Odpověď jednotlivá

16. 3. 2023
Předmět: Parkování a ježdění přes zeleň
Dotaz: Dobrý den,

Prosím o řešení situace na ulici Haškova. Proti paneláku čp.1 stojí stará výměníková stanice, kde momentálně sídlí stavební firma. Tato firma nechává složené lešení před budovou a projíždí po zeleni mezi stromy. Příjezdová cesta byla odjakživa využívaná jako parkoviště pro dvě osobní auta. Již několik obyvatel je vyzvalo aby si vyřešili tuto cestu jako příjezdovou ať si tam nechají dát značku zákaz stání. Bohužel bez výsledku. V případě dotazů jsem k dispozici.
Hezký den
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
situaci na místě prověříme a budeme dále řešit se subjekty, které v objektu sídlí.

S pozdravem

Jiří Hemza
správce zeleně, městských lesů a rybníků, investiční technik
odbor strategického rozvoje a investic

15. 3. 2023
Předmět: Změna uzemního plánu a nedotknutelné městské včely
Dotaz: Ani navržená změna územního plánu nebude umožňovat chov hospodářských zvířat na pozemku, kde jsou umístěny městské včelíny.
Mohl by mi někdo vysvětlit, co to znamená?
Je územní plán vůbec závazný?
Je závazný i pro město nebo pouze pro jeho občany a město si může dělat, kde chce, co chce?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den paní Nováková,
nepřípustné využití plochy, která je navržená ve změně územního plánu města naleznete, v současné době, na webových stránkách města: www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/Zmena-c-2/z2-textova-cast.pdf.
Chov hospodářských zvířat zde uveden není.

Ing. Irena Škodová, odbor stavební a ÚP

2. 3. 2023
Předmět: Oznámení
Dotaz: Dobrý den-chtěla bych oznámit,že na Stalingradě pod viaduktem,přímo pod obloukem jak vede cyklostezka,je instalovaný okap,který svádí vodu,která teče z železničního mostu,tak,aby netekla na cyklostezku,ale mimo ni. Okap je přímo nad ní a v tom ohybu asi praskl, voda neteče na konec okapu,ale přímo do půlky stezky,kde je nyní voda,led když mrzne a o víkendu nahoře přímo nad ní dlouhé ledové rampouchy.Je to nebezpečné pro chodce i cyklisty,nevím kdo to má na starost,ale prosím o opravu.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
o nápravě znovu jednáme se správcem odvodnění viaduktu tj. Správou železnic.
Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 3. 2023
Předmět: Úklid psích extrementů
Dotaz: Dobrý den, zima skončila, slezl sníh a objevilo se množství psích exkrementů, které bezohlední majitelé po psech neuklízí. Chodit po městě s ročním dítětem je na hraně zdravotního rizika. Chystá město uklidit tuhle každoroční ostudu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tak jako každoročně mají technické služby na tuto službu již objednávku a počítají s využitím vysavače psích exkrementů, jakmile to počasí umožní.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 2. 2023
Předmět: Sídlo MAS a úřední hodiny
Dotaz: Jaké jsou podmínky pro dotaci v programu Nová zelená úsporám. Kolega senior by se s nimi rád osobně seznámil v rámci konzultace s odborným pracovníkem na konzultační středisku, pokud je dislokované na MěÚ Žďár nad Sázavou.
Odpověď (odbor sociální):
Dotaci NZÚ Light zaměřenou na seniory pro Žďár vyřizuje bystřická MAS Zubří země.
Poradí, jaká opaření na jejich nemovitosti se vyplatí udělat a pomohou i s administrativou zpracování žádosti o dotaci.
Zde je odkaz: http://www.zubrizeme.cz/
Spolupracujeme s nimi a posíláme tam občany ze Žďáru, kteří o tuto dotaci projeví zájem.
Zde jsou kontakty:
Ing. Jarmila Zemanová, zemanova@zubrizeme.cz, 731 575 342, 566 590 394
Ing. Lada Jindrová, jindrova@zubrizeme.cz, 739 393 111, 566 590 393
Mgr. Aneta Šlechtová, mas@zubrizeme.cz, 731 499 188, 566 590 393

Ing. Michal Bačovský
odbor strategického rozvoje a investic
oddělení dotací a dotačních projektů
doplnění informace:

Vážený pane inženýre,
zahlédl jsem Vaši odpověď v dotazovně na webu www.zdarns.cz na téma NZÚ Light, kde jste odkazoval na středisko MAS Zubří země. Jen bych Vám chtěl doplnit informaci, že tyto dotace je možné zajistit i přes střediska M-Ekis, které máme přímo ve Žďáře. Jedno zajišťuji já a druhé Ing. Jan Janovský.
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

3M37 M-EKIS Žďár nad Sázavou
Ing. Lukáš Nekvinda
Telefon: 776294225
E-mail: nekvinda@tzbplan.cz

3M38 M-EKIS Žďár nad Sázavou
Ing. Jaroslav Janovský
Telefon: 777057162
E-mail: j.janovsky@e-stitky.cz

24. 2. 2023
Předmět: CESTA U GARÁŽÍ na novomestske
Dotaz: Při opravě navodojemu si stavební firma udělala skládku u první řady garáži tej je tam hrozná cesta i když slíbil zaveza i stereo nic neudělali dá se to ještě napravit?
Odpověď (odbor dopravy):
Úprava u garáží je uvedena v „Protokolu o předání a převzetí stavby“ v příloze odstranění drobných vad a nedodělků, které budou kompletně provedeny nejdéle do konce 05/2023

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

15. 2. 2023
Předmět: Vyznačení parkovacích míst
Dotaz: Dobrý den,
s blížícím se jarním úklidem jsem se chtěl zeptat, zda až se budou zametat parkoviště, jestli by nebylo možné rovnou vyznačit parkovací místa. Když už budou parkovací místa bez aut, byla by škoda toho nevyužít. Obyvatelé Nerudovy a Švermovy ulice by to jistě ocenili.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud to bude možné vzhledem k aktuálním klimatickým a kapacitním podmínkám, bude snaha ze strany technických služeb využít uvolněné plochy k vyznačení nebo obnově vodorovného dopravního značení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 2. 2023
Předmět: Nezodpovězené dotazy 7.2. i jiné
Dotaz: Dobrý den,
stále mi nebylo odpovězeno na můj dotaz ze 7.2. a tedy ani na jiné dotazy.
Děkuji za odpověď
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Nováková,
dle pravidel dotazovny není zodpovídán dotaz nebo dotazy, je-li na stejný nebo stejné dotazy již zveřejněna odpověď, což bylo ve Vašem případě.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

8. 2. 2023
Předmět: Vodoznak v dokumentech
Dotaz: Dobrý den,
dokument, který přišel automatickou rozesílkou, obsahuje vodoznaky, nepřijde mi to důstojné. Dokument podle anotace vytvořila p. Dana Hrstková. Word 2010 ve kterém dokument vzniknul, již můžete použít "Uložit jako PDF" tudíž používání PDF XChange editoru není potřeba :)

Děkuji za nápravu: https://data.zdarns.cz/deska/D0055855.pdf
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Urbane,
děkuji za upozornění, informace jsem předal kolegyni.
Tomáš Vlček, vedoucí OF

4. 2. 2023
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci v jaké fázi je nyní příprava obchvatu silnice I/37 v úseku od Tokozu po křižovatku na ulici Jihlavská, a jaké další kroky lze v tomto očekávat.

Předem děkuji.
S pozdravem
Jiří Krejčí
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
odpovědný orgán - ŘSD - má nyní vydané stanovisko EIA s připomínkami, které nyní musí zapracovat. Tyto připomínky ŘSD nechá zapracovat do dokumentace a bude znovu zažádáno o vydání nového stanoviska EIA. Na základě upravené dokumentace bude pravděpodobně vyhotovena nová ekonomická studie. Další kroky se budou odvíjet od závěrů těchto dokumentů.

S přátelským pozdravem
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic

1. 2. 2023
Předmět: Parkování na Havlíčkově náměstí II
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpodvď, která ovšem byla na úplně jinou otázku, na kterou jsem se neptal. Mně zajímá, proč je možné požadovat na základě značky IZ8a (Zóna ....) požadovat parkovací kartu i na místech, která jsou označena značkou IP11a Parkoviště, která ukončuje zákazy stání a zastavení.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
podle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu, platí:
Značka č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ označuje oblast, zejm. část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení, nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
Tedy: Omezení vyplývající z významu značek, jejichž symboly jsou na značce č. IZ 8a užity, platí až k místu, kde je zóna (oblast) s dopravním omezením ukončena značku č. IZ 8b. Možnost odlišné úpravy uvnitř zóny užitím příslušných značek není vyloučena.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy
tel.: 566 688 301
e-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

2. 2. 2023
Předmět: Vyhrnovani sněhu
Dotaz: Prosím proč se nevěnuje smích u garáží když se tak dělalo až do loňska údržba se celkově zhoršila po předání šatů.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
nezpevněné komunikace mezi garážemi se běžně neudržují v pořadí dle plánu zimní údržby. Zejména, pokud není podklad dost zmrzlý je nebezpečí jejich nadměrného poškození. Dle sdělení TS SATT bude prohrnutí zajištěno v nejbližších hodinách.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

26. 1. 2023
Předmět: Podmínky města pro užívání vlastního pozemku - nezodpovězeno
Dotaz: Dobrý den,
také bych se rád dozvěděl co konkrétního provedla paní, která požádala radu města o dar a kdy se toho dopustila.
Dále zda má obec právo omezovat své občany na jejich vlastnických právech?
Byla byste ochotná, to sdělit alespoň mě, když paní Koutná neuspěla?
Nabízet alternativní pěší cestu k pozemku, když přímo k ní vede silnice, pardón ale to je na hlavu postavené park nepark ty pozemky tam jsou a jiná silnice ne.
Taky necháváte auto u zimáku a domů chodíte pěšky?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
majiteli neomezujeme vlastnické právo. Je omezen příjezd k pozemku, který si majitel koupil aniž by před koupí zjišťoval možnosti a podmínky dopravy vozidly až na svůj pozemek.
Vjezd do parku je omezen platně stanoveným dopravním značením – na povolení MěÚ a povolení jsou vydávána v souladu s metodikou schválenou radou města v září 2022.
Území Farských humen slouží především jako veřejně užívaný prostor/park a tato veřejná funkce je upřednostňována před soukromým užíváním parku.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2023
Předmět: Parkování na Havlíčkově náměstí
Dotaz: Dobrý den,
na vjezdu do Havlíčkova náměstí je značka IZ8a (Zóna s dopravním omezením s vyznačeným symbolem zákaz stání a informací Mimo vozidel označených parkovací kartou a mimo neděle a svátky). Dle městské policie, se zde nesmí bez parkovací karty parkovat ani na místech, která jsou označená značkou IP11a Parkoviště. Tato značka ukončuje značku zákaz zastavení a stání. Mohl bych požádat o vysvětlění, proč i na těchto místech je nutné mít ke stání parkovací kartu?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
rozsah dopravního značení je výsledkem veřejného projednání zástupců města s místními občany.
S pozdravem
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy
tel.: 566 688 301
e-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

23. 1. 2023
Předmět: Pozemek, dotčený umístěním včelníků, byl projednán ve změně územního plánu.
Dotaz: Dobrý den,omlouvám se,ale ani z uvedených odpovědí nejsem moudrý.
Díval jsem se do platného územního plánu a je tam stále jako přípustné Zahrady rodinných domů jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva
Nepřípustné – chovy hospodářských zvířat
Včely jsou hospodářská zvířata.
Píšete: Pozemek, dotčený umístěním včelníků, byl projednán ve změně územního plánu. Prosím ve které změně, stále je to BI.
A jedná se o přestupek podle jiného zákona nebo se ÚP nemusí dodržovat
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Bláho,
územní plán je jedním ze závazných podkladů pro rozhodování v území. Pozemek je součástí projednané změny č. 6 ÚP, která se připravuje na schválení v zastupitelstvu města v nejbližší době. Územní plánování řeší pouze přestupky v rámci pořizování ÚPD a stavební úřad řeší přestupky související se stavbami, zařízeními, terénními úpravami.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková.

26. 1. 2023
Předmět: Podmínky města pro užívání vlastního pozemku
Dotaz: Ráda bych se dozvěděla jak porušila neuspěšná žadatelka o dar podmínky dřívějšího povolení a kdy se tomu stalo?
Bylo žadatelce na její neúspěšnou žádost odpovězeno?
Pokud ano, jakou cestou?
Děkuji a prosím o předání mého kontaktu paní žadatelce, advokátka majetkového odboru ho předati nebyla ochotnou v domění, že email lze sdílet pouze elektronickou cestou a já bych žadatelce ráda pomohla.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den, paní Koutná,
žadatelce bylo rozhodnutí rady města zasláno poštou, stejně jako kontakt na vás.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru
tel.: 566 688 170, 736 510 464
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz

25. 1. 2023
Předmět: 36. bod 11. schůze rady města
Dotaz: Nežádala jsem o právní rozbor, pouze jsem se asi mylně domnívala, že se má obec řídit zákony a to tedy podle vás nemusí?
Mail se dá vytisknou a zaslat poštou, adresu žadatelka v žádosti uvedla, ale je zamalovaná a mě něčitelná.
Jednodušší pro vás bylo pomoc odmítnout a kontakt neposkytnout. Mohla byste tento postup vysvětlit? V možnosti omezit dopravu stále nevidím příležitost omezit někomu vlastnické právo a ráda budu žadatelce nápomocna. Děkuji za předání kontaktu a prosím o slušnoust.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, paní Koutná,
nikdy jsem neuvedla, že se obec nemusí řídit zákony. Žadatelce poštou zašlu vaši e-mailovou adresu.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

24. 1. 2023
Předmět: Jednosměrky a „třicítky“
Dotaz: Dobrý den, zvažuje město se záměrem jednosměrek a třicítek i rozšíření zóny bez možnosti dopravní obsluhy?
Určitě by to vedlo ke zvýšení bezpečnosti, zklidnění dopravy, přehlednosti dopravní situace, zlepšení rozhledových poměrů,zvýšení počtu odstavných stání i zamezení tranzitu. Po vzoru Farských humen, zakázat soukromou dopravu všem vlastníkům a nechat ve městě jenom firmy. Aktuálně je Žďár dostupný z Radonína, Hamrů, Mělkovic, Vysokého, Stržanova a vlakem třeba i z Brna nebo Prahy.
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
každou lokalitu, kde chceme zřídit jednosměrku či Zónu 30, velice pečlivě diskutujeme a zjišťujeme veškeré dopravní potřeby i místní specifika, a dle toho navrhujeme konkrétní dopravní značení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

23. 1. 2023
Předmět: Omezení soukromé dopravy - vysvětlení
Dotaz: Přečetl jsem si tu žádost paní o dar.
Strašné, že ho v této době nedostala.
Různá omezení známe všichni a v parku je to v pořádku, bez toho by tam jezdili všichni. Ale nikde jsem neslyšel, že by se majitel pozemku nedostal na svůj pozemek autem.
Máte k tomu nějaký výklad, že je to vůbec z hlediska zákonů myslitelné?
Proč tedy jezdí auta na pěší zónu, taky jí zavřete a i pro ty, kteří tam mají baráky.
A když budu firma,tak tam můžu nebo co znamená omezení soukromé dopravy.
Nemělo to být obráceně?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
vjezd do parku Farská humna je omezen pro všechna vozidla s upřednostněním veřejného užívání parku před soukromou dopravou. Povolení jsou aktuálně vydávána dle metodiky schválené radou města na jednání 26.9.2022.
Martina Hostomská, tajemnice

23. 1. 2023
Předmět: NEPOSKYTNUTÍ DARU - žádost o doplňujíci informace
Dotaz: Dobrý den,ještě prosím:
1) vjezd do parku je tedy omezen všem vlastníkům nemovitostí na konci parku?
2) co prosím znamená volná dopravní dostupnost a kde se na to před koupí ptát?
3) je silnice v paku soukromá nebo obecní/městská?
4) jaké přestupky udělali majitelé pozemku,kolik jich bylo a kdy se stal poslední?
5) udělali přestupky všichni majitelé nebo pouze někteří z nich?
6) řešila to Policie ČR nebo městská?
7) jaké podmínky mělo mít nové povolení, na kterém se majitel s městem nedomluvil?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ad 1) Vjezd do parku je omezen pro všechna vozidla, včetně vlastníků sousedních nemovitostí. Povolení je aktuálně vydáváno dle metodiky schválené radou města na jednání 26.9.2022.
ad 2) Je možné obrátit se na odbor komunálních služeb a v souladu s metodikou povolování vjezdu do parku Vám budou navrženy podmínky pro vjezd.
ad 3) Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, na které je umožněn smíšený provoz, komunikace je v majetku města.
ad 4) Za MP nelze takto veřejně sdělovat, jakého přestupkového jednání se zmiňované osoby dopustily.
ad 5) odpověď viz bod 4)
ad 6) Za MP v tomto směru neposkytujeme informace, mimo zákonného zmocnění. Co se týká Policie ČR, je třeba se obrátit s dotazem na tento orgán.
ad 7) Nelze předjímat podmínky povolení, které nevzniklo. Podmínky by se odvíjely od výše zmíněné metodiky.
Martina Hostomská, tajemnice, OKS, MP

23. 1. 2023
Předmět: Žďárský masopust vs. Maškary jdou
Dotaz: Pěkný den,
ráda bych se zeptala co je to s těmi dvěma maškarními masopustovými průvody za šaškárnu?
Město nevěšelo výzdoby na vánoce po lampách mimo centrum a najednou máme dva průvody, k tomu nějaký program a na to peníze jsou.
Nechci být kritická přespřiliš, ale prosím kolik peněz město přispívá na každou z těchto dvou podobných akcí z rozpočtu města? Když na druhou stranu radní odmítají pomoci lidem, kterým neumožnili odvézt si dřevo z vlastního pozemku.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den paní Novotná,
masopust jako takový je ve Žďáře jeden, a to 18.2. Město pořádá ukázku tradiční maškary z blízkého Hlinecka zapsanou na seznam nehmotného kulturního dědictví Unesco jako odpolední zábavně naučnou akci především pro rodiny s dětmi o jarních prázdninách. Omlouvám se, ale souvislost s rozpočty těchto akcí a dřevem na soukromém pozemku mi uniká a nejsem schopen reagovat. Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

20. 1. 2023
Předmět: 36. bod 11. schůze rady města
Dotaz: Má majitelka nemovitosti ze zákona právo se na ní dostat?
Došlo k omezení vlastnického práva žadatelky nebo žadatelka o poskytnutí daru lže?
V jaké hodnotě je městem poskytnutá pomoc ve válce na Ukrajině k dnešnímu dni, když občanka města nedostane ani nefinanční dar k zajištění topení v domě?

Předejte žadatelce prosím můj e-mail, na takovéto způsoby konce společnosti se nebudu dívat.

Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Koutná,
sděluji, že dotazovna neslouží pro právní rozbory, které by vaše první dva dotazy vyžadovaly. Co se týká pomoci poskytnuté Ukrajině, tak každá jednotlivá pomoc je projednávána a schvalována zastupitelstvem města. S jednotlivými usneseními v této věci se můžete seznámit na webových stránkách města. Váš e-mail žadatelce nemohu poskytnout, neboť ve své žádosti e-mailovou adresu neuvedla.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

20. 1. 2023
Předmět: NEPOSKYTNUTÍ DARU - žádost o doplňujíci informace
Dotaz: Požádala bych o odpovědi v návaznosti se schválením neschválení žádosti o poskytnutí daru palivového dřeva občance našeho města:
1) byla této majitelce pozemku městem dne 15. 3 2022 nabídnuta směna pozemku, jak je v její žádosti uvedeno?
2) měla žadatelka o dar ke dni 15. 3. 2022 možnost tento pozemek dopravně obsloužit?
3) z jakého titulu zanikla možnost dopravní obsluhy majitelky předmětného pozemku ke dni 25. 3. 2022?
Byly jí zmíněné projektové dokumentace v souladu s územním plánem města?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ad 1) ano, a je pouze na vlastníku nemovitosti, zda nabídku přijme nebo ji odmítne.
ad 2) toto je dotaz spíše na majitele pozemku. Majitel koupil pozemek, kde není zajištěna volná dopravní dostupnost až na pozemek. Před koupí pozemku se majitel nezajímal a nezjišťoval si možnost dopravní obsluhy až na pozemek. Příjezd přes veřejný park Farská humna až na pozemek je pro soukromou dopravu omezen. Aktuálně je pozemek dostupný např. takto: přijet na ul. Nábřežní a cca 50m dojít pěšky nebo přijet na ul. Žižkova a dojít přes lávku přes Sázavu pěšky. Je možné město požádat o povolení vjezdu dle metodiky schválené radou města, a to pouze na časově omezenou dobu, za konkrétně stanovených podmínek a s upřednostněním veřejného užívání parku před soukromou dopravou.
ad 3) skončila platnost časově omezeného povolení vydaného na dobu určitou (1 rok) do 25.3.2022. V době platnosti povolení byly opakovaně porušeny jeho podmínky. Na novém povolení a jeho podmínkách se majitel s městem nedohodl.
Z dotazu není zřejmé, jaké projektové dokumentace máte na mysli. Orgán územního plánování vydal na základě žádostí závazná stanoviska pouze k oplocení pozemku.
Martina Hostomská, tajemnice

19. 1. 2023
Předmět: Nepřípustný chov hospodářských zvířat
Dotaz: Děkuji za odpověď, všiml jsem si včelínů s cedulkou "pozor včely" u rozpadlého domu poblíž městského úřadu, je mi s podivem, že by o tom příslušní tuto problematiku řešit, nevěděli.

Je to tedy nepřípustné a na koho konkrétně bych se mohl obrátit, aby k jejich nepřípustnému chovu v této lokalitě nedocházelo?
Jaký postih chovateli hrozí?
Pokud to není vaše parketa, prosím o předání příslušnému orgánu, tak jako to udělal pan Doubek

Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Bláho,
ve věci včelníků odkazuji na odpověď ze dne 19. 7. 2022 a 22. 7. 2022. Nejedná se o přestupek podle stavebního zákona. Pozemek, dotčený umístěním včelníků, byl projednán ve změně územního plánu.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování

20. 1. 2023
Předmět: Odpadkové koše na sidlišti Vodojem
Dotaz: Dobrý den,
při rekonstrukci Vodojemu se ke konci provedla výměna laviček a nové rozmístnění. S tím bylo odstraněno několik odpadkových košů a nové byly umístněny, tak kde chodí minimum lidí. Hlavní problém je na hlavním chodníku zde 49.563196, 15.950453, kde je pouze lavička a koš nikde. Bude napraveno? Chodí tu téměř všichni z vodojemu a na této hlavní cestě je jeden jediný koš téměr u točny a jinak nic :(
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Situaci prověříme a v případně potřeby další koš přidáme.
Děkujeme Vám, že se zajímáte o své okolí.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 1. 2023
Předmět: 36. bod 11. schůze rady města
Dotaz: Prosím o pár vysvětlení ohledně pozemku na Farských humnech.
Majitel nemovitosti má snad ze zákona právo se na ní dostat, vždyť se kvůli tomu obnovovali i všemožné polní cesty tak, aby se všichni majitelé dostali ke svému pozemku a ne jen pro nějaký kamen a dřevo.
Proč je obsah důvodové zprávy začerněn a jméno žadatelky zveřejněno? Pokud žádala paní P, proč podával komunál informaci panu P a dal pan P adresátovi dopisu souhlas s jeho poskytnutím radě? Děkuji, víc jsem nevyčetla a jsem zmatená.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Koutná,
v materiálu pro radu města byla do důvodové zprávy pro radní uvedena korespondence, kterou vedla jiná osoba, než žadatelka s příslušným odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Korespondence byla pro radní města informací, kterou mohli pro své rozhodování také využít. Protože se jednalo o e-maily pouze mezi jinou osobou, než je žadatelka a vedoucí příslušného odboru, byla tato část znepřístupněna pro čtení veřejnosti.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

18. 1. 2023
Předmět: Suché stromy okolo řeky Sázavy
Dotaz: Dobrý den, nevíte zda je v plánu kácení množství suchých stromů u řeky?
Okolo stezky na pilák je jich snad 20 a jak málo stačilo k neštěstí na lávce v loňském roce.
Pak ještě dotaz asi jinému odboru. Jak mohu řešit, když někdo chová hospodářská zvířata v místech, kde to uzemní plán přímo zakazuje?
Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Bláho,
jelikož nebyla na odbor životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou podána žádost o povolení kácení vlastníkem pozemků, nelze Vám v tuto chvíli jednoznačně odpovědět, zda má Povodí Vltavy, v jehož správě je údržba břehových porostů, vámi zmiňované kácení v plánu. Vámi sdělenou informaci nicméně předáváme Povodí Vltavy, s výzvou k urychlenému řešení věci.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Doubek
odbor životního prostředí

K chovu hospodářských zvířat ve vztahu k územnímu plánu přikládáme odpověď stavebního úřadu:
Vážený pane Bláho,
chov hospodářských zvířat je z hlediska současně platného územního plánu nepřípustný ve vymezených plochách.
Stavebnímu úřadu přísluší řešit pouze ty stavby, které dle stavebního zákona podléhají vydání povolení a byly realizovány po roce 2003.


Ing. Libuše Pitková
odbor stavební a územního plánování

12. 1. 2023
Předmět: Zábradlí v havarijním stavu
Dotaz: Neplánuje se výměna zábradlí včetně jeho uchycení na lávce přes Sázavu od zastávky autobusu u městského úřadu ke kostelu? Z lávky visí dolů prorezavělé kusy pásnic, některé trubky zábradlí už jsou děravé skrz naskrz a vypadá to, že víc jak další zimu už nevydrží.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na letošní rok je objednána oprava uchycení zábradlí tak, aby vydrželo funkční do doby již povolené demolice. Ta bude provedena po výstavbě lávky nové.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2023
Předmět: Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
Dotaz: Dobrý den,

bylo by možné upravit výjimky z omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky? Myslím, že není nutné, aby bylo dne 31. prosince možné bouchat pyrotechniku již od 6 hodin ráno po celý den až do 24 hodin a následující den do 4 hodin atd. Případně alespoň zakázat pyrotechniku v zastavěných oblastech?

Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
přijímání obecně závazných vyhlášek patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, tzn., že záleží jen na něm, kterou oblast veřejného pořádku chce vůbec regulovat, co vše chce takovou obecně závaznou vyhláškou upravit a v jakém rozsahu. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky schvalovalo zastupitelstvo v červnu 2022. Váš podnět sdělím na zasedání rady města, konané dne 16.1.2023.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

6. 1. 2023
Předmět: Nefunkční lampa
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, na koho bych se měla obrátit ohledně nefunkční pouliční lampy u nás v ulici.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, kontaktujte prosím odbor komunálních služeb; je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně.
Ing. Miloslav Dvořák
tel.: 566 688 181
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2023
Předmět: odměny zastupitelů a radních
Dotaz: Dobrý den,
v novinách jsem se dočetla, že Žďár má pod 20tis obyvatel. Jak se budou měnit odměny zastupitelů a radních?

děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Kuchařová,
pro zařazení města do velikostní kategorie pro účely odměňování členů zastupitelstev je rozhodující počet obyvatel města, včetně cizinců, kteří byli hlášeni k trvalém pobytu k 1. lednu v roce voleb tj. rok 2022. Vzhledem k tomu, že město Žďár mělo k 1.1.2022 ještě přes 20 tis., tak se odměny v souvislosti s úbytkem obyvatel města v roce 2023 měnit nemusí.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

2. 1. 2023
Předmět: Odpad
Dotaz: Prosím o zprávu zda se bude platit za odpad z Grejd když platime ve Žďáře
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 je poplatníkem fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Současně tedy můžete být poplatníkem na základě pobytu i jako vlastník, a to tolikrát, kolik nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen, vlastníte.
S pozdravem
Ing. Petra Poulová
odbor komunálních služeb

1. 1. 2023
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den.
Pokaždé, když napadne sníh, odklidím ho z nájezdu do mé garáže na určené místo, ale pak přijede pluh a z celé šířky silnice mi nahrne sníh zpátky až ke vratům garáže, takže je ho tam násobně víc, než před mým odklízením. S kým tento problém řešit ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v zimních podmínkách je potřeba pochopení a spolupráce všech zúčastněných na zimní údržbě. Zvláště při vytrvalejším sněžení a ve stísněných podmínkách se velmi těžko koordinuje shrnování veřejných komunikací a údržba přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem. Pak nastávají i Vámi popisované situace. Konkrétní problém je potřeba řešit v daném čase a podle aktuálních podmínek na místě. Pokud to bude situace vyžadovat, je možné obrátit se na SATT, který zajišťuje zimní údržbu (kontakty na pracovníky SATT jsou uvedeny na webu https://www.satt.cz/), případně na městskou policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 12. 2022
Předmět: Ostrov pohody a Nerudová
Dotaz: Dobrý den,
byla beseda s kandidátkou na prezidentku Nerudovou součástí městem dotovaného programu? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle informací pořadatele, neměla beseda s víkendovým programem nic společného. Mgr. Petr Sedlák

19. 12. 2022
Předmět: Údržba stezky Penny x Hamry
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci, proč stezka podél řeky od Penny po ČOV je udržována pouze od Hamrů po viadukt a dále nic.
Tato komunikace je celoročně hojně využívána.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato část stezky je nově zařazena do 3. pořadí plánu zimní údržby a technické služby budou tento úsek také udržovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 12. 2022
Předmět: Vyházený sníh na silnicích
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz na každoroční problém. Jako město, řešíte postihy lidí, kteří vyhazují sníh ze svého pozemku zpět na silnici, kterou prohrnují sypači? Nejen, že tím totálně bojkotují snahu vyhrnovačů, ale zároveň dost znepříjemňují život chodcům, notabene třeba maminkám s kočárky.
Lze to nějak upravit vyhláškou? Děkuji za odpověď a případnou snahu řešení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v zimních podmínkách je potřeba pochopení a spolupráce všech zúčastněných na zimní údržbě i pochopení a trpělivost řidičů i chodců. Zvláště při vytrvalejším sněžení a ve stísněných podmínkách se velmi těžko koordinuje shrnování veřejných komunikací a údržba přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem. Pak nastávají i Vámi popisované situace, kdy může být prohrnutý chodník zaházen sněhem z vjezdu k domu. Konkrétní situaci je potřeba řešit v daném čase a podle aktuálních podmínek na místě. Pokud to bude situace vyžadovat, je možné obrátit se na městskou policii.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 12. 2022
Předmět: Úraz na sáňkovacím kopci u Farčat
Dotaz: Dobrý den,
ta síť a dřevěné kůly u parku jsou certifikované a určené k záchytu dětí jedoucích na bobech?
Syn přišel domů včera potlučený s rozbitými bobami.
Postavit do poloviny kopce dřevěné kůly to chce opravdu notnou dávku hlouposti.
Proč jste to neřešily terénní úpravou nebo ty kůly neumístily na hraně, kde nemají děti rychlost.
Při plném kopci, to tam krajní děti stáhne, ač tudy jet nechtěly.
Děkuji za rychou nápravu
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Nováková,
instalovaná zábrana není herním prvkem, proto nepodléhá certifikaci.
Instalace byla realizována z důvodu soustavného poškozování soukromého majetku (oplocení).
Řešení terénní modelací nebylo v tomto místě možné z důvodu aktuálního spádování terénu. Terénní modelací by vznikl nebezpečný sráz k oplocení soukromé zahrady.
Aktuální řešení bude v příštím roce doplněno výsadbou zeleně, která postupně vytvoří přirozenou bariéru a instalovaná zábrana bude moci být v budoucnu odstraněna.
Svah pro bobování byl v loňském a letošním roce rozšířen odstraněním keřových porostů na druhé straně směrem ke schodišti, aby vzniklo více prostoru pro zimní radovánky.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jiří Hemza
správce zeleně, městských lesů a rybníků, investiční technik
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 182, 777 454 791
e-mail: jiri.hemza@zdarns.cz

9. 12. 2022
Předmět: lávka a vozíčkář
Dotaz: Dobrý den, před časem jsem četl, že vedení města absolvovalo snad už druhý ročník akce, při které prochází městem a vyhledávají bariéry.
O to větším zklamáním pro mě bylo, že jsem pomáhal vozíčkáři vyjet z parku na zánovní lávku. Pomoci druhým mi nečiní obtíž, spíše naopak, ale nerozumím tomu, že je to takto postavené a akce zrovna toto místo nejspíš v obou ročnících vynechala.
Děkuji za vysvětlení
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
Den bezbariér, který ve městě organizujeme, se soustřeďuje na nejintenzivnější místa pro pěší ve městě, zároveň si však uvědomujeme, že dle počtu problémových míst se jedná pouze o zlomek toho, co je zapotřebí řešit. Ale někde se začít musí. Snahou naší je i při rekonstruovaných plochách efektivně maximalizovat možnosti bezbariérových úprav, které jsou však limitovány členitostí terénu, majetkoprávním uspořádáním a dalšími faktory. Bohužel z Vašeho dotazu není zřejmé o jakou lávku se jedná. Prosím konkrétní dotaz ideálně mi napište do mailu příp. mi zavolejte na níže uvedené kontakty.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139

30. 11. 2022
Předmět: ohňostroj
Dotaz: Vážený pane Vlčku,
mám na Vás tři dotazy:
1. kolik stál ohňostroj, který byl na Zahájení adventu
2. kolik bude stát ohňostroj, který bude na Nový rok
3. kolik Město ušetří, když nebude instalovat vánoční osvětlení na veřejné osvětlení, jak tomu bývalo zvykem?
Děkuji a jsem s pozdravem
Odpověď (odbor finanční):
Vážená paní Kucharová,

ohňostroj na zahájení adventu stál 60 tis. Kč (42 tis. hrazeno z dotace a pouze 18 tis. z prostředků města). Ohňostroj na Nový rok bude stát 40 tis. Kč.
Úspora na instalaci vánočního osvětlení v omezeném rozsahu je odhadována na více jak 100 tis. Kč, (ještě nemáme faktury za montáž a demontáž), z toho je 60 tis. Kč odhadovaná úspora za elektrickou energii.
Tomáš Vlček, vedoucí OF

30. 11. 2022
Předmět: Hodiny
Dotaz: Dobrý den. Ráda bych věděla zda se počítá s obnovením stojanu s hodinami na náměstí Republiky. Děi. Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní dobrý den, s obnovou hodin se počítá. Ty původní byly, na rozdíl od stožáru a jeho ukotvení, neopravitelné, takže byly objednány nové. Ty samozřejmě v současné době nikdo nevede skladem, takže se musely vyrobit a povrchově ošetřit, navíc v této době jsou i problémy s dodávkami, takže se termín posouval. Instalace měla proběhnout ve středu 30. 11. 2022, ale dodavatel se omluvil z důvodu nemoci, takže předpokládáme, že k instalaci nových hodin dojde v průběhu prosince.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 11. 2022
Předmět: Poděkování.
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poděkovat panu Kasperovi za zajištění urychlené opravy komunikace u garáží na Stalingradě naproti SATTU.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Vaše poděkování ráda předám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 11. 2022
Předmět: Česko zpívá koledy
Dotaz: Proč se naše město nezapojuje do "Česko zpívá koledy"? Nebo jsem jen nenašla info?
Ještě se přidávám k žádosti o zabezpečení prolézačky na Farských. Pro mladší děti je to opravdu nebezpečné.
Děkuji. Eva Chlubnová
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den paní Chlubnová,
Žďár je pro mě v otázce koled tak trochu specifický, neboť zástupci obou místních farností jsou toho názoru, že koledy nepatří do času adventu a jejich zpívání patří až do doby samotných Vánoc. Proto i při rozsvícení vánočního stromu koledy neuslyšíte. Pro nás jako pořadatele kulturních akcí je úkol zajistit vánoční program bez koled poměrně náročný. Byť je mi to líto, nezapojujeme se ani do Vámi zmiňované akce, ale jak jsem napsal, Žďár je v tomto ohledu specifický a mně nezbývá než respektovat názory zástupců církví.
Vaši poznámku k prolézačce na Farských předám na příslušný odbor.
Přeji příjemný den. Petr Sedlák odbor ŠKSM

24. 11. 2022
Předmět: Upozornění
Dotaz: Dobrý den,chci upozornit na odstavené auto na centrálním parkovišti,auto je žluté barvy hned naproti kontejneru Diakonie stojí tam už asi od lonské zimy. A prosím ohledně toho kontejneru Diakonie,je v tom rohu zastrčen a je tam okolo něj pořád nepořádek,bývá přeplněn a je špatné že se z toho dá vytahovat oblečení,ti co vše vytahujou tak si vezmou jen co se jim líbí a zbytek je všude po zemi,myslím,že by bylo vhodnější ho umístit na jiné viditelnější místo.Děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
všechna žlutá vozidla, která jsem na centrálním parkovišti prohlédl, měla dosud platnou STK. Nemáme tedy důvod pro odstranění takového vozidla.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Dobrý den paní Vlková.
Přesně z tohoto důvodu jsme kontejner před časem přesunuli do rohu parkoviště, aby nepořádek kolem nich nebyl tolik na očích.
Je to bohužel „ nešvar“, který ve Žďáře funguje, kdy lidé odhazují co se jim nehodí okolo kontejnerů.
Diakonie vždy při vývozu vše okolo posbírá.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 9. 2022
Předmět: Hriště na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nezvažujete doplnění ochranných sítí na novém hřišti na Farských humnech. Jsou zde 3 místa ke skluzavce, kde tyto sítě chybí a výška pádu dětí dolů není nezanedbatelná, zejména pro menší děti. Syn mi tudy propadl, naštěstí jsem byla u něj a nic se nestalo.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní,
děkujeme za námět, který prověříme s revizorem, autorem prvků, a certifikátorem.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

18. 10. 2022
Předmět: Žďárský zpravodaj
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda bude ve Zpravodaji pokračovat rubrika Slovo zastupitele, která v říjnovém čísle chyběla a jako jediná přinášela informace a názory nejenom chválu radnice? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

ano, anketa pro zástupce politických stran i slovo zastupitelů bude pokračovat, těšit se v tomto smyslu můžete už na prosincový Zpravodaj. Teď v několika číslech nebylo, protože byly volby a mezi volbami a ustavujícím zastupitelstvem nebylo, kdo by mohl slovo zastupitelů psát. Volbami totiž zanikl mandát stávajícím zastupitelům a nově zvolení v té době čekali na složení slibu.

Díky za váš zájem.

Hezký den

Bc. Blanka Sobolová
tisková mluvčí

16. 11. 2022
Předmět: Hřiště Vodojem
Dotaz: Dobrý den, potěšila mě zpráva, že s výstavbou chodníku Blažíčkova/Vodojem - Novoměstská byla dána přednost volné ploše hřiště. Může toto hřiště být zapojeno do revitalizace a tím dostat příspěvek na jeho vybavení. Např. síť na badmintonev. jiné (venkovní posilovna)?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
dle schválené koncepce hřišť není v plánu toto hřiště dále rozšiřovat či jakkoliv revitalizovat, ale necháme jej tzv. na dožití. Není ve finančních možnostech města udržovat tolik hřišť. Tato plocha má spíše sportovní charakter, obdobné můžete najít na ulici Špálova, Pelikánova, Alšova příp. nedávno rekonstruované sportovní hřiště u 4.ZŠ. Na tato hřiště se bude v následujících letech soustředit a budeme se je snažit vybavit a revitalizovat či opravit.
S přátelským pozdravem
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic

16. 11. 2022
Předmět: Doplněk dotazu
Dotaz: Odpověď: (15. 11. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
práce před firmou EMADO jsou realizovány dle schválené projektové dokumentace. Stojan na kola je k diskuzi, Váš poznatek probereme v rámci příštím kontrolního dne.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

TAK BY MNE ZAJÍMALO, KDO TO SCHVALOVAL: Zřejmě někdo, komu se nechtělo vylést z kanceláře.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
projektová dokumentace se schvaluje na výrobních výborech, na kterých se potkávají zástupci jednotlivých odborů ( odbor dopravy, rozvoje, komunálních služeb) včetně vedení města a městský architekt.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

11. 11. 2022
Předmět: Blátivý chodník u potoka
Dotaz: Dobrý den, chodím pěšky z Vysočan do centra a u mostu přes potok v ulici Studentská (u kruh.objezdu) je již pár týdnů dosti blátivý chodník. Je to možná výjezd u firmy Satt.... Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
V současné době v tomto místě probíhá přesun materiálů od kotelny SATT. Firma byla na nutnost úklidu chodníku upozorněna a přislíbila nápravu stavu.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 11. 2022
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den. Můžete mi prosím sdělit data svozů bioodpadu v prosinci 22 a v lednu,únoru a březnu 23? Děkuji Doležalová Nová 5
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Doležalová.
Bioodpady se budou v prosinci vyvážet ve dnech 13. a 14. 12.2022 a další termín 27. a 28.12.2022.
V novém roce to bude ve dnech 24.-25.1. ,21.2,-,22.2. a 21.3. - 22.3.2023.
Od dubna již pravidelně každý týden.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 11. 2022
Předmět: Vodojem
Dotaz: Před EMADEM byl vydlážděný plácek, kde se dal dát i stojan na kola. Dlažba je vytrhaná a chodník, který se tam připravuje to neumožní a zbytek je zasypán hlínou. Nehledě na to, že ze Štursovy ulice bude tam trávník vyšlapán, což, už je teď vidět na té hlíně. Proč to nebylo uvedeno do původního stavu.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
práce před firmou EMADO jsou realizovány dle schválené projektové dokumentace. Stojan na kola je k diskuzi, Váš poznatek probereme v rámci příštím kontrolního dne.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

11. 11. 2022
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den. Můžete mi prosím sdělit proč se ve Žďáru nepostihuje (jako v jiných městech) parkování na úzkých komunikacích např v ulicích Nová a Vejmluvova i když tam každý občan parkující na komunikaci má garáž a před garáží dvě parkovací místa? Teď v zimě to bude obzváště vadit. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích provádí pouze Policie ČR nebo Městská policie, s dalšími dotazy se tedy obraťte přímo na tyto orgány. Váš podnět jsem předal Městské policii.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

19. 10. 2022
Předmět: Chodník
Dotaz: Kdy se bude opravovat chodník v ulici Barákova. Silnice je opravena již před hodně dlouhou dobou, ale chodník zůstal rozbitý, samá díra a zvlnění povrch. Špatně se po něm chodí. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník si určitě opravu zaslouží, je v nevyhovujícím technickém stavu. Rádi bychom opravu realizovali již v nějakém krátkodobém výhledu, pokusíme se zařadit ho k opravě v příštím roce.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 10. 2022
Předmět: Výstavba schváleného chodníku
Dotaz: Můj dotaz zní, proč není provedena výstavba a kdy bude tedy bude provedena výstavba chodniku přes hřiště mezi Vodojemem a ul. Novoměstská. V dostupné projektové dokumentaci je plánován.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
chodník přes hřiště nebude realizován, stav je již finální. Upřednostněna byla hrací plocha, která nebude muset být omezována či jinak upravována. Každopádně spojení z ulice Blažíčkova na ul. Novoměstská existuje, ale nejde přímým směrem přes hřiště. Finální verze chodníků byla schválena v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
S přátelským pozdravem
Jan Prokop

21. 10. 2022
Předmět: Nedodržení termínu
Dotaz: Chci se informovat jaká je cena opravy komunikací a inženýrských sítí probíhající v letošním roce na sídlišti Vodojem a jaká pokuta nebo o kolik bude vyplacená cena snížena vzhledem k nedodržení termínu. A prosím, nechte si odpověď typu nepřízeň počasí, technologické problémy apod. Prostě se zde nedělalo a to je ten důvod.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
budeme důsledně vycházet z ustanovení uzavřené smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a následných dodatků. Dodatek č. 2 z července tohoto roku stanovuje termín dokončení na 30.11.2022. Tímto dodatkem mj. jsme zadali změnu díla v celkové hodnotě 14 mil. Kč a to především z důvodu větší kvality zpracování "točny". Předpoklad letošních nákladů je ve výši 52,6 mil. Kč.

S přátelským pozdravem

Jan Prokop

7. 10. 2022
Předmět: FVE na městských objektech
Dotaz: Dobrý den, dávám palec nahoru strategii OZE v našem městě. Přes pár dny jsem četla na idnes.cz článek, kde ale nerozumím jedné odpovědi Vašeho kolegy: „…Vyrobenou elektřinu chceme následně využít v městských zařízeních. A přebytky, jichž by mělo být hodně, pak poskytnout občanům,“ načrtl plány Michal Bačovský z odboru strategického rozvoje a investic…”
Jak to prosím chcete zajistit?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
jedná se zatím jen o záměr, který vychází z předpokládané podoby zákona o komunitní energetice. Pokud tento zákon bude schválen dle předpokladů, tak bude možné nabídnout občanům podíl na produkci FVE. Jde hlavně o tu elektřinu, kterou FVE vyrobí mimo pracovní dobu v městských zařízeních (tj. odpoledne, víkendy, svátky, ve školách prázdniny). Je jasné, že takto nelze pokrýt 100% spotřeby žádné domácnosti, takže tento podíl na přebytcích bude mít jen doplňkový význam. Konkrétní detaily budou stanoveny, jakmile bude známa podoba zákona o komunitní energetice.
S pozdravem
Ing. Michal Bačovský

30. 9. 2022
Předmět: Mluvčí a cenzor města Ing. Prokop
Dotaz: Dobrý den Pane Prokope,
již v minulosti mi přišly Vaše postupy podivné.
Bylo to v případě pádu stromu na lávku, kdy jste se stal mluvčím města, odpovědný viník nebyl nalezen a snahou města bylo na neštěstí neupozornit. Vše na místo důstojného poděkování duchapřítomnému občanovi.
Tentokrát jste se pasoval do funkce cenzora a mažete lidem dotazy směřující radním města?
Taky bych poprosila zda by radní vysvětlili, co měl ten transparen, který nešel přehlédnout znamenat.
Děkuji zdvořile za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
duchapřítomnému občanovi jsem poděkoval.
Moje postupy, aby nebyly podivné, jsou schvalovány mými nadřízenými, stejně tomu tak bylo v případě příspěvku, o kterém se zmiňujete.
„Dotazy a náměty“ dle mého slouží k dotazům a námětům. Pokud přispěvovatel píše vlastní názor na politický billboard, není tato platforma městského úřadu tím vhodným místem pro reakci.
Do této platformy nemají přístup radní města, jejich kontaktní údaje naleznete na https://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/seznam-clenu

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop

28. 9. 2022
Předmět: KONEC INFORMAČNÍHO EMBARGA
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím skončí předvolební informační embargo?
12.9. jsem položil doplňující dotak k vaší odpovědi z dotazu Farčata ne pro auta a doposud jste mi vy ani nikdo jiný neodpověděl! Dotaz byl slušný a týkal se veřejného příslibu radních, jehož smysl nebyl naplněn a i z Vaší výmluvné odpovědi plyne, že tím vlastně podepsaní radní nic konkrétního nemyslí.
Radní města nejsou děti, které kreslí křídami po chodníku.
Co to mělo prosím vás znamenat?
To jako nejezdili ti lidé do svého domu?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
ve Vašem příspěvku, který nebyl zveřejněn, jsem zaznamenal pouze Váš názor, nikoliv dotaz či námět ke zlepšení, proto jsem jej nechal zrušit. Nemá to s volbami žádnou spojitost. Nejsem ten, který může vysvětlovat názory kandidátů z jednotlivých politických stran z politického billboardu, prosím zeptejte se jich samotných. Můj názor na průjezd parkem jsem Vám napsal v první odpovědi dne 12.9.2022. Pokud máte zájem se mnou o této problematice diskutovat hlouběji, doporučuji telefonické či osobní setkání.
S přátelským pozdravem
Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

23. 9. 2022
Předmět: Plevel
Dotaz: Prosím Vás u čísla 1871/30 u silnice je spousta plevelů . Kdo ten plevel odstraní. Děkuji za odpověď Roman Rybnicek
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane, úpravu předmětného prostoru objednáme u společnosti Satt, která má úklid místních komunikací na starosti.
Děkujeme za Váš zájem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 9. 2022
Předmět: Stezka kolem Konventu
Dotaz: Dobrý den ,jelikož jsem dotaz posílal již před 2 měsíci a nic tak posílám znova
Chci se zeptat zda někdo zodpovědný občas projde stezku protože okolo je spousta suchých stromů a větví které mohou kdykoli spadnout na procházející,jako nedávno ve Sněžném.A kdo schvaloval bezpečnost protože spodní zábradlí je 30cm nad zemí což je akorát ke kolenům dětí 3-4letých a dolů je to i 1,5m nebo voda.Zajímalo by mne kdo by nesl za případnou újmu zodpovědnost Děkuji Prokeš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den p. Prokeši,
Váš dotaz byl v dotazovně zodpovězen 1.8.2022.
Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

19. 9. 2022
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych poděkovat za příkladný přístup na odboru dopravy ve Žďáru, nikde jsem se s takovým lidským a profesionálním přístupem nesetkal. Za mě a moji ženu vám srdečně děkujeme. Převod vozidla ze dne 15.9.2022.
Petr Janko
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za pochvalu naší práce. Již léta se snaží všichni zaměstnanci nejenom Odboru dopravy, ale i celého úřadu, přistupovat ke všem klientům tak, jak jste zažil při své návštěvě agendy registru vozidel.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

12. 9. 2022
Předmět: Farčata ne pro auta!
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych pochválit radu města, že zakázalo vjezd vozidlům do parku na Farčatech.
Každá z akcí, která se v parku konala, připomínala více parkoviště nežli park.
Obzvláště ty náklaďáky byly šílené. Zmizí z parku i ten přívěsný vozík?
Děkuji, tohle je správný směr města, pokud tam chce někdo vydělávat, ať si to odnosí v rukách.
Ke sklárně a dalším nemovitostem se bude jezdit také jinudy?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotazy. Snahou města je umožnit příjezd k rodinným domům a sklárně přes ulici Nábřežní. Jsou k tomu nezbytné majetkoprávní, projektové a finanční předpoklady. Auta z parku však úplně vyčlenit nemůžeme, nutná je obsluha a provoz parku (sečení, koše, aj.) příp. u kulturních a společenských akcí (dovoz materiálu, stavba podia, stanů ad.). Kávavan, neboli přívěsný vozík, v současné době nahrazuje plnohodnotnou kavárnu, kterou bychom rádi vybudovali v bývalé sklárně. Rádi bychom, aby zde vzniklo mj. i sociální zázemí (toalety).
Přeji hezký den
Jan Prokop
Odbor Strategického rozvoje a investic

7. 9. 2022
Předmět: opravy komunikací na sídlišti Vodojem
Dotaz: V první etapě oprav komunikací na Vodojemu nebyl vůbec realizován spojovací chodník mezi ulicemi Makovského a Špálova, přestože v projektu je uveden. Jedná se jen o cca 50 m chodníku kolem dětského hřiště.
Při jednom z letošních jarních kontrolních dnů i pan starosta Mrkos prohlásil, že chodník musí být dodělán. Blíží se (už odložený) termín dokončení akce Vodojem, proto se ptám: Kdy bude i tento kousek chodníku dokončen?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Spojovací chodník bude realizován a dokončen do 30.11.2022.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

7. 9. 2022
Předmět: Chodník Jamborova ulice
Dotaz: Dobrý den,
na sídlišti Vodojem finišuje rekonstrukce kjomunikací. Mám dotaz k provedení chodníku na křižovatce Jamborova/Alšova.
Na této křižovatce chybí snížení obrubníku pro přímý směr k zastávce. Snížení je až za rohem. Tady ale chodník končí, na druhé straně komunikace chodník nemá žádné pokračování. Takže výsledkem bude, že chodci se zbývající úsek k zastávce budou pohybovat po komunikaci. A bezbariérové toto místo taky není. Jedná se o chybu v provedení a nebo o chybu v projektu?
Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
děkuji za dotazy. Bohužel chodník pod parkovištěm směrem k Jamborově není možné vybudovat dle odpovídajících norem. Museli bychom řešit parkoviště, které by muselo být zmenšeno, aby chodník mohl být vybudován.
Stávajícím navrženým řešením je vstoupit do ul. Alšova, kde je upraven chodník pro přejití ulice směrem k parkovišti. Chodec přejde parkoviště a bude opět v místě pro přecházení budoucí točny.
Prověřujeme však situaci místa pro přejití (snížení obrubníku) přes Jamborovu od ul. Alšova. Pokud tomu nebude bránit žádný předpis, dojde k této úpravě.

S pozdravem

Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

4. 9. 2022
Předmět: Hřiště
Dotaz: Dobrý den byl jsem se podívat na hřiště na Stalingradu . Hrůza . Prosím aspoň kdyby někdo posekal trávu . Hřiště je popraskané . Vím je málo peněz. Ale je to pro děti.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Rybníčku.
Děkuji Vám za podnět a zájem o veřejnou zeleň.
Z Vašeho dotazu bohužel není patrné, o jaké hřiště se jedná.
Prosím Vás o bližší specifikaci na emailovou adresu jiri.hemza@zdarns.cz.

Děkuji a přeji pěkný den

Jiří Hemza
správce zeleně, městských lesů a rybníků, investiční technik
odbor strategického rozvoje a investic

1. 9. 2022
Předmět: Přechod pro chodce
Dotaz: Dobrý den, při rekonstrukci komunikací na sídlišti Vodojem je vybudován chodník od dolního konce ulice Pelikánova k ulici Neumanova, kde končí a musí se přejít přes ulici Neumanova na protější chodník. Tato ulice je velmi frekventovaná a některá auta jedou rychle takže není možné bezpečně vozovku přejít. Proto mám dotaz, zda by bylo možno zřídit zde přechod pro chodce.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji vám za námět. Pro posouzení umístění přechodu pro chodce je vždy nezbytné zvážit, jaké body propojuje, jaká je intenzita chodců, intenzita vozidel, kde se nachází nejbližší další přechod pro chodce. Přechod pro chodce má své klady (bezpečnost, přehlednost), ale také své zápory (neplynulost dopravy, vyšší hluk a znečištění). S ohledem na výše uvedené a fakt, že další přechod se nachází cca 70m, je další přechod prozatím neefektivní. Dodržování rychlosti dopravy je na Neumannově ulici průběžně sledována Policií ČR. Samozřejmě tyto nahodilé kontroly nejsou řešením pro všechny hříšníky řidiče. Situaci budeme průběžně monitorovat.
Děkuji a přeji hezký den
Jan Prokop

31. 8. 2022
Předmět: Nefunkční osvětlení cyklostezky
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč nefunguje osvětlení cyklostezky v úseku od domu kultury po bývalou saunu. Cyklostezka je v tomto úseku často využívána i chodci a osvětlení ve večerních hodinách zde chybí. Pokud je cílem šetření elektřiny, tak se ve městě najdou jiná místa, kde je možné osvětlení vypnout - například v Bezručově ulici je mimo osvětlení hlavní silnice i zbytečně osvětlena souběžná cyklostezka dalšími světly.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
důvodem vyřazení osvětlení cyklostezky od kulturního domu po bývalou saunu z provozu, není úspora el. energie, ale vynucené rozpojení soustavy u bytového domu Jehla, kde se část veřejného osvětlení rekonstruuje a bohužel nemáme možnost propojení odjinud. Důvody současné konfigurace svítidel na části ulice Bezručova jsou jiné než dodatečné osvětlení chodníku se smíšeným provozem. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 8. 2022
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné na sídlišti vodojem nainstalovat odpadkové koše na psí exkrementy se sáčky? Myslím si, že platíme městu nemalou částku a v podstatě nevíme " za co",pejsků se na sídlišti pohybuje hodně a nikde žádný koš k tomu určený. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Poláková.
Město koše přímo na psí exkrementy nepořizuje. Občané mají možnost vyzvednout si sáčky na psí exkrementy na recepci MěÚ a odpad pak odhodit do nádob na směsný komunální odpad včetně odpadkových košů.
Na sídliště Vodojem bylo při rekonstrukci umístěno cca 8 ks nových košů.
Jinak do zástavby rodinných domů další koše neplánujeme rozmisťovat ani v dalších sídlištích města. Často totiž potom slouží k ukládání směsného komunálního odpadu z domácností, což není jejich účel. Jsou přesto umisťovány i v rodinných zástavbách do míst s větší koncentrací občanů při veřejném užívání prostor (např. dětská hřiště a pískoviště, autobusové zastávky).

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 8. 2022
Předmět: Jednotka SDH města v předvolební kampani ANO
Dotaz: Dobrý den,
jak se město Žďár nad Sázavou jako zřizovatel SDH města dívá na předvolební kampaň Žďárského ANO, kde se jejich č.4 fotí v uniformě a s technikou jemu svěřenou?
Není to spojené s Novostavbou budovy zázemí hasičského hřiště a výměny oplocení SDH za 3,5 mil.? Bude to prověřeno?
Státní zaměstnanec by měl za to ihned vyhazov, jak je to prosím s SDH?
Takhle si paní místostarostka kupuje kandidáty?
To snad nenechá město bez povšimnutí!

Děkuji za veřejnou odpověď a sjednání nápravy.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená tazatelko,
jsme vždy rádi, že se občané města zajímají o dění v našem městě. V tomto případě Vás ale musíme trochu opravit. Pan David Partl není zaměstnanec města ani státní zaměstnanec. Pracuje jako bezpečnostní technik jistého podniku v jiném městě. Funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů je zcela dobrovolná, kterou vykonává ve svém volném čase. Hřiště, které staví SDH ve spolupráci s naším městem a za přispění dotace NSA zabezpečuje starosta SDH pan Marek Entlicher. Kandidovat ve volbách může každý občan města. Na fotografii, kterou uvádíte, je pan Partl v civilu a má na klíně svoji dceru. Je vyfocen v autě Jednotky SDH tak jako tisíce jiných při představování hasičské techniky města Žďáru. Jsme rádi, že jsou v našem městě lidé, kteří se chtějí zapojit do jeho směřování.
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města

29. 8. 2022
Předmět: Nájmy pro letní zahrádky
Dotaz: Dobrý den, proč nejsou v materiálech na úřední desce zveřejněny výše nájmů jednotlivým subjektům za pronájmy?
Ve městě jsou nejméně dvě sazby za pronájem a občan pak neví, kdo má za 1,- celý park a kdo platí sazbu m2/den a proč to tak je.
Teda občan ví, ale neví jak se to může dít.
Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
výše nájmů nejsou ve vyhlášených záměrech zveřejňovány v případě, že je pro příslušný pronájem pozemků stanoven ceník, který byl schválený radou města. Tento ceník je schválený pro nájmy, které se v daném roce opakují (např. pronájem pozemku pod garáží, za účelem využívání jako zahrádky u bytového domu, za účelem užívání restaurační zahrádky a podobně). V případě, že je vyhlášen záměr, který je jednorázový, je v záměru uvedena buď minimální výše nájemného nebo je uvedeno, že zájemce nabídne výši nájemného.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

27. 7. 2022
Předmět: Parkování v ulici Chelčického II.
Dotaz: Zdravím,
Vzhledem k nereagování na můj dotaz z května tohoto roku se znovu ptám, jak bude řešena situace s parkováním na Chelčického ulici blok 2-12 kde z 80% parkují klienti autobusového a vlakového nádraží jejichž auta zde stojí i týden než se odněkud vrátí a též nakupující v Kauflandu.
Tudíž mi obyvatelé zmíněných bloků nemáme kde zaparkovat.
Situaci nezlepšilo ani vybudování P+R parkoviště na autobusáku.
Doufám že se nějakého vyjádření dočkám, abych tam (na úřad)nemusel osobně.
J.M.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Macku,
máme v plánu připravit strategii parkování v celém městě i na základě doporučení Generelu dopravy. Problémů s parkováním ve městě je několik a najít jednoduché řešení nelze.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

21. 8. 2022
Předmět: oprava mostku - díra
Dotaz: prosím o opravu dřevného mostu přes řeku( vjezd na stezku) u Bránského rybníku - půl prkna pryč "uprostřed díra" jde o 2.dřevěný mostek blíž ke stezce. Nebezpečí úrazu! díky za všechny pěší i cyklisty
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za poznatek, ihned jsem objednal operativní opravu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

5. 8. 2022
Předmět: Zafira na placeném parkovišti
Dotaz: Dobrý den,
na náměstí na placeném parkovišti před budovou bývalého městského úřadu dlouhodobě parkuje stříbrný Opel Zafira. Zmíněné vozidlo zde stojí již minimálně rok. Zajímalo by mě, zda je to legální a v případě že ne, jaké jsou podnikány kroky k jeho odstranění. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto odstavení vozidla legální není a v této věci je vedeno správní řízení z hlediska užívání placeného parkování, toto řízení je neveřejné. Vozidlo je navíc v zákonné lhůtě v souvislosti s propadlou technickou prohlídkou. Po uplynutí této lhůty, pokud nebude vozidlo odstraněno, bude vedeno správní řízení dle silničního zákona.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

9. 8. 2022
Předmět: Volně stojící tyč
Dotaz: Dobrý den, na cyklostezce za Domem klidného stáří kousek od lavičky bývala v zemi černo-žlutá tyč. Teď volně postává u cyklostezky a různě ji někdo přemisťuje. Prosim o její zabezpečení a navrácení zpět na místo. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nejedná se o zařízení ve správě města. Kontaktovali jsme odpovědného pracovníka firmy GasNet, s.r.o., který přislíbil učinit opatření k nápravě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

11. 8. 2022
Předmět: nesvítí světlo 745
Dotaz: Nesvítí již několik dní pouliční světlo na Veselské ulici číslo světla 745. Můžete jej opravit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za poznatek, opravu jsem objednal a proběhne patrně ještě dnes.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

28. 7. 2022
Předmět: chov hospodářských zvířat vs. drobné hospodářské zvířectvo
Dotaz: Dobrý den,
poprosil bych o zákonné objasnění pojmu "drobné hospodářské zvířectvo", jenž jste užila v odpovědi tazatelce, která považovala za nepřípustné v lokalitě "BI" chov včel jako hospodářských zvířat.
Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona i podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) plemenářského zákona mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata včely patří.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den.
Pojem jsem použila ve vztahu k chovatelským objektům (zde včelníkům), které nepodléhají povolení stavebního úřadu.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

8. 8. 2022
Předmět: ul. Vápenická
Dotaz: Dobrý den,
dle vizualizace pozemků pro řadové domy na ul. Vápenická (číslo usnesení 791/2021/OP/RM) jsou vykresleny za severní řadou řadových domů (B01 - B12) 3 bytové domy. Příjezdová cesta je však vyznačena pouze k prvnímu bytovému domu A01. Prosím, jak bude příjezd řešen u BD A02 a A03 a nadzemní parkovací stání? Kudy povede komunikace? Popř. prosím o odkaz na aktuální výkres.
Děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den pane Dospěle,
projektová dokumentace pro tři bytové domy se bude zpracovávat. Veškeré informace k výstavbě v lokalitě Vápenická naleznete na stránkách města https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/vystavba-klafar/. Na tyto stránky budeme přidávat informace tak, jak je budeme postupně získávat.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 8. 2022
Předmět: Díra v chodníku
Dotaz: Dobrý den,
nevím zda-li námět směřuji na správný odbor. V chodníku na ulici strojírenská, u značky "předchod pro chodce" ve směru k Penny marketu, je již delší dobu propadená zámková dlažba. Jedná se o poměrně hlubokou díru, nikoliv běžný pokles dlažby bylo by fajn jí opravit. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu objednáme (jestli máte na mysli prohlubeň v předmostí). Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 7. 2022
Předmět: Odvoz odpadu
Dotaz: Mám neustalé problémy s odvozem komunalního odpadu i bioodpadu. Poplatky mám zaplaceny a přes neustálé urgence a telefonáty na svozovou firmu AVE se situace vice či méně neustále opakuje. Jedná se o ulici Smíchov. Bylo mi řečeno zaměstnancem komunálních služeb, že si mám popelnice odnášet k silnici u fi.Global. Mám vše zaplaceno, tudíž nevidím důvod proč bych měl tahat popelnice k silnici. Děkuji za vyřízení Vomela.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobry den pane Vomelo.
Situace ve Vaší ulice je poměrně složitá. V současné době zde probíhá stavba, ale ani za obvyklé situace se velká auta po „panelové cestě“ nemohou dostat kamkoliv, aniž by se nepoškodila.
Proto je u Vás potřeba popelnice přistavovat k silnici, kde to auto bez problému vysype.
Dá se to řešit popelnicí na kolečkách, s kterou se lépe manipuluje.
Dělají to tak i Vaši sousedé, bohužel lepší řešení pro Vás nemáme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 7. 2022
Předmět: street artové desky na výstavu
Dotaz: Dobry den, chtěl bych pochválit tuto akci, pouze bych poprosil, zda by bylo možné použít desky trvanlivější.
Pod mostem u modrého hřistě, ležela deska už minulý týden na zemi a nebylo jí možno využít.
Poprosil bych Vás i zveřejnění všech dalších legálních ploch pro graffiti ve městě.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Bloudile,
moc děkujeme za upozornění na strženou desku pod mostem 1. máje, nahradili jsme ji novou, bílou plochou, můžete si zajít čmárnout. Také je volná plocha pod mostem na Klafar. Desky budou viset ještě týden a pak bude výstava na Staré radnici.
Přeji pěkný den. Jaroslava Harvánková

19. 7. 2022
Předmět: Městské včely u úřadu
Dotaz: Dobrý den
"Od včerejška máme vlastní městské včely v pěti úlech"
Titulek mě na FB upoutal a zajímalo by mě, kdepak město má své včely a zda je chov tohoto hospodářského zvířete v této lokalitě dle ÚP možný.
Z fotek by se mohlo jednat o lokality BI, kde to možné není.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Koutná,
zařízení pro včely se nachází podle platného územního plánu Žďár nad Sázavou ve stabilizované ploše „Bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské (BI)“. Mimo hlavní využití, kterým je bydlení v rodinných domech, se připouští příměs nerušících obslužných funkcí místního významu. Součástí těchto ploch mohou být, pokud jsou v územní menšině, zařízení, která nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Nepřípustné jsou chovy hospodářských zvířat, kterými jsou skot, ovce, kozy. Nikoliv drobné hospodářské zvířectvo (králíci, drůbež, apod.) mezi které patří i včely. V případě včelařských zařízení se z hlediska územního plánování a rozhodování převážně jedná o nevýznamná, často mobilní (přenosná) zařízení, která nejsou stavbou ani zařízením ve smyslu stavebního zákona, a proto nevyžadují povolení stavebního úřadu.
Omezení územním plánem by se pravděpodobně spíš výjimečně mohlo týkat včelínu (stavby), ne včelníku. A o ten se v daném případě jedná. Včelstvo je umístěno v jednoduchém přenosném zařízení, které je složeno z 5 úlů a které jsou umístěny ve vzdálenosti větší než 10 metrů od obydlených rodinných domů s otvory nasměrovanými od těchto obydlí. Umístěním včelníku nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezené ploše.

S přáním pěkného dne
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

22. 7. 2022
Předmět: Městské včely u úřadu
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na dotaz ohledně včel u úřadu.
Znamená to tedy, že i na Klafaru mohu mít včelstvo? Nebo ostatní drobné zvířectvo?
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Kuchařová, dobrý den.
V plochách bydlení v rodinných domech, tedy i na Klafaru, se připouští příměs nerušících obslužných funkcí, mezi které patří i chov drobného hospodářského zvířectva. Tedy i včel. To za podmínky, že chovem včel nebudou vlastníci sousedních pozemků v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezováni v obvyklém užívání svých pozemků.
Odpověď, na kterou odkazujete, se vztahovala ke konkrétnímu místu a místním poměrům, které jsou odlišné od souvislé zástavby rodinnými domy ve Vámi zmíněné části.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

30. 7. 2022
Předmět: Dodržení termínu opravy ulice Jamborova.
Dotaz: Dobrý den. Z jakého důvodu se nedodržel termín opravy Jamborovy ulice, mezi ulicemi Štursova a Slavíčkova? Oprava byla plánována od 20. 6. - 31. 7. Při opravách prvních úseků pracovali do večerních hodin, včetně sobot. Dnes ve cca 13.30 h už není vidět ani lopata, natož někdo, kdo by se o ní alespoň opíral. Díky za odpověď M. Šrámek.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
vzhledem ke komplikacím se stavbou a aktualizací projektové dokumentace na točně autobusů, došlo k aktualizaci harmonogramu prací. Pravděpodobně se řídíte grafickým HMG, který Vám byl rozházen do schránek – tam je to bohužel špatně uvedeno.
Je domluveno s generálním dodavatelem, že grafický HMG bude aktualizován a bude opět roznesen do jednotlivých schránek.
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 193, 736 510 473
e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

28. 7. 2022
Předmět: prořízlé silnice na vodojemu a geotextilie
Dotaz: Dobrý den,
prochazela jsem Vodojem a zaujal mě povrch Jamborovy ulice.
Z jakého důvodu je proříznutá komunikace cca 20cm od orubníku po obou stranách minimálně od Pelikánové po Špálovou?
Poprosila bych dále o vysvětlení, z jakého důvodu nebyly u nového hřiště na Farských použity geotextilie zabraňující prorůstání trávy a oddělení písku/hlíny.
Nesníží se životnost dřevěných prvků v přímém kontaktu se zeminou?
Je vše dle projektové dokumetace?
Děkuji mnohokrát.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
těší nás Váš zájem o stavby a jejich technické řešení. Co se týče Vodojemu - vyříznutá část bude odstraněna a na místo ní bude vložen dvojřádek kostek, následně bude provedena druhá vrstva asfaltového krytu, toto řešení bylo zvoleno z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti v době realizace stavby.
Hřiště FH - mimo písková místa budou štěrkové trávníky, tedy tráva bude žádoucí. Propojení s pískem nakonec bude přirozené a pozvolné. Prorůstání ze spodních vrstev v písku bude minimální.
Životnost dřevěných prvků se nesníží, jelikož se jedná o dřevinu, která tomu dokáže odolat.
Veškeré podstatné části realizace jsou dle PD, drobné změny byly odsouhlaseny všemi stranami.
S pozdravem
Jan Prokop

31. 7. 2022
Předmět: Zrcadlo
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda bude umístěno zrcadlo na silnici v ulici Blazickova- při výjezdu na ulici Jamborova Je zde kvůli plotům prakticky nulový výhled na silnici vlevo i vpravo.
Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Vámi popsanou situaci v rámci kontrolních dnů prověříme, ale na výjezdu z ulice Blažíčkova na ulici Jamborova projektová dokumentace „Rekonstrukce ulic ZR7“ se zrcadlem neuvažuje.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 193, 736 510 473
e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

21. 7. 2022
Předmět: Hodiny na náměstí
Dotaz: Minulý týden jsem se chtěla podívat kolik je hodin a na náměstí hodiny nejsou, na kostel jsem neviděla. Budou dány hodiny zpět?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Mlčochová,
venkovní hodiny byly poškozeny při dopravní nehodě, stožár a kotvící segmenty se nám podařilo opravit, ale vlastní soubor ciferníků je neopravitelný a po nezbytných předcházejících úkonech byla koncem července zaslána objednávka na dodávku nových, dodavatel odhaduje dodávku v průběhu září.
S pozdravem.
Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

28. 7. 2022
Předmět: http://smlouvy.zdarns.cz/ neobsahuji smlouvy
Dotaz: Dobry den,
mezi smlouvami jsem nenašel obecně smlouvy na zahrádky restaurací, na poslední akce na Farských humnech, cirkusy na oválu, ani na kávavan.
Přijde mi to podivné.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
smlouvy v kompetenci majetkoprávního odboru jsou zveřejňovány buď na úřední desce města nebo v registru smluv. V registru smluv jsme zveřejnili i smlouvy o nájmu pozemků, užívaných za účelem užívání pro restaurační zahrádky, a stejně tak jsme v registru smluv zveřejnili i Smlouvu o pronájmu pozemku na Farských humnech. Pozemek, na kterém je umístěn ovál je ve správě příspěvkové organizace Sportis. Pro užívání pozemků na akce, konané na Farských humnech jsou uzavírány jednorázové smlouvy, ty uzavírá příslušný odbor, který má užívání pozemků v kompetenci (např. zeleň odbor SRI, komunikace odbor KS), pokud není užívání pozemku dle ceníku osvobozeno.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

30. 7. 2022
Předmět: Stezka kolem Konventu
Dotaz: Chci se zeptat zda někdo zodpovědný občas projde stezku protože okolo je spousta suchých stromů a větví které mohou kdykoli spadnout na procházející,jako nedávno ve Sněžném.A kdo schvaloval bezpečnost protože spodní zábradlí je 30cm nad zemí což je akorát ke kolenům dětí 3-4letých a dolů je to i 1,5m nebo voda.Zajímalo by mne kdo by nesl za případnou újmu na zdraví zodpovědnost Děkuji za odpověď Prokeš
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkuji za dotazy. Situace je trochu komplikovanější, jelikož stezka je majetkem města, ovšem na pozemcích cizích vlastníků. Stav jednotlivých dřevin se vyhodnocuje pravidelně, ale může se stát, že u některých dřevin se stav změní velmi rychle. Na stezku se mimořádně podíváme a prověříme stav, příp. upozorníme majitele stromů. Bohužel nemusí spadnout pouze uschlé stromy, ale i vitální mladé (jako tomu bylo na stezce na jaře), proto prosím dávejte pozor na sebe a své okolí. V případě poznatku suchého stromu ideálně kontaktujte majitele pozemku, nebo nás na městském úřadě.
Stavebně je stezka postavena dle norem platných v daném čase. Pokud by nastal úraz apod., posuzovalo by se zavinění individuálně.
S pozdravem
Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

28. 7. 2022
Předmět: Nález ÚS Pl.ÚS č. 7/21 ze dne 27. 7. 2021
Dotaz: Paní Prokopová, máte právní vzdělání.
OZV 3/2016 upravující zákaz alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích byl reflektován i Nález ÚS Pl.ÚS č. 7/21 ze dne 27. 7. 2021, kdy nelze udělovat výjimky z OZV „ad hoc“. Výjimky z OZV musí být výslovně v OZV uvedeny a specifikovány. Výjimky se musí
formulovat jako přímo použitelné obecné pravidlo chování.
S tímto jest rada i zastupitelé prokazatelně seznámeni, co je jejich další výjímka?
Nerespektování nálezu Ústavního soudu nebo zneužití pravomoci?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Sebestíková,
vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo města, které je jediným orgánem města, které může schválit, změnit nebo zrušit obecně závaznou vyhlášku, na svém zasedání dne 16.6.2022 nepřijalo žádné z navržených usnesení ve věci změny vyhlášky 3/2016, bude radě města předložen návrh, aby zastupitelstvu města doporučila její zrušení.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 7. 2022
Předmět: Semafory v klášteře - opět zkrácen interval
Dotaz: Dobrý den, kvitoval jsem s povděkem, když se cca před čtrnácti dny prodloužil interval "zelené" na semaforu při výjezdu z města v klášteře a netvořily se kolony aut, ale od včerejška je opět interval notně zkrácen a dělají se opět kolony (a to ještě najíždějí auta z boční strany od ZH). Můžete to u policie opět zaurgovat (ověřit) ať nechají ty intervaly prodloužit? Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Váš podnět jsme zaslali na Policii ČR - DI Žďár n.S.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 7. 2022
Předmět: vyjímka ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
Dotaz: Dobrý den,

Městu a jeho zastupitelům je známo, že udělování ad-hoc výjimek z vyhlášky 3/2016 není jejich zákonnou možností.
Další a další vydávání těchto výjimek je pohrdání zákony nebo zneužívání pravomoci? např. den ŽĎASU

Děkuji za vysvětlení.

Stejně nezákonný je i odlišný přístup k pořádaním akcím s a bez podpory města, kdy jsou ty s podporou města zproštěny poplatků za nájemné a jsou tak zvýhodňovány oproti jiným, které o podporu nežádali nebo o ní v dnešním pojetí nestojí - lze chápat.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Sebestíková,
děkujeme za vaše názory, které budeme tlumočit radě města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

26. 7. 2022
Předmět: výše nájmů
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je nájemní sazba za m2 zabrané veřejné plochy v případě vyvěšených záměrů.
Kolik se platí za zahrádky hospod a kolik za stavební práce.
Jsou někde na webu zveřejněny nájemní smlouvy?
Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
ceník nájmů naleznete na webových stránkách města: https://www.zdarns.cz/media/files/potrebuji-vyridit/cenik-najmu.pdf. Smlouvy jsou zveřejňovány v registru smluv, pokud jejich hodnota je vyšší než 50.000 Kč, ostatní smlouvy jsou zveřejňovány na webových stránkách města: http://smlouvy.zdarns.cz/.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

19. 7. 2022
Předmět: určení hranice pro narušení veřejného pořádku
Dotaz: Paní tajemnice, mohla byste nám vy nebo někdo jiný sdělit, podle čeho bude správní orgán, který snad pracuje i na městském úřadu určovat hranici pro narušení veřejného pořádku, když zákon ani vyhláška města tuto hranici neurčuje, stejně jako nevykládá pojem hlučné zábavní pyrotechniky?
Jak budou moci porušení této vyhlášky řešit strážníci a policisté na místě?
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
městská policie případně správní orgán bude případné porušení řešit dle svého uvážení, tak jako např. při narušení veřejného pořádku, u kterého také není zákony hranice přesně definována.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

24. 7. 2022
Předmět: Změna způsobu sečení
Dotaz: Dobrý den, proč už není používáno mozaikové sečení, ale je všude sečena celá travnatá plocha? Dokonce jsou posečené i některé květnaté louky?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Augustýne,
i mozaiky i květnaté louky je nutné ve vhodné době posekat v celé ploše. Je to technologický postup. Mimo jiné se tím přispívá k druhové rozmanitosti.

Děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik, správce zeleně, městských lesů a rybníků

21. 7. 2022
Předmět: Hemza - Toaletní papíry a výkaly na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, vaše loajální snaha obhajoby navoněné bídy, kterou park lidem poskytuje je chvályhodná, ale pořadatel pivních slavností opravdu nemůže za chybějící toalety a neudržované křoviny a kouty, které jsou k tomuto účelu léta využívány.
Nakáleno je tam skoro každý den čerstvě a bylo i po dni Žďáru a jiných slavnostech pořádaných městem. Pokud to hážete na pořadatele PS, je mi Vás líto.
Jinak určitě chválím prosekané břehy a zvýšenou údržbu, řeka je náherná.
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
pořadatel, ať už se jedná o kohokoliv, je povinen zajistit uvedení situace do původního stavu. Na městem pořádaných akcí bylo vždy zajištěno dostatečné množství sanitárního zařízení. To, že někteří návštěvníci i přes takové opatření tyto možnosti nevyužívají je minimálně věcí morální.
V parku za velké ochoty provozovatele Kávavanu je i k dispozici jedno takové sanitární zařízení otevřené nonstop. A já mu za tuto aktivitu veřejně děkuji.
Prostředí, ve kterém žijeme, neutváří pouze město, ale především jeho obyvatelé a návštěvníci.
S pozdravem
Jan Prokop (v zástupu za kolegu Jiřího Hemzu)

20. 7. 2022
Předmět: Stavba nebo vozidlo na veřejné zeleni
Dotaz: Dobrý den, poprosila bych o vysvětlení jakým způsobem je možné užívat územním plánem vymezenou veřejnou zelen stavebně?
Kávavan ve Farských humnech je prosím stavba nebo se pozemek pronajímá a je to zaparkované vozidlo?
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Sebestíková,
dle platného územního plánu je veřejná zeleň určena pro veřejně přístupnou parkově upravenou zeleň. Zpravidla se jedná o trávníkové plochy, skupiny bylin nebo dřevin a na těchto plochách je územním plánem umožněno umístit pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový a hrací mobiliář. Stavby a zařízení je možno v těchto plochách také umístit pokud svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a také je doplňují. To vše za podmínky, že nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití těchto ploch.
V případě samotného Kávavanu je nutno uvést, že se nejedná o stavbu nebo zařízení, ale je součástí plochy, která byla k tomuto účelu navržena a stavebním úřadem povolena.
Pozemek provozovatel užívá v souladu s nájemní smlouvou.

S přáním pěkného dne
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

20. 7. 2022
Předmět: Oprava Santiniho
Dotaz: Dobrý den, nevím zda dotaz směřuji správně. Jak bude vyřešen vjezd na ulici Dvorská, až se opravy ulice Santiniho přesunou na druhou stranu? Vím, že vjezd do zámku byl na začátku opravy umožněn, ale na poslední cca 2-3 týdny byl i vjezd do zámku zrušen. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Práce jsou naplánovány tak, že provoz do a z ulice Dvorské má být umožněn jedním pruhem.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

19. 7. 2022
Předmět: Toaletní papíry a výkaly na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné občas vyčistit park od toaletních papírků, ubrousků a lidských výkalů?
Každé houští po okrajích parku se jimi hemží a není to nic, co by se do parku hodilo.
Případně houštiny vykácet, aby lidem nedávali tuto možnost.

Děkuji pěkně
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Koutná,
děkuji Vám za zaslaný podnět.

Situace, kterou popisujete je z velké části důsledkem akce, kterou pořádal soukromý subjekt v prostoru parku.
Pořadateli byly stanoveny podmínky, za kterých může akci uspořádat, tyto však nebyly zcela dodrženy.
Pořadatel bude vyzván k nápravě a uvedení prostoru do řádného stavu.

Vegetace v parku a jeho přilehlém okolí je v posledních dvou letech předmětem zvýšené údržby, kdy je snahou více zpřístupnit řeku, aby byl park s vodním tokem v kontaktu.
Nelze to však chápat tak, že budou kompletně zlikvidovány křoviny, které slouží také živočichům jako přirozený úkryt.
Těmito zásahy také dochází k eliminaci míst, která by mohla sloužit i popisovaným aktivitám.
Těm se ovšem nikdy nepodaří zcela zabránit. Vydatnou pomocí by měla být plánované vybudování plnohodnotného bistra včetně odpovídajícího zázemí.

Zeleň v parku i jeho okolí bude nadále udržována v duchu výše popsaného.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik, správce zeleně, městských lesů a rybníků

19. 7. 2022
Předmět: Stavební dozor za 434.390,- Kc
Dotaz: Dobrý den pane Prokope jsem si vědoma, že jste v době výstavby lávky na Farských humnech nezastával vaší pozici.
Mohl byste i takto sdělit jak mohlo být město spokojeno s prací TDS, když je na ní stále tolik nedodělků?
Má stavební dozor nějakou odpovědnost?
Probíhající reklamace, pokud lze přebrané vady vůbec reklamovat, bude muset vyřešit až nové vedení obce nebo toho bude schopno to nynější?
Omlouvám se za všetečnost, ale na lávku z parku nevyjedu.

Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkuji za dotazy. TDS byl vybrán dle Směrnice pro zakázky malého rozsahu platné v dané době a dle pravidel dotačního orgánu. Technický dozor zastává funkci dle Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a také dle uzavřené a platné smlouvy s objednatelem. V současné chvíli vyhodnocujeme nejen vady, které jsme identifikovali, ale zároveň i případnou odpovědnou osobu. Nechci v současné chvíli předjímat závěry. V případě důvodného pochybení na straně jednotlivých dodavatelů, budeme požadovat veškeré zákonné kompenzace, či nápravy.
S pozdravem
Jan Prokop

3. 7. 2022
Předmět: Neposekaný park při pořádání jiných než městských akcích
Dotaz: Naschvál? jste neposekali trávu v parku před pořádáním pivního festivalu, který nebyl akcí města?
Byla to letos jedna z nejlepších akcí,ale dost dětí popíchaly včely z rozkvetlých trav!Je to neomluvitelné! Park Farský, stejně jako pilák musejí být sekány minimálně každý týden, jinak jsou pro děti nebezpečné.
Prosím o nápravu i břehů řeky, které si letos poprvé můžeme občas užít. Dříve se nesekly vůbec a jsou to pozemky města. Ještě bych prosila o doplnění košů v areálech o pytlíky pro psí výkaly
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Koutná,
pořadatel akce dostal od správy zeleně souhlas s pořádáním akce za předem jasných podmínek, které bohužel nesplnil.
Pokud by pořadatel v souladu se stanovenými podmínkami kontaktoval správu zeleně nejdéle 14 dní před konáním akce, kdy mělo dojít k předání místa, měl možnost komunikovat své specifické požadavky na sečení trávnatých ploch.
Standardně jsou parkové plochy sekány v souladu s plánem péče o zeleň. Případné požadavky nad rámec těchto sečí jsou posuzovány individuálně a snažíme se v rámci vypjatých kapacit vycházet vstříc.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik, správce zeleně, městských lesů a rybníků

Vážená paní,
ve Žďáře na veřejných plochách nedáváme pytlíky na psí výkaly na koše ani na samostatné držáky. Občané města si mohou pytlíky na psí výkaly vyzvednout na informacích MěÚ.
Tuto informaci Vám dávám a jsem s pozdravem.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 7. 2022
Předmět: Posekaná tráva na stezce
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zařídit, že když už zemědělci posečou trávu vedle cyklistické stezky (za OD Kinský) a trávou zasypou celou stezku, tak aby si to po sobě i uklidili? Je to tam takto už 4 den, na trávu napršelo a stezka se tak stává například na bruslích či koloběžkách nebezpečná.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Zemědělce jsme kontaktovali a z jejich strany byla přislíbena náprava.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 7. 2022
Předmět: hlučná zábavní pyrotechnika
Dotaz: Dobry den paní tajemnice,
prosím o výklad pojmu "hlučná zábavní pyrotechnika".
Jde mi opravdu o to, abych jako občan s jistotou věděl, co mohu nebo nemohu ve městě použít napřiklad při oslavě.
Výklad tohoto pojmu nijak určitě vyháška neuvádí a není užit ani v zákonech a vyhláškách, které oblast pyrotechniky a jeji třídy upravují.
Pokud je to pouze Žďarský terminus technicus, musí být součástí vyhlášky, jinak bude jako mnohé další pro svojí nicotnost nevymahatelná.
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bloudile,
výklad pojmu bude náležet vždy správnímu orgánu, zda použití zábavní pyrotechniky dosáhlo určité hranice pro narušení veřejného pořádku. Ještě malou poznámku, pokud Vás zajímá problematika vyhlášek, tak pište rovnou na můj e-mail nebo mi zavolejte. Dotazovna slouží pro dotazy a náměty k činnosti městského úřadu, tak bychom ji nemuseli zatěžovat diskusí nad vyhláškami.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice
martina.hostomska@zdarns.cz
tel: 778 451 006

15. 7. 2022
Předmět: dopravní značení
Dotaz: Proč prosím zmizely dodatkové tabulky u značek se zákazem vjezdu, které umožňovaly vjezd cyklistů, na spojce z Farčat na Nábřežní ul.?
Odpověď (odbor dopravy):
Důvodem pro odstranění dodatkové tabulky č. E 13 s textem „Mimo cyklistů“ jsou nepříliš vhodné šířkové poměry i částečně ztížený rozhled ve směrových obloucích v předmětné části komunikace.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

13. 7. 2022
Předmět: Co je na Farčatech, když to není výsledek záměru BISTRO Farčata?
Dotaz: Děkuji za Vaše sdělení.
Mohli bychom se ještě ve Žďaře dozvědět, co to tedy v parku je, když to není výsledek vyhlášeného záměru Bistro FARČATA?
A co znamená snaha radních první etapu záměru BISTRA prodloužit do konce roku 2024 i přes to, že záměr etapy neměl a odpočátku byla nastíněna jeho podoba i co má obsahovat, např. wc. Ne suchý zachod bez možnosti umýt si ruce.
Pokud bylo upuštěno z nějakého důvodu z požadavků, neměl být vyhlášen nový záměr na "kávavan/foodtruck s toikou za kačku na rok"?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
záměr etapy nezakazoval. Prodloužení první etapy do konce roku 2024 vychází ze skutečnosti, že město nabylo objekt bývalé sklárny a v současné době zvažuje, zda občerstvení zachovávat v parku s tím, že je nutné vynaložit investice pro přípojky tak, aby mohla být realizována II. etapa (vybudováno zejména WC), nebo zda občerstvení umístit v objektu bývalé sklárny.
Děkujeme za váš zájem.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

10. 7. 2022
Předmět: Námět na poděkování města.
Dotaz: Dobrý den, byla jsem svědkem příkladného přístupu občanů města.
Na zánovní mostek u parku spadl ve středu velký strom.
Já i mnoho dalších ho překročilo či přejelo na kole bez povšimnutí.
Když jsem se vracela z vycházky a chtěla jsem mostek znovu přejít, zabránil mi v tom duchapřítomný muž, který viděl nebezpečí pádu dalších 2 suchých stromů a volal hasiče. Jemu i jeho ženě, která mostek uzavřela z druhé strany by bylo vhodné poděkovat.
Osobně je neznám, ale v parku je vídám často a děkuji jim.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní Novotná,
děkuji za námět k pochvale, který jste nám předala. Po emailu jsme si spolu vyjasnili přesné umístění lávky a z dalších zdrojů informací jsem zjistil, o jakého pána se také jedná. Poděkování jsem mu předal, každopádně tak činím i veřejně a děkuji dotyčné osobě za okamžitý přístup k věci, že situaci řešil, a že ji vyřešil ve spolupráci s odborníky.
Jsem velice rád, když mohu takto veřejně někoho pochválit za situace, které se dějí jak ve veřejném tak i soukromém prostoru. I Vám děkuji paní Novotná, že jste si dala tu práci a informovala nás o takovém případě.
Prosím buďme vzájemně opatrní, všímejme si okolí a snažme se, aby nám nebylo naše okolí lhostejné.

