Odpověď jednotlivá

5. 1. 2022
Předmět: Pravidla home oficce
Dotaz: Dobrý den,
jaká jsou pravidla pro zaměstnance MěÚ v době, kdy i vláda vyzívá k práci z domova. Kdo o tom rozhoduje? Respektive, proč někteří např. pan Hemza ho mají a jiní, u kterých by to s ohledem na druh práce možné nikoliv? Děkuji za odpověď.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Jando,
možnost pracovat z domova upravuje vnitřní předpis, a to pracovní řád. V něm je uvedeno, že o možnosti výkonu práce rozhoduje tajemnice a je na jejím zvážení, zda ho povolí či nikoliv. P. Hemza práci z domova v současné době nevykonává.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice