Odpověď jednotlivá

15. 11. 2018
Předmět: Stromy Vančurova
Dotaz: Dobrý den, podle Vaší informace mělo dojít na přelomu října a listopadu k výsadbě stromů na ul. Vančurova. Zatím se tak nestalo. Kdy je prosím necháte vysadit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
výsadba stromů v rámci revitalizace zeleně bude probíhat v následujících dvou týdnech.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 11. 2018
Předmět: Parkování na Brodské vs. kino
Dotaz: Dobrý den,

jak to vypadá s plány na vyřešení parkování na Brodské a ostatních ulicích na Stalingradě v blízkosti kina? Kino teď promítá často a možnost zaparkovat se tím pro obyvatele Stalingradu ještě zhoršila. Není příjemné ořijet z práce a několik minut bloudit a hledat nějaké místo na zaparkování.

Díky
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní, bohužel situace s parkováním, vyvolaná především nárůstem počtu provozovaných vozidel, je složitá v mnoha lokalitách města, nejen na Stalingradě. Město nedokáže a nemůže garantovat každému vlastníkovi automobilu, že zaparkuje na městském parkovišti a nejlépe v těsné blízkosti svého bydliště. Město každoročně připravuje a realizuje další nová parkovacích stání, což je postupný proces, definovaný kromě jiného výší schváleného rozpočtu na tuto činnost. V blízkosti kina v současnosti rozšíření parkování není v přípravě.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

8. 11. 2018
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den.
Mám prosbu, zda by šlo zahrnout do plánu města nové veřejné osvětlení v uličce od Hypernovy směrem ke Spomatu, papírnictví Vespa k chodníku vedoucímu mimo jiné ke Žďasu. Denně tudy prochází spousta lidí a nyní, kdy je ráno dost dlouho tma, zde člověk klopýtá a může dojít k úrazu.
Také je zde již dva týdny ulomená větev, která leží přes téměř celou cestu.
Děkuji za případnou odpověď. Hezký den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
v současnosti v uvedeném místě není připravována úprava stezky a tedy ani veřejné osvětlení. Toto místo si vyžaduje celkové řešení – odpovídající zpevněnou komunikaci (vozovka a pokračující chodník) včetně osvětlení. Nejedná se o havarijní stav, v současnosti není zařazen v přípravě, v dochodné vzdálenosti lze využít přístup vyššího standardu ke Zďasu.

Dřevo by již mělo být odstraněno.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


14. 11. 2018
Předmět: betonový sloup rozc.Nezvalova
Dotaz: Upozornění: Betonový vysoký sloup na rozcestí ulic Nezvalova/Vančurova zaujal divnou polohu, jakoby chtěl spadnout. Ideální by bylo ihned ho odstranit.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Peňázi,
o prověření jsem požádal odbor komunálních služeb a tady je odpověď:

Stožár je takto nakloněný již delší dobu, bezprostřední nebezpečí nehrozí. V lokalitě se nachází těchto betonových nepotřebných stožárů více a jsou bohužel v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí, v současnosti tedy poptáváme odborného dodavatele, který je bezpečně odstraní.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 11. 2018
Předmět: jízdní řády MHD
Dotaz: že prý už jste rozhodli o jízdních řádech MHD co se bude měnit ... můžete to napsat? ... a kterých linek se to týká? ... vzali jste si na mysl to co lidi připomínkovali? ... myslím tím ty změny z kraje tohoto roku ... díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se sešla na konci října. Výstup z jednání bude prověřen dopravcem z hlediska možností oběhu vozidel apod. a následně bude předložen radě města. Teprve po rozhodnutí rady a schválení jízdních řádů dopravním úřadem budou dnes teprve uvažované změny zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 11. 2018
Předmět: Chodník Strojírenská - 1.Máje
Dotaz: Dobrý den,
u cyklotrasy mezi ulicemi Strojírenskou a 1.Máje zasahuje do třetiny přilehlého chodníku neudržovaný živý plot od domu z ulice Malá a dochází zde ke kolizním situacím při vyhýbání cyklistů s chodci (zejména s kočárky).
Můžete, prosím donutit majitele, aby alespoň teď, v době vegetačního klidu provedl patřičnou nápravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, situaci prověříme a zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 11. 2018
Předmět: zlomený strom
Dotaz: V úvozu u Klafárku je zlomený strom. Taktéž zlomený strom na cestě od Ždasu ke Spomatu. Prosím o odstranění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění, u Klafárku i u Žďasu je již dřevo odstraněno.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 11. 2018
Předmět: hřbitovní zeď Jamská ulice
Dotaz: Dotaz: Pane vedoucí, prosím o sdělení, kolik stála letošní oprava hřbitovní zdi na Jamské ulici a kdo ji prováděl. Děkuji.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
oprava stála 161 670Kč a prováděla ji f. Stako.

s pozdravem

ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov


12. 11. 2018
Předmět: stížnost
Dotaz: Vy si snad z těch lidí děláte legraci ! To dřevo u Žďasu (TA VELKÁ HROMADA) je tam stále, včetně zlomeného stromu v jeho blízkosti,který je třeba také odstranit.Kdy to již konečně závazně odvezou ! To si snad ti majitelé těh pokácených stromů z Vás dělají legraci ? Kdyby to tam již nebylo více jak měsíc tak neřeknu,ale co je moc to je moc. Udělejte s tím již konečně něco !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odstranění stromu bylo objednáno a bude provedeno v co nejkratším možném termínu. Odvoz dřeva je v tuto chvíli domluven se soukromým subjektem, který odvoz dřeva přislíbil nejpozději do konce tohoto týdne (18. 11. 2018) za předpokladu, že nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 11. 2018
Předmět: sáčky na psí exkrementy
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o pořízení lepších sáčků na psí exkrementy jako jsou např. http://fedog.cz/index.php?item=11&subitem=0 ?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o žádné změně zatím neuvažujeme, jak jsme zde již nedávno psali.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 11. 2018
Předmět: Nový přechod u MŠ Sluníčko
Dotaz: Dobrý den,
u nového přechodu byl zatím bez náhrady, odstraněn sloup se značením turistické trasy - a to právě v místě, kde zásadně mění směr. Bylo to opravdu nutné? Sloup stál v travnaté ploše, kde nepřekážel ani úpravě chodníku, ani novému el. vedení k osvětlení.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Při realizaci přechodu pro chodce byly sloupy veřejného osvětlení nahrazeny novými v pozinkované úpravě. Turistické značení zmizelo se starými stožáry. Bude prověřeno, zda se podaří značky obnovit svépomocí, v opačném případě oslovíme Klub českých turistů. Děkujeme za upozornění.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 11. 2018
Předmět: Kruháč u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den,
na tomto kruhovém objezdu je už minimálně 3 týdny vyvalená velká kostka. Nikdo ze správy města pravděpodobně přes ulici Nádražní nejezdí. Když před třemi týdny přes kostku nadskočilo auto přede mnou, hlásil jsem to na MP, ale k odstranění nedošlo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za nahlášení závady. Opravu jsme objednali.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 11. 2018
Předmět: Řidičák
Dotaz: Dobrý den, zjistila jsem, že mám hodně propadlý řidičák. Chci se zeptat, kolik budu platit za obnovu propadlého řidičáku ve standartním čase a také kolik je cena při ztrátě řidičáku a vystavení nového ? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Výměna neplatného řidičského průkazu se provádí bezplatně ve lhůtě do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 dnů za správní poplatek 700,- Kč (blesk).
K výměně řidičského průkazu se předkládá:
- Platný doklad totožnosti ( OP nebo pas)
- Řidičský průkaz - pokud není ztracen či odcizen

O výměnu lze požádat na kterémkoli úřadě ORP v celé ČR, kde si o vydání či změnu v dokladu zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.

Pavlína Jindrová
odbor dopravy

9. 11. 2018
Předmět: zastupitel tajemníkem
Dotaz: Dobrý den,

jakto, že jste, pane Havlík, ještě tajemník MěÚ. Netvrdil jste, že skončíte, až se stanete zastupitelem, kterým jste?

Díky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
co jsem řekl, to jsem udělal v souladu s § 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Rezignaci na funkci tajemníka jsem předal dne 2.11.2018 s účinností k 31.1.2019.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

6. 11. 2018
Předmět: Komunikace úředníků s občany formou emailů
Dotaz: Proč úředníci v naprosté většině nepotvrdí příjem nějakého emailu, dokonce i v případě, že jsou o to přímo v textu požádáni?

Nejde o to, zda a jak danou věc dále řeší.

Jde o to, že email je nespolehlivý tech.prostředek, může skončit ve spamech ... a pokud adresát nedá najevo že mail došel, odesílatel je v nejistotě.

Považuji za elementární slušnost aspoň napsat dvě slova "Potvrzuji příjem", činnost na 10 vteřin, ale je to asi utopie. Bohužel.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Černý,
standardem a součástí prozákaznické kultury našeho úřadu je vyřizovat e-mailové žádosti a dotazy klientů tentýž den, kdy byly doručeny. Vyžaduje-li odpověď více času(nebo nejsme schopni tentýž den e-mail vyřídit), je důležité o tom obratem klienty informovat (např. „K Vašemu dotazu potřebujeme zjistit další informace a odpovíme Vám v průběhu …“). S ohledem na zásady time managementu je vhodné věnovat emailové poště například dva souvislejší časové úseky (například ráno a po obědě). Minimálně je požadována kontrola pošty 1 x denně.
Pokud mi sdělíte konkrétní adresáty, tak zjistím příčiny a zajistím nápravu.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

6. 11. 2018
Předmět: dopravní značení
Dotaz: Vysvětlete prosím veřejnosti, účel a smysl dopravní značky zákaz stání s dodatkovou tabulkou parkování jedné hodiny.Konkrétně na Libušíně v prvním dvoře.Platí to předpokládám i pro invalidy,kde tam jsou pro ně vyhrazená dvě parkovací místa, se dvěma značkama a parkují tam celé dny a noci ! Toto omezení jedné hodiny pro ně neplatí ? Vysvětlete to ! Jinak by tam nemohli pořád stát a blokovat parkovací místa ostatním invalidním řidičům ! Stojí tam stále a beztrestně.
Odpověď (odbor dopravy):
Dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, platí:
• Dopravní značka IZ 8a Zóna s dopravním omezením: Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
• Dopravní značka č. IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem: Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
• Dopravní značka IP 12 Vyhrazené parkoviště: Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Z výše uvedeného vyvozujeme, že v celé oblasti za značkou je zakázáno stání. V této oblasti jsou parkovací stání označená dvojím způsobem: stání označená značkou IP 13b umožňují stání max. 1 hodinu, stání označená IP 12 umožňují stání jen vozidlům označených ZTP (a to bez dalšího omezení vč. časového).

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 11. 2018
Předmět: Semafor u Conventu
Dotaz: Dobrý den, o vikendu jsem šel přes přechod směrem od Conventu na Brněnskou a po přepnutí nesvítí zelená pro chodce. Nevím jestli už to třeba někdo nehlásil. S pozdravem RM
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, operativně opravíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: drevo
Dotaz: Dobrý den řešíte tady odvoz listí ale že před ždasem je pokácené a neodvezené dřevo už od jarního kácení .je docela zarážející
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
majitel dřeva po opakované urgenci přislíbil jeho odvoz do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: neodvezené dřevo
Dotaz: Jak dlouho ještě bude "strašit" hromada dřeva z akce "Rekultivace zeleně" u pěší cesty k firmě ŽĎAS? V létě už pahýly obrůstaly místy novými výhonky, nyní začínají mnohde vítězit houby. Nebude se čekat na ztrouchnivění, že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
majitel dřeva po opakované urgenci přislíbil jeho odvoz do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: odvoz pořezaných větví
Dotaz: Nutno odvést hromadu pořezaných větví u zdi hřbitova na ul.Jamské a u hasičské zbrojnice na Jamské je spadlá větev u chodníku po větru, tuto je nutno také pořezat a odvést, zavazí při procházení na chodníku, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s odvozem a likvidací větví z revitalizace zeleně města počítáme, chodník na Jamské byl uklizen.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: "Kvetna louka"
Dotaz: Dobry den. Kdy bude posecena "kvetna louka" v parku u Ivana? Nevim zda si to pamatuji dobre, ale myslim ze jste psali, ze bude poseceno jakmile se vysemeni ten plevel co tam pestujete. To uz asi bude nejaky ten tyden dozadu ne?! A plevel tam stale je. A nevypada to vubec hezky nemluve o tom, ze se tam asi chodi bezdomovci ..., vsak vy vite co. Takze kdy tu vasi slavnou "kvetnou" louku posecete?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s CHKO je dohodnuto, že s ohledem na potřebu přezimování blanokřídlých a ostatních živočichů bude tato květná louka posečena až na jaře příštího roku.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: Pokácené stromy ŽĎASu
Dotaz: Dobrý den
24.9. jste odpověděli že pokácené stromy od cesty u ŽĎASu budou do 14 dnů odvezeny. Je konec října a stromy stále hnijí na stejném místě. Asi opravdu počkáme až se o stromy postará příroda že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
majitel dřeva po opakované urgenci přislíbil jeho odvoz do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


5. 11. 2018
Předmět: biopopelnice
Dotaz: Dobrý den, jak často budou vyváženy ještě biopopelnice v listopadu, případně i v jiných měsících?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Biopopelnice se do konce listopadu budou vyvážet pravidelně každý týden, v prosinci 1x 14 dní ( 4-5.12 + 18.19.12.2018)
V zimním období to bude 1x měsíčně. Přesné termíny budou na webu města a ve Žďárském zpravodaji a bude to 15.1., 12.2., 20.3. 2019.
V případě nepříznivého počasí se může tento termín změnit.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: Listí na ulici Revoluční
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Revoluční, u domu 1864/26, je nahrnutá hromada spadaného listí. Bylo by prosím možné zajistit jeho odvoz? Stejná hromada je u domu o řadu níže. Při silném větru listí poletuje po celé ulici.

Děkuji a přeji hezký den, MM
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odvoz jsme objednali, děkujeme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 10. 2018
Předmět: Chystané parkoviště Palachova
Dotaz: Dobrý den.
Z příspěvků zde jsem se dozvěděl, že je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy.
Zajímalo by mě, kde je možné vidět nějaký plánek, kolik parkovacích míst hodláte vybudovat a kolik zeleně se zase zničí.
Zajímalo by mě, proč se k tomu nesmějí vyjádřit obyvatelé. V našem městě jsou ankety na důležitá rozhodnutí, jako je třeba barva nějaké budovy, ale ničení zeleně a zvyšování hluku jde úplně samo. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci nově navržených parkovacích míst Vám zasílám na e-mailovou adresu, ze které byl odeslán tento dotaz. Stavba byla povolena veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce městského úřadu. Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k tomuto záměru vyjádřit. Právní moci nabylo povolení 19.10.2018. V příštím roce předpokládáme realizaci části záměru SO 01
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 11. 2018
Předmět: MHD a pracovní skupina
Dotaz: Dobrý den, kdy se občané města dozví, o čem se pracovní skupina MHD dohodla, jak se budou měnit jízdní řády? Protože jste psali, že se pracovní skupina MHD sejde v říjnu. A od prosince jsou nové jízdní řády MHD. A už je známý aspoň měsíc, kdy se zase pracovní skupina MHD sejde k dalším změnám jízdních řádů? Děkuji dopředu za odpovědi na mé dotazy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se sešla na konci října. Výstup z jednání bude prověřen dopravcem z hlediska možností oběhu vozidel apod. a následně bude předložen radě města. Případné změny v jízdních řádech proběhnou nejdříve k 1.1.2019.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2018
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Studentská naproti poliklinice už delší dobu nesvítí veřejné osvětlení.
Je možné sjednat nápravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s nástupem vlhkého podzimního počasí nastává období zvýšeného počtu poruch veřejného osvětlení, které průběžně řešíme. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 11. 2018
Předmět: Vrak vozidla
Dotaz: Dobrý den, více než před dvěma měsíci zde byl položen dotaz na odtah vraku vozidla (Studenstka 20-30). Vrak je tu stále a proto se ptám,jaké úkony byly konkrétně provedeny a kdy bude automobil odtažen? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o vraku víme, správní řízení k jeho odstranění je v začátku.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: Stozar vo c. 1133, ul. Lesni
Dotaz: Dobry den, v ulici Lesni jsou vyvracene stozary VO, minimalne se jedna o stozar c. 1133 - kdy muze dojit k jeho zriceni. Prosim o provereni stavu a zajisteni opravy. Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tyto stožáry historicky nejsou osazeny ve svislých polohách. Vzhledem k jejich zhoršujícímu se stavu je připravována výměna celého úseku, předpokládáme v příštím roce 2019.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: Jamská
Dotaz: Dobrý den,
Můžu se zeptat co se staví na Jamské u Cooperu? Autobusová zastávka?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na ul. Jamská se staví zastávky linkových autobusů s chodníkem a přístřešky.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

31. 10. 2018
Předmět: odstavená auta na parkovištích
Dotaz: Již několikrát jsem se na Vás obracela s prosbou o řešení nepojízdných aut u domu Brodská 1912-1915. Již více než rok zde stojí tato auta bez hnutí: (před barákem) ford 3J9419 STK do března 2018 , fabie 5J31887 STK do března 2017 a (pod barákem) volkswagen 3J60076 ten je již úplně zarostlý. Předpokládám, že auta bez platné STK nemají na veřejné komunikaci co dělat.Kola jsou na polo upuštěná,zrcátka zlomená a plechy prohnuté.Parkoviště rozšířit nechcete (také žádáno),odstavená auta NEŘEŠÍTE.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
problematika vraků není jednoduchá. Např. absence platné STK není důvodem pro zařazení vozidla jako vraku. Nicméně auta jsou zadokumentována a dle možností a volné kapacity budou řešena.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2018
Předmět: Nesvítí zelená na semaforu
Dotaz: Dobrý den,
na přechodu pro chodce na náměstí u ČSOB nesvítí na semaforu zelená pro chodce. Zhasne červená a nic. Na opačné straně zelená svítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění, na základě kterého bylo obratem opraveno.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 11. 2018
Předmět: sdělení
Dotaz: Na stránkách dotazovny máte stále webovou stránku starosty p.Navrátila, pokud vím, tak již máte nového starostu a měla by tam být webová adresa nového starosty a místostarostů ??
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Vážená paní,

děkujeme za podnět, webové stránky města jsou postupně aktualizovány.

S pozdravem

Ing. Michaela Bořilová
oddělení finanční kontroly a interního auditu

2. 11. 2018
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: žádost o opětovné vyvezení odpadkových košů v lokalitě dětského hřiště na Vysočanech a v okolí kulturního domu na Vysočanech.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Požadavek předám svozové firmě.
Nyní v době stavby je problém se tam někdy dostat.
Děkujeme za pochopení.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 11. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, dnes na ul.Jamská se vůbec nepracovalo na budování nových zastávek proč ? Tak pěkné počasí,kdy toho má firma využít a dokončovat tam práce,ale vůbec se nic neděje, ani úprava terénu,štěrk,popř. instalace zámkové dlažby ? Nepochopitelné, vždyť nečinností se to pro město prodražuje nebo ne ? Potom jsou tak ty zakázky zbytečně drahé ! Co to provádí za firmu, že nevyužíví pěkné počasí a nepracují, vždyť takto nebude dlouho !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stavbu „zastávky Jamská“ realizuje firma STAKO VYSOČINA, Žďár nad Sázavou. Město Žďár má s dodavatelem uzavřenou Smlouvu o dílo s termínem dokončení 30.11. 2018. Pokud práce nebudou v tomto termínu dokončeny bude postupováno dle sankčních podmínek, které jsou součástí smlouvy.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

4. 11. 2018
Předmět: stížnost
Dotaz: Nevím, kam to mám napsat, ale Městská policie je absolutně v kontrole nad silničním provozem nečinná,protože vůbec nekontroluje nové dopravní značení zákazu stání v I.dvoře na Libušíně. To se tam nemuselo instalovat,když několik jedinců, tam arogantně stojí přes celou noc a myslí si, že jsou nepostižitelní a prakticky blukují parkovací místa ostatním.Týká se to i parkování ne místech tělěsně postižených, kde prakticky parkují dva lidé neomezenou dobu beztrestně a blokují park.místa ostatním.
Odpověď (odbor dopravy):
Odbor dopravy nemá jakékoli kompetence vůči MP. Své připomínky k práci MP zasílejte přímo na jejich dotazovnu, případně kontaktujte starostu města, který jediný může v této záležitosti konat.

Dutazovna MP:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety
Starosta města:
e-mail: starosta@zdarns.cz

1. 11. 2018
Předmět: Zákaz stání
Dotaz: Dobrý den, vysvětlete řidičům, zda mohou stát celou noc v zákazu stání,kde je to omezeno na jednu hodinu, konkrétně v I.dvoře na Libušíně.Neustále tam stojí dvě auta celý den a celou noc na místě pro invalidy.Jednohodinové omezení snad platí i pro ně,aby neblokovali toto parkovací místo pro ostatní invalidy,kteří tam přijedou. Není možné,aby tam jedni a ti samí řidiči stáli celé dny beztrestně a blokovali to tam.
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

1. 11. 2018
Předmět: WC
Dotaz: Dobrý den, u domu na ul. Libušínská 188/32 je již přes týden převrácené mobilní WC. Prosím o okamžité odstranění. To zde nikdo z úřadu neprochází, ani zde neprojíždí městská policie, že si toho dosud nikdo nevšimnul?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
SBD Zelená hora přislíbilo odvoz mobilního WC zajistit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

1. 11. 2018
Předmět: mobilní záchod
Dotaz: Dobrý den, nutno odvést mobilní záchod, který se již měsíc povaluje u skončené stavby, na Libušíně u I.dvora, kde to obkládali. Jž od větru 2 x spadnul a posunuje se k vozovce.Stavba je skončena a záchod se tam povaluje nevhodně dále ,nutno odvést !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
SBD Zelená hora přislíbilo odvoz mobilního WC zajistit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

31. 10. 2018
Předmět: Vývoz popelnic ulice na Úvoze
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat kdy budou vyváženy popelnice z ulice na Úvoze. Pravidelný odvoz bývá v úterý tj.30.10.kdy odvoz neproběhl.na Ave mi bohužel nebylo sděleno, kdy bude náprava provedena.vše je údajně zapříčiněno probíhající stavbou a tento týden ani pravděpodobně svoz neproběhne. Máme tedy počítat s nevyvážením popelnic až do ukončení stavby?děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dodavatel stavby byl na situaci z vývozem odpadu důrazně upozorněn a je požadována okamžitá náprava. Bylo přislíbeno, že ve spolupráci s firmou AVE bude situace vývozu odpadu v pátek 2.11.2018 vyřešena.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

31. 10. 2018
Předmět: Neodvezeno shrabané listí
Dotaz: Dobrý den! Mezi ulicemi Chelčického a Haškova, u dětského hřiště a okolí bylo 2x shrabáno listí. Po silném větru je lupení zpět. Chtěli bychom vědět, proč listí nebylo shrabáno a hned odvezeno? Prosíme jinak o okamžitý úklid a odvoz. Tento problém se opakuje každý rok a listí kolikrát zůstavá až do jara. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle našich informací hrabání v této lokalitě neprováděli pracovníci VPP ani jiní pracovníci města. Patrně provedli sami občané, za což jim patří poděkování. Požadavek k odvozu k nám ale bohužel nedorazil. V současnosti probíhá úklid listí na ul. Chelčického a postupně bude pokračovat směrem do sídliště.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 10. 2018
Předmět: Využítí poplatku ze psů
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci kolik peněz město vybralo na poplatcích ze psů za rok 2018 a jak jsou využity.
... zpochybňujete využití jiných než plastových sáčků na psí exkrementy. Ve většině měst jsou využívány papírové sáčky s lopatičkou, které jsou vyrobeny z recyklátu a jsou přírodou snadno odbouratelné.
...
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, výše místního poplatku ze psů je stanovena vyhláškou. Příjmy z tohoto poplatku nejsou účelové, ale jsou součástí celkových příjmů rozpočtu města a tvoří zdroje pro výdaje města.
Do konce října letošního roku bylo na těchto poplatcích vybráno 523 tis. Kč.
S pozdravem
Bc. Jitka Vácová
vedoucí finančního odboru

Vážená paní, zabalením exkrementu do vlastního sáčku nebo do sáčku zdarma dodaného městem chovatel psa sice zabrání tomu, aby do něj někdo šlápl, ale i o zbytek se pak musí postarat město. Poplatky za psa nepokryjí všechny náklady spojené s pobytem psa ve městě. Kromě jiného prázdné sáčky někdo musí nakoupit a vydávat nebo pořídit zařízení na jejich výdej; plné sáčky z košů musí někdo vyvézt a uložit na skládce; někdo uklízí exkrementy, které neskončí v odpadkových koších nebo jiných odpadových nádobách; je také potřeba řešit škody na zeleni, mobiliáři, sloupech veřejného osvětlení, volnočasových plochách apod.
Na psí exkrementy lze používat i Vámi uváděné výrazně ekologičtější sáčky z papíru s lopatičkou, které jsou však prozatím více než 10x dražší než dosud používané plastové sáčky a vhodné by bylo i upravit systém jejich vydávání občanům.
Díky všem chovatelům psů, kteří odpovědným přístupem ke svým mazlíčkům minimalizují případné negativní dopady na své okolí a ostatní občany města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 10. 2018
Předmět: MHD 2 a 5
Dotaz: Dobrý den, moc prosím o zachování stávajících linek, dokud nedošlo ke změně jízdního řádu v r. 2017, tak plno občanů nevědělo, že nějaká linka 5 jezdí (asi od r. 2002). Nezapomínejte, že zde došlo již za léta k výměně generací, že zde žijí mladé rodiny s dětmi, lidé v produktivním věku a starší lidé, kteří si potřebují zajistit své životní potřeby.Nevím proč po tolika letech fungování by se mělo měnit. Jít např. s nákupem, od lékaře od linky č. 2 na ulici Polní, tak si to mohou pisatelé zkusit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
uspokojit všechny přepravní potřeby a požadavky občanů v zadaném rámci není možné. Záměrem je v základu obsloužit všechny části města, neupřednostňovat potřeby jednotlivců.
Děkujeme za každý konkrétní námět a za zájem o účelný provoz MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 10. 2018
Předmět: Spadlý strom
Dotaz: Dobrý den, po nočním vichru je v horní části parku U Ivana rozlomený strom. Spadlá část borovice částečně zasahuje do mlatové cesty. Snad hlásím na správný odbor, případně předejte informaci kompetentním osobám, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za nahlášení. Firma zajišťující údržbu zeleně ve městě již postupně odstraňuje následky vichřice, které budou odstraněny v co nejkratší možné době i v parku U Ivana.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 10. 2018
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, zatím jste mi neodpověděli na můj dotaz asi tak týden starý, zajímalo by mě proč jste zrušili výběrové řízení na sečení trávy, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informace ke zrušení zadávacího řízení zakázky "Údržba zeleně ZR – sečení" naleznete na profilu zadavatele města Žďár nad Sázavou:
https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_255.html, kde je v sekci "Veřejné dokumenty" uveřejněna písemná zpráva zadavatele k této zakázce.
Zadávací řízení bylo vyhlášeno poté, kdy byla ukončena dlouhodobá smlouva se spol. GFP service na sečení trávy a zajištěno sečení na další část sezóny roku 2018; tj. tak, aby byl včas vybrán nový dlouhodobý dodavatel nebo dodavatelé této služby se zahájením plnění pro sezónu roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2018
Předmět: Výběrovka
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat proč bylo zrušeno výběrové řízení na sečení trávy ve Žďáře, a proč jste ho vlastně před volbami vyhlašovali? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informace ke zrušení zadávacího řízení zakázky "Údržba zeleně ZR – sečení" naleznete na profilu zadavatele města Žďár nad Sázavou:
https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_255.html, kde je v sekci "Veřejné dokumenty" uveřejněna písemná zpráva zadavatele k této zakázce.
Zadávací řízení bylo vyhlášeno poté, kdy byla ukončena dlouhodobá smlouva se spol. GFP service na sečení trávy a zajištěno sečení na další část sezóny roku 2018; tj. tak, aby byl včas vybrán nový dlouhodobý dodavatel nebo dodavatelé této služby se zahájením plnění pro sezónu roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 10. 2018
Předmět: pracovní skupina MHD
Dotaz: Chtěl bych poprosit, aby na příštím jednání pracovní komise MHD se hlavně řešily problémy v jízdních řádech MHD dojíždějících do zaměstnání a do škol a taky jednotlivých částí města kromě Vysočan a Zámku, kde je situace nadstandardní. Přeji pracovní komisi MHD šťastnou ruku, aby se podařilo navrátit co nejvíce dobrého z konce roku 2017 a opravit co nejvíce nedostatků po změně od ledna 2018. Budete o výsledcích pracovní komise MHD včas informovat, aby to nedopadlo jako u nedávné změny linky 5?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, úpravy MHD pokud probíhají v zadaném rozsahu kilometrů, znamenají vždy pokud se posílí na jednom spoji ubrání někde jinde. Díky všem občanům, kteří nám předali konkrétní náměty a připomínky. O výstupech pracovní skupiny je prvotně informováno vedení města, pracovní skupina nemá výkonnou pravomoc. Drobné změny řeší odbor komunálních služeb, jakákoliv změna, která by měla zásadní dopad na provoz MHD a znamenala by navýšení rozpočtu města, je v kompetenci rady a zastupitelstva města. O přijatých změnách jsme připraveni včas informovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 10. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, cose bude dít pod městskou knihovnou, že tam vzniká stavba a je to tam rozkopáno ? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
majitel sousední nemovitosti posunuje opěrné zdi a zvyšuje počet parkovacích míst.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

24. 10. 2018
Předmět: Tráva na soukromých pozemcích
Dotaz: Dobrý den, je nějaká vyhláška nebo možnost nařídit vlastníkovi pozemku aby si alespoň jednou za rok posekal trávu ? Např. komerční budova na ulici Brněnská 326/34 má pozemek k hlavní silnici a tento nebyl letos ani jednou posekán a kdo ví jestli vloni (vypadá to nereprezentativně). Nezdá se, že by tráva sloužila pro nějaké hospodářské účely. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Jíro,
děkujeme za upozornění. Dle informací z katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku - ostatní plocha. Legislativa v uvedeném případě přímo nestanovuje povinnost vlastníkovi pozemku, aby alespoň jednou ročně posekal trávu. Váš podnět prošetříme dle zákona o rostlinolékařské péči z pohledu zákonné povinnosti vlastníka pozemku zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
S pozdravem
Ing. Jitka Kubálková
odbor životního prostředí

22. 10. 2018
Předmět: Reakce na odpověď ohledně parkování na ul. Palachova 1/2
Dotaz: Dobrý den,děkuji za Vaši reakci na moje připomínky,přestože Vaše odpověď byla mimo záležitost,o které jsem se zmiňoval a jen jste odpověď zkopírovala do všech příspěvků.Ve Vaší odpovědi se zmiňujete o vyzývání občanů o odklizení nepovolených skládek apod.Jelikož i já jsem jeden z těchto občanů,tak musím připomenout,že jste tuto situaci zvládli na jedničku.Obyvatelé RD zaplatili pokuty a vše pěkně narovnané dřevo,vysázené stromky, dřevěné kompostéry a další odklidily.Toto prostranství...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
Váš podnět byl předán městské policii, aby v této věci konala dle svých pravomocí a odpovědnosti. Kromě jiného zvážíme i úpravu dopravního značení na Palachově ulici, a to pro realizaci na jaře roku 2019, která by kromě jiného zvýšila bezpečnost pohybu po této ulici.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2018
Předmět: Reakce na odpověď ohledně parkování na ul. Palachova 2/2
Dotaz: ... přestanou udržovat,sekat trávu a vše přenechají na starost městu.Město docílilo svého.Vše se vyřešilo velmi rychle.A teď Vás žádám o řešení situace,jak popisuji v příspěvcích ze dne 14.10.2018.Předmět: Park. na ul. Palach. Odpověď ze dne 16.10.2018.Žádám Vás tímto o novou odpověď,která řeší jinou část ulice Palachova,ne tu za RD!Ta je již řádně vyřešena!Auta přece nemohou beztrestně parkovat na travnaté ploše v majetku města,v zákazu vjezdu,po obou stranách silnice,atd. jak jsem zmiňoval.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
Váš podnět byl předán městské policii, aby v této věci konala dle svých pravomocí a odpovědnosti. Kromě jiného zvážíme i úpravu dopravního značení na Palachově ulici, a to pro realizaci na jaře roku 2019, která by kromě jiného zvýšila bezpečnost pohybu po této ulici.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 10. 2018
Předmět: sáčky na psí exkrementy
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci zda jsou Žďárské zelené sáčky na psí exkrementy vybobeny z ekologických materiálů, se kterými si příroda poradí a nebo sbíráním psích exkrementů zatěžujeme přírodu plastem.
Zvažuje město rozmístění sáčku po městě nebo alespoň v parcích, stejně jako je to na piláku?
Věřím, že na náměstí, u kulturáku, v parcích by to přispělo k čistotě.
Děkuji za odppvědi
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
sáčky jsou vyrobeny z plastu. O sáčcích z jiného „ekologičtějšího“ materiálu prozatím neuvažujeme, a to jednak z finančního hlediska a jednak vzhledem k doposud nejednoznačně prokazatelné skutečné rozložitelnost a škodlivosti „bio materiálů“. Viz. např.:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravodaj_brezen_2018/$FILE/mzp_Zpravodaj_1_brezen2018.pdf
Naše koše nejsou řešeny tak, abychom k nim sáčky přidali. Sáčky jsou občanům města, kteří o to mají zájem a nevyřešili si obsluhu svého psa jinak, vydávány zdarma v informační kanceláři na městském úřadě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 10. 2018
Předmět: kritika
Dotaz: Dopravní úprava v I.dvoře na Libušíně se minula účinkem, řidiči si tam parkují jak chtějí, bez parkovacích hodin, v obou zatáčkách stojí vozidla a MP a státní policie tam skoro vůbec nyní nejezdí, čímž dochází pernamentně k porušování dopravních předpisů a samozřejmě k neoprávněnému parkování nad 1 hodinu. Nutno,aby tam pravidelně MP projížděla,alespoň preventivně, aby řidiči neporušovali nové dopravní značení ! Totéž platí v zatáčkách se žlutými nátěry,kde se nesmí parkovat !
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

10. 10. 2018
Předmět: Patníky u Sluníčka
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jakou formou byl podán požadavek na zachování zkratek-kolik občanů toto požadovalo? Jakou formou a kdo z vedení města toto odsouhlasil?
A konečně, odbor komunální je takto tedy s tímto řešením spokojený??
Prosil jsem i vyjádření městského architekta, který doufám usoudí, že je to lajdácké a neuvážené. Nehledě na fakt, že kdo ponese nad dnes oficiální-odsouhlasenou a zrealizovanou zktatkou odpovědnost? Až tam na blátě někdo uklouzne a zlomí si nohu, jsem zvědav
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš dotaz byl předán vedení města i městskému architektovi. Jak již bylo uvedeno, seříznutí obrubníku bylo provedeno dodatečně, jedná se o dočasnou úpravu, kdy bude sledován pohyb osob v místě a podle využívání "zkratek" bude následně rozhodnuto o dořešení prostoru. Odbor komunálních služeb dostal za úkol provést technické úpravy tak, aby bylo nedošlo ke zrušení stávajících "zkratek", a to na poradě se starostou a místostarostou města. "Zkratky" jsou aktuálně provedeny formou terénních úprav, občané je nemusí využívat. Pokud je využijí, měli by to činit uvážlivě dle stavu zkratky i dle své kondice.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 10. 2018
Předmět: kritika zkratky u KD
Dotaz: Plně se ztotožňuji s kritikou na mlátovou zkratku u KD, kterou jsem si přečetl a ztotožňuji se s ní. Vždyť ta firma co to dělali, tak se ani neobtěžovali tuto mlátovou cestu malým válem uválet, splácali to tam lopatama a odešli od toho.Když jsem se po ní v pátek prošla, tak jsem měla boty jako čuně a bořila jsem se tam.I když je to provizorní, jak jsem se dočetla, tak by to mělo být kvalitní ! Což není a to až zaprší to bude hrůza, nechala bych vás tam chodit.Kolik to provizorium stálo ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při výstavbě mlatové cesty byl kromě jiné techniky používán i silniční ruční vál 1,5 t. Cena: 121 787 Kč bez DPH.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 10. 2018
Předmět: stížnost na průjezdnost vozidel
Dotaz: Dobrý den, u Primy jak jsou řady garáží, tak si tam řidiči těžkých nákladních vozidel kamionů a dodávek udělali průjezd mezi druhou a třetí řadou,je to tam hrozné a provoz šílený.Dříve tam byly obrubníky, tak se tam nemohlo projíždět,ale nyní je to hrozné a navíc tam jezdí firemní vozidla jako blázni, nedá se tam dát značka zákaz vjezdu mimo majitelů garáží ? Nebo to vyřešit opětovnou instalací obrubníků ?Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ve spolupráci s odborem dopravy situaci prověříme a dle stavu zvolíme řešení. Děkujeme za Vaše návrhy.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: To se pracovní skupina MHD moc práce nedala
Dotaz: Jestli opoždění o 5 minut u linky 5 je všechno, tak to si pracovní skupina pro MHD moc práce nedala, aby ty změny zkraje roku opravila. Pořád jezdí linky 2 a 5 zbytečně dohromady přes náměstí, linka 4 jezdí jednou za hodinu, lidmi navrhovaná náhrada části linky 5 za linku 6 chybí, spojení do škol a do podniků nebo nazpět je pořád stejné. Lidi vám sami navrhují, co by se dalo zlepšit nebo opravit, ale asi si to stejně uděláte podle sebe. Neměla by se pracovní skupina pro MHD sejít ještě jednou?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za konkrétní poznatky a návrhy všem, kteří nám je poslali/předali. V rámci MHD bohužel není možné uspokojit všechny individuální přepravní potřeby občanů, cílem je v zadaných limitech uspokojit co nejvíce potřeb co největšímu počtu cestujících. Další jednání pracovní skupiny je v plánu ještě v tomto měsíci.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: MHD - změna časů odjezdů?
Dotaz: Jak je možné, že se mění odjezdy MHD během platnosti jízdních řádů?
V brožurkách jízdních řádů platných od 1.1.2018 je odjezd spoje 5 v 10,20
ale ve skutečnosti jede o 5 minut dříve. Bohužel pro mě, která chodím na čas a podle vaší brožury (nejezdím pravidelně). V pátek 12.10.2018 jsem dobu stála na zastávce Jihlavská(u ZDARu) než jsem si všimla nového jízdního řádu. To nemohla tato změna počkat do prosince, kdy se mění jízdní řády? Nebo budeme "pružně" jezdit každou chvíli jinak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
systém MHD není neměnný, naopak se průběžně dle aktuálního stavu např. i oprav komunikací, dopravní situace apod. upravuje a přizpůsobuje. Je nutné sledovat aktualizace jízdních řádů. V tomto případě se jedná o v podstatě drobnou změnu, vyvolanou tím, že spoje linky č. 5 většinou přijely se zpožděním na nádraží a tyto autobusy pak nestíhaly další oběh vozidel. Nechtěli jsme s tímto narovnáním nedobrého stavu dále čekat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 10. 2018
Předmět: Zlepšit se dají na MHD i jiné věci jak jen jízdní řády
Dotaz: Změny jízdních řádů MHD od ledna mají své mouchy. Ale nemluví se taky o špatné informovanosti o MHD. Informace jsou kusé a neuspořádané. Od soboty už platí jiný jízdní řád linky 5, ale v úterý večer je na www.mhdzdar.cz/ke-stazeni pořád starý jízdní řád a jako nejnovější aktualita uzavírka Neumannky do minulého pátku!! Web města www.zdarns.cz a neoficiální web www.mhd-zr.xf.cz to mají o lince 5 od dneska, co se to zjistilo. Na IDOS se nedíváme denně, jestli náhodou něco měníte! Co s tím uděláte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aby nedocházelo k pozdnímu uveřejňování změn v jízdních řádech na webu města, nově je i zde v sekci MHD uveřejněn odkaz na aktuální řády MHD Žďáru nad Sázavou: http://portal.idos.cz/IDS/Search.aspx?param=zrcz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: změna jízdního řádu MHD číslo 5
Dotaz: Prosím vás, až zase budete měnit jízdní řády MHD, tak to dejte vědět dopředu!!! Ne jako v pondělí, kdy jel autobus číslo 5 o skoro 5 minut dříve a ujel mi. Omlouvám se teď v duchu řidiči, že jsem mu nadával, protože v tom byl nevinně. Na www.mhdzdar.cz nic nebylo!!! Domluvte firmě ZDAR, ať udělají svoje internetové stránky pro MHD atraktivnější a ať jsou aktuální, protože už pátý den po změně jízdního řádu číslo 5 nejsou aktuální. Můžou se třeba inspirovat na letitých stránkách www.mhd-zr.xf.cz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/í,
aby nedocházelo k pozdnímu uveřejňování změn v jízdních řádech na webu města, nově je i zde v sekci MHD uveřejněn odkaz na aktuální řády MHD Žďáru nad Sázavou: http://portal.idos.cz/IDS/Search.aspx?param=zrcz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 10. 2018
Předmět: Jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, normálně stížnosti nepíši, ale toto už mne zvedlo ze židle. Podobně jako Vám napsali jiní, tak není zrovna normální, že město nechává u ledu reakci na odpověď z kraje na dopis pana starosty s připomínkami k navrhovaným jízdním řádům chystané Veřejné dopravy Vysočiny. Odpověď z kraje podle Vašich informací přišla před prázdninami a město s tímto není moc spokojené, kraj moc nevyhověl. Nemyslíte si, že nereagováním na dopis kraje vlastně dáváte souhlas s tím nevyhovujícím?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vedení veřejné dopravy kraje není jednoduchý systém a jeho návrh, realizace i financování je především věcí kraje. Tam, kde t městu nevyhovuje, jsme podali připomínky. Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina na toto téma nesvolal osobní jednání vyjma prvotních projednání návrhů jízdních řádů, požádali jsme odbor dopravy krajského úřadu o osobní projednání aktuálního stavu a vývoje VDV, které předpokládáme, že proběhne v horizontu 1 měsíce.
Nejen město, ale i každý občan může připomínkovat dnes již na webu kraje zveřejněné aktuální podklady o VDV (Veřejná doprava Vysočiny).
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 10. 2018
Předmět: Úklid jemného štěrkové drti ul. Vančurova II.
Dotaz: Dobrý den, na kdy byl prosím úklid ulice objednán? Od Vaší informace v odpovědi níže z 25.9.18, že je úklid objednán, zatím neproběhl. Drť stále na silnici/chodníku.
Současně bych se chtěla zeptat, kdy budou na ul. Vančurova vysázeny nové stromy? V této souvislosti bych ráda upozornila, že už 3 kolíky označující místa pro osazení v zemi chybí. Děkuji předem za všechny informace.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametení chodníku i vozovky v ulici bylo dnes pracovníky VPP provedeno.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

K výsadbě stromů:
Nová výsadba stromů v ul. Vančurova proběhne na přelomu měsíce října a listopadu. Označená místa pro novou výsadbu budou před samotnou výsadbou ještě prověřena. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 10. 2018
Předmět: Železniční zastávka Grejdy
Dotaz: Dobrý den, jaký posun je ve věci vybudování vlakové zastávky v oblasti Grejd na trati č.251 Žďár n.S.-N.Město na Mor.-Tišnov (Žďár-průmyslová zóna) ? V minulosti bylo napsáno a řečeno mnohé, ale výsledek není patrný žádný. Prosím o konkrétní odpověď, jak město Žďár postoupilo v jednáních se SŽDC a ŘSD. Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Korábku,
SŽDC i ŘSD souhlasí, aby město na své náklady zmiňovanou zastávku vybudovalo. Podmínkou výstavba je vyřešení mimoúrovňového přechodu pro chodce přes komunikaci I/19.
Plán investic naleznete na webových stránkách města. https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/strategie-rozvoje-mesta/
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 10. 2018
Předmět: Informace k jednotlivým projekcím v Kině Vysočina
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala k informacím ohledně projekcí a formátů v kině Vysočina. Opakovaně nacházím dezinformace u uvádění titulů či jazykové korekce. Na oficiálních plakátech jsou uváděny verze dabingové a na webu titulkované a obráceně . Jako pravidelná navštěvnice nevím, které informace jsou pravdivé. Prosím, kdo zodpovídá za ty chaotické zmatky? Funguje nějaká kontrola? Jsem pak velmi zklamaná, když v našem krásném kině zaplatím za představení, které je v jiném formátu. Děkuji.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Jarmilo,
díky za vaši připomínku, která je va vašem případě na místě. Snažíme se programovat kino na měsíc dopředu co nejpozději, a to z několika důvodů. Producenti a distributoři dokončují film úplně na poslední chvíli. Často pak i měsíc před plánovanou premiérou, posunou její nasazení v Evropě i ve světě o několik týdnů. Stalo se nám to například v říjnu, kdy byl film již v programu. Na druhou stranu musíme dodržet termíny inzercí, ve kterých je program kina prezentován, které mají uzávěrky uprostřed měsíce, kdy ještě nemáme ucelené informace o návštěvnosti filmů v daném měsíci a nejsme si stoprocentně jisti, které filmy v jakém množství reprízovat v měsíci následujícím. Proto se program kina tvoří v půlce měsíce na poslední chvíli, abychom měli co nejvíce informací o návštěvnosti a kritikách filmů v měsíci, který vždy právě probíhá. Na poslední chvíli sebou nese samozřejmě součinnost několika profesí a tím i možných chyb. Může se stát, že na webu jsou informace, které se na plakátu, či v inzerci ještě na poslední chvíli změní a opačně. Je otížné s takovou situací něco v daný moment udělat. My se snažíme nabídnout divákům všechny dostupné verze, ovšem distributor, který podle objednávak všech kin zasílá různé verze pro všechna kina v ČR, také občas udělá chybu. Můžeme Vám slíbit, že si na to dáme větší pozor, omlouváme se a věříme, že našemu kinu zachováte přízeň.

Zdraví Aleš Hrbek - programista kina Vysočina

5. 9. 2018
Předmět: Veřejné dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám, pokud dotaz nepatří Vám a prosím o případné postoupení na kompetentní osobu.
Zajímalo by mě, proč je dětské hřiště na ulici Okružní (vedle Coopu) stále zamčené? Je veřejné a žádná otevírací doba na informační cedulce není.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní,
dětské hřiště na ulici Okružní a pozemku mateřské školy je zpřístupněno veřejnosti k využití pouze v době hlavních školních prázdnin. V průběhu školního roku využívá toto dětské hřiště mateřská škola, pro kterou je prioritně vystavěno.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

17. 10. 2018
Předmět: kontejner na bioodpad
Dotaz: Dobrý den.
Za hotelem Jehla je již dlouhou dobu nevyvezený kontejner na bioodpad a nedaleko jsou od stromem ořezané suché větve. Zajistěte prosím odvoz.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Kontejner je využívaný hotelem Jehla, provozní hotelu Jehla přislíbil, že během příštího týdne zajistí vývoz.
Prověříme i větve a zjistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 10. 2018
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: Dobrý den, opět plné odpadkové koše na dětském hřišti a přilehlých prostorách kolem kulturního domu na Vysočanech - žádost o odvoz odpadků.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vývoz je zajištěn.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 10. 2018
Předmět: kritika zkratky u KD
Dotaz: Dobrý den, ještě není dodělaná zkratka u KD a pokud opravdu bude mlátová, tak ten reailizátor je úplně vyveden z reality a z praktického využití.Neboť tato zkratka bude v mírně šikmém terénu, takže po vydatném dešti bude mlátová cesta vždy vymletá od vody, jako je tomu u mlátové cesty směrem od Ivana k mateřské školce Sluníčko,která je taky v mírném svahu.Jste opravdu nepoučitelní a praktická stránka věci Vám nic neříká, hlavně, že je to levné ! Výměna zaměstnance, který o tom rozhodují nutná!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
jedná se o vychozenou zkratku, která nezapadá do stávajícího celkového řešení prostoru před KD. Jedná se pouze o dočasnou úpravu, než se přistoupí k celkové rekonstrukci veřejného prostranství.

Děkuji a přeji hezký den
Zbyněk Ryška
městský architekt

11. 10. 2018
Předmět: úklid ulic
Dotaz: Dobrý den,během léta byla překopaná silnice Vápenická,Uhlířská a Okružní na Klafaru.Byla opravená a minulý týden znovu zalitá asfaltem a posypaná drobným štěrkem.Prosím o zametení těchto ulic.Dále v zatáčce Okružní kousek od OK Trend koberce byla odstraněná tráva kolem obrubníku, ale hromada té trávy byla ponechaná před první garáží.Prosím o její odvezení a nechte alespoň jednou do roka za těmito garážemi posekat trávu!! která je dvoumetrová. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
drť z ulic Uhlířská a Vápenická zametli pracovníci firmy SATT. Zametení v ulici Okružní je objednáno. Hromada trávy byla odvezena.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Tráva za garážemi byla letos 1x posečena, každoročně počítáme s 1 až 2 sečemi tohoto místa.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


14. 10. 2018
Předmět: Parkování na ulici Palachova III.
Dotaz: Dobrý den.
Na silnici, podél řadových RD, stále parkují obyvatelé protilehlých paneláků. Nejen že tím omezují průjezd ulicí, ale také omezují majitele RD bezproblémově zaparkovat před domem na svém pozemku. Někdy vjezd na pozemek blokují ůplně. Nemluvě o drzosti některých, kteří se otáčí způsobem, že si zajednou až na pozemek majitelů RD.
Jak tuto situaci hodlá město řešit?!

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 10. 2018
Předmět: Parkování na ulici Palachova
Dotaz: Dobrý den.
Na konci ulice u 5.ZŠ je parkoviště, ale řada aut parkuje mimo vyhrazené parkoviště na trávě v majetku města Žďár. Na pozemku 5921/2 parkování není tolerováno a je pokutováno. Jak je to možné?! Platí zde snad jiná pravidla?!
Zároveň se parkuje u zásobování jídelny 5.ZŠ, kde je dokonce cedule zákaz vjezdu!! Obyvatelé bytů si tam přitom beztrestně parkují!
Prosím o nápravu.

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 10. 2018
Předmět: Parkování na ulici Palachova II.
Dotaz: Dobrý den.
Na silnici v obou směrech před domem čp. 2234 kde není vyhrazené místo pro parkování, parkuje hromada aut. Popeláři mají občas problémy projet. Co když bude nutný průjezd hasičů s těžkou technikou? Pro dva jízdní pruhy snad musí existovat předepsaná minimální šířka silnice. Může se zde tedy takto beztrestně parkovat?
Pokud ano, prosím o vysvětlení, na základě jaké vyhlášky nebo zákona je toto povoleno. Pokud ne, prosím o nápravu.

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 10. 2018
Předmět: MHD - NESEDÍ VÁM ODJEZDY SPOJŮ
Dotaz: DOBRÝ DEN , RÁDA BYCH SE ZEPTALA A RÁDA BYCH DOSTALA I PRAVDIVOU ODPOVĚDĚT. OD 13.10.2018 JE ZMĚNĚNY JÍZDNÍ ŘÁD NA SPOJ Č.5 ...SICE JEN NA ZASTÁVKÁCH....Z JAKÉHO DŮVODU TO NEMÁTE ZMĚNĚNÉ DO TEĎ VY NA VAŠICH STRÁNKÁCH. PODLE ČEHO SE CESTUJÍCÍ MAJÍ ŘÍDIT,KDYŽ SPOLÉHAJÍ NA SPOJE KTERÉ SI PŘEČTOU NA VAŠEM PORTÁLY. DĚKUJI SA PRAVDIVOU ODPOVĚĎ
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za upozornění. Žádost o schválení jízdního řádu byla doručena 9. 10., což byl jediný den, kdy jsem byl v příslušném týdnu v zaměstnání. Proto jsem ve své dovolené 10. 10. došel provést schvalovací proces, aby se vůbec změna mohla uskutečnit, bohužel jsem již v časové tísni nestihl a opomněl umístit na web města nový jízdní řád, za což se omlouvám. Platit by vždy měly jízdní řády na zastávkách a informace v celostátním informačním sytému jízdních řádů, kde to bylo v pořádku.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 10. 2018
Předmět: optický kabel-Vysočany
Dotaz: Dobrý den, ve žďárských novinách z října 2018 je článek o průběhu rekonstrukce ulic V Lískách a Na Úvoze je zmínka, že je v diskuzi otázka vložení kabelu optické sítě. Zajímalo by mě, jestli sem bude kabel zaveden a popř. kdy. Co mám informace, tak všude jinde ve Žďáře, kde se rekonstruují ulice, tak se rovnou dává i optický kabel. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní nebo pane PK,
optické sítě nejsou součástí probíhající rekonstrukce, prostorové možnosti a ochranná pásma stávajících inženýrských sítí to neumožňují.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 10. 2018
Předmět: jízdní řády městský dopravy
Dotaz: Prosím vás až budete zase měnit jízdní řády městský dopravy tak pamatujte že městskou dopravou nejezdí jenom lidi z kláštera.Chtělo by něco s tím udělat protože takhle je obyvatelstvo z ostatních čtvrtí bito.Taky chcem jezdit dopravou.Stačilo by aby přes neumanku a přes stalingrad jezdila 4 dvakrát do hodiny nebo aby ke 4 jezdila jiná okružní linka jako do vánoc 5. A v jízdních řádech už konečně vyznačte ty nízkoprahové autobusy když se jízdní řády ustálily.Kdy se zase budou měnit jízdní řády?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině. Jízdní řády vzhledem k dopravním omezením a provozním problémům nejsou ještě stabilizovány, proto doposud nejsou zveřejněna označení bezbariérových spojů, která by nebyla garantována. Jízdní řády se v dílčích posunech jednotlivých spojů mění průběžně, větší změny závisí na případném rozhodnutí vedení města, a to i v souvislosti s finančním krytím této služby.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 10. 2018
Předmět: jízdní řády městský dopravy
Dotaz: Prosím vás až budete zase měnit jízdní řády městský dopravy tak pamatujte že městskou dopravou nejezdí jenom lidi z kláštera.Chtělo by něco s tím udělat protože takhle je obyvatelstvo z ostatních čtvrtí bito.Taky chcem jezdit dopravou.Stačilo by aby přes neumanku a přes stalingrad jezdila 4 dvakrát do hodiny nebo aby ke 4 jezdila jiná okružní linka jako do vánoc 5. A v jízdních řádech už konečně vyznačte ty nízkoprahové autobusy když se jízdní řády ustálily.Kdy se zase budou měnit jízdní řády?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině. Jízdní řády vzhledem k dopravním omezením a provozním problémům nejsou ještě stabilizovány, proto doposud nejsou zveřejněna označení bezbariérových spojů, která by nebyla garantována. Jízdní řády se v dílčích posunech jednotlivých spojů mění průběžně, větší změny závisí na případném rozhodnutí vedení města, a to i v souvislosti s finančním krytím této služby.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 10. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, hlasuji všemi deseti za návrhy občanů ZR, aby co nejvíce spojení linky 5 bylo nahrazeno za spojení linky 6. Linkou 5 se dá dostat jen na náměstí a nádraží, ale linkou 6 navíc i na Vodojem, na Žižkovu, na celý Stalingrad, k Hypernově. Je zbytečný duplovat rychlý tranzit přes náměstí linky 2 i linkou 5. S ostatními návrhy lidí souhlasím, jsou rozumný. Kdy bude o změnách jízdních řádů MHD pracovní skupina jednat? Chce to brzo, aby se navázalo na dnešní jízdní řády, co platí do Silvestra.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 10. 2018
Předmět: zkratka u KD
Dotaz: Dobrý den, když jsem šla dnes kolem rozpracované zkratky u KD a viděla jsem tu pracovní činnost, jednoho člověka a druzí dva se na něj koukali, no katastrofa.Odborníci by si dali alespoň provaz v rámci roviny,kde dávají kostky, ale oni nic, vše od oka. Tak to v našem městě vypadá ta kvalita práce, za co nejlevněji.Není z Vaší strany vůbec žádná kontrola, protože kdyby byla, tak by tak žalostný stav oprav v našem městě nebyl !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dvouřádek z kostek do betonového lože je kladen z vnitřní linie kromě jiného za pomoci nataženého provázku, což bylo ověřeno kontrolou. Produktivitu pracovníků v tomto případě objednatel nehodnotí, cena díla je stanovena jako celek a stavba bude převzata po dokončení se současným zhodnocením případných vad a nedodělků v porovnání s projektovou dokumentací.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 10. 2018
Předmět: Stromy u Biskupského gymnázia
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možno prořezat větve stromů na chodníku od Biskupského gymnázia směrem k řece?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění, stav předmětných stromů bude prověřen. Na základě zjištěného stavu proběhne odpovídající odborný zásah.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 10. 2018
Předmět: Kontejner na sklo
Dotaz: Dobrý den,
už podruhé píšu prosbu o vyvezení kontejneru na sklo, v ulicí Barákova 3. Už snad měsíc ho nevyvezli, v neděli mi paní od Ave odepsala, že nový řidič zapomněl. Nám ale popelnice už dlouho přetéká a lidi sklo hází všude kolem. Pochopím, že zapomněl, ale čekala bych ihned v týdnu nápravu, aby to alespoň někdo vyvezl. Ne, že se bude čekat, až bude mít cestu :-/ Ale to je ve Žďáře klasika, tady se vše řeší až pět minut po dvanácté. Prosím o sjednání brzké nápravy, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Dle vyjádření firmy AVE z dnešního rána, byl kontejner na sklo vyvezen v pátek.
Problém vznikl neprůjezdností ulice Barákova.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 10. 2018
Předmět: Nesmyslná odpověď na dotaz týkají se parkoviště u fotbal. stadionu
Dotaz: Můj konkrétní dotaz vyházel z vyhlášky města č.1/2018. Paní ing. Wurzelová Vaše odpověď týkající se daní je naprosto nesmyslná. Pokud chcete na tomto fóru stále dělat z občanů bezprizorné lidi tak tyto náměty a dotazy zrušte a konejte jak Vám to vyhovuje.Většina Vašich odpovědí jen to, že jste odpověděli i když něčím co nemá nic společného s dotazem. Je smutné,že jsou Vám občané na obtíž. Jasně jsem uvedl o jakou vyhlášku jde tak nemusíte proto aby jste něco napsala mě upozorňovat kde ji najdu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto je v poslední době Váš sedmý dotaz na téma užívání veřejného prostranství u fotbalového stadionu. Na všechny Vaše dotazy Vám slušně a věcně odpovídáme. Zveřejňovat informace v rozporu s právními předpisy však nemůžeme. Pokud se Vám takové odpovědi nelíbí a považujete je za nesmyslné apod. navrhuji Vám, abyste se osobně zastavil u nás na odboru, kde bychom si věc i s kolegy, kteří se danou problematikou hlouběji zabývají, blíže a šířeji prodiskutovali a třeba i vysvětlili.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 10. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, prosím o zachování MHD linky 2 a 5 v současné verzi, do doby než se začala ,,skupina aktivistů" ladit nové jízdní řády linku 5 nikdo neřešil!!! Prosím tedy o její zachování v nynější podobě! Jiné okruhy se mohou dořešit popř. jiným spojem!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Váš námět bude předán pracovní skupině MHD k projednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2018
Předmět: Uřezané patníky u školky Šluníčko
Dotaz: Kdo je zodpovědný za tenhle paskvil?
Co na to říká městský architekt?
Nový chodník je pěkný, nové lampy, 15 let slibovaný přechod pro chodce, ale toto??
Chápu zkratky na Farčatech, max. u kulturáku, kde člověk ušetří desítky metrů, ale aby se dělaly zkratky pro úsporu 5-ti? metrů a flexou..
Ať si to na své náklady opraví, kdo za to může nebo ať se zde veřejně dozví občané koho tak nadaného na MěÚ máme a jak se nám zasadil o rozvoj města..děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
odpověď na obdobný dotaz byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7197.
Požadavek občanů na zachování vyšlapaných „zkratek“ potvrdilo vedení města, odbor komunálních služeb zajistil realizaci. Předpokládáme, že teprve podle skutečného užívání tras chodci bude rozhodnuto o případném dořešení tohoto místa.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Dotaz - útulek pro kočky
Dotaz: Opuštěné kočky ze ZR jsou umísťovány do útulku Mikeš v Havlíčkové Brodě, protože tak velké město jako to naše nemá útulek. Proč obec nepřispívá na tento útulek? Kde o to jde požádat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,

na Váš obdobný dotaz ze dne 7.9.2018, týkající se umisťování nalezených a odchycených koček na území Města Žďáru nad Sázavou Vám bylo již zodpovězeno.

S pozdravem

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP

5. 10. 2018
Předmět: Řidič MHD nezastavuje na zastávce Sázavská
Dotaz: Dobrý den, stěžuji si na často se opakující situaci, kdy řidič MHD, spoj č.8, nezastavuje na zastávce Sázavská! Dnes 5.10.2018 opět, spoj. č.8, čas odjezdu z autobusového nádraží v 17:40 - na zastávce Sázavská samovolně nezastavil a pokračoval v jízdě. Po několikanásobném použití tlačítka STOP, řidič s nevhodnými gesty na naši adresu zastavil mimo zastávku, výstup do trávy. K vystoupení jsme byli připravení na zastávce tři. Řidiči by měl někdo vysvětlit, co znamená zastavit na zastávce!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za upozornění, které obratem projednáme s dopravcem MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


4. 10. 2018
Předmět: Chodci a semafor na křižovatce u Conventa 2
Dotaz: Dobrý den,
bydlím poblíž a potvrzuji chování odbočujících řidičů doleva do Smetanovy. Blikne zelená, tryskem se rozjedou a v lepším případě prudce zabrzdí před přechodem. V horším chodče uskakuj. Zajímavé je, že z opačné strany se toto neděje (od náměstí doleva směr Nové Město). Nestálo by za úvahu upravit chod semaforu tak, že by se cca na 15 vteřin pustil pouze směr od Brna, potom i od náměstí + chodci. A na konci obráceně, nejdříve zastavit směr od Brna a po 15 vteřinách i směr od náměstí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vV současné době se připravuje v rámci tzv. telematiky a smart city obnova zařízení semaforů, tento problém bude konzultován při výsledném nastavení provozu semaforů.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: Svoz odpadů - Vodojem po třetí
Dotaz: Dobrý den.
Už mi ani nejde o popelnice, i přes vaše ujišťování, že je vše domluvené, jsme si popelnice přesouvali po staveništi sami. Momentálně by mě zajímalo, kdy bude kompletní rekonstrukce ulice Alšova. Je říjen a stále nejste u konce. V NŽR je slovo starosty, že bude vše hotovo do konce září. Rádi bychom opět začali užívat vlastní garáže, ale bohužel nejsou dokončené nájezdy. A taky stále věříme, že dodavatelská firma dá do pořádku i předzahrádky.
Robert Veselý
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
kolaudace stavby „Rekonstrukce ul. Alšova, ZR“ je vypsána na 26.10.2018. Vzhledem k zvýšenému rozsahu přilehlých dlážděných ploch k nové niveletě komunikace požádal dodavatel stavby o prodloužení termínu do 23.10.2018. Dnes jsem byl na stavbě a dle mého názoru budou v tomto týdnu nájezdy k jednotlivým garážím dokončeny. Co se týká terénních úprav, ty se provádějí vždy až ke konci stavební činnosti.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

5. 10. 2018
Předmět: veřejná zeleň
Dotaz: Dobrý den, zatím všechny party, které zajišťují sekání trávy na Vysočanech, zapomínají na trojúhelník na rozhraní ulic Květná a Hlohová. Bylo by možné toto zařadit do jejich programu? Tráva je tam stále přerostlá a neudržovaná. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
firma zajišťující sečení v této lokalitě byla na nedosečené místo upozorněna. Toto místo bude posečeno v co nejkratším možném termínu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 9. 2018
Předmět: Oprava chodníku mezi zahradami, který vede z Jamborovy ulice na Noumannovu
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych požádat o opravu chodníku, který vede z Jamborovy ulice mezi zahradami směrem ke "garážím" a ústí na Neumannově ulici. Za skoro 20 let, co bydlím na Vodojemu, neprošel žádnou rekonstrukcí a jeho stav je nyní už více než žalostný. Jako vozíčkář mohu jeho "kvalitu" celkem dobře posoudit, ale jistě je to velký problém i pro maminky s kočárky nebo seniory.
Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru rozvoje a územního plánování. Zde je jejich odpověď:

Vážený pane Sobotko,
chodník je součástí připravované stavby „Žďár n.S.7 – rekonstrukce komunikací“, jeho rekonstrukce se předpokládá v roce 2020. Blíže viz. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/rekonstrukce-povrchu-zdar-n.s.-7

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 10. 2018
Předmět: Dotaz na Poplatek za užívání veřejného prostranství
Dotaz: Dle Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 1/2018 se poplatek za užívání veřejného prostranství počítá za každý i započatý m2 a každý i započatý den.Protože na parkovišti u fotbal. stadionu se tento zábor mění denně chci vědět kdo denně kontroluje velikost záboru v m2 a když jsou všechny smlouvy města zveřejněny tak chci také aby jste zde zveřejnili velikost záboru a Sazbu poplatku za užívání veřejného prostranství .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
správa místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá zákonné úpravě - zákonu 280/2009 Sb., daňový řád. Správa daní je dle § 9 odst. 1) daňového řádu neveřejná. Správce daně je vázán povinností mlčenlivosti dle § 52 daňového řádu o konkrétní poplatkové povinnosti konkrétního poplatníka. Správce daně - odbor komunálních služeb provádí kontroly - v tomto případě Ing. Dvořák. Konkrétní údaje jsou součásti daňového spisu, jsou neveřejné. Aktuální sazby za užívání prostranství jsou uvedeny v platné vyhlášce města:
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


1. 10. 2018
Předmět: Otvor ve vozovce
Dotaz: Na ul.Neumannova při odbočce k domu č.p.2076 se nachází otvor o průměru cca 10 cm, který se třichtyřovitě rozšiřuje do hloubky cca 80 cm. Otvor je sice označen oranžovým sprejem, ale hrozí zde nebezpečí probořeni vozovky pod váhou vozidla nebo chodce. Označení otvoru je staré asi 1 měsíc, takže o problému víte. Takže se ptám, do kdy bude tato závada odstraněna?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, děkujeme za upozornění, opravu neprodleně objednáme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 10. 2018
Předmět: Zákaz vjezdu všech vozidel na ulici Binkova přes park U Ivana
Dotaz: Dobrý den
Již dvakrát jsem v dotazovně žádal o doplnění dodatkové tabulky pod značky zákazu vjezdu, povolující vjezd cyklistů z ulice Binkovy do Hálkovy. 22.6.2015 odbor dopravy odpověděl, že po dokončení úprav parku situaci posoudí. Jaký je tedy výsledek posouzení? Bude možný vjezd cyklistů?
Odpověď (odbor dopravy):
Dodatkové tabulky „Mimo cyklistů“ byly již stanoveny, jejich osazení zrealizuje Odbor komunálních služeb v dohledné době.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 10. 2018
Předmět: Určování volebních místností
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká osoba, respektive orgán, určuje místa volebních místností? Narážím na změnu volební místnosti pro volební okrsek 17 a 18. Přijde mně velice nešťastná volba domu kultury na Vysočanech. Za prvé se jedná o okrsky s největší koncentrací lidí v důchodovém věku, přitom se volební místnost se nachází v druhé patře v budově, kde není výtah. Druhý problém vnímám v tom, že k místu se nelze dostat autem, neboť zde probíhá oprava komunikace a jsou zde zákazy vjezdu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
umístění volební místnosti stanovuje obec, v našem případě město. To postupuje podle Směrnice ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb. Přednostně se využívají prostory města, čímž KD na Vysočanech je. Pro případ imobilních či špatně se pohybujících občanů byl na vstupních dveřích umístěn zvonek. Členové OVK by po zazvonění přišli z přenosnou volební schránkou do přízemí, kde byla umístěna zástěna pro úpravu hlasovacích lístků.
Příjezd k volební místnosti byl možný ze dvou směrů ulicí Na Úvoze. Bezbariérový vstup do budovy byl také zajištěn.

Drahoslava Komínková
úsek tajemníka a správy MěÚ
tel.: 566 688 176, 770 136 128
e-mail: drahoslava.kominkova@zdarns.cz

4. 10. 2018
Předmět: Rozšíření parkoviště
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nějaká šance n a rozšíření parkoviště na ulici Vančurova. V posledním roce se sem přistěhovalo mnoho novách lidí, kteří vlastní automobil-někdy i dva a v odpoledních hodinách a navečer zde není velmi často možnost zaparkovat. Přitom by stačilo parkoviště rozšířit z podélného na šikmé parkování. Místa je to dost. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb a Odboru rozvoje a územního plánování.
Podle jejich informací se v této lokalitě nic podobného neplánuje.

7. 10. 2018
Předmět: Předvolební agitace od jednotlivých úředníků Městského úřadu
Dotaz: Dobrý den, někteří z nás dostali do schránek dopis od jednotlivců z kandidátky Změna 2018. Byl to dopis podepsaný jedním úředníkem Městského úřadu. Je nevhodné, aby nám jednotlivci distribuovali nevyžádanou předvolební agitaci. Kam bychom přišli, kdyby se takto chovalo všech 216 kandidátů? Doufáme, že dotyčný člověk bude poučen a že se to nebude opakovat. Proti společné agitaci nic nemáme. Děkujeme.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Strako,
i úředníci mají práva jako ostatní občané a pokud v rámci kampaně a mimo pracovní dobu vyjadřují své nebo stranické názory, tak je to v pořádku. Volební agitace není považována za reklamu a je na každém z nás jak s ní naloží. Opakovat se to určitě nebude, protože je po volbách a kampaň skončila.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 10. 2018
Předmět: proč neodpovídáte na můj dotaz k MHD?
Dotaz: dobrý den proč jste mi neodpověděli? dotaz byl slušný nebyl vulgární neměl osobní postoj nebo stanovisko ... ptal jsem se na to jestli by se dalo něco udělat s opravami jízdních řádů MHD po lednové změně jako píšou jiní lidi ... taky to mám stejný jako jiní lidi dost mi chybí z konce loňského roku trasa pětky přes město a ne zbytečně s dvojkou přes náměstí ... a pětka by nemusela jezdit přes víkendy protože je lepší šestka místo toho ... a čtyřka by měla jet dvakrát za hodinu .. už mi odpovíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci dotazovny byly v minulosti zodpovězeny všechny dotazy týkající se MHD, které splnily podmínky dotazovny. Někteří tazatelé zaslali dotaz, který byl v rozporu s pravidly dotazovny a na takový tedy nebylo odpovězeno. Za Vaše konkrétní náměty Vám děkuji, budou předloženy k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 10. 2018
Předmět: Již druhá urgence - neořádek na pozemku města za CHKO - 5921/2, 5942/3
Dotaz: Prosím o jasnou odpověď co podniklo město od 27.3.2018 ve věci skládek a parkování na zelené ploše na výše uvedených pozemcích. Odpověď z 3.4.18 zajistíme potřebné kroky, odpověď z 25.6.2018 předpokládáme výraznější posun v horizontu 2 měsíců. Na ulici Palachova není kde zaparkovat, mám Vaši nečinnost brát jako impuls k tomu, že se na těchto pozemcích beztrestně může parkovat a ukládat nepotřebný materiál?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak jsme avizovali, byli městskou policií v průběhu léta osloveni vlastníci sousedních nemovitostí, kteří byli upozorněni na povinnost odklidit z městských pozemků své věci, pokud na takové využití nemají právní titul a byl jim poskytnut časový prostor pro vyřešení situace. Další kroky včetně pokutování jsou v přípravě v návaznosti na výše uvedené.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2018
Předmět: Nesvítí lampa - cyklostezka
Dotaz: Dobrý den, dnes ráno jsem projížděl po cyklostezce kolem nesvítící lampy, číslo sloupu už jsem bohužel zapomněl (6009?), je to ale na Libušíně poblíž místa kde se je zbytek ohniště po pálení "čarodějnic".... Děkuji za vyřízení...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, prověříme stav a zajistíme opravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: nezodpovězení dotazu k MHD podruhé
Dotaz: Vážená paní inženýrko.
Dotaz https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7236 není můj, ale někoho jiného.
Protože jsem z historie dotazovny zjistil problém s odpovídáním na dotazy, tak jsem si svůj dotaz archivoval.
Psal jsem o zbytečném opakovaném ježdění linek 2 a 5 přes náměstí, že dřív linka 5 vedla líp po městě.
A taky u nás na Stalingradě jste to hodně proškrtali, podobně jako přes Klafar.
Do podniků na Jamské by to mělo jezdit vícekráte.
Jistě dotaz najdete.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci dotazovny nebyl zjištěn problém s odpovídáním na dotazy. Někteří tazatelé zaslali dotaz, který byl v rozporu s pravidly dotazovny a na takový tedy nebylo odpovězeno nebo se dožadovali odpovědi na dotaz, který neodeslali. Za Vaše konkrétní náměty Vám děkuji, budou předloženy k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: Termín uzavírky Neumannova, MHD, VDV
Dotaz: Objevila se informace, že se posouvá konec uzavírky ulice Neumannova. Ale MHD má změnu jen do 10. října. Nebo se změny MHD taky prodlužují? K návrhům na opravy jízdních řádů MHD po lednové změně se nebudu vyjadřovat, to souhlasím s návrhy ostatních. Jenom prosím už uzavřete a zveřejněte ty připomínky města pro jízdní řády Veřejné dopravy Vysočiny, o kterých kolují nedobré ohlasy, aby lidi cestující veřejnou dopravou se na to mohli včas psychicky připravit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, změna uzavírky Neumannovy ul. vyvolává i změnu v MHD, bližší informace naleznete zde:

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/prodlouzeni-uplne-uzavirky-ulice-neumannova

Aktuální informace k připravované VDV včetně navrhovaných jízdních řádů jsou uveřejněny na stránkách Kraje Vysočina:

https://www.kr-vysocina.cz/aktuality/ds-304017/p1=95635

https://www.kr-vysocina.cz/jizdni-rady-verejne-linkove-dopravy/ds-304020/p1=95638

https://www.kr-vysocina.cz/jizdni-rady-drazni-osobni-dopravy/ds-304019/p1=95637

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


3. 10. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, včera začali séct na Libušíně a tradičně neposekli svah u nových herních prvků, před vchoddy 18,20,22, stalo se to již poněkolikáté.Nutno zkvalitnit jejich práci a tyto plochy doséct,včetně shrabání posekané trávy, kdy jí mnohdy nechávají na místě.Nelíbí se mi tato jejich nekvalitní práce, doufám, že jim platíte až po kvalitně odvedené a zkontrolované práci.Mimochodem mnohé ostrůvky trávy na Libušíně nemají ještě posekané,doufám, že na to nezapomněli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení travnatých ploch na Libušíně ještě není dokončeno. Kontrola sečení v této lokalitě proběhne po uceleném předání této lokality firmou. Pokud po předání budou zjištěny nedosečené plochy v této lokalitě, budou tyto nedodělky odstraněny.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 10. 2018
Předmět: STK u nového moto 6 let
Dotaz: Dobrý den, letos jsem si koupil nový motocykl a v červnu přihlásil do evidence vozidel. Na STK jsem měl jít za čtyři roky (ode dne registrace). Nyní je tato doba prodloužena u nových motocyklů na 6 let. Pokud dojdu na úřad s technickým průkazem, tak mi můžete lhůtu pro provedení další STK prodloužit? Dnes k tomu prý vyšla nová ministerská vyhláška. Stejně tak prý jde prodloužit STK z 2 na 4 roky u starších moto.
Odpověď (odbor dopravy):
Vyhláška nevyšla, pouze jsme obdrželi "Informaci MDČR" k této legislativní změně. Silniční vozidlo zapsané do registru silničních vozidel a přistavené k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 tedy provozovatel přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona. Pro provozovatele je dána možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla.
Žadatel předloží:
- technický průkaz silničního vozidla,
- registrační značku,
- žádost používanou pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel.
Obecní úřad:
- zapíše prodloužení platnosti technické prohlídky do technického průkazu silničního vozidla,
- vylepí kontrolní nálepku,
- provede kontrolu a opravu platnosti technické prohlídky v registru silničních vozidel.

Pak je tu ještě jedna pohodlnější možnost - pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

3. 10. 2018
Předmět: Strategie Farská humna
Dotaz: Dobrý den, počításe v zadání na nějaké workoutové prvky pro dorost a dospělé?
Hrazdy, bradla..
Příp. nějaké parkurové překážky tak, aby zde bylo možno távit aktivně více času jako nyní na balíkách..
Na pilák mimo sezónu nikdo nechodí a je tam vše co uvnitř města chybí, včetně discgolfu..
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Libore,
participace a workshopy Strategie Farská humna nad zadáním budou teprve probíhat, a informace o termínech budou v předstihu zveřejněny.
Workoutové prvky a parkur jsou navrženy u skateparku za sportovní halou.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

23. 9. 2018
Předmět: Chodci a semafor na křižovatce u Conventa
Dotaz: Dobrý den, na této křižovatce při odbočování do leva z Brněnské na Smetanku mají chodci na Smetance zelenou a tyto odbočující auta z Brněnské se velmi často snaží odbočit rychleji než se rozjedou protijedoucí vozidla. Nekoukají přitom ale na chodce a již několikrát jsem byl svědkem "skorostřetu" na tomto místě. Budeme čekat až se něco stane? Nebylo by lepší přidat další semafor pro odbočující pruh podobně jako je na křižovatce před stadionem? Nebo hledat jiné řešení?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, křižovatka pracuje dle platných předpisů a dosud nebylo k tomuto nastavení zásadních připomínek ze strany veřejnosti či Policie ČR. I když tuto situaci známe, tak určitě není úkolem města investovat a předělávat zaběhnuté věci kdykoli někdo něco „podělá“ či poruší. V současné době se připravuje v rámci tzv. telematiky a smart city obnova zařízení semaforů, tento problém bude konzultován při výsledném nastavení provozu semaforů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 10. 2018
Předmět: nezodpovězení dotazu k MHD
Dotaz: Dobrý den.
Asi tři týdny zpátky jsem navrhoval opravy chyb z lednových změn jízdních řádů MHD a upozorňoval na poruchu osvětlení nástěnky MHD.
Na pozdější dotazy jste reagovali a můj ne.
Mám návrhy zopakovat?
Nástěnka pořád nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na dotaz ohledně MHD zaslaný pod obdobným jménem jako tento dotaz byla odpověď zveřejněna dne 14.9.2018: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7236. Na dotaz obsahující kromě jiného upozornění na poruchu osvětlení nástěnky byla odpověď zveřejněna dnes: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7278.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, khdy začnete sekat trávu, na Libušíně kolem domů je už tase vysoká, nutno již začít sekat.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane, se sečením Libušína počítáme, proběhne cca v polovině měsíce října.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: bioodpad
Dotaz: Je nutno vyvážet zřejmě nyní na podzim častěji popelnice s bioodpadem, u hotelu Jehla je to v popelnici a kolem popelnice již měsíc (větve ze stromu) a odvoz se nekoná, takto je to i na více místech města, mimochodem na boku u hotelu Jehla u křižovatky již řadu mesíců nebylo posečeno, zřejmě na to zapomněli, vypadá to hrozně a tráva je tam vysoká, je to třeba posekat,děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní
bioodpady od občanů a z veřejných městem vlastněných pozemků se sváží většinu roku 1x týdně, což považujeme za dostačující. V průběhu roku organizujeme čištění veřejných ploch včetně úklidu bioodpadu dle potřeby. Na podzim každoročně zajišťujeme ještě jednorázové svozy. V případě zájmu je možné bioodpad samostatně odvézt na sběrný dvůr, kdy pro občany města je likvidace/využití takového odpadu zdarma.
Kontejner u hotelu Jehla není ve správě města, jeho vývoz a údržba je tedy věcí provozovatele, případně vlastníka objektu. Pozemky u boků hotelu nejsou v majetku města, jejich údržba je věcí jejich vlastníka.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2018
Předmět: Prokrastinace = chronické odkládání povinností. Nebo co se děje?
Dotaz: Dobrý den, už delší dobu sleduji ping pong mezi občanem a Odborem komunálních služeb. Občan už asi půl roku nechce nic jiného, než že by se měly na webu města zveřejnit 2 dokumenty, a to za prvé odpověď krajského úřadu na připomínky pana starosty z ledna letošního roku k navrhovaným jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny a za druhé odpověď města na tento dopis. Nic se neděje. Úřad si z občana dělá legraci, pracovníci trpí prokrastinací, pracovníci nestíhají že jich je málo ... Co je správně? :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace s krajem ohledně jízdních řádů VDV ještě běží. V některých položkách kraj alespoň zčásti našim připomínkám vyhověl a některé ještě prověřuje. Ucelenější komplet zveřejníme, jakmile bude sestaven a seznámíme se s ním.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 9. 2018
Předmět: opakuji ... odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny ... už jste odpověděli?
Dotaz: Pane Dvořáku,
20. srpna jste mi psal, že na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina asi do týdne zveřejníte reakci na dopis krajského úřadu s vypořádáním se s připomínkami v dopisu pana starosty z ledna 2018. Kdy tedy zveřejníte tu reakci na dopis? A kdy zveřejníte vlastní dopis krajského úřadu, který jste dostali již dříve? Na webu stále poslední informace nejsou.
Michal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace s krajem ohledně jízdních řádů VDV ještě běží. V některých položkách kraj alespoň zčásti našim připomínkám vyhověl a některé ještě prověřuje. Ucelenější komplet zveřejníme, jakmile bude sestaven a seznámíme se s ním.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 9. 2018
Předmět: úprava MHD
Dotaz: Přimlouvám se o přehodnocení jízdy linky "4", která před úpravou jezdila každou půl hodinu a nyní jezdí 1x za hodinu. Jedná se o jízdu od polikliniky na Stalingrad i na nádraží. Dříve jste argumentovali, že není od spojů vlaků, ale dneska to není ani k odjezdu ani příjezdu vlaků ani linkových autobusů a jedná se o sídliště s nejstarší populací obyvatelů. Na Vysočany, Zámek jezdí autobusů spousta, linka 2,5,6 každých 20 - 30 minut . Děkuji za zvážení a uskutečnit změnu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za námět k MHD, předložíme jej k projednání pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Dotaz na Smluvu o pronájmu parkoviště
Dotaz: Jak pan starosta ve svém článku uvedl, že všechny smlouvy s městem jsou zveřejněny na webových stránkách města. Určitě musí být sepsána i smlouva o pronájmu parkoviště u fotbalového stadionu. Prosím o sdělení pod jakou značkou a datem je tato smlouva uvedena. Pokud je tato záležitost v kompetenci pana starosty pošlu dotaz jemu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
užívání plochy je řešeno formou výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města bez písemné nájemní smlouvy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 9. 2018
Předmět: Nechodí Ždárské noviny
Dotaz: Dobrý den
Jenom skromný dotaz na distribuci ŽDÁRSKÝCH NOVIN vychází nebo jsou zrušeny
3 měsíce jsem nic nedostal. Zpravodaj chodí pravidelně. Prosím o info
Děkuji a jsem s pozdravem Zouhar
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ve věci ŽDÁRSKÝCH NOVIN se můžete obrátit na jejich vydavatele nzr.reklama@centrum.cz nebo tel. 732 235 415. Případně je najdete na http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/?noviny=zr
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

1. 10. 2018
Předmět: Jízda po trávníku
Dotaz: Reaguji na Vaši odpověď ze dne 24.9.2018
Znám tuto 'zkratku' z Pelikánovy na Neumannovu a myslím, že v době uzavírky ulice Neumannova se mělo Město spíš přičinit pro to, aby obyvatelé Vodojemu tama jezdit mohli a ne, aby jste je nechávali kontrolovat MP.
S pozdravem Kříž
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
dopravu motorovými vozidly je možná vést po pozemních komunikacích nikoliv po trávníku. Jinak by auta jezdila i v parcích a stála na trávnících.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

25. 9. 2018
Předmět: MHD a nečitelné informace
Dotaz: Krásný den! Přečetla jsem si návrhy na opravy jízdních řádů MHD po lednové změně a se vším souhlasím. Hlavně se mi líbí to, aby o víkendech jezdila linka 6 místo linky 5. Myslím si, že by místo linky 5 měla jezdit linka 6 i o víkendech odpoledne. Stejně linka 5 o víkendech před změnami v polovině loňského roku vůbec nejezdila, tak by to nevadilo. A až půjdete večer přes nádraží, tak na autobusovém nádraží u zastávky 1 nesvítí zářivka u jedné z vitrínek, kde jsou informace o MHD. Děkuji, zdravím
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážená paní, děkujeme za náměty k MHD, předložíme je k projednání pracovní skupině. Zajistíme opravu osvětlení vitrínky.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 9. 2018
Předmět: Stromy napadené kůrovcem
Dotaz: Dobrý den, ve střední části Neumannovy ulice je u silnice nad Gymnáziem několik stromů napadených asi kůrovcem - jedná se o smrky a modříny. Ve stejném místě se kácelo už roku 2016. Také tehdy to bylo na upozornění lidí. Zřejmě to nemá nikdo odpovědný na starost, protože jeden strom byl napaden už loni v listopadu a nic se neděje. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době je o pokácení těchto stromů zažádáno. Nyní je žádost o pokácení přezkoumávána příslušným orgánem ochrany přírody. Pokud příslušný správní orgán vydá povolení k pokácení předmětných stromů, kácení proběhne v době vegetačního klidu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 9. 2018
Předmět: Dotaz na MHD
Dotaz: Dobrý den. Část Vysočan je spádova na stalingradskou školu. Oproti dřívějšku tam nejezdí žádný autobus bez přestupu na cca 7:40, kdy se otvírá škola. Není reálné, aby malé děti přestupovaly u polikliniky na zastávce, které je zároveň parkovištěm. A to při množství autobusů a tras MHD, které tam vedou.
Obdobně odpoledne jede pouze jeden ve 13:08, což nelze sladit s družinou a běžnou praconí dobou do cca 16 hodin. Dříve jezdily autobusy v cca 14:30 a 15:30. Je možné s tímto něco udělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkuji Vám za náměty, budou projednány pracovní skupinou MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 9. 2018
Předmět: Dotaz k nepořádku mezi kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by nás, proč je snad 50 týdnů v roce takový nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad (Libušín i jinde). Nebaví nás překračovat vyhozené koberce, rozbité židle, vyhýbat se krabicím a pak za odvoz nepořádku po konkrétních lidech platit. Město dříve zmiňovalo spolupráci s policií s možností zapůjčení fotopastí v odůvodněných případech. Dnes prý lidé platí pokuty za každou hloupost - tak proč tolerovat dlouhodobý nepořádek pár jedinců? Obávám se, že to město nezvládá. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
2x týdně jezdí auto, které uklízí nepořádek u kontejnerů po občanech, kteří nejsou ochotni přistoupit ke svým odpadům zodpovědně a odvézt je na sběrný dvůr, který je v provozu 6 dní v týdnu a kde mají uložení odpadu zdarma
Fotopast problém neřeší, neboť fotí každého, kdo jde jen kolem.
Možná by pomohlo více si všímat, kdo to tam ukládá a takové zjištění předa městské policii, neboť za takové založení černé skládky lze uložit pokutu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den, městská policie provádí kontrolu i uvedených jednání. Spolupráce ze strany občanů však není taková, jakou bychom si představovali. Jediným důkazním prostředkem je kamerový systém, který však není všude. Pokud máte poznatky ke konkrétním skutkům a osobám je nutné nám je sdělit. Fotopasti Policie ČR jsou určeny k jiným účelům.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP Žďár nad Sázavou

24. 9. 2018
Předmět: Díry na kruháči
Dotaz: Dobrý den, nechte do zimy opravit díry ve vozovce na kruháči u rozvodny nahoře na Brněnské od Jamské.V kruhovém objezdu jsou díry, tyto jsou nutné opravit a je tam ohnutý elektrický sloup,aby na nějakého řidiče nespadl.Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme postoupili příslušným správcům; výtluky na ŘSD a elektrický sloup na E.ON.

