Odpověď jednotlivá

2. 7. 2020
Předmět: Nájem v prostorech města
Dotaz: V dotazovně 8.4. pan starosta sliboval ohledně nájmů v prostorech města, cituji:"Teď je odklad nájmu krok č.1, v mezidobí bude čas a prostor na vyhodnocení na částečné/úplné odpuštění nájmů a v jakém to bude rozsahu.". Tímto bych mu rád poděkoval za fakturu na další období v plné výši, a se splatností ještě dříve než ta původní z dubna. Nyní máme faktury za II. a III. čtvrtletí s prakticky se stejným datem splatnosti. Evidentně se Rada, nějakým snížením nájmů ani neobtěžovala zabývat. Děkujeme
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Nováku,
rada města rozhodne o prominutí nájmu za užívání prostor sloužících podnikání do konce července 2020. O tomto rozhodnutí budou nájemníci ihned informováni.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

30. 6. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč sekáči trávy sečou bezohledně a totálně znečišťují zaparkovaná auta. Pamatuji slušnou firmu pana Řádka, která auta chránila neničila nám soukromý majetek. To se týká také kontejnerů, okapových chodníků apod.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Vostrejši,
sečení zajišťuje i letos firma pana Řádka. V blízkosti aut a jiného hmotného majetku využívají ochranné plachty, posečenou trávu také sfoukávají fukary. Ne vždy se podaří auta a jiný majetek úplně očistit, ještě k tomu když je tráva i terén v současné době rozmoklý. Dodavatele jsem na tuto skutečnost upozornila.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 6. 2020
Předmět: Rušení nočního klubu
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jak je možné, že klub na Libušíně, který je od zástavby cca 400 m a který má mít otevřeno pátek, sobota, kdy ruší noční klid dunění hudby hraje tedy každý den i všední dny, kdy chodí lidé do práce a potřebují se vyspat, Trvá to již cca 14 dní, kdy se to opakuje každý den až do ranních hodin. Nedá se u toho dunění spát. Jenom proto, že si chce nějaká osoba poslouchat hudbu každý den, nemusí tím otravovat okolí, aby ostatní nemohli spát
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
bohužel, problémy v této lokalitě jsou dlouhodobé. Podnět jsme předali městské policii a hygienické službě. V případě opakovaného výskytu volejte ihned městskou policii, aby mohl být stav dokumentován bezprostředně v daném čase. To by umožnilo i posouzení, zda provozovna dodržovala nejen noční klid, ale také hygienická omezení platná v aktuální době pro provoz stravovacích zařízení v návaznosti na epidemiologická opatření.
S pozdravem
Krčil Roman, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

30. 6. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, opakovaně prosím o posečení přerostlé trávy na velkém hřišti v ulici Novoměstská ZR7. Předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Košťále,
sečení tohoto hřiště je již objednáno. Proběhne pravděpodobně tento týden v závislosti na klimatických podmínkách.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 6. 2020
Předmět: pozemek
Dotaz: Dobrý večer, chystám se přestěhovat do Ždáru nad Sázavou. Sháním pozemek ale bohužel ve Vašem městě toho momentálně moc není. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaký tip, kde bych si pozemek mohl koupit, případně zda se nechystá stavební parcely prodávat město. Maximální cena je 3000 Kč/m2
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
město připravuje dva projekty, v souladu se kterými by měly vzniknout stavební pozemky. Tyto projekty jsou v současné době opravdu ve fázi počáteční přípravy, takže podrobnější informace budou sděleny po dokončení této přípravy. Horizont realizace předpokládám 2 - 3 roky. Pokud budete chtít Vaši situaci řešit v dřívějším termínu, pak doporučuji sledovat inzerci s prodejem rodinných domů.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., majetkoprávní odbor

27. 6. 2020
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Proč nefunguje na ulici Blažíčkova 3 týdny osvětlení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, opraveno bylo v pondělí. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 6. 2020
Předmět: Dopraca
Dotaz: Dobrý den, můžete mi sdělit, kdo je zodpovědný za současnou situaci v dopravě, kdy neumí zajistit seřízení přechodných semaforů a jak bude za toto řešen
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
provizorní semafory jsou v provozu v pevných plánech podle DIO, které schválily všechny dotčené orgány, jejich jakákoli změna podléhá novému schvalování, a to není žádná operativa, to bychom stavěli do listopadu. Jakmile dokončíme stavební práce, u všech křižovatek budou instalovány vyprojektované dopravní plány a ty budou odlaďovány.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 6. 2020
Předmět: Rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď. Ale měl jsem na mysli posunutí nebo rozšíření ústí přechodu u domu čp 600. U rohu tohoto domu nyní vzniká úzké hrdlo, a celkem nelogicky se bude muset roh domu čp. 600 obcházet. Rozšířením ústí přechodu více do stávající pěší zóny (cca o 2 metry) by se tento budoucí problém spolehlivě odstranil. Na parkování u pošty by tato úprava neměla mít vliv. Za řešení situace předem děkuji.
Odpověď (oddělení projektů):
Dobrý den,
dle vyjádření projektanta stavby by posunutí přechodu na straně u domu č. p. 600 směrem do pěší zóny vyvolalo nutnost posunutí navazující strany přechodu u objektu pošty směrem do osy Nádražní ulice a její omezení nebo vytvoření šikmého přechodu. Ani jedno z těchto řešení není vhodné. Křižovatka si zachovává svoji stávající funkci a trasy chodců, jak byly navrženy v návrhu architektonické soutěže a navazujících dokumentacích.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

29. 6. 2020
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, v květnu jsem psala prosbu o ohleduplnější sekání trávy u obytných domů. Minulý týden byla v naší ulici opět sečena tráva a chtěla bych poděkovat pracovníkům firmy, která sečení provádí. Ivana Juklová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu na sečení trávy, předáme ji pracovníkům zajišťující sečení ve městě.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

21. 6. 2020
Předmět: pařez po bříze, u domu Nezvalova ul. 2091
Dotaz: Pařez ani po roce neuhnil, ani nezmizel, zato v jeho blízkosti přibyly dva kontejnery na sklo, kterým pařez zavazí; nedovírají se, jsou nakřivo a vypadává z nich rozbité sklo. Mohli byste ten nepořádek prosím uvést do přijatelného stavu? Běhají tam také děti, mohly by se pořezat...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Frézování je v dohledné době v plánu a také pařez na Vámi popisovaném místě. Situace se po vyfrézování jistě zlepší. Děkujeme Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 6. 2020
Předmět: Ukládání zeminy Klafar
Dotaz: Dobrý den,
rád bych se zeptal, jestli je město seznámeno s tím, že na jeho pozemcích u Sázavské ulice je ve velkých objemech ukládána hlušina ze soukromých staveb z ulic Rytecká a Barvířská.
Případně jestli tam mohu také uložit cca. 80 m3 zeminy.
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šídlo,
investor má se souhlasem města vedle své stavby zařízení staveniště včetně dočasných skládek materiálů, které do kolaudace stavby na své náklady odstraní a terén upraví do původního stavu. Není to žádná novinka, takto se provádí stavby bytových domů na Klafaru. Nejde tedy o skládku, na kterou můžete svůj výkopek uložit a pokud někdo tak učiní vystavuje se nebezpečí postihu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 6. 2020
Předmět: rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Vracím se k dotazu z 29. 5.: "U právě rekonstruované Nádražní ulice je první sloup veřejného osvětlení u restaurace RUP naprosto mimo osu s ostatními nově postavenými sloupy. Vypadá to hrozně."
Odpověď, že tam má být záliv pro zastávku je pravdivá, jak je ostatně již nyní zcela zřejmé. Zřejmé je ovšem také to, že u zálivu jsou sloupy dva. Jakto, že se oba nevešly do řady? Jestli je to tak v projektu, pak se ptám - to nikomu nevadilo? Kdo z úředníků MÚ schvaluje takové projekty?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Rosecká,
co člověk, to názor. Domnívám se, že je ještě předčasné hodnotit nedokončenou 2.část rekonstrukce Nádražní ulice, obzvlášť když ještě není provedena rekonstrukce navazující pěší zóny, kde má dojít k další výsadbě stromů.
Projekt včetně umístění veřejného osvětlení a vámi zmiňovaných sloupů, vypracoval Ing.arch. Grimm, autor vítězného návrhu z architektonické soutěže o návrh. Architektonický dohled nad projektem stavby vykonávají dva architekti města. Domnívám se, že jde o dostatečnou garanci kvality projektu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 6. 2020
Předmět: Čištění kanálů
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zajištění vyčištění obou ucpaných kanálů v ulici V Zahrádkách před č.p. 15. Oba jsou zanešené pískem a nečistotami a nepobírají vodu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění je objednáno. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 6. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda budou semafory u Conventu, až se usadí na správné místo také vydávat zvuky, jako ostatní semafory? Zatím jsou zticha a je to velmi nepříjemné, když na Vás svítí sluníčko, nic nevidíte a ještě nic neslyšíte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Ano, klepátka budou po dokončení stavby na všech semaforech.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

21. 6. 2020
Předmět: zimní údržba chodníku Nezvalova ul.
Dotaz: Co kdybyste na ty cedulky, které oznamují, že SE chodník Nezvalova ul. nebude udržovat nechali napsat upozornění pro řidiče, aby nezasahovali svými vozy do profilu chodníku a tak umožnili jeho údržbu? Navíc byste mohli takové cedulky vyvěsit u každého vchodu a na ploty, protilehlé parkovištím-po dohodě s majiteli. Mohli byste tak postupovat všude, kde je to zapotřebí. Děkuji za pochopení a těším se na realizaci ještě před zimou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošní zimě sami občané z ul. Nezvalova projevili v tomto směru aktivitu, kdy přes důvěrníky zajišťovali vyvěšení nebo roznos informačních letáků. Tato forma, případně i nějaká jiná se nám jeví vhodnější než instalace tabulek na ploty apod. Děkujeme Vám za podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 6. 2020
Předmět: Rekonstrukce Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, rekonstrukce části Nádražní ulice se chýlí ke konci a vypadá to, že bude velmi zdařilá. Ukazuje se, že pečlivá příprava staveb přináší své výsledky (jen škoda, že se stihlo za předminulého vedení rekonstruovat náměstí, dnes to mohlo vypadat daleko lépe). U rekonstrukce Nádražní ulice by ale bylo potřeba upravit polohu budoucího přechodu pro chodce mezi poštou a domem čp. 600. Přechod ústí přímo u rohu domu čp. 600, lepší by ale bylo posunout ústí přechodu více do pěší zóny.
Odpověď (oddělení projektů):
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu i názor. V této části se projektant musel vypořádat v malém prostoru nejen s přechodem pro chodce, ale také s parkováním, což jistě ocení řada návštěvníků ČP.
Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou byla v roce 2016 oceněna Českou komorou architektů Cenou za architekturu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 6. 2020
Předmět: Upozornění
Dotaz: Dobrý den, upozorňuji, že již delší dobu nejdou hodiny na náměstí.
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
dle sdělení správce se na odstranění závady pracuje.
S pozdravem
Kadlec Jaroslav, TSBM
21. 6. 2020
Předmět: turistické info centrum
Dotaz: Doporučuji exkurzi do Bystřice nad Pernštejnem; zařídit automat na občerstvení a přístupy na WC.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den pane Peňázi,
děkujeme za Vaše podněty. Umístění automatu na občerstvení zatím v TIC neplánujeme, jelikož v blízkém okolí TIC jsou kavárny, restaurace a jídelny. Máme v plánu prodej základních nápojů jako minerální vody a některé ochucené nápoje. Veřejné toalety z TIC dělat nechceme, protože tato služba není náplní turistických informačních center. V těsné blízkosti TIC (cca 20 metrů) jsou veřejná WC.

Václav Košťál
TIC Žďár nad Sázavou

16. 6. 2020
Předmět: Stíhačky nad Žďárem a hluk s tím související
Dotaz: Dobrý den přeji, dovoluji si Vás požádat-jde obnovit dohodu dříve ujednanou panem Brychtou (jakožto starostou) o omezení letů stíhacích letounů nad Žďárem? Dnes při procházce u Pilské nádrže okolo 16:30 hodin stíhačka s min. třemi oblety Piláku (Stržanova) v nízké letové hladině a řev stroje, že neslyšíte slova :(. Pes utíká v děsu pryč. A to nemluvím o jejich létání do 23:00 hodin. Prosím je toto normální v takto zastavěné oblasti? Někdy mám dojem, že bydlíme u vojenského letiště. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
kontaktovala se letecká základna Čáslav (Náměšť má už jen vrtulníky). Cvičné přelety jsou součástí bojové připravenosti Armády ČR vázané na členství v NATO a probíhají v podzvukové rychlosti, aby v co nejmenší míře ovlivnili kvalitu života obyvatel v oblastech kde se letecké koridory nachází. Počet přeletů probíhá v omezené míře, je co nejvíce směřován mimo zastavěná území a do vyšších leteckých hladin nad zemí dle již dříve učiněných dohod. Vedení města je a bude i nadále v kontaktu s Armádou ČR v zájmu vzájemný dobrých vztahů a naplňování dohod.
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

16. 6. 2020
Předmět: rakonstrukce semaforů x provoz
Dotaz: Dobrý den, ulice Studentská je uzavřena, takže provoz je sveden dolů na křižovatku, kde se předělávají semafory. Kdo vymyslel souběžné pouštění provozu z ulice Neumannova a Žižkova byl myslitel. Nyní se tvoří ve špičce fronty na Stalingrad, neboť není možno odbočit při jízdě z ul. Žižkova vlevo. Že chybí vyklízecí šipka přece není důvod pouštět to takhle "do sebe". Také info, že je změna přednosti jaksi chybí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Obě investiční akce jsou realizovány z různých finančních zdrojů a město je nuceno dodržet podmínky pro čerpání těchto finančních prostředků. Bohužel se obě akce „potkaly“. Je dobře, že se podařilo zajistit finanční prostředky na realizaci obou akcí, které ve svém důsledku povedou k dalšímu zkvalitnění života ve Žďáře.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 6. 2020
Předmět: hřiště ulice Sázavská
Dotaz: Dobrý den, prosím o posekání hřiště na Klafaru.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, s posečením hřiště počítáme, proběhne v nejbližších dnech, jak to umožní počasí.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

18. 6. 2020
Předmět: Polámané stromy na Farských při povodních a břehy u řeky
Dotaz: Dobrý den, už koncem května zde někdo prosil o údržbu břehů v okolí řeky alespoň v parku Na Farských humnech a doposud se tak nestalo..
Při zvýšené hladině vody v řece tak vysoký porost komplikoval práci dobrovolným hasičům, když řezaly polámané stromy u mostu, které polámala asi firma..
Z jakého důvodu tedy město neseče a neudržuje plochy zeleně ve vlastnictví města, dle KN je zřejmé co je a není města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o údržbu břehových porostů se stará především správce vodního toku (bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku)a také vlastník pozemku - v součinnosti se správcem toku. Správce vodního toku má specifické znalosti o tom, jak správně udržovat zeleň v bezprostředním okolí vodního toku, aby vše dobře fungovalo. Břehový porost stabilizuje koryta vodního toku a významně ho ovlivňuje. Pokud máte konkrétní dotaz ke konkrétnímu pozemku, můžete se obrátit přímo na správce veřejné zeleně města(Ing. Eva Novotná, 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz) a osobně si vysvětlit přímo na místě o jaké pozemky a zeleň se Vám konkrétně jedná a jaké jsou případně podněty a možnosti stávající stav změnit.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

18. 6. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: Majitelé třetí a ctvrté řady garáží u Hypernovy děkují za obnovení zničených obrubníků,kteří zničili řidiči velkých aut, kteří tam projížděli.Včera jsem tam náhodou šel a zase tam projíždělo velké auto i přes ty nové obrubníky a přitom tam byla i páska.Bylo by nutné pro tyto cizí neukázněné řidiče,kteří si to tam pořád zkracují dát tam alespoň dva velké kameny,aby tam již neprojížděli ! Je to nejlevnější a nejúčinější varianta,aby to znovu nezničili !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Umístění balvanů do cesty je bezpochyby účinné řešení, ovšem tyto by tvořily pevnou překážku ve smyslu § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

18. 6. 2020
Předmět: Otevírací hodiny
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jel 2x30 min zbytečně na váš úřad, fakt o dřívějším ukončení práce a vyzvednutí dítěte ze školy pomíjím. Lístky pro agendu dopravního odboru jsou vydávány pouze do 13h, na webu jsem nic o tomto nenašel. Domníváte se, že toto je vstřícné chování úřadu? Kdo mi bude kompenzovat čas a ztráty výdělku? Prosím - otevírací hodiny příště mějte JASNĚ nastavené a nedělejte neočekávané změny.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na webu města www.zdarns.cz tyto údaje najdete, na titulní stránce v záložce "Kontakty", Provozní doba. Informaci dále najdete v sekci Městský úřad, MěÚ informuje, provoz na městském úřadě Žďár nad Sázavou. Stejná informace je uvedena v sekci Online služby, aktuality, vydávání lístků na odboru dopravy v souvislosti s novou provozní dobou úřadu. Současně na titulní stránce našeho webu je vyhledávací okno, do kterého při zadání „provozní doba“ vám hned první odkaz ukáže relevantní informaci k provozu Odboru dopravy. Nicméně Vám děkujeme za námět, údaj o provozní době včetně vyvolávacího systému na Odboru dopravy je nově umístěn na titulní straně, záložka Městský úřad, provozní doba.
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

18. 6. 2020
Předmět: poděkování
Dotaz: touto cestou srdečně děkuji paní Lence Milfajtové za ochotu, pochopení a vstřícnost při vyřizování mé žádosti a mé záležitosti s bydlením, přeji mnoho zdraví, štěstí a úspěchu v osobním životě i v zaměstnání, ještě jednou děkuji, s pozdravem Miroslava Malcová
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Malcová,
ráda vaše poděkování předám příslušné pracovnici. Určitě potěší.
S přáním hezkého dne
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

15. 6. 2020
Předmět: Dárci krve
Dotaz: Dobrý den, jako dárkyně krve si myslím, že zapomínáte na Vašem úřadu oceňovat dlouhodobé dárce, kteří již mnohdy mají přes 100 odběrů a více a darují bezplatně krev třeba více než 30 let.Je to trošku škoda, že lidé,kteří darují bezplatně tolik roků krev jsou v pozadí nezájmu a přitom mnohdy tímto zachraňují životy.Nebyl by to pro Váš úřad určitý stimul těmto lidem alespoň poděkovat, nebo je jinak ocenit,neboť tito lidé to nedělají pro peníze,ale pro záchranu druhých.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
osobně si velmi vážím spoluobčanů, kteří pravidelně darují krev, a obdivuji ty, kteří krev darují i desítky let. Krev se nedá ničím nahradit a je jí velmi potřeba. Bez dárců krve by se nemohly realizovat operace a další nezbytné zdravotnické úkony, které my lidé potřebujeme. Může se zdát, že se na bezplatné dárce krve zapomnělo, ale není to tak. Město v této věci spolupracuje s Oblastním spolkem Českého červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou, který zve k slavnostnímu předávání ocenění, a to jak medailí Prof. MUDr. Jana Jánského (10, 20, 40 odběrů), tak zlatého kříže ČČK třetí třídy (80 odběrů).
Slavnostní předávání těchto ocenění ČČK organizuje 2x ročně v obřadní síni Staré radnice, a to v červnu a listopadu. Letošní červnové předávání ocenění je posunuto na měsíc říjen. Listopadový termín v letošním roce zůstává.
Město Žďár nad Sázavou, jako poděkování zlatým bezplatným dárcům krve (40 odběrů) umožňuje bezplatnou dopravu v autobusech MHD.
Souhlasím s Vámi, že bezplatné dárcovství krve je v naší společnosti stále nedoceněné. Věřím, že se tento skutek opravdové lidskosti dočká svého odpovídajícího místa ve společnosti.

Pěkný den

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

11. 6. 2020
Předmět: Informační nástěnky pro MHD u nádražní haly vlakového nádraží
Dotaz: Dobrý den, podle mě tak asi 15 let fungují informační nástěnky pro MHD u nádražní haly vlakového nádraží. Prvních deset let to bylo dobré, návštěvník města dostal perfektní servis, když chtěl cestovat MHD. V posledním období se to zhoršovalo a asi po kritice veřejnosti byly ty perfektní informace před měsícem sundány a zůstaly tam jen jízdní řády a mapa. Od té doby se nic neděje, snad to není "dočasný" stav, protože mi dříve narození máme s "dočasností" špatné zkušenosti. Kdy se vše navrátí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informační nástěnky procházejí změnou, jejich obsah je diskutován s dopravcem,marketingovým útvarem města i s vedením města. Do původního stylu se nástěnky patrně nevrátí, předpokládáme nový formát, který však ještě není dohodnut.
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 6. 2020
Předmět: Monitor s odjezdy MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den .
Pokud to nespadá pod vás , tak prosím předat dále .
Monitor s odjezdy MHD v nádražní hale je špatně nastavený . Ráno ukazuje následující odjezdy MHD , ale navečer ukazuje odjezdy až za hodinu a později . Nebylo to pouze dnes , je to už delší dobu . Pokud už to máte nahlášený , tak se omlouvám za duplicitní námět .
Dal se dříve použít aspoň seznam odjezdů MHD na prosklených tabulích MHD před nádražím , ale teď už tam to není , teď tam je toho málo .
Děkuji . Hezký den .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, upozorníme provozovatele, aby stav prověřil a zajistil potřebné kroky.
Děkujeme za zájem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2020
Předmět: Překážející reklama na ulici Brodská
Dotaz: Dobrý den. Na křižovatce ulic Revoluční a Brodská dlouhodově brání řidičům v přijíždějících autech po ulici Revoluční směrem od Klafaru ve výhledu doprava reklama prodejny masa a uzenin: "brzdi, tady mají kolobásy". Složitost dopravní situace na této přetížené křižovatce je tímto ještě horší. Řidiči osobních aut drobnější postavy musí vyjíždět až hluboko do křižovatky, aby měli zajištěný výhled vpravo.Nebylo by možné zajistit odstranění této reklamy, pro větší bezpečnost?
Odpověď (odbor dopravy):
Majitel provozovny byl upozorněn na nevhodnost umístění poutače, ten přislíbil nápravu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

10. 6. 2020
Předmět: informační centrum
Dotaz: dobrý den, prosím o informace ohledně informačního centra ve městě Žďár nad Sázavou , současný stav a jeho budoucnost, provoz a td. ? děkuji. S pozdravem J.Miluška, předseda KČT odbor Žďár nad Sázavou
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
TIC v režii Města Žďár funguje od počátku června, s ohledem na tehdejší opatření jsme v tichosti otevřeli a nepořádali žádnou oficiální akci pro větší počet návštěvníků. V TIC jsou zaměstnáni 2 osoby, otevírací doba je sezónní a mimosezónní (viz webové stránky města) Co se týká jeho budoucnosti, postupně rozšiřujeme nabídku služeb. Připravujeme prodej vstupenek pro př. organizaci Kultura Žďár a jednoho z celorepublikových distributorů vstupenek. Naším dlouhodobým záměrem je připravit široký sortiment regionálních produktů a originálních dárků jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. Zásadní je pro nás spolupráce s Korunou Vysočiny a co největším počtem ubytovatelů a provozovatelů turistických cílů. Kromě toho samozřejmě běžné služby poskytované turistickými centry -poskytování informací, kopírovací služby atd.
Petr Sedlák odbor ŠKSM

10. 6. 2020
Předmět: Parkovací místo
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je možné si ve Žďáře nad Sázavou pronajmout parkovací místo u bytového domu. Dále by mě zajímala zda by to bylo možné částka a placení.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
ve městě jsou pouze tři zóny placeného stání v okolí centra, jiný pronájem veřejných parkovacích stání není možný.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: uzavírka uice
Dotaz: Dobrý den.
V Deníku jsem si přečetla, že bude - s ohledem na budování autobusových zastávek - uzavřena ulice Studentská. Ovšem chyběl časový údaj - od kdy - do kdy
bude tato ulice uzavřená. Máte nějaké bližší informace?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor dopravy):
Úplná uzavírka ulice Studentská probíhá od 15.6.2020 do 31.12.2020. Linkové autobusy včetně MHD budou uzavírkou projíždět. V průběhu času dojde k nutnosti uzavření ulice i pro autobusy, ale termín není dosud znám.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

12. 6. 2020
Předmět: AVE odpady
Dotaz: Dobrý den, jak se díváte na spor starosty Čáslavi s firmou AVE o částku 600 mil. Kč? Nemůže nastat podobná situace ve Žďáře? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/male-mesto-proti-mocne-firme-jednou-to-zaplatite-rekli-starostovi-109073#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=344711&dop_req_id=q2JuN7tdOEA-202006120427&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den
Cizí soudní spory nám nepřísluší komentovat. Skládku, tedy ani takovou, kterou by provozovala nebo vlastnila firma AVE, na území města Žďár nemáme.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 6. 2020
Předmět: Vyvrácený strom
Dotaz: Dobrý den,
během víkendových silných srážek se vyvrátil strom na břehu rybníka Horňák. Jeho koruna nyní leží v místě největšího přítoku a je překážkou přitékající vodě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění,
zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

11. 6. 2020
Předmět: Dobrý den,padnul zde dotaz na sekání břehů řeky Sázavy na Farských humnech..
Dotaz: Z odpovědi není patrno o kolik dražsí by tato seč byla, nehledě na to, že je sekán opravdu pouze okraj u stezky v šíři cca 0,5-1m a zdaleka ne celé pozemky ve vlastnictví města.
Z KN je patrné že pozemky města sahají až k vodě samotné.
U nově budované lávky je to 3,5m a jinde je tato vdálenost téměř 13-ti metrová.
Jaké je zadání na sekání Farčat a kdo provádí kontrolu kvality sečení, ... Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
navrhujeme Vám schůzku na místě, abychom si společně prohlédli, o které úseky konkrétně se Vám jedná a obě strany jsme si na místě vysvětlily své představy, možnosti a případná omezení. Prosím s návrhem termínu schůzky se obraťte na správkyni zeleně:
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 6. 2020
Předmět: Parkování
Dotaz: Dobrý den, byl bych velice rád, kdyby se vyřešil problém parkování ve výjezdu na hlavní silnici u domu Revoluční 1817/1818. Kvůli zaparkovanému autu ve výjezdu se musí jezdit částečně přes park a obrubniky, samozřejmě je tato část úplně zničena. Děkuji za pochopení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v případě, že kvůli zaparkovanému autu nezůstane dostatečný prostor pro průjezd nebo není dostatečný rozhled pro výjezd, obraťte se prosím na městskou policii či popř. na Policii ČR. Váš podnět předávám i městské policii, aby v místě zvýšila dohled.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

12. 6. 2020
Předmět: parkování u fotbalového hřiště
Dotaz: Dobrý den, vím, že doba je zlá a každý chceme dítě vozit na kroužky autem. Ale když se sejdou rodiče fotbalistů a tenistů, tak situace na parkovišti je víc než nepřehledná. Na ploše nejsou namalované čáry, každý si parkuje jak chce a tím pádem se tam nevejde tolik aut, kolik by mělo. Bylo by možné tam čáry namalovat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pro toto parkoviště je vodorovné značení objednáno a v případě příznivého počasí proběhne příští týden.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 5. 2020
Předmět: nesvítí světla
Dotaz: Můžete mi sdělit, proč každý večer nesvítí pouliční světla. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
bez bližšího určení, která svítidla máte na mysli, nejsme schopni reagovat. S konkrétním podnětem ohledně veřejného osvětlení se prosím obraťte na správce:
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

6. 6. 2020
Předmět: odpadky za viaduktem
Dotaz: U staré trati za viaduktem je hromada igelitových pytlů s odpadem. Asi to tam nasbíralii bezdomovci. Bylo by možné to prosím odvézt?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s odvozem počítáme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

22. 5. 2020
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den, mohlo by se udělat prosím něco s pískovištěm v ulici Libušínská ve dvoře, je obložené trámy, které jsou popraskané a drolí se třísky, hrají si tu mrrňata a je to velmi nebezpečné děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Petrová,
pokud se Vám jedná o pískoviště v ul. Libušínská v posledním dvoře před bytovým domem č. 198/46, je objednána demontáž tohoto pískoviště a v co nejkratším možném termínu bude umístěno nové. S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 6. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den, za část opravené vozovky na Libušíně je dobré vedení města poděkovat, protože byla již v hrozném stavu, škoda, že to nevyšlo až k hlavní silnici, ale každý opravený úsek v našem městě je dobrý, obzvláště v této nelehké době.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, ráda poděkování předám.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: ovce na Zelené hoře
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jak je možné, že ovce na Zelené hoře nemají přístřešek při dešti (a nyní prší stále) nebo při velkých vedrech?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
dle ust. § 12a, odst. 4) zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění (dále jen zákon) se poskytuje hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví. Na pastvině u Zelené hory roste několik stromů, které ovcím poskytují ochranu před deštěm či stín při případném horkém slunečném dni. Na pastvě je umístěno plemeno ovcí vyšlechtěné pro celoroční pobyt na pastvě.
Orgánem příslušným k posouzení podmínek chovu pro hospodářská zvířata a dodržování povinností uložených chovatelům je dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona Státní veterinární správa, v našem případě Krajská veterinární správa Jihlava.

Bc. Ladislav Holeš
odbor životního prostředí

9. 6. 2020
Předmět: VDV jeho dopad a možnosti
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověď, ale patrně jste si otázku špatně přečetla, protože jsem nepsal o zrušení MHD, ale o jeho zefektivnění. Ještě v roce 2015 stálo MHD 6,5 mil. Kč a ne 9,5 mil Kč jako nyní. Proč podle vás při zvýšení výdajů o 30% nedošlo k zvýšení zájmu o MHD? A to nemluvím o investicích do zastávek za další milióny. Mohla byste napsat kolik je kompenzace za jejich využívání v rámci VDV? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zefektivnění MHD probíhalo velmi významně v roce 2017 a 2018 a i nadále je a bude její efektivita sledována. Zásadní vliv na navýšení ceny MHD a obecně veřejné autobusové dopravy v minulých letech mělo celostátní navyšování mezd řidičů. V mnohých městech zájem o MHD klesá - důvody mohou být různé, především narůstající počet a dostupnost osobních automobilů. Snahou města je nabídnout v rámci MHD takové linky a spoje, které co nejvíce vyhoví převažující poptávce občanů.
V rámci VDV ani za předchozí užívání městských zastávek krajskou dopravou nejsou vypláceny kompenzace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: Hrací prvky pro děti
Dotaz: U hracích prvků pro děti např. na Libušíně jste v minulosti psali,že prostor zajistíte vhodným materiálem doskoková a hrací místa u herních prvků. Nic se neděje, nejste vůbec v tomto směru aktivní !Po špatném počasí se tam s dětmi nedá, protože je tam bláto a kaluže...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
dopadové plochy na Libušíně, jak jsem již v minulosti psala, budou postupně obnovovány a nahrazovány vhodnějším materiálem v průběhu tohoto roku především s ohledem na finanční možnosti. Protože podobný problém s dopadovými plochami se neřeší pouze u dětského hřiště na Libušíně, ale i u dalších herních prvků, nelze vše zrealizovat obratem. Práce jsou prováděny postupně dle stavu jednotlivých herních prvků a dopadových ploch, který je zhodnocen každý rok revizní zprávou. Opravovány jsou tedy přednostně dopadové plochy a herní prvky, které jsou na tom z hlediska bezpečnosti nejhůře. Pokud budete mít zájem informovat se o stavu jednotlivých herních prvků na Libušíně nebo obecně o problematice dětských hřišť, můžete se na mne obrátit a vše Vám vysvětlím.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: Nová lávka přes Sázavu
Dotaz: Dobrý den, proč se již ,mnoho dnů nepracuje na mostu přes řeku Sázavu ke Klafaru u cyklostezky a proč se nepracuje alespoň na napojení cesty k tomuto mostu ? Nikdo nikde není ! Alespoň kdyby se pracovalo na na infrastruktuře v rámci napojení cesty na tento most,ale nic se neděje proč ? Stejně tak u druhého mostu ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Berko,
termín dokončení stavby je k 31.8.2020. V současné době probíhají v souladu s harmonogramem práce na úseku 1.máje a Stržanov.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 6. 2020
Předmět: Parkourový park
Dotaz: Dobrý den, v minulosti bylo rozhodnuto o výstavbě sportovního hřiště na parkour. Prosím o info kdy bude tento park vystavěn. Myslím, že jsem asi před dvěma roky viděl informaci o stavbě v roce 2019-2020. Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Růžičko,
parkurové hřiště bylo projednáváno v rámci urbanistické studie streetparku za sportovní halou. Jeho příprava byla vzhledem k vysokým investicím do sportovišť v roce 2018 a 2019, přesunuta. Realizace proběhne podle finančních možností města, které jsou ale, bohužel, v současné době poznamenány proběhlým nouzovým stavem.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 6. 2020
Předmět: Lávka u Nábřežní ulice.
Dotaz: Dobrý den,
včera jsem zjistil, že má být provedena oprava lávky u Nábřežní ulice. Podle vyjádření mluvčího úřadu bude oprava provedena tak, že bude o kousek posunuta. Takže teď jsem trochu zmaten. Jedná se o opravu nebo stavbu nové lávky? Dále mám problém s návazností na schodiště vedoucí k tvrzi. Současná lávka navazuje a vždy navazovala na schodiště. Nová lávka bude navazovat na přechod pro chodce, což není žádný pevný bod (může být zrušen, posunut, schody ale ne). Nemá to logiku. Co cena?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Sedláku,
vzhledem ke stavebně technickému stavu stávající lávky byla zahájena příprava její generální opravy, což v podstatě znamená výstavbu nové lávky. Na pracovním výboru projektu stavby bylo městským architektem navrženo, že pokud je stav takový, že se bude muset postavit lávka nová, mohlo by dojít k jejímu posunutí tak, aby navazující chodník neústil do zálivu autobusu a křižovatky, ale vedl pěší k přechodu pro chodce. Když se podíváte do ortofotomapy, zjistíte, že posun lávky bude navazovat přímo na stávající schodiště. Cena nové lávky bude stanovena podle zpracovaného projektu, který má být dokončen do 1.10.2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2020
Předmět: ježdění do dvoru na Libušíně
Dotaz: Zjišťuji, že v rámci rekonstrukce silnice na Libušíně se nevjíždí do dvorů na Libušíně, nebo jen omezeně a také to najednou běz těch aut jde, aniž by tam vjížděli.Nesmyslnost blokování parkovacích míst pro invalidy stále trvá, toto nebylo odstraněno, i když na to bylo několikrát poukazováno, že tam parkují dva řidiči jedni a ti samí a blokují tím neustále dvě místa 24 hodin. Jiní invalidí by tím pádem měli smůlu,kdby tam přijelli.Je nutno tyto značky odstranit,kdy se uvolní dvě parkovací místa
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Požadavky na dopravu od jednotlivých subjektů jsou různé, mnohdy protichůdné. Stávající dopravní režim je výsledkem projednávání mezi zástupci města i bytových samospráv.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

3. 6. 2020
Předmět: VDV jeho dopad a možnosti
Dotaz: Dobrý den, když tady mnoho lidí píše o "drahém VDV" za 70 Kč na obyvatele, tak je patrně spokojen s MHD za 450 Kč na obyvatele, přestože nedojede dál něž do Stržanova a jenom autobusem. Zajímalo by mne, zda jste v souvislosti s VDV uvažovali o jejím dopadu na MHD a redukci pro Žďár neefektivní MHD? Ušetřené peníze by posloužily k úhradě 1,5 mil. Kč na VDV.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
MHD nepřipravujeme zrušit, jedná se o občany Žďáru žádanou službu. Město je povinno zajistit dopravní obsluhu svého území. Zda a jakou výši příspěvku a za jaký rozsah a standard VDV hradit kraji na krajskou dopravní obslužnost (provoz VDV) je v jednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 6. 2020
Předmět: Tašky odpady
Dotaz: Dobrý den. Dotazují se prosím, zda lze na úřadě zdarma vyzvednout tašky na třídění odpadu a popřípadě jak velké děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Tašky již k vyzvednutí nemáme.
Žádali jsme o dotaci na jejich nákup, ale tato aktivita nebyla podpořena. V letošním roce pořízení z vlastních prostředků města neplánujeme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 6. 2020
Předmět: Díry ve vozovce
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jela na kole od hlavní silnice 1/37, kde jsem odbočila na Grejdy,kde se nachází ve vozovce hodně děr, které by bylo potřeba zaasfaltovat, je to dost nebezpečné do těch děr kolem vjet.Potom jsem pokračovala dále kolem tratě,kde jsou takové vzniklé velké díry,které by bylo asi vhodné zasypat nějakým hutným materiálem a pořádně udusat. Moc tomu nerozumím, ale v rámci bezpečnosti pro cyklisty by to bylo vhodné spravit,aby se něco nestalo,např. malým cyklistům a dětem, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tryskané vysprávky jsou objednány a dle počasí v nich bude firma pokračovat.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 6. 2020
Předmět: neodtékající kanál
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné pročistit kanál před bytovým domem Brodská 1915/38 (přístavek), ZR 3, kanál je zanesen bahnem, listím, štěrkem. Při větším dešti se zde tvojí velká kaluž.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění vpusti je objednáno.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 6. 2020
Předmět: odpovědi
Dotaz: dobrý den, proč úředníci odpovídají jen na některé dotazy? posílal jsem dotaz a dodnes bez odpovědi.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
mohl byste dotaz, na který Vám nebylo dosud odpovězeno, více specifikovat, např. kdy to bylo a čeho se to týkalo?
Děkuji
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

8. 6. 2020
Předmět: Prodej jahod
Dotaz: Dobrý den, bude i letos probíhat na náměstí prodej jahod a následně borůvek ve stánku, tak jako každý rok? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Ano, prodej jahod již probíhá. Prodejce borůvek má také zájem prodávat, jakmile nastane jejich čas.
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: oprava pískoviště
Dotaz: Prosíme o opravu pískoviště mezi bytovými domy Javorová 1 a Květná 6. Je v dezolátním stavu, jedna strana se úplně rozpadla. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava pískoviště byla objednána.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

5. 6. 2020
Předmět: Komunikace na farčatech
Dotaz: Mám dotaz, zda se nechystá nějaká úprava chodníku/nechodníku z žulových bloků poblíž průchodu mezi zahradami.
Na celých Farčatech je mnoho asfaltovaných stezek, které se využívají minimálně. Ale hlavní směr od bývalé vodárny u jezu k uličce mezi ploty je asi nejhorší a navíc je "vylepšený" kamennými bloky, které ani netvoří chodník. Výsledkem je, že se jim všichni vyhýbají a tráva podle toho vypadá. Záměr autora jsem bohužel nepochopil. Je v plánu s tím neco udělat?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novohradský,
ano, na Farských humnech bude provedena úprava podle schválené Koncepce Farských humen (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/stavebni/farska-humna-revitalizace.pdf).
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2020
Předmět: Řadové domy Barvířská - kolik domů se postavilo za účelem prodeje se ziskem a kolik za účelem bydlen
Dotaz: Dobrý den,
jen co je téměř před dokončením první řadový dům na ulici Barvířská, tak už se prodává. Vzhledem k prodejní ceně (7mil) je zřejmé, že byl postaven za účelem "podnikatelského záměru". Lidé čekali několik dní před úřadem na pozemky a na spousty z nich se ani nedostalo. Proč město nezabrání prodeji pozemků takovýmto spekulantům a nepomůže zájemcům, kteří by si postavili dům "pro sebe"? Toto určitě nebude jediný řadový dům, který někdo postavil za účelem zisku.

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený AB,
zájmem města je, aby prodaný pozemek nezůstal nezastavěný, ale byl na něm, v co možná nejkratší době, postaven a užíván nový rodinný dům. Za tímto účelem je v kupní smlouvě předkupní právo pozemku do doby kolaudace rodinného domu.
Posílení bytového fondu města proběhne, ať již staví stavebník dům jen pro sebe, nebo získá kupce na objekt, který postavil.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP23. 5. 2020
Předmět: Co všechno platíte architektovi města?
Dotaz: V registru smluv máte smlouvu a dodatek na práce městského architekta (Refuel s.r.o.) s hodnotou podle smlouvy z roku 2015 s částkou 259 tis. Kč bez DPH za rok a taky je tam dodatek z roku 2020, který zvýšil částku na 490 tis. Kč bez DPH za rok. Na webu máte taky zveřejněno, že už v roce 2019 jste architektovi zaplatili 427 735 Kč - na základě čeho a za co, podle smlouvy to nebylo?
Dělali jste na tohle nějaké veřejné výběrové řízení a kde ho najdu na vašem městském profilu zadavatele?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kájo,
městský architekt, vykonává pro město větší rozsah práce, než je stanoven příkazní smlouvou. Nad rámec konzultací a projednávání záměrů a projektů města, a nad rámec projednávání projektů ostatních stavebníků, zpracoval projekty v zákonném limitu na základě objednávky. Mezi tyto projekty patří např. záměr Služební byty na ul. Novoměstská, Lučiny – Bydlení, Strategie bydlení, Lávky a Ring Park. Cena těchto projektů byla stanovena na základě hodinové sazby, což je vzhledem k její výši, pro město výhodné.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2020
Předmět: Fotbalový stadion
Dotaz: Kdy se prosím bude něco dít na fotbalovém stadionu, myslím tím, ty staré škaredé budovy na spodní straně stadionu.Vrchní strana je pěkná,včetně nové budovy pro sportovce,ale spodní strana je ostuda ! Ten vstup do stadionu od cyklostezky je taky škaredý, brána špatná,plot a okolí zandbané,včetně okolí antukových kurtů.Kdy na toto přijde řada v rámci obnovy sportoviště ?Tyto části jsou ve velmi špatném stavu !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, pane Vacku,
v letošním roce bude zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci stávající „novější“ budovy na fotbalovém stadionu, aby v případě možnosti mohla být čerpána dotace na její realizaci. Po této rekonstrukci, která by měla stát cca 10 mil. Kč, bude veškeré zázemí pro fotbalisty již na odpovídající úrovni. Pokud budou k dispozici v dalších letech finanční prostředky, tak budeme pokračovat v rekonstrukci plotů, vstupů a hlavní hrací plochy. V nejbližších dvou letech však finanční prostředky pravděpodobně (i díky současné pandemii) k dispozici nebudou. Máme na starosti více sportovních zařízení, která potřebují finanční prostředky na opravy a rekonstrukce, protože jsme převzali tato sportovní zařízení ve špatném technickém stavu.
V. Kovařík SPORTIS

2. 6. 2020
Předmět: voda v Pilské nádrži
Dotaz: Dobrý den dotazuji se jakou formou se čistí Pilská nádrž, spadá nějak pod čističku, nebo jak to je? Připadá mi, že je voda špinavá a brzo také plná siinic. Dělá s tím něco město ? Nebo to lidem nevadí ta špina a přece se v tom koupou, protože jiné přírodní koupaliště město nemá? To nemluvím o zanedbaném okolí, předražených službách a mnoho nedostatcích kolem nádrže.Lidé tam jezdí jen z nutnosti, protože nemají kam jinam s dětmi jet.Ale jinak to pro naše město není žádná reklama a vizitka.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Srnská,
Pilská nádrž není v majetku města, proto na ní město nemůže provádět čištění. Jde o přírodní nádrž a je na zvážení každého návštěvníka, zda ji využije. Pro bezpečné koupání je možné využít letní provoz Relaxačního centra.
Nemám informace, že by lidé jezdili na sportoviště jen z nutnosti, právě naopak ozývá se řada spokojených návštěvníků.
Pokud máte postřehy o konkrétních nedostatcích, prosím, o jejich zaslání, abych je mohla předat provozovateli. Toto obecné hodnocení není možné řešit.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2020
Předmět: rybník na Jamské
Dotaz: Dobrý den, předpokládám, že rybník na Jamské naustoupí stavebním účelům a zůstane tam, ba naopak bude vyčištěn a uveden opět do provozu, obzvlášť v době, kdy je voda tak cenná, nejen pro biotop, ale obecně.Jinak stavební činnost je tam v současné době velká, vozovka narušená, provoz omezen semafory, předpokládám, že vše bude uvedeno do naprostého pořádku,po nutných stavebních úpravách. Firmy, co tam vznikají,předpokládám, že okolí řádně upraví a ozelení po dokončení stavev.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Křesťane,
ano, Posměch bude ještě upravován, zásahy provedené v rámci staveb budou postupně odstraňovány, a investoři své stavby připraví k řádnému uvedení do provozu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 5. 2020
Předmět: obchvaty a další stavby
Dotaz: V novinách měsíčníku Kraje Vysočina se píše o obchvatech Jihlavy,Velkého Meziříčí, Velké Bíteše,Nového Veselí, ale nikde se nepíše o Žďáru nad Sázavou. Zdá se, že naše město je na okraji zájmu našeho kraje.Proč se nehovoří o obchvatu našeho města ? Je to malé loby a malý vliv našeho města v našem kraji ? Velké iinvestice a zájmy putují úplně někam jinam ! Na Stalingradě máme také prázdnou budovu,která patří kraji, chátrá a nic se s ní neděje.Ideální by byl pro domov důchodců.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Vostálová,
na přestavbu budovy, o které se zmiňujete, investor připravuje projektovou dokumentaci a podklady pro správní řízení.

Na další úsek komunikace v trase obchvatu v našem městě probíhá správní řízení. V dalším úseku pak dochází k postupnému vykupování pozemků. O výstavbách komunikací v jihovýchodní části trasy obchvatu průběžně informujeme.
Většina vámi zmiňovaných měst staví své obchvaty stejně jako Žďár, podle stupně výkupů pozemků a finančních možností.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 5. 2020
Předmět: travnaté ostrůvky na Libušíně
Dotaz: V minulosti bylo několikrát poukazováno na nesmyslné travnaté ostrůvky z doby minulé na Libušíně,kdy po jejich odstranění by vzniklo hned cca 10-15 parkovacích míst (tolik nuté pro tuto lokalitu.Odstranění by nemuselo být tak nákladné a realizace nových parkpovacích míst reálná.Jedná se o již stávající parkovací prostor na Libušíně u hlavní cesty, směrem k prodejně k vínu.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Tržile,
na ul. Libušínská proběhne v letošním roce rekonstrukce asf. povrchu. S celkovou revitalizací, ve které se provedou i další úpravy se počítá v rámci Strategie Centrum.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 6. 2020
Předmět: Další zatím nezodpovězený dotaz k příspěvku města na krajskou dopravní obslužnost
Dotaz: Vážený pane Vostrejši, jsem na tom podobně jako paní, co se ptala včera. Ve stejný den jako ona jsem posílal dotaz k příspěvku města na krajskou dopravní obslužnost, ale na odbor dopravy. Jak zjišťuji, správně to mělo být na odbor komunálních služeb. Snad si to odbory mezi sebou předají a odpovědi v Dotazovně se dočkám. Děkuji.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážený pane Jiří,
i když při zadávání dotazu nezvolíte správného adresáta, kolegové si zajisté dotaz předají a kompetentní odpověď zveřejní. K nezveřejnění Vašeho dotazu a odpovědi na něj může dojít v případech uvedených v úvodním textu na stránce Dotazovny.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky

2. 6. 2020
Předmět: zimní stadion
Dotaz: Každý den jezdím po cyklostezce a dívám se jak někdo natírá boční stranu stadionu. Již to tam je měsíc do půlky natřené sloupy a vršek není stále dodělán, přitom z žebříku by to muselo být dávno dodělané za dva dny,kdyby to natíral jeden člověk. Ukázková práce,kde není dohled, tak se nic neděje.Nevím, jak pracuje vedoucí zimního stadionu,ale toto je příliš vidět ta nečinnost a nic nedělání !
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den, pane Dostále,
nejedná se o žádnou nečinnost a nic nedělání. Smlouva o dílo s dodavatelem, který nabídl ve výběrovém řízení nejnižší cenu, byla uzavřena vzhledem k jeho závazkům do 31.7.2020. Termín smlouvy bude dodržen a dle vyjádření dodavatele ještě zkrácen.
S pozdravem

MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou

2. 6. 2020
Předmět: Nedoručený dotaz přes Dotazovnu k příspěvku města na krajskou dopravní obslužnost
Dotaz: Dobrý den, ve čtvrtek 28. května jsem posílala na finanční odbor dotaz ke krajem navržené smlouvě o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Na dotaz nemám odpověď, i když pozdější dotazy už odpověď mají. Děkuji předem za vyřízení.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážená paní,
Váš dotaz byl přes Dotazovnu správně automaticky doručen na finanční odbor. Odpovědi jsou zveřejňovány tak, jak na ně adresáti odpovídají. Adresáti však nemusí na dotazy odpovídat chronologicky. Kolegyni na finančním odboru jsem Váš dotaz připomněl.
S pozdravem
L. Vostrejš, oddělení informatiky

2. 6. 2020
Předmět: Kronika a počty obyvatel města ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Dobrý den, protože asi vydávání Žďárského zpravodaje patří pod marketing, tak snad dotaz adresuji správně. V květnovém a teď i v červnovém čísle Žďárského zpravodaje chybí kronika a informace o počtech obyvatel města v jednotlivých měsících. Chybějící kroniku kvůli osobním údajům a žádostem o souhlas se zveřejněním bych pochopila, že to je moc práce. Proč ale chybí počty obyvatel? Pokud to ve zpravodaji už nebude, dejte to prosím aspoň někam na web města, zajímá to více lidí. Děkuji předem.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
svůj dotaz adresujete správně. V souvislosti s koronavirovou krizí jsme s úbytkem obsahu pro Zpravodaj byli nuceni omezit i rozsah stránek. Již dvě vydání vyšla bez 1 archu, což znamená 4 strany. Obsah se musel přeskupit a na rubriky, které zmiňujete, již následně naopak nezbyl dostatek místa. Je před námi společné červencové a srpnové vydání, kde plánujeme tyto "resty" dohnat. V prázdninovém vydání tedy počítáme zpětně jak s kronikou, tak s údaji o počtu obyvatel. Vaše poznámka o kronice je trefná, GDPR nám skutečně v případě kroniky přidává hodně práce. Za Váš podnět k počtům obyvatel děkuji. Myslím, že nebude problém, aby se tyto údaje na našem webu objevovaly.
Petr Sedlák Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

28. 5. 2020
Předmět: Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysoč
Dotaz: Dobrý den, ve Žďárském deníku se píše, že město bude škrtat rozpočet kvůli viru. Ale na pondělním rokování rady města se bude schvalovat placení do krajského rozpočtu za dopravní obslužnost. Jak je to možné, když toto se nikdy z rozpočtu města neplatilo? A kolik to bude stát, o kolik se sníží rozpočet města? To si budeme muset jako město kvůli příspěvku do krajského rozpočtu muset ještě více utáhnout opasky? V čem se dopravní obslužnost zlepší, když ji bude město ponovu spolufinancovat? Nechápu.
Odpověď (odbor finanční):
Vážená paní,
rada města v pondělí projednala návrh kraje na spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny městem. Rada ho vzala na vědomí a zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách města k návrhu. Návrh smluv počítá s příspěvkem města ve výši cca 1,5 mil. Kč na rok, počínaje rokem 2021. Zda a za jakých podmínek budou krajem navržené smlouvy schváleny a zastupitelstvem města nový náklad zohledněn v rozpočtu města je v tuto chvíli předčasné odhadovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: spolufinancování krajské veřejné dopravy z rozpočtu města
Dotaz: Dobrý den , můžete prosím napsat , jaký závěr je po jednání Rady města? Bude se nebo nebude platit 1,5 milionu korun navíc do rozpočtu kraje jako sponzorství města pro krajskou veřejnou dopravu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smlouvy Kraje Vysočina na příspěvek na VDV vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k tomuto návrhu. O placení příspěvku podle navržené smlouvy nebylo rozhodnuto.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: jestli je to ještě možný tak se podívejte na facebook jak některý obce kritizují návrh kraje na posí
Dotaz: díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i zástupci města Žďáru mají připomínky a podněty k návrhu smlouvy na příspěvek města na VDV. Budou o tom jednat s krajem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 6. 2020
Předmět: připomínky města k budoucím jízdním řádům VDV + požadavek na dorovnání ztráty po městech
Dotaz: Někdo dřív psal o připomínkách bývalého starosty Navrátila. Ale to byly jen některý připomínky, protože těch nedostatků v jízdních řádech bude víc. Jezdím do Ledče a dnes vyhovují přípoje. Od prosince v Brodě odjede navazující osobák 10 minut před příjezdem rychlíku od ZR, na přestup se bude čekat 110 minut. V opačném směru se bude muset čekat na přestup v Brodě 100 minut, někdy 40 minut. Ty vaše připomínky k jízdním řádům nejsou všechny, stav bude horší. Hodně zvažte, jestli na VDV peníze dáte!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Tématem bude i standard a rozsah VDV. Děkujeme za konkrétní podnět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2020
Předmět: Web města a platba pro veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: Vážení, můžete prosím doplnit tu komunikaci mezi městem a krajem na internetových stránkách města, konkrétně na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina? Když píšete, že s městem se kraj o Veřejné dopravě Vysočiny nebaví, nikdo neví, co bude znamenat uvažované spolufinancování veřejné dopravy Vysočiny, tak prosím o velkou opatrnost a obezřetnost v této věci. Aby město nesplakalo ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
materiál projednaný radou města ve věci návrhu smluv mezi Krajem Vysočina a naším městem v návaznosti na zavedení VDV bude zveřejněn na webu města - v sekci rady města (https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/).
Vedení města postup v této věci konzultuje i s externími odborníky a o podmínkách a podnětech k návrhům smluv bude jednáno i se zástupci Kraje Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2020
Předmět: Finance v rozpočtu města a požadavky kraje na příspěvek na veřejnou dopravu
Dotaz: Dnes jsem se díval na Otázky Václava Moravce. Říkali tam, že města, obce a kraje mají méně peněz a ještě teď budou mít míň. V tisku byly názory vedoucích lidí města, že město kvůli nedostatku peněz ruší plánované investice. Kraj se teď snaží sanovat rozpočtový propad penězi měst a obcí, aby ušetřil své výdaje na veřejnou dopravu. To jako město skutečně se musí návrhem kraje zabývat, i když kraj ví, že město škrtá investice? Kdyby bylo jednání Rady města veřejné, tak bych to jim všem řekl naplno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Město je povinno se zabývat návrhem Kraje Vysočina, to však neznamená, že jej musí přijmout. Ve věci budou vedena další jednání.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 5. 2020
Předmět: Taky mám něco k Placení města za krajskou veřejnou dopravu, protože to není normální, že si kraj vym
Dotaz: Když bylo minulé vedení města pod panem starostou Navrátilem, tak se tím zabývalo dost, četl jsem i dopis s výtkami k návrhům nových krajských jízdních řádů. Když se teď podívám na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina, tak je tam ticho po pěšině. Asi je to tím, že vedení města je zároveň členy krajského zastupitelstva, tak bude město muset platit kraji. Nebo je to jinak?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2020
Předmět: Možnosti řešení krajského návrhu ke spolufinancováním VDV městem
Dotaz: Dobrý den, hodně lidí zajímá, aby město dobře rozhodlo o smlouvě o spolufinancování VDV našim městem. Město je krajem požádáno o schválení smlouvy. Jakým způsobem zváží všechna pro a proti? Je to hodně peněz, kdyby se mělo platit každý rok víc jak pětinásobek toho, co se platí dnes.
Nestálo by za to k tomu dát hlavy dohromady, na městě je spousta odborníků? Neměla by se k tomuto posouzení založit pracovní skupina?
Smlouva by se měla prozkoumat do podrobna, protože vše může být skryto v detailu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Podmínky zapojení a přispívání na provoz VDV byly a jsou opakovaně konzultovány s externími odborníky z dopravní univerzity, veřejnými dopravci, s jinými obcemi a městy, v rámci poradního sboru starosty města pro tuto problematiku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 5. 2020
Předmět: Na sociálních sítích je návrh smlouvy o spolufinancování VDV z rozpočtů měst a obcí
Dotaz: Paní Wurzelová, ozval se někdo z vedení města k té smlouvě mezi městem a krajem o poplatku? Vždyť ta smlouva je výhodná jen pro kraj a nevýhodná pro města a obce! Student prvního ročníku práv by to poznal! Kde je možnost výpovědi smlouvy? Kde je napsáno, jaká nabídka dopravy se za zaplacenou částku pro město bude realizovat? Kde je jistota, že se třeba v průběhu těch 3 let smlouvy nabídka dopravy nebude snižovat? Co když klesne výrazně počet obyvatel města? Díval se na tu smlouvu právník města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Připomínky zástupců města se týkají i Vámi uváděných podmínek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Spolufinancování Veřejné dopravy Vysočina z rozpočtu města Žďáru
Dotaz: Já nevím, ale být radními tak bych se tím vůbec nezabýval. Městu to nic nepřinese, krajské vlaky a autobusy budou jezdit pořád stejně, jenom rozpočet města Žďáru bude mít míň peněz. Už tady někdo psal o pohádce Tajemství staré bambitky. Tam to taky začalo jednou daní a jak to skončilo. Co si pak na kraji moudré hlavy vymyslí příště, aby z komunálních rozpočtů se vytáhly další peníze? A neodpověděla jste na otázku, co se pak v krajské veřejné dopravě změní od roku 2021 proti letošnímu roku 2020.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv. Tématem jistě bude i standard a rozsah služby nyní i v budoucnu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: doplním něco k dotazu s názvem Placení města za krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Dobrý den.
Ano, Rada města v pondělí bude rozhodovat, jak se s tím popere, co si na kraji vymysleli.
Jenže když kraji nevyhoví podle jeho přání, tak na město může kraj "zakleknout". Ale "zaklekne" pak i na jiné obce, protože těch obcí bude dost, co jim to nebude líbit.
Je to fakt jak v té pohádce Tajemství staré bambitky, vymýšlejí se nové poplatky. Nebo jak o Smolíčkovi, město natáhne ruku a kraj mu ji utrhne.
Můžete prosím radním říct, že se toto občanům vůbec nelíbí, to co si kraj vymýšlí?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Particitativní rozpočet místo spolufinancování krajské veřejné dopravy městem
Dotaz: Vážení,když jsem si přečetl dotazy a dpovědi k tomuto,tak tomu nechci věřit.
Město nemá peníze a škrtá investice.
Teď do toho si kraj vymyslí,že bych chtěl v krajský veřejný dopravě ušetřit aby to zacvakaly města a vesnice.
Dejte na rok 2021 těch 1,5 milionu do participativního rozpočtu, z toho bude mnoho desítek projektů.
Nebo kolik mají stát ty nové zastávky MHD na Studentské ulici proti Lidlu?
Nestačilo by těch 1,5 milionu na toto?
1,5 milionu ročně do krajské rozpočtové černé díry nedávejte.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rada města včera návrh smluv Kraje Vysočina vzala na vědomí. Zástupci města budou jednat s krajem o připomínkách a podnětech k návrhu smluv.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2020
Předmět: oprava cesty Libušín
Dotaz: To frézování cesty na Libušíně mohlo být protaženo tou křižovatkou ještě tak cca 30 metrů, tam je to také špatné. Jsou to takové lokální opravy, vím, že to stojí hodně peněz,ale když už se to opravuje tak pořádně a se vším všudy. Chodníky kolem by byly potřeba již také opravit ! Je mi jasné, že je to otázkou peněz..Je to poměrně frekventovaná lokalita, která si zaslouží opravy,chodníků a cest,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobnou otázku již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8664
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 5. 2020
Předmět: ZR 4, Vančurova ul.
Dotaz: Prosím o informaci, kdy je v plánu oprava ulice Vančurova, která je už opravdu ve stavu "tankodrom". Přitom 95% aut projíždějících ulicí Bří Čapků odjíždí právě touto ulicí. Naše sídliště ZR 4 mě přijde stále, co se týče oprav komunikací, odkládané snad až jako poslední. Nešlo by s tím něco udělat? Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
ulice Vančurova i Wolkerova patří k ulicím, kde by vozovka i chodník již potřebovaly opravu. Konkrétní termín není stanoven, bude se odvíjet i od možností financování takových oprav.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Oprava Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den. U právě rekonstruované Nádražní ulice je první sloup veřejného osvětlení u restaurace RUP naprosto mimo osu s ostatními nově postavenými sloupy. Vypadá to hrozně. Může to firma, která sloupy osadila, opravit ještě dřív, než se dodělají chodníky a silnice? Takhle to přece nemůže zůstat. Je to celková rekonstrukce a má vypadat hezky. Děkuji za vyřízení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Padalíková,
v těchto místech má být záliv pro zastávku MHD a osazení sloupu odpovídá schválenému projektu.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

29. 5. 2020
Předmět: Peníze
Dotaz: Kolik naše město dostává peněz od kraje Vysočina, když začíná být trendem, aby obce naopak kraji dávali ? Každou korunu pro naše město potřebujeme, ba naopak je tu mnoho věví v havarijním stavu, na které potřebujeme peníze a také na oopravy vozovek v našem města a chodníků, které jsou v havarijním stavu ! Zřejmě to jiná města s krajem umí lépe, když jim kraj přispívá více peněz jako našemu městu, V čem to je.V politickém rozložení sil ? To je potm katastrofa !
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Kvapile,
v roce 2018 obdrželo město 25.204 tis. Kč neinvestičních dotací a 769 tis. Kč dotací investičních. V roce 2019 to bylo 27.006 tis. Kč neinvestičních dotací a 35 tis. Kč dotací na investice. V letošním roce jsme do konce května od Kraje Vysočina dostali 16.175 tis. Kč. Podrobnější informace (účel poskytnutí) najdete na webových stránkách města https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/ v sekci klikací rozpočet.
S pozdravem
Jitka Vácová, vedoucí OF

31. 5. 2020
Předmět: objekty na bourání
Dotaz: na jakou e-mailovou adresu zaslat fotky objektů na bourání ve Žďáru n.S.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Zelený,
pošlete to na moji e-mailovou adresu: tajemnik@zdarns.cz.
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

22. 5. 2020
Předmět: Návrh na doplnění odpadkových košů v ulici Kavánova (Vodojem)
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych navrhla, aby se doplnili veřejné odpadkové koše na ulici Kavánova, případně někde na chodník podél silnice Novoměstská směrem na NMnM (naproti Mounfieldu). Chodí tam poměrně velké množství lidí se psy (včetně mě) a většina z nich pokračuje po louce nahoru k vysílači a dál. Pokud se stane, že v těchto místech potřebujeme po našich psech uklidit, není možné nikam sáček vyhodit. A házet odpad do soukromých popelnic není ideální :-) Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Rozmarinová.
Děkujeme za Váš podnět.
Do zástavby rodinných domů neplánujeme koše na komunální odpad rozmisťovat – na ul. Kavánovu nově přibyl koš u dětského hřiště.
s umístěním jednoho koše k ul. Novoměstská počítáme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Placení města za krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, přečetla jsem si teď Vaši odpověď na dotaz občana pana Slámy a jsem pobouřena, že se má dávat z rozpočtu města taková suma peněz každý rok. Co by se mohlo jiného koupit nebo jaké služby pro občany by z toho byly! Napsal kraj ve svém návrhu na spolufinancování Veřejné dopravy, co by se za ty peníze tak moc zlepšilo, když se srovná nabídka veřejné dopravy v letošním roce 2020 a v roce 2021 nebo v letech pozdějších? Občané mají právo to vědět, je to z rozpočtu jejich města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak již bylo zveřejněno, odpovědět na otázku kdy, zda a za jakých podmínek budou smlouvy v této věci uzavírány a zastupitelstvem města nový náklad zohledněn v rozpočtu nelze předvídat bez projednání této věci v příslušných orgánech města. Zvolení zástupci města zajisté odpovědně zváží, zda přijmout návrhy v té podobě, v jaké byly městu předloženy, zda jednat o upřesnění návrhů a úpravě podmínek a jaké podmínky jsou pro město přijatelné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 5. 2020
Předmět: Poplatky města do krajského měšce jako výpomoc pro Veřejnou dopravu Vysočina
Dotaz: Dobrý den.Tak už je tady zase,kraj zkouší z měst a obcí vytáhnout peníze za něco,co má podle zákona na starost a dostává na to ze státního eráru.Nemám vzdělání na vejšce ale jen maturitu,ale selským rozumem jsou to jen odkloněný peníze z městské kasy.To bych raději těch 1,5 milionu dal na MDH,aby se občani mohli dostat častějš po městě.Není to jak zavedení nový daně,jestli se kraj neinspiroval u zavádění daní podle pohádky Tajemství staré bambitky?Co si vymyslí kraj za poplatky příště?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobné připomínky a dotazy zde jsou již odpovědi zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2020
Předmět: Vysoké poplatky měst a obcí do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu
Dotaz: Paní Wurzelová, loni na podzim hodně občanů tady kritizovalo, že město bude platit ročně na občana 70 korun za něco, co doteď platil kraj. Zaplatí a dostane to, co dostalo dříve bez platby. Není to vyhazování peněz? Spočítali jste si, že to je skoro 1 a půl milionu korun každý rok?! Vedení města je pořád stejné a tehdy odpovídalo, že za toto platit jako správný hospodář nebude. Proč najednou taková změna, když se podívám na program příští Rady města? Jestli nevíte, co se penězi, tak vám poradím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pan Slámo,
rada města bude v pondělí projednávat návrh kraje na spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny městem. Rada ho např. může vzít na vědomí a zástupci města pak budou jednat s krajem o připomínkách města k návrhu. Návrh smluv počítá s příspěvkem města ve výši cca 1,5 mil. Kč na rok, počínaje rokem 2021. Odpovědět na otázku kdy, zda a za jakých podmínek budou smlouvy v této věci uzavírány a zastupitelstvem města nový náklad zohledněn v rozpočtu nelze předvídat bez projednání této věci v příslušných orgánech města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 5. 2020
Předmět: Zeleň Veřejná u Zelené hory
Dotaz: Dobrý den na fcb prosakují fotografie ohrady v okoli Zelené hory s tím, že by tam měly pást ovce..
Proti ovcím nic nemám bude to jistě fajn, pouze v těžkém rozporu s územním plánem, kdy budou ohrady nejspíš uzavřené-neveřejné..
Obecně bych byl rád za změkčení regulativů ohledně živých sekaček, jsou kdekoli(i v centru) přijetelnější než firmy s hlučným nářadím a to nejen na veřejných prostranstvích..
Děkuji za vysvětlení a výhled do budoucna ovce vs. firmy, benzín, sekačky
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jonáši,
umístění mobilních el. ohradníků na ploše veřejné zeleně, v době od května do září, a v rámci revitalizace zeleně, není v rozporu s územním plánem města.
Výhled s "živými sekačkami" mi nepřísluší a dovolím si jej nekomentovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 5. 2020
Předmět: používání služebních vozidel rodinými příslušníky místostarostky
Dotaz: Dobrý den, po přečtení vašich nekonkrétních odpovědí bych také rád věděl, které to jsou případy, kdy je může řídit jiná osoba. Věřím, že je v zájmu radnice, aby v duchu transparentnosti mohla veřejnost kontrolovat dodržování základních pravidel u funkcionářů využívajících prostředky města. Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Jando,
pro ukončení této diskuze jsem se rozhodla sdělit něco ze soukromého života. Služební auto jsem nikomu nepůjčovala. Pokud je auto v provozu, vždy v něm sedím. Je možné, že některý všímavý občan zahlédl za volantem dceru, která mě několikrát vezla k lékaři, protože mám zdravotní komplikace. Vnitřní předpis umožňuje využít služební vozidlo i k soukromým účelům, a to byl i případ mé cesty do zdravotnického zařízení. Děkuji za pochopení a věřím, že moje odpověď je dostatečně konkrétní.
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města

27. 5. 2020
Předmět: oprava Libušínské
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci z jakého důvodu nejsou u zastávky před DPS používány obrubníky Kasselského typu. Myslím, že zrovna na Libušínské je potřeba, aby nastupování do autobusu bylo pro seniory co nejpohodlnější, nehledě na to, že vozovka je zde poměrně úzká a zastávka není v zálivu a proto je vhodné, aby autobus stál co nejvíce při kraji. Obrubníky, které hodlá firma instalovat nejsou určené pro využítí v autobusových zastávkách.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v ul. Libušínská byla od začátku v plánu pouze oprava vozovky se srovnáním a částečnou výměnou obrub. Až bude naplánována např. v rámci revitalizace rekonstrukce celé ulice včetně chodníků a přilehlých prostor, určitě projektant do dokumentace kasselské obrubníky zahrne. Máme s nimi dobré zkušenosti i jinde ve městě.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 5. 2020
Předmět: výběrové řízení na vedoucí/ho stavebního
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat co vás vede ke snížení kvalifikačních požadavků (praxe min. 5 let, 3 roky v řídící funkci výhodou ) pro uchazeče. Snížila se obtížnost stavebného řízení nebo nemá nikdo zájem?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
obtížnost stavebního řízení se nesnížila, ba naopak, ale jedná se o agendu technického charakteru a obtížně se shání kvalifikovaní zaměstnanci. Co se týká stavebního zákona, kde jsou stanovené kvalifikační požadavky, tak je to velký problém. Protože však chceme, aby stavební odbor fungoval pod novým vedoucím co nejdříve přikročili jsme ke zmírnění vlastních požadavků pro výběr.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

27. 5. 2020
Předmět: oprava ul.Libušínská
Dotaz: Dobrý den, budou se vyměňovat obrubníky na obou stranách vozovky ? Připadá mi to taková polovičatá práce, pokud by se obrubníky opravovaly jenom na jedné straně.Samozřejmě, že k tomu by bylo vhodné opravit i chodníky, které jsou mnohdy již ve špatném stavu.Nechápu, proč se to nevyfézuje dále k hlavní silnici,aby to jjiž bylo vše řádně hotové ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v tomto roce byla naplánována pouze oprava vozovky v tomto nejhorším úseku. Samozřejmě další části včetně chodníků by si následnou opravu také zasloužily. Jak správně uvádíte, bude to dále především otázka financí.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 5. 2020
Předmět: Autobusová zastávka TOKOZ
Dotaz: Dobrý den,
píši vám ohledně autobusové zastávky, která se nachází vedele firmy Tokoz. Zastávka by si zasloužila pořádně vydezinfikovat a opravit, nebo pro ni najít nové/jiné vhodnější místo. Myslím, že cestující MHD, kteří čekají na daný spoj by velice ocenili příjemnější prostředí, ve kterém mohou čekat nebo se schovat, když prší.
Děkuji.
S pozdravem Lucie Dokulilová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s vyčištěním čekárny počítáme. Výměnu nebo přemístění aktuálně nepřipravujeme. Stav čekárny je nám znám, bude jednou z prvních, které se případně budou měnit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2020
Předmět: odstavená vozidla Brodská 1911-1915
Dotaz: Dobrý den , minimálně od léta r. 2018 je dotazováno řešení odstavených vozidel kolem domu Brodská 1911-1915. Jak situace vypadá nyní téměř po 2 letech?
Dočkáme se konečně odstranění těchto vozidel? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
tento týden doběhne zákonná lhůta u posledního ze tří aut v okolí domu, příští týden ještě bude vylepen na vozidla „pokus o smír“ se lhůtou max. 2 týdnů. Teprve pak mohou být odtaženy a zlikvidovány.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2020
Předmět: Naučná stezka kolem Zelene hory
Dotaz: Dobrý den,
Rada bych se zeptala, jestli se v blízké době plánuje oprava stezky. Je zde spoustu vypadaných a zhnilích prken. Dekuji
Odpověď (oddělení projektů):
Vážená paní,
je připravena projektová dokumentace na revitalizaci stezky kolem Konventského rybníka. Vlastní obnova stezky je závislá na finančních zdrojích. Budeme-li úspěšní při získání dotace na tuto akci (žádost byla podána), pak by práce na revitalizaci stezky mohly být zahájeny již před koncem tohoto roku. Pokud nebudeme mít zajištěno finanční krytí, pak i nadále budou probíhat pouze dílčí opravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 5. 2020
Předmět: Ještě k využívání služebních vozidel
Dotaz: Dobrý den,
přečetl jsem si dotaz ohledně využívání služebních vozidel rodinnými příslušníky s soukromým účelům a stále je tu zmiňován vnitřní předpis. Bylo by možné zveřejnit znění tohoto předpisu? Jakým způsobem je tam upraveno ono využívání vozidla rodinnými příslušníky. Omlouvám se, zatím mi přijde, že se spíše "vymlouváte" než abyste odpověděla konkrétně.

Děkuji za odpověď
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
provoz vozidel ve vlastnictví města obsahuje vnitřní předpis, který upravuje režim pro služební účely a uvolnění zastupitelé mají možnost používat vozidlo i pro soukromé účely, které si hradí. K tomuto využívání služebních vozidel je s uvolněným zastupitelem uzavřena samostatná dohoda o poskytnutí vozidla.
V tomto režimu se počítá i se situacemi, kdy nemohou uvolnění zastupitelé z různých důvodů řídit a v těchto případech může vozidlo řídit i jiná osoba (např. rodinný příslušník). Soukromý režim se dotýká ochrany osobních údajů a ani vlastník vozidla v tomto režimu /pokud nedojde k dopravní nehodě/ nemá možnost sledovat jeho pohyb.
Vnitřní předpis je normou pro potřeby organizace a nezveřejňuje se. Možnost užívání služebního vozidla pro soukromé účely je běžnou praxí u řady organizací, v tomto nejsme žádnou výjimkou.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

23. 5. 2020
Předmět: Pouliční osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych poprosit o opravu dvou pouličních osvětlení. Každou minutu zhasnout a rozviti se. Za tmy , při venčení pejska , je to pro ženu dost nepříjemné. Jedná se o osvětlení před domem na ulici Brodská 2026/96 (osvětlení č. 1752) a za domem (osvětlení č. 1750). Děkuji za vyřízení. S pozdravem Marie Strnadová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za poznatek, opravu provedeme operativně.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 5. 2020
Předmět: zanešené kanály
Dotaz: Dobrý den, po posledním dešti jsou úplně zanešené sběrné kanály na ulici V Lískách, hlavně se jedná o dva kanály u parku. Kanály zanešené hlavně pískem a jiným drobnými zbytky z parku. Prosíme o vyčištění, neodtéká jimi už žádná voda.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opětovné vyčištění vpustí objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 5. 2020
Předmět: Ještě k využívání služebních vozidel
Dotaz: Omlouvám se že se ještě ozvám, ale z Vaší odpovědi jsem nepochopil zda je jednání paní místostarostky (užívání vozidla rodinnými příslušníky - dětmi) v souladu s vnitřními předpisy, nebo nikoliv. Ač jsem se na to neptal (spíše jsem chtěl znát Váš názor na to zda je toto jednání morálně v pořádku), Vaše odpověď mne nedala informaci ani o tom, zda je to "formálně" v pořádku (tj. v souladu s předpisy) ani o tom jaký je Váš názor na toto v případě že to v souladu s vnitřními předpisy je.. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
platný vnitřní předpis týkající se využívání služebních vozidel, obsahuje i úpravu využívání služebních vozidel k soukromým účelům. Takže pokud je služební auto využíváno k soukromým účelům v souladu s vnitřním předpisem, jako tomu u p. místostarostky (a nejen u ní) je, tak je to v pořádku.
Zdravím
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

21. 5. 2020
Předmět: Pochvala
Dotaz: Musím pochválit, že se město postaralo o odstranění škaredých květináčů na náměstí, v travnatém pásu by byly pěkné vysázené stromy.Pokud do budoucna ještě zmizí ten hnusný asfalt a chodník by byl osazen pěknou dlažbou, jako je u modrého domu, tak by to bylo pěkné.Ještě pokud by se podařilo oslovit firmy,které mají obchody na náměstí, aby vyspravily fasády, bylo by to fajn. Se zvelebováním náměstí jen tak dále.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Vávrová,
děkujeme za námět. Úpravy povrchů jsou v rámci Strategie centrum v plánu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 5. 2020
Předmět: Ohleduplné sečení
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se podělit o radost z letošního ohleduplného sečení na ulici Vančurova :-). To byla jiná firma než v předchozích 1-2 letech, kdy bylo sečeno místy až na hlínu, a to včetně kytek + vzrostlé keře místo tvarování/omlazení seřezané až u země? Letos zůstal pěkný trávník, keře i květiny u vchodů :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Buchtová,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu. Sečení trávy i údržbu zeleně zajišťují stejné firmy jako v minulém roce.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

21. 5. 2020
Předmět: Obrubníky
Dotaz: Dobrý den, všimnul jsem si, že v opravováné ulici Libušínská se nacházejí vykopané staré obrubníky. Tak se Vás chci zeptat, není možnost si nekolik obrubniků odkoupit nebo vzit? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
s Vaším dotazem se, prosím, obraťte na stavbyvedoucího pana Košťála z firmy PORR, a.s. na telefonu: 725 933 108. Určitě se dohodnete.

S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: odpadkové koše na cyklostezce
Dotaz: Dobrý den.
Děkuji za opravu úseku cyklostezky. Zároveň bych chtěla požádat, zda by bylo možné v zatáčce pod lvem a orlicí naistalovat více odpadkových košů. Ten stávající je neustále přeplněný.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Tento koš byl opomenut při vývozu. Dnes ráno byl vyvezen.
Další instalace košů v tomto místě prozatím neplánujeme, budeme sledovat jak se situace vyvine, a to i ve vazbě na další koše v areálu.
Děkuji Vám za Váš zájem o čistotu města.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: Bílé čáry na parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás, mohli by namalovat čáry na parkování /nejen invalidům/, ale i pro ostatní v nyní opravované Libušínské ulici i znovu obnovit čáry na parkovištích ve dvoře za DPS a ve dvoře Libušínská 19 - 25? Dnes jsem si všimla, že jsou namalované nově jen 4 místa pro invalidy a ostatní nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na volných parkovištích je již vyznačení parkovacích stání objednáno. Na dalších plochách bude další vodorovné značení objednáno s ohledem na vývoj čerpání rozpočtu.
Děkujeme za Váš zájem

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: oprava cesty Libušín
Dotaz: Dobrý den, v pondělí se frézovala vozovka na Libušíně, úterý a středa se nic neděje, žádná pracovní činnost.Proč se to nevyfrézovalo dál k hlavní silnici ! Proč skončili na křižovatce s frézováním ? Snad se nebude opravovat jen ten kousek co je vyfrézovaný !Potom se ty stavby nemají prodražovat ! Proč se nepracuje ? Proto to vše trvá tak zbytečně dlouho ! To samé je s mostkama přes Sázavu ! Proč se na nich nepracuje ? To město zaplatí tu pracovní nečinnost ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oprava povrchu vozovky Libušínské ulice bude realizována pouze ve vyfrézované části. V současnosti probíhá odstraňování obrub a následně další práce s ohledem na dodržení technologických lhůt a postupů. Prováděcí firmy jsou vázány smluvními lhůtami a nejsou placeny městem v hodinové sazbě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Vážená paní,
stavba lávek probíhá podle schváleného harmonogramu s termínem dokončení do 31.8.2020. Není hrazena hodinovou sazbou, ale na základě smlouvy o dílo a za jeho dodání. Přítomnost pracovníků na stavbě mohla být zapříčiněna technologickou přestávkou nebo dodávkou materiálu, případně mohli pracovat na jiném stavebním objektu např. u Stržanova nebo na ulici 1.máje. Jejich nepřítomnost na jednom objektu nemá vliv na cenu díla.

S pozdravem

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

20. 5. 2020
Předmět: CSR a cena hejtmana
Dotaz: Dobrý den, už jsme četli, že ocenění získala Bystřice n.P., Humpolec, Charita atd, , jenom ze Žďáru nic. MěÚ se letos neumístil nebo se za ocenění práce úředníků stydíte? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
cenu hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2019 získalo i naše město. Je zvláštní, že jste mezi městy, které uvádíte, nečetla i město Žďár nad Sázavou. Odborná porota ocenila tři města s nejvyšším počtem bodů a zvláštností letošního udělování bylo nejen to, že nebylo přiděleno pořadí, tudíž se naše město spolu s Bystřicí n/P a Humpolcem umístilo mezi nejlepšími třemi, ale také i to, že cena byla předána ředitelem KÚ přímo na městském úřadě. Kvalitní práce svých zaměstnanců si velmi vážím i kdyby žádnou cenu město nezískalo.
Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 5. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, letos je vlhčí rok jak loni a tráva proto rychleji roste. Budete dodržovat harmonogram jako loni, nebo budete sekat dříve, když už to je potřeba? Kdy prosím posečete trávu na Vodojemu?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
každý rok je harmonogram sečení přizpůsobován aktuálnímu průběhu počasí. Proto jsme v letošním roce zahájili sečení dříve než v roce 2019. Sečení na Vodojemu bude zahájeno tento týden a bude dokončeno v příštím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

19. 5. 2020
Předmět: Veřejná sbírka pro přístup k vodě
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
...
V souladu s § 3 zákona č. 326/2004 Sb. tedy vyzvěte povodí Vltavy, alespoň o dvě seče za rok nebo prosím vyčíslete cenu, o kterou by se seč na Farčatech prodražila, pokud by byla tráva sečena až k vodě a založte veřejnou sbírku, pokud na to město nebude mít..
Je s podivem, že na piláku jsou plochy ve vlastnictví povodí Vltavy sečeny a zde to možné není..
Pokuste se mi to vysvětlit a nebo konejte..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už bylo uveřejněno, město - odbor komunálních služeb nemůže z veřejných prostředků svévolně bez vážných důvodů udržovat zeleň na cizích pozemcích. Toto je i případ břehů Sázavy u Farských humen. Můžeme ze své pozice pouze požádat majitele, aby v tomto vyšli městu vstříc, což i opakovaně děláme. Pokud se na pozemcích nacházejí škodlivé rostliny nebo organismy dle Vámi uváděného ustanovení, nejsme oprávněni majitele postihovat. Pokud takové porušení povinností majitele pozemku zjistíte Vy nebo my, pak můžeme podat podnět správnímu orgánu, aby takovou věc řešil.
Odbor komunálních služeb nezajišťuje údržbu pozemků u Pilské nádrže vyjma obsečení cyklostezky na pozemcích města.
V rámci rozvoje Farských humen zajisté otázka údržby sousedních břehových porostů znovu bude tématem i pro jednání se sousedními vlastníky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 5. 2020
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, minulý týden byla sečena tráva v naší ulici, bydlím v přízemním bytě a tak znečištěná okna jsem za celý čas ještě snad neměla. Nešlo by prosím proškolit pracovníky jak se má sekat, aby byli ohleduplnější. Děkuji. I.Juklová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Juklová,
pracovníci zajišťující sečení budou upozorněni a poučeni, aby v blízkosti bytových domů postupovali při práci obezřetněji.
Děkujeme Vám za upozornění.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 5. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Kdy konečně posečete trávu na staloši?Je to tady jak v džungli. Předem dekuji za odpověď a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane/paní,
lokalita ZR 3 bude tento týden kompletně posečena.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

16. 5. 2020
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně sečení,kdy prosím posečete Nádraží,už nám to tu po deštích začíná dost zarůstat.
Děkuji za odpověď a včasné posekání
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
sečení v lokalitě Nádraží bylo již zahájeno. V příštím týdnu by mělo být kompletně posečeno.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

17. 5. 2020
Předmět: Užívání služebních vozidel
Dotaz: Dobrý den, z hlediska právního předpokládám že je vše v pořádku, nicméně po morální stránce přijde vám v pořádku, že je služební vozidlo poskytnuté místostarostce používáno i jejími rodinnými příslušníky (dětmi)? Neměly by být prostředky města (a tedy nás obyvatel) přece jen používány jen k výkonu funkce placených funkcionářů? I přes případné náhrady ze strany funkcionáře přece jen určitá část provozních (a pořizovacích) výdajů není těmito náhradami krytá... To jen tak k zamyšlení...
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
i pro p. místostarostku platí vnitřní předpis o používání a využívání služebních vozidel.
Zdravím.
Martina Hostomská, tajemnice

17. 5. 2020
Předmět: Jarní úklid města
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych požádat o dokončení úklidu města. Je polovina května, už se seče tráva, ale na spoustě chodníků stále leží zimní posyp. Např. chodník na Vodojemu vedoucí z ulice Neumannova k ulici Jamborova, ale i další místa ve městě uklizená nejsou. Týká se to i autobusových zastávek, okrajů silnic a ostrůvků u přechodů. Kontroluje někdo, jak byl úklid proveden a zda byl vůbec proveden?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametací vůz není v současné době k dispozici, ale dvě skupiny pracovníků v úklidech denně pokračují. V současné době např. chodníky Santiniho a Vysocká. Stále je ještě kde pokračovat, např. chodník Novoměstská, Brněnská pod bazénem atd.
Děkujeme za Váš zájem
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 5. 2020
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den
Mohu se zeptat kam se dají hlásit poruchy semaforu?
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Dobrý den, hlásit poruchu semaforů je možné na správce veřejného osvětlení města:
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

nebo na městskou policii.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 5. 2020
Předmět: Stomatolog
Dotaz: Dobrý den ve Žďárském průvodci je informace, že se podařilo získat nové stomatology. Prosím informaci, kteří to jsou a kdy otevřou své ordinace? Děkuji za informaci. a také děkuji, že se městu toto podařilo.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Buchto,
na tento dotaz bylo již odpovídáno 14.5. 2020. Znění přikládáme.

