby se blíží !
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Povodí Vltavy, jako správce toku, na základě naší výzvy právě tento týden započalo s úklidem odpadků nalézajících se na obnažených částech říčního koryta řeky Sázavy. Odbahnění a další zásahy jsou především věcí Povodí Vltavy. V tuto chvíli nemáme informace, zda nějaký takový zásah připravují.Děkujeme za váš zájem o stav ŽP.
Ing. Jaroslav Doubek, ŽP

21. 8. 2018
Předmět: Dotaz na poplatek za odpady
Dotaz: Dobrý den, mám dluh na poplatcích a jsem mimo zr a rád bych znal výši dluhu k uhrazení. Jsem v invalidním důchodu a na vozíku.je možné mi sdělil tuto výši? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Přes dotazovnu takové informace nelze sdělovat, zavolejte prosím přímo správkyni poplatku p. Šimkové nebo jí napište e-mail na alena.simkova@zdarns.cz. Kolegyně Vám sdělí, co a za jakých podmínek je možné sdělit.
s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: objednávkový systém - redukce
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu byl omezen objednávkový systém na odbor dopravy? Dříve bylo možno objednat se na mnohem více nabízených časových termínů než nyní. Není za celý den cca 6 objednaných klientů pro 5 přepážek trochu málo?? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Pokorná,
jediným rozdílem oproti předcházejícímu období je vypuštění času objednání v intervalu 8:00-8:30 hod. a 10:30-12:30 hod. a to z ryze praktického hlediska. Stávalo se totiž, že klient, který přišel na odbor bez objednání, čekal ve frontě a neustále byl "předbíhán" klienty, kteří se objednali - ti jsou totiž zařazování do fronty přednostně. Byly případy, kdy klient čekal od rána až do odpoledne. Právě proto, aby k těmto nepříjemným situacím nedocházelo, byly vloženy do časů objednávek tyto mezery, aby v tyto časy mohli být obslouženi v přijatelných termínech i klienti neobjednaní.
Dovoluji si nesouhlasit s vámi uváděnými čísly. Za prvé - uvádíte možnost objednávky pro 6 klientů denně. Skutečností je ovšem 11 klientů pro každou z obsluhovaných agend, tedy až 55 objednávek denně v "dlouhé" dny (pondělí a středa), v "krátkých" dnech se může objednat až 30 klientů na všechny agendy. Dále uvádíte počet přepážek 5. To je ovšem ideální stav, který je málokdy skutečností. Například přes léto jsou z důvodu vybírání dovolených v provozu 4 přepážky a během roku z jiných důvodů (povinná školení, nemoci a pod.) tomu není jinak.
Jen pro zajímavost - za letošní rok jsme do dnešního dne obsloužili 14400 klientů - v předchozím roce to bylo za stejné období 11600 (nárůst o 24% !), a to ve stejných prostorách a se stejným počtem úředníků. Snažíme se dělat maximum pro spokojenost klientů, ale bohužel zázraky neumíme.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí odboru a zkušební komisař řidičů

21. 8. 2018
Předmět: Betonové šachty u solné jeskyně
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz k betonovým šachtám u solné jeskyně, jsou celkem dvě. Ve večerních hodinách, zde každodenně dochází k rušení nočního klidu, vysedávání mládeže a bezdomovců je zde velice časté. Nehledě na to, že se zde kouří marihuana atd.. Proto se ptám, dají se tyto šachty srovnat tak, aby z nich nebyly vysedávací koutky ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
máte patrně na mysli tzv. anglické dvorky, které byly v minulosti budovány jako součást domu. Do jejich konstrukce nemůže město zasahovat. V případě rušení nočního klidu doporučujeme obrátit se na městskou policii.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 8. 2018
Předmět: Kultura - palec nahoru
Dotaz: Dobrý den, o víkendu jsem navštívila Horácký džbánek a musím říci, že jsem se náramně bavila. Obecně jde v posledních letech kultura nahoru. Přibyly Den Žďáru, Santiniho barokní slavnosti, Contentus Moraviae, Farmářské trhy, Dny otevřených zahrad a další. Chtěla bych tímto městu poděkovat, za to, že pamatuje i na tuto oblast veřejného života. K dotazu: Najdu už někde program letošních Slavností jeřabin? Kde budou umístěna díla sochařů? A co bludiště na Farských? Bude letos? Děkuji za odpovědi.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Havlíčková,

