Odpověď jednotlivá

29. 11. 2021
Předmět: Obnovení očkovacího centra
Dotaz: Dobrý den, bude ve Žďáře obnoveno očkovací centrum? Můžete prosím uvést v kolika okresních městech není očkovací centrum? Např. Telč má zřízeno očkovací místo s centrální registrací na poliklinice(viz https://ockoreport.uzis.cz/Detail?guid=3f0f3044-990c-4143-a85e-9fc16da5bb1b). Žďár není schopen pro své občany např. na poliklinice zajistit očkovací místo s centrální registrací? Praktici nyní očkování asi nebudou stíhat... Není-li dotaz adresován správně, prosím o jeho předání kompetentní osobě.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ve Žďáře bylo očkovací centrum v provozu od března do konce srpna letošního roku a nebyl zájem o jeho plné využití kapacity. Zřízení očkovacího centra je vázáno na oprávnění provozovatele udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR, personálním zajištěním (lékaři, sestry a administrativa), prostory a finančními náklady. V současné době již očkují praktičtí lékaři, nemocnice v Novém Městě na Moravě a do Žďáru také dojíždí mobilní očkovací tým. Situace je vyhodnocována ve spolupráci s Krajem Vysočina a v současné době zřízení nového očkovacího místa není na pořadu dne. Pro Žďár je spádová nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pokud dojde po vyhodnocení situace, která se v průběhu epidemie může změnit k potřebě jeho zřízení, bude se zřizovat. V současné době je největší problém v nedostatku zdravotnického personálu jak lékařů, ale především zdravotních sester.

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
krizové řízení, GDPR