Dobrý den.
Jsme s i vědomi toho, že v současné době je obrovským problémem najít zubního lékaře, který přijímá nové pacienty. To je velkým problémem v celé České republice. Proto město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů. O prázdninách by měla být znovu otevřena ordinace v druhé budově polikliniky, ve které ukončila činnost paní doktorka Štěrbová. V polovině měsíce července by zde měla být vyvěšena informace, jakým způsobem bude nový pan doktor přijímat své pacienty.
Přeji Vám vše dobré.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

13. 5. 2020
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den, už několikáté po sobě na ulici Luční a Nová nesvítí veřejné osvětlení. Nebo svítí v prapodivných intervalech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za poznatek, víme o něm několik dnů a nedaří se nám zjistit příčinu potíží. Když přijedeme večer, hned po nahlášení závady, tak všechno svítí, když přijedeme druhý den ráno a zapneme si to, opět vše svítí. Moc by nám pomohlo napsat čísla stožárů, které nesvítí a nebo i zavolat do 22.30 hod., že nám něco nesvítí na níže uvedený mobil.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

11. 5. 2020
Předmět: Zubaři ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den,ve žďárském zpravodaji píšete o novém zubaři za odcházející paní zubařku.Mohli byste dát svým občanům vědět,kdo a za koho to je.Opravdu nás nebaví každý týden obcházet ordinace a hledat kde se objeví cedule s termínem přijímání nových pacientů.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Dobrý den.
Jsme s i vědomi toho, že v současné době je obrovským problémem najít zubního lékaře, který přijímá nové pacienty. To je velkým problémem v celé České republice. Proto město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů. O prázdninách by měla být znovu otevřena ordinace v druhé budově polikliniky, ve které ukončila činnost paní doktorka Štěrbová. V polovině měsíce července by zde měla být vyvěšena informace, jakým způsobem bude nový pan doktor přijímat své pacienty.
Přeji Vám vše dobré.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

13. 5. 2020
Předmět: Svoz bio odpadu vedle kontejnerů
Dotaz: Na koho se mám obrátit s žádostí na odvoz bio odpadu ze zahrádek, který je od února uložen vedle kontajnerů na ulici Rybářská.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane.
Odpad necháme odvézt. Děkuji.
Jen opět informace, že je zákaz ukládání odpadů ke kontejnerům a platí pro všechny občany.
Pokud se občané nenaučí správně třídit a nebudou brát ohled i na své okolí, tak se tohoto „nešvaru“ nikdy nezbavíme.

S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 5. 2020
Předmět: Svoz komunálního odpadu
Dotaz: Chci se informovat, zda je možné zlepšit kvalitu odvozu tříděného odpadu. Jedná se o ulici Rybářská. Většinou při při odvozu tříděného odpadu (papír, plast) zůstává nepořádek na silnici při nakládání na kontejner. Tento je větrem roznášem po celé ulici. Řidič neuklidí odpad většího rozměru uložený vedle kontejneru ani co mu vypadne při nakládání. Kontejnery mají tak malé otvory pro vhození odpadu, že ho lidi ukládají mezi kontejnery. Je možné ošetřit toto místo cedulí zákaz ukládání odpadu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na obdobný dotaz a vysvětlení jsme zde již několikrát uváděli.
Je pravda, že otvor u zvonu na papír je menší a karton se musí roztrhat a teprve potom se dá vložit. Krabice se musí prostě rozkládat a při větším množství je nutné je odvézt přímo na sběrný dvůr.
Okolo kontejnerů necháváme firmou uklízet 2x týdně a na tento úklid jsou vynakládány nemalé finanční prostředky. Bohužel to mnohdy není vidět. I nám vadí tento nepořádek, proto jsme nechávali tisknout letáky, upozorňujeme občany, aby tento odpad neukládali kolem kontejnerů apod.
Pouze snad by mohlo pomoci, aby si občané všímali, kdo takto ukládá odpady (tím zakládá černou skládku )a upozornili či nahlásili.
Ceduli můžeme nechat umístit. Na některá stanoviště jsme to zkusili a zlepšení nenastalo. Problém je s dohledáním viníka.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 5. 2020
Předmět: Parkování aut v zákazu vjezdu
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych znovu upozornit na parkování cizích vozidel ve dvoře ulice Husova 495. Před rekonstrukcí pěší zóny zde byla i dopravní značka se zákazem vjezdu. Neustále zde parkují vozidla lidí, kteří zde nebydlí, pouze jdou do města, parkují v protisměru, blokují popelnice a obsazují už to málo parkovacích míst, která tu obyvatelé domu mají.
Prosím, aby se o toho více zajímala městská policie a dlouhodobě tu pokutovala všechny, kteří zde nebydlí nebo nepracují. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Nicméně vaší připomínku jsme MP předali.

13. 5. 2020
Předmět: Registr vozidel
Dotaz: Dobrý den, jelikož chodím na úřad pravidelně (prakticky každý den), tak jsem si nemohl nevšimnout jaká oprávněná opatření v souvislosti s pandemií proběhla. Zástěny na recepci, desinfekce, koordinátor… Jen mě trochu zarazilo provedení „opatření“ na registru vozidel, které jsem předpokládal, že je od začátku pandemie provizorní. Přes průzor na přepážce natažená strečová folie, igelit, nebo co to je. Prostě něco neprůhledného. Myslím, že registr vozidel je jeden z nejnavštěvovanějších odborů a určitě by si také zasloužil přiměřené opatření. Předpokládám, že ochranné zástěny jsou v plánu i zde, je to jen otázka času. Myslím si, že i tito vaši zaměstnanci, by si zasloužili adekvátní prostředí v souvislosti k situaci. S pozdravem Tulis ZDAR, a.s.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Tulisi,
děkuji za postřeh. Zlepšení ochrany přepážkového pracoviště na odboru dopravy se už řeší, takže v nejbližší době i tato zóna bude pro obě strany komfortní.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

12. 5. 2020
Předmět: injekční stříkačky a jehly
Dotaz: Dobrý den, ve zvukovém záznamu ze zastupitelstva dne 30.4.2020 jsem v bodě různé zaznamenala dotaz p. Ing Forsta o likvidaci injekčních stříkaček a jehel. U lékaře jsem se doslechla, že lékárny nemají povinnost toto odebírat a tak by mě jako diabetičku zajímala odpověď, kam tento odpad nosit. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
použité injekční stříkačky jsou nebezpečným odpadem, který je povinen likvidovat poskytovatel zdravotních služeb, který je předepíše pacientovi. Lékárny nejsou povinny tento odpad vybírat a likvidovat, protože nejsou poskytovatelem zdravotních služeb. Likvidaci by měl tedy prvotně zajistit lékař, který takovou léčbu předepsal.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 5. 2020
Předmět: Křižovatka u Orlovny
Dotaz: Dobrý den,
nebylo by načase, změnit na křižovatce u Orlovny hlavní silnici na směr Revoluční - Libická ? V tomto směru je nejhustější doprava, hlavní silnice by byla přímá a současná úprava křižovatky by přestala dělat mnoha řidičům problémy.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Při realizaci dopravních opatření na území města bude postupováno s ohledem na generel dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků, a na základě analýzy navrhuje moderní a Smart opatření na řešení problémů a postup dalšího rozvoje.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 5. 2020
Předmět: Zobousměrnění ulice Dvořákova pro cyklisty
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné v ulici Dvořákova zřídit cykloobousměrku?
Jedná se o relativně klidnou alternativu k ulicím s velkým provozem pro spojení na nádraží.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
při realizaci dopravních opatření na území města bude postupováno s ohledem na generel dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků, a na základě analýzy navrhuje moderní a Smart opatření na řešení problémů a postup dalšího rozvoje.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

11. 5. 2020
Předmět: vypuštěný rybník u hasičské zbrojnice
Dotaz: Dobrý den, kdy zase bude napuštěn rybník u hasičské zbrojnice na ul. Jamská. Vím, že se tam dělali stavební úpravy, ale v dnešní době, kdy je potřeba co nejvíce vodních ploch zachovat by to bylo rozumné, tento rybníček zachovat a hlavně odplnit, včetně úpravy okolí rabníka.Kdy to plánujete ?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Dostálová,
rybník se upravuje v návaznosti na budování nové průmyslové zóny. Jeho dokončení předpokládáme v roce 2021.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 5. 2020
Předmět: Nová přehrada Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den,
dnes jsem se dočetl, že Ministerstvo zemědělství plánuje novou přehradu Žďár nad Sázavou o rozloze 196 ha. Chtěl bych se zeptat. Kde by to konkrétně bylo a jaký by byl účel ?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moučko,
jedná se o lokalitu na Stržském potoce, nad Konventním rybníkem. Lokalita může sloužit pro vodárenské využití, jako výhledový vodní zdroj, pro odběry vody a nadlepšování průtoků v Sázavě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 5. 2020
Předmět: Lajnovaní parkovacích míst
Dotaz: Dobrý den, je možné prosím nalajnovat parkovací místa na sídlišti Studentská. Auta parkují blízko sebe nebo mají vedle sebe metr volného místa. Prosím, kdy se bude realizovat a pokud nebude, zda si to můžu nalajnovat sám.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
mezi domy na ulici Studentská je většina parkovacích stání vyznačena, pokud máte na mysli komunikaci mezi č.or. 40 -50, tam se bohužel ve stávajícím stavu legální oboustranné vyznačení nevejde. Takže ani sám si ho tam nalajnovat nemůžete.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 5. 2020
Předmět: Nové jízdní řády MHD a různý přístup k uzavírkám
Dotaz: Dobrý den,
od pondělí 11. května se kromě linek 1, 4 a 6 vrátily ostatní jízdní řády MHD do původního stavu. U těchto tří linek je změna prý kvůli uzavírce u továrny ŽĎAS.
Proč ale u linky 6 nebo i linky 3 taky není změna kvůli uzavírce Nádražní ulice u pošty? Myslím tím nepsat časy u zastávek Nádražní a Dagmarky. Bylo by to logický. A ne kvůli jedné uzavírce měnit jízdní řády a kvůli druhé uzavírce vše nechat při starém.
Jde o stejný přístup, takhle je to chaotický.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,

dopravce, po domluvě s objednatelem, realizoval výlukové jízdní řády na uzavírku zastávky ŽĎAS s ohledem na skutečnost, že dochází k úpravám časů odjezdu spojů dotčených či návazných linek (linky 1 a 4 a návazně linka 6).
S ohledem na skutečnost, že se toto neděje u uzavírky ulice Nádražní, kdy dotčené zastávky jsou přemístěny na náhradní zastávky (Strojírenská, u Hajčmanů a Strojírenská, u mostu), bylo domluveno, že výlukové jízdní řády se nebudou realizovat. Tento postup byl zvolen i s ohledem na skutečnost, že v roce 2019 se postupovalo u této uzavírky obdobně.


Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 5. 2020
Předmět: jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, prosíme, bylo by možné uklidit chodník v parku podél ulice Rybářská? Po zimě je zde velký nános jehličí a listí na novém chodníku i břehu se stromy. Předem děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době probíhá ještě dokončování úklidů zimního posypu. Následně budou úklidy průběžně pokračovat postupně ve všech částech města dle aktuální potřeby. Váš požadavek povedeme v patrnosti. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 5. 2020
Předmět: Sekání trávy u řeky
Dotaz: Dobrý den, reaguji na dotaz ohledně údržby řeky a okolí.
Z vaší odpovědi, ale neplyne jediný důvod proč alespoň sečení trávy a jiného porostu není prováděno až k vodě.
Tento týden proběhla v parku na Farských seč, ale k vodě se dostat nedá..
Pokud není možný prořez, je možné alespoň sekat trávu i na březích všude mezi stromy nebo ne?
Děkuji
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Údržba zeleně včetně sečení trávy a údržby porostů na cizích pozemcích je věcí majitelů takových pozemků. Tj. i břehy řeky Sázavy je povinen udržovat vždy jejich majitel. Město nemůže z veřejných prostředků svévolně bez vážných důvodů udržovat zeleň na cizích pozemcích.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 5. 2020
Předmět: Ostuda o MHD při východu z vlakovýho nádraží
Dotaz: Z internetu o MHD mi napsali že mám svou stížnost napsat sem.Byli jste se teď někdy podívat na vytištěné papíry s údaji o MHD co jsou přes vstupem do vlak. nádraží ? Hrůza,běs, ostuda!!!To je pěkná vizitka a brána do města pro ty kdo přijede veřejnou dopravou.Papíry vybledlý, navlhlý,překroucený.Po tý levý straně se čas zastavil na začátku letoška protože jsou tam papíry z doby před pandemií a proto neplatný....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i po dobu změn JŘ COVIDu byly nástěnky aktualizovány a bylo upozorněno na změnové jízdní řády. Máte pravdu, že ponechání i původních JŘ v nástěnkách mohlo být pro některé občany matoucí. Od dnešního dne již MHD jezdí v plném rozsahu a tento rozpor je tedy odstraněn. Pokud se týká formy zveřejněných informací, tak v minulém týdnu proběhla jedna úprava zveřejněných dokumentů a ještě včera, tj. v neděli další.
Pro další období projednáme další úpravy rozsahu a obsahu zveřejněných informací i formu zveřejněných dokumentů i s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2020
Předmět: Průjezd mezi garážemi u Primy
Dotaz: Dobrý den, v minulosti bylo několikrát avizováno, že mezi garážemi u Primy (konkrétně ve druhé řadě) stále projíždějí firemní dodávky, nákladní auta a již jsem tam viděla projíždět i kamion. Je snadné tomu zabránit bez vyšších finačních výdajů, aniž by se tam prováděly nějaké stavební úpravy. Stačí tam nechat dovést k tomu výjezdu dva velké kameny, s kterými nikdo nehne a bude klid.Okamžitě se situace zklidní, nebude tam tak poničená ta cesta a vše bude vyřešeno.Pouze chtít,práce na hodinu !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
toto téma se zde objevuje opakovaně. Znovu požádáme městskou policii o větší dohled u garáží. Průjezd na tomto místě byl zřízen v minulosti právě aktivitou vlastníků zdejších garáží, kteří naopak chtěli v tomto místě zachovat průjezd pro svá vozidla.
Dopravní opatření, značení ani zábrany průjezdu zde v současnosti nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 5. 2020
Předmět: Jízdní řády městské dopravy na zastávkách
Dotaz: Kdy budou nalepeny na zastávky jízdní řády městské dopravy, když se ode dneška vrací původní stav? Jsou tam pořád COVID jízdní řády. Informace na nástěnkách městské dopravy před nádražím ani nemluvě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, ještě včera platily COVID jízdní řády MHD, ode dneška platí jiné, informace na zastávkách jsou upravovány dnes. Kontrola proběhne dnes a zítra. Obdobně je tomu s nástěnkami u nádraží, jejichž obsah se měnil i v minulém týdnu a znovu bude upraven podle aktuálního stavu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 4. 2020
Předmět: Podivné jednání Žďasu
Dotaz: Dobrý den, nevíte prosím, co se děje s firmou Ždas, která v současnosti propouští obrovské množství lidí, jedna hala za druhou začínají být prázdné, co se děje ? Chlouba našeho města se takto chová k dlouholetým zaměstnancům a propouští je jak na běžícím pásu ! Nevíte o tom něco bližšího, o důvodu ? Žďas s občany nekomunikuje a na hodinu zaměstnance propouští ! To bude pro naše město katastrofa !! Bijte na poplach, nebo je to záměr zničit Žďas ? Pomozte občanům !! Zjistěte víc !!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stránský,
bližší informace o situaci ve firmě ŽĎAS a.s. nemáme. Město není podílníkem firmy. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý subjekt tak nemá oprávnění do jeho aktivit zasahovat.
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

1. 5. 2020
Předmět: BI-nepřípustný chov hospodářských zvířat
Dotaz: Dobrý den,
má město definováno co je chov ve smyslu ÚP a co je-není ve stejné souvislosti hospodářské zvíře?
Pokud bych měl v lokalitě BI chovnou stanici psů je to chov, ale ne hospodářských zvířat-přípustné?
Pokud budu mít za domácího mazlíčka či na ochranu svého majetku na zahradě jedno prase či pštrosa jedná se nebo nejedná se o chov?
Popřípadě je možné tato zvířata registrovat jako třeba psi a nebo pokud je budu mít pouze doma-na zahradě jako kočku není registrace potřebná..
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v plochách pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu (BI) se dle platného ÚP Žďár nad Sázavou připouští zahrady rodinných domů, které musí být pouze obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva. Na zahradách u rodinných domů ve městě nesmí být žádné stavby pro chov hospodářského zvířectva, protože tyto stavby a činnosti mohou narušit kvalitu bydlení a mohou mít negativní účinky na životní prostředí.
Za hospodářské zvířectvo se považuje zejména skot, koně, prasata, ovce, kozy. Za drobné hospodářské zvířectvo se považují králíci, drůbež, holubi, včely apod. Pes nebo kočka nejsou hospodářské zvířectvo, ale činnost jako např. chovná stanice psů by již byla nepřípustná v plochách bydlení v rodinných domech (BI) z důvodu narušení pohody bydlení v tomto území.
S pozdravem
Ing. Darina Faronová, odbor rozvoje a ÚP

3. 5. 2020
Předmět: Povodí Vltavy - čištění Sázavy
Dotaz: Dobrý den,
na kdy bylo s povodím Vltavy coby správcem toku domluveno celkové vyčistění řeky?
Stavební práce na cyklo lávce zasahující do koryta na Farčatech jsou hotové, molo aktivistů a grill už sbírá patinu, tak by realizaci nemělo nic bránit.
Další dvě lávky a jejich stavba koryto nezanesou.
Od MěÚ po splav je Sázava městskou stokou obklopenou nálety.
Je asi jednodušší za miliony stavět z betonu, než objednat prořezání a údržbu břehů, které jsou v zoufalém stavu.
Alespoň ta Farčata, prosím!!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Údržba břehových porostů řeky Sázavy je výlučně věcí Povodí Vltavy. Váš podnět jim byl tlumočen, letos žádnou údržbu neplánují. Zapojený funkční břehový porost plní své významné funkce v krajině i v městském prostředí, zásah do něj povoluje Správa CHKO Žďárské vrchy. Vzhledem k dlouhodobému období sucha a významným přínosům funkční zeleně při tlumení teplotních výkyvů a ochlazování krajiny, se tento záměr nejeví jako vhodný.

S pozdravem
Jaroslav Doubek, ŽP

27. 4. 2020
Předmět: Chodník ulice Studniční
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne jestli se plánuje dodělat chodník na ulici Studniční(od c.p.27 dál ke křižovatce s ulicí Vejmluvova). Pokud ne pak proč a pokud ano pak kdy?
Díky
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale ORÚP. Zde je odpověď:
*
Vážený pane Kunci,
požadavek na dostavbu chodníku evidujeme, ještě však není v pořadí připravovaných akcí. Obávám se, že vzhledem k dopadům nouzového stavu, bude město v několika příštích letech moci zajistit pouze strategické akce.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 4. 2020
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den na Revolucni 1829 je v kritickém stavu piskoviste pro děti. Je možné o opravu a nebo jen o dovezeni písku? Dekuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
počítáme s opravou tohoto pískoviště cca do měsíce.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

2. 5. 2020
Předmět: Objednávací system
Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz ohledně objednávkového systému. Na začátku dubna jsem šel na úřad na obor dopravy. Tam mně bylo oznámeno, že se mám objednat jinak tam nikoho nepustí (byla středa). Tak jsem se objednal dle systému na nejbližší termín (30.dubna). Přijdu na úřad a zavřeno. Ok volám na dopravu, kde mně bylo řečeno, že byly zrušeny všechny objednávky. Když už město platí objednávkový systém to nemůžou alespoň poslat email, že je objednávka zrušená? Jako živnostník jsem promrhal půl dne.
Odpověď (odbor dopravy):
Objednávkový systém neumožňuje hromadné zrušení objednávek již uskutečněných. V době nouzového stavu se nevědělo předem, v jakém rozsahu bude úřad v následujících dnech fungovat, proto byl následně systém vypnut. Těm, kteří se objednali ještě předtím, se omlouváme.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

24. 4. 2020
Předmět: Neplatné informace k městské dopravě
Dotaz: Dobrý den! Prosíme o předání na jiný odbor, pokud dotaz patří jinam, děkujeme. Na autobusovém nádraží jsme zjistili, že na kovových zasklených tabulích jsou z většiny už zastaralé informace k MD. Před čtyřmi týdny se jízdní řády proškrtaly a na tabulích jsou původní informace. Je to třeba změnit, aby to bylo platné. Stejně to je potřeba, protože se na papírech projevil zub času nebo spíš vliv počasí a vlhkosti. Už se přibližně ví, kdyby se měly jízdní řády vrátit do stavu před měsícem? Děkujeme!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Vážení Dvořákovi
O zajištění aktualizace i o rozsahu informací zveřejňovaných v nástěnkách budeme jednat s dopravcem. Návrat MHD do původního rozsahu je připravován k 11.5.2020.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

30. 4. 2020
Předmět: Úřední hodiny
Dotaz: Jeden skromný dotaz. Nemohli byste spustit objednávkový systém na úřad, určitě by lidi tuto možnost využili a byla by jistota, že se nebudou všichni snažit na úřad přijít a zkoušet, jestli se dostanou na řadu. Osobně potřebuji vyměnit řidičský průkaz. Vím, že je tolerance v ČR na propadlý doklad, ale myslíte si, že když vyjedu na Slovensko, že jejich policie bude tuto anomálii tolerovat taky? Nejspíš ne, takže bych opravdu potřeboval mít doklady v pořádku, a rozhodně nebudu sám.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Veselý,
pro pohodlnější vyřízení Vašich záležitostí již byl v minulých dnech opětovně spuštěn objednávkový systém přes internet.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

30. 4. 2020
Předmět: Hlášení
Dotaz: Dobrý den,
Proc neni na stránkách mesta uvedeno znění mimořádného hlášení ze dne 29.4.?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Sobotková,
děkujeme za upozornění, již napraveno.
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí OŠKSM

29. 4. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Psala jsem dotaz na to kdy bude obnoven provoz MHD linka 4 a 6. Důvody pozastavení provozu MHD již pominuly, nejen obchody se vrací do normálu a o MHD ticho po pěšině. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená občanko,
od 4.5.2020 proběhne první krok v návratu do standardního rozsahu MHD - bližší informace k tomu již teď naleznete na stránkách dopravce: http://www.mhdzdar.cz/2020/04/30/zmena-v-mhd-od-4-5-2020/. Další uvolnění předpokládáme po 11.5.2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 4. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Mám dotaz ohledně uvolnění MHD linky č. 4 a linka č.6, neboť už k tak zásadnímu omezení není důvod, prodejny i lékaři, knihovna a jiní se vrací do normálu a další budou následovat.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane, od 4.5.2020 proběhne první krok v návratu do standardního rozsahu MHD - bližší informace k tomu již teď naleznete na stránkách dopravce: http://www.mhdzdar.cz/2020/04/30/zmena-v-mhd-od-4-5-2020/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 4. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, veřejnost očekává rezignaci ředitele 4.ZŠ, jelikož prohrál letitý spor a samozřejmě i z postu radního, by měl odejít. Pokud je sebekritický, tak to udělá ! Veřejnost samozřejmě zajímá, kdo zaplatí tu obrovsou částku soudních výloh ? Předpokládám, že ne město, ale pouze p.ředitel. Veřejnost toto sleduje, ani koronavirus neodpoutá od tohoto pozornost.Jelikož se jedná o slušný dotaz, předpokládám, že veřejnosti odpovíte.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
Rezignace znamená: „vzdání se úřadu či funkce ze svého vlastního rozhodnutí“. K tomu nelze p. ředitele nutit ani jako ředitele školy, ani jako radního města. Zřizovatel PO může ředitele školy odvolat pouze z taxativně stanovených důvodů uvedených ve školském zákoně (z.č. 561/2004 Sb.) Jelikož ani jeden z těchto důvodů nebyl naplněn, k odvolání p. ředitele zřizovatel nepřistoupil. Část zvýšených výdajů vzniklých v souvislosti s pracovněprávním sporem, kterou je povinna škola žalující straně zaplatit, pokryje sama z vlastních zdrojů. Na zbývající část poskytne zřizovatel škole jako své příspěvkové organizaci bezúročnou návratnou finanční výpomoc se splatností 10 let. Důraz je kladen především na to, aby zůstal zachován plynulý chod tohoto školského zařízení.
Mgr. Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

29. 4. 2020
Předmět: Stížnost na svoz tříděného odpadu
Dotaz: Dobrý den.
Není to poprvé co při svozu tříděného odpadu, zůstává kolem kontejnerů právě odvážený odpad. Ten tam občané kvůli jeho velikosti nechávají vedle kontejneru. Takto to bylo i dnes na ulici Okružní před domem s č.p.2013 při svozu papíru. Kontejner je prázdný a vedle po chodníku se povalují složené kartovy.
Mohu poslat i fotografii, kde na dalším stanovišti kontejnerů je vidět i svozový vůz.
Jartomír Picka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Picko.
Tento problém jsme tu již řešili vícekrát.
Dnes je pravidelný svoz papíru – kdy se vysypou zvony.
Papíry okolo ( které tam mimochodem nemají co dělat) odveze zítra firma, která 2x týdně sváží tento odpad okolo kontejnerů.
Bohužel není prostor pro to, aby řidič vyvážející zvony ještě uklízel okolo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

22. 4. 2020
Předmět: Pomník městské bezmoci - p.č. 119/9
Dotaz: Dobrý den, co město plánuje s tímto pozemkem?
Koloval jako bumerang po různých investorech, kteří si na něm vylámaly zuby.
V duchu okolní zástavby by zde mohly vyrůst krásné garáže pro nákladní auta, či jiné stavby, kterýmy se Veselská ulice pyšní.

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní "Božko",
podle našich informací je na pozemku plánovaný v pořadí 2 záměr a současný investor v něm chce pokračovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 4. 2020
Předmět: Odpad
Dotaz: Dobrý den rád bych se zeptal jestli bude náhradní termín na svoz nebezpečného a objemného odpadu. Předem díky za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Situace se nyní pozvolna uvolňuje, ale stále není rozhodnuto, zda se svozy uskuteční.
O rozhodnutí bychom Vás informovali prostřednictvím Žďárského zpravodaje, webu i FB.
Trvale máte možnost odložit odpady na sběrný dvůr 6 dní v týdnu.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 4. 2020
Předmět: Dotaz k úklidu ulic
Dotaz: Dobrý den,letos se vám tedy úklid ulic moc nepovedl.Ulice Nezvalova vyčištěna pouze silnice parkovací místa kde nestalo ani auto absolutně neuklizeno,opět tleskám práce na nic.A můžete mi ještě vysvětlit jak mohlo město zrušit 3 parkovací místa v ulici Nezvalova kvůli vjezdu do objektu.A jak město vyřeší i tak špatné parkování úbytkem dalších míst.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přechodné dopravní značení nesmělo být letos s ohledem na vyhlášení nouzového stavu instalováno. Snahou bylo dodržet předem avízované termíny a uklidit ulice alespoň tak, jak to situace umožní. Takto samozřejmě nelze úplnou kvalitu zajistit. Navazující plocha u garáže byla realizována na základě povolení stavebního úřadu za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmé stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas správce komunikace i příslušné dotčené orgány.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2020
Předmět: KOMPOSTÉRY
Dotaz: Dobrý den, kdy bude město "rozdávat" další kompostéry?
Při současných cenách výkupu bioodpadu je jejich návratnost blesková.
Pokud platí město stále 300,- Kč/1t bioodpadu, je to otázkou měsíce-dvou.
Nebo sedí jako obvykle žába na kameni, aby bussines z bioodpadu běžel dokud to jenom jde?
Kompostéry jsou na trhu k dostání, nerozumím tedy, že pořadník je plný,lidé čekají a město platí za vývoz bioodpadu.
Děkuji za odpověď a zveřejnění odpovědného pracovníka.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
snahou každého z nás by mělo být především vzniku odpadu předcházet a teprve pak řešit,jak jej dále zužitkovat a teprve v poslední řadě je odpady likvidovat.
Město občanům, kteří o kompostování mají zájem, opakovaně předávalo kompostéry nakoupené za spolufinancování z dotací.
Letos jsme znovu požádali o dotaci z Fondu Vysočiny a čekáme na vyjádření. Pokud dotaci získáme, znovu budou kompostéry občanům nabídnuty.
Pokud jste tedy zapsán v pořadníku – určitě ho obdržíte.
Pořadník není plný, stále se zájemci mohou zapisovat.
Pokud nechcete čekat na kompostér od města nebo Vám z nějakého důvodu takový nevyhovuje, můžete kompostovat jako mnoho jiných občanů v minulosti i nyní, a to podle svých podmínek a bez vazby na město.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


17. 4. 2020
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli se bude prořezávat po případě kácet strom kaštan u kostela sv. Prokopa. Jelikož je už veliký a ohrožuje zdraví ostatních. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Víško.
Strom nevykazuje taková poškození, aby bylo nutné jej kácet. Jeho stav je a bude sledován, potřebné zásahy zajistíme. V této lokalitě je v plánu rekonstrukce veřejných ploch včetně zásahů do zeleně. Péče o strom bude koordinována s tímto záměrem města.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 4. 2020
Předmět: objednávky na MěÚ
Dotaz: Dobrý den, v TV novinách jsme viděli a slyšeli, že nápor zájemců o testování na Covid 19 budou řešit objednáváním. Na MěÚ objednávkový systém je , ale nevyužívá se. Co s tím uděláte?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
objednávkový systém je mimo provoz zejména proto, že situace spojená s opatřeními se může kdykoli změnit a v případě objednávek je nemožné tyto následně zrušit či objednané klienty informovat.
Po ukončení všech opatření, které mají na jeho bezproblémový chod vliv, bude tento spuštěn opět do plném provozu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

23. 4. 2020
Předmět: veřejná WC
Dotaz: https://www.euro.cz/byznys/export-a-podnikani/ktere-obchody-smi-byt-otevrene-odpovedi-na-dotazy-podnikatelu-ohledne-opatreni-proti-koronaviru, veřejné toalety otevřené být mohou, proč tedy zrovna ve Žďáře spadají do režimu, kdy nesmí být provozovány? Děkuji za kvalifikovanou odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tuto věc jsme ještě před uzavřením veřejných WC a opakovaně i nyní konzultovali s městským specialistou krizového řízení PhDr. Mgr. Jaromírem Pospíchalem. Výjimku pro otevření veřejných WC, která nejsou doprovodem jiných povolených služeb a případné podmínky pro takový provoz jsme nedohledali.
Vycházíme tedy i nadále z výkladu:
"Jedná se o prodej služeb, na který se vztahuje nouzový stav."
Děkuji Vám za podnět
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2020
Předmět: Zlomená houpačka na hřišti Okružní horní
Dotaz: Dobrý den, na hřišti na Okružní u bývalé školky naproti Orlovně je poškozená houpačka - zlomené sedátko. Bylo by prosím možné ji opravit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava je již objednána.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

21. 4. 2020
Předmět: Květináče
Dotaz: Dobrý den, vyhlásily jste ukld města od starých věci, tak byste mohly odvést květináče na okružní horní ve dvoře, jsou tady na nic a stejně neudrzovane, dukuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odvoz a náhrady betonových květináčů za betonové kostky nebo dřevěné kůly v sídlištích jsou v přípravě.
Děkuji Vám za zájem o Vaše okolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 4. 2020
Předmět: Lavičky a pískoviště ul. Brodská
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o zrevidování laviček 2x a pískoviště 1x na ul.Brodská za bytovým domem bývalé lékárny parcelní číslo 947 (Stavba na pozemku: č.p. 1868, 1869, 1870). Obvod pískoviště z dřevěné kulatiny je zcela shnilý a u laviček to je podobné. Prosím o výměnu veškerého dřevěného obložení. Začíná to být nebezpečné a mohlo by v brzké době dojít k úrazu. Po většinu času užívají lavičky starší spoluobčané a samozřejmě si zde hrají i děti.
Předem děkuji za brzké vyřízení.
S pozdravem.
Studený Aleš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Studený, oprava již byla objednána.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

3. 4. 2020
Předmět: větve, keř
Dotaz: Dobrý den, prosím bylo by možné uříznout spodní větve na borovici u schodů vedle bývalé NF? Už i v létě se větší lidé musejí ohýbat. Prosím také o ořezání keře u schodů mezi 1.a 2. domem na ul.Komenského, zasahuje již do poloviny úzkých schodů. Moc děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nejnutnější zásahy na borovici nad pozemkem města byly provedeny, nejedná se o strom, který je v majetku města.
Jedná-li se tis, který zasahuje do schodiště, tento bude ořezán.
Děkujeme za upozornění, s pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 4. 2020
Předmět: veřejné toalety
Dotaz: dobrý den chtěla bych odpovědět na odpovědní otázku na otevřené toalety
a to že máte pravdu paní Wurzelová s poloviny toalety pouze na poloklinice a v kauflandu,celé náměstí uzavřeno ,a polikliniku používat jak veřejné toalety to prosím nevím doktory nenavštěvovat pouze v nutným případě ale na tolaletu můžou všichni neříkám že jsou obsazeny ale z hygieny by poliklinika neměla být využívána jak veřejný záchod ale děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
současná situace je složitá a mnohdy se dá jen těžko zorientovat v tom, co a za jakých podmínek je nebo není možné provozovat. Zmínka o WC na poliklinice neměla znamenat výzvu, aby byly používány jako veřejné WC. Tady platí, že jsou doplňkem služeb, které jsou v současnosti i za nouzového stavu poskytovány.
Veřejná WC zprovozníme, jakmile to bude možné.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2020
Předmět: Hřiště 4. ZŠ díky za odpověď + dnes bylo hřiště zamčené ;-)
Dotaz: Dobrý den, děkuji za Vaši pozitivní odpověď, že vedení školy rozhodlo k částečnému otevření sportoviště veřejnosti od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin za dodržení hygienických podmínek.
Můžete mi prosím pomoci ještě jednou? Kolem 12,20 jsem zaběhla na hřiště a bylo zamčené..... musím si u školníka vyzvednout klíč?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
omlouváme se. Dopoledne trénovala na hřišti část basketbalového týmu. Trenér nebyl o otevření hřiště pro veřejnost ještě informován a při odchodu po sobě svědomitě prostor uzamkl. Došlo tedy k omylu, ale hřiště již dnes bylo připraveno k použití v novém režimu. Ředitel školy již všechny zainteresované o nové situaci informoval. Zítra již bude všechno v pořádku.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

22. 4. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Dobrý den paní tajemnice,
pokud je pravda co píšete, že Cílem tohoto opatření je eliminovat větší koncentraci lidí v čekacích místnostech úřadu, tak proč nevyužíváte objednávkový systém, který dobře fungoval a zajišťuje, že se nebudou kumulovat klienti na chodbách? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jando,
je třeba si uvědomit, že pořád jedeme v nouzovém stavu. V současné době jsou přes objednávkový systém vyřizováni klienti, kteří se objednali ještě před nouzovým stavem, takže není pravdou, že by tento systém byl eliminován zcela. To, že se někdo nedostaví, i když je objednán, už nelze nijak ovlivnit. S nouzovým stavem došlo k "vypnutí" objednávkového systému také proto, že se neustále mění opatření, která je nutná dodržovat a není možné okamžitě reagovat na změny i v rámci tohoto systému a klienty o tom informovat. Jak se zdá, nouzový stav nebude pravděpodobně již prodlužován a budeme moci zase pracovat v lepších podmínkách.
Děkuji za pochopení.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 4. 2020
Předmět: Parkování kamionů v průmyslové zóně
Dotaz: Proč v průmyslové zóně parkuje zase čím dále více kamionů, aniž by to byly kamiony, která dováží komponenty do průmyslové zóny. Jen tam přespávají a dělají nepořádek a navíc blokují již tak frekventovanou silnici v obou smerech mezi promyslovými oobjekty.Dříve to měla na starosti MP, ale dnes již zase nic,nikoho to opět nepálí ! Pokud budeme tento nešvar tolerovat, tak to bude čím dál horší ! Již tak nemají kde parkovat zaměstnanci na průmyslové zóně a ještě navíc ty kamioony, řešte to !!
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz se týká Městské policie, která je pověřena dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Tato má svoji dotazovnu zde:

http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

V případě jakéhokoli dotazu na činnost MP se tedy obracejte na zmíněnou dotazovnu.

22. 4. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Dobrý den,
co brání objednávání klientů mimo pondělí a středu? Myslíte, že 2 dny stačí? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Jando,
objednávkový systém je mimo provoz zejména proto, že situace spojená s opatřeními se může kdykoli změnit a v případě objednávek je nemožné tyto následně zrušit či objednané klienty informovat.
Dva plnohodnotné úřední dny jsme zvolili z těchto důvodů:
- po každém dni, kdy úřad navštěvuje veřejnost, provádíme důslednou dezinfekci všech prostor. Tedy úterý a čtvrtek slouží k tomu, abychom ochránili zdraví nejen zaměstnanců, ale i veřejnosti.
- kvůli ochraně zdraví zaměstnanců a případnému zabezpečení alespoň minimálního provozu v případě nákazy sloužíme na dvě směny, abychom se vzájemně nepotkávali. Tyto "směny" zabezpečují stoprocentní obsluhu všech příchozích klientů v úřední dny a zároveň v neúřední dny vyřizují záležitosti došlé poštou a případná podání převzatá od klientů.
Věřte, že nám tato omezení nedělají radost a společně s vámi budeme rádi, až se všechno vrátí do normálních kolejí.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

22. 4. 2020
Předmět: Žďárské farmářské trhy
Dotaz: Dobrý den, nezvažujete prosím realizaci květnového farmářského trhu? Děkuji za informaci.
S pozdravem

Nikola Adlerová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
o konání květnového farmářské trhu 30.5.2020 bude rozhodovat rada města na jednání dne 4.5.2020.
S pozdravem
Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

21. 4. 2020
Předmět: Dosázení stromů
Dotaz: Dobrý den dosázíte prosím ještě letos zeleň na protihlukovém valu v průmyslové zóně? Je toho tam nedostatek a v klidové chatové zóně na Grejdách to odhlušněno moc není.Je tam hodně slyšet provoz za silnice a činnost stavebních firem.Bylo by vhdoné to tam masivně v co nejkratší době dosázet,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Krobotová,
v letošním roce má být zpracován projekt, realizace bude navržena do rozpočtu na rok 2021.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2020
Předmět: Neudržované plochy
Dotaz: Dobrý den, máte nějaké páky na staveníky,kteří dokončují stavbu, aby dali vše do pořádku, myslím tím okolí stavby ? Vedle Vodaservisu na ul. Jamské a ještě té firmě nad ní, tak tam je neskutečný nepořádek. Je to snad území nikoho, že je tam takový nepořádek a nikdo s tím nic neudělá a měsu je to jedno ? Kolem Vamafinu je tam zatím také hrůza !Je předpoklad, že to okolí uklí tyto firmy pečlivě a upraví a popř. vysází zeleň ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mašku,
jak již bylo v dotazech odpovídáno stavebním odborem, v této lokalitě dochází k dostavbám areálů firem.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2020
Předmět: Rybník u hasičské zbrojnice na ul. Jamské
Dotaz: Dobrý den, co se prosím děje s rybníkem na ul. Jamské u hasičské zbrojnice ? V současné době, kdy bude potřeba každá kapka vody je divné, že je vypuštěn, vykácená kolem zeleň a stavbaři tam pokládají nějaké velké potrubí.A mimochodem stavbaři tam ničí chodníky, vjížděním těžké techniky na staveniště a dost devastují okolí. Doufám, že vše opraví a dají do původního stavu, včetně tak nutné zeleně v okolí !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kvapile,
rybník je součástí stavby nové průmyslové zóny Jamská II. Pokud v rámci stavby dojde k poškození stávající infrastruktury, bude po realizaci nahrazena.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 4. 2020
Předmět: jízdní řády
Dotaz: dobrý den dostáváte stále stejné dotazy ale já přidám další vím že musí být omezení ale dochází k uvolnování a vy že můžem nastupovat přednímy dveřmi a platit mě o peníze nejde ale jedná se mám 75letou matku bydlím na Stalingradě jak ji mám dostat k lékaři na zádech nemám auto a vy jste zrušili veškeré spojeí tam i zpět
děkuji za odpověd
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Je pravdou, že se v současné situaci zavedlo mnoho opatření, která nás omezují v praktickém životě. Jedním z předpokládaných zdrojů nákazy byly vytypovány i prostředky hromadné dopravy a z toho plyne i jejich omezení. Plně chápu Vaše rozhořčení, že nemůžete jezdit s maminkou k lékaři, protože na sebe nenavazují spoje MHD.
Návštěvu maminky u lékaře bych se Vám snažil v současné době rozmluvit, neboť praktičtí lékaři i lékaři specialisté preferují, pokud je to možné) telefonický kontakt, popř. kontakt rodinného příslušníka. Toto samozřejmě, pokud jde o prohlídku, popř. napsání léků.
Pokud se jedná o závažný zdravotní problém, tak je zde možnost přivolat záchrannou službu. V lehčích případech potom vozidlo taxislužby.
Pěkný den

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

20. 4. 2020
Předmět: objednávání
Dotaz: Dobrý den,
proč není se objednávat a musíme stát ve frontách. Vždyť je to bezpečnější a pohodlnější pro obě strany?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jando,
v tomto případě nejde až tak o bezpečnost a pohodlnost, ale pozastavením fungování objednávkového systému je poskytnuta příležitost všem klientům a především našim občanům vyřídit si svoje nejnutnější záležitosti. S ukončením všech omezení bude objednávkový systém opět spuštěn v plném rozsahu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 4. 2020
Předmět: provozní doba
Dotaz: Dobrý den, všude slyšíme, že od 20.4. fungují úřady v normálním režimu. Můžete nám sdělit, proč MěÚ je v úterý, čtvrtek a pátek zavřený?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Novotná,
městský úřad úřední hodiny rozšiřuje postupně v návaznosti i na stále platící nouzový stav. Cílem tohoto opatření je eliminovat větší koncentraci lidí v čekacích místnostech úřadu. Obnovili jsme svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny byly nastaveny tak, aby veřejnost mohla využít našich služeb k zajištění úředních záležitostí. Zvýšené hygienické požadavky jsou kladeny nejen na ochranu Vás, ale musíme pamatovat i na ochranu těch, kteří Vaše požadavky vyřizují. Návštěvnost úředních hodin bude vyhodnocena a na základě těchto výsledků bude možné uvažovat o dalším rozšíření provozní doby úřadu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 4. 2020
Předmět: Index zastavění pozemu Klafar
Dotaz: Dobrý den,
v návrhu č. 3 na pořízení změny ÚP 10 (jč. 10/2020/RUP/7) byl NESCHVÁLEN návrh na zrušení indexu zastavěné plochy (max. 0,3) u parc. č 8064/4. Nyní je rozestavěný dům prodáván po bytových jednotkách. Dostupné půdorysy ukazují rozměry domu 12,5m na 16,9m (tj. 211,m2). Dle indexu je max. povolené zastavění pozemku 162,3m2. Jedná se o nedodržení stanovené intenzity využití pozemků u ploch zastavitelných? Jaký bude postup města? Máme o byt zájem ale chceme se vyhnout komplikacím.
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní nebo pane AB,
vámi zmiňovaný záměr objektu s bytovými jednotkami je umístěn na dvou sousedících pozemcích, na pozemku parc.č. 8064/4 a 8064/7. Index zastavění a min. % zeleně stanovené v územním plánu se počítají ze součtu obou pozemků a byly dodrženy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 4. 2020
Předmět: Stavba zásobárny vody
Dotaz: Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat,jak to vypadá s výstavbou zásobníku na vodu,který má být vystaven směrem na Stržanov?vzhledem k suchu ,které nás teď provází, je toto téma na místě. Děkuji za odpověď Straková
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Straková,
směrem na Stržanov jsou v plánu dvě nové vodní plochy. Jedna se již buduje, zdržovací nádrž pod podjezdem státní silnice, vedle nově budované stezky a druhá je teprve v záměru za posledním objektem na ulici Santiniho.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 4. 2020
Předmět: posyp
Dotaz: Dobrý den,prosím, zda by na Tvrzi a okolí kostela mohl být uklizen zimní posyp a také zetlelé loňské listí a větve u kostela. Asi se počítalo s rekonstrukcí, ale ta je z pochopitelných důvodů odložena. Všechen štěrk z prostranství sama neuklidím. děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úklid byl již objednán, bude proveden v nejbližší době, děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 4. 2020
Předmět: Hřiště 4. ZŠ
Dotaz: Dobrý den, zítřkem je možno dle Mimořádného opatření MZČR za určitých podmínek sportovat na veřejných sportovištích. Ke kterému datu umožníte přístup na hřiště 4. ZŠ pro veřejnost když nejedou školy, ani zájmové kroužky? Pokud ne, tak z jakého důvodu? Podle původního záměru je hřiště určeno i pro využití veřejností ... https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/rekonstrukce-sportovniho-arealu-zs-sermova
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, toto sportoviště není primárně určeno pro užívání veřejnosti, začaly se k tomu ovšem podnikat první kroky (zřízení sociálního zařízení, hlídání atd.) V tomto mimořádném období se ovšem vedení školy rozhodlo k částečnému otevření sportoviště veřejnosti od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin za dodržení hygienických opatření vyplývajících ze zákona. Děkujeme za Váš podnět.Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

20. 4. 2020
Předmět: veřejné toalety
Dotaz: V období karantény j vím je omezení pohybu,obchodů ale i na městě neb v okolí byly obhody otevřené ,jsou i takové stavy kdy člověk si potřbuje odskočit pánové to mají znažší ale ženy ty né nebylo by dobré aspon jednu toaletu otevřenou snad nejsme nezodpovědný a budem se chovat tak aby tam nedošlo k nakažení všichni snad dodržujeme hygienu Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
veřejná WC pod historickou radnicí i u tržnice spadají do režimu poskytování služeb, které nelze v době nouzového stavu provozovat. Za současných podmínek jsou v provozu pro veřejnost WC, která jsou spojena s dalšími povolenými službami - v obchodních centrech, na poliklinice. Podle vývoje situace budeme reagovat i na městem provozovaných WC.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 4. 2020
Předmět: pilak
Dotaz: Dobrý den.Myslíte si že je v pořádku ,když na Pilské nádrži otevřete bufet a v sobotu odpoledne je tam snad půlka Žďáru a vesele debatuje a popíjí pivo ve skupinkách Ale hlavně že obě hřiště (písek i tráva) jste nechali raději alibisticky zavřít a ohraničit páskou. a To už vůbec nemluvím a uzavřených toaletách. Buď otevřete všechno nebo nic.
A co skate park? také otevřen . Ale všichni jezdí vesele bez roušek atd.Prosím aspoň o nějaké častější kontroly těchto sportovišť.
děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Cejnare,
je politování hodné, že ne všichni občané přistupují k plnění nařízení vlády ČR v tomto složitém období zodpovědně. Hřiště na plážový volejbal a fotbalové hřiště jsou v Rekreačním areálu ohraničena páskou, protože jejich provoz je nařízením vlády zakázán. Vzhledem k tomu, že oplocení není kolem celých hřišť, tak ani jinou možnost nemáme. Prodej občerstvení přes okénko je vládou již povolený a občerstvení je v nájmu, takže dodržování podmínek prodeje a následné konzumace by měla kontrolovat policie. V pátek 17.4. jsem jednal s KHS a od 20.4.2020 nám bylo oficiálně povoleno Rekreační areál otevřít, takže tam již budou naši zaměstnanci, kteří budou při kontrole dodržování stanovených podmínek spolupracovat s policií. Skate park je již oficiálně otevřený a požádáme policii o častější kontroly.
S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

16. 4. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den
Mám dotaz zda jezdí už MHD jak jezdila dřív nebo je stále v omezeném provozu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
MHD jezdí v omezeném režimu až do odvolání. Od pondělí 20.4.2020 bude znovu umožněn nástup předními dveřmi s úhradou jízdného u řidiče, nebudou obsazovány 3 řady sedadel za řidičem. Aktuální jízdní řády MHD doporučuji vyhledávat na: https://idos.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/?changeShield=true
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 4. 2020
Předmět: Voda na hřbitově
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč ještě neteče voda na hřbitově jamska. Hroby už jsou osazeny květinami a musíme si stále nosit vlastní vodu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
voda na pohřebištích města ještě neteče, protože se stále ještě střídají teplé dny s mrazivými nocemi. Vývoj počasí sledujeme a potrubí bude napuštěno, jakmile pomine riziko jeho poškození nočním mrazem. Bohužel už máme zkušenost, že stačí jedna mrazivá noc a může dojít k poškození trubek nebo armatur.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 4. 2020
Předmět: Zametani ulic
Dotaz: Dobry den ..8.4. jste psali ze by se ten den mely zametat ulice u Taferny .Bezrucova a Purkynova...prijedte se podivat..nikdo tady nebyl ..vcera tudy projelo prostredkem ulice auto...ale protoze tady nebyla nikde zadna cedule ...jako kazdy rok o zakazu parkovani kvuli cisteni..byly pocely ulici auta ....tudiz projeli jen prostredkem a bylo..zameteno.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přechodné dopravní značení nesmělo být letos kvůli vyhlášení nouzového stavu instalováno. Ulice v avizovaných termínech projíždějí dva zametací vozy a dvě skupiny pracovníků se současně snaží v lokalitách úseky ručně dometat. Pod stojící automobily se však nedostanou.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 4. 2020
Předmět: hřiště ulice Sázavská
Dotaz: Dobrý den,
před pár lety jste postavili hřiště na ulici Sázavská (mezi ulicemi Uhlířská a U Křížku). Hřiště od té doby nikdo neudržuje, jednou za rok se tedy poseká, ale to je vše. Sítě jsou potrhané, dveře nefunkční. Ale nejhorší je povrch. To už není trávník, ale tankodrom. Bude se s tím něco dělat? Je to v podstatě jediné hřiště v širokém okolí a opravdu už dále nemůže plnit svou funkci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kuchařová,
v průběhu měsíce května bude provedena revizní kontrola všech hřišť ve Žďáře nad Sázavou, tedy i tohoto hřiště. Na základě současného stavu i výstupu z kontroly bude provedena oprava pravděpodobně na přelomu měsíce května-června. V letošním roce bude zvýšena intenzita sečení na tomto hřišti.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

15. 4. 2020
Předmět: zametání
Dotaz: Dobrý den jen se optám kdy se zametou tří hlavní chodníky na Vodojem , opět až v létě jako minulý rok jsou to nejvíce zatížené komunikace z Vodojemu a jinačí chodníky tam nevedou
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prozatím pokračují úklidy dle harmonogramu uveřejněném na stránkách města: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta.
Zde jsou práce rozepsány do konce dubna. Ostatní komunikace budou vozy projíždět po tomto datu, pokud to nestihnou mezi uvedenými termíny.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 4. 2020
Předmět: Občerstvení Pilská nádrž
Dotaz: Dobrý den, je v pořádku, že v době, kdy pan Hamáček, Babiš a spol nabádají občany, aby zůstali doma a nikam o Velikonocích nechodili, se na Facebooku objeví informace, aby občané města Žďár dorazili na něco dobrého na Pilák? Přesně takovéto chování vláda kritizuje a v našem městě se otevře restaurační zařízení, které je pod správou města a ještě se s tím chlubí na FB.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
vláda povolila restauracím a podobným zařízením výdej jídel a nápojů z okének s sebou za určitých, přesně definovaných, podmínek.
Provozovatel venkovního bufetu v Rekreačním areálu Pilák dodržel veškerá nařízení vlády.
Stoly a lavice byly odstraněny, obsluha měla roušky, rukavice, byla za zástěnou, zajistila 2m rozestupy ve frontě, etc.
I návštěvníci areálu se chovali k sobě ohleduplně. Kromě vaší jsem zaznamenala pouze pozitivní reakce. L. Procházková, vedoucí Areálu Pilák

11. 4. 2020
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Kolik máte kartačových vozů na čištění chodníků ? Vždyť většina chodníků v našem městě je stále pokratá tím prašným posypem a vůz s kartáči není nikde vidět. A když náhodou je, tak jezdí tak rychle, že to kvalitně nevyčistí a nechává za sebou nevyšištění pruhy s posypem !! Někde jsem četla, že vzniká nová technická správa,kdy tyto služby by se měly razantně změnit, od kdy to bude kvalitně a bezproblémově fungovat ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prozatím pokračují 2 zametací vozy dle harmonogramu uveřejněném na stránkách města: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta. Zde jsou práce rozepsány do konce dubna. Na začátku letních prázdnin vyprší platnost smlouvy se stávajícím dodavatelem služeb. Novým dodavatelem bude spol. SATT a.s.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 4. 2020
Předmět: Pohřebné
Dotaz: Nesouhlasím s vaší odpovědí platit pohřby z pohodlí domova ! Většina starých lidí nemá tu možnost platit pohřby z pohodlí domova, (nemají internety), ale mají např. platební kartu,kdy pohřby a služby s tím spojené by rádi zaplatili platební kartou, ale nemohou,protože tam na to nejste zařízeni ! Také s tím mám špatnou zkušenost a musela jsem se vracet 30 km až do vesnice,kde bydlím pro hotovost,abych to zaplatila. Opravdu s platebními službami na hřbitově Zelená hora nejsem spojená !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
za rok 2019 a 2020 nebyla nalezena žádná faktura s vyúčtováním městských služeb, kde byste byla vypravitelem pohřbu. Nedokážeme se tedy zorientovat, o jakou částku šlo. Jak konkrétně lze hradit pohřební služby na Zelené hoře jsme podrobně psali v odpovědi na dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8540.Je možné se i předem telefonicky informovat, jakou částku lze očekávat k úhradě za objednávané služby a tu uhradit při objednávce na Zelené hoře.
Informaci s Vaším podnětem předáme i správci pohřebišť a pohřební službě. Je na jejich zvážení, zda tuto službu zavedou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 4. 2020
Předmět: informační nástěnky MHD před nádražní budovou zase nejsou aktuální
Dotaz: Dobrý den, nejprve od 18., pak od 28. března se škrtaly jízdní řády MHD. Teď máme 5. dubna a na nástěnkách MHD jsou pořád informace po aktualizaci k 1. únoru (hlavně ta levá). OK je mimořádná situace, ale snad po týdnu už to mohl ZDAR aktualizovat. Či to měl aspoň stáhnout, protože raději žádná informace než neaktuální informace. Když ZDAR nestíhá aktualizaci nástěnek, tak ať raději nástěnky odstraní. Prosím o upozornění firmy ZDAR. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
věc jsme projednali s dopravcem, který upraví obsah nástěnky. Tuto informační službu dopravce zajišťuje nad rámec svých základních povinností. Za současného stavu, kdy se změn objevuje více, prosíme cestující o toleranci. Děkujeme za pochopení i za upozornění.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

11. 4. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Nevím, proč by se měla posunovat Pouť. Naše město se bez ní klidně obejde. Ten malý zisk, co město dostane z pronájmu, je opravdu směšný proti tomu, co kolotočáři získají na lidech, Jsou to nehorázné zisky,kdy za cca.3 minuty si účtují 50-60,-Kč, kdy od toho nedávají žádné doklady od zaplacení ! Není složité si vypočítat, ty obrovské celkové milionové zisky po dobu konání pouti ! Nevím, proč rada města nezdraží nájemné, aby z toho město opravdu profitovalo.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsme na podobný dotaz již odpovídali, dovolím si jako odpověď na první část Vašeho dopisu o smyslu přesunu Žďárské pouti citovat již dříve zveřejněný text: „Duchovního rozměru a historických termínů pouti jsme si samozřejmě vědomi, ale pouť má i svou, řekněme, „světskou“ část, o níž jsme milovníky této letité tradice nechtěli připravit. Každoroční návštěva ukazuje, že se tato akce těší velké popularitě, ať už si o ní každý z nás myslí cokoli. Uskutečnění pouti v tomto termínu bereme jako jakousi možnost oslavit to, že většina problémů spojených s nákazou koronaviru, bude, jak doufáme, již za námi.“ K Vaší poznámce o poplatcích provozovatelů atrakcí: Rada města v loňském roce upravila podmínky pro pronajímání míst při pouti s účinností od 1. 1. 2020. Právě na základě tohoto dokumentu byly poplatky již zvýšeny. Kompletní podmínky naleznete zde: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/podminky-pronajmu-mist-pri-zdarske-pouti.pdf Seznam provozovatelů Město Žďár n. S. každoročně předává příslušným orgánům, které mají na starosti kontrolu dodržování zákona, tedy i vydávání dokladů o zaplacení. Mgr. Petr Sedlák Vedoucí odboru ŠKSM

13. 4. 2020
Předmět: Hrací prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, nutno dát nějaký vhodný materiál pod hrací prvky, na Farčatech, Libušíně a dalších místech,které jsou rozmístěny po našem městě.Je kolem nich vyšlapaná tráva, tudíž dopadová plocha se stává nebezpečnou, po dešti blátivou, to znamená celkově nevhodnou pro naše děti.Jenom ne zase tu strašnou kůru, kterou jste aplikovali v minulosti, ta se vůbec neosvědčila. Sloužila chvíli, potom byla rozšlapána a poté zeschla. Naprosto nevhodný materiál.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Domanská,
v průběhu měsíce dubna proběhne roční revizní kontrola herních prvků ve Žďáře nad Sázavou. Na základě výstupu z této kontroly budou postupně realizována všechna opatření, která zajistí bezpečnost na dětských hřištích.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

9. 4. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den
opravdu si myslíte že je nezbytné pouť překládat. Proč ji nezrušíte hned a úplně?pouť přece není o kolotočech a komediantech kterým akorát cpeme své peníze. Pouť přeci vychází z nějakých dávných církevních termínů. Co na přeložení říká žďárská farnost?
Přijde mi to že myslíte jen na to jak si namastit kapsu z poplatků které na pouti vyberete. Za mě lepší zrušit bez náhrady, než být pro legraci celé ČR a být první město které přesunulo pouť.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
na přesunu termínu Žďárské pouti se shodla rada města. Duchovního rozměru a historických termínů pouti jsme si samozřejmě vědomi, ale pouť má i svou, řekněme, „světskou“ část, o níž jsme milovníky této letité tradice nechtěli připravit. Každoroční návštěva ukazuje, že se tato akce těší velké popularitě, ať už si o ní každý z nás myslí cokoli. Uskutečnění pouti v tomto termínu bereme jako jakousi možnost oslavit to, že většina problémů spojených s nákazou koronaviru, bude, jak doufáme, již za námi. Co se týká finančního příjmu, je částka plynoucí z této akce v době, kdy se budeme potýkat se značnými problémy, nezanedbatelná. Žďárskou farnost jsme o záměru města samozřejmě informovali.
Mgr. Petr Sedlák Vedoucí odboru ŠKSM

8. 4. 2020
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda se letošní pouť zruší nebo přeloží.Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v letošním roce se bude pouť konat v odloženém termínu 18.-20. září Mgr. Petr Sedlák
vedoucí OŠKSM

8. 4. 2020
Předmět: Nájem v prostorech města
Dotaz: Dobrý den,ve většině měst se v dnešní době odpouští lidem nájem v městských prostorách a ve Žďáru se pouze odloží splatnost??Takže v červenci ,při další fakturaci,budeme platit nájem 2krát... Je toto možné?? To se může stát jenom ve Žďáru! Může nás to přivést k existenčním problémům. Děkuji,že myslíte na svoje voliče!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
nemáte zřejmě úplné informace. Teď je odklad nájmu krok č.1, v mezidobí bude čas a prostor na vyhodnocení na částečné/úplné odpuštění nájmů a v jakém to bude rozsahu. Teď těžko rozhodovat, krize ještě neskončila a není bohužel ještě znám „konečný účet“ všech opatření a dopadů pandemie na podnikatele (nájemce).
Ing. Martin Mrkos ACCA starosta města

6. 4. 2020
Předmět: péče o chodníky
Dotaz: Na stránkách MÚ má být uveden rozpis úklidu chodníků. Kdy dojde na úklid chodníku u křižovatky Purkyňova,Táferna a ul. Bezručova. Bylo by dobré se sem podívat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník by měl dnes zametací vůz projíždět, v úklidech se bude dále pokračovat.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních

7. 4. 2020
Předmět: odvoz listí
Dotaz: Dobrý den, prosíme o odvoz shrabaných kup listí na parku dětského hřiště na ulici V Lískách, vedle plotu u obytného domu č. 16. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odvoz objednáme. Děkujeme za shrabání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 4. 2020
Předmět: Stavební práce pěší zóna
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci za jakým účelem jsou dnes prováděny výkopové práce na pěší zóně děkuji. Resp, který správce sítí je realizuje.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Černý,
do pěší zóny se navazuje s kabeláží veřejného osvětlení a NN kabelů, aby mohla být dokončena křižovatka Husova x Nádražní a při navazující rekonstrukci pěší zóny se již do křižovatky nezasahovalo. Dodavatelem je 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 4. 2020
Předmět: K dotazu www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8539
Dotaz: Když na návštěvu na Vodojem jezdíme často okolo těch kontejnerů u trafostanice, tak je pravda, co je napsaný. Často stojí u kontejnerů auto, lidí vyhazují odpad. Je tam moc kartonů od elektroniky, balíků, nábytku. Když někdo chce, aby se s tím něco udělalo, tak napíšete, aby ti druzí vozili kartony na sběrný dvůr. K smíchu. Oni tu možnost dnes mají a dělat to nebudou kvůli pohodlnosti. A ty modré kontejnery na kartony, co se otevírají nahoře, jsou rozumný nápad. Pomůže to, byl by větší pořádek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Kontejner na papír s horním výsypem má objem pouze 1100 l a většina zvonů je 2100 l a více.
Již nyní máme problémy kam kontejnery umístit a výměny za menší typy by znamenalo další zabrání prostoru, který chybí. Kde to je možné, tak doplnění o kontejnery s horním výsypem probíhá.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

4. 4. 2020
Předmět: Knihobudka na náměstí
Dotaz: Dobrý den, mohli byste mi prosím sdělit, kam zmizela knihobudka z atria za obchodními domy? Pokud ji pouze schovávate na zimu, proč už není dávno zpět? Dnes jsem se zbytečně prošla s balíkem vyřazených knih a byla jsem poměrně překvapená. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
knihobudka z atria a sportbedna z Farčat se každoročně přes zimní období uklízí a na jaře se pak vracejí zpět. Vzhledem k aktuální situaci se na svá místa tento rok vrátí o něco později, po ukončení nouzového stavu. Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

4. 4. 2020
Předmět: Zelená hora Hřbitovy
Dotaz: Dobrý den, v současné době přibývá úmrtí a lidé, co chodí vyřizovat pohřeb zjišťují na místě, že platbu pohřbu musí zaplatit v hotocosti.Prý jim to nařídilo město. Co je to za nesmysl, když není doporučováno manipulovat s penězi v rámci koronaviru !Nutno toto rychle změnit,aby to šlo platit kartou !! Navíc nesmyslné poplatky v rámci pohřbu jsou alarmující.Musel jsem dodat oblečení na mrtvého,kdy si zaúčtovali převlíknutí 800,-Kč, což bylo k ničemu,když zemřelý šel na spálení !Otřesné poplatky
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
jak je možné hradit bezhotovostně pohřební služby na Zelené hoře je zveřejněno v odpovědi na dotaz: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8540. Vypravitel pohřbu si cenu domlouvá/dojednává s pohřební službou sám současně s dohodu o rozsahu objednaných služeb. V případě, že nejste s cenami a službami spokojen, je nutné toto řešit přímo s poskytovatelem služeb – pohřební službou, u které jste si službu objednal, což je soukromá společnost.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz

2. 4. 2020
Předmět: Nutnost platby platební kartou
Dotaz: Nestačila jsem se divit, když jsem platila pohřeb u pohřební služby na Zelené hoře, tak mi sdělili, že nemohu platit kartou, že musím vše zaplatit v hotovosti. Jelikož jsem neměla tolik penez, tak jsem musela jsem zpět 30 km do místa bydliště zajet pro peníze v hotovosti a toto zaplatit.V dnešní elektronické době je toto nepředstavitelné, že se toto ještě děje, prosím o okamžitou nápravu, aby pozůstalí mohli platit pohřby platební kartou ! MěÚ po pohřební službě chce platbu v hotovosti, proč !?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Dostálová,
na Zelené hoře působí jednak pohřební služba a jednak správce pohřebišť města. U každého z nich je nutné uhradit jím poskytnuté/zajištěné služby. Platba kartou na uvedeném místě není možná ani u jedné z uvedených společností. Služby spojené s pohřbením lze v každém případě hradit bezhotovostně z pohodlí domova formou bankovního převodu na účty uvedených společností i na účet města. Městu lze hradit položky, které poskytuje město, a to jednak hotově přímo na Zelené hoře správci pohřebišť, dále bezhotovostní platbou z pohodlí domova a případně i platbou kartou na pokladně MÚ. Především nyní v době nouzového stavu doporučujeme všem občanům upřednostnit bezhotovostní platby z pohodlí domova.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


30. 3. 2020
Předmět: Pochvala za rozvoz pečiva
Dotaz: Chválím Pekařství Řečice za provozování rozvozu pečiva i jiných potravin. O rozvážkové službě jsem se dozvěděl ze stránek města www.zdarns.cz. V současné situaci je to další možnost, jak chránit sebe i okolí a přitom ještě podpořit místní firmu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pochvala a poděkování v těchto dnech zajisté patří všem, kteří se snaží a podílí na pomoci a podpoře těch, kteří jsou v karanténě nebo nejvíce ohroženi případnou infekcí a také těch, kteří jsou v prvních liniích ve styku s občany i při zvýšeném riziku nákazy. Dík patří dobrovolníkům, zdravotníkům, pokladním v obchodech, hygienikům, hasičům, policistům, těm, kdo sváží odpady, kdo zajišťují zásobování druhých potravinami, ochrannými prostředky... a i dalším, které všechny tady ani neumím vyjmenovat.
Takže určitě i my se připojujeme s poděkováním
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


2. 4. 2020
Předmět: Odpadky
Dotaz: Dobrý den,
je pravda že se poplatek za komunální odpad může bez postihu zaplatit až v červenci? Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bez postihů je možné poplatek za odpad letos uhradit do konce měsíce června místo jako každoročně do konce dubna.

Prosíme všechny občany, aby upřednostnili platbu bezhotovostní a kvůli úhradě poplatku nenavštěvovali osobně městský úřad.

Pro bližší informace - výše poplatku, variabilní symboly apod. kontaktujte prosím pracovnici odboru komunálních služeb:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 4. 2020
Předmět: Svoz kartonů od velkoobjemových kontejnerů
Dotaz: U kontejnerů u trafostanice vedle křižovatky ulic Jamborova a Špálova běžně zastavují auta a lidi mezi kontejnery dávají spoustu kartonů. Do kontejneru na papír by se ani nevešly, to by vývoz musel být dvakrát týdně, protože před týdenním svozem je kontejner na papír úplně nacpaný. Bylo by potřeba doplnit kontejner s vrchním otevíráním na kartony, jako je to někde jinde ve městě. Při svozu totiž pracovník AVE kartony pečlivě nacpané mezi kontejnery rozhází okolo a je tam bordel. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento problém jsme tu již řešili vícekrát.
Je pravda, že otvor u zvonu je menší a karton se musí roztrhat a teprve potom se dá vložit.
Tyto kartony okolo kontejnerů jsou odváženy 2x týdně a samostatně probíhá výsyp zvonu na papír. Pracovníci, kteří zvony vysypávají nemají prostor a kapacitu, aby ještě sbírali papíry, které občané nevloží do kontejnerů a neodvezou na sběrný dvůr a nastrkají je mezi kontejnery.
Možnost nákupu kontejneru na papír s horním výsypem tu je, ale úplně to vzniklou situaci nevyřeší.
Pokud někdo dá i do tohoto kontejneru 2 krabice na sebe – už je to plné
Krabice se musí prostě rozkládat a při větším množství – např. nový nábytek je nutné papír odvézt přímo na sběrný dvůr.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 3. 2020
Předmět: Úprava veřejného prostranství kolem kostela
Dotaz: Dobrý den, jsem nespokojen s navrhovaným řešením okolí kostela sv. Prokopa a Tvrze. Zejména se mi nelíbí navrhované vydláždění ploch, které jsou dnes travnaté. Podobný názor má i celá naše rodina. Myslím, že architekti se nezajímají o to, že dříve býval u kostela hřbitov. Navrhuji, aby město udělalo v této věci anketu, jako když se například řešila barva nové fasády divadla. Před volbami téměř všechny strany deklarovali, že je názor občanů zajímá a že budeme moc více zasahovat do dění ve městě.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Kučero,
co člověk, to názor. Na předložený návrh máme řadu kladných ohlasů a osobnost autorů návrhů, kteří jsou již řadu let oceňováni v rámci moderní architektury řešící veřejné prostory, jsou zárukou kvality návrhu. Jak bylo prezentováno na představení záměru veřejnosti, autoři se ještě před zahájením projekčních prací podrobně seznámili s historií lokality. Prostor kolem kostela má již svoji strukturu, ve které se občané naučili pohybovat, a vnášet sem větší parkové plochy omezí pohyb v celém prostoru, i těch, kteří by se zde chtěli sejít ve větším kolektivu.
Anketa, kterou zmiňujete, byla ve výsledku kritizována odbornou i laickou veřejností. Proto se již k jejich organizování nepřistupuje.
K zapojení veřejnosti došlo v roce 2019, kdy v rámci prezentace záměru byla řada připomínek zapracována do finálního návrhu. Více naleznete na webových stránkách města - Investice a projekty města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 3. 2020
Předmět: zeleň v našem městě
Dotaz: mám dotaz: ... Myslím tím suché větve nad chdníky, nebo neudržované stromy nad chdníky které při
chůzi větve lezou do hlavy.Když fungovalo zahradnictví udržovali se kulové javory pravidelně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
většina alejí javorů, které jsou doposud ošetřovány řezem na hlavu jsou zahrnuty v projektu revitalizace stromořadí, kde je plánováno jejich odstranění a opětovné nahrazení vhodnými taxony v jednotlivých ulicích. Realizace tohoto projektu je plánována na příští rok. Pokud se nebude projekt z nějakých důvodů realizovat, aleje javorů budou ošetřeny standardně řezem na hlavu v dalším období vegetačního klidu. Některé aleje javorů, jako je např. alej v ul. Binkova budou ošetřeny řezem ještě během tohoto měsíce. Co se týče bezpečnostních popřípadě zdravotních řezů, budou prováděny v průběhu roku dle aktuálního stavu a potřeby. Pokud máte konkrétní dotaz, neváhejte se na mne obrátit (tel.: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz).
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

25. 3. 2020
Předmět: větve Komenského
Dotaz: Dobrý den, prosím o odstranění zavěšené velké větve borovice na sousedním stromě, aby na někoho nespadla, na Komenského za bytovými domy, na zemi leží ještě jedna větev. Moc Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o Vámi uváděném poškození stromu již víme. V současné době končí období vegetačního klidu, kdy jsou přednostně káceny narušené stromy apod. Ihned poté bude pokračovat práce právě na prořezu stromů, odstranění ulámaných větví apod. Ošetření Vámi uvedeného stromu je objednáno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 3. 2020
Předmět: Parkovani v ulici Jamborova-Kosinkova
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda by bylo možné umístit značku zákaz stání do této ulice? Řidiči si z této ulice udělali parkoviště po celé délce. Omezuje to průjezd.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
Děkujeme za upozornění. Situaci budeme monitorovat a průběžně vyhodnocovat, v případě nutnosti přijmeme nezbytná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

26. 3. 2020
Předmět: Náhradní parkoviště na Vodojemu
Dotaz: Dobry vecer, je predem jasne ze docasne parkoviste nebude stacit a to hlavne v okamziku, kdy se budou soubezne opravovat "nejdelsi"ulice Spalova a Stursova (mam pocit, ze to bude cely srpen). Pochybuji, ze v ramci sidliste budou jeste nejaka volna mista (nejsou uz ted). Nebude lepsi parkoviste rozsirit ?
A jeden namet: na ulici Spalova je uz horni parkoviste opravene (cca pro 16-17 aut). Nemuzete na dobu opravy ulice Spalova udelat docasny vyjezd pres horni parkoviste na ulici Stursova ? Diky
Odpověď (odbor dopravy):
Na podobný dotaz ze dne 22.3.2020, který se týkal možného rozšíření parkoviště u rybníčku, bylo již v dotazovně odpovězeno.
I kdyby se vybudovala komunikace spojující parkoviště v ulicích Špálova a Štursova, obávám se, že by to nepřineslo kýžený efekt, neboť každé parkoviště svou kapacitou sotva postačuje potřebám té konkrétní ulice, natož aby pojmulo ještě vozidla z druhé ulice.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

29. 3. 2020
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den, vaše změny v jízdních řádech nejsou moc smysluplné, protože lidé z Hettichu či Odasu se nedostanou z odpolední směny domů jelikož MHD jede jen po 21:00 a po 22:00 nejede nic.prosím o odůvodnění vašeho rozhodnutí a předem děkuji za případnou změnu na čas po 22:15 děkuji Jaroš
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
MHD jede v omezeném režimu, rozsah dopravy byl redukován s ohledem na nouzový stav. Doprava z nočních je v této oblasti řešena linkou č. 3, kterou po tuto dobu zabezpečují linková vozidla.

Jízdní řády jsou dostupné na www.mhdzdar.cz

Děkujeme za pochopení

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den
můžete nám prosím napsat kdo vyřadil spoje MHD?
Jak se mají dostat lidi na ranní směnu na Tokoz? Nepracuje se zde od půl 5.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Pro dopravu na TOKOZu je možné využít částečně linkové autobusy a také je zachována linka MHD č. 2 – spoj 1 odjezd 5:05 – 5:22.

Věříme, že je pochopitelné, že ve stavu nouze došlo k omezení dopravy.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 3. 2020
Předmět: MHD
Dotaz: Jsou krásné škrty v jízních řádech.15.3.2020 jsem si pravidelně koupil měsíční jízdenku která mi je na nic. Tím že jezdilo méně lidí tak řidiči projížděli zastávku na náměstí o několik minut dříve,nebo pak u linky 5 ze zastávky U PILY třeba i o 5 minut. To se v jiných městech nestává když je na zastávce napsán odjezd linky.Teď jste to tak proškrtali že asi do práce budu muset jezdit autem.To ale nikdo nedotuje . A průkazku MHD si můžu už jen vyfotit
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
k řešení dodržování JŘ – platí povinnosti pro řidiče stále stejné, jen z dotazu nelze vyhodnotit, které spoje linek jsou takto od řidičů porušovány, v případě konkrétního data, linky, zastávky, prověříme.
Jak budou řešeny nevyužité kupóny bude rozhodováno předpokládáme po skončení nouzového stavu. Cestující budeme informovat na stránkách města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


20. 3. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobry den, je nejaka moznost, jak ziskavat nejnovejsi informace o narizenich a zmenach ,ktere hlasite rozhlasem napriklad do emailu ci sms zpravou ?
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, hledali jsme možnosti zajištění.
Dospěli jsme k závěru, že ponecháme stávající stav, kdy se zprávy hlásí městským rozhlasem a text je neprodleně zveřejňován na stránkách města a v Televizi Vysočina.
Petr Krábek, sociální odbor

26. 3. 2020
Předmět: městský rozhlas
Dotaz: nevím na koho se obrátit, ale hlášení místního rozhlasu není u nás dlouhodobě dobře slyšet. Slyšíme, že se něco hlásí, ale není tomu rozumět.Čtu si to až na vašich stránkách. Pro starší lidi, kteří nemají internet je to problém.
Odpověď (oddělení informatiky):
Vážená paní,
k tématu bylo na dotazovně zveřejněno v poslední době několik odpovědí. Nicméně i vaši lokalitu nechám prověřit při příští servisní prohlídce. Pokud starší lidé špatně rozumí a nemají možnost si hlášení přečíst na webu nebo si ho poslechnout na TV Vysočina, jediná možnost je si ho jít poslechnout ven k nejbližšímu vysílacímu hnízdu, i proto se nyní vysílá ve zveřejněných časech a nikoli náhodně.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: jízdní řády MHD linek 5 a 6 od 28. března - rozpor v informacích
Dotaz: Dobrý den,
na internetových stránkách firmy ZDAR pro MHD Žďár "www.mhdzdar.cz/ke-stazeni/" se píše, že linky 5 a 6 budou od 28. března zrušené celé.
Na internetových stránkách města, na IDOS a na nezávislých internetových stránkách MHD Žďár "www.mhd-zr.xf.cz" ale jsou zveřejněny omezené jízdní řády linek 5 a 6.
Předpokládám, že na internetových stránkách firmy ZDAR to mají špatně, že linky 5 a 6 nějak pojedou.
Pokud to tak je, můžete je prosím na tuto chybu upozornit? Je to matoucí.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
informace o přerušení provozu linky 5 a 6 jsou uvedeny správně - jejich spoje jsou v aktuálním jízdním řádu označeny a upřesněny poznámkou, že nejedou v období od 28.3.2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: Hlášení
Dotaz: "Dnes byl rozhlas krásné slyšet". "Děkuji. " .. Konec hlášení... :-)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za zpětnou vazbu. Ve spolupráci s místními odborníky jsme provedli určité úpravy na ústředně, jsme rádi, že se to povedlo, těch příznivých ohlasů máme více. I když ne všude to bude ideální.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Je zajímavé, že dříve u nás stačilo v pokoji otevřít vyklápěčku a vysílání bylo celkem srozumitelné. Nyní nestačí ani dokořán otevřené okno. Stavebně se v mém okolí nic nezměnilo, je tedy nasnadě, že jde patrně o technickou věc.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i akustika má svá úskalí, těch faktorů ovlivňujících úroveň slyšitelnosti a srozumitelnosti je celá řada. V rámci snahy o zlepšení stávajícího stavu, znovu pracovali přizvaní akustičtí odborníci na možnostech zlepšení slyšitelnosti, resp. srozumitelnosti, samozřejmě jsou a budou lokality, které nikdy nebudou úplně ideální a ne z každého okna či balkonu to bude slyšitelné, resp. srozumitelné. Při poslechu v terénu je u většiny hnízd hlášení v pořádku.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

26. 3. 2020
Předmět: Rekonstrukce Vodojemu: Najezd do ulice Stursova z ulice Jamborova
Dotaz: V ramci rekonstrukce Vodojemu je ve vykresu planovana zmena najezdu do ulice Stursova (pod uhlem skoro 90°). Auta budou muset pri najezdu skoro zastavit. Do ulice casto zajizdi nakladni auta (Emado, Vrtal) a uz nyni je problem v zime pri zasnezene vozovce ulici vyjet. Neni lepsi nechat najezd tak jak je, pripadne "omezeni sirky" presunout na druhy roh ? Diky
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
tato připomínka již byla opakovaně uplatněna a řeší se v rámci balíku změn stavby.

S pozdravem
Petr Fuksa
odbor rozvoje a ÚP

19. 3. 2020
Předmět: hlášení rozhlasu
Dotaz: Dobrý den, bydlím na ulici Dolní- nedaleko světelné křižovatky s ulicí Wonkova, hlášení městského rozhlasu v této části města je velice špatně rozumět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, z každého balkonu či okna nebude hlášení slyšitelné či srozumitelné, zvláště pak mezi bytovými domy, kde se zvuk tříští. Volně na ulici je vše slyšet bez problému. Ovšem ne každý má možnost se rychle dostat na ulici a hlášení poslouchat. Proto jsou hlášení opakována ve zveřejněných hodinách. Vysílání rozhlasu je zveřejněno na webu města a v TV Vysočina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 3. 2020
Předmět: Naprosto nesrozumitelný městský rozhlas
Dotaz: Nešlo by s městským rozhlasem udělat něco, aby bylo vysílání bylo srozumitelné alespoň jako přibližně před měsícem? Jsme vyzýváni k poslouchání rozhlasu, ale ani když vlezu do otevřeného okna, není prakticky rozumět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
z každého balkonu či okna nebude hlášení slyšitelné či srozumitelné, zvláště pak mezi bytovými domy, kde se zvuk tříští. Volně na ulici je vše slyšet bez problému. Ovšem ne každý má možnost se rychle dostat na ulici a hlášení poslouchat. Proto jsou hlášení opakována ve zveřejněných hodinách. Vysílání rozhlasu je zveřejněno také na webu města a v TV Vysočina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 3. 2020
Předmět: rozhlasové vysílání
Dotaz: Dobrý den, přidávám se k názoru na kvalitu vysílání obecního rozhlasu. Dnešní "není nutno" bylo téměř nesrozumitelné, a to nejde jen o vysílání písničky, ale hlavně o samotný mluvený projev pana Svěráka, hrůza ... a škoda :( ... A není to jen o dnešním vysílání, i ostatní relace jsou hodně nesrozumitelné. Podle mého laického názoru to vypadá že je vysílání až moc zesílené - "přeřvané", asi by to chtělo trochu odladit ... v každém případě takové nesrozumitelné hlášení ztrácí trochu smysl ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

o místy špatné kvalitě městského rozhlasu víme. Bohužel rozhlas není určený pro hudební produkci a proto zněla píseň tak jak zněla. Zároveň pan Svěrák má moc hluboký hlas na to, aby to technika městského rozhlasu zvládla.
Pokud se jedná o hlášení městského rozhlasu, tak ty umisťujeme na web města bezodkladně po hlášení. Všechny potřebné informace k současné situaci také shromažďujeme v přehledu ke koronaviru na webu města.