S pozdravem
Jan Prokop

14. 7. 2022
Předmět: Odklizení spadlých stromů na lávku z Farských humen
Dotaz: Dobrý den,
ve středu 6.7. spadl na lávku u Farského parku strom.
S velkým štěstím a s pomocí manželů P., nedošlo k lidské tragédii, jak dlouho budou ležet u lávky spadené stromy, připomínající tuto událost. Stromy snad leží na pozemcích města.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město není majitelem dotčených stromů. Majitel byl ihned vyzván jednak k prošetření situace na místě, a zároveň k odklizení materiálu. Bude proveden i dohled nad stavem majetku města, především lávky, zda nedošlo k poškození.

S pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic
oddělení dotací a dotačních projektů

13. 7. 2022
Předmět: Etapy záměru BISTRO Farčata
Dotaz: Dobrý den,
z Vaší odpovědi "ve vyhlášeném záměru z roku 2020 nebyly etapy uvedeny" není patrno zda nebyly etapy uvedeny/zda vyhlášený záměr žádné etapy neobsahoval.
Prosím a děkuji za jasné sdělení.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
vyhlášený záměr žádné etapy neobsahoval.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

13. 7. 2022
Předmět: hlučná zábavní pyrotechnika
Dotaz: Dobrý den, proč není v nové vyhlášce definován pojem "hlučná zábavní pyrotechniky" podle zákona 61/1988 Sb., resp. vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., nehledě na skutečnost, že je s nimi v rozporu a odporuje i nálezu Ústavního soudu Pl.ÚS 5/99.
Občan i MP pak mohou být zbytečně v rozporu ve výkladu.
Děkuji, je to odfláklá vyhláška
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
znění obecně závazné vyhlášky města regulující hlučnou zábavní pyrotechniku bylo konzultováno a odsouhlaseno dozorovým orgánem MV ČR a byla schválena zastupitelstvem města.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

12. 7. 2022
Předmět: Kolik měl záměr na BISTRO zveřejněných etap v době vyhlášení?
Dotaz: Dobrý den, prosím o doplňující sdělení, zda byly součastí vyhlášeného záměru v roce 2020 jeho etapy.
Vyjadřovat se k záměru, kterým se zabývá rada Žďáru a je již rozhodnuto, je pro mne ztrátou času.
Nezlobte se a děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane pane Bloudile,
ve vyhlášeném záměru z roku 2020 nebyly etapy uvedeny.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

4. 7. 2022
Předmět: Kontrola kvality provedené práce - to nemůžete myslet vážně??!
Dotaz: Dobrý den pane Prokope,
mohl byste sdělit jak jste s tech. dozorem, kterého město odmítlo několikrát sdělit a řešit i jeho jako zodpovědného, zkontrolovali dodržení podélného sklonu napojení lávky, které je dle projektu 4% a v reálu tuším 12%?
Dále které požadavky záměru splňuje ten přívěs s kadibudkou? Za mě asi žádné, pouze čůráme do řeky o to víc.
Proč DH nejsou stojny akátových prvků kotveny do betonových patek s kalichem z PU trubky beze dna, zaštěrkovány- vyklínovány, jak je v projektu?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
reklamace některých prvků lávky jsou stále v řešení a vyjednáváme s dodavatelem. Technický dozor investora (netuším proč nebyl sdělen) naleznete dle uveřejněných smluv na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8511083?backlink=pm8vd.
Mobilní sanitární technika je dočasným řešením.
Ohledně konkrétních konstrukčních prvků a jejich řešení na dětském hřišti s vámi velice rádi pohovoříme, prosím kontaktujte nás telefonicky.
S pozdravem
Jan Prokop

3. 7. 2022
Předmět: Nedostatek laviček
Dotaz: Zdravím Vás, ráda bych se zeptala zda bude park Farská humna doplněn lavičkami u břehu s výhledem na řeku.
Prosila bych i o pár laviček okolo stezky na Pilskou nádrž, od fotbalového hříště žádné nejsou.
Před dvěma lety jeden hodný pán s malou dcerkou na naše fb prosby umístil lavičku ke stezce pod Bránským rybníkem, vydržela tam i když byla přenosná až do zimy, kdy jí zase odvezl.
Vyvrátil tím obavy mnohých z města, že lavičky musejí být ukotvené v zemi.
Děkuji Vám za jakékoliv
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkujeme za náměty. S městským majetkem musíme zacházet velmi opatrně s ohledem na bezpečnost i životnost a naše dlouhodobé zkušenosti hovoří o tom, že je nutné lavičky do země betonovat a dělat je v režimu "anti-vandal". Vždy když realizujeme rekonstrukci či výstavbu některé z lokalit, snažíme se ptát místních a zohlednit zájmové skupiny v místě.
Každoročně probíhá sběr námětů na umístění laviček v celém městě, který zajišťuje kolegyně Radka Remarová (radka.remarova@zdarns.cz). O anketě informuje ve všech informačních prostředcích a proto doporučuji s těmito náměty se přihlásit, jakmile anketa bude vyhlášena.
S pozdravem
Jan Prokop

2. 7. 2022
Předmět: Vaše pdpověď z 8.6.2022
Dotaz: Jak dlouho bude tolerováno toto absurdní pojetí, které neodpovídá vyhlášenému záměru?
Dnes se dočítáme, že snad až do 2024?
V záměru bylo uvedeno:
"Rada města je oprávněna tento záměr kdykoliv zrušit bez vyhodnocení."
Jak je možné záměr realizovat v jiné podobě než v té vyhlášené? Prosím o zveřejnění.
Pokud by bylo vyhlašeno, že k záměru stačí na 4 roky přívěs a kadibudka za 1,-/rok asi by se hlásilo více lidí.
Kadibudka je mobiliářem města nebo přívěsu?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
rada města vyhlásila záměr, kterým se prodlužuje trvání 1. etapy do 30.4.2024. Záměr je zveřejněn na úřední desce města tak, aby se k němu mohl kdokoliv vyjádřit. Mobilní WC není vlastnictvím města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

23. 6. 2022
Předmět: Komunální odpady
Dotaz: Dobrý den,
čekala jsem,že v létě se bude směšný odpad od RD vyvážet každý týden.V horkých dnech popelnice hrozně smrdí.Bylo by možné přes léto zvýšit frekvenci na týdenní interval?Platíme stejně jako lidé,kterým vyváží popelnice 2x v týdnu a aspoň v létě bych byla ráda,aby odpad v popelnici nepracoval déle,než je nutné.Myslím tím kosti,pokakané pleny (ač převážně látkuji,nějaká plena do popelnice také padne) ...co jinam umístit nemohu.Bioodpad se vyváží každý týden a směšný ne.Děkuji za zvážení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
svoz směsného komunálního odpadu bude toto léto i od rodinných domů každý týden, a to od 11.7.2022 do 30.9.2022.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 7. 2022
Předmět: Pivní slavnosti
Dotaz: Dobrý den, navštívila jsem pivní slavnosti. Zarazilo mě, že se pivo prodávalo pouze do jednorázových kelímků. Proč? A nebyly tam žádné koše na plasty. Takže ty stovky nebo spíše tisíce kelímků skončily ve směsném odpadu
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
pivní slavnosti nepořádalo město Žďár nad Sázavou, tato akce byla v režii soukromého subjektu, konkrétně pana Lukáše Mokrého. Nejbližší městská akce na Farčatech (Futrování na Farských) je připravována s kelímky Nick Nack. Nicméně tuto Vaši poznámku jsme již řešili a připravujeme nové podmínky pro pořadatele podobných akcí na Farčatech, v nichž bude zakotvena povinnost ekologického přístupu při nakládání s obaly, kelímky atd.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

29. 6. 2022
Předmět: SeneCura centrum pro seniory
Dotaz: Dobrý den, snad se na vás obracím správně. Jaké má město možnosti, aby stavba centra pro seniory na Stalingradě pokračovala? Již několik týdnů se tam nic neděje a vypadá to tam teď hůř, než předtím. Využilo město tyto možnosti? Na informačním letáku u stavby je termín jaro 2023 (již byl několikrát posunut). Podle stavu nevěřím, že se to do té doby stihne dokončit. Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkuji za dotazy. Bohužel stavba je přerušena problémy jako na jiných stavbách (rostoucí cena materiálů a stavebních prací). Nejsme bohužel smluvním partnerem se SeneCurou ani dodavatelem, tím je Kraj Vysočina. Probíhají však intenzivní jednání směřujících k vyřešení problémů.
O dalších stěžejních krocích, pokud nastanou, vás budeme informovat.
S pozdravem
Jan Prokop

3. 7. 2022
Předmět: Dětské hříště ve Farském parku bude po nedokončené lávce a přívěsu s kadibudkou dalším nedodělkem v
Dotaz: Kde je projektová dokumentace hřiště?
Vzdálenost dřevěných prvků blíže než 1m od asfatky, na níž je frekventovaný provoz cyklistů - to maloval člověk bez nutné místní znalosti či selského rozumu?
I po kontrolách jsou přehlíženy odfláklé obrubníky. Výškové rozdíly si koledují o ukopnutí nohy. Rohy obrubníků jsou fušařina.
Dlouhodobě nejste schopni včas odstraňovat nedostatky staveb,reklamovat je, což následně brání jejich užívání.
Nebezbariérová lávka!
Přívěs s kadibudkou!
Nejste dobří hospodáři!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
projektové dokumentace standardně veřejné nejsou. Kvalitu provedené práce kontrolujeme společně s technickým dozorem průběžně na kontrolních dnech i mimo ně. Pokud máte zájem se seznámit s projektem či probíhající stavební prací, neváhejte mne kontaktovat na mobil, domluvíme si osobní schůzku.
S pozdravem
Jan Prokop

30. 6. 2022
Předmět: Nezákonnost vyhlášky 3/2016
Dotaz: Dobrý den, vaše odpověď na dotaz z 30.6. je nehorázná a nepravdivá. Víte, že neschválením nové vyhlášky při nezrušení stávající nezákonné 3/2016 je od ZM 16.6. realitou. Stejně tak víte, že udělení výjimky RM dne 20.6. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2022/RM2022-102/102-22-SKSM-13.pdf je nezákonné a v rozporu s nálezem ústavního soudu, proto toto jednání nelze kvalifikovat jinak než pohrdání soudy a nerespektování právního řádu. Co hodláte dělat dále pro nápravu? Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích bude opětovně předložena zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

28. 6. 2022
Předmět: omezující chování sousedů
Dotaz: Dobrý den,
s kým a jak, prosím, řešit situaci, kdy sousedé z vedlejšího domu neustále kouří a vysedávají pod okny našeho domu. Nedá se proto ani vyvětrat a je to velice nepříjemné. Nehledě na to, jaký nepořádek po nich kolem domu zůstává. Děkuji
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
předpisy veřejného práva zakazují kouření zejména ve vnitřních prostorách, dále na nástupištích, čekárnách veřejné dopravy a dalších místech. Tomu pak odpovídá i pravomoc příslušných orgánů taková porušení na těchto místech řešit. Ve Vašem případě jde o jinou situaci. Zde je nutno postupovat v rovině soukromoprávní. Z dotazu není zřejmé, zda jde o nemovitost soukromou, ve správě obce nebo SVJ. To by mohlo nastínit případné cesty k řešení, zejména vzájemnou domluvou či zásahem správce budovy, uplatněním technických opatření apod. Podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku se vlastník (tedy i vlastník bytu) musí zdržet všeho, co působí, že kouř (i cigaretový kouř) vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu. Ochrany proti obtěžování se ovšem lze dovolat jen tehdy, jde-li o vnikání kouře nad míru přiměřenou místním poměrům. Doporučuji v této otázce využít bezplatné právní konzultace organizované městem pro veřejnost, podrobnosti najdete na webu města (https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/?page=6).
Pokud by s uvedeným jednáním byl narušován veřejný pořádek, obraťte se na městskou policii.
S pozdravem
Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

30. 6. 2022
Předmět: Nezákonnost vyhlášky
Dotaz: Dobrý den,
ze záznamu zastupitelstva je zřejmé, že jste si stejně jako kontrolní výbor, který na nezakonnost upozornil, vědoma nezákonnosti platné vyhlášky o požívaní alkoholu 3/2016Sb.
Potvrzuje to nasledně i obhajoba nutnosti vydání nové vyhlášky.
Pokud se ale nepletu, nezakonné je pouze udělování výjimek, resp. článek 3 odst. 3 vyhlášky, který dané radě města umožnuje, příp. čl.4.
Pokud takto vědomě rada nadale porušuje zákon, co to jako je?
Můžete zveřejnit stanovisko kontrolního výboru?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
zveřejnit stanovisko kontrolního výboru stran této vyhlášky a její nezákonnosti nemohu, protože k tomu žádné není. Zápisy z jednání kontrolního výboru jsou zveřejněny na webu města.
Martina Hostomská, tajemnice

28. 6. 2022
Předmět: Park Farská humna - alkohol - vol3
Dotaz: Dobrý den, když může být letos na pivní slavnosti a další akce udělána výjimka umožňující požívání alkoholických nápojů, proč tomu tak nemůže být i nadále na další akce? Místo toho, aby se toto místo vyjmulo z vyhlášky. Víte, jak to tam bude vypadat? Už teď tam na lavičkách často potkám bezdomovce s pivem. A to tam stavíte dětské hřiště...
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
nám osobně praxe udělování výjimek vyhovuje, ovšem nová legislativa právě udělování výjimek z obecně závazných vyhlášek nebude umožňovat. Jednoduše buďto se někde bude pít bez omezení pořád, nebo vůbec. V případě Farských humen je to situace velmi náročná na rozhodnutí. Buď přijdeme o možnost pořádat zde společenská setkání, k nimž alkohol prostě patří a nebudou sem mít tím pádem přístup podnapilá individua motajícíc se za bílého dne mezi dětmi po hřišti, nebo zde nadále budeme pořádat Dny Žďáru, Futrování a ostatní akce za strpění násosků za bílého dne. Je to velmi nelehké rozhodování, které ze dvou zel, je zlo menší. Toto rozhodnutí musí učinit zastupitelstvo a věřte, že jim tuto úlohu nezávidím. I když jako pořadatel akcí se přikláním k povolení alkoholu na F. humnech. Jak jsem řekl i na zasedání zastupitelstva, nemyslím si, že kvůli 30 nepřizpůsobivým občanům by celý Žďár měl přijít o takto krásné a praktické místo k pořádání velkých kulturních akcí. Snad se na ně podaří nalézt jiný lék.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

28. 6. 2022
Předmět: nezákonná výjimka z nezákonné vyhlášky?
Dotaz: Dobrý den, na zastupitelstvu byla vyhláška 3/2016 i Vámi označená za nezákonnou.
Rada města tedy úmyslně porušuje zákony?
Tím myslím i nezákonným vydáváním výjimek k této vyhlášce?
Nemá město postupovat podle zákona a né protizákonně?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bloudile,
dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek vykonává Ministerstvo vnitra, které, pokud zjistí nezákonnost, vyzve obec ke zjednání nápravy. Pokud obec nápravu nezjedná, rozhoduje Ústavní soud.
Martina Hostomská, tajemnice

27. 6. 2022
Předmět: Zákaz pití v parku vol.2
Dotaz: Z odpovědi 15.6. mgr. Sedláka "Pokud by tedy Farská humna byla do zákazu zanesena, nebylo by napříště možné v tomto prostoru nic pořádat." i z předložného pokusu rady města na zastupitelstvu plyne, že na požívání alkoholu v parku i jinde nelze vydávat výjimky.
Jak jsou prosím řešeny pivní slavnosti a oslavy Žďasu?
Co je tedy zákonné a co nezákonné počínání úřadu?
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bloudile,
město postupuje podle platné obecně závazné vyhlášky č. 3/2016. Podle této vyhlášky může rada města udělit svým usnesením výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních či jiných akcí. Rada města tedy dne 20. 6. 2022 udělila výjimku pro konání akce – pivní slavnosti a dne 25. 7. 2022 bude rozhodovat o udělení výjimky pro konání akce – oslavy Žďasu.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

21. 6. 2022
Předmět: Z-282/2022-OP má být poslední šprým pana Mrkose?
Dotaz: S podivem nevěřícně kroutím hlavou.
Před dvěma lety vyhlasilo město záměr na bistro vč. soc zazemí s nutnou investicí cca 3 mil. To, co je v parku dnes provozováno nebylo jeho obsahem a ten pán, který si hraje na starostu roku si dovoluje povolit "A" bistro na další dva roky v této podobě, tzn. po investici 850 000,- za sítě vydělá město 4,- a sociální zazemí je kadibudka?
To má být prosím vtip?
Od 2025 už má "A family" přikleplou městem zrekonstrovanou sklárnu, že?
Díky za odpovědi, je mi mdlo
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
návrh na vyhlášení záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku schválila rada města na svém zasedání, konaném dne 20.6.2022. Objekt sklárny město získalo do vlastnictví, a v současné době je řešeno jeho využití. Pokud bude rozhodnuto, že část, popřípadě celé prostory budou nabídnuty do nájmu, bude vyhlášen záměr tak, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

22. 6. 2022
Předmět: hlášení městského rozhlasu
Dotaz: Nebylo by možné na stránky města dávat hlášení rozhlasu aktuálně v den vysílání a ne s několika denním až týdenním zpožděním? Nemám možnost kvalitního poslechu protože okna mám přímo na rušnou ulici (Brodská). Někdy ani nestihnu být doma. Děkuji za vaši pozornost. Růžička.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Růžičko,
hlášení městského rozhlasu probíhá ve středu a v pátek. Obsah hlášení je zveřejněn na stránkách města v tentýž den - maximálně den následující. V případě potřeby lze zavolat na linku 566 688 189, kde Vám obsah hlášení mohou kolegyně s IK sdělit případně při osobní návštěvě vytisknout.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

20. 6. 2022
Předmět: Park pro psy ul. Vodárenská
Dotaz: Dobrý den, už je to nějaký čas, kdy proběhla aktualizace realizace tohoto projektu. Zdá se, že se více oddaluje než prezentuje. Můžete prosím sdělit jaký je aktuální stav a kdy se budeme moct těšit na uzavřený velký prostor pro venčení a socializaci pejsků?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Na psí hřiště jsme určitě nezapomněli, máme vybraného dodavatele, ale realizace je v kolizi s dlouhodobou rekonstrukcí Vodojemu. Přímo u parku se totiž nachází dočasná objízdná trasa pro obyvatele Vodojemu, která je nyní prioritnější. Bližší informaci ohledně termínu realizace a dokončení Vám dáme brzy na vědomí.
S pozdravem
Jan Prokop

15. 6. 2022
Předmět: Noční přelety stíhaček
Dotaz: Dobrý den, netuším kam dotaz směřovat, budu tedy ráda pokud dotaz předáte kompetentní osobě. Lze se nějak zasadit o omezení nočních nízkých přeletů stíhaček nad městem? Posledních několik dní je to vždy po 10 večer, a hluk takový že musím zavírat okna. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Šabartová,
přelety stíhaček jsou vždy s blížícím se létem aktuálním tématem. V roce 2020 na základě nejen dotazu v dotazovně, ale i osobního sdělení p. starostovi, byl problém z naší strany i za účasti starosty z NMnM řešen s Čáslavskou leteckou základnou osobně. Velitel základny nás tehdy ujistil, že s dotčenými městy bude intenzivně komunikovat. Zároveň popsal, že na území Česka není tolik jiných míst, která by byla takto vhodná pro cvičení letectva v nízkých výškách a v návaznosti na leteckou základnu. Co se týče časů letů, tak o těch samotná základna ani letci příliš nerozhodují. Díky husté letecké dopravě nad územím Žďárska se musí letci přizpůsobovat časy cvičení tak, aby neomezovali ostatní účastníky leteckého provozu. V této věci se však situace dále neposunula, což však nejsme schopni z naší strany nijak více ovlivnit. Děkujeme za pochopení.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

10. 6. 2022
Předmět: Povolení pití alkoholu na Farčatech
Dotaz: Dobrý den, prosím o komentář k chystané vyhlášce města, kterou budete předkladat na zastupitelstvo.
Už dneska se v parku chlastání přehlíží a kurážná omladina se po večerech houpe a točí na atrakcích. Nachystaný materiál toto zlegalizuje.
V parku roste další dětské hřiště a společně s ním se z parku stane alkopark stále bez WC.
Opravdu nerozumím tomuto zradnímu proudu.
Nebo je za 1 ,- na rok pro kávavan vyčlená malá zahrádka a bude tedy k dispozici takto celý park?
Nepřeháníte to?!
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
jsme si vědomi negativních jevů, o nichž píšete. Nicméně tento prostor se díky poloze, zeleni a vůbec celkové atmosféře stává velmi oblíbeným místem pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Nechceme samozřejmě, aby se Farská humna stala prostorem pro pořádání tanečních zábav, ale několikrát do roka se zde může sejít několik set až tisíc lidí a k takovým akcím sklenička vína nebo pivo prostě patří. Z vyhlášky upravující požívání alkoholu na veřejných prostranstvích není možné udělovat výjimku. Pokud by tedy Farská humna byla do zákazu zanesena, nebylo by napříště možné v tomto prostoru nic pořádat. A to nechceme. Víme, že tento krok může mít negativní dopad, jak píšete, ale rozhodli jsme se podpořit kulturu pro všechny.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí OŠKSM

13. 6. 2022
Předmět: sítě Farský park
Dotaz: Dobrý den, pochopil jsem správně, že s absencí kanalizační připojky, bylo WC v dnešní podobě plánem vyhlášeného záměru?
Plánovaná investice provozovatele cca 3 mil. je kadibudka a přívěs za 1,-/rok
A sklárnu už má prý také zamluvenou stejný provozovatel.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
realizace přípojek byla plánována ve dvou etapách. Ve druhé se má realizovat kanalizační. O sklárně a jejím provozovateli víte více než já.
Přeji hezký den
Jan Prokop

8. 6. 2022
Předmět: nevzhledné okolí pošty ve Žďáře 2
Dotaz: Kdo je majitelem budovy pošty a kdo se stará o ůdržbu okolí pošty? V současnosti je v tomto místě zastávka MH D č.2 , 5, 3, 6. Na této zastávce vystupuje mnoho turistů, kteří jdou do zámku nebo na Zelenou Horu .Je třeba zajistit úklid a odstranění náletových rostlin
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, budova pošty není v majetku města. O údržbu a úklid zastávky MHD se postaráme. Děkujeme za upozornění

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 6. 2022
Předmět: Potenciál Sklárny na Farčatech
Dotaz: Ano pane Prokope,
objekt sklárny, který byl tuším na prodej již v době před vybudováním ing. sítí pro maládomůbistro, je pro WC i jiné zázemí vhodnější, pouze se bude radě tězko obhajovat vyhozená investice za sítě a nehospodárný pronájem.
Je evidentní, že něčí zájem je nadevším, ať to stojí cokoli.
Ze všeho co jste tedy napsali, se máme i letos spokojit s čůráním do vody, protože plastové WC k luxusní kávě patří a vzhledem k výši nájmu, po provozovateli odpovídající soc. zázemí nepožadujete?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
nepředpokládám, že kdokoliv v době výstavby sítí věděl, že se bude nabízet jiná možnost prostor.
Sociální zázemí je odvislé od možností a jelikož nejsou k potenciálnímu zařízení zavedeny všechny nezbytné sítě, není možné vybudovat kvalitnější soc. zázemí. Přípojka elektrická a vodovodní slouží a bude sloužit nejen pro provoz bistra.
Přeji Vám hezký den
Jan Prokop

10. 6. 2022
Předmět: Opakovaně bistro
Dotaz: Dobrý den, nedá mi to abych nereagoval.
Podmínky na začátku byly takové, že odstoupili od záměru, protože by museli investovat spoustu peněz.
Pak se jako zázrakem vybral provozovatel v podobě bývalého zaměstnance úřadu investice náhle žádné. Každý si to může přebrat po svém. Stačí se dotázat firem.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den pane Bárto,
dle vyjádření zájemců, které městu poskytli, ze záměru odstoupili z důvodu, že by zahajovali provoz v době, která byla velmi nejistá ("covidová"). Podmínky záměru byly stejné pro všechny zájemce a do záměru se mohl přihlásit kdokoliv. Vybrána byla společnost, která z původních zájemců jako jediná zůstala se svým záměrem přihlášena.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

8. 6. 2022
Předmět: Výše nájemného BISTRO FARČATA vs. ta plastová věc, která neslouží k trvalému užívání
Dotaz: Jak nájemce městu odůvodnil cenu za pronájem plochy pro ZÁMĚR BISTRO FARČATA, která je 1,-/rok a zda odpovídá koncepce celkovému řešení parku?
Záměru na míru předcházela nemalá investice ze strany města a je provozován touto formou? Snad pro každého návštěvníka parku je důležitější mít se kde vyčůrat, než si dát kávu, kerou si může dát i v okolí. A proč se nepracuje na stavbě dětského hřiště? Cena za stavbu byla tak nadstřelená, že si tam může firma dovolit nechat týden nečinně postávat bagr?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
nájemce nabídl cenu za pronájem a s ohledem na skutečnost, že další zájemci od svého zájmu odstoupili, rada města akceptovala tuto nabídku.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D., majetkoprávní odbor

Vážená paní,
děkuji Vám za dotazy. Nemohu soudit, co je pro každého návštěvníka parku důležitější, každopádně i my bychom rádi viděli, aby sociální zařízení bylo v parku vyřešeno co nejdříve a hlavně trvale. Několik posledních měsíců se pracovalo na samostatně stojícím sociálním zázemí. Město má však nově potenciál jiného prostoru a vyhodnocujeme, kdy a za jakých podmínek, příp. zda vůbec, bude toto řešení přínosnější a kvalitnější pro vás, návštěvníky.
Stavba dětského hřiště probíhá, jak nám klimatické podmínky a technologické postupy dovolují. Chápu, že se na dětské hřiště velmi těšíte, tak prosím ještě chvíli vydržte. V případě potřeby vyjasnění mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle.
Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

9. 6. 2022
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-v sobotu na ,,Piláku"jsme nahlásily v recepci, že u předposledního vstupu do vody chybí jeden schod od lonské sezony,kdy byl odstraněn,protože se rozbil a nyní v sezoně je málo vody,tak je to možné opravit.Velice ochotná paní v recepci si závadu poznamenala a řekla,že se tam ještě podívá.Dnes ve středu tam byl již nový schod a jsou tam i nové háčky na odložení oděvů při převlékání ve venkovní převlékárně což je perfektní,tak moc děkujeme za tak rychlou opravu těm kdo se o to starají.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Vlková,
poděkování jsem ráda předala řediteli SPORTIS, p.o., který provozuje areál u "Piláku".
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2022
Předmět: Dětské hřiště ul. Studentská
Dotaz: Dobrý den,
prosím, jsou již nějaké plány revitalizace dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Studentská (1716)? V roce 2020 byly odstraněny některé herní prvky. Proběhla již konzultace s architekty? - viz odpověď z 24.8.2020.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Dospěle,
v současné době probíhá revitalizace hřiště na Farských humnech, …..
Konzultace s architekty proběhla ohledně všech hřišť, volnočasových ploch ve Žďáře nad Sázavou. Na jejím základě vznikl dokument: Koncepce SAARplan hřiště, který byl předložen radě města konané dne 29.09.2021 a schválen. Podrobně si ho můžete prohlédnout zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-a-koncepce/. Revitalizace hřiště na ulici Studentská není v tuto chvíli naplánována.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

8. 6. 2022
Předmět: Pracovní doba místostarostky Řezníčkové dne 8.6.2022
Dotaz: Zdravím Vás,
poprosil bych o uvedení jistě zaznamenané pracoví doby místostarostky Řezníčkové ze dne 8.6.2022
Jde mi o informaci, zda byla za její nevhodné chování a komentáře, které měla na návštěvě pana Babiše na náměstí dnešního dne 8.6.2022, placená městem nebo se takto chovala ve svém osobním volnu.
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
p. místostarostka Řezníčková vykonává funkci, do které byla zvolena, jako uvolněnou. Jejím zvolením do této funkce nevznikl pracovní poměr k městu v režimu zákoníku práce, není tedy stanovena ze zákona ani její pracovní doba. Výkon funkce je tzv. na "plný úvazek" tedy 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Hodnotit vhodnost a nevhodnost jejího chování při návštěvě p. Babiše na náměstí mně nepřísluší, neboť jsem na tomto setkání nebyla.
S pozdravem.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

27. 5. 2022
Předmět: městský rozhlas
Dotaz: Již dlouho nefunguje rozhlas ve dvoře Libušínská 19 - 25, prosím o nápravu. Hlášení je slyšet až ze vzdálenějších reproduktorů a není srozumitelné.....
odpověď z 15. 7.2021: "O poruše již víme, prověříme a zajistíme nápravu... 29. září a stále nic. Odpověď: (5. 10. 2021 bohužel problém není jen ve vadné baterii, proto tento případ je dán do objednávky na servis...Dnes 27. května 2022 stále není opraven a nefunguje rozhlas ani ve dvoře za DPS Libušínská 13. Jak dlouho máme čekat na opravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Jarošová,
servis je objednán a oprava již byla urgována.
Děkujeme všem za pochopení
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2022
Předmět: podmínky provozu BISTRA FARČATA
Dotaz: Je možné zveřejnit k provozovanému Bistru v parku pár věcí?
Zajímá mě cena z pronájmu i samotné podmínky, kdy je občerstvení možné provozovat v tomto režimu s jedním přenosným WC, zarostlým v trávě u řeky.
Do parku chodím docela často a pro potřeby WC je hojně využíváno z jasných důvodů okolí řeky, kdy i rybáři jenom kroutí hlavou.
Domnívám se, že takto to nemůže být snad ani legálně provozováno.
Děkuji
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, paní Koutná,
rada města vyhlásila záměr na pronájem pozemku pro umístění bistra v parku na Farčatech s tím, že výše nájmu nebyla hlavním kritériem. Tím byla snaha zajistit pro návštěvníky parku občerstvení v bistru, které bude odpovídat koncepci celkového řešení parku. Z tohoto důvodu je nájem stanoven ve výši 1 Kč/rok. Zda je přenosné WC dostačující, musí posoudit příslušné orgány. Pro informaci sděluji, že toto období je pouze přechodné a v současné době je řešeno trvalejší umístění bistra tak, aby návštěvníci parku mohli využít občerstvení a měli zajištěny i dostatečné související služby, a to včetně WC.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

7. 6. 2022
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den,děkuji za krásně nově opravený úsek cyklostezky směrem ke Starému dvoru až k silnici,posekanou trávu po celém úseku cyklostezky po obou stranách,nově vysazené stromy po celém městě a okolí,které se krásně rozrůstají obvzlášt v tomto ročním období je vše nádherně zelené a louky a plochy,které se nesekají a kde rostou různé luční květiny a rostliny,které máme možnost vidět jak krásně kvetou.Díky Všem kdo se podílí na realizaci oprav a úprav v našem městě,dělá se toho tady hodně nového.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Vlková,
děkuji za ocenění práce všech, kteří se na údržbě a rozvoji města podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 6. 2022
Předmět: Situace při dopravním omezení na křižovatce Sychrova - Bezručova
Dotaz: Dobrý den, už je to na pováženou, fronta aut v "Klášteře" na semaforech a vychytralci to objíždí a cpou se (a cizinci je pouští) z ul. Sychrova do fronty a od města se to nikam neposouvá. Instalujte na ul. Sychrova na výjezd značku "přikázaný směr jízdy vlevo" a nechť je pak občas kontrolováno. Vpravo a rovně se tak nikdo nedostane a k městu jezdí převážně BUSY a auta, která to neobjížějí. Nechte prodloužit "zelené" intervaly zkrátí se tím prodlevy při změně směru, fronty budou kratší. Dík
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ačkoliv městský úřad není ze zákona kompetentní k řešení této věci (uzavírka totiž spadá do kompetence Krajského úřadu a dotčeným orgánem je mj. Policie ČR), věc jsme konzultovali s Policií ČR s tím, že je prakticky nemožné rozlišit vozidla, která si takto neohleduplným způsobem snaží zkrátit čekací dobu na úkor ostatních od vozidel, která jsou tudy nucena vyjíždět. Též je pravdou, že dopravní situace v souvislosti s uzavírkou je průběžně monitorována a získané poznatky jsou vyhodnocovány, a to včetně délky jednotlivých intervalů.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 6. 2022
Předmět: Zvednutá krajnice
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Binkova v místě č.p.410 došlo k nazvednutí krajnice z dlažebních kostek v rozsahu cca 6 kostek do výšky necelých 10 cm včetně okolní asfaltového povrchu.
Prosím o případnou kontrolu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu objednáme. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 6. 2022
Předmět: čistý zisk
Dotaz: Dobrý den,
kolik byl prosím čistý zisk za letošní pouť a kam tyto získané peníze budou investovány? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Bárto,
ještě není uvařeno vyúčtování pouti. Finanční výsledek zveřejníme, jakmile bude zpracován. Příjmy z pouti jsou jedním z rozpočtem plánovaných příjmů města a tedy budou použity ke krytí výdajů schválených v městském rozpočtu pro rok 2022.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 6. 2022
Předmět: Zámek
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat vyvstávájí občas velmi nebezpečné situace s motorkáři, zajímalo by mě zda prostě nemůžete dát od nějakého určitého místa zákaz předjíždění? Nebo to jinak řešit? Chápu že asi úplně to není řešitelný problém ale už několikrát sem byl svědkem toho že málem vznikly nehody, jak třeba u osobáku tak třeba vůči autobusákům děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Na obecný dotaz možno dát obecnou odpověď. Pro všechny účastníky silničního provozu však platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy Vámi popsané situace tento zákon řeší. Dopravní značení se může užívat pouze v nezbytném rozsahu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

1. 6. 2022
Předmět: Kapacita MŠ
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat. Proč vzhledem k nárůstu dětí město jako zřizovatel, nenavýší kapacitu mateřských škol, alespoň dvě třídy? Dle mých informací se ředitelství snaží o navýšení již několik let, bez úspěchu. Snaží se toto město vůbec řešit?
Vzhledem k tomu, že matky v posledních letech pracují stále častěji i během rodičovské dovolené, řešilo město zřízení jeslí nebo podobného zařízení? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
město si je tohoto neuspokojivého stavu vědomo. Prověřili jsme několik možností ve stávajících objektech v majetku města, veškerá možná řešení jsou vzhledem k financím prozatím mimo možnosti města. Nicméně připravujeme žádost v rámci vyhlášených a připravovaných dotačních programů, abychom tuto situaci mohli vyřešit.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

30. 5. 2022
Předmět: Jak do školky
Dotaz: Dobrý den, kudy máme chodit do zámecké školy a školky z ulice Dvorská, když na přechody se nesmí a chodník u cukrárny se opravuje? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Přechod pro chodce z důvodu zajištění plynulosti silničního provozu byl po dobu uzavírky dočasně zneplatněn. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 54 odst. 2 platí:
„Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.“
Ideálně se jeví přejít vozovku bezprostředně po průjezdu kolony vozidel v jednom směru, než přijede kolona z druhého směru. K přejití vozovky je samozřejmě možno využít jakékoli vhodné místo, tedy i dočasně zrušený přechod pro chodce.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

26. 5. 2022
Předmět: obchvat
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal jak daleko je věc obchvatu ZR a proč se vychází z prastaré varianty, která už ani obchvat nemůže být nazvána.
19-Vysoké-Stržanov alias Východní varianta vyšla předci lépe jak z dopravního tak finančního hlediska, není-li tomu tak?
Děkuji zdvořile
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotazy. Otázka obchvatu je velmi komplikovaná, ale pokud se chceme rozhodovat na základě racionálních hodnot, tak doporučuji si přečíst generel dopravy. Od str. 48 se popisují jednotlivé varianty, které již byly navrženy (ŘSD, Východ) či varianty dalších odborníků. Více na https://www.zdarns.cz/media/files/generel-dopravy/generel-etapa-III-102021.pdf.
Obchvat není možné prosadit, pokud nejsme vlastníky jednotlivých dotčených pozemků. Koupě pozemků od soukromých majitelů je nejen velmi nákladná záležitost, ale vyžaduje také velký časový úsek. V současnosti není město, kraj, či stát vlastníkem všech pozemků. Běží však nezbytné administrativní kroky, které např. posuzují vliv na životní prostředí. V úsilí výstavby obchvatu budeme i nadále pokračovat.
S přátelským pozdravem
Jan Prokop

27. 5. 2022
Předmět: Opět houpačka
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti Haškova - Chelčického je opět rozbitá houpačka. Podruhé od nedávné opravy. To mi nepřijde úplně v pořádku... Děkuji za brzkou opravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Bubáková,
děkujeme za upozornění, oprava je objednána. Máte, pravdu, během posledních 3 měsíců byla houpačka opravena 2x, naposledy 2.května. Bohužel zde pravděpodobně dochází ze strany uživatelů k jejímu poškozování.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

5. 5. 2022
Předmět: přechod Sázavská
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné udělat přechod na ulici Sázavská? Ideálně tam, kde končí stezka od nově vybudované lávky nebo u autobusové zastávky. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Možnost zřízení přechodu pro chodce se prověřuje. V současnosti město zjišťuje, zda předmětné místo disponuje dostatečnou intenzitou nasvětlení, prověřují se i další okolnosti a podmínky vyplývající z technických předpisů pro přechody pro chodce.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

26. 5. 2022
Předmět: Z-262/2022-OP
Dotaz: Zajímá mě proč se město zbavuje další možnosti výstavby městských bytů v BD?
Zase bude probíhat již známý developerský hyenismus?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
prosím podívejte se na podmínky záměru. Nejedná se o "klasický" developerský projekt, který spočívá ve výstavbě a prodeji bytů. V tomto případě se jedná o bytové domy, určené pro nájemní bydlení s nájmem nižším, než je tržní nájemné ve městě a s velkým vlivem města na obsazování bytů. Rada města vyhlásila záměr na výstavbu tohoto typu bytových domů, protože si je vědoma skutečnosti, že nájemních bytů s nižší výší nájemného je ve městě nedostatek.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

25. 5. 2022
Předmět: Propojka z nákupního centra na Jamskou
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz na plánovanou komunikaci z nákupního centra na Jamskou k hasičům. Několikrát jsem v tisku četl, že je to důležitá komunikace a že rozmělní dopravu v lokalitě. Vzhledem k faktu, že propojka nebude přímo pokračovat až na křižovatku Novoměstská-Jamborova, tak ať přemýšlím jak přemýšlím, nenapadá mě, kdo kromě hasičů ji využije. Nejsem proti stavbě, jenom to prostě nechápu.
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Stavba místní komunikace se smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty a zastávkou bude mít nejen propojující charakter, ale zlepší dostupnost i nákupního parku. Nelze vyjmenovat všechna možná propojení, ale dávám příklad. Pokud bydlíte na Vodojemu a chcete jet na Jihlavu, tak v současné chvíli nejrychlejší cesta je, jet na křižovatku Novoměstská x Brněnská x Smetanova a následně po Brněnské a na Jihlavskou. Nejvíce vás zde zdrží právě zmíněná křižovatka. Více příkladů je možné vnímat, pokud jedete např. za prací na ulici Jamská. Dále u hasičů vznikne kruhová křižovatka, která výhledově by se měla propojit na Novoměstskou. U nové propojky by měla také vzniknout nová obytná čtvrť. Rozmělnění takové dopravní zátěže pomůže primárně jedné z nejvytíženějších křižovatek ve městě.

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic
oddělení dotací a dotačních projektů

17. 5. 2022
Předmět: dětské hřiště vs. funkční park
Dotaz: Dobrý den, poslechla jsem si záznam zasedání zastupitelstva a paní místostarostka řekla, že do parku Farská humna nebude po vybudování nového dětského hřiště vpuštěna žádná doprava, jak tam mají jezdit lidé, kteří tam mají nemovitosti a jak město bude zajišťovat svoz odpadu a údržba parku? Nepřijde vám to jako zbytečná buzerace i omezení pro město? Nebylo by vhodné počkat s budováním hřiště nebo ho umístit na jiném místě? Může být stavba schválena pokud má prokazatelně poškodit někoho jiného?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
děkuji za dotazy. Paní místostarostka tím zajisté myslela, že město nechce navyšovat soukromou automobilovou dopravu, jelikož park má sloužit především pro pěší a cyklistickou. Čím dál častěji se v parku bude pořádat akce kulturní, společenská, charitativní či sportovní. Všechny tyto faktory umocňují požadavek, aby automobilová soukromá doprava v parku nebyla. Samozřejmě nemůžeme vyloučit z parku veškerou dopravu, a tím je myšlena právě údržba parku (zeleň, odpady, sníh), IZS složky apod. Hřiště se buduje na základě schválené strategie Farských humen a uvědomujeme si naopak, že s obnovou a budováním hřišť ve městě máme skluz, který však chceme co nejdřív dohnat. Proto nyní máme dodavatele na tři hřiště a na tři další jsme již vypsali výběrová řízení.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

17. 5. 2022
Předmět: chodník Žižkova k nové lávce
Dotaz: Dobrý den pane Prokope, dovolím si reagovat a jsem přesvědčena, že četnost ani průjezdnost v ZR není nikde bez chodníku vyšší než právě v tomto místě. Za Spektrem chodník končí a je tam pouze hlínové parkoviště. Nemluvě o tom, že lávka bez chodníku či přechodu dovede chodce pouze k Žižkově silnici nebo nutnosti jít po hlíně nahoru/k přechodu po chodníku u Měšťáku.
Ráno tam běhají přes silnici děti, které chodí parkem na 2.a 3.ZŠ celé je to lávka nedodělávka. Zkuste se tam podívat, než odepíšete
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkuji za dotazy. Váš námět jsem prvně špatně pochopil. Omlouvám se. Zde je důkaz toho, že psaný text může být vykládán různými způsoby. Pokud se jedná o část hliněné plochy podél ul. Žižkova, na tuto část již vypracovanou projektovou dokumentaci máme a budeme se ji snažit zařadit do rozpočtu města. Bohužel však nemáme řešenou část od lávky k ulici Žižkova a ani nemáme vyřešený přechod příp. přejezd přes ul. Žižkova. Tady musí žáci využít přechodu v horní části kopce. Cyklisté pokračují od lávky novou cyklostezkou k ul. 1. máje, příp. ul Strojírenské. Pokud by byly z vaší strany bližší postřehy či náměty, neváhejte mi zavolat na telefon 773 794 139, rád s vámi situaci proberu.
Přeji vám hezký den
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic

11. 5. 2022
Předmět: trávník pouť
Dotaz: Dobrý den, doufám že město dohlédne na to, aby provozovatelé atrakcí uvedli trávním za sportovní halou do původního stavu. Nebo si alespoň nechali škodu zaplatit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý dem, paní Smolíková,
úprava zeleně, nejen za TJ je objednána u fi SATT, jsou to však vzhledem k těžké technice a počasí drobnosti (provozovatelé atrakcí platí nemalé nájmy). Pokud jste procházela i přes ovál, mohla jste si všimnout, že někteří provozovatelé před odjezdem nejen upravili, ale i zaseli. Velké, obří kolo je technicky-časově náročné, práce zde stále probíhají. Po ukončení dojde k úpravě povrchu.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

17. 5. 2022
Předmět: Dotaz na blokové čištění města
Dotaz: Dobrý den. V letošním harmonogramu blokového čištění vypadla ulice V Zahrádkách. Bude možné sjednat nápravu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ulice V zahrádkách nebyla zahrnuta v blokovém čištění. Strojní čištění této ulice bylo provedeno dne 4.5.2022 velkým zametacím vozem.
Jan Liška, SATT, a.s.

16. 5. 2022
Předmět: chodník Žižkova k nové lávce
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné udělat chodník podél ulice Žižkova od Spektra k nové lávce na Farská Humna? Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za námět. Vzhledem k četnosti průjezdnosti vozidel v této části komunikace nemáme v plánu nyní chodník připravovat. Máme připravenou realizaci chodníků v jiných částech města, kde intenzita pěších či automobilové dopravy je několikanásobně vyšší. Každopádně situaci budeme monitorovat a případně realizaci připravíme.


S pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

5. 5. 2022
Předmět: Oplocení
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat vloni asi na podzim byl odvezen starý plot kolem hřiště za domy na ulici Brodská 73 a 75 děti si nemají kde hrát s míči a tak mne zajímá kdy bude nainstalován nový když starý ste dali pryč a druhý dotaz na stejném místě je i pískoviště ale jen jedna lavička a zda by bylo možné tam dát aspoň ještě jednu a přidat písek. Děkuji Koutníková
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkujeme za náměty a dotazy. Plot byl odstraněn z důvodu jeho technického stavu. Dle schválené koncepce neplánujeme jeho další obnovu. Stav pískoviště a možnosti posezení prověříme na místě. Bližší informace o koncepci hřišť naleznete zde https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-a-koncepce/.
Nejbližší volnočasová plocha pro míčové hry se nachází na ul. Sázavská. Aktuální mapu hřišť a volnočasových ploch naleznete zde https://gis.zdarns.cz/mapa/hriste-a-volnocasove-plochy/?c=-641824%3A-1114737.95&z=6&lb=cuzk_of&ly=gp-1-b%2Cad%2Culn&lbo=1&lyo=
S přáním hezkého dne
Radka Remarová

11. 5. 2022
Předmět: Ulička smrti bez kol
Dotaz: Dobrý den, všiml jsem si v minulém týdnu, že byly v uličce smrti u parku FH odstraněny dodatkové tabulky MIMO CYKLISTŮ.
Tato tabulka tam nikdy neměla být.
Zajímal by mě důvod či změna vnímání této změny.
Budou MP dohlížet na dodržování zákazu, jezdilo se tam dlouho, bylo by to na místě.
Děkuju
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
důvodem pro odstranění dodatkových tabulek bylo navození vhodnějšího stavu.

S pozdravem

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

11. 5. 2022
Předmět: 3.5. 2022 anonymizace osobních údajů - nařízení GDPR
Dotaz: Dobrý den,
co by prosim Vás v GDPR nařízení konkrétně porušovalo uvedení jména a příjmení autora?

Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Jelikož se jedná o osobní údaj, jsme povinni, jako správce tyto údaje mj. i chránit. Jednou z možností je anonymizace údaje. Povinnosti o ochraně upravuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a související dokument - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (neboli GDPR).

S pozdravem
Ing. Jan Prokop

8. 5. 2022
Předmět: Cesty na grejdach
Dotaz: Firma která opravoval cesty na grejdach
je více zničila než byly doufá, že uděláte nápravu.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
k finální úpravě cesty byl použit aktuálně dostupný materiál a i vibrační vál. Případné další úpravy budou možné, až bude k dispozici nějaký vhodnější materiál.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 5. 2022
Předmět: Parkoviště Brodská 8, 10
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné předělat betonovou plochu před budovou Brodská 8,10 na parkoviště? Pomohlo by to kinu, fitness centru i obyvatelům. Tato plocha je nevyužívaná, pouze tam vysedávají bezdomovci. Těch pár keřů by se dalo určitě přesadit někam jinam nebo na okraj parkoviště. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
děkuji za dotazy a náměty. Uvědomujeme si, že lokalita je poplatná své době a dnes má v mnoha ohledech jiné požadavky. Celou lokalitu je nutné řešit koncepčně s ohledem na občany, provozy firem, veřejný zájem. Bohužel takových lokalit je ve městě více, nyní máme připravenou lokalitu Tvrze, připravujeme druhou stranu náměstí a átria. Řešíme pěší zónu a Vodojem. Vámi zmíněná lokalita, ostatně jako velká část Žďáru 3 by měla být ve střednědobém horizontu řešení.
S pozdravem
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

27. 4. 2022
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den,
při blokovém čištění města na Libušíne zůstalo na chodníku (zejména v místě kalužin) u vchodu číslo 198/46 (Libušínská) spoustu kamínků. Prosím tedy o dodatečné vyčistění chodníku. Také byl nejspíše pro tomto čistění úklidovou službou poničen plot u mostu, Ráno před čistěním byl most v pořádku a odpoledne již byla zřetelně viditelná promáčklina na plotě.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, zaregistrovali jsme tento stav rovněž. Co se týká dometení, byla závada dnes odstraněna. K „autorství“ poničeného zábradlí se bohužel doteď nikdo nepřihlásil. Budeme proto rádi za informace, které pomohou identifikovat pachatele.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 4. 2022
Předmět: Poděkování a námět
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych pochválit precizní uklizení Vančurovy ulice, chodníků i přilehlého parkoviště. Při pohledu na prázdné a krásně zametené parkoviště mě napadlo, zda by příště nešlo spojit úklid i s namalováním parkovacích míst. Bylo by to na jednu uzávěrku. Nestojí to za zvážení?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době je obtížné tyto činnosti takto koordinovat (už jsme to také zkoušeli). Tyto práce prozatím provádějí jiné firmy než technické služby. Do budoucna věříme, že se to bude dařit.
Děkujeme z Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 4. 2022
Předmět: Odpadky
Dotaz: Dobrý den, za sportovní halou u 2.základní školy je ucpaný kanál a okolo je poházeno velké množství odpadků. Vím, že se tam schází studenti, ale jednou za čas, by se to mělo uklidit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, požadavek byl předán k vyřízení spol. SATT a.s.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 5. 2022
Předmět: drawing by jaký lajdák z refuelworks.com?
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak stará je novinka z dílny refuelu v materiálu Z-248/2022-OP, když pracuje s neaktuální katastrální mapou.
Použité podklady jsou minimálně 2 roky staré.
Z jakého důvodu je začerněno jméno autora lajdáka a proč nebyly pozemky na prodej dříve?
Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkuji Vám za dotazy. Dle mého posouzení je v místě řešené lokality katastrální mapa aktuální. Pro záměr jako takový je naprosto dostačující a funkční. Každý zájemce může z materiálu posoudit, zda je záměr pro něj zajímavý. Přesné zaměření bude řešeno až specialistou - geodetem. Pokud se tam však objevují některé nedostatky, věřím, že Vám nebrání v rozhodnutí.
Místa pro výstavbu ve městě se neustále vyhodnocují a parametrů je hned několik, a některé se mění i v průběhu času.
Autor je začerněn s ohledem na pravidla anonymizace osobních údajů - nařízení GDPR.
Přeji hezký den
Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

22. 4. 2022
Předmět: Sklárna p.č. 82/2 rozestavěná stavba?
Dotaz: Zdravím Vás,
zajímalo by mě v kontextu radou projednánavého Nabytí nemovitostí do vlastnictví města -2433/2022/OP/RM jak mohl několik let fungovat provoz sklářské huti Princ, když se podle všeho jedná o nezkoladovaný objekt?
Vím jaké problémy dělá město jiným lidem v lokalitě, ale kde jsou peníze přihmouříte oko?

Nebo co to má znamenat to to?
Děkuji za komplexní odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Sebestíková, dobrý den.
Stavební úřad vydal v roce 2006 kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno objekt na pozemku p.č. 82/2 v katastrální území Město Žďár užívat pro provoz sklářské huti. Vzhledem k uvedenému se nejedná o nezkolaudovaný objekt.

S přáním pěkného dne
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

21. 4. 2022
Předmět: Farská humna - revitalizace
Dotaz: Dostupný materiál se zatím ve všem rozchází s realitou, prosím o odkaz na plánek chystaného dětského hřiště na Farských humnech. Vhledem k nutnosti pokácení stromů v okolí komunikace se obávám, že zvažujete prvky příliš blízko cestě a mohlo by se místo stát nebezpečným pro návštěvníky atrakcí a projíždějící cyklisty s omezeným rozhledem. Ještě bych prosila, kdy bude sjednocena barva na železných konstrukcích lávky a kdy bude nájezd z parku odpovídat projektu a jeho bezbariérovému užívání?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Koutná,
děkuji Vám za dotazy a náměty. Dětské hřiště v parku bude řešeno podle dokumentace uveřejněné na webu saarplan.cz (https://saarplan.cz/wp-content/uploads/2022/01/FH_KOMPLET.pdf). Hřiště obsahuje nejen prvky pro nejmenší děti (pískoviště chráněné oplocením), ale i prvky pro starší děti (např. herní prvek - Křižník) a dále i workoutové hřiště pro mládež a dospělé, vše doplněné mobiliářem (lavičky, koše). Vzdálenosti byly zvoleny právě s ohledem na bezpečnost a dispozici celého parku (stále chceme zachovat centrální část parku pro kulturní, sportovní a společenské akce, mj. také jako odpočinková zóna). Pohyb uživatelů na hřišti bude směřován rozmístěním prvků především do střední části parku.
Lávka je stále v reklamačním řízení. Předpokládám, že k opravě dojde v letošním roce. Omlouváme se za komplikace.
S pozdravem
Jan Prokop
Odbor strategického rozvoje a investic

21. 4. 2022
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-dnes jsme měli blokové čístění ulice na Studentské 1703- máme úplně komplet krásně vyčistěno i dlouhý chodník před domem i trávu a vše okolo patníků a co mě štve ta bezohlednost parkujících řidičů a neustále vjiždějících do ulice kde jezdili mezi čistícími auty, hodně aut museli odtahovat a zbytečně se prodlužuje úklid,díky těmto arogantním lidem,kteří přes zákaz parkování tam nechali auta a to cedule se všude dávali hodně dopředu,Tímto děkuji Všem kdo se na organizaci a úklidu podílí
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji Vám za ocenění práce odboru komunálních služeb, odboru dopravy, SATTu, městské policie. Ráda je předám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 4. 2022
Předmět: Parkování
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli by šlo zvětšit parkoviště ve dvoře mezi baráky na ul. Revoluční 1871/30 a Brodská 1876/27 je tam hrozně málo míst lidé si stěžují že nemají kam dát auto a ještě k tomu na tom malém parkovišti někdo parkuje 2 dodávky, děkuji za odpověď Šustáčková
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Odbor strategického rozvoje a investic v současné době neplánuje bohužel žádnou podobnou akci v těchto místech. Uvědomujeme si nízký počet parkovacích míst, ale řešení z naší strany musí být dlouhodobějšího – strategického charakteru. Budeme připravovat dopravní modelaci celého území, jakými nástroji zvýšit počet parkovacích míst (např. zjednosměrněním), ale rádi bychom také připravili kompletní rekonstrukci celého sídliště s potřebami nejen současnými, ale i budoucích generací.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

1. 4. 2022
Předmět: Pila Grejdy
Dotaz: Dobrý den,
Chci se zeptat, kdy končí zkušební provoz pily v prům. zóně? Nelíbí se mi, že uvádíte, že hlučnost a prašnost vůči Grejdům se netýká, přijďte si ten rámus poslechnout a změřit, když mají pořád otevřená vrata! Stavte se za místními domorodci a zeptejte se přímo jich..Navíc z morálního hlediska je to vůči lidem v této chatové osadě, která tam je už mnoho desítek let sprosté a hlavně jde přece o spokojenost a příjemné soužití Žďáráků a k tomu přilehlé odpočinkové zóny nebo ne? Díky
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Renáčová,
na obdobný dotaz jsme již odpovídali viz odkaz níže. Pro doplnění, ukončení zkušebního provozu přikládám dle vyjádření stav. úřadu.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=10197
Zájmem města je bezpochyby zajistit spokojenost občanům i rozvoj podnikatelských aktivit a to za podmínek, které umožňuje zákon. Připravujeme a ověřujeme kroky, které by šly činit doplňkově, aby byl komfort soužití maximální a jejich účinnost efektivní, bez ohledu na to, jak měření dopadnou.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic

------------------
Vážená paní Renáčová,
zkušební provoz je povolen do 15.7.2022. Způsob, rozsah a místo měření stanovuje krajská hygienická stanice, nikoliv stavební úřad.

Ing. Libuše Pitková , odbor stavební a ÚP

2. 4. 2022
Předmět: Stromy na Farských
Dotaz: Dobrý den, nevím zda směřuji dotaz správně,ale zajímalo by mě,proč došlo k vykácení krásných kaštanů v parku Na Farcatech? Stín těchto stromů lidé v letních měsících hojně využívali, ostatně jiné stromy zatím stín pro malý vzrůst neposkytnou. Děkuji za odpověď Omesová Kateřina
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Omesová,
dřeviny byly odstraněny za účelem vybudování dětského a workoutového hřiště, jehož realizace bude zahájena v dubnu 2022, a kterou po dokončení doplní výsadba dřevin.
Byla zvažována možnost přesazení dřevin, ale vzhledem k jejich stavu, nákladnosti přesazení a míře rizika přežití přesazených stromů, byla tato varianta zavrhnuta.
Vybudování hřiště je další etapou realizace celého paku Farská humna, která bude postupně pokračovat.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

4. 4. 2022
Předmět: odpadkové koše Úvoz
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné umístit odpadkové koše do Úvozu směrem k Mamlasovi? Chodí zde spousta pejskařů a určitě koše využijí. A věřím, je cesta i dobře přístupná pro nové malé elektrovozy, které využívají Komunální služby.

Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kuchařová.
Koše do přírody neumísťujeme.
Z hlediska pravidelného vývozu takto umístěných košů by bylo problematické v době hrošího počasí svoz zajistit.
Je třeba si odpady, které neseme do přírody – odnést i zpět.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 4. 2022
Předmět: Rozbité sklo kolem kontejnerů
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné, aby pracovníci svozu skleněného odpadu vždy po vysypání kontejneru provedli doklizení rozbitého skla, které zůstalo v okolí kontejneru po jeho manipulaci s ním? Na ulici Jamborova jsou vždy po odvozu skla rozsypané střepy.
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Švomo.
Dle informací firmy AVE - sklo pod zvony je v důsledku netěsnosti spáry otvíraných dveří, poté mohou malé střepy vypadat pod zvon.
Město připravuje úklid pod všemi kontejnery na tříděný odpad, tak jak se to čistilo naposledy před 2 roky.
Bohužel pravidelné zametání pod všemi kontejnery nelze pravidelně při svozu vykonávat.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 4. 2022
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den, prosím o opravu laviček v parku za DPS Libušínská. Zároveň prosba o doplnění dalších laviček. Je opravdu škoda, že se nemají kde posadit a odpočinout spoluobčané hlavně z DPS, laviček je zde opravdu po skromnu. Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Stratilová,

děkujeme Vám za Váš podnět, zájem o veřejný prostor lavičky jsme zadali k opravě.

S přáním pěkného dne


Radka Remarová
referentka komunálních služeb

27. 3. 2022
Předmět: Pokácení vzrostlé vrby
Dotaz: Dobrý večer, chtěli bychom zkácet nebo alespoň zkrátit velkou vrbu. Je na břehu pod zahrádkami našeho domu (Okružní 789/65) nad cyklostezkou. Narušuje břeh a celkově její kmen se nezdá úplně zdravý. Postará se o to město nebo jak to máme řešit? Děkuji za odpověď. Za Společenství vlastníků domu místopředseda Ludmila Vojteková
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Vojteková,
děkuji Vám za podnět.
Postará se o něj správa zeleně města.
Na místě bude nejprve zhodnocen stav dřeviny a podle toho bude navržen zásah.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

27. 3. 2022
Předmět: Pokácené stromy na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, jsem znepokojená pokácením prvních vzrostlých stromů na Farských humnech.
10 původních stromů parku a jejich neodklizené kmeny leželi v parku týden, vysvětlete mi prosím proč!
Loni se sázelo a letos se kácí, to je chaos nebo jak se kdo vyspí?
Bude se něco dít s letitou louží a dírou jako po výbuchu (mezi býv. vodárnou a grillem)? Maringotka uprostřed tyto nedodělky bohužel nezakrije.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Koutná,
děkuji Vám za Váš podnět.
Dodavatel prací byl upozorněn na nedostatky spočívající v ponechání pořezaného dřeva na místě. V budoucnu by se to nemělo opakovat, natož v místech jako jsou parky a centrum města.
V místě odstraněných dřevin bude v dubnu zahájena realizace rozsáhlého dětského a workoutového hřiště, kterou po dokončení doplní výsadba dřevin.
Jedná se o další etapu realizace celého paku Farská humna, která bude postupně pokračovat.
S podmáčenou lokalitou se v parku počítá.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

28. 3. 2022
Předmět: Parkoviště
Dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz.
Bylo by možné zvětšit parkoviště mezi baráky na ulici Revoluční 1871/30 a Brodská 1876/27? Bohužel tu má snad každý auto a nedá se kde parkovat, tento problém tu řešíme už hodně dlouho a teď tu začali parkovat i dodávky, je to hrozný, každý se tu hádá, že není kde parkovat. Děkuji za odpověď Šustáčková
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Šustáčková,
uvedené místo je problematické z více důvodů, navíc z Generelu dopravy vzešla řada doporučení na stavební až urbanistické úpravy tohoto prostranství i celého Stalingradu, i proto je velmi pravděpodobné, že po revitalizaci sídliště Vodojem dojde na tuto lokalitu. To však závisí na finančních možnostech města. Dovolím si ještě poznámku, že parkování je problémem celého Žďáru a ze zkušenosti vím, že drtivé většiny měst. Ta nebyla koncipována na stav, kdy na byt připadají dvě až tři auta. Pokud se tyto počty nezredukují, bude každé řešení nedostatečné a parkovištím padnou za oběť zelené plochy, odpočinková místa atd.

Děkuji za zájem a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic


Dobrý den,
generel dopravy v jednom ze svých závěrů a doporučení konstatuje, že není možné dále zabírat stávající plochy zeleně a přetvářet je na povrchová parkovací stání. Tyto by měly být řešeny koncepčně se všemi potřebnými funkcemi veřejného prostoru nejen z pohledu potřeby parkování. Odbor komunálních služeb z těchto důvodů zde další zpevněné/parkovací plochy nepřipravuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 3. 2022
Předmět: Pilák občerstvení bez WC
Dotaz: Dobrý den, jak je možné otevřít okénko na piláku a neotevřít k němu WC?
To měl být špatný vtip nebo je to po vzoru Farčat, kde nejspíš i letos bude zase jen kadibudka před kterou chodí i ženy radši do křoví?
Proč dává město přednost pití a komerci před důstojným sociálním zázemím?
Omlouvám se za lidský názor, ale s tímto trendem opravdu nesouhlasím.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, níže je odpověď MVDr. Vladimíra Kovaříka, ředitele PO Sportis, která má tento areál na starosti. S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM


Dobrý den, paní Koutná,
naše organizace provozuje Rekreační areál Pilák mimo občerstvení, které je v podnájmu. Obvykle otevíráme v polovině dubna v závislosti na počasí. Provozovatel občerstvení byl před otevřením upozorněn na nutnost otevřít sociální zařízení, ale odmítl to. Omlouváme se za jeho rozhodnutí a ihned jsme zajistili nápravu, takže již občerstvení nebude otevřeno, aniž by bylo otevřeno sociální zařízení.
S pozdravem
Vladimír Kovařík

27. 3. 2022
Předmět: Prosba
Dotaz: Dobrý den-na Studentské ulici před vchodem č 1703/12 je vysoký smrk a jeho spodní větve jsou až u země v šířce skoro celého trávníku a při shrabování trávníku není možné tam shrabat vrstvu starého jehličí a uklízet nalétané odpadky,tímto Vás prosím abyste nechali odstranit staré suché větve i ty ostatní co jsou až u země,aby se tam dalo uklízet.Strom je sice krásný,ale je tak široký a velký,že spodní byty mají strom kousek před okny a stín a i už ve vyšších patrech,ale strom neskácíte,je zdraví.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Vlková,
děkuji Vám za podnět.
Váš požadavek byl předán k realizaci. Na místě bude nejprve zhodnocen rozsah zásahu a podle toho bude proveden ořez.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

17. 3. 2022
Předmět: pila na průmyslové zóně vs. chaty
Dotaz: Dobrý den, jak město řeší velkou hlučnost pily na průmyslové zóně města? Dle původních slibů města měly být na zóně jen nehlučné provozy a to tato pila určitě není. Pobyt na chatách je velice znepříjemněn a to včetně pilin na pozemcích. Pila hlučí od pondělí do pátku od 6 do 22 hod a v sobotu do pozdního odpoledne.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
stavební úřad povolil provoz předmětné stavby, a to ve zkušebním provozu za účelem měření hlučnosti, prašnosti, které se přilehlé chatové oblasti netýká. Otázka dodržování provozní doby byla s investorem řešena.
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

Město navíc plánuje navýšit valy a doplnit je dalšími protihlukovými opatřeními. V současnosti se zadává projektová dokumentace. K této aktivitě není Žďár nijak povinován, ale vedení města nepodceňuje právo na odpočinek rušené možná významněji dalšími vlivy, zejména dopravou, proto je iniciátorem této stavby. Zda se připojí i další organizace, nelze nyní říci. Realizace stavby však na tom nijak nestojí.
Mgr. Adam Joura odbor strategického rozvoje a investic

14. 3. 2022
Předmět: Svou odpadu
Dotaz: Dobrý den.
Podle vyhl. města c. 6/2021 budeme platit roční poplatek ve výši 580 Kč i za rekreační objekty.
Když pominu, ze výše poplatku je stejná jako ve Zdare a většina z nás využívá chaty maximálně 8 měsíců v roce, ptám se:
Kdy a kde budou v chatové oblasti Grejdy umístěny nádoby na odpad ( směsny, papír, plasty, bio ) ?
V jakých intervalech bude odpad vyvážen ?
Děkuji. Milena Odvarkova
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Odvárková
Poplatek za komunální odpad, který nově platí i majitelé rekreačních objektů, je stanoven vyhláškou a tato vychází ze zákona o místních poplatcích.

Svozy odpadů v chatové oblasti Grejdy jsou již dlouhá léta zavedeny a pravidelně realizovány.
První sobotu v měsíci v době duben – říjen (v případě pěkného počasí i listopad )jsou na 3 stanoviště přistavovány kontejnery na objemný odpad a zeleň.
( jedná se o stanoviště u trati, u rybníka, v nové poslední zástavbě )
Žádné nádoby trvale umístit neplánujeme.
Lze využít celoročně sběrný dvůr s provozní dobou 6 dní v týdnu.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 3. 2022
Předmět: Pouť 2022
Dotaz: Dobrý den, bude letos ve Žďáře pouť? Pokud ano, v jakém termínu?

děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
o tom, zda se letos bude konat pouť, bude rozhodovat vedení města na konci měsíce března. Předpokládaný termín: 14. a 15.5.2022.
S pozdravem
Dana Wurzelová, odbor komunálních služeb

10. 3. 2022
Předmět: Velikost dotace na MHD pro rok 2022
Dotaz: Dobrý den, v rámci bakalářské práce týkající se žďárské MHD bych potřeboval vědět, jaká je hodnota dotace, kterou město vyplácí dopravci ZDAR a.s. na jeden ujetý kilometr v roce 2022 (popřípadě v roce 2021). Nikde se mi tuto informaci dohledat nepodařilo, našel jsem pouze data z roku 2020 a starší.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
smluvně máme dohodnutou cenu za kilometr a od ní se odečítá podle skutečnosti vybrané jízdné a přičítají bankovní poplatky za platby jízdného bankovní kartou. Dodatek č. 2 s cenou za km pro rok 2021 je uveřejněn v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17289967?backlink=bhvyc
Cena pro rok 2022 bude upravena podle inflace za rok 2021 – předpokládáme vyčíslení v dubnu a následně uzavření dodatku.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2022
Předmět: Sokl u plotu.... Peňázi, mohl byste být, prosím, konkrétní? O jakou školku se jedná, abychom mohli z
Dotaz: Jedná se o MŠ Srdíčko čp.14 , jiná školka tam široko- daleko není. Sokl kopíruje chodník pod blokem Vančurovy ulice, jak račte spatřit zde : https://mapy.cz/zakladni?x=15.9444363&y=49.5623335&z=18
Po konzultaci s původním odesilatelem Vás zdraví a opravu dětem i personálu přeje
Vlasta Burian
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, omlouvám se, nevšiml jsem si, že v původním dotazu bylo konkrétní jméno školky uvedeno v předmětu. Nastalou situaci jsme již řešili s ředitelkou mateřské školy. Dle jejího vyjádření byla přivolána Policie České republiky a následně pojišťovna. Po zdokumentování situace bude zadán požadavek na opravu společnosti Satt. Děkujeme za Vaše upozornění.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

5. 3. 2022
Předmět: informace o ukrajinských uprchlících
Dotaz: Dobrý den, shromažďujete informace o tom, kolik do Žďáru dorazilo uprchlíků z UK-hlavně manželek a dětí Ukrajinců, kteří tady pracují? Jak to mají s ubytováním? Co potřebují, pokud si už bydlení sehnali? atd..... Soukromě jsme se zapojili a vím, že toho potřebují opravdu dost-paní přišla s 2 taškama a 2 dětma. Jasně, že jim pomohou krajani, ale myslím, že počty rostou a nějaká koordinace je na místě. Asi je dost lidí, kteří by mohli poskytnout třeba nábytek, oblečení,.....
Díky za odpověď
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
Veškeré informace o možnostech, kontaktech pomoci a postupu pravidelně aktualizujeme na webových stránkách města:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/informace-k-situaci-na-ukrajine

Přesné statistiky a uprchlickou vlnu má ve své gesci Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie a Správa uprchlických zařízení), kde se musí uprchlíci evidovat a v případě, že nemají ubytování je jim zajištěno Správou uprchlických zařízení. Materiální pomoc řešíme ve spolupráci s Oblastní charitou a Českým červeným křížem, s neziskovým sektorem také spolupracuje náš Odbor sociální.
Vzhledem k tomu, že všichni ještě nejsou evidováni, odhadujeme ve správním obvodu Žďár n.S. asi 150 osob.
S pozdravem
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

6. 3. 2022
Předmět: Ukryt
Dotaz: Dobry vecer ..zajimalo by me kde je nejaky nejblizsi ukryt v ZR2...kdyby bylo potreba se jit nekam ukryt..bydlime v panelaku
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Kryty na území města byly zřízeny cca v 50-60tých letech jako reakce na tehdejší hrozbu.
Obranná strategie ČR od 90tých let nešla směrem k opravám, údržbám těchto krytů a většina z nich již nesplňuje technické požadavky jako je vzduchotechnika, elektroinstalace a také neplní svůj původní účel. V roce 2003 zrušením Okresních úřadů přešla civilní ochrana pod Hasičský záchranný sbor.

Některé důležité informace naleznete na odkazu:

https://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

S pozdravem
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

6. 3. 2022
Předmět: Oznámení
Dotaz: Dobrý den-na stezce směrem na Pilák v zatáčce před statkem mají před budovou zavěšenou velkou železnou korbu asi na siláž a někde z toho místa vytéká něco na stezku do té zatáčky,je to cítit,takže to teče odtud a navíc vznikla uprostřed stezky díra a krajnice je hodně rozbita,jakoby tam jezdilo velké vozidlo z toho statku a tu stezku v tom místě ničí.Myslím,že loni jste to tam opravovali a tak je škoda aby to tam někdo ničil i když neúmyslně.A děkuji,že vždy rychle vše opravíte po upozornění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení zástupce společnosti AGRO Kinský, s.r.o. byl závadný kontejner vyměněn a dalšímu úniku již nedochází. Opravu výtluku jsme objednali. V letošním roce bude v tomto úseku provedena celková oprava povrchu cyklotrasy.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 2. 2022
Předmět: Houpačka
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na ulici Chelčického - Haškova je utržená houpačka. Chtěla bych poprosit o její opravu. Zároveň bych chtěla požádat, zda by bylo možné zajistit úklid tohoto hřiště. Vypadá to tam jako na smetišti. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Bubáková,
děkujeme za Váš podnět, zájem o veřejný prostor.
Na všech dětských hřištích provádíme každý rok na jaře předsezónní úklid, revize herních prvků. Houpačku jsme zadali k opravě.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

3. 3. 2022
Předmět: Navrhovaná změna územního plánu č.5 - zrušení Zahrádkářské kolonie Jamská
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně navrhované změny územního plánu č.5. Ve žďárských novinách 3/22 se píše o nabídce alternativního místa pro provozování zahrádek. Rád bych se tímto zeptal, zda je již prostor vyhrazen, kde se bude nacházet a jestli se bude jednat o přesun celé kolonie, individuální přesuny jednotlivců či vznikne nová městská kolonie kam bude možnost zaslat přihlášku. S ohledem na avizované termíny v rámci schvalování změny a Katalogu bydlení 01/22 je toto aktuální téma. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den, pane Horáku,

jako alternativa by měla být nabídnuta plocha hřiště při novoměstské silnici na Vodojemu. Toto hřiště je dnes prakticky mrtvé, nevyužívané a v koncepci hřišť města se s ním již dále nepočítá.
Plocha je v docházkové vzdálenosti pro lidi ze sídliště U Průmyslové školy a věříme, že pro ty, kteří budou i nadále chtít provozovat svoji zahrádkářskou činnost, to bude dobrá a příznivá alternativa.
Půjde spíše o individuální přesuny než o hromadný, protože už i v oblasti na Lučinách někteří nájemci pokračovat nechtějí, např. z důvodu věku, a zájemců je tedy méně. Na Novoměstské se kolonie vytvoří spíše až časem, přirozenou evolucí. V úvaze je i vytvořit podmínky pro vznik komunitního zahrádkaření, v tomto směru pracujeme s univerzitou Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem, kde se environmentální fakulta touto problematikou zabývá. Na toto téma má pro nás (zdarma) připravit průzkum, co by Žďáráci a v jaké formě vyžadovali.

Díky
S pozdravem

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

3. 3. 2022
Předmět: Březnový Zpravodaj
Dotaz: Dobrý den,
mohu se zeptat, proč dosud tj. 3.3. není na webu města březnový Zpravodaj, který měl vyjít 28.2. Co tomu brání? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, PDF zpravodaje 3/2022 je vyvěšeno. Mgr. Petr Sedlák

3. 3. 2022
Předmět: sokl zahrádky u školky vedle ZŠ Švermova
Dotaz: Ze soklu oplocení vedle chodníku někdo odpáčil betonové dlaždice a naházel je do zahrádky mateřské školky. Bylo by jistě dobré to opravit, ale bojím se to navrhnout, abych neurazil nějaké odborné činitele města, jako v případě pařezu Nezvalova 2091 nebo schodů u kostela Nejsv.Trojice.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi, mohl byste být, prosím, konkrétní? O jakou školku se jedná, abychom mohli zařídit opravu? Děkuji. Petr Sedlák

2. 3. 2022
Předmět: Přechod pro chodce na ulici Bezručova
Dotaz: Dobrý den, ráda bych upozornila, že světelný přechod pro chodce u vinotéky v Klášteře už nějakou dobu tiká na každé straně s jinou frekvencí, což je značně matoucí. Chtělo by to zkontrolovat, případně seřídit. S pozdravem, Štěpánková
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, prověříme v terénu, zajistíme potřebné.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2022
Předmět: Květináče před radnicí
Dotaz: Dobrý den, každý den chodím kolem radnice a každý den se stydím za nevzhledné květináče a to roští v nich, které je tam celoročně. Nemohl by na to, prosím,někdo dohlédnout, aby to vypadalo trochu reprezentativně? Vždyť je to vizitka našeho města. Děkuji Šárka Veselá
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Veselá,

děkuji za Váš podnět a zájem o veřejnou zeleň.
Květináče před starou radnicí byly v loňském roce osázeny květinami. Stejně tomu bude i v letošním roce.
Po sezóně 2021 nedošlo k úpravě květináčů, což přes zimní sezónu nepůsobí pěkně.
V letošním roce na to budeme pamatovat.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.

27. 2. 2022
Předmět: Demonstrace proti válce na Ukrajině
Dotaz: Dobrý den,
bude město něco takového organizovat? Předpokládal jsem to jako samozřejmost hned v pátek, ale zatím se bohužel neděje nic a už je neděle. Anebo jen o tom nemám informace?
S pozdravem
Ing. Daniel Snášel
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane inženýre,
Město samo jako samosprávný subjekt není a ani nemůže být ze zákona organizátorem demonstrací.
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

16. 2. 2022
Předmět: Hřiště na Lesní
Dotaz: Dobrý den, překvapil mě (negativně) článek v novinách o dokončeném hřišti na ulici Lesní. Branky a sloupky by jste tam prozatím těžko hledali. Basketbalový koš tam sice stojí, ale dle plánku umístěný u hřiště bohužel na špatné straně. Doufám, že do doby kolaudace toto zásadní "pochybení" bude opraveno. V případě, že by to takto zůstalo, bude sloupek pro síť pod kopcem, který slouží hned při prvním nasněžení jako kopec na bobování pro nejmenší! Je to neslýchané, práce na poslední chvíli a špatně!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Jelínková,

snažíme se občanům zajistit pěkná hřiště a budeme v tom pokračovat bez ohledu na podobná hodnocení, na něž máte právo, nicméně, doporučuji začít formou dotazů, než přejdete ke známkování.

Branky a sloupky na hřišti umístěny nejsou zcela záměrně. Vybavení bude na místě nejpozději do konce března 2022. Důvod je čistě ten, aby nebylo hned od počátku a zbytečně vystaveno klimatickým podmínkám, když lze předpokládat výrazně intenzivnější využití hřiště od jara.

Kvůli blízkosti vedení sítě na původní straně umístění koše bylo rozhodnuto o zrcadlovém otočení pozice. Sloupky jsou demontovatelné, ale z důvodu krádeže uvažujeme o jejich fixním upevnění.

Při bobování je třeba dávat pozor. Zvážíme i nějaké ochranné prvky, pokud by se nějaké riziko pro děti objevilo, nicméně, na Vysočině mají děti pro sáňkování dobré podmínky takřka kdekoli a bohužel není možné se "bobovým drahám" vždy vyhnout, protože bychom nepostavili nikdy nic. V tomto případě jsme uhnuli riziku podstatně většímu.

Zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 2. 2022
Předmět: Oznámení
Dotaz: Dobrý den-dnes dopoledne na Libušíně za prvním domem č.1703 za poliklinikou se při větru zlomil strom /borovice/ u pískoviště asi nebyl dnes jediný tak prosím až to bude možné o jeho odstranění,ale možná,že už to někdo oznámil. A ještě děkuji za opravu díry u kanálu na Stalingradě u garáží.Poděkování Všem co se na úpravách a opravách ve městě podílejí a krásný den Vám Všem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za upozornění i pochvalu. Podnět ohledně stromu předávám správci městské zeleně (p. Hemza), pochvalu za opravu kanálu předávám správci komunikací (p. Kasper).
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 2. 2022
Předmět: generel dopravy - koncepce bydlení
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je možné, že vznikne generel dopravy a koncepce bydlení, které jsou v nesouladu. V generelu dopravy je obr.2.15 na str. 80, ten řeší napojení ulice Nerudova na Novoměstskou. Ale nyní vyšla koncepce bydlení a zde se dozvídáme, že vznikne bytový dům u OC Convent, který stojí na místě nové křižovatky. Tak bych se ráda zeptala, který dokument tedy platí. Domnívám se, že zahušťování této lokality povede jenom ke zhoršení dopravní situace. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dočekalová,

pokud máte na mysli projekt BD Convent v Katalogu bydlení, pak je třeba říci, že se nejedná o městský projekt. Město se rozhodně snaží vycházet z Generelu dopravy, ale je třeba upřímně říci, že se jedná o návrhy a vize, které operují i se soukromými pozemky, kde má město velmi omezené možnosti regulace, a to i morální. Jinými slovy - pokud existuje smysluplný projekt, který řeší jinou palčivou otázku ve městě, bydlení, je lepší hledat jiné funkční řešení, než jaké navrhuje Generel dopravy, než využít všechny dostupné prostředky pro jeho blokaci, přičemž ani ty by patrně v demokracii nestačily. Občané potřebují fungující dopravu, ale také bydlet, pracovat, nakupovat atd. Tyto potřeby mají být uspokojeny ideálně zcela, nebo alespoň rovnoměrně. Ještě uvedu, že nejhodnotnější částí Generelu dopravy je ta analytická. V návrzích se pak jedná o ideální řešení z hlediska dopravy. Realizovatelnost přitom může narazit na řadu dalších okolností - majetkoprávní vztahy, sítě, zájmy ohrožených skupin ad.

Díky za pozornost, již věnujete městu, a přeji pěkný den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 2. 2022
Předmět: místní komunikace na překladiště ČD
Dotaz: Ve Vaší rubrice "uzavírky komunikací" jsem zjistil, že na místní komunikaci z Jihlavské na překladiště ČD je omezení na jeden jízdní pruh s omezením pro vozidla nad 6 tun. Jde o příjezd i k řadě soukromých garáží (cca 30 garáží). KOMUNIKACE JE V KATASTROFÁLNÍM STAVU ! JEZDÍ ZDE I NADÁLE TČŽKÉ TAHAČE SE DŘEVEM ! Již chůze ke garážím v blátě je zážitek, stejně jako vyjíždění autem ! Žádné omezení pro náklaďáky zde není a naopak, jejich řidiči si prosazují přednost. Mám natočeno, pošlu televizi.
Odpověď (odbor dopravy):
Město jako vlastník komunikace se opravou komunikace zabývá. Informace na webu města ve věci uzavírky komunikace byla zaktualizována.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

14. 2. 2022
Předmět: Parkovací místa- garáž Nezvalova 2
Dotaz: Dobrý den,
z pohledu občana zmizela dvě parkovací místa, která nahrazena nebyla. Město má tedy v parkovacích místech nejasnosti a nyní se z toho snaží vykroutit papírově? Pan Ing. Luboš Koubek jasně napsal, že místo 2 podélných míst vznikla dvě kolmá místa odsunutím plotu. To nekoresponduje s Vaší odpovědí z 23.1.2020. Když se na místo podívám, vidím vše jako dřív, pouze zmizela dvě parkovací místa před garáží. Zde se ukázala "snaha" města řešit parkování v problémových lokalitách.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
plánovaný záměr nevyvolal potřebu vytvoření náhradních parkovacích míst. Stavebník ve svém záměru respektoval a zachoval 4 parkovací stání, která byla povolena již v roce 2010. V dalším odkazuji na platné odpovědi ze dne 23.1.2020, 20.10.2020 a 14.2.2022.

Ing. Libuše Pitková
odbor stavební a územního plánování

14. 2. 2022
Předmět: Akce PČR 14.2.2022
Dotaz: Dobrý den. Prosím o informaci, zda město plánovalo, případně mělo informaci, o dnešní akci PČR. 100% kontrola řidičů na alkohol v ranních hodinách zcela uzavřela výpadovku na Jihlavu a okolní ulice. Měl jsem 3/4 hodiny zpoždění na cestě dlouhé 1/2 hodiny. Budou se takové akce opakovat? Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Policie ČR není povinna své bezpečnostní akce konzultovat ani oznamovat. S dotazem na další jejich akce se obraťte na PČR, ovšem pochybuji, že vám poskytnou relevantní údaje.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

4. 2. 2022
Předmět: Parkovací místa- garáž Nezvalova
Dotaz: Dobrý den,
znovu se zeptám, zda je možné nějak obhájit tvrzení, za jakých okolností vznikla nová parkovací místa a kde.
Před parcelami 3985 a 3986 bylo vždy 7 kolmých parkovacích míst. Před parcelou 3989 byly vždy 3 podélná parkovací místa.
Kvůli garáži byla 2 kolmá stání zrušena.
Kde byla tato nová místa vytvořena? Pokud dobře počítám, v daném místě je nyní 5 kolmých stání a 3 podélná.
Děkuji za vysvětlení
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
při posuzování záměru správní orgán vycházel z počtu parkovacích míst včetně jejich uspořádání, která byla povolena a ne jak byla vyznačena. Povinnost vytvořit nová parkovací místa nebyla.
V dalším odkazuji na odpověď odboru stavebního a územního plánování ze dne 23.1.2020.

Ing. Libuše Pitková
odbor stavební a územního plánování

8. 2. 2022
Předmět: Odstávka vody
Dotaz: Dobrý den
Chci se zeptat proč nebyla oznámena odstávka vody na Revoluční 1847/9 v sobotu 5.1.2022. Ani na internetových stránkách zdarns nebo na vodárenské nic nebylo. Děkuji za objasnění
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, předáváme odpověď VAS a.s.:

Dobrý den,
v sobotu 5.2.2022 cca v 7:30 byla zjištěna havárie vodovodu litina DN 200 na ul. Revoluční s nutnou okamžitou opravou. Z důvodu zabránění dalším škodám byl odstaven vodovodní řad v nezbytně nutného rozsahu ( od Astry, ul. Kopečná a po MŠ na ul. Okružní dolní a podél hlavní silnice ke křižovatce na ul. Brodská) a ihned zahájena oprava, ukončení cca v 16:00. NZV bylo zajištěno cisternou na ul. Revoluční. S ohledem na vypjatou situaci a množství dotazů odběratelů asi dispečer opomněl umístit oznámení na web. Nejednalo se o plánovanou akci, ale havárii.

Mistr provozu vodovodů VAS Žďár n.S.
p. Bohumír Inwald

7. 2. 2022
Předmět: Katalog bydlení
Dotaz: Dobrý den
Nikomu není umožněno koupit si od města pozemek určený dle ÚP k bydlení
Pod slibem vydání"katalogu bydlení", mezitím hypoteční trh zmařil mnoha lidem vůbec o tom uvažovat
Kdy bude konečně vydán,proč to trvá tak dlouho?
Trh je dlouhodobě hladový a není za potřebí okolo toho dělat nic světoborného.
Nebo je tím nějaká nekalost?
A ještě prosím, kdy budou opraveny vady na lávce zvané gilotina?
O její různobarevnosti i nebezbariérovosti se ví více než rok a nic krom čar "řez" na asfaltu není
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Koutná,

pokusím se odpovědět na každý z dotazů:
To, že je pozemek určený dle ÚP k bydlení, ještě neznamená, že se na něm dá reálně stavět nebo že není v kolizi s nějakými záměry města, které ovlivní život tisícům Vašich spoluobčanů.
Katalog bydlení pouze informuje o stavu připravenosti jednotlivých pozemků či projektů. Město jej v současnosti umisťuje na stránky a bude jej představovat dalšími kanály. Již je k dispozici zde: https://saarplan.cz/2022/01/katalog-bydleni/ .
Příprava pozemků se neřídí situací na hypotečním trhu. Žádný z dotčených orgánů na tuto argumentaci neslyší. Některá města si nechávají rezervu ke směně, aby mohla například budovat komunikace, sítě atd. Současná reprezentace má bydlení jako jednu z priorit, proto Žďár tuto rezervu omezil na minimum a pozemky se připravují v rámci zákonných a procesních možností.
Za přípravou pozemků ani vydáním Katalogu bydlení není žádná nekalost. Ani mě žádná nenapadá. Prodej bude transparentní.
Lávka je navzdory jisté negativní kampani i poškozování ze strany vandalů plně funkční dílem, navíc odbornou veřejností velmi ceněným. S dodavatelem stavby se vedou složitá jednání spojená s posudky, měřeními atd., protože město nemá v úmyslu zavírat oči ani nad drobnými nedostatky a trvá na důkladnější opravě, než jakou zamýšlel dodavatel, což zpozdilo některé jednodušší zásahy, ale ve prospěch výsledku. Jakmile bude vhodné počasí k provedení oprav, předpokládám, že již bude panovat shoda na provedení a bude možné práce zahájit.

Pěkný den
Adam Joura
odbor SRI

31. 1. 2022
Předmět: údržba chodníku v ulici Luční 1094/42 až 1297/80
Dotaz: Dobrý den pane Liško,
prosím o informaci z jakého důvodu nejsou chodníky v této lokalitě zahrnuty do plánu zimní údržby? Dále tedy prosím o poskytnutí posypové soli v takové množství, aby bylo možné alespoň udržovat chodník vedoucí kolem domu č.p. .... Financovat posypovou sůl z mých prostředků už mě opravdu nebaví.
Děkuji

Odpověď: (28. 1. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky v uvedené lokalitě nejsou zahrnuty v Plánu zimní údržby.
Jan Liška, SATT a.s.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Vzhledem k šířkovému uspořádání a intenzitě dopravy na komunikacích na Vysočanech nejsou pro chodce samostatně udržovány chodníky ani přidružené prostory komunikací. Musí i v takto omezených prostorech zůstat místo pro odhrnutí sněhu alespoň z vozovky. Děkujeme všem občanům za pochopení i spolupráci v zimní sezóně tak, aby alespoň vozovka zůstala obousměrně průjezdná a průchozí.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 1. 2022
Předmět: solení komunikací
Dotaz: Dobrý den, zajímá mě, zda je nutné v zimě chemicky upravovat komunikace tak intenzivně jako se to děje, nebo zda to je vůbec nutné. Věřím, že mnoho spoluobčanů se mnou souhlasit nebude, ale určitě i dost jich souhlasit bude. Ráno jsem vyjel na krásně vyhrnutou ulici a jelo se super, teď kolem projel super sypač a očekávám odpolední břečku. Nejsem odborník a Vaše odpověď mne zajímá. Mnoho horských obcí sůl nepoužívá a celkem zdárně fungují i při daleko větší sněhové nadílce.Zdravím Rudolf Křesťan
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
obecně jsou chemicky ošetřovány zejména komunikace v 1.pořadí důležitosti, tj. zejména rychlostní a sběrné komunikace s vedením linkové a městské hromadné dopravy. Ze zkušenosti je známo, že v podmínkách Vysočiny se nelze úplně solení komunikací vyhnout - pro sklony komunikací, při ledovce, pro nutnost dopravy do bodů jako školy, poliklinika, nutnost svozu odpadů, bezpečného provozu MHD, obsluhy různých firem apod.
s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 1. 2022
Předmět: Parkování u pošty - ul. Husova
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné na nově vzniklých parkovacích místech u pošty přidat značku pro šikmé parkovácí stání, případně režim těchto míst oficiálně změnit ? Jde o to, že takto se jedná oficiálně o 2 parkovací místa (1+1), nicméně při šikmém parkování se pohodlně vejdou 1+2 a parkování v tomto místě tak určuje spíše první kdo zaparkuje :) Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
zřízení šikmého stání na ulici Husova před budovou pošty není možné s ohledem na šířkové poměry v tomto místě, neboť příslušná ČSN „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“ stanoví minimální rozměry parkovacího stání i šířku jízdního pruhu/pásu.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

27. 1. 2022
Předmět: údržba chodníku v ulici Luční 1094/42 až 1297/80
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci kdy bude zahájena údržba chodníku v ulici Luční 1094/42 až 1297/80? Na chodníku je souvislá cca 15-20 cm vysoká vrstva sněhu, takže s kočárkem musím chodit po silnici.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky v uvedené lokalitě nejsou zahrnuty v Plánu zimní údržby.
Jan Liška, SATT a.s.