19. 9. 2018
Předmět: Cesta z Brněnské na Jamskou
Dotaz: Dobrý den, měla bych prosbu ohledně cesty, která vede za Penny na Brněnském nákupním parku a končí u betonárny na Jamské. Zejména v deštivém a zimním období je tato cesta jedno velké bahnisko. Proto bych se chtěla zeptat, jestli není nějaká možnost s touto cestou něco udělat a trochu ji upravit. Další věc je, že někdo shodil zábradlí, které tam bylo postaveno a mohu říct, že v zimě je téměř nemožné sejít stráňku, která tam je. Šlo by s tím něco udělat? Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Fialová,
pozemky v této lokalitě nejsou v majetku města a zatím se je nepodařilo získat. V současné době byla zahájena projektová příprava propojky od obchodního centra na ulici Jamskou. V rámci této přípravy se pokusíme najít řešení i na stranu do průmyslové zóny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 9. 2018
Předmět: Úklid jemného štěrkové drti ul. Vančurova
Dotaz: Dobrý den, ca.pred měsícem jsem se dotazovala, kdy budete moci z vozovky a chodniku uklidit vrstvy jemné šťerkové drti, která zůstala po jeji opravě. Asi se dotaz zatoulal...Prašnost je vysoká, byty 3m od vozovky. Ve špičkách prujezd i 350 vozů/hod. Susaky Nepomohl ani prudký déšť. Riziko úrazu uklouznutím poměrně vysoké. Můžete prosím pomoci vrátit do původního stavu úklidem? Děkuji předem za odpověď a kladný přístup.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametení jsme objednali, děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 9. 2018
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Jak je možné, že máme průmyslovou zónu na Jamské, kde za objekty Vamafil a Vodaservis jsou velké hromady hlíny a nikomu to nevadí !Když se firmy rozšiřijí budiž,ale úprava okolí musí být pro firmy závazná a ne že to je takový stav, jaký je v současnosti, to nemluvím o nedostavěné stavbě na Jamské u křižovatky.Nejlepčí úprava je kolem Teleflexu, proč to někde jde a někde ne.I průmyslovou zónu chceme mít pěknou, zarostlou stromy a zelení a především pěkně upravenou a ne, jak je nyní !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kaštánku,
vždy záleží na majiteli, jak svůj pozemek užívá. Dočasné deponie výkopku, stavební dvůr u stavební firmy, případně staveniště, jako takové, nejsou v rozporu s využitím pozemků.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 9. 2018
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-prosím Vás,nevím,kdo to má na starost,ale nemohl by někdo posekat kopřivy po obou stranách cyklistické stezky asi od místa jak končí restaurace Corso a pak začíná fotbalové hřiště a až pokud jsou tak hodně rozrostlé,když jako chodec chci jít co nejblíž kraji tak ty kopřivy zasahují do cesty a v kopřivách chodit není příjemné a myslím,že to není ani dobré pro cyklisty,aby se nezamotaly do kola a i pro ostatní,kteří chodí a jezdí po stezce.Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s posečením podél stezky počítáme v průběhu 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 9. 2018
Předmět: Jízda po trávníku
Dotaz: Dobrý den, po uzavření ulice Neumannova si vozidla zkracují jízdu z Neumanovy na Pelikánovou. Již zde mají vyježděnou cestu a na upozornění reaguji dost agresivně. Měli by jste tam sjednat nápravu.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vaše upozornění jsem předal k řešení městské policii a odboru komunálních služeb. Děkujeme za něj.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

18. 9. 2018
Předmět: Panoramatické zrcadlo
Dotaz: Dobrý den prosím nebylo by možné umístit panoramatické zrcadlo na ulici Štursova na Vodojemu? V té horní části u garáží jak se zatáčí k domu č.p. 1533 a sousednímu? Ani z jedné strany nejde přes zaparkována auta a z druhé strany přes popelnice vidět a je to velmi nebezpečné. Když tam jdu například s malými dětmi které jedou na kolech a mohou tam "vlítnout", řidiči by měli možnost je dopředu vidět. Ne každý zde bohužel jezdí pomalu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, situaci prověříme, zvážíme zda je navrhované řešení vhodné a nutné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: MHD a hromadná doprava na Jižní Moravu
Dotaz: Dobrý den,
čtu návrhy lidí, co by se mělo napravit po lednových změnách v MHD a s tím souhlasím. Moc se mi líbí myšlenka, aby o víkendech dopoledne místo linky 5 jezdila linka 6. Určitě budete říkat, že linka 5 toho ujede méně jak linka 6, ale to by šlo udělat elegantně, že místo dvou jízd linky 5 by byla jedna jízda linky 6, nebo místo tří jízd linky 5 by byly dvě jízdy linky 6. Linkou 6 se líp dostaneme po městě, náměstí zůstává.
Jak to vypadá se slibovanou jednotnou jízdenkou na Jižní Moravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za konkrétní náměty, budou projednány pracovní skupinou. Jednotná jízdenka nejen na Jižní Moravu je přednostně řešena v rámci veřejné dopravy připravované Krajem Vysočina. Bez aktivity a souhlasu Kraje Vysočina není reálné propojit jízdné města Žďáru a Jižní Moravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 9. 2018
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné posekat a zkulturnit břeh kolem řeky za mateřskou školkou Sluníčko.Stejně jako je protější břeh u hřiště Modre dny. Je to tam dost šílené doslova prales dvoumetrových kopřiv atd.
S pozdarvem: Karel Barák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
za MŠ je v majetku města pouze část pozemku, svah k řece není městským pozemkem. Vzhledem k umístění teplovodu na městském pozemku nepředpokládáme jeho intenzivní využití veřejností. Tomu odpovídá i jeho minimální údržba. Aktuální stav prověříme a podle toho zvolíme další postup.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 9. 2018
Předmět: Svoz komunálního obpadu
Dotaz: Dobrý den
v uplynulém týdnu nebyly v plánovaném termínu (úterý) vyvezeny popelnice na ul. U Jezu. Po telefonickém dotazu na odboru komunálních služeb bylo sděleno, že AVE má poruchu a vývoz bude proveden následující den. Bylo by možné informace o náhradním svozu odpadu zveřejňovat v aktualitách na webu města?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Informace se k nám dostala na poslední chvíli, byl to technický problém a následující den bylo vyvezeno.
V případě, že bychom to věděli dopředu, zveřejníme v aktualitách.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 9. 2018
Předmět: Dopravní zrcadla
Dotaz: Dobrý den, bylo by, prosím, možné umístit dopravní zrcadlo do zatáčky spojující ulice U Táferny a Purkyňova - je naprosto nepřehledná, zrcadlo by bylo velmi vhodné v místě, kde je nyní informační tabule turistické stezky. Druhé zrcadlo postrádám v zatáčce ulice Dvořákova kolem Mountfieldu a prodejny Global Elektro - ulice je úzká a zatáčka nepřehledná. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Po provedeném místním šetření za přítomnosti správce komunikací sdělujeme, že při dodržení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (např. § 4 – přizpůsobit své chování dopravně technickému stavu pozemní komunikace), se umístění odrazových zrcadel nejeví jako nezbytné nutné.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

19. 9. 2018
Předmět: Odklizení dřeva po jarním kácení
Dotaz: Po jarním kácení ještě stále leží vedle pěší cesty ke ŽĎASu (GPS 49.556718, 15.931996) pokácené stromy. Budou někdy odvezeny, nebo se čeká až si příroda poradí sama?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz dřeva jsme opakovaně urgovali. Předpokládáme jeho dovoz během 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Pokácené stromy
Dotaz: Dobrý den
kdy konečně dojde k odvozu pokácených stromů, které již několik měsíců leží u pěší cesty ke ŽĎASu? Zatím to vypadá, že se čeká až se samy rozpadnou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz dřeva jsme opakovaně urgovali. Předpokládáme jeho dovoz během 14 dnů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: Rozebraný chodník z úvozu na ulici Libickou
Dotaz: Dobrý den, již asi 3 týdny je rozebraná spodní část chodníku z úvozu nahoru na ulici Libickou. (Pod mostem na ulici Libická)
Nevím, kteří dobráci to provedli, ale prosím za občany o zajištění opravy. Denně tudy chodíme, jezdí tu kočárky, kola. Mohu poskytnout foto. Děkuji za kladné vyřízení!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
rozebraná dlažba byla opravena. Děkujeme za nahlášení závady.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 9. 2018
Předmět: Opravy silnic
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím říct, jaké jsou další výhody opravy komunikací "stříkaným asfaltem" kromě toho, že jsou nekvalitní a už nějaký ten pátek kvůli tomu na celé ulici Okružní horní musíme dýchat tuny prachu? O tom, jak vypadají zaparkovaná vozidla asi mluvit nemusím. To opravdu neexistuje kvalitnější způsob opravy povrchů než tento předražený nesmysl? Kdo nám proplatí náklady na mytí vozidel, oken apod.? Město asi těžko!

S pozdravem Jan Novák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
cílem běžné údržby s použitím tryskové metody je dočasné vyspravení poruch a zabránění jejich dalšímu rozšiřování do provedení konečné opravy. Konečné opravy pokládkou asfaltových vrstev jsou prováděny dle finančních prostředků. Po zhutnění kameniva provozem se počítá s přemetením vozovky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 9. 2018
Předmět: Vyšlapaná stezka u kulturáku
Dotaz: Dobrý den, kdy konečně uděláte chodník na místě vyšlapaných pěšině u kulturáku? Je to opravdu tak složitý projekt, že jeho realizace trvá přes třicet let? Opravdu bude s vaším tempem Žďár mezi desítkou nejlepších měst k životu v ČR? Včera mi soused řekl, že z MěÚ už odešel pan Kadlec, je to pravda?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Odpověď na první část dotazu:
Vážený pane,
na mlatovou cestu pro pěší u Domu kultury bylo vydáno stavební povolení a její realizace se plánuje v letošním roce.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Odpověď na druhou část dotazu:
Ne.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

24. 9. 2018
Předmět: Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě
Dotaz: Dobrý den, probíhající rekonstrukce ulic na Vysočanech je ve fázi, kdy se nic neděje. Všude bahno. Provádí město stavební dozor? Ukončí stavební firma práce do zimy?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Doležalová,
stavební dozory jsou prováděny na obou stavbách, stejně tak jako pravidelné kontrolní dny.
Stavební práce probíhají podle harmonogramů. Termín dokončení stavby města je, dle smlouvy o dílo, 30.11.2018.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 9. 2018
Předmět: prostor pro tajemníka úřadu III.
Dotaz: Dobrý den, pane tajemníku, prosím jednejte se mnou slušně. Na dotaz jste neodpověděl. Zkuste si můj dotaz přečíst znovu, v klidu, jak píšete. Jinak dotazovna ztrácí smysl. Nestál jste u jejího zrodu?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stresnaku,
Na vaše dotazy a názory jsem slušně odpověděl dne 10.9. a 17.9.2018 věcně a slušně. To, že jsem nenapsal, co chcete slyšet je normální výměna názorů. Já, jsem je opřel o právní řád, vy jste to nazval demagogií. Nemám více co sdělit a tedy na co odpovídat.
Ano, dotazovna existuje a funguje více než 10 let a já jsem mnohokrát napsal, že si jí vážím jako zpětné vazby a obhajoval jsem ji před nahrazením placenou aplikací Lepší místo.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

18. 9. 2018
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Dobrý den,
asi před dvěma lety jsem se obrátila na MP ohledně jízdy cyklistů po mostech v e Žďáře 2, které byly určeny pro p ě š í .Slíbili mi, že zvýší kontrolu.Za tu dobu jsem zde nikdy žádnou policii na kontrole neviděla a počet cyklistů se mnohokrát zvýšil.Vyjít z přilehlých domů na chodník je přímo život ohrožující.Jednou jsme i přímo jednali s panem Klementem před domem když zde projížděl cyklista.Řekl, že to dobré není ,ale nic se zase neděje.. Kolik bylo letos pokut za jízdu na chod?
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali MP, zde je odpověď:

V souvislosti s Vaším dotazem ohledně cyklistů, kteří jezdí v lokalitě Žďáru nad Sázavou 2 po mostě, který je především určen pro chodce a kdy svojí někdy bezohlednou jízdou cyklisté chodce ohrožují, jsme zde i v minulosti prováděli namátkové kontroly spíše preventivního charakteru. V posledních dnech jsme v této části Žďáru na Sázavou zvýšili opakovaně kontrolní činnost, jejímž výsledkem je řešení řady cyklistů, kteří za nerespektování zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů se dopustili přestupkového jednání. Z těchto důvodů bylo ze strany strážníků MP nutno přistoupit vůči neukázněným cyklistům k příkaznímu řízení tedy uložení pokuty. Hlídky MP se budou i nadále této lokalitě věnovat a samozřejmě i dalším částem města kde je problematika cyklistů obdobná.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

17. 9. 2018
Předmět: Kruháč na Vysocké
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s výstavbou kruhové křižovatky na křižovatce ulic Vysocká-Studentská-Wonkova. Pokud si dobře pamatuji, měla by být letos alespoň vyznačena. Jak to vypadá s realizací?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
s realizací počítáme po vydání stavebního povolení.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 9. 2018
Předmět: rekonstrukce domu
Dotaz: Dobrý den, na Libučínské č. p. 26, 28, 30 se nyní dělají nové fasády a schodiště. Prosím, snažte se po investorovi požadovat, aby vstupy do domu byly bezbariérové a udělte případný souhlas z hlediska majetkoprávního. Byla by škoda, kdyby se tam opět udělalo pouze obyčejné schodiště, které je k ničemu imobilním spoluobčanům a maminkám s kočárky. Děkujeme.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážení manželé Vinopalovi,
děkujeme za námět, předám jej kolegům na majetkoprávní odbor a naší komunitní koordinátorce.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 9. 2018
Předmět: Na kole do Žďár. Vrchů
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych někdy na kole zavítat do Žďárských Vrchů. Proto se chci ujistit, že do lokality neplatí žádný zákaz vjezdu cyklistům. Chtěl bych využít nejen cyklotras, ale i turistických tras a neznačených cest dohledatelných na www.mapy.cz Je to možné?

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Moravče.
Na Žďársku není v současné době vyhlášen žádný zákaz vstupu do lesů. V ostatní krajině nám další plošná omezení rovněž nejsou známa. Stačí se tedy řídit platnou legislativou. Obecně je lesním zákonem zakázáno jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Dalším omezením mohou být zájmy ochrany přírody, které jsou vždy vymezeny na konkrétní území. Bližší informace poskytne SCHKO Žďárské vrchy.

Jaroslav Doubek, odbor ŽP

17. 9. 2018
Předmět: MHD a problémy po lednové obměně jízdních řádů
Dotaz: Vážený pane Dvořáku.
Má odpověď na to, čím by se měla zabývat pracovní skupina k MHD ve věci problémů po lednové obměně jízdních řádů MHD bude jednoduchá.
Protože nějaký žďárský občan asi četl moje myšlenky. :-)
Mám to stejné jako v dotazu pod https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7224.
Děkuji za brzkou opravu.
Už se ví, kdy se zase pracovní skupina sejde?
Vše dobré.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, další jednání pracovní skupiny MHD předpokládáme v měsíci říjnu 2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 9. 2018
Předmět: Nepořádek u garáží
Dotaz: Dobrý den. Na jaře jsem se dotazoval zda po kácení stromů u Horního rybníku, budou odklizeny větve mezi 1. a 2. řadou garáží, za volejbalovými kurty. Bylo mi přislíbeno, že ano. Do této doby se ale nic nezměnilo. Nebo spíš zhoršilo protože zde vzniká skládka. Znovu se ptám, bude zde udělán pořádek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Odvoz větví a založené černé skládky jsem objednala.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních

17. 9. 2018
Předmět: obrubníky před KD
Dotaz: Opravdu ostuda, nic jiného se říci nedá, před KD ty staré doslova hnusné obrubníky hyzdí dominantu před KD o květinové výsadbě to stejné. Jakékoliv připomínky jsou marné, protože se s tím stejně nic nedělá.Jak potom Vám mají voliči věřit ? Nedivte se, že se současnému vedení nevěří, protože, kvalita, rychlost a hlavně operatovnost Vašeho rozhodování je neúměrně zdlouhavá. O kvalitě práce raději pomlčím.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
z hlediska stavebně technického stavu připravujeme částečnou obnovu obložení a schodišť. Termín provedení předpokládáme v měsíci říjnu.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky Technická správa budov

17. 9. 2018
Předmět: prostor pro tajemníka úřadu II.
Dotaz: Pane tajemníku, děkuji za nevyžádanou edukaci, na můj dotaz jste mi neodpověděl. S tou demagogií začínáte velmi brzy. Škoda.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
odpověděl jsem vám v souladu s právním řádem ČR. To, že ho považujete za demagogii, je váš názor a právo. Přeji vám klid a hezké dny.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

15. 9. 2018
Předmět: nesouhlas se strategií CENTRUM
Dotaz: Dobrý den, minulý týden žďárské zastupitelstvo schválilo materiál Strategie centrum včetně předpokládaného realizačního harmonogramu. Dovolte mi vyjádřit můj nesouhlas se zařazením lokality Magistrála II až na samý konec harmonogramu. V anketě občanů se Magistrála umístila na čtvrtém místě z velké části díky hlasům občanů z ul. Dolní a Libušínská. Naši páni byrokraté si tuto lokalitu však svévolně rozdělili na Magistrálu I a Magistrálu II. Co uděláte pro zlepšení životního prostředí na Libušíně?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Strategie pro centrum města je výsledkem širokého kompromisu mezi všemi zúčastněnými. Při přípravě se brala v úvahu jak anketa mezi občany, tak názory zastupitelů, městského architekta, odborů městského úřadu a především názor správců inženýrských sítí (vodaři, plynaři, energetici apod.). Výsledná strategie je tedy opravdu širokým kompromisem. Abych pravdu přiznal, také bych byl raději, kdyby se některé části dočkali realizace dříve, ale respektuji jiný názor. Přijatá strategie však neznamená, že se právě ve Vaší čtvrti nepočítá s realizací některých dílčích projektů. V tuto chvíli máme na stole studii, která by na ulici Dolní řešila zřízení zastávek MHD, zároveň chceme rozšířit možnosti parkování s tím, že dlouhodobým cílem je upravit prostranství před obchodními domy (Halva, Pramen), kde by mělo vzniknout živé a fungující „náměstíčko“ pro tuto lokalitu.

Ještě jednou děkujeme za zájem o naše město.

Zdeněk Navrátil,
starosta města

13. 9. 2018
Předmět: Dotaz a připomínka ohledně parkoviště u fotbal.hřiště
Dotaz: Pan Dvořák k tomuto dotazu odpovídal, že se jedná o zábor a jedna z podmínek záboru (dle jeho odpovědi) byla, že potřebnou část veřejného parkoviště ( což určuje dopravní zn.IP11a, a ne žádná ostatní plocha jak si pan Dvořák vymlouvá ) si musí nájemce vhodným způsobem vyznačit. Proč nemusí být v tomto případě plocha záboru vyhrazena ? Snad by měly podmínky, které jste ve své odpovědi z 23.8.2018 , jasně určil. Pokud to není tajné tak by bylo aspoň vhodné zveřejnit plochu (m2) záboru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, rozsah záboru se průběžně mění a upravuje podle potřeb provozovatele a podle potřeb města. Takto je i hrazeno. Vyhrazení trvalým pevným způsobem jsme nepožadovali, vyhrazení prostoru probíhá dohodou o jeho rozsahu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 9. 2018
Předmět: Nesvítí lampa u sklářské huti
Dotaz: Dobrý den, chci Vás upozornit, že v zatáčce u sklářské huti, kde se chodci potkávají denně se skupinkami cyklistů, nesvítí už od dubna lampa, Bohužel se ukazuje, jak moc městu chybí pochůzkáři, kteří by včas informovali o čerstvých závadách kompetentní pracovníky. V roce 2015 jsem městu nabízel zdarma svoje služby, ale současné vedení nemělo zájem a vůbec se mi v této souvislosti neozvalo. Nyní už nemám čas a pro současné vedení města pracovat nechci. Děkuji za odstranění závady.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, prověření situace a odstranění vady je objednáno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 9. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den.
Udělejte v MHD něco pro zbytek města a nejenom pro ZR 2 a ZR 5.
Už přes půl roku slibujete, že ty problémy po lednové obměně jízdních řádů napravíte.
Před lednovými obměnami jízdních řádů jsme byli celkem spokojení, ke konci loňského roku nám jízdní řády vyhovovali.
Teď se dělá křižovatka na Neumannově, ale pracovní skupina už může obměnu chystat.
Jak moc se budou moct vrátit ty dobré věci z jízdních řádů z konce loňského roku?
Od ledna je problémů hodně, to se mi sem nevejde napsat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za zájem o MHD. Prosím o sdělení Vašeho konkrétního problému nebo potřeby, se kterou by se měla zabývat pracovní skupina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 9. 2018
Předmět: Paní Wurzelová, tady jsou největší nedostatky lednové změny jízdních řádů MHD, jak jste chtěla - co
Dotaz: linku 5 vraťte do původní trasy (nemusí s linkou 2 jezdit přes náměstí 2x za hodinu) nebo by měla linka 4 jezdit 2x za hodinu, linka 5 by zase i o víkendech měla jezdit po hodině, linka 6 by měla jezdit dopoledne i o víkendech, přes Stalingrad to teď jezdí míň, průmyslová zóna a HETTICH potřebují víc spojení (směny začínají/končí různě) třeba na 7 ze Stalingradu, sídliště pod Zelenou horou už nemá přímý spojení k vlakům a od vlaků, horší spojení od vlaků na Vodojem, horší spojení přes Sázavskou
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za náměty. V systému MHD města při dodržení celkového množství najetých kilometrů bohužel nelze plně uspokojit všechny potřeby cestujících. Pokud je posílena jedna linka, musí se ubrat někde jinde. Vaše náměty znovu zařadíme do projednávání případných úprav pracovní skupinou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 9. 2018
Předmět: Kolize chodců a cyklistů na chodnících a na přechodech,postřeh.
Dotaz: Dobrý den.Chodím denně do práce přes náměstí od Libušína. Myslím že vzrůstající agresivitu cyklistů utlumí až první sníh.Kroky radnice a MP vedou spíše k legalizaci přestupků cyklistů.Cyklochodník je doslova "majstrštych" v řešení této problematiky.Jezdec na cyklokole pohybující se rychlostí těsně pod 40 km/h má často přilbu.Já jako chodec nic.MP má kamerový systém,i při rozlišení VGA pozná cyklistu od chodce. Denně takových 20 přestupků bez povšimnutí.Nepochiopitelné.........
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

16. 9. 2018
Předmět: Chodci
Dotaz: Dobrý den, reaguji na dotaz ze 3.9.2018 na stížnost na cyklisty. Oni ani chodci často nedodržují předpisy - chodit přes přechod je pro některé velmi veliký problém. Tohle také stojí za prověření.
Odpověď (odbor dopravy):
Dohled nad provozem na pozemních komunikacích je oprávněna provádět kromě PČR pouze Městská policie. Té jsme váš podnět předali. Pro urychlení můžete své náměty pro práci MP zasílat přímo na jejich dotazovnu:

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

15. 9. 2018
Předmět: PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA
Dotaz: Dobrý den, kdy proběhne plošná deratizace města?Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předpokládaný termín provádění deratizace je od 26.9. do 12.10.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

13. 9. 2018
Předmět: Úprava zeleně ulice Chelčického
Dotaz: Dobrý den, zajímá mě, jak budou nahrazeny vykácené stromy na ulici Chelčického naproti vchodům číslo 24 a 26.

Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní, jednalo se o kácení z důvodu napadení stromů kůrovcem. V současné chvíli není rozhodnuto o náhradní výsadbě ani o jiném využití uvolněného prostoru. Způsob využití pozemku i náhradní výsadby bude projednán i s vlastníky okolních nemovitostí.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 9. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
ve Žďárském průvodci jsem si přečetl o Žďárské MHD. Rozumím tomu dobře, že po změně linek počet cestujících klesl o 10 % a náklady stouply o 2 miliony ? Není tady něco špatně ? Zkuste se na to zeptat obyvatel Stalingradu a ne jenom Kláštera.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane,
po změně MHD většinou dojde k poklesu přepravovaných cestujících, což může mít různé důvody, např. si cestující musí najít nové spoje, které vyhoví jejich konkrétním potřebám, zvyknout si na jiný systém, nějakou dobu trvá než se systém znovu stabilizuje, najdou si ho noví cestující a jsou odstraněna jeho případná kolizní místa. Dle zadání vedení města byl systém upraven tak, aby při daném rozsahu najetých kilometrů MHD bylo uspokojeno maximum potřeb cestujících. Žádná MHD není schopna uspokojit veškeré individuální potřeby občanů. Navýšení plateb za MHD nesouvisí tolik se změnou linek (vzhledem na minimální navýšení počtu najetých kilometrů mezi roky 2016 a 2017 o 1%) , ale především s navýšením mezd řidičů a s navýšením nákladů na opravy a údržbu starších autobusů. Vyhodnocování a úpravy nového systému MHD stále probíhají, jedná se o trvalý proces. Pracovní skupina se zabývá všemi městu a dopravci doručenými konkrétními a relevantními podněty v této věci.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 9. 2018
Předmět: Odvoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odvezení odpadu za nákupním centrem na ulici Brodská, Žďár 3.
Zůstali zde hromady hlíny, kamení a dlažby po pracích na elektrorozvodech.
Rozbitou dlažbu občas nějaký opilec rozhází až na příjezdovou cestu.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Děkujeme za upozornění, vyzveme firmu, aby si svůj odpad odvezla.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Je teprve září a Vy už nemáte mnoho peněz v rozpočtu na zhotovení čar na parkování na parkovišti před Jehlou ? Vždyť se holedbáte jak perfektně hospodaříte s vyrovnaným rozpočtem !? Tak na toto Vy už nyní nemáte ? Trochu divné hospodaření ! Neřeknu,kdyby byl prosinec, to bych pochopil, ale v září uvádět, že již nemáte mnoho peněz v rozpočtu ? Za co jste je utratli ? Za projekty, které nebyly realizovány a stály jistě mnoho peněz ? Byly to zřejmě mnohatisícové položky !? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočet města je členěn na jednotlivé konkrétní kapitoly a položky. Neznamená to, že v rozpočtu jako celku nejsou finanční prostředky. Pouze v kapitole dopravní značení je nutno ponechat pro letošní rok již rezervu do konce roku na časté projevy vandalizmu, poškození při dopravních nehodách, fakturovanou energii do světelných signalizačních zařízení apod. právě dle zásad řádného hospodaření.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: Svoz odpadů - Vodojem po druhé
Dotaz: Tak se nám to nějak nepovedlo. Minulý týden opět zůstaly popelnice plné. Jste schopni svoz pro tento týden zařídit?

Dotaz ještě doplním o termín uzavírky. Dle původního plánu měla být uzavírka ukončena k 31.8.2018, máte pro nás nějakou předpověď, do kdy bude ulice Alšova opravena?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Firma zajišťující stavbu byla opět upozorněna.
Snad vše dál bude bez opakovaných problémů, za které se omlouváme.
Jen připomínám, že popelnice je nutno přistavovat před 6 hodinou ranní.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
za odvoz popelnic ze staveniště je zodpovědný dodavatel. Bude mu to důrazně připomenuto. Vzhledem k technickým problémům na objektu vodovodu, který je ve správě SVK Žďársko jsme byli nucení společně s dodavatele posunout termín dokončení do 30.9.2018
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

10. 9. 2018
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den,jsem velice rozlobená.V rámci part.rozvoje měl být dle návrhu upraven vnitroblok Palachova a vytvořeno dětské hřiště.Hřiště je pěkné,ale to jediné,co jste udělali dobře.Ve vnitrobloku není vůbec podle návrhu- měli být široké chodníky pro vjezd např.odhrnovačů sněhu,mlatová plocha měla být menší a kolem více zeleně,dole místo písku měl být asfalt pro příjezd vozidel.Nic z toho není oddělali jste pískoviště a zavezli to hlínou a oddělali jste zde lavičky na které pěkně svítilo sluníčko..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
I přes to, že je mlatový povrch lemován obrubníky, je v případě potřeby možný přejezd vozidel záchranných složek. Co se týká laviček, byly umístěny 3 ks, jak je zakresleno i v návrhu Revitalizace vnitrobloku Palachova 11- 23. Předsedům SVJ byl předán v minulém týdnu informační dopis, součástí kterého jsou dva návrhy řešení zeleně v této lokalitě. Dne 18. 9. 2018 v 16:30 hod. je domluvena schůzka s krajinářskou architektkou přímo na místě, kde se bude řešit výsadba zeleně v tomto areálu a je možné se zúčastnit a k dané problematice se vyjádřit. Výsadba zeleně následně proběhne v podzimním období, až budou klimatické podmínky příznivější pro výsadbu rostlin a zasetí trávníku. Kruhovou lavičku je možné instalovat až po výsadbě zeleně. Pokud budete mít zájem nahlédnout do návrhů výsadby zeleně, můžete oslovit přímo předsedu bytové jednotky nebo mne viz kontakt níže.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz


10. 9. 2018
Předmět: Lavičky-pokračování
Dotaz: Přes mlat nemůže přijet auto,protože jsou kolem obrubníky,dali jste tam jen 3 lavičky do rohu,v návrhu je v mlatu zasazen strom a kolem kulaté lavičky.Buďte tak laskaví a vraťte lavičky k bývalému pískovišti,když tam s tím nic dělat nebudete a doufám že teď,když budete dělat výsadbu zeleně,že nám tu zasadíte ten strom a slibovanou kulatou lavičku..... Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
I přes to, že je mlatový povrch lemován obrubníky, je v případě potřeby možný přejezd vozidel záchranných složek. Co se týká laviček, byly umístěny 3 ks, jak je zakresleno i v návrhu Revitalizace vnitrobloku Palachova 11- 23. Předsedům SVJ byl předán v minulém týdnu informační dopis, součástí kterého jsou dva návrhy řešení zeleně v této lokalitě. Dne 18. 9. 2018 v 16:30 hod. je domluvena schůzka s krajinářskou architektkou přímo na místě, kde se bude řešit výsadba zeleně v tomto areálu a je možné se zúčastnit a k dané problematice se vyjádřit. Výsadba zeleně následně proběhne v podzimním období, až budou klimatické podmínky příznivější pro výsadbu rostlin a zasetí trávníku. Kruhovou lavičku je možné instalovat až po výsadbě zeleně. Pokud budete mít zájem nahlédnout do návrhů výsadby zeleně, můžete oslovit přímo předsedu bytové jednotky nebo mne viz kontakt níže.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz


7. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Přispívá naše město nebo bude přispívat na psí a kočičí útulek (na zvířata, která se najdou v ZR), když je to ze zákona jeho povinnost?
Odpověď (odbor životního prostředí):
K Vašemu dotazu je třeba uvést, že Město Žďár nad Sázavou přispívá na provoz soukromého psího útulku na ul. Jihlavská a to stanovenou finanční částkou na pobyt psa za každý jeho den v útulku a co je důležité, který byl nalezen nebo odchycen Městskou policií na katastru města.
Co se týká koček na území města je tato věc řešena kastrací nalezených a odchycených koček a následného vypuštění zpět do místa odchytu. V případě většího výskytu toulavých koček byli po odchycení předány do útulku pro kočky, který se nachází ve Skrýšově u Polné. Zde bylo po dohodě přispěno ze strany Města Žďáru nad Sázavou materiální pomocí ve formě krmiva a dalších potřebných věcí související s provozem tohoto útulku.


S pozdravem

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

3. 9. 2018
Předmět: Kolize chodců a cyklistů na chodnících a na přechodech
Dotaz: Dobrý den, nemáte nějaký návrh, co dělat s neukázněnými cyklisty? Městská policie je asi finančně netrestá, nebo jsem o tom ještě neslyšel, že někdo dostal pokutu. Nejen mně, ale i jiným se stalo, že musíme před cyklisty na chodnících uhýbat nebo uskakovat. Na přechodě pro chodce mi jeden málem najel na paty, kolo nemělo zvonek a cyklista byl ještě na mě sprostý. Už je to neúnosný, je toho moc. Sice bude za chvíli zima a sníh, cyklisti budou jezdit po chodnících míň, ale to není řešení. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali MP, zde je odpověď:

V souvislosti s Vaším dotazem ohledně neukázněných cyklistů, kteří jezdí po chodnících a ohrožují svoji někdy bezohlednou jízdou chodce na chodnících je nutno podotknout, že o tomto problémů samozřejmě Městská policie ví a strážníci se snaží minimálně preventivně kontrolovat a upozorňovat cyklisty na dodržování zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou jasně stanoveny povinnosti cyklistů při jízdě na jízdním kole. Nedílnou součásti prováděných kontrol ze strany hlídek MP je i povinná výbava jízdního kola ,která je upravena Vyhláškou č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti, která mimo jiné řeší technické požadavky na jízdní kola atd. V případě, že dojde k porušení zákona ze strany cyklisty, může být tato věc řešena hlídkou MP na místě v příkazním řízení (pokuta), což se už v řadě případů stalo nebo přestupek je dále předán ke správnímu orgánu. Městská policie se bude i nadále této problematice opakovaně věnovat.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

10. 9. 2018
Předmět: Územní plán
Dotaz: Hezký den, prosím můžete mi poskytnout informaci, kdy bude probíhat opakované veřejné projednávání územního plánu Nížkov? Na obecním úřadě v Nížkově tuto informaci nemají. Děkuji vám.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
termín opakovaného veřejného projednání není stanoven, protože městský úřad v současné době požádal o vydání stanoviska příslušný úřad k upravenému návrhu územního plánu Nížkov po veřejném projednání z hlediska vlivu na životní prostředí. Teprve po obdržení kladného stanoviska příslušného úřadu bude v souladu se stavebním zákonem svoláno opakované veřejné projednání, termín se předpokládá koncem října nebo začátkem listopadu.

S pozdravem

Ing. Darina Faronová
odbor rozvoje a územního plánování

10. 9. 2018
Předmět: prostor pro tajemníka úřadu
Dotaz: Dobrý den, jsem otráven z politického boje ve ZR. Pane tajemníku, v současné době působíte jako tajemník města, jenž má být nestranný. Dnem přihlášení do voleb do obecních zastupitelstvech jste o nestrannost přišel, zvažte prosím rezignaci a nebo nevyužívejte dotazovnu k politickému boji, je to nechutné. Nepřísluší vám to.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
ze zákona o obcích (§110 odst.6): "Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích", což ovšem neznamená, že ztrácí základní politická práva - volit a být volen nebo šířit své názory. Pokud to komukoliv vadí, tak nejen, že je mimo zákon, ale odmítá základní demokratické principy tohoto státu. Žádné funkce v politických stranách ani hnutích jsem nevykonával a nevykonávám. Politiku jsem vnímal a vnímám jako souboj názorů a nikoliv lidí. Přeji vám krásný den.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

10. 9. 2018
Předmět: Poděkování.
Dotaz: Dobrý den.Děkuji za rychlou a věcnou odpověď na můj dotaz,Velmi příjemně jste mě překvapil.
Využítí klasické emailové komunikace se samozřejmě nabízí.Má jednu malou vadu na kráse.Je ryze soukromá.Komunikace na portálu města je veřejná,viditelná to je bezesporu "živá voda" pro chod samosprávy.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. " budu doufat,že oddělení informatiky se zamyslí nad rozšířením."
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
budeme se snažit v rámci svých kompetencí. Děkujeme za názor a zájem.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 9. 2018
Předmět: Domov důchodců na Okružní ulici
Dotaz: Dobrý den, pane místostarosto,
chtěl bych se zeptat, jak je možné, že vrchní sestra paní Němcová z domova důchodců tráví denně značnou část pracovní doby kouřením a telefonováním na balkoně.
Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že pracovněprávní vztahy PO Sociální služby jsou v kompetenci ředitele, je níže uvedeno jeho vyjádření:

"Vrchní sestra kouří na balkoně domova, protože je to místo vyhrazené ke kouření. To, že kouří častěji než ostatní zaměstnanci je pravdou, byla na to ředitelem organizace upozorněna a dobu strávenou kouřením si napracovává. Někdy na balkoně také telefonuje s odůvodněním, že když v kanceláři telefonuje také sociální pracovnice, vzájemně se ruší a špatně slyší volajícího."

10. 9. 2018
Předmět: Dotaz na možnosti komunikace s MěÚ
Dotaz: Rád bych věděl,jak mohu poslat přes portál města dokumentační foto, aniž bych musel zřizovat účet u některého z technologických gigantů.Microsoft,Apple nebo Google.Aplikace Lepší místo je vázaná na uživatelský účet.V žádném případě si účet zřizovat nebudu.Kdo a proč vymyslel tento klacek pod nohy občanům?Proč je občan nucen poskytovat svoje osobní údaje třetím osobám při komunikaci s MěÚ?Kdo má na MěÚ na starosti informační technologie?Děkuji za odpovědí.S pozdravem Petr Čech
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
určitě můžete k zaslání fotografie lze použít i e-mailovou zprávu na konkrétního zaměstnance MěÚ.
Aplikaci Lepší místo jako placenou službu provozuje a spravuje Prostor plus o.p.s., proto nastavuje i pravidla pro její využití. Je na vás, zda takovou službu využijete.
Informační technologie na MěÚ spravuje oddělení informatiky. Případné rozšíření Dotazů a námětů o možnost vložení souborů (tedy i fotografií) bylo nahrazeno aplikací Lepší místo. Nicméně i možnost rozšíření je možná.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

4. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, jaký je prosím stav po Bílém lvu ? Jak pokračují jednání ? Náměstí stále zeje prázdnotou, dočkají se Žďáráci nové multifinkční budovy, nebo co tam vlastně vůbec bude ? Pokud ano, tak v jakém časovém horizontu ? Současné vedení si s tímto problémem také neporadilo !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krško,
stavba nového objektu byla zahájena. Podrobnosti o záměru naleznete na webových stránkách www.rezidencebilylev.vz.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 9. 2018
Předmět: parkování před Jehlou
Dotaz: Chci se zeptat,proč není před Jehlou řádně vyznačené parkování pro osobní vozidla,(myslím tím bílé parkovací pruhy na zemi), řidiči tam parkují jak chtějí v zatáčce při příjezdu na parkoviště, také stojí.Nutno to řádně označit parkovacími pruhy a vešlo by se tam daleko více vozidel. Nyní je to velmi chaotické a nepřehledné !! Řádně to označte a bude ppo problému,děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
do budoucna se budeme Vaší žádostí zabývat. V letošním roce na akci tohoto rozsahu již není v položce určené na dopravní značení dostatek finančních prostředků.
Děkujeme za podnět.

Jiří Kasper, Odbor komunálních služeb

7. 9. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Tak si čtu vaše odpovědi k dalším změnám jízdních řádů městské dopravy. Jestli mě pamět neklame, tak jste letos několikrát odkládali další opravy jízdních řádů. Když změny jízdních řádů mohly být loni třikrát na půl roku, tak nevím, na co čekáte. Ano, dnešní stav je určitě lepší jak ten do půlky loňského roku, ale dobré věci z konce loňského roku zmizely a nové problémy se v lednu objevily. Jaká je šance, že se ty popisované lednové chyby opraví aspoň k začátku roku 2019? Utíkají vám cestující!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za Váš zájem o MHD. Mohl byste prosím poslat konkrétní problém, který navrhujete řešit?
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 8. 2018
Předmět: Bilanční rozhovor
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si rozhovor v Žďárském zpravodaji a chtěl bych se zeptat co pan starosta myslel, když mluvil o lítosti, že nerealizoval organizační změny v úřadu? V čem by spočívaly? Bylo by více koordinátorů nebo by zametl s tajemníkem? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Jak jistě chápete, tak personální politika na úřadě není úplně jednoduchá především kvůli pracovnímu právu, které úředníky významně ve svých pozicích chrání. Což je na jedné straně dobře, na druhé straně Vám to ovšem neumožňuje jednat v této věci operativně a rychle zefektivnit fungování jednotlivých odborů, o což jde především. Změny, které náš úřad dle radních a vedení potřeboval, byly v průběhu čtyř let z velké části realizovány, některé nás ještě čekají v dalších letech. Pokud jsem mluvil o razantnosti, tak především v tom smyslu, že tyto změny mohly přijít rychleji. Je to ovšem zpětný pohled, v první fázi bylo určitě důležité se s agendami dobře seznámit. To bylo důležité, protože minulé vedení předalo klíče s odkazem, že veškeré informace mají vedoucí odborů. To chci určitě změnit, naše město musí fungovat kontinuálně, ať už jej řídí Petr nebo Pavel. V této věci jsem každému, kdo projeví zájem k dispozici. O tom do jaké míry mám v tuto chvíli důvěru v profesionalitu, proaktivitu a nestrannost tajemníka, jako základního spojovacího článku mezi úřadem a občany voleným vedením města, si dnes mohou udělat obrázek občané našeho města sami.
Děkuji za Váš zájem o naše město

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

3. 9. 2018
Předmět: křižovatka Neumannova - Novoměstská
Dotaz: Dobrý den, když vidím ty nekonečné fronty aut jak po ránu na Novoměstské ulici, netálo by za to, aby ráno řídil dopravní situaci na křižovatce u konventu policista, nebo jinak naprogramovat semafor?
Odpověď (odbor dopravy):
Z důvodu uzavřené Neumannovy ulice v podstatě na jediné objízdné trase vedoucí přes náměstí přibylo několik tisíc vozidel za 24 h. Plynulost provozu přes náměstí je mj. limitována kapacitou křižovatky u Kulturního domu a též je ovlivňována chodci přecházejícími po přechodech pro chodce (řízených i neřízených přechodech). I kdyby došlo k řízení křižovatky u Konventu policistou či by došlo k úpravě intervalů na semaforech, tato opatření by neměla vliv na zvýšení plynulosti provozu na silnici I/37 přes náměstí.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

4. 9. 2018
Předmět: Kontroly
Dotaz: Dobrý den, po mých zkušenostech po návštěvách některých restauračních zařízeních jsem dospěla k názoru, že je nutné provádět častější kontroly těchto zařízení, neboť se mně zdá, že je naléván alkohol mnoha mladým lidem, kterým ještě není 18 let věku.Připadá mi, to že hlavně z důvodu zvýšení tržeb zaměstnanci těchto zařízení nekontrolují tyto osoby a nalévají jim alkohol bez kontroly OP. To je špatně pro naši společnost !
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
kontroly stravovacích zařízení se provádějí průběžně. Kontrolu příslušných ustanovení zákona na ochranu zdraví před účinky návykových látek (kam spadá i problematika prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) provádí při své činnosti živnostenský úřad i městská policie. V určitých intervalech se dále organizují rozsáhlejší kontrolní akce za součinnosti Policie ČR, celní správy. Je třeba vzít v úvahu, že na území města je asi 80 provozoven tohoto charakteru, jde tedy o velký počet. V případě prodeje nebo podání alkoholického nápoje nezletilým osobám hrozí sankce až do výš 2 mil. Kč, zákaz činnosti a uzavření provozovny. Máte-li konkrétní poznatky z konkrétního zařízení, můžete nám je poskytnout na kontaktech uvedených na webových stránkách města.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí odboru

6. 9. 2018
Předmět: Sečení trávy v ZR - kocourkov hadr II.
Dotaz: Vážení stále nechápu, proč firma, která dostane výpověď za nedodržení kvality práce a termínů, dostane další zakázku? To aby nadále prováděla nekvalitní práci a nedodržovala terminy, ale už větší peníze?To jako, kdyby jste si domů objednali firmu na výměnu oken, tu pro špatnou práci vyhodili a za týden si ji vzali na výměnu dveří a nabídli jí ještě větší odměnu. Kdo by to proboha udělal? S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
smlouva s původním dodavatelem nebyla ukončena výpovědí, ale dohodou se současným uzavřením nové smlouvy na dobu určitou pouze do konce letošní sezóny, jak již bylo uvedeno v odpovědi na předchozí dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7167. Jednalo se o řešení, kdy smlouva na dobu neurčitou byla ukončena bez právních nejistot případného napadání "nedobrovolného" ukončení takové smlouvy a nahrazena smlouvou "krátkodobou". Ceny, za které původní dodavatel seče na menší ploše, jsou vyšší než v původní smlouvě, ale stále ještě nižší než ostatní dodavatelé, které poptáváme a objednáváme na ostatní plochy města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 9. 2018
Předmět: neměnné jízdní řády MHD
Dotaz: Paní Wurzelová, v odpovědi na dotaz žďárského občana píšete, že změny jízdních řádů MHD mohou být pouze případné, takže k nim dojít nemusí. To je ale nepředstavitelná věc. Jak je v dotazu dobře napsáno, tak je třeba ty chyby v lednových jízdních řádech napravit. Podívejte se například do historie Dotazovny, co lednových jízdních řádech lidi trápí a není toho málo. Mnoho dobrých věcí z konce roku 2017 zmizelo a nové problémy se objevily. Může to být tak, že se třeba udělají jen kosmetické změny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina opakovaně zvažovala rozsah úprav jízdních řádů, některé úpravy již proběhly a některé byly a jsou vyvolány např. probíhající stavební činností na ul. Neumannova. Jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7210 případné významnější změny např. v linkovém vedení nepředpokládáme dříve než v novém roce 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 9. 2018
Předmět: Chodník
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych moc poděkovat za rychlou očistu chodníku u hřiště v ulici Nezvalova. Jsem mile překvapena a jsem ráda, že jsem zde o to zažádala. Můj manžel to na jaře dělal sám, ale někteří lidé jakoby neviděli, co se kolem nich děje. Jen si bydlí v té své bublině. Proto děkuji za pomoc...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 9. 2018
Předmět: Přebroušení cyklostezky na Piláku
Dotaz: Cyklostezka na Piláku ( hlavně u Lva a Orlice) je asi na 15 místech v úseku 50 m pod sochama vydutá. Nechte tyto hrboly zbrousit (opravit). Hrboly jsou i dále směrem ke konci Piláku.To není cyklostezka ale tankodrom.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane
v příštím roce je připravena další část cyklostezky k opravě v úseku od ulice Žižkova po ulici Kovářovu. Při realizaci tohoto úseku bychom u zhotovitele chtěli objednat opravu alespoň části zvlněného povrchu u Pilské nádrže.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: oprava chyb po změně jízdních řádů k začátku roku 2018
Dotaz: Zkraje prázdnin jste mi psali, že pracovní skupina MHD bude v srpnu řešit opravu chyb po změně jízdních řádů k začátku roku 2018. Už je po prázdninách a neslyšel jsem o termínu změny jízdních řádů. Kdy to bude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dílčí změny v časových polohách především na lince 5 proběhly. Současná situace v MHD je významně ovlivněna rekonstrukcí ul. Neumannova, po jejím dokončení počítáme s dalším vyhodnocením stavu a případné významnější změny např. v linkovém vedení nepředpokládáme dříve než v novém roce 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 9. 2018
Předmět: Kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli je v plánu umístit někam na ulici Hrnčířská kontejnery na tříděný odpad.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
plochy pro kontejnery jsou dvě a jsou umístěny u středového chodníku. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na profilu zadavatele.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

22. 8. 2018
Předmět: nové parkoviště
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda neplánuje město na místě vykácených stromů na ulici Chelčického udělat nové parkoviště, resp. prodloužit stávající. Pokud ne, ráda bych tímto podala námět k výstavbě. Určitě se mnou bude souhlasit mnoho lidí, že by se tam opravdu hodilo, navíc je tam k tomu teď prostor, když je tam "zbytečná" mýtina..
Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme Vám za podnět. Místo po pokácených smrcích je možné využít k různým účelům, např. pro Vámi navrhované parkování. Podklady pro rozhodnutí budou předány vedení města a městskému architektovi a krajinářce.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 8. 2018
Předmět: Přístavba kotelny
Dotaz: Ještě jednou k dotazům z 2.8.2018 a 23.6.2017 - chápu to správně, že metrová navážka materiálu byla naprosto v pořádku? Že nelze předjímat záměry je také v pořádku, když ty byly od samého začátku jasné? Že úřad dělá z jedněch lidí blbce a od jiných se nechá opakovaně drbat za uchem, je také v pořádku? Kdyby MÚ spolupracoval s okolím, nikdo by s touto stavbou nesouhlasil. Vztahy v jejím okolí jsou už opravdu nepřátelské. Ale je pravda, že o ulici dál už lidé o problému neví a mají jiné starosti.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený sousede,
stavební úřad musí při svém rozhodování vycházet pouze z předložených podkladů. Při realizaci každé stavby (tedy i této) dochází ke stavební činnosti spojené s přesunem stavebního materiálu(navážky, výkopy,…). Spoluvlastníci přímo přiléhajícího bytového domu neměli k této stavbě námitky a vyslovili souhlas.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu

4. 9. 2018
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy již konečně bude realizován obchvat Brněnská-Jihlavská, což by město hodně pomohlo. Proč v tomto např. nepomůže paní Němcová-poslankyně,kdy má na bilbordu, že jí záleží na městě Žďár ? Pro naše měst nic neudělala,ale lobovat by mohla ? Je to již alespoň na dobré cestě a bude se již obchvat realizovat ? Pro motoristy je to dost zásadní věc.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Peřino,
propojení ulice Brněnská - Jihlavská připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Podle informací z minulého týdne se zpracovává projekt stavby k územnímu rozhodnutí. Pokud půjde příprava stavby bez problémů, mohla by být realizována v roce 2021 - 2022.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 9. 2018
Předmět: veřejný chodník
Dotaz: Dobrý den.
Viděla jsem teď, že probíhá očista chodníků v ulici Neumanova, a tak jsem se chtěla zeptat, jestli by město vyčistilo chodník i poblíž dětského hřiště na ulici Nezvalova. Chodník je mezi výškovými domy a už se zmenšuje a zmenšuje. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak pracovníci VPP postupně dokončí započaté úseky, objednáme k úklidu i tento chodník. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy bude na Farčatech spravena ta zkratka mezi asfaltovou cestou a mlátovou cestou, jak jsou tam dány ty strašně kamenné pláty ? Mimochodem mlátová cesta po deštích, fakt hrozné ! A Kdy již bude spravena vyšlapanáná zktatka před KD.Čím dál více se sto rozšiřuje, je to hrozné ? Bude to do zimy ? Nebo už na to nejsou peníze ? To by bylo brzo,když není ještě konec roku a vedení si pochvaluje jak hospodaří ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Břečko,
změna cest na Farských humnech je projekčně připravená, a bude realizována, pokud na ni budou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města. Park má zůstat přírodního charakteru včetně mlatových cest.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Vážený pane
Co se týká mlatové cesty u KD běží stavební řízení a plánovaná realizace je v letošním roce.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: Pohled na Váš úřad
Dotaz: Dobrý den, není škoda, že Vám staří, poctiví a dobře zapracovaní zaměstnanaci odcházejí ? Zřejmě jsou dost znechuceni praktikami současného vedení, kdy jsou následně nahrazováni koordinátory a dalšími novými funkcemi pro ně zřízenými. Toto volební období bylo obzvláště pestré v rámci přijmu nových zamětnanců, kdy za nimi není vůbec vidět smysluplná práce. Úřad bez těchto lidi vykazoval slušné výsledky a tito noví lidé se jen vezou bez jakéhokoliv přičinění s dobrým jménem Vašeho úřadu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
u každého přijde den, kdy odejde do zaslouženého odpočinku. Vždy jsem si vážil odvedené práce i "umění" odejít. K rozhodnutí rady města o zřízení míst koordinátorů jsem se v minulosti již vyjádřil. Děkuji za váš zájem a názor.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

30. 8. 2018
Předmět: nepořádek u sběrných kontejnerů
Dotaz: Běžte se podívat na sběrné kontejnery před trafostanicí na ulici Jamborova. Střepy, papírky, úlomky a podobně před i za nima. Nebylo by možný to aspoň jednou za rok uklidit? V dohledné době, než začne sněžit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid okolí kontejnerů je objednán na tento týden.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 8. 2018
Předmět: vrak vozidla-Studenstká 28
Dotaz: Dobrý den, prosím o odtah vraku zeleného peugeota ZRJ 63-37. Dva roky propadlá technická, prázdná kola, ulomené zrcátko, zarostlé trávou. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění. Váš poznatek bude předán kolegovi, který má tuto agendu na starost.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 9. 2018
Předmět: Semafor na křižovatce u pojišťovny
Dotaz: Dobrý den,
v neděli 2.9.2018 jsem na kole jel po Neumannově ke světelné křižovatce u pojišťovny. Spolu s dalšími cyklisty jsem zastavil u čáry a čekal na zelenou. Bohužel semafor nás ignoroval a když už potřetí jela auta po hlavní, tak jsme to nevydrželi a křižovatku objeli po chodníku. Žádám o prověření funkce semaforu. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme Vám za upozornění. Požádali jsme správce veřejného osvětlení o prověření stavu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 8. 2018
Předmět: Upozornění na špatný stav veřejného osvětlení
Dotaz: Dobrý den.Rád bych upozornil na špatný stav pouličního osvětlení v okolí ulice Libušínská.
Některé sloupy osvětlení ve dvorech jsou už tak poškozeny korozí,že je vidět vnitřní kabeláž.Chybí více,než polovina materiálu nosné trubky,na první pohled viditelné a nebezpečné.
Dále bych chtěl reagovat na příspěvek"Rušení nočního klidu"
Problém trvá více než 5 let.Tak to asi problém je.Řešení v nedohlednu.Prosím pisatelku stížnosti aby mě kontaktovala na mail servis2@seznam.cz společně budem silnější
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
správce veřejného osvětlení prověřil současný stav těchto sloupů. Dle jeho sdělení nejsou tyto akutně nebezpečné. Koroze je samozřejmě patrná a dle závažnosti poškození a s ohledem na finanční prostředky jsou postupně sloupy měněny, případně ošetřeny nátěrem. Správce bude stav nadále vyhodnocovat. Děkujeme za Vaše upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 8. 2018
Předmět: Přechod pro chodce Husova X Veselská
Dotaz: Dobrý den, děkuji za přechod pro chodce, ..
Co mají prosím znamenat ty dva výřezy do obrubníků na straně u školky??
Tam povedou nějaké zkratky??
Pokud ano- v pořádku, ale takhle uřízlý nový obrubník nikdo zodpovědný nepřebere!!
Realizační firma snad dokáže zhotovit přijatelnější způsob sníženého obrubníku, toto je fušařina!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v době, kdy vznikl požadavek na toto řešení pěších tras, byly obruby již uloženy v betonovém loži. Proto byla u firmy objednána nestandardní následná úprava. V případě, že bychom objednali opětovné vybourání, je zhotovitel samozřejmě schopen obrubníky snížit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2018
Předmět: Rušení nočního klidu diskotéka krystal
Dotaz: Dobrý den, během akcí konaných v KD je před KD velký hluk kuřáku a lidí , kteří venku popíjí alkohol, převážně víkendy z diskotéky krystal , kteří venku kouří , popíjí alkohol, baví se mezi sebou dělají bordel odhazují nedopalky cigaret. Prosím o častější kontroly nebo vybudování kuřářny někde bokem KD kde nebudou nikoho rušit.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den,

toto už je v řešení. Bohužel to bude ještě asi chvíli trvat. Na odbor TSB a městskému architektovy jsem zaslala návrh či podmět na řešení protihlukové stěny. Vzhledem k tomu, že by neměla hyzdit čelní vzhled budovy, domnívám se, že by to měl městský architekt zhodnotit. V pátek jsem rovněž projednávala rozpočet na rok 2019 s panem starostou, a tam jsem ho na toto upozornila. Určitě by bylo dobré tuto stěnu upřednostnit. Další dotaz by bylo proto dobré směřovat na odobor TSB a městského architekta. Zákaz kouření v budově dodržovat musíme, i když jsou tu místa pro tuto činnost speciálně vymezena.
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka
Kultura Žďár, příspěvková organizace

3. 9. 2018
Předmět: nevyčištěná Sázava
Dotaz: Tak Vám zapršelo a řeku Sázavu jste zase nevyčistili ! Vstoupili jste vůbec v jednání s Povodím ? Pokud ano, tak by již Sázava v době bez dešťů byla dávno vyčištěna ? Sami jste se mohli přesvědčit kolik nepořádku v ní bylo a stále je, ale to asi nikomu nevadí ! Není Váš odbor mimo jiné nazván odborem životního prostředí ? Což by mělo zahrnovat i starost o tuto problematiku.Je to Vaše vizitka, jak jste v tomto úspěšní, či nikoliv.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, pane Králi.
Předesílám, že správa toku řeky Sázavy je v kompetenci podniku příslušného povodí, nikoli MěÚ. Povodí Vltavy na základě našeho podnětu provedlo v průběhu měsíce srpna čištění řeky Sázavy. Sebrali značné množství odpadu, bohužel někteří spoluobčané mají potřebu řeku odpadky opět "zkrášlit" i bezprostředně po úklidu, jak potvrzují i sami pracovníci povodí. Každopádně děkujeme za váš zájem o ŽP, věřím, že postupnou výchovou v rodině a škole se snad podaří vyrůstající generaci vštípit lepší přístup k okolnímu životnímu prostředí. Odpadky posetá řeka tedy rozhodně není dobrou vizitkou obyvatel města. Snad nejste jediný, komu to jako nám vadí.

Jaroslav Doubek, ŽP

31. 8. 2018
Předmět: květiny u KD
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal zda vedoucí jednotlivých odborů z úřadu pobírají prémie v naturáliích? Nevím jak jinak si vysvětlit, že si vedoucí stavebního odboru si vyrývá květiny u kulturního domu a odnáší si v sáčku. Předpokládám, že to neměla jako vzorek pro nějaké stavební řízení. Kdyby toto dělal každý, tak nám té výzdoby okolo KD moc nezbude.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vráno,
ano, v pátek 31. 8. 2018 jsem si se souhlasem správce zeleně města a statutárního zástupce kulturního domu odnesla 5 ks letošních odnožů/výhonů rostlin, a to jako výměnu za mnou v minulosti pro veřejnou zeleň poskytnuté stromky a keře.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

1. 9. 2018
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Dobrý den,
poslední dobou se ve městě velmi rozšířil nešvar, kdy cyklisté jezdí po chodnících.
Chodník by měl být především bezpečné místo pro chodce, kličkování cyklistů mezi chodci je velmi nebezpečné. Např. chodník od knihovny na dolní křižovatku je cyklisty velmi využíván. Děkuji za předání připomínky MP.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět byl předán vedoucímu Městské policie.

30. 8. 2018
Předmět: rušení nočního klidu Libušín
Dotaz: Dobrý den,
Vážená paní,reaguji na dotaz z 28.8.2018 rušení nočního klidu z bývalé sauny.Přála bych Vám být u nás v bytě a snažit se u tohoto dunění každý víkend pátek a sobota spát.Duní to celým bytem a není úniku,minulý víkend i na druhé straně baráku dunění a násladně řev opilců.Městská policie neřeší,je to už skoro 6 let ,co takový hluk posloucháme,už se to projevuje i na zdraví,hrozíte se víkendu.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Čechová,
Vaše rozhořčení chápu, ale jak jsem uvedla a na což jste se dotazovala, tak zmíněnou stavbu lze užívat mmj. i jako tančírnu. Posoudit zda dochází k překročení hygienických limitů hluku přísluší pouze hygienické stanici. Pokud z něj vyplyne nutnost provedení stavebních úprav, tak tyto již bude povolovat či nařizovat stavební úřad. Pan Mgr. Kunc Vám sdělil, že celou záležitost opětovně postoupí na krajskou hygienickou stanici. Tuto možnost má každý občan, který se cítí být obtěžován hlukem z provozu.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

28. 8. 2018
Předmět: Rušení nočního klidu z klubu Angels (bývalá sauna)
Dotaz: Minulý víkend v noci bylo z klubu z bývalé sauny slyšet velice hlasité dunění,jako by zde probíhala technoparty.Na městskou policii bylo voláno ale dunění ani hodinu poté se neztišilo.Splňuje klub stavební a hygienické požadavky,může jej provozovatel vůbec provozovat jako taneční a hudební klub, když zde nejspíš nemá provedeny žádné protihlukové opatření tak, aby nerušil hlukem v nočních hodinách obytnou zónu na Libušíně a byla provozovateli již udělena pokuta za opakované rušení nočního klidu?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
k Vašemu dotazu jme zprostředkovali stanovisko MP a stavebního úřadu.
S pozdravem
Ing. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a OŽÚ
a) MP -Na služebnu MP bylo ve 02.05 hod. dne 26.8. oznámeno rušení nočního klidu hlukem (duněním) z bývalé sauny. Hlídka okamžitě započala úkony ke zmonitorování situace. Klub byl vizuálně kontrolován již od prostoru sportovní haly. Poté se hlídka přesunula k samotné provozovně. U provozovny byla uzavřena všechna okna i vchodové dveře. Jediným zjištěným zdrojem hluku byli návštěvníci, kteří se pohybovali před klubem. I přes zjištěnou situaci byl personál klubu upozorněn na přijaté oznámení. Rušení nočního klidu nebylo zjištěno. Celá záležitost bude opětovně postoupena KHS se žádostí o provedení šetření k prostupu hluku z objektu.
Mgr. Martin Kunc, MP

b) SÚ - V roce 1997 vydal stavební úřad povolení k užívání pro hernu, tančírnu a bar. Součástí povolení je stanovení podmínky, vyplývající ze závazného stanoviska hygienické stanice, která s provozem souhlasila za podmínky, že nedojde k negativním účinků, hluku a vibrací pro nejbližší obytnou zástavbu.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

25. 8. 2018
Předmět: informační katastrofa v městské hromadné dopravě
Dotaz: Tak vám "děkuji" za úroveň informací v MHD. V sobotu po poledni linka 2 nejezdila na Pilskou nádrž a vy jste se neobtěžovali o tom informovat! Na mé odjezdové zastávce nic, v autobuse nic, řidič nic neříkal. Doma pak jsem se podíval pro kontrolu na internet a tam taky nic. Proč máte sekci MHD na internetu města, když tam nic nenapíšete? Proč na internetu MHD na www.mhdzdar.cz taky nic není? A v hlášení místního rozhlasu taky nic! Jen na soukromém internetu o MHD na www.mhd-zr.xf.cz zpráva byla.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, změny v MHD v souvislosti s akcí na Pilské nádrži 25. 8. 2018 byly připraveny, dopravce obdržel potřebné podklady, informace byly vylepeny jako každý rok na předmětných zastávkách. Neuvádíte, která byla „Vaše“ odjezdová zastávka, jednalo se však o dvě zastávky, o docházkových vzdálenostech k náhradní zastávce před Tokozem je zbytečné hovořit a bylo to na několik hodin, takže nebyla zcela nezbytná nutnost tuto událost šíroce zveřejňovat. Nicméně pravdou je to, že jsem v časové tísni nezadal zveřejnění na webu města a vyhlášení v městském rozhlase, za což se všem dotčeným omlouvám.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

29. 8. 2018
Předmět: Sleva na MHD
Dotaz: Mám dotaz zda bude u MHD Žďár nad Sázavou platit sleva 75% pro děti, dorost a pro důchodce nad 65 let od 1.9.2018 dle schválení vlády ČR.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážený pane, tarifní podmínky MHD Žďáru nad Sázavou k 1.9.2018 nebudou měněny, celostátní změny se týkají pouze linkové dopravy, nikoliv MHD. Pokud bychom změnili nyní tarify ve smyslu vládního nařízení, tak bychom nyní zdražili našim seniorům, kteří v naší MHD mohou jezdí od 70 let zcela zadarmo. Tarify se vedení města bude zabývat s tím, že případnou úpravu lze očekávat nejdříve od 1.1.2019 v souvislosti s platností jízdních řádů.
Děkujeme za Váš podnět

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 8. 2018
Předmět: bezpečná KŘIŽOVATKA Stalingad
Dotaz: Dobrý den,padlo zde x,že nelze udělat bezpečnou křižovatku,protože nejsou parkovací místa. Stačí si projít po Stalingradě a napočítáte 10 aut,které jsou na parkovištích odstavená. Auto zn.renault z boku 3ZŠ (již mělo výzvu na zadním okně) nyní přesunuto na parkoviště za 2ZŠ. Kolem domu Brodská 1910-1912 jsou tři auta, které zde stojí půl až 2 roky bez pohybu. Co s tím budete dělat? A proč na žádost o rozšíření parkoviště máte zamítavou odpověď? Myslím, že ohledně křižovatky by šlo dělat víc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v současné době to, že se odstraní několik vozidel ještě nevyřeší situaci s parkováním v lokalitě a už vůbec ne vlastní křižovatku. Navíc ne každé vozidlo, které se delší dobu nepohnulo je možno nazvat vrakem. Dle kapacitních možností se na otázce vraků pracuje, což je příklad i vozidla za 3. ZŠ. Problematika vraků je poměrně složitá a není to otázka dnů či týdnů. Vždy jsme ale rádi za tip na možný vrak, ne vše se k nám donese nebo ne vše zjistíme při pohybu v terénu. Děkujeme za Váš zájem o město.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 8. 2018
Předmět: Opět parkoviště před fotbalovým hřištěm
Dotaz: 1. Co o sobě vyjadřuje státní úředník, když mluví o době před 33. roky(spartakiáda)? Zřejmě ani neví, že celá parcela č.2193/- 3004m2 je vedena jako sportoviště a rekreační plocha
2.Dopravní značka IP11a +dodatková tabulka určuje tuto plochu na parkoviště. Jediné parkoviště v ZR pro vozidla nad 3,5t. Plně obsazené při fotbal. utkání
3.V odpvědi p.ing.Dvořáka z 19.6.2018 na dotaz PLACENÁ STÁNÍ je uvedeno,že na 65. zasedání rady města dne 11. 6. 2001,bylo zrušena všechna vyhrazená parkovací místa.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Ad 1) jen jsem chtěl s nadsázkou poukázat, že tato plocha nebyla primárně určena striktně jako parkoviště, plocha je vedena jako ostatní.
Ad 2) na této ostatní ploše je dopravním značením umožněno parkování – vozidla do 3.5t a autobusy, ostatní vozidla nad 3,5t by tam neměla co dělat. To ještě nezaručuje, že při lukrativním sportovním utkání budou všichni zájemci o parkování uspokojeni, musí si zaparkovat jinde, kde je to umožněno, jak je běžná praxe a nutnost.
Ad 3) 65. zasedání RM řešilo vyhrazená parkování, v tomto případě se jedná o zábor dle zákona o místních poplatcích
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 8. 2018
Předmět: Letní kino za Domem Kultury
Dotaz: Dobrý den,
stále se zde píše hromada vzkazů ohledně sečení trávy, MHD, uzavírek atd. Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům za včerejší promítání pohádky Čertoviny a za program pro děti, který tomu předcházel. Všechny mé tři ratolesti si užili čekání na projekci hraním her a fotografováním s pohádkovými postavami, včetně manžela, který si našel zábavu u točeného piva. Ještě jednou velký dík za skvělou akci.
Marie Čermáková
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Čermáková,
děkujeme za Vaši reakci a slova uznání, která potěší. Poděkování ráda předám organizátorům Letního kina za Domem kultury - pracovníkům příspěvkové organizace Kultura Žďár.

Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

22. 8. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné obnovit lajnování parkovacích míst na ulici Wolkerova. Je zde velmi málo parkovacích míst a mnohdy lidé zbytečně zabírají dvě parkovací místa. Domnívám se, že pokud by bylo lajnování obnoveno, situace by se trošku zlepšila a zaparkovalo by více aut.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
obnovení vodorovného značení objednáme. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 8. 2018
Předmět: Dotaz: Zák.361/2000 § 77Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
Dotaz: Dobrý den.
Zda a jaká je Místní úprava provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve Žďáře nad Sázavou?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Pane Ptáčku,
ne zcela úplně rozumím vašemu dotazu, ale pokusím se odpovědět. Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích se rozumí jakákoli odchylka od obecné úpravy, kterou je např. zákonem stanovená maximální rychlost v obci 50 km/hod., přednost zprava na křižovatkách a pod. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích na území města Žďáru stanovuje odbor dopravy opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejňujeme na úřední desce. Tolik k budoucím místním úpravám; ty stávající máte možnost vidět při vlastní účasti v provozu - je to většina svislých nebo vodorovných dopravních značek a nebo světelná signalizace na křižovatkách.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

24. 8. 2018
Předmět: Rušení AVE v centru..
Dotaz: Dobrý den, je zde několikrát řešeno vyvážení popelnic před 6 hodinou, mohl by někdo hlídat dle gps start samotných vozidel parkujících za náměstím?
Už samotné starty těchto vozidel a mlácení vrat u garáží je otřesné, nehledě na samotnou spanilou jízdu z centra a do centra několikrát denně.. Není možné parkovat tato vozidla na sběrném dvoře a garáže snad nejlépe zbourat, příp. využít jinak..
Jsme jediným městem na světě, kde se něco takového odehrává, každodenní ruch a zápach je otřesný
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, firma zajišťující svoz odpadů pro město má s městem řádně uzavřenou nájemní smlouvu na užívání prostor v areálu bývalých technických služeb včetně garážování vozidel. Rozhodnutí o případné úpravě nájemní smlouvy je v kompetenci rady města.
Aby byl dodavatel schopen službu zajistit, jsou nutné výjezdy vozidel z areálu před 6 hodinou ranní. Ve větších městech v ČR se odpady vyváží hlavně v noci, protože jinak to ani denní provoz na komunikacích nedovoluje. Pro snížení zátěže okolí areálu má dodavatel služby kromě jiného při ranním výjezdu z garáže auto vždy prázdné a po práci předchozího dne vyčištěné. Řidiči jsou opakovaně poučeni, aby dbali zvýšené opatrnosti při výjezdu z areálu a aby opravdu hluk byl minimální.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb18. 8. 2018
Předmět: Rušení nočního klidu Libušín
Dotaz: Dobrý den,každý víkend je rušení nočního klidu v sídlišti Libušín z klubu u bývalé sauny,pátek,sobota a nyní i přes den když někdo slaví narozeniny,dají repro ven a duní.Policii volat je zbytečné,nikdy se nic neděje.Myslím,že takové kluby u sídliště nemají co dělat.Obyvatelé mají právo na klid.A pak ještě řvoucí opilci,co opuští klub
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
samotné umístění provozoven nemusí být vždy problém, problém je v odpovědnosti a přístupu provozovatelů. Obdobná zařízení by měla splňovat mimo jiných stavební a hygienické požadavky. Hygienickou službu, která je příslušná pro hluk způsobený provozem zařízení, jsme o stížnostech v této lokalitě informovali již dříve, můžete hygienické službě podat i samostatný podnět. Přestože jste dle Vašeho vyjádření skeptický k volání městské policie, nezbývá, než ji v případech rušení klidu opakovaně informovat, neboť jde o záležitost veřejného pořádku. To nakonec vyplynulo i z minulé odpovědi na Váš dřívější podnět. V současné době neexistuje právní norma, která by přímo omezovala provozní dobu obdobných provozoven.