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/koronavirus-prehled-informaci
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/
S pozdravem
Matěj Papáček
tiskový mluvčí

Dobrý den, z každého balkonu či okna nebude hlášení slyšitelné či srozumitelné, zvláště pak mezi bytovými domy, kde se zvuk tříští. Volně na ulici je vše slyšet bez problému. Ovšem ne každý má možnost se rychle dostat na ulici a hlášení poslouchat. Proto jsou hlášení opakována ve zveřejněných hodinách. Vysílání rozhlasu je zveřejněno na webu města a v TV Vysočina.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

24. 3. 2020
Předmět: Povinnosti občanů a živnostníků
Dotaz: Dobrý den, dnes 24.3. kolem 13 hodiny nakupovala v Řečicke pekárně dáma bez roušky, zřejmě z blízké firmy, byla ve svetru a po nákupu zašla za roh. V zadní místnosti seděl mladík také bez roušky. V takové prodejně nepřípustné! Ještě rozvazi pečivo domu. Můžete prosím upozornit provozovatele na zákonnou povinnost? Kdo ve městě kontroluje dodržování vládních nařízení? Policie ani Městská policie v ulicích vidět není.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den občane,
v uvedené záležitosti provedla městská policie šetření. Personál provozovny byl upozorněn na případné vstoupení osoby bez roušky, kdy je nutné tuto okamžitě vyzvat k opuštění prostoru. Dále je nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR či městskou policii. Kontaktovali jsme přímo i majitele provozovny, kterého jsme na uvedené skutečnosti taktéž upozornili. Majitel zajistí větší pozornost personálu i ve vztahu pohybu personálu v prostorech, oddělených od zákazníků. Šetřením bylo zjištěno, že občané se v dané situaci zachovali profesionálně, jelikož vyzvali ženu k okamžitému opuštění provozovny. Tato okamžitě provozovnu opustila s tím, že si roušku zapomněla vzít sebou. Městská policie i Policie ČR provádí samozřejmě dohled nad uvedenou problematikou. Co se týče přímo zakrývání úst a nosu tak za dobu platnosti nařízení jsme zjistili několik pochybení. Ve většině případů si občané roušku či jiný prostředek zapomněli vzít sebou, nenasadili si je, nebo je neměli k dispozici. V těchto případech jsme občanům poskytli vlastní ochranné pomůcky, které nosíme pro tyto případy u sebe v záloze. Dále pro informaci, rouškami jsme vybavili i většinu místních bezdomovců, které též pravidelně kontrolujeme. Dále bych si dovolil požádat Vás i veřejnost, že je nutné v podobném případě městskou policii nebo Policii ČR vyrozumět o těchto ohrožujících jednáních okamžitě, nikoli s jednodenním zpožděním přes dotazovnu. Volejte prosím linky 156 nebo 158. Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc.


25. 3. 2020
Předmět: Hlášení rozhlasu 25.3. "Není nutno"
Dotaz: Nezlobte se na mne, ale musím říci, že kvalita přehrávané nahrávky "Není nutno" byla velmi slabá, takže těžko říci zda pozvedla náladu úsměvem nad nezvládnutou produkcí nebo spíše nepozvedla náladu postesknutím nad tím jak se tato akce technicky nevydařila...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
městský rozhlas bohužel není určený k přehrávání písniček a ozvěna a různá zpoždění zapříčiňují mizivou kvalitu zvuku. Děláme to co nám technické možnosti dovolují.

S pozdravem

Matěj Papáček
tiskový mluvčí

24. 3. 2020
Předmět: Poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová,
18.3.2020 jsem Vám poslal dotaz na složenku za 580,-Kč. Jedná se o komunální odpad a hlavně za jaké období?
Dosud jste neodpověděla. Odpověď je mi jasná.
Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den.
Zdeněk Chudovský
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Chudovský
Jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi: Jedná se o úhradu poplatku "za komunální odpad" pro rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 3/2019.
Úhrada je předepsána na období roku 2020.
S případnými dotazy na toto téma se prosím obracejte na správkyni uvedeného poplatku:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
Vedoucí odboru komunálních služeb

20. 3. 2020
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den
chtěl jsem se zeptat jestli v aktuální situaci proběhne jarní úklid a jestli nudou kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad přistaveny v uvedených termínech nebo dojde k jejich zrušení či přesunutí.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Jarní úklid v podobě svozu nebezpečných odpadů, objemného odpadu a zeleně je zrušen.
viz info:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/jarni-svozy-odpadu-zruseny

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

23. 3. 2020
Předmět: Pomoc města podnikatelům
Dotaz: Město Žďár pronajímá některé své budovy podnikatelům(např. budova Dolní 165/1). Ti jsou v současné době zatíženi buď přímo, ale mnohdy i nepřímo dopady současných vládních opatření. Uvažujete o pomoci těmto podnikatelům např. slevou z nájmu tak, abyste je podpořili a pomohli jim k tomu, aby svou podnikatelskou činnost v našem městě nemuseli ukončit a mohli tak po skončení těchto opatření své firmy udržet v chodu?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Dostále,
je to jedno z možných opatření, které se bude vyhodnocovat v závislosti na vládních stimulech a opatření centrální banky, jak pomoci podnikatelům, živnostníkům a firmám.
Je třeba podotknout, že samosprávy na tom nebudou z hlediska dopadů o mnoho lépe, protože dojde k obrovskému propadu daní a tedy financí určených pro obce a města.
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

23. 3. 2020
Předmět: nesrozumitelný rozhlas
Dotaz: Dobrý den. V době, kdy v rozhlasu byly jen nějaké doplňující nezásadní informace a kdy v době vysílání maminky s kočárky prchaly z dosahu ampliónů, to bylo jedno. Ale dnes je hlášení podstatné, ale bohužel mu není rozumět. Takže pokud by bylo pouze hlášení, tak není žádný vymahatelný právní nárok, pokud někdo nebude hlášení respektovat. Nebylo by možné na webu města dát text hlášení dříve před vlastním hlášením nebo aspoň ve stejnou dobu? Ale problém je u starších lidí, kteří internet nemají.
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
ve spolupráci s odborem školství, kultury, sportu a marketingu se budeme snažit, aby byl text hlášení zveřejněn nejpozději v okamžiku jeho vyhlašování rozhlasem.

S pozdravem

Libor Vostrejš, oddělení informatiky

23. 3. 2020
Předmět: Neplatné zřízení pracovní skupiny?
Dotaz: Vážená paní doktorko, žádám vás o prověření správnosti postupu ve věci zřízení "pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou", kterou dle platného jednacího řádu komisí rady města může zřizovat pouze rada města na návrh některé z komisí rady města, včetně souvislostí (určení počtu členů, jmenování vedoucího a jednotlivých členů). Viz zápis z 8. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, které se konalo dne 11. 11. 2019 Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Romane,
na jednání Rady města č. 39 byla na doporučení Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schváleno zřízení pracovní skupiny pro stanovení financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou. Rada města také jmenovala předsedu a složení této pracovní skupiny.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 3. 2020
Předmět: rozhlas
Dotaz: Od pondělí 16. března nefunguje rozhlas ve dvoře Liubušínská 19 - 25, prosím o nápravu. Hlášení je slyšet až ze vzdálenějších reproduktorů a není srozumitelné.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážení paní,
děkujeme za poznatek. Škoda, že se to k nám nedostalo dříve, servis tady bohužel byl v pátek 20. 3. 2020, takže nyní tuto závadu budeme evidovat a servis opět objednáme, až bude více poznatků. Do té doby, prosím, sledujte hlášení na webu města.
Ing. Miloslav Dvořák
Odbor komunálních služeb

22. 3. 2020
Předmět: Dosázení zeleně na Zelené hoře
Dotaz: Počítáte letos s výsadbou zeleně, alespoň nižších keřů na těch holinách kolem Zelené hory ? Vypadá to tam hrozně bez keřů a zeleně !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
S výsadbou dřevin na Zelené hoře se letos nepočítá. Od loňského roku probíhá revitalizace velmi zdegradovaných trávo-bylinných porostů s cílem nastolit ekologickou rovnováhu a optimální management péče o tyto porosty. Je navržen režim údržby založený na rovnováze obnovy zdegradovaných ploch, a to kombinací inovativních přístupů k údržbě (včetně pastvy) a znovuzaložení některých ploch. V budoucnu budou prováděny výsadby dřevin v okolí hřbitova. Práce probíhají podle radou města schválené krajinářské koncepce, která je založena na historickém a ikonografickém kontextu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
ing. mgr. lucie radilová, dis.

atelier krajinářské architektury

22. 3. 2020
Předmět: Oprava pouliční lampy
Dotaz: Dobrý den, prosíme o opravu pouliční lampy v I.dvoře na Libušíně,nesvítí a dekl je rozbitý, děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, opět se „podepsal šikovný“ řidič(ka). Oprava je objednaná, k narovnání stožáru dojde za lepšího počasí.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2020
Předmět: Náhradní parkoviště na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, je chválihodné, že se u rybníčku mezi Vodojemem a Průmyslovkou udělalo dočasné parkoviště kvůli opravám ulic na Vodojemu. Jenom se chci zeptat, proč se neudělalo ještě delší jižním směrem, když prostor by tam byl? Kapacitně totiž nestačí ani pro auta jedné opravované ulice. Nepočítáte s prodloužením parkoviště jižním směrem, aby se zvýšila jeho kapacita?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
velikost a umístění parkoviště bylo schváleno v rámci KD stavby, pokud kapacita bude nedostatečná budou navrženy plochy na parkování v rámci sídliště ZR

S pozdravem
Petr Fuksa, odbo rozvoje a ÚP

21. 3. 2020
Předmět: Kácení stromů
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč se vykácely vzrostlé břízy u garáží za 2.ZŠ a proč se likvidují krásné velké smrky, které jsou u "parčíku" za 2.ZŠ ? Děkuji za odpověď. Pokud dotaz nepatří přímo Vám, prosím o jeho předání kompetentní osobě.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Vašíková,
za garážemi dojde k vybudování Senior centra s rozsáhlou zahradou.
Douglasky za 2. ZŠ byly pokáceny na základě protokolu Krajské hygienické stanice, který vytýkal tmu v učebnách 1. stupně, kterou douglasky způsobovaly.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí

19. 3. 2020
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,

mohu Vás poprosit o informaci, zda došlo (a případně kolik bylo případů) k odhlášení psa po zavedení vyšší sazby poplatku?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená/ý paní/e,
od 1.1. do 20.3.2020 došlo k odhlášení 49 psů. Důvody odhlášení: změna trvalého pobytu, změna držitele psa, úmrtí držitele, úhyn psa.

S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

19. 3. 2020
Předmět: Poděkování za pokácení dalšího stromu v parku U Ivana
Dotaz: Dobrý den, právě jsme byly svědky pokácení DALŠÍHO stromu v parku U Ivana. Výborně, ještě v loni jsem tam sedávala na lavičce, když bylo přes 30 stupňů a dcera mi usnula v kočárku. Bylo to poslední místo, kde byla lavička a zároveň stín. Tak teď s dalším dítětem, abych si šla sednout nevím kam do stínu a nebo chodit v parnu sem tam a mít z toho úžeh. Další důvod proč se z tohoto města odstěhovat. Místo abyste se zaměřovali na vylepšování, obzvláště v této těžké době, tak..
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Nováková,
v parku U Ivana bylo pokáceno několik borovic a modřínů. Všechny tyto stromy byly bohužel suché.
Náhradou za suché stromy budou v parku vysázeny buky a lípy.
Tereza Dejmalová, ŽP

19. 3. 2020
Předmět: Co se buduje u rybníku na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, co se buduje u Göttlerova rybníku na Vodojemu? Takový krásný kout zeleně tam byl, bylo to hojně využíváno na procházky, venčení psů. Takže co a proč se tam buduje, v plánech na re-kci sídliště jsem to nenašla. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
jedná se o záchytné parkoviště v rámci akce Rekonstrukce komunikací ZR7, parkoviště bude využíváno rezidenty, kteří v rámci rekonstrukce jednotlivých ulic nebudou moci parkovat u svých RD. Parkoviště je pouze dočasné, za 3 roky bude plocha uvedena do původního stavu.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

19. 3. 2020
Předmět: návrh ohledně informovanosti starších občanů, kteří nemají přístup k internetu
Dotaz: Dobrý den,
krizový štáb informuje prostřednictvím městského rozhlasu občany města ohledně nařízení vlády týkající se nemoci koronavir. Na mnoha místech je opravdu špatná srozumitelnost. Navrhla bych, aby se na informačních tabulích města vylepila tato nařízení velkým písmem, aby si je mohli starší občané přečíst a mohli se jimi také řídit. Myslím, že by ubylo i telefonních dotazů na informační linku města, kde svými dotazy občané zdržují zbytečně Vaše pracovníky. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za námět, jehož možnosti využití projednáme. Omlouváme se za srozumitelnost při hlášení městského rozhlasu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

19. 3. 2020
Předmět: Distribuce roušek
Dotaz: Dobrý den,ráda bych se zepatala,jak bude případná distribuce roušek /respiratorů do domácností probíhat?
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, v současné době nejsou známy podrobnosti o distribuci roušek do domácností, a ani termín. Nicméně se město na vydávání roušek připravuje. Případná státní zásilka roušek bude distribuována přes jednotlivé kraje na města. Pokud budeme znát podrobnosti o termínu a počtech, budeme občany informovat všemi dostupnými kanály.
Sledujte prosím aktuality na stránkách města: www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/koronavirus-prehled-informaci
Petr Krábek, sociální odbor MěÚ

18. 3. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Oceňuji možnost dodání nákupu do bytu, ale po zrušení prodeje v Losence, Vesně a Rynku je k dispozici dovoz teplé stravy pouze z drahých restaurací (např. Ingot). Uvažuje se po 23. 3. s možností rozvozu levné teplé stravy pro seniory, pro které může být vydán úplný zákaz vycházení z domovů?
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
na stránkách města jsou aktualizovány možnosti dovážky obědů seniorům do domácnosti. V současné době je mezi nimi i Vámi citovaná Losenka. Situaci nadále vyhodnocujeme a budeme se snažit reagovat na vývoj šíření koronaviru.
Sledujte prosím aktuality na stránkách města: www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/koronavirus-prehled-informaci
Petr Krábek, sociální odbor MěÚ

17. 3. 2020
Předmět: Dým z lesa
Dotaz: Dobrý den
Na stalingradě v lese nad zahrádkami za kolejemi(mezi žďasáckou čističkou a sou Žďas)každý den někdo něco pálí a jde ten obrovskej dým na Stalingrad že nemůžeme ani větrat.Když si na zahrádce někdo zapálí ohýnek,hned stížnost a pokuty.Prosím o kontrolu a nápravu.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
lesní dělníci provádějí čistění mýtiny. Pálení klestí bylo řádně nahlášeno. Nyní již probíhá nová výsadba.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

19. 3. 2020
Předmět: Poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den, mám to úplně stejně jako pan níže. Bez uvedení důvodu na složence je to dost chaos. Nemůžete to vyřešit stejně jako to je u složenek za daň z nemovitosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi na obdobný dotaz, řešení je pro příští rok připraveno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: Odpadky
Dotaz: Dobrý den, již 14 dní nejsou vyvezené odpadky na Sadové ulici u obchodů. Můžete to prosím prověřit? Odpadky přetíkají z kontejnerů a válí se všude kolem. Tento problém tu již jednou byl a to z důvodu, že nemohli zajet s vozem k popelnicím, protože tam někdo parkoval. Slibovali jste, že tam bude jezdit policejní hlídka častěji a kontrolovat neohleduplné řidiče.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková,
v souvislosti s probíhající stavbou na Nádražní ulici nebyl vývoz proveden.
Dnes jsme domluvili individuální vývoz a další plán postupu.
Děkujeme za pochopení.
Na problém jsme upozornili i městskou policii.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 3. 2020
Předmět: žádost o vyvezení odpadu
Dotaz: Dobrý den, na ulici Husova už delší dobu nebyl vyvezen kontejner na papír a plasty. Chápu, že je ulice v rekonstrukci, ale do dvora se vjet dá a v době zvýšené potřeby hygieny opravdu nechápu ten neuvěřitelný nepořádek. Na problém ve dvoře byl odbor komunálních služeb opakovaně upozorňován, proč se stále neřeší, to je mi opravdu záhadou. Výmluv na téma nedostatku financí už máme my, zde bydlící, plné zuby. Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
prověřovala jsem informaci se stavbou i s AVE. Operativně dnes bude vyvezeno. Chápeme, že v souvislosti se stavbou přicházejí určitá omezení – prosíme o trpělivost a pochopení.
V loňském roce byla provedena kontrola a zapojení všech podnikatelů z Nádražní ulice.
Problém je mezi lidmi, že nejsou ochotni krabice složit – pohodí je a jdou od toho.
Není to problém jen na Husově ulici, ale celého města.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: Poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den.
Dnes jsem obdržel z MÚ obálku se složenkou na 580,-Kč.
Na složence jsem nikde nenašel za co mám platit 580,-Kč!!
Ptám se:Je velkým problémem na složenku napsat za co platba je a za jaké období nebo ke složence přiložit popis v tomto smyslu?
Prosím o odpověď, že se jedná o odvoz komunálního odpadu za určité období.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Chudovský
Jedná se o úhradu poplatku "za komunální odpad" pro rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 3/2019.
Bohužel v tomto roce se nám nepodařilo do složenek, které mají jen omezené možnosti pro vložení textu, zapracovat informaci o účelu platby. Pro příští rok již máme připraveno řešení této věci tak, aby na složence alespoň jedním slovem účel platby byl obsažen. Omlouváme se všem za vzniklé potíže a případná nedorozumění.
S dotazy na toto téma se prosím obracejte na správkyni uvedeného poplatku:
Alena Šimková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 187
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz

Děkuji Vám za Váš zájem a jsem s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: žďárská pouť 2020
Dotaz: Dobrý den, už jste zakázali konat letošní pouť na Libušíně ve Žďáře n.S.? Přijíždí sem mnoho lidí z celé ČR, možná více než na biatlon do Nového Města n.M. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
termín konání pouti doposud nebyl ovlivněn šířením koronaviru. Sledujte prosím webové stránky města, kde předpokládáme že nejpozději 15.dubna bude zveřejněno konečné rozhodnutí o konání letošní pouti.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý den mohli byste prosím zopakovat dnešní hlášení!? Na Haškove nebyl rozhlas slyšet, a prosím vymente pana hlasatele, není mu rozumet.
Děkujeme
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
s dotazy tohoto typu se, prosím, obracejte přímo na odbor školství, kultury, sportu a marketingu, který v současné době hlášení městského rozhlasu zajišťuje a kam Vaši žádost předávám.
Hlášení městského rozhlasu není v kompetenci oddělení informatiky.

S pozdravem
L. Vostrejš, oddělení informatiky

17. 3. 2020
Předmět: Parcely
Dotaz: Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na dostupnost stavebních parcel, například v části Radonín.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Landsmane,
v současné době, kdy byly dokončeny prodeje v lokalitě Klafar III, nemá město další stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. Doporučuji sledovat místní realitní noviny, kde jsou zveřejňovány i pozemky soukromých vlastníků.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Já chci jen napsat, že na Palachově ulici rozhlas není vůbec slyšet. Asi je rozbitý, prosíme o opravu. Děkuji
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
Váš požadavek jsem předal na odbor komunálních služeb, který má ve správě městský rozhlas. Závady na městském rozhlase napříště, prosím, hlaste přímo e-mailem na adresu miloslav.dvorak@zdarns.cz.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem

L. Vostrejš, oddělení informatiky


Vážená paní, děkuji za informaci, je objednán servis, jakmile dojde k opravám, operativně přiobjednám i Váš poznatek. Pomohlo by, kdyby jste upřesnila, které hnízdo nejde, jsou na nich čísla, nebo u jakého čísla popisného či orientačního se toto hnízdo nachází.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb, e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

17. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý,den
Mohl by někdo toho pána v rozhlasu vyměnit není mu rozumět.Vím že vysílaní je i na na stránkách města,ale ne každý senior má přístup k internetu.Děkuji
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
o Vašem požadavku jsem informoval kompetentní osoby. Oddělení informatiky MěÚ jako takové nezajišťuje správu městského rozhlasu (odbor komunálních služeb) ani vlastní hlášení (odbor školství, kultury, sportu a marketingu).

S pozdravem

L. Vostrejš, oddělení informatiky

17. 3. 2020
Předmět: Není rozumnět rozhlasu - prostě není
Dotaz: Není rozumnět rozhlasu - prostě není
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
o Vašem požadavku jsem informoval kompetentní osoby. Oddělení informatiky MěÚ jako takové nezajišťuje správu městského rozhlasu (odbor komunálních služeb) ani vlastní hlášení (odbor školství, kultury, sportu a marketingu).

S pozdravem

L. Vostrejš, oddělení informatiky

13. 3. 2020
Předmět: Hrací prvky na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, kolem hracích prvků pro děti na Libušíně jsou prostory vyšlapané a po dešti blátivé, bylo by vhodné kolem dosypat zřejmě písek, nebo něco jiného vymyslet,mnohdy to není ani bezpečné,když děti padají.Plánujete na Libušíně výsadbu zeleně (stromy,keře) mezi jednotlivými domy a vzadu na valech za pečovatelskými domy, může být vysázeno daleko vice zeleně(stromů),kdy v létě tam moc stínu není na odpočinek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na jaře bude prověřen stav dopadových ploch nejen u Vás a budou následovat kroky potřebné pro zajištění bezpečnosti dětí. Další koncepční úpravy v lokalitě odbor komunálních služeb nepřipravuje. Váš podnět byl předán i na odbor rozvoje a územního plánování pro zvážení a zařazení do plánů rozvoje města.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

5. 3. 2020
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás-šli jsme po parkovišti/tržnici/ a tam tak uprostřed jsou stromy ty vysoké asi čtyři a ten jeden vypadá jako kdyby při vichřici nespadl,jen kvůli tomu,že se zachytil o ty ostatní,vypadá jako když je o ty dva jen opřený a nezdá se,že tak roste.Prosím Vás,pokud to někdo ještě neřešil, aby se někdo podíval na ty stromy,aby nehrozilo,že ten jeden při nějaké vichřici spadne.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, již byla podána žádost o pokácení stromů na Vámi uváděném místě.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

17. 3. 2020
Předmět: Obtěžování a znečišťování ovzduší zapáchajícím kouřem z komínů
Dotaz: Dobrý den, existuje nějaká možnost řešit situaci, kdy nepříjemně zapáchající, štiplavý kouř z komínů neohleduplných sousedů doslova terorizuje okolí? Mám na mysli stav, kdy lze větrat pouze v určitých denních hodinách a ulice připomínají viktoriánský Londýn v časech průmyslové revoluce. Děje se tak zejména v oblasti Vysočan.
Děkuji za odpověď, popř.nástin jakékoliv možnosti řešení.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
Váš konkrétní podnět (místně, časově specifikovaný) zašlete na mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, situaci prověříme - jak to jen současné krizové okolnosti dovolí - na místě samém. Děkujeme, že se zajímáte o životní prostředí. Jaroslav Doubek, odbor ŽP.

16. 3. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou - dotazem ohledně využití moderních metod řízení kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking, MA21, ISO 9001 aj.) na vašem úřadu. Píši bakalářkou práci na téma Komunikace mezi občany a veřejnou správou a potřebovala bych zjistit, jaký dopad na komunikaci s občany mají právě tyto jednotlivé metody (zda jste spatřili nějaký dopad těchto metod na zlepšení komunikace s občany).
Případně prosím o informaci, na koho bych se s tímto dotazem mohla obrátit.
Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den, paní Modráčková,
ve věci ohledně Vašeho dotazu k využití metody kvality řízení ve veřejné správě dle modelu CAF se obraťte na Ing. Jiřího Matouška (jiri.matousek@zdarns.cz, tel. 566 688 120), který má tuto oblast na městském úřadě na starosti.

S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu


4. 3. 2020
Předmět: PÁRTY HÁRD
Dotaz: Čus, mám radost, že v našem krásném kině byl představen pěkný film Párty Hárd. Je dobře, že v době, kdy má náš národ strach z koronaviru se promítá toto humoristické pásmo od pana Řezníka pro odlehčení a povznesení ducha. Zároveň kvituji příjemný personál, který v kině pracuje. Je dobře, že jste neomezili věkovou hranici pro diváky. Dětem se snímek moc líbil. Život ve Žďáře je krásný. Těším se na další návštěvu zdejších kulturních zařízení s nějakým příjemným programem. Martina Pohlová
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu a vyřídíme ji i příspěvkové organizaci Kultura Žďár v samotném kině až to bude možné. Tak snad se brzy potkáme při společných kulturních akcích.
Hodně optimismu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

12. 3. 2020
Předmět: péče o chodníky
Dotaz: Kdo a kdy bude uklízet chodník od Táferny po zastávku U pily na Bezručově ulici. Chodník a hlavně zelené pásy jsou plné štěrku. Štěrk v zelených pásech bude určitě velice vadit při sekání trávy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s úklidy se již částečně započalo. Blokové čištění je v plánu po skončení zimního období, tj. od 1.4. Rozpis je uveřejněn na stránkách města. Ostatní termíny není možno detailně konkretizovat. Snahou bude, aby to bylo co nejdříve.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 3. 2020
Předmět: Odvoz bioodpadu
Dotaz: Dobrý den na ulici Pelikánova (horní část), byl proveden jarní úklid v přilehlém parku. Prosím o odvoz shrabaného listí a větví. Vše je uloženo za parkovištěm. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Zemane,
děkujeme Vám za provedení jarního úklidu v přilehlém parku. Odvoz listí i větví bude v co nejkratší možné době zajištěn.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

16. 3. 2020
Předmět: Rozhlas
Dotaz: Dobrý den nešlo by v době mimořádného hlášení městského rozhlasu ,toto hlášení zároveň vysílat i na tv Vysočina ?místo reprízy koncertu nějaké garážové skupiny z 90 let. Nerozuměl jsem totiž skoro ani slovo Děkuji za vyřízení .Tuma
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
Váš dotaz přednesu na dnešní poradě vedení. Dovolím si připomenout, že všechna hlášení jsou zveřejňována na internetových stránkách města v sekci Aktuality.

S přáním pěkného dne
Libor Vostrejš, oddělení informatiky

15. 3. 2020
Předmět: Zadost
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat,jestli už je stanoveného datum výběrového řízení na podnájem městských bytů.Mam podané žádosti a přihlášky o pronájem bytů a chci vědět jestli už proběhlo nebo bude výběrové řízení.Dekuji s pozdravem Geregova
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den paní Geregová,
zasedání bytové komise proběhlo dne 02.03.2020. Na tomto zasedání bytová komise dlouze diskutovala o nutnosti doplnění Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Během prvních vyhlášených záměrů v roce 2020 se objevily nedostatky, které je třeba odstranit a na tom se shodli členové BK s vedením města. K samotnému výběru budoucího nájemce prozatím nedošlo. Obávám se, že ani na dalším zasedání bytové komise nebudou vybráni budoucí nájemci na všech pět volných bytů (+ šestý měl uzávěrku dne 12.03.2020), neboť celkem evidujeme 222 doručených žádostí. Bytová komise se musí nejprve seznámit s obsahy jednotlivých žádostí, s některými žadateli se budou chtít seznámit při osobním pohovoru. Pokud dojde k výběru budoucího nájemce na volný obecní byt a Rada města schválí uzavření nájemního poměru s tímto žadatelem, bude o tom tento žadatel informován písemně. Ostatní neúspěšní žadatelé písemnou informaci neobdrží – viz. Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Lenka Milfajtová
odbor majetkoprávní
tel.: 566 688 153
e-mail: lenka.milfajtova@zdarns.cz

11. 3. 2020
Předmět: Parkovací místa u pošty
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, počítá se v rámci rekonstrukce Nádražní ulice, kdy je rozkopána i ulice Husova, s vytvořením parkovacích míst pro zákazníky pošty v Husově ulici ? Trávník před poštou je zničený a není problém zde vytvořit 3 - 4 místa pro krátkodobé stání, třeba do 20 minut.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moučko,
na Husově ulici budou vybudována 2 podélná parkovací stání pro krátkodobé zastavění.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 3. 2020
Předmět: platba za odpad
Dotaz: dobrý den
přišlo mě jen polovina složenek na zaplacení komunálního odpadu.
mám ještě počkat nebo je někde chyba?
děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Složenky jsou roznášeny postupně tomu, kdo dosud poplatek neuhradil. Můžete buď vyčkat, případně se dotázat na platební údaje člena rodiny, kterému dosud složenka nepřišla. Stává se, že má některý z členů rodiny jiné příjmení, které není uvedeno na poštovní schránce. Takové případy dohledáváme a roznášíme dodatečně. Máte-li možnost uhradit poplatek bezhotovostně, uvítáme, pokud ji využijete. Bližší informaci Vám podá Alena Šimková na tel. 566 688 187 nebo na e-mailu alena.simkova@zdarns.cz.

Alena Šimková
odbor komunálních služeb

9. 3. 2020
Předmět: Oprava kruháče nahoře na Brněnské
Dotaz: O tomto víkendu jsem jel a viděl opravovat dva muže díry nahoře u kruháče na Brněnské.Strašný pohled na ty lidi, co tam opravovali ty díry.Nejen,že to vše kvalitně neopravili (doslova to odfláknuli) a neopravili všechny díry kolem tohoto kruháče ! Takto si představujete opravy v našem městě ? Předpokládám, že takovou nekvalitní práci jim nezaplatíte, toto se musí razantně změnit v našem městě,kde nám musí jít mimo jiné o kvalitu ! Ne že to bude špatně opraveno a draze zaplaceno ! Nutné kontroly
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vozovky na Brněnské i Jihlavské ulici nejsou v majetku a správě města. Uvedené opravy neprováděli pracovníci města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 3. 2020
Předmět: Kvalita vody ve studánkách
Dotaz: Dobrý den, u pitné vody je uvedena norma pro pH 6,5 - 9,5. U studánek s pitnou vodou jsou naměřené hodnoty pH mimo tuto normu, konkrétně 6,1 a 5,4.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Drdlo,
z Vašeho sdělení, které mi bylo předáno, není jasný Váš dotaz, případně námět. Mohu tedy pouze souhlasit a uvést obecnou informaci správců vodovodů - pH: vyjadřuje stupeň kyselosti, resp. zásaditosti pitné vody. pH pitné vody nemá přímý vliv na zdraví, je však velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci mnoha procesů, má například vliv na korozivní vlastnosti vody.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


3. 3. 2020
Předmět: Zadlužené město
Dotaz: Jak je možné, že naše město se stále více a více zadlužuje ? Toto v minulosti nebylo a připadalo mi, že hospodaření bylo iintenzivní a účelové ! Kdo to vše bude splácet, daňoví poplatníci ? Nikde nejsou vidět moc výsledky hospodaření města, hodně věcí je zanedbaných, zničených a pod.Kam všechny ty peníze jdou ? Kdyby to bylo vidět na zlepšení infrastruktury našeho města např. opravěné silnice , chodníky a dalšíchm noho věcí, tak to pochopím, ale opravených věcí je velice málo !
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den pane Dostále,
přístup města k hospodaření s finančními prostředky je na velmi dobré úrovni, což mj. potvrzuje rating renomované agentury Moody´s dávající městu výborné hodnocení A1 a stabilní výhled. Pokud narážíte na úvěry, které město má, tak úvěr je standardní nástroj finančního managementu, často slouží k předfinancování dotačních akcí, protože dotace chodí zpětně. Uznáváme, že infrastruktura typu chodníky, místní komunikace především na sídlištích je dluhem předchozích garnitur, ale připravované a probíhající projekty slibují, že se blýská na lepší časy: rekonstrukce Vodojemu za cca 100 mil. Kč, rekonstrukce v okolí Tvrze za desítky milionů, Nádražní ulice, letos oprava další etapy cyklostezky, budování cyklostezek nových, parkoviště na Jihlavského, Chelčického nebo horní Okružní, budování propojky Jamské a Novoměstské v rámci nově vznikající průmyslové zóny a mnohé další jsou příklady, že se postupně infrastruktura a veřejný prostor zkvalitňují. Nejde všechno samozřejmě hned, zdroje jsou pochopitelně jako jinde omezené.
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

23. 2. 2020
Předmět: Nebezpečné stromy
Dotaz: Prosíme o skácení suchých borovic v parku pod Ivanem u dětského hřiště.
Při větším větru opadávají větve přímo na hřiště.
Děkuji Toman.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
již byl podána žádost o pokácení borovic. Jakmile bude rozhodnuto, budou zajištěny další potřebné kroky.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

26. 2. 2020
Předmět: Výsadba stromů a keřů v našem městě a okolí
Dotaz: Velká pochvala s vysazováním stromů a keřů v našem městě ! Bude se v tomto trendu na jaře a na podzim pokračovat ? Nutné také více osadit stromy a keři odhlučňovací prostor u silnice v průmyslové zóně v oblasti před Grejdami.Nutno oslovit firmy ať se přidají k osazování zelení kolem firem na průmyslové zóně, je tam velice málo zeleně ! Vyhlaste akce sázení zeleně pro naše město a okolí, přidá se k Vám určitě mnoho doobrovolníků.Děláme to pro sebe a další generaci.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
jak sama uvádíte, dochází k ozelenění města, a to nejen na městských pozemcích, ale i na soukromých a právě aktivitou i firem i občanů apod. Předpokládáme, že tento trend a synergie bude nadále pokračovat. Koncepční rozvoj i údržba zeleně je v současnosti významnou prioritou vedení města.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

4. 3. 2020
Předmět: Žďárský zpravodaj
Dotaz: Na domovní schránce máme výrazně označeno " Nevhazovat letáky" Prosím o sdělení, proč ke každému vydáním Žďárského zpravodaje je přiložen balík reklamních letáků. Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Vávro,
roznáškovou službu jsme na problém upozornili a sami souhlasili, že by tato situace neměla nastávat. Přislíbili okamžitou nápravu a s dalším číslem Žďárského zpravodaje by již neměly být letáky jeho součástí.
Jakékoliv dotazy a podněty k roznosu zpravodaje směřujte prosím na email zdarskyzpravodaj@zdarns.cz nebo na čísle 566 688 331.
Matěj Papáček
tiskový mluvčí
tel.: 566 688 331, 733 465 035
e-mail: matej.papacek@zdarns.cz

20. 2. 2020
Předmět: igelity na stromech
Dotaz: Po nedávné vichřici zůstaly na stromech viset igelitové plachty, které někomu odletěly. Některé kusy igelitu jsme sundali dolů, ale některé jsou hrozně vysoko. Je to na Libušínské ulici u mostu přes potok Staviště na 2 břízách u trafačky kousek od domu Libušínská 209.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, prověříme na místě, zajistíme potřebné. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

18. 2. 2020
Předmět: veřejná zeleň
Dotaz: Prosíme o úpravu živého plotu podél chodníku před bytovkou Trnková 9 na Vysočanech. Zeleň zasahuje do chodníku a zásobovací dodávky ničí protější břeh chodníku, když se tomuto místu vyhýbají. Samozřejmě by tam vůbec neměly jezdit. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, ořez tisů byl již proveden.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

11. 2. 2020
Předmět: Pokácení suchého stromu
Dotaz: Již dva roky je v kruhovém záhonu před naším domem Bří Čapků 8 suchý strom napadený červotočem. Domnívám se, že by bylo vhodné jej pokácet. Zároveň by bylo třeba posoudit vedlejší borovici, která byla větrem zlomena cca na polovinu své výšky, zda takto může přežít. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, je objednáno odstranění suchého stromu, vedlejší strom podle aktuálního posouzení kácen nebude.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

16. 2. 2020
Předmět: Žádost o změnu jízdní trasy linky MHD č. 8
Dotaz: Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o změnu trasy linky č. 8, která vyjíždí z autobusového nádraží. Na trase má několik obchodních center, do kterých jezdí nakupovat také starší spoluobčané z nejstaršího sídliště ve městě (Stalingrad). Bohužel linka staví na zastávce Okružní, rozc Hamry, takže starší obyvatelé sídliště musí své nákupy nést v rukách poměrně dlouhou trasu. Bylo by možné, aby linka zastavovala také na zastávce Okružní, horní? V minulosti tomu tak bylo.
S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
toto téma bylo již i zde v dotazovně zodpovídáno. V tuto chvíli není požadovaná změna možná z důvodu oběhu autobusů. Téma bude znovu diskutováno i s dopravcem.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 2. 2020
Předmět: Parkování na náměstí podél silnice
Dotaz: Dobrý den, není mi jasné, proč se ve ZR parkuje podél silnice zdarma. V jiných městech se parkuje s parkovacím lístkem třeba na půl hod. zdarma a další doba je zpoplatněna. Město by získalo nějaké Kč do rozpočtu. Některá auta zde parkují i bez označených papírových hodin celé dopoledne a vypadá to, že policie parkování nekontroluje.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
způsob časově omezeného stání s parkovacím kotoučem byl v minulosti diskutován a odsouhlasen vedením města.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb

Kontrola parkování ve středu města je prováděna velmi intenzivně.

Mgr. Martin Kunc, MP

25. 2. 2020
Předmět: Prostor mezi garážemi u Primy
Dotaz: V současné době prostor mezi garážemi u Primy slouží pravidelně větším autům a již i kamionům, že projíždí neustále mezi druhou a třetí řadou garáží, kde budou co nevidět zničené kanály od těžkých vozidel a o ostatní devastaci ani nemluvím. Bylo by nutné tam zatlouct nějaké železné kůly,aby tam ta těžká velká vozidla nejezdila ! Popř. obnovit ten obrubník, nebo to vyřešit dopravní značkou.Je to opravdu již neúnosné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato věc je opakovaně diskutována s tím, že "položení" obrubníku v místě provedli sami uživatelé garáží aby tento prostor mohli využít k průjezdu.
Aktuálně úpravu dopravního značení v této lokalitě nepřipravujeme. Požádáme i městskou policii, aby situaci na místě více monitorovala a podle výstupů pak znovu věc posoudíme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

26. 2. 2020
Předmět: Prosba o dozor na přechodu u Vesny
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit, zda by nemohl na přechodu u Vesny stát ráno nějaký dozor, jak je tomu i na jiných přechodech.
Děkuji Chybová Hana
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tento dotaz jsem předali k odpovědi Městské policii:
Dobrý den. Na uvedeném místě byl dohled prováděn, nebyl však pravidelný. Dnešního dne jsem v rámci spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR požádal o aktivnější dohled vedení policie. Nově od příštího týdne bude intenzivnější dohled zajištěn příslušníkem místního obvodního oddělení policie.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc, vedoucí městské policie

25. 2. 2020
Předmět: Popeláři
Dotaz: Proč popeláři poslední dobou jezdí vysypávat popelnice ve večerních hodinách ? Tomu tak nikfy nebolo, proč se tak nyní děje ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Doležalová,
Na firmě AVE jsem zjistila, že se Vám zřejmě jedná o vývoz popelnic v minulém týdnu, kdy měl řidič rozbité auto a vývoz se dělal dalším vozidlem až při odpolední směně.
Myslím, že důležité je, že bylo vyvezeno a nebyl rušen noční klid. Jestli vývoz proběhne dopoledne či odpoledne neurčujeme.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 2. 2020
Předmět: Farčata
Dotaz: Zatím nejsou Farčata krásnou přírodní oázou plnou zeleně keřů a stromů,ale je to pouze průchozí část. To nemluvím o stálé laguně před Skauty,která se tam tvoří po deštích ! O nepraktických mlátových děravých a zablácených cestách již bylo namluveno dost.Zřejmě vám praktické připomínky občanů nic neříkají.Zatím je to oblast kde bezdomovci spávají na lavičkách.O krásné oáze klidu pro maminky s dětmi a kočárky nemůže být ani řeč.Je tam žalostně málo zeleně.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Krásenská,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, pro lokalitu je zpracována Strategie Farská humna, kterou naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-25/407-19-ORUP.pdf . Podle této Strategie se má v letošním roce investovat do parku 1,5 mil. Kč a pokračovat i v dalších letech. Strategie byla představena občanům města v rámci Setkání s občany.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 2. 2020
Předmět: Žalostný stav náměstí
Dotaz: Nemohu si pomoci,ale stav pravé strany náměstí, kde jsou obchodní domy je žalostný, zanedbaný, např.vstup do železářství nad spořitelnou má již své za sebou a to je jedna prodejna vedle druhé, která potřebuje novou fasádu a úpravu, to nemluvím o hnusných květináčích a asfalovém chodníku.Kdy již konečně dojde na celkovou opravu našeho náměstí, se kterým se chlubit nemůžeme ! Parkování vozidel podél hlavní cesty na náměstí je katastrofa ! Místo,aby jste toto omezovali to ještě podporujete !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mikeši,
za stav objektů zodpovídají jejich majitelé. Rada města zvažovala možnosti případné podpory např. formou dotačního titulu.
Odstranění květináčů se připravuje a stejně tak se připravuje architektonický návrh řešící přednostně tuto část náměstí. Realizace se předpokládá v roce 2021 - 2022.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 2. 2020
Předmět: překážka na chodníku a přechodu
Dotaz: Dobrý den, bydlím u křižovatky ulic Dolní-Vonkova. Nedávno zde byl (po autohavárii)osazen opravený semafor pro chodce. Pravděpodobně, kvůli zatvrdnutí betonu, zde byly použity jako krytí betonové obrubníky. Jenom se ptám, zda zde jsou ještě nutné tyto docela nebezpečné bet části. Není možné je už odstranit?
Děkuji za odpověď, případnou nápravu.
František Hanus
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
betonové obrubníky zde plní funkci těžítka, protože semaforový stožár není zabetonován v zemi, ale je upevněn na konstrukci a ta je položena na chodníku. Pro zvýšení stability je konstrukce zatěžkána právě těmito obrubníky, což bylo platné v minulém období při vlně vichřic. Takto nám to provizorně instalovala servisní firma, jinak by celá křižovatka musela být v oranžové. Jsme si samozřejmě vědomi určitého nebezpečí, ale jsou problémy s dodávkami potřebného materiálu a tím se celá oprava prodlužuje.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

25. 2. 2020
Předmět: Pozemky
Dotaz: Dobrý den,
budou, prosím, tento rok k prodeji nějaké pozemky pro stavbu rodinných domů? Pokud ano - kde, jaký počet a uvažovaná cena?

Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
na letošní rok se prodej pozemků města nepřipravuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

24. 2. 2020
Předmět: Emailová adresa objednávkového systému
Dotaz: Dobrý den,
objednal jsem se na výměnu pasu. V potvrzovacím emailu objednávkového systému je jako odesílatel uvedeno "info@kadlecelektro.cz".
Je to v pořádku nebo se jedná o spam?
Děkuji za info
Odpověď (oddělení informatiky):
Dobrý den,
je to v pořádku, potvrzovací zpráva je odesílána z adresy poskytovatele objednávkového systému.

S pozdravem
Libor Vostrejš, oddělení informatiky

20. 2. 2020
Předmět: Drobný námět na včasnou úpravu
Dotaz: Dobrý den.
Dovoluji si vám doporučit k opravě kamennou stezku vedoucí od konce Vejmluvovy ulice ke kostelu na Zelené hoře. Zatím by to asi spravilo prosypání štěrkem do mezer mezi kameny. Když to ještě necháte, tak po několika prudších deštích dojde k uvolňování některých velkých kamenů a bude to celé náročnější a asi i nákladnější.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
stav stezky prověříme a případně objednáme potřebnou úpravu. Děkujeme Vám za podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 2. 2020
Předmět: Systém VDV od 1.3.2020
Dotaz: Dobrý den, na webovém servru "Z dopravy.cz", i jinde, proběhla informace o zavedení jednotného tarifu VDV (vlaky i autobusy) od 1.3.2020. Bylo zveřejněno, že se kraj nedohodl o začlěnění MHD v Jihlavě či H.Brodě. O Žďáru zmínka žádná. Veřejné informace ze strany města nejsou, takže prosím o odpověď - bude MHD Žďár n.S. od 1.3.2020 (nebo i později) jakýmkoliv způsobem začleněna do hodně špatného vysočinského VDV ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současnosti město Žďár ve svých orgánech neprojednávalo a neprojednává konkrétní podmínky pro zapojení městské MHD do systému VDV. Zda, kdy, a za jakých podmínek bude MHD města zapojena zcela nebo částečně do VDV Vám tedy v současnosti neumíme sdělit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 2. 2020
Předmět: Hřiště 4 ZŠ
Dotaz: Dobrý den
Je možné si jít večer oběhnout pár koleček na novém hřišti u 4 ZŠ aniž bych odtud byl vyhnán nebo byl nějak postižen?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
volný vstup na hřiště v současné době není možný, nicméně v tuto dobu se již připravují takové kroky, aby se v budoucnu prostor veřejnosti otevřel. Máte-li zájem o individuální pohybové aktivity, prosím, kontaktujte vedení školy a dohodněte si termín. Příjemný den.
Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu

19. 2. 2020
Předmět: zeleň
Dotaz: Prosím, zda by nemohli být prořezány keře u autobusové zastávky convent, na straně k sídlišti . Když přicházíte po spojovacím chodníku, musíte se obloukem vyhnou větvím, které zasahují do cesty.děkuji Matějková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
keře nejsou v majetku města, opakovaně jsme vyzvali vlastníka k jejich ořezu. Vlastník toto přislíbil vykonat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 2. 2020
Předmět: podnět - informování občanů - výluka dodávky elektrické energie
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné pro příště informovat občany o výluce dodávky el. energie jiným způsobem (vylepení na dveře domů nebo obchodu kam se denně chodí) než je hlášení městského rozhlasu? Na Bezručově ulici při hlášení rozumíte polovičce věcí nebo vůbec hlášení nezaznamenáte kvůli hlučnosti dopravního provozu. Ze sousedů byla většina z nich situací nepříjemně překvapena a zkomplikovala nám život. Mě např. neošetřil zubař, teď budu čekat dlouho na další termín + komplikace v práci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den p. Poulová,
informace o výluce elektrické energie se hlásí s dostatečný předstihem v městském rozhlase, obsah hlášení městského rozhlasu je pak umístěn na webových stránkách města, dále se informace umisťuje na facebook. Není povinností města informovat občany dalším jiným způsobem např. jak uvádíte vylepením na dveře domů apod.Jestli tuto povinnost má distribuční společnost je třeba ověřit přímo u ní.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

19. 2. 2020
Předmět: cestování vozíčkářů rychlíky
Dotaz: Dobrý den, s hrůzou jsme zjistili, že všechny rychlíky jezdící přes Žďár už nemají od nového jízdního řádu vagóny pro cestování vozíčkářů, ale v minulých jízdních řádech měly. Dnešní vagon je spíše pro odvoz jízdních kol a kufrů, ale vozíčkáři by v nich cestovali jak v "dobytčáku", omluvám se za ten výraz. Umakartové stěny, prkenná podlaha, žádná sedačka, bez přístupu na záchod, bez vagonové plošiny. Je to jak návrat do 19. století. Může město někde zaintervenovat, aby se vrátil předchozí stav?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na tento problém žďárský úřad upozornil krajský úřad. Z kraje nám přišla informace, že toto je věcí ministerstva dopravy a věc mu tedy předávají.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 2. 2020
Předmět: Národní investiční plán
Dotaz: Jak je možné že v národním investičním plánu není obchvat Žďáru nad Sázavou ?
Je tam obchvat Havlíčkův brod, Třebíč, Pelhřimov, Jihlava i Nové město má zde spoustu investičních plánů zimní stadión.

Ždár zde není uveden v ničem? jak je to možné to vedení města nemá zájem ? nekomunikuje nemá připraveno... je logické že když v těchto plánech nejsme tak město bude časem oproti ostatním zaostávat a to dost výrazně.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Petře,
sběr dat proběhl v loňském roce, byl zaměřen na akce realizované a připravované v roce 2019. Mohlo být uvedeno max. 20 akcí. Město Žďár nad Sázavou předalo informace o 24 akcích do 50 milionů Kč a 8 projektech nad 50 mil. Kč. Ve zveřejněném NIP se dočtete, jak byla data sbírána a také, že bude probíhat jejich průběžná aktualizace dle postupu přípravy. Pokud jsem si všimla, vámi zmiňované obchvaty jsou v realizaci nebo před ní a uvádí je investor ŘSD. Nové Město n. M. je v kategorii Sport, Regionálním pohledem investic – uvedeno u 2 akcí, Vysočina aréna a Zimní stadion (s realizací v roce 2030, což je mimo výše uvedený sběr). Z materiálu je zřejmé, že nejde o soupisy všech akcí zúčastněných měst.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 2. 2020
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Jak je možné, že již třetí den nejdou u Conventu žádné semafory? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
příčinou byla porucha, kterou se nám nepodařilo o víkendu zvládnout a musela ji dořešit v pondělí specializovaná firma.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

17. 2. 2020
Předmět: Neporadek kolem kontejneru na ul. Vapenicka
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné udržovat okolí kontejneru v čistotě a nebo zajistit kontejnery tak, aby se nepořádek, papíry, igelitové sáčky, kartony, neváleli po celém okolí. Je to opravdu nehezký návrat kazdy den k memu domu.
Dekuji Eichlerova
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Eichlerová,
okolo kontejnerů necháváme firmou uklízet 2x týdně a na tento úklid jsou vynakládány nemalé finanční prostředky.
Bohužel to situaci zcela nevyřeší.
I nám vadí tento nepořádek, nechávali jsme tisknout letáky, upozorňujeme občany, aby odpad neukládali kolem kontejnerů...
Mohlo by pomoci, aby si občané všímali, kdo takto ukládá odpady (tím zakládá černou skládku )a takovou informaci poskytli městské policii nebo nám na úřad.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

16. 2. 2020
Předmět: Vysypávání kontejnerů ještě za nočního klidu
Dotaz: Dobrý den, v pátek 14. února před šestou hodinou ranní zase pracovník firmy AVE vysypával sběrné kontejnery na Vodojemu. Noční klid je ale do 6:00. I když jste psali, že po několika stížnostech lidí jste firmu AVE na toto vždycky upozornili, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ve firmě Ave jsem prověřila Váš podnět.
Dle dat z GPS přijíždí auto na Vodojem 45 s před 6. hodinou.
Než řidič vystoupí a připraví techniku, chvilku to trvá, takže k výsypu došlo určitě po 6. hodině (i když velmi těsně) – v 6,03 auto odjíždí od separačního stanoviště. Výsyp trvá zhruba 2 minuty.
Když má řidič obsloužit všechny nádoby a chceme mít vyvezeno, musí začít již v tuto brzkou ranní hodinu.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

13. 2. 2020
Předmět: Špatný posyp, ničení majetku
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně posypu štěrkem v ulici Na Úvoze, Žďár 5, v ulici vedoucí k přehradě. Štěrk je pouze na 1/3 silnice, mlátí nám do plotu a máme ho ještě 20 cm za plotem. Mohla by se změnit velikost štěrku, průjezd sypače prostředkem silnice nebo jeho nastavení?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud sypač musí objíždět odstavená vozidla, je stopa posypu samozřejmě více k plotu, tomu se nedá úplně zabránit. Váš poznatek předáme i dodavatelské firmě.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 2. 2020
Předmět: Věžička
Dotaz: Dobrý den, měli jsme zde návštěvu a při procházce městem je zaujala věžička na domě Okružní 1938/24 a chtěli po nás vědět její původ. Jako Žďáráka mě to nikdy ani nenapadlo a proto bych se rád zeptal jestli se dá zjistit proč na tomto domě byla postavena, případně jaký měla význam. Děkuji za odpověď případně předání vhodnějšímu adresátovi.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
účel věžičky neznáme, ale protože do ní nevede schodiště (přístup je přes žebřík, který se musí přinést), zdá se být jen dekorativní, případně jako odvětrávání půdy. Zkuste se ještě obrátit – nejlépe osobně – na paní Linhartovou, archiv města, přízemí Městského úřadu, tel. 566 688 128, případně na Státní okresní archiv ve Žďáře nad Sázavou (U Malého lesa), tel. 566 621 723. „Obranný“ účel v rámci civilní obrany je nejspíš jen pověstí.

S pozdravem
Mgr. Stanislav Mikule
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

10. 2. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jestli město dohlíží na dodržování vyhlášky o nočním klidu.
dnes do 23.hod se nese hluk z překladiště u Kauflandu (při nakládání klád) po celém městě i přilehlých Hamrech. Kontroluje někdo, jestli jsou dodržování hygienické limity hluku? Ty rány jsou slyšet každý den od rána do večera.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Iveto,
Uvedené překladiště je mimo územní platnost obecně závazné vyhlášky města, která reguluje i dobu nočního klidu.
Přesto byl kontaktován dispečer tohoto pracoviště a byla učiněna opatření, že na tomto pracovišti bude zajištěn klid, a to již ve 21.45 hod. Pokud by se toto opatření mine účinkem, požádali bychom Vás o vyrozumění městskou policii, a to v případě, že práce budou pokračovat i po 22 hod.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

7. 2. 2020
Předmět: dotaz na získání výhry
Dotaz: Dobrý den, naše ZŠ se zapojila do projektu na Dni otevřených dveří firem Žďárska a vyhrála částku 15 000 Kč. Kdy se k nám výhra dostane? Musíme pro to něco udělat?
Děkuji za odpověď, Zichová Petra, ZŠ a MŠ Velká Losenice
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
kontaktovali jsme pořadatelskou agenturu, abychom prověřili stav Vaší záležitosti. V nejbližších dnech by Vám mělo přijít vyjádření. Pokud by se v horizontu jednoho či dvou týdnů nic nedělo, prosím o informaci, opět zaurguji.
Děkuji a přeji příjemný den.
Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu

6. 2. 2020
Předmět: Cesta zavalená sněhem
Dotaz: Dobrý den, mohl by někdo projet cestu a odstranit sníh mezi basketbalovou halou 2. ZŠ a mateřskou školkou? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nafoukaná hromada byla z prostředku cesty odstraněna. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 2. 2020
Předmět: centrální chodník na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
páteřní chodník sídliště Vodojem od ulice Neumannova kolem garáží až k aut. zastávce Jamborova je kompletně pod ledem. Tuto zimu až na pár neúspěšných pokusů je tento chodník neudržovaný. Prosím o nápravu.
V několika odpovědích na dotazy občanů píšete, že kvalitu údržby pravidelně monitorujete. Má ten monitoring nějaká pravidla, seznam kdo, kdy, kde? Můžete nás s těmi pravidly prosím seznámit? Například způsobem, že je zveřejníte na webových stránkách města?
Děkuji
S pozdravem
M.Suk
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v době Vašeho dotazu byl chodník posypaný. Kontrola je z naší strany prováděna v rámci pracovní doby namátkově a to převážně vizuálně dle aktuální situace. Při celkové délce komunikací vice než 173 km to jiným způsobem zatím nejde.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 2. 2020
Předmět: NESPOKOJENOST S VYHRNOVÁNÍM SNĚHU
Dotaz: Dobrý den, i po výběru nové firmy na odhrnování sněhu je vyhrnování čím dál víc katastrofální. V lokalitě pod Zelenou horou nejspíš šetří pluh, silnice jsou vyhrnuté tak, že sotva projede auto, natož když se mají dvě auta vyhnout. Lidé, i my máme problém vyjet s autem z nájezdu na silnici a zacouvat zpátky, silnice je zúžená a shrnutý sníh zmrzl, že to je na zničení nárazníků auta. Firmy, které vyhrnovali dřív byly ochotní projet silnici až po obrubníky, aby silnice byla co nejširší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
způsob údržby je kromě jiného samozřejmě ovlivněn i samotným řidičem a druhem vozidla. Aby však bylo možno bez nebezpečí poškození odstavených vozidel provádět zimní údržbu, bude vhodné v některých ulicích do budoucna alespoň v zimním období osadit zákazy stání. Potom bude možno udržovat ulice v plné šíři.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 2. 2020
Předmět: posyp města Žďár
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda firma, co provádí zimní údržbu sleduje počasí.Já myslím, že ne.Jinak by asi věděla, že dneska mrzne a je potřeba ráno posypat chodníky.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp byl zahájen již po druhé hodině ráno. Nicméně je pravda, že některé chodníky byly sypány ještě během celého dopoledne.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 2. 2020
Předmět: jízda na červenou v celém Žďáře
Dotaz: Dobrý den,
dá se nějakým způsobem pokutovat řidiče, který jezdí na červenou ve městě.Děje se to celkem dost často.Před několika dny mě málem zajelo auto na přechodu. Mohlo by město monitorovat a pokutovat řidiče, co jezdí na červenou.Určitě by to byl nemalý finanční příspěvek pro městkou kasu.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích je pověřena Policie České republiky, váš podnět jí postoupíme.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

4. 2. 2020
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,
v příloze č. 2 návrhu vyhlášky https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2020/ZM2020-10/10-20-KS-1.pdf se část zóny 2 (Stržanov) nachází na pozemku ve vlastnictví České republiky (silnice I. třídy). Je to takto v pořádku?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
veřejné prostranství může být i ve vlastnictví jiné osoby než je město - v tomto případě státu. Uživatel veřejného prostranství je vždy povinen mít souhlas vlastníka pozemku, který užívá a současně ohlásit městu veřejné užívání a splnit povinnosti s tím spojené. Mapka je tedy takto v pořádku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 2. 2020
Předmět: Díry na silnici
Dotaz: Dobrý den,při výjezdu vozidel z kruh.objezdu na Brněnskou( směr do ZR ) je několik velkých děr,při kterých hrozí poškození pneumatiky.Nelze nahlásit(tomu kdo za komunikaci zodpovídá) a provést nápravu,než se něco stane?Děkuji PeZi
Odpověď (odbor dopravy):
Jedná se o silnici I. třídy, jejímž majetkovým správcem je ŘSD správa Jihlava. Váš poznatek jsme jim přeposlali.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

4. 2. 2020
Předmět: Tašky na recyklaci
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je ještě k dispozici sada tašek pro třídění odpadu.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den,
Ondřej Suchý
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Tašky s současné době k dispozici nejsou, poslední se vydaly koncem minulého roku.
Plánujeme jejich nákup i pro letošní rok, za podpory dotace z Fondu Vysočiny.
Informace o možnosti vyzvednutí zveřejníme ve Žďárské zpravodaji a na webu města – předpoklad je červen 2020.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

2. 2. 2020
Předmět: Znečištění vodního toku
Dotaz: Vážený pane inženýre,
již několikrať jsem teď v zimních měsících zahlédl znečištěný potok, který zásobuje Staviště. Potok spíš vypadá jak odtok z jímky, voda je šedivá, zakalená a s pěnou. Jedná se o potok, který přitéká z pod obce Vysoké a nad stavištěm se vlévá do průzračného potok přitékajícího z pod Mělkovic. Mohl byste toto prověřit.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Milan Pazour
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Pazoure,

Děkujeme za podnět a za váš zájem o životní prostředí. Věc prověříme na místě samém.

S pozdravem
Jaroslav Doubek, ŽP

31. 1. 2020
Předmět: Veřejné osvětlení ulice Jihlavská
Dotaz: Krásný den, plánuje se v letošním roce vybudování VO na ulici Jihlavská? Objevil jsem článek z roku 2014, kdy mělo snad být toto vybudováno. Za šest let nic moc změna B-).
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
VO bude součástí rekonstrukce úseku mezi okružní křižovatkou a Chelčického ulicí, kterou by město mělo provést spolu s ŘSD ČR, případně KSÚS, po výstavbě propojky Brněnská - Jihlavská. Tato rekonstrukce bude zahrnovat nový chodník, nájezdy do areálů, výsadbu stromořadí a nové zastávky MHD. Předpoklad realizace je v roce 2023-24.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

31. 1. 2020
Předmět: Semafory u KD
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na odpověď k dotazu o intervalu semaforu z Neumannovy ulice. Nemohu souhlasit s tvrzením, že je to jenom o řidičích. Berete, pane Dvořák, v potaz, že před semafory (cca 30m) je vyznačen pruh pro zákaz zastavení, aby mohla vyjíždět/vjíždět auta od Pojišťovny? Tedy ta velká mezera, o které píšete, není vždy nutně způsobena řidiči, ale povahou opatření pro volný vjezd/výjezd z parkoviště, takže teoreticky při větším počtu aut vznikne tato mezera vždy.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Dospěle,
na obdobnou otázku již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8428. Jak již bylo uvedeno, v průběhu tohoto roku budou semafory na této křižovatce měněny a budou nově seřizovány a odzkoušeny i jejich provozní parametry.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

29. 1. 2020
Předmět: semafory u KD
Dotaz: Dodrý den, bylo by prosím možné načasovat semafor z Neumannovy ulice na světelné křižovatce u kulturního domu na delší časový interval? Když blikne zelená, projedou stěží 4 auta!! Při takovém množství aut co tam jezdí, je to zoufalé. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Vážená paní, pro změnu dopravního plánu v tuto dobu není relevantní požadavek. Ono je to jenom v řidičích, pokud se patřičně reaguje a nenechávají se velké mezery mezi vozidly v koloně, tak vše funguje v přijatelných mezích, tj. projede min. 8 vozidel, a to je pro tento proud dostačující. Pokud mezi vozidly vznikle velká mezera, tak to počítač vyhodnotí jako konec kolony a přepíná další průběh dopravního plánu. Takže zvětšení intervalu v tomto případě nepomůže. Během prvního pololetí dojde ke kompletní výměně všech semaforů ve Žďáru, takže se pak vše bude odlaďovat, při té příležitosti tento Váš požadavek uplatníme.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

23. 1. 2020
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den. děkuji za údržbu chodníků v okolí paneláků na ulici Palachova.
Vzhledem k velkému počtu chodců -škola,školka, cesta k nádraží, téměř 500 bytových jednotek- je tato lokalita velmi frekventovaná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme. Vaše poděkování jsme předali i firmě, která zimní údržbu ve městě provádí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

27. 1. 2020
Předmět: Žďár neposypáno
Dotaz: Dobrý den, včera (26.1.2020) procházka městem Žďár n.S. Na spoustě místech klouže, neposypáno. Zkuste si projít přes zastávky na ulici Žižkova, kde nastupuje každý den spousta lidí. Posyp by snad měl být automatický. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes na zastávkách na ul. Žižkova nebyly shledány závady ve schůdnosti. Zejména při neustále se měnících teplotách nebudou v každou denní hodinu všechny úseky stejně dobře schůdné třeba i několik hodin po provedeném posypu.
Situaci na různých místech města denně kontrolujeme, a to i opakovaně.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 1. 2020
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám pokud jsem vybral špatného adresáta.
U krajového rodinného domu na ulici Novoměstská 119/20 vyrostla na zahradě budova s garáží která má vrata směrem do parkoviště na ulici Nezvalova. Aby bylo možno do této budovy zajíždět budou muset být volná dvě parkovací místa na stávajícím parkovišti. Předpokládám že majitel bude chtít tato místa volná aby mohl garáž využívat. Je nějak zajištěn tento "zábor" (nebo jak jinak to nazvat). Jedná se o pozemek města. Děkuji Pavel
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
stavebník doložil k žádosti o vydání povolení souhlas vlastníka pozemku, přes který je zajištěn přístup a příjezd pro tuto stavbu. Stavební úřad v průběhu správního řízení posuzoval mimo jiné i vliv této stavby na okolní území. Přímo navazující stávající zpevněná plocha pro parkování byla realizována na základě povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmá stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas nejen správce komunikace, ale i příslušné dotčené orgány.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.20. 1. 2020
Předmět: Chodnik nezi Nerudovou a Novoměstkou
Dotaz: Dobrý den.
Mohu na tento chodník vstupovat, když se jedná o soukromý pozemek?
Přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i soukromý chodník může být veřejně přístupný a užívaný, což je případ i tohoto konkrétního chodníku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 1. 2020
Předmět: zimní údržba chodníků
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč už se ve Žďáře nesypou chodníky. Pohybuji se převážně pěšky a znám jejich stav. Posypané nebo dokonce holé jsou pouze vybrané chodníky v centru, ale okrajové části (např. Vodojem) - jsou pouze prohrnuté a je na nich ušlapaná a uklouzaná vrstva sněhu nebo ještě hůře kusy ledu. Mám pocit, že městu záleží pouze na řidičích - silnice jsou upravené, ale chodci si prostě musí nějak poradit. A cedule, že chodník se v zimě neudržuje, není řešení!!!
R. Suková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suková,
dodavatele jsme podle zjištění v terénu upozornili na potřebu posypu. Situaci budeme i nadále sledovat a prověřovat i v rámci dalších kontrol.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 1. 2020
Předmět: bus zastávky-Studentská
Dotaz: Dobrý den, v roce 2019 v únorovém čísle Žďárského zpravodaje byla informace, že bude provedena výstavba nových zastávek, protože stávající u polikliniky jsou nevyhovující. Přesný termín nebyl uveden, jen nejdéle v roce 2020. V lednovém čísle 2020 v investicích a opravách,není žádná zmínka, že by se něco mělo dělat. Ptám se tedy, kdy se občané dočkají slibovaných zastávek. Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Bárto,
stavba se připravuje letos k realizaci a její finanční krytí bude schváleno nejbližším rozpočtovým opatřením.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

19. 1. 2020
Předmět: oplocení veřejného prostranství - trávníku
Dotaz: Dobrý den,
na konci slepé Haškovy ul. u hřiště 5.ZŚ za bývalou výměníkovou stanicí - nyní je z ní bytový dům, je oplocena část veřejného prostranství - trávníku. Zajímalo by mne, zda si majitelé nového domu tento pozemek od města odkoupili nebo si ho zabrali jen tak, a tedy neoprávněně.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou a není uzavřena smlouva o nájmu pozemku, popřípadě smlouva o výpůjčce pozemku, předala jsem Váš podnět odboru komunálních služeb k řešení záboru veřejného prostranství.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

14. 1. 2020
Předmět: vyřezávání keřů
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na vyřezávání keřů. Dne 13.1.2020 na ulici Haškova a Chelčického firma prořezávala keře, ale takovým způsobem, že po nich nezůstalo téměř nic. Zlaté deště na jaře nebudou a ptáci, nevím co komu udělali, nebudou mít kde založit hnízda. Tolik stromů padlo a teď i keře. Ano, je výsadba, ale než to povyroste, to už tu nebudeme. Nyní, to vypadá, že soutěžíme o holé město a vyhráváme. Přesně tak to na Haškové vypadá.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
prosím, abyste v této věci kontaktovali přímo správkyni veřejné zeleně prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky (Ing. Eva Novotná, Tel: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz). V této věci Vám poskytne podrobnější informace.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

24. 11. 2019
Předmět: Ořez keře II.
Dotaz: Dobrý den, na můj dotaz z 18.10 na Ořez keře bylo odpovězeno 31.10, že je objednáno. Je 24.11 a ořez nebyl dosud proveden.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní/pane,
při zadávání těchto prací firmě udržující zeleň došlo pravděpodobně k neporozumění při zadání. Keř bude dodatečně ořezán, popřípadě úplně odstraněn dle posouzení situace v terénu.

S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

22. 12. 2019
Předmět: Keře a listy u Nerudovy
Dotaz: Dobrý den,
na chodníku spojující ulice Nerudova a Novoměstská u přechodu a zastávky jsou rozvalené keře. Loni se stalo, že na ně nasněžilo a zavalily celý chodník, museli jsme chodit po zasněžené trávě. Pod nimi a v nich je neshrabané listí a odpadky. Tímto chodníkem denně projdou stovky osob dojíždějících za školou a musí se vyhýbat kluzkým listům.
Předem děkuji za úklid
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nový,
tato veřejná zeleň se nenachází na pozemku ve vlastnictví města. Město nemůže na svoje náklady udržovat cizí majetek. Majitele jsme znovu upozornili na nevyhovující stav zeleně a vyzvali jej k nápravě.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

19. 1. 2020
Předmět: vize města 2030
Dotaz: Dobrý den,
zajímá mě kam město směřuje?
Je cílem Žďáru neustále růs nebo má již dnes nějaký strop?
Myslím jak počtem obyvatel tak i firem atd..
Je rozjetá výstavba na Klafaru a i průmyslová zóna, která je pro přijíždějíci do města otřesným přivítáním, dříve hezkého města, kterému zbývají poslední dvě nekomerční cesty..
Doprava zaspala, strategie hamty hamty za čas odradí zbylé rodáky, kteří již dnes hledají klid v okolních vesnicích, odkud je to na nákup do ZR rychlejší než ho samotný projet..
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Pavle,
odpověď na svůj dotaz naleznete v jeho rozvojových dokumentech, které jsou zveřejněny na webových stránkách města. Je jimi především Programovém prohlášení rady města, Strategie rozvoje města, Územní plán města Žďáru nad Sázavou. Dalšími dokumenty jsou pak Strategie sociálního začleňování a Koncepce bydlení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 1. 2020
Předmět: parkování
Dotaz: Dobrý den, jak může někdo vymyslet, že v případě návalu sněhu, se nemůže parkovat podél silnice na ulici Haškova a Chelčického. Kam asi by jsme si ty auta dali? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
toto opatření by se případně realizovalo na dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možno vozovku a přilehlý chodník udržet. To znamená podobně tak, jako na příklad při provádění blokového čištění ulic.
Pokud toto nebude třeba nebo se najde nějaké jiné řešení, k osazení značek nedojde.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 1. 2020
Předmět: Čištění vpustí
Dotaz: Dobrý den. Opětovně vznáším dotaz na termín čištění kanalizačních vpustí na území města. Na jaře roku 2019 mi bylo sděleno, že čištění bude provedeno po ukončení úklidu po zimní údržbě. Dnes je leden a v lokalitě Klafar eviduji několik stále zcela ucpaných vpustí, které nemohou plnit svoji funkci. Prosím tedy o informaci o termínu nápravy tohoto dlouhodobě závadného stavu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
plošné čištění vpustí proběhne opět letos po ukončení blokového čištění ulic. Při intenzivní stavební činnosti, která zejména na Klafaru probíhá dochází k opětovnému zanášení vpustí i znečišťování komunikací ve větší míře než v jiných lokalitách.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 1. 2020
Předmět: údržba chodníků
Dotaz: Chci se jen zeptat,když tedy při náporu sněhu,budou zaparkovaná auta na Vysocké u rodinných domků,řidič tento chodník neprohrne,chápu.A není v moci,aby tito občané parkovali
tak,aby nezasahovali do velké části chodníku.Je tam problém se vyhnout,když proti Vám jede maminka s kočárkem.Opravdu jsou auta zaparkovaná,tak,že mnozí jsou až v půlce chodníků.A to není jen na Vysocké,to je i u autobusové zastávky u polikliniky.Nešlo by tam dát gumové zarážky,jako jsem to viděla v jiném městě.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý dne,
tento problém se vyskytuje v mnoha lokalitách. V některých případech je ovšem šířkové uspořádání tak nekomfortní, že instalováním jakéhokoliv dorazu by zase vozidla zasahovala do průjezdního profilu vozovky. Vyřešení tohoto problému bez rozsáhlých stavebních úprav není možné.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

12. 1. 2020
Předmět: Nový areál u ZŠ-4
Dotaz: Nový areál u ZŠ-4 je velice málo využitelný, veřejnost tam nesmí a těch pár dětí co se tam sem tam proběhnou je opravdu bída, za tolik milionů, co celý areál stál, se mi zdá tak velká investice ostudou města.Pokud již ten areál je postaven, tak by měla být využitelnost minimálně 8O% a ne že je stále prázdný ! To jsou opravdu vyhozené peníze ! Měly by tam být zabudované sportovní prvky, které by hojně využívala veřejnost ! Toto tam prostě chybí, je to prázdný nevyužitý areál !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
je třeba upřesnit funkci areálu. Ten není veřejným hřištěm (jako např. na Stalingradě, kde je hřiště mimo školu), ale areálem pro sport a volnočasové aktivity. Jsou zde prvky, které mají sloužit primárně výuce TV a sport. aktivitám ZŠ, pohybovým aktivitám MŠ a sportovním aktivitám organizovaných oddílů. Při otevření prostoru veřejnosti bez dozoru hrozí poranění osob (např. horolezecká stěna) popř. by mohlo docházet k ničení jednotlivých prvků, které pro veřejnost určeny nebyly (např. z doskočiště by se stalo „rozhrabané“ pískoviště, amfiteátr pro hudební vystoupení je už poničen skejťáky). V současné době slouží areál od rána 750 žákům 4.ZŠ, 100 žákům ZŠ Zámek, mezi 14. a 16. hodinou je k dispozici cca 150 dětem z družiny i MŠ. Následně je cvičiště k dispozici sport. oddílům, které využívají tělocvičnu školy. Je-li příhodné počasí, mohou tréninky přesunout ven. Má-li někdo z veřejnosti v současné době zájem trénovat např. na oválu, rádi mu po domluvě vyjdeme vstříc. Už na podzim odpoledne zde probíhaly tréninky fotbalových dorostenců. Pokud by měl tento areál do budoucna sloužit i veřejnosti, muselo by zde být dle požadavků hygieny vybudováno sociální zařízení a po dobu otevření pro veřejnost by zde byla nutná přítomnost personálu, např. správce. Obě záležitosti i přes zvýšené náklady již řešíme a do budoucna se budeme snažit obě překážky odstranit, aby prostor v určitém, omezeném režimu mohl poskytnout příležitost především sportovního vyžití veřejnosti.

2. 1. 2020
Předmět: informační nástěnky MHD na nádraží
Dotaz: Dobrý den, zase se jako každý rok opakuje to, že firma ZDAR kašle na aktualizaci informačních nástěnek MHD na nádraží.
Dnes 2. ledna večer tam jsou stále informace pro loňský rok. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění.
Společnost ZDAR nemá smluvní povinnost v těchto nástěnkách udržovat aktuální informace o MHD. Dopravce tuto službu koná ze své vůle, informace aktualizuje průběžně, a to i podle svých kapacit.
Aktuální informace již byly zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 1. 2020
Předmět: Nepořádek kolem obchodních domů
Dotaz: Dobrý den, je mi to nemilé, ale musím reagovat na to, jaký je stále dlouhodobý nepořádek kolem našich obchodních domů, upozorněte prosím tyto firmy, který tyto obchodní domy vlastní,aby uklízeli i před těmito domy, tam kde mají kontejněry, nákupní koše a podobně.Mělo by to být samozřejmostí pro tyto domy, nechceme jako občané nepořádek.Kdo byl v Německu, tak to může potvrdit, absolutní pořádek kolem obchodních domů, je to přece jejich vizitka !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, požádali jsme městskou policii o zvýšení dohledu nad danou problematikou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 1. 2020
Předmět: realizace jednotlivých projektů
Dotaz: Proč jsou realizační návrhy jednotlivých projektů tak mnoho let vzdálené ? Naše město v tomto není vůbec pružné, vše trvá velice dlouhou dobu, než dojde k vlastní realizaci ? Největší ostudou je 30 let táhnoucí se projekt obchvatu našeho města, dále pak zasekané náměstí parkujícími vozidly, havarijní stav silnic a chodníků, parkovací plochy v našem městě, zaostalý Stalingrad,dostupnost obchodů ve vzdálených obchodních domech a mnoho dalších problémů.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Petříčková,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, v trase obchvatu se postavili postupně dva úseky a připravuje se úsek třetí. Tímto postupem bude mít město dokončenou jihovýchodní část obchvatu. Parkování vozidel je problém ve všech městech a Žďár není výjimkou. Jak ho zlepšit bude řešit připravovaný Generel dopravy. Opravy jednotlivých komunikací a chodníků se každoročně postupně realizují, nelze provést vše a najednou. Žďár 3 je již řadu let hodnocen mezi urbanisty, jako nejlepší sídliště města, má své výhody a také nevýhody. Velké obchodní domy mají být vzdálené od centra. Přivádí k sobě dopravu a na tu jste sama poukazovala.
Město má určitě řadu problémů, které se musí řešit, ale také řadu výhod.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 1. 2020
Předmět: zeď na Horní ulici u kostela nejsvětějsí trojice
Dotaz: Dobrý den. V listopadovém čísle žďárských novin jste se pochlubili krásně opravenou zní u kostela nejsvětější trojice.Z velkou slávou a po několika letech se tato zeď konečně opravila . A výsledek po dvou měsících? vzlínající vlchkost,praskliny v místě původních prasklin, odpadávající štuk atd. atd. Rád bych věděl kdo tuto zpackanou opravu prováděl a kolik stála peněz! Pokud neumí ani pořádně rozfilcovat štuk tak bych se do další spolupráce s touto firmou asi nehrnul! Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem a názor. Oprava měla za cíl zacelit „rány“ způsobené technikou při zimní údržbě. Při přejímce prací nebyly shledány zjevné nedostatky. V průběhu roku bude prováděna průběžná kontrola.
Ing. Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

7. 1. 2020
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Je sice chválihodné, že prodáváte pozemky pro průmyslovou zónu, ale kdo tam bude pracovat Ukrajinci ? No to se máme na co těšit až bude naše město plné cizinců ! To se zvýší kriminalita ! Myslíte také na ozelenění průmyslové zóny, aby tam nebyly vystavěny jen haly bez jakékoliv zeleně ? Zatím to tak nevypadá ! Zeleně je tam velice málo a to i vůči přilehlé rekreační oblasti Grejdy.Chybí chodníky !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
mít připravené pozemky pro výrobu a pro bydlení je základním předpokladem pro rovnoměrný rozvoj každého města.
O pozemky v průmyslové zóně mají zájem také místní firmy, kde se již pracuje.
Součástí přípravy výstavby průmyslové zóny a areálů v ní, je výsadba zeleně, hospodaření s vodou a také řešení elektromobility.
Ing. Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

11. 1. 2020
Předmět: Křižovatka Jamská x Obchvat
Dotaz: Přímo u křižovatky Jamská x Obchvat roste nový objekt. Krásný to počin. Ta křižovatka je od začátku problémová a my, aby jsme to vylepšili, si ji necháme obestavět tak, aby jsme na hlavní neviděli už vůbec.
Čili si můžeme připsat čárku ve sloupečku zaplnění zóny a doufat, že nám nebudou přibývat další čárky i v kolonce mrtví na obchvatu.
Jinak, určitě kladný body pro další jednání s ŘSD... Postavte nám další část obchvatu abysme si to zas mohli obestavět.. Dobrá práce!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k projektu zmiňované stavby se kladně vyjádřili orgány státní správy, byly doloženy rozhledové trojúhelníky a nebyl důvod stavbu nepovolit. Nejde o snahu o zastavění průmyslové zóny.
Pro nás pro všechny jako řidiče, pak platí, že musíme přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
Ing. Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování

7. 1. 2020
Předmět: Nepořádek na průmyslové zóně před objekty
Dotaz: Máte pravomoci upozornit jednotlivé podniky na velký nepořádek na průmyslové zóně před jejich budovami ? Myslím tím zejméne před autobusovými čekárnami to je takový nepořádek od nedopalků, kdy toto dělají jejich zaměstnanci a to již na pozemku města. Zakročte popř.upozorněte vedení jednotlivých podniků ať sjednají pořádek. Když se tam jde pěšky, tak je to hrůza co je to za nepořádek.Toto si jako město musíme prosadit,abychom měli čisté město a okolí !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
V uvedených místech zvýšíme kontrolní činnost. Již včera v dopoledních hodinách byla provedena kontrolní akce. Při této jsme se zaměřili nejen na popisované problémy, ale na kontrolu celkové dopravní situace a veřejného pořádku. V komunikacích průmyslové zóny bylo odstaveno cca. 50 vozidel. Z toho dvě vozidla se dopouštěla přestupku, byla odstavena v protisměru. Strážníci provedli kontakt s dispečery firem v lokalitě. Dodavatelé budou v rámci preventivních opatření informováni o zvýšených kontrolách v lokalitě a to jak v rámci dodržování dopravních předpisů, tak i ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Řešili jsme i otázku nepořádku, který zejména způsobují zaměstnanci firem čekající na autobusové linky. Konkrétně s jednou z firem řešíme prostor jejich kuřárny, která není přístřeškem zastávky, ale sloužila v minulosti jako vyhrazené místo pro kouření. Věřím, že naše aktivní činnost přinese v brzké době pozitivní výsledky. Budu rád, když mě následně podáte zpětnou vazbu, zda došlo ke zlepšení. Email: mp@zdarns.cz. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

9. 1. 2020
Předmět: Místní poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,
předně bych rád poděkoval všem 16 zastupitelům, kteří se zasloužili svým hlasováním o to, aby nám, co máme doma psa, bylo schváleno zvýšení místního poplatku za psa.

Když už dojde k navýšení poplatku - co se změní v této oblasti a jaké změny město plánuje? Budou k dispozici papírové sáčky? Přibudou koše se sáčky? Bude se město angažovat v úklidu exkrementů po psech, jejichž majitelé se nejsou schopni pro hromádku sehnout a uklidit?

Děkuji
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den,
navýšení poplatku přichází po dlouhých 28 letech.
Poplatek není platbou za službu, kterou by mělo poplatníkovi zajišťovat na základě úhrady město, ale daňovou povinností poplatníka. Povinnost uklízet po svém psovi ukládá majiteli zákon o přestupcích a zpřesňuje i obecně závazná vyhláška města. Každému, kdo takto nečiní, tak hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Tady by měla být aktivnější městská policie.
K usnadnění úklidu jsou k dispozici sáčky, které jsou pro občany města vydávány zdarma. Psí exkrementy město uklízí v rámci nakládání s odpady, především odpadkovými koši a v rámci úklidů veřejných prostranství. Při venčení psů jsou kromě jiného narušovány spodní části stožárů veřejného osvětlení apod., což taktéž město řeší na své náklady…Sebelepší úklid města nenahradí chování některých lidí, kteří nejsou ochotni nést odpovědnost za své zvíře i za prostředí, ve kterém se pohybují.
Pokud se týká aktivit pro psy, v přípravě je pro ně plocha na ul. Vodárenská v rámci participativního rozpočtu.
S pozdravem
Ing. Wurzelová, odbor komunálních služeb

9. 1. 2020
Předmět: Parkování Veselská
Dotaz: Je potřeba důsledně řešit parkování na ulici Veselská (část od Náměstí po Husovu ulici) auta před domy parkují z velké části v protisměru a už několikrát jsem byl svědkem toho že vyjíždějící auto ohrozilo auto nebo cyklistu jedoucí směrem od Náměstí protože je prostě nemůže vidět. Prosím o důslednou kontrolu a pokutování hříšníků.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Nicméně vaší připomínku jsme MP předali.