děkujeme Vám za slova uznání, která nás velmi těší a která jsem předala také p. ředitelce PO Kultura Žďár. Jsem ráda, že tradiční, letité akce jako je Horácký džbánek, Slavnosti jeřabin, Concentus Moraviae a Dny otevřených zahrad stále drží velmi dobrou kulturní úroveň a obyvatelé města si naší práce váží. Věřím, že si stejnou přízeň spoluobčanů i vysokou kulturní úroveň udrží i nové kulturní akce, které jsou v posledních letech ve městě organizovány pro obyvatele Žďáru nad Sázavou a jeho blízkého okolí. (Den Žďáru, Santiniho barokní slavnosti, Farmářské trhy). Program letošních Slavností jeřabin je již zveřejněn na webových stránkách města na hlavní stránce v sekci „aktuality“ a dále v sekci „kultura a sport “. Díla sochařů budou umístěna v prostoru za Domem kultury, kdy umístění jednoho z děl je ještě v jednání s jeho autorem. Zvažujeme také prostor u Knihovny M. J. Sychry.
Otevření Bludiště na Farských humnech je plánováno na 1. 9. 2018. Vzhledem k dlouhotrvajícímu velkému suchu je vyhlášena výstraha nebezpečí vzniku a šíření požáru na území města a jeho okolí. Pokud nebude tato výstraha k datu 1. 9. 2018 zrušena, nebudeme moci Bludiště na Farských humnech zprovoznit.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

13. 8. 2018
Předmět: Sociálně neohleduplné zrušení zastávky MHD Neumannova?
Dotaz: Dobrý den, nezlobte se, ale to se trochu nepovedlo - na dva měsíce zrušit zastávku MHD Neumannova? Jak se mají senioři, kteří sotva došli na tuto zastávku, dostat na polikliniku? Jistě, cestou je lavička a jízdní řády jsou na webu. O Vodojemu ani nemluvím. Mám tam prarodiče a ty jsou z toho nešťastní. Proč tímto nevhodným způsobem? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, máte-li jakýkoli relevantní návrh na řešení situace, který nebude v rozporu s předpisy, mile a rád ho přijmu. Dovolím si podotknout, že doprava se musí přizpůsobit stavební činnosti a ne naopak. To je pak každá rada drahá. Lidé z Vodojemu mohou k cestě na polikliniku stále využívat linky č. 4 a 6, samozřejmě zpět je to problematičtější. Dva měsíce není tak dlouhá doba a pokud někdo nemůže na polikliniku dojít, existují taxi, seniortaxi, zdravotnické dopravní společnosti a v neposlední řadě rodinní příslušníci, případně sousedé...
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 8. 2018
Předmět: Vedení města
Dotaz: Dobrý den. Co udělali pan Klement a Navrátil proto, aby byla vybrána ta správná firma na sečení trávy? Proč výběr firmy řeší vedoucí komunálního odboru (tu si nikdo z nás nevolil)? Proč je prezentace vedení města hezká, ale na chodnících písek? A problémy s dopravou. Prosím dělejte také něco pro normální lidi.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
na výběru, jak uvádíte „té správné firmy na sečení“, se starosta a místostarosta města kromě jiného podílejí připomínkami při přípravě podkladů pro výběrové řízení v rámci interních porad s odborem komunálních služeb – správcem zeleně a dalšími dotčenými úředníky. Jsou členy rady města, která schvaluje zahájení příslušného zadávacího řízení včetně všech zadávacích podmínek a podkladů. Vedoucí odboru komunálních služeb z pozice správce zeleně města připravuje podklady pro zadávací řízení na údržbu zeleně, které konzultuje se zástupci dotčených odborů městského úřadu a s vedením města a v případě aktuálního nadlimitního zadávacího řízení na údržbu zeleně - sečení trávy i s externím administrátorem – společností NAR marketing s.r.o., Ostrava. Takto zkompletované podklady pak předkládá radě města k projednání a případnému schválení zahájení příslušného zadávacího řízení. Podané nabídky hodnotí a posuzuje komise jmenovaná radou města, která doporučuje radě města uzavřít smlouvu s nejvýhodnějším/i dodavatelem/li dle zadávacích podmínek. Rada města rozhoduje o konečném zadání, tj. uzavření smluv s vítězným/i dodavatelem/li této zakázky.
Pro další řešení písku na chodnících a problémy s dopravou prosím sdělit konkrétní případ, kde a o co se jedná.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 8. 2018
Předmět: odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny ... už jste odpověděli?
Dotaz: Pane Dvořáku,

před víc jak měsícem jste mi psal, že na webu města zveřejníte reakci na odpověď z kraje na dopis pana starosty s připomínkami k jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny. Na webu města ale stále nic není. Kdy se ta reakce města na webu města objeví?