Ing. Bc. Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

27. 8. 2018
Předmět: reakce
Dotaz: Dobrý den, myslím, si, že je to vůči ostatním podnikatelům nesprávné rozhodnutí. Proč nebylo sníženo nájemné i paní, která v té budově taky podniká za stejných podmínek ? Pokud tam ten pán, co jste mu snížili nájem má dobrou klientelu, tak mu tam klienti přijdou i pěšky a nemusí autem ? To není dobrý argument z Vaší strany. Je to hodně divné a nestandartní přístup z Vaší strany a zejména vůči ostatním podnikatelům, je to nefér.Zřejmě má dobré vazby s Vašim úřadem.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Vráno,
o snížení nájemného ve stejné výši pro podnikatelku podnikající v téže budově bude rozhodovat rada města na dnešním zasedání. O stanovení výše nájmu, jeho zvyšování, snižování a úlevách na nájemném, rozhoduje pouze rada města, úřad v tomto směru pouze provádí rozhodnutí rady města.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

23. 8. 2018
Předmět: Hřiště na ul. Revoluční
Dotaz: Vážená paní Škodová,
Velice Vám děkuji za vyřešení katastrofální situace prolézky mezi bloky Revoluční. Jsem opravdu velmi ráda, že byla odstraněna dřív, než se někomu něco vážnějšího stalo. Jako maminka dvou malých dětí se chci optat, zda nude něčím nahrazena? V techto blocích je opravdu dost dětí, jestli se mají na co tesit
Děkuji Jeřábková Karolina
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za kladnou odezvu ohledně odstranění ztrouchnivělé prolézačky. Bohužel tento herní prvek nahrazen na tomto místě nebude. Herní prvky, které nejsou certifikovány a historicky byly umístěny bodově v sídlišti postupně s ohledem na jejich bezpečnostní stav odstraňujeme. Jsou budována centrální dětská hřiště v jednotlivých sídlištích splňující platné bezpečnostní normy EU, která s ohledem na finanční prostředky modernizujeme, popřípadě rozšiřujeme o další herní prvky.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 8. 2018
Předmět: nájemné
Dotaz: Proč a z jakého důvodu bylo sníženo nájemné na Vysočanech ? Myslím si, že mluvím i za ostatní podnikatele, kteří máme vysoké nájmy v rámci našeho podnikání a že chceme také snížít ty drahé nájmy, jaké nám město v dřívější minulosti stanovilo. Jestli jste to snížili tomu podnikateli, co si myslím, tak to je opravdu divné. Ostatní,co si od Vás pronajímají prostory, tak ti si ztěžujíí, že mají také vysoké nájmy,snižte nám je plošně,také tak jako na Vysočanech, jinak je to nespravedlivé.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Kmente,
rada města snížila nájemné za užívání prostor, umístěných v bývalém KD Vysočany, a to v souvislosti s rekonstrukcí komunikace, která velmi ztížila užívání objektu, včetně přístupu do objektu a vyloučila i možnost parkování v blízkosti objektu. Z tohoto důvodu bylo nájemné sníženo za III. čtvrtletí 2018 na polovinu dohodnutého nájemného a za IV. čtvrtletí 2018 na dvě třetiny dohodnutého nájemného. Od 1.1.2019 bude hrazen nájem za užívání prostor v uvedeném objektu v dohodnuté výši bez úlev.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

23. 8. 2018
Předmět: RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
Dotaz: Přeji dobrý den,
ráda bych se zeptala jak je to s nočním klidem. Poslední dobou se zhromažďuje mládež a občané u trafo stanice na ulici Brodská při AZYLOVÉM DOMĚ po 22 hod kde sedi kolikrát do půlnoci. Viz dne 22.8.2018 kdy ruch přestal až v 00:53 i přesto,že byly upozornění ve 23:20 aby se stišily. Po vysmání a sprostých urážek pokračovali ještě víc.
Prosím o info jak postupovat kdyby se to opakovalo..
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den.
K Vašemu dotazu mohu sdělit tyto informace. Město Žďár nad Sázavou přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Na Vámi popisovaném prostoru u trafostanice u hřiště „U Věžičky“ se vztahují obě vyhlášky.
Je zde zakázáno požívat alkoholické nápoje a je nutné dodržovat dobu nočního klidu, tj. od 22,00 do 06,00.
Pokud je některá z těchto vyhlášek porušována, volejte prosím neprodleně bezplatnou linku městské policie 156. Dohled nad dodržováním ustanovení těchto vyhlášek jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie města.
Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

20. 8. 2018
Předmět: MHD při rozkopané Neumannově ulici
Dotaz: Zamyslete se nad tím,proč v objížďkových jízdních řádech jste zbytečně vynechali některé zastávky,když autobusy přes ně bez zastavení projíždí a lidi by tam rádi nastoupili nebo vystoupili !!! Jsou to zastávky na náměstí u linky 4 a pak strana zastávky Novoměstská blíže k rodinným domům u linky 4 a linky 6. Nekomplikujte lidem ještě víc cestování MHD !!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, linky č. 4 a 6 musí jet po objížďkové trase, ale vzhledem k dopravní situaci nám nepřišlo rozumné spoje ještě více zdržovat na zastávkách náhradních, když nejbližší řádná zastávka na trase Studentská je místo zrušené Neumannovy v minimálně stejné či menší docházkové vzdálenosti než je Havlíčkovo nám. či Horní. I přes objížďkové jízdní řády se nám spoje zcela nahodile i tak zpožďují a někdy je nabourán celý oběh vozidel, takže jsou třeba komplikace se zajištěním základní linky č. 8 (vlaky).Veřejná doprava se skutečně nemůže řídit přáním, kde by kdo chtěl nastoupit či vystoupit. Nemyslete si, že děláme opatření proti cestujícím, ale těch atributů, které musíme vzít v úvahu je celá řada a výsledné řešení se nemusí cestujícím zamlouvat, ale mnohdy nejde jinak. Pokud se týká nastoupení do linky 4 či 6 na zastávce Novoměstská, tak není nic jednoduššího, než jít o několik minut dříve a přejít silnici a nastoupit do těchto linek při cestě na Vodojem, kdy tam mají řádnou zastávku, při cestě zpět bychom linky opět nesmyslně zdržovali.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den, dočkáme se konečně laviček ve vnitrobloku Palachova ?? Před delším časem jste lavičky oddělali a dosud zde žádné nové nejsou umístěny. 2 nové lavičky u nového pískoviště opravdu nestačí !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
odstraněné lavičky jsou v opravě, po dokončení opravy, předpokládáme v průběhu září 2018, budou znovu umístěny do vnitrobloku 3 lavičky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: úklid po sběru šišek
Dotaz: Přidáváme se k upozornění na nutnost uklizení větví po sběru šišek na Vysočanech - Javorová ulice. Pod stromy zůstaly ulámané větve.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení občané Javorové ulice,
děkujeme za upozornění, zajistíme úklid.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 8. 2018
Předmět: spoj 4 MHD od pondělí
Dotaz: Proč nestaví spoj 4 MHD i na zastávkách přes náměstí když tam stejně jede?To se máme pokaždý doprošovat řidičů a řidiček aby nám na náměstí zastavili?Ještě že jsou oni tak hodní že nám tam na požádání zastaví.Je potřeba to zastavování spoje 4 MHD na zastávkách přes náměstí legalizovat a co nejdřív.A aby se na náměstí dalo aji nastupovat.Spoj 6 MHD zastavuje na náměstí v obou směrech a spoj 4 MHD ani jednou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, linky č. 4 a 6 musí jet po objížďkové trase, ale vzhledem k dopravní situaci nám nepřišlo rozumné spoje ještě více zdržovat na zastávkách náhradních, když nejbližší řádná zastávka na trase Studentská je místo zrušené Neumannovy v minimálně stejné či menší docházkové vzdálenosti než je Havlíčkovo nám. či Horní. I přes objížďkové jízdní řády se nám spoje zcela nahodile i tak zpožďují a někdy je nabourán celý oběh vozidel, takže jsou třeba komplikace se zajištěním základní linky č. 8 (vlaky). Navíc linka č. 6 při řádném průjezdu na Horní a Havlíčkově nám. zastavuje normálně. Veřejná doprava se skutečně nemůže řídit přáním, kde by kdo chtěl nastoupit či vystoupit. Nemyslete si, že děláme opatření proti cestujícím, ale těch atributů, které musíme vzít v úvahu je celá řada a výsledné řešení se nemusí cestujícím zamlouvat, ale mnohdy nejde jinak. Když Vám řidič na zastávkách zastaví, je to čistě na jeho riziko. Pokud bychom, i přes složitost situace, chtěli legalizovat zastavování linky č. 4 a linky č. 6 při objížďkových průjezdech přes náměstí, tak by to , vzhledem k legislativě a dovoleným, nebylo dříve jak ve druhé polovině září a to nám již přijde i zbytečné a to nemluvím o těch stávajících, výše popsaných problémech.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: Nesmyslná odpověď na dotaz.
Dotaz: Vážený pane ing.Dvořáku.
Snad jsem se ptal na podmínky. Odpovídáte, že bylo řádně povoleno ale na to jsem se neptal.Když chcete tvrdit , že bylo řádně povoleno tak je nutno dodržet §23 zák 102/2000 celý t.zn. i odst.2.(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle odst. 1 musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu.Protože na fotbal jezdí nejen Žďáráci ale i přespolní bylo by dobré informovat občany ať chodí pěšky protože místo parkoviště je autobazar.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, níže Vám uvádím podmínky, za jakých bylo povoleno využívání nástupní spartakiádní plochy před fotbalovým stadionem pro výstav vozidel autobazaru. Dovoluji si podotknout, že se v tomto případě řídíme zákonem o místních poplatcích v souladu se zákonem o obcích.
Při své činnosti budete dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o místních poplatcích
- potřebnou část parkoviště si vhodným způsobem vyhradíte a provoz na tomto vyhrazeném prostoru bude plně ve vaší režii
- využití a velikost záboru si budete evidovat pro následné vyměření místního poplatku
- předmětný prostor budete udržovat v čistotě a pořádku tak, aby nedocházelo ke znečištění jeho okolí a byla zajištěna bezpečnost chodců a silničního provozu
- v případě poškození veřejného prostranství zajistíte jeho opravu, úpravu či uvedení původního stavu na vlastní náklady
- ihned po skončení záboru provedete celkový úklid a veřejné prostranství předáte v řádném stavu zástupci městského úřadu, odboru KS
Změny rozsahu záboru jsou průběžně odsouhlasovány odborem komunálních služeb. Poplatek je hrazen ve výši dle platné vyhlášky města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 8. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Proč povodí Vltavy nevyčistí tu část Sázavy neboli vyschlou řeku od cca zimního stadionu po splav na Farčatech, od větví bahna, a ostatního nepořádku ? Nyní jsou na to vhodné podmínky, na co se ještě stále čeká ? Proč ty průtahy ? To se čeká až zaprší ? Proč zase to otálení jako vždy a se vším na MěÚ v ZR. Za současného vedení to již lepší nebude ! Hurá volby se blíží !
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Povodí Vltavy, jako správce toku, na základě naší výzvy právě tento týden započalo s úklidem odpadků nalézajících se na obnažených částech říčního koryta řeky Sázavy. Odbahnění a další zásahy jsou především věcí Povodí Vltavy. V tuto chvíli nemáme informace, zda nějaký takový zásah připravují.Děkujeme za váš zájem o stav ŽP.
Ing. Jaroslav Doubek, ŽP

21. 8. 2018
Předmět: Dotaz na poplatek za odpady
Dotaz: Dobrý den, mám dluh na poplatcích a jsem mimo zr a rád bych znal výši dluhu k uhrazení. Jsem v invalidním důchodu a na vozíku.je možné mi sdělil tuto výši? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Přes dotazovnu takové informace nelze sdělovat, zavolejte prosím přímo správkyni poplatku p. Šimkové nebo jí napište e-mail na alena.simkova@zdarns.cz. Kolegyně Vám sdělí, co a za jakých podmínek je možné sdělit.
s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 8. 2018
Předmět: objednávkový systém - redukce
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu byl omezen objednávkový systém na odbor dopravy? Dříve bylo možno objednat se na mnohem více nabízených časových termínů než nyní. Není za celý den cca 6 objednaných klientů pro 5 přepážek trochu málo?? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Pokorná,
jediným rozdílem oproti předcházejícímu období je vypuštění času objednání v intervalu 8:00-8:30 hod. a 10:30-12:30 hod. a to z ryze praktického hlediska. Stávalo se totiž, že klient, který přišel na odbor bez objednání, čekal ve frontě a neustále byl "předbíhán" klienty, kteří se objednali - ti jsou totiž zařazování do fronty přednostně. Byly případy, kdy klient čekal od rána až do odpoledne. Právě proto, aby k těmto nepříjemným situacím nedocházelo, byly vloženy do časů objednávek tyto mezery, aby v tyto časy mohli být obslouženi v přijatelných termínech i klienti neobjednaní.
Dovoluji si nesouhlasit s vámi uváděnými čísly. Za prvé - uvádíte možnost objednávky pro 6 klientů denně. Skutečností je ovšem 11 klientů pro každou z obsluhovaných agend, tedy až 55 objednávek denně v "dlouhé" dny (pondělí a středa), v "krátkých" dnech se může objednat až 30 klientů na všechny agendy. Dále uvádíte počet přepážek 5. To je ovšem ideální stav, který je málokdy skutečností. Například přes léto jsou z důvodu vybírání dovolených v provozu 4 přepážky a během roku z jiných důvodů (povinná školení, nemoci a pod.) tomu není jinak.
Jen pro zajímavost - za letošní rok jsme do dnešního dne obsloužili 14400 klientů - v předchozím roce to bylo za stejné období 11600 (nárůst o 24% !), a to ve stejných prostorách a se stejným počtem úředníků. Snažíme se dělat maximum pro spokojenost klientů, ale bohužel zázraky neumíme.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí odboru a zkušební komisař řidičů

21. 8. 2018
Předmět: Betonové šachty u solné jeskyně
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz k betonovým šachtám u solné jeskyně, jsou celkem dvě. Ve večerních hodinách, zde každodenně dochází k rušení nočního klidu, vysedávání mládeže a bezdomovců je zde velice časté. Nehledě na to, že se zde kouří marihuana atd.. Proto se ptám, dají se tyto šachty srovnat tak, aby z nich nebyly vysedávací koutky ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
máte patrně na mysli tzv. anglické dvorky, které byly v minulosti budovány jako součást domu. Do jejich konstrukce nemůže město zasahovat. V případě rušení nočního klidu doporučujeme obrátit se na městskou policii.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 8. 2018
Předmět: Kultura - palec nahoru
Dotaz: Dobrý den, o víkendu jsem navštívila Horácký džbánek a musím říci, že jsem se náramně bavila. Obecně jde v posledních letech kultura nahoru. Přibyly Den Žďáru, Santiniho barokní slavnosti, Contentus Moraviae, Farmářské trhy, Dny otevřených zahrad a další. Chtěla bych tímto městu poděkovat, za to, že pamatuje i na tuto oblast veřejného života. K dotazu: Najdu už někde program letošních Slavností jeřabin? Kde budou umístěna díla sochařů? A co bludiště na Farských? Bude letos? Děkuji za odpovědi.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Havlíčková,

děkujeme Vám za slova uznání, která nás velmi těší a která jsem předala také p. ředitelce PO Kultura Žďár. Jsem ráda, že tradiční, letité akce jako je Horácký džbánek, Slavnosti jeřabin, Concentus Moraviae a Dny otevřených zahrad stále drží velmi dobrou kulturní úroveň a obyvatelé města si naší práce váží. Věřím, že si stejnou přízeň spoluobčanů i vysokou kulturní úroveň udrží i nové kulturní akce, které jsou v posledních letech ve městě organizovány pro obyvatele Žďáru nad Sázavou a jeho blízkého okolí. (Den Žďáru, Santiniho barokní slavnosti, Farmářské trhy). Program letošních Slavností jeřabin je již zveřejněn na webových stránkách města na hlavní stránce v sekci „aktuality“ a dále v sekci „kultura a sport “. Díla sochařů budou umístěna v prostoru za Domem kultury, kdy umístění jednoho z děl je ještě v jednání s jeho autorem. Zvažujeme také prostor u Knihovny M. J. Sychry.
Otevření Bludiště na Farských humnech je plánováno na 1. 9. 2018. Vzhledem k dlouhotrvajícímu velkému suchu je vyhlášena výstraha nebezpečí vzniku a šíření požáru na území města a jeho okolí. Pokud nebude tato výstraha k datu 1. 9. 2018 zrušena, nebudeme moci Bludiště na Farských humnech zprovoznit.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

13. 8. 2018
Předmět: Sociálně neohleduplné zrušení zastávky MHD Neumannova?
Dotaz: Dobrý den, nezlobte se, ale to se trochu nepovedlo - na dva měsíce zrušit zastávku MHD Neumannova? Jak se mají senioři, kteří sotva došli na tuto zastávku, dostat na polikliniku? Jistě, cestou je lavička a jízdní řády jsou na webu. O Vodojemu ani nemluvím. Mám tam prarodiče a ty jsou z toho nešťastní. Proč tímto nevhodným způsobem? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, máte-li jakýkoli relevantní návrh na řešení situace, který nebude v rozporu s předpisy, mile a rád ho přijmu. Dovolím si podotknout, že doprava se musí přizpůsobit stavební činnosti a ne naopak. To je pak každá rada drahá. Lidé z Vodojemu mohou k cestě na polikliniku stále využívat linky č. 4 a 6, samozřejmě zpět je to problematičtější. Dva měsíce není tak dlouhá doba a pokud někdo nemůže na polikliniku dojít, existují taxi, seniortaxi, zdravotnické dopravní společnosti a v neposlední řadě rodinní příslušníci, případně sousedé...
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

13. 8. 2018
Předmět: Vedení města
Dotaz: Dobrý den. Co udělali pan Klement a Navrátil proto, aby byla vybrána ta správná firma na sečení trávy? Proč výběr firmy řeší vedoucí komunálního odboru (tu si nikdo z nás nevolil)? Proč je prezentace vedení města hezká, ale na chodnících písek? A problémy s dopravou. Prosím dělejte také něco pro normální lidi.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
na výběru, jak uvádíte „té správné firmy na sečení“, se starosta a místostarosta města kromě jiného podílejí připomínkami při přípravě podkladů pro výběrové řízení v rámci interních porad s odborem komunálních služeb – správcem zeleně a dalšími dotčenými úředníky. Jsou členy rady města, která schvaluje zahájení příslušného zadávacího řízení včetně všech zadávacích podmínek a podkladů. Vedoucí odboru komunálních služeb z pozice správce zeleně města připravuje podklady pro zadávací řízení na údržbu zeleně, které konzultuje se zástupci dotčených odborů městského úřadu a s vedením města a v případě aktuálního nadlimitního zadávacího řízení na údržbu zeleně - sečení trávy i s externím administrátorem – společností NAR marketing s.r.o., Ostrava. Takto zkompletované podklady pak předkládá radě města k projednání a případnému schválení zahájení příslušného zadávacího řízení. Podané nabídky hodnotí a posuzuje komise jmenovaná radou města, která doporučuje radě města uzavřít smlouvu s nejvýhodnějším/i dodavatelem/li dle zadávacích podmínek. Rada města rozhoduje o konečném zadání, tj. uzavření smluv s vítězným/i dodavatelem/li této zakázky.
Pro další řešení písku na chodnících a problémy s dopravou prosím sdělit konkrétní případ, kde a o co se jedná.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 8. 2018
Předmět: odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny ... už jste odpověděli?
Dotaz: Pane Dvořáku,

před víc jak měsícem jste mi psal, že na webu města zveřejníte reakci na odpověď z kraje na dopis pana starosty s připomínkami k jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny. Na webu města ale stále nic není. Kdy se ta reakce města na webu města objeví?

Michal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, veškerá dosud proběhlá korespondence starosty města s Krajem Vysočina ohledně VDV kraje je zveřejněná na webu. Naši reakci na dopis krajského úřadu s vypořádáním se s našimi připomínkami ještě kompletujeme, odeslána bude patrně příští týden. Reakci na ni samozřejmě po seznámení s ní opět zveřejníme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 8. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den.
Za jakých podmínek je možno provozovat Autobazar na veřejném parkovišti ( viz. parkoviště u fotbalového hřiště) . A zda takovýto prostor odpovídá všem zákonným a bezpečnostním předpisům pro takovouto činnost.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, provozování autobazaru bylo řádně povoleno a zpoplatněno, nyní je zúžen rozsah výstavu vozů, samozřejmě v tom v současné době hraje roli i stavební činnost v místě samém. Zas dodržování bezpečnostních a jiných předpisů odpovídá provozovatel autobazaru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 8. 2018
Předmět: Sekání trávy, zalívání stromů
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné pozastavit sekání trávy ve městě s ohledem na setrvávající sucho. Sečení trávy, která je nyní nízká a zcela vyprahlá ji pouze více škodí a snižuje to možnost zadržení vláhy. Naopak by bylo vhodné zajistit závlahu stromů vysazených v posledních letech a starých hodnotných. Přikládám i odkaz na výzvu, kterou sepsala Společnost pro zahradní a krajinnářskou tvorbu: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ondrej-feit-vyzyvame-mesta-a-o
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení trávy je za těchto klimatických podmínek, až na drobné výjimky, pozastaveno. Dodavatel zalévá především novou letošní výsadbu, jeho činnost kontrolujeme v terénu. I přes tato opatření některé stromky schnou a bude nutná jejich výměna.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 8. 2018
Předmět: Úklid po sběru šišek
Dotaz: Dobrý den, v minulém týdnu na ulici Pelikánova probíhalo srážení mladých šišek ze smrků odbornou firmou. Bohužel pánové po sklizni sebrali pouze šišky a záchytné plachty a zmizeli. Spadané větve a další nepořádek již neřešili. Vzhledem k tomu, že je to pro ně zdroj obživy, měli by po sobě také uklidit. Nikde jsem se na stránkách města nedočetl, zda tyto firmy městu něco za sklizeň platí. Pokud ano tak prosím o info kolik peněz přitéká městu do pokladny. Kdy bude prosím nepořádek odklizen? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený obyvateli,
děkujeme za upozornění, věc průběžně řešíme s odbornou firmou. Pro město tato činnost není zdrojem příjmů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb18. 8. 2018
Předmět: Sečení trávy v ZR - kocourkov hadr.
Dotaz: Je s podivem, že firma na sečení trávy, která dostane výpověď za nedodržování termínů a hlavně kvality sečení, dostane obratem ruky další zakázku v hodnotě 1,8 mil. Kč. A navíc za cenu vyšší, než za kterou vyhráli výběrové řízení. (0,60Kč/m2, a nyní 1,00Kč/m2) Zajímalo by mě, kde je tedy ta finanční úspora. Děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, dodavatel uzavřel s městem dohodu o ukončení předešlé smlouvy na dobu neurčitou a současně uzavřel dohodu na dobu již jen do konce měsíce října 2018. Hodnota nové zakázky je jen orientační a velmi pravděpodobně nebude vyčerpána, a to i s ohledem na stávající klima. Firma zakázku dostala na zmenšený rozsah ploch, s termínem plnění na dobu určitou do konce měsíce října tohoto roku. Po uvedenou dobu seče sice za ceny vyšší než v původní smlouvě, ale stále ještě nižší než ostatní dodavatelé, které poptáváme a objednáváme na ostatní plochy města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


17. 8. 2018
Předmět: Zaměření chodníku Brodska, neodvezene hromádky
Dotaz: Dobrý den,
je pěkné že došlo k zaměření chodníku na Brodské před obchodem Qanto. Jen by to chtělo ty hromádky odvézt, než to vítr zase vše rozfouka.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
hromádky byly odvezeny. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 8. 2018
Předmět: Sečení trávy v ZR - kocourkov hadr.
Dotaz: Je s podivem, že firma na sečení trávy, která dostane výpověď za nedodržování termínů a hlavně kvality sečení, dostane obratem ruky další zakázku v hodnotě 1,8 mil. Kč. A navíc za cenu vyšší, než za kterou vyhráli výběrové řízení. (0,60Kč/m2, a nyní 1,00Kč/m2) Zajímalo by mě, kde je tedy ta finanční úspora. Děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, dodavatel uzavřel s městem dohodu o ukončení předešlé smlouvy na dobu neurčitou a současně uzavřel dohodu na dobu již jen do konce měsíce října 2018. Hodnota nové zakázky je jen orientační a velmi pravděpodobně nebude vyčerpána, a to i s ohledem na stávající klima. Firma zakázku dostala na zmenšený rozsah ploch, s termínem plnění na dobu určitou do konce měsíce října tohoto roku. Po uvedenou dobu seče sice za ceny vyšší než v původní smlouvě, ale stále ještě nižší než ostatní dodavatelé, které poptáváme a objednáváme na ostatní plochy města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


16. 8. 2018
Předmět: Svoz odpadů - Vodojem
Dotaz: Dobrý den.
V průběhu rekonstrukce ulice Alšova se nepočítá se svozem komunálního ani bio odpadu?! Zařiďte svoz odpadu dříve, než vám ho dovezeme před úřad.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
svoz komunálního odpadu na ul. Alšova, která v současné době prochází rekonstrukcí, je dohodnuto s generální dodavatelem stavby firmou COLAS CZ a.s. , ve spolupráci s firmou AVE, která pro Město Žďár zajišťuje odpadové služby. Generální dodavatel vždy v určený den, převeze kontejnery na předem domluvené místo tak, aby firma AVE nemusela zajíždět do prostoru staveniště, následně jsou kontejnery vráceny na původní místo.

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

13. 8. 2018
Předmět: Dětské hřiště Palachova u družiny 5. ZŠ
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat zejména paní Remarové za přípravu a realizaci dětského hřiště mezi družinou 5. ZŠ a bytovými domy na ulici Palachova. Je hezké vidět, jak nevyužitý prostor je teď obsypaný dětmi.
Jen bych se ještě jednou přimluvila za zřízení odpadkového koše. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vaše poděkování ráda předám paní Remarové i dalším kolegům, kteří realizaci zajišťovali.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Vážená paní,
umístění koše v tomto místě je problematické z hlediska následného vývozu, kde se vyvážející auto nedostane do těchto míst. Kontejnery v této lokalitě jsou na dohled od dětského hřiště a nepovažujme tedy za nezbytné zde umísťovat další koš. Ke koši by nevedla cesta nebo chodník vhodné pro jeho pravidelný vývoz. Děkujeme za pochopení.

S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

8. 8. 2018
Předmět: Nové pracovní síly
Dotaz: Pořád se píše o úsporách, že Váš rozpočet je nepjatý,že se toho již nestihne mnoho opravit a vybudovat, prosím, kde ty peníze jsou ? Kolik nových lidí bylo zbytečně přijato za působení nového vedení ? Kolik tito noví zaměstnanaci stojí město peněz ? To nemůžete zkumulovat funkce a omezit přísun stále nových lidí v rámci úspory pěněz ?Dříve to fungovalo bez těchto nových lidí !Alespoň by bylo na jiné potřebnější investice ! Mínusové body pro stávající vedení ! Zásadně je již nevolit.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Dostále,
máte úplnou pravdu v tom, že rozpočet města je napjatý. Upřesňuji, že je napjatý v tom, jak vyvážit příjmy a výdaje a město hospodárně vést. Přání více vytvořit, budovat a rekonstruovat musí být podloženo finančními prostředky a možnostmi. Osobně si myslím, že se nám daří přistupovat ke všem potřebám města zodpovědně. Tento přístup vidím i v otázce počtu zaměstnanců úřadu. Ti vytváří servis pro občany města a v případě státní správy i regionu. Žádný přísun nových zbytečných lidí neexistuje. Obecně nelze srovnávat dobu např. před 10 lety se současností. Mění se legislativa, dochází ke změnám v přenesené správě obcí, rozšiřují se úkoly. Přesto jsme úřadem, který se řadí mezi úřady s nejmenším počtem zaměstnanců vzhledem k oblasti působnosti v rámci území a počtu obyvatel.
S pozdravem
Josef Klement

13. 8. 2018
Předmět: Projekty
Dotaz: Kolik bylo za toto volební období realizováno projektů ? A hlavně kolik z nich bylo realizováno ? Kolik projektů nebylo realizováno, ale muselo se zaplatit za velké peníze ? Kolik tyto projekty stály ?Tyto peníze za nerealizované projekty mohly být využity pro blaho občanů, na tak žalostně vypadající naše město, které potřebuje tolik oprav ! Myslím si, že toto vedení nepředvedlo svoji rozhodovací sílu, rychlost jednání a kreativitu, jaké by naše město potřebovalo.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Kratino,
realizované akce a připravované projekty naleznete v materiálech zveřejněných na webových stránkách města v Akčním plánu města - https://www.zdarns.cz/media/files/strategie-rozvoje/dokumenty/akcni-plan.pdf, v rozpočtech na jednotlivé roky - https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/ a realizovaných zakázkách města - https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky.

Město v několika případech samozřejmě s potenciálem realizace nechalo zpracovat projektovou dokumentaci pro konkrétní akce. K realizaci se zatím nepřistoupilo z logických důvodů, kterými jsou především aktuální nemožnost spolufinancování z dotačních titulů, ekonomická návratnost investice zjištěná právě ze zpracovaného projektu, či jiné aktuální investiční priority. Samozřejmě k jejich realizaci se může v krátkém čase přistoupit. Kdo je připraven, není překvapen. V tom je právě potenciál „rozhodnosti, rychlosti a kreativity“ při podání žádostí o spolufinancování.

16. 8. 2018
Předmět: řeka Sázava
Dotaz: Dobrý den, každý den pozoruji výrazný pokles hladiny Sázavy. Mohl bych vědět z jakého důvodu? Jestli skutečně tak mimořádné sucho nebo záměr jejího čištění? Od Jehly až po dolní jez by si to zasloužila. Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den. Pokles hladiny řeky je způsoben minimálním přítokem a zvýšeným výparem v horkých dnech. Ohledně vyčištění obnaženého dna jsme jednali se správcem toku, tj. s Povodím Vltavy. Úklid řeky by měl v brzké době proběhnout.
Jaroslav Doubek, odbor ŽP

15. 8. 2018
Předmět: Odpovědnost
Dotaz: Plně souhlasím s pisatelkou, která psala o stavu Eska-nízkoprahového zařízení pro děti.Je pravdou, že část je tam opraveno, ale velká část zůstává jen tak. Například ústřední topení je jen z části opravené a zbytek je příliš starý.To tam děti budou v zimě mrznout,nedokážete to ústřední topení vyměnit ?Samozřejmě lina nová, nátěry a dalších mnoho věcí.Nezříkejte se odpovědnosti,myslím, že budovu vlastní město,které by se o to mělo řádně starat.Slouží to našim dětem, tak to opravte.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážená paní,
nikdo se odpovědnosti nezříká, ale budova má svého uživatele a až na základě jeho požadavků mohou být případné opravy zařazeny do rozpočtu.

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

13. 8. 2018
Předmět: nové hřiště u 4 ZŠ
Dotaz: Je sice pěkné, že opravujete a inovujete hřiště u 4 ZŠ, ale kromě žáků této školy,kdo na něj bude chodit.Vámi opravovaná hřiště v celém městě zejí prázdnotou, mladí lidí raději sedí doma u počítačů a velmi málo sportují. Pro koho to za velké peníze opravujete ? Není lepší zy ty miliony vybudovat kvalitní infrastrukturu ve Žďáře včetně nových cest a chodníků a dalších věcí ? Podle mne jsou to vyhozené peníze !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Trejbale,
hřiště je součástí areálu základní školy a primárně slouží pro zajištění tělesné výuky dětí. Vedení školy má v plánu umožnit využití hřiště i mimo vyučovací dobu.
Domnívám se, že řada dětí, mládeže a dospělých, revitalizaci přivítají a hřiště využijí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 8. 2018
Předmět: Připomínky územního plánu Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal, kdy se začnou zapracovávat schválené připomínky (v roce 2016) Radou města do aktuálního územního plánu (rok vydání 2016)? Je to bezmála 2 roky, bez jakékoliv změny pro žadatele. A druhý dotaz, zda jste Vy i Váš nadřízený spokojeni s rychlostí práce odboru Rozvoje a územního plánování? Děkuji Novotný
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
předpokládám, že proces projednávání změny ÚP bude zahájen do konce roku.
Vzhledem k počtu pracovníků zajišťujících agendu územního plánování pro město a obce v území ORP, jsem s prací odboru spokojená a děkuji za ni.
Na spokojenost s naší prací by vám asi nejlépe odpovědělo 470 stavebníků, pro jejichž záměry jsme od začátku roku podle novely stavebního zákonu povinni vydat závazná stanoviska a kterým neblokujeme přípravu staveb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 8. 2018
Předmět: Školní hřiště u 4.ZŠ
Dotaz: Slyšel jsem, že školní hřiště u 4.zš bude mít přírodní travnatý povrch. Při současném trendu změny počasí mám proto dotazy: jak bude hřiště zavlažováno?, kdo jej bude udržovat, kolik bude tato údržba stát? Nebylo by ekonomičtější hřiště s umělým povrchem? Jak bude řešena tv našich dětí během výstavby hřiště? Snad se bude pokračovat i po komunálních volbách?!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Nováku,
vnitřní hřiště pro míčové hry bude provedeno v přírodní trávě včetně automatického zavlažování. Zdrojem vody bude vrtaná studna. Údržbu hřiště bude zajišťovat 4.ZŠ, provozní náklady nejsou v současné době známy, budou vyhodnoceny až po ročním provozu. Předpokládáme, že tělesná výchova bude probíhat na náhradních hřištích, tuto skutečnost bude vedení školy ještě řešit. Stavba je rozdělena do dvou let, dokončení je dle SOD naplánováno na 30.8.2019

S pozdravem

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

13. 8. 2018
Předmět: Stížnost
Dotaz: Jelikož nepravidelně dávám své dítě do ESKA-nízkoprahového zařízení pro děti a mládež patřící pod soc.služby (příspěvkové organizace), tak se dotazuji, proč je ta budova v tak zuboženém stavu zevnitř, vše zastaralé,nábytek hrozný, nutné vyměnit lina, nové nátěry, nové topení atd. Pouze jsou tam vyměněna některá okna.Jak to tak můžete nechat, působí to velice špatně pro lidi,kteří tam své děti dávají.Velice nutná je tam tato obměna interiéru, včetně shora uvedených věcí.Je to tam hodně zanedbané.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážená paní,
vnitřní stav objektu je především záležitostí sociálních služeb. Vaše připomínky jim předáme.

Ing. Jaroslav Kadlec
Technická správa budov

13. 8. 2018
Předmět: Výměna občanského průkazu
Dotaz: Kdy mám měnit OP když mě platnost končí v r.2020
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
přestože od 1.7.2018 došlo v agendě občanských průkazů k zásadní novince - všechny OP jsou již nově vydávány s elektronickým čipem, platnosti stávajících průkazů se to nijak nedotýká. Pokud je Váš doklad vydán s platností do roku 2020, zůstává jeho platnost do roku 2020 zachována a nový OP si vyřizovat nemusíte, resp. až v souvislosti s uplynutím doby v něm vyznačené (pokud nenastanou jiné zákonné důvody pro skončení jeho platnosti - např. ztráta, odcizení, poškození celistvostí, ...).
Ing. Bc. Roman Krčil
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

13. 8. 2018
Předmět: Koupaliště
Dotaz: Dobrý den, paní Lučková,
mohu Vás poprosit o informaci, kolik stálo rozšíření krytého bazénu o venkovní část a kolik stála varianta koupaliště na Farských humnech a kolik varianta u Pilské nádrže?
Děkuji a přeji hezký den
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Dospěle,
podle propočtů záměrů z roku 2006 činila cena koupaliště na Farských humnech 56 mil. Kč bez DPH a cena koupaliště u Pilské nádrže 60,4 mil. Kč. Relaxační bazén byl stavěn jako celek, náklady na přestavbu sluniště a rozšíření, nemáme v současné době již k dispozici.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 7. 2018
Předmět: hřiště 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den , kolik bude vysázeno nových stromů za pokácené břízy a další dřeviny(zbourány bagrem) na školním hřišti 4.ZŠ?Domnívám se ,že hřiště pro míčové hry mohlo být v zadní části hřiště a nemuselo se tak zasahovat do výškového profilu hřiště. Kdo to celé financuje? Bude hřiště sloužit veřejnosti? Doufám, že se někdo bude o nové hřiště starat, ne jak doposud. Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Nejedlý,
náhradní výsadba je předepsána v počtu 16 ks v lokalitě sídliště Žďár n.S. 4. Víceúčelové oplocené hřiště je umístěno u objektu základní školy záměrně, aby bylo v docházkové vzdálenosti od šaten a mohlo být provozováno a kontrolováno, samostatně mimo zbývající areál. Investorem akce je město Žďár n.S. a financuje ji z rozpočtu. Hřiště bude i nadále provozovat a spravovat ZŠ Švermova a bude sloužit i veřejnosti.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

12. 8. 2018
Předmět: zimní stadion
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město hodlá investovat do zimního stadionu? Hokejové zápasy jsou hojně navštěvovány a například toalety jsou v hrozném a nevyhovujícím stavu. I občerstvení by chtělo vylepšit. Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní,
do zimního stadiónu investujeme pravidelně, ale převzali jsme ho v ne příliš dobrém stavu. Sociální zařízení máme v plánu rekonstruovat v příštím roce. Občerstvení je v pronájmu, takže ho moc ovlivnit nemůžeme, ale vaši připomínku předám podnájemci.

S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

19. 7. 2018
Předmět: Veřejné vystupování
Dotaz: Dobrý den, proč musejí oba pánové starosta a místostarosta, být skoro u všeho spolu, to si tak nedůvěřují ? Dříve měli každý svoji problematiku a o tuto se starali.No každý je z jiné politické strany, tak to je asi pochopitelné. V tomto volebním období pro město moc oba neudělali, převážně dojížděli staré rozdělané akce od jejich předchůdců. Město potřebuje ve vedení zcela nové tváře ambiciózní lidi, kteří budou pracovat pro občany a pro město a ne si tam dosazovat mnoho svých nových lidí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Kvapile,
dovolíme si Vám podat souhrnné vyjádření za vedení města. Na Vaši otázku ohledně důvěry můžeme konstatovat, že máme jeden k druhému vzájemnou důvěru. To neznamená, že máme na vše stejný názor, ale že spolu jednáme otevřeně a bez podrazů. Díky této důvěře se můžeme plně soustředit na práci pro město. Oba dostáváme desítky pozvánek na různé akce. A pokud oba můžeme, je nám ctí se jich zúčastnit. Samozřejmě máme své kompetence přesně rozdělené https://www.zdarns.cz/samosprava/starosta-mistostarosta/ . Samozřejmě se vzájemně informujeme i o oblastech, které spadají do kompetencí toho druhého, pro případ zastupitelnosti, ale i pro případ financování, apod.
S druhou částí Vašeho příspěvku si dovolíme nesouhlasit. Na počátku volebního období bylo připraveno k realizaci jen pramálo projektů, město bylo již dva roky bez platné Strategie rozvoje města. Dnes již je tento dokument zpracován, každoročně se aktualizuje a projekty se postupně realizují. Po několika letech se nám podařilo uzavřít další cyklus projednávání nového územního plánu, což blokovalo další rozvoj města.
K výběru zaměstnanců. Ti jsou vybíráni komisemi v otevřených výběrových řízeních, kde jsou zastoupeny všechny složky (vedení, úřad, odborníci). Obecně je personální agenda v kompetenci tajemníka úřadu. Žďárský městský úřad má v porovnání se stejnými úřady méně zaměstnanců a má i menší poměr samosprávy vzhledem ke státní správě.

Vedení města

28. 7. 2018
Předmět: Opakované rušení nočního klidu na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
na sídlišti Libušín dochází každý víkend k rušení nočního klidu. Přivolaná MP vždy sice zjedná nápravu, ale myslím, že není v pořádku ji ke stejnému případu volat pořád.
Zdrojem nočního rušení je diskotéka / restaurace Krystal.
Nejsem si jistá, jestli je to v pořádku na takto obydleném sídlišti. Už se to řeší několik let, ale stále je to stejné.
Buď se jedná o hlasitou hudbu nebo o to, že účastníci diskotéky stojí venku, popíjí alkohol a velice hlasitě se projevují.
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

částečně jsme se tuto věc snažili pořešit minulý týden. Zjistili jsme, že ač je v prostoru disco nově zbudovaná kimatizace, stále se větrá okny. To by se mělo od tohoto víkendu změnit. Co se týká hovoru osob před budovou. Je to problém protikuřáckého zákona pro celou budovu. Není možné využívat místa ke kouření k tomu původně určená v budově.
Návštěvníci chtěj-nechtěj musí ven. A i když nedělají žádný zváštní hluk, slyšet to je. V těchto dnech zasílám podnět městskému architektovi na zbudování zástěny která by, doufám, mohla tento hluk hodně eliminovat a nasměrovat ho ke křižovatce. Ale chce to přece jenom odborný zásah, abychom nehyzdili čelní pohled na budovu.

Marcela Lorencová, ředitelka Kultury Žďár, PO

31. 7. 2018
Předmět: koupaliště
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat proč město jako je Žďár nemá koupaliště? Myslim si, že by ho spoluobčané uvítali.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Klusáčková,

návrh na umístění koupaliště ve Žďáře nad Sázavou byl v předešlých letech projednáván ve dvou variantách - na Farských humnech a v prostoru u Pilské nádrže. Od těchto záměrů město vzhledem k finančním nákladům ustoupilo a bylo rozhodnuto o realizaci rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu s venkovní částí (dnešní Relaxační centrum), kde je k dispozici rovněž opalovací louka. V současné době se o výstavbě nového koupaliště neuvažuje. K venkovnímu koupání je po dokončení kanalizace v Polničce možno využít i přírodní koupaliště Pilskou nádrž, (v případě dobrých podmínek ke koupání), kde je KHS Jihlava průběžně sledovaná kvalita vody (odkaz na webové stránky: http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/pilska-nadrz.php), či další vodní plochy v okolí města.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

10. 8. 2018
Předmět: ÚP
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, v jaké fázi je v současné době zpracovávání územního plánu Nížkov, případně kdy lze očekávat jeho oficiální vyhlášení. Děkuji vám.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Nížkov. Návrhy byly dne 23.7.2018 doručeny dotčeným orgánům aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska (tj. do 24.srpna2018). Po tomto termínu pořizovatel zajistí pro obec Nížkov úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání. Upravený návrh se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Vydání územního plánu Nížkov se předpokládá nejdříve v listopadu 2018.
S pozdravem, Ing. Darina Faronová, odbor rozvoje a ÚP

9. 8. 2018
Předmět: velká stiznost
Dotaz: Je 5:35 a už zase tady mlátí popelář i s popelnicema to neumíté ani tohle zařídit .výmluva na vedro je na nic to vedro je skoro všude.udělat ty ty ty asi nestačí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Imramovský.
Bylo zjištěno podle GPS, že řidič vyvážel v čas, v který neměl a za to ho čeká finanční postih.
S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 8. 2018
Předmět: dotaz
Dotaz: Bude ještě letos započata stavba tzv. propojka Jamská-nákupní středisko ? Nebo zase nejsou vykoupené pozemky, nebo nejsou peníze ? Zůstane zase jenom u slibů, jak to po celé období praktikovalo současné vedení radnice ?
Čtyřleté volební období bylo na tuto realizaci poměrně dlouhé období a zase nic, přittom je to takový kousek komunikace ? ! Jenom sliby,ještě, že se již blíží volby, současné vedení nebudu volit ani náhodou.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Brzková,
stavba je zařazena v plánu investic odboru rozvoje a ÚP na roku 2019 - 2020. O její realizaci rozhodne zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byly zahájeny velké investiční stavby, které budou dokončovány v roce 2019 (hřiště u 4.ZŠ, revitalizace bývalé vodárny, Klafar III, revitalizace sportovišť), lze předpokládat, že rozhodnutí o realizaci propojky Brněnská x Jamská proběhne až v průběhu roku 2019, případně až u návrhu rozpočtu na rok 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 7. 2018
Předmět: zastávka MHD
Dotaz: Proč se zastávka MHD na ul.Revoluční jmenuje Libická? O pár metrů dál přes křižovatku je ulice Libická a na ní zastávka MHD,též Libická. Divný.Zmateční.Logicky- ul.Revoluční - zastávka MHD Revoluční,ne?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
původně jsme uvažovali o 2 zastávkách přímo naproti sobě na ul. Libická. Takto to ale technicky nešlo vyřešit, proto se 2 zastávky na jedné křižovatce jmenují Libická, přestože jedna je umístěna na konci ul. Revoluční. Důvodem tohoto umístění je i využití zastávky na ul. Revoluční linkami, které nepokračují dále na Klafar ale pokračují po ul. Okružní.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 8. 2018
Předmět: Uzavření křižovatky Neumannova-Novoměstská
Dotaz: Dobrý den,bude v této době jezdit MHD na Vodojem nebo bude úplně odříznut?Kde si lze a za jakých podmínek zažádat o povolení ke vjezdu osobním autem jak je psáno v článku na žďárském deníku?Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
podle sdělení odboru komunálních služeb nebude během přestavby křižovatky Novoměstská x Neumannova na Vodojem během uzavírky zajíždět linka č. 8 (těžko odhadnutelná dopravní situace - doprava k vlakům), u některých linek se zvažují objížďkové jízdní řády. Předběžná informace bude uveřejněna odborem komunálních služeb na webu města během tohoto týdne (do 13.8.2018), poté budou informace vylepeny na dotčených zastávkách. Sledujte, prosím, informace na webu města a předmětných zastávkách.

Staveniště bylo předáno generálnímu dodavateli firmě COLAS a.s. Povolení vjezdu po dobu stavby může dát pouze tento dodavatel. Pro majitele garáží bude průjezd v co možná největší možné míře zachován a u garáží bude aktuální informace s kontaktem na stavbyvedoucího pro možnou přímou domluvu. Samozřejmostí je vjezd záchranných složek /záchranka, hasiči, policie/.
Děkujeme za toleranci a trpělivost, ale bez souvisejících omezení není možné stavbu provést.
S pozdravem, Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

7. 8. 2018
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za pěkné posečení trávy na ulici Špálova a v okolí dětského hřiště.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 7. 2018
Předmět: informační centrum
Dotaz: Dobrý den,dočetl jsem se,že se ruší stávající "íčko"pana Nahodila a rád bych znal upřímnou odpověď,kdo s tímto nesmyslným nápadem přišel a hlavně o kolik dražší bude nový provoz celkově ročně. Je velmi smutné,co všechno se za čtyři roky dá bohužel mnohdy nenávratně zmařit.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Koczmane,
o možné změně TIC ve Žďáře nad Sázavou bylo jednáno již několikrát i v předešlém volebním období. V letošním roce dostal tento záměr na základě rozhodnutí vedení města k projednání a návrhům možné změny více prostoru, radní města tuto otázku řešili na svém zasedání v letošním roce několikrát. Nejvíce se kloní k variantě zařazení TIC pod organizační složku města - Regionální muzeum. Připravovaná změna TIC musí být schválena zastupitelstvem města a poté budou následovat konkrétní kroky k realizaci. Zkušeností pana Nahodila si vedení města velmi váží a rádi by využili jeho dlouholeté praxe a zkušeností i v nově připravovaném TIC. O konkrétní spolupráci s panem Nahodilem bude jednat již nové vedení budoucího TIC. Celá záležitost je zatím v jednání, proto Vám nyní nemohu sdělit bližší informace.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

2. 8. 2018
Předmět: sečení travy
Dotaz: Dobry den. Ve zpravodaji píšete, že je město perfektně posečené .Nevím kdo prováděl kontrolu, ale z ulice Povoznické směrem do uvozu je tráva stale přes metr vysoká. Na dotaz před dvěma měsíci mi bylo odepsáno, že bude posečeno do 1,7. 2018 Prosím o posečení této časti města. Mnohokrát děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
lokality, které uvádíte jako neposečené jsou zařazeny do IV. intenzitní třídy sečení. Přednost v situaci, kdy byla ukončena původní smlouva s dodavatelem a zadání prací probíhá jednotlivě, byla dána především plochám zařazeným ve vyšší intenzitní třídě sečení. Dokončení sečí ve Vámi uváděném místě předpokládáme v průběhu tohoto měsíce.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2018
Předmět: oprava schodiště naproti 2.ZŠ
Dotaz: Dobrý den,ve vašich odpovědích neustále uvádíte,že město má napnutý rozpočet,to chápu a souhlasím,Ale kdo vymyslel předláždění schodiště naproti 2.ZŠ?Schodiště využívá pár lidí denně a chodník jen přes silnici u 2.ZŠ je v mnohem horším stavu,jsou zde velké nerovnosti,ve kterých dlouho stojí voda a je to i nebezpečné při obyčejné chůzi,chodí tu stovky lidí.Na toto peníze jsou?Proč jste raději neopravili tento chodník?Jen prosím ne odpověď,že do budoucna plánujete opravu celé ulice,to se nedočkáme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
oprava schodiště před 2. ZŠ byla nutná, protože schodišťové stupně již svým sklonem byly nebezpečné. Kromě dlažby jde u opravy především o vyrovnání schodišťových stupňů a opravu veřejného osvětlení. Oprava chodníku v současnosti není připravována.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 7. 2018
Předmět: Hřiště na ul. Revoluční
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se optat, na údržbu a opravu hřiště mezi bloky Revoluční. Je zde již naprosto ztrouchnivele torzo dřevěné prolézačky, na které kdysi byla houpačka. Je to opravdu nebezpečné (trčí hřeby atd.) Je zde spousta malých dětí z okolních domů, které láká na to lézt a těžko jim vysvětlitelné, že nemohou. Bylo by možné s tím něco udelat a opravit?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za připomínku. Pokud se jedná o herní prvky u domu č. p. 1904/38, stav houpačky i průlezky prověří odborník a na základě jeho stanoviska proběhne oprava, popřípadě demontáž předmětných herních prvků.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 8. 2018
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Mohu se zeptat, proč se VO na nám. Republiky rozsvěcuje až dlouho po setmění ? Čtvrtek 2.8.2018 všechny lampy (okolo průtahu, u přechodů i všechny ostatní na náměstí) začaly svítit v 21.25 hod, když tma je již ve 21 hod.? Není to výjimečná situace a na přechodech pro chodce minimálně neodpovědná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Korábku, již min. 15 roků je většinové centrální spínání VO a v tobě počítačů a jiných vymožeností se stává, že dojde k poruše, ve čtvrtek 2. 8. 2018 nás navštívil „blackout.“ Protože v tomto případě nedorazila ani zpětná odezva, tak přišli na řadu naši „informátoři“ z terénu a pak jsme teprve zahájili nápravu. Děkuji tímto našim „informátorům“ za upozornění.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 7. 2018
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den
Chtěla bych se zeptat ,zda v pracovní době je normální kouřit marihuanu přímo na veřojnosti. Domívám se že je paní nebo slečna je zaměstnaná , jako veřejná služba,pod Městským výborem.Vypadá to blbě, není to zcela po prvé co jsem jí za hlédla, i já nemohu v mém zaměstnání pít alkohol nebo kouřit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
u našich pracovníků, kteří jsou zaměstnáni na veřejně prospěšných pracích jsme užívání omamných látek nezjistili. V případě, že tuto situaci zaznamenáte, můžete mne o tom informovat na níže uvedených kontaktech.

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov
tel.: 566 688 150, 736 510 450
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz

3. 8. 2018
Předmět: Žďár a Veřejná doprava Vysočiny ... hejman říká něco jiného
Dotaz: Přečetl jsem si odpověď pana starosty na dotaz občana, s tím souhlasím. Porovnal jsem to s tím článkem ze Žďárského deníku na https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/verejna-doprava-vysociny-dostava-realne-obrysy-20180801.html. Ale hejtman kraje říká něco jiného: "Téměř všechna okresní města se už s námi dohodla, pouze v Pelhřimově diskutujeme způsob zajíždění autobusové dopravy VDV do centra města“. Bojím se toho, co nastane, protože o Veřejné dopravě Vysočiny se nemluví vůbec dobře. Jak to je?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na tuto otázku jsme odpověď zveřejnili zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7123
Stav věci se od té doby nezměnil.
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

15. 7. 2018
Předmět: prostory před KD
Dotaz: Dobrý den, prostory před kulturním domem v ZR jsou v katastrofálním stavu (myšleno obrubníky, květinová výzdoba a pod.) Jestli to má opravdu na starosti firma ............. tak to je dvojnásobná katastrofa.Několikrát na to bylo upozorňováno a náprava stále nikde. Tam,kde chodí mnoho lidí a vidí ty neupravené a zanedbané plochy, tak si o tom udělá svůj vlastní názor.Je to ostuda vedení města, že v tom obratem neudělá nápravu.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní, celková rekonstrukce prostoru, která by řešila zeleň i komunikace (chodníky, zpevněné plochy) není v současnosti v přípravě. Dílčí dosadby květin probíhají opakovaně, uvažujeme o radikálnější změně výsadby s předpokládanou realizací v příštím roce, a to po konzultaci návrhu s krajinářkou města a dodavatelskou společností Purum.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Vážená paní Vrbíková,
z hlediska stavebně technického stavu připravujeme částečnou obnovu obložení a schodišť. Přesný termín provedení, z důvodu kapacity stavebních firem, prozatím neznáme.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky Technická správa budov


2. 8. 2018
Předmět: Neoprávněné užívání pozemku - podruhé
Dotaz: Dne 23. 6. 2017 jste odpovídala na dotaz ohledně pozemku p.č. 4669/66 s tím, že na pozemku "nebudou umísťovány zahradní stavby trvalého ani přechodného charakteru" - to co zde vzniká nyní, to ovšem není ani přechodná stavba ani dočasné oplocení - to jsou regulérní základy pro přístavbu domu. Ptám se tedy znovu a jinak: je to černá stavba? Schválená stavba? Plocha je stále v majetku města? A opakuji, že s touto přístavbou bylo evidentně počítáno již při zhotovování fasády této bývalé kotelny.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený sousede,
vlastník objektu rodinného domu (bývalé kotelny) získal k části předmětného pozemku právní titul, který jej opravňuje tento využít k realizaci stavby; zde přístavby rodinného domu včetně souvisejících úprav. O černou stavbu se nemůže jednat, poněvadž byla stavebním úřadem povolena. Odpověď na kterou odkazujete vycházela ze zcela odlišné úpravy vlastnických vztahů k danému pozemku.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu

5. 8. 2018
Předmět: realizace obchvat Jihlavská
Dotaz: Dobrý den, v jakém stádiu je obchvat z Brněnské na Jihlavskou ?Začne se alespoň letos ? V tomto volebním období už asi ne ? Proč to současné vedení neposunulo za 4 roky ku předu, myslím tím aktivnější jednání a následnou realizaci. 4 roky je dosti dlouhá doba na zrealizování obchvatu.Opětovné zklamání současného vedení,ještě, že se již blíží volby.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krško,
jak jsem již odpovídala 23.7.2018, tuto akci nezajišťuje město, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle našich informací je příprava stavby ve fázi zpracovávání projektu stavby k posouzení vlivu na ŽP.
Termín realizace stavby není známý.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 8. 2018
Předmět: odpadkové koše
Dotaz: Dobrý den, prosím o vyvezení odpadkových košů z prostoru dětského hřiště a kulturního domu na ulici V Lískách a Na Úvoze, koše již přetíkají odpadem.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Novotný..
Děkuji za informaci, předám na firmu vyvážející koše.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

4. 8. 2018
Předmět: podpora alternativních druhů dopravy
Dotaz: Zdravím, ve Žďáře je v určitých lokalitách dlouhodobý problém s počtem parkovacích míst. Domnívám se proto, že by město mělo podpořit uživatele skútrů a motocyklů v tom smyslu, že vyznačí parkovací stání i pro tyto dopravní prostředky, neboť zabírají podstatně méně místa, než automobily. V zimním období by na tato místa mohl být uložen vyhrnutý sníh z komunikací, který není často kam dát. Dále by bylo dobré např. po vzoru Prahy, aby motocykly mohly parkovat všude zdarma a bez časového omezení.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Nováku,
děkujeme za námět, předám jej vedení města a dopravním expertům k projednání.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 8. 2018
Předmět: Průjezd městem
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, zda se počítá v brzké době s omezením průjezdu centrem města velkých nákladních aut a nákladní techniky (kombajny, traktory, TIR apod.). V domech podél silnice na nám. Republiky a Havl. nám., kde jsou byty a kanceláře, je téměř nemožné otevřít kvůli nadměrnému hluku okno. Jak a kdy se toto bude řešit obchvatem nebo zákazem průjezdu pro tato velká vozidla. Děkuji a zdravím Martina
Odpověď (odbor dopravy):
K dotazu na realizaci obchvatu bylo odpovězeno např. zde:

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7087

Za současného stavu město nemá kompetenci zakázat průjezd některých druhů vozidel po silnici 1. třídy.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

2. 8. 2018
Předmět: Hřiště na Vodojemu
Dotaz: Paní Remarová,mě přijde,že město toto udělalo účelně,aby si pan místostarosta udělal body před volbami,městský architekt asi nemá co dělat.Však vlastníci těchto a sousedních pozemků chtějí pozemky uvést do původního stavu,nechtějí slyšet jak jej efektivně využít,to je jejich věc,určitě by si to zařídili
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Pochylá,

i na základě požadavků, podnětů občanů opravujeme, obnovujeme, nově budujeme volnočasové plochy, hřiště postupně v celém Žďáře nad Sázavou. Již v loňském roce jsme byli osloveni místními obyvateli s žádostí o revitalizaci tohoto hřiště. Proběhlo šetření na místě a zjištění aktuálního stavu, informování navrhovatelů. Předpokládali jsme, že obnova hřiště je ve všeobecném zájmu a proto jsme započaly přípravné práce, které právě z důvodu neobdržení souhlasu vlastníků dotčených pozemků byly pozastaveny. Za těchto okolností jsme si vyžádali návrhy městského architekta, které bychom s vámi rádi na zmíněné, plánované schůzce prodiskutovali.
V případě Vašeho zájmu k tomuto projektu mě prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Radka Remarová
komunitní koordinátorka

4. 8. 2018
Předmět: otočení lavičky u dětského hřiště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den paní Křesťanová, píšete, že máte "napnutý rozpočet" a tak není možné otočit lavičku u nového hřiště na Libušíně. Chápu, že když se lavička instalovala, tak ještě nebyla známa podoba hřiště. Město však má vlastní pracovníky "technických služeb", tak by tuto lavičku mohli otočit. Nebo jste mohli požádat firmu, která hřiště instalovala - měla k tomu na místě veškeré vybavení. Věřím, že lavička bude otočena při přemisťování nevhodně rozmístěných hracích prvků, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o přemisťování nových prvků na Libušíně neuvažujeme. Otočení lavičky je možné, ale v jakémkoliv případě to znamená náklady, a to i při otočení vlastními pracovníky města. Jak už bylo uvedeno, zvážíme do budoucna doplnění další lavičky: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7092.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 8. 2018
Předmět: Názory starosty města k Veřejné dopravě Vysočiny (VDV)
Dotaz: Vážený pane tajemníku, díval jsem se na tiskovou konferenci starosty města (www.obcasnik.eu/video-starosta-navratil-zdar-nad-sazavou-system-vdv-kraje-vysocina-mohl-zcasti-nahradit-mhd/) k aktuální otázce vztahu města Žďáru a krajské VDV. Můžete mi napsat, který den se tato tisková konference konala? Kdo o náhradě MHD za krajské linkové autobusy může rozhodnout? Rada nebo zastupitelstvo? Podle mne je to rizikový podnik, aspoň podle ohlasů k chystané VDV. Je pravda to i o Žďáru, co řekl hejtman?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
poslední tisková konference proběhla na MěÚ ve středu 1.8.2018. Rozhodování o MHD nepatří mezi vyhrazené působnosti zastupitelstva uvedené v § 85 zákona o obcích a není ani uvedeno ve vyhrazených působnostech rady města, proto spadá pod ustanovení § 102 odst.3, který říká: "Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie."
S pozdravem Jan Havlík- tajemník MěÚ

2. 8. 2018
Předmět: letadla a pilak
Dotaz: Dobrý den , měl bych dvě výhrady.Starý starosta vždy jednal s armádou o nelítání letadel nad Žďárem.Začínají zase pěkně létat přímo nad městem. Na hráz piláků se vždy mohlo jen ne za zábradlí .Prosím u těchto případů ma jednat vždy město a ne jednotlivec děkuji a držím palce u dalších voleb.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
souhlasím s vámi, že jednat musí město. Proto předávám váš podnět vedení města.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

2. 8. 2018
Předmět: Hráz Piláku
Dotaz: Dobrý den. Bylo by prosím možné aktivně vstoupit do jednání s Povodím Vltavy, zjistit důvod uzavření přechodu pro pěší na hrázi Piláku a zkusit vyjednat změnu, aby tam bylo možné chodit? A průběžně informovat občany o vývoji jednání? Díky moc.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
Váš podnět jsem postoupila vedení města, které o výsledku jednání bude informovat.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 8. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a město Žďár nad Sázavou
Dotaz: Vážení,v posledním čísle Žďárského deníku je článek o tom,že z okresních měst kraje jen Pelhřimov nechce Veřejnou dopravu Vysočiny. A taky se tam píše,že města a obce budou platit každý rok 70 Kč na občana,to u Žďáru je skoro 1,5 milionů každý rok. To je město tak bohatý,že může nasypat do krajského měšce na krajské vlaky a autobusy každý rok takovou sumu,když třeba při změnách MHD nechtělo dát ani korunu navíc? A když město dopisem pana starosty kritizovalo jízdní řády a kraj městu nevyhověl?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
žádná oficiální jednání mezi městem a krajem ohledně konkrétních podmínek pro zapojení žďárské městské autobusové dopravy (MHJD) do Veřejné dopravy Vysočiny do této doby neproběhala. Kraj nám přislíbil poskytnout podklady ohledně obecných podmínek základních možných variant pro zapojení se do krajské veřejné dopravy, až je bude mít připraveny. Doposud jsme takové podklady neobdrželi a na projednání konkrétních podmínek zástupci města nebyli přizváni.
O jakémkoliv návrhu, který by měl znamenat finanční dopad pro naše město, musí jednat rada města a ve vazbě na případné navýšení rozpočtu i zastupitelstvo města. Ze strany Kraje Vysočina jsme však zatím oficiální návrh na zapojení nedostali.
Město Žďár bylo doposud aktivní především v připomínkování návrhu krajské linkové dopravy, kde jsme několikrát zaslali své připomínky a informovali jsme o této skutečnosti i okolní obce.
Obecně lze říci, že náš postoj je takový, že zajištění veřejné linkové dopravy na územní kraje je v kompetenci krajských orgánů. My jako město Žďár se staráme o zajištění městské autobusové dopravy (MHD) včetně finančních dopadů na městský rozpočet.
Díky za Váš zájem o naše město
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

2. 8. 2018
Předmět: kropení komunikací ve městě
Dotaz: Dobrý den, zvažuje město v těchto teplých dnech kropení silnic jako tomu je v jiných městech? Dříve kropicí vůz ve žďáře projížděl a kropil ale už více roků takto není z jakého důvodu? Lidem by to velice pomohlo. Děkuji za odpověd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, prozatím o skrápění silnic neuvažujeme. Vzhledem k nadmořské výšce, konfiguraci ulic a zeleni nepatříme mezi vedry nejvíce postižená města. S takovou službou jsou spojeny i finanční náklady. Snažíme se s vodou spíše šetřit a používat ji pouze tam, kde je nezbytně potřeba např. na zalévání nových výsadeb.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem

2. 8. 2018
Předmět: Vyvážení popelnic
Dotaz: Dobrý den, ať se tazatel podívá jak to funguje v jiných městech, tam jezdí jak je potřeba a noční klid jde v těchto vedrech stranou a nikdo si neztěžuje. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
děkujeme za Váš námět. Aktuálně i za stávajících klimatických podmínek prozatím ve Žďáře neuvažujeme o výjimkách pro dodavatele veřejných služeb ohledně dodržování nočního klidu. Nicméně i takovou výjimečnou variantu provozu za ztížených klimatických podmínek je potřeba zvažovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


1. 8. 2018
Předmět: Hřiště na Vodojemu.
Dotaz: p.s. Nerad bych se z odstupem času dozvěděl, že tento pozemek odkoupil nějaký majitel sousedního pozemku pro výstavbu nemovitosti nebo pro jiné využití.
S pozdravem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
K P.S.
Funkční využití pozemku podle územního plánu je pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Nelze na něm realizovat jinou výstavbu nebo činnost, která omezuje a narušuje kulturně sportovní a relaxační funkci těchto ploch.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

31. 7. 2018
Předmět: koupaliště
Dotaz: Dobrý den děkujeme ve Žďáře za krásný léto plné koupání . PS :,Havlíčkův brod ,65 Kč cely den .Třebíč cely den 60kc Přibyslav to samy Děkuji i za rodinu ,ale je fakt že na těchto koupalištich se člověk potká s mrakem Žďáraku který jinde ani nepotka děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dvořáku,
Městský úřad nestanovuje cenu vstupného do Relaxačního centra. Váš námět jsem předala vedení města a vedení příspěvkové organizaci SPORTIS.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 8. 2018
Předmět: Hřiště na Vodojemu.
Dotaz: Dobrý den, žádám Vás alespoň o uvedení pozemku bývalého hřiště a jeho okolí na ulici Kavánova do původního stavu v jaké bylo před započetím rekonstrukce povrchu ulice Kavánova. To, že se z tohoto pozemku stala na 3 měsíce skládka stavebního materiálu neznamená, že hřiště zanikne. Souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro uvedení pozemku do původního stavu přeci nejsou nutné! Revitalizace hřiště jistě počká, ale navrácení oplocení bych přivítal ihned.
S pozdravem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Košťále,

vzhledem k novým požadavkům a neobdržení souhlasu od všech vlastníků dotčených pozemků, byly veškeré přípravné práce pozastaveny, nikoliv zrušeny a proto plánujeme schůzku přímo na místě. Rádi bychom zde s Vámi prodiskutovali možnosti využití této plochy, následnou úpravu. Termín schůzky je naplánován na 20.09.2018 na 16:00 hod na místě samém za účasti pana místostarosty Ing. Josefa Klementa a městského architekta Ing. arch. Zbyňka Ryšky. I mé přání bylo mít již toto hřiště opraveno, připraveno na letní prázdniny, aby ho děti mohly využívat. Děkuji za pochopení, trpělivost. V případě dalších dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat, domluvit se na schůzce.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Radka Remarová
komunitní koordinátorka

1. 8. 2018
Předmět: Vyvážení popelnic podruhé
Dotaz: Vážená paní Kozáková,
přesně tuto odpověď jsem očekávala. To že je venku horko se teď náramně hodí. Nebudu zde polemizovat o tom komu. Nicméně práce v takovýchto podmínkách není příjemná nikomu. To uznávám. Jiné profese ale musí vydržet a neobtěžují spoluobčany v brzkých raních hodinách jako již tato firma poněkolikáté. ... Přeji hezký den a děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Poulová,
jak Vás již informovala kolegyně Kozáková, o chybě víme, věc byla projednána s dodavatelskou firmou, příslušný řidič byl poučen, co je nebo není možné i za těchto klimatických podmínek. Omlouváme se Vám i za dodavatelskou firmu za Vaše dnešní ranní vyrušení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 7. 2018
Předmět: Lavička na Libušíně
Dotaz: Paní Křeaťnová, to nemyslíte vážně s tou Vaší odpovědí ! Zřejmě nemáte děti, protože,kdyby jste je měla tak takto nemůžete odpovědět. Když jdu s dětmi na Libušíně na herní prvky, tak na ně chci především vidět a ráda si u toho sednu.A ne, že si sednu obráceně a dívám se na panelák.Jedná se o jednu lavičku, která je potřeba otočit ve směru na herní prvky. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
chápu Vaše praktické připomínky k otočení lavičky. V současné době máme však velmi napnutý rozpočet na dětská hřiště i mobiliář díky zbudování tří nových dětských hřišť, mobiliáře a revizí s tím spojených a také díky dalším nezbytným udržovacím pracím. Proto pečlivě zvažujeme každý vynaložený výdaj, který v tuto chvíli není nezbytně nutný. Předmětná lavička byla takto umístěna v minulosti na přání obyvatel domu, a to je také jeden z důvodu, proč bychom ji rádi zachovali na původním místě. Do budoucna zvážíme přidání další lavičky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 8. 2018
Předmět: Vyvážení popelnic
Dotaz: Dobrý den,
je 1.8.2018 5 hodin 40 minut a právě v tuto chvíli jsou vyváženy popelnice na tříděný odpad, které jsou umístěné u zastávky MHD Bezručova, u pily. Nepřipadá mi to již normální. Dodržování nočního klidu jim prostě nic neříká.Řešilo se to zde již několikrát a očividně domluva neplatí. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dle informací od dodavatelské firmy došlo k nedodržení nočního klidu řidičem, který vyrazil na svoz odpadu s ohledem na současná vedra dříve než měl. Řidič byl poučen, že takový postup není možný.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 7. 2018
Předmět: Komunální volby
Dotaz: Dobrý den, můžete nám prosím sdělit, jaká politická uskupení budou v podzimních komunálních volbách kandidovat ve Žďáře, resp. jaké je personální obsazení návrhů kandidátních listin, které musely být dle zákona do dnešního dne podány?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
lhůta pro podání kandidátních listin skončí dnes 31.7.2018 v 16 hodin. MěÚ je registračním místem nejenom pro město, ale i 47 obcí správního obvodu, proto bude chvíli trvat než budou kandidátní listiny zaregistrovány. Do zveřejnění Českým statistickým úřadem na www.volby.cz mohou osobní údaje kandidátů poskytnout pouze zmocněnci nebo politické strany, hnutí a sdružení.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

31. 7. 2018
Předmět: Koupaliště
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město nebude přehodnocovat možnost, zřídit ve Žďáre koupaliště. Původně se zvažovala Farská humna, a ty jsou opravdu nevyužitá. Myslím, že by si to město jako je Žďár zasloužilo. Pilák je sice krásný, ale nedá se tam koupat. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Vašíková,
v rámci Strategie rozvoje města se s výstavbou nového koupaliště nepočítá. Projednávání návrhu na umístění koupaliště na Farských humnem probíhalo spolu s návrhem na umístění u Pilské nádrže. Od těchto záměrů město vzhledem k finančním nákladům ustoupilo a byla realizována rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu s venkovní částí (dnešní Relaxační centrum).
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 7. 2018
Předmět: křižovatka Brodská
Dotaz: Dobrý den,jak jste již několikrát zdůraznili tak problém přestavby křižovatky u cukrárny je neřešitelný. Proč tedy nehledáte jiná řešení?Např. dostavba silnice z Klafaru na konec Stalingradu.Tím by se křižovatce i celému Stalingradu hodně ulevilo, nemluvě o křižovatce u KB.Je to sice nákladnější řešení, ale vznikly by i další parcely pro výstavbu.Přeji pěkný den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Bukáčková,
s přípravou tohoto úseku se počítá v rámci dalších etap komunikací v trase obchvatu města. Průběžně probíhají výkupy pozemků v trase obchvatu a na to pak navazuje stavebně technická příprava, kterou provádíme v koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 7. 2018
Předmět: Blíží se volby
Dotaz: Z dotazovny se stává nástroj předvolebního boje. Připouští volební zákon, aby stránky městského úřadu (státní správy) mohly být k tomu využívány?
Přeji hezký den.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
hranice mezi názorem jednotlivce nebo skupiny (politickým) je velmi tenká a v podstatě záleží na ztotožnění se s nějakým názorem na věci okolo nás.
Webové stránky jsou města nikoliv úřadu a pokud dotazy nejsou v rozporu s pravidly uvedenými na úvodní stránce Dotazovny, tak na ně odpovídám. Nakolik a pro koho jsou tzv. "politické" je otázkou? Já si osobně myslím, že není špatná otázka, ale odpověď nebo mlčení.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

11. 7. 2018
Předmět: Postřeh
Dotaz: Pan president a někteří vládní činitelé mluví a zeštíhlování úředníků na úřadech, ale na vašem úřadě jich přibylo pořádně.Vše to platí daňoví poplatníci.Co tam proboha dělají, vždyť jste vše s tíhali v minulosti bez problému, tak proč ten nárust za nového vedení ?V rámci přirozeného odchodu lidí do důchodu bych to pochopila, je nahradit novými, ale tito noví mladí lidé mnohdy vůbec nevědí která bije, co tam proboha dělají za velké peníze ?To by bez nich nešlo ?Kolik Vás to ročně stojí ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
jak již jsem odpovídal v minulosti, stanovení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu je vyhrazenou kompetencí rady města. Zaměstnanci slouží k plnění úkolů jak v samostatné působnosti (samospráva obce), tak přenesené působnosti státní správy vykonávané pro správní obvod 43 000 obyvatel. Změny legislativy ČR, ale i evropské si například v poslední době vynutily vznik 2 pracovních pozic - 1 na úseku územního plánování a 1 pověřence pro ochranu osobních údajů vyplývající z nařízení EU. Průměrný roční náklad na zaměstnance činí cca 600 tis.Kč.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

23. 7. 2018
Předmět: zápisy z jednání komisí rady města
Dotaz: Dobrý den, proč stále není zveřejněný zápis z červnového jednání komise rozvoje a životního prostředí? Mám pocit, že jeho včasné nezveřejnění je v rozporu se schváleným jednacím řádem komisí rady města.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Procházko,

omlouvám se Vám za včasné neuveřejnění. Zápis z jednání komise je již na webu přístupný.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, tajemník Komise rozvoje a životního prostředí
tel.: 566 688 380, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

25. 7. 2018
Předmět: chodník
Dotaz: Proč se neopravil na ul.Strojírenská také chodník,když se dával na silnici nový povrch?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane, na ulici Strojírenská jsme prováděli prostou opravu povrchu vozovky, která byla ve velmi nedobrém stavu. Nejednalo se o celkovou rekonstrukci prostoru. Rozsáhlejší rekonstrukce by si vyžádala kromě jiného i vyšší finanční krytí, které není součástí schváleného provozního rozpočtu tohoto roku.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2018
Předmět: Hřiště na Vodojemu.
Dotaz: Dobrý den, jak to prosím vypadá s dostavbou hřiště na ulici Kavánova ZR7?
Již dva měsíce vykopané 1m. hluboké díry pro základy oplocení nejsou zrovna bezpečné! Kdopak této akci škodí?
Děkuji za odpověď. S pozdravem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Košťále,
městský úřad byl v loňském roce osloven místními obyvateli ve věci revitalizace hřiště na ul. Kavánova. Záměr byl konzultován s komunitní koordinátorkou MěÚ Radkou Remarovou, která se sešla s navrhovateli záměru. Bylo provedeno šetření v místě realizace, zjištění aktuálního stavu, a byla podána informace o možnostech financování záměru a potřeby zajištění nutných příprav pro případnou realizaci.
V únoru roku 2018 byla navržena revitalizace plochy – nový mlatový (hlinito-písčitý) povrch, výměna stávajícího oplocení a osazení nového oplocení v jihovýchodní a jihozápadní části. Nový povrch byl navržen z důvodu nízkonákladového provozu, snadné údržby a získaných zkušeností u jiných lokalit. K návrhu nového oplocení bylo přistoupeno především z důvodu vyšší bezpečnosti okolních objektů, příp. nově vybudované parkovací plochy a ochrany zaparkovaných vozidel.
V dubnu započaly přípravné práce a jelikož souhlas nebyl udělen ode všech dotčených vlastníků sousedních pozemků, byly veškeré přípravné práce pozastaveny.
Vzhledem k novým požadavkům přípravy záměru, realizace v roce 2018 probíhat nebude. Ve věci rozhodnutí o realizaci proběhne v září další jednání na místě samém z důvodu analýzy zájmu občanů o realizaci v dalších letech.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová, komunitní koordinátorka

26. 7. 2018
Předmět: KPÚ
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, zda ve správním obvodu města Žďáru n. S. byly již provedeny komplexní pozemkové úpravy případně v jakém rozsahu. Pokud ne, tak prosím o info, zda město bude usilovat o jejich zahájení. Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Janů,
informace o pozemkových úpravách obcí ve správním obvodu města naleznete na webu Ministerstva zemědělství.
Město nemůže požádat o provedení komplexních pozemkových úprav mimo vlastní katastrální území, to mohou učinit pouze obce.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

24. 7. 2018
Předmět: Re: Křižovatka Brodská
Dotaz: Dobrý den,
je dobře že je zájem řešit křižovatku na Brodské a nedostatek parkovacích míst v okolí. Místo semaforu by byl vhodnější kruhový objezd. Průjezd by byl ze všech směrů plynulejší. Zaroven bude semaforem téměř znemoznen výjezd aut z parkoviště u Qanta. Bydlí zde i lidé! Buď bude zelená a nikdo vyjizdejici vozidlo nepusti, nebo bude červená a nebude kudy vyjet.
Prosím o zvážení. A o kruhový objezd, ne semafor.
Dekuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Sobotková,
při návrhu řešení se prověřovalo umístění i okružní křižovatky, která by si vyžádala zrušení stejného počtu parkovacích míst, včetně míst před Qantem.
Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Odborníci se v tomto případě přiklání k řešení světelně řízenou křižovatkou a k synchronizaci všech navazujících semaforů tak, aby vozidlo jedoucí doporučenou rychlostí zastihlo na všech semaforech signál volno.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 7. 2018
Předmět: Odpovědi na dotazy
Dotaz: Poslední dobou sleduji na dotazovně, že je z řad Vašich zejména nových pracovníků, kteří k Vám přišli, nechuť cokoliv řešit, berou to jako nějaké zlo, přičemž je poukazováno převážně na praktické věci, které občané vidí a chtějí je řešit. Nic jiného v tom není. Podivuji se např. nad odpovědi paní Křesťanové a to jak již z praktického hlediska.Ti občané na to nepoukazují z dlouhé chvíle,ale ze svých prakzických zkušeností,stačilo by je jen vyslyšet .
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
prosím Vás o konkrétní připomínku, o který dotaz se jedná. Bohužel na takto obecně pojatý dotaz neumím reagovat. Ráda objasním konkrétní připomínku prostřednictvím osobní schůzky nebo e-mailové komunikace (eva.krestanova@zdarns.cz).

S pozdravemIng. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz

23. 7. 2018
Předmět: křižovatka Brodská
Dotaz: Dobrý den reagují na vaší odpověď kdy jste napsala Akce bude realizována pouze pokud dojde zároveň k vybudování nových parkovacích míst a to je v současné situaci s parkováním v sídlišti, nemožné. .
.- to znamená že kvůli nějakým 3-4 par.místům bude dále křižovatka nejnebezpečnější v kraji .trošku rozumu lidi.!! děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Zemane,
nejde o 3 - 4 parkovací místa, ale o 19 parkovacích míst a 8 dalších, která obyvatelé využívají.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 7. 2018
Předmět: Pár otázek
Dotaz: Zdravím, v čem je problém, že během dvaceti dní nejste schopni zveřejnit výsledky hlasování v anketě Strategie Centrum? Proč jste letos začali s cenzurováním příspěvků v této dotazovně? Kdo pochybil ve výběrovém řízení na sečení zeleně a jaké z toho budou vyvozeny personální záležitosti? Proč pan Klement a Navrátil musí řečnit na každé akci města pro veřejnost a raději nepřipravují kvalitně nové výběrové řízení? Co uděláte ještě letos pro zlepšení kvality vody v řece Sázavě? Děkuji za odpovědi.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
váš dotaz obsahuje několik otázek, které jsem předal příslušným osobám k odpovědi. Proto si dovoluji odpovědět pouze na dotaz k zveřejnění výsledků ankety Strategie Centrum, která byla projednána v radě města dne 25.6.2018 a najdete ji na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-092/1603-18-ORUP.pdf
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ
Vážená paní
k „cenzurování“ příspěvků v dotazovně jsme přistoupili proto, že některé dotazy nesplňují pravidla dotazovny: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou… U dotazů, které nejsou v souladu s pravidly dotazovny pak je variantou vůbec na takovéto dotazy neodpovídat, nebo odpovědět na tu část dotazu, která je v souladu s podmínkami dotazovny a dotaz je v takovém případě „cenzurován“.
Výběrové řízení na sečení trávy v roce 2016 proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dodavatel byl řádně vybrán a byla s ním uzavřena smlouva o dílo. Zadávací dokumentace této veřejné zakázky byla na základě podkladů zpracovaných odborem KS a externí firmou schválena se závěrečnou úpravou radou města dne 21.3.2016, usn. č. 542/2016/KS: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/38.-schuze-rady-mesta. Pochybil v první řadě dodavatel, který neměl dostatečnou kapacitu, a to především personální, pro plnění zakázky.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru KS

24. 7. 2018
Předmět: Zákaz vstupu na hráz Pilské nádrže
Dotaz: Dobrý den, často jsme procházeli s kočárkem přes hráz Pilské nádrže. Nyní tam ke značce zákazu vjezdu přibila i značka zákazu vstupu pro chodce. Můžete mi prosím sdělit jaký k tomu byl důvod? Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
hráz Pilské nádrže je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Na náš dotaz ohledně zákazu vstupu na hráz bylo ze strany Povodí Vltavy sděleno, že tento zákaz vyplývá z platného Provozního řádu. Vzhledem k tomu, že město nemůže do práv správce vodního díla zasahovat, je třeba dotazovanou situaci řešit se státním podnikem Povodí Vltavy.

25. 7. 2018
Předmět: Zákaz vstupu
Dotaz: Dobrý den, proč je od července zákaz vstupu resp. průchodu přes hráz u Pilského rybníku? Děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
hráz Pilské nádrže je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Na náš dotaz ohledně zákazu vstupu na hráz bylo ze strany Povodí Vltavy sděleno, že tento zákaz vyplývá z platného Provozního řádu. Vzhledem k tomu, že město nemůže do práv správce vodního díla zasahovat, je třeba dotazovanou situaci řešit se státním podnikem Povodí Vltavy.
JUDr. Stanislava Prokopová PhD.
majetkoprávní odbor

23. 7. 2018
Předmět: Vstup na hráz
Dotaz: Proc je zakazan vstup na hraz Pilske nadrze,odjakziva se tam chodilo ?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
hráz Pilské nádrže je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Na náš dotaz ohledně zákazu vstupu na hráz bylo ze strany Povodí Vltavy sděleno, že tento zákaz vyplývá z platného Provozního řádu. Vzhledem k tomu, že město nemůže do práv správce vodního díla zasahovat, je třeba dotazovanou situaci řešit se státním podnikem Povodí Vltavy.

26. 7. 2018
Předmět: Vrak vozu
Dotaz: Dobrý den, na ulici Barákova pod lípou na podelném stání u domu č.3 stojí už několik měsíců vrak Felicie, zbytečně zabírá místo pro ostatní, kde už tak bývá problém večer zaparkovat. Je tam i spz, tak doufám, že byste mohli dohledat případného majitele, at si to odstaví jinam nebo auto odtáhnout. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, děkuji za podnět, o tomto vozidle jsem dosud nevěděl. Při prověřování bylo zjištěno, že vozidlo jeví znaky vraku a proto bylo ihned zahájeno řízení směřující k odstranění předmětného vozidla. Dovolím si jen sdělit, že dle současné právní úpravy to je řízení v lepším případě na dva a půl měsíce, pokud ovšem majitel vozidla nezareaguje dříve.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 7. 2018
Předmět: Hluk na sídlišti Libušín
Dotaz: Dobrý den,nejen v pátek a v sobotu v noci je rušení nočního klidu z klubu na Libušíně,ale i za bílého dne od neděle tu buší hudba celý den až do večera.Jak si toto může někdo dovolovat v obytné zóně.Ruší spánek jak dospělích,tak dětí.Navíc při těchto teplotách nemůžete mít zavřená okna,takže rachot je celý den.Co se s tím dá dělat? To snad takový kravál v žádné lokalitě není.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den,
v popisovaném případě je nutné učinit okamžité oznámení na linku městské policie 156, případně Policie ČR 158. Hlídka na místě zjedná nápravu, protiprávní stav vyřeší, případně jej zadokumentuje pro další následná řízení. Otázkou zůstává, jak k rušení nočního klidu, případně k rušení v denní dobu dochází. Z vašeho dotazu je zřejmé, že zdrojem hluku je reprodukovaná hudba, kdy záleží na konkrétní situaci, jakým způsobem se hluk z provozovny šíří. Z tohoto důvodu, kdy dochází k rušení nočního klidu hudbou postupujeme ve většině případů událost k prověření i Krajské hygienické stanici, pracoviště Žďár nad Sázavou. KHS posuzuje další odborné skutečnosti. Na základě domluvy s živnostenským úřadem, kterému jste dotaz adresoval, bude věc zaslána na KHS i uvedeném případě.
V případě potřeby podrobnějších informací mě prosím kontaktujte. Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí MP ZR.

24. 7. 2018
Předmět: pár otázek
Dotaz: pokračování odpovědi
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Kvalita vody v řece Sázavě je dána především nízkými průtoky v důsledku nedostatečných srážek v posledních letech. Nacházíme se ve stavu hydrologického sucha. Vodoprávní úřad společně s provozovatelem kanalizace ve městě Žďár nad Sázavou prověřuje stav výustí do řeky Sázavy. Případné neoprávněné vypouštění odpadních vod by řešil ve správním řízení vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí.


Bc. Ladislav Holeš
odbor životního prostředí

9. 7. 2018
Předmět: Pozemky Klafar
Dotaz: Dobrý den,
25.6. byl vyhlášen záměr na prodej 4 pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar (ul. U Křížku). Na jakém základě byla stanovena prodejní cena 2000 Kč za m2? Vezmeme-li v potaz, že prodejní cena při prodeji pozemků na ul. Hrnčířská na konci roku 2016 byla 1210 Kč za m2, došlo k navýšení o cca. 65%. Čím je toto navýšení ceny pozemků způsobeno?
Jsou plánovány další parcely k prodeji?
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
cenu pozemků stanovila rada města, která reagovala na tržní cenu pozemků z elektronických aukcí a posledního prodeje pozemků pro řadové domy. Další prodeje pozemků jsou plánovány na polovinu příštího roku.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 7. 2018
Předmět: Řeka Sázava
Dotaz: Dobrý den, v řece Sázavě voda stojí kvůli jezu u ul. Husova, nebylo by vhodné zde hladinu snížit, aby v centru města nebyla řeka spíše rybníkem? Myslím, že v místech, kde je voda v pohybu je i čistší. Prosím o zvážení tohoto námětů.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Navrátilová,
děkujeme za námět. Předám jej vedení města a pracovníkům, kteří se budou dále problematikou zabývat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

12. 7. 2018
Předmět: Křižovatka na Brodské
Dotaz: Dobrý den,
kdy začne město řešit problém křižovatku na Brodské, kde je pomalu každý týden nehoda. Nebo je zase všechno v pořádku a není co řešit?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vokoune,
příprava přestavby křižovatky na světelně řízenou křižovatku je provedena. Bohužel, její realizací dojde k zrušení parkovacích míst před sousedními bytovými domy s obchodním parterem. Akce bude realizována pouze pokud dojde zároveň k vybudování nových parkovacích míst a to je v současné situaci s parkováním v sídlišti, nemožné.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 7. 2018
Předmět: realizace obchvat Jihlavská
Dotaz: Dobrý den, dojde ještě v letošním roce (v tomto volebním období) k realizaci obchvatu z Brněnské na Jihlavskou, jak pokračují jednání s ŘSD a začne se ještě letos ? Nebo to přejde do dalšího volebního období a současné vedení opět zklamalo i když na to měli 4 roky a nic ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Koláre,
tuto akci nezajišťuje město, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle našich informací je příprava stavby ve fázi zpracovávání projektu stavby k posouzení vlivu na ŽP.
Termín realizace stavby není známý.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

9. 7. 2018
Předmět: Lavička u herních prvků na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, již v minulosti zazněl požadavek otočení jedné lavičky u herních prvků na Libušíně směrem k herním provkům, aby rodiče dohlížející na své děti si mohli na tuto lavičku sednout. Je tam takto instalována jenom jedna a druhá je nesmyslně otočena, což absolutně nesplňuje svůj účel. Matky, co tam chodí se svými dětmi si chtějí sednout na lavičku, ale bohužel při sednutí se dívají na opačnou stranu.Nelogické ! Tento požadavek je naprosto praktický,tak tu lavičku prosím nechte otočit.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Kvapilová,
Váš dotaz jsem předal příslušnému odboru a odpověď zasílám níže.
S pozdravem, Ing. Jan Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu

Vážená paní, s přemístěním či otočením laviček v tuto chvíli nepočítáme. S pozdravem, Ing. Eva Křesťanová, odbor komunálních služeb

17. 7. 2018
Předmět: Pařez v parkovišti
Dotaz: Dobrý den, v parkovišti naproti vchodu do paneláku Neumannova 11 trčí v jednom stání pařez. Je stále z části olemovaný dlažbou, tu ale místní postupně vytrhávají a využívají pro podkládání kol, aby na místo mohli zajet i s osobákem. Nešlo by ho odstranit dřív než si o nej někdo prorazí olejovou vanu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, situaci prověříme na místě, další kroky budou zvoleny dle potřeby.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 7. 2018
Předmět: Zřízení městské komunální firmy
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli Město uvažuje o zřízení městské komunální firmy, která by se stejně jako například ve Velkém Meziříčí anebo Novém Městě na Moravě zabývala komunálními službami (sečení, údržba komunikací, odpady, ….). Myslím, že po zkušenostech se soukromými společnostmi (například v oblasti veřejné zeleně) by bylo vhodné o této možnosti minimálně přemýšlet. Celému procesu se odborně říká rekomunalizace a určitě by to zejména v odpadech nebylo nic jednoduchého. Nicméně Město by tak mohlo pružněji reagovat na potřeby Města a třeba i lépe kontrolovat peníze, vynaložené
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, „rekomunalizace“ je jistě jednou z možností jak zajistit veřejné služby pro potřeby města a jeho občanů. Ke znovuzřízení vlastní firmy nebo organizační složky nebo příspěvkové organizace města apod. obce přistupují především pokud jsou externě poskytované služby pro ně drahé nebo jinak problematické či nedostatečné. Jak uvádíte, nejedná se o jednoduchý ani levný krok, ať už by šlo o sečení, nakládání s odpady nebo jakoukoliv jinou veřejnou službu – potřeba prostorová, techniky, personální, vybavení …. Takový krok je nutné velmi dobře zvážit a připravit. Každá forma zajištění veřejné služby má své výhody a nevýhody. Různé možnosti zajištění veřejných služeb městem jsou zvažovány, a to včetně jejich zajištění vlastními organizacemi a silami.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 7. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Slyšela jsem od pana Nahodila, že by měl koncem roku končit v rámci Informačního centra pro naše město. Proč tomu tak bude,když se tomu věnoval poměrně dlouho a dobře, je to tam zavedené, lidi to znají, městu platí také nemalé peníze, tak proč by to tam měl ukončit ? Kde to potom bude a kdo to bude provozovat ? Čí to byl zase výmysl, rušit zavedenou a dobře fungující věc ? Pokud to vymyslelo vedení tak palec dolů.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
problematika TIC byla projednána radou města. Podkladové materiály včetně usnesení najdete na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-076/1293-17-SKS.pdf
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

15. 7. 2018
Předmět: křižovatka Jamská /Mělkovice
Dotaz: Dobrý den, jak dlouho ještě budou křižovatky u Mělkovic a u Jam (Grejd) ve stejném tvaru a řešení? nebo se musí stát další nehody a nebo smrťáky ? Garantuji Vám, že když ráno jedete a sluníčko vylízá těsně nad silnicí když se rozhlížíte od Jam,,,nevidíte ani Ň, úplný hazard tam vjet ..Nehody jsou tam docela časté a cedule snížení rychlosti na 70 jak rádi všude silnice dávají když neví jak to řešit , opravdu nic neřeší a v 70 někoho trefit z boku ...to musí být radost. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o křižovatky se silnicemi III. třídy na nově postavené propojce silnice I. třídy č. 19. Příslušnými orgány a organizacemi jsou Krajský úřad, Policie ČR a ŘSD, kterým Váš podnět přeposíláme.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 7. 2018
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,na ulici Polní na Vysočanech bylo vybudováno dětské hřiště se dvěma lavičkami a dvěma odpadkovými koši. Ten horní se vyváží a ten dolní je od začátku přecpaný odpadky,přitom jsou od sebe pár metrů... Tak by mě zajímalo,jestli o něm firma AVE vůbec ví?? Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
děkujeme za upozornění, vyzveme firmu k nápravě.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 7. 2018
Předmět: Fotografie
Dotaz: Dobrý den
Po bývalé majitelce jsme našli černobílé fotografie - domnívám se, že jsou to fotografie z bývalého bazénu ve Žďáře, ale nejsem si jistá (pamatuji si ho už jen matně) - nechce se mě to vyhazovat, říkala jsem si zda by to někdo ve Žďáře nechtěl. Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Ficencová,

děkujeme Vám na informaci. Staré fotografie Žďáru nad Sázavou určitě nevyhazujte, pracovníci Regionálního muzea ve Žďáře nad S. si je rádi převezmou. Obraťte se, prosím, přímo na pana ředitele RgM, který je o této záležitosti ústně informován. T: 566 688 114.