7. 1. 2020
Předmět: Parkování na průmyslové zóně
Dotaz: Není možné, aby na pěší zóně si kamiony parkovaly jak chtějí a to zejména v protisměru, dále v blízkosti u křižovatek při výjezdu z podniků a v neposlední řadě ten nehorázný nepořádek, co tam po těch kamionech zůstává.Město a MP si toho nevšímá, pokud ano tak MP pouze projede bez povšimnutí, aniž by s kamioňáky něco řešila, takto si práci MP nepředstavuji,kdy jsou placeni daňovými poplatníky města.Stejnou parkovací nekázeň mají i řidiči osobních aut u firmy Koukola.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
V uvedených místech zvýšíme kontrolní činnost. Již dnešního dne v dopoledních hodinách byla provedena kontrolní akce. Při ní jsme se zaměřili nejen na popisované problémy, ale na kontrolu celkové dopravní situace a veřejného pořádku. V komunikacích průmyslové zóny bylo odstaveno cca 50 vozidel. Z toho dvě vozidla se dopouštěla přestupku, byla odstavena v protisměru. Strážníci provedli kontakt s dispečery firem v lokalitě. Dodavatelé budou v rámci preventivních opatření informováni o zvýšených kontrolách v lokalitě, a to jak v rámci dodržování dopravních předpisů, tak i ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Ohledně parkování v okolí, Vámi konkrétně zmíněné firmy, jsme s vedením firmy přijali taková opatření, že k parkování na nezpevněných plochách již nebude docházet. Dále jsme řešili i otázku nepořádku, který zejména způsobují zaměstnanci firem čekající na autobusové linky. Konkrétně s jednou z firem řešíme prostor, jejich kuřárny, který přímo sousedí s chodníkem a autobusovou zastávkou. Dle příslibu odpovědného pracovníka firmy bude tento prostor a blízké okolí udržován v čistotě v maximální možné míře. Věřím, že naše aktivní činnost přinese v brzké době pozitivní výsledky. Budu rád, když mě následně podáte zpětnou vazbu, zda došlo ke zlepšení. Email: mp@zdarns.cz.
Děkuji Mgr. Martin Kunc.

8. 1. 2020
Předmět: nespokojený občan
Dotaz: Dobrý den, podle dotazovny to vypadá, že se chodníky posypou jen tam, kde si někdo bude stěžovat. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
i chodníky jsou udržovány podle jejich dopravního významu postupně, podle potřeby opakovaně. Samozřejmě se může stát, že vlivem lidského faktoru některý úsek není ošetřen dostatečně nebo je opomenut. Proto kontrolu průběžně provádíme přímo v terénu a děkujeme občanům za relevantní připomínky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 1. 2020
Předmět: posyp chodníku
Dotaz: Dobrý den, na Libušíně kloužou chodníky. Jsou málo posypané, posyp je zašlapaný do ledu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opakovaný posyp chodníků je objednán. Děkujeme
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 1. 2020
Předmět: Posyp chodníku?
Dotaz: Dobrý den, stále nebyl posypán kopec podél zahrádek u BiGy. Chodí zde lidé ze Stalingradu a také spousta děcek do BiGy. My jsme obyvatelé domu U Klafárku 2039/5 a musím říct, že je třeba ošetřovat celý kopec a také cestu až k mostu. Protože se stezka kolem řeky za kulturakem neudržuje, bylo by vhodné věnovat péči cestě na druhé straně řeky směrem k Mě Úřadu. Je zde led. Pokud se snaživě shrne 5cm sněhu a cesta nebo chodník se tím jen uklouze a neposype se,je lepší nechat to tak a neshrnovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp chodníku je objednán. Děkujeme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 1. 2020
Předmět: Proč už několik dní je většina chodníků pokrytá ledem.
Dotaz: Dobrý den. Tam se to týká hlavně o prostor mezy průchodem a školou. A následně od průchodu směrem Haškova 2 a dolu k Smetance.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp byl na základě Vašeho upozornění ihned objednán. Děkujeme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 1. 2020
Předmět: posyp chodníků 05.01.2020
Dotaz: dobrý den, zajímá mě, podle čeho se rozhoduje, zda budou chodníky posypány nebo ne. Dnes 5.1.se "protáhly "od 2 cm sněhu a tím pádem se z nich udělalo kluziště ! a posyp je kde ? Pro upřesnění ul. Nádražní , Okružní, Brodská, Strojírenská a další.
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některé chodníky byly v tento den ošetřeny spolu s vozovkami chemicky. Na zbylých chodnících byl posyp inertním materiálem zahájen až v nočních hodinách. Situaci jsme s prováděcí firmou řešili, aby zahájení proběhlo příště včasněji.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 1. 2020
Předmět: Asfalt pod Ledem
Dotaz: Zdravím vás, asfaltová cesta/silnice která přiléhá naproti Azylovému domu pro muže, je pod ledem... Není a nebyl zde proveden žádný posyp. Tato cesta je navíc hodně vyspádovaná, je tedy velice těžké zde chodit s dětmi atd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
posyp tohoto úseku je objednán. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 11. 2019
Předmět: Budovy naproti cafe U tety Hany
Dotaz: Dobrý den, ano zajímaly mě budovy naproti cafe tety Hany, ale i patrové a další garáže, těžká technika v centru a polorozpadlá opěrná zeď a ploty okolo areálu..
Vše je v dezolátním stavu a do centra města 30 let nepatří.
Tuším že po roce 2000 měla být tato lokalita asanována, což se nestalo a teď byste to řešila fasádou???
Prosila jsem i o reakci městského arch.
Zbytek ulice díky Bohu není v majetku města a jako celek působí pěkně, ale toto je opravdu přežitek stejně jako Vámi nabízené řešení..
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Reakce MA Ing.arch. Ryšky:

Je pravda, že tato část ulice Veselské není v uspokojivém stavu, ale v současné době není lokalita připravena.
Rozvojové projekty jsou připravovány v souladu se Strategií Centrum, budeme se tomu věnovat v následujících letech.

13. 12. 2019
Předmět: realizace již hotových projektů - časový harmonogram
Dotaz: Dobrý den,současné vedení stále zadává nové studie co by se mohlo v příštích letech ve městě udělat.Proč nerealizuje již hotové projekty např.projekt pro stavební povolení pod názvem Naučná stezka Klafar z roku 2008?. Do dnešní doby se z něj nic neudělalo.A těch studií a projektů včetně sčítání dopravy apod. již bylo více a opět se budou sčítat auta (gen.dopravy) Nové studie apod. jsou jen vyhozené peníze pokud se nic nerealizuje. Pěkný den a klidné vánoce.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Kvasničková,
postupně se realizují všechny zpracované projekty města. U některých se stále ještě čeká na vhodný dotační titul, jako například u dokončení Naučné stezky u Klafaru. U tohoto projektu byla již realizována část kolem pramene a sestupy do úvozu.
Část studií vzniká v návaznosti na nově připravované projekty staveb města a další studie, mezi které můžeme například zařadit i generel dopravy, vznikají, protože zpracované podklady jsou již zastaralé a neodpovídají stávajícímu stavu.
V roce 2019 byla dokončena řada velkých akcí jako výstavba nových ulic na sídlišti Žďár nad Sázavou 8, rekonstrukce bývalé vodárny, zázemí pro fotbal a tenis, oprava cyklostezky, hřiště u 5.ZŠ, a byly zahájeny akce jako stezka do Stržanova, lávka na Farských humnech, rekonstrukce Nádražní ulice. Rozhodně tedy nelze říci, že se nic nerealizuje.
I Vám přejeme pěkné dny a šťastný nový rok


30. 12. 2019
Předmět: Park Farský humna
Dotaz: Dobrý den, kdy se už konečně vysází stromy na Farčatech, kde v létě není žádný stín. Je to takový problém pro město vysázet pár stromů, aby co nejdříve vyrostly. Potom by se začala řešit další etapa ?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kopecký,
novou výsadbu na Farských humnech má v plánu městská architektka, krajinářka, na letošní rok.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 1. 2020
Předmět: Hobby market
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je v našem městě někdy v budoucnu plánováno postavit jiný hobby market( s větším výběrem) než je stávající Kinský? Mám na mysli např. Obi. Děkuji.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Miroslave,
na Novoměstské ulici byl na konci roku uveden do provozu nový areál firmy Mountfield a má zde být ještě postaven nový objekt prodejny "Pro dům a zahradu".
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

4. 1. 2020
Předmět: Atrium
Dotaz: Dobrý den,
Zajímalo by mě jestli město udělá již konečně s prostrojem u atria.Bylo by dobré kdyby se například "trhy" z tržnice přemístili tam,tedy kdyby se to tam opravilo a udělali se třeba dřevěné baráčky pro trhovce,jak je tomu v jiných městech.Ale bohužel Žďár je oproti jiným městům v určiteých věcech pozadu,silnice jsou skoro všude v katastrofním stavu.Ale když si říkám,zlepší se to někdy?
S pozdravem hezkého dne J.R.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Jane R.,
tento prostor je součástí vyhlášené soutěže o architektonický návrh "Potenciál města - Žďár n.S.". O jeho vzhledu bude rozhodnuto v letošním roce v rámci vítězného návrhu.
Dle schválené Strategie Centrum by k realizaci úprav podle zpracovaného návrhu mělo dojít v roce 2024.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

3. 1. 2020
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Proč už několik dní je většina chodníků pokrytá ledem. Chodníky
nenesou sebemenší známky posypu. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní z Palachovy ulice,
není nám zřejmé, kterou většinu chodníků máte na mysli, např. na Palachově ulici je většina chodníků suchá. Pokud máte na mysli nějaký souvislý úsek, který není ošetřen, prosím o jeho bližší určení, abychom ho mohli nechat posypat.
Děkuji a jsem s pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 12. 2019
Předmět: Stezka pro chodce
Dotaz: Dobrý den, je možné umístit dopravní značku "zákaz vjezdu" vedle fotbalového stadiónu a restauraci Corso u pěší stezky. Auta si tu jezdí jako kdyby se nechumelilo.Nedávno se pro ti mě vyřítilo auto ze zatáčky. Je zde velký počet chodců, zejména dětí. Tady je potřeba to začít řešit hned, než se stane neštěstí.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Příslušné úkony ke změně dopravního značení jsme již učinili. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

22. 12. 2019
Předmět: Odpadky na Jamské
Dotaz: Dobrý den,
bydlím na ulici Jamská, kterou denně projdou stovky dělníků do podniků v průmyslové zóně. Především dělníci z východních zemí, ale odhazují do luk a do travnatého pásu kapesníky, krabičky od cigaret a další odpadky, pejskaři pytlíky s exkrementy. Zřejmě proto, že se zde nenachází žádné odpadkové koše, mně nezbývá než chodit s igelitkou a sbírat odpadky. Prosím město, jestli by nemohlo umístit alespoň pár odpadkových košů, předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
na ulici Jamskou v nejbližší době nepřipravujeme umístění odpadkových košů. Požádáme městskou policii o zvýšení dohledu nad touto lokalitou.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 12. 2019
Předmět: Bordeláři z firmy AVE
Dotaz: Dobrý den,
23. prosince pracovník firmy AVE svážel sběrný papír z kontejnerů. Při vysypávání modrého kontejneru u trafostanice na Jamborově ulici mu spousta papírů odlétla, kvůli západnímu větru okolo Jamborovy ulice skoro až ke křižovatce s ulicí Štursova. Nikdo z firmy AVE už nepřijel, aby rozlétané papíry posbíral. Poučte prosím firmu AVE, že takto se to dělat nedá. Papíry se samy neuklidí.
A taky by bylo prima občas zamést pod kontejnery a okolo nich, to se týká všech kontejnerů po městě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Dle vyjádření AVE si řidič nevšiml, že by mu nějaké odpady z auta vylétly.
Řidiči dostali znovu poučení, že mají ihned volat pokud se jim toto přihodí a sledovat to pozorně. Poslalo by se tam jiné auto, které na toto má prostor a uklidilo by to.
Bohužel podíl na takovém nepořádku nesou i občané, kteří ukládají krabice a odpady kolem kontejnerů.
Úklid kolem kontejnerů probíhá každý týden, celkový úklid i pod kontejnery naposledy proběhl na jaře 2019 a znovu s ním počítáme i v letošním roce po skončení zimního období.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 1. 2020
Předmět: Ohňostroj
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat kolik stál novoroční ohňostroj,který byl na náměstí. Vloni mně přišel ohňostroj lepší, ale pouze můj názor, lepší než kdyby nebyl žádný. Přeji krásný nový rok pro město a budu moc ráda za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
v letošním roce stál ohňostroj 31.460 Kč s DPH. Náš požadavek byl, aby s ohledem na zvířata a lidi, kteří ohňostroj právě nemilují, byly vybírány tišší efekty. Bylo nám přislíbeno, že hlučnost ohňostroje bude omezena o 40 - 50%. Je možné, že se to odrazilo na vizuálním efektu, a proto Vám v loňském roce mohl ohňostroj připadat lepší.
Přeji Vám příjemný den. Petr Sedlák

25. 12. 2019
Předmět: Osvětlení vánočního stromu
Dotaz: Chtěl bych nahlásit, že osvětlení vánočního stromu na Vysočanech na Vnitřní nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění. Vánoční osvětlení stromu na Vysočanech je pro letošek bohužel neopravitelné.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 12. 2019
Předmět: Mlátové cesty
Dotaz: V současném škaredém deštivém počasí naprosto nepraktické jsou ty Vaše mlátové cesty, nelze po nich vůbec chodit musí se jít po okraji po těch kostkách.Přejít přes park u Ivana naprosto nemožné, aby jste nebyli opravdu jako s prominutím čuně, samé kaluže a blato, to jsou ty Vaše vychvalované mlátové cesty !!?? Farčata nutno v tomto směru opravit, protože mlátové cesty opravdu samá hrůza. Ještě, že se to dá obejít po pěkném asfaltu, navíc na cestě ty kamenné bloky katastrofa.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Perkausová,
mlatové cesty jsou realizované podle projektů parků s přírodním charakterem, kterému se dává již delší dobu, i s ohledem na ochlazování měst a snahou o zadržování vody, přednost.
Nelze jinak než souhlasit, mlatové cesty leze obejít po asfaltových komunikacích.
Farská humna včetně osazených kamenných bloků budou upravovány podle schváleného projektu městské architektky, krajinářky, Strategie Farských humen.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování


15. 12. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den,
chtěli bychom pochválit pěkný vánoční stromek a výzdobu ve městě. Děkujeme za rychlé opravení kanálu v ulici u garáží ve Žďáru nad Sázavou 3. S pozdravem manželé Dokulilovi
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu, která vždy potěší.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

18. 12. 2019
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-už jednou jsem psala poděkování za odřezání tújí pod schodištěm pod 2ZŠ a připojuji se k poděkování Všem, kdo se podílí na uspořádání Vánočních trhů na náměstí a samozřejmě i prodejcům,kteří v zimě většinou stojí ve stáncích od rána do večera a za vánoční výzdobu a za různé akce,které pořádá město.Všechna vánoční výzdoba vypadá krásně, když se setmí a rozsvítí se a každé sídliště má kromě výzdoby i svůj osvětlený strom.Děkuji a Vám Všem přeji krásné a klidné vánoční svátky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám všem, kteří se na Vámi uvedených činnostech a akcích podílejí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 12. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den,
chtěli bychom poděkovat pracovníkům odboru komunálních služeb, kteří připravili dne 12.12.2019 trhy na náměstí ve Žďáru nad Sázavou. Věříme, že se bude v této akci i nadále pokračovat. S pozdravem manželé Dokulilovi
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Dokulilová,
děkuji za pochvalu, velmi ráda ji předám pracovníkům Odboru komunálních služeb. Je hezké, když někdo ocení snahu a dobrý úmysl udělat dobrou akci pro občany města a nejen pro ně.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu.

11. 12. 2019
Předmět: Veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den, je, prosím, možno nastavit spínače VO na smysluplný režim ? Středa 11.12.19 Havlíčkovo nám se rozsvítilo v 16.20 h (webkamera), Nám. Republiky v 16.35 h (webkamera) , oboje za úplné tmy (ta byla min. od 16.10 h) Není to výjimka, kdy se takto VO pozdě spíná. Dopravní špička, přechody neosvětlené...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Korábku,
na spínání veřejného osvětlení je na drtivé většině rozvaděčů nastavený pevný režim centrálního ovládání ve venkovních světelných hodnotách. Ve Vámi uvedený den však došlo k poruše, takovému malému „blackoutu“. Naštěstí síť našich informátorů zareagovala poměrně brzy, takže mohlo dojít k nápravě nežádoucího stavu. Přesto ještě ověříme i zadané hodnoty, zda nedošlo k únavě snímače a nastavené hodnoty odpovídají reálné situaci v terénu. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 12. 2019
Předmět: Zveřejnění jízdních řádů MHD
Dotaz: Dobrý den, podle dnešní informace na https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zmeny-v-mhd nedochází ke změnám v jízdních řádech MHD. Myslím si, že současně s tímto by se na webu města měly uveřejnit i samotné jízdní řády MHD, platné od začátku roku 2020. Jízdní řády MHD od začátku roku 2020 totiž nejsou ani na IDOS, ale vlakové a autobusové jízdní řády už na IDOS jsou. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
dopravní úřad dosud neobdržel návrh jízdních řádů pro schvalovací proces, jakmile dojde ke schválení jízdních řádů, budou tyto následně schváleny v celostátním informačním systému a teprve poté budou dostupné v IDOSu, na webu města apod.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

11. 12. 2019
Předmět: Zimní úklid chodníku
Dotaz: Dobrý den, začátkem měsíce město instalovalo na chodník ulice Novoměstská vedoucí na sídliště Vodojem cedule "chodník se v zimě neudržuje". Neznamená to snad, že si maminky s kočárky, důchodci a také pracující spoluobčané budou sami prošlapávat cestičku a obtížně se, leckdy vůbec nedostanou do oc. Convent, do centra města, na zastávku autobusu, hřbitov, do zaměstnání ...!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zde došlo k chybnému označení, tento chodník je samozřejmě v plánu údržby zařazen mezi udržované. Tabulky byly odstraněny. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 11. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-30.9.jsem Vám psala,že naprotI 2.ZŠ je schodiště a dole pod schody rostou túje jsou tam ohnuté větve,je to tam tak už hodně dlouho a 17.10.jste mi odpověděli,že se keře budou prořezávat.Dnes 11.11.jsem šla okolo,nic se nezměnilo,větve zasahují do půlky chodníku a musela jsem místo obejít,protože větve by mi zasáhly až do obličeje.V tom místě by se to mělo prořezat přednostně.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po prvním zásahu byly následně túje odstraněny.
Děkujeme za upozornění.
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

11. 11. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den-30.9.jsem Vám psala,že naprotI 2.ZŠ je schodiště a dole pod schody rostou túje jsou tam ohnuté větve,je to tam tak už hodně dlouho a 17.10.jste mi odpověděli,že se keře budou prořezávat.Dnes 11.11.jsem šla okolo,nic se nezměnilo,větve zasahují do půlky chodníku a musela jsem místo obejít,protože větve by mi zasáhly až do obličeje.V tom místě by se to mělo prořezat přednostně.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
po prvním zásahu byly následně túje odstraněny.
Děkujeme za upozornění
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

13. 12. 2019
Předmět: Projektová dokumentace
Dotaz: Dobrý den, můžete prosím zveřejnit na webu projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostoru okola Tvrze a kostela? Ateliér RAW ji měl vypracovat do posledního listopadu. Na webu města je sice jakýsi přehled investičních akcí, ale nejsou tam žádné dokumenty. Děkujeme.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Odvárko,
základní výkresy a informace byly tento týden zveřejněny na webu města v Aktualitách a v Investicích a projektech města – Připravované – Stavební (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/pripravovane-investice-a-projekty/stavebni/revitalizace-verejneho-prostranstvi-v-lokalite-tvrz)
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 11. 2019
Předmět: Časové horizonty
Dotaz: Dobrý den, proč jsou tak vzdálené ty časové horizonty jednotlivých oprav jak uvádíte v odpovědích.např. náměstí, nebo před KD, proč a z jakého důvodu to trvá vše tak dlouho ? To jsou tak vzdálené cíle, že to současné vedení nezrealizuje a příští kdo ví jestli ano ? Proč to není časově upraveno v kratších intervalech ? To zase bude několik let v tomto současném špatném stavu ? Kde jsou priority nového vedení, že budou pracovat maximálně pro blaho obyvatel tohoto města ? To platí jen do voleb ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kouřilová,
jak již bylo v Dotazech a námětech uvedeno, Strategie Centrum řeší přípravu a realizaci 11 lokalit vč. harmonogramu. Přehlednou tabulku naleznete na https://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/2014-2018/jednani/30.-zasedani-zastupitelstva-mesta. Harmonogram vychází z ankety občanů a zastupitelů města. Každý rok se má připravit a realizovat jedna lokalita. Proto nenavazuje úprava chodníku kolem obchodních domů na okolí Domu kultury.
V současné době se dle Strategie realizuje Nádražní ulice, připravuje se okolí tvrze a pěší zóna, a zároveň probíhá architektonická soutěž o návrh Neumannova, jejíž součástí je i chodník podél obchodních domů.
Priority nového vedení města naleznete v Programovém prohlášení rady města zveřejněném na webových stránkách https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/programove-prohlaseni.pdf
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


11. 12. 2019
Předmět: Zimní údržba chodníku na ulici Nezvalova.
Dotaz: Chtěl bych se zeptat, proč a z jakého důvodu nebude v zimním období udržován chodník na ulici Nezvalova, když jsme nedávno obdrželi do poštovních schránek letáček jak správně parkovat, aby se dal chodník v zimě udržovat. Na Nezvalové bydlí velké množství starších lidí, pro které neuklizený chodník bude velkou překážkou, navíc je tento chodník přístupovou cestou k parkovacím místům. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud řidič vozidla údržby zjistí, že vozidla přesahující do chodníku údržbě v daný okamžik nebrání, projede i tento úsek. Takto je s prováděcí firmou věc dohodnuta. V opačném případě stačí jediné vozidlo např. se závěsem a řidič zimní údržby, který se touto trasou vydá, nemá potom jinou možnost, než zvednout radlici, nechat bariéru sněhu ležet a vycouvat.
Za iniciativu s letáčky občanům děkujeme a věříme, že tato aktivita situaci pomůže.

S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 12. 2019
Předmět: Pokračování zimní úklid chodníku
Dotaz: Rozumím tomu dobře, že jste už dříve nevyhrnovali žádné chodníky na Vodojemu, tak teď ještě přestanete vyhrnovat i stěžejní přístupovou cestu na toto sídliště! Někdo kompetentní by se měl zamyslet a zjednat urychleně nápravu.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při kontrole bylo zjištěno, že Váš dotaz je zaměřen na chodník na ul Novoměstská. Zde došlo k chybnému označení, tento chodník je samozřejmě v plánu údržby zařazen mezi udržované. Tabulky budou odstraněny. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 12. 2019
Předmět: Česko zpívá koledy
Dotaz: Dobrý den, v našem městě se stále mluví o spol. setkávání občanů, ale proč tato příležitost zůstává nepovšimnuta? Byla jsem na několika v jiných městech a všude to měli hezky připravené, ozvučené, pak svařák, medovina... Není to škoda?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den p. Chlubnová,
v našem městě jsme rozsvítili vánoční strom 1. prosince a při této příležitosti znělo náměstím několik vánočních písní, zdarma se jsme rozdávali horký čaj a bylo možné koupit si zmiňovaný svařák, punč, trdelník a další dobroty. Bohužel nebylo možné spočítat, kolik se na rozsvícení vánočního stromu přišlo podívat lidí, ale určitě se zde setkaly stovky žďárských i přespolních. Na příští rok chystáme výrazné rozšíření adventního programu, aby náměstí po celý advent žilo atmosférou Vánoc. Vámi zmiňovaná akce "Česko zpívá koledy" je vítaným tipem a my jej rádi využijeme k obohacení programu v příštích letech. Děkuji Vám za podnět a přeji krásné Vánoce.
Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

8. 12. 2019
Předmět: Zimní úklid ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli opravdu bude ulice Vysocká vyloučena ze zimního úklidu chodníků? Usuzuji z nápisu na veřejném osvětlení, že ulice bude v zimě neudržovaná.
Na Vysocké bydlí velké množství starších lidí, pro které neuklizený chodník bude velkou komplikací.
Děkuji za reakci a vysvětlení tohoto (dle mého názoru chybného) rozhodnutí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník na protější straně je zařazen jako udržovaný. Pokud řidič vozidla údržby zjistí, že vozidla odstavená ve vjezdech u protilehlého chodníku údržbě v daný okamžik nebrání, projede i tento úsek. Takto je s prováděcí firmou věc dohodnuta.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2019
Předmět: Ulice K Milířům (část za ulicí Barvířská)
Dotaz: Dobrý den,
píšete, že z ceny stavby a ceny za projektovou přípravu, vychází cena pozemků 2.386,- Kč/m2. Jak je to ale v případě zasíťování ulice K Milířům (od křižovatky s Barvířskou dále), kde město nevlastní ani jeden pozemek a proto nemohlo takto získat prostředky z prodeje pozemků jako v případě ulice Barvířská? Jak se podíleli soukromí majitelé pozemků na zasíťování jejich pozemků?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená nebo vážený MS,
i na této ulici byly pozemky v majetku města.
Do této části byly směněny pozemky, bez kterých by nebylo možné vybudovat technickou infrastrukturu nové lokality. Z tohoto důvodu se jejich majitelé nepodílí na jejich zasíťování.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 12. 2019
Předmět: nesvítí veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den, již týden nesvítí světlo na ulici Na Prutech naproti čp. 1071. Děkuji za nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za poznatek, opravu objednám. S podobnými poznatky je nejlépe obrátit se na nás ihned při zjištění, mnohdy se o problému dozvíme až po několika dnech, přitom opravené to může být někdy i obratem týž den.
Ještě jednou Vám děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 12. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den, jak je možné,aby ve školce na Vysočanech stále jedno a to samé díle fyzicky bije ostatní děti,aniž by to učitelky řádně řešily.Pokud na to výchovný personál nestačí včetně ředitelky, tak ať odstoupí ze svých funkcí.Rodiče již tak platí nemalé peníze za předškolní výchovu svých dětí.Není mmožné,aby rodiče stále měli strach o své děti,aby takové nezvladatelné dítě ohrožovalo ostatní děti.Kdyby se personál dostatečně věnoval dětem, tak by k tomu nemohlo docházet ! Řešte to !
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Doleželová,
pedagogové situaci řeší. Na podnět mateřské školy je dítě v péči školského poradenského zařízení a dalších odborníků, např. dětského neurologa a OSPODu. Pedagogové se striktně řídí Doporučením pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina a Plánem pedagogické podpory, nabízíme odborné konzultace. Se zvýšenou péčí dbají pedagogové o ochranu bezpečí všech svěřených dětí. Respektují však i zákon o ochraně osobních údajů. Proto nemohou konkrétní informace o tomto případu sdělovat, natož medializovat na webových stránkách města.
Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ

4. 12. 2019
Předmět: Uzavřené parkoviště u nádraží
Dotaz: Dobrý den. Kaufland osadil parkoviště u autobusového a vlakového nádraží závorami. V novinách si můžeme přečíst, že se zavázal, že v případě front u závor, které by brzdily provoz přes kruháč, tyto závory na vlastní náklad odstraní. Jakou formu má tento závazek? Doufám, že ne opět ústní, jako když sliboval, že parkoviště bude vždy veřejně přístupné (v momentě, kdy získal pozemek od města).
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Košáku,
město Žďár nad Sázavou nevlastnilo a tudíž ani neprodávalo pozemky, na kterých je umístěna prodejna Kauflandu a přilehlé parkoviště. K budování závorového systému dávalo město své vyjádření pro stavební řízení.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

2. 12. 2019
Předmět: Párty Hárd
Dotaz: Dobrý den, neuvažuje Žďárské mainstreamové Kino o zařazení do programu film Párty Hárd?
Vzhledem k hodnocení na čsfd, by to jistě nebyl marný počin.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den p. Marty,
ano, určitě film Párty Hárd zařadíme během ledna - února do vysílání kina. Máte pravdu, ten titul vypadá velmi slibně a hodnocení je vysoké.
Zachovejte přízeň kinu Vysočina a mějte se hezky.
Aleš Hrbek
Kultura Žďár, příspěvková organizace

3. 12. 2019
Předmět: Podzimní úklid a vyčištění kanál. vpustí na Dvorské ul.
Dotaz: Dojde vůbec k dočištění Dvorské ulice od lupení.Hodně občanů si část ulice poklidíme sami před domy. Zbytek snad Město zvládne. Taktéž ,prosíme vyčistit kanály. Překvapuje mne však,že již několik let to urguje občan ulice.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při úklidu listí se postupuje obdobně jako při jarním čištění směrem od centra a také s přihlédnutím k množství listí, které je třeba uklidit přednostně. Pokud to počasí umožní bude se ještě v úklidech pokračovat, v opačném případě až na jaře. Také čištění uličních vpustí bude plošně prováděno v jarních měsících. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2019
Předmět: pochvala
Dotaz: Dobrý den, nemám dotaz, ale chtěla bych poděkovat za obyvatele Vysočan za krásný nový chodník v ulici Krátká. Byl opraven za krátký čas a je to jiná kvalita oproti těm předchozím boulím na asfaltu. Ať se Vám daří.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaše poděkování vyřídíme zhotoviteli - firmě STAKO VYSOČINA, s.r.o..

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 12. 2019
Předmět: KSČ cenzura?
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu nebyl doposud zveřejněn názor městského arch., týkající se nezasanovaných budov za náměstím (naproti Tetě)
A proč nebyl zodpovězen dotaz na toto téma..
Hodlá město tuto lokolitu v budoucnu očistit, nebo v ZR krabice k náměstí patří???
Na této straně od náměstí jsou to jediné budovy s rovnými střechami, které jdou vidět, je to opravdu příšerné.
Polorozpadlá betonová zeď je také v katastrofálním stavu, je tato lokolaita v plánu rekonsrukcí-demolicí nebo zase 30 let nic?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dotaz byl panu architektovi předán, jakmile obdržíme odpověď, zveřejníme ji.
Pro kontakt s panem architektem můžete využívat jeho e-mail: zbynek.ryska@zdarns.cz.
Ing. Irena Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

20. 11. 2019
Předmět: DTMM
Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, zda je někde zveřejněna digitální technická mapa města (jako ji má například Hradec Králové na svém webu). Případně prosím o info, co brání tento důležitý a užitečný materiál v elektronické formě zveřejnit?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
digitální technická mapa města (DTMM)zveřejněna není. Město data průběhů inženýrských sítí (IS) nevlastní, má je pouze od správců IS zapůjčena. Dle platné smlouvy se správci IS, smí město data DTMM využívat pouze pro svou potřebu. Pro konkrétní činnost (např. projektová dokumentace atd.) může město v rozsahu max. 2 ha data DTMM třetí osobě zapůjčit a i tak činí.
S pozdravem
Ing. Libor Vostrejš
oddělení informatiky

29. 11. 2019
Předmět: Bankomat v ZR-3
Dotaz: Dobrý den, postoupili jste v jednání v rámci uskutečnění realizace bankomatu v ZR-3, nejlépe v místě,kde je pošta ? Probíhala vůbec nějaká jednání v tomto smeru ? Můžeme se těšit jako obyvatele ZR-3 na bankomat v této lokalitě ? Mám takový dojem, že ZR-3 začíná ve všem zaostávat, pořádný a kvalitní obchodní dům tam schází ! Je to lokalita,kde bydlí poměrně dosti lidí a tito se musejí přesouvat k nákupu buď do Kauflandu, nebo, Peny. Stalingrad začíná stárnout nový obchod by uvítali.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Krásenská,
v minulých letech jsme oslovili veškeré finanční instituce ve Žďáře na Sázavou, zda by neměli zájem instalovat bankomat v této lokalitě. Zároveň jsme i předběžně jednali s majiteli domů (pošta, obchodní dům), o možnosti umístění bankomatu na jejich objektu. Bohužel však žádná z finančních institucí nemá v dané lokalitě zájem tuto službu provozovat. Děkujeme za pochopení.
S přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

29. 11. 2019
Předmět: Dotaz ke změně v katastru nemovitostí
Dotaz: Dobry den, můžete prosím sdělit proč a kdy vznikly parcely 2062/7 a 2062/9 v k. ú. Město Žďár resp. proč byla rozdělena původní parcela. Děkuji za objasnění.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní Klímová,
pozemky se rozdělily na základě Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí ze dne 19.11.2019, v souladu s Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 7.11.2019 – Propojení chodníku u Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

27. 11. 2019
Předmět: Čím je tvořena cena pozemků k bydlení
Dotaz: Dobrý den,
na stránce https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/vystavba-klafar je uvedeno, že město prodalo občanům parcely pro výstavbu domů za cenu 2 000 Kč za metr čtvereční. Zajímalo by mne, čím je tato cena tvořena. Stačí mi přibližná čísla. Mám na mysli především zisk města plynoucí z prodeje, náklady na stavbu komunikací, náklady na stavbu veřejného osvětlení, náklady na zavedení elektřiny, vody, kanalizace, plynu, internetu, dále pak náklady spojené s výkupem pozemků, administrativní výdaje...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Janů,
z ceny stavby a ceny za projektovou přípravu, vychází cena pozemků 2.386,- Kč/m2. Náklady za směny a výkupy pozemků nelze do ceny započítávat, protože probíhaly v průběhu cca 10 let. Cena 2.000,- Kč byla vyhlášena jako cena základní, prodeje probíhají aukcí, záleží tedy na kupujících, jakou výši nabídnou.
Příjmy z prodeje pozemků pro bydlení jsou využívány pro další přípravu a podporu bydlení ve městě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

27. 11. 2019
Předmět: Obchvat našeho města
Dotaz: Jak je možné, že v Havl.Brodě budou budovat další obchvat a naše město stále nic !Tam to dokázali a u nás ne ? Hlavně, že máme poslankyni a pana presidenta, kteří s ničím nepomohli v rámci lobingu na správných místech.Nemáme na to šikovné lidi, kteří by to prosadili a posunuli dále, respektive uspíšili realizaci obchvatu.Myšleno toho hlavního obchvatu, ne směrem na jihlavskou ! Odlehčit náměstí a dopravu vést mimo naše město ! Proč jsou naši představitele v tomto tak slabí ? Volíme asi špatně.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
podle informací z tisku budují v Havlíčkově Brodě komunikaci v jihovýchodní části obchvatu, která se připravovala přes 10 let. A stejně jako Žďár, připravilo město ve spolupráci s ŘSD výkupy pozemků a pokračuje v přípravě dalších nutných úseků JZ a SZ části. Zvolili tedy stejnou cestu přípravy jako naše město, vykupují pozemky a budují komunikace v jednotlivých úsecích.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 11. 2019
Předmět: PODĚKOVÁNÍ
Dotaz: Dobrý den, asi to sem úplně nepatří, ale přesto bych velmi ráda poděkovala poctivému nálezci bílého telefonu Huawei, který jsem ztratila 27.11.na parkovišti u Kulturního domu, kde byl dne 28.11. nalezen na střeše automobilu. Takže DĚKUJI!!! Třeba se to touto cestou dostane ke správné osobě.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Šípková,
Vaše poděkování zveřejníme a jak píšete, třeba se dostane ke správné osobě.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

26. 11. 2019
Předmět: Nové domy v obci Škrdlovice
Dotaz: Proč se neúměrně stále protahuje kolaudace nových domů v obci Škrdlovice ? Je za tím nějaký spor mezi starostkou Škrdlovic a stavebním úřadem Žďár nad Sázavou ?Stavebníci si plní co mají a nemouhou přece doplácet na neochotu a liknavost úředníků,kteří na sebe navzájem svádějí odpovědnost ! Na vše jsou přece lhůty,které by měli úředníci dodržovat,nutno v tomto již udělat konečně pořádek, jinak tam nemají odpovědné osoby co dělat.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní,
stavební předpisy stanovují povinnost zajistit pro stavby rodinných domů pozemní komunikaci, která končí nejdále 50 m od jednotlivé stavby. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly ze strany investora doloženy požadované doklady, bylo řízení ve věci povolení užívání stavby komunikace přerušeno a stanovena lhůta k jejich doložení. Před jejím uplynutím požádal investor o její prodloužení. Stavební úřad do dnešního dne doklady neobdržel. Chápu Vaše rozhořčení, ale nemohu souhlasit s Vámi namítanou neochotou, liknavostí anebo nedodržováním lhůt pracovníků stavebního úřadu. V případě právní existence stavby komunikace není důvod, aby stavební úřad neprovedl kontrolní prohlídky dokončených novostaveb rodinných domů včetně následujícího vložení/zápisu do registrů nemovitostí.

S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.


25. 11. 2019
Předmět: Řezy keřů nedodělány
Dotaz: Ačkoliv klimatické podmínky jsou stále dobré, řezy keřů na Libušíně nejsou dodělány !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Bartoni,
řez keřů byl na Libušíně pozastaven z důvodu provádění jiných zahradnických prací, jako jsou výsadby nových stromů a keřů a zazimování záhonů ve městě, které jsou teď prioritní. Údržba keřů bude opět pokračovat po provedení výše zmíněných prací.
Děkujeme za pochopení
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

19. 11. 2019
Předmět: parkoviště u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den, jak je myšleno budoucí parkování u Kauflandu? Předpokládám, že bude sloužit jen zákazníkům Kauflandu. Jak se bude řešit parkování pro cestující občany? Každé ráno zaberou i část parkovacích míst Kauflandu. Kde budou mít možnost parkovat? Ostatních míst je tam zoufale málo. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní,
podle dostupných informací sděluji, že Kaufland plánuje dokončení instalace závor do konce listopadu a zahájení plného provozu je naplánováno na prosinec 2019.
Parkovací systém je na lístky s kamerovým záznamem SPZ, při zaplacení či splnění časového limitu který bude stanoven na 2,5 hodiny zdarma se automaticky otevírají závory.
Aktuálně vzniká projekt veřejných parkovacích stání na autobusovém nádraží a na ul. Chelčického v rozsahu celkem cca 35 míst. Realizace by byla možná v období červenec až srpen 2020.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

25. 11. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den. Zajímalo by mě,zda bude u bytových domů na Hrnčířské ulici vybudováno i "venkovní" parkoviště (jak je jinde ve Žďáru obvyklé). Už dnes je zde situace často nepřehledná a mnohdy nezbývá ani jeden průjezdný pruh. Děkuji za odpověď. Blažková
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní,
stavební úřad povolil na základě předloženého záměru na Hrnčířské ulici stavbu čtyř bytových domů, jejichž součástí byla odstavná stání. Na venkovním parkovišti mimo prostor místní komunikace bylo pro tyto stavby navrženo 6 parkovacích stání; z toho jsou 2 parkovací stání vyhrazena pro vozidla převážející osoby s těžkým zdravotním postižením. Nutný počet parkovacích a odstavných stání byl doložen výpočtem. Jiný záměr pro výstavbu dalších parkovacích míst předložen nebyl.

S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.

21. 11. 2019
Předmět: Umístění AED
Dotaz: Dobrý den,
plánuje město nákup a umístění automatizovaných externích defibrilátorů do veřejných budov, např. do KD, MěÚ nebo zimního stadionu? Jako místa s častou vysokou koncentrací osob by si jejich umístění jistě zasloužila více, než např. aktuální "uskladnění" 1 AED u SDH na Zámku, kde přístroj ani není v případě potřeby volně dostupný.
Časová prodleva do příjezdu ZZS, HZS, či MP vybavené AED výrazně snižuje šance na obnovu oběhu člověka postiženého NZO.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (technická správa budov města):
Děkuji za námět. Předložíme ho k projednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na lednové zasedání.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav, TSBM

23. 11. 2019
Předmět: Dotace na stromky
Dotaz: Dobrý den, využije, nebo bude využívat naše město dotace od státu na sázení nových stromů, které jsou tak důležité pro naše město a okolí ? Pokud ano v jakém rozsahu a budete na jaře plánovat zázení nových stromů, aby se mohla připojit žďárská veřejnost ? Jistě by byla hojná účast.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Kvapilová,
v letošním roce byla dokončena výsadba dřevin v 6 lokalitách města. Projekt řešil plochu o velikosti 11,5 ha, vysázeno bylo 623 stromů, 51 keřů, 132 kusů dřevin bylo arboristicky ošetřeno. Více na https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/revitalizace-zelene-ve-zdaru-nad-sazavou.
Zároveň jsme letos na podzim požádali o dotaci na sázení stromů z 9. výzvy 2019 Národního programu životní prostředí. Sadba již byla zrealizována u Peršlíku. Vysázeno bylo 74 ks stromů za velké pomoci zaměstnanců SATT a.s.
V listopadu letošního roku proběhlo osázení remízku v části U Hrázek s podporou Aktivně pro Žďár více viz https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/zapoj-se/.
Dále jsme letos požádali o dotační podporu z Operačního programu životní prostředí na obnovu stromořadí v ulicích města. Realizace by měla probíhat od podzimu 2020 do roku 2022. Navrženo k nové výsadbě je 384 ks stromů.
V plánu jsou i další projekty řešící jak intravilán, tak extravilán města. Zájmem je mj. obnovovat původní ráz krajiny, obnova polních cest, výsadba dalších dřevin, obnova a výstavba nových retenčních ploch. Připravujeme i výsadbu dřevin s občany města. Sledujte prosím webové stránky města a Žďárský zpravodaj, kde budeme informovat o detailech.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, vedoucí oddělení projektů

21. 11. 2019
Předmět: Doručování písemností
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné doručovat písemnosti týkající se např. ohlášení změny trvalého pobytu fyzické osoby do datové schránky majitele domu (kterým je bytové družstvo), nikoliv klasickou poštou? Je to určitě oboustranně výhodnější (časově) i ekonomičtější a domnívám se že i z těchto důvodů byly datové schránky zřízeny...
Děkuji
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní, vážený pane,
v některých případech při vypravování písemností prostřednictvím elektronické pošty systém ihned neztotožní adresáta s datovou schránkou, protože ne všechny právnické osoby mají datovou schránku zřízenou ze zákona a písemnost je pak vypravena poštovní zásilkou. V takovém případě je nutné dohledání a ověření datové schránky v jiných aplikacích. To se v tomto konkrétním případě nestalo. Za pochybení se omlouvám. Zákonná informační povinnost i tak splněna byla. Doručování prostřednictvím datových schránek je jinak v případech oznamování změny počtu přihlášených osob vlastníku objektu běžně využíváno.
S pozdravem
Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

22. 11. 2019
Předmět: Havlíčkovo náměstí
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem upozornit, že se propadají dlažební kostky u Barborky. Dále jsem se chtěla zeptat na umístění tří truhlíků u sochy od p. Plieštika, zda jsou tam nutné. Moc se tam nehodí a pokud měly omezit parkování, tak to účinné není. Jsou posunuté už tak nahoru, že si stejně každý parkuje, jak chce. Děkuji Matějková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jedná-li se o kostky u schodiště, tak oprava již byla objednána. Pokud se jedná o jiné místo, prosím kontaktujte mě.
Umístění a vzhled truhlíků na Havlíčkově nám. byl konzultován s architekty - autory projektu Havlíčkova náměstí. Konkrétní umístění je kromě jiného dáno i konzultací s dopravním odborníkem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 737 269 757
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

16. 11. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, v měsíci říjnu v našem městě hostoval cirkus. Údajně jim zde byla znemožněna propagace.
Kdo prosím o takových věcech v našem městě rozhoduje a na čem potom závisí rozhodnutí ?
Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní,
vedení města má zájem výrazně omezovat reklamní smog ve městě. Jedním z opatření, která toto mají zajistit, je nepovolovat reklamy z kartonů instalované na sloupech veřejného osvětlení nebo samostatně nebo na jiném mobiliáři na veřejném prostranství. Je možné využít např. stabilních reklamních ploch a internetové reklamy. Cirkusu ani jinému žadateli o umístění reklamy na veřejném prostranství města nejsme oprávněni povolit instalaci takovéto reklamy v rozporu s pokynem od vedení města.
S pozdravem
Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 11. 2019
Předmět: Parkování Libušín, dúm kultury
Dotaz: Dobrý den, je možné prosím nalajnovat parkovací místa na parkovišti u domu kultury? Věčně stejný problém auta při akcích parkují tak že pak se nedá projet, nebo nemůžete nastoupit do auta protože zaparkují tak blízko že se do něj nedostanete, Případně blokují výjezd svým autem. Prosím o nalajnování parkovacích míst poté bude jasné kde se může a nemůže parkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v příštím roce je připraveno k realizaci vodorovné značení u zimního stadionu a před fotbalovým hřištěm. Návrh vodorovného dopravního značení u DK necháme zpracovat. Samotná realizace proběhne v závislosti na výši finančních prostředků.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 11. 2019
Předmět: Internetové stránky firmy ZDAR pro MHD
Dotaz: Dobrý den,
nemohlo by město jako plátce dotací pro MHD přitlačit na firmu ZDAR, aby něco udělalo s internetovými stránkami www.mhdzdar.cz?
Jsou celkově neuspořádané, stručné a málo aktualizované. To je vidět i z fotografie na úvodní straně, kde je autobus linky 2A, i když tato linka jezdila do poloviny roku 2017.
Je tam málo informací, třeba na neoficiálních internetových stránkách www.mhd-zr.xf.cz je to přesně naopak. Co se tímto inspirovat?
...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
od nového roku 2020 bude dopravce MHD plnit své povinnosti podle nové smlouvy, a to nejen v oblasti povinně zveřejňovaných informací o žďárské MHD na jeho stránkách.
Stránky dopravce i města k MHD jsou především informativní, není jejich účelem zahltit návštěvníka stránek velkým objemem dat a informací. Je zveřejněn především ceník, aktuality atd. a hlášení o odjezdech.
Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší.
Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky. Naším cílem je poskytování potřebných a přehledných informací, které běžný uživatel potřebuje k přepravě. Takto vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí.
S novým rokem tedy lze očekávat dílčí změny na stránkách dopravce, nepožadujeme však jejich jakoukoliv zásadní úpravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

14. 11. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Za všechny, kteří jezdí autobusem pracovat do průmyslové zóny děkuji za dokončení skelních bočních stran na zastávkách,kde je to opravdu značně lepší,neboť tam často fouká a alespoň se dá schovat v té autobusové zastávce a v současnosti tam již tak nefouká.Trvalo to sice delší dobu ta realizace,ale přesto děkuji i za ostatní všem realzátorům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám kolegovi Ing. M. Dvořákovi, který věc zajišťoval.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 11. 2019
Předmět: seřezání keřů
Dotaz: Dobrý den, na Libušíně před jednotlivými domy a vchody jste ještě nezačali se seřezáváním přerostlých keřů,kdy s tím již začnete, stihnete to do zimy ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
řez na sídlišti Libušín byl již zahájen u 1. bytovky nejblíže kulturnímu domu. S přihlédnutím na klimatické podmínky bude i nadále řez probíhat i u ostatních keřů na sídlišti Libušín.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

13. 11. 2019
Předmět: Výstavba u Kauflandu
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě co se staví na parkovišti u Kauflandu. Není kde parkovat už teď. Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
jedná se o realizaci závorového systému, jehož součástí je nejen přívodní kabel nn a požárně bezpečnostní zařízení, ale i úpravy vjezdu a výjezdu.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.

6. 11. 2019
Předmět: Otvírací doba MěÚ
Dotaz: Dobrý den,
v posledním Žďárském zpravodaji jsem se dočetl o změně otevírací době. Tomu se opravdu říká vyjít vstříc občanům. Vždy jsem si vážil našeho úřadu, že byly jeho služby dostupné v plném rozsahu již od sedmi hodin. Dojíždím sem za prací a kdykoliv jsem potřeboval cokoliv vyřídit, tak jsem přijel na sedmou a v osm jsem byl v práci. Nyní si budu muset domlouvat volno, což u zaměstnavatele v soukromém sektoru není vůbec jednoduché. K dokonalosti už chybí jen to, abyste zavřeli i na silvestr
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bradáči,
k úpravě provozní doby došlo především v souvislosti ze zrušením místní příslušnosti na odboru dopravy (i když již platí nějakou dobu). Pracovníci totiž nejenom vyřizují záležitosti na přepážkách, ale všechny žádosti také musí zpracovávat, a to po ukončení provozní doby bez přítomnosti klientů. Stále lze dnes, i po novém roce, možnost využít objednávkový systém, popřípadě telefonickou domluvu s pracovníky městského úřadu i mimo uvedenou provozní dobu. Je třeba také říci, že i přes "zkrácení" provozní doby o půl hodiny, jsme pro klienty k dispozici celý týden ve stanovených provozních hodinách, čemuž tak na jiných úřadech není. Myslím si, že tato změna neomezí klienty a občany města a služby jim budou poskytovány nadále ve vysoké kvalitě jako doposud.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

11. 11. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kdy se prosím plánuje obnova části námětí na straně,kde jsou ty nevkusné betonové květináče ? V této části náměstí je nutná obnova fasád jednotlivých obchodních domů, nový chodník od shora až dolů, ten současný je strašný,pokud chceme mít námstí pěkné, tak pořádně se vším všudy.Zatím je to žalostný stav našeho náměstí ! K tomu samozřejmě musí navazovat i okolí, což je v havarijním stavu.Jsou to nejvíce viditelná místa,která potřebují opravit.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Pekařová,
část náměstí Republiky kolem obchodních domů je součástí Strategie Centrum pod názvem Magistrála I. Tato část má být připravována pro realizaci v roce 2022. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 11. 2019
Předmět: Prostor před kulturním domem
Dotaz: Denně chodím kolem kulturního domu a na jeho okolí jste úplně rezignovali,tam je nutná revitalizace ! Kdy k tomu prosím dojde ? Záhony v záplavě listí,obrubníky staré a zničené,květinová výzdoba je už úplně zničena.Takto zanedbaná místa jsme tu již dlouho neměli ! ... To jsou brostory,které jsou blízko centra města a ty by měli být výstavní, opak je pravdou !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Benešová,
celková revitalizace území kolem Domu kultury, které má přecházet soutěž o architektonický návrh, má proběhnout dle schválené STRATEGIE CENTRUM v roce 2026. Strategii Centrum naleznete na https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2018/ZM2018-30/30-18-ORUP-5.pdf.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 11. 2019
Předmět: Kdo to platí?
Dotaz: Dobrý den, kdo platí 14 dní zaparkované stroje u budované stezky u splavu??
Kdy budou hotové povrchy, nerozumím prostojům, když podzim stavebním pracem přeje..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Robine,
stavba stezky na ulici 1.máje je jednou z 5 částí akce „Rozvoj cyklodopravy“. Termín dokončení je 31.8.2020. Postupně jsou zahajovány všechny části, a tak, jak budou dokončovány budou uváděny do provozu. Fakturují se provedená práce a faktury jsou průběžně kontrolovány. Celá akce pokračuje podle harmonogramu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 11. 2019
Předmět: Vyžilé pozůstatky vlády KSČ ve Žďaru
Dotaz: Můj dotaz směřuji na nejstarší ulici města.
Bude se něco dít s krabicemi na Veselské ulici v majetku města?
Žádný ze soukromých investorů si nedovolil na Veselské ani jinde v centru postavit nic krabicojidního, jak dlouho bude město přehlížet zanedbané budovy-krabice?
Přemýšlí se o jejich stržení?
Nebo je to i dle městského arch. v pořádku??
Je to nejzanedbanější lokalita města, se kterou se bohužel 30 let nic neděje..
Máme nové náměstí, krásné parky a vedle toho tyto hrůzy..
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Ireno,
děkujeme za Váš názor. Předpokládám, že se Váš dotaz týká objektů s provozovnami naproti Café u tety Hany. Vzhledem objektů se bude zabývat správce objektů v rámci obnovy fasád.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 10. 2019
Předmět: pozemky Klafar
Dotaz: Dobrý den,
kdy je prosím v plánu další prodej pozemků na stavbu rodinných domů?
Poslední prodej 5ti parcel je jen slabá náplast oproti faktu, že nikde jinde není možné ve městě postavit dům. Navíc tak malý počet na straně nabídky zvyšuje jejich cenu. Můžete říci, za kolik byly jednotlivé parcely vydraženy?

Děkuji,
MS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době probíhají výkupy dalších pozemků pro navazující ulice. Předpokládáme, že v průběhu dalších 2 let by mohla být připravena další lokalita.
Prodej posledních 5 pozemků města navazoval na zainvestování 62 pozemků pro rodinné domy.
Ceny: 2.060 Kč/m2, 2.150 Kč/m2, 2.880 Kč/m2, 2.430 Kč/m2 a 2.610 Kč/m2 – vše včetně DPH.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

5. 11. 2019
Předmět: Psi v našem městě - práce MP
Dotaz: Nevím komu to adresovat, ale většina majitelů psů nedodržuje vyhlášku města a nepoužívají na psy vodítka, ani náhubky. MP našeho mměsta toto vůbec nekontroluje a nezabývá se tím,až se zase něco stane a pes napadne nějaké dítě, tak se to bude řešit ! Proč to strážníci nekontrolují ? Pěšky jsem je neviděla ani nepamatuji, vozí se v autech, projedou kolem např. majitelů psů a nic se neděje,obdobné je to s dodržováním předpisů ze strany řidičů.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Loucká,
povinnost mít psa na vodítku, který musí být zároveň opatřen náhubkem skončila v listopadu 2017. Od té doby platí v našem městě nová obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, ve které je zakotvena "pouze" povinnost mít psa na vymezených veřejných prostranstvích na vodítku. Tuto povinnost samozřejmě kontrolujeme, kdy počet přestupkových jednání se neustále snižuje. Pravděpodobně vidíte kolem sebe majitele psů, kteří venčí psy bez náhubků, ale toto není protiprávní. Ohledně přestupků řidičů zastávám názor, že situace se v našem městě také zlepšila, k čemuž přispěla nejen naše práce a práce Policie ČR, ale i postupné vytváření nových parkovacích ploch. Samozřejmě provádíme i pěší obchůzky, ale bez vozidla naši práci vykonávat nelze. Pro vaši informaci od 1.8.2019 evidujeme v našem informačním systému cca 800 událostí a 270 přestupkových jednání. Pokud máte zájem, můžete se s naší prací blíže seznámit ve Zprávě o činnosti MP, viz. odkaz https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf . V případě potřeby dalších informací mě samozřejmě můžete kontaktovat –tel. 566631694, email: mp@zdarns.cz. Ve formuláři dotazu prosím vyplňujte i své kontaktní informace.
Děkuji s pozdravem Mgr. Martin Kunc.

4. 11. 2019
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: reakce na odpověď z 4.11.
Píšete, že to má regulační funkci. Znamená to tedy, že se město snaží za pomoci vyšších poplatků regulovat (snižovat) počet psů, kteří jsou chovaní v bytovkách / panelácích?
Dále píšete "..sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi.." - město tedy předpokládá, že psi v bytech mají horší podmínky a proto musí lidé platit více?
Nevyvracím, že to je v souladu se zákonem. Chci vědět motivaci města takového využití možnosti rozdílných sazeb.
Děku
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane,
místní poplatky mají regulační a fiskální funkci v různé míře. V případě místního poplatku ze psů převládá regulační funkce. Sazba poplatku ze psů však ve městě nebyla měněna od roku 1998, kdy se při stanovení sazby rozlišil chov psů v bytech a v rodinných domech. U rodinných domů jde hlavně o psy hlídací a také o pohyb na vlastním pozemku, u bytových domů však musí být zohledněna i pravidla občanského soužití a veřejný pořádek.
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze psů bude projednáván zastupitelstvem města 12. 12. 2019, kde jako občan máte možnost se k návrhu této vyhlášky vyjádřit.“
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

6. 11. 2019
Předmět: zeleň na náměstí
Dotaz: Dobrý den, zeleně na náměstí je opravdu žalostně málo, ty škaredé betonové květináče podél obchodních domů při cestě jsou doslova a do písmene hnusné(promiňte mi ten výraz), v současné době je to již zastaralé a nehezké a zanedbané. Náměstí musí být vizitkou našeho města, zatím tomu tak není a navíc vše ničí projíždějící nákladní auta a to nesmyslné parkování na náměstí ! Zeleňě na náměstí je třeba zvýšit a zkvalitnit !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zastupitelstvo města na svém jednání 31.10.2019 schválilo kromě jiného financování architektonické soutěže o návrh "Potenciál města Žďáru nad Sázavou". Uvedený návrh bude řešit kromě jiného návrh úprav lokality Magistrála a Atrium, tedy i ještě nerekonstruovanou stranu náměstí s betonovými květináči. Kvalitní zeleň bude zajisté neopomenutelnou součástí architektonického návrhu a následné realizace úprav uvedených veřejných prostor.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 11. 2019
Předmět: Odstraňování listí
Dotaz: Pracovní činnost na odstraňování listí a jeho likvidace jde velice pomalu, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době pracují na úklidu listí 2 pracovní skupiny. Postupně se přesouvají do dalších míst a budou v čištění města pokračovat, dokud to počasí dovolí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Osázení stromy v průmyslové z´éně
Dotaz: Dobrý den, proč nevstoupíte v jednání s firmami a nejsou daleko více osázeny pozemky na průmyslové zóně keři a stromy ? Protihlukový val může být daleho více osázen stromy než doposud ! V této lokalitě chybí poměrně hodně zeleně. Ne, že jsou tam jen nevzhledné průmyslové budovy,ale každopádně chybí více zeleně ! Vemte si už konečně příklad ze zahraničí, tam je výstavba podmíněna výsadbou příslušné zeleně, která u nás chybí !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
v územním plánu města je dána stavebníkům povinnost, zachovat kolem objektů určité procento zeleně, které je různé podle funkčního zařazení využívaných ploch. Je ale na stavebníkovi, jak velké finanční prostředky do úpravy okolí svého objektu investuje a kolik jich je ochoten vkládat do jejich další správy. I mezi novými investory jsou již připravovány akce, které reagují na příklady dobré praxe a architekti města je vždy doporučují.
Výsadbu zeleně na pozemcích města a u akcí města, řeší městská architektka krajinářka. V současné době realizuje výsadbu podél silnic a cest, připravuje výsadbu na Farských humnech a řadu dalších drobných akcí. Jednou z nich bude i posilování zeleně na valech podél železniční tratě.

odbor Rozvoje a ÚP

13. 9. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den. Odbor zdravotnictví ve výčtu možností chybí....
Chci si stěžovat na vedení polikliniky. Dne 3.9. jsem vyjádřil mailem nesouhlas s budováním lékárny Nobis. Tato skupina, nebo vlastně jedinec- finančník toto podnikání směřuje k tvrdému ekonomickému prospěchu, tady nejde o budování konkurence "přemnožených" lékáren Dr.Max. Dodnes mi nikdo neodpověděl.....
František Musil
Odpověď (oddělení finanční kontroly a interního auditu):
Dobrý den p. Musile,
na Váš e-mail ze dne 3. 9. 2019 Vám bylo p. ředitelkou odpovězeno.
Matěj Papáček
tiskový mluvčí


17. 10. 2019
Předmět: Nedodělané zastávky na průmyslové zóně
Dotaz: Kdy budou dodělány boční strany u zastávek v průmyslové zóně, zima se rychle blíží a počasí takovým pracem přeje, tak by bylo dobré ty boky dodělat.Chybí tam i odpadkové koše.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, boky zastávek jsou objednány, v letošním roce budou instalovány.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: vraky Brodská 1911-1915
Dotaz: Od 29.8.2018 se sem již poněkolikáté obracím ohledně odstavených vraků na ulici Brodská 1911-1915: SPZ -...... Opět se blíží zima a vraky jsou stále zde. Kam se řešení této situace posunulo za více než rok?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
Vámi uváděná vozidla z hlediska současné legislativy nenaplňují pojem vraku. Zvažujeme i jinou cestu jak tuto věc řešit.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 11. 2019
Předmět: zeleň na náměstí
Dotaz: Dobrý den,chodí někdo z těch co mají na starost zeleň ve městě třeba pěšky po náměstí ? Z auta neuvidíte to co pěší turista.Aby v květináčích podél obchodních domů na náměstí byl plevel 50cm a vyšší ? to za Žďárských zahradníků nebylo.
Asi Ti co mají na starost zeleň tak nejsou občané Žďáru a nechodí po Žďáře pěšky.Dříve se nestávalo aby zeleň zasahovala do komunikací (silnice,chodníky,cykloztezky).vypadá to jako byste nikoho na údržbu zeleně neměli.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpověď na Váš dotaz zčásti naleznete zde: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8108.
Údržbu většiny zeleně mimo sečení provádí externí dodavatel, v současnosti probíhají úpravy především keřů. Celkový rozsah údržby zeleně je kromě jiného dán rozpočtem města alokovaným pro daný účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Zimní údržba parkovišť
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat jak to bude se zimní údržbou parkovišť na sídlištích? V plánu zimní údržby se o nich nic nepíše.V lednu a únoru tohoto roku jsem třikrát požádal o prohrnutí parkoviště nebo alespoň příjezdové cesty k parkovišti.Parkoviště bylo prohrnuto až po měsíci a to nejspíš jenom proto,že tam několik aut právě na příjezdové cestě uvízlo tak,že je museli odtahovat. Ptám se raději s předstihem, protože bych nerad, aby se opakovalo to samé, co na začátku tohoto roku. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jednotlivá parkoviště se nedávají do pořadí důležitosti, jsou řešena dle aktuálního stavu, kapacit techniky a s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. (Některá lze vyhrnovat např. pouze v nočních hodinách).

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

28. 10. 2019
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, blíží se nám zima a zajímá nás, zda se po letech dočkáme úklidu listí na Studentské ulici. Nebo nám pristavte kontejner a nářadí. Díky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době pracuje na úklidu listí jedna skupina ve Žďáře n. S. 3 a druhá souběžně ve Žďáře n.S. 6. Dále se bude pokračovat i v ostatních sídlištích po celou dobu, dokud to počasí dovolí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 10. 2019
Předmět: dodržování dopravních předpisů
Dotaz: Dobrý den, můžete zajistit větší dohled policie na dodržování dopravních přepisů na křižovatkách ve Žďáře, mnoho řidičů projíždí světelné křižovatky na červenou. Na křižovatce u Conventu řidiči odbočující doleva na Smetanovu ulici nedávají přednost vozidlům jedoucím rovně a ohrožují chodce na přechodu na Smetanově ulici.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích je pověřena PČR a MP. Váš námět jsme předali vedoucímu strážníkovi MP, který následně kontaktoval vedoucího DI PČR se žádostí o zvýšení intenzity dohledu na vámi popisované porušování pravidel.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

3. 11. 2019
Předmět: Stržanov
Dotaz: Když vidím tu pracovní aktivitu firmy, která pracuje u Stržanova,kde mělo být hotovo do konce října 2019 a toto prodloužili do poloviny listopadu, tak je mi jasné jak se všechno protahuje a prodlužuje.O víkendech,když ještě bylo v říjnu slunečno se tam vůbec nepracovalo a nyní to dohánějí ? Jak asi bude držet asfalt položený v listopadu ? Kdo na toto dohlíží ze strany města ? Kdy už konečně v tomto uděláte pořádek a na vše budete řádně dohlížet,aby bylo vše řádně včas a v pořádné kvalitě !!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
částečná uzavírka silnice I/37 pod kterou probíhají práce na stavbě „Cyklodopravy ZR“ je prodloužena cca o 14 dnů z důvodu nepředvídatelných prací – výskyt podzemní vody pod tělesem komunikace. Tato skutečnost musela být geologicky posouzena, musela být vypracovaná dodatečná projektová dokumentace a po odsouhlasení investorem stavby následně dodavatel práce ocenil a zahájil realizaci. Dozorování stavby je zajištěno jak technickým dozorem Ředitelství silnic a dálnic, tak technickým dozorem Města Ž. Prodloužení uzavírky silnice na žádost dodavatele byla řádně projednána na KÚ Jihlava, který následně svým rozhodnutím prodloužení povolil. V současné době je podjezd pod silnicí dokončován. Omlouváme se za komplikace, které jsme nemohli předvídat.

S pozdraven

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

3. 11. 2019
Předmět: obec Škrdlovice
Dotaz: Novostavby ve Škrdlovicích patří pod schvalování Vašeho odboru ? Proč není dosud zkolaudována nová cesta od benzinky k novým domkům ? Proč jsou problémy s pouličním osvetlením,kdy to nesvítí ? Proč jsou problémy s kolaudací nových domků s neskolaudovanou novou cestou ? Proč pravá ruka neví co dělá levá ? Krajský úřad v tom nevidí problém a Váš úřad stále ano ? Proč není zkoordinován v tomto řádný a rychlý postup ? Proč tím trpí stavebnící ? Je to neschopností úředníků ?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Dalešický,
stavebnímu odboru přísluší rozhodovat o povolení staveb, nejen pro jejich realizaci, ale i pro užívání. Novostavby rodinných domů je možno užívat až po zajištění přístupu a příjezdu k nim, tedy po vydání povolení užívání pro nově zbudovanou komunikaci. Investor, obec Škrdlovice, požádal o kolaudaci této komunikace, ale v průběhu jednání dne 18.7.2019 vzal žádost z části (týkající se komunikace) zpět. Následně podal žádost o povolení jejího předčasného užívání. Poněvadž stavebnímu úřadu dosud nepředložil požadované doklady, není možno povolit její předčasné užívání. Stavební úřad je připravený rozhodnout, avšak řádný a rychlý postup je plně v rukou investora. Neznám zdroj Vašich informací o postoji krajského úřadu k této záležitosti, ale musím uvést, že rozhodování přísluší pouze stavebnímu úřadu, který postupuje v souladu se zákonem. Toto nám potvrdil i nadřízený orgán.
Pokud se jedná o zmíněné osvětlení, je nutno se v této věci obrátit na vlastníka a správce, a to obec Škrdlovice.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.


30. 10. 2019
Předmět: Nevyvežená popelnice
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych vám tímto způsobem oznámit, že mi popeláři - BIOODPAD -vyvezli pouze jednu popelnici a druhou nechali plnou. Takže nemám vyveženou jednu popelnici, která je absolutně plná a pokud jsem dobře informovaná, bioodpad se vyvážel naposled. Chtěla jsem se tedy zeptat, co s tou popelnicí mám dělat...? Jedná se o ulici Kupecká na Klafaru.
(Podobnou situaci zažili před nedávnem i sousedé, kterým popelnici také nevyvezli).
Děkuji Vám za odpověď a přeji příjemný zbytek dne.
Šmídová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Šmídová.
Bohužel jsem z firmy Ave nedostala vysvětlení.
Tento týden bude vše vyvezeno.
Pokud by někdy nebylo vše v pořádku můžete mě kontaktovat přímo na miluse.kozakova@zdarns.cz
Omlouváme se za vzniklé potíže.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 11. 2019
Předmět: Poplatek ze psů
Dotaz: Dobrý den,
mohu Vás poprosit o rozumné a logické vysvětlení toho, proč lidé, kteří bydlí v rodinných domech, nebo domech do dvou bytových jednotek platí poplatek za psa pouze ve výši 300 Kč a lidé z paneláků / bytovek (nebo v domech nad 3 bytové jednotky) platí 900 Kč?

Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vzhledem k regulační funkci místního poplatku ze psů město přistoupilo k možnosti určit rozdílně sazby poplatku v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (rodinný dům, bytový dům). Tento postup je v souladu se zákonnou úpravou.

S pozdravem Miroslava Zachová, odbor finanční

31. 10. 2019
Předmět: Podzimní úklid
Dotaz: Dobrý den, mohl by prosím někdo dokončit úklid shrabaného listí na ulici Brodská. Konkrétně na parkovišti před domem s popisným číslem 2025. Krásně uklizené listí už druhý den zabírá parkovací místo. Děkuji. Tamara Pecková
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Pecková.
Objednáme odvoz shrabaného listí.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

31. 10. 2019
Předmět: Cesta do řeky i pro veřejnost
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné v rámci běžné údrždy křovin města, prosekat až k zemi poros mezi novým areálem vodních skautů a řekou tak, aby tam vznikla cesta alespoň okolo plotu areálu a dostal se i neskaut se svojí loďí do betonového zálivu, kde se lze bezpečně nalodit/vylodit..
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Pavle,
na Farských humnech se plánují další přístupy k vodě, které budete moci využít. Pokud chcete využívat „molo“ přístupné z areálu vodních skautů kontaktujte jejich zástupce a dohodněte si využití přímo s nimi jako správci areálu. Budování pěšinek není koncepční a vám by nezajistilo komfortní přístup.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 10. 2019
Předmět: Listí
Dotaz: Dobrý den, myslí, že bylo by vhodné začít shrabovat a odvážet spadané listí. Místy jsou již takové vrstvy listí, že není vidět chodníky a cesty. Například za obch. centrem AZ směrem ke škole. A listí je velice kluzké. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený/á občane/občanko,
úklid listí již byl zahájen a pokračuje - jsou a budou uklízeny frekventované lokality a místa dle aktuálního stavu a postupu prací.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 10. 2019
Předmět: Ořez keře
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zařídit ořezání keře ? Keř je vedle budovy knihkupectví Šemrincová u venkovního posezení směrem k parkovišti. Již nyní zasahuje 1 metr do chodníku, až napadne sníh, tak lehnou i ostatní větve a bude se zde velmi špatně chodit. Velice děkuji. A dále směrem na posekanou květnou loučku se válí velké olámané větve.Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ořezání keře i odklizení větví bylo objednáno. V co nejkratším možném termínu budou práce provedeny.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

20. 10. 2019
Předmět: ořezání keřů na Libušíně a okolí
Dotaz: Dobrý den,dojde ještě do zimy k ořezání přerostlých keřů před jednotlivými domy v lokalitě Libušín a ul.Dolní, děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Dostálová,
keře v lokalitě Libušín budou ještě do konce roku ořezány.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

23. 10. 2019
Předmět: Pařezy po pokácených stromech
Dotaz: Dobrý den
mohu se zeptat proč se neodstraňují pařezy jako v předchozích letech? Loni se zde pohyboval nějaký stroj který odstraňoval nové pařezy ale staré nechával ptala jsem se pána který stroj obsluhoval a ten mi tvrdil že je takové zadání a že zbývající pařezy se odstraní později. A od té doby přibylo i mnoho dalších pokácených stromů i na dětských hřištích a trávnících kde jezdí na kole a hrají si naše děti.
Prosím budou se pařezy odstraňovat? A pokud ano tak kdy?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Nováková,
pařezy jsou obecně ve městě odstraňovány etapovitě vždy, když se jich nashromáždí více v jedné lokalitě. Odstraňování pařezů probíhá také s ohledem na finanční možnosti v daném roce. Prosím o uvedení konkrétní lokality, kterou máte na mysli. Můžete mne kontaktovat přímo prostřednictvím tel: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mailem: eva.novotna.k@zdarns.cz
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 10. 2019
Předmět: Participativní rozpočet
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, kdo sčítal hlasy občanů při hlasování v participativním rozpočtu v letošním roce a proč doposud není zveřejněn výsledek. Působí to docela nedůvěryhodně. Nevidím důvod, aby o tom musela napřed jednat rada města. Kde je slibovaná otevřenost a transparentnost procesů ve městě? Jde o peníze všech občanů města, takže to není žádná legrace. Děkuji.
Odpověď (odbor finanční):
Dobrý den,
sčítání hlasů v participativním rozpočtu provádí komunitní koordinátorka. Poněvadž i v tomto ročníku jsme ponechali možnost papírového hlasování, provádí kontrolu, aby nedošlo k hlasování 2x totožným hlasujícím, ověřuje trvalé bydliště hlasujících a dosažení 15 let v době hlasování, je tento proces časově náročný. Než jsou výsledky hlasování oficiálně zveřejněny, jsou předloženy radě města k odsouhlasení. Materiál bude projednávám v pondělí 4.11.2019, po té výsledky zveřejníme.
Na našich stránkách https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ je zveřejněn časový harmonogram, dle kterého výsledky zveřejníme do 10.11.2019.
Děkuji Vám za Váš zájem, v případě bližších informací mě můžete kontaktovat.
Radka Remarová, komunitní koordinátorka
mobil 778 744 303.

22. 10. 2019
Předmět: Parkovací místa pro invalidy
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit , jestli by jste neudělali něco se 3 parkovacími místy pro invalidi na ulici Purkyňova.Nachází se naproti domu č. 15. Situace je totiž taková ,že lidé nemají kde parkovat ,ale tyto místa jsou volná, druhá věc je ta ,že tato 3 místa se nachází u domu č 15. Pak logicky zpt osoby z domu č. 19 to mají celkem daleko.Takže to postrádá smysl.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane,
situaci prověříme a pokud místa nejsou v současné době využívána, lze je dočasně zneplatnit a případně poté zrušit. Pokud disponujete informacemi, že původní žadatel o vyhrazené parkovací místo pro osoby zdravotně postižené již toto místo nevyužívá, resp. nemůže využívat, prosím, sdělte je na níže uvedené kontakty.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

21. 10. 2019
Předmět: nepřetržité svícení na chodbě v pečovatelském domě na Libušíně
Dotaz: Proč na chodbě v 2. patře DPS Libušínská 13 ZR neustále svítí celá chodba ve dne i v noci? Trvá to již víc než 14 dní, proč to nedáte opravit, to se pak zbytečně spotřebovaná elektřina naúčtuje důchodcům?
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní,
celou věc jsem konzultoval se správcem domu s pečovatelskou službou RK Pamex. Oprava Vámi popisované závady byla několikrát provedena, závada se však stále opakuje. Byl jsem informován o tom, že je objednána větší oprava celého systému, aby k této závadě nedocházelo.
V současné době, než dojde k té větší opravě, je nutné vždy zavolat na RK Pamex, tel.: 566 620 641, aby byla zajištěna dílčí oprava.
Děkuji za pochopení.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

15. 10. 2019
Předmět: Zubaři ve Žďáře
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kde se občané města dozvědí,zda u nás ve městě bude nový zubař a odkdy bude ordinovat. Například o paní doktorce v "modrém domě" někteří občané vůbec nevěděli.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
všichni zubní lékaři v našem městě, jsou privátní a stejně je tomu i u nově příchozích lékařů. Pokud dojde k otevření zubní ordinace novým lékařem, je pouze na něm, jakým způsobem komunikuje s veřejností, a jakým způsobem provádí registraci svých pacientů. Osobně jsem rád, pokud je končící zubní lékař v ordinaci nahrazen zubním lékařem jiným. Horší je situace, když končí v ordinaci zubní lékař a nenajde se nový lékař, který by jeho ordinaci provozoval. Bohužel i tyto varianta je reálná.
Město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů, aby měli zájem do našeho města přijít provozovat svou lékařskou praxi.
Všem nám přeji, aby se situace v dostupnosti stomatologické péče v našem městě zlepšila.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

23. 10. 2019
Předmět: uzavírky a omezení na komunikacích Sázava a Stržanov
Dotaz: Dobrý den omezení dopravy u Stržanova je diskutabilní toto má trvat do konce tohoto měsíce,ale pracovníky tam není vidět, ani žádnou pracovní činnost ! To samé je u opravy silnice směrem na Sázavu, nikde nejsou vidět žádní pracovníci, pracovní činnost mizivá, proto vše trvá tak dlouho. Jak na toto město dohlíží,když zadává takovéto zakázky, které se neúměrně protahují a prodražují ? To jsem zvědavá.zda vše bude hotovo do konce října, jak je uvedeno na Vašich stránkách a hllavně v jaké kvalitě !!
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
*
Stavba stezky pod silnicí I/37 u Stržanova:
U této stavby požádal dodavatel stavby o prodloužení termínu uzavírky do poloviny listopadu a Krajský úřad mu toto prodloužení povolil. Při zahájení stavby došlo k přesunu realizace stavebních objektů, a to v důsledku subdodávky tubosideru, u které bylo předloženo nové technologické řešení. V současné době probíhají práce i přes víkendy. Po celou dobu stavby je prováděn technický i autorský dozor.

Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S:
*
Tato uzavírka je povolena Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad. Investorem oprav je ŘSD, nikoli město.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

24. 10. 2019
Předmět: cenzura dotazů
Dotaz: Dobrý den,
před měsícem jsem se ptal na úsporu v souvislosti s 2 místostarosty. Dodnes nevidím žádnou opověď. Zřejmě odpovídáte jen na to co se vám hodí.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na Váš dotaz bylo odpovězeno 25. 10. 2019.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu7. 10. 2019
Předmět: místostarostové
Dotaz: Dobrý den,
uběhl rok od voleb, tedy dost dlouhá doba, aby jste zhodnotili efekt 2 místostarostů. Zároveň jste slibovali, že na náklady s tím spojené ušetříte jinde. Kde a kolik to bylo? Děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano bude to rok od voleb, ale jen ten, kdo pracoval v samosprávě a státní správě je schopen posoudit, že rok je krátká doba na hodnocení. Přesto se za jediný rok podařilo mnoho věcí, čerpání dotací v mnoha odvětvích ve vysokých částkách, příprava mnoha investic s dotačními tituly, přesoutěžení a zlepšení služeb občanům, zlepšování životního prostředí a boj proti změnám klimatu, příprava organizačních změn úřadu s ušetřením pracovních míst a mnoho dalšího. Dále je nutné konstatovat, že nelze slučovat náklady na státní správu a samosprávu a uvolněné zastupitele. Naše město je z mnoha měst podobné velikosti jedním z mála, co mají jen dva místostarosty. Například Mělník, Náchod, Vyškov či Brandýs nad Labem mají místostarosty dokonce tři.
Děkujeme za váš dotaz.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

24. 10. 2019
Předmět: zápisy z osadních výborů
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, z jakého důvodu nejsou na webu města zvěřejňovány zápisy ze zasedání osadních výborů zastupitelstva města. Existuje nějaký důvod k jejich utajování? Jsem právní laik, ale mám pocit, že je to v rozporu s platným jednacím řádem zastupitelstva. Pokud jsou zveřejňovány zápisy z finančního a kontrolního výboru, pak by to samé mělo platit i pro všechny ostatní výbory.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jirků,
nejedná se o zákonnou povinnost. Na základě Vašeho dotazu však projednám tuto záležitost s vedením, a v případě, že vedení rozhodne, že se i zápisy z jednání osadních výborů budou zveřejňovat, tak je zveřejňovat budeme.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

24. 10. 2019
Předmět: Dům kultury
Dotaz: Dobrý den,
Jako občan města se nestačím divit tomu, že příspěvková organizace Kultura s cca 10 zaměstnanci, má 1 ředitelku a 2 zástupce. Můžete to občanům nějak zdůvodnit?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
počet zástupců není omezen žádnou směrnicí. Jedná se pouze o rozdělení kompetencí. Počet zaměstnanců PO Kultura Žďár v trvalém pracovním poměru je 15. Celkový počet včetně DPP je 50. Funkce zástupce se ve výši platů těchto dvou zaměstnanců nijak neprojevuje.
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

23. 10. 2019
Předmět: Sázení stromů
Dotaz: Dobrý den, proč nenaplánujete akci sázení stromů pro občany našeho města, jistě by přišlo mnoho lidí, které naše krajina zajímá a obzvláště výsadba zelene pro naše město a zejména okolí. Když vidím ty vykácené hooliny, tak je mi smutno, neboť co naši předci vysázeli bude v budoucnu pryč a proto by bylo vhodné organizovat výsadby nových stromů pro naše děti a další generaci, zvažte to prosím a hlavně realizujte, věřím, že by přišlo hodně lidí.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem. V lesích, které jsou ve správě města, již dokončujeme plánovanou podzimní výsadbu kontejnerovaných sazenic. Před začátkem sněžení a v předjaří budeme provádět ještě síji břízy. Další výsadbu budeme provádět v jarních měsících v závislosti na klimatických podmínkách. V tomto období by jsme se mohli k myšlence zapojení dobrovolníků vrátit.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

21. 10. 2019
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu. Cestou na centrální parkoviště nyní nesvítí světla a je tam hodně tma a také tam zůstal pozůstatek nějakého sloupu a také dále u silnice pod Gymplem. Tam je pahýl ponechaný již asi 1 měsíc a je to nebezpečné. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
u centrálního parkoviště došlo k poměrně velké destrukci zařízení veřejného osvětlení, nicméně oprava již probíhá, nelze to provést na jeden „zátah“. Na křižovatce ulic Neumannova a Studentská (pod gymplem) byly následkem dopravní nehody zničeny pilířek a stožár veřejného osvětlení, čekalo se na dodávku nového zařízení, ale i na tom se již pracuje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 10. 2019
Předmět: oprava ul. Okružní
Dotaz: Dobrý den,
v pátek 11/10 se prováděla oprava povrchu komunikace ul. Okružní - horní.
Bohužel nebyla dokončena cca 100 m ke křižovatce Brodská - Okr. ( roz. Hamry).
Pracovníci prostě skončili v pátek cca 16h.
Odpovězte prosím zda bude oprava výmolů komunikace dokončena podle označení a termín opravy.

děkuji Nedbal
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dokončení úseku je plánováno na 29.10. 2019.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 10. 2019
Předmět: Daň z nemovitostí
Dotaz: Dobrý den,
neuvažuje město o zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí u rekreačních budov (pokud je to ještě možné)? Když sleduji aktuální stav, chataři např. z Grejd městu nic moc nepřinesou, trvalé bydliště mají většinou mimo ZR, ale stále něco požadují a stojí město jen další a další peníze z rozpočtu... Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Císaři,
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a výše stanoveného koeficientu z ní vyplývající bude pro rok 2020 nezměněna.
S pozdravem J. Vácová, vedoucí finančního odboru

19. 10. 2019
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, vím,že by tento dotaz byl na místě asi i na bezpočet místech ve Žďaře, ale jedná se mi o křížení ulic Wolkerova, Bří.Čapků, Vančurova. V pozdních hodinách je zde veliký problém zaparkovat. Konkrétně na ulici Wolkerova asi před 2 roky zkátili břízy před kontejnery na odpad a domnívali jsme se, že se to dělo proto, aby zde mohlo přibýt pár míst navíc. Nebo opět v ulici Wolkerova jsou 2 místa pro invalidy a jedno je věčně prázdné. Jen mě zajímá, zda město má v plánu rozšířit místa.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
na mnoha místech ve městě, zejm. na sídlištích, bývá parkování problematické. S rozšiřováním počtu parkovacích stání v této lokalitě se v dohledné době neuvažuje.