27. 1. 2022
Předmět: Variabilní symbol
Dotaz: Dobrý den
Prosím o informaci kde získám variabilní symbol členů rodiny kteří semnou
bydlí.
Děkuji
Josef Novák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
každý poplatník v letošním roce místo složenky obdrží informační dopis, kde budou uvedeny jeho platební údaje i s variabilním symbolem a včetně QR kódu.
Variabilní symbol Vám sdělí referentky odboru komunálních služeb Bc. Sylva Pikulová, tel.: 566 688 187, e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz, nebo Ing. Petra Poulová, tel.: 566 688 396, e-mail: petra.poulova@zdarns.cz. Platbu lze uskutečnit také přes Portál Žďáráka.
S pozdravem
Ing. Petra Poulová
odbor komunálních služeb

23. 1. 2022
Předmět: odstranění závady
Dotaz: Píši již podruhé. Na chodníku mezi ulicemi Pelikánova a Makovského Žďár n. S. 7 nesvítí již asi měsíc nově instalovaný led stožár. Nešlo by to opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, závada byla odstraněna.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 1. 2022
Předmět: úprava chodníků
Dotaz: Bylo by prosím možné zajistit, aby byly odhrnuty chodníky, když dojde k odtání sněhu? Dnes 24.1.2022 bylo hrozné chodit v té břečce např. u školky ve Veselské ulici nebo na Farských humnech (kupodivu chodník k městskému úřadu byl odhrnutý). Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky udržujeme průběžně a ve Vámi uvedené lokalitě taktéž odhrnujeme i rozbředlý sníh.
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu.
S pozdravem
Jan Liška, SATT a.s.

20. 1. 2022
Předmět: Portál Žďáráka
Dotaz: Dobrý den.
Jak prosím jednoduše na Portál Žďáráka.
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Majere,

Portál Žďáráka nespravuji, nicméně, využijte prosím tento přístup https://obcan.zdarns.cz/ Také se musíme omluvit, ale v současné době nelze z technických důvodů provádět platby pomocí Portálu Žďáráka. Na vyřešení problému intenzivně pracujeme a děkujeme za pochopení.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 1. 2022
Předmět: Zimní údržba chodníků DPS Libušínská
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď, ale bohužel nemůžu s Vám rozhodně souhlasit. Chodník nebyl vůbec ošetřen posypem. Dnes mi to nedalo a využila jsem počasí, kdy led povolil a společně se sestrou jsme vzaly hrablo a led se snažily alespoň trochu odstranil. Příště udělám i foto! Jde mi o chodníky, které jsou přímo ze vchodů - od dveří DPS, aby se starší spoluobčané dostali vůbec na hlavní chodník. I ten bohužel je celý zledovatělý. Škoda, dřív stačila sůl, lopata a silná paže schopného člověka....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
údržba přístupových chodníků k jednotlivým domům není zahrnuta v plánu zimní údržby a bohužel ani není v silách technických služeb toto zajišťovat. Vstupy do domů si odklízejí občané nebo firmy sami, případně prostřednictvím správců budov. Taková je běžná praxe nejen v našem městě.
Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 12. 2021
Předmět: Osvětlení přechodů
Dotaz: Dobrý den,dotaz,přála bych si,aby ve městě byli řádně nasvíceny přechody,za tmy,deště vůbec není poznat,kde je,ani člověk není vidět,že vstupuje na přechod,nešlo by i osvítit světly v silnici,jak to vidím v některých městech,tyto blikajicí světla jsou vidět už zdálky a řidiče upozorňují na přechod.Zde ve Žďáře je tolik přechodů špatně osvětlených,plánuje se s tím něco udělat,bezpečnost na de vše.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, mnoho přechodů již je nově osvětleno pomocí stožárů a v této činnosti budeme i dále pokračovat. Blikající světla ve vozovce zvláště v lokalitách s vyšším výskytem sněhové a ledové pokrývky jako je tomu u nás ve Žďáře nejsou vhodným řešením.
Děkujeme Vám za zájem o bezpečnost silničního provozu s jsme s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2022
Předmět: Kolizní situace ve Veselské ulici
Dotaz: Dobrý den, poměrně často jsem svědkem kolizní situace dole na Veselské ulici u květinářství.
Auta jedoucí z Veselské ulice dolů nedávají přednost vyustění Zahradní, to je v pořádku.
Ve stejný okamžik odbočí na Veselskou auto Z Husovy či 1. máje a problém je na světě.
Se zaparkovanými auty podél chodníku je tato komunikace úzká - nesplňuje 3m pro každý pruh, dle z.č. 361/2000Sb. a jeden nebo druhý je nucen vycouvat-v tom lepším případě.
Na základě čeho je toto parkování tolerováno či přehlíženo?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den.
k dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu je příslušná Policie ČR, popř. Městská policie.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

1. 1. 2022
Předmět: Návrat jízdních řádů MHD do normálu
Dotaz: Dobrý den,
někomu jste odpovídali, že "V současnosti tedy rozšíření řádů MHD nepřipravujeme". Další rozšíření řádů MHD nikdo nečeká, chtěli bychom návrat řádů MHD do normálního stavu, jak ten někdo psal, že to bylo v lednu 2020.
Brečíte, že nejsou tržby od cestujících, ale když autobusy málo jezdí, tak budou i menší příjmy z jízdenek. Jednoduchá logika.
Tak se zeptám podobně. Kdy asi skončí to omezení řádů MHD kvůli COVID-19, aby MHD mohlo jezdit tak normálně často, jako tomu bylo v lednu 2020?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Bohužel v MHD platí, že čím více kilometrů ztrátová MHD najezdí, tím větší je ekonomická ztráta z jejího provozu. Stávající stav je pro současnou situaci ustálený a zásadně jej měnit nyní neuvažujeme. Sledujeme vývoj situace epidemické i ekonomické i vytíženost spojů a pokud to bude potřeba, budeme dále reagovat.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová a Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 12. 2021
Předmět: K novým jízdním řádům MHD od ledna 2022
Dotaz: Pane Dvořáku, asi jste úplně nepochopil dotaz občana z www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=10116. On nechtěl další rozšíření jízdních řádů MHD proti stavu ze začátku roku 2020, ale návrat k předkovidovým jízdním řádům ze začátku roku 2020. Správně jste měl napsat, že i v roce 2022 nadále budou platit kovidové jízdní řády. Budeme proto čekat, až kovidová omezení skončí a vrátí se jízdní řády do normálního stavu ze začátku roku 2020. Tolik na vysvětlení nepřesnosti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v souvislosti s Covidem byly omezeny nejméně vytížené jednotky spojů a pak ty, které měly alespoň částečnou náhradu. V průběhu Covidu byly podle aktuální situace jízdní řády ještě více omezovány než tak, jak jsou nyní v provozu. Stávající stav je tedy pro současnou situaci ustálený a zásadně jej měnit nyní neuvažujeme. Sledujeme vývoj situace epidemické i ekonomické i vytíženost spojů a pokud to bude potřeba, budeme dále reagovat.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová a Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 12. 2021
Předmět: Žádost o betonové kostky
Dotaz: Dobrý den. Všiml jsem si, že jste v poslední době začali usazovat betonové kostky jako řešení rozjíždění nezpevněné zelené plochy. Nenašlo by se u Vás prosím ještě pár kousků kolem bytového domu na Brodské 1973/47. V poslední době je to opravdu bída jak moc je to rozježděné. Předem děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za podnět, prověříme v terénu možnosti a případná opatření. V této věci prosím kontaktujte kolegu Kaspera (jiri.kasper@zdarns.cz) nebo kolegyni Remarovou (radka.remarova@zdarns.cz).
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2022
Předmět: Zimní údržba chodníků DPS Libušínská
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s urgentní žádostí o zimní údržbu chodníků kolem celé DPS Libušínská, a to z obou stran domů. Chodníky zde nejsou vůbec vyhrnuté kdykoliv napadne sníh, natož aby byly ošetřeny posypem. Právě nyní je všude ledovka. Dnes jsem pomáhala starší paní, aby se vůbec dostala ven z domu. Je to smutné, že se zapomíná na naše starší spoluobčany. Prosím o urychlenou nápravu. Děkuji Vám.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes při kontrole byly chodníky již ošetřeny. Pokud zjistíte aktuální nedostatek, je nejlépe použít v zájmu vyřešení situace oznámení na dispečink technických služeb na číslo: 773 776 915, kde jsou v případě potřeby schopni reagovat on-line.
Děkujeme za pochopení
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
děkuji za Váš názor. Chodníkům v okolí DPS Libušínská se věnujeme dle Plánu zimní údržby.
Poslední údržba chodníků v uvedené lokalitě byla provedena dne 19.1.2022 v 8.00 hodin.
Zimní údržbu provedenou jednotlivých dnů jsem schopen doložit dle systému GPS.
Přeji hezký den
Jan Liška, SATT a.s.

9. 1. 2022
Předmět: oprava chodníku
Dotaz: před bytovým domem Studentská 1717, ZR 4 v době i mírných dešťů se hromadí voda na chodníku tak, že nejde projít jinak než po rozbahněném trávníku
Je možná jakákoli oprava asfaltového chodníku?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš požadavek povedeme v patrnosti a v jarních měsících objednáme opravu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 1. 2022
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Prosíme o opravu veřejného osvětlení a to v parku pod Ivanem u dětského hřiště.
První lampa od Veselské ulice.Lampa není očíslovana.
Děkujeme
Toman
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji za informaci, oprava je objednaná.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 1. 2022
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den,minulý týden jsem šla okolo garáží směrem ke Stalingradu a před odbočením do druhé řady garáží u krajnice je kanál,který má poklop v pořádku,ale po jeho pravé straně je propadlá vozovka a vznikla tam díra do toho kanálu a je to dost nebezpečné.Na druhé straně je budova WinFas.Psala jsem to již sem,myslela jsem že námět je odeslán,ale pak jsem si všimla,že se musím nově registrovat při vkládání dotazu. Dnes jsem šla tou cestou a díra tam je pořád,prosím Vás o opravu.Děkuji a krásný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Díru necháme označit a následně opravit, až se klimatické podmínky trochu zlepší.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 1. 2022
Předmět: Světla
Dotaz: Dobrý den, včera na ulici Palachova nesvítila světla. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za poznatek, dle našich informací svítilo vše, proto dnes večer situaci prověřím a případně budeme řešit. Pokud budete mít poznatek pro zpětnou vazbu, prosím o info na níže uvedené kontakty.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 1. 2022
Předmět: hřiště Okružní dolní
Dotaz: Ze Žďárského zpravodaje č.1/2022 jsem se dozvěděl, že v 10/22 by měla být zahájena výstavba „hřiště Okružní dolní“ (cca 4mil.Kč). Nic proti dětským hřištím, ale zamyslel se někdo nad tím, jaký vliv má celodenní hluk na zdraví lidí. A hlavně noční hluk, kdy na lavičkách skupinky navrátilců z restaurací, probírají svoje problémy do ranních hodin. To opravdu nikomu nevadí, že v domech v těsné blízkosti „hřiště“ bydlí lidé. Je někde k nahlédnutí plánek skutečné lokace a rozsahu „hřiště“?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Cihláři,

hřiště by mělo být umístěno přibližně v místě stávajícího hřiště. Odhadovaná částka se týká i dalších hřišť, tj. nyní rozpracovaných tří a zejména do budoucna soutěžených tří. Hluk z dětských hřišť se dá předpokládat a mrzí nás, že co je prospěšné pro děti, může někomu jinému škodit. Jenže nemůžeme všechna hřiště v obydlených oblastech zrušit a přemístit do pustiny, protože klíčová je i dostupnost hřišť pro děti a jejich doprovod. Určitě se pokusíme tomuto problému přizpůsobit provozní řád. Jestliže se bude někdo, kdo nemá, zdržovat na hřišti, navíc v době, kde by tam neměl být nikdo, uvědomte prosím Městskou policii.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 1. 2022
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,měla bych zájem o menší byt.Žiji sama.Jestli máte volný nebo se uvolní.Dekuji a zdravím Dopitová
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní Dopitová,
město na každý uvolněný byt vyhlašuje záměr na pronájem tohoto bytu. Zájemci musí podat přihlášku do vyhlášeného záměru na každý konkrétní byt. Vyhlášené záměry jsou zveřejněny na úřední desce města nebo v papírové podobě na chodbě 4. patra, budova městského úřadu.
Z přihlášených žadatelů o pronájem bytu vybírá bytová komise nejvhodnějšího zájemce, kterého doporučuje Radě města. Rada města poté schvaluje konkrétního občana, se kterým je uzavřena nájemní smlouva k bytu.
Všechny byty se obsazují tímto způsobem.
Lenka Milfajtová, odbor majetkoprávní

9. 1. 2022
Předmět: fotka
Dotaz: Dá se na úřadě udělat fotka na průkazku.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, paní Aleno,
Na městském úřadu v bufetu je možné zajistit průkazkové fotografie, a to každý den od 7,30 do 14,00.
Ať se Vám daří.
Petr Krábek, sociální odbor

4. 1. 2022
Předmět: Hromady hlíny před zdravotní školou
Dotaz: Dobrý den!
Před zdravotní školou - uprostřed města - jsou již delší dobu hromady hlíny! Skutečně zde musí být?! A když ano, tak proč nejsou alespoň za neprůhledným plotem.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Dvořáku,
jedná se o dočasnou deponii zeminy z městské stavby Nádražní – pěší zóna a ze stavby Svazu vodovodů a kanalizací, který na Nádražní ulici posiluje a překládá vodovod ve prospěch obyvatel dané lokality. Máte pravdu, že je to nevzhledné, ale je to na dočasnou dobu, jakékoli zástěny by estetiku místa příliš nevylepšily a přesuny do větší vzdálenosti by zase městu obě stavby výrazně prodražily, což jsme vyhodnotili jako neúměrné. Děkuji za zájem i za pochopení.
Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 1. 2022
Předmět: Katalog bydlení
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak to vypadá se slibovaným Katalogem bydlení ? Na některé dotazy ohledně bydlení bylo reagováno, že vše bude uveden tam. Předpokládané vydání mělo být v záží 2021, tak se chci zeptat zda-li pouze neumím hledat nebo ještě nevyšel.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Urbane,

vidíte dobře, bohužel ještě nevyšel, protože nepůjde jen o online dokument a některé projekty se ve druhé půli minulého roku stále upravovali. Z toho důvodu jsme nechtěli vydávat něco, co by bylo s jistotou do měsíce neaktuální. Děkuji za pochopení a věřím, že vyjde ještě v lednu.

Děkuji za pochopení a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 1. 2022
Předmět: On-line potravinové eshopy?
Dotaz: Při hustotě provozu na komunikacích a přetížení řetězců bych přivítal toto řešení. Každý zdravotně postižený je rád že přejde silnici. A tohle by mohlo být řešení které ještě na Vysočině nefunguje. A myslím že by ho přivítalo dost postižených a seniorů. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Lacino,

patrně vím, co máte na mysli, jen si nemyslím, že by v té věci mohlo město něco podniknout, protože se jedná o soukromé firmy. Můžeme asi učinit nějakou pobídku, ale pokud nevíme, jaký by byl skutečný zájem, nebylo by to moc seriózní. Vím, že dělají závoz z větších vzdáleností. Nevím, zda už ve městě nefunguje nějaká sociální/dobrovolnická služba, která by nemohoucím řešila nákupy. Chápu, že to se netýká dalších zájemců. Ještě to promyslím.

Děkuji za podnět a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 1. 2022
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych moc pochválit pana Jiřího Hemzu, Bc., DiS., je velice ochotný, šikovný, velice příjemný a moc hezky se stará a zajímá o zeleň v našem městě. Kdyby měli všichni takový výborný přístup k občanům, tak by to bylo moc pěkné. S pozdravem Zdeňka KLusáčková
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Klusáčková,

velmi děkuji za tuto pochvalu, vážím si toho, že jste si na ni udělala čas, předal jsem a potěšila. Mám z práce Jiřího Hemzy, a sluší se dodat také z práce dalších kolegů, např. Davida Brabce, radost a takováto zpráva jim jistě dodá další nadšení pro práci s naší zelení a komunikaci s lidmi.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 1. 2022
Předmět: Pravidla home oficce
Dotaz: Dobrý den,
jaká jsou pravidla pro zaměstnance MěÚ v době, kdy i vláda vyzívá k práci z domova. Kdo o tom rozhoduje? Respektive, proč někteří např. pan Hemza ho mají a jiní, u kterých by to s ohledem na druh práce možné nikoliv? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Jando,
možnost pracovat z domova upravuje vnitřní předpis, a to pracovní řád. V něm je uvedeno, že o možnosti výkonu práce rozhoduje tajemnice a je na jejím zvážení, zda ho povolí či nikoliv. P. Hemza práci z domova v současné době nevykonává.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

17. 12. 2021
Předmět: Psí park v ulici Vodárenská
Dotaz: Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá s realizací výstavby psího parku v ulici Vodárenská. Poslední dotaz zde byl z dubna letošního roku, že by měl být letos dokončen finální návrh a podoba parku a vlastní realizace nejpozději v průběhu příštího roku. Máme už nějaký konkrétní termín, na který se my pejskaři můžeme těšit? Popřídadě je někde k dispozici k nahlédnutí návrh, jak by měl park vypadat?
Předem děkuji za Vaši reakci.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Halamková,
psí hřiště bude umístěno nad Göttlerovým rybníkem. V současnosti pracuje dodavatel na projektové dokumentaci, pak projekt nechá povolit a dá se do výroby a stavebních prací. Práce by měly skončit do poloviny příštího roku. Protože byl stanoven zatím jen hrubý návrh, který se ještě může výrazně změnit, žádné vizualizace zatím ke zveřejnění k dispozici nejsou, ale předpokládám, že do dvou měsíců budeme moci prezentovat finální podobu.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 12. 2021
Předmět: Lavička Václava Havla
Dotaz: Dobrý den,
prosím, kam se ztratila Lavička Václava Havla a proč?
Děkuji, Novotná
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, lavička je stále na svém místě. K jejímu dočasnému přemístění (pouze na 1 den) došlo pouze při vzpomínkové akci na Václava Havla, která se konala v Kavárně U Tety Hany.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

1. 12. 2021
Předmět: Vánoční zvon
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat jak dlouho bude na náměstí Republiky vánoční zvon. Díky hluku, který zvon vydává je můj byt na náměstí neobyvatelný a musím si najít dočasné náhradní bydlení. Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, velmi nás mrzí, že Vás zvuk zvonu natolik ruší, ale je to pochopitelné. I když je leden, již se plánuje jeho přemístění do jiného prostoru na příští adventní období.
Mgr. Petr Sedlák, odbor ŠKSM

4. 1. 2022
Předmět: Levá strana náměstí
Dotaz: Dobrý den, kdy se prosím začne s opravou levé části náměstí, myslím tím té otřesné asfaltové komunikace před stávajícími obchodními domy ? Polovina náměstí je celkem vzhledná,ale ta zbývající je opravdu ootřesná a to i vzhledově k současným zanedbaným obchodním domům (jejich fasády atd.).Naše náměstí by mělo být vizitkou našeho města ! Zatím tomu tak není ! Myšleno pravou částí náměstí, včetně té nešťastné dopravy středem náměstí a nesmyslného parkování podél silnice na náměstí !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Růžičko,

máte pravdu, proto město v minulosti vypsalo architektonickou soutěž na zpracování studie pro celé území od východní strany náměstí po ulice Neumannovu a Novoměstskou a navazující projektové dokumentace, řešící mj. východní stranu náměstí. Studie byla právě dokončena a zmíněná PD bude zpracována jako první, neboť jde skutečně o srdce Žďáru. Podle rozpočtových možností nebo dotační podpory bude stavba realizována. Přál bych si, aby tomu tak bylo již v roce 2023. Parkovací místa by měla zůstat zachována, ovšem v redukované formě v zájmu větší bezpečnosti a estetiky. Obchodní domy jsou v soukromých rukách, proto město s vlastníky jedná, motivuje je a vyjadřuje se k jejich záměrům. Významné slovo má přitom městský architekt. K motivaci majitelů by navíc mohla přispět sama úprava veřejného prostranství, čímž případná zanedbanost některých objektů více vynikne. Doprava středem náměstí se bude řešit obchvatem, o nějž město usiluje a který se začne po etapách budovat již tento rok. Konečné propojení je bohužel otázkou delšího horizontu. Investorem je ŘSD, město přitom v zájmu odvedení dopravy z centra vyvíjí maximální úsilí - lobbuje a připravuje podmínky. Bez ohledu na obchvat bude dílčím opatřením propojení Novoměstké a Wonkovy ulice tangentou zvanou RingPark, která bude určena pouze pro osobní dopravu a zejména pro místní uživatele. Ti by tak v některých případech nemuseli projíždět ucpaným centrem.

Děkuji za zájem a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 1. 2022
Předmět: Bytové domy Sázavská
Dotaz: Dobrý den,
jak to, prosím, vypadá s výstavbou bytových domů na Sázavské ulici (Dostupné bydlení a Bydlení se závazky)? Myslím, že se v únoru loňského roku, psalo o začátku výstavby v druhé polovině roku 2021.

Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Čejko,

vzhledem k raketovému růstu cen stavebních materiálů bylo nutné realizaci odložit. V současnosti se snažíme nejen vyčkávat na příznivější situaci, ale také hledat různé kombinace stavebních materiálů a řešení, aby bylo možné při srovnatelné kvalitě stavby zrealizovat levněji. Stavební materiály nezdražily stejnoměrně, proto zde tuto příležitost vidíme. V případě realizace ve druhé půli 2021 podle původní dokumentace by se enormní náklady promítly do kupní ceny. U Dostupného bydlení by pak okamžitá realizace znamenala škrty u jiných potřebných investic. O vývoji budeme informovat.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 12. 2021
Předmět: Lidl
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat , zda je pravda na tom že místo stávajícího Lidlu, by tam mělo být postaveno další parkoviště? Jestli je to pravda , není lepši parkovací dům který lépe využije místo? Doufám že to není pravda, protože současné místo Lídlu , mezi sídlištěm, poliklinikou a školou je nejlépe možné umístění. S pozdravem Nedvěd
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Odkazuji na odpověď zveřejněnou dne 03. 01. 2022 a doplňuji informace vedoucího odboru strategického rozvoje a investic - Místo je pro parkování klíčové, protože umožňuje pracovat s parkováním ve prospěch celého centra. Potřeba parkování je potvrzena také závěry Generelu dopravy, přičemž parkovací dům umožní lepší využití území.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavebního a ÚP

1. 1. 2022
Předmět: lidl parkoviště
Dotaz: dobrý den, je pravda že lidl se bude bourat a místo něj zvnikne parkoviště? případně bude to aspon parkovací dům? uvažuje město o možnosti parkovacího domu? :-)

nějaké informace o tom už šli v iregionu.. prosím o přesnější informace a prodejna lidl se bude ve ždáře někam stěhovat nebo končí uplně?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Milá Martino,

Žďárem se šíří mnoho informací. Jsou buď zkreslené, nebo jsem já špatně informovaný. Upřímně doufám, že jde o první případ. Společnost Lidl má zájem v daném místě obchod dále provozovat. Nicméně, město si nechalo zpracovat územní studii (Potenciál města Žďár nad Sázavou), která skutečně hýbe s umístěním Lidlu, ale jen velmi teoreticky, neboť se jedná o soukromý objekt. Ani tato studie ovšem nepočítá s odstraněním Lidlu, spíše s posunem v řádu max. desítek metrů, k němuž by museli být majitelé svolní. Poblíž by pak podle studie mohl vyrůst tolik potřebný parkovací dům.

Přeji pěkný den a vše nejlepší v tomto roce
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

1. 1. 2022
Předmět: ohňostroje a petardy
Dotaz: Dobrý den,
uvažuje město o zákazu reliktu komunismu - amatérské odpalování ohňostrojů a petard? Většina měst se slušným zastupitelstvem se k tomu staví čelem. Proč to v ZR - v CHKO Žďárské vrchy - nejde?
Je nutné aby většina normálních občanů ZR trpěla barbarské zvyky několika retardovaných jedinců?
S úctou
Martin Leskour
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Leskoure,
uvedenou problematiku řeší vyhláška města č. 4/2017 – čl.8, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Regulace pyrotechnických výrobků je v našem městě velmi striktní, kdy pyrotechnické výrobky lze na veřejných prostranstvích města používat pouze tři dny v roce a to 31.12, 1.1, a 30.4.! Uvedenou vyhláškou však v této oblasti můžeme regulovat pouze činnosti na veřejných prostranstvích města, regulace na soukromých pozemcích, které nejsou VP není možná (např. zahrady u RD).
Při změně vyhlášky, kterou teď zpracováváme, budeme celou problematiku diskutovat, kdy bude pouze na rozhodnutí zastupitelstva, zdali případně přikročí k úplnému zákazu používání těchto pyrotechnických výrobků.
Mgr. Martin Kunc, vedoucí MP

22. 12. 2021
Předmět: Nový obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, chci reagovat na situaci v současných obchodních domech v našem městě, kde doslava praskají ve švech a to nejenom o vánocích. Nový obchodní dům v našem městě by byl velkým přínosem,neboť by se ta návštěvnost rozmělnila a tím by ubylo tak obrovské mmnožství lidí v současnosti ve stávajících obchodních domech.Musíte brát na zřetel, že sem sjíždí i lidé z okolních vesnic,proto je doslova nutností další nový obchodní dům v našem městě.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Marková,

naprosto Vám rozumím, stále však jde o soukromé investice. Prostoru si, nicméně, všimli i někteří obchodníci či řetězce, proto své záměry ve městě zvažují či dokonce připravují podklady a jednají s městem a dalšími partnery. Město nemá v úmyslu nikomu bránit, pouze si hlídá, aby se danou investicí nezhoršila doprava, bezpečnost a kvalita života obyvatel.

Přeji krásné Vánoce
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

14. 12. 2021
Předmět: nové jízdní řády MHD od ledna 2022
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, jestli od ledna 2022 pořád ještě budou platit kvůli COVID-19 omezené jízdní řády MHD nebo se vrátí jízdní řády MHD do normálu ke stavu v roce 2020?
Už je nejvyšší čas to vrátit nazpět, kvůli omezení jezdí MHD míň lidí a určitě jsou o dost nižší příjmy z jízdenek. Třeba na linkách 1, 4, 5, 6 a 7 je to dost omezený.
Kdy zveřejníte nové jízdní řády MHD?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pro rok 2021 byly omezeny především méně vytížené spoje nebo spoje, kde byla možná alespoň částečná náhrada. Ztráta z dopravy MHD se zvyšuje především v důsledku růstu nákladů na každý ujetý kilometr. V současnosti tedy rozšíření řádů MHD nepřipravujeme. I tak předpokládáme nárůst ztráty z provozu MHD pro příští rok až na 10,8 mil. Kč.
Jízdní řády naší MHD i pro rok 2022 již nyní najdete na IDOS: http://portal.idos.cz/IDS/Search.aspx?param=zrcz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 12. 2021
Předmět: strom na náměstí
Dotaz: Dobrý den, většinou se dostanu na náměstí když už je tma a výzdoba svítí. Máme to krásné. ALE dnes jsem šla po náměstí dopoledne za světla a nevěřila jsem vlastním očím. Ten strom je hrůza. Nemohlo by město dokoupit ozdoby abychom měli strom hezký i za světla? Jinak pěkné svátky a do příštího roku hlavně zdravíčko všem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za podnět.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2021
Předmět: Novoročni ohňostroj
Dotaz: Dobrý den bude se konat Novorocni ohňostroj nebo ne?
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
v letošním roce se ohňostroj konat nebude. Přípravy na takovou akci probíhají obyčejně v době, kdy v letošním roce sílila epidemie nemoci Covid-19, proto bylo dopředu od těchto příprav upuštěno.

Mgr. Petr Sedlák
odbor školství, kultury, sportu a marketingu

20. 12. 2021
Předmět: Informace o mobilním očkování bez registrace
Dotaz: Dobrý den, nebylo by vhodné v hlášení městského rozhlasu informovat občany o termínech mobilního očkování bez registrace? Očkování bez registrace ve Sportovní hale Bouchalky například proběhlo 20.12.2021. V přepisech z hlášení městského rozhlasu z 10.12., 15.12 a 17.12. nevidím o termínu tohoto mobilního očkování jakoukoliv informaci.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
informovanost o mobilním očkování bez registrace zabezpečuje Odbor školství, kultury, sportu a marketingu na dostupných sdělovacích platformách, které rozšíříme i o veřejný rozhlas. Děkuji Vám za podnět. V roce 2022 bude nejbližší termín mobilního očkování v hale TJ na Bouchalkách dne 11.1.2022. Informace ke zveřejnění se připravuje.

S pozdravem
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

20. 12. 2021
Předmět: Úklid a zimní údržba
Dotaz: Dobrý den .chtěl bych reagovat na ranní úklid. Moc vás chválím, za údržbu brzy ráno chodím a i jezdím po Žďáře okolo 4:50 a moc děkuji za chodníky schody silnice atd....A vůbec neposlouchejte lidi co vyspávaji do 10:00.omlouvam se lidem co chodí na noční směny Ještě jednou moc díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
snažíme se a předám kolegům, kteří se přímo podílejí na zimní údržbě.
Děkujeme
S pozdravem
Jan Liška, SATT a.s.

20. 12. 2021
Předmět: Úklid
Dotaz: Dobrý den, jaký má, prosím smysl, aby v pondělí ve 4.30 hodin ráno kroužili po sídlišti UNCéčko a ( pravděpodobně) uklízelo silnice? Sníh není, ve tmě na to taky asi moc nevidí. To má za úkol vzbudit a naštvat co nejvíc lidí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes žádné UNC ze společnosti SATT a.s. neprovádělo zimní údržbu a neopustilo arál technických služeb.
S pozdravem
Jan Liška, SATT a.s.

16. 12. 2021
Předmět: Testovani na svátky
Dotaz: Dobry den,
jak je prosím řešeno, testovaní na svátky?
26.12. bychom šli rádi do divadla (lístky máme zakoupené od září) a nikde v okrese není možné se otestovat 24-25., tak abychom se mohli účastnit celá rodina společenského života.
Děkuji za nápravu
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
Informace o testování a termínech v Kraji Vysočina jsou na:

https://odbery.kr-vysocina.cz/

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

14. 12. 2021
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně kácení živých stromů na ulici Makovského vedle panelového domu 1656/52 jaký je záměr nebo důvod kácení tolika zdravých stromů když lesy ubývají..? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Ďásku,
děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Předmětné dřeviny byly pokáceny na základě pravomocného rozhodnutí orgánu ochrany životního prostředí.
Důvodem kácení byl zhoršený stav dřevin a jejich bezprostřední blízkost k zástavbě.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

10. 12. 2021
Předmět: Chodník na ulici U Malého lesa
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné začít prohrnovat chodník U Malého lesa?
Nikde není cedule, že se chodník v zimě neudržuje, přesto se lidé pracující ve firmách na této ulici musí brodit hlubokým sněhem, nebo chodit po silnici s celkem velkým provozem.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
možnost údržby chodníku na ul. U Malého lesa jsme znovu ověřovali u TS SATT, a.s.. Také dle jejich vyjádření nejsou schopni dostupnou mechanizací údržbu zajišťovat (šířka chodníku a sloupy veřejného osvětlení). Tabulku s informací o neudržovaném úseku na místo TS umístí.
Děkujeme za pochopení.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 12. 2021
Předmět: Stržanov
Dotaz: Dobrý den chtěl sem se zeptat na koho se mohu otázat ze zájmem odkoupit pozemek vedený jako cesta od vesnice Stržanov? pozemek o který mám zájem nevede nikam takřka jenom k mému pozemku děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pokud máte zájem o prodej pozemku, obraťte se na pracovnice majetkoprávního odboru, které s Vámi žádost projednají. Kontakty naleznete na webových stránkách města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

13. 12. 2021
Předmět: Zmatečné informace na webových stránkách MHD Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
na http://www.mhdzdar.cz/2021/12/13/zony-vdv-v-ramci-zdaru-nad-sazavou je zmatečná informace o VDV kvůli cestování MHD po Žďáru. Zaprvé se nikde nepsalo, že MHD Žďár nad Sázavou patří pod VDV. Zadruhé se v autobusech MHD nemusí hlásit cílová zastávka, kde vystupuji. A zatřetí je na http://www.mhdzdar.cz/2021/11/08/zdar-nad-sazavou-zive jako aktualita informace o akci z 20. listopadu.
Podle mě by se měly obě informace dát pryč, buď jsou už zastaralé, nebo se MHD vůbec netýkají.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane, předáváme Vám odpověď dopravce ZDAR:
Dobrý den,
informaci jsme na web MHD dali na základě dotazů občanů, že se jim cestování linkami VDV, jako alternativa k MHD, zdražilo, pro přestupující se zkomplikovalo tím, že nestačí správně nahlásit cílovou zastávku Žďár nad Sázavou zóna 400, ale do změněných zastávek musí být zóna 405 – Stržanov.
Tazatel má samozřejmě pravdu, že se hlášení cílových zastávek, ani zóny VDV netýkají MHD. Nicméně nikdo toto, jako provozovatel webu netvrdíme. Naopak zdůrazňujeme "Kraj, linkové autobusy".
Co se týká informace o zapojení informaci – presentaci dotačních projektů – domníváme se, že s ohledem na skutečnost, že je možné si pustit pořad ze záznamu, tako informace není škodlivá.
Opět se domníváme, že jako provozovatel webu máme právo sdílet informace o MHD či nějak se dotýkající MHD či cestování po Žďáru n. S.
Po schválení jízdních řádů pro rok 2022 tuto informaci zveřejníme jak v aktualitách, tak v sekci ke stažení.
Závěrem děkujeme tazateli za sledování webu o MHD a připomínky.

12. 12. 2021
Předmět: Posyp chodníků
Dotaz: Dobrý den, prosím je možné posypat zledovatělé chodníky na ulici Nádražní, od pošty na náměstí?
Děkuji za vyřízení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
chodník bude posypán.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 12. 2021
Předmět: Vánoční koncert skupiny ARGEMA
Dotaz: Dobrý den,ráda bych se zeptala proč byl zrušen vánoční koncert skupiny ARGEMA, který se měl konat 29.12.3021. Ale Disco V tradiční diskotéka 28.12. zrušená zatím není. V čem je vlastně rozdíl. Děkuji za info.

Pěkný den
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,

akce jsou v prosinci zrušeny bez rozdílu z důvodu covidových opatření.
Náhradní termín Argema je v jednání.

S pozdravem Marcela Lorencová

Ing. Marcela Lorencová
ředitel
Kultura Žďár, příspěvková organizace
Dolní 183/30
Žďár nad Sázavou
591 01

9. 12. 2021
Předmět: Zimní údržba, reakce na odpověď
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, nereaguji na situaci kdy sněží. Reaguji na situaci, kdy přijde obleva a brečka leží na chodníku dokud neodtaje nebo znovu nezmrzne. Dokonce nikdo nechce aby to bylo vyřešené hned. Jenže ono to dost často není vyřešené ani za týden. Bylo to tak na jaře a stejná situace byla nedávno. A obávám se, že stejná situace bude s každou oblevou. Zajdu si radši koupit zateplené holínky. Ty udělají evidentně více služby než Satt. Pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Svátku,
souhlasím s Vámi, že i pokud přijde obleva, je potřeba komunikace vyčistit. Také jako při sněžení se jedná o závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti s postupným odstraňováním. I v těchto případech je nejúčinnější, obrátit se přímo na dispečink SATTu s konkrétním upozorněním a požadavkem.
Děkujeme všem občanům za trpělivost, pochopení a spolupráci.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 12. 2021
Předmět: Zimní údržba, reakce na odpověď
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, byla jste se někdy projít po městě nebo Vám stačí když se SATT projede kolem úřadu? Nikdo nerozporuje zhoršené podmínky když soustavně sněží. Problém nastává v případě oblevy. Po chodnících se nedá chodit! TS čekají až sníh zmizí sám. Když pak ta břecka zmrzne, jsou chodníky samý led. Teď v kombinaci se sněhem ještě o to víc nebezpečné. Zkuste vzít někdy pány hlavouny a projít město z jednoho konce na druhý. Možná se budete divit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Svátku,
celé město najednou ošetřit a udržet tak, aby nebylo poznat, že sněží a je zima je nereálné. Z toho důvodu existuje plán zimní údržby, kterým se správce v zimě řídí a udržuje cesty a chodníky podle dopravního významu. Osobní každodenní zkušenost z terénu se zimní údržbou mám nejenom já, ale téměř každý, kdo ve Žďáře bydlí a především Ti, kteří se starají o zimní údržbu. Pokud máte konkrétní požadavek nebo upozornění na nedostatečnou údržbu, prosím obracejte se přímo na dispečink SATT: https://www.satt.cz/technicke-sluzby#kontakty, který je schopen na takovéto podněty reagovat nejpružněji. Obdobně se obracíme na SATT s požadavky a zjištěními z terénu i my z úřadu.
Děkujeme všem občanům města za pochopení a mnohým i za spolupráci při zimní údržbě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 12. 2021
Předmět: pravopisné chyby ve žďárském zpravodaji č. 11/2021
Dotaz: V informaci o farmářském trhu na nám. Republiky na str. 19 se objevily 3 chyby.Pravda je to malý článeček, ale je to ostuda Žďárského zpravodaje.
Snad se to již nebude opakovat.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den paní Urbanová, děkuji za Vaše upozornění. Máte pravdu, tento článek si jako vedoucí odboru, který má vydávání ŽZ na starosti, za rámeček nedám. Je to ostuda, souhlasím s Vámi. Jak jsem zjistil, tento článek vznikl jen krátce před odesláním materiálu do tisku a neprošel jazykovou korekturou. To samozřejmě není omluva. Nemám jinou možnost než Vám slíbit, že si na podobné situace dám příště pozor. Ještě jednou děkuji za upozornění a přeji příjemný den. Mgr. Petr Sedlák, odbor ŠKSM

3. 12. 2021
Předmět: autobusové zestávky
Dotaz: Dobrý den, autobusová zastávka naproti Teleflexu, bude dobrá,ale není dodělaná.Chybí zástěny a hlavně budou chybět boční zástěny, nebož tam nahoře hodně fouká a boční vítr a déšť budou nepříjemné, pokud nebudou dodělány boční zástěny.Také podotýkám, že chybí odpadkové koše u těchto nových zastávek v průmyslové zóně, což je nutné protože lidé potom odpadky hází kolem zastávek !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vzhledem k množství energetických kabelů vysokého napětí v místě zastávky se před lety jevila jediná možnost, za souhlasu správce dané infrastruktury, a to, že bude umístěn přístřešek v proluce mezi kabely, bez bočních stěn. Proto byl vyroben přístřešek na zakázku bez bočnic, bohužel k realizaci nedošlo kvůli revizi souhlasu. Proto bylo po čase přistoupeno k řešení, podle kterého byla provedena realizace, ovšem přístřešek byl vyroben již v tomto provedení. V příštím roce připravíme dodatečné pořízení bočních stěn ve stejném stylu, v jakém byly upraveny přístřešky linkových spojů na Jamské. Zadní stěny jsou deponovány u výrobce a budou instalovány během prosince při servisní návštěvě. Co se týká košů na zastávkách v zóně, součástí všech čtyř označníků jsou odpadkové koše.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 12. 2021
Předmět: pouliční lampa
Dotaz: Dobrý den, po příjezdu do prvního dvora na Libušíně nesvítí první pouliční lampa po pravé straně.Město jde správným směrem v rámci postupné výměny pouličních lamp za nové a hlavně úsporné pro město.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, svítidlo je již opraveno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 12. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den,
Když se pohybují po městě tak se zájmem sleduji pracovníky kteří dělají zimní údržbu. Tímto bych jim chtěl vyjádřit poděkování za jejich úsilí a odvedenou práci.
Děkuji Peterka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování ráda předám těm, kteří se na zimní údržbě podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 12. 2021
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, jak dlouho bid ještě pokračovat tragická údržba chodníků že strany SATTu? Když už konečně začnou uklízet sníh ne podle předpovědi počasí, ale skutečného stavu? Proč není při oblevě uklizen ten měkký a rozbředlý sníh? Dostat se třeba z Jamské na náměstí je bez namočených bot a kalhot nemožné. Upozorňoval jsem na toto SATT již na jaře. Asi mají důležitější věci na práci a městu evidentně stačí, když jezdí alespoň někdy a občas hodí nějakou tu fotku na Facebook.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, zimní údržba probíhá dle aktuální situace, plánu zimní údržby a kapacit SATT a.s. Případné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 11. 2021
Předmět: Nefunkční osvětlení
Dotaz: Na ul. Dvořákova ve Žďáře nad Sázavou nesvítí veřejné osvětlení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění.
Při opakovaných kontrolách bylo osvětlení funkční. Prosím kontaktujte mě, abychom upřesnili, v kterých hodinách a za jakých podmínek svítidla nejdou.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

22. 11. 2021
Předmět: Nefunkční osvětlení na ulici Dvořákova ve Žďáře nad Sázavou
Dotaz: Již delší dobu nesvítí světla veřejného osvětleni na ulici Dvořákova. V souvislost s dostavbou azylového domu by bylo vhodné světla opravit. Pohybuje se zde v nočních hodinách velké množství žen, které zde chodí do práce. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění.
Při opakovaných kontrolách bylo osvětlení funkční. Prosím kontaktujte mě, abychom upřesnili, v kterých hodinách a za jakých podmínek svítidla nejdou.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

6. 12. 2021
Předmět: Parkovací místo
Dotaz: Dobrý den,
je možné si od města pronajmout parkovací místo na ulici Květná/Luční? Pokud ano,kam se, prosím, obrátit a jaká by byla cena na roční stání?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
systém vyhrazených parkovacích stání na konkrétní SPZ ve městě na veřejných parkovištích nemáme, vyhrazují se pouze místa pro držitele průkazů ZTP.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 12. 2021
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Chtěl bych se zeptat, zda úsek cyklostezky na Stalingradu mezi dešťovou zdrží 1 a železničním mostem spadá také pod úklid sněhu. Ptám se proto, že Hamry na pokračující stezce za mostem sníh uklízejí, ale na žďárském úseku leží led a sníh. Přitom směrem od dešťové zdrže k Penny i ke Stalingradu je sníh odhrnut. Nešlo by odklízet i zbylých cca 250 metrů stezky ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento úsek cyklostezky je v plánu zimní údržby zařazen mezi neudržované. Udržuje se pouze cesta kolem garáží s výjezdem na ul. V Zahrádkách. Možnost údržby případného dalšího úseku projednáme s technickými službami.
Děkujeme za Váš podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 12. 2021
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Vážení, chceme poděkovat za prohrnování chodníku podél parku v Rybářské ulici, dříve se tak nedělo. Ale prosíme také o vyhrnování chodníku podél ulice Květná, který navazuje. Chodí zde spousta lidí od autobusu. Je to chodník na straně podél parkoviště. Předem děkují obyvatelé Vysočan.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník na ulici Květná je do plánu údržby zařazen a technické služby jej budou udržovat ve stanoveném pořadí, tj. stejně jako chodník na ul. Rybářská.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 12. 2021
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Ulice Jamská - v neděli ráno chodník u hřbitova prohrnut a posypán, protější chodník u rod, domů opět do pondělního rána nedotčen.Prosím, zjednejte nápravu a to tak, abych už po sněžení nemusel nikam psát jako doposud. Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Brabenče,
na základě Vašeho podnětu jsem prověřil pohyb techniky zimní údržby ve Vámi zmiňované lokalitě. Chodník naproti hřbitovu u rodinných domů opravdu nebyl ošetřen, za což se Vám omlouvám a děkuji za upozornění. Kolega, který se v místě pohyboval na tento chodník zapomněl.
S pozdravem, Petr Scheib, SATT a.s.

6. 12. 2021
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den,
jsem občanem tohoto města, mohli by jste mi prosím vysvětlit, jak je možné že se během zimní údržby školky na ulici Brodská ( odhrnování sněhu ) nedodržuje noční klid ? Chápu že je nutné sníh odhrnout, ale nepřijde mi normální odhrnovat sníh ve tři čtvrtě na čtyři - tedy v době, kdy obyvatelé spí. Když řidič malého nakladače, práskne shrnovací lžící o asfalt a hrne po něm tu trochu sněhu ze školky před naše okna ? Mohli by jste prosím zjednat nápravu ?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní Musilová,
to, kdy provádíme údržbu komunikací, závisí na klimatických podmínách a jejich předpokládaném vývoji v dalších dnech. Pokud mají být komunikace sjízdné v době, kdy většina lidí cestuje do práce, k lékaři, do školy atd., musíme započít práce v nočních nebo brzkých ranních hodinách. A věřte, že bychom také raději nevstávali... Za hluk, který způsobujeme se Vám omlouvám, ale jinak to bohužel nejde.
Děkuji za pochopení, Petr Scheib

5. 12. 2021
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den pane řediteli Scheibe , nebudu se s vámi přít o tom jak byla čí nebyla udělána zimní údržba dne 1.12. 2021 ráno kolem 6:00 prostě atrium a chodníky prohrnuty nebyly to stejné odpoledne když jsem šel z práce to nebylo shrnuto , sám osobně jsem jich v tento čas prošel dost, technika začala jezdit později až po stížnostech lidí. Vím jak fungují GPS , pokud na každém stroji nemáte čidlo na to jestli mají radlici dole a prohrnují tak jen vozidlo projede a nic nehrne.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Neubauere,
dle priorit ošetřujme veškeré komunikace, které spravujeme v rámci zimní údržby. Dle priorit = dle schváleného plánu zimní údržby. Toto Vám rád doložím nahlédnutím do záznamu o pohybu techniky. Nepochybuji, že víte, co je to GPS a mohu Vás ujistit, že technika je vybavena také snímači, které zmiňujete. Jsou tak zaznamenávány veškeré vykonané práce údržby - shrnování sněhu, posyp. Pokud Vám opravdu záleží na tom, aby byly komunikace řádně a včas ošetřeny, můžete o případném nedostatku informovat přímo náš dispečink formou SMS na tel. čísle 773 776 915.
Děkuji, Petr Scheib

1. 12. 2021
Předmět: zimní údržba
Dotaz: Dobrý den , pane starosto. Takto si tedy zimní údržbu nepředstavuji, pokud to profesně na Sattu nezvládají nebo neumí je potřeba je vyměnit a pokud to neumí zaměstnanci tak najmout jiné nebo jim dát finanční postih. Dnes 1.12. 2021 je celý den obleva a je potřeba stahovat chodníky, čistit křižovatky a přechody z chodníku na silnice , kde vznikají muldy od prohrnování, ale nikde nic nevidím celý den nikdo nejezdí. Silnice černé ale chodníky katastrofa , běžte se podívat do atria a dál od náměstí.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Neubauere,
1.12. se postupovalo v souladu s plánem zimní údržby. Mohu Vás zcela ubezpečit, že technika v provozu byla. Můžeme tak učinit při Vaší osobní návštěvě, kdy Vám velice rád ukážu záznam z pohybu jednotlivé techniky po Žďáře nad Sázavou.
S pozdravem, Petr Scheib, SATT a.s.

1. 12. 2021
Předmět: chodníky
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat proč město nenechá stáhnout, tu dnešní břečku z chodníků, čekáte až to zmrzne ? Techniku na to máte. Silnice jsou stáhnuté!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodníky jsou průběžně stahovány.
Jan Liška, SATT a.s.

30. 11. 2021
Předmět: Očkovací centrum ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den, pane doktore, děkuji Vám za odpověď. Zájem o očkování je dnes výrazně vyšší, než byl v srpnu (viz opětovné otevírání očkovacích center). Malá očkovací místa jsou v kraji Vysočina stále v provozu v Telči, Třešti a Chotěboři. Tyto obce nejsou okresními městy a mají výrazně méně obyvatel než Žďár. Jak je možné, že v Telči, Třešti a Chotěboři je možné malé očkovací místo provozovat a ve Žďáře to nejde? V okresním Žďáře by snad také mohlo být např. malé očkovací místo na poliklinice.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
jak jsem již uváděl v současné době je největší problém v personálním obsazení. Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina je v jednání se zdravotnickým personálem (nemocnice mají nedostatek pro zajištění chodu a péče o klienty nemocnice a praktičtí, ambulantní lékaři jsou soukromé podnikající osoby se svými závazky a možnostmi) o výsledku jednání posílení stávajících kapacit očkování budeme informovat až bude znám výsledek jednání.

S pozdravem
PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

30. 11. 2021
Předmět: stavba na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, nemá prosím vás město informace,proč nepokračuje stavba )údajně nový domov důchodců), na Stalingradě u Obchodní školy ? Kde je problém, že je velká část staré budovy zbourána a nic se tam delší dobu neděje ? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dostálová,

asi jsme se minuly s otázkou a odpovědí. Záměr bohužel nemohu komentovat, neboť jde o záměr soukromého subjektu a momentálně informace ani nemám. Jen dodám, že ani město nechce v intravilánu "ležácké" projekty a vím, že vedení v rámci možností nějaký tlak vývíjí.

Děkuji za pochopení
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 11. 2021
Předmět: Nově vysazené stromy.
Dotaz: Dobrý den,
po vysazení nových stromů, je velmi omezený výhled při výjezdu z ulice Nová. Prosím, bude se to řešit?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Niederlová,

výhled do křižovatky byl předmětem prověřování a je v souladu s normami. Je třeba říci, že stromy samozřejmě leckde působí jisté nepohodlí a někde mohou přinést i potřebu větší opatrnosti při výjezdu, ale jejich přínos především pro místní, přestože to na první pohled není vidět, nadále převažuje. Míst, kde stromy nikomu a ničemu nevadí, ve městě není mnoho. Tomuto místu, nicméně, budeme věnovat pozornost, takže pokud by se stav změnil a stromy skutečně představovaly nebezpečí, budeme situaci razantně řešit.

Děkuji za zájem a pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

14. 11. 2021
Předmět: Stavba na Stalingradě
Dotaz: Dobrý den, mohl by jste říci prosím veřejnosti, proč a z jakých důvodů se vůbec již delší dobu nepracuje na Stalingradě v rámci výstavby nového domu pro seniory ?
Dříve ta nemovitost zřejmě spadala pod kraj. V jakém vývojové stádiu se stavba nachází, pokud o tom máte nějaké informace ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,

jedná se o projekt společnosti SeneCura, s níž nejsem v kontaktu a informaci nemám.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 11. 2021
Předmět: Obnovení očkovacího centra
Dotaz: Dobrý den, bude ve Žďáře obnoveno očkovací centrum? Můžete prosím uvést v kolika okresních městech není očkovací centrum? Např. Telč má zřízeno očkovací místo s centrální registrací na poliklinice(viz https://ockoreport.uzis.cz/Detail?guid=3f0f3044-990c-4143-a85e-9fc16da5bb1b). Žďár není schopen pro své občany např. na poliklinice zajistit očkovací místo s centrální registrací? Praktici nyní očkování asi nebudou stíhat... Není-li dotaz adresován správně, prosím o jeho předání kompetentní osobě.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ve Žďáře bylo očkovací centrum v provozu od března do konce srpna letošního roku a nebyl zájem o jeho plné využití kapacity. Zřízení očkovacího centra je vázáno na oprávnění provozovatele udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR, personálním zajištěním (lékaři, sestry a administrativa), prostory a finančními náklady. V současné době již očkují praktičtí lékaři, nemocnice v Novém Městě na Moravě a do Žďáru také dojíždí mobilní očkovací tým. Situace je vyhodnocována ve spolupráci s Krajem Vysočina a v současné době zřízení nového očkovacího místa není na pořadu dne. Pro Žďár je spádová nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pokud dojde po vyhodnocení situace, která se v průběhu epidemie může změnit k potřebě jeho zřízení, bude se zřizovat. V současné době je největší problém v nedostatku zdravotnického personálu jak lékařů, ale především zdravotních sester.

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
krizové řízení, GDPR

29. 11. 2021
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
v ulici Binkova nesvítí již delší dobu lucerna č.764 VO.
Prosím bylo by možno světlo zprovoznit?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za poznatek, opravíme v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 11. 2021
Předmět: Keře na Brodské
Dotaz: Dobrý den, v tomto týdnu došlo k ořezani větví u keřů na Brodske pred obchodem Qanto. Řekla bych, ze řez byl skoro zbytečný. Větve stále přesahují přes kamenou zitku. Nejpozději na jaře bude situace stejná jako předtím - budou zavazet při parkování a neustále exkrementy od ptáků na karoseriich aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Novotná,
údržba zeleně ve vyvýšených záhonech byla provedena tak, aby zeleň nepřečnívala do parkoviště a to bylo možné využít v plném rozsahu.
To, že ve větší výšce větve stále přesahují až za kamennou zídku parkování nevadí.
V příštím roce je v plánu komplexní údržba zeleně ve vyvýšených záhonech.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

27. 11. 2021
Předmět: Lidl-Kinsky
Dotaz: Dobrý den, je pravda, že v prostoru nákupního centra Kinsky bude ve vrchním patře prodejna Lidl ? Neměla by být veřejnost o takovýchto aktualitách informována ? Protože každé nové nákupní centrum v našem městě by mělo být vítáno, vzhlem k přetížensoti stávajících obchodních domů.V našem městě by jich mohlo být klidně více, jen by bylo vhodné investory nových obchodních domů do našeho městy nějak přilákat.Např.rozrustající se lokalita Klafar, tam by nákupní středisko bylo nutné !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Berane,

co se bude nacházet v obchodním centru Kinský, je ryzí kompetencí vlastníka. Město se vyjadřuje pouze k technickým okolnostem jakéhokoli projektu. Komunikovat cizí záměry mu však nepřísluší. O poptávce občanů po nových obchodních centrech víme a jsme vůči potenciálním provozovatelům být otevření do té míry, aby tyto investice na druhé straně nezhoršily bezpečnostní, dopravní, estetické a další poměry v cílových lokalitách.

Hezký den
Adam Joura
obdor strategického rozvoje a investic

25. 11. 2021
Předmět: omezení úředních výkonů
Dotaz: Dobrý den,
bude v návaznosti na nouzový stav a doporučení home ofice omezen provoz agend úřadu? Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Jando,
provoz agend úřadu i přes vyhlášený nouzový stav nebude zatím omezen, uvidíme jaká opatření budou vzhledem ke zhoršujícímu se stavu pandemie dále vydávána. Je tedy třeba zvážit, zda své záležitosti potřebujete nejen vy, ale i ostatní klienti, nutně v současné době vyřizovat. Preferujeme písemný, telefonický nebo elektronický kontakt. Nicméně, jak jsem uvedla na začátku, omezení provozu úřadu v současné situaci nechystáme.
Martina Hostomská, tajemnice

25. 11. 2021
Předmět: obílení kmenů
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, nezapomněla firma na obílení tří nově vysazených stromů na Libušíně,v prostoru bývalé pokácené lípy ? Všude jinde jsem si toho již všimnul, že je to uděláno,jenom tam ne,děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Stránská,
děkuji Vám za dotaz.
Stromy vysazené ve vnitrobloku jsou platany javorolisté, u kterých dochází k přirozenému odlupování kůry.
Nátěr proti vzniku mrazových trhlin a korní spále by tedy nebyl elektivní. Stromy budou dostatečně stíněny okolní zástavbou.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

25. 11. 2021
Předmět: Slum pod Klafarem
Dotaz: Děkuji Vám za dobrou odpověď. Ano, jde jistě o prostor za kamenným křížem, který je již upraven. Kdysi tam stály dva vzrostlé javory, tak chovám naději, že Váš kolega Bc. Hemza DiS to území po vyčištění profesionálně ozelení.
P.P.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Penázi,
děkujeme za Váš zájem o naše město.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

25. 11. 2021
Předmět: vrak vozidla
Dotaz: Dobrý den, na parkovišti před jehlou v rohu pod borovicemi, stojí vrak modrého citroenu,bez přední rz,pouze má zadní a je částečně již bez kol, necháte jej odstranit,aby nezavazel v parkování jiným motorovým vozidlům ? Parkovacícj míst je málo a takovéto vozidlo tomu jen zabrAŇUJE, DĚKUJI.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento vrak je již v řešení a po uplynutí zákonné lhůty bude na náklady provozovatele odstraněn.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 11. 2021
Předmět: dotaz a doporučení
Dotaz: Kousek od studánky Klafar při cestě do nového sídliště se nachází již léta nevábný pohled na soubor nepořádku a amatérských staveb, kterému se dá říci "žďárský slum". Bylo by vhodné provést výkup a likvidaci této ostudy města; v zimě i v létě tudy poblíž projdou i turisté, o místních nemluvě. Pokuste se prosím postavit razantně čelem k tomuto zanícenému appendixu města. Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Peňázi,
pokud myslíme stejný prostor, tak se městu v letošním roce podařilo vykoupit většinu pozemků a připravuje se jejich následné využití.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

19. 11. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den, moc děkuji za nové stromy, které se objevily po "mé" cestě do práce ze Stalingradu na Brněnskou ... nádherně upravené ... mám radost!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Svobodová,

velmi náš těší Vaše kladná zpětná vazba na novou výsadbu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

21. 11. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Prosím, co je pravdy na tom, že bude zrušený LIDL, a bude zde parkoviště, další v centru města. Lidl slouží nejen pro zaměstnance polikliniky a pacienty, ale pro občany Libušína, Vysočan, ZR IV a Vodojemu. Jsme městem parkovišť. Proč se zde nevybuduje parkovací dům? Podívejte se před zdravotnickou školu, to je parkoviště na parkoviště, vypadá to tam jak staveniště! Pan starosta má raději rozchodník na střeše, (bývalé MNV), než opravený chodník na městě!!!.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

LIDL je soukromý řetězec, který si autonomně vyhodnocuje rentabilitu provozu svých poboček. Nejedná se o veřejnou službu. V současnosti nemám informace o tom, že by se měla pobočka rušit. Parkovací dům je součástí právě vznikající studie Potenciál. Panu starostovi křivdíte, protože se velmi silně bije za to, aby parkování neporáželo jiné části veřejného prostoru - zeleň, hřiště, Vámi zmíněné chodníky (zejména ve smíšené variantě s cyklodopravou) atd. a naopak se parkovací plochy zlidšťovaly. Jen pro zajímavost - v rámci Generelu dopravy byla navržena určitá opatření, která by mohla vytvořit parkovací místa v rámci komunikace - především zjednosměrněním, což by mohlo redukci nebo alespoň zastavení rozvoje samostatných parkovišť také pomoci.

Zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 11. 2021
Předmět: Sázení stromů - pochvala
Dotaz: Pane Hemzo, zatím se mi velice líbí harmonogram výsadby nových stromů v našem městě, zejméne vyzdvihuji pečlivost při sázení,vzornou úpravu kolem nově vysázených stromů,jejich ošetření a ukotvení.Jenom snad na tom Libušíně mohlo být vysázeno více stromů,ale jinak se mi to opravdu líbí. Velká pochvala Vám a celému týmu,který kolem tohoto projektu pracoval,samozřejmě i ranici našeho města.Pokud by to pokračovalo i v příštím roce,tak jenom dobře. To je projekt,který má opravdu smysl !!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Dostálová,
děkuji Vám za pozitivní zpětnou vazbu, které si velmi vážím.
S dodavatelem jsme opravdu ve všech směrech velice spokojeni. Vše je na vysoké profesionální úrovni, což byl náš požadavek.
Pěvně věřím, že tomu tak bude až do ukončení realizace, jejíž součástí je také následná péče o dřeviny po dobu tří let od výsadby.
Vaši pochvalu předám všem, kteří se na projektu podíleli a podílí.

Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

16. 11. 2021
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, již po několikáté se dotazuji jak se plánují řešit parkovací místa na ulici Nezvalova.Kdysi kdy jste dvě místa odebraly,nebudu komentovat důvod.Tak jste tvrdily že místa se zde vyřeší!Po dvou letech se nic neděje a parkování na ulici je žalostné,a městská policie má žně při vybírání pokut.
Odpověď (odbor dopravy):
Nejsem si jist, o jakých dvou odebraných parkovacích stáních hovoříte. Pokud však máte na mysli „odebraná“ parkovací stání v důsledku výstavby garáže, tak k žádnému odebrání parkovacích stání nedošlo, neboť majitel pozemku souhlasil s odsunutím plotu směrem od komunikace, čímž místo podélného stání vznikla stání kolmá.
Situace s parkováním je problematická na mnoha místech ve městě. I na sídlišti je možno parkovat jen na místech, kde to zákon umožňuje.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 11. 2021
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-děkuji moc za odstranění stromu na cestě o jehož jsem Vás tady poprosila.Dnes jsme šli procházkou těmi místy a strom byl již odstraněný z cesty,tímto Vám děkuji za tak rychlé odstranění a to jako vždy se snažíte v rámci možností co nejdříve vyhovět.Děkuji Vám Všem co jste se na tom podíleli a krásný den přeji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji za kladnou zpětnou vazbu.
Obratem byl osloven vlastník pozemku a stromu, který rychle zareagoval a strom z cesty nechal odklidit.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

15. 11. 2021
Předmět: Změna a navýšení kapacity veřejných časových oken na odběr na vyšetření SARS-CoC
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o projednání s fy MeDila Žďár nad Sázavou a Cytogenetika možnost změny veřejných časových oken na odpoledne a navýšení kapacity za účelem odběru na vyšetření přítomnost SARS-CoC-2 metodou PCR.
Možnost provedení Antigenntího testu v pátek pouze do 13:30 (vyučování často končí až po 14:00) s platností pouze 24 hodin je poměrně nedostatečná.
Dekuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Koloušková,
Firmy provozující testování jsou samostatné soukromé společnosti, kde jim nemůžeme zasahovat do jejich provozní doby.
Kontaktoval jsem zástupce firem s žádostí o přehodnocení provozní doby s ohledem na požadavky veřejnosti.
Odpověď je jejich návaznost na personální a technické možnosti a pokud to půjde budou se snažit vyhovět požadavkům.

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
Krizové řízení, požární ochrana,
autoprovoz MěÚ a GDPR

15. 11. 2021
Předmět: 3. prosba o odpověď - Luční ulice
Dotaz: Dobrý den,
po 3. prosím o odpověď na dříve zaslané dotazy ohledně parkování na Luční ulici. Automobily zde parkují na chodníku v obou směrech vozovky. Je takovéto parkování v souladu se zákonem?
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích ... par. 25,
"(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy."
Odpověď (odbor dopravy):
Milý anonymní tazateli AB,
na téměř shodný dotaz - možná to byl váš, ale u anonymů nelze zjistit - bylo odpovězeno zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9980

Odbor dopravy

2. 11. 2021
Předmět: Dětské hřiště Hašková ul.
Dotaz: Nestihla jsem schůzku ohledně nového hřiště. Zajímalo by mne, jak vyřešit, jak se zde chovají starší děti ( ul. dojíždějící čekající na autobus). Ničí zařízení, hází odpadky, maminky s malými dětmi sem již téměř nechodí.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
pokud městská policie dostane podnět (někdo z obyvatel ohlásí to, že někdo dělá na hřišti nepořádek, dochází k vandalismu), je připravena do lokality hned vyrazit. To se koneckonců potvrdilo při samotném projednávání, kdy městská policie na místo dorazila. Potřebujeme v tomto však součinnost občanů, protože nelze mít hlídky stabilně jen na jednom místě (tomto konkrétním hřišti).
Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

11. 11. 2021
Předmět: Tragická Veselská
Dotaz: Dobrý den, Veselská ulice je tragicky přecpaná auty.
Od spodní křižovatky s ulicí Zahradní po křizovatku s Husovou by se nemělo parkovat, se zaparkovanými vozidly se musí jezdit kyvadlově.
Samotné parkování na straně nové výstavby vyžaduje projetí celé ulice, otočení se v jednosměrné Zahradní-vycouvání z ní a nasledné zaparkování na Veselské - řešení otočit směr v Zahradní nebo zjednosměrnit i Veselskou?
Jak je možné, že provozovny a služby nemají vybudovaná parkovistě, snad vyjma jedné?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Odpověď OD:
Vámi popsané dopravní komplikace jsou sice nekomfortní, ovšem nebránící v užívání komunikace. Situace s parkováním je v současnosti problematická na mnoha místech ve Žďáře. Dopravní směr jednosměrné ulice Zahradní byl stanoven podle převažujícího směru dopravy. O změně směru stávající jednosměrky ani o zřízení jednosměrky v ulici Veselská neuvažujeme.

Odpověď SRI:
Všechny objekty na Veselské ulici mají vybudovaný normový počet parkovacích míst odpovídající jejich funkčnímu využití. Možnost parkování je navíc posílena o 22 parkovacích míst u bývalé vodárny. Bohužel, v dnešní době chce stále větší počet zákazníků parkovat přímo u provozovny, nebo v co nejkratší docházkové vzdálenosti k náměstí a využívají i to, že parkování v ulici není cenově ani časově regulováno.

10. 11. 2021
Předmět: Úsekové měření rychlosti
Dotaz: Dobrý den, dostala se ke mně informace, že město připravuje ve 2 lokalitách úsekové měření rychlosti. Mohu požádat o informaci, o jaké úseky se jedná, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází a kdy dojde k realizaci, resp. od kdy bude úsekové měření rychlosti spuštěno? Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Bořile,

Potvrzuji informace, které jsem Vám jako starosta sdělil ústně při osobním setkání. Jde nyní o projekt úsekového měření při průjezdu Stržanovem. Zde sedmdesátku, mnohdy výrazně, nedodržuje více než pětina řidičů. Další úseky by mohly v budoucnu být v některých úsecích hlavních silnic procházející Žďárem (tedy I/37 a I/19), tomu však musí předcházet analýza, vyhodnocení a doporučující stanovisko dopravní policie, jakožto nejpovolanějšího orgánu.

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

2. 11. 2021
Předmět: keře na Brodské 2
Dotaz: Dobrý den, doufám že po ostříhání keřů budou ostříhané větve odvezeny a nezůstanou celou zimu v hromadách na parkovišti, jako tomu bylo před dvěma lety. Kdy dojde k jejich zastřižení?
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, paní Novotná,
děkuji za Váš podnět k veřejné zeleni.
Předpokládám, že se jedná o keře v okolí Kina Vysočina, ulice Brodská čp. 2.
Zeleň v tomto místě zkontrolujeme, případně zajistíme její údržbu. Odklizení veškerého materiálu vzniklého při údržbě zeleně je provedeno vždy maximálně v řádu dnů.
Případná údržba by byla provedena do konce měsíce listopadu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

29. 10. 2021
Předmět: zchátralé rybníčky
Dotaz: Dobrý den, co budete dělat z velice zanedbaným menším rybníčkem pod Klafarem, vedle stezky směrem od néhoho mostu pro pěší, je zarostlý křovím a zabahněný a silně zanedbaný ? A co se bude dít s rybníkem u hasičské zbrojnice o tom ani nemluvě v jakém je stavu. Oba by bylo nutné vyčistit odbahnit,upravit kolem terén. Tak potřebné rezervoáry na vodu a pro ptactvo a přírodu ! Chceme to tady mít hezké v našem městě i když je pravda, že se to vše pomalu lepší.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Šimková,

v současnosti město řeší úpravy veřejných prostranství na Klafaru, aby tato čtvrť nebyla jen zastavěná, ale také pěkná s prostorem pro přírodu. Zmíněný rybníček je součástí těchto debat. Nějaké úpravy proběhnou už v příštím roce. Zda bude součástí i toto místo, nedokážu říct, ale počítáme s jeho řešením.

Ve druhém případě nejspíš myslíte rybník Velký Posměch. Jeho projekt je hotový, povolený, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby a měl by se zrevitalizovat příští rok.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 11. 2021
Předmět: Naučná stezka okolo Bránského rybníka
Dotaz: Dobrý den,
kdy se prosím po 2 letech otevře naučná stezka kolem Bránského rybníka? Avizujete konec listopadu, ale vypadá to na listopad příštího rok.
Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený obyvateli Žďáru,

patrně máte na mysli Konventský rybník. Město stavbu kontroluje, opakovaně a důrazně upozorňuje na pomalý průběh a současně dbá na to, aby ve snaze stihnout termín neutrpěla kvalita. V této chvíli však více udělat nemůžeme. Pokud dodavatel stavbu nedokončí v požadované kvalitě včas, bude v souladu se smlouvou sankcionován.

Hezký den
Adam Joura odbor strategického rozvoje a investic

9. 11. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den-prosím Vás,chodíme pěšky,nebo jezdíme na kole směrem Pilská nádrž vrchní cestou nad chatkama,jak se příjíždí k recepci kempu.Nad posledním oploceným pozemkem se při posledním větru zlomil starý strom cca v polovině cesty je spadený na plot,který je zničený a nespadl do celé zahrady,ale zasahuje do cesty.Dnes jsme jeli okolo a ulámali větve,které jsou ve výši obličeje.Tímto Vás prosím,jestli nevíte,čí je pozemek/strom/ případně někoho kontaktoval k odstranění spadeného stromu,Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za zprávu.
Pozemek patří soukromému vlastníkovi a cesta je v tomto úseku v majetku města.
Dnes prověříme situaci a provedeme uvolnění cesty.
Spojíme se s vlastníkem pozemku, aby odstranil spadlý strom.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

9. 11. 2021
Předmět: radar
Dotaz: Dobrý den, opět už nějakou dobu nefunguje radar na ulici Libická. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, oprava je již nějakou dobu objednána, servis proběhne dle volných kapacit správce.

Děkuji za spolupráci

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2021
Předmět: rekonstrukce vozovky
Dotaz: Dobrý den, neměla být v letošním roce provedena rakonstrukce vozovky pod vedením ŘSD až k mostu ? Nebo proč skončili cca 300 mterů od mostu ? Měl jsem za to, že to bude provedeno letos po most a příští rok od mostu k benzince, nebo to bylo jinak, možná se mýlím ?Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vráno,

ŘSD sice avizovala nějaké rozfázování na základě doporučení projektanta, ale harmonogram si sestavuje až zhotovitel s tím, že je vázán smluvním termínem pro dokončení celého díla.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 11. 2021
Předmět: oprava chodníků přes náměstí
Dotaz: Kdy se budou opravovat chodníky na náměstí. Už se po nich nedá pořádně chodit.
Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,

patrně máte na mysli východní stranu náměstí Republiky. V současnosti se finalizuje studie Potenciál města, jejíž součástí jsou i tato prostranství. Ta se pak budou patrně v příštím roce rozpracovávat do projektové dokumentace a budeme se snažit zajistit položku v rozpočtu, nejdříve však v roce 2023.

Děkuji za zájem a zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 11. 2021
Předmět: Sázení stromů
Dotaz: Dobrý den,
kdy se prosím budou sázet stromy na Libušíně, konkrétně místo staré zkácené lípy? Měli jsme tu lípu moc rádi a budeme rádi i za nové vysázené stromy místo ní,kdy to prosím bude děkujeme za odpověď. Jinak jste již začali vysazovat stromy a to je bezvadné, jen tak dále pro zeleň v našem městě, fandíme tomu !!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Dvořáková,
děkuji Vám za dotaz, zájem o zeleň a pozitivní zpětnou vazbu.
V předmětném vnitrobloku plánujeme v letošním roce vysadit 3 stromy.
Budou se sázet platany javorolisté. Sázení by mohlo proběhnout už v příštím týdnu, ale vše je závislé na dodávce výsadbového materiálu a také na počasí.
Rádi bychom do sázení zapojili veřejnost alespoň z okolních domů.
Pravděpodobně v průběhu čtvrtka 11.11. bychom o termínu sázení informovali na facebookových stránkách města a formou letáčků do schránek.
Jedná se o první fázi výsadeb, které by měly v dalších letech pokračovat.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

5. 11. 2021
Předmět: Jak zjistit nyní aktuální jízdní řády MHD na www.mhdzdar.cz/ke-stazeni/
Dotaz: Vážený pane Dvořáku, teď jsem si přečetla Vaši odpověď na připomínku občana mj. k informacím o jízdních řádech na www.mhdzdar.cz/ke-stazeni/. Nevím, jestli jste se uvedenou internetovou stránku podíval, ale občan má úplně pravdu. Je to chaotické. Jak třeba poznám, které jízdní řády zrovna teď na začátku listopadu platí? Naštěstí je zde IDOS nebo jiné internetové stránky, ale to není řešení. Jak občan píše, že když financujete MHD z rozpočtu města, tak tu samozřejmost jako informace si ohlídejte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Lišková, dopravce údaje aktualizoval, mělo by to nyní být zřetelné. Pokud máte pochybnosti, který jízdní řád platí, tak tento údaj obsahuje každý jízdní řád po jeho otevření. Pro Vaši informaci Vám níže zasílám odkaz na sekci MHD na webu města, kde naleznete odkazy jak na aktuální jízdní řády na IDOSu, tak i na mhdzdar.cz
Úpravy mapy zastávek jdou za městem, do chystané úpravy ještě zařadíme údaje k zónám VDV.

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd/


S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 10. 2021
Předmět: Změny vlakových jízdních řádů na přání kraje
Dotaz: Dobrý den, na sociálních sítích se objevila informace, že za pár let se pro Žďár úplně změní vlakové jízdní řády, protože to tak chtělo vedení kraje. Psalo se tam, že do Prahy nebo z Prahy se o hodně osekají přímé rychlíky, že se bude muset přestupovat v Brodě a že mezi Žďárem a Brodem se bude jezdit místo toho osobákama. A prý na přání kraje začne jezdit kvanta rychlíků mezi Prahou a Jihlavou. Je to pravda? Snažila se místní samospráva ze Žďárska pro cestující něco dělat? Nebo je nechali být?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď vedení města na svůj dotaz naleznete na odkazu:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved01
S pozdravem
Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

7. 11. 2021
Předmět: kontejner na bioodpad
Dotaz: Chtěla bych vědět, kdy bude opět kontejner na ulici Veselská a Jiřího z Poděbrad. N křižovatce. Nemáme kam dávat odpad ze zahrady.
Děkuji za odpověD.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Další umístění kontejnerů bude až v rámci jarního úklidu v roce 2022.
Nyní již podzimní úklid skončil a přistavování kontejnerů již nebude. Pokud bydlíte v rodinném domě máte možnost mít zdarma od města biopopelnici nebo můžete využít možnosti a odvézt bioodpad do bioplynové stanice na ul. Jihlavská.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

5. 11. 2021
Předmět: Odstranění sušáků
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli budete nahrazovat odstraněné sušáky na dolní Okružní ulici. Sušáky využívali lidé co nemají balkóny a děti na pověšení houpaček. Chápu, že sušáky byly staré, ale ještě sloužily mnoha lidem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Aleno,
sušáky na prádlo, klepače byly odstraněny se souhlasem SVJ. S jejich náhradou nepočítáme.

S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

4. 11. 2021
Předmět: www,mhdzdar.cz o MHD v našem městě
Dotaz: když financujete MHD z rozpočtu, tak taky dohlídněte, ať se dají do cajku www.mhdzdar.cz
na první straně už by nemusela být zpráva o uzavírce Bezručovy, když skončila v říjnu
na mapě zastávek už asi dva roky nejezdí linkový autobusy přes Jamskou I a Jamskou II, tam jezdí jen MHD, protože pro linkový autobusy je zastávka hned na Jamské ulici
a jízdní řády to je chaos sám o sobě, protože tam mají hlavně výlukový jízdní řády a mraky historie, jízdní řády z roku 2016 jsou fakt aktualitou, co platí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Milý pane Jiří,
informace v aktualitách i jízdních řádech jsou řazeny dle jejich zveřejnění a ponechání neaktuálních informací v historii má své opodstatnění. Nikdo nikoho nenutí, aby se pročítal až do roku 2016, je to každého věc, ale když je třeba rychle něco dohledat, tak se tam ty informace hodí. Děkujeme za upozornění na špatný piktogram v mapě zastávek.
Váš podnět probereme i s dopravcem.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 11. 2021
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, pokračuje ještě vůbec hrabání listů? Dnes to na těch mokrých listech na chodnících, např. na Palachově ulici , pěkně klouzalo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
hrabání a úklid listí samozřemě pokračuje. V současné době se provádí úklid listí na ulicích Chelčického, Haškova.
Dále se bude pokračovat úklidem listí v okolí 5. ZŠ a ulice Palachova. V této lokalitě provádí úklid společnost ÚSVIT a podle mé osobní kontroly dne 3.11.2021 úklid provádí jak ručně tak strojním vysáváním.
S pozdravem
Jan Liška, SATT a.s.

3. 11. 2021
Předmět: ořez stromů
Dotaz: Dobrý den, šlo by prosím ještě před napadání sněhu trochu zastřihnout stromy, co jsou na Palachově ulici přímo na chodníku? Jsou tu 2 stromy, které mají hodně nízko větve a jak napadne sníh, tak se pod nimi nedá chodit.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění.
Podchodná výška stromů směrem k chodníku bude upravena ještě před zimou.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

3. 11. 2021
Předmět: Očkování
Dotaz: Dobrý den
plánuje se ve Žďár nad Sázavou ještě mobilní očkování??
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní Heleno,
máme informaci o tom, že Kraj Vysočina připravuje nové termíny mobilního očkování proti onemocnění COVID-19. Zvýšil se zájem veřejnosti o očkování.
Jakmile budou známy termíny mobilního očkování ve Žďáře nad Sázavou, bude informace zveřejněna na webových stránkách města.
Petr Krábek, sociální odbor MěU Žďár nad Sázavou

15. 10. 2021
Předmět: úprava keřů na Libušíně
Dotaz: Dobrá den, prosíme u úpravu keřů (jejich seřezání), jak to provádíte každý rok na Libušíně,včetně obou dvorů,kde se to hodně rozrůstá,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
údržba keřových porostů v části Libušín bude také v letošním roce provedena.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

21. 10. 2021
Předmět: Kontejnery Studentská
Dotaz: Dobrý den. Cca před rokem se na ul. Studentská dláždilo místo pro 3 nové kontejnery. Toto místo bylo tak malé, že prostřední kontejner nešel otevřít. Nyní se místo předělávalo, kdy se daly vedle i kontejnery na tříděný odpad atd. A místo je opět malé. Tentokrát je vedle sebe 6 kontejnerů (bio+směsný) a problém je stejný-otevřou se pouze krajní. Buď 1 kontejner odebrat nebo po roztažení budou kontejnery zasahovat do chodníku. Nevím, kdo to navrhoval, ale tohle muselo nevycházel už na papíře.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Při předání a ukončení prací šly kontejnery všechny otevřít a "vycházelo to i na papíře". Upozorním firmu AVE aby umisťovala kontejnery po výsypu tak, aby šly otevírat.
Tímto počinem se v místě zlepšil veřejný prostor, byl zrušen nevzhledný betonový přístřešek, kontejnery jsou soustředěny na jedno místo ( nestojí se po obou stranách silnice) a ještě vzniklo i parkovací místo.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 11. 2021
Předmět: Poničený chodník
Dotaz: Dobrý den,
na Jamské mezi stavebninami Střechokomplex a propojkou na novoměstskou je propadlý chodník. Vypadá to, jako kdyby po něm jelo těžké nákladní auto.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci, předáme Váš poznatek firmě Střechokomplex,s.r.o., která má chodník v majetku.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 10. 2021
Předmět: Keře na Brodské
Dotaz: Dobrý den, ostříhá město keře na Brodské ulici před Qantem? Přerostlé keře překáží při parkování, které je pro obyvatele Brodské už tak komplikované. Nemluvě o neustálém poškozování laku aut od exkrementů ptáků.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Novotná,
zeleň ve vyvýšených záhonech v této lokalitě projde v následujících dvou letech proměnou, která bude rozdělena do tří etap.
V první etapě bude upraven záhon u přechodu pro chodce nejblíže ke kinu. Stávající zeleň bude ještě v letošním roce částečně odstraněna a perspektivní část upravena. Budou odstraněny pařezy, případně doplněna zemina.
V jarních měsících roku 2022 proběhne osázení a celkové dořešení tohoto záhonu.
Na podzim roku 2022 a na jaře 2023 obdobně proběhne úprava záhonu před prodejnou potravin, případně i záhonu za autobusovou zastávkou.
V letošním roce bude provedena úprava zeleně ve všech záhonech tak, aby co nejméně zasahovala do prostoru parkoviště a do chodníku.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

11. 10. 2021
Předmět: Překážející DZ
Dotaz: Dobrý den. Doprava ve Žďáru je na dlouhý rozbor a katastrofa. Tak jen krátce - prosím mohl by někdo odpovědný odstranit nebo přesunout "smajlikové" tabule z křižovatky "U Forda"? Dopravní informační hodnota je nulová a jen vadí ve výhledu a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. Práce se posunuly o kus dál a i když nejsou domalované čáry, tak si myslím, že ty cedule už mohly aspoň 14 dní, ne-li déle, nepřekážet. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Ceduli jsme nechali odstranit.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

11. 10. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,mám připomínku k rozmístění velkoobjemových kontejnerů a to,že některé ulice mají 2termíny i různé časy a ulice Studentská nedostane nikdy tuto možnost na umístění kontejneru a jsou každoročně stejná stanoviště.Bylo by skvělé,kdyby příští rok se to změnilo a všechny stanoviště by měli jeden termín a tak by dostali šanci i občané bydlící v jiných částech města,kteří nevlastní auta a tak by mohli odnést to, co je možné nosit do kontejneru v rukách..Nebezpečný odpad nosíme ke ,,Kulturáku"
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Velkoobjemové kontejnery se umisťují na obvyklá místa, kde jsou občané zvyklí. Jsou na objemný odpad a odpad ze zeleně.
V zástavbě bytových domů se kontejnery na stanoviště nedávají z hlediska špatné průjezdnosti a stání – musí se tam vejít 2 velké kontejnery. Tyto zde v určený čas na stanovišti stojí. Navíc kontejnery na zeleň by jistě nebyly využity.
Stanoviště na nebezpečný odpad je ze stejného důvodu umístěno pro sídliště Libušín pouze na parkovišti u KD a je velmi málo využívané. Na ul. Studentská to nelze zajistit.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

22. 10. 2021
Předmět: Semafory u Fordu
Dotaz: Dobrý den, proč u Fordu neběží semafory. Je to tam tam o život přejít přechod pro chodce. Omezení provozu je až u Pily. Bylo by dobré v rámci bezpečnosti je zapnout nebo to má taky na starosti ŘSD.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Semafory u „Fordu“ nemohly být spuštěny dříve, než se udělalo vodorovné dopravní značení a to se uskutečnilo v neděli, dnes byly semafory uvedeny do normálního provozu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2021
Předmět: nové osvětlení libušínská ulice
Dotaz: Dobrý den, při výměně osvětlení na ulici libušínská neproběhla výměna svítidel u parkoviště u kulturního domu je to zde také v plánu? Případné rozšíření pouličiního osvětlení u parkoviště KD? prostor je velmi slabě osvětlen
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
I v lokalitě kolem parkoviště u domu kultury proběhne výměna svítidel. Dodavatel svítidla vyměňuje tak, jak mu chodí jednotlivé dodávky.
Rozšíření osvětlení v této lokalitě by bylo potřebné, bohužel to přesahuje možnosti této akce – prosté výměny svítidel.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 10. 2021
Předmět: pouliční lampy
Dotaz: Dobrý den budou se prosím vyměňovat ty koncovky u pouličních lamp v obou dvorech na Libušíně ? Tam jsou také ty zastarallé. Protože v okolí se již vyměňovaly a tam zatím ne, tak proto se ptám, děkuji. Ty nové jsou opravdu lepší, velmi dobrá myšlenka ze strany města.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, svítidla ve dvorech na Libušíně se budou vyměňovat také, dodavatel montáž provádí podle toho, jak mu chodí jednotlivé dodávky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2021
Předmět: parkování libušínská - Kulturní dúm
Dotaz: dobrý den, bude se budovat nějaké nové parkovací plochy na ulici libušínská? Případně u kulturního domu? Když je akce v KD není možné bezpečně zaparkovat průjezd parkoviště je velmi omezen z důvodu odstavení vozidel v místech križovatky a podobně. Uvažuje měst o rozšíření parkovacích míst v této lokalitě? P5ípadná lokalita za domem kultury, případně parkovací dům? V bejvalém hotelu jehla se dělají bytové jednotky, pokud zde budou parkovat občané z těchto bytů nedovedu si představit kde ostatní.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Sídliště Libušín a lokalita kolem KD je jedním z adeptů na revitalizaci po skončení revitalizace sídliště Vodojem. Parkovací místa v režii města se separátně neplánují, nicméně, bude-li situace neúnosná, nevylučuji, že k takové investici dojde ještě před revitalizací, ovšem obdobný problém řeší řada lokalit ve městě a je to důsledek zvýšení počtu automobilů na rodinu v kombinaci s bezplatným parkováním. Ještě upozorním na to, že nejde jen o finance, ale také konflikt se zelení, kdy lze zastavovat, ale koncepčně a s ohledem i na kvalitu života obyvatel, která nezávisí jen na dostupnosti parkování.
Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

V rámci přestavby hotelu na bytový dům vznikne příslušný počet parkovacích míst.
Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

30. 10. 2021
Předmět: kontejnery Studentska
Dotaz: Dobry den,cca pred rokem doslo na ul.Studentska k vydlazdeni mista pro 3 kontejnery.Toto misto bylo uzke,kdy prostrednimu kontejneru branily krajni v otevreni.Letos (nedavno) doslo k rozkopani tohoto (relativne noveho) mista a k jeho uprave, kdy se vedle sebe daly vsechny kontejnery (smesny,bio i trideny) a problem je stejny-kontejnery jsou nacpane k sobe a cepy na bocich vika si navzajem zavazi.Roztazenim kontejneru dojde k jejich zasahovani do chodniku. Ale to muselo byt zrejme uz na "papire"
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Při předání a ukončení prací šly kontejnery všechny otevřít. Upozorním firmu AVE aby umisťovala kontejnery po výsypu tak, aby šly otevírat.
Tímto počinem se v místě zlepšil veřejný prostor, byl zrušen nevzhledný betonový přístřešek, kontejnery jsou soustředěny na jedno místo ( nestojí se po obou stranách silnice) a ještě vzniklo i parkovací místo.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 10. 2021
Předmět: Rozvoj Farských humen
Dotaz:
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

nyní se bude vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele PD i realizace tří hřišť - Purkyňova, psí hřiště a Farská humna. Součástí posledně jmenovaného je uzavřené hřiště pro malé děti, hřiště pro děti bez věkového rozlišení a workoutové hřiště. Sportovní vyžití pro mládež a dospělé tam tedy vznikne, jen to nebude bikepark.

Díky za zájem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 10. 2021
Předmět: Práce Sattu u mostu
Dotaz: Proč firma Satt, nepracuje v tomto příznivém počasí a nedodělává ten horkovod pod mostem ? Kdy je nutné celkově dár stavniště do pořádku, je tam hodně nedodělků a dělníci nikde ? Chybí samozřejmě konečné úpravy pozemků,řádné uhrabání terénu, kde prováděli výkopové práce a odvoz a úklid nepotřebného materiálu po nich, kde je problém,ale hlavně proč se nepracuje ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vrbo,
akciová společnost SATT bude pod Vámi zmiňovaným mostem umisťovat další rozvody - tentokrát optické. Tyto práce budou dokončeny během 45. týdne. Úpravy povrchů budou provedeny během 44. týdne.
Děkuji, Petr Scheib, ředitel SATT a.s.