S pozdravem

Mgr. Blanka Lučková
Obor školství, kultury a sportu

16. 7. 2018
Předmět: usnesení
Dotaz: Dobrý den, ve své odpovědi ze dne 16. 7. 2018 uvádíte: "O umožnění parkování vozidel ve dvoře na ulici Libušínská po dobu max. 1 hodiny se usnesla Rada města". Zkoušel jsem vyhledat příslušné usnesení RM, ale nepodařilo se mi to. Můžete mi prosím sdělit, při které schůzi se na tomto řešení RM usnesla? Zajímalo by mne také, kdo toto řešení navrhl a kdo pro něj hlasoval. Ještěže jsou komunální volby už za dveřmi, moc se na ně já i celá naše rodina těšíme :-)
Odpověď (odbor dopravy):
Omlouvám se za nepřesnost uvedenou v mé předchozí odpovědi, kdy o tomto rada města nejednala a tudíž nevydala žádné usnesení. Změna dopravního režimu byla iniciována panem radním Ing. Zlesákem, o níž byla rada města na své schůzi dne 09.05.2017 pod bodem různé informována.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 7. 2018
Předmět: obnovení značení na chodníku u zaghrádek na klafaru
Dotaz: Dobrý den,u zahrádek na Klafaru je vybledlá dopravní značka zákaz vjezdu...Málem mě tam dnes porazil cyklista,když jsem mu řekl že je tam zakaz vjezdu ještě mi vynadal.....
chtělo by to nahoře novou značku a sem tam tam poslat městskou policii ..to by se vybralo peněz do městského rozpočtu.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění, výměna značky je již objednána.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

13. 7. 2018
Předmět: Koše pro psí extrementy
Dotaz: Dobrý den,
zajímá mě zda město neuvažuje o zřízení košů na na psí extrementy. Nmyslím si, že ja vhdné a hygienické, aby koš u dětského hřiště (např. na ulici Špálova) byl plný psích exkrementů. Co si o tom myslíte Vy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o zavádění speciálních košů na psí exkrementy v současnosti neuvažujeme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 7. 2018
Předmět: jednosměrka Komenského
Dotaz: Dobrý den,co je prosím pravda na tom, že město uvažuje o změně Komenského ulice na jednosměrku?Ptal se někdo zde bydlících?Byl se tady někdo podívat a zkoušel zde někdo denně jezdit?Bydlíme na této ulici 43let a nedovedeme si představit,že všechna auta budou jezdit kolem všech domů místo toho, že projedou kolem škol a odbočí hned za trojkou ke hřišti.Určitě by bylo nejlepší kdyby děti začaly chodit do školy pěšky,ale to se nestane.Prosím za snad všechny obyvatele této ulice, nedělejte to.Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
o zřízení jednosměrného provozu v ulici Komenského v současnosti neuvažujeme.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy
a zkušební komisař řidičů
tel.: 566 688 300, 736 510 455
e-mail: jaroslav.miklik@zdarns.cz

14. 7. 2018
Předmět: Seceni
Dotaz: Dobry den. V utery nebo ve stredu byla posecena trava okolo pomniku obetem 1.svetove valky ... Dnes je sobota a nikde v dalekem okoli se nesece. Z jakeho je to duvodu?!... Jeste prosim o termin poseceni ZR6... Dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní,
objednány jsou průjezdní úseky, tj. i kolem ul. Nádražní. Další seč ZR 6 je plánována do konce měsíce července.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 7. 2018
Předmět: Zálivka nových stromů
Dotaz: Každý den chodím kolem nově zasázených stromů, které jsou sice pěkné,ale hodně povadlé. Nutno v těchto teplých dnech hodně zavlažovat, jinak je to k ničemu, kdyby stromy uschnuly. Bylo by to škoda, protože každý nově vysazený strom je důležitý pro náš život. Zařiťte prosím častější zálivku těchto nových stromů.Pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zálivka stromů probíhá od chvíle jejich vysazení, a to i podle počasí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 7. 2018
Předmět: silnice na Libušíně
Dotaz: Myslím si, že ta mini oprava u toho zpomalovacího retardéru na Libušíně nestojí za řeč.Celá komunikace je strašná, u zastávky městské dopravy se pomalu propadá kanál, je to tam jen provizorně opravené, toto není koncepční řešení problému, ale oddalovaní problému. Ta vozovka chce opravit kompletně, projede po ní mnoho aut a proto je v tak špatném stavu ! Nutno opravit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
koncepčně probíhá např. oprava komunikací ve Žďáře n.S. 7 nebo v nedávné minulosti oprava ul. Neumannova či Smetanova. V souběhu s těmito probíhají každoročně lokální vysprávky v ostatních částech města. Jinak s hodnocením stavu vozovky na ul. Libušínská lze souhlasit a v horizontu nejbližších let bude třeba vozovku opravit.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 7. 2018
Předmět: Poškození stezky
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych upozornit na vytrhané dřevěné prkna na naučné stezce kolem rybníku Konvent pod Zelenou Horou, kde chybí cca 20 kusů desek na dřevěných chodnících. Jsou tam velké díry. Díky za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava stezky je objednána. Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


13. 7. 2018
Předmět: postřeh - parkování
Dotaz: Dobrý den, nové parkoviště, které jste vybudovali ve dvoře na Libušínské celou noc zeje prázdnotou, přestože zde k večeru, když se lidé vrátí z práce, není kde zaparkovat (nehledě na situace, kdy jsou v KD či hotelu Jehla nějaké akce). Myslím si, že by bylo dobré zrušit na večerní hodiny nesmyslnou dobu stání omezenou jednou hodinou. Aby zde auta mohla stát přes noc, tedy aspoň 24 hodin.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
O umožnění parkování vozidel ve dvoře na ulici Libušínská po dobu max. 1 hodiny se usnesla Rada města.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Vážený pane,
děkujeme Vám z námět, projednáme jej s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


9. 7. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Když už konečně uděláte tu opravu chyb jízdních řádů MHD z ledna? Slibujete to už dlouho přes tu skupinu pro MHD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se bude vyhodnocením provozu MHD znovu zabývat v srpnu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 6. 2018
Předmět: Dětské dopravní hřiště Okružní
Dotaz: Dobrý den, nikde jsem nenašla, kdo má na starosti dětské dopravní hřiště, a proto píši Vám. Pokud není dotaz směřován správně, prosím o jeho postoupení. Během prázdnin bychom rádi se skupinkou 10 dětí (příměstský tábor) navštívili areál hřiště. Je třeba o tom někoho předem informovat? Je možnost zapůjčení kol/koloběžek/helem na místě - případně za kolik? Jde zařídit nějaké proškolení o přednostech, křižovatkách atd.? Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Pivničková,
dětské dopravní hřiště je přístupné veřejnosti podle rozpisu na webových stránkách města:
https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/detske-dopravni-hriste

V uvedené časy může navštívit areál každý, kdo se bude řídit Provozním řádem, který je k dispozici na stejném odkazu. Bohužel v době prázdnin nelze zapůjčit žádné vybavení (kola, přilby …), protože je zabezpečeno pouze otevření a uzavření areálu a nikoli přítomnost pověřené osoby, která by zápůjčky realizovala.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy


9. 7. 2018
Předmět: Bezohlední cyklisti na chodníku
Dotaz: Dobrý den,

dnes jsem znovu byl svědkem toho, jak cyklista málem se srazil s chodcem před prodejnou Pramen na Dolní ulici. Nemůžete tam dát nějaké upozornění, že tam cyklisti musí kola vést? Jde hlavně o ty cyklisty v přiléhavých gay trikotech na závodních kolech. Bohužel, ani jinde ve městě na chodnících to s bezohlednými cyklisty není lepší, protože se koukají na chodce jako na překážky a nevybíravě jim nadávají, pokud chodci jim neuskočí. Co třeba dávat pokuty, když už máme Městskou policii?
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme Vám za Váš poznatek. Pohyb chodců a jízdu cyklistů po chodníku a komunikaci upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů.
Co se týká Vašeho uvedeného poznatku před prodejnou Pramen na ul.Dolní ve ZR 1, by zde cyklista neměl užít chodníku pro svoji jízdu (pokud to není DZ povoleno) a pokud tak učinil dopouští se přestupkového jednání za což může být jak Městskou policií, tak Policií ČR řešen v příkazním řízení.
Hlídky strážníků MP se na problematiku jízdy cyklistů po chodnících na území města také zaměřují a případná jejich porušení jsou řešena na místě.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

11. 7. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, co se bude dít s bývalým prostorem po mateřské školce, na ul. Okružní naproti Orlovně ? Léta je to tam prázdné ten konec budovy,počítá se komerčně s tímto prostorem pro nějakou mateřskou školku ?
Připadá mi, že to tam léta chátrá a není to opraveno.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Dostálová,
podle našich informací budou prostory přebudovány v případě, že bude vyhlášena výzva, na komunitní centrum. Další variantou je vybudování několika bezbariérových, nájemních bytů. Stávající provozy Eska a Klubu v 9 mají zůstat zachovány.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 7. 2018
Předmět: Bývalý hotel Bílý lev
Dotaz: Bude se ještě něco dít v tomto volebním období v prostoru bývalého hotelu Bílý lev ? Myslím si, že i současné vedení si s tímto problémem neporadilo, jako mnohá vedení před nimi.Naprosto mínusové body !
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Vacku,
Děkuji za Váš zájem. V dotazovně bylo opakovaně sděleno (zejm. odpověď ze dne 17.5.2018, 2.2.2018, 19.7.2017), že stavební úřad a ani město nemají žádné zákonné zmocnění, aby stavebníka, kterým je vlastník předmětného pozemku, přiměly k výstavbě plánované a již povolené stavby. Veřejnoprávní povolení zakládá oprávnění realizovat stavbu. Je nyní pouze na zvážení stavebníka zda a kdy se stavbou započne.
Bližší info můžete najít i v Aktualitách na webu města:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/informace-k-vystavbe-bytoveho-domu-na-namesti-republiky
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru.

9. 7. 2018
Předmět: Nevyvěšení moravské vlajky k výročí příchodu Cyrila a Metoděje
Dotaz: Dobrý den, naše město patří mezi jedny z posledních obcí na Moravě, které k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu nevyvěsilo moravskou vlajku, viz http://vlajky-2018.zamoravu.eu. Proč si město toto významné výročí a mezník vzdělanosti taky nepřipomíná, když například tibetskou vlajku vyvěšuje? Není to na škodu hlavně pro mladou generaci si toto nepřipomenout, aby mladí nebyli vlastenečtí jen při sledování hokejového mistrovství v televizi? Nenapravíte to příští rok v červenci?
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Kučero,
u příležitosti tohoto státního svátku vyvěšovalo město Žďár nad Sázavou v letošním roce vlajku České republiky, stejně tak, jako každý rok. Vyvěšením státní vlajky považujeme za dostatečné uctění těchto významných dnů v našich dějinách. Moravskou vlajku nevlastníme a v současné době ani neplánujeme její pořízení.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a aportu

11. 7. 2018
Předmět: odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny ... neodpovídáte mi
Dotaz: Dobrý den,

je tomu dva týdny, co jsem se ptal na odpověď z kraje na dopis pana starosty z ledna s připomínkami k chystané Veřejné dopravě Vysočiny. Dřív jste mi odpovídali, že něco s tím dopisem z kraje budete dělat. Co jste udělali pokud už něco? Nic jsem neviděl na www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina.Můžete mi už odpovědět? Děkuji dopředu za odpověď.

Michal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
další informace, tak jako dříve budou zveřejněny na stránkách města. Prosím tedy o strpení a pochopení z Vaší strany. Bohužel kraj většině připomínek města nevyhověl, některé jsou ještě posuzovány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

15. 6. 2018
Předmět: slavnostní vyřazení předškoláků z mateřské školy
Dotaz: Ve čtvrtek, 14,června 2018 bylo na staré radnici slavnostní vyřazení předškoláků z mateřské školy. Vše perfektně - ze strany učitelek - připraveno, ale nebyl přítomen žádný zástupce Města. Nebýt toho, že bývalá matrikářka p.Vostřežanská tam byla se svou vnučkou - neměl by ani kdo tuito akci provést
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Miklíku,
na akci vyřazení dětí z MŠ dosud nikdy nedocházel zástupce města. Za město jsou na tuto akci delegovaní členové Sboru pro občanské záležitosti, kteří mají na starost organizaci vyřazování dětí z MŠ. V den, o kterém píšete, tam byla zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti přítomna a jak jsem si ověřovala, došlo k jisté dezorganizaci, za to se Vám velmi omlouváme. Celou záležitost jsme projednali a vynasnažíme se, aby se situace již více neopakovala.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

27. 6. 2018
Předmět: odpověď z kraje k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, v dotazu www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6949 jste mi psali, že jste odpověď z kraje na dopis pana starosty z ledna už dostali a že budete něco s tím dělat. Na www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysočina jsem ale nic nenašel. Už jste nějaké kroky udělali? Jestliže udělali, zveřejníte dopis z kraje a vaše kroky? Například další dopis pana starosty na
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
další informace, tak jako dříve budou zveřejněny na stránkách města. Prosím tedy o strpení a pochopení z Vaší strany. Bohužel kraj většině připomínek města nevyhověl, některé jsou ještě posuzovány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 7. 2018
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat proč nejsou posekána místa, kde si hrají děti.Je pěkné,že jsou o prázdninách otevřená hřiště u školek,ale jsou zarostlá a děti často mají klíště.Vzhledem,že jsou klíšťata přenašeči nemocí a jde o malé děti,tak by město mělo tento problém řešit.Poslední dobou mám pocit,že celkově sečení trávy ve Žďáru je problém. Přeji pěkný den Suchánková.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Váš dotaz jsme předali k odpovědi organizační složce:

Vážená paní,
sečení dopravního hřiště a dětského hřiště vedle „Kravína“ (tyto jsou oficiálně přes prázdniny otevřeny veřejnosti) právě provádíme. Sečení bude dokončeno do konce tohoto týdne.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

9. 7. 2018
Předmět: GARÁŽE Veselská-nutnost či luxus
Dotaz: Prosím o informaci, jaký zisk má město z pronájmů garáží na Veselské ulici a komu jsou pronajímány.
Blokovat garážemy lukrativní pozemky 200 m od náměstí, je dle mého neopodstatněný přežitek, i pokud by místo nich měla být pouze parkoviště, kterých je v centru nedostatek. O parkování nákladních aut A.. radši nemluvím, to je nesmysl všech nesmyslů.
Kdysy byli vystěhováni lidé z Veselské,aby umožnili novou výstavbu, ale město s krabicemi pod kostelem přežilo do dnes..
Prosím o názor i architekta
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane,
garáže na ulici Veselská jsou využívány příspěvkovými organizacemi města. Garáže přístupné z prostoru bývalých technických služeb jsou využívány městem a některé z těchto garáží jsou součástí celkového pronájmu prostor bývalých technických služeb.
S pozdravem JUDr. Prokopová, odbor majetkoprávní

Nezbývá než souhlasit. Parcely jsou vhodné pro vícepodlažní polyfunkční využití s parkováním v podzemním podlaží a obchodním parterem. Otevřu to na poradě s vedením města..
Ing. arch. Zbyněk Ryška


10. 7. 2018
Předmět: Rekonstrukce povrchů ZR 7
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za Vaši odpověď na dotaz ohledně dokumentace k rekonstrukci.
Dokumentaci jsem si stáhl a nestačil se divit!
Jednak je dokumentace vytištěná do PDF tak špatně, že je zcela nečitelná, jednak je buďto původní (ze setkání občanů 6.2.), nebo do ní nebyly zapracované žádné připomínkové návrhy, které byly k tomuto tématu předložené.
Celkově z toho mám pocit, že si z obyvatelů městské části Vodojem děláte legraci.
Prosím o informaci, kde seženu aktuální čitelnou dokumentaci.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kubíčku,
projekt stavby je k nahlédnutí na odboru rozvoje a ÚP. Kontrolovala jsem tisk a výřez v PDF se na naší tiskárně vytiskl čitelný.
Jak bylo předem oznamováno, požadované změny, pokud budou realizovatelné, budou součástí projektu změny stavby před dokončením nebo skutečného provedení stavby, proto je zveřejněn prezentovaný projekt.
Doporučuji, abyste si schůzku k projektu domluvil telefonicky předem, probíhá stavební sezóna a investiční technici mohou být na stavbách.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


10. 7. 2018
Předmět: realizace chodníku na místě vyšlapané stezky u Kulturáku
Dotaz: Dobrý den, prosím o sdělení termínu, kdy je plánována realizace chodníku na místě vyšlapané stezky u Domu Kultury. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v současnosti jsou k vyjádření k projektu obesláni správci sítí a dotčené orgány. Po jejich kompletaci bude s projektovou dokumentací podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po nabytí právní moci bude možno začít se stavbou.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 7. 2018
Předmět: neposečená tráva
Dotaz: Paní Křesťanová, nutno se chodit dívat po sekáčích, kteří rchle sečou,ale kvalita tomu mnohdy neodpovídá.Dohání zřejmě ztracený čas,po minulých sekáčích,ale nutno posekat i břech na Libušíně u nově postavených herních prvků. Z jara se na to vykašlali a také ten břeh neposekali.Jak kontrolujete po sekáčích jejich práci,když břeh nebyl již podruhé posekán a pokud náhodou je, tak tam je ponechána tráva, tato by měla být také uklizena ! Ať je již práce sekáčů prováděna prosím kvalitně !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
včera proběhla kontrola sečení trávy v lokalitě Libušín, konkrétně ve volnočasovém areálu a firma byla upozorněna na nedostatky. Sečení sídliště Libušín bylo zahájeno a tato plocha nám firmou ještě nebyla předána a sečení tedy nebylo dokončeno. Kontrola ucelené části proběhne po předání zelených ploch firmou. S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

4. 7. 2018
Předmět: parkování v křižovatce
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování aut v křižovatce před domem, který sousedí s prodejnou COOP TUTY. Má majitel tohoto domu nějakou výjimku , co se týká parkování v křižovatce? Také svoji dodávkou blokuje cestu mezi svým domem a COOPem. Má povoleno tento průjezd blokovat? Děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Žádná výjimka neexistuje a ani existovat nemůže, neboť stání vozidel v křižovatce je zakázáno obecnou úpravou a výjimku lze udělit pouze z místní a přechodné úpravy. Jedná se tedy o porušování pravidel silničního provozu, proto jsme váš dotaz předali na Městskou policii. Odpověď je zde:

MP Žďár nad Sázavou
Děkujeme Vám za Váš poznatek ohledně parkování vozidla v křižovatce na Vámi uvedeném místě. Pro příště by bylo dobré, kdybyste místo přesněji specifikoval tzn. křižovatka ulic …atd.
Hlídky strážníků MP samozřejmě provádějí plošně po celém městě kontroly na dodržování dopravního značení a řeší řadu přestupků, kterých se řidiči nebo majitelé motorových vozidel dopouštějí.
I v tomto případě, pokud se jedná o vozidlo, které máte namysli bylo strážníky řešeno.
Žádáme Vás tímto, pokud nějaký takový poznatek máte, abyste se přímo obrátil na služebnu MP a věc se dala co nejdříve řešit.

Telefonní kontakt na MP: tísňová linka 156, nebo 566622588, 736510483

Za spolupráci děkujeme.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

9. 7. 2018
Předmět: cyklostezka Mělkovice
Dotaz: dobrý den, kde je možné nahlédnout do plánů na novou cyklostezku do Mělkovic?
na zdarskydenik.cz je napsáno, že pozemky pod cyklostezkou náleží soukromníkům. Jednáte s nimi o odkupu? Bylo by vhodné navrhout slušnou cenu za odkup, jinak se cyklostezky nikdy nedočkáme. Zrovna včera jsem nad benzínkou na NMNM potkal skupinu cyklistů včetně malých dětí. Rodiče musí být dost odvážní, aby tudy jeli s dětmi. Bohužel jiná cesta, jak se sem dostat ze ZR na tento směr není.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Ondro,
projekt je k nahlédnutí na odboru rozvoje a ÚP nebo na webových stránkách města v roletce Městský úřad – MěÚ informuje – Odbor rozvoje a ÚP – Stezka pro cyklisty a chodce ul. Novoměstská. Jak jsem vám již v Dotazech a námětech odpovídala, jednání probíhají.
Cena je dána znaleckým posudkem soudního znalce.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

4. 7. 2018
Předmět: dětské hřiště Brodská
Dotaz: Dobrý den, tuším , že je to 7 let, co se zrušilo dětské hřiště u MŠ Kamarád s tím, že se vybuduje pro děti nové. Jako náhradu uvádíte hřiště na Brodské.
Nemám nic proti, ale proč paní z domu Brodská 112 neustále na děti křičí a nadává jim, že si tam hrají? Je toto hřiště vedeno jako veřejné? A předpokládám správně , že komunikace před uvedeným domem je majetkem města a paní nemám právo kohokoliv vykazovat? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
pokud máte na mysli herní prvky v blízkosti bytového domu v ulici Okružní 1920/112, tyto herní prvky se nacházejí na pozemcích v majetku Města Žďár nad Sázavou a jsou veřejně přístupné. Pokud děti neporušují nějakým způsobem Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, nebo jiné zákony a předpisy, pak není důvod vykazovat je z daného prostoru.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 6. 2018
Předmět: rozbitá lavička
Dotaz: Dobrý den, ve dvoře Libušínská 19-25 ZR u pískoviště je rozbitá lavička, uhnilá prkna atd.... To jsem vám psala 19. dubna. Nyní je už pískoviště v pořádku, ale lavičku jste odvezli a žádnou jinou sem nedali, žádám vás tímto o novou lavičku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s umístěním lavičky v tomto prostoru počítáme. Umístění bude probíhat v koordinaci s umisťováním dalších laviček ve městě.
Děkujeme za pochopení
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 6. 2018
Předmět: Základy hrobových míst na Zelené hoře - reakce
Dotaz: Rád bych reagoval na vaši odpověď ohledně základů hrobových míst na hřbitově na zelence. Píšete, že ze zákona je ulička 30 cm. Vzhledem k tomu, že tyto uličky nemají obvykle obdélníkový tvar, tak je těchto 30 cm často pouze na jedné straně a druhá je užší. To je takto v pořádku? Nic proti monolit. betonu, ale základy nemají stejné rozměry a díky tomu, pak vznikají zuby mezi základem a hrob. příslušenstvím! A právě kvůli tomu, že je tam svah a základ je viditelný, tak by měl být více estetický.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za podnět. Již na základě předchozího dotazu jsme situaci projednali se správcem pohřebišť s tím, že je a bude snaha práce provádět co nejpřesněji a nejestetičtěji, nicméně v daném materiálu toto má své limity.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 7. 2018
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den,
kdy bude další vítání občánků?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Mlynář,
další vítání občánků se bude konat 15. 9. 2018. Všechny narozené děti, které budou zvány na tuto společenskou akci obdrží včas písemné pozvání.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

24. 6. 2018
Předmět: práce MP
Dotaz: Dobrý den, MP má svoji samostatnou webovou stránku ?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Dostále,

městská policie má svou vlastní webovou stránku. Najdete ji na https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/. Druhá část Vašeho příspěvku neobsahuje ani dotaz ani námět, jedná se o Vaše subjektivní hodnocení. Z toho důvodu jej nezveřejňujeme.

S pozdravem, Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

27. 6. 2018
Předmět: smart city
Dotaz: Dobrý den, jakou má náplň práce nový zaměstnanec Bačovský Michal Ing., který je
odborný garant koncepce Smart City? Jakou má kvalifikaci na tuto pozici? Není těch garantů a koordinátorů v poslední době nějak moc?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Suchopádová,
Díky za Váš zájem o město. Projekt „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města“ je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost bezmála 10 miliony korun. Tento projekt má městu pomoci najít cestu, jak do jeho správy a řízení (energetika, vodní a odpadové hospodářství, doprava, tepelné hospodářství, úřad, atd.) zapojit moderní komunikační technologie. Díky projektu můžeme posoudit efektivnost těchto nástrojů z hlediska pořizovacích nákladů, provozu či přínosů pro obyvatele. Získáme také komplexní softwarový nástroj jak pro správce jednotlivých komunálních služeb, tak pro občany města s možností nahlížet on-line do chodu města. Zpracován bude také generel dopravy či pasport komunikací. Administrovat tak náročný projekt je složitá práce, proto je po dobu realizace projektu (konec r.2019) zaměstnán Garant projektu, jehož mzdové náklady jsou z 95 % proplaceny právě výše uvedenou dotací. Město tak jeho činnost téměř nic nestojí.
Garant projektu Ing. Michal Bačovský byl vybrán v řádném výběrovém řízením díky svému elektrotechnickému vzdělání, dlouhodobému působení na vysoké škole a zde získaným teoretickým i praktickým poznatkům v oblasti Smart city. Pokud chcete vytvářet nové hodnoty pro město, nové možnosti, nové aktivity, tak musíte mít i dostatečně silný a kvalifikovaný tým - jinak je to jen velmi obtížné.Pokud máte bližší zájem o problematiku Smart city ve Žďáře, obraťte se přímo na Ing. Michala Bačovského (michal.bacovsky@zdarns.cz)
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil

1. 7. 2018
Předmět: Odstranění bodláků a plevele
Dotaz: Zadní (jižní) strana objektů č.2 a zejména č.4 na ulici Bří Čapků je podél zdí zarostlá plevelem a bodláky výšky až 180 cm (chodí zde děti ze školky). Samozřejmě, že se plevel a semena bodláků roznáší do okolí. Nešlo by s tím, prosím, něco udělat?Předem děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za informaci. Odplevelení a úklid chodníku objednáme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 6. 2018
Předmět: Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného pr
Dotaz: Dobrý den
Velmi vítám novou vyhlášku města o poplatku za užívání veřejného prostranství.
Konečně snad dojde k narovnání stavu, kdy např. na ul. Bezručova, kudy denně procházím, je majiteli sousedních nemovitostí užíváno veřejné prostranství pro parkování vozidel bez uhrazení poplatku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Zpoplatnění parkování vozidel majitelů nemovitostí na veřejném prostranství tato vyhláška neřeší. Předmětem místního poplatku za užívání veřejného prostranství může být pouze vyhrazení trvalého parkovacího místa. Město Žďár nad Sázavou trvalá parkovací místa nevyhrazuje, sazbu pro tento poplatek vyhláškou tedy nezavádí. Parkování na místech, která nejsou k tomuto účelu určená, je třeba řešit např. s městskou policií.
S pozdravem
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

18. 6. 2018
Předmět: Vyřazení předškoláků
Dotaz: Dobrý den, minulý týden ve čtvrtek proběhlo na radnici Vyřazení předškoláků z MŠ Vančurova. Velice mě mrzí, že se tohoto aktu nezúčastnil žádný zástupce města. Vím, že děti jsou malé a tuto skutečnost si neuvědomují, ale paní učitelky byly velmi zklamané a nebojím se říct, že i naštvané. Nebyla přítomna ani matrikářka a nebýt toho, že v má paní Vostřežanská v této školce předškoláka, tak nevím, jak by celé odpoledne probíhalo. Opravdu to od Vás nebylo pěkné....
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Kuchařová,
na akci vyřazení dětí z MŠ dosud nikdy nedocházel zástupce města. Za město jsou na tuto akci delegovaní členové Sboru pro občanské záležitosti, kteří mají na starost organizaci vyřazování dětí z MŠ. V den, o kterém píšete, tam byla zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti přítomna a jak jsem si ověřovala, došlo k jisté dezorganizaci, za to se Vám velmi omlouváme. Celou záležitost jsme projednali a vynasnažíme se, aby se situace již více neopakovala.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

27. 6. 2018
Předmět: cyklostezka Žďár - Mělkovice
Dotaz: Dobrý den,
Chci se zeptat, kdy už konečně začnete realizovat cyklostezku do Mělkovic s případným pokračováním na Veselíčko? Denně po této trase jezdím a vidím desítky cyklistů, kteří se musí vydat na nebezpečpečnou cestu ze ZR do Mělkovic (nebo obráceně).To čekáte, až na silnici Mělkovic srazí někoho auto? V Mělkovicích žije něco přes 100 obyvatel, kteří přispívají do žďárské kasy a co za to dostali zpět, jak jim ulehčujete život? A to se nebavíme o napojení na kanalizaci, chybí chodníky atd.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Ondro,
„Stezka pro chodce a cyklisty“ je v současné době projekčně připravena v úseku mezi městem a křižovatkou u Mělkovic. Protože zde město není vlastníkem dotčených pozemků, probíhají jejich výkupy.
Bohužel, ani v dalších úsecích směrem k Veselíčku, podél státní silnice nejsou pozemky v majetku města a tak i pro realizaci dílčích chodníků v Mělkovicích, a ve Veselíčku, je nutné nejprve tyto pozemky vykoupit od soukromých majitelů. Předpokládáme, že k realizaci chodníků v místních částech by mohlo dojít v příštím roce, termín realizace stezky nejsme v současné době schopni odhadnout.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 6. 2018
Předmět: Nové výběrové řízení na údržbu zeleně
Dotaz: Zdravím, posledně město nezvládlo vybrat spolehlivého dodavatele na údržbu zeleně. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
výběr nového dodavatele služby údržby zeleně – sečení je nutné zajistit formou zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Režim zadání i podmínky mohou být stanoveny pouze v rozsahu a způsobem, který umožňuje uvedený zákon a příslušné prováděcí předpisy. Při zpracování zadávacích podmínek budou využity zkušenosti z minulého výběru i zkušenosti s dodavatelem, který především kapacitně nebyl schopen zakázku řádně plnit a se kterým byla smlouva ukončena dohodou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 6. 2018
Předmět: Nepořádek u Bránského rybníka
Dotaz: Dobrý den.Pneumatika od traktoru se stále povaluje na pravé straně přítoku od Konventského rybníku.Znovu tedy prosím o odklizení
Děkuji a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pozemky u přítoku do Bránského rybníka od rybníka Konvent nejsou v majetku města. Je nutné obrátit se v této věci na majitele dotčeného pozemku. Město nemůže za veřejné peníze uklízet cizí pozemky.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 6. 2018
Předmět: Parkování na náměstí
Dotaz: Dejte již konečně do rady návrh na změnu, týkající se parkování na náměstí ! Nutno odstranit parkování aut na náměstí, aby si toto ulevilo od automobilismu.Nedaleko náměstí je několik parkovišť, kde to nemají řidiči tak daleko od náměstí.K nákupním střediskům si dojedou, kde bez problémů zaparkují.Na náměstí není až taková nutnost parkování, kdy už toto současné vedení pochopí ! Je třeba ulevit automobilismu z náměstí !!! Hlavně neargumentujte zase rozhodnutím minulého vedení a změňte to !
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Pávku,

dlouhodobě vnímáme dopravní zátěž na náměstí Republiky. Souhlasíme, že by bylo fajn, kdyby Žďáráci chodili na náměstí spíše pěšky nebo na kole. Intenzita dopravy zde ovšem není dána primárně parkovacími místy, ale několika hlavními silnicemi, které tudy v souběhu vedou (I/19, I/37, II/353). Na intenzitu provozu by tak zrušení parkovacích míst nemělo žádný dopad. Naopak, také dle názoru Policie České republiky došlo po zúžení magistrály (kvůli podélným parkovacím místům) ke zpomalení průjezdu a zklidnění. Tato parkovací místa také pomáhají oživit centrum města, pochvalují si je především přilehlé obchody. Druhá část parkování je pak umístěna v horní části náměstí Republiky. Zde zůstanou, a to i z důvodu dotačních podmínek při rekonstrukci náměstí, k čemuž se město v minulosti zavázalo. Snažíme se parkování omezit poplatky a časovým omezením parkování a motivovat občany k využívání MHD.

S pozdravem, Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

28. 6. 2018
Předmět: Práce úředníků - reakce
Dotaz: Dobrý den, v odpovědi tazateli píšete, že o rozpočtu rozhoduje rada a zastupitelstvo, ale nejsou to právě úředníci, kteří sestavují návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol? A co se týká podzemních sítí, tak jistě nikdo nechce porušovat práva těch subjektů, co je spravují, ale buď lze hledat způsoby, jak tyto věci řešit, a nebo uvést zmíněnou výmluvu, aniž by situace byla řádně prověřena a hledáno možné řešení. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
úředníci připravují prakticky veškeré podklady a materiály pro rozhodování orgánů města a v případě rozpočtu vždy navrhované potřeby převyšují příjmové možnosti v řádech 10 až 100 mil.Kč. Výsledný závazný rozpočet je pak politickým výběrem priorit z předložených návrhů. "Výmluva na sítě" je používána po prověření a zvážení možných řešení, pokud máte jakýkoliv konkrétní případ opaku, tak mi ho prosím sdělte. Děkuji za váš zájem.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

27. 6. 2018
Předmět: Nevzhledné základy hrobových míst na Zelené hoře
Dotaz: Dobrý den, včera jsem navštívila nový hřbitov na Zelené hoře. Nelíbí se mi, jak nevzhledně jsou realizovány základy k jednotlivým hrobovým místům, které jsou částečně viditelné. Navíc zjevně nejsou často pravoúhlé. Realizace hrobu dnes stojí cca 100 000 Kč a i tyto základy jistě nejsou zdarma, celý dojem je však viditelným betonem narušený. Měli by si na tom dát více záležet. Např. v NMnM používají jakési prefabrikáty. Ale toto v ZR není přece pohledový beton :-(
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní,
základy jsou částečně viditelné z důvodu členitosti terénu - svah, zaoblení a nutnost 30 cm uliček dle zákona o pohřebnictví. Dříve se používaly šalovací cihly, ale tyto základy praskaly, proto se od této metody ustoupilo a nyní se celý základ provádí z monolitického betonu - bední, hutní a armuje se na místě, aby nedocházelo k praskání. Monolitický základ umožňuje provést potřebný tvar a je zvolen na základě zkušeností s obdobnými konstrukcemi nejen v našem městě.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 6. 2018
Předmět: Názor na práci úředníků
Dotaz: Dobrý den, nejsem spokojen s prací úředníků a jejich způsobem komunikace. Za dlouhá léta působení ve veřejné správě se naučili používat dokola pořád ty samé fráze ("nezvažujeme", "brání tomu podzemní sítě", "záleží na rozhodnutí zastupitelstva o rozpočtu"...). Přitom by sami měli chodit s otevřeným očima po městě, aby si všimli, že nás předčila leckterá vesnice. Co se týká výkonu agend na úřadě, tak to je celkem v pořádku. Zájem o vše mimo úřad je však tristní. Naslouchejte více občanům. Hezký d
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
vaše nespokojenost mne mrzí, ale každý a úředník zvláště má přísně stanovené kompetence, které nesmí překračovat. Takže např. rozhodování o rozpočtu a tedy o zdrojích na údržbu, opravy a investice má ze zákona o obcích rada a zastupitelstvo nikoliv úřad. Kdo jiný než úředník by měl ctít práva a majetek jiných osob, takovým právem a majetkem je i např. podzemní síť. Takže jedinou úřednicky nekorektní kategorií je "nezvažujeme", protože cenný je pro to "zvažování" každý podnět a sluší se za něj poděkovat a zařadit jej do zásobníku "ke zvážení".
Nemyslím si, že úředníci chodí se zavřenýma očima nakonec i tato dotazovna je prostředkem jak zvýšit počet "otevřených očí" a já jsem za to rád.
S pozdravem a přáním lepších dnů - Jan Havlík - tajemník MěÚ

27. 6. 2018
Předmět: Rekonstrukce povrchů ZR 7
Dotaz: Dobrý den.
Dne 6.2 bylo na setkání s občany na téma "Rekonstrukce povrchů ZR 7" oznámeno zveřejnění plánů na tuto rekonstrukci na webu města. Doposud se tak nestalo, nebo alespoň se mi je nepodařilo dohledat. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce ulice Alšova má začít v červenci tohoto roku, není nejvyšší čas tyto podklady zveřejnit:
Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kubíčku,
situace jsou zveřejněny na webových stránkách města v roletce Městský úřad - MěÚ informuje - Odbor rozvoje a ÚP - Rekonstrukce povrchů Žďár n.S. 7 (https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/rekonstrukce-povrchu-zdar-n.s.-7).
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

26. 6. 2018
Předmět: Odpadkový koš
Dotaz: Dobrý den, byl bych moc rád, kdyby bylo možné u lavičky na Nábřežní ulici v ZR, mimochodem moc hezkém místě, zřídit odpadkový koš. Lavičku kromě rybářů (jako jsem já) a lidí vyhledávajících klid k odpočinku, navštěvují též jiní spoluobčané, kterým nevadí ponechat jako důkaz své přítomnosti na místě neskutečné množství odpadků. Nejbližší odpadkový koš je u lávky přes Sázavu. Občas odpad posbírám, ale je toho čím dál víc.
S díky a pozdravem Laštovička
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Laštovičko.
Umístění koše zvážíme.
Koš je cca 50 m u lávky– což myslím není daleko.
Pokud tedy máte na mysli lavičku poblíž průjezdu k parku na Farských humnech.
S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: Hřiště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, kdy dojde k oplocení nového hřiště na Libušíně? Hrají si tam děti, lidé tam venčí psy, nikde to nemá vyvěšený provozní řád. O dispozičním umístění tohoto hřiště se nikdo s místními obyvateli neradil (pokud ano, uveďte prosím datum a jména těchto osob)...
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Krásenská,
Váš dotaz jsem předal příslušnému odboru a odpověď zasílám níže.
S pozdravem, Ing. Jan Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu

Vážená paní, předsedům SVJ byl zaslán dopis s žádostí o předání informace ostatním obyvatelům, s možností setkání se přímo na místě. Několik občanů navštívilo komunitní koordinátorku, aby získali informaci, zájem o schůzku na místě neměli. Hřiště na Libušíně nebude oploceno, provozní řád je v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 6. 2018
Předmět: Oprava silnice
Dotaz: Dobrý den, kde konkrétně budete opravovat komunikace na Libušíně? Viz vaše odpověď tazateli ze dne 25.6.2018. Díky za info.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
objednána je část vozovky tvořící „nelegální zpomalovací retardér“ v blízkosti květinářství.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

23. 6. 2018
Předmět: strategie CENTRUM-reakce
Dotaz: Připojuji se k hlasu o nedostatečném parkování v centru a špatné strategii města.
Máme krásně opravené náměstí zející prázdnotou, proč?
Protože máme pěší zónu plnou komerčních budov.
Kolik rodin tu ještě bydlí? Komu by vadil provoz?
Nádražní ulice je obustraně průjezdná a uměle se z ní stalo centrum města.
Radniční rest. roky prázdná, protože nestojí na pěší zóně,ale na vyhaslém náměstí. Stejný osud potká i další a pokud se pěší zóna opraví, bude moci být z celého náměstí jedno velké parkoviště.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Tomáši,
nedomnívám se, že máme „vyhaslé“ náměstí a že by se zrušením pěší zóny našel nový provozovatel Radniční restaurace nebo se zvýšil počet nájemců v objektu bývalého Telecomu. Rozhodně by se zvýšil průjezd jak na státní silnici, tak po středové komunikaci k Nádražní ulici. Děkujeme za Váš názor, k diskuzi se určitě vrátíme při projednávání dalších stupňů projektové dokumentace „Nádražní – městská třída“.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

26. 6. 2018
Předmět: Odpadkový koš
Dotaz: Dobrý den, byl bych moc rád, kdyby bylo možné u lavičky na Nábřežní ulici v ZR, mimochodem moc hezkém místě, zřídit odpadkový koš. Lavičku kromě rybářů (jako jsem já) a lidí vyhledávajících klid k odpočinku, navštěvují též jiní spoluobčané, kterým nevadí ponechat jako důkaz své přítomnosti na místě neskutečné množství odpadků. Nejbližší odpadkový koš je u lávky přes Sázavu. Občas odpad posbírám, ale je toho čím dál víc.
S díky a pozdravem Laštovička
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Laštovičko.
Umístění koše zvážíme.
Koš je cca 50 m u lávky– což myslím není daleko.
Pokud tedy máte na mysli lavičku poblíž průjezdu k parku na Farských humnech.
S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 6. 2018
Předmět: Herní prvky, ul. Palachova - poděkování
Dotaz: Děkuji Městu za instalaci herních prvků mezi domy a 5.ZŠ na ul. Palachova.
Herní prvky jsou dětmi hojně využívány od prvního dne jejich zpřístupnění.
Zároveň doufám, že spoluobčany bydlící v těsné blízkosti bude mumraj a povyk dětí rušit co nejméně. Za jejich shovívavost jim moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ráda poděkování předám kolegům, kteří akci zajišťovali a taktéž děkuji i občanům za jejich shovívavost a spolupráci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 6. 2018
Předmět: Oprava kanálů
Dotaz: Dobrý den.
V nedávné době jsem dával požadavek přes aplikaci "Lepší místo" na opravu poškozených kanálů v obci Veselíčko.Oprava se již uskutečnila, proto bych Vám rád touto cestou poděkoval za skvělé jednání a velmi kvalitně provedenou opravu.
S pozdravem Kirchner
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme Vám a poděkování vyřídíme zhotoviteli.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 6. 2018
Předmět: tráva
Dotaz: dobrý den,
co se týká sečení trávy, ... Stačí jeden a ne tísíc dotazů, kdy a kde se bude sekat tráva. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na všechny dotazy, které splní podmínky pro uveřejnění v dotazovně, přestože se jedná o mnohdy opakované dotazy a tím i časové zatížení pro zpracovatele odpovědí, a to nejen rámci tématu sečení trávy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 6. 2018
Předmět: Žďárský zpravodaj
Dotaz: Dobrý den,

již podruhé nepřišel na Brodské Ždárský zpravodaj, prosím o nápravu.

Děkuji
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Sobotková,

ozvěte se prosím tiskovému mluvčímu s přesnou adresou:
Jakub Axman, tel.: 566 688 331, 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.cz

S pozdravem, Ing. Jan Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu

24. 6. 2018
Předmět: oprava silnice
Dotaz: Dobrý den, oprava silnice od Hypermarketu po kruhový objezd, bude dále někde pokračovat po jejím dokončení ? Nutná oprava je i na ul. Jihlavská, tam je to také hrozné a samozřejmě další úseky. Počítá se s opravami i na jiných místech, v našem městě, kde je to nutné a v jakém časovém horozontu ?
Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
v letošním roce již plošná oprava podobného rozsahu není v plánu. Menší oprava vozovky se uskuteční ještě na ul. Libušínská. Dle sdělení Správy a údržby silnic je v plánu na r. 2019 oprava povrchu ul. Jihlavská, ulice Vysocká. Další realizace a příprava oprav komunikací jsou závislé na schválení rozpočtu a výhledu města pro rok 2019 a dále, na kterém se pracuje.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: napadené stromy
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda už město zaznamenalo a má v plánu nějak řešit stav smrků na ulici Chelčického. Stromy jsou napadené od brouků, osychají a velmi opadávají a postupně se to šíří dál a dál. V současné době je to okolo 10-12 stromů. Obávám se o bezpečnost našich automobilů a rovněž další zeleně. Stromy by bylo dobré co nejdříve skácet.
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
o nedobrém zdravotním stavu předmětných stromů víme, sledujeme je a v nevyhnutelných případech zajistíme jejich pokácení.

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: Urgence - nepořádek na pozemku města za CHKO - parcelní číslo 5921/2, 5942/3
Dotaz: Dobrý den, dne 27.3.2018 jsem upozornila na skládky dřeva, kamení a všeho možného na výše uvedených pozemcích města. Auta zde parkují na zelené ploše, majitelé přilehlých domů zde odkládají věci, které nechtějí mít na svých pozemcích. Jak je možné, že si na městském pozemku někdo zabetonuje špalek na sekání dřeva? 3.4.2018 jste odepsali : Vážená paní, děkujeme Vám za upozornění, věc prověříme, zajistíme potřebné kroky. Do této doby se však nic nezměnilo!!! Mrzí mě, že Vaše kroky jsou tak pomalé.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
předpokládáme výraznější posun v této věci v horizontu 2 měsíců.
Děkujeme za pochopení
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 6. 2018
Předmět: sekání
Dotaz: Dobrý den, proč je v průmyslové zóně protihlukový val posekán a trávu tam nechali ? To je již po několikáté, potom to tam nechají a hnije to ? Proč to hned
nesbírají do košů ? Proč to tam nechávají, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posečený materiál z IV. intenzitních tříd údržby není nutné uklidit ihned, záleží především na počasí. Práce město přebere jako dokončené až po úklidu posečeného materiálu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 6. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, která firma v současné době seče-neseče Žďár ? ... Kdo jí zastoupí a v jakém časovém horizontu, neboť naše město stále více zarůstá trávou, v některých místech je to neúnosné a tráva dosahuje více jak 3O cm !!! Nutno to co nejrychleji řešit !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v současné době je část města sečena společností GFP service s.r.o., další plochy zadáváme dílčími objednávkami. Smlouva i objednávaky jsou průběžně zveřejňovány v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: Tráva na dětském hřišti
Dotaz: Zdravím, kdy dojde k seči trávy na novém hřišti na Libáku? Děti tu jsou celý den a běhají v půlmetrové trávě. Kolem atrakcí - herních prvků už je pro změnu vyšlapaná až na zeminu. Opravdu mne velmi udivuje vaše tempo a řešení i těch nejtriviálnějších věcí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nové hřiště na Libušíně bylo v pátek posečeno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 6. 2018
Předmět: Vrzající houpačka
Dotaz: Prosím o namazání houpaček na novém hřišti na Libušínské. Děti se tu houpají a silně to vrže.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za upozornění, o "vrzání" víme, podle vývoje situace budeme věc řešit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: Trava
Dotaz: Jak provádíte kontroly seci? Na jihlavske trava uz tyden ponechana, hruza!!! dvojky místy vynechany , brnenska to samy hlavne ze tam byly xkrát a mista vůbec neudelana u kruhace rovněž!!!! ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
na ul. Jihlavská byly posečeny s ponecháním materiálu na místě plochy, které nejsou ve vlastnictví města. Toto sečení není zajišťováno městem. Některé travnaté úseky podél komunikací nejsou v majetku města, město nezajišťuje jejich sečení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: Nové dětské hřiště ul. Palachova
Dotaz: Dobrý den,
Děkuji za stavbu dětského hřiště v ulici Palachova. Nešlo by hřiště ještě doplnit o odpadkový koš ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v blízkosti hřiště jsou kontejnery na odpad, kam je možné případný odpad odložit. S instalací nového koše na odpadky v tomto místě nyní neuvažujeme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 6. 2018
Předmět: fotografie na doklady
Dotaz: Dobrý den přeji, zaujal mne dotaz jednoho z občanů ohledně možnosti sdílení fotografií mezi jednotlivými doklady. Nevím však, jestli jsem správně pochopil vaši odpověď. Rozumím tomu správně tak, že nyní při vyřizování nového pasu si mne vyfotíte a potom pokud do jednoho roku vyřizuji nový řidičák či občanku, tak lze použít ta fotka, co jste mne udělali na pas? Je potřeba toto nahlásit už v momentě, kdy mi budete zhotovovat pas? Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
ano, pochopil jste správně. Jen snad zdůrazníme, že uvedený postup je „jednosměrný“ a musí začít fotografií na cestovní pas. Obráceně fotografie použít nelze. Upozorňovat na tuto skutečnost při pořízení nemusíte. Fotografie z cestovního pasu je v systému automaticky přístupná pro další aplikace po dobu jednoho roku. V případě, že v této lhůtě budete žádat o další doklad, můžete na to ale upozornit. Obvykle se Vás však sami dotážeme a máte možnost volby mezi použitím existující fotografie nebo nového nafocení.

21. 6. 2018
Předmět: vysvětlení
Dotaz: Dobrý den, jak je to s dopravní značkou zákaz stání,když jsou současně na Libušíně v I.dvoře i dvě místa pro invalidy, ale jeden chytrák tam nyní parkuje stále ! Pro něj neplatí zákaz stání s parkovacími hodinami, jak to je podle zákona, aby toho nezneužíval a on jediný tam parkuje pořád, přes noc.Pro něj parkovací hodiny neplatí ? Jak to je ? Může být pokutován, nebo by měl mít také na palubovce parkovací hodiny a stát tam pouze hodinu.
Odpověď (odbor dopravy):
Podle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, platí:
Značka č. IZ 8a Zóna s dopravním omezením: „Značka omezuje oblast, zejm. část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.“ A právě touto místní úpravou, tzn. dopravní značkou, jsou dvě stání označena značkou IP 12 Vyhrazené parkoviště se symbolem osoby na invalidním vozíku (bez dodatkové tabulky omezující stání max. na jednu hodinu), tedy se jedná o místa vyhrazená pro držitele průkazu ZTP bez časového omezení.


Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

19. 6. 2018
Předmět: Vypínání semaforů v křižovatce u Forda
Dotaz: Dobrý den, žádám o vysvětlení, proč se po 18 hodině vypínají semafory na křižovatce ulic Dolní, Wonkova, Sázavská ( u Forda).Tato křižovatka je velmi frekventovaná a směřující do mnoha stran. Vypnutí senaforů komplikuje přehlednost křižovatky nejen řidičům, ale hlavně chodcům. Auta odbočují všemi směry a na chodce stojící na přechodu často vůbec nereagují. Chodím tam denně s dětmi, včera 17.6. mi zastavilo až 20 vozidlo( v jednom směru!) z jiného pruhu často nezastaví. Je to nebezpečné.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní, semafory jsou nastaveny dle dřívějších poznatků a požadavků, dosud jsme podobnou připomínku neobdrželi. Režim prověříme a v případě potřeby objednáme přenastavení. 17. 6. byla neděle a to by předmětné semafory měly být v provozu do 19 hodin. Děkujeme za poznatek.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 6. 2018
Předmět: nedodržování jízdního řádu
Dotaz: Dobrý den, nestálo by za úvahu upravit časy na jízdních řádech, když některé spoje v určitých časech ho nejsou schopny dodržet? Konkrétně se jedná o spoj č. 5 (Vejmluvova 15:36 - Horní 15:45), který má pravidelně zpoždění 10 - 20 minut. Dcera pak pravidelně nestíhá kroužek. Časová rezerva pro MHD je tak evidentně nedostatečná.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, se zpožďujícími se spoji se budeme „pasovat“ během prázdnin. Těch okolností, které musíme brát v potaz je mnoho, takže uvidíme, co se s tím za stávajících podmínek dá ještě udělat.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 6. 2018
Předmět: Foto na doklady
Dotaz: Dobrý den, prosím o info, zda je možné mít od 1.7.2018 na pasu, řidičském průkazu a na občanském průkazu stejnou fotografii. Tj. Zda si mě vifotíte např. při zhotovování nového občanského průkazu a tuto fotografií použijete při následné výrobě pasu a řidičského průkazu. Či zda je možné si tuto fotografií nechat zhotovit u soukromého fotografa (nevím zda tuto službu v ZR někdo nabízí) a nechat v el. podobě zaslat na úřad a použít ji pro zhotovení všech těchto tří dokladů. Děkuji za objasnění.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano tato možnost existuje i když má následující časová a technická omezení. . Možnost použít fotografii od komerčního fotografa je pouze pro občanský průkaz a za stanovených podmínek (zákon o OP).
U fotografií pořízených úřady pak bohužel stejnou fotografii (jako na OP či pasu) při požádání o vydání ŘP ve stejný den použít nelze, protože v aplikaci bude fotografie dostupná až následující den. Tudíž buď si přetáhneme fotografii z minulé žádosti o OP či pas, nebo si žadatele znovu vyfotíme (!) a nebo žadatel přijde zažádat o ŘP až následující den, kdy už bude OP či pasová fotografie dostupná.
Podobně to funguje i u OP a CD. Klient si požádá o cestovní pas, v rámci žádosti je vyfocen. Druhý den lze fotografii z pasu (den vyžaduje technický časový přenos) použít pro řádně podanou žádost o OP. Ten druhý nebo pozdější den (do 1 roku) se musí dostavit a požádat o OP a požádat o použití fotky z pasů. V takovém případě lze fotografii použít i pro OP.

9. 6. 2018
Předmět: Strategie CENTRUM
Dotaz: Dobrý den, je fajn, že děláte ankety, kterou část města si lidé přejí opravit nejdříve. To ale nic nevyřeší. Jeden z hlavních problému našeho města je nedostatek parkovacích míst. Nevím proč se neustále vyčkává a neprobíhá stavba nových parkovišť. Kulturák sdílí parkoviště s hotelem JEHLA a bytovými domy na Libušíně, přičemž by rozhodně měl mít své vlastní. Je potřeba zrušit nesmyslnou pěší zónu na Nádražní ulici, jejíž vznik si kdysi vymohlo několik zde bydlících rodin. To pomůže rozvoji města.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Bárto,
jak již v Dotazech a námětech odpovídal odbor komunálních služeb, při rozšiřování parkovacích míst ve městě se postupuje podle platné legislativy a finančních prostředků schválených v rozpočtu města.
Společné parkování v lokalitě hotelu Jehla není nic výjimečného, takto funguje řada veřejných parkovišť ve městě. Podstatné je, že pro přestavbu hotelu na bytový dům zajišťuje investor na své náklady nová parkovací místa na svém pozemku.
O pěší zóně se diskutuje řadu let. A má své příznivce i odpůrce. V současné době je ale stabilizovaná v územním plánu města a je s ní počítáno i v rámci návrhu z Architektonické soutěže "Nádražní - městská třída".
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 6. 2018
Předmět: křižovatka u nádraží
Dotaz: Dobrý den,
plánuje se řešení křižovatky Jihlavská-Chelčického? Kruhový objezd nebo vytvoření odbočovacího pruhu doprava u ulice Chelčického na ulici Jihlavskou a odpočovacího pruhu doleva z ulice Jihlavské na ulici Chelčického?

Děkuji. Velmi by to dopravě a obyvatelům pomohlo
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Sobotková,
křižovatka Chelčického x Jihlavská je součástí připravované stavby ŘSD a má být řešena jako okružní.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 6. 2018
Předmět: Nefunční odkaz
Dotaz: Dobrý den,
z nějakého důvodu je nefunční odkaz: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/vystavba-klafar pokud jsou informace jinde tak prosím o odkaz a přesměrování na něj.

Děkuji
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
stránka na Vámi uvedené adrese byla dočasně stažena z webu. Nyní je stránka (po úpravách, aby bylo zřejmé, že zapisování parcel již proběhlo a volné parcely nejsou k dispozici) opět přístupná.

14. 6. 2018
Předmět: Placená stání
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, proč není ve Žďáře možné zaplatit si rezervaci místa na parkování před domem. V Novém Městě na Moravě tato možnost je. Jde mi o to, že na ulici Chelčického parkuje spousta lidí, kteří odchází na nádraží a auto zde nechávají klidně i 14 dní (někteří ani nerespektují vodorovné značení a blokují i více míst). Obyvatelé paneláků poté nemají kam zaparkovat. Chápu, že parkoviště u nádraží je malé, ale bohužel tímto problémem trpí celá ulice.
Odpověď (odbor dopravy):
váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Problematika vyhrazených parkovacích míst ve Žďáře nad Sázavou, byla projednávána na 65. zasedání rady města dne 11. 6. 2001, kde po projednání několika možných variant, jak v dané oblasti postupovat dále, rada města schválila variantu zrušení všech vyhrazených parkovacích míst na území města a současně schválila vytvoření parkovacích míst pro invalidy v souladu s platnými předpisy.
V praxi to znamená, že se zřizují na území města Žďár nad Sázavou pouze neadresná vyhrazená parkovací místa pro invalidy dle daných pravidel.


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 6. 2018
Předmět: odjezdy mhd
Dotaz: Dobrý den,
neměly by autobusy odjíždět ze zastávky v čas dle jízního řádu ?
Na Okružní dolní pokud nikdo není na zastávce kolikrát ani nezastaví. JInak odjíždí třeba o 5-6 minut dříve. Za poslední dobu se mi stalo třikrát, že jsem potřebovala ještě přejít silnici a mhd mi ujelo i když řidič mne musel vidět.
Odpověď (odbor dopravy):
váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní, autobusy by samozřejmě měly ze zastávky odjíždět ve stanovený čas, to by se jinak jízdní řády staly bezpředmětnými. Vzhledem ke konfiguraci města a dopravní situaci se dá tolerovat „podjetí“ spoje o minutu, kterou pak spoj může kdekoli ztratit, ale nelze tolerovat více. To co popisujete je nepřípustné, i když samozřejmě je třeba být na zastávce. Proto bych poprosil, jakmile se něco podobného stane, dát ihned vědět na níže uvedené kontakty, o kterou linku a spoj šlo, abychom mohli dotyčného identifikovat a věci napravit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

15. 6. 2018
Předmět: Vyhrazená místa pro invalidy
Dotaz: Dobrý den pane Miklíku,
Věřím, že tento dotaz spadá pod Vaší kompentenci. Jedná se o dvě vyhrazená parkovací místa pro invalidy na ulici Brodská. Konkrétně v prostoru vedle č.p.60. Mám za to, že je to nějáký přežitek, nikdy jsem tam dotyčná auta neviděl. Určitě by mě to tolik nevadilo kdyby: a) nebyl takový problém s parkováním v této lokalitě, b) dnes jsem si všimnul, že někdo tato místa znovu zvýraznil bílou barvou. Prosím o Vaší informaci jak je to s těmi místy, či jak nejlépe postupovat.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Štěpaníku,

váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Neadresná vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním se zřizují podle předem stanovených pravidel dle nařízení rady města z roku 2001. Bohužel se stává, že ten, na jehož žádost bylo místo zřizováno, se např. odstěhoval či zemřel a k nám se nedostala tato informace, proto ta místa zůstávají, zvláště i proto, že je mohou využívat ostatní zdravotně znevýhodnění občané. Pokud je ve Vašem okolí takovéto místo nevyužívané, je třeba toto oznámit na níže uvedený kontakt, po prověření skutečnosti lze toto místo dočasně zneplatnit či úplně zrušit. K obnovení vodorovného značení došlo v rámci objednávání podobných prací, kdy bylo zjištěno již málo výrazné značení, takže se přidalo do objednávky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

17. 6. 2018
Předmět: květinová výzdoba před KD
Dotaz: Každý den procházím kolem kulturního domu, ale takovou katastrofální květinovou výzdobu jsem nezažila... Současný stav je katastrovální...To nemluvím o škaredých obrubnících, které mají svoji životnost za sebou.Kolem zduřelý asfaltový povrch na chodníku, no prostě hodně škaredé. Opět se potvrzuje známá pravda "vizitka města Žďáru ".
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v průběhu 14 dnů budou probíhat dosadby trvalkových záhonů, včetně změny skladby rostlinného materiálu. Celková rekonstrukce plochy před KD v současné době není v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 6. 2018
Předmět: bankomat
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné umístit v části města stalingrad což je Brodská ulice a Okružní nějaký bankomat na vyzvedávání peněz????Díky.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Křížová,

děkujeme za Váš podnět. V minulosti jsme již prověřovali u finančních ústavů možnost instalace bankomatu v lokalitě Stalingrad, ovšem žádný subjekt zájem neměl. Zjistíme aktuální možnosti a v případě kladného stanoviska Vás budeme informovat na webových stránkách.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu

18. 6. 2018
Předmět: Štěrbinové žlaby
Dotaz: Chtěl bych pochválit za kvalitně provedené vyčištění štěrbinových žlabů na ulici Luční. Nyní opravdu precizně provedené. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za pochvalu, ráda ji předám kolegovi Kasperovi, který věc zajišťoval.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 6. 2018
Předmět: nové tětské hřiště Libušín
Dotaz: Dobrý den, můžete mě říci, proč nové hřiště na Libušíně (nové hrací prvky), již dávno neslouží svému účelu ? Nejméně 14 dní se tam již nic neděje, nikdo z firmy, která to instalovala tam nebyl a nic tam nedělají.Proč to již dávno není zkolaudované a předané městu ?A proč ta nečinnost, proč poukazujete na datum 30.6.2018, pokud je to hotové, tak proč s předstihem toto není uvedeno do provozu, včetně kolaudace ? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
instalace hřiště je objednána s termínem do 30.6.2018. Jakmile bude hřiště dokončeno a převzato městem, bude možné jej užívat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 6. 2018
Předmět: Tráva na klafaru (u bigy)
Dotaz: Dobrý den, na vašich stránkách je psáno že tato lokalita bude posekaná se zpožděním do konce května. Dnes je už 17.června a pořád nic.Některé lokality se začínají sekat už podruhé. Proč to musí být každoročně problém. Prosím o sdělení termínu sekání. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení Klafaru bylo zahájeno v minulém týdnu, předpokládáme dokončení v tomto týdnu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 6. 2018
Předmět: Mlatová cesta u Kulturaku
Dotaz: ... tento týden déšť splachl tu vyšlapanou stezku. Jestli tam dají mlato, tak bude hned pryč. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
o povrchu stezky rozhodl architekt města, který má tuto věc ve své kompetenci. Technický návrh, podle kterého bude probíhat vlastní realizace, zpracovává autorizovaný projektant, který navrhuje takové řešení, aby stezka byla co nejtrvanlivější i při použití zvoleného materiálu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 6. 2018
Předmět: Re: popelnice
Dotaz: Vážená paní, děkuji za odpověď, vymývání popelnic bylo samozřejmě myšleno s nadsázkou, ale u ODASU nikdy nebyl problém, aby byly popelnice vráceny zpět na háky. Je to malichernost, ale pokud to tato nová firma nemá v popisu práce, nedá se nic dělat. Je to jejich vizitka, když po nich zůstanou popelnice nepoklizené. Přeji pěkný den Vám i popelářům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážný pane,
žádost o vracení popelnic jsem firmě předali.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 6. 2018
Předmět: Pout
Dotaz: Dobrý den.
Tak již máme cca 2 měsíce od zdarske pouti, tak bych se chtěl zeptat kolik na tom město vydělalo. Pronájem plochy atrakcím atd. A ještě by mne zajímalo podle jakých kritérií se vybírá provozovatel atrakcí. ( kdo dá vyšší nabídku, nebo podle čeho,,) A na jak dlouho kolik let . Již několik let je to to samé a stejné. Proc to neděláte např. Jako ve vel meziříčí kde dá město plochu k pronájmu tomu kdo bude garantovat nejnižší ceny atrakcí pro veřejnost
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Váš dotaz je příliš obsáhlý na odpověď v dotazovně, která je limitována počtem znaků. Máte-li o danou problematiku zájem, prosím dohodněte si s námi schůzku, případně zašlete dotaz jinou cestou i s kontaktem kam zaslat odpověď, abychom Vám mohli řádně odpovědět.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


12. 6. 2018
Předmět: Hřiště na Libusinske
Dotaz: Kdy konečně otevřete nové hřiště na Libušínské? Před čtrnácti dny bylo týden otevřené a nikomu to nevadilo? Proč se nyní čeká na předání? Slibovala jste, že už bude hřiště přístupné. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dokončení hřiště je objednáno do 30.6.2018. Jakmile bude hřiště dokončeno a převzato městem, bude možné jej užívat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 6. 2018
Předmět: vyšlapaná cesta u kulturáku
Dotaz: Dobrý den, jestli chcete opravit zkratku u kulturáku mlátovou cestou, tak si to hodně rychle rozmyslete ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o povrchu stezky je již rozhodnuto, bude mlatový.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 6. 2018
Předmět: Stížnost na popeláře
Dotaz: Dobrý den. Dnes opět, už poněkolikáté v sídlišti U Táferny byly sice vysypány popelnice, ale nazpět na místo už je asi velký problém je vrátit. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Zřejmě se Vám jedná o vracení nádob zpět do přístřešků.
Firma byla požádána aby popelnice vracela zpět. Toto však není její povinností, má vracet nádoby na místo přístupné od svozové trasy, není povinná nádoby vracet do přístřešků a věšet na háky apod. Nesmí nádoby ponechat v místech, kde by bránily rozhledu řidičům či průchodu chodům, ... Vracení na háky apod. tedy dělá v rámci své dobré vůle a patří jí za to poděkování.
V poplatku za komunální odpad není vymývání nádob. Nádoby máte ve svém vlastnictví a jejich vymytí si můžete zajistit samostatně.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 6. 2018
Předmět: cyklostezka Stržanov - Žďár
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda by bylo možné vysekat provizorní cyklostezku ze Stržanova k Pilské nádrži?
Hlavně spodní úsek je tak zarostlý, že se tam musíte prodrat trávou vysokou nad úroveň pasu.
Ráda bych dceru vodila ze Zámecké školy do Stržanova pěšky, takto jsme nuceni chodit v hustém provozu podél silnice.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení proběhne v rámci sečí ploch zařazených ve IV. intenzitní třídě, tedy cca v první polovině července.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 6. 2018
Předmět: strom zasažený bleskem
Dotaz: Po pondělní noční bouřce leží v parku na Libušíně /poblíž domu Libušínská 209 - 210 ZR/ část stromu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, odklizení dřeva je již objednáno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 6. 2018
Předmět: Tráva, jak jinak taky že...
Dotaz: Kdy bude prováděna další seč na vysočanech? Posečeno tu bylo někdy v dubnu, kdy ještě nebylo kloudně co séct a od té doby tráva už zase dobře převyšuje metr. ... Takže se ptám kdy??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á tazateli/tazatelko
nejprve budou dokončeny první seče lokalit zařazených ve stejné intenzitní třídě sečení, tj. III. třída. Poté bude následovat jejich druhá seč. Vysočany by měly být znovu sečeny opět mezi prvními.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 6. 2018
Předmět: Tráva-stížnost
Dotaz: Celý Stalingrad je neposečený, ... Již několikrát v dotazovně jen píšete, že jednáte s firmou a s vedením a stále je to stejné. K ničemu to nevede.Nevím, proč tak vehementně stále stojíte při této firmě, která provádí sečení v našem městě.Nespočet stížnosti a nespokojených občanů Vám tak dlouho nestačí, co ještě potřebujete více,aby jste s ní vypověděli spolupráci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, celý Stalingrad již byl jednou posečen. Rada města včera kromě jiného rozhodla o ukončení stávající smlouvy na sečení trávy, a to dohodou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 6. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den přijde vám normální,aby firma co seče trávu posekala jenom to kam se dostane traktůrkem, svahy a okraje nechala zarostlé, ... Konkrétně Vodojem,kolem hřiště u ulice Novoměstská
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i svahy a okraje budou dokončeny. Uvedené plochy jsme ještě nepřevzali jako dokončené.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 6. 2018
Předmět: Sečení
Dotaz: Dobrý den,

stav trávy okolo bytového domu na Husove 495 už je opravdu tristní. V jiném dotazu jste tu avizovali sečení do 25. 5. nejpozději, už tehdy tu byly kopřivy a bodlaky do pasu, jak to vypadá o 14 dní později asi nemusím popisovat. O sednuti si na lavičku nebo sušení prádla venku si proto bohužel můžeme nechat už dlouho jen zdát. Vzhledem k faktu, že 11. 6. proběhne Rada města, kde se věc projedná, počítám s konkrétní odpovědí. Děkuji Vám za reakci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á tazateli/tazatelko
rada města včera kromě jiného schválila ukončení stávající smlouvy s dodavatelem sečení. Lokalitu ul. Husova budeme zadávat jinému dodavateli. Předpokládáme nápravu stavu v horizontu 2 týdnů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 6. 2018
Předmět: herní prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, herní prvky na Libušíně jsou opentlované týden tam z firmy nikdo nebyl, malé děti k tomu smutně přijdou a zase odejdou. Proč to není již dávno zkolaudované, posečené a hlavně v provozu !! ...
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Krásenská,
Váš dotaz jsem předal příslušnému odboru a odpověď zasílám níže.
S pozdravem
Jan Prokop

Vážená paní,
hřiště je v současné době v realizaci, je možné převzít ho do užívání teprve až bude řádně dokončeno. Děkujeme všem za pochopení.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2018
Předmět: Tráva kritika
Dotaz: Je až s podivem, že kvůli Dni Žďáru byly posečeny jen některé lokality,kde se budou konat slavnosti a ostatní je zarostlá džungle.Proč o všem poslední dobou rozhoduje rada města ? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
stávající dodavatel není aktuálně schopen plnit rozsah zadané práce. Věc řeší i rada města, která jediná má pravomoc rozhodnout o případném ukončení stávající smlouvy s nynějším dodavatelem, o případném odstoupení nebo výpovědi stávající smlouvy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 6. 2018
Předmět: cestička u Kulturáku
Dotaz: Dobrý den, mohu se zeptat, kdy dojde ke zpevnění té cestičky u Kulturáku? Lépe řečeno jde o několik vyšlapaných cestiček vedle sebe. Je ostuda, že město celá leta neřeší kvalitu těchto veřejných ploch v centru města. Kolem celého Kulturáku jsou chodníky z popraskaného asfaltu, na podzim se na nich drží voda, je zde naprosto nedostatečné veřejné osvětlení. Je hezké, že děláte ankety, co by se mělo ve městu opravit dříve, ale tohle mělo již být řešeno před mnoha lety! Kdy dojde k opravám teras?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
koncepční řešení a revitalizace celého tohoto prostoru není v současnosti v přípravě. Připravujeme zpevnění vyšlapané pěšiny vedoucí k semaforu na Žižkově ulici, a to na stezku s mlatovým povrchem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

K opravám teras dojde v letních měsících.
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

8. 6. 2018
Předmět: chátrající vozidla
Dotaz: Dobrý den, vzhledem k nedostatku parkovacích míst, upozorňuji na chátrající vozidla na ul. Brodská č.p. 1912-1914. Modrá škoda - fabie před uvedeným domem (uražené boční zrcátko) a červený volswagen za domem již vypuštěná kola. Děkuji Marta
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za podnět, situaci prověříme, podle stavu na místě budou následovat další kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 6. 2018
Předmět: rušení klidu v něděli
Dotaz: Dobrý den.
Obracím se na Vás s prosbou o radu.
Procházel jsem na stránkách MÚ obecně závazné vyhlášky a nenašel jsem.
Existuje nějaká vyhláška o rušení klidu v neděli? Mám sousedy, kteří klidně v neděli již od rána používají velmi hlučné nástroje. Zajímalo by mě, zda existuje vyhláška, která toto upravuje.
Děkuji Vám.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
tuto problematiku upravuje obecně závazná vyhláška města č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, konkrétně článek 4. Problematika hluku je jen jednou z několika obsahových částí této vyhlášky, proto jste pravděpodobně při hledání specializované vyhlášky pouze na hluk tuto neobjevil. Vyhlášku najdete na stránkách městského úřadu, na adrese
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-4-2017-k-zabezpeceni-mistnich-zalezitosti-verejneho-poradku-na-verejnych-prostranstvich.

Protože k této oblasti nejsme pracovně příslušní, doporučujeme obrátit se s dotazy a případně s žádostí o kontrolu na městskou policii, která vykonává dozor nad dodržováním vyhlášky.
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/

S pozdravem
Roman Krčil, odbor OSŽÚ

10. 6. 2018
Předmět: Cyklochodník
Dotaz: Dobrý den,
jako cyklista jsem moc rád za cyklochodník na Dolní ulici. Domnívám se, že je to velmi dobrý nápad. Dnes jsem se po něm s dětmi projel a nevěřil jsem vlastním očím. Jestli jsem dobře pochopil dopravní značky u Pramenu, měl bych v úseku kolem obchodu z kola slézt, 20 metrů ho tlačit a potom zase mohu nasednout a popojet 50 metrů k semaforu.
Prosím vysvětlete mi, jak se cyklista má v uvedeném úseku chovat.
PS: Neuvažujete o cyklochodníku od Bratří Čapků kolem bazénu na náměstí?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Způsob jízdy/chůze v úseku u Pramenu jste popsal zcela správně. Důvodem přerušení cyklochodníku je bezpečnost provozu, kdy v místě křížení chodníku vedoucího podél silnice a chodníku vedoucího z podchodu u rohu Pramene nejsou zajištěny nezbytné rozhledy.
Zřízení cyklochodníku od Bří Čapků kolem bazénu na náměstí jsme taktéž zvažovali, ovšem s negativním výsledkem, a to z důvodu bezpečnosti provozu, neboť podélný sklon chodníku umožňuje cyklistovi dosáhnout poměrně vysokou rychlost, čímž by mohlo docházet k ohrožení bezpečnosti chodců i ostatních cyklistů.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

5. 6. 2018
Předmět: Parkoviště u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den, prosím o inf. týkající se cedule „Obuv Halouzka neparkovat“, jež již léta blokuje místo v části parkoviště na pozemku města u Kauflandu. Vzhledem k tomu, že cedule dle zákona neodpovídá oficiální doprav.značce, zajímá mě, zda je platná? A Obuv Halouzka má místo na veřej.parkovišti skutečně vyhrazeno, platí za něj nájem? Další dotaz se týká umístění kontejneru, jenž zabírá vedlejší park.místo, jichž je tam po uzavření parkoviště u drážní budovy pro veřejnost málo. Nelze jej přemístit?
Odpověď (odbor dopravy):
Možné přemístění kontejneru prověřujeme. Vyhrazené parkování pro obuv Halouzka slouží pro nezbytné zásobování prodejny. Jsme v kontaktu s provozovatelem prodejny a hledáme řešení.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

9. 6. 2018
Předmět: dobrý MěÚ
Dotaz: Dobrý den, viděla jsem v Žďárských novinách foto, za zásluhy o dobré umístění Žďárského městského úřadu, to Vám přeji a blahopřeji. Bohužel zřejmě gratulaci a to ostatní slíznulo vedení města, kteří se o to až tak nezasloužili. Myslím si, že převážnou zásluhu na tom mají obyčejní pracovníci Vašeho úřadu, za což jim patří obzvláště poděkování. Jak takoví zaměstnanci bývají za tuto svoji každodenní pro ně samozřejmou činnost odměněni ? Poděkováním ? Nebo snad lepším způsobem ? Přeju Vám to.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkuji za přání, které stejně jako poděkování již bylo zaměstnanců předáno společně s oceněním jejich dlouhodobě kvalitní práce. Věřím, že jim pomohlo při zvládání 20% nárůstu počtu klientů po zrušení místní příslušnosti na registru vozidel, kde jsme bohužel museli z kapacitních důvodů omezit počet registrací dovezených vozidel.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

10. 6. 2018
Předmět: Prosba
Dotaz: Dobrý den pane tajemníku mohl byste zařídit aby vedoucí odboru komunálních služeb přestala pořád dokola odpovídat že s firmou jedná as vedenim města jedná Pokud pořád Jedná a nic nevyjednává je na svém místě děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
vedoucí OKS opakovaně upozorňuje vedení a radu města na nedostatky v sečení trávy (materiály pro RM, jednání s dodavatelem - 12.6.2017 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-068/1113-17-OKS.pdf , 26.6.2017 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-069/1121-17-KS.pdf , 20.11.2017 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-077/1301-17-OKS.pdf, 28.2.2018 atd.), zadává práci, kontroluje plnění a ukládá sankce, ale to je vše co může dělat, protože změna nebo vypovězení smlouvy je v kompetenci rady města, nikoliv vedoucí OKS.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

10. 6. 2018
Předmět: Nové značení v I.dvoře na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, vámi provedené úpravy v I.dvoře na Libušíně se míjejí účinkem, jednak si tam řidiči dělají co chtějí,stojí si tam jak dlouho chtějí, nejvíce v zatáčkách. To snad nebyl Váš úmysl ?Městká policie tam neprojela ani nepamatuji, vůbec nikdo to nekontroluje !Město to stálo nějaké finanční prostředky, tak tam nadelegujte městskou policii, ať tam projíždí a provádí nepravidelné kontroly, jinak je to k ničemu a kázeň řidičů je čím dál horší. Žádný respekt před zákonem,to je potom k ničemu !!
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní značení v této lokalitě bylo zrealizováno na základě rozhodnutí samosprávy města.
Odbor dopravy nemůže úkolovat Městskou policii, obraťte se proto přímo na jejího vedoucího strážníka či na jejich velitele, jímž je starosta města. Případně můžete využít dotazovny MP:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

9. 6. 2018
Předmět: Stezka pro pěší a cyklisty
Dotaz: Dobrý den, budou ještě v letošním roce zhotoveny cesty pro pěší a cyklisty po Brněnské nahoře směrem ke Grejdám a dále v průmyslové zóně směrem na Jámy ? Nebo to jen zůstane na papíře a u slibů, že na to nejsou peníze a pod.? Zřejmě toho již staré vedení do voleb nic moc nestihne, protože za jejich vedení toho stejně až tak vybudováno moc nebylo.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Votrubecký,
chodníky jsou zařazeny ve Strategickém plánu rozvoje města. Vzhledem k přípravě přestavby křižovatky na ulici Brněnská v souvislosti s propojkou Brněnská x Jihlavská budou chodníky vybudovány až s touto stavbou, aby nemusely být v průběhu 3 let rušeny a přestavovány.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2018
Předmět: Hluk o víkendu
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci, zda a jak je vyhláškou města omezeno provozování hlučných činností o víkendu (např.sečení trávy) v chatových osadách Žďáru?
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
tuto problematiku upravuje obecně závazná vyhláška města č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, konkrétně článek 4. Vyhlášku najdete na stránkách městského úřadu, na adrese
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-4-2017-k-zabezpeceni-mistnich-zalezitosti-verejneho-poradku-na-verejnych-prostranstvich

Protože k této oblasti nejsme pracovně příslušní, doporučujeme obrátit se s dotazy na městskou policii, která vykonává dozor nad dodržováním vyhlášky.
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/

S pozdravem
Roman Krčil, odbor OSŽÚ

31. 5. 2018
Předmět: dopis pana starosty k Veřejné dopravě Vysočiny a historický autobus na Den Žďáru
Dotaz: Dobrý den, už jste dostali odpověď z Jihlavského kraje na dopis pana starosty, co byl poslán před 4 měsíci s připomínkami k jízdním řádům chystané Veřejné dopravy Vysočiny? Je to důležité, protože takto bychom jako cestující hromadné přepravy měli velké problémy. A ještě se zeptám, jestli už je známo, jak na Den Žďáru 9. června bude přesně kudy a kdy jezdit historický autobus po městě? Píšete o tom na letáku, že by měl jezdit zdarma po městě. Děkuji Vám předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď KrÚ ohledně připomínek města k připravované VDV jsme již obdrželi, po jejím prostudování zvážíme další kroky.
Na Den Žďáru (9. 6. 2018) bude celá MHD zdarma. Historický autobus bude vyjíždět poprvé v 10.30 hod. ze zastávky Havlíčkovo nám., další odjezdy budou vždy po hodině s tím, že poslední bude v 17.30 hod. Konečná zastávka okružní jízdy bude zastávka Horní. Historický autobus bude obsluhovat na své trase tyto zastávky:
Havlíčkovo náměstí
Studentská
Wonkova
Sázavská
Libická
Okružní horní
Okružní rozc. Hamry
Okružní dolní
Dagmarky
Nádražní
Autobusové nádraží
Jihlavská ZDAR
Horní

S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2018
Předmět: Z Horňáku, kam míří spousta malých dětí, mini ZOO asi nebude
Dotaz: Chlouba rybářů - sumec, nám tam sežral 4 labuťátka. Také káčata jsou likvidována do jednoho. Zdá se, že nejlepší zkušenost s vodními predátory mají Husice nilské. Zatím se jim daří svých 5 housátek uhlídat. Uvažuje město, že s tím něco v příštím roce udělá? Rybník, předpokládám, je v majetku města.
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
dovolím si připomenout, že termín ZOO je spojován s chovem zvířat v zajetí. Rybník je sice umělým ekosystémem, ale v návaznosti na okolí se jedná o přírodu. Tedy volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity. V Horňáku není pouze jeden dravec – bílý sumec, ale jsou tam i štiky, občas bolen. V okolí sídlí draví ptáci (i noční) a na břehu je možné zahlédnout lišku. To všechno pár desítek metrů od náměstí. S trochou nadsázky můžeme pozorovat přírodu z oken paneláku, což lze považovat za devizu. Vzhledem k uvedenému nepředpokládáme, že by s tím město v příštím roce něco udělalo.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

7. 6. 2018
Předmět: herní prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, co tam pořád opravují u těch herních prvků na Libušíně, ...
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Pohajská,
Váš dotaz jsem předal příslušnému odboru a odpověď zasílám níže.
S pozdravem
Jan Prokop

Vážená paní, práce ještě nebyly dokončeny, teprve po jejich dokončení je převezme město do užívání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 6. 2018
Předmět: Lavička u herních prvků na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, nechte otočit na Libušíně u hracích prvků tu jednu lavičku směrem k hracím prvkům, aby bylo vidět na děti, jedna je málo. Ta druhá je otočena směrek k panelovému domu. Proč se dívat na panelový dům ? Máte to nesystémové, obě lavičky jsou nutné smětem k hracím prvkům, to je takový problém ? Už se po tom válí i starší děti, to dlouho nevydrží ! Bude tam fima dávat kolem těch hracích prvků nějaké změkčovací podložky ?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Tomanová,
Váš dotaz jsem předal příslušnému odboru a odpověď zasílám níže.
S pozdravem
Jan Prokop


Vážená paní, s přemístěním či otočením laviček v tuto chvíli nepočítáme. U tipu, druhu a velikosti osazených herních prvků nemusí být speciální dopadová plocha, zde je dostačující tráva.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí Odboru komunálních služeb

28. 5. 2018
Předmět: Umístění parkovacího kotoučku
Dotaz: Dobrý večer, kam mám (resp. existuje povinnost) umístit parkovací kotouč na moji motorku? Viz změny v dopravním značení na Libušíně. Díky předem za info.
Odpověď (odbor dopravy):
Dle vyhl. 294/2015 Sb. pro dopravní značku č. IP 13a „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ platí, cituji: „Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně VE VOZIDLE a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.“
K věci lze přistoupit negativně nebo pozitivně:
a) Negativně – řidič motocyklu nemůže splnit podmínku „viditelně ve vozidle“, tedy nesmí parkoviště s parkovacím kotoučem užít.
b) Pozitivně – řidič motocyklu není schopen splnit podmínku „viditelně ve vozidle“, neboť legislativa na něj v tomto ohledu nepamatovala, tedy parkoviště s parkovacím kotoučem smí užít bez povinnosti umístit parkovací kotouč.
Osobně se domnívám, že správnější výklad je výklad pozitivní. Konečný výklad však záleží na orgánech příslušných k řešení tohoto „přestupku“ či následně na soudech.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 6. 2018
Předmět: Zase ta travička...
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat co jste vyřešily na městské radě dne 4.6. ohledně sečení, říkali jste, že se to bude projednávat. Jak to dopadlo? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, rada města situaci v sečení trávy bude projednávat 11.6.2018. Informace o dalším postupu budou následně zveřejněny na stránkách města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 6. 2018
Předmět: SEČENÍ TRÁVY
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak jste mohli opět uzavřít po loňských zkušenostech opět smlouvu se stejnou firmou. U nás posekli v dubnu,když tráva teprve začala růst ( což nechápu) až na drn....no a výsledek je jasný, tam, kde dříve rostla tráva, roste dnes kopřiva a bodlák a křen. Hrůza. A dnes...ulice Barákova.....1/2 metrový prales....ani po posečení už z toho trávník nebude......a byl tu, byl...........
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
smlouvu jsem s dodavatelem neuzavírali znovu, trvá smlouva, která byla v režimu nadlimitní zakázky uzavřena v roce 2016. Situaci se sečením trávy řešíme s dodavatelem i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 6. 2018
Předmět: Sečeni travy
Dotaz: ... ...
Slibujete poseceni Stalingradu do konce kvetna ...
Kazde jine mesto by firmu uz davno vymenilo,...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, situaci v sečení trávy řešíme s dodavatelem i s vedením města. Rozhodnutí o dalším postupu bude projednávat rada města na své schůzi 11.6.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 6. 2018
Předmět: Oprava místní komunikace
Dotaz: Dobrý den, již dlouhou dobu je v dezolátním stavu komunikae na parcele st. 6959/1 v k.ú. Město Žďár. Již dříve byla slíbena porava po dokončení opravy železniční tratě. Dodud se tak nestalo. Majitelé garáží si zde denno denně ničí pneumatiky a tlumiče svých automobilů. V letošním roce je zde problém přes hrubý štěrk i pro chdce. Prosím o informaci kdy proběhne oprava svšku této komunikace.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tuto problematiku ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Nejdříve necháme z penetrovaného povrchu odstranit přebytečný štěrk, aby bylo možno zjistit rozsah poškození. Podle toho zvážíme způsob a termín opravy.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 6. 2018
Předmět: Kritika-sekání trávy
Dotaz: Tráva je neúměrně vysoká již snad všude a vy argumentujete s jednáním s firmou... Např. na Komenského pod domy je tráva již půl metru vysoká a to nemluvě na ostatních místech....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace v sečení trávy je nevyhovující, situaci řešíme s dodavatelem i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 6. 2018
Předmět: Hřiště na Libáku
Dotaz: Dobrý den, proč jste hřiště pro děti z Libušín nechali obtočit páskou zákaz vstupu??? Chápu, že tady hrající si děti ruší svým křikem, ale tohle není řešení!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
hřiště doposud nebylo zhotovitelskou firmou předáno městu, proto by ještě nemělo být používáno – proto ona páska.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

5. 6. 2018
Předmět: Harmonogram praci seceni, parezy po kaceni
Dotaz: Dobry den, neuvazovali jste, ze by jste zverejnili harmonogram praci seceni, ktery by byl postupne upresnovan s uvedenim duvodu posunu dokonceni. Vsichni obyvate by vedeli, kdy se ma sect jejich lokalita a odpadlo by neustale vysvetlovani, proc a kde neni nebo nebylo poseceno.
Chtel bych se dale zeptat, mate-li v planu odstraneni parezu po planovanem kaceni, pripadne jejich zpracovani pod uroven terenu ? Napr. Vofojem detske hriste.
Za odpovedi dekuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v tomto roce jsme postupně zveřejňovali aktuální plán sečí trávy na webu města: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/informace-k-seceni-travy
Vzhledem k tomu, že dodavatel není schopen termíny dle objednávek a rámcového harmonogramu plnit, v současné době další aktuální informace v této věci nezveřejňujeme, jednáme i za účasti vedení města s dodavatelem o posílení kapacit a možnostech dalšího pokračování v plnění smlouvy.
S odstraněním pařezů po stromech kácených v rámci revitalizace zeleně města je počítáno, vše by mělo proběhnout nejdéle do konce roku 2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 6. 2018
Předmět: Sešení trávy, kvalita a cena.
Dotaz: Dobrý den, v minulém dotazu jste mi sdělili, že cena za sečení trávy za rok 2017 činila 3 136 255,- Kč. Nyní jsem se dočetl, že rozpočet na sečení trávy se zvýšil na částku 4 500 000,- Kč. Přitom vysoutěžená cena byla 2 500 000,- Kč na dobu čtyř let. Není to "trošku" přehnané, vzhledem k četnosti a kvalitě sečení. A není toto navýšení ze strany města v rozporu s ÚOHS? S pozdravem Michal Bureš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
cena sečení trávy dle smlouvy je 2,5 mil. Kč bez DPH na dobu 1 roku v předpokládaném rozsahu na min. počet sečí veřejných travnatých ploch dle intenzitních tříd. Jedná se o zakázku nadlimitní, jejíž předpokládaná hodnota v roce 2016 při zahájení výběrového řízení byla 25 mil. Kč bez DPH na 4 roky, tj. přes 7 mil. Kč na 1 rok. Návrh rozpočtu této položky pro rok 2018 vycházel z plnění roku 2017, které bylo ve výši s DPH přes 3 mil. Kč a vzhledem k tomu, že rozsah sečí byl nedostatečný, bylo počítáno s navýšením počtu sečí -tj. s rozpočtem o cca 1/3 vyšším než bylo plnění roku 2017.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2018
Předmět: územní plán
Dotaz: Dobrý den. Dovoluji si vás požádat o sdělení, zda máte informaci o tom, kdy bude veřejně projednáván územní plán obce Buková (u Nížkova). Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
od 5.6.2018 bude zahájeno řízení o územním plánu Nížkov, návrh územního plánu bude vystaven v době od 5.6. do 18.7. 2018 na internetových stránkách města a na stránkách obce Nížkov, v tištěné podobě bude návrh územního plánu Nížkov k nahlédnutí na Obecním úřadu v Nížkově a také na Městském úřadu Žďár nad Sázavou na odboru rozvoje. Veřejné projednání s odborným výkladem projektanta se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nížkově dne 11. července 2018 od 15:30 hod.