14. 10. 2019
Předmět: zákaz vjezdu - komunikace u spotrovní haly
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu nebyla vrácena na své místo značka zákaz vzjedu u kominukace kolem sportovní haly? Značka byla kolem poutě odvežena a už nebyla vrácena na své místo. Poslední dobou jezdí až přímo ke sketaparku auta a vykládají zde děti na sketpark, včera dokonce přijelo ke sketparku i auto dovážející pizzu. Kolem sportovní haly se pohybuje spousta občanů a zejména dětí a situace se tak stává nebezpečnou. Prosím o zjednání nápravy. Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
dopravní značení je součástí účelové komunikace, která je ve vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou z.s., nikoli města.
Pro všechny účastníky silničního provozu (vozidla i chodce) platí ust. § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

17. 10. 2019
Předmět: Díry na cetě na Grejdách
Dotaz: Stihnete prosím ještě zasypat ty díry na cestě kolem kolejí na Grejdách, nejlépe štěrkem, protože ostatní materiál se zajezdí a nepomáhá to a přiští rok se tam znovu objeví.Na některých místech jsou ty díry oopravdu velké,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dosypání děr jsme objednali.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

17. 10. 2019
Předmět: Práce na lávce
Dotaz: Viděla jsem pracovní stroje pracovat u řeky u nového mostu na Klafar, co se tam bude budovat,chystá se tam realizace nové lávky pro pěší a cyklisty ? Kdy to bude hhotovo ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Novotná,
ano, bude to lávka pro pěší a cyklisty. Dokončena by měla být do 31.8.2020.
S pozdravem
Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 10. 2019
Předmět: Nový obchodní dům
Dotaz: Bude mít naše město další nový obchodní dům ? Pokud ano tak kde a jaký by to měl být.Bylo by to hodně prospěšné pro naše město a nebyly by ty stávající tak přeplněné.Rozvijející Klafar by také mohl mít nějaé nákupní středisko, bude tam mnoho domů a obyvatel, což by pro tuto lokalitu také bylo výhodné.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Dostále,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

4. 10. 2019
Předmět: obchodní dům
Dotaz: Dobrý den, jsem přesvědčena,když chodím denně nakupovat, že naše město by potřebovalo nutné ještě další obchodní dům, neboť do našeho města se sjíždějí lidé z přilehlých obcí k nákupům a tyto stávající obchodní doby praskají ve švech.Určitě by se kapacitně ulevilo,kdyby město podpořilo výstavbu nového obchodního domu,neboť v současné době,jsou tyto opravdu přeplněny nakupujícími.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: Kdy konečně začnete řešit náměty občanů obsažené ve změně UP č.2 ?
Dotaz: Poslední změna ÚP navržená občany byla roku 2010 ! Od roku 2012 byly občané s připomínkami odkazováni na změnu č.1. po schválení ÚP. Shromážděné změny v ÚP navržené občany - v tehdejším číslování změna „č.1“ byla ze zastupitelstva ostudně stažena. Po prohraném soudu jste přečíslovali změny č.1 a č.2 a nyní místo toho, abyste řešili náměty a problémy občanů změnou č.2, tak jejich náměty a potřeby dáte zase „k ledu“ a začnete rovnou projednávat změnu č.3. Kdy konečně začnete řešit náměty občanů ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Nováková,
řada podnětů byla již projednána v rámci pořizování územního plánu, zbývající budou projednávány v souběhu se změnou č.3.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: Hromady u AQasysu
Dotaz: Proč je ta obrovská hromada před Aqasysem v průmyslové zóně, proč to již dávno není upraveno, jako před ostatními firmami ? Poč tu těžkou techniku nemají uvnitř areálu ?Mezi Vodaservisem a Teleflexem je také silně neuptraven pozemek, proč ? Čí to jsou pozemky, že nejsou řádně upraveny ? Je to snad vizitka města jak na vše dohlédne. I průmyslová zóna by měla bý hezká a atraktivní pro naše občany.Zatím to tak není !!!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Lukáši,
jak již bylo v dotazech odpovídáno, v průmyslové zóně se stále ještě staví. Pozemky jsou v současné době již firem. Průmyslová zóna je před úplným zastavěním, pak se stabilizuje a okolí nových objektů již nebude staveništěm.
Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

17. 10. 2019
Předmět: křižovatky
Dotaz: Dobrý den, v médiích proběhla zpráva, že budou rekonstruovány semafory na křižovatkách včetně výměny sloupů. Nebylo by lepší než investovat do rekonstrukce semaforů raději na křižovatkách u Pojišťovny a Conventu vybudovat ve spolupráci s ŘSD kruhové objezdy? Vyšší počáteční investice by se vrátila v podobě výrazně nižších provozních nákladů.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
Současný trend města je ponechat křižovatky světelně řízené a regulovat průjezdy MHD novou telematikou.
Lépe se tak naváže na stávající světelně řízené přechody.


17. 10. 2019
Předmět: Myši a potkani na ul.Dolní a Libušině
Dotaz: V lokalitách ul.Dolní a Libušína, je stále mnoho hlodavců, co s nimi uděláte, slíbili jste deratizaci a nikde to není vidět a u popelnic jich je mnoho, budou se stahovat i do obytných domů, dělejte s tím něco, ať se nám tu neobjeví nákazy a žloutenky !!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
rozmísťování nástrah bylo zahájeno v pondělí tohoto týdne.

S pozdravem

za TSBM ing. Kadlec Jaroslav

8. 10. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,před naším domem (ZR3,Okružní 1940/16) roste velmi vzrostlá bříza, při každém větším větru se celý dům bojíme, aby,nám neskončila na domě. Již jsem na Měú psal podobnou žádost kvůli smrku před domem,ale to nešlo, prý je zdravý " dle vás". Ale bříza je plevelný strom a čekáte až to spadne? Podívejte se na zprávy po každém větru, a pak se k tomu nikdo nehlásí. Teď je veget.klid,tak by jí město mohlo skácet.
Děkuji za vyřízení
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Vojáčku,
na základě požadavku bytového družstva byla v lednu v roce 2019 podána žádost o pokácení bříz u bytového domu Okružní 1940/16. Kácení však nebylo na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody povoleno. U některých bříz byl však doporučen zdravotní řez, který po opětovném posouzení stavu stromů bude proveden.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

30. 9. 2019
Předmět: prosba
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás pod schody naproti 2. Základní školy úplně dole jsou tůje a je tam již delší dobu ohnutá větev,která směřuje do chodníku,mohli byste ty keře nechat upravit? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
řezy keřů byly ve městě již zahájeny, ošetření keřů bude provedeno i v této lokalitě. Děkujeme za podnět.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

10. 10. 2019
Předmět: Strom
Dotaz: Dobrý den,
před naším domem na Hrnčířské 2531/2 je od města zasazený stromek, u kterého 'uhnily' nohy, které mu mají zajistit růst rovně. Bohužel častý vítr ho značně ohnul. Je nám ho s manželkou líto, jelikož ho i v případě potřeby zaléváme. Mohlo by město zajistit prosím opravu?

Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Broži,
stav kotvení co nejdříve prověříme a zajistíme jeho opravu. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

14. 10. 2019
Předmět: Nepořádek na náměstí
Dotaz: Dobrý den, prosím o odklizení nepořádku (koberec, batoh, jídlo) pod lavičkami na náměstí. Nejspíš to tam natahali bezdomovci. Jedná se o lavičku naproti prodejně Wiky a o lavičku naproti Unicredit bank. Děkuji a přeji hezký den. Poulová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Poulová.
Děkujeme za upozornění, necháme uklidit.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 10. 2019
Předmět: Kontejnery na tříděný odpad
Dotaz: Dobrý den,
bydlíme v zadní části ulice Jamská a k nejbližšímu stanovišti tříděného odpadu na ulici Nerudova to máme více než tři sta metrů, což je na cestu s taškami daleko. Umístili byste nám prosím kontejnery někam blíže, aby jsme to neměli tak daleko, předem děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Nový,
Jamská ul. jako lokalita na umístění kontejnerů na tříděný odpad je složitá a je pravda, že to máte docházkově dál.
Vzhledem k tomu, že neumísťujeme kontejnery poblíž firem, je problém takovou lokalitu na Jamské ul. zařídit.
Další důvod je, že to nikdo nechce mít před domem.
Pokusíme se něco vymyslet nebo mi napište Váš návrh na miluse.kozakova@zdarns.cz.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

12. 10. 2019
Předmět: placení za Veřejnou dopravu Vysočina z rozpočtu Žďáru
Dotaz: Prosím vás, všecky ty dotazy jsou zbytečný, protože je situace jasná. Pokud z rozpočtu Žďáru se bude financovat něco, co je ve výhradní odpovědnosti kraje, tak se město nebude chovat jako správný hospodář. Když jste měnili MHD, tak jste v zadání měli, že to nebude stát nic navíc a teď najednou by se mělo dávat každý rok hodně peněz za něco, co není města. A za nevýhodně postavenou smlouvu, co chce kraj. To těch 1,2 milionu dejte raději každý rok navíc pro participativní rozpočet pro hezčí město!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2019
Předmět: poplatek města na Veřejnou dopravu Vysočina
Dotaz: Dobrý den, asi hodně lidí zajímá, aby město dobře rozhodlo o smlouvě o poplatcích, která je na https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf. Když bude město krajem žádáno o schválení smlouvy zastupiteli města, jakým způsobem zváží všechna pro a proti? Je to hodně peněz, kdyby se mělo platit každý rok pětinásobek toho, co se platí dnes.
Nestálo by za to k tomu dát hlavy dohromady, na městě je spousta odborníků? Neměla by se k tomuto posouzení založit pracovní skupina?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

9. 10. 2019
Předmět: Ignorace žlutých čar
Dotaz: Je velice náročné vyjíždět z jednotlivých dvorů na Libušíně, neboť řidiči zásadně ignorují žluté čáry v této křižovatece a neustále tam parkují. Nutnost zvýšeného dohledu městské policie a razantně tyto řidiče pokutovat,pokud stojí v těchto křižovatkách, neboť výjezd ze dvorů je opravdu nebezpečný, když tam ty vozidla parkují, neboť není vůbez přes ně vidět.Je to do doby než se zase něco vážného stane.Pokud tam ta hlídka projíždí a nevidí to a neřeší tyto věci, tak za co jsou placeni ?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den, v uvedených místech provádí městská policie pravidelnou kontrolní činnost. Situaci se snažíme řešit, bohužel nám ji komplikují bezohlední řidiči. Aby i těm méně pozorným bylo jasné, že v nebezpečných místech není možné stát, bude zde po dohodě s odborem komunálních služeb obnoveno žluté vodorovné dopravní značení. Každopádně zde zvýšíme kontrolní činnost, aby k tomuto již nadále nedocházelo.

Mgr. Martin Kunc

9. 10. 2019
Předmět: Roční poplatek 70 korun na obyvatele na krajskou veřejnou dopravu
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, jak čtu připomínky obyvatel k platbám, tak chápu jejich obavy, protože jsou to nejasné záměry, drahé záměry, které by měly být podloženy sporným zněním smlouvy. Nikdo nechce dávat peníze na něco, co není třeba. Za krajskou dopravu je odpovědný kraj, a to i finančně, za to dostává od státu peníze do rozpočtu. Jak může chtít peníze po obcích? Podle mě by správným řešením bylo zachovat dnešní stav, kdy město účelně a transparentně platí autobusovým společnostem 300000 Kč/rok.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odpovědi na toto téma jsou již zveřejněny např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 9. 2019
Předmět: Bezdomovci
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šel od viaduktu k odkalovacím rybníkům směrem ke Křiváků a byl jsem v šoku !!! Jak je možné že v CHKO dochází ke znečišťování veřej. prostranství ,stanování,černá skládka v takovém rozsahu co tam udělali bezdomovci .Nakladni auto by nestačilo na uklid.Takový to tam bývalo krasný místo kousek od Žďáru a teď tam je strach procházet .Rázněji s něma jednat !! Ty ty ty asi nestačí !!! A udělat pořádek hned a ne až za půl roku!! Děkuji za okamžitou nápravu !!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Zemane,
rozumím Vašemu rozhořčení, nad tím, že na místě, které bývalo kdysi prázdné, jsou dnes osoby bez domova. Řešení je složité, žádné universální řešení není. Sociální kurátor spolu s dalšími aktéry pravidelně několikrát ročně mapuje místa, kde se vyskytují osoby bez domova. Při těchto prohlídkách jednají s přítomnými osobami o sociálním zajištění, zdravotních otázkách a také o dodržování pořádku v místě, kde se vyskytují a v jeho okolí. Na nepotřebné věci vždy obdrží igelitové pytle, které si naplní a odnesou, nebo se jim pomůže s odvozem, pokud jich je víc. Jedna z těchto prohlídek připadá na středu, kde se s osobami bez domova bude opět jednat.
V minulosti došlo k vystěhování osob bez domova z některých lokalit v centru města a na jeho okraji. Vystěhované osoby si našly poblíž jinou lokalitu, kde přebývaly.
Lidé bez přístřeší zde jsou, jako v ostatních městech v republice. Stále hledáme ideální řešení, ale to se však zatím nepodařilo najít, a to nejen nám. Zde se alespoň snažíme udržet pobyt osob bez domova v blízkosti města v určitých mezích.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální

7. 10. 2019
Předmět: Žebřík pro otužilce - Sázava
Dotaz: Dobrý den, zvažuje město v rámci všechmožných úprav Farčat, cyklostezky a zvelebování lokality i nějaký slez - žebřík pro otužilce, příp. jednoduchou převlékárnu, vše v místě tradičním pro otužování v ZR nad splavem u vodních skautů??
Ideálně alespoň ten slez co nejdříve, ať mohou žďárští otužilci užívat zařízení již tuto sezónu..
Děkuji, zatím jsme nuceni jezdit do okolí ZR..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Robine,
přístup k vodě je součástí nové lávky, která má být dokončena v příštím roce. Letošní sezónu a případné převlékání, doporučuji řešit s nájemci nového komunitního centra v objektu bývalé vodárny.
S pozdravem,
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Zajímavé téma pro park. Vzhledem k současnému provozu objektu vodárny a přístupu k řece je nutné tuto aktivitu projednat s provozovateli.
ing. mgr. lucie radilová, dis.
atelier krajinářské architektury

Dobrý den.
Zkusíme prověřit, jestli můžeme doplnit do projektu lávky, jejíž součástí jsou schody k řece. Nemůžeme slíbit.
Děkuji
Zbyněk Ryška, Ing. Arch.


8. 10. 2019
Předmět: nemám odpověď na můj dotaz k placení za veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: ... proč budou města muset platit víc,když vlaky a autobusy budou od příštího roku jezdit podobně často ? Že za ty nezaplacené peníze pro veřejnou dopravu Vysočiny by se mohlo koupit dost věcí jako lavičky,častějc by se mohla sekat tráva,častějc by se mohlo prohrnovat sníh ze silnic a chodníků.Občani mají málo zpráv o veřejné dopravě Vysočiny,jak se to projeví na městě.Kdy o tom bude vedení města rozhodovat ? Děkuji vám
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
projekt Veřejné dopravy Vysočiny je zajišťován a řízen Krajem Vysočina, který také zajišťuje jeho prezentaci v médiích apod. S konkrétními otázkami na téma VDV Vám doporučuji obrátit se přímo na krajský úřad. Termín projednávání tématu VDV v orgánech města ani příslušné podklady pro takovéto jednání ještě nejsou známy a připraveny. Veškeré radou i zastupitelstvem města projednávané věci jsou zveřejňovány na stránkách města, obdobně tomu bude i v případě VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 10. 2019
Předmět: smlouva města s krajem o placení Veřejné dopravě Vysočina
Dotaz: Vážená paní, myslím si to stejné, jako to dříve napsali ostatní o platbách obcí za Veřejnou dopravu Vysočina. Podle mě taky je forma smlouvy hrozná, peněz chtějí moc, chystané jízdní řády mají mraky nových problémů a podobně. Když město platí dnes 300 tisíc korun autobusovým společnostem, proč tomu nemůže být tak i nadále? Z jakého důvodu by město muselo platit nepřiměřené peníze kraji, když si to kraj vymyslel? V rozpočtu města se správně šetří, teď by se najednou každý rok vyhodilo dost peněz.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, odpověď na toto téma je již zveřejněna např.
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8261
nebo
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: připomínky města k budoucím jízdním řádům VDV + požadavek na dorovnání ztráty po městech
Dotaz: Někdo tady psal o připomínkách bývalého starosty Navrátila. Ale to byly jen některý připomínky, protože těch nedostatků v jízdních řádech bude víc. Jezdím do Ledče a dnes vyhovují přípoje. Od prosince v Brodě odjede navazující osobák 10 minut před příjezdem rychlíku od ZR, na přestup se bude čekat 110 minut. V opačném směru se bude muset čekat na přestup v Brodě 100 minut, někdy 40 minut. Ty vaše připomínky k jízdním řádům nejsou všechny, stav bude horší. Hodně zvažte, jestli na VDV peníze dáte!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na obdobné otázky již je v dotazovně zveřejněna odpověď.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 10. 2019
Předmět: platby měst a obcí na Veřejnou dopravu Vysočina - souhlasím, že to je od kraje Vysočina nehoráznost
Dotaz: Když už si kraj Veřejnou dopravu Vysočina vymyslel, tak to měl udělat tak, aby to bylo nákladově vyrovnané a ne že po velkém přidání kilometrů pro dopravu bude chtít dorovnat rozdíl po městech a obcích. Začne to 70 Kč za občana a rok, pak se to může zvýšit na dvojnásobek, jako v Olomouckém kraji - https://zdopravy.cz/olomoucti-krajsti-zastupitele-schvalili-zvyseni-prispevku-obci-na-dopravu-na-dvojnasobek-34749/. Věřím, že vedení města kvůli smlouvě bude rozhodovat velmi pečlivě a toto neschválí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobné otázky již je v dotazovně zveřejněna odpověď.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 10. 2019
Předmět: Autovraky
Dotaz: Dobrý den, kdy je možné odstranit nepojízdné vozidlo z veřejného parkoviště, to z něho musí vyříkat chemikálie? Nestačila by prošla technická? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dle současné platné legislativy není možné odstranit autovrak jen na základě propadlé technické prohlídky. Tato problematika je velmi složitá a každé vozidlo se musí posuzovat individuálně. Prosím o zaslání konkrétního poznatku na níže uvedený e-mail.

Děkuji za spolupráci

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

26. 9. 2019
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
prosím o opravu lampy na ulici Jamská 31 u cedule velkoobchodu firmy COOP ve Žďáře nad Sázavou.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vámi popisované zařízení není v majetku ani správě města Žďár nad Sázavou.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 10. 2019
Předmět: Parkovací místo pro invalidy
Dotaz: Dobrý den.
U bytového domu na ulici Brodská 1977/51 bylo vytvořeno parkovací místo pro invalidy.Po rekonstrukci toho domu stavební dělníci tuto svislou dopravní značku na své místo nevrátily a od té doby leží pohozená v trávě hned vedle vodorovného značení.Předem děkuji za nápravu-
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění, budeme řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 10. 2019
Předmět: Smlouva o VDV na kvanta peněz za něco, co Žďáru nevyhovuje?
Dotaz: Vážené město, jako občan zásadně nesouhlasím s tím, abych z mých daní se platilo něco, co nevyhovuje a kde kraj připomínky města ignoruje! Není to dlouho, co se tady řešil dopis bývalého starosty s připomínkami k jízdním řádům VDV. Dopis je na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Přiznali jste, že městu kraj prakticky vůbec nevyhověl. A teď má, nedá se to napsat jinak, drzost za to ještě chtít po městě ročně tolik peněz, jako platilo za 5 let. Proč nás neinformujete?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 10. 2019
Předmět: Ke smlouvě https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf
Dotaz: Paní Wurzelová, ozval se někdo z vedení města k té smlouvě mezi městem a krajem o poplatku? Vždyť ta smlouva je výhodná jen pro kraj a nevýhodná pro města a obce! Student prvního ročníku práv by to poznal! Kde je možnost výpovědi smlouvy? Kde je napsáno, jaká nabídka dopravy se za zaplacenou částku pro město bude realizovat? Kde je jistota, že se třeba v průběhu těch 3 let smlouvy nabídka dopravy nebude snižovat? Co když klesne výrazně počet obyvatel města? Díval se na tu smlouvu právník města?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 10. 2019
Předmět: Doplnění https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8253
Dotaz: Dobrý den, taky jsem se díval na tu smlouvu a je to jinak, než píšete. Těch 70 korun na hlavu každý rok se chce po městě, ať se MHD do veřejné dopravy Vysočiny zapojí nebo nezapojí. Jak je ta smlouva napsaná, to je podle mne nehoráznost, města a obce budou táhnout za kratší část provazu a jen platit a platit s nejistou nabídkou protistrany. Jestli na toto město přistoupí, tak si pod sebou bude řezat větev do budoucna, až zase kraj něco bude chtít zaplatit. Je ta smlouva myšlená vážně nebo pokus?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, uvedená smlouva ještě nebyla projednávána v orgánech města. Vedení města bude zajisté posuzovat uzavření takovéto nebo obdobné smlouvy velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2019
Předmět: Vysoké poplatky měst a obcí do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu
Dotaz: Dobrý den, v jedné internetové diskuzi o dopravě jsem se teď dočetl, že města a obce budou platit poplatky do rozpočtu kraje na veřejnou dopravu, co doteď neplatily. Odkazovalo se v diskuzi na web kraje https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2019-29pr01.pdf. Poplatek 70 korun na obyvatele ročně znamená každý rok pro Žďár asi 1,5 milionu korun. Díval jsem se do rozpočtu Žďáru, ale tam je jen 300 tisíc firmě ZDAR. Jak to je, když vedení města zde odpovídalo, že nic platit nebude?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
300 tisíc v rozpočtu města na zajištění dopravní obsluhy místních částí (Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín) je určeno nejen společnosti ZDAR, ale každému dopravci na krajských linkách, který zajišťuje městu příslušnou službu. Ve věci zapojení městské MHD do veřejné dopravy Vysočiny ještě na straně města nepadlo rozhodnutí. Toto bude rozhodovat zastupitelstvo města podle konkrétních podkladů a až poté, co proběhne podrobné projednání podmínek zapojení města do veřejné dopravy Vysočiny mezi zástupci města a kraje. Vedení města se zatím k zapojení MHD do systému VDV staví zdrženlivě a bude všechny kroky pečlivě zvažovat.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 10. 2019
Předmět: ostuda města
Dotaz: Nebývalá ostuda pro město,když a náměstí u modrého domu stála fronta lidí až ke kašně,kdy se chtěli zaregistrovat k nové zubařce.Lidé tam stáli od půl šesté od rána a po nesnesitelných hádkách bylo zaregistrováno pouze určité množství lidí.Ostatní rozčileně odcházeli domů. Město nedokáže zajistit podmínky pro nové zubaře,aby nedocházelo k tak ostudným a ponižijícím akcím, jako se odehrála tento týden.Nové ordinace zubařů jsou důležité pro naše město, prosím konejte ! Na co jste byli zvoleni ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Komárková,
rozumím Vašemu rozhořčení. Město je ve stejné situaci jako mnohá města po celé republice. Praktických zubních lékařů je málo. Ze lékařskou péči zodpovídají zdravotní pojišťovny a stát. I přesto město hledá možnosti, jak podpořit mladé zubní lékaře. Město vyhlásilo dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“, do kterého se přihlásila mladá paní doktorka. V současné době se připravuje nový dotační program s rozšířeným okruhem možných příjemců dotace.Vedle toho je město ochotno začínajícímu zubnímu lékaři s ordinací na území města poskytnout bezúročnou zápůjčku až do výše 1 mil. Kč. To vše jako pomoc s pořízením nákladné zubní ordinace.
Jsem tedy přesvědčen o tom, že město cesty ke zlepšení situace v poskytování praktického zubního lékařství intenzivně hledá a daří se mu to. Nesouhlasím tedy s některými Vašimi výroky, které jste v rozhořčení napsala.
Chtěl bych tímto opět poděkovat stávajícím praktickým zubním lékařům, kteří svou praxi ve městě vykonávají. Zvláště potom těm, kteří by si mohli užívat zasloužený odpočinek. „Děkuji Vám“.
Chci také věřit tomu, že se časem situace ve stomatologické péči bude stabilizovat.
Ing. Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního


26. 9. 2019
Předmět: Parkování Studentská
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda se dá řešit parkování na ulici Studentská.Kde spousta aut parkují v křižovatce.Situace je tam dost nepřehledná.Je otázkou, kdy se tam stane dopravní nehoda.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
město v rámci možností (finančních i prostorových) buduje nová parkovací stání, ale počet nových parkovacích stání nemůže korespondovat s nárůstem počtu automobilů, zvláště ne na sídlištích s velkým počtem obyvatel na malé ploše.
Upozorňujeme na ust. § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. pravidla silničního provozu): „Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.“ V případě podezření na porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích se můžete obrátit na Policii ČR či na Městkou policii.


30. 9. 2019
Předmět: Ulice V Zahrádkách
Dotaz: Dobrý den
nebylo by možné zakázat parkování na jedné straně ulice (jako je to na Okružní)? Občas jsou zde auta zaparkována takovým způsobem že další mezi nimi projíždí opravdu "na zrcátka". Protože auta stojí na chodníku tak chodci mezi nimi musejí kličkovat a to ani nemluvím o tom jak to zde vypadá v zimě kdy se kvůli zaparkovaným autům nedá ani provádět zimní údržba.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
situace s parkováním ve městě se s rostoucím počtem vozidel neustále zhoršuje, kdy problémy s parkováním se vyskytují i v lokalitách s rodinnými domy, nejen na sídlištích s bytovými domy. Připomínám, že stání vozidel se řídí obecnou úpravou provozu danou zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dle našeho názoru dopravní situace v ulici V Zahrádkách prozatím nevykazuje nezbytnost řešení v podobě zákazu. Nicméně situaci v ulici V Zahrádkách budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

1. 10. 2019
Předmět: Třídění odpadu
Dotaz: Děkuji za pěkný leták o třídění odpadu, kolik za něj město zaplatilo a proč nepoužilo recyklovaný papir- bylo by to prikladne
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za „pochvalu.“
Nejedná se o klasické letáky, ale jsou to záložky do knih. Tudíž byl požadavek, aby byly z kvalitnějšího papíru a tím plnily svůj účel.
Jedna sada záložek vyšla 0,62 Kč.
Ostatní letáky o třídění tiskneme vždy na recyklovaný papír.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 9. 2019
Předmět: Chodník u 4.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, bylo možné opravit chodník před 4.ZŠ směrem k Batyskafu. Už několik let je v katastrofálním stavu a divím se, že si tam nikdo nezlámal nohy.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době se připravuje projekt prostorového uspořádání celého prostranství před 4. ZŠ. V návaznosti je možné a vhodné připravit i uvedenou opravu. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

26. 9. 2019
Předmět: Názor
Dotaz: Neuvažujete na MěÚ provést obměnu vedoucích odborů ? Dle mého mnozí jsou tam již dlouho jsou vyhořelí a jejich práce je spíš stereotypní, nic městu nepřinášející v rámci zlepšení, jejich přístup k práci je už jen formální.Také se mi zdá, že mnoho funkcí máte nadbytečných, které by mohli zvládat v rámci kumulace funkcí jednotliví referenti.Je to můj názor,když přicházím do styku s některými zaměstnanci.I oni sami to potvrzuji, že mnoho práce by zvládlo daleko méně lidí.Hodně by jste uspořili ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Burešová,
děkuji za Váš názor. Jsem na městském úřadě sice krátce, ale i za tak krátkou dobu nemám pocit, že bych spolupracovala s kolegy, kteří mají takové vlastnosti, tak jak je popisujete. Určité změny se přesto na městském úřadě připravují a až to bude aktuální, budete o nich včas informováni. Co se týče počtu zaměstnanců, tak patříme mezi města, která mají již dlouhodobě nižší počet zaměstnanců než by tomu tak mělo být u měst s podobným počtem obyvatel jako má to naše.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

26. 9. 2019
Předmět: Odpad
Dotaz: Dobrý den,
nešlo by něco udělat se stále se opakujícím odpadem u popelnice za obchodním domem na sídlišti Stalingrad? Jeden z podnikatelů zde má pouze malou plastovou popelnici a ta je vždy plná, tak ostatní odpadky se válí všude kolem. Momentálně je tam už třetí týden hromada odpadků. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Máte pravdu je to stále se opakující problém, který je těžké vyřešit, protože neumíme prokázat, kdo tam odpad ukládá.
Včera jsem objednala úklid. Kontrolou podnikatelů se budu zabývat.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 9. 2019
Předmět: zohlednění připomínek občanů
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, které z relevantních připomínek občanů, o nichž se zmiňujete ve své odpovědi https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7577 jste zapracovali do návrhu nového plánu zimní údržby. Dále vás prosím o informaci, jaké úpravy (vylepšení) v plánu zimní údržby pro další sezonu, na základě podnětů od občanů, budete navrhovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v průběhu zimní sezóny bylo operativně reagováno i na relevantní připomínky občanů a upravován tak aktuální plán prací údržby dle dostupných možností a kapacit.
Plán zimní údržby pro budoucí zimní sezónu upravený dle zkušeností z minulého zimního období bude předložen k projednání radě města a poté bude zveřejněn na webu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 9. 2019
Předmět: Parkování ulice Purkyňova
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se bude nějak řešit parkování v ulici Purkyňova. V poslední době je to velký oříšek najít parkovací místo. Na víc teď ubylo místo díky vjezdu na stavbu nového domu. Opravdu parkovat u Zámku je hodně špatné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Zástěro,
ano, připravuje se projekt stavby na rozšíření parkovacích míst na ulici Purkyňova.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 9. 2019
Předmět: Jungmannova ulice, rekonstrukce domu
Dotaz: Dobrý den,
na ulici Jungmannova probíhá rekonstrukce stavby č.p. 589. V rámci rekonstrukce byl oplechován sokl. Oplechování má ale velice ostré hrany a vzhledem k tomu, že stavba bezprostředně přiléhá k chodníku, hrozí nebezpečí úrazu, především u dětí. Nešlo by v rámci výstavby zajistit u stavebníka, aby popsanou závadu odstranil? Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den.
Vámi popsané provedení oplechování jsem prověřila na místě samém. V současné době probíhají dokončovací stavební práce na uvedeném objektu. Stavebník přislíbil provést dočasnou úpravu – zakrytí ostrých hran, které budou ve výsledném provedení opatřeny lištou.
S pozdravem.
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad

18. 9. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu asfaltovým zástřikem příjezdu ke garážím na ulici novoměstská. Jedná se o odbočku přes škarpu a přilehlou silničku podél garáží. Oprava byla slíbena již na jaře stím, že na podzim bude objednaná technika děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava byla provedena.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

20. 9. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dobrý den děkuji za rychlou a kvalitní opravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstská
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše poděkování ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: Nálepky s telefonním číslem na taxislužbu
Dotaz: Dobrý den, v poslední době je stále více nálepek na taxislužbu, hlavně na zastávkách MHD. O víkendu to dosáhlo vrchol u čekárny zastávky před Zámkem, kde na prosklených stěnách jsou už nálepky na všech sklech a nově i z obou stran. Nešlo by upozornit majitele taxislužby, že město strhávání nálepek něco stojí a že peníze z rozpočtu města by se mohly použít na něco potřebnějšího? Nepožádá třeba město v příštím Zpravodaji občany, aby pomohli nelegální reklamy strhávat. Jde nám všem o hezké město!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato problematika je složitá, případný postih je možný při „dopadení“ pachatele. Předmětné taxislužby upozorním, tak jako i v letech předchozích. Otázku žádosti o pomoc občanů při odstraňování nelegálních reklam zvážíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: osvětlení a neudržovný pozemek
Dotaz: Dobrý den.
1. Na chodníku mezi KB a OC nesvítí 3 lampy veřejného osvětlení.
2. Máte nějaké páky na majitele pozemků, kteří se o ně nestarají? Konkrétně jde o pozemek za NUMBERTWO, který je v centru města a není od jara posečený. Vypadá to tm opravdu nevábně! Předpokládám, že předmětný pozemek není v majetku města.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
předmětné veřejné osvětlení nebylo v majetku či správě města, navíc se nachází na pozemku třetí osoby. Toto osvětlení je trvale vypnuté, neplní tedy funkci a svým stavem hyzdí okolí. Město se proto dohodlo s majiteli na odkupu celého nefunkčního veřejného osvětlení okolo Komerční banky s tím, že s ním naloží dle svého uvážení. Osvětlení bude odstraněno nejpozději v průběhu prvního pololetí příštího roku. O případném novém nasvícení chodníku bude rozhodnuto dle připravované studie celého území kolem centrálního parkoviště na ul. Neumannova.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: světla a stromy Komenského
Dotaz: Dobrý den, mohli byste prosím prořezat stromy mezi bývalou Národní frontou a obytnými domy, začíná se brzy stmívat a večer již není na chodníku téměř žádné světlo . Předem děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za poznatek. Nezbytné prořezání korun stromů bude provedeno v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: osvětlení
Dotaz: Nesvíti světlo na Dvorské ulici, č. sloupu 1286 u Stezky.
Odpověď (odbor dopravy):
Děkujeme za poznatek, oprava proběhne nejdříve po 22. 9. 2019.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

16. 9. 2019
Předmět: Odvoz odpadu - hliník (naproti Orlovně)
Dotaz: Dobrý den, nejsem si jistá zdali píšu na správnou adresu. Chtěla bych upozornit na to, že o třídění hliníku je v lokalitě Klafar a Stalingrad velký zájem a popelnice na hliník je plná/přeplněná. Nebylo by možné sehnat větší popelnici nebo častěji vybírat?
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Drápelová.
Děkujeme Vám za námět. Popelnice se vysypávají každý týden, na některých stanovištích jsou plné, někde ne.
Jsme rádi, že občané tento typ separovaného sběru ihned po instalování nádob využívají. Zvážíme, že bychom nádobu přidali nebo pořídili větší, a to po vyhodnocení v delším časovém úseku.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2019
Předmět: čištění biopopelnic
Dotaz: Dobrý den. Dnes, 17. 9., u nás byly vyváženy biopopelnice (Vysočany), ale bohužel k avizovanému vymytí nedošlo. Nyní už se zase popelnice plní. Mohu vědět, proč k vyčištění nedošlo? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
k vymývání došlo ve dnech 17.9. -18.9.2019.
Jedno auto vysypalo biopopelnice a další jelo za ním a vymývalo. Samozřejmě vymývání trvá déle, ale v těchto plánovaných dnech se vše stihlo.
Pokud jste si již mezitím popelnici uklidili, tak to bohužel nedopadlo.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

17. 9. 2019
Předmět: Semafory u Conventu
Dotaz: Dobrý den, semafory u Conventu necvakají, již několikrát jsem zde viděla a pomáhala slepci, který netušil, co se to dějě, že není nic slyšet. Dělá to víc semaforů a také některé nesvítí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, provedeme plošnou kontrolu a nezbytné opravy. Případná prodleva v opravě může být zapříčiněna dodávkou potřebného materiálu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

18. 9. 2019
Předmět: Vítání občánků
Dotaz: Dobrý den,do schránky mi přišel dopis s pozvánkou na "vítání občánků". Během té doby jsem ovšem změnila bydliště. Pozvánka stále platí,nebo se stala neplatnou,když jsem se ze Žďáru odstěhovala??
Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Vážená paní Zikmundová, pozvánka na "vítání občánků" stále platí.
Vítání občánků je na Staré radnici dne 21.9.2019 ve 13 hodin.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

14. 9. 2019
Předmět: Obchvat
Dotaz: Dobrý den, dočká se Žďár někdy obchvatu, nebo se budeme stále tvářit, že Žďár žádný problém nemá.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vokoune,
dopravní situace je v současné době velkým problémem všech měst a obcí. Řešení nárůstu osobní a nákladní dopravy, dopravní špičky a parkování, to jsou jedny ze základních priorit měst. Naše město se v letošním roce navíc potýká s uzavírkami a objízdnými trasami vyvolanými akcemi ve svém okolí.
Zastupitelé města dlouhodobě uvolňují z rozpočtu města finanční prostředky na výkupy pozemků v trase obchvatu, což je první krok pro přípravu staveb. Vedení města průběžně jedná s ŘSD a Ministerstvem dopravy o přípravě a realizaci jednotlivých úseků trasy obchvatu. Výsledkem těchto jednání je již realizovaný úsek obchvatu v jihovýchodní části města a pokračování přípravy v úseku mezi ulicí Brněnská a Jihlavská.
Stejně jako vy i představitelé města si přejí, aby přípravy dopravních staveb nebyly tak zdlouhavé a zbývající úseky obchvatu se podařilo co nejdřív realizovat.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 9. 2019
Předmět: Výkop v chodníku
Dotaz: Chtěla jsem se zeptat proč je na ulici Na Prutech od jara v chodníku udělaný výkop a od té doby se s tím nic nedělo. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dle sdělení zástupce firmy, která bude porušené vedení opravovat, bude oprava dlažby provedena do konce příštího týdne. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 9. 2019
Předmět: Oprava silnic
Dotaz: Dobrý den, máme září a když vidím nespočet děr, které někdo po celém Žďáře označil na jaře k PROVIZORNÍ opravě tak moc už nevěřím, že to bude do zimy vyspravené. ... Vysocká, Studentská, Nová a další. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ul. Studentská proběhly na jaře, s opravami na ul. Nová letos počítáme. Vysocká není ve správě města a její rekonstrukce je v současné době v projekční fázi.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

6. 9. 2019
Předmět: Veřejmé osvětlení v ZR
Dotaz: Dobrý den, chci upozornit na celkově špatný stav veřejného osvětlení v ZR, hlavně na vedlejších ulicích a sídlištích. Konkrétně mám na mysli sídliště Libušín a osvětlení kolem KD. Ve dvoře, kde vzniklo nové dětské hřiště, svítí pouze lampy nové a o ostatních dvorech ani nemluvím. Je v plánu výměna nebo aspoň oprava lamp veřejného osvětlení?
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
váš námět byl předán správci veřejného osvětlení, kterým je Odbor komunálních služeb.
Ing. Miklík Jaroslav
vedoucí odboru dopravy

10. 9. 2019
Předmět: dopravní značka U Grejd
Dotaz: Dobrý den, myslím si, že u Grejd od hlavní silnice 1/37 chybí dopravní značka s nějakým omezením, je tam v křovinách nějaká hodně stará značka,že se tam má jezdit 15 km, bylo by dobré,kdyby tam byla nová značka, aby tam nejezdily nákladní vozidla a těžká technika,která tam ty cesty ničí, samozřejmě s nějakou omezenou rychlostí, popř. vjezd povolen majtelům chat apod., vzhledem k rekreační klidné lokalitě.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
šetřením na místě samém bylo zjištěno, že na vjezdu k chatové osadě z obou stran, tedy od ulice Jamská i od ulice Brněnská, jsou umístěny dopravní značky č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“, s dodatkovou tabulkou č. E 13 „Mimo dopravní obsluhu“.
Upozorňuji na povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích, ust. § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

10. 9. 2019
Předmět: Podkani na libušíně
Dotaz: Dobrý den, na sídlišti libušín u panelového domu čislo 2 - 14 pobýhají velcí podkani.
Prosím o zajištění deratizace a opravu kanálových poklopů u vchodu číslo 2. Kolem Kanálového poklopu je velké množství děr od podkanů , kteří z těch děr vylézají. Děkuji za zajištění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době se připravuje celoplošná deratizace. Ta bude provedena v průběhu měsíce října.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

11. 9. 2019
Předmět: svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,v minulosti jsme již spolu telefonicky hovořili o nepořádku (poházené popelnice uprostřed chodníků) na ulici Palachova.Znovu se na Vás obracím s prosbou o sjednání nápravy.
Po jejich odjezdu se z chodníku stane "překážková dráha" až do odpoledních hodin,kdy se vrací většina obyvatel z práce a přesune nádoby na místo,odkud je zaměstnanci AWE přenesli.Dnes jsem byla opět svědkem,jak maminka se 3 malými dětmi (jedno vezla v kočárku a dvě batolata pobíhala kolem) musela sejít na silnici.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Němcová,
děkuji Vám za informaci. Opět upozorním firmu vyvážející odpad.
Snad to již bude v pořádku.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 9. 2019
Předmět: Příprava I/37
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na pokračování ve stavbě obchvatu silnice I/37 Jihlavská - Brněnská, ještě v loňském roce bylo plánované uvedení do provozu na rok 2022. Ale dle mapové aplikace ŘSD je tam posun až na rok 2026. Má město podrobnější informace, proč došlo opět k posunu? Děkuji za odpověď.
zdroj: https://1url.cz/GM5dS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
podle informací pracovníků ŘSD JI jde o orientační informace k zajišťovaným akcím, nejde o termín skutečné realizace. V současné době se zajišťují podklady pro vydání územního rozhodnutí.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

10. 9. 2019
Předmět: Kovový odpad
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jaké je momentální rozmístění kontejnerů na kovový odpad. Co se do nich smí dávat a kam patří hliníkové fólie - alobal, víčka od jogurtů apod. -. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Fišarová,
informace o umístění popelnic na kovy a informace co do těchto nádob patří (Vámi jmenované odpady do těchto nádob lze odkládat)naleznete na stránkách města:
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/nove-kontejnery-na-kovy-a-souhrn-informaci-o-odpadech
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 9. 2019
Předmět: pohyb chodců
Dotaz: Vážení, přes pozemek města na p. č. 2163 a 2166/1 v k. ú. Město Žďár chodí mnoho lidí. Myslím, že by bylo prospěšné v tomto místě nějakým způsobem upravit povrch, aby se zde mohli pohybovat pohodlněji. Často je celá pěšina rozblácená a zejména na jejím kraji jsou kaluže. Krátký úsek prochází také přes pozemek č. 2167 v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zjistit postoj vlastníka tohoto pozemku k případným úpravám a pokusit se s ním v zájmu občanů města nějak dohodnout. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zásadnější stavební úpravu této stezky vysypané drobným štěrkem v současnosti nepřipravujeme. Děkujeme Vám za podnět, který bude projednán s vedením města při přípravě rozpočtu pro rok 2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 9. 2019
Předmět: Průjezd cyklistů z Revoluční na Brodskou
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné doplnit značku "Průjezd zakázán" kolem bloku domů Revoluční 19-25 (za poštou) o dodatkovou tabulku "Mimo cyklisty"?
Ulička by mohla být bezpečnější variantou jak se vyhnout nepříjemné křižovatce Revoluční x Brodská např. s dětmi. Umožnění legálního průjezdu pomalých cyklistů může pomoci i trochu odlehčit přetížené křižovatce a občasný průjezd cyklistů by doufám obyvatele domu příliš neobtěžoval.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Tichý,
z našich poznatků nevyplývá, že by pohyb cyklistů v tomto prostoru měl vytvářet možné riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu, nicméně situaci budeme monitorovat a v případě potřeby přijmeme příslušná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

6. 9. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o zřízení technických služeb města Žďáru nad Sázavou, myslím, si, že jako samostatný subjekt by si vedl lépe, lépe by hospodařil a stíhal by myslím si obhospodařovat naše město daleko lépe než situace, která je v současné době.Různé firmy by chtěly dělat pro naše město, ale jsou drahé a nekvalitní. Toto myslím si by bylo jedno z východisek, jak by naše město mohlo jít dopředu v tomto směru
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Krhovský,
Město uvažuje o TS menšího rozsahu. Nebudou to TS velkého rozsahu, jaké mají jiná větší města, ovšem část prací, které pro naše město vykonávají společnosti na základě smluv, by naše "malé" TS mohly převzít. V současné době vedení města společně s ostatními radními a koaličními zastupiteli hledají nejoptimálnější způsob zřízení malých TS. Mohly by vzniknout v průběhu roku 2020. Děkujeme vám za vaši otázku a přejeme krásné dny.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

9. 9. 2019
Předmět: Pokračování obchvatu Jihlavská - Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na pokračování ve stavbě obchvatu silnice I/37 Jihlavská - Brněnská, ještě v loňském roce bylo plánované uvedení do provozu na rok 2022. Ale dle mapové aplikace ŘSD je tam posun až na rok 2026. Má město podrobnější informace, proč došlo opět k posunu? Děkuji za odpověď.
zdroj: https://1url.cz/GM5dS
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
nemáme žádné nové zprávy, děkujeme za informaci, prověříme ji u pracovníků ŘSD.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

6. 9. 2019
Předmět: Vodojem
Dotaz: Dobrý den, co je pravdy na tom, že nejsou peníze na opravy komunikací na Vodojemu a nebude dodržen slibovaný termín, t.j. rok 2021?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Kubíku,
máte špatnou informaci. Na akci „Rekonstrukce ulic ZR 7“ je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby viz. Profil zadavatele (https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html) .
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 9. 2019
Předmět: díry v silnici u Grejd
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím budou zastříkány tekutým asfaltem díry od hlaní silnice 1/37 směrem na Grejdy,které se tam každoročně objevují,v čím dál větší míře a prosíme současně o zasypání a udusání děr vzniklé v rámci celého roku na cestě podél železniční dráhy na Grejdách, objevuji se tam čím dále větší díry a před zimu by bylo vhodné tyto díry zasypat(nejlépe tvrdým materíálem, který by se tak snadno nezajezdil, asi štěrkem), děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tryskané vysprávky proběhnou na podzim. Termín bude upřesněn v závislosti na předpovědi počasí, práce proběhnou pravděpodobně někdy během října.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 8. 2019
Předmět: vyřezané díry v chodnících
Dotaz: Jak dlouho budou ty vyřezané díry v chodnících na Libušíně, které jsou připravené k zaasfaltování ? Musí se to obcházet po trávě !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, práce byly provedeny v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

30. 8. 2019
Předmět: U Malého lesa
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych vás poprosit jestli by nebylo možné nějakým způsobem vyřešit odbočku z ulice Strojírenské na ulici U Malého lesa. Obrovské množství lidí tudy chodí do práce a z práce pěšky a přecházet přes tuto odbočku je dost často hra o život. Nebylo by možné zde vytvořit nějaký středový ostrůvek nebo alespoň nakreslit čáry aby auta najížděly tak jak mají. Šířka ulice je 21 metrů, myslím že nejsem sám kdo by uvítal kdyby se zde situace alespoň o něco zlepšila.
Děkuji Matějka
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Městský úřad zadá projektantovi navrhnout vodorovné dopravní značení. Realizaci opatření s ohledem na finanční prostředky lze předpokládat nejdříve příští rok.

Odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: Oprava chodníku před 2. ZŠ
Dotaz: Dobrý den,
mohli byste prosím po dobu opravy chodníku před 2. ZŠ umístit na úsek ulice kolem uzavřených chodníků časově omezený zákaz zastavení nebo lépe zákaz vjezdu? Postačilo by po dobu cca od 7:30 do 8:00. Včera i dnes tam vznikali nebezpečné situace, kdy žáci musí 2x přejít silnici bez přechodu na které je hustý provoz. Navíc je ulice v jednom pruhu zablokována zastavujícími auty takže děti za nimi nejsou vidět ani přes ně nevidí.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Umístění Vámi navržených značek je sice možné, ale než by proběhly všechny zákonné lhůty nutné pro schválení zákazových značek a bylo by možno značky umístit, tak celý chodník by měl být již dokončen. V nejbližších dnech bude dokončeno dláždění chodníku v úseku od vchodu do 2. ZŠ směrem k budově Hasičské vzájemné pojišťovny.
Jako vhodné se jeví, pokud je opravdu nutno přivézt dítě až před školu, přijet ve směru od Orlovny a zastavit podél již opraveného chodníku, kdy dítě vystoupí na chodník na straně školy. Pokud je dítě nuceno použít protější chodník, je vhodné, aby vozovku přešlo v místě, kde asistuje MP, jež dítěti napomůže k bezpečnému přejití vozovky.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

5. 9. 2019
Předmět: parkovací plocha
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych upozornit na plochu podél silnice u výměníku za obchodem na ulici Dolní, která je určena k parkování, zarůstá podél zdi výměníku kopřivami, bodláky. Náletové keře zde jsou už vyšší než 3 m a jejich větve řidiči musí olamovat, aby bezpečně zaparkovat. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravu prostoru objednáme. Děkujeme Vám za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 9. 2019
Předmět: chodníky 2.ZŠ
Dotaz: Chci se přidat s názorem , že nechat vykopat chodník aniž by byla domluvena rychlá oprava před zahájením školního roku je nezodpovědné. Situace je každý den před školou katastrofická...........takže za děti i rodiče děkuji za stezku odvahy v ulici Komenského.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín prací se do školního roku bohužel posunul z kapacitních důvodů. Postup byl zvolen tak, aby se před zahájením školního roku na ulici již nepohybovala těžká stavební technika a při chůzi po protilehlém chodníku se dalo přejít po již předlážděném vstupu do školy, a to případně i za asistence městské policie.
Děkujeme za pochopení

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 8. 2019
Předmět: Pozor kvetu
Dotaz: Proč byl posekán trávník na Klafaru, ulice Sázavská, když je tam stále tato cedule? Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
trávník byl pokosen dle manuálu určeného pro květné trávníky, cedule budeme odvážet vždy po více kusech, postupně však budou na konci sezóny sečení odvezeny všechny cedule plošně.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 9. 2019
Předmět: Dopravní značení
Dotaz: Dobrý den,

kdy bude nové dopravní zanačení, podél RD na Palachově ulici?

Netýke se toto "zákaz vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Při stání tedy musí zůstat 6 m, tedy každý, kdo zde stojí, se dopouští přestupku." i tohoto úseku???? Pokud ano, proč se to nepokutuje? Stává tam i 20 aut.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuálně neuvažujeme o osazení dopravního značení, ale situaci budeme monitorovat.
S požadavkem na řešení přestupků ohledně parkování se prosím obracejte přímo na Policii ČR nebo městskou policii.
Městské policii jsme Váš podnět předali.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 9. 2019
Předmět: Farčata
Dotaz: To, že máte na Farčatech po silnějších deštích stále lagunu s vodou Vám už asi nevadí ? Mlátové cesty v tomto počasí katastrofa,kaluže bláto,výmoly -to jsou Vaše vychvalované mlátové cesty.Asfaltové cesty na Farčatech paráda bez problémů, pouze kolaři by měli dávat pozor na chodce, kteří nechodí v kalužích na mlátových cestách,ale raději jdou po asfaltu.Ta zkratka z těch kamenných bloků katastrofa-taky to nikomu nevadí.Stále jen výmluvy a opravy nikde !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Berousku,
vsakování vody a již připravené zrušení kamenných bloků na Farských humnech, řeší městská architektka, krajinářka a předpokládám, že bude provedeno při výstavbě lávky na Farských humnech, která má proběhnout v příštím roce.
Mlatové cesty jsou často diskutovaným tématem, je však faktem, že se do přírodních parků vzhledem ke své materiálové skladbě a vsakování hodí lépe než asfaltové nebo betonové chodníky. Jejich následný stav závisí na provedení a údržbě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Mlatové cesty byly letos již opakovaně opravovány po přívalových deštích. Jejich stav znovu prověříme. Za deště je jistě vhodnější užít asfaltové komunikace.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb


25. 8. 2019
Předmět: tráva
Dotaz: Kdy prosím se začne sekat Libušín, tráva je tu poměrně již vysoká, zejména také u herních prvků, nutno s tímto také zkrátit a ošetřit keře jsou již přerostlé v této lokalitě, zejména kolem domů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sečení na Libušíně bude zahájeno v tomto týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 9. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás na uřední desce zveřejnujete záměr na pronájem bytu ve Ždáře nad Sázavou3 na ulice Brodské tzv,svobodárny a pak v zápise ze schůze píšete o uzavírání smlouvy na pronájmy bytů...Libušínská,Veselská,Neumanova atd. a to i občanům z Herálce,Dobré Vody,Nížkova atd.to jsou asi městské byty a jaký je v tom rozdíl,že na ně nevyhlašujete záměr na pronájem,že až v zápisu ze schůze píšete ukončení nájmu a pak nový nájemce atd ale na tyto byty nevyhlašujete záměr,proč?Děkuji za odpověd
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
záměry na pronájem bytů jsou vyhlašovány pouze v případě, že se uvolní byt. Z přihlášených zájemců následně doporučuje radě města nájemce bytová komise. Pokud je uzavírána smlouva na ulici Libušínská, popřípadě Haškova, jedná se o byty v domech s pečovatelskou službou. U těchto bytů je stanoven jiný režim, zájemce musí být uveden v pořadníku a s uzavřením smlouvy o nájmu musí vyslovit souhlas sociální odbor. Na ulici Veselská se jedná o byty v domě, kde je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a město postupuje v souladu s touto smlouvou. Na ulici Neumannova jsou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu, rada města rozhoduje pouze o jejich změnách.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

2. 9. 2019
Předmět: Chodník před 2. ZŠ
Dotaz: Dobrý den,

přijde Vám normální před začátkem školního roku rozkopat chodník před 2.ZŠ a tím ještě více zlikvidovat obslužnost této instituce?
První školní den - leje jak z konve a místo po chodníku jdou stovky lidí vč. prvňáčků po silnici či v kalužinách v rozkopaným chodníku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozhodnutí o realizaci této konkrétní opravy padlo na přelomu měsíce května/června tohoto roku. Bohužel se nepodařilo zajistit pracovníky na zakázku tohoto rozsahu a typu dříve než nakonec měsíce srpna a práce tedy bohužel nejsou dokončeny v termínu, který bychom si představovali asi všichni, tj. před zahájením nového školního roku. Nicméně oprava, sice o něco později než bychom si přáli, ale přesto, proběhne a zlepší žákům i ostatním občanům pohyb v této lokalitě.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 9. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den,
proč prosím tento týden nebyly opět vyvezeny odpadky v ul. Sadová (v parku U Ivana)? Není to poprvé. Dřív zde tento problém nebýval a nyní se to dost často opakuje a odpadky se povalují všude kolem popelnic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za upozornění.

Podle informace od svozové firmy: Kolem kontejnerů byly zaparkovány automobily, tudíž se k nim řidič ráno nedostal. Zkoušel tam zajet i později, ale také se k nim nedostal, a proto tento vývoz neproběhl.
Dnes tam bude poslán další vůz, tak by to mělo být dnes v pořádku.

Odbor komunálních služeb požádá i městskou policii, aby se na uvedené místo zaměřila s důrazem na správné parkování.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb30. 8. 2019
Předmět: Lavičky u Konventa
Dotaz: Dobrý den,
promiňte, ale asi tomu nerozumím. Na jedné straně vybízíte obyvatele, aby dávali náměty, kde by chtěli mít umístěné lavičky a když se vám zde opakovaně objeví prosba na lavičky u rybníku v centru, kde je opravdu hezky, tak opakovaně odpovídáte, že ne. To je opravdu takový problém je zde umístit a nepřizpůsobivé občany odtud vyhazovat? A vyhovět tak slušným lidem?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na obdobný námět již bylo odpovězeno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8175

1. 9. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR 7
Dotaz: Dobrý den paní Škodová

můžete dnes Vaši odpověď z 6. 2019 viz. níže již upřesnit?

Děkuji

Vážený pane Moravče,
harmonogram stavby bude známý po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dnes víme pouze, že stavba bude zahájena rekonstrukcí inženýrských sítí, a pravděpodobně tedy v ulici Štursova. Severní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova by měly navazovat. V současné době opravdu nejsme schopni poskytnout bližší informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a Ú...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
nemohu, výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno minulý týden. Blíže viz Profil zadavatele (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky).
S pozdravem, Ing. Irena škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

20. 8. 2019
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych sem napsat, že se mi líbí myšlenka kvetoucích luk a určitě v tom vidím smysl, ale netuším, proč musíme mít rozkvetlou louku u vchodu do výškového domu?? Včera už jsem to prostě musela posekat a to jsem si dovezla sekačku až ze 14km vzdálené vesnice. Lidé mají před domy záhony a chtějí, aby to u jejich domu lépe vypadalo a tak nevím, proč město nehlídá posečení alespoň těchto míst. Míst, která by měla být posečená, aby to tu vypadalo úhledně. Jsem z toho zklamaná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Muchová,
sídliště jsou zařazena ve III. intenzitní třídě údržby, to znamená, že se sečou 3 krát max. 4 krát za rok dle klimatických možností a finančních prostředků města. Další seč (3.) je plánovaná na přelomu měsíce srpna/září.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 8. 2019
Předmět: nepořádek kolem obchodních domů
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné upozornit vedení obchodních domů v našem městě, aby zlepšily čistotu kolem těchto svých obchodních domů, mnohdy je tam veliký nepořádek, což si myslím, že je vizitkou těchto obchodních řetezců.V Německu toto neuvidíte, vemme si alespoň v tomto příklad ze zahraničí ! Naprostá čistota a pořádek, je radost tam nakupovat, u nás pravý opak.Největší nepořádek je u Primy, velký podíl na tom maji bezdomovci,již zase vysedávají na rohu a dělají nepořádek, lidé se jich bojí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Dostálová,
tímto problémem jsme se již v minulosti zabývali.
Opět upozorníme zástupce obchodních řetězců i městskou policii.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

26. 8. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás,při výjezdu z ulice Studentská za poliklinikou je po pravé straně umístěna značka STOP,nemohla by tam být ještě umístěna značka ZÁKAZ STÁNÍ,protože tam pravidelně před značkou stojí auta i dvě za sebou,tak to tam je docela problém při vyjíždění aut z ulice na silnici,když tam ty auta stojí.Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
pokud jsem správně pochopil Váš dotaz, tak se jedná o výjezd na ulici Studentská hned za poliklinikou, kde je však po pravé straně umístěna dopravní značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“, nikoli značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, to jen pro upřesnění.
Předmětná komunikace je široká cca 6,5 m, tedy platí zde zákaz vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ Při stání tedy musí zůstat 6 m, tedy každý, kdo zde stojí, se dopouští přestupku. Není možné ani žádoucí každý již existující zákaz stání zdůrazňovat svislou značkou, nicméně situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

9. 8. 2019
Předmět: Semafor Konvent - špatně seřízený semafor - Smart City
Dotaz: Dobrý den.
Prosím Vás, kdy bude proveden projekt SmartCity o kterém se už tolik let mluví, tedy řízení semaforů a dopravy? U Konventu je na křižovatce od Brněnské ulice semafor stále neseřízen a pouští auta dříve než na protější straně od centra. Ti co jedou na Smetanku toho často zneužívají, nedávají přednost protijedoucím autům a ohrožují chodce na přechodu. Byl jsem sražen na tomto přechodu na zelenou v roce 2007, stále se nic neděje, ač jsem toto stejné tady četl mnohokrát. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Kamenský,
semafory jsou seřízené správně, pro oba směry se rozsvěcují zelená současně (a pokud je rozdíl, tak to jsou zlomky vteřiny). Odbočující z Brněnské vlevo pouze někdy využívají „pomalejší“ start z Horní, což je v pořádku, ale samozřejmě nesmí ohrozit protijedoucí vozidla ani chodce přecházející po přechodu na zelenou. Totéž se někdy děje v opačném směru při odbočování vlevo z Horní, pokud mají pomalejší start vozidla z Brněnské. Vždy je to o řidičích a jejich dodržování, resp. nedodržování něčeho.
V rámci realizace Projektu dopravní telematiky v příštím roce znovu dojde k seřízení celé křižovatky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

23. 8. 2019
Předmět: Kanál ulice Palachova
Dotaz: Dobrý den je uvolněný poklop kulatého kanálu na Ulici Palachova v místě kde parkovala dříve auta na komunikaci (již nemůžou nová zákazová značka) dům č 1788/11 a křížení k CHKO. Při každém přejezdu přes kanál se víko přizvedne velmi bouchne v noci to budí .... Prosím o opravení (na kompletní opravu kanálu nebudou finance a ani síla v našem městě) ale takové přivaření víka by stačilo:) další řešení by bylo povolit parkování aut v daném místě jak bylo před tím a tím nic neopravovat:)
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
Váš poznatek jsme předali správci zařízení Vodárenské akciové spol., a.s. k posouzení stavu.
Děkujeme za oznámení.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 8. 2019
Předmět: oprava chodníku pod spořitelnou
Dotaz: Chodník pod spořitelnou,kde mohou jezdit i cykliste je nutno v jednom místě opravit, jsou tam výtluky a když jsem tam viděl včera, jak tam paní havarovala na kole,když vjela do těch dír, tak mi jí bylo líto.Zavazí tam i ta borovice co roste do chodníku, nutno část jí přořezat a v tom místě jsou ty díry, nutno tento chodník pro pěší a cyklisty co nejdříve opravit, než se stanou vážnější nehody děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
stav této části chodníku se opravdu ještě zhoršil, oprava je objednána. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 8. 2019
Předmět: vozovky v našem městě
Dotaz: V našem městě jsou katastrofální silnice, kolik stojí pouze takové vyfrézování a položení nového povrchu ? Nechci jmenovat všechny poškozené silnice v našem městě, ale je jich opravdu mnoho a jsou v katastrofálním stavu.Výtluky díry a pod.Kam všude jdou peníze ? Vždyť na takovouto opravu naší infrastrukury by mělo být peněz dost.Ty výmluvy, že čekáte na dotace se již nedají poslouchat.Dříve fungovalo vše bez dotací a šlo to ! Proč to nyní nejde ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cena 1 metru vyfrézované a znovu položené vozovky se může lišit v závislosti na stavu opravovaného úseku. Tj. o jakou tloušťku se celkově jedná, např. vyjeté koleje, stav konstrukčních vrstev, jestli je nutno zasahovat do obrub, stav vpustí atd. Např. loni opravený úsek od kruhové křižovatky U Ivana po odbočku k FÚ stál cca 1 mil Kč.
Na jaké účely jsou vydávány finance města je zřejmé z rozpočtu města a rozpočtových opatření, která jsou zveřejněna:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/rozpocet-2019
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 8. 2019
Předmět: KLAFAR - prodej stavebních pozemků
Dotaz: Dobrý den paní Škodová,
má město Žďár nad Sázavou v plánu v nějaké brzké době ještě prodej nějakých stávajících stavebních pozemků v lokalitě KLAFAR, anebo je tato lokalita již beznadějně "vyprodaná" ?

Případně je v plánu nějaké rozšíření zmíněné lokality o další stavební pozemky ?

Děkuji za reakci ...
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Sentíne,
na září letošního roku se připravuje vyhlášení prodeje 5 pozemků města pro výstavbu RD v nových ulicích v lokalitě Klafar III a pokračují výkupy a směny pozemků pro výstavbu další ulice.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

22. 8. 2019
Předmět: pálení klestu
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, zda je ve městě nějak regulována možnost spalování klestu na zahrádkách u RD (nikoli v koloniích), případně která vyhláška toto upravuje. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení veřejného pořádku se vztahuje na povinnosti a chování osob na veřejných prostranstvích , tedy ne na soukromých pozemcích.
Regulace a povinnosti osob při spalování materiálu upravuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., § 16, odst. 4.
Městská policie, pokud zjistí z vlastní činnosti nebo jí je oznámeno, že může docházet v tomto směru k znečišťování ovzduší apod., věc prověří a pokud je zde podezření, že může docházet k protiprávnímu jednání oznámí toto příslušnému správnímu orgánu.
"Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Povinnosti osob
§ 16
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami."

S pozdravem
Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

26. 8. 2019
Předmět: Zalévání hřiště
Dotaz: Nepřipadá si město trochu jako pokrytec, kdy na jednu stranu vyzývá občany aby neplýtvali vodou (viz poslední hlášení rozhlasu) a přitom celé dny probíhá zalévání nového hřiště za 4. ZŠ. Chápu, že je nutné, aby hřiště vypadalo pěkně na slavnostní otevření, ale z pohledu občana, který se snaží dodržovat toto doporučení a vysychá mu trávník na zahradě to budí rozporuplné pocity.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Martine,
zalévání u 4.ZŠ neprobíhá z estetických důvodů, ale z důvodu zakládání nového travnatého povrchu, který má dodavatel povinnost předat investorovi v odpovídající kvalitě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

25. 8. 2019
Předmět: Minigolf Pilák
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych jenom upozornit na stav drah minigolfu na Piláku. Včera jsme si zahráli minigolf a dráhy jsou v katastrofickém stavu. Jak kdyby tam byl minigolf už 30 let. Cementové desky jsou popraskané, spoje mezi deskami jsou výškově rozdílné, desky jsou místy nafouklé, odštípané, i zadělání spárovačkou nepomohlo. Ovlivňuje to celý průběh hry, byly jsme znechuceni stavem minigolfu a některé disciplíny ani nejdou plnit. Na drahách nejsou už ani vidět čáry, odpalovací plechy jsouzkroucené
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Prokope,
vzhledem k tomu, že cena půjčovného u minigolfu je 10,-Kč na hodinu a tomu odpovídá i velmi vysoká návštěvnost, dochází samozřejmě k velmi vysokému opotřebení tohoto zařízení. V letošním roce jsme před sezónou provedli celkové opravy a vyměnili 13 nejvíce opotřebovaných desek nákladem 70 tisíc Kč. Odpalové desky měníme dle potřeby a v současné době jsou všechny v pořádku. Na příští sezónu připravujeme další opravy a úpravu ceníku služeb, protože v letošním roce již skončila povinnost dodržovat dotační podmínky.
S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

14. 8. 2019
Předmět: Kritika -průjezdnost mezi garážemi u Primy těžkými vozidly
Dotaz: Vedle Primy cesta směrem k nádraží(naproti boxu s popelnicemi U Primy jsou nesmyslné 3 dopravní značky nad sebou ! Zákaz zastavení a slepou ulici bych ještě pochopil, ale proč stopka ? Je daleko nutnější vyřešit zákaz projezdnosti v daném místě mezi garážemi, protože tam jezdí těžkotonážní auta firem, převážně velké dodávky i kamion tam již projížděl ! Toto řešte zákazem průjezdu, vznikají tam velké díry,propadají se tam kanály a celkově se to tam ničí..Dříve tam byl obrubník a byl pokoj !
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Mikulecký,
nesmyslně umístěná dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ je výsledkem lidové tvořivosti a byl dán pokyn k odstranění této značky. Obrubníky byly odstraněny před mnoha lety na základě žádosti vlastníků garáží, kdy z důvodu zásobování provozoven docházelo k častému zablokování průjezdu ke garážím.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

16. 8. 2019
Předmět: Zrcadlo - Libušínská x Sázavská
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné umístit zrcadlo u křížení ulic Libušínská a Sázavská? Při výjezdu z ulice Libušínské není přes modré zábradlí mostu dobrý rozhled.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že modré zábradlí mostu zhoršuje v křižovatce rozhled, nicméně je též pravdou:
• Rozhledové poměry na této křižovatce odpovídají ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích pro návrhovou rychlost 50km/h.
• Při výjezdu z ulice Libušínská je nutno najet do takového místa v křižovatce, ze kterého je náležitý rozhled na komunikaci ulice Sázavská a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
• Při rozhodování o umísťování odrazového zrcadla je nezbytné řádné zhodnocení i negativních vlastností zrcadla, neboť zrcadlo poskytuje omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a zobrazuje tuto situaci zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti (v noci, za mlhy, deště) není snadné analyzovat dopravní situaci, neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je v zrcadle těžké odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel. To může vést k situacím ohrožující bezpečnost silničního provozu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

21. 8. 2019
Předmět: Lavičky u Horního rybníka
Dotaz: I já se přidávám s přáním, aby město znovu instalovalo lavičky u Horního rybníka. Je to jediné místo přímo ve městě, kde můžete sledovat uklidňující vodní hladinu a ptáky. Ideální pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, seniory a ... Pořád chci věřit, že vedení města je zde pro výše jmenované a ne proto, aby ustupovalo vandalům.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na obdobný námět již bylo odpovězeno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8175

21. 8. 2019
Předmět: Překračování povolené rychlosti
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda město neuvažuje o zavedení úsekového měření rychlosti alespoň na některých místech např. na úsecích při výjezdu z města ul. Novoměstská, nebo silnice mezi ulicemi Brněnská a Novoměstská kde je 70. Jsem téměř každý den svědkem překračování povolené rychlosti řidičů.
Obce, které úsekové měření zavedly si to chválí, např. Říčany u Prahy.
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz je určen Městské policii. Měření rychlosti vykonává MP výhradně na místech určených Policií ČR, přitom postupuje v součinnosti s PČR.

Ing. Jaroslav Miklík
Odbor dopravy

20. 8. 2019
Předmět: stojany na sáčky
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit stojany na sáčky na psí exkrementy v parku U Ivana? Chodí tam dost nevybavených pejskařů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Děkujeme za Váš zájem o čistotu města.
Sáčky na psí exkrementy jsou zdarma a k vyzvednutí v informační kanceláři městského úřadu.
Předpokládám, že „ pejskaři“ ví o svých povinnostech a kdo se tím zabývá, sáčky má k dispozici.
V parcích bychom museli opět vyčlenit někoho, kdo je bude doplňovat – případně uklízet odtrhané apod.
Zatím tedy tuto možnost nemáme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 8. 2019
Předmět: vizitky
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, kdyby jste měli možnost, rozšířit vydané vizitky např. Vápenické jezírko, Salvatorka, Milovské perničky, Děkuji Alena Kozlová
PS: Máme rádi Vysočinu
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Kozlová,
těší nás Váš zájem o propagaci našeho města a okolních turistických atraktivit.
V současné době není město zadavatelem těchto turistických vizitek, ale objednává je – a témata volí – Informační centrum (IC). Vaše podněty jsme na IC předaly a budeme se společně do budoucna těšit na další nové varianty vizitek.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

14. 8. 2019
Předmět: Lavičky u Horňáku
Dotaz: Dobrý den. Vím, že nejsem první s přáním mít lavičky u Horního rybníka. Proto mě velice mrzí, že město ustupuje vandalům a spol. a lavičky tam umístit nechce, protože je v minulosti tyto osoby ničili. Opět na to doplácí slušní lidé. Přesto se přimlouvám za pořízení laviček a raději zvýšit dohled v této lokalitě. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
umístění nových laviček pečlivě zvažujeme a i lokalitu u Horního rybníka zařadíme do nejbližšího rozhodování kam je umístit. V rámci tohoto zvažování je uvedené lokalita znevýhodněna - viz. např. odpověď na obdobný námět zveřejněná v dotazovně: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8151
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 8. 2019
Předmět: objekt č.p. 17/1101 poblíž bazénu (patrně Neumannova ul., kdysi družina školy)
Dotaz: Uvedený objekt hyzdí vnitřní prostor sídliště U průmyslovky; chátrá a má zevnitř pomalovaná okna...dala by se u majitele zařídit náprava ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Peňázi,
vlastník objektu připravuje v nejbližší době jeho rekonstrukci, a to přestavbu objektu na bytový dům. Kdy přesně rekonstrukce započne, záleží na rozhodnutí vlastníka.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

3. 8. 2019
Předmět: Pilská nádr ž- ostuda Vašeho města !!!
Dotaz: Když jsem projižděla Vašim městem stavila jsem se u Pilské nádrže a chtěla jsem svým dětem půjčit šlapadla.Když jsem je viděla tak (byly staré špinavé, zanedbané), za toto půjčení jednoho šlapadla chtěla paní 500,-Kč, zálohu, otřesné-ostuda !!! S tímto jsem se ještě nikde nesetkala a že jsem toho projela hodně.Ještě bych k tomu musela vyplňovat nějaký papír ! Jako kdyby se to šlapadlo dalo ukrást z rybníka na zádech (směšné) ! Je to rarita Vašeho města, již k Vám nikdy nepojedu !!!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Dostálová,
Šlapadla a lodě na Pilské nádrži byly zakoupeny v roce 2014, takže jistá opotřebovanost se dá předpokládat, zejména pokud jsou ceny za půjčení v současné výši. Informace o tom, že jsou špinavá a zanedbaná se však nezakládá na pravdě, protože se každý den ráno čistí a v případě deště i v průběhu dne. Uhrazení zálohy a vyplnění smlouvy je i v jiných půjčovnách běžné. Za více než 5 let provozu nebyla stížnost tohoto druhu zaznamenána. Přesto se plánují od příštího roku změny v ceníku půjčovného a zrušení vybírání záloh za zapůjčení. Vzhledem k možnému odcizení však povinnost vyplnit smlouvu o zapůjčení zůstane zachována.

V. Kovařík, SPORTIS

13. 8. 2019
Předmět: rekonstrukce ulice Štursova
Dotaz: Dobrý den,
bude prosím nějakým způsobem řešena křižovatka na ulici Štursova? Mám na mysli křížení s parkovištěm od domů 1664/1 a 1662/18 a příjezdem k domům 1532/1 a 1533/7. Díky kontejnerům a autům parkujícím až do hranice odbočky, tam chybí rozhledový trojúhelník a vznikají tam nebezpečné situace mezi auty a chodci. Zvlášť nebezpečné to bývá pokud tam ještě někdo zaparkuje auto do křižovatky. Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Prokope,
podobný požadavek nám již byl doručen. V rámci stavby bude posouzena možnost přesunutí plochy pro kontejnery a řešení odstavné plochy. Neoprávněnému parkování v křižovatce ale nezabráníme.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

12. 8. 2019
Předmět: Nedopalky cigaret
Dotaz: Dobrý den moc se zlobym když VYDIM u odpadkových kosich okolo tolik nedopalky cigaret sám jsem kuřák a pokud je na blízku odpadkový koš tak tam uhaseny nedopalek odhodím vím že to stojí dost peněz vysejpani košů ale myslím že na některých místech odpadkový koš schází jako třeba u lavičky v kopci za opravnou obuvi směrem na Stalingrad snažím se být vzornym občanem
Taky třeba před obchode qvanto se scházejí místní bezdomovci a popiji alkohol a okolo chodí malí děti a skolaci
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
koše vždy nelze umístit vedle lavičky – např. ve Vámi popisovaném místě.
Aby auto zastavilo v kopci – než řidič vysype koš – způsobí se v této lokalitě složitá dopravní situace. Takže sem ho určitě umisťovat nebudeme.
V případě problémů u prodejny Quanto je to na řešení pro městskou policii.
Děkujeme o Vás zájem o čistotu města.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 8. 2019
Předmět: Vybudování laviček u Horního rybníka
Dotaz: Dobrý den, tímto město ZR prosím, zda by bylo možné vybudování laviček podél prostoru u Horního rybníka. Možnost je buď u plotu nad volejbalovými kurty nebo na volném prostoru u garáží,kde se shlukují i kachny.Je to klidná zóna kousek od centra, chodí zde mnoho lidí, rádo by se zastavilo,posedělo,popřemýšlelo,ale bohužel není možnost. Většinou v této lokaci- v klidu a mimo veřejnost bych i ráda nakojila,ale nezbývá mi nic jiného,než si sednout na betonové schodky,směřující do rybníka.Prosím..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, bohužel situace v této lokalitě není příliš vhodná pro umístění laviček viz odpověď na obdobný dotaz:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8151

12. 8. 2019
Předmět: ulice Komenského
Dotaz: Dobrý den,po dokončení opravy kanalizace firma velice pěkně vyrovnala a zasela poškozený pozemek,ale pak přišla firma Úsvit a spojila dvě lampy výkopem,který sice zasypala, ale vytvořila při tom nevzhledný kamenitý "hrobeček".Mohla by firma Úsvit uvézt pozemek do původního stavu,aby bylo možné trávník dobře sekat? Kdy bude prosím dokončeno dláždění chodníků?Chodí se tu špatně. Ještě prosím o ořezání keře u schodků mezi domy 3,5 a 7,9, již se nedá téměř projít Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bukáčková

Firma Úsvit přišla, abyste měli v ulici funkční veřejné osvětlení. Terén po výkopu samozřejmě uvedeme do náležitého stavu vč. osetí, nyní se tomu ovšem ponechá určitý čas na slehnutí, abychom místo kopečku po čase neměli díru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předláždění chodníku by mělo být dokončeno v září.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Stav keřů prověříme, zajistíme potřebné.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 8. 2019
Předmět: Nefunkční veřejné osvětlení, ulice Palachova
Dotaz: Dobrý den, je 12.8. a dosud nesvítí světla na ulici Palachova. V dotazu z 1.8. jste odpovídal, že do týdne to bude opraveno a pořád nic. Je velice nepříjemné zde chodit, když nic nesvítí. Prosíme o urychlenou nápravu IHNED !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený „R“, kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to IHNED svítí, ale takto na tom stále děláme. Bohužel, náš předpoklad o rozsahu opravy ze dne 6.8., se nepotvrdil, je nutný rozsáhlejší zásah a tedy ještě s pracemi nekončíme.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 8. 2019
Předmět: Travnaté plochy
Dotaz: Dobrý den,jaké kytky a rostliny jsou na květnatých plochách?...Je nějaká taková plocha na Stalingradě,Klafaru,Vysočanech?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
umístění květných luk bylo zveřejněno ve Žďárském Zpravodaji v červnu: https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-06.pdf
Na každé louce se vykytují jiné druhy rostlin. Máte-li zájem o bližší informace k jednotlivým plochám, ráda Vám je osobně sdělím.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

7. 8. 2019
Předmět: Popelnice na kovový odpad-U Orlovny
Dotaz: Dobrý den, velice děkujeme za umístění popelnice na kovový odpad u Orlovny. Během týdne byla naplněna až po okraj. Bylo by možné zajistit její vyvezení? Plechovky jsou od pondělka i v papírové krabici vedle nádoby na odpad.
Děkuji. Němcová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Němcová.
Popelnice na kovy byly včera všechny vyvezeny.
Dnes dopoledne byla popelnice prázdná.
Nadále počítáme se svozem 1x týdně.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 8. 2019
Předmět: Poděkování lavička Libušín
Dotaz: Jako místní osoba kvituji, že se podařilo po tak dlohé intervenční době prosadit ještě jednu lavičku u hracích sestav na Libušíně, je to svým zbůsobem pokrok, že se to cca. po půl roce různých připomínek podařilo,hned jsem si všimla, že tam již sedí více maminek s kočárkama a hlídají si své ratolesti. Každopádně děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Krátká,
za pozitivní zpětnou vazbu Vám děkujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: Keř brání ve výhledu
Dotaz: Dobrý den,
na výjezdu na hlavní Studentskou ulici (naproti vodárně) narostl po pokácení stromu keř, který docela dost vadí ve výhledu při řízení. Můžete ho prosím prořezat?
https://goo.gl/maps/S6xEMj4DLkitCSfT9
Díky moc
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Mlynáři,
v minulosti byl na tomto místě pokácen strom, který nyní z pařezu obrůstá. V nejbližší době budou obrosty pařezu vyřezány a pařez následně odfrézován.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: křižovatka ul.Jihlavská
Dotaz: Dobrý den, není v plánu kruhový objezd popř. semafor na křižovatce ul. Jihlavská a od nádraží?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Nováková,
ano, okružní křižovatka je součástí připravované propojky ulic Jihlavská x Brněnská

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 8. 2019
Předmět: sestřih keřů na Libušíně
Dotaz: Dobrý den, kdy plánujete sestřihy keřů na Libušíně,kolem jednotlivých domů, již jsou poměrně přerostlé,včetně jedné borovice,která se rozrůstá hodně do chodníku nutno přiměřeně zkrátit a keře prořezat a zakrátit,současně je tam již poměrně rozrostlá zase tráva, (zejména u hracích prvků),kterou je také nutno posekat,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Petrlíku,
střih keřů bude probíhat ke konci měsíce srpna. Sečení trávy na dětských hřištích bude zahájeno příští týden.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 8. 2019
Předmět: Sečení travy
Dotaz: Dobrý den na jednu stranu vás chci pochválit za akci Pozor květů nekosit ..ale všeho s mírou .Chodím okolo Ivana a přes jaro jsem tam nemohl kvůli alergii vůbec chodit kdy jsem to už z dálky poznal že kveteme! A ten živý plod okolo chodníků vypadá hrozně .Akce kveteme se vztahuje i na tyto živé ploty anebo ty kopřivy a bodláky všude roztouci po Žďáře ? ...Ps po skácení stromů u zdasu tam ty kořeny zůstanou napořád ? Děkuji Klíma
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
střih živých plotů ve městě bude zahájen v příštím týdnu. Pařezy frézujeme vždy ve větších celcích a podle finančních možností.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 8. 2019
Předmět: živý plot u silnice
Dotaz: Dobrý den, ráda bych upozornila a současně poprosila o sjednání nápravy. Na ulici Bezručova u hlavní silnice před bytovkami Bezručova 36 - 54 je podél slinice vysázen živý plot. Každý rok byl udržován a ořezán. I přes tuto údržbu se od těchto bytovek špatně vyjíždí na hlavní silnici a je do silnice špatně vidět. Letos živý plot ořezán a upraven není a o to je situace horší. Ráda bych proto poprosila o úpravu živého plotu ořezáním přerůstajících větví. Velmi děkuji a přeji hezký den. Eva Poulová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Poulová,
i tento rok s údržbou živého plotu počítáme, bude ořezán v měsíci srpnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: poděkování
Dotaz: Dobrý den-chtěla bych poděkovat za označení modrého kontejneru/popelnice/velkou cedulí,že se do něho dávají větší kartony a další papírový odpad na ulici Studentská na konci prvního domu a nepochopím myšlení některých lidí,že si nevšímají na co kontejnér je a pořád dávají nerozdělané krabice vedle druhého modrého kontejneru na papír,tak jak jim přijde balík,tak krabice i s adresou donesou k popelnici, nevím jestli je to lenost,ale je to prostě už nepochopitelné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Jano.
Máte pravdu a také si myslím, že odložit odpad jinam, než na určené místo, je to o pohodlnosti a neochotě vyvinout nějaké úsilí pro dobrou věc.
Bohužel, ani rozmístění kontejnerů na papír s horním výsypem na některá stanoviště neodstranilo, že by v této lokalitě nebyly po zemi krabice.Prostě to někteří odloží a jde se od toho.
Pokud lze podle odloženého odpadu rozlišit, komu patří, pak může městská policie takovouto věc řešit s konkrétním viníkem. Jinak bohužel všichni zaplatíme za úklid po takovém nepořádníkovi.
Přeji Vám pěkný den.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: kontejnery na hliník
Dotaz: Dobrý den, nejsou někde v ZR kontejnery na hliník? Pokud ne, tak kde je nějaké sběrné místo?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Nováková.
Jak jsme již informovali v novinách i na stránkách města, byly na konci července rozmístěny nádoby na kovy.
Zatím na každé sídliště jedno včetně místních částí, které o ně projevily zájem.
Seznam je uvedenhttps://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/nove-kontejnery-na-kovy-a-souhrn-informaci-o-odpadech
V případě většího množství kovů z domácností lze stále využít i sběrný dvůr.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

6. 8. 2019
Předmět: Farčata -stromy
Dotaz: Když jsem jezdila s kočárkem po Farčatech, tak opravdu není se kde skovat před silným sluníčkem, je opravdu nutná výsadba stromů podél cesty a dalších místech, aby se kde dalo skovat před sluníčkem a to nemluvím o užitku zeleně na Fasrčatech,kde by opravdu měl být klidový ráj pro odpočinek ne jenom starších občanů, ale i maminek s kočárky a dětmi.Pět lavičkek na tak velkou plochu je dle mého názoru málo, mohlo by jich tam být více.Ty kamanné dlouhé dlažby již prosím opravte je to tam pro ostudu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město připravuje úpravy Farčat, základní náhled byl představen krajinářkou města i občanům na setkání 17. dubna 2019 viz: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/. Vlastní realizace závisí na postupu přípravy a zajištění financí.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 8. 2019
Předmět: lavičky
Dotaz: Jsme starší lidé,měli bychom prosbu o pořízení alespon 2 ks laviček u rybníka Hornáku.Je tam krásný výhled na okolí a také stín,což starší lidé vyhledávají.Na Farských humnech je pěkné posezení,ale na slunci,jako na náměstí.Prosíme mějte více ohledu na starší občany.Děkujeme za pochopení.
Zdraví Noskovi.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážení Noskovi,
lavičky byly u Horního rybníku v minulosti instalované. Byly však záměrně odstraněny z důvodu častého vandalismu. V těsném okolí se zdržovali nepřizpůsobiví občané, byl zde častý nepořádek a lavičky včetně košů byly opakovaně demolovány. Pokud byste měli jiný návrh, kam lavičky do stínu umístit, určitě se na mne obraťte (Tel: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz).
Děkuji za pochopení
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

11. 7. 2019
Předmět: Oprava vozovky
Dotaz: Dobrý den, je možno zajistit opravu komunikace kolem hřiště na příjezdové cestě k Střední škole obchodu a služeb SČMSD (Škola Na Radosti)? Nebo alespoň zasypat ty obrovské díry? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
děkujeme Vám za upozornění, prověříme stav a zajistíme potřebné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

20. 7. 2019
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, dnes 20.7. jsem navštívila v raních hodinách 8.30 farmářské trhy a co mě nemile překvapilo, bylo to, že se zde sekala tráva v okolí radnice a přilehlého parkoviště. Nebyla slyšet hudba, co hráli harmonikáři a špatně se komunikovalo s prodejci. Chápu, že je potřeba trávu posekat, ale pro příště bych zvolila jiný čas a den, nebyla to pěkná vizitka trhů.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění a za námět, obdobný požadavek bude předán i dodavatelské firmě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 7. 2019
Předmět: Schody u obchodu na Nádražní
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, komu patří schody u obchodu Maxi Hit na Nádražní? Nebylo by možné je vyspravit, když se nejspíše zvýšila frekvence průchodu lidí v tomto místě? Přes schody je třeba prasklina nebo je vydrolená pochozí vrstva. Bylo by dobré toto zmapovat a pokud patří městu, zahrnout v nejbližší možné době do oprav. Problémy se mohou časem zhoršovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s vyspravením počítáme. Celková oprava schodišť v tomto prostoru by měla být naplánovaná (termín prozatím není řešen) společně s opravou přilehlého chodníku.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 8. 2019
Předmět: U Křížku - nové stavební parcely
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem byli vybíráni vlastníci pěti nových pozemků na ulici U Křížku? Mohl bych vědět jakou cenu za pozemky zaplatili? Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den pane Novotný,
vlastníkem pozemku p.č. 774/90 v k.ú. Zámek Žďár je Kraj Vysočina a tento pozemek byl prodáván v souladu se záměrem, zveřejněným na úřední desce Městského úřadu v době od 4.10.2016 do 20.10.2016 za účelem zajištění Transformace ÚSP Křižanov. Další 4 pozemky pro výstavbu rodinných domů byly prodávány na základě záměru, který byl zveřejněn na úřední desce od 26.6.2018 do 12.8.2018. Součástí tohoto záměru byla i Pravidla postupu při prodeji pozemků pro rodinné domy v lokalitě Klafar – ulice U Křížku a stanovení minimální výše kupní ceny (2.000 Kč/m2). Do záměru se přihlásili 4 zájemci na konkrétní pozemky. Vzhledem k tomu, že nebyli jiní zájemci, byly pozemky prodány za kupní cenu, kterou nabídli zájemci v reakci na záměr. U dvou nabyvatelů činila kupní cena 2.000 Kč/m2 a u dvou zájemců činila kupní cena 2.001 Kč/m2.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

1. 8. 2019
Předmět: Nefunkční veřejné osvětlení, ulice Palachova
Dotaz: Dobrý den, již víc než týden nesvítí cca 5 lamp veřejného osvětlení, ulice Palachova, u domů č. 3 5 + cesta k 5 ZŠ. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
nefunkční VO souvisí kromě jiného i se stavbou parkoviště, do konce týdne bude dořešeno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


23. 7. 2019
Předmět: chybějící odpadkové koše
Dotaz: Dobrý den,
na náměstí po zimě zmizeli odpadkové koše. Kdykoliv jdeme do práce sbíráme smetí před vchodem a na rantlech výlohy. Půl roku jsme čekali jestli bude náprava a zatím stále nic.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Kalová,
jedná se Vám o koš na rohu prodejny knih Kanzelsberger?
Koš byl po zimě rozbitý – necháme ho obratem doplnit.
O dalším zmizení košů nevím, ale pracovník zajišťující vývoz posune koše podle původního rozmístění.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

25. 7. 2019
Předmět: Dětská hřište,lavičky,bazen
Dotaz: Dobrý den,ve Ždáře chybí lavičky na sezení,dětská hřiště,a hlavně pro letní sezonu venkovní bazen,voda v okolních rybnících je špinavá (Pilák).
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
pokud máte konkrétní návrh kam umístit novou lavičku, pak v letním čísle Žďárského zpravodaje je anketa CHCETE NOVOU LAVIČKU? Komunitní koordinátorka Radka Remarová sbírá náměty, požadavky občanů a následně dojde k výběru místa, kde budou lavičky umístěny. Stejná anketa proběhla i v minulých letech, bližší informace naleznete na: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/lavicky.
Hřiště, volnočasové plochy město postupně opravuje, doplňuje herní prvky na stávajících plochách a buduje nové. Tyto veřejné plochy jsou zaznamenány včetně fotografií v mapě: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/lavicky; co se nám v posledních letech podařilo si můžete prohlédnout zde: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste.
Venkovní bazén v současnosti není v přípravě.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka
a
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 7. 2019
Předmět: Vychazkovy okruh
Dotaz: Dobry den , prosim vas neslo by nejakupravit vychazkovy okruh A ..je to tamsama kopriva ,popadany stromy ,kere...je tam nadherna krajina, ale tak steasne zanedbana ..zhraze senedaani sejit dolu (k byvalym tribunam ,kde driv poradali zavody koni) ..tam se ztrati v koprivach i dospely clovek..jak je to zarostly....i po hrazy rybnika , smrdi tam uhynuly ryby ..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
hráz rybníka a bývalé závodiště není v majetku a správě města.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 7. 2019
Předmět: Rozbité lavičky, zarostlý květináč
Dotaz: Dobrý den, naproti Banjo Sport Baru na Nádražní jsou dvě lavičky, kterým někdo totálně zlikvidoval sedací část. Dále v tomto prostoru dále je betonový květináč, který se zdá být neudržovaný, chtělo by to trochu ošetřit převisy. Ještě dotaz, kdysi dříve jsem upozorňoval na polozbořený technický vstup před restaurací Ingot, do dnešního dne to majitel nezabezpečil, pokud se tento vstup již nepoužívá, nebylo by prospěšnější ho zasypat? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava laviček je objednána, proběhne současně s jinými obdobnými pracemi ve městě. Ohledně betonového květináče mě prosím kontaktujte. Vstup před restaurací Ingot není v majetku města, upozorníme provozovatele.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 7. 2019
Předmět: větve
Dotaz: Dobrý den, na dětském hřišti na Vysočanech u kulturního domu jsou sebrané větve, ale stále nejsou odvezeny, prosím o zajištění odvozu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odvoz větví sesbíraných občany, za což jim děkujeme, byl objednán.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 7. 2019
Předmět: Nespokojenost - nesečení trávy na Klafaru
Dotaz: Dobrý den,
u bytového domu na ulici Vápenická je letos nově nesečená plocha, což je velice nepříjemné - kvůli silné alergii.