22. 10. 2021
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč byla z dětského hřiště odstraněna houpačka a zda sem bude opět vrácena. Již dříve byly ze hřiště odstraněny dva herní prvky bez náhrady. Mimo pískoviště tu už nezbylo nic. Jedná se o dětské hřiště na Neumannově ulici. Denně si tu hrálo tolik dětí a dnes už jim tu nic nezbylo. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Sedláková,
v první části si dovolím odpovědět za kolegovy správce, kteří herní prvky odstraňují, protože neprošly přísnými normami a revizní technik nařídil jejich odstranění. Prvky nejsou nahrazovány, jelikož město podle nové strategie bude toto hřiště plně revitalizovat ve třetí vlně velkých investic do dětských a sportovních hřišť, tedy přibližně v horizontu dvou let. Z finančních důvodů, ale i v rámci hospodárnosti není možné při současných revitalizacích a budování hřišť dočasně nahrazovat mizející prvky. Snažíme se najít i jiné zdroje než městský rozpočet (dotace, soukromé dary zejména firem). Pokud se nám to podaří, přijde řada na Vaše hřiště dříve. Do té doby prosím využijte jiná hřiště v okolí.
Díky za pochopení a pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 10. 2021
Předmět: výsadba stromů
Dotaz: Dobrý den,
za bytovým domem č.1982 na Stalingradě byla pokácena vzrostlá bříza. Chtěla bych se zeptat, zda bude nahrazena novými stromy.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Halouzková,
Váš dotaz neobsahuje některé důležité informace, které jsou třeba k identifikaci konkrétní kácené dřeviny.
Budeme Vás kontaktovat elektronickou poštou, abychom tyto informace upřesnili.
Obecně platí, že za kácené dřeviny je nařízena náhradní výsadba, která ovšem nemusí být vždy realizována ve stejné lokalitě. Zpravidla bývá náhradní výsadba provedena s časovým odstupem až 2 roky.
Všechny podmínky jsou stanoveny v rozhodnutí o kácení dřeviny vydaném odborem životního prostředí městského úřadu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

12. 10. 2021
Předmět: údržba zeleně
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o prořezání zeleně v parku v ulici U Klafárku - vzhledem ke frekvenci použití této komunikace (zejména žáky blízkých škol) se stávají z hustých keřů odpadkové koše. Problematické jsou oba vzrostlé keře u chodníku a vzrostlé jehličnany (smrky) nemají u země prořezané větve také.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený občane,

děkuji za Váš podnět a zájem o veřejnou zeleň ve městě.
Lokalitu prověříme a podle vyhodnocení stavu bude provedena odpovídající úprava zeleně.
Podněty na úpravu veřejné zeleně je vhodné řešit jinými kanály. Dotazovna města slouží primárně k jinému ůčelu.
Ideální je použít přímou e-mailovou adresu na správu zeleně – jiri.hemza@zdarns.cz.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

12. 10. 2021
Předmět: Bikepark
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné vybudovat v budoucnosti Bikepark jako je např. v Praze 14. Mohlo by to být na Farských, kde nic pořádně není.
https://www.youtube.com/watch?v=zzf76pIy3vc
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Kopecký,

pro Farská humna se plánují jiné investice, např. rozvoj dětského hřiště, navíc se zde konají kulturní akce, což bychom neradi narušili. Mnohem vhodnějším místem je STREETPARK u sportovní haly (při Sázavské ulici), kam bychom v rámci dalšího rozvoje rádi umístili pumptrack. Hovoří se také o dalších lokalitách, ale tam je to zatím méně jasné.

Děkuji za podnět a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 10. 2021
Předmět: Stížnost
Dotaz: Je chválihodné, že sice Gremis staví za Primou sociální dům, ale není možné, aby stavbaři parkovali svá auta v prostoru těsně před garážemi občanům v druhém výjezdu bezprostředně související s křižovatkou za Primou,kdy ze svých garáží nemohou vyjet,kvůli parkování těchto jejich aut a to nehledě k dalšímu faktoru, jak se tam obrovsky zvýšil provoz v prostoru této druhé řady garáží,kde již nyní projíždí denně desítky aut !! Toto prosím co nedříve napravte,aby se to již neopakovalo.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vávro,

to místo je bohužel dost stísněné, takže k dočasnému zastavení tam asi někdy dojde. Právě tak ke zvýšenému provozu, i když si nejsem jistý, zda chápu, co máte na mysli, protože jsem tam vyšší provoz nezaznamenal. Tedy pokud tam dříve nebyl skoro žádný, pak se nyní skutečně zvýšit mohl, ale bude to jen po nezbytně nutnou dobu.

Nicméně, stavbyvedoucího jsem upozornil, namátkově budu prověřovat a Vás a ostatní v lokalitě prosím o trpělivost.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

30. 9. 2021
Předmět: Parkování na chodníku, značky 30 km
Dotaz: Dobrý den,je přípustné aby auta parkovala v ulici Sychrova na chodníku,znemožnili tak průchod osob a zejména školáků, pro maminky s kocarkem je chodník absolutne neprůchozi. Nyní za zvýšeného provozu ani nikdo nehlídá dodržování upravené maximální rychlosti v ulicích Vejmluvova, Sychrova a Nová.
Odpověď (odbor dopravy):
Parkování vozidel na chodníku bez příslušné dopravní značky zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, neumožňuje. Ovšem problémy s parkováním se vyskytují na mnohých částech města. K dohledu nad dodržování pravidel silničního provozu je příslušná Policie ČR a Městská policie.
Dobrou zprávou je, že práce na opravě silnice I/37 se pro letošní rok blíží ke konci a silniční provoz na Vysočanech se tak navrátí do normálu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

22. 9. 2021
Předmět: Stání aut na chodníku
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je povoleno stání na chodnících ve městě, tam kde je snížený obrubník (např. ulice Luční, Hlohová, atp.) i když nejsou tyto ulice opatřeny značkami IP11e a IP11g. Jedná se vůbec o legální stání aut na chodníku, když navíc ani není dodržen volný průjezd ulicí v každém směru 3m? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
V ulici Luční a Hlohová se nenachází chodník, nýbrž přidružený dopravní prostor. Nicméně i zde platí § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“ Ovšem problémy s parkováním se vyskytují na mnoha částech města.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 10. 2021
Předmět: Legálni likvidace automobilu
Dotaz: Dobrý den,
jak mám legálně zlikvidovat evidenci automobilu, když si z něho chci vzít náhradní díl?
PŘÍKLAD: Za poplatek jsem ukončil na vrakovišti evidenci automobilu, a když jsem vzápětí chtěl rychlostní skříň, již po mně chtěli 1500 Kč.
Je to legální?

Připadá mi to jako, když jsem dával do výkupu andulky - za kus mi dávali 20 Kč a vzápětí je prodávali za 275 Kč. No není tohle špinavost?

Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Protože vysloužilé motorové vozidlo spadá do kategorie nebezpečných odpadů, může být zlikvidováno pouze certifikovaným subjektem na zpracování autovraků, nikoli rozebráním původním provozovatelem na "náhradní díly". Zpracovatel autovraku vám vystaví certifikát, který spolu s odevzdanými tabulkami s RZ a původními doklady slouží jako podklad pro zapsání zániku vozidla v evidenci motorových vozidel.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

6. 10. 2021
Předmět: asistenti na přechodech
Dotaz: Dobrý den. Ráda bych dala podnět k usnadnění cest do škol dětí z Vysočan. Narozdíl od školáků z Vodojemu, Stalingradu atd. na jejich trase do školy žádný asistent nebo MP není. Přitom překonat Vysockou ul. není mnohdy snadné ani pro dospělého. Jediný přechod je u MŠ, kde ale ve výhledu tam často brání stojící auta u školky a okolních rodinných domů. Nemohl by být ráno tento přechod také hlídaný? Využívají ho i rodiny při cestách do MŠ, navíc řidiči tam z kopce po Vysocké jezdí rychle. Děkuji!
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz jsme předali vedoucímu MP.

24. 10. 2021
Předmět: vysazování stromů v našem městě
Dotaz: Dobrý den,
kdy prosím začne vysazování stromů v našem městě, počasí zatím přeje, nebudete potřebovat dobrovolníky ? Klidně to oznamte, já si myslím, že by se jich dost našlo, děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Dolanská,
díky za Váš zájem, včetně nabídky na dobrovolnické zapojení.
Obecně budou výsadby zahájeny v měsíci listopadu.
Jednak budou probíhat výsadby v rámci akce Revitalizace stromořadí II., které bude provádět realizační firma, která zakázku získala v rámci výběrového řízení.
Náhradní výsadby za kácené dřeviny, stejně jako další plánované výsadby bude realizovat firma SATT, a.s. na základě smlouvy o vertikální spolupráci.
Aktuálně nemáme žádné informace od jakýchkoliv subjektů či dobrovolnických skupin, že by plánovali výsadbu na pozemcích města.
Firma Teleflex Arrow International CR, a.s. bude v letošním roce realizovat výsadby v rámci vlastní firemní akce na hřišti na Vysočanech.
Do budoucna plánujeme pro občany možnost vysadit si strom na pozemcích města. O této možnosti budeme informovat.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

21. 10. 2021
Předmět: Bezohlední cyklisti na chodnících
Dotaz: Existuje záznam kamerového systému pro šikmý chodník mezi zábradlím okolo budovy CHKO? Podívejte se na včerejšek v půl třetí odpoledne. Bezohledný cyklista jel po chodníku dolů směr Palachova a se sprostými slovy odstrčil starší paní k zábradlí. Jak dlouho bude městská policie nečinná? Až se něco vážného stane? Proč městská policie bezohledné cyklisty nekontroluje jako v Olomouci?
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/kolo-kolobezka-chodnik-podchod-park-straznici.A211020_122053_olomouc-zpravy_dmk
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Dobiáši,
případ, který popisujete nelze označit jinak než hulvátství největšího kalibru! Bohužel, v uvedených místech, ani blízkém okolí, nemáme instalován kamerový systém. Dopadení takovéhoto individua záleží zejména na rychlosti oznámení a bezprostředním zásahu. Proto vždy žádáme občany, aby tyto a jim podobné skutky neprodleně volali na linku 156. Pokud Vámi zaslaný dotaz obdržím po pěti dnech, tak šance zjistit bližší podrobnosti k pachateli je velmi omezená. Dovolím si Vás přesto požádat, pokud disponujete bližšími informacemi např. k osobě pachatele, typu jízdního kola, oblečení či dalším markantům, tak mě prosím neprodleně kontaktujte. K druhé části dotazu – kontroly cyklistů samozřejmě provádíme, zejména je provádíme při našich pěších obchůzkách ve středu města a ve vytipovaných lokalitách. Mimo středu města máme větší problémy například v ZR 3 na chodníku u BIGI. Každopádně i v uvedeném místě provedeme namátkové kontrolní akce. Děkuji za upozornění.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí MP.

20. 10. 2021
Předmět: Propojka Brněnská - Jamská
Dotaz: Dobrý den,

kdy se prosím začne stavět propojka Brněnská Jamská s kruhovým objezdem u HZS.

Děkuji a přeji hezký den
Jiří Moravec
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Výstavba je plánovaná na rok 2022. V současné době byly učiněny kroky k jejímu povolení, po němž bude město teprve moci přistoupit k realizaci stavby. O zahájení prací na této stavbě bude veřejnost informována.

Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic
Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

19. 10. 2021
Předmět: Značky
Dotaz: Zdravím vás. Protože tyto dopravní značky:
49°34'23.503"N, 15°56'34.479"E "zákaz vjezdu"
49°35'15.721"N, 15°55'37.483"E "stop"
49°34'56.484"N, 15°56'31.247"E "zákaz vjezdu jízdních kol"
nejsou v mapě komunikací na webu města, prosím o kontrolu a vyjádření, zda jde o oficiální značky, případně o jejich odstranění. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
prověřili jsme uvedené dopravní značky a sdělujeme:
Zákaz vjezdu – značka odstraněna
Stop – nejedná se o dopravní značku, byť může být s dopravní značkou zaměnitelná. Tabule se „značkou“ STOP je ve správě SPORTIS, p.o., které předáváme tento podnět k řešení.
Zákaz vjezdu jízdních kol – jedná se o řádně schválenou dopravní značku.

Ing. Luboš Koubek
Odbor dopravy

24. 10. 2021
Předmět: Oprava silnice 37 - ul. Jungmannova - Bezručova
Dotaz: Dobrý den,
ačkoliv jsem si vědoma toho, že silnice č. 37 je spravována státní firmou ŘSD, nedá mi to, abych se nezeptala, proč se opravuje silnice, která na první pohled opravu nepotřebuje a navíc to není tak dávno, co byl opravovaná, a silnice Jihlavská je dlouhodobě ve špatném stavu a navíc bez vodorovného značení. Rozumím, že je to silnice 2. třídy a je spravovaná krajem, tedy za "jiné peníze". Ale to obyvatelé města neřeší, jen se diví, proč to tak je.
Renata Suková
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Suková,
jakkoli jde skutečně o výhradní kompetenci ŘSD, město se zajímalo o důvody a byl nám předložen projekt s částečnými sanacemi podloží, to znamená, že primární důvody nebyly na první pohled patrné. Nicméně, druhým důvodem je určitá životnost povrchu, kvůli níž ŘSD nečeká na vznik větších poruch a na takto strategických komunikacích opravuje dle technologických lhůt. Jediné, co s tím město mohlo udělat, je posun vlastních investic a vyvinutí snahy o koordinaci s Krajem, např. v případě Vysocké ulice, kde se posun podařil, a zmíněné Jihlavské, kde posun kvůli dotaci nebyl možný. Na druhou stranu to znamená, že se neuspokojivý stav této ulice zlepší ve třech etapách v letech 2022-2024. V tomto případě navíc dojde ke koordinaci se stavbou části obchvatu (Brněnská-Jihlavská), který by se měl stavět ve stejném časovém rozmezí.

Přeji mnoho trpělivosti a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 10. 2021
Předmět: kontrola vozidel Klafar
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné více kontrolovat zaparkovaná vozidla na hlavních ulicích na Klafaru? Bývá zde bohužel zvykem, že zde auta parkují na silnici několik dní a není tím pádem dodrženo ustanovená zákona:
„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy... v tomto případě tedy 6m.
Nejhorší je situace, kdy za horizontem na ulici Libická stojí auta na obou stranách a my hrajeme kličkovanou jako Dalibor Janda.
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět v dané věci. To, že ze strany některých řidičů nejsou obecně dodržována pravidla silničního provozu stanovená zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se setkáváme dost často a to i na jiných místech než je ul. Libická, jak uvádíte. Chápeme, že s parkováním vozidel na území města je v současné době velký problém, ale to neznamená, že by měl být porušován zákon, nehledě na to, že může nesprávným parkováním a odstavováním vozidel docházet i k ohrožování bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Průběžně je zde ze strany městské policie prováděna kontrolní činnost a případné přestupky řešeny. V této činnosti budeme v této lokalitě ve zvýšené míře i nadále pokračovat s tím, aby se pokud možno tato situace zlepšila.
S pozdravem
Luboš Skřivánek - zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

19. 10. 2021
Předmět: pozemky pod garážemi
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o postupném odprodávání pozemků.které mají lidé pronajaty od Vás pod garážemi v našem městě ? Město by získalo tolik potřebné fonanční prostředky na další rozvoj.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
v současné době město neuvažuje o prodeji těchto pozemků, a to z důvodu, že část těchto pozemků je v trase plánovaného obchvatu. Zejména prodej v trase obchvatu není vhodný do doby jeho stavby. Otázkou rozhodnutí orgánů města následně bude, zda pozemky, které nebyly dotčeny stavbou obchvatu, prodávat, nebo spíše nahrazovat řadové garáže garážovými objekty, které na menší ploše obsluhují větší kapacitu automobilů a skladů.
Martina Hostomská, tajemnice

24. 10. 2021
Předmět: rekonstrukce silnice v ZR
Dotaz: Zda-li ŘSD stihne rekonstrukci silnice směrem k mostu u zámku je otázkou. Protože každodenní pracovní tempo tomu vůbec neodpovídalo a mají na to týden a velký kus do cíle !! Pri řidiče je to poměrně hodně obtěžující a stresující situace.Čekají na termín dokončení jako na smilování.Což je také odrazem toho, jaké obrovské množství vozidel jezdí přes naše město a náměstí bez obchvatu.Ty těžká vozidla dokonale zničí časem stávající komunikaci.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Berane,

akce našeho partnera ŘSD se pro letošek chýlí ke konci. Za příznivých klimatických podmínek by se přitom měl dodržet termín, což vyplývá i z podkladů, které mi nyní zhotovitel předal. Ten určitě nečeká schválně, ale pokud třeba nějakou práci dokončí rychleji, nemusí být zrovna k dispozici technika, jejíž kapacity jsou rozplánované podle hamonogramů více staveb. Chápu, že je nepříjemné takové situaci z kolony přihlížet.

Na obchvatu se pracuje, proto je od příštího roku v plánu realizace úseku Jihlavská-Brněnská a město s ŘSD jedná o dalších úsecích, připravuje pozemky atd.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

25. 10. 2021
Předmět: oprava silnice v ZR
Dotaz: Dnes kolem 10,00 hodin jsem šel podél opravované silnice směrem k zámku a nikde jsem neviděl žádného pracovníka, jen poházené nářadí kolem a jinak ani živáčka. Tímto temtem nemají nárok ŘSD do konce tohoto měsíce tu silnici opravit. Lidé začínají být už opravdu nespokojení nad jejich pracovní činností. To nemůže do toho město vstoupit v rámci nespokojenosti občanů s určitými námitkami k jejich pracovní činosti v tomto opravovaném úseku ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dostále,

město takové oprávnění nemá, ale může na zhotovitele nebo investora apelovat. Zatím se však harmonogram dodržuje a podle informací, které mi zhotovitel předal, bude za příznivých klimatických podmínek dodržen i termín 31. 10.

Město samozřejmě mrzí jakékoli omezení občanů, proto jsme reorganizovali své plány, nicméně, věříme podkladům ŘSD, že stavbu bylo nutné realizovat, a víme, že bez omezení to nejde.

Přeji pevné nervy a pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 10. 2021
Předmět: Ztráty a nálezy
Dotaz: Dobrý den. Nenašla se někde ve městě peněženka modré barvy? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Oldřich Pibyl.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážený pane Pibyle,

ověřoval jsem Váš dotaz na ztrátách a nálezech a bohužel, žádná peněženka modré barvy nám předána nebyla.

S pozdravem

Vladimír Koláček
Oddělení informatiky

5. 10. 2021
Předmět: Stavební pozemky
Dotaz: Dobrý den,
budou, prosím, tento rok či příští k prodeji nějaké pozemky pro stavbu rodinných domů? Pokud ano - kde, jaký počet a uvažovaná cena?

Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Oulehlo,

počítáme s prezentací volných pozemků pro rodinné bydlení do konce roku v rámci Katalogu bydlení. Ten bude určitě prezentován všemi dostupnými městskými informačními kanály. Nejblíže prodeji jsou pozemky pro řadovou zástavbu v širším centru města a v příštím roce, doufám v první polovině, v lokalitě Vápenická. Parcely pro samostatně stojící domy prodávané městem v nejbližší době k dispozici nebudou.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 9. 2021
Předmět: městský rozhlas
Dotaz: Již dlouho nefunguje rozhlas ve dvoře Libušínská 19 - 25, prosím o nápravu. Hlášení je slyšet až ze vzdálenějších reproduktorů a není srozumitelné.....
odpověď z 15. 7.2021: "O poruše již víme, prověříme a zajistíme nápravu. Máme zjištěno, je to vadná baterie. Ta je ale speciální a není běžně k dostání, takže jsme ji museli objednat, jakmile přijde předmětné hnízdo rozhlasu zprovozníme." Dnes je 29. září a stále nic. Hlášení na webu města nechci číst, chci ho slyšet.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Paní Jarošová, při odpovědi jsem vycházel z informací od opraváře, bohužel problém není jen ve vadné baterii, proto tento případ je dán do objednávky na servis, který ovšem probíhá po určitém časovém období, abychom je sem nezvali na opravu 1 rozhlasového hnízda. Následný servis proběhne v říjnu 2021. Děkujeme za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 10. 2021
Předmět: Velkoobjemové kontejnery
Dotaz: Každý rok je to stejné. Nešlo by u rozmístění velkoobjemových kontejnerů v ulicích Květná-Luční, když máme vždy dva termíny ve stejný čas, jeden z nich dát v pozdější dobu? Jsme v tuto dobu všichni v práci. Například jako je to rozumně vyřešeno v ulici Vnitřní? Také má také dva termíny, ale aspoň jeden je v pozdějším čase. Takže mají možnost si vybrat. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Přistavování kontejnerů probíhá během 11 dní pro celé město a proto je složité nakombinovat stanoviště a svozy všem do odpoledních časů.
Pokusím se to pro příští rok změnit, ale bude to na úkor někoho jiného.
2x dáváme jen některá stanoviště.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

4. 10. 2021
Předmět: bytový dům v ulici Nádražní
Dotaz: V tisku je samá chvála na pěkně opravenou ul. Nádražní. I nám se to líbí . Jak bude tato ulice vypadat při výstavbě 3-4 patrového bytového domu s podzemními garážemi od č.p. 496 až k poště ???? Investor Gremis . Opět bude min. 2 roky uzavřena po jedné straně ?? Zajímá nás , jestli již bylo nebo zamýšlíte , že bude vydáno stavební povolení ?? Není přece možné nově opravenou ulici opět rozkopat. Nám nezbývá než průběh řízení sledovat a doufat ve zdravý rozum.....
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážení obyvatelé ulice Nádražní, dobrý den.
Stavební úřad dosud neobdržel žádost o vydání povolení pro Vámi uvedenou stavbu, a proto nelze předjímat rozsah a způsob jejího provedení.
S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

4. 10. 2021
Předmět: Proč jste začnuli další úsek uzavírky Bezručovy ulice v sobotu místo až v pondělí?
Dotaz: MDH na Bezručově neměla zastavovat až od dnešního pondělí ale vy ste to na poslední chvílu dali už od soboty. Kdo se má pak ve veřejný dopravě vyznat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, provoz MHD je bohužel ovlivněn aktuálním postupem stavby. Naší snahou je, jakmile se o změnách v postupu stavby dozvíme, okamžitě reagovat a informovat o změnách dopravce i cestující.
Prosím o pochopení a strpení, opravená silnice pak bude sloužit nám všem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 10. 2021
Předmět: Individuální změny v MHD, předčasné zrušení zastávky Bezručova u pily
Dotaz: Dobrý den. Na www.mhdzdar.cz se píše, že "Zhotovitel stavby svévolně posunul zahájení následné etapy - zahájení je tedy od soboty 2.10.2021 a nebudou obsluhovány zastávky Bezručova u pily.". To už je ve městě taková demokracie, že stavaři nedbají na rozhodnutí úřadu a omezují MHD podle svých potřeb? Co si stavaři nebo někdo jiný vymyslí příště? Pokud za toto stavaři nebudou postiženi, tak se příště může stát něco horšího. Takto lidi do MHD nenalákáte, ať máte sebelepší marketing a propagaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, souhlasím s Vámi, že situace se změnami v harmonogramu stavby není dobrá. Nicméně naší snahou je, jakmile se o změnách s dopady na provoz MHD dozvíme, okamžitě reagovat a informovat o změnách dopravce i cestující.
Prosím o pochopení a strpení, opravená silnice pak bude sloužit nám všem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2021
Předmět: výměna VO
Dotaz: Dobrý den, je vhodné, aby se v rámci podzimní výměny cca 400 funkčních sodík. svítidel za LED montovala tato světla na původní staré stožáry v původních polohách, roztečích, při leckdy špatném stravu elektr.rozvodů ? Je sice chválihodné využít dotace a momentálně prosazované téma "světelného smogu" je populární, ale ve ZR je plno jiných míst, která by se zasloužila rekonstrukci,výměnu nebo zbudování a doplnění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se vypsaný dotační titul týkal i možnosti výměny stožárů a kabelového vedení, bohužel to tak není. Souhlasím s Vám, že jsou i další místa, kde potřebujeme provést obnovu veřejného osvětlení, na ty přijde řada až v rámci jiných projektů v budoucnosti. Při tvorbě projektové dokumentace k dotačnímu titulu jsme brali v potaz každé konkrétní místo, tj. výšku stávajícího stožáru, rozteče mezi sousedními stožáry, konfiguraci okolí, zatřídění komunikace a k tomu jsme adekvátně navrhli svítidlo odpovídajícího typu, přiměřeného výkonu s potřebnou vyzařovací charakteristikou. Takže každé stávající svítidlo bude nahrazeno jiným odpovídajícím právě této lokaci. Do projektu jsme nezařazovali lokality, kde je nutné provést celkovou rekonstrukci, ale takové, které ještě nejsou na hraně životnosti a pouhá výměna svítidel má smysl.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 10. 2021
Předmět: zastávka MHD byla zrušená dříve
Dotaz: Dobrý den, dnes v neděli odpoledne jsem chtěla jet ze zastávky na Bezručově ulici u OD Kinský na vlak. Jenže autobusy MHD tam nezastavovali už dnes, i když to mělo být podle vašich informací od pondělí. Tak jsem musela jet o dvě hodiny později dalším vlakem. Proč je to všechno jinak než oznámíte? Podle oznámení na zastávce s razítkem města tam bylo omezení od 4. října. A někdo bez razítka města tam nalepil papír, že zastávka je mimo provoz od 1. října. Je to normální ta vaše informovanost o MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ani nám nedělá radost, že nejsme schopni uveřejňovat dříve informace o uzavírce a tedy i o navazujících úpravách v jízdních řádech MHD. Nicméně naší snahou je, jakmile se o změnách způsobených stavbou dozvíme, okamžitě reagovat a informovat o změnách dopravce i cestující.
Prosím o pochopení a strpení, opravená silnice pak bude sloužit nám všem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 10. 2021
Předmět: Skatepark
Dotaz: Dobrý den, kdo má poslouchat kravál ze skateparku viz sobota 2.10. Hluk z repro na celé sídliště i přes zavřená okna, jinak každý den bouchani prken, stačí, že je každý vikend hluk v nočním klidu z diskotéky tady v tomto sídlišti se nedá v klidu žít
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
akce, na níž si stěžujete, byla konzultována s vedením městské policie a řádně nahlášena správci tohoto areálu Sportis PO. I když sám chápu, že Vás hluk z této akce rušil, pokud hrála hudba mimo hodiny mezi 22. hodinou a 6. hodinou ranní, nedošlo k žádnému přestupku. Co se týká hluku z diskotéky, dochází-li k němu v době nočního klidu, pak prosím nahlaste tuto skutečnost městské policii.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

25. 9. 2021
Předmět: na firmu ZDAR ať si aktualizuje www.mhdzdar.cz jste si furt nedošlápli
Dotaz: Vážení,
zkraje srpna jsem psal, že není aktuální www.mhdzdar.cz.
Teď je další část uzavírky Bezručovy a zas není aktuální mapa atd.
Od středy do pátku MHD nejezdila MHD k nákupnímu parku na Brněnské a na www.mhdzdar.cz se neuráčili toto dát. Hlavně že tam mají uzavírku Libušínské, co skončila minulou neděli.
A jak tady někdo psal, tak na monitoru v nádražní hale fakt je psaný, že linky 3 a 5 jezdí přes ZR2, ale to kvůli uzavírce není pravda.
Proč jim to furt tolerujete? Nebo je vám to jedno?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k připomínkám ohledně informací o uzavírkách:
- Bezručova – ZDAR aktualizuje dle skutečného stavu, bohužel se odrazí i to, že stavba nestíhá, např. jsme JŘ schvalovali v pátek a měl platit od úterý….,takže informaci o poslední letošní etapě plánují zveřejnit zítra.
- K nákupnímu parku – frézování probíhalo za provozu bez jasné definice termínu realizace, uspíšení uzávěry, ... - za takových podmínek neumí ani ZDAR zveřejnit odpovídající informaci, mohla by být ještě více matoucí.
- Libušínská – na webu je uvedeno datumové omezení od kdy do kdy, po upozornění, že může mást, bylo odstraněno.

Mapa – jedná se o základní schéma, které se neupravuje kvůli uzavírkám, úpravy se objeví v příslušných JŘ (jízdní řád) na zastávkách.

Monitor s odjezdy v hale – opět je daná trasa pro linku, ve které se nezohlední uzavírky, které jsou na JŘ.

Děkujeme cestujícím za pochopení a trpělivost.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2021
Předmět: Svoz odpadů ulice Sadová
Dotaz: Dobrý den, na ulici Sadová (kontejnery u obchodů) nebyly již minimálně 14 dní vyvezeny odpadky a jsou všude kolem kontejnerů. Dnes tam zajížděli popeláři s vozem, ale odpadky nevyvezli.
Mohlo by se zajistit pravidelné vyvážení?
Děkuji
Nováková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková.
Dle informací vyvážející firmy AVE byly dnes ráno kontejnery vyvezeny.
Problém, který řešil dispečer jsou zaparkovaná auta, která brání pravidelnému vyvážení.
Pokud jsou kontejnery takto nedostupné, nelze svoz zajistit. K řešení s neukázněnými řidiči již byla přizvána i městská policie.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 9. 2021
Předmět: volby 2021
Dotaz: kam mám jít volit,když mám jinou adresu.Bydlím na adrese: ZR8,Hrnčířská2548/3.
Děkuji za info.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Prchale,
voliči v ulici Hrnčířské volí v okrsku č. 12. Okrsek č. 12 je umístěn ve Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3.
Dále pro vaši informaci uvádím, že tuto informaci si můžete ověřit na webu města https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/volby-2021 nebo v zářijovém čísle Žďárského zpravodaje https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2021-09.pdf

S pozdravem a přání hezkého dne

Drahoslava Komínková
kancelář tajemnice
tel.: 566 688 176, 770 136 128
e-mail: drahoslava.kominkova@zdarns.cz

25. 9. 2021
Předmět: Totální herbicidy
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, zda město má nějak nastavena pravidla ohledně užívání herbicidů pro dodavatele služeb a své příspěvkové organizace. Nelíbí se mi, v jakém rozsahu jsou používány herbicidy typu roundup v rekreačním areálu na Piláku.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
jsem velmi rád, že se lidé aktivně zajímají o životní prostředí v našem městě.
V letošním roce jsme spotřebovali v rekreačním areálu Pilák v průběhu sezóny 2021 pouze 0,3 l této látky ze zásoby loňského roku. V souladu s doporučením města Žďáru nad Sázavou tuto látku již nenakupujeme ani nepoužíváme. Na všech našich střediscích používáme výhradě kyselinu octovou (ocet) v doporučené koncentraci.

S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

23. 9. 2021
Předmět: Sekání trávy
Dotaz: Dobrý den, tento týden byla výborně posekaná zeleň na Stalingradě. Již poněkolikáté chválím za rychlost a preciznost. Děkujeme.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

velmi děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu.
Zprávu předáme také dodavatelské firmě.

S přátelským pozdravem
Jiří Hemza
odbor strategického rozvoje a investic

26. 9. 2021
Předmět: Rekonstrukce pěší zóny Nádražní ulice - olejové skrvny na komunikaci
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych upozornit, že po celé délce rekonstruované ulice Nádražní - pěší zóna jsou na asfaltu téměr souvislé olejové skvrny (stejné olejové skvrny jsou na každém parkovišti ve městě...).
Nemyslím si, že je to v pořádku - v jakém stavu jsou stavební stroje ?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Děkujeme za podnět, který prověříme a dle zjištěného rozsahu sjednáme případnou nápravu.
S pozdravem Jaroslav Doubek, ŽP

24. 9. 2021
Předmět: Psí hřiště
Dotaz: Dobrý den, nechystá se ve Žďáře zřídit někde psí hřiště, jelikož dětských hřišť je tu prales a nejsou ani z poloviny využívány. Bylo by dobré pustit peníze i do něčeho jiného.
Myslím si že psí hřiště by se tu hodilo, v ZR je hodně pejskařů, myslím že by se tím i zmenšilo znečištění města od výkalů.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Doláku,

děkuji za podnět. Je to pro nás signál, že jdeme správnou cestou, když připravujeme zadání pro investici do psího hřiště na Neumannově ulici. Záleží na tom, jak se nám podaří vysoutěžit vhodného dodavatele, ale budeme usilovat o to, aby bylo hřiště hotové do poloviny příštího roku.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

20. 9. 2021
Předmět: sečení
Dotaz: Dnes jsem sledoval sečení trávy na Libušíně,sekali to jako by je někdo honil, jezdí velice rychle a na kvalitě se to projevuje, nedosečene kusy trávy, místama neshrabaná tráva,z vozovek nezametaná tráva.Proč jako investor nedbáte u těchto firem na kvalitu práce, která je rok od roku horší a horší ! Vždyť někdo z Vašich zaměstnanců tu jejich práci snad kontroluje, než jim to zaplatíte, nebo to tak není ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Veselý,
děkuji za Váš podnět a zájem o zeleň ve městě.
Kontrola odvedené práce probíhá namátkově. Nelze kontrolovat vždy celou plochu, kterou firma za určitý časový úsek poseče.
Zjištěné nedostatky jsou s dodavatelem řešeny a bývá požadována náprava stavu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

22. 9. 2021
Předmět: Koš u hřiště
Dotaz: Dobrý den,
Naproti vchodu na adrese Studentská 1718/42 je malé pískoviště. Býval u něj koš na odpadky, který se teď válí u popelnic za rohem.
Byl tam docela šikovný. Nevím, jestli byl odstraněn schválně městem, nebo si někdo hrál.
Díky za prověření
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Mlynáři,
koš jsme neodstraňovali. Tento koš se tam umisťoval na žádost obyvatel domu, kteří ho vysypávali sami do kontejneru.
Auto pro něj nezajíždělo z hlediska špatné přístupnosti.
Koš necháme odvézt a pokud bude třeba, umístíme nový až na jaře.
Děkujeme za upozornění

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 9. 2021
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den,taky se připojuji k pochvale pracovníkům MŮ i společnosti Satt a Vám Všem,kteří se podílíte na úpravách města a jeho ulic a okolí,vždy se snažíte co nejdřív vše opravit,pokud Vám dá někdo vědět,že je někde problém a když jdu něco vyřídit na úřad,vždy se setkám s velice ochotnými pracovníci,kteří poradí a pomůžou.Na Farčatech se pořád něco děje takže i s kulturou je to tady fajn, poslouchám lidi,kteří zavítají na Pilák ho vychvalují.A stěžovatel jeden a ten samý tady ten se už pozná....
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Vaše pochvala se vztahuje na celý úřad, měla tedy být směřována výše než pouze na vedoucího jednoho odboru. Nicméně Vám za celý úřad velice děkuji a doufám, že Vaše spokojenost vydrží i nadále.
Přeji příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

16. 9. 2021
Předmět: Rekonstrukce silnice Stalingrad
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda není v plánu v nejbližší době rekonstrukce a úprava silnice a okolí na Stalingradě (po cestě kolem Bigy a SŠ gastronomické směrem k 3. a 2. ZŠ na Komenského). Chybí zde jakýkoliv přechod, kousek cesty se jde po silnici, protože na druhém chodníku parkují auta, apod. Děkuji za odpověď. Špinarová.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Špinarová,

v současnosti se na úpravách veřejných prostranství na Stalingradě nepracuje. Zatím se hovoří spíše o úpravách centrální části Stalingradu a prostranstvích mezi bytovkami, ale děkuji za podnět. Budeme s ním pracovat při zvažování rozsahu projektu. Bude-li to možné, rád bych, aby se s projektovou přípravou začalo příští rok, záleží však na rozpočtových možnostech.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

17. 9. 2021
Předmět: Vysočany
Dotaz: Dobrý den, od posledního dotazu zde, je na ulici Nová a Vejmluvova nové omezení rychlosti. Super, ale lze toto omezení rozšířit i na další ulice Vysočan? Na prutech,Hlohová, Květná apod? Lidem očividně nestačí zdravý rozum, aby v obytné zóně a úzkých ulicích jezdili opatrně a pomaleji. A znovu apelovat na MP, aby tu zvýšili dohled dodržování omezení? V poslední příspěvku jste psali, že dohlíží častěji, toho jsem si opravdu nevšimla a za poslední týden jsem tu MP či PČR neviděla ani jednou.
Děkuj
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní „K“,
účinnost dopravních značek č. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“ není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Konkrétně na Vysočanech se jedná o úzké ulice s odstavenými vozidly střídavě po obou stranách komunikace a s několika méně přehlednými křižovatkami se „stopkou“, kdy běžný ohleduplný řidič pojede rychlostí 30 km/h, a to i bez dopravních značek „30“. Naproti tomu v případě neohleduplného řidiče nedbajícího pravidel silničního provozu je účinnost dopravních značek omezující rychlost malá. Nicméně dopravní situaci na Vysočanech monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme zjištěné poznatky.
Připojuji citaci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 4 odst. a): „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

12. 9. 2021
Předmět: poškrábaní keře dvě.
Dotaz: To je blbost že by se nedalo vyhnout... Zvlášť když ta cesta je tak uzká že vedle sebe dvě auta neprojedou aniž by ste nenajel do díry kde je sice označení dva týdny že tam je ale nikdo s tím nic nedělá možná by jste tedy měli najmout více pracovníků na údržby slyším neůstále nějaké výmluvy.. Nýbrž za to když vám někdo uklouzne na chodníku před vaším domem je zodpovědný majitel za udržovaný chodník ne? Tak tedy žádám satisfakci po městu za neudržovanou zeleň.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
prosím kontaktujte v této věci přímo správce zeleně:
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně
tel.: 566 688 182, 777 454 791
e-mail: jiri.hemza@zdarns.cz
a můžete se např. sejít na Vámi uváděném místě, abyste si ujasnili o co konkrétně jde.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 9. 2021
Předmět: Lávka na Farská humna
Dotaz: Dobrý den, při posledních cestách přes novou lávku na Farská humna si nedalo nevšimnout toho, že se lávka při chůzi nepříjemně pohupuje a vibruje pod nohami. Ví o tom město a je to v pořádku?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Sobotková,

tento fakt jsme zaznamenali již dříve. Město proto požádalo o posudek autora lávky, který výpočtem dospěl k závěru, že nejde o faktor ovlivňující bezpečnost ani životnost. Zvažujeme i tak nějaké dodatečné tlumení, ale bude záležet na návrhu technického řešení a nákladnosti takového opatření.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

20. 9. 2021
Předmět: Tašky na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den, děkuji městu za poskytnutí tašek na tříděný odpad. V sadě chybí taška na kovový odpad. Hodila by se.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Smolíková.
Město nabízí tyto tašky občanům zdarma v základní sadě, jak je vyráběna.
Kovové odpady lze např. přidat ke sklu a u kontejneru na tříděný odpad rozdělit do nádob podle komodity.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 9. 2021
Předmět: Sázaní nových stromů
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo,
dočkáme se na Libušíně letos na podzim nové lípy (po skácení té staré) ? Popřípadě dalších stromů,které by se tam vedle ní bohatě vešly ?Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Dostálová,
v letošním roce počítáme v tomto vnitrobloku s výsadbou tří větších sazenic stromů.
Budou vysazeny platany javorolisté.
Další stromy budou postupně dosazovány v následujících letech.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

19. 9. 2021
Předmět: Futrování na Farských
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych pochválit z mého pohledu kvalitně zorganizovanou akci, která se nám velice líbila. Oceňuji pestrý program, kmitající úklidovou službu i vyvoněné TOIky.
Pro akce podobného charakteru by bylo vhodné "vynalézt" vlastní zálohované kelímky. Já jsem těch jednorázových vyhodil 9ks za 3h... Taktéž rozestupy mezi stánky by mohly být větší.
Dále chci pochválit lavičku od Žďasu. Celkově industrial koncept do parku zapadá a zvířata z Kovo zoo by se tam mohla usadit dlouhodobě.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za slova pochvaly. Davy spokojených lidí přímo na místě jistě potěší, ale to, že si někdo dá tu práci a pochválí nás ještě tako "extra", to je pro nás vyznamenáním nejvyšším.
Drobné výhrady z Vaší strany bereme na vědomí. Město samo disponuje cca 4000 kusy Nick nack kelímků, ovšem takové množství na akci tohoto rozsahu by sotva stačilo. Na příští rok se pokusíme zajistit větší množství a operativní odmývání a průběžné vrácení do oběhu, tak aby takto příjemná akce nebyla pro životní prostředí takovou ranou. Přeji příjemný den. Mgr. Petr Sedlák, odbor ŠKSM

16. 9. 2021
Předmět: Hlína -průmyslová zóna
Dotaz: Ti majitelé Nové pily na rohu v průmyslové zóně si snad z Vás dělají legraci ?!
Hramada hlíny je tam stále a terén kolem stále není upraven, proč ? Jakou máte vážnost a pravomici, že si v tomto neuděláte pořádek v rámci sankcí ? Proč není řádně upraven terén pod dálkovým elektrickým vedením na průmyslové zóně ? To nikomu nepatří, tak to tam musí být takto zanedbané ? Chceme mít průmyslovou zónu pěknou,plné zeleně a ne takto zanedbanou !Vidím, to protože tam jezdím nepravidelně na kole.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní,
odstraňování přebytečné zeminy v dané lokalitě probíhá dle dohodnutých termínů. Dnešním dnem by měl být pozemek urovnán v návaznosti na okolní terén.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

16. 9. 2021
Předmět: Nová stavba - průmyslová zóna
Dotaz: Dobrý den, mohu se zeptat, jaká nová stavba se rýsuje na průmyslové zóně v blízkosti Manfildu ?
Ještě jeden dotaz na Klafaru celý ten volný rohový prostor u silnice bude v budoucnu zastavěn ? Tam by byl pěkný obchodní dům pro mnoho občanů našeho města,který by byl tak potřebný,protože současná přeplněnost současných obchodních domů je veliká ! Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Vávro,

pokud myslíme stejnou stavbu, jde o investici společnosti DEK.

Nevím přesně, jaký rohový prostor máte na mysli, každopádně, zastavování Klafaru je již naplánované a půjde o neméně potřebné bytové domy. Nemohu se k problematice blíže vyjadřovat, ale nabídka možností k nákupu by se ve městě měla zvětšit a věřím, že se to dotkne i obyvatel Klafaru.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

9. 9. 2021
Předmět: Testování dětí
Dotaz: Dobrý den. Chci se zeptat na provozní dobu odběrových míst ve Žďáru nad Sázavou. Vzhledem k povinnosti negativního testu pro účast dětí na kroužcích nebo sportovních klubech jsem nenašel dobu, která by nezasahovala do výuky. Jak tuto situaci řešit? Lze upravit dobu odběru jak pro antigenní tak pro PCR testování tak, aby nezasahovala do školní docházky? Nikde jsem vhodnou dobu nenašel. Odpolední odběry jsou pouze ve čtvrtek, což ale nevychází termínově pokud je potřeba pokrýt celý týden.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
zjišťovali jsme situaci v našich příspěvkových organizacích a u největších sportovních klubů. V tuto chvíli jsou podmínky následující: Děti do 6 let není třeba testovat. Skupiny do dvaceti členů rovněž testování nepotřebují. Pokud je větší skupina, mnohde dojde k jejímu rozdělení, aby její počet nepřesahoval zmiňovaných 20. Velké sportovní kluby si zajistily pravidelné týdenní testování všech svých členů. Na základě těchto zjištění předpokládáme, že o větší rozšíření provozu laboratoří na odpolední hodiny by nebyl příliš velký zájem. Možnost odpoledního testování jedenkrát týdně ve Žďáru nabízí společnost Cytogenetika (ulice Horní č.p. 2) od 14. do 20. hodin, a to každý čtvrtek. Platnost negativního testu je v tuto chvíli 7 dnů. Pro Vaše potřeby by tedy měl být provoz této laboratoře dostačující.
Mgr. Petr Sedlák
odbor školství, kultury, sportu a marketingu

25. 8. 2021
Předmět: Lávka Farská humna - různá barva použitá na železných konstrukcích
Dotaz: Dobrý den, cca přes rokem bylo upozorněno na skutečnost, že kovové konstrukce na nové lávce jsou vícebarevné a termín pro opravu byl stanoven na jaro 2021.
Zajímalo by mě, proč se oprava neuskutečnila? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

jelikož město v průběhu času objevilo a reklamuje další závady, jejichž odstranění by znamenalo znehodnocení nového nátěru, musela tato oprava počkat. Technologické postupy se nyní řeší.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 9. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Před několika dny jsem upozornil v parku na "farčatech" hlídku městské policie na větve zasahující do stezky. Toto bylo rychle vyřešeno, a tak děkuji všem, kteří se na tom podíleli.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Šímo,
Vaše poděkování ráda předám a současně děkuji i Vám za zájem o veřejný prostor, v tomto případě o veřejnou zeleň.
Hezký den.
Martina Hostomská, tajemnice úřadu

14. 9. 2021
Předmět: Participativní rozpočet, vítězný projekt z roku 2019
Dotaz: Dobrý den,
v roce 2019 vyhrál v rámci participativního rozpočtu projekt psího parku na Vodárenské ulici. Realizace měla proběhnout 2020/2021. Aktuální stav na stránkách města je popsán takto: probíhá administrativní proces - příprava realizace
Kdy je, prosím, plánováno otevření parku pro veřejnost?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Dospěle,

s ohledem na situaci jsme museli některé investice pozdržet. Na realizaci psího hřiště skutečně pracujeme (nyní se připravuje zadávací dokumentace pro VZ) a chtěli bychom jej otevřít v první polovině příštího roku.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 8. 2021
Předmět: výlukové jízdní řády MHD č.3 od 31.8.
Dotaz: Dobrý den,chápu, že silnice se musí opravit,ale že výlukový jízdní řad MHD č.3 od 31.8. nevyřeší dopravu pracujících z části Žďár 2 - zastávka Bezručova,U pily, kteří dojíždí na Jamskou to mě hlava nebere.Jde hlavně o ranní spoj, který zde nezastavuje a musíme dojít na Květnou! To opravdu vymyslel ten, který jezdí autem! Je zajímavé ,že ostatní MHD zde budou zastavovat! Prosím Vás tedy zda by nešel vyřešit i ranní spoj pracujících z Kláštera na Jamskou 5,25 ? s pozdravem
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
bohužel z oběhových možností, s ohledem na skutečnost, že v těchto případech je nutné dodržet dojezd do zastávek v průmyslové zóně, není možné tomuto požadavku vyhovět. Současná etapa uzavírky by vyvolala nutné otáčení autobusu v prostorách točny na Pilské nádrži, což by znamenalo nárůst času na otočení a další zpoždění v kolonách již nejsme schopni kompenzovat.
Na dobu uzavírky je možné využít projíždějící linkové autobusy s tím, že zakoupený lístek platí i pro přestup do následného linkového autobusu v zóně Žďár nad Sázavou (viz níže) s výstupem na linkové zastávce ZR Jamská.
BUS 840105 – spoj 2 – 5.07 Bezručova u pily
5.07 autobusové nádraží
Přestup na BUS 840120 – spoj 1 – 5.20 autobusové nádraží
5.25 Jamská
Děkujeme za pochopení.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 8. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, zjistila jsem, že od zítřka se nedostanu do práce, protože jste zrušili mhd bez náhrady...jezdím do prům zóny bus č 3 ze zastávky Bezručova- U Pily...můžete mi, říct, jak mám jezdit?...děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní
Po dobu uzavírky bohužel nejsme schopni kompenzovat všechny spoje v plném rozsahu.
Na dobu uzavírky je možné využít projíždějící linkové autobusy s tím, že zakoupený lístek platí i pro přestup do následného linkového autobusu v zóně Žďár nad Sázavou (viz níže) s výstupem na linkové zastávce ZR Jamská.
BUS 840105 – spoj 2 – 5.07 Bezručova u pily
5.07 autobusové nádraží
Přestup na BUS 840120 – spoj 1 – 5.20 autobusové nádraží
5.25 Jamská
Děkujeme za pochopení.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 9. 2021
Předmět: svoz odpadů ulice Nerudova
Dotaz: Dobrý den,
velice ráda bych se zeptala, jestli by bylo možné zajistit častější svoz odpadů - papír a plasty v ulici Nerudova. Bohužel tyto kontejnery nemají dostatečnou kapacitu a často se stává, že jsou odpadky poházeny okolo. Dalším problém je kontejner na oblečení Penguin (nevím, jestli je ve Vaší kompetenci), který je velmi často přeplněn. Bohužel mě to mrzí, protože se jedná o místo, kudy projde hodně lidí (zejména od zastávky autobusu) a brodí se odpadky. Předem velice děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Dočekalová,
papír i plasty se sváží v celém městě již 2x týdně. 2x týdně probíhá i úklid okolo nádob.
Tato frekvence se zatím osvědčila, horší je problém s neochotou některých spoluobčanů krabice roztrhat a dát do kontejnerů.
A to i pokud jsou kontejnery prázdné. Místo budeme i nadále sledovat, zda a jak je možné zajištění pořádku.
Situaci s kontejnerem na textil řešíme s nájemcem místa.
Děkuji Vám o zájem o čistotu města.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 9. 2021
Předmět: sečení protihlukový val
Dotaz: Dobrý den, proč se tak neobvykle seče protihlukový val v průmyslové zóně, kde jsou posekány dva úzké pruhy kolem stromků a kolem silnice a pak je již dlouhá neposečená tráva. Na valu a obzvláště za valem, kde není vidět tráva posečená není. Toto se opakuje každý rok proč ? Vždyť to město platí, tak ať již pořádně a hlavně kvalitně provádějí svoji práci sekáči.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Samková,
Vámi uváděný okrajový prostor je udržován v režimu „louka-krajina“ s dvěma sečemi za rok.
Prioritou je, aby vegetace nebránila dopravě.
Jsme rádi, že máme ve městě i v okolí květnaté louky, které přispívají k udržení biodiverzity.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

9. 9. 2021
Předmět: díry v komunikacích - asfaltová drť - její využitelnost
Dotaz: Může město využít asfaltovou drť vyfrézovanou z nynější opravy vozovky,kterou provádí ŘSD v našem městě ?Mohla by se např.využít na zadělání děr na cestě na Grejdách podél kolejí,kde se každoročně tvoří neskutečné díry a nejenom tam, ale i na ostatních takovýchto cestách,kde je to potřeba.Nebo např. i mezi garážemi u Primy,kde to velká projíždějící auta mezi garážemi neustále ničí a městu je to jedno ! Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyfrézovaný materiál nemůžeme použít na opravy městských komunikací, je majetkem firmy zhotovitele, která ji od ŘSD odkupuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 9. 2021
Předmět: Žďár Nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den, naproti stadionu jak je cedule zákaz vjezdu tak podél té ulice je takový keř přesahující na silnici? Mohu se zeptat s kým mám řešit odškodnění za poškrabaný lak na autě? děkuji a nebylo by možné pro příště ho ostříhat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Davide,
děkuji Vám za zaslaný podnět.
Mrzí mne Vaše špatná zkušenost s veřejnou zelení, ale není v našich silách, aby byla veškerá zeleň vždy v naprostém pořádku, ve smyslu jejího rozrůstání do prostoru.
Bohužel z Vašeho popisu není zcela zřejmé, o jakém konkrétním místě píšete.
Nicméně se na lokalitu zaměříme a provedeme zde údržbu zeleně.
Pokud je zde umístěna značka zákaz vjezdu, s vozidlem by zde nikdo neměl jezdit.
Nemluvě o tom, že keř přesahující do komunikace není překážka, které by se nedalo vyhnout.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

6. 9. 2021
Předmět: Pelikánova ulice popáté - poděkování
Dotaz: Dobrý den, po několikatýdenních marných domluvách o provedení dokončení úpravy prostoru před naším domem po opravě silnice konečně došlo k zvratu. V pátek přišel pan ŠANDERA, domluvil s námi, co je potřeba udělat a dnes je vše hotovo. Velice mu děkujeme.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Marková,

hlavně, že jste spokojena s výsledkem. Panu Šanderovi vyřídíme.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 9. 2021
Předmět: Horkovod a oprava silnice
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem sledoval práci na horkovodu na Libušínské ulici,kde stáli dlouhodobě opření o lopatu dva lidé a nic nedělali. No katastrofa. Potom se divíme, proč vše tak dlouho trvá a je to tak drahé.Pokud nad těmi lidmi někdo nestojí a stále je nepopohání k práci, tak prostě nic moc nedělají. To samé se dělo u opravy silnice směrem k zámku.Pokud to takto bude pokračovat dále, tak se máme v budoucnu na co těšit ! Velmi nelichotivé !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Brázdo,

ani jedna z akcí není městskou investicí. V prvním případě jde o SATT a.s. (sice jde o městskou společnost, ale jednající samostatně), ve druhém o Ředitelství silnic a dálnic. Doporučuji to, o čem píšete, zdokumentovat a investory kontaktovat. Prodlužování ani cizích investic nechceme a můžeme na investora apelovat, a máme-li hmatatelné doklady, také tak činíme. Jen upozorním na to, že pokud stavba stojí, může to být způsobeno i nepředvídatelnou situací - narazí se na problém v podloží, porucha apod. Pokud se při čekání dělníci opírají o lopaty, chápu, že to nepůsobí dobře.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

9. 9. 2021
Předmět: Ledová plocha na zimáku
Dotaz: Dobrý den,
pro změnu je Žďár pro smích.
Když v HB a i jinych městech měli led už o prazdninách, tak máme v ZR starý zimák a když už s velkou slávou dorazí led i do Žďáru stojí za starou bačkoru.
Co se to prosím zase nepovedlo?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
bylo prováděno bělení ledu, ovšem po této úpravě led zhrubl. Po ledu se tedy špatně jezdilo a neklouzaly ani puky. Pro jistotu byly odebrány vzorky vody jak vodovodního řadu, tak ze studny. Nicméně v tuto chvíli se již bělí jinou technologií a od neděle by již mělo být všechno v pořádku.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

2. 9. 2021
Předmět: Komunikace města - část první
Dotaz: Dobrý den, nedávno vyšlo zářijové číslo Žďárských novin https://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/zr/2021-09/2021-09.pdf a také
Žďárského zpravodaje https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2021-09.pdf Zatímco Žďárské noviny mají jednotlivé stránky uspořádány pod sebou, takže jdou docela dobře číst například na displeji mobilního telefonu, tak u Žďárského zpravodaje je uspořádání pro čtení v elektronické podobě poněkud nepraktické.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na první část Vašeho dotazu vkládám odpověď redaktora M.Papáčka: Rozložení do dvoustran je v online kopiích tištěných publikací poměrně běžné a stejně tomu je i u Žďárského zpravodaje. Pokud jde o čtení v mobilu, tak v 90 % zařízeních si stejně musíte stránku přiblížit, aby ji bylo možné číst, zatímco na počítači to usnadňuje orientaci v rámci stránek a rubrik zpravodaje. Co se týče tisku, tak webová verze zpravodaje není určená k tištění, tudíž neřešíme, jak komplikované je ji tisknout. Vzhledem k tomu, že každý obyvatel Žďáru dostává zpravodaj do schránky zdarma a je k dostání na řadě míst po městě, nepřepokládám, že si ho bude někdo chtít ještě jednou tisknout. Vzhledem k tomu, že tento podnět jsem zaznamenal pouze od vás a ještě od jedné osoby, která tyto argumenty přijala, nepředpokládám, že zájem je tak veliký, abychom to museli umisťovat na web ještě v další verzi. Pokud se takových podnětů sejde víc, určitě zvážíme tuto práci navíc.
Druhý dotaz: V současné době pracujeme na zlepšení, aby občasné (rodiče) obdrželi nejprve gratulaci a složenku za odpady teprve potom. Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

2. 9. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je možné že nejvíce negativních dotazů a stížností občanů je zde v dotazovně na Odbor komunálních služeb. Ať se to týče MHD, vývozu odpadu nebo semaforů. V jiných odborech není tolik stížností jak zde. Není to spíše hlavní vina úředníků který v tomto odboru úřadují? Proč v jiných městech to může fungovat a na Žďár je tolik stížností? Ve firmách to funguje tak že zaměstnanec který udělá několik chyb jde na jinou pozici nebo skončí. Děkuji za odpověď. Machek
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Machku,
protože když věci fungují, většina občanů je považuje za samozřejmost, pochvalu pošle málokdo. Dotazovna byla zřízena zejména za účelem upozorňování na nedostatky (např. když nesvítí lampa veřejného osvětlení). Je přirozené, že když pracovníci odboru komunálních služeb musí provést nepopulární opatření, že to vyvolá reakci obyvatel, kteří jsou opatřeními dotčeni. Navíc práce kolegů z tohoto odboru je ve městě nejvíce vidět a často jsou reakce v dotazovně spíše názory občanů než záležitosti, vyvolané chybami těchto pracovníků. Pracovníci odboru musí dělat i nepopulární věci, které se dotýkají všech občanů, ať už se jedná o zmiňované odpady nebo MHD. Pokud si vyřizujete občanku nebo SPZ, tak se to týká Vás osobně a pracovníci musí v těchto případech postupovat podle zákona, takže zde si stěžovat lze jen velmi těžko.
Martina Hostomská
tajemnice

1. 9. 2021
Předmět: Pelikánova ulice počtvrté
Dotaz: Dobrý den, promiňte, že zase otravuji. V pondělí jsme se dohodli, jak bude provedena úprava prostoru před naším domem. Dnes přišli dva pracovníci, kteří námi vykopaný prostor na zabetonování držáku popelnice ZAHRNULI, ale nezahrnutá díra u domu zůstala. Na mou žádost velice ochotně, za což jim děkuji, díru opět vykopali, ale u té u domu je pouze nahrnutý jíl. Připomíná mi to Kocourkov. Žádám tímto znovu o uvedení prostoru DO PŮVODNÍHO STAVU tak, jak bylo dohodnuto. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

sice to není nikde uvedeno, ale z principu má Dotazovna sloužit všem občanům. Očekávají se klidně kritické, ale obecnější dotazy, kdy z odpovědí může mít prospěch i další čtenář. Toto je ryze individuální případ, pro jehož řešení existuje celá řada lepších kanálů nezatěžujících ostatní uživatele. Osobně jsem Vám k dispozici ve středu 8. 9. 2021 od 12 hodin, kdy probíhá na stavbě pravidelný kontrolní den, kde se takovéto případy běžně řeší, děkuji za pochopení.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

31. 8. 2021
Předmět: Zase to informování o MHD, z tom je kritika zde v Dotazovně asi správně
Dotaz: Vážení, dnes jsem musela matku k lékaři dovést autem, protože když došla na zastávku, tak prý místo od úterý to tam bude jezdit až od soboty. Dívala jsem se na FB a vyhledávala v Idosu, všechno je jinak, než to jezdí. Sousedka mi řekla, že jste to změnili pár hodin před původní změnou. A že jste to vyhlásili rozhlasem, který skoro nikdo neposlouchá. Jaktože podle Idosu to má jezdit už jinak a autobusy jezdí postaru? Nemyslíte si, že se lidi naštvou a zase část z nich přestane MHD jezdit? Zmatek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
přípravy na změny v MHD vynucené dopravními stavbami musí probíhat vždy minimálně několik dnů předem, kdy se musí vše posoudit, namyslet, propočítat, připravit jízdní řády, nechat je dle legislativy schválit (pak se teprve dostávají do celostátního informačního systému), vylepit nové jízdní řády, vylepit změny na dotčených zastávkách, připravit informace pro občany, přehrání dat v odbavovacích zařízeních dopravce, atd. V tomto případě výše popsané probíhalo na poslední chvíli, tj. ke konci minulého týdne, ale neměli jsme informace, že nebudou dodrženy původní termíny stavby. V pondělí jsme ale zjistili, že dodavatel termín nedodrží, takže probíhala jednání o jak dlouho se etapa stavby protáhne. Tyto informace jsme obdrželi v pondělí odpoledne, takže jediná šance byla provést operativní výlep informací na zastávkách, mimořádné hlášení a zveřejnění informací na webech a Fb. Na Idosu již nic měnit nešlo. Velice se všem cestujícím omlouváme, tlumočíme omluvu i od dodavatele stavby.
S dodavatelem stavby proběhlo jednání, aby se podobná situace již neopakovala, informace o případných změnách v termínech musí být doručeny s patřičným předstihem.
Město, resp. městský úřad ani dopravce s touto situací operativně nemohl nic více provést, věříme, že většina cestujících situaci pochopí a nezanevře na MHD, bohužel nás čekají další etapy opravy silnice I/37 a s nimi další omezení MHD, ale opravy se provést musí, je tedy třeba určité tolerance všech zúčastněných.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 8. 2021
Předmět: MHD nejela
Dotaz: Podle IDOS od dneška měla jezdit MHD přes Vysočany a nejela. Teď jsem to kontroloval a v IDOS jsou nový objížďkový jízdní řády, co platí od dneška. V čem je problém?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
přípravy na změny v MHD vynucené dopravními stavbami musí probíhat vždy minimálně několik dnů předem, kdy se musí vše posoudit, namyslet, propočítat, připravit jízdní řády, nechat je dle legislativy schválit (pak se teprve dostávají do celostátního informačního systému), vylepit nové jízdní řády, vylepit změny na dotčených zastávkách, připravit informace pro občany, přehrání dat v odbavovacích zařízeních dopravce, atd. V tomto případě výše popsané probíhalo na poslední chvíli, tj. ke konci minulého týdne, ale neměli jsme informace, že nebudou dodrženy původní termíny stavby. V pondělí jsme ale zjistili, že dodavatel termín nedodrží, takže probíhala jednání o jak dlouho se etapa stavby protáhne. Tyto informace jsme obdrželi v pondělí odpoledne, takže jediná šance byla provést operativní výlep informací na zastávkách, mimořádné hlášení a zveřejnění informací na webech a Fb. Na Idosu již nic měnit nešlo. Velice se všem cestujícím omlouváme, tlumočíme omluvu i od dodavatele stavby.
S dodavatelem stavby proběhlo jednání, aby se podobná situace již neopakovala, informace o případných změnách v termínech musí být doručeny s patřičným předstihem.
Město, resp. městský úřad ani dopravce s touto situací operativně nemohl nic více provést, věříme, že většina cestujících situaci pochopí a nezanevře na MHD, bohužel nás čekají další etapy opravy silnice I/37 a s nimi další omezení MHD, ale opravy se provést musí, je tedy třeba určité tolerance všech zúčastněných.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

30. 8. 2021
Předmět: oprava komunikace I/37 ul.Santiniho ulice
Dotaz: Dnes se objevila v domě Bezručova 38 výzva k přeparkování vozidel z důvodu uzavírky ulice od 4.9. do 19.9. (sdělení Colas p.Bulíček). Nevím, jak byly etapy plánované, ale zatím byl vždy přístup i příjezd do domů zachován. Teď má být uzavřena slepá ulice s domy Bezručova 36-54, celkem asi 50 rodin a aut. Za 14 dní se asi utopíme v odpadcích a kde zaparkovat 50 aut? To nemůže Colas vyřešit alespoň provizorní příjezd.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
uzavírka rozdělená do jednotlivých etap byla povolena Krajským úřadem Kraje Vysočina. Ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyžaduje, „aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem“.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

31. 8. 2021
Předmět: Spadlá značka
Dotaz: U Zdravky směrem k prvnímu paneláku leží již nějakou dobu přes cestu značka s 30 rychlostí. Můžete jí prosím přidělat, kam patří?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o závadě již víme, oprava je objednána.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 8. 2021
Předmět: Farský park jako parkoviště
Dotaz: Dobrý den, nevím, zda dotaz směřuji na správný odbor.
Kdo povoluje při kulturní akci vjezd a parkování v parku Farská humna?
Na Horáckém džbánku jsem v jednu chvíli napočítala 23 aut vč. 2 nákladních zaparkovaných na trávě a komunikacích v parku.
Zda je park z důvodu absence parkoviště pro akce tohoto typu vhodný je k zamyšlení.
Kým budou urovnány vyjeté koleje?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravu vyjetých kolejí musí zajistit pořadatel akce. Farská humna jsou veřejným prostorem, který je určen k užívání občany a k pořádání různých akcí pro veřejnost. Bohužel bez dostatečné podpory dopravních prostředků by bylo přinejmenším svízelné až nemožné některé akce uspořádat. Každý pořadatel je povinen případná poškození prostor uvést do řádného stavu. I do budoucna se budeme snažit najít rovnováhu mezi využitím pro veřejné produkce a nepřiměřeným dopravním zatížením. Děkujeme Vám za Váš postřeh.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 8. 2021
Předmět: pařez po bříze, u domu Nezvalova ul. 2091
Dotaz: Opakovaně asi potřetí zdvořile žádám o odstranění pařezu po městem skácené bříze a následnou úpravu - zpevnění terénu tak, aby
a) kontejnery na sklo stály rovně;
b) kontejnery se staly dostupné ze strany chodníku, nejen ze strany silnice, která se díky laxnosti a nezájmu města stala de facto ze silnice obslužné silnicí nebezpečně průjezdnou.
Současně žádám, abyste mě ušetřili oznámení, které nic neřeší.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den, pane Peňázi,
děkuji za Váš podnět. Frézování pařezů probíhá v etapách tak, aby fréza byla maximálně využita a nebylo nutné ji vícekrát převážet na různá místa.
V jarním frézování byly upřednostněny jiné lokality. Na Vámi uváděný pařez přijde řada v podzimním frézování.
Pařez bude odstraněn do konce letošního roku.
Bc. Jiří Hemza, DiS., odbor strategického rozvoje a investic

Vhozy do kontejnerů na sklo jsou umístěny nejen do silnice, ale i z druhé strany z trávníku. Toto lze využít při větší průjezdnosti ulicí. Jiné vhodnější místo pro kontejnery zde v současnosti nemáme.
Kontejnery na sklo aktuálně stojí rovně, přesto upozorním firmu, aby jejich usazení více sledovali.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 8. 2021
Předmět: čestné občanství města Žďáru /nad Sázavou/
Dotaz: 1.Na webu města jsem našel pouze https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/oceneni-obcanu-mesta. Jiná města mají nositele čestných občanství ve zvláštní rubrice s životopisem a foto, co Žďár?
2. Navrhuji na udělení čestného občanství města Žďáru n.S. in memoriam +pana Doc. Ing. Jaroslava Švarce (n.1914 Pernštýn, + 2002 Žďár nad Sázavou) o jehož zásluhách na zachování lesů psal např.odborný časopis Lesnická práce r.1999.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi,
píšete o institutu čestného občanství, ale odkaz, jenž jste poslal, se týká ocenění Cena města Žďár nad Sázavou. Jedná se o dvě rozdílné záležitosti. Na webových stránkách města je vedle navržených osobností i jméno osoby, popř. organizace, která ocenění získala, a životopisný medailonek. Uznávám, že jediné, co chybí, je fotografie.
K druhé části Vašeho podnětu. Říjnové číslo Žďárského zpravodaje uveřejní i výzvu k nominování osobností na rok 2022. Informace budou i na webových stránkách města. Na základě této výzvy můžete podat oficiální návrh.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

30. 8. 2021
Předmět: Ulice Pelikánova potřetí
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpovědi na moje dotazy ze dne 10. a 20. 8. 2021. Bohužel, nic z toho slibu, že při konání kontrolního dne bude 25. 8. celá věc prověřena a případně řešena na místě se nestalo. Prosím znovu o uvedení prostoru před naším domem do původního stavu před opravou ulice. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

Váš požadavek byl v rámci KD řešen a je domluveno, že Vás v 35. týdnu náš technický dozor s dodavatelem stavby navštíví a dohodnou podrobnosti.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

24. 8. 2021
Předmět: WEB kamery
Dotaz: Dobrý den,
neuvažuje město o zlepšení kvality náhledu snímků z webkamery? Případně o výměně celého zařízení? Pohled na náměstí by si určitě zasloužil lepší rozlišení s možností zvětšeného náhledu.
Taktéž v nočních snímcích je značný šum a na záběrech není nic moc vidět.
Co třeba udělat novou web kameru z kláštera přes rybník na Zelenou horu? Turisté to jistě ocení.
Město se snaží jít cestou smart city a toto by byla jedna z cest.
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den pane Štěpánku,

o výměně webkamery již uvažujeme delší dobu. Zatím hledáme vhodný typ kamery, která by se pro tento účel použila.
Váš námět na zřízení nové kamery na Zelenou horu je určitě dobrá myšlenka a děkuji za ni. Problém je, že pro umístění je třeba vybrat budovu, která má vhodnou polohu, je v majetku města, což klášter není, a má dostupné internetové připojení. Pokusíme se v této oblasti navázat spolupráci s Muzeem nové generace, zda by bylo možné umístit kameru u nich.

S pozdravem

Vladimír Koláček
oddělení informatiky

25. 8. 2021
Předmět: Neaktuální informace na monitoru MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den. Monitor v nádražní hale už funguje, ale jsou tam informace, že některé linky jezdí přes ZR 5, což teď není pravda. Prosím opravte si to, matete cestující. Děkuji dopředu za opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Milý pane Jaroslave,
děkujeme za Váš zájem o dění v nádražní hale a na monitoru zvlášť, nicméně máme za to, že informace jsou tam správné. Tyto informace sdělují cestujícímu, které oblasti města ta která linka obsluhuje a i když jsou nyní linky ze ZR5 odkloněny, je zařazena jako náhradní zastávka pro tuto městskou část zastávka Wonkova, tzn. že ZR5 je v nějakém režimu obsluhován a proto tyto informace jsou relevantní.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 8. 2021
Předmět: Nová pila na Jamské
Dotaz: Nová pila na Jamské už funguje a stále jsou tam obrovské hromady hlíny ? To nemusí být v rámci koladudace řádně upravený terén kolem nové stavby ? Je to tam opravdu hnusné,je vhodné,aby firma toto okolí řádně upravila .Jinak to vypadá hrozně ! To nemají žádný termín,aby to upravili ?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
V průběhu zkušebního provozu areálu pro zpracování dřeva bude mimo jiné odvezena přebytečná zemina. Termín byl stanoven do 13. 09. 2021.

S pozdravem,
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

22. 8. 2021
Předmět: Zrezavělý most přes řeku Sázavu směrem k Tvrzi
Dotaz: To je takový problém nechat natřít opravdu silně zrezavělý most poblíž Vašeho úřadu přes řeku Sázavu směrem k Tvrzi ? Někdy v minulosti již na to někdo upozorňoval a stále se nic neděje ? V čem je problém ho oškarbat a natřít ?
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den.
Na dotaz jsem odpovídal 4.5. 2021. Lávka je určena k demolici po ukončení výstavby nové, která bude umístěna cca o 20 m dále směrem k parku.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

20. 8. 2021
Předmět: Dopravní nápor na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, všiml jsem si, že zde již byl zmíněn problém zvýšené dopravní zátěže na Vysočanech z důvodu oprav hlavního tahu. Bylo by možné do této lokality nasměrovat policejní dohled? Množství bezohledných řidičů, kteří svým způsobem jízdy ohrožují chodce, kterým kvůli parkování na chodníku často nezbývá, než vstupovat do vozovky, překračuje únosnou mez. Zvláště když se se pohybuje množství dětí. A jak zde bylo zmíněno, nejedná se jen o problém na ulici Luční. Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za Váš poznatek ohledně současné dopravní problematiky v souvislosti s rekonstrukcí vozovky na hlavní komunikaci I/37 ul. Jungmannova, Bezručova s kterou jsme také obeznámeni. Jsme si vědomi toho, že ze strany řidičů dochází ke zvýšenému provozu vozidel a využívání jako objízdné trasy lokalitu ZR 5 Vysočany zejména přes ul. Luční, dále do ZR 2 ul. Nová, Vejmluvova, Sychrova. Z těchto důvodů jsme v daných lokalitách zejména v době dopravní špičky zvýšily ze strany městské policie preventivní a kontrolní činnost s tím, že případné problémy a porušení dopravních předpisů řešíme. Dále se intenzivně mimo jiné zaměřujeme i na ostatní věci týkající se bezpečnosti sil. provozu, jako je např. předávání poznatků o nutnosti prořezu zeleně na místech, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné, což může být z hlediska bezpečnosti sil. provozu i nebezpečné.
Městská policie se bude i nadále snažit v rámci svým možností a kompetencí přispívat opakovanými kontrolami k plynulosti a bezpečnosti dopravy, ale je třeba počítat s tím, že zde nelze mít trvale umístěnou hlídku MP.
Za spolupráci děkujeme.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

24. 8. 2021
Předmět: Pochvala
Dotaz: Musím pochválit nápad s odlitky ze Žďásu na Farčatech. Mě osobně se to líbí, je to nápadité a hlavně praktické, ještě nějaký strom vysadit kolem kvůli stínu při posezení na lavičkách a bylo by to perfektní.Opravdu dobrý nápad.
Jen se tam nyní moc nehodí ta prodejní bouda na kolečkách.Pokud se v budoucnu opraví a vylepší ty mlátové cesty,včetně těch kamenných bloků, tak by to bylo fajn.Podle mého by mělo být pár laviček instalováo pod stromy,kvůli stínu v letních měsících.Jinak ok, pochvala.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Tesaři,

děkuji a dovolím si vyřídit Vaše uznání i Žďasu, s nímž jsme se dříve dohodli, že své výročí oslaví takovým způsobem, aby z toho občané navíc měli dlouhodobý užitek, což se tímto naplnilo.

V příštím roce by se mělo instalovat plnohodnotné bistro se sociálním zařízením a realizovat další úpravy parku. To se jistě dotkne i výsadeb a předpokládám také komunikací.

Přeji Vám pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 8. 2021
Předmět: kritika
Dotaz: Dobrý den, nemohu to nenapsat chodím tudy každý den a když vidím ty doslova hnusné (promiňte mi ten výraz) záhony před kulturním domem,včetně těch otřesných starých laviček, tak je mi smutno, kam to město vše vede. Místo,aby se vše zlepšovalo a zdokonalovalo, tak opak je pravdou.Záhony jsou silně zaplevelené, doslova ostuda města !! Toto je opravdu nutné napravit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Veselá,
děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Záhony před kulturním domem jsou skutečně zanedbané. Může za to, mimo jiné, také letošní, na srážky bohatá sezóna.
Již v tomto týdnu bude zahájena náprava a záhony budou uvedeny do odpovídajícího stavu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

23. 8. 2021
Předmět: Zelená hora - dřevěné lávky
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na význam dřevěných lávek instalovaných na Zelené hoře?
Vzhledově to vypadá velmi dobře. Nevím, ale proč dřevěný rošt lávky byl proveden tak, že při chůzi při zábradlí lávky vám "propadne" noha dovnitř roštu. Myslím si že moc bezpečné provedení lávky to není.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Aldorfe,

jedná se o texaské brány, které se umisťují tam, kde se pasou ovce, končí obora apod. Člověk s trochou opatrnosti projde, ovce už ne. Některým psům je třeba pomoci. Osobně to považuji za mnohem lepší alternativu, než klasické branky, které by lidé omylem nebo záměrně mohly nechávat otevřené nebo dokonce ještě krkolomnější opatření známá z některých obor. Chtěli jsme umožnit lidem kontakt s přírodou a příliš nelimitovat ani je ani ovce v pohybu. Věřím, že se je lidé naučí používat bezpečně a záměr ocení.

Děkuji za podnět a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

20. 8. 2021
Předmět: Memorandum o spolupráci měst Vysočiny k dosažení tarifní integrace IDS JMK
Dotaz: Krásný den,
s radostí vítám snahu našeho města o usnadnění cestování pro kvanta nejen občanů našeho města do Brna a Jihomoravského kraje, Je správné, když toto nenapadlo krajské představitele v Jihlavě, že je Memorandem snaha řešit potřeby cestování obyvatel odspodu od dotčených měst.
Do Brna a okolí často i několikrát týdně jezdí mnoho Žďáráků a toto je výborný návrh řešení. Palec nahoru.
Můžete dát další informace o Memorandu do Zpravodaje nebo aspoň na městský web a Facebook?
Držím palce. :-)
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Další postup bude takový, že města, která společně o integraci zájem mají (Žďár, Nové Město, Bystřice, Třebíč) vstoupí do jednání s krajem Vysočina, který je objednavatelem některých typů vlakové dopravy a jeho stanovisko je klíčové pro další integrační kroky. Žďár má přirozenou spádovost k Brnu a integrace by občanům určitě přístup do Brna zlepšila.
Je dobře, že v kraji Vysočina vznikl integrovaný systém VDV. To je důležitý a dobrý počin, který má smysl. Nicméně z geografických důvodů bychom vedle VDV potřebovali právě i IDS-JMK. Provozně není problém, když by na území města fungovaly oba systémy. Následující týdny a měsíce budou ve znamení dalších jednání.
Děkuji, s pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta

Dobrý den,
děkujeme, že oceňujte snahu města zapojit se do IDS-JMK. Vnímáme, že kvalitní a snadné cestování směrem na Brno je pro Žďár velmi důležité.
Informovat o memorandu určitě budeme ve chvíli, kdy ho schválí všechna dotčená města (Třebíč, Bystřice n. P. a Nové Město na Moravě). Pravděpodobně až v říjnovém čísla Žďárského zpravodaje.
S pozdravem
Matěj Papáček
tiskový mluvčí

22. 8. 2021
Předmět: Memorandum k napojení Žďáru do veřejné dopravy Jihomoravského kraje
Dotaz: Slyšel jsem, že MHD ve Žďáru se má přes jízdenky napojit do veřejné dopravy Jihomoravského kraje. Chválím to jako dobrý nápad, davy Žďáráků jezdí na Brněnsko. Můžete o tom napsat něco konkrétnějšího? Dík
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Další postup bude takový, že města, která společně o integraci zájem mají (Žďár, Nové Město, Bystřice, Třebíč) vstoupí do jednání s krajem Vysočina, který je objednavatelem některých typů vlakové dopravy a jeho stanovisko je klíčové pro další integrační kroky. Žďár má přirozenou spádovost k Brnu a integrace by občanům určitě přístup do Brna zlepšila.
Je dobře, že v kraji Vysočina vznikl integrovaný systém VDV. To je důležitý a dobrý počin, který má smysl. Nicméně z geografických důvodů bychom vedle VDV potřebovali právě i IDS-JMK. Provozně není problém, když by na území města fungovaly oba systémy. Následující týdny a měsíce budou ve znamení dalších jednání.
Děkuji, s pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta

Dobrý den,
děkujeme, že oceňujte snahu města zapojit se do IDS-JMK. Vnímáme, že kvalitní a snadné cestování směrem na Brno je pro Žďár velmi důležité.
Informovat o memorandu určitě budeme ve chvíli, kdy ho schválí všechna dotčená města (Třebíč, Bystřice n. P. a Nové Město na Moravě). Pravděpodobně až v říjnovém čísla Žďárského zpravodaje.
S pozdravem
Matěj Papáček
tiskový mluvčí

18. 8. 2021
Předmět: Vyvrácený obrubník
Dotaz: Dobrý den, na parkovišti na náměstí Republiky před bývalým městským úřadem je vyvrácený obrubník. Hrozí poškození vozidla. Je to na straně k hlavní silnici, asi páté parkovací místo od horního místa pro invalidy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci, opravu objednáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 8. 2021
Předmět: SARRPLAN hřisťě
Dotaz: Dobrý den pane Jouro,
bude strategický dokument SARRPLAN na rozvoj/opravy hřišť k nahlédnutí také veřejnosti? Případně prosím o radu, v jaké sekci bude/je uveřejněn.

Děkuji.
S pozdravem
Petra Kafková
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Kafková,

dokument musí projít Radou města, pak bude zveřejněn zde https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-rozvoje-mesta/ . K tomu by mělo dojít v horizontu týdnů. Pracovní verzi Vám pošlu na e-mail.

Berte to prosím jako určitý rámec a vodítko pro město - to znamená - budeme se ho držet v oblasti principů a materiálů, ale například pořadí se může třeba při nějaké participaci občanů a firem či změně některých skutečností v individuálních případech upravit.

Při přípravě projektů pro jednotlivá hřiště je chceme veřejně projednávat s obyvateli dané lokality.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 8. 2021
Předmět: Ulice ZR 5 a 2
Dotaz: Proč vedení město nezajistilo parkování aut v ulici Polní, Vejmluvova a Luční na nájezdech a v garážích při opravách silnic Bezručova a Vnitřní. Nedá se na těchto silnicích při projíždění autem vyhnout a ještě jsou na Luční ulici vystrčené popelnice skoro až na silnici. Parkování na chodníku městu nevadí?, není to náhodou přestupek a jak mám jít po chodníku, který je zatarasen auty??? To je opravdu na reportáž do televize, jak se stará město o občany!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Občane,

uvedené ulice nejsou oficiální objízdnou trasou a město určitě nemůže při akcích jiných investorů ani vlastních v širokém okolí budovat a rekonstruovat vjezdy a parkování. Je nám líto, že jsou lidé obtěžováni opravami silnice I. třídy, ale je nám také líto residentů v uvedených ulicích. Pokud to bude neúnosné, budeme chránit spíše je úpravou značení než lidi objíždějící semafory. Parkovat na chodníku se samozřejmě nesmí. Městská policie tyto přestupky pokutuje, jen nemůže být v každý okamžik všude. Myslím si, že zde nechybí dostatek investic a represí ze strany města, ale tolerance a ohleduplnosti ze strany některých občanů. Pokud to bude televizi zajímat, prosím.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 8. 2021
Předmět: Silnice Vodojem ulice Pelikánova
Dotaz: Dobrý den, v naší ulici proběhla rekonstrukce, za níž děkujeme, hlavně osvětlení se povedlo a také konečně slyšíme hlášení městského rozhlasu. Problém je ovšem v tom, že nám bylo sděleno, že vše bude uvedeno do původního stavu. Měli jsme před domem držák na popelnici, s jehož obnovením je ze strany zhotovitele stavby problém. Dopadlo to tak, že manžel, který se pohybuje pomocí holí a je mu přes 70 roků, vykopává díru na stojan sám. Co vy na to?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Marková,
25.8. se uskuteční na Vašem místě kontrolní den a tam to bude prověřeno příp. řešeno.
S pozdravem.
Adam Joura, vedoucí SRI

20. 8. 2021
Předmět: Ulice Pelikánova
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás podruhé se stejným dotazem. Po opravě naší ulice u všech domů bylo vše upraveno, vyměněny téměř nové obrubníky i dlažba za nové, pouze u našeho domu byl vyrván stojan na popelnici se schránkou a odvezeny oblázky, jimiž jsme měli prostor před domem upravený. Poraďte prosím, na koho se obrátit, když investor stavby je k tomuto slepý a hluchý. Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den p. Marková,
dne 25. 8. 2021 proběhne ve Vaší ulici kontrolní den a věc bude prověřena a příp. řešena na místě.
S pozdravem.
Adam Joura, vedoucí SRI

18. 8. 2021
Předmět: Značka překáží na přechodu pro chodce
Dotaz: Dobrý den. U přechodu pro chodce u autobusové zastávky Bezručova, U Pily (směr Ždírec n. D.) překáží dopravní značka "Bezbariérový přístup přejděte na protější chodník" v rozhledu na auta jedoucí ve směru od centra přímo u přechodu a je nutné se rozhlížet z části chodníku, kde kolemjedoucím automobilům není jasné, jestli přecházíte nebo přímo ze silnice.
Odpověď (odbor dopravy):
Značku necháme přemístit do vhodnějšího místa.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 8. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, když už je kvůli Jungmannova a Bezrucove ul. uzavřena Krátká a Května, doufám ze opravíte i tyto ulice. Každoroční plácání lopatami vážně není to pravé na opravu ulice, kde jezdí MHD. Nebo to dopadne jako “ parkoviště se zapomenutým autem”? Dekuji .
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Pražáková,

uvedené ulice v plánu investic nejsou, bohužel nemáme dostatek prostředků, abychom mohli podobné případy řešit ihned kompletní rekonstrukcí. Pokud by po posunu stavby ŘSD docházelo časem i ke zvýšenému průjezdu, budeme se snažit tomuto zabránit a případné vyvolané investice požadovat po ŘSD.

Na Vodojemu problém nenastal. Majitel dostal šanci, protože fréza měla být v místě přítomna i později a neznamenalo to náklady navíc. Za vstřícnost se omlouvat nebudu, ať už si to bulvární televizní stanice a její diváci vykládají jakkoli.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 8. 2021
Předmět: Parkování ulice Vysocká a zvýšený pohyb vozidel na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den,ulice Vysocká je v zóně zákaz parkování,ale podle hlavní silnice neustále stojí zaparkovaná auta a brání v plynulosti provozu. Je možné toto parkování řešit?
Dále bych chtěla požádat o úpravu či omezení provozu v ulicích na Vysočanech, kde se kvůli uzavírce hlavní silnice velice zvýšil průjezd vozidel.Spousta řidičů to tu nezná, nedává přednost, jezdí rychle a ohrožují chodce. A opravdu to není problém jen ulice Luční.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Vysocká, která by měla nepředpisové parkování usměrnit.
Dopravní situaci na Vysočanech pravidelně monitorujeme. Prozatímní nárůst dopravy nezpůsobuje takové komplikace, který by nezbytně vyžadovaly přijetí dopravně inženýrských opatření. Vzniklé dopravní situace dostatečně řeší obecná úprava provozu i stávající místní úprava provozu na pozemních komunikacích.
Dopravní situaci na Vysočanech i nadále budeme monitorovat, zjištěné poznatky vyhodnocovat a v případě nutnosti přijmeme příslušná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 8. 2021
Předmět: Okružní Dolní-vozidla v silnici
Dotaz: Dobrý den,
když se jede po Okružní Dolní a chce se napojit na hlavní ulici často stojí před rod.domem,který je vedle COOP prodejny auta,která značně zavazejí.Šlo by majitelům domluvit,,že případné návštěvy mají parkoviště u COOPU?Děkuji PeZi
Odpověď (odbor dopravy):
Váš poznatek byl předán Městské policii.
Ing. Jaroslav Miklík, odbor dopravy

18. 8. 2021
Předmět: Farská Humna Sedlák
Dotaz: Pane Sedláku!
Ze snu mě produkce nebudila, tím spíše ne ve 22 hodin, když už jsem stála znovu se skalpelem v ruce.
Šlo o celé odpoledne, kdy jsem si pořebovala odpočnout před službou.
Děkuji Vám za Vaší arogantní reakci, jen tak dál.
Místo vhodné pro podobné akce je např. amf. pilák, kde může produkce tuším pokračovat i po 22:00hod a kde mohou i auta parkovat jinde než na trávě v parku.
Park Farská Humna je dopravně neobsloužitelný, je do něj zákaz vjezdu a je v zástavbě bytových domů.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
netuším, co na předchozí odpovědi shledáváte arogantního. Chápu, že pokud jste si nemohl či nemohla (těžko se mi určuje rod, když první dotaz podepsal pan Marek a druhý paní Smutná) odpočinout před prací, je to nepříjemné. Nicméně jsme ve městě a chceme, aby město žilo. Není účelem zde každý týden obtěžovat občany hlasitými produkcemi do brzkých ranních hodin. Je zde ale řada obyvatel, kteří volají po tom, aby město ožilo. Myslím si, že když střed města dvakrát až třikrát za rok v rozumný čas, který nenarušuje noční klid, ožije a tak krásný prostor jako Farská humna poslouží jako místo, kde se lidé budou moci setkat a prožít si s kulturou příjemné chvilky, není to nic tak hrozného, co by nemohl tolerovat každý z nás.
Děkuji za Vaši vstřícnost. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

18. 8. 2021
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, prosíme, bylo by možné posekat vysokou trávu za čekárnou MHD na Vysočanech - ulice Květná? Tráva ze svahu prorůstá a ničí stěnu zastávky. Děkujeme.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
děkuji za Váš zájem o veřejný prostor a oprávněný podnět, který byl předán realizační firmě, která provede dosekání uvedeného prostoru.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor SRI

17. 8. 2021
Předmět: přívěs na Farských humnech - stavební řízení
Dotaz: Dobrý den,
byl pro přívěs v parku vydán územní souhlas nebo územního rozhodnutí o umístění stavby?
Nebo jak tento "malá domů počin" nahlíženo, děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní, dobrý den.
Územní souhlas byl vydán.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

17. 8. 2021
Předmět: Göttlerův rybník
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat co se děje, že je letos Göttlerův rybník v tak špatném stavu. Je úplně zelený, je v něm velmi málo vody, což nebývalo ani při těch nejsušších létech, a to letos prší hodně. Vypadá to, jakoby někdo úmyslně přerušil přítok. Proč se tak děje? Rybník je ve vlastnictví města, měl by být zájem zachovat tuto krásnou zelenou část města s rybníkem. Aby nedopadl tak zoufale, jako rybník Velký Posměch při rozšiřování prům. zóny. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
výpustní zařízení je nefunkční, proto není možné zvýšit hladinu. Dokončujeme projektovou dokumentaci oprav.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

16. 8. 2021
Předmět: Horácký džbánek na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, mnohým se to asi líbit nebude, ale nápad na pořádáni Hd v parku mi nepřišel šťastný.
Takováto produkce v těsné blízkosti bytových a rodinných domů, snad byla vyjímečná.
Uvědomte si, že ne každý dělá po-pá a o víkendu má volno.
Pro pořádání kulturních akcí má město vhodnější lokality než po dlouhá léta klidný park.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
chápu, že pokud Vás hudba z Horáckého džbánku budila ze snu, asi to příliš příjemné nebylo. Nicméně Farská humna mají k pořádání podobných akcí výhodnou polohu. Jsou v centru, a při tom stranou od dopravy. Není samozřejmě záměrem, aby zde produkce střídala produkci. Na druhou stranu se do budoucna počítá s tím, že "Farčata" budou několikrát do roka ke kulturním akcím využita. Nejbližší městská akce zasahující do večera do 22.00 bude Futrování na Farských 18.9.
Hezký den. Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

16. 8. 2021
Předmět: Libušínská ulice + parkoviště
Dotaz: Již několik dnů se tu objevují různé cedule jako zákaz zastavení od 16. 8. na parkovišti, cedule zákaz vjezdu umístěn u mostu přes potok Staviště i vjezd do Libušínské ulice z Dolní ulice. Nyní jsou zákazy vjezdu zakryty igelitem. Dnes na vjezdu z Dolní na Libušínskou ulici je cedule ulice uzavřena. Napíše už konečně někdo, co se tu bude dělat? A to si může zákazy umístit kdokoliv? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
K uzavření ulice Libušínské dojde z důvodu novostavby horkovodu. Práce jsou naplánovány od 6.9.2021.


Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 8. 2021
Předmět: přerostlé keře na křižovatce
Dotaz: Když jedu na Stalingradě dolu po Revoluční, tak při odbočování vpravo na Okružní (na křižovatce před prodejnou Coop) brání ve výhledu dva přerostlé keře. Prosím o jejich zastřižení. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, pane Dokulile,
děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň a za Váš podnět.
Situaci prověříme v terénu a keře zredukujeme tak, aby nebránily výhledu.
Bezpečnost je prioritou.

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

6. 8. 2021
Předmět: Zákaz zastavení - parkoviště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, z jakého důvodu byly na obě parkoviště u řeky na Libušíně umístěny značky zákaz zastavení od 9.8..
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
K uzavření parkovišť a poté i ulice Libušínské dojde z důvodu plánované novostavby horkovodu. Stavba začne 16.8., firma SATT dopravní značení uvede v soulad s plánovanou výstavbou horkovodu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

10. 8. 2021
Předmět: Dotaz na uzavřené hřiště
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat.
Na Stalingrade, na Okružní ulici, vedle prodejny Coop, je detske hriste.
Proč teď, když jsou prazdniny a vsude se to hemží detmi, protoze je leto, je hriste zamcene rezavym retezem a zamkem? Z brany sundan provozni řád...
Proč se tedy hriste zřizovalo, kdyz na nej deti nemohou?
Dekuji. Marie
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Marie,
v letošním roce je mateřská škola, jejíž hřiště je součástí, otevřená celé prázdniny, hřiště využívají děti z mateřské školy. Otevřené pro veřejnost máme dopravní hřiště a to celé prázdniny, každý den.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

9. 8. 2021
Předmět: pumptrack
Dotaz: Dobrý den,
rádi bychom se zeptali, zda město neplánuje vystavět pumptrack. Myslíme si, že je to v dnešní době celkem oblíbené sportovní zázemí pro široký okruh uživatelů.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, zatím se o takové věci neuvažuje, ovšem děkuji za podnět. Je to jistě velmi zajímavá myšlenka.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

13. 8. 2021
Předmět: Posekani tráva
Dotaz: Dobrý den,prosíme posekat vysokou trávu na dětském hřišti na Vysočanech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o veřejný prostor.
Všechny městské plochy zeleně se sečou průběžně. Hřištím se věnujeme přednostně.
Abychom mohli lépe reagovat na Váš podnět, potřebovali bychom blíže specifikovat lokalitu, tj. o jaké konkrétní hřiště na Vysočanech se jedná.
V každém případě prověříme aktuální situaci na hřištích.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

15. 8. 2021
Předmět: Horní rybník
Dotaz: Dobrý den,
plánuje se v dohledné době odbahnění Horního rybníka, příp. kdy?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době připravujeme opravy a větší údržbové práce Gottlerova rybníku v ulici Neumannova. Na Velký žďárský (Horňák) může časem přijít řada v souvislosti s dobudováním průmyslové zóny na Jamské ulici.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
Technická správa budov

12. 8. 2021
Předmět: Plech u lávky pod viaduktem
Dotaz: U lávky pod železničním viaduktem na levém břehu trčí ze země plech. Hrozí zranění dětí nebo cyklistů. Bylo by ho možné prosím odstranit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Tichý,
děkuji za Váš zájem o veřejný prostor a upozornění na nebezpečný předmět.
Situaci na místě prověříme a uvedeme do pořádku.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

13. 8. 2021
Předmět: Oprava silnice I-37
Dotaz: Je pátek, 13.7.2021. Právě jsem projel opravovanou silnicí - 2.etapa. Je 14.30, na stavbě ani noha a dle mého laického odhadu je z tohoto úseku odvedeno tak 25% práce. Přitom tento úsek měl být dle zveřejněného rozpisu opraven již 5.8.2021 !!! Celkem měla oprava skončit 30.8 , ale při tomhle tempu nebude silnice opravena ani do října. Proč dochází k tak velkému časovému posunu prací?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Tomane
Město není investorem stavby, která probíhá na státní silnici I/37. Podle dnes ověřených informací od dodavatele stavby probíhají práce podle harmonogramu a termín ukončení tohoto úseku bude dodržen.

Ing. Ilona Vráblová
oddělení dotací a dotačních projektů
odbor strategického rozvoje a investic

4. 8. 2021
Předmět: Názorová mapa generelu dopravy
Dotaz: Dobrý den,
názorová mapa generelu dopravu (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy/nazorova-mapa-dopravy) neumožňuje kliknout na označené body a zobrazit, co se pod nimi skrývá. Možný je jen opačný postup, klikat na položky v seznamu a pak se komentář zobrazuje. Proč nefunguje klikání na body v mapě?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den p. Augustýne,
k tomu mohu jen krátce odpovědět, že se jednalo o požadavek dodavatele Generelu dopravy, tj. firmy
Mott Macdonald CZ spol. s r.o., která jej pro nás zpracovává.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

11. 8. 2021
Předmět: Libušínská ulice + parkoviště
Dotaz: Již několik dnů se tu objevují cedule jako zákaz parkování / od 9.7. nebo od 16. 7./na parkovišti, cedule zákaz vjezdu umístěn u mostu přes potok Staviště i vjezd do Libušínské ulice z Dolní ulice. Nyní jsou zákazy vjezdu zakryty igelitem. Napíše už konečně někdo, co se tu bude dělat? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dopravní značení souvisí se stavbou společnosti SATT. Termín pro uzavírku je avizován v období 6.9. – 31.10.2021, kdy práce potrvají cca 3 dny. Značení tedy ještě není v platnosti, bylo umístěno v předstihu a bylo proto zapytlováno.
S pozdravem
D. Wurzelová, odbor komunálních služeb

2. 8. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, když už je kvůli Jungmannova a Bezrucove ul. uzavřena Krátká a Května, doufám ze opravíte i tyto ulice. Každoroční plácání lopatami vážně není to pravé na opravu ulice, kde jezdí MHD. Nebo to dopadne jako “ parkoviště se zapomenutým autem”? Dekuji .
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Pražáková,

uvedené ulice v plánu investic nejsou, bohužel nemáme dostatek prostředků, abychom mohli podobné případy řešit ihned kompletní rekonstrukcí. Pokud by po posunu stavby ŘSD docházelo časem i ke zvýšenému průjezdu, budeme se snažit tomuto zabránit a případné vyvolané investice požadovat po ŘSD.

Na Vodojemu problém nenastal. Majitel dostal šanci, protože fréza měla být v místě přítomna i později a neznamenalo to náklady navíc. Za vstřícnost se omlouvat nebudu, ať už si to bulvární televizní stanice a její diváci vykládají jakkoli.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 8. 2021
Předmět: Letní trh
Dotaz: Dobrý den, 12.8. byl letní trh. Těšila jsem se na něj. Po 4. hodině jsem sla z práce a na náměstí jsem byla kolem půl 5. V této době měli uz někteří prodeji sbaleno a většina si balila své zboží, ikdyz měl byt trh do 18 hodin a bylo hezké počasí. Bylo by možné se domluvit s prodejci pri sjednávání trhu, a nebalili stánky více než o hodinu dříve?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Novotná,


děkujeme Vám za Vaši připomínku. Na příští trhy se pokusíme s prodejci domluvit, aby v případě pěkného počasí, zájmu, byli na náměstí po uvedenou dobu. Musím však konstatovat, poněvadž jsem na trhu v tomto čase také byla, že těch stánků co odjeli cca v 17:00 bylo velmi málo a většina začala balit své zboží před 18:00 hodinou.

S přáním pěkného dne


Radka Remarová
referentka komunálních služeb

6. 8. 2021
Předmět: řídičský průkaz
Dotaz: mám dotaz co dělat s řidičským průkazem zesnulé osoby
Odpověď (odbor dopravy):
ŘP může kdokoli z pozůstalých odevzdat (nebo poslat poštou) na Odbor dopravy kteréhokoli úřadu ORP.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

5. 8. 2021
Předmět: Informování o MHD pro přijíždějící vlakem a linkovým autobusem na nádraží 2
Dotaz: Dobrý den, asi pracujete na tom, aby už konečně byl funkční monitor pro odjezdy MHD v nádražní hale. Do jedné nástěnky MHD před nádražím jste dali jeden blanket s mapou linek MHD a s odvolávkami na web mhdzdar.cz. Jenže je to zastaralý, protože MHD podle mapy linek MHD přes Vysočany od 5. srpna už nejezdí. A na webu mhdzdar.cz taky mají zastaralé informace. Od čeho máte na městě oddělení marketingu, ti by mohli mapu linek MHD opravit a k tomu i další věci, když ZDAR na to nemá čas nebo nestíhá?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jednotlivé kroky v řešení oprav a výměny monitoru již byly zveřejňovány na základě opakovaných dotazů na toto téma zde v dotazovně. Nechceme věci vyhodit hned při první poruše, ale tam, kde to je možné, snažíme se přednostně zajistit opravu.
Změna na Vysočanech je pouze dočasná, vyvolaná úpravami silnice I/37 - bližší informace naleznete na webu města, FB, na stránkách dopravce, v autobusech i na IDOS. Kdo má přesto zájem a není mu jasná konkrétní situace, může se obrátit na dopravce nebo na MÚ případně i s osobní návštěvou.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
odbor komunálních služeb

3. 8. 2021
Předmět: Vrak
Dotaz: Proč již dávno neodtáhnete nepojízdný karavan,který stojí a zavazí v průmyslové zóně ? Proč jsou tam v té zatáčce poblíž karavanu nechány hromady hlíny a kamení po kopáčích ? Proč si to hned po sobě neuklízejí a nedají to vše do pořádku ? Co to je za systém práce ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odtah karavanu je již delší dobu objednán a termín urgován. Hromady byly již odvezeny a bude proveden finální úklid.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 8. 2021
Předmět: Dětské hriště- Purkyňova
Dotaz: Dobrý den, proč město nedělá něco s žalostným stavem dětského hřiště/nebo spíš nehřiště na Purkyňově ulici. Město investuje nemalé peníze do rozvoje a trochu zapomíná na svá starší sídliště. Když si vezmu třeba nový klafar- nejvíce košů a laviček na m2 snad v celé zemi. Jedno polorozkradené :-) hřiště a v plánu park s dalším. Nemyslíte, že by bylo dobré vzpomenou i na další sídliště ,která by potřebovala také trochu péče? Předem díky za odpověď a držím palce při dalším rozvoji Ždáru
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Šafránku,

je hezké, když někdo vyjádří přání takto pozitivně. Na Purkyňově ulici se do hřiště neinvestuje proto, že bude nahrazeno výrazně větším, navíc spojeným s novým parkem. Pokud se něco nezmění, měli bychom ještě letos zahájit přípravné práce, vč. projednání s občany a v první polovině příštího roku zrealizovat tak, aby si tam děti mohly hrát ideálně ještě na jaře, nejpozději o prázninách.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 8. 2021
Předmět: houpačky
Dotaz: Dobrý den.
Z dětského hřiště na Chelčického ul. (ve vnitrobloku) jste odstranili řetízkové houpačky. Na opravu budou děti čekat do zimy? Nebo budete vypisovat výběrové řízení na dodavatele opravy? Kdy budete opravu realizovat?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Malá,

v nejbližších dnech bude houpačka nainstalována, odhaduji v příštím týdnu. Jednalo se zde o opravu, kterou nebyla možné provést na místě, tak abychom splnili přísné bezpečnostní normy.

Děkujeme za pochopení, zájem o veřejný prostor.

Radka Remarová
odbor komunálních služeb

5. 8. 2021
Předmět: došlápněte si na firmu ZDAR ať si aktualizuje www.mhdzdar.cz
Dotaz: Vážení,
ode dneška platí výlukové jízdní řády MHD a na www.mhdzdar.cz mají vše postaru.
Stará mapa linek, staré jízdní řády, starý seznam zastávek atd.
Od 28.7. na www.mhdzdar.cz/2021/07/28/castecna-uzavirka-silnice-i-37 slibují výlukové jízdní řády a pořád nic.
To si na firmu ZDAR nemůžete došlápnout?
Když jsou všechny informace aktuální na neoficiálních www.mhd-zr.xf.cz, proč to není aktuální taky na oficiálních www.mhdzdar.cz?
Pak se divíte, že lidi nejezdí MHD, když se aktuálně neinformuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
upozornění na změnu jízdních řádů bylo předem na stránkách města i dopravce, jízdní řády jsou nahrány na IDOS i na webu mhdzdar.cz.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
odbor komunálních služeb

4. 8. 2021
Předmět: Lavičky před kulturním domem
Dotaz: Zaniklé a prasklé prkna na lavickach před kulturním domem
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Předali jsme na odbor komunálních služeb, který má lavičky ve správě.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

29. 7. 2021
Předmět: Hkuk
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by nás, jak řešit hluk z klubu Angels na Libušíně, každý víkend to samé, hlučná hudba/dunění / otevřené dveře atd, až do ranních hodin, navíc každou sobotu repro před klubem venku až do 22 hodin, není slyšet vlastní televizi, natož u toho uspávat děti, poté se přesunou dovnitř a kravál až do rána, je to cca 250m od zástavby, přijde mi, že bydlíme v továrně. Zkuste tady jeden víkend si užít klidu po pracovním týdnu, neúnosné, to si už opravdu může kdololi dělat cokoli v tomto?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
v uvedeném objektu bylo za souhlasu hygienické stanice povoleno provozovat mimo jiné i hudební produkce s povinností dodržení hlukových limitů pro nejbližší obytnou zástavbu v denní a noční dobu. Dozor nad jejich dodržováním provádí hygienická stanice. Vzhledem k uvedenému můžete dát podnět Krajské hygienické stanici, zda jsou tyto limity dodržovány. Hlučné hlasové projevy návštěvníků pohybujících se mimo provozovnu a rušící noční klid řeší obecní či státní policie.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

1. 8. 2021
Předmět: Hřiště na Klafaru
Dotaz: Dobrý den,
před měsícem tu bylo zmíněno, že na hřišti na Klafaru (ulice Barvířská) není jeden ze dvou hracích prvků - proutěná houpačka. Chtěla bych se zeptat, kdy bude hřiště obnoveno? Zrovna v létě je hřiště využíváno dětmi nejvíce a houpačka chybí. Zároveň bych se chtěla zeptat, zda je plánováno další větší hřiště pro nově rozvíjející část města - Klafar, kde bydlí primárně rodiny s malými dětmi? Děkuji za odpovědi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Nižníková,
v lokalitě Klafar je v plánu vybudování centrálního parku, jehož součástí jsou také mnohé herní prvky a další možnosti vyžití nejen pro děti.
Koncepci tvoří městská krajinná architektka Lucie Radilová.
Park by měl vzniknout v prostoru mezi ulicemi Sázavská, Hrnčířská, drátenická a Libická, pod novými bytovými domy.
Již v dnešním roce by měly být jasné hrubé obrysy parku.

S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

Vážená paní Nižníková,
od 14.07.2021 máme od dodavatele potvrzenou objednávku na chybějící část herní prvku, hnízda. Několikrát jsme již urgovali a doufám, že v nejbližších dnech bude dodám a namontován. Děkuji za trpělivost.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

3. 8. 2021
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli už ne nějaký termín na vítáni občánků, dcerka se nám narodila v únoru a stále nám nic nepřišlo.
Děkuji Stehlíková
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
z důvodu epidemiologické situace v minulém období došlo k výraznému odkladu a posunu vítání občánků. Nicméně je rozhodnuto, že i dodatečně a postupně budou všechny děti uvítány. První vítání je připraveno již na tento měsíc a další budou následovat. Rodiče jsou postupně oslovováni s touto nabídkou a s vyslovením souhlasu. Nemělo smysl zjišťovat zájem o vítání v době, kdy jej nebylo možné připravovat. V případě pochybností, zda jste již byla oslovena, kontaktujte po 9. srpnu náš odbor, úsek evidence obyvatel (tel. 566688125). Pro úplnost zmiňuji, že vítání občánků se týká narozených dětí s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, ne obecně dětí narozených.
S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

27. 7. 2021
Předmět: Obrazovka
Dotaz: Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda v rámci likvidace reklamního smogu z městských budov bude odstraněna blikající obrazovka na kulturáku? Rozptyluje to jedoucí řidiče okolo. Budova DDM je fakt pěkná bez reklam. Jen tak dál. Ještě by bylo super nechat vyčistit fasádu. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Fialo, jsem rád, že je Vám aktivita týkající se boje s vizuálním smogem sympatická. Nicméně o odstranění obrazovky z fasády DK se tuto chvíli neuvažuje. Hezký den. Mgr. Petr Sedlák, Odbor ŠKSM

3. 8. 2021
Předmět: Zarostlý rybník u hasičárny
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, co se bude dít s rybníkem u hasičské zbrojnice na ul. Jamská, který již silně zarůstá, je bez vody a tudíž není vůbec funkční, jak pro biodiverzitu, tak pro ostatní účely ? V dnešní době je každý takový vodní rezervoár důležitý.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená pane Vaňku,

máte pravdu, proto je nyní vypracovaný a povolený projekt na jeho revitalizaci. Bude mj. sloužit jako retenční nádrž pro PZ Jamskou, úpravy tedy budou opravdu zásadní. Stavební práce by měly začít ještě letos, v ideálním případě s dotační podporou, ale k realizaci dojde i bez ní.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

31. 7. 2021
Předmět: Brněnská-stav vozovky,díry
Dotaz: Dobrý den,prosím o informování kompetentních o stavu vozovky na brněnské u obchodních domů-zejí tam díry při výjezdu od obchodních domů,kde hrozí poškození pneumatik-to vážně nikdo nevidí?Děkuji PeZi
Odpověď (odbor dopravy):
Na základě Vašeho upozornění bude vyzván vlastník komunikace k odstranění závad ve sjízdnosti.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 7. 2021
Předmět: omezení provozu na státní silnici na ulici Jungmanova
Dotaz: Dobrý den, můj dotaz se týká křižovatky Dolní-Wonkova-Jungmannova-Sázavská. Myslím, že křižovatka je nyní velice nebezpečná, že zde chybí dopravní značení, které by zabezpečilo bezpečný průjezd křižovatkou. Na semafor z ulic Wonkova a Sázavská je špatně vidět, po naskočení zelené řidiči spoléhají na ohleduplnost řidičů jedoucích z Dolní. Problematický je průjezd z Wonkovy na Sázavskou, Děkuji Řetická
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o silnici I. třídy, jejímž silničním správním úřadem je Krajský úřad Kraje Vysočina, majetkovým správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR a dotčeným orgánem Policie ČR. Možnosti města Žďár, jak ovlivnit průběh uzavírky silnice I. třídy, jsou velmi omezené.
I přes nepříznivé deštivé počasí se předpokládá, že by koncem tohoto týden oprava stávajícího úseku silnice měla být dokončena a poté se zahájí práce na dalším úseku, čímž se pracovní místo oddálí od křižovatky Dolní – Wonkova – Jungmannova – Sázavská. Všem ohleduplným řidičům patří velký dík.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 8. 2021
Předmět: Dětské hřiště na ulici Purkyňova
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti Purkyňova je rozbitá poslední houpačka která tam zbyla. Můžete prosím zajistit její opravu? Také bysme s ostatními maminkami (a nejenom s nimi) ocenily, kdyby se na hřiště vrátila kyvadlová houpačka, která byla už loni odebrána, že se opraví a stejně tak již cca 4 roky nepřítomná skluzavka.

Nejbližší dětské hřiště je na Piláku nebo u bazénu. S malými dětmi je to prostě daleko, cestování je unaví a na hřišti se dorazí. Nemluvě o vaření oběda ...
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Stará,

nemohu se vyjadřovat k vývoji stavu hřiště na Purkyňově ulici. V červenci však byl finalizován strategický dokument SARRPLAN hřiště, tedy koncepce dětských hřišť v ZR, která reflektuje špatný stav mj. Vámi zmíněného hřiště a navrhuje se prioritně zaměřit na výraznou rekonstrukci nebo spíše výstavbu velkého nového hřiště na Purkyňově ulici. Pokud bychom nyní investovali do nových prvků na starém hřišti, bylo by to tříštění prostředků, které budou potřeba na to nové. Zatím má tato investice podporu vedení města, takže pokud se podaří zajistit dostatek prostředků do příštího rozpočtu, mohlo by být velké a důstojné hřiště příští rok touto dobou již v provozu. Doufám, že to pro Vaše děti ještě bude aktuální.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 7. 2021
Předmět: Keře a zeleň na chodníku
Dotaz: Navrhuji vyhlásit v rozhlasu, aby si majitelé zeleně zajistili údržbu keřů, které rostou do
chodníků .Mnohdy se nedá vedle skoro projít natož projet s kočárkem.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Janotová,

jsem přesvědčený, že jsem Váš dotaz napoprvé nepochopil správně, čemuž odpovídá má první odpověď. Za to se omlouvám. Máte pravdu, že soukromá zeleň často prorůstá do veřejného prostoru, vč. chodníků. Nyní řešíme, jakým způsobem budeme na vlastníky apelovat, aby toto řešili. Zatím tak činíme u těch nejhorších případů, protože plošně na to nemáme kapacity. I proto je skutečně na zvážení, jaké všechny kanály budeme chtít a moci využít - rozhlas je jednou z možností - děkuji Vám za tip i zájem.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 7. 2021
Předmět: Sekání
Dotaz: Děkujeme za posekání trávy na Stalingradě.
Chlapci se tento týden velmi činili.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za kladnou zpětnou vazbu. Těší nás.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

31. 7. 2021
Předmět: farska
Dotaz: To už jste opravdu stihli přebrat ty rozkopaná farčata ze už se tam sedí u stánku a popiji a parkuji se tam auta u konaku. A už je smlouva a může sklenička prodávat a kde má toalety a co hygiena. Koukám ze když je to pro někoho tak to jde bez problému.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Adlere,

i když se domnívám, že se tazatel vydává za někoho jiného, což je nejen zbabělé, ale také trestné. Jak píšete, děláme všechno pro to, aby bistro mohlo fungovat co nejdříve. O postupném zahájení a dvoufázové investici jsem již psal. Pro ostatní zopakuji, že výběr byl transparentní, objektivní, posuzoval se záměr, ne člověk. Byl jsem při hodnocení záměrů a všem bylo jedno, kdo je kdo, za sebe mohu deklarovat, že jsem nikoho z žadatelů ani jejich okolí neznal. A dovolím si poznámku - považuji za stejně škodlivé, pokud by jméno pomohlo, jako kdyby uškodilo. Zkuste se nad tím zamyslet.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

30. 7. 2021
Předmět: městský rozhlas
Dotaz: Toto jsem již psala 9. 7. 2021 a náprava pořád žádná. Již dlouho nefunguje rozhlas ve dvoře Libušínská 19 - 25, prosím o nápravu. Hlášení je slyšet až ze vzdálenějších reproduktorů a není srozumitelné. Někdy je z reproduktoru na začátku slyšet znělka a pak už vůbec nic, jako by se vypnul a hlášení pokračuje ze vzdálených reproduktorů.
odpověď z 15. 7.2021: "O poruše již víme, prověříme a zajistíme nápravu."
Jak dlouho budete ještě prověřovat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Milá paní Jarošová, neprověřujeme to samozřejmě celou dobu, co je příčinou, máme zjištěno, je to vadná baterie. Ta je ale speciální a není běžně k dostání, takže jsme ji museli objednat, jakmile přijde předmětné hnízdo rozhlasu zprovozníme.
PS: Celé hlášení rozhlasu je zveřejňováno i na webu města, po dobu poruchy rozhlasu tedy můžete informace získat i z tohoto zdroje.

S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 7. 2021
Předmět: Prodej a přepis automobilu do zahraničí
Dotaz: Dobrý den,
prosím Vás o seznam, popřípadě odkaz na seznam, úkonů a formulářů nutných k prodeji auta do Polska.
Z pátrání v pravidlech není jasné, zda stačí pouze žádost o vývoz do zahraničí, zda je třeba i přepis vlastníka jako v případě prodeje v ČR, či je-li uznatelné úřední ověření plné moci ze zahraničí...

Děkuji,
MK.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, zasílám Vám odkaz na naše webové stránky, kde naleznete vše potřebné:
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/registr-vozidel-a-ridicu

dále jsem si dovolil zkopírovat obsah a předložit:
VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, předkládá se

- Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
- Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
- Registrační značky
- Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů.
- správní poplatek dle sazebníku správních poplatků
- "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" - k dispozici na zmíněném webu nebo na přepážkovém pracovišti

dále je třeba znát osobní údaje k sobě na kterou se vozidlo vyváží (datum narození, u firmy daňové číslo): Žádná plná moc není potřeba.

Martin Grepl
odbor dopravy

26. 7. 2021
Předmět: zimní stadion
Dotaz: dobrý den
chci se zeptat,proč ještě není na zimním stadionu led ,a proč musí Žďárská družstva jezdit trénovat do Bystřice a platit za led tam? to přeci nedává smysl ,platit a cpát peníze jinam ,když by mohli zustat ve žďáře. A ostatní mužsta v okolí a z kraje by mohli jezdit trénovat také do Žďáru a peníze platit městu.Opravdu si myslím ža takto se nehospodaří a to hlavně v tété době.
děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
náklady na výrobu a údržbu ledu v letních měsících jsou ve žďárské hale, která je již bohužel hodně zastaralá, neporovnatelně vyšší než například ve Vámi zmiňované Bystřici nad Pernštejnem, kde stojí nová hala vybavená tepelnými čerpadly a rekuperačními jednotkami. Hala je navíc dobře odizolovaná, proto se zde běžně mrazí po celý rok i v době, kdy není kovid. Zahájení žďárské sezóny dříve by v žádném případě pro město neznamenalo zisk, jak píšete, ale naopak hlubokou ztrátu.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

29. 7. 2021
Předmět: Sečeni trávy
Dotaz: Přidávám se též.,že Žďár je zarostlý a moc pěkný pohled to není. Dva tři roky budeme tady zarostlý,(nekosit kvetu - ale není co by kvetlo) protože jsme "moderní" potom bude něco jiného a budeme zase jinak "moderní".Řečmi o subjektivním pohledu se omluví každá hloupost spíš používát selský rozum. Krajinářka bude zřejmě asi taky dost alternativní Od jisté doby zde neuvidíte pořádnou kytku, něco barevného.Vše je zarostlé, nevýrazné a mdlé. Řekla bych že heslem Žďáru začíná být nevýraznost a šeď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Musilová,

nenašel jsem dotaz, tedy děkuji za názor.

S pozdravem

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 7. 2021
Předmět: Veřejné osvětlení ul. Santiniho
Dotaz: Dobrý den, je v rámci opravy povrchů vozovky v ul. Santiniho plánována nějaká úprava veřejného osvětlení ? Od zámecké zdi až po Tokoz jsou lampy na fasádách domků nebo na sloupech elekrického vedení. Není to příležitost vybudovat moderní osvětlení městského typu na stožárech, zejména když se jedná o nasvícení silnice I. třídy a chodniku ? Podobně jako se udělalo u parkoviště před zámkem ?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Korábku,

veřejné osvětlení se snažíme řešit u každé, mnohdy i značně nesouvisející stavby. K investici ŘSD už se nestihneme připojit - nedostali jsme dost času, ale hodláme paralelně a při jednom nepořádku řešit veřejná prostranství zejména na Santiniho. Nyní vzniká studie. Dle možností opět zrekonstruujeme a doplníme veřejné osvětlení. Budeme limitováni také památkovou ochranou, proto nemohu předjímat technické a estetické řešení, nicméně, věřím, že nějaký kompromis najdeme a do dvou let akce proběhne.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 7. 2021
Předmět: Silnice Jungmanova a Bezručova
Dotaz: Dobrý den, prý se bude dělat nový povrch jmenovaných silnic. Buď jsem nahlouplý nebo nevidím co se za tím skrývá. Ta silnice je hlavní tah a podle mě je v pořádku. Jestli to bude probíhat jak ten 100m kousek u Lídlu, tak bude Žďár zasekaný tak na půl roku. ( ten provoz po vedlejších uličkách bude šílený a občanům se to určitě líbit nebude ) Můžete mi sdělit rozumný důvod proč se to bude realizovat? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Chalupo,
jedná se o investici Ředitelství silnil a dálnic, o akci jsme nerozhodovali a máme značně omezený vliv na její průběh. Samozřejmě jsme se také dotazovali. Komunikace trpí velkou zátěží a v místě jsou složité hydrogeologické poměry, proto bude částečně i sanováno podloží. Poškození tedy nemusí být na první pohled patrné. ŘSD navíc vychází ze svého plánu oprav, který počítá s určitou periodicitou. Město z omezení také nemá radost, proto se snaží alespoň mírnit dopady na okolní ulice – nyní se situace sleduje a jsme připraveni učinit opatření. Současně jsme se v rámci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko připojili s rekonstrukcí některých inženýrských sítí, abychom předešli budoucím omezením z naší strany.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 7. 2021
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, včera jsem se vrátil po třech týdnech domů do Žďáru a zděsil jsem se, spíše mi to připadalo kdybych přijel někam do džungle. Všude metrová tráva pomalu přes ní není vidět. Tak bych se chtěl zeptat jestli to město nestíhá sekat nebo to je tak schválně pěstované na senáž? Dobrovolný
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den, pane Dobrovolný,
jsem rád za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Veřejná zeleň, kam travnaté plochy také patří, je do značné míry subjektivní záležitostí, na kterou může mít 100 lidí rozdílný názor.
V našem městě se snažíme o koncepční, moderní a přírodě blízký přístup. I z tohoto důvodu pro město pracuje krajinná architektka.
Jedná se o dlouhodobější proces, který určitě bude procházet vývojem a úpravami, které vzejdou z praxe.
Bližší informace k systému sečení travnatých ploch ve městě naleznete na tomto odkazu - https://www.satt.cz/technicke-sluzby#mestska-zelen

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

26. 7. 2021
Předmět: Tráva a zase trava
Dotaz: Ať přijede člověk z jakékoliv světové strany, uvítá ho ho dvoumetrova tráva, vím, že se tomu teď nově říká rozkvetla louka, ale je to opravdu to, co chce město žďár nabídnout svým obyvatelům a projíždějícím? Jedine, co je na tom dobře, že lidé berou svoje sekačky a jedou, protože už to není k výdrženi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Koudelková,
velice mne těší Váš zájem o veřejnou zeleň.
Veřejná zeleň, kam travnaté plochy také patří, je do značné míry subjektivní záležitostí, na kterou může mít 100 lidí rozdílný názor.
V našem městě se snažíme o koncepční, moderní a přírodě blízký přístup. I z tohoto důvodu pro město pracuje krajinná architektka.
Jedná se o dlouhodobější proces, který určitě bude procházet vývojem a úpravami, které vzejdou z praxe.
Bližší informace k systému sečení travnatých ploch ve městě naleznete na tomto odkazu - https://www.satt.cz/technicke-sluzby#mestska-zelen

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

28. 7. 2021
Předmět: Toalety Farská humna
Dotaz: Zajímám se o podobu toalet v parku Farská humna.
Pokud se nepletu, měly být součastí občerstvení.
Dnes to vypadá na toiku, když občerstvení bude v přívěsu pro koně.
Pokud byl záměr shledán někým jako životaschopný nerozumím obavám z letošní sezóny.
Kvůli přívěsu za 200 000,- rozvrtat celý park a vyhodit 3,5x více za zasíťování mi nepřijde hospodárné.
Nemohl být ten přívěs někde na kraji?
Jak je řešeno legislativně parkování na travnaté ploše?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

sice jsem to už několikrát psal, ale budiž. Letos půjde o provizorní provoz, protože není jisté, zda nebudou uplatněna další opatření kvůli covidu, což nelze obejít sebelepším záměrem. Nemohu se ubránit dojmu, že někteří pandemii a opatření nezaregistrovali. Provizorní provoz znamená dočasně toiky. Ve výsledku však půjde o moderní kontejnerové řešení. Umístění je zvoleno s ohledem na ostatní záměry v parku. K zasíťování došlo kvůli záměru, který bude investičně mnohem náročnější, navíc se tak neděje jen kvůli bistru, ale také kvůli zlepšení zázemí pro kulturní akce. Bezvýkopově síťovat neumíme. Nejedná se o parkování. Umístění provzorního bistra je povoleno a je tedy legální.

S pozdravem
Adam Joura

18. 7. 2021
Předmět: Stržanov
Dotaz: Dobrý den chtěl sem se zeptat ohledně zelinaře nebylo by možné mu umožnit stát na tom odpočívadle jak se tam točí autobus?? Když by si to tam nějak inteligentně postavil nebo nějak rozumně mu domluvit aby si dal cedulku ohledně parkovaní pro lidi protože fakt nesmyslně tam parkují v křižovatce nebo v blízkosti že není vidět co jede a popravdě je to dost nebezpečné jezdí se tam 70, upřímně s ním problém nemám ale s těmi lidmi co blokují křižovatku je jenom otázka času kdy se něco semele
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
s prodejcem zeleniny jsme v kontaktu a hledáme možnosti k vyřešení situace.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 7. 2021
Předmět: stezka u Biskupského gymnázia
Dotaz: Prosím o zvážení, zda by bylo možné povolit vjezd cyklistům na stezku kolem zahrádek pod Biskupským gymnáziem.
Je zde větší pohyb chodců (žáků) jen ve školním roce ráno a odpoledne. Na této komunikaci je podle mého názoru bezpečnost chodců daleko větší ve srovnání s úzkou stezkou k farským humnům, kde je vjezd cyklistům povolen. A další důvod - zahrádkáři, kteří jezdí od zahrádek na Stalingradě směrem na Libušín,mají jen dvě možnosti stezku objet - a to po silnici, kde je velký provoz.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
možnost povolení jízdy cyklistům po stávajícím chodníku v ulici Klafar mezi zahrádkami a BIGY byla v minulosti již prověřována. Není to možné z důvodu šířky komunikace a jejího výrazného podélného sklonu. Omlouváme se, že nemůžeme dát příznivější odpověď.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

27. 7. 2021
Předmět: studánka Klafar
Dotaz: Dobrý den,
velice děkuji za velmi rychlé vyřízení mé žádosti ohledně odtoku od studánky Klafar.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, poděkování ráda předám kolegům, kteří úpravu zajistili.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 7. 2021
Předmět: Lhůta pro odstranění vad lávky - bezbariérovost
Dotaz: Jaká lhůta byla stanovena pro ostranění vad u lávky na Farských humnech?
Roční nebezbariérovost není v pořádku vůči lidem pohybujícím se na invalidním vozíku?
Je vyvozena nějaká odpovědnost-koho a v jaké výši?
Děkuji za odpovědi
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,

poslední termín byl stanoven do 31. 5., některé vady se odstranily (dle dohody) a u některých došlo k odkladu, protože se o nich ještě vedou diskuse nebo se dále doplňují podle toho, jak se projevují v čase. Odstraňování a náprava pak musí jít v nějaké posloupnosti, aby se opravované nemuselo v důsledku jiných zásahů znovu opravovat. Finální termín se nyní projednává a vzejde mj. z expertiz obou stran. O výsledcích budeme veřejnost informovat. Město žádá i kompenzaci průtahů a nepříjemností. V této věci čekáme na návrh dodavatelů. V každém případě je třeba říci, že se jedná o vady, které neznemožňují bezpečný provoz. Pokud má někdo tělesně postižený reálný problém při vjezdu na lávku, mrzí mě to a věřte, že se snažíme o co nejrychlejší řešení.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 7. 2021
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Proč prosím neupřednostníte sečení trávy na herních plochách dětských hřišť. Na Libušíně děti běhají v 30 cm trávě, no to je opravdu špatné! V dřívějších dobách toto nebylo, bývalo to vždy vzorně posečené a zavčas.Co se to nyní děje, že to nejde ? Někde je chyba ! Manažeři v tomto nevykonávají svoji práci tak jak by měli.Nárůstem Vašich úředníků není vidět kvalita práce a včasnost zakázek pro naše město.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Kalábe,
děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň.
V současné době se snažíme v systému sečení dělat cílené změny, aby bylo vše optimální.
To sebou nese i nějaké ty, především, termínové problémy.
Sečení hřišť postupně kompletně přebírá firma SATT, a.s. a věřím, že se v průběhu letošní sezóny podaří systém dopilovat ke všestranné spokojenosti.
Detailní informace k sečení trávy ve městě najdete na webových stránkách https://www.satt.cz/technicke-sluzby#mestska-zelen

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

26. 7. 2021
Předmět: Žďárská pouť 2021
Dotaz: Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda se bude tento rok konat Žďárská pouť, případně zda jsou plánovaná nějaká omezení (očkování, test apod.)?

Pevně věřím, že letos se akce uskuteční.
Děkuji za Vaši odpověď
Aneta Hrdličková
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
světská část pouti byla pro letošní rok s definitivní platností zrušena. Detailní informace přinese i právě vycházející vydání Žďárského zpravodaje.
Přeji příjemný den.
Petr Sedlák, odbor ŠKSM

24. 7. 2021
Předmět: Farská humna - rodinný podnik sponzorovaný městem.
Dotaz: O dění na Farských humnech se městem nesou pochybnosti. Napsal jste, že první výzva nepřinesla relevantní nabídku, z další pak sítě realizuje firma spřízněná s budoucí provozovatelkou BISTRA.
Výsledek nesplní požadavky záměru a na konec jediný zájemce je pro město relevantní nabídka?
Jedná se o dotování provozu, který bude řešen zkušební formou?
Nebylo na místě transparentně vyhlásit nový záměr?
Snad zůstane v platnosti alespoň protialkoholová vyhláška a v parku se nezačne legálně pít.
Děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

první výzva na dodavatele stavebních prací nepřinesla relevantní nabídku. Druhá již ano. Město nastavilo přísné limity a jsme rádi, že jim někdo vyhověl. Dodavatele prověřujeme, ale nelustrujeme. Výběr provozovatele bistra přinesl dvě relevantní nabídky, z toho jednu žadatel stáhl. Obě výzvy byly otevřené. O tom, co bylo cílem výběru provozovatele bistra jsem psal jinde. Nový záměr vyhlašovat nebudeme. Žadatelka podmínky splnila a o zkušební provoz zažádala kvůli nejistotě, jak bude vypadat sezona, nikoli kvůli testování životaschopnosti záměru. Pořádek a dodržování vyhlášky na Farských humnech se bude hlídat standardně nebo i nadstandardně, dle potřeby.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 7. 2021
Předmět: Park Libušín vs. Farský
Dotaz: Dobry den, z jakého důvodu je zcela přehlížen park mezi Libušínem a Klafarem-dřívější "hrady" a veškeré finance i projekty směřují na Farská humna, která jsou mnohem menší, nelze na nich,ani v blízkosti, parkovat atd.
Jde pouze o protěžování autorkou, která by se měla statat o zeleň a parky celého města nebo to má i nějaký logický či jiný důvod?
Zatím to spíše připomíná pokus o jakýsi pomník vládnoucího režimu v ZR, který si jede svoje, nehledě na lidi.
Děkuji za pokus o vysvětlení
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

Farská humna jsou centrálním parkem ve městě. Má proto prioritu. Vámi zmíněná lokalita je mj. "autorkou" navržena k řešení v následujících letech. Nelze naplánovat a zainvestovat celé město zaráz. Vaše soudy a názory nekomentuji.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

23. 7. 2021
Předmět: stezka k Mamlasovi
Dotaz: Dobrý den, mohli byste prosím ořezat keře a větve stromů u této stezky? Místy je problémový i jednosměrný provoz natož v obou směrech, kol i chodců je zde velký počet. Předem děkuji. Také bych chtěla upozornit na suchý strom u vchodu obchodní školy a druhý před 2.ZŠ, mohly by být nebezpečné. Pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Stoklasová,
těší mne Váš zájem o veřejnou zeleň v naše městě.

Stav zeleně v trase stezky k Mamlasovi prověříme a provedeme údržbu.
Smrk před 2.ZŠ prosychá, ale určitě mu ještě dáme šanci. Pokud by se stav zhoršoval, budeme muset konat.
Stav stromu u vchodu do obchodní školy prověříme.
Děkuji za Vaše podněty.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

21. 7. 2021
Předmět: Informování o MHD pro přijíždějící vlakem a linkovým autobusem na nádraží
Dotaz: Dobrý den,
v nádražní hale je sice už přišroubovaný nefunkční monitor pro odjezdy MHD, ale z těch původně dvou nástěnek s informacemi o MHD před nádražím už nic není, jsou na nich jen nápisy MHD Žďár nad Sázavou. Na levé nástěnce mají informace senioři a druhá nástěnka je prázdná. Informace o MHD je tak v nádražní hale a před nádražím nulová. Co se to děje? Teď ve Žďáru je hodně návštěvníků, co přijedou třeba vlakem a informace o MHD na místě nulové. Co je za problém, že to nejde? Už zase. :( :(
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, zrovna probíhá úprava nástěnek a k monitoru byli přizváni opraváři. Prosím tedy o trpělivost, na úpravách pracujeme.
S pozdravem
odbor komunálních služeb.

21. 7. 2021
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-19.7.jsem psala dotaz a 20.7.jste už napsali odpověd ohledně posekání trávy v zatáčce u Starého dvora a řešení a již dnes 21.7.jsme šli náhodně tímto směrem od ,,Piláku" v odpoledních hodinách a zrovna tam sekali trávu okolo té ohrady a podél Bránského rybníka byla již posekaná,takže již dnes byl celý úsek krásně posekán a upraven.Zatím vždy,co mám zkušenost,se snažíte vše opravit co nejrychleji a stačí sem napsat,nebo někomu zavolat.Patří Vám Všem velký dík za Vaši práci a ochotu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

19. 7. 2021
Předmět: víko od kanálu
Dotaz: Dobrý den, již měsíc bouchá na Libušínské ulici, tam kde je zastávka autobusu, víko od kanálu.Udělejte s tím něco.Bydlí tady lidi, provoz je velký, bouchání nepříjemné.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
jeden pokus již byl zkušebně proveden, bude nutná výměna celého roštu s rámem. Oprava je v této verzi již objednána.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 7. 2021
Předmět: okolí radnice
Dotaz: Mám prosbu o úklid okolo kontejneru na papír mezi radnicí a ČSOB, vím, že za to nemůžete a lidi jsou neskutečný čuňata. Je tam taková miniskládka. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Nepořádek necháme uklidit.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 7. 2021
Předmět: Jak probíhala kolaudace nebezbariérové lávky?
Dotaz: Dobrý den,
mohla byste prosím objasnit, jak mohla být zkolaudována lávka přes Sázavu v parku na Farčatech?
Podle všeho neodpovídá "bezbariérovému" užívání.
Takto zásadní nedostatek, který je každému stavaři na 1. pohled jasný, jste skoro rok přehlíželi.
Je v souladu s PD rozdílná výška schodů k řece a hrana mostu?
Jsem zvedav jak se s tím PORRvete!
Kolik stál městskou kasu dozor, na který se vymlouváte?
Kdo ho vykonával?
Budete požadovat fin. vratku za toto neomluvitelné lajdáctví?
Děkuji za odp
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Dobrovolný,
předmětná lávka byla zkolaudována s vadami a nedodělky u kterých byla stanovena lhůta k jejich odstranění. Schody u mola k řece a hrana mostu nebyly navrženy a povoleny ve stejné výškové hladině.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

Technický dozor investora byl zadán u společnosti STAVONA Tender, spol. s r.o. za 434.390,- Kc vč. DPH. Prováděl jej Ing. Radek Soška. Tyto informace jsou veřejně dostupné v Registru smluv. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků vždy zvažujeme odpovědnost dodavatele, dozoru, autora PD atd. Lávka byla projektovaná jako bezbariérová a taková také bude. Je to předmětem odstraňování vad a nedodělků. Nevymlouváme se, a budete-li své dotazy koncipovat takto, nebudu na ně reagovat.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

18. 7. 2021
Předmět: Obchodní centrum stalingrad
Dotaz: Dobrý den
Chci se zeptat jestli není v záměru města obnovit či nějak zrenovovat prostor před nákupním centrem na stalingradě. Myslím si že minimálně chodník by stál za rekonstrukci včetně osázených květináčů. Předem děkuji za odpověď
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane Kubáte,

nemohu napsat nic konkrétního, tak jen uvedu, že Stalingrad celkově, ale zejména tento centrální veřejný prostor je nyní předmětem debat o revitalizaci i řešení všech druhů dopravy (vč. parkování) v místě, mj. v návaznosti na Generel dopravy, který navrhl nějaké změny. Ještě letos by mohla vzniknout studie a podle rozpočtových možností se budeme bavit o realizaci v nejbližších letech.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 7. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den ,zajímalo by mne kolik vozidel projede ulicí Santiniho za den.
Ptal jsem se už loni po sčítání a odpověděli jste že to ještě není vyhodnoceno.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Hezký den,
křižovatka K05 Santiniho X Bezručova X U Táferny X Sychrova za 24 h:
ze Santiniho ul. vyjelo 5488 osobních vozidel a 1340 ostatních vozidel
do Santiniho ul. vjelo 5297 osobních vozidel a 1429 ostatních vozidel
Zpřesňující údaje jme vám poslali do e-mailu.
Ing. Michal Bačovský
odbor strategického rozvoje a investic
oddělení dotací a dotačních projektů
tel.: 566 688 188, 778 417 798
e-mail: michal.bacovsky@zdarns.cz

19. 7. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den-prosím Vás,není možné kontaktovat majitelé starého dvora,nebo toho pozemku naproti tomu statku,jak mají oplocenou ohradu,jelikož podél stezky za tou zatáčkou opět rostou vysoké kopřivy a tráva pod ohradou,kde to neudržují a musí se to objíždět,nebo obcházet a děti to mají ve výši obličeje,to už je asi o metr tímto zúžená stezka,je to každoročně a když se to tady řešilo loni,tak jste psali,že to není pozemek města a myslím i přesto jste to tam nechali posekat.Děkuji za kladné vyřešení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cyklostezka je v celém úseku od Bránského rybníka až po Dvorskou ulici vedena po soukromých pozemcích. Vlastníka jsme kontaktovali, kdy bylo provedeno posečení v místě zatáčky cyklostezky.
S vlastníkem pozemků budeme dále jednat, aby bylo zajištěno sečení v celém úseku stezky.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

15. 7. 2021
Předmět: oprava schodiště ke hřbitovu u ko.Nejsv.Trojice
Dotaz: Pane vedoucí, poslal jste mi k mému upozornění tuto odpověď: "...28. 6. 2021
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. O stavu víme. Opravu provedeme dle finančních možností.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky TSBM."
Chápu Vaši obtíž. Kdyby se jevilo nebezpečí, že byste to kvůli finančním možnostem města nestihli do letošního podzimu, nabízím k realizaci opravy půjčku, aby tam nedošlo k úrazu. Informujte prosím o situaci i majetkoprávní odbor města. Děkuji. Petr Peňáz
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
ujišťuji Vás, že kdyby hrozilo nebezpečí úrazu, bylo by schodiště okamžitě až do doby opravy uzavřeno. Většinu půjček považuji za cesty do pekel, ale přesto děkuji za nabídku. Pevně věřím, že ji nebudeme muset využít.

S pozdravem
Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

15. 7. 2021
Předmět: Městský projev slitování a milosrdnosti-info
Dotaz: Dobrý den, dle vyjádření odboru SRI, se i mimo COVID krizi bude město chovat milosrdně a bude mít slitování při vybírání poplatků dle vyhlášky 1/2020. Bude tím pronajímatelům takto kompenzovat jejich náklady.
Je takto přistupováno ke všem dotčeným poplatníkům nebo je to aplikováno pouze na jeden konkrétní případ, kterému město navíc zdarma síťuje pozemek o velikosti parcely pro RD?
Byly ponižovány/odpouštěny nájmy v dobách omezení provozů?
Děkuji za odpověď, snad ještě žijeme v právním státě.
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážený pane,

předávám reakci věcně příslušných odborů na Váš dotaz:

„SRI - Věřím, že to nemyslíte zle a jen jste špatně porozuměl mojí informaci. Milosrdenství spočívalo v principu, kdy jsme nenutili, aby někdo investoval do provozu v době, kdy byly všechny zavřené a nikdo nemohl tušit jak dlouho. Co se týče sítí, nebudují se jen pro bistro, nejedná se o soukromou investici, protože jde o veřejný prostor, a pak bychom neměli možnost v případě potřeby jednoduše změnit provozovatele.

KS - všechny jemu uživatelem řádně ohlášené nebo správci městských majetků ke zpoplatnění doložené „zábory“ zpoplatňuje v souladu s vyhláškou 1/2020. Osvobození od poplatku je možné pouze v případech daných zákonem o místních poplatcích a vyhláškou, tedy např. i pokud se jedná o užívání veřejného prostranství na základě smlouvy o nájmu nebo o výpůjčce veřejného prostranství uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a uživatelem veřejného prostranství.

OP – rada města rozhodla o poskytnutí slevy na nájemném za užívání prostor a pozemků pro podnikání u těch nájemníků, kterým byl v souvislosti s vládními nařízeními omezen provoz, a to za dobu, po kterou byl provoz omezen (zakázán) ve výši 30 % za druhé čtvrtletí 2020, 25 % za třetí čtvrtletí 2020, 50 % za čtvrté čtvrtletí 2020, 50 % za první čtvrtletí 2021, 50 % za druhé čtvrtletí 2021.“

Michaela Bořilová
oddělení finanční kontroly a interního auditu

16. 7. 2021
Předmět: soukromé pozemky
Dotaz: Dobrý den.
Existují nějaké "páky" (např domluvy, popř. pokuty) na soukromé majitele pozemků ve středu města? Jsou zde plochy neposečené trávy, suchý strom a keře - za obch. domy směrem k parkovišti, nebo haldy již posečené trávy - za ONE 2, která tam zase bude hnít celý rok.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Malá,

z pozice samosprávy nikoli, ale státní správa, jmenovitě odbor životního prostředí může řešit sečení trávy, což také aktivně dělá. Za Vaše podněty děkuji, OŽP jsem je předal. Jen v době dovolených možná nebude reakce z pochopitelných důvodů okamžitá.

Za suché a nebezpečné stromy bohužel odpovídá jen vlastník, pokud ohrožení není akutní.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 7. 2021
Předmět: Omezení dopravy
Dotaz: To, co se děje nyní na Libušínské křižovatce a potažmo v celém Žďáře s hlediska automobilové dopravy je opravdu "masakr". Prosím Vás, snad je třeba se nad tím zamyslet a najít lepší řešení než je toto. A to ví bůh, jak dlouho to bude trvat - rok nebo dva? Když už se podařilo načasovat několik uzavírek v okolí do jednoho období, tak bylo nutné hledat i odpovídající řešení a nenechat jezdit auta bez ladu skladu. A jistě by bylo vhodné aby se ukázali strážníci městské policie a příslušníci policie.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
jedná se o uzavírku silnice I. třídy, kterou povolil Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě, mj. i po předchozím souhlasu Policie ČR. Město Žďár má velmi omezené možnosti, jak situaci ovlivnit, neboť město má v tomto řízení o povolení uzavírky pouze postavení účastníka řízení. Je nasnadě, že pokud se omezí průjezd velice frekventované silnice, musí se to projevit.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 6. 2021
Předmět: NEOZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH ZASTÁVEK MHD proti nárazu ptactva v lokalitě Jamská ulice
Dotaz: Dobrý den,
Z důvodu opakujících se případů úhynu drobného ptactva (vrabec polní, červenka obecná ..) v lokalitě Jamská ulice - v blízkosti COOPER STANDARD …píši k tomuto tématu stížnost .V naší době je problematika nebezpečných neoznačených prosklených ploch již dosti zmapovaná(jedna silueta dravce nestačí) a tento úhyn je zcela zbytečný!
Mohlo by se jednat i o námět pro výtvarnou činnost pro děti.
Prosím o informaci, jak se bude v této věci dále postupovat.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, označení prosklených ploch siluetami dravců je přežité a míjí se účinkem. Hledáme jiné vhodné řešení, které bychom provedli až po přesunu zastávky, který je nyní v plánu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 7. 2021
Předmět: keře na Brodské
Dotaz: Dobrý den,
prosím o ořezání keřů na Brodské ulici před Qantem. Přerůstají zítku a zavazí při parkování.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Sobotková,
díky za Váš zájem o veřejný prostor.
Údržba keřů v této lokalitě je v plánu v letošním roce na podzim.
Vzhledem k lokalitě, typu a vzrůstu současné zeleně, a také k požadavkům na bezpečnost v lokalitě ze strany městské policie, zvažujeme razantnější obměnu zeleně ve vyvýšených záhonech.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

15. 7. 2021
Předmět: Územní plán Vodojem
Dotaz: Dobrý den,

předně bych rád poděkoval za dle mého názoru výborné fungování online dotazovny a za ochotu všem, ktěří zde odpovídají na dotazy občanů.

Chtěl bych se zeptat s jakou výstavbou se počítá v lokalitách na Vodojemu (v územním plánu označené Z44, Z45, Z144)? Mělo by se jednat o samostatně stojící rodinné domy či řadové domy? A kdy město předpokládá výstavbu v těchto lokalitách?

Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Nováku,
děkujeme za uznaní, které vždy potěší.

Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

Plocha Z144 je určena pro plochy veřejných prostranství a dopravní stavby (komunikace, chodníky, zeleň). Plochy Z44 a Z45 jsou určeny pro bydlení v rodinných domech. Podle územního plánu jsou na těchto plochách přípustné i další stavby (bytové domy, občanská vybavenost), ale to je na delší výklad.
To zda půjde o samostatně stojící nebo řadové rodinné domy záleží na investorovi, který by lokalitu připravoval. Podmínkou je, že k těmto dvěma plochám bude vybudována příslušná infrastruktura, především komunikace navazující na ulici Štursova.
Domnívám se, že vzhledem k tomu, že pozemky v lokalitě nejsou v majetku města, nemá město záměr budovat zde technickou infrastrukturu.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, odbor stavební a ÚP, úsek územního plánování

Daná lokalita je jednou z těch, kde město předpokládá další rozvoj bydlení ve městě. V současnosti se však soustředí na jiné i z výše zmíněného důvodu, což však nijak nebrání v přípravě pozemků ze strany soukromých vlastníků.

Hezký den
Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

15. 7. 2021
Předmět: sítě na Farčatech vs. omezení MHD a jiné škrty
Dotaz: Děláte si legraci?
Naprosto zbytečná investice v dnešní době, skoro jste mě rozbrečel.
Kolik to bude stát?
Jsem zvedav, komu tenhle cirkus šijete na míru.
V parku chybí toalety,které měly být v bývalé vodárně.
Nenapadlo Vás je třeba za měsíční paušál nasmlouvat pro návštěvníky parku v restauraci nad parkem, kde mohli být celoroční?
Lidem jste neváhaly rušit spoje MHD a jiné veřejné služby, ale sponzorovat soukromé bistro na městském pozemku za nulový nájem má být v pořádku?
Stydím se za Vás
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

nedělám. Akce bude stát 672 000 Kč vč. DPH. Jedná se o přípravu nejen pro bistro, ale i pro kulturní akce. Výběr provozovatele bistra (a správce sociálních zařízení) byl zcela otevřený, mohl se přihlásit kdokoli, přihlásili se dva žadatelé, z toho jeden později odstoupil. V případě toalet se zvažovaly všechny možnosti.

S pozdravem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

9. 7. 2021
Předmět: městský rozhlas
Dotaz: Již dlouho nefunguje rozhlas ve dvoře Libušínská 19 - 25, prosím o nápravu. Hlášení je slyšet až ze vzdálenějších reproduktorů a není srozumitelné. Někdy je z reproduktoru na začátku slyšet znělka a pak už vůbec nic, jako by se vypnul a hlášení pokračuje ze vzdálených reproduktorů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za upozornění, o poruše již víme, prověříme a zajistíme nápravu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 7. 2021
Předmět: Zasíťování parku o prázninách
Dotaz: Pane Joura,
chápu z vaší reakce spravně, že to co se chystá na Farských humnech nesouvisí s vyhlášeným záměrem z loňského roku, ve kterém nebyla o zkušebním provozu zmíňka a termín nebyl dodržen?
Bude veřejnosti provoz a provozovatel představen?
Jak velkou část parku mají provozy využívat a budou z nich odváděny poplatky dle městské vyhlášky?
Kdo a kolik peněz zaplatí za zasíťování zkusebního provozu, resp. jiného v roce 2022.
A co si mám představit pod pojmem relevantní?
Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Novotná,

v situaci, kdy i soukromí vlastníci nemovitostí odpouštěli části nájmů, umožňovali odklady apod., by bylo dosti podivné, kdyby město neprojevilo ani kousek slitování a nemilosrdně vyžadovalo plnění všech podmínek, které neodpovídají nastalé situaci. Záměrem města navíc nebyl maximální výběr nájemného v nejkratším čase, ale nejlepší náplň, program a služby. Nesmyslný nátlak, kdy z objektivních příčin nemohly některé věci fungovat, nebylo ani možné odhadovat, kdy budou moci, by nebyl dobrý začátek.

Záměr bude představen v nejbližší době. Provoz s prostorem pro realizaci programu dostane k dispozici 625 m2. V první fázi bude nájemné symbolické pro kompenzaci počátečních nákladů mj. na zajištění veřejné služby, což je v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství: "Od poplatku se dále osvobozuje ... užívání veřejného prostranství na základě smlouvy o nájmu nebo o výpůjčce veřejného prostranství uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a uživatelem veřejného prostranství."

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 7. 2021
Předmět: Sekání trávy
Dotaz: Dobrý den, je nutné častěji sekat trávu v hracích prostorách pro děti, kde je opravdu již zase vysoká a tráva a ty děti, které v této vysoké trávě pobíhají, tak to není dobré.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Benešová,
děkuji za Váš zájem o veřejný prostor.
Sečení probíhá průběžně po celém městě prakticky bez přestávky, hrací plochy nevyjímaje.
Bohužel není zřejmé o jakou konkrétní lokalitu se v případě Vašeho dotazu jedná, nejsem tedy schopen odpovědět přesně.
Prosím o bližší specifikaci na email jiri.hemza@zdarns.cz.
Bližší informace k systému sečení ve městě najdete na webových stránkách - https://www.satt.cz/technicke-sluzby#mestska-zelen

Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

13. 7. 2021
Předmět: Hluk
Dotaz: Prosím kdy bude postaven odhlucnovaci val na Grejdach pila se spustila a je to velice neprijemne.To jste se odvdecili lid že Žďáru asi žijete Žďáře.krizovatka je nebezpečná a hluk nepříjemný. Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane, dobrý den.
Součástí stavby Areál firmy na zpracování dřeva na ulici Jamská ve Žďáře
nad Sázavou nebyla výstavba odhlučňovacího valu, na který poukazujete. Dle předložených dokladů stavební úřad nemá zákonné důvody jeho výstavbu nařídit.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování

14. 7. 2021
Předmět: Spojení Vodojem a Nákupní park
Dotaz: Plánuje se chodnik/cyklostezka z Vodojemu k Nakupnimu parku na Brněnské ulici a případně pokracovani na cyklostezku do Nového Veseli? Kdy?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Šindelářová,

plánuje a různé části jsou v různém stadiu příprav. Nejdále je propojka Jamská – Brněnská, kde se počítá se smíšeným provozem cyklistů a chodců. Ta by měla být hotová do konce r. 2022, max. 1. pol. 2023. Následuje úprava veřejných prostranství při ulici Jihlavské, čímž by se prodloužila cyklostezka se smíšeným provozem od Hettichu (tedy ze směru od Nového Veselí) až k Enpece. V rámci studie RingPark se dále počítá s propojením Jamské a Novoměstské, čímž se dostáváme na hranici Vodojemu, podél nějž by tato komunikace měla vést, takže by jej propojila i s centrem a cyklostezkou kolem Sázavy. Přímo na Vodojemu by cyklostezka nedávala smysl a nejspíš bychom pro ni ani nenašli prostor. V trase, o níž hovoříte se nachází jedno problematické místo – okružní křižovatka při ulici Brněnské a prostor před nákupním centrem. Zde zatím není jasné, jak bezpečně obě části propojit.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

14. 7. 2021
Předmět: Zelená průmyslová zona
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat,zda-li jde oslovit firmy v průmyslové zóně, zda by více ozelenili svoje plochy před firmami ? Např. zasázeli více keřů, stromů atd ? Chtělo by to, aby naše město mělo tzv. zelenou průmyslovou zónu. Zatím je to plocha betnových nevzhledných staveb s minimem zeleně ! Celkově průmyslovou zónu více zazelenit stromy a keři by byl vhodný počin od podnikatelů.Nebyla by to jen nevzhledná průmyslová zńa.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Marešová,

máte naprostou pravdu. Město se snaží firmy motivovat k dodatečnému ozelenění svých pozemků i objektů, u nových to dokonce vyžaduje. Nicméně, jdeme ještě dále a budeme se pokoušet na městských pozemcích a dílem i soukromých vysázet stromy, keře a učinit další opatření směrem k zelené průmyslové zóně, k čemuž by mohl přispět i program Smart Parks for the Future pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde budeme právě na tato opatření žádat podporu.

Děkuji za invenci a přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

14. 7. 2021
Předmět: Dětská hřiště v ZR
Dotaz: Dobrý den,
celkem dost často využívám dětská hřiště v ZR. Jsme za ně rádi, ale někteří starší vrstevníci dost často ničí tyto hřiště. Většinou je upozorňuji, aby hrací prvky neničily, ale na hřišti nemůžu být celý den. Bylo by možné, aby veškeré hřiště pod kamerovým dohledem. Už se nám začínají některé věci ztrácet viz.Klafar.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

děkujeme za Váš poznatek. Co se týká případného dohledu Vámi zmiňovaných dětských hřišť Městským kamerovým dohlížecím systémem by určitě vzhledem k ochraně majetku, veřejného pořádku atd. do jisté míry smysl mělo. Vzhledem k velké finanční náročnosti zřízení kamerového místa, včetně s tím spojených dalších technických záležitostí, se s tímto v dohledné době asi nepočítá. V současnosti jsou tedy ze strany hlídek MP prováděny opakované kontroly zmiňovaných hřišť a pokud je zjištěno, že dochází k nějakým protiprávním jednáním je toto strážníky na místě řešeno.
V každém případě, pokud zjistíte, že v daném místě dochází k narušování občanského soužití a dalším negativním jevům ze strany některých osob, můžete zavolat na tísňovou linku MP 156 nebo tel. 566622588. Hlídka se dostaví na místo a věc bude řešit.
S pozdravem
Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

14. 7. 2021
Předmět: Rozkopaná Farčara
Dotaz: Dobrý den, jsem nemile zaskočena, jak jste se pustili do Farčat.
Od května jste slibovali funkční toalety, pokud se budete vymlouvat na doposud neuvedeného vítěze záměru, jehož záměr měl být veřejnosti představen začátkem roku, sítě měly být hotové do května a né rozkopat celý park o prázdninách.
Za posečení trávy v parku děkuji, 14 dní byla přerostlá a park nebylo možné využívat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Novotná,

kapacity pro sečení trávy jsou vytížené na maximum, takže ač jste to tak nemyslela, rádo se stalo.

Těžko se odpovídá, když předem vylučujete jedno z vysvětlení. Faktem je, že nositelé vítězného záměru byli poněkud zaskočeni a znejistěni situací kolem covidu a zavedenými opatřeními. Pro nás to nebyly výmluvy, ale pochopitelný důvod, proč někdo nemůže otevřít nebo posléze hned investovat do kompletního gastroprovozu, ostatně, ani nyní nelze říci, co přinese podzim. Nakonec jsme se dohodli na pozvolném otevření ve zkušebním provozu a plném provozu od příštího roku, kdy snad bude lépe.

Zasíťování mělo být hotové do prázdnin, bohužel první výzva k podání nabídek na dodavatele stavby nepřinesla žádnou relevantní, proto se výběrové řízení muselo opakovat. Za omezení v době prázdnin se občanům omlouvám. Snažíme se, aby se stavba zrealizovala co nejrychleji.

Díky za pochopení
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

13. 7. 2021
Předmět: pročištění kanalizace
Dotaz: Dobrý den, prosím o vyčištění kanálové vpusti na ulici DOLNÍ x Libušínská přechod u bejvalého dětského střediska. Při deštích je na hlavní silnici hnedka u přechodu velké množství vody které neodtíká.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
silnice I/37 je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Váš podnět jsme odpovědnému pracovníkovi předali.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 7. 2021
Předmět: studánka Klafar
Dotaz: Prosím, zda by bylo možné upravit odtok od studánky Klafar - je to tam místy rozježděné traktory a voda teče po cestě. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
menší úpravu v tomto smyslu objednáme. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 6. 2021
Předmět: Dům kultury a okolí
Dotaz: Dobrý den, v neděli jsme byli na pěkném divadelním představení v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Bohužel jsme zklamáni z okolí DK, 30 cm vysoké bodláky a vysoká tráva u druhých schodů od DK směrem ke světelné křižovatce. To okolí je opravdu velmi zanedbané. Škoda, že nejsou u budovy DK umístěné popelníky, kuřáci hází nedopalky cigaret pod rošt. Je jich tam hodně a vypadá to také škaredě.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, o odpověď na Vaše upozornění jsem požádal ředitelku PO Kultura Žďár i správce městské zeleně. Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM
Dobrý den,
děkuji za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Sečení okolí DK provádí městská firma SATT, a.s. dle konceptu městské krajinářky.
V některých vybraných lokalitách záměrně ponecháváme vyšší porost, aby dostaly prostor také luční květiny, hmyz a další složky ekosystému.
Vyšší porost také výrazně přispívá lepšímu klimatu ve městě a zadržuje mnohem více vody.
Respektuji, že se toto řešení nemusí líbit všem.
Více informací k sečení naleznete na tomto odkazu - https://www.satt.cz/technicke-sluzby#mestska-zelen
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně
Dobrý den,
okolí DK spravuje firma SATT. Mají svůj plán sečení. Co se týká přímo schodiště. V současnosti se ve městě nepoužívá odpovídající postřik na plevel. Ocet nezabírá. I když plevel vytrháváme i my, velmi rychle se objeví znovu. Je to věčný boj. Co se týká popelníků, podle mého zjištění při tomto představení (stejně jako při ostatních) popelníky byly připraveny před vchodem, ovšem kuřáci chodí celkem pravidelně za roh. Ale na toto místo popelníky ani kuřáci nepatří.
Pěkný den Marcela Lorencová, Kultura Žďár

12. 7. 2021
Předmět: ředitelé ZŠ
Dotaz: Je zvláštní, že ředitele ZŠ-3 jste odvolali z fukce hned a ředitele ZŠ-4 neodvoláte a to ani po těch problémech, které tam nastaly ? Jak je možné, že může být ředitel ZŠ-4 i současně radním města ?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, ředitel ZŠ-3 nebyl odvolán, ale sám odstoupil z funkce. Co se týká souběhu funkce ředitele PO a zároveň radního města, tato skutečnost nikterak neodporuje zákonu, je tedy možné zastávat obě pozice najednou. Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM.

11. 7. 2021
Předmět: Územní plán ul. Vápenická
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat s jakou formou výstavby počítá město v oblasti označované v územním plánu jako "Z1" (v blízkosti ulice Vápenická) ? Podle návrhu změny územního plánu č.2 mělo být určení této plochy změněno z bytových domů na domy rodinné. Změna č. 2 však zdá se dosud nebyla schválena a ve stávajícím územním plánu je Z1 vedena jako plocha pro bytové domy ačkoli se zdá, že město počítá v brzké době s výstavbou v této oblasti.

Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Nováku,

ke změně ÚP dojít nemusí, záměr je již v současné době v souladu.

V ploše Z1 město připravuje výstavbu řadových rodinných domů a dvou bytových domů o 3.NP. Tento záměr splňuje funkční využití plochy pro bydlení v bytových domech (BH), kde hlavním využitím je právě zmíněné bydlení v bytových domech a podmínečně přípustné jsou stavby rodinných domů a to tam, kde doplňují nízkopodlažní bytové domy, což třípodlažní zástavba splňuje. Dílčí změna týkající se plochy Z1 je v dalším stupni projednávání změny ÚP vypuštěna.

Hezký den
Ing. Irena Škodová
odbor stavební a územního plánování
úsek územního plánování

12. 7. 2021
Předmět: Oprava 1/37
Dotaz: Na stránce https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/omezeni-provozu-na-statni-silnici-i-37-na-jungmannove-a-bezrucove-ulici je v mapce několik etap a termínů. Skutečně se do konce srpna práce dostanou pouze na úroveň výjezdu od Bowlingu? Nemá do konce srpna být hotovo až před barokní most? Kde jste takové informace získali a ověřili?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

vycházíme a v tomto případě citujeme z informací od ŘSD. Po barokní most mělo být hotovo do konce stavební sezony (konce října). Je tedy možné, že se zbývající úsek letos opraví také, jen dopravní omezení jsou zatím naplánována do konce srpna. Projekt ŘSD bohužel průběžně prochází změnami, takže s definitivní platností ho měso komentovat nemůže, pouze se snažíme s každou změnou minimalizovat dopady na místní obyvatele.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 7. 2021
Předmět: Katalog bydlení
Dotaz: Dobrý den. Prosím Vás, kde se pak bude dát najít katalog bydlení. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Martinková,

Katalog bydlení bude určitě umístěn na webu města a pravděpodobně propagován na FB a v Zpravodaji. Je možné, že bude ve Zpravodaji vytisknutý v plném znění. Záleží na rozsahu, neboť se zatím připravuje. Je možné, že město využije ještě jiné kanály. V principu bude snaha, aby se o tom dozvěděl každý, koho bydlení ve městě zajímá.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 7. 2021
Předmět: Pinpongové stoly
Dotaz: Dobrý den,
je škoda že je v ZR žalostně málo beton.pinpong.stolů.bylo by to jistě přínosné pro zpestření všech věkových kategorií.Na Piláku by potřebovala být nějaká stěna u těchto stolů,prt. vítr tam dost fouká a není to tedy nic moc hra...
Stůl by se např mohl instalovat na Farčatech..u Modrého hřiště..pokud je překážkou finanční stránka,třeba by se mohla iniciovat sbírka...Hezké dny PeZi
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Zikmundová,

v současnosti se bude připravovat několik projektů na dětská hřiště. Ze zkušeností i z okolních měst se zdá, že jsou tyto stoly málokde využívané, zejména k původnímu účelu. Možná je to právě kvůli nežádoucímu pohybu vzduchu. Navíc to vyžaduje, aby si uživatel přinesl náčiní – odhaduji, že erární by dlouho nevydrželo. Nicméně, děkuji za zajímavý tip, protože to ukazuje, že určitý zájem existuje. Předám městským architektům a zpracovatelům projektů.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 7. 2021
Předmět: klesající počet obyvatel města
Dotaz: Dobrý den, pokud je můj dotaz potřeba přeposlat jinak, tak prosím přeposlat. V novinách (https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-trvaly-pobyt-bydliste-bydleni-penize.A210630_615396_olomouc-zpravy_hrs) z Olomouce je článek o tom, že nepřihlášení obyvatelé města nepřináší příspěvky ze státního rozpočtu. Podobná situace je i ve Žďáru. Co udělá město, aby se zastavil pokles evidovanýho počtu obyvatel, aby na daních mělo více peněz? Hlavně, aby evidovaný počet obyvatel neklesl pod 20000. Děkuji.
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den p. Jiří,
jsem velice zvědavý, jaké závěry přinese letošní sčítání domů, bytů a lidí. Jsem přesvědčen o tom, v duchu Vašeho dotazu, že zde stovky až nižší tisíce lidí žijí v podnájmech a nemají trvalé bydliště. Pro získání obyvatel vidím dva nástroje:
a) vytvářet nové příležitosti pro bydlení (v přípravě je několik projektů jak komerčních, tak s účastí města), a v nich, jako město, chceme sehrát při kladném vyřizování stanovisek investorů aktivní roli v tom, že i kdyby mělo jít o nájemní bydlení, bude muset vlastník uzavírat s nájemníky smlouvy tak, aby si nájemce přepsal trvalé bydliště do Žďáru,
b)dříve či později bude město čekat nějaký systémový přístup v řešení parkování (možné scénáře budou prezentovány v září současně s generelem dopravy), a kdo nebude mít bydliště ve městě, tak bude mít méně výhodné podmínky než místní a opět nepřímo budeme nutit neresidenty, aby si přepsali trvalé bydliště do Žďáru.
Martin Mrkos, starosta města

8. 7. 2021
Předmět: Nove pozemky na stavbu radových domu na Klafaru
Dotaz: Dobrý den ,chtěl bych se zeptat zda město bude v letošním roce a nebo příštím prodávat a nebo dávat do aukce pozemky na stavby domu na klafaru. Dekuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Federsele,

nyní máme zpracovanou studii na přípravu parcel pro výstavbu RD. Připravujeme model investice. Předpokladem je, že by do poloviny příštího roku mohlo vzniknout až 26 nových parcel. Takovou informaci budeme zavčas komunikovat všemi možnými kanály, takže by se každý trochu pozorný občan měl mít možnost aukce či jiné formy výběru uchazeče zúčastnit.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

6. 7. 2021
Předmět: Dětské hřište na Klafaru
Dotaz: Dobrý den,
Mezi ulicemi Barvířská a K Milířům je dětské hřiště.Všiml jsem si že už pár dní ( možná i nějaký ten týden) tam chybí dětský houpací kruh.Chtěl jsem se zeptat jestli o tom víte a odmontovali jse ji Vy ( správce hřiště) a nebo ji už někdo ukradl?
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vencelidesi,
děkujeme Vám za Vaše upozornění. Situaci řešíme s policií ČR a dodavatelem na montáži odcizeného dílu houpačky/hnízda.

S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

7. 7. 2021
Předmět: Tráva na Farských humnech
Dotaz: Dobrý den, kdy proběhne seč na Farských humnech??
O prodlouženém víkendu jsme měli trávu po kolena a park nebylo možno využívat pro hry s malými dětmi.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkuji Vám za zájem o veřejnou zeleň.
Park Farská humna bude již potřetí v letošním roce sečen v týdnu od 12. do 16.7.
Více informací k sečení trávy ve městě najdete na tomto odkazu - https://www.satt.cz/technicke-sluzby#mestska-zelen

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

25. 6. 2021
Předmět: Město splnilo oznamovací povinnost, své občany ale neinformuje
Dotaz: Dobrý den,

můžete prosím upřesnit o jakou výši škody se jednalo? Vzhledem k tomu, že se jednalo o přestupek, tak vynaložená částka 90000,- Kč asi nebyla odpovídající výši způsobené škody. Představitelé města v tomto případě s péčí řádného hospodáře moc nehospodaří. Kdo uhradí škodu, která vznikla rozdílem vynaložených prostředků vůči vzniklé škodě, kvůli které se posudek nechal zadávat? Splnili představitelé města oznamovací povinnost i v případě této škody?

Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Bradáči,
jak jsem již uváděla dříve, jednalo se o podezření, že došlo k padělání listiny, nešlo o náhradu škody. V ostatním odkazuji na moji odpověď, zveřejněnou v dotazovně dne 23. 6. 2021.
Martina Hostomská, tajemnice

4. 7. 2021
Předmět: Stržanov
Dotaz: Dobrý den, je vyvrácena značka na vyhlídce ve Stržanově dále bych chtěl poukázat na několik uschlých a zvadlých stromů v rámci revitalizace by se hodilo o stromy pečovat stálo to nespočet peněz a stromy jsou mladé je potřeba je občas zalít nemají tak hluboký kořenový systém děkuji za přečtení
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o veřejnou zeleň.
Vysazené hlohy odumřely z důvodu napadení chorobou. Nejedná se o zanedbání péče.
V současné době řešíme s poskytovatelem dotace náhradu sazenic.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

2. 7. 2021
Předmět: pozemky
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych se zeptala, kdy a jakým způsobem se budou prodávat pozemky na Mělkovicích a Veselíčku.
Podle nového územního plánu by se tam mělo stavět.
děkuji za odpověď.
I.R.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Rumková,

disponibilní pozemky pro rodinné bydlení jsou v těchto místních částech v soukromém vlastnictví. Proto doporučuji kontantovat soukromé vlastníky (sice komplikovaněji, ale stále by měli být k nalezení na Katastru nemovitostí).

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

28. 6. 2021
Předmět: recenze publikací, které se zabývají minulostí i přítomností Žďáru nad Sázavou
Dotaz: Pane Mgr. Sedláku, k Vaší odpovědi ze 4.6.2021 mě napadlo mnohé nesdělitelné; nicméně bych byl opravdu rád, aby ve Ždárském zpravodaji dostali prostor odborníci kolegové z muzea pro recenzi všech publikací, které se zabývají Žďárem nad Sázavou, ať už je vydá kdokoliv s jakýmkoliv tématem (odborné i populárně naučné o minulosti, přítomnosti, dále povídky, poezie atd.).
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi,
omlouvám se, ale v předchozí komunikaci jsme se patrně značně míjeli. Nyní jsem pochopil, co máte na mysli. Beru to jako podnět a budeme se snažit, aby Žďárský zpravodaj upozorňoval na aktuální knižní tituly s tematikou Žďáru, případně jeho okolí. Nicméně nenazývejme tyto články recenzemi. Nejsem si jist, zda bychom na každou knihu byli schopni zajistit odborníka schopného sepsat kvalitní recenzi.
S přáním příjemného dne. Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

5. 7. 2021
Předmět: DOLNÍ HŘBITOV
Dotaz: Dobrý den,nevím,zda jsem dotaz zaslala na správný odbor ,nebo má být adresován Kinským,ale pokaždé když projíždíme kolem Dolního hřbitova směr na Pilák nelze si nevšimnout ,že kříž na jedné kupoli je tak nakloněn,že hrozí spadnutí a následné zranění kolemjdoucích.Prosím o nápravu nebo upozornění zainteresovaných.Děkuji PeZi
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den, děkujeme za informaci, upozorníme majitele.

Mgr. Zuzana Vostrejšová
odbor stavební a územního plánování

5. 7. 2021
Předmět: Kontaminace
Dotaz: Dovolím si doplnit k dotazu ohledně kontaminace rybníčka ve Stržanově. Myslím, že se tak stalo již v minulém volebním období a na čerpání vody se podíleli hasiči. Snad bude více vědět osadní výbor.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za upřesnění.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

24. 6. 2021
Předmět: sportovní hala u průmyslové školy
Dotaz: Dobrý den,
jak to vypadá se sportovní halou u průmyslové školy?
díky za info
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Stavební úřad vydal v loňském roce pro stavebníka, kterým je Kraj Vysočina povolení, dle něhož je možno Vámi uvedenou stavbu realizovat. Termín započetí a ukončení stavební činnosti je pouze na zvážení stavebníka.
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování

Po jednáních a dohodě s městem Kraj Vysočina vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby, které je zde: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_9308.html.
Adam Joura, odbor strategického rozvoje a investic

Pěkný den.

18. 6. 2021
Předmět: Stržanov
Dotaz: Rybník u kapličky na návsi ve Stržanově byl v rámci revitalizace zeleně vyčištěn. Následně však došlo k jeho kontaminaci tím, že do něj byla čerpána voda ze Stržanovského rybníka. Zajímá mne, jak město řešilo tuto škodu na svém majetku a kdo je za ni
zodpovědný.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Daňku,

není nám známo nic o škodách, na které upozorňujete. Jestliže máte nějaké přesnější informace, kontaktujte mne na níže uvedený e-mail.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz

29. 6. 2021
Předmět: cyklostezka
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat koho napadlo naplánovat opravu cyklostezky /část mezi Bouchalkama a St.dvorem / na sezonu tzn. v létě, když je teď nejvíc používána, proč to nešlo v dubnu, nebo květnu, když byl počasí k tomu vhodné. Určitě mi odepíšete, že to bylo naplánované, že. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
květnový smluvní termín nebyl zhotovitel kvůli covidu schopen dodržet. Posun termínu po prázdninách již také nebyl možný s ohledem na poskytnutou dotaci. Jednalo se o omezení cca dvakrát půlden prací. Děkujeme za pochopení

s pozdravem


Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 7. 2021
Předmět: Odkaz na vyberove rizeni
Dotaz: Dobry den, nemohu nikde najit odkaz na vyberove rizeni na vedouci komunalniho odboru, muzete to prosim zverejnit. Dekuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
výběrové řízení na tuto pozici nebylo vyhlášeno.
Martina Hostomská, tajemnice

30. 6. 2021
Předmět: Nákup odpadového rozumu
Dotaz: Dobrý den, po přečtení článku na internetovém deníku s nadpisem Nákup odpadového rozumu: Žďár neví kolik má popelnic. Jak je možné, že odbor komunálních služeb nemá přehled o počtu nádob na komunální směsný odpad, nechápu proč by město mělo utrácet finance za analytické studie které stály sto tisíc korun. Nebylo by jednodušší nahradit vedoucího daného odboru někým kdo o tuto činnost bude mít větší zájem a ušetřené finance investovat do něčeho potřebnějšího? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane,
město ví, kolik má svých „popelnic“,tzn. nádob na separované odpady, tj. plasty, papír, oleje, bio, kovy. Město neeviduje nádoby na směsný komunální odpad, které jsou ve vlastnictví občanů nebo vlastníků budov. Nechává na zvážení každého občana, aby si pořídil nádobu (nádoby), jaké mu budou vyhovovat. Město eviduje množství svezeného odpadu z těchto nádob. V současné době je zpracována 1.část strategie hospodaření s odpady. Výstupem budou doporučení, jak směrovat hospodaření s těmito odpady v návaznosti na novou legislativu, která je účinná od 1.1.2021 a zásadně mění podmínky pro tuto oblast. Výstupem bude i nový systém nakládání s odpady. Strategie bude oporou pro další rozhodování města (ekologie, dopad na budoucí generace, náklady pro město i pro každého občana). Jedná se o dokument, na jehož zpracování se úřad podílí a spolupracuje, a to především OKS. Dokument by měl být zpracován co nejerudovaněji,s přesahem podnětů a zkušeností i z jiných měst a oblastí, a v daných termínech. Jako zpracovatel byla vybrána nezávislá odbornice, která se odpadovou problematikou dlouhodobě zabývá a pracuje např. i pro Kraj Vysočina,RNDr. Martina Vrbová, PhD. Zpracování strategií a obdobných dokumentů v takovémto rozsahu za pomoci externistů je standardním postupem a město jej v případě potřeby uplatňuje jako např. při zpracování generelu dopravy,konceptu Smart City, Strategie zelená páteř města, strategie SAARPLAN hřiště.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

21. 6. 2021
Předmět: Rekonstrukce povrchů Žďár 7 Vodojem
Dotaz: Dobrý den.
Proč nebyl realizován chodník mezi ulicí Špálova a Makovského u sportovního hřiště dle projektu 1.etapy. Je zde zvýšený pohyb dětí i dospělých a nyní je v zaseté trávě vyšlapaná cesta.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

na Kontrolním dnu č. 9 konaném dne 13. 5. 2020 za účasti vedení města bylo dohodnuto, že chodník mezi ul. Makovského a Špálova se nebude realizovat, tato skutečnost nevzešla z hlav účastníků Kontrolního dne, ale bylo vyhověno žádosti rezidentů dvou sousedních BD zastoupené p. Moravcem.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

30. 6. 2021
Předmět: Výstavba rodinných domů
Dotaz: Dobrý den,
v návaznosti na Vaši odpověď na předchozí dotaz ohledně výstavby rodinných domů bych se chtěla zeptat, z jakých důvodu má být výstavba rodinných domů na Vápenické ulici řešena developersky? Máme stejně jako mnoho dalších rodin vážný zájem o parcelu pro výstavbu rodinného domu. Dům a především jeho dispozici bychom si chtěli navrhnout sami tak, aby odpovídal našim potřebám a nikoli představám developera.

Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

nejspíše by šlo o developerskou výstavbu bytových domů, ale v případě rodinných domů by šlo o přípravu parcel. Z různých důvodů město často nedokáže být tak efektivní jako soukromý investor, nicméně, možná se příprava parcel přece jen provede v režii města. Nyní se posuzuje ekonomika obou variant. V obou případech by však nemělo jít o spekulativní prodej či nákup, což by bylo v případě developerské přípravy regulováno podmínkami spolupráce, takže pro cílového zájemce by to neměl být rozdíl. Úplná volnost ve výstavbě však nebude. Lokalita bude mít nastavený nějaký urbanistický ráz, kterého bude třeba se držet.

Díky za zájem
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

25. 6. 2021
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den,
mám syna narozeného v lednu a zajímalo by mě, jak je to s Vítáním občánků - respektive zda je třeba vyplnit žádost/formulář a kde jej případně naleznu? Nebo jestli MÚ rozesílá pozvánky sám?
Děkuji za zodpovězení dotazu.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
městský úřad obesílá rodiče dětí, které jsou v době narození občany města Žďáru nad Sázavou. V dopise je dotazník, který zjišťuje zájem o zveřejnění narození dítěte ve Žďárském zpravodaji a zájem o slavnostní vítání občánků. V případě zájmu se vyplněný dotazník vrací zpět na úřad. Dotazníky k dětem narozeným v lednu se již odesílaly. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se synem máte hlášený trvalý pobyt zde ve Žďáře nad Sázavou. Pokud ano, je možné dotazník vyplnit dodatečně, kontaktujte pracoviště evidence obyvatel.
S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

22. 6. 2021
Předmět: Výstavba rodinných domů
Dotaz: Dobrý den, bude pokračovat výstavba na Klafaru a kdy budou k prodeji další pozemky? Bude v ZR ještě jiná lokalita ke stavbě rodinného domu (u Staviště apod.)?
Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Šťěpánková,

v současnosti s připravuje několik lokalit pro bydlení. Ty budou součástí dokumentu "Katalog bydlení". Nejde jen o rozšiřování, ale také o snahu o „zahušťování“ intravilánu. Nejdále je projekt na Vápenické ulici, kde by mělo vzniknout cca 26 parcel pro rodinné domy a jeden až dva bytové domy. Projekt bude buď zcela nebo částečně řešen developersky, ale s takovými podmínkami, aby výsledkem byly tržní nebo lepší podmínky pro zájemce. Termínově usilujeme o polovinu příštího roku. Další lokality budou následovat, i když již nepůjde o tak rozsáhlé projekty, ale vždy jednotky parcel. Mělo by jít např. o ulici Žižkovu, Dr. Drože, Lučiny ad. Termín prodeje může být velmi podobný.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

28. 6. 2021
Předmět: úpravy jmen
Dotaz: Dobrý den, v nabídce fnančního odboru v dotazovně máte stále jméno pí. Vácové, která u Vás již není ? Proč toto nesledujete a neaktualizujete to ?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní Zelenská,
pokud u nás některý zaměstnanec již nepracuje, samozřejmě se snažíme vše aktualizovat. V množství provozovaných systémů, zůstal bohužel v jednom z nich o Bc. Vácové záznam, který jsme již odstranili. Děkujeme za upozornění.

Vladimír Koláček
Oddělení informatiky

23. 6. 2021
Předmět: Umístění reklamního poutače
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nějakým způsobem regulováno umísťování reklamních panelů podél silnic ve městě Žďár nad Sázavou. Konkrétně by se jednalo o reklamu na řadové garáži u Benziny (stavba je v osobním vlastnictví, pozemek pod ní vlastní město). Děkuji.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Na uvedený dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Nespecifikujete konkrétní stavbu, na které je nebo má být Vámi uváděný reklamní panel umístěn. Pokud by se jednalo o reklamní zařízení nebo stavbu pro reklamu ve smyslu stavebního zákona, pak je tato reklama posuzována dle stavebních předpisů. Pro území města byl zpracován Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, který je umístěn na webu města.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování

28. 6. 2021
Předmět: zanedbaný rybníček
Dotaz: Pane Hemzo byl jste se podívat u malého rybníčku za novým mostkem pro pěší a cyklisty smerem ke Klafaru ? Je to páchnoucí rybníček s ucpaným kanálem, zarostlý kolem dokola a z poloviny zarostlá vodní plocha ? Denně tam projde kolem mnoho lidí a nestačí se divit v jakém to je zanedbaném stavu ! Obzváště nyní,kdy bychom si měli považovat každé vodní plochy !Za mostkem zjsou zapomenuté posekané a neodvezené křoviiny na několika hromadách proč ?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Strnade,
děkujeme za Váš zájem o veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
V letošním roce počítáme s odbahněním nádrže. Aktuálně odbor komunálních služeb jedná s firmami o možných podmínkách provedení potřebných prací. Přípravné práce již byly zahájeny.
Začátkem května byly dřeviny kolem nádrže prořezány, ale z důvodu poruchy štěpkovače nebyly dosud odstraněny. Odvoz větví je zajištěn na tento týden.
Současně budou odvezeny také hromady větví a betonové prvky, které jsou pozůstatkem stavby lávky přes řeku Sázavu.

Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

25. 6. 2021
Předmět: elektrokoloběžky
Dotaz: Dobrý den,
1) Jakým způsobem se bude řešit provoz elektrokoloběžek na cyklostezkách. Postupně těchto lidí přibývá a neberou ohled na ostatní.
2) Poměrně často jezdí motorky (nejspíš rybáři) na cyklostezce mezi Polničkou a Pilskou nádrží. Nikdo to neřeší, nikoho to nezajímá.
Děkuji a prosím o vyřešení problémů.
Odpověď (odbor dopravy):
Pro provoz elektrických koloběžek v Česku platí různá pravidla -podle zákona mohou být považovány nejen za jízdní kola, ale také za motorová vozidla. Rozhodující jsou zejména jejich maximální rychlost a výkon. Ministerstvo dopravy uvádí, že pro to, aby byly koloběžky považovány za jízdní kola a mohly tak být používány i na cyklostezkách, jejich maximální rychlost nesmí přesahovat 25 km/h, případně po dosažení této rychlosti by se měl motor vypnout. Další omezení platí pro výkon, který by neměl být vyšší než jeden kilowatt. Pokud uvedené omezující podmínky koloběžky nesplňují, zákon na ně podle ministerstva pohlíží jako na motorová vozidla, která na cyklostezku nemohou. Jejich uživatelé by navíc měli mít řidičské oprávnění. Dohled nad provozem na komunikacích provádí PČR a MP, které jsem váš podnět předal a na které se můžete dále obracet.
Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí OD

28. 6. 2021
Předmět: schody ke hřbitovu u kostela Nejsvětější Trojice
Dotaz: Doporučuji co nejdříve odborně provést revizi a přeložení obložení schodů směrem od zastávky MHD. Horní desky i kolmé obložení pod nimi je již velmi špatně uloženo; desky nášlapové posunuty, kolmé vybouleny.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. O stavu víme. Opravu provedeme dle finančních možností.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky TSBM

29. 6. 2021
Předmět: Parkovací automat na náměstí
Dotaz: Dobrý den,
již nějakou dobu je čas na parkovacím automatu na náměstí "napřed", tedy v 13:00 ukazuje 13:10, tím dochází k okrádání občanů o čas parkování, který si na náměstí zaplatili.
Prosím o sjednání brzké nápravy,
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Děkujeme za upozornění, zajistíme nápravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 6. 2021
Předmět: Data je hřiště ta soudem Prednadrazi
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem byla s vnoučata po dlouhé době na hřišťi za soudem, co se tam po hřišti a kolem laviček povaluje, to už není prostor pro děti. Asi se tu schází určití lidé i když mají koš u nosu, hodí to na zem, i od alkoholu. MP by mohla pomoct. Děkuji za přečtení.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Při kontrole místa jsme zjistili, že uvedený prostor není v takovém stavu, v jakém by měl být. Z tohoto důvodu jsme ihned kontaktovali odbor komunálních služeb se žádostí o zajištění okamžitého úklidu. Předpokládám, že tento úklid bude proveden nejpozději v pondělí. Za MP – v této problematice jsme shodou okolností obdrželi dnešního dne obdobný podnět. Naše hlídky budou uvedenému prostoru věnovat zvýšenou pozornost, aby zde nedocházelo ke shlukování osob, které zde vytvářejí uvedený nepořádek. Dále si Vás i ostatní občany dovoluji požádat o spolupráci. Pokud budete svědkem výskytu kohokoli, kdo se v daných místech nechová dle základních pravidel… , abyste nás okamžitě kontaktovali na lince 156. Děkuji. S přáním pěkného dne Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie.

16. 6. 2021
Předmět: lavičky
Dotaz: Dobrý den,nevím na koho se obrátit.Chci se zeptat,zda by nemohla být umístěna lavička u cesty vedoucí mezi rybníčky,směrem z ul. Neumanova na Vodojem.Další lavička by také mohla být v parčíku mezi hřištěm a garážemi na Vodojemu.Srdečně děkuji za odpověd
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Černý,
děkujeme Vám za Váš podnět, prosím o zaslání Vašeho tel.kontaktu, abychom se mohli domluvit na našich možnostech. Děkujeme.
Radka Remarová
referentka odboru komunálních služeb

26. 6. 2021
Předmět: Cesta v Stržanově
Dotaz: Dobrý den v Stržanově je vymletá cesta u zastávky jelikož je to prosivka zajímalo by mě zda se udělá lepší řešení děkuji, PS omlouvám se nevím pod koho to spadá
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
oprava cesty bude objednána. Jiné řešení nelze po dobu udržitelnosti dotace zvolit.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

27. 6. 2021
Předmět: mříž od kanálu
Dotaz: Dobrý den, na Libušínské ulici , v místě autobusové zastávky je kanál.když na něj najede auto, bouchá to. Celý se hýbe..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu objednáme, děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 6. 2021
Předmět: silnice za 3.ZŠ a 2.ZŠ
Dotaz: Dobrý den,nevím zda již MÚ tuto silnici řeší(podle námětů z minulosti by již mělo) je tu velký provoz aut i chodců nejen ráno,ale i odpoledne,velké množství zaparkovaných aut.Těžko se tudy projíždí i prochází,motají se všichni dohromady.Bylo by možné alespoň namalovat čáry,aby parkující auta nechala bezpečný průjezd? Projíždějící auta tu kličkují jak králící, chodci uskakují a je to dost nebezpečné.Děkuji za vyřešení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodci i motoristé jsou povinni chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozovali životní prostředí ani neohrožovali život zvířat. Své chování mají přizpůsobit konkrétním a aktuálním podmínkám na místě i svým schopnostem.
"Namalování čar" v těchto stísněných místech může vyvolat nižší možnost parkování a ve výsledku třeba i ještě složitější pohyb pro chodce i motoristy. Aktuálně je ve zpracování generel dopravy města, kde je v řešení i doprava v klidu - parkování vozidel, což je problém nejen na Komenského ul. Rádi bychom i s výstupy z tohoto strategického dokumentu systémově řešili Vámi zmiňované problémy. Dílčí úpravy dopravního značení na Komenského proběhly v minulém roce, další úpravy bychom zvážili v návaznosti na výstupy z generelu.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 6. 2021
Předmět: WiFi na vašem úřadě
Dotaz: Včera jsem si vyřizoval doklady a chtěl jsem využít přístup přes Wifi k internetu, bohužel však nefungoval. Proč tedy inzerujete Wifi, když ji nemáte?
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážený pane Novotný,

ze včerejšího dne nemám žádné informace o tom, že by WiFi na našem úřadě nefungovala. Prověřoval jsem funkčnost jednotlivých přístupových bodů a jeden měl poruchu. Tímto Vám děkuji za nahlášení závady, kterou jsme obratem vyřešili.

S pozdravem

Vladimír Koláček
oddělení informatiky

22. 6. 2021
Předmět: Kdo přebral za město lávku s tolika nedostatky?
Dotaz: Dobry den,
kdo přebral lávku na Farských humnech, když se stále objevují vážné nedostatky. Ještě závažnější je pak jednání úřadu, kdy např. na nebezbarierovost bylo upozorněno i zde v dotazovně několikrát a odpověď pana Fuksy byla vždy, že je stavba v souladu s PD, což nikdy nebyla pravda.
Máte to tam z úřadu 300m, co kdybyste se tam šli nejdříve podívat, než občana odpálíte.
Je v pořádku, že se takto zaměstnanci MěÚ chovají?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stavba lávky byla předaná a převzatá stavebním dozorem za účasti zástupců města a následně řádně zkolaudována. Vady, které se objevují v průběhu záruky jsou řádně reklamovány a budou dodavatelem stavby dle smlouvy o dílo odstraněny.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

16. 6. 2021
Předmět: Město splnilo oznamovací povinnost, své občany ale neinformuje
Dotaz: Dobrý den, nelíbí se mi vaše odpověď na dotaz občana, za co město utratilo 90 000 Kč. Proč nesdělíte, o jaké listiny se jednalo a co se na nich za peníze občanů zkoumalo? Šlo snad o nějaké padělky? O jaký trestný čin se mělo jednat? Váš výrok může vyznít tak, že znalecký posudek musel být zpracován, aby ze strany města byla splněna oznamovací povinnost. Pokud by existovaly věrohodné indicie, že došlo ke spáchání trestného činu, tak policie přece má své postupy, aby listiny nechala sama prověřit.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
představitelé města měli podezření, že došlo k padělání listiny. Všichni si však uvědomujeme, jak je lehké někoho označit za viníka z protiprávního jednání. V případě, že by se ukázalo, že tomu tak není, došlo by k velmi vážnému poškození jména dotčené osoby. Představitelé města se nechtěli do této situace dostat. Z tohoto důvodu uložili zadat zpracování znaleckého posudku, který měl objasnit, zda listina, o kterou se jednalo, byla antedatována a teprve na základě jeho výsledků, kdy bylo zjištěno, že k padělání listiny skutečně došlo a vznikla tak městu škoda, došli k rozhodnutí, že orgánům činným v trestním řízení tyto skutečnosti oznámí. S ohledem na to, že se jedná o pracovněprávní vztahy městského úřadu, nebudou podrobnější informace dále poskytovány.
Martina Hostomská, tajemnice

19. 6. 2021
Předmět: Hluk
Dotaz: Dobrý den, opět se šíří hluk z klubu na Libušíně bývalá sauna, proč je povoleno vyhrávat od odpoledních hodin tak, že ve 21 hodin neuslyšíte vlastní televizi, ale kravál z klubu dunění, a pak celou noc, pokud víme, tak se nesmí tancovat. Povolit toto kousek od obytných domů si myslím není rozumné. To je tak do televize,Trvá to již několik let, nedá se spát.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
co se týče hluku z hudební produkce v denní i noční době, místně a věcně příslušná je Krajská hygienická stanice Jihlava, pracoviště ZR, případně i stavební úřad. Záleží na tom, za jakých podmínek lze hudební produkci provozovat v rámci platného kolaudačního rozhodnutí. Dále připadá v úvahu i rušení nočního klidu, které řeší městská policie a Policie ČR. Rušení nočního klidu připadá v úvahu pouze v době 22.00 hod až 06.00 hod. Každopádně je zcela zásadní upozornit tazatele, že vzhledem ke složitosti situace i s ohledem na skutečnost, že již v minulosti zde probíhalo šetření KHS je účelné oznámení činit adresně, a to bez prodlení, tudíž v době, kdy k možnému porušení zákona dochází, aby bylo možno opatřit důkazní materiál. Ohledně hluku je nutné kontaktovat KHS,SÚP městského úřadu, ohledně rušení nočního klidu Městskou policii nebo Policii ČR.
Martin Kunc, vedoucí MP

14. 6. 2021
Předmět: Sekání trávy
Dotaz: Dobrý den, proč nedokáže firma , která provádí sečení ochránit auta zaparkované na parkovišti? Sídliště libušín auta celé od trávy při sečení. Není možné vzít karton a při sečení kolem aut bránit létání trávy a kamínků? o tu trávu až tak nejde, ale při sekání když odlítne hlína nebo kamínky na laku auta je to znát...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k rozloze sekaných ploch a počtu automobilů nelze účinně a efektivně zabránit zašpinění zaparkovaných aut od posečené trávy. Jedná se o kosmetický problém, který s prvním deštěm zmizí.
Pokud jde o kamínky, tak tam už je to horší.
Pracovníci dodavatelské firmy se snaží dávat pozor, ale nelze to uhlídat vždy. Stejně tak se snažíme, aby sekačkami neničili kmeny stromků.
Pokud přece jenom k poškození vozidla dojde, kontaktujte prosím správce zeleně, který věc předá k řešení dodavateli prací, který je na podobné záležitosti řádně pojištěn.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

14. 6. 2021
Předmět: sečení a další
Dotaz: Proč je tak divně posekán protihlukový val na průmyslové zóně ? Je posekán kolem silnice, pak je půlmetrová tráva k valu a zase jsou posekané boky valu ?Proč to není posekáno vše celé a ihned odvezeno ? To je k nepochopení ?
Dále proč již tak dlouho stále stojí nepojiízdný vrak auta (karavanu) bez značek na průmyslové zoně,který tam vyloženě nemá co dělat ? Co s tím budete dělat ? ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Martinče,
z Vašeho popisu není zcela zřejmé, o jaký val by se mělo jednat.
Předpokládám, že se jedná o val mezi silnicí I/37 a dráhou Žďár-Nové Město (chatová osada Grejdy).
Patrně jste lokalitu navštívil zrovna ve chvíli, kdy nebylo sečení zcela dokončeno. Některá technika je využívána k sečení svahů a jiná k sečení rovinatých ploch.
Mezi jednotlivými kroky může být i několik dní rozestup.
V současné době je posečený celý prostor.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

27. 5. 2021
Předmět: parkování ve dvoře na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, dříve auta parkovala přímo pod balkony vchodu č. 16. Řidiči najížděli až na trávu asi metr od domu. Proto tam město umístilo betonové květináče. V zimě, přímo pod okny,startovali, zahřívali motory a škrabali námrazu.Jsou zde ložnice a jednopokojové byty,které nejdou jinak vyvětrat. Dvůr je uzavřený vysokými paneláky.Nejde jen o hluk,ale i o smrad z motorů. P.S. taxi bude ve dvoře parkovat stále. Oni tam mají jen okno do kuchyně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
potřebné změny, které by vyhovovaly většině občanů a nezatížily nepřiměřeně nikoho z obyvatel se hledají jen těžko. I podněty, které píšete jsou a budou i nadále zohledňovány při dalších krocích.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 5. 2021
Předmět: Děšťová voda brodská
Dotaz: Dobrý den
na Brodské ulici mezi vchody do domů 1933 a 1934 jsou na silnici po obou stranách dešťové vpusti které téměř při každém dešti (nemusí být ani moc prudký) nestihají odvádět vodu a na silnici vzniká obrovská, docela hluboká kalužina. Již několikrát se stalo, že voda přetekla až k domu pod silnicí. Na jedné straně jsou vpusti částečně překryté asfaltem. Prosím o jejich vyčištění případně opravu.
Děkuji (pokud jsem vybral špatného příjemce omlouvám se a prosím o předání na správný odbor)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Brodská silnice není v majetku města, v minulém týdnu tuto komunikaci - vpusti čistila SÚS.
Děkujeme za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 6. 2021
Předmět: Vícebarevná lávka
Dotaz: Dobrý den, prosím o objasnění, proč jsou na lávce na farčatech některé kovové konstrukce černé a jiné šedo-modré?
A ještě prosím, co znamenají ty čáry na asfatlu "řez"?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nátěr lávky je u dodavatele reklamován, včetně napojení asfaltové plochy, která neodpovídá bezbariérové vyhlášce.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

17. 6. 2021
Předmět: hřiště Sázavská
Dotaz: Dobrý den, prosím o posekání hřiště na ulici Sázavské. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení hřiště proběhlo dne 19.6.2021.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

19. 6. 2021
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den,
plánujete náhradu neuskutečněných vítání občánků pro děti narozené v roce 2020 nebo byla všechna vítání zrušena bez náhrady? Děkuji, hezký den.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní,
s vítáním nových občánků se stále počítá, a to i pro děti narozené v roce 2020. Rodičům, kteří v loňském roce o vítání projevili zájem, bude zaslána opakovaná nabídka s dotazem, zda o vítání mají i nadále zájem.
Vlastní realizace jak posunutých, tak i nových setkání k přivítání občánků je však odvislá od epidemiologické situace. Snahou je organizovat je v době, kdy různá preventivní opatření budou co nejmírnější.
S pozdravem
Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

18. 6. 2021
Předmět: Potkani
Dotaz: Dobrý den,
řeší se nějak v současné chvíli přemnožení potkanů ve městě? Ulice Bratří Čapků, Wolkerova, Vančurova a Nezvalova jsou totálně zamořené tímto hlodavcem v kanalizaci města.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
o zvyšujícím se počtu potkanů jsme informovali správce kanalizace.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
technická správa budov

15. 6. 2021
Předmět: Suchá borovice v parčíku ul. Žižkova
Dotaz: Dobrý den, v parčíku u řeky Sázavy na ulici Žižkova je suchá velká borovice. Skrytá mezi dvěma stromy. Hrozí pád na přilehlou zahradu.
Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Svobodo,
děkujeme za Váš podnět a starost o veřejnou zeleň.
O suchém stromu víme a budeme v nejbližší době podávat žádost na OŽP o povolení kácení.
Následně dle podmínek rozhodnutí bude strom pokácen.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

16. 6. 2021
Předmět: Dozaz
Dotaz: Kam se mám obrátit o pomoc při kastraci toulavých koček? Má naše město kastrační program?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
pokud je nám známo, tak město žádný program na kastraci koček nemá. Pokud je to nutné, tak využíváme služeb soukromých veterinárních lékařů, např. MVDr. Košťálové. V případě, že máte informace o tom, že v určité lokalitě je nutné uvedený problém řešit doporučuji kontaktovat městskou policii.
Martina Hostomská, tajemnice

12. 6. 2021
Předmět: Zkoumání listin
Dotaz: Dobrý den. Obracím se na vás s dotazem k tomuto výdaji města http://rozpocet.zdarns.cz/cz/rok2020/vydaje/firma/69530823 ve výši téměř 90 kKč. Prosím o informaci, jakou službu si město objednalo a proč. Dále prosím o sdělení, zda tento výdaj schválilo zastupitelstvo města. Jaký přínos pro občany města měla objednávka těchto služeb?
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Dobrý den,
v tomto případě se jednalo o zpracování znaleckých posudků v souvislosti s podezřením na spáchání trestného činu. Ze strany města tak byla splněna oznamovací povinnost o tomto podezření orgánům činným v trestním řízení. Pokud se týče schválení tohoto výdaje, tak konzultační, poradenské a právní služby jsou položkou schvalovaného rozpočtu a zastupitelstvo města již konkrétní výdaj neschvaluje. Vzhledem k tomu, že tento skutek byl orgány činnými v trestním řízení po novele trestního zákona překvalifikován na přestupek, bylo přestupkové řízení, z důvodu podjatosti našeho úřadu, vedeno jiným správním orgánem, a to Magistrátem města Jihlavy.
Martina Hostomská, tajemnice

10. 6. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych poukázat na to, že Tokoz několikrát denně zamořuje své okolí kouřem,asi z galvanovny, když jde vítr směrem k Piláku, tak to všichni dýchají včetně dětí. Zkuste s tímto podnikem sjednat nápravu, nějaký filtr by to řešil, ale to by Tokoz musel investovat.Měli by si uvědomit, že sousedí s rekreační oblastí. Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že galvanovna je zařazena jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, předáme podnět České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Havlíčkův Brod, který uvedený zdroj kontroluje.

Děkujeme za zájem o ochranu ovzduší.

Ing. Jitka Kubálková
odbor životního prostředí

13. 6. 2021
Předmět: Pěší zóna
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych vědět, kdy budete pokračovat v další etapě - rekonstrukce pěší zóny.
Dle harmonogramu měla oprava dávno probíhat, ale nic se neděje.

Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

připravuje se výběrové řízení. Zahájení plánujeme na srpen až září tohoto roku. Vzhledem k situaci s letošním financováním měst bylo nutné nejdříve zajistit prostředky, což se podařilo.
Harmonogram je nastaven tak, aby se ulice otevřela do podzimu příštího roku.
Přeji pěkný den
Adam Joura

4. 6. 2021
Předmět: Odstavená vozidla - parkoviště Purkyňova (mezi domy 7 a 9)
Dotaz: Dobrý den, již delší dobu stále stojí na parkovišti 2 vozidla (obytné auto a os. auto) bez platné TK (hodně prošlé), která již byla před delší dobou opatřena výzvou vlastníkovi. Vozidla nebyla dosud odstraněna, a to ani v rámci blokového čištění města. Jakým způsobem ze strany města dále postupováno a kdy budou vozidla odstraněna? Děkujene za informaci
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Odstranění vozidel má v tomto případě složitější průběh. Bližší informace v rámci správního řízení nejsme bohužel oprávněni sdělovat.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 6. 2021
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den-v pondělí od rána na Studentské ulici za Poliklinikou a za prvním domem a nevím kde všude ještě,čistili pracovníci města chodníky,schody a přilehlé cesty,vykopávali trávu u patníků,vykopali hromady trávy a plevele atd.Máme to tam krásně vyčistěné,vymetené a vše je odvezené.Tímto bych chtěla poděkovat Všem, kdo organizuje tyto práce a hlavně těm zaměstnancům,kteří to tak krásně vyčistili,takhle vyčistěné jsme to ještě snad neměli.Děkuji Vám Všem jak se staráte,aby jsme měli krásné město
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, velmi ráda Vaši pochvalu předám všem zúčastněným.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 6. 2021
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vám poděkovat za vzorně udělanou opravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstká děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, velmi ráda Vaši pochvalu předám všem zúčastněným.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2021
Předmět: obchvat
Dotaz: Proč se stále píše o obchvatu města? To je přece velice vzdálená budoucnost. Prozatím by přece stačilo postavit pouze silnici 3.třídy jako městskou silnici a neúkolovat ŘSD. Tato silnice by byla v místě původní polní cesty od Dvorské ulice kolem Starého dvora na Stalingrad. Mohla by sloužit zatím jako cyklistická stezka, případně jako objížďka.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Klímová,

děkuji za zájem a zamyšlení. Kdyby šlo o to postavit či upravit jakoukoli komunikaci umožňující objet Žďár, mohli bychom to takto udělat, ale smyslem obchvatu je vymístit kamionovou dopravu z centra města a velkou část místní dopravy také. To vyžaduje standard, který takovou zátěž vydrží, což je otázka stovek milionů korun. Město si nemůže dovolit utrácet peníze občanů, když by mohlo zajistit jiný zdroj. Má-li se odvádět tranzitní doprava mimo centrum města, musí mít silnice patřičné paramtery, takže jde fakticky o přeložku silnice první třídy. Nejde tedy o úkolování, ale normální respektování kompetencí. Jinak o rozptýlení dopravy v centru města (nikoli převedení problému z jednoho místa na druhé) se snažíme např. v rámci studie RingPark, již samozřejmě hodláme naplňovat.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

9. 6. 2021
Předmět: Tráva na Farském parku
Dotaz: Dobrý den, kdy bude znovu posekána tráva v parku?
po deštích má znovu 20-30 cm, budou sekány i břehy řeky, jak bylo mnohokrat slibováno.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
park Farská humna bude znovu sečen do 11.6.2021.
Sekat se budou také břehy v místech, kde to náletová dřevitá vegetace dovolí.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

8. 6. 2021
Předmět: Žalostný stav modřínů
Dotaz: Dobrý den,
prosím o posouzení a hlavně vyřešení žalostného stavu modřínů u chodníku mezi Horním rybníkem a volejbalovými kurty Na Rybníčku. Jeden vysoký modřín v části u garáží je suchý celý, několik dalších je suchých z 80-90% a většina suchých větví vysoko v korunách je nad chodnikem, kde prochází lidé, hrozí pád a zraněni.
Děkuji moc za vyřešení
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
předmětné stromy nejsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Péče o dřeviny je povinností vlastníka a vlastník také může odbor životního prostředí požádat o případné kácení. Nicméně majitel pozemků byl správcem městské zeleně kontaktován a na stav stromů byl upozorněn.

Ing. Tereza Hromádková
odbor životního prostředí

7. 6. 2021
Předmět: Vstup do relaxačního centra-opravnění kontrolovat
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o co opíráte povinnost se při vstupu do bazénu prokazovat testy, certifikáty o očkování atd.
je recepční relax ZR opravněna nahlížet do zdravotní dokumentace zákazníků?
Kontrolu snad provádí pracovníci hygieny, příp. PČR.
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle vyjádření ředitele PO SPORTIS, MVDr. Vladimíra Kovaříka, se jedná o mimořádné opatření vlády ze dne 28.5.2021 o provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště). Konkrétní bod zní: Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit“. Celé nařízení naleznete na tomto odkazu: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf
Pokud nebude v platnosti nové nařízení vlády, budou se muset návštěvníci prokázat na recepci Relaxačního centra, že splňují podmínky stanovené vládou.
Mgr. Petr Sedlák
Vedoucí odboru ŠKSM

8. 6. 2021
Předmět: Kdy budou ve Farském parku toalety?
Dotaz: Dobrý den, město slibovalo od května letošního roku Bistro a toalety v parku.
V městské bývalé vodárně nejsou pro veřejnost přístupné.
Po občerstvení nevolám, ale toalety zoufale chybý.
Jako žena s tím mám větší problém než muži občůravající stromy.
Děkuji Svatava
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

to si uvědomujeme. Pracujeme na tom, aby do začátku příštího měsíce byly přivedeny potřebné sítě. Poté bude spuštěn jakýsi zkušební provoz a ideálně od příští sezony už se plánuje plnohodnotný provoz se vším komfortem. V každém případě - provizorní mobilní toalety budou fungovat již letos. To rozfázování je způsobeno covidem a s ním spojenými opatřeními. V řadě případů se jedná o výmluvu, ale v případě investic do gastroprovozu (s nímž toalety od začátku souvisejí) se opravdu nikdo nemůže divit určité opratrnosti.

Díky za pochopení a hezký zbytek dne
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

7. 6. 2021
Předmět: Houpačka
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na ulici Chelčického je utržená houpačka. Jelikož je to snad jediná houpačka na nádraží, chtěla bych poprosit o co nejrychlejší opravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nováková,

děkujeme ze upozornění. Houpačku máme zadánu k opravě.

S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

4. 6. 2021
Předmět: Betonové kostky
Dotaz: Dobrý den,
Obracím se na Vás s dotazem ohledně důvodu umístění betonových kostek okolo domu na Neumannově ulici číslo popisné 2055. Rozumím účelu rozmístění kostek, kterým je zamezení parkování aut na městské zeleni, ale ptám zda speciálně v prostoru přímo před jedním z vchodů se tato problematika nedala řešit jiným způsobem, vhodnějším pro veřejný prostor, například lavičkou? Nedala by se zoufalá situace parkovacích míst řešit jiným způsobem než rozmisťováním betonových bloků?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Machu,
souhlasím s Vámi, že řešení může vždy mít více variant. Volili jsme však jednotné řešení pro danou lokalitu. Betonové kostky byly zkonzultovány předsedy SVJ.


S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

1. 6. 2021
Předmět: obchvat
Dotaz: Dobrý den,
již zde nějaké dotazy ohledně obchvatu byly, Vaše odpovědi ale byly spíše všeobecné, nic konkrétního..Můžete mi prosím říci, co děláte pro propojku Tokoz-Stalingrad? Kamkoliv člověk jede, tak mají obchvaty měst. Začíná to být tady v ZR až ostudný.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Čapková,

vedeme-li o něčem jednání, nemohu psát konkrétně o výsledcích, ke kterým jsme ještě nedošli, ale mohu informovat právě o tom, že se jedná a jaké pozice zastává město. Z Vašeho dotazu soudím, že byste preferovala, kdybych nepsal nic, co není na 100%. Vím však, že jiní oceňují i sdílení záměrů, cílů a možností, proto některé mé příspěvky prosím ignorujte.

Nejblíže realizaci je úsek Jihlavská – Brněnská, který bude s největší pravděpodobností realizován od jara 2022 do konce stavební sezony 2023.

Mohl bych se rozepsat o stavu obchvatů v jiných městech, ale mám dojem, že o reakci na polemiku, již jste načala, nestojíte.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 6. 2021
Předmět: jízdné pro seniora na 70 let
Dotaz: Dobrý den, hledala jsem na Vašich stránkách a trochu jsem se ztrácela. Jestliže přijedu do vašeho města jako turista s věkem nad 70 let, jak je to s placením jízdného nad 70 let? Děkuji za odpověď. Ant. Fialová, Hradec Králové
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Fialová,
cestující ve žďárské MHD s dovršením věku 70 let má cestování zdarma bez rozdílu bydliště, toto je ovšem podmíněno pořízením seniorské adresné čipové odbavovací karty u dopravce. Pokud si ji nestihnete vyřídit a nebo použijete MHD jednorázově, platíte obyčejné občanské jízdné, případně si může zakoupit 24 hodinovou jízdenku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 6. 2021
Předmět: Škola na radosti
Dotaz: Dobrý den,
minulý týden jsem Vám posílala dotaz, proč město prosazuje stěhování soukromé školy na radosti do městské základní školy, proč je na základní školu ze strany města vytvářen nátlak. Kdy mám očekávat odpověď? Až bude vše definitivně v tichosti rozhodnuto?
Zelená
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
agenda dotazovny je jednou z mnoha činností, jež musím vykonávat a ne vždy se k odpovědi dostanu tak rychle, jak bych si přál. Proto prosím, mějte strpení. Nicméně netuším, kde jste se dozvěděla o "nátlaku", který by měl být vyvíjen ze strany zřizovatele na svou PO. Myšlenka na pronájem prostor ZŠ Na Radosti se objevila. Pokud jsem dobře informován, mezi ředitelkami ZŠ Komenského 6 a ZŠ Na Radosti proběhlo jednání, na němž si obě strany sdělily možné představy a úskalí takové spolupráce. Ovšem to je v tuto chvíli vše. Zcela jistě není nic rozhodnuto a už vůbec není na nikoho vytvářen nátlak.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

28. 5. 2021
Předmět: Škola na Radosti a 3.ZŠ
Dotaz: Proč město prosazuje zájmy školy na radosti, která je soukromá, na úkor 3.ZŠ, jejímž je zřizovatelem? Proč má základní škola uvolňovat své prostory, které využívá, soukromé škole? Neměla by mít prioritu prosperita základní školy, namísto toho, aby její fungování bylo omezováno soukromým subjektem?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
město na nemalou poptávku rodičů umožnilo v dohodnuté kapacitě vznik školy Na Radosti. Ta již řadu let v našem městě působí. V porovnání s minulostí navštěvuje nyní Základní školu Komenského 6 asi čtvrtina žáků. Je dobře, že je zde více prostor pro speciální učebny a třídy. Pokud by mělo v budoucnosti dojít k pronájmu některých prostor této školy soukromému subjektu, jednalo by se vždy o prostory volné. To, jestli nově jmenovaná ředitelka 3.ZŠ uzavře s vedením školy Na Radosti dohodu a využije se tím prostor na městské základní škole s možností hospodařit s případným nájmem, bude v její kompetenci. Samozřejmě o žádném omezování nebo dokonce prosazování zájmů soukromého subjektu na úkor vlastní příspěvkové organizace nemůže být řeč.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

2. 6. 2021
Předmět: Pane Mgr. Sedláku, Vaše odpověď ze 27.5.2021...
Dotaz: ...se vyhýbá odpovědi na přání, dozvědět se z recenzí publikací, které se týkají historie a přítomnosti Žďáru nad Sázavou detailní názor profesionálních historiků Reg. muzea města v jeho Zpravodaji. To je jistě nejen legitimní přání a rozhodně by pro řadu lidí bylo smysluplnější, nežli shlédnout po padesáté stejné fotografie čelných myslitelů města; nebo snad takový názor nejste schopni či ochotni zveřejnit?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi, omlouvám se, ale nejsem si jist, zda chápu Váš podnět správně. Pokud je to tak, že byste byl rád, aby ve Ždárském zpravodaji dostali větší prostor kolegové z muzea pro články týkající se tohoto města, pak budu tuto myšlenku rád tlumočit redakční radě, která o obsahové skladbě ŽZ rozhoduje.
Mgr.Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

26. 5. 2021
Předmět: Telocvicny
Dotaz: Dobrý den,proč nebudou otevreny tělocvičny ve školách pro veřejnost. Roky chodíme sportovat na jednu školu,platíme řádně nájem a teď to prý nejde. Rok to zakazovala vláda a teď školy. V jiných městech to problém není. Mrzi mě to jako sportovce,kterému to chybí a navíc školy nepotřebují peníze? Jenom prosím ne odpověď, že je to nebezpečné. Čísla klesají, vláda to povolila a všichni jsme testování v práci.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Františku, podle posledních informací je většina tělocvičen žďárských základních škol k dispozici jak sportovním klubům, tak veřejnosti.
Mgr. Petr Sedlák, odbor ŠKSM

1. 6. 2021
Předmět: radar Libická
Dotaz: Dobrý den,
můžete, prosím, opravit radar na ulici Libická.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, o poruše víme, náhradní díl je objednaný.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2021
Předmět: Publikace o Žďáru n.S. a Zámku Žďár.
Dotaz: 1. Město prostř. své přísp. organizace RM vydalo řadu publikací. Jejich prezentace by zejména v dnešní době měla být hodně zřetelná t.j. avizovat co a kde je ke koupi. vč. opakov..zpráv ve Zpravodaji.
2. Prezentace Zámku Žďár , zejména prodej knih: Na webu Regionálního muzea a Infocentra umístit odkazy na webové stránky Zámku, ale také kvalitní zevrubné odborné recenze (pro Zámek a Zámkem) vydaných publikací; rovněž i ve Zpravodaji; pokud se týkají minulosti, ev. přítomnosti Města a kláštera.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý dne, pane Peňázi,
organizační složka města, Regionání muzeum, vydala samostatně za posledních cca 5 let jako hlavní publikace 3 díly Žďárského Uličníka plus jeden dotisk 1. dílu. Publikace se zpravidla, zejména mezi místními, dobře prodávají a například starší publikace jsou již často vyprodané, není je tedy kde nabízet. TIC města Žďáru využívá jako svůj informační web stánky naší destinační společnosti Koruna Vysočiny, kde jsou publikace v nabídce - https://www.korunavysociny.cz/ubytovani-a-sluzby/darky-z-koruny-vysociny-1/pro-milovniky-literatury
Pokud jde o Zámek Žďár, jedná se o soukromou firmu, která si svoji propagaci i publikační činnost řídí sama podle svého uvážení a možností. Pravidelně zveřejňujeme ve Zpravodaji jejich texty.
Mgr.Petr Sedlák, odbor ŠKSM

31. 5. 2021
Předmět: Zbytek kelpače nna Libušíně
Dotaz: Proč jste paní Remarová nenechala odstranit to čtyřicetileté torzo po klepači na Libušíně,když už tam byi ti pracovníci a odstraňovali tam ty trubky po klepečích. Proč tam ten zbytek neodstranili ? Na co tam to torzo zůstalo ? Nikdo tam na něm nic neklepe,jenom děcka po tom lezou, do té doby,než se něco stane a nějaké dítě z toho spadne.Mělo to být již dávno odstraněno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Michalíková,
poněvadž jsme neobdrželi souhlas SVJ k odstranění tohoto klepače, neodstranili jsme ho. SVJ oslovíme znovu, pokusíme se souhlas obdržet, klepač odstranit.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

27. 5. 2021
Předmět: Park Farčata
Dotaz: Dobrý den, chválím krásně udržovaný park Farčata. Co mě ale trošku zaráží, je velmi málo hracích prvků pro děti. Plánujete ještě nějaké rozšíření . Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Vrbková,
děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k údržbě parku.
Park Farská humna je v procesu rozvoje, jehož součástí je také rozšíření v oblasti herních prvků.
Strategii Farská humna zpracovává městská krajinářka Lucie Radilová.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

30. 5. 2021
Předmět: Basketbalový koš
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz (návrh), zda by nešlo přidat na nějaké hřiště na sídlišti “vodojem” Žďár nad Sázavou 7 basketbalový koš/koše. Nejlépe na asfaltové hřiště, které je umístěno v horní části ulice Alšova. Toto hřiště je poměrně navštěvované a využívané a myslím si, že tento prvek by zde byl přínosný. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Ďásku,
děkujeme Vám za Váš dotaz, námět. V tuto chvíli se dokončuje Koncepce hřišť a volnočasových ploch ve Žďáře nad Sázavou. Vaše žádost byla předána pracovní skupině, která se touto koncepcí zabývá.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

31. 5. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy otevře město plavecký bazén, na stránkách sportipo nic není a přímo na bazénu taky ne, děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, kolegové z PO Sportis pracují na tom, aby bylo Relaxační centrum otevřeno 2.6. Zítra, tedy 1.6., již budeme vědět jistě, zda to bude možné. Více informací nalezete na tomto odkazu: https://www.sportispo.cz/page.aspx?IDTema=5
Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

31. 5. 2021
Předmět: Stavební parcely
Dotaz: Dobrý den,
jaký je prosím hrubý časový odhad realizace a prodeje stavebních pozemků na rodinné domy v lokalitě ,,Starý Dvůr - etapa III.", popř. dalších projektech na pozemky pro stavbu RD, které město připravuje. Dá se očekávat nějaký prodej parcel např. již letos? Příští rok? Děkuji za Váš čas.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Pavelče,

stavební parcely pro RD by v uvedené lokalitě mohly být zasíťované do poloviny příštího roku. Je možné, že samotný prodej či zasmluvnění proběhne dříve. Město bude tuto možnost komunikovat různými kanály s dostatečným předstihem i v případě, bude-li projekt realizován developerem.

Město by chtělo pro rodinné bydlení uvolnit také různé pozemky v intravilánu. V současnosti existují hrubé studie, které budou po schválení orgány města zahrnuty do Katalogu bydlení. I zde platí, že se o těchto možnostech dozvědí občané ze všech dostupných městských komunikačních kanálů (Zpravodaj, web, FB ad.).

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

25. 5. 2021
Předmět: Přechod(y) na křižovatce u pošty
Dotaz: Dobrý den, po delší době jsem byl na hlavní poště na Nádražní ulici. Opravená Nádražní ulice je fajn. Nepochopil jsem ale, jak se správně pěšky dostat k budově pošty když jdu od náměstí. U hranice křižovatky jsou ve třech směrech dlážděné zvýšené pásy jiné bary než okolní povrchy, ale jen na jednom z nich směrem na Tyršovu ulici je zebra přechod pro chodce. Znamenají ty pásy něco pro řidiče resp. chodce nebo je to jen dekorace? Působí to zmatečně a nedokončeně. Díky za vysvětlení. LK
Odpověď (odbor dopravy):
Kde je vyznačena vodorovná dopravní značka č. V 7 „Přechod pro chodce“, jedná se o přechod pro chodce. Kde vyznačena není, jedná se o místo pro přecházení, popř. o místo usnadňující přecházení.
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 54 odst. 1 platí: „Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.“

Pokud tedy jdete z náměstí na poštu, k přejití vozovky můžete využít přechod pro chodce či místo pro přecházení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

31. 5. 2021
Předmět: Ostuda města - absence záchodů - Zelená hora
Dotaz: Ostudou Vašeho města je opravdu skutenost, že poutní míto Zelená hora nemá záchody. Divím se, že na to již nikdo nepoukázal,ale aby návštěvníci hledali k vykonání potřeby někde za keřem je ostuda. Navíc, za jakým keřem,když je vše vykáceno a je tam naprostá holina !! Nízké keře a osázení poutního místa opravdu schází !Navíc uvnitř areálu Zelená hora není nic moc k vidění,rozhrnutá hlína, zavřený kostel,oprýskané omítky zvenku, parkoviště minimální !?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Malecová,

pokud vím, farnost pracuje na opravách této významné památky. Věřím, že po dokončení stavebních prací bude místo opět plně dostupné a v důstojném stavu. Žádné jiné atraktivity tam patrně nikdy návštěvníci neleznou, což je v pořádku.

Co se týče druhé části dotazu, město se k tomuto hluboce lidskému a palčivému problému i dopravě v místě staví čelem, proto společně s farností zahájilo architektonickou soutěž o návrh patřičně vybaveného informačního a turistického centra, vč. dopravního řešení. Tento mezistupeň před změnou územního plánu, projektovou dokumentací a realizací je zapotřebí, neboť půjde o zásah do významné lokality, čemuž musí odpovídat kvalita návrhu.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

29. 5. 2021
Předmět: inspirace k obchvatu
Dotaz: Vážený pane magistře,
protože se počítá před nádražím s vedením obchvatu pod zemí, dám jako inspiraci situaci z Benešova: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/velka-stavba-u-konopiste-silnice-zmizi-pod-zemi-40361660.
I když se souběžně bude stavět dálnice D3, tak se podařilo na nátlak města tunelové vedení silnice prosadit.
Můžete toto tlumočit vedení města?
Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Konečný,

určitě ji předám směrem k vedení a budu ji mít v záloze pro jednání s ŘSD, které s touto variantou počítalo, ale z hlediska ekonomiky mu to nevychází a je otázkou, zda toto řešení neznamená praktické vyloučení této investice z plánů ŘSD ještě na dlouhé roky. Budeme se samozřejmě jako město neustále připomínat a snažit vybalancovat životní podmínky v okolí obchvatu a jeho realizovatelnost. Ještě přidám jeden příklad - Třebíč, kde pravděpodobně rovněž dojde k zahloubení komunikace. Tam je to ovšem živeno dostavbou Dukovan. V Benešově zase asi nejde o úplný intravilán, ale okraj města, nicméně, velmi děkuji za inspiraci a argument.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

25. 5. 2021
Předmět: Doprava na ulici Komenského
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město bude nějak řešit dopravu na ulici Komenského mezi hřištěm za 2. ZŠ a SOŠ obchodní. Každé ráno před osmou hodinou je zde nashlukovaná doprava - z jedné strany stojící auta podél plotu celého hřiště, projíždějící auta v obou směrech (vyústění jednosměrky z Komenského nahoru) a do toho chodci - děti + mládež, kteří jdou do školy. Momentálně i nákladní auta ze stavby domu pro seniory.
Nebylo by řešením parkoviště pro auta na bývalých ant. kurtech hřiště
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za podnět, situaci budeme monitorovat a zjištěné poznatky vyhodnotíme.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 5. 2021
Předmět: Obchvat
Dotaz: Zdravím,
jaký je plán s obchvatem? vím, že se bude realizovat brněnská x jihlavská, super, ale zajímaly by mne další etapy výstavby, popřípadě, kudy je vůbec obchvat v plánu vést.
Díky za odpoveď
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Kříži,

dovolím si odkázat na odpověď k některému z obdobných dotazů. https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9738

I ŘSD počítá s tím, že původní plán ve smyslu velmi hrubé studie se bude upravovat. Domnívám se však, že se nadále počítá s koridorem určeným Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina kolem vlakového nádraží, na což jsme jako město velmi citliví, protože chceme, aby dopad na residenty, cestující vlakem, nakupující apod. byl po případné realizaci spíše pozitivní. Proto se velmi zajímáme o provedení a případná opatření spíše než o čas.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

27. 5. 2021
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den,
můžete nám prosím sdělit, co dělají pro prosazení obchvatu Žďáru naši zastupitelé ? Hlavně ti, za vládní strany a KSČM. Kolikrát byli na ministerstvu dopravy, kolikrát jednali s poslanci a senátory. Proč si nepozvou Babiše, který slíbí všechno. Jak je možné, že se v okolí staví obchvaty malých vesniček, nebo třeba Velké Bíteše a Žďár je čím dál ucpanější. Nebo přes Sklené a Osovou Bítýšku projede víc aut, než přes Žďár ? A místo generelu dopravy si projeďte město tam a zpátky. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Moučko,
promiňte, ale statistiku, kdo, kde a s kým mluvil, připravovat nebudeme. Nezlobte se. Osobně jsem již byl na několika jednáních souvisejících s přípravou úseku obchvatu Jihlavská-Brněnská. Přitom vím, že město stavbě všemožně pomáhá dlouhodobě, mj. výkupy pozemků. Jsem přesvědčený, že nebýt soustavného tlaku a podpory ze strany města, nemohli bychom se těšit na to, že v roce 2023 nebo nejhůře 2024 budeme po tomto úseku jezdit.
Město nadále jedná také o pokračování obchvatu. Zde půjde o složitější stavby, jimž ovšem opět budeme pomáhat.
Z hlediska transitní dopravy je třeba vyhnout se všem sídlům. Pokud by se mělo postupovat od velkých měst (logikou, že Žďár má přednost před Osovou Bítýškou), neměli bychom do dokončení staveb u krajských měst nic.
Městem projíždíme pravidelně, přesto jsme usoudili, že Generel dopravy nám přece jen poskytne lepší empirická data. Zkušenosti a metodiky odborníků na dopravu pak nabídnou lepší interpretaci a návrhy opatření než zaměstnanci úřadu či politici vlastním dojmem.
Děkuji za pochopení.
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

26. 5. 2021
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda probíhají nějaké přípravy na část obchvatu mezi Tokozem a Stalingradem. Případně jaké jsou v tomto směru další plány a časový výhled. Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Krejčí,

z aktuálních jednání s ŘSD vyplývá, že se jako investor obchvatu nyní soustředí na co nejrychlejší realizaci úseku Jihlavská-Brněnská. Město nyní tomuto partnerovi poskytlo čerstvý Generel dopravy, který nechalo zpracovat nezávislým dodavatelem a v němž je modelována také intenzita dopravy na plánované trase, vč. uvedení i některých alternativ. Určitý tlak na přípravu dalších etap i ochota k součinnosti ze strany města nadále trvá, harmonogram po roce 2023 však zatím není znám.

Pěkný den
Adam Joura

22. 5. 2021
Předmět: Byla hypotéza o nakažení libušínské lípy dřevomorem spolehlivě prokázána?
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím informovat veřejnost, zda pokácením lípy na Libušíně byla potvrzena hypotéza, že strom byl napaden dřevomorem kořenovým? Prohlížela jsem si několik fotografií stromů, které mají tuto nákazu a mohu konstatovat, že je to patrné na první pohled, ale dřevo a kořeny lípy na Libušíně se po skácení a při následném frézování jevily jako zcela zdravé. Můžete prosím zveřejnit záznamy o předchozích kontrolách stromu a nějak kvantifikovat, jak moc se strom za poslední dobu změnil?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Stará,
plodnice dřevomoru kořenového byly nalezeny při posuzování ze strany správce zeleně a rovněž při posuzování odbornou firmou provádějící akustickou tomografii.
Rozsah napadení nelze předem posoudit, lze pouze konstatovat výskyt této dřevokazné houby. S Vaším tvrzením, že bylo „dřevo a kořeny stromu zcela zdravé“, nelze souhlasit.
Odborný posudek podpořený akustickou tomografií jednoznačně prokázal velmi špatný stav stromu, především pak z pohledu stability, kdy hlavním problémem byla tlaková větvení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

26. 5. 2021
Předmět: Sekání trávy v brzkých hodinách
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč probíhá sekání trávy již od 6 hodiny ráno? Dva traktůrky udělají pořádný hluk a nedá se spát. Sice již není noční klid, ale nechápu, proč nemohou mít tito pracovníci pracovní dobu třeba od 8 do 16 hodin. Takže pokud člověka nevzbudí siréna ze Žďasu, udělají to traktůrky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Novotný,
travnaté plochy je třeba udržovat na území celého města, v odpovídající kvalitě a odpovídajících termínech.
Dodavatel práce plánuje tak, aby dostál všem závazkům. Aby se vše stihlo, pracuje se mnohdy i v neděli.
Jedinými limity v tomto směru jsou tedy časy nočního klidu.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

7. 5. 2021
Předmět: K dotazu občana k nástěnkám MHD před nádražím
Dotaz: Hezký den, někdo tu kritizoval obsah zbývající nástěnky MHD před nádražím. Měl jsem možnost to dnes vidět a je mi smutno. Rok jste vymýšleli obsah a zůstala tam jen mapka, jízdní řády a kontakt. Hodně cenných informací jako v minulosti tam vytištěných není. Kdo má mobil s internetem, ten si informace najde sám. Původní nástěnky MHD byly výborné pro ty, co přijeli vlakem nebo linkovým autobusem a nemuseli mít mobil s internetem. Teď je tam minimum informací. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nástěnka nově bude sloužit pro základní přehled o rozsahu a linkách MHD - základní schéma linek, kontaktní údaje, aktuální základní jízdní řád, případné zásadní změny v MHD. Konkrétní aktuální jízdní řády jsou a budou i nadále zveřejňovány na zastávkách příslušných linek, což je v případě nádraží přímo před budovou ČD. Brzy bude instalována nová obrazovka s odjezdy spojů MHD v objektu ČD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 5. 2021
Předmět: Stržanov
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat, ohledně parkovaní na soukromém pozemku bez dovolení je možné to nějak řešit?? Je za to nějaký postih??
Odpověď (odbor dopravy):
Nejlepším řešením (samozřejmě pokud se s řidičem vozidla nedomluvíte sám) je kontaktovat Městskou policii, která disponuje potřebnými pravomocemi.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

21. 5. 2021
Předmět: Údajné zadání práce odstranění dvou trubek po starém klepači na Libušíně
Dotaz: Někde v minulosti jsem četl odpověďod paní Remarové, že byla zadána práce na odstranění dvou trubek starého klepače na Libušíně u herních prvků.To nemohou odřezat Vaši chlapi z pracovní skupiny flexou za 10 minut ? To musíte někomu zadávat a ještě za to platit firmě ? Pokud by jste museli vykopnout krompáčem i ty betony po těch trubkách tak je to půlhodinová práce.Co je na tom tak složitého ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nečasi,
odstranění trubek bylo zadáno firmě, která zde zajišťovala úpravu dopadové plochy u herních prvků. Bylo to v danou chvíli nejrychlejší a nejekonomičtější řešení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

19. 5. 2021
Předmět: parkování I.dvůr Libušín
Dotaz: Proč nerealizujete parkování vozidel v II.dvoře na Libušíně,kde to můžete upravit jako v prvním dvoře ? Obrovský nesouhlas s trvalým parkováním vozidel v I.dvoře na Libušíně ! Trvalé parkování vozidel můžete udělat naproti Pramenu přes silnici na Libušíně směrem k vinotéce,kde je prostor nejméně pro 15 vizidel,když zrušíte ty nesmyslné ostrůvky,tak tam vznikne mnoho parkovacích míst. Nedělejte direktivní rozhodnutí bez vědomí občanů !
Odpověď (odbor dopravy):
Ohledně problematiky parkování v tzv. prvním dvoře zvažujeme pouze částečnou úpravu, v žádném případě se nechceme vrátit zpět k trvalému parkování. Zamýšlená úprava spočívá v zachování vyhrazeného parkování na deseti parkovacích místech - vyhrazené parkování s parkovacím kotoučem v trvání jedné hodiny, ale v omezeném časovém úseku. Tento úsek chceme nově zkrátit z celého dne - 24. hod., pouze na dobu od 7 do 21 hod. Tudíž v denní době zůstane možnost krátkodobě zaparkovat a tímto obsloužit co nejvíce majitelů či nájemníků v předmětné lokalitě. Naopak v noční době, zde budou moci vozidla až do ranních 07 hod. parkovat trvale. Tímto jednoduchým řešením zajistíme v této lokalitě defacto dalších deset trvalých parkovacích míst přes noc. Tento systém jsme zavedli na ul. Nádražní, kde se velmi osvědčil. Velkou výhodou pro místní obyvatele bude mimo navýšení parkovacích míst v noční době i skutečnost, že se zde podstatně po 22 hod. sníží provoz, hluk atd. Předpokládám, že v noční době budou všechna místa obsazena, občané si na tuto skutečnost rychle zvyknou a nebudou do prostoru samotného dvoru ani zajíždět. Právě na pohyb vozidel v noční době si někteří občané prostřednictvím vícero informačních kanálů stěžovali, např. velký pohyb vozidel Taxi, kdy řidiči taxislužby zde bydlící na parkovacích místech opakovaně parkovali a během krátké doby odjížděli. Tato úprava ještě není ještě konečná, proto budu rád za vaši zpětnou vazbu, návrhy či připomínky.
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP Žďár nad Sázavou

20. 5. 2021
Předmět: dotaz
Dotaz: prosím, kdy se bude provádět mytí popelnic?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Bočková.
Mytí kontejnerů na tříděný odpad ve vlastnictví města právě probíhá. Mytí biopopelnic v letošním roce neplánujeme. Chystáme zakoupení dalších nádob na bioodpady a kompostéry.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 5. 2021
Předmět: Dětská hřiště
Dotaz: Prosím o zdůvodnění, proč nemůžete postavit na Stalingradě také takové pěkné hřiště jako je třeba na Libušíně, na Vysočanech nebo na Haškové u nádraží .
Hřiště u vežičky je malé a velmi ubohé. Jinak jste zde zrušili co šlo bez náhrady.
To berete Stalingrad jako bezdětnou zónu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současnosti se finalizuje koncepce dětských hřišť, v níž se projevila i potřeba na Stalingradu. Město jde obecně cestou omezování počtu hřišť, zkvalitňování a rozvoje těch, které zůstanou, nebo zakládání nových na vhodnějších místech. Stalingradu se týká rušení některých již nyní stěží fungujících hřišť a naopak regenerace hřiště U Věžičky na polyfunkční, s nímž by se mělo začít v tomto (max. příštím roce, aby se dětem nekazila sezóna). Odhadem v příštím roce by mělo dojít také na Okružní horní, aby z něj vzniklo důstojné dětské hřiště.
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

19. 5. 2021
Předmět: úklid ulice
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy se bude čistit ulice Dvorská?
Po zimním období je plná štěrku, hlavně odbočka ke třem samostatným domkům.
V tabulce, kde je rozepsáno blokové čištění ulic, jsem tuto informaci nenašla.
Děkuji za odpověď.
Nováková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení technických služeb se začne na ul. Dvorská v nebližších dnech, pokud to počasí dovolí již tento týden.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 5. 2021
Předmět: přechod pro chodce
Dotaz: Vážený pane Kaspere,
děkuji za odpověď. Mám ale ještě jednu. Kde mají tedy děti, které bydlí na Klafaru 3 a chodí pěšky do školy na Stalingrad, přecházet Sázavskou ulici? A obráceně? To musí jít až k Fordu????
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kuchařová,
v blízkosti zastávek MHD se nachází místo pro přecházení. Požádali jsme městskou policii a odbor dopravy o vyhodnocení intenzity provozu v době docházky dětí do školy a posouzení potřeby zřízení přechodu pro chodce. Po získání zpětné vazby se současná situace znovu vyhodnotí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 5. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý večer potřebuji radu ztratil jsem občanský průkaz a chtěl bych se zeptat jestli zde najdu i online formulář k ohlášení ztráty občanského průkazu. Dále bych se chtěl zeptat zda si už můžu zarezervovat termín na podání žádosti o občanský průkaz na zítřek.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,

ztrátu občanského průkazu lze oznámit jen osobně, a to na pracovišti kteréhokoliv městského úřadu obce s rozšířenou působností nebo i matriky (v zahraničí pak zastupitelskému úřadu). Z tohoto důvodu nejsou k dispozici žádné elektronické formuláře.
Oznámením ztráty je občanský průkaz zablokován a končí jeho platnost.
Současně s oznámením ztráty lze také ihned podat žádost o nový občanský průkaz.
Dnes (20.5.) se můžete dostavit na Městský úřad Žďár nad Sázavou i bez rezervace termínu v době od 7:30 do 14:30, stejně tak zítra.

S pozdravem
Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

18. 5. 2021
Předmět: přechod pro chodce
Dotaz: Dobrý den, uvažujete o vybudování přechodu pro chodce přes ulici Sázavskou? V současné době existuje pouze jeden a to až na křižovatce u Fordu...

děkuji
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v současné době není potřeba zřízení přechodu pro chodce na Sázavské ulici aktuální. S postupným rozvojem území dojde k nárůstu pěší i automobilové dopravy. Při projektování dalších částí území se bude určitě případné zřízení přechodu na vhodném místě vyhodnocovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 5. 2021
Předmět: Anonymita dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
mohu se zeptat, zda je pro město důležitější identita tazatele dotazovny než obsah dotazu nebo ohlášení závady? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den pane Jando,
důležitý je obsah dotazu, ať už v podobě nahlášení závady, upozornění na něco,konstruktivního podnětu, nápadu apod., k tomu je dotazovna určena. K anonymitě tazatele(ů) se již vyjadřovat nebudu, protože o tom už byla polemika v dotazovně vedena za poslední dobu několikrát.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice úřadu

15. 5. 2021
Předmět: sacky pro psi
Dotaz: Dobry den,stale vsude se resi aby se minimalizovala navsteva uradu kvuli epidemii. Ale pokud chci sacky na exkrementy musim na urad . Proc nejsou k dispozici v nejakych pravidelnych mistech u odpadkovych kosu ? v jinych mestech to jde ale zde ne , proc? Rad bych vysvetleni. A to ze se budou krast, s tim na mne nechodte, na urad si muze prijit kazdy ikdyz nema psa , kolikrat chce. Mam to vyzkouseno. Tak se ptam proc nejsou sacky k dispozici po meste v centru na sidlistich atd?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den
Materiály sáčků na psí exkrementy jsou většinou v přírodě dlouhodobě nerozložitelné, přestože někteří výrobci deklarují něco jiného. Již dříve jsme ve městě u některých košů umístili sáčky (ještě papírové), ale více je využili spíše vandalové než pejskaři. Každý pejskař je povinen ve veřejném prostoru po svém psu uklidit a být na to příslušně vybaven a exkrementy pak má odložit do nádoby na odpady. Město poskytuje sáčky na psí exkrementy nad rámec svých povinností a z výše uvedených důvodů byla zvolena varianta výdeje sáčků v informační kanceláři MěÚ.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 5. 2021
Předmět: Parkování na
Dotaz: Pro pana starostu jako velitele MP. - Kdy se bude MP zabývat parkováním vozidel (běžně 3), ve vjezdu ke garážím na ulici Neumannova vedle oplocení SŠP. Dnes už zde rozhodně není travnatá plocha jako v minulosti. Při současném deštivém počasí je zde plocha za obrubníkem rozbahněná a rozježděná až do vzdálenosti cca 2 metrů. Ne, že by to při suvhém počasí bylo v pořádku. Denně zde parkují 3 osobní vozidla, teď už běžně i velké dodávkové! Děkuji předem za rychlou nápravu.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
městské policii bylo zadáno vyřešení popisované situace.
S pozdravem
Martin Mrkos
starosta města

17. 5. 2021
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu asfaltovým zástřikem děr na příjezdu ke garážím na ulici novoměstská, jedná se odbočku přes škarpu a přilehlou silničku podél hlavní silnice po zimě zde vykouklo několik výtluku ale dosti hlubokých děkuji za opravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jak to počasí dovolí, zahrneme do objednávky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 5. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na názor zastupitele tohoto města p.Šuhaje.
Viz zpravodaj - Nesmím ani opomenout pozitivní přístup občanů města, kteří často
uklízí městské chodníky před svými domy. Nechápu proč by měli občané uklízet tyto chodníky. Toto přeci spadá pod nějaké oddělení a také tím pádem kontrola, jestli je vše v pořádku. Nebo je to jinak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádnou povinnost odklízet městské chodníky před svými domy občané nemají. Ve všech městech je to však celkem běžná praxe. Pokud si občané takto udržují přístupové chodníky k domům, patří jim poděkování. Pokud ne, nikdo je k tomu nutit nemůže.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 5. 2021
Předmět: Suchý strom
Dotaz: Dobrý den, upozorňujeme na suchou jeřabinu u zastávky MHD na Květné ulici. Dále prosíme o prořezání hlohu před bytovým domem Květná 1181/6 - padají z něj suché větve, ale jinak je stále ještě zelený a hezký kvetoucí na jaře. Potěšilo nás vysazení nového stromu.Děkujeme.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, občané Vysočan,

děkujeme za zaslané podněty, které určitě prověříme.
Stejně tak děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k výsadbě dřevin.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik a správce zeleně

14. 5. 2021
Předmět: Parkování v I.dvoře na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
chci reagovat na úvahy vašeho odboru o možnosti celonočního parkování v 1. dvoře na Libušíně. Souhlasím s předchozí tazatelkou, že to není vhodné řešení. Dvůr má svá specifika, jde o téměř uzavřený komplex, kde se zvuk dobře šíří a láme se v něm. Staré a hlučné motory zvláště v zimě tam budou burácet, kdy si každý nastartuje a začne škrábat námrazu. Pro obyvatele, kteří mají ložnice do dvora, to bude utrpení. Už nyní tu v noci parkuje a odjíždí taxík a věřte mi, že je to dost slyšet.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
možnosti i aktuální situace byla konzultována i s městskou policií. Pokud by došlo ke změně režimu parkování a bylo tam umožněno parkování i přes noc, patrně by došlo k tomu, že při současném nedostatku stávajících parkovacích stání by byla tato místa z večera obsazena až do rána, kdy se dá předpokládat, že nočních odjezdů a příjezdů by bylo minimum.
Děkujeme za názor.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

13. 5. 2021
Předmět: Vítání občánků po koronakrizi
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda už máte (vzhledem k rozvolňování) nějakou představu, kdy by mohla probíhat Vítání občánků.
Děkuji.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, vážení rodiče dětí
přesný termín obřadu Vítání občánků není v současné době možné stanovit, protože nebyl organizován více než rok. V souladu s uvolňováním opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19, budou osloveni všichni rodiče, kteří měli zájem o účast obřadu Vítání občánků svých narozených dětí. Poté budou rodiče pozváni ke slavnostnímu obřadu Vítání občánků na stanovený konkrétní termín. Omlouváme se za zpoždění.
Přejeme vám hodně zdraví a sil v této náročné době.
Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

16. 5. 2021
Předmět: Horácký džbánek 2021
Dotaz: Dobrý den, proběhne letos Horácký džbánek, pokud ano, kdy? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Horácký džbánek bude tentokrát jednodenní, bude se odehrávat na Farských humnech 14. srpna 2021.

Mgr. Petr Sedlák, Odbor ŠKSM

14. 5. 2021
Předmět: Neslyšitelný městský rozhlas
Dotaz: Dobrý den,
prosím o zkotrolování funkčnosti městského rozhlasu umístěného na sloupu veřejného osvětlení č. 10 mezi budovami České pojištovny a polikliniky.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Prověříme.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

12. 5. 2021
Předmět: Parkování v I.dvoře na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, slyšela jsem, že někdo lobuje za trvalé parkování v prvním dvoře na Libušíně.Tak to ani omylem nepřichází v úvahu.Již tak tam nyní parkující auta jednu hodinu a je to problém a kdyby tam parkovaly trvale tak to už vůbec ne ! Je tam pískoviště pro hrající děti, kterých je tam hodně a hrají si tam a běhají. V žádném případě tam nechceme trvalé parkování aut.Kdyby tam neparkovaly žádné bylo by to nejlepší. Co nejméně zaparkovaných aut v obytných zónách by mělo být prioritou !
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Změna režimu parkování i přes noc je ve fázi úvah. Parkování po dobu max. 1 hod. přes den by zůstalo beze změny, pouze by se umožnilo parkování i přes noc. Uvědomujeme si, že každé řešení má své výhody i nevýhody. Děkujeme za názor.

Jiří Kasper
referent odboru komunálních služeb

13. 5. 2021
Předmět: úklid ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat, kdy bude dokončena ulice Štursova , měla být loni a stále to tu máme jako na staveništi , práší se tu , nezameteno , rozježděné trávníky od tězké techniky, ostatní ulice se udělaly a vše od tamtud zmizelo jen u nás stále něco navážejí a blokuji parkovací místa které tedy dříve byla v počtu 35 a nyní po rekonstrukci a přidání parkovacích míst je 38 + 2 ztp.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po konzultaci s generálním dodavatelem stavby bude ul. Štursova dokončena do 30.6.2021 včetně vyklizení a uvedení zelených ploch do původního stavu

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

13. 5. 2021
Předmět: Blokové čištění Klafar
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mne, zda budou letos zameteny ulice na Klafaru. Předchozí roky bylo zameteno vždy brzy na jaře, letos nic. Nebo máme zamést sami?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
část sídliště Klafar je zametena, zbytek plánují technické služby dokončit dle počasí v nejbližších dnech. V letošním roce byl kvůli klimatickým podmínkám zpožděn o 14 dní i samotný začátek blokového čištění.
Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 5. 2021
Předmět: Čištění silnic a chodníků
Dotaz: Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, proč každoročně není ve zpravodaji v harmonogramu blokového čištění zařazen Žďár 5? Dodnes nejsou ulice na Vysočanech zameteny /Javorová, Rybářská, Trnková, Šeříková..../ Můžeme poprosit o nápravu?
Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
blokové čištění probíhá každoročně v těch lokalitách, kde úklidu brání odstavená vozidla a tento problém je nutno řešit přechodným dopravním značením s avizovanými termíny. V ostatních ulicích a částech města pokračují technické služby v čištění dle svých kapacit a bez prodlev. Také zametení uvedených ulic bude určitě provedeno.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 5. 2021
Předmět: Přívod elektřina
Dotaz: Dobrý den, ve sklepě mě vedou nebezpečně kabely přívod elektříny. Chtěla jsem je opravit ale ani eon ani egd je nechtějí opravit, že to není v jejich kompetenci, Ani soukromá firma ne , protože je to před elektroměrem. Koho mám vyhledat? Je to ulice Pelikánova, kde se dělají nové rozvody, i el. skříně tak by bylo vhodné to opravir současně. Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Smékalová,

na první pohled se jedná o soukromou záležitost, k níž město také nebude mít kompetenci, nicméně, člověk odpovědný za rozvody elektrické energie v rámci revitalizace ZR7 se s Vámi spojí, na místě situaci prověří, pokusí se problém vyřešit nebo Vám minimálně poradí, co s tím, příp. pomůže s komunikací vůči správcům.

Přeji pěkný den

Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 5. 2021
Předmět: zasypání děr na cestě
Dotaz: Doobrý den, bylo by prosím možné opět zasypat díry na cestě podél kolejí na Grejdách ? Opakuje se to každý rok a ty díry tam dělají převážně těžké traktory a technika zemědělců, kteří si tam zkracují cestu na pole. Občas tam projíždí i nákladní auta.Od osobních aut rekreantů to není.Nejvhodnější je zřejmě ta odpadová asfaltová drť bez těch velkých bakulí.Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
až bude opět tento materiál k dispozici (aktuálně není), bude možno úpravu provést.
Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 5. 2021
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den. Kdy vrátíte do atria za průchodem od náměstí lavičky?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobré ráno paní Padalíková,
lavičky a knihobudka budou umístěny do atria příští týden.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

10. 5. 2021
Předmět: Pařezy
Dotaz: Zdravím,
mám bláznivý nápad...co kdyby se pařezy po všech odstraněných stromech "naočkovaly" dřevokaznou houbou? Hlíva, Reishi, penízovka...sice bude trvat než z toho něco bude. Jen mě to tak napadlo.
Mějte se a hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za zajímavý podnět.
V současné době ve veřejné zeleni o takovéto praxi neuvažujeme.
Veřejná zeleň primárně slouží jinému účelu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

11. 5. 2021
Předmět: Vysocká ulice
Dotaz: Dobrý den,
v roce 2018 (myslím, bohužel nevím přesně) byla projektována a nakonec vybudována Miniokružní křižovatka Wonkova – Studentská – Vysocká. Pokud si pamatuji dobře, měla být tato křižovatka pouze dočasná, protože v roce 2019 měla být ulice Vysocká celkově rekonstruována. Do rekonstrukce ulice měl být také provoz miniokružní křižovatky vyhodnocen . Dnes je stav stejný jako před 3 lety. Prosím, jaké jsou zde další plány (+ harmonogram) a jak dopadlo vyhodnocení provozu křižovatky?
Děkuji.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Dospěle,

rekonstrukce ulice Vysocká bude pravděpodobně provedena v roce 2023 a 2024. Jedná se o velmi komplikovanou stavbu, kde je třeba vyvážit různé potřeby a zkoordinovat se s dalšími stavbami jako je např. zmíněná okružní křižovatka. I posun je dán zejména koordinací s jinými dopravními stavbami různých investorů ve městě tak, aby nebyla doprava ve městě úplně paralyzovaná.

Okružní křižovatka je závislá na přípravě území s potokem Staviště a jeho přemostěním. To je ve špatném stavu. V současnosti vzniká studie, která ukáže, s jakými náklady lze území pro tuto stavbu připravit. V každém případě miniokružní křižovatka je nadále považována za dočasnou a měla by být nahrazena při rekonstrukci Vysocké ulice. Otázkou je tedy spíše, jakým řešením bude nahrazena.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 5. 2021
Předmět: Jarní úklid města
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za na většině míst kvalitně prováděný úklid města.
Chtěla bych ještě vědět, kdy bude proveden úklid v těchto místech -
- chodníky a silnice na sídlišti Vodojem, které se letos nebudou rekonstruovat
- silnice, chodníky a ostrůvky v ulici Neumannova
- silnice, ostrůvky a chodníky v ul. Novoměstská
- dočištění chodníků v ulici Jamská
- okolí 4. ZŠ, bazénu a školky u bazénu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
včerejším dnem bylo ukončeno blokové čištění a nyní technické služby pokračují v ostatních částech a ulicích města dle svých kapacit. Toto je prováděno již bez zveřejněných konkrétních termínů a zároveň bez prodlev.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 5. 2021
Předmět: Vývoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,zkušební vývoz popelnic byl do konce roku 2020.Mohu se zeptat jak dlouho bude město ještě vyhodnocovat zda to tak zůstane či nikoliv.Je už květen .Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Černá.
Na podobné dotazy jsme zde již odpovídali.
I nadále trvá 14 denní svoz, který se ve zkušebním provozu osvědčil. V případě potřeby budou vloženy mimořádné svozy.
V letošním roce bude s novým zákonem připraven i nový systém nakládání s odpady města. Jedním z jeho dílčích prvků bude i opětovné posouzení 14 denního svozu komunálního odpadu. Půjde o nastavení systému, který se ubírá k zákazu skládkování využitelných odpadů od roku 2030.
O změnách budeme občany včas informovat.
S pozdravem


Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 5. 2021
Předmět: Parkování na chodníku
Dotaz: Dobrý den, na křižovatce ulic Luční a Vysocká dlouhodobě a pravidelně parkuje na chodníku vedoucím k mateřské školce osobní vůz. Mezi plotem domu č.p. 1205 a tímto vozem již nezbývá moc místa na průchod a hlavně pro rodiče s kočárky, děti do 10 let na kolech nebo pro invalidní osoby je chůze takto úzkým prostorem spojena s obtížemi. Je popsané parkování v pořádku? Je v souladu s platnými předpisy? Anebo se jedná o protiprávní stav? Prosím o prověření.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět jsme předali městské policii, která bude při zjištění nebo oznámení řešit příslušný přestupek.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 5. 2021
Předmět: Dotaz na výstavbu a spuštění pily v průmyslové zóně u obytné a chatové části Grejdy
Dotaz: Dobry den,včera jsem se dozvěděla, že v průmyslové zóně má byt údajně spuštěna v brzké době pila (nové postavena zelená budova téměř zasahující do výhledu při přejezdu křižovatky ze Zdaru směr Jámy), ta však sousedi s chatovou a zároveň trvale obytnou části Grejdy...Zajímá mne, zda je to pravda? Pokud ano, jak je zabezpečeno aby hluk z katrů nerušil obyvatele trvale žijící na Grejdach a hlavně starousedlíky a chataře z této částic? Diky za info
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů a po provedeném řízení povolil v průmyslové zóně Vámi zmíněnou stavbu. Na stavbě probíhají dokončovací práce, aby bylo možno povolit její užívání. Posuzovat hluk a jeho případné dopady na veřejné zdraví přísluší krajské hygienické stanici, která s plánovanou stavbou v této lokalitě souhlasila a nepožadovala realizovat žádná opatření vzhledem k chatové oblasti.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

7. 5. 2021
Předmět: strážníci u přechodů pro chodce
Dotaz: Jaká je prosím úloha strážníka MP ráno u přechodu pro chodce? Několikrát jsem byla svědkem toho, že strážník netečně stojí a kouká, a na druhé straně stojí bezdradně dítě, které musí přejít stejně, jako kdyby tam ten strážník nebyl. Proč se ten strážník alespoň nepohne a nedá tomu dítěti vědět, že o něm ví, a že mu pomůže přejít bezpečně silnici? To už je takový problém udělat těch pár kroků k přechodu a dát najevo jak přecházejícím, tak i autům na silnici, že bude někdo přecházet?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
děkuji za upozornění. Úkolem všech osob, kterých se předmětná činnost týká, je zajistit bezpečnost přecházejících. V případě chyb,i dětem vysvětlit, jak se mají v těchto místech pohybovat, aby bylo přecházení pro ně bezpečné. V našem městě je tento výkon zajišťován strážníky,asistenty prevence kriminality, bezpečnostními asistenty a příslušníky Policie ČR. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o uvedení přesného místa a času, kde jste činnost osoby, kterou popisujete několikrát zaznamenala. Toto je velmi důležité, abych mohl identifikovat konkrétní osoby, jelikož občané velmi často pozice výše uvedených pracovníků zaměňují. Jsem přesvědčen o tom, že dojde k vysvětlení této situace, příp. samozřejmě k nápravě stavu. Každou situaci je nutné však posuzovat individuálně. Děti při přecházení musí získat takové návyky, aby si vštípily do paměti, že mohou vstoupit do vozovky až v případě, kdy je to pro ně bezpečné. To se týká zejména situací, kdy jim u přechodů nikdo neasistuje. Tudíž, vždy musí počkat, až vozidla z obou směrů zastaví a teprve tehdy vstupují na přechod, toto je zcela zásadní. Otázkou je, jak tuto situaci koordinuje příslušný pracovník, zda situaci má či nemá pod kontrolou a zda ve složitějších situacích provoz usměrňuje, či pouze dohlíží. Proto potřebuji znát požadované informace, které mě prosím zašlete na email mp@mp.zdarns.cz.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc – vedoucí městské policie.

8. 5. 2021
Předmět: Pozemky na prodej
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se plánuje v nejbližší době prodej pozemků pro výstavbu RD?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Dospělová,
v současnosti vzniká tzv. Katalog bydlení, což je série studií pro zastavění některých městských pozemků uvnitř města v rámci tzv. zahušťování. Toto by mělo být připraveno, odhaduji, do podzimu. Dále se chystá příprava na developerský projekt na Klafaru, kde by podle studie mohlo vzniknout cca 25 parcel pro rodinné bydlení nebo rovnou domů k prodeji (dle vítězné nabídky). Informace se budou objevovat na Úřední desce a budeme se snažit informovat i jinými kanály – Zpravodaj, Facebook, rozhlas ad.

Přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

5. 5. 2021
Předmět: Dotaz na výstavbu a spuštění pily v průmyslové zóně u obytné a chatové části Grejdy
Dotaz: Dobry den paní Pitkova, včera jsem se dozvěděla, že v průmyslové zóně má byt údajně spuštěna v brzké době pila (nové postavena zelená budova téměř zasahující do výhledu při přejezdu křižovatky ze Zdaru směr Jámy), ta však sousedi s chatovou a zároveň trvale obytnou části Grejdy...Zajímá mne, zda je to pravda? Pokud ano, jak je možné, ze taková stavba byla vůbec schválena?Jak je zabezpečeno aby hluk z katrů nerušil obyvatele trvale žijící na Grejdach a hlavně starousedlíky a chataře z této části?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní, dobrý den.
Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů a po provedeném řízení povolil v průmyslové zóně Vámi zmíněnou stavbu. Na stavbě probíhají dokončovací práce, aby bylo možno povolit její užívání. Posuzovat hluk a jeho případné dopady na veřejné zdraví přísluší krajské hygienické stanici, která s plánovanou stavbou v této lokalitě souhlasila a nepožadovala realizovat žádná opatření vzhledem k chatové oblasti.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

5. 5. 2021
Předmět: Zhoršení veřejného prostoru
Dotaz: Dobrý den,
nesouhlasím s instalací škaredých betonových kostek po různých částech našeho města. Kolik nás tato zbytečná akce stojí peněz? Jak město naložilo s původními květináči? Nevšiml jsem si, že by byly nabídnuty jakožto nepotřebný majetek k prodeji. Kdo rozhodl o jejich osudu? Zastupitelstvo? Nebo někdo z úřadu? Architekti s odměnami milion korun ročně? Myslím, že byste měli více dbát na názory občanů města. Před volbami jste slibovali lepší komunikaci s občany a transparentní rozhodování.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Hudec,
instalace betonových kostek s odvozem květináčů byly k zajištění odboru KS zadány na základě návrhu městských architektů. Tam, kde betonové květináče sloužily jako zábrany proti nevhodnému parkování a najíždění aut, jsme umístili betonové kostky. Původní květináče byly s ohledem na jejich nedobrý technický stav odvezeny za cenu jejich naložení na dopravní prostředek.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

5. 5. 2021
Předmět: nové stromy
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych pochválit nově vysazené vzrostlé ovocné stromy v parčících mezi ul. Květná a Trnková na Vysočanech. Jsou kvalitně usazené, s minimálním poničením okolní trávy. Dobrá práce, děkujeme! Dále bych chtěla poprosit, zda by šlo provést úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad u obchodu v ul. Vnitřní. Za větru bývají odpadky všude (park u aut. zastávky, okolí obchodu, okolní ulice). Když vynáším odpad, co potkám, posbírám, ale na takové množství to chce celou četu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Nedělková,
děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu k údržbě zeleně. Moc nás to těší. Vaši reakci předáme také realizační firmě SATT, a.s.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

Dobrý den paní Nedělková.
Okolí kontejnerů necháme uklidit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 4. 2021
Předmět: Lávka na Farčarech pro pana Fuksu
Dotaz: Dobrý den pane Fukso,
tazatelka se ptala, zda je/není lávka bezbariérová.
Vaše odpověď se tomuto vyhýbá, vím proč.
Po změření podélného sklonu, jsem nevěřil svým očím.
Než přístě napíšete, že je stavba provedena podle projektové dokumentace, zajděte se tam podívát.
Sklon 11%/1m resp. 14%/0.5m neodpovídá projektové dokumentaci(4%/1m), vyhlášce ani ČSN..
..co teď s tím a jak dlouho to bude trvat??
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Necháme sklon prostřednictvím TDS přeměřit a pokud neodpovídá vyhlášce budeme situaci řešit v rámci reklamace s dodavatelem stavby.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

4. 5. 2021
Předmět: Monitor MHD v nádražní hale a nástěnky MHD před nádražím
Dotaz: Dobrý den, proč už několik měsíců je odmontovaný monitor MHD v nádražní hale? To furt ten monitor opravujete? Jak ještě dlouho? A místo jedné nástěnky MHD před nádražím je teď nástěnka Seniorů ČR, pod nadpisem MHD. A na druhé nástěnce jsou jízdní řády jen do 30. dubna a mapa MHD. To je všechno, co jste vymysleli? Máte tam nějaký obrazce pro moderní mobily, ale to hlavně starší lidi vždy nemají. To je finále, ta jedna nástěnka o ničem? Proč není to, co před rokem jste dali pryč. Je to krok zpět!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na monitoru se nám znovu a opakovaně projevily poruchy, v současné době je opět v opravě. Dokončení opravy opakovaně urgujeme, i my bychom to již měli rádi v provozu. Pro MHD po jednáních bude sloužit jen jedna vitrína se základními informacemi, tj. trasy linek, údaje o dopravci, případně další informace. Počítáme s výměnou plakátu s jízdními řády. Neaktuální nápis na vitríně bude na doporučení odborné firmy odstraněn až za teplejšího počasí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: Po skácené lípě nezbyl ani pařez; pachuť pochybností a nedůvěry vůči městu však zůstává
Dotaz: Dle médií a vyjádření několika politiků rada města 12. 4. řešila situaci ohledně lípy na sídlišti Libušín. Protože v zápisu z této rady není o lípě ani jediné slovo, prosím tímto o zveřejnění záznamu z jednání rady. Ideálně audiozáznamu. Proč musel být tak rychle odstraněn pařez? Proč kácení nebyli přítomni příslušní zaměstnanci města, kteří by na místě před občany obhájili své odborné posudky přímo u pokáceného stromu? Proč nebyl strom ohraničen páskou okamžitě po jeho posouzení p. Hemzou?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Stašková,
jelikož šlo o operativní řešení této otázky, nebyl k tomu připraven materiál. Kácení se totiž běžně na jednání Rady města neřeší. Od toho má město odborníky. V tomto případě se to řešilo pouze proto, že vyvolalo vlnu nevole. Záznam se pořizuje, ale je neveřejný. Jeho obsah byl jednoduchý a směřoval k posouzení případu.

Kácení bylo navrženo kvůli bezpečnosti lidí, informace pomocí letáků se bežně nedistribuují a bylo k ní přistoupeno proto, aby občané znali důvody. Rada města usoudila, že vyjde vstříc občanům, provede se ještě jedno šetření externím odborníkem a zorganizuje veřejné projednání online, které přítomné přesvědčilo (nebo se nevyjádřili o opaku). Příslušní zaměstnanci přítomní byli, což je zdokumentováno. Pařez se odstraňoval ve prospěch občanů - město chápe citovou újmu z tohoto nezbytného kroku, proto se snažilo nenechávat lidem na očích pařez. Omlouvám se za nedostatek fantazie, ale nenapadá mě, co jiného by tím někdo mohl sledovat. Páska představuje omezení pohybu lidí, podléhá projednání, které by v případě rychlého pokácení bylo časově bezpředmětné, proto k ní bylo přistoupeno až v situaci, kdy se odsunulo řešení na neurčito.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

4. 5. 2021
Předmět: Most přes Sázavu
Dotaz: Nevím jestli myslíte ten stejný most,ale tazatelovi se jednalo zřejmě o ten kratší most k Tvrzi,jak se jde ke kostelu.Ten je v žalostném a rezavém stavu,ne ten druhý k parku.Ten jsem si prohlédnul a souhlasím, že je v žalostném stavu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
mysleli jsme s tazatelem stejnou lávku pro pěší. Ta je určena k demolici po ukončení výstavby nové lávky, která bude umístěna o cca 20 m dále směrem k parku.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 5. 2021
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, občas píšu kritiku, tak jsem ráda, že nyní mohu napsat pochvalu.
Kde jsem měla možnost vidět provádění jarního úklidu, tak byl prováděn důkladně a svědomitě. Moc chválím. Jsem ráda, že máme konečně v našem městě firmu, která odvádí svoji práci pořádně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pochvalu rádi předáme technickým službám SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: nevyčištěná Jamská ul.
Dotaz: Dosud nebyla vyčištěná Jamská ul. - chodník u rodinných domů
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou pokračovat v zametání ulic i po skončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: starý klepač
Dotaz: Paní Remarová, písek u dětských prolézač dovezeny je výborný,uvidíme,co to časem bude dělat,ale lepší jak bláto. Ale starý kovový klepač, tedy jeho torzo nevím,proč jste jej také nezlikvidovali,prostě to tam již nechcem, je to bezůčelné a k ničemu.Také se přimlouvám k odstranění,stačilo by to odřezat u země,ten beton v zemi ničemu nevadí. Stáčí nám krásná zelen a pěkné prostředí.Doufám, že tam na podzim místo lípy zasadíte nějaké stromy,
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bártová,
děkujeme Vám za Vaši zpětnou vazbu. Jsme rádi, že se Vám povrchové úpravy v okolí herních prvků líbí. Věřím, že splní svůj účel. Klepač zadáme k odstranění.
S pozdravem
Radka Remarová
referentka odboru komunálních služeb

4. 5. 2021
Předmět: Střet zájmů
Dotaz: Je možné prostřednictvím společností NOBIS a FyzioZR s.r.o. vytunelovat , pardon privatizovat fungující a vydělávající oddělení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou ( rehabilitace, RTG ) do kterých město v minulých letech investovala nemalé prostředky? Nebo se nemusíme bát a naši zastupitelé a radní ( i krajští) to pohlídají. Jde přece o městský majetek.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
rehabilitace je poslední dva roky ve ztrátě, to jen na okraj, rovněž celá poliklinika. Proto hledáme opatření, jak ji ekonomicky stabilizovat. Jednou z cest je pronájem (pacht) jinému provozovateli, který má mnohem více operativních možností pro ekonomicky stabilní provoz. Pokud k pronájmu dojde, tak pouze ale za podmínek, že kvalita a dostupnost služeb se pro pacienty nezmění, resp. se zlepší. Výběr budoucího provozovatele rehabilitace probíhá transparentním, otevřeným výběrovým řízením. Zájem zatím projevilo 8 subjektů.
Lékárna Nobis je v budově v pronájmu stejně jako lékaři nebo Optika. V uzavíraných smlouvách o pachtu je velmi dobře nastavena i možnost vypovězení pachtu při neplnění smluvních podmínek, a že si jako město velmi dobře hlídáme to, abychom neztratili nad propachtovanými provozy kontrolu. Je to cesta, která je pro město i jeho občany v současné době nejvýhodnější.
Martin Mrkos, starosta

3. 5. 2021
Předmět: rezavé schodiště DM
Dotaz: Naproti bazenu u DM centra jak se přichází po schodech do patra ke knihkupectví máte katastrofálně zrezavělé shodiště, je to vidět z chodníku, no strašné, pomalu je na to strach vstoupit, bylo by vhodné to pořádně očistit a natřít ! Jsou to věci viditelné a do oči bijící,město ty své budovy co pronajímá nekontroluje a neprohlíží?
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. O závadě víme. V letošním roce počítáme s opravou.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov.

25. 2. 2021
Předmět: Hrací prvky
Dotaz: Dobrý den, k těm hracím prvkům na Libušíně by bylo nutné alespoň navést písek. Nyní po ty dva dny tam již bylo hodně dětí,které se pohybovali v blátě a to není dobře a to již z toho důvodu, že to chce zmít změkčovací sací povrch z důvodu pádu dítěte. Toto by bylo vhodné udělat co nejdříve, neboť pokud se počasí výhledově zlepší, tak maminky s dětmi tam budou chodiit častěji, ale v tom blátě v současné době je to nepřijatelné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Adámková,
děkujeme Vám za Váš zájem o veřejný prostor.
Každoročně v jarních měsících, na všech hřištích v našem městě, počítáme s vyčištěním a opravou pískovišť, výměnou písku.
30.04.2021 bylo na pracovní schůzce domluveno, že na dopadové plochy okolo herních prvků bude navezen písek. Objednali jsme u dodavatele, práce by měli proběhnout do 10.05.2021. Děkujeme za trpělivost, zájem o veřejný prostor.

S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

28. 4. 2021
Předmět: Ochrané prvky kolem hracích prvků
Dotaz: Dobrý den paní Remarová,kdy prosím dojde k realizaci kolem hracích prvků na Libušíně ? Myslím tím nějaký písek rozmístit kolem těch hracích prvků z bezpečnostníích důvodů a také je to tam vyšlapané škaredé a je tam bláto když zaprší. Možná ten písek by tam byl vhodný rozmístit. Chdí tam již spousta dětí s mamiinkami, tak by to bylo potřeba. Nebo třena máte vymyšleno něco jiného, to samé je na Farčatech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
v současnosti na městě vzniká strategie dětských hřišť (jakožto výsledek pracovní skupiny dětská hřiště), která rozhoduje o osudu jednotlivých hřišť. Ta se buď zruší, obnoví nebo rozšíří, příp. přibydou nová na vhodnějších místech. Jakmile bude znám výsledek, budeme schopni se k jednotlivým hřištím vyjádřit.
Dne 30.04.2021 bylo na pracovní schůzce domluveno, že na dopadové plochy okolo herních prvků bude navezen písek. Objednali jsme u dodavatele, práce by měli proběhnout do 10.05.2021. Děkujeme za trpělivost, zájem o veřejný prostor.

S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

2. 5. 2021
Předmět: Most přes Sázavu - upozornění
Dotaz: Dobrý den most přes Sázavou u Vašeho úřadu v blízkosti autobusové zastávky přes silnici k Tvrzi je velice rezavý z bočnho pohledu z obou stran nad řekou a ze spodní části. Tento by potřeboval nutně natřít, aby nedocházelo k zbytečnému a nadměrnému opotřebení a korozi.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
v r. 2019 byla provedena poslední nutná oprava lávky. V současné době je vyprojektována lávka nová s posunutým umístěním směrem k parku. Po její výstavbě se počítá s odstraněním této stávající. Děkujeme za Váš zájem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

2. 5. 2021
Předmět: Odstranění železných tyčí
Dotaz: Dobrý den pan Remarová, odstraňte nám prosím ty odporné staré čtyři tyče na koberce, které jsou v blízkosti odstraněné lípy na Libušíně. Jsou z nich už jenom torza a 40 let na nich nikdo nic nedělal.Jen po nich lezou dědi, aby se něco nestalo.Je to otázka 20 minut rozbrušovačkou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
děkujeme Vám za upozornění, námět. Mohla by jste mě prosím kontaktovat telefonicky? V této části města došlo již k odstranění všech klepačů a sušáků na prádlo, na které jsme předem obdrželi souhlas SVJ. Pokud zde některý zůstal, tak buď z důvodu nesouhlasu, nebo i po opakované žádosti o souhlas bez vyjádření, stanoviska SVJ.
Děkuji.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

1. 5. 2021
Předmět: Poděkování
Dotaz: Hezký den, vážení, chci poděkovat za výsadbu nových stromů, které již dokonce kvetou. Je to u bytovek na Vysočanech - okolí ulice Rybářská, Javorová. Dodá to lidem hned lepší náladu, když vidí něco tak hezkého z přírody.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, která nás velmi těší.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

30. 4. 2021
Předmět: Parkovani
Dotaz: Dobrý den, prostor na křižovatce Hlohová a Května je veřejná zeleň nebo soukromé parkoviště? Před 2lety tam byl hezky trávník, dneska díky soustavnemu parkování je to HNUS. Policie chrání? nebo nemá čas “ učit “ lidi parkovat. Dekuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Rychlovská,
bohužel se nejedná o izolovaný problém. Parkování na plochách zeleně i pojíždění po ní není legální a městská policie, pokud je mi známo, tyto případy pokutuje. Vzhledem k jejich počtu, a protože neřeší jen tuto problematiku, však je schopná řešit jen část těchto přestupků.
Město se v současnosti zabývá koncepčním řešením – jak těmto nešvarům předcházet, jak jim technicky bránit a jak zlepšit dopravu a parkování ve městě. Poslednímu by měl pomoci Generel dopravy, který by měl být hotov do poloviny roku 2021.