S pozdravem

Ing. Darina Faronová
odbor rozvoje a územního plánování

3. 6. 2018
Předmět: bazen
Dotaz: Dobrý den mám dotaz ohledně letního koupání v bazénu .Budeme tam ležet na louce za peníze nebo konečně uděláte turniket při vstupu do vody.Drahé leženi a opalování celý odpoledne na trávě si nemohu dovolit a raději pojedu do Přiby.nebo Jihlavy .Zatlačte prosím na zkostnatělé vedení sportisu. Děkuje a držím palce
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
z vašeho dotazu soudím, že byste se rád zdarma opaloval na louce v Relaxačním centru. Vzhledem k tomu, že louka je součástí celého areálu, tak nepředpokládáme další investice do turniketů nebo jiných technicky drahých zařízení. Doporučuji využít přírodní koupaliště na Pilské nádrži.

S pozdravem
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

4. 6. 2018
Předmět: Koš
Dotaz: Dobrý den, na cyklostezce kolem Pilské nádrže směr Polnicka za zábavním areálem se nachází přecpaný odpadkový koš, kolem kterého se hromadí další odpad. Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Informaci předám na Sportis, který má areál na starosti.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

30. 5. 2018
Předmět: oprava na ulici Palachova
Dotaz: Dobrý den, na ulici Palachova - směr na parkoviště, podél plotu Střední zdravotnické školy je v silnici několik děr. Mohli by jste zařídit opravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za upozornění, prověříme stav, zvážíme způsob a termín opravy.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 6. 2018
Předmět: Úklid
Dotaz: Dobrý den. Uklidí někdo hromadu větví, která vznikla po kácení stromů, v prostoru garáží pod Horním rybníkem za volejbalovými kurty?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, úklid zajistíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 6. 2018
Předmět: osvětlení Ulice 1. Máje
Dotaz: Dobrý den,
prosím o kontrolu veřejného osvětlení v ulici 1. Máje. Když se touto ulicí večer prochází, v jenom úseku je velká tma a není skoro vůbec vidět na cestu.

Předem děkuji za kontrolu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za upozornění, věc ihned prověříme. Pokud je porucha, tak opravíme, osobně si ale myslím, že jsou tam tmavá místa vlivem zastínění stromů, to pak v tuto chvíli nevhodnou konfiguraci prvků v ulici nenapravíme. Děkuji za Váš zájem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 6. 2018
Předmět: Sekani travy Klafar
Dotaz: Dobry den, mam dotaz ohledne sekani travy v lokalite Uloce Komenskeho u obchodni skoly, fotbalove hriste, apod. Tento rok jeste nebylo sekani provedeno. Zejmena me to mrzi, na hristi u obchodni skoly(za garazemi), protoze se zde tvori cesticky a deti si zde nemohou hrat jako drive. Prosim o vyjadreni a posekani. Dekuji Jachym
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, posečení Klafaru i Komenského je objednáno. Dodatel sečení je bohužel ve skluzu. Situaci řešíme s ním i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2018
Předmět: Sekání trávy
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda a kdy se bude sekat plochy pod obchodem na Vysočanech (mezi ulicemi Vnitřní a Růžová)? Tráva tam má už hodně přes metr. Loni tam dokonce nebyla ani druhá seč provedena...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, se sečí tohoto místa počítáme. V současné době ještě probíhají první seče v ostatních částech města. S další sečí Vysočan bude posečena i tato plocha.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2018
Předmět: Travička...
Dotaz: Je hezké že jste firmě na sečení umožnili sekat už 15. dubna a po 14 dnech sečení jste je chválili... Ale to byla zase od vás jenom první pomoc firmě která absolutně nestíhá. Jak jsem vám psal již minulý rok, Žďár se prostě ve 4 lidech síct nedá. Nebo jo, ale seče se až do listopadu, a čeká se na klimatické podmínky, ale když má být Žďár posečený v hlavní sezóně, tak je tráva metrová. Prosím o odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, dodavatel sečení je ve skluzu, situaci s ním i s vedením města řešíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2018
Předmět: cena za sekání trávy
Dotaz: Zdravím, můžete mi prosím sdělit, jaké jsou v současné době roční náklady na kosení travnatých ploch ve správě města a jaká je jejich celková výměra (rozloha)? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, celková rozloha veřejných travnatých ploch města je cca 125 ha. Rozpočet na sečení trávy a s tím spojené práce pro rok 2018 činí cca 4,5 mil. Kč.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2018
Předmět: Tráva, ul. Husova 495, opět
Dotaz: Dobrý den, v předešlém dotazu, kdy bude u nás posekáno mi bylo sděleno, že do 25.5. nejpozději. Je 30.5., tráva je o dalších 10 cm delší a sekačky tu vůbec nebyly. Máme je v letošním roce ještě očekávat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, seč ulice Husova byla objednána jak uvádíte, dodavatel je bohužel ve skluzu. Situaci řešíme s dodavatelem i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: dobrý večer ..koukala jsem jak .. firma , ktera seče v našem městě ,,pokosila trávu u Pily ..za zastávkou M.H..... ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Váš dotaz byl a je zkrácen, protože nesplňuje podmínky dotazovny: "Vyhrazujeme si právo reagovat pouze .... osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou."
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2018
Předmět: Sečení trávy / Katastrofa
Dotaz: Dobrý den, jak dlouho ještě budete čekat až ta vaše firma ze Šumperka to naše město poseče? Je to něco hroznýho, nic se nezměnilo, Žďár zarostlí ze všech stran, na co zase čekáte? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
stávající dodatel je ve skluzu, situaci s ním i s vedením města řešíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2018
Předmět: výsadba zeleně
Dotaz: Dobrý den, na ulici Novoměstské u Horního rybníka a u hřbitova na Jamské ulici jsou nasázené krásné již vzrostlé stromy. Zajímá mě jestli jsou také pravidelně zavlažovány/zalívány teď po výsadbě, protože je hrozné sucho a bylo by škoda, kdyby zahynuly. Myslím si, že by neměl být problém vzít vodu do cisterny z Horního rybníka a všechny je pravidelně zalívat nějakou dobu, aby se ujmuly. Ještě chci říci, že mi chybí alej lip na cestě od ŽĎASu ke Kauflandu. Byl tam příjemný stín při cestě z práce
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
se zálivku stromů počítáme, v současné době je zalévá jejich dodavatel. I na místo aleje ke Žďasu budou vysázené nové stromy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2018
Předmět: Sečení-Vodojem
Dotaz: Dobry den,
navazuji na můj předchozí email a Vaši odpověd. Máme na Vodojemu prostě smůlu, že v nejsme tak "na očích" jako jiné městské části - většinou se u nás dělá vše až nakonec. Ale k sečení -pokud nasmlouvaná firma neplní smlouvu, tak si objednejte externí firmu a vícenáklad strhněte z původní smlouvy. Předpokládám, že je tato podmínka uvedena v SoD.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na Vodojemu sečení probíhá, skluz dodavatele budeme řešit v souladu se smlouvou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2018
Předmět: parkoviště Libušín
Dotaz: Jak zabráníte autům stát v zatáčkách v I.dvoře na Libušíně ?Již dnes tam stávají ve velké míře.Jak se bude kontrolovat poctivé hodinové stání ? Když řidič přijede a schválně si hodiny nastaví již o hodinu dele, aby tam mohl stát déle.A když tam budou stát auta přes noc ? Kdo to bude kontrolovat,aby se řidiči naučili kázni a stáli tam jen potřebnou hodinu, k vyřízení si svých osobních věcí ? Myšlenka dobrá, ale praxe bude asi jiná protože český řidič se to bude snažit obejít !!
Odpověď (odbor dopravy):
Podle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, platí:
Dopravní značka č. IZ 8a Zóna s dopravním omezením: Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
Dopravní značka č. IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem: Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.

Takže stání vozidel v zatáčkách, nastavení nesprávného údaje na parkovacím kotouči, překročení povolené doby stání včetně stání přes noc, to vše je porušení pravidel silničního provozu s možností uvalení sankce. K dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu je příslušná Policie ČR a Městská policie.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 5. 2018
Předmět: připomínka
Dotaz: Dobrý den, paní Remarová, když už jste nechali zhotovit ty různé prolézačky na Libušíně, tak tam nyní chybí nejméně dvě lavičky, otočené směrem k prolézačkám. Rodiče nemají kde sedět při hlídání svých ratolestí. Povalují se ve vysoké trávě, no to není dobré.A jeden odpadkový koš tam nutno instalovat. Nutnost častěji sekat trávu, kvůli dětem, je tam již zase vysoká, děkuji.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Pokorná,

s doplněním mobiliáře je počítáno dle původního návrhu. Ověřila jsem si u kolegyně na odboru komunálních služeb, že lavičku a odpadkový koš mají objednaný a v nejbližší době by mělo dojít k jejich umístění.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Radka Remarová

28. 5. 2018
Předmět: Zanesené kanály na Dvorské ulici- 2. urgence vyčištění kanálů
Dotaz: Urguji po druhé vyčištění kanálů na Dvorské ulici.Vypadá to,že neexistuje plán pravidelné kontroly vpustí.Již při malém dešti máme na silnici veletok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na čistícím voze se do této doby odstraňovala závada. Dle sdělení zástupce provádějící firmy by na ul. Dvorská měly být do konce týdne vpusti vyčištěny. Kontrolu lze provést až po jejich vyčištění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 5. 2018
Předmět: Opravy v budově na Dolní 2
Dotaz: Prosím o sdělení i dalších nákladů v budově, které si přímo vyžádala změna užívání nájemních prostor v 2.NP. Bude i tato investice umořena z nájmu této firmy? Nebo to padne z peněz ostatních nájemníků kvůli kterým se tyto opatření dělat nemuseli a nepřinesou jim žádnou přidanou hodnotu? Jak to máte vyřešeno s parkováním, které je již nyní za hranicí kapacity, když do objektu přivedete dalších 60-100 osob?
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane Kučero,
v budově byly v tomto roce provedeny další údržbové a investiční akce v hodnotě 3,022.538Kč. Za nejdůležitější z nich považuji zvýšení požární bezpečnosti této budovy a rekonstrukci elektrorozvodů společných prostor. Další z prací - rekonstrukce sociálních zařízení probíhá již několik let. Rozšíření parkoviště je další etapou a bude zahájeno po vydání stavebního povolení.

S pozdravem

ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
technická správa budov

23. 5. 2018
Předmět: ČP
Dotaz: Dobrý den, proč kvůli vyzvednutí doporučeného dopisu musí člověk na poště na Nádražní ul. čekat někdy i půl hodiny? Snažte se prosím na ČP zatlačit, ať zlepší svůj servis občanům. Díky.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Trejbale,
jak jistě chápete, město nedisponuje v České poště žádnými přímými nástroji, jenž by mohli ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb. Nicméně se zástupci města pravidelně setkávají i s tímto státním podnikem a je projednávána mj. i kvalita služeb. Váš námět jsme zaznamenali a využijeme jej při dalších krocích vyjednávání.
S pozdravem
Ing. Jan Prokop

28. 5. 2018
Předmět: Sečení
Dotaz: Prosím o posekání trávy z ulice Povoznická směrem do Uvozu. Tráva je zde přes metr vysoká,papmpelišky a jiná lebeda vysemeněná. Městské pozemky kolem domu na vlastní náklady udržujeme sami. Situace je opět stejná jako loni, Prosím o okamžitou nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, se sečením ve Vaší lokalitě počítáme, Úvoz je zařazen do IV. intenzitní třídy, objednáno jeho sečení je do 20.6.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2018
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, kdy bude posekana tráva v ulici Lučiny? Misty dosahuje již 1,5 metrů, bydlí zde mnoho malých děti a nemohou si zde hrát.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sečení v lokalitě Lučiny je objednáno k 31.5.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 5. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: dobrý večer ..koukala jsem jak .. firma , ktera seče v našem městě ,,pokosila trávu u Pily ..za zastávkou M.H......
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za upozornění, probíhají kontroly provedených prací, nedostatky požadujeme odstranit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2018
Předmět: Sečeni-Vodojem
Dotaz: Dobrý večer, mám dotaz jestli platí termín pro posečeni Vodojemu do 31.5.2018. Tráva je už v některých místech víc jak metr vysoká. Městu Žďár děkuji alergici z vodojemu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tento termín nebude dodržen, situaci intenzivně řešíme i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2018
Předmět: Seceni travy Vodojem
Dotaz: Dobry den, chtel bych se zeptat, kdy je v planu posect Vodojem. Loni byla situace tristni a situace se opakuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vodojem byl plánován do konce května. Bohužel, z důvodů na straně dodavatele tento termín není reálný. Situaci intenzivně řešíme i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, tam, kde jsou herní prvky pro děti, např. nyní nově na Libušíně, tam je nutno trávu sekat častěji,kolem těm herních prvků, už kvůli dětem !! Podotýkám nutno instalovat lavičky, ty co tam jsou jsou instalovány obráceně. Je to nutno buď opravit,aby lavičky byly otočené směrem k hěrním prvkům a ne obráceně,aby rodiče na své děti viděli a mohli je hlídat ! Nutno dodat a nainstalovat odpadkový koš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nově vzniklé dětské hřiště na Libušíně bude zařazeno do vyšší intenzitní třídy údržby, jako ostatní dětská hřiště ve městě. V současné době je do tohoto prostoru objednána jedna lavička a koš. V nejbližším možném termínu budou instalovány.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 5. 2018
Předmět: Taxi vozy náměstí
Dotaz: Dobrý den, na náměstí před pěší zonou stojí auta vozidel taxislužby, minimální průjezd 3 metry tam opravdu nezůstává, mohl by někdo ty vozidla taxislužby kontrolovat kolik tam zůstává prostoru na průjezd? Proč řidiči nedopalky cigaret odhazují na zem? Městká Policie, Případně dopravní policie která kousek od toho stojícího místa sídlí by to mohla kontrolovat. Ostatní občany pokutujete proč mají oni v tomto ohledu výhody? Za znečištování prostředí jsem dostal pokutu tisíc korun.Prosím o kontroly.
Odpověď (odbor dopravy):
Protože Odbor dopravy nemá v kompetenci dohled na dodržování pravidel provozu ani dohled nad dodržováním veřejného pořádku, váš podnět jsme předali na Městskou policii:

Situace ohledně provozu vozidel taxi na náměstí Republiky je poměrně složitá. Po rekonstrukci náměstí bohužel nedošlo při instalaci nového dopravního značení k vytvoření parkovacích stání pro vozidla taxislužby. Na uvedený problém jsme několikrát upozorňovali odbor dopravy MěÚ. Při kontrolní činnosti dohlížíme na to, aby byl průjezd do pěší zóny zachován a to zejména pro možnost zásahu vozidel IZS. Na odhazování nedopalků se taktéž intenzivně zaměřujeme. Provádíme kontrolní činnost a to zejména v noční době, kdy je situace nejhorší. Zjistili jsme, že nedopalky odhazují nejen řidiči vozidel taxi, ale i občané před nastoupením do uvedených vozidel. V uvedené věci budeme žádat odbor dopravy o změnu dopravního značení, za účelem vytvoření parkovacích míst pro vozidla taxi mimo prostor vjezdu do pěší zóny.

Mgr. Martin KUNC
vedouci MP Žďár nad Sázavou

26. 5. 2018
Předmět: Opravy v budově na Dolní
Dotaz: Dobrý den,
po měsících hluku a prachu bude snad již klid. Rád bych však věděl, proč a kolik město investovalo do prostor pro soukromou firmu, když ostatní si museli upravit prostory za své. jaká je návratnost vložených veřejných prostředků?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Švédo,
o pronájem prostor bývalého bufetu a jídelny nebyl zájem, a to dlouhodobě. Důvodem byla především jejich výměra a zkolaudovaný způsob užívání. Prostory byly předělány za částku 2.498.386 Kč a tento náklad bude umořen nájemným za 5 roků.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

24. 5. 2018
Předmět: Dotaz ohledně dopravní značky
Dotaz: Dobrý den, jsem majitelka domu na Nádražní ulici (429/14), a na svém pozemku upravujeme terén, aby tam mohlo stát naše auto. Chci se zeptat, za bránou (na pozemku města) nám tudíž nesmí stát auta, aby nám nebránila ve vjezdu, mám si u vás zažádat o dopravní značení(značku), nebo postačí značka zakoupená v obchodě s prac.potřebami? Bude uznané značení takto zakoupené v případě blokování vjezdu na náš pozemek a nutnosti třeba situaci řešit i s pomocí policie? Děkuji za Vaši odpověď. K. Špinarová.
Odpověď (odbor dopravy):
Obecně platí, že jakoukoli dopravní značku lze umístit až po řádném projednání s dotčenými orgány a organizace tak, jak stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Umístění dopravní značky bez řádného projednání, byť na soukromém pozemku, je přestupkem s možností uvalení sankce.
Jako možné řešení tohoto případe se v první fázi jeví umístit na oplocení či bránu upozornění, že se jedná o vjezd a je zde zakázáno parkování vozidel, třeba i s vyznačeným odtahu vozidla. Ačkoli taková tabulka nemá právní závaznost, zkušenosti jsou s tím dobré a řidiči to respektují. Teprve v případě, že by opakovaně docházelo k blokování vjezdu, bychom hledali další řešení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

28. 5. 2018
Předmět: Parkoviště Libušín
Dotaz: Dobrý den. Na Libušíně vzniklo nové parkoviště. Někteří jej velmi kvitují, jiní mají určité obavy. Doporučuji vám napsat do městského zpravodaje článek o tom, proč bylo vybudováno a jaký je jeho cíl. Jaký režim parkování tam je nastaven. Jaká jsou pravidla pro řidiče s označením O1. Jak se umisťuje parkovací kotouč a kde si jej opatřit. Jaké jsou sankce při případném překročení max. doby stání. Myslím, že občané kladně ocení, když se s nimi komunikuje, oproti pouze změně, kterou najednou uvidí.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš námět na článek jsme předali mediálnímu koordinátorovi k posouzení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

23. 5. 2018
Předmět: Bezohlední a agresivní cyklisti na chodnících a přechodech
Dotaz: Protože začalo další roční období, kdy se vyrojili bezohlední cyklisti, tak by se mj. měla zintenzivnit informační kampaň. Hlavně aby nebyli slovně agresivní na chodce v místech, kde nemají co dělat. Naopak třeba by neměli jezdit po Jungmannově a Bezručově ulici, když je vedle cyklostezka. Pokud podle vyjádření policie se vše řeší jen domluvou a to na bezohledné cyklisty nezabírá, tak se musí zvýšit osvěta. Neplánujete pro příští číslo radničního zpravodaje osvětový článek? Než se něco stane.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš námět jsem předal vedoucímu MP.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

25. 5. 2018
Předmět: oprava cesty
Dotaz: Dobrý den, žádáme o opravu cesty na Grejdách kolem kolejí, je tam spousta děr, které se tam, každoročně objevují a samozřejmě od těžké techniky traktorů a lesních strojů, které tam projíždějí. Alespoň ty díry opravte tím drceným odpadovým asfaltem, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s dosypáním výmolů počítáme.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 5. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny ještě jednou
Dotaz: Prosím, to opravdu v Jihlavě myslí vážně s těmi jízdními řády Veřejné dopravy Vysočiny? Bavili jsme se s jinými a pro nás by to byly jen samé problémy, proti dnešnímu stavu je to velké zhoršení. Můžete prosím připomenout Jihlavě, aby se vyjádřila k dopisu pana starosty? Jestli se jim povedlo něco odstranit, nebo to nechali tak, jak to bylo připomínkováno. Děkuji mnohokrát.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odbor dopravy KrÚ nám avizoval, že máme očekávat odpověď každým dnem. Jakmile ji obdržíme a prostudujeme, bude zvolen další postup v této věci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 5. 2018
Předmět: Ohniště
Dotaz: Dobrý den
Bydlíme nově v pronájmu v panelovém domě ve Žďáře a nemáme zahradu. Chtěla bych se zeptat jestli je zde nekde veřejné ohniště kde bych s dětmi mohla rozdělat oheň a opéct si buřty. Pokud není neuvažuje se o něčem podobném?
Děkuji za odpověď (případě za předání oprávněné osobě, nevím jestli jsem vybrala správný odbor)
Kršková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v současné době žádné veřejné ohniště město nemá a ani není připravováno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2018
Předmět: Sečení
Dotaz: Dobrý den, chci požádat o posečení trávy na křižovatce ulic Květná a Hlohová, kde je kus zeleně, který je sekáči neustále opomíjen, i kdyz všude jinde posečeno bylo.
A také chci upozorniť, že na tomto kousku velice často stojí auto, přestože parkoviště naproti je prázdné a majitel auta má místo na své příjezdové cestě, a podle toho ta zeleň vypadá, je možné s tím něco udělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane/Vážená paní
díky za upozornění. Dosečení této plochy proběhne v rámci druhé seče lokality. Městkou policii upozorníme, aby zvýšila dohled nad nesprávným užíváním zeleně pro nepovolené parkování.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2018
Předmět: Hřiště
Dotaz: Dobrý den, muzete prosím zveřejnit celkovou cenu za nové dětské hřiště na Libušíně?
Děkuji Sýkorová
Odpověď (odbor finanční):
Vážená paní,
celková cena dětského hřiště je zveřejněna a volně přístupná k nahlížení veřejnosti v registru smluv a činí 367 tis. Kč vč. DPH .
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 5. 2018
Předmět: Nové hřiště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, bylo by dobré ještě opravit stávající pískoviště, doplnit lavičky, udělat nějakou hrací plochu pro hraní si s míčem.....
Hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v současné době počítáme s opravou stávajícího pískoviště, dodáním odpadkového koše a zvažujeme umístění nové lavičky. Novou hrací plochu určenou pro hru s míčem v tuto chvíli v této lokalitě neplánujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Vyvážení odpadků před 6 hodinou ranní
Dotaz: Dobrý den, toto je již několikátý příspěvek na téma Vyvážení odpadků před 6 hodinou ranní a děje se to neustále. Sama jsem několikrát firmu před 6 hodinou ranní ve městě viděla vyvážet a Vaše odpovědi byly např., že tam vozy podle GPS jen projížděli. Oni nemají co kde projíždět, když je noční klid !
Dnes ráno v 5.30 firma AVE opět vyvážela popelnice na ulici Palachova a protože je již světlo, tak jistě jezdí, vyváží odpadky a ruší spoluobčany od 5 hodin. Oni nemusí dodržovat noční klid ?!! To vá
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková.
Na firmě jsem Vaši stížnost prověřila.
Auto tam opravdu před 6 hod bylo a pracovníci prováděli vývoz.
Firma byla důrazně upozorněna na povinnost dodržovat noční klid.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 5. 2018
Předmět: Rozšíření parkování
Dotaz: Reaguji na dotaz Parkování z 3. 5. V odpovědi zmiňujete, "rozšiřování parkovacích stání probíhá ve městě postupně dle priorit a rozpočtu příslušného roku."
Kde ve městě budou tento rok rozšířena parkovací stání?

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
u odboru komunálních služeb jsou v přípravě parkovací stání na ul. Palachova a na ul. Okružní-horní.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 5. 2018
Předmět: Bytová otázka
Dotaz: Dobrý den, městu začínají chybět byty, mladí lidé nemají kde bydlet a všichni se nemohou dovolit stavět na Klafaru za miliony. Jak tuto otázku chce řešit ? Lidé nám opouštějí naše město, protože nemají kde bydlet ! Co to máte za nastavenou politiku, vždyť prioritou by mělo být bydlení a práce v našem městě. Pokud toto nezajistíte, tak musíte opustit své posty na radnici.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době probíhá ve městě realizace a příprava celé řady záměrů staveb bytových domů soukromých investorů. Je to například přestavba hotelu Jehla, bytový dům na ulici Chelčického, výstavba bytového domu na ulici Sázavská, 6 bytových domů na ulici Hrnčířská, přípravy záměru na ulici Neumannova a příprava objektu na pozemku bývalého hotelu Bílý lev.
Město Žďár n.S. podporuje dlouhodobě výstavbu bytového fondu výstavbou technické infrastruktury v nových ulicích v lokalitě Klafar, kde následně prodává pozemky pro výstavbu rodinných domů a bytových domů. V tomto volebním období významně zrychlila příprava pozemků především pro bytové domy. Zatímco v období 2010 – 2014 byl nabídnut k prodeji pouze jeden pozemek pro bytový dům, v tomto období to bylo již 10 pozemků. Na Klafaru by tak v nejbližších letech mělo vyrůst 150 – 180 nových bytů. Rada města zároveň v letošním roce projednávala, v rámci Strategického plánu sociálního začleňování, přípravu žádosti o dotaci na pořízení bytů pro osoby v bytové nouzi a realizaci Centra sociálních služeb, kterou by došlo k uvolnění stávajících bytů ve Žďáře n.S. 3.
Je tedy zřejmé, že Vaše hodnocení je daleko od skutečnosti. Ve Žďáře se zvyšuje nabídka nových bytů i možností řešení bydlení v různých typech, tedy jak v rodinných domech, bytových domech, tak i v bytových domech města.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

23. 5. 2018
Předmět: Upozornění
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych upozornit na přeplněný odpadkový koš na naučné stezce kolem rybníku Konvent pod Zelenou Horou v jeho zadní části u dřevěného odpocivadla. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vývoz koše okamžitě objednávám.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 5. 2018
Předmět: Pochvala
Dotaz: Zdravím, chtěla bych vám jménem svým i celé mé rodiny poděkovat za zlepšení dopravní obslužnosti u našeho paneláku na Libušíně. Jednou nám zde někdo dokonce odřel auto, když jsme ho zde měli zaparkovaný (z jedné strany květináč, z druhé lampa a nešťastně zaparkované auto poblíž). Nyní zde konečně budou plnohodnotná stání. Jejich vyznačení je skvělé. Zabrání se tím lidem, kteří zde bezohledně nechávali stát auto v zatáčkách. Ještě by bylo fajn také "zrevitalizovat" trávník uprostřed tohoto oválu.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
ráda předám poděkování kolegům.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Nové hrací prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, kdo prosím zvolil takto nevhodně místo pro hrací prvky pro děti na Libušíně? Jednak je to blízko pod okny bydlících spoluobčanů, děti tam křičí, ruší to občany,nevydrží to dlouho, jak s tím děti zachází, agresivita dětí na těchto hracích prvcích je hrozná a rodiče jen přihlížejí, místo, aby svou ratolest napomenuli. firma tam víc nekompletuje, než ano, děti tyto hrací prvky již využívají, aniž by to bylo doděláno ! Jak je to možné ? Kdo nad tím dohlíží ?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Novotná,
místo bylo zvoleno mj. s ohledem na bezpečnost dětí, vedení stávajících (elektrických a dalších) sítí v zemi, možnosti v sídlišti Libušín pro umístění dětského hřiště, na které bylo vzneseno již několik dotazů a požadavků. Konkrétní místo nového hřiště bylo vybráno odborníky z oblasti komunitních služeb, územního plánování, komunálních služeb, ale i místních občanů.
Cílem umísťování dětských hřišť je nejen rozvíjet pohybovou aktivitu u dětí, ale také navazovat sociální vazby s dalšími dětmi, odpoutat se od stereotypních aktivit, rozvíjet kreativitu, a také získávat zkušenosti v oblasti slušného chování a respektování pravidel. Pokud se tedy na hřišti budou vyskytovat děti, určitě budeme rádi, protože splní to, co jsme od něj očekávali. V případě, že však nerespektují pravidla a řády, je nutné upozornit především osoby dohlížející nad těmito dětmi.
Hřiště, dle vyjádření odboru komunálních služeb, bude hotové nejpozději příští týden. Kontrola současného stavu bude provedena co nejdříve. Děkujeme za upozornění.

Pokud jsem neodpověděl na veškeré dotazy, prosím kontaktujte Radku Remarovou, 778 744 303, radka.remarova@zdarns.cz.

S přáním pěkného dne
Ing. Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

23. 5. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Chápu nervozitu lidí, kteří jezdí veřejnou hromadnou dopravou, z chystané Veřejné dopravy Vysočiny. Dopis pana starosty je v tomto jasný, určitě jsou tam vzpomenuty jen ty nejzávažnější problémy. Chtěl bych se zeptat, jestli máte informaci o tom, zda jízdní řády konzultoval Krajský úřad se žďárskou firmou ZDAR pro linkové autobusy a s Českými dráhami pro vlaky? ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, rozsah konzultací kraje v rámci přípravy VDV nám není znám, máte-li zájem o podrobnější informace, prosím obraťte se na odbor dopravy KrÚ: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Rozbitá popelnice na bio odpad po vyvežení
Dotaz: Dobrý den,dnes 22.5.2018 nám kolem 13 hodiny na ulici V Lískách vyváželi popelnici s bioodpadem. A když jsme ji šli o pár minut později uklízet, měla upadené kolečko. Přitom když jsme ji plnou připravovali k vozovce na vývoz,tak byla zcela v pořádku a funkční.Jak prosím postupovat v těchto případech? Na koho se obrátit?Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
obraťte se prosím na kolegyni Kozákovou, mail: miluse.kozakova@zdarns.cz, tel.: 566 688 183, která s Vámi probere možnosti dalšího postupu v této věci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 5. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, stále není posečeno dětské hřiště na Vysočanech, někde tráva už nad kolena.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posečení hřiště je objednáno, kontrolovat jak a zda proběhlo budeme v tomto týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den.Chtěl bych se zeptat kdy bude posečeno sídliště Stalingrad pod ulicí Brodská.Píšete že Žďár je sečen postupně po lokalitách.Stalingrad nad Brodskou byl "posečen" před poutí.Do dnešního dne není dosečeno kolem sloupů apd.,a sekáči nikde.Pod Brodskou je tráva skoro po pás včetně dětských hřišť.Děkuji za odpověď,přeji krásný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, posečení Stalingradu máme zadáno do konce měsíce května.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Dvůr Libušín
Dotaz: Dobrý den, myslela jsem si, že v rámci revitalizace ve dvoře na Libušíně již bude vše kvalitně zhotoveno a ono nic.To, že se tam dnes opět nic nedělo je již opravdu na diskuzi, jen tam stále visí nějaká pentle.Pod slovem revitalizace jsem si představovala kvalitní obnovu tohoto prostoru, včetně dosázení zeleně.Položení prorůstových dlaždit posypané hlínou, to je opravdu málo a pro zlost. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na Libušíně v tomto období probíhá na různých místech jednak instalace herních prvků pro děti a jednak úprava zpevněných ploch. Ani v jednom případě se nejedná o celkovou revitalizaci lokality, ale o dílčí vylepšení stavu. Celková revitalizace v tuto chvíli není připravena k realizaci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny (VDV) a MHD Žďár
Dotaz: Četl jsem si dotazy k chystané VDV. Jestli to je tak, jak píšete, tak si myslím, že fungování VDV bude s velkými problémy, pokud vůbec. Za této situace bych nedoporučoval jako jiní, aby MHD Žďár byl součástí VDV. Minimálně do doby, než se všechno vyjasní, protože jinak město v tomto narazí a občané budou kritizovat město a ne kraj. Jak už tady psal někdo přede mnou, tak až se podaří zázrak a tajné jízdní řády VDV získáte, tak je prosím zveřejněte. Pro občany města je partnerem město, ne kraj!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o způsobu napojení MHD do VDV bude rozhodnuto až na základě konkrétních podmínek, se zveřejněním jízdních řádů VDV počítáme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Připomínky k Veřejné dopravě Vysočiny a její realizovatelnost
Dotaz: Z dopisu pana starosty vyplývá, že si v Jihlavě neuvědomují problémy provozu v zimě, klesá počet spojení mezi Žďárem a NMNM, nedostatečné časy na přestup na jiné autobusy a vlaky včetně rychlíků, nebude linková doprava zajíždět na zastávku k Městskému úřadu, zhoršení spojení přes Mělkovice a Veselíčko, horší spojení pro TOKOZ a podobně. To skutečně chtějí na krajském hejtmanství v Jihlavě toto uvést v život? A kdo to zaplatí? Je ještě nějaká šance toto zastavit? Jinak hromadná doprava zkolabuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, připomínky k návrhu jízdních řádů VDV město zaslalo na krajský úřad, který je doposud nezpracoval a neposkytl městu konečný výstup, jak s nimi bylo naloženo. O bližší informace se můžete obrátit přímo na krajský úřad - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 5. 2018
Předmět: Neposekaná zeleň
Dotaz: Proč nebyla posekání zeleň okolo plotů Mateřské školy Haškova 1150/14?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, práce ještě nejsou dokončeny a budou v tomto místě teprve přebírány.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 5. 2018
Předmět: Dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den,chci poděkovat za nové dětské hřiště na Libušíně. V pátek no dělníci zadělali páskami se zákazem vstupu,ale lidé ho už používají i když je napomene.Bylo by možné ho ještě lépe zabezpečit,než se bude moci používat po schválení dělníky.A ještě by bylo třeba dodat odpadkový koš.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s dodáním odpadkového koše počítáme. Zabezpečení je odpovídající, bohužel ale nezabrání neukázněnosti lidí.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Projednávání systému Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Děkuji za odpověď k chystané VDV.Co udělalo město kromě dopisu s připomínkami k obsáhlým nedostatkům a nedodělkům zaslaným na Krajský úřad ?...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kromě zaslaného dopisu s připomínkami k jízdním řádům proběhlo osobní jednání ohledně přípravy podmínek možného napojení městské MHD do VDV s krajským odborem dopravy, proběhla telefonická a mailová komunikace na dané téma. Jedná se nejen o jízdní řády, ale i o tarifní podmínky, provozní podmínky, způsob odbavení cestujících, požadavky na technické vybavení vozů MHD, napojení na jiné IDS... Poslední komunikace na toto téma proběhla v měsíci dubnu. V případě bližšího zájmu o dané téma Vám navrhuji osobní schůzku na MÚ, kde bychom podrobněji osobně probrali případné Vaše konkrétní připomínky a náměty.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 5. 2018
Předmět: reakce k Veřejné dopravě Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, minulý týden se někdo ptal na chystanou Veřejnou dopravu Vysočiny. Na stránce http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina jsem si přečetl připomínky města cestou pana starosty, které jsou velmi závažné. Kdy městu kraj odpoví na připomínky nebo už na to nebude odpovídat, když jízdní řády schválili? Na odkazované internetové stránce Kraje Vysočina jsou totiž jízdní řády tajné!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požádali jsme kraj o sdělení, zda a jak se s připomínkami města vypořádal. Jakmile nám budou známy aktualizované jízdní řády, jsme připraveni je zveřejnit. V případě zájmu o dané téma doporučuji obrátit se přímo na odbor dopravy KrÚ, který připravuje VDV - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 5. 2018
Předmět: MHD ZR a Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Hezký den, jak čtu Vaši odpověď k dotazu k Veřejné dopravě Vysočiny, tak jen kroutím hlavou. To mi připadá jako stav před více jak 30 lety, kdy se cestou subordinace něco připomínkovalo a nadřízený orgán připomínky v lepším případě hodil do koše. Jak je možné, že když v lednu pošlete poštou připomínky, tak za 4 měsíce není schopen nebo ochoten nikdo odpovědět? Přece Žďár je okresní město! Za této situace bych souhlasil s Vašim názorem, že za této situace bych se členstvím MHD ZR byl opatrný, že?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požádali jsme kraj o sdělení, zda a jak se s připomínkami města vypořádal. Jakmile nám budou známy aktualizované jízdní řády, jsme připraveni je zveřejnit. V případě zájmu o dané téma doporučuji obrátit se přímo na odbor dopravy KrÚ, který připravuje VDV - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2018
Předmět: Neveřejná Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina odkazujete na přílohu 1 pod https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-03-2018-44. Ale jak se mám podívat, jestli kraj aspoň některý připomínky města k jízdním řádům vzal v úvahu, když je to neveřejné? Můžete si z kraje vyžádat poslední verzi schválených jízdních řádů a dát je na web města? Takto je to nepoužitelná informace. Děkuji Vám.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požádali jsme kraj o sdělení, zda a jak se s připomínkami města vypořádal. Jakmile nám budou známy aktualizované jízdní řády, jsme připraveni je zveřejnit. V případě zájmu o dané téma doporučuji obrátit se přímo na odbor dopravy KrÚ, který připravuje VDV - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 4. 2018
Předmět: Zrušené pískoviště a výstavba nového hřiště
Dotaz: Dobrý den na ulici Nádražní 2130-2131barak bylo zrušeno pískoviště a před barákem mi bylo slíbeno že bude vystaveno hřiště chci se zeptat jestli to tak bude a kdy se tak stane děkuji? Jelikož se to zde omlazuje a aut jezdí hodně !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Kvapilová,
nepodařilo se nám zjistit, kdo v této věci jednal a co bylo dohodnuto, proto prosím, aby jste kontaktovala přímo Ing.Evu Křesťanovou, tel.č. 566 688 184 nebo email: eva.krestanova@zdarns.cz, z odboru komunálních služeb, která správu hřišť zajišťuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 5. 2018
Předmět: potkani
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych nahlásit neustálý výskyt potkanů v ulici Nezvalova. Tentokrát máme před domem č.2089/14 díru blízko vchodu do domu a propadává se tam i dlaždice. Je to nechutné a nebezpečné pro děti. Dá se s tím, prosím, něco dělat?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za informaci. Položení deratizační nástrahy zajistíme. Doporučujeme, aby si správce domu nechal prověřit stav kanalizační přípojky, protože výskyt hlodavců je v její těsné blízkosti.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

16. 5. 2018
Předmět: další poznámka k návrhu na vylepšení MHD
Dotaz: Též mě zaujalo to, jak lidi navrhují nahradit částečně linku 5 za linku 6. Dávám jim za pravdu, má to hlavu a patu, protože linka 6 toho objede mnohem víc jak linka 5. Odpovídáte, že oběhy kilometrů vozidel se musí nechat. Asi tím myslíte, že linka 5 je kratší jak linka 6. Ale můžu vám s klidem v duši napsat, že raději budeme mít třikrát linku 6 než čtyřikrát linku 5, nebo jak ten poměr vzdáleností je. Kdyby se to povedlo, tak by se tím trochu zlepšily problémy, co jsou od změny od ledna. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Děkujeme za námět, bude projednán pracovní skupinou pro MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 5. 2018
Předmět: pouť zničený ovál
Dotaz: Dobrý den, kdo bude čistit rychlobruslařský ovál od olejových skvrn? Ovál je i zničen od těžkých aut vyjeté koleje do nového povrchu, zničen od atrakcí rozježděné patníky a nehorázný smrad a skvrny. Kdo bude uklízet? Stánkaři odjeli a zůstal nehorázný nepořádek zametací vůz ty skvrny nevyčistí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ovál je multifunkční a je určen nejen pro sport, ale i pro konání pouti a jiných akcí. Úklid po pouti proběhl v pondělí a úterý, dočištění ještě probíhá.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

20. 5. 2018
Předmět: dvůr Libušín
Dotaz: Proč se v pátek nepracovalo ve dvoře Libušín, dali tam pentli a nikdo tam nepracoval.Mají tam mnoho nedodělků, u smrku nemají dodělány dlaždice, v zadní zatáčce nemají dodělané dlaždice, které jsou nutné, aby se vyhnulo auto velkému popelářskému autu, nedosypáno, úpravy žádné, mohli odstranit ten starý beton po starém pískovišti. Je nutné tam dodat i keře, popř. stromky,aby vše bylo ucelené a hezké, zeleň nutná, již si to tam zkracují chodci středem, jinak zatím mnoho nedodělků.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
práce ještě nejsou dokončeny. Po vytrvalém dešti nebylo možno pracovat s mokrou zeminou. Ta se po dosypání oseje trávou. Potom budou vyznačena podélná parkovací stání a osazeno dopravní značení. Časově omezené stání bude umožněno pouze na vyznačených parkovacích místech v rovných úsecích. Další úpravy prostoru nejsou v současné době v plánu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 5. 2018
Předmět: zemní práce na Libušíně
Dotaz: Kdo prosím provádí rozšíření parkovacích ploch na Libušíně v I.dvoře ? Myslím tím která firma, protože jeden den tam pracují cca od 10,00 hodin a potom druhý den nic a tak to jde stále dokola.Nyní tam dali pentle a nepracují.Budou to nějak doupravovávat ? Měli by, aby to k něčemu vypadalo ! Nutno uprostřed vysázet pěknou zeleň ! Proč tam v zemi nechali betonové torzo z pískoviště, to měli odstranit současně ! A hlavně udělat pěknou finální úpravu, je to mezi domy, tak ať je to pěkné !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
po vytrvalém dešti nebylo možno pracovat s mokrou zeminou. Ta se po dosypání oseje trávou. Potom budou vyznačena podélná parkovací stání a osazeno dopravní značení. Časově omezené stání bude umožněno pouze na vyznačených parkovacích místech v rovných úsecích. Další úpravy prostoru nejsou v současné době v plánu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 5. 2018
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny
Dotaz: Dobrý den, sdělovacími prostředky proběhla informace, že zastupitelstvo KÚ v Jihlavě schválilo 15.5.2018 řešení konceptu integrovaného dopr.systému VDV. Jaký byl postoj MěÚ Žďár n.S. k navrhovaným železničním jízdním řádům, připomínkovala radnice návrhy JŘ a jaké byly vzneseny připomínky a návrhy ( zejména např. ke čtyřhodinovým pauzám v dopoledních hodinách u osobních vlaků v úseku Žďár-H.Brod), dále bude MHD ZR začleněna do tohoto s. VDV ? Poslední informace na webu města jsou z ledna 2018.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane
Jménem starosty města byl krajskému úřadu zaslán v lednu 2018 dopis s konkrétními připomínkami k městu doručeným návrhům jízdních řádů VDV.
O způsobu a rozsahu zapojení města do VDV prozatím není rozhodnuto. Krajský úřad doposud nestanovil a nebyl nám schopen sdělit konkrétní podmínky a možnosti zapojení MHD Žďáru do VDV. Bez znalosti konkrétních podmínek nelze rozhodnout o zapojení do VDV. Další podrobnosti k danému tématu naleznete na webu města: http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

18. 5. 2018
Předmět: Příspěvkové organizace
Dotaz: Informujte občany kolik stojí naše město příspěvkové organizace, příp. neziskové organizace. Kolik jich vlastně je pod správou města? K čemu vůbec jsou a kolik vlastně jejich činnost daňové poplatníky stojí ? Stojí to za to vůbec některé provozovat ? Nebo je to bezedný důl na peníze, kde peníze protečou a jejich činnost mnohdy veřejnost nezná ? Vysvětlete to občanům, prosím.
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Bártku,
veškeré informace o počtu, poslání a hospodaření příspěvkových organizací naleznete na webových stránkách města
http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/ nebo na webových stránkách jednotlivých organizací.
Finanční vztah ke zřízeným organizacím je formou příspěvku na provoz nebo příspěvku do fondu investic podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výše příspěvku je nedílnou součástí rozpočtu města a s jeho aktuálním stavem i přehledem hospodaření minulých let se můžete podrobně seznámit na webových stránkách města http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/.
S pozdravem
J. Vácová
vedoucí OF

17. 5. 2018
Předmět: Termín sekání trávy
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kdy se bude sekat tráva v ulici Husova, č.p. 495. Trávu za domem tu máme téměř po pás. Každým rokem u nás sekají čím dál později, loni ani podruhé nesekali.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
posečení Vámi zmíněné plochy by mělo proběhnout nejpozději do 25. 5. 2018 s ohledem na klimatické podmínky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

17. 5. 2018
Předmět: Odvoz hrabaného odpadu
Dotaz: V dubnu jsme před barákem Okružní 1998/90 hrabali trávu a listí. Dnes je 17.5.2018 a nikdo nebyl schopen tuto hromadu ( u popelnice nad barákem Okružní 1998/90) uklidit !!!!! Městu nestačí měsíc na odvoz. Také jsem vám v dubnu psal o necitlivém ořezání smuteční vrby před vchodem Okružní 1998/90
Totéž jsem psal i starostovi (který poblíž bydlel, nebo bydlí. Ani jeden jste se neozval. Asi na občany .......... Josef Vrbka Okružní 1998/90 .
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
odvoz listí zajistíme, děkujeme za úklid. Do budoucna pro rychlejší odvoz listí prosím hned po úklidu upozornit úřad v jakém místě bychom měli odvoz listí zajistit. Díky za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 5. 2018
Předmět: odměna oddávajících
Dotaz: Nedávno jsem byla své kamarádce na svatbě a dozvěděla jsem se, že prý oddávajícím za tento úkon nenáleží žádná odměna? Přijde mi to takové divné. Něco by si zasloužili.
Odpověď (odbor finanční):
Vážená paní Stránská,
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou pověřeni oddáváním, může stanovit zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
J. Vácová, vedoucí OF

17. 5. 2018
Předmět: Nefunkcni odvodneni komunikace
Dotaz: Dobry den,

V ulici Kovarova naproti tenisovym kurtum se jiz nekolik let po trvalejsim desti hromadi voda na komunikaci diky nefunkcnimu odvodneni komunikace. Napriklad dnes byla komunikace uplne zatopena vodou - byl zde rybnik a toto misto se muselo obchazet po obrubach ci po protejsim parkovisti. Prosim o informaci, kdy bude provedeno odstraneni teto zavady ? Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes bylo provedeno čištění tlakovou vodou čistícím vozem v celé délce přípojky a závada by měla být odstraněna.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 5. 2018
Předmět: Torzo po hotelu Bílý lev
Dotaz: Dobrý den, seznamte naše obyvatele se situací po torzu hotelu Bílý lev v našem městě. Co proto děláte,aby jste se konečně domluvili s firmou, že tam něco postaví. Na tak lukrativním místě již dávno něco mělo stát.Stále výmluvy, že jednáte s majiteli lidem nestačí. Chtějí tam multifunkčí budovu, která by se na toto místo hodila. Co proto děláte, aby již konečně tam bylo něco zbudováno ? Opět současné vedení zklamalo, jako to minulé v této věci ! Jen plané sliby. Už aby byly volby změna je nutná.
Odpověď (odbor stavební):
Odpověď:
Vážený pane Křesťane,
stavební úřad povolil výstavbu nového objektu, čímž stavebníkovi vzniklo oprávnění pořídit stavbu, ale nikoliv tak učinit. Je pouze na jeho uvážení, kdy plánovaný záměr bude realizovat. Stavební úřad a v daném případě ani město nejsou zmocněni (zákonem nebo jiným předpisem) k tomu, aby si mohly započetí nebo ukončení stavební činnosti vynutit. V dalším odkazuji na odpověď k dotazu ze dne 2.2.2018.
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru.

Vážený pane Křesťane,
dovolím si Vám doplnit informace k problematice „hotelu Bílý lev“. Pominu Vaše zkratkovité a naprosto neobjektivní hodnocení ze závěru Vašeho dotazu. Město již několikrát k této problematice dávalo své vyjádření. Město Žďár nad Sázavou, vzhledem k tomu, že není majitelem budovy ani pozemku, má jen omezený vliv na to, kdy a co se zde začne stavět. Zde najdete bližší informace: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/informace-k-vystavbe-bytoveho-domu-na-namesti-republiky
Jako vedení města s majitelem pravidelně komunikujeme a myslím si, že se tak činilo i v minulosti. Poslední zpráva od zástupců společnosti VHS Bohemia, a.s. je, že zahájí stavbu do jednoho měsíce a stavět se bude do konce prázdnin roku 2019. Již dnes probíhají na městě jednání o záboru veřejného prostranství pro stavbu.
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města


15. 5. 2018
Předmět: mobilní pódium
Dotaz: Utratilo město spoustu peněz za koupi mobilního podia, které využije jednou za rok. Utratili jste za něj cca. kolem milionu a jednou za rok jej využijete ? Toto je Vaše hospodaření ? Proč se některý z Vašich kooordinátorů nestará o jeho využitelnost a hlavně, aby byl svým používáním popř. pronájmem již dávno zaplacen ? Tyto Vaše zbytečné investice pak městu budou chybět do jeho oprav infrastruktury, která je tak důležitá.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, pane Dostále,
mobilní pódium města je k pronájmu nabízeno již od jara roku 2017 (podmínky pronájmu byly schváleny Radou města č. 64). Pronájem probíhá v období jaro – podzim, v zimních měsících poptávka pronájmu nebyla a ani se nepředpokládala. V roce 2017 bylo podium pronajato celkem šestkrát. Pronajali si jej například neziskové organizace i běžné komerční subjekty. V tuto chvíli máme na podium již 4 nahlášené pronájmy pro sezónu 2018 a očekáváme další, jinak je podium využíváno prioritně pro potřeby města.
Finanční prostředky podia jdou částečně zpět do rozpočtu města, s částí financí z pronájmu se počítá na údržbu samotného podia.
Pronájem mobilního pódia má v agendě oddělení projektů a marketingu.

S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent


14. 5. 2018
Předmět: Nechutná výstava
Dotaz: Dobrý den,
Chtěl bych vyjádřit svoje rozhořčení z takzvané ,,výstavy " o interrupci. Provozovatel si svoje výstavu umístil na nejrušnější místo kde chodí nejvíce dětí a mládeže ze škol (kousek za přechodem u tržnice) . Nabízí jim letáčky a snaží se je přesvědčit o své ,, pravdě". Mě samotnému nepřijde moc normální aby dětem kterým je 12-13 a dokonce i mladším ukazovali vyloženě nechutné fotky když o tom vlastně skoro nic neví a takto je ovlivňovat. Toto téma by spíše měli řešit s rodiči...
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Kalábe,
aktivita spolku Stop Genocidě byla organizovaná na základě zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. V § 1 (3) je uvedeno „Ke shromáždění není třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci.“ Při dodržení zákonných podmínek ze strany Svolavatele tedy nemá město ze zákona možnost akce tohoto typu zakázat. Pokud byste měl zájem vyjádřit svoje rozhořčení přímo spolku Stop Genocidě, můžete se na ně obrátit přes jejich webové stránky stopgenocide.cz

Děkujeme za pochopení

15. 5. 2018
Předmět: O zrušení rozhlasu
Dotaz: -- Zrušte rozhlas!!! -je napsáno docela hulvátsky a urážka, která se dotkla určitě důchodců,tak jak to napsal ten/ta dotyčná.To si myslíte,že jsou důchodci dementní,hluší a slepí?A urážka i té paní co to hlásila? Hodně informací i důležitých se dozvídají občané z rozhlasu i v jiných městech i vesnicích a obyvatelé to zajímá.Každý není pořád na internetu,nebo ho ani nezajímá a není to o věku,tak si poslechnou informace z rozhlasu a co.....a že budí děti? Myslím,že k tomu není už co dodat....
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den, paní Jano,

děkujeme za Váš názor.

S pozdravem
Jiří Matoušek, úsek tajemníka a správy MěÚ

16. 5. 2018
Předmět: Kritika sekáčů trávy
Dotaz: To snad již není možné, neustálá kritika na sečení, trávy, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vítáme věcné a konkrétní připomínky k péči o městský majetek. Nebudeme reagovat na podněty, které nesplňují podmínky uveřejnění v dotazovně: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 5. 2018
Předmět: cesta na Grejdách
Dotaz: Dobrý den, jak je opravená cesta k 'novým' Grejdám? tam se dělalo nějaké odvodnění? je to tam takto už několik let a úplně takto stačí, myslím, že i na cestě vedle kolejí by šlo udělat stejně. Nebo ne?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bohužel nešlo, tam je odvodnění do volného terénu, protože je cesta výš. Zde by voda musela odtékat do soukromých zahrad nebo do kolejiště.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

15. 5. 2018
Předmět: Díky sekero za prosluněnou pláň
Dotaz: Díky sekero! Když čtu příspěvek o prosluněných plání tak se musím usmívat. Nově vzniklé prosluněné pláně? Snad u hřbitova, kde se to bralo strom/nestrom a místo příjemného stínu, místa sběru kaštanů a důstojné přístupové cesty ke hřbitovu vznikla tzv.prosluněná holopláň.Proč někdo neupraví nebezpečné stromy, mnohdy náletové na sídlištích?Projděte ta sídliště, k tomu Vysočany, Vodojem.Kdy začnete realizovat kultivaci zeleně v těchto místech?Nemyslím tím však kácet zdravé stromy jak se někdy děje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
postupné odstraňování nebezpečných a neperspektivních stromů probíhá postupně na celém území města každý rok, rozsáhlejší cílený revitalizační zásah je letos realizován v 6 lokalitách města. Předpokládáme, že do budoucna budou obdobné revitalizační zásahy pokračovat i v dalších lokalitách včetně Vysočan a Vodojemu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních

16. 5. 2018
Předmět: Strom
Dotaz: Na ulici Palachova u druhého vysokého baráku stojí u chodníku strom, který se naklání hodně do chodníku. Dnes když pršelo se nedalo pod ním projít a to jsem malá. Nešlo by prosím tu bohatou korunu, která je hlavně do chodníku prostříhat, aby se to dále více nenaklánělo a hlavně zkrátit větve do chodníku, aby se tam dalo chodit ?? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za podnět. Stav stromu bude prověřen přímo na místě odborníkem. Na základě toho bude popřípadě proveden odborný zásah.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 5. 2018
Předmět: kritizovaná cesta
Dotaz: Dobrý den, je to rok co rok stejné, stále se upozorňuje na opravu cesty kolem kolejí na Grejdách a rok co rok je to stále stejné. Po nekvalitních opravách typu zasypání děr se tyto tam objevují stále dokola po měsíci a stále dokola...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bez zřízení nových podkladních vrstev a hlavně bez řádného odvodnění cesty (tedy projektu a stavebního povolení) není žádná firma na této komunikaci schopna opravy trvalejšího charakteru. Máte pravdu v tom, že i zasypávání děr stojí nějaké finance, přednost v zásadnějších opravách dáváme více frekventovaným komunikacím ve městě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 5. 2018
Předmět: dotaz
Dotaz: Kdy budou na Farčatech kolem herních prvků dány ochrané pomůcky proti úrazům. Nesmyslná kůra je pryč, ta stála za houby, byla k ničemu.Dejte tam něco pořádného, Ať tam nedojde k úrazu. Chtělo by to také tam poséct trávu, je to tam již hodně zarostlé ! Kdy již konečně opravíte tam tu zkratku na Farčatech, ty kameny a vyšlapaná cesta jsou hrozné. Je to vaše vizitka ! Vůbec nejste v těchto věcech aktivní a pružní, hlavně že máte tolik koordinátorů, jejich pracovní náplň by byla zřejmě zajímavá .
Odpověď (technická správa budov města):
Ve věci opravy prvků a sečení trávy:
Dle proběhlé revize jsou opravovány jednotlivé herní prvky a po dokončení opravy v průběhu měsíce května bude doplněna i dopadová plocha. Pro koncepční úpravy lokality je možné hlasovat v anketě Strategie Centra.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

12. 5. 2018
Předmět: Výběrá řízení na ředitele škol
Dotaz: Již dopředu bylo jasné, že současní ředitelé škol 2 a 4 v ZR budou pokračovat.Co by asi před důchodem dělali jiného ?Je to šaráda pro lidi. Vysvětlení, že byli opět u výběrového řízení nejlepší neberu.Za léta ředitelování mají prostě dostatečné konexe na to aby pokračovali dál.Tím je vše řečeno.Je nutností dát zelenou mladým energickým a schopným lidem, nejen ve školství. Současní ředitelé již nic nového nepřinesou.Byla to velká chyba ! Nebudu Vás volit v komunálních volbách.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Kvapile,
konkursní komise, jejíž členové jsou nominováni v souladu s Vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích může vybrat vhodné kandidáty na místo ředitele ZŠ jen ze zájemců, kteří podali přihlášku v daném termínu a doložily stanovené doklady. Na místo ředitele jak ZŠ Švermova 4 tak i ZŠ Komenského 2 se přihlásil do výběrového řízení vždy jen jeden uchazeč, který splnil podmínky dané vypsaným výběrovým řízením a konkursní komise jej navrhla jako vhodného kandidáta na místo ředitele dané ZŠ.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

11. 5. 2018
Předmět: Pouť ve Žďáře nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den
neuvažujete o tom, že se místo konání pouti konečně přesune mimo sídliště Libušín. Hluk, nepořádek, dopravní omezení, zvýšená kriminalita - tak já vidím pouť. Nic víc. Pardon, ještě slyším ten neuvěřitelný kravál. Kam přesunout? Areál kolem Pilské nádrže je jak stvořený na tuto "kulturní" kratochvíli. Třeba …
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, o přesunutí tradiční žďárské pouti na jiné místo v současnosti neuvažujeme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 5. 2018
Předmět: poznámka k návrhu na vylepšení MHD
Dotaz: Dobrý den přeji, se zájmem jsem si přečetl návrh žďárského občana k náhradě části linky 5 za linku 6. To by bylo výborné, je to dobrý nápad. Jestli to jen trochu půjde, tak ať se nad tím pracovní skupina MHD pořádně zamyslí. Jenom je asi v otázce žďárského občana chyba, že on se přepsal, místo Klášter napsal Klafar :) A ještě se zeptám, kdy už bude opravený ten monitor MHD v hale na nádraží Českých drah?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaším námět bude zařazen do projednání pracovní skupiny. Rád bych připomněl, co již bylo napsáno dříve a to, že současný oběh vozidel je na hraně či mírně za ní a pokud nedostaneme rozšířené zadání, tak by další úpravy byly jen „něco za něco“ tj., že každá změna by měla své příznivce i odpůrce. Opravu monitoru v hale ČD jsem urgoval u externího dodavatele.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 5. 2018
Předmět: Opět tráva ...
Dotaz: Dobrý den rád bych se setkal s člověkem co má na starost sečení trávy, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
máte-li zájem o údržbu zeleně ve městě, rádi s Vámi toto téma prodiskutujeme na odboru komunálních služeb. Obraťte se prosím na vedoucí odboru nebo na správkyni zeleně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


14. 5. 2018
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den.Chci se zeptat zda někdo kontroluje sečení trávy. Tak hrozně posečený Žďár před poutí nikdy nebyl.Není dosečené kolem sloupů ani jedna příkopa,mez.Zarostlé tržiště,Nádraží,ulice Brněnská,Jamská,Jihlavská,Strojírenská.Nemá to žádný systém.Jedna polovina ulice posečená a druhá ne....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posečené plochy kontroluje správkyně zeleně z odboru komunálních služeb. Na případná nedosečená místa je firma zajišťující sečení upozorněna a vady jsou následně odstraňovány, což je znovu kontrolováno. Zelené plochy, které nejsou posečeny např. v ulici Jihlavská jsou v soukromém vlastnictví a z toho důvodu nejsou posečeny. Zelené plochy v ulici Brněnská před CHKO a naproti CHKO nejsou posečeny z důvodu využití těchto ploch za účelem květnatých trávníků, ke kterým je přistupováno z hlediska sečení individuálně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 5. 2018
Předmět: Vodojem -úklis silnic
Dotaz: Dobý den, chtěla bych se zeptat kdy dojde na úklid silnic na Vodojemu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dokončují se ul. Jamská, Wonkova, Jungmannova. Potom se bude pokračovat na Vodojemu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 5. 2018
Předmět: Pochvala za sečení?
Dotaz: Když jsem si přečetl předchozí příspěvek plný chvály na sekáče - připadal jsem si jak Alenka v říši divů.
Ta firma je placená za sečení, ne? Alespoň si myslím. Když konečně alespoň něco posekla, tak ji opravdu máme chválit? Běžte se podívat na Vysočany a Vodojem. Už zase půl metru vysoká tráva, všude pampelišky a plevel. Asi zase nestíhají. Kdo to kontroluje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
sečení města probíhá postupně a četnost sečí v jednotlivých lokalitách je dána intenzitní třídou konkrétních ploch. Dokončené práce přebírá správkyně zeleně Ing. Křesťanová z odboru komunálních služeb případně jiný pracovník uvedeného odboru.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 5. 2018
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Nemohl jsem si nevšimnout v dotazovně na sečení trávy jak se pořád chválíte. Tenhle kabaret nikdo z místních občanů nemůže chválit. Sečení jste začli o 3 týdny dříve .....ale stejně vám to nepomohlo. Rozsečený je celý Žďár, ale nic není dosečené. Kontejnery plné trávy nechané na sídlištích o Žďárské pouti to se nevidí. plochy 2. nedodělané a už se sečou sídliště. Děcká hřiště jsou neposečená. Jamská ulice nedodělaná z minulého roku, stále čekáte na klimatické podmínky. ....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
sečení města probíhá postupně po jednotlivých lokalitách a četnost sečí v jednotlivých lokalitách je dána intenzitní třídou konkrétních ploch. Proti minulým obdobím jsou seče v předstihu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 5. 2018
Předmět: sečení-kritika
Dotaz: Nespokojenost se sekáním trávy pokračuje, když jsem sekáče viděla sekat na Libušíně katastrofa.Nechali celý pás neposečený v mírném svahu za vchody u domu čp.179/18,20,22, ze zední strany. Kolem stromů a keřů nekvalitně posekáno. Vynechané pruhy, které nejsou posečené. Kolem chodníků a cest nekvalitně posekáno.Takto budou zřejmě pokračovat v celém našem městě.doufám, že máte pracovníka, který je řádně kontroluje a oni vše spraví.Předpokládám, že nekvalitní práci neplatíte !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
veškeré práce přebíráme až po jejich dokončení a odstranění případných nedodělků. Vítáme konkrétní připomínky občanů k ukončeným pracím.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


12. 5. 2018
Předmět: Parkování Palachova
Dotaz: Dobrý den,
v návaznosti na dotaz ze dne 10.4 na úpravy ohledně parkovacích míst se chci zeptat, jestli se plánovaná žádost o stavební povolení bude týkat pouze opravy, nebo i rozšíření parkoviště vedle školního hřiště za 5.zš. Dále se chci zeptat, zda je uvažováno o rozšiřování parkování např.zvětšení parkoviště za panelovým domem č.p.1, nebo na ploše před domem č.p.72, kde se parkuje a zároveň pokutuje. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyprojektované parkoviště u plotu hřiště 5. ZŠ je na travnaté ploše před domem č.or. 72 a dále je v projektu rozšíření parkování před domem č.or. 19 a 21. Jiný projekt není na ul. Palachova u odboru komunálních služeb v přípravě.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 5. 2018
Předmět: hromada větví a trávy
Dotaz: Dobrý den,prosím o odvoz hromady větví a trávy před 3.ZŠ,kterou zde zanechal pracovník školy provádějící "údržbu" stromů a sekání trávy. Tlející tráva již zapáchá a pod hromadou již určitě vznikl nevzhledný flek. Děkuji a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Bukáčková.
Zajistíme odvoz.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 5. 2018
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, sdělte lidem v našem městě kolik milionů jste utratili za projekty současného vedení a hlavně kolik věcí z těchto projektů bylo v tomto volebním období realizováno ? Podle § 106 na to mají lidé právo toto znát,aby občané věděli, jak hospodaříte s prostředky daňových poplatníků, ale hlavně kolik projektů zůstalo nerealizováno a bylo za ně utraceno zřejmě mnoho peněz ?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Bočku,
pravděpodobně jste zaměnil § 106 se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O informace podle tohoto zákona nelze požádat prostřednictvím Dotazů a námětů, ale je nutné postupovat právě podle ustanovení tohoto zákona.
Váš dotaz mi byl postoupen k zodpovězení, a protože se činnost odboru rozvoje a ÚP netýká všech akcí města, jde tedy o informace jen o akcích, které zajišťuje již zmíněný odbor.
V Hospodaření města za jednotlivé roky na webových stránkách města naleznete, že v roce 2015 bylo investováno do projektů - 2,058 mil. Kč, v roce 2016 – 3,382 mil. Kč a v roce 2017 – 7, 320 mil. Kč. Příprava projektů se provádí vždy min. na 1 rok dopředu, někdy i déle, kdy například nejsou vyhlášeny vhodní dotační tituly. Ze zpracovaných projektů nebyly zatím realizovány akce, kde příprava činí 4,37 mil. Kč. Jde o akce: Rek. ulice Vodárenská, Zateplení Polikliniky, Zateplení Aktive clubu, Revitalizace Posměchu, Rekonstrukce vodárny Farská humna, Úpravy Farských humen vč. lávky, chodník ul. Žižkova, stezka ZR – Stržanov s podjezdem I/37, Rek. ulice Nádražní, Centrum sociálních služeb, naučná stezka kolem Vetelských rybníků, propojení ul. Žižkova -1. máje, Revitalizace sportovní zóny a Křižovatka Chelčického x Jihlavská. Všechny tyto akce jsou v souladu se Strategií rozvoje města a většina je zařazena do Akčního plánu města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 5. 2018
Předmět: Zrušte rozhlas!!!
Dotaz: Dobrý den.
Tu vaši informační rozhlasovou vsuvku si strčte někam!!!!

1. Nikdo to neposlouchá
2. Nikoho to nezajímá
3. Není tomu slovo rozumět i když to řve jak na lesy
4. Navíc zmatené spouštění sirény

Naopak co to umí bravurně je buzení dětí v kočárku.

Vsadím se, že ani Vy nevíte co ta bába dnes v rozhlase kecala!!!

Udělejte průzkum, kdo touží po rozhlase!!! Maximálně důchodci, kteří by ten reproduktor museli mít na hlavě, aby to slyšeli. A možná ani to.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Přeji pěkný den,
Děkujeme za Váš názor. Hlášení městského rozhlasu slouží občanům jako jeden z tradičních informačních kanálů o dění ve městě, neboť ne všichni preferují internet a mobilní technologie. Hlášení je prováděno v pravidelných časech v týdnu a dle technických možností zařízení. O zrušení rozhlasu se v této chvíli neuvažuje.

S pozdravem
Jiří Matoušek, úsek tajemníka a správy MěÚ

10. 5. 2018
Předmět: návrh na vylepšení MHD
Dotaz: Dobrý den, obyvatelé Klafaru a Vysočan nepotřebují jezdit jen na náměstí a na nádraží, ale i jinam. Linka 2 je v pořádku, ale duplicitní linka 5 je zbytečný luxus. Proto si myslíme, že místo linky 5 by měla častěji jezdit linka 6, protože ta nezajede jen na náměstí a na nádraží, ale PŘÍMO i na Vodojem, Klafar, Stalingrad a k Hypernově. Linky 1 a 7 o víkendech nejezdí, tak aspoň tu víkendovou linku 5 by šlo nahradit za častější ježdění linky 6 o víkendech, hlavně dopoledne a později odpoledne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
děkujeme za Váš námět, předáme jej k posouzení pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 5. 2018
Předmět: Zničené keře
Dotaz: Dobrý den, v rámci podzimní a jarní úpravy zeleně byl u našeho domu zničen keř zlatého deště (ten totálně) a dva velké keře, které neznám podle názvu. Situační fotografie před a po mohu dodat.Co mohu jako obyvatel ZR podniknout pro to, aby byly keře nahrazeny novými? Situační fotografie před a po mohu dodat v rámci případné schůzky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
prosím s konkrétní věcí se obraťte na kolegyni Křesťanovou - správkyni zeleně. Ta posoudí životaschopnost keřů a případné další kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 5. 2018
Předmět: Výsadba stromů
Dotaz: Dobrý den,
když probíhá výsadba nových stromů, napadlo mě, proč se vlastně nevysazují i ovocné stromy? Třeba sem tam nějakou třešeň, jabloň? Kde se vysazují keře tak třeba kanadské borůvky? Nemuselo by být úplně špatný si během procházky utrhnout čerstvé ovoce a děti by to taky mohly přivítat :-)

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v intravilánu města vysazujeme přednostně stromy bez ovoce, které nejsou problematické právě kvůli sladkým plodům, na které se slétají včely, vosy, ... a jsou svým způsobem i rizikem pro občany. Přesto vysazujeme např. i třešně, ale ve formě okrasných kultivarů.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 5. 2018
Předmět: optická infrastruktura /internet, CCTV, telematika/ ve vlastnictví města
Dotaz: Dnes jsem měl ve schránce leták od SATTu, ve kterém stojí: "Právě teď budujeme optickou síť ve vašem městě. Využijte příležitost...". Bohužel v ul. Sadová, kde žiji není optická síť dostupná, protože SATT nechce zbytečně rozkopávat chodníky a čeká na vhodnou příležitost při rekonstrukci povrchů a navíc prý nyní nemá na výstavbu opt. síťě finance. Na druhou stranu má prý T-Mobile zasíťovat celý Žďár. Proč optickou sít nevybuduje MěÚ ZR a poskytovatelům (SATT, T-Mobile, Vodafone) tuto nepronajímá?
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
městský úřad, potažmo město nemá zdroje (finanční ani lidské) na to aby budovaly a provozovaly optickou síť, jež by pokryla všechny obyvatele města.

11. 5. 2018
Předmět: pochvala za sečení města Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych moc opravdu moc pochválit všechny lidi, co mají na starost sečení trávy. Všechno je upravené, čisté, dokonalé, jsou to opravdoví pracanti a je vidět, že je práce baví a dělají jí zodpovědně. o proti loňskému roku je to neskutečný rozdíl. Patří jim obrovský veliký DÍK!!! Díky nim je Žďár opět upravené a nádherné město. DĚKUJEME!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji Vám za pochvalu, ráda ji předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 5. 2018
Předmět: mlatový chodník u Domu kultury
Dotaz: Dobrý den, prosím o vyjádření pana Ing. arch. Zbyňka Ryšky ke stavbě chodníku u Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na místě vyšlapané cesty. Prosím o zodpovězení těchto otázek: 1. Je pravda (jak tvrdí Odbor komunálních služeb), že v uvedeném místě prosazujete realizovat chodník s mlatovým povrchem? 2. Pokud bude vaše odpověď na předchozí otázku kladná, proč si myslíte, že to je ideální povrch komunikace pro pěší v rámci této lokality? 3. Proč podle vás došlo k vytvoření (vyšlapání) této cesty?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
níže vám posílám odpovědi městského architekta:
1. Ano
2. Vyšlapaná zkratka nepatří do již realizované osnovy asfaltových cest. Betonová ani kamenná dlažba není vhodná vzhledem k významu zkratky v okolí kulturní budovy. Mlatový povrch tak plně odpovídá chrakteru cesty.
3. Protože si zde občané zkracují cestu a okolí Kulturního domu je nedostatečně řešené. Jestli si myslíte, že je potřeba změnit právě tohle veřejné prostranství, hlasujte v anketě Strategie Centrum!
Přeji hezký den

9. 5. 2018
Předmět: sečení
Dotaz: Dobrý den, kdy bude posečena tráva na dětském hřišti na Vysočanech u steaku, malej už tady dostal klíště. Neměly by být dětská hřiště sekána přednostně?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sečení dětských hřišť je v tuto chvíli objednáno. Kompletní posečení dětských hřišť by mělo být dokončeno 18. 5. 2018
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

7. 5. 2018
Předmět: Zeleň
Dotaz: Stromy se plně zazelenaly a ukazuje se, že kácení, ač jsme pochybovali, bylo skutečně promyšlené. Travnaté plochy se proslunily, vynikla krása jednotlivých stromů i jejich seskupení, odkryly se nám nové pohledy. Nostalgie odeznívá a je možno hodnotit. Suma sumárum – dík ostrá sekero!
Přeji všem hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ráda předám Vaše poděkování kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2018
Předmět: Seceni travy
Dotaz: Chci se zeptat zda letos bude opet kvalita seceni jako v loni. Neprijde mi ze krome v sacesneho nasazeni sekacu aby nedoslo k nestihani terminu, ze by to moc pomohlo. Dvojky mely byt v celem zdare hotovy. Na vse je nejaky temrin do kterého to ma byt hotove. Brnenska na které zacly a ponekolika týdnech v tom pokracuji a dodelavaji me neprijde jako logicke. Navíc pochopim ze obsekani křovinořezem třeba nestihaji vse ale nechat to ladem a dodělávat to po několika dnech me opet neprijde logicke.diky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
práce jsou městem zadávány podle intenzitních tříd sečení a aktuálního stavu a potřeb města. Práce jsou přebírány na základě kontroly na místě. V jiném režimu budou sečeny např. plochy dotčené revitalizací zeleně a květné louky. Brněnská ul. se seče podruhé.
Oproti loňskému roku je kvalita sečení vyšší.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

4. 5. 2018
Předmět: pískoviště
Dotaz: Převážná většina pískovišť pro malé děti v našem městě je zanedbána. Písek u některých nebyl vyměňován několik let.Posezení kolem pískovišť je katastrofální. Kde si ty rodiče mají sednout a jejich děti hrát ? Když jsou někde herní prvky, tak to není ošetřeno bezpečnostně, aby se tam dětem nic nestalo.Pořád jenom plané sliby a skutek utek.Naše město je v tomto ohledu tak zanedbané, že to je až hrůza.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
výměna písku a údržba pískovišť probíhá dle požadavků a potřeby. Na hřištích se instalují pouze herní prvky, které jsou certifikované a každoročně je prováděna jejich revize tak, aby byly bezpečné.
Na webu města je zveřejněna mapa volnočasových prostor a hřišť:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ohI9RsNJHblZcxas4115kIXzLJE&ll=49.57356143532825%2C15.943556650000005&z=13
jsou zveřejněny i informace o větších akcích realizovaných v posledních letech a informace, co je v plánu pro rok 2018: http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 5. 2018
Předmět: zkratka u kD
Dotaz: Proč se pořád vymlouváte na architekta ? Při vybudování zkratky u kulturního domu, jak je to tam vyšlapané, proč pořád prosazujete mlátovou hnusnou cestu ? No a přitom se pořád zaštiťujete architektem, použijte selskou hlavu a zásadně nedělejte mlátovou cestu, bude to za čas vymleté, samá díra, v létě prašné, po dešti blátivé !!!Žádná pozitiva, udělejte jí z dlaždic nebo asfaltu a je to na dlouho.Dělejte vše pořádně a ne stále nekvalitně !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
koncepční řešení prostoru u kulturního domu v současnosti není připravováno. Materiál povrchu komunikací ve městě jsme povinni konzultovat s městským architektem, který má tuto věc v kompetenci. Budeme tedy realizovat mlatový povrch.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 5. 2018
Předmět: parcely pod garážemi
Dotaz: Dobrý den, proč město nenabízí majitelům garáží k odprodeji pozemky, pod těmito garážemi, kdy mnoho garáží v našem městě stojí na pozemcích města.Město by z toho mělo tolik potřebný příjem, za který by opravilo spousty chodníků a cest v našem městě, které jsou v hrozném stavu.To je tak vedení města krátkozraké, že to lidem nenabídne ke koupi ty pozemky pod garážemi ? Zřejmě má město dost peněz ?!!
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Vystrčile,
pokud by město Žďár n.S. prodalo pozemky pod řadovými garážemi jejich majitelům, ztratilo by k nim dispoziční právo a v případě výstavby „Přeložky I/37 – obchvat města“ by je muselo obtížně vykupovat Ředitelství silnic a dálnic ČR. Což by mohlo vést k neřešitelné situaci při přípravě a realizaci stavby. Je proto výhodnější ponechat pozemky v trase této stavby v majetku města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 5. 2018
Předmět: Výsadba stromů na hřištích mezi paneláky
Dotaz: Dobrý den,včera jsem se vrátil do Žďáru n/S a nestačím se divit. To že na kousku volné, poměrně rovné plochy bude vysazen stromek, tak to jsem opravdu nemile překvapen. Žádali jsme o úpravu zeleně v okolí našeho bloku,a s poměrně velkým odporem byla odstraněna nebezpečná bříza vedle kontejnerů a že bychom ji rádi nahradili jinými jsme navrhovali od počátku. Že ale na jedné z mála rovných ploch, kterou jsem po nastěhování v říjnu 1979 pomáhal vybudovat, nám nějaký "odborník" vysadí strom je síla!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
povinná náhradní výsadba za pokácené stromy uprostřed sídliště je trvalý a opakovaný problém. Zvolit místo, které by pro nový strom vyhovovalo všem a nebylo na trase stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem je mnohdy velmi obtížné. Konkrétní případ prosím řešte se správkyní zeleně paní Ing. Evou křesťanovou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 5. 2018
Předmět: pout
Dotaz: Dobrý den .Bude nějak zajištěna bezpečnost na pouti před autamá jedoucíma a od Stalingradu přes most ? Myslím aspoň betonové zátarasy .jestli někoho napadne projet pout s kamionem tak projede az na hlavni silnici.Rozjezd by byl ideální přece je to největší pout v ČR
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane, s bezpečnostním opatřením na mostu počítáme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 5. 2018
Předmět: popelnice
Dotaz: Dobrý den, dnes nebyl vyvezen komunální odpad ani bioodpad z rekonstruované ulice V Lískách, prosím o info zda bude v tomto týdnu ještě vyvezeno. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
svozová společnost nemohla vyvézt odpady z důvodu nepřístupnosti nádob na odpad způsobené stavebními omezeními. Dle informace od zástupce stavby bude dnes zasypáno a zítra odpoledne svozová společnost znovu ul . V Lískách projede a vyveze.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 5. 2018
Předmět: parkování
Dotaz: Dobrý den, proč jste již dávno nevyřešili rozšířené parkování na Libušíně u hlavní cesty. Jsou tam zbytečné ostrůvky, které,kdyby se odstarnily, tak by vzniklo nejméně 15 parkovacích nových míst.Již to bylo několikrát navrženo, byla dodána fotodokumentace a stále se nic neděje, proč ? Parkovací místa na přeplněném Libušíně jsou nutností.V těchto prostorách by to šlo bez velkých nákladů zrealizovat.V čem je opět problém ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
rozšiřování parkovacích stání probíhá ve městě postupně dle priorit a rozpočtu příslušného roku. Vybudování dalších parkovacích míst ve Vámi uváděné lokalitě je podle zpracované studie podmíněno kromě jiného přeložkou inženýrských sítí, tedy se nejedná o jednoduchou a levnou akci. Pokračování přípravy této akce znovu zařadíme do projednávání návrhu rozpočtu pro následující rok.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2018
Předmět: parkovací místa pro dočasné stání u hlavní pošty
Dotaz: Dobrý den, bylo by prosím možné u hlavní žďárské pošty na ul. Nádražní vybudovat cca tři až čtyři parkovací místa, která by sloužila k dočasnému zaparkování pro řidiče vozidel, kteří na poštu vezou např. balíkovou zásilku? Ideální by bylo povolené stání na cca 45 minut. Ulice Nádražní by se měla v blízké době rekonstruovat, tak myslím, že doplnění tohoto dopravního značení nebude problém. Každý den by tato místa posloužila desítkám lidí na rozdíl od situace, kdy tam někdo stojí třeba celý den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, Váš dotaz jsme pro odpověď postoupili na odbor rozvoje a ÚP, který připravuje rekonstrukci ul. Nádražní s první etapou realizace v roce 2019:

Vážený pane Šípe,
rekonstrukce Nádražní ulice se připravuje podle vítězného návrhu vzešlého z Architektonické soutěže o návrh Nádražní – městská třída. Blíže viz. webové stránky města (http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/architektonicka-soutez-nadrazni-mestska-trida). K budově pošty se přesouvá parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací místa pro časově omezené zastavení zde řešena nejsou, úsek ulice je krátký a neumožňuje vytvoření nových parkovacích míst. Domnívám se ale, že by v budoucnu mohla v této oblasti vzniknout celá zóna stání s omezením doby, jak je tomu například na náměstí Republiky. Toto rozhodnutí je na městu, správci komunikací a příslušných státních orgánech.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 5. 2018
Předmět: Mrtvé ryby u Pilské
Dotaz: Dobrý den. Včera jsme byli s detmi u Pilské nádrže, na písečné plážičce, kde bylo alespoň dvacet mrtvých ryb. Jejich těla již ve značném stadiu rozkladu, velmi zapáchala. Rádi bychom podpořili jejich velmi brzké odklizení. Děkujeme za to. Škyříková Připadne mohu mailem zaslat fotografie. Ovšem stačí poslat kohokoli s pytlem a rukavicemi snad.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Váš podnět jsme předali Povodí Vltavy, který s Moravským rybářským svazem dohodne úklid břehu.
Děkujeme za váš zájem o životní prostředí.
Jaroslav Doubek, odbor ŽP

3. 5. 2018
Předmět: nesouhlas s výstavbou na ul.Dořákova
Dotaz: Kategoricky nesouhlasím s výstavbou domu pro nepřizpůsobivé občany na ul. Dvořákova. Zatím máme posbíráno sto podpisů občanů, kteří jsou proti a dále v tom pokračujeme.Je to frekventovaná oblast, kde se tato stavba vůbec nehodí a budou tam samé problémy.Navíc blízko obchodního domu. Kdo toto vymyslel, tak bych ho tam nechal bydlet. Vedle je mateřská soukromá školka.To nebude dělat dobrotu !!!!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Novotná,
máte samozřejmě právo vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou a podpořit jej podpisy spoluobčanů.
Jak již bylo opakovaně odpovězeno, v objektu budou pracovat pracovníci zajišťující jeho provoz a pořádek v něm, i v jeho okolí, kde bude zároveň probíhat terénní činnost. Ze zkušeností se stávajícím objektem v ZR3 vyplývá, že v okolí, ani v objektu azylového ubytování nejsou s ubytovanými problémy. Ty jsou naopak tam, kde tato služba neprobíhá.
Vzhledem se skutečnosti, že cílem pracovníků je, aby všichni ubytovaní byli zaměstnaní a v současné době již pravidelně dochází do práce, neměl by mít jejich pobyt vliv na provoz dětské skupiny v sousedním rodinném domě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 5. 2018
Předmět: parkování v parku
Dotaz: Bude možné opět parkovat po dobu pouti / od 7. května/ v parku za pečovatelským domem?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s parkováním za pečovatelským domem počítáme na pátek až neděli 11.-13.5.2018, a o pouze v případě příznivého počasí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

4. 5. 2018
Předmět: parkování v parku - pouť
Dotaz: Bude možné parkovat v parku po dobu pouti od 7. května jako každý rok?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s parkováním v parku počítáme na pátek až neděli 11.-13.5.2018, a to pouze v případě příznivého počasí.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 5. 2018
Předmět: Pískoviště a hřiště
Dotaz: Dobrý den prosím bude se letos stavět hřiště u bytového domu 2130/2131co mi bylo řečeno před 2let?,Zatím se akorát velmi rychle odstranilo pískoviště a musime chodit z dětmi jinam! Přitom se to zde omlazuje a doprava je čím dál hustší,by bylo moc dobře kdyby tu to hřiště bylo děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, hřiště jsou ve městě zřizována a obnovována postupně, letos počítáme s novým hřištěm na Palachově, Libušíně, Lesní a Polní, dále běží obnova prvků na již provozovaných plochách. Obnovou hřiště u Vašeho bloku v současnosti nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 5. 2018
Předmět: plné kanálové vpusti na Dvorské ulici
Dotaz: Letos nebyly čištěny kanály na Dvorské ulici. Prosíme o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění vpustí začne v nejbližších dnech, budeme pamatovat i na ul. Dvorskou.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2018
Předmět: Re: Pouť
Dotaz: "doba hudební produkce je odvozena z platné obecně závazné vyhlášky města č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Dobou nočního klidu s omezením hlučných činností, a to nejen pro konání pouti, se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin. "

V minulých letech byla jiná vyhláška, když byla hudební produkce povolena jen do 21:30? Zaručíte, že ve 22:00 bude klid?
Pro místní je to hodně náročné, tak proč jim to ještě neztížit...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
neradi bychom se dostali do režimu, kdy pro jednotlivé akce budeme stanovovat rozdílné časy pro hudební produkci. Noční klid s omezením hlučných činností je stanoven vyhláškou, každý provozovatel a organizátor jakékoliv akce(i ti "pouťoví")je povinen jej dodržet. Organizátoři pouti přímo na místě ukončení hudebních produkcí kontrolují, a to i ve spolupráci s městskou policií.
Děkujeme všem občanům, které konání pouti omezuje, za toleranci a pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 5. 2018
Předmět: semafor
Dotaz: Dne 6.4. jsem psala toto : U Conventu na spodním semaforu na Smetanku není už asi měsíc slyšet zvuk. Vaše odpověď byla : Děkujeme za informaci, prověříme a sjednáme nápravu. Je 2.5. a stále ještě není opraveno !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za upozornění, objednáno bylo, oprava ještě nebyla dokončena a převzata.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 5. 2018
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den,
proč je letos možné provozovat v pátek a v sobotu atrakce s hudnou až do 22:00? Tedy o půl hodiny déle než v předchozích letech? To více záleží na na provozovatelech atrakcí než na názoru obyvatel města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
doba hudební produkce je odvozena z platné obecně závazné vyhlášky města č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Dobou nočního klidu s omezením hlučných činností, a to nejen pro konání pouti, se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 4. 2018
Předmět: Úpravy u lékárny Stalingrad
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli má člověk, který si pronajal bývalou lékárnu na Stalingradě povolení k výstavbě parkoviště a různým úpravám na městských pozemcích u domu. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, situaci prověříme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 5. 2018
Předmět: Štěrbinové žlaby
Dotaz: Vážený pane ..., nevím komu město za čištění zaplatilo, ale bylo by vhodné zkontrolovat OSOBNĚ provedenou práci. Žlaby jsou stále plné. Je zjevné že práce byla provedena zbytečně jak teď tak na podzim.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, budeme řešit situaci na místě s firmou, která čištění prováděla.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2018
Předmět: čištění ulic
Dotaz: Dobrý den.
Mám takový návrh. Příště, až budete umisťovat značky o blokovém čištění a zákazu stání na ulici Studentská před bytovým domem, dejte značku raději na parkoviště - nebylo vyčištěno už x let, protože v době úklidu je plné aut.
Řidiči si zjevně myslí, že zákaz se týká pouze úseku od hlavní silnice po kontejnery na odpad. Nebo zajistěte součinnost policie.
Navíc značky sem byly umístěny s velkým předstihem a datum je ještě docela nečitelně přepsáno.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
značení dopravními značkami „zóna“ je v tomto případě dostatečné. Zahrnuje celé průjezdné území, které je ukončeno značkou „konec zóny“. Na těchto konkrétních bylo uvedeno i textem: „Platí i pro parkovací stání“. Upozornění na špatnou čitelnost data jsem měli více a budeme je do budoucna řešit. Děkujeme všem, kteří i přesto dopravní značení respektovali.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2018
Předmět: Terasy u DK
Dotaz: Dobrý den, až opravíte to obložení teras u kulturáku tak jej prosím ještě omyjte tlakovou myčkou "vapkou". Myslím, že jim to velmi pomůže. Je na nich mech a špína. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s omytím se počítá.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

23. 4. 2018
Předmět: parkování - Libušín
Dotaz: Zdravím vás. Kdy konečně začnete řešit nedostatek parkovacích míst na sídlišti Libušín? Proč je zde zákaz stání ve vjezdech k panelovým domům? Nechtěli byste zde také konečně vytvořit kvalitní zelené plochy?
Odpověď (odbor dopravy):
Podstatné navýšení počtu park míst neumožňuje stávající územní plán. Předpokládá se, že již v tomto pololetí dojde k rozšíření zpevněné plochy kolem „oválu“ mezi panelovými domy (první vjezd od Jehly) a bude tak umožněno krátkodobé parkování. Co se týče zelených ploch, prosím o konkrétní připomínky na Odbor komunálních služeb, abychom mohli stav prověřit a popřípadě zelené plochy upravit.