Proč město vytvořilo takovou nesečenou a vlastně i dost neúhlednou plochu zrovna u bytového domu, tedy v obytné části města?

Bylo by možné, tuto plochu "přehodnotit" a posekat, abychom mohli zase lépe dýchat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na tento dotaz jsme Vám odpověděli mailem, vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlejší věc. Schůzka na místě bude 2.8.2019.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 7. 2019
Předmět: Polámaný strom
Dotaz: Dobrý den, na ulici Haškova (Jihlavská) směrem ke křižovatce od nádraží na Jihlavu je rozlomený strom, je to v kopečku kudy chodí lidé do práce do Hettichu nebo Žďasu. Jedna jeho část je již opřená o strom,který roste vedle. Mohl by se úplně zlomit a na někoho spadnout,můžete se tam prosím někdo podívat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odstranění dřeva bylo objednáno.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 7. 2019
Předmět: Opakuji - Porosty okolo chodníků.
Dotaz: Dobrý den. Na Strojírenské roh a ÚP..smerem k Hypermarketu stále větve do chodníku a o výhledu řidičů ,tam je škoda mluvit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Lacino,
živé ploty, které se nacházejí na chodníku blíže k parku u Ivana budou ošetřovány na konci měsíce srpna. Pokud máte na mysli keře, které se nacházejí v blízkosti chodníku blíže k úřadu práce, nacházejí se na soukromém pozemku, na jejich stav vlastníka pozemku upozorníme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 7. 2019
Předmět: Lavička
Dotaz: Opět reaguji na článek v tomto Žďárském zpravodaji ohledně laviček u herních prvků na Libušíně.Minimálně by měla být již dávno otočená ta nešťastná lavička, která je nevhodně umístěna a instalována, zády k herním prvkům..., aby matky měly přehled o svých dětech hrajících si na těchto herních prvcích!!!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
v tomto prostoru bude nejpozději do konce měsíce srpna instalována nová lavička, která bude situována tak, aby maminky měly přehled o svých dětech pohybujících se na herních prvcích.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 7. 2019
Předmět: Hole Nordic Walking (NW)
Dotaz: Dobrý den, chtěli jsme si na Piláku půjčit hole na NW a zjistili jsme, že všechny, které v půjčovně máte jsou trekové, a ne na NW. Je možné, abyste zakoupili/půjčovali správné hole?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Buchtová,
hole se pořizovaly v roce 2015. Na dodavatele byl požadavek na hole pro Nordic Walking. Zájem o půjčení (jakýchkoli) holí je minimální
(průměrně 3x za sezonu).
I proto do budoucna neuvažujeme o nákupu tohoto sportovního náčiní.

S pozdravem

Laďka Procházková
vedoucí úseku služeb
Sportis, příspěvková organizace

9. 7. 2019
Předmět: Basketbalové koše
Dotaz: Dobrý den,
od doby co byl odstraněn basketbalový koš u oválu vedle zimního stadionu, nás už víc než půl roku trápí nedostatek veřejných basketbalových hřišť ve Žďáru. Hřiště u 4. ZŠ se už velmi dlouho rekonstruuje, u 5. ZŠ se nachází koš špatné výšky, o modrém hřišti (mezi Peny a Farčaty) ani nemluvě. Jediné rozumné je u 2. ZŠ, kde bývá však velmi často zamčeno. Nebylo od věci se na tento problém zaměřit, výrazně by to mohlo zvýšit sportovní aktivitu obyvatel města.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážený pane Moučko,
děkujeme Vám za námět, který předám kompetentním osobám k řešení.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková

30. 7. 2019
Předmět: Letní kino
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat,proč není letos kinematograf bratří čadiku opět na náměstí. Myslím, že to tam bylo moc fajn,do zámku je to dost z ruky pro spoustu lidí. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní Veselá,
pořadatel Kinematografu bratří Čadíků vůbec nevstoupil v jednání s městem Žďár nad Sázavou, jednal přímo s majiteli zámku Kinských.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
odbor školství, kultury a sportu

28. 7. 2019
Předmět: Zlepšemo Česko
Dotaz: Dobrý den, plánuje se Žďár zapojit se do projektu Zlepšeme Česko, který mimo jiné sdružuje projekty Lepší místo, Zmapujto, Ukliďme Česko apod.? Pokud ne, tak proč? Jejich cílem je zjednodušit a zefektivnit fungování samospráv a zlepšovat životy lidí v České republice. Dříve byl Žďár aktivní např. v projektu Lepší místo a myslím, že řada občanů by v dnešní době, kdy má ke smartphonu přístup téměř každý a denně ho několik hodin používá, ocenila lepší informovanost. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den Veroniko,
aplikace Lepší místo a Zmapujto uvedené v dotazu slouží ke stejnému účelu,k nahlášení stížností a připomínek (typicky černá skládka či vandalismus) na území města. Funkci obou aplikací obsáhne i připravovaný Portál Žďáráka, který umožní občanům posílat na MěÚ své připomínky a případné stížnosti včetně fotografie dotčeného místa. Portál by měl být uveden do provozu na jaře 2020. V současné chvíli lze dotaz poslat sem do Dotazovny.
Ukliďme Česko – úklidovou akci v rámci kampaně Ukliďme Česko může zorganizovat každý včetně soukromých osob. Vedení města pravidelně pořádá úklid, do kterého se zapojují především zaměstnanci úřadu. Naposledy se konal 5. 4. a čistila se řeka Sázava v úseku od Domu kultury po jez.
Aplikace Zlepšeme Česko zahrnuje všechny výše uvedené dílčí aplikace.
Město Žďár vítá podněty občanů a chce na ně aktivně reagovat. Proto připravuje Portál Žďáráka, který toto má efektivně umožnit. Touto cestou se vydala i jiná města např. Pelhřimov nebo Říčany.

Ing. Michal Bačovský
koordinátor Smart City

26. 7. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Velká pochvala za umístění svozové nádoby na kovový odpad na ulici Bratří Čapků,
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Malimánku,
Jedná se o rozšíření třídění kovových odpadů ve městě.
Na každé sídliště včetně místních částí ( pokud byl zájem) byla umístěna jedna nádoba.
Tak ke stávajícímu kontejneru na ul. Lučiny a možnost odevzdat kovy ve sběrném dvoře, přibylo těchto 10 nádob.
Seznam všech stanovišť je také umístěn na stránkách města pod článkem Kontejnery na tříděné odpady.
Děkujeme za pochvalu.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 7. 2019
Předmět: cesta podél kolejí na Grejdách
Dotaz: Jela jsem na kole podél kolejí na Grejdách po těch deštích směrem od Jam a skoro jsem nemohla projet obzvláště tam zkraje byla cesta plná bláta, samá díra a louže no bylo to hrozný.Bylo by dobré tuto cestu, respektive díry vysypávat šterkem, aby se tam netvořilo tolik to bláto, po dešti je to opravdu blátivé torzo s dírami,bylo by nutné alespoň ty díry vysypat šterkem, ten to zpevní a časem by tam nebylo tolik bláta a děr,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
máte pravdu, na začátku cesty je pod svahem nejnižší místo, kde se drží voda a vždy se tam něco naplaví. Jinak je cesta ještě ve slušném stavu. Pokud se nerovnosti zhorší, necháme cestu upravit.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 7. 2019
Předmět: usychání nově vysazených borovic
Dotaz: Za domem Nezvalova 2091/8 začínají rezavět nově vysázené borovičky. Domnívám se, že byste měli revidovat stav a intenzívně zalévat na celém území města.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
děkujeme Vám za zájem o veřejnou zeleň. Stav nově vysazených stromů ve městě je monitorován a zálivka probíhá pravidelně na celém území města na základě stanovených četností za rok a aktuálního počasí. Stav těchto borovic bude opětovně posouzen a budeme se snažit příčinu usychání, pokud to bude možné,odstranit. Ne vždy je příčinou usychání stromů nedostatečná zálivka.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 7. 2019
Předmět: Kácení
Dotaz: Pane Doubek a jak je tedy možné,že vy dopouručujete kácet a odborníci v Krkonoších a na Šumavě těžbu zakázaly a nechávají to na přírodě?že si s tím poradí. Krom toho tady se kácí i v noci a neříkejte mi,že nepokácí stromy co jsou zdravé,tomu nevěřím.Kůrovcová kalamita probíhá rok co rok,ale takovéto kácení nebylo nikdy,vždy to bylo pár stromů,ale letos to snad bude celý les okolo staviště.Byl jste se tam podívat?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Pochopová,
V Krkonoších a na Šumavě, tedy v národních parcích (NP), se péče o lesy řídí jinou legislativou. Mimo NP platí pro hospodaření v lesích především lesní zákon. Dle něj má vlastník lesa právo kácet i zdravé stromy, pokud naplní dikci zákona. Proto vlastník lesa 100 let les pěstuje. Stejně jako zemědělec pěstuje obilí, aby ho o žních sklidil. V případě Staviště (po prověření na místě) se ovšem jedná z 95% o nahodilou těžbu -zpracování zlomů, vývratů či kůrovcových stromů. Z důvodu bezpečnosti a stability porostů se při zpracování kalamity kácí i jednotlivé zdravé stromy stojící osamoceně. Tyto stromy, zvyklé na ochranu porostu, totiž spadnou při prvním následujícím větru. Kůrovcová kalamita neprobíhá "rok co rok" jak uvádíte. Žďársko vstupuje druhým rokem do veliké kůrovcové kalamity, která nemá za poslední desítky let obdoby. Obáváme se, že její důsledky budou mnohem většího rozsahu, než nyní vidíme na Stavišti. Pocítí je každý z nás a budou znamenat i další vysychání krajiny, velké holiny a změnu lesů. Postačí se podívat na lesy Třebíčska či Jihlavska. Bohužel, za současných poměrů není v lidských silách tuto kalamitu zastavit. Včasným zpracováním kůrovcových stromů a nahodilé těžby se ji snaží vlastníci lesa alespoň přibrzdit. Pokud ovšem stojící kůrovcové stromy již vylétly, je možné je v současné situaci ponechat stát a využít jich k ochraně půdy. Negativním dopadem bude ovšem v krátké době riziko pádu se všemi důsledky. Jaroslav Doubek, ŽP.

25. 7. 2019
Předmět: Oprava Libusinske
Dotaz: Dobrý den, právě probíhá oprava povrchů u aut. zastavky na Libušínu. Je výhodné plochu zastavky vydlazdit nikoli asfaltovat (autobus při brzdění asfalt poškozuje) . Alespoň by již byla část hotová až se bude opravovat povrch v celé ulici (doufám, že příští rok). Takhle přijde letošní investice vniveč. Myslím, že do svých rozhodnutí nezapojujete občany a jejich "selský rozum". Projektanti a architekti jsou často mimo reálné potřeby a úcelovost. Kde je předvolební deklarované zapojování občanů?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
oprava proběhla v rámci běžné údržby komunikací. Změna povrchu podléhá povolení speciálního stavebního úřadu, tedy s předložením projektové dokumentace, vyjádřením správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy atd. Pokud bude ulice zařazena do plánu jako celková rekonstrukce, určitě bude místo zastávky MHD řešeno dle současných norem, případně dle projektové dokumentace.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 7. 2019
Předmět: Sprchy a převlékárny na Piláku.
Dotaz: Dobrý den, po koupání a následném osprchování a převlečení je v instalovaných venkovních objektech stojatá, neodtékající voda. Dříve tam bylo stále bláto, teď je tam sice položená zámková dlažba, ale asi se zapomnělo na trativod nebo alespoň na nějaký odtok do přehrady. Takže zkuste se v té stojaté laguně převléknout do suchého. Je to škoda, že jinak výborná věc nefunguje k plné spokojenosti koupajících. Možná je na místě i reklamace u zhotovitele.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kynclová,
podle vyjádření pana ředitele PO SPORTIS se na předláždění a odstranění závady v současné době pracuje.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

25. 7. 2019
Předmět: Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Dotaz: téměř na každém zastupitelstvu zaznívá od Ing.Zlesáka a Mgr. Řezníčkové jak se chovají s péčí dobrého hospodáře a jak jim leží na srdci rozvoj města a úspora nákladů. Zajímalo by mě jestli je možné se někde dozvědět výši odměn členů rady města, popř.výši náhrad mezd zaměstnavatelům jednotlivých členů rady jakožto funkcionářům a veřejným osobám.
Jen bych rád věděl jak moc jsou ochotni pracovat nezištně pro město.

Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Bradáči,
pokud požadujete informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací v platném znění, tak svoji žádost musíte doplnit o Vaši řádnou identifikaci, tzn. jméno, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště. Poté bude Vaše žádost dle výše uvedeného zákona, a lhůt v něm uvedených, vyřízena.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

23. 7. 2019
Předmět: Parkourové sportoviště
Dotaz: Dobrý den, měl bych jen dotaz. Kdy je v plánu výstavba parkourového sportoviště u stadionu ? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Růžičko,
podle finančních možností města by k výstavbě by mohlo dojít v roce 2021.
S pozdravem, Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

23. 7. 2019
Předmět: Klafar 2 vs. 3
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy
doplníte mobiliářem (lavičky a odpadkové koše) Klafar 2, aby se zde žilo stejně komfortně, jako na Klafaru 3. Budeme také mít dětské hřiště nebo to je určené pouze budoucím a hypotetickým dětem obyvatel Klafaru 3 a naše realné děti si budou muset vystačit s “oplocenou” plochou, kterou občas posekáte?
Nezlobte se na mne, ale toto je výsměch nám všem obyvatelům Klafaru 2.... co jste pro nás za těch 12 let udělali? Nic! asi nejsme tak prominentní obyvatelé
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Novotný,
nemám informace, že by se při návrhu nových ulic na sídlišti dělal rozdíl ve vybavenosti. Na stávajícím sídlišti je dětské hřiště u bytových domů, a další se bude budovat u nově budovaných. Na ostatních plochách jsou postaveny rodinné domy.
U nově budovaných ulic, kde jsou navrženy jen rodinné domy, je navrženo jedno hřiště na souběhu ulic K Milířům a Barvířská.
Pokud máte konkrétní námět na doplnění mobiliáře ve svém okolí, obraťte se, prosím, přímo na paní Ing. Křesťanovou, pracovnici odboru komunálních služeb.

S pozdravem, Ing.Irena škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 7. 2019
Předmět: Kácení II
Dotaz: Dobrý den , pane Doubek , chápu že jste odborník na úřadu, ale přijděte se sem podívat ze strany od vodojemu na ten les, je to jako měsíční krajina a ještě rozježděná traktory , a ty stromy co káci jsou normálně zelené , pokud by byly napadeny kůrovcem tak zaschnou a jsou suché. Potom tedy asi vykácíme kompletně všechny lesy v republice co kdyby je napadl kůrovec.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Fajkusi,
Již v minulé odpovědi jsem zmiňoval, že se jedná o zpracování nahodilé těžby, tj. nejenom kůrovcem napadených stromů, ale i vývratů, zlomů, stromů nahnutých či jinak staticky větrem poškozených, do kterých kůrovec nalétne či už naletuje a které hrozí pádem. Jsou tedy bezpečnostním rizikem. Tyto stromy jsou laicky opticky zelené, ale i tak jde o nahodilou těžbu, kterou je třeba dle lesního zákona přednostně zpracovat. Pohled je to ale opravdu žalostný, bohužel stav se bude nadále zhoršovat, probíhá totiž kůrovcová kalamita. Děkujeme za váš zájem o ŽP.
Jaroslav Doubek, ŽP

19. 7. 2019
Předmět: cyklostezka
Dotaz: Na cyklostezce Pilák-Stržanov bude jedno nepochybně nebezpečné místo při výjezdu po sjezdu od Stržanova na křížení se silnicí od Polničky. Druhé je v zatáčce u parkoviště na Piláku, která je nevhodně vyspádovaná k vnitřnímu okraji, kde se již teď hromadí naplavený písek a po dešti budou zůstávají louže.Přitom sklon k parkovišti na dostatečný. Jsou nějaké kontrolní dny?
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Rosecká,
v místě křížení plánované stavby cyklostezky a silnice na Polničku jsou navrženy a Policií ČR odsouhlaseny bezpečnostní prvky. Dosud se jedná o rozestavěnou stavbu bez povolení užívání veřejností.
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru.

Vážená paní Rosecká,
ano, na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí oboru rozvoje a ÚP.

22. 7. 2019
Předmět: stomatologická péče
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda dotační výzva pro nové zubní lékaře pomohla a zda do Žďáru přijde nový zubní lékař. Situace je velmi špatná, a ne každý pacient má možnost jezdit ke stomatologovi např.do Brna. Případně zda město má nějakou možnost tuto situaci více řešit. Děkuji
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že situace v poskytování stomatologické péče je nedobrá, není volná kapacita pro přijímání nových pacientů. K využití dotačního programu uvádím, že uzávěrka pro podávání žádostí do dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou je stanovena na 30. září 2019. Teprve potom bude znám počet přihlášených. Mohu pouze sdělit, že zájemci o využití této výzvy jsou. Musím však upozornit na to, že v letošním roce dvě ordinace končí, takže může dojít pouze ke zmírnění tohoto dopadu. Nedá se předpokládat, že dojde k výraznému nárůstu volné kapacity stomatologických ordinací pro registraci nových pacientů. Město hledá i další možnosti podpory nových stomatologů, jako je poskytnutí bezúročné zápůjčky. Na konci roku budou tyto pobídky vyhodnoceny.
Děkuji za dotaz.
Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru.

21. 7. 2019
Předmět: Pohotovost v našem městě
Dotaz: Nejhorší věc, kterou radnice udělala je, že zrušila pohotovst v našem městě ! Zažila jsem v pátek odpoledne staršího pána turistu, který neprodleně v našem městě hledal pohotovost, ale marmě, nutně potřeboval ošetřit a nebylo kým, tak jsem mu doporučila nemocnici, nevěřícně kroutil hlavou.Na všechno ostatní město vynakládá prostředky, ale na základní zdravotní pomoc v nouzi ne !!! Ostuda našeho města ! Stěhuji se z tohoto města,nelíbí se mi tady !! Nic mě v tomto městě nedrží, město zaostává !!
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Vráblová,
naše město je jedním z mála měst, které dlouhodobě zajišťuje a hradí lékařskou pohotovostní službu. Rada města po vyhodnocení počtu ošetřených pacientů lékařskou pohotovostní službou na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou ve všedních dnech, o víkendech a svátcích rozhodla, že bude od 1.7.2016 ve městě zajištěna lékařská pohotovostní služba pouze o víkendových dnech a o svátcích. Ve všední dny je možné využít urgentního příjmu v Nemocnici Nové Město na Moravě, která je špičkově vybaveným pracovištěm, má k dispozici veškeré zázemí RTG, CT, UZ, laboratoř, konsiliární služby odborných lékařů, expektační lůžka,zákrokové a operační sály atd. V neodkladných zdravotních případech je možné volat rychlou záchrannou pomoc na čísle 155.
Ing. Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního

19. 7. 2019
Předmět: Vyspravení dír na komunikaci
Dotaz: Budou prosím vyspraveny díry na komunikaci, které se opět vytvořily směrem od hlavní silnice 1/37 na Grejdy, děje se to každý rok ty díry, tak se ptám, zdali budou opět vyspraveny stříkacím asfaltem.Tyto díry jsou poměrně nebezpečné nejenom pro cyklisty, ale i pro řidiče,Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
další etapa tryskaných vysprávek bude probíhat na podzim, s opravou počítáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 7. 2019
Předmět: Hromady hlíny v průmyslové zóně
Dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, co se děje na průmyslové zóně s častým přesunem hlíny někam pryč, je to tam stále silně neupraveno ! Proč to tam nemůže vypadat jako kolem Teleflexu, kde je ta úprava naprosto vzorná. To nemáte páku aby to kolem těch fitrem pěkně upravili ? Nejškaredější je to za Vamafilem a tou firmou vedle ní, co tam má to harampádí, tu techniku a ten nepořádek.To na ně město nemůže zapůsobit,aby to vše bylo upraveno, osázeno trávou,popř. stromy ? Ten nepořádek řešte !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Kvapile,
firma Vamafil provádí přístavbu haly. Terénní úpravy a osetí bude provedeno po jejím dokončení a jeho kontrola proběhne v rámci kolaudace stavby, stejně jako u stavby u ulice Jamské.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 7. 2019
Předmět: mistostarostove, koordinatori
Dotaz: Dobrý den, je již hotova Funkční analýza koordinátorů, kterou slíbil vytvořit pan starosta na zastupitelstvu v prosinci 2018? Kde si ji mohu prohlednout?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
Ano, analýza byla vyhotovena a mají ji všichni zastupitelé k dispozici. Pokud se o problematiku zajímáte, požádejte prosím tajemnici úřadu, která má personální agendu a organizační strukturu na starosti, o schůzku. Jsem přesvědčen o tom, že velice ráda s Vámi analýzu osobně projde a dodá potřebný kontext.
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

18. 7. 2019
Předmět: Přechod pro chodce na Jihlavské ulici.
Dotaz: Dobrý den, na Jihlavské ulici, před ZDARem je autobusová zastávka. Autobusy jezdí především senioři a děti,kteří mají velký problém dostat se na druhou stranu této opravdu hodně rušné silnice.Je to velmi nebezpečné,zvlášť v zimě,když je ráno tma a řidiči zrovna ohleduplní nejsou!!Stejný problém musí mít i lidé, kteří chodí do firem, které zde jsou. Jediný přechod je u ENPEKY, odtud ale nevede směrem na Jihlavu žádná cesta, jedině po trávě, v zimně vůbec.Jak a kdy toto budete konečně řešit?
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Anno P.,
na této ulici musí dojít ke koordinaci 3 investorů: města, Kraje Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic. Již proběhla první jednání a předpokládá se, že k celkové rekonstrukci Jihlavské ulice dojde po výstavbě propojky mezi ulice Jihlavská x Brněnská. Zatím nejsme schopni určit bližší termín, mohlo by tedy jít o rok 2023 – 2024.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 7. 2019
Předmět: kácení
Dotaz: Dobrý den je možně že nyní ce vykácí kompletní les kolem přehrady Staviště i stromy co nejsou poškozené , polámaní nebo vyrácené. Dnes 18.7. to celá den harvestorem kacejí plošně vše co jim stojí v cestě
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Lukáši,
vlastníci lesů na Stavišti se snaží zpracovat nahodilou těžbu a předejít tak dalšímu šíření kůrovců. Využití harvestorů je v této situaci nezbytné. Porosty mají otevřené porostní stěny, jsou často přeštíhlené a ponechání několika - v tuto chvíli ještě zdravých - stromů by v této situaci vedlo k jejich pádu při nejbližším větru, což znamená i bezpečnostní riziko. Část stromů, kterou může laik vnímat jako „zdravou“, je také napadena kůrovcem.
S pozdravem
Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

18. 7. 2019
Předmět: rozvoj města
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mne, zda pasport komunikací nebo generel dopravy upozorní i na takové věci, že např. chodníček https://mapy.cz/s/3vLk5 je dosud nedostavěný (nevydlážděný). Tímto bych chtěl také požádat, aby se chodník dokončil, myslím, že rozvoj města je v podobných ohledech zanedbáván. Proč budovat nové ulice např. na Klafaru, když ještě nemáme dokončeny ani stávající sídliště? V rozpočtu města absentují výraznější investice do Libušínu, okolí kulturního domu a přitom jsou velmi potřebné
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Stale,
generel dopravy a pasport komunikací nezajistí zařazení drobné akce typu dokončení chodníku do Akčního plánu nebo plánu připravovaných investic. Posoudí hlavní, zásadní problémy městské komunikační sítě a navrhnou jejich řešení.
Možnosti řešení vašeho námětu projednáme, informace získáte u komunitní koordinátorky, tel. č. 566 688 396 nebo emailu: radka.remarova@zdarns.cz.
Pro vaši informaci, na webových stránkách města je zveřejněný Akční plán města, kde najdete harmonogram připravovaných akcí (https://www.zdarns.cz/media/files/strategie-rozvoje/dokumenty/akcni-plan.pdf) i vámi zmiňovaný Libušín a okolí Kulturního domu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 5. 2019
Předmět: senior taxi
Dotaz: dobrý den,je ve ŽDÁŘE provozována služba seniortaxi,pokud ano,od jakého věku lze využívat,je provoz dotován a jaké jsou ceny pro uživatele.-děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, v současné době není v našem městě provozována služba Senior taxi. V minulosti byla tato služba poskytována jednou obecně prospěšnou společností, která ji ale zrušila. Od doby podání Vašeho dotazu se uskutečnilo několik jednání s touto společností, zda by byla schopna Senior taxi zajistit. Zatím není znám výsledek. Pokud se podaří tuto službu zajistit, tak s tím budeme veřejnost informovat.
Přeji Vám vše dobré.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou

15. 7. 2019
Předmět: Strava v domově s pečovatelskou službou
Dotaz: Dobrý den, docela mě zarazila informace, že v domově s pečovatelskou službou na ul. Dolní není možnost výběru stravy (obědy) a je pouze jeden druh jídla. Většina jídel je tučných nebo nevhodných pro seniory, které mají dodržovat různé diety a nemůžou všechny potraviny. Jsou potom odkázáni na příbuzných, co jim uvaří popř. musí jíst obědy, které jim zdravotně přitěžují. Přitom dodavatel stravy dává na výběr více jídel. Jak je to možné? Bude se to konečně nějak řešit?
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den, zajištění stravy pro pečovatelskou službu zajišťuje firma na základě výběrového řízení, neboť se jedná o velkou zakázku. Výběrové řízení zajišťuje ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, kde zohledňuje více kritérií. Mimo jiné i zajištění stravy ve více variantách. Doposud se nenašel dodavatel stravy, který by byl ochoten zavážet více druhů obědů v jídlonosičích. Každý jídlonosič je konkrétního občana a je označen jmenovkou. V příštím roce bude opět vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stravy pro pečovatelskou službu. Třeba se najde dodavatel, který bude ochoten zavážet více druhů obědů.
Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou

17. 7. 2019
Předmět: Nabídka pracovních míst
Dotaz: Dobrý den,
v sekci Nabídka zaměstnání příspěvkových organizací a organizací s účastí města - volná místa PO SPORTIS - jsou zveřejněny nedostatečné informace o prac. místech, např. platové ohodnocení. Je obvyklé (ve veřejné správě napříč republikou) uvádět i platové podmínky, aby uchazeč neplýtval energií a časem hlásit se na místo, o němž neví, jak je ohodnoceno. Je možné uvést rozsah platového ohodnocení u pracovních míst zaměstnanců? Řídí se odměňování platovými tabulkami dle platného NV?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Němcová,
Nabídku volných pracovních míst příspěvkových organizací si řídí přímo ředitelé těchto organizací. Městský úřad pouze pomáhá s inzercí těchto volných míst na webových stránkách města a do zveřejněného obsahu nezasahuje. Se svým dotazem se proto obraťte přímo na uvedenou kontaktní osobu v daném inzerátu.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

16. 7. 2019
Předmět: oprava komunikace Libišín
Dotaz: To nemyslíte vážně, že budete opravovat na Libušíně jen kousek komunikace u zastávky městské dopravy, jak jsou tam ty značky na vozovce sprejem, co to má za význam tak polovičatá práce,když ta vozovka je zničená celkově.To zase bude zaflikovaná část vozovky a co zbytek zdevastované silnice, celá pravá strana, to necháte ten zbytek neopravený ? To si z těch občanů již opravdu děláte legraci ! Za co jste utratili ty peníze z prodeje domů,vždyť to není nikde vidět !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na zbytku komunikace budou na podzim provedeny vysprávky. Plošná oprava celé ulice není pro letošní rok v rozpočtu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: pokácení stromu
Dotaz: Píšu vám již po druhé, nejsem jistě sama, ale opět se jedná o velký strom nad Mateřskou školkou na Průmyslovce. Zrovna zase velký vichr a zase se máme bát, kdy se zhroutí k zemi, nebo na barák? Lítají šišky a větve doslova do oken, tak určitě všichni v bytech zase trneme, co se stane...???? Až se stane, bude pozdě. Prosím, žádám- promyslete tento velký strom, aby byl odstraněn, je to vážně o strach. Bylo už takových stromů víc co spadly, tak se snažím žádat o projednání znovu....Děkuji Mayerová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Mayerová,
na místě, kde se nachází předmětný strom bude provedeno místní šetření, při kterém bude zhodnocen stav stromu. Následně budou v případě zjištění defektů provedeny příslušné kroky. V tomto případě je však k pokácení tohoto stromu nutné povolení ke kácení, které na základě posouzení stavu dřeviny vydává orgán ochrany přírody.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 7. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jak u vás ve Žďáru budete sekat na podzim travnaté plochy, které nyní nejsou sekány (např. mezi zastávkou autobusu a městským úřadem).
Moc děkuji za odpověď!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní Bednářová,
květnaté louky ve městě budou na podzim sečeny, týká se to tedy i plochy mezi zastávkou autobusu a městským úřadem. Termín sečení bude zvolen dle aktuálního stavu porostu, klimatických podmínek a následně bude zveřejněn na webových stránkách města. Na základě stavu porostu v jednotlivých plochách bude zvolena i technika, a co nejvhodnější způsob posečení travnatých ploch. Předpokládáme sečení pomocí křovinořezů. O dalším způsobu sečení jednáme.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 7. 2019
Předmět: Výsadba stromů
Dotaz: Snad jste již pochopili, jak důležitá je výsadba stromů, na Farčatech je jich žalostně málo a zejména kolem cesty,kde by bylo vhodné i více laviček.Samozřejmě celkově je nutno v našem městě dosázet více stromů, to platí i v průmyslové zóně, kde je jich opravdu málo.To nemůžete oslovit firmy ať se na tomto také podílejí ? Na Farčatech již konečně opravte ty nesmyslné bloky kamenů, co jste tam v minulosti dali, chodí se po tom hrozně !! To nemluvím o těch nešťastných mlátových cestách !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Brzku,
zeleň ve městě tvoří nepostradatelnou složku veřejného prostoru. Naší prioritou je zejména zajistit adekvátní péči již vysazeným stávajícím stromům a následně vysazovat dle finančních možností nové stromy. Na Farských humnech v letošním roce bylo vysázeno několik nových stromů a ve výsadbě a dalších úpravách budeme i nadále pokračovat dle Strategie revitalizace městského parku Farská humna, kterou vytvořila městská krajinářka a městský architekt. Jedna z firem, která má sídlo v průmyslové zóně se již podílela na výsadbě stromů na Farských humnech. V této spolupráci bychom rádi pokračovali i s ostatními firmami, které budou mít zájem na ozeleňování města.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 7. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den chtěl bych vás prosím poprosit o malou výspravu příjezdu ke garážím na ulici novoměstská jedná se o obě odbočky z hlavní silnice děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
další fáze tryskaných vysprávek bude probíhat na podzim. Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

15. 7. 2019
Předmět: Vyčištění odtokového kanálku
Dotaz: Dobrý den, rád bych touto cestou požádal město o vyčištění odtokového podélného kanálku na parkovišti horní části ulice Pelikánova podél domu č.p.36. Rýna je již téměř zarostlá trávou a při současných přívalových deštích přestává sloužit svému účelu. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyčištění objednáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 7. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Opět děkuji za pěkné posečení trávy v naší části Stalingradu. Letos si nemám na co stěžovat.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
ráda Vaše poděkování předám kolegům a dodavateli.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

3. 7. 2019
Předmět: květiny v betonových květináčích i jinde
Dotaz: Dobrý den, kdo NEMÁ na starosti úpravu a ošetřování květin v betonových květináčích na náměstí? I vzrostlý a statný plevel usychá a odchází. Tomu se říká živé město? Můžete provést nápravu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odpověď na obdobný dotaz naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8108


11. 7. 2019
Předmět: autobusové zastávky
Dotaz: Proč nejsou dodělané autobusové zastávky v průmyslové zóně, myšlono ty nedodělané prosklené boky !! Cestující to stále vedou v patrnosti, tak by bylo vhodné to dodělat, takových to nedodělků je nutné se příště vyvarovat. Ten, kdo toto navrhnul by si tam měl jít stoupnout při nevlídném počasí !! Opět žďárská kuriozita !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Milý pane, zastávky na ulici Jamská slouží výhradně pro cestující linkovou dopravou a město přístřešky tedy nemuselo vůbec pořizovat, není to jeho povinností. Původní záměr byl trochu jiný a proto došlo k „nedorazu“ v typu přístřešku. Jak jsem psal dříve, náprava je možná, vše je zadáno a proběhlo i měření. Boky budou doinstalované při souběhu s jinou dodávkou, abychom sem servis „nehonili“ a neplatili cestu dvakrát. Instalace boků by měla proběhnout nejpozději do nástupu podzimního nevlídného počasí.
Díky za Váš zájem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

12. 7. 2019
Předmět: květiny v betonových květináčích i jinde
Dotaz: Dobrý den, kdo má či nemá pečovat o květiny v betonových květináčích na náměstí? I vzrostlý a statný plevel usychá a odchází. Tomu se říká živé město? Podobný dotaz jsem posílala 3.7. Od té doby změna: uschlý plevel je zalitý deštěm. Můžete provést nápravu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, o odpověď na Váš dotaz jsme požádali krajinářku města:
Tento typ nádob je ve veřejném prostoru morálně zastaralý a nádoby budou výhledově odstraňovány. Z tohoto důvodu byly ponechány pro akci typu "guerilla gardening". Spolupracujeme s dětmi ze základních škol a kroužků a ukazujeme jim principy pěstování formou přímého výsevu, prezentujeme spektrum agro plodin a ukazujeme dětem, jak je "energeticky" a ekonomicky náročné pěstovat rostliny v takovýchto extrémních podmínkách města. Bohužel tropické týdny urychlily vývoj rostlin a přestože je červenec, máme na náměstí říjen. Doporučila bych ale sledování nádob, protože budete možná ještě překvapeni novou vlnou výsevu...

ing. mgr. lucie radilová, dis.

4. 7. 2019
Předmět: Parkoviště mezi domy 17 a 15- Purkyňova ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych Vás znovu poprosit o vyznačení parkovacích čar na ulici Purkyňova mezi domy 17 a 15. Díky vyznačeným parkovacím místům se zvýší počet parkovacích míst díky systematickému parkování.
Bylo by také na zváženou zda nepoužít lepší barvu či lépe nepřipravit podklad protože barva zde vydrží pouze rok.
Předem Vám děkuji a přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši žádost povedeme v patrnosti. Vzhledem k čerpání rozpočtu určeného na dopravní značení je však pravděpodobné, že se v letošním roce na všechny žádosti nedostane.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 7. 2019
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: Dobrý den, existuje možnost legálního parkování na náměstí i mimo vyznačená parkovací stání? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Parkovat na náměstí lze pouze na místech k tomu určených a náležitě označených; stát lze všude tam, kde to obecná nebo místní úprava provozu na pozemních komunikacích nezakazuje.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

11. 7. 2019
Předmět: Vysvetleni
Dotaz: Vážená paní doktorko. V jedné své níže uvedené reakci sdelujete: "V případě Lepšího místa se uvažuje o zavedení podobného projektu v rámci Portálu občana." Můžete prosím objasnit, co to je ten portál občana? Nevím, že by Žďár něco takového měl. Je nějaký předpokládaný termín spuštění a cena za tuto službu? Osobně moc nestojím o nějakou další aplikaci, ale město potrebuje systém pro efektivní sběr požadavků občanů a evidenci jejich zpracování a realizace. Podaří se to v nějakém dohlednem čase?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
„Dobrý den pane Stále,
jednoduše jde říci, že Portál občana Vám umožní zaplatit odpady, poplatek ze psa, zvláštní užívání veřejného prostranství přes aplikaci na webu města a po přihlášení se Vám zobrazí vybrané informace z informačního systému a umožní on-line komunikaci s úřadem. Můžete zde kontrolovat své závazky vůči městu, platby (konto plátce), podávat žádosti (prostřednictvím úplného elektronického podání), objednávat se a řešit své životní situace, a to vše z pohodlí domova. Aplikace také bude přizpůsobena pro zobrazení a ovládání přes mobilní zařízení. Navíc jak píšete, šlo by tak o efektivní sběr požadavků občanů a evidenci jejich zpracování. Uvažuje se o tom v souvislosti s Projektem Smart City a v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele této služby. V rámci Projektu Smart City se jedná o jednu z forem zdokonalení služeb městského úřadu směrem k občanům. Termín spuštění duben příštího roku.“
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

11. 7. 2019
Předmět: Přibývání úředníků
Dotaz: Proč stále přibývá úředníků na našem MěÚ ? Místo aby jste šetřili a kumulovali práci úředníků, tak stále nepravidelně Vám přibývají úředníci, proč ! To je na tom město tak finančně dobře ? Nebo nedovedete vytvořit usporné programy v rámci zaměstnanosti úřadu ? Mnoho činností místo dvou úředníků by zvládl jeden.Kumulace pracovních činností by byla dobrá a alespoň by úředníci převedli,že to zvládnou i v menším počtu! Což dříve zvládali. Kvalita práce tomu nedopovídá.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Burešová,
nevím, odkud jste získala tuto informaci. Za dobu mého působení v roli tajemnice městského úřadu nedošlo k navýšení počtu úředníků ani o jednoho. Počet úředníků je stanoven organizačním řádem, který schvaluje rada města a ten nebyl v poslední době měněn. Navíc máme nižší počet úředníků než bychom mohli mít na rozdíl od jiných, podobně velkých, měst, a to již dlouhodobě.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

12. 7. 2019
Předmět: potkani
Dotaz: Na ul. Dolní a Libušíně se čím dále více vyskytuji potkani, myši a krysy už s tím něco konečně udělejte běhají kolem kontejnerů, čím dál méně se bojí lidí, samozřejmě se bojíme o děti a následné otravy. Pokud jste nějaké nástrahy dali, tak jsou neúčinné, snad se nerozšíří nějaké nemoci !!!!
Odpověď (technická správa budov města):
Dobrý den,
nástrahy byly položeny již dvakrát. Až tři týdny trvá než se projeví účinek.


Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

10. 7. 2019
Předmět: Silnici na Purkyňově ulici
Dotaz: Dobrý den, z územního plánu jsem se dozvěděl že Žďár má v plánu udělat na Purkyňově ulici mezi domy 17 a 15 silnici místo parkovište které je tam nyní.
A tak se ptám který "chytrolín" vymyslel z klidné ulice udělat rušnou ulici kde bude jezdit jedno auto za druhým protože se z této silnice stane takový malý neoficiální obchvat.
Kde budou parkovat auta když zrušíte 18 parkovacích míst na ulici kde je už problém s parkováním teď.
Jaké jsou možnosti boje proti tomuto "nesmyslu" a kdy se má stavět.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šafránku,
dopravní síť je takto stabilizovaná od roku 2006 v rámci dopravního řešení územního plánu. Autorem je firma zpracující územní plán města, architekt urbanista a dopravní specialisté. Řešení prošlo veřejným projednáváním a schvalovacími procesy orgánů státní správy a samosprávy.
Stavba není zařazena do Akčního plánu města, ani do přípravy investic.
Své stanovisko můžete vyjádřit v rámci projednávání změn územního plánu města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

8. 7. 2019
Předmět: Komunikační kanaly
Dotaz: Dobrý den, rada města ve svém usnesení 1074/2017/OPM nikoli zvala na vědomí nýbrž uložila konkrétní úkoly.... A mně zajímá, jak byly plněny.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Koutný,
odkazuji na svoji odpověď v dotazovně ze dne 8. 7. 2019. Vzhledem k tomu, že dotazovna má svá pravidla např. příslušný počet znaků, navrhuji, pokud budete mít zájem dostavit se na městský úřad a projednat Váš požadavek osobně.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

8. 7. 2019
Předmět: Poděkování
Dotaz: Dne 27.6. jsem si byla vyřídit nové doklady - matrika, občanka, řidičák, pas, vše hotovo za 35 minut, všechny dámy v kancelářích byly velice milé a ochotné. Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Prokopová,
Vaše poděkování ráda vyřídím. Je to ocenění toho, že svoji práci děláme dobře a zůstáváme i nadále přívětivým úřadem pro naše klienty.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

7. 7. 2019
Předmět: informace k usnesení
Dotaz: Dobrý den, můžete nás prosím informovat, jak bylo naplněno usnesení přijaté radou města pod č. Usn. 1074/2017/OPM ? Případně pokud toto usnesení nebylo dosud naplněno předejte tuto informaci jednotlivým členům rady města a kontrolnímu výboru, aby mohla být sjednána náprava. Kdo dohlížení nad tím, zda jsou přijatá usnesení naplňována? Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Koutný,
Materiál byl projednán RM na jejím zasedání dne 26.6.2019. RM vzala návrh sjednocení na vědomí. Aplikace Lepší místo byl systém, který město využívalo pro své občany od roku 2015. Provozovatel služby oznámil ukončení fungování a nabídl přechod k nové aplikaci, ovšem cenově pro město nepřijatelné. Ze strany města byla služba ukončena."Dotazy a náměty" fungují dále s menšími vylepšeními.V případě Lepšího místa se uvažuje o zavedení podobného projektu v rámci Portálu občana.
Naplňování usnesení-funguje interní program přehledu plnění usnesení ZM, kdy vedoucí odborů a odd. včetně kom.koordinátorky zaznamenávají průběh jejich plnění. Aktualizace plnění usnesení je prováděna průběžně.V případě usnesení RM je v současné době připravován podobný interní program, který bude plnit stejnou roli jako v případě plnění usnesení ZM.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

8. 7. 2019
Předmět: - pokračování
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
V rozpočtu města pro rok 2019 byla schválena realizace parkování na této ulici, přičemž rozpočet i jeho návrh a následná rozpočtová opatření byla a jsou zveřejněna na stránkách města včetně této konkrétní akce. Rozpočet i rozpočtová opatření řádně schválilo zastupitelstvo města.
Příprava a výstavba parkovišť na ulici Palachova byla právě pro složitou celkovou dopravní situaci v místě upřednostněna před řešením obdobných problémů v jiných částech města.
Nyní prováděná stavba nevyřeší bohužel celkovou dopravní situaci a uspořádání veřejných prostor v této lokalitě. Měla by ale s upraveným dopravním značením přinést výrazné zlepšení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Parkoviště na ulici Palachova u vchodu 19 a 21
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní
Příprava výstavby parkovacích míst na ulici Palachova byla dokončena v roce 2018, byla řádně povolena formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce MÚ (i elektronické). Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k tomuto zveřejněnému záměru vyjádřit. K povolení vydali své kladné vyjádření/stanovisko kromě jiného PČR, Krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí a další dotčené orgány. Povolení stavby parkoviště nabylo právní moci dne 19.10.2018.
I v průběhu přípravy akce byly podávány informace o postupném řešení dopravní situace na ul. Palachova a bylo reagováno i na jednotlivé dotazy občanů ohledně řešení dopravní situace a přípravy rozšíření parkování na této ulici. Zájemcům o bližší informace byly různými cestami takové informace poskytnuty, např.:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6870
https://www.zdarskypruvodce.cz/v-palachove-ulici-chybi-parkovaci-mista-ma-pribyt-parkoviste/
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=181

11. 6. 2019
Předmět: odstavená vozidla Brodská 1911-1915 xxxx
Dotaz: Od 29.8.2018 se již po několikáté ptám na odstavená vozidla kolem domu Brodská 1911-1915: SPZ -3J9419-5J31887-3J60076 + bez SPZ šedý renault. Jaký je v této situaci posun. Zajímala by mě reakce majitelů, předpokládám, že byli Vámi osloveni. A také prosím o informaci, kdy se tedy vozidlo (jeho stav) považuje za vrak. Podle mého názoru propadlé STK přeci značí, že auto nesmí na vozovku. Tedy jediná možnost podle mého je odtah, majitelé si toho jsou snad vědomi? Prosím o rychlejší řešení. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, uvedená vozidla dle současné legislativy mnoho znaků vraku nevykazují, přesto nějaké možnosti jsou, V současné době řešíme vážnější případy, přesto se na tato vozidla znovu podívám co nejdříve. Zatím jsou v tzv. manipulační době. Problematiku vraků řeší tzv. silniční zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláška č. 104/20002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, případně zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Pokud budete chtít znát podrobnosti, zavolejte mně na tel. čísla uvedená na webových stránkách města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 7. 2019
Předmět: veřejné osvětlení
Dotaz: Zdravím,
prosím je třeba provést opravu VO v ulici Drdlova ZR1 stožár č.800 již několik dní nesvítí. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za poznatek, opravu jsem obratem objednal.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních

2. 7. 2019
Předmět: spadané velké větve
Dotaz: Po včerejší bouřce jsou spadené větve v parku na Libušíně, pod 2 topoly u štítu domu Libušínská 25 a některé větve tam už leží hodně dlouho. Prosím o úklid.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Jarošová,
úklid větví po bouřce v nejbližší možné době proběhne i ve vaší lokalitě. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: opakování hlášení městského rozhlasu
Dotaz: Vážený pane vedoucí, obracím se na Vás s dotazem: proč se text hlášení městského rozhlasu neopakuje. Začátek hlášení často nestihnu. V minulosti toto bylo obvyklé.
Zdravím Vás a přeji hezký den
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
tento dotaz spadá do působnosti úseku tajemníka a správy MěÚ, zajistili jsme pro Vás odpověď.
Hlášení městského rozhlasu probíhá vždy ve středu a v pátek. Následně je možnost dohledat hlášení na stránkách města www.zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/, popřípadě si zavolat na linku 566 688 189, kde lze také získat informace k obsahu hlášení. Vzhledem k rozsáhlejším zprávám v hlášení se celé hlášení již neopakuje. Opakuje se pouze mimořádné hlášení (hlásí se 2x).
S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a OŽÚ

11. 6. 2019
Předmět: parkoviště Palachova
Dotaz: Nesouhlasíme s budováním parkoviště v těsné blízkosti našich oken na úkor zeleného pásu s šeříky. Nechceme "čuchat smrad" z výfuků ani poslouchat startování aut pod ložnicí a škrabání námrazy v zimě. S televizí mám domluveno, že jim natočím stav před budováním (mám zdokumentováno) a stav po dokončení. Během srpna přijedou udělat rozhovory. Taková arogance moci z Vaší strany si nezadá s konáním totalitního režimu. Na občanech a kvalitou jejich života Vám nezáleží!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
Návrh nových parkovišť na Palachově ulici reagoval kromě jiného na požadavky vznesené prostřednictvím SBD ohledně rozšíření parkování v této lokalitě a na stížnosti občanů na nevhodné a nelegální parkování vozidel v lokalitě, nejen před domy, kde se nyní budují parkoviště. Dopravní situaci v lokalitě Palachova nelze řešit odděleně pro jednotlivé vchody nebo domy.Blíže viz odpověď na dotaz „Parkoviště na ulici Palachova u vchodu 19 a 21“.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

2. 7. 2019
Předmět: Laguna na Farčatech
Dotaz: Po každém dešti se Vám objevuje laguna vody před nově zrekonstruovnou budovou na Farčatech ? Máte někde chybu, tak jí vyřešte, že by se nekvalitní práce projevila i tady ? Začíná se to stávat pravidelností,kdy nekvalitní práce v našem městě je na denním pořádku.Vedení města to nevadí ? To by tedy mělo ! Pokud vím tak nesou za svoji činnost plnou odpovědnost voličům.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Harvánku,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, o problému víme a pracuje se na jeho odstranění. Nejde o chybu ani o závadu stavby, v území se po odstranění horní vrstvy zeminy, projevuje nepropustné podloží.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 6. 2019
Předmět: nesvítí veřejné osvětlení na Libušíně
Dotaz: Proč už několik dnů nesvítí veřejné osvětlení na Libušínské ulici. Jedná se o lampy č. 321, 329, 330, 332, 334, 335, 356, 357, 392, 393, 395, 396 a 397. Děkuji za nápravu
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, o problému jsem se nedozvěděli obratem. Porucha je na kabelovém vedení.K úterý 2. 7. by již většina svítidel měla být funkční.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: propadný poklop
Dotaz: U prodejny COOP na ulici Okružní ve Žďáru na Sázavou 3 je propadlý kanál. Je zde nebezpečí nějakého úrazu. Můžete zajistit opravu.

Přeji hezký den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nejedná se o poklop ve správě města. Váš podnět jsme předali k řešení vlastníku pozemku a zařízení.
Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

19. 6. 2019
Předmět: silnice-tankodrom
Dotaz: Bude se opravovat část silnice od Primy alespoň k Penny ? Je to strašné,vždyt by to stačilo vyfrézovat a položit nový asfalst,kde je zase problém.Silnice v našem měste jsou v celkově špatném stavu.Je jich více,ale tyto hlavní tahy by měly bý nutně opravené ! Proč to v jiných městech jde a u nás stále ne ? Je zvoleno nové vedení a zatím niic nepřineslo pro občany !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dotace na celkovou opravu Strojírenské v uvedeném úseku nám nebyla přidělena. V současnosti tedy město zvažuje alespoň dílčí opravy této komunikace.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: péče o chodníky
Dotaz: Kdo pečuje o chodník u pošty ve Žďáru nad Sázavou 2, zda majitel přilehlého pozemku nebo město. Je to až nechutné jak to tam vypadá. Je potřeba se na tato místa občas jen podívat a uklidit.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
chodník je ve vlastnictví města, úklid jsme objednali. Děkujeme za podnět.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 6. 2019
Předmět: ulice Komenského - řešení dopravy
Dotaz: Dobrý den,ve žďárském deníku pan místostarosta navrhuje řešení dopravy na Komenského-udělat jednosměrku.Bydlím zda od roku 1975 tak si myslím,že mohu hodnotit.Vybudováním jednosměrky se problém pouze přesune za školy,kde nejsou ani chodníky a auta budou jezdit mezi žáky.Bude to více nebezpečné.Řešením by jistě bylo vybudování parkoviště vedle HP(místo tam je) a zákaz stání mezi vchody do škol nyní se auta vyhýbají po chodníku nebo alespoň parkování na vnějším oblouku, aby bylo jedoucí auta vidět
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za námět, uvedenou věcí se město nyní zabývá. Řešení ještě nebylo vybráno, nicméně vždy se bude jednat o kompromis, který někomu přinese zlepšení stavu a někoho se dotkne určitým omezením. Ještě jednou Vám děkuji za námět a za pochopení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: uzavírka Libušínské ulice
Dotaz: Prosím o vysvětlení: Termín uzavírky: 21. 5. 2019 - 30. 7. 2019
Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou:
- ulice Tyršova
- ulice Libušínská
- centrální parkoviště ul. Neumannova
- ulice Nová
Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ve Žďáře nad Sázavou, objízdná trasa bez značení s využitím místní znalosti
Zodpovědná osoba: za MěÚ - OKS: p. Jiří Kasper,
Zajímalo by mne, co tu dělají a proč je na webu města uzavírka Libušínské ul., když tu nikdo není vidět.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Jedná se o uzavírky v řádu cca 1 – 2 dny během uvedeného období- např. při opravách komunikací nebo vodorovném dopravním značení. Jednotlivé konkrétní termíny budou zvoleny dle kapacit dodavatelů a s dostatečným předstihem avizovány dopravním značením.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Hlína
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kde je možné koupit si hlínu, kterou potřebuji k vyrovnání stavajícího mého pozemku u mého domu, je toto někde možné ? Pokud ano, na koho se mohu obrátit, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
město neprodává hlínu, jakékoliv manipulace s ní podléhá kromě jiného i zákonu o odpadech a je nutné v souladu s tím s hlínou nakládat. Stavební a obdobné zakázky města včetně manipulace se zeminou a jejím odstraněním nebo dalším využitím pro náš odbor zajišťují smluvní dodavatelé - především stavební firmy. Zvažte, zda kontaktovat např. stavební firmy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Dopravni znaceni
Dotaz: Dobry den. Bude spolecne s vystavbou parkovacich mist reseno vami zminovane dopravni znaceni parkovani na silnici podel RD?! Auta stale parkuji ve vjezdech, pres velke dodavky neni videt zda neco jede nebo nejede jak odspodu tak seshora!!! Nejednou doslo malem ke stretu vyjizdejiciho auta od rd a auta jedouciho po silnici prave kvuli takto zaparkovanym autum, kdy ani jeden nemohl toho druheho videt. Diky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš podnět předáváme městské policii, aby zvýšila dohled nad nepovoleným parkováním před vjezdy k RD na Palachově ulici.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: skládka na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, dne 20.3.2019 paní Kozáková slíbila, že bude uklizena skládka dřevěného odpadu na Vysočanech - ul. Na Úvoze X V Lískách, u Staviště (u kontejnerů na tříděný odpad). Do dneška se nic nestalo, ba naopak skládka se stále rozšiřuje. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Úklid okolo kontejnerů se provádí 2x týdně. Měla jsem za to, že je vše uklizené – sice to často není vidět, ale pokud tam je něco od března je to špatně.
Hned zařídím úklid.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 7. 2019
Předmět: hřiště - Sázavská
Dotaz: Dobrý den, prosím o posekání oploceného hřiště na ulici Sázavská - mezi ulicemi Uhlířská a U křížku
Děkuji
MK
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kuchařová,
posečení tohoto hřiště je objednáno na začátek tohoto týdne.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

29. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč se více neseče tráva na sídlištích.Děťi si hrají v trávě vysoké až hrůza.a domů chodí plné klíšťat a pošťípané od hmyzu.To si mají hrát na silnicích mezi autama.Je to opravdu takový problém sekat trávu častěji??? V minulých letech bylo kritizováno sečení města,ale letos je to opravdu strašné.Každý přece ví,jak jsou klíšťata nebezpečná ,...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Šimková,
travnaté plochy na sídlištích jsou zařazeny ve III. intenzitní třídě údržby, to znamená, že se sečou standardně 3 krát až 4 krát za rok dle aktuálního počasí i s ohledem na finance. Nyní probíhá postupně již druhá seč sídlišť, která byla zahájena ještě dříve, než v minulém roce s ohledem na průběh počasí. Oficiální dětská hřiště sloužící pro hru dětí jsou zařazena ve II. intenzitní třídě údržby, sečou se tedy 4 – 6 krát za rok. Není nám lhostejné zdraví občanů, zvláště dětí, intenzivnější plošné sečení sídlišť i s ohledem na průběh počasí a vedra nepřipravujeme. Pokud se Vám jedná o nějakou konkrétní plochu, ke které máte připomínky, obraťte se na mne prostřednictvím e-mailu Eva.Krestanova@zdarns.cz nebo na Tel: 566 688 184, 777 454 791.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy - pochvala
Dotaz: Dobrý den,
byl jsem mile překvapen posečením trávy na ulicích Nerudova a Vančurova.
Sečení bylo provedeno rychle a kvalitně. Vyřiďte prosím pochvalu všem zúčastněným.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Štyle,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu, Vaši pochvalu pracovníkům firmy zajišťující sečení předáme.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 6. 2019
Předmět: Problém s potkany
Dotaz: Dobrý den.
Bylo by možné mimo asi plánovanou plošnou deratizaci provést zásah v prostoru Studentská 44 - Studentská 50 - Dolní 37? Při troše štěstí nebo trpělivosti je možné i za bílého dne spatřit pobíhající potkany, zejména v okolí keře před vchodem Studentská 50. Nedaleko je nové dětské hřiště.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Nástrahy byly položeny již před dvěma týdny. Následná kontrola a jejich doplnění proběhnou v tomto týdnu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

25. 6. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den,25:4:jsem psala dotaz ohledně označení modrého kontejneru na ulici Studentská na větší krabice/rozložené/ karton atd.označením,na co je větším nápisem,aby lidé,kteří pořád dávají celé krabice a kartony pořád na zem vedle modrého kontejneru do kterého se nevejde větší papír.Viděla jsem takto označený kontejner u domu poblíž prodejny FLOP u Zelené Hory,psala jste ,že ho necháte označit a ještě tam do dnes nic není nalepeno.Někomu vyhovuje dát tam celé krabice,než se namáhat je rozložit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkuji Vám za upozornění – zaurguji to.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

27. 6. 2019
Předmět: parkovaní
Dotaz: dobrý den , chtela jsem se zeptat na Purkynovu ulici...mate pry v planu vystavbu hriste , verejneho ohniste a taky cviciste koni...mate taky v planu v techto mistech rozsirit parkoviste? Už ted mame , o tady bydlíme zaparkovat auta ...pokud sešm bude jezdit vice lidi , my co tady bydlíme nezaparkujeme uz vubec....ted zde ubylo jedno misto kvuli vyjezdu ze zahrady , kvuli stavbe....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odbor komunálních služeb nemá v současnosti v přípravě výstavbu nových parkovacích míst na Purkyňově ulici.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Ano, rozšíření parkovacích míst se připravuje.

S pozdravem
Ing. Irena Škodová
odbor rozvoje a územního plánování

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

18. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat proč se více neudržují (nesečou) dětská hřiště na Stalingradě.Děťi si hrají ve vysoké trávě a často chytnou klíště.Pochopila bych,kdyby si hráli na trávnicích ,ale děťi se pohybují na místech,kde jsou pískoviště a hrací prvky.Každý přece ví,jak jsou klíšťata nebezbečná,tak bych se chtěla zeptat jako máma malých děťí,jestli je tento problém řešitelný.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suchánková,
na sídlišti Stalingrad jsou 3 oficiální dětská hřiště, která se sečou ve II. intenzitní třídě, tedy častěji než travnaté plochy plošně po sídlišti. Pokud se Vám jedná o jednotlivá pískoviště nacházející se v travnatých plochách, nejedná se o oficiální dětská hřiště, sečou se tedy se stejnou četností, jako ostatní travnaté plochy v sídlišti. Jednotlivých pískovišť je však na sídlištích velké množství a séci je v jiném systému než plochy kolem není úplně vhodné. Způsobem sečení a provozu takovýchto pískovišť se znovu budeme zabývat. Pokud jsem Váš dotaz nezodpověděla dostatečně, je možné se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu: Eva.Krestanova@zdarns.cz nebo tel: 566 688 184, 777 454 791.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 6. 2019
Předmět: stezka
Dotaz: Máte v plánu dodělat stezku od Žďáru směrem k soše k Mamlasovi a dále kolem koní tam zadem s napojením na cestu jak má Kinký sádky atd.Zatím je to tam nedodělané nepěkne, nepohodlné,částečně štěrkové,ale dále tam je již blátiivá cesta nahoře ke koním. Tam by to chtělo dodělat, bylo by to nádherné výletní místo.Zatím je to tam škaredé, cesta špatná nekvalitní.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
odbor komunálních služeb v současnosti rekonstrukci ani zásadnější opravu uvedených komunikací nepřipravuje, nemá toto zahrnuto v rozpočtu roku 2019. Děkujeme Vám za námět.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den, je v pořádku, že se nemusí dodržovat noční klid a o půl 3 ráno se seče tráva a pracovníci na sebe pokřikují?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
firma zajišťující sečení ve městě byla v této souvislosti oslovena. Bylo mi však sděleno, že o půl 3. ráno žádný z pracovníků firmy nebyl v práci a nekosil trávu. Firma zajišťující sečení je seznámena se závaznou vyhláškou města, která stanovuje noční klid.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 6. 2019
Předmět: Vysazené stromky u nádraží
Dotaz: Dobrý den,
na Chelčického ulici mezi parkovišti, naproti vchodu č. 8 jste vysadili 4 smrčky. Bohužel 2 z nich nevydržely dřívejší sucha a postupně uschly než jste je nechali zalít. Nyní jsou uplně rezavý. Budete je nejspíše muset nahradit novými.
Dále u AUTO ..., podél spojovací silnice k Mountfieldu, jsou vysazené jeřáby u plotu. Prostřední se bohužel neujal a je suchý. Budete ho nahrazovat nebo ho jen pokácíte?

S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Musile,
tyto suché dřeviny budou nahrazeny novými, budou však vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu, tj. na podzim. Dřeviny budou odstraněny v nejbližším možném termínu. Suchý jeřáb bude nahrazen ve stejném termínu, jako dřeviny v ul. Chelčického.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 6. 2019
Předmět: Secesní trávy
Dotaz: Opět jako v loňském roce není posekana tráva v U VOZU od ulice Povoznicka. Tráva je zde místy metr vysoka. Prosím o rychlou nápravu. Vřele děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Chtěl bych poprosit o posekání louky u centrálního parkoviště. Na této louce si hrály děti z okolních domů a nejen z nich. Nyní co je tráva větší jak děti tak si hrají na silnici u domu mezi auty, což mě se začínajícími prázdninami přijde jako nebezpečné.
Děkuji a přeji pěkný den
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Šímo,
v této věci jsem Vám již poskytla potřebné informace prostřednictvím e-mailu, děkuji, že jste se na mne obrátil. Tato plocha bude z části posečena, z části ponechána jako květná louka. V blízkosti bytového domu bude vysečen prostor pro hru dětí a průchod občanů přes louku. Posečení předpokládáme v tomto týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 6. 2019
Předmět: Neposekana trava
Dotaz: Seceni trávy. Stále není vysecena tráva v U VOZU z ulice Povoznicke. Letos ještě ani jednou.!! Tráva je přes metr vysoka a v ní velké množství komárů slimaku a klíšťat. Prosím o informaci kdy dojde k nápravě. Píši již podruhé, ale stále nevyseceno. Doufám že již dojde k okamžité nápravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Josková,
dosečení travnatých ploch z úvozu směrem k ul. Povoznická bude provedeno nejpozději v následujícím týdnu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 6. 2019
Předmět: Porosty okolo chodníků.
Dotaz: Jako nevidomý těžko nesu větve ve víšce hlavi na chodnících. Příklad Strojírenská před ˇÚřadem práce. . aA strach z klíšťat také nejni nic dobrého.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Lacino,
stav dřevin na Vámi uvedeném místě bude prověřen a v případě potřeby, budou větve zasahující do profilu chodníku či zasahující do podchodné výšky ořezány.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat proč se nesečou dětská hřiště na sídlišťi Stalingrad. Malé děťí si hrají v trávě a jsou plné klíšťat a každý přece ví ,že klíšťata jsou nebezpečná.Pochopím,že se tolik neseče tráva,ale dětská hřiště???Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suchánková,
na sídlišti Stalingrad jsou 3 oficiální dětská hřiště, která se sečou ve II. intenzitní třídě, tedy častěji než travnaté plochy plošně po sídlišti. Pokud se Vám jedná o jednotlivá pískoviště nacházející se v travnatých plochách, nejedná se o oficiální dětská hřiště, sečou se tedy se stejnou četností, jako ostatní travnaté plochy v sídlišti. Jednotlivých pískovišť je však na sídlištích velké množství a séci je v jiném systému než plochy kolem není úplně vhodné. Způsobem sečení a provozu takovýchto pískovišť se znovu budeme zabývat. Pokud jsem Váš dotaz nezodpověděla dostatečně, je možné se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu: Eva.Krestanova@zdarns.cz nebo tel: 566 688 184, 777 454 791.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 6. 2019
Předmět: pískoviště
Dotaz: Dobrý den.
Slíbili jste, že při zavážení písku do pískovišť nezapomenete na pískoviště Rákosníčkova hřiště.
Bohužel, sliby, chyby. Písku je tam pomálu. Bylo by možné sjednat nápravu?
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Malá,
písek do tohoto pískoviště byl již objednán současně se všemi pískovišti ve městě. Dodavatel však toto pískoviště opomněl. Písek byl opětovně objednán a bude doplněn příští týden.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 6. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den,

přestože na začátku jara jsem měl pocit, že se situace ohledně sečení trávy zlepšila, nyní už je zase skoro celé město zarostlé travou, snad ještě hůř než loni.

Jako alergikovi je mi to samozřejmě velice nepříjemné a působí mi to zdravotní problémy. Zvlášť nepříjemná je mi situace na Vodojemu.

Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Koudelo,
se sečením sídliště Vodojem je počítáno příští týden. Co se týče problematiky sečení, nelze objektivně porovnávat jednotlivé roky a termíny sečení. Tento rok tráva vlivem dešťových srážek za krátký časový úsek vyrostla doslova před očima. Není možné současně pokosit travnaté plochy ve všech lokalitách ve městě. Postupujeme nejen podle rámcového harmonogramu, ale i podle aktuálního stavu porostů. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

21. 6. 2019
Předmět: úklid po bouřce
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné co nejdříve uklidit a srovnat mlatové cesty v parku "U Ivana". Po bouřkách jsou cesty zcela vymleté a chůzi nezpůsobilé. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 6. 2019
Předmět: mlátové chodníky
Dotaz: Mlátové chodníky u Ivana a dále pokračující směrem k mateřské školce Sluníčko jsou doslova vymleté od prutkých lijáků.Tyto Vámi stále propagované chodníky jsou naprosto nevhodné.Jediná jejich východa je, že jsou méně nákladné, jiný žádný užitečný efekt nemají !! V ostatních částech je to obdobné ! Oprava je nutná.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Opravu mlatových cest objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

22. 6. 2019
Předmět: Vytékající fekálie do rybníka
Dotaz: Dobrý den, na přítoku do Gottlerova rybníka (vyústění kanálu pod chodníkem mezi ulicemi Pelikánova - Neumanova) jsou po dešti na trávníku vyplaveny toaletní papíry a přítok zapáchá, což svědčí o tom, že je na tento přítok někde napojena splašková kanalizace. Myslím, že v dnešní době není přípustné odvádět fekální odpady do rybníka.
Prosím o prošetření a zjednání nápravy.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Do přítoku Gottlerova rybníka je vyústěna odlehčovací komora OK16. Při místním šetření 24.06.2019 cca v 13.00 hod. bylo zjištěno, že z odtoku z OK 16 nevytéká téměř žádná voda, voda vytékala pouze z dešťové kanalizace. Přes přepadovou hranu v odlehčovací komoře přepadají vody při větších srážkách, kdy přepadá odpadní voda silně naředěná srážkovými vodami. Správce jednotné kanalizace (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) provede přeměření výšky přepadové hrany. Děkujeme za vaše upozornění.

Ing. Magdaléna Kynclová
odbor životního prostředí

20. 6. 2019
Předmět: parcela 4577
Dotaz: Již před delší dobou jsem dostal odpověď, že majitel má rozšíření parcely 4577 propůjčeno bez možnosti na ní postavit pevnou stavbu, ale zatím vystavěl přístavbu domu a na mé připomínky mi bylo odpovězeno, že nelze předjímat záměry stavebníka. Sám jsem nedávno absolvoval kolečko zaměření pozemku, změnu hranic, změnu určení a změna majitelů - celé to trvalo necelých 14 dnů a okamžitě byla změna zanesena do katastru. Dle mého je jmenovaná přístavba černou stavbou již od počátku a úřad na to NIC.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený sousede,
ve věci Vámi uváděné černé stavby na pozemku p.č. 4577 v k.ú. Město Žďár odkazuji na odpověď ze dne 6.8.2018.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu.23. 6. 2019
Předmět: Reklama Domu kultury
Dotaz: Dobrý večer, při návratu z vlaku jsem zahlédl u Domu kulturu naprosto obří a nevkusnou reklamu na thajské masáže. Tato reklama si uzurpuje veřejný prostor, a to do všech směrů (má rozměry několika metrů). Věřím, že Žďár se snaží být lepším městem - a doufám, že se shodneme, že město je lepší bez obřích reklam umístěných ledabyle na trávníku, než s nimi. Mám tedy dva dotazy: 1) je tato reklama umístěna legálně, 2) pokud ano, kdo ji povolil?

Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
reklama byla povolena a zpoplatněna v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podrobnosti naleznete zde https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

20. 6. 2019
Předmět: Jamská / Klafar směna pozemků
Dotaz: Dobrý den,
v Usn. 261/2019/OP je schválení směny pozemku na Jamské za pozemek na Klafaru III. Cena za 1824m2 na Klafaru je stanovena na 1 063 283 Kč, tzn. 583 Kč/m2. Když však město prodávalo naposledy pozemky na Klafaru, byla cena 2000Kč za metr čtvereční. Proč je u tohoto pozemku cena tak nízká? Proč vůbec město takto směňuje pozemky na Klafaru, když je pozemků ke stavbě rodinných domů nedostatek? Při předposledním prodeji pozemků pro řadové domy stály lidé frontu před úřadem i několik dní.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k této směně pozemku dochází z důvodu, že město potřebovalo získat pozemek v průmyslové zóně Jamská II, jejíž výstavba by měla začít v roce 2020. Stávající vlastníci pozemků, které město nutně potřebuje pro svůj rozvoj, v některých případech již nechtějí pozemky prodávat, nýbrž pouze směňovat. Co se týká ceny, v případě směny není použitá cena tržní, protože i město by muselo nabývat pozemek za tržní cenu. V tomto případě město nabývá pozemek ve výměře 3 253 m2 za cenu ve výši 205,44 Kč/m2 namísto za tržní cenu 1.000 Kč/m2 a pozbývá pozemek ve výměře 1 824 m2 namísto za cenu 2.000 Kč/m2 za cenu 582,94 Kč. Jde o účetní cenu, která byla po dohodě s vlastníkem pozemku navýšena tak, aby rozdíl v hodnotách pozemků stanovených účetní cenou odpovídal rozdílu v hodnotách pozemků tak, jaká by byla stanovena v případě použití tržních cen. K získání pozemků v průmyslových zónách město v letošním roce přistoupí k 7 směnám, z toho ve 4 případech se směny týkají pozemků v lokalitě Klafar.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

19. 6. 2019
Předmět: parkovací místa
Dotaz: Několikrát v minulosti jste již dostala podnět k řešení parkovacích míst na Libušíne podél hlavní silnice,kde jsou nesmyslné travnaté půlkruhové ostrůvky,kde již bylo v minulosti spočítáno, že by se tam vešlo cca.16 parkovacích míst.To, že je nouze o parkovací místa Vás moc asi netrápí,ale toto by určitě pomohlo, řešte to, neodkládejte to stále, nebylo by to finančně náročné, pouze by se ty ostrůvky odstranily,prostor by se doasfaltoval,bylo by tam kolmé parkování.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
odbor rozvoje a ÚP neměl a nemá v seznamu zajišťovaných investic parkování na ulici Libušínská. Pravděpodobně jste komunikoval s odborem komunálních služeb.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 6. 2019
Předmět: cyklostezka Stržanov
Dotaz: Kdy bude cyklostezka do Stržanova hotová ? Proč jenom do Stržanova ? To se cyklisté otočí a pojedou zpět do Žďáru ? Co to je za strategii. Neměla by být protažena do Škrdlovic,popř.do Světnova atd.? Toto je zase nějaká polovičatá práce nedotažená do konce, nebo to zase srojí na penězích jako obvykle ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Nováčku,
stezka je součástí 5 staveb, které mají být dokončeny do 31.8.2020. Jednotlivé stavby budou uváděny do provozu postupně, po jejich dokončení. U stezky předpokládáme dokončení na podzim letošního roku.
Nová stezka na Stržanov se propojí na stávající nadregionální cyklotrasy (Posázavská a Santiniho) a řadu místních okruhů směrem na Nové Město n.M., Tři studně, Škrdlovice a Hamry n.S. Význam tohoto propojení možná zatím nevidíte, ale je ohromný, ať už jde o napojení na cyklotrasy nebo o bezpečnost chodců a cyklistů.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

16. 6. 2019
Předmět: sečení trávy
Dotaz: Pokud ve Žďáře opět seče trávu Zahrada Vysočiny, tak musím konstatovat, že se stav rapidně změnil k lepšímu a to i z důvodu zaměstnanosti našich místních lidí v našem městě a zejména znalostí sekajících ploch a také lepší kvalitu sečení.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní Bezděková,
nyní ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje sečení firma Josefa Řádka z Ostrova nad Oslavou. Děkujeme za pozitivní hodnocení sečení v našem městě, předáme tuto informaci i pracovníkům zajišťující sečení.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

13. 6. 2019
Předmět: stížnost
Dotaz: Dne 10.5.2019 jsem posílala soukromý dotaz vztahující se k obřadům na Zelené Hoře. Od 1.5.2019 jsem zaměstnancem pohřební služby. Nicméně tento dotaz jsem posílala jako občan. Nechápu tedy, jak je možné, že dnes 13.6. mě velmi nepříjemně atakoval pan Gabriel z firmy Santa G a komunikaci, kterou jsem vedla s Městem Žďár nad Sázavou mi mával před očima. Pokud má Město nějaký důvod mě jako občana napadat, předpokládám, že to udělá prostřednictvím zaměstnanců MÚ. Děkuji za vysvětlení. S pozdravem
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Pryclová,
v tomto případě došlo zřejmě k nedorozumění. Problematika režimu vypravování a konání pohřbů byla připravována se správou hřbitovů s ohledem na všechny nám známé okolní aspekty. Proto správa hřbitovů, pokud to je jen trochu možné, trvá na dodržování stanovených pravidel, která mají předcházet různým nepříjemnostem, které s ohledem na citlivost problematiky nejsou žádoucí. Samozřejmě je v odůvodněných případech možná předem dohodnutá výjimka, to je ale třeba dohodnout v kanceláři na správě pohřebišť a ne po telefonech, kdy může dojít, vzhledem k okolnostem, k nějakým omylům. Pokud byste chtěla vědět další podrobnosti či chtěla vznést připomínky, náměty a pod., tak se obraťte na našeho pracovníka Ing. Miloslava Dvořáka, odbor komunálních služeb.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

16. 6. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Na Farčatech je to zřejmě špatně uděláno, protože před opravenou budovou je doslova laguna vody po deštích, ja tam zřejmě špatně udalaný odpad vody,popř. trativod, kdy voda sahala až k plotu,kde mají skauti budovu.Revitalizace zřejmě nebyla levná a toto se prostě stávat nemůže ! Nutno tento problém odstranit, protože při opakovaných deštích se tam ta voda bude stále tvořit !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dostále,
terénní úpravy na Farských humnech a kolem bývalé vodárny nejsou ještě dokončeny. Vsakování bude řešeno.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 6. 2019
Předmět: Keře u chodníku k zastávce Konvent
Dotaz: Dobrý den.
Před časem zde bylo upozornění na keře zasahující do poloviny chodníku. Dostala Výstavba Klafar s.r.o. nějaký termín k jejich úpravě. Dosud se tak nestalo. (á propós, trávu na daném pozemku město seče.)
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Majere,
vlastník tohoto pozemku byl upozorněn na stav keřů a je připraven údržbu keřů zajistit v průběhu tohoto roku. Konkrétní termín stanoven nebyl. Sečení tohoto pozemku zajišťuje stejná firma, která seče i městské pozemky. Sečení zajišťuje především z toho důvodu, že vlastník nedisponuje vhodnými stroji na sečení větších ploch. Práce, které jsou prováděny na tomto pozemku jsou však hrazeny majitelem pozemku, nikoliv městem.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

12. 6. 2019
Předmět: Dva suché vysoké smrky na Makovského ulici
Dotaz: 30.3. - podán dotaz na komunální služby
17.4. - 17 dní trvala odpověď kom. služeb, že jsou smrky vedeny v evidenci a že se čeká na povolení od orgánu ochrany přírody ke skácení.
Je to 2 a půl roku, co se jeden z nich v jedné třetině zlomil.
Otázka zní: Proč org. ochr. přírody to trvá dva a půl roku? Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
odbor životního prostředí nevede žádné řízení, týkající se smrků na ulici Makovského. Pokud, jak píšete, se jedná o smrky napadené kůrovcem, postupuje správce zeleně v režimu tzv. oznámení, kdy postačí příslušnému orgánu ochrany přírody (v tomto případě Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Žďárské vrchy) oznámit záměr napadené stromy skácet. Orgán stromy posoudí a pokud se do 15 dní od obdržení oznámení k dané věci nevyjádří, může vlastník stromu přistoupit ke kácení.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí

10. 6. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Je možné, že Váš úřad nevěděl o tom, že z bývalého papírnictví byla herna, kde se stala ta nepříjemná událost pro naše město ? Jak pracují Vaše kontrolní orgány,já myslela, že v našem městě již žádné herny nebudou ! Herny jsou opravdu problémem nejenom pro naše město, ale celkově !! V takovém případě je opravdu nutné neustále kontrolovat obdobné herny v jakoukoliv hodinu. Toto by se stávat do budoucna nemělo.To samé platí o kontrolách v restauracích,tančírnách,kde alkohol teče proudem.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,

problematika výherních automatů, heren a kasin spadá výlučně do působnosti celní správy včetně místního dohledu a odhalovaní protiprávní činnosti v této oblasti. O přesné povaze provozovny, kterou zmiňujete, mají pravděpodobně informaci orgány činné v trestním řízení, já těmito informacemi nedisponuji a nemohu tak věc komentovat.
S pozdravem

Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu.