Michal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, veškerá dosud proběhlá korespondence starosty města s Krajem Vysočina ohledně VDV kraje je zveřejněná na webu. Naši reakci na dopis krajského úřadu s vypořádáním se s našimi připomínkami ještě kompletujeme, odeslána bude patrně příští týden. Reakci na ni samozřejmě po seznámení s ní opět zveřejníme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 8. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den.
Za jakých podmínek je možno provozovat Autobazar na veřejném parkovišti ( viz. parkoviště u fotbalového hřiště) . A zda takovýto prostor odpovídá všem zákonným a bezpečnostním předpisům pro takovouto činnost.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, provozování autobazaru bylo řádně povoleno a zpoplatněno, nyní je zúžen rozsah výstavu vozů, samozřejmě v tom v současné době hraje roli i stavební činnost v místě samém. Zas dodržování bezpečnostních a jiných předpisů odpovídá provozovatel autobazaru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 8. 2018
Předmět: Sekání trávy, zalívání stromů
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné pozastavit sekání trávy ve městě s ohledem na setrvávající sucho. Sečení trávy, která je nyní nízká a zcela vyprahlá ji pouze více škodí a snižuje to možnost zadržení vláhy. Naopak by bylo vhodné zajistit závlahu stromů vysazených v posledních letech a starých hodnotných. Přikládám i odkaz na výzvu, kterou sepsala Společnost pro zahradní a krajinnářskou tvorbu: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ondrej-feit-vyzyvame-mesta-a-o
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení trávy je za těchto klimatických podmínek, až na drobné výjimky, pozastaveno. Dodavatel zalévá především novou letošní výsadbu, jeho činnost kontrolujeme v terénu. I přes tato opatření některé stromky schnou a bude nutná jejich výměna.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 8. 2018
Předmět: Úklid po sběru šišek
Dotaz: Dobrý den, v minulém týdnu na ulici Pelikánova probíhalo srážení mladých šišek ze smrků odbornou firmou. Bohužel pánové po sklizni sebrali pouze šišky a záchytné plachty a zmizeli. Spadané větve a další nepořádek již neřešili. Vzhledem k tomu, že je to pro ně zdroj obživy, měli by po sobě také uklidit. Nikde jsem se na stránkách města nedočetl, zda tyto firmy městu něco za sklizeň platí. Pokud ano tak prosím o info kolik peněz přitéká městu do pokladny. Kdy bude prosím nepořádek odklizen? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený obyvateli,
děkujeme za upozornění, věc průběžně řešíme s odbornou firmou. Pro město tato činnost není zdrojem příjmů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb18. 8. 2018
Předmět: Sečení trávy v ZR - kocourkov hadr.
Dotaz: Je s podivem, že firma na sečení trávy, která dostane výpověď za nedodržování termínů a hlavně kvality sečení, dostane obratem ruky další zakázku v hodnotě 1,8 mil. Kč. A navíc za cenu vyšší, než za kterou vyhráli výběrové řízení. (0,60Kč/m2, a nyní 1,00Kč/m2) Zajímalo by mě, kde je tedy ta finanční úspora. Děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, dodavatel uzavřel s městem dohodu o ukončení předešlé smlouvy na dobu neurčitou a současně uzavřel dohodu na dobu již jen do konce měsíce října 2018. Hodnota nové zakázky je jen orientační a velmi pravděpodobně nebude vyčerpána, a to i s ohledem na stávající klima. Firma zakázku dostala na zmenšený rozsah ploch, s termínem plnění na dobu určitou do konce měsíce října tohoto roku. Po uvedenou dobu seče sice za ceny vyšší než v původní smlouvě, ale stále ještě nižší než ostatní dodavatelé, které poptáváme a objednáváme na ostatní plochy města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


17. 8. 2018
Předmět: Zaměření chodníku Brodska, neodvezene hromádky
Dotaz: Dobrý den,
je pěkné že došlo k zaměření chodníku na Brodské před obchodem Qanto. Jen by to chtělo ty hromádky odvézt, než to vítr zase vše rozfouka.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
hromádky byly odvezeny. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 8. 2018
Předmět: Sečení trávy v ZR - kocourkov hadr.
Dotaz: Je s podivem, že firma na sečení trávy, která dostane výpověď za nedodržování termínů a hlavně kvality sečení, dostane obratem ruky další zakázku v hodnotě 1,8 mil. Kč. A navíc za cenu vyšší, než za kterou vyhráli výběrové řízení. (0,60Kč/m2, a nyní 1,00Kč/m2) Zajímalo by mě, kde je tedy ta finanční úspora. Děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, dodavatel uzavřel s městem dohodu o ukončení předešlé smlouvy na dobu neurčitou a současně uzavřel dohodu na dobu již jen do konce měsíce října 2018. Hodnota nové zakázky je jen orientační a velmi pravděpodobně nebude vyčerpána, a to i s ohledem na stávající klima. Firma zakázku dostala na zmenšený rozsah ploch, s termínem plnění na dobu určitou do konce měsíce října tohoto roku. Po uvedenou dobu seče sice za ceny vyšší než v původní smlouvě, ale stále ještě nižší než ostatní dodavatelé, které poptáváme a objednáváme na ostatní plochy města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


16. 8. 2018
Předmět: Svoz odpadů - Vodojem
Dotaz: Dobrý den.
V průběhu rekonstrukce ulice Alšova se nepočítá se svozem komunálního ani bio odpadu?! Zařiďte svoz odpadu dříve, než vám ho dovezeme před úřad.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
svoz komunálního odpadu na ul. Alšova, která v současné době prochází rekonstrukcí, je dohodnuto s generální dodavatelem stavby firmou COLAS CZ a.s. , ve spolupráci s firmou AVE, která pro Město Žďár zajišťuje odpadové služby. Generální dodavatel vždy v určený den, převeze kontejnery na předem domluvené místo tak, aby firma AVE nemusel