Jiří Kasper, OKS
Ing. Luboš Koubek, OD
Ing. Eva Křesťanová, OKS

24. 4. 2018
Předmět: Křižovatka Wonkova
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, jestli by šlo lépe označit stočenou křižovatku na ulici Wonkova a Vysocká (vede z Vysočan směrem k Fordu a odbočuje se z ní k poliklinice na Studentskou), lidi kolikrát neví, kdo má přednost při sjezdu i nájezdu a kam si vůbec najet, aby se auta nestřetla, šel by vytvořit nějaký pruh nebo jiné označení? Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Je zpracován projekt na přestavění této stykové křižovatky na miniokružní křižovatku. Pokud nenastanou nějaké komplikace, k realizaci přestavby křižovatky by se mělo přistoupit ještě v letošním roce.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

15. 4. 2018
Předmět: Cesty
Dotaz: Kdy se budou konečně ve Žďáře opravovat tolik zničené cesty a dále i chodníky, je to někdy jak na tankodromu. Hlavně od kruháče u Ivana a dále k Peny a samozřejmě další cesty, které vyžadují opravy.Stále utrácíte peníze za projekty, které jsou převážně nereaalizovány, ale nutnosti oprav jsou důležitější pro naše občany a hlavně pro město. Konečně již realizujte věci, které jsou vidět.Toto volební období je pro mne velké zklamání.Volby jsou již nutné pro nové lidi ve vedení města.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Pavelko.

Oprava povrchu silnice od kruhového objezdu u Ivana po finanční úřad je připravována tak, aby proběhla do konce června 2018. Další opravy a údržba komunikací probíhá postupně a průběžně v rozsahu odpovídající položky rozpočtu města příslušného roku a podle stavu, potřeb a významu jednotlivých komunikací. Větší rekonstrukce a investice jsou řešeny samostatně a zařazovány k přípravě a realizaci na základě rozpočtu schváleného zastupitelstvem města.

Dana Wurzelová, OKS

V letošním roce bude zahájena rekonstrukce ulice Strojírenská, v příštím roce bude pokračovat. Na ulici Studentská plánujeme opravu povrchu v souvislosti s novými zastávkami MHD u polikliniky. S další částí Vašeho příspěvku se neztotožňujeme. Vaše hodnocení není korektní. Jen letos jde do investic téměř 160 milionů korun. Namátkově uvádím některé příklady větších investic: rekonstrukce povrchů v ulicích V Lískách a Na Úvoze, vybudování nových ulic K Milířům a Barvířská, rekonstrukce a vybudování zázemí u fotbalového stadionu a kryté haly nad tenisovými kurty, rekonstrukce rehabilitace nebo start rekonstrukce Komunitního centra – Vodárna. Rád Vás přivítám na některém setkání s občany, kde vám mohu Vaše informace doplnit.

Zdeněk Navrátil, starosta

27. 4. 2018
Předmět: Vrak garáže u Sattu
Dotaz: Dobrý den, již jsem psala, ale zřejmě se moje zpráva někde zatoulala. Prosím o odklizení vraku vozu, který je na parkovišti v první řadě garáží u Sattu, stojí tam už rok, je rozebraný a zabírá místo pro parkování. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tuto problematiku ve své kompetenci.

28. 4. 2018
Předmět: chodci na multifunkčních stezkách 1
Dotaz: Nemyslíte si pane Miklík, že je pro chodce, přes veškeré vyhlášky a zákony na které se odvoláváte, daleko bezpečnější chodit vlevo? Já si se svým selským rozum myslím, že pro mne, jako pro chodce, je bezpečnější jít vlevo a mít přehled o cyklistech a bruslařích, kteří jedou proti mě. Jako cyklista a bruslař si to myslím také.
Co dáte do povinné výbavy bruslaři zvoneček, aby upozornil chodce,který jde po stejné straně.
Myslím, že právě z důvodu vyšší bezpečnosti se chodí po silnicích vlevo!
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Moravče,

faktem je, že zákonem není strana chůze po smíšené cyklostezce upravena a je tedy na pouze na výkladu soudu (prozatím žádná judikatura v tomto směru neexistuje), zda na tento pohyb aplikovat ustanovení zákona 361/2001 Sb. o chůzi na chodníku nebo o chůzi na ostatních pozemních komunikacích. My (MP a Odbor dopravy) se kloníme k první možnosti, tedy chůzi vpravo. Ostatně, učí se to i děti v rámci dopravní výchovy - oficiální materiály BESIPu zde:
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/stezka-pro-chodce-a-pro-cyklisty
nebo zde: http://ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/dopravni-vychova/zs/PRIRUCKA_CHODEC_A4.pdf

27. 4. 2018
Předmět: díra vedle kanálu
Dotaz: Dobrý den, prosím o zasypání díry vedle kanálu pod kopcem vedle zahrádek na Stalingradě směrem na Libušín, kterou hojně využívají nejen školáci 2 a 3ZŠ. Díra je dost velká a nejen pokud děti běží z kopce a přehlédnou ji, tak hrozí vážné úrazy. Asi pozemek není v majetku města, ale obyvatelé Žďáru ji opravdu hodně využívají. Děkuji a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zasypání díry objednáme. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 4. 2018
Předmět: Uklid chodniku
Dotaz: Dobry den. Kdy budou uklizeny chodniky na prednadrazi hlavne ulice Palachova?? Myslim ze v utery 24.4. cistilo auto chodnik v parku u 5.zs ale po cca 100 metrech (z zoho 50m spatne uklizenych) odjelo pryc a od te doby se tam nic nedeje a chodime ve velkym neporadku. Otazka druha je proc auta stojici na parkovacich mistech pri cisteni ulice Palachova byla POUZE pokutována jen MP!!!!! a ne odtazena jak avizovali cedule?! Dekuji za odpoved.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v úklidech v těchto lokalitách se bude pokračovat ještě tento týden. Stroj byl v poruše. Z každé ulice i z ulice Palachova bylo odtaženo několik aut. Z kapacitních důvodů letos prozatím ta, která stála přímo na vozovkách. Pokud se situace v dalších letech nezlepší, uvažuje se o zajištění dostatečně velké plochy, aby bylo možno vyklidit ulice úplně.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 4. 2018
Předmět: nevyvážené koše
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych upozornit na nevyvážené a přecpané odpadkové koše. Jeden je na cyklostezce kolem Piláku v dolíku u silnice za rekreačním centrem a další na naučné stezce kolem Bránského rybníka za Táfernou u hráze u odpočívadla. Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vaši připomínku předávám na firmu, která vývoz zajišťuje.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 4. 2018
Předmět: Kulturní dům - terasy
Dotaz: Dobrý den, kdy dojde k opravě mramorového obložení teras u KD? Současný stav je velká ostuda kulturního centra Žďáru. Tento prostor by měl být reprezentativní a prioritně udržovaný.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
v letních měsících bude provedena částečná oprava ze strany od ulice Žižkova. Při opravách budou využity obklady z budovy městského divadla. V případě, že se tento postup osvědčí, bude se v opravách pokračovat. V opačném případě bude zpracován projekt na celkovou rekonstrukci prostoru.

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

29. 4. 2018
Předmět: Rekonstrukce - Vodojem - Alšova, Mařákova a Průchova ulice.
Dotaz: Dobrý den, prosíme o sdělení, kdy bude zahájena rekonstrukce výše uvedených ulic. Na setkání s občany bylo řečeno v roce 2018, ale od té doby není nikde žádná informace s upřesněním termínu. Děkujeme za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený paní Kyncolová,
předpokládáme, že stavba bude zahájena v červenci 2018.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

26. 4. 2018
Předmět: Nebezpečí úrazu
Dotaz: Dobrý den
Ze směru od Žďasu ke stalingradu visí v podchodu elektrický kabel v úrovni krku.Každý den klesá .Hlavně v noci je to velmi nebezpečné (nedejbože aby tam vjel cyklista).A doufejme že tam není elektrika.Díky za nápravu.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane, děkujeme za informaci, oprava proběhne ještě dnes.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

26. 4. 2018
Předmět: Cena za sečení trávy.
Dotaz: Dobrý den, můžete mi sdělit prosím, skutečné náklady na sečení trávy za rok 2017?
Děkuji za odpověď.

S pozdravem ....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
celkem evidujeme výdaje města v položce sečení v roce 2017 ve výši 3.136.255 Kč.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 4. 2018
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, letos jste zajistili kvalitní a včasné posečení trávy. Děkujeme, Je dobře taky vyslovit díky, ne jenom vás na dotazovně upozorňovat na nedostatky. Ať se vám dílo daří!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkuji, ráda poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 4. 2018
Předmět: Oprávněná kritika
Dotaz: Ztotožňuji se s pisatelem ohledně pokácených dřevin před Žďasem, je to tam opravdu již měsíc v takovém chaoticky pokáceném stavu.Takto snad nemůže pracovat odborná firma na dřeviny ! Proč to tam tak dlouho leží.Pokud je to pokáceno, tak v návaznosti na to by to měli pracovníci vše odvést, popř. zlikvidovat a dát to do řádného stavu, popř. vysázet nové dřeviny.Toto je nesystémová práce ! ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
revitalizace je akce, která je časově rozložena do celého roku 2018. Do konce března probíhá kácení, následuje odvoz dřeva nebo jeho štěpkování na místě, což je případ lokality u Žďasu. Prosíme tedy o strpení, vše bude řádně dokončeno a nově osázeno.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 4. 2018
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý den,
je konec dubna, začíná se sekat tráva a stále nejsou uklizeny chodníky např.u Lidlu, státního gymnázia, tržnice, Domu kultury nebo na Vodojemu. I na "uklizených" chodnících zůstává část materiálu, kvůli nerovným chodníkům - třeba vzít koště a zamést, tak jak jsme si zametli před domem. Dále prosím o úklid prostorů u přechodů a ostrůvků u přechodů a okrajů silnic, např. Jihlavská ulice nebo most u Městského úřadu - jsou zde několikaleté nánosy!!!
S pozdravem
Renata Suková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v úklidech se nadále pokračuje, některé úseky se budou ještě uklízet v rámci blokového čištění, jiné po jeho skončení. Dle sdělení ŘSD se rovněž bude zametat jak ulice Jihlavská, tak ul. Žižkova.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 4. 2018
Předmět: Čištění mesta
Dotaz: Dobrý den, mohla bych se zeptat kdo plánuje čištění města?? Bydlím na Libušíně (ul. Dolní) Blokové čištění mělo proběhnout 16.4. v odpoledních hodinách byl termín přesunut na 23.4. pak na 24. pak na 25.4. ........ a dnes??? Nic se nedělo, nezlobte se na mě, ale děláte z lidí bl....Děkuji za odpověď. M.Kobylková
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
z důvodu nepříznivého počasí v původně plánovaný den bylo blokové čištění přesunuto na 2.5. 2018. Tabulka na webu města byla aktualizována ještě týž den, a termín na značkách přepsán.
I když grafické provedení data není asi příliš zdařilé, lze jej přečíst. Vámi uváděné termíny 23.4., 24.4. ani 25.4 ani žádné jiné nebyly avizovány.
Na webu jsou termíny uveřejněny zde:
http://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/blokove-cisteni-jaro-2018.pdf


Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

26. 4. 2018
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda ještě bude pokračovat úklid města.Silnice se jakž takž uklízely,i když o tom by se dalo polemizovat,tolik písku a kamínků co všude jestě je,na chodních ani nemluvě.Nikde totiž nevidím úklidové čety,počasí je na úklid jak stvořené,pouť se blíží a my opět nemáme uklizené město.Pod Pohankou na Vysocké není chodník uklizen od lońska,když si to uklízeli lidé,město bylo čisté,ale teď!?Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, úklidové čety v současné době spolupracují při blokovém čištění. Po jeho ukončení (příští týden) budou ještě stroje i lidé v úklidech pokračovat. Děkujeme za konkrétní poznatky.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 4. 2018
Předmět: Štěrbinové žlaby
Dotaz: Dotaz ..., kdy bude provedeno pořádně čištění štěrbinových kanalů na ulici Luční? V minulém roce se to nestihlo a ti tři chlapy s kouskem drátu nic udělat nemohli. Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, čištění tlakovou vodou proběhlo 25.4.2018.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2018
Předmět: provoz na cyklostezkách
Dotaz: Dobrý den, ve Žďárské zpravodaji (duben 2018) mě zaujala informace týkající se společného provozu na cyklostezkách. Konkrétně, že se chodí a jezdí vpravo. Moje otázka zní proč?Podle jakého paragrafu, nebo rozhodnutí? Podle mého laického názoru, protože se jedná o typ komunikace kde jsou jak chodci, tak nemotorová vozidla a měl by chodec užít levý okraj komunikace stejně jako na silnici, kde není chodník.
Odpověď (odbor dopravy):
V minulosti byl opravdu zastáván názor, že by se mělo po Stezce pro chodce a cyklisty s nevyznačenými pruhy chodit vlevo a jezdit vpravo. Nicméně vše se vyvíjí a nyní (i do budoucna) je stav takový, jak uvádí MP ve Žďárském zpravodaji. Na vysvětlení - v zákoně č. 361/2000 Sb. není nikde uvedeno, kde se má na chodníku či stezce pro chodce a cyklisty chodec pohybovat. Chodec tedy nemá zákonem upravenou žádnou povinnost chodit vlevo nebo vpravo, z čehož by se dalo odvodit, že může jak chodník, tak i stezku pro chodce a cyklisty užít v celé šíři. Nicméně je třeba vycházet z obvyklého zvyku na chodnících a stezkách, kdy nejen, že se jezdí vpravo, ale také se chodí vpravo. Zodpovědný chodec se po komunikaci a chodníku pohybuje dle platných i zvykových pravidel a pohybuje se především tak, aby neohrozil sebe ani ostatní účastníky. Dále je v § 54, odst. 1, zákona č. 361/2000 Sb. uvedeno, že "Na přechodu pro chodce se chodí vpravo". Z toho by vyplynula absurdní situace, pokud by se chodec pohyboval vlevo, kvůli přechodu pro chodce by musel přejít doprava a následně po přejití vozovky opět přejít na levou stranu.
Jak uvádí § 53, to že chodec chodí vlevo po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky (jak píšete ve svém dotazu), platí pouze v případě, že není chodník nebo je-li neschůdný.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

24. 4. 2018
Předmět: Cesta u Kulturáku
Dotaz: Zdravím, také se se svým názorem připojuji k té paní, že mlatová cesta se ke kulturách nehodí. Vždyť i všechny okolní chodníky jsou asfaltové. Šetří se tam, kde nemá. Obnovy prostranství před KD se asi dočkáme za pět let... Proč město nepostupuje rychleji, vždyť má teď peněz více než dříve.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za Váš názor, návrh povrchu stezky je v kompetenci městského architekta, budeme tedy realizovat mlatový povrch.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 4. 2018
Předmět: ÚP Nížkov
Dotaz: Zdravím vás, můžete mi prosím podat informaci, kdy předpokládáte veřejné projednávání územního plánu Nížkov, jenž je v současné době pořizován?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
návrh Územního plánu Nížkov k veřejnému projednání bude připraven dle sdělení projektanta do konce května. Následně bude možné vypsat termín veřejného projednání návrhu nového územního plánu, který se předpokládá v průběhu července až srpna.
S pozdravem

Ing. Darina Faronová
odbor rozvoje a územního plánování

24. 4. 2018
Předmět: Pařezy
Dotaz: Dobrý den,
když už se oživuje zeleň v ZR, stálo by za to zvážit také odstranění starých a prastarých pařezů po minulých káceních. Je i toto v plánu?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, první větší vlna frézování a odstraňování starých pařezů probíhala v uplynulém zimním období. Předpokládáme pokračování frézování, jeho rozsah a termín pro tento rok je kromě jiného závislý na rozsahu ostatních údržbových prací na zeleni a na výši rozpočtu na krytí těchto prací.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2018
Předmět: Parkoviště Horní Okružní
Dotaz: Dobrý den.V jednom ze starších dotazů jsem zjistil plánované parkoviště na Horní Okružní. Mohl bych se zeptat na kterém místě? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
V přípravě jsou parkovací stání na ul Okružní u č.or. 3-5 a u č.or. 29, u „Věžičky“ není projekt dosud hotov.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2018
Předmět: Ohlašovna
Dotaz: Dobrý den, je dobré, že tato ohlašovna funguje, jelikož převážně občané upozorňují na věci, které jsou potřeba zlepšit a odstranit pro dobro věci a hlavně pro občany našeho města. I když je tam spousta kritiky, mnohdy oprávněné, tak se snažíte věci řešit, i když těch problémů přibývá,kdy jsou nutné opravy chodníků, cest, výsadba nové zeleně a mnoho dalších nutných věcí, pro naše město. Přeji úspěšnost při řešení daných problémů,děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za uznání a věříme, že tento informační kanál bude fungovat a sloužit občanům a MěÚ i nadále jako důležitá zpětná vazba.
Jan Havlík - tajemník MěÚ

24. 4. 2018
Předmět: RZ na přání
Dotaz: Hezký den přeji. Hodlám si koupit nový automobil. Rád bych si nechal udělat tzv. značky na přání. Pokud k vám přijdu s tím, že chci automobil na sebe zaregistrovat a zároveň si vyberu nějakou dostupnou kombinaci znaků RZ na přání, kolik dní budu muset čekat, než značky budou vyrobeny? Respektive, jak dlouho bych s vozidlem nesměl jezdit? Dočasné značky mi přijde zbytečné zřizovat.
Odpověď (odbor dopravy):
Dle § 7b zákona č. 56/2001 Sb. vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou na přání žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. V případě, že budou registrační značky vyrobeny a zaslány dodavatelem v kratším termínu, budete informován na Vámi uvedeném kontaktním údaji v žádosti o přidělení registrační značky na přání. Pro zadání registrační značky na přání do výroby je nutné znát a do žádosti o vydání registrační značky na přání uvést VIN vozidla, na kterém bude tato značka umístěna.

Aleš Kališ
odbor dopravy
tel.: 566 688 305

17. 4. 2018
Předmět: Zkratka u KD -kritika
Dotaz: Dočetla jsem se, že zase chcete opravit zkratku u kulturního domu mlátovou cestou ?To jste opravdu tak nepoučitelní, jak to je nepraktické ? Je to v mírném svahu, takže při dešti to bude za chvíli vymleté, opět budou chodci po dešti špinaví a zablácení ! Dělejte již věci opravdu kvalitně a pořádně (např.zámková dlažba by tam byla na hodně dlouho a bylo by to dobré) ! Nešetřete na nesprávných místech !! Potom to vše tak vypadá v rámci kvality v našem městě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
povrch stezky u kulturního domu z mlatu je navržen na základě požadavku architekta města, nejde o celkové koncepční řešení prostoru u kulturního dmu. V současnosti je městem zpracovávána Strategie Centrum, kde jednou z lokalit navržených na koncepční řešení je i okolí kulturního domu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 4. 2018
Předmět: prořezávání stromů
Dotaz: Dobrý den,
můžete mně prosím sdělit, který "odborník " má na svědomí ožezání vrby na Stalingradě ul. spodní Okružní. Vrba byla ořezána loni brzy na jaře, během roku krásně obrostla mladými pruty a těď koncem dubna, když už zase byla pěkně obrostlá, byla znovu ořezána. Stromy se přece prořezávají v předjaří, v době vegetačního klidu.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
vrby lze prořezávat každoročně. Kácení se provádí v době vegetačního klidu, bezpečnostní a zdravotní řezy je možné provádět celoročně.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 4. 2018
Předmět: rozbitá lavička
Dotaz: Dobrý den, ve dvoře Libušínská 19-25 ZR u pískoviště je rozbitá lavička, uhnilá prkna a na jedné straně rozlomený beton, který měl držet opěradlo lavičky. Dále je třeba ošetřit nebo vyměnit prkna u pískoviště. Prosím o opravu a nejlépe ještě letos. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujme Vám za námět, opravy nebo odstranění nevyhovujících prvků jsou v přípravě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 4. 2018
Předmět: Lavičky
Dotaz: Vážení, zatímco je bývalá tržnice "přelavičkovaná", na pěší zóně lavičky jaksi chybí. Bude zjednána nějaká náprava? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v současnosti je projednávána strategie centrum a podle výsledků strategie bude připravován další postup obnovy lokalit včetně umístění mobiliáře.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 4. 2018
Předmět: Billa u stadionu
Dotaz: Dobrý den. Je pravda že se bude u stadionu stavět Billa?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
vedení města kontaktoval investor se záměrem na výstavbu obchodního domu na pozemku dopravního hřiště. Záměr ale přesahoval limity území a nelze jej v území umístit.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 4. 2018
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den, velká pochvala za nový povrch na cyklostezce na Pilák. Škoda jen, že končí u mostu, kousek za fotbalovým stadionem. Bylo by fajn tento povrch položit i dál, je to v plánu? Omlouvám se, pokud je dotaz směrován jinam. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v plánu je další etapa opačným směrem, tedy část od ul. Kovářova po ulici Žižkova.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 4. 2018
Předmět: Tráva a pískoviště
Dotaz: Dobrý den, za obyvatele ulic Javorová, Květná a Rybářska k Vám máme tyto požadavky:
1) prosíme o dovezení písku do pískoviště
2) vzhledem ke stárnutí obyvatel v bytových domech již nejsou na jaře vyhrabané vsechny trávníky, což dříve bylo prováděno v rámci jarních brigad. Vy jste na podzim jenom prořezali keře. Mohli byste, prosíme, na sídliště bytovych domů poslat Vaše pracovníky? Vloni park vyhrabali. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s doplněním písku počítáme v rámci výměny a doplnění písku s ostatními městskými pískovišti. Formu úklidu parku zvážíme - zda spojíme s první sečí trávy nebo zajistíme vlastními pracovníky města.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 4. 2018
Předmět: úklid odpadků a řez keřů
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zajištění úklidu odpadků a spadlých větví na ulici Vodárenská. Větve na začátku ulice ve svahu za zastávkou tm jsou neuklizené již nejméně 3 roky. Taky prosím o výchovný řez keřů u silnice pod garážemi.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
údržba zeleně probíhá postupně v celém městě, celkový rozsah je kromě jiného dán rozpočtem města na příslušné práce pro daný rok. Děkujeme Vám za konkrétní upozornění, Váš námět zařadíme do plánu údržby.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 4. 2018
Předmět: Pokácené stromy a keře
Dotaz: Při cestě do Žďasu již asi 3 týdny leží pokácené tůje a další keře a stromy, které se tam válejí nejsou uklizené, vypadá, to že to bylo káceno nějak rychle neodborně, hlavně ty tůje, je to tam strašné.Je nutno toto odvést a řádně upravit,samozřejmě zlikvidovat i ty pařezy po kácení a upravit, vypadá to tam hrozmě.Lidí tam projde do Žďasu dos ta jen kroutí hlavami.Pořád jen chcete o něčem diskutovat a zvěřejňované problémy Vás asi netrápí !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
část pokáceného dříví bude štěpkována na místě, ostatní bude odvezeno a zlikvidováno. I pařezy budou odstraněny a terén upraven. Práce v této lokalitě doposud nebyly dokončeny a budou městem převzaty po řádném provedení.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

17. 4. 2018
Předmět: MHD jde v roce 2018 od deseti k pěti
Dotaz: Paní Wurzelová, ať se na to dívám ze všech stran, tak to od začátku roku 18 jde s MHD z kopce. Nejprve ty lednový jízdní řády, k tomu nedodržování jízdních řádů autobusy. Informace taky nic moc, protože pořád nejde monitor s odjezdy MHD v nádražní hale, některý nástěnky před nádražím mají poruchu osvětlení. Od zítra se nebude jezdit přes křižovatku u Orlovny, ale na mhdzdar.cz nebo na webu města ani zmínka, jedině jsou informace na neoficiálních www.mhd-zr.xf.cz. Jak často úřad kontroluje MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za Váš zájem o MHD. Ono vše není tak, jak to na první pohled vypadá. Jízdní řády s platností od ledna 2018 jsou výsledkem nějakého kompromisu a v dotazovně k tomu již bylo napsáno mnohé, Samozřejmě o zpožďování spojů víme a budeme muset s dopravcem přehodnotit oběh vozidel. Monitor v hale ČD je ve velké poruše, takže je objednána oprava u externího servisu. Osvětlení vitrín s informacemi objednáme ihned, děkuji tímto za upozornění. Co se týká uzavírky u Orlovny, tak informace byly na rušených zastávkách vylepeny 10. 4. 2018, tedy ihned jak bylo zřejmé, že oprava a uzavírka proběhnou v tomto termínu a v tento den bylo objednáno hlášení městského rozhlasu. Bohužel vinou technického nedopatření nedošlo k zveřejnění na webech, za což se omlouváme a již je alespoň ne webu města informace zveřejněna.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 4. 2018
Předmět: Autobusy MHD jezdí dříve než mají
Dotaz: Dobrý den, kritické připomínky k lednovým jízdním řádům od spoluobčanů doplním svou zkušeností s respektováním jízdních řádů. Když jsou autobusy zpožděné tak je to nepříjemné. Ale když jezdí autobusy dříve než mají podle jízdního řádu, tak už je to nepřijatelné. Naposledy se to stalo v neděli u linky 2 u autobusu, co jede v 9 hodin a 40 minut z nádraží směr Pilák. Bylo to skoro o 5 minut dříve. Nemůžete prosím s tím něco udělat, aby se to neopakovalo? To pak jízdní řády nemusí existovat. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, věc budeme řešit s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 4. 2018
Předmět: Záhony a prostor před KD
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šla kolem kulturního domu a zhrozila jsem se, v jakém stavu jsou záhony před kulturním domem.Obrubníky vylámané, záhony v katastrofálním stavu. V takovém stavu to v minulosti nikdy nebylo. Co se děje poslední dobou je hrozné.Když není něco rozbitého ulámaného a poničeného tak je to zázrak.Je to vizitka současného vedení.Tam kde chodí mnoho lidí a vše vidí, tak si o Vás udělají svůj negativní názor.Strašné !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Krásenská,
opravy se připravují. Blíže viz. odpověď na Dotaz z 8.4.2018.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 4. 2018
Předmět: Otevírání silnic ve Žďáru nad Sázavou 2018
Dotaz: Dobý den už mě to pěkně štve to slavné otvíraní i zavíraní silnic na ovále nejen že je tu řev motorek ale i to že se rozhodnou projet po silnicích a hned policie nebo oni sami uzavíraj křižovatky jako kdyby byly něco víc v silničním provozu než ostatní byl bych velice rád kdyby si tuto akci pořádali mi Ždár nad Sázavou Děkuji za odpověd
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se soukromou akci INDIAN GIVERS, z.s. ze Sázavy, které pronajímáme stejně jako ostatním rychlobruslařský ovál.

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS

Průjezd kolony asi 300 motocyklů v souvislosti s pořádáním akce „Otevírání silnic ve Žďáru nad Sázavou“ byl povolen jako zvláštní užívání komunikací podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Součástí rozhodnutí je i seznam osob pořadatelské služby, které mohou případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, a to ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1. písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

12. 4. 2018
Předmět: Kvalita zametání
Dotaz: Dobrý den, kontroluje někdo kvalitu zametacích prací prováděných zametačem? Stroj IFA, kterým firma práce provádí, je absolutně nevyhovující (zejména technickým stavem, z části i technickými vlastnostmi, které jsou dnes zcela za zenitem). Účinnost zametání takovýmto strojem je velmi nízká a práce by neměly být proplaceny. Polovička zametaného materiálu zůstává na silnici, protože stroj již nemá sílu... Kdybych jako stavbyvedoucí měl takovýto stroj proplácet na své stavbě, nebude tam ani den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vámi uvedený zametací vůz IFA prováděcí firma v letošním roce již nepoužívá.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 4. 2018
Předmět: Chodníky na vodojemu
Dotaz: Dobry den, měl bych dotaz kdy už konečně budou zameteny chodníky mezi ulicemi ve Žďáře nad Sázavou 7. Je opravdu nepříjemné každý den chodit nánosem štěrku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době probíhá blokové čištění města v předem avízovaných termínech. Ostatní lokality se zametají v termínech mezi jednotlivými blokovými čištěními nebo po jejich plánovaném ukončení 2.5. 2018 dle časových možností a klimatických podmínek.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 4. 2018
Předmět: Nepořádek u Bránského rybníka
Dotaz: Dobrý den, provedli jsem částečný úklid (co se do pytle vešlo) v blízkém okolí Bránského rybníka v části u parkoviště pro zámek.Úklid jsme provedli hned u vody. Bohužel byli jsme krátký na povalující se pneumatiky.Jedna traktorová se povaluje po pravé straně přítoku od rybníku Konventský v místě vtoku přítoku do Bránského rybníku.
Další se povaluji v prostoru a v rybníce za parkovištěm zámek.Prosím o odstranění.
Nebyl by špatný i úklid kolem parkoviště.Je tam hrozný bordel.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Šafránku.
Odpady v pytli odvezeme a okolí parkoviště necháme uklidit včetně pneumatik.
Děkujeme.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 4. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Bude letos ta vyšlapaná cesta u kulturáku(takzvaná zkratka) opravena, nebo tam bude chodník ? Co uděláte s těmi škaredými obrubníky před KD a škaredým obložením před KD. Zlepší se záhony před KD, nebo to bude jako loni opravdu katastrofální.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
U KD je v tomto roce připravována úprava vyšlapané stezky na mlatový chodník. Je v plánu i doplnění květinových záhonů.
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

Částečnou opravu obložení připravujeme na letní období. Budeme se snažit využít stávající materiál.
Ing. Jaroslav Kadlec, vedoucí organizační složky TSBM


12. 4. 2018
Předmět: Uvolněná prkna v cestě na naučné stezce kolem rybníku Convent
Dotaz: Dobrý den,
touto zprávou bych chtěla poukázat na havarijní stav "chodníku" na naučné stezce v okolí rybníka Convent na Zelené hoře!
V několika místech jsou prkna propadená k jedné straně, někde dokonce chybí a v mnohých místech ani nejsou přibita hřebíky.
Při včerejší procházce se takto jedno z prken uvolnilo a zůstala mi pod ním viset noha, která vyvázla "jen" s několika pohmnožděninami.
Stezka se rozpadá a stává se nebezpečnou nejen pro dospělé chodce, ale i pro kočárky či děti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. Opravy jednotlivých dílčích částí chodníků na stezce kolem rybníka Konvent probíhají průběžně po celou dobu sezóny na základě týdenních kontrol celé stezky. Bohužel materiál, ze kterého jsou chodníky vyrobeny je téměř na konci své životnosti i s ohledem na místní přírodní podmínky. V současné době je připravován projekt na revitalizaci stezky kolem rybníka Konvent, který je zaměřen především na rekonstrukci dřevěných prvků stezky. Realizaci předpokládáme v roce 2019. Vítáme každé upozornění na závadu, nejlépe i s přesným popisem či mapkou, kde se problém vyskytl. Bohužel všechny vady, které nejsou zcela zjevné, nejsme schopni sami identifikovat a některé vady lze řešit s ohledem na stav stezky jen provizorně.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 4. 2018
Předmět: Odvoz pytlů s odpadky
Dotaz: Dobrý den,
provedli jsme úklid odpadků kolem Goettlerova rybníku mezi Vodojemem a Průmyslovkou. Prosím o odvoz dvou zelených pytlů s odpadky. Jsou odloženy u silnice kousek od zastávky Neumannova - 49.5647714N, 15.9470033E.
Děkuji
M.Suk
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Suku.
Děkujeme za úklid. Odvoz zajistíme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 4. 2018
Předmět: Cyklostezka Stržanov
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci, zda byla úspěšná žádost o dotaci na cyklostezku do Stržanova ze dne 6.9.2017.- IROP.

Děkuji Vám.
S pozdravem

Krška
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Krško,

bohužel v současné chvíli nemám informaci o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Vámi zmíněný projekt. Předpokladem je, že v červenu tohoto roku bychom mohli znát výsledky posouzení.

V případě doplňujících dotazů se neváhejte na mne obrátit.

Jan Prokop
projektový koordinátor
tel.: 566 688 380, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

11. 4. 2018
Předmět: Dětske hřiště ulice Purkyňova
Dotaz: Dobry den, chtela bych upozornit na dezolatni stav detskeho hriste v ulici Purkynova. Lavicky jsou rozpadene, v plote dira a houpacka je rozlamana. Na nekolika mistech trci hrebiky. Kdy probehne nejaka bezna udrzba hriste?
Predem dekuji.

S pozdravem Alena Stara
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
oprava bude zajištěna u laviček, houpačky a oplocení. Technický stav skluzavky byl zhodnocen odborníkem, který však opravu nedoporučuje a navrhl odstranění herního prvku z důvodu zajištění bezpečnosti dětí pohybujících se na dětském hřišti. Z tohoto důvodu bude skluzavka odstraněna. V roce 2019 plánujeme obnovu tohoto dětského hřiště.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

8. 4. 2018
Předmět: Reklamace
Dotaz: Dnes jsem šel procházkou ze Žďáru k Jamám a když jsem viděl u hlavní silnice ten protihlukový val u kolejí, na kterém zůstaly zbytky neposečené trávy z loňska, kde jste se loni dušovali, že to bude posečené a uklizené a ono nic ! ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zčásti byl úklid proveden na podzim, pokračování prací zastavilo počasí. Další úklid je zadán.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 4. 2018
Předmět: čistění nebo rozprašování ?
Dotaz: dnes jezdí pod vodojemem čistící auto, ale co nasaje to vypráší 50m kolem je hustý prach, má to cenu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud vůz sbírá najednou větší vrstvu, projde přes síta více prachových částic. Při včerejším silném větru to místy působilo problémy jak při zametání vozem, tak i při práci s košťaty.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2018
Předmět: nevyvážený odpadkový koš
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych upozornit na nevyvážený odpadkový koš na naučné stezce kolem rybníku Konvent pod Zelenou Horou. Vyvezené jsou jen ty okrajové koše na začátku a konci stezky,ale tento,který je zhruba uprostřed stezky v lese u odpočívadla,je stále nevyvezený a přecpaný odpadky,které rozfoukává vítr. Díky za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za Vaše upozornění. Objednáme vývoz .
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 4. 2018
Předmět: stavba na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, všimla jsem si nově nainstalovaného stožáru u domu s č.p. 177/18 na ul. Libušínská. Patrně jde o stavbu nějakého herního prvku (stanu). Můžete mi k tomu prosím poskytnout nějaké další informace? Zajímalo by mne, jak to bude vypadat, kolik to bude stát, jaká firma to dodává... Často mám pocit, že na žádosti občanů o stavbu či úpravu něčeho v našem městě není úředníky proaktivně reagováno, ale pak se svévolně někdo rozhodne k realizaci čehosi, aniž by se na to místních občanů zeptal.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Hrnčířová,

po zrušení volnočasových ploch a odstranění herních prvků v této části našeho města, nás oslovují občané s požadavky na umístění nových herních prvků, vybudování hřiště, volnočasové plochy pro děti. Vyhodnotili jsme, že v dané lokalitě tato aktivita pro děti opravdu chybí a přímo na místě jsme s odborníky konzultovali návrh na umístění nových herních prvků. Realizátorem, dodavatelem je firma Bonita Group Service s.r.o.
Předsedům SVJ byl zaslán informativní dopis, ve kterém jsme je požádali o předání informace, kontaktní osoby, která Vám podá bližší informace a nabídli jsme schůzku přímo na místě v případě zájmu.
Realizace by měla proběhnout nejdéle do konce června 2018. Celková cena vč. montáže je 367 926,16 Kč s DPH. Jedná se o tyto herní prvky:
- věžová sestava universál: 2x houpačka: sedátko normál + baby;
- kolotoč s vnitřnímu sedáky;
- houpadlo na pružině koník + pes;
- lanová pyramida;
- pejsek MAXI.
V případě dodatečných informací mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Radka Remarová
oddělení projektů a marketingu
komunitní koordinátorka
tel.: 566 688 396, 778 744 303
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz

6. 4. 2018
Předmět: semafor
Dotaz: U Conventu na spodním semaforu na Smetanku není už asi měsíc slyšet zvuk.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tuto problematiku ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Děkujeme za informaci, prověříme a sjednáme nápravu.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

10. 4. 2018
Předmět: Parkování na ul. Palachova
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda letos plánujete nějaké úpravy ohledně parkování na ul. Pachalova, např. opravy parkoviště za tělocvičnou 5.ZŠ nebo opravy jiných parkovacích ploch.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
letos by měla být podána žádost o stavební povolení a parkoviště u hřiště za 5.ZŠ. Pokud to bude podle postupu přípravy možné, tak bychom v druhé polovině roku rádi stavbu alespoň zahájili.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

8. 4. 2018
Předmět: Postřeh
Dotaz: Když jsem u hřbitova viděl ty pokácené stromy,tak proč firma,která to dělá nedělá kompletní úklid po vykácených stromech a odstraněných pařezech.Zůstávají tam díry po pařezech. To je taková práce to vše uhrabat díry po pařezech zahrnou a uvést vše do původního stavu ? Proč se to neděje, proč je stále u Vás polovičatá práce a hlavně nekvalitní.Už konečně vyčleňte zaměstnance z úřadu, který to vše bude kontrolovat a teprve potom plaťte zhotoviteli, ale podotýkám za kvalitní práci.Zatím to není !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
terén bude kompletně urovnán a uklizen po výsadbě nových stromů. Díry budou zapraveny zeminou, která se postupně naváží a je vhodná pro nové výsadby stromů. Tento stav je jen přechodný. Provedené práce v rámci projektu obnovy zeleně budou fakturovány po kontrole kvality provedené práce a převzetí jednotlivých ucelených částí a lokalit. kontrola prováděných prací probíhá ze strany úřadu průběžně, dle postupu jednotlivých prací.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 4. 2018
Předmět: Hřiště
Dotaz: Dobrý den,prosím, můžeme požádat o opravu herních prvků na oploceném hřišti na ul. Purkyňova. (Rozbita houpačka,schody ke klouzačce, lavičky). Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava bude zajištěna u laviček, houpačky a oplocení. Technický stav skluzavky byl zhodnocen odborníkem, který však opravu nedoporučuje a navrhl odstranění herního prvku z důvodu zajištění bezpečnosti dětí pohybujících se na dětském hřišti. Z tohoto důvodu bude skluzavka odstraněna. V roce 2019 plánujeme obnovu tohoto dětského hřiště.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 4. 2018
Předmět: smrky
Dotaz: Dobrý den,
proč bylo odstraněno vánoční osvětlení stromu u křižovatky Bří Čapků-Wolkerova-Vančurova? Snad ten bláznivý prořez stromů po městě tento strom přežije. Na opačném konci ulice Bří Čapků byl uříznut smrk, který nebyl namalován ani v plánu revitalizace zeleně-proč tam nebyl namalován nebo čí je to akce? Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
smrk na kterém je instalováno vánoční osvětlení není v rámci obnovy zeleně ani průběžné údržby zeleně určený ke kácení. Osvětlení bylo dočasně odinstalováno z důvodu pravidelné servisní údržby a z důvodu možného poškození osvětlení vlivem růstu větví smrku. Osvětlení bude opět nainstalováno. Co se týče smrku nacházejícího se na opačném konci ulice Bratří Čapků, nebyl dle projektu obnovy zeleně určený ke kácení. K pokácení tohoto smrku došlo v rámci držby zeleně z důvodu zajištění provozní bezpečnosti.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 4. 2018
Předmět: světla u skateparku
Dotaz: Dobrý den,světla u skateparku osvětlují obytné domy,svítí do oken a večer při otevřeném okně se rozléhá hluk a rány z tohoto areálu na sídlišti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, předáváme informaci k vyřízení na organizaci SPORTIS, která provozuje skatepark.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 4. 2018
Předmět: opravy cest
Dotaz: Dobrý den, nevím, kdo má u Vás na starosti opravy cest, ale cesta kolem kolejí na Grejdách je strašná.To byla údajně v loni opravovaná. Ten, kdo to opravoval, tak bych mu nedal ani korunu.Samá díra, již se to tam opravovalo několikrát, ale když jsem tam viděl v loni ty lidi, jak to opravují, tak to bylo hrozné, rozhodili tam nějakou odpadovou drť zaplácali lopatou a šli dále.Takto to praktikovali po celé cestě a výsledek je ještě větší díry a cesta hrozná.Opakovaná reklamace !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den
Jedná se o účelovou cestu, sloužící pro obsluhu zahrádkářské kolonie, s vysypávaným povrchem. V téměř celém tomto úseku se drží voda a ta cestu podmáčí. Odvodnění nelze řešit jednoduchým způsobem, protože z jedné strany je kolejiště a z druhé soukromé zahrady. Kompletní přestavba komunikace není kromě jiného i pro její finanční náročnost v současné době v přípravě. Opravy budou z uvedených důvodů i nadále zajišťovány dílčími vysprávkami jednotlivých výmolů a děr.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2018
Předmět: Křižovatka u Forda
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit, aby čidla na křižovatce u Forda snímaly i cyklistu? Při jízdě od Zámku při odbočování vlevo mě to několik intervalů nepustilo (musel jsem slézt z kola a pokračovat po přechodu, jinak bych se asi dál nedostal). K sepnutí nestačil ani traktor stojící hned za mnou.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tuto problematiku ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Dobrý den, bohužel současná kola obsahují minimum kovových prvků, a proto se stávají pro indukční smyčky „neviditelnými“. Město v současnosti neumí takovouto situaci řešit. V přípravě je projekt, který by měl zajistit úpravu řízení křižovatek ve Žďáře tak, aby byl i cyklista více viditelný. Kdy a zda bude taková úprava realizována nedokážeme prozatím stanovit.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 4. 2018
Předmět: Parkování vozu vyřazeného z evidence vozidel
Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz, na ulici Haškova před vchodem č.p. 2176/52 stojí automobil značky Škoda felicia pickup bílé barvy s SPZ: 2AP 9909. Značka, která je dána na vozidle nepatří k vozidlu. Vozidlo už tu takto stojí nejméně rok, a zabírá volné parkovací místo. A proto bych se chtěl zeptat zda by bylo možné po nějaké dohodě s městkou policií, nebo městským uřadem automobil na vlastní náklady odstranit z parkoviště pryč? Děkuji za odpověd.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tuto problematiku ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vraky budou řešeny postupně od dubna dle kapacity příslušného pracovníka. Není možné vůz, ač se laicky „tváří“ jako vrak na vlastní náklady bez příslušného správního řízení odklidit nebo zlikvidovat. Informace o případném vlastníkovi nebo provozovateli vraku/závadových vozidel vítáme – viz kontakt níže.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

27. 3. 2018
Předmět: MHD Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
mohla bych se zeptat z jakých důvodů jste posunuli ranní spoj linky č.3 o 8minut? Jezdila jsem touto linkou každé ráno s dcerou do školky z Nové ulice na ulici Vančurova, dceru odvedu do školky a dále pokračuji na 7 hodinu do práce. Je to jediný spoj, který nám jede tímto směrem, ale teď ho bohužel využít nemůžeme protože díky posunutí musím ze školky utíkat do práce a to mi opravdu nevyhovuje. Prosím o vrácení spoje zpět z 6:29 na 6:21, nebo aspoň o projednání mého návrhu, děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Dobrý den, k posunu došlo na žádost fi. Hettich, protože pracovníci nestíhali odjezd autobusů po noční směně. Tato linka primárně slouží pro obsluhu pracovníků.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 4. 2018
Předmět: Námět k MHD
Dotaz: Dobrý den,
aby MHD více vyhovovala a vrátila se aspoň do stavu jako do Silvestra, tak navrhuji ježdění linky 4 ne jednou, ale dvakrát do hodiny a poslední autobus by měl zase jezdit i o víkendech.
Potom linku 5, ať jezdí stejně často jak do Silvestra včetně víkendů.
Linka 6 by měla jezdit dopoledne i o víkendech.
A na lince 9 by to mělo jezdit více tak, jak tady psali jiní.
Věřím v hluboké zamyšlení se nad mými návrhy.
A něco udělejte s monitorem s odjezdy MHD na nádraží, co už je týdny vypnutý.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za návrhy, jejich zavedením by došlo k nárůstu rozsahu MHD nad zadaný rámec. Přesto budou posouzeny pracovní skupinou a zváženo jejich zrealizování. Monitor na nádraží prověříme, v případě potřeby sjednáme nápravu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 4. 2018
Předmět: Světla u skateparku
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím sdělit proč u skateparku za sportovní halou jsou světla nasměrována přímo na bytový dům č.p. 209, 210, který je hned přes silnici. Bydlí tady lidé. Světla dost nepříjemně oslňují celý dům a svítí všem přímo do oken např. včera 5.4.2018 svítila až do 22 hod. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, předáváme informaci k vyřízení na organizaci SPORTIS, která provozuje skatepark.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 3. 2018
Předmět: oprava kanalizace
Dotaz: Dobrý den, ze ždárského měsíčníku jsem se dočetl, že jsou nějaká odstavná místa pro auta z ulic, kde probíhá výměna kanalizace, ulice V Lískách, Na Úvoze, atd. Nebylo uvedeno místo, kde lze auta po dobu rekonstrukce bezpečně parkovat, prosím o zaslání jejich místa, kde lze auta odstavit. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Na podobný dotaz ohledně parkování na Vysočanech po dobu rekonstrukce jsme odpověděli již 15.3. takto: z hlediska uzavírky ulic Vysočany je třeba řešit eventuální vjezd a stání vozidel nejdříve se samotnou stavbou, v případně nemožnosti vjezdu řešit odstavení vozidel v sousedních ulicích tak , aby nedocházelo k porušování vyhlášky a vozidla nebránila vjezdu na pozemky majitelů sousedních nemovitostí. Jako případná vhodná kapacitní odstavná plocha z hlediska docházkové vzdálenosti se jeví prostranství za mezi restaurací Sport bar a sportovní halou.

2. 4. 2018
Předmět: Revitalizace zeleně
Dotaz: Dobrý den. Chci se zeptat, zda bude také opravena zeď u kostelíku Nejsvětější trojice ze strany od ulice Švermova. Po vykácení vzrostlých tůjí nyní "kouká" oprýskaná, zelená, polorozpadlá zeď. Je to hrozný a nechutný pohled. Novým osázením, patrně menšími stromky, se situace moc nezlepší. Počítá se s opravou?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po odstranění pařezů a úpravě plochy, předpokládáme opravy omítek (zeď není polorozpadlá), sanační nátěr a na podzim výsadbu javorů.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

3. 4. 2018
Předmět: křižovatka Brodská
Dotaz: Dobrý den,
jak jistě víte, nedávno byla v křižovatce na ulici Brodská nehoda tři OA, následující den další , tentokrát drobná, nehoda. Začnete konečně nějak řešit tuto křižovatku? Výmluvy o omezení parkovacách míst by se daly vyřešit vytvořením parkovací plochy u nedalekého obchodního domu (u Ssportu). Je to betonová plocha s pár keři - ideální na parkování. Už tam parkuje Beata Rajská, tak by se to mohlo rozšířit i pro další lidi.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Sobotková,
o možnosti využít veřejné prostranství před obchodními domy víme a počítáme s přípravou územně plánovací dokumentace, která musí reagovat na omezení veřejného prostoru, vytvoření nových nájezdů a výjezdů, řešení křižovatky Brodská x Komenského, parkování, příjezd k mateřské školce a veřejnou zeleň v návaznosti na Adaptaci sídel na klimatické změny, to vše participativně projednávané s veřejností.
V současné době se realizuje příprava dokumentace Nádražní ulice v úseku od České pošty k ulici Strojírenské, měl by následovat úsek pěší zóny. Dále se projednává postup přípravy širšího centra města (Strategie Centrum), ze které vyplynou další požadavky na přípravu. Všechny lokality včetně centra Žďáru n.S. 7 budou zahrnuty do aktualizace Akčního plánu města, ve kterém jim budou přiděleny priority a případné zdroje financování.

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 4. 2018
Předmět: cyklostezka
Dotaz: Dobrý den,
zajímala by mě odpověď na moji otázku poslanou cca 15.3. Ohledně nebezpečných úseků na stezce mezi Pilákem a Polničkou. Vše bylo doručeno a i došlo potvrzení, že vše proběhlo v pořádku. Díky za odpověď a kladné vyřízení oprav.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na Váš dotaz z 15.3.2018 byla zveřejněna obratem: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6725
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 4. 2018
Předmět: PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2017
Dotaz: Dobrý den, v PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU 2017 bylo vybráno č. 4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23. Chtěla jsem se zeptat, kdo mi poskytne bližší informace o tom, co se u nás konkrétně bude dělat, jaký je termín prací a podobně.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Nováková,
bližší informace o participativním rozpočtu a jednotlivých projektech Vám poskytne Radka Remarová (778 744 303; radka.remarova@zdarns.cz).
V současné chvíli probíhá administrativní proces - zajištění územního souhlasu v souladu se stavebním zákonem. Následovat bude výběr dodavatele a upřesnění termínu realizace. V současné době nejsme schopni říci přesný termín, pouze Vás můžeme ubezpečit, že realizace proběhne do konce roku 2018.
Jednotlivé aktivity jsou vyjmenovány na webových stránkách participativního rozpočtu zde: http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/participativni-rozpocet-2017

Plánované úpravy:
- oprava pískoviště
- umístění mobiliáře
- odstranění betonového povrchu
- úprava povrchu

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na výše zmíněnou Radku Remarovou.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Prokop

26. 3. 2018
Předmět: propojení Vodojemu se ZR
Dotaz: Dobrý den prosím o informaci, zda a kdy bude Vodojem napojen na zbytek ZR aby nebyl jen jeden vjezd a ti co bydlí například dole u Průmyslovky, nemuseli objíždět celý Vodojem. Toto "slepé střevo" je už opravdu hrozné, ideální propojka přes Göttlerův rybník, úprava hráze určitě není nemožná. Ideální by to bylo i pro MHD, protože na Neumannce je zastávka a pak by plynule mohli nahoru a Vodojem objet logicky než musí zajíždět teď. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Michale,
sídliště Žďár n.S. 7 bylo takto urbanisticky navrženo včetně záměru, zklidnění dopravy a zabránění průjezdu v tomto sídlišti nebydlících obyvatel. Vybudování komunikace přes hráz Göttlerova rybníku má své příznivce a také odpůrce. Dlouhodobě se zvažuje umožnění průjezdu pouze pro MHD a IZS. Předpokládám, že v letošním roce proběhne předprojektová a projektová příprava. Dalším krokům by mělo pak mělo předcházet projednání a schválení Dopravního generelu města a rozhodnutí zastupitelstva města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 3. 2018
Předmět: Reakce na odpověď ze dne 24.3.2018
Dotaz: Vážený pane Kasper,
z vaší odpovědi ze dne 24.3.2018, by to znamenalo, že si ty vyvrácené kostky mame spravit sami, nebo, že na opravu někoho pošlete?
Děkuji za odpověď Vokoun Zdeněk
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
odpověď určitě znamená, že se k vlastnictví obrubníků hlásíme. Většina z nich je již zarostlá trávou, proto navrhuji schůzku na místě, abychom si ujasnili požadovaný rozsah opravy.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 3. 2018
Předmět: Úklid chodníků
Dotaz: Dobrý den
Dnes u kruhového objezdu "U Ivana" probíhal úklid chodníků. Čistící vůz který jej prováděl generoval obrovské množství prachu, že ani nebylo vidět. Pokud tento vůz bude uklízet i jiné části města požaduji, aby byl uveden to takového stavu aby k tomuto nedocházelo. Je smutné, že takový vůz je vůbec nasazen a lidé v okolí musí snášet takovéto ovzduší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
upozornili jsme dodavatele, na Vámi uváděný problém. Dle jeho sdělení byl vůz v poruše a situace by se neměla opakovat.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2018
Předmět: PARKOVIŠTĚ
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné rozšířit parkoviště na ul.Brodská č. p. 1911-1915? U stejného domu (č.p. 1985), o kousek dál, je 17 parkovacích míst, zde pouze 7. Děkuji Marcela
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
parkoviště ve městě jsou budována postupně dle dopravní situace na místě a možností jak technických tak finančních. V současné době je v přípravě např. parkoviště na ul. Brodská u staré pošty, dále na Horní Okružní a v jiných částech města např. na ul. Palachova nebo na Vodojemu, … V současné chvíli s rozšířením parkoviště u Vašeho domu nepracujeme. Děkujeme za pochopení.
Tuto informaci Vám dávám a jsem s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 3. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: V prvním dvoře na ul.Libušínské měl být doopraven prorůstovými dlaždicemi ten vnitřní okruch minimálně o dvě řady, Vloni se k tomu angažoval pan Zlesák, jak je situace daleko,kdy to bude rozšířeno,lépe by se tam vyhýbalo projíždějícím autům,popelářům, záchraným složkám a pod.Chci znát termín,nabo jak se to tam doopraví děkuji.
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane.
V letošním roce počítáme s úpravou povrchu a změnou dopravního značení v místě Vámi uváděném.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

27. 3. 2018
Předmět: nepořádek na pozemeku města za CHKO - parcelní číslo 5921/2, 5942/3
Dotaz: Za CHKO ve Žďáře nad Sázavou, kde je vybudován spojovací chodník na ulici Palachova jsou pozemky Města Žďár nad Sázavou č. 5921/2 a 5942/3. Prochází zde denně stovka lidí. Prosím jděte se podívat, co na těchto pozemcích skladují obyvatelé místních rodinných domů. Jsou zde rázy dřeva, haldy kostek, je zde parkoviště pro auta a vozíky. Zajímalo by mě, zda lidé, co zde toto skladují, mají pozemek od města pronajatý. Na parcele 5942/3 dokonce zabetonovaný špalek na sekání dřeva. Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za upozornění, věc prověříme, zajistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 3. 2018
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Otázka ke kácení stromů - budou se odstraňovat i pařezy, které po pokácení spousty stromů vznikly, případně kdy a kdo to provede ? Vypadá to totiž příšerně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pařezy po pokácených stromech se budou frézovat během roku postupně v jednotlivých lokalitách. Frézování bylo již zahájeno v první lokalitě.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 3. 2018
Předmět: Složenka za odpad
Dotaz: Dobrý den, pořád nám domů (ulice Palachova) nepřišly složenky na platbu odpadků. Kam se mám obrátit ??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážná paní, pokud Vám doposud nebyly doručeny složenky na platbu odpadů, prosím obraťte se mna paní kolegyni Šimkovou, která m tuto agendu na starost:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 4. 2018
Předmět: Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Autobazar Vysočina s.r.o. (č.j. SÚ/917/17/Řeh-15-Rozh) [4558 kB]
Dotaz: Dobrý den, ačkoliv se mne tato vyhláška netýká, musím reagovat. Jenom krátce a stručně. 42 stran názorů a zájmů obyčejných občanů nikoho nezajímá. Kdo platí, ten jede. Jen tak dál.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Růžičko,
děkujeme za názor, ale pro upřesnění Vaší reakce také krátce a stručně. Stavební úřad plánované záměry posuzuje a rozhoduje dle platných veřejnosprávních předpisů. Tak tomu bylo i v tomto případě.
S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru

30. 3. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, předpokládám, že po vykácení stromů budou zlikvidovány i pařezy, po vykácených stromech,proč se to nedělá najednou z jedné vody, aby bylo čisto a vše připraveno na novou výsadbu stromů? Zatím jsou všude nechané hnusné pařezy,což by nemělo být,když už jste to museli tak honem narychlo kácet.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pařezy po pokácených stromech se budou frézovat během roku postupně v jednotlivých lokalitách. Frézování bylo již zahájeno v první lokalitě.
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 3. 2018
Předmět: stavební parcely
Dotaz: Dobrý den, paní Škodová,
rád bych se zeptal, zda se budou prodávat další parcely pro rodinné domy? V případě že ano, prosím o informace na kdy se prodej plánuje, kde, kolik pozemků, jaké cca výměry a za jakou částku?

Předem děkuji.
Přeji pěkný den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
plánuje se prodej 13 pozemků pro rodinné domy v lokalitě ulic K Milířům a Barvířská. Předpokládáme, že k prodeji dojde v polovině roku 2019. O prodeji a základní částce rozhodne zastupitelstvo města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 3. 2018
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Dobrý den,
v návaznosti na dotaz z 21.3.t.r., který byl položen některým z dalších spoluobčanů, by mne zajímalo, na co použije město utržené finanční prostředky z prodeje pokácených - mnohdy zdravých a krásných stromů?
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
o cenu za prodej dříví bude snížena dotace, ze které je spolufinancována probíhající obnova zeleně. Jedná se o příjem města, přičemž o užití finančních prostředků města rozhoduje v rámci tvorby a schvalování rozpočtu zastupitelstvo a rada města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 3. 2018
Předmět: Za kolik se prodává dřevo...?
Dotaz: Dobrý den, zajímala by mě cena, za jakou odpovědná osoba prodává dřevo z pokácených stromům v ZR... I zdravé a kvalitní dřevo končí nařezáno na špalky, i když by mohlo být využito s úplně jiným ekonomickým výsledkem... Ptám se proto, za kolik?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dříví z pokácených stromů v rámci aktuálně probíhajícího projektu obnovy zeleně v 6 lokalitách Žďáru město prodává dodavateli, který provádí zmíněnou obnovu zeleně. Cena je stanovena znaleckým posudkem, kdy výpočet objemu dříví byl proveden podle jednotlivých stromů. Z obvodu byl vypočítán výčetní průměr a objem jednotlivých stromů byl stanoven podle hmotových tabulek ÚLT (stanovení objemu "stojící strom"). "). Podle druhů a kvality dřeva se cena za m3 pohybuje v rozmezí 250 až 800 Kč vč. DPH.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2018
Předmět: vývoz bioodpadu
Dotaz: Dobrý den chtěla bych se zeptat,který den poprvé v obci Radonín vyvezou bioodpad,děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
biopopelnice budou v Radoníně vyvezeny ve středu 4. 4. 2018 a dále pravidelně každou středu sudého týdne.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 3. 2018
Předmět: kácení stromů
Dotaz: Smutný pohled na části Žďáru, kde se pokáceli stromy, proč se tedy nelikvidují i pařezy, máme tady škaré planiny,ty stromy rostly generaci a za týden jsou pryč.Potrvá další generaci než dorostou ! Tato drastická forma se mi nelíbí, kdy bude probíhat nová výsadba všude po pokácených stromech ? Mnohdy nevypadají ty pokácené stromy, že by byly špatné ? Hlavně prověďte rychle obnovu nových stromů a v daleko větší míře,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
cílem a důvodem realizace akce obnovy zeleně, která v současné době probíhá v 6 lokalitách Žďáru, je postupná obnova zeleně, která zajistí kvalitní životní prostředí i budoucím generacím. Pokácení předmětných stromů, stejně jako ostatních kácených dřevin v ZR, bylo navrženo a je realizováno po odborném posouzení celkového zdravotního stavu každého jednotlivého stromu odborníkem. V rámci projektu bude vysazeno výrazně víc stromů, než bude pokáceno. Máte-li zájem o bližší informace ohledně probíhající obnovy zeleně, je možné navštívit např. web města: http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-zdaru-nad-sazavou, kde jsou k tomuto projektu uvedeny podrobnější informace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 3. 2018
Předmět: Kde končí dřevo z kácení v ZR?
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, kde končí veškeré dřevo z pokácených stromům v ZR, když je nařezáno na krátké délky...? Dělá si někdo jen tak luxusní topení nebo se dřevo prodává za běžnou cenu paliva? A pokud je odečteno z ceny provedené práce, kdo a jak kontroluje jeho skutečné množství když není skubírované nebo jinak označené?
Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dříví z pokácených stromů v rámci aktuálně probíhajícího projektu obnovy zeleně v 6 lokalitách Žďáru město prodává dodavateli, který provádí zmíněnou obnovu zeleně. Cena je stanovena znaleckým posudkem, kdy výpočet objemu dříví byl proveden podle jednotlivých stromů. Z obvodu byl vypočítán výčetní průměr a objem jednotlivých stromů byl stanoven podle hmotových tabulek ÚLT (stanovení objemu "stojící strom").
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2018
Předmět: Platba za odpady
Dotaz: Dobrý den,dneska jsem obdržel aktuální výměr platby za odpady na další období a nestačil jsem se divit.Poslední vyúčtování přišlo pro tři osoby v domácnosti na jedné straně A4 v jedné obálce a dnes na třech poloprázdných stranách A4 a ve třech obálkách.To je nový trend šetření nebo má Žďár na rozhazování?
Děkuji za odpověď,s pozdravem,Radek Žák
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
o vysvětlení jsem požádal příslušný odbor komunálních služeb:
Vážený pane
K rozdělení karet stávajících plátců jsme přistoupili z důvodu zákonné úpravy poplatku, která nám nařizuje vést každému poplatníkovi osobní daňový účet, což při sloučení pod jednoho plátce nebylo možné. Platební údaje uvedené na složenkách jsou vázány na osobu poplatníka, poplatníkům zůstanou po dobu, dokud budou přihlášeni k trvalému pobytu ve Žďáru nad Sázavou, a to i v případě, že změní trvalý pobyt na území města nebo příjmení. Taková změna u jednoho poplatníka se pak nebude týkat celé domácnosti, ale pouze jednoho z jejích členů. Složenky oproti minulosti budou rozesílány pouze 1x ročně. Zaslání složenky s platebními údaji zákon nevyžaduje, ale nám se zatím nejlépe osvědčilo. Poplatníci jsou na tento způsob zvyklí a především někteří starší občané tuto možnost preferují. Náklady na tisk a distribuci jedné složenky jsou významně nižší než ty, které bychom vynaložili na vymáhání neuhrazeného poplatku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

21. 3. 2018
Předmět: stav hřbitovní zdi na Jamské ulici
Dotaz: Hřbitovní zeď se rozpadá a trhá a je ve stavu, kdy bude brzo ohrožovat chodce na přilehlém chodníku. Oprava se flekuje již dvacet roků; přitom jde o zásadní problém. Ponecháte řešení svým nástupcům, nebo se k tomu postavíte čelem- a kdy?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den vážený pane,

oprava byla plánována na rok 2017. Z kapacitních důvodů byla přesunuta na rok 2018.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov
tel.: 566 688 150, 736 510 450
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz

22. 3. 2018
Předmět: Mhd
Dotaz: Psal jsem Vám zkraje února, že nové jízdní řády MHD jsou špatné a bylo mi odpovězeno, že se tím budete zabývat. Sídliště Pod Zelenou horou asi na to doplatilo nejvíc. Po Novém roce podle mého zjištění hodně lidí v autobusech ubylo, nejvíc asi u linky 5. O změnách a opravách jízdních řádů se mlčí, na internetových stránkách www.mhdzdar.cz je nejnovější zpráva z loňského roku!!! Jiným tazatelům bylo odpovězeno, že pracovní skupina MHD stížnosti vyřeší v březnu. Proto se ptám na termín nápravy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pracovní skupina se dotazy a připomínkami zabývala v minulém týdnu, bylo dohodnuto, které otazníky a data je ještě nutno dopracovat. Předpokládáme stanovení dalšího postupu v horizontu cca 3 měsíců, Sledujte prosím web města nebo Zpravodaj, kde bude informace zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2018
Předmět: námět na Mhd
Dotaz: Dobrý den, moc prosím zařadit námět na přidání linky č. 6 kolem 11:30 přes náměstí na Vodojem. Tento čas mi dost chybí a velmi bych ho ocenila. Děkuji za případné projednání.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za námět, bude projednán v rámci pracovní skupiny. případné změny budou zveřejněny na webu města nebo v jiných médiích.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 3. 2018
Předmět: Cesta u domu Revoluční 1819, 1820 / 33, 35
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné rozšířit, nebo poopravit cestu u našeho domu pro stání vozidel. Píši proto, jelikož auta, které zde lidé parkují, nechtěně najíždějí na kraj cesty, která je ukončena kostkami. Většina těchto kostek je již vyvrácena, nebo zaražena v hlíně a najíždí se i do zatravněné plochy. Děkuji za odpověď. Vokoun Zdeněk tel: 724 224 899
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
povrch vozovky před domem je asfaltový v dobrém stavu. Pokud jsou nějaké kamenné obruby vyvráceny, půjdou možná srovnat bez poškození asfaltu. V linii za obrubníky je vedení NN, které by se muselo při stavební úpravě přeložit. K tomu by musela být zpracována projektová dokumentace a další následné kroky vedoucí k získání stavebního povolení. V nejbližší době rozšíření komunikace v tomto místě neplánujeme.
S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 3. 2018
Předmět: parkování u 3.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, prosím o vyřešení 3 nepojízdných aut (od podzimu se ani nehly a už na nich roste mech) zaparkovaných u 3ZŠ (2 u hřiště, 1 u bočního vchodu). Je zde málo parkovacích míst a když jedeme pro děti do družiny nebo k zubaři nemáme kde zaparkovat. Děkuji za brzké vyřešení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za spolupráci, auta budou prověřena a případně řešena v jarním „zátahu“.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 3. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, uskuteční se letos propojení silnice z obchodního centra na Jamskou, ten kousek kolem zahrádek ? Nebo je stále problém ve výkupu pozemků ? Není to zas až tak velký kus, který by se nedal uskutečnit, nebo je problém v legislativě ? Nebo snad zase nedostatek finančních prostředků ? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den pane Brázdo,
výkupy pozemků se podařilo dokončit, v letošním roce proběhne příprava projektové dokumentace a následně bude zajištěno stavební povolení. S realizací se počítá v roce 2020
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 3. 2018
Předmět: Ulice Dolní
Dotaz: Dobrý den.
Dnes jsem si všiml, že se na několika místech kolem chodníku na Dolní ulici objevily nově instalované "držáky" na dopravní značky. Můžete prosím sdělit, jaké dopravní opatření se na tomto chodníku chystá?
Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Na chodníku na ulici Dolní budou umístěny značky č. C 7a „Stezka pro chodce“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 „Cyklistům vjezd povolen“ - tzv. cyklochodník.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

23. 3. 2018
Předmět: Prodloužení zábradlí u chodníku na ul. Štursova 1532/1
Dotaz: Dobrý den, obyvatelé domů na ulici Štursova č. or. 1 a 7 stárnou. Bylo by vhodné pro jejich bezpečnost doplnit chodník od těchto domů, který se svažuje k bytovému domu č. or. 3 na ulici Jamborova, zábradlím. Stačilo by zábradlí umístit po pravé straně chodníku (při chůzi z kopce), a to ve spodním úseku, který je příkřejší a jsou na něm dvě dvojice schodů. V zimě je chodník pro údržbu technikou nedostupný a pohyb po něm o to nebezpečnější. I z tohoto důvodu bychom zábradlí velice uvítali.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
celková oprava schodiště je v plánu další etapy rekonstrukce sídliště Vodojem a při této bude na osazení zábradlí v nějaké podobě pamatováno.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

24. 3. 2018
Předmět: mlátové cesty
Dotaz: Když je nepřízeň počasí, tak ty Vaše mlátové cesty to je katastrofa. Nechala bych Vás po nich chodit, jste s prominutím jako čuně,když po nich jdete. Výmoly díry blátivo a pod. Kdo to vymyslel, tak by po nich měl chodit a brzy by změnil názor. Sice levné, ale to je tak vše.Už končeně opravte ty zkratky, které llidi vytvářejí ! Zamysleli jste se proč se ty zkratky tvoří ? Už za Baťi to bylo vymyšleno tak, že než se utvořili chodníky, tak to lidi vyšlapali a poté byli chodníky vytvořeny.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
část mlatových cest byla opravena již v loňském roce, letos se bude pokračovat. Řešení některých přešlapů je již v projekční přípravě a část jich je navržena rovněž v mlatovém povrchu. Mlatové stezky potřebují věší údržbu než např. zámková dlažba, ale přispívají k menšímu přehřívání měst v letním období, k lepšímu vsaku dešťové vody a jejímu udržení v terénu, ... Návrh jejich umístění a konkrétní provedení povrchu je navrhováno nebo nejméně konzultováno s architektem města.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

24. 3. 2018
Předmět: opravy silnic a chodníků
Dotaz: Letos jste ušetřili na zimě, která nebyla nic moc, tak jsem zvědav. jestli se to projeví na opravách silnic, chodníků, různých výmolů a děr, kterých je v našem městě moc. Naše město je po této stránce v hrozném stavu, chodníky katastrofa, silce ještě horší a o tom ostatním ani nemluvě. Už toho moc v tom Vašem volebním období nestihnete ? Nejsem spokojen !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jako každý rok se i letos připravují dílčí opravy chodníků i vozovek. Na jaře bychom rádi nechali opravit část vozovky na ul. Strojírenská, letos se plánuje i oprava pravé strany ul. Brněnská atd. Odbor rozvoje a územního plánování bude pokračovat v další etapě rekonstrukcí povrchů na Vodojemu i na Vysočanech. Rozsah oprav a údržby komunikací (vozovek, chodníků i parkovišť) je definován příslušnými položkami rozpočtu města pro rok 2018, který schválilo zastupitelstvo města.
Jiří Kasper
odbor komunálních

25. 3. 2018
Předmět: popelnice
Dotaz: Dobrý den, na ulici V Lískách probíhá výměna kanalizace. Prosím o informaci jak to bude s vývozem popelnic? Zda je máme dát v úterý před dům, nebo zda bude jiná varianta vývozu? Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vývoz popelnic je domluven mezi dodavatelem stavby a firmou AVE, popelnice se dávají před jednotlivé domy jak je zvykem, pokud bude potřeba přemístění jednotlivých popelnic a následné vrácení na původní místo provede tuto činnost dodavatel stavby.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

3. 3. 2018
Předmět: Nádražní ulice
Dotaz: Nevím, co vedení stále vymýšlí, ale ul. Nádražní nelze jen tak změnit, výstavba je daná s touto nelze pohybovat, pouze lze upravit komunukaci a příp. inženýrské sítě. Co stále vymýšlíte, jsou snad důležitější lokace v našem městě, které by stály za opravy ! Jsou to jen vyhozené peníze za studie a projekty,které daňové poplatníky stojí mnoho peněz. Raději se věnujte opravám komunukací, chodníkům a dalším důležitým věcem !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, děkujeme za váš názor, právě Nádražní ulice patří mezi ty, ve kterých musí dojít k rekonstrukci inženýrských sítí a jejichž povrch je nutné opravit. Jedná se o jednu z hlavních komunikačních tras ve městě a vzhledem ke svému významu si rozhodně zaslouží kvalitní architektonické zpracování.

24. 3. 2018
Předmět: Obchvat ZR z Brněnské na Jihlavskou
Dotaz: Dobrý den stihne se letos obchvat z Brněnské na Jihlavskou, jak již bylo v minulosti prezentováno ? Začne se vůbec letos ? Nebo to byly jen předvolební sliby ? Co tomu zase brání, že se nic neděje ! Měli jste na to 4 roky ! Moc málo věcí se uskutečnilo za současného vedeni.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kvapile,
stavba propojky Brněnská x Jihlavská je investicí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Podle našich informací od pracovníků Ředitelství silnic a dálnic se stavba připravuje k projednání vlivu stavby na životní prostředí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ŽP

24. 3. 2018
Předmět: DOTAZ
Dotaz: Dobrý den mám prosbičku prosím kde bych mohla získat údaje o panu Františku Karlú, který by měl bydlet ve Ždáru nad Sázavou a pracoval na Akademii věd.Shání ho jeho bratranec,který o něm nemá momentálně žádné zprávy,děkuji za jakoukoliv odpověď
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
na základě zákona o ochraně osobních údajů Vám bohužel nemůžeme sdělit Vámi požadované informace.
Jednou z možností je zprostředkování kontaktu. Odkaz na postup přikládám níže. Toto zprostředkování kontaktu se podává Ministerstvu vnitra a je zpoplatněno částkou 500,- Kč.
http://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx

S přáním hezkého dne

Lucie Kolbábková
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
ohlašovna

19. 3. 2018
Předmět: Mrtvé město
Dotaz: Zdravím zbude po tom šílenství ve Zdare nějaky vzrostlý strom nebo se město rozhodlo vše živé a pěkné zlikvidovat? PS: Nezapomeňte se v budoucnu divit proč je ve Zdare horší a horší vzduch...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
obnova zeleně v 6 lokalitách města Žďáru nad Sázavou je projekt, který má do budoucna zajistit postupnou obnovu zeleně v dotčených místech tak, aby nenastalo období, ve kterém by lokality byly bez zeleně a „mrtvé“. Součástí stávající akce ještě v průběhu roku 2018 je nejen kácení, které probíhá nyní v měsíci březnu, ale i výsadba nových dřevin, a to v počtu výrazně převyšujícím počet vykácené zeleně. Pro podrobnější seznámení se s rozsahem kácení i výsadby je možné navštívit web města: http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-zdaru-nad-sazavou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 3. 2018
Předmět: Kácení u hřbitova
Dotaz: Zdravím,
rád bych věděl, zda kaštany u hřbitova byly pokáceny z důvodu estetického, provozní bezpečnosti nebo zdravotního stavu.
Jeden nebo dva vypadaly po pokácení nezdravě, ale většina mi přišla v pořádku.