13. 6. 2019
Předmět: Žďárský běh za naději
Dotaz: Dobrý den, dne 7.června jsme se s dcerou(půl roku) zúčastnily běhu za naději. Chtěla bych moc poděkovat za tuto akci. Počasí vyšlo krásně a hlavně doprovodný program byl super a především zpěvák Martin Sedlák, který se vážně moc hezky poslouchal. Děkuji
Bohužel z organizace jsem krapet na rozpacích. Informace o akci byly velice matoucí, ale třeba se to v příštím roce doladí a my se rády zase zúčastníme. Děkuji
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Palečková,
děkujeme za pochvalu, ale akci Pohybem k naději, která proběhla dne 7. 6. 2019 neorganizovalo město, ale členové žďárské TJ Orel, Duhy AZ a učitelů z „druhé“ základní školy, tudíž poděkování patří především jim.
Taktéž případné podněty na zlepšení je třeba směřovat k těmto organizátorům. Je však milé, že se Vám akce líbila, to potěší každého organizátora.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu
S pozdravem

13. 6. 2019
Předmět: informace a propagace MHD - zopakování dotazu bez odpovědi z 4. června
Dotaz: Dobrý den, snad posílám svůj námět na správný odbor. Když jsem se díval na webu do červnového Zpravodaje, tak tam chybí informace o jízdách historického autobusu, která je jen na webu. Jízda bude atraktivní pro starší obyvatele, ale ne všichni mají internet. Příští rok by podle mne toto mělo být i ve Zpravodaji. A u propagace MHD jsou nešťastné nástěnky MHD před nádražní halou, kde jsou informace dobré, ale papíry jsou popadané, vybledlé, navlhlé apod. Co s tím, aby to odpovídalo 21. století?
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Kučero,
omlouvám se, že jsem s odpovědí prvního dotazu tak dlouho vyčkával. Odpověď naleznete u něj. Pokud budete mít bližší dotazy či náměty neváhejte ve věci Žďárského zpravodaje kontaktovat našeho tiskového mluvčího Jakuba Axmana, jakub.axman@zdarns.cz, 566 688 331.
Ve věci nástěnek před nádražní halou buď ZDAR a.s., nebo p. Dvořáka z Odboru komunálních služeb, miloslav.dvorak@zdarns.cz, 566 688 181.
S přáním pěkného dne
Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

4. 6. 2019
Předmět: informace a propagace MHD
Dotaz: Dobrý den, snad posílám svůj námět na správný odbor. Když jsem se díval na webu do červnového Zpravodaje, tak tam chybí informace o jízdách historického autobusu, která je jen na webu. Jízda bude atraktivní pro starší obyvatele, ale ne všichni mají internet. Příští rok by podle mne toto mělo být i ve Zpravodaji. A u propagace MHD jsou nešťastné nástěnky MHD před nádražní halou, kde jsou informace dobré, ale papíry jsou popadané, vybledlé, navlhlé apod. Co s tím, aby to odpovídalo 21. století?
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Kučero,
děkuji za Váš postřeh. Určitě zvážíme možnost uveřejnit bližší informace k pohybu historického autobusu včetně času odjezdů do Žďárského zpravodaje. Dle mého se jedná o skvělý postřeh a budu prosazovat vhodný způsob informování.
Co se týče nástěnek před nádražní halou, ty jsou ve správě ZDAR a.s. Upozorníme je na tento nedostatek.
Přeji Vám pěkný den.
Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

13. 6. 2019
Předmět: Znečištěná silnice Jamská
Dotaz: Nevím jestli píšu na správný obor, ale chtěla bych se zeptat jestli by bylo možné zabránit znečišťování silnice vedoucí průmyslovou zónou. Po větším dešti minulý týden natekla z pole kde je umístěna kupa hnoje na silnici hnědá "kejda". Jezdíme do práce na kole když to bylo čerstvé tak jsme musely jezdit téměř uprostřed silnice aby jsme nebyly nahozené. Nyní je zde zase příšerný zápach. Neměli by zemědělci tomuto zabránit a pokud se již stane neměli by znečištěnou silnici vyčistit? Děkuji Jana
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Jano.
Ano, váš postřeh je velice správný. Podnět považuji za důvodný, je to zřejmě ukázka nesprávné zemědělské praxe. Váš podnět prověříme. Děkujeme za váš zájem o ŽP.

Jaroslav Doubek, odbor ŽP

10. 6. 2019
Předmět: Neohleduplní cyklisti na chodnících, město před tím zavírá oči
Dotaz: Oteplilo se a s tím se vyrojili neohleduplní cyklisti, kteří jezdí na kole po chodnících a přes silnice jezdí i po přechodech pro chodce. Vulgárně nadávají na ty, kteří jim neuhnou do trávy vedle chodníku. A nadávají na ty, na které najíždí zezadu, ale zvonek nepoužívají, protože ho na kolech nemají. Nejhorší jsou rádoby závodníci v obtažených trikotech. Neudělá po letech už konečně něco město s tímto porušováním předpisů? Říkáte, že městská policie nestíhá, musí je chytit, pak je jen pokárá...
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz se týká Městské policie, která je pověřena dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Tato má svoji dotazovnu zde:

http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

V případě jakéhokoli dotazu na činnost MP se tedy obracejte na zmíněnou dotazovnu, v případě stížnosti na nečinnost můžete kontaktovat starostu města, který tuto složku řídí. Kontakt zde:
martin.mrkos@zdarns.cz

10. 6. 2019
Předmět: Nepojízdné vozidlo
Dotaz: Prosím o řešení nepojízdného auta bez SPZ - červená Felicie, které stojí na ulici K Milířům.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za poznatek, budeme řešit.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Obecní byty
Dotaz: Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, nedavno jsem slyšel, že by se měly stavět tzv. startovací byty, je to pravda? A pokud ano, kdy a kde?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
problematika bydlení nespadá do působnosti odboru občansko-správního a živnostenského úřadu. Zprostředkovali jsme tuto informaci:
V současné době je zpracovaná Koncepce bydlení, která bude předkládána na jednání zastupitelstva. Tato koncepce zahrnuje i startovací byty. Hledají se všechny možnosti, jak získat finanční podporu na bytovou výstavbu, protože realizace jednotlivých opatření závisí právě na financování z více zdrojů a na dotacích. Předmětem jednání zastupitelstva bude i rozpočtové opatření, které řeší zajištění financování předprojektové studie a projektu na výstavbu domu, kde by měly být i startovací byty.

S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 1
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně plánované rekonstrukce ulic na Vodojemu. Z plánů jsou vidět nové chodníky, které propojují ulice Makovského – Špálova – Štursova. Mám pocit, že to snad nikdo z města nepřipomínkoval.
-je vhodné rozbíjet celistvé travnaté plochy, kde si běžně hrají děti, betonovým chodníkem ? Na Vodojemu, který je plný zeleně, by se mnohem víc hodil chodník z přírodních materiálů (mlatový nebo něco podobného).
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Hocke,
chodníky jsou navrženy v místech, kde jsou již vyšlapány cestičky a kudy chodí obyvatelé sídliště. Nikdo z vašich spoluobčanů mlatový chodník nepožadoval, pokud se však většinově shodnete, že místo zámkových, požadujete chodníky mlatové, je možné udělat ještě změnu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 2
Dotaz: -proč musí mít chodníky šířku 2 m, to je absolutně zbytečné. Pohyb lidí je zde minimální. U jíných nových chodníků ve výkresech stačí 1,5 m. (i to je až moc).
-vyústění chodníku na ulici Štursova je přímo do parkoviště, mezi dvě parkovací místa. To někdo opravdu vymyslel hlavou! Proč není vyústění na roh parkoviště, stejně jako ulice Špálova. Tam je aspoň nějaká šance projít.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane Hocke,
chodníky mají šířku 1,5 m, pouze jeden krátký úsek je široký 2 m. Před realizací ještě prověříme, zda je tato šířka v tomto úseku nutná a případně jej zúžíme. Stejně tak prověříme trasování vyústění do parkoviště, takto kopíruje nejkratší vyšlapanou zkratku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 3
Dotaz: -budou posunuty dál od parkoviště dvě lampy na parkovišti ulice Štursova ? Nyní jsou umístěny tak, že dvě parkovací místa prakticky nejdou použít.

Díky za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane, předmětné parkoviště bude nasvíceno jedním svítidlem a to bude umístěno min. 0,5 m od obruby parkoviště, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétnímu umístění v terénu. Místo po původních stožárech by mělo být dodlážděno či jinak upraveno dle souhrnné projektové dokumentace.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: Dopravní znacka
Dotaz: Dobrý den,na našem pozemku se nachází značka zákaz zastavení plus 30.dnes jsem byla na MEÚ Bakov nad Jizerou měla jsem dotaz,zda se značka může přemístit,jelikož je to na našem pozemku a máme i od geodeta vyměření a je to v místě,kde bude stát plot.MEÙ nám udělil,ať dáme na podatelnu návrh,kam ji dát(samozřejmě na začátku vesnice Malá Bělá)...
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní
pokud se Vaše věc týká značek na území jiného města než je Žďár nad Sázavou, je nutné se obrátit přímo na úřad nebo organizaci, která je jejich správcem. Jako správci majetku města Žďáru nemůžeme řešit věci na cizích katastrech.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: Pokácení stromu (keře)
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
mám dotaz, zda mohu pokácet přerostlou tůji na obecním pozemku u domu, který kupuji. Jedná se o č.p. Jamborova 1503. Rád bych přiložil fotodokumentaci, ale nevidím odkaz. Děkuji za jakoukoliv informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nováku,
v této souvislosti je nutné domluvit se přímo se správcem zeleně, který posoudí parametry dřeviny přímo na místě a následně sdělí potřebné informace jak postupovat dále. Kontaktujte prosím správkyně zeleně Evu Křesťanovou: Tel: 566 688 184, 777 454 791, e:mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

8. 6. 2019
Předmět: Odpovidam na vasi odpoved
Dotaz: Nejde mi o to ze by nebylo poseceno ,ale ze posikli sekackou a mista ktera meli vzitrucni ,nechali byt ...viz okolo keru..okolo baraku atd.....
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
v případě, že se jedná o takto konkrétní podnět, upřednostňuji osobní komunikaci, popřípadě jednání prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, kde lze jasně specifikovat problém, který následně může být co nejrychleji řešen. Plochy sečeny na Vodojemu ještě nebyly ze strany města přebírány, případné nedodělky budou odstraněny.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

24. 5. 2019
Předmět: MHD online
Dotaz: Dobrý den, na zastávkách jsou QR kódy, které by měly umožnit na telefonu zobrazit za jak dlouho přijede autobus. Bohužel v systému se zobrazují pouze časy dle jízdního řádu, nikoli reálné, což je tak trochu k ničemu. Šlo by s tím něco udělat? Děkuji!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, aplikaci s QR kódy provozuje dopravce MHD, předáváme tímto informace od dopravce:

Dobrý den,
informace do systému mhdzdar.kdyprijede.cz, kam odkazují umístěné QR kódy, jsou z vozidel získávány prostřednictvím mobilních telefonů umístěných ve vozidle. Při vzniku tohoto systému to bylo nejjednodušší řešení, bohužel, na dnešní dobu již nevyhovující.

Telefony vykazují vysokou poruchovost. Proto připravujeme přechod na novější systém – získávání informací z odbavovacího zařízení, které by mělo zabezpečovat předávání informací spolehlivějším způsobem.

Děkujeme za pochopení.

3. 6. 2019
Předmět: Odstranění nepojízdného vozidla
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem na možnost odstranění nepojízdného vozidla blokujícího již minimálně dva roky parkovací místo na parkovišti naproti obchodu Flop - ulice Vejmluvova. Jedná se o vozidlo .... Bližší info a fotografie vozidla mohu zastat. Děkuji a s pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, o vozidle vím, ale podle současné legislativy vozidlo není vrak, ale zkusím s tím „něco“ udělat. Děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

7. 6. 2019
Předmět: komunikujte s občany, nikoli s SVJ
Dotaz: Zdravím, reaguji na vaši odpověď ze dne 7.6. 2019 na dotaz ze dne 3.6. 2019 "sekání trávy". Ve své odpovědi píšete, že čekáte na vyjádření SVJ ohledně možnosti otočení lavičky. Působnost SVJ je především ve vztahu k předmětnému domu. To znamená, že po schůzi SVJ byste měli chtít vyjádření k věcem jako je např. stínění stromů. Nechápu proč by SVJ mělo řešit lavičky, sekání trávy, stojany na kola apod. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Vítáme, pokud SVJ dříve než je provedena změna ve veřejném prostoru v blízkosti příslušného domu, vyjádří k takové změně svůj názor. Jednotliví občané na jednu věc mají mnohdy s ohledem na jejich individuální potřeby a zájmy zcela protichůdné názory a SVJ je v místě přeci jen zástupcem většího počtu občanů a dokáže sdělit převažující názor, pokud příslušnou věc považuje za pro ně podstatnou. V tomto konkrétním případu lavičky bylo její původní umístění zvoleno právě na základě požadavků zde bydlících občanů. Pokud se Vaše SVJ takovou věcí nechce zabývat, i toto je pro nás dostatečnou odpovědí, abychom tuto věc dořešili.
Děkuji, pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 6. 2019
Předmět: Propadený kanál
Dotaz: Dobrý den, nevím zda již někdo informoval - na ulici J. z Poděbrad je na úrovni domu č.o. 13 na kraji silnice u kanálové vpusti podemletá a propadená vozovka, může to být nebezpečné pro cyklisty, případně pro automobil pokud najede více ke kraji...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, opravu objednáme.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 6. 2019
Předmět: sekání trávy
Dotaz: Sekejte prosím častěji herní hřiště, která jste nechali vybudovat, je tam již dlouhá tráva,pro děti nevhodná, viz.na Libušíně.A konečně již otočte tu lavičku směrem k herním prvkům a ne aby rodiče seděli k dětem zády.Je logické, že musejí sedět tak aby na děti viděli, již ty intervence byly mnohokrát, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dětská hřiště jsou sečena častěji než ostatní plochy v sídlištích, mají individuální režim. Druhá seč je plánována v průběhu 14 dnů.
Ohledně otočení lavičky již byla odpověď zveřejňována i v dotazovně - čekáme na vyjádření SVJ.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

1. 6. 2019
Předmět: Opet seceni
Dotaz: Vazeni....uz je tady opet seceni...byly sliby ,kdyz lonska firma kašlala na seceni travy v ulicich..ze nova bude lepsi.....prijedte se podivat na Purkynovu ulici..konkretne c.p.452 ..sice je poseceno, ....nektery mista vubec posecena nejsou.....trava je tam pokolena...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
kontroly provedených prací probíhají, v letošním roce je sečeno na vyšší výšku trávy, aby bylo zabráněno jejímu vysychání a následné degradaci travní plochy a odtoku dešťové vody. Některá místa jsou vyčleněna jako testovací pro jen minimální počet sečí v roce v rámci projektu květných trávníků - tato místa budou sečena na přelomu měsíců červen/červenec.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

S pozdravem

31. 5. 2019
Předmět: Dětské hřiště Haškova
Dotaz: Dobrý den, uvažuje město s obnovou nebo rozšířením herních prvků dětského hřiště ve vnitřním bloku mezi domy ulice Haškova? Jestli se tomu dá říci hřiště! Za posledních 7 let se zde nic neobnovovalo ani neinstalovalo kromě investic do pískoviště. Je zde pouze klouzačka, která je svým stavem nevyhovující, chybí zde jiné herní prvky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy a některé lavičky jsou v dezolátním stavu. Počet dětí se zde podle návštěvnosti navýšil a pejskařů blokem prochází mnoho.Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
v roce 2017 jsme za finanční spoluúčasti SVJ (projednáno 11.09.2019 v RM https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/2014-2018/jednani/72.-schuze-rady-mesta bod č. 5), aktivitě místních jsme na ulici Haškova doplnili veřejný prostor o herní prvky viz Haškova na mapě hřišť:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ohI9RsNJHblZcxas4115kIXzLJE&ll=49.55551420000002%2C15.940362800000002&z=16

archiv úprav, změn
https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/hriste

S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová
komunitní koordinátorka

Opravy laviček probíhají postupně po celém městě. Revize herních prvků také probíhají a na základě nich jsou zadávány opravy a někdy i odstranění nevyhovujících objektů. Rozsah budování nových hřišť je dán kromě jiného rozpočtem pro daný účel a rok. V uvedeném prostoru v letošním roce větší rozšíření nebo úpravy nepřipravujeme.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


29. 5. 2019
Předmět: Sečení trávy
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda byla městská část vodojem již oficiálně prohlášena za pastviny, ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vodojem byl posečen v minulém týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 6. 2019
Předmět: žádost
Dotaz: Dobrý den v těchto dnech si nelze nevšimnou právě probíhající výspravu silnic ve městě asfaltovým zástřikem. Chtěl bych vás prosím poprosit o malou opravu příjezdu ke garážím na ulici Novoměstká jedná se o odbočky a silničku podél hlavní silnice je tam pár hrbu a výmolu , ale poměrně hlubokých moc děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opravu vjezdu objednáme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Monitor odjezdů linek MHD v nádražní hale
Dotaz: Dobrý den, monitor odjezdů linek MHD v nádražní hale ukazuje jen horní část tabulky, není tam žádný odjezd napsaný, je tam jinak tmavá obrazovka. Už to trvá několik dnů. Prosím o opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Objednáno, opraveno, děkujeme za poznatek.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

5. 6. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR7
Dotaz: Vážená paní Škodová,
děkuji za odkaz, (Rozsah a řešení naleznete na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/ ).
Můj dotaz "jak a kdy ...." upřesnim.
jak - bude rekonstrukce probíhat současně na obou ulicích Štursova a Špálova?
kdy - bude rekonstrukce probíhat současně na obou ulicích Štursova a Špálova ješťě tento rok?
Mám totiž informaci, že tento rok se rekonstrukce na ulici Špálova konat nebude.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
harmonogram stavby bude známý po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dnes víme pouze, že stavba bude zahájena rekonstrukcí inženýrských sítí, a pravděpodobně tedy v ulici Štursova. Severní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova by měly navazovat. V současné době opravdu nejsme schopni poskytnout bližší informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2019
Předmět: vývěsky
Dotaz: dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdo má na starosti prosklené vývěsky / např.na ul.Brodská, u nádraží ČD a pod./ a jejich údržbu ? s pozdravem J.Miluška, předseda KČT odbor Žďár nad Sázavou a díky předem za informace, mějte se fajn
Odpověď (technická správa budov města):
Vážený pane,
vývěsky nejsou ve správě města. Údržbu si zajišťují jejich uživatelé.

S pozdravem

Ing. Kadlec Jaroslav
technická správa budov

5. 6. 2019
Předmět: Nádražní ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat , kdy dojde k rekonstrukci Nádražní ulice a položení nového asfaltu na cyklistické stezce za kulturním domem. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Schmiede,
pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, bude stavba na Nádražní ulici zahájena do konce prázdnin a stavba na cyklistické stezce v červenci.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

5. 6. 2019
Předmět: Rekonstrukce ulic na Vodojemu
Dotaz: Dobrý den,
v tisku čtu o rozvoji a budování mnohých lokalit Města.
Informace o rekonstrukci ulic na sídlišti V odojem však nějak zapadly. Budou letos práce pokračovat?
Děkuji za odpověď, s pozdravem Petr Vrba Špálova ul.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Vrbo,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno v současné době čeká město na koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, stavbu plánujeme zahájit do konce roku.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

2. 6. 2019
Předmět: Kruhový objezd Wonkova-Studentská-Vysocká
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je toto řešení kruhového objezdu konečné, nebo bude ještě nějak řešena především jeho přehlednost (např. pouze namalovaný středový kruh). Kdykoliv zde jedu mám špatný pocit a to tuto křižovatku dobře znám. Několikrát jsem zde potkal řidiče, (dle SPZ cizinec) kterému nebylo jasné jak má jet. Myslím, že i přesto, že každý místa neznalý řidič ví podle značení že přijíždí na kruhový objezd, má přesto problém s jeho přehledností.
Odpověď (odbor dopravy):
Vážený pane Moravče,
křižovatka bude upravena v rámci celkové rekonstrukce ulice Vysocká, kterou připravuje Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic na rok 2020.

Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

13. 5. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Doslechla jsem se,že ve školce na Vysočanech bylo zraněno jedno dítě druhým dítětem,kdy toto zranění si vyžádalo lékařské ošetření. Jak je toto vůbec možné ! Co v tuto dobu dělaly učitelky ? Učitelky plně odpovídají za děti ve školce! Jak se asi věnují dětem,když k tomuto dojde ! Za co jsou ty učitelky placené,snad za výchovu a bezpečnost dětí ! Nutná okamžitá náprava a postih učitelek ! Toto se nesmí opakovat.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
ano, úraz se bohužel stal. Byl řádně vyšetřen a byla přijata potřebná výchovná opatření.
Vše bylo projednáno i s rodiči. Jedná se o ojedinělý případ, kdy dítě neadekvátně řešilo konflikt s vrstevníkem.
Paní učitelky se v té chvíli věnovaly individuálně dětem pracujícím nad jinou činností a nebylo prokázáno žádné zavinění.

S pozdravem

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.
Mateřská škola Žďár nad Sázavou

27. 5. 2019
Předmět: parkoviště u České pojišťovny
Dotaz: Dobrý den, dá se prosím něco udělat s přeplněným parkovištěm u České pojišťovny? V průběhu dne se tam nedá projet, řidiči tam parkují mimo označená místa a blokují tak v průjezdu.
Odpověď (odbor dopravy):
Vaši připomínku jsme předali Městské policii; zde je odpověď vedoucího strážníka MP:

v případě neprůjezdnosti doporučuji volat PČR nebo MP.

3. 6. 2019
Předmět: údržba pozemků
Dotaz: Průmyslová zóna snad patří také k našemu městu, proč mezi firmami není posekaná tráva a prováděna údržba pozemků.Např.nyní pod Vodaservisem tam nějaká firma prováděla výkopové práce zahrnula to ledabyle a vypadá to hrozně ! Proč ta firma to po sobě kvalitně neuklidí, nevyrovná terén a dá to do pořádku.V minulosti již na to byla kritika a stále se to děje dokola ! Máte snad na to dost úředníků,aby na to dohlédli, nebo jsou to území nikoho a Vám na to nezáleží.Správnému hospodáři ano !!
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Brandejsi,
na průmyslové zóně, v lokalitě u ulice Jamská, se dostavují výrobní areály na posledních pozemcích, které město prodalo soukromým investorům. Jedná se o cca 2 ha z 27 ha již zastavěných ploch. Po dokončení staveb bude území rozšiřovaných areálů upraveno v souladu se stavebními povoleními.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

30. 5. 2019
Předmět: Tráva
Dotaz: Dobrý den, letos máte pochvalu za sekání. Velice dobrá práce, není to vysekané "na hlínu". Vidím změnu k lepšímu. Kde jsem zatím byla, všude hotovo. Jen tak dál. Děkuji
Ps: nemusí si člověk jen pořád stěžovat, musí se i chválit, když je co.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 5. 2019
Předmět: pískoviště poděkování
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za obyvatele na Studentské ulici za opravu pískoviště a lavičky. Hned je to tu hezčí,děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme Vám za pozitivní zpětnou vazbu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

31. 5. 2019
Předmět: Rekonstrukce ZR7
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych vědět jak a kdy bude letos pokračovat rekonstrukce sídliště Vodojem, konkrétně ulice Štursova Špálova?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
zatím čekáme na koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, stavbu plánujeme zahájit do konce roku. Rozsah a řešení naleznete na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP


6. 5. 2019
Předmět: Žďáráles
Dotaz: Dobrý den, nenašlo by se vhodnější místo pro 50 až 100 příznivců alkoholu, konopí a rádoby hudby? Neskutečný hluk trvající 5 až 6 hodin v centru města, kde bydlí lidé, je k nevydržení. Co třeba Pilák?
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
park Farská humna plánovalo město jako víceúčelový prostor pro veřejnost, kde bylo počítáno i s možností hudební produkce. Pokud organizátor akce (tj. klub Batyskaf, nikoliv město) dodrží všechna stanovená pravidla, kdy jedním z hlavních kritérií je dodržování nočního klidu, může město jen velmi těžko pořadatelství této akce ovlivnit.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

29. 5. 2019
Předmět: hřiště u 5.ZŠ
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu za všechny, kdo chodí sportovat na toto hřiště.Během roku je veřejnosti přístupné a tak se sem naučila chodit sportovat spousta lidí.Během prázdnin je však hřiště zamčené a v provozu pouze ve vyhrazených hodinách.O víkendu je to až od 13 hodin. Jednak nerozumím tomu, proč se o prázdninách hřiště vůbec zamyká a potom v létě se dá vyběhnout nebo jít zahrát tenis jedině po ránu, ve 13 hodin už sportování není možné.Dalo by se něco udělat s tím, aby bylo hřiště otevřené? Děkuji
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
máte neúplné informace. Provoz v době hlavních prázdnin na školním hřišti je od 9 hodin do 21 hodin kromě soboty a neděle, kdy je z organizačních důvodů hřiště otevřené až od 13 hodin. Hřiště ráno otevírá pan školník, popř. určení pracovníci školy. Od 13 hodin je pak na hřišti služba, která v případě zájmu půjčuje náčiní, dbá na dodržování řádu hřiště a zamyká. Hřiště se zamyká především z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Pokud bylo přes noc otevřené, docházelo k ničení laviček ,košů apod., na hřišti zůstávaly střepy a láhve od alkoholu, nacházely se tam i injekční stříkačky.

S pozdravem
Mgr. Jana Bernardová, ředitelka

29. 5. 2019
Předmět: Novy obcansky prukaz
Dotaz: Dobry den, chtela bych se zeptat, jake doklady jsou nutne k vydani noveho OP. dceri (7) bude v sprnu koncit, zda je nutny rodny list nebo jine blizsi doklady. Nebo staci jen stary OP. dekuju a preji hezky den
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
při vyřízení v pořadí dalšího občanského průkazu v době před skončením jeho platnosti se u osoby do 15 let dokládá její platný občanský průkaz, občanský průkaz přítomného rodiče. Poplatek je 50 Kč.
Pokud by již OP osoby mladší 15 let byl neplatný, bude nezbytné doložit i rodný list.

S pozdravem

Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

30. 5. 2019
Předmět: Parcela
Dotaz: Dobrý den, měl bych zájem o koupi městského pozemku na stavbu řadového rodinného domu.
Pozemek se nachází vedle parcely č.570/136 na ulici Nová.
Cenu respektuji.
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den pane Nováku,
domnívám se, že vámi zmiňovaný pozemek je vzhledem k řešení posledního řadového rodinného domu, který má v boční stěně umístěna okna, nezastavitelný.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

29. 5. 2019
Předmět: Parkování na náměstí
Dotaz: Dobrý den, budete nějak řešit parkování na náměstí podél silnice? Dnes kolem oběda jsem při průjezdu náměstím napočítal minimálně 10 aut, která zcela bezohledně parkují na místech, kde to není dovoleno. Chudák řidič autobusu ani nemohl najet na zastávku u Vesny, protože těsně před ní stálo zaparkované auto. Bezohlednost řidičů nezná mezí a nikomu to nevadí. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale městské policie. Zde je odpověď:

Dobrý den, máte zcela pravdu, že nedisciplinovanost některých řidičů je opravdu veliká. V daných místech provádíme průběžné kontroly. Např. včerejšího dne jsme v uvedených místech řešili sedm přestupců. Pro informaci, stání na některých místech, které se může jevit jako nedovolené je legální, ale nebudu dávat dalším návod. Pokud vás zajímají podrobnější informace, můžete mě kontaktovat, tel 566622588.
Děkuji.
S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

12. 5. 2019
Předmět: Rušení nočního klidu v centru města
Dotaz: Zdravím Vás,
v centru(pěší zóně)bydlíme nově a krátce, ale během 1.Q tohoto roku jsme téměř každý víkend rušeni nočním provozem, především jednoho baru, který ožívá 24h - 05h. Nejprve jsem to toleroval, ale nyní jsem již volal MP, aby věc řešili okolo 24h věčerní, jenže ten stejný den v 5h ráno stejný problém. A každý víkend to stejné. Osobně lituji občany bydlící v centru a budoucí vlastníky bytů "rezidenci Bílý lev"
O tomto problému se dokonce nyní píše v rubrice MP žďárského zpravodaje č.5
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
zmíněnou záležitost ve věci rušení nočního klidu stavební úřad nemůže dále prověřit. Jednak jste nespecifikoval provozovnu a jednak posouzení hluku přísluší krajské hygienické stanici.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.

29. 5. 2019
Předmět: chodník
Dotaz: Dobrý den, mezi ulicemi Haškova a Jihlavská je nezpevněná, ale po celé roky velmi využívaná cesta, zkratka mezi Jihlavskou ulicí a zbytkem města. Po dešti ale není možné tudy projít, protože je rozbahněná. Obdobná situace je v zimě. Bylo by možné zde udělat oficiální chodník? Děkuji za Vaši odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v rámci odboru komunálních služeb se v současné době s touto akcí do přípravy neuvažuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

29. 5. 2019
Předmět: lavičky u Horního rybníka
Dotaz: Dobrý den, přemýšlíte o obnovení laviček v tomto místě? Je to příjemné místo a na rozdíl od parku na Farčatech se zde dá i v teplých letních dnech sedět u vody, která není zelená a nepáchne. Ve srovnání s investicemi na Farčatech je to zanedbatelná částka. Možná by stálo za úvahu, jestli by nebylo dobré obnovit stávající odpočinková místa než neustále budovat nová. děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený obyvateli,
děkujeme za podnět, obnovu laviček však v tomto místě nepřipravujeme. Před časem byly lavičky v této lokalitě záměrně odstraněny, především z důvodu vandalismu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 5. 2019
Předmět: Opět lavičky
Dotaz: Dobrý den,
rád bych podpořil dopis pisatelky z 22. 5. 2019. Stejný dotaz jsem položil vloni a dostal jsem odpověď, že konkrétně na pěší zónu nebudou umístěny lavičky z důvodu rekonstrukce, která stále neproběhla a pokud je mi známo, v současnosti ani není v plánu. Děkuji za odpověď a případnou nápravu.
S pozdravem
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz, jak sám uvádíte, byla odpověď již zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7983
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 5. 2019
Předmět: spáleniště na Libušíně
Dotaz: Dobrý den,
bylo by prosím možné odklidit spáleniště po pálení čarodějnic v areálu na Libušíně? Minulý rok tam bylo tuším do podzimu a odklizeno bylo až po upozornění jednoho z občanů města. Myslím si, že ruku v ruce s pořádáním akcí městem, by měla jít i kompletní organizace úklidu, která by měla navazovat bezprostředně po skončení akce. V tomto případě tomu tak bohužel opakovaně není. Děkuji za vyřízení a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, odklizení je objednáno.
S pozdravem
Dana Hrstková
odbor školství, kultury a sportu

27. 5. 2019
Předmět: Svoz odpadu
Dotaz: Dobrý den, jak často se prosím vyváží odpadky? Konkrétně se mi jedná o kontejnery v ul. Sadová u parku U Ivana. Poslední dobou se tam hromadí odpadky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Harmonogram svozu popelnic a kontejnerů je uveden na webu města.
Zde posílám odkaz.
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: Zelená hora
Dotaz: Dobrý den. Včera jsem byla na pohřbu na ZH. Musela jsem jet autem, protože MHD nejezdí v dobu, kdy se konají obřady. Na zpáteční cestě došlo k situaci, kde v jednom směru stála kolona aut z pohřbu a v protisměru stál autobus. Stáli jsme 20 min. Nebylo by dobré konat obřady v souladu s hromadnou dopravou, aby takové situace nenastaly? Dříve byly obřady ve 14.00 a vše bylo v pořádku. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážená paní,
i přes předchozí dohodu s pohřební službou došlo z její strany k samovolnému stanovení termínu pohřbu mimo obvyklé hodiny. Věc budeme řešit s odpovědnými pracovníky pohřební služby. Omlouváme se všem, kterým z tohoto důvodu vznikly nadbytečné problémy.

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

24. 5. 2019
Předmět: parkoviste Vejmluvova
Dotaz: Prosim je parkoviste na Vejmluvove ulici v kompetenci mesta? Jsou zde odstavene 3 nepojizdne auta.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Stav vozidel je nám znám, bohužel nelze je podle stávající legislativy označit za vraky. Přesto budeme konat kroky k jejich odstranění.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

27. 5. 2019
Předmět: oprava děr na silnicích města
Dotaz: Kdy začnete s opravami děr na silnicích našeho mměsta, je jich mnoho a technika na zadělání děr není nikde vidět ? Na co se čeká ?Předpokládám, že opravy již budou kvalitní a stabilní a ne jak v minulých letech, že se díry stále objevují dokola.Stačí příklad to zastříkání díry asfaltem s jemných štěrkem je k ničemu, za měsíc je tam ta díra opět znovu,(viz silnice na Libušíně) jsou to vyhozené peníze.Provádějte opravy již prosím kvalitně !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na obdobnou otázku jsme zveřejnili:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7941
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


22. 5. 2019
Předmět: Keře
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit úpravu keřů (ořez) u zastávky autobusu Convent (zastávka bez přístřešku)? Keře jsou obrovské a nevzhledné, rozložené a zasahují i dost do chodníku.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
keře jsou umístěny na soukromém pozemku, upozorníme vlastníka na potřebu ořezu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

20. 5. 2019
Předmět: Uklid vetvi
Dotaz: Dobrý Den, chtěl bych se zeptat kdo řezal větve v ulici Dvořákova ZR 1, že nebyl schopen od podzimu dané větve uklidit. Momentálně už zarůstají a stále odklizení nikdo neřeší. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
pokud máte na mysli pozemek mezi parkovištěm u obchodního domu a parkovištěm u finančního úřadu, tak tento pozemek není v majetku města a jeho úklid musí zajistit majitel pozemku a dřevin, který střih dřevin provedl.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Přebytečná reklama
Dotaz: Proč se dobrovolně město nechává zaplevelit reklamou na svých pozemcích. Před KD opět vyrostla reklama na provizorních plotech. Kdo toto schvaluje a pronajímá?Pamatuji když se řešila reklamní obrazovka na KD, tak jedním z "pozitiv" mělo být přesunutí reklamy na jedno místo. ... Nemáme ve městě již dost stabilních reklamních ploch, proč tu přidělávat další nevzhledné plachty?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme Vám za námět. Věc probereme i s ostatními dotčenými v rámci úřadu a města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Lavičky
Dotaz: Dobrý den paní Wurzelová, chtěla bych se zeptat zda je myšleno v blízké budoucnosti na umístění více laviček v centru města ? Podle mého názoru je jich žalostně málo. Myslím, že by jejich větší množství ocenili zejména starší lidé (přemýšlela jsem o tom v souvislosti s poutí, kdy fakt nebylo možné v této lokalitě kde se posadit a odpočinout si). Děkuji předem za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nové lavičky jsou v centru města umisťovány především v rámci větších investičních akcí jako byla např. rekonstrukce náměstí. Rádi zvážíme konkrétní návrh, kde Vám lavička chybí. Kromě jiného náměty na umístění nových laviček je možné podat do ankety "Chcete novou lavičku", jejíž další kolo bude vyhlášeno v červnovém žďárském zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Upřesnění
Dotaz: Paní Dostálová, co Vám psala vpříspěvěku velkého množství navezené hlíny v průmyslové zóně je naprostá pravda, zřejmě jste se tam nebyla podívat, protože tyto hromady nevzhledné hlíny jsou ve velkém množství vidět ze silnice vedoucí směrem na Jámy u nových sloupů elktrického vedení přímo v průmyslové zóně.Není to z žádné stavby ! Je to odněkud dovezené ! Průmyslová zóna by měla být také pěkná a ne odpadiště materiálu ! Celkově průmyslová zóna je nevhledná, málo upravená, s minimální zelení.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Brhele,
výkopek je umístěný na pozemcích určených pro stavby. Na jednom pozemku o velikosti 2000 m2 je jeho majitelem umístěna mezideponie.
Jedná se o dočasné využití v průmyslové zóně o velikosti 27 ha. Pozemky kolem dokončených staveb jsou upravené a udržované, viz. areál firmy Teleflex, PKS, Cooper.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

23. 5. 2019
Předmět: Den Žďáru a jízda historického autobusu
Dotaz: Dobrý den, na webu se objevil program Dne Žďáru, kde se píše o jízdách historického autobusu. Nikde jsem ale nenašel jízdní řád tohoto autobusu. Kde je zveřejněn? Pokud zveřejněn nebude, tak ho lidi pochopitelně moc používat nebudou, když nebudou vědět, kudy a kdy jezdí a kde zastavuje. Děkuji dopředu za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Staňku,
máte pravdu, jízdní řád v tuhle chvíli ještě zveřejněn nebyl. Během příštího týdne bude zveřejněn na webu města i na Facebookové události Dne Žďáru - https://www.facebook.com/events/695344327555050/. Jako loni platí, že autobus bude jezdit každou hodinu od 10:30 do 17:30. V den konání akce bude jízdní řád vyvěšen také na příslušných zastávkách MHD.
S pozdravem
Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

19. 5. 2019
Předmět: Pouť a kelímky
Dotaz: Dobrý den,
Proč konečně město nedonutilo stánky na pouti používat vratné kelímky z tvrdého plastu místo těch šílených jednorázových kelímků? Na hudebních festivalech uz to je standard.
s úctou
Mgr. Martin Malec
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
první akcí ve městě s vratnými kelímky bude Den Žďáru 8.6.2019. Podle získaných zkušeností pak bude zváženo případné rozšíření tohoto systému na další akce města.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

23. 5. 2019
Předmět: Trava
Dotaz: Kdy NOVA firma zacne sict travu? ....v ZR2..
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení bylo zahájeno již na začátku měsíce května a postupně pokračuje na celém území města. Sečení městské části ZR 2 bude probíhat v příštím týdnu, bylo pozdrženo vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: Náměty na pouť
Dotaz: Dobrý den, pro příští poutě máme několik námětů. Bylo málo odpadkových košů, které v odpoledních hodinách nestačily svojí kapacitou, pro příští roky by bylo dobré toto vyřešit. A dále, zda by bylo možno umístit v areálu, někde mimo hlavní pohyb návštěvníků (např. při vnějším obvodu asfaltové dráhy – mezi stánky) lavičky. Mohlo by se jednat o tři až pět lokalit po několika lavičkách.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
oproti minulým létům, kdy se do areálu poutě instalovalo vždy 18 stojanů s pytli na odpad (nepočítáme koše, které měli a mají někteří provozovatelé občerstvení vlastní) bylo v letošním roce na pouť umístěno 40 nových odpadkových košů – 20 na směsný odpad a 20 pouze na plasty. Všechny koše byly úklidovou firmou stále průběžně vyprazdňovány. Dle našich poznatků bylo jejich množství dostatečné.
Samozřejmě se Vám v určitý moment mohlo zdát, že tomu tak není, ale během chvíle by došlo k nápravě, čehož jste si nemusel všimnout.
K otázce laviček jen tolik, že mezi stánky s občerstvením jejich provozovatelé v některých místech umožňují posezení pro návštěvníky na vlastních lavicích. Další lavičky zde v současnosti neuvažujeme umisťovat, a to především z bezpečnostních důvodů.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

22. 5. 2019
Předmět: pouť
Dotaz: Dobrý den, pouť samozřejmě přináší určité omezení, pár dní je zvýšený provoz, pohyb lidí, hluk, ale přesto jsme rádi, že se pouť koná a ačkoli bydlíme na Libušíně, uvedená omezení se dají bez problému vydržet. Někteří jedinci by ale nejraději kolem Žďáru postavili betonovou zeď a nikoho cizího do Žďáru nepouštěli, aby nebyl narušen jejich klid. I když sami jezdí do jiných sídel za sportem nebo kulturou. Pouť do Žďáru patří a doufáme, že bude i v příštích letech.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
s tímto názorem se nelze než ztotožnit.
Děkuji za postřehy a reakci.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

18. 5. 2019
Předmět: pouť
Dotaz: Vážení radní,
asi si neuvědomujete jak touto poutí každý rok znepříjemňujete život občanů tohoto města ,žijící v této lokalitě.Je sice fajn ,že v 22 hodin vypne hudba,ale ještě po půlnoci nemůžete spát,protože řev z atrakcí a hluk strojů je slyšet na míle daleko.Nemluvě o tom,že auta ničí zeleň,lidé chodí močit mezi zaparkovaná auta nebo na stěny domů.Věřím,že většině obyvatel,kteří v této lokalitě nebydlí se to líbí,protože pak odejdou do svých domovů a mají klid.Zkuste si to dát pod svá okna .
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Roberte,
Žďárská pouť je kulturní akcí města již dlouhá léta. Je to jedna z největších poutí v celé republice. To sebou nese i určitá rizika s jejím konáním, ať už se to týká parkování, hluku, veřejného pořádku apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci tradiční je na každém z nás, občanů města, zda ji navštívíme nebo se jí vyhneme, tzn. strávíme ten čas někde jinde. Je jasné, že ne každý má možnost město opustit, ale za ta léta si snad už každý z nás zvykl, že to musí nějak tzv. přežít. Na druhou stranu občané města berou pouť jako příležitost se setkat se svými známými, přáteli, na které jinak nezbývá během roku čas. Zajištění a průběh pouti je velmi náročná práce, za kterou je třeba naopak všem kdo se na ní podílí poděkovat. Pouť a její průběh se také po jejím skončení pravidelně vyhodnocuje a dle výsledků se pak upravují a přizpůsobují přípravy na další rok, aby negativní dopady byly minimální. V letošním roce byla provedena úprava parkování a stání, což již někteří občané zhodnotili jako pozitivní, i hluk se zdál letos návštěvníkům a občanům města menší. Jediné co však ovlivnit nelze, je samotné chování návštěvníků pouti, to už je věcí svědomí a výchovy každého z nás.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

21. 5. 2019
Předmět: Rekonstrukce ulice Vysocká
Dotaz: Dobrý den, prosím, můžete sdělit, kdy začne plánovaná rekonstrukce povrchu ulice Vysocká spolu s miniokružní křižovatkou? Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
poslední informace, které máme od Krajského úřadu, jsou, že se stavba připravuje na rok 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 5. 2019
Předmět: květnaté louky
Dotaz: Hezký den,
Zajímá mě na kolik finančně vychází květnatá louka, jaká jsou jkritéria pro vytipování vhodného místa a co vše je potřeba pro to udělat.
Moc děkuji za odpověď
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb:

Vážená paní, odpověď na takovou otázku nemůže být zcela stručná. Doporučuji Vám zúčastnit se dne 21.5.2019 od 17:00 hod setkání s občany na téma trávníky: https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/setkani-s-obcany/

Případně pro bližší informace kontaktujte správkyni zeleně:
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 5. 2019
Předmět: Úpravy zeleně na Zelené hoře
Dotaz: V dubnu se objevila na Zelené hoře místní firma, která ve směšném počtu a pracovní morálce (která je výhodná pro firmu, pokud městu účtuje hodiny) se objevovala několik dní, při jakýchsi úpravách zeleně. Nicméně mě překvapilo, že nebyl vypsaný záměr na realizující firmu. Zajímalo by mě, kolik za zakázku město zaplatilo a proč ji zrovna realizovala firma, která má „kamarádský“ vztah k určitým lidem na úřadě. Doufám, že nebudu „odbyt“ obligátními frázemi, že se záměr vypisuje až od.... atd.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený „Občane Zr“,
vzhledem k havarijnímu stavu původních úprav okolí kostela byla v této lokalitě provedena rekultivace keřového pásu a upraven lem stávající cesty, plochy trávníků byly nově založeny a osety bylinnou směsí, která byla následně ošetřena. Dodavatel byl vybrán vzhledem k rozsahu prací na základě nabídky položkového rozpočtu, nikoliv hodinové sazby. Realizace rekultivace a její rozsah byly průběžně kontrolovány. Realizující firma má velmi dobré místní znalosti o stanovištních podmínkách a historickém vývoji samotného místa, což je velkým přínosem pro zvolení vhodného způsobu rekultivace a pěstebního postupu. Profesním složením a počtem pracovníků naprosto odpovídá požadavkům na rozsah provedených prací. Bližší informace o rekultivaci vč. nákladů naleznete na webových stránkách města.
S pozdravem. Ing. Irena Škodová,
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 5. 2019
Předmět: Čištění záchytných košů vpustí kanalizace při jarním úklidu vozovek
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím skončí čištění ulic, po kterém mají být vyčištěny také záchytné koše v uličních vpustech, jak jste mi zde dne 12.3. reagovali? Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění uličních vpustí právě probíhá.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

21. 5. 2019
Předmět: Pouť - WC
Dotaz: Dobrý den
navštívili jsme s rodinou o víkendu pouť ve vašem městě. Docela nás zklamalo, že na takto velké akci nejsou řádně zajištěna hygienická zařízení pro návštěvníky. Zaprvé veřejně přístupné WC nebyly nikde řádně označeny, takže byl problém je najít. Zadruhé jejich počet nebyl absolutně dostačující pro počet návštěvníků. A zatřetí které přímo souvisí s počtem návštěvníků, je jejich čistota. Zkuste se inspirovat na Žďase kde to na dni otevřených dveří měli zajištěno mnohem lépe.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
mrzí nás, že jste nespokojena se zajištěním WC pro pouť. Veřejné toalety na pouti fungovaly již od pondělí, kdy do areálu najížděly atrakce – 6 ks TOI TOI u zadní části zimního stadionu, a dále od středy byla otevřena veřejná WC v zimním stadionu. Informace o veřejných toaletách byly společně s dalšími důležitými informacemi o pouti (včetně umístění kanceláře pořadatelů) zveřejněny v květnovém Žďárském zpravodaji:
(https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-05.pdf)
a rovněž ve Žďárských novinách, které dostaly do schránek zdarma všechny žďárské domácnosti. Přímo ve vchodu do pořadatelské místnosti byl vylepen velký leták o umístění toalet, pořadatelé několik „tápajících“ občanů (většinou mimožďárských) informovali i osobně. Nemyslíme si, že počet toalet by byl nedostačující, u TOI TOI byl během pouti prováděn jejich pravidelný servis a WC v zimním stadionu byly podle našich poznatků udržovány také v pořádku. Pochopitelně při takové kumulaci lidí na jednom místě, jako je žďárská pouť, nelze celodenně zajistit stoprocentní spokojenost občanů. Srovnání se Žďasem v tomto případě není zcela na místě, jedná se o ani ne jednodenní akci, pouť trvá týden, z toho o víkendu do pozdních nočních hodin.
Děkuji za pochopení a jsem pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

20. 5. 2019
Předmět: Průmyslová zóna
Dotaz: Odkud se stále dováží do průmyslové zóny obrovské hromady a velké množství hlíny ? Místo, aby to tam bylo postupně rekultivováno, to tam vypadá jako neskutečné skladiště, betonového odpadu hlíny a pod.Proč to jako město nekontrolujete,vypadá to tam hrozně ! Místo zeleně výsadby nových stromů a úprav to místama vypadá šíleně.Projít se tam procházkou po silnici Jamské odkud je vše vidět no hrůza ! Mělo by jít o pěkně upravenou průmyslovou zónu, misto toho je to opravdu nekontrolovaná skládka.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Dostálová,
pravděpodobně hovoříte o části zástavby ve směru od železničního přejezdu, kde ještě některé objekty nejsou dokončeny a navíc se zde realizuje přístavba jedné ze stávajících hal. O jiném ukládání hlíny nebo výkopku nemáme informace. Podle stavebních povolení mají být i u těchto staveb dokončeny úpravy terénu a jeho osázení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 5. 2019
Předmět: Dům kultury
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šla okolo krásně opraveného domu kultury a vzpomněla jsem si na vaši odpověď o úpravě okolí .Našel by se prosím jeden člověk na pár hodin co by aspoň vapkou omyl ty nevzhledný černý fleky od mechu nebo co to je na zídkach kolem kulturaku ,když už nejsou peníze na celkovou opravu.Nekdy stačí málo a vypadá to jako nové děkuji za vyřízení. Klímová
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za zájem a návrh řešení. Vámi navrhovaný postup jsme odzkoušeli u stejného typu obložení ( bylo na fasádě divadla), bohužel bez efektu. Lze předpokládat, že celkové řešení prostoru před DK bude otázkou přípravy rozpočtu na příští rok.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

20. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Pouti se sice snažím vyhýbat, ale jako bydlící na Libušíně, to nelze úplně. Musím oproti jiným rokům pochválit úpravu parkování a stání (auta nestála libovolně v místech, kde by neměla) hluk byl letos také asi menší a celkově nepořádek v okolí mi nepřipadal tak velký jako jindy. Snad to bude impuls i pro další roky.
Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkuji Vám za Vaše postřehy z pouti. Pravidelně vyhodnocujeme průběh akce a podle nastalých a zjištěných potíží upravujeme a přizpůsobujeme přípravu pro další rok, aby negativní dopady na občany byly minimální.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý večer, musím se opět vyjádřit ke kvalitě úklidu města. Některé chodníky nejsou uklizeny dobře - např. od ulice Neumannova pod garážemi směrem na Vodojem nebo chodníky nad a pod Vesnou. Jiné nebyly uklizeny vůbec - dlážděné chodníky na Stalingradě podél silnice na Hamry nebo dlážděný chodník podél ul. Neumannova směrem k Novoměstské. Kromě toho nebylo uděláno nic ve věci oprav poničených obrubníků po zimní údržbě. Prosím o nápravu vzhledem k nadcházející pouti a letní sezóně.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zametání stále probíhá a Vámi zmíněné úseky a některé další jsou již objednány a budou postupně uklízeny i s ohledem na počasí. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

16. 5. 2019
Předmět: Stížnost
Dotaz: Dobrý den,
proč je uprostřed oválu vysypaná gumová drť boří se do toho boty. Nebylo by lepší místo trávy to vyasfaltovat ... Proběhla vůbec oprava asfaltu na ovále stále se tam drží voda. Měl by se tam jít někdo podívat po dešti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jedná se o granulát z umělé trávy fotbalového stadion. Ten byl součástí sněhu, který jsme v zimním období museli vyvážet na dostupné plochy. Před poutí byl tento granulát (vzhledem k tomu, že nejde vyseparovat) roztažen po celé ploše a několikrát zaválen. Celá situace je způsobena dlouhotrvajícími dešti a opatření bylo dohodnuto dnes přímo na místě se zástupci města (na postižené plochy bude navezen štěrk). Tam, kde je granulát naopak nyní lidé nemusí chodit v blátě. Plocha oválu byla realizována na základě požadavku rychlobruslařského oddílu a odvodnění dle dohody s majitelem. Dnes v 08.00 hodin se na oválu nikde voda nedrží, takže odvodnění je funkční. Otázka na úpravu vnitřní části rychlobruslařského oválu je na majitele.
S pozdravem
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

14. 5. 2019
Předmět: Bankomat a další obchody
Dotaz: Dobrý den, v rámci rozvoje našeho města je nutné vyjednat a umístit bankomat na Stalingradě, (ideálně u pošty),chybí tam lékárná, která tam kdysi byla a dále pořádné obchody. Nějak na tuto lokalitu zapomínáte v rámci rozvoje našeho města !Přitom tam toho tolik bylo, včetně drogerie a dalších obchodů. Každá lokalita by měla mít určitá centra obchodů a služeb. Ne každý občan může chodit popř. jezdit do obchodních center. Je to Váš velký dluh vůči občanům našeho města.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Veselá,
na obdobný dotaz jsme již odpovídali zde https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7770.
Bohužel nám zatím žádná banka nedala pozitivní zpětnou vazbu na umístění bankomatu.
Prozatím je možné na Stalingradě využít tzv. služby cashback u některých prodejců (např. market Qanto na ulici Brodská).
O umístění lékárny již bylo také několikrát vyjednáváno, dokonce jsme nabídli lékárnám konkrétní prostory, ovšem ani jedna zájem neměla.
Budeme i nadále vyjednávat o možnostech rozšíření služeb v této lokalitě s jednotlivými soukromými investory, ale konečné rozhodnutí je vždy na nich.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, vedoucí oddělení projektů a marketingu

19. 5. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dobrý den, chci pochválit letošní pouť, protože atrakce nejsou tak hlučné a lidi se navzájem slyší a nemusí si křičet do ucha. Bylo to opravdu příjemné a doufám, že tak to zůstane i pro další roky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Vaši pochvalu ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

15. 5. 2019
Předmět: Cesta "Telecom"
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych se zeptat kdy bude zametená cesta kolem "Telecomu" (od DDM ke 4.ZŠ). Náměstí i okolí 4.ZŠ jsou zametené ale tato cesta je plná písku a štěrku jako by nebyla zametená několik let.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na úklidu tohoto chodníku se právě pracuje. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 5. 2019
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, nevím, jestli to píši na správný odbor, ale u Conventu nejedou vůbec semafory, nic nesvítí. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za spolupráci, nicméně si dovolím poznamenat, že takový poznatek je třeba akutně nahlásit přes městskou či státní policii, oni nám poznatek předají a my zajistíme operativní opravu. Takto jen mohu konstatovat, že semafory byly opraveny cca do hodiny po napsání Vaší zprávy, kterou bohužel čtu až druhý den. Pokud nejsou v provozu semafory, tak se účastníci silničního provozu řídí dopravním značením.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

14. 5. 2019
Předmět: Pout
Dotaz: Dobrý den.
Je sice moc pěkné a chvályhodné že jde pustili a dovolily novou atrakcí velké ruské kolo, ale musím se zeptat z jakého důvodů je zadtrcena až za budovou zimního stadionu. Vždyť tam nebude skoro nic vydet. Taková atrakce by měla být přímo ve středu oválu a v centru dění. Kdo o tom rozhoduje?
Dekuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
pokud by atrakce těchto rozměrů byla umístěna uprostřed oválu, musely by „z kola ven“ jiné atrakce, které zde pravidelně stávají. Umístění ruského kola tam, kde momentálně stojí, bylo projednáno s jeho provozovateli, kteří tuto lokaci sami navrhli.
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

13. 5. 2019
Předmět: Pouť - nájemné
Dotaz: Dobrý den,

procházím si dokument o podmínkách pronájmu míst na žďárské pouti.
Úhrady: za kazdy i zapocaty tyden a kazde jedno zarízeni:
např: velké atrakce (centrigufa atd) - cena 9500 Kč. (Za necelých 7 jízd s 20 platicími 70Kč (což je minimální obvyklá cena) je nájem zaplacen).
Nepřijde vám to málo za týden, když vezmeme ceny, omezení dopravy i obyvatel zvýšeným hlukem a nemožností parkování?

Díky za názor
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v podmínkách pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí na žďárské pouti, schválených radou města a platných od 1. ledna letošního roku, je m. j. stanoveno nájemné za různé druhy atrakcí. Oproti minulým létům zde došlo k navýšení sazeb u všech atrakcí. K výši nájmu u jednotlivých atrakcí je třeba připočítat ještě 21% DPH, čímž u většiny provozovatelů dojde k dalšímu nemalému zvýšení nákladů, protože mnozí z nich nejsou plátcem DPH. Výši zisku jednotlivých provozovatelů nepřísluší městskému úřadu posuzovat, nezjišťuje skutečné náklady na provoz atrakcí jako je spotřeba energií, doprava, mzdy, odpisy, atd.
Věřím, že se Vám vstupné na některé atrakce může zdát nepřiměřené, ale je na svobodné vůli každého, zda je zaplatí či nikoliv.
Prioritou města při pořádání pouťové zábavy není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města...
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: Keře na Brodské
Dotaz: Dobrý den,

bylo by možné ořezat i poslední keř u parkoviště u obchodu Qanto na Brodske? Všechny jsou ořezány kromě jednoho. Jeho větve zasahují velkou částí do parkoviště, díky čemuž dochází i ke znečištění aut. Az to budete ořezávat, prosím o odvoz. Ať to není jako v druhé části parkoviště,u enpeky, kde ležely orezane větvičky celou zimu.
Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
ořez keřů probíhá postupně, počítáme i s keřem na Brodské.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: Lavička u herních prvků na Libušíě
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné,kdyby jste nechali otočit tu nešťastně instalovanou lavičku u herních prvků na Libušíně,kde se z ní kouká na protější panelový dům.Je třeba jí správně otočit k herním prvkům a dát jí blíž,aby maminky od dětí hrajících si na herních prvcích měly děti pod kontrolou,aby se nestal nějaký úraz.Současně instalovaná lavička nemá plnohodnotné využití !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
lavička byla historicky instalována na požadavek občanů s výhledem na dům. Prověřujeme aktuální náhled SVJ na tuto věc, teprve poté případně lavičku otočíme. Nebývají vždy představy všech obyvatel v jednom místě shodné.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

22. 4. 2019
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na dotaz byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7911
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Výsadba nových stromů
Dotaz: V Žďárských novinách jsem četla polemiku a názor našich politiků na výsadbu stromů...Podotýkám, že by bylo nutné vysadit více stromů a keřů v průmyslové zóně v našem městě, kde stojí jen nevzhledné krabice firem a veškerá zeleň tam chybí.Čeho je tam dostatek tak opravdu nepořádku mezi jednotlivými stavbami.Je to součást našeho města, tak v ní vysázejte stromy a keře ! Plánujete to a počítáte s tím ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
při stavbách města v průmyslové zóně počítáme i s výsadbou zeleně.
Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

10. 5. 2019
Předmět: nedostatek stomatologů ve Žďáru
Dotaz: Dobrý den,na toto téma bylo již 5.1. 2019 odpovídáno v Dotazech a námětech panem Krábkem, ve smyslu "zubaři nejsou nikde, poraďte si sami...!". V létě ukončí ve ZR praxi další lékařka. Ano,zdravotní pojišťovna Vás v tom nenechá,musí Vám nabídnout jiného zubaře...pro Žďár jsou to momentálně lékaři z Brna nebo Třebíče! Město opravdu nemá žádné možnosti, jak zabezpečit svým občanům tuto v podstatě základní péči? Nemá možnosti jednat se zdravotními pojišťovnami a tento stav řešit? Děkuji Králová
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Králová,
touto problematikou se bude zastupitelstvo města zabývat na zvláštním semináři, který proběhne v měsíci červnu a kde bude snaha najít nějaký systematický přístup k dané problematice, který by alespoň částečně tento problém řešil tzn. podpořit zubařskou praxi a tím eliminovat nedostatek zubařů ve městě. Není to jen problém našeho města, ale celé republiky, který však vnímáme a chceme jej řešit.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

14. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: V rámci blížící se poutě se mi zdá, že necháváte především vydělávat pouťařům a stánkařům. ... Předpokládám, že prioritou by mělo být naše město, které z této pouti vydělá maximum finančních prostředků, které doufám použijete do obnovy a infrastruktury našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podmínky, za kterých je provozovatelům atrakcí a stánků umožněno nabízet své služby, jsou schváleny zastupitelstvem města v platné vyhlášce města č. 1/2018: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
a v radou města schválených podmínkách pronájmu míst: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
Prioritou města v této věci není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města... Mnohé jiné akce na rozdíl od pouti nepřinášejí městu přímý finanční zisk, přesto jsou z různých důvodů pořádány a přinášejí městu a jeho občanům i jiné hodnoty než peníze.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: nepojízdná vozidla
Dotaz: Dobrý den, na ulici Studentská před vchodem 26 na parkovišti blíže k dětskému hřišti stojí už několik měsíců nepojízný Peugeot ( zelená barva ). O pár míst vedle stojí nepojízný bílý Ford. Zbytečně tyto nepojízdná auta zabírají místo pro ostatní. V této lokalitě bývá problém zaparkovat v brzkých odpoledních hodinách natož večer. Na autech jsou spz, tak doufám, že byste mohli dohledat případného majitele, at si to odstaví jinam nebo auto odtáhnout. Děkuji.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vozidla budou řešena, ovšem dle současné platné legislativy to není vůbec jednoduché. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 5. 2019
Předmět: žďárská pout
Dotaz: ve Žďárském deníku: https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-stezuji-na-hluk-prach-a-auta-kvuli-pouti-20190509.html, uvádíte, že minimalizujete dopady pouti na okolí- tedy na sídliště Libušín. Jsem obyvatelka Libušína a velmi by mě zajímalo, jak tyto dopady minimalizujete. Umožňujete o pouti pakování ve dvorech bytových domů?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Žďárský deník převzal odpověď z dotazovny MÚ:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7920. Dopady především na bezprostřední okolí akce jsou eliminovány např. umožněním parkování ve dvorech či na „hradech“, dodržování stanovené provozní doby atrakcí, každodenní úklidy … Odpověď na otázku ohledně parkování je zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7945.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

13. 5. 2019
Předmět: soudní spory
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím uvést seznam otevřených (neukončených) soudních řízení, kterých je v současné době město Žďár účastno?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stale,
město je v současné době účastno v těchto 7 soudních sporech:
Pozemkový úřad - určení vlastnického práva
M.M.M. - žaloba na vyklizení bytu
A.A. - žaloba na vyklizení bytu
V.K. - žaloba na vyklizení bytu
Ing. B.T. - o zaplacení 26 500 Kč s příslušenstvím
D.H. - o zaplacení 6.878 Kč s příslušenstvím
V.B. - o zaplacení 96.720 Kč s příslušenstvím.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

9. 5. 2019
Předmět: parkování v parku během pouti
Dotaz: Bude možné opět parkovat po dobu pouti /od pondělí 13. května do 20. května/ v parku za pečovatelským domem? Nebo kam se všechna auta z parkovišť na Libušíně vejdou, aby bylo dost místa pro atrakce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Ano, i letos bude v případě příznivého počasí umožněno parkování osobních vozidel na travnaté ploše tzv. „hradů“. Možnost tohoto parkování bude dána přenosným dopravním značením (parkoviště). Pokud na vjezdu na travnatou plochu bude tato značka chybět či bude zneplatněna, parkování není dle aktuální situace povoleno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: čekací doba na odboru dopravy
Dotaz: Dnes jsem strávil na odboru dopravy z důvody přihlášení vozidla plné 3 hodiny. Nechápu proč během této doby fungovali pouze 3 přepážky, chvilku možná 4.Objednávkový systém je k ničemu, jelikož volný termín je více než za 10dní.Dalším faktorem byl přepis většího počtu aut jednou osobou, která si vyzvedla 7 lístků.To je nutné si brát na každý přepis samostatný lístek a zahltit tak všechny přepážky?Nelze hromadné přepisy nějak přesunout mimo k samostatné přepážce, neplánujete posílení odboru.
Odpověď (odbor dopravy):
Jak je známo, byla postupně zrušena místní příslušnost pro agendy ŘP (od loňského roku), tak i registru vozidel (2017) Zrušení místní příslušnosti v praxi znamená, že jsme přestali být úřadem pro 40 tis. obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, ale stali jsme se kontaktním místem pro 6,6 mil. řidičů a 7,5 mil. vlastníků vozidel z celé ČR. To, na co jsme byli v minulosti právem hrdí, tedy kvalita služby a rozsah úředních hodin, se nyní jeví jako hlavní příčina abnormálního počtu klientů, kteří chtějí vyřídit své požadavky pět dnů v týdnu a na rozdíl od jiných úřadů na počkání. V číslech to znamená, že v agendě registru vozidel došlo od loňska k nárůstu klientů o 20 % (tedy o 2.500 klientů za rok). Toto množství obsluhuje stále pouze pět úředníků ve stále stejných prostorách. Jen pro zajímavost, „cizích“ klientů je celých 38 %.
Řešením by podle vašeho pohledu mělo být navýšení počtu úředníků. Personální posílení přepážkového pracoviště je však problematické, protože jsme omezeni prostorem a navíc při zohlednění výše uvedených předností našeho úřadu by to znamenalo „natažení“ dalších klientů i z jiných, třeba i větších měst, kterým by se vyplatilo zajet si několik desítek kilometrů na náš úřad a problém by byl stejný.
Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

7. 5. 2019
Předmět: žalostný stav trávníku u nového chodníku
Dotaz: Vážení,
loni byl u kulturáku vybudován nový mlatový chodník. Vzhledem k tomu, že toto řešení není úplně stoprocentní, tak lze čekat, že za určitých klimatických podmínek mnoho občanů šlápne i trochu mimo tento chodník. Bohužel město žádným způsobem neošetřilo okolní trávník, aby tuto zátěž vydržel. Naopak trávník dostal zabrat při stavbě mlatového chodníku a byl silně poškozen i při zimní údržbě. Je třeba alespoň okolí začátku a konce chodníku opatřit porostem, který vydrží tuto zvýšenou zátěž.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den,
s úpravou okolního terénu počítáme. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

7. 5. 2019
Předmět: Ulice Vnitřní
Dotaz: Dobrý den, plánujete v blízké budoucností vyspravit ulici Vnitřní na Vysočanech? V dezolátním stavu je již dlouho ... Chápu, že se tento problém vyskytuje snad na desítkách ulic (silnic) našeho města. Ptám se spíš na přesnější termín opravy ... Děkuji za reakci. S pozdravem ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ulici Vnitřní a Květná jsou objednány hned v následujícím pořadí, jak skončí opravy na ulici Studentská.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

14. 4. 2019
Předmět: Pahýly u 3. základní školy
Dotaz: Dobrý den, chodím s dětmy kolem 3.základní školy a nemohli jsme si nevšimnout nevzhledných pahýlů po krásných keřích, které na trávníku u trojky ještě nedávno zkrášlovaly prostředí.
Ptám se. Je záměrem města ničit zeleň nebo "práci" provedl nějaký vandal? Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážená paní,
pozemky před 3. Základní školou jsou pronajaty základní škole, která si údržbu zelených ploch zajišťuje svými pracovníky na své náklady. Záměrem města rozhodně není ničit zeleň.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: Osazení nových stromů
Dotaz: Nejsem si jist, zdali první dotaz odešel, tak opakuji: Dovoluji si doporučit revizi osazení některých nových stromů u chodníků či silnic, aby po pár letech nenarušily kořenové systémy chodníky nebo vozovky podobně, jako na cyklostezkách kolem Sázavy a Pilské nádrže (kde stezky zvedají kořeny původních stromů).
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane
je naší snahou sázet stromy tak, aby v budoucnu byl minimalizován jejich případný negativní dopad na své okolí. V blízkosti objektů i komunikací se jedná mnohdy o kompromis, kdy je nutné zohlednit umístění pozemních staveb, inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, vlastnictví pozemků, … S podnětem týkajícím se konkrétních vysazených stromů na pozemcích města se můžete obrátit na správkyni zeleně města Ing. Křesťanovou, tel.: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 5. 2019
Předmět: díry v silnicích
Dotaz: Kdy začnou celkové opravy dír v silnicích v našem městě. Je to opravdu jako tankodrom, samá díra,pokud si poškodím svoje nové vozidlo, tak škodu bych po městu vymáhal soudní cestou.Myslím, že takových občanů by bylo více, pokud nezajistíte řádnou a kvalitní opravu vozovek.Ne, že zase pojede auto a bude stříkat do děr tekutý asfalt s drtí, kdy tato oprava je provizorní a jsou to vyhozené peníze. Protože ty díry jsou za chvíli vyježděné a mnohdy ještě větší.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane
V současné době pobíhají infra vysprávky asfaltovou směsí, následně bude užito i tryskaných vysprávek emulzí a drceným kamenivem. Rozsah a způsob oprav a údržby komunikací se každoročně odvíjí i v závislosti na rozsahu poškození komunikací po zimě a výši rozpočtu města pro tento účel v daném roce. Bez užití tryskaných vysprávek by mnohá místa zůstala neopravena. Doporučujeme řidičům, aby pohyb vozidla přizpůsobili stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: pařez po bříze
Dotaz: Vloni byla popravena (zbytečně) zdravá bříza u domu Nezvalova 2091. Myslím, že desítky roků nikomu nezavazela. Čekal jsem, že kromě zdravého kmene zmizí i pařez, ze kterého hojně tekla míza. Pařez je tam dosud; je to bezútěšný pohled. Mohli byste prosím zařídit vykopání pařezu a osazení nového stromu? Mimochodem, na popravené bříze bylo k vidění dost ptactva, dokonce i poštolka a puštík.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
bříza byla pokácena z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a výrazně snížené fyziologické vitality. Zhoršení stavu stromu bylo způsobeno pravděpodobně poškozením kořenového systému při stavbě parkovacího stání. Pařezy jsou z jednotlivých částí města postupně odstraňovány frézováním a vždy se odstraňuje více pařezů najednou dle finančních možností v daném roce. V tomto roce již frézování některých pařezů proběhlo a další vlna frézování ve Vaší lokalitě je připravována na podzim letošního roku s přihlédnutím na finance. Výsadba nového stromu na stejném místě, kde byla pokácena bříza, nebude realizována, protože na tomto stanovišti nejsou vhodné podmínky pro růst a vývoj nového stromu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 5. 2019
Předmět: Ucpané kanálové vpustě.
Dotaz: Na Stalingradě jsou od hlavní křižovatky až k Penny už možná dva roky ucpány téměř všechny kanálové vpustě pískem. Když zaprší, teče po silnici široký proud vody dolů z kopce až na most přes Sázavu. Jedoucí auta rozstřikují proud vody přes celou šířku chodníku, takže nahazují chodce špinavou vodou a není kam uhnout. Bylo by třeba vpustě vyčistit, ...
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění vpustí probíhá 1x za rok (ne 1x za dva roky) vždy po skončení blokového čištění. V současnosti již probíhá a pracovníci se opět dostanou i na ul. Revoluční a Strojírenskou. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 5. 2019
Předmět: domov důchodců
Dotaz: Co tam prosím máte v domově důchodců na ul. Okružní za vedoucí ? Chová se jako kdyby všemu rozuměla,kolektiv se jí bojí, mezi zaměstnanci je neoblíbená,má svoje oblíbence a je arogantní a nepříjemná.Taková to osoba ke starým nemocným lidem nepatří. Špatná volba výběru vedoucí !
Odpověď (odbor sociální):
Dobrý den,
na místo vedoucí domova proběhlo standardní výběrové řízení. Výběrová komise vybrala dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na paní vedoucí jsem zatím zaznamenal stížnost pouze v dotazovně, která s ní byla projednána. Ve všech našich službách pravidelně zjišťujeme spokojenost klientů i zaměstnanců. Na domově šetření proběhne během měsíce června a je zde možnost vyjádřit se i k paní vedoucí. S výsledky šetření budeme samozřejmě dále pracovat.
Pokud máte konkrétní poznatky, můžete přijít přímo za mnou a detailně mě informovat. Pak se bude snáze situace řešit.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby Města Žďáru nad Sázavou

24. 4. 2019
Předmět: parte online , novinova budka u polikliniky
Dotaz: Dobry den,
První dotaz
Zajímalo by me, kde se daji precist, aniz bych musel chodit do mesta, vystavene parte.
Jde spis pro me uz praktickou část, něco jako cteni novin a rad bych si ji zprostredkoval z domova nez na chodniku ve meste.

Druhy dotaz
Kdy bude otevrena novinova budka u polikliniky?
Bud otevrena nebo odstranena.Dekuji
Prikryl
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Přikryle,
o tom, že by byla parte vystavována jinde než klasicky ve vitrínách umístěných ve městě se zatím neuvažuje. Tuto službu poskytuje soukromá firma. Je to však možný námět k zamyšlení, za který Vám děkujeme.
Pokud jde o novinový stánek u Polikliniky, tak město je sice vlastníkem pozemku, který však pronajímá soukromé osobě, tudíž město nerozhoduje o jeho provozu, to je věcí nájemce.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

3. 5. 2019
Předmět: Informace o městě na webových stránkách
Dotaz: Dobrý den, plánujete opravu informací na webových stránkách města v sekci základních informací o Žďáru nad Sázavou v členění města ? Žďár nad Sázavou má od března 2019 celkem 8 městských částí + 4 místní části. Informaci o vzniku Žďáru n.S. 8 má už i např. i Wikipedia a další informační celostátní kanály. Je problém v útvaru informatiky nebo nebylo ani žádné zadání ?
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Korábku,
děkujeme za upozornění na nepřesnou informaci o členění města Žďár nad Sázavou uvedenou na webových stránkách města. Tento nedostatek byl již odstraněn. Problém v oddělení informatiky nebyl, neboť to provádí jednotlivé změny a opravy na základě zadání, které však v tomto případě nebylo dosud dáno.
Děkujeme za Vaši pozornost.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

29. 4. 2019
Předmět: Oprava chodníku
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné opravit část chodníku na ulici Haškova u vchodů 54-58?
Nyní byla opravena část u přestavby výměníku na byty (č.60) a pár let před tím byl opraven chodník od vchodu 40 po vchod 52 (7 vchodů z 10) a naše 3 vchody za zlomem baráku byly nechány tak. Domnívala jsem se, že na tuto opravu dojde v souvislosti s přestavbou výměníku. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v těchto jarních měsících přednostně bude nutno věnovat se nezbytným opravám po zimním období - především vozovek ve městě. Teprve poté bude možno pokračovat v dalších opravách v souvislosti se stavem jednotlivých chodníků. Bohužel není možné opravit veškerá poškození komunikací včetně chodníků města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Vyvalený osvětlovací stožár
Dotaz: Mezi první svobodárnou a domem 33, 35 je vyvalený a nahnutý osvětlovaci stožár. Nebude dlouho trvat a spadne to někomu na hlavu. Chodi tam děti a rodiče do školky.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o stožáru víme od data poškození, vzhledem k omezeným dodavatelským kapacitám a skutečnosti, že nehrozí akutní nebezpečí, bude oprava teprve provedena, byla již zadána. Děkujeme za spolupráci. Ještě tak vědět, který šikula za volantem to způsobil …..

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

1. 5. 2019
Předmět: Kontejnery
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Budou letos pouťaři mít atrakce co nejdále od obytných domů na Libušíně ? Každoročně trpí část obyvatel na Libušíně, nadměrným hlukem, prachem,kumulací aut a velkým pohybem lidí v této lokalitě a žádná kompenzace jim z toho nejde. Alespoň provedenou revitalizací okolí Libušína,popř.rekonstrukcí nevyhovující vozovky (samá díra), výsadbou zeleně, opravy chodníků a pod.Minimálně za snášení a toleranci nesnadného období v době pouti.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prostor pro umístění pouťových atrakcí je stanoven v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jakákoliv změna v umístění atrakcí by musela jít kromě jiného i ruku v ruce se změnou této vyhlášky. Samozřejmě jsme si vědomi obtíží a nepohodlí, které pro obyvatele Libušína tato akce znamená, na druhou stranu jde o událost svým způsobem ojedinělou svým rozsahem i významem, a to nejen pro Libušín, ale i celé město.
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

29. 4. 2019
Předmět: dětské Rákosníčkovo hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Nevím, jestli máte i toto d. hřiště ve správě, přesto bych Vás chtěla poprosit o doplnění písku do pískoviště.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
toto hřiště ve správě máme, v průběhu května proběhne výměna písku v tomto pískovišti a bude dosypáno dostatečné množství nového písku.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

30. 4. 2019
Předmět: Dotaz - zákaz stání
Dotaz: Dobrý den,
Je informace, že v celé ulici Nábřežní bude platit zákaz stání, pravdivá?
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
S osazením zákazu stání v celé ulici Nábřežní neuvažujeme. Pouze byl stanoven lokální zákaz stání z důvodu zajištění přístupu kanalizační čety k čerpací stanici odpadních vod k provádění čištění, údržby a oprav čerpací stanice.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

25. 4. 2019
Předmět: Oprava silnic
Dotaz: Dobrý den, nebylo by už na čase udělat postupně pořádnou opravu povrchu silnic ve městě místo každoročních záplat. Oprava typu, že se tlakem nastříká asfalt a zasype drtí je sice hezká, krátkodobě účinná, ale když už tam je třetí, čtvrtá vrstva to se panečku po tom jezdí. Připadám si jak na terénní cestě nejenom na kole, ale i v autě. Uznávám, že finančně oprava silnice vyjde asi draze, ale jet po Studentské, Strojírenské, Nové a podobných ulicích ve Žďáru je opravdu zážitek.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je požádáno o dotaci na opravu povrchu na ul. Strojírenská. Ostatní celoplošné opravy povrchů se prozatím do rozpočtu nedostaly, ačkoliv by si to Vámi zmíněné i některé další ulice již zasloužily.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odvoz odpadu, který jsme letos zametli a shrabali v okolí našeho domu.
Jedná se o ulici Revoluční od domu u pošty a níže. Odpad je jak na cestě, tak v černých pytlech umístěn u kontajnerů na odpad. Také mám dotaz, zda se budou letos čistit kanály na sídlišti Stalingrad v ulici pod poštou a na hlavní silnici od křižovatky na Brodské dolů směrem ke Žďasu. A zda budou čistící vozy na sídlišti Stalingrad zajíždět i do ulic mezi domy. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Háčková
Odpad odvezeme.
Děkujeme za úklid ploch města.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
čistící vozy už většinu ulic na Stalingradě (kde nestála auta) projížděly, pod poštou konkrétně dnes 25.4. Odvoz pytlů bude objednán. Uliční vpusti se začnou čistit po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den-máme před domem za poliklinikou kontejnery na odpad,do toho modrého lidé automaticky vházejí papír,ale že ta modrá popelnice,která tam je na větší krabice,kartony to někteří lidé ani nevědí na co je,není to tam napsané,takže kartony a velké papírové krabice házejí na zem vedle modrého kontejneru,náhodně se mi stalo,že jsem tam byla a dotyčný to hodil na zem a kontejner nebyl plný,když jsem mu řekla,že se to hází tam, tak byl překvapen..Nebylo by možné ho označit že je na karton atd?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za námět.
Nechám je polepit samolepkami.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

24. 4. 2019
Předmět: realizace návrhů v rozpočtu města
Dotaz: Je s podivem, že některé důležité věci, jako je oprava silnice na Libušíně, oprava cesty kolem kolejí na Grejdách, oprava cesty od Hypernovy po Peny a další nejsou zahrnuty v rozpočtu pro letošní rok ? Jaké důležité věci jsou tam potom zahrnuty ?Vždyť jste měli z privatizace přes cca.300 milionů Kč ? S takovými prostředky se již dají slušně opravit vozovky v našem městě a další potřebné věci ! Nebo jsou ty peníze utraceny za projekty,které nebyly nikdy realizovány ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočty města s příslušnými projekty včetně výhledů jsou zveřejněny na webu města:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

22. 4. 2019
Předmět: Pískoviště
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, opravy pískovišť a hřišť ve městě probíhají postupně.
Do 14 dnů by mělo být u Vás pískoviště obloženo prkny, současně bude opravena i lavička u pískoviště. Dodání nového písku bude provedeno v průběhu měsíce května, současně s výměnou písku i v ostatních pískovištích ve městě. Co se týče sítě na pískoviště, nejsou instalovány plošně u všech pískovišť ve městě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Dobrý den, reagovala jsem tady na dotaz paní ohledně okolí pojištovny na nedopalky a jak to vypadá před poliklinikou na trávě o okolí okolo prodejny tabáku atd.s množstvím nedopalků od mládeže z průmyslové školy a uveřejnily jste jen druhou půlku dotazu,k čistění ulice za poliklinikou 1dům,kde stála auta tak to pracovníci zametali a čistili jen okolo aut a k chodníku u domu nic,tam stáli auta i v době úklidu lidi zaparkovali a viděli,že se čistí a odešli pryč,tak 3 rok si to zase vyčistíme sami
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tam kde se v době blokového čištění vyskytla vozidla, která byla zaparkovaná těsně k obrubníku a nestihla se odstranit odtahem, tam se samozřejmě jednotlivá místa nepodaří dokonale vymést. V úklidech se bude pokračovat i po skončení blokového čištění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: Grejdy
Dotaz: Hezký den, mohl by prosím už někdo vysvětlit majitelům v CHATOVÉ oblasti Grejdy, že se nenachází na Klafaru? Cesta, která se zde nachází je poměrně nadstandardní ve srovnání s podobnou zástavbou chat v okolí (Dářko, Rendlíček, ...). Mlatová a bahnitá cesta tak nějak k chatám patří a nechápu neustálé domáhání se majitelů chat o asfaltovou cestu, když se tam nachází krásná cesta z recyklátu. Nová cesta a hned by byly stížnosti, že se tam jezdí rychle, následovaly by retardéry, zákaz vjezdu...?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak již bylo zveřejněno i v dotazovně, zásadní rekonstrukce komunikací na Grejdách není zahrnuta v aktuálním rozpočtu ani nejbližším výhledu města, budou zde prováděny nezbytné opravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

18. 4. 2019
Předmět: oprava děr na silnici
Dotaz: Dobrý den, prosím mohli byste nechat opravit díru uprostřed silnice Sázavská těsně před odbočkou na ulici Libická. To samé na ulici Revoluční před odbočkou na ulici Okružní u autobusové zastávky. Jinak bych ještě požádala o znovu zametení silnic Uhlířská a Vápenická. Jezdí zde spoustu aut se stavebním materiálem a trousí nepořádek. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
výtluky se začnou plošně opravovat v nejbližších dnech. V rámci čištění ulic ještě probíhá blokové čištění v ostatních částech města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

23. 4. 2019
Předmět: Nehoda u Vesny
Dotaz: Díky nedávné smrtelné nehodě u Vesny, není na čase odsunout kamiony a náklaďáky pryč z centra ? Jak může náklaďák zastavit u přechodu tak, že nevidí chodce ? Dostaňte je prosím pryč, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane „r“,
na téma vámi uvedené dopravní nehody bylo již odpovězeno 14.3. zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7833

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí odboru dopravy

Vážená paní nebo pane „r“,
v trase obchvatu se již podařilo postavit dva úseky komunikace a připravuje se třetí. Město vykupuje pozemky v trase komunikace a vedení města jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy. Postupnými kroky se podařilo zajistit jihovýchodní úsek komunikace, o které se říká, že nebude nikdy postavena.
Prožitou tragédii není vhodné hodnotit na sociálních sítích, ani na Dotazech a námětech. Buďme ohleduplní k rodinám, kterých se dotkla.