Díky za zájem a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

29. 4. 2021
Předmět: Ještě k emocím k jízdním řadům MHD, jak se někdo ptal
Dotaz: Vážený pane Sedláku, tak teď po přečtení Vaší odpovědi na dotaz k prvnímu covidovému škrtání v MHD od 1. ledna už ničemu nerozumím. Jasně bylo řečeno, že od 1. ledna se dočasně škrtá MHD kvůli menší vytíženosti MHD a necestování školáků. S tím, že až epidemie bude končit, tak se to bude pomalu rozvolňovat do stavu ke konci roku 2020. Teď píšete, že ty škrty od 1. ledna vlastně škrty nebyly, že snížit MHD o 12 % bez obnovy v budoucnu bylo normální. Nedělá si město z občanů legraci? Není to chaos?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane,
na konci roku město omezovalo jízdní řády kvůli dopadům epidemie. Byli jsme optimističtí a předpokládali jsme, že se situace bude v novém roce postupně zlepšovat – přijde uvolnění pohybu osob, žáci se vrátí do škol, budeme moci brzy rozšířit služby a vozit cestující … Situace se bohužel naopak ještě zhoršila. Operativně reagujeme na vývoj situace, který lze jen těžko předvídat. Bude-li to možné a finančně kryto dojde i k dalšímu rozšíření MHD. Na provoz MHD má město pro rok 2021 v rozpočtu vyčleněno 9,5 mil. Kč. Od 1.5.2021 se vracíme k řádům z 1.1.2021. Situaci i nadále budeme sledovat a reagovat podle aktuálního vývoje.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý večer,mám dotaz na dětské hřiště na Okružní dolní. Je v žalostném stavu, dnes cca 20 dětí různého věku + rodiče. Pouze jedna houpačka,skluzavka a další houpačka - to zmizelo loni, bez nějaké náhrady. Těžko vnoučatům vysvětluji , že tady nic víc není. Vlastně ano,na pískovišti je nový písek,ale to není pro všechny děti. Buďme rádi, že nesedí doma u počítače,ale toto je spíš k pláči. Děkuji za reakci. Laštovičková
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Laštovičková,

v současnosti na městě vzniká strategie dětských hřišť (jakožto výsledek pracovní skupiny dětská hřiště), která rozhoduje o osudu jednotlivých hřišť. Ta se buď zruší, obnoví nebo rozšíří, příp. přibydou nová na vhodnějších místech. Jakmile bude znám výsledek, budeme schopni se k jednotlivým hřištím vyjádřit.


S přáním pěkného dne


Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

28. 4. 2021
Předmět: doporučení
Dotaz: Na křižovatce Neumannova/ Nezvalova byl zřízen velmi vhodný nájezdový pruh v délce cca 12 metrů. Bohužel ho velmi často obsazují bezostyšně parkující, takže mírně kolizní situace při odbočení shora od N.Města do Nezvalovy ul. se množí- není včas vidět vyjíždějící auto. Snad by se v místě rozšíření daly pořídit pruhy nebo jiný zákaz stání? Jinak ta dobrá práce vyjde nazmar.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, situací se budeme zabývat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

26. 4. 2021
Předmět: ulice Hutařova - jednosměrka vs cyklisté
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poprosit, zda.li by nebylo možné udělat v ulici Hutařově i vodorovné značení pro cyklisty v jednosměrce, neb nyní je cyklistický pruh řešen pouze dodatkovu tabulí pod svsilými označení jednosměrky a spousty řidičů to přehlíží. Již 2x se mi totiž stalo, že na mě jako na cyklistu nebezpečně najižděli auta a křičeli na mě, že tam nemám co dělat. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Vyznačení samostatného jízdního pruhu (pásu) pro cyklisty není možné ze šířkových důvodů (min. šířka pruhu pro parkování je 2 m, min. š. jízdního pruhu 2,75 m, základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 1 m pro jeden směr jízdy, stávající šířka komunikace činí cca 5 m).
Nezbývá než apelovat na všechny účastníky silničního provozu k dodržování zákona o pozemních komunikacích a k ještě větší ohleduplnosti.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

29. 4. 2021
Předmět: stavební pozemky/bytovky
Dotaz: Dobrý den. Rýsují se nějaké pozemky k prodeji (především na Klafaru)? Je někde info k výstavbě dalších bytových domů ve Žďáře?
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Šedo,
město připravuje vydání katalogu bydlení, ve kterém by byla uvedena budoucí plánovaná výstavba, zajišťující bydlení ve městě Žďáru nad Sázavou. Do tohoto katalogu bude zařazena připravovaná výstavba města i dalších investorů. Katalog bude vydán v průběhu tohoto roku.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

28. 4. 2021
Předmět: Pískoviště Barákova mezi domy 7-5
Dotaz: Dobrý den,
rád bych vás požádal o opravu dřevěné části pískoviště u nás na Barákově ulici mezi domy č.o. 7 a 5 . Pískoviště je hojne využíváno bohužel, dřevěná část je každým dnem v horší stavu. V případě, že město v letošním roce opravu neplánuje, prosím o informaci, zda-li si ho můžeme opravit svépomocí. Velice nerad bych, aby zmizelo bez náhrady jako některá pískoviště a veřejné koše v okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Urbane,
děkujeme Vám za Vaše upozornění. Pískoviště jsme zadali k opravě. Poprosíme Vás o trpělivost, dodavatel má k opravě zadáno více pískovišť a mobiliáře, který je v bezprostřední blízkosti.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

29. 4. 2021
Předmět: Svoz komunálního odpadu - separační nádoby na papír
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ke termínům svozu kontejnerů na odpad. Téměř vždy když dojdu ke kontejneru na papír umístěném u COOP na Vysočanech, tak je plný. Takže si zase papír sbalím a jdu domů. Nešla by zvýšit frekvence svozu nebo doplnil poblíž další kontejner. Nebo nešlo by v případě plnosti kontejneru a nahlášení někam, např na webu svážet operativněji. Už se ani nedivím , že někteří lidi netřídí odpad. To samé s PH i se sklem... Děkuji za reakci
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Říčane.
Kontejnery na tříděný odpad se vyváží dle pravidelného harmonogramu uvedeném na stránkách města.
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru
Navýšili jsme vývoz papíru a plastů na 2x týdně.
Bohužel nedisponujeme možností ani vozidlem na operativní vývoz kontejnerů.
Pokud máte odpadu více nebo jsou kontejnery plné lze využít i možnosti sběrného dvora 6x týdně.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 4. 2021
Předmět: změna v MHD od 1.5.21
Dotaz: Prosím-podívejte se na zveřejněný jízdní řád,který jste otiskli.Na lince 4,která by měla zajíždět na Vodojem,vubec tato sdtanice není a neodpovídají ani časy....něco je špatně.Píšete,že se vracíte k rozpisu před kovidem,ale skutečnost je jiná.Informujte pravdivě .Například linka 8 má zcela jiné časy atd.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Černý
omlouvám se, došlo ke zveřejnění souboru, který byl rozpracovaný a s mnoha chybami, bohužel měl stejný název jako ten správný. Náprava byla provedena ještě týž den.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: Omýlání odpovědí
Dotaz: Dobrý den paní inženýrko,
proč Vaše odpovědi nejsou lidem zděleny na jejich konkrétní dotazy? Souhlasím s pánem který napsal dotaz že lidem mažete med kolem pusy. Ať už se to týče MHD tak vývozu popelnic. Proč jinde to může fungovat normálně a naše město musí bít v něčem výjimečné, i když to nefunguje (dle kritiky čtenářů) jak by mělo? Děkuji za odpověď. Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
naše město není výjimečné v řešení MHD, ani v řešení odpadů.
V rámci MHD reagujeme podle vývoje epidemie a s ohledem na rozpočet města. K 1.5.2021 budou spuštěny jízdní řády tak, jak již byly provozovány k 1.1.2021. Zcela přesně předpovědět vývoj není za takovéto situace možné.
14 denní svoz popelnic se směsným komunálním odpadem se ve zkušební provozu, tak jak byl nastaven po prvotních úpravách osvědčil a znovu bude jeho pokračování posouzeno v rámci zpracování aktualizované strategie města k nakládání s odpady v tomto roce. Obdobné systémy se 14 denními svozy fungují např. v Jihlavě, Chotěboři, Olomouci a nově jej zavádějí např. v Havlíčkově Brodě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 4. 2021
Předmět: Chodník na hrázi
Dotaz: Dobrý den,
moc bych se přimlouvala za seškrabání drnů trávy a odklizení hlíny a jehličí z okrajů chodníku na hrázi Horního rybníku. Na některých místech je chodník už opravdu hodně zarostlý.

Děkuji moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento požadavek je již u technických služeb evidován. Tyto budou pokračovat v úklidech i v ostatních částech města po ukončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.
Děkujeme za Váš zájem

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: Emoce k jízdním řádům MHD a ne zrovna citlivé informování
Dotaz: Dobrý den, trochu chápu podrážděné reakce obyvatel, už toho mají všichni dost. Nejraději by už měli běžný život a k tomu i taky běžné jízdní řády MHD, co byly do konce roku 2020. Proto prosím o citlivé vyjadřování, abyste zbytečně občany ještě více netrápili. V dnešní době psát o tom, že se třeba MHD do běžného stavu z roku 2020 nevrátí, že běžný stav je to po 1.1.2021, to není citlivé. To jako dřív vyjádření o omezení návštěv hrobů nebo komentář paní Bělohlávkové ke škrtům MHD. Prosím v klidu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, chápu Vaše upozornění a souhlasím s Vámi, že v této době je více než kdy jinde třeba citlivého a uváženého vyjadřování. V případě upravených jízdních řádů MHD jde ale o malé nedorozumění. Jízdní řády se od roku 2017 na přelomu roku upravují vždy. Stav k 1.1.2021 je takto možné považovat za stav normální bez ohledu na další vývoj ovlivněný koronavirovou epidemii. Na tu pak reagují další změny. Věříme, že potřeby cestujících budou i za takto komplikovaného stavu uspokojeny co nejvíce.
S pozdravem

Mgr. Petr Sedlák
odbor školství, kultury, sportu a marketingu

27. 4. 2021
Předmět: Zahrádka před hotelem U Labutě
Dotaz: Dobrý den,
nebylo by možné posunout zahrádku před Labutí přímo ke zdi? Nyní je asi 1.5m od zdi a vzhledem ke své velikosti zabírá celý chodník. Chodec musí buď projít mezi zahrádkou a vchodem do restaurace, což je nepohodlné jak pro něj tak i pro číšníky i návštěvníky, nebo musí jít po šikmé části chodníku, což taky není nic moc. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Posunout zahrádku bohužel nejde, protože zdi nemovitostí slouží jako vodící linie pro slabozraké a nevidomé.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 4. 2021
Předmět: Opakovany kradeze na hrbitove
Dotaz: Uz jsem to tady psala , a pisu zad ...opakovane se nam na hrobecku malyho 2letyho synka ztraci jak kvetiny elektricky svicky andilci......odpovidali jste mi ze tam posilite hlidky meske policie ...nikdy jsme tam zadnou nevideli.....chceme aby to tam mel Zdenecek hezky ...ale kdykoli tamprijdeme ma prazdny pomnicek...dokonce nam nekdo rozbil i vazu ktera je soucasti pomnicku... Je to velice smutny ze se ,,LIDE,, takhle muzou chovat.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
městská policie hřbitovy kontroluje zejména o víkendech, kdy se na nich pohybuje nejvíce osob. Takovéto vandalství a krádeže jsou ale velmi těžko zjistitelné, protože před hlídkou a ani před jinou osobou se takového jednání lidé nedopouští.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 4. 2021
Předmět: Je most bezbariérový?
Dotaz: Můžete mi prosím napsat, zda je most ve Farském parku uvažován jako bezbariérový?
Když jsem byla o víkendu na vycházce, tak jsem na něj bez pomoci s invalidním vozíkem ze strany od parku nevyjela.
Děkuji za odpověď. Marie
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
lávka pro pěší a cyklisty je spojnicí mezi parkem Farská humna a Žižkovou ulicí. Stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním řízením, kterou vypracovala firma OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto a odpovídá vyhlášce č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

28. 4. 2021
Předmět: Úklid po skácené Lípě -Libušín
Dotaz: Dobrý den pane Hemzo, dnes jsem sledovala úklidovou práci na Libušíně po pokácení Lípy a musím konstatovat, že se zlepšili oproti včerejšku a vše uklidili pěkně a precizně.Patří jim tentokrát za takovou práci poděkování. Pokud by takto pro město pracovali pečlivě a kvalitně v budoucnu, tak občané našeho města budou jenom rádi.Děkuji i za občany Libušína a budeme se těšit na výsadbu popř. nové lípy, nebo jiných dřevin,jako náhradu za pokácenou lípu.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Smrčková,
velice Vám děkuji za pozitivní komentář, kterých v této souvislosti skutečno mnoho není.
Předám ho kolegům z dodavatelské firmy, kteří na místě pracovali.
V úterý probíhalo kácení, frézování a následně odvoz vzniklé dřevní hmoty na meziskládku, kde probíhalo další zpracování, které také zabere určitý čas.
Ve středu probíhalo dokončení odvozu materiálu, dočištění prostoru, zapravení terénu a osetí.
Výsadba je v plánu nejdříve na podzim roku 2021.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

27. 4. 2021
Předmět: ulice Strojírenská
Dotaz: Chtěl bych poděkovat za opravu Strojírenské ulice, škoda, že oprava nebyla realizována až ke křižovatce do ulice Kopečná. Dále chci pochválit firmu CH a T, která opravu prováděla. Sledoval jsem se zájmem, jak pracovníci dělali i po sobě poklízeli.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Svobodo, děkujeme Vám za ocenění dobré práce. Předáme Vaše hodnocení kolegům, kteří se na opravě podíleli.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 4. 2021
Předmět: pařez po bříze, u domu Nezvalova ul. 2091
Dotaz: Když mi před časem asi po druhé či třetí urgenci odstranění pařezu nějaká úřednice sdělila, že pařez bude odfrézován, žil jsem v domnění, že se tak stane před jarním úklidem r.2021. Bohužel, nestalo se a pařez dál čeká na svou příležitost; navíc jsem navrhoval úpravu příchodu od chodníku, aby zejména v zimě nemuseli lidé pracně vstupovat do (z vozovky) nahrnutého sněhu...zkuste s tím prosím něco v této pětiletce udělat, když už jste tu břízu zcela zbytečně porazili. Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den, pane Peňázi,
před pár dny skončila etapa kácení, které musí respektovat dobu vegetačního klidu a vydaná související rozhodnutí OŽP, a nyní už jsme v období frézování pařezů. Ve městě se již frézuje.
Po městě je na odstranění slušná porce pařezů, proto prosím o strpení. Jistě se k Vám fréza také dostane.
Vždy je výhodnější frézovat pařezy tzv. najednou, aby se pařezová fréza maximálně vytížila, protože manipulace s ní není jednoduchá.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

27. 4. 2021
Předmět: Lípa - kácení Libušín
Dotaz: Kácení lípy na Libušíně šlo pánům s pilami velmi pěkně a poměrně rychle.Horší to již bylo s návazností na úklid, odstranění a odvoz veškeré dřevní hmoty. Odváželi to multikárou,ale po obědě všichni skončili a nebyl tam nikdo.Je to divná pracovní doba,klidně by to vše za celou pracovní dobu stihnuli,ale nestalo se tak a polovina dřevní hmoty tam zůstala.Proč tak brzy skončili a nedodělali to ? Je to snad v našem městě pravidlem ? Město je plátce a tyto věci by si měl pečlivě hlídat.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Chvátalová,
údržbu dřevin ve městě zajišťuje na základě platné smlouvy firma SATT, a.s. Na tyto speciální práce využívá subdodavatele.
Technika se záměrně používá menší a lehčí, protože se většinou pohybuje v plochách zeleně, po chodnících apod., tak aby nedocházelo ke zbytečným škodám.
Práce je ceněna dle úkolu a ceníku, který je přílohou platné smlouvy. Časově je tedy na dodavateli, jak práci rozvrhne.
Je třeba si uvědomit, že materiál se odváží a je s ním práce také na místě uskladnění.
Dle platné smlouvy má dodavatel povinnost vzniklou dřevní hmotu odklidit do 3 dnů od zahájení prací.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

27. 4. 2021
Předmět: Houpačka na Zahradní ul. reakce na odpověď paní Remarové
Dotaz: Paní Remarová, na FB skupině ZRCity votoč věci, si jedna maminka nedávno k tomuto účelu i letos houpačku sehnala, byla však upozorněna svým milovaným, že po tom, co jí tam loni dal zmizela i s konstrukcí houpačky, tzn. jsem přescědčena o tom, že majiteli vrácena rozhodně nebyla.
Při instalaci houpačky se tento tatínek na kotevní body, které tam instaloval, věšel a myslím si, že když jedno oko uneslo 100kg chlapa, byla kontrukce ještě ve schopném stavu. Takto ji odebrat bez náhrady a vrácení;-(
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Blanko,
konstrukce na houpačku byla odstraněna na základě hlavní roční revizní kontroly certifikovaným revizním technikem. Ta posuzuje herní prvky z více hledisek, není to pouze nosnost. I pouhým okem, se nedá tak pečlivě, jako to technici pomocí různých pomůcek prověřují, zhodnotit. Normy jsou neustále přísnější. Když se herní prvek odstraňoval, houpačku jsme předaly obyvatelce domu, která právě vyjížděla z domu, s žádostí o vrácení majiteli. Zda, kam a jaké herní prvky se budou umísťovat, budeme vědět po dokončení koncepce hřišť, na které právě pracujeme společně s odborem strategie, rozvoje a investic, městskými architekty.
Děkuji za pochopení, trpělivost.

S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

26. 4. 2021
Předmět: Seškrtaná MHD a mazání medu kolem ... pusy
Dotaz: Jízdní řády MHD se vrací do stavu od ledna. OK. Ale napsat,že to je asi konečná,je fakt mimo. To jako když jste v prosinci říkali,že to je dočasný,tak už jste tomu nevěřili? Jednotka dočasnosti je 21 let. Nikdo po vás nechce stav jízdních řádů z konce roku 2020 do konce května,ale světlo na konci tunelu aspoň po postupných krocích.Nejste tam kvůli tomu,abyste se vymlouvali,že to nejde.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
MHD upravujeme v souvislosti se situací vyvolanou COVID, a to podle skutečného stavu a vývoje. Oproti optimistickým očekáváním na konci roku 2020 se situace v roce 2021 ještě zhoršila teprve v současnosti dochází k postupnému uvolňování pohybu a života nás všech. Zda a kdy bude MHD obnovena v rozsahu jako byla před prvotními zásahy v souvislosti s COVID Vám v těchto souvislostech bohužel dnes neumíme sdělit. Jsme rádi, že aktuálně můžeme rozšířit alespoň na úroveň k 1.1.2021.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová

26. 4. 2021
Předmět: Úklid Dolní ulice
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za úklid na ulici Dolní 26 dubna.
Satt to vzal fakt z gruntu, technika super, a ulice vypadá skvěle.
Jo, a pošlete zprávu Mgr Kuncovi, MP měla neskutečnou trpělivost.
Za mě skvěle organizovaná akce s výborným výsledkem.
Díky moc!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ráda poděkování předám.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 4. 2021
Předmět: Grejdy
Dotaz: Dobrý den,
prosím o info co je potřeba udělat, aby cesty na Grejdách byly sjízdné? Každoroční jarní opravy určitě nějaké prostředky ,avšak jsou k ničemu.
Jak je to s bezpečným přechodem silnice 1.třídy 19(obchvatem), kdy se již od začátku zprovoznění řešilo, že bude a stále nic...musí zase někdo umřít, aby se něco stalo? Myslím, že chat je tu dost...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na opravy cest s povrchem z frézovaného asfaltového recyklátu jiná technologie než tryskané vysprávky v současnosti neexistuje. Pořadí plánovaných celkových rekonstrukcí komunikací se se odvíjí především od jejich dopravního významu. Zde cesty v chatové oblasti nezaujímají přední místa v žádném městě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Dobrý den
Přechod pro chodce je skutečně součástí projektu ŘSD na přeložku silnice I/19, bude realizován dle platných norem. Město v návaznosti zajistí jeho propojení s nejbližšími chodníky.
S pozdravem
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

25. 4. 2021
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Prosíme o úklid chodníku v ulici Javorová a úklid parku v ulici Rybářská. Předem Vám děkují obyvatelé Vysočan.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši žádost jsme postoupili k technickým službám, které budou postupně pokračovat v úklidech ostatních částí města i po ukončení blokového čištění, které aktuálně probíhá.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 4. 2021
Předmět: Nedodržení příslibu k dočasnému škrtání MHD od 1. ledna?
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, teď jsem si přečetla Vaši odpověď na dotaz "MHD a městský FB". Píšete, že není vůbec jisté, zda se někdy obnoví původní jízdní řády, co se používaly do 1. ledna 2021. Když ale město zdůvodňovalo 12procentní škrtání na MHD od 1. ledna, tak se říkalo, že je to dočasné kvůli COVID-19. Teď najednou otáčíte a najednou to vypadá, že můžeme být radi, že se MHD vrací do stavu po 1. lednu. Platíme nemalé daně a za to očekáváme odpovídající služby, včetně MHD. Nebo toho chceme moc?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nová,
MHD upravujeme v souvislosti s COVID, a to podle skutečného stavu, který není ani v roce 2021 příznivý. Na konci roku jsme byli mnohem optimističtější. Zda a kdy bude MHD obnovena v rozsahu jako byla před prvotními zásahy v souvislosti s COVID Vám bohužel dnes neumíme sdělit. Jsme rádi, že aktuálně můžeme rozšířit alespoň na úroveň k 1.1.2021.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 4. 2021
Předmět: Komenského - keře, stromy u 3.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, proč dochází k radikálnímu ořezu keřů a spodních větví stromů u 3.ZŠ? Nemyslím si, že v ZR bychom měli mít japonskou zahradu, která sem nepatří. Již v minulosti zde došlo k pokácení vzrostlých keřů a stromů, poté jste avizovali, že škola vysází nové, ale několik let se nic neděje. V ZR může ořezávat stromy a keře kdokoliv nebo jen odborná firma? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Stoklasová,
pozemky v okolí 3. ZŠ má tato příspěvková organizace v pronájmu.
Součástí nájemní smlouvy je také údržba zeleně, kterou si zajišťují sami nájemníci.
O ořezu spodních pater větví jsme byli předem informováni.
Nájemník byl instruován, aby byl ořez dřevin předem konzultován s odbornou firmou (pracovníkem) firmy SATT, a.s., která pro město zajišťuje údržbu zeleně.
Konzultace byla požadována za účelem zajištění správné technologie ořezu.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

26. 4. 2021
Předmět: Houpačka na dětském hřišti v ul. Zahradní
Dotaz: Dobrý den, na podzim loňského roku přimontoval jeden tatínek k radosti všech dětí vlastní houpačku na dětské hřiště v Zahradní ulici.
14 dní po té z hřiště zmizela celá konstrukce i s houpačkou.
Bude letos houpačka na hřiště vrácena?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Blanko,
Konstrukce byla ve špatném stavu a musela být odstraněna. Houpačka byla vrácena majiteli. V současné době se zpracovává koncepce rozvoje dětských hřišť a volnočasových ploch. V návaznosti na ni pak budou jednotlivá hřiště a hrací plochy dále udržovány, odstraňovány, rozvíjeny a obnovovány.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

25. 4. 2021
Předmět: úklid zařezaného porostu
Dotaz: Byla jsem se se psem projít u protihlukového valu na průmyslové zóně a jsou tam pořezané vrby,ale zásadně něbylo nic uklizeno a odvezeno,proč ? Ono to za valem není tak vidět,tak asi proto.Jinak si to nedovedu přestavit,když to tam pořežou a je tam veliký nepořádek, tak proč to hned nedovezou ? Co to je za systém práce ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
podle sdělení pracovníků firmy SATT, a.s. v této lokalitě žádný zásah v zeleni neprováděli.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

24. 4. 2021
Předmět: MHD a městský FB
Dotaz: Jízdní řády se z důvodu rozvolňování vládních opatření vrací od 1. května do běžného režimu. Aktuální jízdní řády naleznete na webu města https://www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd/ nebo na webu MHD Žďár http://www.mhdzdar.cz/. ... Toto píšete na městském FB. Chci se zeptat, jak bude rozvolňování pokračovat, kdy se jízdní řády MHD vrátí do stavu před první redukcí kvůli COVID-19, co byla od Nového roku? To je totiž ten běžný režim, po 1. květnu bude zatím pořád MHD redukována. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění.
Od 1.5.2021 platí jízdní řády zavedené od 1. ledna letošního roku. Zda, kdy a v jakém rozsahu se MHD vrátí do stavu před veškerými redukcemi kvůli Covid nedokážeme dnes stanovit. To je závislé kromě jiného i na rozpočtu města a tržbách z jízdného.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 4. 2021
Předmět: Matoucí informace na facebookových stránkách města k jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den, na facebookových stránkách města se dnes objevila informace k jízdním řádům MHD, že "Jízdní řády se z důvodu rozvolňování vládních opatření vrací od 1. května do běžného režimu". Pak je tam odkaz na jízdní řády MHD platné od 1. ledna 2021. Ale to není běžný režim, protože se vrací stav před druhé covidové škrty MHD od 17. března 2021, nikoliv před první covidové škrty MHD od 1. ledna 2021. Už to na facebookových stránkách jiný občan připomínal v diskuzi. Jak to má být správně napsané?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění.
Platné jsou jízdní řády zavedené od 1. ledna letošního roku.
Děkujeme za upozornění

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

25. 4. 2021
Předmět: Pochvala - sázení stromů na Farčatech
Dotaz: Dobrý den, chválím výsadbu stromů na Farčatech o víkendu,každý vysazený strom je pro naše město přínosem. Až na ty ostudné žulové kvádry a mlátové cesty,by mohla být Farčata oázou klidu a zeleně.Co máte vymyšleno s tou tůní před Skautama ? Jeden stromek tam vzadu byl zlomený, věčná škoda,proč ? Jsem velkým příznivcem přírody a zeleně. Jen tak dál.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Slezáku,

děkujeme za kladné hodnocení akce realizované ve spolupráci spolku Žijeme Žďárem a města. Děkuji i za podněty, které znamenají, že jdeme správnou cestou. V současnosti vzniká dokumentace k několika provázaným projektům, které mají park Farská humna kompletně upravit a oživit. Změní se i tvar terénu, cesty a různé esteticko-funkční prvky, tedy předpokládám i věci, o nichž píšete.

Na adresu lidí, kteří lámou a jinak poškozují stromy ve městě, nemám slušný komentář. Smysluplná prevence neexistuje. Proto spíše apeluji na občany, aby se na ochraně našich stromů také podíleli např. tím, že probíhající akt vandalismu okamžitě nahlásí na policii a/nebo jej zdokumentují.

Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 4. 2021
Předmět: Karanténa
Dotaz: Dobrý den, to nemyslíte na úřadě vážně, že jako veřejná instituce nedodržujete pravidlo karantény? Jak je možné, když jedna pracovnice z kanceláře je pozitivní, tak ostatní 2,tam dále zůstávají a nejsou v karanténě? Hlavně nepodsouvejte lidem, že mají 8-10 hodin v kanceláři respirátory! Tomu nikdo nevěří. Místo toho, aby jste šli příkladem, tak se chováte nezodpovědně nejen ke klientům, ale i vašim lidem a vy jako tajemnice na to vůbec nehledite. Asi by to chtělo kontrolu hygieny. Neuvěřitelné.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Kulhánku,
pravidla karantény stanovuje hygienická stanice po vyhodnocení všech dostupných informací. Právě proto, že jsme úřadem, tak si nemůžeme dovolit nedodržovat veškerá opatření, která jsou nám uložena, abychom zachovali chod úřadu pro Vás, pro klienty. Dovoluji si poznamenat, že beru ohled především na své zaměstnance a navíc je považuji za natolik odpovědné, že i sami dokáží vyhodnotit, jak se v dané situaci správně zachovat. V tomto případě jsem naprosto klidná.
Martina Hostomská, tajemnice

22. 4. 2021
Předmět: Kompostéry
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda uvažujete o nákupu kompostérů pro obyvatele Žďáru. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Tůmová,
v březnu jsme požádali o grant a mimo jiné bychom rádi z těchto prostředků zakoupili kompostéry.
Naposledy se pořizovaly v roce 2018.
Od té doby zde máme seznam zájemců, kteří v případě zakoupení kompostérů budou upřednostněni.
Pokud v tomto seznamu nejste – kontaktujte mě na níže uvedený e-mail.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183
e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz

22. 4. 2021
Předmět: Status chatové oblasti V Krejdách.
Dotaz: Dobrý den,
mohu se zeptat, do které části Žďáru (ZR1-8) náleží chatová osada Krejdy? Nebo jde o nějakou místní část? Děkuji. J. Hrdina.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
chatová oblast Krejdy je součástí městské části Žďár nad Sázavou 1.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

16. 4. 2021
Předmět: Mlátové cesty
Dotaz: Dnes a denně se projevuje to, jak nevhodné jsou mlátové cesty, po kterých nelze chodit v tomto nevlídnem, popř. dešťovém počasí,protože to je člověj ja čuně. To nemluvím,když chcete projet kočárkem, no to je hotovo.Farčata jsou toho ukázkou. Zlatá asfaltová ceta,která nyní byla již vyčištěna od posypu.Jinak středová část Farčat s mlátovou cestou a dírami a doslova hnusnými nášlapnými kameny,no to je katastrofa !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bočonová,

město se snaží jít cestou udržitelného rozvoje i ve smyslu nakládání se zelení a vodou. Nemůžeme tedy město pokrýt asfaltem a betonem. Mlatové povrchy zajišťují dobré vsakování vody. Toho lze sice dosáhnout i třeba kostkami, ale to je zase mnohem nákladnější, takže by řada cest vůbec nebyla zbudována. Pokud máte dojem, že je některá z cest ve špatném stavu, dejte mi prosím vědět.

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 4. 2021
Předmět: jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, moc prosím, zda by mohlo být pamatováno na úklid horní části Havlíčkova náměstí/ zimní posyp a nepořádek po odstraněné zahrádce u zrušené kavárny/ a Tvrze /zde je zase hodně aut/. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek předáváme technickým službám, určitě bude úklid zajištěn.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 4. 2021
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den, rád bych poděkoval za vstřícný a ochotný přístup pana Bc. Karla Březiny ze sociálního odboru Městského úřadu k seniorům při prováděné registraci očkování proti onemocnění COVID-19
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Ševčíku,
to ráda slyším, snažíme se seniorům co nejvíce usnadnit možnost nechat se očkovat. Vaši pochvalu kolegovi samozřejmě ráda vyřídím.
Děkujeme.
Martina Hostomská, tajemnice

13. 4. 2021
Předmět: Jarní úklid - pomoc
Dotaz: Dobrý den, přemýšleli jste nad tím, že by se mohli zapojit do jarního úklidu města zaměstnanci příspěvkových organizací např. Kultury Žďár, Active? Když teď nemohou provozovat svoji hlavní činnost, tak by byla každá ruka dobrá. Kultura Žďár chce letos dělat Horácký džbánek na Farčatech, tak by si mohli vzít tento prostor a odtud okolí řeky ke kulturáku na úklid za své. Třeba 2x na půl dne by mohli pomoct. Děkuji za zpětnou vazbu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na základě informací z obou zmiňovaných organizací Vám mohu odpovědět následující. PO Kultura Žďár i přes dlouhodobou uzavírku má pro své zaměstnance stále dostatek činností, neboť probíhají práce na údržbě objektů a činnosti, jež by jinak byly prováděny externími firmami, vykonávají sami zaměstnanci. Co se týká SVČ Active, jeho zaměstnanci se již do úklidu města zapojili. Nad to již druhý měsíc pomáhají s trasováním, pořádají vědomostní soutěže a olympiády online, středoškolské odborné činnosti a připravují letní tábory.
Hezký den. Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

19. 4. 2021
Předmět: mhd
Dotaz: Dobry den, v jakém horizontu se prosím můžeme těšit na vyhodnocení odpadové politiky, a doufat v konec experimentu, kdy jedněm lidem je vyvážen odpad v jiném intervalu než druhým za stejných finančních podmínek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
analýza odpadového hospodářství probíhá. V tomto roce bude zpracován nový systém nakládání s odpady města, jehož dílčí částí bude i opětovné posouzení 14 denního svozu. Aktuálně pokračuje 14 denní svoz směsného komunálního odpadu z lokalit RD tak, jak se po prvotních úpravách osvědčil s tím, že v případě potřeby budou vloženy mimořádné svozy např. v horkých dnech.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 4. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když se spravoval obrubník, aby byl srovnán a přitom se vyndávaly dlažební kostky. Nebylo jednodušší hned ten chodník srovnat než to dělat znovu? Nebo je to záměr opět vyndávat dlažební kostky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětem opravy byla pouze vozovka. Plošné předláždění přilehlých chodníků nebude v nejbližší době realizováno. Problémem jsou mj. kořeny stromů, které nerovnosti chodníků z velké části způsobují.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 4. 2021
Předmět: zápis a materiály pro ZM
Dotaz: Dobrý den, jak jsem si všimla, tak se změnila forma zveřejnění zápisu a materiálů ZM. Po dlouhém hledání a teprve po přečtení vaší odpovědi, jsem nalezla. Nebylo by dobré upozornit občany na změny, které po létech nastaly a kde co najdou? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Novotná,
umístění zveřejňovaných materiálů na webu zůstalo stále stejné pod samosprávou a konkrétním orgánem. Největší změna proběhla v grafické podobě. Co se týče uspořádání, tam jsou pouze drobné změny, např. Vámi zmiňované zápisy byly přesunuty z umístění nad programem jednání, vedle něj. Webové stránky města jsou živým organismem, který se neustále vyvíjí a doplňuje. Bohužel není v našich silách o všech informovat. V případě jakýchkoli problémů s novou podobou zobrazení materiálů se neváhejte obrátit na jakéhokoli pracovníka oddělení informatiky.
Vladimír Koláček, oddělení informatiky
tel.: 566 688 197, 606 953 396

20. 4. 2021
Předmět: čištění komunikací
Dotaz: Dobrý den, jak bude prováděno čištění komunikací v případě kdy brání vozidla zaparkované na sidlištích kde probíhá uklid? Každoročně několik řidiču ignoruje zákazové značky stání a poté uklid neproběhne jak by měl..
Bude v těchto případech probíhat odtah vozidel?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
blokové čištění probíhá za účasti městské policie, která neukázněné řidiče postihuje. Od začátku blokového čištění bylo zatím odtaženo 10 překážejících vozidel.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 4. 2021
Předmět: Lípa - Libušín
Dotaz: Když už je Lípa na Libušíně opravdu podle odborníka v takto špatném stavu, tak je jí opravdu potřeba pokácet včetně odstranění pařezu co nejdříve a to i proto, aby na malé děti,které tam začnou běhat až se zlepší počasí, aby je některá z větví či poškození stromu nezranila.Hlavně spoléháme na to, že tam bude vysázen co nejdříve nový strom, nebo i možno více stromů.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
dne 20.4.2021 bude požádáno o prodloužení platnosti rozhodnutí ke kácení stromu.
OŽP následně rozhodne. Na základě rozhodnutí OŽP proběhne kácení stromu pravděpodobně v týdnu od 26. – 30.4.2021. O přesném datu kácení stromu budeme informovat na webu města.
Pařez bude následně odfrézován.
S novou výsadbou se počítá, ale bude realizována nejdříve na podzim roku 2021.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
investiční technik a správce zeleně

19. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na Libušíně
Dotaz: Pane Jouro, zveřejněte moji připomínku ze dne 11.4. v dotazovně, tak jak jste zveřejnili ostatním občanům. A žádám na ni odpověď taky v dotazovně. Na základě čeho třídíte?
H. Faltová
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Faltová,

zopakuji - byl to technický problém, ne třídění. Text mám ale k dispozici:
Dobrý den, na poslední chvíli informujete letákem o kácení lípy na sídliště Libušín. Kácení vysvětlujete jejím stářím a neexistencí zápisů o předchozích zásazích k uchování stromu. Neprofesionální zdůvodnění, když vnitřní stav stromu lze diagnostikovat akustickým tomografem nebo jinými diagnostickými přístroji. Žádám o zveřejnění posudku, na základě kterého je povoleno kácení stromu. Zveřejněte toto dřív než necháte zakousnout pilu do stromu a nechte občany, aby se mohli vyjádřit. Děkuji

Stručně - kácíme, když není jiná smysluplná možnost. Kácení stromů standardně nekomunikujeme vůbec. V tomto případě jsme chtěli občanům vyjít vstříc a informaci poskytnout i v tom krátkém čase, který nám situace dovolila, aniž bychom museli občanům do kácení omezovat pohyb. O stromě rozhodovali dva odborníci, akustická tomografie byla výjimečně aplikována vzhledem ke znepokojení občanů a potvrdila totéž. Projednání jejích výsledků s občany proběhlo 19. 4.2021.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 4. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se informovat jak často se budou měnit jízdní řády MHD. To budete měnit několikrát týdně než se vše vrátí do normálu? Proč jste nenastavili jízdní řády jako v sousedním městě kde jako protiepidemické opatření nastavili jízdní řády do prázdninového režimu. To Vás nenapadlo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, u nás nemáme klasické prázdninové řády, které by řešily omezení pohybu tak rozsáhlé jako při lockdown. Proto připravujeme podle aktuální situace úpravy. Od 1.5.2021 předpokládáme návrat k jízdním řádům z 1.1.2021.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 4. 2021
Předmět: čistota kolem studánek
Dotaz: Bylo by vhodné,kdyby město kontrolovalo čistotu kolem studánek. Je to tam někdy hrozné, plastové odpady a jiný nepořádek. Úklidové čety by to tam mohli čas od času pořádně uhrabat a uklidit. Hned by se zpříjemnilo toto prostředí, které slouží všem.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

děkujeme Vám za zájem o čisté město. Počítáme i s úklidem u studánek.

S pozdravem
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

12. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na sídlišti Libušín,
Dotaz: Z letáčku, který jsme obdrželi v pátek 9.4.2021 jsme se dozvěděli, že v týdnu od 12.4. do 16.4.2021 dojde ke kácení 100 let staré lípy na sídlišti Libušín ( to je ale rychlost ). Na sídlišti bydlíme již od roku 1989 a máme lípu přímo pod okny. Nezdá se nám, že by její stav byl tak špatný. Již v roce 1989 byla lípa zpevněna ocelovou tyčí a dutina v kmeni byla zakryta lepenkou. Od té doby jsme si nevšimli, že by se o lípu někdo staral. Velmi by nás zajímal odborný posudek a náklady.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Sedláku,

odborný posudek ze strany města i odboru životního prostředí zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor životního prostředí následně rozhodl o jeho pokácení, kvůli rozsáhlým defektům, prasklé kosterní tlakové větvení až k bázi kmene, který je dutý. O historických bezpečnostních systémech, které jsou aktuálně na stromě instalovány, neexistují jakékoliv záznamy a nikdy neprobíhaly jejich pravidelné revize a výměna. Strom je přitom umístěn ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště.

Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie.

Z důvodu rychlého zhoršování stavu bylo nutné strom ohraničit páskami. Dle předpovědi počasí se dá očekávat silný vítr, který může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.

Stav stromu byl odborem životního prostředí pravidelně sledován.

Město si dlouhodobě na své zeleni zakládá a věnuje této problematice mnoho úsilí. Důkazem je aktuálně pobíhající druhá část obnovy zeleně ve městě nebo navracení polních cest do krajiny v okolí.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

16. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, proč není zveřejněna moje připomínka ohledně kácení lípy na Libušíně podaný 11.4.2021?
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Faltová,

z technických důvodů se mi nedaří uveřejnit odpověď pana Hemzy u Vašeho dotazu. Podařilo se to ale zde: http://vsrv07/obsluha/dotazy/Detail.asp
a snad u tohoto dotazu.

Třeba tam naleznete odpovědi i na Vaše otázky.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

16. 4. 2021
Předmět: stav komunikací v chatové osadě Krejdy
Dotaz: Dobrý den, obracím se na vás se žádostí o úpravu pozemních komunikací v lokalitě Krejdy, kde mám dům k celoročnímu obývání /E58/. Zpevněná příjezdová cesta je plná výmolů, koncová nezpevněná část s hlubokými vyjetými blátivými kolejemi. Vzhledem k nutnosti vyvážení septiku nákladním vozem celoročně minimálně á 6 týdnů dochází k dalšímu zhoršování kvality příjezdové cesty. Nynější stav je již katastrofální - dům přestává být autem dostupný. Prosím vás o posouzení stavu a jeho řešení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravu této části komunikace objednáme až úsek aspoň trochu vyschne. Při pohybu nákladních vozidel je však jisté, že oprava bohužel nebude mít dlouhého trvání. S výstavbou nové nebo zásadní úpravou stávající cesty není v současnosti počítáno.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 4. 2021
Předmět: Oprava chodníků na ul. Strojírenské
Dotaz: Když jsem viděl pracovníky, jak opravují chodníky na ul. Strojírenské od Primy k Penny, no to je hrozné. To zřejmě dělají laici, protože to je nestejnoměrné, vyboulené, křivé, no za takovou práci jestli město zaplatí, tak to je již opravdu na pováženou.Kvalita práce,kterou firmy provádějí pro město, je katastrofální.To snad nemůže pracovník, který to má z MěÚ na starosti,převzít !? Když už se takové práce provádějí,tak prosím řádně, pečlivě a poctivě ! Vždyť to vše platí daňoví poplatníci !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
proběhla oprava vozovky, přilehlé chodníky nebyly předmětem opravy. Dlažba byla pouze částečně rozebrána, aby bylo možno srovnat obrubníky a poté vrácena do původního „nerovného“ stavu. Až bude probíhat celoplošná oprava samotných chodníků, bude výsledek prací významně lepší.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 4. 2021
Předmět: Blokové čištění města - parkoviště
Dotaz: Dobrý den, asi tomu moc nerozumím, ale jakým způsobem probíhá čištění parkoviště, na kterém jsem nikdy neviděl v zimě žádný posypový vůz, tj. nevyskytuje se zde žádný posypový materiál který by bylo potřeba odstranit? Čištění klasické ulice na které parkují auta a přes zimu je ošetřována posypovým materiálem chápu, ale co se čistí na ploše na kterou celý rok jen parkují auta? Obzvláště jde-li o plochu se zatravňovací dlažbou? Děkuji za informaci
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
i na plochách se zatravňovací dlažbou považujeme za nutné alespoň na jaře provést úklid odpadků a nepořádku. Ideálně právě v rámci blokového čištění budou na místě stroje i lidé, kteří úklid provedou.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 4. 2021
Předmět: Hroby Jamská
Dotaz: Dobrý den, naše rodina má hrob na Jamské. Před časem jsme zjistili, že do našeho hrobu nelze pohřbít ikdyž je tam ještě volné místo. Je možné zřídit hrob nový na ZH a ostatky z hrobu z Jamské přenést tam a starý hrob zrušit? Poslední pohřbení asi 12 let. Za jakých podmínek a co je k tomu přenesení potřeba? Nebo jakou variantu město Žďár nabízí když nám znemožnilo pohřbít do země do našeho hrobu a jako rodina (aspoň manželé) chceme být v jednom hrobě a nebýt tak nucení městem ke kremaci? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na pohřebišti na Jamské ulici jsou od 13. uličky nevhodné hydrogeologické podmínky pohřbívání v rakvích (málo propustné zeminy s kolísáním hladiny spodní vody). I v minulosti zde byly tlecí doby v délce 40 až 100 let. Od roku 2020 v uvedené části pohřebiště není z těchto důvodů možné pohřbívat v rakvích, je zde možné uložení uren. Prosím kontaktujte správce pohřebiště, se kterým můžete probrat konkrétní možnosti, které Vám budou nejvíce vyhovovat. Je např. možné pronajmout místo k pohřbení v rakvi na Zelené hoře.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 4. 2021
Předmět: Lípa na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, bydlím Libušíně, kde vlastním pozemek a nemovitost. Na základě Vašeho rozhodnutí, které je odezvou na Petici Ing. S. K. a dalších aktivistů proti kácení lípy, je omezeno moje právo na užívání nemovitosti. Jak dlouho bude toto omezení trvat?
Na Libušíně bydlím třicetpět let, pod lípou si hráli a "vyrostli" moje děti, nyní tam chodím s vnoučaty, ale pokud její stav ohrožuje zdraví a životy lidí, musí prostě strom v zájmu bezpečnosti lidí ustoupit.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Kovaříku,

odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.

Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.

Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu. Uzávěra je povolena odborem dopravy MěÚ, ale z důvodu nebezpečí z prodlení byla realizována co nejdříve. Uzavírka bude trvat dokud to situace v místě bude vyžadovat. Termín Vám nejsem v tuto chvíli schopen sdělit.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

13. 4. 2021
Předmět: Chodník na Novoměstské
Dotaz: Dobrý den!
Z novoměstské ulice se odbočuje do nové průmyslové zóny, jsou zde i nové chodníky pro pěší.
Z novoměstské ulice se odbočuje i k prodejně Mountfield a i zde jsou chodníky pro pěší.
Avšak jaksi chybí chodník mezi odbočkou k Mountfieldu a odbočkou do průmyslové zóny.
Proč tomu tak je!? Současný stav je velmi nebezpečný - chodci musí v úseku asi 150 m procházet po vozovce!
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Hlaváči,
o této proluce víme. Ten chodník do projektu PZ Jamská II nebylo možné zahrnout a bylo třeba se nejprve dohodnout s investorem v místě, abychom nepostavili chodník a do roka ho opět nerozkopali. To se již podařilo. Nyní na řešení pracuje projektant. Jakmile odevzdá projekt, zadáme zakázku, tedy přepokládám realizaci ještě letos, popř. z finančích důvodů v první půli příštího roku.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

14. 4. 2021
Předmět: 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, pokud se opíráte o posudek Frank Bold, tak jste si ho asi nepřečetl dobře, protože na straně 7 v Dílčích závěrech.... se dočtete: "Ze strany ZŠ tedy došlo k porušení pracovněprávních předpisů, když pracovní poměr mezi zaměstnankyní a ZŠ měl být považován za pracovní poměr na dobu neurčitou." Nebyl toto důvod proč zaměstnankyně školu zažalovala? Nebyl toto důvod, který odstartoval zbytečný spor, který stál město 3,5 mil. Kč a nikdo za to nemůže?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Jando,
ano posudek jsem četl. Jako člověk bez právnického vzdělání si nedovolím komentovat to, zda došlo k porušení jakékoli povinnosti, a to zvláště v takto složitém případě. Skutečně si také nedovolím odhadovat důvody, jež vedly k podání žaloby na školu a zda tyto důvody odstartovaly samotný spor.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

15. 4. 2021
Předmět: Pout
Dotaz: Dobrý den.
Jak to vypadá s letošní poutí? Doufám že v případě zrušení v květnu, nenaoadne nějakého chytráka pouť překládat ny podzim jako loni. Kdy jsme byly jako celé město pro smích celé republice.
Dekuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
z pochopitelných důvodů je květnový termín Žďárské pouti zrušen. Nicméně pro světskou část pouti se uvažuje o přesunu na některý z víkendů v září.
Hezký den. Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

1. 4. 2021
Předmět: Zničený trávník nevhodným parkováním
Dotaz: Zdravím vás, máte v plánu nápravu zničené travní plochy ? Jedná se o cestu před solnou jeskyní, směr azylový dům. Stojí zde vozidla na všech plochách.. Na všechny způsoby, a to i těžké nákladní vozidla pro zásobování ! Když nestojí na trávě, stojí na chodníku kde nelze projít ! Už zde bylo zmiňované že bude provedena kontrola, žádnou reakci jsme do dnes nezaznamenali. Osadte zde značku pro jednosměrný provoz. Bude to o hromadu lepší. Nebo vytvořte podmínky k správnému životnímu prostředí.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Mokrý,
nejde o izolovaný problém, přitom parkování na zeleni i pojíždění po ní není legální a městská policie, pokud je mi známo, tyto případy pokutuje. Vzhledem k jejich počtu, a protože neřeší jen tuto problematiku, však je schopná řešit jen část těchto přestupků.
Město se v současnosti zabývá koncepčním řešením – jak těmto nešvarům předcházet, jak jim technicky bránit a jak zlepšit dopravu a parkování ve městě. Poslednímu by měl pomoci Generel dopravy. Ten bude odevzdán do konce dubna. S jistotou navrhne zjednosměrnění některých ulic a doplnění parkovacích stání. Zda tomu tak bude i ve zmíněné lokalitě nyní nedokážu říct.

Díky za zájem a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy
Dotaz: Dobrý den, nelíbí se mi, jakým způsobem město rozhodlo a informovalo o skácení Lípy na Libušíně. Před volbami bylo slibováno zlepšení komunikace, transparentnost, otevřenost. Bohužel musím konstatovat, že ke zlepšení rozhodně nedošlo. Můžete aspoň sdělit termíny, kdy bylo o pokácení požádáno, kdy byl vydán souhlas a do kdy tento souhlas platí? Nemyslím, že by se stav stromu zhoršil ze dne na den. Jakými metodami byl strom dosud posuzován?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Cíglerová,
odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Aktuálně je termín pro kácení v rozhodnutí stanoven do 16.4.2021 nebo pak od 1.11.2021 do 31.3.2022. Pokud však jde o nebezpečný stav stromu, je možné jeho kácení povolit i mimo období vegetačního klidu. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.
Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.
Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu, která se v průběhu letošní zimy významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.
S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

10. 4. 2021
Předmět: kácení lípy Libušín
Dotaz: Dobrý den,
je pravdivá informace, že MÚ chce skácet lípu na sídlišti Libušín? Strom je v dobré kondici, zajištěný kovovými lany a za 30 let se nestalo že by kohokoliv ohrozil! Naopak. Dává příjemný stín, chrání byty před slunečním žárem. V létě si pod ním hrají děti, které navštíví dětské hřiště(bez něj by pobyt zde byl nesnesitelný). Zachytává prach a hluk z blízké silnice a je domovem velkého množství ptáků. Celý svět takto krásné a vzrostlé stromy chrání a my budeme kácet!?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Horáková,
odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.
Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.
Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu, která se v průběhu letošní zimy významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.
S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

10. 4. 2021
Předmět: kácení lípy na Libušíně
Dotaz: ještě jednou se vracím k mému dotazu na kácení lípy na Libušíně...
Právě jsem ve schránce objevila ,,odůvodnění" kácení lípy, kterou MÚ na poslední chvíli distribuoval do schránek občanů (snad aby ji nestihli bránit). Vážně je důvodem ke kácení 100 let starého stromu letmá prohlídka ze země a "je pravděpodobné"....Nevyžadoval by takový zásah u stromu nevyčíslitelné hodnoty další odborný nezávislý posudek ? Stejně tak prasklá je i lípa u Tokozu, tu budete kácet taky?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Horáková,
odborný posudek ze strany města i odboru ŽP zhodnotil strom jako nebezpečný a odbor ŽP následně rozhodl o jeho pokácení. Kosterní tlakové větvení je prasklé až k bázi kmene, který je dutý.
Aktuální stav dřeviny představuje bezpečnostní riziko pro své okolí, především svým umístěním ve vnitrobloku sídliště, v těsné blízkosti domu, frekventovaného chodníku a dětského hřiště. Rada města v pondělí 12.4.2021 rozhodla zadat posouzení stromu metodou akustické tomografie, která podrobněji zhodnotí rozsah poškození kmene stromu a následně, na základě získaných dat analyzuje míru rizika pádu stromu a případného zabezpečení.
Z důvodu stavu dřeviny, který se postupně zhoršuje, a zajištění bezpečnosti bylo nutné strom ohraničit páskami, hrozící silný vítr může způsobit pád stromu a tím nebezpečí úrazu.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí o pokácení jsou rozsáhle defekty kmene stromu, především tlakové větvení způsobující prasklinu, která se v průběhu letošní zimy významně zvětšila. Dalšími závažnými problémy jsou instalované železné prvky a také hniloba způsobená dřevokaznými houbami.
S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

9. 4. 2021
Předmět: Kácení lípy na Libušíně
Dotaz: Pamatuji lípu, ještě když tam nebylo sídliště, bude to velká škoda. Hlavně odstraňte i pařez,protože,když jste pokáceli kousek od lípy tu borovici, tak jste tam nechali pařez.Hlavně nám tam vysaďte v tom prostoru minimálně 3-4 nové stromy včetně nové lípy.Bude tam dlouho trvat než nové stromy budou dělat přirozený stín proti sluníčku.Ty nové stromy jsou tam nutné, protože to tam bude tvořit pěkný přírodní park.Hlavně upravte i terén, ať je to tam pěkné !
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
musím s Vámi souhlasit, že je to nesmírná škoda.
Bohužel je strom, především díky dřívějšímu zanedbání péče, ve stavu, kdy představuje významné riziko pro své okolí, protože roste ve frekventované lokalitě.
Problém je potřeba vnímat také z pohledu vlastníka stromu, který nese odpovědnost.
Lokalita bude navržena koncepčně a v souladu s touto koncepcí se poté vysázejí stromy, kdy je možné sázet i vzrostlejší stromy.
Odstraňování pařezů probíhá vždy hromadně, tj. po ukončení období kácení, bude realizováno odstraňování pařezů pomocí pařezové frézy. Následně je terén zapraven.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza Dis., správce zeleně

3. 4. 2021
Předmět: Jízdy autobusů přes Jamskou
Dotaz: Proč v současné době jezdí všechny autobusy z Bystřice a Nového Města na Moravě přes Jamskou ?Dříve odbočovaly do Žďáru hned naproti autobazaru Vysočina ? Už tak vytížená Jamská je teď přetěžována ještě autobusy, proč ? Nechápu, proč neodbočují na té první odbočce od Nového města na Moravě, jak jsem již uvedl ? Dostat nákladní dopravu z našeho města by mělo být Vaší prioritou,včetně zručení parkování na náměstí podél silnice !
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
vedení linkových autobusů je plně v gesci Krajského úřadu Kraje Vysočina, nicméně důvod je zcela relevantní, a to je doprava pracujících do průmyslové zóny. V době neexistence propojky od Mělkovic na Brněnskou museli pracující do zóny docházet od Conventu, což nebylo právě ideální, ať už z hlediska docházkové vzdálenosti, nebo časového hlediska. Naší snahou při jednání s krajem bylo vedení veřejné linkové dopravy co nejblíže průmyslové zóně, což je jistě rozumnější než aby se pracující dopravovali individuální dopravou a již tak zahlcovali vozidly přetížené odstavné plochy v průmyslové zóně. Pokud by Vám bylo ještě něco nejasného, kontaktujte mě na níže uvedených kontaktech a já se Vám to milerád pokusím vysvětlit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 4. 2021
Předmět: Nesouhlas s azylovým domem
Dotaz: Dobrý den, zásadně nesouhlasím s výstavbou Azylového domu za Primou, neboť bydlím blízko a po zkušenostech vím, jak se chovají lidé obtížně přizpůsobilí.Těmto lidem na mnoha věcěm nezáleží, nechovají se jako jiní lidé, jejich chování je problémové.Už nyní to tam nevypadá dobře,protože několik takových lidí bydlí po garážích za Primou a Vím co dovedou pod vlivem alkoholu(ničení majetku, brutalita a další věci).Monitoring kamer není řešení,ani občasné kontroly MP,tomu se dovedou snadno vyhnout.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážený pane Tomšíku,
chápu Vaše obavy, ale jsme přesvědčeni, že realizací projektu se právě tato neutěšená situace zkonsoliduje. Vysvětlení důvodů si prosím přečtěte zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9589
Přeji hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

12. 4. 2021
Předmět: zaměstnanost
Dotaz: Dobrý den, kolik prosím je u Vás zaměstnáno lidí v důchodovém věku,včetně těch, kteří tzv. přesluhují a mohli by být v důchodu ? Vím, že je to zřejmě na nich,ale neměli by uvolnit svá místa,která zabírají nezaměstnaným,kteří se marně pokouší sehnat práci a tito lidé jim to blokují ? Myslím si, že by byli stejně dobří jako ti stávající.Nová generace také potřebuje sehnat práci a živit rodinu a mnozí tito lidé jim to znemožňují,vždyť by pobírali důchod.Jde s tím něco dělat ?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bílková,
dosažení důchodového věku není důvodem pro odchod zaměstnance ze zaměstnání. Toto rozhodnutí záleží na něm, pokud se cítí zdráv, práce ho stále baví a zaměstnavatel nemá vůči jeho práci výhrady. Důchodový věk se zvolna prodlužuje a přibývá lidí, kterým zdravotní stav dovoluje pracovat i když se to netýká všech profesí a povolání. Také zkušenosti těchto zaměstnanců získané praxí jsou pro zaměstnavatele cenné. V případě našeho úřadu se jedná o 4 zaměstnance.
Martina Hostomská, tajemnice

12. 4. 2021
Předmět: Kauza 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, rozsudků okresního, krajského i Nejvyššího soudu vyplývá, že 4.ZŠ porušila zákoník práce, protože řetězila pracovní poměry na dobu určitou déle než povolené 2 roky, což poté žalovala paní učitelka. To není chyba ředitele? Četl jste ty rozsudky, když píšete, že škola neporušila zákon? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouvám se Vám, ale nejsem si vědom toho, že bych se vyjádřil k tomu, zda škola porušila či neporušila zákon. Nejsem právník a taková tvrzení přenechám povolanějším, především soudcům. V předchozích odpovědích jsem se vyjadřoval toliko k otázce zavinění či nezavinění škody, kde se opírám o již mnohokrát citovaný posudek právní kanceláře Frank Bold a advokáti.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

12. 4. 2021
Předmět: zveřejnění materiálů ZM
Dotaz: Dobrý den, proč nejsou zveřejněny materiály pro 17. jednání zastupitelstva města? Děkuji za náprav.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
materiály projednané na zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2021 jsou již zveřejněny. Stačí kliknout na odkaz 17. zasedání zastupitelstva města, kdy se Vám celé zasedání s jednotlivými body programu rozbalí.
Hezký den.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

12. 4. 2021
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Na mnoha chodnících je vidět, že tyto nejsou kvalitně uklizeny. Všimla jsem si, že jezdí příliš rychle na chodnících pracovníci úklidové techniky a ty kartáče to prostě nestačí sebrat.Notno jezdit pomaleji a vše kvalitně vyčistit.Vždyť to město platí, tak ať kontroluje kvalitu práce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby budou dočišťovat plochy všude tam, kde kvůli nerovnostem zůstaly nedometené nečistoty. Při provádění blokového čištění jsou ulice s pomocí pracovníků VPP zametány již načisto.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2021
Předmět: Stržanov, budka na el.
Dotaz: Dobrý den zajímalo by mě zda bez souhlasu je možné aby nám někdo udělal budku na el. energii u plotu? Pokud si pamatuji nás se nikdo neptal. a máme ji nalepenou přímo na plotu děkuji za dotaz.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane, dobrý den.
Na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět, poněvadž případné povolení před vlastní realizací závisí vždy na konkrétní situaci a platné legislativě (energetický zákon, stavební zákon).
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavebního úřadu a ÚP

9. 4. 2021
Předmět: Vodojem
Dotaz: Dobry den pani Ing., po loňské rekonstrukci a výstavbě nových chodníku mezi ulicemi Makovského a Špálova v místech u dětského hřiště vniklo nejenom vlivem klimatických podmínek obrovské (bahnové) neupravene pole. Jelikož je tento prostor velice využíván nejenom dětmi, ale i dospělými, je možné tento usek znovu zrekultivovat a osazet travou? V teto chvíli a i do budoucna je to uživatelsky hrozny prostor.
Dekuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,
rekultivace a následné osetí po stavební činnosti proběhne hned jak to počasí dovolí předpokládáme nejdříve v průběhu 05/2021

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

11. 4. 2021
Předmět: Psí park v ulici Vodárenská
Dotaz: Dobrý den,
kdy bude, prosím, dokončen psí park, který si obyvatelé města odhlasovali v participativním rozpočtu v roce 2019? Jaký je aktuální stav tohoto projektu? Co všechno bude v psím parku k dispozici? Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
V rámci participativního rozpočtu bude v tomto roce zrealizována revitalizace sportoviště na ulici Polní/Lesní. Ještě letos bude dopracován návrh konkrétního provedení psího parku a vlastní realizaci předpokládáme nejpozději v příštím roce.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

12. 4. 2021
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den, krásné místo Zelená hora,ale zvenku je to kolem dokola celé oprýskané.Na to, že je to památka Unesco, to vypadá dost zanedbaně.Vždyť se na to čerpají dotace, to nemůže být tento klenot našeho města naší chloubou, myslím tím hlavně po stránce také estetičnosti ? Aby ta památky byla opravdu pěkná ? To musí být kolem dokola tak škaredě oprýskané ? Škda kazí to celkový dojem.Jak dlouho bude trvat úprava uvnitř ? Zatím to tam není nic moc.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážený pane Chvátale,
jelikož nejde o majetek, a tedy ani investici města, nemohu se ke stavu ani pracem vyjadřovat. Vlastník, římskokatolická farnost, o postupu prací informuje zde: https://www.zelena-hora.cz/cz/aktualne
Přesto uvedu alespoň příbuzné téma. Město se nyní snaží ve spolupráci s farností dospět k vytvoření důstojného a citlivě zakomponovaného zázemí ve svahu Zelené hory ve formě informačního centra se sociálním zázemím a lepšího řešení parkování i příjezdu. Realizace bude hodně záviset na dotačních možnostech, proto prosím držte palce.

Děkuji a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

11. 4. 2021
Předmět: Nefunkční pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych oznámit nefunkční pouliční lampu č. 951 na ulici Na Prutech, poblíž křižovatky s ulicí Vysocká.
Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za spolupráci. O problému jsme věděli od víkendu, bohužel zprovoznit osvětlení alespoň části předmětného území se podařilo až v pondělí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 4. 2021
Předmět: 4ZŠ
Dotaz: Dobrý den, opět mě překvapila Vaše odpověď.Město jako zřizovatel vše podrobně sleduje, nechalo si vypracovat posudek advokátní kanceláře, která krom jiného potvrdila, že ředitel organizace nezavinil a nezanedbal žádné svoje povinnosti.
Kdo zaplatí vypracovaný posudek? A proč si nenechal pan ředitel vypracovat sám? A ještě jsem se chtěla zeptat- kolik ten posudek stál.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
podnět k vyhotovení nezávislého právního posudku dala rada města a byl hrazen městem. Jeho cena byla cca 83.000 Kč.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

9. 4. 2021
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den, velmi oceňuji výměnu písku v pískovištích. Jen na pískoviště mezi ulicemi Chelčického a Haškova u prvního věžáku jste asi zapomněli. Písku je tam sice dost, ale je plné šišek, jehličí a větviček z blízlé borovice. Hodila by se krycí plachta. Mezi stejnými ulicemi, ale u druhého věžáku, je sice písek vyměněný, ale samotné pískoviště je ve hrozném stavu. Není poznat kde končí a začíná, obrubníky jsou zasypané nebo zarostlé trávou a okolí je samá díra. Dalo by se s tím něco dělat? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Nová,

v současné době dochází ve městě postupně k výměně písku na pískovištích, které jsou součástí dětských hřišť. Zároveň k jejich úklidu, opravě. Děkujeme Vám za Váš zájem o veřejný prostor, trpělivost. Tyto práce se vzhledem ke klimatickým podmínkám nedají na Vysočině plánovat dříve.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

1. 4. 2021
Předmět: Hřiště
Dotaz: Dobrý den, můžete mi vysvětlit, když podle nařízení vlády mají být zavřená hřiště, jak je možné, že hřiště u 4. ZŠ je plné "dětí"? Nedodržuje se tam vůbec nic!! Nechodí do školy, nemůžou být na tréninku různých sportů, ale tady se shlukovst mohou? A MP a vedení školy samozřejmě nic! Jakto, že to nikdo nehlidá? Takto to klesat nebude! Skupinky nactiletých také nikdo neřeší! Od čeho jsou kamery ve městě? To je spíš otázka pro MP, ta není bez auta vidět! Děkuji občan městě.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
podle informací od vedení 4. ZŠ jsou po celou dobu distanční výuky vyvěšeny cedule upravující režim v tomto prostoru. Škola vychází vstříc jejím žákům v doprovodu. Ti tak mohou využívat na vlastní nebezpečí školní areál. Kurt a hřiště je uzavřeno.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

7. 4. 2021
Předmět: Pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem. Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaké řešení, když nám do místnosti celou noc svítí smog z pouliční lampy. Popřípadě, na koho se s tímto problémem obrátit. Jedná se o lampu mezi bytovkami (mezi ulicí Brodskou a Okružní Horní).
Děkuji a přeji krásný zbytek dne.
S pozdravem Silvie Čermáková
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
možnosti jsou na Vaší i na naší straně, toto nejlépe posoudíme na místě. Prosím, ozvěte se mně na níže uvedené kontakty, domluvíme si schůzku na místě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

6. 4. 2021
Předmět: Dluh na ZŠ Švermova 4
Dotaz: Dobrý den pane Sedláku, z jakých informací čerpáte při svých odpovědích ohledně ředitele Ptáčka na 4.ZŠ? Protistrana má zřejmě jiné rozsudky než Vy. Můžete být konkrétní? Jak uvádí Ústavní soud, postup ředitele nebyl v souladu se zákonem a proto ta škoda, kterou teď platí. Proč ředitel nepostupoval v souladu se zákonem? Proč se vlastně soudil? A to se ještě stále soudí? A proč, když protiprávně řetězil?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, níže reakce ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou Švermova 4, PaedDr. J. Ptáčka.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Dobrý den.
O daném případu, právním sporu, velice podrobně a výstižně napsali redaktoři posledního Žďárského zpravodaje, Novin žďárské radnice i na iDnes. Tam je jasně zdůvodněno, že ředitel školy neudělal v pracovněprávním sporu chybu, stejný postup v řešení přístupu k zaměstnancovi by zvolil i dnes. Že se jedná o správný postup, potvrdili soudci okresního, krajského i nejvyššího soudu, dokonce i ústavního, a ti jsou asi dost fundovaní. Po 9 letech Ústavní soud vydal nález, kdy vůbec nehodnotil postup ředitele organizace, ale vrátil rozhodování zpět na začátek. A na tom je postavena žaloba-žádost na Ministerstvo spravedlnosti na úhradu celé škody, která organizaci vznikla. Město jako zřizovatel vše podrobně sleduje, nechalo si vypracovat posudek advokátní kanceláře, která krom jiného potvrdila, že ředitel organizace nezavinil a nezanedbal žádné svoje povinnosti.

8. 4. 2021
Předmět: Problematika 4.ZŠ
Dotaz: Je opravdu zajímavé, že p.ředitel není soudný a neodstoupí sám. Uź ta kumulace funkcí je zvláštní, že je ještě k tomu radní našeho města.On jako fyzická osoba, která zodpovídá za školu tedy nebude ze svého nic splácet,když prohrál soud ? Snad to za něj nebude platit město, potažmo daňoví poplatníci ?Ať si o tom občané našeho města udělají vlastní názor, dle mého soudu by měl odstoupit ze všech funkcí.Je to můj osobní názor.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ředitel školy je statutárním orgánem příspěvkové organizace, za kterou navenek vystupuje, jedná jejím jménem a rozhoduje v jejích záležitostech. Nesoudil se tedy pan ředitel, ale škola jako instituce. V posledních několika týdnech jsem zde již tuto informaci uváděl několikrát, ale zopakuji ji. Podle nezávislého právního posudku vypracovaného právní kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o. nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a jednáním pana ředitele, jinými slovy nebylo zjištěno zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti, proto není splněna podmínka pro náhradu škody.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

7. 4. 2021
Předmět: Dotaz 3
Dotaz: Čím obhájil ředitel 4.ZŠ protiprávní řetězení pracovních poměrů paní učitelky? U soudu se mu to nepodařilo obhájit, tak kde se mu to povedlo? Můžete občanům Žďáru odpovědět, ať už se konečně dozvíme pravdu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouvám se, ale toto mi nepřísluší jakkoli hodnotit či komentovat. Jedná se o složité právní záležitosti příslušející odborníkům v oblasti právních věd.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

7. 4. 2021
Předmět: parkovací místa před Jehlou
Dotaz: Před hotelem Jehla jsou chaotická parkovací místa. Bude se to tam kompexně nějak upravovat, nebo rozšiřovat ? Místama je tráva tráva místama je beton. To by tam chtělo už nějak pořádně upravit a vyřešit, aby se tam případně vešlo co nejvíce aut.Kdy pokud to tam nebude to parkoviště řádně vymezeno a načárováno, tak tam ty auta parkují jak chtějí i v protisměru a proto se tam vejde omezované množství aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po skončení stavebních úprav hotelu Jehla, jejichž součástí budou i stavení úpravy venkovních prostor, bude možno provést navazující vodorovné dopravní značení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 4. 2021
Předmět: Pojízdné prodejny
Dotaz: Proč zakazujete prodej pojízdných prodejen v našem městě ? Proč je doslova vyháníte na nevhodná místa v našem městě, kde budou velmi těžce prodávat své výrobky. Tímto jednáním nejste vyloženě pro lidi, ale proti lidem. Tolik oblíbené pojízdné prodejny např. u polikliniky jste jí doslova vyhnali, proč? Komu zase vadí pojízdné prodejny např. s čerstvým pečivem ? To snad není pravda a je to doslova k nepochopení ! Místo služby pro občany, tak proti občanům !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Vážená paní Vaňková,
nejsem si vědomá, které pojízdné prodejny vyháníme na nevhodná místa ve městě, není mi nic takového známo. Co se týká pojízdné prodejny pečiva, která stává před poliklinikou, tak společnosti Enpeka, které pojízdná prodejna patří, rada města naopak pronajala pozemek před budovou polikliniky a v současné době rozhodla i o snížení nájemného za 1. čtvrtletí letošního roku o 50 % za dobu, kdy společnost v důsledku vládních opatření nemohla prodej realizovat. Tato opatření týkající se snížení nájemného z důvodu zamezení prodeje v důsledku vládních opatření, schválila rada města také v roce 2020 a týká se nájemců prostor sloužících podnikání a nájemců pozemků pro podnikání. Rada města tato opatření přijímá, i když znamenají ztrátu příjmů v rozpočtu města. Zájmem rady je pomoci podnikatelům ve městě v jejich nelehké situaci a zachování služeb občanům.
Stanislava Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávního

7. 4. 2021
Předmět: Stezka k Mamlasovi
Dotaz: Uvažujete pro občany upravit řádně stezku k Mamlasovi a dále ke koním v návaznasti na cyklostezku ? V současné době tato trasa je vhodná možná tak pro pěší a to místama s obtižemi, protože tato cesta není dobře upravená. Přičemž by z ní byla nádherná stezka pro naše občany, neboť vede krásnou přírodou.Na této ztezce je místama neupravený štěrk, místama hlína, nebo vymletá po dešti koryta.Tato zteska si zaslouží pořádnou úpravu, jak pro chodce, tak cyklisty,příp. maminky s kočárkama.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Stárková,

v současnosti takový projekt v řešení nemáme, ale v širší oblasti nějaké projekty stezek, cyklostezek a výstavby plánujeme. Budu na to pamatovat, a bude-li to možné a smysluplné, zařadíme stezku do těchto projektů.

Děkuji za podnět a přeji pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

8. 4. 2021
Předmět: územní plánování
Dotaz: Vážená paní doktorko,
souhlasím s vámi, že až když město pozemek nabyde do vlastnictví, tak je možné realizovat "projekt" a také provést změnu druhu či způsobu využití parcely v KN. Odbor pro rozvoj a investice jistě dobře ví, že cílem územního plánu je řešit funkční a prostorové uspořádání jednotlivých ploch a právě způsob využití předmětné plochy může město ovlivnit i pokud není vlastníkem dané parcely. V případě, že využití pozemku bude limitováno tak je zde větší šance, že jej vlastník prodá
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Cíglerová,
děkujeme za váš zájem. Vyřešení tohoto území jistě povede ke spokojenosti občanů.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 4. 2021
Předmět: Ničení životního prostředí
Dotaz: Dobrý den,
při procházce jsem si všiml, že se u zadní brány tenisových kurtů vyváží, do prostoru, kde byl dřív trávník, stará antuka. Po opravě cesty to tam bylo sice hodně rozjezděné, ale nemyslím si, že by se tam měla tráva tou antukou zadusit.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
od pana Růžičky ze SPORTISU mám informaci, že pozemek uvedou do původního stavu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v termínu do 30.4.2021.
Jakmile bude antuka odstraněna, prověříme stav a případně pozemek upravíme v souladu s péčí o zeleň.
Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

7. 4. 2021
Předmět: Azylový dům
Dotaz: Je velkou chybou postavit azylový dům na ul. Dvořákova v ZR.To se městu v budoucnu negativně vrátí, protože občané,kteří budou ubytovaní v novém azylovém domě se budou pohybovat u obchodního domu a v blízkosti zástavby rodiných domů, kde určitě bude docházet k osobním kolizím mezi občany a touto komunitou. Není to dobré rozhodnutí ! Již nyní tam kolem Primy posedávají bezdomovci a jsou s nimi problémy, protože pijí alkohol a chovají se nevhodně vůči našim občanům.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dobiášová,

té obavě rozumím a věřím, že se nenaplní. Režim v azylových domech je poměrně přísný, a pokud by se do budoucna nějaký problém vyskytl, dejte prosím vědět městské policii, mě nebo komukoli na městě. K určitému typu projektů je nedůvěra vždy a ta by se projevila kdekoli ve městě. Daný pozemek je v majetku města, poskytuje dostatečný prostor, je zasíťovaný a jak správně píšete, cílová skupina se v místě běžně pohybuje. Umisťovat tato zařízení na okraj města není v souladu se zaměřením tohoto projektu ani obecnou sociální politikou.

Díky za pochopení a hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

3. 4. 2021
Předmět: Vyhláška ohledně psů v našem městě
Dotaz: V souvislosti se zvyšujícím počtem napadání dětí agresivními psy, jak je to v našem městě ? Musí mít psi obojky a náhubky i když je jdou venčit ven ty své miláčky ? Pokud ano tak se to z 90% v našem městě nedodržuje a MP tooto vůbec nehlídá !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
v našem městě platí pouze část povinností, které uvádíte. Dle platné vyhlášky č. 4/2017 o veřejném pořádku musí mít osoba na vymezených veřejných prostranstvích psa vždy na vodítku. Opatřit psa náhubkem se pouze doporučuje, není to tedy povinné. Výčet těchto vymezených veřejných prostranství je uveden v příloze vyhlášky,zjednodušeně řečeno,jedná se o zastavěné území města. Co se týče dohledu, tak ten je samozřejmě prováděn. Naše kontrolní činnost směřuje zejména na kontrolu volného pobíhání psů a na kontrolu dalších povinností, jako je např. povinné čipování, odstraňování exkrementů atd. Pouze upozorňuji na další povinnosti, které nejsou upraveny touto vyhláškou, ale např. zákonem o ochraně zvířat proti týrání, mysliveckým zákonem a dalšími právními normami, se kterými by se měl každý chovatel psa řádně seznámit.
Děkuji.
Mgr. Martin Kunc - vedoucí městské policie

2. 4. 2021
Předmět: Tzv. revitalizace zeleně
Dotaz: Za 15-20 roků bude prý Bezručova ulice jeden velký zelený tunel po vzrůstu nových stromů, jak jsem se dočetl ...to jste kvůli této umíněnosti museli vykácet zdravé stromy, které by dalších 50 let mohly ulici dodávat vzhled i kyslík? Nastolené představy až příliš připomínají jistou dobu velkých lánů, meliorací atd. Nemohli byste tyhle umanutosti omezit, neřku-li zarazit?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Peňázi,
podklady k projektové dokumentaci akce Revitalizace stromořadí II. připravovali odborníci v oblasti dendrologie a arboristiky. Součástí podkladu bylo také detailní hodnocení jednotlivých dřevin, na základě kterého bylo rozhodnuto jejich ponechání na stanovišti, jejich odborném ošetření nebo jejich odstranění. Odstranění stromů a keřů bylo navrženo u jedinců ve špatném stavu, jedinců poškozených, neperspektivních či na dané místo nevhodných. Žádné stromy nekácíme zbytečně ani bezdůvodně. Pokácené stromy budou téměř vždy přímo nahrazeny novými kusy, případně náhradní výsadba proběhne v jiné lokalitě.
Bližší informace k tomuto projektu naleznete na tomto webovém odkazu - https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-zdaru-nad-sazavou

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

7. 4. 2021
Předmět: územní plán a snaha o zachování stezky
Dotaz: Zdravím, četla jsem dotaz občana a následnou reakci města na stránce
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9579
Vzhledem k tomu, že město má zájem o zachování stezky pro občany a o získání předmětného pozemku, tak myslím, že by bylo rozumné na to reagovat v územním plánu, kdy by na parcelách (resp. jejich částech) 7983/1 a 7983/2 byla vyznačena plocha dopravní infrastruktury či vyznačen průběh hlavní pěší trasy. Doporučuji nechat projednat v Komisi rozvoje RM.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Cíglerová,

pokud město pozemek získá, bude zpracován projekt na vybudování stezky (nevím, jestli projekt jako takový) a po vybudování stezky bude v katastru nemovitostí zaznamenám druh pozemku dle jeho využití. V komisi rozvoje může být projednáno v situaci, kdy město bude vlastníkem všech dotčených pozemků.

Děkuji za zájem a přeji hezký den
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

3. 4. 2021
Předmět: Silnice ve Strojírenské ulici
Dotaz: Prosím o sdělení, zda bude při opravě obrubníku umožněn i nájezd do garáže.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
v tomto úseku budou obrubníky ponechány na svém místě.

S pozdravem
Jiří Kasper
Odbor komunálních služeb

6. 4. 2021
Předmět: Dotaz 2
Dotaz: Dobrý den, bohužel z Vaší odpovědi není jasné,to na co jsem se ptala. Kdo to zaplatí a zároveň ,kolik to bude stát. Myslím, ten prohraný soud. A skutečně to nebude platit p. ředitel školy, který podepisuje pracovní smlouvy.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, omlouvám se, ale myslím, že odpověď na Vaši otázku v předchozí reakci zazněla. Cituji:"...na úhradu nákladů spojených s prohraným soudním sporem ZŠ Švermova byla městem, jejím zřizovatelem, poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou ZŠ Švermova postupně splácí." K dotazu, zda škodu bude platit pan ředitel, Vás odkážu na dokument s názvem Posouzení sporu o náhradu mzdy zaměstnankyně. Jedná se o nezávislý právní dokument vypracovaný renomovanou právní kanceláří. Na základě tohoto posudku nebylo zjištěno zavinění p. ředitele, neboť nebyla splněna podmínka příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením jeho pracovních povinností. Posudek je možné nalézt na tomto odkazu https://jednani.zdarns.cz/APP/connector/0/417/url/Posudek_4.Z%C5%A0.pdf
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

6. 4. 2021
Předmět: Jarní úklid chodníků
Dotaz: Dobrý den,
začal jarní úklid chodníků, ale protože většinou jejich povrch není rovný, tak stroj, který je letos k úklidu využíván, zanechává na některých místech ještě docela dost posypového materiálu. Plánuje se úklid dokončit tak, aby chodníky byly opravdu čisté?
A ještě bych chtěla poprosit o úklid ostrůvků u přechodů na silnicích. Některé nebyly uklízeny určitě několik let.
Jinak bych chtěla poděkovat za dobrou zimní údržbu města.
R. Suková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše poděkování za zimní údržbu jsme předali technickým službám SATT. Dle jejich vyjádření je v plánu dočištění komunikací v závislosti na počasí a rovněž úklid ostrůvků v majetku a správě města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 4. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdo zaplatí všechny poplatky a odškodnění za pana ředitele 4ZŠ. A kdo může za nepříjemnosti na této škole, když ne ředitel školy, který je za ní zodpovědný. Zaplatí to daňový poplatníci, občané. Možná by p. Janda by to pochválil, ale nevím jestli to skutečně je k pochvale. S pozdravem občan
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na úhradu nákladů spojených s prohraným soudním sporem ZŠ Švermova byla městem, jejím zřizovatelem, poskytnuta bezúročná finanční výpomoc, kterou ZŠ Švermova postupně splácí. Od roku 2007, kdy se vede soudní spor, soudy různých instancí dávaly zapravdu ZŠ Švermova, čili postup školy byl v souladu s ustálenou soudní praxí až do vydání nálezu Ústavního soudu v roce 2016, který veškerá předchozí rozhodnutí zrušil a retrospektivně tak zasáhl do legitimního očekávání ZŠ Švermova. Z tohoto důvodu ZŠ Švermova podala Ministerstvu spravedlnosti ČR žádost o náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy z důvodu nesprávného úředního postupu.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

3. 4. 2021
Předmět: Zrušení stezky (pěšiny) podél řeky Sázavy
Dotaz: Dobrý den,
proč město prodalo pozemek, který je v současné době v katastru veden pod parcelním číslem 7983/2 v k. ú. Město Žďár? Přes tento pozemek prochází pěšina, která byla zejména v minulosti hojně využívána. V současné době jsou na tomto místě učiněna opatření, která mají pohyb osob znesnadnit (např. vysazeny keře s trny). Zároveň jde o jediné místo, ze kterého je přístup na svažitý pozemek parc. č. 8017 ve vlastnictví města. Jak chcete řešit údržbu jeho porostů, když se tam nepůjde dostat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
pozemek p.č. 7983/2 město Žďár nad Sázavou nikdy nevlastnilo a z tohoto důvodu ho také neprodávalo. K převodu pozemku došlo ze soukromého vlastnictví. Město naopak bude usilovat o získání tohoto pozemku (stejně tak jako pozemku p.č. 7983/1) tak, aby mohlo dojít k obnovení původní cesty nad řekou a k možnosti zajištění údržby pozemků města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 4. 2021
Předmět: Pískoviště Okružní
Dotaz: Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, zda je v plánu výměna písku a údržba alespoň některého z pískovišť v okolí Okružní 1898/14. Je jich tu sice několik, ale ani jedno není v nejlepším stavu(jsou zarostlá a znečištěná volně probíhajícími kočkami). Tedy alespoň výměna písku by byla jistě na místě, v našem domě je několik menších dětí a uvítali bychom alespoň jedno udržované(to přímo před domem je zarostlé už několik let) :).

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Lipertová,


děkujeme Vám za Váš dotaz, připomínku. V současné době probíhá na všech pískovištích, které jsou součástí hřišť výměna písku. Tak je tomu je i na hřišti na ulici Okružní - Horní u bývalé mateřské školky, která je v těsné blízkosti Vašeho domu. Jakmile bude písek vyměněn, provedeme kontrolu, případně zadáme k opravě dřevěné části. Zároveň stav ostatních pískovišť mapujeme, pokud to bude v našich finančních možnostech, dojde k opravě, doplnění či výměně písku i v jiných pískovištích.
Ve Žďáře nad Sázavou je přes 80 pískovišť. A to je finančně náročné. V loňském roce, i letos, dojde k odstranění některých nevyužívaných, zanedbaných, kde v bezprostřední blízkosti je jiné. Dochází k tomu právě z důvodu, abychom se o všechny mohli řádně starat.

Děkujeme za pochopení.
Pěkné velikonoce.S přáním pěkného dne


Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

30. 3. 2021
Předmět: Kompostér
Dotaz: Dobrý den, nevím, jestli to spadá do OŽP, ale chtěl bych se zeptat. Jeden čas jste jako obec nabízeli kompostéry. Platí to ještě, nebo už je po nabídce?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Šrámku,
vedeme zde na OKS seznam zájemců o kompostér. Naposledy jsme je vydávali v roce 2019. Od té doby se zde zájemci zapisují, což můžete i Vy.
Prosím o sdělení na můj e-mail Vaši adresu a telefonní kontakt.
Letos jsme žádali o dotaci a máme zájem nějaké kompostéry pořídit.
Podle počtu zakoupených kompostérů budeme vydávat zájemcům nejdéle zapsaným.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 3. 2021
Předmět: Záhadné betonové kostky
Dotaz: Dobrý den,
všiml jsem si na Neumannově ulici u domu naproti bazénu, že místo květináčů se tam objevily jakési betonové kostky. Mohu se zeptat, co to bude až to bude? Zatím je to volně ložené na trávě. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Štyle,
na začátku března došlo postupně k odstranění betonových květináčů, které byly mnohde již v nedobrém technickém stavu. Tam, kde betonové květináče sloužily jako zábrany proti nevhodnému parkování a najíždění aut, jsme umístili betonové kostky.
V době, kdy jsme provedli výměnu květináčů za kostky, nebylo možné udělat zároveň povrchové úpravy, poněvadž byla země ještě zmrzlá. Odvézt staré, těžké květináče bylo nutné právě v této době, abychom těžkou technikou zeleň co nejméně poškodili. Konečná úprava terénu naváže na umístění prvků až za příznivějšího počasí.
Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb

28. 3. 2021
Předmět: Světla u nákupního parku - ještě dotaz
Dotaz: Je super, že mi odpovídáte, že předmětný prostor není v majetku ani ve správě města. Jak to tedy, že tam povede propojka na Jamskou, když to není v majetku města? To ani potom nebudou svítit světla podél propojené silnice?
Pokud ano, proč nemůžou svítit již teď? Schválně si tam zkuste jít z odpolední pěšky domů, abyste věděl, o čem se bavíme !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
podél nákupního parku ani komunikace ani její osvětlení nebyly a nejsou převedeny do majetku města, tedy je nemůžeme obsluhovat. V přípravě je propojka na Jamskou, v rámci které by mělo být řešeno i její trvalé osvětlení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 4. 2021
Předmět: Klepace
Dotaz: Dobrý den. Všimla jsem si, že na Nádraží dnes začali s odstraňováním klepacu. Já na něj chodím houpat dceru, mnoho sousedů včetně nás tam klepe koberce.. Ráda bych, aby alespoň nějaký zůstal. Resp. kam mám pak dceři houpačku pověsit.? Diky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Evo,
v našem městě dochází postupně k odstraňování klepačů, sušáků prádla. Jedná se o ty, na které jsme obdrželi souhlas SVJ. Na nádražní všechny odstraněny nebudou. Ve Vaší lokalitě se nachází 2 hřiště, na kterých jsou umístěny i houpačky, kam si můžete s dcerou zajít. Mapa hřišť s fotografiemi a popisem:

https://gis.zdarns.cz/mapa/hriste-a-volnocasove-plochy/?c=-641649.3%3A-1115418.15&z=9&lb=cuzk_of&ly=gp-1-b%2Cad%2Culn&lbo=1&lyo=&i=-641609.56%3A-1115279.76


Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne

Radka Remarová
referentka komunálních služeb

31. 3. 2021
Předmět: Dětské hřiště na ulici Purkyňova
Dotaz: Dobrý den,
nejprve bych Vám ráda poděkovala za aktivní "debordelizaci" města, která v posledním roce probíhá a díky ní město opravdu prokouklo!
Momentálně probíhají úpravy i na ulici Purkyňova, kde se odstraňují nevyužívaná pískoviště. Proto bych se ráda zeptala, zda neplánujete obnovit i zdejší dětské hřiště, které je už nevyhovující (zbyl zde pouze písek a houpačka) a přitom v okolí jediné? (Pokud zatím ne, bylo by možné dát obnovu do programu?)

Děkuji za odpověď a přeji pěkné Velikonoce
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Štěpánková,

děkujeme za zhodnocení práce radnice i dobrovolnické práce občanů. V oblasti hřišť dojde k velké změně, kdy bude hodně investováno do omezeného počtu velmi kvalitních a pro děti zajímavých hřišť, zatímco malá, nezajímavá a dožívající budou mizet. V rámci strategie se počítá s tím, že tato velká hřiště budou v takové vzdálenosti od těch rušených, aby pro lidi s dětmi byla nadále snadno pěšky dosažitelná, a zároveň budou dostatečně rozlehlá a vhodně vybavená a rozložená, aby se děti netísnily. Parková úprava by pak měla dostatečně odclonit hřiště a bydlení, což zajistí v daných lokalitách potřebný klid. Je to obecný trend, k němuž se Žďár přidá tak, že v horizontu maximálně měsíců vyhodnotí data a vypracuje strategii, již pak v řádu několika let naplní. Mezi ulicí Purkyňovou a řekou by mělo vyrůst jedno z nových hřišť a v současnosti se směřuje k realizaci v příštích dvou letech.