A jak je psáno v odpovědi na jeden dřívější příspěvek, opravdu se některé stromy kácí z estetického důvodu? Chápu bezpečnost, zdraví stromu, ale estetika??? V životě jsem v ZR neviděl škaredý strom.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
k pokácení jírovců v aleji u hřbitova došlo z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu stromů, které ohrožovali bezpečnost občanů. U jednotlivých jedinců v aleji docházelo k postupnému rozpadu korun, což v minulém roce mělo za následek opakované poškození sloupu veřejného osvětlení nacházejícího se u frekventovaného chodníku v těsné blízkosti aleje. Bylo jen štěstí, že se v tu chvíli na chodníku nepohybovali žádní lidé. Jak je patrné i z pokácených profilů stromů, kosterní větve i některé z kmenů byly napadeny hnilobou či byly duté. Stromy byly na konci své životnosti a je třeba do budoucna jejich funkci nahradit jinými perspektivnějšími stromy. Proto ještě během tohoto roku budou pokácené jírovce nahrazeny novou výsadbou stromů (opět jírovců), která bude v budoucnu plnit stejnou funkci jako dříve.
Výsledkem by měla být postupná obnova zeleně, která zajistí kvalitní životní prostředí i budoucím generacím.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 3. 2018
Předmět: platba za odpady
Dotaz: Dobrý den, myslíte, že by bylo možné zasílat občanům, kteří o to požádají, "složenky" pro platbu poplatku za komunální odpad e-mailem (či datovou schránkou) s QR kódem pro snadné a rychlé zaplacení? Máte informaci o tom, kolik město stojí platba za jednoho občana v současné době? Tj. vytištění složenky, její vložení do obálky, obálka a jejich roznos?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
QR kódy pro možnost snadného zaplacení již druhým rokem na papírových složenkách máme. Do budoucna zvažujeme i jiné způsoby, jak upozornit poplatníky, že se blíží splatnost poplatku za komunální odpad. E-mail či datová schránka by mohla být jednou z možností. V tuto chvíli chybí to nejdůležitější, což jsou především právě ty e-mailové adresy občanů. Adresy trvalého pobytu občanů, datové schránky a adresy pro doručování zadané v centrálním systému obyvatel můžeme jako správce daně využívat, tato data jsou denně aktualizována.
Zaslání složenky s platebními údaji preferují především někteří starší občané. Náklady na tisk a distribuci jedné složenky nepřekročí 7,-Kč.
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

22. 3. 2018
Předmět: Složenky za odvoz odpadků
Dotaz: Zajímalo by mě, proč na jednu adresu je doručeno např.6 tiskopisů se složenkami v 6ti obálkách? Neprodraží se roznáška pro 21000 obyvatel? Také placení je zdlouhavé i el. poštou, protože se musí zadávat každá složenka zvlášť. Ještě vloni se to platilo dohromady. Kdo to platí a nezdraží se tím poplatky? Děkuji. Pátková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
K rozdělení karet stávajících plátců jsme přistoupili z důvodu zákonné úpravy poplatku, která nám nařizuje vést každému poplatníkovi osobní daňový účet, což při sloučení pod jednoho plátce nebylo možné. Chápu, že zadání 6ti příkazů v internetovém bankovnictví Vás zdrží. Jelikož zastupitelstvo města schválilo splatnost poplatku 1x ročně, stačí tuto operaci provést letos pouze jednou. Platební údaje uvedené na složenkách jsou vázány na osobu poplatníka, poplatníkům zůstanou po dobu, doku budou přihlášeni k trvalému pobytu ve Žďáru nad Sázavou a to i v případě že změní trvalý pobyt na území města nebo příjmení. Taková změna u jednoho poplatníka se pak nebude týkat celé domácnosti, ale pouze jednoho z jejích členů. Náklady pro město na tisk a distribuci jedné složenky nepřekročí 7,-Kč. Tyto náklady jsou nesrovnatelně nižší než ty, které bychom vynaložili na vymáhání neuhrazeného poplatku.
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

17. 3. 2018
Předmět: Obnova zeleně
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala kdo rozhodoval o kácení stromů.Na ulici Nezvalova mi přijde dosti smutné že se budou kátit keříky které vadí maximálně při sečení trávy, i když té letos moc nebylo.A stromy mezi baráky které ohrožují nejen auta na parkovišti ale i domy,kde je i dětské hřiště a vedle dalších budova pro učně.Při vychřici kdy se kloní až k zemi a lidé se modlí aby vydrželi.Tak při obnově je necháte stát?Nejen že stíní ale hlavně jsou velmi nebezpečné.Dekuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
Projekt obnovy zeleně zpracoval zahradní architekt Ing. Souček. Kácení zeleně bylo zvažováno pro každý jednotlivý strom a keř především podle jeho zdravotního stavu, estetického významu, provozní bezpečnosti. Vlastní povolení ke kácení na základě zpracovaného projektu a podle něj pak žádosti podané odborem komunálních služeb vydával odbor životního prostředí MÚ Žďár nad Sázavou. Cílem všech zúčastněných je postupná obměna zeleně v dotčených lokalitách tak, aby byla bezpečná, kvalitní, udržovatelná a zajistila zdravé prostředí i pro budoucí generace.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2018
Předmět: Uzavírka ulic na Vysočanech
Dotaz: Dobry den, dostali jsme upozorneni na dloudobou uzavirku ulic K Prehrade, Na Uvoze a V Liskach.chtela bych se zeptat, jestli ma mesto nejak vyresene parkovani pro obyvatele dotcenych ulic, kteri budou chtit po dobu rekontrukce vyuzivat sva auta a tudiz je zaparkovat mimo zminene ulice. Nebo bude uzavirka ulic, na kterych zrovna nebudou probihat stavebni prace, casove omezena napr. pracovni dobou firmy Gremis? Dekuji za odpoved
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
z hlediska uzavírky ulic Vysočany je třeba řešit eventuální vjezd a stání vozidel nejdříve se samotnou stavbou, v případně nemožnosti vjezdu řešit odstavení vozidel v sousedních ulicích tak , aby nedocházelo k porušování vyhlášky a vozidla nebránila vjezdu na pozemky majitelů sousedních nemovitostí. Jako případná vhodná kapacitní odstavná plocha z hlediska docházkové vzdálenosti se jeví prostranství za mezi restaurací Sport bar a sportovní halou.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

14. 3. 2018
Předmět: likvidace pařezů v sídlišti Vysočany
Dotaz: Vážení, prosím o informaci, kdy budou uklizeny rozježděné trávníky a bahno a piliny na chodnících po likvidaci pařezů v zelených plochách v okolí ulice Květná - u bytovek. Stačilo by, kdyby s bagříkem, co likvidoval pařezy, chodil jeden člověk s lopatou a hráběmi. Takhle jsem akorát naštvali lidi nedokončenou prací. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Prosím o upřesnění lokality, kde došlo k poškození travnaté plochy, jestli se jedná o lokalitu, kterou takto již evidujeme. Pokud se bláto nachází i na chodníku, zajistíme jeho úklid. Co se týče travnaté plochy, k úpravě dojte až budou vhodné klimatické podmínky. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 3. 2018
Předmět: dlouhodobě špatné parkování na trávníku
Dotaz: Auto na Brodské (mezi 23 a 29), které od podzimu parkuje na trávníku a překáží při vjezdu na parkoviště, majitel do konce minulého týdne neodstranil -jak jste psali - překvapivě. Jak budete postupovat konkrétně dále, kdy opravdu zasáhnete? Jak vysokou pokutu majitel za několik měsíců špatného parkování dostane? Opravdu nelze tolik měsíců dělat nic, i když auto ostatním překáží a stojí mimo parkoviště? Co až majitel jednoho dne přeci jen odjede, postih mu žádný nehrozí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, vozidlo je odstraněno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 3. 2018
Předmět: Dotaz.
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že okresní město nemá STK a je pouze ve Veselí, kde je neustálý přetlak i když se objednám, tak stejně dlouhou dobu čekám. Je to už víc roků a situace se nemění, spíš naopak. Mám v rodině víc automobilů a motocyklů a jezdím tam prakticky celoročně a je to problem.
Zdá se mi to podivné, nevím, jestli se nemám informovat třeba na kraji nebo na MD.
Jsme zřejmě jediné okresní město v republice, které nemá STK.
Děkuji za odpověď, která mi dá naději.
Odpověď (odbor dopravy):
Problematiku STK vám nejlépe osvětlí pracovníci KÚ. MěÚ Žďár nad Sázavou nemá problematiku STK ve své kompetenci. Kontakty máte zde:

http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/oddeleni-dopravy

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí odboru

15. 3. 2018
Předmět: Diskuze o opravách na Vodojemu ... doplnění
Dotaz: Dobrý den, koncem ledna jsem se ptal, jestli budete dávat videozáznam ze setkání s občany o opravách na Vodojemu na web. Tento záznam tam je, to je v pořádku. Ale v tomto záznamu se říká, že současně dáte na web i prezentaci, která byla promítána na tomto setkání s občany. Díval jsem se na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje, ale tam toto není. Můžete mi prosím poradit, kde na webu tuto prezentaci najdu? Děkuji předem.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jaroslave,
prezentace je zveřejněna. Najdete ji na http://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/odbor-rozvoje-a-up/rekonstrukce-ZR7/rekonstukce-zr7.pdf

S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 2. 2018
Předmět: Dopravní značky
Dotaz: Dobrý den,
včera se objevilo cca. 10ks dopravních značek v lesním úseku mezi obcí Jámy a Veselíčko vč. značky "Žďár nad Sázavou", "STOP" a "slepá ulice" - tak předpokládám, že někde v ZR chybí.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění. Uvědomili jsme majetkového správce silnice, který dopravní značky v nejbližším možném termínu odstraní.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

3. 3. 2018
Předmět: Znovu ke kontejneru na elektroodpad na Vysočanech
Dotaz: Vážená paní, vážený pane,

rád bych znovu upozornil na rozbitý kontejner na elektroodpad na Vysočanech v ulici na Úvoze (před "Kulturním domem"). Psal jsem Vám již 27. 1. a 29. 1. jste mi odpověděli, že "upozorníme provozovatele, aby kontejner co nejdříve opravil". Dosud se však nic nestalo. Kontejner má rozbitý vhozový otvor, je nepoužitelný, a kolem se vrší nepořádek. Podobně rozbitý je i nejbližší další kontejner na elektroodpad před obchodem v ulici Vnitřní / Žitná.

Děkuji za nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Děkujeme za upozornění - opakovaně jsme v této věci urgovali provozovatele.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

3. 3. 2018
Předmět: dlouhodobě špatné parkování na trávníku
Dotaz: Dobrý den, již několik měsíců parkuje auto na trávníku u domu v Brodské 29 (mezi domy 29 a 23). Zhoršuje tím parkovaní na veřejné parkoviště, stojí na trávníku. Nejedná se o vrak, má obě SPZ, je zamčené. Opravdu je možné zajistit si takto v našem městě parkování na celou zimu, aniž bych z toho měl nějaký postih, byl odtažen atp.???? Bude situace nějak řešena, když zde auto překáží již od podzimu nebo bude město čekat, až majitel auto jednoho jarního dne auto přeparkuje??
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má tyto záležitosti ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážená paní,
majitel vozidla přislíbil odstranění do konce tohoto týdne. V případě, že nebude v této lhůtě odstraněno, bude další kroky k nápravě činit město.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

3. 3. 2018
Předmět: nevhodné parkování auta u lékárny na Brodské ulici
Dotaz: Dobrý den, v souvislosti s dotazy na dlouhodobě nevhodné parkování auta na trávníku mezi domy Brodská 23 a 29 se chci zeptat - může každý z nás parkovat několik měsíců kde se mu zlíbí, nereagovat na vaše výzvy a na konci zimy (před plánovaný odtahem vraků, což toto auto ovšem není) odjet jinam bez většího postihu? Opravdu nelze po několika měsících zajistit, aby si majitel auto přeparkoval a nebránil vjezdu na veřejné parkoviště? Asi je to dobrý tip pro ostatní, jak získat parkovací místo...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
majitel vozidla přislíbil odstranění do konce tohoto týdne. V případě, že nebude v této lhůtě odstraněno, bude další kroky k nápravě činit město.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 3. 2018
Předmět: měření rychlosti na ulici Libická
Dotaz: Dobrý den,
všimla jsem si, že radar na ulici Libická poděkuje v případě jízdy vyšší rychlostí a následném snížení pod 50km/h. Pokud někdo již pod 50 jede, radar nepoděkuje. I proto řada řidičů schválně jede rychleji a následně zpomalí, aby se jim zobrazilo slovo "Děkujeme". Tento způsob je trochu demotivující. Dalo by se to nastavit tak, aby radar děkoval i v případě "správné" jízdy od začátku?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má místní komunikace ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Vážená paní, prověříme možnost úpravy režimu ukazatele rychlosti a podle podmínek zvážíme úpravu funkce zařízení.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

5. 3. 2018
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: prosím, kdy bude opět zakázáno parkování na náměstí, stala jsem se svědkem, kdy řidič otevřel dveře do silnice a zároveň projížděl autobus a proti nákl. auto, řidič v autobuse, aby zabránil srážku s dveřmi, či vystupujícím šoférem prudce zabrzdil, takže cestující letěli dopředu. Dále vystupují lidé do silnice nebo do zeleně, břeh u starého měst.úřadu je celý pošlapán.Bude pozdě, až se stane neštěstí. Asi z nějakého důvodu bylo toto pokutováno. Velká plocha je u Lidlu nebo proti bazenu.
Odpověď (odbor dopravy):
Podle § 26 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.“ Ve Vámi popisovaném případu tak řidič vystupující ze zaparkovaného vozidla nedodržel zákonem stanovenou povinnost.
Každé řešení má své výhody i nevýhody. O možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice. V současné době se o zrušení možnosti parkování podél silnice I/19 na náměstí Republiky neuvažuje.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

1. 3. 2018
Předmět: Odstavená auta
Dotaz: Dobrý den, na parkovišti u našeho domu jsou dlouhodobě odstavena dvě vozidla, která akorát zabírají stání. Jedno je již skoro dva roky bez technické a druhé pro změnu bez výfuku, takže obě auta jsou nepojízdná, ale mají SPZ. Lze s těmito vozy něco udělat nebo tím, že mají SPZ máme smůlu? Dodám, že s vlastníkem jednoho z nich není rozumná řeč a druhého neznáme. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
problematika vraků není jednoduchá, ne každý vůz lze označit za vrak. Prosím obraťte se s konkrétním určením místa na tel.: 566 688 181, 736 510 451 případně e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 3. 2018
Předmět: Dotaz/námět k Mhd
Dotaz: Dobrý den,
protože už skoro čtvrt roku jezdí okružní linka proti směru hodinových ručiček jen jednou za hodinu, tak navrhuji vrátit původní stav, aby jezdily autobusy po půlhodině. Linka 4 jednou za hodinu je málo, linka 5 už jezdí jen přes náměstí. Dnešní stav je nevyhovující.
Děkuji předem za změnu, aby to bylo ku prospěchu cestujícím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na rozšíření rozsahu linky č. 4, kromě jiného, není v tuto chvíli finanční krytí. Váš požadavek předložím na jednání pracovní skupiny pro MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 3. 2018
Předmět: Azylový dům
Dotaz: Nezačínejte zase s prosazováním stavby azylového domu na ul. Dvořákova, jasně dali občané najevo že jej tam nechtějí.Postavte si ho na Klafaru.V obytné zóně za Hypernovou je naprostý nesmysl,aby se tam pohybovali problémové lidé.Už tak je problém, že se tam povalují u Primy a kolem garáží, otravují občany a žebrají po nich peníze.V tomto ohledu spíš s nimi pracujte,aby to v našem městě nebylo.Sociální práce je slabá v našem městě pod vedením pana Krábka.Chce to nového člověka na tomto postu !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den. Práce s osobami bez domova je prováděna dlouhodobě pracovníky sociálního odboru, pracovníky azylového domu, asistenty prevence kriminality a strážníky městské policie. Osoby jsou pravidelně navštěvovány v místech jejich pobytu. Od tohoto měsíce začínají mimo jiné i v lokalitě za Hypernovou působit terénní pracovnice, které se podařilo zajistit díky financování z projektu.
Osoby bez přístřeší mají svá práva a je na nich, zda přijmou možnost bydlení v azylovém domě či v jiném pro ně vodném zařízení nebo zůstanou tzv. na ulici. Sociální pracovník může doporučovat řešení a nabízet doprovázení na jednotlivé instituce. Tito lidé jsou a nadále i budou součástí našeho města.
Umístění stavby Centra sociálních služeb na Dvořákově ulici bylo vyhodnoceno, jako jediné vhodné místo, na kterém může být objekt postaven. Na minulém setkání vedení města občanům slíbilo, že jakmile bude hotový projekt centra, seznámí s ním veřejnost, a to nyní plní. Stále platí, že většina ubytovaných osob v azylovém domě chodí do zaměstnání a podílí se na údržbě okolí domu a dalších objektů. Pracovníci azylového domu provádějí kontrolu nejen v budově, ale i v jejím okolí a tomu tak bude i nadále. Jak bylo zmíněno na setkání s občany, výstavba centra s sebou mj. do lokality přinese i nový bod městského kamerového systému a zvýšený pohyb sociálních pracovníků.
S vyjádřením, že sociální práce ve městě je slabá nemohu souhlasit a případnou odpověď musím nechat na vedení města.
Petr Krábek, sociální odbor

8. 3. 2018
Předmět: Platba za odpady
Dotaz: Dobrý den,
slyšela jsem že pokud dítě studuje mimo své trvalé bydliště je částečně osvobozeno od poplatku za komunální odpad.Jsem samozivitelka a syn studuje na VŠ,jezdí domů 1xza 14 dní.Je to pravda a nebo "jedna paní povídala ".A ještě kdy budou chodit složenky a bude mozne platbu přivést celou za celý rok nebo za každý půlrok?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Možnosti osvobození od poplatku za komunální odpad jsou uvedeny ve vyhlášce č. 3/2017 platné pro rok 2018. Pokud poplatník ohlásí a splní podmínky pro osvobození od poplatku, bývá pro konkrétní období od poplatku osvobozen zcela. V případě studia syna mimo území Žďáru nad Sázavou by se ho mohlo týkat osvobození dle čl. 6, odst. 2 písmeno d), pokud prokáže, že v místě kde studuje, za likvidaci odpadu platí základě smlouvy nebo jako poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-c.-3-2017-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu

Alena Šimková
odbor komunálních služeb

6. 3. 2018
Předmět: oprava nedostatků v lednových jízdních řádech MHD
Dotaz: Dobrý den, koncem roku 2017 jsem Vám psala, jaké jsou problémy díky lednovým jízdním řádům MHD, hlavně pro občany Průmyslovky, Vodojemu, Klafaru a Stalingradu. Psali jste mi, že po vyhodnocení připomínek budou provedeny opravy jízdních řádů. Už je březen, dotazovna je plná připomínek občanů k dnešním jízdním řádům a nikde ani zmínka, že by se něco chystalo. Jak to vypadá, kdy se dočkáme vyslyšení našich problémů? Už to trvá přes dva měsíce, kdy je to takto nevyhovující pro mnoho lidí ze Žďáru.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
připomínky k provozu MHD budu znovu vyhodnocovány v druhé polovině měsíce března. Dopředu předjímat zda a jaké úpravy budou navrženy a následně realizovány nemůžeme. Případné úpravy budou zveřejněny nejméně na webu města a ve Žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 3. 2018
Předmět: jízda nákladních aut a kaminonu na spojovací cestě mezi Zelenou horou a obcí Vysoké.
Dotaz: Dobrý den
chtěla bych se zepltat jak je možné že na spojovací cestě obousměrně jezdí kamoiny i nákladní auta o osobních autech a dodávkách ani nemluvě.
Největší provoz začne v době když u stadionu kontroluji nákladní auta.
Nemáme kde venčit naše psy a prostor kolem Zelené hory a cesta k Vysokému je pro naše pejsky idealní.Mohou tam běhat bez vodítek i po polích a kudy se jim zamane a když nákladní auto tam jede máme strach že je tam přejede.
Odpověď (odbor dopravy):
Účelová komunikace Zelená Hora – Vysoké je ve správě Státního pozemkového úřadu Jihlava. U komunikace je osazeno dopravní značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo vlastníků pozemků a cyklistů“. Pokud po této komunikaci jede motorové vozidlo, jehož řidič není vlastníkem pozemku, dopouští se tak dopravního přestupku. K dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu je kompetentní policie.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

8. 3. 2018
Předmět: Počítadlo chodců na stezce u Piláku
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem nahlásit, že to počítadlo chodců na cyklostezce do Polničky (v zatáčce za lvem a orlicí) je povalené. Asi někomu moc vadilo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění. počitadlo jsme odvezli za účelem opravy, opravené bude osazeno zpět.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 2. 2018
Předmět: dohled
Dotaz: Dobrý den.Naše sousedka prý byla hospitalizovaná v psych.léčebně.Napadla několik lidí.Teď ji pustili.Na její psych.stav jsme Váš odbor už v minulosti upozorňovali.Soužití s ní je komplikované.Obtěžovala hlukem,vulgarismy.V léčebně ji určitě nasadili léky.Žije sama.Kdo bude dohlížet na to, aby léky brala a její stav se nezhoršil?Dopředu avizuji,že jak jsem dosud PČR ani RZ nevolala,odteď budu,pokud její chování bude takové, jako bylo.Kam to vede,víme všichni=Petr z obchodky,paní z TESCO v Pha
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, pokud dochází ve vašem domě k problematickému soužití a Vy se obáváte o své zdraví nebo život, volejte neprodleně tísňovou linku Policie ČR 150.
Můžete kontaktovat i mě osobně, abych se se situací seznámil a společně jsme se pokusili ji vyřešit.
Více nejsem schopen odpovědět, neboť nemám relevantní informace.
Přeji Vám vše dobré.

10. 3. 2018
Předmět: Další útok na vánoční strom
Dotaz: Na rohu křižovatky ulic Čapkova, Vančurova a Wolkerova stojí smrk viditelný ze všech směru. Snad proto je o vánocích rozsvěcován. Před několika léty byl pod ním zapálen kontejner. Přežil a úspěšně se zotavil. Teď se objevil v červené kružnici na plánu obnovy zeleně. Bude skutečně městem pokácen?
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
předmětný smrk, na kterém je umístěno vánoční osvětlení a o vánocích je rozsvěcován, nebude pokácen, byl účelně z plánu na obnovu zeleně vyčleněn.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 3. 2018
Předmět: "Obnova" zelene
Dotaz: Dobry den. Jaky chytrak prosim nardil pokaceni zdravych stromu podel cesty z nadrazi ke zdasu? V lete se tu nebude absolutne dat jit. Nebude zadny stin. Myslel na to taky nekdo?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
zdravotní stav stromů byl posouzen odborníkem. K odstranění stromů dochází především ze zdravotních důvodu a z důvodu zajištění provozní bezpečnosti občanů. Stromy budou nahrazeny novou dlouhodobě perspektivní výsadbou, která v budoucnu opět bude tvořit stín. S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 3. 2018
Předmět: Žďárská pouť
Dotaz: Dobrý den, máme zájem se zůčastnit Ždárské poutě jako stánkový prodejce.
Prosím o zaslání obchodních podmínek.
Pokud to není váš obor můžete mě přesměrovat na kompetentní osobu. Děkuji.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Sedláčku,

zasílám kontakty na kompetentní osobu ve věci organizace poutě.
Šustrová Marie Ing.
odbor komunálních služeb 566 688 185 - marie.sustrova@zdarns.cz Žižkova 227/1
4. patro,
kancelář č. 110

S pozdravem
Ing. Jan Prokop

9. 3. 2018
Předmět: vjíždění vozidel na chodník v průjezdu na ul. Dolní, vedle Pramenu
Dotaz: Je to chodník, silnice, parkoviště? Pravidelně tam vjíždějí vozidla majitele jedné z firem a dnes si tam na celou šířku zastavilo nákladní vozidlo 2E1 2589. Lidé i matky s kočárky ho s těží obcházeli po trávníku.
Odpověď (odbor dopravy):
Komunikace je vedena jako chodník a dle ust. § 53 zákona č. 316/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak“. K dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu jsou kompetentní policie. V případě opětovného stání vozidla na chodníku se svým podnětem obraťte na Městskou policii, popř. na Policii ČR.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy

10. 3. 2018
Předmět: Odkoupení parkovacího stání
Dotaz: Dobrý den,v domě 2021/79 bydlím už bezmála 30let a pamatujisi velmi dobře, že se parkovací stání před naším domem dělalo na přání nás nájemníků.V současnosti zde ovšem nemohu zaparkovat,protože zde parkují dobyvatelé z jiných ulic.Zajímá mě,zda bych si já osobně nebo celé naše společenství vlastníků bytových jednotek, mohli toto stání odkoupit a nárokovat si tímto právo na přednostní zaparkování. Děkuji Malenovská
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
systém vyhrazených placených parkovacích stání byl před lety rozhodnutím rady města plošně zrušen. Nová vyhrazená místa v současné době není možno zřizovat.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

12. 3. 2018
Předmět: Poplatek za odpady
Dotaz: Vyhláška mi není úplně srozumitelná. Uvítal bych její výklad s praktickými postupy.
Konkrétně prosím o vysvětlení postupu v tomto případě. Nájemce družstevního bytu má trvalý pobyt mimo město a v bytě bydlí podnájemce s přechodným pobytem.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, formulace všech ustanovení vyhlášky musejí být v souladu se zákonnou úpravou a všemi prováděcími předpisy. To má mnohdy bohužel vliv na její srozumitelnost pro občana. Samotné prováděcí předpisy vydané ministerstvem vnitra jsou velmi obsáhlé a životní situace poplatníků různorodé. Město samo nemůže vydávat výklady vyhlášek, není k tomu zákonem zmocněno. Má možnost prostřednictvím příslušného referenta odpovědět tazateli na konkrétní dotaz v konkrétní situaci, což ve vašem případě činíme:
Poplatníkem podle vyhlášky jsou osoby s trvalým pobytem, cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území města, vlastníci bytu, rodinného domu nebo rekreačního objektu, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Kdo není poplatníkem, poplatek neplatí.
Ve vašem případě nebude platit poplatek ani nájemce družstevního bytu ani jeho podnájemník, který v bytě bydlí, ale je k trvalému pobytu hlášen v jiné obci.
S pozdravem
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

13. 3. 2018
Předmět: něco udělejte s letošními jízdní řády MHD
Dotaz: Můžete něco udělat s letošními jízdními řády MHD? Není to problém jen pro cestující, ale i pro autobusovou firmu, protože se kromě jinýho nestíhají i dojezdy a autobusy jezdí strašně opožděný, než tomu bylo do loňska. A hlavně abyste opravili ty letošní jízdní řády aspoň do loňského stavu, jak tady píšou i další lidi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sledujeme provoz MHD a situace je a bude průběžně vyhodnocována, případně přijata potřebná a možná opatření, která zlepší zjištěné nedostatky. Děkujeme za Váš zájem o MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 3. 2018
Předmět: přeplnění odpodkové koše(nedostatečný počet) na novém hřišti za halou
Dotaz: Ještě nezačala pořádně sezóna a odpadkové koše už přetékají. A budou v plné sezóně stačit? A kdy se otevřou WC?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Koše jsou v sezoně vyváženy častěji než v zimním období.
Z důvodu onemocnění řidiče je možné, že zastupující řidič mohl něco opomenout.
Máme zkušenost, že množství je při pravidelném vývozu dostačující.
WC u tržnice je v provozu celoročně a WC na náměstí se otevře od 3. dubna 2018.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

14. 3. 2018
Předmět: Pokácení břízy
Dotaz: Dobrý den,
dnes dopoledne byla skácena bříza na ulici Haškova, se kterou nemělo být, dle revitalizačního plánu, cokoli děláno. Chtěl bych požádat o vysvětlení, z jakého důvodu byl tento strom poražen.

Děkuji za vyjádření
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
pokud se jedná o břízu, která se nacházela v blízkosti bytového domu v ulici Haškova č. 2154 a 2155, její odstranění bylo povoleno z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Kácení neprobíhalo v souvislosti z revitalizací zeleně ve Žďáře nad Sázavou, ale v rámci údržby zeleně ve městě. Pokud se Vám nejedná o tuto břízu, prosím obraťte se s podrobnějším popisem na správkyni městské zeleně, Ing. Evu Křesťanovou.

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 3. 2018
Předmět: Park na nádraží
Dotaz: Dobrý den,
Rád bych se zeptal kdy bude uklizen park na nádraží, shrabáno listí, pozbírán nepořádek a větve po poslední vychřici před zimou? Dále bych se chtěl zeptat, kdy nám v horní části parku rozsvítíte konečně pouliční lampy aby se nám tam večer nescházeli vagabundi.
Děkuji: Benák
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Park za ul. Haškova bude pracovník OPP uklízet v průběhu příštího týdne a dále zde budou ještě probíhat práce při kácení a ošetřování dřevin. Stožáry, svítidla i vedení veřejného osvětlení jsou bohužel ve stavu ke kompletní rekonstrukci a to i z hlediska umístění jednotlivých světel. Tato položka není v rozpočtu pro letošní rok zahrnuta.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 3. 2018
Předmět: stezka: Pilák-Polnička
Dotaz: Dobrý den, bylo by potřeba opravit před sezonou nebezpečná místa na stezce mezi Pilákem a Polničkou. Jedná se o cca 4 úseky. Na těchto úsecích je zvednutý povrch a tvoří nebezpečné situace pro cyklisty a bruslaře. Tento stav je od loňského jara. Díky za opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento stav je na tomto úseku objevil již dříve, bohužel se bude zhoršovat, protože není odstraněna příčina – tedy kořeny vzrostlých stromů. Jediný způsob opravy je odfrézování povrchu v celém úseku a položení nové asf. vrstvy. Pokusíme se tento úsek zařadit do některého dotačního programu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2018
Předmět: historical documents?
Dotaz: Hello, I wonder if you have historical birth/death records in your church or town office? My family left the area to come to USA in 1855 or 1867, and I am looking for whatever information I could find for family history.
Could you please help?
Odpověď (odbor sociální):
Dear Sir,
the records of births, marriages and deaths of persons are recorded in the registry books which are deposited at the registry offices according to the place where the corresponding event occurred. The register book of birth, marriage, and death is kept for each municipality separately.
In order to find the corresponding record, it is necessary to know exactly when and where the registry event occurred. If it was in Žďár nad Sázavou or its registry office, please contact us directly at jana.suska@zdarns.cz. After expiration of the archiving time to the registry offices, the books are handed over to the national archives. Most of the registry entries are stored at Zemský archiv in Brno, where you can search online on their website www.mza.cz.
Yours faithfully
Krčil Roman

26. 2. 2018
Předmět: Žádost o skácení stromu
Dotaz: Dobrý den, prosíme vás o skácení přerostlého stromů u domu č. 203/8 na ul. Nová. Stínící vadí nám tu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud máte zájem o pokácení stromu na pozemku města, prosím obraťte se na správkyni zeleně:
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz,
se kterou si upřesníte podklady, které je nutné k žádosti doložit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 2. 2018
Předmět: dva měsíce účinné jízdní řády městské hromadné dopravy
Dotaz: už dva týdny čekám na odpověď na poslanou stížnost na dva měsíce účinné jízdní řády městské hromadné dopravy protože jste mi doteď neodpověděli
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
proč jsem neopověděli na jediný nezodpovězený dotaz z období před 2 týdny jsme již zveřejnili v odpovědi: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6687
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2018
Předmět: Podnět na prodloužení územního řízení „Rekonstrukce ZR7“ do 10.3. 2017
Dotaz: Veřejné ústní jednání rekonstrukce ZR7 bylo presentováno jako pravidelné setkání s občany. Veřejnou vyhláškou nebylo sděleno, že se jedná o veřejné ústní jednání (i když vzhledem k počtu účastníků mělo být). Toto „setkání s občany“ proběhlo 2 dny před skončením územního řízení a občané se s ním tak nemohli řádně seznámit jako v jiných oblastech. Domnívám se, že tímto byli dotčení občané této oblasti zkráceni na svých právech a územní řízení by tedy mělo být prodlouženo o 30 dnů - do 10.3.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Moravcová,
počet účastníků řízení má vliv na způsob doručování ve správním řízení a nikoliv na stanovení ústního jednání. V daném případě sice stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou, ale vycházel ze znalosti místních poměrů, z úplnosti a dostatečnosti předložených podkladů. Proto v souladu se stavebním zákonem oznámil zahájení správního řízení a současně upustil od konání ústního jednání, od ohledání na místě samém a stanovil lhůtu pro podání námitek, přičemž posledním dnem lhůty bylo 9.2.2018. Zmíněné setkání s občany v termínu stanoveném samosprávou města proběhlo nezávisle na správním řízení. Dle dostupných informací mohou občané předmětné lokality své připomínky směřovat na investora, zastoupeného odborem rozvoje a územního plánování.
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková.


28. 2. 2018
Předmět: Žďárská karta
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda město neplánuje zavést "Žďárskou kartu", tj. něco obdobného, co mají v Novém Městě n. M. nebo co nyní zavádějí v Bystřici n. P. Připadá mi to jako dobrý nápad, zaplacením karty se uhradí poplatek za popelnice, umožňuje cestovat místní MHD a také se na ni dají získat různé slevy v rámci městských organizací.
Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
jestli a jaká karta ve Žďáře bude v tuto chvíli nedokážu říci. Nicméně probíhají práce na analýze současných kartových systémů používaných městem a jeho organizacemi pro specifikaci zadání radou města.
Jan Havlík - tajemník MěU

27. 2. 2018
Předmět: Ridicsky Prukaz
Dotaz: Jake jsou podminky na ziskani ceskeho ridiskeho prukazu pro navstevu Ceske Republiky.
Mam platny australsky ridicsky prukaz a cesky z roku 1968. Mam ceske obcanstvi ale nemam obcansky prukaz.
Odpověď (odbor dopravy):
Vyměnit řidičský průkaz vydaný v Československu v roce 1968 lze, avšak pouze pokud máte platný trvalý pobyt na území České republiky. V tom případě pak musíte předložit platný doklad totožnosti, uvedený řidičský průkaz a jednu dokladovou fotografii. Výroba nového řidičského průkazu trvá 20 dní nebo lze za správní poplatek 500,- Kč zažádat o výrobu řidičského průkazu do 5 dnů.
Pokud nemáte na území České republiky trvalý pobyt, zažádejte si v Austrálii o vydání mezinárodního řidičského průkazu k Vašemu australskému průkazu, protože samotný australský řidičský průkaz v České republice neplatí.

Pavlína Jindrová
referent odbor dopravy

24. 2. 2018
Předmět: zaparkované auto
Dotaz: Můžete mi sdělit, jak dlouho ještě bude parkovat auto na Stalingradě naproti lékárně. Auto zde parkuje od listopadu na trávě a brání ve výjezdu z parkoviště za domem Brodsaká 23.To si může každý zaparkovat kde chce na trávě a nic se neděje.Proč auto již není odtažené.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
městská policie ve věci tohoto auta zveřejnila aktuální postup v odpovědi na dotaz: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/odpoved-jednotliva?id=7
Odbor komunálních služeb bude v jarních měsících připravovat odtah vozidel/vraků, bude-li to možné zařadíme do této vlny i Vámi zmiňovaný vůz.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 2. 2018
Předmět: Rychlobruslařský ovál
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se uvažuje o vytvoření ledové plochy na rychlobruslařském oválu, nebo se čeká na lepší podmínky?
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že rychlobruslařské oddíly již nemají žádné požadavky na vytvoření ledové plochy na oválu, tak s tím pro letošní rok nepočítáme. V loňském roce stála příprava plochy 25.000,-Kč. Tyto finanční prostředky musíme šetřit na odvodnění celé plochy oválu, které plánujeme na letošní rok. Doporučujeme využití možnosti bruslení na zimním stadiónu (v 9. týdnu bude 7x) nebo na přírodních lokalitách.

S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel PO SPORTIS


23. 2. 2018
Předmět: Další nedoručený dotaz k lednovým jízdním řádům MHD
Dotaz: V pondělí jsem posílal dotaz k lednovým jízdním řádům MHD. Vyjmenoval jsem vzniklé problémy v jednotlivých čtvrtím města a ptal jsem se, kdy už tyto problémy odstraníte. Doteď nemám odpověď, přitom na včerejší připomínku k lednovým jízdním řádům MHD už má tazatelka odpověď. To vám doručování dotazů nefunguje nebo v čem je problém? Mám svůj dotaz zopakovat, protože po zkušenostech jiných tazatelů jsem si dotaz pro jistotu uložil?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na Váš předchozí dotaz nebudeme odpovídat, protože nesplňuje podmínky pro odpověď v dotazovně: "Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou."
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 2. 2018
Předmět: Jízdní řády Mhd v našem městě
Dotaz: Dobrý den, po přečtení připomínek mých spoluobčanů k jízdním řádům Mhd je vidět, že u změny k přelomu roku se mnohé podcenilo. To dobré, co se ve druhém loňském pololetí zlepšilo, už není, a místo toho se objevily nové problémy. Píšete, že připomínky budete řešit. Chci vědět, jestli to budou všechny připomínky kromě samozřejmě těch, co vám nedošly nebo jste nezveřejnili část z nich? Některé připomínky jsou častější, některé méně časté. Jak se dozvíme, jak jste jednotlivé připomínky posoudili?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
posouzeny budou veškeré městu a dopravci doručené připomínky, které mají věcný obsah. Informace o případných změnách, předpokládám, že budou zveřejněny nejméně na webových stránkách města a ve Žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 2. 2018
Předmět: Žďárský zpravodaj - únor 2018
Dotaz: Dobrý den,
vážení, to jste se zase vyznamenali! S údivem jsem si přečetl, že čestné občanství města získala Jarmila Doležalová. Je smutné, když po tolika článcích se ani ti, kteří udělovali čestné občanství, tedy i Redakční rada: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos nepostarají o správné uvedení jména oceněné občanky! Smutné.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,

došlo k chybě, které jsem se dopustil já. Omylem jsem zaměnil jméno Jaroslava za Jarmila. Veřejnou omluvu jsme již zveřejnili i na našich webových stránkách - http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zdarsky-zpravodaj-omluva

S pozdravem,
Jakub Axman,
tiskový mluvčí

19. 2. 2018
Předmět: nátěr konstrukce u DM
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem šla do knihy u DM centra u bazénu a zhrozila jsem se, jak je ta konstrukce hrozně rezavá, kdybych měla foto, tak to nafotím, to je nutné očistit kartáčem a natřít. Kdyby to nebylo tak hrozné, tak bych o tom nepsala.Normálně jsem se bála vyjít po schodek ke knize.Tam je ten nátěr doslova nutný a za pět minut dvanáct, je to v hrozném stavu!! Oprava nátěrem aktuální !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
o nutnosti ošetření a nátěru konstrukce víme. Opravu provedeme v jarních měsících.

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

16. 2. 2018
Předmět: provoz na cyklostezkách
Dotaz: dobrý den, na jaře minulého roku jsem se dotazovala na značení provozu na cyklostezkách / stopy značící směr pohybu chodců na těchto komunikacích /.
Bylo mi sděleno, že se sejde komise a situaci vyhodnotí. Uplynul skoro rok , značení stále schází, chodci se na cyklostezkách pohybují stále chaoticky , řídí se pravidlem chodce na chodníku. Jestli se někdo z radnice prošel pěšky po těchto cestách , určitě zažil nepříjemné chvilky - slovní útoky apod. Jde o bezpečnost chodců a cyklistů.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
na obdobný dotaz jsme zde již odpovídali: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6603. Z již zveřejněných důvodů o dalších značeních na cyklostezkách v současné době neuvažujeme.
Uživatelé společných stezek pro chodce a cyklisty by se podle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty měli na stezce zpravidla pohybovat vpravo, rychlejší by měli míjet pomalejší zleva.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

16. 2. 2018
Předmět: mhd
Dotaz: Chci jenom upozornit na to,že byly na ulici Libická a Sázavská za nemalé peníze zbudovány zastávky v obou směrech,a zrušením zajíždění linky č.5 na Stalingrad nejsou zastávky v jednom směru vůbec využívány.Trasování linky č.5 před letošní změnou podle mě dávalo největší smysl.Linka obsloužila všechna sídliště.Nyní linka č.5 při zpáteční cestě kopíruje z 1/3 trasu směrem tam.Dříve se vracela přes Stalingrad,což je kilometrově stejné a vzhledem k obslužnosti ZR výhodnější a logičtější.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Váš námět zařadíme do projednání možných změn MHD pracovní skupinou.
Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 2. 2018
Předmět: platba likvidace odpadů
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, podle čeho je určováno, na čí jméno přijde složenka za "likvidaci odpadu". Proč není zasílána každému, kdo má na dané adrese trvalý pobyt ale pouze jedné osobě, kdy částka je součtem za všechny osoby na dané adrese. Je možné toto nějak změnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulosti byla úhrada poplatku slučována dle požadavků občanů většinou pro rodinné příslušníky společně. Od tohoto roku bude pro každého poplatníka veden samostatný účet a bude mu samostatně zaslána složenka na úhradu pouze jeho poplatku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem

10. 2. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: ... Jak to bude se spojením k firmě HETTICH a do průmyslové zóny na Jamské ulici? Spojení je slabé, potřebujeme jezdit častěji, pracovní směny začínají a končí různě. Budete od nových jízdních řádů s tím něco dělat nebo to necháte nevyhovující jako dnes? A jak se budete dívat na ty lidi, kteří jezdili vlakem a teď prostě mají smůlu, protože mezi vlaky a MHD nejsou přípoje?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pokud máte nějaké požadavky nad rámec současného spojení, tak prosím o konkrétní data, abychom případně mohli jednat. Dosud jsme pracovali s dostupnými daty pro klasický třísměnný provoz. Situací se spojením do zaměstnání se budeme zabývat na nejbližším jednání pracovní skupiny. Bohužel spojení od vlaků za současné situace nedokážeme řešit, kvůli 2 – 3 cestujícím vlaky není akceptovatelné, aby začátek směny nestíhal celý autobus. Proto došlo k posunům spojů mimo nástupní časy cestujících vlaky, bohužel vést další spoje jen s cestujícími od vlaků není za současné situace možné.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 2. 2018
Předmět: Zopakování mé připomínky k aktuálním jízdním řádům MHD
Dotaz: Když jste moji připomínku nedostali, tak ji zopakuji. Ptal jsem se na to, jak jste u aktuálních jízdních řádů vyhověli návrhům ...? Asi moc ne, protože si z Kláštera a Vysočan lidi taky stěžují. Hlavně na to spojení k vlakům, proškrtání linky 5 a další... Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jako podklad pro úpravy linek a jízdních řádů byly hodnoceny všechny připomínky doručené v příslušném období na MÚ i dopravci. Pracovní skupina je posuzovala bez ohledu na to, kdo je podal, ale s ohledem na věcnost těchto připomínek. Některým připomínkám bylo vyhověno zčásti, některým zcela a některým vyhověno nebylo. Realizované úpravy k 1.1.2018 jsou shrnuty např.na webu města: http://www.mhdzdar.cz/aktuality/nove-vedeni-linek-mhd/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 2. 2018
Předmět: Opakovaný dotaz k MP
Dotaz: Dobrý den,
před 2 týdny jsem se vaší prostřednictvím dovolil zeptat pana starosty na to, zda ještě platí a bude naplňován Čl.III písmeno A a ČL. 4 Programového prohlášení RM? Případně je-li MP mimo něj? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,
vzhledem k rozsahu odpovědi Vám bylo zodpovězeno přímo na uvedený email.
Přeji pěkný den.
Ing. Jan Prokop

1. 2. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kolik město za současného vedení utratilo peněz za projekty, které nebyly dosud realizovány.Za ty myslím si velké peníze mohlo být v našem městě opraveno mnoho chodníků, cest a dalších nutných věcí, které naše město tak potřebuje, působí vše hodně zanedbaným dojmem a je nutná velká obnova naší infrastruktury v našem městě.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Malíku,
vyčíslit celkovou částku za projektovou dokumentaci dosud nerealizovaných projektů bez komentáře k jednotlivým záměrům města, může být zavádějící. Aby mohlo dojít k podání žádosti o dotaci, či zaplánování investic do rozpočtu města, je třeba znát finanční objem. Ten může vzniknout buď ze zpracované studie, nebo jiným kvalifikovaným odhadem. Vždy jde ale jen o prvotní odhad. Samotné upřesnění celkových nákladů přijde až se samotnou projektovou dokumentací. Pro některé typy projektových záměrů je třeba mít připravené v předstihu i projektové dokumentace, tak aby se stihl termín podání žádosti. Každý racionální rozpočet města musí s těmito náklady počítat. Kompetence schválení rozpočtu připadá na zastupitelstvo (minulé, současné či budoucí).

7. 2. 2018
Předmět: mapa města
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné, aby mapa města na webových stránkách : http://www.mapy.biz/mapy/zdarnadsazavou/ obsahovala kromě názvů ulic i čísla orientační ? Myslím, že je to logický požadavek. Podle čeho jinak vyhledat daný objekt, když budovy na mapě nemají žádná čísla - ani popisná, ani praktičtější orientační ? Pokud dotaz - připomínka - nepatří do gesce úseku tajemníka, prosím předejte na kompetentní místa. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v době služeb typu mapy.cz nebo mapy.google.cz již tato mapa postrádá smysl. Po diskuzi s oddělením informatiky a s ohledem na s tím spojené náklady uvedenou mapu v blízké budoucnosti úplně zrušíme. Děkujeme za námět.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

6. 2. 2018
Předmět: Odpověď na připomínku k aktuálním jízdním řádům MHD
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odpověď na připomínku k aktuálním jízdním řádům MHD, protože už několik týdnů čekám na odpověď.
Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu, jsme prostřednictvím dotazovny neobdrželi na odbor komunálních služeb žádný jiný dotaz. Neumíme odpovědět na otázku, která nebyla položena.
Doporučuji Vám pro jistotu, že vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedl i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 2. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Taky se mi změny jízdních řádů MHD od Nového roku nelíbí. Dřív se dalo dostat z Kláštera a Vysočan do středu města před sedmou hodinou linkou 3, teď jste to zrušili. Sídliště Pod Zelenou horou už nemá přímé spojení k vlakům a od vlaků. Linka 5 nejezdí zkraje pracovních dnů, o víkendech už skoro vůbec. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i Vaše podněty budou projednány v rámci vyhodnocování provozu MHD a budou podkladem pro zvážení dalších případných úprav.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: termín zápisu dětí do 1. tříd základních škol
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude letos termín zápisu dětí do 1. tříd základních škol
Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Kuchařová,
zápis dětí do 1. tříd základních škol se letos bude konat ve dnech 13. a 14. dubna 2018. Tyto informace budou mít všechny základní školy ve Žďáře nad Sázavou vyvěšeny na svých webových stránkách.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
odbor školství, kultury a sportu

5. 2. 2018
Předmět: MHD 4
Dotaz: Dobrý den,
v patek 2.2 18 jsem chtěla jet v 15:50 hod MHD c. 4 bohužel jela AZ v 16:20 vyptávala jsem se spolucestujících a bylo mi řečeno že je to každý čtvrtek a patek normální někdy jezdí i v pul 5.Muj dotaz zni nač je jizdni rad a má ho dopravce dodržovat a kdy se na něj cestující muzou spolehnout třeba k vlaku? ??? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní, pro dopravu od a k vlakům primárně slouží linky č. 2 a 8. Nicméně případy zpožďování některých spojů linky č. 4 jsou časté a budeme se je snažit operativně řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 2. 2018
Předmět: Zmatky kolem rezervací v kině 1/2
Dotaz: Dobrý den, předem chci říct, že sezení v kině je skvělé! Tak je fajn bufet a sociální zařízení.Za to díky.
Bylo by však zřejmě potřeba poladit systém rezervací, protože "všude" je uváděno, že se musí vyzvednout 1/2 hodiny před začákem. Ovšem v potvrzovací zprávě při registraci je uvedeno, že stačí 10 min před začátkem. Pak se stane to, že ti, co si jdou koupit lístek bez rezervace jsou naštvaní, že např. 20 min před začátkem se pořád drží nevyzvednuté rezervace, ač je to v rozporu s řádem kina.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, ano, to je právě ten případ (jak jsem již psala), kdy jsme se snažili lidem s rezervacemi vyjít co nejvíce vstříc..minulý týden si jiný návštěvník stěžoval, že rezervace mizí brzy a nefungují...problém je stále ten stejný, ať rezervace zmizí půl hodiny před akcí nebo 10 minut, musíte dojít včas do kina, aby jste si stihli vstupenku zakoupit .... a pokud vás 15 minut před promítáním přijdou 200, pak to nelze technicky stihnout a doplácí na to ti, kteří si chtějí lístek zakoupit na místě...on-line předprodej slouží primárně k zakoupení vstupenky a jednosálová kina (o kterých víme, že dobře fungují) ho takto využívají...rezervace nemají povoleny... na základě vašich námětů a našich zkušeností a možností se vracíme k původní variantě...on-line předprodej bude fungovat i v den akce, rezervace ukončeny 2 dny před akcí a jejich platnost "zmizí" půl hodiny před promítáním... musíme myslet také na ty, kteří čtou provozní řád, přijdou včas a rádi by si zakoupili vstupenku na místě...a já jim za to děkuji...

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

2. 2. 2018
Předmět: Kino 2/2
Dotaz: To by tedy chtělo sjednodit.
Dále by bylo fajn jasně u pokladny uvést, zda lidé s rezervacemi mají stát ve frontě, nebo jít přednostně dopředu.
A nakonec: V rezervačním systému je velmi špatně rozlišitelné, které místa jsou jednotlivá, dvousedačky, čtyřsedačky. Lze to, ale špatně, spočítat z fotek co máte na webu kina. Prosím o jasné grafické zpracování v rezervačním systému, nebo o jasný grafický plánek na webu kina. Pak jsou totiž mnozí překvapení s kým sedí na dvosedačce a naopak. Díky!!
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
nevím, zda je tento dotaz úplný. Zřejmě se týká rezervací míst v kině. V poslední době jsme se pokoušeli návštěvníkům co nejvíce vyjít vstříc co se týká předprodeje vstupenek v kině. Běžná praxe je u jednosálových kin je však následující. Žádné rezervace, pouze on-line předprodej nebo předprodej na pokladně, a pak na místě. Jednosálovky se od multiplexů liší počtem pokladen. Píšeme na www stránkách, v kině, v novinách - kdo má rezervaci, ať přijde včas. A má také přednost u pokladny. Pokladna je otevřena hodinu před promítáním. Sama jsem byla svědkem ve čtvrtek večer toho, že 15 min před filmem bylo ve vestibulu asi 30 osob. A 200 rezervací. Pokud dorazí 10 minut před promítáním 200 lidí, pokladní nemá šanci všechny včas obsloužit. Pozdní příchod je stejný i v divadle, kdy se 10 min před začátkem nahrne 300 lidí k šatně.
Pokud tedy lidi nebudou chodit včas, budeme muset přistoupit ke stejnému opatření, jako mají jiná jednosálová kina. Pokud dorazíte s již zakoupenou vstupenkou do kina, nebudete mít problém s frontou.
Co se týký plánku. Místa jsou barevně rozlišena, dvousedačky na střídačku zelená se žlutou, a boxy rovněž šedá a tmavě modrá, jednotlivá místa pak jednotnou barvou modrošedou. Jasný plánek je i na webu, a to ve dvoujím zobrazení - kino - provoz.

Zdraví Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

1. 2. 2018
Předmět: Webove stranky, kultura Zdar
Dotaz: Dobry den, muzete mi prosim rici, proc jsou webove stranky Kultura Zdar, tak nesmyslne slozite a neprehledne. Dnes jsem si skrz tento web poprve rezervoval listek do kina a musim rici, ze v porovnani s jinymi kiny(a to mam zkusenost s mnoha kiny v mnoha zemich), je tento system slozity a clovek se musi proklikat pres nekolik stranek, nez se dostane ke spravnemu odkazu. Opravdu se mi to zda jako spatne a zbytecne slozite.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

v ČR existují dva systémy, které pro svůj předprodej využívá kultura a kina. My používáme systém Colosseum. Tento systém používá např. Národní divadlo, Janáčkovo divadlo, Kulturní organizace Třebíč, Hlinsko, Hradec Králové... Systém má mimo jiné dobré zabezpečení a účetní výstupy. Druhý systém, který využívají pouze jednosálová kina, jsme konzultovali již dříve. Má však mnohé technické nedostatky a uživatelé s ním nejsou zcela spokojeni.

Zdraví Ing. Marcela Lorencová
ředitelka
PO Kultura Žďár

2. 2. 2018
Předmět: Rezidence Bílý lev
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně nové výstavby Bílého lva.
Na stránkách https://www.rezidencebilylev.cz/ se ohánějí termínem léto 2019.
Znamení to tedy, že uvedený návrh již byl schválen a na náměstí vyroste kopie protější rohové budovy? Většina lidí si naivně myslela, že zbořením původního objektu vznikne prostor pro výstavbu, která opticky zapadne vedle hotelu Veliš.
Předem děkuji za informace.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vomelo, děkujeme za Váš dotaz. V první řadě je třeba si uvědomit, že investorem Bílého lva není město, ale soukromý investor, který zde dlouhodobě disponuje stavebním povolením. Město tak může využít hlavně mechanismů, které mu dává pozice účastníka stavebního řízení. (Obecně musí realizace v tomto místě splňovat především limity stanovené územním plánem a stavebním zákonem.) Nad rámec těchto mechanismů se do diskuze s investorem o vzhledu objektu zapojili zástupci města, správy majetku města, orgánů územního plánování, orgánů památkové péče, a městský architekt. Město však může svůj názor na vzhled objektů formulovat pouze v rovině, které je „doporučením“ pro investora. Zvolené řešení jistě nemusí vyhovovat všem, v tuto chvíli ale odráží maximum možné dohody.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje

3. 2. 2018
Předmět: Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
Dotaz: Dobrý den, prosím, o sdělení kdo bude realizovat rekonstrukci ulic na Vysočanech? V zápisu z rady tato informace není uvedena. Dále bychom chtěli vědět, kdy začne a skončí. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Rada města dne 29.1.2018 schválila dodavatele stavby „Sdružení firem GREMIS a PORR – Vysočany“. V současné době běží 15-ti denní lhůta na odvolání ostatních uchazečů. V případě, že nikdo nepodá námitku budou práce zahájeny 1.3.2018, doba realizace 275 dnů.
S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

4. 2. 2018
Předmět: MHD a neježdění autobusů
Dotaz: Dobrý den, přidám se ke kritice změn jízdních řádů MHD od přelomu 2017-2018. Je to teď horší, jízdní řády z konce roku 2017 byly lepší. A co tady jiní nepsali, tak je to daleko větší zpoždění autobusů jak v roce 2017. Ukázkový případ je linka 4, co odjíždí v 14:50 z nádraží. Ta snad ještě nikdy včas nejela, i když je pravda, že tímto autobusem nejezdím denně. Ale co jsem chtěl jet, tak zpoždění desítky minut, nebo jsem šel pěšky. Co s tímto bude dělat, když se nejde vrátit do stavu z konce 2017?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za poznatek, protože je podobných případů více, budeme to muset operativně řešit, případně přijmout opatření na nejbližším jednání pracovní skupiny.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

2. 2. 2018
Předmět: MHD Vodojem
Dotaz: Dobrý den, vím že připomínek k MHD vám chodí fůra. Děkuji (asi nejen za sebe) za přidání linek, jsem spokojená. Dříve to bylo horší jak na vesnici. Přesto bych ráda přidala další námět na případné malé úpravy. Bylo by moc fajn přidat linky z náměstí např.v 16, 17 a 18 hod - nejede nic (nebo alespoň ob hodinu, člověk se přizpůsobí). A možná posunout linku 8 třeba o 20-30 minut?? (linky 4 a 8 sem jedou současně, když se ještě točí č.6, je toho zbytečně moc a pak hodinu nic). Děkuji za projednání.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za námět, bude projednán v rámci vyhodnocení provozu MHD a v rámci návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: Setkání s občany
Dotaz: Dobrý den,

kdy prosím bude to setkání?

“Setkání s občany
Co nás čeká:

Rekonstrukce povrchů ZR 7
ve středu 6. února 2018 v 18:00 hod., zasedací místnost zastupitelstva města”

6. Únor není středa
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, pane Moravče,
setkání s občany na téma Rekonstrukce povrchů ZR 7 se uskuteční v ÚTERÝ 6. února od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města. Takto jsme občany informovali v aktuálním vydání Žďárského zpravodaje i v hlášení rozhlasu. Informaci o středě jste pravděpodobně našel na stránce Aktivně pro Žďár, omlouváme se za tuto chybu a děkujeme za upozornění.

za Oddělení projektů a marketingu
Hana Vykoukalová
Marketingový referent

1. 2. 2018
Předmět: stromky
Dotaz: Stále se válejí u popelnic vánoční stromky, proč je již neodvezli ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Stromky se již svážely několikrát po celém městě.
Ještě se příští týden pojedou.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: podnikání v ZR
Dotaz: Dobrý den, podnikání v našem malém městě není vůbec jednoduché, chybí kupní síla obyvatelstva, jelikož tady nemáme takové platy jako v Praze.Mnoho lidí jezdí za prací do větších měst, kde mají větší výdělky.Nicméně podnikatelé, kvitují,že jim město nezvedlo nájmy v rámci inflace,myslím si, že mohu hovořit i za ostatní a sluší se za to poděkovat.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
o neuplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách rozhodla v pondělí 29.1.2018 rada města, proto vaše poděkování patří jejím členům. Myslím si, že vaše poděkování je potěší.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

1. 2. 2018
Předmět: Nepoměr v MHD
Dotaz: Dobrý den, je velký nepoměr v MHD. Lidi co jezdí občas a platí za jednotlivé cesty čipovou kartou, tak těm jste před měsícem zdražili jízdenky o korunu. Navíc se před měsícem v porovnání se stavem z druhého pololetí 2017 zhoršila nabídka, protože autobusy jezdí míň často a ne zrovna podle potřeb lidí. Podle mě při zdražení se měla aspoň rozšířit nabídka. Můžete mi vysvětlit důvody těchto kroků?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nabídka MHD v počtu kilometrů a počtu využívaných vozidel odpovídá stavu roku 2016 a první poloviny roku 2017. Cílem úprav bylo při zadaném stejném rozsahu kilometrů a počtu vozidel využívaných pro MHD uspokojit co nejvíce cestujících. Zdraženo bylo především jednotlivé jízdné placené v hotovosti, které kromě jiného prodlužuje dobu odbavení cestujících a tím i jízdní dobu vozidel, naopak zlevněny byly bezhotovostní platby formou dlouhodobějších předplatných kuponů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 2. 2018
Předmět: Reakce na poslední uveřejněny maul
Dotaz: Dobrý den. Připojuji se k panu Blazickovi. Jsem už také starší, ale snažím se chodit pěšky a dopravu zatím využívám minimálně. Ať se udělá cokoliv, nikdy se nevyhoví všem. Myslím si, že v množství různých spojů si každý může vybrat. Děkuji městu a městskému úřadu za to, že se snaží naše problémy řešit. Milena Odvarkova
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Odvárková,
děkujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 1. 2018
Předmět: Velká spokojenost
Dotaz: Dobrý den - v záplavě dotazů/nedotazů na MHD (které už mě fakt nebaví a věřím, že už ani nikoho na MěÚ), bych chtěl poděkovat a pochválit pracovníky MěÚ ZR za jejich ochotu a vstřícnost. Dnes (31.1.) jsem během 15 min. vyřídil na doslova pár metrech veškeré záležitosti, které byly spojeny s evidencí obyvatel, výpisu na Czech pointu i při poplatku za psa. Vyřiďte prosím mé poděkování. Opravdu vše bylo profesionální, bez čekání a s úsměvem. Super! Občas napíšu kritiku, ale tentokrát palec nahoru!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Blažíčku,
jsem velmi rád a děkuji, že vedle kritiky věcí, které můžeme ovlivnit jen částečně, se daří správně dělat naši práci. Vaši spokojenost budu tlumočit příslušným zaměstnancům a věřím, že je potěší stejně jako mne. Přeji krásné dny a jen usměvavé lidi okolo.

Jan Havlík - tajemník MěÚ

28. 1. 2018
Předmět: Diskuze o opravách na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, v úterý bohužel nemohu přijít na diskuzi s občany o opravách na Vodojemu. Budete dávat prezentace a videozáznam na webové stránky města? Děkuji moc předem, pokud ano.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jaroslave,
ano, záznam bude zveřejněn.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 1. 2018
Předmět: Mezinárodní řidičský průkaz
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz týkající se mezinárodního řidičského průkazu. Dělal jsem si pouze řidičský průkaz skupiny B, který však zahrnuje i skupinu AM. Zajímalo by mě, jestli v mezinárodním řidičském průkazu budou uvedeny obě tyto skupiny, tedy i slabé motorky, nebo pouze skupina B. Předem děkuji za odpověď, s pozdravem David Nejedlý.
Odpověď (odbor dopravy):
V MŘP se skupina AM nevyznačuje. Budete mít vyznačenou jen skupinu B. ŘO udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T sice opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM, avšak jen na území ČR (§81 zák. 361/2000 Sb - tzv. rovnocennost řidičských oprávnění).

30. 1. 2018
Předmět: na odpolední směnu do Tokozu linka 7 městské dopravy
Dotaz: na odpolední směnu do Tokozu linka 7 městské dopravy co jede okolo půl druhé z nádraží ať jezdí i přes Vysočany díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 1. 2018
Předmět: Ranní spojení linky městské dopravy číslo 2
Dotaz: Proč jste na linku městské dopravy číslo 2 nedali spojení z nádraží v 5.40 a v 6.40, zpátky z Piláku v 6:00 a v 7:00?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 1. 2018
Předmět: MHD pro Vodojem
Dotaz: Někdo tady psal, že se zhoršuje bydlení na Stalingradě. Jenže po "optimalizaci" jízdních řádů MHD zkraje roku to je stejné i na Vodojemu. Obchod žádný, sloupy veřejného osvětlení nám pomalu spadnou, obyvatelstvo stárne. Teď jste nám zrušili linku 5 jedoucí po hodině, slabá náplast je linka 8 zajíždějící až na Vodojem. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město, tak není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 1. 2018
Předmět: Metropolitní opera v Kině Vysočina?
Dotaz: Dobrý den, pokud patří dotaz jinam, prosím o přeposlání. Nezapojí se Kino Vysočina do sítě kin v 70 zemích světa, kde se promítají přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku? Myslím tím to, co je podrobněji popsáno na www.metopera.cz. Když toto mohou mít v kinech v menších městech jako například Benešov, Chotěboř, Náchod, Semily nebo Žatec, tak by to snad nemusel být problém, aby toto mohlo být i ve Žďáru. Určitě by to bylo přínosné a byla by to i celosvětová reklama města Žďáru se zapojením
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
naše Kino opery přenáší. Ale vstupujeme do těch projektů, kde si můžeme vybrat. Do tohoto konkrétního projektu jsme zatím nevstoupili z důvodu, že musíme zakoupit celou sezonu, a to je cenově náročné. Ale s přenosy počítáme i letos.

Ing. Marcela Lorencová
Kultura Žďár

27. 1. 2018
Předmět: Rozbitý kontejner na elektroodpad na Vysočanech (Na Úvoze)
Dotaz: Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás upozornil na to, že červený kontejner na elektroodpad na Vysočanech v ulici Na Úvoze (na plácku u "kulturního domu") má rozbitý vhozový otvor a nelze jej proto používat. Takto kontejner vypadá již několik měsíců (od listopadu).

Prosím, mohli byste zařídit opravu?

Děkuji, s pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za podnět, upozorníme provozovatele, aby kontejner co nejdříve opravil.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 1. 2018
Předmět: městská doprava
Dotaz: Prosím,
udělejte něco pro Žďár 3,
aby městská doprava jezdila více,
jako před měsícem.
Tím myslím návrat linky 5 a linky 8 do původního stavu.
Díky a hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 1. 2018
Předmět: Znovu díra na křižovatce
Dotaz: Dobrý den, prosím znovu (a lépe) opravte díru uprostřed křižovatky mezi Penny a kinem, byla chvíli zalepená a v domnění, že stále je, jsem ji vymetla až mi málem upadlo kolo auta, v noci není vidět vůbec, takže těžko se jí vyhnout. Doufám, že se zase nečeká na lepší počasí. Stačí že si ničíme auta na ostatních silnicích v ZR. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, oprava je objednaná. Bohužel obalovna asfaltu je v zimě mimo provoz a balená směs za studena nemá dlouhou trvanlivost zejména na takto frekventovaném místě. Nelze zaručit, že se závada do jara znovu neprojeví.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 1. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, jestli nemůžete vrátit linku 5 aspoň z části jak jezdila?
Aby aspoň jezdila z nádraží přes Neumannovu místo přes náměstí?
Děkuji Vám.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 1. 2018
Předmět: MHD pro Stalingrad, co uděláte pro lepší žití?
Dotaz: Pořád se mluví o tom, že se ze Stalingradu stává ghetto, že to je ze Žďáru nejméně oblíbená lokalita. Nemáme už lékárnu, obchody živoří a podobně. Jako jiskřičku naděje jsem viděla ve změně jízdních řádů z druhé poloviny roku 2017. Ale od začátku roku 2018 ta jiskřička zhasla, co už přes Stalingrad nejezdí linky MHD 5 a linka MHD 8 jezdí omezeně. Chceme proto mít stejnou kvalitu života jako v jiných částech města. Když už konečně něco s tím uděláte a nebude jen slibovat, že se nad tím zamyslíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 1. 2018
Předmět: Úklid sněhu
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné zajistit odklizení sněhu z ulice Hrnčířská.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současnosti je ulice pro stavebníky průjezdná. Pokud se situace v příštím týdnu zhorší, vyhrnutí objednáme.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 1. 2018
Předmět: Úprava zrušeného zákazu stání na ul. Palachova, úsek u tělocvičny 5.ZŠ
Dotaz: Dobrý den,
v 8/2017 byl zrušen zákaz stání na ul. Palachova směrem od tělocvičny 5.ZŠ.
Vyhodnotil někdo za MěÚ tento úkon s odstupem času?
Je totiž očividné, že řidiči (ze zvyku, časového presu atd.) odstavují auta u krajnice směrem k tělocvičně 5.ZŠ. Proto s prosbou žádám úpravu: Zrušit zákaz stání směrem k tělocvičně 5.ZŠ a obnovit zrušený zákaz stání směrem od tělocvičny 5.ZŠ (tzn. přemontovat značku z jedné strany ulice na druhou stranu, tj. cca 15 min. práce, nic víc). Předem děkuji. Mrkos
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Mrkosi,
povinností každého účastníka silničního provozu je mj. řídit se dopravními značkami. Mimochodem si Vám dovoluji připomenout, že k úpravě dopravního značení do stávajícího stavu došlo právě na základě Vašeho podnětu. Dopravní situaci v tomto úseku budeme intenzivněji monitorovat a po vyhodnocení situace přistoupíme k přijetí příslušných opatření. Jen pro úplnost, přemístění značky do stávající patky může být opravdu jen 15 minut práce, ale samotnému úkonu přemístění dopravní značky musí předcházet schvalovací proces daný zákonem.

S pozdravem
Ing. Luboš Koubek

24. 1. 2018
Předmět: Ať k Nákupnímu parku zase jezdí linka městské dopravy 2
Dotaz: Je to proto,že se linka 5 moc zhoršila,málo jezdí,hlavně o víkendu.Klidně k Nákupnímu parku může jezdit jak linka 2 tak linka 5.Kdyby jste to mohli změnit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Linka č. 2 je nyní určena i jako spojení od a k vlakům. Příjezdy linky č. 2 na nádraží jsou nyní na hranici přijatelných nástupních časů, proto ji za stávajících podmínek nelze vést ještě přes Nákupní park.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 1. 2018
Předmět: Cestování MHD z Vodojemu na Stalingrad
Dotaz: Dobrý den, dříve se dalo jet z Vodojemu nebo z Neumannovy ulice na Stalingrad po půl hodině linkou 4 nebo linkou 5, předtím 4A a 4B . Teď po změnách už linka 5 k nám nejezdí, jen párkrát linka 6. A navíc když chceme jet na z Vodojemu na Stalingrad, tak linky 4 a 6 odjíždí současně a potom hodinu zase nic nejede. Takto je to nevyhovující. Lepší byl původní stav s linkami 4, 6 a vynikající linkou 5. Nemůžete s tím něco udělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD. Rozsah MHD je zadán, pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Není možné uspokojit všechny přepravní potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 1. 2018
Předmět: U jízdních řádů MHD se míchá stejný obsah guláše ve stejném hrnci
Dotaz: Dobrý den, u dnešního dotazu k jízdním řádům MHD výstižně píšete, že mícháte stejný obsah guláše ve stejném hrnci. Problém je v tom, aby ten guláš ještě byl poživatelný, hlavně kvůli těm změnám před třemi týdny. Že jsou změny jízdních řádů potřeba, o tom žádná, o tom asi nikdo nepochybuje. Proto se zeptám, jestli ještě funguje pracovní skupiny pro jízdní řády MHD, aby to mohla opravit, případně jestli to bude ještě do letních prázdnin, jako tomu bylo u prvních změn MHD k začátku července 2017?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pracovní skupina se nyní neschází pravidelně, ale je svolávána dle potřeby. Další jednání ve věci vyhodnocení dosavadního provozu a k projednání připomínek je plánováno na březen. Rozhodnutí o změnách nelze dopředu určit, nepředpokládáme zásadní změny po několika měsících. Operativně budou zvažovány možné změny ve spojení do a ze zaměstnání.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 1. 2018
Předmět: MHD linka 7
Dotaz: Nemůže linka 7 jezdit častěj? Z Kláštera je horší spojení, když už jednosměrně na Stalingrad nejezdí linka 5. Linka 6 je panoramatická přes polikliniku, Vodojem a náměstí, to není na normální dojíždění. A mohla by linka 7 jezdit i o víkendech, protože lidi ze Stalingradu pracují v TOKOZ i o víkendech? Je to třeba celý překopat a zlepšit ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše připomínka bude projednána spolu s dalšími v pracovní skupině. Obecně se dá říci, že jsme na hraně možného, pro další rozšíření provozu by bylo nutné zvětšit rozsah MHD. Takto při projednávání a zavádění změn na základě připomínek obrazně řečeno stále „mícháme stejný obsah guláše ve stejném hrnci“.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 12. 2017
Předmět: jiná městská policie?
Dotaz: Dobrý den, po přečtení odpovědi k dotazům na MP bych se chtěl zeptat pana starosty. V čem se liší povinnosti MP od ostatních orgánů veřejné moci? Platí ještě Čl.III písmeno A a ČL. 4 programového prohlášení RM? Jak budete chránit osobní údaje, které dnes v dotazech nejsou a nově je minmálně MP požaduje? K čemu a komu budou požadované údaje sloužit? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,

děkuji za Váš opakovaný dotaz. Jak už jsem psal, městská policie se považuje z povahy zákona o Městské policii (MP), za „bezpečnostní složku“ a v případě přijetí podnětu by tedy měla tento podnět prověřit a v této věci jednat. Nejde tak pouze o klasický „dotaz či námět“. Proto dotazovna MP funguje mírně odlišně, a to už od počátku vzniku internetových stránek MP. Asi se shodneme, že pokud má dotazovna ve městě pomáhat, tak nejvíce pomáhají konkrétní věcné dotazy či náměty od konkrétních osob, nikoliv obecná anonymní kritika. Bohužel ne každý má odvahu se pod svůj příspěvek podepsat... Co se týká ochrany osobních údajů, tak ta je vždy zajištěna v souladu s aktuálně platným zákonem č. 101/2000 Sb. Od května bude platné nové nařízení na ochranu osobních údajů zvané GDPR. Obecně se toto nařízení vztahuje na všechny právnické osoby, na firmy, školy i obce, které zpracovávají osobní údaje nebo dokonce citlivé osobní údaje. Samozřejmě i náš úřad, MP a všechny organizace se budou tímto zákonem řídit. Na úřadě má tuto problematiku na starosti tajemník. Na něj Vám také doporučuji se osobně obrátit se žádostí o schůzku, pokud by jste potřeboval tuto složitou problematiku detailně vysvětlit. Pokud mi to kalendář umožní, rád se k takové schůzce připojím.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Zdeněk Navrátil, starosta

20. 1. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, jak to prosím bude letos s inflací ? Bude zase rada města letos rozhodovat o uplatňování, nebo neuplatňování inflace ? Pro ná drobné podnikatele je to dost zásadní, protože zvýšení nájmu v rámci inflace by pro většinu nás drobné podnikatele bylo likvidační. Taktak zaplatíme zaměstnance a chod firmy, ale unést ještě zvyšování nájmu, tak to bychom museli zanechat podnikání v našem městě a propouštět lidi.Věřím, že k tomu nedojde a město k tomu přistoupí zodpovědně.Děkuji.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
o tom, zda bude nájemné za užívání prostor sloužících podnikání zvýšeno v příslušném roce o výši inflace, rozhoduje rada města, které také bude předložen návrh k projednání a rozhodnutí.Váš podnět budeme radě města tlumočit.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

21. 1. 2018
Předmět: Svoz vánočních stromků
Dotaz: Dobrý den,
Nikde jsem se nedočetl zda a kdy budete svážet vánoční stromky. Stačí to nechat před domem?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vánoční stromky se již druhý týden průběžně sváží po celém městě.
Můžete je ukládat ke kontejnerům, které jsou na veřejném prostranství a kde jsou dobře vidět.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

21. 1. 2018
Předmět: Informování o MHD na internetu ... očerňování dobrého vzoru
Dotaz: Přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6575. Takže místo toho, abyste se nad kritikou informování o MHD na internetu zamysleli, tak místo toho se snažíte obsahově výborné neoficiální internetové stránky www.mhd-zr.xf.cz očerňovat, že prý "vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí". Nemyslíte, že méně znalí cestující to ocení a podaří se je do MHD získat, když nebudou muset obtížně informace hledat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulé odpovědi v této věci jsme uvedli kromě jiného: "Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší. Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky."
Město nemá ambici konkurovat takto odborně pojatým stránkám, podává pouze základní informace potřebné pro cestující MHD. Kdo má hlubší zájem o MHD, může si další informace dohledat např. právě na uvedených stránkách www.mhd-zr.xf.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 1. 2018
Předmět: Jízdní řád linky 6
Dotaz: Dobrý den, o potřebě změnit pár dní platné jízdní řády psali mí předchůdci, je to potřeba. Já navrhuji, aby linka 6 jezdila po celý týden, aby spojení nebyla jen v pracovní dny nebo jen o víkendech. Z nádraží by měla jezdit ještě každý den po hodině od 7.10 do aspoň 18.10, a to nejmíň na Zelenou horu. A proč ve svátky ráno končí autobus v 7.23 na Horní zastávce, když potom dál nikam nepokračuje? Prosím o jasnou odpověď, ne že musíte dodržet naježděné kilometry a dodržet počet autobusů. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD. Rozsah MHD je zadán, pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Není možné uspokojit všechny přepravní potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: Z TOKOZU NA STALINGRAD VE TŘI ODPOLEDNE MHD NEJEDE
Dotaz: DEJTE NA LINKU 7 NĚJAKÝ AUTOBUS, CO POJEDE VE TŘI ODPOLEDNE NA STALIGRAD. NA TOKOZ NA SEDMOU RÁNO LINKA 7 JEDE, ALE ZPĚT NE, LINKA 6 VE TŘIČTVRTĚ NA TŘI JE MOC BRZO A STEJNĚ JE TO VYHLÍDKA PŘES VODOJEM A NÁMĚSTÍ. DÍKY.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 1. 2018
Předmět: Sdělení
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová, souhlasím s pisatelkou, která se dotazovala na stínění a problému dvou stromů na Libušíně.Jedná se již o to, že v minulosti tam ty žádosti již byly, včetně fotografií, ,změřených stromů a dalších věcí, které jste chtěli a v tété věci nedošlo k kladnému rozhodnutí proč ?Je to nutno vidět i z pohledu občanů,kteří tam bydlí.Ty stromy mají přímo před okny a doslova jim stíní, nevidí z oken a pod.Nutno toto řešit zavčas,pokud jdou stromy odstranit a nahradit je jinými.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
městský správce zeleně podle situace na místě podává žádost o kácení stromu na odbor životního prostředí, který v takové věci rozhoduje, tj. buď ho skácet povolí nebo nepovolí. U každého stromu, pro který je podána žádost o kácení, povolující orgán velmi pečlivě zvažuje, zda škody nebo omezení, které takový strom způsobuje svému okolí, přesahují zájem na jeho zachování. Některé stromy v minulosti byly vysázeny nevhodně, to samotné ale jako důvod pro kácení nestačí. Správce zeleně města pro stromy v sídlištích zjišťuje i názor obyvatel okolních domů, jak si přejí se stromem naložit.
Nejedná-li se o havarijní situaci, pak dokud odbor životního prostředí nevydá příslušné povolení, správce zeleně není oprávněn strom pokácet.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: veřejné bruslení
Dotaz: Dobrý den, tento víkend jsem s dětmi navštívila veřejné bruslení. Hrůza, hlava na hlavě, skoro se nedalo hnout. Slibovali jste zde 13.2.2016 pevné rozvrhy a do dnes nic. To myslíte na děti? Kde se mají naučit bruslit? Proč nepřidáte více hodit pro veřejnost, zvláště v takovéto mírné zimě? A proč vůbec na led pouštíte tolik lidí? Kapacita se snad dá stanovit. Děkuji Katka
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
děkuji Vám za Váš názor. Vzhledem k vytížení ledové plochy jsme rádi, že vůbec dokážeme každou sobotu a neděli dostat veřejné bruslení do rozvrhu. Snahou města bylo původně stanovit „pevné rozvrhy“ na veřejné bruslení každý víkend. Tato myšlenka však není realizovatelná vzhledem k rozpisu hokejových zápasů, které nevytváříme my jako provozovatel a musíme se jim také přizpůsobit. V současném teplém počasí chodí bruslit samozřejmě daleko více lidí (v sobotu jich bylo 330), ale v okamžiku stanovení max. počtu si budou stěžovat všichni ti, kteří se na bruslení vůbec nedostanou. Doporučuji využít času, který je v rozpisu uveden pod názvem „nábor“ a je pořádán místním hokejovým klubem. Tam se děti mohou naučit bruslit za vedení zkušených odborníků.
V. Kovařík, SPORTIS

18. 1. 2018
Předmět: Kurzy pro seniory
Dotaz: Dobrý den.
Dnes jsem si v televizi všimnul akce městkého úřadu v Praze. Umožňuje a finančně zajišťuje pravidelné vzdělávací, kulturně umělecké kurzy v lidové škole umění. Akce pro seniory. Akce se odbývaly v dopoledních hodinách v prostorách školy a lektory byli odborníci, učitelé. Sám bych měl zájem o výtvarnou činnost.
Neuvažujete o podobné aktivitě? Určitě by se líbila a byl by o ní ze strany žďárských seniorů velký zájem.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Hodrment,
s realizací počítáme někdy po roce 2018. Střediskem bude naše ZUŠ F. Drdly, vyučovat seniory budou učitelé školy a to v dopoledních hodinách, kdy nevyučují děti.
Takže s podobnou aktivitou pro seniory v budoucnu počítáme.

S přáním hezkého dne

Mgr. Dana FORALOVÁ
ředitelka ZUŠ F. Drdly
Žďár nad Sázavou

18. 1. 2018
Předmět: Nedá se dostat městskou dopravou na sedmou hodinu do práce
Dotaz: Když jste před půl měsícem změnili jízdní řády, tak se už nedá dostat ze Stalingradu na sedmou hodinu do Hettichu a na Jamskou. Předtím tam jezdil autobus linky 3, co ze Stalingradu odjížděl ve čtvrt na sedm. Můžete nám místo toho nabídnout něco jinýho?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, při zpracovávání připomínek a požadavků jsme neměli žádné poznatky o potřebách spojení mimo časy základního třísměnného provozu a proto jsme v rámci dodržení zadání o tomto spojení neuvažovali. Protože se obdobných požadavků objevilo několik, budou posouzeny s ostatními požadavky na úpravy MHD.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné pokácet dva přerostlé stromy a zasadit mladé, před vchodem na ulici Libušínská č.197/44. Stromy již hodně stíní, v létě se v nich drží nepříjemný hmyz, který létá do oken a nedá se větrat ! Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
žádosti o kácení stromů na městském pozemku řeší správkyně městské zeleně Ing. Eva Křesťanová. S ní je potřeba přesně specifikovat, o které stromy se jedná, zda převažuje zájem je zachovat nebo odstranit včetně posouzení jejich stavu a životaschopnosti v terénu. Následně správkyně zváží podání žádosti jménem města o jejich skácení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: Připomínky k jízdním řádům MHD s účinností od 1. ledna 2018.
Dotaz: Dobrý den, pečlivě čtu připomínky k jízdním řádům s účinností od 1. ledna 2018. Naprostá většina z nich je oprávněná a smysluplná. Někdo tady zmínil i setkání s občany k MHD, které nechcete. Co mne ale zaráží, tak je nemálo urgencí připomínek k jízdním řádům, na které odpovídáte prý kvůli jakýmsi pravidlům dotazovny nebo které nějak vůbec nemůžete najít. Logicky mě napadá, že mnoho připomínek k jízdním řádům MHD se tady vůbec neobjeví. Neměl by se dát připomínkám k jízdním řádům MHD jiný rámec?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
připomínky k MHD shromažďujeme a budou vyhodnocovány a podle jejich obsahu bude rozhodnuto o případných dalších úpravách MHD.
V rámci dotazovny odpovídáme na všechny dotazy, které jsou do ní řádně vloženy a odpovídají pravidlům dotazovny: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
Bohužel se v poslední době domáhají někteří občané odpovědí na dotazy, které vůbec nebyly do dotazovny vloženy nebo nebylyl zaslány na odbor komunálních služeb, mnohé dotazy obsahují pouze vlastní názor bez konkrétního problému apod., což je pak příčinou nezveřejnění odpovědi. I přesto za celý rok 2017 odbor komunálních služeb neodpověděl pouze na 5,7% jemu v dotazovně adresovaných dotazů, a to včetně dotazů v souvislosti s MHD.
Dotazy se zde neztrácejí ani není potřeba je hledat, protože každý řádně vložený a odeslaný dotaz je automaticky doručen i příslušnému vedoucímu odboru, na který je dotaz směrován.
Doporučuji Všem pro jistotu, že vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedli i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
Dotazy a náměty ohledně MHD lze zaslat např. na mail: mhd@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: MHD pětka
Dotaz: než aby MHD pětka jezdila tak málo jako teď od ledna tak by bylo lepší nechat ten jízdní řád do prosince/můžete přidat na linku 5 další autobusy?/hlavně o víkendech?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
ke změnám na lince číslo 5 bylo již napsáno v dotazovně mnohé, v dohledné době a za stávajících zadávacích podmínek další změny neplánujeme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: Zvýšit počet parkovacích míst na Libušínské ulici
Dotaz: Dotaz byl vložen na lepsimisto.cz 5. 3. 2017, kde jste odpověděli, že musíte zpracovat projektovou dokumentaci. Tak se ptám, je již hotová projektová dokumentace a kdy se bude akce realizovat. Souhlas dotčených domů / Libušínská 19 - 25/ byl schválen na shromážděních vlastníků již vloni. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Město řeší - rozšiřuje, rekonstruuje a opravuje parkovací plochy na celém svém území. Postupně jsou realizovány jednotlivé akce a to i v návaznosti na výši rozpočtu města a do něj zařazené akce. V rozpočtu roku 2018 není zahrnuta příprava tj. projekt na parkoviště na ul. Libušínská. V rámci přípravy rozpočtu roku 2019 bude tento návrh znovu posouzen.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: sněhová údržba
Dotaz: Dobrý den, vždy prohrnujete ulici V zahrádkách a také cyklostezku směrem od Penny do Hamrů, ale nikdy spojnici mezi těmito cestami kousek od Domova klidného stáří kolem garáží. Jde o cca 20 metrů a především starším lidem, kteří tudy chodí, by to velice pomohlo. Dalo by se s tímto úsekem něco dělat? Za seniory žijící v okolí mám moc poděkovat za ochotu se nad tím zamyslet a případně splnit.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
objednáme odklízení tohoto úseku tak, aby byl zahrnut do údržby přilehlé cyklostezky. Děkujeme za podnět.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 1. 2018
Předmět: Zimní údržba
Dotaz: Dobrý den, prosím o kontrolu údržby chodníku od ulice Bří Čapků okolo mateřské školky až ke 4.ZŠ. Na chodníku je souvislá vrstva ledu a není posypaný.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Dnes při kontrole v 10,00 hod byl chodník posypaný.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 1. 2018
Předmět: městská hromadná doprava linka 4
Dotaz: proč poslední večerní spojení linkou 4 jezdí jen v pracovních dnech? to máte zjištěno že by tím nikdo nejezdil? určitě by tam jezdilo víc lidí než v některých autobusech o víkendech
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadáním pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: Neposypané chodníky
Dotaz: Dobrý den,

bohužel musím konstatovat, že stejně jako se sekáním trávy v létě město totálně selhává s posypem uklouzaných chodníků v zimě. Dnes jsem při cestě pro syna do školy třikrát upadla, což v mém těhotném stavu není ideální. Kolem školy je situace obzvláště tristní, stejně tak kolem nádraží, kde se pohybuje mnoho dětí a seniorů. Možná by město mělo zauvažovat o lepší údržbě svých chodníků, například schodiště vedoucí kolem bývalého Albertu u nádraží je v katastrofálním stavu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k charakteru počasí, kdy byly očekávány následné další 2 vlny sněžení, se prováděl pouze lokální posyp, protože stejně došlo k jeho odhrnutí se sněhem. Jakmile ustanou největší srážky, bude souvislejší posyp proveden. Schodiště u bývalého Alberta bylo dnes při kontrole odklizeno, ale je ve špatném stavebním stavu.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: rekonstrukce Vodojemu - přechod Novoměstské
Dotaz: Dobrý den, při opravě prvních ulic Vodojemu parkovala většina obyvatel u garáží nad Novoměstskou. Pravděpodobně takhle bude denně parkovat a přebíhat silnici další tři roky minimálně půlka obyvatel Vodojemu. Bylo by možné udělat zde už ten dlouho odkládaný přechod? V minulosti to nešlo protože silnice byla státní (díky převodům u obchvatu už je města?) a poté se ještě čekalo na vyřízení reklamace po rekonstrukci. Teď by to už šlo? Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Štěrbová,
nepodařilo se mi dohledat a zjistit, kdy a kdo v těchto místech v minulosti plánoval přechod pro chodce, a domnívám se, že mohlo jít o diskuzi u některého z řady projednávaných záměrů např. výstavby obchodního centra, kde byl přechod plánován, ale až za zástavbou. Zcela určitě nebyla připravována konkrétní stavba přechodu u garáží na ulici Novoměstská. Obávám se, že zde není splněn základní předpoklad a to, aby se pohyb chodců pohyboval kolem 2.000 za 24 h. Nicméně, pokud budeme řešit komunikační propojení ulic Brněnská x Jamská x Novoměstská, bude určitě prověřena i možnost vybudování např. místa pro přecházení.
Přechod, který je na ulici Novoměstská připravován v souvislosti s převodem celé ulice do majetku města, je přechod u hřbitova.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 1. 2018
Předmět: Linka MHD číslo 1 po noční směně a na odpolední a večerní směnu
Dotaz: Neměla by jezdit linka 1 od firmy Hettich a pak od Žďasu i po noční směně? Nedá se pořádně dostat do celého Žďáru, třeba Dvorská ulice nemá vůbec nabídku. Myslím autobus, co by jel v 6.15 ze zastávky Hettich a 6.23 ze zastávky Žďas. Podobně by něco mělo jezdit na odpolední a večerní směnu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za námět, zařadíme jej do nejbližšího posouzení případných úprav MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
chtěla bych Vám poděkovat za to, že po několik předešlých měsíců se bylo možné z autobusové zastávky na ulici Nádražní dostat pohodlně k odjezdům vlaků ve směru Praha i Brno spojem MHD č.5.
To však již nyní bohužel možné není, ani jeden za spojů MHD č.3 a 6 to dle nového jízdního řádu MHD neumožňuje !
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: Ať linka MHD číslo 7 jezdí vždy přes Vysočany
Dotaz: Dobrý den, i já nejsem spokojený s tím, co jste před pár dny udělali s jízdními řády MHD. Ostatní stěžovatelé mi mluví z duše, skoro se vším souhlasím, stav koncem roku 2017 byl lepší. Chci proto dát námět, co dalšího by se v MHD mělo zlepšit a nebudu se opakovat s ostatními. Ať linka MHD číslo 7 jezdí vždy přes Vysočany, myslím tím spojení číslo 1, 3, 11 a 10. Když už tam něco jede, tak by to přes Vysočany mělo zajet, není to moc velká zajížďka. Spojení 16 před půlnocí může tak zůstat, jak je.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2018
Předmět: konstruktivní debata k MHD a pochvala za ohňostroj
Dotaz: Dobrý den,zvažuje město nějaké veřejné debaty k MHD, kde budou občané jednat s konkrétními lidmi o MHD, kde bude konečně vysvětleno proč je to tak a ne jinak, příp. probrány konkrétní návrhy k zapracování. Dotazy a náměty jsou touto problematikou zahlcené a asi to není ku prospěchu..