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 4. 2019
Předmět: Vyvezení koše, úklid okolí
Dotaz: Dobrý den, u dětského hřiště ve dvoře Chelčického/ Haškova je koš na odpadky, bylo by možné ho vyvážet pravidelně a jednou do týdne, pokud je to možné, uklidit odpadky v okolí hlavně houpaček? Některé děti a hlavně mládež neví, kam s prázdnými obaly od pochutin, i když není koš plný a hází to po okolí. Možná by MP mohla nějaký čas procházet touto oblastí, zvláště pak ve večerních hodinách, kdy se "děti" chodí bavit, pokud mají volno. No snad alspoň v něčem vyhovíte. Děkujeme
Odpověď (odbor komunálních služeb):
OKS:
Vážený pane
Koš na dětském hřišti je pravidelně vyvážen – minimálně 3x týdně. Bylo ověřeno na svozové firmě.
Všechna dětská hřiště byla v minulých 14 dnech uklizena v akci Čistá Vysočina, kdy uklízeli dobrovolníci.
Na dětských hřištích probíhají pravidelné kontroly a na základě zjištění, je následně objednán úklid.
s pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Městská policie:
V dané lokalitě budeme v kritické době provádět obchůzkovou činnost.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP

24. 4. 2019
Předmět: Převod auta ze zahraničí
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho prosím trvá převod auta ze zahraničí? Myslím tím od předání všech potřebných dokumentů do vystavení nutných dokladů.
Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Registrace vozidla se zahraničními doklady trvá podle vytíženosti pracovníků, kteří tuto agendu vykonávají, čtyři pracovní dny (v optimálním případě) až čtrnáct dnů.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

23. 4. 2019
Předmět: parkoviště před Českou pojišťovnou
Dotaz: Bude v brzké době realizováno rozšíření parkoviště před Českou pojišťovnou, které bylo slibováno v souvislosti s příchodem lidí z Comgatu? Parkoviště je přeplněné a kapacita je naprosto nedostatečná. Bylo podmínkou povolení stavby úpravy patra pro Comgate zřízení dalších parkovacích míst?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
parkoviště bylo a je druhou etapou „Comgatu“. Jeho projekt se nyní přepracovává. Realizaci předpokládáme v příštím roce.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

23. 4. 2019
Předmět: Údržba a opravy veřejných prostranství
Dotaz: Dobrý den,
kdo vymyslel strategii centrum, na kterou se odvoláváte. Ostatní části města se nebudou udržovat a opravovat? Pan architekt je z Brna, tak mu to nevadí, nežije tady.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mucho,
autorem Strategie Centrum je městský architekt Ing.arch Ryška. Strategie byla projednána s veřejností a následně schválena v radě a zastupitelstvu města.
Opravy a údržba ostatních ploch města bude probíhat na základě návrhů schvalovaných v rozpočtu města na jednotlivé roky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

17. 4. 2019
Předmět: oprava cesty Grejdy kolem kolejí
Dotaz: Mnohokrát již byla avizována oprava cesty kolem kolejí na Grejdách. Nevím proč se bude opravovat od křižovatky za žel. přejezdem dolů od jamské k chatám,kde jezdí pouze pár chatařů.Kolem kolejí jezdí lidé z Jam, chataři a další, tam je důležitost řádné opravy na místě a ne, že tam jsou každoročně nedbale zasypané díry,které jsou za dva měsíce vyježděné traktory a náklaďáky,kterými tam zemedělci jezdí. Opravte tuto cestu již prosím řádně a kvalitně,aby se každoročně nemusela opravovat !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
žádné rozhodnutí o plošných opravách cest v Grejdách nikde nepadlo. Na posledním setkání se zahrádkáři zazněl požadavek cestu podél kolejí nechat být, aby tam vozidla neprojížděla vysokou rychlostí.
Celková rekonstrukce včetně provedení odvodnění cesty v současnosti není připravována a není zahrnuta v rozpočtu města.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 4. 2019
Předmět: Kiss + Ride 4. ZŠ a školka
Dotaz: Dobrý den, jaké jsou prosím další plánované kroky v rámci Kiss + Ride 4. ZŠ a školky navrženého p. Ryškou v rámci Strategie města - viz publikovaná prezentace z loňského ledna?
https://www.zdarns.cz/media/files/komise/komise-rozvoje/2018/2018-01-23-p2.pdf
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Buchtová,
pan architekt ve zmiňovaném materiálu popisuje zadání studií. Plocha u 4.ZŠ je součástí řešení Átria a to je podle Strategie Centrum v plánu nejdřív v roce 2024.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

18. 4. 2019
Předmět: Obchodní centrum Novoměstská
Dotaz: Dobrý den, kdy má být dokončeno obchodní centrum Novoměstská?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Buchtová,
vzhledem ke skutečnosti, že investorem centra na Novoměstské ulici není město, nemáme informace o harmonogramu výstavby. Hrubý odhad si můžete utvořit podle toho, že většina investorů zahájí výstavbu do roka po získání stavebního povolení a stavba netrvá déle než 12 měsíců.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

15. 4. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat podle jakých kritérií byl vybírán letošní provozovatel zdarske pouti. A kdo to nakonec vyhrál a bude provozovat atrakce. Pokud to bude ten samy co každý rok., tak proč nezvažit na příští rok někoho jiného? A ještě by mne zajímalo kolik musí provozovatel zaplatit do mestske kasy.
Děkuji
Prochazka
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tradiční žďárská pouť nemá jednoho provozovatele, jednotlivé atrakce jsou schvalovány výběrovou komisí města a pouti se každoročně účastní cca 30 provozovatelů atrakcí. V letošním roce jich je 32, atrakcí téměř 100. Kritérií výběru provozovatelů je několik – především naše osobní zkušenost s nimi, reference, nabídka „novinek“ (letos např. obří ruské kolo) aj.
Nájemné pro umístění atrakcí je stanoveno v „Podmínkách pronájmu míst – práva užití – pro stánkový prodej a umístění atrakcí při žďárské pouti na pozemcích města“, schválených radou města - viz
https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
S pozdravem
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

30. 3. 2019
Předmět: Upozornění : Dva suché vysoké smrky
Dotaz: Na ulici Makovského ( v horní časti ) mezi bytovkou a ŘD jsou dva vysoké suché smrky napadené kůrovcem. Je to dva roky, co se větrem ulomila jedna třetina smrku a ohrozila zahradu.Jistě uznáte, že jsou na likvidaci.
Žďár n.S. 30.3.2019
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
tyto dva smrky evidujeme, po obdržení povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody budou smrky pokáceny v co nejkratším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Zeleň na Vysočanech
Dotaz: Dobrý den, prosím, mám dotaz. Máte v plánu také parkové úpravy po rekonstrukci ulic na Vysočanech (Na Úvoze, V Lískách)? Hřiště u kulturního domu je jedna velká katastrofa a o okolí nemluvě. Dosypání hlínou a zatrávnění ...
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
úprava travnatých ploch po rekonstrukci ulic na Vysočanech je určitě v plánu. Firma provádějící rekonstrukci nejpozději do koce května travnaté plochy uvede do řádného stavu.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: Vyjetá hluboká kolej
Dotaz: U prodejny Pramen na Libušíně u přechodu je vyjetá hluboká kolej od náklaďáku, bylo by dobré jí zahrnout hlínou, upravit a oset trávou, abychom město měli pěkné. Takových míst je ale v našem městě více.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v současné době probíhá úprava travnatých ploch plošně ve městě, zahrnuta bude i tato vyjetá kolej. Děkujeme za zájem o veřejnou zeleň ve městě.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

15. 4. 2019
Předmět: dotaz ohledně prostoru část Vysočany pod prodejnou Jednota
Dotaz: Prodejna Jednota - u prodejny neupravené prostranství, přerostlé stromy, keře, zarostlé chodníky zrezivělé, poničené zábradlí, nepořádek u odpadků, prostředí hrozné. Vloni pracovnice z MÚ vše fotografovala, slibovala a stejně se nic nezměnilo. Pod Jednotou nevyužitý prostor, který by mohl sloužit jako malé hřiště , kdyby se trochu upravil.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
plochy nacházející se v těsné blízkosti prodejny jednota jsou v soukromém vlastnictví Jednoty a město nemůže vynakládat veřejné prostředky na údržbu soukromých pozemků. Pozemek pod jednotou je z části soukromý, z části ve vlastnictví města. Na tomto místě v současné době neuvažujeme o budování dětského hřiště.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

16. 4. 2019
Předmět: Prostranství Brodská
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych se zeptat jestli je někdy v plánu revitalizace prostranství před obchodními domy na Brodské ulici. Dlažba je téměř v původním stavu, místy poničená a ne zcela nebezpečná ale nepříjemná pro chůzi (hlavně pro starší občany například s berlemi). Také by stálo za zvážení doplnění rostlin v pásu a kruhu se zelení. Jedná se o docela zajímavou plochu která by zasloužila trochu více pozornosti.
Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Martine,
záměr revitalizace vámi zmiňovaného území v plánu města je. Vzhledem ke schválenému dokumentu Strategie Centrum, kde jsou naplánovány přípravy širšího centra města do roku 2030, nelze předpokládat, že k celkové revitalizaci centra sídliště Žďár n.S. 3 dojde v dřívějším termínu.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

14. 4. 2019
Předmět: záhony u KD v našem městě
Dotaz: Dobrý den, záhony před kulturním domě v našem městě jsou v žalostném stavu, obrubníky zničené, výsadba květin katastrofální, to nemluvím o vzhledu kolem schodů u KD,rozbité mramorové desky,dále okraje u mlátové zkratky u KD by chtěly dosypat hlínou a upravit, pozametat ty žlaby v mlátové cestě.Lavičky u KD jsou také již vhrozném stavu. Celkově působí okolí našeho kulturního domu žalostně.Přitom tam prochází velké množství lidí a ti si udělají obrázek o našem městě a okolí.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Za OKS:
Vážený pane,
s drobnou údržbou zeleně a stezek v blízkosti KD počítáme, větší opravy nebo rekonstrukce nejsou v tuto chvíli v přípravě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Za ORÚP:
Dle schválené Strategie Centrum má být prostranství kolem Domu kultury řešeno architektonickou studií o návrh v roce 2026. S realizací dle návrhu je možné tedy počítat nejdřív v roce 2027.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Za TSBM:
Na opravy mramorových desek jsme předpokládali využití původního obložení městského divadla. Tento způsob se ukázal jako nevhodný. V letošním rozpočtu nejsou určeny prostředky na rozsáhlejší opravu travertinových ploch.
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

11. 4. 2019
Předmět: čištění ulic
Dotaz: dobrý den , vážena paní Wurzelová......chci se zeptat , kde maji lidi parkovat , při čištění ulic , když i na parkovišti dostanou pokutu? každy rok jsme převezli auto na parkoviště a bylo to v pořadku , ale letos všichni dostali pokutu....to už město nevi ,kde získat od lidi penize? jinak cedule na oznamení že se bude ulice čistit byla u Táferny a pak až u odbočky ke Kinskýmu...po celý Purkynový ulici a ani u parkovistě nic..beru odtah aut při parkování na ulici, ktera se čistí, ale parkoviště??
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dopravní značka Zóna zákazu stání s textem „ Platí i pro parkovací stání“ neumožňuje žádný jiný výklad. Pokud bude v příštích letech rozhodnuto, že se některé (nebo všechny) parkovací plochy z této zóny nějakým způsobem vynechají, např. označením „P“ parkoviště nebo textem, bude možno na nich stát i v těchto zónách. Toto bude určitě ještě předmětem diskuze.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2019
Předmět: úklid města
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří nesedí doma jak pecky a nedělají, že město není jejich a jdou a uklidí, pohrabou, zametou. A město bych chtěla poprosit, jestli by už mohlo shrabaný nepořádek uklidit. Lidi si s tím dají práci, dají to do pytlů a pak to tady leží a leží. A taky bych se chtěla zeptat, jestli v ulici Nezvalova bude někdy pohrabáno od města, např. prostor u výměníku, kde sídlí kadeřnice z učiliště. Já prostě nikoho nevidím. A taky u bazénu nic. Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Muchová.
Také souhlasím s Vaším názorem a děkujeme občanům, kteří uklízí okolí svých domů a pohrabou městské pozemky.
Občany shrabaný odpad obratem odvážíme, pokud nám to někdo nahlásí s konkrétním termínem.
Z ulice Nezvalovy jsme žádný takový požadavek neměli.
Nicméně včera jsme to náhodou zjistili a hned objednali.
Co se týče pohrabání bude zajištěno dle volných pracovních kapacit. Nelze počítat s tím, že bude plošně shrabáno celé sídliště.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

11. 4. 2019
Předmět: Jarní úklid
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bude úklid komunikací pokračovat i v květnu. V tabulce rozpisu blokového čištění jsem nenašla ulici Vápenickou. Mám na této ulici zaparkované auto na parkovišti a do poloviny května nebudu v ZR. Tudíž bych neměla jak auto přeparkovat. A žádné upozornění či označení u tohoto parkoviště jsem nenašla ani na stránkách města. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v úklidech se bude pokračovat i nadále. Na ulici Vápenická není ovšem blokové čištění vymezené dopravním značkami v plánu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 4. 2019
Předmět: úklid
Dotaz: Dobrý den.
Blokové čištění - před domem za poliklinikou. A opět - na parkovišti auta. Již vloni jsem jsem žádala, abyste zákaz stání a údaj o čištění umístili i na parkoviště u domu,protože páni řidiči si zřejmě tento zákaz vykládají po svém - že se vztahuje pouze na silnici. Příslušníky městské policie nevidět, neslyšet. A odtahovka - nenechte se vysmát. Vím, že za řidiče nemůžete, ale ta značka by stála za pokus a zamyšlení.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
při blokovém čištění na ulici Studentská byla přítomna jak městská policie, tak odtahová služba, která prozatím odtahuje zaparkovaná vozidla na vozovkách v podélném směru. Vozidla na kolmých parkovacích stáních jsou řešena v rámci dopravních přestupků pokutami. Dopravní značka Zóna zákazu stání s textem „ Platí i pro parkovací stání“ dle našeho názoru neumožňuje žádný jiný výklad.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Proč ještě není vyčištěn chodník na průmyslovou zónu na Jamské a to nemluvím o tom, že kolem nových zastávek se stále nic neděje ! Úprava žádná, boční strany zastávek, jak jste je slibovali dodělat nejsou a a chybí tam odpadkové koše ! Proč to již nnení hotovo ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v současné době probíhá blokové čištění ulic. Pokud se ostatní komunikace nestihnou mezi jednotlivými termíny, budou čištěny po ukončení tohoto harmonogram.
Úprava čekáren byla objednána, proběhlo místní šetření s dodavatelskou firmou vč. potřebného měření. Akce se připraví k realizaci. K té ale dojde, až tady budou mít jinou zakázku. Vzhledem k ročnímu období si troufám tvrdit, že již nedojde k masivnímu sněžení s tvorbou závějí a tak toho řešení s realizací při souběhu s jinou zakázkou se jeví jako rozumné rozhodnutí . Navíc ještě musí dojít k úpravě dlažby a opravě poruchy na kabelovém vedení veřejného osvětlení v daném prostoru.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

9. 4. 2019
Předmět: Hlučný dekl u kanálu
Dotaz: Dobrý den, na Jungmannově ulici proti č.p.5/603 v silnici je uvolněný dekl u kanálu.
Každé projíždějící vozidlo způsobuje výrazný hluk. Prosím o nápravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
Váš poznatek předáme vlastníkovi, tedy Vodárenské a.s. k prošetření stavu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 4. 2019
Předmět: Pochvala
Dotaz: Dnes jsem se po delší době díval, jak bylo prováděno blokové čištění části parkoviště a chodníku na Libušíně a po delší době musím, říci, že to pracovníci vyčistili velmi pěkně a pečlivě. Po stroji šli pracovníci a dočišťovali to, kdy takto by to mělo být všude.Ještě kdyby to tak vyčistili pečlivě před domem kultury bylo by to výborné.Ale jinak pochvala, udržte si tento trend, takto by to mělo vypadat všude, děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování ráda předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 4. 2019
Předmět: ÚKLID PO ZIMĚ
Dotaz: Dobrý den, jak bude probíhat úklid na parkovišti mezi KD a hotelem Jehlou? je tam plno odstavených vraků, plno aut i přes ceduli zákazu stání v daném termínu stejně blokuje místo pro strojové čištění. Když by takto všichni provozovatelé svých vozů nechali auta stát tak nebude možnost uklidit. Budou auta které nebudou odparkované odtažena nebo se tam pod nima uklízet nebude? Uvažujete o možnosti nalajnování parkovacích míst když bude místo strojově uklizeno a bez aut? Každý si parkuje jak chce.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín úklidu tohoto parkoviště není stanoven, prozatím bylo ponecháno jako možnost odstavení vozidel při blokovém čištění ulice Libušínská. Vodorovné dopravní značení zde není v plánu až do doby vyjasnění majetkových vztahů v tomto prostoru.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

8. 4. 2019
Předmět: blokové čištění města
Dotaz: Dobrý den.
v tabulce rozpisu blokového čištění města jsem nenašla Neumannovu ulici. Na příjezdových cestách k jednotlivým domům- která jsou zároveň chodníky i silnice - je velké množství drtě. Mám to tedy chápat tak, že se čeká, kdy nájemnici jednotlivých domů silnici zametou? Pokud je plán takový - kam zametenou drť uklidit ???
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
se strojním zametením těchto komunikací se počítá v době po skončení nebo mezi jednotlivými blokovými čištěními.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: bezcharaktérní občané -pokračování
Dotaz: -došly mi znaky,né slova k těm bezohledním občanům,za ně nemůže nikdo z vedení města,kudy chodím pěšky,tak se čistí ulice a všichni co to mají na starost se snaží aby město bylo čisté,krásné,bezpečné a pokud má někdo problém,tak si myslím,že se co nejrychleji řeší.Taky uklízíme před domem,odklízíme sníh a ani to není naše povinnost a doufám, až bude blokové čištění 11.4. za Poliklinikou,že budou odtažena auta,která budou bránit úklidu,protože vloni a předloni se čistilo jen tam kde nestáli auta.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v rámci blokového čištění v ulicích jsou městskou policí řešeny přestupky nedodržení zákazů stání a v nezbytných případech na pokyn správce komunikací města přistupováno k odtahům vozidel.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

4. 4. 2019
Předmět: Díry u přechodu
Dotaz: Před bývalým dětským střediskem u přechodu pro chodceu u Libušína je vyjetá velká kolej, zřejmě ze zimy po těžké technice, toto je třeba zasypat hlínou upravit a zatravnit.Jinak asfaltová cesta koem Jehly směřující k zimnímu stadionu je katastrofální,kdyby se vyfrézovala u udělal se nový potěr bylo by to bezvedné.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
následky zimní údržby jsou postupně odstraňovány.
Plošná oprava ulice Libušínská se do letošního rozpočtu města nedostala. Je v plánu oprava úseku u zastávky MHD.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: Parkoviště u "Vesny"
Dotaz: Dobrý den.
Zajímá mě umístění dopravního značení pod "Vesnou", kde je u parkoviště značka - parkování na povolení MěÚ. Parkoviště je často zaplněné auty, jejichž řidiči určitě povolení nemají a jdou se do Vesny najíst a nakoupit. Myslím, že je tam značka zbytečná. Děkuji za odpověď a vysvětlení. Hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za podnět, situaci prověříme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

8. 4. 2019
Předmět: omezení rychlosti
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu je na ulici Bezručova (za autobusovou zastávou Bezručova) ve směru do centra již několik týdnů dopravní značka s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, která je po méně než 10 metrech ukončena křižovatkou s ulicí Nová? Děkuji
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní značení na silnici I. třídy spadá do kompetence Krajského úřadu Kraje Vysočina, nikoli Městského úřadu Žďár n.S. Dopravní značení bylo Krajským úřadem stanoveno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při výstavbě rodinného domu. Dodavatel stavby byl upozorněn na nedostatky a ten přislíbil nápravu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

2. 4. 2019
Předmět: Parkovací automat
Dotaz:
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na základě Vašeho upozornění byl čas přenastaven . Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

3. 4. 2019
Předmět: firma Holoubek
Dotaz: Včera jsem si všimla, že firma Ploty Holoubek, nahoře na Brněnské se nějak neustále roztahuje čím dále více k silnici ? Kam až se hodlá tato firma roztahovat ? Vždyť tam tudy by měl vést výhledově chodník ? Je to vpořádku ? Ono,když se podíváte v průmyslové zóně mezi firmami tam je nepořádek ! To je vizitka našeho města a nikoho to nezajímá.Z boční strany firmy Vodaservisu je neskutečný nepořádek ! To je území nikoho ? Proč není terén mezi firmami pečlivě upraven ? Kdo je za to odpovědný ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Kršková,
mezi oplocením a krajem silnice má zůstat 6 metrový koridor, což je dostatečný prostor pro vybudování chodníku.
Pozemek v průmyslové zóně, o kterém hovoříte není v majetku města. Za stav pozemku odpovídá jeho majitel.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

4. 4. 2019
Předmět: Vizualizace Farčat
Dotaz: Vizualizace Farčat vypadá nadějně, ale pokud tam zůstanou ty škaredé mlátové cesty a ty nesmyslné kamanné bloky,mnohokrát kritizované, tak celkový punc pěkného prostředí v našem městě to úplně zkazí ! Předpokládám, že řešení máte a tyto nedostatky již brzy odstraníte,děkuji.Chybí tam více stromů a keřů ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Přibylová,
mlatové cesty jsou součástí přírodního řešení parků, jsou citlivější ke svému okolí, nepřehřívají se a propouští povrchovou vodu. Odpovídají současným trendům zadržování vody v intravilánu a ochlazování měst. Mají své příznivce a odpůrce, jako každé řešení.
Nová výsadba bude probíhat postupně.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

28. 3. 2019
Předmět: okolí budovy České pojišťovny-pro p. Mrkose
Dotaz: Obracím se na vás jako na toho, kdo prosazoval pronájem celého patra v budově ČP firmou Comdata. Osazenstvo této firmy kouří v okolí budovy a při dešti stojí přímo před vchodem, takže ten, kdo jde do budovy, musí nejprve projít kouřovou clonou. U budovy to nyní vypadá jako někde za „učňákem“ kam se chodí tajně kouřit. Měl by je někdo také poučit o tom, že nedopalky se nemají házet na zem. S příchodem těchto lidí se značně zhoršila čistota v okolí budovy.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Kratochvílová,
Váš dotaz byl předán řediteli příspěvkové organizace SPORTIS, která má ve správě tuto budovu.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu
Zde je odpověď p. ředitele:
“Když město prosazovalo pronajmutí celého patra v budově na ulici Dolní 165/1, tak se chovalo jako řádný hospodář, protože do té doby nebyl o prostory bývalé kuchyně a bufetu 10 let žádný zájem.
Jiná věc je počet neukázněných kuřáků v budově, kde je kouření zakázáno. Je běžnou praxí i v zahraničí, že se vymezí místo, kde je kouření povoleno. To, že jsou kuřáci obecně nepořádní a netolerantní je také známo. V reakci na vaší oprávněnou stížnost rozešleme všem nájemcům žádost o dodržování pořádku na vymezeném místě pro kouření a dáme za úkol naší uklízečce, aby se těmto prostorám více věnovala.”

S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS

3. 4. 2019
Předmět: lavičky na sezení ul. Neumannova
Dotaz: Neuvažuje město o osazení laviček, alespoň 1 ks na ulici Neumannova od zastávky MHD po křižovatku u Lidlu?
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb:

Uvažuje, instalace během jara.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: Pochvala odboru dopravy
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych tímto velice pochválit přístup všech úředníků na odboru dopravy. Mám na starost přibližně 500 vozových jednotek a řeším každý den úkony i na jiných úřadech. NIKDE v CZ ani SK jsem se nesetkal s tak vstřícným a profesionálním přístupem. Na jiných úřadech ( ne na všech) vám vysvětlí i dva důvody, jak to nejde, přijďte příště, máte špatně vyplněno... V ZR vám VŽDY poradí, pomůžou, najdou řešení... Prostě s takovým přístupem jsem se já osobně jinde nesetkal. DĚKUJI VŠEM. S pozdravem Luděk Tulis ZDAR,a.s.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Tulisi,
děkuji za udělenou pochvalu pracovníkům na odboru dopravy. Snažíme se být stále přívětivým úřadem pro všechny klienty. Bude mně potěšením Vaši pochvalu předat pracovníkům odboru dopravy.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

20. 3. 2019
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat zda pro letošek nemáte v plánu vybudovat dětské hřiště v části obce stalingrad. Hodně maminek a dětí by ho jistě uvítalo. Žádné zde není. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Vážená paní,
v letošním roce je v plánu zejména kvalitnější a koncepčnější údržba stávajících dětských hřišť a jejich případný rozvoj. Dle finančních možností budeme dále zvažovat, kde případně budovat nová dětská hřiště, proto Vám děkuji i za tento podnět.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: Bývalá radniční restaurace
Dotaz: Dobrý den, jaký je současný osud bývalé Radniční restaurace ? Vemte si příklad z toho, jak se dá pěkná restaurace zbudovat o kousek dál vedle knihovny,kde vznikla nádherná nová restaurace.Najde se nějaký odvážlivec,který by konkuroval této nové nádherné restauraci ? V našem městě se již pomalu nedá jít do nějaké opravdu luxusní restaurace,kam by našinec mohl pozvat návštěvu třeba na oběd spojenou s příjemným posezením.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
radniční restaurace by měla být otevřena od 1.6.2019.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

1. 4. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Dobrý den, stále ještě jste nevyčistili dlouhý chodník na Libušíně směrem k prodejně pečiva Řečice a prodejně vína.Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
chodník se bude zametat v rámci blokového čištění sídliště. Předpokládaný termín: 10.4.2019

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

2. 4. 2019
Předmět: Oprava trávníku
Dotaz: Dobrý den,
do kdy budou opraveny vyhrnuté drny u cyklostezky podél Bezručové ulice?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes se na tom postupně pracuje.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

1. 4. 2019
Předmět: Pozeme po bývalém Bílém Lvu
Dotaz: Dobrý den, proč se nebuduje na staveništi na náměstí po Bílém Lvu ? Slibovali jste, že tam vyroste nějaká nová multifunkční budova, co se děje, že je tam mrtvo a nestaví se tam ?Neříkejte, že jsou problémy s novým majitelem, to již bylo slyšet mnohokrát od Vašich předchůdců ve vedení. Našemu městu opravdu chybí aktivita,kreativita, prožnost a hlavně aktivita nových mladých lidí ve vedení na odborech MěÚ.Staré vedení odborů našemu městu již nic nepřináší !
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krásenský,
podle našich informací zahájil investor stavbu v loňském roce, přes zimu ji vzhledem ke klimatickým podmínkám neprováděl a již opět pokračuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

1. 4. 2019
Předmět: Farčata
Dotaz: Co se bude prosím ještě opravovat nebo budovat na Farčatech, že jsou tam pentle se zákazem vstupu ? Do kdy bude okolí kolem nově opraveného domu na Farčatech již řádně rozhrabáno, uklizeno ? Bude tam zasázena zeleň ? Dosázíte tam stromy a okrasné keře ? Kudy povede ta cyklostezka po Farčatech ?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dospěle,
dokončuje se zokruhování zpevněné cesty od řeky.
Úpravy okolí bývalé vodárny se právě dokončují. V průběhu dubna a května, podle klimatických podmínek, bude "uklizeno".
Zeleň na Farských humnech bude dosazována průběžně, podle návrhu městské architekty, krajinářky.
Během tohoto týdne bude projekt zveřejněn na webových stránkách města.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

29. 3. 2019
Předmět: SATT
Dotaz: Jak je možné, že město dává hlasovat o tom jakou barvu má mít fasáda, ale o tom, že chce nesmyslně kupovat SATT se dozvíme z novin?Děkuji panu Havlíkovi za informativní článek a naprosto přesně kladené otázky.
Odpověď (oddělení projektů):
Vážený pane Bořile,
dotaz byl předán vedení města.
S pozdravem Jan Prokop

Vážený pane Bořile,
děkuji za Váš dotaz. Rozumím tomu, že Vaše znepokojení je zřejmě vedeno osobním pohledem pana Havlíka ve věci nákupu minoritního podílu akcií společnosti SATT a.s. O tomto možném nabytí akcií jsem již několikrát hovořil na tiskové konferenci a všichni zastupitelé a i občané města jsou informováni materiály z Rady města. Aktuální zpráva k této věci včetně informací o zpracovaném posudku ke stanovení hodnoty majetku je veřejně k dispozici na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-07/88-19-mst.pdf
Finální rozhodnutí, jestli město dokoupí zbývajících 38,3% akcií, bude samozřejmě výsledkem jednání zastupitelstva města.
S pozdravem
Josef Klement

31. 3. 2019
Předmět: Zaslepení děr
Dotaz: Dobrý den, prosíme o zalepení děr na vozovce na kruhovém objezdu u plynarny+ kanál u mostu. Děkujeme za brzkou opravu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vyspravení výtluků je již objednáno. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

31. 3. 2019
Předmět: Řidičský průkaz
Dotaz: Dobrý den,mám dotaz jestli k vyřízení řidičského průkazu potřebuji fotografii,nebo již fotíte přímo na úřadě.Děkuji Kostelecká
Odpověď (odbor dopravy):
K podání žádosti o vydání ŘP již od loňského roku není potřeba předkládat fotografii. Aktuální fotografii si naši pracovníci stáhnou z existujících informačních systémů a nebo pořídí přímo na přepážkovém pracovišti.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

28. 3. 2019
Předmět: Okres Žďár - silnice
Dotaz: Dobrý den, mohli byste zjistit (nebo to možná víte), kdy začnou opravy silnic v našem okrese? Zajímá mě především silnice k dálnici D1 (Žďár n. S. - Ostrov n. O. - Velké Meziříčí). Tento rok jsem nepotkal ani jedny silničáře, kteří by opravovali vozovku. V některých částech (např. mezi Radostínem a Zásekou) už se nedají ani díry ve vozovce "vykličkovat" a musí se jet krokem. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
příslušná silnice není v majetku a správě města Žďár nad Sázavou. Dle aktuálních informací od odboru dopravy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, se sídlem v Jihlavě připravuje webovou aplikaci, která má obsahovat všechny plánované souvislé opravy silnic. Webová aplikace by měla být funkční ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Prosím, sledujte jejich stránky.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: ořezání polámané zeleně na ul. Studentská
Dotaz: Prosím o ořezání a úpravu rozlámaných stromů a keřů po letošní zimě na ulici Studentská před obytnými domy 1721,1722 a1723 - dřeviny mají polámané silné větve které nejsme schopni sami odstranit, způsobovali by komplikace při sečení
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odstraňování polámaných větví u keřů i stromů probíhá postupně na celém území města. Bude provedeno v co nejkratším možném termínu i v této lokalitě.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: keře u školy
Dotaz: Dobrý den,proč jste vyřezali keře u 3.ZŠ? To už nebude na sídlištích žádná zeleň? Ze stromů padají větve a to nikdo neřeší. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
pozemek, na kterém došlo k odstranění keřů má pronajatý základní škola, údržbu tedy provádí také základní škola. Na pozemcích před základní školou je připravována výsadba nových dřevin.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

27. 3. 2019
Předmět: shrabování listí
Dotaz: Kdo prosím v současné době zajišťuje shrabovaná listí u jednotlivých domů (paneláků) v našem městě. Dříve to dělali občané kolem svých vlastních domů zadarmo. Dnes již tomu tak není a jen ještě u pár domů si toto občané shrabují sami. Jedná se převážně o starší občany, ti mmladí už to nedělají a dělat nebudou. Kdo to bude dělat v současné době ?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
v současné době město nezajišťuje plošné hrabání všech veřejných trávníků v majetku města.
Tam, kde si občané uklidí okolí domů sami, za což jim patří dík - shrabaný odpad odvážíme, pokud je nám to nahlášeno nebo to zjistíme jiným způsobem - například při sběru a úklidu ostatních odpadů nebo při přípravě ploch na sečení trávy. Sběr a úklid odpadů z ploch města probíhá dle potřeby, plošný úklid pak v rámci přípravy travnatých ploch pro sečení nebo při blokovém čištění komunikací.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

28. 3. 2019
Předmět: poplatek za komunální odpad
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné se zamyslet na změnou obecně závazné vyhlášky 3/2018. O osvobození poplatku za odpad pro děti do 6 let nebo snížení poplatku. V několika obcích v České republice je poplatek osvobozen.
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
různé obce přistupují k "poplatku za odpad" různým způsobem. Pravomoc stanovit jeho výši je věcí zastupitelstva města. Naposledy toto rozhodování probíhalo na konci roku 2018 a výsledkem je platná obecně závazná vyhláška č. 3/2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

27. 3. 2019
Předmět: obchvat Jihlavská a Brněnská
Dotaz: Dobrý den,
kdy bude realizován obchvat ul. Jihlavská a Brněnská? Je zde počítáno s chodníkem pro pěší?
Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Mrkosová,
podle informací z Ředitelství silnic a dálnic, ČR probíhá příprava dokumentace k územnímu rozhodnutí a zahájení stavby se předpokládá v roce 2022. Chodník nebude součástí této komunikace, ale místní komunikace do výrobní zóny.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

22. 3. 2019
Předmět: Ukliďme Česko
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v plánu nějaký hromadný úklid města, či zda by město mohlo alespoň částečně zpropagovat akci Ukliďme Česko, která se koná 6. 4. 2019. Zároveň se chci zeptat, zda by bylo město ochotno pomoct s odklizením odpadu u této akce.
Děkuji za odpověď
Krčálová Anna
Odpověď (odbor životního prostředí):
Odpověď odboru komunálních služeb a oddělení projektů a marketingu:

Vážená paní,
bližší informace o jarním úklidu města naleznete na webu: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/jarni-uklid-mesta a v dubnovém vydání Žďárského zpravodaje (v distribuci od 2. 4. 2019).
Ohledně propagace akce Ukliďme Česko se prosím spojte přímo s mediálním koordinátorem města Jakubem Axmanem (jakub.axman@zdarns.cz).

26. 3. 2019
Předmět: Značka
Dotaz: Dobrý den, mohu se zeptat, nač je přenosná značka 30 a výkopové práce zezadu hřbitova u silnice ? Když je vítr, tak se značka válí v silnici nebo na chodníku a přitom tam nikde výkopové práce nejsou.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den
dopravní značky jsou zde umístěny z důvodu staveništní dopravy na realizovanou akci : „Rekonstrukce hřiště ZŠ Švermova , ZR“. V tomto úseku je zvýšený pohyb chodců především dětí, které dochází do uvedené školy.

Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování

26. 3. 2019
Předmět: Semafory
Dotaz: Dobrý den, u Conventu nejde u několika semaforů zvuk více naž 3 týdny.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Děkujeme za informaci, opravu ihned objednáme.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: dětské hřiště
Dotaz: Dobrý den.
Odstraňte prosím kmen a větve poraženého stromu na dětském hřišti ve vnitrobloku mezi ulicemi Studentská a Dolní.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odstranění dřevní hmoty po pokáceném stromu v ul. Studentská je zadáno.

S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

26. 3. 2019
Předmět: Počet obyvatelstva
Dotaz: https://www.obyvateleceska.cz/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1zavou/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1zavou/595209 prosím něco udělejte je to snad největší pokles obyvatel v ČR!! ..levné byty .levné parcely .možnost práce za 10 let bude nmnm větší
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dvořáku,
děkujeme za zajímavý odkaz.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 3. 2019
Předmět: dotaz
Dotaz: Někdy v minulosti bylo v dotazovně poukazováno na projíždějí mezi garážemi u Primy, velkými vozidly,které si to tam zkracují, aby nemuseli couvat nebo se otáčet.Je tam opravdu zvýšený pohyb velkých vozidel, které tam nemají co dělat, ničí vozovku mezi garážemi a kanály.Dříve tam byl obrubník, tak se tam nejezdilo a byl klid.Nyní tam není a je to tam hrozné.Buď tam instalujte zpět vyvýšené obrubníky, nebo to vyřešte dopravní značkou,aby bylo po problému.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tato věc je opakovaně diskutována s tím, že "položení" obrubníku v místě provedli sami uživatelé garáží aby tento prostor mohli využít k průjezdu. V současné době žádné další dopravní opatření v místě nepřipravujeme a nepovažujeme za nezbytné.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

25. 3. 2019
Předmět: oprava pouličního osvětlení
Dotaz: Dobrý den, v prvním dvoře na Libušíně nesvítí pravá přední pouliční lampa, prosím o opravu,děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci, opravu ihned zadám.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: propojka Jamská
Dotaz: Dobrý den, bude letos realizována propojka z obchodního centra na Jamskou,hodně lidem by to pomohlo.Děkuji
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Koší,
propojení se připravuje na realizaci v roce 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

21. 3. 2019
Předmět: oprava cesty
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem jela na kole na Grejdy po Jamské silnici, kde absolutně chybí chodník, bála jsem se, že mě srazí auto,kdy už konečně v této lokalitě budou dodělané chodníky, i ze strany po Brněnské ? Potom jsem pokračovala po cestě kolem kolejí na Grejdách, kde jsou strašné díry po zimě, no hrůza. Nutno tyto díry kvalitně opravit.Dělá se to asi každý rok, ale kvalita oprav je katastrofální.Vždyť musí zůstat z posypu vozovek,které se čistí takového štěrku využijte to na opravy těch děr !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
K chodníkům v průmyslové zóně:
Vážená paní Králová,
vybudování nových chodníků v průmyslové zóně, ať již na Jamská ulici nebo na ulici Brněnská, jsou ve stupni záměru a projektu k územnímu rozhodnutí. Na obou ulicích jsou však pozemky soukromých vlastníků, které musí být nejprve vypořádány. Chodník na ulici Brněnská bude prodloužen spolu s výstavbou komunikace propojující ulici Brněnskou a Jihlavskou. Chodník na ulici Jamské bude budován v rámci průmyslové zóny Jamská II. V obou případech by mělo jít o pojízdné chodníky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Oprava komunikace Grejdy:
Vážná paní,
s opravou výtluků po zimě na Grejdách počítáme jako každým rokem. Větší investice na případnou zásadnější rekonstrukci (nebo její přípravu) této komunikace není pro tento rok součástí rozpočtu města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb

22. 3. 2019
Předmět: Stezka u Konventského rybníka
Dotaz: Dobrý den, chci poděkovat za vyspravení stezky, teď je zase luxusní. A díky za odvodnění na začátku stezky od Zelené hory z tuším loňského roku. Funguje to skvěle. Díky!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vaše poděkování předám velmi ráda kolegům, kteří opravy zajišťují.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: čištění chodníků
Dotaz: Kolik čisticích vozů může v současné době město povolat k čištění chodníků v našem městě. Vždyť nejsou nikde vidět.Proč nečistí město od nepořádku ta pracovní skupina ? Je opravdu otázkou zda zřídit technické služby města Žďáru nad Sázavou, kde by firma disponovala dostatečnou technikou jak na údržbu jarní tak zimní v našem městě. ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
letní údržbu komunikací pro město provádí externí dodavatel, který má mít pro zametání k dispozici dle platné smlouvy nejméně jeden silniční zametací a vysávací stroj a dva chodníkové zametací a vysávací stroje. Čištění města po zimě jak ruční tak strojní již bylo zahájeno, blokové čištění předpokládáme zahájit k 1.4.2019 - aktuální informace budou zveřejňovány průběžně, dopravní značky budou rozmisťovány dle skutečného postupu prací, v přípravě jsou i odtahy čištění bránících vozidel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

21. 3. 2019
Předmět: Nepravdivá informace o Veřejné dopravě Vysočiny ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Vážená paní Wurzelová, už tady mnozí psali, že ten článek o VDV od krajského úředníka nemá informační hodnotu. A ta jediná zmíněná informace je nepravdivá! Říká se tam, že směrem na Ždírec nad Doubravou se nabídka rozroste o dalších 11 spojů, není to pravda. O víkendech naopak nabídka poklesne, v pracovních dnech zůstane stejná. To po srovnání nové linky 160 s dnešními linkami 840125 a 600200, o dalších linkách 840126 a 790205 ani nemluvě. Nepožádáte toho úředníka o obsáhlejší a pravdivý článek?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
obsah a vypovídající hodnota článku je především věcí autora takového článku. Hodnotit si ho může každý čtenář podle svých zkušeností, znalostí apod. Pokud máte k danému článku dotaz nebo výhrady, doporučuji Vám, abyste se obrátil na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zaslal dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

17. 3. 2019
Předmět: MP
Dotaz: Dobrý den, dotaz je spíš pro vedení města, proč není ve městě vidět městská policie? U náměstí popíjí bezdomovci víno i pomalou chůzí, by je MP zastihla. Opravdu vedení města uvažuje o přesun informačního centra na MÚ? Turisté, kteří půjdou od nádraží, to budou mít při cestě. Vedení města dělá vše pro mrtvé centrum!!!
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, proto jsme ho předali tiskovému mluvčímu.
*
S činností městské policie se můžete blíže seznámit ve výroční zprávě o činnosti za rok 2018 viz. https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2018.pdf. V této zprávě je podrobně popsána většina činností, kterými se v průběhu roku městská policie zabývá. Vzhledem ke skutečnosti, že problém s popíjením bezdomovců v centru města je zcela minimální, tak jsem se Vás dotázal na podrobnosti emailem, který jste uvedla. Děkuji za rychlou odpověď. Nicméně, pokud uvádíte, že jste dne 4.12.2018 tj. asi před třemi a půl měsíci míjela v pěší zóně 3 bezdomovce, tak toto se opravdu stát může. V případě, že by hlídka vykonávala činnost v uvedeném místě, tak by skutek řešila. Nicméně s podnapilými bezdomovci pracujeme de facto každý den, ale jak jsem uvedl, v centru města s nimi problémy nejsou. Problémy s těmito spoluobčany řešíme zejména v okolí nákupních center, na poliklinice, na autobusovém, vlakovém nádraží a odlehlejších místech, kde se tyto osoby zdržují. Věřte, že práce s těmito jedinci není jednoduchá, o čemž svědčí i počet převezených osob do protialkoholní záchytné stanice. Děkuji za upozornění.
Mgr. Martin Kunc.

K otázce přesunu informačního centra – Žádný přesun do jiných prostor se nechystá.

Mgr. Hana Vykoukalová
marketingový referent

20. 3. 2019
Předmět: stromy Komenského
Dotaz: Dobrý den,na Komenského na spojce ke hřišti je již od minulého roku označena bříza,z které padají větve na zaparkovaná auta.Bude letos odstraněna?Druhá bříza vedle ní na tom není lépe,můžete ji prosím také zkontrolovat popř.ořezat nebo skácet?Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
byla podána žádost o pokácení označené břízy i několika dalších bříz v ul. Komenského v blízkosti školy. Rozhodnutí o pokácení bříz ještě nebylo obdrženo od orgánu ochrany přírody. Pokud bude kácení povoleno, pravděpodobně proběhne v následujícím období vegetačního klidu, to je od 1. listopadu 2019. V případě, že budou suché větve stromů ohrožovat jak zaparkovaná auta, tak občany v okolí, bude proveden bezpečnostní řez.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: Parkoviště Purkyňova ulice
Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda má město Žďár nějakou vizi do budoucna jak bude řešit problém s parkovacími místy.Jedná se mi především o ulici Purkyňova kde je stav katastrofální.Auta v podvečerních hodinách stojí úplně všude,nejenom na parkovacích místech.
Bude tento problém město nějak řešit a popřípadě jak.
Předem děkuji za odpověď
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Šafránku,
každý rok dochází k rozšíření parkovacích míst v sídlištích po celém městě. I na ulici Purkyňova je rozšíření v plánu. Co se týká dlouhodobější vize, ta bude zpracována v připravovaném Generelu dopravy.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

19. 3. 2019
Předmět: skládka nepořádku
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych upozornit na skládku nepořádku (dřevěného odpadu) poblíž křížení ulic Na Úvoze a V Lískách na sídlišti Vysočany. Hned u Staviště. Je to ostuda. Toto se nedělá.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Máte pravdu – je to ostuda.
Skládku necháme uklidit.
Děkuji a s pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

19. 3. 2019
Předmět: Silnice - Studentská
Dotaz: Dobrý den,
prosím, je plánovaná oprava hlavní silnice na ulici Studentská? Pokud ano, na kdy?

Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce není celková oprava ul. Studentská v plánu.
V místě je v přípravě stavba tělocvičny/sportovní haly u průmyslové školy a zastávky MHD. Po nebo při realizaci uvedených staveb, které významně zatíží povrch silnice, bude zvážena i její celková oprava.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

18. 3. 2019
Předmět: výjezd hasičů
Dotaz: Dobrý den,
dá se prosím někde vyhledat nebo zjistit, proč včera (17.3.2019) kolem 20h vyjížděli hasiči na ulici U Křížku?
Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
na této adrese: http://webohled.hasici-vysocina.cz/udalosti/, lze dohledat všechny výjezdy hasičských jednotek, které byly uskutečněny na základě pokynu z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
S pozdravem
Josef Šulc
krizové řízení

18. 3. 2019
Předmět: silnice kolem Jehly a dále k zimnímu stadionu
Dotaz: Plánujete alespoň vyfrézování od hlavní silníce kolem Jehly a dále k zimnímu stadionu a položení nového asfaltového povrchu ? Ten tzv.tankorom je hrozný. Tak zničená vozovka a samá díra to je katastrofa.To minimální zaplátování děr nestačí ! Obecně silnice a chodníky v našem města jsou v hrozném stavu ! To nemluvě o propadlých kanálech a pod.Toto jsou hlavní problémy, co občany tíží. O těch utracených milionech za projekty, které nyní leží bez využití, tak to je bez komentáře !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je v plánu na této ulici pouze úsek u autobusové zastávky. Místní i celoplošné opravy komunikací probíhají v rozsahu dle schváleného rozpočtu města. Z plošné opravy jsou připravovány např. ul. Strojírenská, další etapy Vodojemu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

odbor komunálních služeb

18. 3. 2019
Předmět: poplatek za komunální dopad
Dotaz: Dobrý den, ptám se, proč mě přišla složenka za odpad na 580,- Kč a manželovi na 387,- Kč. ...
Děkuji za podání zprávy
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jelikož se jedná o informace z daňového řízení, k nimž máme mlčenlivost, odpověď nebudeme zveřejňovat. Informace Vám bude poskytnuta např. na Váš mail.
Děkuji za pochopení, s pozdravem
Alena Šimková
odbor komunálních služeb

14. 3. 2019
Předmět: náměstí-smrtelná nehoda
Dotaz: Včerejší smrtelná nehoda na náměstí našeho města opět ukázala, že není absolutně dobré parkování osobních aut na náměstí mimo parkoviště.Není přes ně vidět,kdo z nich vychází, vstupují přímo do vozovky, z poza zaparkvaných vozidel může kdykoliv vyběhnot dítě.Nutno parkování co nejdřívě zrušit na náměstí.Ostatní města se snaží vozdla dostat z náměstí a u nás navíc parkují.Výmluva,že to schálilo minulé vedené je lichá, napravte to !!!!!
Odpověď (odbor dopravy):
Pokud je nám známo, šetření smrtelné dopravní nehody stále probíhá, tudíž možné příčiny nehody nejsou dosud známy. Přechody pro chodce jsou vybaveny vysazenou chodníkovou plochou umožňující dostatečný rozhled.
To, že o možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice, je prostý fakt, nikoli výmluva.


Ing. Luboš Koubek, Odbor dopravy

11. 3. 2019
Předmět: Mlatové chodníky
Dotaz: Dobrý den, v dnešním Deníku se opět píše o žďárských mlatových chodnících. Nevím, snad by opravdu byly přínosem, kdyby se důsledně udržovaly. Ale v tom stavu, v jakém se dnes nachází, převládají negativa. Před dvěma týdny jsem se na Farských humnech přímo na trase chodníku vyhýbal pěti divokým kachnám, které tam zřejmě našly ideální podmínky: dostatek vody i bláta.. Zdá se, že milým kačenkám je srdečně jedno, že tomuto prostranství někdo na radnici říká "Chodník.". Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, s údržbou mlatových stezek po zimě počítáme jako v každém roce. Pokud Vám takové stezky nevyhovují, je možné je většinou obejít např. po asfaltových komunikacích. Kačenkám neumíme přikázat, aby nechodili po jakýchkoliv komunikacích města a tedy ani po Vámi zmiňovaných mlatových stezkách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Lobbování za občany města pro opravy nedostatků VDV
Dotaz: Dobrý den, s připomínkami k VDV žádáte občany, aby je posílali přímo na kraj do Jihlavy. Ale kraj se bude zabývat připomínkami od města obcí než od občanů. Už tady někdo psal, že v dotazovně na webu kraje je cenzura, že kritické připomínky nezveřejňují. Nemůžete to nějak kompletovat a připomínky občanů na kraj posílat hromadně? Když už si VDV v Jihlavě vymysleli, tak si s tím musí poradit. A ten článek o VDV ve Zpravodaji je jak Chytrá Horákyně - splněna informační povinnost, ale nic nenapsáno.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj by se měl zabývat relevantními připomínkami měst, obcí a především i svých občanů - voličů, aby uspokojil jejich oprávněné potřeby. Systém VDV není jednoduchá věc a vybalancovat jej tak, aby bylo přiměřeně dopravně obslouženo celé území kraje je jistě nelehký úkol. Povinnost zajistit dopravní obslužnost na svém území i odpovědnost s tím spojená je věcí kraje, je tedy potřeba se s případnými připomínkami obracet na něj. Město své připomínky k návrhu podalo, včetně relevantních připomínek občanů, které mu byly v příslušné době známy. Nyní kraj považuje jízdní řády VDV za uzavřené a lze předpokládat, že další případné změny mohou být připravovány v době po zprovoznění sytému podle zkušeností z jeho "ostrého" provozu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: odstavená vozidla stále Brodská 1912-1915
Dotaz: Dobrý den, mám opět dotaz ohledně odstavených vozidel před (za) domem Brodská 1912-1915. Již zde bylo několikráte upozorňováno (29.8.2018,31.10.2018). Žádám konkrétní odpověď, jak se tento problém s těmito auty posunul - řeší. Teď v zimě to byla opravdu velká překážka, když byla na těchto autech hromada sněhu, která bránila ostatním parkovat. A ze 3 odstavených již jsou 4. Předpokládám , že majitelé jsou známy a že jste je již kontaktovali.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, dle současné legislativy se u Vámi uvedených vozidel nejedná o vraky, přesto jsou a budou městem činěny kroky směrující ke zlepšení stavu.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb


14. 3. 2019
Předmět: parkování Libušín-dvůr
Dotaz: Parkování v I.dvoře na Libušíně, kde jsou zbytečně blokována 2 místa pro invalidy je absurdní, neboť tam neustále parkuje jedna a ta samá osoba Váš bývalý zaměstnanec,který tam má pronajatý byt a nechce parkovat na volných parkovacích plochách pro invalidy nedaleko,kde jsou ty místa volná a nikdo na nich neparkuje ! Ve dvoře samém jsou tyto místa úplně zbytečně tímto blokovaná pro další dvě auta pro řidiče bez omezení.Toto je nutné co nejdříve změnit.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Dopravní režim umožňuje parkování na 10 parkovacích stání po dobu max. 1 hodiny a 2 parkovací stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Jsme přesvědčeni, že 10 parkovacích stání po dobu 1 hodiny je dostatečný počet těchto stání.
Přesto parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


11. 3. 2019
Předmět: Pokácená borovice na Farčatech
Dotaz: Dobrý den, když už musela být pokácená ta velká borovice na Farčatech, tak ať je to po tom kácení pečlivě a svědomitě uklizeno, včetně uhrabání okolí, což v současné době není.Dohlížejte na to laskavě, pokud chceme mít lepší město jak všude uvádíte ! Předpokládám, že po opravení toho domu,kde mimo jiné sídlili skauti na Farčatech bude krásně upraven okolní terén, včetně výsadby zeleně, obyvatelé si zaslouží pěknou a klidnou lokalitu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
odklizení větví po pokáceném modřínu jsme opakovaně urgovali u dodavatele, kontrolujeme řádné provedení. V prostoru Farských humen by mělo být po dokončení stavby, kde sídlili skauti, okolí řádně upraveno, v plánu je realizace stezky od tohoto objektu k břehu Sázavy, vzniká celková koncepce "Živá Farčata". Toto všechno by mělo přispět k "zlidštění" uvedeného prostoru.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

14. 3. 2019
Předmět: Úklid komunikace, reakce na odpověď pana Kaspera.
Dotaz: ... Kdy budou úklidové vozy jezdit? Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
vozy jezdily již před sněžením, které přišlo tento týden. Nyní jezdí znovu. Konkrétně teď na Klafaru chodníky a Strojírenské ulici vozovky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

13. 3. 2019
Předmět: Oprava cesty
Dotaz: Dobrý den,
stavbou budovy pro fotbal a tenis je značně poškozená cesta (provoz těžké stavební techniky, výkopy, skládka zeminy ...) mezi touto stavbou a rod. domem Bezručova 2. Tato cesta je hodně využívaná k příchodu na cyklostezku k Piláku. Nyní je ale naprosto neprůchodná. Je součástí výše uvedené stavby i oprava této cesty?
Děkuji
Ladislav Švoma
Odpověď (odbor stavební):
Váženy pane Švomo,
ano, po dokončení stavby bude příjezd upraven.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

11. 3. 2019
Předmět: Vyznačení parkovacích míst u fotbalového hřiště
Dotaz: Dobrý den,
měla bych na Vás prosbu, zda by město nemohlo vyznačit parkovací místa na parkovišti před fotbalovým stadionem.Během fotbalových akcí není jednoduché zde zaparkovat (téměř polovinu parkovacích míst zabírá současný autobazar, což mi také nepřijde normální), ale už se mi nejednou stalo, že mi některý "řidič" zablokoval výjezd mého vozu nebo nechal uličku mezi řady aut minimální šířky.
Vyznačení parkovacích míst by toto vyřešilo.
Děkuji
Odpověď (odbor stavební):
Dobrý den,
zde se jedná o poměrně velký rozsah. Možná realizace bude vyhodnocena dle stavu čerpání rozpočtu po ukončení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Čištění záchytných košů vpustí kanalizace při jarním úklidu vozovek
Dotaz: Dobrý den, jsou v rámci úklidu vozovek po zimě (zametání posypu) dodavatelskou firmou čištěny rovněž záchytné koše ve vpustech kanalizace a vpustě samotné? Spousta materiálu se do nich i při úklidu samotném dostane a tyto potom neplní svoji funkci. Některé vpustě jsou zanesené až po okraj. Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
uliční vpusti jsou čištěny vždy po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: Čištění chodníků
Dotaz: Když už jezdí a čistí ty chodníky v našem městě, ať s tím jezdí pomaleji, protože jezdí moc rychle a nekvalitně jsou potom čistěné chodníky, protože to ten posyp nestačí brát ty kartáče.Opět je nutno na ně dohlížet při jejich práci, jako při ostatních pracech v našem městě ? Kam vymizela ta poctivost a pracovitost našich lidí ! Je nutné mít vyčleněné z Vašich řad zaměstnance, kteří by striktně dohlíželi nad kvalitou zadané práce městem.Vždyť se to platí vše z našich daní !
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některá místa se musí strojem projet opakovaně, aby se všechen posyp zametl, některé chodníky se musí dočistit i ručně a některé z důvodu velkých nerovností pouze ručně.
Váš poznatek s rychlostí jízdy vozidel jsme doposud nezaregistrovali, prověříme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: formulář na úraz
Dotaz: Dne 23.1.2019 jsem měla úraz na zledovatělém chodníku.Zlomená ruka. Stále ještě marodím. Můžete mi poslat formulář k úrazu.Děkuji.
Alena
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formuláře Vám zasílám na uvedený e-mail.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: Úklid komunikace
Dotaz: Dobrý den.
Mám dotaz ohledně úklidu posypového materiálu z místních komunikací.
Celé roky probíhá úklid v městské části vodojem tak, že občané smetou posypový materiál na hromádky, které poté jednoho dne úklidová služba naloží na multikáru a odveze. Pokud není komunikace zametena na tyto hromádky, nechají toto bez povšimnutí.
Mám dotaz zda je tento postup v pořádku a zda je opravdu na občanech tento materiál poklízet?
Děkuji Kubíček.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato četa sváží hromádky posypu, které dobrovolně nametli aktivní občané, za což jim patří poděkování, a pracovníci VPP. Samostatně pak jezdí zametací vozy, případně opět ve spolupráci s pracovníky VPP, kteří dometou zbytek. Samozřejmě termíny se posunují v závislosti na počasí a množství posypu v jednotlivých ulicích.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

11. 3. 2019
Předmět: Vanocni stromky
Dotaz: Upozornění.
Dobry den. To, že je ve Žďáře nepořádek a špína, to už nikoho nepřekvapuje. Ale, že se jeste v březnu válejí kolem kontejneru vánoční stromky? (např. za kontejnery u domu s pečovatelskou službou na Přednádraží, kontejnery uliice J. z Poodebrad). Ach jo.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Odvárková
Stromky se letos již svážely několikrát, samozřejmě po zmizení sněhu se ještě objevily další.
Proto jsme minulý týden objednala – na tento týden další svoz.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

10. 3. 2019
Předmět: Kompostěry
Dotaz: Dobrý den, bude město nabízet občanům kompostěry na zpracování vlastního bioodpadu? Děkuji
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Hemzo
Kompostéry jsme pořizovali s účastí dotace a dávali občanům do výpůjčky s následným darem v roce 2017, 2018 - celkem to bylo 340 ks.
Všichni zájemci byli uspokojeni – v této době evidujeme pouze do nových 10 zájemců.
Z tohoto důvodu v letošním roce o dalším pořizování kompostérů neuvažujeme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

9. 3. 2019
Předmět: kontejnery na papíry,umělé hmoty a další
Dotaz: Sledovala pracovníky,jak vyvážení a vysypávají kontejnery na papíry, umělé hmoty a další.No hrůza,když už ten kontejner mají zvednutý a vysypávají ho do auta, proč neodklidí a nevyházejí ten odpad, co zůstal pod kontejnerem.Toho si ani nevšimnou a kontejner tam postaví na ten zbytkový odpad a kašlou na to.To je šílená práce z jejich strany a když jsem to sledovala, tak jsem nevěřila vlastním očím, nad kvalitou jejich práce.Hrůza.Toto se musí zlepšit !!!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Na upozornění tohoto druhu jsem zde již odpovídala vícekrát.
V první řadě je nutno připomenout, že je zakázáno ukládání odpadů jinam než do nádob. Kdyby toto fungovalo, nemusíme toto vůbec řešit.
Pracovník zajišťující vysypávání zvonů nemůže při tomto výkonu práce uklízet odpady ,které jsou nastrkány mezi nádoby. Ty samozřejmě při zvednutí popadají.
Nemá čas, aby sbíral a vyhazoval na auto kartony či další odpad.
Pokud jste se dívala jak vysoko zvon zvedá, jistě to chápete.
Další dny jezdí jiná firma, která uklízí právě tento nepořádek u kontejnerů, takže celý systém se náležitě prodražuje.
Přitom by stačilo krabice roztrhat a dát do kontejnerů a objemné odpady odvézt k uložení zdarma na sběrný dvůr!
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

8. 3. 2019
Předmět: Oznámení poškozených věcí
Dotaz: Dobrý den, chci Vám oznámit poškozené lavičky, odpadkové koše. Možná už máte v patrnosti. Takže se jedná o lavičku u houpaček dětského hřiště ve dvoře Haškova-Chelčického-Nádražní, kde již chybí první lať sedáku, dále se jedná o lavičku u Kauflandu pod schody, nejspíš najeto při zimní údržbě, zlomená lať sedáku. Dále se jedná o odpadávající nebo chybějící latě odpadkových košů, u květin. stánku u nádraží, Kauflandu, zvláště u spojovačky u Auto ... . Je třeba asi projít jinak všechny lokality.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění.
Každý rok v jarních měsících se prochází město a dělají se opravy košů a laviček po zimě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: rozpočtové opatření č.2/2019
Dotaz: Dobrý den, je možné sdělit důvod, proč se v rámci 2.rozpočtového opatření r. 2019 snižuje výše výdajů na rekonstrukci povrchů a VO ve ZR 7 o 6.450.000,- Kč ? A dopady na samotnou akci ?
Odpověď (odbor finanční):
Vážený pane Korábku,
akce je připravována pro realizaci společným postupem dvou zadavatelů, Města a Svazu vodovodů a kanalizací. V současné době probíhá ještě příprava projektu a příslušných povolení ze strany Svazu vodovodů a kanalizací. Vzhledem k velikosti zakázky lze předpokládat, že realizace stavby bude zahájena ve II.pololetí letošního roku a tím nedojde ani k vyčerpání původně předpokládané výše finančních prostředků. Na samotnou akci snížení částky v položce nemá vliv, k financování bude docházet postupně, v průběhu 3 let.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

7. 3. 2019
Předmět: Na lobing u Veřejné dopravy Vysočiny můžete zapomenout
Dotaz: Vážení,jestli si myslíte,že nějaký lobing města pro změnu autobusových spojení pomůže,tak jste na velkým omylu!!Dopravu platí kraj a ten si to udělá jak potřebuje a nenechá si to měnit kvůli stížnostem radnic nebo cestujících,kam bysme přišli?!Jednou to tahle kraj dal a lidi se budou muset přizpůsobit,doprava se nebude přizpůsobovat jim!!Když se to lidem líbit nebude,tak je to jejich problém!!!To ste tak najivní?!!Řešte MHD a jinou dopravu nechte kraji!!!Nebo máte tolik času,že na to máte čas?!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj systém VDV projednával kromě jiného se zástupci obcí a měst ze svého území. Jimi vznesené připomínky kraj zčásti akceptoval, zčásti je do systému nezahrnul. Systém VDV a jeho fungování může ovlivnit i městskou MHD, a to v rámci změny obsluhy některých dosavadních zastávek, v množství a jízdních řádech spojů a linek a nutnosti zajisti k nim městské přípoje, možností provázat tarify, umožnit odbavení společné pro VDV i MHD, možností napojení na integrované dopravní systémy okolních krajů apod. Neopominutelná je taktéž představa kraje o výši příspěvku jednotlivých měst na provoz VDV. Všechna tato témata jsou městem sledována a podle dostupných informací, a možností a v čase k tomu daném, se město snaží uplatnit a prosadit potřeby a zájmy svých občanů do daného systému.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

7. 3. 2019
Předmět: Lobbing města pro občany k Veřejné dopravě Vysočiny, lince 200 - pomůžete?
Dotaz: Chválím, že chcete lobbovat za občany ve Veřejné dopravě Vysočiny, protože město má jinou váhu než občan, kterému na kraji stejně nikdo nevyhoví. Jízdní řád linky 200 se musí změnit, mám stejný názor jako v předchozích dotazech občanů. Cestování mezi Žďárem, NMNM a Bystřicí je pro ZR základ. Proč přidávají spojení autobusy do Jihlavy, dnešní stav stačí, měli by ty kilometry dát raději na Bystřici? Místo spojení do nějaké Jihlavy (co tam?) měli navrhnout víc vlaků do Brna, které jsou důležitější.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
VDV je celokrajský systém veřejné dopravy. S dotazy ohledně důvodů proč a jak jej kraj vybalancoval pro obce a města na svém území se prosím obraťte na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Nesmyslné spojení přes půl kraje na lince 200 Veřejné dopravy Vysočiny - VDV
Dotaz: Dovoluji si Vás stejně jako jiná občanka požádat o lobbing kvůli lince 200 pro VDV. Vytváří se tím umělé spojení dvou dnešních linek ze ZR do JI a ze ZR do Bystřice. Kolik lidí přes ZR autobusem dnes tranzituje? A jak to bude s náhradním autobusem, až ten hlavní zůstane v zimě viset na začátku trasy za JI nebo za Bystřicí? A jak to bude se zpožděním? Pokuste se prosím zalobbovat, ať tu linku 200 v ZR rozdělí na dvě linky a nespojují zbytečnosti a potenciální rizika. V praxi to bude mít problémy.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i tento požadavek město vzneslo v rámci připomínek, nebylo mu vyhověno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: stav trávníků a obrubníků po zimním úklidu
Dotaz: Dobrý den, po letošním zimním úklidu města zůstaly poškozené trávníky - vytrhané a přemístěné celé kusy trávy - a také obrubníky u spousty chodníků jsou místy vytrhané a rozbité. Chtěla bych se zeptat, zda firma, která úklid prováděla, plánuje nápravu a uvedení trávníků a chodníků do původního stavu.
S pozdravem
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jako každým rokem, kdy bylo v zimě potřeba odhrnovat sníh, ošetřovat led, ... jsou následky takových prací nyní znatelné na komunikacích i okolních plochách třeba i v podobě poškozených obrubníků, rozježděných trávníků apod. Na nápravě se budou podílet jak firmy, které toto způsobily, tak město a zčásti i příroda.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Dívala jsem se na jízdní řády VDV a je tam zhoršení pro nejvyužívanější spojení busem
Dotaz: Dobrý den, zkuste zalobbovat na kraji, ať něco udělají se spojením do NMNM. Hodně lidí jezdí mezi Conventem a Nemocnicí, bude to horší. Teď bus přes Radňovice nebo Bystřičák jezdí ve všední den za oba směry 59x, ponovu na lince 200 pojede jen 47x. Přes Veselíčko pojede 15x místo 10x dnes, ale tam je proti spojení přes Radňovice o třetinu delší jízda a v zimě je to méně spolehlivé. Zkuste prosím za občany zalobbovat, ať těch 12 busů doplní nebo něco přesunou z trasy přes Veselíčko. Děkuji předem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město kraji připomínkovalo i linku 200. Výsledkem konceptu VDV i s vypořádáním připomínek města jsou aktuální jízdní řády, které kraj považuje za konečné. Jakmile bude další možnost a prostor uplatnit další připomínky nebo znovu ty, kterým nebylo vyhověno a již byly znovu připomínkovány a přesto nebyly akceptovány, jsme připraveni takovou možnost využít.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

6. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj - reakce 2
Dotaz: Paní Wurzelová, v odkazovaném dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795 jsem odpověď na svůj dotaz nenašel. Tak to zopakuji. "Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?" Aby nedošlo k omylu, tak myslím dopis na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Děkuji předem za konkrétní odpověď s odhadem počtu procent, asi kolik procent připomínek města kraj opravil v jízdních řádech.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už i v dotazovně bylo zveřejněno, kraj požadavkům a připomínkám města k VDV zaslaným mu v dopise pana starosty Navrátila vyhověl jen z malé části. Výsledek je patrný z aktuálních jízdních řádů zveřejněných na stránkách kraje. Procentní vyhodnocení "vyhověl" město nezpracovávalo a nepovažuji za potřebné jej ani odhadovat. Z dostupných podkladů si myslím každý občan může udělat vlastní úsudek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Zvýšení počtu parkovacích míst na Libušínské 19 - 25
Dotaz: Tak jsme 5. 3.2017 projednali nová parkovací místa na shromáždění vlastníků Lib. 23 - 25 a též projednáno SVJ Lib.19 - 21 dne 24.1.2017. Obě shromáždění dala souhlas k rozšíření parkovacích míst v našem dvoře. Vloni jste slíbili, že znovu naši žádost posoudíte, tak se ptám, zvýší se konečně počet parkovacích míst na Libušíně nebo se zase vyhodí peníze na stavbu "jako" parkoviště, kde se vlastně nesmí parkovat, ale jen stát 1hodinu. Zruší se konečně nevyužívaná parkovací místa pro invalidy?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
letošní rozpočet počítá pouze s parkovištěm na ul. Palachova. Další stavebně povolené parkoviště je na ul. Okružní, které se letos nebude realizovat, k dokončení je projekt na ul. Brodská ...
Z tohoto důvod zatím další projektovou dokumentaci nebudeme zadávat.
Parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


5. 3. 2019
Předmět: devastace města
Dotaz: Dobrý den,mrzí mě,že nemohu směřovat dotaz přímo na vedení města,ale budiž.Chci znát konkrétní odpověď,jaké kroky město učinilo v otázce zcela zdevastovaných travnatých ploch ve městě,které byly zcela určitě způsobeny zimní údržbou...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro dotaz na vedení města, jak je uvedeno i v dotazovně, je možné využít e-mailových adres uvedených níže:
•Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta - martin.mrkos@zdarns.cz
•Ing. Josef Klement, místostarosta - josef.klement@zdarns.cz
•Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka - ludmila.reznickova@zdarns.cz
S koncem zimy jako každý rok počítáme s čištěním a opravami a údržbou komunikací včetně chodníků, práce již byly zahájeny. Počítáme i s úklidem zelených ploch, především těch, které jsou po zimě dotčeny nejen návaly sněhu, posypem a technikou, ale jsou mnohde znečištěny i tím, co neukáznění občané odhodí mimo nádoby na odpad nebo neuklidí po svých psích mazlíčcích. Práce probíhají a budou dále postupně probíhat kromě jiného i podle počasí. Pokud je potřeba v zimě zajistit schůdnost a sjízdnost města, tak toto nelze zvládnout bez jakéhokoliv dopadu na okolní plochy.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 3. 2019
Předmět: Informace o Veřejné dopravě Vysočiny na straně 9 posledního Zpravodaje
Dotaz: Proč jste dovolili uveřejnit takový tendenční článek o Veřejné dopravě Vysočiny? To se tím redakční rada nezabývala? Vždyť je tam nemálo nepravd nebo polopravd! Jako například o lepší návaznosti dopravy, když tehdejší starosta Navrátil připomínal dopisem na kraj nepřípoje! Nebo nové nakupování jízdenek elektronicky, když to už dnes dávno je kartou ZDAR! Jestli to vylepšení je hlavně o přidání autobusů do Ždírce nad Doubravou, tak to moc není, protože tam stejně víc jak 99 procent Žďáráků nejede!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny a článek ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Se zájmem jsem čekal na plánovaný článek k Veřejné dopravě Vysočiny ve zpravodaji. Z textu krajského úředníka jsem dost rozpačitý. Čekal jsem nějaké konkrétnější informace a ne sebechvalné fráze, jak bude všechno nejlepší. Jedině tam bylo to, že do Ždírce to bude jezdit častěji, ale tam jezdí minimum Žďáráků. A že místo starostům máme posílat připomínky na kraj. Nedáte do příštího čísla zpravodaje reakci, kde uvedete na pravou míru tento reklamní článek, kde jsme se nic důležitého nedozvěděli?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: VDV - Veřejná doprava Vysočiny ve Žďárském zpravodaji
Dotaz: Dobrý den, když jsem si přečetl informaci o VDV ve Žďárském zpravodaji, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Na takovýto pamflet se čekalo čtvrt roku? To na kraji neví, co dělá pravá a levá ruka, když jednou píšou, že připomínky k VDV se mají posílat starostům obcí a teď zase kraji? Proč tam nebylo nic o tom, co lidi potřebují vědět? Jako budoucnost čipových karet, řešení připomínek k nevyhovujícím jízdním řádům VDV, atd. A když hodně přidají kilometry, kdo to zaplatí? Města a obce?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
Pokud se na nás obrátíte s konkrétním dotazem, na který známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme a zajisté stejně tak budou reagovat i úředníci Kraje Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová

5. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj - reakce
Dotaz: Jak někdo psal, tak při tomto "množství" informací informační chaos u Veřejné dopravy Vysočiny bude, jen je otázka jak velký. Koukl jsem se na ten článek a je to o ničem. Jenom samé vychvalování Veřejné dopravy Vysočiny až do nebes a nic k tomu dalšího jsem se nedozvěděl. Aspoň, že přiznali, že narostou kilometry. Ale už ne, kdo to zaplatí, že to budou chtít po obcích. A dotaz, co asi umíte odpovědět. Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

1. 3. 2019
Předmět: doplnění připomínky ... Veřejná doprava Vysočiny zvaná VDV ... zvedá se mi z toho kufr
Dotaz: Děkuji za odpověď, ale tak být nemůže. Přece občany zastupují starostové jako představitelé měst, kteří když odpověď neznají, tak se díky subordinaci zeptají výše a pak informaci zveřejní! Dotazovna na webu kraje je stejně cenzurovaná! Kraj přece chce, aby se občané k VDV ptali starostů, to psali v lednovém čísle krajského zpravodaje. Nemyslíte, že by se to mělo udělat tak, že když občan pošle dotaz, na který neznám odpověď, tak město se zeptá a odpověď kompetentního napíše? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připravovaný systém VDV je v režii kraje Vysočina, který také přirozeně disponuje momentálně nejvíce informacemi. Považujeme za naši informační zodpovědnost poskytnout kraji informační součinnost, čili poskytnout prostor v našem radničním periodiku, aby byli občané Žďáru informováni ze strany nejpovolanějších o aktuálním stavu. Za textový obsah je samozřejmě zodpovědný kraj a není pro nás relevantní a ani v našich silách, abychom informace v něm verifikovali. Už proto, že vycházíme z předpokladu a dobré víry, že veřejným zájmem je poskytnout veřejnosti plné a nezkreslené informace, byť čtenář může mít na obsah pochopitelně svůj názor. Rovněž považujeme za užitečné odkazovat s dalšími informačními požadavky občanů na kraj (na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz nebo se můžete ptát na odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz), neboť disponuje nejaktuálnějšími informacemi a nepovažujeme za efektivní, aby tyto informace alespoň v této fázi přípravy systému vlastně jen zprostředkovávali a tlumočili obecně starostové obcí.
S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

26. 2. 2019
Předmět: tajemník
Dotaz: Proč stále nemáte tajemníka, co na tom tak dlouho tvá ? Jestli dlouho trvá takto vše u Vás, tak to se nedivím, jak to potom vedete ! To jsou jen samé výmluvy. Naše město se vůbec nikam neposunulo,myslím tím v rámci prosperity a zvláště pak už vůbec ne ku spokojenosti občanů. To jsme viděli při zimní kalamitě a problematice sečení zeleně. Pokud to takto bude pokračovat, tak je nutná velmi razantní personální výměna vedoucích na všech strukturách odborů Vašeho MěÚ.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
nová tajemnice městského úřadu nastoupila dne 1.3.2019.

S pozdravem

Ing. Roman Krčil
pověřený plněním úkolů tajemníka úřadu

5. 3. 2019
Předmět: Čištění chodníků a opravy vozovek
Dotaz: Bylo by dobré nasadit více techniky na čištění chodníků, protože je toho posypu na chodnících opravdu mnoho a ten nepořádek je skoro všude na chodnících. I se v tom již špatně chodí.Současně apeluji na nutnost provádění oprav, co se táká výmolů ve vozovkách, je toho opravdu mnoho po zimě a opravy v tomto směru jsou již pravdu potřebné. Podotýkám kvalitní opravy, ne zaplácání lopatou,kdy se to za chvíli vyjezdí a díra se tam objeví znovu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, čištění chodníků a komunikací po zimě se obvykle s největší silou provádí po konci zimního období, tedy cca od konce března, kdy je rozplánováno i blokové čištění apod. Práce jsou plánovány a realizovány vždy i podle dlouhodobé předpovědi počasí, zkušeností z minulých zim a hlavně také podle aktuální situace. Na začátku jara se střídají dny s potřebou posypu se dny, kdy by bylo vhodné zametat. Nemá smysl zametat, pokud hrozí další sníh. Opravy komunikací po zimě provádíme pravidelně každoročně, bohužel stav komunikací po této zimě bude velmi špatný. Dílčí "havarijní" opravy již probíhají, oproti loňskému roku počítáme s větším rozsahem dílčích oprav jednotlivých výmolů a trhlin, větší rekonstrukce povrchu je kromě samostatných investičních akcí připravována na ul. Strojírenská. Větší rekonstrukce a opravy jsou kromě jiného limitovány rozpočtem města pro tento účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

5. 3. 2019
Předmět: Kritika
Dotaz: Ještě že je na Farčatech ta asfaltová cesta, ty Vaše mlátové cesty opět ukazuji v tomto nedobrém deštivém počasí svoji tvář. Mlátová cesta je jednoznačně nekvalitní cesta a to i v rámci účelovosti, včetně těch vašich nesmyslných kamnných klád, které tam máte instalované.Je to dlouhodobý problém a už aby byl na jaře vyřešen ke spokojenosti všech občanů.Mlátové cesty již prosím nikde nerealizujte ! Neosvědčily se nikde v ZR.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za Váš názor. Realizace mlatových komunikací má své výhody i nevýhody. Především ty, které mají větší spád, je nutné upravovat po každém zimním období nebo po větších deštích. Naopak jsou propustné pro vodu a nepřehřívají v létě své okolí jako např. asfaltové komunikace. Jejich užití je vždy zvažováno velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: Veřejná doprava Vysočiny - březnový Žďárský zpravodaj
Dotaz: Když nebudu počítat ilustrační fotografii a logo Veřejné dopravy Vysočiny, tak ten článek na pouhou třetinu strany moc informací nemá. To se pan Bartoš z jihlavského hejtmanství moc nevyznamenal, ten článek má minimální informační hodnotu. Ani se nedivím, že všude slyším, že o Veřejné dopravě Vysočiny nikdo nemá dostatečné informace. Jestli to chtějí za této situace rozjet, tak to bude chaos. Neměli byste si u pana Bartoše vyžádat, aby do příštího čísla poslal nějaké konkrétnější informace? Díky
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuální informace o VDV kraj zveřejňuje na svých stránkách: www.verejnadopravavysociny.cz. Je možné se s případnými dotazy obrátit i na odbor dopravy krajského úřadu nebo zaslat dotaz na email tisk@kr-vysocina.cz.
Pokud se na nás obrátíte s konkrétní otázkou ohledně VDV, na kterou známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

4. 3. 2019
Předmět: rozdílný přístup MP?
Dotaz: Dobrý den, proč městská policie pokutuje pouze některé druhy přestupků? Konkrétní příklad: Řidiči dostávají pokuty za parkování bez parkovacího kotouče v 1. dvoře na Libušíně, ale řidiči parkující na ulici Libušínská nikoliv. (není dodržováno 3+3 metry průjezdný profil a dochází k omezování plynulosti dopravy). Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete tady:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety
Nicméně dotaz jsme předali a zde je odpověď:
*
Městská policie řeší přestupky dle platných zákonných norem. Přestupky jsou řešeny jak v příkazním řízení, dále jsou oznamovány správním orgánům a jsou řešeny i formou domluvy. Prioritou činnosti městské policie je dohled nad veřejným pořádkem. Priority činnosti stanovuje městské policii zřizovatel. V oblasti dopravní problematiky se městská policie podílí i na řešení dopravních přestupků. Zejména se zaměřujeme na přestupky, které spočívají v porušení místní a přechodné úpravy silničního provozu. Přestupky, které vyplývají z obecné úpravy silničního provozu řešíme samozřejmě také, ale vzhledem k naší kapacitě a vytíženosti ne v takové míře. Pouze pro informaci za období posledního roku jsme v oblasti dopravních přestupků řešili kolem tisíce přestupků uložením příkazu (pokuty) a to průřezově všemi úpravami silničního provozu. Děkuji.

S pozdravem Mgr. Martin Kunc

4. 3. 2019
Předmět: Pokácení modřínu
Dotaz: Dobrý den. Chci se zeptat na důvod pokácení majestátního modřínu v lokalitě Farská humna. Děkuji.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
koruna modřínu byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Z bezpečnostních důvodů bylo požádáno o povolení jej skácet.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2019
Předmět: cyklostezka 2
Dotaz: Proč budete opravovat stezku, která je v dobrém stavu, místo toho aby byla pořádně opravena nebezpečná stezka. Čekáte až budou úrazy? A dle Vaší odpovědi jste ještě nejednali s firmou o další opravě a přitom by se pomalu mělo začít pracovat na opravě.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava stezky u kulturního domu proběhne včetně veřejného osvětlení, navazuje na předchozí 2 etapy opravy této stezky. V letošním roce předpokládáme pouze dílčí opravy, rozsáhlejší oprava stezky u Pilské nádrže letos není v přípravě ani v rozpočtu města. První etapu její zásadnější opravy budeme připravovat pro příští rok, a to včetně žádosti o podání dotace z krajských fondů na takovou opravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

28. 2. 2019
Předmět: Osvětlení
Dotaz: Dobrý den,
Chtěla bych nahlásit, že na ulici Husova nesvítí pouliční osvětlení v oblasti pošty a směrem k hotelu Veliš
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, oprava byla definitivně odstraněna dnes ráno.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

3. 3. 2019
Předmět: Přeplněné popelnice ve dvoře ulice Husova
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych upozornit na věčně přeplněné popelnice ve dvoře ulice Husova 495. Zaměstnanci hospod z pěší zóny vynáší veškeré odpadky - kartony od nápojů, krabice - do těchto popelnic a noví obyvatelé od Veliše též.
Navrhla bych buď častější vývoz odpadků z této ulice, a nebo ať si majitelé hospod a restaurací pořídí vlastní popelnice.
Odpadky jsou pak roztahané po celé ulici, protože je všichni odkládají k popelnicím.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Někteří podnikatelé mají uzavřenou smlouvu s městem na využití systému města a tudíž mohou tyto kontejnery používat.
Samozřejmě ukládání odpadů k nádobám není dovoleno – ani pro občany ani pro podnikatele, ale realita je bohužel jiná.
Prověříme