Pěkný den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

22. 3. 2021
Předmět: odvolání ředitele ZŠ
Dotaz: Dobrý den, když píšete, že k odvolání ředitele ZŠ Švermova, tak si přečtěte § 166 odst. 5 písm. a) zákona 561/2004 Sb. . Nebo radě několika miliónová škoda způsobená ředitelem nestačí? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ZM dne 25.3.2021 vzalo na vědomí nezávislý posudek, posuzující případnou vzniklou škodu v souvislosti s pracovněprávním sporem vedeným školou a p. H.H., vypracovaný AK z Prahy (Frank Bold Advokáti). Na základě tohoto posudku nebylo zjištěno zavinění p. ředitele, neboť nebyla splněna podmínka příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením jeho pracovních povinností. Proto není důvod jej odvolat ani z důvodu, který uvádíte ve svém dotazu.
Přeji příjemný den.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

29. 3. 2021
Předmět: Parkování ulice Revoluční
Dotaz: Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem, zda není v plánu realizace dalších parkovacích míst na ulici Revoluční.. Konkrétně u domů 1843-1845.

Parkování je zde velmi tragické, obzvlášť, když je v provozu místní kino. Avšak i teď, když kino nepromítá je nadlidský úkol zde zaparkovat a někdy i samotnou ulicí projet.

Případně bych určitě nejen já uvítal ve Žďáře nad Sázavou pronájem parkovacích míst - rezidentní stání jako to funguje třeba v Novém Městě na Moravě..

S pozdravem Ondráček
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ve Vámi uvedené lokalitě není výstavba parkovacích míst v přípravě. Výběr pozemků pro zkapacitnění parkovacích stání se bude kromě jiného řídit výstupy ze zpracovávaného generelu dopravy. Možnost pronájmu parkovacích stání na území města byla v minulosti, aktuálně tuto možnost na pozemcích města nemáme a nenabízíme.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 3. 2021
Předmět: Výměna písku na pískovišti
Dotaz: Dobrý den
Chtěla bych požádat již třetím rokem o výměnu písku na pískovišti Bratři Čapků 2066/14
Jelikož z písku vyrůstají rostliny které pravidelně vytrhavame a začalo zde chodit více děti na Písek což by ocenili všichni myslím.O pískovišti se starame hrabeme z nej jehličí a sbíráme šišky.Nebo pokud by šlo pískovište renovovat.Dne 29.3 zde byli odstraněny kovové susaky a klepace...Na susak jsme si veseli houpacku pro malé nechodici děti plánujete zde dat něco místo toho ?Dekuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Zemanová,
děkujeme Vám za Váš dotaz, připomínku. Pískoviště jsme zadali firmě k výměně písku, která v současné době probíhá na všech pískovištích, které jsou součástí hřišť. Jakmile bude písek vyměněn, provedeme kontrolu, případně zadáme k opravě dřevěné části.

V celém městě probíhá odstranění nevyužívaných klepačů, sušáků na prádlo. K odstranění jsme předem žádali o souhlas SVJ, který jsme i ve Vašem případě obdrželi. Na jejich místo není v tuto chvíli nic plánováno.
Na ulici Bří Čapků jsme v roce 2020 jedno hřiště vybudovali.

S přáním pěkného dne
Radka Remarová
referentka komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

30. 3. 2021
Předmět: štěrk
Dotaz: Dobrý den,
mám uplně jednoduchý dotaz:
do kdy budem chodit a jezdit ve štěrku ze zimního posypu?
Datum: ?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
technické služby začaly se strojním čištěním v lokalitě kolem DK a budou dále pokračovat i s podporou pracovníků VPP.Začátek blokového čištění je naplánován na 12. dubna.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 3. 2021
Předmět: Úklid pozemku 119/9 ulice Veselská
Dotaz: Dobrý den,
něšlo by uklidit městský pozemek 119/9 na ulici Veselská od stavební suti a trochu tento pozemek zkultivovat? Stavební suť je zde bez povšimnutí několik let od předešlé výstavby a nevytváří dobrý dojem z této části obce.

Děkuji za reakci.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
pozemek je sice na KÚ ještě veden na město, ale je již prodán. Na nového vlastníka bude zapsán po získání stavebního povolení.

S pozdravem
Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

29. 3. 2021
Předmět: Cesty Grejdy
Dotaz: Nešlo by udělat něco komplexnějšího s příjezdovými cestami do "starých" Grejd, něco jako do nových?
Opakuje se to každé jaro, hodně lidí tam jezdí i přes zimu, když tam bydlí a cesty jsou pak úplně rozježděné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
výstavba zpevněných komunikací v chatové osadě Krejdy není v současné době v přípravě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 3. 2021
Předmět: Anonymita dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
pokud vám jde o obsah dotazů a nikoliv identitu tazatelů, tak musíte snést i kritiku. Jde-li vám jen o pochvalu, tak ji klidně zrušte, nebudete o ní vědět a odehraje se jinde. Skutečně otevřená a transparentní radnice se kritiky nebojí. Je zajímavé, že před vámi to zvládli a vy?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Jando,
správně uvádíte, že nám jde o obsah dotazů a nikoliv identitu, už i proto, že i Vy nemusíte být p. Jandou, ale úplně někým jiným a na Váš komentář také reaguji. Pokud by nám šlo jen o pochvalu, tak je dotazovna zrušena již dávno, protože těch pochval je daleko méně než ostatní komunikace, ale to není úplně měřítkem naší práce. Vážíme si každé pochvaly, která hodnotí výsledek naší práce a kritice se nevyhýbáme. Jak jsem však již uvedla v jiných odpovědích, chceme jít s dobou, a chceme i tento formát udělat atraktivnějším pro všechny, kdo má zájem se podílet na věcech veřejných.
Martina Hostomská, tajemnice

27. 3. 2021
Předmět: Mlékomat
Dotaz: Dobrý den,
majitel mlékomatu z Nového Města n. M. žádal o povolení umístit automat na mléko také ve Žďáře. Ráda bych se zeptala, z jakého důvodu byla jeho žádost zamítnuta. Velice bych stála o možnost si koupit mléko bez zbytečného obalu a odpadu. Děkuji za odpověď!
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Soukalová,
pro mlékomat navrhoval podnikatel umístění na centrálním parkovišti. V tomto místě s ohledem na prvotní potřebu parkování, město nemá zájem umisťovat takovýto automat. Prostor uvolňuje od trvalejších aktivit jako stánky apod. Následně podnikatel jednal se soukromými vlastníky pozemků ve městě, jak se jeho záměr umístění automatu ve městě vyvíjí nám není známo.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

24. 3. 2021
Předmět: Příjezdová cesta p.č.9194
Dotaz: Dobrý den.
Je možné alespoň částečně zpevnit příjezdovou cestu p.č.9194 -chatová oblast Grejdy, která je v dezolátním stavu a vlastníkem je město Žďár nad Sázavou? Stav této cesty trápí více vlastníků přilehlých nemovitostí.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyspravení cesty objednáme po roztání zbytků sněhu a vyschnutí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: parkoviště u KD
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné tento rok dukladně uklidit parkoviště u KD a nalajnovat parkovací místa?! Auta si tam parkují jak se jím zachce, nedá se poté vyparkovat nebo projet. Blokuje to tam stará felicie, která má prázdné kola a z auta je skládka od října nebyla v pohybu stojí stále na stejném místě.Prosím v této době je parkování velmi kritické některé ulice mají nalajnované parkovací místa, ale libušín stále nikde nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vodorovné dopravní značení bude možno realizovat po stavebních úpravách prostranství před hotelem Jehla, kde dojde k jinému prostorovému uspořádání. Vámi zmiňované vozidlo bylo odstraněno.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 3. 2021
Předmět: Konec formátu dotazovny
Dotaz: Dobrý den, formátu dotazovny si velice vážím, právě za možnost neuvádět své celé jméno.
Je škoda, že s odchodem paní Zvěřinové z postu starostky, odešla i možnost klást otázky starostovi a místostarostům, ale v palčivých otázkách se zde jejich reakce objevují. Je to další krok k oddálení se od občanů města a jejich problémů. Každý občan má i dnes možnost vybrat si kanál kterým, chce s úřadem komunikovat a tato dotazovna je v mnohém ojedinělým unikátem.
Kdo prosazuje tuto změnu?
Děkuji
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Malá,
děkuji za Váš postřeh k odpovědi týkající se dotazovny. Nejde o konec formátu dotazovny, jen se uvažuje, jak ji vylepšit ku prospěchu všech. O zlepšení uvažujeme i vzhledem k tomu, jak se její využívání za poslední dobu změnilo a kdy je opravdu někdy smutno z toho, co jsou lidé schopni napsat právě proto, že se nemusí pod své "náměty" podepsat. Jsme v demokracii, každý má právo vyjádřit svůj názor, ale měl by si jej pak být schopen obhájit, a to díky dotazovně tak úplně nejde. Vnímám, že spousta občanů právě díky tomu, že se nemusí pod svůj dotaz "podepsat" najde odvahu svůj názor vyjádřit či nabídnout řešení, svůj návrh, podnět ke zlepšení apod. Také bych ráda upřesnila, že dotazy vedení v čele s p. starostou lze pokládat i nadále, v tom se nic nezměnilo, ať už formou mailu konkrétní osobě,tak i v rámci dotazovny můžete vedení oslovit. Jak jsem již uváděla v minulých odpovědích, chceme způsob komunikace s občany zlepšit ne naopak.
Hezký den
Martina Hostomská, tajemnice

18. 3. 2021
Předmět: kácení borovice
Dotaz: Dnes se kácela pro mě nepochopitelné, zdravá borovice na Libušíně, proč ? Odvezli jen hrubé dřevo ostatní tam nechali proč ? Naproti tomu asi 30 metrů neproti ní u dětských prolézaček nechali hnusnou rezavou tůji,proč se tato nepokácí ?Ta by se měla pokácet v prvé řadě ! Dále je nutné odstranit v blízkosti té pokácené borovice staré kovové trubky z dob komunismu, které sloužily na věšení prádla a klepání koberců,nyní bez užitku,toto je v havarujním stavu a je to nutné odřezat a odstranit.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den, pane Slanino,
z Vašeho dotazu není zřejmé, o jakou dřevinu se jedná. Bylo by dobré lokaci upřesnit.
Patrně se však jedná o borovici v ulici Libušínská u zadního vchodu domu č. p. 172/8.
Tento strom byl pokácen na základě žádosti sdružení vlastníků bytů z bytového domu, u kterého rostl, což je z našeho pohledu dobrá praxe, kterou město vítá a bude dále prosazovat.
Důvodem kácení byl jeho zhoršený stav a náklon kmene. Tento stav byl odborně zhodnocen na místě.
Pro správce zeleně je podstatné, v jakém je strom stavu, především z pohledu provozní bezpečnosti.
Za pokácený strom byla stanovena náhradní výsadba, která bude realizována nejpozději do 31.5.2022 na pozemku města.
Dřevina byla odstraněna kompletně, včetně větví a dalšího odpadu. Patrně jste byl na místě dříve, než byla práce kompletně dokončena.
Pokud máte námět na odstranění nějaké dřeviny ve správě města, můžete se s žádostí obrátit na správce zeleně, který žádost posoudí.

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic

25. 3. 2021
Předmět: Příprva sítí pro Bistro a tajné zákulisí záměru
Dotaz: Zajímalo by mě,kdy bude veřejnosti představen vítezný návrh Bistra na Farských humnech, pro který se chystá projektová dokumentace.k sítím a jsou s tím přehlíženy rozsáhlé nedodělky parku
Je známé, že původní nezveřejněný vítěz záměru v současně situaci od záměru upustil a je jednáno s dalším,který minimálně letos se svým "Bistrem na kolech" nebude splňovat takřka nic,co obsahoval vyhlášený záměr
Je možno takto netransparentně prosazovat individuální zájmy radnice a Bistrochtivých investorů?
Fuj
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
dovolím si vyjádřit se k té části, která vypadala jako seriózní dotaz. Připravuje se projektová dokumentace ke komplexním úpravám parku Farská humna, jehož součástí je také příprava sítí pro bistro a kulturní akce. Nemělo by cenu "rozvrtat" park jeden rok kvůli terénním úpravám a druhý kvůli sítím.
Do výběrového řízení se mohl přihlásit kdokoli. Oba přihlášené návrhy splnily podmínky a výběr nebyl jednoduchý, proto odstoupení prvního nebylo žádnou tragédií. Jelikož nyní nikdo neví, kdy a jak bude možné kvůli epidemii a opatřením podobné záměry uvést do provozu, umožnilo město (jako asi kterékoli slušné město) pro letošek provizorní provoz. Podmínky tedy budou naplněny.

Zdravím
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

24. 3. 2021
Předmět: Uklid našeho města a okolí
Dotaz: Dobrý den, zorganizujte prosím dobrovolnou akci úklid našeho města a okolí, podobně jak to udělá tento víkend Brněnsko a Tišnovsko. Ukliďme si naše město a jeho okolí, ať to máme krásné. To množství odpadu a plastu všude je alarmující. Mnoho lidí je doma nic nedělá, tak si myslím, že by šli udělat něco dobrého pro naše město a pro svje zdraví na čestvém vzduchu.To by snad nebyl problém zorganizovat vždy na jaře a na podzim.Předpokládám, že účas bude hojná a mnho se toho uklidí !
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Machová,

letos již po 12. proběhne jarní úklid veřejného prostranství v Kraji Vysočina v rámci akce Čistá Vysočina, kterou organizuje Kraj Vysočina (12.4. – 25.4.2021). Ve Žďáře se každým rokem do akce přihlašuje kolem 20 subjektů (školy, firmy, jednotlivci). Více info na https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2021/

Kromě toho organizuje Město Žďár nad Sázavou každý rok v dubnu svoz nebezpečných odpadů, svoz velkoobjemových odpadů, svoz BRKO. Pokud se úklidoví dobrovolníci předem dohodnou s městem, město zajistí odvoz jimi sesbíraných odpadů. Chcete–li se do úklidu zapojit, obraťte se prosím na Mgr. Daďourkovou tel. 566 688 347 nebo p. Kozákovou tel. 566 688 183.

Pěkný den přeje
odbor životního prostředí

25. 3. 2021
Předmět: Je vždy sousední parcela účastníkem řízení o povolení stavby?
Dotaz: Dobrý den,
obec bude budovat na obecním pozemku, který těsně sousedí se soukromým pozemkem, nové inženýrské sítě. Jsou majitelé všech sousedních pozemků, kolem kterých nové inženýrské sítě povedou, automaticky účastníkem řízení o povolení stavby? Pokud ne, jakým způsobem by se o procesu povolování stavby mohli majitelé dozvědět? Soukromé pozemky se nikterak nebudou napojovat na nově budované IS.

Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
vymezení okruhu účastníků řízení stavebním úřadem musí především vycházet ze skutečnosti, mohou-li být jejich práva (vlastnická nebo jiná obdobná) a právem chráněné zájmy přímo dotčeny vydaným rozhodnutím nebo prováděním stavby. Na Vaši otázku nelze jednoznačně odpovědět, poněvadž možnost účastenství sousedů je závislá na posouzení každého jednotlivého případu; tedy na umístění a provedení konkrétní stavby.

Stavební úřad je povinen o zahájení řízení uvědomit účastníky správního řízení. Informace o průběhu řízení můžete získat od účastníků řízení, mezi které je vždy zahrnuta obec, na jejímž území se konkrétní stavba projednává. V případech stanovených zákonem je možno oznamovat průběh řízení za užití formy veřejné vyhlášky. Informace byste mohl získat z úřední desky obecního úřadu nebo správního orgánu.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

22. 3. 2021
Předmět: zrušení dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
pokud máte zájem o zlepšení této formy komunikace s občany a uvažujete o zrušení a zatím není jasné, jakou podobu bude mít. Tak minimálně musíte vědět, co nevyhovuje na té stávající dotazovně? Můžete nám to sdělit? Děkuji.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Josefe,
je tomu přesně tak, jak píšete. Opravdu máme zájem o zlepšení komunikace s občany. Rádi bychom změnou formy dotazovny odstranili anonymitu těch tazatelů, kteří někdy příliš nepřemýšlí nad tím, co píší a většinou nepřispívají ke zlepšení věcí. Můžeme polemizovat o tom, že někteří tazatelé právě díky anonymitě dávají dobré tipy a nápady, ale těch je právě méně než těch druhých. Rádi bychom tedy v zájmu transparentnosti dotazovnu změnili, aby opravdu plnila svůj účel, byla zdrojem inspirace, konstruktivních podnětů a návrhů, které pomohou ke zlepšení života ve městě.
Martina Hostomská, tajemnice

18. 3. 2021
Předmět: Mhd4 spoj 5.10
Dotaz: Pane Dvořák si děláte srandu s pracujících, jděte do .....na Žďas mohou jezdit i tou 4 kterou jste zrušili,já pojedu 8 a na nádraží přestoupit na 9 takže dvakrát platit to jste promiňte ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, kdyby bylo všechno tak jednoduché, jak si myslíte….. Pro uvedený spoj linky 4 existuje náhrada, jak už jsme v dotazovně odpovídali. Každá změna ve veřejné dopravě se někomu hodí více a někomu méně, někomu vůbec. Nicméně Vám mohu sdělit, že jsme k 1. 4. 2021 připravili několik úprav omezení v MHD, aby se zmírnily některé dopady na cestující zvláště tam, kde spoje v minulosti byly využívané nebo je jen velmi omezená možnost jejich náhrady. Mezi těmito úpravami je i obnova spoje č. 3 linky 4, které ovšem z důvodu oběhu vozidel pojede volný linkový vůz.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: MHD ráno na Jamskou
Dotaz: po zrušení čtyřky ráno co na ni na nádraží navazuje devítka směrem na Jamskou je teď ranní trojka narvaná - nemají jezdit na trojce místo jednoho autobusu dva autobusy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro zrušený spoj je variantou doprava dřívější linkou 8 a následně 9 nebo využití linky č. 3.
Aktuálně připravujeme k 1. 4. 2021 několik úprav omezení v MHD, aby se zmírnily některé dopady na cestující zvláště tam, kde spoje v minulosti byly využívané nebo je jen velmi omezená možnost jejich náhrady. Mezi těmito úpravami je i obnova spoje č. 3 linky 4, který z důvodu oběhu vozidel pojede volný linkový vůz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: svoz nebezpečného odpadu
Dotaz: Dobrý den,
bude město umisťovat kontejnery na nebezpečný odpad(jaro/podzim) jak tomu bylo v dřívějších letech, kdy kvůli Covidu se to již min. rok vynechalo?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Svozy nebezpečného, objemného a biologického odpadu plánujeme v rámci jarního úklidu města v měsíci dubnu.
Pokud se situace nezhorší, budou svozy ponechány.
V době od 8 – 10.4.2021 nebezpečný odpad, dále od 12.4. – 23. 4.2021 svozy dalších uvedených odpadů.
Více informací ve Žďárském zpravodaji na duben a na webu města v nejbližších dnech.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 3. 2021
Předmět: Názor
Dotaz: Dobrý den, chci reagovat na Vaše odpovědi, co se týče změn MHD. Je zajímavé Vaše odpovědi z 15.3.2021,přitom jste zrušili právě spoje pro pracující. Toto je Vaše odpověď na jeden z dotazů. Vážená paní, MHD ani za lepší situace než nyní nemůže uspokojit všechny přepravní potřeby a požadavky našich občanů. Přednostně jsou zachovány spoje zajišťující přepravu do a z práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
omezení se týká téměř všech linek, a to nejen spojů do práce, což je patrné z přehledu změn: https://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2021/Zmeny-COVID/Seznam-zm%C4%9Bn-MHD-COVID.pdf
Jakékoliv omezení se někoho dotkne. Aktuální změny by měly trvat nejdéle do 30.4.2021. K 1.4. jsou v přípravě změny, které by měly pokrýt nejsilnější poptávku po posílení veřejné autobusové obsluhy města.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost v této nelehké situaci, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: úklidová parta
Dotaz: Dobrý den, když sleduji pracovní činnnost úklidové party ve žlutých vestách s kárkou lopatou a koštětem, tak si říkám, že pokud jsou za to placeni, kde je nad nimi kontrola, protože,když jsem je sledovala, tak jsem viděla pouze procházku po městě a tu a tam aby se neřeklo nametli něco na lopatku a dali do kárky. Strašná pracovní činnost ! To je tak pracné jim zadat pracovní úkol, že uklidi precizně určitou oblast za pracovní dobu a odpovědný pracník, to zkontroluje a za to dostanou peníze ?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z dotazu není zřejmé o jakou konkrétní situaci a čas se jednalo. Obecně jsou ale vyčleněny dny, kdy se provádí pravidelný úklid odpadků, sběr papírů, nedopalků apod. Zejména po víkendech je toto běžná úklidová činnost ve všech městech, kdy pracovníci musí obejít poměrně velké městské plochy. Samozřejmě důkladné jarní úklidy jsou také v plánu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den!

Před obchodem potravin a Stalingradě - nejblíže k dagmarkám - jsou nebezpečné díry v chodníku - nebo snad v parkovišti aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník je v těchto místech nerovný a zvlněný a určitě si zaslouží opravu. Nebezpečné díry jsem v něm však neobjevil. Samotné parkoviště je v majetku Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 3. 2021
Předmět: Světla u nákupního parku
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč po 22 hodině nesvítí alespoň nějaké světlo u nákupního parku, například podél silnice? Chodíme tudy z práce z odpolední z Jamské a je to hrozné. Chápu, že u obchodů není potřeba svítit, ale podél silnice, která je snad města, by se svítit mělo. Můžete to prosím zařídit? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, předmětný prostor není v majetku ani ve správě města.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 3. 2021
Předmět: Můj báječný rozvod
Dotaz: Dobrý den, vy máte napsané v kalendáři akcí a Kultura Žďár v programu, že 28.4.2021 bude představení Můj báječný rozvod. Ve vzkazech Kultury Žďár dnes ráno někdo napsal, že náhradní termín je 30.9.2021. Na facebooku, na webu u divadla o změně termínu nemá Kultura Žďár zmínku. Co tedy prosím platí? Může to prosím příště Kultura Žďár koordinovaně všude zveřejnit, přepsat najednou a nemást lidi? Už nevím čím se řídit a co všechno sledovat, když to mají tak zmateně zveřejněné. Děkuji za informace.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Nový termín představení nám byl potvrzen včera, to je 23. 3. 2021.
Děvčata na základě toho obeslala všechny předplatitele, kteří měli vstupenku zakoupenou on-line a na které jsme měli přímý kontakt. Zároveň byla informace zveřejněna ve vzkazovně a na našich internetových stránkách. Facebook slouží jako doplňkové médium, protože ho nemá každý.
Zde se informace objevují a ztrácejí podle data zveřejnění. Pokud uveřejníme více informací najednou, zapadnou "pod čáru" a návštěvník si jich nemusí všimnout. Včera jsme na facebooku Kultura i Kino zveřejňovali opětovně informaci o vracení vstupenek za neodehraná filmová představení v říjnu loňského roku. Dnes to bude informace o Báječném rozvodu. Nevnímám v tom nic zmatečného. A vždy máte možnost nám zavolat nebo napsat na dkzdar@dkzdar.cz, pokud vám není něco jasné.
Ing. Marcela Lorencová
ředitel
Kultura Žďár, příspěvková organizace
Dolní 183/30
Žďár nad Sázavou
591 01

18. 3. 2021
Předmět: Díra v parku
Dotaz: Dobrý den,
měla bych dotaz, k čemu má sloužit ta obrovská díra ve Farském parku?
Je tam od doby posledních terénních úprav parku.
Kdy bude dořešena i blízká kaluž, byl to záměr či nedbalost při realizaci posledních úprav?

Děkuji Marie
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,

v současnosti se zpracovává projektová dokumentace na přípravu sítí pro bistro a kulturní akce a současně na terénní úpravy dané lokality. Z toho důvodu se již nedělaly dílčí úpravy, neboť po dokončení PD by se mělo přistoupit k realizaci s předpokládaným dokončením v roce 2022.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

19. 3. 2021
Předmět: Problém ZŠ-4
Dotaz: Opět se dočítám o problému kolem ZŠ-4, proč není ředitel odvolán z funkce ?
V západních zemích by již takový jedinec sám odstoupil. Proč to u nás nejde a čeká se,zda-li odstoupí sám ? Každý je nahraditelný.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
důvody odvolání ředitele školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, uvádí zákon 561/2004 sb. § 166, odst. 4 a 5. Ani jeden z těchto bodů nebyl naplněn, a není proto důvod pana ředitele odvolávat.
S pozdravem Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

19. 3. 2021
Předmět: Komunální odpad
Dotaz: Takže do kontejneru nesmím vyhodit ani psi exkrementy a nosit je třeba hodinu než dojdu domů?
Řádně třídíme a při vývozu 1x týdně nám popelnice stačí.
Místo rady koupit si další popelnici, co kdyby jste raději u rodinných domů začali opět vyvážet odpad každý týden jako to děláte u bytových domů.
Za odpady platíme stejnou částku jako oni, nechápu tedy proc tam se vyváží každý týden a jinde ne. A ty vaše důvody jsou směšné. Tak snad u všech stejně a ne pořád nějaké výjimky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Pro odhození psích exkrementů můžete využít odpadkové koše nebo je donést až domů do své popelnice.
U bytových domů většinou více rodin využívá jeden kontejner, který je takto už po týdnu plný. Poplatek nezohledňuje, jaký objem odpadu je svezen od kterého konkrétního občana, ani náročnost častější manipulace s menšími nádobami nebo vyšší využití objemu kontejnerů proti popelnicím, délku dojezdu svozových vozů k jednotlivé popelnici apod. Jedná se o daňovou platbu.
Ve městě je rozšiřován sběr separovaných odpadů i bioodpadu, je provozován sběrný dvůr přímo ve městě (odkládání komunálních odpadů od našich občanů je na něm zdarma). I to je součástí odpadového hospodářství a je nutné celý systém vybalancovat tak, aby poskytl všem našim občanům co největší službu za akceptovatelné náklady a s akceptovatelnou výší poplatku.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí dboru komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: Zrušení dotazovny
Dotaz: Dobrý den,
slyšel jsem, že se chystá zrušení dotazovny nebo její náhrada. Mohla byste říci jaká a proč nebo vás už anonymní názor obyvatel nezajímá? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
o zlepšení této formy komunikace s občany se uvažuje, zatím není jasné, jakou podobu bude mít. Každého názoru, který je konstruktivní, vychází ze zkušeností, je inspirativní nejen pro nás, ale i pro město si velice vážíme.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice

19. 3. 2021
Předmět: Nový model vedení odborů
Dotaz: Neuvažujete o novém modelu vedení odborů,kdy se ukazuje, že vedoucí odborů,kteří jsou na svých funkcích delší dobu již nic moc inovativního pro město nepřinášejí ? Něco, jako je to u ředitelů příspěvkových orgabiizací ? Myslím si, že pro město by to byl nový inovátorský impuls,zejména pro mladé adepty,kteří jsou plní nových kreativních nápadů, což by bylo ku prospěchu vedení jednotlivých odborů.Což je pod starým vedením zastaralé, neaktivní,jednotvárné a bez kreativity ku prospěchu občanům.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Vránová,
děkuji za Vaši úvahu. Systém, který funguje u ředitelů příspěvkových organizací nelze na vedoucí odborů použít. Vedoucí odborů jsou úředníci, tudíž se musíme v jejich případě řídit zákonem o úřednících a zákoníkem práce. Během mého působení na úřadě však již došlo ke změně na pozici vedoucí/ho odboru školství a také byl zřízen nový odbor strategického rozvoje a investic a vybrán jeho vedoucí. Přesto si myslím, že stávající vedoucí mají pořád městu co přinést, protože mají zkušenosti, které je třeba plně využít.
Martina Hostomská, tajemnice

18. 3. 2021
Předmět: Veřejné kontejnery na komunální odpad
Dotaz: Dobrý den,vzhledem k vývozu popelnic jednou za 14 dní nám někdy nestačí kapacita naší popelnice u baráku.Obcaš tedy vyhodíme sáček s odpadem do kontejneru u bytovek.Už 2x se nám stalo, že nám lidé nadávali,že to tam nemáme co házet.Je to ale veřejný kontejner na komunální odpad,stejně jako je u bytovek veřejné parkoviště a může tam parkovat kdo chce.Jak těm lidem vysvětlit,aby nás přestali osočovat?Svoz odpadů platíme stejně jako oni.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Pokorná.
Kontejner u bytových domů není veřejný. Je majetkem bytového domu a lidí, kteří si ho zakoupili.
Neměli byste tedy svůj odpad ukládat do jiné nádoby než do Vaší.
Pokud je Vás v domácnosti více členů, řádně třídíte, nebo je u Vás jiný důvod k většímu množství odpadů, můžete si zakoupit další popelnici, kterou Vám budeme vyvážet.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: MHD na hřbitov u Zelené hory o Velikonocích
Dotaz: Dobrý den, neobnovíte na pár dní linku 6 MHD, abychom se mohli dostat na hřbitov aspoň o Velikonocích?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ano, takovou úpravu připravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: štěrk na chodnících
Dotaz: Bude se sbírat štěrk z chodníků na opětovné použití ? Máte na tento sběr nějakou mechanizaci? Kam se může zametený štěrk ze zelených pásů u silnice uložit?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
technické služby SATT budou na zametání chodníků používat také mechanizaci. Smetky se lokálně využijí např. na vysprávky nezpevněných cest. Pokud si občané sami zametou u svých nemovitostí veřejné komunikace, patří jim poděkování. Případné smetky a shrabky k odvozu je možno nahlásit např. e-mailem na adrese: liska@satt.cz.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 3. 2021
Předmět: Online beseda
Dotaz: Dobrý den, zaujala mě nabídka dnešní online besedy Proč se (ne)bát covidu s RNDr. Jiřím Šinkorou. Zarazilo mě, že na webu v kalendáři akcí píšete, že vstupné je dobrovolné, ale cena za vstupné je 50, 80, 100 Kč. Když je vstupné dobrovolné, tak by bylo logické, aby si přece každý návštěvník sám dobrovolně určil výši kolik přispěje na vstupné ne? To vymyslel někdo v kulturním domě, nebo na městském úřadu? Děkuji za zpětnou vazbu.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, důvod je jednoduchý. Rezervační systém neumožňuje posílat jakoukoli platbu. Musí být nastaven na určitou částku, nebo několik určitých částek. Proto pořadatelé (PO Kultura Žďár) zvolili několik základních sazeb, z nichž si potenciální divák může vybrat. Nemusí ale platit vůbec, záleží na jeho uvážení. Proto je vstupné popsáno jako vstupné dobrovolné. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

14. 3. 2021
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, prosím nedal by se nějak řešit hluk, co se line z nádraží (rány při nakládání klád do vagonů). Je to skoro každý den, od rána do večera. Někdy i v době nočního klidu.Nejhorší to máme my občané přednádraží. V tom se prostě nedá žít!!!!!!!!.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
jistě je situace v těchto místech co se týče hluku nepříjemná, ale to, zda jsou překračovány hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni se žádostí o poskytnutí informací, zda bylo někdy v minulosti v okolí tohoto zdroje hluku již provedeno měření, případně s návrhem na jeho provedení.
V době nočního klidu, která je v zákoně vymezena od 22 do 6 hodin, je nutné zavolat městskou policii na č. 156. Tato se neprodleně dostaví na místo a v případě zjištění porušení zákona zamezí dalšímu protiprávnímu jednání.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

17. 3. 2021
Předmět: zrušená linka 4 ráno
Dotaz: jak můžete napsat že zrušení čtyřky bylo projednaný se Zdarem? to hlavouni ve Zdaru neví kolik jim jezdí lidí? měli se zeptat řidičů!! linkou 3 se jet nedá protože je narvaná běžte se ráno podívat!!! linkou 4 jsme jeli z Okružní v 5.16 a teď nám radíte že máme jet linkou 8 v 4.50 na nádraží a tam čekat 17 minut na linku 9? vám by se chtělo ráno vstávat o půlhodiny dřív?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
údaje o obsazenosti linek byly jedním z podkladů pro návrh aktuálních omezené MHD. Ranní spoj linky 4 byl takto dočasně zrušen s tím, že má alespoň částečnou náhradu. Děkujeme všem v této nelehké době za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Píšete, že omezení spojů MHD bylo projednáno se ZDAREM. Tudíž nechápu, proč byl zrušen u linky č.4 nejvytíženější spoj č.3 (s dojezdem 5:22 na nádraží). Tento spoj využívali hojně lidé dojíždějící z poloviny ZR i pracující dojíždějící linkovými autobusy, vlakem, aby byli včas v práci!! Pozdější spoj který byl zachován je k ničemu, neboť z nádraží pěšky dojít do práce, převléknout se a odpíchnout si směnu na pracovišti (neboť tak je to ve většině firem nastaveno) VČAS!!! je téměř nemožné!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
variantou je doprava dřívější linkou 8 a následně 9 nebo využití linky č. 3.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: MHD do Kláštera a Vysočan - od vlaků s příjezdy od 18:30
Dotaz: kdo přijede vlakem v 18:30 a později,tak se se do Kláštera a Vysočan dostane jen pěšky ... to jste nemohli nechat aspoň nějakou dvojku?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na lince č. 2 spoj č. 29 v 19:40 jeli v lednu a únoru průměrně na den 4 cestující na spoji. Na spoji č. 21 v 20:40 i spoji č. 19 to bylo 6 cestujících. Omezovali jsme za současného stavu i významně více obsazené spoje např. linky č. 4.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: ještě se vracím ke zrušení ranního spoje č.3 u linky č.4. Tímto svým rozhodnutím jste spoustě lidí zkomplikovali cestu do práce a řádně je tímto naštvali. Opět někdo rozhodl od zeleného stolu, aniž by věděl jaká je realita. Pokud byste se zeptali šoférů linek MHD, tak by vám nejspíš řekli jaká je vytíženost spojů. A nemohli byste udělat takovou ,,botu". Tak nevím, jste tu ještě pro lidi?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
variantou je doprava dřívější linkou 8 a následně 9 nebo využití linky č. 3.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: mhd změny od 17.3 do 30.4
Dotaz: Dobrý den
chápu to že je potřeba k omezení pohybu lidí i k změnám k mhd ale můžete my
zdělit kdo ho utvářel asi ten co nejezdí do práce.
Proč jste odstranili linku do práce!Jedná se o linku 4 a spoj ráno v 4.55 a nechali jste 5.10 ,v 4:55 byl spoj který ve stanici autobusové byl změněn na číslo9 a jel až na zastávku Jamská a zpět.Tímto autobusem jezdí na coopper.teleflex,vamafil.....ano jezdí linka 3 ale vy jste s ní nejeli je ůplně nacvaklá a ted bude ještě víc a navíc jezdí pozdě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, spoj v 5:10 zůstal protože obsluhuje i Žďas. Variantou místo původní linky 4 jedoucí v 4:55 v je i využít linku č. 8, která přijíždí na nádraží v 5:08 a počkat na linku 9 v 5:25. Není nezbytné využívat linku č. 3.
Děkujeme za této obtížené doby všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: rušení MHD kvůli Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: na sociálních sítích se píše že se bude v budoucnu rušit část spojení MHD v časech autobusů Veřejné dopravy Vysočiny aby MHD nejela v tu stejnou dobu že to kraj zakáže ... o jaký všechny spojení MHD půjde?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Kraj nám nezakazuje, aby současně jela linka krajská a spoj MHD. Nicméně se nejedná o ekonomicky ani ekologicky vhodný souběh. Linkové autobusy mají méně zastávek než MHD, což je také potřeba vzít v úvahu. V současnost nepřipravujeme omezení MHD kvůli takovým souběhům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Nepořádek kolem obchodních domů
Dotaz: Dobrý den, nevím komu přesně to napsat, ale musím se svěřit s problémem v našem městě a to je velký nepořádek kolem našich obchodních domů.Když už jim zaměstnanci uklízí uvnitř prodejen, proč neuklízí ten nehorázný nepořádek kolem obchodních domů? Zejméně nedopalků od cigaret, lístečků od pokladek a další nepořádek.Mohlo by se město spojit s jejich manažery,ať tuto situaci řeší a dbají také na pořádek kolem prodejny ! Vždyť je to také jejich vizitka !
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den paní Pohanková,
tímto problémem jsme se již v minulosti zabývali.
Opět upozorníme zástupce obchodních řetězců i městskou policii.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: Žalostné osvícení Zelené hory - praktická neviditelnost ve tmě
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč je tak mála nasvícená kulturní památka kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře? Město se pyšnilo nejprve tím, že je vidět z jakéhokoli směru příjezdu do ZR. Nyní je ale jak kdyby pořád ve tmě, světla svítí žalostně málo.
Děkuji za odpověď,
Šárka Roušová
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní, rozsah a intenzita nasvícení památky na Zelené hoře jsou po celé roky stejné a to takové, jaké památkáři dovolili autoru projektu při praktických zkouškách v terénu. Časem dochází k zanesení zemních svítidel nečistotami, čímž se sníží intenzita nasvícení, ale ta se vždy v průběhu roku čistí a opravují.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 3. 2021
Předmět: Škrty MHD kvůli propadu peněz v rozpočtu města
Dotaz: Dobrý den!
Škrty MHD kvůli propadu peněz v rozpočtu města jsou bolavý.
Prý se uvažuje o tom, že se kvůli tomu trochu zdraží jízdenky.
To by podle mě nepomohlo protože by část lidí MHD už nejezdila a efekt by byl nula od nuly!!!!!
Nechystáte letos zdražení MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuálně zdražení jízdného nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: info o změnách MHd pro návštěvníky města vlakem
Dotaz: dejte info o změnách MHd pro návštěvníky města vlakem do těch prázných nástěnek před nádražím aspoň budou lidi informovaní
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. Přednostně informace o změnách najdete přímo v autobusech a na zastávkách, dále na webu dopravce i města, na facebooku apod.
Děkujeme za pochopení. S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: k odpovědi na dotaz Spojení MHD od vlaků na začátek ranní směny na Tokoze
Dotaz: Díky za odpověď. Už se na to stejný ptal i někdo jiný. Počkám co vymyslíte za řešení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobný dotaz již bylo odpovězeno např.: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=9481
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: Ukončení druhé letošní fáze COVID jízdních řádů MHD
Dotaz: Dobrý den, v jakém předstihu budete informovat o ukončení 2. fáze COVID jízdních řádů MHD s platností od zítra, když to bude ukončeno jindy než koncem dubna? A počítá se s ukončením první fáze COVID jízdních řádů MHD s platností od začátku roku 2021 při zlepšení epidemie ještě letos, nebo se nechá všecko dojet až do konce tohoto roku? Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s MHD reagujeme na aktuální vývoj a neumíme předpovědět, jaké bude další pokračování pandemie a s tím spojených omezení. Prosím sledujte web města a další informační kanály, kde jsou a budou zveřejňovány případné další změny ať už omezení nebo rozšíření MHD.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 3. 2021
Předmět: Náhrada za nevyužité časové jízdenky MHD
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď a za snahu o řešení. Díval jsem se na další tazatele a je nás asi více, co má časovou jízdenku MHD, kterou úplně nevyužijí. Aby to bylo co nejjednodušší, tak navrhuji domluvit s firmou ZDAR, aby se platnost měsíčních jízdenek prodloužila například o 2 týdny. Bude to hromadně a nebude se muset jednat s každým člověkem. Můžete proto prosím zkusit toto s firmou ZDAR domluvit? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, prosím kontaktujte nás s konkrétním podkladem - nejlépe mailem, abychom mohli dohodnout další kroky. Někteří občané i nadále časovou jízdenku využívají, někdo může být v jejím užívání omezen. Bez konkrétní žádosti a dalších informací nelze korektně danou věc dořešit.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

5. 3. 2021
Předmět: Zájemce o pronájem/koupi pozemku v zahrádkářské kolonii u Konventského rybníku Žďár
Dotaz: Dobrý den,
mám zájem o pozemek v plánované zahrádkářské kolonii u rybníku Konvent. Na koho se prosím mohu v tomto směru obrátit pro bližší informace?
Děkuji Vám moc
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
vedení města k Vašemu dotazu sdělilo, že neplánuje realizovat zahrádkářskou kolonii u rybníku Konvent.

Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP

8. 3. 2021
Předmět: bydlení_pozemky
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal na konkrétní plány města, jak chce řešit problematikou bydlení ve Žďáru? Už několik let je tu krize byslení, která dopadá hlavně na mladé - ekonomicky aktivní obyvatele. Výstavba je v porovnání s poptávkou tristní, město přitom vlastní pozemky a v Územním plánu je hodně zastavitelných ploch.
Budete a kdy vyhlašovat záměř na odprodej pozemku?
Proč jsou Žďáru rozsáhlé lokality garáží a zahradkářských kolonií, když lidé nemají kde bydlet?
Moc děkuju za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Zelenko,
město primárně není developer, mělo by spíše vytvářet podmínky pro výstavbu, což činí. V současnosti má vytipované dvě lokality, které ve výběrovém řízení poskytne vítěznému zájemci z řad developerů k zasíťování, výstavbě a poskytnutí občanům v omezeném čase, což implikuje poskytnutí rozumných podmínek kupujícím občanům. Tento proces by měli začít hned, jak se vyjasní právní náležitosti, aby výsledek skutečně posloužil občanům. V podobném horizontu a obdobným způsobem by měl být vystavěn bytový dům pro firemní bydlení, kdy město poskytne pozemek, firmy, které uspějí ve výběrovém řízení, vystavějí bytový dům, jehož byty budou pronajímány klíčovým zaměstnancům – typicky mladým vysokoškolákům coby startovací byty.
Přestože jsem uváděl, že město není developer, snaží se i napřímo investovat v rámci svých rozpočtových možností. Vybuduje tedy tři bytové domy na Klafaru, z toho dva začne stavět ještě letos. Půjde o bytový dům se závazky, kdy zájemci na začátku zaplatí polovinu ceny a pak splácejí městu, a dům s dostupným (nájemním) bydlením, pro lidi, kteří by přes vlastní snahu kvůli nepřízni osudu na slušné bydlení stěží dosáhli. Třetí dům by měl být posléze rovněž určen dostupnému bydlení.
Město také vytipovalo lokality v intravilánu pro výstavbu rodinných domů. V současné době vznikají zastavovací studie a rozhoduje se o modelu, jakým budou připraveny a zájemcům poskytnuty.
Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

15. 3. 2021
Předmět: Návrh na upřesnění odpovědi
Dotaz: Dobrý den, dovolte mi také reagovat na jednu odpověď ke zrušení MHD na hřbitov:
Vážený pane,
omezení MHD vyplynulo z tak vážné situace jako je nouzový stav a s ním spojený omezený pohyb osob. Za takové situace je i návštěvnost pohřebiště omezená.

Návštěvy hřbitovů nejsou ani v tomto nejtvrdším lockdownu omezeny (vlada.cz), takže navštívit individuálně hrob se může bez omezení, sice se tam musíte dopravit sami, když autobus už nepojede, ale jde to :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Havlenová, děkuji za upřesnění. Návštěvy pohřebiště jsou možné, a to za dodržení ochranných opatření (respirátory, rozestupy), je omezen počet účastníků smutečních obřadů. Na pohřebiště na Zelené hoře je sice s delší docházkovou vzdáleností ale přece jen i v tomto nouzovém stavu možné využít MHD linku č. 5 - zastávka Sychrova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Dotaz - pískoviště ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně rekonstrukce ulice Štursova. Minulý týden byly zahájeny dokončovací práce na naší ulici a k našemu údivu tyto práce zahrnují i odstranění stávajícího pískoviště a bohužel jsme se tedy i nově dozvěděli, že místní lidé o jeho rekonstrukci neměli zájem a nové se neplánuje. Žije tady mnoho rodin s dětmi a je zajímavé, že nikdo se k této problematice neměl možnost vyjádřit. Byl by problém udělat na stávajícím místě pískoviště nové? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Dobrý den,

součástí rekonstrukce komunikací ZR7 je i odstranění nevyhovujícího pískoviště na Vaší ulici. Tato skutečnost byla jedním z předmětů veřejného projednávání projektové dokumentace. V roce 2020 proběhla diskuse s vedením města s tím, že v dohledné době bude v této lokalitě vybudován prostor s hracími prvky.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor strategického rozvoje a investic

15. 3. 2021
Předmět: MHD na hřbitov 2
Dotaz: Nějaká paní se ptala na zrušené spojení na hřbitov na konečné zastávce šestky. Ptali se na to i jiní. Vy jste psala, že kdo má zájem využít MHD pro cestu na pohřebiště na Zelené Hoře může využít zastávku Sychrova. Když pominu, že autobusy linky 5 jsou skoro všechny taky zrušený, takže ani tuto zastávku není možné využít, tak přesto by chůze 600 metrů pro starší návštěvníky hřbitova byla problém. Tady jste se netrefila podle skutečnosti. Co mají ti lidi dělat, co chtějí jít na hřbitov na hroby?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pokud se jedná o občany, kteří potřebují navštívit pohřebiště na Zelené Hoře s využitím MHD, pak jak píšete je možné využít linku č. 5, která i v tomto omezeném režimu obsluhuje zastávku Sychrova v pracovních dnech v časech 9:24 hod., 11:34 hod. a 13:34 hod. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost v této nelehké době.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: potíže s omezováním MHD
Dotaz: Dobrý den, když to čtu, jak si lidi stěžují, tak nevím, jak to bude vypadat, až omezení vstoupí v platnost. Lidi jsou hodně nespokojení, problémů je tam více než dost. Asi takový nejcitlivější problém je návštěva hrobů pod Zelenou horou, kam nic jezdit nebude. I když je to jen do konce dubna, tak se zkuste zamyslet nad tím, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Je to občansky citlivé téma a občané města toto vnímají hodně negativně. Moc prosím o nějaké provizorní řešení do konce dubna. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, už vlastní návrh omezení byl velmi pečlivě zvažován. Aktuální situace není lehká ani jednoduchá a jakékoliv další omezení obyvatel je vnímáno velmi negativně. Vývoj situace sledujeme a v případě, že bude možné rozvolnit, budeme takto reagovat.
Děkujeme za pochopení a trpělivost, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Omezení MHD pro důchodce
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,celé ty změny se nejméně dotknou pracujících.Ale my důchodci na tom budeme špatně,prostě do konce dubna budeme muset být doma.V jedné odpovědi píšete,že Klášter může pro veřejnou dopravu využít i krajských linek.Ale my jako důchodci nad 70 let máme čipové karty pro MHD zdarma,které pro linkovou dopravu neplatí.Určitě řeknete,že je to pár korun,ale jako penzisti nazbyt nemáme.Musíme to do konce dubna vydržet,snad nás mladí odvezou autem.Snad se to neprodlouží do května.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuální situace není lehká a omezení obyvatel trvají dlouho a mají silný dopad. Bohužel výjimkou není ani naše město a ani MHD. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: To už je na sociální jistoty lidí. Spousta lidí nemůže podnikat nebo provozovat své zaměstnání. Jejich staří rodiče se nikam nedostanou, i když mají koupené čipové karty pro lidi nad 70 let a jezdí MHD zdarma. Takže lidi bez přijmů budou muset staré lidi vozit autem po městě, k tomu ještě ta ekologie. A vrchol je ten hřbitov pod Zelenou horou. Můžete aspoň lidem slíbit, že až skončí epidemie, že se bude jezdit aspoň tak často, jako na konci roku 2020?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, omezení MHD byla volena tak, aby byla zachována alespoň základní obsluha města. Pro cestu na Zelenou Horu je možné využít zastávku Sychrova, přestože toto řešení znamená značný diskomfort, ale v současné době jsme k těmto krokům museli přistoupit. Rozsah dalšího provozu MHD neumíme stanovit v současnosti bez znalosti dalšího vývoje protiepidemiologickáých opatření a bez ohledu na dopad do rozpočtu města.
Děkujeme za pochopení a trpělivost
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: městská hromadná doprava
Dotaz: Přihlašuju se k té kritice informování o změnách, všechno na poslední chvíli. A taky mi vadí, že když jste udělali jízdní řády platící jen do 30.4., tak jste tam nechali i autobusy, co do 30.4. nepojedou. Dobrá, dali jste tam číslici 89, ale jednodušší by to bylo bez těchto autobusů. Přihlašuju se k tomu, co psali jiní, že loni to vynechání neježděných autobusů šlo a letos to v jízdních řádech nejde.
Hlavně, aby to nebylo 2 kroky tam a 1 krok zpět, že potom za normálního stavu bude MHD menší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, úpravy jízdních řádů byly dokončeny ve čtvrtek a ihned v pátek šly první informace veřejnosti. Zda rušené linky zobrazit s číselným označením nebo takové spoje z řádů zcela vypustit je technická věc, kterou lze realizovat oběma způsoby.
Děkujeme Vám za Váš názor, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: zrušená čtyřka na nádraží s příjezdem v 5.22
Dotaz: Paní Wurzelová, píšete, že přednostně jsou zachovány spoje zajišťující přepravu do a z práce. Ale my právě MHD jezdíme na vlak a pak vlakem do práce. Proč tedy rušíte i spoje pro lidi, co jezdí do práce v kombinaci MHD a vlak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Zde je alternativa na lince 8 o 15 minut dříve, v době nouzového stavu to to je jedna z vítaných dobrých náhrad.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: rušení MHD a dopad na staré lidi
Dotaz: Dobrý den.

Píšete, že prioritou je zachovat především možnost veřejné dopravy do a z práce. To cestování do práce a z práce je pro zdravé lidi, kteří by půlku Žďáru pohodlně přešli.

Ale staří lidi zvažují každý metr, který mají ujít, takto si nebudou moci sami jít ani nakoupit nebo k lékaři.

To opravdu nemá město v rozpočtu těch pár tisíc korun na MHD, aby takhle nemuselo omezovat život města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, rozsah omezení vyplynul z rozsahu a doby nouzového stavu a dalších omezení souvisejících s COVID. Úpravy jsme volili i s ohledem na zachování určité míry dopravní obslužnosti většiny města, tzn., že linky až na jednu výjimku jsme nezrušili úplně, ale omezili jsme počet spojů. V mnoha případech lze využít v časech zrušených spojů i linkové spoje. Samozřejmě to přináší určitý diskomfort, ale v současné době jsme k těmto krokům museli přistoupit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: k odpovědi na dotaz Spojení MHD od vlaků na začátek ranní směny na Tokoze
Dotaz: Chápu vysvětlení, že na ranní směnu v Tokoze máme jezdit linkovými autobusy. Ale v dotazu jsem psal ještě další větu. - A kdo jim proplatí časové jízdenky MHD, který kvůli tomu nebudou moct použít? - Časové jízdenky se vyplatí, když člověk jezdí MHD každý pracovní den aspoň dvakrát, tedy tam a zpět, ale ne jen v jednom směru. Když si lidi časovou jízdenku kupovali, tak určitě město o škrtání MHD vědělo, ale nedalo dopředu nic vědět. My teď časové jízdenky nevyužijeme, kdo nám je proplatí? ZDAR?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město nedokáže předpovědět vývoj nouzového stavu. Reagujeme na aktuální situaci. V případě, že máte zakoupenu časovou jízdenku, prosím o poskytnutí konkrétních podkladů, jaká škoda Vám tímto omezením MHD vznikla, abychom mohli najít konkrétní řešení.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Odpovídání na kritiku změn jízdních řádů MHD
Dotaz: Vážená paní Wurzelová,
chápu, že máte spoustu jiné práce, ale Dotazovna je služba občanům stejně jako MHD, tak není dobré odpovídat stylem Ctrl+C a Ctrl+V na jednotlivé dotazy. Potom na část dotazu neodpovíte nebo odpověď bude jiná, než je podstata dotazu. Kvanta dotazů k MHD k tomu vybízí, ale takto to nejde. Občas se dopustíte i chyby jako u toho tvrzení o omezeném přístupu na hřbitov, to jste si popletla s omezeným přístupem do obřadní síně.
Neměla by ta omezení skončit dříve jak 30.4.2021?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na všechny dotazy v dotazovně se snažíme z KS odpovídat podle obsahu dotazu jednotlivě, a takto postupuji i já. Jen výjimečně používáme kopírování. Pokud jsou dotazy obdobné je obdobná i odpověď na ně. Každý z nás je omylný a může se při odpovědi splést nebo vyjádřit nepřesně nebo je jeho odpověď mylně pochopena a jinak vykládána. Pokud jste tedy mou odpověď kdokoliv vyhodnotil jako nedostatečně přesnou pro účel odpovědi na konkrétní dotaz, omlouvám se a snad příště bude více vypovídající a pochopitelná.
Omezení mohou skončit dříve než 30.4.2021, pokud se zásadně zlepší aktuální podmínky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Rušení MHD a poplatky za parkování
Dotaz: Dobrý den, pročetl jsem si stížnosti lidí na rušení v MHD a se vším souhlasím. Je to opravdu tragédie. Ale zeptám se na něco jiného. Když se teď kvůli rušení MHD bude více jezdit auty, nemělo by město udělat vstřícný krok a zrušit do konce dubna placení za parkování? A domluvit s Kauflandem, aby tam mohli třeba týdenně dojíždějící do práce parkovat bezplatně? A proč odmítáte návrh na parkování na konečné linky 6 u hřbitova, jak tady někdo psal? Příště prosím změny v MHD s rozmyslem a s ohledem!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o rušení poplatků za parkování město v současnosti neuvažuje. Zpoplatněna jsou parkoviště na náměstí Republiky, Veselské, Tyršova a Hutařova. Ostatní parkování, pokud se jedná o veřejná parkoviště města, jsou nadále bezplatná. Protože Kaufland uzavírá své parkoviště pouze pro své zákazníky, bylo na nádraží vloni vybudováno a zprovozněno nové parkoviště podél ul. Chelčického. Tam je možné bezplatně parkovat. Na konečné linky č. 6 je za současného provozu podle našich informací dostatek prostoru pro parkování vozidel i bez zabrání dočasně nevyužité zastávky MHD. Je dobré toto místo podržet volné např. pro případ pohřbu s příjezdem smutečních hostů autobusem.
Obdobná omezení platila již v době nouzového stavu na jaře 2020. Každé omezení se někoho dotkne. Různá omezení již trvají dlouhou dobu a jakákoliv nová se již jen velmi těžko akceptují.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Číslice 89 při škrtání v jízdních řádech jen zastírá průšvih v omezení MHD - reakce
Dotaz: Vážení, nevím, jestli všichni rozumíme česky. Psal jsem, že místo doplnění číslice 89 se měly spoje smazat, jako to bylo loni několikrát u několika změn. Loni to šlo, letos to nejde. Jízdní řád je vydaný do 30.4.2021, pak bude nahrazený jiným jízdním řádem, spoje se měly smazat. Takže Vaše argumentace je nelogická, protože buď si někdo chtěl ušetřit práci a lidi se v jízdních řádech hůř vyznají, nebo to škrtání v jízdních řádech nemělo být tak vidět. Nebo to nechápu? Reakce ostatních jsou jasné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
označení vynechaných spojů čísly nemá jiný cíl, než ukázat na vynechané spoje. Tím,že jsou v jízdních řádech číselně označeny vynechané spoje, je více viditelné, jaký rozsah omezení se které linky týká. Pokud se v takovýchto jízdních řádech špatně vyznáte, je možné využít pro dohledání konkrétního spoje např. internetový vyhledávač spojení IDOS.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD linka 7 pro Tokoz a nevyužitý časový jízdenky MHD
Dotaz: Píšete, že na ranní směnu na Tokoze máme od vlaků jezdit linkovým autobusem. Ale neodpovvěděla jste mi na otázku, jak k tomu přijdou lidi, kteří si koupili časové jízdenky MHD, který v linkovým autobusu nevyužijí. Kdo jim to proplatí? Město, protože nedalo včas vědět o změnách v MHD a lidi si nemuseli časový jízdenky MHD kupovat? Nemáme takový platy jako někdo, pro koho je to pakatel, když třeba v rodině jsou ostatní kvůli COVID bez práce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ani město nezapříčinilo vznik pandemické situace, nouzový stav, omezení pohybu osob, ... a nedokáže vývoj předem přesně předpovědět. Reagujeme na aktuální situaci. V případě, že máte zakoupenu časovou jízdenku, prosím o poskytnutí konkrétních podkladů, jaká škoda Vám tímto omezením MHD vznikla, abychom mohli najít konkrétní řešení.
Děkuji Vám za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD na hřbitov
Dotaz: Prosím Vás, jak se opovažujete lhát lidem, že je omezený přístup na pohřebiště, vláda jasně deklarovala, že pieta nesmí být nikterak omezována a proto také kvůli tomu nechala otevřená květinářství, nejen, že jste nám znemožnili pohřbívat na hřbitově, ale teď už tam nemůžeme ani chodit? Zrušili jste MHD na hřbitov, s kritikou jste vyrovnejte sami, ale nelžete lidem, že je to kvůli tomu, že na vstup na pohřebiště je omezen, Vaše výklady předpisů jsou zavádějící.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
největší nápor na parkování u pohřebiště na Zelené Hoře je v době konání obřadů, kdy počet osob, které se mohou obřadu ve smuteční síni zúčastnit je státními opatřeními omezen. Pro běžné návštěvy pohřebiště je parkoviště v dnešním rozsahu dostatečné a není v současnosti využíváno ani dalšími turisty mířícími v jiných obdobích na návštěvu kostela - památky UNESCO. Parkoviště je tedy u Zelené Hory pro automobily aktuálně dostačující. Obřady by měly probíhat podle platných opatření a jsou poskytovány i služby květinářství. Kdo má zájem využít MHD pro cestu na pohřebiště na Zelené Hoře může využít zastávku Sychrova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 3. 2021
Předmět: Popelnice
Dotaz: A tak tedy nebylo by lepší umožnit občanům svozy?? Jako třeba dát dvě velký popelnice na biodpad tak jak je to normální v ostatních obcích, dát jeden zvon a jeden klasický na papír? Zatím jenom placate o tom jak kdo má třídit nebo zavést jako někde na vesnicích velký kompostéry a kdyby aspoň se odváželi nevznikali by černé skládky v našich lesích. Nevím ale přijde mi to jako účelové lhaní jde toho tolik zlepšit
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Ke svozům jsem se vyjádřila v minulé odpovědi.
Snažím se Vám situaci vysvětlit, co nás k tomu vede.
O biopopepelnici si může požádat každý a může ji mít u svého rodinného domu, proto je nepřistavujeme v obcích na veřejné prostranství.
Situaci i ve Stržanově sledujeme, budeme ji dále vyhodnocovat i se svozovou firmou.
Děkujeme za podněty, s pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 3. 2021
Předmět: MHD a generel dopravy
Dotaz: Dobrý den, zaslechl jsem, že u chystaného generelu dopravy se jasně píše, že cestující do MHD více nedostaneme, když MHD nebude jezdit daleko více. Až skončí epidemie, tak plánuje město jen návrat k jízdním řádům, co platily do konce prosince 2020, nebo vezme na vědomí doporučení z generelu a přidá pro MHD další kilometry navíc? Když se ptám po okolí, tak lidi říkají, že MHD nejezdí, protože jízda jednou za hodinu je málo. Jinak to bude znamenat, že gererel dopravy bude hezká studie do šuplíku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Generel dopravy je velmi důkladně zpracovávaný strategický dokument, s jehož daty, závěry a doporučeními bude město pracovat, kdekoli to bude relevantní – koncepce, prioritizace investic, projektové dokumentace, regulace ad. Již nyní čekají někteří projektanti na jeho odevzdání příští měsíc kvůli požadavku města, aby byly jeho závěry ve vznikajících dokumentacích zohledněny.
Adam Joura
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Generel dopravy věnuje veřejné dopravě (tj. MHD a veřejné linkové dopravě VLD) celou jednu kapitolu.
Předběžná doporučení:
a) jednotná jízdenka pro MHD a VLD
b) rekonstrukce zastávek MHD a VLD dle současných norem a jejich případná přemístění
c) zavedení nových linek MHD s cílem obsloužit nové skupiny uživatelů, kteří zatím MHD nejezdí
d) zlepšení návaznosti na vlaky
e) případné lokální úpravy současného vedení linek MHD a VLD.

Závěry jsou zatím jen v režimu návrhu, nebyly ještě schváleny.

S pozdravem
Michal Bačovský, odbor strategického rozvoje a investic

Podle závěrů a doporučení generelu pak bude pracováno dále i s MHD, a to i v návaznosti na možnosti rozpočtu města pro tuto položku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: MHD linka 6 pro Zelenou horu
Dotaz: Je to hrůza, MHD bude teď nepoužitelná. Nikam se nedostaneme, nebude to skoro vůbec jezdit. A vůbec se nedostaneme na hřbitov Zelená hora, protože MHD linka 6 nebude jezdit ani ve všední dny ani o víkendech. To jste museli tak moc lidem ve Žďáru zkomplikovat život?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
takto zásadní omezení MHD kopíruje stav z loňského jara, kdy bylo obdobně použito v době prvních nouzových stavů. Za současného radikálního omezení pohybu obyvatel a přetrvávajícího omezení prezenční výuky ve školách je nezbytné situaci řešit právě i v MHD.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Podoba jízdních řádů městské hromadné dopravy
Dotaz: Já se v těch jízdních řádech špatně vyznám. Proč jste ty zrušený časy na linkách nechali a jen tam dali bílé číslice 89 na černým pozadí? A proč jste rušili časy na linkách, kdy lidi potřebují jezdit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
mělo by se jednat o časově omezenou změnu platnou do 30.4.2021. Značení číslicemi s uvedením doby omezení je běžným standardem. Bohužel za současného vývoje nouzového stavu a omezení pohybu obyvatel a v důsledku toho i se snížením využití MHD a snížením tržeb z jízdného je nutné toto promítnout i do jízdních řádů.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Omezení Mhd
Dotaz: Dobrý den,to nemyslíte vážně,že omezujete na celé odpoledne linku c.4.To musíme jít nakoupit jen dopoledne,abysme se s nákupem nemuseli odpoledne tahat pěšky?Nebo jak si to predstavujete?Pokud někde chcete ušetřit tak u sebe
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud pro Vás není možné nakoupit potřebné věci v docházkové vzdálenosti v jiném obchodě, pak je možné pro dopravu ke Kauflandu využít např. linku č. 8.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Informace o změnách jízdních řádů MHD
Dotaz: Nebudu psát o tom, jak hrozné jsou nastávající změny jízdních řádů MHD, to určitě napíši jiní lidi. Ale vůbec jste nezvládli informace o těchto změnách. Ještě včera odpoledne nebylo o tom na internetu města nic. Na zastávkách taky nic. Hlášení místního rozhlasu, pokud je vůbec slyšet, taky nepomůže, protože bude až ve středu. Pokud to například důchodcům neřeknou mladí, tak chudáci důchodci budou mrznout zbytečně na zastávkách. A proč jste z jízdních řádů nesmazali to, co nepojede, jako loni?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
již v pátek byly přímo v autobusech MHD rozmístěny letáky se změnami, další informace šly na webu dopravce ZDAR, o víkendu následně i na stránkách města, fb ...
Značení změn v jízdních řádech je rovnocenné jak vynecháním spoje tak aktuálně použitým značením s vymezením času platnosti omezení u příslušného spoje. Takové značení urychlí administraci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 3. 2021
Předmět: Problémy ve změnách jízdních řádů městské dopravy
Dotaz: Dobrý den,
v novinách se psalo, že město je po finanční stránce teď v pytli a musí šetřit kde se dá. Když už šetří na svých obyvatelích a omezuje jim služby včetně městské dopravy, tak by to mělo být děláno s rozmyslem. Bavili jsme se o tom s ostatními a všichni jsme se shodli na tom, že omezení MHD je špatně, protože se omezují klíčová spojení pro občany. A že to je dělaný určitě v rychlosti na úkor pečlivosti.
Kde se budou moci občané vyjádřit, co jim z omezení MHD nejvíce nevyhovuje?
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jakékoliv omezení služby dopadá na občany negativně. Aktuální omezení MHD je vyvoláno přetrvávajícím nouzovým stavem a s tím spojenými opatřeními. Dotkne se mnoha občanů., Nelze však v rámci MHD ani v klidnější době vyhovět všem potřebám a požadavkům občanů.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 3. 2021
Předmět: velký nepořádek kolem KD v ZR
Dotaz: Chdím každý den kolem kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou, ale takový nepořádek jsem za celé ty roky nazažila. Odporné hromady nedopalků a zbytků od cigaret z přední části u schodu u toho rohu v blízkosti lavičky, no to je něco hrozného !Tyto prostory patří komu ? Že nejsou zameteny a uklizeny od tohoto nepořádku ?Schází se tam mládež a ten nepořádek je vizitka naší převážně mladé generace.Zřejmě byla zanedbána výchova ! Bylo by vhodné toto uklidit a nejenom to,ale i okolí kolem KD.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek jsme předali pracovníkům VPP, kteří tuto lokalitu uklízí pravidelně každé pondělí. Požádáme vedení DK, aby veřejné prostory v okolí také kontrolovali. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Od středy jsou z důvodu omezení platné nové Covidové jízdní řády MHD.
Dotaz: Toto píšete na webu města. A ty jízdní řády platné od začátku roku 2021 snad Covidové nejsou? Vždyť jste předtím říkali, že právě od začátku roku 2021 je to omezeno kvůli Covidu. Tak proč to ještě více omezujete, když už to kvůli Covidu omezené je? Jak teď třeba budeme se dostávat na hřbitov? To máme dojet do zámku a pak jít pěšky okolo rybníku Convent? Chudáci důchodci, co špatně chodí, nemáte vůbec ohled! Nebo vyhraďte osobní auto města, ať lidi na hřbitov vozí, abyste na MHD ušetřili! Ach jo!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
COVID jízdní řády od ledna byly připraveny v prosinci 2020 s předpokladem, že v únoru se vrátí děti do škol a bude větší mobilita všech osob. Takový předpoklad se bohužel nepotvrdil a naopak přetrvává nouzový stav, je radikálně omezen pohyb osob, termín návratu dětí do škol není stanoven. To je důvodem dalších omezení v MHD, doufáme že nejdéle do konce dubna 2021.
Děkujeme všem za trpělivost a pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Rušení v MHD, hlavně linky 6
Dotaz: Musíme vám napsat, že váš nápad na rušení v MHD je úplně špatný. Když jste před dvěma měsíci hodně omezili MHD, tak se lidi ptali, kdy se to vrátí do původního stavu. Psali jste, že kvůli epidemii to tak musí být a že se to pak vrátí. Epidemie stále trvá, je to pořád podobný, děti nechodí do škol. A vy nějak náhodou provedete ještě větší rušení. Za vše vzpomenu linku 6, co úplně končí. Jak se budou teď lidi dostávat na konečnou, co je hřbitov? To nemohla jezdit linka 6 aspoň jednou týdně? ... ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
situace s pandemií je vážná a stále nedochází ani k postupnému rozvolňování s tím souvisejících opatření. To má nedobrý dopad i do MHD. Nadále se snižuje využití spojů a klesá tržba z jízdného. Na takový vývoj je nutné znovu reagovat.
Děkujeme všem za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD a spojení k vlakům a od vlaků
Dotaz: Proč už nebudeme mít možnodt cestovat po hodině od vlaků a ke vlakům?
Doteď pěkně k vlakům a od vlaků jezdí linka 2 a linky 4 a 8.
To máme chodit pěšky nebo nám zařídíte parkování aut u Kauflandu?
Kdo ty probrané jízdní řády MHD vymyslel?
Uvažoval o tom, jak potřebují obyvatelé města cestovat a kdy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omezení MHD je důsledek přetrvávajícího nouzového stavu a dopadů pandemie COVID. Dále klesla vytíženost spojů a příjmy z jízdného. Jízdní řády jsou obdobou jízdních řádů tak, jak již byly zavedeny loni na jaře při prvních nouzových stavech. Přednostně je zajišťována právě doprava do a ze zaměstnání a základní obslužnost města. Omlouváme se všem, kterým tento krok způsobí komplikace a děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: jízdní řády MHD
Dotaz: dobře děláte že MHD rušíte jen by to mělo být napořád ... beztak je MHD jenom pro důchodce kteří se courají po městě ... MHD zrušte úplně a napořád a ušetřené peníze nechte pro dopravu protože je na sídlištích málo míst na zaparkování
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
úpravy MHD vyvolané nouzovým stavem nelze zaměňovat za koncepční postup a cílené rušení MHD. Jakmile to situace dovolí, budou omezení MHD uvolňována.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Městská hromadná doprava od 17.3.2021
Dotaz: Vážená paní, Vážený pane,
musím napsat, že návrh omezení MHD kvůli COVID podle informace na Facebooku města je špatně pojmenovaný, protože omezení MHD kvůli COVID platí od 1.1.2021.
Občané kritizovali změny jízdních řádů MHD od 1.1.2021, že jsou velmi rozsáhlé. Ale aspoň všechny linky zůstaly jezdit, hlavně ty pravidelné jezdily i nadále po hodině, a to se dobře pamatuje.
Teď od 17.3.2021 veškerý systém končí, zůstává jen torzo MHD.
Nemyslíte si, že občané budou nespokojeni a nebudou MHD jezdit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aktuální změny MHD platné od 17.3.2021 jsou výsledkem přetrvávajících omezení spojených s COVID. Doufáme, že takto razantní omezení jsou spíše krátkodobá, tedy dle příslušných jízdních řádů by měly skončit do 30.4.2021. Vše závisí na dalším vývoji situace s COVID a návazných opatřeních.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Koncepce dopravy a rušení MHD
Dotaz: Dobrý den.
Jak jde ruku v ruce chystané rušení dopravy s tou koncepci dopravy, co si město zadalo zpracovávat?
Jenom kvůli tomu, že když MHD směřuje do pryč, tak ta koncepce mohla být levnější kvůli neřešení MHD.
A co uděláte s návštěvou hřbitova pod Zelenou Horou, když tam teď nic nejezdí?
A jak se máme vyznat v jízdních řádek linek 2, 4, 8, když už nejezdí po hodině, což se výborně pamatovalo?
A jak se budou lidi dostávat z nádraží a na nádraží, když budou jízdní řády jak noty na buben?
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, nouzový stav vyžaduje nouzová rozhodnutí, která jen těžko předem zahrne jakákoliv koncepce. Před rokem jsme si něco podobného jen těžko uměli přestavit. Jakmile to situace umožní, rádi budeme i v MHD uvolňovat příslušná omezení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Číslice 89 při škrtání v jízdních řádech jen zastírá průšvih v omezení MHD
Dotaz: Vážení, když jste loni dělali COVID jízdní řády, tak jste omezené trasy MHD z jízdních řádů vymazali. A to bylo loni vícekrát. Udělali jste to i letos u COVID jízdních řádů od Nového roku. Nechápu, proč to nemohlo být uděláno i teď, protože díky číslici 89 je to teď hůř přehledné a vypadá to opticky, jako by omezení MHD nebylo tak rozsáhlé. To určitě nebylo náhodou, asi jste nechtěli Žďáráky tolik dráždit? Protože těch nelogických omezení je tam více, ale to určitě napíší jiní Žďáráci o své MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
číslice 89 znamená u příslušného spoje pouze to, že takový spoje nepojede v období od 17.3.2021 do 30.4.2021. Jiný význam taková číslice nemá.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD a odříznutý sever města
Dotaz: Od středy se chystáte znekvalitnit život obyvatel severní půlky Žďáru. MHD osekáte tak, že se pomalu nikam nedostanete. Linka 6 nebude jezdit vůbec, linka 5 o víkendu taky vůbec a ve všední dny jen třikrát. Linka 2 bude mít poloviční proběh. A tak dále. Místo abyste šetřili jinde, tak šetříte na lidech. A to jste podobně znekvalitnili cestování letos ještě jednou zkraje roku podle koronavirových jízdních řádů. To vymýšlíte koronavirové jízdní řády na druhou? Pak se divíte, že jsme nespokojení?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
bohužel omezení MHD dopadnou nejen na obyvatele Kláštěra. Aktuální přetrvávající pandemická situace ovlivňuje i naši MHD. Klesá její vytíženost i příjmy z jízdného. Obdobné omezení již bylo aplikováno vloni na jaře, kdy také MHD zásadně ovlivnil nouzový stav. Stále platí, že město má v rozpočtu vyčleněno pro tento rok pro MHD 9,5 mil. Kč. Za současné situace toto dodržet nelze bez dalšího omezení spojů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Rušení v MHD a zázračné vyléčení nemobility hlavně žďárských důchodců
Dotaz: Víte co dnes dělají následovníci doktora Grünsteina ze Švejka? Už neléčí odpírače vojenské služby jako za císaře pána, ale léčí například žďárské důchodce. Naordinují jim na březen a duben 2021 stovku jarních kilometrů, až se za nimi a jejich berlemi jenom bude prášit. Jaképak zpohodlnění jízdou v MHD, budou pěkně mašírovat z jednoho konce města na druhý. A neuděláte něco podobného i pro manuálně pracující? Že by před směnou nebo po směně a hlavně večer běhali z jednoho konce města na druhý, ne?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, současná situace je složitá pro mnoho z nás. Přesto je snahou zajistiti v rámci MHD především cestování z a do práce a také alespoň základní dopravní obslužnost města.
Děkujeme za pochopení všem občanům a především těm, kteří tímto omezením budou dotčeni.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: Spojení MHD od vlaků na začátek ranní směny na Tokoze
Dotaz: Rušení MHD od poloviny příštího pracovního týdne přinese spoustu zmatků a lidem zkomplikuje život. Na Tokoze mám spolupracovníky, co ráno přijedou do Žďáru na nádraží osobákama a pak jim hned jede linka 7, kterou se pěkně dostanou na ranní směnu Tokozu se začátkem ve třičtvrtě na šest. Jak se teď od osobáků dostanou, když ta linka 7 bude jezdit asi o půl hodiny později? A kdo jim proplatí časové jízdenky MHD, který kvůli tomu nebudou moct použít? Děláte v MHD zmatky a chudáci cestující, kteří...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro dopravu mezi nádražím a TOKOZ lze použít i linkové spoje (krajská doprava). Změny v MHD jsou vyvolány nouzovým stavem a omezením pohybu osob a s tím spojenými dopady na využívání MHD.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD linka 7 pro Tokoz
Dotaz: Jak máme teď jezdit na ranní směnu do Tokozu, když už linka 7 nebude na vlaky navazovat? Nestihneme dojet do práce včas a budeme muset jezdit autem. Jak jste na toto mohli zapomenout? A neprojeté měsíční lítačky na MHD nám proplatí kdo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pro dopravu mezi nádražím a TOKOZ je možné využít i linkové autobusy - v systému VDV je možnost cestovat v rámci zóny i více linkami, vždy do platnosti jízdenky.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD z Kláštera na odpolední směnu
Dotaz: Jak máme teď jezdit na odpolední směnu, když jste nám linku 2 z Kláštera s příjezdem na nádraží před půl druhou zrušili? Ne každý dělá v průmyslové zóně na Jamské. Jiné linky jedou buď moc brzo nebo moc pozdě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
bohužel vyhovět všem přepravním potřebám a požadavkům obyvatel nelze ani v lepší situaci než je nouzový stav. Z Kláštera můžete zvážit i kromě naší MHD i využití linkových spojů VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD ponovu
Dotaz: Když jste zase zoptimalizovali MHD, tak mi vysvětlete, jak budou lidi jezdit třeba na hřbitov u Zelené Hory, když linka 6 nebude vůbec vůbec jezdit? To nechápu ty myšlenkový pochody toho, co to vymyslel, že nemohl aspoň o víkendu nechat jeden autobus tam a jeden zpět. Od ledna platí COVID jízdní řády MHD, kdy jste MHD drasticky seškrtali a od půlky března jste se to snažili trumfnout. Lidi přestanou MHD jezdit, protože nebudou mít jak. Pak to nebudete chtít obnovit, protože prý lidi MHD nejezdí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuálně je radikálně omezen pohyb všech osob a to má zásadní dopad i na MHD. Vytíženost spojů i výběr jízdného významně klesl. To vyvolala další úpravy v MHD, podobně jako na jaře loňského roku.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: zrušení linky MHD číslo 6 a dalších linek MHD
Dotaz: to nesmyslný rušení MHD od příštího týdne se nedá celý popsat , na to je málo místa . jak teď budeme jezdit na hroby u Zelený hory ? a linkou 6 se dalo pěkně dojet po celým městě , jak člověk potřeboval . třeba po Stalingradě se dalo linkou 6 jezdit i na kratší trasy . a Vodojem je taky linkou číslo 6 pěkně dosažitelný z celýho města . jak to všechno skončí až se lidi na MHD vykašlou a do MHD se nevrátí ? to pak budete tvrdit že MHD není potřeba aby jezdila ? akorát všechny lidi pořádně naštvete
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za současné situace s pokračujícím omezením pohybu osob a nouzovým stavem bylo nutné další omezení MHD, která vozí stále méně cestujících a má tedy i nízké příjmy z jízdného.
Doufáme, že se po odeznění nouzových opatření budou cestující postupně znovu do uvolněné MHD vracet.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Proč jste zrušili čtyřku co přijede na nádraží v 5.22? To nevíte, že o půl šesté ráno odjíždí rychlíky na Brno a na Prahu? A proč jste zrušili dvojku, čtyřku a osmičku pro spojení od vlaků s příjezdem na nádraží o půl třetí? Je vidět, že nevíte, jak lidi potřebují jezdit. Vše pro lidi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, MHD ani za lepší situace než nyní nemůže uspokojit všechny přepravní potřeby a požadavky našich občanů. Přednostně jsou zachovány spoje zajišťující přepravu do a z práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Místo MHD budeme muset chodit od vlaku pěšky
Dotaz: Nejsem sám, co přijíždí po práci do Žďáru vlakem krátce před půl sedmou večer v pracovní dny. Domů budeme muset chodit od vlaku pěšky, protože jste nám večer úplně všechno zrušili, nejede z původních linek ani 2, ani 4, ani 8. Prostě mrtvo. To vám pěkně děkuji. Takto si představujete, že nalákáte lidi do MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace je podobná jako vloni na jaře a obdobná jsou i opatření v MHD. Dopad opatření spojených s nouzovým stavem do veřejné dopravy i naší MHD je významný. Na to reagují aktuální změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: MHD na Stalingradě po omezení
Dotaz: Dobrý den, na úvod musím napsat, že se vám ty změny MHD od 17. března zase vůbec nepovedly. Třeba na Stalingradě to jde s MHD od zlepšení ve druhé polovině roku 2017 od desíti k pěti nebo spíše už k nule. Teď ste to dorazili. Linka 6 nebude jezdit vůbec, linky 4 a 8 spíš nebudou než budou jezdit. Až budete v důchodu, tak taky nebudete moci svižně chodit po městě pěšky. Ale to ještě nechápete, protože jste mladí. Za pár let si na to vzpomenete, až zestárnete. Co je důvodem postupné likvidace MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, důvodem dalších omezení MHD je přetrvávající nouzový stav a s tím spojené radikální omezení pohybu osob, což má významný vliv i na MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 3. 2021
Předmět: porušení socky a uvolnění zastávky u zelenohorskýho hřbitova
Dotaz: je dobře že rušíte socku protože tím nikdo nejezdí a autobusy jenom brání provozu aut - když už teď nebude socka jezdit na parkoviště u zelenohorskýho hřbitova tak by snad auta mohly stát i na celém parkovišti - i na tom místě co je zastávka - stačilo by zastávkový sloupek zakrýt černým igelitem aby to nedráždilo měšťáky co jezdí vybírat pokuty - že je to perfektní nápad? :):)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
omezení MHD vyplynulo z tak vážné situace jako je nouzový stav a s ním spojený omezený pohyb osob. Za takové situace je i návštěvnost pohřebiště omezená. V současnosti tedy parkování pro osobní vozidla neplánujeme rozšiřovat do prostor zastávky MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: MHD v pracovní dny ráno na TOKOZ
Dotaz: Jak máme jezdit ráno od vlaků na ranní směnu na TOKOZ? Když linka 7 pojede o 25 minut později? Ranní směna pro TOKOZ začíná v 5-45 a pěšky to od vlaků nedojdeme. Kdo to vymyslel přímo hlavou?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený,
k dopravě na TOKOZ v pracovní dny na 5.45 lze využít krajské linky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Podraz na občany s proškrtáním MHD
Dotaz: Jen do úterý platí jízdní řády MHD, které jste dost proškrtali 1. ledna. Od středy to několikanásobně překonáváte, hůř jste to snad ani udělat nemohli. A proč to před lidmi utajujete do poslední chvíle, to se jich bojíte? Asi oprávněně čekáte kritiku. Kdybych se náhodou nepodíval na IDOS, tak bych to nevěděl. Ale na internetových stránkách www.zdarns.cz asi máte dost času, vždyť to platí až od středy. K čemu máte tiskového mluvčího nebo Facebook města? Jen na propagaci a svoji sebechválu? Hrůza!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nouzový stav v souvislosti s COVID se promítl do naší MHD již několikrát. Na jaře loňského roku dokonce ještě razantněji než jak budou platit jízdní řády od středy. Propagace změny byla ze strany města zahájena v pátek umístěním letáků do autobusů MHD a následně pokračovala i o víkendu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Zastavte nesmyslné a protilidové rušení MHD!!!!!
Dotaz: Zastavte nesmyslné a protilidové rušení MHD!!!!!To nemůžete lidem Žďáru udělat!!!!!Platíme snad dost velké daně a za to chceme odpovídající služby obyvatelstvu!!!!!Jako by toho nebylo dost co jste předvedli na Nový rok!!!!!Čekal jsem že to si vezmete k srdci!!!!!Asi zbytečně!!!!!A na důchodce ve Žďáru jste nemysleli!!!!!Kdo tohle všechno vymyslel?????
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nouzový stavy vyvolaný pandemií má bohužel dopad i na pohyb občanů a do veřejné dopravy a i do naší MHD. Jakmile to situace dovolí, bude MHD uvolňována.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Autor změn MHD od středy 17. března
Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení jména osoby, kdy jako první navrhnul ty šílené změny MHD od středy 17. března. Nezajímá mne, že to město schválilo, ani kdo další tyto šílené změny připomínkoval nebo se k nim vyjadřoval, ale pouze jméno fyzické nebo právnické osoby k tomuto návrhu. Odpověď proto může být "Josef Novák" nebo "Žďárská dopravní a.s.". Občané města by toto měli vědět, protože tohle už není možné, co jste tímto předvedli, to je do nebe volající. Děkuji předem za odpověď se jménem osoby.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
autorem aktuálních omezení ve žďárské MHD je odbor komunálních služeb ve spolupráci se ZDAR. Obdobná omezení naší MHD a dokonce i ještě radikálnější proběhla v souvislosti s COVID již vloni na jaře. Autorem nouzového stavu a jeho dopadů uvedené osoby nejsou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Torzo z MHD po chystaných změnách
Dotaz: Milé město, s hrůzou jsem se podívala na to, co chystáte provést s MHD od příští středy a není mi dobře. Jak teď budou Žďáráci cestovat, když nebudou muset jezdit autem. Pěšky se v roušce špatně dýchá. Ty změny musel vymyslet někdo, kdo do práce a z práce jezdí autem, na MHD se dívá jen zpoza volantu auta. Říkali jste, že změny od ledna letošního roku jsou dočasné, že se doprava vrátí do normálu co nejdříve. A teď uděláte něco přesně naopak. To asi chcete, aby MHD nikdo nejezdil a tu pak zrušit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
situace s COVID a nouzový stav bohužel přetrvávají, byl radikálně omezen pohyb osob v celé republice. Takový vývoj bohužel vede k dalším omezením veřejné dopravy i naší MHD. Prioritou aktuálních změn je zachovat především možnosti dopravy do a z práce.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: MHD
Dotaz: Proč rušíte linku 2, která je hlavní v MHD? To máme chodit pěšky přes celý Žďár? Už ani linku 5 jste nám nenechali. Hlavně ža na Jamskou pojedou linky 3 a 9 bez omezení. A na žďárské cestující kašlete, ti ať chodí pěšky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
prioritou je zachovat především možnost veřejné dopravy do a z práce. Bohužel MHD nemůže pokrýt všechny přepravní požadavky a potřeby našich občanů a zvláště za aktuální nouzové situace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: škrty v MHD
Dotaz: to myslíte vážně ty škrty v MDH od středy?to mám rodiče k lékaři vozit autem?nebo jak si to představujete?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
současná výjimečná situace s výrazným omezením pohybu osob má vliv i na využití MHD. Ta ani v lepších časech není schopná pokrýt všechny potřeby a požadavky na přepravu našich občanů. O to složitější situace je nyní. Alespoň základní obslužnost je obdobně jako tomu bylo i loni na jaře zachována. Loni byla MHD v první vlně nouzového stavu omezena ještě významněji. O takto razantní úpravy se v současnosti nejedná. Doufáme, že tato omezení bude možné brzy uvolnit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Další drastické škrtání v MHD
Dotaz: To opravdu myslíte vážně to drastické škrtání v MHD, co se teď objevilo na http://www.mhdzdar.cz/2021/03/12/omezeni-provozu-mhd? To nebude jezdit asi polovina MHD!!! Ještě se dá pochopit, že asi kvůli COVID jezdí MHD méně lidí, ale škrtnout polovinu je mimo chápání. Hlavně po hodině jezdící linky 2, 4 a 8, doplňované linkou 5. U nádraží se nedá zaparkovat a vy rušíte MHD pro lidi, co pracují mimo Žďár a jezdí vlakem. Takhle si představujete službu pro obyvatele města? Tohle je ta Vaše ekologie?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na situaci, kdy je drastické omezení pohybu osob v celé republice i ve Žďáře a příjmy z jízdného také významně klesly, reaguje i naše MHD. I při těchto změnách je prioritou zajistit především dopravu do a z práce. Pokrýt všechny přepravní potřeby ve městě je zvláště za současné situace nereálné. Na nádraží je možno využít např. nové parkoviště podél ul. Chelčického, které bylo zprovozněno na konci loňského roku. Doufáme, že nouzová stav a pohyb obyvatel budou uvolněny co nejdříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Cestování MHD k vlakům a od vlaků po rušení v MHD
Dotaz: Vážení, jako občané města nemáme chuť na takovéto experimenty s MHD. Jak teď budeme z Kláštera a Vysočan jezdit městskou dopravou na nádraží nebo od nádraží, když jste to z většiny zrušili? Pěšky je to daleko a s tím parkování při jízdě autem je to riziko, že najednou začne Kaufland používat závory na parkoviště? To jste nemohli nechat aspoň linku 2 jezdit po hodině? To jsou opravdu služby. Pak se budete divit, že po obnovení původního stavu se vám lidi do MHD nevrátí. Je to nedomyšlený krok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení, tento krok byl vyvolán aktuálním nouzovým stavem a radikálním omezením pohybu osob v celé republice. Ten je spojen i s propadem příjmů z jízdného v MHD. Je nutné na takovou situaci reagovat. Např. Klášter může pro veřejnou dopravu využít i krajských linek. Výrazný a dlouhodobý vliv na využití MHD má pandemie již v současnosti. Doufáme, že nouzový stav bude uvolněn co nejdříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 3. 2021
Předmět: Škaredá polovina náměsstí
Dotaz: Nevím, jestli již o tom bylo hovořeno, ale opravdu v současnosti naše město hyzdí neopravená polovina náměstí.Toto je opravdu v současné době velmi škaredá socialistická část našeho náměstí. Kdy prosím dojde k jeho opravě a realizaci obnovy,alespoň aby se přiblížilo opravené části náměstí ? Bude to ještě ve volebním období současného vedení ? Je to opravdu velmi škaredé ! To se raději nezmiňuji o parkování při hlavní cestě na náměstí, to je druhá kapitola, tam by neměla vůbec parkovat.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Dolanská,

právě tato část a pak rozlehlé území východně od náměstí ohraničené přibližně ulicemi Novoměstskou a Neumannovou je předmětem studie Potenciál města Žďár nad Sázavou, která v různých lokalitách přejde i ve vyšší stupně projektové dokumentace. To je případ právě zatím neopravené části náměstí, vč. řešení parkování. V dubnu bude také odevzdán Generel dopravy, který nás také trochu navede, jak řešit parkování v oblasti. PD by měla být odevzdána do konce tohoto roku. Budou-li prostředky v rozpočtu, mohlo by se realizovat příští rok. Nyní to bohužel v souvislosti s epidemií, která snížila příjmy měst, vypadá spíše na omezování investic, ale vůle je a na přípravě se pracuje.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic

10. 3. 2021
Předmět: Kácení stromů, vyřez větví
Dotaz: Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat jestli se plánuje výřez, zkraceni, ořezáni nebo pokaceni stromu kaštan u kostela?? Už tu je jenom jeden, zbytek co tu byl jste pokaceli. Bydlim v jeho blízkosti a co z něj je nečistoty na jaře kvítí, podzim listi atd. furt to uklízet dokola, ucpava to okapy a odpady.
A už je i dost velký, bylo by fajn, kdyby se zkazil. Děkuji za odpověď. Spoluobčané z Tvrze
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Víško.
Včera jsem předmětný strom zhodnotil na místě samém.
Na stromě nebyly v době hodnocení patrné žádné defekty zjistitelné vizuální kontrolou.
Z pohledu provozní bezpečnosti je tedy strom v pořádku.
Při extrémním zatížení větrem nelze vyloučit selhání i zcela zdravého stromu či jeho části.
V koruně se vyskytují drobnější suché větve, což je naprosto přirozený jev.
Argumentace pylem, květy, listy, stínem apod. nelze brát jako důvod k odstranění dřeviny.
Je třeba si uvědomit, že dřeviny ve městě slouží všem občanům města. Je jasné, že t