K dotazu připojuji pochvalu za Novoroční ohňostroj, letos zřejmě v režii jiného ohňostůjce, nepředcházela mu otravná Vodáčkova reklama a byl opravdu nádherný.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v nejbližším období veřejná projednávání plánovaná nejsou. Nicméně Odbor komunálních služeb i nadále sbírá připomínky a podněty na e-mailové adrese mhd@zdarns.cz a je možné s odpovědnými pracovníky osobně probrat i konkrétní připomínky. V případě, že se v budoucnosti bude přistupovat k projednávání dalších úprav v provozu MHD, bude se samozřejmě pracovat i s těmito připomínkami. O případných projednáváních změn v provozu MHD budeme občany informovat standardními cestami jako jsou Žďárský zpravodaj, webové stránky města nebo Facebook města.

za Oddělení projektů a marketingu
Mgr. Hana Vykoukalová

17. 1. 2018
Předmět: údržba chodníku
Dotaz: Dobrý den, proč se v zimně neudržuje chodník na Vodojemu od přechodu od ul. Wolkerova celý, tj. až po ulici Jamborova? Vyhrnutý je vždy pouze v úseku pod garážemi po ulici Blažíčkova. Když taje, všude sucho, jen zde jsou obrovské louže, zmrazky, psí exkrementy, a to zde chodí opravdu velké množství lidí. Dle mapy je zařazen do 3.pořadí důležitosti, ne mezi neudržované. Předem děkuji za odpověď a nápravu!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jestli je myšlen úsek k točně autobusu, byl dnes při následné kontrole vyhrnutý. Váš poznatek jsme provádějící firmě předali.
Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 1. 2018
Předmět: Minulý týden jsem posílal připomínku k poslední verzi jízdních řádů MHD a nemám odpověď.
Dotaz: Připomínka byla napsaná slušně a určitě podle pravidel dotazovny. Proč jste mi neodpověděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny. Doporučuji Vám pro Vaši jistotu, že Vámi vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedl i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Nemám odpověď na moji připomínku k informování o MHD na internetu
Dotaz: Minulý týden jsem zde poslal připomínku, doteď nemám odpověď? V čem je problém?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na dotazy, které jsou v souladu s podmínkami dotazovny, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD pro Nákupní park nestačí!!!
Dotaz: Ke smršti kritiky k novým jízdním řádům MHD dodám, že chybí protisměrný spojení z Nákupního parku k lince 8. Z města se k Nákupnímu parku dostaneme linkou 8, ale zpátky už přímé spojení nemáme. Neměla by v denních hodinách k Nákupnímu parku jezdit i linka 4? Na nádraží by pak dojela 19 minut po celé hodině, tak by lidi stihli přestoupit na rychlíky. Můžete to zařadit mezi ty stovky připomínek k poslední změně jízdních řádů MHD, abyste se tím mohli zabývat a aspoň se pokusit stav trochu zlepšit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Svobodárky
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli se budou letos a nebo vůbec někdy zateplovat svobodárny ve ZR 3. Děkuji za případnou odpověď
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
letos se bude zateplovat svobodárna č.3 a 7.

S pozdravem

ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

14. 1. 2018
Předmět: Rozlomení stromů u garáží na ul. Jihlavská /za Benzinou/. Třetí připomínka.
Dotaz: Dobrý den. Od moji poslední připomínky k rozlomeným stromům /17.12./ uplynul další měsíc a opět se nic nestalo. Vše je objednáno, ale ty tři stromy mají uhnilé kořeny a hrozí pádem. Jeden z nich, jak jsem již psal v první připomínce leží vyvrácený na zemi, druhý je již vyhnutý asi pod úhlem 45° do volného prostoru nad cestu mezi garážemi. Bude se čekat až to na někoho spadne, nebo snad ještě déle, jak píšete na kompletnější ošetření celé skupiny stromů v této lokalitě? S pozdravem Jiří Růžička.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ošetření, popřípadě odstranění stromu v této lokalitě je stále objednáno, přednostně řešíme odstraňování a úpravy stromů ve frekventovanějších lokalitách. Počítáme i se zásahem v této lokalitě.
S přáním hezkého dne

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Cestování MHD do Nákupního parku
Dotaz: Prosím vás, ty poslední změny jízdních řádů se vám moc nepovedly. Ke kritice jiných dodávám svoji zkušenost. Vždycky se dalo jezdit do Nákupního parku linkou 2, dalo se jezdit ve všední dny, víkendy a svátky. Teď linka 5 hlavně o víkendu skoro nejezdí. Dřív se dalo o víkendech pěkně dostat linkou 5 na Stalingrad, teď je to jen párkrát vyhlídková jízda linkou 6 přes celý město. Nemyslíte si, že to přeci jen nebude na nějaké větší změny jízdních řádů MHD než na ty prohlašované kosmetické změny?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak již bylo v dotazovně v jiných odpovědích uvedeno, návrh případných zásadních změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Cyklostezka
Dotaz: Dobrý den. V minulosti byl zde na dotazovně několikrát zmíněn pohyb chodců po cyklostezce. Řešilo se, jestli se má chodit vpravo, či vlevo. Jedním z návrhů bylo to, že by se na cyklostezku "nastříkaly" tzv. "stopy". Viděl jsem toto řešení v jiných městech a kupodivu většina chodců se pohybovala po té straně, které jim "stopy" určovaly. Uvažujete v nadcházející sezoně o nějakém podobném, či vůbec nějakém značení, nebo informování o tom, po jaké straně se mají chodci pohybovat? Díky za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, je mj. uvedeno:
- Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
...
Pro společné stezky pro chodce a cyklisty je v TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty uvedeno:
4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a)
4.9.6.1 Obecně
...
• uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva;
...

Při dodržení zákonných ustanovení a doporučení k pohybu uživatelů zpravidla vpravo, se jeví vyznačování „stop“ jako nadbytečné a v současnosti o tom neuvažujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 1. 2018
Předmět: Odvoz stromků
Dotaz: Dobrý den, jaký je harmonogram odvážení stromků ? Po víkendu se všude válí spousta stromků, vítr je odvál do silnic a člověk by předpokládal, že každé pondělí bude odvoz a ono ne !
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den
Stromky se svážely již minulý týden a vozí se i dnes.
Určitě tak učiníme i příští týden.
Přesný harmonogram není – odvoz provádí pracovní skupina města a jejich práce je různorodá podle potřeb úřadu–( např. včera odváželi věci z volebních místností.)
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Kdo proboha vymyslel ty poslední změny jízdních řádů MHD?
Dotaz: Jak to tady čtu, tak je to kritika, kritika a zase jen kritika. S kritikou lidí souhlasím, od poslední změny jízdních řádů se hodně moc zhoršila MHD. Kromě toho, co už tady bylo napsaný, mám taky postřeh. Z polikliniky na Stalingrad se dalo jet dvakrát za hodinu. Teď občas k lince 4 můžeme použít i linku 6, ale obě linky odjíždí skoro současně a pak skoro hodinu nic na Stalingrad nejede. Zlaté původní linky 4 a 5, ty jezdily po půlhodině. Budete s tím něco dělat, aby nám to vyhovovalo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD a znovu budou vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 1. 2018
Předmět: Připomenutí chybějící odpovědi na připomínku k jízdním řádům MHD od prvního ledna
Dotaz: Přeji krásný den a také se připomenu kvůli chybějící odpovědi na moji připomínku k jízdním řádům MHD s účinností od prvního ledna. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ze stejného jména jako je uveden tento Váš dotaz jiný dotaz dotazovnou na odbor komunálních služeb nebyl doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 1. 2018
Předmět: Rekonstrukce kanalizace v ulicích Na Úvoze a V Lískách
Dotaz: Jaký bude rozsah a průběh připravované rekonstrukce kanalizace v těchto ulicích? Bude zároveň provedena i kabelizace sdělovacích sítí? Kdo bude tyto práce provádět? Bude uveřejněn harmonogram prací? Budou uveřejněna jména pracovníků zodpovědných za dodržení termínů? Bude se jednat o dlouhodobé omezení dopravní obslužnosti - viz rekonstrukce ve Smetanově ulici., která trvala prakticky rok a nedávná oprava několika desítek metrů kanalizace na horní části ulice Na úvoze trvala tři měsíce? Děkuji .
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Sobotko,
zatím je zřejmý jen rozsah rekonstrukce. Dodavatel stavby, průběh, harmonogram prací a kontaktní údaje na stavbyvedoucího budou známy po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Předpokládám tak v polovině února. Rozvody el. energie zůstanou stávající, na sloupech.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 1. 2018
Předmět: Koureni
Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě jestli preventisti můžou procházet i svobodárky,protože nezletilá mládež tam v balkónových a sklepních prostorách kouří i přes zákaz. Jedná se o romskou mládež.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, asistenti prevence kriminality samozřejmě procházejí i svobodárny, kde dohlížejí i na dodržování zákazu kouření ve společných prostorách. Bohužel uvedenou činnost provádějí nejen nezletilí, jak uvádíte. Situace se dle našeho vyhodnocení postupně zlepšuje, i když na jedné svobodárně není ještě zcela ideální. Z tohoto důvodu je zde i zvýšený dohled hlídkami MP. Pokud máte nějaké bližší informace, kontaktujte nás na emailu. mp@zdarns.cz, případně telefonicky. Děkuji.
Mgr. Martin Kunc
městská policie


15. 1. 2018
Předmět: Chybějící odpověď k jízdním řádům MHD
Dotaz: Pane Dvořáku, kdy mi odpovíte na moji otázku k jízdním řádům MHD na Vodojem a Průmyslovku? Posílal jsem to minulé úterý, na novější dotazy už je dávno zodpovězeno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na dotazy, které jsou v souladu s podmínkami dotazovny, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 1. 2018
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy v roce 2018 proběhne vítání občánků? Bydlím v Hamrech, ale TP mám na MÚ ve Žďáře, takže se mě týká vítáni tam. Mnohokrát děkuji za odpověď a omlouvám se, pokud jsem zvolila špatně, kam dotaz zaslat.

Jsem s pozdravem

Koníčková
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
vítání občánků bude probíhat několikrát. K zařazení do vítání je potřeba vyplnit souhlas na formuláři, který se zasílá rodičům na adresu. Pokud jste formulář neobdržela, zastavte se na pracoviště ohlašovna v 1. NP Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, kde se formulář vyplní a budete zařazeni na další vítání občánků.

Lucie Kolbábková
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
ohlašovna

14. 1. 2018
Předmět: obchodní domy
Dotaz: Dobrý den, kdykoliv jdu do Kauflandu nebo jiných obchodních domů, tak je tam vždy plno, myslím si, že pro naše město to již nestačí.Chtělo by to přilákat investora na nový obchodní dům.Rozšiřuje se Klafar, myslím si, že by se v našem měst nový obchodnů dům uživil, neboť sem jezdí nakupovat i lidé z okolních vesnic.Pro rozvíjející se Žďár to bude nutností, uvažujte o tom.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Pešku,
hodně záleží na tom, v kolik hodin do obchodního domu zajdete a zda právě neprobíhá některá z řady prodejních kampaní. Domnívám se, že developeři obchodních domů velmi dobře sledují kupní sílu občanů a stále mapují vhodné lokality.
Jinak v územním plánu města jsou určena místa pro komerční plochy, a pokud by některý obchodní řetězec měl zájem, může využít prázdný objekt na Nádražní ulici.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 1. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD --- kdy mi prosím odpovíte?
Dotaz: Kdy mi prosím odpovíte? Už skoro 2 týdny čekám na odpověď na mou kritickou připomínku k nově platným jízdním řádům MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Obrava schodů
Dotaz: Prosím o opravu schodů u bývalého dětského střediska, pochůzná část schodiště je uvolněná. Jedná se o několik dlaždic vedle sebe a hrozí úraz, sám jsem měl co dělat, abych to ustál :-)

Jedná se o toto schodiště: https://mapy.cz/s/2irhv

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
děkujeme Vám za upozornění. O problému víme, opakovaně zde dochází k poruchám. Zvážíme způsob další opravy.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 1. 2018
Předmět: Nové jízdní řády MHD
Dotaz: Co se bavím s lidma,tak všichni říkají,že jízdní řády do prosince byly lepší.Hlavně to bylo lepší pro Stalingrad a Klafar,líbila se i linka 5, jak do prosince jezdila.Když se mohly jízdní řády MHD za poslední půlrok změnit třikrát v červenci,v září a v prosinci,tak nechápu, proč do roka by se ještě podle připomínek lidí nemohla udělat nějaká korekce,která by asi někde vrátila ten stav do prosince,který vůbec nebyl špatný.Můžete mi napsat proč se bráníte korekci nedostatků MHD,vzniklých od ledna?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v rámci zkušebního provozu upravené MHD od 1.7.2017 a jeho průběžného vyhodnocování proběhly následně od září do listopadu dílčí změny, které bylo možno provést beze změny tras linek. Takové úpravy, které je možno provést pouze se změnou tras linek, jsou zavedeny až od 1.1.2018, protože je k jejich realizaci nutné vydat licence na provoz nových/upravených linek v rámci správního řízení, což je proces náročnější na dobu pro jeho zajištění. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD a znovu budou vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

9. 1. 2018
Předmět: rekonstrukce Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, na kdy je plánovaná realizace jednotlivých etap rekonstrukce Vodojemu? Viz. zahájení územního a stavebního řízení na rekonstrukci Vodojemu, vyvěšené na webu města. Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Šerbová,
v letošním roce bude provedena rekonstrukce ulice Alšova. Podle finančních možností města by měla rekonstrukce pokračovat v roce 2019 oblastí od ulice Jamborova severně k Lískám, v roce 2020 od ulice Jamborova jižně ke Göttlerovu rybníku a chodníku pro pěší k ulici Wolkerova a v roce 2021 od tohoto chodníku ulicemi Blažíčkova, Slavíčkova, Jamborova.
Celý projekt včetně etap bude představen na hovorech s občany 6.2.2018
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 1. 2018
Předmět: redukce na lince MHD číslo 5
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, když se to nepodařilo hodnověrně vysvětlit u jiných dotazů, proč na lince 5 se redukovaly v pracovních dnech ranní a večerní spoje a o víkendu většina spojů? Takto je nabídka o hodně horší, předtím se dalo jezdit od nádraží po půlhodině celý týden, teď je to o dost slabší, hlavně o víkendu. Nebude se tady posilovat nabídka, jak se psalo v tom posledním článku v MF DNES?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. Zásadní změny linek v současné době nepředpokládáme. Je možné, že proběhnou dílčí úpravy jednotlivých spojů.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 1. 2018
Předmět: Mhd
Dotaz: Už se tady na to ptali jiní, ale vaše odpověď není jasná. Jde mi o to neježdění linky 8 na zastávku Okružní-horní. Kilometricky je to kousek navíc, časově by to bylo 1-2 minuty navíc. Tak mi řekněte, co je za problém, aby linka 8 jezdila i tam. Hlavně když jste na Stalingradě zrušili linku 5 bez náhrady.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v tomto případě nejde o finance, ale o včasné dojetí spoje na autobusové nádraží, protože tato linka zajišťuje pro větší část ZR spojení na a od vlaků. Do trasy linky byla oprávněně zařazena obsluha zast. Brodská, obch. domy a Jamborova (Vodojem). V dopravních špičkách se může jednat právě o ty nicotné 1 – 2 minuty, kdy by pak cestující nestihli vlak, resp. řádný nástupní čas na něj. Pokud reálný provoz ukáže, že spoje dojíždí na AN bez většího zpoždění, tak plánujeme opětovné zařazení zastávky Okružní, horní do trasy linky. Při vycházení vstříc relevantním požadavkům za stávajících podmínek a zadání přeskupujeme předem daná vozidla, kilometry atd., takže pokud se někde přidá, musí se jinde ubrat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 1. 2018
Předmět: Další změny MHD
Dotaz: Dobrý den, celou dobu sleduji změny jízdních řádů MHD a mám hlavně k těm posledním změnám podobné výhrady jako ostatní. Rád by se zeptal na něco jiného. Mluvili jste, že kromě zastávek na Klafaru postavíte zastávku u policie i pro druhou stranu, potom zastávku na Dolní ulici, nakonec i spojku přes hráz rybníka mezi Vodojemem a Průmyslovkou. Jak je toto daleko, bude se z toho něco v dohledné době 10 let dělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
projekční příprava běží na rekonstrukci zastávky MHD na ul. Jihlavská, Květná a Vnitřní. Nové zastávky MHD jsou projekčně připravovány na ul. Brněnská (policie) a Studentská a Dolní. Předpokládáme v roce 2018 realizaci zastávky Brněnská a pro další podle možností rozpočtu 2018 i následujících a podle postupu přípravy.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 1. 2018
Předmět: Jízdní řády MHD pro průmyslovou zónu
Dotaz: Pro průmyslovou zónu se mi líbí, že konečně někoho napadlo, že by se mělo jezdit i přímo z nádraží pro pracovníky, kteří do Žďáru dojíždí hromadnou dopravou - vymyšlení linky 9 proto chválím. Bohužel kvůli dřívějšímu odjezdu z nádraží od prvního ledna už to není možné pro dojíždějící vlakem. Já se chci optat, jestli nemůžete doplnit další nová spojení do průmyslové zóny a zpět, protože lidi z nedělnických pracovních pozicí potřebují cestovat tam a zpět i v jiných časech?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dokážeme reagovat na konkrétní doručené požadavky, tj. např. návrh časů směn a přepravních potřeb. I tak ale nelze bohužel pokrýt všechny individuální potřeby cestujících.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 1. 2018
Předmět: Spojení MHD na Stalingradě
Dotaz: Kdybych to měl shrnout, tak jste na Stalingradě zrušili linku 5 a linka 8 nejezdí přes celou Okružní ulici, trochu se navýšila linka 6. Stalingrad byl proto tímto poškozen. Rád bych se zeptal, kdy chcete vrátit nazpět některé linky, aby pro Stalingrad bylo tak dobré spojení jako dřív?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
doprava MHD je kompromisem v zadaných limitech, kde na jedné straně pokud přidáme, na jiné musíme ubrat. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Další změny jízdních řádů MHD pro opravu současných nedostatků
Dotaz: Dobrý den, na připomínky k jízdním řádům MHD od ledna univerzálně odpovídáte, že náměty zařadíte do vyhodnocování připomínek k MHD, které bude sloužit jako podklad pro její případné další změny. Chci se zeptat na hrubý časový odhad, kdy to asi bude, protože to kvůli velkýmu počtu připomínek bude potřeba jako sůl? Jde o to, že na podzim budou komunální volby a před nimi se většinou už nic neudělá. A lidi mají taky nějakou trpělivost a pomůže, když budou vědět, že se ty největší nedostatky opraví.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, vítáme každý konkrétní dotaz. Máte-li o téma zájem, nabízíme Vám osobní schůzku na odboru KS, kde bychom věc prodiskutovali. Návrh případných zásadní změn linek neočekáváme dříve než v polovině roku, operativní zásahy mohou proběhnout i dříve.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Praktické zkušenosti s jízdními řády MHD od 1. ledna
Dotaz: Tak jsem byl zvědavý na ty jízdní řády, jestli se mi zlepší cestování k vlakům a od vlaků. Bohužel je to horší. Za tento týden to mohu posoudit a beru to jak pro přijíždějící rychlíky od Brna nebo od Brodu. Kvůli tomu, že jste směr Průmyslovka a Vodojem posunuli odjezdy o 10 minut později, tak se to nevyplatí čekat a je rychlejší dojít pěšky. Protože rychlíky přijely vždy přesně nebo s minimálním zpožděním, tak bylo rychlejší jít pěšky, MHD dojelo později. Posuňte prosím odjezdy zpět z 50 na 40!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, znovu opakuji, že primárně pro obsluhu od vlaků a k vlakům jsou určeny linky č. 8 a nyní po změnách č. 2. To, že vlivem změn na oběh vozidel lze nyní využít i linku č. 4 je bonus navíc. Kterou konkrétní linku MHD pro dopravu využijete je zcela na Vašem uvážení.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

8. 1. 2018
Předmět: Kolize autobusů MHD na Vodojemu
Dotaz: Prosím Vás, nevím kdo vymyslel poslední verzi jízdních řádů, ale na Vodojemu vznikl zmatek. Okolo celé hodiny se na Vodojemu setkávají až tři autobusy linek 4, 6 a 8. Často jede linka 4 o pár minut opožděná a problém je na světě. Točna je malá, Jamborova ulice je úzká. Něco s tím prosím udělejte, autobusy pak mohou hodně blokovat provoz na Vodojemu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace je široká tak, aby se autobusy mohly bezpečně minout. Za stávajících podmínek oběh vozidel nyní nelze změnit. Může to znamenat drobná zdržení i pro osobní vozidla. Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Přeprava pro seniory a zdravotně postižené jako náhrada MHD
Dotaz: Dobrý den, žďárští senioři si stěžují, že pro ně není spojení MHD podle jejich představ. Nestálo by za to zavést něco podobného, jako mají třeba Kutné Hoře, Prachaticích, Liberci, Mostě a dalších městech, nazývané jako "Taxík Maxík"? Mnoho by se tím vyřešilo, senioři by byli spokojení a některé vyvážky pro seniory by tímto nemusely jezdit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za Váš námět. Spojení MHD je vždy kompromisem. Konkrétní věci je možné řešit konkrétními kroky. Dopravu je možná i formou taxi, jde však vždy o rozsah, poptávku a cenu takové služby. Prozatím o takové službě neuvažujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: Teď už konečně snad můj dotaz k informování o MHD na internetu dostanete
Dotaz: Když už se nám zkomplikovalo cestování MHD kvůli změně jízdních řádů, tak by se mohlo aspoň zlepšit informování o MHD na internetu. Pokud pominu nepřehledné informace na straně www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd, tak by se aspoň měly zlepšit, rozšířit a zpřehlednit informace na www.mhdzdar.cz. Inspirovat se můžete například na neoficiálních stránkách na www.mhd-zr.xf.cz, proto když vyčerpávající a přehledné informace mohou být na nezávislých stránkách, tak mohou být i na oficiálních.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
naše městská podstránka k MHD je spíše jen informativní, není jejím účelem zahltit návštěvníka stránek velkým objemem dat.
Stránky www.mhdzdar.cz spravuje ZDAR, podklady jim pravidelně dodáváme ke zveřejnění. Je na nich ceník na hlavní stránce, aktuality atd. a hlášení o odjezdech.
Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší. Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky. Naším cílem je poskytování potřebných a přehledných informací, které běžný uživatel potřebuje k přepravě. Takhle vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí.
zásadní změny stránek města v tuto chvíli nepřipravujeme.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent
a
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 1. 2018
Předmět: Chybějící odpověď na připomínku k jízdním řádům MHD
Dotaz: Před Silvestrem jsem posílal taky připomínku k jízdním řádům MHD a taky jako jiní nemám odpověď. Připomínka se řádně odeslala. Věřím, že mi odpovíte na připomínku a že mi neodepíšete, že "ze stejného jména jako uvádíte u tohoto dotazu nám na odbor komunálních služeb nebyl dotazovnou doručen jiný dotaz".
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: "Sečení" trávy
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat kdo odveze trávu na obchvatu na Jamské. Posečeno je jen ze strany od silnice druhá strana neposečená, je leden a je to nedosečené, neodvezené, nezhrabané. Některé sídliště - 3. seč neprovedena. Zajímalo by mě tedy jak probíhala vaše kontrola prací. Také by mě zajímalo kde se můžu dozvědět kolik tento kabaret sekání stál a kolik jste ušetřili za to že půlka Žďáru se neposekla? Fakt hnus, ostuda Žďáru, prosím o stručnou ale vystihující odpověď děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci, o neodklizené trávě na obchvatu víme. Odvezení trávy v loňském roce bylo objednáno, vzhledem ke klimatickým podmínkách práce ještě nebyly dokončeny. Třetí seč sídlišť byla dokončena v měsíci říjnu. Město nešetřilo na ploše a počtu sečí, bohužel dodavatel služby nebyl schopen séci ve větším rozsahu. Máte-li zájem o podrobnější informace k sečení, je možné dohodnout si osobní schůzku na odboru komunálních služeb.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

5. 1. 2018
Předmět: LInka 6 městské dopravy
Dotaz: Dobře že linka 6 jezdí i dopoledne, ale pár autobusů by se tam mohlo doplnit. Ale měla by jezdit i častěji odpoledne, takhle je to málo. Optimálně by měla jezdit po hodině od rána do večera. A neměla by jezdit zase jako dřív okolo Hypernovy, protože pro nakupující ze Zámku a z Vysočan není žádné jiné přímé spojení tam a zpět?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i Váš námět zařadíme do vyhodnocování připomínek k MHD, které bude sloužit jako podklad pro její případné další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Další chybějící odpověď z oblasti MHD
Dotaz: Na Nový rok jsem zde posílal návrh na zlepšení informací na internetu o MHD. Připomínkoval jsem nesystematické informace MHD na webu města a obsahově chabé informace na oficiálním webu MHD, co má na starosti firma ZDAR. Navrhoval jsem, že byste se mohli inspirovat propracovanými a obsahově vyčerpavajícími "Nezávislými internetovými stránkami MHD Žďár nad Sázavou". To můj dotaz, proboha, taky nebyl doručen, jak to píšete ostatním? Nebo proč jste mi neodpověděli, když na novější dotazy odpovídáte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ze stejného jména jako uvádíte u tohoto dotazu nám na odbor komunálních služeb nebyl dotazovnou doručen jiný dotaz. Rádi odpovíme na všechny dotazy, které dodrží pravidla dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Zavádějící informace o MHD
Dotaz: Dobrý den, když jsem se dívala do brožurky MHD na mapku linek, tak je tam zavádějící informace o vedení linky 4. Vypadá to, jako by linka 4 jezdila pokaždé ke ŽĎASU, lepší by to bylo vyznačit například přerušovanou čárou, jako jste to měli na jiných místech u předchozí mapky. Toto byste si měli opravit, že? A přimlouvám se za to, aby se něco udělalo s MHD na Stalingradě, aby MHD jezdilo stejně často jako do nedávné doby, protože teď se moc nikam nedostaneme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, při zpracování mapky bylo pracováno i s variantou přerušované čáry, ale takováto grafika byla v rámci celé mapy nepřehledná, proto je konečná verze taková jak máte k dispozici.
I Váš námět ohledně Stalingradu bude posouzen s ostatními - jako podklad pro případné další změny MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: Spojení do firmy Žďas městskou dopravou na sedmou ranní
Dotaz: Dobrý den, nemělo by se doplnit nějaké spojení do firmy Žďas na sedmou hodinu ranní? A taky spojení na šestou ranní o víkendech?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i Váš námět zařadíme do vyhodnocování připomínek k MHD, které bude sloužit jako podklad pro její případné další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: Informace o jízdách nízkoprahových autobusů MHD
Dotaz: Dobrý den, sice jste psali, že informaci o jízdách nízkoprahových autobusů MHD získáme po zatelefonování na dispečink dopravce, ale to není moc efektivní. Nebylo by lepší, kdyby například v denním předstihu byly tyto informace na internetu, aby si každý našel, jestli mu pojede nebo nepojede nízkoprahový autobus? Takto z obavy o jízdě autobusu se schůdky někteří méně pohybliví MHD nevyužijí a snižuje se jim tak kvalita života, protože je hloupé pořád dokola se doprošovat u dispečinku o informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
MHD ve Žďáře zabezpečuje dopravce pomocí 5 vozidel v městském provedení –tj. jsou nízkopodlažní či částečně nízkopodlažní. V době dopravní špičky jim vypomáhají linková vozidla. Většina spojů je tedy přes celý den zajišťována nízkopodlažními vozidly. V případě náhlé poruchy vysílá dispečink operativně vozidla, které jsou momentálně k dispozici (většinou se jedná o linková vozidla, kde je preference poslat linkové nízkopodlažní vozidlo). Touto operativou snižuje dopravce náklady na MHD, kdy některé jiné dopravní podniky drží „záložního řidiče a autobus“, který vyjíždí hned jak je problém. Pro plánované opravy hlavních (kmenových) vozidel MHD je v záloze jedno vozidlo také v MHD provedení (starší Mercedes).
Automatické dávání informací na internet o obsazení jednotlivých spojů informační systém dopravce neumožňuje. V případě náhlé poruchy budou informace pro cestující vždy matoucí, i kdyby došlo k online aktualizaci (cestující se včera podívá, dneska je to pak jinak). Pokusíme se společně s dopravcem ještě prověřit další možnosti, jak podávat co nejaktuálnější informace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb4. 1. 2018
Předmět: Chybějící odpověď na návrh změny jízdních řádů MHD
Dotaz: Dobrý den, už je to několik týdnů co čekám na vaše vyjádření k mému návrhu, jak se dají celkem lehko napravit některé průšvihy u nových jízdních řádů MHD pro západní a východní část Žďáru. Můj návrh byl napsaný slušně, takže určitě splnil podmínky ke zveřejnění v dotazovně. To se vám můj návrh ztratil nebo proč mi neodpovídáte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jiný dotaz pod stejným jménem jako uvádíte u tohoto dotazu nebyl odboru komunálních služeb prostřednictvím dotazovny doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: MHD do průmyslové zóny na Jamské ulici
Dotaz: Dobrý den, mohli byste doplnit spojení do průmyslové zóny na sedmou hodinu ranní? A taky i spojení od vlaků, kteří přijedou na žďárské vlakové nádraží a teď už nemají jako dřív přípoj na MHD? Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 1. 2018
Předmět: MHD na hřbitov pod Zelenou Horou
Dotaz: Mohli byste trochu posunout jízdy autobusů šestky, třeba jak to bylo doteď? Na hřbitově pod Zelenou Horou je málo času mezi příjezdy a odjezdy, návštěva hrobu je pak sprint.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: chodník ul. Žižkova
Dotaz: Dobrý den paní Škodová, díky za odpověď na dotaz z 27.12.2017.
Z vyjádření mám bohužel pocit, že odkazujete někam do poměrně daleké budoucnosti. Mohla byste prosím termín konkretizovat?
Jen upřesním, že v únoru 2016 bylo vedoucím odboru komunálních služeb sděleno, že se chystá technická dokumentace a realizace se plánuje na rok 2016.
Kdo rozhoduje o stavbě? Na koho je vhodné se obrátit?
S díky Josef Soukal
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
podle mých informací probíhá sběr žádostí o dotace v lednu, vyhodnocení bychom mohli vědět cca v červenci. Ano, projektová dokumentace je hotova, v roce 2017 byl zpracován projekt navazující lávka na Farská humna a pojízdný chodník mezi ulicí Žižkova x 1.máje.
O realizaci staveb rozhoduje zastupitelstvo města v prosinci rámci rozpočtu města na následující rok, pokud jsou volné finanční prostředky tak v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 1. 2018
Předmět: MHD ... málo spojů na lince 5
Dotaz: přidejte nám nějaké další spoje na linku 5 ... ráno a večer ... o víkendu to má jezdit od rána do večera ... jinak musíme používat zastávku na státní silnici a to je kus cesty ... proč jste ... linku 5 porušili?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: Bude v MHD za více peněz méně muziky?
Dotaz: Dobrý den, ať počítám jak počítám, tak MHD od ledna jezdí méně, než tomu bylo do konce prosince. A menší nabídka je spojená se zdražením jednotlivě zakupovaného jízdného, ne každý využije měsíčenku. Nebude se v brzké době toto měnit do poměru kilometrů/ceny, jak to bylo do konce roku? Podle mne mnozí upozorňují na to, že v jednotlivých částech města to jezdí méně. Co s tím budete dělat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, MHD jezdí cca v rozsahu první poloviny roku 2017. V zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Když se někde přidá, jinde se musí ubrat. Výše jízdného byla upravena tak, aby byla zvýhodněna bezhotovostní úhrada ve vozidlech, což kromě jiného urychluje odbavení cestujících a snižuje dobu jízdy vozidel. Přestože náklady na provoz MHD stoupají, byly ceny jízdného vyjma hotovostních plateb sníženy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: nepovedené jízdní řády MHD pro Zr 2
Dotaz: Nové jízdní řády MHD pro Zr 2 jsou nepovedené. Nejenže nemáme jako do konce minulého týdne návaznost na vlaky pro celou městskou část, ale jezdí to o hodně míň. Když s návazností na vlaky nic dělat nemůžete, tak aspoň ať linky 2 a 5 jezdí od brzkého rána do pozdního večera včetně víkendů, jak to bylo do konce minulého týdne. Takto jsme poškozeni, cestování se nám zhoršilo, je míň časté spojení. Snad vyslyšíte potřeby obyvatel města, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 1. 2018
Předmět: Zajíždění MHD k Nákupnímu parku Brněnská
Dotaz: Prosím o zajíždění MHD k Nákupnímu parku Brněnská i ranními a večerními autobusy spojů 5 a 8, protože je potřeba dojet například na začátky prodejních akcí. Linka 5 by měla navíc jezdit i večer a vždy i o víkendech. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: MHD od vlaků na Vodojem a Průmyslovku
Dotaz: Dobrý den, dosud se mohlo od vlaků na Vodojem a Průmyslovku jezdit ve 40. minutu linkou 5, dala se využít zastávka u hřbitova nebo u rybníčků. Teď místo toho jede linka 4, ale ta jede až v 50. minutu, takže aspoň trochu zdatní půjdou raději pěšky. Nemáte obavu, že kvůli tomu vám ubydou cestující? Nestálo by za to posunout odjezd linky 4 o 10 minut dříve? A co potom, když budou mít vlaky zpoždění? Teď se dalo jezdit buď ve 40. nebo 10. minutu, od včerejška už jenom v 50. minutu. Budete to řešit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD se jedná o kompromisní řešení, které nepokryje potřeby všech cestujících. Připomínky k MHD včetně Vaší nadále shromažďujeme, následně budou vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: Naučná stezka okolo Zelené Hory
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych požádat o vyřešení situace v části NS okolo ZH. V místě u hřbitova, tam kde je přístřešek https://mapy.cz/s/2i8NZ je dlouhodobě stezka pod vodou - mokro, bahno. Není to jen nyní, když je hodně mokro, ale víceméně již pořád. Toto místo o délce cca 30m nejde moc nikudy obejít.
Vím, že se má stezka rekonstruovat, ale tento problém je třeba řešit dříve. Toto místo celkový velmi dobrý dojem ze stezky hodně kazí. Já osobně si vážím vybudování této stezky! Díky za ni!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
průběžně provádíme během sezóny nejnutnější opravy povrchů stezky spočívající především ve výměně jednotlivých prken. Připravujeme celkovou rekonstrukci stezky, nejen dřevěných úseků, ale i Vámi zmiňované části, která by měla problém podmáčení vyřešit. V současné době je zpracován projekt, na jehož realizaci budeme žádat o dotaci. Do doby realizace rekonstrukce počítáme s dílčími úpravami i ve Vámi uvedeném místě.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: Cyklisté na chodnících, město jde příkladem :-(
Dotaz: Dobrý den,
ještě si pamatuji, jak tady v Dotazovně se psalo, že cyklisté po chodnících jezdit nemají, že je Městská policie občas napomene. Když se ale podívám na fotogalerii článku ze Žďárského deníku (https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/zdarsti-cykliste-drzi-novorocni-tradici-pres-sedmdesat-let-20180101.html), tak asi na městě v čele s panem místostarostou demonstrujete, že vyvolení mohou, co ostatním je zakázáno - fotografie jsou důkazem. Zase se jen na cyklisty udělá ty ty ty, nebo ne?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Musile,
Akci cyklistické novoroční vyjížďky nepořádalo město, nýbrž oddíl cyklistiky TJ, který plánoval i trasu vyjížďky. Máte naprostou pravdu, že cyklisté se mají pohybovat na komunikaci, na které jezdit mohou. To že cyklisté TJ použili přístupovou komunikaci k úřadu není správné. Vaši připomínku přepošlu na oddíl cyklistiky, aby si příště zvolili legitimní cestu a takového pochybení se vyvarovali.

Josef Klement, místostarosta

2. 1. 2018
Předmět: Náprava nedopatření v MHD
Dotaz: Prosím o zjednání nápravy za opomenutí náhrady za přesunutou linku 5. Kvůli přesunu linky 5 na Náměstí Republiky vypadla typická šikovná dvojice linek dvakrát do hodiny, dříve 4A a 4B, do Silvestra pak 4 a 5, všem to vyhovovalo. Zřejmě nedopatřením se zapomnělo na to, že přesunem linky 5 se toto změní na spojení jednou do hodiny. Děkuji předem za nápravu a přeji úspěšný rok 2018.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
návrh MHD je kompromisem, kdy v zadaném rozsahu je cílem uspokojit potřeby co nejvíce cestujících z celého města. Připomínky k jízdním řádům včetně Vaší shromažďujeme a budou vyhodnocovány a případně budou navrženy a realizovány další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: TÝRANÍ PSI
Dotaz: Dobrý den, nevím kam přesně mám napsat tak to zkouším tu.Dnes při procházce jseme zjistili že na stalingradě za zahrádkami u pole mají bezdomovci udělaný přístřešek, kde u toho přístřešku jsou přivázaní minimálně tři psi. Tito psi jsou očividně zanedbaní a týráni hlady.Je možné aby s tímto někdo něco udělal? Psi tam neustále štěkají a vyjí,jsou opravdu hodně zanedbaní.Děkuji Tereza
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Terezo,
kompetentním orgánem k prošetření, zda dochází k týrání zvířat, je příslušná Krajská veterinární správa, u nás Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina. Tomuto orgánu Váš podnět postoupíme k šetření.

S pozdravem.

Bc. Ladislav Holeš
odbor životního prostředí

2. 1. 2018
Předmět: Novoroční předsevzetí k odpovídání na dotazy a připomínky k MHD ... ještě jednou
Dotaz: Dobrý den, v odpovědi http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6550 píšete, že jste mi odpověděla pod http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6461. Ale toto není můj dotaz, ale asi mého jmenovce!!! Prosím o odpověď na můj dotaz k vedení linek MHD!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k předchozí odpovědi není co dodat, jiný dotaz pod stejným nebo podobným jménem nám prostřednictvím dotazovny nebyl doručen. Rádi odpovíme na každý dotaz, který splňuje podmínky dotazovny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: Objížďka MHD kvůli ohňostroji a nevyužití náhradních zastávek
Dotaz: Tak jsem měl dnes první možnost se prakticky setkat s jízdními řády MHD, co jste si vymysleli. Když už byla objížďka pro MHD mimo náměstí Neumannovou a Novoměstskou ulicí, to autobus nemohl zastavit na zastávkách na těchto ulicích, když tam jel? Protože mezi zastávkou u polikliniky a pak až za Enpekou je dost velká vzdálenost. Opatření k ohňostroji chápu, ale nechápu nevyužití náhradních zastávek. Snad nebude platit, jak na Nový rok, tak po celý rok, ale ze stížností v Dotazovně jsem pesimista.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
po dobu uzavírky měl autobus zatavovat i na Vámi uváděných náhradních zastávkách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 1. 2018
Předmět: Neodpovídání na dotazy k jízdním řádům MHD 2018
Dotaz: I já jsem podobně "postižený" jako jiní, kteří se nedočkali odpovědi na dotaz k jízdním řádům MHD 2018. Díval jsem se na podmínky pro uveřejnění odpovědí v dotazovně a mělo by to být v pořádku. Proč mi tedy neodpovídáte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na dotaz doručený pod stejným jménem bylo odpovězeno:
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6520
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 1. 2018
Předmět: Křižovatka u Orlovny
Dotaz: Dobrý den, nedávno byla rozkopána křižovatka na Okružní u Orlovny a postaveny zastávky mhd. Chci se zeptat, proč se řádně silnice zase nezasypala jak byla? Nyní přímo v silnici křižovatky vznikly 2 betonové pruhy plné děr a nerovností přes celou cestu (přímo u Orlovny). Před pracemi to bylo hezky rovné... doufám že to opravíte ;) protože ničit si na tom každý den auto je opravdu radost, silnice v zr jsou strašné a kde nebyly, tam díry nechali pracovníci...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v roce 2017 byly na křižovatce provedeny takové práce, u kterých to bylo v závěru roku z hlediska klimatických podmínek možné a smysluplné. Nebyly provedeny horní asfaltové vrstvy komunikací a na to navazující práce (vodorovné dopravní značení), protože by nemohly být s ohledem na nižší teploty provedeny kvalitně, trvanlivě a se zárukou. Tyto budou dokončeny na jaře 2018 až k tomu budou vhodné podmínky. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: Čipová karta na MHD
Dotaz: Dobrý den, ostatní mne předběhli s připomínkami k jízdním řádům, proto se zeptám na něco jiného. Protože se od 1. ledna budou zdražovat postupně zakupované jízdenky MHD a hlavně ty za hotové, tak uvažuji o koupi čipové karty. Někde jsem ale slyšel, že vůbec nemusí být jisté, že tyto čipové karty budou platit víc jak dva roky místo uvedených 10 let kvůli změně dopravce MHD. A prý za dva roky může být i jiný dopravce linkových autobusů. Co je na tom pravdy, abych pak nemusel čipovou kartu vyhodit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město má s dopravcem uzavřenu smlouvu na zajištění provozu MHD do konce roku 2019. Pro další období (2020-2029) město musí vybrat dopravce formou veřejné soutěže. Tímto může dojít se začátkem roku 2020 ke změně dopravce i podmínek odbavení cestujících včetně změny čipových karet.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2017
Předmět: MHD v sobotu ráno
Dotaz: Posílám ještě jednou dotaz, který se vám ztratil. Co jsem si přečetl ohlasy lidí, kteří se odpovědi nedočkali, jsem si naštěstí svůj dotaz uložil. ......Jak máme jezdit o víkendech ze ZR 2 na ranní směnu podniků, když se tam nedostaneme, protože nic nejezdí? A proč o víkendech bude proti dnešním jízdním řádům v novoročních jízdních řádech toho jezdit pro ZR 2 přibližně polovina? Copak lidi ze ZR 2 o víkendech MHD nejezdí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovídáme na všechny dotazy, které splňují podmínky zveřejnění v dotazovně. Prostřednictvím dotazovny byl na odbor komunálních služeb doručen pod stejným jménem jako je zaslán tento Váš dotaz pouze jeden předchozí dotaz, na který jsme již odpověděli:
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6540
Návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


1. 1. 2018
Předmět: Novoroční předsevzetí k odpovídání na dotazy a připomínky k MHD
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o novoročním předsevzetí, které by se týkalo odpovídání na dotazy a připomínky k MHD? Třeba já už asi měsíc stále čekám na odpověď na můj dotaz k vedení linek MHD co platí ode dneška.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
neodpovídáme pouze na minimum dotazů, které nesplní podmínky zveřejnění v dotazovně. Pod podobným jménem jako jste uvedl u tohoto dotazu, byl v prosinci 2017 na odbor komunálních služeb doručen pouze jeden dotaz a na ten byla zveřejněna odpověď:
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6461
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2017
Předmět: MHd
Dotaz: Kolik by ročně stálo, kdyby linka 8 jako dosud jezdila po celé Okružní ulici místo zkratkou po Brodské ulici? Čas problém není, protože linka 8 teď bude přijíždět na nádraží dřív jak dnes. Lidi okolo zastávky Okružní-horní jsou neuváženými změnami jízdních řádů postiženi nejvíce, když jim navíc od polikliniky na nádraží přes Stalingrad rušíte jednu celou linkou jedoucí po hodině.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh MHD je kompromis v zadaném rozsahu. Pokud se někde přidá, jinde je potřeba ubrat. Cestující z Okružní, horní mohou v docházkové vzdálenosti využít např. zastávku Libická. Připomínky k MHD nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: Návrh k jízdním řádům MHD
Dotaz: Připomínek k chystaným jízdním řádům MHD je víc než dost, nebudu to psát taky, s připomínkami souhlasím. Pořád v odpovědích píšete, že jste museli šetřit kilometry, tak zkusím dát návrh, co ještě můžete ušetřit, aby se dalo přidat jinde. Na lince 2 by kromě léta nemusela jezdit MHD mezi firmou TOKOZ a Pilskou nádrží, ale i v létě by to nemuselo jezdit každou hodinu. Potom na lince 5 nemusí nic jezdit o víkendech, podobně jako linka 5 o víkendech jezdila jen v pracovní dny. Bylo by tohleto možný?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Připomínky k MHD včetně tohoto Vašeho námětu nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budou připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 12. 2017
Předmět: změny na lince 3 a lince 5 městské hromadné dopravy
Dotaz: Prosím pěkně z jakého důvodu nepojede na lince 3 spojení číslo 4 mezi Bezručovou a nádražím?Bylo to dobré spojení do centra a pošty a Penny na sedmou ranní pro lidi z Vysočan a ze Zámku.Teď nám tam ještě ani nepojede linka 5 která místo toho pojede duplicitně s linkou 2 přes náměstí.Máme nějakou jinou alternativu spojení místo těchto zrušených?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Připomínky k MHD nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
Jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


29. 12. 2017
Předmět: jízdní řády MHD ... zhoršení spojení pro Klášter a Vysočany
Dotaz: nemělo by se zhoršovat spojení pro Klášter a Vysočany ... linka 1 by měla jezdit od TOKOZU v 5:23 i o víkendu, protože i o víkendu se pracuje ... linka 2 by měla jezdit z nádraží i v 5:40 a 6:40 ... linka 5 by měla jezdit v pracovních dnech z nádraží i v 5:20, 19:20 a 20:20 ... linka 5 by měla jezdit od rána do večera i v pracovních dnech jako dnes ... co brání tomu, aby se toto mohlo uvést do praxe?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
návrh linek a jízdních řádů MHD je kompromisem v rámci zadaného rozsahu. Bohužel nelze uspokojit všechny potřeby cestujících, záměrem bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce potřeb přepravy z celého města. Připomínky k MHD nadále shromažďujeme a budou následně vyhodnocovány a případně budu připraveny další úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


28. 12. 2017
Předmět: jízda MHD ze zastávky Vejmluvova na hlavní poštu a z Vodojemu na Vejmluvovu
Dotaz: Poraďte mi, jak teď budu jezdit v dopoledních hodinách ze zastávky Vejmluvova na hlavní poštu. Teď se dalo jezdit linkou 5, ale ta teď bude jezdit přes náměstí stejně jako linka 2. Vždy jsem aspoň cestou na poštu jela přímo, každý ušetřený krok je ve vyšším věku dobrý. Jak teď budu jezdit, protože se nemohu v lednových jízdních řádech a v mapě linek vyznat? A je nějaké dobré spojení na zastávku Vejmluvova z Vodojemu, kde bydlí snacha? Též jsem jezdila linkou 5 a ta bohužel už pojede přes náměstí
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2017
Předmět: jak cestovat městskou hromadnou dopravu
Dotaz: Prosím o informaci, jak budeme cestovat po Žďáře, když jste dali linku 5 přes náměstí? Hlavně mi jde o spojení mezi Zámkem a Stalingradem, kde se dalo jezdit po hodině právě pěkně linkou 5.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jízdní řády žďárské MHD, ve kterých lze zadáním příslušných zastávek a požadovaných časů přepravy vyhledat přímo konkrétní Vám vyhovující spojení, jsou přístupné na internetu v systému IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2017
Předmět: Postrádám odpověď na návrh na změnu jízdních řádů MHD
Dotaz: Postrádám odpověď na návrh na změnu jízdních řádů MHD. Návrh jsem přes Dotazovnu dával asi před dvěma týdny. Mám návrh zopakovat, pokud to nemůžete najít?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpovídáme na všechny dotazy, které splňují podmínky pro uveřejnění odpovědi v dotazovně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 12. 2017
Předmět: výsledný jízdní řády Mhd jsou hrůza
Dotaz: Mhd se mělo zlepšit podle připomínek lidí. Výsledek je ale s prominutím hrůza!!! Kde se dalo dostat tak už to nepude!!! Je to normální že se ruší to co spoustě lidí vyhovuje??? Tak pěkně se dá ukončovanou linkou 5 jezdit!!! Nechejte to tak, jak to jezdí, ať na na náměstí jezdí hlavně linka 2 jak doteď!!! Kdo tohle vymyslel, že mají jezdit dvě linky přes náměstí ve skoro stejný stopě???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připomínky k linkám a jízdním řádům MHD jsou a budou i nadále shromažďovány. Vítáme věcné a konkrétní připomínky. Budou průběžně vyhodnocovány a podle jejich obsahu budou zváženy další případné změny. Návrh linek a jízdních řádů v rámci zadání zpracovala pracovní skupina, linkové vedení schválila rada města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 12. 2017
Předmět: Přání pro jízdní řády MHD v roce 2018
Dotaz: Dneškem končí jízdní řády MHD, které byly dobré pro Stalingrad, Klafar, Vodojem, Průmyslovku a další části města, jak už tady mnozí přede mnou napsali. Přeji MHD v našem městě, aby ještě v průběhu roku 2018 se jízdní řády opravily tak, aby pro výše uvedené části města byly minimálně stejně tak dobré, jako koncem roku 2017. A na závěr si dovolím otázku, jestli se v našem městě dočkáme brzo dalších moderních autobusů MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
autobusy MHD jsou ve vlastnictví dopravce. Město má s dopravcem uzavřenu smlouvu na provoz MHD do konce roku 2019. V přípravě je výběrové řízení na dopravce pro období 2020-2029. Podmínkou pro budoucí provoz MHD by mělo být i stáří a vybavení používaných autobusů pro toto další období, což znamená i obměnu vozidel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2017
Předmět: Taky nemám odpověď na připomínku k MHD
Dotaz: Dobrý den, taky nemám odpověď na připomínku k MHD z poloviny prosince. Připomínka se týkala linky 5 a zhoršení kvůli změně její trasy. Taky Vám toto nebylo doručeno jako předchozímu tazateli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpovídáme na všechny dotazy, které splňují podmínky pro uveřejnění odpovědi v dotazovně.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 12. 2017
Předmět: Nemám odpověď na připomínku k omezení provozu MHD pro ZR 2 o víkendech
Dotaz: Dobrý den,
na Štědrý den jsem se ptal, proč bude pro ZR 2 asi poloviční nabídka MHD o víkendech proti končícímu roku. A že chybí spojení ze ZR 2 o víkendech ráno. Proč jste mi neodpověděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, všechny dotazy doručené na Štědrý den odboru komunálních služeb jsou zodpovězeny. Žádný dotaz od tazatele stejného jména jako uvádíte v tomto Vašem dotazu nám nebyl doručen ani na Štědrý den, ani v celém posledním měsíci.
V rámci zadaných limitů pro provoz MHD nelze řešit veškeré potřeby cestujících. Cílem změn bylo uspokojit co nejvíce cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: MHD na Klafaru ... připomenutí námětu z 16. června
Dotaz: Můj námět (http://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=5836) jsem omylem místo na váš odbor poslal na odbor dopravy. A je vidět, že můj námět byl nadčasový, protože lidem škrtnutí linky 4 přes Klafar chybí. Jinde píšete, že zastávky na Sázavské jsou investice do budoucna. Co to je za nesmysl? Lidi chtějí jezdit teď, ne v budoucnu, to jinak zůstanou v autech. To je ekologie! To jsou kolony! A plné parkoviště! V jak vzdálené budoucnosti MHD bude jezdit víc přes Klafar?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, v zadaném rozsahu MHD když někde přidáme, tak jinde musíme ubrat. Vzhledem k minimálnímu dosavadnímu využití zastávek na Sázavské byla jejich obsluha minimalizována. V docházkové vzdálenosti lze v případě potřeby a zájmu využít i zastávky Libická nebo Libušínská.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 12. 2017
Předmět: Rozpočet 2018
Dotaz: Dobrý den, po přečtení radních ve Zpravodaji a přečtení rozpočtu bych se chtěl zeptat, kde najdu slibované investice? Plánovaný 10% růst daňových příjmů a nižší investice než v roce rozpočtu 2014? Nižší kvalita veřejných služeb jako MHD, zeleň nebo doprava. Méně peněz na výkupy pozemků, když není kde stavět. Kde jsou ty priority za naplánovaných 20 milionů navíc? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den pane Švédo,

rozpočet roku 2018 bude podrobněji popsán v lednovém čísle Žďárského zpravodaje. Ale již nyní můžete nalézt v materiálu z prosincového zastupitelstva a na webu města schválený rozpočet po jednotlivých položkách, kde jsou popsány i investice za více jak 100 miliónů korun. To vše jen s minimálním vstupem do fondu správy finančních prostředků (FSFP) ve výši 20 miliónů. Srovnávat investice s lety 2013 a 2014 není namístě. V těchto letech totiž z FSFP bylo odčerpáno přes 200 miliónů nad rámec standardních příjmů. Bohužel takové možnosti dnes již nemáme.
Rozpočet na rok 2018 je připraven zodpovědně. Je snahou snížit provozní náklady ve prospěch investic. Další posílení investičních položek bude ještě v průběhu roku 2018 po vyúčtování roku 2017.

S pozdravem,
Josef Klement

19. 12. 2017
Předmět: Úvoz - pro paní Kozákovou a pana Fuksu
Dotaz: Paní Kozáková, dovolím si s Vámi nesouhlasit. Ta část úvozu, která byla upravovaná, je takřka v úrovni silnice Uhlířské ulice. Přes silnici je umístěn koš (starý slez do úvozu), nevím proč by nemohl být umístěn koš i u té lavičky, kde se lidé budou zdržovat. Nemyslíte, že to je opravdu nelogické co mi odpovídáte? žádná omezená dostupnost tu není!!! A spoléhat na to co člověk donese do přírody? To už jste tu zmiňovala několikrát. Tato část je v zástavbě rodinných domů a je zde velký pohyb lidí
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Místa kam umísťujeme koše řešíme kromě jiného po konzultaci s firmou a pracovníky vyvážející koše, neboť co nám se zdá jednoduché v praxi tak být nemusí. Vaši připomínku znovu prověříme na začátku nového roku a znovu zvážíme vhodné řešení.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 12. 2017
Předmět: kontejnery na kov/plechovky
Dotaz: Dobrý den,
jsou někde ve Žďáře kontejnery na třídení kovového odpadu (víčka, plechovky atd.)? Pokud ne, plánují se jejich pořízení?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Kontejner na kovové odpady je v ulici Lučiny u separačních kontejnerů. Další pořízení se neplánuje. Kovy se odevzdávají do sběrného dvora či do výkupen – např. Kovošrot.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Chaotické informace k uzavírce náměstí Republiky kvůli pořádání ohňostroje pro MHD
Dotaz: Pane Dvořák, 13. prosince jsem se ptal, zda bude náměstí Republiky na Nový rok večer kvůli ohňostroji uzavřeno i pro MHD. Napsal jste, že MHD normálně projede. Potom 22. prosince se na zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-linkoveho-vedeni-mhd-z-duvodu-konani-ohnostroje-1.-1.-2018 objevilo, že dva spoje linky 2 pojedou jinudy. U dnešního hlášení na zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-ze-dne-27.-12.-2017 jsou tam další dva spoje linky 2 a jeden linky 5. Jak tedy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
situace s průjezdy MHD přes nám. Republiky v době ohňostroje se vyvíjela, a to především v rámci bezpečnostních opatření. Aktuální stav byl kromě jiného zveřejněn na stránkách města - aktuality (http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-linkoveho-vedeni-mhd-z-duvodu-konani-ohnostroje-1.-1.-2018):
Odbor komunálních služeb informuje, že dochází ke změně v původně avizované informaci v důsledku uzavírky silnice I/37 v úseku od křižovatky u Komerční banky po křižovatku u Conventu z důvodu konání ohňostroje 1. ledna 2018 a souvisejících zvýšených bezpečnostních opatřeních v době od 17:15 hod. do 18:30 hod. Budou zrušeny zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí. Opatření se týká linky MHD č. 2 a jejích spojů č. 27 s odjezdem z autobusového nádraží 17:40 hod. a č. 28 s odjezdem z Pilské nádrže 18:00 hod. Spojů, které jsou touto trasou vedeny těsně před a nebo po uzavírce, se opatření již netýká. Jedná se především o spoje linky 2 č. 18 s odjezdem z Pilské nádrže 17:00 hod. a č. 19 s odjezdem z autobusového nádraží 18:40 hod., dále o linku č. 5, spoj 27 s odjezdem z autobusového nádraží 18:20 hod. a dále o linkový spoj 840117 Žďár nad Sázavou – Hamry, Šlakhamry s odjezdem z autobusového nádraží v 18.35 hod."

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Chodník ulice Žižkova
Dotaz: Dobrý den,
měl jsem za to, že se podaří chodník vybudovat pod budovou Spektra v roce 2017. Je nějaký konkrétní plán, zda to bude a případně kdy, v roce 2018? A nevím, zda se uvažuje i o tom kousku od přechodu u městského úřadu do kopce k domu č.2 (tedy po levé straně směrem na Stalingrad). Díky!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Soukale,
domnívám se, že akce bude realizována až v souvislosti s některou s větších investic v této lokalitě, např. s propojením s ulicí 1.máje nebo s nově navrženou lávkou přes řeku Sázavu, a to včetně nového povrchu kolem RD na straně u řeky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 12. 2017
Předmět: MHD do Kláštera - korekce odpovědi
Dotaz: Pane Dvořáku, děkuji za odpověď, i když oba máme na věc jiný názor. Případně máte jiný názor oproti skupině obyvatel, která bydlí hlavně východně od větve Vejmluvova, kam jezdí linka 5. Ale s čím nesouhlasím a v čem se hrubě mýlíte, je Váš názor, že docházková vzdálenost z Vejmluvovy na Bezručovu není tak velká, jako z Dvorské na Sychrovu. To si protiřečíte, protože jinde píšete, že se změny snažíte dělat pro co nejvíce lidí. Kolik lidí bydlí na Dvorské proti východnímu Klášteru? Rozumíte tomu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
změny se děly na základě požadavků - podle jejich věcného obsahu a podle dopadu na větší množství lidí a nikoli jednotlivců a takto to bylo myšleno v našich odpovědích. Za stanoveného rozsahu je to vždy „něco za něco“. Pokud máte o věc zájem, rád se s Vámi sejdu a věci si můžeme objasnit a vyříkat.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Linka MHD číslo 6 okolo pošty
Dotaz: Dobrý den, už asi 20 let jezdí linka MHD číslo 6 okolo Hajčmanů. Teď od 1. ledna ji trasujete okolo pošty. Uvědomili jste si při změnách, že linkou 6 jezdili lidi z celého Žďáru na nákupy do Hypernovy? A že okolo Hypernovy bydlí lidi, kteří se mohli dostat přímým spojením do celého města? Vyhověli jste energickému stěžovateli z Kláštera a kdy vyhovíte nám? Kdy toto vaše nepřijatelné opomenutí napravíte, protože touto nešťastnou změnou jste mnoha lidem znepříjemnili život? Pamatujte prosím na to!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
při současné frekvenci linky č. 6 je velmi nepravděpodobné, že jí celý Žďár využívá k nákupům v Hypernově. To stále zajišťuje a bude zajišťovat linka č. 4, kterou pro tento účel povedeme „staronově“ i ulicí Libušínská, nazpět lze č. 8. ZR 2 a ZR 5 takto řešeny nebyly a zatím nebudou a kdo by přece jenom vyžadoval spojení k Hypernově, stačí od ledna z rozšířených spojů na č. 6 přestoupit na Studentské na č. 4 a kýženého nákupu se dočká. Přetrasováním linky č. 6 jsme naopak nově řešili spojení ZR 5 a ZR 7 na poštu, jejím rozšířením i dostupnost ZR 3 a ZR 7 s náměstím.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: změny jízdních řádů městské hromadné dopravy
Dotaz: Dobrý den, celkem chápu, že chcete vyhovět připomínkám lidí z Klafaru, aby jim městská hromadná doprava jezdila častěji. Ale podobně jako tady píší lidi ze Stalingradu, že jim od změny jízdních řádů ubude velmi mnoho autobusů, tak toto máme podobně i u sídliště Pod Vodojemem a části sídliště U Průmyslové školy. Nám taky ubude autobusů, a to nikoliv zanedbatelně. Chci se přimluvit za to, aby to bylo jako doposud, že jezdily autobusy po půl hodině. Co pro nás by mohlo město udělat? Děkuji dopředu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
cílem změn v MHD je v zadaném rozsahu uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Průběžně jsou a budou shromažďovány připomínky, které budou i nadále vyhodnocovány a podle jejich obsahu budou zváženy další případné změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: jak má jezdit linka 9 městské dopravy
Dotaz: To co navrhujete je nepoužitelný pro lidi bydlící na Stalingradu a pracující v průmyslové zóně. Když by každý den při cestě do práce se muselo na nádraží asi 10 minut tvrdnout v autobusu, tak tím nikdo nepojede. Dnes to ještě jde, protože linka 4 jezdí později, ale od 1. ledna to nepůjde. Hlavně jak tady psali jiní jede později přímá linka 3. Ale abych jen nekritizoval, tak navrhuji řešení, které je dost reálné. Ať linka 9 jezdí v celé trase, takže i přes Stalingrad, jak jezdila do začátku září.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na vše ve Vašem dotazu již bylo odpovídáno dříve. Situací se budeme zabývat v rámci vyhodnocování úprav a relevantních připomínek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Cestování městskou dopravou na Jamskou na sedmou hodinu
Dotaz: Mohu se Vás zeptat, jak se budeme ze Stalingradu dostávat na Jamskou průmyslovou zonu na sedmou hodinu? To máme chodit až k poliklinice na linku 3? Každý nepracuje od 6:00, ale hlavně THP pracují od 7:00. Co je platný, že z Jamské odjíždí linka 3 po 15:00 po ukončení směny, ale jak se na tu směnu máme dostat ráno? Doteď jezdí linka 3, krásně se tam dalo ze Stalingradu dostat před 7:00, ale to jste zrušili. Doplňte aspoň linku 9, aby přijela na Jamskou před 7:00. Je třeba toto urychleně opravit!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, při přípravách změn se vycházelo i z frekvence nástupů a mohu konstatovat, že na ZR 3 byla mizivá. Celou situací se budeme nadále zaobírat při následném vyhodnocování úprav a došlých připomínek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den.
Rád bych vám všem, kteří, zdá se do nekonečna, musíte odpovídat na negativní připomínky ohledně žďárské MHD, popřál, aby už konečně všichni obyvatelé města pochopili, že celý ten systém opravdu nemůže v daném okamžiku vyhovovat všem a že to vždy bude kompromis mezi potřebným a možným.
Je to služba, kterou město nabízí svým občanům, a ti se mohou rozhodnout, jestli ji za daných podmínek využijí.
S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
souhlasím s Vámi, že MHD je službou města občanům, kteří ji za daných podmínek buď využijí nebo ne. Účelem změn bylo v zadaném rozsahu uspokojit co nejvíce cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 12. 2017
Předmět: MHD a "optimální" jízdní řády pro Stalingrad
Dotaz: Nějak tomu nerozumím. Lidi vám tady píší, že dnešní jízdní řády jsou pro Stalingrad vyhovující a že od ledna je tam spousta problémů. Odpovídáte, že se to už nedá změnit, že se reagovalo na došlé připomínky. Ale jak jste mohli reagovat na připomínky lidí ze Stalingradu, když žádné ke stávajícím jízdním řádům neměli? Kdybychom věděli, co připravujete, tak se určitě ozveme. Proč se to pro Stalingrad nemůže nechat v dnešním stavu a změnit to jen podle stěžovatelů z Kláštera? Můžete mi to vysvětlit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
není možné řešit nezávisle MHD pro jednotlivé lokality města. V zadaném rozsahu pokud někde něco přidáte, pak jinde musíte ubrat. Cílem změn bylo v daných limitech uspokojit co nejvíce cestujících z celého města. Připomínky nebyly vyhodnocovány podle toho kdo a z jaké lokality je podal, ale podle jejich věcnosti. I nadále jsou připomínky shromažďovány a budou podle jejich věcného obsahu vyhodnocovány, poté budou zvažovány případné další změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 12. 2017
Předmět: Jízdní řády MHD od Nového roku
Dotaz: Jízdní řády MHD od Nového roku mne moc zklamaly. Nejenomže to nebude jezdit moc podle potřeb lidí, ale kromě jiných připomínek lidí chci napsat, že padá výhoda možného přestupu mezi linkami na nádraží. Co s tím uděláte? Tři linky pojedou z nádraží skoro ve stejný čas okolo třičtvrtě, potom jede už jen jedna linka za půl hodinu. Dnes se dá pěkně přestupovat, protože jezdí linky dvě na dvě po půlhodině. Toto jste si při změnách neuvědomili, že padá tato výhoda? Prosím o konkrétní odpověď na dotaz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, prováděné změny v MHD se vždy dějí toliko na základě relevantních požadavků a to nikoli jednotlivců. Pokud máte zadán rozsah, pak je to vždy „něco za něco“, což se, bohužel, projevilo v možnostech přestupů na AN.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 12. 2017
Předmět: MHd
Dotaz: Přečetl jsem si stížnosti na jízdní řády MHD. Většina z nich asi bude oprávněná, protože některé návrhy jízdních řádů lidem skutečně nepomohou, pokud to mám napsat slušně. Problém vidím v tom, že je to v zadání toho, co měla dělat pracovní skupina MHD. Když bylo dáno omezení, že se nesmí dát na MHD navíc ani koruna, ani kilometr navíc, nebo autobus navíc, tak se asi nedalo nic lepšího dělat. ZR ve srovnání s jinými městy je v tomto špatně, chudobinec. Nemělo by se toto pro příště přehodnotit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
vážený pane,
na obdobné dotazy v dotazovně již odpovídal pan starosta:
"Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města"

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Když jsem se kouknul do té vaší knížečky s jízdními řády Mhd, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Jak můžete lidem napsat, že důvodem změn jízdních řádů bylo uspokojit co nejvíce obyvatel, když je to podle mne naopak. S výjimkou Žďáru 2 a 5, i když i odsuď jsou připomínky. Daleko více lidí bydlí v ZR 3, ZR 4, ZR 7, na Klafaru a pod., tedy více jak v ZR 2 a 5. Končící jízdní řády jsou průměrně více vyhovující jak ty nastávající. Můžete citlivěji odpovídat na stížnosti občanů k Mhd?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zdrojem pro provedení změn v MHD jsou připomínky doručené prostřednictvím např. dotazovny, dále pak z mailů, osobních nebo telefonických sdělení. Navržené řešení je v rámci zadaných limitů kompromisem, který nepokryje individuální potřeby všech cestujících. Cílem bylo v zadaném rozsahu bylo uspokojit co největší počet cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: Městská doprava
Dotaz: Už asi dva dny pořád slyším, jak lidi nadávají na nové jízdní řády, co došly ve Žďárském zpravodaji. Nadávali i dřív, ale teď to slyším častěji. V předvánočním shonu jsem se konečně mohl podívat do knížečky s novými jízdními řády městské dopravy. Buď špatně vidím, nebo to bude jezdit jinak než mnoho lidí potřebuje, takže to nadávání je na místě. Co teď jezdí pod našich potřeb, jezdit nebude nebo bude jezdit jinak. Můžete mi prosím napsat, kdo toto spáchal? Proč se jen nemohl zlepšit dnešní stav?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"zlepšení stávajícího stavu" je cílem prováděných změn. MHD neumí pokrýt všechny individuální potřeby cestujících a to ani v případě jejího zásadního rozšíření. V zadaném rozsahu bylo pracovní skupinou hledáno takové kompromisní řešení, které uspokojí co nejvíce potřeb cestujících z celého města. Na základě návrhu pracovní skupiny rada města schválila změny linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


26. 12. 2017
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý večer,
celé svátky nesvítí na ulicích Haškova a Chelčického veřejné osvětlení.
Prosíme o nápravu.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za spolupráci, celé svátky s tímto problémem bojujeme, zatím bohužel s malými úspěchy.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 12. 2017
Předmět: MHD a bezbariérové autobusy
Dotaz: Dobrý den, nebudu se opakovat s připomínkami k novým jízdním řádům. Připomínky mám k neinformování o bezbariérových autobusech symboly v jízdních řádech. Nutíte starší a méně pohyblivé občany volat na dispečink dopravce na telefon, který není bezplatný. Každý nemá telefonní tarif jako "cool" mládež. Jak to bude třeba s informacemi o bezbariérových autobusech o víkendech, to taky dispečink dopravce funguje? Neměly by se tam ty symboly bezbariérových autobusů doplnit, jak to bylo vždy v minulosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na toto téma již bylo na dotazovně odpovídáno. Až bude jasné, že stav MHD bude na delší dobu neměnný, tak budou zmiňované informace i na jízdních řádech. Protože rozsah provozu je zatím pevně daný, jakékoli změny na základě připomínek se odehrávají se stávajícím počtem vozidel, takže vždy dojde ke změnám v oběhu vozidel a tím by garance bezbariérovosti nebyla garancí. Další k této problematice viz. odpověď dříve v dotazovně.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Spojení městskou dopravou pro Klášter
Dotaz: Dobrý den, jak tak listuji jízdními řády, tak vidím, že jste nám pro Klášter hodně probrali autobusy. Hlavně o víkendech to bude jezdit výrazně míň. Když tady píšete, že jste vzali v úvahu připomínky lidí, proč tomu nebylo v případě Kláštera, protože lidi chtěli, aby to jezdilo častěji a vy jste to udělali naopak? A taky jste zhoršili přípoje mezi vlaky a MHD pro sousedy z východní části Klafaru, protože linka 5 už nebude k vlakům přípojná. Jak to vyřešíte s četností autobusů a přípoji k vlakům?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, mnoho změn bylo provedeno na základě připomínek právě „Klášteráků“ a institucí z té to oblasti. Obsluhu Klafaru ve vztahu k vlakům bude tak jako dosud zajišťovat osmička. O omezení spojů na pětce již bylo na dotazovně odpovídáno.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, budou moci v MHD dárci krve se zlatou plaketou nadále jezdit v MHD zadarmo jako dosud ? Budou jim platit ty stávající průkazky co mají nebo si budou muset vyřizovat nové, pokud bude úleva platit, dáke,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, v tomto nedochází k žádným změnám.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: Odpovědi na připomínky k novým jízdním řádům
Dotaz: Dobrý den, nemusím ani dlouho listovat kvantem připomínek občanů k jízdním řádům od ledna a hlavně odpověďmi Odboru komunálních služeb. Závěr z toho mám, že jsou nespokojeni lidé z celé části Žďáru jižně od potoka Staviště včetně Klafaru a k tomu i část lidí z východního Kláštera. Odpovědi jsou univerzální, že se s tím nedá nic dělat, že se muselo vyhovět připomínkám hlavně lidí z Klafaru, aby oni byli spokojení. Nemyslíte si přeci jen, že je čas začít chystat další etapu změn jízdních řádů MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
změny MHD se dotýkají mnoha občanů z celého města. Připomínky a změny pracovní supina řešila bez ohledu na to, kdo a z které část města je podal, ale podle jejich věcného obsahu. Cílem změn bylo a je, aby MHD v zadaném rozsahu pokryla co nejvíce potřeb cestujících ze všech částí města. Jedná se o kompromis v daných limitech. Změny k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Připomínky k MHD i nadále shromažďujeme, budou vyhodnocovány a následně podle jejich věcného obsahu budou zvažovány změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: MHD na Průmyslovou zónu - návrh
Dotaz: Dobrý den, už to tady někdo psal, že kvůli tomu, že teď budou autobusy linky 4 jezdit ze Stalingradu o 10-15 minut dříve, tak spousta lidí pojede raději o 10-15 minut později linkou 3, protože na Průmyslovou zónu přijedou skoro nastejno. Na lince 9 kvůli posunutí nebudou jezdit ani lidi od vlaků, protože to nestihnou. Linka 3 proto bude ještě více přecpaná než dnes. Když na lince 3 nebudou jezdit dva autobusy současně, nemohl by tam jezdit aspoň kloubový autobus, pokud takový vůbec ve Žďáru je?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, jen zopakuji, co bylo napsáno již dříve, ranní „dělnická“ čtyřka bude prakticky beze změny, odpolední a večerní budou uspíšeny s tím, že by se mělo tímto posunem zamezit nestíhání začátků směn na pracovištích. Je jen na cestujících ze ZR 3, zda budou cestovat o něco dříve a bez mačkání a nebo budou zahušťovat trojku. V tom případě, pokud to bude neúnosné, se to budeme snažit řešit např. posilovým spojem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: MHD do Kláštera
Dotaz: Můžete mi prosím vysvětlit tu redukci autobusů MHD do Kláštera? Dnes linky 2 a 5 jezdí celotýdenně o rána do večera. Po Novém roce linka 5 bude ráno a večer redukována, o víkendu bude jezdit minimálně. A proč pro vlaky jezdí linka 2 na Pilák, vždyť tolik lidí vůči vlaků na Piláku nebývá. A pro TOKOZ jezdí vyvážky 1 a 7. Snad by pro vlaky měla být ježděna větev přes ulici Vejmluvova. Můžete mi vysvětlit, co vás vedlo k tomuto zhoršení, protože ať se na to dívám ze všech stran, tak je to špatné?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, překlopení časů mezi linkami č. 2 a 5 mělo své důvody (např. zámecká škola, ul. Dvorská, atd.). Tím, že linka č. 5 přestala být prioritně určena pro spojení od a na vlaky, došlo k redukci jednoho ranního a dvou večerních spojů, což není žádná tragédie. Protože dosavadní víkendové využívání pětky v oblasti ZR 2 a ZR 5 bylo minimální, na což poukazovali i mnozí občané z těchto lokalit, přistoupili jsme k redukci víkendových spojů, čímž jsme ušetřili nějaké kilometry potřebné jinde. Docházková vzdálenost z ulice Vejmluvova na Bezručovu není zas tak velká, jako má nyní např. ul. Dvorská na Sychrovu. Nechtěli jsme upřednostňovat jen určité ulice, ale snažíme se, aby MHD obsloužila co největší území města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: MHD k vlakům, od vlaků
Dotaz: Pěkný předvánoční den vám přeji. Protože se v chystaných jízdních řádech MHD moc nevyznám, tak prosím o informaci. Jak se mám dostávat na zastávku Vejmluvova od vlaků a ze zastávky Vejmluvova k vlakům, když linka 5 je posunutá? Budu muset teď jezdit k vlakům o dost dříve a od vlaků o dost později, protože na Bezručovu k lince 2 je to daleko. O víkendech ani nemluvě, tam linka 5 skoro vůbec nejezdí. Taky se mi nelíbí, že jste na Klafaru postavili nové zastávky a teď tam toho bude jezdit moc málo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, máte dvě možnosti, obě jsou pro Vás méně komfortní, ale za daných okolností to prozatím nešlo jinak řešit. Buď zvolíte cestování linkou č. 5 s časovou ztrátou a nebo využijete linku č. 2 s docházkou od či na zastávku. Linka č. 5 byla o víkendech v oblasti ZR 2 a 5 využívána minimálně, bylo na to mnohokrát poukazováno i samotnými občany, proto se její provoz o víkendech omezil. Čas zastávek na Klafaru teprve přijde.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: jízdní řády MHD jako "dárek" pod stromeček
Dotaz: Vážené město, když jsme dostali v radničním zpravodaji přílohou knížečku s jízdními řády, tak se nám to líbilo, že je to prakticky do kapsy. Tím ale naše spokojenost skončila, protože jsme začali knížečkou listovat a srovnávat dnešní jízdní řády s těmi lednovými. Zlepšení jsme tam pro nás nenašli žádné, jen se toho dost zrušilo a nebo to jezdí jinak, než je potřeba. Bydlíme na Stalingradě, s dnešním stavem jsme spokojeni, ale s tím budoucím ne. Proč jste se předem nezeptali lidí na Stalingradě?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení,
návrh MHD k 1.1.2018 je kompromisním řešením, kdy v zadaném rozsahu MHD bylo a je cílem uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Připomínky k MHD byly,jsou a budou i nadále shromažďovány (např. na e-mailu: mhd@zdarns.cz) následně může být rozhodnuto o dalších změnách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 12. 2017
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Protestuji proti nedobrým změnám jízdních řádů MHD na Stalingradě. Žádám o zachování stávajícího stavu, který nám vyhovuje. Nové jízdní řády nás poškozují. Navraťte jednu linku jedoucí po hodině za zrušenou linku 5, když linku 5 musíte honit přes náměstí. A pro méně pohyblivé občany nechejte jízdu linky 8 Okružní ulicí stejně jako teď. Stalingrad stárne, lidi potřebují jezdit MHD, stejně nemáme kde parkovat auta. Bude to možné navrátit dříve, než skončí platnost jízdních řádů o Silvestra 2018?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jízdní řády a linky MHD k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Návrh MHD k 1.1.2018 je kompromisním řešením, kdy v zadaném rozsahu MHD bylo a je cílem uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Stárne nejen Stalingrad, ale i jiné části města. Zásadní změny MHD v nejbližší době neočekáváme. Připomínky k MHD jsou a budou i nadále shromažďovány a vyhodnocovány a následně může být rozhodnuto o dalších změnách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: Od 1. ledna spouštíme definitivní provoz MHD, potvrdil starosta
Dotaz: Dobrý den, když jsem si přečetla článek ze Žďárského deníku, kde se píše o změnách jízdních řádů a jízdenek MHD, tak jsem jen kroutila nevěřícně hlavou. Snad je to novinářkou zkreslené, protože kdyby to o definitivním provozu bylo myšleno vážně, tak je to pro většinu uživatelů MHD průšvih. Kam se podívám, tak všichni si stěžují na lednové změny a chtějí ponechat dnešní stav. To už se opravdu nikdy jízdní řády MHD měnit nebudou, když je to definitivní? Vždyť se musí opravit chyby, co se chystají!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
změny k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Připomínky k MHD lez i nadále zasílat např. na mail: mhd@zdarns.cz. Připomínky budou následně vyhodnoceny a dle jejich obsahu budou zváženy případné další změny.
Vítáme všechny věcné a konkrétní připomínky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 12. 2017
Předmět: místní hromadná doprava
Dotaz: Dobrý den, to co dáváte na vědomí lidem Žďáru k mHd, to snad nemůžete myslet vážně! Fandil jsem vám, protože stávající jízdní řády jsou o dost lepší než ty platící do poloviny roku. Jenže teď se to začíná vracet zpátky k těm starým jízdním řádům. Lidem odpovídáte, že je třeba myslet i na ostatní cestující. Takže hlavně na ty z Kláštera, kteří hartusili. Jak k tomu přijde Stalingrad, který jste fest seškrtali? Proč to pro Stalingrad ale i další části jako Vodojem a jiné nemohlo zůstat tak jak je?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Návrh MHD je kompromisem v zadaném rozsahu (kilometry, počet vozidel, ... ). Cílem je uspokojit co nejvíce cestujících z celého města. V zadaném rámci nelze uspokojit všechny potřeby všech cestujících, některým se komfort přepravy sníží a některým zvýší. Nebylo a není cílem změny upřednostňovat jakoukoliv část města před jinými.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 12. 2017
Předmět: Dotaz
Dotaz: Budete mít na Vašem úřadu od nového roku sick days ? Je to již dnes běžné u hodně firem.Pokud jsem se dočetla, tak jste nejlepší úřad v republice a tento benefit by u Vás měl být samozřejmostí. Pro nic za nic nejste nejlepší. Máte jej, nebo budete jej mít od nového roku ? Pokud ne, tak je problém někde uvnitř Vašeho úřadu,ale to je Vaše věc, pro veřejnost to působí ale divně ?
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,

děkuji za váš dotaz. Ano, indispoziční volno navrhla a vyjednala Rada zaměstnanců MěÚ a bude od 1.1.2018 podobně jako v ostatních úřadech jedním z benefitů pro zaměstnance Městského úřadu, Městské policie a organizační složky Regionální muzeum a Technická správa budov. Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou v poslední době získal několik významných ocenění. která zohledňují komplexní přístup Městského úřadu jak ke klientům, tak i k zaměstnancům.

S pozdravem,
Jakub Axman

20. 12. 2017
Předmět: drazsi jizdenky v mhd a horsi jizdni rady
Dotaz: kdyz ste zdrazili mhd tak jsem cekal ze to bude aspon lip jezdit protoze treba dnes nam to na stalingrade jezdi celkem dobre ale mohlo to jezdit jeste lip dalo by se dostat lip do celeho zr ale vy ste to cely rozhodili ted nam to na stalingrade bude jezdit o dost min a hlavne kdyz tady bydli sami stary lidi co se potrebujou nekam dostat nechte nam to jak to jezdi doted s tim jsme spokojeny muzete nam vysvetlit jak se ted mame dostavat treba do mesta kdyz k nam 8 nejezdi a opacne jede polovina?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cena bezhotovostních jízdenek byla snížena, zvýšila se jen pro hotovostní platby. Město preferuje bezhotovostní platbu jízdného, protože tím kromě jiného dochází k urychlení odbavení cestujících při nástupu do vozu, zkracuje se doba jízdy, ...
proto město zvýhodňuje tento způsob platby i formou nižšího jízdného. Návrh MHD je kompromisem v zadaném rozsahu (kilometry, počet vozidel, ... ). Cílem je uspokojit co nejvíce cestujících z celého města. Z uvedeného je odvozena i doba mezi jednotlivými spoji. V zadaném rámci nelze uspokojit všechny potřeby všech cestujících, některým se komfort přepravy sníží a některým zvýší. Konkrétní spoje doporučuji dohledat např. na stránkách města: http://www.zdarns.cz/media/files/jizdni-rady-2018/jizdni-rady-2018.pdf
V nejbližších dnech budou nové jízdní řády zveřejněny i na web stránkách IDOSu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 12. 2017
Předmět: porucha veřejného osvetlení
Dotaz: Na Vysočanech na ulici Luční je porucha na sloupu veřejného osvětlení.Světlo stále zháší a opět se rozsvěcuje.Je to sloup s číslem 930.Děkuji za vyřízení a přeji pěkné svátky a hodně zdraví v roce 2018.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
jakmile to bude možné zajistíme nápravu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 12. 2017
Předmět: Doprava
Dotaz: Dobrý den, je mi 85 let a bydlím na ZR 3 Okružní horní a jsem zcela závislá na MHD.Podle "výborného" nového jízdního řádu se na polikliniku dostanu linkou 6. v 8.14 a 9.14 a zpět 9.57. 10.57 a potom až 14.57. To si děláte legraci !! Sotva chodím a jsem ráda, že mám zastávku před barákem a u polikliniky, ale jak se budu dostávat domů teď netuším.Abych jela od polikliniky 4. na nádraží a tam čekala na nějaký spoj 8, který jede jen k obchodním domům, to je tedy super. Vraťte nám autobus jak byl!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
k dopravě ze ZR 3 na polikliniku slouží primárně linka č. 8, u které dochází k vynechání zastávky Okružní,horní naopak je do trasy linky zařazena zastávka Brodská, obch. domy, která je spádová pro velkou část ZR 3. Docházková vzdálenost z Okružní, horní na okolní zastávky není tak velká jako vzdálenost z Brodské na Libickou. Je třeba myslet i na ostatní ces